AA170815 Av disse er 426 225 menn og 67 003 kvinner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170814 For de har stått på : - Myten om moderne, selvopptatte besteforeldre sprekker i lys av nye forskningsresultater, skriver SSB .
VG170814 Men nå har departementet og Statistisk sentralbyrå ( SSB ) altså fått regnet ut mer detaljerte tall.
AP170814 - Tall fra SSB viser at hvis du tar bort innvandringsbefolkningen, så er hovedårsaken til den økte fattigdommen borte.
AA170814 Vedfyring i boliger og fritidsboliger er den største kilden til utslipp av svevestøv og utgjorde 44 prosent av de norske utslippene, ifølge SSB .
AA170814 Utslippene av ammoniakk har økt noe », skriver SSB .
AA170814 Svevestøvutslippene fra veitransport i Norge er redusert med over 40 prosent siden 1990, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170814 - Veitrafikk og skip og båter var dominerende utslippskilder, med henholdsvis 20 og 21 prosent av de totale NOX-utslippene, ifølge SSB .
DA170813 - Mye av økningen i antallet barn som vokser opp lavinntektsfamilier skyldes ifølge SSB innvandring, sier Horne.
AP170813 Ny forskning med tall fra SSB viser at andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet.
AP170813 - Mye av økningen i antallet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, skyldes ifølge SSB innvandring, sier Horne.
VG170812 Kilde : SSB
DN170811 Eksportprisen for fersk laks er 62,11 kroner kiloen, ifølge siste statistikk fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170811 Nedgangen i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i hovedsak et ordrereserve-fall på 26 prosent innenfor maskinindustrien, viser tall fra SSB .
AA170811 Antall oppdrag til norsk industribedrifter falt med 9 prosent i andre kvartal i år, ifølge SSB .
NL170810 Næringsliv og privatøkonomi, alderssammensetning, arbeidsmarked, utdanningsnivå og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås, og tallene er basert på offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
NL170810 Nærmere halvparten av kommunenes helse- og omsorgstjenester bistår personer med utviklingshemning ifølge SSB .
DN170810 I juli falt kjerneinflasjonen, som er et mål på den underliggende prisveksten, til 1,2 prosent fra 1,6 prosent måneden før, ifølge tall som SSB la frem torsdag.
DN170810 Nedgangen i prisveksten skyldes lavere priser på klær, ifølge SSB .
DB170810 Prisene steg dermed for andre måned på rad, men er fremdeles under prisnivået for juli i fjor, skriver SSB .
DB170810 Prisene på klær falt 8,6 prosent fra juni til juli i år, mens de kun falt 2,4 prosent i samme periode i fjor, skriver SSB i rapporten.
DB170810 ( Hegnar.no ) : Konsumprisindeksen steg 1,5 prosent fra juli 2016 til juli 2017, viser tall fra SSB .
DB170810 SSB forteller at importerte og norske jordbruksvarer steg henholdsvis 3,1 og 1,9 prosent i perioden.
DA170810 Tallene de knuser samles fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og Kostra, innenfor hovedkategoriene næringsliv og privatøkonomi, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.
AP170810 Det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene da SSB endret i sin innsamling av statistikk etter 2014.
AP170810 I en rykende fersk rapport har Accenture og Verdens økonomiske forum slått hodene sammen, gått gjennom de statlige virksomhetenes årsrapporter, utviklingsestimater fra SSB og målene fra Produktivitetskommisjonen.
AA170810 Prisveksten ( KPI ) gikk opp 0,3 prosent fra juni til juli, som hovedsakelig skyldes en økning i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, ifølge SSB .
AA170810 Klesprisene gikk da ned 8,6 prosent, ifølge SSB .
AA170810 Prisveksten ( KPI ) gikk opp 0,3 prosent fra juni til juli, som hovedsakelig skyldes en økning i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, ifølge SSB .
AA170810 Klesprisene gikk da ned 8,6 prosent, ifølge SSB .
DA170809 Den største bydelen i areal er Skoger, og når det gjelder folketall er Åssiden med sine ca 12.200 innbyggere faktisk bare nest størst - knepent slått av Bragernes som har rundt 300 flere innbyggere, ifølge SSB pr. 1.1.2017.
VG170808 Kilde : SSB , Holdninger til innvandrere og innvandring, 2016 ¶
VG170808 Det er allerede mer enn den samlede støtten de fikk i 2013, ifølge tall fra SSB .
VG170808 Anders Grøndal jobber med tallene i SSB , han forteller at de får inn nye tall hver dag.
DN170808 Tirsdag ble kredittindikatoren ( K2 ) lagt frem av Statistisk sentralbyrå ( SSB ) Foto : Gorm K.
DN170808 Dette er opp fra 5,4 prosent fra 12-månedersperioden frem til mai i år, fremkommer det av Statistisk sentralbyrås ( SSB ) kredittindikator tirsdag.
DN170808 Det er allerede mer enn den samlede støtten de fikk i 2013, ifølge tall fra SSB .
DN170808 Anders Grøndal jobber med tallene i SSB , han forteller at de får inn nye tall hver dag.
DA170808 Det er allerede mer enn den samlede støtten de fikk i 2013, ifølge tall fra SSB .
DA170808 Anders Grøndal jobber med tallene i SSB , han forteller at de får inn nye tall hver dag.
AP170808 * Ifølge tall fra SSB stemte 66,5 av velgere mellom 18 og 21 år, og 62,5 prosent av velgere mellom 22 og 25 år ved forrige stortingsvalg, i 2013.
AP170808 ( Kilde : SSB og Valgdirektoratet ) ¶
AA170808 Totalt 84.000 jegere jaktet småvilt i jaktåret 2016/2017 viser tall fra SSB .
VG170807 Tabellen Marthinsen har holdt seg til er en såkalt fordelingstabell utarbeidet av Statsistisk sentralbyrå ( SSB ), som viser hvordan skatteøkningene i snitt slår ut.
VG170807 Drøyt 279.000 nordmenn har en inntekt mellom 750.000 og en million kroner, ifølge SSB .
VG170807 Det er ifølge SSB drøyt 504.000 nordmenn som har en inntekt mellom 500-600.000 kroner.
DN170807 Eksportprisen for fersk laks er 62,11 kroner kiloen, ifølge siste statistikk fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170807 I andre kvartal i år var det en vekst i industriproduksjonen på 0,7 prosent, mens tolvmånedersutviklingen er nøytral, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170807 Ifølge SSB har alle prisene på kollektivtransport i Norge steget mer enn utviklingen i konsumprisindeksen.
AA170807 Dette mer enn prisveksten i både EU og resten av Skandinavia, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170806 Erna Solbergs løfte om å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital vil føre til at flere personer med formuer på over 10 millioner vil bli nullskattytere, ifølge SSB .
DA170806 Tall fra SSB ( 2015 ) viser at 71.000 unge mellom 15 og 29 var NEETs, hvilket tilsvarer 7 prosent av landets befolkning i denne aldersgruppen.
DA170806 Ifølge Anders Ekeland i SSB er de historiske erfaringene entydige.
DA170806 Tall fra SSB ( 2015 ) viser at 71.000 unge mellom 15 og 29 var NEETs, hvilket tilsvarer 7 prosent av landets befolkning i denne aldersgruppen.
DA170806 Ifølge Anders Ekeland i SSB er de historiske erfaringene entydige.
VG170805 Samtidig skriver SSB i en epost flere av nullskattyterne er nordmenn med solide formuer : ¶
VG170805 Nå bekrefter SSB overfor VG at 1800 av disse er personer med formuer under én million kroner.
VG170805 Men tallene fra Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå ( SSB ) ga ikke klare indikasjoner på hvor formuende disse nullskattyterne er.
VG170805 Men i en annen beregning, hvor hele formuesskatten blir fjernet, fant SSB at antallet nullskattytere med formue over 10 millioner ville øke med 600.
VG170805 Erna Solbergs løfte om å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital vil føre til at flere personer med formuer på over 10 millioner vil bli nullskattytere, ifølge SSB .
VG170805 kroner blant de om lag 3900 personene som får redusert skatten til null ved fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital », skriver Runa Nesbakken ved Forskningsavdelingen hos SSB .
VG170805 SSB sier til VG at de ikke opplyser om antallet skattytere dersom tallet befinner seg mellom 0 og 400.
VG170804 SSB sier at nedgangen i ledigheten først og fremst skyldes at folk trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet og vi har den laveste andelen i jobb på 20 år.
DN170803 Så langt i år har SSB publisert bnp-tall for første kvartal som viste en vekst på 0,6 prosent.
DN170803 Den blå linjen viser den faktiske målingen av bnp som publiseres av SSB rundt en og en halv måned etter utløpet av kvartalet.
DA170803 Det viser en utregning Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har gjort for NRK.
DA170803 Det viser en utregning Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har gjort for NRK.
NL170802 Tallene viser blant annet dette : 1 ) Mens Nord-Norges andel av landets samlede befolkning ifølge SSB kommer til å synke, kommer flere nordlendinger, som ledd i en global trend, til å bo byer. 2 ) Befolkningen kommer i sum til å bli eldre og 3 ) Nordland vil fremover få en svakere befolkningsutvikling enn den nye regionen som Stortinget har bestemt skal bestå av Troms og Finnmark, som om drøye
NL170802 I løpet av de neste 23 årene kan Tromsø, dersom SSB får rett, ha vokst med et helt Narvik.
DB170802 SSB kan fortelle oss at tallet på dem som ikke har fullført videregående, naturlig nok, er størst blant dem som ikke ennå har fylt 19.
AP170802 I snitt går norske kvinner til lege 3,1 ganger i året, mens menn går 2,2 ganger, går det frem av tall hos SSB .
AA170802 Siden 2011 har utslippene fra landbruket økt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170802 Kilosprisen ligger nå på 62,11 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170801 Seks år senere har SSB , på oppdrag fra Finansdepartementet, også beregnet at Solbergs valgkampløfte om fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital vil føre til at 3900 flere nordmenn vil bli nettopp nullskattytere.
DN170801 Nordmenn er gode på bilkjøring og tilsvarende dårlig til å reise kollektivt, ifølge tall fra SSB .
DN170801 Her ligger vi på bunn i Europa sammen med Portugal, viser tall fra SSB .
DA170801 Ferske arbeidsledighetstall fra SSB viser også at ledigheten nå er på vei nedover med henholdsvis 4,3 prosent på landsbasis og 4,7 prosent ledige i Rogaland.
DN170731 Til tross for lavere tall i bokostnader, er seniorrådgiver i SSB , Tor Morten Normann, bekymret over nordmenns låneopptak.
DA170731 Ferske arbeidsledighetstall fra SSB viser også at ledigheten nå er på vei nedover med henholdsvis 4,3 prosent på landsbasis og 4,7 prosent ledige i Rogaland.
DA170730 Heller ikke Trine, Bjørnar eller Audun har stått høyt i kurs de siste årene, hvis man ser på tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170730 Heller ikke Trine, Bjørnar eller Audun har stått høyt i kurs de siste årene, hvis man ser på tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170730 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) skiller ikke mellom elsykkel og vanlige sykler i sin statistikk.
AP170730 Fem var fra 75 år og oppover, viser tall fra SSB .
AA170730 I 2016 var det registrert 130.405 sosialhjelpsmottagere i Norge, hvorav 26.968 var i alderen 0 - 24 år, ifølge SSB .
AA170730 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) vil det bety en halvering av fattigdommen i Norge.
AA170730 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) skiller ikke mellom elsykkel og vanlige sykler i sin statistikk.
AA170730 Fem var fra 75 år og oppover, viser tall fra SSB .
VG170729 I tillegg intervjues turister av SSB , og svarene vektes mot det faktiske antallet overnattinger.
DN170729 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) vil det bety en halvering av fattigdommen i Norge.
DB170729 Forskning fra SSB viser at fattigdommen i Norge omtrent halveres dersom man tar med offentlige ytelser i statistikken.
DB170729 Ifølge Ambulanseforum, som refererer til Statistisk sentralbyrå ( SSB ), har det på tolv år blitt 81 færre ambulansebiler i landet, mens oppdragsmengden har økt med over 200 000.
DB170729 Kilde : SSB ).
DA170729 For unge som går ut av grunnskolen med et karaktersnitt under 2,9, er sjansen større for at de faller fra, enn består videregående skole, viser tall fra SSB .
DA170729 Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170729 11 prosent i gruppen viser tall fra SSB .
DA170729 Hovedårsaken til nedgangen i ledighet er ifølge SSB at arbeidsstyrken blir mindre, altså at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet, sier Fredric Holen Bjørdal ( Ap ), stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen, til NTB.
DA170729 Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170729 For unge som går ut av grunnskolen med et karaktersnitt under 2,9, er sjansen større for at de faller fra, enn består videregående skole, viser tall fra SSB .
DA170729 Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170729 11 prosent i gruppen viser tall fra SSB .
AA170729 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) vil det bety en halvering av fattigdommen i Norge.
VG170728 Men på VGs forespørsel gravde SSB dypt i papirene sine og oppdaget en feil, så stemmetallet for Arbeiderpartiet er nå for all fremtid rettet så det stemmer med historien om 36,9 prosent.
DN170728 Salg av byggevarer og elektronikk hadde også en nedgang i omsetningsvolumet, ifølge SSB .
DB170728 Utvalget ba SSB beregne effektene av dette forslaget opp mot dagens barnetrygd.
DA170728 Hordaland og Akershus er fylkene med den største prosentvise nedgangen, skriver SSB .
AP170728 I 2016 var det registrert 130.405 sosialhjelpsmottagere i Norge, hvorav 26.968 var i alderen 0 - 24 år, ifølge SSB .
AP170728 SSB viser at taxiprisene i Oslo økte med 104 prosent bare i perioden 2007 til 2014 og at antallet passasjerkilometer med taxi er blitt halvert frem til i dag, til tross for at Oslo i dag har 150.000 flere innbyggere uten bil og at antallet reisende er doblet.
AA170728 Hovedårsaken til nedgangen i ledighet er ifølge SSB at arbeidsstyrken blir mindre, altså at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet, sier Fredric Holen Bjørdal ( Ap ), stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen.
DN170727 Se på DNtv : ( Vilkår ) ¶ ¶ | SSB : Ledigheten falt i mai ¶
DB170727 Ifølge SSB falt arbeidsledigheten i EU ( sett under ett ) 0,2 prosent til 7,8 prosent.
DB170727 SSB kunne også fortelle at ledigheten i april ble nedrevidert med 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent.
DB170727 En arbeidsledighet på 4,3 prosent, det samme som for tre måneder siden, var overskriften da SSB i morges kunne presentere sine tall for arbeidsmarkedet i andre kvartal, de såkalte AKU-tallene.
AA170727 Dette tallet er nedjustert fra 4,6, som var den verdien SSB gikk ut med i forrige måned.
AA170727 Arbeidsledigheten er på 4,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 4,5 prosent i april, ifølge SSB .
AA170727 Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at den sesongjusterte arbeidsledigheten i mai er på samme nivå som i februar.
AA170727 - Slike justeringer er vanlige når en hver måned regner ut hele tidsserien på ny, skriver SSB . ( ©NTB ) ¶
AA170727 ( ©NTB ) ¶ | SSB : Arbeidsledigheten ned til 4,3 prosent ¶
DB170726 Det stemmer ikke lenger - nye tall fra SSB viser en nedgang på nesten 30%, til 183 800 jobber i 2016.
AA170726 Studentene har en time mer fritid enn en gjennomsnittlig voksen, hele 7 timer og 18 minutter, som igjen henger sammen med at de sjeldnere har barn og dermed bruker mindre tid på husarbeid, ifølge SSB .
AA170726 I gjennomsnitt har voksne i Norge 6 timer og 19 minutter fritid på en gjennomsnittsdag, viser tall fra SSB .
DN170725 Studentene har en time mer fritid enn en gjennomsnittlig voksen, hele 7 timer og 18 minutter, som igjen henger sammen med at de sjeldnere har barn og dermed bruker mindre tid på husarbeid, ifølge SSB .
DN170725 Sjekk rapporten hos SSB her.
DN170725 I gjennomsnitt har voksne i Norge 6 timer og 19 minutter fritid på en gjennomsnittsdag, viser tall fra SSB .
DN170725 SSB hevder vi har 6 timer og 19 minutter fri per dag, tid som for eksempel kan brukes på en fjelltur langs Helgelandskysten.
DA170725 Fallet var spesielt markant blant produsenter knyttet til olje- og gassektoren, viser konjunkturbarometeret for industri og bergverk fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170723 Kilde : SSB
VG170722 Den årlige undersøkelsen av kommunale avgifter SSB gjennomfører for Huseiernes Landsforbund, basert på tall kommunene har rapportert inn til Kostra-databasen, avdekker store sprik i hvor mye man må betale i kommunale avgifter og eiendomsskatt i norske kommuner.
DN170721 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at antall registrerte igangsettingstillatelser for nye boliger steg 31,2 prosent fra mai til juni.
DN170721 Antall igangsettingstillatelser til nye boliger har steget siste 12-månedersperiode, ifølge SSB .
DN170721 Antall igangsettingstillatelser for boligbygging steg med 31,2 prosent fra mai til juni, viser tall fra SSB .
DA170721 Så mange fleretniske nordmenn har det aldri vært før, ifølge tall Dagsavisen har fått fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170721 Ifølge SSB har 5121 personer i Norge en mor eller far fra Polen.
DA170721 Så mange fleretniske nordmenn har det aldri vært før, ifølge tall Dagsavisen har fått fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170721 Ifølge SSB har 5.121 personer i Norge en mor eller far fra Polen.
VG170720 De som er registrert som helt arbeidsledige hos NAV, og tall basert på intervjuundersøkelser i regi av Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170720 Europris-arving solgte hytteluksus med rabatt ¶ SSB : Hytteprisene i dette fylket er omtrent det dobbelte som i resten av landet ¶
DN170720 Nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken går ned, ifølge SSB .
DN170720 Forsker Rolf Aaberge ved Statistisk sentralbyrå ( SSB ) er skeptisk til Støres uttalelser om villigheten til å betale mer skatt.
AP170720 Vi har ikke analysert dette inngående, men ut ifra de tallene vi har virker det som at finnene har andre årsaker til å ikke gå til tannlegen sammenlignet med nordmenn, sier Arne Jensen, seniorrådgiver i SSB .
AP170720 Kilde : SSB
VG170719 Den årlige undersøkelsen av kommunale avgifter SSB gjennomfører for Huseiernes Landsforbund avdekker store sprik i hvor mye man på betale i kommunale avgifter og eiendomsskatt i norske kommuner.
DB170719 I 2016 ble det født 58 900 barn i Norge, ifølge tall fra SSB .
DB170719 I 2015 ble 117 personer drept, viser tall fra SSB .
AA170719 I løpet av uka ble det eksportert 14.234 tonn fersk laks, 9,9 prosent mindre enn i uka før, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170718 Siste statstikk fra SSB viser at nordmenn utførte frivillig arbeid tilsvarende 148.000 årsverk, til en verdi på 71,9 milliarder kroner, i 2014.
VG170717 Ifølge tall Aftenposten har hentet ut fra SSB , har andelen syttenåringer som har inntektsbringende arbeid sunket fra 75 prosent til drøye 50 prosent de siste femten årene.
NL170717 Tallene fra SSB viser først og fremst at mange flere elever har skaffet seg dokumentasjon på fraværet.
NL170717 Tall fra SSB viser at det udokumenterte fraværet går ned med 40 %.
NL170717 Det SSB gir tall på er fraværet som blir registrert på vitnemålet.
AA170717 Europeere og amerikanere tar i liten grad norsk statsborgerskap selv om de er etablert i Norge, uttalte seniorrådgiver i SSB , Silje Vatne Pettersen, til Aftenposten i 2015.
AA170717 Det er 1.300 flere enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170717 Europeere og amerikanere tar i liten grad norsk statsborgerskap selv om de er etablert i Norge, uttalte seniorrådgiver i SSB , Silje Vatne Pettersen, til Aftenposten i 2015.
AA170717 Det er 1.300 flere enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170717 En av fire flyktninger som får bosette seg i Norge, velger å flytte til Oslo, viser tall fra SSB for de siste ti årene.
AA170717 En av fire flyktninger som får bosette seg i Norge, velger å flytte til Oslo, viser tall fra SSB for de siste ti årene.
VG170715 Tall fra SSB viser at eksport av norsk makrell til Tyrkia falt fra 33 088 tonn i 2015, til 11 518 tonn i 2016.
DB170715 Regnestykket for årets oppgjør er at SSB spår en lønnsvekst i snitt i 2018 på 3,1 prosent, som tilsvarer litt over 16 000 kroner for en gjennomsnittslønn på 530 000 kroner.
DB170715 Lønnsveksten kan bli lavere enn SSB spår, og da blir jordbruksoppgjørene billigere.
DB170714 Vi må tilbake til desember 1998 for å finne forrige gangen vi registrerte et underskudd i handelsbalansen, opplyser SSB .
DB170714 ( Hegnar.no ) Importen av varer i juni utgjorde hele 67 milliarder kroner, 24,6 prosent mer enn i juni i fjor, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ) fredag.
DB170714 Dovre er best på barnevern sier målingen fra SSB som er gjort for Kommunal Rapport.
DB170714 SSBs analyser derimot, tyder på at det er mindre forskjell i eldre og yngre sin tiltro til miljøbevegelsen i 2007 sammenlignet med 1996 ( SSB 2008 ).
DB170714 Altså en økning i tiltroen på rundt 10 prosentpoeng ( SSB 2008 ).
DA170714 Oppsummert ga dette likevel et handelsunderskudd i juni, skriver SSB .
DA170714 Importen av varer i juni var på 67,0 milliarder kroner, mens eksporten endte på 66,3 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170714 Ifølge SSB skyldes økningen sterk oppgang i noen få varegrupper, da spesielt konstruksjoner til oljeplattformer og fly.
DA170714 Oppsummert ga dette likevel et handelsunderskudd i juni, skriver SSB .
DA170714 Importen av varer i juni var på 67,0 milliarder kroner, mens eksporten endte på 66,3 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170714 Ifølge SSB skyldes økningen sterk oppgang i noen få varegrupper, da spesielt konstruksjoner til oljeplattformer og fly.
AP170714 Forsker Eilev Jansen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) påpeker at han ikke sitter på tallmaterialet meglerne har over boligsalg, men mener forklaringen deres høres rimelig ut.
AA170714 Oppsummert ga dette likevel et handelsunderskudd i juni, skriver SSB .
AA170714 Importen av varer i juni var på 67,0 milliarder kroner, mens eksporten endte på 66,3 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170714 Ifølge SSB skyldes økningen sterk oppgang i noen få varegrupper, da spesielt konstruksjoner til oljeplattformer og fly.
AP170712 Det betyr at 10,9 prosent av dem som er over 18 år og bor i Norge i 2017, ikke kan stemme, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170711 Nedgangen i voldsbruken skyldes i hovedsak mindre vold fra unge menn, den største bidragsyteren, ifølge SSB .
DA170711 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det har vært over 1,7 millioner hotellovernattinger i Oslo fra januar til mai i år.
VG170710 Han understreker at SSB bare mekanisk har ganget sannsynlighetene fra de engelske forskerne med andelen yrker i Norge, og at SSB derfor ikke kan gå god for resultatene.
VG170710 Han understreker at SSB bare mekanisk har ganget sannsynlighetene fra de engelske forskerne med andelen yrker i Norge, og at SSB derfor ikke kan gå god for resultatene.
DN170710 Konsumprisindeksen ( kpi ) steg 0,4 prosent fra mai til juni, hovedsakelig som følge av høyere priser på passasjertransport med fly, ifølge SSB .
DB170710 ( Hegnar.no ) : Tall SSB la frem tidligere i dag viste en overraskende høy vekst i norske konsumpriser i juni.
DB170710 SSB rapporterer om at eldre har mindre tiltro til miljøbevegelsen kontra de yngre og dem med høyere utdanning.
DA170710 Utelivsvolden har gått ned, særlig de tre siste årene, ifølge SSB .
DA170710 - Et klart trekk er nedgang i vold blant unge menn, og det gjelder særlig utelivsvolden, sier fagansvarlig for kriminalstatistikkene i SSB , Reid Stene.
DA170710 - Bruk av skytevåpen i voldssammenheng er et relativt sjeldent fenomen i Norge, derfor vil det kreve en kartlegging som går utenfor den generelle kriminalstatistikken, sier Stene i SSB .
DA170710 SSB har ingen statistikk eller analyse av våpenbruk i voldshandlinger.
AA170710 Utelivsvolden har gått ned, særlig de tre siste årene, ifølge SSB .
AA170710 - Et klart trekk er nedgang i vold blant unge menn, og det gjelder særlig utelivsvolden, sier fagansvarlig for kriminalstatistikkene i SSB , Reid Stene.
AA170710 - Bruk av skytevåpen i voldssammenheng er et relativt sjeldent fenomen i Norge, derfor vil det kreve en kartlegging som går utenfor den generelle kriminalstatistikken, sier Stene i SSB .
AA170710 SSB har ingen statistikk eller analyse av våpenbruk i voldshandlinger.
DB170707 I juni presenterte SSB tall som viser at unge besøker fastlegen sin mye oftere, antagelig fordi de trenger dokumentasjon for å få godkjent fravær.
AP170707 - Det som er bekymringsfullt, og som tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser, er at nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidslivet.
AA170707 I statistikken fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) er det tre sektorer som skiller seg ut som de største synderne, men med ulik utvikling i perioden 1990-2015 : olje- og gassutvinning ( 83 prosent økning ), industri og bergverk ( 39 prosent nedgang ! ) og veitrafikk ( 33 prosent økning ).
VG170706 Forbrukerrådet har ved hjelp av tall fra SSB undersøkt hvilke produkter som skal vare i fem år.
DB170705 Tidsbruksundersøkelsen gjøres bare hvert tiende år, derfor finnes det ikke nyere data om vaskehjelpbruk hos SSB .
DA170705 Men en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at mange velger å flytte fra distriktene for å finne jobb i byene, skriver Klassekampen. Én av fire som flytter, velger å bosette seg i Oslo.
DA170705 SSB har tatt for seg bostedsmønsteret til personer med flyktningbakgrunn i Norge i perioden 2005 til 2014.
DB170704 Levealderjustering - en total « pensjonspott » fordeles på antall år SSB forventer at ditt årskull kommer til å leve etter at du har gått av med pensjon ¶ 2.
VG170703 Ifølge SSB har SV nemlig best kvinneandel, på 54 prosent, når alle listekandidatene er tatt med i beregningen.
VG170703 * 1 Innvandrere, eller norskfødte med innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada og Australia og New Zealand, utgjorde 9,6 prosent av befolkningen i Norge i januar 2017, ifølge SSB .
DN170630 Lxs også : ¶ SSB : Hytteprisene i dette fylket er omtrent det dobbelte som i resten av landet ¶
DN170630 Hyttene i Vestfold er omtrent dobbelt så dyre som hyttene i resten av landet, ifølge SSB .
DN170630 Først kom stjernene, nå kommer pengene ¶ ¶ | SSB : Hytteprisene i dette fylket er omtrent det dobbelte som i resten av landet ¶
DN170630 Tolvmånedersveksten i den samlede innenlandske bruttogjelden var på 5,4 prosent ved utgangen av mai, viste tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) fredag.
DN170630 Av tallene SSB la frem fredag kommer det ikke frem hvor stor del av samlet utlån som kommer fra forbrukslån.
DN170630 Tolvmånedersveksten i innenlandsk bruttogjeld ( K2 ) var 5,4 prosent frem til utgangen av mai, opp fra 5,1 prosent i april, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) publiserte fredag.
DN170630 Husholdningenes tolvmåneders gjeldsvekst var på 6,7 prosent ved utgangen av mai, opp fra 6,5 prosent i april, viser tallene fra SSB .
DN170630 Av den samlede innenlandske bruttogjelden var 80 prosent utlån fra baner og kredittforetak ved utgangen av mai, ifølge SSB .
DN170630 Dette skjer etter svak vekst de to foregående månedene, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170630 », ifølge SSB , som videre opplyser at detaljhandelsomsetningen på internett også økte.
AP170630 | SSB : Hytteprisene i Vestfold er omtrent det dobbelte som i resten av landet ¶
AA170630 | SSB : Hytteprisene i Vestfold er omtrent det dobbelte som i resten av landet ¶
DB170629 Hoksrud mener likevel at tallene fra SSB vitner om et gedigent løftebrudd fra byrådet i Oslo.
DB170629 ( Dagbladet ) : Ifølge ferske tall fra SSB er det færre sykehjemsplasser i eldreomsorgen i Oslo i år enn på samme tid i fjor.
DB170629 Prognoser fra SSB spår høykonjunktur fra 2020.
DN170627 Krisen i oljenæringen har nemlig sørget for at andelen sysselsatte som tror de står i fare for å miste jobben, har skutt til værs, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170627 I 2016 svarte 12 prosent at de mener de står i fare for å miste jobben sin, en økning fra 9 prosent i 2013, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170627 Statistisk Sentralbyrå ( SSB )-undersøkelsen « Norsk mediebarometer 2016 » viser at 89 prosent av Norges befolkning har tilgang til en smarttelefon.
DA170627 Likevel ser vi fra SSB at stadig flere av de private barnehagene blir kommersielle.
AA170627 Tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser nemlig at blant studenter som har foreldre med lang høyere utdanning er det 78 prosent som har oppnådd en grad i løpet av åtte år.
AA170627 Ser man alle de nye studentene under ett, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå, hadde 25 prosent oppnådd en høyere grad, melder SSB .
AA170627 Krisen i oljenæringen har nemlig sørget for at andelen sysselsatte som tror de står i fare for å miste jobben, har skutt til værs, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170627 I 2016 svarte 12 prosent at de mener de står i fare for å miste jobben sin, en økning fra 9 prosent i 2013, opplyser SSB .
AA170627 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har fulgt studenter som begynte på universitet eller høgskole i 2008, og sett på hvor mange som fullførte den påbegynte graden.
AA170627 Jo høyere utdannelse en av foreldrene har, jo mer øker andelen av studenter som fullfører, sier Sadiq Kwesi Boateng ved SSB til DN.
SA170626 FÆRRE UNGE I JOBB : Kun to av fire 17-åringer har deltids- eller sommerjobb i dag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170626 Samme mønster tegner seg når man ser på yrkesstatus ; pensjonister spiser fisk mye oftere enn studentene, opplyser SSB .
DN170626 Og her i landet viser levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) at sju av ti nordmenn spiser fisk minst to ganger hver uke.
DN170626 Helsedirektoratets offisielle ernæringsråd er å spise fisk 2 - 3 ganger i uka, og ifølge tallene fra SSB er det den eldre delen av befolkningen som er flinkest til det.
DN170626 Eldre er best på å spise fisk viser undersøkelse fra SSB .
AA170626 Samme mønster tegner seg når man ser på yrkesstatus ; pensjonister spiser fisk mye oftere enn studentene, opplyser SSB .
AA170626 Og her i landet viser levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) at sju av ti nordmenn spiser fisk minst to ganger hver uke.
AA170626 Helsedirektoratets offisielle ernæringsråd er å spise fisk 2 - 3 ganger i uka, og ifølge tallene fra SSB er det den eldre delen av befolkningen som er flinkest til det.
AA170625 Noreng, som har doktorgrad i petroleumsøkonomi, mener rapporten ikke holder mål faglig og at SSB har « sviktet i sin kvalitetssikring ».
DA170623 Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn falt noe, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170623 EU mer enn Afrika og Asia ¶ SSB deler innvandrerne i to grupper : ¶
AP170623 Dette står i en artikkel Statistisk sentralbyrå ( SSB ) publiserte fredag morgen.
AP170623 Alle barn som SSB har fordelt etter landbakgrunn eller region er bosatt i Norge.
AP170623 EU mer enn Afrika og Asia ¶ SSB deler innvandrerne i to grupper : ¶
AP170623 Dette står i en artikkel Statistisk sentralbyrå ( SSB ) publiserte fredag morgen.
AP170623 Alle barn som SSB har fordelt etter landbakgrunn eller region er bosatt i Norge.
AA170623 Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn falt noe, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170622 Oljefondets verdi var ved utgangen av første kvartal på rundt 8.000 milliarder kroner, noe som ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tilsvarer mer enn 80 prosent av statens totale finansformue.
DN170622 Dette gir en nedgang på 0,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170622 SSB sier at det at ledigheten har falt litt, skyldes at folk har gått ut av arbeidsmarkedet.
BT170622 Mens oljenedturen har herjet de siste tre årene har utlån til norske bedrifter ifølge SSB i snitt vokst med tre prosent per år.
AP170622 I mangel av mer løpende tall fra SSB er salg av fyringsolje en viktig indikator, og i første kvartal 2017 så vi en reduksjon på 33 prosent fra tilsvarende periode i 2016.
AP170622 Målt ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) metode spår Norges Bank at ledigheten vil synke fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020.
AP170622 Regjeringen kan argumentere med at både SSB og Norges Bank spår at det vil gå stadig bedre mot 2020.
AP170622 Opposisjonen kan trekke frem at ledigheten vil holde seg relativt høy etter norske forhold, selv om både SSB og Norges Bank spår at den vil synke mot 2020.
AP170622 Opposisjonen kan også peke på at SSB spår omtrent uendret yrkesdeltagelse på litt over 70 prosent til 2020.
AP170622 Etter at Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la frem sine siste prognoser 8. juni, er nå tallgrunnlaget lagt for debatten om norsk økonomi inn i valgkampen.
AP170622 Målt ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) metode spår Norges Bank at ledigheten vil synke fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020.
AP170622 Regjeringen kan argumentere med at både SSB og Norges Bank spår at det vil gå stadig bedre mot 2020.
AP170622 Opposisjonen kan trekke frem at ledigheten vil holde seg relativt høy etter norske forhold, selv om både SSB og Norges Bank spår at den vil synke mot 2020.
AP170622 Opposisjonen kan også peke på at SSB spår omtrent uendret yrkesdeltagelse på litt over 70 prosent til 2020.
AP170622 Etter at Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la frem sine siste prognoser 8. juni, er nå tallgrunnlaget lagt for debatten om norsk økonomi inn i valgkampen.
AA170622 Dette gir en nedgang på 0,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170621 Økningen på 0,3 prosentpoeng, eller 10.000 personer, er innenfor feilmarginen i arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170621 Samtidig faller sysselsettingsandelen, viser tall fra SSB .
SA170621 FOTO : Heidi Hjorteland Wigestrand ¶ | SSB : Arbeidsledigheten opp til 4,6 prosent ¶
DN170621 Det betyr at det bare er to kvadratmeter tilgjengelig strandsone per innbygger i Oslo og 15 kvadratmeter per innbygger i Akershus, viser tallene lagt frem av SSB i fjor sommer.
DN170621 Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) - viste sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt at ledigheten var på 126.000 personer i april 2017, tilsvarende en ledighetsrate på 4,6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170621 ¶ Justert for sesongvariasjoner var det 126 000 arbeidsløse i april, ifølge SSB .
DB170621 Dette utgjorde 4,6 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,3 prosentpoeng, eller 10.000 personer fra januar, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170621 Økningen på 0,3 prosentpoeng, eller 10.000 personer, er innenfor feilmarginen i arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170621 Samtidig faller sysselsettingsandelen, viser tall fra SSB .
AA170621 ( ©NTB ) ¶ | SSB : Arbeidsledigheten opp til 4,6 prosent ¶
DN170620 Hun peker også på at NAV og SSB forventer at ledigheten går videre ned.
DN170620 Denne gruppen økte fra 9.100 personer til 19.900 i fjor, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170620 Nav og SSB sier ledigheten skal mer ned.
DB170620 SSB skriver i sin siste konjunkturrapport at nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken har gått ned, sier han.
DB170620 Tallene fra SSB viser videre at antall kommuner med eiendomsskatt steg fra 365 til 366 i fjor.
DB170620 ( Finansavisen ) : Kommunal eiendomsskatt genererte et proveny på 12,3 milliarder kroner i fjor, skriver Finansavisen, og viser til tall fra SSB . 6,3 milliarder kroner, altså litt over halvparten, er skatt på boliger og hytter.
AA170620 Denne gruppen økte fra 9.100 personer til 19.900 i fjor, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170619 Vi har hentet inn faktainformasjon om status på de ulike områdene fra en rekke ulike kilder, blant annet departementene, SSB , organisasjoner og ulike nyhetsmedier.
AA170619 I 2013 publiserte en gruppe forskere fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) en artikkel hvor de argumenterte for at en kostnadseffektiv klimapolitikk innebærer kutt i oljeproduksjonen på 3,4 prosent pr. år.
VG170616 Over en halv million nordmenn fikk utlignet formuesskatt i 2015, og fikk i gjennomsnitt en utlignet skatt på 231.000 kroner, der 24.000 var skatt på formue, ifølge SSB .
VG170616 SSB finner at skattekutt er en svært lite effektiv måte å skape nye jobber på, sa Støre til VG tidligere i år.
DN170616 Det er særlig salg av mat, møbler og spesialisert vareutvalg som bidrar til netthandelsveksten, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170616 Det er særlig salg av mat, møbler og spesialisert vareutvalg som bidrar til netthandelsveksten, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170615 Det økte til 45 prosent i 2010 og videre til 50 prosent i 2016, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
AA170615 Det økte til 45 prosent i 2010 og videre til 50 prosent i 2016, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
VG170614 I 2014, som er det siste året SSB har nasjonalregnskapstall for, omsatte flyselskapene i Norge for 37,6 milliarder kroner og satt igjen med et negativt driftsresultat på 2,3 milliarder kroner.
SA170614 4510 ekteskap ble inngått utenlands i løpet av 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) som ble lagt frem onsdag.
AP170614 4510 ekteskap ble inngått utenlands i løpet av 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) som ble lagt frem onsdag.
DB170613 Når de yrkesaktive blir gamle og går av med pensjon, er det neste generasjons yrkesaktive som betaler for dem, sier Nils Martin Stølen, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå ( SSB ) til Dagbladet.
DA170613 Av de elleve som mistet livet, var fire passasjerer eller fører av motorsykkel, én var passasjerer i bil og én var fotgjenger, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170613 Ski og nabokommunen Ås, som er neste stopp langs jernbanen, er blant kommunene Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tror vil ha stor befolkningsvekst i årene fremover.
AP170613 I Ås tro SSB at folketallet vil øke med ca. 55 prosent i samme periode ( fra ca. 19.500 til 30.500 ). - Én forklaring på veksten i Oslos nabokommuner er at nærhet til by er viktig for bostedsvalg.
AP170613 I hovedalternativet i sin befolkningsfremskrivning anslår SSB at innbyggertallet i Ski vil øke med knappe 25 prosent frem mot 2040 ( fra ca. 30.000 til 37.000 ).
AA170613 Av de elleve som mistet livet, var fire passasjerer eller fører av motorsykkel, én var passasjerer i bil og én var fotgjenger, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170612 Venter « solid » vekst i norsk økonomi ¶ SSB med nye prognoser : Nå løftes norsk økonomi ¶
DN170612 Jeg hadde kanskje ikke lest den med samme oppmerksomhet hvis det ikke hadde vært for den senere tids uro i SSB , sier Torbjørn Eika ( 57 ) til DN.
DN170612 Han er fremdeles noe usikker på hva som blir det endelige utfallet av omorganiseringene i SSB .
DN170612 Eika har arbeidet i 31 år i SSB , hele tiden med makroøkonomi.
DN170612 Administrerende direktør Christine Meyer i SSB beklager at Torbjørn Eika forlater byrået.
DN170612 - Min oppgave er å se fremover og å se til at SSB hele tiden utvikler seg.
DN170612 - Jeg litt bekymret for utviklingen i SSB på flere måter.
AP170612 Ski og nabokommunen Ås, som er neste stopp langs jernbanen, er blant kommunene Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tror vil ha stor befolkningsvekst i årene fremover.
AP170612 I Ås tro SSB at folketallet vil øke med ca. 55 prosent i samme periode ( fra ca. 19.500 til 30.500 ). - Én forklaring på veksten i Oslos nabokommuner er at nærhet til by er viktig for bostedsvalg.
AP170612 I hovedalternativet i sin befolkningsfremskrivning anslår SSB at innbyggertallet i Ski vil øke med knappe 25 prosent frem mot 2040 ( fra ca. 30.000 til 37.000 ).
SA170611 Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) har regnet ut at skattekuttverktøyet er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter.
AP170611 For noen dager siden varslet SSB at boligprisene vil falle de neste tre årene på grunn av økt boligbygging og strammere utlånspraksis fra bankene.
AP170611 Erlend Eide Bø fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har forsket på hvordan investorer har bidratt til å drive opp prisene i Oslo.
DA170610 I årets tre første måneder sto kinesere for 31.803 overnattinger i Norge, en økning på mer enn 90 prosent fra samme periode fra i fjor, ifølge SSB .
DN170609 Til tross for fallende veksttakt de siste månedene, er prisene på elektrisitet inkludert nettleie 13,2 prosent høyere enn for mai i fjor, skriver SSB .
DN170609 Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser fredag at konsumprisindeksen ( KPI ) steg 0,2 prosent fra april til mai.
DN170609 Etter tre sammenhengende måneder hvor prisen på bensin og diesel har falt, ble det registrert prisoppgang i mai på henholdsvis 0,7 og 1,1 prosent, skriver SSB .
DN170609 SSB skriver at matvareprisene gikk opp 3,1 prosent.
DA170609 Ifølge statistikk fra blant annet Statistisk sentralbyrå ( SSB ), vokser 1 av 10 barn i Norge opp i vedvarende fattigdom.
AA170609 Dermed falt alkoholomsetningen med 5,8 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170609 Konsumprisindeksen steg 0,2 prosent fra april til mai, hovedsakelig som følge av en prisøkning på 3,1 prosent på frukt, sjokolade og kjøttvarer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170608 Siden over 60 prosent bor i blokk, ifølge tall fra SSB , og elbil og ladbare hybrider nå utgjør 46 prosent av nybilsalget i Oslo, vil kommunen legge til rette for at innbyggerne får « fylt tanken. » - Det er riktig og bra at Oslo kommune gir støtte til slike tiltak, og ikke minst at de legger opp til rådgivning for borettslag som vil bygge ladepunkt
DN170608 Fremover blir det helt andre drivere som vil løfte norsk økonomi, varsler SSB .
DN170608 Forsker Torbjørn Eika i SSB spår nedgang i boligprisene og full stopp i veksten i boliginvesteringene neste år.
DN170608 - Vi er slett ikke sikre på at vi har sett et omslag, men tallene så langt tyder på det, sier forsker Torbjørn Eika i SSB .
DN170608 SSB venter at veksten i norsk fastlandsøkonomi vil ta seg gradvis opp de kommende årene og igjen nå nivåer over den anslåtte normalveksten på to prosent.
DN170608 SSB varsler boligprisfall i tre år ¶ SSB med nye prognoser : Nå løftes norsk økonomi ¶
DN170608 Lxs også : ¶ SSB varsler boligprisfall i tre år ¶
DN170608 | SSB varsler boligprisfall i tre år ¶ ¶ SSB tror gjennomsnittsnivået på boligprisene vil alle tilbake neste år sammenlignet med i år.
DN170608 Tok notater fra Trump-møter fra første dag ¶ | SSB varsler boligprisfall i tre år ¶
DN170608 Svært lave renter i en lengre periode, kombinert med høy inntektsvekst, har ifølge SSB bidratt til høy vekst i etterspørselen etter boliger i Norge.
DN170608 Boligbyggingen vil dermed også reduseres, men fortsatt være på et historisk høyt nivå », skriver SSB .
DN170608 SSB varsler boligprisfall i tre år ¶
DN170608 Trump hevder å stå bak bruddet med Qatar ¶ ¶ | SSB med nye prognoser : Nå løftes norsk økonomi ¶
DN170608 Svært lave renter i en lengre periode, kombinert med høy inntektsvekst, har ifølge SSB bidratt til høy vekst i etterspørselen etter boliger i Norge.
DN170608 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) venter at veksten i norsk økonomi vil ta seg ytterligere opp i år og de kommende to årene, viser byråets nye prognoser som ble lagt frem torsdag.
DN170608 Også veksten i husholdningenes konsum har tatt seg litt opp det siste halvåret, konstaterer SSB .
DN170608 Og når vi kommer til 2020 er han eller hun rimelig oppegående, sier forsker Torbjørn Eika i SSB på en pressekonferanse torsdag.
DN170608 Nye drivkrefter fremover ¶ SSB peker på at norsk økonomi nå løftes av at fallet i etterspørselen fra oljenæringen avtar, samtidig som det lenge har vært høy vekst i boligbyggingen og ganske høy vekst i etterspørselen fra offentlig forvaltning.
DN170608 Norge kan være på vei inn i en forsiktig oppgangskonjunktur, varsler SSB .
DN170608 Lavere renter ¶ SSB mener forholdene ligger til rette for at Norges Bank kan holde styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent helt frem til 2020.
DN170608 Det er ifølge SSB for tidlig å konkludere med at norsk fastlandsøkonomi allerede nå er inne i en konjunkturoppgang, som defineres av en vekst som er over anslått trendvekst på to prosent.
DN170608 Boligbyggingen vil dermed også reduseres, men fortsatt være på et historisk høyt nivå », skriver SSB .
DN170608 SSB venter at veksten i norsk økonomi tar seg ytterligere opp i år og neste år.
AP170608 I går hadde forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) en samtale med seg selv foran pressen.
AP170608 I 2020 er nedturen over, spår SSB .
AP170608 Han og SSB spår at prisveksten vil fortsette i år, mens det deretter blir et fall på 1 - 2,5 prosent årlig til 2020.
AP170608 Forsker Torbjørn Eika, SSB .
AP170608 For neste år og 2019 spår SSB til og med at bankrenten, målt med renten på rammelån, blir enda litt lavere enn i år.
AP170608 Dessuten hjelper det for både industrien og andre næringer at SSB spår uendret styringsrente fra Norges Bank helt til 2020.
AP170608 Ingar Storfjell ¶ SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
AA170608 Ved enden av prognoseperioden, i 2020, tror SSB at ledigheten vi ligge på 4 prosent, hvilket fortsatt er høyt i et norskperspektiv.
AA170608 Norsk økonomi kan ha nådd bunnen og være i startfasen av en oppgang, tror SSB .
AA170608 Men hvis det er tilfelle, tror Statistisk sentralbyrå ( SSB ) at veksten kommer sakte og moderat.
AA170608 Den kommer til å bevege seg sakte, men sikkert ned de kommende årene, sa forskningsleder Kjetil Telle i SSB da han presenterte konjunkturutsiktene for de kommende tre årene torsdag formiddag.
AA170608 ( ©NTB ) ¶ | SSB : Norsk økonomi vokser, men oppgangen kan være et blaff ¶
AA170608 Negotia-lederen mener sprikene i ledighetsrapporteringen fra SSB og Arbeids- og velferdsetaten NAV viser at ledigheten fortsatt er bekymringsfull.
AA170608 De sesongjusterte tallene fra SSB for månedene februar til april viser at det særlig er oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trekker omsetningen opp sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor.
AA170608 Ved enden av prognoseperioden, i 2020, tror SSB at ledigheten vil ligge på 4 prosent, hvilket fortsatt er høyt i et norsk perspektiv.
AA170608 Men hvis det skulle være tilfelle, tror Statistisk sentralbyrå ( SSB ) at veksten kommer sakte og forsiktig.
AA170608 Men SSB utelukker ikke at det hele bare er et tilfeldig blaff.
AA170608 Den kommer til å bevege seg sakte, men sikkert ned de kommende årene, sa forskningsleder Kjetil Telle i SSB da han presenterte konjunkturutsiktene for de kommende tre årene torsdag formiddag.
AA170608 SSB tror i likhet med de fleste at vi vil se en viss nedkjøling i boligmarkedet, men spår ikke noen krakk som kan få avgjørende betydning for utviklingen i økonomien.
AA170608 I perioden april 2016 til mars 2017 grensehandlet nordmenn for 799 millioner kroner mer enn året før, en oppgang på 6 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170607 - SSB har statistikk over formuesfordelingene.
SA170607 Dekningsgraden for 1 - 5 åringer var i 2016 på 91 prosent, en økning på 0,6 prosentpoeng fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170607 SSB
DN170607 ( ©NTB ) ¶ | SSB : Nordmenn bruker mer og sparer mindre ¶
BT170607 Dekningsgraden for 1 - 5 åringer var i 2016 på 91 prosent, en økning på 0,6 prosentpoeng fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
BT170607 SSB
BT170607 Dekningsgraden for 1 - 5 åringer var i 2016 på 91 prosent, en økning på 0,6 prosentpoeng fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
BT170607 SSB
AP170607 Dekningsgraden for 1 - 5 åringer var i 2016 på 91 prosent, en økning på 0,6 prosentpoeng fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170607 SSB
AA170607 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) legger fram sine prognoser for de neste tre årene torsdag.
DN170606 Årsaken til underskuddet er økte utgifter - først og fremst fordi overføringene til helseforetakene og Bane Nor økte kraftig - med hele 11 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170606 Ifølge SSB steg nemlig prisindeksen for brukte boliger i Oslo ( med Bærum ) med 21 prosent fra første kvartal 2016 til første kvartal 2017. | « Snapstreak » gjør deg til en av de kule.
AP170606 Ifølge SSB steg nemlig prisindeksen for brukte boliger i Oslo ( med Bærum ) med 21 prosent fra første kvartal 2016 til første kvartal 2017.
AA170606 Årsaken til underskuddet er økte utgifter - først og fremst fordi overføringene til helseforetakene og Bane Nor økte kraftig - med hele 11 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
BT170602 Tallene og utviklingen avviker imidlertid fra de siste tallene Statistisk sentralbyrå ( SSB ) offentliggjorde fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen for en uke siden.
AA170602 Tallene og utviklingen avviker imidlertid fra de siste tallene Statistisk sentralbyrå ( SSB ) offentliggjorde fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen for en uke siden.
SA170601 NAV sier at arbeidsledigheten går litt ned, mens Statistisk sentralbyrå ( SSB ) sier den går litt opp.
SA170601 Kilde : SSB
SA170601 I tillegg ble 61 fosterbarn adoptert, opplyser SSB .
SA170601 Det er tallet på utenlandsadopterte som først og fremst har gått kraftig ned, ifølge de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170601 ADOPSJON : Det adopteres flest barn fra Colombia og Sør-Korea, viser tallene fra SSB .
SA170601 SSB
DN170601 Tom Granseth i SSB forklarer at elevene på Vestlandet også presterer godt.
DN170601 Kilde : SSB
DN170601 Færrest i Finnmark ¶ SSB skriver at Finnmark fremdeles er fylket med den minste andelen elever som fullfører med studie- og yrkeskompetanse.
DN170601 Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at andelen elever som har fullført videregående skole de siste fem årene, har økt.
DB170601 Grande legger til at det er 2,3 millioner privathusholdninger i Norge, mens det er over 4,1 personer over 18 år, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
DB170601 Grande legger til at det er 2,3 millioner privathusholdninger i Norge, mens det er over 4,1 millioner over 18 år, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
AP170601 Fra 2004 til 2016 var folkebibliotekene den kultursektoren som opplevde størst nedgang, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170601 Kilde : SSB
AP170601 I tillegg ble 61 fosterbarn adoptert, opplyser SSB .
AP170601 Det er tallet på utenlandsadopterte som først og fremst har gått kraftig ned, ifølge den ferske statistikken fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170601 Det er tallet på utenlandsadopterte som først og fremst har gått kraftig ned, ifølge de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170601 ADOPSJON : Det adopteres flest barn fra Colombia og Sør-Korea, viser tallene fra SSB .
AP170601 SSB
AA170601 Fra toppen på nærmere 800 utenlandsadopsjoner i 2002 sank antall slike adopsjoner til kun 126 i fjor, viser tallene Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
AA170601 Fra 2004 til 2016 var folkebibliotekene den kultursektoren som opplevde størst nedgang, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170531 I går la SSB fram Kulturbarometeret for 2016.
AP170531 Andelen dagligrøykere i Norge ligger på 12 prosent og reduseres for hvert år, men snusbruken synes å øke, melder SSB på Verdens tobakksfrie dag.
AP170531 Målt i vekt falt lakseproduksjonen med 5 prosent i fjor, ifølge SSB , samtidig som etterspørselen økte.
AA170531 Andelen dagligrøykere i Norge ligger på 12 prosent og reduseres for hvert år, men snusbruken synes å øke, melder SSB på Verdens tobakksfrie dag.
AA170531 Andelen dagligrøykere i Norge ligger på 12 prosent og reduseres for hvert år, men snusbruken synes å øke, melder SSB på Verdens tobakksfrie dag.
AA170531 SSB har regnet på utslipp fra matoljebasert biodiesel og etanol, med utslippstallene fra både ILUC-direktivet og Globiom-rapporten.
DB170530 » Begge påstandene er ifølge Finansavisen bare delvis gale, skal man tro en ny tidligpensjonsstudie, publisert av SSB .
DB170530 Forskerne Christian Brinch ( BI ), Dennis Fredriksen ( SSB ) og Ola Vestad ( University of Chicago/SSB ) skiller ifølge Finansavisen mellom det aktive og det passive valget, der det aktive er valget basert på vurderinger av egen forventet levealder.
DB170530 Odd Vaage, seniorrådgiver ved Statistisk Sentralbyrå ( SSB ), som har utført undersøkelsen, sier at det først og fremst er blant ungdom at besøkstallene går mye ned.
DB170530 Odd Vaage, seniorrådgiver ved Statistisk Sentralbyrå ( SSB ), sier man ikke kan se bort fra at grunnen er at barna går på museum som en del av undrvisningen på skolen.
DB170530 Ifølge Norsk Kulturbarometer, som ble lagt fram av Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) i dag, har trenden fortsatt.
FV170529 Nordmenn får stadig færre barn, det viser en ny rapport fra SSB .
DN170529 Vestad fra SSB og University of Chicago og Dennis Fredriksen fra SSB har forsket på konsekvensene av dette, og presenterer funnene av dette i rapporten « Life Expectancy and Claiming Behavior in a Flexible Pension System ».
DN170529 Vestad fra SSB og University of Chicago og Dennis Fredriksen fra SSB har forsket på konsekvensene av dette, og presenterer funnene av dette i rapporten « Life Expectancy and Claiming Behavior in a Flexible Pension System ».
DN170529 - Dette indikerer at personer responderer på økonomiske incentiver også i en kontekst hvor incentivene er forholdsvis komplekse, skriver SSB .
DN170529 Tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og omtales i Bergens Tidende.
DB170529 Ifølge tall fra SSB har Norge ingen utenrikshandel med varer med Nord-Korea.
AP170529 65 prosent, viser tall for hotellovernattinger fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170529 65 prosent, viser tall for hotellovernattinger fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170528 Mangler den fulle forklaringen ¶ von Brasch i SSB har hørt alle disse forklaringene.
AP170528 Forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har tatt doktorgrad i økonomi på produktivitet.
AP170528 Anslagene er gjort i SSB .
AP170528 SSB har sett på Norges inntektsvekst fra 1970 til i fjor : ¶
AP170528 SSB har flere forskningsprosjekter der målet er å kartlegge utviklingen i hele spekteret av bedriftenes produktivitet i Norge.
DB170527 Tirsdag 30.mai presenterer SSB norsk kulturbarometer 2016.
SA170526 I løpet av 2016 ble 9300 par skilt, mens 10.800 par ble separert, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170526 - Selvsagt ! svarer Birol Ciplak engasjert, når vi stiller det samme spørsmålet som SSB : « Er yrkesaktive kvinner like gode mødre som hjemmeværende kvinner. » - Samfunnet tåler ikke noe annet.
BT170526 I løpet av 2016 ble 9300 par skilt, mens 10.800 par ble separert, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170526 I løpet av 2016 ble 9300 par skilt, mens 10.800 par ble separert, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170525 Tall fra SSB ( 2015 ) viser at jo mindre omsorg far har for barnet etter samlivsbrudd, jo mindre jobber mor.
SA170524 Ifølge Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
SA170524 Det er en økning på 0,2 prosent fra februar, ifølge Statistisk Sentralbyrås ( SSB ) ferske statistikk.
SA170524 | SSB : Arbeidsledigheten øker fortsatt ¶
DN170524 Neste år ventes imidlertid et fall på 7,1 prosent innenfor samlede investeringer olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyningvirksomhet, ifølge SSB .
DN170524 Anslaget er 3,3 prosent høyere enn tallet oppgitt i forrige kvartal, ifølge SSB .
DB170524 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la i dag frem flere viktige tall for norsk økonomi.
DB170524 Samtidig har SSB revidert anslaget for oljeinvesteringene i 2017 opp fra 149,5 i forrige telling ( 1. kvartal ) til 154 milliarder kroner.
DB170524 Men SSB understreker at ledighetsoppgangen, som de siste tallene viser, er klart innenfor feilmarginen.
DA170524 De samlede investeringene i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning blir i årets første anslag for 2018 beregnet til 196,2 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170524 Av NTB ¶ 46 prosent av Norges innvandrere snakker norsk hjemme, viser levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170524 Oppgangen er klart innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ), skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170524 Det er ti år siden en tilsvarende undersøkelse ble gjort av SSB .
AP170524 Tilliten til det politiske systemet, rettsvesenet og politiet er like høy eller høyere blant innvandrere enn i befolkningen generelt, skriver SSB .
AP170524 Men heller ikke dette bildet er entydig, skriver SSB : ¶
AP170524 Dette er tydeligst blant folk fra Iran, Afghanistan, Vietnam og Irak, skriver SSB .
AP170524 - Over halvparten av dem som har besvart undersøkelsen sier de ønsker å bli boende i Norge i fremtiden, skriver SSB .
AP170524 - Når vi sammenligner resultatene for land som var med i undersøkelsen både i 2005/2006 og 2016, er det større grad av tilhørighet i dag for alle land, og mye lavere andel som har lav grad av tilhørighet til Norge, skriver SSB i rapporten.
DN170523 En fersk undersøkelse blant takstmenn viser at det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB , skriver Teknisk Ukeblad.
AA170523 Barneandelen har vært synkende de siste årene, ifølge SSB . ( ©NTB ) ¶
AA170523 Av disse var 38 prosent barn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170522 Ifølge SSB fikk vi tre ganger så mye for tømmeret for 50 år siden som nå.
VG170522 Kilde : SSB
VG170522 Kilde : SSB
VG170522 Foto : SSB
DN170522 Kvinner med lav utdannelse er de som sjeldnest får tilbud om trening i arbeidstiden, sier Mari Lande With i SSB .
DB170522 Blant minoritetsjentene oppnådde derimot 76 prosent studie- eller yrkeskompetanse i videregående opplæring innen fem år, i følge SSB .
DA170522 Fruktbarheten i Norge var i fjor på sitt laveste siden 2009, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170522 Kilde : SSB
AP170522 Fruktbarheten i Norge var i fjor på sitt laveste siden 2009, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170522 Fruktbarheten i Norge var i fjor på sitt laveste siden 2009, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170521 Enda mer bekymringsfullt er det at tall fra SSB for 2015 viser at 21 prosent av samværsfedre ikke ser barna i løpet av en måned.
DB170521 I følge SSB er det en tredobling i andelen barn som bor hos både mor og far i 2012 sammenlignet med i 2002.
AP170521 I de neste ti årene vil antall nordmenn over 67 år økes fra dagens 600.000 til nærmere det dobbelte, ifølge SSB .
AP170520 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) bruker nordmenn rundt 14 milliarder kroner hvert år på billig mat, alkohol, tobakk og brus i svenske grensebutikker.
VG170519 Fredag morgen kom en aldri så liten klima-gladsak : Tall fra SSB viser at norske klimautslipp gikk ned med én prosent fra 2015 til 2016.
SA170519 Veksten blir på 0,17 prosent og er den lavest registrerte etter at EU utvidet sitt indre marked i 2006, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170519 Personer som scorer over grunnleggende på alle fire kompetanseområdene, har ifølge SSB gode generelle digitale ferdigheter.
SA170519 88 prosent av nordmenn gjør dette regelmessig, sier rådgiver Torstein Otterlei Fjørtoft hos SSB .
SA170519 Viktigste årsak er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk og olje- og gassutvinning, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
NL170519 Av finnmarkselever med foreldre med grunnskole som eneste utdanning, er det bare 19% som fullfører videregående på normert tid ( SSB ).
DN170519 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) fredag viser at veksten i befolkningen i Oslo var så vidt over 2000 i første kvartal i år, og at veksten på landsbasis var 8829 i kvartalet.
DN170519 Så lav vekst har det ikke vært i første kvartal siden før EUs utvidelse av det indre markedet i 2006, ifølge SSB .
DN170519 - Ferske tall for befolkningsveksten i første kvartal fra SSB fredag var svært lave, lavere enn selv det laveste scenarioet SSB har sett for seg.
DN170519 - Ferske tall for befolkningsveksten i første kvartal fra SSB fredag var svært lave, lavere enn selv det laveste scenarioet SSB har sett for seg.
AP170519 Nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at staten hittil i år har tatt inn 3 milliarder kroner mer i skatt enn i fjor på samme tid, så norsk økonomi ser ut til å gå oppover, men ikke takket være oljeskatter, snarere tvert imot.
AP170519 Personer som scorer over grunnleggende på alle fire kompetanseområdene, har ifølge SSB gode generelle digitale ferdigheter.
AP170519 88 prosent av nordmenn gjør dette regelmessig, sier rådgiver Torstein Otterlei Fjørtoft hos SSB .
AA170519 Veksten blir på 0,17 prosent og er den lavest registrerte etter at EU utvidet sitt indre marked i 2006, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170519 Utslippene utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor, viser foreløpige tall fra ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170519 Denne nedgangen er på 1,6 prosent, skriver SSB .
DN170518 ¶ Tallmateriale fra SSB viser at skatten er blitt stadig mindre kortreist, altså stadig mindre lokal, gjennom de siste cirka 150 år, sier forfatteren.
DB170518 kvartal i år, viste tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la frem tirsdag.
DA170517 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har tatt seg tid til å regne ut nøyaktig hvor mye prisen på disse to har økt de siste ti årene - perioden 2006-2016.
DA170517 - Prisene på is har imidlertid kun steget 16 prosent de siste ti årene og har dermed hatt en relativt mindre prisøkning enn andre matvarer sett under ett til tross for dyrere råvarer - til glede for den iskremnasjonen vi er, skriver SSB .
SA170516 Veksten i Fastlands-BNP var 0,6 prosent i første kvartal i år, noe høyere enn anslått trendvekst, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170516 I petroleumsvirksomhet og i industrien fortsatte derimot nedgangen som startet i 2014, skriver SSB .
SA170516 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) ser lyst på utsiktene for norsk økonomi og får nå håndfast støtte fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170516 Blant analytikerne var det ventet en vekst på 0,5 prosent, mens SSB selv anslo 0,4 prosent før dagens tall forelå.
SA170516 | SSB : Norsk økonomi vokser raskere enn ventet ¶
SA170516 kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før, skriver SSB .
DN170516 Den sesongjusterte volumveksten i bruttonasjonalproduktet ( bnp ) for Fastlands-Norge endte på 0,6 prosent i kvartalet, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tirsdag.
DN170516 », konkluderer SSB om tallene.
DB170516 Veksten i Fastlands-BNP var 0,6 prosent i første kvartal i år, noe høyere enn anslått trendvekst, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170516 kvartal i år, viste tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la frem tidligere i dag.
DB170516 Kvinner har nemlig en tendens til å slå seg sammen med menn som er eldre enn dem selv ( ifølge SSB ), og naturlig nok ønsker de å pensjonere seg når partneren gjør det, og får derfor færre år i arbeidslivet.
AA170516 Veksten i Fastlands-BNP var 0,6 prosent i første kvartal i år, noe høyere enn anslått trendvekst, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170516 I petroleumsvirksomhet og i industrien fortsatte derimot nedgangen som startet i 2014, skriver SSB .
AA170516 Blant analytikerne var det ventet en vekst på 0,5 prosent, mens SSB selv anslo 0,4 prosent før dagens tall forelå.
AA170516 kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før, skriver SSB .
AA170516 ( ©NTB ) ¶ | SSB : Norsk økonomi vokser raskere enn ventet ¶
VG170515 Norge ligger an til å mangle flere tusen lærere i fremtiden, ifølge SSB .
SA170513 Ledigheten målt av Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at i 2014 var ledigheten på 3,5 prosent før den steg til 4,4 prosent i 2015 og videre opp til 4,7 prosent i 2016.
VG170512 SSB har beregnet at selv om arbeidstiden reduseres og folk skattlegges hardere, så vil kjøpekraften uansett øke.
NL170510 Prisene på matvarer falt 2,1 prosent i april, ifølge SSB .
NL170510 Det ble registrert 14 arbeidskonflikter med til sammen 8.900 involverte arbeidstakere, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170510 Tolvmånedersendringen i konsumprisindeksen var 2,2 prosent i april, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170509 SSB har registrert 10 262 norske dødsfall, herunder 689 falne i tysk tjeneste.
AP170509 I fjor høst anslo Regjeringen at ledigheten i år skulle bli 3,1 prosent målt ved registrert ledighet og 4,6 prosent mål ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) arbeidskraftundersøkelse.
AA170509 Ledigheten er størst blant innvandrere fra Afrika med 11,1 prosent, noe som ifølge SSB må ses i sammenheng med den høye andelen flyktninger fra disse landene.
VG170508 Likevel er årstallene fra SSB tydelige flere er midlertidig ansatt.
DN170508 Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB
DN170508 Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB
DN170508 Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB
DN170508 | Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB
AP170508 I fjor høst anslo Regjeringen at ledigheten i år skulle bli 3,1 prosent målt ved registrert ledighet og 4,6 prosent mål ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) arbeidskraftundersøkelse.
VG170506 Per 2015 var det omtrent tre av ti norske menn som hadde høyere utdanning i følge SSB .
AA170505 Derfor har jeg fordypet meg i tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170503 » Årsaken til at SSB fanget opp tallene er at de baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner.
VG170503 Hvilke våpen gikk til Brasil ? SSB skriver videre : Brasil var største importør i 2015 og kjøpte norske våpen for 188 millioner kroner.
SA170503 En ansatt i statsforvaltningen har ifølge SSB en snittlønn på 558.000 kroner i året.
SA170503 Første kvartal 2017 ble det omsatt seks prosent flere bebygde eiendommer enn første kvartal 2016, ifølge SSB .
BT170503 Første kvartal 2017 ble det omsatt seks prosent flere bebygde eiendommer enn første kvartal 2016, ifølge SSB .
AP170503 En ansatt i statsforvaltningen har ifølge SSB en snittlønn på 558.000 kroner i året.
AP170503 Første kvartal 2017 ble det omsatt seks prosent flere bebygde eiendommer enn første kvartal 2016, ifølge SSB .
AA170503 Tallene i stortingsmeldingen kommer fra eksportørene selv, mens SSB henter sine tall fra tollvesenets utførselsdeklarasjon.
AA170503 I januar i fjor omtalte Statistisk sentralbyrå ( SSB ) et våpensalg til Brasil på 188 millioner kroner i en artikkel om norsk våpeneksport.
AA170503 Nær seks av ti innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer på Arbeiderpartiet, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170503 Her har fallet vært på 3,9 prosentpoeng de siste fire årene, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram onsdag.
DA170502 Kredittindikatoren ( K2 ) fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at publikums innenlandske bruttogjeld var på 5217 milliarder kroner.
AA170502 Kredittindikatoren ( K2 ) fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at publikums innenlandske bruttogjeld var på 5.217 milliarder kroner.
AA170502 ( ©NTB ) ¶ | SSB : Den innenlandske gjeldsveksten stiger ¶
VG170501 SSB har målt dette også, og funnet ut at elevene får dårligere resultat til tross for den store ressursinnsatsen.
DN170501 - Selv om vi venter at veksten i norsk økonomi vil ta seg forsiktig opp framover, er BNP-veksten fortsatt svak, sier Andreas Benedictow i Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170430 Her kan du lese om hvilke utdanninger forskere i SSB mener er det er tryggest å velge.
DA170429 Etter 2009 har fruktbarheten i Norge falt hvert eneste år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170429 De tar lengre utdanning og vil ha et fotfeste i arbeidslivet og tryggere økonomiske rammer før de får familie, viser analyser SSB har gjort.
AP170429 Her kan du lese om hvilke utdanninger forskere i SSB mener er det er tryggest å velge.
VG170428 Prosjektleder i SSB , Trude Gunnes, minner om at det tallene er forbundet med stor usikkerhet og mange forutsetninger.
DN170428 Nedgangen må sees i sammenheng med sterk vekst i desember i fjor og januar i år, skriver SSB .
DN170428 Husholdningenes varekonsum gikk ned 0,6 prosent fra februar til mars 2017, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) fredag.
AA170428 Detaljomsetningen steg med 0,1 prosent fra februar til mars i år etter en vekst på 1 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra SSB .
AA170428 Den langsiktige trenden i detaljhandelen viser en svak stigning fra i fjor sommer, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ) i en kommentar til tallmaterialet.
SA170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB .
SA170427 | SSB : Arbeidsledigheten opp til 4,3 prosent ¶
DN170427 Kilde : Proff.no ¶ | SSB : Ledigheten faller videre ¶
DN170427 I fjor lå nettoinnflyttingen på kun 2.400 personer, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170427 I fjor lå nettoinnflyttingen på kun 2.400 personer, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170427 Det var 120.000 arbeidsledige i februar, ifølge sesongjusterte tall fra SSB .
DB170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB .
AP170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB .
AP170427 | SSB : Arbeidsledigheten opp til 4,3 prosent ¶
AA170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB .
AA170427 ( ©NTB ) ¶ | SSB : Arbeidsledigheten opp til 4,3 prosent ¶
DA170426 Se tall og statistikk her ( SSB ) !
DA170426 Det er noen feilkilder ettersom disse tallene, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ), inkluderer personer som bor sammen med andre som de ikke er i par med, for eksempel barn 18 år og over som fremdeles bor hjemme, single i flerfamiliehusholdninger ( deriblant i kollektiver ), og arbeidsinnvandrere som kan være gift i hjemlandet.
BT170426 Endelige tall fra SSB viser at befolkningsveksten i Bergen i fjor var på beskjedne 0,42 prosent.
AP170426 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) var i overkant av 16 prosent av assistentene i barnehagene innvandrere i 2015 - eller om lag 9.500 menn og kvinner.
AA170426 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) var i overkant av 16 prosent av assistentene i barnehagene innvandrere i 2015 - eller om lag 9.500 menn og kvinner.
AA170426 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) var i overkant av 16 prosent av assistentene i barnehagene innvandrere i 2015 - eller om lag 9.500 menn og kvinner. ( ©NTB ) ¶
VG170425 Og av 9300 skilsmisser i 2016, sto likekjønnede par for 78 av disse, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170425 Mens prisen på blokkleiligheter steg med 2,5 prosent i årets første kvartal, ble eneboliger og småhus 1,8 prosent dyrere, ifølge SSB .
DN170425 Hovedstadsområdet skilte seg ut med en prisøkning på 15,5 prosent i Oslo og Bærum i 2016, ifølge SSB .
DN170425 Den svakeste prisveksten finner vi på Vestlandet utenom Bergen, med 1,8 prosent, opplyser SSB .
DN170425 Boligprisene steg i gjennomsnitt 7,1 prosent i fjor sammenlignet med 2015, meldte SSB tidligere i år.
DN170425 kvartal 2016 vært henholdsvis 10,2 og 7,4 prosent, ifølge SSB .
DN170425 SSB offentliggjør neste oppdatering på boligprisutviklingen for andre kvartal den 14. juli, 2017.
DA170425 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at andelen av bedriftenes resultat som går til lønn har ligget stabilt omtrent mellom 65 og 70 prosent siden 1970.
AP170425 april publiserte SSB detaljerte tall om hvem som innvandret og utvandret i løpet av fjoråret.
SA170424 Tall fra inkassoselskapet Lindorff sammenlignet med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser at 6,3 prosent av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger.
SA170424 Ved opptelling ved utgangen av 2016 « manglet » 1200 rogalendinger, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
FV170424 Tall fra inkassoselskapet Lindorff sammenlignet med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser at 6,3 prosent av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger.
DB170424 Denne baserer seg fra prisstatistikk fra SSB og det antallet kvadratmeter du oppgir selv.
DA170424 Det finnes ingen sikre tall på hvor mange papirløse som bor i Norge, men for noen år siden anslo Statistisk sentralbyrå ( SSB ) at det kunne være snakk om rundt 18.000 mennesker.
BT170424 Tall fra inkassoselskapet Lindorff sammenlignet med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser at 6,3 prosent av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger.
AP170424 Tall fra inkassoselskapet Lindorff sammenlignet med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser at 6,3 prosent av befolkningen mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkninger.
AA170424 Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, men den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflating på et rekordhøyt nivå de siste tre månedene, ifølge SSB .
AA170424 Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 9 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170424 | SSB : Flere tillatelser til nybygg ¶
SA170423 Mens kun 5,4 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lav inntekt i 2015, var denne andelen 38 prosent for innvandrerbarn, ifølge SSB .
BT170423 Mens kun 5,4 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lav inntekt i 2015, var denne andelen 38 prosent for innvandrerbarn, ifølge SSB .
AP170423 « Det er store svingninger i tallene i perioden, og det er først litt ut på 2000-tallet at vi ser en betydelig nedgang », skriver SSB om tallene for første kvartal.
AP170423 « Det er 11 færre enn samme periode i fjor, og aldri før har færre omkommet i trafikken enn i årets første kvartal », skriver SSB i en omtale av 2017-tallene.
AP170423 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) melder at bare 20 personer mistet livet i trafikken i årets tre første måneder.
AP170423 2015 er det siste året der SSB har årsstatistikk over hardt skadde.
AP170423 Mens kun 5,4 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lav inntekt i 2015, var denne andelen 38 prosent for innvandrerbarn, ifølge SSB .
VG170421 Samtidig melder SSB om en liten stagnasjon i generell varehandel.
DB170421 90% av enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan er i jobb eller skole etter bare fire år ( SSB 2014 ).
AP170421 Nasjonalregnskapstallene, som Juel bruker, er barsert på rapportering fra Nav, pluss detaljdata fra ulike næringer som rapporterer til SSB , sier Juel.
AP170421 SSB har skrevet en artikkel om årsaker til ulike tall på arbeidsledighet.
AA170421 I dag finnes 1414 ( SSB 2015 ) sykehjemsplasser for eldre i Trondheim.
DB170420 Men selv med denne anerkjennelsen viser SSB sine tall at eksport av militært materiell til Emiratene fordoblet seg fra 2015 til 2016.
AP170419 Skal bestå av representanter fra Finansdepartementet, SSB og Miljødirektoratet, samt annen fagekspertise med kompetanse på utslippsberegninger innenfor transport, petroleums- og fastlandsindustri, bygg, avfall, energi og jordbruk.
AP170419 - Utregningene gjøres i dag i et samarbeid mellom Miljødirektoratet, SSB , Finansdepartementet med flere.
AP170419 Vi har forstått at vedtak kan skje allerede i styremøte i SSB den 25. april.
AP170419 Nå vil ledelsen i SSB omorganisere forskningsavdelingen med sentrale funksjoner, og de vil gjøre det raskt, både før og utenom lovprosessen.
AP170419 Finansdepartementet har nylig nedsatt et statistikklovutvalg som skal tenke igjennom hva vi som samfunn ønsker av SSB , og foreslå en ny lov som imøtekommer dette.
AP170419 Du har kanskje ikke tenkt det før, men Statistisk sentralbyrå ( SSB ) er en slik institusjon.
SA170418 Selv om bokstaven er å finne i mange ord, har navn med « Å » opplevd en nærmest sammenhengende nedgang i 90 år, kommer det fram av navnestatistikken fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170418 - Det er ingen andre jentenavn med « Å » som kommer i nærheten av populariteten til Åse, sier navneekspert Jørgen Ouren i SSB om navnet som hadde sin storhetstid på 1930-tallet.
DA170418 Les også : Overfylte klasserom i hele byen ¶ SSB : Klassestørrelse har ingen betydning for videre utdanning ¶
DA170418 Ifølge SSB har klassestørrelse ingen betydning for om man tar høyere utdanning og tjener mer som voksen.
DA170418 Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet, men SSB finner ingen tegn til at elevenes læringsutbytte økte.
DA170418 SSB har fulgt elevene som gikk i disse mindre klassene, og fullførte ungdomsskolen i perioden 1978 til 2003.
AA170418 Selv om bokstaven er å finne i mange ord, har navn med « Å » opplevd en nærmest sammenhengende nedgang i 90 år, kommer det fram av navnestatistikken fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170418 - Det er ingen andre jentenavn med « Å » som kommer i nærheten av populariteten til Åse, sier navneekspert Jørgen Ouren i SSB om navnet som hadde sin storhetstid på 1930-tallet.
AA170418 Selv om bokstaven er å finne i mange ord, har navn med « Å » opplevd en nærmest sammenhengende nedgang i 90 år, kommer det fram av navnestatistikken fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170418 - Det er ingen andre jentenavn med « Å » som kommer i nærheten av populariteten til Åse, sier navneekspert Jørgen Ouren i SSB om navnet som hadde sin storhetstid på 1930-tallet.
DN170417 Her er Christine Meyers anbefaling om kutt i SSB ¶ ¶
SA170416 Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
DN170416 Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
DA170416 Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
DA170416 Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
AA170416 Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
VG170415 - Siden den gangen har SSB kommet med sin beregningsmodell, og da forholder vi oss til den.
AA170414 Skulle disse tjenestetimene vært lønnet, tilsvarer det 25 millioner kroner med en gjennomsnittlig timelønn ( SSB ).
VG170412 I 2013 hadde 330 norske kommuner eiendomsskatt, ifølge SSB .
DN170412 Tallet kommer fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som for første gang har lagt frem statistikk over eierskapet til landets rundt 427.000 fritidsboliger, skriver Finansavisen.
DN170412 En annen forklaring kan kanskje være at norske hytter ofte går i arv », skriver SSB .
DN170412 Tall fra SSB viser at 70 prosent av styremedlemmene er over 45 år, og at mer enn 11 prosent er over 67.
DN170412 Tall fra SSB viser at 70 prosent av styremedlemmene er over 45 år, og at mer enn elleve prosent er over 67.
DA170412 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at prisen på lam har sunket med godt og vel 30 prosent siden 2006.
AA170412 Tallet kommer fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som for første gang har lagt fram statistikk over eierskapet til landets rundt 427.000 fritidsboliger, skriver Finansavisen.
AA170412 En annen forklaring kan kanskje være at norske hytter ofte går i arv ", skriver SSB .
AP170411 Kilde : Samfunnsspeilet, SSB
AA170411 Statistisk sentralbyrås ( SSB ) statistikk over bygningsmasse og boliger i Norge viser at det i 45 kommuner er flere hytter enn helårsboliger.
AA170411 I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170411 I løpet av de siste 17 årene er det gitt igangsettingstillatelser til flere fritidsbygninger enn helårsboliger i 124 kommuner, opplyser SSB .
AA170411 Fra 2007 til i år har antall barnehager med ti timers åpningstid eller mer økt fra 26 prosent til 33 prosent, viser foreløpig oversikt fra SSB .
AA170411 Det viser Kommunal Rapports gjennomgang av foreløpige Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som er et rapporteringssystem for norske kommuner, og som brukes på nasjonalt nivå.
SA170410 Ifølge SSB er dette en kraftigere marsoppgang enn det har vært de siste fem årene.
SA170410 Det opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170410 Forskere i SSB har sett på saken.
DN170410 Statistisk sentralbyrås ( SSB ) statistikk over bygningsmasse og boliger i Norge viser at det i 45 kommuner er flere hytter enn helårsboliger.
DN170410 I løpet av de siste 17 årene er det gitt igangsettingstillatelser til flere fritidsbygninger enn helårsboliger i 124 kommuner, opplyser SSB .
DB170410 Det var økte priser på klær som bidro mest til månedsveksten i KPI, opplyser SSB , og viser til at mange klesbutikker skifter vareutvalg i perioden mellom februar og mars.
DB170410 ( Hegnar.no ) Konsumprisindeksen ( KPI ) steg 0,3 prosent fra februar til mars, hovedsakelig som følge av høyere priser på klær, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170410 Ifølge SSB er dette en kraftigere marsoppgang enn det har vært de siste fem årene.
AA170410 Det opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170410 Statistisk sentralbyrås ( SSB ) statistikk over bygningsmasse og boliger i Norge viser at det i 45 kommuner er flere hytter enn helårsboliger.
AA170410 I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170410 I løpet av de siste 17 årene er det gitt igangsettingstillatelser til flere fritidsbygninger enn helårsboliger i 124 kommuner, opplyser SSB .
DB170409 Da Aftenposten, i samarbeid med blant annet Bergens Tidende og Adresseavisen, startet sin store artikkelserie om biodrivstoff, presenterte de en enkeltrapport produsert av en forsker ved SSB , nærmest som fakta.
AP170408 Forskere i SSB har sett på saken.
AP170408 Forskere i SSB har sett på saken.
DN170407 På månedsbasis, fra januar til februar i 2017, var det ingen endring ifølge SSB .
DN170407 Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til den totale veksten med en ifølge SSB « klar økning på 6,1 prosent ».
DN170407 Norsk industriproduksjon økte inn i 2017, ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
DN170407 Det var også en tydelig økning innenfor dataindustri og elektrisk utstyrsindustri på grunn av høy produksjon av elektrisk utstyr, ifølge SSB .
VG170406 Antall norsk kontrollerte selskaper i Kina var i 2014 110 selskaper, ifølge SSB .
SA170406 I november 2016 oppga Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) at Rogaland topper listen man ønsker å være på bunnen av - 15 prosent av de arbeidsledige nå befinner seg i Rogaland.
DN170406 Antall bredbånd per hundre husholdninger har i samme periode økt fra 68 til 84, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170406 | Her er Christine Meyers anbefaling om kutt i SSB
DB170406 Til tross for at sysselsettingen i petroleumsrelaterte næringer falt med 50.000, leverte nylig SSB helt ferske tall der det vises til at samlet sysselsetting har økt med over 30.000 fra 2013 til 2016.
AA170406 Antall bredbånd per hundre husholdninger har i samme periode økt fra 68 til 84, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170405 Gonsholt Hov viser videre til at også SSB har konkludert med at det ikke er klare holdepunkter for en boble i det norske boligmarkedet.
AA170405 Dette gjentok seg i 2016, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170405 Aldri før har så mange enslige mindreårige flyktninger blitt bosatt i Norge som de to siste årene, viser nye tall fra SSB .
DN170404 Hun viste til tall fra SSB .
DN170404 De siste nasjonalregnskapstallene fra SSB viser imidlertid at sysselsettingen har økt i årene 2013 til 2015.
DN170404 SSB har ikke tall for 2016 ennå.
DN170404 I 2016 ble det solgt 3,14 milliarder liter autodiesel ( avgiftspliktig diesel ), viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170404 Han anklager meg for å jukse i min fremstilling av fersk forskning fra SSB .
DB170404 Altså : SSB fant ut at det ikke har noe å si for lønnen din som voksen om du er 28 eller 29 i klassen når du går på skolen.
AA170404 I 2016 ble det solgt 3,14 milliarder liter autodiesel ( avgiftspliktig diesel ), viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170404 I alt 493.228 personer står oppført i jegerregisteret, viser nye tall fra SSB .
AA170404 Av disse er 493.000 menn og 67.000 kvinner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170403 PÅ TOPP : I Bodø får en enebolig på 120 kvadratmeter en skatteregning på 9.996 kroner i snitt i år, viser tall fra SSB .
DN170403 Nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at statsregnskapets samlede inntekter var på 254 milliarder kroner.
DB170403 Med utgangspunkt i en nylig publisert forskningsrapport fra SSB om klassestørrelse, mener Civita at alle de politiske partiene som ønsker en nasjonal minstenorm for lærertetthet driver en lite kunnskapsbasert skolepolitikk.
DB170403 Forskere ved SSB har med utgangspunkt i historiske elevdata kombinert informasjon om størrelsen på klassene disse elevene tilhørte i grunnskolen, regnet seg fram til at klassestørrelse er uten betydning for senere inntektsnivå og utdanningslengde.
DB170403 Flere lærere i klasserommet ( for eksempel sosialpedagoger ), bruk av assistenter og oppdeling av klassene i mindre grupper har lenge vært vanlig praksis i skolene, også i den perioden som dekkes i studien til SSB .
DB170403 Civita glemmer imidlertid å opplyse leserne om at SSB i sin rapport henviser til forskning som kommer fram til positive effekter.
AP170403 Nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at statsregnskapets samlede inntekter var på 254 milliarder kroner.
AP170403 Samtidig har Statistisk sentralbyrå ( SSB ) nylig sluppet tall som viser at kriminaliteten i Norge er på vei ned.
DN170331 Mange av tallene og analysene er tidligere presentert av Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og Brochmann II-utvalget.
DN170331 Fremskrivinger fra SSB gir en sterk økning i befolkningen med innvandrerbakgrunn, som i hovedalternativet er anslått å øke fra 850 000 personer ved utgangen av 2015 til vel 2 millioner i 2050 og vel 3 millioner i år 2100.
DN170331 En del av tallene er også ferske fra SSB , blant annet den lave andelen innvandrerkvinner som gifter seg med nordmenn.
DN170331 Arbeidskraftundersøkelsen til SSB indikerer nemlig at mange trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet og at det er årsaken til at færre regnes som arbeidsledige.
DN170331 - Den andre ledighetsstatistikken, som kommer fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser også nedgang - men av årsaker som ikke er så positive, sier hun.
DN170331 De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at sysselsettingen blant innvandrere var på 60,2 prosent i fjor.
DN170331 Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170331 Altså : SSB fant ut at det ikke har noe å si for lønnen din som voksen om du er 28 eller 29 i klassen når du går på skolen.
DA170331 De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at sysselsettingen blant innvandrere var på 60,2 prosent i fjor.
AA170331 Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld var 5,1 prosent fram til utgangen av februar, noe som er uendret fra måneden før, ifølge tall fra SSB .
AA170331 De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at sysselsettingen blant innvandrere var på 60,2 prosent i fjor.
DN170330 Det samme gjelder klær, sko og sportsutstyr, opplyser SSB .
DN170330 Alle bransjer unntatt salg på bensinstasjonene og internettsalg hadde økning i omsetningsvolumet fra januar til februar i år, skriver SSB i en melding.
DN170330 SSB la torsdag frem tall for uviklingen i detaljhandelen i Norge i februar.
DN170330 Lxs også : ¶ SSB : Disse elevene gjør det best på skolen ¶ 10.000 timer med spill, chat, nettbrett og mobilbilder gjør dem til eksperter, men i hva ?
DB170330 Løkken fra SSB utnyttet til å sammenligne naturlige variasjoner i klassestørrelser på tvers av sammenlignbare skoler og elever.
DA170330 Nordmenns forbruk steg 1,1 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) ¶
AA170330 Sysselsettingen blant innvandrerne var på 60,2 prosent i siste kvartal i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
AA170330 Det har vært en marginal nedgang i begge disse andelene fra 2015, ifølge SSB .
AA170330 Nordmenns forbruk steg 1,1 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170330 Oslo ( NTB ) : Nordmenns forbruk steg 1,1 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170329 Men SSB skriver at om tallene for bensinbilene at « sammenliknbarheten vanskeliggjøres av at blant annet bensin-hybrid biler fra og med 2016 er trukket ut fra gruppen bensindrevne biler og i stedet plassert under gruppen Annet drivstoff.
AP170329 Da kom Statistisk sentralbyrå ( SSB ) med statistikk over norske kjøretøy, inklusive tilhengere og hotellvogner.
DN170328 ( Kilde : SSB ) ¶
DN170328 ( Kilde : SSB ) ¶
DB170327 Elden viser så til statistikk fra SSB som viser at en rørlegger tjente 211 kroner i timen i 2011, og peker på at beløpet for 2006 vil være lavere.
DA170327 33 prosent av de som innvandrer til Norge, kommer for å jobbe, i følge SSB .
AA170327 Ifølge SSB har bøndene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 8 - 9 prosent inntektsutvikling i 2015.
DB170324 Andre økonominyheter : ¶ SSB mener boligmarkedet nærmer seg toppen ¶
VG170323 Det er verdt å merke seg at Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tidligere har anslått langt lavere prisvekst de neste fire årene.
VG170323 SSB mener endog at boligprisene, landet sett under ett, kan gå noe ned i 2019 og 2020.
DN170323 Meyer er klar på at når SSB først har sagt ja til å gjøre det én gang, så binder det byrået til å gjøre det flere ganger.
DN170323 SSB leverte sitt første innvandringsregnskap tilbake i 2013 i forbindelse med Brochman I-utvalget, som vurderte konsekvensene av migrasjon for den norske velferdsmodellen.
DA170323 Samlet sett - og justert for influensa og andre sesongvariasjoner - var det bare mindre endringer i det samlede sykefraværet i fjerde kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170323 I dag har Oslo 659.000 innbyggere, og ifølge SSB kan vi bli en millionby allerede i 2040.
AP170323 I dag har Oslo 659.000 innbyggere, og ifølge SSB kan vi bli en millionby allerede i 2040.
AP170323 Tallene til grafene er i hovedsak hentet fra SSB .
AP170323 Stefan Leknes i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) forsker på befolkningsendringer og har skrevet en rapport basert på flyttemønstre i årene 2006-2015.
AP170323 Går ikke god for Vedums argument ¶ SSB gir Vedum rett i at arbeidsinnvandringen til Norge økte kraftig etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007.
AA170323 Samlet sett - og justert for influensa og andre sesongvariasjoner - var det bare mindre endringer i det samlede sykefraværet i fjerde kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170322 Tallet er mindre radikalt enn Rolness tror, og var den gangen i tråd med Statistisk Sentralbyrås ( SSB ) fremskrivninger.
VG170322 Helst uten å skylde på SSB .
VG170322 SSB begynte ikke med slike fremskrivninger før året etter at Hylland kom med sitt forlag.
SA170322 I januar 2017 var det 115.000 arbeidsledige i Norge, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170322 Det var 115.00 arbeidsledige i januar, ifølge sesongjusterte tall fra SSB .
SA170322 | SSB : Arbeidsledigheten ned til 4,2 prosent ¶
SA170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff, slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert.
DN170322 Lxs også : ¶ SSB : Færre arbeidsledige - 4,2 prosent utenfor arbeidsstyrken ¶
DN170322 - Det tallene fra SSB også viser er at sysselsettingen fortsetter å falle.
DN170322 Nedgangen kom hovedsakelig blant personer over 24 år, ifølge SSB .
DN170322 I Espen Skorstads bok « Rett person på rett plass » fremhevet organisasjonspsykologen en rekke klassiske fallgruver personer kan gå i når de intervjuer kandidater til en stilling : ¶ | SSB : Færre arbeidsledige ¶
DB170322 Ifølge SSB er nedgangen i all hovedsak blant personer over 24 år og blant menn.
DB170322 I denne perioden økte befolkninga i aldersgruppa 15 - 74 år og sysselsettingsprosenten gikk ned med 0,4 prosentpoeng, til 66,8 prosent i januar, melder SSB .
AP170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff, slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert.
AA170322 I januar 2017 var det 115 000 arbeidsledige i Norge, ifølge tallene fra SSB .
AA170322 Det var 115 00 arbeidsledige i januar, ifølge sesongjusterte tall fra SSB .
AA170322 SSB har regnet på de totale konsekvensene av å øke bruken av biodrivstoff, slik regjeringen har vedtatt, og har sett på utslippene fra matbasert biodrivstoff isolert. 4 ) På TV sa de at norsk skog kan være løsningen på dette.
AA170322 I januar 2017 var det 115.000 arbeidsledige i Norge, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170322 Det var 115.000 arbeidsledige i januar, ifølge sesongjusterte tall fra SSB .
AA170322 | SSB : Arbeidsledigheten ned til 4,2 prosent ¶
DN170321 Fremskrivningene fra SSB viser at de fleste typer håndverkere vil kunne finne jobb relativt uproblematisk i fremtiden, men at det innenfor enkelte bransjer, deriblant økonomi og administrasjon og samfunnsfag, utdannes for mange i forhold til behovet.
DN170321 Forskningssjef Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) mener søkertallene tyder på at norske elever lytter til rådene fra SSB .
DN170321 Forskningssjef Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) mener søkertallene tyder på at norske elever lytter til rådene fra SSB.
DN170321 Forskningssjef Nils Martin Stølen i SSB .
DA170321 Ferske tall fra SSB viser at kvinners gjennomsnittlige månedslønn i fjor utgjorde 86 prosent av menns månedslønn.
BT170321 TRE GANGER SÅ HØYE : Globiom-rapporten finner at bruk av biodiesel basert på palmeolje forårsaker CO2-utslipp som er om lag tre ganger så høye som CO2-utslippene fra en bil som kjører på fossil diesel, skriver Bjart Holtsmark i SSB .
AA170321 Ifølge SSB utgjør norske kvinners månedslønn 86 prosent av menns lønn, og lønnsgapet er størst blant heltidsansatte og dem med høyere utdanning.
VG170320 Ferske tall fra SSB viser at det er 139500 norske barn i private barnehager, og at 53 prosent av norske barnehager er private.
VG170320 Hun mener likevel at forbruksberegningen hennes, ved hjelp av statistikk fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), viser at det aller meste av dette må ha gått med til parets eget forbruk.
SA170320 Prisene på blokkleiligheter og småhus var i fjerde kvartal i fjor 15 prosent dyrere sammenlignet enn i samme kvartal i 2015, viser nye tall fra SSB .
DN170320 Forskningssjef Nils Martin Stølen i SSB mener de største endringene vil skje i vareproduserende næringer og at de teknologiske endringene vil ha mindre praktisk betydning i tjenesteytende næringer.
DN170320 Det viser prisindeksen for nye boliger i fjerde kvartal 2016 utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
DA170320 Det tilsvarer over 66.000 barn, ifølge befolkningsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
BT170320 Siste offisielle tall fra SSB viser det vi har visst i mange år : Kvinner tjener mindre enn menn, og menn er overrepresentert i lederposisjoner og i politikken.
AA170320 Prisindeksen for nye boliger fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at nye boliger i gjennomsnitt var 10,4 prosent dyrere i fjerde kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i 2015.
AA170320 Prisene på blokkleiligheter og småhus var i fjerde kvartal i fjor 15 prosent dyrere sammenlignet enn i samme kvartal i 2015, viser nye tall fra SSB .
AA170320 De foreløpige tallene for salget av petroleumsprodukter for februar viser at det ble solgt 78 millioner liter bensin og 244 millioner liter autodiesel ( avgiftspliktig diesel ), skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170317 Tallene SSB presenterte på onsdag viser at vi fortsatt er langt unna å ha likelønn her til lands.
DA170317 Jon Epland i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) regnet i 2014 ut at 18.000 barn ville blitt flyttet over fattigdomsgrensa ved å øke barnetrygden, slik SV nå foreslår, men hans SSB-kollega Rolf Aaberge ser betenkeligheter ved å øke barnetrygden.
AP170317 Og så en gladsak : SSB tror oljenedturen nærmer seg slutten ¶
AA170317 I dag finnes det over 423 000 hytter i Norge ( SSB 1. januar 2016 ).
AA170317 I januar i år kom en rapport fra SSB som viser at det er store forskjeller når det gjelder hvor mye elevene lærer på skolen.
DN170316 Høyre åpner for større utslipp av klimagasser ¶ SSB sier biodrivstoff-satsing øker klimautslippene ¶
DB170316 Det er hele 116,9 prosent høyere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB .
AP170316 Samtidig gikk tallet på innenlandsreiser opp 1 prosent til 2,5 millioner kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170316 Samtidig gikk tallet på innenlandsreiser opp 1 prosent til 2,5 millioner kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170316 Den samlede eksporten av varer utgjorde 71,2 milliarder kroner i februar, en oppgang på 18 prosent fra samme måned i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170315 PROFITT-PROBLEMER : Ferske tall fra SSB i dag viser at det i dag er 139 500 norske barn i private barnehager.
VG170315 Ferske tall fra SSB i dag viser at det er 139 500 norske barn i private barnehager, og at 53 prosent av norske barnehager er private.
DN170315 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har gjort sin mest omfattende undersøkelse av lønnsforskjellene mellom menn og kvinner noensinne.
DN170315 Seniorrådgiverne Håkon Grini ( til venstre ), Harald Lunde og Sigrun Kristoffersen i SSB har utarbeidet helt ny lønnsstatistikk basert på et langt større datagrunnlag enn tidligere.
DB170315 ( Kilde : SSB og Menon Economics ) ¶
AA170315 I år anslår SSB at prisveksten vil ligge på rundt 2 prosent, men kronekursen så vel som strømprisene kan påvirke også i år. ( ©NTB ) ¶
AA170315 SSB og øvrige eksperter feilvurderte økningen i strømprisene i fjor, noe som er med å forklare hvorfor prisveksten ble 3,6 prosent og ikke 2,5 prosent som opprinnelig anslått.
DB170314 Det er bare å gå inn i statistikken som SSB har laget om de aktuelle bydelene og lese.
DB170314 SSB har heldigvis vist at det virker : Det fører til at innvandrerbarn fra disse bydelene gjør det bedre på kartleggingsprøvene enn andre når de kommer på skolen.
AA170314 Samtidig gikk tallet på innenlandsreise opp 1 prosent til 2,5 millioner kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170313 Barometeret er basert på Kostra-databasen til kommunene, som kommunene selv har rapportert inn til via SSB .
SA170313 Tall fra SSB viser at 82 prosent av menn mellom 25 og 29 år var sysselsatt i 2012.
AA170313 Og hadde vi fylt hele tanken med det, ville utslippene av klimagasser økt tilsvarende utslippene fra en halv million biler som kjører på fossilt drivstoff, ifølge forsker Bjart Holtsmark i Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170313 I helseregnskapet 2016 fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) kommer det fram at de samlede helseutgiftene i Norge var på 326 milliarder kroner i fjor, noe som tilsvarer 62.000 kroner per innbygger.
AP170312 Tall fra SSB viser at 82 prosent av menn mellom 25 og 29 år var sysselsatt i 2012.
AP170312 Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon om sommeren når de endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170311 Vi strammet også inn, men likevel ble det registrert 26400 nye landsmenn i fjor, over 90 prosent fra den gruppen SSB kaller « Afrika, Asia, etc.
DB170311 Og på « Debatten » på NRK1 presenterer SSB tre scenarier for framtidig innvandring som om det var værprognoser.
DB170311 NYE TALL FRA SSB viser at 98 000 under 18 år lever i familier med " vedvarende lavinntekt " ( dvs. hadde en husholdningsinntekt på mindre enn 443 000 etter skatt i perioden 2013-15 ).
SA170310 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det er en oppgang i antall ledige stillinger i olje- og gasselskapene, og fra 2018 til 2020 er det anslått at det vil bli ansatt 22.000 nye mennesker i olje- og gassindustrien.
SA170310 På landsbasis er totalt 33 637 personer sysselsatt innen idrett viser tall fra SSB .
DN170310 Oppgangen i kpi ble blant annet dempet av en prisnedgang på flyreiser på 9,4 prosent, ifølge SSB .
DN170310 Det gir en vekst i prisene de siste 12 månedene på 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar, ifølge SSB .
DB170310 ( Hegnar.no ) : Konsumprisindeksen ( KPI ) steg 0,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017, hovedsakelig som følge av høyere priser på møbler og matvarer, melder SSB .
DB170310 Først ut var mangeårig biodrivstoff-skeptiker Bjart Holtsmark fra SSB , som på bestilling har regnet på konsekvensene av omsetningskravet.
DA170310 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det er en oppgang i antall ledige stillinger i olje- og gasselskapene, og fra 2018 til 2020 er det anslått at det vil bli ansatt 22.000 nye mennesker i olje- og gassindustrien.
DA170310 - Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det er en oppgang i antall ledige stillinger i olje- og gasselskapene, og fra 2018 til 2020 er det anslått at det vil bli ansatt 22.000 nye mennesker i olje- og gassindustrien, skriver Øyvind Askeland.
BT170310 Når det gjelder ofre for voldshandlinger, var menn i 2015 ifølge SSB ca. 10 prosent mer utsatt for vold enn kvinner i Norge - 1,8 prosent av kvinner mot 2 prosent av menn.
BT170310 I 2015 var det 49 prosent flere kvinner enn menn som tok høyere utdanning ( SSB ).
AP170310 - Barnetrygden er det mest effektive virkemiddelet vi har mot barnefattigdom, sa Helleland og brukte SSB som sannhetsvitne.
AP170310 På landsbasis er totalt 33 637 personer sysselsatt innen idrett viser tall fra SSB .
AA170310 Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg 9,5 prosent og skyldes oppgang etter tilbudsaktivitet i januar, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170310 Ifølge SSB har matprisene økt mindre gjennom det siste året enn konsumprisindeksen generelt.
VG170309 Å måle fattigdom er ikke enkelt, men Statistisk sentralbyrå ( SSB ) kan se en negativ utvikling de siste årene på tre områder : ¶
VG170309 Kilde : SSB
VG170309 Ifølge seniorrådgiver Harald Tønseth i SSB har Norge de siste årene fått en « tyngre sosialhjelpsbefolkning » ¶
VG170309 Fra 2013 til 2015 har antall sosialhjelpsmottakere økt med nesten seks prosent, viser tall fra SSB .
VG170309 Det blir litt flere år for år som sliter, sier seniorrådgiver Harald Tønseth i SSB .
SA170309 Nå er den 29 år, ifølge tall fra SSB .
FV170309 Nå er den 29 år, ifølge tall fra SSB .
DN170309 Økonomene i DNB Markets tror SSB ser litt for optimistisk på utsiktene for økonomien.
DN170309 Lxs også : ¶ SSB : Nå snur det for norsk økonomi ¶
DN170309 I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst, samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.
DN170309 Forsker Torbjørn Eika i SSB maler et lysere bilde for norsk økonomi i årene som kommer.
DN170309 Forsiktig oppgang ¶ SSB venter at veksten i norsk fastlandsøkonomi tar seg forsiktig opp gjennom 2017.
DN170309 Boligprisene og boliginvesteringene ventes også å vokse nesten like kraftig i år som i fjor, men SSB ser en klart avtagende vekst i løpet av året.
DN170309 - Vi tror SSB er litt for optimistiske til veksten både ute og hjemme, og at rentene ikke kommer like raskt opp som SSB venter, legger han til.
DN170309 - Vi tror SSB er litt for optimistiske til veksten både ute og hjemme, og at rentene ikke kommer like raskt opp som SSB venter, legger han til.
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst, høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 SSB anslår nå at det blir flere år med boligprisfall fremover.
DN170309 Innen yrkesfag er tallet fire av ti, viser tall fra SSB .
DN170309 Venter høyere inflasjon i eurosonen ¶ SSB : Nå snur det for norsk økonomi ¶
DN170309 Økonomene i DNB Markets tror SSB ser litt for optimistisk på utsiktene for økonomien.
DN170309 I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst, samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.
DN170309 Forsker Torbjørn Eika i SSB maler et lysere bilde for norsk økonomi i årene som kommer.
DN170309 Forsiktig oppgang ¶ SSB venter at veksten i norsk fastlandsøkonomi tar seg forsiktig opp gjennom 2017.
DN170309 Boligprisene og boliginvesteringene ventes også å vokse nesten like kraftig i år som i fjor, men SSB ser en klart avtagende vekst i løpet av året.
DN170309 - Vi tror SSB er litt for optimistiske til veksten både ute og hjemme, og at rentene ikke kommer like raskt opp som SSB venter, legger han til. | - Mister ikke nattesøvnen ¶
DN170309 - Vi tror SSB er litt for optimistiske til veksten både ute og hjemme, og at rentene ikke kommer like raskt opp som SSB venter, legger han til. | - Mister ikke nattesøvnen ¶
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst, høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 SSB anslår nå at det blir flere år med boligprisfall fremover.
DN170309 Stille før rentemøte i USAs sentralbank ¶ SSB : Nå snur det for norsk økonomi ¶
DN170309 Torsdag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå ( SSB ) sine utsikter for kommende år.
DN170309 SSB tror boligprisene vil falle fra 2019.
DN170309 Torsdag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå ( SSB ) sine utsikter for kommende år.
DN170309 SSB tror boligprisene vil falle fra 2019.
DN170309 Flere drivkrefter bak oppgangen ¶ SSB peker på at det er flere faktorer som vil bidra til at veksten tar seg opp i år, men understreker at det samtidig er forhold som vil virke dempende : ¶
DN170309 Det ligger likevel ikke an til noen kraftig vekst i de kommende fire årene », skriver SSB i rapporten.
DN170309 | SSB : Nå snur det for norsk økonomi ¶
DN170309 Økt boligbygging og strengere banker vil sende boligprisene nedover, mener SSB .
DN170309 Siden boligprisene har steget kraftig gjennom 2016 og tidlig i 2017 vil likevel boligprisveksten på årsbasis bli nær 6,5 prosent i 2017, skriver SSB i rapporten.
DN170309 SSBs prognoser i desember 2016 : ¶ 2016 : +7,3% ¶ 2017 : +7,2% ¶ 2018 : +1,5% ¶ 2019 : - 0,7% ¶ SSB har antatt at myndighetenes tilstrammingstiltak for lån til boligformål vil redusere gjeldsveksten litt til tross for lave realrenter.
DN170309 Deretter vil boligprisene falle med 1,5 prosent i 2019 og om lag 2 prosent i 2020 til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og møter vedvarende lave realrenter rundt null, ifølge SSB .
DN170309 Lxs også : ¶ SSB : Nå snur det for norsk økonomi ¶
DB170309 ¶ ØKONOMI : Boligprisene fortsetter opp i år, men så flater det ut neste år, tror SSB .
DB170309 Og fordi konjunkturoppgangen etter hvert får fotfeste, rentene ute øker noe, og det blir et lite press i retning av svakere krone, tror SSB at styringsrentene blir satt opp med 0,25 prosent én gang i 2019, fra dagens 0,5 prosent, og én gang i 2020 - til 1,0 prosent.
DB170309 Flere økonominyheter ¶ SSB : Mot lysere tider ¶
DB170309 Flatt i 2018 - ned i 2019 ¶ SSB anslår at den sterke økningen i boligbyggingen i 2016 og 2017, sammen med en noe strammere kredittgiving, vil føre til nær uendrede nominelle boligpriser i 2018.
DB170309 Dette betyr ifølge SSB at veksten i boligkapitalen vil holde seg høy i hele prognoseperioden.
DB170309 kvartal, fremgår det av dagens rapport fra SSB om norsk og internasjonal økonom - Økonomisk utsyn.
DB170309 SSB legger til at ifølge deres beregninger vil et slikt scenario gi en nokså stabil kronekurs og en boliglånsrente som kommer opp i 3 prosent mot slutten av 2020.
DB170309 SSB anslår at volumveksten i 2017 blir på over 9 prosent.
DB170309 ¶ LEVER LENGRE : Norske menn lever stadig lengre, viser nye tall fra SSB .
DB170309 I dag skjer de aller fleste dødsfall i høyere alder, ifølge SSB .
DB170309 Fra 2015 til 2016 økte den med forsiktige 0,02 år, viser tallene fra SSB .
DB170309 SSB mener boligmarkedet nærmer seg toppen ¶ SSB : Mot lysere tider ¶
DB170309 Andre økonominyheter : ¶ SSB mener boligmarkedet nærmer seg toppen ¶
DB170309 Slik også Statistisk sentralbyrå ( SSB ) legger til grunn, vel vitende om at 250000 personer i Norge i dag har én norskfødt og én utenlandsfødt forelder.
DB170309 Ethvert forsøk på å definere etnisitet ut ifra avstamming over generasjoner, slik en definisjon som tar avstand fra SSB og flertallet i Brochmann II-utvalgets ståsted gjør, må nødvendigvis bære galt av sted.
DB170309 Nå har media og SSB bidratt til å avsløre det Stortingsflertallet har forsøkt å tilsløre.
DA170309 Mens alkoholomsetningen totalt gikk ned med 1 prosent i 2016 sammenlignet med året før, gikk ølsalget fram med 3,1 prosent og salg av rusbrus med hele 6,7 prosent, ifølge SSB .
DA170309 Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170309 Rykker ifra ¶ SSB slår fast at høyinntektshusholdningene helt siden slutten av 1980-tallet har hatt langt sterkere vekst enn andre grupper i samfunnet.
DA170309 Konsumprisindeksen tror SSB vil være lavere enn i fjor og ligge på anslagsvis 2 prosent.
DA170309 I slutten av 2020 anslår SSB at styringsrenta vil ligge på 3 prosent.
DA170309 For norsk økonomi sett under ett, forventer SSB en forsiktig konjunkturoppgang i årene som kommer.
DA170309 Folk med de høyeste inntektene drar ifra og gjør avstanden større mellom topp og bunn, ifølge SSB .
DA170309 | SSB tror på lysere tider - men ulikheten øker ¶
DA170309 SSB regner med at eksporten vil ta seg opp og spår at bunnen i oljeinvesteringene vil være nådd i slutten av 2017.
DA170309 SSB legger videre til grunn at 2017 blir det siste året på en stund med ekspansiv finanspolitikk.
BT170309 Nå er den 29 år, ifølge tall fra SSB .
AP170309 Torsdag formiddag legger Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem « Økonomisk utsyn over året 2016 ».
AP170309 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) spår bedre tider.
AP170309 Hvis SSB får rett, vil resultatet bli at en gjennomsnittlig årslønn stiger med 2,3 prosent fra i fjor til i år.
AP170309 Det siste året i prognosen spår SSB et prisfall på drøyt 2 prosent.
AP170309 Det er kortversjonen av SSB forventninger til norsk økonomi til 2020.
AP170309 | SSB : Det blir gratis å låne penger helt til 2020, og boligprisene vil falle ¶
AP170309 Økt ledighet målt av SSB er altså mer enn dobbelt så høy som målt hos Nav.
AP170309 Torsdag la Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem nye beregninger som viser antall jobber som direkte eller indirekte er knyttet til olje- og gassnæringen.
AP170309 Målt med den såkalte arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) hos SSB steg ledigheten med knapt 37.000 fra 2013 til 2016, regnet som årlig gjennomsnitt.
AP170309 Men for å få dette, må de registrere seg som ledige hos Nav, sier seniorrådgiver Helge Næsheim i SSB .
AP170309 Mange som har mistet jobben kan ha funnet seg ny jobb raskt, mens andre har trukket seg ut av arbeidsmarkedet og blitt pensjonister tidligere enn planlagt, eller de har gått ut i utdanning, sier forsker Torbjørn Eika i SSB .
AP170309 I nye prognoser til 2020 spår SSB at ledigheten, målt ved deres metode, synker fra 4,7 prosent i fjor til 4,1 prosent i 2019 og 2020.
AP170309 Han sier at økningen i ledigheten målt av SSB er størst på Østlandet.
AP170309 Forsker Torbjørn Eika, SSB .
AP170309 Nå er den 29 år, ifølge tall fra SSB .
AA170309 Mens alkoholomsetningen totalt gikk ned med 1 prosent i 2016 sammenlignet med året før, gikk ølsalget fram med 3,1 prosent og salg av rusbrus med hele 6,7 prosent, ifølge SSB .
AA170309 Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170309 Mens alkoholomsetningen totalt gikk ned med 1 prosent i 2016 sammenlignet med året før, gikk ølsalget fram med 3,1 prosent og salg av rusbrus med hele 6,7 prosent, ifølge SSB .
AA170309 Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170309 Det ble født 30.386 gutter og 28.504 jenter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170309 Konsumprisindeksen tror SSB vil være lavere enn i fjor og ligge på anslagsvis 2 prosent.
AA170309 I slutten av 2020 anslår SSB at styringsrenta vil ligge på 3 prosent.
AA170309 For norsk økonomi sett under ett, forventer SSB en forsiktig konjunkturoppgang i årene som kommer.
AA170309 Folk med de høyeste inntektene drar ifra og gjør avstanden større mellom topp og bunn, ifølge SSB .
AA170309 SSB slår fast at høyinntektshusholdningene helt siden slutten av 1980-tallet har hatt langt sterkere vekst enn andre grupper i samfunnet.
AA170309 SSB regner med at eksporten vil ta seg opp og spår at bunnen i oljeinvesteringene vil være nådd i slutten av 2017.
AA170309 SSB legger videre til grunn at 2017 blir det siste året på en stund med ekspansiv finanspolitikk.
AA170309 ( ©NTB ) ¶ | SSB tror på lysere tider - men ulikheten øker ¶
AA170309 I dag skjer de aller fleste dødsfall i høyere alder, ifølge SSB .
AA170309 Fra 2015 til 2016 økte den med forsiktige 0,02 år, viser tallene fra SSB .
AA170309 I dag skjer de aller fleste dødsfall i høyere alder, ifølge SSB .
AA170309 Fra 2015 til 2016 økte den med forsiktige 0,02 år, viser tallene fra SSB .
VG170308 SSB finner at skattekutt er en svært lite effektiv måte å skape nye jobber på, sier Støre til VG.
DB170308 Beregningene fra SSB antyder også at det vil redusere andelen som arbeider noe.
DA170308 Ferske tall fra SSB viser en gjennomsnittlig lønn for kvinner i 2016 tilsvarte 86,1 prosent av en gjennomsnittlig lønn for menn ¶
AP170308 Den gjennomsnittlige karakterforskjell mellom jenter og gutter etter grunnskolen hersker det liten tvil om : 0,3 karakterpoeng hvis vi ser på eksamen i utvalgte fag ( NOVA ), 0,45 hvis vi tar utgangspunkt i alle standpunktkarakterer ( SSB ).
AP170308 Den gjennomsnittlige karakterforskjell mellom jenter og gutter etter grunnskolen hersker det liten tvil om : 0,3 karakterpoeng hvis vi ser på eksamen i utvalgte fag ( NOVA ), 0,45 hvis vi tar utgangspunkt i alle standpunktkarakterer ( SSB ).
AA170308 Andelen aksjeselskaper med en kvinne som daglig leder er også 16 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram onsdag.
DN170307 ¶ De børsnoterte selskapene hadde en driftsmargin på 1,7 prosent i fjerde kvartal 2016, en bedring på 1,4 prosent sammenlignet med samme kvartal året før, melder SSB tirsdag.
DN170307 Oljefondet ¶ | SSB sier biodrivstoff-satsing øker klimautslippene ¶
DN170307 Nå mener SSB at det vil føre til økte klimautslipp, ikke reduserte, som var målet for satsingen.
DN170307 Endringene er innenfor usikkerhetsmarginen, noe som betyr at man skal være forsiktig med å tolke tallene i retning av at det har vært en nedgang i grensehandelen, understreker Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170307 På månedsbasis, fra desember 2016 til januar 2017, var det ifølge SSB en « liten » oppgang på 0,2 prosent.
DN170307 Norsk industriproduksjon økte inn mot 2017, ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
DN170307 Kalenderjusterte tall fra SSB viser at norsk industriproduksjon falt med 1,9 prosent i løpet av de 12 månedene fra desember 2015 til desember 2016.
DN170307 Industriproduksjonen i land innenfor eurosonen økte med 1,3 prosent i den samme perioden ifølge SSB , som viser til tall fra den europeiske statistikkbanken Eurostat.
DN170307 Denne sektoren ble blant annet rammet av lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren, ifølge SSB .
DB170307 Skal SSB i så fall hovedsakelig utføre analyser for Finansdepartementet ( hvem skal ellers gjøre det ? ), skal forskningen dreies i mer akademisk retning eller skal SSB drive med begge deler ?
DB170307 Skal SSB i så fall hovedsakelig utføre analyser for Finansdepartementet ( hvem skal ellers gjøre det ? ), skal forskningen dreies i mer akademisk retning eller skal SSB drive med begge deler ?
DB170307 Modellene som benyttes av SSB er empirisk baserte ; de tar utgangspunkt i nasjonalregnskapet og annen statistikk utarbeidet i SSB .
DB170307 Modellene som benyttes av SSB er empirisk baserte ; de tar utgangspunkt i nasjonalregnskapet og annen statistikk utarbeidet i SSB.
DB170307 Jeg tror ikke det verken er nødvendig eller ønskelig med en revolusjon, men mer en rydding og sanering slik at SSB ikke stivner i tilvante rutiner.
DB170307 I en slik vurdering kommer en ikke utenom en vurdering av det store spørsmålet : Hvilket samfunnsoppdrag skal SSB ha ?
DB170307 Foruten å produsere statistikk, skal SSB drive forskning.
DB170307 Et utvalg, ledet av Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå ( SSB ), har foretatt en gjennomgang av virksomheten i forskningsavdelingen for å vurdere om SSB bør drive med forskning.
DB170307 Et utvalg, ledet av Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå ( SSB ), har foretatt en gjennomgang av virksomheten i forskningsavdelingen for å vurdere om SSB bør drive med forskning.
DB170307 Dette bør nok avklares først i loven om SSB , før en viser unødig « handlekraft » ved umiddelbart å omorganisere forskningsavdelingen og eventuelt erstatter de solide empirisk baserte makromodellene med f.eks.
DB170307 Det er utmerket at SSB foretar en vurdering av egen virksomhet.
DB170307 Det bør selvsagt være opp til kompetente fagfolk å tilrå hvilke modeller SSB bør bruke.
DB170307 SSB og forskningsavdelingen kan da også med full rett påberope seg å ha gitt verdifulle bidrag til samfunnsutviklingen i Norge, og har til tider vært en aktiv, pålitelig og høyt respektert deltaker i samfunnsdebatten.
DB170307 SSB har for øvrig hele tiden rekruttert blant de beste økonomene og statistikerne fra universitetet.
DB170307 SSB bør selvsagt også løpende vurdere de enkelte statistikkområdene med tanke på relevans og effektivitet.
AA170307 Endringene er innenfor usikkerhetsmarginen, noe som betyr at man skal være forsiktig med å tolke tallene i retning av at det har vært en nedgang i grensehandelen, understreker Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170306 Samlet var det 1,4 anmeldte seksuallovbrudd per 1.000 innbyggere i fjor, noe som er det klart høyeste nivået som noen gang er registrert med denne typen statistikk, ifølge SSB .
VG170306 Noe av forklaringen på veksten i anmeldte voldtekter er at det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år, nå regnes som voldtekt, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170306 Arkivfoto : Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix ¶ | SSB : Flere anmeldelser om mishandling og vold ¶
DB170306 Tallene fra SSB viser imidlertid et stort sprik.
DB170306 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at kun 5,4 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2015.
DB170306 Samlet var det 1,4 anmeldte seksuallovbrudd per 1000 innbyggere i fjor, noe som er det klart høyeste nivået som noen gang er registrert med denne typen statistikk, ifølge SSB .
DB170306 Noe av forklaringen på veksten i anmeldte voldtekter er at det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år, nå regnes som voldtekt, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170306 Årsakene til dette er nok mange, men en av grunnene er rett og slett at kvinner har en tendens til å slå seg sammen med menn som er eldre enn dem selv, følge tall fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
DA170306 Samlet var det 1,4 anmeldte seksuallovbrudd per 1000 innbyggere i fjor, noe som er det klart høyeste nivået som noen gang er registrert med denne typen statistikk, ifølge SSB .
DA170306 Noe av forklaringen på veksten i anmeldte voldtekter er at det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år, nå regnes som voldtekt, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170306 Ifølge SSB er tre av ti ordførere kvinner, i kommunestyrene er fire av ti representanter kvinner.
DA170306 Tallene fra SSB viser imidlertid et stort sprik.
DA170306 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at kun 5,4 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2015.
DA170306 Samlet var det 1,4 anmeldte seksuallovbrudd per 1.000 innbyggere i fjor, noe som er det klart høyeste nivået som noen gang er registrert med denne typen statistikk, ifølge SSB .
DA170306 Noe av forklaringen på veksten i anmeldte voldtekter er at det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år, nå regnes som voldtekt, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170306 I overkant av 60 prosent av kommunene som nå slår seg sammen har over 5.000 innbyggere, mens de resterende er småkommuner med under 5.000 innbyggere, ifølge den ferskeste befolkningsstatistikken fra SSB .
BT170306 Tvert imot så anslår SSB og Oljedirektoratet at det finnes minst like mye olje igjen på norsk sokkel som det vi har tatt opp til sammen så langt.
AP170306 Dette viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) nettopp har lagt frem.
AP170306 SSB definerer « innvandrerbakgrunn » som at barnet enten selv har innvandret til Norge, eller er født av foreldre som har innvandret.
AP170306 Samlet var det 1,4 anmeldte seksuallovbrudd per 1.000 innbyggere i fjor, noe som er det klart høyeste nivået som noen gang er registrert med denne typen statistikk, ifølge SSB .
AP170306 Noe av forklaringen på veksten i anmeldte voldtekter er at det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år, nå regnes som voldtekt, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170306 Tallet har økt hvert eneste år siden 2006, da SSB begynte å registrere anmeldelsestallene for mishandling i nære relasjoner.
AA170306 Om man tar høyde for befolkningsveksten, er nivået av anmeldte lovbrudd i 2016 det klart laveste som er registrert på 24 år, ifølge SSB . ( ©NTB ) ¶
AA170306 Av de totalt 35.000 sakene handlet 20.000 om voldslovbrudd, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170306 ( ©NTB ) ¶ | SSB : Flere anmeldelser om mishandling og vold ¶
AA170306 Samlet var det 1,4 anmeldte seksuallovbrudd per 1.000 innbyggere i fjor, noe som er det klart høyeste nivået som noen gang er registrert med denne typen statistikk, ifølge SSB .
AA170306 Noe av forklaringen på veksten i anmeldte voldtekter er at det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år, nå regnes som voldtekt, opplyser Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170304 STADIG FLERE FATTIG : Rundt 100.000 barn lever i det SSB definerer som vedvarende fattigdom.
SA170303 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ), hjelper 46 prosent av barn mellom ni og 15 år til med husarbeid hjemme.
FV170303 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ), hjelper 46 prosent av barn mellom ni og 15 år til med husarbeid hjemme.
DN170303 Arbeidskraftundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse som er basert på intervjuer gjennomført av SSB .
BT170303 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ), hjelper 46 prosent av barn mellom ni og 15 år til med husarbeid hjemme.
AP170303 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ), hjelper 46 prosent av barn mellom ni og 15 år til med husarbeid hjemme.
AA170303 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) opererer med et ledighetstall på 122.000, som tilsvarer 4,4 prosent av arbeidsstyrken.
VG170302 Personer født i Norge av to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte foreldre defineres ikke som personer med innvandrerbakgrunn av SSB .
VG170302 Det viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
VG170302 SSB definerer personer innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller barn av to innvandrere.
DN170302 Den underliggende trenden viser imidlertid en svak nedgang i handelen siden oktober i fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170302 Fylkeskommunen opplyser at de har varslet SSB om at antallet representanter i Rogaland er feil i de offentlige statistikkene.
DA170302 Den andre forklaringen er at utgiftene, som er hentet fra offentlige statistikker ( SSB ), er inkludert pensjonspremier og arbeidsgiveravgift fylkeskommunen har som arbeidsgiver.
DA170302 Flere barn av innvandrere ¶ SSB definerer personer med innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller som er barn av to innvandrere.
DA170302 Det viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
DA170302 Den såkalte tredjegenerasjonen, altså personer født i Norge av to norskfødte foreldre som igjen har fire utenlandsfødte foreldre, defineres ikke som personer med innvandrerbakgrunn av SSB .
AP170302 Seks av ti førstegangsvelgere gikk til valgurnene i 2009, mens syv av ti førstegangsvelgere stemte i 2013, ifølge tall fra SSB .
AP170302 Personer født i Norge av to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte foreldre defineres ikke som personer med innvandrerbakgrunn av SSB .
AP170302 Det viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
AP170302 SSB definerer personer innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller barn av to innvandrere.
AA170302 SSB : Arbeidsledigheten falt til 4,4 prosent i desember ¶
AA170302 Det er det største tallet for utvandring som noen gang er registrert, viser fersk statistikk som SSB la fram torsdag.
AA170302 Det er 3.850 færre enn i 2015 og den svakeste veksten på ti år, ifølge SSB .
AA170302 De neste gruppene på lista er polakker ( nær 5.000 ) og svensker ( 3.200 ), opplyser SSB til NTB.
AA170302 ( ©NTB ) ¶ | SSB : Rekordmange utvandret i fjor ¶
AA170302 Husholdningenes varekonsum var 0,4 prosent høyere i januar 2017 enn i desember 2016, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170302 Bilkjøpene trakk opp varekonsumet med 0,2 prosentpoeng, ifølge SSB .
AA170302 Det viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
AA170302 Den såkalte tredjegenerasjonen, altså personer født i Norge av to norskfødte foreldre som igjen har fire utenlandsfødte foreldre, defineres ikke som personer med innvandrerbakgrunn av SSB .
AA170302 SSB definerer personer med innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller som er barn av to innvandrere.
SA170301 KOSTRAS lønnsutgifter er hentet fra offentlige statistikker ( SSB ), og er inklusive pensjonspremier og arbeidsgiveravgift. i ¶
DB170301 SSB har beregnet at hver tredje jobb har en høy risiko for å bli automatisert.
DB170301 Men barna hennes vil med modellene Statistisk sentralbyrå ( SSB ) bruker regnes av norsk herkomst eller « etnisk norske », om du vil.
DB170301 Erling Holmøy fra SSB har nå også i prinsippet sagt seg villig til å forske på grupper som har innvandrerbakgrunn i tredje og fjerde ledd, som jeg har etterlyst.
DB170301 Vi i den politisk korrekte og innvandringsliberale eliten, inkludert et stort flertall i Brochmann-utvalget bestående av blant andre Grete Brochmann, SSB-forsker Erling Holmøy, som har utformet « innvandringsregnskap » for SSB , og medlemmer i tankesmier på både høyre- og venstresida, ønsker å skjule det uunngåelige faktum, nemlig at nordmenn kommer til å komme i mindretall !
DA170301 I går kom ny statistikk fra SSB om fattigdom blant barn.
DA170301 FATTIGOSLO : Andelen fattige barn i Oslo øker, viser ferske tall fra SSB .
AA170301 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la tirsdag fram tall som viser at nesten 100.000 barn vokser opp i varig fattigdom i Norge.
AA170301 - De siste tallene fra SSB bekrefter at innvandrere er overrepresentert på fattigdomsstatistikken.
DN170228 Norges Bank vet ikke hvorfor tallet for arbeidsledigheten er så forskjellig når det er Nav eller SSB som måler.
DN170228 Jeg mener SSB burde vært ute og forklart bedre her, det er svikt hos statistikkprodusenten at vi ikke har helt grep om hva som foregår, sier Bruce.
DN170228 Arbeidskraftundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse som er basert på intervjuer gjennomført av SSB .
DN170228 - Jeg mener SSB burde vært ute og forklart bedre, sier senioranalytiker Erik Bruce i Nordea.
DN170228 Det viser Statistisk sentralbyrås ( SSB ) kredittindikator K2 tirsdag.
DB170228 Men også i familier uten innvandrerbakgrunn blir det stadig flere fattige barn, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170228 Utviklingen der norske ungdommer havner utenfor arbeidslivet skyldes at andelen langtidsledige har økt, at færre utenfor arbeidsstyrken kommer i arbeid og færre studenter har deltidsjobb, forklarer seniorrådgiver Erik Herstad Horgen i SSB .
AP170228 I forrige uke la SSB fram Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som viser at andelen av befolkningen som er i arbeid eller søker arbeid, går nedover.
AP170228 SSB la i forrige uke frem tallene som viste at det i desember var 122.000 arbeidsledige, som utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken.
AA170228 Kredittindikatoren ( K2 ) fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at publikums innenlandske bruttogjeld var på 5.164 milliarder kroner ved utgangen av januar.
AA170228 ( ©NTB ) ¶ | SSB : Sterkere innenlandsk gjeldsvekst ¶
AA170228 I denne gruppen vokser 38 prosent av barna opp i fattigdom, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170228 Ifølge UNICEF har SSB beregnet at 25.000 barn vil kunne løftes ut av fattigdom dersom barnetrygden ble regulert fra 1996-nivå, som er siste gang barnetrygden ble endret.
AA170228 98.200 barn levde i en familie med varig lav inntekt i Norge i 2015, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170228 Utviklingen der norske ungdommer havner utenfor arbeidslivet skyldes at andelen langtidsledige har økt, at færre utenfor arbeidsstyrken kommer i arbeid og færre studenter har deltidsjobb, forklarer seniorrådgiver Erik Herstad Horgen i SSB .
AA170228 I forrige uke la SSB fram Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som viser at andelen av befolkningen som er i arbeid eller søker arbeid, går nedover.
AA170228 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la tirsdag fram tall som viser at nesten 100.000 barn vokser opp i varig fattigdom i Norge.
AA170228 - De siste tallene fra SSB bekrefter at innvandrere er overrepresentert på fattigdomsstatistikken.
DB170227 Tallene er hentet fra SSB
BT170227 SSB meldte i desember om noe økt skepsis til innvandring.
BT170227 SSB meldte i desember om noe økt skepsis til innvandring.
AA170227 Staten kjøpte private spesialisttjenester for 14 milliarder i 2015, viser nye tall fra SSB .
AA170227 I 2015 betalte staten 14 milliarder kroner for private spesialisttjenester, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170226 2017 : Nedgangen i kjøpekraft kan anslås til 1,0 prosent, basert på anslag fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene ( TBU ).
AP170226 SSB meldte i desember om noe økt skepsis til innvandring.
VG170225 SSB beregner en nedgang i innbyggertall for Leka fra 583 i 2016 til 489 i 2030 og til 446 i 2040.
SA170225 Samtidig viser undersøkelser fra SSB at gjennomsnittet av oss ikke har blitt lykkeligere.
DN170224 Økningen kan blant annet sees i sammenheng med utviklingen i vannstanden i norske magasiner i perioden, ifølge SSB .
DN170224 Gjennomsnittsprisen lå på 31,6 øre per kilowatt, før avgifter og nettleie, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170224 Økningen kan blant annet sees i sammenheng med utviklingen i vannstanden i norske magasiner i perioden, ifølge SSB .
AP170224 Gjennomsnittsprisen lå på 31,6 øre per kilowatt, før avgifter og nettleie, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170224 Økningen kan blant annet sees i sammenheng med utviklingen i vannstanden i norske magasiner i perioden, ifølge SSB .
AA170224 Gjennomsnittsprisen lå på 31,6 øre per kilowatt, før avgifter og nettleie, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170223 Det er det laveste tallet på ti år, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170223 Ved forrige korsvei i november ifjor, varslet SSB at fallet ville fortsetter nær uforminsket i 2017.
DN170223 Innrapporterte estimater fra operatørene på norsk sokkel anslår oljeinvesteringene på sokkelen til 149,4 milliarder kroner i 2017, opp fra tidligere 146,6 milliarder kroner, ifølge en melding fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) torsdag.
DN170223 Dette skyldes oppjustering av 2017-anslaget, men også den betydelige nedjusteringen av 2016-anslaget som fant sted på samme tid ifjor », skriver SSB .
DB170223 Anslagene øker innenfor industri, kraftforsyning og olje- og gassvirksomhet, melder SSB , og målt i løpende verdi anslås samlede investeringene for 2017 nå til 205 milliarder kroner, noe som er 4,1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal.
DA170223 Riktignok er nedgangen i giftermål neppe så dramatisk at kjernefamilien er truet, men tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det i 2016 ble inngått 201 færre ekteskap enn i 2015.
DA170223 Gjennomsnittstallene for skilsmisser de siste fem årene er de laveste siden femårsperioden 1986 - 1990, mens gjennomsnittstallene for separasjoner i samme periode ikke har vært lavere siden 1981 - 1985, melder SSB .
DA170223 Tallene fra SSB viser at det er en overvekt av menn i den norske befolkningen.
DA170223 Akershus fylke hadde den største veksten, mens Oslo nå har 667.000 innbyggere, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
BT170223 Tallene fra SSB viser at det er en overvekt av menn i den norske befolkningen.
BT170223 Akershus fylke hadde den største prosentvise veksten, mens Oslo nå har 667.000 innbyggere, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170223 Riktignok er nedgangen i giftermål neppe så dramatisk at kjernefamilien er truet, men tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det i 2016 ble inngått 201 færre ekteskap enn i 2015.
AP170223 Gjennomsnittstallene for skilsmisser de siste fem årene er de laveste siden femårsperioden 1986-1990, mens gjennomsnittstallene for separasjoner i samme periode ikke har vært lavere siden 1981-1985, melder SSB .
AP170223 Det er det laveste tallet på ti år, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170223 Virksomhetene anslår høyere samlede investeringer for 2017 innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning enn i forrige kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170223 Bedriftene anslår en høyere investeringstakt i første kvartal i år enn i fjor, ifølge SSB .
AA170223 - SSB sitt nye anslag er i tråd med hva Norsk olje og gass har pekt på tidligere.
AA170223 Riktignok er nedgangen i giftermål neppe så dramatisk at kjernefamilien er truet, men tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det i 2016 ble inngått 201 færre ekteskap enn i 2015.
AA170223 Gjennomsnittstallene for skilsmisser de siste fem årene er de laveste siden femårsperioden 1986-1990, mens gjennomsnittstallene for separasjoner i samme periode ikke har vært lavere siden 1981-1985, melder SSB .
SA170222 I desember var det 122.000 arbeidsledige i Norge, viser sesongjusterte tall fra SSB .
SA170222 Du kan også høre teknologimagasinet som podkast : ¶ | SSB : Arbeidsledigheten falt til 4,4 prosent i desember ¶
SA170222 Arbeidsstyrken, det vil si summen av sysselsatte og arbeidsløse, gikk ned med 34.000 fra september til desember 2016, viser de sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170222 Det viser arbeidskraftundersøkelsen, aku, gjennomført av Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) onsdag.
DN170222 Både Nav og SSB publiserer egne ledighetsstatistikker.
DB170222 ( Hegnar.no ) : SSB la onsdag frem sin seneste arbeidskraftundersøkelse ( AKU ).
DB170222 Tallene er fra 2013, og er utarbeidet med utgangspunkt i levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø ( LKU ) som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) foretar hvert tredje år.
DB170222 Det er 13 menn i Norge som har Ola Lunde som eneste fornavn og etternavn, ifølge tall fra SSB .
DB170222 Når det gjelder automatisk delt foreldreansvar, har vi har valgt å lytte til tunge aktører, som SSB og Barneombudet, som begge er tydelige på at foreldre som aldri har bodd sammen har et høyere konfliktnivå.
AA170222 I desember var det 122.000 arbeidsledige i Norge, viser sesongjusterte tall fra SSB .
AA170222 Arbeidsstyrken, det vil si summen av sysselsatte og arbeidsløse, gikk ned med 34.000 fra september til desember 2016, viser de sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170222 | SSB : Arbeidsledigheten falt til 4,4 prosent i desember ¶
DN170221 Ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), har beholdningen av kinesiske direkteinvesteringer i Norge, altså hvor mye kinesiske penger som på et gitt tidspunkt er investert i Norge, falt fra 31,6 milliarder kroner i 2013 til 7,2 milliarder i 2015.
DN170221 DN har vært i kontakt med SSB , som utarbeider statistikken, Finansdepartementet, Næringsdepartementet og aktører i akademia og næringsliv med kjennskap til forholdet mellom Norge og Kina.
DN170221 SSB kan ikke gi ut opplysninger som kan identifisere enkeltinvesteringer, får DN opplyst.
DN170221 SSB har ikke tilgang på det ultimate eierlandet bak investeringer i Norge og kan dermed ikke si noe om hvilke land selskapene som står bak holdingselskaper kommer fra.
DN170221 Årsendringer for hjemme- og eksportmarkedet var på henholdsvis - 5,8 og - 9,9 prosent i samme periode, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170221 Lønnsstatistikken viser at sosialfaglige yrkesgrupper ligger i snitt seks år etter tekniske fag i lønnsutvikling ( SSB ).
AA170221 Årsendringer for hjemme- og eksportmarkedet var på henholdsvis - 5,8 og - 9,9 prosent i samme periode, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170221 Det er 7 prosent færre årsverk enn i 2013, skriver SSB .
AA170221 Bonden selv og partneren sto for to tredeler av arbeidsinnsatsen, mens andre familiemedlemmer sto for drøyt 8 prosent, fremgår det av tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170220 Ådne Cappelen er forsker i SSB og leder Teknisk beregningsutvalg.
DB170220 På bildet administrerende direktør Christine Meyer i SSB .
DB170220 Jansen svarer på Dagbladets kommentar om modellstrid i Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
DB170220 februar i en stort oppslått artikkel ( « Modellstrid i SSB » ) kritikken fra professorene Kjetil Storesletten og Hilde Bjørnland mot kvartalsmodellen KVARTS i Statistisk sentralbyrå.
DB170220 Realiteten er at mange barn blir avskåret fra essensielt viktig hverdagstid med en av foreldrene med lovens hjelp : 21 prosent av norske samværsfedre har ikke samvær med barna sine en vanlig måned ( SSB , 2015 ) og 13.000 norske barn utsettes for samværssabotasje.
AP170219 Statistikken for utenrikshandelen fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) setter tall på gledene i svært mange norske eksportbedrifter.
AP170219 Gruppen SSB kaller « matvarer og levende dyr », er for det aller meste oppdrettslaks og vill fisk.
AA170219 Dagens regjering har skapt færre jobber på tre år enn det årlig ble skapt under den rødgrønne regjeringen, viser nye tall fra SSB .
DN170218 Forskningssjef Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) er ikke overrasket over at flere høyere økonomiutdannede får jobb i it-bransjen : ¶
BT170218 Utvalgsleder Grete Brochmann sa til Klassekampen at hun ikke forsto Tojes kritikk, fordi det ikke var utvalgets mandat å utvikle egne prognoser for innvandringen ; de forholdt seg til fremskrivningene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
BT170218 SSB lager ikke de prognosene som Toje og Akerhaug etterlyser.
BT170218 Utvalgsleder Grete Brochmann sa til Klassekampen at hun ikke forsto Tojes kritikk, fordi det ikke var utvalgets mandat å utvikle egne prognoser for innvandringen ; de forholdt seg til fremskrivningene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
BT170218 SSB lager ikke de prognosene som Toje og Akerhaug etterlyser.
DN170217 Ifølge statistikk fra SSB importerte Norge varer for 72,9 milliarder kroner fra Tyskland i 2016.
SA170216 For befolkningen uten innvandrere lå arbeidsledigheten uendret på 2,1 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
SA170216 Det er fortsatt høyest ledighet blant innvandrere fra Afrika med 10,4 prosent, noe SSB understrekes må sees i lys av den store andelen flyktninger i denne gruppen.
AP170216 En beregning Helge Brunborg i SSB har gjort for Aftenposten, viser at mens folketallet i de 150 mest sentrale kommunene har økt med over en million siden 1980, har det gått ned med 60.000 i de 150 minst sentrale.
AP170216 Andreas Benedictow i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) da han i 2011 presenterte Konjunkturtendensene i Norge og Europa - basert blant annet på SSBs modell for Norsk økonomi, KVARTS.
AA170216 For befolkningen uten innvandrere lå arbeidsledigheten uendret på 2,1 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
AA170216 Det er fortsatt høyest ledighet blant innvandrere fra Afrika med 10,4 prosent, noe SSB understrekes må sees i lys av den store andelen flyktninger i denne gruppen.
DB170215 Til det formålet foreslår de bruk av flere små tidsseriemodeller, som er mer gjennomsiktige ( og dermed lettere å etterprøve ) og som det er lettere å integrere i nyere forskning, både ved å innlemme siste skrik, men også ved at SSB selv deltar på forskningsfronten.
DB170215 Om SSB ville være med i en slik dugnad, er ikke det noe vi bør se negativt på.
DB170215 Om SSB bruker sin nærhet til eksepsjonelle registerdata om norske husholdninger til å gi makroøkonomien et mer realistisk og empirisk orientert mikrofundament, vil det bidra til en allerede pågående og fruktbar reform innad i makroøkonomien etter finanskrisen.
DB170215 Men som Ådne Cappelen ved SSB påpeker i en merknad til Bjørnland og Storeslettens vedlegg, er moderne DSGE-modeller mer sensitive for at finanspolitikk virker, noen ganger så mye at SSBs modeller i sammenlikning framstår som « 'daffe' greier ».
DB170215 Men det er vedlegg C, som tar for seg makroanalysemiljøet i SSB , som har skapt flest høylytte protester.
DB170215 Det vil kreve en stor utskiftning av personell og en oppbygning av kompetanse SSB ikke har i dag.
DB170215 Det er vanskeligere å si seg enig med Bjørnland og Storesletten i at SSB bør bygge opp et DSGE-miljø.
DB170215 Både for lønnsdannelsen og for regjeringens politikkutforming, er det viktig å kunne stole på prognosene SSB kommer med.
DB170215 Begrunnelsen er at store makromodeller, som SSB bruker, i stor grad ble gitt opp av den makroøkonomiske forskningen på 1970- og 1980-tallet, fordi de er store og uhåndterlige, lite gjennomsiktige, mangler mikroøkonomisk fundament og at de ikke inkluderer menneskers respons på politikkendringer.
VG170214 Nå er det bekymring for at SSB ikke lenger vil prioritere dette.
VG170214 SSB spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet.
AA170214 Økningen i bankenes rentenetto skyldes at lavere rentekostnader mer enn veide opp for nedgangen i renteinntektene, skriver SSB .
AA170214 Netto renteinntekter steg med 9 prosent, mens den samlede forvaltningskapitalen genererte 3,4 prosents økning, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170213 Det var ventet at vi ville få se nok rekordår, ifølge SSB .
DN170213 Dermed har kinesiske turister den største prosentvise økningen i antall overnattinger, sammenlignet med året før, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170213 I kvartalsrapporten skriver Kid at salget av hjemmetekstiler i fjerde kvartal ifølge SSB økte med 6,6 prosent i perioden.
DB170213 Med den innvadring SSB forutsetter, vil nødvendigvis dette tallet overstige 50 prosent i en ikke alt for fjern framtid.
DB170213 Ved inngangen til 2016 eide 42 prosent i aldersgruppen 25 til 30 år sin egen bolig, ifølge tall fra SSB .
DA170213 Det var ventet at vi ville få se nok rekordår, ifølge SSB .
DA170213 Dermed har kinesiske turister den største økningen antallet overnattinger, sammenlignet med året før, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170213 Det var ventet at vi ville få se nok rekordår, ifølge SSB .
AA170213 Dermed har kinesiske turister den største økningen antallet overnattinger, sammenlignet med året før, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170212 Altinn er systemet som lar bedriftene rapportere opplysninger de er pålagt å gi til skatteetaten, Nav, SSB og andre offentlige etater elektronisk i stedet for på papir.
DB170212 Også SSB bekrefter at det ikke var hverdagskost å reise på ferie på 1970-tallet : Fire av ti oppga at de aldri hadde vært på ferietur i 1970, mens det i 1974 var en av fire som sa de aldri hadde reist bort på ferie.
DB170212 ( Kilde : Historisk statistikk, Nasjonalregnskapet, SSB ) ¶ 1947 : Da vi fikk ferie ¶
DB170212 ( Kilde : Historisk statistikk, SSB ) ¶
DB170212 925 kroner i 1977 tilsvarer 4.186 i 2016-kroner, ifølge Statistisk sentralbyrås ( SSB ) priskalkulator.
VG170211 REAKSJONER : Forslaget til omorganisering av SSBs forskningsavdeling fra utvalget som administrerende direktør i SSB Christine Meyer har satt ned vekker store reaksjoner internt og eksternt.
VG170211 Noe som har skapt kraftige reaksjoner både innad i SSB og utenfor.
VG170211 Les også : SSB vil ikke lage krimstatistikk om innvandrere ¶
VG170211 Landsorganisasjonen i Norge ( LO ), Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ), og flere andre store organisasjoner, er bekymret for at den foreslåtte omorganiseringen av Statistisk Sentralbyrås ( SSB ) forskningsavdeling kan ødelegge det viktige grunnlaget for trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, også kjent som
VG170211 Jeg har merket meg brevet fra administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, hvor hun understreker at en eventuell omorganisering av forskningsavdelingen ikke vil svekke arbeidet SSB gjør for TBU.
VG170211 Jeg har merket meg brevet fra administrerende direktør i SSB , Christine Meyer, hvor hun understreker at en eventuell omorganisering av forskningsavdelingen ikke vil svekke arbeidet SSB gjør for TBU.
VG170211 Hun forteller at bakgrunnen for at hun satte ned utvalget var å undersøke en del spørsmål som ble stilt fra flere om hvorvidt SSB burde ha forskning og hvordan den forskningen burde innrettes, ¶
VG170211 Han mener SSB spiller en nøkkelrolle for at lønnsoppgjørene gjennomføres med såpass lite konflikter som vi tross alt har.
VG170211 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) bekrefter overfor VG at hun har lest brevet som er signert flere av partene i arbeidslivet, og at Finansdepartementet, selv om SSB er en faglig uavhengig virksomhet, tar imot innspill i debatten.
VG170211 Det har vært enighet internt i SSB at forskningen vår skal ha relevans for norsk økonomi, og med en slik endring i forskningprofil, og et mer internasjonalt fokus, vil dette svekke våre analyser av norsk økonomi, sier Erling Holmøy, seniorforsker i SSB .
VG170211 Det har vært enighet internt i SSB at forskningen vår skal ha relevans for norsk økonomi, og med en slik endring i forskningprofil, og et mer internasjonalt fokus, vil dette svekke våre analyser av norsk økonomi, sier Erling Holmøy, seniorforsker i SSB.
VG170211 Der sier jeg også at det er klart at SSB skal ha forskning på makroøkonomiske modeller også fremover, sier Meyer.
VG170211 Christine Meyer, administrerende direktør i SSB reagerer på at reaksjonene kommer basert på forslaget som utvalget har lagt frem, og dermed før hun selv har fått lagt frem sitt forslag.
VG170211 Basert på utvalgets rapport og innspill fra høringen skal jeg så legge fram et forslag til SSB .
VG170211 BEKYMRET : Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO, er bekymret for den foreslåtte omorganiseringen i SSB .
VG170211 Allerede i brev til Finansdepartemenet og Arbeidsdepartementet tidligere denne uken presiserte jeg imidlertid at SSB kommer til å levere det vi skal når det gjelder TBU, og at det ikke er snakk om å svekke dette arbeidet.
VG170211 - Vi er bekymret for at en slik omorganisering i SSB kan ødelegge grunnlaget SSB har som forskningsinstitusjon og tilrettelegger i den norske politikken, som i forberedelsene til lønnsoppgjørene, sier Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO.
VG170211 - Vi er bekymret for at en slik omorganisering i SSB kan ødelegge grunnlaget SSB har som forskningsinstitusjon og tilrettelegger i den norske politikken, som i forberedelsene til lønnsoppgjørene, sier Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO.
VG170211 - Forlaget er nå på intern høring i SSB så det er fortsatt tidlig i prosessen.
VG170211 - Det er min jobb som leder for SSB å ha en så god forskningsavdeling som mulig.
VG170211 * Partene er de fire største arbeidstakerorganisasjonene ( LO, YS, Unio og Akademikerne ) og de fire største arbeidsgiver-organisasjonene ( NHO, KS, Virke og Spekter ) ¶ * SSB er bidragsyter til trepartssamarbeidet gjennom at de blant annet gjør analyser og skriver rapporter i forkant og etterkant av lønnsoppgjør.
VG170211 * SSB publiserer også prognoser for blant annet arbeidsledighet og inflasjon som organisasjonene benytter seg av.
DB170211 Tallene er ikke helt sammenlignbare, men ifølge SSB var rundt 20 prosent blant guttene og 33 prosent blant jentene med tyrkisk bakgrunn mellom 19 og 24 år innrullert i høyere utdanning i Norge.
BT170211 Alderspensjon var den vanligste ytelsen å motta, viser tall fra SSB .
AA170211 | NHO og LO bekymret for mulige forskerkutt i SSB
AA170211 Meyer sier forslaget er på intern høring i SSB , og at det fortsatt er tidlig i prosessen.
AA170211 I et brev til Finansdepartementet og Arbeidsdepartementet tidligere i uka sier Meyer at hun har presisert at SSB kommer til å levere det de skal når det gjelder TBU, og at det ikke er snakk om å svekke det arbeidet.
AA170211 Hun vil så legge fram et forslag til SSB basert på utvalgets rapport og innspill fra høringen.
AA170211 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) bekrefter overfor VG at hun har lest brevet, og selv om SSB er en faglig uavhengig virksomhet, tar Finansdepartementet imot innspill i debatten.
AA170211 - Vi er bekymret for at en slik omorganisering i SSB kan ødelegge grunnlaget SSB har som forskningsinstitusjon og tilrettelegger i den norske politikken, som i forberedelsene til lønnsoppgjørene, sier LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen til VG.
AA170211 - Vi er bekymret for at en slik omorganisering i SSB kan ødelegge grunnlaget SSB har som forskningsinstitusjon og tilrettelegger i den norske politikken, som i forberedelsene til lønnsoppgjørene, sier LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen til VG.
DN170210 « Hensikten med en eventuell omorganisering vil være å styrke forskningen i SSB for på den måten å sette oss i stand til å oppfylle samfunnsoppdraget for TBU og andre ».
DN170210 Meyer i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) nylig sendte til Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, med kopi til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene ( TBU ).
DN170210 Meyer i SSB har fått kritikk etter en intern evaluering av SSBs forskning.
DN170210 All kritikken fra flere kanter har fått SSB-sjefen til å skrive et brev der hun presiserer at en eventuell omorganisering av forskningsavdelingen ikke vil foreta seg noe for å svekke det viktige arbeidet SSB gjør for TBU.
DN170210 Samtidig fremholder SSB at prisutviklingen på klær var med på å dempe veksttakten.
DN170210 Ifølge SSB skyldes nedgangen hovedsakelig utviklingen i strømprisene.
DN170210 Fra desember til januar falt KPI med 0,1 prosent, opplyser SSB .
DB170210 Prisoppgangen må ifølge SSB blant annet sees i sammenheng med avgiftsendringer.
DB170210 KPI-nedgangen i januar forklares først og fremst med et prisfall på klær og møbler, og SSB påpeker at januar tradisjonelt er preget av tilbudsaktivitet innen disse bransjene.
DB170210 ( Hegnar.no ) : Kjerneinflasjonen ( KPI-JAE ), konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 2,1 prosent på årsbasis i januar, viser tall fra SSB fredag.
DB170210 SSB forklarer dette først og fremst med prisoppgang i industrien.
AP170210 politisk styring og revisjon ), ifølge SSB .
AA170210 Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen er imidlertid ikke like sikker i sin vurdering av de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) : ¶
AA170210 Ordrereservene har nå falt sammenhengende siden starten av 2015, viser kvartalstallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170210 Ferie- og fritidsreisende tilbrakte over en halv million gjestedøgn på hotell i Trondheim, ifølge SSB sin hotellstatistikk.
VG170209 Det viser tall som elbilforeningen har hentet inn fra motorvognregisteret, SSB og NOBIL på oppfordring av VG.
DN170209 Veksten i norsk fastlandsøkonomi var på 0,3 prosent i fjorårets siste kvartal sammenlignet med kvartalet før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) torsdag.
DN170209 Utviklingen gjennom 2016 tok seg betydelig opp fra året før, melder SSB .
DN170209 Mot slutten av fjoråret var det en økning i mange industrinæringer, ifølge SSB .
DN170209 For hele 2016 økte husholdningenes konsum med 1,6 prosent, ifølge SSB .
DN170209 Boliginvesteringene økte med 9,9 prosent fra 2015 til 2016, opplyser SSB .
DB170209 Ifølge SSB steg boligprisene i landet i fjor med åtte prosent.
DA170209 Tore Tennøe mener vi kan sitte stille i båten selv om nye tall fra SSB sier 1 av 3 jobber vil forsvinne : - Vi slipper ikke opp for oppgaver, og mennesker har bestandig behov å dekke, sier han.
AP170209 At det er store penger i kjæledyr viser tall fra SSB .
VG170208 Ny analyse har så innhentet aldersstatistikk og befolkningsframsskrivinger fra SSB for å regne om innsatsen til kroner og øre og antall årsverk.
DN170208 Men selv i slike oppgaver er det et vesentlig effektiviseringspotensial », skrev SSB i rapporten « Økonomiske analyser » i september i fjor.
DN170208 - Ifølge SSB kan én av tre jobber komme til å forsvinne, sier Madsen.
DN170208 Det er 19 prosent mer enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170207 Først ville ikke SSB lage innvandrerstatistikk : Fra i år vil de publisere ny statistikk som vil inneholde oversikt over kriminalitet blant innvandrere i Norge ¶
SA170206 | SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
DN170206 Ifølge SSB var nedgangen i hovedsak knyttet til oljerelaterte industrinæringer, og denne sektoren er fortsatt et lodd på veksten.
DN170206 Fallet kan knyttes til reduserte fiskekvoter og forsert slakting tidligere i 2016 grunnet lus », skriver SSB på sine sider.
DN170206 SSB la mandag frem nye tall for industriproduksjonen i Norge.
AP170205 Økonomer debatterer heftig Statistisk sentralbyrås ( SSB ) forskning og modellbruk.
AP170205 - Den bemerkelsesverdige modellen som ligger til grunn for vår lønnsdannelse skjøttes av forskere i SSB .
SA170204 Ved inngangen til 2016 hadde andelen økt til 42 prosent, viser tall som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har utarbeidet for Storebrand.
DN170204 Ved inngangen til 2016 hadde andelen økt til 42 prosent, viser tall som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har utarbeidet for Storebrand.
AA170204 Ved inngangen til 2016 hadde andelen økt til 42 prosent, viser tall som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har utarbeidet for Storebrand.
DN170203 Hun peker på at de siste månedenes nedgang i både registrert ledighet og i arbeidskraftundersøkelsen aku fra SSB peker i retning av at mesteparten av oppgangen ledigheten er bak oss.
DN170203 Ifølge SSB har lønnen til de som tjener mest økt med 46 prosent de siste ti årene.
DB170203 Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker at nedgangen i både AKU-ledigheten ( SSB ) og dagens NAV-tall for registrert ledighet peker i retning av at det meste av oppgangen i ledigheten er bak oss.
DB170203 Tall fra SSB viser tydelig at sykefraværet i de private sykehjemmene er lavere enn i de kommunale.
AA170203 Ifølge SSB har lønnen til de som tjener mest økt med 46 prosent de siste ti årene.
AA170203 Ifølge SSB har lønnen til de som tjener mest økt med 46 prosent de siste ti årene.
SA170202 « Fra et bunnpunkt i 1980 har populariteten til William vokst jevnt og trutt til toppen omsider ble nådd », skrev SSB i sin pressemelding i forbindelse med at 2015-statistikken ble publisert året før.
SA170202 Kilde : Statistiska centralbyrån, Danmarks Statistik, SSB .
SA170202 Kilde : SSB ) ¶
SA170202 Forrige uke la Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem navnestatistikk for 2016, den viste at « tittelforsvarer » William befestet sin stilling.
SA170202 De siste fem årene år er tilsvarende tall 1,7 og 1,4 prosent, ifølge SSB . 15 per tusen ble kalt William i 2015, 16 per tusen i 2016.
SA170202 SSB
SA170202 « Fra et bunnpunkt i 1980 har populariteten til William vokst jevnt og trutt til toppen omsider ble nådd », skrev SSB i sin pressemelding i forbindelse med at 2015-statistikken ble publisert året før.
SA170202 Kilde : Statistiska centralbyrån, Danmarks Statistik, SSB .
SA170202 Kilde : SSB ) ¶
SA170202 Forrige uke la Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem navnestatistikk for 2016, den viste at « tittelforsvarer » William befestet sin stilling.
SA170202 De siste fem årene år er tilsvarende tall 1,7 og 1,4 prosent, ifølge SSB . 15 per tusen ble kalt William i 2015, 16 per tusen i 2016.
SA170202 SSB
DB170202 Vi har gjort et utvalg i tallene fra SSB , og viser her gjennomsnittlig månedslønn for tolv forskjellige yrker i 2015 og 2016.
DB170202 Nederst i denne artikkelen hos SSB , i avsnittet Detaljerte yrkestall i lønnsstatistikken, kan du selv se etter ditt yrke blant 300 yrker.
BT170202 « Fra et bunnpunkt i 1980 har populariteten til William vokst jevnt og trutt til toppen omsider ble nådd », skrev SSB i sin pressemelding i forbindelse med at 2015-statistikken ble publisert året før.
BT170202 Kilde : Statistiska centralbyrån, Danmarks Statistik, SSB .
BT170202 Kilde : SSB ) ¶
BT170202 Forrige uke la Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem navnestatistikk for 2016, den viste at « tittelforsvarer » William befestet sin stilling.
BT170202 De siste fem årene år er tilsvarende tall 1,7 og 1,4 prosent, ifølge SSB . 15 per tusen ble kalt William i 2015, 16 per tusen i 2016.
BT170202 SSB
BT170202 « Fra et bunnpunkt i 1980 har populariteten til William vokst jevnt og trutt til toppen omsider ble nådd », skrev SSB i sin pressemelding i forbindelse med at 2015-statistikken ble publisert året før.
BT170202 Kilde : Statistiska centralbyrån, Danmarks Statistik, SSB .
BT170202 Kilde : SSB ) ¶
BT170202 Forrige uke la Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem navnestatistikk for 2016, den viste at « tittelforsvarer » William befestet sin stilling.
BT170202 De siste fem årene år er tilsvarende tall 1,7 og 1,4 prosent, ifølge SSB . 15 per tusen ble kalt William i 2015, 16 per tusen i 2016.
BT170202 SSB
AP170202 « Fra et bunnpunkt i 1980 har populariteten til William vokst jevnt og trutt til toppen omsider ble nådd », skrev SSB i sin pressemelding i forbindelse med at 2015-statistikken ble publisert året før.
AP170202 Kilde : Statistiska centralbyrån, Danmarks Statistik, SSB .
AP170202 Kilde : SSB ) ¶
AP170202 Forrige uke la Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem navnestatistikk for 2016, den viste at « tittelforsvarer » William befestet sin stilling.
AP170202 De siste fem årene år er tilsvarende tall 1,7 og 1,4 prosent, ifølge SSB . 15 per tusen ble kalt William i 2015, 16 per tusen i 2016.
AP170202 SSB
AP170202 « Fra et bunnpunkt i 1980 har populariteten til William vokst jevnt og trutt til toppen omsider ble nådd », skrev SSB i sin pressemelding i forbindelse med at 2015-statistikken ble publisert året før.
AP170202 Kilde : Statistiska centralbyrån, Danmarks Statistik, SSB .
AP170202 Kilde : SSB ) ¶
AP170202 Forrige uke la Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem navnestatistikk for 2016, den viste at « tittelforsvarer » William befestet sin stilling.
AP170202 De siste fem årene år er tilsvarende tall 1,7 og 1,4 prosent, ifølge SSB . 15 per tusen ble kalt William i 2015, 16 per tusen i 2016.
AP170202 SSB
DN170201 Norges Bank rykker opp til tredjeplass foran SSB , mens Danske Bank faller ned til en femteplass på adelskalenderen etter å ha vært nummer tre i fjor.
DN170201 - SSB og Norges Bank har egentlig alltid gjort det greit.
DN170201 Ledelsen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) satte i august i fjor ned en gruppe med interne og eksterne forskere som skulle vurdere statistikkbyråets fremtidige forskningsstrategi.
DN170201 Bjørnland ved Handelshøyskolen BI mener forskerne i SSB må bygge opp en bredere modellkompetanse.
DN170201 Administrerende direktør Christine Meyer i SSB opplyser til DN at hun ikke ønsker å kommentere saken.
DN170201 Ifølge SSB har menn i privat sektor og offentlige foretak klart svakest lønnsutvikling, med 1,1 prosent vekst, mens kvinner i samme sektor økte lønnen med 2,1 prosent.
DN170201 Fall i lønningene ¶ SSB melder at strukturelle endringer i næringene gir store utslag, og det er størst nedgang i antall ansatte i næringer med relativt høyt lønnsnivå.
DN170201 SSB melder at en bonusøkning på 17 prosent ga ansatte i denne sektoren 2300 kroner ekstra i snitt i måneden, og denne økningen utgjør dermed over halvparten av lønnsveksten.
DB170201 En framskrivning utført av SSB viser at underskuddet øker fra 1,6 prosent av fastlands-BNP i et scenario uten inn- og utvandring til fire prosent i et med.
AP170201 Til Brochmann-utvalget har SSB også levert ferske regnestykker på hvordan innvandrere påvirker offentlige finanser, sammenlignet med norskfødte.
AP170201 Prosent Kilde : SSB
AP170201 Her har SSB sett på fire ulike forløp med utgangspunkt for en mannlig flyktning : ¶
AP170201 Fakta : Forklaring på landgrupper ¶ SSB deler innvandrere og deres norskfødte barn inn i tre grupper for landbakgrunn : ¶
AP170201 Etter at SSB i 2012 regnet på innvandring, ble det en heftig debatt.
AP170201 SSB med ny innvandringsrapport ¶ 20 år senere sitter de samme partiene sammen rundt Kongens bord.
AP170201 Prosent Kilde : SSB
AP170201 Her har SSB sett på fire ulike forløp med utgangspunkt for en mannlig flyktning : ¶
AP170201 Fakta : Forklaring på landgrupper ¶ SSB deler innvandrere og deres norskfødte barn inn i tre grupper for landbakgrunn : ¶
AP170201 Dette koster innvandrere Staten ¶ SSB har laget noen nye beregninger for hvordan innvandrere påvirker offentlige finanser, sammenlignet med norskfødte.
SA170131 SER TIL SVERIGE : - Veldig ofte starter navnemotene tidligere i vårt naboland enn hos oss, sier seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
SA170131 - Veldig ofte starter navnemotene tidligere i vårt naboland enn hos oss, sier seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
SA170131 SSB
FV170131 FOTO : Illustrasjonsfoto NTB / Scanpix SER TIL SVERIGE : - Veldig ofte starter navnemotene tidligere i vårt naboland enn hos oss, sier seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
FV170131 - Veldig ofte starter navnemotene tidligere i vårt naboland enn hos oss, sier seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
FV170131 SSB
DN170131 En annen fersk rapport fra SSB viser at det er store forskjeller i hvor mye norske elever lærer ved de ulike grunnskolene i landet.
DN170131 Det er de samme elevgruppene som oppnår de beste resultatene på nasjonale prøver, år etter år, fastslo Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tirsdag.
DN170131 Offentlig tjenestepensjon ¶ | SSB : Disse elevene gjør det best på skolen ¶
DN170131 Engelskprøven er også den som gir minst forskjeller mellom innvandringskategorier, ifølge SSB .
DN170131 Det viser tall som ble publisert av Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tirsdag.
DN170131 Ti av forskerne i SSB mener rapporten fra byråets strategiutvalg ikke er et godt nok grunnlag for det videre arbeidet med forskningsstrategien.
DN170131 Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3.057 milliarder kroner ved utgangen av desember, ifølge SSB .
DN170131 Det viser Statistisk Sentralbyrås ( SSB ) kredittindikator K2 tirsdag.
BT170131 SER TIL SVERIGE : - Veldig ofte starter navnemotene tidligere i vårt naboland enn hos oss, sier seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
BT170131 - Veldig ofte starter navnemotene tidligere i vårt naboland enn hos oss, sier seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
BT170131 SSB
AP170131 SER TIL SVERIGE : - Veldig ofte starter navnemotene tidligere i vårt naboland enn hos oss, sier seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
AP170131 - Veldig ofte starter navnemotene tidligere i vårt naboland enn hos oss, sier seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
AP170131 SSB
DN170130 | Bransjen mener SSB er akterutseilt på reiseliv ¶
DN170130 Scandic-direktør Svein Arild Steen-Mevold mener SSB er utdatert.
DN170130 Både reiselivsorganisasjonene og hotellene er svært lite fornøyde med overnattingsstatistikken fra SSB .
DN170130 « De eneste bransjene som hadde vekst i omsetningsvolumet fra november til desember, var netthandel, salg av byggevarer, leketøysbutikker og apotekene », skriver SSB i en melding mandag.
DN170130 En svekket norsk krone bidrar ved å gi dyrere import og tallene fra SSB er justert for prisstigning.
DN170130 Detaljomsetningen utenom motorkjøretøy falt med 2,1 prosent i desember, viser den sesongjusterte volumindeksen som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la frem torsdag.
DN170130 SSB skriver at nedgangen i disse varene burde sees i sammenheng med sterke novembertall, blant annet som følge av Black Friday.
DN170130 Lxs også : ¶ | SSB : Produksjonsnedgang i industrien ¶
DN170130 Det viser konjunkturbarometeret for industrien for fjerde kvartal 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170130 Den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar fremdeles til denne utviklingen og rammer særlig følgende næringer, ifølge SSB .
DN170130 Tall som SSB og Finansdepartementet har utarbeidet for avisen, sier at norske pensjonister må i snitt betale 1.500 kroner mer i skatt per person.
DN170130 | Forskning og politikk i SSB
DB170130 Tall som SSB og Finansdepartementet har utarbeidet for avisa, sier at norske pensjonister må i snitt betale 1500 kroner mer i skatt per person.
BT170130 Ifølge SSB var det en doblingen i den norske våpeneksporten til De forente arabiske emirater i 2016.
BT170130 Det stemmer at SSB og UD, grunnet forskjellige klassifiseringer, opererer med ulike tall for norsk eksport av militært materiell.
AP170130 Tall som SSB og Finansdepartementet har utarbeidet for avisen, sier at norske pensjonister må i snitt betale 1.500 kroner mer i skatt pr. person.
DB170128 Torsdag la Statistisk sentralbyrå ( SSB ) frem tall som viste at arbeidsledighetsprosenten i Norge er 4,7 prosent.
DN170127 Orkla ble 65 prosent sluppet ut - og i Gaula 54,6 prosent, viser tallene fra SSB .
DN170127 Elvefangstene etter laks, sjøørret og sjørøye ble redusert med ni prosent i fjor, viser tall fra SSB Foto : Marius Beck Dahle ¶
DN170127 Det ble fisket 180.300 laks, sjøørret og sjørøye i de norske elvene i 2016, viser tall fra SSB .
AP170127 Størst nedgang i laksefisket var det i Nord-Trøndelag og Rogaland, ifølge tall fra SSB .
AP170127 Av disse fiskene ble 79 prosent avlivet og 21 prosent ble sluppet levende ut igjen, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170126 Ifølge SSB viser sesongjusterte tall at antall sysselsatte var 2.638.000.
DN170126 Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som torsdag publiserte sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen for november, fjerde kvartal 2016 og totalt antall registrerte arbeidsledige i fjor.
DN170126 Den registrerte ledigheten blant dem med høyere utdanning økte mest i Vestfold, etterfulgt av Rogaland og Hordaland, skriver SSB .
DN170126 Arbeidsledigheten falt i november, viser tall fra SSB .
DN170126 SSB skriver også at det ble færre unge i arbeidsstokken, noe som kan ha sammenheng med nedgangen i deltidsarbeidet.
DB170126 ¶ LITEN NEDGANG : Det var en nedgang i arbeidsledigheten på 0,1 prosentpoeng fra oktober til november, viser tall fra SSB .
DB170126 ( Hegnar.no ) : Ifølge arbeidskraftsundersøkelsen til SSB var det 130.000 arbeidsledige i Norge i november, justert for sesongvariasjoner.
BT170126 I november var det 130.000 arbeidsledige her i landet, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
BT170126 ARKIVFOTO : OGNE ØYEHAUG ¶ | SSB : Hordaland hadde sterkest vekst i registrert arbeidsledighet ¶
AP170126 I november var det 130.000 arbeidsledige her i landet, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170126 | SSB : Arbeidsledigheten falt til 4,7 prosent ¶
DB170125 Som SSB skriver om BNP-statistikken per fylke : ¶
DB170125 Oslo er ifølge SSB den hurtigst voksende byen ( i prosent ) i Europa.
DB170125 Ifølge SSB hadde 21.400 personlige skogeiere en gjennomsnittlig positiv næringsinntekt på 41.000 kroner, som tilsvarer en samlet næringsinntekt på knappe 775 millioner kroner.
DB170125 Dette er ikke riktig, ettersom de fylkesfordelte BNP-tallene fra SSB nettopp tar høyde for denne innvendingen.
AP170125 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har undersøkt hvor mye skoler over hele landet bidrar til det elevene lærer.
SA170124 Om den dramatiske økningen til særlig navnet Nora har noe med NRK-serien « Skam » å gjøre, er likevel vanskelig å fastslå, mener seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
SA170124 Nora er på navnetoppen på jentesiden, mens William befester sin stilling fra 2015 og troner fortsatt som mest populære navn blant nyfødte guttebabyer, viser ferske tall fra SSB .
SA170124 Her er topp 50 jente- og guttenavni ¶ SSB
SA170124 SSB
FV170124 Om den dramatiske økningen til særlig navnet Nora har noe med NRK-serien « Skam » å gjøre, er likevel vanskelig å fastslå, mener seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
FV170124 Nora er på navnetoppen på jentesiden, mens William befester sin stilling fra 2015 og troner fortsatt som mest populære navn blant nyfødte guttebabyer, viser ferske tall fra SSB .
FV170124 Her er topp 50 jente- og guttenavn ¶ SSB
FV170124 SSB
DN170124 ¶ Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med ti prosent fra november til desember, viser sesongjusterte tall publisert av Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170124 « I tidsrommet januar 2016-desember 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 36.500 nye boliger », skriver SSB .
DN170124 Samtidig økte tallet på langtidsledige i fjor ifølge SSB med 18.000, og de langtidsledige utgjør nå 37 prosent av de ledige.
DN170124 Ifølge abeidskraftsundersøkelsen ( aku ) fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) var ledighetsraten i Norge 4,8 prosent ved utgangen av november i fjor.
DB170124 Nora er en kortform av Eleonora og dukket opp i kjølvannet av Ibsens teaterstykke « Et dukkehjem » som ble utgitt i 1879, ifølge SSB .
DB170124 Mens SSB melder at det på guttesiden det som vanlig var Alexander/Aleksander som var det vanligste å bruke som andrenavn, fulgt av André.
DB170124 Ifølge SSB økte bruken jevnt og trutt til topp i 2015 og så videre til ny topp i 2016.
DB170124 ( Dagbladet ) : Når Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) nå legger fram sin statistikk over de mest populære navnene i fjor, kan det virke som om tv-serien « Skam » har påvirket nordmenns navnevalg.
BT170124 Om den dramatiske økningen til særlig navnet Nora har noe med NRK-serien « Skam » å gjøre, er likevel vanskelig å fastslå, mener seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
BT170124 Nora er på navnetoppen på jentesiden, mens William befester sin stilling fra 2015 og troner fortsatt som mest populære navn blant nyfødte guttebabyer, viser ferske tall fra SSB .
BT170124 SSB
AP170124 Om den dramatiske økningen til særlig navnet Nora har noe med NRK-serien « Skam » å gjøre, er likevel vanskelig å fastslå, mener seniorrådgiver i SSB , Jørgen Ouren.
AP170124 Nora er på navnetoppen på jentesiden, mens William befester sin stilling fra 2015 og troner fortsatt som mest populære navn blant nyfødte guttebabyer, viser ferske tall fra SSB .
AP170124 Her er topp 50 jente- og guttenavn ¶ SSB
AP170124 SSB
DB170123 Ifølge SSB er offentlige investeringer femten ganger mer lønnsomt for å skape jobber i det private enn å gi skattekutt, sier Kjersti Stenseng.
VG170122 Kilde : SSB
AP170120 | SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
SA170119 For de yngste elevene utgjør forskjellen på det meste to skoleår, selv om resultatene må tolkes noe mer forsiktig for disse trinnene, opplyser SSB .
SA170119 Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som ble offentliggjort torsdag.
SA170119 - Rapporten fra SSB bidrar til å nyansere forskjellene i Skole-Norge, og tar hensyn til at elever har ulik bakgrunn når de begynner på skolen.
SA170119 SSB har sett spesielt på skolekvaliteten i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Drammen.
DN170119 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har laget et notat om skolebidragsindikatorer i grunnskolen.
DN170119 Forskjellene utgjør inntil et helt år med læring, ifølge SSB .
DN170119 Forskjellene er imidlertid mindre enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av, mener seniorrådgiver Kjartan Steffensen i SSB , som er én av forskerne bak rapporten.
DN170119 Dette støtter opp om funnene fra SSB om skolens betydning for elevenes læring, forklarer Bergem.
BT170119 Totalt regner SSB med at 232100 var sysselsatte i petroleumsnæringen i 2013.
BT170119 Over 40.000 knytter seg altså til kutt hos leverandører og underleverandører, viser tallene fra SSB .
BT170119 Midt på storbytreet ¶ SSB har sett spesielt på skolekvaliteten i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Drammen.
BT170119 Forskerne ved Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) har utviklet en skolebidragsindikator, som er et justert resultat og kan tolkes som det resultatet en skole ville ha fått, dersom deres elevgrunnlag var gjennomsnittlig.
BT170119 Det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring, enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av, skriver SSB i en pressemelding.
AP170119 » | SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
AP170119 | SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
SA170118 Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og langt flere sammenlignet med menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB .
SA170118 SSB
FV170118 Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og like mange som menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB .
FV170118 SSB
BT170118 Personer i utlandet mottok totalt 6,8 milliarder kroner i støtte fra Nav i 2015, viser tall fra SSB .
BT170118 Alderspensjon var den vanligste ytelsen å motta, viser tall fra SSB .
BT170118 Helsedirektoratet ¶ Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og like mange som menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB .
BT170118 SSB
AP170118 Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og langt flere sammenlignet med menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB .
AP170118 SSB
AP170118 Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og like mange som menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB .
AP170118 SSB
SA170113 Utlånsrenta på nye boliglån økte med 0,05 prosentpoeng til 2,44 prosent i november, ifølge tall fra SSB .
SA170113 Renta på nye boliglån økte for tredje måned på rad, etter at den stort sett falt i alle foregående måneder siden statistikken fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) startet i desember 2013.
DB170113 Renta på nye boliglån økte for tredje måned på rad, etter at den stort sett falt i alle foregående måneder siden statistikken fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) startet i desember 2013.
DN170112 I samme tidsrom hadde enebolig og småhus en prisvekst på henholdsvis 1,9 og 1,8 prosent, ifølge SSB .
DN170112 Hovedstadsområdet skiller seg ut med en prisøkning på 15,5 prosent i Oslo og Bærum, ifølge SSB .
AP170112 Studien er foretatt av forskningsavdelingen ved SSB og FAFO fra 2011 til 2014.
AP170112 Forsker Nina Drange i SSB skal følge barnehagebarna fra 3. trinn til 5, 8 og 10. trinn i en såkalt longitudinell studie.
DN170111 Norge ( 08:00 ), SSB ukentlig lakseeksport ¶
DN170110 « Det var hovedsakelig tilbud i forbindelse med julen som forårsaket fallet, der særlig produkter som sjokolade, kjøtt, norske jordbruksvarer og frukt viste store prisnedganger », skriver SSB .
DN170110 Spesielt var det prisene på frukt som bidro med et prisfall på 6,1 prosent fra desember 2015 til desember 2016, opplyser SSB .
DN170110 Bakgrunnen var ifølge SSB mildere temperaturer, høyere produksjon i desember og en knapp ressurssituasjon i november.
DB170110 ¶ PRISOPPGANG : Ifølge SSB har olje og oljeprodukter har hatt stor prisoppgang fra desember til november 2016.
DB170110 Ifølge SSB var årsakene til dette mildere temperaturer, høyere produksjon i desember, samt en knapp ressurssituasjon i november.
DB170110 Det var hovedsakelig tilbud i forbindelse med julen som forårsaket fallet, der særlig produkter som sjokolade, kjøtt, norske jordbruksvarer og frukt viste store prisnedganger, fremgår det av tallene fra SSB .
DB170110 ( Hegnar.no ) : Konsumprisindeksen ( KPI ) falt 0,5 prosent fra november til desember 2016, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
BT170107 Før jul la SSB frem tall som viste at forskjellene i Norge har økt.
DN170106 Tolvmånedersveksten var 4,6 prosent frem til utgangen av november, ned fra 5,7 prosent måneden før, skriver SSB i pressemeldingen.
DN170106 Tolvmånedersveksten var 2,6 prosent frem til utgangen av november, uendret fra måneden før, opplyser SSB .
DN170106 Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen falt med 0,1 prosent fra oktober til november 2016, ifølge Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
DN170106 I denne perioden hadde maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer en klar nedgang, mens næringsmiddelindustrien og kjemiske råvarer opplevde en oppgang, ifølge SSB .
DB170106 Rett skal være rett : Det var 127.000 ledige i tredje kvartal i 2015 og 138.000 ledige i tredje kvartal i 2016 ifølge SSB sine AKU-tall.
SA170105 I sin analyse har studentene sett på Airbnb-utbredelsen i 28 store bykommuner og basert seg på hotelldata fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), samt nettskraping av Airbnbs sider i april 2016.
SA170105 I Oslo var hotellenes totale overnattingsomsetning på 2,926 milliarder i 2015, ifølge SSB .
AP170105 I sin analyse har studentene sett på Airbnb-utbredelsen i 28 store bykommuner og basert seg på hotelldata fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), samt nettskraping av Airbnbs sider i april 2016.
AP170105 I Oslo var hotellenes totale overnattingsomsetning på 2,926 milliarder i 2015, ifølge SSB .
DN170104 Norge, SSB ukentlig lakseeksport ¶
DB170104 I følge SSB scorer somaliere blant annet dårligst på arbeidsmarkedet, noe som slår negativt ut i integreringsprosessen.
DB170103 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at veksten ikke har vært så svak siden 2006.
DB170103 Kilde : SSB
AP170103 Det er en nedgang på over 1 milliard kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) som ble offentliggjort i desember.
AP170102 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) analyserte i høst tilgang og etterspørsel på ulike typer arbeidskraft frem mot 2035.
BT161230 Drosjeprisene har økt med 65 prosent de siste ti årene, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP161205 Kilde : SSB
DA161128 Tallene kommer fram etter at SSB har sammenlignet tallene i rapporten Health at a Glance 2016 med sammenlignbare norske tall.
DA161128 Overvektige nordmenn i 50-årene er mer borte fra jobb enn deres jevnaldrende, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA161128 Ifølge SSB tar nordmenn med fedme i aldersgruppen 50 til 59 år ut tre ganger så mange sykedager som dem med BMI under 30.
AP161020 Ifølge SSB er personer med innvandrerbakgrunn « betydelig overrepresentert » i denne gruppen.
AP161020 Det til tross for at SSB i en fersk rapport fremhever nettopp innvandring som en hovedårsak til økende fattigdom og ulikhet i Norge, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund, som også er arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Høyre.
AP161020 - Andelen har økt siden 2011, skriver SSB .
AP161019 Barn som har én forsørger, har ifølge SSB mer enn tre ganger så stor sannsynlighet for å havne i lavinntektsgruppen som barn med to forsørgere.
AP161019 - Personer med lavinntekt bor noe trangere og dårligere enn andre, skriver SSB , som også påpeker at en større andel blant dem enn i befolkningen ellers sliter med boutgifter og betalingsproblemer.
AP161019 - Men etter finanskrisen i 2009 økte ulikheten hvert år frem til 2014, skriver SSB .
AP161004 Den som leser ledighetstallene SSB utarbeider med sine spørreundersøkelser får et mye dystrere bilde : ¶
AP161004 SSB og Norges Bank spår at veksten kommer opp til rundt 2 prosent igjen, etter svake 0,9 prosent som anslag for i år.
AP161004 SSB anslår at utlånsrenten til såkalte rammelån med pant i bolig faller fra 4 prosent i 2013 til 2,6 prosent som gjennomsnitt i år.
AP160920 Tall de har hentet fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at norske bilister mottar i overkant av 6,5 milliarder kroner i samlet kjøregodtgjørelse i året.
AP160912 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har bidragene fra ulike støttespillere aldri før utgjort en så stor andel av partienes inntekter.
AP160901 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har laget en oversikt for Aftenposten, som viser at 6 av 10 av fjorårets innflyttere bosatte seg i en av disse fem bydelene : Frogner, St.
AP160817 Indikatorene er samlet inn fra flere kilder, blant annet OECD, SSB og EUs indeks for digitalisering, og er på linje med produktivitetskommisjonens anbefaling.
AP160809 Norske husholdninger har 2.974 milliarder i bruttogjeld, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP160804 Gjennomsnittsprisen på kraft i Norge, inkludert nettleie og avgifter, ligger ifølge SSB på rundt 0,874 kroner per kWh. 0,096 kWh * 0,874 kroner = 0,084 kroner = 8 øre i året ¶
BT160715 Siste tall fra SSB : ¶
BT160707 I hovedalternativet, som beskriver den utviklingen SSB anser som mest trolig, vil mer enn hver tredje person i enkelte kommuner være 70 år eller eldre i 2040.
BT160701 Samme dag som Ubøes innlegg var på trykk ble nye tall for studentgjennomstrømming presentert av SSB .
FV160622 Tilsammen fylles listen av 84.300 barn, viser tall fra SSB .
SA160616 I årene mellom har tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) ligget på i snitt 263 ekteskap per år.
SA160616 Torsdag kommer de detaljerte ekteskaps- og skilsmissetallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP160616 I årene mellom har tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) ligget på i snitt 263 ekteskap per år.
AP160616 Torsdag kommer de detaljerte ekteskaps- og skilsmissetallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP160615 Fra januar til april i år rapporterer SSB om en økning i hotellovernattinger på om lag 10 prosent fra utenlandske gjester.
SA160614 De totale overføringene til barnefamiliene var på 37,5 milliarder kroner i 2015, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la frem tirsdag.
AP160614 De totale overføringene til barnefamiliene var på 37,5 milliarder kroner i 2015, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram tirsdag.
AP160608 Kvinner hadde i snitt 3,1 legebesøk i året, mens menn hadde 2,2 konsultasjoner, skriver SSB .
AP160608 For de middelaldrende lå kvinnenes bruk av fastlegetjenesten om lag 30 prosent over mennenes, mens det var mindre forskjeller mellom kvinner og menn blant dem mellom 67 og 79 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA160601 » Basert på nye tall fra Skatteetaten som ble publisert av Statistisk sentralbyrå ( SSB ) 31. mai, har forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, regnet ut hvor mye nordmenn kan forvente å få utbetalt i feriepenger i år.
DN160531 Til sammenlikning utgjorde bankinnskudd fra innenlandske husholdninger i Norge 1077 milliarder kroner ved utgangen av august ifjor, ifølge SSB .
SA160530 Kilde : SSB Droppet ferdig byggesett, ringte en arkitekt : ¶ 6.
SA160530 I 2015 flyttet 245.700 stykker innenlands over kommunegrensene, ifølge SSB . 57 prosent flyttet kort, 456.100 flyttet innenfor egen kommune.
SA160530 husholdning i Norge, ifølge SSB .
BT160530 Kilde : SSB Droppet ferdig byggesett, ringte en arkitekt : ¶ 6.
BT160530 I 2015 flyttet 245.700 stykker innenlands over kommunegrensene, ifølge SSB . 57 prosent flyttet kort, 456.100 flyttet innenfor egen kommune.
BT160530 husholdning i Norge, ifølge SSB .
AP160530 Kilde : SSB Droppet ferdig byggesett, ringte en arkitekt : ¶ 6.
AP160530 I 2015 flyttet 245.700 stykker innenlands over kommunegrensene, ifølge SSB . 57 prosent flyttet kort, 456.100 flyttet innenfor egen kommune.
AP160530 husholdning i Norge, ifølge SSB .
SA160515 Han viser til tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) som i 2014 viste at hele 59 prosent av Norges befolkning gikk fjellturer - og at de i snitt gikk 23 kortere eller lenger fjellturer.
BT160515 Han viser til tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) som i 2014 viste at hele 59 prosent av Norges befolkning gikk fjellturer - og at de i snitt gikk 23 kortere eller lenger fjellturer.
AP160515 Han viser til tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) som i 2014 viste at hele 59 prosent av Norges befolkning gikk fjellturer - og at de i snitt gikk 23 kortere eller lenger fjellturer.
SA160512 » I Norge bruker vi i dag, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ), mer enn 55 prosent fossil energi hvert år i industri, næring, offshore, husholdning og transportsektor ( totalt ca. 170TWh ).
SA160512 kWh i støtte, ifølge SSB .
AP160501 Gerd Kristiansen lovet at LO aldri vil akseptere 135.000 ledige, som er det siste tallet fra SSB .
SA160427 Men både Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og Miljødirektoratet skiller mellom utslipp fra avfallsforbrenning og fjernvarme.
AP160425 Overdosetallene toppet seg rundt millenniumsskiftet, med 400 dødsfall i 2001, ifølge SSB .
AP160425 Overdosetallene toppet seg rundt millenniumsskiftet, med 400 dødsfall i 2001, ifølge SSB .
AP160412 Tallene fra SSB viser at grov narkotikakriminalitet har økt med 23 prosent, mindre grov med 33 prosent og lite grov, det som går på bruk og besittelse av brukerdoser med narkotika, har økt med 43 prosent.
AP160412 Mens straffereaksjoner for alle typer kriminalitet er på samme nivå som for ti år siden, viser de ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) at straffereaksjoner for narkotikakriminalitet har økt med 40 prosent i samme tidsrom.
AP160330 Nordmenn som leier, bor dårligere enn dem som eier, viser en analyse som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har gjort.
AP160330 En analyse SSB har gjort, viser at leietakernes boliger i gjennomsnitt er en god del mindre enn eiernes, og nærmere fire av fem leiere sier de mener boligen er for liten.
AP160330 Bare 16 prosent av alle voksne i Norge bor i en leid bolig, viser tallene fra SSB .
AP160326 4939 ekteskap ble inngått utenlands i 2014 av totalt 22.887 ekteskap, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA160309 I 2015 ble det født nær 60.000 barn, viser tall fra SSB .
SA160309 I 2015 ble det født 30.369 gutter og 28.689 jenter, altså tilsammen eksakt 59.058 barn, viser tall fra SSB som ble lagt frem onsdag formiddag.
SA160309 Fruktbarheten var lavest i Telemark med et samlet fruktbarhetstall på 1,59, ifølge SSB .
FV160309 I 2015 ble det født nær 60.000 barn, viser tall fra SSB .
FV160309 I 2015 ble det født 30.369 gutter og 28.689 jenter, altså tilsammen eksakt 59.058 barn, viser tall fra SSB som ble lagt frem onsdag formiddag.
FV160309 Fruktbarheten var lavest i Telemark med et samlet fruktbarhetstall på 1,59, ifølge SSB .
AP160307 Meyer, som er direktør i SSB .
SA160226 En rapport fra Kunnskapsdepartementet og Statistisk sentralbyrå ( SSB ) konkluderer med at etterspørselen etter faglært arbeidskraft innen viktige håndverksfag er betydelig høyere enn det vi utdanner fram mot 2030.
DB160222 ¶ BEREGNER : Ådne Cappelen ( SSB ) leder Teknisk beregningsutvalg.
SA160219 Nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det ble inngått 22.887 ekteskap i Norge i fjor.
AP160219 Nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det ble inngått 22.887 ekteskap i Norge i fjor.
AP160218 - Bransjen har sovet ¶ SSB fører ikke statistikk over salg av elsykler, men det er gjort anslag basert på informasjon fra de aktører i bransjen som vil oppgi tall.
FV160216 Kilder : SSB , Folkehelseinstituttet ¶
FV160216 Ifølge SSB bor 81 prosent av barn ( 0-17 år ) til en hvert tid sammen med et eller flere søsken.
SA160215 Kilder : SSB , Folkehelseinstituttet ¶
SA160215 Ifølge SSB bor 81 prosent av barn ( 0-17 år ) til en hvert tid sammen med et eller flere søsken.
BT160215 Kilder : SSB , Folkehelseinstituttet ¶
BT160215 Ifølge SSB bor 81 prosent av barn ( 0-17 år ) til en hvert tid sammen med et eller flere søsken.
AP160215 Kilder : SSB , Folkehelseinstituttet ¶
AP160215 Ifølge SSB bor 81 prosent av barn ( 0-17 år ) til en hvert tid sammen med et eller flere søsken.
SA160210 Kilde : SSB , Miljostatus.no ¶
SA160210 Det er blitt gitt stadig flere tillatelser til bygging i strandsonen mellom 2000 og 2013, viser tall fra SSB .
BT160210 Kilde : SSB , Miljostatus.no ¶
BT160210 Det er blitt gitt stadig flere tillatelser til bygging i strandsonen mellom 2000 og 2013, viser tall fra SSB .
AP160210 Kilde : SSB , Miljostatus.no ¶
AP160210 Det er blitt gitt stadig flere tillatelser til bygging i strandsonen mellom 2000 og 2013, viser tall fra SSB .
AP160209 4939 ekteskap ble inngått utenlands i 2014 av totalt 22.887 ekteskap, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
FV160203 Kilde SSB
FV160203 Kilde : SSB
FV160203 Kilde : SSB og Wikipedia ¶
FV160203 Det viser ferske tall fra SSB .
SA160128 Det generelle prisnivået i Sverige er lavere, men, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ), ikke så mye som 30 prosent.
FV160128 Det generelle prisnivået i Sverige er lavere, men, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ), ikke så mye som 30 prosent.
BT160128 Det generelle prisnivået i Sverige er lavere, men, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ), ikke så mye som 30 prosent.
AP160126 Kilde SSB
AP160126 Kilde : SSB
AP160126 Kilde : SSB og Wikipedia ¶
AP160126 Det viser ferske tall fra SSB .
DA160122 Ifølge en ny rapport fra SV, blant annet basert på tall fra SSB , kommer det fram at forskjellene mellom fattig og rik er stadig økende.
DA160122> Ifølge en ny rapport fra SV, blant annet basert på tall fra SSB , kommer det fram at forskjellene mellom fattig og rik er stadig økende.