DB170105 Elektronisk kontroll gjennom fotlenke brukes allerede som et soningsalternativ i Kriminalomsorgen.
AP170105 I dag brukes elektronisk kontroll gjennom fotlenke som et soningsalternativ i Kriminalomsorgen.
AP170105 I dag brukes elektronisk kontroll gjennom fotlenke som et soningsalternativ i Kriminalomsorgen.