SA171230 « Jeg har et håp at det gode sikkerhetsarbeidet vi gjør på sokkelen hver dag smitter over til enda », skriver plattformsjef Kjersti Hornnes Torgersen.
SA171230 | Sikkerhet på sokkelen gir større trygghet i hjemmet ¶
SA171230 Vi som jobber på sokkelen , bruker mye av hverdagen på å forutse mulige konsekvenser av alt vi gjør.
SA171230 Vi på sokkelen bruker tiden på å forstå konsekvensene.
SA171230 Jeg har et håp at om det gode sikkerhetsarbeidet vi gjør på sokkelen hver dag smitter over til enda flere denne mørketiden.
SA171230 Det var først da jeg begynte på sokkelen at jeg virkelig fikk trene på den viktigste delen av det vi kaller « risikolikningen ».
AP171214 Visse områder av sokkelen mellom Jan Mayen og Island overlappes og det gir Norge andeler på islandsk sokkel der det nå letes etter olje. 2011 : Den rød-grønne oljeminister Ola Borten Moe startet eventyret ved Jan Mayen som nå kun aktivt støttes av Frp og Høyre.
AP171214 Det er det norske helstatlige Petoro Iceland som forvalter 25 prosent av en lisens på den islandske sokkelen .
AP171214 De antatte forekomstene av olje og gass er på begge sider av grensen for sokkelen mellom Island og den norske øya Jan Mayn.
AP171214 Sokkelen rundt den grenser mot islandsk sokkel.
BT171212 Nordsjøolje nådde mandag sin høyeste notering siden sommeren 2015 etter at en rørledning på britisk side av sokkelen måtte stenge.
BT171212 Ifølge CNBC er hovedårsaken til prisoppgangen en sprekk i Forties-rørledningen som ble oppdaget på britisk side av sokkelen .
AP171212 Nordsjøolje nådde mandag sin høyeste notering siden sommeren 2015 etter at en rørledning på britisk side av sokkelen måtte stenge.
AP171212 Ifølge CNBC er hovedårsaken til prisoppgangen en sprekk i Forties-rørledningen som ble oppdaget på britisk side av sokkelen .
DB171206 Når oljeselskaper får fradrag på skatten for å investere i nye felt på sokkelen , innebærer det redusert innbetaling i Oljefondet.
DA171205 U ¶ modne deler av sokkelen kjennetegnes av mindre kunnskap om geologien, større grad av tekniske utfordringer og manglende infrastruktur.
DA171205 Kunnskapen om geologien i de umodne områdene er altså mer begrenset, og usikkerheten knyttet til å gjøre funn er større enn i mer modne områder på sokkelen , der det er kjent geologi, normalt færre og mindre tekniske utfordringer, samt godt utbygd eller planlagt infrastruktur.
SA171128 Likevel er det viktig, og i grevens tid, at den nye teknologibølgen nå også skyller over den norske sokkelen .
NL171124 Om forhold som berøres av traktaten blir utfordret kan også dette gi uønsket problem og oppmerksomhet, noe som kan føre til at spørsmål om forvaltningen av sokkelen omkring Svalbard igjen kommer på dagsordenen.
DN171123 Nye tall for oljeinvesteringene neste år gir begrenset med informasjon om hvordan aktiviteten på sokkelen vil utvikle seg neste år, mener flere økonomer.
DB171120 Grunnlovens bestemmelser er en sterkere uttrykk for folkevilja enn en utlysning av nye blokker på sokkelen fra Regjeringa.
DN171117 Hun opplyser at det er en del av oljedirektoratets oppdrag er å gjøre slike faglige vurderinger knyttet til oppfølging av utvinningstillatelsene på sokkelen .
DA171117 Borten Moe, som var olje- og energiminister mellom 2011 og 2013, peker på det følgende : Ved alle store utbyggingsprosjekter på sokkelen ligger det et sett forutsetninger til grunn, som oppstartstidspunkt, byggekostnader og oljepris.
AP171116 2014 : Sløseri å elektrifisere sokkelen .
AP171116 - Staten har betydelig risiko knyttet opp mot oljeprisen, i form av olje- og gassreservene på sokkelen , verdien av olje- og gassinvesteringene og eierandelene i Statoil.
DB171109 Men de tyder på en holdning hvor målet ikke er å bidra til en mest mulig opplyst debatt om forholdene på sokkelen , men å male et finest mulig bilde.
DB171109 Departementets rolle på sokkelen er å være portvokter, ikke innkaster.
DN171107 Statoil skal bruke en til to milliarder kroner frem til 2020, Det Norske Veritas skal ansette 1000 personer for å jobbe med digitalisering, mens oljeserviceselskapet Aker Solutions har ansatt it-gründer John Magnus Lervik for å lage en digital revolusjon på sokkelen .
DB171107 Skipet en nå blitt en brikke i et stort spill der Svalbardtraktaten og norsk kontroll over ressursene på sokkelen i sonen rundt Svalbard er i spill.
DB171107 Når det gjelder sokkelen rundt Svalbard, derimot, har ikke Norge tenkt til å gi etter.
DB171107 Hvis de gikk med på noe slikt, ville jo det bety at de godtok at verdiene på sokkelen rundt Svalbard var noe som tilhørte Norge alene.
BT171107 Forskningsstiftelsen Norsar skriver i en pressemelding at skjelvet trolig brøt den store Øygardenforkastningen som avgrenser sokkelen fra fastlandet.
AA171107 Forskningsstiftelsen Norsar skriver i en pressemelding at skjelvet trolig brøt den store Øygardenforkastningen som avgrenser sokkelen fra fastlandet.
DB171103 For det andre : Det er umulig at departementet følger opp lønnsomheten til enkeltprosjekt på sokkelen , for vi vil aldri få svar på hvor lønnsomt et felt har vært før etter det er stengt.
DN171102 Han sier politikerne må bidra til et jevnt høyt aktivitetsnivå på sokkelen , så Norge ikke mister kompetansen.
DN171102 Han sier politikerne må bidra til et jevnt høyt aktivitetsnivå på sokkelen , så Norge ikke mister kompetansen.
SA171101 Mål : Bidra til størst mulig verdiskapning fra statens eierandeler på sokkelen .
DA171101 Leder av HMS-utvalget, sikkerhetsprofessor Ole Andreas Engen, sier han er helt enig i at språkutfordringer på sokkelen må tas på største alvor.
DA171101 Blant annet krever de tillitsvalgte på sokkelen at man skal kreve at norsk er arbeidsspråket på norsk sokkel.
DB171028 Inntektene herfra sikres gjennom eierskapet i Statoil og Petoro, men også ved at skattesystemet på sokkelen eksponerer oss mot store deler av både oppturer og nedturer for selskapene på sokkelen .
DB171028 Inntektene herfra sikres gjennom eierskapet i Statoil og Petoro, men også ved at skattesystemet på sokkelen eksponerer oss mot store deler av både oppturer og nedturer for selskapene på sokkelen.
DB171028 En forsvarlig forvaltning av ressursene på sokkelen må innebære uavhengig kontroll av lønnsomheten i aktiviteten på norsk sokkel.
DB171028 Det er departementets ansvar å ha god, tallfestet oversikt over situasjonen på sokkelen , og stille kritiske, men konstruktive, spørsmål til næringens framtid.
DA171026 De innebærer at staten tar cirka 88 prosent av utgiftene ved investeringene på sokkelen .
SA171018 Direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold sier at oljeselskapene må sørge for at vi ikke om 5-6 år på sokkelen får tilsvarende resultater av dagens kostnadskutt.
DN171012 Oljeselskapenes investeringer på sokkelen er samtidig ventet å øke med 2,2 prosent neste år og med 7,7 prosent i 2019 etter en periode med nedgang i fire år på rad.
DA171012 Direktoratet skal bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet.
AP171012 Det meste av dette kommer fra den løpende inntektsstrømmen fra oljeutvinningen på sokkelen i 2018.
DN171009 Ifølge Herdis Rosland Eide, som er hovedtillitsvalgt for Industri Energi i forpleiningsselskapet Coor som leverer tjenester på plattformen, har det over flere år blitt kuttet i stillinger innen denne sektoren på hele sokkelen .
DA171009 Ifølge Herdis Rosland Eide, som er hovedtillitsvalgt for Industri Energi i forpleiningsselskapet Coor som leverer tjenester på plattformen, har det over flere år blitt kuttet i stillinger innen denne sektoren på hele sokkelen .
DB171006 Samtidig kan skattesystemet aldri forsikre oss helt mot at fellesskapet må ta regningen for ulønnsomme investeringer på sokkelen .
AA171005 I så fall kan tolkningen av havretten komme i spill - og til sjuende og sist også rekkevidden av Norges suverenitet over Svalbard og over ressursene på sokkelen .
DB170930 I løpet av en stormfull høst og vinter var en gullalder med supersterk lønnsomhet for oljeselskapene på sokkelen , leverandørindustrien langs kysten og ikke minst den norske stat over.
DN170929 Samtidig vet vi at det skjer enormt mye på sokkelen , sa hun, og viste til at oljenæringen påvirkes av det grønne skiftet, teknologiske endringer og kostnadskutt som følge av fallende oljepris.
AP170928 Dette er Dørums utgangspunkt : Kombinasjonene av eldrebølge, lav vekst i produktiviteten, relativt lave oljepriser, fallende utvinning på sokkelen og lav avkastning i verdens finansmarkeder vil i løpet av et tiår presse opp gapet i statsbudsjettet.
AP170928 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen , uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon, skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
AP170928 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen , uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon, skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
DB170923 ¶ FEIL : Helt nederst på sokkelen av Kalasjnikov-statuen har det sneket seg inn en feil, nemlig en tegning av et nazi-våpen fra 2. verdenskrig.
DB170923 Nazi-våpen på sokkelen
DB170912 - Det er for eksempel prosjekter som skal ferdigstilles og endringer av eierskap på sokkelen som skal finansieres opp, sier Nordea-direktøren til avisen.
DB170908 Noen ganger påstås det at vi ikke kan ta opp ting som LoVeSe eller utsettelse av nye letekonsesjoner for sokkelen i en budsjettforhandling, men det er til syvende og sist politikerne som bestemmer hva som er handlingsrommet i politikken, og hvis vi mener det er viktigere enn å forhandle om noen kroner, kan vi gjøre avtaler for å støtte et budsjett, påpeker Bastholm.
SA170904 For uten større utbygginger vil aktiviteten går ned, men det er fortsatt mye aktivitet på sokkelen knyttet til eldre felt sier Årsnes.
DN170829 Det er svært lenge siden oljeselskaper i Norge har fått prøve seg på en så stor struktur, og det finnes knapt noen muligheter av samme størrelse igjen på sokkelen .
DN170829 Korpfjell-boringen lengst øst i det norske Barentshavet er en av de mest forhåndsomtalte letebrønner på sokkelen på flere år.
AP170829 - Dere har stilt som ultimatum før valget at dere ikke vil støtte en regjering som setter i gang åpningsprosesser på sokkelen eller tildeler nye oljelisenser.
VG170825 Nye investeringer på sokkelen er viktig for statens framtidige inntekter, for sikring av eksisterende og fremtidige lønnsomme arbeidsplasser og dermed vår velferd, sier hun.
AA170825 I perioden bak oss er vi enig med MDG om å ta oljefondet ut av kull, elektrifisering av sokkelen og ny klimalov.
DA170823 Blant de større spørsmålene i vår tid er om endetiden skal planlegges og settes til 2032, slik Miljøpartiet De Grønne ønsker, eller om Norges skal satse på at olje og gass kan utvinnes fra sokkelen i 50 år til.
VG170822 TFO 2017, i de modne områdene av sokkelen , inneholder 87 blokker - 34 i Norskehavet og 53 i Barentshavet.
VG170822 I 24.konsesjonsrunde, i de mindre utforska områdene av sokkelen , ligger det hele 102 blokker - 9 i Norskehavet og 92 i Barentshavet.
VG170821 Vi har jo samarbeidet om å få oljefondet ut av kull, om elektrifisering av sokkelen , og om ambisiøse vedtak om å fase ut fossile biler.
VG170821 Vi har tatt initiativet til og sikret flertall for viktige miljøtiltak, som oljefondet ut av kull og elektrifisering på sokkelen .
AP170821 I Norge betaler selskaper på sokkelen som går med overskudd, opp til 78 prosent skatt totalt.
AP170821 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen , uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon, skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
AP170821 I Norge betaler selskaper på sokkelen som går med overskudd, opp til 78 prosent skatt totalt.
AP170821 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen , uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon, skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
VG170820 » Etterretningstjenesten mener at Russland dermed får større mulighet til å påvirke norske interesser og aktiviteter på land og på norsk sokkelen .
DB170818 Gjennom eierskap og skattlegging tar den norske staten inn nærmere 90 prosent av inntektene fra sokkelen .
DB170818 Dette har bidratt til at flere selskaper som har gitt økt mangfold og styrket leteaktiviteten på sokkelen .
DB170817 Lee tatt ned fra sokkelen i New Orleans i mai i år.
AP170816 Bare sokkelen står igjen etter at offentlige arbeidere fjernet statuen.
DN170814 Solberg gjentok da hun møtte pressen i Arendal at regjeringens ekspansive finanspolitikk, med 9 milliarder kroner i tiltakspakker de siste årene, har bidratt til å berge norsk økonomi gjennom en turbulent periode, med kraftig oljeprisfall og svakere investeringer på sokkelen .
DN170814 Solberg gjentok også at regjeringens ekspansive finanspolitikk, med 9 milliarder i tiltakspakker de siste årene, har bidratt til å berge norsk økonomi gjennom en turbulent periode med kraftig oljeprisfall og svakere investeringer på sokkelen .
DN170814 For olje- og gassnæringen kan utslippene kuttes betydelig gjennom elektrifisering av sokkelen fra land.
AA170814 Solberg gjentok da hun møtte pressen i Arendal at regjeringens ekspansive finanspolitikk, med 9 milliarder kroner i tiltakspakker de siste årene, har bidratt til å berge norsk økonomi gjennom en turbulent periode, med kraftig oljeprisfall og svakere investeringer på sokkelen .
AA170814 For olje- og gassnæringen kan utslippene kuttes betydelig gjennom elektrifisering av sokkelen fra land.
DN170813 Røkke ber Lervik digitalisere sokkelen
DB170805 Men i stedet for å gjøre som våre naboland, og begynne omstillingen til et miljøvennlig samfunn, satte vi i gang med å tømme sokkelen i rekordfart.
DB170801 På samme måte ivrer som kjent olje/gass-lobbyen i Norge for at vi skal være de siste som stenger kranene på sokkelen , fordi vår « rene » olje og gass skal redde verden fra det skitne kullet.
DN170731 Lervik skal digitalisere sokkelen for Aker.
DB170731 Store gjenværende petroleumsressurser tilsier at det også de neste 50 åra vil være et høyt aktivitetsnivå på sokkelen .
DB170731 Rapporten viser to positive tegn for bransjens del : Samtidig som aktivitetsnivået på sokkelen har økt, gjennom oppstarten av de nye feltene Goliat og Edvard Grieg, har ikke utslippene økt like mye som det man forventet.
DB170731 Når de fleste nye satsningsområdene på sokkelen vil være ulønnsomme med dagens oljepriser, er det økonomisk uansvarlig å ha gunstige skatte- og subsidieordninger for en industri som i tillegg til å være forurensende også er økonomisk risikofylt.
VG170726 MDG har tidligere i sommer utelukket regjeringssamarbeid med partier som vil ha fortsatt leteaktivitet på sokkelen .
DN170718 Røkke ber Lervik digitalisere sokkelen
DN170718 | Røkke ber Lervik digitalisere sokkelen
SA170704 En firedel av de spurte i en ny undersøkelse sier Norge av hensyn til klimaet ikke bør lete etter ny olje og gass på sokkelen . 24 prosent mener klimahensyn må gå foran oljeleting, mens 45 prosent mener det motsatte, ifølge den nye undersøkelsen.
DN170704 En firedel av de spurte i en ny undersøkelse sier Norge av hensyn til klimaet ikke bør lete etter ny olje og gass på sokkelen .
AA170704 En firedel av de spurte i en ny undersøkelse sier Norge av hensyn til klimaet ikke bør lete etter ny olje og gass på sokkelen .
NL170703 Oljeselskapene føler seg likevel tryggest nå de kan finansiere forskning basert på data-modeller der man lager et slags gigantisk « Minecraft » over sokkelen der man styrer alle faktorer og kan få ut f.eks. resultater for konsekvensene av oljeutslipp ved ulike utslipps- og værscenarioer.
AP170627 Veldig mye av arbeidet som gjøres i forbindelse med prosjektering, installasjon og vedlikehold av vindkraft til havs ligner arbeidet norske olje og gass-selskaper driver med på sokkelen .
AP170627 Veldig mye av arbeidet som gjøres i forbindelse med prosjektering, installasjon og vedlikehold av vindkraft til havs ligner arbeidet norske olje og gass-selskaper driver med på sokkelen .
SA170626 Dagens Næringsliv viser til at endringen for eksempel kan ramme russiske selskap, som allerede er på vei inn på sokkelen , eller selskap fra India og Kina, hvor interessen for oppkjøp i utlandet er stor.
DA170622 - Konflikten mellom Norge og EU oppstod da latviske og litauiske båter krevde tilgang til å fangste snøkrabbe på sokkelen rundt Svalbard i 2016.
DN170619 | Kan nekte adgang til sokkelen
AA170619 Vi har ledige lokaler slik at alle butikkene vil være i sokkelen av bygget, sier Opøyen.
SA170616 Men de som skal slukke lyset på sokkelen er ikke født enda.
DA170616 Men for å se at det er henne, må man være flink å lete - inskripsjonen er diskret plassert nede på sokkelen .
DN170615 Ved årsskiftet var det 77 funn på sokkelen som blir vurdert utbygd.
DN170615 I tillegg er det gjort 145 funn på sokkelen hvor utbygging vurderes som lite sannsynlig.
DN170615 De utgjør nesten en tredel av alle funn som er gjort på sokkelen .
DA170615 Ved årsskiftet var det 77 funn på sokkelen som blir vurdert utbygd.
DA170615 I tillegg er det gjort 145 funn på sokkelen hvor utbygging vurderes som lite sannsynlig.
DA170615 De utgjør nesten en tredel av alle funn som er gjort på sokkelen .
SA170611 Landsstyrets vedtak innebærer at Miljøpartiet De Grønne ikke vil støtte en regjering som setter i gang åpningsprosesser på sokkelen i kommende stortingsperiode, inkludert utlysning og tildeling av leteblokker i forhåndsdefinerte områder.
DA170611 Landsstyrets vedtak innebærer at Miljøpartiet De Grønne ikke vil støtte en regjering som setter i gang åpningsprosesser på sokkelen i kommende stortingsperiode, inkludert utlysning og tildeling av leteblokker i forhåndsdefinerte områder.
DA170611 Landsstyrets vedtak innebærer at Miljøpartiet De Grønne ikke vil støtte en regjering som setter i gang åpningsprosesser på sokkelen i kommende stortingsperiode, inkludert utlysning og tildeling av leteblokker i forhåndsdefinerte områder.
AP170610 « MDG vil ikke støtte en regjering som setter i gang åpningsprosesser på sokkelen i stortingsperioden, inkludert utlysning og tildeling av leteblokker i forhåndsdefinerte områder, » lyder budskapet partiledelsen foreslår at landsstyret vedtar i helgen.
AP170610 « MDG vil ikke støtte en regjering som setter i gang åpningsprosesser på sokkelen i stortingsperioden, inkludert utlysning og tildeling av leteblokker i forhåndsdefinerte områder, » lyder budskapet partiledelsen foreslår at landsstyret vedtar i helgen.
SA170608 | Ny stortingsmelding om sikkerhet på sokkelen kommer i 2018 ¶
SA170608 Den første stortingsmeldingen om sikkerhet på sokkelen siden 2001 skal etter planen være klar vinteren 2018.
SA170608 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) kunngjorde i november i fjor at arbeidet med en ny stortingsmelding om sikkerhet på sokkelen skulle starte.
DN170607 Neste år vil veksten støttes ytterligere opp av at investeringene på sokkelen skal begynne å øke igjen, venter OECD.
SA170604 I Statoil snakkes det først og fremst om hvordan de 2 - 3 prosentene klimagassutslipp som dannes når olje og gass hentes ut av sokkelen muligens kan skrumpes enda noen desimaler.
AA170531 Historien bak hans plass på sokkelen , er bygd på sagatekster forfattet i en tid hvor Hårfagre-ættens konger ble gjort større, mektigere og mer innflytelsesrike enn det trolig er belegg for.
DN170530 Det er først og fremst et offentlig ansvar og et ansvar som påligger oljeselskapene som går i gang med prosjekter på sokkelen .
AP170530 konsesjonsrunde og årets tildelingsrunde for såkalte « modne områder » på sokkelen .
AP170526 I morgentimene fredag fjernet et mannskap med arbeidere skulpturen etter å ha begynt med hamring på sokkelen før midnatt, skriver Daily Star, landets største engelskspråklige avis.
SA170524 Fagforbundet Industri Energi og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass ble tirsdag kveld enige i lønnsoppgjøret for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen .
BT170524 Frykt : Norsk helikopterbransje forsterket advarslene mot fri konkurranse om helikoptertransport på sokkelen etter Turøy-ulykken.
AP170524 Valutafondet anslår at økonomien på fastlandet ( altså unntatt inntektene fra sokkelen , som går rett i Oljefondet ) vil vokse med 1,45 prosent i år og 2,25 prosent i neste år.
SA170519 Likevel gikk utslippene av klimagasser fra sokkelen ned.
SA170519 Han påpeker at selv om utslippene fra sokkelen er en stor utslippspost i det norske regnskapet, er det ikke produksjonen av olje og gass som er det viktigste for klimaet.
AA170519 - Den største utfordringen for Erna og Jonas er at de ikke er villig til å flytte de mekanismene vi i dag har på sokkelen , over til et bredt mangfold av næringsliv på land eller til havs, sier Bastholm til NTB.
VG170516 Det ligger allerede den typen overordnede føringer på deler av sokkelen , sier Søviknes.
AP170513 Alle som bor i Norge nyter godt av grunnrenten på sokkelen .
VG170512 Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større.
DN170512 Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større.
DA170506 De fremkalles av lyden fra en høyttaler gjemt inne i sokkelen bollen står på, og det er dissonansene i denne musikken som får vannet til å vibrere.
AP170503 I tillegg står hele summen av løpende oljeinntekter på sokkelen mer eller mindre trygt oppsamlet i Oljefondet.
SA170429 Direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold sier at oljeselskapene må sørge for at vi ikke om 5-6 år på sokkelen får tilsvarende resultater av dagens kostnadskutt.
SA170427 Tilsvarende gjelder trolig også for utførelse av manuelt arbeid på trykksatte prosessanlegg på sokkelen .
SA170427 For produksjonsanleggene på sokkelen stiller det seg noe annerledes.
SA170427 Etter vår mening er det de betydelige endringer av rammebetingelser som har skjedd og som fortsatt pågår, som indirekte reflekterer kostnadsreduksjonene, som har størst betydning for sikkerheten på produksjonsanleggene på sokkelen .
SA170427 Det er ingen entydig sammenheng mellom kostnadskutt og flere nestenulykker og hendelser på sokkelen , ifølge en ny rapport fra analyseselskapet Menon.
VG170424 Fra disse utgiftene trekker man fra direkte personskatter og indirekte skatter ( moms, avgifter ) fra Fastlands-Norge ( statens olje- og gassinntekter fra utvinning på sokkelen er altså ikke med ).
DB170424 ¶ BEGYNNELSEN : Viking-riket i Russland ble grunnlagt av Rurik, til venstre på sokkelen , på 800-tallet.
DA170424 Per i dag ligger rundt 50 prosent av alle oljeressursene i Norge fremdeles igjen på sokkelen .
DN170421 Om elektrifisering på sokkelen
DB170420 MYLLARGUTEN : På sokkelen under felespilleren har skulptøren Hans Holmen hogd inn en visjon av sagnet om Margit Hjukse.
VG170415 EN NY RETNING : Tyrkerne går vekk fra det Tyrkia landsfader Mustafa Kemal Atatürk ( på sokkelen i bakgrunnen ) skapte, dersom de stemmer ja til grunnlovsendringen, hevder partiet Atatürk grunnla.
BT170409 Det tunge flertallet av politikere vil derfor tyne så mye oljepenger ut av sokkelen som overhodet mulig.
BT170409 Det settes stadig i gang ny leting og produksjon på sokkelen , og siden 1990 har utslippene fra olje- og gassutvinningen økt med over 83 prosent.
BT170409 Da norske politikere etter hvert forsto hvilke enorme inntekter vi kunne hente ut av sokkelen , forsvant klimamålet ut av historien.
AA170408 - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltakende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler.
DN170407 - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltagende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler, sier Myhre.
DN170407 - Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltagende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av elbiler, sier Myhre.
DN170405 Utbyggingen er et viktig bidrag for den videre utviklingen av Norskehavet, og for å opprettholde produksjonen og øke verdiskapingen fra sokkelen .
BT170405 Helikoptertypen Super Puma, Eurocopter H225, ble satt på bakken etter Turøy-ulykken, og har siden ikke flydd oljearbeidere i Norge eller Storbritannia til og fra sokkelen .
AA170405 - Utbyggingen er et viktig bidrag for den videre utviklingen av Norskehavet, og for å opprettholde produksjonen og øke verdiskapingen fra sokkelen , sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) i en pressemelding.
DB170403 Myndighetene har bekreftet at det var en tornado som feide innover Breaux Bridge i delstaten Louisiana søndag og løftet en husvogn av sokkelen .
AP170403 Myndighetene har bekreftet at det var en tornado som feide innover Breaux Bridge i delstaten Louisiana søndag og løftet en husvogn av sokkelen .
AA170403 Myndighetene bekrefter at det var en tornado som feide innover Breaux Bridge i delstaten Louisiana søndag og løftet en husvogn av sokkelen .
AA170403 Myndighetene har bekreftet at det var en tornado som feide innover Breaux Bridge i delstaten Louisiana søndag og løftet en husvogn av sokkelen .
AP170330 Og hittil er bare en tidel av den russiske sokkelen og rundt halvparten av landområdene undersøkt.
DN170329 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( til venstre foran ) sier han ønsker nye aktører velkommen på sokkelen .
AP170329 Hun peker også på at den trange sokkelen i området gjør at det ikke blir fysisk plass til både plattformer og fiskebåter.
DA170328 - Videoene viser at søppelet hoper seg opp i enkelte marine landskap som trau eller renner på sokkelen eller i dyphavsraviner.
AA170328 - Videoene viser at søppelet hoper seg opp i enkelte marine landskap som trau eller renner på sokkelen eller i dyphavsraviner.
DN170322 Anders Wittemann i oljekonsulentbyrået Wittemann EPC tror finansielle aktører og utenlandsk kapital er på vei inn på sokkelen .
BT170321 Søviknes skryter av olje- og gassnæringen i Norge, som han mener har staket ut kursen for enda lavere utslipp på sokkelen .
BT170321 Det særegne norske regimet med CO₂-avgift på sokkelen har virket, sier Frp-statsråden.
DN170320 Her ser Westby kjøpsmuligheter, og peker blant annet på at sentimentet i oljemarkedet ventes å snu etter en tøff periode, forventninger om sterk produksjonsvekst i årene fremover og det han kaller « en opportunistisk tilnærming til oppkjøp » på den norske sokkelen .
SA170317 Vi har fått et veldig godt inntrykk av det nye selskapet når det har presentert seg, og jeg tror det vil være positivt med flere norske eiere på sokkelen .
DA170316 Petoro, som er statens eierselskap for sokkelen , la fram sin årsrapport.
BT170316 Vi har kuttet mye i vedlikehold og modifikasjoner på sokkelen , alt skyldes ikke effektivisering.
BT170316 Usikkerheten rundt alle hendelsene i den siste tiden er et signal om at vi bør ta en timeout til det er gjort en helhetsvurdering av alle endringene, og hva det har gjort med sikkerhetsnivået på sokkelen .
BT170316 Sikkerhet må komme før økonomi innen oljevirksomhet, og i særdeleshet på den norske sokkelen som er et av det mest ekstreme områdene værmessig.
BT170316 Den ulykken førte til mange tiltak som forsterket sikkerheten på sokkelen , blant annet økt krav til beredskapsopplæring.
DN170309 Rod Hutton i analysebyrået IHS tror situasjonen på sokkelen vil endre seg lite i år.
DN170309 Erik Tønne i Clarksons Platou tror riggflukten fra sokkelen vil bremse opp i år.
DN170309 Avlyser ytterligere riggfrykt fra sokkelen
DA170309 Kurt Nilsen måtte kaste inn håndkledet på grunn av sykdom, men resten av artistene gjorde sitt for å få Alexander Kielland til å gynge på sokkelen .
AP170309 Oljesjokket består særlig i et stort fall i investeringene på sokkelen .
AP170309 Dette er summen av jobber i utvinningen på sokkelen og jobber i næringer på fastlandet som leverer til oljenæringen, ofte gjennom mange ledd.
AP170309 Oljesjokket består særlig i et stort fall i investeringene på sokkelen .
AP170309 Dette er summen av jobber i utvinningen på sokkelen og jobber i næringer på fastlandet som leverer til oljenæringen, ofte gjennom mange ledd.
DN170304 Ingen har ansvar for å satse på sokkelen og til havs.
SA170302 Henriksen tar nå til orde for at denne negative utviklingen må få fortsette, og mer enn antyder at vi ikke har råd til å utvinne ressursene på sokkelen om vi ikke tar i bruk sosial dumping.
DB170301 Ikke bare det : selv på sokkelen flyr fellesskapets penger ut av vinduet på grunn av tabber og gambling.
DB170301 For å få penger til å bli en internasjonal oljegigant fikk de tilført titalls milliarder av fellesskapets penger ved å få kjøpe opp konkursboet til Saga, slå seg sammen med Hydros oljeavdeling og kjøpe seg opp i statens eiendommer på sokkelen .
DN170223 Innrapporterte estimater fra operatørene på norsk sokkel anslår oljeinvesteringene på sokkelen til 149,4 milliarder kroner i 2017, opp fra tidligere 146,6 milliarder kroner, ifølge en melding fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) torsdag.
DB170223 Nominelt viser undersøkelsen blant selskapene på sokkelen en nedgang på 13 prosent i 2017, men når man tar hensyn til de store kostnadsbesparelsene på blir den reelle nedgangen noe mindre.
SA170222 I tillegg til selve skulpturen skal det stå en liten tekst på sokkelen .
AP170222 I tillegg til selve skulpturen skal det stå en liten tekst på sokkelen .
SA170221 » Brasil var nesten hermetisk lukket for utenlandske investeringer frem til slutten av 1990-tallet, da tidligere president Fernando Henrique Cardoso ( 1995 - 2003 ) åpnet opp den brasilianske sokkelen for utenlandske selskaper.
DB170215 Å endre ordningen, vil bety færre arbeidsplasser, mindre verdiskaping og at vi ikke får realisert alle verdiene på sokkelen .
DA170214 Det er bare fantastisk å se hvilken ingeniørkunst som er bygd opp gjennom 50 år på sokkelen , sier Søviknes etter å ha åpnet Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen mandag.
DN170213 Doug Pferdehirt, fersk konsernsjef i TechnipFMC, lover friske tanker for å få ned kostnadene på sokkelen .
DA170213 « Skipene er avanserte områdeberedskapsskip og dekker beredskapen i store områder på sokkelen .
DA170213 « Møkster er glade og stolte over den tillit Statoil har vist oss, og vi ser fram til samarbeidet med å videreutvikle beredskapstjenestene på sokkelen i årene som kommer », skriver Simon Møkster Shipping i en pressemelding.
AP170202 Oljevirksomheten er også på sokkelen , så hvilken grad vi vil likebehandle der, er et sentralt spørsmål, sier Ulfstein.
AP170202 Oljevirksomheten er også på sokkelen , så hvilken grad vi vil likebehandle der, er et sentralt spørsmål, sier Ulfstein.
BT170131 Et nytt helikopterselskap som vil jobbe for mindre oljeselskaper på sokkelen er under etablering.
SA170130 Faktum er at Oljedirektoratet ( OD ) ( den gang var Petroleumstilsynet ( Ptil ) ) en del av OD ) satte i gang et omfattende F&U-program om sikkerhet og beredskap på sokkelen allerede i 1977.
SA170130 Faktum er at Oljedirektoratet ( OD ) ( den gang var Petroleumstilsynet ( Ptil ) ) en del av OD ) satte i gang et omfattende F&U-program om sikkerhet og beredskap på sokkelen allerede i 1977.
SA170129 Påstanden underbygges med Ap's forslag om å verne deler av sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
SA170126 Sikkerhetsforum og en systematisk overvåking av sikkerheten gjennom Risikonivå på sokkelen .
DN170124 Manglende vedlikehold, testing og inspeksjon av utstyr er hovedårsaken til alvorlige hendelser på sokkelen .
DN170123 Norge mener imidlertid at retten kun gjelder på land og litt over 22 kilometer ut i territorialfarvannet til Svalbard, men ikke på sokkelen utenfor, som er norsk.
AP170120 Statoil er åpenbart ikke i stand til å gjennomføre sikre boreoperasjoner på sokkelen lenger, sier Hauge.
AP170120 - Det er skammelig at Oljedirektoratet står og skryter av at borekostnadene er halvert, samtidig som slike ting skjer på sokkelen .
DN170117 56 nye utvinningstillatelser kommer med hovedvekt sør på sokkelen .
DN170117 56 nye utvinningstillatelser kommer med hovedvekt sør på sokkelen .
BT170114 Også i 2015 la Avinor frem tall som tydelig viste mindre aktivitet mellom fastlandet og sokkelen .
AP170111 Ved skatter, avgifter, direkte deltagelse på sokkelen og utbytte fra Statoil trekker staten inn det meste av verdien av utvunnet olje og gass.
AP170111 Ved skatter, avgifter, direkte deltagelse på sokkelen og utbytte fra Statoil trekker staten inn det meste av verdien av utvunnet olje og gass.
SA170110 Alle helikopter står på bakken, og de siste avgangene til sokkelen gikk tirsdag i 09-tiden.
SA170110 Sommeren etter var deler av statuen malt blå, med bokstavene STB sprayet inn på sokkelen .
FV170110 Alle helikopter står på bakken, og de siste avgangene til sokkelen gikk tirsdag i 09-tiden.
FV170110 Sommeren etter var deler av statuen malt blå, med bokstavene STB sprayet inn på sokkelen .
DN170110 Det som er mest spesielt er at vi ser et linjeskift i hvordan Arbeiderpartiet tilnærmer seg oljevirksomhet sokkelen , sier Søviknes.
AP170110 Alle helikopter står på bakken, og de siste avgangene til sokkelen gikk tirsdag i 09-tiden.
AP170110 Sommeren etter var deler av statuen malt blå, med bokstavene STB sprayet inn på sokkelen .
DB170107 Resultatet er at den samlede produksjonen av olje og gass på sokkelen skjer med lavere utslipp enn i resten av verden.
DB170105 Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, skisserer overfor Fri Fagbevegelse et mulig kompromiss som innebærer konsekvensutredning i enkelte områder, og vern av områder utenfor Lofoten der sokkelen er smalest.
SA160809 Utgard-feltet ligger både på norsk og britisk side av sokkelen .
SA160809 Olje - og energiminister Tord Lien ( Frp ) mener Utgard-utbyggingen er et godt eksempel på utnytting av eksisterende installasjoner på sokkelen .
SA160809 - Utgard bidrar til å opprettholde produksjonen og øker utvinningsgraden fra sokkelen og prosjektet viser at forbedringsarbeidet i industrien skaper lønnsomme utbygginger.
DA160719 På den norske sokkelen ble det stilt helt andre krav til helse, miljø og sikkerhet enn det som var rådende standard.
AP160530 Vi vil fortatt ha mange tiår med oljeinntekter fra sokkelen , men vi vil få en mye mer avdempet vekst i fondet, sier Olsen.
AP160530 Resten av de årlige inntektene fra sokkelen er i årene bak oss satt inn i Oljefondet.
AP160530 Vi vil fortatt ha mange tiår med oljeinntekter fra sokkelen , men vi vil få en mye mer avdempet vekst i fondet, sier Olsen.
AP160530 Resten av de årlige inntektene fra sokkelen er i årene bak oss satt inn i Oljefondet.
AP160518 Vi skal drive i Barentshavet på samme måte som på sokkelen for øvrig - etter de høyeste miljøstandardene i verden.
AP160512 Norges syn er at Svalbard ikke har noen egen kontinentalsokkel, men at den norske sokkelen fortsetter fra fastlandet opp til Svalbard og videre nordover.
AP160512 Men på lengre sikt ligger Putins store ambisjoner for Arktis fast, inkludert planer om leteaktivitet på sokkelen i nord.
DA160429 Disse var imidlertid ikke nødvendigvis Statoil-ansatte, ettersom det på Gullfaks-feltet, som på de fleste andre felt på sokkelen , er flere selskaper som utfører tjenester og oppdrag knyttet til driften.
AP160429 Hun ble spurt direkte om hva hun ville si til dem som var engstelige fordi de selv eller hadde slekt og venner som jobbet på sokkelen om måtte fraktes dit med helikopter.
AP160417 konsesjonsrunde på sokkelen .
AP160229 Ledigheten går opp og veksten på sokkelen går ned.
AP160229 Aktiviteten går ned på sokkelen og ringvirkningene sprer seg.
AP160229 - Selskapene på sokkelen ser for seg mye lavere investeringer i år.
AP160224 Fallet i investeringsanslaget på sokkelen er omtrent i tråd med forventningene til Norges Bank.
AP160126 Allerede i dag lagrer man mye CO2 på den norske sokkelen , det har vi snart 20 års erfaring på, og er et felt vi er verdensledende på, sier Engen i Bellona.
AP160121 Anslagene for investeringene på sokkelen er blitt dystrere : ¶ 3rd-party-bio ¶
AP160118 - Miljøpartiet De Grønne bidrar gjerne med en lang liste over tiltak Helgesen kan gjennomføre hvis han bare vil : øke drivstoffavgiften, legge om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning, øke satsene i den nye flyseteavgiften, øke CO2-avgiften på sokkelen , legge til rette for mer veiprising, sette av mer penger til å bedre kollektivtilbudet i kommunene og sørge for en ski
AP160104 I tillegg arbeides det med å finne løsninger for transport av CO2 fra industrianleggene til lagrene på sokkelen .
AP160104> I tillegg arbeides det med å finne løsninger for transport av CO2 fra industrianleggene til lagrene på sokkelen .