VG170607 NIF frykter utvanning av spillemiddelordningen
VG170327 « Det er viktig for oss at spillemiddelordningen ikke forringes på en slik måte at det går ut over vår aktivitet », skriver forbundet til sine medlemsklubber.
VG170327 Vi oppfatter dette som en potensiell « utvanning » av tildelingen av spillemidler til idrettsformål og av hele spillemiddelordningen », heter det.
VG170327 Norges idrettsforbund frykter utvanning av spillemiddelordningen dersom egenorganisert idrett får mer penger.