VG170621 Selv om spillavhengighet ikke er et fremmedord i Norsk Tippings sfære heller, er det en helt annen ansvarlighet over dagens regulerte spillpolitikk , enn det ville vært dersom de lisenshungrige utenlandske selskapene hadde fått slippe til.
DB170505 Men vi vil oppfordre alle til å slutte lojalt opp om norsk spillpolitikk , som har hatt og har stor betydning for det aktivitetstilbudet norsk idrett gir til tusenvis av barn og unge, sier kommunikasjonssjef Yngve Haavik.
SA170502 Linda Hofstad Helleland er klar på at videreføring av den norske enerettsmodellen er det riktige for norsk spillpolitikk i dag.
SA170502 Arbeiderpartiets Arild Grande ( t.v ), her i samtale med partileder Jonas Gahr Støre ved en tidligere anledning, er klar på at enerettsmodellen er det riktige for norsk spillpolitikk .
DB170502 Overgangen satt imidlertid langt inne, all den tid Liverpool-legendens Betsson-avtale var uforenlig med Norges Fotballforbunds spillpolitikk .
DB170502 Men vi vil oppfordre alle til å slutte lojalt til norsk spillpolitikk , som har hatt og har stor betydning for det aktivitetstilbudet norsk idrett gir til tusenvis av barn og unge, oppfordrer Haavik.
DB170502 - Norsk fotball og norsk idrett har sagt tydelig ja til norsk spillpolitikk og Norsk Tipping.
AP170502 Linda Hofstad Helleland er klar på at videreføring av den norske enerettsmodellen er det riktige for norsk spillpolitikk i dag.
AP170502 Arbeiderpartiets Arild Grande ( t.v ), her i samtale med partileder Jonas Gahr Støre ved en tidligere anledning, er klar på at enerettsmodellen er det riktige for norsk spillpolitikk .
DB170427 Det skjer i forbindelse med Stortingets behandling av spillpolitikk i vår.
VG170422 VG-leder fra desember : Ansvarlig spillpolitikk
AP170419 | Norge vil ikke la seg presse av ny svensk spillpolitikk
AP170419 Likevel tror jeg ikke det som skjer i Sverige kommer til å påvirke norsk spillpolitikk med det første, sier Peter Alling i selskapet.
AP170419 - Det avgjørende for valget har vært hva som best ivaretar hensynet til spilleavhengige og ansvarlig spillpolitikk .
SA170404 Utvalgets dom samsvarte med det kulturminister Linda Hofstad Helleland uttalte om regjeringens spillpolitikk : Det er ikke aktuelt å slippe til utenlandske bookmakere.
FV170404 Utvalgets dom samsvarte med det kulturminister Linda Hofstad Helleland uttalte om regjeringens spillpolitikk : Det er ikke aktuelt å slippe til utenlandske bookmakere.
BT170404 Utvalgets dom samsvarte med det kulturminister Linda Hofstad Helleland uttalte om regjeringens spillpolitikk : Det er ikke aktuelt å slippe til utenlandske bookmakere.
AP170404 Utvalgets dom samsvarte med det kulturminister Linda Hofstad Helleland uttalte om regjeringens spillpolitikk : Det er ikke aktuelt å slippe til utenlandske bookmakere.
DB170321 Vi er glade for at Stortinget nå ser ut til å vedta en mer helhetlig spillpolitikk der ansvarlighet og hensynet til mennesker med spillproblemer skal veie tyngst.
SA170317 - For det første har vi fremmet en stortingsmelding om spillpolitikk der vi opprettholder og styrker enerettsmodellen.
FV170317 - For det første har vi fremmet en stortingsmelding om spillpolitikk der vi opprettholder og styrker enerettsmodellen.
BT170317 - For det første har vi fremmet en stortingsmelding om spillpolitikk der vi opprettholder og styrker enerettsmodellen.
AP170317 - For det første har vi fremmet en stortingsmelding om spillpolitikk der vi opprettholder og styrker enerettsmodellen.
VG170216 Mange av deltagerne på torsdagens seminar om norsk spillpolitikk fikk seg nok et lite sjokk da Lill-Tove Bergmo entret talerstolen.
VG170216 Interesseorganisasjon har derfor gjort som sin søsterorganisasjon i Sverige : startet arbeidet med å lage en samarbeidsgruppe med flere aktører innenfor norsk spillpolitikk og spillbransjen selv.
DB170202 Begge deler er alvorlige når hun samtidig skal lede Stortingets arbeid for å sikre en ansvarlig spillpolitikk .
DB170201 For én ting er å være uenig i hvordan spillpolitikk og markedsføring i praksis fungerer i Norge, men det er noe helt annet å kreve straffeforfølgelse av enkeltpersoner og bedrifter som faktisk følger dagens lovverk til punkt og prikke.
DB170118 Dagbladet har vært i kontakt med Kulturdepartementet for en kommentar om ønsket om å endre norsk spillpolitikk .
DB170118 - Når Stortinget skal behandle regjeringens forslag til ny spillpolitikk , må de sørge for at Lotteritilsynet kan ilegge bøter for brudd på bestemmelsene om reklame rettet mot norske forbrukere, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.
AP170118 Men selv om Stortinget vil vedta regjeringens innstilling - noe som er høyst sannsynlig - er det ikke sikkert debatten om norsk spillpolitikk er over.
AP170118 Men selv om Stortinget vil vedta regjeringens innstilling - noe som er høyst sannsynlig - er det ikke sikkert debatten om norsk spillpolitikk er over.
SA170107 President Tom Tvedt og hans styre, i likhet med kulturminister Linda Hofstad Helleland, som også var der, er opptatt av en ansvarlig spillpolitikk som ikke ødelegger mennesker.
FV170107 President Tom Tvedt og hans styre, i likhet med kulturminister Linda Hofstad Helleland, som også var der, er opptatt av en ansvarlig spillpolitikk som ikke ødelegger mennesker.
BT170107 President Tom Tvedt og hans styre, i likhet med kulturminister Linda Hofstad Helleland, som også var der, er opptatt av en ansvarlig spillpolitikk som ikke ødelegger mennesker.
AP170107 President Tom Tvedt og hans styre, i likhet med kulturminister Linda Hofstad Helleland, som også var der, er opptatt av en ansvarlig spillpolitikk som ikke ødelegger mennesker.
AP161215 Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis, som lenge har jobbet for en innskjerpet spillpolitikk , er glad for regjeringens veivalg i spillpolitikken.