DN170925 Mandag møtes den svenske snusprodusenten Swedish Match og representanter fra norske myndigheter i retten etter at det svenske selskapet har saksøkt Staten for å slippe å innføre standardiserte pakninger.
DN170925 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus, har talsmann for Swedish Match, Patrik Hildingsson, tidligere i sommer sagt til VG.
DB170925 Mandag møtes den svenske snusprodusenten Swedish Match og representanter fra norske myndigheter i retten etter at det svenske selskapet har saksøkt Staten for å slippe å innføre standardiserte pakninger.
DB170925 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus, har talsmann for Swedish Match, Patrik Hildingsson, tidligere i sommer sagt til VG.
DA170925 I dag møtes den svenske snusprodusenten Swedish Match og representanter fra norske myndigheter i retten etter at det svenske selskapet har saksøkt Staten for å slippe å innføre standardiserte pakninger.
DA170925 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus, har talsmann for Swedish Match, Patrik Hildingsson, tidligere i sommer sagt til VG.
SA170920https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/oXgXR/Tenk-om-vi-kunne-herme-etter-Finland Muligheten til lystbetonte aktiviteter gjør at hjernen stimuleres på mange forskjellige måter, slik at det blir større muligheter for å kunne ta imot kunnskap på en måte som pugging og standardiserte lekser aldri vil kunne konkurrere med.
SA170920https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/oXgXR/Tenk-om-vi-kunne-herme-etter-Finland DEBATT : Muligheten til lystbetonte aktiviteter gjør at hjernen stimuleres på mange forskjellige måter, slik at det blir større muligheter for å kunne ta imot kunnskap på en måte som pugging og standardiserte lekser aldri vil kunne konkurrere med.
DB170901 ¶ NYE PAKKER : Helseminister Bent Høie ( H ) viser fornøyd fram de nye standardiserte sigarett- og snuseskene.
DB170901 Saken tar for seg en gruppe unge barn i åtte-tiårsalderen som blir presentert for forskjellige snusbokser og røykpakker, samt de nye, standardiserte pakkene.
DB170830 Et eksempel er dagens skolepolitiske fokus på « tidlig innsats og kvalitet i skolen », der standardiserte modeller for læring og testing står sentralt.
DB170824 ° Du har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser dersom teknisk feil fører til forsinkelsen på flyreisen.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html For å se om de løsningsfokuserte samtalene hadde effekt, ble det brukt standardiserte spørreskjemaer om mestringsforventning som elevene fylte ut før og etter at Løft-gruppene var avsluttet.
SA170821 For å se om de løsningsfokuserte samtalene hadde effekt, ble det brukt standardiserte spørreskjemaer om mestringsforventning som elevene fylte ut før og etter at Løft-gruppene var avsluttet.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html For å se om de løsningsfokuserte samtalene hadde effekt, ble det brukt standardiserte spørreskjemaer om mestringsforventning som elevene fylte ut før og etter at Løft-gruppene var avsluttet.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html For å se om de løsningsfokuserte samtalene hadde effekt, ble det brukt standardiserte spørreskjemaer om mestringsforventning som elevene fylte ut før og etter at Løft-gruppene var avsluttet.
VG170819 Når den nye SUV-en - trolig med betegnelse Q6 e-tron - lanseres i 2018, vil den benytte standardiserte hurtigladere i Europa, USA og Asia.
AA170807 Det innebærer nasjonale, standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.
AA170807 Det innebærer nasjonale, standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.
DN170725 Vi ønsker standardiserte båter, slik at reparasjon og vedlikehold blir enklere, samtidig som det forlenger båtenes levetid, sier Eker.
DN170725 Eker forteller at de gikk inn i markedet for noen år siden for å lage mer standardiserte spesialbåter.
DB170721 Og med sitt standardiserte manus gjør briten stadig forglemmelige opptrender.
DA170720 Innføringen av standardiserte tobakkspakninger er ett av mange eksempler på at jeg har prioritert folkehelse lenge.
DA170720 Innføringen av standardiserte tobakkspakninger er et av mange eksempler på at jeg har prioritert folkehelse lenge, skriver Bent Høie ( H ) i dette innlegget.
DN170707 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus, sier selskapets talsmann, Patrik Hildingsson.
VG170706 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus, sier talsmann for Swedish Match, Patrik Hildingsson til VG.
SA170706 - Bøtesatsene er standardiserte .
FV170706https://www.fvn.no/bil/Hvor-fort-kan-du-egentlig-kjore-med-tilhenger-10372b.html - Bøtesatsene er standardiserte .
DB170706 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus, sier selskapets talsmann, Patrik Hildingsson.
BT170706https://www.bt.no/bil/Hvor-fort-kan-du-egentlig-kjore-med-tilhenger-10372b.html - Bøtesatsene er standardiserte .
AP170706https://www.aftenposten.no/bil/Hvor-fort-kan-du-egentlig-kjore-med-tilhenger-10372b.html - Bøtesatsene er standardiserte .
VG170630 STANDARDISERT : På verdens tobakksfrie dag i 2016 kom nyheten om standardiserte røykpakker og snusesker.
VG170630 Kravet om standardiserte røykpakker og snusbokser gjelder fra og med lørdag 1. juli.
DB170630 Fra samme dato gjelder det nye kravet om standardiserte røykpakker og snusbokser.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Noytral-tobakk-kommer-i-lopet-av-det-neste-aret-624319b.html Kravet om standardiserte røykpakker og snusbokser gjelder fra og med lørdag 1. juli.
DB170626 Du har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser.
BT170620 Mange slutter helt, noen begynner å gå med en mer standardiserte hijaber.
DA170617 Vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.
DA170617 Det innebærer blant annet at det kan bli økt bruk av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandler.
DA170613 Partiet ønsker blant annet at regjeringen skal « vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.
AA170530 Standardiserte pakninger fjerner merkevaren, selve kjernen av markedsføringen, sier helseminister Bent Høie ( H ).
NL170522 Eksempel : Arkitekt Thøger Binneballe ( 1815-1900 ) fikk i 1861 i oppgave å tegne standardiserte skolebygg, og Rekvik er ett av disse.
DB170516 * Du har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser.
AA170511 » Hvorfor er da pensum og prøver så trange at de utestenger alle barn som ikke fungerer på den standardiserte måten ?
AA170511 Standardiserte barnehager, standardiserte skoler med standardiserte prøver.
AA170511 Standardiserte barnehager, standardiserte skoler med standardiserte prøver.
AA170511 Det norske skolesystemet har utviklet seg til å bli et fremragende eksempel på hvordan byråkratenes ideer om « utdanning » kun masseproduserer standardiserte middelmådigheter.
AA170511 Standardiserte læreplaner slik at alle blir helt like.
AA170511 Standardiserte barnehager, standardiserte skoler med standardiserte prøver.
DB170423 Videre er lovprosesser omfattende og gjennomføres etter standardiserte prinsipper, med bl.a. to behandlinger i Stortinget - slik at de folkevalgte har god tid til refleksjon og konferanser med partimedlemmer.
DN170416 - De jobbene som overtas av roboter, er jobber med arbeidsoppgaver som er standardiserte og repetitive.
DN170416 - De standardiserte , regelstyrte og enkle oppgavene kan erstattes, men i de nye jobbene er essensielle menneskeegenskapene viktig.
DB170411 Det blir påbudt med såkalte « standardiserte tobakkspakker ».
DN170405 Standardiserte betalingsløsninger som allerede er på plass i butikker, restauranter og nettbutikker vil i løpet av kort tid tilby bitcoin som betalingsmiddel - på linje med kredittkort.
BT170402 Spillerne leverte resultater i form av bedre resultater på standardiserte tester.
SA170401 - Med hodeskader følger vi helt standardiserte prosedyrer, og så lenge han ikke er bra nok til å gå videre til neste steg er det sånn det er.
AP170401 - Med hodeskader følger vi helt standardiserte prosedyrer, og så lenge han ikke er bra nok til å gå videre til neste steg er det sånn det er.
VG170331 Standardiserte tobakkspakninger er allerede innført i Australia, England og Frankrike, og er på trappene i flere andre land.
DB170331 Standardiserte tobakkspakninger er allerede innført i Australia, England og Frankrike, og er på trappene i flere andre land.
AA170331 Standardiserte tobakkspakninger er allerede innført i Australia, England og Frankrike, og er på trappene i flere andre land.
AA170331 Standardiserte tobakkspakninger er allerede innført i Australia, England og Frankrike, og er på trappene i flere andre land.
AP170327 For første gang tar Statoil her i bruk den såkalte Cap-X teknologien der standardiserte og billigere havbunnsrammer benyttes.
AA170327 For første gang tar Statoil her i bruk den såkalte Cap-X teknologien der standardiserte og billigere havbunnsrammer benyttes.
DN170324https://www.dn.no/nyheter/2017/03/24/2055/Arbeidsliv/-selv-om-man-har-jobbet-med-saksbehandling-de-siste-20-arene-betyr-ikke-det-at-man-skal-gjore-det-samme-de-neste-20 - Ved å digitalisere standardiserte tjenester som for eksempel bostøtte, startlån og byggesøknader, frigjøres ressurser som kan overføres til andre områder der behovet er større.
DA170227 Kommunedirektør Leidulf Skjørestad råder til nok ett forsøk i metall, alternativet er at kommunalstyret stanser prosjektet nå, og ber administrasjonen finne fram til enkle, standardiserte teltløsninger.
DB170201 Begge kurvene er vist som standardiserte verdier ( delt med standardavviket og med middelverdien trukket fra ). 2.
DB170201 Begge kurvene er vist som standardiserte verdier ( delt med standardavviket og med middelverdien trukket fra ).
DN170115 - Det er en utfordring å balansere fordelen av å være en stor kjede med standardiserte produkter og store finansielle muskler, og det å ikke blir for tungrodd og byråkratisk til at man dreper evnen til å snu seg raskt og være nyskapende.
DB170108 SLIK BLIR DET : Her er de standardiserte pakkene for røyk og snus som stortinget har stemt fram.
DB170108 Formålet med standardiserte pakninger er å hindre denne formen for reklame, slik at dagens barn ikke blir avhengige av tobakk i fremtiden, forteller helse- og omsorgsminister Bent Høie til Dinside.
DB170108 Det er lett å tro at dette er de nye standardiserte snuspakkene, som har vært varslet en god stund nå.
DB170108 - Forbudet mot å merke pakkene med smak og innholdsfortegnelse følger av et nytt EU-direktiv, og har ingen sammenheng med tiltaket med standardiserte pakninger.
DB170101 - De fleste kjøpmennene følger standardiserte uttaksgrenser.
AP160219 I slike prosjekter vil en stor andel av organisasjonen kunne automatiseres, fordi alle standardiserte oppgaver legges inn i blokkjeden og utføres automatisk.