SA170104 Han gikk på en russisk sportsskole og startet med boksing. 10 år gammel startet han med skiskyting.
SA170104 Han gikk på en russisk sportsskole og startet med boksing. 10 år gammel startet han med skiskyting.
FV170104 Han gikk på en russisk sportsskole og startet med boksing. 10 år gammel startet han med skiskyting.
BT170104 Han gikk på en russisk sportsskole og startet med boksing. 10 år gammel startet han med skiskyting.
AP170104 Han gikk på en russisk sportsskole og startet med boksing. 10 år gammel startet han med skiskyting.