AP171209 Samfunnsundersøkelsen « Perils of Perception », har gransket spriket mellom det vi tror og det vi vet.
DN171208 Det samme gjorde rentekurven, og spriket mellom Den amerikanske sentralbanken ( Fed ) og markedet i synet på antall rentehevinger de neste årene, økte.
DN171208 Det samme gjorde rentekurven, og spriket mellom Den amerikanske sentralbanken ( Fed ) og markedet i synet på antall rentehevinger de neste årene, økte.
NL171115 Årsaken til spriket finner vi ved å se på hvilke krav bankene stiller til oljeselskapene.
DN171114 Boligmarkedet kan være en av forklaringene til spriket mellom landsdelene, mener Finans Norge.
BT171109 Spriket i oppmøte er påfallende.
VG171107 Onsdag skal Trump til Kina, og hans uttalelser om Kina spriket også i flere retninger tirsdag.
DB171030 Maksimalt årlig sparebeløp på IPS-kontoen er 40.000 kroner i året, og over tid vil spriket i honorarer utgjøre store summer.
VG171028 Da blir spriket mellom det realistiske og det høylitterære så påtrengende at det skurrer alvorlig hos leseren.
VG171026 NAV-statsråd Hauglie antyder at dette spriket kan bli enda større i årene fremover.
AP171026 Hvis fondet forblir i Norges Bank, blir spriket i bankens oppgaver for stort.
AP171026 Venstres Terje Breivik vil ikke direkte kommentere spriket mellom uttalelsene fra statsministeren og fra Solveig Hornes departement, men skriver følgende i en SMS : ¶
BT171022 Spriket mellom totalsummen av søknader om støtte fra kunstnere og penger på posten for frie tilskuddsmidler, er fremdeles stor.
AP171018 Spriket mellom Dyrevelferdslovens krav og det man kan tillate seg å utsette rev og mink for på norske pelsfarmer, er stort. 3rd-party-bio ¶
AP171018 Spriket mellom Dyrevelferdslovens krav og det man kan tillate seg å utsette rev og mink for på norske pelsfarmer, er stort.
DB171013 Da vi journalister satt og svettet og gjettet på økningen i oljepengebruken i morgentimene i går, spriket tallene fra 3 til 10 milliarder kroner.
DN171011 Seilererfaringen til de ni spriket , mildt sagt, helt ned mot ingen erfaring overhodet.
FV171009 Resultatene spriket stort, se lenger ned i artikkelen.
FV171009 SPRIKET STORT : Seks muttertrekkere ble satt på prøve hos et bilopphuggeri.
DB171009 Like stort er spriket i spørsmålet om Norges Bank formålsparagraf skal likestille sysselsetting og inflasjon.
VG170906 Det er spriket mellom Støres ord om Norges formuesforvaltning og sin egen som nå har gitt ham uønsket oppmerksomhet i valgkampinnspurten.
VG170906 Spriket er ikke stort, men det er der.
DA170815 Etter at Dagsavisen publiserte nettsak om spriket mellom tall og tale på tirsdag, tok Nav kontakt med ønske om å gi en forklaring på hvorfor Dagsavisen og Erna Solberg sitter med ulike tall fra Nav.
DN170717 Analytikerne spriket stort på hva de forventet resultat før skatt ville bli.
AP170717 Årsaken til spriket er usikkerhet rundt hvor mye selskapet ville bokføre i gevinst og tap i andre kvartal.
AA170717 Årsaken til spriket er usikkerhet rundt hvor mye selskapet ville bokføre i gevinst og tap i andre kvartal.
AA170717 Årsaken til spriket er usikkerhet rundt hvor mye selskapet ville bokføre i gevinst og tap i andre kvartal.
VG170627 Først etter at idrettstoppene ble forelagt informasjonen om spriket , kom forklaringen om at differansen på over 3000 kroner rommet per natt, visstnok skyldtes diverse tilleggstjenester oppå romprisen.
DN170621 Aardal påpeker samtidig at spriket i oppslutning for Sp har vært uvanlig stort mellom de ulike meningsmålerne - og at dette har vart lenge.
DN170621 - Det har spriket fra under ti til 15 prosent.
DB170621 Han peker også på at oppslutningen om Sp har spriket veldig mellom de ulike meningsmålingene i lengre tid.
DA170621 Han peker også på at oppslutningen om Sp har spriket veldig mellom de ulike meningsmålingene i lengre tid.
AP170621 Byrådet fikk anslag som spriket med over 50 prosent på hvor stor effekt klimatiltakene ville ha.
SA170619 - Det Fotball-Tromsø har reagert mest på, er spriket mellom hva som har blitt lovet og hva de faktisk får.
AP170619 - Det Fotball-Tromsø har reagert mest på, er spriket mellom hva som har blitt lovet og hva de faktisk får.
AP170613 direktør i Eiendom Norge, trekker frem spesielt to årsaker for å forklare spriket .
AP170613 direktør i Eiendom Norge, trekker frem spesielt to årsaker for å forklare spriket .
AP170612 direktør i Eiendom Norge, trekker frem spesielt to årsaker for å forklare spriket .
VG170603 Her har prognosene spriket noe, og allerede fredagen øker usikkerheten nokså mye foreløpig, sier hun.
DA170526 Det er dette spriket mellom idealer denne diskusjonen dreier seg om.
DN170508 Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB ¶
DN170508 Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB ¶
DN170508 Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB ¶
DN170508 | Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB ¶
VG170428 Der i dette spriket mellom FNs rettsorden og NATOs ( og USAs ) sikkerhetsgaranti at fredsnasjonen Norge per i dag ser ut til å henge - mer eller mindre i løse luften.
VG170428 - Etter å ha jobbet både med journalistikk og i Forsvaret, ser jeg tydeligere spriket mellom de politiske ambisjonene, og den realiteten norske soldater står overfor på bakken.
DB170423 Men spriket mellom personlig tro og oppslutning om kirken, forteller også at den står sterkt som kultur og tradisjon.
DB170418 - Det har spriket i alle retninger.
DB170414 Når spriket mellom kropp og bilde øker, kan vi akseptere avstanden.
AP170410 | Terrorsiktet 17-åring varetektsfengslet i to uker ¶ Spriket mellom hvordan PST og forsvareren oppfatter 17-åringens omgang med lightergass, er stort.
SA170406 Resultatene spriket stort, se lenger ned i artikkelen.
SA170406 SPRIKET STORT : Seks muttertrekkere ble satt på prøve hos et bilopphuggeri.
FV170406 Resultatene spriket stort, se lenger ned i artikkelen.
FV170406 SPRIKET STORT : Seks muttertrekkere ble satt på prøve hos et bilopphuggeri.
BT170406 Resultatene spriket stort, se lenger ned i artikkelen.
BT170406 SPRIKET STORT : Seks muttertrekkere ble satt på prøve hos et bilopphuggeri.
AP170406 Resultatene spriket stort, se lenger ned i artikkelen.
AP170406 SPRIKET STORT : Seks muttertrekkere ble satt på prøve hos et bilopphuggeri.
AA170406 Resultatene spriket stort, se lenger ned i artikkelen.
AA170406 SPRIKET STORT : Seks muttertrekkere ble satt på prøve hos et bilopphuggeri.
DA170330 Under høringen spriket oppfatningene fra dem som mente at det er en god idé å erstatte enkeltvedtaket, til de som mener det svekker barnas rettssikkerhet, sier Nybø.
SA170327 Særlig stort er spriket når det gjelder dagaktivitet for demente og rehabilitering.
DA170327 Spriket mellom kost og nytte er en klart medvirkende årsak til at hele Byvekstavtalen blir sett på som samfunnsmessig ulønnsom i en utvidet kvalitetssikring ( KS2 ).
SA170325 Spriket mellom kost og nytte er en klart medvirkende årsak til at hele Byvekstavtalen blir sett på som samfunnsmessig ulønnsom i en utvidet kvalitetssikring ( KS2 ).
VG170313 Men spriket er fortsatt stort.
VG170313 Likevel må spriket forklares.- Jeg kjøpte vrak og deler, restaurerte og solgte.
DB170310 Og spriket mellom prisnivå og kvalitet er vondt, sa Fredag.
AP170309 Forskningsdataene spriket i alle retninger.
VG170307 Og spriket mellom ressuser og oppgaver er følgelig ikke blitt mindre, sier Liestøl.
DA170306 Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i lavinntektsgruppen her til lands, men spriket er stort mellom grupper fra ulike bakgrunnsland.
SA170301 Det er hovedårsaken til spriket mellom KOSTRA-tallene og de faktiske lønnskostnadene i Rogaland fylkeskommune.
AP170224 - Hvorfor er spriket så stort mellom det opprinnelige kostnadsanslaget og kontrakten med Hæhre ?
VG170219 Det store spriket kan skyldes uenighet om hvor mye selve navnet Trump er verdsatt.
DA170130 Det er brukt 8 millioner kroner på vedlikehold i de kommunale barnehagene siden 2013-tallene ble lagt på bordet, slik at spriket reelt sett er nærmere 80 millioner kroner.
AP170130 Er det ingen som ser spriket mellom ambisjonene om å spille i Mesterligaen og innkjøpspolitikken til Rosenborg ?
SA170127 Blir spriket i formen for stor, deler vi oss inn i flere grupper, sier Lukas Kasputis, som også oppfordrer rullestolbrukere til å ta kontakt.
BT170124 Spriket mellom registrerte fartssyndere og faktisk utstedte bøter er likevel lavere enn i for eksempel Sverige, sier Nilsen.
BT170123 - Hva synes du om spriket mellom din prisantydning og salgssummen ?
DN170110 Spriket er rundt 250 milliarder kroner.
AP170108 Hvordan spriket mellom partene har oppstått er uvisst, men at virkelighetsforståelsene er så ettertrykkelig avvikende er betenkelig.
DB170106 Spriket mellom leiligheter og villaer har imidlertid minket betraktelig, skriver Finansavisen fredag.
DB170105 Spriket mellom antall tilfeller i dag og antall tilfeller de neste tiårene blir jo enda større om man tar utgangspunkt i FHIs siste tall på omtrent 104 000, sier Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, til Dagbladet.
FV161229 Verdt å merke seg er at batteritidene som ble målt spriket veldig, nærmere bestemt fra 3,75 til hele 19 timer.
AP161229 Verdt å merke seg er at batteritidene som ble målt spriket veldig, nærmere bestemt fra 3,75 til hele 19 timer.
AP160922 Norges Bank justerer seg etter dette og øker spriket også i sine prognoser ¶
AP160922 Spriket mellom ledige målt etter SSB-metoden og registrerte ledige har økt de siste månedene.
FV160914 juli-terroren opplevde at de fikk god nok psykososial hjelp fra myndighetene, og spriket i tilfredshet er stort, viser en ny kartlegging som Agenda Kaupang har gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet.
AP160623 Robert Steen er ikke opptatt av det store spriket , men viser til at folk i alle områder av byen bidrar. - 85 prosent av norske kommuner har eiendomsskatt i dag, sier han.
AP160623 Det gjør dette spriket enda større i virkeligheten, siden blant annet Stovner inkluderer en stor del USBL- og Obos-borettslag.