SA171216 Uavhengig av trosmessig tilhørighet er vi konfrontert med en befriende grunnmyte i våre liv : Fornedrelse kan snus til verdighet og styrke.
AP171215 Men nå snus alt på hodet for russerne og flere øst-europeiske land.
SA171214 Salongbordet blir et perfekt plaskebasseng for barna om det snus opp ned.
DN171214 - Som tidligere meldt, vi arbeider intensivt med å unngå konkurs, om det lykkes er selvfølgelig meget usikkert, men alle stener må snus , sier Sveaas.
AP171214 Salongbordet blir et perfekt plaskebasseng for barna om det snus opp ned.
AA171214 Salongbordet blir et perfekt plaskebasseng for barna om det snus opp ned.
FV171213 Salongbordet blir et perfekt plaskebasseng for barna om det snus opp ned.
DB171212 Helseminister Bent Høie understreker at snus uansett er helseskadelig og viser til at økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte med snusbokser med ny design og nye farger.
DB171212 Han mener det urimelig å behandle snus som om det er et like skadelig produkt som sigaretter.
DB171212 Dette handler om at norske myndigheter svartmaler snus uten bevis, sier Hildingsson, som understreker at han støtter påbudet om med nøytrale sigarettpakker.
DB171212 - Retten har heller ikke i tilstrekkelig grad tatt inn over seg de enorme forskjellene i helserisiko som er mellom snus og sigaretter, sier Goller.
DB171212 - Derfor er det særlig viktig at innføringen av standardiserte tobakkspakninger i Norge også omfatter snus .
DB171212 - Beslutningen om å regulere snus basert på følelser og ideologi er problematisk.
DB171209 Det er en trend som må snus , men i skiskyting er i hvert fall økonomien og seerinteressen en helt annen, presiserer Drivenes.
DB171209 Automatiseringen av stadig flere samfunnsoppgaver forstyrrer etablerte arbeidsplasser og inntektsmodeller, men det kan snus til å bli en gyllen mulighet istedenfor et samfunnskvelende problem.
DB171209 Det kan selvfølgelig snus på hodet, at de som sitter nærmest makta er så sultne på statsrådposter at de ikke ser klart.
SA171208 Ptils hovedtema for 2017 har vært « Trenden skal snus ».
SA171208 Ptils hovedtema for 2017 har vært « Trenden skal snus ».
DB171208 Hvert minutt havner 15 tonn plast i verdenshavene, og hvis ikke denne utviklingen snus vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050.
DB171204 Det innebærer at menneskene på jobb ikke bruker parfyme, snus , mobil eller sminke, for å nevne noe.
DB171128 Vi kom inn på grossist- og kjedenivå med enkelte produkter, og snus har dratt markedet oppover i Norge, sier Sørensen Lund til Finansavisen.
DB171128 Selskapet hevder å ha Norges største og bredeste utvalg av håndrullede sigarer, sigarillos, tobakk, piper og alt tenkelig tilbehør, samt et bredt sortiment innen snus .
DB171128 Det blir stadig færre som røyker, og snus har kommet inn som en erstatning.
DB171128 - Heller ikke innenfor snus tror vi på noen stor vekst, men samtidig vil nok forbruket holde seg oppe i lang tid, sier Sørensen Lund.
DB171127 Trøsten for Støre er dermed at krisetall kan snus til oppgang og suksess.
DB171127 Ny studie slår fast at snus gir større risiko for diabetes ¶
AP171127 Studier av snus og helse ¶
AP171127 Men forskningen frikjenner ikke snus .
AP171127 Men forskningen frikjenner ikke snus , i alle fall ikke helt : Tallene tyder på at snusbruk kan være forbundet med helsefare, selv om faren neppe er veldig stor.
AP171127 I artikkelen skrev forskerne at resultatene ikke gir støtte for at snus bidrar til dårlig helse ( « existing evidence does not support attributing burden to snus » ).
AP171127 I artikkelen skrev forskerne at resultatene ikke gir støtte for at snus bidrar til dårlig helse ( « existing evidence does not support attributing burden to snus » ).
AP171127 Hvorvidt de dermed feilaktig frikjente snus fra å være helsefarlig, gjenstår å se - om vi noen gang finner ut av det.
AP171127 Første skritt i en slik beregning er å anslå hvor farlig snus er : Blir folk syke av snus ?
AP171127 Første skritt i en slik beregning er å anslå hvor farlig snus er : Blir folk syke av snus ?
AP171127 Forskerne påla seg selv økt bevisbyrde for å unngå at snus ble uskyldig « dømt ».
AP171127 Forskerne konkluderte derfor at snus måtte frikjennes, i lys av bevisets stilling.
AP171127 Forskerne fant ganske få studier, og de fleste var av typen der man sammenligner bruk av snus blant personer rammet av sykdom med bruk av snus blant friske ( kasus-kontroll studier ).
AP171127 Forskerne fant ganske få studier, og de fleste var av typen der man sammenligner bruk av snus blant personer rammet av sykdom med bruk av snus blant friske ( kasus-kontroll studier ).
AP171127 For å ta høyde for dette benyttet forskerne et sett kriterier, der de fleste måtte være oppfylt for at snus skulle regnes som helsefarlig.
AP171127 Det er fort gjort å tolke dette som at snus ikke forårsaker sykdom.
AP171127 Det at man ikke har bevist at snus er helsefarlig, er nemlig ikke det samme som å ha bevist at snus ikke er helsefarlig : Absence of evidence is not evidence of absence.
AP171127 Det at man ikke har bevist at snus er helsefarlig, er nemlig ikke det samme som å ha bevist at snus ikke er helsefarlig : Absence of evidence is not evidence of absence.
AP171127 Dessuten, ettersom forskerne la til grunn at snus ikke er helsefarlig, viste selvfølgelig beregningene deres at snus ikke forårsaker et eneste sykdomstilfelle.
AP171127 Dessuten, ettersom forskerne la til grunn at snus ikke er helsefarlig, viste selvfølgelig beregningene deres at snus ikke forårsaker et eneste sykdomstilfelle.
AP171127 Da er det ikke rart at norske medier gjenga resultatene som at « Risikoen for følgeskader ved bruk av snus er lik null » !
DA171124 - Skal aggressiv atferd snus , bør foreldrene få familieveiledning parallelt med det som skjer i barnehagen.
AP171123 | Flere isbjørner - men Arktis snus på hodet ¶
VG171116 STAVANGER ( VG ) Stavanger Oilers-trener Pål Gulbrandsen ( 40 ) tar en slurk kaffe og legger en porsjonpakning snus under leppen : - Alle på Østlandet har gnidd seg i hendene og ropt hurra.
VG171115 I fotball snus historien fort på hodet.
VG171113 Alle steiner må snus , sier hun.
DN171106 Vi vet at standardiserte tobakkspakninger er et viktig tiltak for å hindre at barn og unge begynner med snus og røyk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
DN171106 Swedish Match gikk i sommer til sak mot staten for å slippe å innføre standardiserte pakninger på snus .
DN171106 Staten fikk medhold om at standardiserte pakninger på snus er et lovlig tiltak.
DN171106 Staten fikk fullt medhold i Oslo byfogd om at standardiserte tobakkspakninger på snus er et lovlig tiltak etter EØS-retten.
AA171103 Det blir ingen jubel for dyrere smågodt, snus og rødvin.
AA171102 | Stakk av med kassaapparat, røyk og snus
AA171102 - Det ser ut som gjerningspersonene har røsket med seg et helt kassaapparat og at de også har tatt med seg røyk og snus .
DB171101 Historien snus på hodet når arbeidsfolk i Europa er sendt tilbake til å skrape på bedriftsportene med lua i hånda.
AP171031 Lippestad om boligbygg-avsløringen i Oslo : - Hver stein skal snus
DA171026 Mentaliteten må snus til noe offensivt og positivt, så kommer Viking og publikum tilbake, avslutter Haugvaldstad.
AA171026 Snus, merk dere dette, finnes det ingen rapporter, forskningsresultater eller annet som tilsier at må stenges inne i et grått skap hvor det står bare snus på fronten.
AA171026 Snus , merk dere dette, finnes det ingen rapporter, forskningsresultater eller annet som tilsier at må stenges inne i et grått skap hvor det står bare snus på fronten.
VG171025 - Etter sesongen skal det gjøres en grundig evaluering, og alle steiner skal snus , svarer Henningsen, og presiserer at det ikke blir noen utskiftninger før de siste fire kampene er unnagjort.
DA171025 Nå skal Deloitte inn for å granske, Kommunerevisjonen skal inn for å revidere, og alle steiner skal snus .
BT171023 Pyramiden må snus opp ned, der det viktigste er møtet mellom den som gir og den som får omsorg.
BT171023 Her er fire tiltak for at tillitsreformen i hjemmetjenestene skal lykkes - innenfor de økonomiske rammene : ¶ 1 ) Dagens kommunale pyramide må snus .
AP171023 Swedish Match, som er dominerende på snusmarkedet, og Sverige arbeidet lenge og hardt for å få opphevet forbudet mot snus .
AP171023 Svenskene er store på snus , og de kunne kanskje vært enda større hvis de hadde vært villige til å betale kjempesummer til en korrupt EU-topp.
AP171023 Store tall, men de kunne vært mye større hvis svenskene hadde fått lov til å selge snus til hele Europa.
AP171023 I mars 2012 fikk lobbyorganisasjonen European smokeless tobacco council, Estoc, som jobber for å få legalisert snus i Europa, en telefonsamtale fra Zammit.
AP171023 I Sverige og Norge er det lov å kjøpe, selge og bruke snus .
AP171023 EU tok danskenes smugsalg av snus til retten.
AP171023 Det slo helt riktig fast at det utenom Sverige fortsatt skulle være forbudt å selge snus i hele EU.
AP171023 Det er enkelt for EU å forby snus , som er lite kjent og lite brukt på kontinentet.
AP171021 Etter at rådsøkeren har lagt frem saken sin, snus stolen slik at rådsøker og teamet har direkte kontakt, og teamet får anledning til å stille utdypende spørsmål.
AP171018 For en del organisasjoner, for eksempel, innebærer kutt at verden snus på hodet fra og med 1. januar 2018.
BT171016 Dette er pasienter som vil trenge innleggelse og spesialisert oppfølging på tvers av flere spesialavdelinger, og som ikke kan snus raskt i en Mottaksklinikk.
AP171014 | Lippestad om boligbygg-avsløringen i Oslo : - Hver stein skal snus
AP171014 - Enhver stein skal snus sier Lippestad.
AP171014 | Lippestad om boligbygg-avsløringen i Oslo : - Hver stein skal snus
AP171014 - Enhver stein skal snus sier Lippestad.
VG171013 Sørlandet : Sykehuset forbyr snus
VG171013 Svensk studie : Snus øker ikke risiko for denne krefttypen ¶
VG171013 STOPP FOR SNUS : Alt lå til rette for at to Brussel-medarbeidere for svenske Swedish Match skulle leie kontorer her i Norway House, da UD satte foten ned.
VG171013 SNUDDE OM SNUS : General-produsenten Swedish Match fikk likevel ikke leie hos Statsbygg - det bestemte Utenriksdepartementet.
VG171013 På spørsmål fra Statsbygg om Swedish Match som potensiell leietager, spilte ambassaden i Brussel inn at omsetning og markedsføring av snus er forbudt i EU og at det å leie ut til Swedish Match ville kunne ha omdømmemessige konsekvenser.
SA171013 I vårt sivile rettssystem ville Johaug etter all sannsynlighet gått fri, men så lenge idretten ikke har eget politi som kan etterforske dopingsaker, må bevisbyrden snus .
SA171013 I vårt sivile rettssystem ville Johaug etter all sannsynlighet gått fri, men så lenge idretten ikke har eget politi som kan etterforske dopingsaker, må bevisbyrden snus .
AP171013 I vårt sivile rettssystem ville Johaug etter all sannsynlighet gått fri, men så lenge idretten ikke har eget politi som kan etterforske dopingsaker, må bevisbyrden snus .
AP171013 I vårt sivile rettssystem ville Johaug etter all sannsynlighet gått fri, men så lenge idretten ikke har eget politi som kan etterforske dopingsaker, må bevisbyrden snus .
VG171012 Under årets lørdagsshow i Telenor Arena skal det hverdagslige bildet snus litt om på.
VG171012 Snus får den største avgiftsøkningen med 1,9 prosent, mens alkoholholdig drikke med et alkoholinnhold på mellom 0,7 og 2,7 prosent får en avgiftsøkning på 1,5 prosent.
DA171012 Også røyk, snus og godteri blir dyrere etter avgiftsøkninger på mellom 1,5 og 1,9 prosent.
DA171012 Også røyk, snus og godteri blir dyrere etter avgiftsøkninger på mellom 1,5 og 1,9 prosent.
AA171012 Også røyk, snus og godteri blir dyrere etter avgiftsøkninger på mellom 1,5 og 1,9 prosent.
DB171011 STORE UTGIFTER : Forbrukerøkonom Magne Gundersen tar med seg « Luksusfellen»-deltaker Elisabeth Kastet Brodal ( 26 ) til en bensinstasjon for å vise hvor mye hun bruker på snus og Red Bull i året.
AA171010 I august i fjor kjørte de to til Storlien hvor de handlet snus .
AA171010 De to sørtrønderne kjørte i fjor til Storlien hvor de handlet snus .
DB171005 Nesten ethvert aspekt ved et moderne samfunn kan by på problemer, men selv iboende destruktive krefter kan snus til å arbeide for oss hvis vi står sammen om det.
AA171005 Tollere og politiet fant en stor mengde sigaretter, brennevin og snus da de ransaket en butikk og et bosted i Bergen.
AA171005 I butikken og i et nærliggende bosted fant tollerne 71.940 sigaretter, 9 liter brennevin, 7,5 kilo røyketobakk, 33 kilo frukttobakk og 2 kilo snus .
VG171003 Arbeidsmiljøutvalget på Sørlandet sykehus har vedtatt at ingen sykehusansatte som er i kontakt med pasienter får lov til å bruke snus .
VG171003 - Vi har hatt retningslinjer hvor det er henstilt til at ansatte ikke bruker snus i kontakt med pasienter, men bruken har nå økt såpass at vi mener det er riktig å skjerpe dette til et forbud, sier personalsjef Anne Grethe Vhile ved Sørlandet sykehus til avisen.
VG171003 Snus lukter og det ser ikke særlig hygienisk ut i munnen til snuserne, i tillegg til at det ikke er sunt.
AP171003 Sykehusansatte ved Sørlandet sykehus får ikke lengre lov til å bruke snus .
AP171003 Retningslinjene hun sikter til omfatter både røyking og bruk av parfyme - i tillegg til snus .
AP171003 Personalsjef Anne Grethe Vhile mener det er riktig å totalforby snus i arbeidstiden for sykehusansatte som er i kontakt med pasienter.
AP171003 Hun sier det er hensynet til pasientene som er avgjørende, når snus nå totalforbys ved Sørlandet sykehus.
AP171003 Hittil har sykehusansatte blitt anmodet om å ikke bruke snus .
AP171003 - Vi har hatt retningslinjer, der det henstilles til ansatte, som er i kontakt med pasienter, om å ikke bruke snus .
AP171003 Snus lukter.
AA171003 Arbeidsmiljøutvalget på Sørlandet sykehus har vedtatt at ingen sykehusansatte som er i kontakt med pasienter får lov til å bruke snus .
AA171003 - Vi har hatt retningslinjer hvor det er henstilt til at ansatte ikke bruker snus i kontakt med pasienter, men bruken har nå økt såpass at vi mener det er riktig å skjerpe dette til et forbud, sier personalsjef Anne Grethe Vhile ved Sørlandet sykehus til avisen.
AA171003 Snus lukter og det ser ikke særlig hygienisk ut i munnen til snuserne, i tillegg til at det ikke er sunt. ( ©NTB ) ¶
SA171001 Om ettermiddagen snus ruta slik at bussen kjører motsatt av ruta om morgenen, så hjemreisen tar like lang tid.
DB171001 Når klutene blir skitne kan de enkelt snus og brukes på andre siden, slik at du ikke trenger å avbryte midt i gulvvasken.
AP170928 Snurr vinen rundt i glasset og snus .
DN170925 Røyking blant unge har gått jevnt nedover det siste tiåret samtidig som bruken av snus har gått oppover.
DN170925 Nå skal snus også ha advarsel.
DN170925 Hvert år starter over 10.000 unge i Norge med å bruke snus .
DN170925 Den nye boksen snus ( t.v ) som skal ha en mørkegrønn farge og pakningens utforming skal være lik.
DN170925 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus , har talsmann for Swedish Match, Patrik Hildingsson, tidligere i sommer sagt til VG.
DN170925 - Det er et kjent taktisk spill for å trenere et politisk vedtak som vil sørge for at færre unge starter med snus , sier hun i en pressemelding.
DB170925 Røyking blant unge har gått jevnt nedover det siste tiåret samtidig som bruken av snus har gått oppover.
DB170925 Hvert år starter over 10.000 unge i Norge med å bruke snus .
DB170925 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus , har talsmann for Swedish Match, Patrik Hildingsson, tidligere i sommer sagt til VG.
DB170925 - Det er et kjent taktisk spill for å trenere et politisk vedtak som vil sørge for at færre unge starter med snus , sier hun i en pressemelding.
DB170925 Ved ett av tilfellene skal han ha brukket nesa på en butikkansatt som nektet å følge ham snus på grunn av mangel på identifikasjon.
DA170925 Røyking blant unge har gått jevnt nedover det siste tiåret samtidig som bruken av snus har gått oppover.
DA170925 Hvert år starter over 10.000 unge i Norge med å bruke snus .
DA170925 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus , har talsmann for Swedish Match, Patrik Hildingsson, tidligere i sommer sagt til VG.
DA170925 - Det er et kjent taktisk spill for å trenere et politisk vedtak som vil sørge for at færre unge starter med snus , sier hun i en pressemelding.
VG170923 Vet ett av tilfellene brakk han et ben i ansiktet på en butikkansatt som nektet å selge ham snus på grunn av mangel på identifikasjon, ifølge en domsavsigelse i Oslo tingrett. 23-åringen er også tiltalt for oppbevaring av narkotika, i en sak som ennå ikke er kommet opp for retten.
DB170923 Vet ett av tilfellene brakk han et bein i ansiktet på en butikkansatt som nektet å selge ham snus på grunn av mangel på identifikasjon, ifølge en domsavsigelse i Oslo tingrett. 23-åringen er også tiltalt for oppbevaring av narkotika, i en sak som ennå ikke er kommet opp for retten, skriver VG.
DB170922 Partiet skal ha en « bred og grundig drøfting » av valgkampen, men Hareide mener skipet kan snus .
DB170922 Nå må hver eneste stein snus , og det er viktig at de som gjør det, er en ekstern gruppe, som har tillit hos politiet, media og folket, sier Bolstad.
DA170920 Vålerenga har ikke vunnet på de sju siste seriekampene og den tendensen må snus hvis ikke sesongen skal bli en komplett fiasko.
DA170920 | Sprekker på snus og sigg ¶
DA170920 - At jeg stadig vekk sprekker på snus og sigg, men nå skal jeg slutte.
DA170919 Etter å ha gått inn på toalettet gikk han til kassen for å kjøpe snus .
VG170918 Retten festet ingen tiltro til Jensens forklaring om at han mente Cappelen var en suksessrik forretningmannn som tjente godt på salg av biler, snus og klokker.
DB170918 Jensen har forklart at han trodde Cappelen drev en vellykket og legal importvirksomhet med klokker, biler og snus .
AP170918 Tvert imot trodde Jensen at Cappelen drev en vellykket legal forretningsvirksomhet i form av import av biler, kunst, klokker og snus .
AP170918 Problemstillingen kan også snus , slik Jensens forsvarer John Christian Elden gjorde etter dommen : Hvis det å kjenne til kriminell virksomhet er å oppfatte som medvirkning, blir det vanskelig å drive spaningsarbeid i kriminelle miljøer.
FV170917 Men øker sjansen om han slutter med snus ?
BT170917 Men øker sjansen om han slutter med snus ?
AP170917 Men øker sjansen om han slutter med snus ?
AP170917 Har det egentlig noe å si for oss som trener tre-fire ganger i uka at vi snuser, spør Tore Gerhardsen - som har sluttet og begynt med snus en rekke ganger.
SA170916 Men øker sjansen om han slutter med snus ?
SA170915 Trond Fredriksen er klar på at trenden må snus snarest mulig.
AP170915 Trond Fredriksen er klar på at trenden må snus snarest mulig.
VG170912 TOK LITT SNUS : Ingen nonstop lystig stemning på Aps valgvake i Oslo mandag kveld.
VG170912 Byrådsleder Raymond Johansen legger innpå en pris snus , mens skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, følger med på valgresultatene.
AP170912 Vi må diskutere alt, og det er mange steiner som skal snus .
AP170912 Vi må diskutere alt, og det er mange steiner som skal snus .
AP170911 Til tross for manglende dokumentasjon, har helsemyndighetene i Norge erklært at snus er like helsefarlig som sigaretter.
AP170911 Og hvor mange får kreft av snus ?
AP170911 Men hvor mange dør av snus i Norge hvert år ?
AP170911 Hvor mange dør av snus i Norge hvert år ?
AP170911 Andre forskere finner ingen økning i krefttilfeller blant dem som bruker snus .
VG170909 Vet ett av tilfellene brakk han et ben i ansiktet på en butikkansatt som nektet å selge ham snus på grunn av mangel på identifikasjon, ifølge en domsavsigelse i Oslo tingrett. 23-åringen er også tiltalt for oppbevaring av narkotika, i en sak som ennå ikke er kommet opp for retten.
AA170906 - Det er interessant å se hvordan denne oppfatningen snus helt på hodet hvis man har vært på cruise tidligere.
DB170905 Skal denne trenden snus , kreves det langsiktige satsinger og reformer.
AA170905 - Vi tok en ryddeaksjon og fjernet ølbokser, flasker, snus og sneiper mandagen etter festen.
DB170904 Sneiper og snus
DB170904 Ifølge nettstedet vartoslo.no frykter naboene sneiper, snus , oppkast og urinering fra gjestene til puben, som vil bli nærmeste nabo til en barnehage.
VG170902 Disse kan forhåpentligvis snus av den sittende presidenten.
AA170902 Etter tobakk og snus , er det nå fedme som seiler opp som den viktige årsaken til kreft.
DB170901 Barna bekrefter, selvfølgelig, alle hypotesene tilknyttet SI : snus er ekkelt, men de i standardisert boks er MYE eklere.
DA170901 Bystyret er rett nok bundet av gjeldende vedtak og gjeldende avtaler ut kontraktstiden, men dette skal snus , mener Tollerud.
AP170831 Denne trenden må snus .
AA170831 Kjersti Toppe ( Sp ), som tidligere har jobbet som kommunelege og nå er førstenestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener imidlertid dette er langt fra de første steinene som må snus for å løse rekrutteringsproblemet.
DB170828 Sprer pesten seg, snus livet på hodet i Andalucia.
NL170827 Under den blå-blå reformpsykosen er det som om landet vårt snus på hodet, ristes kraftig mens kommuner, fylker, politikamre, lensmannskontor, lokalsykehus, tinghus, høyskoler, NAV- og skattekontor, militær- og heimevernsavdelinger, flystasjoner osv. mer eller mindre forgjeves prøver å klamre seg fast.
DB170827 Tobakk og snus
DB170827 - Høyre ønsker i motsetning til Frp økte avgifter på tobakk og snus, og var i tillegg pådriver for « plain package » på snus . 6.
DB170827 - Høyre ønsker i motsetning til Frp økte avgifter på tobakk og snus , og var i tillegg pådriver for « plain package » på snus. 6.
AP170827 Argumentene som utvalget fremfører til fordel for modell A - om « spennet i oppgaver og ansvar » for sentralbanksjefen og om omdømmerisiko for Norges Bank - kan, etter nærmere vurdering, snus og sees som argumenter for modell B.
AP170826 - Er det realistisk å tro at utviklingen kan snus av politikerne ?
DN170825 La det steke i ca 5 min før pannekaken snus og stekes ferdig.
DB170816 Holdningene til mange politikere er dessverre at tiltak for å gjøre snus og røykpakker ulekre, eller å fronte avkriminalisering, er viktigere enn å få ned totalkonsumet av alkohol.
AA170814 - Det som er blitt sagt underveis i en valgperiode, kan ikke bare snus under en valgkamp, sa Merkel mandag under et valgmøte arrangert av to tyske radiostasjoner.
VG170812 - At en 16-åring står alene og selger snus burde være uproblematisk, mener formann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud.
SA170810 I løpet av 48 sekunder og 35 hundredeler snus livet på hodet for 21-åringen fra Ulsteinvik.
FV170810 I løpet av 48 sekunder og 35 hundredeler snus livet på hodet for 21-åringen fra Ulsteinvik.
BT170810 I løpet av 48 sekunder og 35 hundredeler snus livet på hodet for 21-åringen fra Ulsteinvik.
AP170810 I løpet av 48 sekunder og 35 hundredeler snus livet på hodet for 21-åringen fra Ulsteinvik.
AA170810 I løpet av 48 sekunder og 35 hundredeler snus livet på hodet for 21-åringen fra Ulsteinvik.
VG170807 Det er ikke til å legge skjul på at mange steiner må snus før en kommer så langt, sier han til VG.
DA170807 Når bølgen treffer, snus amerikanernes nasjonalforsamling på hodet.
AP170807 Det er en stor skute som må snus , etter lang tid uten at mye er blitt gjort, sier Kaski.
DB170804 Det er underlig at et parti som KrF - som nesten ikke har velgere - gis lov til å diktere hvor mye brennevin, vin, øl, tobakk, snus og sjokolade skal koste i Norge.
VG170801 Forskning : Frikjenner snus
AA170801 | Hver stein skal snus etter drapet i Kristiansand ¶
AP170731 Store mengder alkohol, tobakk og snus blir solgt ulovlig på Facebook.
AP170731 Sprit, snus og sigaretter, i til tider store kvantum, blir kjøpt og solgt mellom privatpersoner.
DB170728 I tillegg må vi ta høyde for at økning i bruken av et lite skadelig rusmiddel, kan gi nedgang i bruken av et annet, skadeligere rusmiddel - slik snus og E-sigaretter nå gradvis utkonkurrerer tradisjonelle sigaretter.
AP170709 ¶ Slik er de nye innpakningene av røyk og snus .
DA170708 Økt import av snus ¶ Snus har også økt betraktelig fra i fjor, det ble utført 274 beslag denne våren, mens kun 170 i samme periode i fjor.
DA170708 Økt import av snus
DA170708 | Har beslaglagt dobbelt så mye snus og øl som i fjor ¶
DN170707 Swedish Match, Skandinavias største snusprodusent, mener de nye reglene ikke bør gjelde for snus , skriver VG.
DN170707 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus , sier selskapets talsmann, Patrik Hildingsson.
DN170707 juli må tobakksprodusenter starte arbeidet med å lage nøytrale pakninger for snus og røyk, og innen et år må de etterkomme det nye påbudet.
VG170706 Svenske Swedish Match går til sak mot staten for å få fjernet lovendringen som påbyr nøytral innpakning av snus : - Ingen overraskelse, sier Bent Høie.
VG170706 Snusfirmaet Swedish Match leverer fredag et søksmål til Oslo byfogdembete hvor de ber om at snus unntas fra lovendringen, samtidig som de ber om en utsettelse av påbudet frem til lovligheten i påbudet er prøvd i en rettssak.
VG170706 Skandinavias største snusprodusent mener Regjeringen og Helse- og omsorgsminister Bent Høie ikke har god nok dokumentasjon på de helseskadelige effektene av snus til å kreve at snusinnpakninger også skal ikles den grønnbrune og lite tiltalende fargen på den nye « Høie-pakkene » ¶
VG170706 SER TIL SVERIGE : Patrik Hildingsson i Swedish Match mener den økte bruken av snus har ført til at færre og færre svensker røyker.
VG170706 SAKSØKER STATEN : Advokat Morten Goller ( t.v ) i advokatfirmaet Wiersholm og talsperson for Swedish Match ( t.h ), Patrik Hildingsson, vil unnta snus fra den nye « Plain Pack»-loven.
VG170706 Rapporten sier at skaden av svensk snus ikke kan sammenlignes med andre former for røykfrie tobakksprodukter.
VG170706 I 2015 kjøpte svenskene over 250 millioner bokser med snus , mot litt over 100 millioner pakker med sigaretter.
VG170706 Hildingsson understreker at firmaet er enig i Høies lovendring når det kommer til sigaretter, men mener forskningen på den helseskadelige effekten av snus viser at snus er mye mindre helseskadelig enn røyk.
VG170706 Hildingsson understreker at firmaet er enig i Høies lovendring når det kommer til sigaretter, men mener forskningen på den helseskadelige effekten av snus viser at snus er mye mindre helseskadelig enn røyk.
VG170706 Hildingsson mener snus likevel er sterkt nok regulert i Norge til å forhindre at flere barn og unge begynner å snuse.
VG170706 Gjelder kun snus
VG170706 Advokat Goller mener en potensiell negativ effekt ved Høies nye forpakninger er at folk antar at røyk og snus er like farlig, ettersom begge produktene er underlagt samme lovregulering.
VG170706 - Som far til fire mindreårige barn vil jeg selvfølgelig ikke at mine barn skal bruke voksenprodukter, hvorav snus inngår i den kategorien, sier Hildingsson.
VG170706 - Reklamefrie pakker er et tiltak som snusindustrien vet vil få færre barn og unge til å begynne med snus , og de bruker derfor alle tilgjengelige midler til å stoppe tiltaket.
VG170706 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus , sier talsmann for Swedish Match, Patrik Hildingsson til VG.
VG170706 - En person som ser på disse produktene som like helseskadelig kan komme til å velge sigaretter istedenfor snus og derfor utsette seg selv for mye større skade enn hvis vedkommende hadde begynt å snuse, understreker Goller.
VG170706 - Det er viktig å understreke at søksmålet bare gjelder snus og ikke andre tobakksprodukter, sier advokat Morten Goller i Advokatfirmaet Wiersholm til VG.
VG170706 juli må alle tobakksprodusenter begynne prosessen med å endre utseende på all snus og røyk som selges i Norge, etter at Stortinget vedtok Bent Høies forslag om endring av tobakksskadeloven.
VG170706 Snus er tidligere forbundet med kreft i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret.
DB170706 ¶ Produsenten Swedish Match mener snus ikke bør omfattes av påbudet om nøytrale pakninger for tobakksprodukter.
DB170706 Swedish Match, Skandinavias største snusprodusent, mener de nye reglene ikke bør gjelde for snus , skriver VG.
DB170706 - En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus , sier selskapets talsmann, Patrik Hildingsson.
DB170706 juli må tobakksprodusenter starte arbeidet med å lage nøytrale pakninger for snus og røyk, og innen et år må de etterkomme det nye påbudet.
DA170629 For « Rooms » oppleves virkelig ikke som en stor eller banebrytende happening, selv ikke når teatervirkeligheten snus på hodet og det til slutt er danserne som sitter i salen og klapper, plystrer og hoier på oss som står igjen på scenen.
DB170627 ¶ NYE TOBAKKSPAKKER : Her er de nye innpakningene til snus og tobakkspakker. norsk tipping ¶
AA170627 | Om noen dager blir blir all snus grønn ¶
AP170621 Anta ikke at det finnes en magisk indikator for hvilke valgkretser som kan snus , melder Silver på Twitter.
DN170620 Trenden må snus , sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
AA170620 Trenden må snus , sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
DB170619 Men fra 2018 mener Refsnes at fortegnet på driftsresultat skal snus til positivt.
SA170618 Gjør de det, kan motgang snus .
AP170618 Gjør de det, kan motgang snus .
DA170616 Under prøve-VM fra i morgen skal opinionen snus .
BT170615 Svekkelsen av de estetiske fagenes plass i grunnskolens læreplaner må snus , men må også møtes med en tydelig og kraftfull påkobling av kunstinstitusjonenes potensial som formidlere.
AP170613 Derfor må båtene snus .
DB170612 Vi har absolutt mye vi skal og må ; sørge for tran og tannpuss, slutte med smokk og begynne med sykkelhjelm og argumentere mot snus - og høre i engelske verb og ha med regntøy.
DB170610 KOMMENTAR : Hvordan kan et tilsynelatende velorganisert demokrati snus til et undertrykkende skrekkregime ?
VG170608 Det neste som skjer, cirka umiddelbart etter at første episode ruller, er at rollene i fengselet snus på hodet.
VG170608 Har du lest : Snus øker ikke risikoen for kreft.
SA170608 Petroleumstilsynets tema for i år er « Trenden skal snus ».
SA170608 Det, og en sterk tro på at motgang kan snus , på at treneren vet hva han steller med og på at alt kan skje i fotball, kan også gi en seier over Tsjekkia.
SA170608 Det, og en sterk tro på at motgang kan snus , på at treneren vet hva han steller med og på at alt kan skje i fotball, kan også gi en seier over Tsjekkia.
DA170603 - Omstillingen er i tråd med ny driftsmodell og mandatet har vært at skuta må snus og resultatet må bli bedre.
DB170602 I mars i fjor dro mannen, som er bosatt i Østfold, til Sverige sammen med en kamerat for å handle mat og snus .
AA170602 I mars i fjor dro mannen, som er bosatt i Østfold, til Sverige sammen med en kamerat for å handle mat og snus .
DA170531 I tillegg er det viktig å fortsette å bruke strukturelle virkemidler som lovgivning og avgifter for å forebygge rekruttering til både røyk og snus .
DA170531 Det å fjerne merkevaren på pakkene, kan bidra til å gjøre røyk og snus mindre fristende, særlig for barn og ungdom.
AP170531 Mange bytter ut røyken med snus .
AA170531 Mange bytter ut røyken med snus .
AA170531 Mange bytter ut røyken med snus .
AA170530 Bare 14 prosent av dagligrøykerne i Norge er positive til at alle tobakkspakninger, både røyk og snus , skal få samme brungrønne innpakning fra 1. juli.
AA170530 - Selve innpakningen av røyk og snus har vært en av de siste formene for tobakksreklame i Norge.
DA170528 Det han er redd for er imidlertid hvordan teknologien påvirker sannheten, hvordan ting oppfattes, snus og vendes på.
BT170526 Selve kunsten ligger i bunn og kommer frem når betongen er tørket og formen snus .
AA170523 Han utelukker heller ikke at esken kan ha vært benyttet til krydder eller andre esklusive varer som man hadde i små mengder, men holder en knapp på tobakk i form av snus .
AA170523 - Tidlig på 1600-tallet var snus i daglig bruk og noe man brukte i små porsjoner, sier Ian Reed som er arkeolog og prosjektleder for Arkelogoi på Torvet.
VG170522 Svensk studie : Snus øker ikke risikoen for kreft i bukspyttkjertelen ¶
VG170521 Svensk studie : Snus øker ikke sjansen for bukspyttkjertelkreft ¶ 205.000 i Norden ¶
DA170518 Denne utviklingen må snus !
VG170516 Denne trenden må snus .
AA170515 Fall : Rema 1000 har hatt en tøff start på året, men Norsk kundebarometer mener trenden lett kan snus .
AP170512 | Ny studie : Snus øker ikke faren for bukspyttkjertelkreft ¶
AP170512 Helsemyndigheter advarer om at snus kan øke risikoen for å få kreft i bukspyttkjertelen, men en ny svensk studie tilbakeviser påstanden.
AP170512 Giske Ursin i Kreftregisteret sier til NRK at det er gode nyheter om det faktisk er sånn at snus ikke øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.
AP170512 - Men uavhengig av denne studien er snus fortsatt ikke helsebringende produkt, så det beste er å unngå det.
AA170512 | Ny studie : Snus øker ikke faren for bukspyttkjertelkreft ¶
AA170512 Helsemyndigheter advarer om at snus kan øke risikoen for å få kreft i bukspyttkjertelen, men en ny svensk studie tilbakeviser påstanden.
AA170512 Giske Ursin i Kreftregisteret sier til NRK at det er gode nyheter om det faktisk er sånn at snus ikke øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.
AA170512 - Men uavhengig av denne studien er snus fortsatt ikke helsebringende produkt, så det beste er å unngå det. ( ©NTB ) ¶
VG170511 Skal denne trenden snus , må fagbevegelsen gå i bresjen.
VG170511 | Ny svensk studie : Snus øker ikke risikoen for kreft i bukspyttkjertelen ¶
VG170511 INGEN SAMMENHENG : Forskere ved det svenske Karolinska finner ingen sammenheng mellom bruk av snus og økende risiko for kreft.
VG170511 Det er heller ingen økning i risiko avhengig av hvor mye eller hvor lenge du har brukt snus , ifølge forskerne.
VG170511 Den svenske avisen skriver at studien er den største hittil på området og at forskerne har fulgt 424.152 mennesker, hvorav 30 prosent brukte snus , og at de da ikke fant noen økt risiko for kreft blant snuserne.
VG170511 De endret ordlyden fra « kan være » til « er » etter det som var en ny forskning på snus og helseskader siden det forrige direktivet i 2001.
NL170511 | Ny forskning : Snus fører ikke til kreft ¶
NL170511 Rudqvist sier at den siste påståtte faren om svensk snus og kreftfare nå kan avskrives.
NL170511 Nå viser det seg at helserisikoen knyttet til snus snarere bør sammenliknes med nikotinpreparater som tyggegummi og plaster, mener han.
NL170511 Lars Erik Rudqvist, som er professor i onkologi og ansvarlig for medisinske spørsmål i Swedish Match, krever at helsemyndighetenes samlede vurdering av helserisikoen knyttet til snus må omgjøres.
NL170511 Kreft i bukspyttkjertelen har vært norske helsemyndigheters fremste argument for å stramme inn regelverket for salg av snus .
NL170511 Det er ingen sammenheng mellom snus og bukspyttkjertelkreft, viser en fersk rapport fra Karolinska Institutet i Sverige.
NL170511 Bruk av snus fører ikke til kreft, viser en ny studie fra Karolinska Institutet i Sverige.
NL170511 - Nå forventer vi at helsemyndighetene tar grep og tilpasser lovverket slik at ikke snus reguleres på lik linje med andre preparater som årlig tar tusenvis av menneskeliv, sier administrerende direktør Geir Hammer i Swedish Match til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
NL170511 - Kreft i bukspyttkjertelen har vært norske helsemyndigheters fremste argument for å stramme inn regelverket for salg av snus .
NL170511 - Dette får stor betydning for de politiske initiativene som prøver å likestille snus med sigaretter.
NL170511 - Det er forskjell på tobakk, sigaretter og snus .
NL170511 120.000 av dem hadde brukt snus , men det ble ikke funnet noen økt risiko blant snusere.
DA170511 Bjarte Lunde Aarsheim har klare tanker om hvordan bunnoppgjøret mot Sogndal skal vinnes og trenden snus .
DA170511 Ulike tilsetningsstoffer ¶ Snus er et fuktig til halvfuktig tobakk som klemmes sammen i små klumper og legges under over- eller underleppen.
DA170511 Ny forskning : Snus fører ikke til kreft.
DA170511 Det er ingen sammenheng mellom snus og bukspyttkjertelkreft, viser en fersk rapport fra Karolinska Institutet i Sverige.
DA170511 Bruk av snus fører ikke til bukspyttkjertelkreft, viser en ny studie fra Karolinska Institutet i Sverige.
DA170511 - Nå forventer vi at helsemyndighetene tar grep og tilpasser lovverket slik at ikke snus reguleres på lik linje med andre preparater som årlig ¶ tar tusenvis av menneskeliv, sier administrerende direktør Geir Hammer i Swedish Match til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170511 - Kreft i bukspyttkjertelen har vært norske helsemyndigheters fremste argument for å stramme inn regelverket for salg av snus .
DA170511 - Det er forskjell på tobakk, sigaretter og snus .
DA170511 | Snus fører likevel ikke til kreft ¶
DA170511 Snus lages av finmalte tobakksplanter som tilsettes ulike stoffer.
DA170511 Snus inneholder mer enn 2 500 kjemiske stoffer, deriblant nikotin.
DA170511 120.000 av dem hadde brukt snus , men det ble ikke funnet noen økt risiko blant snusere.
BT170510 Hvis den norske debatten begynner å ligne mer på den franske, britiske og amerikanske, vil også konfliktlinjene i norsk politikk snus på hodet.
SA170508 Sportssjef Svein-Morten Johansen, som er Floviks overordnede, sa til iTromsø søndag kveld at alle steiner skulle snus for å få slutt på den svake trenden.
SA170507 | Dette sier klubbledelsen om TIL-nedturen : - Alle steiner må snus
SA170507 Alle steiner må snus .
SA170507 - Alle steiner må snus
AP170507 | Dette sier klubbledelsen om TIL-nedturen : - Alle steiner må snus
AP170507 Alle steiner må snus .
AP170507 - Alle steiner må snus
BT170505 Menn dominerer lederstillingene i politiet, men nå skal trenden snus .
DN170504 Trenden må snus .
VG170503 Vi snakket litt om hans næringsvirksomhet og at han drev med snus , forklarte Stubberud.
DB170503 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus , har Wang Yi tidligere uttalt. 100 turbulente Trump-dager : - Slikt blir det søvnløse netter og politisk havari ut av ¶
DN170428 Derfor lukker vi lavpriskjeden Kiwi, som vi ikke lenger tror kan snus til å bli en lønnsom virksomhet », heter det i en pressemelding fredag.
AA170427 Kan denne utviklingen snus ?
DB170424 Selv Høyre-statsråden Bent Høie vil gjemme snus og godis i butikken, så hvor blir det av byråkraten i Helsedirektoratet som reiser seg i lunsjen og sier « Chill, I got this » ?
DB170423 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus , sa Yi nylig.
DB170422 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus , sa Wang.
FV170420 Det er blitt stjålet tobakk og snus .
AP170420 Kom deg ut ! Snus !
BT170419 Skal utviklingen snus i Odda, må det bli liv i industrien eller komme nye arbeidsplasser.
VG170416 Ved kassen kjøper han en pakke snus av lavprismerket Kaliber, betaler kontant og stapper vekslepengene ned i lommen før han går mot utgangen.
VG170416 En ny overvåkningsvideo viser Rakhmat Akilov kjøpe snus bare timer før han utførte det grufulle terrorangrepet i Stockholm.
VG170416 april går Akilov inn i kiosken iført en grønn jakke med sort hette, en grå genser, svarte bukser og hvite joggesko, før han kjøper snus , og går ut igjen mot T-banen.
SA170414 USA og Sør-Korea står sammen i sin kamp for å motarbeide Nord-Korea, og Nord-Korea gjør det samme, noe som skaper en potensielt farlig situasjon, sa Wang, som tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før " situasjonen blir så ille at den ikke kan snus ".
SA170414 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus , sa Wang.
DN170414 USA og Sør-Korea står sammen i sin kamp for å motarbeide Nord-Korea, og Nord-Korea gjør det samme, noe som skaper en potensielt farlig situasjon, sa Wang, som tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før " situasjonen blir så ille at den ikke kan snus ".
DN170414 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus , sa Wang.
DB170414 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus , sa Wang.
AP170414 USA og Sør-Korea står sammen i sin kamp for å motarbeide Nord-Korea, og Nord-Korea gjør det samme, noe som skaper en potensielt farlig situasjon, sa Wang, som tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før " situasjonen blir så ille at den ikke kan snus ".
AP170412 ERTMS skjønte ikke at togene skulle snus ved endestasjonene.
AP170412 ERTMS skjønte ikke at togene skulle snus ved endestasjonene.
AA170412 Priser på « Marlboro, 200 sigaretter » og « General løs snus , 5 pakker » er innhentet fra Rema 1000 Bakklandet og Eurocash på Storlien 11.april.
AA170412 Mange trøndere valfarter over svenskegrensa for å handle billig snus , brus, røyk og rødvin i påska.
SA170411 Vi driver med nasjonalidretten og alle ord og vendinger snus på og granskes.
SA170411 Vi driver med nasjonalidretten og alle ord og vendinger snus på og granskes.
FV170411 Vi driver med nasjonalidretten og alle ord og vendinger snus på og granskes.
DB170411 - Siste forskningstall ( 2012 ) viser at kjøtt og kylling var øverst på listen, så kom sjokolade/godterier, øl og mineralvann, alkohol ( vin og brennevin ), tobakk og snus .
BT170411 Vi driver med nasjonalidretten og alle ord og vendinger snus på og granskes.
BT170411 Vi driver med nasjonalidretten og alle ord og vendinger snus på og granskes.
AP170411 Vi driver med nasjonalidretten og alle ord og vendinger snus på og granskes.
AP170411 Vi driver med nasjonalidretten og alle ord og vendinger snus på og granskes.
DB170408 Kringlebotn avviser at egg bør snus under lagring, for at ikke plommen skal legge seg langs skallet.
AP170406 - Håndtert på en klok måte, kan utfordringen snus til muligheter.
DB170403 Kronargumentet om at nei til letevirksomhet for oljeselskapene setter velferden i fare, kan altså snus på hodet : Det kan like gjerne hende vi sløser bort penger på oljeleting som aldri blir lønnsom, penger vi heller kunne brukt på å stimulere andre næringer i vår tungt oljeavhengige økonomi.
DB170331 ¶ STANDARDISERT UTSEENDE : Slik vil snus og sigaretter se ut fra 1. juli, uavhengig av merke.
DA170331 Dette må snus for å spare elever for nederlag i hele skoleløpet og forhindre at elever får problem i videre utdanning og arbeid.
AP170327 Vi forutsetter da at røyken ikke erstattes med snus eller andre typer tobakk, og at andre deler av livsstilen ikke blir mye verre.
DA170326 Stefan Johansen overtok kapteinsbindet etter Per Ciljan Skjelbred, og han led samme skjebne som sin forgjenger : Å bli byttet ut når kampen skulle snus .
DB170324 Sprit, øl, røyk og snus skal være like dyrt i 2017 ¶
SA170320 Dette må snus , vi kan ikke ha det sånn.
AP170320 Dette må snus , vi kan ikke ha det sånn.
BT170319 - Hver stein skal snus for å finne en løsning.
VG170317 Men opplevelsen snus ganske raskt når du studerer tegningenes detaljer og dukkenes seksualiserte fremtoning.
DA170316 Petoro understreker selv at trenden må snus for å opprettholde tilliten til industrien, men samtidig skryter de av kostnadskutt mens de borer rekordmange brønner.
BT170316 mai ¶ §204 - Seigmann/dame - Kysse en politibetjent ( spør om lov først ) ¶ §205 - Miniatyrski - Polferden : Gå på ski mens man handler på polet ¶ §206 - Rød " L " - Plassere en " L " bakpå en politibil ¶ §207 - Snusboks - Ha fire snus under leppen ( to oppe og to nede ) i et kvarter ( Kan være helsefarlig ) ¶ §208 - Nikotinplaster - Ikke snuse eller røyke hele russetiden ¶ §209 - IKEA logo - leke gjemsel p
DA170315 Petoro understreker at denne trenden må snus for å opprettholde tilliten til industrien.
AA170315 Petoro understreker at denne trenden må snus for å opprettholde tilliten til industrien. ( ©NTB ) ¶
SA170314 Nå må hallen snus igjen. » « Vi ønsker oss størst mulig areal.
AP170314 Nå må hallen snus igjen. » « Vi ønsker oss størst mulig areal.
AP170314 Nå må hallen snus igjen. » « Vi ønsker oss størst mulig areal.
AA170310 - Vi må får areal rundt bygget som er funksjonelt til de oppgavene vi skal ha som telt inntil anlegget og trailere som kan snus på fornuftig vis.
VG170309 Per Oretorp er derimot tydelig i sitt krav, nemlig at hver stein må snus .
DN170308 Nå skal alle steiner snus .
DN170308 - Alle steiner skal snus .
SA170307 Petroleumstilsynets slagord i 2017 er « Trenden skal snus » med henvisning til den negative utviklingen i antall ulykker i norsk oljeindustri.
BT170307 Petroleumstilsynets slagord i 2017 er « Trenden skal snus » med henvisning til den negative utviklingen i antall ulykker i norsk oljeindustri.
BT170307 Petroleumstilsynets slagord i 2017 er « Trenden skal snus » med henvisning til den negative utviklingen i antall ulykker i norsk oljeindustri.
AP170307 Petroleumstilsynets slagord i 2017 er « Trenden skal snus » med henvisning til den negative utviklingen i antall ulykker i norsk oljeindustri.
VG170305 Etter at den var overstått snakket norske ledere og trenere om hva slags grep som måtte tas fram mot OL 2018, og skiskyttersjef Morten Aa Djupvik slo fast at alle steiner måtte snus .
BT170305 Den gamle mannen som drev butikken hadde én hånd ( eller var det bare det at han manglet noen fingre ? ) - den brukte han til å selge snus og sigaretter til oss som var under 18, dersom det ikke var andre kunder i lokalet.
BT170228 Hvis trenden ikke snus , vil dødsratene stige til ti millioner i 2050.
VG170226 - Verden kan ikke lenger unngå en farlig, ødeleggende utvikling som ikke kan snus igjen - fordi nasjonene har foretatt seg så lite, sier han ifølge The Independent.
SA170223 FOTO : Tom Benjaminsen / iTromsø og Jørund Wessel Carlsen ¶ | - Mange i oljenæringen er enig i at trenden må snus , men det gjelder ikke dem ¶
DN170223 Torsdag oppsummerer Ptil sikkerhetsåret 2016 på et arrangement kalt " Trenden skal snus ".
AA170223 Ptils motto for 2017 er " Trenden skal snus ", noe somikke alene er basert på økningen i antallet bekymringsmeldinger, men også på utviklingen over tid, synspunkter og summen av alvorlige saker.
AA170223 Torsdag oppsummerer Ptil sikkerhetsåret 2016 på et arrangement kalt " Trenden skal snus ".
DB170222 Vendbare hovedmadrasser bør snus og vendes cirka tre-fire ganger per år.
SA170221 Skiskytterforbundets idrettssjef Morten Aa Djupvik har ikke besvart våre henvendelser, men han uttalte til NTB i helgen at hver stein skal snus i en tøff evaluering.
SA170221 - Hver stein skal snus
FV170221 Skiskytterforbundets idrettssjef Morten Aa Djupvik har ikke besvart våre henvendelser, men han uttalte til NTB i helgen at hver stein skal snus i en tøff evaluering.
FV170221 - Hver stein skal snus
BT170221 Skiskytterforbundets idrettssjef Morten Aa Djupvik har ikke besvart våre henvendelser, men han uttalte til NTB i helgen at hver stein skal snus i en tøff evaluering.
BT170221 - Hver stein skal snus
AP170221 Skiskytterforbundets idrettssjef Morten Aa Djupvik har ikke besvart våre henvendelser, men han uttalte til NTB i helgen at hver stein skal snus i en tøff evaluering.
AP170221 - Hver stein skal snus
AP170221 Skiskytterforbundets idrettssjef Morten Aa Djupvik har ikke besvart våre henvendelser, men han uttalte til NTB i helgen at hver stein skal snus i en tøff evaluering.
AP170221 - Hver stein skal snus
VG170217 - VM sett under ett så er vi nødt til å snu de steinene som må snus .
DB170213 Ønsker du å smørsteke skreien tilsettes smør når fileten snus og varmen skrus ned.
AP170210 Den psykologisk sakkyndige har gitt uttrykk for at Jakob « står på kvikkleire » ; det skal lite til før en god utvikling snus den andre veien.
AP170210 Den psykologisk sakkyndige har gitt uttrykk for at Jakob « står på kvikkleire » ; det skal lite til før en god utvikling snus den andre veien.
AP170210 Den psykologisk sakkyndige har gitt uttrykk for at Jakob « står på kvikkleire » ; det skal lite til før en god utvikling snus den andre veien.
DB170207 Vil ha 20-årsgrense på røyk og snus
DB170207 Studien konkluderer også med at en person som bruker snus , utsetter seg for den samme eller litt høyere nikotineksponering enn en person som røyker.
DB170207 Forskerne tror at årsaken til sammenhengen mellom snus og diabetes er at nikotin fører til nedsatt insulinsensitivitet, noe som øker risikoen for diabetes.
DB170207 For personer som snuser færre enn fem bokser snus i uka, viser studien ingen økt risiko, skriver svenske Dagens Medisin.
DB170207 Derimot har personer som snuser mellom fem og seks bokser snus i uka 40 prosent økning i risiko.
DB170207 Snus er langt farligere enn vi trodde ¶
VG170204 Vi tror derimot at om staten hadde vært villig til å se på noen av sine mest rigide restriksjoner på snus og e-sigaretter, som riktignok ikke er totalt ufarlige, men som representerer en radikalt redusert kreftfare sammenlignet med tjæreholdig tobakk, vil det i langt større grad kunne nå frem til den siste gruppen.
VG170203 Beslagene av tobakksvarer omfatter nær ni millioner sigaretter og 677 kilo snus .
SA170203 Men det hjalp ikke at spillerne fikk minuttregler for fremmøte, forbud mot snus og forbud mot å bruke mobiltelefon i garderoben ( blant 12 andre regler ).
AP170203 Men det hjalp ikke at spillerne fikk minuttregler for fremmøte, forbud mot snus og forbud mot å bruke mobiltelefon i garderoben ( blant 12 andre regler ).
AA170203 Lund ved Folkehelseinstituttet deler ikke dette synet og sier nikotinlegemidlene verken har vært særlig effektive eller populære, og at snus har hatt like god eller bedre effekt på røykekutt.
DB170202 » Jensen har selv forklart at « frimerker » og « bilder » er kodespråk for penger, men at dette også dreier seg om snus .
BT170201 Politikk i Vesten er i ferd med å snus på hodet, og blind nasjonalisme og populisme er i ferd med å sette internasjonalt samarbeid under press.
BT170201 Politikk i Vesten er i ferd med å snus på hodet, og blind nasjonalisme og populisme er i ferd med å sette internasjonalt samarbeid under press.
DB170129 FORMET HESTEN : Gøran Antonsen smiler fornøyd med en god snus under leppa.
AP170124 ISLANDS FEST : Når Reykjavik byr på festival, snus byen på hodet, og noen ganger dukker Björk opp.
DB170122 Her får du ikke bare kjøpt snus - solgt ulovlig, riktignok - du kan også stikke innom pubene Heia Norge og Canarisamen - begge fylt til randen av nordmenn.
AP170122 Topp 10-gründer : - Svakhet kan snus til styrke ¶
DB170121 Pep Guardiola har vært både morsk og muggen de siste ukene etter skuffelser levert av Manchester City-mannskapet, men i kveld så det lenge ut til at den sure truten skulle snus til et skikkelig vinnerglis.
AP170121 - Vi er allerede langt inne i en revolusjon som ikke kan snus .
DB170120 Bytter snus .
DB170119 Verden snus opp ned i morgen : Klimaendringer, overhengende fare for krise i Europa og en verdensøkonomi som ikke har kommet seg etter finanskrisen.
SA170118 UTVIKLINGEN : Grafen viser utviklingen siden 2008 rundt kvinner og menns bruk av snus i ulike aldersgrupper.
SA170118 Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.
SA170118 Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.
SA170118 Kvinners bruk av snus øker i alle utdanningsgrupper.
SA170118 Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og langt flere sammenlignet med menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB.
SA170118 Færre røyker daglig i dag enn for ti år siden, men forbruket av snus har økt de siste årene - særlig blant yngre kvinner.
SA170118 Daglig bruk av snus har økt jevnt i perioden det finnes målinger for ( 2008 - 2016 ), mens det er liten endring i hvor mange som snuser av-og-til.
SA170118 Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.
SA170118 At flere unge kvinner snuser kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.
SA170118 - Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus , og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser.
SA170118 - Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko ¶
FV170118 Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.
FV170118 Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.
FV170118 Kvinners bruk av snus øker i alle utdanningsgrupper.
FV170118 Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og like mange som menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB.
FV170118 Færre røyker daglig i dag enn for ti år siden, men forbruket av snus har økt de siste årene - særlig blant yngre kvinner.
FV170118 FOTO : Illustrasjonsfoto NT / Scanpix UTVIKLINGEN : Grafen viser utviklingen siden 2008 rundt kvinner og menns bruk av snus i ulike aldersgrupper.
FV170118 Daglig bruk av snus har økt jevnt i perioden det finnes målinger for ( 2008 - 2016 ), mens det er liten endring i hvor mange som snuser av-og-til.
FV170118 Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.
FV170118 At flere unge kvinner snuser kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.
FV170118 - Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus , og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser.
FV170118 - Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko ¶
BT170118 UTVIKLINGEN : Grafen viser utviklingen siden 2008 rundt kvinner og menns bruk av snus i ulike aldersgrupper.
BT170118 Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.
BT170118 Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.
BT170118 Kvinners bruk av snus øker i alle utdanningsgrupper.
BT170118 Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner.
BT170118 Færre røyker daglig i dag enn for ti år siden, men forbruket av snus har økt de siste årene - særlig blant yngre kvinner.
BT170118 Daglig bruk av snus har økt jevnt i perioden det finnes målinger for ( 2008 - 2016 ), mens det er liten endring i hvor mange som snuser av-og-til.
BT170118 Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.
BT170118 At flere unge kvinner snuser kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.
BT170118 - Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus , og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser.
BT170118 - Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko ¶
AP170118 UTVIKLINGEN : Grafen viser utviklingen siden 2008 rundt kvinner og menns bruk av snus i ulike aldersgrupper.
AP170118 Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.
AP170118 Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.
AP170118 Kvinners bruk av snus øker i alle utdanningsgrupper.
AP170118 Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og langt flere sammenlignet med menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB.
AP170118 Færre røyker daglig i dag enn for ti år siden, men forbruket av snus har økt de siste årene - særlig blant yngre kvinner.
AP170118 Daglig bruk av snus har økt jevnt i perioden det finnes målinger for ( 2008 - 2016 ), mens det er liten endring i hvor mange som snuser av-og-til.
AP170118 Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.
AP170118 At flere unge kvinner snuser kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.
AP170118 - Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus , og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser.
AP170118 - Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko ¶
AP170118 UTVIKLINGEN : Grafen viser utviklingen siden 2008 rundt kvinner og menns bruk av snus i ulike aldersgrupper.
AP170118 Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.
AP170118 Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.
AP170118 Kvinners bruk av snus øker i alle utdanningsgrupper.
AP170118 Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16 - 34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og like mange som menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB.
AP170118 Færre røyker daglig i dag enn for ti år siden, men forbruket av snus har økt de siste årene - særlig blant yngre kvinner.
AP170118 Daglig bruk av snus har økt jevnt i perioden det finnes målinger for ( 2008 - 2016 ), mens det er liten endring i hvor mange som snuser av-og-til.
AP170118 Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.
AP170118 At flere unge kvinner snuser kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.
AP170118 - Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus , og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser.
AP170118 - Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko ¶
FV170117 - De krevde at vi skulle fortelle hvor alt av tobakk, snus , øl, lightere og penger var.
BT170116 Vi har vært opptatt av at alle steiner skal snus for å finne ut hva som gikk galt, og ikke minst hvordan vi kan forbedre våre systemer.
DN170115 Petroleumstilsynet har påpekt at sikkerheten står ved et veiskille og at trenden skal snus , sier Hauglie.
DN170115 Petroleumstilsynet har påpekt at sikkerheten står ved et veiskille og at trenden skal snus , sier Hauglie.
DB170114 Sjekk avgiftene på sprit, øl, røyk og snus i 2017 ¶ #3 : Så mye betaler du i avgift på øl og annen alkohol ¶
DB170111 VI SÄlJER SNUS : Klar, svensk beskjed i en av suvenirbutikkene på Gran Canaria.
DB170111 Sjekk om det kan få konsekvenser å kjøpe ¶ ¶ SNUS I SPANIA ?
DB170111 Mer kjent er det at det ikke er tillatt med salg av snus i EU, med ett unntak, naturlig nok Sverige, selveste hjemlandet til snusen.
DB170111 Men kan det få konsekvenser å kjøpe snus , når det er et ulovlig produkt å selge i Spania og ellers i EU ?
DB170111 Mange av oss er nok ikke klar over at det ikke er tillatt å ta med snus om du skal reise til Island.
DB170111 Likevel fant Dinside snus til salgs da vi var innom de populære turistområdene på Gran Canaria.
DB170111 Hvor mye billigere er snus i Sverige ?
DB170111 Det har de tydeligvis ikke lykkes helt med : Da Dinside besøkte Gran Canaria fant vi snus til salgs, både tradisjonell snus og såkalte tyggeposer som minner om en kopi av snus , i flere turistsjapper i de områder med mange skandinaviske turister.
DB170111 Det har de tydeligvis ikke lykkes helt med : Da Dinside besøkte Gran Canaria fant vi snus til salgs, både tradisjonell snus og såkalte tyggeposer som minner om en kopi av snus, i flere turistsjapper i de områder med mange skandinaviske turister.
DB170111 Det har de tydeligvis ikke lykkes helt med : Da Dinside besøkte Gran Canaria fant vi snus til salgs, både tradisjonell snus og såkalte tyggeposer som minner om en kopi av snus, i flere turistsjapper i de områder med mange skandinaviske turister.
DB170111 Det er ikke tillatt å selge, likevel fant vi snus i flere turistsjapper på Gran Canaria, i tillegg til en tyggbar variant.
DB170111 Derfor er det ingen forbud hverken mot kjøp eller bruk av snus , forteller det spanske skatteverkets presseavdeling.
DB170111 De skriver videre at det er gjort unntak for Sveriges del, men at de samtidig skal sikre at snus ikke selges utenfor Sveriges landegrenser.
DB170111 De forteller videre at butikkene som selger snus og dermed bryter med regelverket, kan bli straffet.
DB170111 De forteller at de er kjent med at turister gjerne har med seg snus i bagasjen til eget bruk under oppholdet i Spania.
DB170111 - Nordmenn kjøper gjerne snus når de er gått tomme for snusen de har tatt med seg hjemmefra, får vi fortalt av selgeren i en av butikkene hvor snusen ligger godt synlig under glassdisken.
DB170111 - Kan det få konsekvenser for den som kjøper snus , dersom dette blir oppdaget ?
DB170111 - Det er bare salget av snus som er forbudt, ikke bruken.
DB170109 Sprit, øl, røyk og snus skal være like dyrt i 2017 ¶ | « Alltid ti prosent lavere pris » sier Æ, men det gjelder ikke alle varer ¶
DB170108 Vi tror ikke forbruket av snus vil endre seg som følge av anonyme forpakninger, men grensehandelen som allerede er stor vil nok øke, svarer Hammer i Swedish Match.
DB170108 SLIK BLIR DET : Her er de standardiserte pakkene for røyk og snus som stortinget har stemt fram.
DB170108 Prisene på sprit, øl, røyk og snus i 2017 ¶
DB170108 Lovendringene krever at emballasjen følger en bestemt standard, og forbyr tobakksprodukter, inkludert snus , å vise informasjon om blant annet : ¶
DB170108 Høie er nemlig bekymret for at samtidig som antall unge røykere går ned, går antall unge snusere fortsatt opp - noe som neppe kun kan forklares med bruk av snus til røykestopp.
DB170108 Halv pris på snus , røyk og rullings i Sverige ¶
DB170108 Forbudt å ha med snus til Island og Malta og Kinderegg til USA ¶
DB170108 - Målet med de nye snuspakkene er altså at det skal selges mindre snus .
DB170108 - Men synes egentlig dere, som snusprodusent, at det er et mål å selge mindre snus ?
DB170108 Snus er et nytelsesmiddel som er avhengighetsskapende, og det er flere som ikke skal snuse, svarer snusdirektør Hammer, og viser blant annet til gravide og ammende.
DB170107 Snus , skråtobakk og røyketobakk - inntil 2.000 gram ¶
AP170106 Først ser det ut til bisonoksene blir jaget på flukt, men situasjonen snus etter kort tid på hodet.
DB170105 Taxfree-kvota på snus er 250 gram.
DB170105 Forbudt å ha med snus til Island og Malta ¶
DB170105 Det kan virke smålig å sette ned foten for to gram snus - tilsvarende omlag to « priser ».
DB170105 Det har kommet veldig mange vektvarianter av snus , påpeker seksjonssjefen.
DB170105 Der var svaret at nei - tre rør slim-snus med 252 gram snus er 2 gram for mye, og kan dermed ikke tillates.
DB170105 Ifølge lokalavisa skal den ene av de fornærmede 13-åringen ha sagt hun var 18 for å få brødrene til å kjøpe snus til seg.
SA170104 Hver stein skal snus før en utøver får klarsignal og kan stille som nøytral deltager i internasjonale mesterskap og andre konkurranser.
DB170104 Hver stein skal snus før en utøver får klarsignal og kan stille som nøytral deltaker i internasjonale mesterskap og andre konkurranser.
DB170104 Den kan snus rundt om du heller vil ha en styreflate tilgjengelig. Og vekten ? 8,8 kilogram. Maskinen kommer til Norge i mars, og får altså en prislapp på svimlende 89.990 kroner. = Flere saker fra CES 2017 ¶
BT170104 Hver stein skal snus før en utøver får klarsignal og kan stille som nøytral deltager i internasjonale mesterskap og andre konkurranser.
AP170104 Varer som røyk, snus og øl, får man ikke denne rabatten på.
AP170104 10 prosent på varene - men ikke øl og snus
AP170104 Varer som røyk, snus og øl, får man ikke denne rabatten på.
AP170104 10 prosent på varene - men ikke øl og snus
AP170104 Ulvedemonstrasjon med snus
AP170104 Hver stein skal snus før en utøver får klarsignal og kan stille som nøytral deltager i internasjonale mesterskap og andre konkurranser.
DB170103 Da snus plutselig rollene - hvem som sitter med de « vitenskaplige faktaene » eller driver « vindmøllekamp » blir høyst uklart.
DB170102 Konsumere mer øl, vin, sprit, snus og sigaretter.
AP161006 Avgiften på snus og tobakk øker kun i takt med forventet prisstigning neste år.
AP161006 Snus og tobakk ¶
AP161006 Avgiften på snus og tobakk øker kun i takt med forventet prisstigning neste år.
AP161006 Snus og tobakk ¶
AP161006 Heiko Junge, NTB / Scanpix ¶ Snus og tobakk ¶
AP161006 Avgiften på snus og tobakk øker kun i takt med forventet prisstigning neste år.
AP160925 FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura, sa søndagens møte i sikkerhetsrådet at han var overbevist om at situasjonen i Syria kunne snus og slo fast at han ikke vil gi seg som spesialutsending.
VG160921 Ved å gi opp sin ideologiske motstand mot erstatningspreparater som snus og e-sigaretter og heller stimulere til at dette brukes i stedet for tobakksrøyking, er vi sikre på at man kunne oppnå nye resultater.
AA160915 Lammet snus og vendes på en liten, rund supergrill.
AP160831 | Lakrispipene har havnet på « lukket avdeling » - med sigarer, rulletobakk og snus
AP160831 Ved siden av hyller med sigaretter, rulletobakk og snus er det en egen hylle som er fylt opp med lakrispiper fra topp til bunn.
AP160831 | Lakrispipene har havnet på « lukket avdeling » - med sigarer, rulletobakk og snus
AP160831 Ved siden av hyller med sigaretter, rulletobakk og snus er det en egen hylle som er fylt opp med lakrispiper fra topp til bunn.
AP160617 Vardy skal tidligere ha vært røyker og skal angivelig bruke snus for å slutte.
AP160617 Vardy bruker et snus fra en dansk produsent og avisen har fotografert ham bærende på snusboksen samtidig som han drikker Red Bull.
AP160617 Ikke tillatt i England ¶ Snus er for øvrig ikke tillatt å selge i EU eller EØS bortsett fra Norge og Sverige som har et unntak.
AP160617 Det er lov til å ta inn mindre mengder snus til Storbritannia til eget forbruk.
AP160617 Det er ikke dansk dynamitt som driver Jamie Vardy, men britiske aviser utelukker ikke at det er dansk snus med navnet Thunder ( torden ) er medvirkende årsak til effektiviteten foran mål.
SA160531 Vi ønsker i denne kampanjen å informere om at snus er farlig for fosteret og forhåpentligvis forhindre alvorlige konsekvenser på grunn av snusbruk.
FV160531 Vi ønsker i denne kampanjen å informere om at snus er farlig for fosteret og forhåpentligvis forhindre alvorlige konsekvenser på grunn av snusbruk.
BT160531 Vi ønsker i denne kampanjen å informere om at snus er farlig for fosteret og forhåpentligvis forhindre alvorlige konsekvenser på grunn av snusbruk.
AP160531 Vi ønsker i denne kampanjen å informere om at snus er farlig for fosteret og forhåpentligvis forhindre alvorlige konsekvenser på grunn av snusbruk.
AP160511 I 2014 inneholdt det reviderte budsjettet nyheten om at man i stedet for å kjøpe tobakk og snus kunne ta med seg to flasker ekstra med vin ut av Taxfree-butikken.
AP160429 Steiner skal snus for å finne årsaken.
AP160404 Egentlig kan den være fin, den lille ekstra spenningen som oppstår når en musiker i et lite ensemble må byttes ut på kort varsel og programmet snus rundt : kanskje skjer det noe uventet, friskt og lekent ?
AP160322 Negativ spiral som kanskje kan snus
AP160320 - Martin Skrtel kommer inn til pause, og kampen snus totalt, mente Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.
AP160211 Statens økonomi snus på hodet av eldrebølgen.
AP160124 På 1980 - og 90-tallet var snus mest utbredt blant eldre menn og skogsarbeidere.
AP160124 I fjor oppga 20 prosent av menn og 13 prosent av kvinnene i aldersgruppen 16 til 24 år at de brukte snus daglig.
AP160114 Omstridt forslag : Legeforeningen vil forby snus til unge født etter 2000.
AP160114 Like mange røyker i år som i fjor, og det er de eldste som røyker mest, mens yngre tydelig foretrekker snus .
AP160114 Helsedirektoratet bekymret over at flere unge kvinner snuser, noe som kan føre til flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.
AP160114 Fagfolk advarer : Snus fører til kreft og alvorlige sykdommer ¶
AP160114 Det er forbudt å selge eller overlate​ tobakksvarer ( sigaretter, snus , rulletobakk m.v. ), røykeutstyr, tobakksurrogater eller tobakksimitasjoner til personer under 18 år.
AP160114 - Nikotin er sterkt avhengighetsskapende, og det kan være vanskelig å slutte med snus når man blir gravid, sier Granlund.
AP160114 ​SSBs tall om røyking i Norge for 2015 viser at nesten én av tre ( 31 prosent ) har brukt tobakk røyk eller snus i 2015.
AP160111 Reglene gir jo riktig svar - hvis man husker hvilken brøk som skal snus .
AP160106 Med helt nytt og ukjent navn og like nye og uvante farger er likevel målet at kundene vil fortsette å handle pølser, boller, snus og brus, og ikke minst drivstoff, på stasjonene som før.
AP160106> Med helt nytt og ukjent navn og like nye og uvante farger er likevel målet at kundene vil fortsette å handle pølser, boller, snus og brus, og ikke minst drivstoff, på stasjonene som før.