AP170528 Men det viser at spesialetterforskninger kan gå i uventede retninger.
AP170528 Spesialetterforskninger tar gjerne svært lang tid og er dyre i drift.