DB171215 Problemet med Nordbakkens modell er snarere at den inkluderer for få institusjoner.
DB171215 Institusjoner er snarere resultater av menneskers forsøk på å leve sammen over tid, og de bidrar til å danne menneskers identitet.
DB171215 « Den andre siden av håpet»s storhet ligger snarere i hvordan regissøren appliserer sine mest velprøvde grep - underdognarrativet, den knusktørre humoren, den klassiske estetikken - lagvis for å skildre en moderne europeisk virkelighet.
VG171214 Foto : Fredrik Solstad, VG ¶ Snarere tvert i mot.
DB171214 Snarere handler det om at dagens elever gaper over for mye.
NL171213 Mange samiske symboler er også knyttet til natur snarere enn til byliv.
AP171213 Den bidrar til ensretting snarere enn innhaldsbreidde. 3rd-party-bio ¶
VG171212 De må ikke kutte klimafinansieringen, men snarere øke den, konstaterer Tønnessen-Krokan.
NL171212 Snarere tvert imot ; jeg ønsker at partiet ikke skal ha den innflytelse det har i norsk politikk.
DN171212 De må ikke kutte klimafinansieringen, men snarere øke den, konstaterer Tønnessen-Krokan.
DB171212 Snarere spiller socaen festens overskridelser ut mot det traurige hverdagslivet, igjen og igjen.
AP171212 Navnet gir snarere assosiasjoner til det landlige miljøet rundt Emil i Lønneberget, og den evig bekymrede Krösa-Maja.
SA171210 For noen igjen oppleves diagnoser som et rent undertrykkelsesredskap, og som noe som først og fremst benyttes for å begrense rettigheter snarere enn å utløse dem.
NL171210 Kan forklaringen være at finnmarkingene lider av falsk bevissthet - at de ikke forstår sitt eget beste - eller er forklaringen snarere at fire år med massiv hjerteinfarkt- og PCI-retorikk i nordlandsoffentligheten har skremt befolkningen i dette området, slik at mange der opplever utrygghet ?
DA171208 Plattformen går ikke ut på at du gir bort noe og får noe igjen av samme person, snarere at du gir bort noe til en person og får noe igjen av en helt annen person.
AP171208 Beslutningen er et eksempel på at det Trump bryr seg mest om ikke er amerikanske interesser, men snarere å holde på sine egne konservative, kristne kjernevelgere og å blidgjøre sin styrtrike og dypt ideologisk drevne velgjører, kasinomogulen Sheldon Adelson.
VG171207 - Tirsdagens beslutning endrer ikke på dette, snarere tvert imot.
DA171207 Så lenge debatten går friskt fram til vedtak, er uenighet mellom Stavanger og Sandnes snarere et tegn på god politisk helse og høye ambisjoner.
DA171207 LEDER : Så lenge debatten går friskt fram til vedtak, er uenighet mellom Stavanger og Sandnes snarere et tegn på god politisk helse og høye ambisjoner, skriver Bjørn G.
DA171207 Snarere gjør den forvirringen total.
AP171207 Ubaydullah Hussain var ikke IS-medlem, snarere en PR-kåt ildsjel.
VG171206 Det er erfaringene man gjør som interesserer meg og jeg tror snarere at jeg står mer i veien for meg selv.
VG171206 Her er noen av de viktigste årsakene til at Støre ble fredet : ¶ * 1 I LO var man ikke misfornøyd med politikken under Støres Ap det siste året, snarere tvert imot, de var fornøyd med Ap-sjefen.
DN171206 Men det er ikke noe veldig konkret som ligger bak her ; snarere at en børsnotering til gjøre det enklere å hente kapital dersom det skulle bli behov for det, sier Paulsen.
DB171206 Det er vel snarere slik at det er det jevne evaluerings- og vurderingspresset elevene blir presset av.
DB171206 Men som det kommer fram i Brennpunkt-dokumentaren, har kanskje ikke de med størst behov blitt løftet, snarere tvert imot.
VG171205 Men ifølge tidligere laboratoriesjef Rodtsjenkov og McLaren-rapporten fra WADA var det altså snarere tvert om : Russerne hadde en klar dopingplan mot OL på hjemmebane.
VG171205 I mange tilfeller er det snakk om et problem med holdninger snarere enn penger, sier han til CNN.
DB171205 Snarere er det sannsynlig at Tyskland i den stadig mer spente situasjonen med Nord-Korea ser sin rolle som brobygger og forhandler, skriver Bloomberg.
DA171205 Generell vekst bidrar snarere til å få fart på markedet, mener Bertelsen.
AP171204 Snarere ble Tommeliten en helt naturlig del av divaens offentlige privatliv.
DB171203 For det første ville hans standhaftige og kompromissløse forsvar for Assange føre til at det var ett syn som ble hamret inn gjennom denne ettermiddagen i Bergen, snarere enn at det ville være snakk om forskjellige perspektiver og korrektiver som fikk bryne seg på hverandre.
DB171203 Snarere holdt Assange et innlegg der han fikk legge ut om « den oligarkkontrollerte pressen i USA og andre steder » og at mediene har « før til nesten alle kriger vi har hatt », fulgt av hans eget regnestykke som ifølge ham selv viser at « dødstallet per journalist » er 130.
SA171202 Ifølge henne er det snarere regelen enn unntaket at en sak blir ett år gammel før den blir behandlet i tingretten.
AP171202 Den er snarere en meditativ fortelling, full av kulturelle observasjoner, om identitetsdannelse og om å finne sin plass i verden.
DB171201 Snarere enn å låne øre til slike påstander, bør kulturministeren sjekke bredden i stipendkomiteenes tildelinger.
DB171201 Avgiften vil svi for norske arbeidsplasser, fra bonde til butikk, snarere enn å gi redusert sukkerforbruk.
SA171130 En grunn kan være at mange selv ikke definerer problemene sine som psykiske lidelser, for eksempel kan mange mene at alkoholkonsumet deres er et livsstilsvalg snarere enn et misbruk.
DN171130 For oss som et mindre selskap er det snarere en spennende mulighet.
DB171130 Snarere tvert imot.
DA171130 Men svarene er ikke gode nok for komiteens medlemmer, snarere tvert om : ¶
BT171130 Resultatet blir null byutvikling, snarere er det snakk om byavvikling.
BT171130 Snarere er det snakk om byavvikling.
VG171129 Snarere tvert imot.
DB171129 Det er snarere det stikk motsatte.
AP171129 - Har dere måtte lempe på opprinnelig krav til systemet og Funkwerk ? - Snarere tvert imot.
AA171129 Snarere tyder forskningen på at misnøyen øker og at produktiviteten blir lavere.
NL171128 ? Det trenger ikke bli spesielt vanskelig eller ineffektivt, snarere tvert imot.
AA171128 Situasjonen er snarere at det som fortsatt kanskje er Ibsens mest aktuelle drama, særlig for nordmenn, i økende grad har blitt en slags nasjonal pynt for kultureliten og de som sogner til den.
VG171127 Men prisene har snarere økt.
AP171126 Retusjering av Kairo-erklæringen er nemlig ikke enestående, men uttrykker snarere et mønster ved norsk offentlighet stilt overfor bevisst forskjellighet i den perioden da Norge dro ut i verden som dens rettleder, og da verden kom til Norge som del av en global migrasjonsbevegelse.
AP171126 Langt fra alle i Oslo kommer fra ressurssterke hjem - snarere er variasjonen i elevenes sosiale bakgrunn og forutsetninger svært stor.
AP171125 Téo innbyr snarere til å bli lest som en slags mekanisk innretning - et passiv-aggressivt og empatiløst halvfabrikata av et menneske som er så fremmed for seg selv at han må simulere følelser.
SA171123 I år var det snarere KrF som hadde de vanskeligste sakene.
SA171123 Snarere enn å be om permisjon, kan vararepresentanter søke fritak, men det har etter det NTB får opplyst aldri tidligere skjedd at det er innvilget et slikt fritak for hele stortingsperioden.
DB171123 Snarere tvert imot, indianer er et ord som inngir ærefrykt og respekt.
DA171123 I år var det snarere KrF som hadde de vanskeligste sakene.
DA171123 I år var det snarere KrF som hadde de vanskeligste sakene.
AP171123 Snarere enn å be om permisjon, kan vararepresentanter søke fritak, men det har etter det NTB får opplyst aldri tidligere skjedd at det er innvilget et slikt fritak for hele stortingsperioden.
SA171122 Snarere tvert imot.
SA171122 Johaug-teamets motargument var at Johaug ikke bestred at det hadde skjedd et regelbrudd, men at hun snarere hadde vært uenig i at hun hadde utvist skyld.
NL171122 Kanskje snarere tvert i mot.
DB171122 - Norge tar med det et større internasjonalt ansvar i en tid der flyktningkrisa ikke er over, snarere tvert imot, sa Terje Breivik i Venstre.
BT171122 Johaug-teamets motargument var at Johaug ikke bestred at det hadde skjedd et regelbrudd, men at hun snarere hadde vært uenig i at hun hadde utvist skyld.
AP171122 Johaug-teamets motargument var at Johaug ikke bestred at det hadde skjedd et regelbrudd, men at hun snarere hadde vært uenig i at hun hadde utvist skyld.
AA171122 Johaug-teamets motargument var at Johaug ikke bestred at det hadde skjedd et regelbrudd, men at hun snarere hadde vært uenig i at hun hadde utvist skyld.
DB171121 Snarere tvert imot, når man tilsetter en ny direktør, må man forvente at han ser på og tar tak i tvilsomme saker, før man trekker inn kommunerevisjon, kontrollutvalg, bystyre og eventuelt eksterne gransker.
AP171121 - Jeg sa til Suu Kyi at det internasjonale samfunnet ikke kommer til å slutte å rette oppmerksomhet mot dette, snarere tvert imot.
AP171121 Vi kan heller ikke se at det er ført argumenter som tilsier at svangerskapsomsorgen i Norge er blitt kvalitativt dårligere de siste årene, snarere tvert imot.
NL171120 Snarere tvert om.
DB171120 Silkoset tror ikke at « hipster-initiativet » fra McDonald's er laget for å tiltrekke seg nye kunder : ¶ - Snarere for å få foreldrene til å si ja til å gå på McDonald's.
VG171119 Begrunnelsen er at Maj-Lis' symptomer ikke var typiske for hjerteinfarkt, men snarere lignet på lungebetennelse og halsinfeksjon, som hun ble behandlet for.
DB171119 Snarere er det alle rundt ham som vil ha en bit av ham, « cause I just came up ».
AP171119 Dzehtsiarou tror imidlertid at saken nå er løst fordi Europarådet trolig ikke ønsker å fortsette konflikten med Storbritannia, og at organisasjonen snarere trenger å « velge sine kamper med omhu ».
AP171119 Dzehtsiarou tror imidlertid at saken nå er løst fordi Europarådet trolig ikke ønsker å fortsette konflikten med Storbritannia, og at organisasjonen snarere trenger å « velge sine kamper med omhu ».
AP171119 Snarere enn å tegne et bilde av hva Storbritannia selv vil med EU, og hvordan arbeide for å få det til.
VG171118 Snarere tvert imot.
DB171118 Det var snarere tvert imot.
DB171118 Det betyr ikke at chipsen ikke kan ha egensmak, snarere tvert imot.
DB171117 Min forskning på vergemål for utviklingshemmede viser at på dette punktet er den nye ordningen mislykka - fratakelse av selvbestemmelse er i praksis regelen snarere enn unntaket.
VG171116 Snarere tvert i mot.
DB171116 Mange mener likevel at det å gå etter toppene ikke har ønsket effekt, snarere tvert imot.
DA171116 Problemet med denne følelsen er at den er snarere en tanke enn en følelse, en selvkritisk dom.
DB171115 Kuppmakerne sier at kuppet ikke er rettet mot Zimbabwes president, men at det snarere er gjennomført for å forsvare ham.
AA171115 Skal man lage humor om så alvorlige ting må man gjøre det med respekt og empati for ofrene, og det var ikke tilfelle ved denne festen, snarere tvert om.
DB171114 I tillegg forteller historien hans på 20 landskamper at han med et par unntak aldri spiller en dårlig landskamp, snarere tvert imot, han er nesten alltid god.
DB171114 Elvenes og Høyre har knapt tenkt en selvstendig utenrikspolitisk tanke de siste 60 år, men har snarere fungert som et avskriftsbyrå for pressemeldinger fra Pentagon.
DB171114 Midlertidighet ble regelen snarere enn unntaket og det gikk nærmest automatikk i at ungdommene ble returnert da de fylte 18 år.
AP171114 Det er snarere en global bølge, der politiske vedtak angripes for å være i strid med grunnleggende juridiske forpliktelser.
AP171114 Så hvorfor har mange i SSBs forskningsavdeling brukt tiden sin på analyser som innvandrerregnskapet, snarere enn kvalitetsforskning ?
BT171113 - Nei, snarere tvert imot.
AP171113 - Nei, snarere tvert imot.
AA171113 - Nei, snarere tvert imot.
AA171113 - Nei, snarere tvert imot.
AA171113 Vinneren løfter vanligvis bonden frem snarere enn seg selv, og er en pioner både for sin egen region og resten av Mat-Norge.
SA171112 Snarere tvert imot.
FV171112 Snarere tvert imot.
DB171112 Det skyldes ikke at han er norsk, snarere tvert imot.
DB171112 Men slikt virker tregt og kan dermed ende med å forsterke, snarere enn å motvirke, trendene i økonomien.
DB171112 Det kan også lett utnyttes av interessegrupper for å få mer støtte over statsbudsjettet, snarere enn at pengene brukes for å få hjula i gang.
AP171112 Snarere enn å kjempe mot falske nyheter, trengs det kanskje heller en erkjennelse av at dagens samfunnsutfordringer er komplekse.
AP171112 Snarere tvert imot.
AP171112 Snarere tvert imot.
AA171112 Snarere tvert imot.
DB171111 Snarere tvert imot.
DB171111 Christie-biogra f Gillian Gill beskriver Christies tidlige antisemittisme som « idiotisk bevisstløs snarere enn ondsinnet », og ikke så ulik gjengse holdninger i Storbritannia i forfatterens egen tid.
DB171111 Snarere tvert imot.
AP171111 Den som lykkes, risikerer snarere å bli møtt med mistenksomhet.
AP171111 Vår hovedanmelder Ingunn Økland har tidligere påpekt at det er fiksjonaliseringen, eller snarere mangelen på den, som er omdreiningspunktet i debatten om Arv og miljø.
VG171110 De omfattende utrenskningene tolkes derfor av mange som en utålmodig maktkonsolidering snarere enn en sannferdig antikorrupsjonsetterforskning.
SA171110 Filene skal ikke ha kommet gjennom offisielle kanaler, men snarere gjennom en varsler, skriver New York Times.
NL171110 Sånn sett kunne to regioner snarere forsterke tilhørigheten i nord.
FV171110 Filene skal ikke ha kommet gjennom offisielle kanaler, men snarere gjennom en varsler, skriver New York Times.
DN171110 Det er ikke vedtaket i seg selv som anses som problematisk, men snarere at vedtaket sto i veien for å snakke om politikk.
DN171110 Stikkord for det møysommelige arbeidet med å revidere hovedavtalen er evolusjon, snarere enn revolusjon.
BT171110 Filene skal ikke ha kommet gjennom offisielle kanaler, men snarere gjennom en varsler, skriver New York Times.
AP171110 Politikernes oppgave er snarere å lage regler for hvem som får opphold, og hvem som ikke får det.
AP171110 Filene skal ikke ha kommet gjennom offisielle kanaler, men snarere gjennom en varsler, skriver New York Times.
AA171110 Filene skal ikke ha kommet gjennom offisielle kanaler, men snarere gjennom en varsler, skriver New York Times.
VG171109 Det er heller ikke sånn at Teslas nåværende modeller kommer uforholdsmessig dårlig ut av avgiftssystemet, snarere tvert i mot.
FV171109 Da blir det til at man prøver å gjøre elbil til et problem snarere enn en løsning på problemet med utslipp og støy.
DB171109 Det dreier seg snarere om hva som skal være en god skole og et godt norskfag.
DB171109 en elev må bruke et kvarter for å redegjøre for tilnærmingen de har valgt for å lese « Karens jul » i stedet for å drøfte hva « Karens jul » faktisk handler om og hvordan den skaper sin virkning, eller hvis sentrale verk ikke inkluderes fordi det er antall minutter eller ord som leses som teller, snarere enn hva slags bok det er snakk om, er det av like åpenbare grunner problematisk.
AP171109 Dersom vi ikke evner å finne gode løsninger på disse problemene, kan internettrevolusjonen, snarere enn å styrke demokratiet og demokratiske prosesser, ende opp med å bli folkestyrets undergang.
SA171108 Vi får snart se om robotene snarere blir våre herrer.' ¶
SA171108 Da blir det til at man prøver å gjøre elbil til et problem snarere enn en løsning på problemet med utslipp og støy.
DB171108 Snarere tvert imot.
DB171108 Eller - snarere - hvor man ser det fra.
BT171108 Da blir det til at man prøver å gjøre elbil til et problem snarere enn en løsning på problemet med utslipp og støy.
AA171108 Da blir det til at man prøver å gjøre elbil til et problem snarere enn en løsning på problemet med utslipp og støy.
NL171107 Nei, det er ingen god duft av dyr og halm, men snarere en stygg stank av ammoniakk og fraukjeller.
DN171107 - Dette omslaget i boligmarkedet måtte komme, det bør komme, og det er bra at det kom tidligere snarere enn senere, sa Olsen under et foredrag på en boligkonferanse i regi av Eiendom Norge og Finans Norge i Oslo tirsdag.
DN171107 Dette handler snarere om å utsette beslutninger til dagen etter.
DN171107 - Det måtte komme, og det bør komme, og det var bra at det kom tidligere snarere enn senere, sier Olsen.
DN171107 - Det måtte komme, og det bør komme, og det var bra at det kom tidligere snarere enn senere, sier Olsen.
DB171106 Snarere bør tiltakene gå ut på å sikre politiets spesialetterforskere bredere kompetanse og flere folk.
DB171106 Det er i hvert fall ikke noe entydig mønster i vår del av verden, snarere tvert imot.
DB171106 Dermed gir forfatterne oss ytterligere et hint om at det er noe vesentlig som ikke stemmer i deres forsøk på en grunnleggende liberalismekritikk, og at deres store fortelling snarere framstår som en flukt fra virkeligheten.
DA171106 ) Naar man ser denne Bygning i saa stor Afstand, at man ikke hører den Larm, som Maskineriets Drift foraarsager, saa skulde man snarere tro, at det var et Pallads end en Fabrik.
DA171106 De er alt annet enn smarte og overhodet ikke befriende, snarere tvert imot.
VG171104 For selv om ingenting tyder på at han selv har belastet idretten med eksklusive vaner, snarere tvert imot, satt han ved bordenden i et styre som verken satte grenser eller hadde konkrete retningslinjer for representasjon og alkoholservering i en frivillig organisasjon.
AP171104 Snarere tvert imot.
VG171103 Jeg er ikke alene om å være så heldig, og når så mange får sjansen til å bygge et liv i Norge, bør ikke spørsmålet disse stiller være « hvordan kan Norge stille opp for meg ? », men snarere « hva kan jeg bidrag med for mitt land Norge ? ».
NL171103 De private leverandørene får betalt basert på pris fastsatt av kommunen, basert på selvkostprinsippet ( det kommunen ville brukt selv ) Det blir altså ikke billigere for kommunen å utelate private leverandører, men snarere er risikoen stor for økte kostnader gjennom lavere produktivitet.
NL171103 Snarere tvert imot.
DB171103 Det er snarere snakk om emosjonelle utladninger, blant annet i presidentens daglige twitring.
DB171103 - Jeg vil snarere vi si at publikumstilstrømningen til teatret de siste årene, høstens repertoar og vår evne til å sette dagsorden med debatter og møter på teatret er eksempler på at vi tar vårt samfunnsoppdrag på ytterste alvor », sier Tømta.
VG171102 Ikke bare Cavendish, men også folkene rundt ham, tar de grusomme nyhetene med en nesten utrolig stoisk ro, og de påfølgende årene blir skildret gjennom latter snarere enn tårer.
DB171102 Det spekuleres snarere i om KrF kan følge Venstre inn i regjering etter hvert.
VG171101 Dette er ikke « gutta på tur », snarere « gutta på ukultur ».
VG171101 Det viser seg at Norges Idrettsforbund langt på vei har basert seg på å utstyre sentrale personer med et firmakort, som er trukket direkte fra arbeidsgiver, snarere enn å basere det meste av det som er brukt på individuelle reiseregninger.
AP171101 Et mantra i miljøpolitikken er å kombinere pisk og gulrot, mens det i dette tilfellet snarere vil være snakk om én kraftig pisk og én litt mer dvask en.
AP171101 Nettopp dette ikke lenger så nye « konseptet » får mange til å trekke på skuldrene snarere enn å fly i flint : En enslig gjerningsmann leier en bil og kjører ned myke trafikanter.
VG171031 Det at NATO og EU samarbeider på forsvarsfeltet, kan bidra til å øke forsvarsevnen i Europa, snarere enn at det blir noen konkurranse, sier hun.
DA171031 - Det betyr noe mer i nærheten av lidenskap og hevn snarere enn kjærlighet og hevn.
AP171031 En annen professor mente at vreden nedenfra mot eliter snarere er en sunn impuls.
DB171030 Snarere tvert i mot.
DB171030 - Jeg tror ikke at problemet var at det ble snakket for mye om arbeid ved dette valget - snarere tvert i mot.
DB171030 Snarere er det motsatte tilfellet.
DB171030 Snarere er det en påpekning av det åpenbare : At fem personer ikke kan ha den nødvendige oversikten og innsikten som kreves for å kunne fatte så viktige avgjørelser for en rekke forskjellige kunstformer.
AA171030 Resultat fra enkeltskoler både i Trondheim og utenfor landets grenser tyder på at målbevisst satsing på estetiske og praktiske fag slett ikke går ut over ferdighetene i såkalte basisfag, snarere tvert imot.
SA171029 Men det ble snarere tvert imot.
NL171029 Dersom man går til forskning om temaet finner man fort ut at det ikke er belegg for å påstå at kommersielle drivere gir bedre eller billigere tjenester- snarere tvert imot.
AP171029 Men lysbryteren er ikke hva debatten handler om ; snarere hvor robust den norske oljeøkonomien er til å tåle de kraftige omstillingene som vil komme når verdens forbruksland gjennomfører Paris-avtalen. 3rd-party-bio ¶
AP171029 Men lysbryteren er ikke hva debatten handler om ; snarere hvor robust den norske oljeøkonomien er til å tåle de kraftige omstillingene som vil komme når verdens forbruksland gjennomfører Paris-avtalen.
AP171029 Men det ble snarere tvert imot.
AP171028 Salgado er - jeg hadde nær sagt selvfølgelig - en plaget sjel, men han er ikke en parodisk plaget sjel, snarere blir han av en av sine kvinnelige kolleger beskrevet som å lide av « sunn melankoli », noe som i grunnen er betegnende for handlingsforløpet som helhet.
DB171027 Det siste er altså at jeg har blitt en moderne panteist, eller kanskje snarere en postmoderne panteist.
VG171026 Men snarere skuffet.
DB171026 Etter det moderne gjennombruddet i forrige århundre - da mobiliteten tok av i enhver forstand - hører vi mindre om slike lidelser, snarere er vi vitne til nye idealer om omstilling og tilpasning, kulturmangfold og globalisering.
DB171026 Snarere minner biologien oss om at det fins grenser for tilpasning og dermed utskiftning av steder og personer.
AP171026 Snarere demonstrerer det hvordan mennesker har evnen - eventuelt lar seg forlede - til å se en problemstilling fra flere sider.
AP171026 Kanskje snarere renholdet, at ingen skrudde den av, at man helte vann fra skitten kolbe, at man slurvet med doseringen eller at kaffen var av dårlig kvalitet.
DB171025 De beskyldes nå for å ha beskyttet ham snarere enn å ta affære.
BT171025 Som Los Angeles Times skriver : Fordi « Englebukten » avdekker snarere enn å moralisere, fordi dens interesse er karakter og psykologi, blir den en sterk fremvisning av Moreaus talent.
AP171025 De foresatte opplever ikke at de blir ansett som samarbeidspartnere, snarere tvert imot.
SA171024 Det er snarere tilliten til Lindøe som det kan rokkes ved i denne saken.
SA171024 « Ingen jeg kjenner er blitt smartere av å få smarttelefon eller smart strømmåler, snarere tvert i mot gjør disse hypertekniske løsningene oss ofte dummere », skriver Christian Paaske.
SA171024 Ingen jeg kjenner er blitt smartere av å få smarttelefon eller smart strømmåler, snarere tvert i mot gjør disse hypertekniske løsningene oss ofte dummere, mer sårbare og avhengig av komplisert teknologi ingen enkeltmennesker har oversikt eller kontroll over.
DB171024 - Snarere tvert imot, OL vil være en god mulighet for den nordkoreanske lederen til å sende en melding som sier at « vi vil ikke bare skape angst, vi vil også ha fred ».
DB171024 Målsetningene våre handler om ting som kan kjøpes for penger snarere enn indre verdier.
VG171023 De står aldri i kjøledisken, men snarere gjemt på laveste hylle, som om det var « skamme-seg-varer ».
DN171023 Taliban synes å legge om strategien i retning av å angripe leire og forlegninger snarere enn tett befolkede sentrumsområder i byene.
AP171023 Han fremholder også at forskning rundt kolonialisme stort sett har vært ideologisk drevet snarere enn av kunnskapsoppbygging, og derfor utelukkende har konsentrert seg om de negative sidene, og tildels vært selvmotsigende.
AP171023 Et par kilometer under bakken er det trykk- og temperaturforhold som gjør at CO₂ kan lagres i væskeform snarere enn som gass.
AP171023 Taliban synes å legge om strategien i retning av å angripe leire og forlegninger snarere enn tett befolkede sentrumsområder i byene.
AP171023 Snarere tvert imot - kjøpesentrene har lenge vært ansett som en trussel nettopp for levende sentrum, fordi de trekker folk vekk fra gatene og bykjernen.
AP171022 Det klassiske « agentproblemet » i økonomi er administrerende direktør som maksimerer egen nytte, snarere enn aksjonærenes formue. 3rd-party-bio ¶
AP171022 Det klassiske « agentproblemet » i økonomi er administrerende direktør som maksimerer egen nytte, snarere enn aksjonærenes formue.
SA171020 Snarere står det at regjeringen legger stor vekt på at de skattemessige rammebetingelsene bør være mest mulig stabile og forutsigbare.
AP171020 Det er snarere når vi snakker for lite om moral at vi får moralisme.
AA171020 Vi klarer selvsagt ikke å frigjøre oss fra behovet for restavfallsboks, men målet mitt var snarere et forsøk på å synliggjøre at vi trenger å tenke gjennom den enorme sløsingen vårt samfunn bidrar til, og der matsløsingen er noe av det mest forkastelige.
VG171019 De har snarere skapt splittelse blant irakiske kurdere.
DB171019 Journalist Johann Hari argumenterer for at det ikke er avhengighet til kjemiske stoffer som gjør folk narkomane, men snarere mangelen på meningsfulle forbindelser.
DA171019 - Snarere tvert imot.
AP171019 Snarere enn å si at de gamle demokratiene blir overkjørt, vil jeg hevde at meget av den mer aggressive nasjonalistisk orienterte holdning vi har sett i de senere år fra noen, men ikke alle, øst-europeiske land, heller er uttrykk for frustrasjon over at utviklingen i vestlig, liberal retning har gått f
NL171018 Snarere står det at regjeringen legger stor vekt på at de skattemessige rammebetingelsene bør være mest mulig stabile og forutsigbare.
NL171017 Korrekt eller ikke, situasjonen er nå den at kommunene bestiller institusjonsopphold inkludert såkalte enetiltak fra Bufetat med større pondus enn tidligere, og bruk av institusjoner er ikke redusert men snarere økt til tross for målsetningen om det motsatte.
AP171017 » Dette er ikke Eides feil, snarere TV 2s.
NL171016 Jeg har imidlertid ikke sett dette som et signal om at politikken har tatt feil kurs, snarere tvert imot.
DB171016 Snarere omvendt.
DB171016 Snarere tvert imot.
DA171016 Men nå er det vann som gjelder - eller snarere mangelen på det.
BT171016 Men det gjør ikke norske bidrag mindre meningsfulle eller potensielt mindre effektive, snarere tvert imot.
AP171016 oktober mener rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo at dette snarere er et spørsmål om å tolerere « ytringer vi hverken liker eller forstår ». 3rd-party-bio ¶
AP171016 oktober mener rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo at dette snarere er et spørsmål om å tolerere « ytringer vi hverken liker eller forstår ».
NL171014 Snarere tvert imot.
DB171013 Snarere tvert imot.
AP171013 Ifølge teknologinettstedet Big Think er det ikke vill spekulasjon Kurzweil bedriver, men snarere systematisk tenking rundt vekstkurver.
DB171012 Folkeavstemninga om uavhengighet, i strid med Grunnloven, uten demokratiske garantier, hvor nesten bare de som var for deltok, har ikke gitt politisk legitimitet til Puigdemont, men snarere satt ham i knipe.
VG171011 Norge er blant verdens mest likestilte land og det ligger ingen ære for en familie i å undertrykke sine døtre, snarere tvert imot.
DA171011 Snarere tvert imot.
AA171011 Snarere tvert imot.
VG171010 Snarere tvert imot, sier Knut Snellingen Bye, en av forfatterne bak SSB-analysen.
DB171010 Hvilket betyr at det ikke er blitt lettere å kvalifisere seg til neste EM, snarere litt vanskeligere.
AP171010 Straffelinjen bidrar til å forsterke rusproblemene og til å lukke rusmiljøer snarere enn til å løse og åpne dem.
VG171009 Det virker som det nå finnes en taus enighet blant USA og dets allierte om at formålet med sanksjonene ikke lenger er Nord-Koreas atomnedrustning, men snarere regimets kollaps.
VG171009 Da Donald Trump nylig truet med å « fullstendig ødelegge » Nord-Korea, svarte Kim Jong-un at denne trusselen « har overbevist meg, snarere enn skremt eller stoppet meg, om at veien jeg har valgt er den rette ».
NL171008 Det vil snarere være uttrykk for den ovenfra og nedadholdningen som finnmarkingene alltid har blitt møtt med.
DB171008 Snarere tvert imot, Trump skal flere ganger ha ringt Corker for å få ham til å revurdere sin avgjørelse, og tilbudt ham sin støtte.
VG171007 I en tid hvor spenningen mellom øst og vest er større enn på lenge skjer det ingen nedrustning, men snarere en modernisering av atomvåpenarsenalene.
SA171007 Det var snarere reaksjoner på foreldrenes oppførsel som var en viktig faktor i konflikten.
FV171007 Det var snarere reaksjoner på foreldrenes oppførsel som var en viktig faktor i konflikten.
AP171007 Likevel er det synd at teaterversjonen er en lesestund snarere enn et stykke god dramatikk.
AP171007 Det var snarere reaksjoner på foreldrenes oppførsel som var en viktig faktor i konflikten.
VG171006 Poenget er snarere at det kan bli vel bekvemt å lukke og hemmeligstemple, fordi man vil være på den trygge siden.
DN171006 Det jeg er redd for er snarere at en rask KI-overgang medfører store spenninger i samfunnet.
DN171006 - Akkurat nå skaper vi ingen virkelig intelligens, uten snarere algoritmer for å sortere store datamengder.
DB171006 Poenget i Ps vers er uansett form og estetikk, snarere enn noe konvensjonelt innhold.
DB171006 Det viste snarere et land i forfall eller et politisk program som gikk i knas.
AA171005 - Lekkasjer fra tyrkiske regjeringskilder synes å være et forsøk på å forhåndsdømme vedkommende i mediene, snarere enn å dømme ham i retten, heter det videre i kunngjøringen.
VG171004 Snarere skyldes det at han, hvis han i det hele tatt var født, befant seg i Mogadishu, Bagdad eller Kabul, og hadde annet å gjøre denne februardagen i 1982 enn å se på ski-VM. 1982 var en annen planet.
NL171004 Snarere så de seg selv som aktive agenter på sosiale og politiske arenaer med handlekraft til å løfte saker til rette politisk nivå.
DN171004 - Det tyder på at prisnedgangen ikke skyldes svikt i etterspørselen, men snarere at mange boliger har vært lagt ut for salg, skriver Aamdal.
DB171004 Snarere tyder mye på at en del av dem som viser størst potensial, står i fare for å bli utsatt for overbelastning : stadig økte treningsmengder, og mange spiller på flere lag for å få flest mulig utfordringer.
AP171004 Den fremstår som dialogisk spørrende snarere enn monomant påståelig.
DN171003 At NRK har høyere timesatser for tilkallingsvikarene overrasker ham, men Aune mener det snarere er snakk om dårlig betalt i TV 2 enn godt betalt i NRK.
DA171003 Sentralregjeringen i Madrid er ikke blitt skremt av katalanernes generalstreik, ordkrigen er snarere blitt skjerpet.
AP171003 - Hadde dere et konkurransefortrinn ? - Snarere tvert imot.
AA171003 Sentralregjeringen i Madrid er ikke blitt skremt av katalanernes generalstreik, ordkrigen er snarere blitt skjerpet.
SA171002 At banene sto tomme da Aftenposten reiste rundt i byen betyr ikke at det er nok arenaer for fotball i byen, mener kretsen, snarere tvert imot.
BT171002 At banene sto tomme da Aftenposten reiste rundt i byen betyr ikke at det er nok arenaer for fotball i byen, mener kretsen, snarere tvert imot.
AP171002 At banene sto tomme da Aftenposten reiste rundt i byen betyr ikke at det er nok arenaer for fotball i byen, mener kretsen, snarere tvert imot.
DB171001 Snarere tvert imot.
DA170930 Skoleåret 2017/2018 ser ikke ut til bryte den negative trenden fra foregående år - snarere tvert om.
AP170930 LANGBERG ¶ Snarere enn å ønske seg en reversering av ordførerens prosjekter, vil han at det skal gå enda fortere.
VG170929 Valget er hennes, og hun kommer ikke til å bli et dårligere menneske som følge av sine valg, snarere tvert imot.
DB170929 Snarere tvert imot.
DB170929 Snarere får vi ti doggfriske låter som er inspirert av det vi kan kalle « gamle » melodier, men som snarere fortjener betegnelsen evigunge.
DB170929 Snarere får vi ti doggfriske låter som er inspirert av det vi kan kalle « gamle » melodier, men som snarere fortjener betegnelsen evigunge.
DB170928 Romario behandlet meg aldri dårlig, snarere tvert imot.
AP170928 Det er snarere et mål i seg selv å beholde dagens utgiftsnivå.
SA170927 I bunn ligger en erkjennelse av at forsøk på å presse barnet unødig fort gjennom ikke egentlig er effektivt, men snarere gir traumer og vanskeliggjør senere behandling.
NL170927 Skal man dømme etter debatten i kommunestyret, er det snarere en viss risiko for at vi sitter med høyeste sats, sju promille på boliger om noen år.
VG170926 Norge må være et foregangsland snarere enn en bremsekloss i den internasjonale kampen mot barneekteskap.
DB170926 Det er det Utdanningsetaten gjør når de ikke en gang vil lytte til forskning som peker på gode resultater av andre ledelsesmetoder enn hva de selv har lagt opp til, det vil si en tilnærming som anbefaler øverste ledelse å gi dem de har umiddelbart under seg, større individuell frihet, snarere enn å underlegge dem strikt kontroll.
DA170926 Snarere tvert imot.
DB170925 BERLIN ( Dagbladet ) : Et velgertap på 8,5 prosent var ingen dagligdags ørefik, men snarere de tyske velgernes vink med ei gravemaskin.
AP170925 Eller snarere 93, kanskje enda færre, for som vanlig med nye partier på ytre høyre fløy, herjes AfD av splittelse.
DB170924 Snarere tvert imot.
DB170923 Men snarere enn et nytt tilskudd i sjangeren er dette en svært forseggjort parodi, der en highschool-idiot blir utvist for å ha tagget peniser på 27 biler i skolegården.
AP170923 Funnene er snarere preget av vår samtids dyrking av det unike og spektakulære.
VG170922 Men hovedtrenden var at tiltrekningskraften ikke hadde grunnlag i faktiske forhold, men snarere i rene idémessige abstraksjoner, som hadde lite eller ingenting med levekårene for mennesker i de respektive landene å gjøre.
VG170922 Å omdøpe problemer til utfordringer og å feie dem under teppet, har ikke skapt noen løsninger, det har snarere forverret situasjonen.
DA170922 Til samme avis lufter også sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen tanken om et bysamarbeid snarere enn en bykonkurranse om å få etapper i ett av verdens største idrettsarrangement. | - Krev penger tilbake fra kommunen hvis søppelet hoper seg opp ¶
VG170921 Tonen er både distansert og nær, det er en tilstandsrapport som formidles, snarere enn en fortelling om mennesker vi egentlig har særlig empati for.
DB170920 Dermed synes det som om moralen, snarere enn å komme fra hva Gud mener, må ha et uavhengig opphav, slik som det første alternativet foreslår.
DB170920 Snarere er det grunn til å frykte at Iran selv trekker seg ut av avtalen på grunn av Trumps retorikk.
NL170919 Snarere var det nok berøringsangsten.
VG170918 Med tanke på de mange dogmer og doktriner som finnes i organiserte monoteistiske religioner som islam og kristendom, er det der snarere motsatt ; du skal gjøre det du blir fortalt, uavhengig av hva som ( du mener ) er rett.
VG170918 Heldigvis viser empiri og statistikk at det snarere er det stikk motsatte som er tilfelle.
AP170918 Omleggingen gjøres for å unngå kommende problemer, snarere enn å løse de som alt eksisterer.
AP170918 Kommunikasjonens mål var å overlevere kunnskap, snarere enn å gå i dialog.
VG170917 I møtet skal Bannon også ha vært nøye med å understreke at motstanden mot Trumps foretrukne kandidat ikke var et oppgjør med den tidligere sjefen, men snarere det innledende angrepet i en krig mot Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, ifølge Politico.
DN170917 Om det skyldes større betalingsvilje i kurs- og konferansemarkedet, eller snarere bedre betalende kinesiske turister eller større betalingsvilje for folk på jobbreise, sier ikke SSBs statistikk noe om.
DB170917 Tradisjonelt vil mediene være opptatt av å formidle konflikt snarere enn konsensus, og av at forskjellige hegemonier skal utfordres.
DB170917 Han var en tilhenger av bestikkelser, trusler og infiltrering snarere enn vold.
AP170916 Snarere tvert imot, de har gått motstrøms : Mens de fleste byer lærer av sine feil og tar tilbake havnen og integrerer den som en del av det totale bybildet, har Aarhus gått en annen vei.
DN170915 Snarere mener høyesterettsdommer Wenche Arntzen at forholdene Wallace er funnet skyldig i, skulle vært straffet med åtte-ni års fengsel.
DN170915 Men vi kan ikke se noen faresignaler i markedet, snarere tvert om med den drahjelpen vi vil få med Ringeriksbanen og E16.
DB170915 Men det er ifølge avisen ikke beliggenheten som er problemet, snarere at eier har ønsket å selge alt samlet.
AA170915 Snarere mener høyesterettsdommer Wenche Arntzen at forholdene Wallace er funnet skyldig i, skulle vært straffet med åtte-ni års fengsel.
VG170914 All erfaring i det siste tilsier at vi ikke er nærmere - snarere tvert imot, sa hun til VG to dager før konferansen - med full støtte fra resten av partiledelsen.
NL170914 Stadig mer konkurranseutsetting av eldreomsorgen gir ikke mer mangfold, men utvikler snarere en tendens til monopol.
VG170913 - Som pasient og døende var han åpen og delte sine refleksjoner om det, men typisk nok sa han at mottoet hans snarere var : « Livet, skal vi danse ? », skriver Solberg, som sender de varmeste tanker til Fugellis familie og venner.
AP170913 Som pasient og døende var han åpen og delte sine refleksjoner om det, men typisk nok sa han at mottoet hans snarere var : « Livet, skal vi danse ? », sier statsministeren.
AA170913 - Som pasient og døende var han åpen og delte sine refleksjoner om det, men typisk nok sa han at mottoet hans snarere var : « Livet, skal vi danse ? », skriver Solberg, som sender de varmeste tanker til Fugellis familie og venner. ( ©NTB ) ¶
VG170912 Dette er derfor ikke en rangering av hvem vi tror kommer til å vinne Champions League, men snarere en vurdering av tingenes tilstand før avspark i Europas mest prestisjefulle turnering.
DB170912 ¶ SYKLISTENES PARTI : Miljøpartiet de grønne viser hvor de står, eller snarere triller, i trafikkspørsmålet.
DA170912 Det ble den letteste og mest effektive måten å knuse kritikk på, forteller han, og understreker at støtten til ekstreme islamister ikke har falt i regionen, snarere tvert imot.
AA170912 Snarere tvert imot !
DB170911 I Norge har mindretallsregjeringer snarere vært regelen enn unntaket, historisk sett.
DB170910 Solberg mener ikke hun har mistet velgere til Venstre på grunn av Sylvi Listhaug, men tror snarere det er snakk om taktisk stemmegivning fra enkelte Høyre-velgere.
DB170910 Forresten, hvis du har gått rundt i den villfarelse at retorikk egentlig dreier seg om læren om talekunst og følgelig er noe som er en forutsetning for en rasjonell og sivilisert debatt snarere enn noe som forgifter den, så tar du dessverre smertelig feil.
DB170908 - Det største problemet har i ettertid snarere vært at mange av våre brukere ønsker å få tilbake det ufaglærte personalet de hadde tidligere.
DA170908 Betjening kan man dessuten - med unntak av en drivende sushikokk - mistenke er ansatt på grunn av språkkyndighet snarere enn kunnskap om fisk og skalldyr.
AP170908 Snarere tvert imot.
AP170908 Olaug Nilssen forsøker aldri å fortrenge dette uløselige dilemmaet, snarere ligger forfatterens egen tvil tykt utenpå teksten.
VG170907 Selv får jeg ikke så mange spørsmål om Stieg Larsson lenger, det er er snarere jeg som tar ham opp og vil holde hans fakler høyt.
AA170907 - Formålet til en FN-styrke er ikke å oppretholde den russiske okkupasjonen og legaliseringen av russisk nærvær, men snarere å opprette en varig fred, sa presidenten torsdag til nasjonalforsamlingen i Kiev. ( ©NTB ) ¶
DN170906 Menneskeheten og hele utviklingstanken har spilt fallitt, ja man kan nesten si det slik at den såkalte sivilisasjonen jobber mot den jorden den kommer fra, eller snarere , som den har invadert.
DB170906 Historien om Kim og Trump er litt som den om høna og egget, eller kanskje snarere , den om Tuppen og Lillemor ; hvem kom først, hvem begynte ?
AP170906 Det høres kanskje ikke umiddelbart hverken hipt eller kult ut, snarere som et kjedelig forretningsområde, men det er slett ikke, skal vi tro Lonely Planet.
AA170906 Det høres kanskje ikke umiddelbart hverken hipt eller kult ut, snarere som et kjedelig forretningsområde, men det er slett ikke, skal vi tro Lonely Planet.
DN170905 ¶ Espen Barth Eide, antatt utenriksminister i en Ap-ledet regjering, spekulerer åpent på om Norge bør søke tysk, snarere enn amerikansk, lederskap.
DB170905 I politikken, om han hadde ledet et departement, ville han blitt fjernet så lenge det rundt ham ikke leverer, men snarere går i oppløsning.
DA170905 Under Lars Petter Hagen har festivalen blitt « bredspektret snarere enn smal, og inviterende snarere enn innadvendt », konstaterer juryen.
DA170905 Under Lars Petter Hagen har festivalen blitt « bredspektret snarere enn smal, og inviterende snarere enn innadvendt », konstaterer juryen.
DB170904 Det er nok ingen overdrivelse å si at forhandlingene om skilsmisse fra EU ikke har gått særlig bra for britene, snarere tvert imot, uansett om vi må ta en del av det som sies som forhandlingstaktikk og - retorikk.
VG170902 Det Norske Teatrets versjon står ikke noe tilbake for de internasjonale produksjonene av denne musikalen, snarere tvert i mot.
VG170902 Det handlet ikke om at hun ikke kjente seg selv igjen, snarere om presset hun la på seg selv.
VG170902 - Snarere tvert imot.
DN170902 - Det er absolutt ingen motsetning, snarere tvert imot.
DB170902 Norge ser ut til å ha mistet sine to komparative fortrinn, uten at den tredje dimensjonen - tekniske ferdigheter - er i nærheten av å kompensere for dette, snarere tvert imot.
DB170901 Det er snarere at utgangspunktet for politikk ikke kan være skrivebordsteorier, men det samfunnet som eksisterer her og nå.
DB170901 På tilsvarende vis roper dermed Minervanett opp om « brun saus » mot Dagblad-teksten, til tross for at kvinnesynet til enkelte majoritetsnordmenn snarere ble sammenlignet med patriarkalske islamister.
AA170901 Han er en av gubbene i Fotball-Norge som bør bidra til langsiktig og fremtidsrettet satsing på kvinnefotball, snarere enn å fremstå som en velmenende bremsekloss.
NL170831 Snarere er en liberalisering, som en motreaksjon, like sannsynlig.
DN170831 - Brexit vil bli en katastrofe for britisk økonomi, og hun bør komme seg over dit hvor ting blir forhandlet, eller i det minste forsøke å fjerne hindre, snarere enn å drive rundt i Japan, sa Ryanair-sjefen.
DN170831 Med nesten en dobling av omsetningen fra andre kvartal 2016 og finansinntekter snarere enn finansutgifter, kunne selskapet avslutte kvartalet med nettoresultat på 199.000 dollar, eller rundt 1,5 millioner kroner.
DB170831 Diana var oppdratt etter idealer som var i ferd med å bli utdaterte, det vil si at hun var ment å være representativ og omsorgsfull snarere enn å utrette noe særlig på egen hånd, og følte seg ensom og isolert i kongefamilien.
AP170831 Eller snarere « Vrritish », som de sier på sin avslepne latinodialekt.
AP170831 Snarere tvert imot.
AP170831 Eller er det snarere en illusjon at « norske verdier » er på alles lepper ?
AA170831 Eller snarere « Vrritish », som de sier på sin avslepne latinodialekt.
AA170831 - Brexit vil bli en katastrofe for britisk økonomi, og hun bør komme seg over dit hvor ting blir forhandlet, eller i det minste forsøke å fjerne hindre, snarere enn å drive rundt i Japan, sa Ryanair-sjefen.
NL170830 Den store trusselen mot det offentlige tilbudet ligger snarere i den manglende økonomiske styringa av offentlige tilbudet selv.
DN170830 Trøsten er at mange av e-postadressene ikke skal være reelle, men snarere forsøk på å finne frem til fungerende e-postadresser man kan sende spam til.
DN170830 Tidligere Frp-representant og nåværende kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne, mener Listhaug ikke gjør jobben sin som integreringsminister, men snarere bidrar til å skape motsetninger, hat, frykt og mistenksomhet.
DN170830 Men målingene har snarere ført til at flere engasjerer seg, de forstår at det nå står noe på spill, forteller han.
DB170830 Jeg tror de fleste velgere er mer opptatt av innholdet i politikken, snarere enn hvem som eventuelt skal regjere med hvem.
DA170830 Under oktoberfesten, som er den store begivenheten hvert år, er det snarere hundretusenvis.
DA170830 Under oktoberfesten, som er den store begivenheten hvert år, er det snarere hundretusenvis.
AP170830 Effekten av høy utdanning ser imidlertid ut til å gå via kunnskaper og verdier som toleranse og åpenhet for mangfold, snarere enn via en tryggere økonomisk situasjon.
VG170829 Regjeringen i Bangladesh har snarere tilbudt seg å slåss sammen med myanmarske styrker mot de militante rohingyaene i håp om å redusere antallet flyktninger og presset mot grensene.
DB170829 Det er snarere det å ha noe å trene imot, det å være med på et stort prosjekt og møte andre mennesker.
DB170829 Alle den maten myndighetene maser om at vi skal spise mer av ( frukt, grønt og fisk ) blir ikke billigere - snarere tvert i mot.
DA170829 Men altfor ofte handler det om å komme unna vanskelige dilemmaer snarere enn å svare på dem.
AP170829 Men målingene har snarere ført til at flere engasjerer seg, de forstår at det nå står noe på spill.
AP170829 De bør snarere ta belastningen med å si tydelig fra om at velferdsordninger kan endres hvis situasjonen tilsier det.
AA170829 Regjeringen i Bangladesh har snarere tilbudt seg å slåss sammen med myanmarske styrker mot de militante rohingyaene i håp om å redusere antallet flyktninger og presset mot grensene. ( ©NTB ) ¶
NL170828 Snarere tvert imot.
DB170828 Det er verdt å merke seg at hans negative syn på aksjen ikke skyldes manglende tro på elbiler, snarere tvert imot.
AP170828 Faren er at reformene snarere blir sett på som liberalistiske og fiendtlige mot ansatte, og at de rammes av streiker og andre harde protester. Én streik er allerede varslet.
AP170828 At franske ungdommer i årets valgrunder ikke satte sin lit til Macron eller partier på venstresiden, men snarere flokket seg om ytre høyre, er en ekstra utfordring.
VG170826 Snarere tvertimot.
AP170825 Avviket er ikke blitt mindre med årene, snarere tvert imot.
DA170824 Whitehead virker ikke oppbrakt, snarere gjengir og analyserer han ukas Trump-begivenheter med et litt oppgitt smil.
AP170824 Så langt har strategien ikke virket, snarere tvert imot, skriver en kommentator i Der Spiegel.
AA170824 Snarere tvert imot kan det tenkes at flere deltar med mindre usikkerhet på store arrangementer om Torget er godt sikret.
VG170823 Den er snarere rødlilla, presset av vekten av det overdimensjonerte sugerøret som søler og spruter oljepenger inn i alle områder i norsk økonomi.
SA170823 Johaug-teamets motargument var at Johaug ikke bestred at det hadde skjedd et regelbrudd, men at hun snarere hadde vært uenig i at hun hadde utvist skyld.
FV170823 Johaug-teamets motargument var at Johaug ikke bestred at det hadde skjedd et regelbrudd, men at hun snarere hadde vært uenig i at hun hadde utvist skyld.
DB170823 - Snarere tvert i mot.
DA170823 - Det er ikke overraskende, det er helt forventet og snarere regelen enn unntaket, med dommere fra ulike rettstradisjoner og ulike oppfatninger, sier Meltvedt.
BT170823 Johaug-teamets motargument var at Johaug ikke bestred at det hadde skjedd et regelbrudd, men at hun snarere hadde vært uenig i at hun hadde utvist skyld.
AP170823 Høyres Svein Flåtten skriver i en e-post til Aftenposten onsdag kveld at dagens modell for pensjonistene ikke er « Høyremodellen », men snarere « Stoltenbergs modell som Giske nå noen uker før valget har funnet ut at Ap ikke lenger står ved. » - Giskes regnestykke er basert på at lønnsveksten blir like lav som de 3 siste årene i tiden fremover.
AP170823 Johaug-teamets motargument var at Johaug ikke bestred at det hadde skjedd et regelbrudd, men at hun snarere hadde vært uenig i at hun hadde utvist skyld.
AP170823 Johaug-teamets motargument var at Johaug ikke bestred at det hadde skjedd et regelbrudd, men at hun snarere hadde vært uenig i at hun hadde utvist skyld.
VG170822 Det er snarere regelen enn unntaket at friidrettsutøvere er tilknyttet agenter eller management som sørger for at de får starte i egnede stevner, får startpenger i henhold til status og forhandler frem utstyrsavtaler.
DN170822 Debatten bærer snarere preg av at politikerne må ha noe å være uenige om, sier han til NTB.
AP170822 Kritikere sier Trump la frem en ønskeliste snarere enn en strategi, men det er han i så fall ikke den første som har gjort.
SA170821 Hun fortalte at hensikten med å bruke kremen Trofodermin slettes ikke var å jukse - men snarere å få bukt med kvisene i ansiktet.
DB170821 Snarere tvert imot : Med dine og mine penger gjør de et veddemål mot at den teknologiske utviklingen, og politisk oppvåkningen, kommer til å bevege seg saktere enn den ligger an til å gjøre.
BT170821 Hun fortalte at hensikten med å bruke kremen Trofodermin slettes ikke var å jukse - men snarere å få bukt med kvisene i ansiktet.
AP170821 Hun fortalte at hensikten med å bruke kremen Trofodermin slettes ikke var å jukse - men snarere å få bukt med kvisene i ansiktet.
AP170820 Stanghelle : De siste fire årene har avstanden mellom Frp og sentrumspartiene snarere økt enn minsket.
AP170820 I dag fremstår de snarere som hovedmotstandere på helt sentrale politikkområder.
DB170819 Snarere tvert imot.
DA170819 Fyr Bistronomi & Bar har nok ikke vært lavterskel for gründerne akkurat, snarere tvert imot.
AP170819 For totalt sett viser ikke bildet noen nedgang, snarere en ørliten oppgang.
DB170818 Heller ikke får barna en forsvarlig omsorg som fremmer utvikling som alle stater er pålagt å gi, snarere tvert imot.
AA170818 Det er snarere en svakhet ved det politiske systemet i Trondheim.
AA170818 En satsing på kulturell og kreativ næring må derfor ikke bidra til å sementere etablerte strukturer, men snarere bidra til at det tenkes nytt til beste for både kunstnerøkonomi, næring og publikum.
VG170817 Nå er ikke Ajax kjent som det fremste kjøpelaget i Europa, men snarere som en utviklingsarena, sammenlignet med de virkelig rike.
DB170817 Slik får de det til å virke som om vold har religiøse snarere enn sosiale og politiske årsaker.
DB170817 Dette gir et feilaktig inntrykk av terroristers sammensatte motiver og bakgrunner, samt utspringet til en rekke militser i den muslimske verden : Dersom vi innbiller oss at IS er et resultat av en islamistisk ideologi, snarere enn invasjonen av Irak, forledes vi til å tro at IS vil forsvinne dersom islamismen mister appell.
VG170816 For det har i sommer handlet vel så mye om å kvitte seg med spillere som ikke har levert, snarere enn å bringe inn nye fjes.
DN170816 Han mener snarere han har levert en balansert reaksjon.
DN170816 Det er snarere en refleksjon av strukturtilpasninger og en rebalansering av økonomien.
VG170815 Snarere tvert imot så tar man de beste på alvor.
DB170815 De bidrar snarere til å skape mistillit og unødig konflikt », sto det blant annet i brevet.
DA170815 Med tanke på den geografien vi har i Norge er det lite overskudd å vente for et togselskap, snarere tvert imot må man regne med at det er behov for statlige bidrag.
DA170815 Med tanke på den geografien vi har i Norge er det lite overskudd å vente for et togselskap, snarere tvert imot må man regne med at det er behov for statlige bidrag.
AP170815 - Vi øker ikke kapasiteten til Kanariøyene kommende vinter, snarere tvert imot, det justeres heller litt, sier daglig leder Erik Haug i Apollo.
AP170815 - Vi øker ikke kapasiteten til Kanariøyene kommende vinter, snarere tvert imot, det justeres heller litt, sier daglig leder Erik Haug i Apollo.
AA170815 - Vi øker ikke kapasiteten til Kanariøyene kommende vinter, snarere tvert imot, det justeres heller litt, sier daglig leder Erik Haug i Apollo.
VG170814 - Det er vel snarere musikken, og gjerningen i og rundt den, som definerer hvem som er artist og ikke.
VG170814 Problemet er at organisert religion med sine guddommelige dogmer og doktriner ofte kommer i konflikt med disse menneskelige egenskapene og derfor undertrykker snarere enn å forsterke dem.
SA170814 At store nasjoner som USA, Jamaica og Kenya ikke er like overlegne lenger, er ikke et problem, snarere et sunnhetstegn.
DN170814 De fleste av rollefigurene har navn man bare kan lese seg til ut fra rulleteksten, og selv om man kanskje skulle tro at det ville ha en distanserende effekt på seeren, bidrar det snarere til en langt mer intim fortelling, en fortelling fra akkurat der og da, om akkurat disse mennene, som samtidig ligner andre menn i lignende situasjoner i andre av verdenshistoriens øyeblikk.
AP170814 At store nasjoner som USA, Jamaica og Kenya ikke er like overlegne lenger, er ikke et problem, snarere et sunnhetstegn.
AA170813 Snarere tvert imot.
VG170812 Snarere tvert imot.
DB170811 Først nå begynner de ulike veiene Vaular kan gå, musikalsk sett, å tegne seg som et problem snarere enn en styrke for artisten.
DB170811 Andre låter forteller en annen historie - eller snarere en annen del av den samme historien.
DA170811 Men det har jo ikke skjedd noen ting, snarere tvert imot, mener Stornes.
AP170811 Mange som selv mener de tar beslutninger ut fra tanker og logikk, viser seg snarere å handle ut fra tanker og argumenter som passer overens med deres følelser.
AA170811 Han vil snarere vite hvordan USA kan sette inn et kjapt og endelig slag mot de militante gruppene. ( ©NTB ) ¶
AA170811 De har neppe vunnet mange stemmene på å legge seg tett til Sp i mange saker, snarere tvert imot.
VG170810 - Ofte kan det virke selvsagt og banalt, men det er snarere grunnleggende og basalt.
VG170810 Nå får vi bare krysse fingrene for at Warholm får forbli Warholm, også i det offentlige rom, snarere enn at en eller annen kommunikasjonsansvarlig kommer på at nå må han « skjermes », fordi det er så innmari slitsomt å svare på noen spørsmål. * 1 NASJONALFØLELSEN. 400 meter hekk er ingen tradisjonell norsk øvelse, og det gjør noe med selvfølelsen når norske helter slår seg frem på en arena der
SA170810 Han lot seg ikke skremme av tempoet - snarere tvert imot.
DA170810 Tanghe åpnet opp litt etter litt, og lot til og med de mørke krøllene henge fritt snarere enn å pakke dem rundt ansiktet slik hun gjorde i showets første halvdel.
BT170810 Han lot seg ikke skremme av tempoet - snarere tvert imot.
AP170810 Kontantstøtte : Kan være en konsekvens av mislykket integrering, snarere enn selve årsaken ¶
AP170810 Han lot seg ikke skremme av tempoet - snarere tvert imot.
VG170809 Det er ingen som kommer til å synes synd på Hagen fordi han er rik - snarere tvert imot.
DB170809 Men fedrelandspatriotene er ikke de eneste som ser spøkelser på høylys dag, snarere er deres rasende autopilotreaksjon et symptom på den hissighetskulturen som i økende grad hjemsøker vårt land.
DA170809 Krumme og særlig Erlend driver også med oppussing, eller snarere totalrenovering av den gigantiske herskapsvillaen de arvet i København.
AP170809 Han understreker at mørhet ikke nødvendigvis har noe med lav temperatur å gjøre, men snarere hvor på dyret kjøttet kommer fra.
AP170809 - Kanskje vil det snarere bli skapt en slags hyperfiksjon, en fiksjon som skrus inn i enda en fiksjon.
AA170809 - Hans uttalelser vil snarere trappe opp spenningen enn det motsatte, legger statsministeren til. ( ©NTB ) ¶
AA170809 - Hans uttalelser vil snarere trappe opp spenningen enn det motsatte, legger statsministeren til.
DB170808 Både i debatten om terror og om fremveksten av nynazisme har det mye for seg å få folk ut i flombelysningen og redegjøre for hvem de er og hva de står for, snarere enn å tvinge dem inn i mørke bakgater på nettet, der de kan operere uforstyrret.
DB170808 Samtidig er det en side av saken at det ikke er det rurale, tradisjonsbundne, patriotiske perspektivet som er det « egentlige », det er ikke ærligere eller for den saks skyld norskere enn holdningene til de som velger et mer urbant liv, som vender seg utover snarere enn innover, som ønsker seg mangfold mer enn likhet.
DB170808 Snarere er det bare sunt at den enkelte tenker gjennom hva de synes gjør det norske samfunnet til et godt sted å være, og stemmer og handler deretter.
DB170806 Poenget er tankerekken bak kunstverket snarere enn kunstverket som sådan.
DB170806 Ofte vil det ha vært snakk om kunstere der det uoriginale er selve poenget ; som setter spørsmålstegn ved om noe egentlig kan være originalt eller opprinnelig, som i en trengsel av visuelle uttrykk velger å sette sammen noe som allerede finnes snarere enn fylle på med enda mer og leke med det serielle og masseproduserte.
DB170806 Snarere kan stor vekt på disse spørsmålene bidra til å sende velgere i retning av de grønne småpartiene, enten der er MDG, SV eller Venstre.
DB170806 Tittelsporet og singelen « Big Fish » har riktignok også noen musikalske nikk til hjembyens lydspor, men da snarere mot den minimale modernismen til dagens lokale klubbrapkonge DJ Mustard.
AA170806 Snarere tvert imot.
SA170805 Snarere tvert imot.
FV170805 Snarere tvert imot.
BT170805 Snarere tvert imot.
AP170805 Snarere tvert imot.
AA170805 Snarere tvert imot.
VG170804 Det betyr på ingen måte at han er en dystopiker eller teknologimotstander, snarere en mann med stor kunnskap og innsikt som opererer i tradisjonen etter de store opplysningsfilosofene.
DB170804 Snarere har nok prins Henrik pådratt seg en særlig alvorlig infeksjon av det samme som med jevne mellomrom har plaget Storbritannias prins Philip : En uhelbredelig intoleranse mot ikke å være overhode og hovedperson, også i en rolle der det er gitt at den andre er øverst.
DB170804 De ovennevnte svakhetene ved utredningen har neppe sin forklaring i manglende forståelse og vilje i utvalget, men snarere i det faktum at de økonomiske rammene har framstått så trange at noe mer og bedre ikke var mulig å få til.
DA170804 Paraden ble et samlingspunkt for en spesiell type tyrkisk-nasjonalistisk avart av islamismen, som feiret den osmanske fortiden ( snarere enn, si, Profeten Muhammeds tid ).
DA170804 Men, denne utenrikspolitikken, som kritikere har kalt « ny-osmanisme », skjedde ikke ved hjelp av militære erobringer - snarere tvert imot, den skjedde ved hjelp av økonomisk samarbeid, regionale toppmøter og internasjonale avtaler - tydelig inspirert av EUs Eastern Partnership.
DA170804 Det ligger ingen tradisjonell legitimitet i Erdogans politiske prosjekt, og han bygger snarere på sin sterke karisma for å knytte bånd til velgere.
DA170804 Snarere enn å gå etter de som faktisk hadde truet med kupp, diktet gülenistene opp anklager, forfalsket bevismateriale, og stilte en rekke profilerte offiserer og journalister for retten - anklaget for å ha planlagt å fremprovosere et kupp ved hjelp av voldelige midler.
DN170803 I en twittermelding med kritikk av Kongressen snarere enn Russland sier presidenten at forholdet ikke har vært så dårlig noen gang.
DN170803 Meier i Privatmegleren påpeker at nedgang i juli snarere er regelen enn unntaket.
AP170803 I en twittermelding med kritikk av Kongressen snarere enn Russland sier presidenten at forholdet ikke har vært så dårlig noen gang.
AA170803 - Nei, snarere tvert imot mener jeg det vil styrke muligheten for en raskere integrering, sier hun.
SA170802 Det er ikke åpningene som har vært problemet - snarere tvert imot.
SA170802 Carlsens manager svarer : - Det er ikke problemet - snarere tvert imot ¶
AP170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AP170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AP170802 Det er ikke åpningene som har vært problemet - snarere tvert imot.
AP170802 Carlsens manager svarer : - Det er ikke problemet - snarere tvert imot ¶
AA170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AA170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AA170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AA170802 Det er ikke åpningene som har vært problemet - snarere tvert imot.
AA170802 Carlsens manager svarer : - Det er ikke problemet - snarere tvert imot ¶
DN170801 Det var aldri snakk om et eget språk, men snarere intern terminologi som også er vanlig mellom mennesker i samme bransje.
VG170731 Snarere tvert imot.
DB170730 Snarere tror Solberg at enda flere vil forsøke å få asyl i europeiske land gjennom et asylsenter i for eksempel Libya.
DA170728 Snarere tvert imot.
DN170727 Kongressen ønsker snarere å begrense presidentens armslag, særlig etter påstandene om at Russland forsøkte å manipulere valget i november i fjor.
AP170727 Snarere fremstår Norge ved flere tilfeller som en bremsekloss.
DB170725 Den er snarere vidt sammensatt, med mange inkluderende attributter.
DA170725 Med seriøse gjester som Stevie Nicks og Sean Ono Lennon på « Lust For Life », og med hennes siste album i bakhodet, gir det snarere større grunn til å tro hun mener alvor i samtlige av sine tekster.
DA170725 Jeg sliter med flere låter som snarere virker å være generisk overflatepop, noe jeg har hatt problemer med å se på flere låter også tidligere.
VG170724 Men det har heller ikke landslagsledelsen vært, og trenerapparatet kan starte med bruken, eller snarere det motsatte, ikke-bruken av Guro Reiten.
DB170724 Det forbauser at en norsk utenriksminister ikke ser hvor uansvarlig det er å bevisst forsøke og svekke en FN-traktat som har blitt fremforhandlet av tre firedeler av FNs medlemsland og som har som formål å gjøre atomvåpen til gjenstand for fordømmelse snarere enn prestisje, hindre ytterligere spredning og påskynde nedrustning.
VG170723 Det er regelen snarere enn unntaket at fengsling skjer uten lov og dom.
VG170722 Snarere helt forferdelig.
SA170720 Dette er ikke et steg tilbake, men snarere en klargjøring av reglene, med referanser som er relevante for aktuell mote, sier Daly-Donofrio.
FV170720 Dette er ikke et steg tilbake, men snarere en klargjøring av reglene, med referanser som er relevante for aktuell mote, sier Daly-Donofrio.
DB170720 Man skulle tro at et overordnet mål skal prioriteres over andre formål, men i praksis ser det snarere ut som om fattigdom forsvinner i alle målene for norsk utviklingspolitikk.
AP170720 Dette er ikke et steg tilbake, men snarere en klargjøring av reglene, med referanser som er relevante for aktuell mote, sier Daly-Donofrio.
DB170719 Serien er anklaget for ikke å vise en virkelig versjon av 60-tallet, men snarere en kunstig, hollywood'sk idé av tiåret.
DB170719 Det er en like sterk vekst som den vi opplever i dag, men likevel har Oslo klart å håndtere denne veksten uten at byen har blitt dårligere, snarere tvert imot.
AP170719 Snarere tror de det speiler offentlige prioriteringer at lettere lidelser sluses ut til det private.
DB170718 Det er uvisst om dette er intensjonen : Når stykket handler om veteraners drømmer, ville det kanskje ikke være så rart ( snarere genialt ? ) å få publikum til å sovne - å havne i tilstanden der veteranene gjenopplever sine traumer natt etter natt.
DB170717 Men snarere Guds tro på oss.
DB170717 I et intervju med Net-a-porter i fjor fortalte Miranda at aldersforskjellen mellom henne og Spiegel slett ikke er en utfordring - snarere tvert imot.
AP170717 | Kontantstøtte kan være en konsekvens av mislykket integrering, snarere enn selve årsaken Tatiana Maximova-Mentzoni ¶
AP170717 I denne konteksten kan bruk av kontantstøtte snarere være konsekvens av mislykket integrering enn årsak.
AP170717 Det er snarere om kutt av ytelsen alene vil være en løsning på å få flere innvandrere ut i jobb.
AA170717 Snarere tvert imot, behandlingstiden øker markant.
VG170716 - Dersom vi skal dømme etter hennes siste singel, den luftige « Such A Boy », kan vi få se henne på Hot 100 snarere før enn senere, mener magasinet.
VG170715 Det faktum at marsjen for rettferdighet endte langt utenfor sentrum av Istanbul, samt at nesten alle tyrkiske nyhetsmedier knyttet marsjen til FETO og PKK, ga demonstrasjonen preg av å være en festival-aktig protest snarere enn en reell utfordring.
DB170713 Gjennom å følge en håndfull av byens villkatter, er det snarere de som viser fram deler av den eldgamle byen og innbyggerne, av og til bokstavelig gjennom et kamera rundt halsen.
DA170713 Det blir verken bedre eller mer av det om alt drives i offentlig regi, snarere tvert imot, sier hun.
AP170712 Snarere tvert imot : De lever i øyeblikket og nyter av alle de godene som det liberale Tel Aviv kan by på.
DB170711 EGENTID : Ikke luksus, snarere livsnødvendig.
SA170710 I denne saken var det jenta som hadde en klar oppfatning av å ha blitt krenket, men det hadde ikke gutten - snarere tvert imot.
AP170710 I denne saken var det jenta som hadde en klar oppfatning av å ha blitt krenket, men det hadde ikke gutten - snarere tvert imot.
VG170709 mener han derfor fortalte kvinnen at hans far ikke var en valgt representant fra folket, men snarere en privat borger.
DB170708 Her blir du nemlig ikke ekspedert av mennesker, men snarere av roboter programmert til å yte service.
DB170708 Her er det ingen panikk for å miste lyttere, snarere gleder vi oss over at våre nye digitale kanaler har sterk vekst og sånn sett oppveier det fallet som de større kanalene opplever, sier Kenneth Andresen, direktør for P4-gruppen.
VG170707 Snarere tvertimot.
DA170707 Snarere tvert imot.
DB170706 54 år gamle Kasparov bemerker også at han ikke akkurat blir den yngste deltakeren i turneringen, snarere tvert imot.
DB170706 Han har satt så mye på dagsorden at snarere før enn seinere kommer noe til å møte uovervinnelig motstand og annet vil falle i fisk.
AP170706 For litt over ti år siden, før han havnet i fengsel, skrev den nå dødssyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo om Kina : « Når et stort diktatur, som kontrollerer en økonomi i rask vekst, ikke møter noen form for avskrekking fra utsiden, men snarere et ønske om harmoni fra omverden, vil det ikke bare ende i katastrofe for det kinesiske fol
AA170706 » Det er stemmer jo ikke, som Adressa påpeker på lederplass den 28/6-17 : « Utviklingen har snarere gått motsatt vei de siste årene.
VG170705 Tvillingfødselen gjorde at Sivert Høyem brukte størsteparten av 2015 til å være pappa, snarere enn å turnere som artist.
AP170705 - Det handler ikke om terrorisme, det dreier seg snarere om å hindre ytringsfrihet, sa han.
AA170705 - Det handler ikke om terrorisme, det dreier seg snarere om å hindre ytringsfrihet, sa han. ( ©NTB ) ¶
DN170704 Uttalelsen hennes om at tjenester relatert til våre hjem snarere bør løftes frem som en plikt enn som noe skammelig relaterte seg til behovet for jobber på det svenske arbeidsmarkedet hvor man ikke trenger høyere utdannelse.
DB170704 Snarere tvert imot.
AP170703 I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres.
AP170703 I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres.
VG170702 For « Star Wars»-fans og fremtidige besøkende ved « Ripley's Believe it or not»-museum er det snarere « et elegant våpen fra en mer sivilsert tid ».
VG170702 VENNEGRUPPE : Snarere enn en « vennegruppe for Kina », kan det virke som om Stortinget trenger et tverrpolitisk samarbeid til forsvar av norske interesser, skriver Torbjørn Færøvik.
VG170702 Snarere enn en « vennegruppe for Kina », kan det virke som om Stortinget trenger et tverrpolitisk samarbeid til forsvar av norske interesser.
DB170702 Dessverre ikke blant de beste i Europa, snarere tvert imot.
SA170701 Formen mener han ikke er blitt dårligere, snarere tvert imot.
AP170701 Formen mener han ikke er blitt dårligere, snarere tvert imot.
BT170630 - De søker kontakt, men vil ikke opptre aggressivt, snarere tvert i mot.
AA170630 Snarere tvert om.
VG170629 Når det er sagt gir boken lite tilbake hva angår innsikt og refleksjon, det er som om råheten dekker over, snarere enn å avsløre noe dypere.
DN170629 Etikkrådet viser til at selskapene er i ferd med å forbedre arbeidsforholdene, og Norges Bank mener det gir tilstrekkelig grunn til observasjon snarere enn utelukkelse.
DB170629 Smildens problemfokus på den jemenittiske presidenten Martine-stiftelsen nylig møtte, synes snarere å ha sitt utspring i krefter som ikke ønsker slike fredssamtaler i Norge.
DB170629 Den verste humanitære krisen verden har sett siden annen verdenskrig krever snarere all den løsningsfokus som kan mobiliseres.
DB170629 Snarere måtte det da være en nokså dumdristig advarsel til Maduro.
DB170629 Snarere argumenteres det nå for den store kristendomsandelen i faget.
AP170629 Det er snarere noen visuelt overdådige enkeltpartier som gjør størst inntrykk, mens summen av det hele blir noe uklart.
AA170629 Utviklingen har snarere gått motsatt vei de siste årene.
NL170628 Snarere får vi frafall fra videregående og økt utenforskap.
VG170625 Han har dyrket typer som passer sammen snarere enn individer, fått troppen robust nok fysisk, og tilpasset spillestilen etter hvor langt utviklingen er kommet.
VG170623 Brown blir snarere fremstilt som en slags lekekamerat : Et menneske som Houston, « rarere enn man skulle tro », torde å være barnslig sammen med.
VG170623 Var en svart mann i en hvit bransje, inntil nittitalls-hiphopens bête noire, den grimme tjukkasen Suge Knight, kom inn i bildet ( ikke at det ble noe bedre av den grunn, snarere tvert imot ).
DB170623 Men ikke for bare sine skuespillerprestasjoner, snarere for søksmål, skilsmisse og anklager om partnervold.
VG170622 Selv hevder selskapene at limitering skjer i lite omfang, og at begrunnelsen for å bruke virkemiddelet gjerne henger sammen med mistanker om innsidehandel og syndikatspill, snarere enn utelukkende å tjene mest mulig penger.
SA170622 Og det er snarere spørsmål om vi skal tillate at det skjer framfor å trekke fram eierskapet til denne historien til de menneskene som tross alt er ofrene i dette, sier regissøren.
NL170622 At noen er uenige i konklusjonene som er truffet, er ikke unikt ( det er vel snarere normalen ).
NL170622 Arkitektonisk blir det ikke bedre - snarere tvert imot.
DN170622 Og det er snarere spørsmål om vi skal tillate at det skjer framfor å trekke fram eierskapet til denne historien til de menneskene som tross alt er ofrene i dette, sier regissøren.
DB170622 De hadde ingenting i mot det - snarere tvert om.
DB170622 Og det er snarere spørsmål om vi skal tillate at det skjer framfor å trekke fram eierskapet til denne historien til de menneskene som tross alt er ofrene i dette, sier regissøren.
DA170622 Og det er snarere spørsmål om vi skal tillate at det skjer framfor å trekke fram eierskapet til denne historien til de menneskene som tross alt er ofrene i dette, sier regissøren.
DA170622 Mens tallet på anmeldt kriminalitet i samfunnet forøvrig går ned, ser politiet ikke tilsvarende nedgang i vold og trusler blant barn og unge - snarere tvert imot.
AP170622 Det var med sistnevnte album Josh Tillman viste at personaen han hadde skapt, Father John Misty - filantrop og misantrop omtrent i like stor mengde - virkelig viste at han ikke lenger var en Fleet fox, men snarere kunne briljere med en vokal som var en frontfigur verdig.
AA170622 Og det er snarere spørsmål om vi skal tillate at det skjer framfor å trekke fram eierskapet til denne historien til de menneskene som tross alt er ofrene i dette, sier regissøren.
DB170621 - Problemet oppstår hvis det vokser fram en kultur der man forvalter skattebetalernes penger basert på personlige preferanser og bekjente, snarere enn etter objektive kriterier.
DA170620 - Vi har på ingen måte bygd ned HV i denne perioden, snarere tvert imot.
DB170619 Samtidig er Miyazakis filmer eventyrlige og gåtefulle, styrt av en ofte gåtefull drømmelogikk og en sterk bevissthet om at motiver ofte er basert på følelser snarere enn fornuft.
DA170619 Ingen av institusjonene la vekt på lek, snarere på oppdragelse og opplæring i håndarbeid, regning, lesing og bibelhistorie samt reinslighet og orden.
SA170618 Snarere tvert imot.
DB170618 Snarere tvert imot : ¶
BT170618 Snarere tvert imot.
AP170618 Snarere tvert imot.
VG170617 Jeg har ikke misligholdt disse vervene - snarere tvert imot.
VG170616 Og for å si det sånn : Tonen er ikke akkurat mild eller snill - den er snarere ganske hatsk.
VG170616 Han mener det snarere dreier seg om en naturlig reaksjon på at tilliten til Godskesen forsvant da hun stemte mot de andre representantene fra partiet.
NL170616 Snarere tvert om.
NL170616 Snarere har styret skaffet seg oversikt over den økonomiske situasjonen som de har arvet fra de foregående styrene.
DB170615 De er snarere en del av problemet.
DB170615 Siden 2015 har debatten dessverre vært til dels amper og preget av motpoler snarere enn saklighet.
SA170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
FV170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
DB170614 Dermed kan Oslo nå gjøre en endring som paradoksalt nok kan la den klassiske balletten dyrke sin særegenhet, ved å være sidestilt snarere enn overordnet, og som er basert på at dansere vil bli vurdert for sine egne meritter, ikke på om ordet « ballett » finnes i navnet på skolen de kommer fra.
BT170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
AP170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
VG170613 - Snarere tvert imot.
VG170613 Snarere er gode lærere viktigere enn mange lærere.
DB170613 Den fører vel snarere til at flere må stå i kø i stedet for å høre på musikken, sier Geir Lippestad ( A ), byråd for næring og eierskap.
AP170612 - Vi har ingen grunn til å tro at Iran ikke oppfyller avtalen, snarere tvert om.
DB170611 Snarere tvert imot.
DB170611 Montana har alltid hatt et godt øre snarere enn et sterkt nærvær.
DB170611 Her er det oppbruddet snarere enn møtet som vektlegges.
VG170610 Snarere er han opptatt av å vise fram hvordan selv de tilsynelatende mest elegante sosiale og intellektuelle manøvrer ofte dekker over de enkleste menneskelige drivkrefter.
VG170610 Snarere tvert imot er vinen basert på systematisk utnyttelse av fattige arbeidere.
SA170610 Dette er ikke å ta vare på skaperverket, snarere tvert i mot.
SA170610 DEBATT : Kraftutbygging i Hjelmeland er ikke å ta vare på skaperverket, snarere tvert i mot.
DB170610 Ordene treffer ekstra hardt når de kommer fra en som henne, som man vet har for vane å trivialisere snarere enn å overdramatisere.
DA170610 Han mener også programmet til Corbyn ikke er så ytterliggående som kommentariatet har hevdet, men snarere sentrumspolitikk i norsk sammenheng.
DN170608 - Nei, der er det vel snarere tidenes isfiskesesong.
DB170608 Høringen virket som åpen, og drevet av komitéens vilje til å etablere fakta, snarere enn av å drive med aggressiv partipolitikk.
DB170608 Kvinner som levende reklameplakater er ikke et uvanlig syn på internasjonale messer innen shipping og olje, snarere tvert imot.
DB170608 Eller snarere « for humanity`s sake ».
BT170608 Mange av dem har ikke fått skattelettelser, snarere er det stikk motsatte skjedd.
DB170607 - Vi er ikke redde for konkurranse fra dagligvareoligarkene, snarere tvert imot.
DA170607 De er slett ikke redde for å bli stukket og ser snarere på humlene som menneskets venn.
VG170606 Snarere har de fokusert på fragmentert kunstmusikk og forpint elektrorock de siste 17 årene eller så.
VG170606 Snarere ville det vært et problem om staten definerer det som nødvendig ( ! ) å kunne pålegge sine ansatte å avslutte uskyldige menneskeliv.
DB170606 Å ukristike rapportere hva man har blitt fortalt og vist i løpet av et kort besøk til Aleppo bringer oss ikke nærmere sannheten, snarere tvert imot.
DB170606 ) Andsnes avslo også bastant at den nye praksis ville føre til at publikum DERMED endelig fikk sans for å gå på klassisk konsert - snarere tvert i mot, sa den tapre kriger !
NL170605 Snarere tvert mot.
DB170605 Det virker snarere som Corbyn drar fordel av å ha vært på sidelinja av britisk politikk helt til han ble partileder for to år sida.
AP170605 Løsningen ligger snarere i å konstruere steintippene smart.
AP170605 Løsningen ligger snarere i å konstruere steintippene smart.
AA170605 Norsk kulturbarometer viser altså økende, snarere enn fallende interesse for kultur.
VG170604 Snarere tvert om.
AP170604 Snarere tvert imot.
AP170604 Men de er ikke blitt avviklet, snarere styrket.
SA170603 Snarere en litt pyntelig beskrivelse av det « alle » ser.
FV170603 Snarere en litt pyntelig beskrivelse av det « alle » ser.
DB170603 Hun vil snarere framheve innlevelse og research som viktigst.
AP170603 Snarere en litt pyntelig beskrivelse av det « alle » ser.
DA170602 Men i virkeligheten er det snarere tvert imot, advarer eksperter og topp-politikere over hele verden.
VG170601 - Det virker snarere som om bruken av bloggen følger dramaturgien i serien.
DB170601 Etter en middag med May i Downing Street, som ikke gikk helt som May hadde håpt, snarere tvert imot, kom presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, nokså himmelfallen tilbake til Brussel.
AA170601 Snarere tvert imot.
VG170531 De sosiale forskjellene ser ikke ut til å bli mindre gjennom utdanningsløpet - snarere øker de litt.
DB170531 Kvalitetsmålinger og brukerundersøkelser viser dermed at de private ikke på noen måte står tilbake for de offentlige, snarere tvert imot.
DA170531 Snarere en samling assosiative fragmenter, med ett unntak fortalt i førsteperson, av en ung kvinne bosatt på « Europas aller vestligste punkt » i det vi forstår må være regnkysten i Vest-Irland.
AA170531 Statuen av Olav Tryggvason blir dermed snarere et vitne om sin tids sterkt nasjonalistiske historiefremstilling, enn et sannhetsvitne om byens opphavshistorie.
VG170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver Brende i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
DN170530 Vigeland hevder muren snarere er dekket av matjord som han har fått lagt over i forbindelse med opprydning av eiendommen.
AA170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver utenriksminister Børge Brende ( H ) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ifølge VG.
VG170529 Sjekk været på pent.no ¶ iPhone/iPad, Android ¶... eller sjekk pent.no ¶ Snarere tvert om : To amerikanske sesongvarsler mener heller at sommeren i Nord-Europa eller i Skandinavia blir en nokså kjølig affære.
NL170529 Snarere tvert imot.
DB170529 Snarere tvert i mot.
AP170528 Snarere handler ny teknologi om å forbedre hverdagen for både gjester og medarbeidere, sier Wisth.
VG170527 Vi skal være forsiktige med å omtale terroren som hendelser snarere enn handlinger.
VG170527 Langs kysten lenger nord, via Tromsø og langs Finnmark er det snarere snakk om to grader.
DB170527 Far spør om hun har en dårlig dag, og snarere enn å prøve å gjøre noe så drastisk som å snakke med menneskene som prøver å strekke ut en hånd til henne, skylder hun på puggestress, hun må jo få gode karakterer så hun kan bli kirurg som ham.
DB170527 Bønneordene kommer ut i harde støt, og snarere enn å hjelpe henne med å balansere raseriet, forsterker ritualet det.
VG170526 Snarere tvert imot.
NL170526 Behovet og antallet brukere i hjemmetjenesten vil ikke minske i fremtiden, snarere tvert imot.
AP170526 - Snarere tvert imot.
VG170525 Men så viktig er en langsiktig løsning for OL-toppene, at normalt velinformerte Nick Butler i « Inside the Games » beskriver det som et spørsmål om « hvordan » snarere enn « hvorvidt » det blir et utfall med to avgjørelser i ett.
VG170525 Nå er snarere reaksjonen : « Stopp litt, dette kunne faktisk skje - eller skjer det », sier Spacey.
VG170524 Hardest rammes den i utgangspunktet rålekre smygeren « Calling All My Lovelies », der vår mann høres ut som sin egen korist snarere enn som hovedattraksjonen.
VG170524 Men Stoltenberg sier at det snarere er snakk om enklere koordinering om NATO er innenfor, samt en mulig økt innsats i NATOs luftovervåkning i regionen.
NL170524 Snarere tvert imot, det er et ønske om opprydding som ligger til grunn : Konsekvensene fra den offentlige fornorskningspolitikken merkes enda.
DB170524 Snarere tvert imot : ¶
AA170524 Sjelden er det laget western hvor mannen blir objekt for kvinnenes lengsler og blikk, snarere enn omvendt.
VG170523 Det var nemlig snarere en våpenhvile enn en skikkelig fredsavtale som ble utfallet av Korea-krigen, som ble avsluttet i 1953, etter at et sted mellom to og tre millioner mennesker hadde mistet livet. 64 år senere deler en fire kilometer bred demilitarisert sone halvøya i to, og det militære nærværet er tungt på begge
NL170523 I sitt svar skriver Utsi og Andersen at det ikke er riktig at festspillene har svekket sitt tilbud til ungdom med funksjonsnedsettelser og « Snarere tvert imot har vi økt budsjettene og lyttet til innspill fra deltakere og fagpersonell ».
DA170523 Selv sa han at det å være Bond til evig tid ikke var noen hemsko, snarere tvert imot, men trolig var sannheten mer sammensatt, samtidig som den ga han et liv få kan matche.
AP170523 " Vi lover på ingen måte mirakler mot kreften, snarere tvert imot ", sier daglig leder i selskapet Oncolomed til Aftenposten.
NL170522 Hans argumenter, eller snarere mangel på slike, og angrep på annerledes tenkende må det dog være tillatt å kommentere.
DB170522 Påstanden her er snarere et signal til politiet om at den virksomheten - informantbehandling osv. - bør dere slutte med.
DB170522 Sannheten er nok snarere en kynisk kalkulering av at de ønsker å sanke stemmer basert på islamkritikk.
AA170522 Den er snarere et signal til politiet om at informantbehandling og annet bør man bare slutte med.
NL170521 Snarere tvert imot har vi økt budsjettene og lyttet til innspill fra deltakere og fagpersonell.
DB170521 - Jeg har aldri, og da mener jeg aldri, opplevd et eneste problem eller noen form for ubehageligheter her, snarere tvert i mot, sier hun.
DB170521 Og var det en episode dommer Kristoffer Hage nes definitivt kunne vært tøffere i, så var det snarere da hjemmelagets kaptein Joachim Thomassen kom flyvende med strake bein for å felle Vålerengas Robert Lundstrøm som var på full fart framover langs kanten.
NL170519 Jeg tror ikke hun er alene om det, snarere tvert imot.
NL170519 Det ligger snarere i sakens natur.
DB170519 Han har ikke bidratt til å oppklare noen av forholdene i tiltalen, snarere motsatt, sier Kleppe.
DB170519 Han har ikke bidratt til å oppklare noen av forholdene i tiltalen, snarere motsatt, sier assisterende sjef i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe.
DB170519 Tilsammen blir de ikke dobbelt så gode, snarere tvert imot.
DB170519 - Kapitalismen finner stadig flere metoder for å få oss til å tro at vi er konsumenter snarere enn naturlige skapninger.
AP170519 Nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at staten hittil i år har tatt inn 3 milliarder kroner mer i skatt enn i fjor på samme tid, så norsk økonomi ser ut til å gå oppover, men ikke takket være oljeskatter, snarere tvert imot.
AA170518 Fremskrittspartiets Morten Ørsal Johansen går langt i å antyde at det er hensynet til Senterpartiets valgkamp snarere enn bøndenes inntektsutvikling som påvirket Bondelaget til å bryte årets jordbruksforhandlinger.
AA170518 Nå utsettes lokalpolitikere sjelden for den slitasjen som regjeringer opplever, snarere tvert imot.
NL170516 Men at NRK Dagsrevyen nylig brukte en stor del av sin sending til å spre denne terrorfrykten, med bakgrunn i et spinkelt kildegrunnlag, er ikke fullt så legitimt, snarere klanderverdig.
DB170515 Partiet tok mål av seg til å vokse mot nivået til søsterpartier i Sverige og Tyskland fram mot 2017, men ifølge meningsmålingene har utviklingen snarere stagnert.
DB170515 LOs nye linje gir ikke noe bidrag til en mer fredelig utvikling, snarere medvirker den til å helle mer bensin på bålet.
DA170515 Partiet tok mål av seg til å vokse mot nivået til søsterpartier i Sverige og Tyskland fram mot 2017, men ifølge meningsmålingene har utviklingen snarere stagnert.
AP170515 Snarere velger vi å gjøre eller oppfylle vår plikt, men kanskje snakker vi heller om å oppfylle våre forpliktelser.
AA170515 Han tok seg god tid, signaliserte aldri at han hadde det travelt, snarere at han koste seg like mye som oss.
DB170514 Snarere slipper jeg den til på en annen måte nå.
DB170513 ), men det er akkurat like banalt - bare med destruktivt fortegn - å behandle hele tilværelsen som en slagmark, å fremmed- og fiendtliggjøre annerledeshet snarere enn å forsøke å forstå den, å fokusere på forskjellene heller enn det vi har felles.
DA170513 Snarere tvert imot : Jeg ble tatt for å ha sprayet opp sjablonger av tegneseriefigurer som sa NEI til EU.
DA170513 Det samme gjelder mannskapet ideologiske referanser, som tilhører vår tid snarere enn framtida.
DA170512 Derfor er det så bra at filmen valgte å fortelle hennes historie snarere enn Duncans, fordi både Fuller og den revolusjonerende dansen hennes fortjener å bli husket for ettertiden, sier hun.
SA170511 Det handler ikke om flere hjemreiser, men snarere om å se på mulighetene for å slippe unødvendig reisebelastning.
NL170511 Nå viser det seg at helserisikoen knyttet til snus snarere bør sammenliknes med nikotinpreparater som tyggegummi og plaster, mener han.
DB170511 « Negro » kan bety sort på spansk, men de siste 400 årene er ordet blitt brukt til å beskrive en sosiopolitisk status snarere enn en farge.
DA170511 Årsaken til at ledigheten faller er ikke at flere finner seg en ny jobb, men snarere at de trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet.
AP170511 Det handler ikke om flere hjemreiser, men snarere om å se på mulighetene for å slippe unødvendig reisebelastning.
AA170511 Årsaken til at ledigheten faller er ikke at flere finner seg en ny jobb, men snarere at de trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet.
VG170510 Snarere tvert imot, sier landslagssjef Petter Thoresens eldste sønn.
VG170510 - Kan takstmannens historie være negativt for Jensens sak ? - Snarere tvert imot.
VG170510 Det er ingenting som tyder på at land med færre og større partier har økt valgdeltagelse, snarere tvert imot om vi ser på land med to dominerende parter. sier Solhjell.
VG170509 Men er det en løsning å lande på noe som strengt tatt ikke er en løsning, men snarere kortsiktig klatting ?
VG170509 Sobral opptrer som om han synger en Kurt Weill-komposisjon snarere enn et Eurovision-bidrag.
VG170509 Sangen er nemlig blottet for både fyrverkeri og lyspunkter, snarere er det en mørk og nestendyster tone over den som forsterkes av den monotone, nesten maskuline eggen i stemmen til Blanche. 6.
VG170509 NEGATIVE : Ekteparet Pauline og Kim er misfornøyd med mye i Sør-Korea og tror ikke det blir noe bedre etter valget, snarere tvert imot.
DB170509 Snarere tvert om : Det er ganske alvorlig at et regjeringsparti vil skvise ut konkurrenter ved å endre valglovgivningen.
DA170509 Men gjennom å se filmen med det jeg kan anta er Lubitschs øyne, så jeg mulighetene til å lage en film etter Lubitsch snarere enn en ren nyinnspilling, sier Ozon, som har tatt seg store friheter både med historien og det opprinnelige teaterdramaet.
BT170509 Det dreier seg snarere om by- og eiendomsutvikling i privat regi : Søndre alternativ åpner opp for en fortetting og byfornyelse på en helt annen måte enn det nordre alternativ.
DB170508 Slippet i mai er riktignok litt mindre enn de dagligvareslippene i februar og september, men det betyr ikke at det er kjedelig, snarere tvert imot.
DB170507 Han tilhører en generasjon som ser seg selv som rockestjerner, ikke rappere, og refererer til Marilyn Manson, Fall Out Boy, My Chemical Romance og Paramore som forbilder snarere enn Biggie, 2Pac eller Lil Wayne.
DB170506 Hadde jeg ikke visst bedre hadde jeg trodd at det snarere var Sana som var her for å glemme en viss fyr med pannelugg og dådyrøyne.
AA170506 I mellomtiden bør museets vilje og evne til å aktualisere den utrolige kunstskatten de sitter på være til inspirasjon, snarere enn å møtes med anklager om kjendisifisering av kunstfeltet.
AA170506 Aftenposten kritiserte juryen for å slippe Munch til på Høstutstillingen i 1885, og hevdet at bildene snarere hadde sin rette plass « paa karneval eller en høstfest i Studentersamfundet ».
AA170505 Analytikere sier til CNBC at det lille oljekrakket ser ut til å ha vært et kortvarig mareritt, snarere enn et bilde av situasjonen den nærmeste tiden.
AA170505 Ikke fordi de har gjort noe galt, snarere tvert imot.
AA170505 Annerledes er det ikke om man er pleietrengende, snarere tvert imot.
VG170504 Ingen kan klandre internasjonale friidrettsledere for ønsket om å foreta seg noe, snarere tvert imot.
SA170504 Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene, noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.
DA170504 Men det er snarere en delerett som gjør at man blir fysen på mer.
DA170504 Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene, noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.
AP170504 Jenta som studerer film og animasjon, sier til BBC at hun ikke var redd for nynazistene, snarere tvert om : Hun vil at flere unge konfronterer fascisme.
AP170504 Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene, noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.
AP170504 Det kan snarere se ut som om han har kjøpt seg et dyrt, nytt leketøy og fått massiv positiv PR med på kjøpet, skriver artikkelforfatteren.
AP170504 « Alt på ? », gjentar kokken bak disken litt høyere, men ikke irritert, snarere med en velmenende oppdragende klang.
AA170504 Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene, noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.
AA170504 Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene, noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.
VG170503 Men Rønning og Sandberg sier de aldri følte noe press, snarere tvert imot.
DN170503 Snarere tvert imot, dette er en bransje som først og fremst ansetter unge, ufaglærte, og gir dem en karrieremulighet.
DN170503 - Det var snarere noe du ikke hadde gjort, som styremedlem i Alevo, sa Alder.
DA170503 Snarere tvert imot, tror han : ¶
AP170503 Motstanderne av utplasseringen av rakettforsvaret mener THAAD øker krigsfaren snarere enn å beskytte Sør-Korea : ¶
VG170502 Menneskerettighetssituasjonen har snarere tvert om blitt verre. 19. mai holdes det presidentvalg.
VG170502 Men på flere sentrale områder gikk Ap snarere til venstre : ¶
VG170502 Men de gikk snarere til venstre.
DB170502 Vær jente på den måten du vil, du skal ikke godta at noen begrenser hva du kan gjøre fordi du er jente », men snarere et « Ja, da bør du skifte kjønn til gutt ».
BT170502 Og vår solide politikk for familier som ønsker valgfrihet og en enklere hverdag bidrar ikke til å undergrave denne relevansen, snarere tvert imot.
DB170501 Sanda, eller snarere de finkornede rullesteinene på stranda er svarte og røde, og gir et helt spesielt inntrykk som du knapt finner maken til noe annet sted.
AP170501 Mekanismen her synes å være at man ubevisst forsøker å beskytte identiteten sin, man tror på forskning som passer med sterke oppfatninger man allerede har, snarere enn med virkeligheten utenfor en selv.
AP170501 Problemet er jo at Trump-presidentskapet ikke oppfattes som en stor suksess blant mange europeere, snarere tvert imot, sier han.
AP170501 Problemet er jo at Trump-presidentskapet ikke oppfattes som en stor suksess blant mange europeere, snarere tvert imot, sier han.
VG170430 « Oppførselen hans står til stryk », skrev lokalavisen Nice-Matin, og for første gang begynte man å snakke om at italieneren kanskje var en flopp snarere enn et røverkjøp for Nice.
SA170430 Fikk hallen til å koke ¶ Snarere tvert i mot.
DN170430 Samtidig er det ikke naivitet hos gründerne, men snarere kulturen i de store selskapene, som er det virkelige problemet.
AP170430 Fikk hallen til å koke ¶ Snarere tvert i mot.
VG170429 Snarere tvert imot, mener den spanske fotballeksperten Guillem Balague.
DA170429 Vi får snarere flere verktøy i verktøykassa gjennom det samarbeidet.
VG170428 I sitt svar skriver WR-styret at de tolker dette som en handling for å få maksimal medieomtale og følgelig skade selskapet, " snarere enn å gå i dialog ", som det heter i tilsvaret.
DB170428 Enda snarere .
DB170428 Snarere lever den på nåden av KrFs posisjon som vippeparti i sentrum av norsk politikk.
AP170428 Men det er jo alltid en avstand, da jeg nå ikke er 17, men snarere 50.
AP170428 - Avhengighet er vel ikke så farlig, snarere uunngåelig.
DB170427 Problemet er snarere at annen lovgivning innskrenker transpersoners rett til kjønnsidentitet.
DB170427 Snarere tvert i mot.
AP170427 Snarere forlanger Knut Arild Hareide at Erna Solberg må velge mellom Siv Jensen og ham selv.
SA170426 Jeg registrerte ikke samtidig at vi hadde fått nye politikere med større grunnkunnskap, snarere tvert imot.
AP170426 « Vesten overser kulturforskjeller, og retter sin kritikk mot stat snarere enn kultur.
SA170425 Det er heller ikke mulig å se at denne saken handler om forskjellsbehandling, snarere tvert imot.
VG170424 Debatten i New York har snarere gått ut på om og hvordan eksisterende inspeksjonsmekanismer kan styrkes.
DA170424 Filmen er også en betimelig påminnelse om at dagens monstre ikke er uhyrer med hoggtenner og tentakler, snarere er de mer eller mindre skjulte mennesker i mengden.
DA170424 Ducournau sier hun var opptatt av tekstur snarere enn av skremsel, og bygger studentlivet på egne erfaringer, både det rituelle og det som handler om utvikling fra umoden tenåring til voksen.
DA170424 Snarere tvert imot viser hun så lite som mulig, og lar heller ubehaget ligge i en tenkt forvandling.
DB170422 Snarere tvert i mot.
DB170422 Snarere tvert i mot.
DB170422 Det er forståelig at ønsker om tiggerforbud blusser opp etter den siste ukens avsløringer, men all den tid politiet ikke har ubegresede ressurser, er det viktigere å gi dem bedre våpen mot åpenbart kriminelle aktiviteter, snarere enn å skape ekstra byrder gjennom å skulle håndheve et forbud mot noe som også enslige, desperate mennesker tyr til.
DN170421 Vi er snarere interessert i de mange spennende historiene som ligger bak etableringen av disse selskapene.
DN170421 Dokumentet er egentlig ikke et aksjebrev, men snarere en kvittering for delbetaling av en aksje.
DB170421 Detox er snarere en type alternativ behandling, altså ikke evidensbasert.
DB170421 Mange kristne fryktet at skjevfordelingen i faget snarere kunne skade enn styrke kristendommens anseelse i det norske samfunnet.
DB170421 I BØNN : - Mange kristne fryktet at skjevfordelingen i RLE-faget snarere kunne skade enn styrke kristendommens anseelse i det norske samfunnet, skriver artikkelforfatteren.
DB170421 Da han var partisekretær var det snarere hans oppgave å slå ned på rabulister som ham selv.
AP170421 Det nye nå er snarere intensiteten og kraften i de undergravende angrepene.
AP170420 Allen og Parnes påpeker også at Clinton-kampanjen bommet grovt i strategien da de valgte å rette mesteparten av oppmerksomheten sin mot å overtale trofaste velgere til å gidde å stemme - snarere enn å overtale nølende velgere til å satse på henne.
AP170420 Ser vi på Europa, er det snarere omvendt.
DB170419 Men Trumps hangarskip var ikke på vei mot Nord-Korea i det hele tatt, snarere tvert i mot.
AP170419 - Alt i alt tror jeg ikke vi er blitt beriket med datingtjenester, snarere tvert imot, sier Aftenpostens samlivsekspert Frode Thuen.
VG170418 I den første kampen mot oss var han stort sett alene og hadde ikke ballen like mye, men det betyr ikke at han ikke er en stor spiss, snarere tvert imot.
DB170418 Snarere tvert imot.
AA170418 - Det har ingenting med innlegget i The New York Times å gjøre, snarere at han hisser opp andre til å gjøre opprør og leder en sultestreik, noe som er et alvorlig brudd på fengselsreglementet, sier Erdan.
DA170417 Hobbyen tar stadig mer tid, og mer skal det bli for de tre har ingen planer om å sakke farten i utviklingen - snarere tvert imot.
DB170415 r serie som « SKAM », enorm betydning for egenverdet, identitets- og fellesskapsfølelsen hos grupper som vanligvis har vært redusert til i beste fall å spille annenfiolin i sånne serier, men langt oftere bare har vært en sjablong og en uinspirert personifisering av et eller annet Viktig Tema™, snarere enn å få være en flerdimensjonal karakter av kjøtt og blod.
VG170414 - Folk har ikke sluttet å reise, snarere tvert imot, men folk velger andre steder nå, sier kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i Tui, tidligere Startour.
DB170414 At bordet kan bugne av mat og drikke i malerier fra senere perioder, som i barokken, handler snarere om endringer i kunstneriske konvensjoner og estetiske idealer, hvor symbolske betydninger har måttet vike for demonstrasjoner i kunstnerisk ferdighet.
VG170412 - Det kan sies at tilliten, spesielt på militært nivå, har ikke blitt bedre, men er snarere forverret, sa Putin til TV-stasjonen Mir i Moskva onsdag.
AP170412 Nei, snarere som en reaksjon i form av noe annet enn det tidstypiske.
AP170411 » Men av den grunn kan det overhodet ikke unnskyldes eller aksepteres at pengebruken holdes unna offentligheten - snarere tvert i mot.
VG170410 - Det er ikke et mål for Ap å ha mest mulig midlertidig opphold, snarere tvert imot.
VG170410 Snarere tvert imot.
VG170409 For høyrepopulister er uenighet noe uønsket og endog farlig, selv om - eller snarere fordi - uenighet er det et velfungerende demokrati må kunne romme.
VG170409 En statsleder må snarere være en generalist som kan litt om mye, og som ikke minst lytter til det andre har å si.
DB170409 Det er gjennom å forstå disse og andre bakenforliggende årsaker at vi som samfunn vil kunne utforme tiltak som kan dempe terroren snarere enn å styrke den.
BT170409 Ikke fordi jeg ikke klarer å la være å drikke, tvert imot, men snarere fordi de som drikker ikke kan forstå hvorfor jeg ikke vil bli med på moroa.
DN170408 Snarere tvert imot.
VG170407 « Oppførselen hans står til stryk », skrev lokalavisen Nice-Matin, og for første gang begynte man å snakke om at italieneren kanskje var en flopp snarere enn et røverkjøp for Nice.
VG170407 Tiden er moden for å møte fenomenet med interesse snarere enn fordømmelse.
VG170407 Vi bør fremheve vår kulturarv snarere enn å forsøke å tildekke den.
DB170407 I 2015 sa Trump at Xi Jinping ikke ville få en statsmiddag, men snarere en Big Mac hvis han kom på besøk.
DB170407 Snarere tvert imot.
DB170407 Snarere er det Sinatras spøkelse som flakker gjennom disse innspillingene, der steel gitar erstatter fioliner.
AP170406 Er det ikke regelen snarere enn unntaket som gjør at bilister nesten euforisk gleder seg til å komme så langt sør som til Elgstua på Elverum ?
DA170405 Snarere tvert imot.
DA170405 Men sannheten er snarere at det unike innsynet filmen gir i det radikaliserte islamske miljøet, antakelig kunne blitt enda mer utdypende om ikke PST hadde fått det for seg at de kunne sette rettsvernet til side.
VG170404 Det har snarere vært fair, det han har holdt på med i mange år.
VG170404 Det har ikke skjedd uten motstand og blant annet har den mye brukte ekspertkommentatoren Lars Gule vært ute og advart om at straffeforfølgelse vil styrke, snarere enn svekke det radikale islamistmiljøet.
VG170404 Det er ikke slik at situasjonen går i en positiv retning, den har snarere gått mot en forverring i deler av landet, sier Forfang til VG.
DB170404 Siden selskapene har klare rutiner for slikt, ble det ingen avgang - snarere et langt bakkeopphold.
DB170404 Tom Victor Gausdal synes ikke nødvendigvis at flymaten er uspiselig, men at den snarere smaker flatt.
DB170404 Snarere kan det være grunn til å spørre om ikke hoveddelen av den forskning som er offentlig finansiert i Norge, bør være tilgjengelig på norsk.
VG170403 Rådmann Rolf Kåre Jensen mener at eiendomsskatt på titusenvis av kroner representerer unntaket snarere enn regelen.
DB170403 Snarere tvert imot.
DA170403 Sprengkraften som bygget rommer i dag er dog vitterlig av en slik art at den snarere vil bidra til at bygget vil bli stående enda et stykke tid.
DA170401 Snarere tvert om.
VG170331 Hun var snarere sterkt utadvendt, positiv og offensiv.
VG170331 » Det er lett å være enig med kritikerne at dette ikke tyder helt overbevisende eller prinsipielt, men at det snarere er uttrykk for den realpolitiske normaliseringsprosessen mellom Norge og Kina som kom i stand tidligere i år.
FV170331 - Nei, snarere viser dette at flertallet på Stortinget er handlekraftige og villige til å sette inn tiltak når vi ser at vi vil få et problem.
DB170331 Det som i hvert fall er klart, er at lagsjefene støtter løsningen med fysiske avsperringer, snarere enn at rytternes rettferdighetssans skal utfordres.
DB170331 Snarere tvert i mot : Flere folk tilknyttet flyindustrien skal være tungt involvert i avgjørelsen.
DA170331 - Snarere tvert imot !
AP170331 - Nei, snarere viser dette at flertallet på Stortinget er handlekraftige og villige til å sette inn tiltak når vi ser at vi vil få et problem.
AP170331 - Nei, snarere viser dette at flertallet på Stortinget er handlekraftige og villige til å sette inn tiltak når vi ser at vi vil få et problem.
DN170330 Da blir man en helt snarere enn en som brøt ut av rekkene, understreker advokaten.
DB170330 « NÆRPOLITI » : Tilstedeværelsen av blålys har gått opp, kriminalitet og ordensforstyrrelser har ikke tiltatt, snarere tvert imot, og vi har en nedgang i antall anmeldelser.
DB170330 Tilstedeværelsen av blålys har gått opp, kriminalitet og ordensforstyrrelser har ikke tiltatt, snarere tvert imot - vi har en nedgang i antall anmeldelser.
DA170330 Snarere et klokt innsyn, en meningsmettet lærepenge og et filmatisk mesterstykke.
DA170330 Dette er snarere en forenkling som egentlig skaper mer forvirring, og da vil vi heller beholde dagens enkeltvedtak, sier Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS Utdanning.
AP170330 Men ikke noe land i Europa, heller ikke Norge, kan bli « great again » ved å lukke grensene mot naboene, da blir man snarere « alone again ».
AP170330 EU blir dermed en ramme for samarbeid mellom land, med klare, og noe ulike, praktiske resultatmål, snarere enn integrering mot en stadig tettere union for alle.
VG170329 - Nei, snarere tvert imot ; vi ønsker å hjelpe dem, slik at flere kan få komme tilbake i jobb.
VG170329 Dette var altså ikke en Galaxy S i det hele tatt, men snarere telefonen som endte med å gi navnet sitt til hele Samsungs mobilutvalg.
DB170329 Helleland mener « mange i Norge », også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
VG170328 Helleland mener « mange i Norge », også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den, skriver NTB.
SA170328 Helleland mener " mange i Norge ", også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
FV170328 Helleland mener « mange i Norge », også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
DB170328 I boka « Moral Economy » fra 2016 viser Samuel Bowles at dette er regelen, snarere enn unntaket.
DB170328 Det blir vanligere å se på mediene som politisk part og propaganda, snarere enn reportere og analytikere.
BT170328 Hun uttalte tirsdag at mange muslimer i Norge ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand, snarere enn å redusere den.
BT170328 Helleland mener « mange i Norge », også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
AP170328 Forspillet og etterspillet til brexit har forsterket forskjellene i den britiske unionen snarere enn ført dem sammen.
AA170328 Helleland mener " mange i Norge ", også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
AA170328 Helleland mener " mange i Norge ", også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
AA170328 Helleland mener " mange i Norge ", også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
VG170327 Og det disse driver med trenger slett ikke være så « udefinert » - i noen tilfeller er det snarere noe som defineres på en annen måte enn det den organiserte idretten rommer.
VG170327 Spørsmålet er om han ble litt for opptatt nettopp av å bygge organisasjon - slik at NIF fikk utvikle seg til et litt sendrektig slagskip snarere enn en moderne og omstillingsdyktig virksomhet.
VG170327 I mange tilfeller skjer ikke dette, men snarere tvert imot blir det å nekte skilsmisse brukt som en hevntaktikk for å holde ekskona nede, og hindre henne i å fortsette livet sitt.
DB170327 Men den må ikke brukes hele tida, og i hvert fall ikke når den ikke virker og snarere blir et problem.
DB170327 til å heve øyebrynene, men snarere rapporter om en « merkelig midnattstur ».
DB170327 Snarere er den en roman som både speiler Waughs konvertering til katolisismen rundt 1930 og hans tvisynte forhold til britenes storhetstid og adelige tradisjoner.
DA170327 Her er det lite av det sedvanlige meglerspråket, men snarere poetiske beskrivelser og følelsesladde uttalelser fra husets nåværende eier, Linda. « - Kjøkkenet er alltid i bruk.
AP170327 - Den direkte foranledningen til at jeg fikk status som sikkerhetsrisiko, var nok snarere mitt engasjement overfor kinesiske minoriteter, som tibetanerne og Xinjiangs uigurer.
DB170326 Trump har tidligere gjort det klart at han ville ta fatt på presidentvervet som en forretningsmann, snarere enn som en politiker.
DB170325 En varm og hjertelig kelner var første tegn på at Pila satser på trivsel snarere enn stillisme.
DB170325 Vigdis Hjorth vokste opp på Tåsen, som verken er øst eller vest - snarere begge deler ( jeg snakker av egen erfaring ).
DA170324 Det var interessant å skape et helt merke med identitet og sjel, slik at merkevaren ble en av filmens styrker snarere enn en svakhet.
DA170324 Det begynte som et filmprosjekt, men er blitt langt mer enn bare en film, snarere et generelt prosjekt med logo, hettegensere, egen nettside, energidrikkbokser og salg av andre produkter.
BT170324 Hun mener det snarere er de to regjeringspartiene som misforstår hva utvikling er, og er opptatt av endring for endringens egen skyld.
AP170324 Men da er det ikke snakk om et EU som vi kjenner det i dag, men snarere en mer fleksibel oppfølgerorganisasjon, skriver Munchau.
AP170324 Men da er det ikke snakk om et EU som vi kjenner det i dag, men snarere en mer fleksibel oppfølgerorganisasjon, skriver Munchau.
SA170323 Problemet var snarere at den kostet for lite.
DB170323 Poenget var snarere å koble humaniora på de eksisterende finansieringskanaler, og tilpasse disse den humanistiske forskningen.
DB170322 Snarere tvert i mot : Flere folk tilknyttet flyindustrien skal være tungt involvert i avgjørelsen.
DB170322 Et eksempel som ofte er brukt for å illustrere problemstillinga, er det å ansette billig arbeidskraft på en byggeplass og bruke lavt betalte arbeidere til å bære materialene opp i etasjene snarere enn å installere en dyr heis.
DB170322 Snarere tvert imot, han vil oppfordre til ghettoisering : ¶
DB170322 Framfor luftige forslag om å etablere en norsk kulturkanon, bør regjeringspartiene snarere trå til og redde håndfaste kulturobjekter fra å forvitre.
BT170322 Jeg går ikke tur for å være sosial, snarere tvert imot.
AP170322 Snarere tvert imot.
DB170321 Sikkerhetskilder opplyser samtidig til Sky News at beslutningen om å skjerpe reglene for håndbagasje ikke nødvendigvis kommer som følge av en konkret trussel, snarere som et svar på en generell trusselen mot luftfarten.
DB170320 Vi tenker at våre gjester har et felles tankesett, snarere enn å være en bestemt aldersgruppe, opplyser hun.
DN170319 Vi må i alle fall slutte å snakke om volum og snarere snakke om bærekraft og verdiskaping.
DB170319 Det er snarere kattens lek med musene denne sesongen.
DB170318 Utregninger viste at de som hadde gått feil, ikke hadde tjent på det, men snarere tapt tid.
DB170318 Når vi ser at staten vinner flere saker enn før, ser det snarere ut som en opptrapping.
DB170318 Perrys « tenåringsdrømmer » er derfor ikke én tenårings drømmer, men snarere drømmen om å få være en tenåring.
DB170318 Og-et i setningen, konjunksjonen Hobbelstad overanalyserer, sier snarere at vi ønsker å : ¶ 1.
SA170317 På meg virker en slik bagatellisering av forholdet mellom mor og barn snarere som en regelrett trakassering av kvinner.
DB170317 Snarere gir det et bedre beslutningsgrunnlag, siden et større mangfold av meninger blir hørt av delegatene.
DA170317 - Ser man på filmene dine er de snarere europeiske enn amerikanske i måten du behandler tematikk og narrativer ?
AP170317 - Den direkte foranledningen til at jeg fikk status som sikkerhetsrisiko, var nok snarere mitt engasjement overfor kinesiske minoriteter, som tibetanerne og Xinjiangs uigurer.
AP170317 Skal man se hva et parti prioriterer og hvilken profil det har, bør man ikke gå til programmet, men snarere til lederens landsmøtetale.
AP170317 Skal man se hva et parti prioriterer og hvilken profil det har, bør man ikke gå til programmet, men snarere til lederens landsmøtetale.
VG170316 Vi har laget en ryddig avtale med TV3, og har på ingen måte forsøkt å skjule samarbeidet, snarere tvert imot har det blitt gjort overtydelig.
VG170316 Men jeg har aldri vært redd for privat kapital, snarere tvert imot ; jeg har utnyttet det for alt det de er verdt, sier han : ¶
DA170316 Selfangst er et utdøende yrke, og det er snarere det aspektet ved den tradisjonelle næringen filmen « Ishavsblod » setter fokus på, enn det faktum at fangsten i seg selv er omdiskutert og utskjelt.
VG170315 Snarere tror jeg vi trenger en visjon om å være på vei et sted, og en slik ambisiøs plan om innvandring er et flott eksempel på det.
DB170315 Det vil svekke, snarere enn styrke kontinuiteten å dele opp helsetilbudet.
DA170315 Jeg-personen er datter av nok en taus norsk mann som utfører handlinger snarere enn å samtale nært og oppriktig.
VG170314 Det er imidtlertid ikke først og fremst scoringene, men snarere den defensive monsterjobben til Kanté på Chelsea-midtbanen som lovprises.
DA170313 Det er snarere slik at om eldre står i jobb lengre, bedrer det muligheten for arbeid også for de yngre.
DA170313 Det ble bygd noen salgsboder eller snarere plankeskur ved Kirkegårdsmuren, uten at det hjalp særlig mye.
BT170313 Snarere tvert imot.
BT170313 Snarere tvert imot.
AP170313 Thommessen på sin side så liten grunn til å beklage - snarere tvert imot.
AP170311 Snarere er det riktigere å si at han tar et skritt eller to tilbake fra modernitetens kav og mas og i stedet forsyner seg begjærlig av varelageret til den hardkokte krimtradisjonen, ispedd noen høylitterære referanser som kan forklare hvorfor han ble tildelt den prestisjetunge Goncourt-prisen for ikke-kri
VG170310 Dette har VG ingen dokumentasjon for - snarere tvert om.
DN170310 Loci-metoden er ikke ny, den er snarere svært gammel og ble benyttet i romertiden og av de gamle grekere da de skulle holde taler.
DB170310 - Det er ikke forretter, snarere småretter dere kan dele, sa servitøren, som anbefalte tre-fire stykker på deling.
AA170310 Filmen hadde verdenspremiere på skrekkfilmfestival i Canada, men rapportene derfra tyder på mørk dramathriller snarere enn horror.
VG170309 Snarere tvert imot.
SA170309 Derfor spørs det om ikke håndteringen av denne saken snarere vil medføre en svekkelse enn styrking av antidoping arbeidet.
SA170309 Snarere tvert imot.
DB170309 Kina ser på THAAD som mer enn et rakettskjold ; snarere et spionsystem som kan overvåke alle Kinas militære bevegelser i området.
AP170309 Snarere en insisterende tro på at det meste går i riktig retning.
AP170309 Snarere tvert imot.
DB170308 Det korrekte begrepet når det gjelder denne bilen er i dag crossover snarere enn SUV, men for å forenkle slår vi sammen begrepene.
DB170308 Den nye kjøtterstatningen som vel best kan beskrives som lett uttørket og hakket ustekt kjøttdeig, og en svak eim av våt kartong innbyr ikke til å ta for seg, snarere tvert imot.
DB170308 For mange er det snarere slik at de over tid har bygget opp kognitive forvrengninger og holdninger som rettferdiggjør seksuell omgang med barn.
DB170308 Da blir spørsmålet snarere om vi bruker nok penger på barnefamilier.
DB170306 Fokus blir nå kilometer og gjennomkjøring, snarere enn resultater.
DB170306 Snarere enn å kalle bilen en 7-seter kaller Volkswagen Allspace i denne konfigurasjonene en « 5+2-seter ».
DA170305 Dette er den norrøne mytologien slik du aldri har sett den framstilt før, fjernt fra det opphøyde, det naturalistiske eller det mytisk altoverskyggende, snarere foretar den amerikanske teaterinstruktøren en konseptuell dekonstruksjon av Edda-diktningens verdigrunnlag og river heltebildene ned fra veggen med hysterisk latter og lakoniske overdrivelser.
DB170304 Der vi tidligere så at e-postsvindel ofte gikk på såkalt phishing, der man blir bedt om å logge seg på en side som er nærmest identisk med nettsiden man forventer å se ( for eksempel Posten eller banken din ), har mange svindlere nå hoppet på ransomware-bølgen, der målet heller er penger snarere enn å stjele identiteter.
DA170304 Snarere tvert imot.
DA170304 Men det er snarere en delerett som gjør at man blir fysen på mer.
VG170303 Men det var ikke bare støtte hun hadde med til sin politiske partner, snarere tok hun et oppgjør med flere av KrFs utspill den siste tiden.
DA170302 Hennes hedonistiske og beregnende manøvrering er med på å understreke hvordan hun går mot strømmen, både satt opp mot forventningene til et reaksjonsmønster etter et traume, og til kvinnen som kontrollør, påvirker og aksjonist snarere enn som en offerskikkelse.
BT170302 Den er snarere tankevekkende filmkunst.
VG170301 Snarere kan mesterskapet hans så langt oppsummeres i to setninger : ¶
DB170301 Poenget kan snarere være å speke på en svakhet ved det gjeldende skattesystemet i møte med en mulig framtid der skatteinntektene fra lønnsarbeid reduseres.
AP170301 De dårlige tidene skyldes ikke manglende satsing på olje fra politikerne, men snarere at oljebransjen har vist seg å være mindre lønnsom enn vanlig.
SA170228 Det er snarere to sider av samme sak.
VG170227 Snarere tvert imot.
VG170227 Ambulansepersonellet - eller snarere mangelen på ambulansepersonell- ble gjenstand for kraftig kritikk etter den fryktelige hendelsen.
SA170227 Det er snarere tvert imot, analyserte Hellner.
DN170227 Dataene deler de derimot ikke åpent med Eiendomsmegler 1, snarere er det eiendomsmegleren som må gi opp kontrollen over sine data.
DB170227 « Moonlights » seier satte prikken over I'en, eller, snarere , fullførte sirkelen i O'en, på en kveld der både de politiske realitetene var sterkt til stede og kritikken mot fjorårets seremoni var ettertrykkelig tatt til følge.
AP170227 Snarere tvert imot har han kontakt med en lang rekke mennesker daglig, og har ukentlige samtaler med en ekstern besøksvenn.
AP170227 Å gå etter mannen snarere enn ballen.
AP170227 Kronikken forega å være en vurdering av min nylig publiserte bok Terrorens rike ( Gyldendal ), men var i realiteten et personangrep snarere enn en faglig etterrettelig anmeldelse.
AP170227 Det er snarere tvert imot, analyserte Hellner.
AA170227 Sånn sett er debuten i eget navn snarere en velskapt bekreftelse enn den er spennende eller overraskende.
SA170226 Snarere tvert imot.
FV170226 Snarere tvert imot.
BT170226 Snarere tvert imot.
AP170226 Snarere tvert imot.
DB170225 Innovasjon og unike ideer kommer ikke nødvendigvis fra de som har gått den retteste veien gjennom karrieren til målet, men snarere fra hamrende hjerter som har gått tunge veier neddynget med livserfaringer.
DA170225 Om forførelsen som kunst framstår som en anakronisme i en tid der Tinder-tilpasninger og personlighetstester råder grunnen, er ikke jakten på selvet blitt mindre påaktet, snarere tvert imot.
DA170225 Selv om innføringen av fraværsregelen foreløpig viser at fraværet går ned på landsbasis, er hun bekymret for en skjev utvikling, der situasjonen snarere kan bli forverret for de mest utsatte elevene.
BT170225 Gleden over en Brann-seier blir ikke mindre om den deles med andre, snarere tvert imot.
DB170224 Den er snarere en menneskeskapt kategori som er ment å si noe verdiorientert om hvem som tilhører gruppen nordmenn og hvem som ikke gjør det.
BT170224 Godt foreldrearbeid er ikke en motsetning til, men snarere en svært viktig forutsetning for godt barnevern til barnas beste.
VG170223 Snarere tvert imot.
DN170223 - Nei, det er snarere at vi sikter oss inn mot større hoteller i større byer.
AA170223 Nå er snarere Minerva og kunnskapsministeren med på å flytte sentrum.
AA170223 « Ordet « motmæle », snarere enn « motstand », er da også ment å indikere hvordan den politiske kampen skal føres.
VG170222 ( At den er ny, snarere enn en filmatisert scenetraver - eller verre : en såkalt « jukeboxmusikal » bygget på gamle, velprøvde slagere - er ikke én av dem ).
SA170222 Spekter og sykehusene ser ikke på partssamarbeid som brysomt, slik Seldal hevder, snarere tvert imot.
SA170222 Spekter og sykehusene ser ikke på partssamarbeid som brysomt, slik Seldal hevder, snarere tvert imot.
DB170222 Som det påpekes i en god kronikk på NRK Ytring, er « Digitalt grenseforsvar » en nokså villedende benevning på et tiltak som snarere handler om digital grenseovervåkning.
BT170222 Innføringen av TPE er ingen miljørevolusjon - snarere et lite plask.
DB170221 At Høyres ungdomspolitikere har bygget opp store deler av sine valgkamper i og rundt Oslo på hetse nynorsken hører til regelen snarere enn unntaket.
DB170220 I EU er man like kloke, eller snarere like uvitende, om hva som er utenrikspolitikken til USA under president Donald Trump.
DB170219 Young Jeezy var en smått revolusjonær skikkelse på rapscenen - eller snarere trapscenen - i Atlanta, Georgia rundt 2005-06, en sånn en som man enten elsket eller hatet.
VG170218 Men det er ganske nytt at de legger det ut i sosiale medier, som et innlegg i den offentlige debatten, snarere enn en diplomatisk note til vårt utenriksdepartement.
DB170218 Sånn sett er han mer enn en drittsekk, snarere en revolusjonær.
BT170218 | Vi vet nok ¶ 1100 oljejobber fremstår ikke som noe vesentlig løft for Nord-Norge, snarere kan det bli helt motsatt.
BT170218 Maksimalt 1100 arbeidsplasser innen oljenæringen fremstår ikke som noe vesentlig løft for Nord-Norge, snarere kan det bli helt motsatt.
VG170217 Det kan også anføres ut skuespilleren, nydelig som hun er, fremdeles har ansiktet og auraen til en ungjente snarere enn en voksen kvinne ( trass i at hun faktisk er så vidt eldre nå enn det Jackie var da John døde ).
DB170217 Da brukte designeren Twitter for å understreke at han ikke hadde invitert Tiffany Trump, men at hun snarere inviterte seg selv.
DA170217 Det betyr ingenting for miljøet at 15 prosent kjører med piggdekk, snarere tvert imot.
SA170216 Snarere får hun ekstra motivasjon av trøkker, og hun satser på at verdenscuprennene i Otepää i Estland denne helgen skal gi VM-start.
AP170216 Snarere får hun ekstra motivasjon av trøkker, og hun satser på at verdenscuprennene i Otepää i Estland denne helgen skal gi VM-start.
AA170216 Deep Purple er et stort og betydelig navn i rockhistorien, med et spesielt godt tak på venner av hardrock og klassisk rock, men Vanebo tror det snarere er nye rutiner hos det billettkjøpende publikum enn bandets status som er årsaken til at billettene gikk så raskt ut.
DB170215 Et problem med DSGE-modellene er snarere at de er for åpne, slik at konklusjonene er svært sensitive for forutsetningene forskerne legger til grunn.
DB170215 Man trenger en motgift mot denne danske idyllen, snarere enn å gjøre krav på opphavet.
DA170215 Vi vil heller foreslå for kongressen at vi må styrke de lokale organisasjonene snarere enn å bygge dem ned, sier leder for LO Trondheim, John Peder Denstad.
DN170214 Det er snarere snakk om en verdivurdering av selskapet på omkring en halv milliard, men med ytterligere utbetalinger til Abrahamsen avhengig av fremtidige resultater.
DB170214 Snarere hans ytre.
DB170213 I Sanremo har man snarere lent seg mot klatrere á la Simon Spilak, Sergei Lagutin, Aleksandr Kolobnev og faktisk også Joaquim Rodríguez.
DA170213 For oss er det snarere selve tonen og stemmene som teller.
DA170213 Det er ingen lineært fortalt historie, snarere et selvutleverende prosjekt i gråsonen mellom kunst og dokumentarfilm.
AP170213 Snarere ser vi at publikum i dag er bevisst at nyheter og debatt representerer et utvalg, en vinkling og en dramaturgi som former og farger det inntrykket mediene gir av verden.
BT170212 Redsel for ikke å få brukt bilen på grunn av restriksjoner, snarere enn miljøgevinst, er ofte kundenes beveggrunn for å kvitte seg med dieselbilen og ønske seg en ladbar bil, sier selger Mats Kristoffersen.
DB170211 Vi gjør ikke dette for å gjøre livet surt eller kjedelig for russen, men for å snarere tvert i mot gjøre russefeiringa til en trygg og god opplevelse, sier Hasseldal.
DB170211 Regningen kan snarere bli en hyggelig avslutning.
DA170211 Jeg mener at venstresiden i Norden har spilt fallit fordi de har fokusert for mye på å være politisk korrekte, på å demonstrere hvor moralsk riktige og antirasistiske de er, snarere enn å fokusere på å skape et fungerende samfunn, sier han.
AP170211 Redsel for ikke å få brukt bilen på grunn av restriksjoner, snarere enn miljøgevinst, er ofte kundenes beveggrunn for å kvitte seg med dieselbilen og ønske seg en ladbar bil, sier selger Mats Kristoffersen.
VG170210 « Snarere enn primært å komme frem til en korrekt fremstilling av verden som omgir oss, forsøker den enkelte nå å gi ærlige fremstillinger av seg selv », skriver Frankfurt.
VG170210 Spenningen mellom nasjonal sikkerhet og demokratiske grunnverdier er ikke et enten eller, men snarere et spørsmål om å treffe det riktige balansepunktet.
VG170210 Det er ikke enten eller, men snarere et spørsmål om å treffe det riktige balansepunktet.
VG170210 Debatt Spenningen mellom nasjonal sikkerhet og demokratiske grunnverdier er ikke et enten eller, men snarere et spørsmål om å treffe det riktige balansepunktet.
SA170210 - Nei, snarere tvert i mot.
DN170210 Men noe av innholdet bidrar snarere til å uroe, mener påtroppende sjeføkonom i LO.
DB170210 Dette handler veldig mye om matching og at man tenker mer målrettet om hva det er etterspørsel etter snarere enn først og fremst hva vedkommende vil selv.
AP170210 - Nei, snarere tvert i mot.
SA170209 Snarere ble sitatet av den konservative britiske tenkeren og politikeren Edmund Burke brennaktuelt : « Når dårlige krefter slår seg sammen, må de gode samarbeide, ellers vil de falle, én etter én ».
DB170209 Det bør snarere gi grunnlag for å utføre våre egne randomiserte studier, hvor heroinbehandling sammenliknes med vanlig metadonbehandling og en eventuell bedret LAR-modell - etter forslag fra Waal & co.
DB170209 Arbeiderpartiet bør snarere lede an i et arbeid for å tilpasse også pensjonsordningene i offentlig sektor en virkelighet hvor stadig færre arbeidere må betale for stadig flere pensjonister.
DA170209 Uten å generalisere, snarere tvert imot, er « Moonlight » en tvers gjennom fabelaktig, rystende og sterkt personlig film om en gutts steg fra skolegutt til nesten voksen, fortalt gjennom tre stadier.
AA170209 Minst 20 sivile ble også drept, blant dem rundt halvparten barn, og slike angrep bidrar snarere til å styrke enn svekke al-Qaida, mener ICG.
DN170208 Bedriftsforbundet mener LO snarere enn å bekymre seg for sosial dumping, posisjonerer seg for medlemsjakt.
DB170208 For det tredje kan det for mange bety et liv innenfor snarere enn utenfor.
DB170208 Selv om Fillon har stått i politisk motvind og mistet den lederposisjonen han hadde før avsløringene om utbetalingene til kona, har ikke debatten om religion og politikk dødd hen, snarere tvert imot.
AP170208 Deres fremste fellestrekk er snarere at begge formidler tjenester gjennom en digital plattform.
VG170207 - Det blir vel snarere snakk om å holde igjen, enn å kutte, svarer Støre.
DB170207 Snarere er det slik at kvinner og menn har ulike utfordringer.
DA170207 Mange ønske seg en hvitvask snarere enn en gjennomgripende diskusjon av dette, men min grunnleggende følelse er at samfunnet er i endring, selv om det går sakte. − Skaper filmene dine debatt i Romania ? − Jeg skulle ønske at de skapte enda mer debatt.
DA170207 Snarere dreier det seg om sosialrealisme med en sterk, underliggende nerve.
AP170207 Snarere kan det å « bli mest mulig lik majoritetsbefolkningen » også bety at den dominerende kulturen endrer seg.
AA170207 Tall fra den japanske romfartsorganisasjonen ( JAXA ) viser at det totale isarealet omtrent ikke har hatt noen bevegelse de siste fem dagene og snarere har minket enn økt i volum.
VG170206 Snarere møtes vi med en profesjonell opptreden fra vår nabo i øst », uttalte forsvarssjefen.
DN170206 Hersvik vil imidlertid ikke avlyse handlerunden : ¶ - Snarere tvert imot, sier Hersvik.
DB170206 Gårdsmelk er ikke et nytt produkt - snarere et utgått produkt som er trukket frem igjen.
DB170206 Årsaken til at utvalget legger en liberal nasjonalisme til grunn er snarere at det er både vanskelig og urimelig å skulle kreve mer av våre nye landsmenn.
FV170205 - Det er ikke et lavtrykk som forårsaker dette, men snarere et høytrykk som sender vinden inn over land.
VG170204 Her var deling av filene unntaket snarere enn regelen.
SA170204 Der er det ikke frisk bris, men snarere stiv kuling.
AA170204 Snarere betyr det at titalls tusen mennesker som etter grundige søknadsprosesser har gyldig visum eller opphold i USA, ikke lenger stanses på grensa.
DB170203 - Snarere å produsere så mange budskap og sannheter som mulig, for da vet ingen lenger hva de skal tro, sa Bukkvoll.
DB170203 Snarere enn noe tykt- eller tyntflytende er det snakk om en klumpete masse, som endrer konsistens etter trykk og temperatur.
AA170203 Snarere økte frustrasjonen hos lagdommerne, som ble pålagt å skrive en etterfølgende begrunnelse for det man antok måtte være grunnlaget for juryens skyldavgjørelse.
SA170202 Snarere tvert imot ser vi en oppblomstring av konflikter, fortsetter han.
SA170202 - Det blir snarere flere byrenn enn færre, sier han til VG.
BT170202 Snarere tvert imot !
AP170202 - Det er nok snarere amerikanerne selv som kan ha grunn til å frykte hva deres president kan finne på, sier Zhao til Aftenposten.
AP170202 Snarere tvert imot ser vi en oppblomstring av konflikter, fortsetter han.
AP170202 Snarere tvert imot ser vi en oppblomstring av konflikter, fortsetter han.
AP170202 - Det blir snarere flere byrenn enn færre, sier han til VG.
DN170201 Endringen skyldes neppe at enkeltansatte tjener mindre, men snarere at folk med god lønn har mistet jobben.
DB170201 Ranstorp tror snarere tvert i mot at forbudet kan gjøre USA og amerikanske borgere til mål.
DB170201 Summary for Policymakers - SPM - er et politisk snarere enn vitenskapelig dokument ¶
DB170131 Snarere er det sånn at det er den tjukke løgnen alene som fører til ubehaget og latterliggjøringen av mannen.
AP170131 Snarere vil jeg benytte anledningen til å forklare hva jeg mente da jeg skrev om « sviket mot konstitusjonen » i min kronikk av 19. desember.
AP170131 Snarere vil jeg benytte anledningen til å forklare hva jeg mente da jeg skrev om « sviket mot konstitusjonen » i min kronikk av 19. desember.
SA170130 Men regelen er snarere at klubbtrenere byttes ut forholdsvis ofte.
FV170130 Men regelen er snarere at klubbtrenere byttes ut forholdsvis ofte.
DB170130 IKKE DENNE : Det er ikke frokost-toasten med syltetøy som tar verden med storm, snarere en grillet surdeigsbrød med kortreist, økologisk fyll og smeltet ost fra småprodusenter.
DB170130 Det vil snarere redusere vår mulighet til å lykkes i omstillingen, nettopp fordi viktig kompetanse befinner seg i denne næringen.
BT170130 Men regelen er snarere at klubbtrenere byttes ut forholdsvis ofte.
AP170130 Men regelen er snarere at klubbtrenere byttes ut forholdsvis ofte.
DB170129 Tvert imot etterlater håndteringen av ILPI-saken inntrykk av reaktivt snarere enn strategisk ledeeskap, der medieoppslag ble viktigere beslutningsgrunnlag enn faglige analyser og prinsipper.
DB170129 Men det er ingen forakt for svakheten hans i låta, snarere en beundring for styrken i at han har plass til henne, tross alt : « In your open arms, baby I belong ».
DB170129 Drake brøt ned skillet mellom rap og sang, og betonte det følsomt selvmedlidende og passivt-aggressive snarere enn de rene aktive og passive væremåtene som tidligere hadde definert både rap og R&B.
BT170129 Vi som rammes kan ha en lengsel etter samling i bånn, snarere enn flukt i en heliumsballong.
DB170128 Hadde det ikke vært for at Trumps twitterkonto får oss til å skjelve i buksene og ønske Obama tilbake i Det hvite hus sporenstreks, er sannsynligheten stor for at verden snarere ville husket Obama som drone-presidenten.
AP170128 - Snarere ville det vært unaturlig hvis det ikke fantes spor etter ham, legger han til.
DB170127 På nettet finner du at « Quiet Dreams » er navnet på en innbydende arabisk hotellkjede, men mange vil nok snarere kjenne igjen uttrykket fra teksten til « Corcovado » ( « Quiet Days And Quiet Nights » ) av Antonio Carlos Jobim, en låt Hefte oversatte til norsk på det livlige « Hildes bossaHefte » ( 2001 ) med tittelen « Vakker natt ».
DB170126 - Den stabile eller fallende arbeidsledigheten er ikke gode nyheter, men snarere en indikasjon på at folk melder seg ut av arbeidsstyrken fordi det er vanskeligere å få jobb, skriver hun.
DB170125 Da vi møtte klimaminister Vidar Helgesen før jul, fortalte vi han at vi i Max er et godt ekspempel på at klimatiltak ikke nødvendigvis er et hinder, men snarere en pådriver for innovasjon, mener Wengelin.
AP170125 Vi trenger litteratur og film som viser mangfoldet og informerer snarere enn å idealisere.
FV170124 - Norge er et lite land som er avhengig av et fungerende internasjonalt system, snarere enn et system som er dominert av forhandlingsmakt alene.
DB170124 Videre fortalte hun at Cope ble med Wiggins videre på treningsleir, og « benyttet noen uker til å kjøre motopes foran ham som en del av treningen hans », snarere enn å løse sine oppgaver som landslagssjef for jentene.
DB170124 - « Dekameronen » ble skrevet av italienske Giovanni Boccaccio i 1353, sier Thorbjørn Harr, hvis rollefigur lurer seg inn på et nonnekloster og forfører, eller snarere , blir forført av nonnene.
DB170124 Det vil snarere forhindre konkurranse enn å fremme den, selv om det også gir bedrifter et større insentiv til å investere i å utvikle nye produkter.
DB170124 Snarere enn å forsterke sosial dumping og et « race to the bottom », er dette med på å sikre mer rettferdige konkurransevilkår for amerikansk industri, men også for arbeidskraft i andre land.
DB170123 I noen tilfeller har han snarere vist det totalt motsatte.
SA170122 Snarere tvert imot.
DN170122 Det er snarere regelen enn unntaket at analytikerne bommer på resultatutviklingen for selskapene på Oslo Børs.
SA170121 Snarere kan de rett og slett ikke få nok.
SA170121 Snarere enn trofaste rekonstruksjoner av fortiden som den var, er disse minnene mer som mytiske gjengivelser av hva vi forestiller oss at verden var.
SA170121 Snarere kan de rett og slett ikke få nok.
SA170121 Snarere enn trofaste rekonstruksjoner av fortiden som den var, er disse minnene mer som mytiske gjengivelser av hva vi forestiller oss at verden var.
DB170121 Det handler snarere om å tenke « riktig ».
BT170121 De mener også at 37-åringen snarere « unngår konflikter enn å tiltrekkes av dem ».
AP170121 Med forundring snarere enn beundring så jeg vår institusjons interne struktur bli diktert av spesialister, riktignok, men deres fag var bedriftsorganisasjon generelt.
SA170119 Nå blir helsepolitikken snarere et verktøy for økt privatisering, på bekostning av det offentlige tilbudet.
SA170119 Når vi stiller spørsmål rundt dette, fremstår langrennssportens talsmenn og ledere som forskremte høns, eller kanskje snarere struts som stikker hodet i sanden.
SA170119 Når vi stiller spørsmål rundt dette, fremstår langrennssportens talsmenn og ledere som forskremte høns, eller kanskje snarere struts som stikker hodet i sanden.
FV170119 Når vi stiller spørsmål rundt dette, fremstår langrennssportens talsmenn og ledere som forskremte høns, eller kanskje snarere struts som stikker hodet i sanden.
DB170119 Kraftfulle digitale verktøy forsterker verdien av å være fysisk nær andre svært talentfulle og produktive folk, snarere enn å erstatte det.
BT170119 Når vi stiller spørsmål rundt dette, fremstår langrennssportens talsmenn og ledere som forskremte høns, eller kanskje snarere struts som stikker hodet i sanden.
AP170119 Når vi stiller spørsmål rundt dette, fremstår langrennssportens talsmenn og ledere som forskremte høns, eller kanskje snarere struts som stikker hodet i sanden.
DB170117 Fotballfolk og eksperter jeg har stor respekt for mistet snarere gangsynet.
DB170117 Melk inneholder jo veldig mange bra næringsstoffer, og det er mye forskning som tyder på at meieriprodukter ikke er skadelig for vekt og helse, snarere tvert imot, sier Borchsenius og von Krogh, og viser til at melk ifølge forskning også kan redusere risikoen for utvikling av ulike kreftformer.
DB170117 De to oppfordrer Dahlmann til å drive positiv kommunikasjon rundt kosthold, snarere enn å skremme folk og gjøre listene med « nei-mat » enda lengre.
DN170116 Hun tror praksis vil styrke, snarere enn svekke, den teoretiske delen av fagene.
DB170116 En variant av dette kan være verd å vurdere snarere enn en fullstendig omlegging : Noen år der elevene lærer seg å bruke sidemålet, fulgt av noen år der de får fordype seg i sitt eget språk.
DB170116 Men for EU gjelder det snarere å vise fram fordelene ved å være med i EU, for innbyggerne i hele Europa, under forhandlingene.
AP170116 Antagelig handlet det mest om å skape bråk om saken, snarere enn reelle trusler.
DB170115 De partnerskapene som EU inngår er ikke en enkelt avtale, men snarere ei rekke med avtalte tiltak mellom EU og afrikanske land.
DB170115 « Snarere ønsket jeg å få frem at mobbing er uakseptabelt uansett om det er på TV eller i skolegården, og at man bør alltid si ifra når man føler at nok er nok », skriver hun.
AP170115 Men faren for at Trumps handelspolitikk kan gi verden et sjokk, har snarere økt.
DB170114 Snarere handlet den om nødvendigheten av å bruke militær makt.
DN170113 Målet er snarere å få verdenssamfunnet på banen igjen etter en periode der konflikten mellom Israel og Palestina har druknet i annen regional elendighet.
AP170113 I likhet med Tea Party-bevegelsen er Indivisible-bevegelsen også defensiv - det handler om å motarbeide Donald Trump snarere enn å fremme egne forslag til politiske løsninger.
AP170113 I likhet med Tea Party-bevegelsen er Indivisible-bevegelsen også defensiv - det handler om å motarbeide Donald Trump snarere enn å fremme egne forslag til politiske løsninger.
DB170112 Derfra er ikke veien lang til å se på folkevalgte politikere som fiender snarere enn folk man er uenig med.
DB170112 Han ble snarere betenkt og tok kontakt med jurister i komponist- og musikerorganisasjonen Nopa.
DB170110 Snarere tvert imot.
DB170110 - Ikke noe usmak på dette nei, snarere tvert i mot.
AP170110 Snarere enn å måtte ta ritalin hver dag for å konsentrere seg bedre, kan folk bli kvitt rusmisbruk, posttraumatisk stressyndrom og alvorlig depresjon ved bare et par gangers bruk av disse stoffene i terapeutisk setting.
FV170109 Når vi da møter motgang, gir vi ikke opp, men legger snarere ned mer innsats.
DB170109 Hun mener krigen mot terror i Afghanistan snarere har skapt fiender enn fred.
DB170109 Eller snarere villeder den », skriver han.
DB170109 Snarere mente de at mennene var mer selvbevisste enn hva mange av deres egne nærmeste mente de var, men at de behøvde tilpassede tilbud.
AP170109 Men turistene svikter ikke landet av den grunn, snarere tvert imot, ifølge Rivera.
DN170108 Forslaget er svært ressurskrevende og fremstår snarere som en provokasjon enn en løsning, sier han.
DB170108 Men det er de ikke - snarere tvert i mot.
DB170108 « Boujee » - av « bourgeois », borgerlig - står altså her i kontrast til det nedsettende « thot », og signaliserer sosial oppdrift snarere enn en allerede eksisterende klassetilhørighet.
SA170106 Det er ikke dermed sagt at vi i De Grønne støtter sentralisering i landbrukspolitikken, snarere tvert i mot.
DB170106 Det tyske cruiseinitiativet ser han ikke som noen trussel, snarere som en bekreftelse på at Hurtigruten er på rett vei. 1. februar lanserer båtselskapet 11 tre-retters veganmenyer, en meny for hver seiliingsdag på den klassiske rundturen fra Bergen til Kirkenes og tilbake.
DB170106 De innebygde antennene støtter også beamforming, der signalene rettes mot tilkoblede enheter snarere enn å sendes ut i alle retninger.
SA170104 Det er overhodet ikke en utspekulert måte å drive markedsføring på, men snarere et middel for maltesiske myndigheter til å motarbeide organisert kriminalitet, sier Stian Røsvik Bjørstad, talsmann og norgessjef for ComeOn.
FV170104 Det er overhodet ikke en utspekulert måte å drive markedsføring på, men snarere et middel for maltesiske myndigheter til å motarbeide organisert kriminalitet, sier Stian Røsvik Bjørstad, talsmann og norgessjef for ComeOn.
DB170104 Ingen revolusjon, men klargjørende ¶ Snarere enn en revolusjon, er dette noe som gjør at man får et klarere bilde av universet.
BT170104 Det er overhodet ikke en utspekulert måte å drive markedsføring på, men snarere et middel for maltesiske myndigheter til å motarbeide organisert kriminalitet, sier Stian Røsvik Bjørstad, talsmann og norgessjef for ComeOn.
AP170104 Det er overhodet ikke en utspekulert måte å drive markedsføring på, men snarere et middel for maltesiske myndigheter til å motarbeide organisert kriminalitet, sier Stian Røsvik Bjørstad, talsmann og norgessjef for ComeOn.
DN170103 Samtidig skal au pairene ha jobbet som hushjelper, snarere enn å være au pairer.
DN170103 Samtidig skal au pairene ha jobbet som hushjelper, snarere enn å være au pairer.
DB170103 Vi vil snarere si det motsatte.
DB170103 Det er snarere snakk om å vekte hensynet til etableringsretten og muligheten til å konkurrere på like vilkår på den ene siden og hensynet til arbeidstakernes rettigheter på den andre siden.
DB170103 Men ifølge kilden, som sikkert også kan diskuteres, er poenget snarere at alt nysalg av biler om 10-20 år vil være salg av EL-biler.
DB170102 Snarere hans ytre.
SA170101 Snarere tvert imot.
DB170101 - Slikt blir det ikke kunst av - snarere kan man få den gufne følelsen av at dette er samlebåndsprodukter, testet for maksimal effekt på en gitt målgruppe, sier Kristiansen og fortsetter : ¶
DA161220 - Tradisjonen med å gi gaver har ikke hatt noen tilbakegang, snarere tvert imot, sier Hodne.
AP161215 - Det var nok ikke stemmeprakten som fikk meg inn, snarere at de trengte en til å booke, ler han.
FV161128 Snarere tvert imot.
BT161128 Snarere tvert imot.
AP161115 - Sånn sett er det vel ikke noe nytt tilbud DNB lanserer, snarere en ny kran.
SA161108 Men disse triumfene har aldri vært drivkraften, snarere den gleden hun har følt ved å gå på ski, være aktiv og få venner i miljøet.
SA161108 Snarere har oslojenta tatt seg til toppen av sporten som verdensmester allerede som 20-åring, og igjen i Falun for to år siden.
AP161108 Men disse triumfene har aldri vært drivkraften, snarere den gleden hun har følt ved å gå på ski, være aktiv og få venner i miljøet.
AP161108 Snarere har oslojenta tatt seg til toppen av sporten som verdensmester allerede som 20-åring, og igjen i Falun for to år siden.
SA161031 Det intensiverte foreldreskapet er snarere et svar på livserfaring og en måte å se verden på, sier Aarseth.
BT161031 Det intensiverte foreldreskapet er snarere et svar på livserfaring og en måte å se verden på, sier Aarseth.
AP161031 Det intensiverte foreldreskapet er snarere et svar på livserfaring og en måte å se verden på, sier Aarseth.
BT161026 - Jeg sliter ikke med overvekt, snarere med å spise nok.
AP161022 Vi forlenger døden, snarere enn å forlenge livet ¶
AP161022 Det vi da gjør er ofte å forlenge døden og lidelsene, snarere enn å forlenge livet.
AP161014 Klovnene med kniv og køller sender snarere tankene til fenomener som evil clowns og killer clowns.
SA161010 Her sies det med andre ord ingenting om at produksjonen er stoppet, snarere at erstatningsprogrammet fortsetter.
BT161010 Her sies det med andre ord ingenting om at produksjonen er stoppet, snarere at erstatningsprogrammet fortsetter.
AP161006 Venstre-mannen og siviløkonomen har snarere fått ryktet som egenrådig, flink til å få det som han vil, og alltid utålmodig. 66-åringen har hatt en bemerkelsesverdig karriere, blant annet som rådgiver for russiske milliardærer i beryktede Yukos Oil på starten av 2000-tallet.
SA161004 Fokus bør være på opplevelsen, snarere enn lengden.
SA161004 - Det holder å dra til skogkanten, det er mest de voksne som er opptatt av at man skal gå langt, Med små barn bør fokus være på opplevelsen, snarere enn lengden, sier Sønneland.
FV161004 Fokus bør være på opplevelsen, snarere enn lengden.
FV161004 - Det holder å dra til skogkanten, det er mest de voksne som er opptatt av at man skal gå langt, Med små barn bør fokus være på opplevelsen, snarere enn lengden, sier Sønneland.
BT161004 Fokus bør være på opplevelsen, snarere enn lengden.
BT161004 - Det holder å dra til skogkanten, det er mest de voksne som er opptatt av at man skal gå langt, Med små barn bør fokus være på opplevelsen, snarere enn lengden, sier Sønneland.
AP161004 Fokus bør være på opplevelsen, snarere enn lengden.
AP161004 - Det holder å dra til skogkanten, det er mest de voksne som er opptatt av at man skal gå langt, Med små barn bør fokus være på opplevelsen, snarere enn lengden, sier Sønneland.
AP161002 Snarere tvert imot.
VG160924 - Når menn dreper og deretter utfører selvdrap, er det ofte ikke snakk om en impulshandling, snarere et planlagt drap, sier hun.
AP160911 Men dette er ikke risikofaktorer for høyt alkoholkonsum i ung alder, snarere tvert imot, selv om mange tror det.
AP160908 - Kortsiktige tiltak vil ikke løse de langsiktige utfordringene, og kan snarere skape nye ubalanser dersom man bruke samme medisin på veldig ulike markeder.
AP160908 - Kortsiktige tiltak vil ikke løse de langsiktige utfordringene, og kan snarere skape nye ubalanser dersom man bruke samme medisin på veldig ulike markeder.
FV160907 Skjønt hodetelefonprodusentene ser nok snarere salgspotensialet, selv om Apple sikkert vil komme opp med overgangsløsninger.
FV160907 De færreste forventer seg en designrevolusjon når sløret trekkes av Iphone 7, snarere en forsiktig evolusjon.
AP160907 Skjønt hodetelefonprodusentene ser nok snarere salgspotensialet, selv om Apple sikkert vil komme opp med overgangsløsninger.
AP160907 De færreste forventer seg en designrevolusjon når sløret trekkes av Iphone 7, snarere en forsiktig evolusjon.
AP160827 Fortelleren nevner riktignok at « hun » har skrevet bok, men den tapte kjæresten har fått et fiktivt navn og fremstår som en litterær karakter snarere enn et virkelig menneske.
SA160818 Når vi da møter motgang, gir vi ikke opp, men legger snarere ned mer innsats.
BT160818 Når vi da møter motgang, gir vi ikke opp, men legger snarere ned mer innsats.
AP160818 Når vi da møter motgang, gir vi ikke opp, men legger snarere ned mer innsats.
AP160803 Vi prøver også å gi hver enkelt en liten arbeidsoppgave før kamp, snarere enn å gi for mange beskjeder under kamp, sier trenerduoen.
AP160727 Statoils økonomiske resultater tyder på at Siv Jensen ikke har tatt for hardt i, snarere tvert imot.
AP160721 Donald Trump, som sto rett utenfor salen og så på, sørget for å gjøre sin ankomst i et forsøk på å rette oppmerksomheten mot seg snarere enn mot Cruz idet Texas-senatoren forlot scenen.
AP160719 - Snarere tvert imot.
AP160719 Jeg tror det snarere handler om at voksne overfører egne behov på barna.
AP160716 Snarere kom det natt til søndag meldinger om at forsvarsledelsen ble arrestert av kuppmakerne.
AP160714 En tredje « skole », kanskje snarere en håpefull trosretning, består av folk som ser for seg at Donald Trump ikke vil være president i det hele tatt.
AP160708 Snarere ser vi en vestlig verden der det « overnaturlige » er i ferd med å gjenerobre tapte skanser.
AP160708 Snarere lever vi i en tid der det rasjonelle er på vikende front for et fargerikt utvalg av tro og overtro.
AP160707 Snarere tvert om.
DB160628 Det ble omtalt som et moderne partikupp, og mange av de nyfrelste var snarere uavhengige progressive, som i en støttedemonstrasjon for Corbyn mandag kveld, viftet med Socialist Workers Party-flagg og ropte : ut med skadedyrene !
AP160622 Angrepet traff umiddelbart en akilleshæl hos Clinton, som er blitt beskyldt gjennom hele valgkampen for at hun får den til å handle om henne snarere enn hva hun ønsker å få til for velgerne.
AP160620 Det er en kjent myte at prisnivået på pakkereiser synker jo nærmere avreisedato man kommer - i virkeligheten er det jo snarere tvert om : Det lønner seg absolutt alltid å være tidlig ute.
AP160620 Snarere er de vel en repetisjon av de gamle.
AA160620 Det er en kjent myte at prisnivået på pakkereiser synker jo nærmere avreisedato man kommer - i virkeligheten er det jo snarere tvert om : Det lønner seg absolutt alltid å være tidlig ute.
FV160614 Snarere tvert imot.
SA160613 Snarere tvert imot.
AP160613 Snarere tvert imot.
SA160608 Snarere enn å kjempe for å likestille homo - med heteroseksualitet, oppfordrer skeiv teori oss til å tenke utenom inndelingene.
AP160604 Budsjettet er snarere et ekte blåblått samarbeidsprosjekt.
AP160530 Det faktum at fondet i dag har passert 7000 milliarder kroner, gjør ikke behovet for nye kloke, politiske beslutninger noe mindre - snarere tvert imot.
SA160523 Nå betyr ikke det at denne bilen har en dårlig motor, snarere tvert imot, det en svært behagelig, sterk og støysvak sak som passer utmerket i en stor og luksuriøs bil som dette.
AP160523 Nå betyr ikke det at denne bilen har en dårlig motor, snarere tvert imot, det en svært behagelig, sterk og støysvak sak som passer utmerket i en stor og luksuriøs bil som dette.
AP160522 Denne dyrekjøpte innsikten er dessverre i ferd med å glemmes når europeiske land ( sist Danmark ) velger å møte radikale religiøse stemmer med innskrenkning snarere enn beskyttelse av ytringsfriheten.
AP160517 FOTO : AFOLABI SOTUNDE ¶ Snarere er det snakk om en slags forkalkning som gjør at verdensorganisasjonen blir sittende på sidelinjen som en passiv tilskuer.
SA160514 Snarere tvert imot, la veteranen til.
AP160514 Snarere tvert imot, la veteranen til.
AP160509 Økningen i bruken av oljepenger kan snarere øke raskere enn noen gang før.
AP160509 Men økningen i ledigheten ser ut til å dabbe av snarere enn å tilta.
AP160502 Slyngstad sier fondet hittil først og fremst har sett på lønnsstrukturer snarere enn lønnsnivåer.
AA160502 Single European Sky vil trolig gi mindre forhandlingsmakt til lokale grupper da man går over til sentral dirigering i hele det europeiske luftrommet, snarere enn at hvert land dirigerer eget luftrom, men det blir å spekulere litt, sier professor og ekspert på luftfartsøkonomi Frode Steen ved Norges Handelshøyskole.
AP160425 Snarere henvises innvandringsmotstanderne til alternative, ofte mer radikale, og i verste fall voldelige kanaler for protest.
AP160425 Snarere tvert imot, selv om de to navnene allerede inngår i så mange sammenhenger.
AP160423 Ingenting tyder på Regjeringen lykkes på dette feltet, snarere tvert imot.
AP160422 Propaganda i seg selv fører ikke til ekstremisme, de fleste lesere skulle sikkert kunne konsumere IS-propaganda fra begynnelse til slutt uten å komme en centimeter nærmere kalifatet, snarere tvert om.
AP160420 Snarere er det offentlighetens oppgave å analysere, dissekere og kritisere også denne delen av verdenslitteraturen.
AP160419 Snarere fungerer det som en veiledning for hvordan antidopingorgansiasjoner bør vurdere de spesielle omstendighetene i den enkelte sak, sier Nichols ifølge tv-kanalen RT.
AP160416 Et enkelt grep ville gjort underverker i denne sammenhengen ; at arbeidsløshetstrygden i noen grad ble gjort til et anliggende for EU sentralt snarere enn bare for de enkelte medlemslandene.
AP160416 Hos Witt-Brattström er det snarere et moderne terapispråk som råder grunnen, en samlivsdramatikk utmeislet i harde, stygge påstander.
AP160416 Hans egen forakt rammer snarere andre « grupperinger » : « Det är lätt att skapa ett monster.
AP160416 Det pretensiøse oppsettet blottstiller snarere den litterære tilkortkommenheten : ¶
AP160415 Sanders valgte å skifte tema snarere enn å snakke mer om intervjuet, som har vært et stort samtaletema de siste ukene i New York.
AP160415 Snarere formidler de et ønske om å fortsette med det de har gjort - støtte opp om familien sin, skriver artikkelforfatterne.
FV160413 Idretten er snarere blitt en viktig arena for utøvelse av foreldrerollen, ikke minst for tenåringsforeldre.
AP160411 Snarere er det i ferd med å bli ganske vanlig at det dukker opp erklærte republikanere der man minst kunne vente det.
AP160411 Snarere er det en lett forståelig bekvemmelighetsmonarkisme som kommer til uttrykk.
VG160410 At Queen var mer interessert i at bandets renommé ble ivaretatt for fremtiden, snarere enn at det ble en sannferdig film.
AP160407 - De gode EAT-nyhetene har heldigvis ingenting med min helsetilstand å gjøre, men er snarere et resultat av at EAT går så det griner !
AP160407 - De gode EAT-nyhetene har heldigvis ingenting med min helsetilstand å gjøre, men er snarere et resultat av at EAT går så det griner !
AP160405 Vi er snarere en del av en verden hvor forretningsmoralen kan oppsummeres slik : ¶
AP160404 Mange vil nok si at det snarere er en kombinasjon av blant annet rause velferdsordninger, svært rigide arbeidsmarkedsreguleringer, liten politisk omstillingsevne og mislykket integreringspolitikk som sørger for manglende økonomisk utvikling og sosiale problemer.
AP160403 Bush økte bruken av såkalte koalisjoner av villige, og som nå er blitt normen snarere enn unntaket.
AP160401 Situasjonen er snarere den motsatte.
AP160401 Det er opprenskninger snarere enn utrenskninger som denne gang står på revolusjonsagendaen, og den som gir marsjordren, er Li Jinzao, direktør for den nasjonale turistadministrasjon.
AP160330 Denne uken sa sjefen for Homeland Security, USAs sikkerhetsdepartement, at de to republikanske kandidatenes aggressive retorikk mot muslimer kan skade, snarere enn gagne, landets sikkerhetsinteresser.
AP160328 Dette innebærer ikke at produktivitetsutviklingen i Fastlands-Norge har vært fantastisk, snarere tvert i mot.
AP160322 Snarere er det mangetydigheten som er dets styrke.
VG160321 Eller snarere : Leke frem poengene med fjellvettreglene.
AP160317 Denne tilnærmingen uroer det politiske establishmentet, især i det republikanske partiet, men det uroer ikke tilhengerne hans, snarere tvert imot : ¶
AP160316 Konklusjonen er at storskala hugst for å lage biodrivstoff ikke er et klimatiltak, men snarere det motsatte.
AP160309 Draghi har varslet at ESBs hovedstyret torsdag kommer til å foreta en bred vurdering av virkningene av den mer aggressive pengepolitikken - eller snarere de manglende resultater. januar i fjor varslet Draghi en dramatisk omlegging av pengepolitikken i eurolandene.
AP160309 Sentrumstunnel, Fornebubane og trikk på Ring 2 er på ingen måte nye revolusjonerende tiltak det rødgrønne byrådet har funnet på, men snarere vedtatte planer med bredt politisk flertall - som Venstre har initiert og jobbet for å sikre statlig støtte til.
AP160308 Vi er snarere mer bekymret ¶
AP160308 Vi er snarere blitt mer bekymret.
AP160308 Vi er snarere blitt mer bekymret ¶
AP160302 Dette betyr ikke at arbeidet med å finne alternativer til bensin og fossilt diesel kan stilles i bero, snarere tvert om.
AP160301 Men det betyr på ingen måte at problemene er løst, snarere tvert om.
FV160229 Årsaken til dette er ikke mangel på ferdigheter, men snarere mangel på bevissthet og evnen til å rydde på en effektiv måte.
AP160224 DIREKTØR STEIN LIER-HANSEN i arbeidsgiverorganisasjonen Norges Industri sier at medlemsbedriftene vil ta en streik snarere enn å gjøre tjenestepensjon til en del av tariffavtalene.
DA160220 « Jeg ville ønske at danske politikere ville dele med andre snarere enn å ydmyke mennesker », sa han.
AP160220 « Boksehansker og bønn » : Det er ikke mye kamp eller aggresjon i en slik sammenstilling, snarere en påkallelse av nåde eller tilgivelse.
AP160218 Med sitt tunnelsyn har Erikstein virket nærmest immun mot faglig forankrede motforestillinger, formulert slik av en av de fremste helseøkonomene : « Fra et driftsøkonomisk ståsted er det ikke noe som tilser at det er noen som helst gevinst ved et prosjekt som dette, kanskje snarere tvert imot.
AP160218 Dette er ikke et album som nødvendigvis utfordrer lytteren ; det er snarere en øvelse i stilren, tidvis kompleks lyddesign.
AP160217 I sitt " innvandrerregnskap " viser Morgenbladet statistikk som knytter kriminalitet til alder og kjønn snarere enn etnisitet.
AP160217 - FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) håper Norge utvider muligheten for familiegjenforening, snarere enn å begrense den.
AP160216 Ytringsrommet er ikke en statisk størrelse, snarere er det slik at det krymper hvis det ikke benyttes.
AP160212 Det er ikke en gang foreløpig snakk en våpenhvile i vanlig forstand, men snarere et forslag om en pause i kampene med deler av opprørsbevegelsen.
AP160212 Det er ikke en gang foreløpig snakk en våpenhvile i vanlig forstand, men snarere et forslag om en pause i kampene med deler av opprørsbevegelsen.
AP160212 Der det hadde vært forståelig å finne hat og bitterhet, er det snarere leting etter forsoning og toleranse som preger Herman Kahans tankeverden.
AP160211 Ingen politiske partier snakker om å redusere statens ansvar for velferdstjenestene, snarere tvert imot.
AP160210 Skuespillet er på en måte ikke lenger skuespill, men snarere et oppmøte med en drakt eller en åtte timers sminke.
AP160209 Snarere snakket Bush med stor innlevelse og entusiasme om alt fra pensjonsordninger til kampen mot IS.
AP160209 « Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å anta at de foreslåtte innstrammingene vil styrke integreringen, slik departementet legger til grunn, snarere tvert imot », skriver NOVAi sitt høringsbrev.
SA160204 Årsaken til dette er ikke mangel på ferdigheter, men snarere mangel på bevissthet og evnen til å rydde på en effektiv måte.
BT160204 Årsaken til dette er ikke mangel på ferdigheter, men snarere mangel på bevissthet og evnen til å rydde på en effektiv måte.
AP160204 Årsaken til dette er ikke mangel på ferdigheter, men snarere mangel på bevissthet og evnen til å rydde på en effektiv måte.
AP160203 Jeg mistenker at kritikken han refererer til, først og fremst handler om hans mangel på forståelse av fysikk og kjemi snarere enn hans mangel på en tittel.
AP160203 Det handler om lange skiturer og at hytta i seg selv er en aktivitet, snarere enn en investering, sier Øye.
AP160123 - Jeg vil si at vi snarere kan bidra til å løse en del utfordringer.
AP160122 Kershaw søkte svaret på om Hitler selv hadde beordret jødeforfølgelsene, men kom til at de i starten snarere var drevet av at nidkjære undersåtter gjorde det de trodde føreren ville.
AP160121 Kanskje snarere tvert i mot.
AP160121 For noen blir slik stahet et hinder snarere enn et fortrinn.
AP160119 En avgjørende grunn til vår Høyesteretts egenart er at den fremstår uavhengig og rettslig snarere enn stemningspåvirket og politisk.
AP160118 Snarere tvert i mot - noen ganger må jeg faktisk passe på at jeg får i meg nok kalorier.
AP160115 De intervjuedes bruk av narkotiske stoffer fremstod som nøye planlagt, snarere enn impulsbasert.
AP160115 Snarere enn kampfly forventes det at et norsk bidrag omfatter opplæring, logistikk, sanitet og spesialstyrker.
AP160115 Snarere enn kampfly forventes det at et norsk bidrag omfatter opplæring, logistikk, sanitet og spesialstyrker.
AP160114 Hvis det blir vedtatt at Y-blokken skal rives, skjer det neppe av politiske grunner, snarere fordi bygningen er helt malplassert og for steril i sin arkitektoniske brutalisme.
AP160113 Denne milepælen viser også at Norwegians helt nødvendige ekspansjon internasjonalt ikke har vært negativ for Norge og Norges hovedflyplass - snarere tvert imot.
SA160111 Snarere blir den kastet og sett på som ekkel.
AP160111 Eller kanskje snarere at han bevisst brøt med dem og gjorde narr av dem.
AP160111 Stemplet som et drum'n'bass-album, men er snarere en hybrid mellom tungrock og dansbar undergrunnsmusikk.
AP160111 Snarere blir den kastet og sett på som ekkel.
AP160111 Den svenske skiløperen forteller videre at han ikke er bekymret over den kommende rettsprosessen, og at han snarere vender fokuset mot sine første verdenscuprenn for sesongen.
AP160108 Tiden blir snarere preget av ansvar og begrensninger.
AP160106 Snarere har den respektløse religionssatiren vært magasinets bumerke gjennom flere tiår.
AP160105 Mangel på forståelse av lokale forhold har vært regelen snarere enn unntaket.
DA160104 VG-journalisten havner nok en gang i en situasjon der han raskt blir en del av saken, snarere enn å dekke den.
DA160104 VG-journalisten Peter Verås ( Jon Øigarden ) havner nok en gang i en situasjon der han raskt blir en del av saken, snarere enn å dekke den.
AP160104 Her er det ikke størrelsen på det som observeres som er problemet, men snarere den ekstremt lange tidshorisonten som kreves for kritisk testing av teorien.
AP160104 Her er det ikke størrelsen på det som observeres som er problemet, men snarere den ekstremt lange tidshorisonten som kreves for kritisk testing av teorien.
AP160103 Snarere tvert imot, viste en rapport du kan lese om her.
AP160103> Snarere tvert imot, viste en rapport du kan lese om her.