SA160411https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html En utfordring i dag er at alt spill i et spillag blir registrert på en spiller.
SA160411 En utfordring i dag er at alt spill i et spillag blir registrert på en spiller.
FV160411https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html En utfordring i dag er at alt spill i et spillag blir registrert på en spiller.
FV160411 En utfordring i dag er at alt spill i et spillag blir registrert på en spiller.
BT160411 En utfordring i dag er at alt spill i et spillag blir registrert på en spiller.
AP160411https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html En utfordring i dag er at alt spill i et spillag blir registrert på en spiller.
AP160411 En utfordring i dag er at alt spill i et spillag blir registrert på en spiller.