VG170913 Da er det sosialmedisinerens radikale oppgave ( radikal : av lat. radix : rot ) - altså gå til roten av problemet, å uttale seg om arbeidsløshet.
DA170913 Flere Twitter-brukere minnes Fugellis tid som kommunelege i Porsanger på 1980-tallet, og henter fram bilder av sosialmedisinerens egen rosa benk, Fugelli-benken, som står i Olderfjord.