SA171208 Det nye barnehagesenteret består av forskere fra fem ulike enheter ved UiS : Institutt for barnehagelærerutdanning, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Handelshøyskolen UiS og Institutt for sosialfag .
DB171116 Tall fra SSB viser at Norge i år 2035 vil mangle 50.000 fagarbeidere i byggenæringen og 30.000 fagarbeidere i helse- og sosialfag .
VG170816 - Regjeringen vil sørge for at kunnskap om vold og seksuelle overgrep inngår i profesjonsutdanningene helse- og sosialfag .
AP170724 Men når sykehuset er ferdig, er det også en stor arbeidsplass for lærlinger i helse og sosialfag og andre yrker.
NL170626 Universitetsstyret skal beslutte den nye faglige organiseringen av UiT Norges arktiske universitet og Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag ( IRS-fak ), er foreslått nedlagt og fagområdene legges under fakultetsledelse i Tromsø.
NL170626 Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag ble etablert og universitetet fikk tre helt nye fagområder ; idrett og friluftsliv, reiseliv og sosialfag .
NL170626 Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag ble etablert og universitetet fikk tre helt nye fagområder ; idrett og friluftsliv, reiseliv og sosialfag.
SA170524 Hun studerte helse- og sosialfag ved Runshaw college i Leyland i Lancashire, og før konserten sendte hun en melding på Twitter om at hun gledet seg til å se konserten.
BT170524 Hun studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
VG170523 Ifølge skolen studerte Callander andre året på helse og sosialfag .
DN170523 Georgina Callander studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
BT170523 Hun studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
BT170523 Hun studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
AP170523 Callander studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
AP170523 Callander studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
AA170523 Georgina Callander ( 18 ) studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som offentliggjorde navnet hennes på sine nettsider.
AA170523 Georgina Callander studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
AP170507 Studenter fra helse- og sosialfag får ikke flytte inn, studentene skal ikke drive helse- og pleiearbeid.
SA170427 Som ansatt i barnevernet, og med mastergrad i sosialfag , ønsker jeg å belyse de virkelige utfordringene det innebærer å jobbe i barnevernet, samt hvor kritikken av barnevernets arbeid egentlig bør rettes.
DA170426 - Det er spesielt at Raustein har så liten tillit i gruppen, sier Svein-Erik Tuastad, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved UiS.
DN170420 De store forskjellene mellom kjønnene på studier innen helse- og sosialfag , psykologi og medisin har likevel fått barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til å vurdere å åpne for kjønnskvotering av menn til høyere utdannelse i den nye likestillings- og diskrimineringsloven.
BT170420 Dette er en liten nedgang fra rekordåret i fjor, men HVL ser likevel en generell økning i studieprogrammer innen helse- og sosialfag .
DN170410 I fjor søkte nesten 20 prosent flere sykepleierutdanningen, mens helse- og sosialfag hadde 13 prosent flere søkere.
DA170330 Svein-Erik Tuastad, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger, uttalte til RA at « det er spesielt at Raustein har så liten tillit i gruppen ».
VG170225 Er også foreleser i sosialfag , samt samarbeider med politiet om forebyggende arbeid.
AA170206 De blir fulgt av studenter på sykepleie, yrkesfaglærer, arkitektur, helse og sosial andre, barnehage, farmasi og sosialfag .
DN170108 * Nordic Master Programme in Social Work and Welfare er en masterutdannelse innen sosialfag som tilbys sammen med tre andre universiteter i andre nordiske land, hvor du studerer et semester ved hvert universitet.
AP161031 - Jeg studerer helse- og sosialfag , men fikk midt i skoleåret vite at jeg ikke kan få ta praksisen så lenge jeg går på metadon.
AP160419 Søkningen til helse - og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor.
AP160202 Også dekan ved avdeling for helse - og sosialfag ved Høgskolen i Bergen er skeptisk.
AP160202 Men selv om egenskaper som å vise omsorg ikke vises gjennom et karakterkort, ser instituttleder for sosialfag ved Universitetet i Stavanger, Einar Ingebretsen, potensielle problemer.
AP160202 - Hvordan skal man vektlegge en motivasjonssøknad ? Sosialfag krever kompetanse på så mange nivå, både menneskelige og akademiske.