SA170610 Dette jeg her har sett - og det er ikke snakk om noe vanlig synsinntrykk - virker forpliktende ; jeg vil gjerne gjenbygge denne orden, dette veldige solhjul .
DB170512 " Aja " betyr kilde på samisk og logoen er inspirert av et solhjul som er funnet på en helleristning.