DA171222 Både bestefar og far var utrolig sosialt engasjerte, snille leger for fattige folk på østkanten i Stavanger.
AA171212 Innenfor eldreomsorgen, på skolene, i bydriften og i private bedrifter må det finnes oppgaver som kan være med på å gi også disse yrkeserfaring, faste rammer og et sosialt nettverk som kan bygges videre på.
DN171211 I løpet av det neste året skal treningsappen Strava gjøre flere endringer for å bli mer som et sosialt nettverk, ifølge Strava-sjef James Quarles.
DB171211 - Mange innvandrere er økonomisk og sosialt marginalisert i Norge.
DB171211 Dette er også den eneste dagen i året det er sosialt akseptabelt å ha en nisse på skulderen.
AP171211 ANSPENT : Julen er som regel full av middagsselskaper og sosialt samvær med familie og slektninger - og det kan lett oppstå gnisninger i tiden som er ment å være full av glede.
SA171210 Leilighetene ligger i tilknytning til store fellesrom til bruk for sosialt samvær.
SA171210 ANSPENT : Julen er som regel full av middagsselskaper og sosialt samvær med familie og slektninger - og det kan lett oppstå gnisninger i tiden som er ment å være full av glede.
SA171209 Og alle typer vold og overgrep rammer sosialt skjevt.
BT171209 Sexleker blant små barn var sosialt akseptert.
DA171208 Da Hanna havner utenfor sosialt lar hun maurene marsjere over seg, da hun følte seg trygg og inkludert var det hun som kontrollerte deres vei.
AP171208 I øst bor mer enn 300.000 palestinerne som allerede var frustrerte og sinte på grunn av mangeårig systematisk marginalisering, både sosialt og politisk.
VG171207 Målet med studien Tidlig Trygg i Trondheim er å finne ut hva som gjør at noen barn fungerer godt sosialt og psykisk mens andre får problemer.
DB171205 Rolness var en av programmets advokater, som raljerte over feminismen som drevet av sosialt konstruert kjønn, med ditto manglende rot i virkeligheten.
DB171205 Problemet er åpenbart kulturelt og sosialt .
DB171205 Menn er selvfølgelig biologiske vesener med seksualdrift, som like kulturlig er sosialt og kulturelt ordnet.
DB171205 Det er også interessant at de samme menneskene som under « Hjernevask»-debatten latterliggjorde kulturelle forklaringer for kjønnsbasert handling, er de samme som forklarer andre menn som sosialt konstruerte og drevet av en kollektiv kulturell determinisme.
DA171205 Utvalget for skole og oppvekst vil prioritere Hoppern Idrettshall med en søknad på 10 millioner kroner og et sosialt rom i Hoppern Idrettshall til 500.000 kroner.
DA171205 Og 500.000 kroner for et sosialt rom i idrettshallen.
BT171205 En forklaring er at det ofte er samfunnets sosialt og økonomisk utestengte herremenn som tar hatefull hevn i kommentarfeltene.
VG171204 Å skrive denne kronikken føles som sosialt selvmord, spesielt etter motreaksjonene fra sist gang jeg aktualiserte vold og sosial kontroll mot menn.
VG171204 Menn blir også sosialt kontrollert.
DB171204 Jeg føler jeg glir mer og mer inn, både sportslig og sosialt .
AP171204 - For oss er saker som miljøpolitikk, skole og sterkt sosialt ansvar viktigst.
VG171203 Sorgen vår, og sorgen til barna våre, hadde vært så mye mer synlig, konkret og håndterlig - og sosialt akseptert.
DB171203 Tvillingene, som har tilnavnet Winklevi eller Winklevii, studerte ved Harvard, der de sammen med en medstudent utviklet ConnectU, et sosialt nettverk for studentene ved universitetet, der brukerne kunne legge hverandre til som venner, poste oppdateringer og sende meldinger - ikke helt ulikt Facebook.
BT171203 Spørsmålet er om den høye arealutnyttelsen i enkeltprosjekter er forenlig med gode bomiljø og en sosialt bærekraftig byutvikling.
DB171202 Ranheim-modellen virket altså ikke bare sosialt , men også i det å hjelpe fram de få som skal bli best i fotball.
SA171201 FGI har de siste 10−15 årene hatt en formidabel utvikling både sportslig og sosialt , en utvikling som burde være av interesse for politikerne i bystyret.
DB171201 Jeg føler jeg glir mer og mer inn, både sportslig og sosialt .
SA171130 * For å diagnostisere depresjon må fire hovedpunkter være oppfylt, inkludert at tilstanden forårsaker betydelig funksjonsnedsettelse sosialt eller i yrkessammenheng, og det må heller ikke skyldes ruslidelse eller annen medisinsk tilstand.
SA171130 * Bruk sklir over til misbruk når alkoholbruken får vedvarende negative konsekvenser sosialt , helsemessig og/eller økonomisk uten at man klarer å slutte ¶
AA171130 Korte opphold på fødeavdelingen og mangel på sosialt nettverk, kan også påvirke.
AA171130 - Hun har en lang og god karriere bak seg, og ekstra interessant for oss er det at hun er et sosialt bevisst menneske som har tatt til orde mot apartheid, atomkraft og engasjert seg blant annet for Amnesty og i miljøsaken, utdyper han.
AA171130 - Et sosialt bevisst menneske ¶
DB171129 Den er ikke like mye en gnagerfanger som tidligere, men sosialt sett er den viktig for mange.
DB171129 Det betyr i klartekst én såkalt alkoholenhet til maten og deretter et par bonger som skal fordeles på seks, sju timer med sosialt samvær.
AP171129 For mange barn er det bare sosialt og gøy å drive med idrett, og de bryr seg ikke om hvem som er best.
AP171129 De har også krav på et sosialt støttende læringsmiljø.
SA171128 - Oppgjøret med apartheidregimet fant sted politisk, men ikke økonomisk og sosialt , sier Holger Bernt Hansen.
SA171128 Den ene etterforskeren måtte være dansk og sosialt ikke-fungerende.
NL171128 For familien fra Syria er det viktig at fritiden fylles med både aktivitet og de godene et bredere sosialt nettverk gir.
AP171128 - Man kan tenke seg at en av grunnene til at de er mer tilfredse, kan ha sammenheng med at de scorer høyt på de mer myke verdiene - de har et greit sosialt nettverk, er lite plaget med ensomhet og føler stor tilhørighet til det norske samfunnet.
AP171128 Den ene etterforskeren måtte være dansk og sosialt ikke-fungerende.
VG171127 Noen spørsmål for de som kan mer enn meg om saken : ¶ * 1 Hvorfor er det sosialt uakseptabelt å drikke et glass vin med matpakken sin en tirsdag til lunsj, men det er også sosialt uakseptert å bare drikke Farris på en utepils eller på julebordet en fredag kveld ?
VG171127 Noen spørsmål for de som kan mer enn meg om saken : ¶ * 1 Hvorfor er det sosialt uakseptabelt å drikke et glass vin med matpakken sin en tirsdag til lunsj, men det er også sosialt uakseptert å bare drikke Farris på en utepils eller på julebordet en fredag kveld ?
NL171127 » Fritid er en viktig del av livet vårt som gir mulighet for sosialt samvær, læring og utvikling, fysisk utfoldelse, mestring og selvrealisering.
AP171127 - Man kan tenke seg at en av grunnene til at de er mer tilfredse, kan ha sammenheng med at de scorer høyt på de mer myke verdiene - de har et greit sosialt nettverk, er lite plaget med ensomhet og føler stor tilhørighet til det norske samfunnet.
AA171127 Men i julebordsesongen virker det som om det er sosialt akseptert å klype servitøren litt ekstra kjærlig på innsiden av lår, stryke litt hardere på rumpa eller lignende absurde aktiviteter.
DB171126 Knut Egil Bøe, professor på institutt for husdyr- og akvakulturkunnskap ved Universitetet i Ås arbeider med forskning og undervisning innenfor termisk, fysisk og sosialt miljø for husdyr.
BT171126 Mennesket er et sosialt vesen, og ballen er den første beveger i det språkløse språket lek og glede.
AP171126 Spesielt fordi det også der er nok av elever som sliter med sitt, enten det er faglig, psykisk eller sosialt .
AP171125 Når han ikke pleier den handikappede moren, foretrekker han anatomisalen hvor han kan skjære vellystig i lik, sosialt dysfunksjonell som han er.
AA171125 - Elbilferie er sosialt
DB171124 Filmen er en knivskarp miks av sosialt drama og grøsser.
DB171123 For det er ikke tilfeldig at signeringen skjer på et sosialt toppmøte i Göteborg, på initiativ fra Stefan Löfven.
DB171123 Enten blir unionen omformet og reformert til et annet, mer rettferdig og mer sosialt Europa, eller så kollapser den.
DB171123 Den er heller et overraskende godt startpunkt for den videre politiske kampen for et mer sosialt Europa.
DN171122 CEFC China Energy har rådgiverstatus hos FNs økonomiske og sosiale råd ( ECOSOC ), som skal fremme internasjonalt økonomisk og sosialt samarbeid og utvikling.
DB171122 Det er bedre sosialt og nå får jeg faktisk vært med familie og venner.
AP171122 Arrangementet innledes med et miniseminar der temaet er « hvordan legger til rette for sosialt entreprenørskap for å styrke lokalsamfunnet ?
SA171121 Her er ungdommer som sliter sosialt , fysisk og psykisk, og som ikke nødvendigvis er motivert for skole.
SA171121 Det å bygge seg opp faglig og sosialt er viktig for ungdommenes fremtid.
VG171120 Dette kan kun skje når individuell frihet og autonomi respekteres, med fravær av tvang og sosialt press.
SA171120 Under emneknaggen #metoo, og i programmet, er det også to forskjellige typer atferd det blir fortalt om - den ene er kriminell ( vold og overgrep ), den andre er ikke kriminell men fremdeles ulovlig og sosialt uakseptabelt ( seksuell trakassering ).
SA171120 - Jeg kjenner de fleste på disse turneringene etter hvert, og det er veldig sosialt , sier Valderhaug.
SA171120 - SOSIALT : Sverre Valderhaug har spilt bordtennis i snart femten år.
DA171120 Det starter med opera og klassisk, men så kommer listen som inkluderer heavy metal, dubstep og til slutt grime, som ikke bare plasserer stykket geografisk på østkanten i London, men også peker mot et sosialt skifte som oppsto i den kulturelle undergrunnen, og som nå er i ferd med å utgjøre et kulturpolitisk jordskjelv i den engelske storbyen, ikke ulikt det jordskjelvet som Georgie og Alex gjennomgår.
DA171120 Han mener sosialt press knyttet til hvem man bør og ikke bør gifte seg med - spesielt som jente, gjør seg gjeldende i flere minoritetsmiljøer.
BT171119 - Jeg kjenner de fleste på disse turneringene etter hvert, og det er veldig sosialt , sier Valderhaug.
BT171119 - SOSIALT : Sverre Valderhaug har spilt bordtennis i snart femten år.
AP171119 - Jeg kjenner de fleste på disse turneringene etter hvert, og det er veldig sosialt , sier Valderhaug.
AP171119 - SOSIALT : Sverre Valderhaug har spilt bordtennis i snart femten år.
SA171118 | Fint lite « sosialt » igjen i liberalismen ¶
SA171118 I dag er det fint lite « sosialt » igjen i liberalismen.
BT171118 Ofte er det mangelen på et tett sosialt nettverk som fører til sykehjemsinnleggelse.
VG171117 Enda mer oppdrift gir Ezra Millers The Flash, som er filmens fleipende og sosialt keitete ungdomsalibi.
SA171117 Statsminister Erna Solberg ( H ) kritiseres for å være nedlatende overfor landets sosionomer og ved sitt ordvalg i spørretimen underkjenne verdien av sosialt arbeid.
DN171117 DN har tidligere skrevet at en kvinne sto frem og mente at hun hadde blitt isolert både sosialt og på jobben av den Schibsted-ansatte.
DB171117 Det mest spektakulære er likevel planen om å innføre et såkalt « sosialt kredittsystem », slik det ble gjort rede for i et dokument fra den kinesiske regjeringen i 2014.
VG171116 At den sosialt engasjerte og allerede da legendariske Chaplin skulle lage en forrykende satire over Hitler i 1939, var en betent sak i et land som helst ikke ønsket filmsensur, men som hadde nøktern angst for at tyskerne skulle boikotte alt av amerikanske film.
VG171116 Disse tiltakene - eller utgiftene som vi pleier å kalle det - rammer sosialt skjevt.
VG171116 Både fordi det rammer sosialt og geografisk skjevt, og fordi klimamålene ikke oppnås gjennom å skru til de avgiftene vi har.
SA171116 Appen er et sosialt treningsmedium der man kan dele treningsøkter og se hva og hvor andre trener.
AP171116 Statsminister Erna Solberg ( H ) kritiseres for å være nedlatende overfor landets sosionomer og ved sitt ordvalg i spørretimen underkjenne verdien av sosialt arbeid.
AP171116 Gjenbruk er både sosialt , kult, gøy og gratis, uten at man trenger å gå i nærheten av et svett kjøpesenter.
AA171116 Statsminister Erna Solberg ( H ) kritiseres for å være nedlatende overfor landets sosionomer og ved sitt ordvalg i spørretimen underkjenne verdien av sosialt arbeid.
AA171116 Appen er et sosialt treningsmedium der man kan dele treningsøkter og se hva og hvor andre trener.
BT171115 Vi må skape et sosialt sikkerhetsnett, det er vårt felles ansvar å skape grobunn for gode verdier og å stoppe respektløs sjargong og uønsket atferd.
AP171115 Mange sliter tungt når de kommer tilbake til Norge - både språklig og sosialt .
VG171114 Thorsby havnet i august på pallen i kåringen av den spilleren i nederlandsk Eredivisie som har bidratt mest sosialt og i samfunnet.
AP171114 I samfunnet i dag er det overdrevent mye fokus på å være best og flinkest, prestere og studere til du ikke har noe sosialt liv lenger.
DB171113 I stedet ble gutten sommeren 2016 flyttet til en annen landsdel og plassert i hva man ganske treffende kan kalle Huset AS, en enkel liten enebolig, langt fra naboer og isolert fra ethvert normalt, sosialt liv.
VG171112 - Blir det tid til sosiale medier og noe sosialt liv med for eksempel kjærester, da ?
VG171111 - Organisasjonen gjør meg klokere, gjennom diskusjoner vi har og litteratur vi leser, det gir meg åndelig og religiøs tilfredsstillelse, det er sosialt og jeg blir fysisk sterk.
SA171111 Gevinsten av å skape en lun atmosfære og et velfungerende sosialt kollektiv er stor.
DB171111 Alle antar at vi møtes hele tida sosialt , men det er egentlig ikke tilfelle, sier Grint, og legger til : ¶
DA171111 Det er lett å holde festtaler om sosialt engasjement, men det de utsendte delegatene fikk se var hvordan Vålerenga har jobbet med dette i 20 år.
BT171111 Gevinsten av å skape en lun atmosfære og et velfungerende sosialt kollektiv er stor.
AP171111 Den sosialt klønete bibliotekaren blir bevisst at hun har et blikk, og at hun har ambisjoner.
AP171111 Gevinsten av å skape en lun atmosfære og et velfungerende sosialt kollektiv er stor.
AP171111 Gevinsten av å skape en lun atmosfære og et velfungerende sosialt kollektiv er stor.
AA171111 Gevinsten av å skape en lun atmosfære og et velfungerende sosialt kollektiv er stor.
AA171111 Gevinsten av å skape en lun atmosfære og et velfungerende sosialt kollektiv er stor.
DB171110 Å spise tapas skal være sosialt , uformelt og hyggelig, noe du gjør med venner, sier Hvarnes.
DA171110 Sosialt entreprenørskap : ¶
AA171110 - Fridtjof er en person som sprer musikkglede og som er et sosialt lim i utrolig mange sammenhenger !
DB171109 ¶ TILBUD : « Farmen»-deltaker Karoline Røed ( 30 ) mener at det har blitt sosialt akseptert å sende sextilbud til damer.
DB171109 I hennes øyne var « Farmen » det eneste norske realityprogrammet som var sosialt akseptabelt å være med på.
DB171109 Sosialt akseptabelt ¶
DA171109 I et sosialt verdensklima hvor filmkunstneres bevegelsesfrihet og ytringsfrihet stadig begrenses, er det ikke vanskelig å få øye på « andre saker ».
VG171108 Det gjelder å få dem inn i et godt sosialt miljø.
VG171108 Sosialt er han fantastisk.
VG171108 Demokraten Roems motkandidat var den sosialt konservative republikaneren Bob Marshall.
DN171108 Demokraten Roems motkandidat var den sosialt konservative republikaneren Bob Marshall.
DB171108 Hvis vi ikke lykkes med å skaffe jobb til foreldrene, skapes det et sosialt utenforskap, som kan gå i arv, sier Kristin Ørmen Johnsen.
DA171108 Demokraten Roems motkandidat var den sosialt konservative republikaneren Bob Marshall.
AA171108 Demokraten Roems motkandidat var den sosialt konservative republikaneren Bob Marshall.
DB171107 Nei, Lenin ville selv være drivkraften i samfunnet, og drev gjennom en revolusjon med et sosialt program som Russland langt fra var modent for.
BT171106 - E-sport er ikke så sosialt akseptert der som i nabolandene våre, sier han.
DB171105 KOS PÅ NORSK : Kake er godt og fungerer som sosialt samlingspunkt i mange kulturer, også den norske.
SA171104 - Både prestasjonsmessig og ikke minst sosialt har de glidd inn i gruppen helt fra dag en.
DB171104 Mange stresser seg syke, eller bare slipper taket og dropper ut fra både fra skole og sosialt liv.
AP171104 De fleste av dem kom fra middelklassebakgrunn og var religiøst og sosialt konservative.
AP171104 - Både prestasjonsmessig og ikke minst sosialt har de glidd inn i gruppen helt fra dag en.
DB171103 Derfor bygger vi nye sykehus, prioriterer et sterkt sosialt sikkerhetsnett og en god og forutsigbar kommuneøkonomi.
AP171102 Men etter tre måneder, samtidig som jeg jobber og prøver å ha et sosialt liv ved siden av, forstår jeg hvor lite tid det faktisk er.
AP171102 - KrFs alternative forslag til statsbudsjett for 2018 vil gjøre det mer familievennlig, sosialt og grønt, sa finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad, som sammen med KrF-leder Knut Arild Hareide presenterte forslaget torsdag.
AP171102 Gjengangere som den « gamle og skrøpelige », « den alkoholiserte » og « den sosialt marginaliserte » har lite sosial anseelse å tape på å ta kontakt med ukjente.
AA171102 Men etter tre måneder, samtidig som jeg jobber og prøver å ha et sosialt liv ved siden av, forstår jeg hvor lite tid det faktisk er.
SA171101 Dagens lærerutdanning gir dessverre lite kompetanse i hvordan man støtter elevene sosialt og emosjonelt.
DN171101 Blant annet skal hun ha blitt isolert både sosialt og på jobben, og følt at mannen hadde fullstendig kontroll over henne.
SA171031 Dette er mennesker uten et beskyttende sosialt nettverk å støtte seg til.
DA171031 Både våre medlemmer og velgere har et sterkt sosialt engasjement.
DA171031 Selvsagt har den sine avgrensinger så vel moralsk som sosialt , men du kan gå langt i å kritisere myndighetene.
DB171030 SOSIALT LIV : Par har hverandre når de oppholder seg i syden, men også enslige lever et rikt sosialt liv.
DB171030 Foto : SJØMANNSKIRKEN ¶ SOSIALT LIV : Par har hverandre når de oppholder seg i syden, men også enslige lever et rikt sosialt liv.
SA171029 Klubben som skulle være et « sosialt prosjekt » er blitt Sveriges mest populære fotballag.
SA171029 De stiftet klubben Dalkurd, som ifølge Kizil var mer et sosialt prosjekt enn en fotballklubb.
DB171029 Så når det setter seg en voksen mann ved siden av deg på bussen og spør om han kan få en klem, er ikke den første reaksjonen : « Kom deg vekk », men « Hvordan unngår jeg å virke slem ? », fordi du er så redd for sosialt ubehag at du heller tar den ekle klemmen.
DB171029 Det kan selvfølgelig være at du avviser noen som faktisk er en hyggelig og sosialt klønete fyr som vil bli bedre kjent, men det er sjelden dem som spør om å få se trusa di når du står i do-kø.
AP171029 Denne klubben er først og fremst et sosialt tiltak, understreker Aspås.
AP171029 Men uten trygghet for at regningene kan betales, blir ikke klimapolitikken sosialt bærekraftig.
AP171029 Klubben som skulle være et « sosialt prosjekt » er blitt Sveriges mest populære fotballag.
AP171029 De stiftet klubben Dalkurd, som ifølge Kizil var mer et sosialt prosjekt enn en fotballklubb.
AA171029 Work-Work fra morgen til kveld : På Work-Work glir jobb over i fritid og sosialt samvær i baren.
AA171029 Klubben som skulle være et « sosialt prosjekt » er blitt Sveriges mest populære fotballag.
AA171029 De stiftet klubben Dalkurd, som ifølge Kizil var mer et sosialt prosjekt enn en fotballklubb.
DB171028 I Røeds øyne er « Farmen » det eneste norske realityprogrammet som er sosialt akseptabelt å være med på.
DB171026 Gjennom noen år hadde jeg nær kontakt med en av disse skolene, med ansvar for et forsøksarbeid som handlet om å bygge fellesskap, samhandling og « sosialt ansvar », premisser som også legges til grunn for de nye kontorlandskapene.
AP171025 Kina skal overvåke innbyggernes aktiviteter og deretter klassifisere dem med poeng i et « sosialt kreditt-system ».
DB171024 Det er først når det blir mange slike dager, og de går ut over arbeid og sosialt liv at det blir problematisk.
BT171024 Rapporten anbefaler blant annet jevnere arbeidsbelastning og mer fokus på sosialt miljø blant elevene for å redusere stress i skolen.
BT171024 Et sosialt godt læringsmiljø, hvor elevene føler seg trygge og får arbeide utforskende. 3.
BT171024 Av og til blir det vanskelig å vite hvor man skal begynne for å rekke alt, og jeg kan få dårlig samvittighet hvis jeg prioriterer noe sosialt , sier Øyvind Bjørge Haugen.
VG171023 Det starter med mer subtile varianter ; sosialt press på riktig type klær eller oppførsel, sladder og ryktespredning, negativ omtale av spesifikke partner- og utdanningsvalg og overvåkning av hverdagslige aktiviteter.
SA171023 I tillegg vil vi bygge et robust sosialt miljø for foreldrene, slik at mange vil ønske å bidra selv, ser han.
SA171023 - Ønsker et robust sosialt miljø ¶
FV171023 I tillegg vil vi bygge et robust sosialt miljø for foreldrene, slik at mange vil ønske å bidra selv, ser han.
FV171023 - Ønsker et robust sosialt miljø ¶
AP171023 Jeg har nettopp startet på universitetet og har måttet få meg nye venner og et sosialt liv - helt på egenhånd.
AP171023 I tillegg vil vi bygge et robust sosialt miljø for foreldrene, slik at mange vil ønske å bidra selv, ser han.
AP171023 - Ønsker et robust sosialt miljø ¶
NL171022 Selvmord var forbundet med stor skam, og ble sosialt straffet med en utestengelse fra fellesskapet, selv i døden.
DB171021 Det er disse sammenhengene en ellers sosialt bevisst langrennssport er nødt til å snakke ærligere om.
DB171021 DETTE hysteriet hos voksne skjer midt i en idrett som Norge rundt ellers er kjent for et bredt og sosialt preget lokalt barnearbeid, og som skjønner at meningen egentlig ligger i skiidrettens eget mål om å få fram « mange gode og glade skiløpere » ¶
DB171021 Faktum er at seksuell makt ikke gir noen reell makt, verken økonomisk eller sosialt .
DB171020 Selv for mange sosialt orienterte liberalister « demokrati » nærmest synonymt med pøbelvelde.
VG171018 Det hjelper på trivselen og er bedre sosialt .
SA171018 Det er sosialt å møtes rundt en stor suppegryte, med hver sin bolle mellom nevene.
DB171018 I de årene som ble påvirket av vulkanutbrudd ble disse flommene redusert, noe som førte til sosialt stress som kunne utløse uro, og ha andre politiske og økonomiske konsekvenser, sier Manning.
AP171018 Det er sosialt å møtes rundt en stor suppegryte, med hver sin bolle mellom nevene.
AA171018 Det er sosialt å møtes rundt en stor suppegryte, med hver sin bolle mellom nevene.
FV171017 Det er sosialt å møtes rundt en stor suppegryte, med hver sin bolle mellom nevene.
DA171017 - Det må ikke virke sosialt stigmatiserende - og i Danmark har man fått det til ved at ordningen har så stort omfang.
BT171017 - Det er også et sosialt økonomisk element her.
BT171017 | Undersøkelse : Dødsbrann er et sosialt problem, ofte relatert til rus ¶
BT171017 Forskerne er overrasket over hvor sosialt betinget det er.
BT171017 - Vi fant at dødsbranner i stor grad er et sosialt problem, i alle fall når det gjelder omkomne som er under pensjonsalder, sier Christian Sesseng, forsker ved RISE Fire Resarch senter, til NRK.
BT171017 - Jeg er ganske overrasket over at det er såpass sosialt betinget som det ser ut til å være, sier Sesseng.
AA171017 | Undersøkelse : Dødsbrann er et sosialt problem ¶
AA171017 Forskerne er overrasket over hvor sosialt betinget det er.
AA171017 - Vi fant at dødsbranner i stor grad er et sosialt problem, i alle fall når det gjelder omkomne som er under pensjonsalder, sier Christian Sesseng, forsker ved RISE Fire Resarch senter, til NRK.
AA171017 - Jeg er ganske overrasket over at det er såpass sosialt betinget som det ser ut til å være, sier Sesseng. ( ©NTB ) ¶
AA171017 Noen vier seg til sosialt arbeid, noen engasjerer seg for idrett eller ulike kulturtilbud, mens andre driver kunnskapsformidling i historielag og undervisning.
DA171016 Laurén har omtalt Brækhus som « diva », « falsk » og « lite sosialt trivelig ».
AP171016 Innimellom er det nyttig å bli minnet på hvor mye redselsfullt som engang var sosialt akseptabelt.
AA171016 Mobbing blir i dag sett på som et sosialt problem, men artikkelforfatteren mener at man også må se på det som et helseproblem.
AA171016 Mobbing blir i dag først og fremst betraktet som et sosialt problem, men må i langt større grad også forstås som et helseproblem.
DB171015 I vår tid gjelder andre arenaer, blant annet sosialt stigma, likelønn, kamp mot sexisme, seksuell trakassering og fysiske og psykiske overgrep, mener Turid Lilleheie ( t.v ) og Tone Brekke.
BT171015 SOSIALT : - Jeg kommer fra Sørlandet og tenkte at det å være natteravn var en grei måte å bli kjent med nye mennesker på.
BT171015 Gjennom ulike metoder fant de ut at ikke alle eldre syntes for eksempel Facebook var så sosialt .
AP171015 Ved å ta vekk borteboerstipendet til elever som bor under 60-kilometergrensen, tar man også bor mulighetene eleven har for å delta sosialt .
AP171015 Umulig å delta sosialt
AP171015 For meg ble det rett og slett umulig å delta sosialt .
VG171014 Individuelle preferanser blir viktigere enn sosialt ansvar.
VG171014 Den grønne verden : Sosialt ansvar og tillit dominerer bedrifters agenda.
AP171014 - Vennskap går i oppløsning, partifeller snakker ikke sammen, og EU er tabu når vi møtes sosialt , som Nicky Morgan, en tidligere statsråd fortalte på en litteraturfestival denne uken.
AP171013 Sosialt : De tre er blitt kjent med hverandre gjennom løpeinteressen.
VG171012 - Forslaget er viktig og sosialt og vil gi flere en større mulighet til inntektssikring ved arbeidsløshet.
DB171012 Det eneste som er sikkert, er at det er uklokt å rote til et flott sosialt breddearbeid for å endre det som allerede er en norsk juniorfotball på et sportslig godt internasjonalt nivå.
DB171012 De fleste unge spillerne av de promillene i hvert årskull som skal gi Norge to sterke A-landslag, får bedre sportslige utviklingsmuligheter nettopp i et bredt sosialt miljø.
DA171012 - Å være sosialt ansvarlig er en av Guccis kjerneverdier, og vi vil fortsett å streve for å gjøre det bedre for miljøet og dyrene.
DA171012 | Er litt sosialt klønete ¶
DA171012 - En som er noe mindre sosialt klønete enn meg.
AP171012 - Kurz har stjålet de viktigste sakene fra ytre høyre, men selger dem på en måte som er mye mer sosialt akseptabel.
AP171012 Det kan i så fall best sammenlignes med uansvarlige voksne som velger å se en annen vei, som er villige til å ofre « 260 » mennesker i årene som kommer, og som bevisst vil la en prosentandel unge i kommende generasjoner få livene ødelagt av sykdom, urene stoff, sosialt stigma og forfølgelse - som en direkte konsekvens av at vi fører en politikk som sorterer mennes
DB171011 - Det kan innrettes sosialt , slik at de som tjener mest må betale mest.
VG171010 - Dette viser at norske institusjoner i stor grad har evnet å gi utdanning og sosialisering som løfter barn av innvandrere sosialt .
SA171010 Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
DB171010 Det gjelder også psykisk og sosialt .
DB171010 Vi kan ikke kaste bort 40 milliarder kroner på et sosialt forkastelig prosjekt i Oslo-regionen.
DB171010 Utbygging av E18 må reverseres fordi det er sosialt forkastelig.
DB171010 E18 : Vi kan ikke kaste bort 40 milliarder kroner på et sosialt forkastelig prosjekt i Oslo-regionen, skriver artikkelforfatteren.
BT171010 Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
AP171010 Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
AA171010 Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
SA171009 Depresjon tidligere i livet eller under svangerskapet, negative livshendelser som alvorlig sykdom eller død hos nærstående personer, økonomiske problemer, arbeidsledighet, konflikter i parforholdet, manglende sosialt nettverk, dårlig selvfølelse, genetikk og fysiske utfordringer under svangerskap eller i forbindelse med fødsel, kan være å
NL171009 Mobbing blir i dag først og fremst betraktet som et sosialt problem, men må i langt større grad også forstås som et helseproblem.
FV171009 Depresjon tidligere i livet eller under svangerskapet, negative livshendelser som alvorlig sykdom eller død hos nærstående personer, økonomiske problemer, arbeidsledighet, konflikter i parforholdet, manglende sosialt nettverk, dårlig selvfølelse, genetikk og fysiske utfordringer under svangerskap eller i forbindelse med fødsel, kan være årsaker t
BT171009 Depresjon tidligere i livet eller under svangerskapet, negative livshendelser som alvorlig sykdom eller død hos nærstående personer, økonomiske problemer, arbeidsledighet, konflikter i parforholdet, manglende sosialt nettverk, dårlig selvfølelse, genetikk og fysiske utfordringer under svangerskap eller i forbindelse med fødsel, kan være årsaker ti
AP171009 Depresjon tidligere i livet eller under svangerskapet, negative livshendelser som alvorlig sykdom eller død hos nærstående personer, økonomiske problemer, arbeidsledighet, konflikter i parforholdet, manglende sosialt nettverk, dårlig selvfølelse, genetikk og fysiske utfordringer under svangerskap eller i forbindelse med fødsel, kan være å
AA171009 Regjeringen vil arbeide for et samfunn som er bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig, leste kongen fra talen under den høytidelige åpningen av det 162. storting.
DB171008 - De ble tatt vare på og de var såkalte « fornemme fattige », men det er ingen tvil om at det var et sosialt fall, sier Ringvej.
DB171007 De skal leve opp til den norske kulturen både på skolen og sosialt , samtidig som familien forventer at de skal opptre etter deres kultur og tradisjon.
DB171007 - Vi håper vi har bidratt til en positiv samfunnsutvikling i Tsjekkia, og at vi sammen har lyktes i å minske forskjellene mellom folk, både økonomisk og sosialt , sa Tronstad.
VG171006 Den lyseblå, liberale, fremtidsrettede og sosialt bevisste Cameron parkerte Browns Labour, og heller ikke den mer radikale « Red » Ed Miliband hadde stort å stille opp med i valget i 2015.
AP171006 Larsen mener at den typen spill både sosialt , og det er lav terskel for å lære seg å spille, i motsetning til for eksempel biljard.
AP171006 Å bannlyse bil totalt i Oslo vil dessuten være helt sosialt rettferdig, men prising er langt mer liberalt, realistisk, populært og hensynsfullt.
AP171006 For øvrig treffer bompenger mer sosialt enn generelle avgifter på bilbruk, som årsavgift.
AA171006 Han forteller at han er med på trening to ganger i uken, deltar på ulike renn, og ellers jobber mye for å skape et godt sosialt miljø i klubben.
DB171005 Men vi må også kreve at et slikt samarbeidsprosjekt går etter våre kriterier om at idretten selv på et ambisiøst elitenivå har et sosialt ansvar for den enkelte utøver.
DA171004 Jeg liker også at han er en sosialt utstøtt.
DA171004 Sosialt utstøtt ¶
AA171004 Det er sosialt , selv om du ikke kan snakke med dem.
AA171004 Sosialt liv ¶
AP171003 « Alina » er blitt utsatt for sosialt og psykisk press for å føde barn, helst et guttebarn.
AP171003 « Alina » er blitt utsatt for sosialt og psykisk press for å føde barn, helst et guttebarn.
SA171002 Det er også mye mer sosialt , for det er mange flere som er med.
SA171002 Det er mer sosialt , de som ikke nødvendigvis blir med på løkka blir gjerne med det der.
AP171002 For at det skal fungere, hjelper det om han allerede er sosialt utestengt og har problemer med å passe inn.
AP171002 Det er også mye mer sosialt , for det er mange flere som er med.
AP171002 Det er mer sosialt , de som ikke nødvendigvis blir med på løkka blir gjerne med det der.
AA171002 » Barnevernspedagogutdanningen ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU deltar i det pågående utviklingsarbeidet.
DB170930 - Jeg håper dette initiativet kan spre seg gjennom Italia til mine kolleger, idrettsutøvere og unge talenter, slik at vi sammen kan formidle et budskap om sosialt ansvar.
AP170930 Hvis barnet leker med jevnaldrende, så må det ta mye mer hensyn til hva lekekameraten ønsker og vil, og lærer seg mye bedre å fungere sosialt .
AP170930 Det tar bort tid barnet skulle brukt på å utvikle seg psykisk, fysisk og sosialt , sier hun.
DB170929 Det er også en god arena for integrering og sosialt fellesskap for alle som er med, sier Berg.
AP170928 Dette rammer eldre med svakt sosialt nettverk.
AP170928 Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv. 3rd-party-bio ¶
AP170928 Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv.
AP170928 Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv.
DA170927 Som Uber-sjåfører vil unge fra forstedene bli mer sosialt utsatt og diskriminert, mener han.
DB170926 - Han er en sosialt meget flink mann, påpeker landslagstreneren.
DA170926 I motsatt fall vil innstramningene ramme skjevt og sosialt uakseptabelt for syke mennesker, sier stortingsrepresentant Karin Andersen ( SV ) til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DB170925 At mennesker som jobber dedikert med så avansert vitenskap kanskje mangler den erfaring og vilje som skal til for å lede nasjoner er som så, men heller vitenskapsmenn som jager svarte hull før lunsj og leter etter andre dimensjoner til middag, enn slåssing mellom to sosialt svarte hull med dårlig selvbilde, pappakomplekser, rare frisyrer og supe
AP170925 For eksempel i fjor, da forskerne bak en politisk mye brukt psykologiartikkel som påviste at liberale hadde en mer sosialt ønskelig adferd enn konservative, fant ut at de faktisk hadde byttet om konservativ og liberal og måtte publisere en rettelse, et erratum.
DA170923 Angela Merkel skilte seg radikalt fra alle tidligere toppolitikere i CDU, som for det meste var vesttyske, sosialt konservative menn med gode nettverk.
DB170922 Uten å bli diskriminert, tvunget eller sosialt kontrollert for den de er.
AP170922 - Det viser bare en fullstendig mangel på interesse for politikk og et ønske om alltid å gi sosialt aksepterte svar, skriver Levada-senteret.
SA170920 | Yolandi skaper sørafrikansk stemning i « bergensvær » : - Det var viktig for oss å skape et sosialt hjem.
BT170920 | Yolandi skaper sørafrikansk stemning i « bergensvær » : - Det var viktig for oss å skape et sosialt hjem.
AP170920 | Yolandi skaper sørafrikansk stemning i « bergensvær » : - Det var viktig for oss å skape et sosialt hjem.
DB170919 Her er mine fem forslag for å sikre at den digitale revolusjonen skjer på en sosialt ansvarlig måte : ¶ 1.
DB170919 Spaltist Nicolay Borchgrevink Johansen ¶ er førsteamanuensis i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Høyskolen i Oslo og Akershus.
DB170916 At innvandrerjenter og pakistanske jenter tar høyere utdanning i langt større grad enn samfunnet generelt, har gitt dem mer frihet, sosialt og økonomisk, sier han.
NL170915 Det er fortellinger om felles historie, kjærlighet og nærhet, men og om liv som oppfattes som « satt på vent » og som tidvis erfares som ekstremt krevende fysisk, psykisk og sosialt .
DB170915 - Nå har jeg et sosialt liv, det har jeg ikke hatt før, sier 18-åringen.
DB170915 * Utøveren er oftere sosialt isolert, utsatt for mobbing og har dårlig selvbilde.
DA170914 For å få flest mulig kvinner med i sosialt nettverk har Drammen kommune valgt å invitere kun kvinner til et « verdensmåltid » i kveld.
NL170913 Sosialt så arrangeres det turer til handlesenter på dagtid og i helger til konsert i kirke, fjellheisen, museer, musikk og underholdning enkelte kvelder, bingokveld og mye annet.
DN170913 « Når det ikke finnes noe sosialt nettverk, og det kun er en app som forbinder to mennesker, er det kanskje enklere å ta den lettvinte veien ut », skriver kronikkforfatteren.
DA170913 Campo de Fiori er umiddelbart sjarmerende med rustikke bord og stoler ute, og et innbydende, ujålete og sosialt lokale inne som hyller de italienske fargene.
AA170913 I sin begrunnelse fremhevet juryen - ledet av den iranske regissøren Samira Makhmalbaf - filmens varme understrøm av sosialt engasjement.
AA170913 - Vi vet at mange opplever muligheten til felles matlaging som veldig sosialt og artig.
AA170912 For å forhindre frafall arrangerer « Jenter og teknologi » aktiviteter gjennom hele studieåret med faglig og sosialt innhold.
VG170911 - Jeg er ikke bare en ubrukelig, sort sekk, men jeg fungerer og har fått en god anledning til å gjenoppta et mer sosialt liv.
DB170911 | Når hver fjerde jente går inn i voksenlivet med psykiske vansker, er vi på vei til å skape et stort sosialt skille ¶
AP170911 - Vi har fått overraskende få kommentarer på at strøket er sosialt belastet.
AA170911 - Nei, men jeg følte vel et visst sosialt press om å gjennomføre dette.
AA170911 Sosialt press ¶
DB170910 Foto : Øistein Norum Monsen / Dagbladet ¶ SOSIALT : Kortspill, stearinlys og kaffe hjelper på mens Stine venter på Irma.
DB170910 i oppvekst, relasjoner, sosialt utenforskap, meningsspørsmål og emosjonell stress og frykt.
DB170909 - Jeg er såpass sosialt oppegående at jeg tror og håper jeg ikke er den første som ryker ut.
AA170909 Pensjonistpartiet prioriterer alle grupper som stiller med et eller annet sosialt eller økonomisk handikap i samfunnet, avslutter Kvam. | - Av Marvin Wiseth har jeg lært at det viktigste som politiker er kontakten med folk ¶
VG170908 - Hun er absolutt ikke trivelig sosialt , og hun er falsk.
VG170906 - Hvordan merker dere at Johaug er borte fra laget sosialt ?
VG170906 En linjeforening er tilknyttet et fakultet ved universitetet og står for sosialt samvær og arrangementer for de ulike studieprogrammene.
DB170906 Den er også blitt et viktig sosialt tiltak, da den gir elever som ikke er de faglig sterkeste muligheten til å vise at når det gjelder innsats og pålitelighet, så kan de konkurrere med de beste.
DB170906 Det er vanlig å se på denne faktoren som sosialt ønskverdig.
AA170906 Opptaksprøver er et positivt sosialt arrangement, så lenge de foregår forsvarlig, sier Bolland til Adresseavisen.
VG170905 Reklamen er spesielt farlig for dem, som kanskje er i en vanskelig situasjon, både økonomisk og sosialt , fra før, sier hun.
SA170904 Et velferdssamfunn bygd på fellesskapsløsninger, der vi yter etter evne og får ved behov, gir et sosialt sikkerhetsnett og er god familiepolitikk.
SA170904 ÅPENT : Åpen kjøkkenløsning inn mot stuen gjør både stua og kjøkkenet til et sosialt samlingssted.
FV170904 Et velferdssamfunn bygd på fellesskapsløsninger, der vi yter etter evne og får ved behov, gir et sosialt sikkerhetsnett og er god familiepolitikk.
DN170904 Den nye appen, som Sæthre sier først og fremst er et sosialt medium og har Snapchat som største konkurrent, kan kobles til klokkene, men også brukes på mobiltelefoner.
DB170904 Det er mange som har en jobb og et ålreit sosialt nettverk.
DA170904 Det var også veldig sosialt og hyggelig å dra på tur med alle mulige forskjellige mennesker.
AP170904 Et velferdssamfunn bygd på fellesskapsløsninger, der vi yter etter evne og får ved behov, gir et sosialt sikkerhetsnett og er god familiepolitikk.
AP170904 ÅPENT : Åpen kjøkkenløsning inn mot stuen gjør både stua og kjøkkenet til et sosialt samlingssted.
AA170904 Selv om noen arbeidsgivere fortsatt bruker Friedmans argumenter som støtte for at de ikke har et faktisk og reelt ansvar, er den store trenden de siste tiårene at arbeidsgivere er mer sosialt bevisste og ønsker å utøve et visst samfunnsansvar.
AA170904 Resten av samfunnet må verdsette dette, slik at lønnsomheten i virksomheter som tar sosialt ansvar blir høyere enn i virksomheter som ikke gjør det.
AA170904 Men det mest interessante var at fondsforvalteren hadde denne tilnærmingen fordi han ville tjene penger for sine kunder, ikke fordi han var spesielt opptatt av sosialt bevisste aktører.
AA170904 Han mente at hele konseptet med at virksomhetene skulle ha et sosialt ansvar, var tull.
AA170904 En kobling av begrepet samfunnsansvar eller sosialt ansvar til lønnsomhet er nødvendig.
AA170904 EU-kommisjonens definisjon er slik : « Et konsept der bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin virksomhet og i sin interaksjon med sine interessenter på frivillig basis.»Å ta samfunnsansvar, eller å være sosialt ansvarlig, handler ikke om å oppfylle juridiske krav, men om å gjøre noe mer enn det som formelt forventes.
AA170904 Den ene siden er de som mener at virksomhetene har potensial til å bidra med mer enn å skape lønnsomme arbeidsplasser, og at ledelsen derfor bør ta et sosialt ansvar.
AA170904 Sosialt ansvar : Å ansette arbeidstakere med ulike utfordringer, bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.
AA170904 Han har alltid jobbet mye, og lever et sosialt liv med mange kompiser.
AA170903 - City Syd er sosialt , åpent og inkluderende.
AP170902 Prosjekt AS og daglig leder Lars-Erik Nordby i Stiftelsen Betanien Oslo ville skape sunne hus for et sosialt fellesskap.
AP170902 Det er et sosialt boligprosjekt for folk som ikke har råd til å kjøpe leilighet selv, da helst unge mennesker.
AP170902 - Målsetning om å skape et godt og sosialt sted å leve, og at arkitektur og miljøvennlighet skal tjene denne funksjonen, har gjort at alle har bidratt til at det ikke skulle bli for kostbart, sier prosjektleder Anders Oppen i C.M.
AP170902 Sosialt boligprosjekt for unge ¶
AP170902 Prosjekt AS og daglig leder Lars-Erik Nordby i Stiftelsen Betanien Oslo ville skape sunne hus for et sosialt fellesskap.
VG170901 Så kan du godt si at han er toskete og gjør dumme ting, og har måttet betale en høy pris for det, både økonomisk og sosialt .
DN170901 Disse barna får nok å streve med uansett, de skal leve i det som for alle praktiske formål er en sosialt og økonomisk segregert by, skriver Erling Dokk Holm.
DB170831 De fungerer ofte godt sosialt fordi de får mye sosial trening.
DA170831 Opposisjonspolitiker Jean-Luc Mélenchon advarer mot « et sosialt kupp ». 23. september tyr hans parti La France Insoumise til gatene.
DB170830 De er eller var sterkt lokalpregede, kulturorienterte med hovedvekt på musikk, sosialt liberale og politisk progressive.
AP170830 Deretter legger hun til at Høyre og Frp har mye felles når det gjelder å bekjempe sosialt press og f.eks. tvangsekteskap og minner om at hun og Høyre har jobbet for å bekjempe det siste i tyve år.
AP170830 Ideen om å åpne opp for riving av mange av Oslos villastrøk er hverken miljøvennlig, økonomisk eller sosialt bærekraftig.
AP170830 Ideen om å åpne opp for riving av mange av Oslos villastrøk er hverken miljøvennlig, økonomisk eller sosialt bærekraftig.
VG170829 Blant annet at tilhengerne ignorerer Indias strenge kastesystem, at de driver sosialt arbeid, deler ut mat og medisiner, og at de jobber mot rusavhengighet.
NL170828 Idretten har kompetanse på idrett og frivillighet, ikke sosialt arbeid.
VG170827 « La meg fortelle dere hvorfor svarte selger narkotika og involverer seg i kriminalitet i stedet for en mer sosialt akseptert livsstil : Det er fordi de er uutdannede, de er late og de har dårlig moral.
NL170827 Det hele er et politisk, sosialt og økonomisk svært kostbart eksperiment.
AP170826 Ikke overraskende er muligheten til å spare tusenvis av kroner hvert år sosialt skjevfordelt blant landets unge.
AP170826 Det ville være en mer sosialt rettferdig skattelette enn BSU.
DA170825 * Et eget nettverk for utsatte skoler med særlig store utfordringer både faglig og sosialt .
AA170825 Døves kulturdager er et årlig kulturelt og sosialt treff for døve, tegnspråkbrukere og interesserte hørende fra hele landet.
AA170825 Folk må få øynene opp for kvaliteten ved å leve mer sosialt .
AP170824 SOSIALT : Jims leilighet er knapt 75 kvadratmeter stor, men huser mellom 60 og 100 mennesker hver eneste søndag.
AP170824 Det gjør at man skaper et bedre sosialt samhold i byene, man sparer ressurser ved at man kan dele på utstyr og tjeneste, sier Ranum.
AP170824 - Vi står foran et stort generasjonsskifte, med unge folk som ser fordelen med en slik boform, både sosialt og økonomisk, sier hun.
AP170824 Noen kaller det sosialt selvmord.
AP170824 Noen kaller det sosialt selvmord.
AA170824 SOSIALT : Jims leilighet er knapt 75 kvadratmeter stor, men huser mellom 60 og 100 mennesker hver eneste søndag.
AA170824 Når kostnaden økonomisk og sosialt ved et tiltak er så lavt - ingen med lovlydig ærend på Torget vil bli hindret, er det etter min mening bare dumt å ikke velge et slikt tiltak.
VG170822 De skal ha toppkarakterer, være med på en drøss fritidsaktiviteter og være sosialt vellykket ».
VG170821 Men så får du inn en førstesortering selv og skjønner at han er intelligent, han er lynhurtig, teknisk god og sosialt smart.
VG170821 De sosialt ensomme er en av gruppene som terrororganisasjonene ofte forsøker å rekruttere, mener professor i politivitenskap ved Politihøyskolen i Oslo, Tore Bjørgo.
SA170821 De står i sterk kontrast til skolens forventninger om å være sosialt aktive, ressurssterke og initiativrike.
DA170821 De som har det verst økonomisk og sosialt , er enslig uføre.
DA170821 De som har det verst økonomisk og sosialt , er enslig uføre.
BT170821 De står i sterk kontrast til skolens forventninger om å være sosialt aktive, ressurssterke og initiativrike.
AP170821 De står i sterk kontrast til skolens forventninger om å være sosialt aktive, ressurssterke og initiativrike.
SA170820 En treningsuke i Maribor med ekstreme varmegrader, mye svette, sosialt samvær og tre kamper er over.
DB170819 Tidlig innsats i stort handler om å ha barnehageplasser til alle, kompetanse i barnehagen og tiltak som gjør at barn får et utgangspunkt for integrering, deltakelse og sosialt fellesskap tidlig, sier han.
AP170818 Jeg er veldig sosialt omgjengelig og er glad i å møte nye mennesker.
VG170816 - Hun er fryktelig smart, både akademisk og sosialt , det er vanskelig for meg som venn å forstå at noen har klart å overliste henne, sier Malin Franzén ( 29 ) til Aftonbladet.
DB170816 Når faren for et sosialt selvmord både i privatlivet og på arbeidsplassen er en konsekvens av en sykdom, vil de fleste gå lenge før hjelp oppsøkes.
DB170816 Det er altså all grunn til å spørre hvilken betydning premissene for sosialt samvær i arbeidslivet kan ha for at så få mottar hjelp for sine alkoholutfordringer ?
AP170816 Byen var sosialt konservativ, men ikke spesielt religiøs.
VG170815 Rosenborg har ikke noe sosialt ansvar for å sikre at andre klubber i eliteserien er i stand til å gi trønderne konkurranse.
VG170815 Kommentar Rosenborg har ikke noe sosialt ansvar for å sikre at andre klubber i eliteserien er i stand til å gi trønderne konkurranse.
AP170815 * Økt sosialt tilbud som bidrar til økt sosial verdi, mindre ensomhet ¶
AP170815 * Økt sosialt tilbud som bidrar til økt sosial verdi, mindre ensomhet ¶
AP170815 I første klasse er det viktig for mange å markere seg sosialt , skriver Fredrik Arstad Ognedal ( 18 ).
AP170815 Den andre sitter fast i sosialt og økonomisk utenforskap.
VG170814 De opplever seg som kvinner sosialt og føler seg som kvinner, men har altså et spesielt høyt nivå av mannlige hormoner.
DB170814 Her skal det bygges et miljø tuftet på kaffe, vafler, en skummende bayer, sosialt samvær og et brennende hjerte for Vålerenga.
BT170814 DELTA BÅDE FAGLIG OG SOSIALT : Her fra en forelesning ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
AP170814 DELTA BÅDE FAGLIG OG SOSIALT : Her fra en forelesning ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
AP170812 Forskerne fastslår at bolig-, by- og planpolitikken er sentral for å forsøke å skape sosialt blandede nabolag fra starten av, styrke nærmiljøarenaer og bidra til en spredning av kommunale boliger og utsatte hushold.
AA170812 Da var dyrene så ødelagt av genetiske sykdommer at de ikke lenger hadde luktesans, de unngikk sosialt samvær og pelsen ble ødelagt, påpeker FNs miljøprogram ( UNEP ).
VG170808 Såpass mange meritter er det å vise til, at det er ingen grunn til å fremstille Ap som den eneste sosialt bevisste kraft i utviklingen av den norske velferdsstaten og fellesskapsløsningene.
VG170808 Poenget her er ikke å løfte fram Venstre alene, men å vise at det er en rekke ulike krefter som har gitt oss den samfunnsorden vi har i dag med samarbeid i arbeidslivet, med en sterk offentlig skole og en godt utviklet sosialt sikkerhetsnett.
NL170808 ¶ Eldre skal kunne ha tilgang til sosialt samvær, fysisk aktivitet, kultur og opplevelser - uavhengig av helsetilstand, skriver Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen.
NL170808 Eldre skal kunne ha tilgang til sosialt samvær, fysisk aktivitet, kultur og opplevelser - uavhengig av helsetilstand.
DB170807 - Det har vært flere berg og dalbaner, på alle plan, ikke minst sosialt og mentalt.
DA170807 Det er et utrolig sosialt spill i forhold til for eksempel sjakk.
DA170807 Sosialt og avansert ¶
VG170806 Det skjedde etter at kongehuset hadde hatt et sosialt arrangement der dronningen ikke var til stede.
VG170805 SOSIALT : For Anne Evenseth ( 66 ) er det at man har et sosialt samfunn en viktig verdi.
VG170805 Foto : Alf Øystein Støtvig, VG ¶ SOSIALT : For Anne Evenseth ( 66 ) er det at man har et sosialt samfunn en viktig verdi.
VG170805 - Det at man har et sosialt samfunn, at man tar vare på hverandre og at godene er likt fordelt, sier hun fra gaten i Tromsø.
AP170805 - Det er veldig sosialt her, alle er veldig imøtekommende.
SA170804 Det å ha et sosialt miljø, gjøre ting med venner.
FV170804 Det å ha et sosialt miljø, gjøre ting med venner.
DB170804 Som et sosialt og verdimessig bakteppe for menneskelig handling, knyttet til hva som er akseptabel adferd og « kjøreregler » for mennesker i et samfunn.
DA170804 Dessuten er det sosialt , samtidig som du er en individuell utøver.
AP170804 Det å ha et sosialt miljø, gjøre ting med venner.
AA170804 Det å ha et sosialt miljø, gjøre ting med venner.
NL170803 Alle de krefter som har bundet Norge sammen sosialt og geografisk, reagerer instinktivt.
DB170803 Det Jonas Gahr Støre ber om, er egentlig en helhetlig bruk av idrett som sosialt verktøy.
DB170803 For mens noen kjendiser oppdaterer fansen en sjelden gang, på et eller annet sosialt medium, har andre valgt å avstå fra alt som heter Instagram, Facebook, Snapchat eller Twitter.
DB170803 Det får blodet mitt til å koke, og er grunnen til at vi ikke bruker et eneste sosialt medium i vårt hjem, lød ordene fra Winslet overfor The Sunday Times i 2015.
DB170802 Må man være tilknyttet en offentlig eller ideell organisasjon for å ha et troverdig og sterkt sosialt engasjement ?
DB170801 I bunnløs krise på alle hold - politisk, økonomisk, sosialt og ordensmessig - er det ikke ny grunnlov landet trenger.
AA170801 Dette ser ut til særlig å ramme gutter, som modnes senere enn jenter både fysisk, sosialt og intellektuelt, samt de barna som er født sent på året.
VG170731 - Det betyr jo en del, både sosialt og treningsmessig.
VG170731 - Betyr mye sosialt
DB170730 Det kan påvirke deres konsentrasjon og rent sosialt kan det også være uhensiktsmessig, sier prosjektleder for undersøkelsen, Bjarke Tarpgaard Hartkopf til Politiken.
DA170730 Kinokultur er sosialt og dersom kinotilbudet ivaretas gjennom modernisering, mangfold og variasjon på lerretet som det gjør i dag i Drammen så vinner alle tre.
DA170730 - Vi setter veldig stor pris på innbyggerne i Drammen som avlegger oss så stort besøk, og som verdsetter kinoen som et kulturelt og sosialt møtepunkt.
VG170729 KrF-leder Hareide trakk frem hvordan hans parti gjorde den blåblå regjeringens første budsjett mer sosialt ved å stanse kutt i bevilgningene til Norges fattige.
DB170729 Røe Isaksen mener derfor regjeringa ved nærmere bokettersyn fører en langt mer sosialt rettferdig politikk enn ved første øyekast.
AP170729 Definisjonen på anarki er fravær av et styre, fravær av politisk autoritet og/eller sosialt hierarki, samt politisk uorden og forvirring.
DB170728 Den skaper et sosialt sikkerhetsnett samtidig som den fremmer sysselsetting og arbeid.
DB170726 Selg brukt eller arranger byttefest med venner og familie, det er både sosialt og nyttig.
DA170726 Partiet mener Macron forbereder et « sosialt kupp » i løpet av sommerferien.
DA170726 Det de får igjen, er en aktiv og meningsfylt hverdag, samt et sosialt nettverk.
AA170726 Ressurskrevende og sosialt
AA170726 Jørgen sier det er sosialt .
DB170725 Det er en spesiell type avmakt man føler når ens barn er offer for noe man ikke rår over, eller å vite at barnet ditt kan bli utsatt for trakassering, diskriminering eller risikere å bli sosialt ekskludert hvilken dag som helst.
DB170724 Han er sosialt radikal, med sine lave pensjoner og tilskudd til barnefamilier, men han er kulturelt reaksjonær med sitt strengt katolske program, og ønsket om større kontroll over mediene og kulturlivet.
DB170724 Grensene for de private beslutningene er ikke nødvendigvis lovregulert, men kan være like hugget i stein sosialt sett ved at de ligger i normaliserte oppfatninger og forventninger.
FV170723 Da blir det sosialt og bra, sa en engasjert Ada Hegerberg i et intervju før EM.
FV170723 - På jentelag er det utrolig mye fokus på at det skal være sosialt , at folk skal få venner og hele den pakken der.
DB170723 - Det er mer sosialt akseptert å holde på langt opp i alder nå, sammenlignet med for ett og to tiår siden.
SA170722 Da blir det sosialt og bra, sa en engasjert Ada Hegerberg i et intervju før EM.
SA170722 - På jentelag er det utrolig mye fokus på at det skal være sosialt , at folk skal få venner og hele den pakken der.
BT170722 Da blir det sosialt og bra, sa en engasjert Ada Hegerberg i et intervju før EM.
BT170722 - På jentelag er det utrolig mye fokus på at det skal være sosialt , at folk skal få venner og hele den pakken der.
AP170722 Da blir det sosialt og bra, sa en engasjert Ada Hegerberg i et intervju før EM.
AP170722 - På jentelag er det utrolig mye fokus på at det skal være sosialt , at folk skal få venner og hele den pakken der.
DA170721 Samfunnet er mer sosialt og kulturelt variert.
DA170721 Samfunnet er mer sosialt og kulturelt variert.
DA170721 Hagen og arbeidet har gitt beboerne livsglede, ro og et sosialt fellesskap på mottaket, forteller Rizan.
DN170719 Favoritten er MediaPuls, og så abonnerer jeg også på Shifter, Sosialt Sett, 20-30, The Ratchet og Kampanje.
DB170719 Via LinkedIn, et sosialt nettverk på internett som hovedsakelig brukes til å samle profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser.
AA170719 Også utdanninger innenfor barnevern, sosialt arbeid, samt spill- opplevelsesteknologi er attraktive blant søkerne, sier Solheim Hansen.
DB170718 Dette er ikke noe kulturelt problem, men et økende sosialt problem fordi våre lokale venner klarer ikke å leve her lenger, sier Gerard Hau.
SA170717 Sondre Steen Holvik ¶ Sosialt
DA170717 Venstre går til valg på sosialt ansvar og en storsatsing på nye arbeidsplasser.
DA170717 DEBATT : Vi går til valg på sosialt ansvar og en storsatsing på nye arbeidsplasser.
BT170717 Sosialt
AP170717 Sondre Steen Holvik ¶ Sosialt
DB170715 - Filmen må også vise de forferdelige vanskelighetene personer med lidelsen har sosialt , mentalt og fysisk.
AP170715 Tror på et sosialt EU ¶
VG170714 Til sist har forslaget et sosialt aspekt, ifølge Pollestad.
DB170714 Det ville vært et sosialt selvmord, mener TV 2s sykkelekspert.
AA170713 Kaltenborn tror en slik godkjenningsordning i privatmarkedet vil gjøre det mindre sosialt akseptert å kjøpe svart renhold til hjemmet. ( ©NTB ) ¶
AA170712 - Vi har det faktisk veldig sosialt her, vi blir kjent med mange nye, forteller Rebecca Stene ( 12 ).
AA170712 | - Vi har det sosialt her og blir kjent med mange nye folk ¶
DA170711 Der har vi et sosialt problem, og vi må se etter sosiale virkemidler.
SA170710 Det var en underlig reise - både geografisk, sosialt og psykisk.
SA170709 Pettersen forteller at det var en fin opplevelse å være heltidsutøver i Danmark, men savnet etter et større sosialt nettverk og studier på siden ble avgjørende for henne.
DN170709 - Å nevne at bedriften tilbyr « et uformelt og dynamisk miljø », « godt arbeidsmiljø », « et sosialt godt fellesskap » eller « interessante arbeidsoppgaver » uten å utdype nærmere, blir det veldig intetsigende.
BT170709 Pettersen forteller at det var en fin opplevelse å være heltidsutøver i Danmark, men savnet etter et større sosialt nettverk og studier på siden ble avgjørende for henne.
AP170709 Pettersen forteller at det var en fin opplevelse å være heltidsutøver i Danmark, men savnet etter et større sosialt nettverk og studier på siden ble avgjørende for henne.
DB170706 « Et sosialt statskupp », sa Jean-Luc Mélenchon fra Det Opprørske Frankrike ( LFI ) i ordskiftet etter talen.
VG170704 Å kunne delta på det samme som klassekamerater er et sterkere sosialt press enn de fleste voksne kan tenke seg.
DB170704 Det gjelder ikke minst i den offentlige skolen, særlig i de store byene hvor sosialt og kulturelt tyngdepunkt varierer fra bydel til bydel.
BT170704 Å tenke nytt blir som et sosialt selvmord.
DN170702 Det er mer sosialt akseptert nå å velge å satse på karriere.
DB170701 Dere tar rett og slett feil ; historisk, biologisk, sosialt , humanistisk og juridisk.
BT170701 Thomassen forklarer at de ønsker å by på et sosialt samhold, basert på mat og kultur.
BT170701 Visste du at arv spiller en større rolle enn sosialt miljø ?
AP170701 NAV-kontoret vil i hovedsak ha kjennskap til behovet for boliger til økonomisk og sosialt vanskeligstilte, og medvirkningsansvaret vil særlig gjelde overfor disse.
AP170701 Men når den kommer ut i samfunnet, er kunsten et sosialt fenomen.
AP170630 - Det er Erna som har bygget Høyre til å bli et mer sosialt parti, sier Aanes.
AP170630 - Det er Erna som har bygget Høyre til å bli et mer sosialt parti, sier Aanes.
AP170630 De har også en ungdomstelefon der man kan ringe eller chatte med andre ungdommer som har erfaring og kunnskap om det å være skeiv, og finne tilhørighet i et sosialt nettverk.
AP170630 De har også en ungdomstelefon der man kan ringe eller chatte med andre ungdommer som har erfaring og kunnskap om det å være skeiv, og finne tilhørighet i et sosialt nettverk.
FV170629 Hun og de to andre sakkyndige har konkludert med at risikoen for at 16-åringen vil begå nye voldshandlinger er lav, så lenge han har et godt sosialt miljø rundt seg.
DB170628 Partiet må konkurrere med SV og MDG om miljøsaker og sosialt engasjement, samtidig som Arbeiderpartiet gjerne kniver med Venstre om midler til sosiale ordninger.
DB170628 Det er tabubelagt, for dem det gjelder en skam og et sosialt ikke-tema.
VG170627 Dette anes i vår preferanse for underholdende aktiviteter, som å se på TV, høre på musikk eller gjøre noe sosialt .
SA170626 Heida Gudmundsdottir ¶ Sosialt
NL170626 Vi har valgt å gi våre mastere innen sosialt arbeid, idrettsvitenskap og reiseliv kun i Alta, selv om vi ser at det også er etterspørsel etter å få disse etablert i Tromsø.
BT170626 Sosialt
AP170626 Heida Gudmundsdottir ¶ Sosialt
BT170625 Boligen er også en ramme for sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn.
AP170625 Mange bekjenner seg til resultatene, men liker ikke virkemidlene, blant annet i form av et godt sosialt sikkerhetsnett og et organisert arbeidsliv, sier han.
AP170625 Mange bekjenner seg til resultatene, men liker ikke virkemidlene, blant annet i form av et godt sosialt sikkerhetsnett og et organisert arbeidsliv, sier han.
DN170624 Dette innbyr til kreative spill og sosialt samvær med vennene.
VG170623 De pålegges videre å alliere seg med nabolandene militært, politisk, sosialt og økonomisk, og landet får en frist på ti dager til å gå med på kravlista.
AP170623 De pålegges videre å alliere seg med nabolandene militært, politisk, sosialt og økonomisk, og landet får en frist på ti dager til å gå med på kravlista.
AA170623 De pålegges videre å alliere seg med nabolandene militært, politisk, sosialt og økonomisk, og landet får en frist på ti dager til å gå med på kravlista.
AA170623 De pålegges videre å alliere seg med nabolandene militært, politisk, sosialt og økonomisk, og landet får en frist på ti dager til å gå med på kravlista.
AA170623 Jeg foreslår en « lagdelt knutepunktsmodell », hvor student- og forskertilværelsen legges til grunn, og hvor aktivt faglig og sosialt liv definerer campus mer enn fysiske bygg.
DA170621 - Opplever du at det er et sosialt press blant muslimer om at man bør faste ?
AP170621 Denne helgen kjørte vi Radøy Rundt som mer er å regne som et sosialt arrangement.
AP170621 Denne helgen kjørte vi Radøy Rundt som mer er å regne som et sosialt arrangement.
AP170621 - Det var aldri da i mine tanker annet enn at han skulle få litt grisebank, sa kvinnen, som har syv barn og har drevet med sosialt arbeid i Frelsesarmeen.
FV170620 Hun og de to andre sakkyndige har konkludert med at risikoen for at 16-åringen vil begå nye voldshandlinger er lav, så lenge han har et godt sosialt miljø rundt seg.
DB170620 I videoen lever man seg inn i rollen som en seksåring i sosialt , hyggelig og morsomt lag, men hvor det drikkes for mye.
DA170620 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! « Sosialt kupp » ¶
DA170620 Emmanuel Macron mener nøkkelen for å få fart på den franske økonomien er omveltende reform av arbeidsliv i et sosialt ustabilt land.
DA170620 På det tidspunktet hadde det nordiske samarbeidet resultert i flere vellykkede turnéutstillinger, blant annet i USA, og siden har bevisstheten om at vi i Norden representerer et alternativ - sosialt , politisk og kulturelt - bare blitt større.
BT170620 Denne helgen kjørte vi Radøy Rundt som mer er å regne som et sosialt arrangement.
SA170619 - Vi ønsket ikke å bli tatt med « bare fordi vi er jenter », og vi ville for all det ikke være noe sosialt vedheng.
FV170619 - Vi ønsket ikke å bli tatt med « bare fordi vi er jenter », og vi ville for all det ikke være noe sosialt vedheng.
DN170619 - Ytre venstre-leder Jean-Luc Mélenchon har allerede sagt at det vil være et sosialt statskupp hvis Macron benytter anledningen til å gjøre radikale endringer, sier Malnes til NTB.
AP170619 - Vi ønsket ikke å bli tatt med « bare fordi vi er jenter », og vi ville for all det ikke være noe sosialt vedheng.
AA170619 - Vi ønsket ikke å bli tatt med « bare fordi vi er jenter », og vi ville for all det ikke være noe sosialt vedheng.
VG170618 Ut i fra Straffegjennomføringsloven §12 kan straff gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon hvis det er nødvendig for å bedre mulighetene for at vedkommende skal fungere lovlydig og sosialt ute i samfunnet.
DA170618 Melenchon kaller det et sosialt statskupp på grunn av den lave valgdeltakelsen, sier Malnes.
VG170616 Vi har ulik bakgrunn, økonomisk, kulturelt og sosialt .
SA170616 Vi temmet villdyret i oss og ble et utvidet sosialt fellesskap.
NL170616 Dagens utvikling er ikke bærekraftig, verken økonomisk, miljømessig eller sosialt .
AA170616 De fleste har hatt en bra tid sosialt med gode venner.
SA170614 Ifølge innsatsleder Øyvind Hægeland var det en Widerøe-ansatt som mottok trusselen gjennom en chat i et sosialt medium.
FV170614 Ifølge innsatsleder Øyvind Hægeland var det en Widerøe-ansatt som mottok trusselen gjennom en chat i et sosialt medium.
AA170614 Ifølge innsatsleder Øyvind Hægeland var det en Widerøe-ansatt som mottok trusselen gjennom en chat i et sosialt medium.
AP170612 Jeg er ikke ditt sosialt oppkonstruerte fenomen.
VG170611 - Da fungerer de godt både faglig og sosialt .
DN170611 - Jeg løper, for det er tidseffektivt og sosialt .
AP170611 De fleste ungdommer går på skolen, selv om de kan ha et begrenset sosialt liv ellers.
DB170610 Når forbudet diskuteres på ledermøtet i dag, må målet være å gjøre sporten så sosialt åpen som mulig.
DB170610 De yngste må hjelpes med utstyr slik det allerede gjøres i de fleste sosialt bevisste lokale klubbene.
DA170609 Varsler « sosialt kupp » ¶
DA170609 Det er et sosialt kupp som forberedes, sier Mélenchon, som er kandidat i Marseille før valget.
VG170608 Har vi et sosialt sikkerhetsnett som holder ?
VG170608 De trekker blant annet frem at han har tilgang til TV, PC, treningsapparater og spillkonsoller, og at det også er lagt til rette for en « mer omfattende og sosialt preget kontakt » mellom Breivik og de ansatte.
DA170608 Tygart deltok onsdag på seminaret " Respekt og sosialt ansvar i idretten " på Ullevaal stadion.
AP170608 Studiene viser en tendens til at folk tilpasser seg normene for hva man kan si og ikke si hos dem man betrakter som sine « egne », enten det dreier seg om partitilhørighet, til nærmiljøet eller til et visst sosialt sjikt.
VG170607 - Jeg bytter by hver eller annenhver dag, så det er vanskelig å ha noe sosialt liv utover mobilen min.
VG170607 Senest i 2015 fremhevet Corbyn Venezuela som et ideal, både økonomisk, demokratisk og sosialt .
SA170607 Det er koseligere å bo nærmere familie og venner og ha et sosialt nettverk.
DN170607 Selvstendig næringsdrivende får bedre sosialt sikkerhetsnett og nye skattefordeler i det reviderte budsjettet regjerings- og samarbeidspartiene la frem onsdag.
BT170607 En annen ting er at skolen er både sosialt og økonomisk avhengig av at elevene holder ut.
AP170607 Det er koseligere å bo nærmere familie og venner og ha et sosialt nettverk.
DB170601 At aksjonene mange ganger gjennomføres av kriminelle eller folk som er sosialt marginalisert, er ikke uttrykk for et uklart ideologisk eller religiøst motiv.
DA170601 Hun er også et globalt forbilde og har et sosialt engasjement som passer som hånd i hanske med festivalens inkluderende verdier, sier Søgård.
AP170601 - Dette er ikke fornuftig politikk, hverken økonomisk eller sosialt .
VG170531 Ifølge en pressemelding UEFA sender ut i dag er det et problem med jenters frafall fra sportsdeltagelse i 12-15-årsalderen, ofte på grunn av dårlig selvbilde og sosialt press.
AP170531 Det kan utsette dem for et visst sosialt press om å stemme.
AP170531 Norske partier er ikke sosialt representative for sine velgere.
AP170531 Men selv om partiene ikke er sosialt representative for velgermassen, fanger de opp mange ulike ideologiske posisjoner.
AP170531 Ikke sosialt representative ¶
AP170531 I flere europeiske land blir partiene i økende grad betraktet som toppstyrte organisasjoner med fallende medlemstall og manglende evne til å representere velgerne både sosialt og ideologisk. 3rd-party-bio ¶
AP170531 I flere europeiske land blir partiene i økende grad betraktet som toppstyrte organisasjoner med fallende medlemstall og manglende evne til å representere velgerne både sosialt og ideologisk.
AA170531 Det kan skyldes dårlig selvbilde og sosialt press.
VG170530 Alle elever har rett til et miljø på skolen hvor de trives sosialt og hvor de lærer.
DB170529 Livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i et faglig og sosialt fellesskap gir tilhørighet og reduserer risikoen for psykiske og sosiale problemer. [...
DB170529 Her er et utdrag fra Stortingsmeldingen som berører innføringen av folkehelse og livsmestring : ¶ Sosialt fellesskap og støtte er viktig for den enkeltes trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.
DA170529 De tilbringer mye tid med elevene, og har ansvar for å skape et godt lærings- og sosialt miljø, for å forme holdninger og for å gi elevene kunnskapen de trenger for å lykkes i livet.
AP170529 Det var en strøm av mennesker som opplyste meg om at dette, et sosialt medium som retusjerer brukere, ikke var er stort problem.
VG170527 Forslaget fra Frp og Unge Høyre om å la lovlydige borgere over 18 år få nyte sin medbrakte pilsner i offentlige parker, lyder som et ukomplisert og fremfor alt sosialt innspill.
SA170527 Og vi hadde det veldig sosialt , med fine røykepauser opp gjennom Setesdal, sier Håland.
NL170527 Jeg tør ikke tenke på hvilket sosialt og økonomisk kaos man hadde hatt i indre Finnmark i dag om samene ikke hadde lært seg ( også ) norsk.
FV170527 Og vi hadde det veldig sosialt , med fine røykepauser opp gjennom Setesdal, sier Håland.
AP170527 Og vi hadde det veldig sosialt , med fine røykepauser opp gjennom Setesdal, sier Håland.
AA170527 Tom Waits-løpet er ikke som andre løp og består av en lang runde på byen med sosialt samvær, konserter og øl.
AA170527 Du må være sosialt forberedt for du møter mange som snakker til deg og som du ikke kjenner.
AP170526 Og det er lenge siden OBOS tok på seg et sosialt ansvar, sier Dyb, og legger til : ¶
AP170526 Hun har skrevet boken Sosialt perspektiv på bolig.
AP170526 Mange av de samme elementene som ble introdusert i 71° nord og Robinsonekspedisjonen i 1999, samt i Big Brother i 2001, er fortsatt med : iscenesetting, et sosialt spill og casting av vanlige folk.
AA170526 Den politikken vi har i dag, er ikke sosialt utjevnende.
VG170524 For borgerskapets døtre kunne det imidlertid være en bra levevei, og for mange gårdbrukersønner representerte yrket et solid sosialt sprang.
DA170524 Mange av oss samles på Tyigrava på ettermiddagen, og så kjører vi inn til Oslo og har det sosialt sammen.
DA170524 Mange av oss samles på Tyigrava på ettermiddagen, og så kjører vi inn til Oslo og har det sosialt sammen.
AP170524 Men det er forskjell på sosialt arbeid og politiarbeid.
AP170524 Men det er forskjell på sosialt arbeid og politiarbeid.
NL170523 Som en konsekvens av denne utviklingen har en samisk tilhørighet gått fra å være et sosialt stigma til å bli en politisk og kulturell ressurs i det norske samfunn.
DB170523 - Og tolkningen er viktig fordi dersom kommunikasjonen omhandler noe sosialt , forretningsmessig eller noe om informantvirksomhet - for da er jo Jensen uskyldig.
VG170522 Et effektivt forsvar mot populisme kan bygges opp ved å sørge for et godt sosialt sikkerhetsnett, tiltak for å styrke yrkesutdanningen, ta tak i arbeidsledigheten og sikre en mer rettferdig fordeling av godene som økonomisk vekst fører med seg.
DB170522 - Det startet med et sosialt ansvar, for Eirik Jensen har det, men det utviklet seg fort fra det, sier de Vibe og fortsetter : ¶
VG170521 I tillegg har hun fungert som sosialt muntrasjonsråd i spillergruppen, holdt orden på dette og hint - og i sum lagt ned en innsats for norsk håndball det knapt finnes maken til.
DN170520 Sosialt
DB170520 Mennesker er så sosialt følsomme.
DB170520 Mennesker er sosialt følsomme ¶ Östlund selv elsker å utforske situasjoner der reglene blir satt ut av spill.
DA170520 Sosialt
BT170520 Jeg som er innvandrer her føler meg veldig beskyttet sosialt : jeg har fått jobb som er god betalt og jeg og mitt barn føler oss trygge.
SA170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
BT170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AP170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AA170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
VG170518 Til disse gjerne angstbiterske og sosialt kommenterende tekstene var Chris Cornells stemme perfekt.
NL170518 Det jeg har sett av nordnorsk ungdom er at vi er frittalende, politisk, kulturelt og sosialt engasjert i aller høyeste grad.
FV170518 Henriette Marie Hansen ( 21 ) studerer sosialt arbeid ved UiA for å bli barnevernsansatt.
AP170518 » Hva MDG mener er « sosialt rettferdig », bruker ikke partiet så mye plass på å forklare.
AP170518 MDG mener vi bør « redusere det materielle forbruket til et bærekraftig og sosialt rettferdig nivå innen 2030.
DA170516 Å stå helt uten dagpenger er ikke økonomisk eller sosialt bærekraftig for noen », heter det i en pressemelding fra samarbeidspartnerne.
VG170515 Hvilke rammebetingelser må være på plass for et godt sosialt skolemiljø.
DB170514 | « Dansken » måtte gi opp fylla for å kapre kvinnen i sitt liv : - Jeg fungerte ikke sosialt uten å drikke ¶
VG170512 M&M-mammaen gjør det også klart at 15-åringene hennes har vært nødt til å ofre mye sosialt hjemme på Trofors, både i skole- og fotballsammenheng.
DA170512 Og så er det et sosialt nettverk i parsellen, vi er på hils med veldig mange.
NL170511 - Idrettslig og sosialt
NL170511 - Dette skal være både idrettslig og sosialt , det er hovedpoengene, sier Nikolai Figenschau.
DB170511 Eksempelvis er det i en lengre artikkel fra de amerikanske kriminologene Anthony Walsh og Lee Ellis fremhevet at kriminologer med venstreorienterte meninger oftere trekker frem sosialt miljø som forklaring på kriminalitet, mens høyreorienterte kriminologer er mer opptatt av individuell moral og biologi.
DA170511 - Det sies at Hanvolds TV-sendinger når 100.000 mennesker - hvorav mange sosialt og geografisk isolerte kristne.
AP170511 På toppen av dette lanserte blant andre Paris-ordfører Anne Hidalgo, som heller ikke er noen fan av Macron, en egen bevegelse som skal kjempe for et « europeisk, miljøvennlig og sosialt demokrati », ifølge kunngjøringen i Le Monde.
DB170510 Utenforskapet må motarbeides, politisk, sosialt og internasjonalt, slik at flere opplever fellesskap og inkludering, slik at den politiske retningen folk velger blir samarbeid og toleranse, ikke isolasjon og fremmedfrykt.
VG170509 Samværssabotasje er et sosialt problem. 45.000 norske barn ser ikke sine fedre en vanlig måned.
VG170509 Fedre degraderes emosjonelt, sosialt og økonomisk, når de må kjempe en langvarig og kostbar kamp i rettsapparatet for å få delta i barnas oppvekst, i tillegg til å betale bidrag.
VG170509 Debatt Samværssabotasje er et sosialt problem. 45.000 norske barn ser ikke sine fedre en vanlig måned.
DA170509 Follerås vil at det nye « Seven-Eleven»-bibliotetet skal bli et sosialt møtested på Stovner.
DA170509 Sosialt møtested ¶
DA170509 Innredningen med midtstilt langbord, båser i ulike størrelser og sofagrupper i hjørnene innbyr til sosialt samvær og aktivitet.
DA170509 Et gedigent rom med store bord som innbyr til sosialt samvær, en bar midt i og opp trappen takterrassen som garantert vil bli populær på gode dager.
BT170509 DRAKAMP : En bybane til Fyllingsdalen gjennom Fløen har store konsekvenser - sosialt , for miljøet, for kulturminner og økonomisk, skriver innsenderne.
AA170509 Prisen skal tildeles for å hedre « en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller er av stor betydning for Trondheim by ».
DN170508 - Frankrike er i krise økonomisk, sosialt og sikkerhetspolitisk.
AP170508 - Frankrike er i krise økonomisk, sosialt og sikkerhetspolitisk.
AP170508 » En kvinne uttalte seg til den franske avisen The Observers at lokalbefolkning og andre sosialt bevisste reisende synes det er veldig rart at noen vil tigge penger for å kunne reise.
AP170508 Deres forsøk på å finansiere sine turer via tigging eller av og til å selge sine feriebilder, er blitt snappet og delt på sosiale medier av flere sosialt beviste reisende og en provosert lokalbefolkning.
AA170508 - Frankrike er i krise økonomisk, sosialt og sikkerhetspolitisk.
VG170507 - Frankrike er i krise økonomisk, sosialt og sikkerhetspolitisk.
DB170507 Han må lykkes, først og fremst sosialt og økonomisk.
DA170507 Macron har også lovet franske bedrifter ekstra betalt for å ansatte unge fra de sosialt utsatte forstedene utenfor de store byene, unge som diskrimineres ut av arbeidsmarkedet.
AP170507 Beboerne får aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap, tilpassede leiligheter, aktivitetssenter og fellesrom, tilbud om middagsservering og i noen tilfeller frisør og fotpleie.
VG170506 Han vil sikre alle rett til arbeidsløshetstrygd, og gi skattefordeler som skal få sosialt utsatte inn i arbeidsmarkedet.
DB170506 I brevet som begrunner innreiseforbudet til Seagal, heter det at en slik avgjørelse tas når en person « har begått sosialt farlige handlinger som undergraver sikkerhetsinteressene til Ukraina ».
AA170506 - Vi møtes først og fremst for å rydde, men dette er også et sosialt tiltak.
AA170506 Vi ønsker at enda flere av våre studenter skal se mulighetene for å skape sin egen arbeidsplass, og at entreprenørskap også handler om sosialt entreprenørskap, å bygge kompetansebedrifter og kulturnæring.
BT170505 De som deltar på Nordiske Mediedager fortjener et sosialt og inspirerende avbrekk.
DB170504 En stor underliggende utfordring er at svært mange velgere egentlig er misfornøyde med utviklingen, i et Storbritannia som preges av økende forskjeller både sosialt og geografisk.
AA170504 I en dialog på en Facebook-gruppe om et sosialt arrangement innen breddeidretten for barn og unge 6 og 12 år stod følgende oppskrift : ¶
VG170503 I år er svært mange usikre på hvem de skal velge, og de to kandidatene vil ta Frankrike i to helt ulike retninger, både sosialt , økonomisk og internasjonalt.
VG170503 * Vil sikre alle rett til arbeidsløshetstrygd, og gi skattefordeler som skal få sosialt utsatte inn i arbeidsmarkedet. * 39 år gammel ¶
SA170503 * Fokus på arrangementet er sosialt samvær, naturopplevelser og fysisk aktivitet.
DB170503 En annen nyhet er at Microsoft Teams for utdanning kommer senere i år, som et slags sosialt nettverk for samhandling.
AA170503 Den nye prisen skal, i følge rådmannens forslag, gis til personer eller grupper med tilknytning til Trondheim for å hedre en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
VG170502 * 1 På den andre siden trengs det noen gjerdestolper i ethvert sosialt kollektiv, hvor det kan bli uforholdsmessig stor belastning på en total dersom enkelte tar uforholdsmessig mye plass over tid.
VG170502 I tillegg er han senior visepresident for samfunnskontakt og sosialt ansvar i Det Norske Veritas.
AA170502 Den nye foreslåtte tittelen hederspris foreslås å gis til « den som har gjort en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller av stor betydning for Trondheim kommune ».
BT170501 Prosessen med å være sosialt inkludert, deltakende og kunne medvirke begynner i barnehagens hverdag.
DA170431 Siden han og kameraten ikke hadde noe å gjøre på, tenkte de at det kunne være sosialt å kjøre dem.
FV170430 Dette er veldig sosialt .
FV170430 Der er det også sosialt , lagt opp til at folk skal få med seg en opplevelse.
DB170430 Noen sitter nok og lurer på hvorfor den litteraturen som først tente leserinteressen var maktkritisk, utfordrende, moralsk indignert, skrevet fram under trykket av autoriteters misbruk, sosialt og privat, politisk og psykologisk.
AP170430 Økonomi : Landet har de siste tiår gjennomgått en radikal økonomisk modernisering tuftet på inntekter fra eksport av olje, men er forblitt et sosialt konservativt samfunn.
SA170429 Dette er veldig sosialt .
SA170429 Der er det også sosialt , lagt opp til at folk skal få med seg en opplevelse.
BT170429 Dette er veldig sosialt .
BT170429 Der er det også sosialt , lagt opp til at folk skal få med seg en opplevelse.
AP170429 Dette er veldig sosialt .
AP170429 Der er det også sosialt , lagt opp til at folk skal få med seg en opplevelse.
SA170428 « Det er et viktig sosialt utjevnende tiltak og et viktig helsespørsmål all den tid fedme er et økende problem blant barn og unge.
DB170428 Ordningen vil med dette i større grad virke sosialt utjevnende.
AP170428 Økonomi : Landet har de siste tiår gjennomgått en radikal økonomisk modernisering tuftet på inntekter fra eksport av olje, men er forblitt et sosialt konservativt samfunn.
DB170427 FOR den sentrale urfordingen for idretten er hvilket sosialt arbeid den kan tilby samfunnet.
DB170427 Vi fikk endret det til et sosialt budsjett.
DB170427 - Regjeringens budsjettforslag viser behovet, sa Hareide som mener KrF i 2014 fikk endret et usosialt budsjett til et sosialt , og i 2015 fikk endret et svakt klimabudsjett til et som tar klima på alvor. - - Vi ser det i distriktspolitikken.
AP170427 Økonomi : Landet har de siste tiår gjennomgått en radikal økonomisk modernisering tuftet på inntekter fra eksport av olje, men er forblitt et sosialt konservativt samfunn.
DA170425 Macron anses som liberal både sosialt og økonomisk.
AA170425 Blant annet ble det gjort et såkalt sosialt søk, der seks personer med metalldetektor nærmest gikk manngard for å undersøke området.
BT170424 Det begrenser nemlig engasjement, faglighet, sosialt samspill og tilpassede løsninger.
SA170423 | I denne bydelen er nesten én av to uten sosialt nettverk ¶
SA170423 Både når det gjelder for eksempel lite og ingen fysisk aktivitet og manglende sosialt nettverk.
SA170423 Det har vært stas å være medlem i klubb som mer enn de fleste viser sosialt ansvar og står for noe mer enn seier og tap på banen.
FV170423 Blant annet på et populært sosialt medium i Russland.
FV170423 Allerede i 2015 dukker det opp på et populært sosialt medium i Russland.
DB170423 For det første har ikke et sosialt fenomen én enkelt årsak.
BT170423 HARD VALGKAMP : « På vei mot sosialt selvmord.
BT170423 Blant annet på et populært sosialt medium i Russland.
BT170423 Allerede i 2015 dukker det opp på et populært sosialt medium i Russland.
BT170423 Blant annet på et populært sosialt medium i Russland.
BT170423 Allerede i 2015 dukker det opp på et populært sosialt medium i Russland.
BT170423 | I denne bydelen er nesten én av to uten sosialt nettverk ¶
BT170423 Både når det gjelder for eksempel lite og ingen fysisk aktivitet og manglende sosialt nettverk.
AP170423 | I denne bydelen er nesten én av to uten sosialt nettverk ¶
AP170423 Både når det gjelder for eksempel lite og ingen fysisk aktivitet og manglende sosialt nettverk.
AP170423 Det har vært stas å være medlem i klubb som mer enn de fleste viser sosialt ansvar og står for noe mer enn seier og tap på banen.
AA170423 Det mye omtalte bildet av et kjøleskap stappfullt av euro dukker blant annet også opp på et populært sosialt medium i Russland, og bildet av iPhoner som skal illustrere hvordan rumenere i Bergen skryter av pengene sine, dukker opp som et vanlig illustrasjonsbilde flere steder i verden.
DB170422 I 2014 lanserte han Axis Stars, et sosialt nettverk som tillater fotballspillere å diskutere livsstil, forsikringer, økonomi, sponsorer og andre karriéremessige ting med likesinnede og eksperter på områdene.
DB170422 Norsk idrett er en enestående suksess som sammenhengende lykkes både med et bredt sosialt arbeid og topp sportslige prestasjoner.
DB170422 Da bør både Bjørge Stensbøl og andre kritikere slutte å svartmale en folkebevegelse som både kulturelt og sosialt egentlig står sterkere enn noen gang i det norske samfunnet. | - Det er et av de vakreste målene som er scoret på nye Wembley ¶
DB170422 ALLE medaljene fra den verdibaserte toppidretten kombinert med den langvarige suksessen i sosialt arbeid for barn og unge, betaler det norske fellesskapet stadig rausere for.
DB170422 " Det er tydelig at den eneste grunnen til at det er sosialt akseptabelt å mate ett barn etter pattedyrmetoden er at ungen er for liten til å spise grøt.
SA170421 mars hvor viktig det er at elevene møter opp på skolen : Det skaper faglig og sosialt engasjement, øker læringen og hindrer frafall.
FV170421 I den norskproduserte filmen " Fluefangeren " blir en gruppe skoleelever mer eller mindre frivillige deltakere i et sosialt eksperiment satt i gang av læreren deres.
DB170421 Det kan være fordi det er fra småskalaprodusenter eller lokalmat, det kan være vegetar eller økologisk - eller fra en produsent som har tatt et stort sosialt ansvar i alle ledd.
DB170421 Konsekvensene er utelukkende negative for samfunnet, som i så fall må bruke ressurser på sosialt renovasjonsarbeid i stedet for å avsløre skadelige kriminelle.
DA170421 I et velholdt mursteinshus ved inngangen til den sosialt utsatte bydelen « Cité Kennedy » bor italienske Ida Racciatti ( 79 ).
DA170420 Denne dagen skal Macron-tilhengerne banke på dører i fem sosialt utsatte deler av bydelen.
DA170420 Ventilene har allerede et eksisterende kundegrunnlag, og ser nå fram til å tilby kurs og konferanser til kommuner og bedrifter som ønsker å bidra til sosialt arbeid ved å velge Viste strandhotell.
DA170420 Totalt sett har sykepleirutdanningen flest primærsøkere totalt ( 940 ), etterfulgt av bachelor i i sosialt arbeid ( 398 ), bachelor i økonomi og administrasjon ( 392 ), bachelor i barnevern ( 281 ) og bachelor i rettsvitenskap ( 216 ).
DA170420 Blant studiene fra Samordna opptak som har flest søkere per studieplass, finner vi femårig økonomi og administrasjon ( 5,8 primærsøkere per studieplass ), årsstudium i kunst og håndverk ( 5,5 ), bachelor i hotelledelse ( 5,0 ), bachelor i sosialt arbeid ( 5,0 ) og årsstudium i kroppsøving ( 4,8 ).
BT170420 Vi har et næringsfiendtlig byråd i Bergen, som gjør oss til ufrivillige deltakere på et sosialt eksperiment, sier Dag Aldal, som leder ClampOn, en oljeservice- og teknologibedrift som har holdt til på Laksevåg siden starten i 1994.
BT170420 De er luta lei rushtidsavgiften « som slår sosialt feil ut », men det stopper ikke der.
BT170420 Høyrerepresentantenes retorikk virker til å late som at tigging først og fremst ses på som et ordensproblem fremfor at deres fattigdom og nød blir problematisert som et sosialt problem.
DB170419 « Finn.no fortoner seg som et sosialt nettverk fra tidlig 2000-tall » ¶
SA170418 Mennesket er sosialt .
SA170418 De må gjennom jungelen for å bli sosialt kompetente, tror de.
SA170418 Sosialt kompetente.
BT170418 Utviklingen av profesjonell dømmekraft, evne til å se en sak fra flere perspektiv er avgjørende, nettopp fordi man som barnehagelærer vil møte barn og foreldre med svært ulik bakgrunn, kulturelt og sosialt , der ulike verdier, normer og forventninger gjør seg gjeldende.
DB170417 Jared Kushner og Ivanka Trump er om ikke annet - som New Yorkere flest - nokså sosialt liberale.
BT170416 De mest framtredende trekkene blant de som har normale intellektuelle evner er vansker med å forstå andre mennesker, og med deltakelse i gjensidig sosialt samspill.
BT170416 Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som omfatter vansker med gjensidig sosialt samspill, og kjennetegnes ved repeterende atferd og vansker med kommunikasjon.
DN170415 - Det er vanskelig å fatte hvor dyp denne krisen er både sosialt og økonomisk.
AA170414 - Det blir mye sosialt samvær, juging, skryting, litt gym og sjekking av utstyr, sier Yttereng.
VG170413 Vi har en nærings- og finanspolitikk som Høyre tidsvis misunner oss, og et sosialt engasjement som venstresiden har problemer med å « matche », sier Breivik.
DB170413 Det er veldig sosialt og gøy, fortsetter Joachim, som forteller at det er fjerde eller femte gangen han drar til Strømstad i påska.
AP170413 Medieviter Elisabeth Staksrud påpeker at barn og unge som ikke har tilgang på sosiale medier, ofte blir sosialt utestengt.
AP170413 Han ble aldri invitert med når noe skjedde i fritiden - han var som et sosialt spøkelse.
AP170413 - Andre har så lite sosialt nettverk at vi ser at det er viktig at de har mye tilgang, noen kan også trenge internettkontakt med venner og familie som befinner seg i andre tidssoner, forteller hun.
DB170412 ¶ Skatt på eiendom er sosialt , smart og effektivt.
DB170412 Det klinger ikke like godt hos skattekritiske Frp-velgere, men hvis sosialt , rimelig, og effektivt er det egentlige målet, bør skatten bestå.
DB170412 Det er verken sosialt eller rimelig, ettersom det vil ramme fattige hardere enn rike.
AA170412 Hun er diktet inn i kvinneskikkelser vi ellers møter i evangeliene, som prostituert, marginalisert sosialt og religiøst.
DN170411 - Det er mer sosialt å være her enn å gå på ski eller slå rot i sofaen, sier pressesjef Simon Eriksen Valvik om datatreffet The Gathering i Vikingskipet på Hamar.
DB170411 - Det er klart at når man lever et uoffisielt liv uten mulighet til å ta lovlig arbeid, få bolig eller ha et sosialt nettverk, så øker sikkert risikoen for at man kan begå kriminelle handlinger, sier Stang.
DB170411 Mangel på reformer og korrupsjon sammen med en befolkningseksplosjon har ført disse landene ut i et sosialt og politisk uføre.
BT170411 I tillegg viser studier at eiendomsskatt kan virke utjevnende, der store økonomiske ulikheter er et sosialt problem.
AA170411 - Det er klart at når man lever et uoffisielt liv uten mulighet til å ta lovlig arbeid, få bolig eller ha et sosialt nettverk, så øker sikkert risikoen for at man kan begå kriminelle handlinger, sier Stang.
VG170410 Fondets vektlegging av åpen forretningsførsel, sosialt ansvar og likebehandling av aksjonærer er med på å gjøre det globale næringslivet sunnere og bedre.
SA170410 For oss var det positivt å se at norske kjeder tar et sosialt og miljømessig ansvar som strekker seg lenger enn bare å kjøpe produkter.
AP170410 Det er det ikke, det er et sosialt spørsmål, sier han energisk.
SA170409 Rustam Akhmedov skriver på sosialt medium at han ikke er gjerningsmannen og ikke er arrestert for terrorangrepet i Sverige.
DB170409 Innholdet han selv har publisert på Facebook og likes'ene peker i flere retninger i forhold til sosialt og religiøst ståsted.
DA170409 Det er sosialt .
DA170409 - Det er kjekt og sosialt å være på LAN, sier kompisene.
SA170408 Nygård-Hansen har stor sans for elementer der du blir belønnet for hvordan du bruker et sosialt nettverk eller spill.
SA170408 Jeg vil heller se ungdom være aktive i et sosialt nettverk hvor de skaper, formidler og kommuniserer med hverandre, fremfor at de ligger passive i sofaen foran en lineær TV-skjerm.
DA170408 Det er blitt et veldig godt sosialt miljø her, sier Kristoffersen.
DA170408 Sosialt
BT170408 HENGT UT : Rustam Akhmedov skriver på sosialt medium at han ikke er gjerningsmannen og ikke er arrestert for terrorangrepet i Sverige.
AP170408 Rustam Akhmedov skriver på sosialt medium at han ikke er gjerningsmannen og ikke er arrestert for terrorangrepet i Sverige.
AP170408 Arbeid er meningsfullt og sosialt , men omkostningene og hindringene kan oppleves større enn gevinsten.
AP170408 Nygård-Hansen har stor sans for elementer der du blir belønnet for hvordan du bruker et sosialt nettverk eller spill.
AP170408 Jeg vil heller se ungdom være aktive i et sosialt nettverk hvor de skaper, formidler og kommuniserer med hverandre, fremfor at de ligger passive i sofaen foran en lineær TV-skjerm.
SA170407 De trives der også, men Linda peker på at det er mer sosialt å være på campingplassen.
AP170407 De trives der også, men Linda peker på at det er mer sosialt å være på campingplassen.
DA170406 - Det er mer sosialt å ha hund enn å sykle, det bør også veie tungt, sier Iben, litt humoristisk og litt alvorlig.
BT170406 Der er behandlerne ikke bare opptatt av å « fjerne sykdommen », men vil bygge opp og styrke de friske sidene til pasienten, blant annet ved hjelp av bofellesskap og kunstnerisk og fysisk utfoldelse i et sosialt fellesskap.
AA170406 Medvirkning i byutvikling med lokalt engasjement gir et godt sosialt miljø der fellesskap kan vokse fram.
DB170405 Andre store innbrudd inkluderer 112 millioner Badoo-konti ( dating-nettsted ), 93 millioner fra VKontakte ( sosialt nettverk ), 68 millioner Dropbox-konti og 65 millioner Tumblr-konti for å nevne noen.
DA170405 Flink med tall og regnskap, mindre kompetent sosialt .
DA170404 Vi må framover tilrettelegge for innovasjon i offentlig sektor, og sosialt entreprenørskap er en del av denne utviklingen.
DA170331 Den vente-og-se-holdningen som preger deler av Skole-Norge påfører elever som sliter i fag daglige nederlag med den store belastningen det gir både sosialt og for elevens lærelyst.
DB170330 Sosialt samspill mellom kolleger.
AP170330 - Øking av avgifter rammer veldig skjevt sosialt .
AA170330 Blant dem finner vi sosialt inkompetente samen Jan Olsen, som Nilson har gestaltet i 150 forskjellige sketsjer.
SA170329 Det er på tide å minne om hvor viktig tilstedeværelse på skolen er for engasjement både faglig og sosialt i skolen.
BT170329 « Når unge mennesker møter innhold på sosiale medier de oppfatter som respektløst, kan det generere betydelig sosialt press til å gjengjelde i det virkelige liv », skriver de engelske forskerne i rapporten.
BT170329 Skaper betydelig sosialt press ¶
SA170328 Det samme kunne blitt sagt om det at folk trenger et godt sosialt liv, kontakt med familien sin, noe meningsfylt å gjøre i hverdagen og et godt seksualliv.
AP170328 » Skaper betydelig sosialt press ¶
AP170328 « Når unge mennesker møter innhold på sosiale medier de oppfatter som respektløst, kan det generere betydelig sosialt press til å gjengjelde i det virkelige liv », skriver de engelske forskerne i rapporten.
AP170328 » Skaper betydelig sosialt press ¶
AP170328 « Når unge mennesker møter innhold på sosiale medier de oppfatter som respektløst, kan det generere betydelig sosialt press til å gjengjelde i det virkelige liv », skriver de engelske forskerne i rapporten.
DB170327 Det er snakk om et særdeles sosialt delemåltid, der du vil treffe på dansker i alle aldre.
DB170327 Sosialt delemåltid ¶
DA170327 Og forsøket på å få OL til Norge skapte dype kløfter i norsk idrett, både geografisk og sosialt .
DA170327 Ikke desto mindre fant han tida inne for et sosialt eksperiment.
BT170327 SAMLINGSSTED : Styreleder Helge Herland ved Døvesenteret i Kalfaret, som er sosialt samlingssted for døve og hørselshemmede i Bergen og Hordaland.
AP170327 Navalnyj avslørte at disse luksuseiendommene kontrolleres av veldedighetsstiftelser med navn som « Gavefondet » og « Fondet for sosialt viktige myndighetsprosjekter ».
AP170326 Luksuseiendommene kontrolleres av veledighetsstiftelser med oppfinnsomme navn som « Gavefondet » og « Fondet for sosialt viktige myndighetsprosjekter », og har mottatt over 10 milliarder kroner i form av gaver fra Russlands rikeste oligarker og billige kreditter fra statlige russiske banker.
DA170325 - Norge er bygd opp etter en sosialt rettferdig skattepolitikk, og det bør vi fortsette med.
VG170324 Og så må du ta sosialt ansvar, jeg var på lag med Bent Høie, så jeg ga han drikke og skrøt av dressen hans.
DB170324 Programmet, som hadde premiere i juli 2016, var et sosialt eksperiment som gikk ut på å sende 23 fremmede ut på Ardnamurchan-halvøya på vestkysten av Skottland.
DB170324 - Appellen med « Eden » er at det faktisk er et sosialt eksperiment.
DB170324 Privatfly, reiser verden rundt og et sosialt miljø som inneholder flere dollarmilliardærer er dagligdags for 24-åringen.
DB170324 For der Jetcarrier er et selskap som står for vidersendingen, er Shippn mer laget som et sosialt nettverk, der hvem som helst kan søke om å bli en såkalt host, som fungerer som en mellommann for sendingen.
AP170324 Begrenset sosialt liv ¶ 23-åringen hadde svært begrenset sosialt liv utenom aktivitetene på sosiale medier, forklarte han.
AP170324 Begrenset sosialt liv ¶ 23-åringen hadde svært begrenset sosialt liv utenom aktivitetene på sosiale medier, forklarte han.
AA170324 23-åringen hadde svært begrenset sosialt liv utenom aktivitetene på sosiale medier, forklarte han.
DB170323 Særlig fordi norsk idrett på tross av et medieskapt bilde av kaos, egentlig er inne i en gullalder med godt fungerende sosialt bevisste lokalklubber, medlemsvekst, flotte internasjonale resultater, ryddig økonomi og en stadig sterkere kulturell innflytelse i storsamfunnet ¶
DB170323 Både Tvedt og Andersen er sterkt forankret i idrett som folkebevegelse der det viktigste er å bruke sportens kraft som et sosialt verktøy for et inkluderende norsk samfunn.
DB170323 Mannen sier på den annen side at det slett ikke er merkelig at jurymedlemmene ønsket å omgås sosialt etter den lange og intense rettssaken.
BT170323 Arbeidsmiljøet var svært sosialt .
VG170322 Tidligere nevnte professor Dagnes har selv forklart hvordan en komiker hun selv hadde sansen for, ble fryst ut sosialt etter å ha uttrykt sympatier for Bush etter 11. september-terroren.
SA170322 Det er veldig mange herlige typer i laget, og jeg trives både sosialt og sportslig.
DB170322 At vi ikke kan gi sosialt fellesskap og gode venner på resept. bør ikke forhindre oss fra å tenke klokere om hvordan vi organiserer samfunnet med sikte på å fremme fellesskap og tilhørighet.
DA170322 Deltakelse i arbeidslivet gir innhold i hverdagen, sosialt nettverk og inntekt.
DB170321 - De ønsker å dra landet inn i sosialt og økonomisk kaos, sa Fillon til Le Pen.
VG170320 Else : Hun er veldig flink til å inkludere meg når jeg er sosialt ukomfortabel.
DA170320 I henhold til forskriftene der, skal det gis fritak for eiendomsskatt til « eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livsyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst ( og ) idrett (... ) ».
DA170319 - Dette er mennesker som er i en epoke av livet med mange tapsopplevelser, sosialt , fysisk og psykisk, et eventuelt rusproblem kan lett kamufleres av andre somatiske plager.
DB170318 - Det er jo lange ventelister for parsellhager i Oslo, folk står der og jobber i timevis, det veldig sosialt og hyggelig, konstaterer byutviklingsbyråden overfor Finansavisen.
DA170317 Der har partiet sine kjernevelgere ; de sosialt liberale godt utdannede urbane innbyggerne.
VG170316 På tide vi slår tilbake for et sosialt , tolerant og grønt Europa. », skriver Solheim på Twitter.
BT170316 Engangsplast vil brukes i begrenset omfang, og det vil være like sosialt uakseptabelt å bruke engangsprodukter i plast som det nå er å røyke innendørs med barn til stede.
BT170316 Engangsplast vil brukes i begrenset omfang, og det vil være like sosialt uakseptabelt å bruke engangsprodukter i plast som det nå er å røyke innendørs med barn til stede.
AP170316 Tiltak som løfter ungdom - både sosialt , kunnskapsbasert og økonomisk.
AA170316 Det er på tide at vi slår tilbake og kjemper for et sosialt , tolerant og grønt Europa, tvitrer han.
SA170315 - De har sittet i en liberalkonservativ regjering og vært med på en politikk som har skapt økte forskjeller og rammet veldig skjevt sosialt .
SA170315 I tillegg vil vi engasjere et praktisk - sosialt fellesskap med ressursperson både i og utenfor klubben som skal følge dem opp, sier Johansen til iTromsø.
DA170315 - De har sittet i en liberalkonservativ regjering og vært med på en politikk som har skapt økte forskjeller og rammet veldig skjevt sosialt .
AP170315 I tillegg vil vi engasjere et praktisk - sosialt fellesskap med ressursperson både i og utenfor klubben som skal følge dem opp, sier Johansen til iTromsø.
AA170315 - De har sittet i en liberalkonservativ regjering og vært med på en politikk som har skapt økte forskjeller og rammet veldig skjevt sosialt .
SA170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
SA170314 « Mina Klasson viser til at selvtillit og selvbilde taper når skolen blir smal sosialt sett.
SA170314 Mina viser til at selvtillit og selvbilde taper når skolen blir smal sosialt sett.
SA170314 Ja, hvis klassen er « sosialt og faglig håndterbar » som det heter i læreplanen.
FV170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
DB170314 Hun har siden debuten ved Oslo Nye i 1997 levd av å stå på scenen, noe som anses som et svært sosialt yrke.
DA170314 Mange innbyggere her er høyt utdannede, sosialt liberale og samfunnsbevisste, som de typiske velgerne til partiet.
BT170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
AP170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
AA170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
VG170313 Fra å komme alene fra Afrikas horn til Norge har han lært seg norsk og blitt godt kulturelt og sosialt integrert her i landet. » står det.
SA170312 I tilfeller som dette blir de ikke bare krenket som person, i tillegg rammes de både sosialt og økonomisk.
VG170310 » « Du må være sosialt tilbakestående om du tar det seriøst ».
AP170310 Jan Fredrik Karlsen vokste opp med « to ekstremt unge, hippieglade foreldre som elsket musikk og sosialt samvær ».
AA170310 Sør-Korea er fortsatt et dypt splittet land, både politisk og sosialt .
DB170309 Regjeringen har funnet et tungvint måte å øke bensinprisene på, som ikke er sosialt rettferdig, og som kan bidra til å brenne regnskog i samme slengen.
VG170308 Han beskrives som arbeidsledig og sosialt tilbaketrukket.
VG170308 Solberg peker på at mange unge i Norge lever under et tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måter, med bruk av både oppsyn, trusler og tvang.
DB170308 Han beskrives som arbeidsledig og sosialt tilbaketrukket.
DB170308 Solberg peker på at mange unge i Norge lever under et tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måter, med bruk av både oppsyn, trusler og tvang.
BT170308 Jeg synes vi er sosialt og kulturelt likestilt, men på den økonomiske fronten mangler vi fortsatt lik lønn for likt arbeid.
BT170308 Patriarkalske familieverdier, hvor kvinners makt svekkes både økonomisk, juridisk og sosialt er en sentral del av denne politikken.
AP170308 Slik er innendørsbassenget i Moskva-villaen som tilhører den veldedige stiftelsen « Fondet for sosialt viktige myndighetsprosjekter ».
AP170308 Vingården for 80 millioner kroner i Toscana ble kjøpt i 2012, av et kypriotisk selskap som kontrolleres av personer som jobber for stiftelsen « Fondet for sosialt viktige myndighetsprosjekter ».
AP170308 Slik er innendørsbassenget i Moskva-villaen som tilhører den veldedige stiftelsen « Fondet for sosialt viktige myndighetsprosjekter ».
AP170308 Luksuseiendommene som Medvedev disponerer, er eid av veldedighetsstiftelser med oppfinnsomme navn som « Gavefondet », « Fondet for sosialt viktige myndighetsprosjekter » og « Fondet for bevaring av kulturell og historisk arv ».
AP170308 Solberg peker på at mange unge i Norge lever under et tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måter, med bruk av både oppsyn, trusler og tvang.
AP170308 Solberg peker på at mange unge i Norge lever under et tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måter, med bruk av både oppsyn, trusler og tvang.
AA170308 Han beskrives som arbeidsledig og sosialt tilbaketrukket.
AA170308 Blant annet for likelønn og mot diskriminering av kvinner både i arbeidslivet og sosialt .
AA170308 Der ble hans entusiasme på vegne av både bredde- og toppidretten trukket frem, det ble påpekt at han bidro med stor faglig tyngde og at hans blide og omgjengelige vesen tilførte skiavdelingen et svært godt sosialt samhold.
AA170308 Solberg peker på at mange unge i Norge lever under et tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måter, med bruk av både oppsyn, trusler og tvang.
DA170307 Dager preget av gråt, skolevegring, vondt i magen, vondt i hodet og mangel på mestring både faglig og sosialt , gjorde at jentas utvikling stoppet opp.
VG170306 Ser man forbi tidenes mest misvisende benevnelse er det absolutt positive sider ved deling og gjenbruk, både miljømessig og sosialt .
DA170306 Datteren min blomstrer sosialt , og mestringsfølelsen er på oppadgående.
DA170306 - Det er åpenbart at hun ikke får det til verken sosialt eller faglig i timen.
BT170306 Når BUFDIR hevder at forskningen er motstridende bruker de resultater fra forskning på marginaliserte og sosialt belastede familier for å belegge at noe forskning indikerer at barn med delt bosted kommer dårligere ut.
AA170306 Samtidig viser en undersøkelse at hele sju av ti unge under 30 år mener det er sosialt akseptert å ikke bruke bilbelte i buss, men utviklingen i bilbeltebruk i denne aldersgruppen er også på vei opp. ( ©NTB ) ¶
VG170304 Hverken politisk, økonomisk eller sosialt er Colombia et land som trekker i samme retning.
AA170304 - Jeg velger aktiviteter som gjør at jeg får mye sosialt i prosjektene.
VG170302 Også lanf hvor homoseksualitet ikke er sosialt akseptert eller til og med ulovlig, skriver Daily Mail i sin omtale av denne saken. | 14.000 flyktet fra Mosul på en dag ¶
DB170302 Han er ifølge seg selv et sosialt dyr, og har ikke noe imot å skrive autografer når han er på en snarvisitt hjemme i Castellammare.
DA170302 Gi heller penger til organisasjoner som støtter familie og utdanningstilbud, og benytt restauranter, hoteller og etablissementer som tar sosialt ansvar. 4.
VG170301 » I 2017 er det ikke bare sosialt akseptabelt å være flink - det er sosialt påkrevd.
VG170301 » I 2017 er det ikke bare sosialt akseptabelt å være flink - det er sosialt påkrevd.
VG170301 Mennesket er et sosialt vesen, som alltid vil søke utover, mot andre, det er både naturlig og godt.
FV170301 Utad har hun vist betydelig engasjement for sosialt ansvar i forretningsdrift.
DN170301 Tina Bru, Stortingesrepresentant fra Rogaland for Høyre, ønsker å erstatte barnetrygden med noe mer sosialt .
DB170301 » Retten mener at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 Breivik hadde også den gang lange perioder med nokså begrenset med sosialt samvær », skriver retten.
DB170301 Lagmannsretten mener nemlig at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 Lagmannsretten mener at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 Breivik hadde også den gang lange perioder med nokså begrenset med sosialt samvær ».
DB170301 I flere tiår har familien slitt voldsomt både økonomisk og sosialt , der han i starten opplevde å få null støtte fra det kommunale støtteapparatet.
AP170301 Dommerne påpeker at Kriminalomsorgen har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for mangelen på sosialt fellesskap med andre innsatte for Behring Breivik.
AP170301 Dommerne påpeker at Kriminalomsorgen har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for mangelen på sosialt fellesskap med andre innsatte for Behring Breivik.
DB170228 Med så mye snakk om sosiale forhold fra helsedirektøren, andre toppbyråkrater og politikerne blir jeg sjokkert over mangelen på å trekke fram bruk av sosionomenes kompetanse i sosialt arbeid.
VG170227 Hvilke rammebetingelser må være på plass for et godt sosialt skolemiljø ?
DB170227 Sammen har de i begeistring og fagkunnskap plukket bilder gjennom 150 år som sosialt , kulturelt og ikke minst gjennom arkitektur og industri forteller Akerselvas historie.
DA170227 - Der stadig mer av omsetningen og verdiskapingen blir knyttet til færre arbeidsplasser, må staten ha et sosialt sikkerhetsnett, mener Hansson.
DA170225 Det å nærme seg 62-årsalder kan være et slikt sosialt forhold, svarer Stoltenberg.
FV170224 Det førte til at jeg noen ganger ble utenfor sosialt .
DB170224 Trumps oppheving har møtt stor motstand fra LHBT-aktivister i USA, og vil trolig føre til økt spenning mellom sosialt konservative og progressive i USA.
DA170224 Det treffer dessuten veldig skeivt sosialt , og er en gavepakke til de som bruker mest på oppussing hjemme.
SA170223 Elevundersøkelser har siden 1994 vist at mellom 20 - 25 prosent av elevene trives sosialt på skolen, men ikke er skikkelig integrert i de faglige læringsaktivitetene.
SA170223 Dette betyr en opplæring hvor den enkelte elev får utviklet sine sterke sider både sosialt og faglig.
SA170223 Det førte til at jeg noen ganger ble utenfor sosialt .
SA170223 Du må også ofre litt sosialt med tanke på restitusjon og annet.
BT170223 Det førte til at jeg noen ganger ble utenfor sosialt .
BT170223 Du må også ofre litt sosialt med tanke på restitusjon og annet.
AP170223 Det førte til at jeg noen ganger ble utenfor sosialt .
AP170223 Du må også ofre litt sosialt med tanke på restitusjon og annet.
SA170221 Dette er det høyeste tallet i Europa og er et gigantisk sosialt eksperiment vi så vidt har begynt å se virkningene av.
DB170221 - Så hvis jeg nå legger fram masse tekstmeldinger mellom dere, så gjelder det bare sosialt ? spør aktor Lars Erik Alfheim, noe vaktmesteren svarer bekreftende på.
AA170221 Det er også sosialt , og jeg liker godt å slå av en prat når jeg sitter på bussen.
SA170220 Slik vi ser det, dreier det seg uansett om en form for nødverge, fordi dette dreier seg om medmennesker behov for mat, beskyttelse mot vær og vind, helsehjelp og behovet for sosialt fellesskap.
DB170220 Mulighetene for å gjøre reell forskjell politisk og sosialt er store.
AA170220 - I det anbudet som har gått ut er det ikke tatt hensyn til Fylkestingets vedtak om at også bussjåfører skal ha et sosialt liv på jobben og treffe sine kolleger. 30. mars går anbudsfristen ut, derfor er det viktig å markere hva vi mener nå, sa Berg.
AA170220 - I det anbudet som har gått ut er det ikke tatt hensyn til Fylkestingets vedtak om at også bussjåfører skal ha et sosialt liv på jobben og treffe sine kolleger. 30. mars går anbudsfristen ut, derfor er det viktig å markere hva vi mener nå, sa Berg.
AA170220 - Hvis de som kommer etter meg skal overleve i dette yrket, må de få muligheten til å ha et sosialt liv.
BT170218 I tillegg til å være en konkurranse er det svært sosialt og kjekt for både barn og foreldre, sier Birkelund.
AA170218 Bruk flere bilder som sier at du er en sosialt oppegående person som liker å ha det morsomt sammen med venner.
DB170217 - Mammuten var ikke bare et sett av gener, det var også et sosialt dyr, akkurat som den asiatiske elefanten er.
DB170217 Dette inkluderer nytt sosialt tankegods, innovasjonsstøtte, bevisstgjøring av innbyggere, kartlegging av ressurser, og etablering av nettverk.
BT170217 Byrådet presiserer selv i sak om innføring av høye beredskapstakster på dager med for høy luftforurensing, at tiltaket vil slå ut spesielt skjevt sosialt sett.
AP170217 I det brevet skrev han at det sosiale nettverket « var bygd for å gjennomføre et sosialt oppdrag - å gjøre verden mer åpen og sammenhengende ».
AP170217 Prosjektet har hatt stor verdi for mange mennesker, enten det er kulturelt eller sosialt .
AP170217 Prosjektet har hatt stor verdi for mange mennesker, enten det er kulturelt eller sosialt .
VG170216 Etter hans død i 2013 derimot, har det gått fort nedover økonomisk, sosialt , og politisk.
DB170216 - Det betyr at hun eventuelt får én eller to samlinger mer sammen med laget, som er viktig for Therese både sosialt og treningsmessig, sa Ernst til Dagbladet i går.
DN170215 Bedre helse, mindre belastende arbeid og - i mange land - et sosialt sikkerhetsnett kommer i tillegg.
DB170215 - Det betyr at hun eventuelt får én eller to samlinger mer sammen med laget, som er viktig for Therese både sosialt og treningsmessig, forteller Jørn Ernst til Dagbladet.
DB170215 De var sosialt aktive i bygda til inntil ett års tid siden - da drapsofferet flyttet inn.
AA170215 Utdanninger innenfor sosialt arbeid har et stort innslag av samfunnsvitenskap i sine studieplaner, og vi ser her gode muligheter til videreutvikling av faglig samarbeid mellom samfunnsvitenskapelige disiplinfag og profesjonsutdanninger.
DN170214 Sammen med Steve Mellbye-Stølen ( 37 ), og med penger fra både komikere og erfarne næringslivsaktører, forsøker han å gjøre det enklere og mer sosialt å spare.
DB170214 I det sosialt konservative samfunnet skjønte Kim Jong-il at det seg neppe ville ta seg bra ut at nasjonens kronprins hadde innledet et forhold til en kvinne av en slik rang.
AP170214 oppleve et sosialt press for å hjelpe ved å bære frem barn for en venninne eller søster som sterkt ønsker et barn.
AP170214 oppleve et sosialt press for å hjelpe ved å bære frem barn for en venninne eller søster som sterkt ønsker et barn.
DA170213 Brexit ¶ - « Trainspotting » hadde et veldig distinkt sosialt og politisk bakteppe, og veldig mye har skjedd siden, ikke bare i Skottland.
DA170213 - Jeg vil realisere mest mulig av Høyres politikk, både for dem som er sosialt utsatt og for vanlige folk som jobber og står på, og som ikke vil at staten skal styre for mye i hverdagen deres, sier Tetzschner.
AA170213 Som pasient oppdager en gradvis at en er kommet inn i et komplisert fysisk og sosialt system ; skilt, nye rom, kleskoder : hvitt, blått og grønt.
DB170212 - Det betyr at hun eventuelt får én eller to samlinger mer sammen med laget, som er viktig for Therese både sosialt og treningsmessig, forteller Jørn Ernst til Dagbladet.
DB170212 - Høyt utdannet, har et stort sosialt engasjement, er en engasjert mor, stilfull og opptatt av å leve sunt.
DA170212 Realiteten er at Oslo aldri har hatt en mer miljøvennlig, rettferdig og sosialt utjevnende samferdselspolitikk enn nå.
DA170212 MDG SVARER SLASKEN : Oslo aldri har hatt en mer miljøvennlig, rettferdig og sosialt utjevnende samferdselspolitikk enn nå.
DA170212 Når kongen dro i strid, fikk dronningene sosialt kjønn som mann og kunne regjere for sine ektemenn.
DA170212 Du vet, mennesket er et sosialt dyr.
AA170212 Men også et bredere miljømessig og sosialt samspill.
VG170211 Ashley beskriver Livelyhood som et « sosialt og etisk bevisst fritidsklær-selskap ».
BT170211 Dette er damer som har sosialt samvær kombinert med fysisk aktivitet.
AP170211 Dessuten er de en viktig del av miljøet her og bidrar mye sosialt , påpeker Mehlum.
VG170210 « Typen » hennes er den litt sosialt kleine fyren som ser ut som om han driver med dop uten at han egentlig driver med dop.
DA170210 Macron anses som liberal både sosialt og økonomisk.
DA170210 Både fordi hun kan bruke hendene, og fordi det er sosialt og kjekt.
AA170210 For å lykkes med det må vi ha et arbeidsliv som verdsetter mangfold, og som muliggjør yrkesdeltakelse også for dem som ikke har en fullverdig arbeidsevne fysisk, psykisk og sosialt .
VG170208 Filmen skildrer tre definerende epoker i livet til Chiron, som går fra et sosialt utstøtt barn til innesluttet ungdom, for så å bli en broket alfahann som lider konsekvensene av et liv i fortrengelse.
FV170208 Fra å være et rent sosialt nettverk har Facebook etter hvert beveget seg inn i nye markeder, blant annet virtuell virkelighet.
AP170208 Fra å være et rent sosialt nettverk har Facebook etter hvert beveget seg inn i nye markeder, blant annet virtuell virkelighet.
FV170207 KrF-politiker og SLT-koordinator Raymond Bærø er frikjent for å ha blandet rollen som kommunalt ansatt med sin private virksomhet innen barnevern og sosialt arbeid.
AA170207 Der har vi en felles referanseramme som er tråder en kan nøste videre på når vi har sosialt lag med familie, naboer og slektninger.
SA170206 Jeg vil lære mer om livet og om meg selv gjennom et sosialt liv og aktiviteter.
DB170205 Hans erfaring etter å ha jobbet med appen Kudos, et trygt, sosialt medium laget spesielt for barn, er at barn helst vil være på de samme sosiale nettverkene som eldre søsken, foreldre og andre i familien.
AP170205 Hun nevner utdanning for å mestre omstillingene og et sosialt sikkerhetsnett som eksempler på deler av en omstillingsvennlig politikk.
AP170205 Vi er heldige som kan bry oss om en liten, ussel like på et sosialt medium, og jeg får sikkert litt tyn for å skrive en kommentar på nettopp dette.
DB170204 En viktig forløper var LO og Arbeiderpartiets fellesprogram for et bedre arbeidsmiljø fra 1973, som reiste krav om « at en innenfor et godt sosialt fellesskap får muligheter til et skapende og meningsfullt arbeid ».
AP170204 De viser at spillteknologi oppleves mer motiverende for pasientene, er mer sosialt , og har også en god effekt på behandlingen sammenlignet med tradisjonell behandling.
VG170202 FFI-forsker Bukkvoll mener en fullskala invasjon er lite sannsynlig, men han ser ikke bort fra en annen form for russisk innblanding, for eksempel i form av en stimulering til sosialt opprør i det ukrainske samfunnet.
AA170202 Jeg kan umulig være alene om at det er noe som skurrer, når folk dreper dyr fordi det er gøy og sosialt å gjøre på fritiden.
AP170201 I tillegg bidrar storfamilien og slekt som sosialt nettverk til mer selvtillit og psykisk motstandskraft.
SA170130 Husk at de fleste talenter kommer fra breddeklubbene, og her drives det både sosialt og med gode treningsforhold.
SA170130 Husk at de fleste talenter kommer fra breddeklubbene, og her drives det både sosialt og med gode treningsforhold.
AP170130 På den andre siden beskriver flere også miljøet som et sosialt fellesskap.
AP170130 På den andre siden beskriver flere også miljøet som et sosialt fellesskap.
DB170129 De er sosialt isolert, snakker ikke språket og har i praksis få muligheter til å komme seg ut av ekteskapet.
SA170126 Tiltakene skulle virke sosialt utjevnende.
BT170126 Gjennom LAR ( Legemiddelassistert rehabilitering ) får brukerne bedre helse, oppfølging slik at de ikke lenger går på gaten, en mulighet for arbeidsaktivitet og et mer anstendig sosialt liv.
DB170125 Ken Loachs uttalte hensikt med « Jeg, Daniel Blake » er å illustrere den stadig skjørere grensen mellom et vanlig lønnsmottakerliv og den totale undergangen, takket være et sosialt system som er skapt for å få klientene til å gi opp å kreve hjelp.
DB170125 Den sosialt bevisste Ken Loach ble tidvis uglesett som altfor politisk radikal i Thatcher-epoken ; flere av filmene hans ble boikottet, sensurert eller kansellert på 1980-tallet - men etter hvert også høyt skattet og premiert.
DB170125 Vi henger sammen, både genetisk, psykisk, sosialt , økonomisk og på alle andre måter.
AP170125 Dick Houtman, sosiologiprofessor ved Leuven-universitetet, fremholder at det fortsatt er sosialt tabubelagt å stemme på PVV.
AP170125 Dick Houtman, sosiologiprofessor ved Leuven-universitetet, fremholder at det fortsatt er sosialt tabubelagt å stemme på PVV.
AP170124 De er oftest tatt med på teater av kona, og ser på hele kvelden som et sosialt fenomen.
DB170123 Hester er svært sosiale dyr, og denne hesten har sikkert hatt et sterkt sosialt bånd til eieren, sier professor i etologi Bjarne O.
VG170122 Statistisk sett er det en sammenheng mellom å være sosialt aktiv og å leve et godt liv, forteller Grinde.
SA170121 Det er som om Trump har investert så mye av seg selv for å utvikle og foredle sin sosialt dominerende rolle, at han ikke har noe igjen til å skape en meningsfull historie om sitt eget liv, eller for nasjonen.
SA170121 Bush og Bill Clinton ( og Theodore Roosevelt, som topper presidenten-listen i utadvendthet ), spiller Trump sin rolle på en utadvendt, sprudlende og sosialt dominerende måte.
SA170121 Det er som om Trump har investert så mye av seg selv for å utvikle og foredle sin sosialt dominerende rolle, at han ikke har noe igjen til å skape en meningsfull historie om sitt eget liv, eller for nasjonen.
SA170121 Bush og Bill Clinton ( og Theodore Roosevelt, som topper presidenten-listen i utadvendthet ), spiller Trump sin rolle på en utadvendt, sprudlende og sosialt dominerende måte.
DB170121 Han var homofil og slik sett en outsider, og han var sosialt engasjert.
BT170121 Jeg sitter fast og klarer verken å arbeide eller fungere sosialt på normalt vis.
SA170120 Den fungerer som et viktig sosialt lim i bydelen og bidrar til at folk flytter til og ikke fra bydelen.
DB170120 Han er en liberal reformist i økonomien, men sosialt klart på venstresida og en glødende tilhenger av EU.
DB170120 Språkprofessoren mener nynorsk er viktig av flere grunner, og synes det er trist at det etter hans skjønn er blitt sosialt akseptabelt å mobbe skriftspråket.
DN170119 Moren mener roboten fungerer strålende og bidrar til at datteren henger med sosialt .
DN170119 Moren mener roboten fungerer strålende og bidrar til at datteren henger med sosialt .
SA170117 Flere internasjonale forskningsstudier peker på at barn som har gått i barnehager av høy kvalitet, klarer seg bedre i skolen, både sosialt og faglig, og at barnehagen har positiv effekt på barns livskvalitet i voksen alder.
VG170116 Les også : Erna Solbergs digitale strategi : Hver tredje arbeidsplass i fare ¶ Sosialt toppmøte ¶
VG170116 Han har invitert EUs toppledere til et sosialt toppmøte i Sverige senere i år, for - som han sier - å bekjempe ytterligere ulikheter.
SA170116 Det er fint å få god mat, og det er litt mer sosialt å være flere, sier han til Aftonbladet.
DB170116 Det finnes nok av foreldre som slipper svært billig unna fordi de egentlig ikke opplever hvordan det kunne ha vært å være foreldre hvis de ikke hadde hatt et enkelt, sosialt og samarbeidsvillig barn.
AP170116 Det er fint å få god mat, og det er litt mer sosialt å være flere, sier han til Aftonbladet.
BT170114 Vi har selv erfart at disse miljøene kan ha en magnetisk tiltrekningskraft når en slipper ut, møter på motgang og savner et sosialt nettverk.
DB170113 Det ligger også an til en likere ideologisk tilnærming : Både Trump og Putin er sosialt konservative, de vil ha orden, fokusere på familieverdier og snakke om at majoriteten skal ha sin rett, ikke minoritetene.
DB170113 Bærekraftighet - både miljømessig, sosialt og økonomisk - er en forutsetning for opplevelsesturismen, og reiselivsnæringen kan gjøre Norge til førstevalget for ansvarlige turister.
DB170111 Også eldre mennesker skal ha tilgang til kultur, fysisk aktivitet, sosialt samvær og andre fritidsaktiviteter - uavhengig av helsetilstand.
DB170110 I langrenn er dette blitt et sosialt problem som speiler hvordan sporten underveis har vært truet ved å framstå som en prestisjetung aktivitet for de med høyest inntekt og best utdannelse.
DB170110 Her er imidlertid markeringen av en trygg, sosialt bevisst sport, viktigere enn selve håndhevelsen.
DB170110 DETTE er en utvikling som et sosialt bevisst Skiforbund lenge har forsøkt å stoppe.
SA170109 Skal kunstkritikk være forbeholdt til dem som forstår et sosialt kodet språk, eller skal de bruke et mer inkluderende språk som inviterer til offentlig debatt og refleksjon ?
SA170108 - Det er nok noen av dem som ikke deltar i organiserte aktiviteter som opplever seg selv som litt sosialt isolerte.
BT170108 - Det er nok noen av dem som ikke deltar i organiserte aktiviteter som opplever seg selv som litt sosialt isolerte.
AP170108 Taxiene skal selvsagt bare kunne kjøres av saudi-arabiske menn, presiserer regjeringen, men disse kan være et alternativ til sjåfører, mannlige slektninger eller det Reuters omtales som et « shabby » taxi-system, og som av middelklassekvinner ikke anses for å være et sosialt akseptabelt transportmiddel.
AP170108 - Det er nok noen av dem som ikke deltar i organiserte aktiviteter som opplever seg selv som litt sosialt isolerte.
AP170107 - Våre isbjørner matcher ikke sosialt .
DN170104 - Et unikt sosialt eksperiment, som man håper skal forenkle byråkratiet, redusere fattigdommen og øke sysselsettingen, skriver New York Times om det finske eksperimentet.
SA170103 - Det har vist seg at frykten for at boken ville fremme Hitlers ideologi, eller gjøre den sosialt akseptabel og gi nynazistene en ny plattform, har vært helt grunnløs, sier IFZs direktør Andreas Wirsching.
SA170103 Det var ikke så mye, det var ikke hele tiden, men det hører ikke noe sted hjemme at man på landslagssamling og har såkalt sosialt samvær.
FV170103 Det var ikke så mye, det var ikke hele tiden, men det hører ikke noe sted hjemme at man på landslagssamling og har såkalt sosialt samvær.
DB170103 Det var ikke så mye, det var ikke hele tiden, men det hører ikke noe sted hjemme at man på landslagssamling og har såkalt sosialt samvær.
BT170103 Det var ikke så mye, det var ikke hele tiden, men det hører ikke noe sted hjemme at man på landslagssamling og har såkalt sosialt samvær.
AP170103 - Det har vist seg at frykten for at boken ville fremme Hitlers ideologi, eller gjøre den sosialt akseptabel og gi nynazistene en ny plattform, har vært helt grunnløs, sier IFZs direktør Andreas Wirsching.
AP170103 Det var ikke så mye, det var ikke hele tiden, men det hører ikke noe sted hjemme at man på landslagssamling og har såkalt sosialt samvær.
AP170103 De fleste går på travbanen for å kose seg i sosialt samvær, se god travsport og forhåpentlig vinne noen kroner.
SA170102 I tillegg er det sosialt .
FV170102 I tillegg er det sosialt .
DN170102 De som ønsker et sosialt liv må anbefales Hong Kong, Spania eller Thailand.
DN170102 plass for sosialt liv.
BT170102 Er det noe vi ikke trenger mer av i 2017, så er det jaget etter bekreftelser fra mer eller mindre fremmede folk på et eller annet sosialt medium.
BT170102 I tillegg er det sosialt .
AP170102 I tillegg er det sosialt .
SA170101 Ledighet kan få konsekvenser for helse, sosialt liv og familien.
BT170101 Breivik har fått mer sosialt samvær med fengselsbetjenter, og glassveggen er byttet ut med et gitter når han møter sin advokat.
BT170101 Breivik har fått mer sosialt samvær med fengselsbetjenter, og glassveggen er byttet ut med et gitter når han møter sin advokat.
AP170101 - Shopping har et sterkt sosialt element.
AP170101 - Shopping har et sterkt sosialt element ¶
BT161230 noen stygge trusler, har vestlig middelklasse gjennom noen år nå vært preget av livsperfeksjonisme som en norm for tilværelsen : Vellykket utseende, sunn kropp, beundringsverdige prestasjoner på jobb eller skole, forbruk av de rette tingene, har en barn så lykkes også de godt, både på skole og sosialt , en bor på den rette måten og det rette stedet - og psyken er fylt med positive tanker og optimisme.
AA161227 Men langt tilbake var det mange som mente at det kunne bli for sosialt også og ønske tid til å la ting synke inn, og her kommer den norske turtradisjonen inn, sier Breivik.
FV161221 Andresen og Morten Nyborg sammen da førstnevnte var i Nyhetskanalen i TV 2 for å snakke om sosialt entreprenørskap.
AP161215 I det fredede anlegget Prinds Christian Augusts Minde er planene å lage et annerledes sosialt møtested.
AP161215 Dette innlegget er for alle minoritetsjenter som har det vanskelig med å kombinere et moderne, sosialt liv med familiens press og forventninger.
AP161215 I tillegg er det befriende med et sosialt medium der det du deler ikke blir liggende og tørste etter likes eller delinger.
SA161213 - Sosialt går det bra også, selv om vi av og til har problemer med å forstå hverandre språklig.
FV161213 - Sosialt går det bra også, selv om vi av og til har problemer med å forstå hverandre språklig.
AP161213 - Sosialt går det bra også, selv om vi av og til har problemer med å forstå hverandre språklig.
AP161212 For de aller fleste LGBT-personer som kommer fra mindre steder, er sosialt press, særlig fra den nære familie, nok til at de velger å skjule sin legning, ifølge en dame som oppgir navnet « Kim » og er daglig leder ved senteret.
AP161211 Jeg har foreldre med høy utdannelse og hadde et stabilt sosialt nettverk på skolen og hjemme.
SA161126 Det er et større sosialt eksperiment enn de ansvarlige trolig er klar over.
BT161123 Vi trenger forbilder både faglig og sosialt , og foreleserne må vite hvordan det er i skolen i dag.
AP161118 Norsk samtidslitteratur er full av stillesittende, skjermstyrte og introverte figurer som ikke vet opp ned på en høygaffel, og i så måte er Hoems sikre og presise fremstilling av sosialt samhandlende og manuelle arbeidsprosesser, et forfriskende korrektiv.
SA161111 Det beriker livet på stedet faglig, sosialt og økonomisk, og gir en større utnyttelse av den ressursen bygninger er.
FV161110 Det beriker livet på stedet faglig, sosialt og økonomisk, og gir en større utnyttelse av den ressursen bygninger er.
SA161108 Må barn være med på mange aktiviteter for at de skal være sosialt inkludert ?
AP161108 Må barn være med på mange aktiviteter for at de skal være sosialt inkludert ?
SA161031 De vil gjøre dem sosialt og psykisk rustet.
BT161031 De vil gjøre dem sosialt og psykisk rustet.
AP161031 De vil gjøre dem sosialt og psykisk rustet.
AP161030 Det å være jente med minoritetsbakgrunn kan derfor være vanskelig å kombinere med et sosialt liv.
SA161021 Området var geografisk og til dels sosialt og økonomisk delt.
AP161018 Det finnes både kunst og musikk overalt, men den kan ikke kalles verken kunst - eller musikkfestival - mer et slags sosialt eksperiment der alle bidrar til å bygge en ørkenby.
AP161014 I tillegg har vi svømmetestet Apple Watch series 2, og Facebook vil gjøre VR sosialt .
AP161014 Facebook ønsker å gjøre VR-bruk sosialt og ser for seg Oculus-brillene sine som arbeidsverktøy.
AP161013 Paradoksalt nok kan det se ut til at de samme trekkene ved den norske velferdsstaten - som lav økonomisk ulikhet og et omfattende sosialt sikkerhetsnett - samtidig bidrar til både svak økonomisk integrering i innvandrergenerasjonen og sterk oppadstigende mobilitet blant barna deres.
SA161012 Å skru av mobilen kan være et viktig tiltak, særlig for yngste, som gjerne opplever et sosialt press om å være på.
FV161012 Å skru av mobilen kan være et viktig tiltak, særlig for yngste, som gjerne opplever et sosialt press om å være på.
FV161012 - Øya er blitt et sosialt sted hvor det både spises, gjøres lekser, eller vi bare slapper av.
BT161012 Å skru av mobilen kan være et viktig tiltak, særlig for yngste, som gjerne opplever et sosialt press om å være på.
AP161012 | Hver dag må Ida velge hva hun vil bruke sine fire timer på : Mat, sosialt liv eller skole Vilde Bratland Hansen ¶
AP161012 Å skru av mobilen kan være et viktig tiltak, særlig for yngste, som gjerne opplever et sosialt press om å være på.
BT161010 - Øya er blitt et sosialt sted hvor det både spises, gjøres lekser, eller vi bare slapper av.
AP161010 - Øya er blitt et sosialt sted hvor det både spises, gjøres lekser, eller vi bare slapper av.
AP161002 Jeg gjør det i alle fall godt nok både faglig og sosialt . 3rd-party-bio ¶
AP161002 Både barna og foreldrene kan bli utsatt for sosialt press og en uheldig gruppedynamikk dersom religiøse særkrav, som kjønnsdelt undervisning, organiserte bønneaktiviteter i skolen og lignende, gis forrang og fungerer normsettende for den aktuelle gruppen.
AP160924 - Vi har sett på hvordan flerspråklige barn fungerer sosialt i barnehagen og hvordan deres språklige ferdigheter er.
DA160923 « Modellen bygger på deling, ikke bare av miljøhensyn, men også sosialt , arkitektonisk og menneskelig, » står det på prosjektets hjemmeside.
AP160921 Samtidig er andelen som finner håndverkeren gjennom sosialt nettverk også høy, men den har gått ned.
AP160909 Når de i tillegg fikk høre de store tekniske utfordringene, den revolusjonerende bruken av sangsolister og kor, og de sterke ideene om sosialt samhold i tonesettingen av Friedrich Schillers dikt « Ode til gleden » i siste sats, syntes saken klar : Nå har det rablet for Ludwig van Beethoven.
AP160908 Alt av menneskelige praksiser varierer sterkt både geografisk, politisk, sosialt og økonomisk.
AP160907 Huseieren gir her både et sosialt nettverk gjennom selve boligen, men ikke minst gir han av sitt nettverk i arbeidslivet, sier han.
AP160826 Budsjett : Host El Greco - Sosialt og imøtekommende herberge.
AA160826 Budsjett : Host El Greco - Sosialt og imøtekommende herberge.
AA160826 Budsjett : Host El Greco - Sosialt og imøtekommende herberge.
AP160825 På Paulus sykehjem ønsker vi at gruppetreningen skal gi både fysisk trening og sosialt samvær.
VG160822 Den som nå føler et visst forventningspress om å være passe gæren, spontan og sosialt trygg, kan lese.
FV160817 - Det er mer sosialt .
AP160811 Det kan få store konsekvenser, både ernæringsmessig og sosialt .
AP160809 - Dette gjør han selv om han har sett på Airbnb som noe positivt og sosialt , sier Espen Kheradmandi som forsvarte utleieren i retten.
SA160726 - Det er mer sosialt .
BT160726 - Det er mer sosialt .
AP160726 - Det er mer sosialt .
AP160710 Politiet i Darwin i Australia synes det har blitt litt for sosialt på stasjonen etter at spillet kom ut De har sett seg nødt til å be folk slutte å gå inn på stasjonen, som er et av landemerkene i spillet.
AP160630 I Norge har SV og Venstre trukket frem den finske modellen fordi de mener den er mer sosialt rettferdig enn lisensen.
AP160622 I fem dager skal de kombinere faglig utvikling, lagbygging og sosialt samvær, ifølge Knut Berge, som er daglig leder Hordaland fotballkrets.
AP160621 Festivaler er et viktig sosialt ritual ¶
AP160621 Det å gå på festival er blitt et « sosialt ritual » det er viktig å mestre.
AP160613 Inviterer dem inn i det sosialt liberale samfunnet vi har jobbet for og er stolte av.
AP160603 Rett på stranden, med et sosialt miljø og over gjennomsnittlig god restaurant.
SA160602 Fortsetter man med å legge stadig større ansvar på idrettsorganisasjonen mister man tillitsvalgte, man får redusert aktivt og ikke minst får man et kostnadsnivå som gjør at de som trenger idretten aller mest sosialt faller fra.
SA160602 Barneidretten ( opp til cirka 12 år ) er Norges desidert største sosialiseringsarena hvor både barna og foreldrene kommer i et sosialt samfunnsbyggende fellesskap.
SA160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶ 4.
SA160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶
AP160602 Fortsetter man med å legge stadig større ansvar på idrettsorganisasjonen mister man tillitsvalgte, man får redusert aktivt og ikke minst får man et kostnadsnivå som gjør at de som trenger idretten aller mest sosialt faller fra.
AP160602 Barneidretten ( opp til cirka 12 år ) er Norges desidert største sosialiseringsarena hvor både barna og foreldrene kommer i et sosialt samfunnsbyggende fellesskap.
AP160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶ 4.
AP160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶
AA160602 Fortsetter man med å legge stadig større ansvar på idrettsorganisasjonen mister man tillitsvalgte, man får redusert aktivt og ikke minst får man et kostnadsnivå som gjør at de som trenger idretten aller mest sosialt faller fra.
AA160602 Barneidretten ( opp til cirka 12 år ) er Norges desidert største sosialiseringsarena hvor både barna og foreldrene kommer i et sosialt samfunnsbyggende fellesskap.
AA160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶ 4.
AA160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶
FV160601 At man får noe sosialt med på kjøpet, sier han.
AP160530 At man får noe sosialt med på kjøpet, sier han.
SA160525 - Det er ikke vanskelig å se for seg at noen kan føle seg fremmed i et prestasjonsfokusert miljø, dersom de i hovedsak ønsker seg et sosialt treningsfellesskap uten nødvendigvis å hige etter å bli best, sier Erik Røste som tar selvkritikk på vegne av Skiforbundet.
AP160525 - Det er ikke vanskelig å se for seg at noen kan føle seg fremmed i et prestasjonsfokusert miljø, dersom de i hovedsak ønsker seg et sosialt treningsfellesskap uten nødvendigvis å hige etter å bli best, sier Erik Røste som tar selvkritikk på vegne av Skiforbundet.
AP160521 På 1600-tallet ble dommerne oppfordret til ikke å være utadvendte og ha et aktivt sosialt liv.
SA160519 - Det kunne rett og slett være litt sosialt å være på do.
AP160519 - Det kunne rett og slett være litt sosialt å være på do.
AP160517 De som merker forskjellen, er minoriteter, sosialt marginaliserte grupper og folk som er i opposisjon til regimet, sier Jupskås.
SA160512 " Jenter synes golf er sosialt hyggelig, men vi må få til hele kulturen, påpeker historien første kvinnelige, norske golfsjef.
AP160512 " Jenter synes golf er sosialt hyggelig, men vi må få til hele kulturen, påpeker historien første kvinnelige, norske golfsjef.
AA160510 - Det er veldig sosialt , og vi kan dele erfaring.
AP160509 - Jeg må innse at jeg ikke blir noe yngre, og man har ikke så mye tid til et sosialt liv.
SA160502 Det er mange familier med små barn, og vi opplever nabolaget som sosialt og godt, sier Trine Lise Helleseng. 35-åringen jobber som interiørkonsulent hos HTH-kjøkken, og er naturlig nok veldig opptatt av interiør.
BT160502 Det er mange familier med små barn, og vi opplever nabolaget som sosialt og godt, sier Trine Lise Helleseng. 35-åringen jobber som interiørkonsulent hos HTH-kjøkken, og er naturlig nok veldig opptatt av interiør.
AP160502 Det er mange familier med små barn, og vi opplever nabolaget som sosialt og godt, sier Trine Lise Helleseng. 35-åringen jobber som interiørkonsulent hos HTH-kjøkken, og er naturlig nok veldig opptatt av interiør.
AP160429 « Det sosiale nettverket » er ikke så sosialt
BT160428 De gjør det av en grunn, fordi det er gøy og sosialt .
AP160425 Det ligger i navnet : koselig og sosialt gjestehus med sovesaler og enkeltrom. www.cozycornerguest.com ¶
AA160425 Det ligger i navnet : koselig og sosialt gjestehus med sovesaler og enkeltrom. www.cozycornerguest.com ¶
AP160422 Den lokale påvirkningskraften hjemsøkes av kriminelle og territoriale gjenger, slektsbaserte klaner og religiøse ekstremister som til sammen holder samfunnet som en form for sosialt gissel.
BT160421 En storby skal også måles mot rammene for å kunne leve et verdig, interessant og sosialt deltakende liv : Å høre til.
FV160420 Og det er kanskje mer sosialt her enn andre steder, mener tolvåringen.
SA160419 Og det er kanskje mer sosialt her enn andre steder, mener tolvåringen.
BT160419 Og det er kanskje mer sosialt her enn andre steder, mener tolvåringen.
AP160419 Og det er kanskje mer sosialt her enn andre steder, mener tolvåringen.
AP160418 Rimelig alternativ og sosialt .
AP160412 Det å være på et valfartssted er interessant sosialt og kulturelt.
AP160401 Han hevder likevel at prosjektet handler like mye om folk, historier og sosialt entreprenørskap som om planter, og han har en klar tanke bak navnevalget.
AP160401 - Han er veldig sosialt intelligent, veldig høflig og imøtekommende mot andre.
AA160401 Han hevder likevel at prosjektet handler like mye om folk, historier og sosialt entreprenørskap som om planter, og han har en klar tanke bak navnevalget.
AP160331 Hun skjønner at diskriminering og ulikhet også er et sosialt problem som må løses på andre måter enn gjennom økonomiske reformer, sier hun.
AP160331 Det er veldig sosialt og man møter venner og koser seg sier, leder for klubben, Ole Kristian Lien.
AP160331 - Vi har fått overraskende få kommentarer på at strøket er sosialt belastet.
SA160321 Stavanger PPT ønsker at alle barn og unge skal oppleve mestring og bli inkludert faglig og sosialt .
AP160319 Hyggelige fellesområder, trimrom og svømmebasseng skal gi gode muligheter til å treffes og lage et sosialt miljø.
AP160319 For det leggers det opp til sosialt samvær og aktiviteter sammen med naboene.
SA160318 Jeg har selv hatt flere klienter som har havnet i lignende situasjoner, men som ikke har ønsket å gå videre fordi de har satt seg selv i en lite sosialt akseptert situasjon, sa Minde.
BT160318 En slik tøylesløs skjenkepolitikk bygger dessuten opp under en forestilling om at de som ikke tåler eksessiv drikking, er særlig avvikende og sosialt mistilpassede individer.
AP160316 †" Helt fra barnehagealderen av brydde jeg meg lite om kontakt med jevnaldrende, og jeg var nok noen år bak i utviklingen sosialt sett.
AP160316 †" Helt fra barnehagealderen av brydde jeg meg lite om kontakt med jevnaldrende, og jeg var nok noen år bak i utviklingen sosialt sett.
AP160316 Bernie Sanders mobiliserer delvis det samme sjiktet mot næringslivsledere som forsyner seg grådig uten å skape arbeidsplasser med lønn det går an å leve av og mot politikere som ikke sørger for et bra sosialt sikkerhetsnett.
AP160313 Flere hadde sagt at hun ikke kom til å ha noe fritid eller et sosialt liv.
AP160309 - Institusjonene har fra første dag vært opptatt av at saksøker blir ivaretatt på en human og verdig måte, samtidig som hensynet til sikkerhet for både saksøker selv, ansatte i institusjonene og samfunnet som helhet ivaretas, skriver Emberland og fastslår at Breivik verken er sosialt eller sensorisk isolert.
AP160306 - Er det sosialt akseptert i dag å sette barn i barnehage ni måneder gammelt ?
AP160306 - Er det sosialt akseptert i dag å sette barn i barnehage ni måneder gammelt ?
AP160306 - Er det sosialt akseptert i dag å sette barn i barnehage ni måneder gammelt ?
AP160304 - Han ser ut til å ha brutt kvelertaket de sosialt konservative har hatt på nominasjonsvalget, mener Coombs.
AP160302 - Området rundt Hovseter torg er allerede kraftig fortettet, og det er ingen god idé å svekke bokvaliteten her ved å bygge en seks etasjers blokk som skyggelegger torget, som er sosialt møtepunkt og skolegård for Hovseter ungdomsskole, mener Bjørnar Moxnes ( Rødt ).
AP160302 | Staten før rettssaken : « Breivik er ikke sosialt isolert » ¶
AP160302 Regjeringsadvokaten skriver imidlertid at Breivik « er verken sosialt eller sensorisk isolert ».
AP160302 - Ikke sosialt isolert ¶
SA160301 Når kresenheten går ut over sosialt liv ¶
FV160301 Når kresenheten går ut over sosialt liv ¶
BT160301 Når kresenheten går ut over sosialt liv ¶
AP160227 En familie som alltid har vært opptatt av sosialt engasjement, fellesskap og inkludering.
AP160226 nvandringsjentas handlingskraft kan være drevet av andre overveielser enn den binære forklaringsmodellen basert på dominans og motstand, slik hun fint klarer med de sosialkonservative kristne, så hadde hun kanskje ikke redusert den unge jenta med innvandrerbakgrunn til et umyndig, uselvstendig og sosialt underutviklet obje
AP160226 For hovedproblemet med Tajiks beskrivelse av innvandrerkvinner som lever i tråd med familiens normer som sosialt underutviklede og beslutningsløse subjekter, er mangelen på å gi legitimitet til ulike former for en kvinnes handlingskraft enn den binære forståelsen av innvandrerkvinnen som enten underkuet eller motstander av
SA160225 Er du klar for å møte venner i en virtuell verden ? SOSIALT ?
AP160225 Skal vi godta at jenter opptil 12 år - noen så unge som som fem år - kan bli presset, og i noen tilfeller tvunget, til å ikle seg et plagg som kan virke begrensende både sosialt og i utfoldelse og lek ?
AP160225 Er du klar for å møte venner i en virtuell verden ? SOSIALT ?
AP160222 Holdningen i et av Europas mest kriserammede land står i skarp kontrast til innstillingen i andre EU-land, der den politiske retorikken er preget av frykt for at flyktningene vil skape problemer, både økonomisk og sosialt .
AP160220 Han bruker ringen til å avreagere for både sosialt utenforskap og innestengte følelser.
FV160216 Forskning har vist at enebarna klarer seg like godt sosialt som dem med søsken, og de får like lett venner.
AP160216 Forskning viser med overveldende kraft at det å kunne klare seg selv og utvikle mulighetene for seg og sine nærmeste er avhengig av at relasjoner med nære andre blir opprettholdt eller gjenetablert og at et godt nok sosialt nettverk er tilstede.
SA160215 Forskning har vist at enebarna klarer seg like godt sosialt som dem med søsken, og de får like lett venner.
BT160215 Forskning har vist at enebarna klarer seg like godt sosialt som dem med søsken, og de får like lett venner.
AP160215 Forskning har vist at enebarna klarer seg like godt sosialt som dem med søsken, og de får like lett venner.
AP160213 Og dette er av en eller annen grunn sosialt akseptert ?
SA160210 - Det blir veldig sosialt .
BT160210 - Det blir veldig sosialt .
AP160210 For det andre må det være surrealistisk å møte sosialt oppegående unge voksne, vel vitende om at de spilte Playstation istedenfor fotball og at de kanskje brukte en eller flere helger på The Gathering i Vikingskipet.
AP160210 - Det blir veldig sosialt .
AP160209 Egypts president Abdel Fattah el-Sisi får kritikk etter at han skulle åpne et sosialt boligprosjekt i hovedstaden Kairo.
AP160125 Jeg gir meg ikke før det er like sosialt akseptabelt å ha det vanskelig, uavhengig av om man er jente eller gutt.
AP160122 | Gigantbarnehagene ble kalt et sosialt eksperiment.
AP160122 Fagfolk kalte det et « gedigent sosialt eksperiment ».
AP160121 Alkoholen fungerer som sosialt lim og bindevev i vår kultur, selv om kostnadskontoen også er enorm, skriver artikkelforfatterene.
AP160120 Jeg skulle studere, men vi ble utfordret av lærerne til å tenke på sosialt entreprenørskap.
DA160119 Hederlige norske unntak finnes : Basecamp Explorer, Hvitserk, Røros er blant dem som har engasjert seg for å jobbe bærekraftig og sosialt ansvarlig med turisme.
AP160117 Samtidig ser vi at de som reiser vil ha et sosialt innhold, og vi må levere høy kvalitet, sier han.
AP160117 - Det er veldig sosialt .
AP160115 I tillegg trenger vi flere frivillige og tilbud som kan inkludere flere ensomme mennesker i et sosialt og meningsfylt liv.
AP160108 I dommen heter det : « XX har i tiårsperioden handlingene ble gått, levd et stabilt og helt ordinært familie-, yrkes- og sosialt liv, når det bortses fra de straffbare handlingene ».
AP160108> I dommen heter det : « XX har i tiårsperioden handlingene ble gått, levd et stabilt og helt ordinært familie-, yrkes- og sosialt liv, når det bortses fra de straffbare handlingene ».
AP160108> target="avis" href= I dommen heter det : « XX har i tiårsperioden handlingene ble gått, levd et stabilt og helt ordinært familie-, yrkes- og sosialt liv, når det bortses fra de straffbare handlingene ».
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= I dommen heter det : « XX har i tiårsperioden handlingene ble gått, levd et stabilt og helt ordinært familie-, yrkes- og sosialt liv, når det bortses fra de straffbare handlingene ».
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I dommen heter det : « XX har i tiårsperioden handlingene ble gått, levd et stabilt og helt ordinært familie-, yrkes- og sosialt liv, når det bortses fra de straffbare handlingene ».
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I dommen heter det : « XX har i tiårsperioden handlingene ble gått, levd et stabilt og helt ordinært familie-, yrkes- og sosialt liv, når det bortses fra de straffbare handlingene ».
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I dommen heter det : « XX har i tiårsperioden handlingene ble gått, levd et stabilt og helt ordinært familie-, yrkes- og sosialt liv, når det bortses fra de straffbare handlingene ».
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I dommen heter det : « XX har i tiårsperioden handlingene ble gått, levd et stabilt og helt ordinært familie-, yrkes- og sosialt liv, når det bortses fra de straffbare handlingene ».