DB171212 Jeg er blant dem som mener Kristjánssons kritikk av EA-bevegelsen grenser til det notorisk uredelige, fordi den nesten gjennomgående ilegger EA-folk intensjoner, holdninger, politiske konklusjoner, mål og logiske slutninger de ikke har.
DB171209 - Det er veldig vanskelig å komme med sikre slutninger rundt nøyaktig hva som kommer til å skje når det gjelder tid og sannsynlighet for utryddelse.
DA171127 « Nok en gang har deler av liberale media, denne gangen Vanity Fair, skrevet en sak full av navnløse kilder og falske slutninger », skrev Stephanie Grisham.
AP171109 I Aftenposten har det i det siste pågått en diskusjonen mellom Ottar Hellevik og Halvor Fosli om hva som er en tilstrekkelig svarprosent for at vi skal kunne trekke holdbare slutninger av et utvalg.
SA171102 Før man trekker slutninger om ekstravaganse, kan det være klokt å sjekke forholdene.
DB171102 Seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby understreker at det foreløpig ikke er noen som har trukket noen sikre slutninger om hvorvidt dette forsøket på påvirkning har hatt effekt nok til at valget tippet i Trumps favør.
DB171102 - Ingen sikre slutninger
AP171102 Før man trekker slutninger om ekstravaganse, kan det være klokt å sjekke forholdene.
AA171102 Før man trekker slutninger om ekstravaganse, kan det være klokt å sjekke forholdene.
VG171028 Sosiolog Ljungren advarer mot å trekke for sterke slutninger basert på dette.
VG171026 - Hver og en får dra sine slutninger .
VG171025 Folk trekker nok for raske slutninger her, sier Jordet.
SA171025 - Hvis Heffermehl trekker så alvorlige slutninger ut fra én setning, må jeg nesten synes synd på ham, sier hun.
NL171025 Den samiske medborgeren ( Per Selle, Anne Julie Semb, Kristin Strømsnes og Åsta Dyrnes Nordø ) inneholder spennende data, trekker interessante slutninger som man kan være enig eller uenig med, og legger opp til debatt.
DA171025 - Hvis Heffermehl trekker så alvorlige slutninger ut fra én setning, må jeg nesten bare synes synd på ham, sier Ytterhorn.
AP171025 - Hvis Heffermehl trekker så alvorlige slutninger ut fra én setning, må jeg nesten synes synd på ham, sier hun.
VG171020 Hva sier det om dagens debattkultur at så mange kan lese en tynn tekst full av faktafeil, utdaterte/misvisende eksempler og helt urimelige slutninger , og tenke : Endelig noen som sier fra om vår tids pedofilikultur !
VG171019 De trekker en rekke slutninger på områder hvor det ikke er ført tilstrekkelige bevis og forsøker å pusle sammen et bilde, men hopper bukk over konkrete opplysninger, sier Langseth.
AP171016 Det kommer godt med når jeg mobber religiøse for sine ulogiske og ukritiske slutninger .
DN170926 Weber opplyser om at det den seneste uken er blitt gjort 25 slutninger fra AG til rater som er 47 prosent høyere enn foregående uke, og de mener at ratehoppet blant annet skyldes forflyttinger av Midtøsten-tonnasje til begge sider av Atlanterhavet.
DB170912 De to analytikerne trekker likevel vidt forskjellige slutninger om det de kan tror kan bli en knallhard maktkamp.
NL170909 Det er en rekke selvmotsigelser og merkelige slutninger i denne kronikken.
DB170903 Videre advarte han mot å dra forhastede slutninger med utgangspunkt i dette ene angrepet.
NL170827 De minner mistenkelig om bestillingsverk som skal støtte oppunder slutninger som er dratt på forhånd.
VG170820 Terroren har nådd Finland, men man skal ikke trekke for store slutninger basert på en enkelthendelse, sier Sipilä.
VG170820 Terroren har nådd Finland, men man skal ikke trekke for store slutninger basert på en enkelthendelse, sa Sipilä, ifølge kringkasteren Yle.
AA170820 Terroren har nådd Finland, men man skal ikke trekke for store slutninger basert på en enkelthendelse, sa statsminister Juha Sipilä lørdag.
DB170819 Videre advarer han mot å dra forhastede slutninger med utgangspunkt i dette ene angrepet.
AA170819 Terroren har nådd Finland, men man skal ikke trekke for store slutninger basert på en enkelthendelse, sa Sipilä, ifølge kringkasteren Yle.
AP170814 Men det er ingen grunn til å trekke slutninger om at dette utgjør noen fare for lokalsykehusene.
AP170810 Han sier han har tillit til det elektroniske valgsystemet og ber innstendig kenyanerne om ikke å trekke forhastede slutninger .
AA170810 Han sier han har tillit til det elektroniske valgsystemet og ber innstendig kenyanerne om ikke å trekke forhastede slutninger .
AA170803 Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter, sier til Nettavisen at han synes det er interessant hvor kort tid det tar for folk å trekke egne slutninger .
AP170802 Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter, sier til Nettavisen at han synes det er interessant hvor kort tid det tar for folk å trekke egne slutninger .
DB170711 NTBs gjengivelse av undersøkelsen refererer i hvert fall spørsmålet noenlunde presist ( « Fire av ti sier de vet om foreldre som gir alkohol til mindreårige » ) og uten å trekke noen overdrevne slutninger fra dette.
DN170707 Å ta en måned for så å trekke bastante slutninger , grenser til det useriøse.
DN170707 Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener det grenser til useriøst å trekke bastante slutninger om retningen i boligmarkedet basert på månedstall.
AP170615 Det er vanlig praksis å la sjåføren få anledning til å uttale seg før man trekker noen slutninger , sier Nilsen.
NL170602 Vi har forståelse for at Nordlys har hatt kort tid på å sette seg inn i rapportens innhold og den pågående prosessen, og vi ser oss nødt til å kommentere noen av de fakta og slutninger Nordlys presenterer.
VG170529 Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt er forsiktig med å trekke slutninger fra sesongvarsler : ¶
VG170526 I stedet får leseren tid og rom til å trekke sine egne slutninger , og ikke minst blir det med stødig hånd lagt ut handlingstråder som det blir opp til oss selv å rede ut.
DN170525 « Resultatet i første kvartal reflekterer fordelaktige slutninger som ble gjort i fjerde kvartal, samt vedvarende ratebilde i første kvartal », skriver styret, som bemerker at det nå betaler ned på gjelden med 54 millioner dollar.
DB170520 Typiske konspirasjonsteorier fordreier fakta, forholdene mellom dem, og måten man trekker slutninger på.
DN170428 Han advarer mot å trekke forhastede slutninger , men påpeker at det er stor politisk usikkerhet, med valg og utmelding fra EU på gang, og spår at prisveksten vil være begrenset til rundt to prosent i 2017.
SA170422 Han ville ikke trekke for mange slutninger om Strømsgodsets sesongstart med åtte poeng på fem kamper.
AP170422 Han ville ikke trekke for mange slutninger om Strømsgodsets sesongstart med åtte poeng på fem kamper.
DB170420 Måten studien ble utført på, vanskeliggjør å trekke bastante slutninger om årsak og virkning.
DB170420 Hans forsvarer Anders Lindstrand mener dommen er trukket på feil slutninger .
DB170416 - Selv om jeg vet at krimforfattere er ganske gode på å dra logiske slutninger , var jeg uhyre imponert, skriver Bellos om Nesbøs gåteknekking.
SA170411 - Vi ønsker ikke å trekke hastige slutninger eller spekulere.
BT170411 - Vi ønsker ikke å trekke hastige slutninger eller spekulere.
AP170411 - Vi ønsker ikke å trekke hastige slutninger eller spekulere.
AP170409 - Sånne slutninger kan vi ikke trekke i dag, sa han og viste til at man er midt i etterforskningen.
VG170408 - Politiet etterforsker dette nå, og det er altfor tidlig å dra noen politiske slutninger ut fra dette.
DB170404 - Men ettersom vi ikke har hørt alle vitnene ennå, ønsker vi foreløpig ikke å dra noen slutninger , understreker han.
DB170308 Her har to forskjellige fagpersoner uttalt seg, og fattet to forskjellige slutninger .
DB170302 Enhver kritikk, påpeking av dokumenterbare feil og slutninger på gale premisser blir tolket og slått fast som et angrep på selve samfunnsoppdraget til de frie mediene.
DA170301 Sejersted gikk metodisk igjennom flere punkter i dommen fra Borgarting lagmannsrett og la blant annet vekt på at lagmannsretten hadde kommet fram til sine slutninger ut fra en bred helhetsvurdering, noe han mente var noe mangelfullt i tingrettens dom.
AA170228 Samtaleprosessordningen skal evalueres, og det er naturligvis for tidlig å trekke sikre slutninger allerede nå, før lovgiver tar stilling til om det skal bli en fast ordning.
DB170214 Igjen skal vi være forsiktige med å trekke bastante slutninger .
DB170210 Det er bare de som har dataene som har mulighet til å vite hva slags korrekte slutninger som kan trekkes om deg på bakgrunn av dem.
VG170207 Også her må man avholde seg fra bastante slutninger hvis ens materiale ikke tillater det.
VG170207 Jeg er selv satire-forsker og er svært enig med Døving og Bangstad i at man bør holde seg bort fra « for bastante slutninger » hvis « dataene ikke strekker til ».
VG170207 Hvis vi skal overholde våre vitenskapelige forsiktighetsregel og unngå " bastante slutninger ", som våre data ikke tillater, vel, så må vi anerkjenne at verket er flertydig.
VG170207 Det besynderlige er at den bastante dommen denne gangen felles av to forskere, som i samme kronikk understreker, at det er « et hevdvunnet prinsipp at man som forsker ikke bør være for kategorisk, men heller ta forbehold, når dataene ikke strekker til for bastante slutninger ».
AP170130 Resultater fra én enkelt undersøkelse er imidlertid ikke nok for kunne trekke slike slutninger .
DB170123 Her var det flere medier som trakk overdrevent definitive slutninger fra Facebook-interesse til generell interesse, mens Minerva tar høyde for dette ved å gjennomgående være tydelige på at man snakker om engasjement på Facebook, og at dette i seg selv fortjener fokus.
DB170123 Det er ikke dermed sagt at en slik metodikk er uten verdi for å sammenligne på tvers av land, men man bør ta klare og uttrykkelige forbehold om at man bare har studert én snever indikator på « politisk interesse », som slett ikke gir grunnlag for å trekke bombastiske slutninger .
AP170111 De trekker slutninger fort.
AP170111 De trekker slutninger fort.
DN170101 Programvare som kan trekke slutninger selv og lære er kommet ganske langt.
SA160412 - Når forbrukeren ikke finner opplysningene på alle matvarer kan de trekke feilaktige slutninger ut fra dette.
AP160412 - Når forbrukeren ikke finner opplysningene på alle matvarer kan de trekke feilaktige slutninger ut fra dette.
AP160403 « Vær trygg på at sikkerhet og konfidensialitet rundt kundeinformasjon har høyeste prioritet hos oss », skriver selskapet, som videre opplyser kundene om at informasjonen er kommet i hendene på journalister « som tar opplysningene ut av sin sammenheng og trekker gale slutninger om våre tjenester ».
AP160115 Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell, som også sitter i justiskomiteen, vil heller ikke trekke noen slutninger før utredningen er på plass.