AP170419 Oslo kommune ( Klima- og energifondet ) har startet en solkampanje , kalt #Oslosola, med 30 prosent støtte til installering av solceller.
AP170419 Nå får du støtte fra Enova også til solceller og Oslo kommune har startet en solkampanje i hovedstaden med 30 prosent støtte til installering av solceller.