DA171204 Noen ganger skyldes avvisninger tynne henvisninger fra fastlege og PPT, og der konkluderer vi ofte at det ikke er grunn til utredning, sier han. | « Kollektivtransport på Nord-Jæren trenger nye grep » ¶
DA171204 Men foreldrene vet fortsatt ikke hva problemene til sønnen skyldes , og det er svaret på det de kjemper for å finne.
DA171204 Han forteller at avvisninger ofte skyldes manglende henvisninger.
SA171019 Mye av den eksplosive kostnadsutviklingen skyldes trolig Russlands utstrakte praksis med korrupsjon og nepotisme.
DN171019 Økningen skyldes i all hovedsak fra oppkjøpet av en portefølje av eiendommer på Skøyen og ferdigstillelsen av prosjekter i Srømsveien 96 og Cort Adlers gate 30.
DN171019 Dette skyldes lav aktivitet i nybygging og fortsatt høy omsetning fra kommersielle bygg til boligbygg, skriver selskapet i kvartalsrapporten.
DN171019 Det høye resultatet skyldes en verdioppskrivning på eiendomsporteføljen på 682 millioner kroner.
DB171019 Avkriminalisering, som den Portugal gjennomførte i 2001, løser selvsagt ikke alle problemene med narkotikabruk, og det løser heller ikke alle problemene som skyldes forbudspolitikken.
DA171019 Hvorfor det skjer er heller ikke enkelt å forklare, og at det har kommet flere anmeldelser i overgrepssaker med mindreårige, kan skyldes økt bevissthet og åpenhet rundt dette temaet i samfunnet.
DA171019 Grunnen til at saken har skapt stor debatt, skyldes at den nye ordningen innebærer at foreldre med syke barn bare får dekket 66 prosent av sin inntekt etter det første året med pleiepenger og at ordningen har en begrensning på fem år.
BT171019https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/OLRjw/Na-er-opposisjon-en-god-posisjon-for-SV Oppgangen til SV skyldes ikke bare Aps nedgang.
AP171019https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Velkommen-til-galskapens-arena_-Rosenborg-243990b.html Mye av den eksplosive kostnadsutviklingen skyldes trolig Russlands utstrakte praksis med korrupsjon og nepotisme.
VG171018 Ifølge avisen skyldes misnøyen uenigheter på overgangsmarkedet, som da Manchester United mislyktes i å signere Inters Ivan Perisic, samt det Mourinho angivelig oppfatter som ineffektiv ledelse og mye byråkrati.
VG171018 At hun ble med i år, skyldes en tilfeldighet.
VG171018 Albinisme skyldes en genfeil som fører til redusert evne til å danne fargepigment.
SA171018https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/r2808/5-av-8-nestenulykker-Ptil-gransker-har-skjedd-de-siste-seks-ukene Fem av åtte granskinger igangsatt av Petroleumstilsynet ( Ptil ) i år, skyldes nestenulykker offshore og på landanlegg de siste seks ukene.
DN171018 De gode tallene for Bergen skyldes Sykkel-VM mens det meldes om positiv driv med flere individuelt reisende i Stavanger-området, sier Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting.
DB171018 Den dramatiske økningen i bruk av midlertidige tillatelser for mindreårige asylsøkere og flyktninger skyldes ikke en bedring i situasjonen i hjemlandet, men et politisk ønske om å øke antallet som kan sendes ut av landet, og å begrense antallet som kommer hit.
DA171018 Byantikvar Hanne Windsholt er usikker på hvorfor bygget i sin tid ble malt rødt, men hun tror det kan skyldes at rød var en populær farge på 1930-tallet.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/gVX81/Mann-63-funnet-med-alvorlige-hodeskader-pa-Strandkaien-i-helgen_-politiet-vet-ikke-hva-som-har-skjedd - Vi vet ikke om skadene skyldes ytre vold eller om dette har vært et uhell, for eksempel et fall.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/ps/i/833PW/PS-Knall-i-padden-pa-Floyen Det hele skyldes sykkel-VM.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke Ifølge interesseorganisasjonen For Jernbane skyldes reduksjonen i jernbaneinvesteringer at planlegging av nye etapper ligger på etterskudd.
AP171018https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/l78be/Tre-utfordringer-for-digitalt-lederskap--Birger-Magnus Dette skyldes delvis effektene av Moores lov ( dobling av ytelse hver 24 måned ), men også det faktum at digitale verdikjeder og forretningssystem kan settes sammen på langt flere måter enn de fysiske.
AA171018 Det skyldes ikke minst at subsidieringen av elbiler har gitt norske bilkjøpere gode grunner til å velge elektrisk, og dermed miljøvennlig.
VG171017 Ifølge Håkonsund skyldes ingen av avlysningene at boksere er tatt i doping.
SA171017 Det hevdes at europeiske land blir systematisk islamisert gjennom planlagte flyktningstrømmer fra muslimske land, og at dette skyldes den europeiske politiske eliten, det vil si sosialistene og sosialdemokratene, som visstnok tillater araberne å oversvømme Europa med muslimske innvandrere ( blant annet i bytte mot l
DB171017 Flom- og skredskader på bebyggelse og matjord skyldes ikke moralsk forfall, men årevis med klimaendringer som har endret rytmen på elvenes vannføring.
DA171017 Det skyldes at risikofaktorer som fedme, kreft og en større andel eldre er økende i befolkningen, påpeker Hansen, som også er leder av K.G.
DA171017 Kritikken fra forbundslederen skyldes at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 bevilger 165 millioner til kjøp av ulønnsomme posttjenester - den ekstra kostnaden med å levere post « på den ytterste nøgne ø ».
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/3llve/Trump-faller-pa-listen-over-USAs-rikeste At formuen hans har tapt seg så mye, skyldes både at eiendomsmarkedet og detaljhandelen generelt har gått tilbake.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Det langvarige fallet i bilavgifter skyldes en kombinasjon av flere ting.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/9jm7M/-Hjelper-kognitiv-terapi-for-ME--Arild-Angelsen Hypotesen var at ME skyldes en « aktivitetsfrykt » som kan endres ved KAT.
AA171017 At formuen hans har tapt seg så mye, skyldes både at eiendomsmarkedet og detaljhandelen generelt har gått tilbake.
AA171017 Feilen skyldes en kabel i rattstammen på bilene, noe som ved flere anledninger har ført til at kollisjonsputen utløses uten grunn.
VG171016 Det skyldes hans forhold til Assad-regimet i Syria.
DN171016 Feilen skyldes en kabel i rattstammen på bilene, noe som ved flere anledninger har ført til at kollisjonsputen utløses uten grunn.
DN171016 - Veksten i overskuddet skyldes i hovedsak at det ble eksportert mindre naturgass, samt at importen av skip var betydelig i september i fjor.
DN171016 Det mener Finanstilsynet er villedende, fordi 70 prosent av dette ikke er reell avkastning, men skyldes verdiutvikling på eiendeler som er kjøpt med likviditetsrabatt.
DN171016 Også kommersiell direktør Bjørn Solvang i Discovery og TVNorge tror tallene skyldes avvik som skaper et feilaktig bilde.
DA171016 Når Nashornet ikke bare stiller seg pent i rekken av hovedstadens ulike politiske teaterforestillinger, men faktisk skiller seg ut, skyldes det flere forhold.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Størstedelen av suksessen skyldes nemlig langvarig, høy vekst som har skapt mange jobber, samt utvikling i landbruket - hovedsakelig i enkelte befolkningsrike land i Asia.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Når denne fantastiske utviklingen ikke får mer oppmerksomhet, skyldes det nok at det skjer gradvis og uten dramatikk, og stort sett i land som norske bistandsorganisasjoner har hatt relativt lite interesse for.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Det kan skyldes at ikke alle klarer å dra nytte av veksten gjennom arbeid og inntekt, svake offentlige støtteordninger og fastlåste sosiale skillelinjer og diskriminering.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Gzxbl/Iraks-har-angriper-kurderne-Tusener-flykter-fra-Kirkuk Det skyldes at kurderne 25. september avholdt en folkeavstemning der et stort flertall gikk inn for at Kurdistan skal løsrive seg fra Irak og bli en selvstendig stat.
AA171016 Feilen skyldes en kabel i rattstammen på bilene, noe som ved flere anledninger har ført til at kollisjonsputen utløses uten grunn.
VG171015 Det var rett bok til rett tid, og jeg pleier å si at suksessen skyldes tre ting : Romanen er intelligent, elegant og viktig, sier Kammerer.
VG171015 Økning i hastigheten nå skyldes både snøsmelting og regn.
VG171015 - Dette kan skyldes at fagdirektørene ved hvert sykehus, og de fire fagdirektørene i helseregionene, tar ulike avgjørelser.
VG171015 - Skyldes informasjonsmangel ¶
DB171015 Deila tror årsaken til at Ejuke og flere Vålerenga-spillere nå har begynt å prestere skyldes tre hovedfaktorer.
DA171015 At vold og trusler mot de ansatte er doblet siden 2014, mener hun skyldes manglende satsing på innholdet i soningen.
SA171014https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Et-oyeblikks-galskap-som-ikke-gjor-annet-enn-a-skade-TIL-243770b.html Men et eventuelt nedrykk skal ikke skyldes på Valakari.
VG171013 En av teoriene er at skadene skyldes en skjult akustisk enhet som har sendt ut en slik høyfrekvent lyd.
SA171013 Når idrettspresidenten velger å sitte helt stille, skyldes det mest av alt det dårlige klimaet mellom idretten og kulturdepartementet.
DN171013 - Hva angår fastpris, så skyldes det en totalvurdering på bakgrunn av den sterke forhåndstegningen, øvrig investorinteresse, innspill fra tilretteleggerne og våre egne vurderinger, sier styreleder Martin Nes i selskapet.
DN171013 En av teoriene er at skadene skyldes en skjult akustisk enhet som har sendt ut en slik høyfrekvent lyd.
DB171013 - Kan dette skyldes global oppvarming ?
DB171013 En av teoriene er at skadene skyldes en skjult akustisk enhet som har sendt ut en slik høyfrekvent lyd.
DB171013 Hvis ikke Jensen har oppdaget det, kan det skyldes at hans egne medlemmer knapt dekker denne delen av rådets arbeid.
AP171013https://www.aftenposten.no/verden/i/Pkk8b/Amerikanske-diplomater-syke-av-gresshoppelyd En av teoriene er at skadene skyldes en skjult akustisk enhet som har sendt ut en slik høyfrekvent lyd.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-kan-tvinge-idrettspresidenten-til-a-ga-av-243715b.html Når idrettspresidenten velger å sitte helt stille, skyldes det mest av alt det dårlige klimaet mellom idretten og kulturdepartementet.
AA171013 - Vi kjenner ennå ikke motivet, men det skyldes ikke at vi ikke forsøker å finne det ut.
AA171013 Trumps dårlige humør skal blant annet skyldes at han ikke har fått vedtatt viktige valgløfter i Kongressen.
AA171013 Det skyldes at utfallet kan få betydning for ordningen med CO2-kompensasjon, en subsidieordning som Norge bruker flittig.
AA171013 At Siv Jensen kan holde oljepengebruken innenfor handlingsregelen på tre prosent, skyldes delvis at aksjemarkedet vokser kraftig, godt hjulpet av at verdens sentralbanker holder rentenivået historisk lavt.
VG171012 - Skyldes det også at han har en treårskontrakt som gjør en terminering av avtalen for kostbar ?
VG171012 At arbeidsledigheten går ned skyldes i stor grad at de ikke lenger regnes som en del av arbeidsstyrken.
VG171012 Likevel skinner det gjennom at den rørende enigheten mellom de etablerte partiene, som vanligvis er i tottene på hverandre for den minste ting, skyldes et ønske om å kastrere M5S politisk.
DN171012 Svekkelsen kom etter at at rentereferatet fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ( Fed ) viste at medlemmene i Fed er bekymret for at den lave inflasjonen i USA ikke skyldes midlertidige faktorer, men kanskje kan være mer vedvarende faktorer.
DB171012 - Nedgangen skyldes at man de siste to årene har hatt disse særskilte sysselsettingspakkene for sørvestlandet, som inneholdt en ekstrabevilgning for å få opp aktiviteten i blant annet anleggsbransjen.
DB171012 Valutasmellen skyldes at en del varer og tjenester i prosjektet er priset i euro, skriver statssekretær Paul Chaffey ( H ) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en e-post til Dagbladet.
DB171012 Tallene baserer seg på innrapporteringer fra virksomhetene og kan skyldes at verk er flyttet, lagret, til innramming, eller dessverre er blitt borte.
DB171012 Status som « ikke funnet » kan også skyldes feil- eller manglende rapportering, likeledes dobbeltregistrering, som har skjedd i årenes løp.
DB171012 Bråstansen i asylankomsten skyldes i all hovedsak forhold utenfor regjeringens kontroll, særlig avtalen med Tyrkia.
DB171012 Dette skyldes trolig at våpen har en spesiell plass i amerikansk historie.
DA171012 Vi vet ikke om den økte medieomtalen like gjerne skyldes at det er mer seksuell trakassering, sier hun.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/2LGLy/Han-har-stjalet-alle-de-viktigste-sakene-til-ytre-hoyre-Politisk-stortalent-31-ligger-an-til-a-ta-makten-i-Osterrike Han er en av lederne i ÖVPs ungdomsorganisasjon i Burgenland og mener deler av Kurz' popularitet skyldes at han kaller en spade for en spade.
AA171012 USAs beslutning skyldes trolig at president Donald Trump vil vise at han støtter Israel, mener François Heisbourg ved den britiske tankesmia International Institute for Strategic Studies.
AA171012 - Vi legger oss flate, og vi burde ha sagt fra før, men det skyldes dårlig kommunikasjon internt, mener Karlsen.
AA171012 Utsettelsen skyldes en kostnadsøkning på 600 millioner i forhold til behandlingen i NTP.
AA171012 Dette kan skyldes at telefonen hennes er uten strøm, eller hun kan være i et område uten dekning.
AA171012 Dette kan skyldes at telefonen hennes er uten strøm, eller hun kan være i et område uten dekning, fortalte Brevik.
AA171012 - Vi legger oss flate, og vi burde ha sagt fra før, men det skyldes dårlig kommunikasjon internt, sier driftssjef Per Øystein Karlsen i Trondheim bydrift, som understreker at det var et uhell.
AA171012 Det skyldes at kvinnen ofte har lav eller ingen inntekt, sa finansminister Siv Jensen i finanstalen.
VG171011 Det skyldes nok at mange er redd for sikkerheten på grunn av Nord-Korea, men også at det er dyrt.
VG171011 Hovedgrunnen til at vi oppfatter programmet så forskjellig skyldes altså at vi er på ulike stadier av vår indre prosess av selvaksept.
VG171011 Dette mener jeg skyldes at han har gått gjennom « dannelsesreisen » som han kaller det.
VG171011 Det skyldes antagelig at hun har vært ute av skapet i lang tid, og derfor ikke lett etter bekreftelse på at hun ikke er en del av normen.
DN171011 Det er åtte kroner lavere enn 2017-nivået, noe som primært skyldes kapasitetsveksten.
DN171011 - En del av det skyldes det internasjonale bildet, man er litt avventende til hva som skjer i Nord-Korea og USA.
DN171011 Dette skjer tross en økning i salgsvolumet, og skyldes hovedsakelig en effekt av styrket krone på 30 millioner kroner, skriver selskapet.
DN171011 « At EURUSD nå handles rundt 1,18 - 0,4 prosent sterkere enn på samme tid i går - skyldes også en bred dollarsvekkelse.
DB171011 Bu i Elbilforeningen sier det lave tallet i Danmark skyldes nettopp innføring av kjøpsavgift for ett år siden.
DA171011 - Det er svært tydelig at de stadig varmere somrene skyldes klimaendringer, sier forskeren Daniel Swain ved universitetet UCLA i Los Angeles til TV-stasjonen NBC.
DA171011 Det skyldes at de sikrede kreditorene har vært villige til å tilby bedre betingelser og økte eierandeler, sier Sveaas.
DA171011 Det skyldes at analysene av valgresultatet gir positiv oppmerksomhet til de som vant, og negativ oppmerksomhet om de som tapte.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet Mørch påpeker at årsaken til økningen i enetiltak også skyldes en ubalanse mellom Bufetat, den statlige delen av barnevernet, og kommunalt barnevern.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/poGPG/Ja-til-innvandringskritikk--Nei-til-HRS-Kristian-Tonning-Riise-og-Peter-Christian-Frolich Denne gangen skyldes det en oppfordring til nordmenn om å dokumentere den såkalte « kulturelle revolusjonen » som pågår, der islam « dominerer mer og mer ».
AA171011 - Det er svært tydelig at de stadig varmere somrene skyldes klimaendringer, sier forskeren Daniel Swain ved universitetet UCLA i Los Angeles til TV-stasjonen NBC.
AA171011 Henvendelsen skyldes frykt for at italienske fartøy bidrar til at migranter blir sendt tilbake til Libya, der det ifølge Europarådet er en « reell risiko » for å bli utsatt for tortur og umenneskelig behandling.
AA171011 Noe av bakgrunnen skyldes at han er blitt partiets nye finanspolitiske talsperson, et verv Marianne Marthinsen gjerne ville fortsette i.
AA171011 Solberg påpekte at omstillingen Norge må gjennom både skyldes både skjerpede klimakrav og ny teknologi.
AA171011 Det skyldes at de sikrede kreditorene har vært villige til å tilby bedre betingelser og økte eierandeler, sier Sveaas.
VG171010 Forskjellene skyldes flere ting, blant dem botid i Norge og utdanningsnivå, i tillegg til yrkene de sysselsatte innvandrerne havner i.
VG171010 Det skyldes i stor grad at de befinner seg i ulike deler av arbeidsmarkedet.
DN171010https://www.dn.no/meninger/2017/10/09/2052/Kommentar/det-store-bonusmysteriet ¶ I tilfellet Norway Royal Salmon er det ikke veldig dristig å anta at aksjekursen skyldes lav lakseproduksjon som følge av blant annet lakselus.
DN171010 Det skyldes uklar strategi, mener dagligvareanalytiker.
DN171010 Men dette skyldes trolig at den gamle mobilen føles treg når det finnes noe bedre.
DN171010 Rema 1000s fall i dagligvaremarkedet skyldes at de ikke er tro mot den gamle « det enkle er ofte det beste»- strategien sin, mener dagligvareanalytiker Geir Myklebust.
DB171010 At suspensjonen likevel blir opphevet 1.november skyldes dommernes juridiske tolkning av FIS-regelverket og at bruken av utestengelser generelt ikke må bli vanlig straff uten en egen rettsak.
DB171010 - Det er vel ingen som tror dette skyldes en ulykke i den forstand.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Årsaken til at økt fedrekvote medfører økte utgifter selv om den totale foreldrepermisjonen ikke øker, skyldes at menn i gjennomsnitt tjener mer enn kvinner.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/PkoeR/Feilinformasjon-om-ME-kan-skremme-pasienter-fra-dokumentert-behandling--Vegard-Bruun-Bratholm-Wyller En illustrasjon fra et annet fagområde : At pasienter med lungekreft ofte har gule fingre, betyr ikke at de gule fingrene forårsaker kreften ( både lungekreft og gule fingre kan skyldes røyking.
AA171010 Konjunkturløftet skyldes utviklingen i blant annet eurosonen, Japan, Russland og raskt voksende økonomier i Asia og Europa.
AA171010 Det skyldes blant annet de svært vanskelige og langdryge forhandlingene om økonomiske reformer og stimuleringstiltak i Kongressen, ifølge IMF, som mener at det er knyttet betydelig politisk usikkerhet til hvilken vei det vil gå i amerikansk økonomi.
AA171010 Gulseth vil ikke opplyse om skadene skyldes sprengstoff, men bekrefter overfor NTB at det er opprettet sak som blant annet omfatter uforsiktig omgang med sprengstoff.
AA171010 - Dette skyldes i all hovedsak økt antall utsalgssteder av lavprisbutikker, skriver Nielsen. ( ©NTB ) ¶
AA171010 - Dette er ikke noe mer spennende enn at det skyldes sykdom hos en av forsvarerne, sier Elden om utsettelsen. ( ©NTB ) ¶
VG171009 Det skyldes ikke minst en italiensk publisist, Giangiacomo Feltrinelli, som høsten 1967 hadde fått tilgang til den cubanske revolusjonens hofffotograf, Alberto Korda, etterhvert legendariske bilde.
VG171009 Første gang flagget ble tatt ned var under russetiden for noen år siden, og de tror det skyldes at noen ville tøffe seg.
DN171009 ¶ I tilfellet Norway Royal Salmon er det ikke veldig dristig å anta at aksjekursen skyldes lav lakseproduksjon som følge av blant annet lakselus.
DB171009 - Dette skyldes god planlegging og forutsigbarhet.
DB171009 Dette skyldes to ting.
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/kAW5X/Tid-pavirker-alt-som-skjer-i-kroppene-vare Lenge har man tenkt at ulykker på nattskift skyldes for lite søvn.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Framveksten av delingsøkonomi skyldes blant annet dårligere kjøpekraft i nedgangstider, nye kreative løsninger, press på ressurser og overforbruk, og presset kapasitet i urbane områder.
AA171009 Det skyldes våre holdninger og den tillit vi har til hverandre, sa kongen.
VG171008 Noe av årsaken til den lave deltagelse, 42 prosent, skyldes sentralmyndighetenes forsøk på å hindre gjennomføringen.
NL171008 Jeg tror at det mest skyldes at folk i Troms ikke har noe spesielt forhold til navnet « Troms ».
NL171008 Jeg er ganske overbevist om at hvis noen i Troms insisterer på å få « Troms » med i navnet på regionen, da skyldes ikke det at de plutselig føler seg som « tromsværinger ».
VG171007 Økningen på 50,4 millioner euro skyldes trolig at spilleren har gått fra Monaco til PSG, signert en ny, gullkantet avtale og levert varene med sterke prestasjoner blant annet mot Bayern München i Champions League.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/k2qxj/Kim-Wall-saken-Flere-kroppsdeler-funnet Det er dog ikke fastslått hva skadene kan skyldes , sier Møller.
VG171006 Terje Liverød mener at problemene i argentinsk fotball i stor grad skyldes ledelsen.
VG171006 Det skyldes at et band han turnerte med, vant en konkurranse i 2007.
VG171006 At frykten i dag er større for at atomvåpen faktisk kan bli tatt i bruk skyldes Nord-Korea.
VG171006 Alle vet at det ikke skyldes at folk i Strømstad drikker mer enn andre, men fordi det stort sett bare er norsktalende kunder på Systembolaget hele dagen, sier han.
DN171006 Årsaken til det lave estimatet skyldes orkanene Harvey og Irma som herjet over det sørøstlige USA og skapte store materielle skader i Florida og Louisiana.
DN171006 Det skyldes at flere milliardlån og obligasjoner ble reforhandlet i tiden etter at SAS ble reddet fra konkurs i 2012.
DN171006 Det må skyldes manglende kunnskap at de fortsatt står på sitt, sier professor Mads Andenæs til Dagsavisen.
DB171006 Postens pakkedivisjon Bring har vært nærmest lammet av problemene, som i likhet med hos nettbankene skyldes problemer med underleverlandøren Evrys såkalte stormaskin.
DB171006 Han avviser at krasjen kan skyldes hacking.
DB171006 Postens pakkedivisjon Bring har opplevd store vanskeligheter, som i likhet med hos nettbankene skyldes problemer med underleverlandøren Evrys såkalte stormaskin.
DB171006 Han avviser at krasjen kan skyldes hacking.
DB171006 Slik jeg ser det skyldes berøringsangsten vi har overfor asylpolitikk, integrering og æreskulturens overgrep mot kvinner sammenblandingen av kvinnesak og antirasisme.
DA171006 Det må skyldes manglende kunnskap at de fortsatt står på sitt, sier Andenæs.
DA171006 Det må skyldes manglende kunnskap at de fortsatt står på sitt, sier Andenæs.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGB7/Jusprofessor-Mads-Andenas-mener-Regjeringen-har-brutt-folkeretten Det må skyldes manglende kunnskap at de fortsatt står på sitt, sier professor Mads Andenæs til Dagsavisen.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/7bAl9/Skal-flytte-vatmark---men-E6-til-Hamar-blir-ferdig-et-halvar-for-tiden At denne viktige strekningen på E6 først blir ferdig flere år etter strekningene lenger sør og nord, skyldes to ting : ¶
AA171006 NVE antar at denne økningen i hastighet skyldes vanntilførselen fra vanntankene.
AA171006 NVE antar at denne økningen i hastighet skyldes vanntilførselen fra vanntankene.
AA171006 Episoden må skyldes en bergensk tabbe.
VG171005 Den manglende iveren om krig på egen jord skyldes ikke konfliktskyhet, men kostnadene det vil medføre for regimet.
DN171005https://www.dn.no/meninger/2017/10/03/2050/Globalt/historiens-sanne-offer Jaroslaw Kaczynski partileder for det polske og regjerende Lov og Rettferdighetspartiet ( PiS ) hevder at landets tilkortkommenhet skyldes mangel på kompensasjon for krigsskader fra Tyskland.
DN171005 Olsen mener oppgangen kan skyldes en kombinasjon av dette og et synkront globalt oppsving i økonomien.
DN171005 - At Uber enda holder på i Norge er en skandale, men skyldes den legitimeringen som politikere og rapporter som dette bidrar med, sier styreleder Øystein Trevland i Taxiforbundet.
DB171005 Det skyldes flere faktorer - viktigst er fødselsboomen etter andre verdenskrig, kombinert med en påfølgende lav fødselsrate.
DB171005 - Den høye veksten skyldes at oljefondet har økt mye i verdi, men man regner ikke med den samme økningen fremover.
DB171005 Det skyldes at arkitektene som vant konkurransen om regjeringskvartalet også laget reguleringsplanene for områdene.
AA171005 En annen hypotese er at dette skyldes endring i hvem som kjøper.
AA171005 Det er nå færre unge som kjøper hytte, sier Reite som mener dette skyldes de nye boliglånskravene.
AA171005 - Noe av dette skyldes naturlige sesongsvingninger, sier direktør Asbjørn Rørtveit i Norges sjømatråd.
AA171005 - Forsinkelsen skyldes delvis forhold knyttet til arbeidene i sommer, sier Isaksen.
VG171004 « Jeg har gjort min vurdering basert på det sportslige, og det som er best for laget som helhet », sier landslagssjef Martin Sjögren til VG, før han i neste setning er tydeligere på at uttaket « skyldes helt og holdent sportslige grunner ».
VG171004 - Det skyldes helt og holdent sportslige grunner.
VG171004 Snarere skyldes det at han, hvis han i det hele tatt var født, befant seg i Mogadishu, Bagdad eller Kabul, og hadde annet å gjøre denne februardagen i 1982 enn å se på ski-VM. 1982 var en annen planet.
VG171004 Det skyldes ikke nødvendigvis at han, eller hun, mangler respekt for norske verdier.
VG171004 - Nei, det skyldes i hovedsak at vi har vunnet en masse oppdrag, også mange offentlige anbud.
VG171004 - Skyldes deler av den kraftige veksten at dere har fått oppdrag fra FAFO ?
VG171004 Jeg tror det kan skyldes to ting : Enten gir de lettere lån enn andre, eller så er deres markedsføring så massiv, at det gir mange kunder.
DN171004 - Det tyder på at prisnedgangen ikke skyldes svikt i etterspørselen, men snarere at mange boliger har vært lagt ut for salg, skriver Aamdal.
DB171004 Men årsaken til at vi har så mye kontanter skyldes i større grad at vi ikke har funnet selskaper vi har lyst til å investere i, forklarer Holta til Finansavisen.
DB171004 Som Dagbladet skrev i går, skyldes dette at påtalemakten fredag fikk oversendt rettsdokumenter fra Tyrkia, hvis innhold de og forsvaret er uenige om.
DB171004 Det skyldes at når bedriftene oppnår markedsedsmakt, lønner det seg å produsere mindre enn man ville i et marked med sterk konkurranse, og heller kun selge til dem som er villig til å betale den økte prisen.
DA171004 - Det interessante er om dette skyldes hans mentale helse.
DA171004 Selskapet pekte i konkursmeldingen på at den svake lønnsomheten skyldes den internasjonale satsingen og varekostnader i amerikanske dollar, samt valutaeksponeringen som ytterligere hadde forverret en fra før presset økonomisk situasjon. ( ©NTB ) ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/okonomi/i/XP0mB/Kjoper-opp-hele-konkursboet-i-Moods-of-Norway Selskapet pekte i konkursmeldingen på at den svake lønnsomheten skyldes den internasjonale satsingen og varekostnader i amerikanske dollar, samt valutaeksponeringen som ytterligere hadde forverret en fra før presset økonomisk situasjon.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2EeEv/Vi-bor-vare-mer-opptatt-av-velferdsstyring-enn-velferdsprofitt--Rune-Jansen-Hagen Partier som Rødt og SV hevder at deres fremgang blant annet skyldes at de er motstandere av at det offentlige kjøper tjenester fra private aktører som tjener penger på oppdragene.
AA171004 Ifølge IEA skyldes veksten en bredere satsing på solkraft over hele verden, spesielt i Kina.
AA171004 Ifølge nyankomne rohingyaer skyldes oppsvinget i flyktningstrømmen eskalerte angrep på rohingyaer i Myanmar.
AA171004 Selskapet pekte i konkursmeldingen på at den svake lønnsomheten skyldes den internasjonale satsingen og varekostnader i amerikanske dollar, samt valutaeksponeringen som ytterligere hadde forverret en fra før presset økonomisk situasjon.
AA171004 Selskapet pekte i konkursmeldingen på at den svake lønnsomheten skyldes den internasjonale satsingen og varekostnader i amerikanske dollar, samt valutaeksponeringen som ytterligere hadde forverret en fra før presset økonomisk situasjon. ( ©NTB ) ¶
VG171003 Deler av underskuddet skyldes at forbundet ikke sikret seg mot endringer i euro-kursen.
VG171003 I mange tilfeller skyldes det nok jantelov og misunnelse.
VG171003 - Cubanske myndigheter har ikke funnet noe svar på hva helseplagene kan skyldes .
NL171003 Det skyldes ikke bare flaks, naturlig talent og humor.
DN171003 - Det interessante er om dette skyldes hans mentale helse.
DN171003 Jaroslaw Kaczynski partileder for det polske og regjerende Lov og Rettferdighetspartiet ( PiS ) hevder at landets tilkortkommenhet skyldes mangel på kompensasjon for krigsskader fra Tyskland.
DB171003 Bente Træen forklarer hva ulysten skyldes .
DA171003 Ifølge 34-åringen skyldes dette at fornærmede hadde stjålet gjenstander fra 34-åringen og hans kjæreste.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/2Exev/USA-utviser-15-cubanske-diplomater-etter-at-ambassadeansatte-fikk-mystiske-helseplager - Cubanske myndigheter har ikke funnet noe svar på hva helseplagene kan skyldes .
AA171003 - Cubanske myndigheter har ikke funnet noe svar på hva helseplagene kan skyldes .
AA171003 - Cubanske myndigheter har ikke funnet noe svar på hva helseplagene kan skyldes .
AA171003 Skyldes vaffelsteking.
AA171003 Den sterke veksten kan også skyldes at mange eldre beholder forbruket de hadde som yrkesaktive etter at de har blitt pensjonister.
AA171003 De økte inntektene kan også skyldes økte priser, lengre reiser og at flere kjøper enkeltbilletter framfor periodebilletter.
DN171002 Dette skyldes i all hovedsak boliglånsforskriften og markedspsykologien.
DN171002 At de gjør det først nå, skyldes flere mislykkede forsøk på å få IRN til å skifte kurs, sier sjefsimam Senaid Kobilica i trossamfunnet til Klassekampen.
DB171002 NORSK SYKKELSPORT kan ikke se fullt så avslappet på mesterskapet, men det skyldes ikke at bare Susanne og seniorgutta leverte som forventet.
DB171002 Bankens mange framstøt mot Alexander Vik, hans selskap Sebastian Holdings i skatteparadiset Turks & Caicos, og mot flere familiemedlemmer, skyldes en serie katastrofale valutahandler i 2008.
DB171002 KPMG-partner Blair Nimmo sier at konkursen skyldes flere faktorer : pressede priser i markedet for kortere reiser, økte drivstoffkostnader og høyere handlingavgitfer som følge av et svakt pund.
DA171002 At de gjør det først nå, skyldes flere mislykkede forsøk på å få IRN til å skifte kurs, sier sjefsimam Senaid Kobilica i trossamfunnet til Klassekampen.
DA171002 At majoriteten av de afghanske asylsøkerne har fått en midlertidig oppholdstillatelse, skyldes også at UDI omdefinerte sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Det skyldes at de borgerlige partiene gjerne vil ha flertallet i denne viktige komiteen.
AA171002 Den kraftige nedgangen til DNO skyldes etter alt å dømme en nedgradering av aksjen gjennomført av meglerhuset RBC.
AA171002 At de gjør det først nå, skyldes flere mislykkede forsøk på å få IRN til å skifte kurs, sier sjefsimam Senaid Kobilica i trossamfunnet til Klassekampen.
VG171001 Andre, som mange hjerneforskere, mener at disse sanseopplevelsene skyldes hallusinasjoner som oppstår i ulike deler av hjernen.
DN171001 Særlig skyldes det at partenes forhandlere oppfattes som lite fleksible.
DB171001 Selskapet ba også om unnskyldning overfor passasjerene, og gjorde det klart at de har krav på å få dekket « fornuftige utlegg » som skyldes kanselleringer.
AA171001 Særlig skyldes det at partenes forhandlere oppfattes som lite fleksible.
DN170930 Hun fastholdt at den cubanske regjeringen står ved at den ikke har noe å gjøre med helseproblemene som amerikanerne tror skyldes en form for lydangrep på øystaten.
DB170930 De største skadevirkningene skyldes imidlertid at produksjon og omsetning er ulovlig og overlatt til kriminelle.
DA170930 Det ble tidligere meldt at politiet muligens hadde brukt tåregass, men Dagens Nyheter skriver senere at røyken kan skyldes knallskudd, og ikke tåregass, skriver NTB.
DA170930 Mye skyldes også massiv curiseturisme.
DA170930 Manglende integrering kan være en tilleggsutfordring for en del, men årsakene til utenforskap og skjevutvikling skyldes langt flere faktorer.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/o4m7W/Cuba-reagerer-pa-USAs-hjemsending-av-diplomater Hun fastholdt at den cubanske regjeringen står ved at den ikke har noe å gjøre med helseproblemene som amerikanerne tror skyldes en form for lydangrep på øystaten.
AA170930 Det ble tidligere meldt at politiet muligens hadde brukt tåregass, men Dagens Nyheter skriver senere at røyken kan skyldes knallskudd, og ikke tåregass.
VG170929 En av teoriene er at skadene skyldes en skjult akustisk enhet som har sendt ut høyfrekvent lyd.
VG170929 Amerikanske myndigheter vet ennå ikke hva dette skyldes, men de har konkludert med at de skyldes en eller annen form for angrep, og at diplomater også er blitt rammet mens de har bodd på hotell.
VG170929 Amerikanske myndigheter vet ennå ikke hva dette skyldes , men de har konkludert med at de skyldes en eller annen form for angrep, og at diplomater også er blitt rammet mens de har bodd på hotell.
DN170929 - Dette skyldes at arbeidstagerne foretrekker jobbstabilitet.
DB170929 NMR har protestert kraftig på forandringene, som delvis skyldes at den store Bokmässan og fotballkampen mellom Göteborg og Norrköping finner sted samme dag.
DA170929 En av teoriene er at skadene skyldes en skjult akustisk enhet som har sendt ut høyfrekvent lyd.
DA170929 Amerikanske myndigheter vet ennå ikke hva dette skyldes, men de har konkludert med at skadene skyldes en eller annen form for angrep.
DA170929 Amerikanske myndigheter vet ennå ikke hva dette skyldes , men de har konkludert med at skadene skyldes en eller annen form for angrep.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/qG8jL/-USA-hjemkaller-diplomater-fra-Cuba-etter-angrep Tidligere i september iverksatte amerikanske myndigheter en omfattende etterforskning for å finne ut hva lidelsene skyldes , skriver nyhetsbyrået AP.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/qG8Lg/Dobling-i-antall-volds--og-trusselsaker-pa-videregaende-skoler-i-Oslo Hun mener noe av økningen man kan se i voldstallene, skyldes økt rapportering.
AA170929 En av teoriene er at skadene skyldes en skjult akustisk enhet som har sendt ut høyfrekvent lyd.
AA170929 Amerikanske myndigheter vet ennå ikke hva dette skyldes, men de har konkludert med at skadene skyldes en eller annen form for angrep.
AA170929 Amerikanske myndigheter vet ennå ikke hva dette skyldes , men de har konkludert med at skadene skyldes en eller annen form for angrep.
AA170929 Hun mener noe av økningen man kan se i voldstallene, skyldes økt rapportering. ( ©NTB ) ¶
AA170929 Jeg vet at dette skyldes både mangel på tid, og også manglende opplæring og kunnskap om hvordan man gjør dette.
VG170928 Stømner sier til VG at politiet på det nåværende tidspunktet ikke har grunnlag for å tro at volden ved Stovner videregående skyldes territorielle konflikter mellom grupper av ungdommer.
VG170928 Denne reduksjonen skyldes hovedsakelig grep tatt av bransjen, sier Urdahl.
DN170928 « Under vårt besøk i Kina i september, ble det tydelig at økningen i stålproduksjonen skyldes høyere aktivitet innen boligbygging.
DN170928 Dette skyldes mer positive forventninger til utviklingen i eksport og import, og økte investeringer i boliger og i fastlandsnæringene.
DN170928 - En stor del av nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet.
DB170928 « Det skyldes flere ting.
DB170928 Det skyldes ikke bare færre soltørste nordmenn.
DB170928 Oslo kommune mener det ble gjort tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.
DB170928 Ifølge nyhetsnettstedet skyldes hetsingen at Trump er fryktelig frustrert over at Republikanerne ennå ikke har klart å få gjennomført et eneste betydelig lovvedtak selv om partiet har flertall både i Representantenes hus og Senatet.
DB170928 Det er likevel vanskelig å si om svarene skyldes misnøye med Frp eller ei.
DB170928 Tallene var gode, noe som muligens kan skyldes at « Ullared » fortsatt var en populær tv-serie.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/k2bzk/Oslo-kommune-domt-i-mobbesak Oslo kommune mener det ble gjort tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.
AA170928 Oslo kommune mener det ble satt i verk tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.
VG170927 Bakgrunnen for at temaet i det hele tatt oppsto, var at NIH og skiforbundet ønsket mer kunnskap om astma hos idrettsutøvere kan skyldes andre mekanismer enn hos dem som ikke driver toppidrett.
VG170927 Temperaturene er fortsatt uvanlig høye til å være slutten av september, og det skyldes at vi fortsatt ligger i en sterk sørlig luftstrøm - det vil si at Østlandet kan ligge på 15 - 20 grader og Nord-Norge oppunder 15.
DN170927 - Dette skyldes at investeringsnivået er lavere på slutten enn i begynnelsen av økonomiplanperioden, heter det i budsjettforslaget.
DN170927 « I mange industriland er det sådd tvil om verdien av økonomisk vekst på grunn av økte ulikheter, utfordringer som skyldes teknologiske endringer og de komplekse konsekvensene fra globalisering».
DB170927 Det skyldes like gjerne overgang til andre medieplattformer, der svingningene fra uke til uke knapt nok fanger de varige endringene av disse politiske aksjonene når selve nyhetsinteressen etter hvert forsvinner.
DB170927 Dersom mitt navn nevnes, tror jeg det bare skyldes at man ser mot de i Høyre som har sittet lengst på Stortinget, sier Harberg.
DB170927 - Dette skyldes at investeringsnivået er lavere på slutten enn i begynnelsen av økonomiplanperioden, heter det i budsjettforslaget.
DA170927 De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt.
AP170927https://www.aftenposten.no/viten/i/VWbmV/Klimaforandring-utfordrer-norsk-brodkornproduksjon Selvforsyningen skyldes at norske planteforskere og planteforedlere har tilpasset norske hvetesorter til vårt spesielle klima.
AP170927https://www.aftenposten.no/viten/i/VWbmV/Klimaforandring-utfordrer-norsk-brodkornproduksjon Problemet som har oppstått med dårlig bakekvalitet skyldes at kimen i frøene på akset spirer før innhøsting.
AP170927https://www.aftenposten.no/viten/i/VWbmV/Klimaforandring-utfordrer-norsk-brodkornproduksjon Skyldes endret klima ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/KdygX/Trump-gikk-for-forste-gang-pa-en-valgsmell-Deretter-slettet-han-twittermeldinger-med-stotte-til-taperen september-angrepet kunne skyldes tiltagende gudløshet i USA.
AA170927 - Dette skyldes at investeringsnivået er lavere på slutten enn i begynnelsen av økonomiplanperioden, heter det i budsjettforslaget.
VG170926 - De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt.
VG170926 Dette skyldes at Republikanerne har forsøkt å få gjennom sine helselovforslag som en del av budsjettet.
VG170926 Pedersen Hille opplyser at politiet ikke kjenner til dødsårsaken for mannen i 50-årene, men utelukker ikke at det skyldes forgiftning.
VG170926 - Nedgangen i antallet felte elg de siste årene, skyldes i hovedsak redusert avskytning og bestandsstørrelse på Østlandet og Sørlandet, sier Bjørneraas.
SA170926 De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt.
SA170926 Franskmannen mener Reals trøblete sesongstart skyldes at La Liga er den tøffeste ligaen i verden.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Daglig leder Svein Andreassen sier underskuddet skyldes store avskrivninger, og at selskapet har satset på å bygge serien opp i andre kanaler enn lineær tv.
DN170926 Weber opplyser om at det den seneste uken er blitt gjort 25 slutninger fra AG til rater som er 47 prosent høyere enn foregående uke, og de mener at ratehoppet blant annet skyldes forflyttinger av Midtøsten-tonnasje til begge sider av Atlanterhavet.
DN170926 Daglig leder Svein Andreassen sier underskuddet skyldes store avskrivninger, og at selskapet har satset på å bygge serien opp i andre kanaler enn lineær tv.
DB170926 De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt.
DB170926 Komplikasjonene ved byggeplassen skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt.
DB170926 Under pressekonferansen sa Trump at konflikten skyldes Nord-Koreas leder, Kim Jong Un.
DB170926 Feilen skyldes at en sporveksel ble ødelagt mellom Helsfyr og Brynseng etter at en T-bane kjørte mot rødt lys på Brynseng rundt klokken 8 tirsdag morgen.
DB170926 « Det er vårt inntrykk at dette til dels skyldes at saken, av ressursmessige årsaker, ikke ble behandlet av spesialavsnittet for slike saker.
DB170926 - Sannsynligvis skyldes dette menneskelig svikt.
DB170926 Denne tilliten til TBUs tall skyldes ikke minst den brede sammensetningen.
DB170926 Sjokket skyldes i stort monn grusomme minner fra tysk historie.
DA170926 Feilen skyldes at en sporveksel ble ødelagt mellom Helsfyr og Brynseng etter at en T-bane kjørte mot rødt lys på Brynseng rundt klokken 8 tirsdag morgen.
DA170926 Dette kan skyldes en manglende forståelse for hva kultur er.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/kl2jQ/Krise-for-Valerenga-Hockey--Nye-Jordal-Amfi-blir-ett-ar-forsinket De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt.
AP170926https://www.aftenposten.no/okonomi/i/e9b8g/Remas-bestevenn-sjef-ma-slutte Ifølge kommunikasjonsdirektør Mette Fossum skyldes avgangen organisasjonsendringer i Rema.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/QGpbP/TV-2s-laksetur-til-Japan-med-Hjeltnes-brot-god-presseskikk Hjeltnes : - Dette skyldes skepsis til norsk laks ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nye-Jordal-Amfi-blir-ett-ar-forsinket-242865b.html De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Zidane-uenig-i-kritikken--Jeg-er-ikke-bekymret-242853b.html Franskmannen mener Reals trøblete sesongstart skyldes at La Liga er den tøffeste ligaen i verden.
AA170926 Oppjusteringen skyldes ifølge FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner at om lag 35.000 rohingyaer som man tidligere ikke hadde oversikt over, nå har flyttet inn i to flyktningleirer.
AA170926 Feilen skyldes at en sporveksel ble ødelagt mellom Helsfyr og Brynseng etter at en T-bane kjørte mot rødt lys på Brynseng rundt klokken 8 tirsdag morgen.
SA170925 - Det skyldes at momskompensasjonen blir vedtatt av Stortinget hvert år.
DN170925 - Det skyldes rentenivået, ikke sant, det er så lavt at man er nødt til å kjøpe aksjer hver gang børsene dipper, sa Stensrud.
DB170925 Det har dessverre tatt lang tid å få den klar, men det skyldes at vi måtte vente på at utbyggingen av den nye terminalen på Gardermoen skulle stå ferdig først.
DB170925 - Det skyldes at momskompensasjonen blir vedtatt av Stortinget hvert år.
DB170925 Det skyldes muligheten for å forankre moralen i Guds vesen.
DB170925 Det skyldes muligheten for å forankre moralen i Guds vesen, skriver Espen Ottosen.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html - Det skyldes at momskompensasjonen blir vedtatt av Stortinget hvert år.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/dyybA/Spyttet-vart-er-livsviktig Kreftpasienter kan også oppleve såre slimhinner og infeksjoner som skyldes bakterier, sopp eller virus.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar Det skyldes at boligprisveksten for de aller fleste av disse boligene har vært større enn økningen i bunnfradraget.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html - Det skyldes at momskompensasjonen blir vedtatt av Stortinget hvert år.
AA170925 Noe av oppgangen kan skyldes nyheten om at den tyrkiske presidenten truet irakiske kurdere med å stanse all oljeeksport som går via Tyrkia, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til NTB.
VG170924 Det kan skyldes økt forventningspress eller usunt kroppspress.
VG170924 Det skyldes i all hovedsak at Merkel åpnet døren for flyktningene i 2015.
DN170924 Stansen på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm/Kolbotn skyldes at det kom høyspent strøm inn i signalmastene på Brynsbakken.
DN170924 Jordfeilen på Oslo S skyldes at en brannalarm ble utløst og førte til kortslutning og store ødeleggelser i sentralstasjonens signalanlegg lørdag.
DB170924 NORSK sykkelsport kan ikke se fullt så avslappet på mesterskapet, men det skyldes ikke at bare Susanne og seniorgutta leverte som forventet.
DB170924 PR- og mediesjef i TV2, Jan Petter Dahl sier at det skyldes et strømbrudd på Fløyen.
DB170924 Når den norske klimadebatten nå i økende grad er « flyttet... over til å bli en oljediskusjon », som Erna Solberg uttrykte det, skyldes dette altså nye vitenskapelige begreper og metoder for å forstå klimaproblemet, og hvordan disse begrepene har blitt plukket opp og spredd internasjonalt.
DB170924 At oljepolitikken har gått fra å være nokså adskilt fra klimadebatten til å bli et hovedspørsmål i valgkampen skyldes selvsagt flere ting.
AA170924 Stansen på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm/Kolbotn skyldes at det kom høyspent strøm inn i signalmastene på Brynsbakken.
AA170924 Jordfeilen på Oslo S skyldes kortslutning og store ødeleggelser i sentralstasjonens signalanlegg lørdag.
VG170923 Ifølge US Geological Service er det foreløpig usikkert om skjelvet skyldes en naturlig hendelse eller eksplosjon.
VG170923 Men jeg tenker at denne ulykken skyldes kryssets utforming - at sykkelstien fører rett inn et så farlig kryss.
VG170923 Jeg ser ikke noe dramatisk i dette, som skyldes at planlegging og gjennomføring har tatt lengre tid enn ventet.
VG170923 Aarøy bærer ikke nag til bilisten - hun mener at ulykken skyldes kryssets utforming.
DB170923 Hvis en utøver yter bedre eller verre, kan klassifiseringen endres så lenge endringen ikke skyldes sportslige årsaker.
DB170923 De tre gangene han ikke plassert seg innenfor topp 10 i klassikerne de siste fem sesongene stammer alle fra Paris-Roubaix og skyldes velt og punkteringer.
DB170923 Det fine være skyldes varm luft som sommer fra sør, samtidig som det på vestlandet ikke er fuktig luft - noe som jo er litt uvanlig.
DB170923 Men det er foreløpig uvisst som skjelvet skyldes en eksplosjon.
DB170923 Han forklarer at feilen skyldes at en brannalarm ble utløst i sentralanlegget på Oslo S, der signalanlegget er samlet.
DB170923 Medievakt Kjell Bakken i Bane Nor forklarer til NTB at feilen skyldes at en brannalarm ble utløst i sentralanlegget på Oslo S, der signalanlegget er samlet.
AP170923https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ejeMM/De-nye-strommalerne-lar-vente-pa-seg I næringsorganisasjonen Energi Norge sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen at forsinkelsene blant annet skyldes at to store nettselskaper er blitt forsinket.
VG170922 Den selektive omgangen med sannhet skyldes andre forhold.
DB170922 Det skyldes jo fenomenet Bendtner.
DB170922 Det skyldes at detektorene så langt ikke er i stand til å skille de forskjellige typene partikler.
DA170922 Vi håper selvfølgelig økningen skyldes at flere oppsøker oss, men frykter at mørketallene fortsatt er like store, sier Lomsdalen.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/Bgp2G/Laksebonanza-midt-i-byen - Nei, det skyldes at nedbøren i høst har gitt høy vannføring, og at OFA har jobbet målbevisst for å få fisken tilbake etter klorutslippet i 2011, som vasket elven tom for liv, sier Ingierd.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/Bgp2G/Lakse-bonanza-midt-i-byen - Nei, det skyldes at nedbøren i høst har gitt høy vannføring, og at OFA har jobbet målbevisst for å få fisken tilbake etter klorutslippet i 2011, som vasket elven tom for liv, sier Ingierd.
AA170922 De fleste anmeldelsene skyldes at bedriftene ikke hadde sikret sprengstoffet med alarm.
AA170922 De fleste anmeldelsene skyldes at bedriftene ikke hadde sikret sprengstoffet med alarm.
VG170921 Mye av dette skyldes Frp.
DN170921 DNB steg torsdag og var den mest omsatte aksjen, men ifølge analytiker Gjerland i ABG Sundal Collier skyldes dette ikke nødvendigvis Norges Banks heving av rentebanen.
DB170921 Trolig skyldes det at Kulturkampens medlemmer igjen reduserte kulturdebatten til krav om økte skattepenger til kunstnerlønn.
DB170921 Det skyldes først og fremst måten det har skjedd på.
DA170921 At vi har blitt noe mer oljepengeavhengig de siste årene - det skyldes den blåblå regjeringen.
DA170921 Det skyldes delvis at Kapital måler formuer i norske kroner, mens Halvorsen bor i USA og har det meste av sin egen formue plassert i en svekket dollar.
AP170921https://www.aftenposten.no/osloby/i/jR5aw/--Fuktige-kjellere-har-vart-et-faktum-i-nesten-alle-garder-vi-har-vart-i Skadene skyldes videre at det var for kaldt under oppussingen, og i tillegg dårlig håndverk og gale materialer, sier Ulf Teigen.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj9vE/KrF-presses-tilbake-til-sine-bastioner Som Aftenposten skrev dagen etter valget, kan mye av Venstres vekst i og rundt Oslo skyldes taktiske Høyre-sympatisører som stemte Venstre for å få partiet over sperregrensen og dermed sikre fortsatt borgerlig flertall.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/BgpVG/John-Fredriksen-fortsatt-klart-rikest-i-Norge Det skyldes delvis at Kapital måler formuer i norske kroner, mens Halvorsen bor i USA og har det meste av sin egen formue plassert i en svekket dollar.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/1KLXM/Da-jeg-kom-til-Norge_-ble-jeg-vant-til-a-fole-meg-utenfor Er det på grunn av språkbarriere ? Skyldes det våre, altså innvandrernes, vanskeligheter med å uttale enkelte ord ?
AA170921 Det skyldes delvis at Kapital måler formuer i norske kroner, mens Halvorsen bor i USA og har det meste av sin egen formue plassert i en svekket dollar.
AA170921 De ansatte tror voldsøkningen skyldes mindre bruk av tvang.
AA170921 Det betyr at den ikke kan skyldes tilfeldigheter, sier seksjonsleder Jon Helgeland ved seksjon for kvalitetsmåling i Folkehelseinstituttet ( FHI ).
AA170921 - Dette kan skyldes forhold ved sykehuset.
VG170920 En rekke medier har spekulert i om bruddet skyldes utroskap, men det benekter Bush' advokat overfor blant annet Daily Mail.
DN170920 En del av suksessen skyldes trolig selskapets store satsing på roboter.
DN170920 Dette skyldes blant annet overforbruk av antibiotika.
DB170920 Det siste skyldes resultatene til etablerte Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, mens friidretten drives fram av unge utøvere som Karsten Warholm og Filip Ingebrigtsen.
DB170920 Infeksjonen skyldes et flåttbitt hun fikk i løpet av 2014, ifølge Lavigne.
DA170920 - Det skyldes nok fordommer.
AP170920https://www.aftenposten.no/viten/i/Ko5v4/Hva-bestemmer-boligprisene-pa-lang-sikt- Økt etterspørsel, enten det skyldes økonomi eller befolkningsvekst, medfører nybygging helt til gapet mellom salgspriser og fremstillingskostnader lukkes.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Det skyldes praktiske forhold knyttet til Høyre og Frps interne personkabal og mulige ommøbleringer i Regjeringen.
AA170920 ThyssenKrupps ledelse forklarer sammenslåingen og effektiviseringsplanen med at stålindustrien i Europa har stått overfor « massive utfordringer » i årevis, noe som ifølge selskapet blant annet skyldes strukturell overkapasitet og konstant høyt importpress.
AA170920 | Venstre-nestleder mener fall i distriktene skyldes Frp-samarbeid ¶
AA170920 Hva skyldes dette, og hva kan sies om fremtiden ?
DN170919 Dette skyldes i hovedsak at Baltic Dry-indeksen har holdt seg på høye nivåer på mellom 800-1.300 poeng hver måned i 2017.
DB170919 Usikkerheten skyldes at Trump og hans fremste medarbeidere de siste dagene har sagt at USA både er med, og ikke med, på avtalen.
DA170919 At tiltale er tatt ut, skyldes en kultur- og tradisjonskollisjon mellom Norge og Ukraina og Polen, ifølge Meling.
DA170919 Norsk ungdom lider av psykiske plager i større grad enn tidligere, og det skyldes delvis et større press i forhold til utdanning, fremtidsplaner, utseende, trening og andre forventninger, sier Bye.
DA170919 Forskeren tror trenden delvis skyldes at ungdom nå er mer hjemmekjære, og har byttet ut de sene kveldene på gatehjørnene med lange kvelder på sosiale medier.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/wazB4/18-millioner-skal-brukes-pa-a-gjore-Ring-2-tryggere-for-syklister - Det skyldes blant annet at da kommunen overtok eierskapet for veien fra Statens vegvesen i 2010 var de planlaget sykkelfeltene for smale.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e9pvO/Beveget-Store-til-Ap-toppene-Angrepene-pa-min-rikdom-vil-fortsette - Det skyldes måten Regjeringen har forvaltet dem på, og vårt behov for å føre en tydelig politikk fra opposisjonsrollen, forklarer Ap-lederen.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom Norsk ungdom lider av psykiske plager i større grad enn tidligere, og det skyldes delvis et større press i forhold til utdanning, fremtidsplaner, utseende, trening og andre forventninger, sier Bye.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom Forskeren tror trenden delvis skyldes at ungdom nå er mer hjemmekjære, og har byttet ut de sene kveldene på gatehjørnene med lange kvelder på sosiale medier.
AA170919 At tiltale er tatt ut, skyldes en kultur- og tradisjonskollisjon mellom Norge og Ukraina og Polen, ifølge Meling.
SA170918 Legene undersøker hva det skyldes , fortsetter Løchen. 42 år gamle Solberg ble verdensmester for fjerde gang i motorsport søndag.
NL170918 Her i Norge har vi over flere år registrert skader på dyrelivet som skyldes plastforurensningen.
DB170918 UNDERDIMENSJONERT KOMMUNAL DRENERING : I sin rapport skriver Strandbergs forsikringsselskap Gjensidige at vannet skyldes " mangelfull drenering i grøft overfor eiendommen ".
DA170918 Han forteller at det er nesten utsolgt for festivalpass til årets Kapittel, og han tror det skyldes fornyelse og god forankring.
DA170918 Festivalsjef Espen Røsbak tror interessen skyldes at festivalen klarer å fornye seg, uten å ødelegge det grunnleggende.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/oXO0m/Det-er-sjelden-greit-a-parkere-politiske-motstandere-med-at-de-er-ridd-av-folelser--Oyvind-Osterud Kanskje følelser noen ganger kan gjøre oss mer rasjonelle, som det hevdes i en dansk avhandling : Hvis vi er urolige og redde, kan det skyldes at vi er bedre informert og gjerne søker mer informasjon.
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/motorsport/Petter-Solberg-matte-overnatte-pa-sykehus-i-Riga---Han-har-kjempevondt-242289b.html Legene undersøker hva det skyldes , fortsetter Løchen. 42 år gamle Solberg ble verdensmester for fjerde gang i motorsport søndag.
AA170918 Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig sier til NTB at utsettelsen skyldes « praktiske årsaker ».
VG170917 Godzimirski mener regimet i Russland også er opptatt av å fremstille Russland som et land under beleiring, for å få økt støtte i befolkningen ved å skape inntrykk av at de økonomiske problemene i landet skyldes vestlig press.
VG170917 Mange av drapene skyldes stridigheter mellom mektige, og svært voldelige narkokarteller og kriminelle gjenger.
DN170917 Om det skyldes større betalingsvilje i kurs- og konferansemarkedet, eller snarere bedre betalende kinesiske turister eller større betalingsvilje for folk på jobbreise, sier ikke SSBs statistikk noe om.
SA170916 Treningsekspert Yngvar Andersen tror Hermansens suksess skyldes at folk kjenner seg igjen.
FV170916https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html Treningsekspert Yngvar Andersen tror Hermansens suksess skyldes at folk kjenner seg igjen.
DB170916 Hva skyldes dette ?
DB170916 Kripos vet ikke om økningen skyldes at faktisk er flere voldtekter eller om det er flere som velger anmelder.
DB170916 Dødsfallene skyldes trolig varmen, da air conditionen skrudde seg av som følge av strømbrudd.
DA170916 Politiet tror ikke dødsfallet skyldes noe kriminelt, men regner med at det dreier seg om en drukningsulykke, opplyser operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til Hamar Arbeiderblad.
DA170916 Politiet tror dødsfallet skyldes en ulykke.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html Treningsekspert Yngvar Andersen tror Hermansens suksess skyldes at folk kjenner seg igjen.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/MOGeE/Mann-58-funnet-dod-etter-drukningsulykke-i-Oppland Politiet tror ikke dødsfallet skyldes noe kriminelt, men regner med at det dreier seg om en drukningsulykke, opplyser operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til Hamar Arbeiderblad.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/MOGeE/Mann-58-funnet-dod-etter-drukningsulykke-i-Oppland Politiet tror dødsfallet skyldes en ulykke.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v03q/Kripos-Kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn Strandmoen mener den kraftige økningen av anmeldelser kan skyldes at flere tør å anmelde.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html Treningsekspert Yngvar Andersen tror Hermansens suksess skyldes at folk kjenner seg igjen.
AA170916 Politiet tror ikke dødsfallet skyldes noe kriminelt, men regner med at det dreier seg om en drukningsulykke, opplyser operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til Hamar Arbeiderblad.
AA170916 Politiet tror dødsfallet skyldes en ulykke.
DN170915https://www.dn.no/nyheter/2017/09/15/2044/Utenriks/frykter-alvorlig-korea-uro - Investorer begynner å oppleve en virkelig utfordring med de pågående geopolitiske spenningene - først og fremst skyldes det Nord-Koreas provokasjoner, sier direktør Sheila Patel hos Goldman Sachs Asset Management til CNBC.
DN170915 Nedgangen skyldes dermed lavere volum.
DB170915 Han har tatt blodprøver og fått det bekreftet fra en lege at han er helt frisk og at resultatet i Sveits ikke skyldes dårlig form.
DB170915 NATOs generalsekretær Jens Stoltenbarg forklarer overfor Afteposten den store forskjellen på tallene med at det skyldes en blanding av « smutthull, tøying av grenser og underrapportering » av soldater.
DB170915 -  Vi vet ikke om økningen skyldes at flere velger å anmelde voldtekt, eller om det faktisk er slik at det skjer flere voldtekter mellom barn enn tidligere, sier John-Filip Strandmoen ved voldtektsseksjonen i Kripos. 31 prosent av dem som ble anmeldt for voldtekt i 2016 var under 15 år da forholdet skal ha skjedd.
DA170915 Jan Arild Snoen, kommentator i nettavisen Minerva, mener Aps valgnederlag også kan skyldes tilfeldigheter : Dersom valget hadde vært høsten 2016, eller med Stoltenberg ved roret, hadde Ap vunnet valget, tror han.
DA170915 Sykdommen skyldes oftest smitte med Humant Papillomavirus ( HPV ), en gruppe virus som kan forårsake celleforandringer på livmorhalsen.
DA170915 For eksempel at det er en tendens til at mange kunstverk har duse og dempede farger, og om det kan skyldes de senere års mulighet for digitalt å manipulere fargeholdningen på TV og film.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zaymb/Venstre-gikk-mest-ned-i-profilenes-hjemkommuner Rotevatn mener dels det skyldes en normalisering av den politiske situasjonen i kommunen etter at Høyre og Ap kom veldig dårlig ut sist på grunn av trasévalget på E39 og striden om lokalsykehuset.
AA170915 Oljeprisen steg med nesten 11 kroner per fat, noe som betyr at nedgangen skyldes lavere volum.
DB170914 Når det likevel ikke lot seg gjøre, skyldes det at gruppa er såpass stor.
DB170914 « Svakere bunnlinje skyldes i hovedsak den vedvarende svake kronen som ga oss lavere margin enn forventet i nettbutikken, » skriver han i en tekstmelding til Finansavisen.
DB170914 Når regjeringen hennes altfor lenge har sluppet å bli stilt til ansvar for dokumenterte brudd på menneskerettigheter, skyldes det Aung San Suu Kyis ikoniske status som demokratiforkjemper.
AA170914 Politisjef Tom Sanchez sier dødsfallene trolig skyldes varmen, men andre årsaker etterforskes også.
VG170913 Det er foreløpig ikke bekreftet at dødsfallene skyldes strømbruddet.
VG170913 - Det kan skyldes strømbuddet etter stormen, sier han til BBC og legger til at de har undersøkt 42 andre pleiehjem i byen.
VG170913 Godværet skyldes en høytrykksrygg som kjemper seg fram og ser ut til å holde stand til godt over helgen, selv om den ser litt rufsete ut i noen prognoser.
VG170913 På spørsmål om hva den store veksten i utgifter til private skyldes , peker Bufdir på to hovedgrunner. * 1 Utfordringer med å rekruttere nok og riktige fosterhjem ¶ * 1 Økte dagpriser i private institusjoner ¶
NL170913 Det skyldes også « en vegg av følelser ».
DB170913 EN KILDE SIER at grunnen til at John Christian Elden bare har fått oversendt fire e-poster skyldes det faktum at NFF så langt har ment det var nok til å bevise deres poeng, og at en sluttavtale lenge var målet.
DB170913 Politisjef Tom Sanchez sier dødsfallene trolig skyldes varmen, men andre årsaker etterforskes også.
DB170913 Den høye vannstanden skyldes at Vann- og avløpsetaten i går økte vannføringen i Akerselva til 20 tusen liter per sekund, det dobbelte av hva som er vanlig, opplyser kommunikasjonssjef i etaten Trond Borge Ottersen.
DB170913 Sykemeldingene skyldes etter alt å dømme en strid om flygernes mulige overføring fra Air Berlin til en eventuell ny kjøper.
DA170913 Dette skyldes ikke bare det dårlige været.
DA170913 Aavitsland mener økningen i besøkstall på disse museene skyldes flere ting.
DA170913 « Alle » rundt laget sier at situasjonen skyldes at Stengel ikke har signert ny kontrakt.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/7WK04/Atte-dode-ved-pleiehjem-i-orkanrammede-Florida Politisjef Tom Sanchez sier dødsfallene trolig skyldes varmen, men andre årsaker etterforskes også.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/o0aWK/Slik-stemte-de-tvangssammenslatte-kommunene At Ap går tilbake i mye større grad enn Høyre, skyldes at Høyre har ført en mye bedre valgkamp, ifølge Leka-ordføreren.
AA170913 Sykemeldingene skyldes etter alt å dømme en strid om flygernes mulige overføring fra Air Berlin til en eventuell ny kjøper.
VG170912 Det skyldes vårt tydelige budskap gjennom hele valgkampen.
VG170912 Siden dette neppe kan skyldes at mediene ikke ønsket å kritisere dem så må man gi æren til regjeringens PR-apparat som har levert varene så det holder.
VG170912 Spørsmålet er : Skyldes fremgangen en genial strategi fra partiledelsens side, eller er det Aps voldsomme nedtur som er forklaringen på SVs ferske suksess ?
VG170912 Men kanskje skyldes det statsministerens uttalelser i et intervju i samme avis : Norge er et lite land.
VG170912 Først og fremst skyldes det at både Rødt og MDG får dårlig uttelling for stemmene sine, siden begge havner under sperregrensen på 4 prosent.
VG170912 Leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, tror nedgangen skyldes flere ting.
DN170912 Ifølge tabloidavisen Bild skyldes det høye antallet sykemeldinger en strid om flyvernes mulige overførsel fra det konkursrammede selskapet til en mulig ny kjøper.
DB170912 Ifølge tabloidavisa Bild skyldes det høye antallet sykmeldinger en strid om flygernes mulige overførsel fra det konkursrammede selskapet til en mulig ny kjøper.
DB170912 La oss male med bred pensel først : Arbeiderpartiets nederlag skyldes mangel på helhetlig overbygning.
DB170912 Nå mener noen kritikere at Bigelow « ikke har noe å si » utover å beskrive overgrepene, at de svarte rollefigurene er « det samme » for henne som for politimennene, nemlig sårbare, svarte kropper - og at dette skyldes at Bigelow er hvit.
DA170912 Vi vet i dag at utvikling av celleforandringer skyldes infeksjon med humant papilloma virus ( HPV ).
DA170912 Myhrvold tror at Sps økte oppslutning skyldes at folk ønsker modernisering, men ikke sentralisering.
DA170912 Hun har trukket ut i høstmørket for en luftepause, og diskuterer med partifellene Brouwer fra Kongsberg og Fredrik Steiner fra Røyken hva det kan skyldes at den gode valgvinden har flatet ut.
AA170912 Ifølge tabloidavisa Bild skyldes det høye antallet sykmeldinger en strid om flygernes mulige overførsel fra det konkursrammede selskapet til en mulig ny kjøper.
AA170912 Økningen skyldes trolig at stadig flere eldre henger seg på og benytter sosiale medier. ( ©NTB ) ¶
VG170911 Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Marianne Marthinsen mener det blir for enkelt å skylde på én sak når de mister stemmer, og vil ikke gå med på at tilbakegangen skyldes at Ap vil øke skattene med 15 milliarder kroner.
VG170911 Det skyldes vårt tydelige budskap gjennom hele valgkampen.
VG170911 KrF bar hele kvelden preg av å være et parti i krise, med diskusjoner rundt bordene om hva fallet skyldes og hvorfor partiet har gjort en så dårlig valgkamp.
DB170911 Det skyldes blant annet at noen forhåndsstemmer skal telles manuelt i år, noe som kan forsinke valgresultatet.
DB170911 Han peker på at fallet i årsveksten skyldes særlig store fall i prisveksten på flyreiser og matvarer.
DB170911 Målingene peker i ulik retning og avvikene er så store at det ikke bare kan skyldes statistiske feil, det må være noe systematisk, sier Todal Jenssen til Dagbladet.
DB170911 Suksessen skyldes ene og alene et fantastisk samspill mellom sykepleiere, hjelpepleiere og oss på kjøkkenet.
DB170911 Dystre utsikter skyldes i all hovedsak tre forhold : Et krympende handlingsrom i budsjettene, Høyres avhengighet av Frp som regjeringspartner, og MDGs mulige inntog som vippeparti på Stortinget.
DA170911 Det virker på meg som om Aps popularitet i stor grad skyldes andre partiers popularitet eller upopularitet, sier Thorsen, som ikke holder igjen : ¶
DA170911 Dette skyldes i stor grad mindre bruk av olje til oppvarming.
AP170911https://www.aftenposten.no/verden/i/Kw9oX/Na-begynner-opprydningen-etter-Irma Mye av ødeleggelsene i begge orkanene skyldes oversvømmelser.
AP170911https://www.aftenposten.no/osloby/i/02q26/Dyrker-gode-ideer-i-drivhus-i-Kvadraturen Det kan skyldes at utviklingen allerede er kommet i gang og at ting har begynt å skje.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm - Det skyldes ikke at vi gjorde en dårlig valgkamp i Akershus.
AA170911 Senterpartiets gode valgresultat skyldes at partiet har vært tydelige på politikken, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.
AA170911 Partilederen mener det gode valgresultatet skyldes at Sp har vært tydelige på politikken, og siktet blant annet til sin motstand mot sentralisering og sin tydelige stemme for nærhet.
AA170911 Han legger til at han mener Arbeiderpartiets svake resultat kan skyldes at partiet etter hans syn kun har vært opptatt av å kritisere regjeringens politikk.
AA170911 Hun vil ikke gå med på at tilbakegangen siden forrige valg skyldes at partiet vil øke skattene med 15 milliarder kroner.
VG170910 Han ønsker ikke å kommentere ytterligere hva det skyldes at problemene har vært så store etter sommeren.
NL170910 Tilstedeværelsen skyldes kritisk driftsnivå etter nedleggingsvedtaket.
NL170910 Dette skyldes at regjeringen ikke har fulgt regelverket og gjennomført KVU.
DB170910 Men fangene var ikke på frifot lenge, uten at det skyldes at myndighetene prioriterte å få dem fengslet igjen.
DB170910 Kommunene i Finnmark har et høyt inntektsnivå sammenlignet med landet for øvrig, noe som blant annet skyldes at kommunene i Finnmark mottar totalt 763 millioner kroner i distriktstilskudd.
DB170910 Men som flere klimaforskere har understreket, skyldes de enorme mengdene med regn etter all sannsynlighet at klimaet har endret seg.
VG170909 Han er en ledende ekspert på nedbørsendring, og mener de sterke stormene skyldes global oppvarming.
DB170909 At Høyre-siden har kommet bakpå på likestilling, mener Melby, kan skyldes at ønsket om frihet for individet.
DB170909 Resten skyldes ekstraordinær høy avkastning i verdens aksje- og obligasjonsmarkeder og svakere kronekurs.
DB170909 Han mistenker ikke at opptrinnet skyldes noe annet enn en ulykkelig feil.
DA170909 - Jeg tror rett og slett det skyldes at mange ser det som praktisk, sier han.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen By-land forskjeller i stemmegivning kan skyldes mange forhold.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller By-land forskjeller i stemmegivning kan skyldes mange forhold.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/i/82LzQ/I-tre-valg-pa-rad-har-denne-kommunen-levert-valgfasiten At Gjerdrum utgjør et politikkens « Norge i miniatyr », skyldes ifølge Bjørklund at kommunen også kulturelt sett ikke stikker seg ut.
AA170909 - Å si at dette skyldes en statsråd i denne regjeringen, når det er en utvikling som er kommet etter en stor tilstrømming og flyktningkrise i Europa som har skapt nye utfordringer.
DB170908 Den skal dokumentere at den positive prøven skyldes bruk av medikamenter i et medisinsk tilfelle.
DB170908 Det skyldes rett og slett at mennesker heldigvis endrer mening etterhvert som nye argumenter kommer fram, sier han.
DB170908 Saftig kalkun til tross, kokkene savner saus også her, noe som kanskje skyldes tidenes tørreste ratatouille.
DA170908 At åpningskampen spilles på en fredag er uvanlig, men skyldes åpningen av VIFs nye fotballstadion i Oslo i helgen.
AA170908 - Å si at dette skyldes en statsråd i denne regjeringen, når det er en utvikling som er kommet etter en stor tilstrømming og flyktningkrise i Europa som har skapt nye utfordringer.
AA170908 Det skyldes økt offentlig pengebruk, mer boligbygging og en lav kronekurs.
VG170907 Hareide sier verdidebatten skyldes en uro over et Norge i forandring.
VG170907 Arnstad, som er Sps listetopp i fylket, tror det blant annet skyldes forsvarsdebatten : ¶
VG170907 Denne har nå falt til 4,3 prosent, men en stor del av nedgangen skyldes at folk har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
NL170907 Beslutningen om å flytte 339 skvadron - og i realiteten : hovedbasen - til Rygge skyldes mer mangelfull forståelse enn politisk plan.
DB170907 Han tror framgangen skyldes at SV har hatt et tydelig buskap om økende ulikhet og miljøkrisa, noen han mener de store partiene ikke har vært nok tydelige på.
DB170907 - Mye av årsaken til den nåværende situasjonen skyldes Kim Jong-uns eksplosive temperament, er Nam Sung-wook sitert i lokale medier.
DA170907 Dette skyldes at systemet i stor grad er bygget opp på tillit og at misbruk av stønadsordningene kan være ødeleggende for ytelsens oppslutning », heter det i dommen.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/yP8LA/Russland-sier-de-skal-trene-12700-soldater-NATO-tror-100000-er-med-Na-skal-russerne-ove-krig-pa-alliansens-dorstokk Han sier sprikene mellom Russlands og NATOs anslag skyldes en blanding av « smutthull, tøying av grenser og ren underrapportering ».
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42vMG/Hva-vet-vi-om-skoleresultater-i-Oslo--Lars-J-Kirkeboen Når elever i Oslo oppnår bedre resultater enn vi venter ut ifra deres bakgrunn, vet vi ikke om det skyldes Osloskolen eller forutsetninger vi ikke klarer å måle.
AA170907 Utviklingen skyldes trolig avtalen mellom EU og Tyrkia om forhindring av irregulær migrasjon, økt grensekontroll i Europa, stenging av Balkan-ruten, innstramninger i norsk asylpolitikk, og politisk signaleffekt.
AA170907 Den manglende gjennomføringsevnen, som primært skyldes manglende kapasitet i forvaltningen, gjør at resultatene av reformer og utviklingsbistand lar vente på seg.
AA170907 At returtallene likevel synker, skyldes blant annet at mange afghanere forsvinner fra mottak eller annet kjent oppholdssted etter endelig avslag på søknad om opphold, og/eller før politiet får pågrepet dem.
VG170906 Dette skyldes i hovedsak at Hovinbekken har vist seg å ligge høyere enn antatt.
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Medlemmer-reagerte_-men-dopingdomte-Johaug-kastes-ikke-ut-av-treningssentre-241512b.html Den skal dokumentere at den positive prøven skyldes bruk av medikamenter i et medisinsk tilfelle.
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/mesterskap/Dette-synet-kan-mote-de-norske-VM-hapene-i-Florida-241523b.html VM i roing skaper bekymring, men det skyldes ikke at det er alligatorer i banen.
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html Hva skyldes det ?
SA170906 VM i roing skaper bekymring, men det skyldes ikke at det er alligatorer i banen.
SA170906 Den skal dokumentere at den positive prøven skyldes bruk av medikamenter i et medisinsk tilfelle.
NL170906 Kanskje skyldes Aps gjentatte angrep på Høyre at partiet ikke vil snakke om egen politikk ?
FV170906https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Medlemmer-reagerte_-men-dopingdomte-Johaug-kastes-ikke-ut-av-treningssentre-241512b.html Den skal dokumentere at den positive prøven skyldes bruk av medikamenter i et medisinsk tilfelle.
DN170906 Egenes tror reaksjonen i Florida skyldes de enorme skadene etter ekstremværet Harvey, som rammet delstatene Texas og Louisiana.
DN170906 Det skyldes at sjakkverdensmester Carlsen er blitt omsvermet blant rikinger og Silicon Valley-legender som Microsoft-gründer Bill Gates, investor og filantrop George Soros, Facebook-gründer Mark Zuckerberg, New York-ordfører Michael Bloomberg, Facebook-investor Yuri Milner og Apple-styreformann Art Levinso
DB170906 Den skal dokumentere at den positive prøven skyldes bruk av medikamenter i et medisinsk tilfelle.
DB170906 Disse skyldes en teknisk feil som påvirker våre servere, og vi jobber på spreng for å få løst situasjonen, sier Tina Berggård, pressesjef i Danske Bank, til Dagbladet.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Medlemmer-reagerte_-men-dopingdomte-Johaug-kastes-ikke-ut-av-treningssentre-241512b.html Den skal dokumentere at den positive prøven skyldes bruk av medikamenter i et medisinsk tilfelle.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/mesterskap/Dette-synet-kan-mote-de-norske-VM-hapene-i-Florida-241523b.html VM i roing skaper bekymring, men det skyldes ikke at det er alligatorer i banen.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html Hva skyldes det ?
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/nzbro/19-unge-menn-ble-skutt-og-drept-i-Sverige-i-fjor Det kan skyldes begge deler, men vi vet ikke, sier Jesper Sturup, voldsforsker ved Karolinska institutet.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/nzbro/19-unge-menn-ble-skutt-og-drept-i-Sverige-i-fjor - Det kan skyldes at det er mer våpen i omløp, det kan skyldes at man tyr raskere til våpen.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/nzbro/19-unge-menn-ble-skutt-og-drept-i-Sverige-i-fjor - Det kan skyldes at det er mer våpen i omløp, det kan skyldes at man tyr raskere til våpen.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/nzbro/19-unge-menn-ble-skutt-og-drept-i-Sverige-i-fjor Skyldes utviklingen tilfeldigheter ?
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/LKq3V/Prins-Henrik-lider-av-demens-Dronning-Margrethe-ber-om-at-han-far-ro Fakta : Demens ¶ Skyldes sykdom i hjernen.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/LKq3V/Danmarks-kongehus-Prins-Henrik-lider-av-demens Fakta : Demens ¶ Skyldes sykdom i hjernen.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/J0RXJ/Nordmann-i-Florida--Folk-er-nervose-og-forbereder-seg-pa-det-verste Egenes tror reaksjonen i Florida skyldes de enorme skadene etter ekstremværet Harvey, som rammet delstatene Texas og Louisiana.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Dette-synet-kan-mote-de-norske-VM-hapene-i-Florida-241523b.html VM i roing skaper bekymring, men det skyldes ikke at det er alligatorer i banen.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Medlemmer-reagerte_-men-dopingdomte-Johaug-kastes-ikke-ut-av-treningssentre-241512b.html Den skal dokumentere at den positive prøven skyldes bruk av medikamenter i et medisinsk tilfelle.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Langer-ut-mot-Brakhus--Jeg-respekterer-henne-ikke-som-person-Hun-er-falsk-241552b.html Hva skyldes det ?
AA170906 Flyktningstrømmen skyldes en omfattende militæroperasjon som ble iverksatt etter at en ytterliggående rohingya-gruppe angrep en rekke politiposter og drepte tolv politimenn 25. august.
AA170906 Egenes tror reaksjonen i Florida skyldes de enorme skadene etter ekstremværet Harvey, som rammet delstatene Texas og Louisiana.
AA170906 Flyktningstrømmen vestover mot nabolandet Bangladesh skyldes militærets motoffensiv etter at en ytterliggående rohingya-gruppe ifølge militæret gikk til angrep på myanmarske sikkerhetsstyrker for knapt to uker siden.
AA170906 Det kan skyldes begge deler, men vi vet ikke, sier Jesper Sturup, voldsforsker ved Karolinska institutet.
AA170906 - Det kan skyldes at det er mer våpen i omløp, det kan skyldes at man tyr raskere til våpen.
AA170906 - Det kan skyldes at det er mer våpen i omløp, det kan skyldes at man tyr raskere til våpen.
VG170905 STAVANGER ( VG ) Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland ( 78 ) mener de elendige målingene til Arbeiderpartiet skyldes at forskjellen på Ap og Høyre har blitt mindre.
DN170905 Mye at dette skyldes trolig sprikende påstander fra « forståsegpåere » gjennom hele sommeren på hvor mye markedet skal justeres ned etter prisveksten vi så i fjor.
DB170905 Det skyldes i stor grad at Ibiza har skiftet karakter.
DB170905 « Nedjusteringen skyldes hovedsakelig negative valutaeffekter kombinert med høyere energikostnader og økt eksport til asiatiske markeder hvor marginene er lavere », skriver konsernledelsen i en børsmelding mandag.
DB170905 Fallet i sysselsettingsandelen har stoppet opp, og fallet de seineste åra skyldes i stor grad svingningene vi har sett i den målte arbeidsledigheten og naturlige faktorer.
DB170905 Dette sikkerhetspolitiske - og humanitære - marerittet skyldes at kjernefysiske våpen er sentrum i konflikten.
DB170905 - Dette mønsteret kan ikke skyldes et reglement som har vart i to år.
DA170905 Selvsagt skyldes ikke dette bare pris, også forbedringer i rutetilbudet, men jeg tror at begge deler teller, sier Melby.
DA170905 Dreyer er usikker på om den nasjonale utbredelsen skyldes en smitteeffekt fra Oslo-markedet som følge av medieomtalen, eller om det er blitt vanskeligere å få boliglån.
DA170905 - Mye at dette skyldes trolig sprikende påstander fra « forståsegpåere » gjennom hele sommeren om hvor mye markedet skal justeres ned etter prisveksten vi så i fjor.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/nzmXJ/Forskere-mener-de-kan-dokumentere-lonnsgap-mellom-heterofile-og-homofile En delforklaring på lønnsforskjellen er at homofile arbeider mer ubetalt overtid enn heterofile, noe som igjen kanskje skyldes ulikheter i livsstil.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/kkQla/De-gronne-i-Tyskland-kan-gjore-sitt-darligste-valg-siden-1998 - Mest bemerkelsesverdig det siste året er valgsuksessen til de nederlandske grønne i vår, noe som i hovedsak skyldes den karismatiske lederen Jesse Klavers, mener Sälhoff.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8mL9/Ber-byradet-trekke-hele-forslaget-til-kommuneplan Han kan ikke skyldes på Plan- og bygningsetaten når han selv har lagt frem saken og sendt den ut på høring, sier Solberg.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o08nm/De-rodgronne-smapartiene-jubler-etter-skolevalget - Jeg tror også det gode resultatet skyldes at vi har gode svar på det som stadige flere unge liberale velgere etterspør i skolepolitikken og i klimapolitikken.
AA170905 Dreyer er usikker på om det skyldes en smitteeffekt fra Oslo-markedet som følge av medieomtalen, eller om det er vanskeligere tilgang på boliglån.
AA170905 Dreyer er usikker på om den nasjonale utbredelsen skyldes en smitteeffekt fra Oslo-markedet som følge av medieomtalen, eller om det er blitt vanskeligere å få boliglån.
AA170905 - Mye at dette skyldes trolig sprikende påstander fra « forståsegpåere » gjennom hele sommeren om hvor mye markedet skal justeres ned etter prisveksten vi så i fjor.
VG170904 Operasjonen i seg selv er risikabel, men ofte dør fuglen hjemme fordi eierne ikke vet hva den dårlige allmenntilstanden skyldes , forklarer Modig, som opprinnelig er svensk, men bor og jobber i Norge.
VG170904 - Egget satt fast i magen, noe som hovedsakelig skyldes feilernæring.
NL170904 Men dette skal vi med SV sin politikk bare gi fra oss uten noen form for kompensasjon den dagen man takker av, enten det skulle skyldes alderdom eller sykdom.
DN170904 « Nedjusteringen fra tidligere skyldes hovedsakelig negative valutaeffekter i kombinasjon med høye energikostnader og økt eksport til lavmargin-markeder i Asia », skriver selskapet.
DB170904 Og det skyldes ikke bare den allerede nevnte klasseforskjellen og at Tyskland var best i absolutt alt.
DB170904 Eksperter sier at et slikt skjelv kunne skyldes at veggene i tunnelen der prøvesprengningen fant sted, kollapset som følge av eksplosjonen.
DB170904 Også denne i kategorien « delvis usikkert » : « Gini sier ikke noe om årsaken til at de økonomiske forskjellene eventuelt øker, om det skyldes regjeringens politikk eller utenforstående forhold ».
DB170904 Overfor Seoghør.no, da hertuginnen var gravid med sitt første barn, forklarte allmennlege Erik Ganesh at den plagsomme sykdommen skyldes hormonelle forandringer.
DA170904 Woods mener økningen av sivile drepte blant annet skyldes at Trump har lempet på kravene om å beskytte sivile.
DA170904 Ifølge Støre er de to partiene bevisst uklare om dette, og han mener det skyldes at folk flest ikke ønsker salg av selskaper der fellesskapet er eier.
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/Gd5Rx/-Team-av-hjerneceller-gir-nettsus Men laget må også spørre seg om tapene skyldes mentale forhold.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/RWa8d/Ingen-straling-etter-nordkoreansk-atomtest Eksperter sier at et slikt skjelv kunne skyldes at veggene i tunnelen der prøvesprengningen fant sted, kollapset som følge av eksplosjonen.
AA170904 Eksperter sier at et slikt skjelv kunne skyldes at veggene i tunnelen der prøvesprengningen fant sted, kollapset som følge av eksplosjonen. ( ©NTB ) ¶
VG170903 Blant annet skal 30-åringen ha vært oppskrapet på det ene beinet, og han forklarte politiet at det skyldes at han hadde jobbet i hagen hjemme og klippet bærbusker hvor han fikk huden oppskrapt.
VG170903 Hun sier hun tror det skyldes at Støre føler velgerne foretrekker Høyres løsninger foran Arbeiderpartiets.
NL170903 EKSTRA KOSTNADENE skyldes endrede forutsetninger, nye NATO krav, tekniske spesifikasjoner fra leverandøren og hemmelige ting.
DB170903 Regjeringens fortelling om at gode tider skyldes blåblå politikk er avslørt.
AA170903 Dette skjer kort tid etter at Sør-Korea og Japan har bekreftet at skjelvet målt til styrke 6,3 som ble registrert i Nord-Korea tidlig søndag morgen, skyldes en kjernefysisk prøvesprengning.
AA170903 Ifølge operasjonssentralen kan årsaken til ulykken skyldes et vikepliktsbrudd.
VG170902 GRÅ : Joachim Arnesen tror Aps velgerkrise skyldes at både valgkampen og Ap-lederen fremstår som grå.
VG170902 - Nei, hva skulle det skyldes ?
DB170902 Det kan skyldes grus i veibanen, men det er vi ikke sikre på.
DB170902 De spekulerer på om ulykken skyldes grus i veibanen.
DB170902 Den sørgelige tilstanden skyldes at myndighetene rett før OL overlot driften av anleggene til ulike private selskap som nå, under den økonomiske depresjonen som herjer i byen og i landet, har brutt kontraktene fordi de ikke ser framtidige inntektsmuligheter i anleggene, og fordi delstat og kommune ikke gir den driftsstøtten de
DB170902 - Mye skyldes et svært høyt alkoholinntak.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/P1Oo0/70-000-matte-evakueres-i-Frankfurt-Na-er-verdenskrig-bomben-uskadeliggjort Årsaken til det kan være flere, men eksperter sier det kan skyldes at bombene rett og slett hadde en defekt eller hadde en tidsinnstilling som var feil.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/P1Oo0/70-000-ma-evakueres-etter-funn-av-gigantbombe-i-Frankfurt Årsaken til det kan være flere, men eksperter sier det kan skyldes at bombene rett og slett hadde en defekt eller hadde en tidsinnstilling som var feil.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon - Skattevekst er en del av bildet, men skatteveksten skyldes også en god økonomisk utvikling i samfunnet.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon - Men dette skyldes vel også ekstraordinær skatteinngang det siste året som følge av en endring i skattereglene ?
AA170902 Det kan skyldes grus i veibanen, men det er vi ikke sikre på.
VG170901 Vet ikke hva tallene skyldes
VG170901 Førstekandidat Helge Orten fra Høyre i Møre og Romsdal vet ikke hva tallene skyldes , hvis dette blir valgresultatet.
VG170901 En celleprøve oppdager forstadier til livmorhalskreft, som skyldes det seksuelt overførbare viruset HPV.
SA170901 Noe av det skyldes at de som skulle være lederne i laget, aldri ble trygge nok på sin egen posisjon til å ta lederansvaret.
FV170901https://www.fvn.no/100Sport/meninger/Tjarnas-Mangelen-pa-gode-ledere-har-gjort-landslagets-nedtur-enda-mer-brutal-enn-den-trengte-a-bli-241144b.html Noe av det skyldes at de som skulle være lederne i laget, aldri ble trygge nok på sin egen posisjon til å ta lederansvaret.
DN170901 Ifølge flere norske meglerhus skyldes styrkingen i hovedsak to forhold : ¶
DB170901 Etter det kilder forteller oss skyldes forsinkelsen usikkerhet knyttet til om ASO er beredt på å gi Norges Statoil-støttede søknad grønt lys allerede i 2022.
DB170901 Lorien skriver at situasjonen skyldes dårlig planlegging og overbemanning, og at dette har gitt mange et lønnskutt på 30-50 prosent.
DB170901 Valgforsker Anders Todal Jenssen tror det skyldes at det ikke har vært noe særlig debatt om valgkampbidragene i Norge.
DB170901 Årsaken skyldes delvis at vi har lite sikker kunnskap om pedofile og overgripere.
BT170901https://www.bt.no/100Sport/meninger/Tjarnas-Mangelen-pa-gode-ledere-har-gjort-landslagets-nedtur-enda-mer-brutal-enn-den-trengte-a-bli-241144b.html Noe av det skyldes at de som skulle være lederne i laget, aldri ble trygge nok på sin egen posisjon til å ta lederansvaret.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72REv/Kiwi-kastet-ut-Tine-melk_-na-ma-Tine-nedbemanne At noe av dette skyldes lettmelken Kiwi har kastet ut av butikkene, legger ikke kommunikasjonsdirektør Lars Galtung skjul på.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72REv/Kiwi-fortsetter-fremgangen_-men-Tine-sliter At noe av dette skyldes lettmelken Kiwi har kastet ut av butikkene, legger ikke kommunikasjonsdirektør Lars Galtung skjul på.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Veksten i sysselsettingen skyldes blant annet at folk flest bruker mer penger, slik at veksten i økonomien tar seg kraftig opp.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd Og det er min klare oppfatning at det positive skyldes at de har brukt penger på infrastruktur.
AA170901 Arbeiderpartiets svake målinger skyldes at partiet ligner for mye på Høyre, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
AA170901 - Vi har selv ansvaret for at vi er noe sent ute, men det skyldes at vi har trengt noe mer tid på å forberede anbudskonkurransen godt.
VG170831 Det skyldes at PSG ikke kan betale overgangssummen denne sommeren uten å bryte Financial Fair Play-reglene.
VG170831 Når samlingen likevel oppleves som tynnere enn den kritikerroste debuten for fire år siden, skyldes det først og fremst at to av novellene lodder dypere og virker sterkere enn de fire andre.
VG170831 Kan det skyldes at bare en slik tillatelse har en markedsverdi på 55 millioner kroner ?
DN170831 Over 90 prosent av kostnaden skyldes flom, sier analytiker James Daniell ved CEDIM.
DB170831 Effekten er med andre ord svært god, og skyldes at ventilasjonssystemene gjerne ble utviklet den gangen det var lov til å røyke i flyene.
DB170831 Semb avviser at skuffelsen han uttrykte over at hun ikke skal spille for landslaget skyldes « hersketeknikk ».
DA170831 Årsaken til at tonen er en smule spaltet skyldes trolig at dette opprinnelig ikke skulle være en komedie i det hele tatt.
DA170831 Det skyldes Gyang og hans nigerianske fotograf, som ble betatt av omgivelsene til de norske delene av filmen.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mJ3xO/Na-er-borgerlig-side-klart-storst--Frp-vokser-etter-Listhaug-braket Hun avviser at Frp seiler høyt på en « Listhaug-effekt », og mener partiets gode resultater om dagen skyldes laginnsats.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jax2J/Faktasjekk---Hoyre-og-Frp-oker-forskjellene Svaret på det andre spørsmålet er, om utviklingen skyldes Høyres og Frps politikk, er vanskelig å svare på.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jax2J/Faktasjekk---Hoyre-og-Frp-oker-forskjellene Dermed kan økt ulikhet i en periode skyldes politikk fra foregående periode, og omvendt.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Dette skyldes en langvarig strid mellom Ringebu kommune og Veivesenet om hva som vil være den beste løsningen for ny E6.
AA170831 Over 90 prosent av kostnaden skyldes flom, sier analytiker James Daniell ved CEDIM.
SA170830https://www.aftenbladet.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Når det gjelder skiftet av forsikringsleverandør hos Nabobil, skyldes det at vi ikke ble enige om pris for neste avtaleperiode.
SA170830https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerberg-avslorer-langvarig-misnoye-med-landslaget--Jeg-har-ikke-passet-inn_-rett-og-slett-241213b.html Flere har spekulert i om avgjørelsen til Hegerberg og skyldes at hun er misfornøyd med at søsteren Andrine ble vraket til den første og tredje kampen i EM.
SA170830 Når det gjelder skiftet av forsikringsleverandør hos Nabobil, skyldes det at vi ikke ble enige om pris for neste avtaleperiode.
SA170830 Flere har spekulert i om avgjørelsen til Hegerberg og skyldes at hun er misfornøyd med at søsteren Andrine ble vraket til den første og tredje kampen i EM.
FV170830https://www.fvn.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Når det gjelder skiftet av forsikringsleverandør hos Nabobil, skyldes det at vi ikke ble enige om pris for neste avtaleperiode.
FV170830https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hegerberg-avslorer-langvarig-misnoye-med-landslaget--Jeg-har-ikke-passet-inn_-rett-og-slett-241213b.html Flere har spekulert i om avgjørelsen til Hegerberg og skyldes at hun er misfornøyd med at søsteren Andrine ble vraket til den første og tredje kampen i EM.
DN170830 Ifølge Porsche Norge skyldes det at avgiften på nye Cayenne er lavere enn utgående modell, spå grunn av redusert vekt og CO2-utslipp.
DN170830 Men det er lett å tenke seg at noe kan skyldes de 6000 lærerne i videreutdannelse, sier Røe Isaksen.
DN170830 Kanskje skyldes det kommunikasjonene.
DN170830 Analytiker Eirik Haavaldsen i Pareto Securities mener at onsdagens kursnedgangen først og fremst skyldes at rederiet ikke vil betale utbytte i kvartalet.
DN170830 Mye skyldes de lave rentene vi har hatt, og det spørs hvor lenge dette vil vedvare, sier Molvær.
DN170830 Vi ser at meningsmålingene har en positiv trend, noe jeg tror skyldes flere faktorer.
DN170830 At Listhaug får større oppmerksomhet enn andre statsråder, skyldes ikke minst at innvandring er et mer kontroversielt spørsmål enn helse og samferdsel, argumenteres det.
DB170830 Noe skyldes det faktum at Josh King egentlig ikke har slått til før i Bournemouth.
DB170830 Mye skyldes skadeproblemene.
DB170830 Det skyldes at det har kommet flere lave målinger.
DB170830 Han mener Arbeiderpartiets dramatiske fall på landets meningsmålinger skyldes helt andre ting.
DB170830 - Det skyldes først og fremst at Arbeiderpartiets viktigste kort i valkampen har vært å snakke om en svak økonomi.
DB170830 Om uklarheten skyldes at hun ikke greier å uttrykke seg mer presist om et så grunnleggende tema, eller om hun spekulerer kynisk i å dobbeltkommunisere, er ikke godt å si.
DB170830 Det kan også skyldes at vi kanskje ikke vet hva Listhaug egentlig svarte på.
BT170830https://www.bt.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Når det gjelder skiftet av forsikringsleverandør hos Nabobil, skyldes det at vi ikke ble enige om pris for neste avtaleperiode.
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere Analysen viser at dette både skyldes generasjonsutskifting og individuelle standpunktskifter.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/q5kKe/Under-streken Bane Nor-ledelsen sier at « utsettelsen skyldes signalene de har fått om neste års budsjetter.
AP170830https://www.aftenposten.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Når det gjelder skiftet av forsikringsleverandør hos Nabobil, skyldes det at vi ikke ble enige om pris for neste avtaleperiode.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-avslorer-langvarig-misnoye-med-landslaget--Jeg-har-ikke-passet-inn_-rett-og-slett-241213b.html Flere har spekulert i om avgjørelsen til Hegerberg og skyldes at hun er misfornøyd med at søsteren Andrine ble vraket til den første og tredje kampen i EM.
AA170830 Mye skyldes mindre forbruk av strøm, som gikk ned med 2,2 prosent, mens forbruket av mat og drikkevarer falt med 0,3 prosent i samme periode.
VG170829 OL-mester i isdans, Tatjana Navka, sier til Russia Today at Lipnitskajas avgjørelse « trolig skyldes vektproblemer ».
VG170829 Tønnesson tror mye av årsaken til Nord-Koreas siste oppskyting skyldes Sør-Korea og USAs militærøvelse som pågår i Sør-Korea.
VG170829 Tønnesson mener mye av årsaken til at Nord-Korea skyter i retning Japan, skyldes at militærmakten ikke tør å sikte mot Kina eller Russland.
VG170829 Ifølge indiske The Tribune skyldes dette flere forhold.
NL170829 Dette skyldes både min operative bakgrunn, men også manglende vilje fra Nordland Høyre til å bidra for å finne en god løsning for Nordland.
NL170829 Aps problemer skyldes at partiet selv plages internt av disse store skillelinjene i norsk politikk.
DN170829 Han påpeker at dette blant annet skyldes at raffinerikapasitet er blitt satt ut av orkanen og at etterspørselen etter olje dermed avtar.
DN170829 ¶ Noe av forskjellen ser ut til å skyldes at omsetningsveksten i næringer med lav arbeidsproduktivitet, som pleie- og omsorgstjenester, personlig tjenesteyting og utleie av arbeidskraft, har vært sterkere enn omsetningsveksten i næringer med høyt arbeidsproduktivitet, som industrien, sier forfatteren.
DB170829 Landslagslegen sier at skaden hans skyldes stress.
DB170829 Kanskje skyldes det at mediene ennå sliter med å finne riktig fortellerstemme til å formidle hva som egentlig skjer med et kvinnelandslag i fotball både på og utenfor banen.
DB170829 At Trump dropper oversvømmede Houston, skyldes at han vil være sikker på at han ikke forstyrrer redningsarbeidet, ifølge en talskvinne.
DB170829 En toksikolog den engelske avisa Sky News har pratet med, tror imidlertid at disen kan skyldes kjemikalier fra tysk eller fransk trafikkforurensning som kom over den engelske kanal.
DB170829 Noe av Swifts voldsomme gjennomslagskraft skyldes nok at hun appellerer til denne drømmen, om ikke å ta seg så nær av avvisning og ikke la urimelige krav utenfra sette så sterkt preg på hvordan man har det med seg selv.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/mJLVl/Listhaug-i-Sverige--Jeg-er-ikke-her-for-a-bli-tatt-bilde-av-sammen-med-noen At besøket først skjer i valgkampinnspurten, skyldes at hun har vært i fødselspermisjon ¶
AA170829 At Trump dropper oversvømmede Houston, skyldes at han vil være sikker på at han ikke forstyrrer redningsarbeidet, ifølge en talskvinne.
AA170829 At Trump dropper oversvømmede Houston, skyldes at han vil være sikker på at han ikke forstyrrer redningsarbeidet, opplyser en talskvinne.
AA170829 Dette skyldes blant annet at vi har sett en svak nedgang i antall som velger å ta ut tidligpensjon.
VG170828 Konsernsjef Bjørn Kristiansen i Bane Nor sier til NTB at utsettelsen skyldes signalene de har fått om neste års budsjetter.
VG170828 Noen store utslag skyldes formen for reduksjon og forskjell i salgssummer : ¶
VG170828 Hun påpeker også at beregningen viser at de borgerlige har oppnådd høyere inntekter samlet sett enn Stoltenberg-regjeringene, gitt forbeholdene nevnt over, og skriver at det skyldes mange ulike forhold i transaksjonene.
VG170828 INTERNASJONALT PROBLEM : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) mener den lange behandlingstiden skyldes at legemiddelselskapene ikke jobber raskt nok.
VG170828 - Disse tiltakene vil føre til at behandlingstiden går ned, men det er fortsatt en vesentlig faktor at den lange behandlingstiden også skyldes at legemiddelselskapene bruker lang tid på å levere nødvendig dokumentasjon : ¶
DN170828 - Problemet skyldes åpenbart ikke arbeidsgiver.
DN170828 Noe av økningen skyldes en avtale med Bunnpris-kjeden.
DN170828 Det skyldes både mye uvær på Madagaskar og asiatiske aktører som spekulerer og driver opp prisene.
DN170828 Det skyldes trolig Frp-velgere, mener valgforsker Johannes Bergh.
DN170828 Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor sier til NTB at utsettelsen skyldes signalene de har fått om neste års budsjetter.
DB170828 Konserndirektør Bjørn Kristiansen i Bane Nor sier til NTB at utsettelsen skyldes signalene de har fått om neste års budsjetter.
DB170828 Det er verdt å merke seg at hans negative syn på aksjen ikke skyldes manglende tro på elbiler, snarere tvert imot.
DB170828 For det andre er det slik at vekst i økonomien som skyldes høyere produktivitet, også presser lønningene oppover.
DB170828 Det skyldes to ting.
DB170828 Denne skjevheten skyldes mange faktorer, og prestisje er utvilsomt en av dem.
DB170828 Det kan skyldes at selv om det høres elegant ut, så er hovedoppgavene Støre løfter relativt abstrakte problemstillinger for folk flest.
DA170828 Konserndirektør Bjørn Kristiansen i Bane Nor sier til NTB at utsettelsen skyldes signalene de har fått om neste års budsjetter.
DA170828 Det skyldes trolig Frp-velgere, mener valgforsker Johannes Bergh.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim For eksempel : Hva om nedgangen på 40 prosent skyldes lavere fravær blant elever som hadde lavt fravær i utgangspunktet ?
AP170828https://www.aftenposten.no/verden/i/Xy56E/Harvey-har-fort-til-sa-mye-regn-at-meteorologene-matte-utvide-fargeskalaen Det skyldes at vi ikke vet hvor regnet vil komme, sa han på en pressekonferanse fredag.
AP170828https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zqov5/Arets-turistsommer-har-mange-vinnere-En-av-dem-gar-pa-kjol - Nedgangen i Oslo kan skyldes to ting : Det har vært kapasitet som ikke har vært åpen, samtidig som enkelte kanskje har valgt å bruke andre overnattingstilbud eller reist ut av Oslo, sier Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/wWRrM/Svensk-togsjef-truer-med-a-legge-ned-hurtigtoget-Oslo-Stockholm Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor sier til NTB at utsettelsen skyldes signalene de har fått om neste års budsjetter.
AA170828 Konserndirektør Bjørn Kristiansen i Bane Nor sier til NTB at utsettelsen skyldes signalene de har fått om neste års budsjetter.
AA170828 Det skyldes trolig Frp-velgere, mener valgforsker Johannes Bergh.
AA170828 Det skyldes trolig Frp-velgere, mener valgforsker Johannes Bergh.
VG170827 Krisen skyldes store lånefinansierte oppkjøp og massive feilinvesteringer i papiravismarkedet.
VG170827 - Det kan skyldes at dere har redusert skattene med 22 milliarder kroner ?
DB170827 Man må huske på at når man kritiserer Frp for ikke å gjøre nok i kampen mot bompenger, så skyldes det at Høyre er den store bremseklossen.
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnrwn/Den-kraftige-befolkningsveksten-i-Oslo-har-stanset-opp - At innvandringen nå faller, kan nok skyldes at den økonomiske situasjon i mange av de østeuropeiske landene er bedre nå enn den var for noen år siden.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RW54W/Disse-kan-komme-inn-for-MDG-pa-gronn-bolge Ifølge valgforsker Frank Aarebrot er det lite som tyder på at fremgangen til MDG skyldes at det er en grønn bølge i opinionen.
VG170826 Følgelig blir Johaug her, i en sak som altså skyldes en ulykksalig og høyst menneskelig og prosaisk tabbe, sidestilt med dem som bevisst doper seg for å tilrane seg en konkurransemessig fordel og andre utøveres medaljer og ære.
VG170826 Han sier at politiet opplyser at telefonen ble avslått klokken 01.26, men at det er uklart om dette skyldes at den aktivt ble slått av, eller om den gikk tom for batteri.
VG170826 Det går fram at fengslingskjennelsen at mannen 30-årene innrømmet i fengslingsmøtet at han slo kvinnen med flat hånd et par ganger, men sier de større skadene hennes skyldes at hadde falt ned en fjellskråning.
VG170826 - Det skyldes ene og alene de nye medisinene, sier legen.
SA170826 - Det hele skyldes en misforståelse, og en tidligere uttalelse om et angivelig angrep er trukket tilbake, og noe slikt skjedde ikke.
DN170826 Nedgangen kan skyldes at det i 2015 og 2016 var mye bevegelse i markedet, etter at Danske Bank overtok avtalen som ga ekstra god rente til medlemmer av Akademikerne fra DNB.
DN170826 Det kan skyldes at folk med trygg økonomi ikke gidder å prute.
DB170826 Det skyldes et samfunn med mindre hverdagslig bevegelse, og finnes igjen i alle verdens rikeste land.
DB170826 - Hva tror du dette skyldes ?
DB170826 Det skyldes lav kronekurs, lav rente og moderasjon hos arbeidsfolk, mens Frp og Høyre har gitt store skattekutt til de med mest, tordner Støre.
DB170826 At det nå går bedre i norsk økonomi, skyldes ikke regjeringens politikk.
DB170826 Litt prøvende på scenen foreløpig, men det skyldes nok at han ikke akkurat er den artisten som beveger seg mest på scenen vanligvis.
DB170826 « Back In Black » er AC/DCs « kjenningsmelodi », og det skyldes mye Brian Johnsons skrikende stemme.
DB170826 Litt prøvende på scenen foreløpig, men det skyldes nok at han ikke akkurat er den artisten som beveger seg mest på scenen vanligvis.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet Årsaken til den store økningen hun viser til, skyldes kvinnenes inntog for fullt i arbeidslivet.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet Når ledigheten går ned, kan det nemlig skyldes to ting : Enten har flere fått jobb, eller så har flere av de arbeidsledige gitt opp å få jobb og i stedet forlatt arbeidsstyrken.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bournemouth-etter-Agero-kaoset---En-misforstaelse-241016b.html - Det hele skyldes en misforståelse, og en tidligere uttalelse om et angivelig angrep er trukket tilbake, og noe slikt skjedde ikke.
VG170825 Det skyldes fire ord på engelsk som han slengte av seg etter Ungarn Grand Prix nylig.
VG170825 Jeg ser at ting kanskje kunne ha gått raskere etter desember 2016, men det skyldes hovedsakelig forhold utenfor vår kontroll, sier Britha Røkenes, og avviser altså at Johaug-saken har hatt noen « fast track » fremfor Kasirye-saken.
VG170825 Nedgangen fra rekordnivåene i fjor skyldes i stor grad at arbeidsstyrken har gått ned, ikke at folk kommer seg i arbeid.
VG170825 - Når vi nå ser lysere tider skyldes det blant annet at vi har tildelt nytt areal og oppretthold høy aktivitet.
DN170825https://www.dn.no/etterBors/2017/08/25/2051/Musikk/bjorn-eidsvag-selskapet-har-ikke-hatt-lavere-omsetning-siden-forrige-artusen Årsaken til nedgangen i inntekter skyldes hovedsakelig forestillingen « Etterlyst : Jesus », en teaterforestilling Eidsvåg har skrevet og fremført.
DN170825https://www.dn.no/etterBors/2017/08/25/2051/Musikk/bjorn-eidsvag-selskapet-har-ikke-hatt-lavere-omsetning-siden-forrige-artusen Daglig leder Berger påpeker at den negative utviklingen i egenkapitalen også skyldes investeringer i andre prosjekter, som han ikke ønsker å kommentere overfor DN.
DN170825 Tesla-ledelsen sier i en kommentar til WSJ at Autopilot-avdelingen har over 100 ansatte som jobber med teknologien, og at avgangene den siste tiden kan skyldes hardere kamp om talentene.
DN170825 Dette skyldes blant annet en nedgang i annonseinntekter.
DN170825 Årsaken til nedgangen i inntekter skyldes hovedsakelig forestillingen « Etterlyst : Jesus », en teaterforestilling Eidsvåg har skrevet og fremført.
DN170825 Daglig leder Berger påpeker at den negative utviklingen i egenkapitalen også skyldes investeringer i andre prosjekter, som han ikke ønsker å kommentere overfor DN.
DB170825 Lav kronekurs, lave renter, økt boligbygging, moderate lønnsoppgjør og fallende arbeidsinnvandring er viktigere årsaker, som alle har til felles at de ikke skyldes regjeringens politikk alene.
DB170825 Finansminister Siv Jensens forklaring er at oppturen skyldes regjeringens klassiske motkonjunkturpolitikk : Rekordforbruk av oljepenger har fått fart på økonomien igjen.
DB170825 Forskning viser at kjønnsforskjeller neppe skyldes klesplagg.
DB170825 - En sangers typiske problem er knuter på stemmebåndene, som skyldes dårlig sangteknikk eller at man har sunget for mye.
DA170825 Det skyldes verken dårlig skoleledelse eller dårlige lærere.
DA170825 Det skyldes dårlig skolepolitikk, fastslår Tone Tellevik Dahl og legger til : ¶
AA170825 - Jeg tror endringen skyldes at de var veldig ideologiske i forkant av forrige valg.
AA170825 Professor Tor Bjørklund ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo sier dette i hovedsak skyldes at det stadig innlemmes nye velgere med innvandrerbakgrunn blant de stemmeberettigede, og at det tar tid å venne nye velgere til å bruke stemmeretten.
AA170825 Hvis den synkende omsetningen skyldes at folk heller handler på internett enn i lokale forretninger, er det en beklagelig utvikling for hele handelsnæringen.
VG170824 Fasiten : Så mye av boligboomen skyldes spekulanter ¶
NL170824 Det er ikke til å komme forbi at språk-krisen ikke bare skyldes systemfeil.
DN170824 Kompakt-SUV-ene blir stadig mer populære over hele verden, og det skyldes at de klarer å kombinere en høy sittestilling med kompakte dimensjoner og et dynamisk design.
DN170824 Lønnsomheten kunne selvfølgelig vært bedre, men dette skyldes i hovedsak at vi har hatt store utviklingskostnader på teknologien, sier Tore Kjos til DN ¶
DN170824 I årsberetningen skriver han at den kraftige inntektsveksten i hovedsak skyldes to prosjekter knyttet til installasjon av permanente seismiske sensorer i oljebrønner.
DN170824 Nedjusteringen på 26.000 tonn skyldes i all hovedsak Norge, der reduksjonen er på 25.000.
DN170824 Fallet i omsetningen skyldes ifølge selskapet i hovedsak et inntektsfall på 14,2 prosent for Kongsberg Maritime mot andre kvartal 2016.
DN170824 Dette skyldes ifølge selskapet hovedsakelig økt aktivitet i ettermarkedet og undervannssegmentet.
DN170824 Nedjusteringen på 26.000 tonn skyldes i all hovedsak Norge, der reduksjonen alene er på 25.000 tonn.
DN170824 - Manglende tilflytting til Oslo skyldes også manglende boligtilbud.
DN170824 Fallet kan skyldes en sviktende omsetning for selskapets mobilannonser, ifølge Arctic.
DB170824 En 3 timer og 27 minutter lange forsinkelsen, som skyldes teknisk feil, gir oss rett til en økonomisk kompensasjon, mente passasjerene på flyet.
DB170824 Det skyldes hovedsakelig en vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.
DB170824 Det skyldes dels at de rett og slett ikke unner klubben suksess, naturligvis, men det har for mange også en mer rasjonell forklaring : Det er så mye penger, også i Europa League, at konkurransebalansen i den norske serien undermineres.
DB170824 Det kan være mange grunner til hat og hevngjerrighet, men offermentaliteten skyldes som regel en urett man mener seg utsatt for, og som andre tillegges ansvar for.
DA170824 Nedgangen skyldes at kun 270 nye boliger er lagt ut for salg siden sist, mens 365 er solgt.
DA170824 Det skyldes hovedsakelig en vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/126oe/Kraftig-vekst-i-norsk-okonomi-i-andre-kvartal Det skyldes hovedsakelig en vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.
AA170824 Og det skyldes mye oss selv.
AA170824 | Leirras på Sørum kan skyldes ulovlig jordtømming ¶
AA170824 Det skyldes hovedsakelig en vekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet.
AA170824 Hva skyldes så nedgangen ?
AA170824 Dette skyldes at både Høyre og Fremskrittspartiet har en pen framgang.
AA170824 Det skyldes i stor grad den påfallende mangelen på andre dominerende saker i valgkampen.
SA170823 Tovdal tror at kvinners vegring i et løp som Birken skyldes redselen for mye testosteron, spisse albuer og at rittet er blitt en mannegreie.
NL170823 Det er i dag tilløp til en holdning om at dersom en legges inn i sykehus, og resultatet ikke blir som forventet, så skyldes det feil.
DN170823https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/23/2056/Sykkel/nytt-kraftig-fall-for-birken Men hva det skyldes er det store spørsmålet, sier Thomasgaard.
DN170823https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/23/2056/Sykkel/i-bukken-innover-eventyrlige-veier De to kameratene tråkker seg oppover mellom steinene på sykler mange for kort tid siden ville trodd skyldes en solid feilvurdering.
DN170823 Men hva det skyldes er det store spørsmålet, sier Thomasgaard.
DN170823 De to kameratene tråkker seg oppover mellom steinene på sykler mange for kort tid siden ville trodd skyldes en solid feilvurdering.
DB170823 Hva skyldes denne noe motstridende CAS-praksisen ?
DB170823 Og det skyldes ikke bare at de løp, kjempet og spilte til tårene til slutt tok dem i Parken, det skyldes at de har en klok fotballmann ved roret, en som evner å få mye ut av lite.
DB170823 Og det skyldes ikke bare at de løp, kjempet og spilte til tårene til slutt tok dem i Parken, det skyldes at de har en klok fotballmann ved roret, en som evner å få mye ut av lite.
DB170823 - Men dette skyldes i stor grad at husholdningene låner som aldri før.
DB170823 Når lærerne blir utbrent, er det ofte det ikke skyldes at de er utslitt av å formidle faget, men fordi det er så mange andre belastende oppgaver som det ikke finnes nok støtteapparat til å bidra med, sier han.
DB170823 - Det skyldes brannen i Lærdal i 2014, som vi fikk veldig store kostnader med, i tillegg til at vi er blitt rammet av flom.
DB170823 Samtidig ber direktorat om at man tolker tallene med forsiktighet, fordi ulikheter mellom kommuner og fylker kan skyldes underrapportering.
DB170823 Så kan man selvsagt diskutere om det demokratiske problemet skyldes LO eller Arbeiderpartiet.
DA170823 Risikoen når det gjelder radioaktivitet som skyldes forurensning, er svært lav.
DA170823 Radioaktivitet forekommer naturlig, for eksempel i stråling fra bakken, mens noe skyldes forurensning.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen - Trolig skyldes dette at de har fått andre sosiale nettverk i studietiden og gjennom jobb, og blitt kjent med flere etnisk norske, påpeker han.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen - Trolig skyldes dette at de har fått andre sosiale nettverk i studietiden og gjennom jobb, og blitt kjent med flere etnisk norske, påpeker han.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3wmw/Vinneren-er-klar-Dette-blir-det-nye-klimahuset-i-Botanisk-hage-pa-Toyen Det skyldes blant annet at mye av informasjonen er ganske vanskelig tilgjengelig, sier han.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Vi peker på at en stor del av nedgangen skyldes at vi får en stadig eldre arbeidsstyrke.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html Tovdal tror at kvinners vegring i et løp som Birken skyldes redselen for mye testosteron, spisse albuer og at rittet er blitt en mannegreie.
AA170823 Det viste seg å skyldes en kortsluttet dør-automat, og ved inspeksjon ble vannet oppdaget.
AA170823 Politiet vet ikke om mannen er blitt utsatt for vold eller om skadene skyldes et uhell.
VG170822 - Men hvis dødsfallet for eksempel skyldes hodetraumer, så er det faktisk umulig å fastslå med sikkerhet hvis man ikke har hodet.
VG170822 På Twitter antyder Fahrenthold at det kan skyldes at hotellet, som VG nylig besøkte, ligger nært nok Det hvite hus til at det kan gi tilgang til presidenten. @realDonaldTrump @ShinySheet 3/He's certainly making big $ at the Trump DC Hotel as foreign govts/conservatives... https://t.co/0d0lcZYzb9 ¶
VG170822 Dette kan skyldes at grunnlaget for Aps strategi var at folk skulle føle økonomiske nedgangstider på kroppen.
VG170822 Litt defensivt er det at Lysbakken, når han skal forklare den overraskende fremgangen, mener den skyldes Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støres flørt med sentrumspartiene, og spesielt KrF.
NL170822 Kan hans frontalangrep på Senterpartiet skyldes at han er skremt av de siste meningsmålingene.
DN170822 Den rekordstore kroneavkastningen skyldes først og fremst at fondet er blitt så stort, sier Grande ¶
DN170822 - Fallet i fondets markedsverdi skyldes i hovedsak svekkelsen av den norske kronen, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.
DN170822 - At flere boliger har fått eiendomsskatt enn det vi forutså i 2015, skyldes ikke høyere skattenivå, men at boligene er blitt mer verdt.
DN170822 Dette skyldes globalisering.
DB170822 Hva dette skyldes er foreløpig ikke kjent, men at de tre dommerne ikke klarte å bli enige var åpenbart.
DB170822 Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut. 31. juli ¶
DA170822 Reduksjon i underliggende driftsresultat skyldes hovedsakelig doble it-kostnader i forbindelse med overgang til ny TV plattform, samt kostnader knyttet til digitalisering og vekst.
DA170822 - At flere boliger har fått eiendomsskatt enn det vi forutså i 2015, skyldes ikke høyere skattenivå, men at boligene er blitt mer verdt.
DA170822 Ifølge Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret, skyldes hele økningen i antallet uføre i denne tidsperioden at flere fra de fattigste hjemmene ble uføre.
AP170822https://www.aftenposten.no/okonomi/i/o0WOj/Rekordtall-for-oljefondet Den rekordstore kroneavkastningen skyldes først og fremst at fondet er blitt så stort, sier han.
AP170822https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwzxG/Historisk-gode-kvartalstall-Oljefondet-tjente-202-milliarder Den rekordstore kroneavkastningen skyldes først og fremst at fondet er blitt så stort, sier han.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning Marthinsen mener nedgangen i arbeidsledigheten først og fremst skyldes at arbeidsstyrken har gått ned, og at det kan være fare på ferde med en kombinasjon av nedgang i registrert ledighet og at folk skyves ut av arbeidsmarkedet.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/OMrXb/Oslo-tjente-70-prosent-mer-enn-ventet-pa-eiendomsskatt - At flere boliger har fått eiendomsskatt enn det vi forutså i 2015, skyldes ikke høyere skattenivå, men at boligene er blitt mer verdt.
AP170822https://www.aftenposten.no/kultur/i/q51Bz/Eggende Når professoren hverken blir navngitt eller utnevnt til medlem av spaltens professorgruppen, skyldes det at han formodentlig er feil gjengitt.
AA170822 Den rekordstore kroneavkastningen skyldes først og fremst at fondet er blitt så stort, sier han.
AA170822 - At flere boliger har fått eiendomsskatt enn det vi forutså i 2015, skyldes ikke høyere skattenivå, men at boligene er blitt mer verdt.
AA170822 Kanskje skyldes det at motsetningene på områdene som virkelig betyr noe, ikke er store nok.
VG170821 CAS har ikke besvart VGs henvendelse om hva utsettelsen skyldes .
VG170821 Det skyldes delvis hvor vanskelig det er å skille fornuft og følelser når en nasjonalhelt havner i trøbbel.
NL170821 Denne omvendte ansvarsfordelingen skyldes kanskje først og fremst et engstelig journalistlaug og et soldovent politisk kommentariat som synes ute av stand til å bruke litt tid på å sette seg inn i det tankegodset og de beveggrunnene som utgjør motivasjonen for en « radikal » miljøpolitikk.
DN170821 Hun mener de negative reaksjonene delvis skyldes at jo dårligere samarbeidet mellom Trump og administrasjonen hans går, jo lavere blir investorenes forhåpninger om ny skattereform og en deregulering av finansbransjen.
DB170821 - At flere boliger har fått eiendomsskatt enn det vi forutså i 2015 skyldes ikke høyere skattenivå, men at boligene er blitt mere verd, sier Raymond Johansen til Dagbladet.
DB170821 Det er spekulasjoner om hvorvidt det skyldes en « Game of Thrones»-effekt, noe jeg kan se logikken i, spesielt ettersom prisnivået vi snakker om ikke er veldig høyt, sier Yates.
DA170821 At hun ble ufør, skyldes ikke bare fysiske plager.
DA170821 Økningen i antallet unge på trygd skyldes at flere fra fattige hjem blir uføre.
DA170821 Hele økningen i antallet uføre i denne tidsperioden skyldes at det er flere fra de fattigste hjemmene som blir uføre, sier Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret.
DA170821 - Selv om skjevfordelingen ikke er så mye endret, slår det hardere ut i dag, og det skyldes nok at det er blitt mye viktigere enn før å ha utdannelse for å delta i arbeidslivet, sier Markussen.
DA170821 Det er spekulasjoner om hvorvidt det skyldes en « Game of Thrones»-effekt, noe jeg kan se logikken i, spesielt ettersom prisnivået vi snakker om ikke er veldig høyt, sier Yates.
DA170821 At hun ble ufør, skyldes ikke bare fysiske plager.
AP170821https://www.aftenposten.no/viten/i/KwzMG/-Kan-vi-stole-pa-meningsmalingene--Bernt-Aardal-og-Johannes-Bergh For øvrig skyldes avvik mellom målinger rett før valget og valgresultatet ikke nødvendigvis feil i målingene, men kan bety at velgerne bestemmer seg sent eller at de skifter mening i siste liten.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/XVPmE/Listhaug-ville-ha-Europas-strengeste-asylpolitikk-Her-er-tallenes-tale En viktig grunn til at toppen i Tyskland er så sent som i august 2016, skyldes tregheter i registering av søknadene.
AA170821 - Det skyldes delvis at vi har et godt, internasjonalt startfelt.
VG170820 Den drapstiltalte 50-åringen nekter straffskyld for drapet, og har sagt i avhør at det som skjedde skyldes høyt alkoholforbruk.
VG170820 Endel av veksten skyldes endringer i trygdeordningene og befolkningssammensetningen.
VG170820 Valgforsker Anders Todal Jenssen mener det skyldes en « ekstrem situasjon » i Finnmark.
SA170820 Samtlige i den norske VM-troppen forteller at det er smertefullt å få slike ører, som skyldes slag under trening eller kamp.
SA170820 Det skyldes slag mot ørene.
SA170820 Det skyldes at ørene er fylt av brusk, og har fått - vil mange si - et merkelig utseende.
SA170820 Det skyldes at de får færre slag mot ørene, fordi de bryter fristil.
FV170820https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Samtlige i den norske VM-troppen forteller at det er smertefullt å få slike ører, som skyldes slag under trening eller kamp.
FV170820https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Det skyldes slag mot ørene.
FV170820https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Det skyldes at ørene er fylt av brusk, og har fått - vil mange si - et merkelig utseende.
FV170820https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Det skyldes at de får færre slag mot ørene, fordi de bryter fristil.
DB170820 De mange skyteepisodene skyldes en større konflikt mellom gjengen « Loyal to Familia » og andre grupperinger.
BT170820https://www.bt.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Samtlige i den norske VM-troppen forteller at det er smertefullt å få slike ører, som skyldes slag under trening eller kamp.
BT170820https://www.bt.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Det skyldes slag mot ørene.
BT170820https://www.bt.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Det skyldes at ørene er fylt av brusk, og har fått - vil mange si - et merkelig utseende.
BT170820https://www.bt.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Det skyldes at de får færre slag mot ørene, fordi de bryter fristil.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene Det kan for eksempel skyldes manglende støtte til statsbudsjettett og et påfølgende kabinettsspørsmål ( « Jeg går av, hvis jeg ikke får flertall » ) fra Erna Solberg.
AP170820https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Samtlige i den norske VM-troppen forteller at det er smertefullt å få slike ører, som skyldes slag under trening eller kamp.
AP170820https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Det skyldes slag mot ørene.
AP170820https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Det skyldes at ørene er fylt av brusk, og har fått - vil mange si - et merkelig utseende.
AP170820https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/De-drommer-om-VM-gull_-men-padrar-seg-deformerte-og-smertefulle-orer-240577b.html Det skyldes at de får færre slag mot ørene, fordi de bryter fristil.
AA170820 Det skyldes feil på lysreguleringsannlegg.
VG170819 - Det kan enten skyldes at han var i sjokk og ikke husket alle detaljene riktig, eller at han har hatt vanskelig for å erkjenne et straffbart forhold og senere ombestemt seg.
DB170819 Det skyldes trolig både økt reisevirksomhet og at veggedyrene er blitt mer resistente mot insektmidler, sier forsker ved avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Arne Rukke.
DB170819 Hva den siste utsettelsen kan skyldes , orker hun ikke spekulere i.
DB170819 Økningen skyldes en kombinasjon av nye kunder og økt aktivitet på eksisterende kunder.
DB170819 Noe av oppmerksomheten skyldes at dette er det neste prosjektet D.
DB170819 Men mest skyldes den at serien, kalt « Confederate » ( som i « Confederate States of America », sørstatenes offisielle navn da de ville løsrive seg for 150 år siden ), er et « hva hvis?»-scenario som tar for seg en alternativ virkelighet der sørstatene vant den amerikanske borgerkrigen, og slaveriet fortsatt ek
AP170819https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yP1oK/Bankene-taper-mindre-penger Kreutzer sier dette skyldes to forhold : ¶
AP170819https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yP1oK/Bankene-taper-mindre-penger Bankens skriver at tapsavsetningene i andre kvartal « skyldes fortsatt usikkerhet innen oljerelatert sektor.
AP170819https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MQR0K/Kortinnlegg--sondag-20-august Krisen i Norske Skog skyldes ikke formuesskatten, men store gjeldsfinansierte oppkjøp etterfulgt av svikt i etterspørselen etter avispapir.
NL170818 Svikten må jo skyldes elevene som ikke kan tilpasse seg, ikke skolen, mener tydeligvis kommunens skoleledelse.
DA170818 - Situasjonen Bjørnholt videregående skole har kommet i, skyldes Høyres svake styring av Osloskolen.
AA170818 - Og bakgrunnen for at søket utvides skyldes de basestasjonene telefonen til savnede har slått inn på ?
AA170818 Og det skyldes at jeg er av bondeslekt, er opptatt av Distrikts-Norge og motstander av sentralisering.
VG170817 - Jeg vet ikke hva utsettelsen skyldes .
VG170817 - Hva tror du den ferske utsettelsen skyldes ?
VG170817 - Er du redd det skyldes at dommerne er uenige ?
VG170817 - Jeg vet ikke hva dette skyldes .
SA170817 Avisen mener også å vite at fraværet skyldes at Tottenham ønsker å kjøpe Sánchez.
NL170817 Nå raser det en debatt om hva dette skyldes og om lekkasjene er nødvendig sivil ulydighet eller bare feige og uakseptable regel- og lovbrudd.
DN170817 Inntektene skyldes et særlig godt marked for Capesize-skipene, mens ratene for Panamax-skipene og Supramax-skipene holdt seg stabile.
DB170817 Hva dette skyldes er foreløpig ikke kjent, men at de tre dommerne ikke klarte å bli enige var åpenbart.
DB170817 Hjerneskaden skyldes trolig surstoffmangel til hjernen som følge av at hjertet sviktet.
AP170817https://www.aftenposten.no/okonomi/i/k5Al9/Denne-helgen-er-en-av-arets-storste-visningshelger-med-over-2100-boligvisninger-bare-i-Oslo - Når denne helgen i august er spesielt travel, skyldes det ikke minst at skolen nå begynner igjen.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nederlandske-medier-Ajax-beste-spiller-motte-ikke-opp-for-Rosenborg-kampen-240538b.html Avisen mener også å vite at fraværet skyldes at Tottenham ønsker å kjøpe Sánchez.
VG170816 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener økningen skyldes « summen av sentralisering ».
VG170816 Det skyldes nok prinsippet om grunneiers rettigheter.
SA170816 Etter finansavtaleloven er banken i utgangspunktet ansvarlig for tap som skyldes uautoriserte betalingstransaksjoner.
DN170816https://www.dn.no/nyheter/2017/08/16/1917/Utenriks/trump-legger-ned-ekspertrad-etter-at-en-rekke-naeringslivstopper-har-trukket-seg Topplederflukten skyldes uttalelser som Trump har kommet med etter den høyreradikale demonstrasjonen i Charlottesville i delstaten Virginia i helgen.
DN170816 Utenom denne engangsposten skyldes inntektsveksten i stor grad økt trafikkvolum.
DN170816 Underskuddet skyldes i stor grad en økning i pensjonsforpliktelsene på 415 millioner kroner på grunn av endrede rettigheter i statlig fristilte virksomheter, deriblant Avinor.
DN170816 Drøyt halvparten av inntektsveksten skyldes en engangspost på viderefakturerte kostnader.
DN170816 Oppgangen skyldes blant annet vekst i industrien og tjenestesektoren.
DN170816 Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene.
DN170816 « Den høyere økonomiske veksten i 2017 skyldes ikke bare politiske tiltak.
DN170816 Kinesiske myndigheter, som har fått mulighet til å kommentere rapporten, er ikke enig i risikovurderingen og konklusjonene om at dette skyldes kredittvekst og offentlige tiltak.
DN170816 I tillegg kan det skyldes kapasitet.
DB170816 - Det skyldes ofte forglemmelser, mange har rett og slett glemt at det ligger en pistol eller en kniv i veska.
DB170816 Muurimaa forteller hvordan dyrenes enorme størrelser skyldes at de blir avlet og fetet opp så store som mulig.
DB170816 « Mange vil hevde at suksessen skyldes den særpregete refrengsang - et kvalitetsarbeid med drøvelen som ellers bare forekommer hos pasienter som får blindtarmen fjernet uten bedøvelse. » | Maria Parr har skrevet en perfekt oppfølger til brakdebuten « Vaffelhjarte » ¶
DB170816 - Dette er en regel som går langt tilbake i tid, og skyldes nok primært at et kongelig navnetrekk kunne misbrukes, men trolig også for at signaturen skulle beholde en viss status.
AP170816https://www.aftenposten.no/digital/Ikke-la-deg-lure-av-denne-artikkelen-10454b.html Etter finansavtaleloven er banken i utgangspunktet ansvarlig for tap som skyldes uautoriserte betalingstransaksjoner.
AA170816 Oppgangen skyldes blant annet vekst i industrien og tjenestesektoren.
AA170816 Utfallet skyldes en feil på en høyspentledning.
AA170816 Ifølge ham skyldes strømutfallet en feil på en høyspentledning.
VG170815 Vi kan tilskrive den gamles taushet om hvordan de har det den dårlige hørselen, eller snuble i stereotypier om at eldre liker fred og ro, mens tilbaketrukkenheten i bunn og grunn kan skyldes en depresjon.
VG170815 Kostnadsøkningene skyldes blant annet lokale krav og at prosjektene utvikler seg i en mer ambisiøs retning, sier han til VG.
VG170815 Det er viktig å få fram at kostnadsøkningene ikke skyldes økte lønnskostnader eller lavere effektivitet, men at det skyldes andre krav i prosjektene enn hva som er planlagt, sier direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg til VG.
VG170815 Det er viktig å få fram at kostnadsøkningene ikke skyldes økte lønnskostnader eller lavere effektivitet, men at det skyldes andre krav i prosjektene enn hva som er planlagt, sier direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg til VG.
NL170815 At det er slik, skyldes nettopp at våre sekulære verdier er et vern som beskytter utøvelse av tro og religion som en privatsak.
DN170815 Kostnadsøkningene skyldes blant annet lokale krav, og at prosjektene utvikler seg i en mer ambisiøs retning, sier han til avisen.
DN170815 Analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities trekker frem at fallet til Schibsted skyldes ekspanderingen av Facebooks Marketplace til flere av markedene Schibsted er i, blant annet Norge.
DB170815 Funnene er så tydelige at vi mener at det er sannsynlig at den økte risikoen skyldes kontakt med råolje som også inneholder benzen, sier Stenehjem.
DB170815 Det tror jeg skyldes at Støre, når han er tydelig, er tydelig sentrumspolitiker og ikke sosialist, sier Geelmuyden.
AP170815https://www.aftenposten.no/verden/i/GVpVV/Norge-er-svindyrt-pa-de-fleste-omrader_-men-n-vare-far-vi-langt-billigere-enn-folk-i-EU Dette skyldes at det er tjenester som i stor grad utføres i Norge med høye norske lønninger.
AP170815https://www.aftenposten.no/verden/i/GVpVV/Norge-er-svindyrt-pa-de-fleste-omrader_-men-n-vare-far-vi-langt-billigere-enn-folk-i-EU Det skyldes hovedsakelig at den islandske kronen har styrket seg kraftig de siste årene, etter at den fikk en voldsom knekk under finanskrisen.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/MVVJB/Nordmenn-mener-eldre-har-fatt-det-godt-nok Han synes det er bra at folk har bevisst forhold til hvem de mener har det verst i samfunnet, og tror endringene også skyldes et sterkt fokus på levekårene til barnefamilier i lang tid.
AA170815 Kostnadsøkningene skyldes blant annet lokale krav, og at prosjektene utvikler seg i en mer ambisiøs retning, sier han til avisen.
VG170814 Men avviser Thorbjørn Berntsens påstand om at dette skyldes en frakk full av penger.
VG170814 Det er riktig at jeg har litt vondt for å gå, men det skyldes en ryggoperasjon fra i fjor - og ikke at jeg går rundt i en frakk fylt av penger.
VG170814 - Det skyldes en ryggoperasjon, sier Hagen.
VG170814 - Det skyldes vel at det er kommunene som skal ta regningen for å fjerne eiendomsskatten : Du vil ikke kompensere de 6,3 milliardene som kommunene vil tape i inntekter ?
SA170814 André Hansen tror den sterke utviklingen til RBK-laget skyldes vel så mye mental styrke som at spillerne er blitt fysisk bedre.
NL170814 At vi kan skape et sykkelritt i verdensklasse skyldes utelukkende evnen til samarbeid.
DN170814 Ifølge nyhetsbyrået Reuters skyldes nedgangen kinesiske myndigheters aksjoner mot « ulovlige » smelteverk.
DB170814 Uenighetene skyldes krangel om startpengene som lagene normalt mottar fra arrangøren når de deltar i WorldTour-arrangement.
DB170814 OKSYGENMANGEL : Mange av dødsfallene på Baba Raghav Das-sykehuset skal skyldes mangel på flytende oksygen.
DA170814 Men endringer fra det ene til det andre året kan skyldes midlertidige utslag, og bør ikke tillegges så stor vekt.
DA170814 Men endringer fra det ene til det andre året kan skyldes midlertidige utslag, og bør ikke tillegges så stor vekt.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7rWA9/Algard-drapet-Drapssiktet-29-aring-er-tidligere-domfelt Dette skyldes at politiet ønsker å gi ham anledning til å velge.
AP170814https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/RBK-keeperen-vil-heller-ha-bortemal-enn-a-holde-nullen-mot-Ajax-240262b.html André Hansen tror den sterke utviklingen til RBK-laget skyldes vel så mye mental styrke som at spillerne er blitt fysisk bedre.
AA170814 « Nedgangen i utslipp av forsurende stoffer fra veitrafikk siden 1990 skyldes primært reduksjon i utslipp av NOX, men også mindre utslipp av SO2 i perioden.
AA170814 Det skyldes først og fremst den utholdende lakselusa.
VG170813 Mye av det skyldes at resten av landet gir stort sett blaffen i det som skjer i København.
VG170813 Samskipnaden : Skyldes rutinesvikt ¶
VG170813 Ifølge Studentsamskipnaden skyldes de dårlige forholdene i boligen en rutinesvikt i sommermånedene.
VG170813 Hun avviser at boligene på Breisås er nedprioriterte og mener situasjonen skyldes en uheldig rekke svikt i rutiner.
DA170813 - Mye av økningen i antallet barn som vokser opp lavinntektsfamilier skyldes ifølge SSB innvandring, sier Horne.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/jqABw/Det-tyske-valget-Alle-kjemper-om-denne-usynlige-minoritetens-stemmer I all hovedsak skyldes det tre hendelser : ¶
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo - Mye av økningen i antallet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, skyldes ifølge SSB innvandring, sier Horne.
FV170812https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html Han tror samtidig reaksjonene mot Gatlin delvis skyldes at amerikaneren er en kjent utøver.
DN170812 Stagnasjon kan skyldes teknofrykt ¶
AA170812 Trafikksikkerheten ved jernbanen i Egypt er mangelfull, noe som i stor grad skyldes dårlig vedlikehold og styring gjennom flere tiår.
AA170812 Helga Hjorths roman handler om en familie hvor lillesøster mener forfattersøsterens beskyldninger om seksuelle overgrep skyldes falske minner.
VG170811 Det skyldes blant annet utviklingen av en metode kalt « CRISPR ».
SA170811 Han tror samtidig reaksjonene mot Gatlin delvis skyldes at amerikaneren er en kjent utøver.
DN170811 Det skyldes blant annet det gode markedet og at vi har fått bra produksjon, sier administrerende direktør Tore Økseter i Neptune Properties.
DN170811 - Det er helt sikkert at det skyldes spenningen mellom Nord-Korea og USA, sier aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets til DN.
DN170811 - Det er helt sikkert at det skyldes spenningen mellom Nord-Korea og USA, sier aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets.
DN170811 Stagnasjon kan skyldes teknofrykt ¶
DB170811 - Det skyldes en kombinasjon av Nord-Koreas atomprogram, trusselen som det oppfattes å utgjøre, og den type diktatorisk styre Kim står for.
DB170811 - Det skyldes all omtalen.
DA170811 Økningen skyldes først og fremst befolkningsvekst og at flere land nå rapporterer inn data til UNICEF.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html Han tror samtidig reaksjonene mot Gatlin delvis skyldes at amerikaneren er en kjent utøver.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/QVV6Q/Gjennombrudd-i-svangerskapsforskning-Vitamin-kan-redusere-misdannelser- - Salget av folat tok for alvor av i 2006, vi kan anta at nedgangen i tilfeller med NTD skyldes folat-tilskudd, sier Salvesen.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/PV1Lp/Skip-holdt-pa-a-kollidere-med-ubaten Forsvaret får radiokontakt med ubåtens eier, over en dårlig radioforbindelse forteller han at den lange seilasen og manglende kontakt skyldes « tekniske vanskeligheter ». 46-åringen forklarer at han vil forsøke å seile ubåten tilbake til havnen.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/PV1Lp/Drapssiktet-ubat-eier-nekter-straffskyld Forsvaret får radiokontakt med ubåtens eier, over en dårlig radioforbindelse forteller han at den lange seilasen og manglende kontakt skyldes « tekniske vanskeligheter ». 46-åringen forklarer at han vil forsøke å seile ubåten tilbake til havnen.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/PV1Lp/Drapssiktet-ubat-eier--Jeg-har-noe-jeg-vil-si Forsvaret får radiokontakt med ubåtens eier, over en dårlig radioforbindelse forteller han at den lange seilasen og manglende kontakt skyldes « tekniske vanskeligheter ». 46-åringen forklarer at han vil forsøke å seile ubåten tilbake til havnen.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2Qq/Minst-49-dode-i-togulykke-i-Egypt Trafikksikkerheten ved jernbanen i Egypt er mangelfull, noe som i stor grad skyldes dårlig vedlikehold og styring gjennom flere tiår.
AP170811https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVV4z/NHO-vitnets-utbytte-var-fire-ganger-sa-hoyt-som-formuesskatten - Det store fallet i ligningsformuen i disse to årene skyldes at konsernet ble delt i to, men med uendret eierskap.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/GVV4J/-Konspirasjonsteorienes-pris-er-mistillit--Espen-Ottosen Mye av det jeg tror, skyldes jo min tillit til andre mennesker og institusjoner.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html Han tror samtidig reaksjonene mot Gatlin delvis skyldes at amerikaneren er en kjent utøver.
AA170811 Vi antar at noe av endringen skyldes at ruten anses som en trygg rute langs kysten gjennom Marokko, sa Millman. ( ©NTB ) ¶
AA170811 Økningen skyldes først og fremst befolkningsvekst og at flere land nå rapporterer inn data til UNICEF.
AA170811 Hittil i år viser UPs tall at en av fire ruskjørere er alkoholpåvirket, mens to av tre skyldes « annen rus », det vil si narkotika eller medikamenter.
AA170811 Nedgangen i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i hovedsak et ordrereserve-fall på 26 prosent innenfor maskinindustrien, viser tall fra SSB.
AA170811 Det skyldes at maskinindustrien har sikret seg nye avtaler den siste tiden, i likhet med at oppdragene for bygging av skip og oljeplattformer har gått opp. ( ©NTB ) ¶
VG170810 Den skyldes i hovedsak at vi økte omsetningen på eventer og i restauranten på Latter.
VG170810 Mange mener det skyldes Trumps retorikk. * 1 I løpet hans seks måneder som president har det blitt skapt over én million nye jobber i USA og børsindeksen Dow Jones har nådd rekordhøyt nivå.
DN170810 Nedgangen i prisveksten skyldes lavere priser på klær, ifølge SSB.
DB170810 At resultatet holder seg på nivå med fjoråret skyldes ifølge Jacobsen en betydelig reduksjon i varelageret, samt at salget fra nettbutikken har økt med nesten 50 prosent, noe som betyr bedre marginer.
DB170810 Jeg tror ikke det skyldes skattekutt alene, men det viser at vi ikke kan se på skatteinntektene som statiske.
DB170810 Regissør Henrik Martin Dahlsbakken ( 28 ) mener at spekulasjonene i sosiale medier skyldes at folk ikke vet nok om filmen.
DA170810 Den voldsomme gjelden til Norske Skog skyldes først og fremst tunge utenlandsinvesteringer på starten av 2000-tallet.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV8EO/Bygg-og-anleggsbransjen-om-fremveksten-av-bemanningsbyraer-Helt-katastrofe-og-odeleggende Han mener nedgangen i faste ansatte skyldes større bruk av bemanningsbyråer.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV8EO/Bygg-og-anleggsbransjen-om-fremveksten-av-bemanningsbyraer-Helt-katastrofe-og-odeleggende Bransjens vekst skyldes hovedsakelig at bemanningsbyråenes omsetning innen bygg- og anleggsindustrien økte med 28,7 prosent i fjor.
AA170810 Prisveksten ( KPI ) gikk opp 0,3 prosent fra juni til juli, som hovedsakelig skyldes en økning i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, ifølge SSB.
AA170810 Banken mener utviklingen skyldes nye forskrifter på boliglån og mange nybygg på vei inn i markedet, og at innstrammingene vil bety at et krakk er mindre sannsynlig.
AA170810 Prisveksten ( KPI ) gikk opp 0,3 prosent fra juni til juli, som hovedsakelig skyldes en økning i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, ifølge SSB.
AA170810 Det skyldes delvis at Senterpartiets sterke vekst har stagnert samtidig sliter Arbeiderpartiet med å komme på offensiven.
VG170809 Haugland fastslår at Warholms suksess skyldes « godt arbeid på mange plan rundt ham ».
VG170809 Kanskje skyldes det at heller ikke han fikk Norge til et EM- eller VM-sluttspill.
VG170809 Det skyldes ikke minst hennes fine, ferske femtealbum « Lust For Life », det mest menneskelige innslaget i Del Rey-katalogen hittil.
VG170809 Harthug tror ikke pasientens død skyldes overmedisineringen.
NL170809 ¶ Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven.
NL170809 Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven.
NL170809 For utfordringene skyldes ikke først og fremst det organiserte næringslivet.
DN170809 Det skyldes i hovedsak at prisen som bankene betaler for å låne penger fortsatt er svært lav.
DN170809 Lagertall fra USA har også vist lagertrekk i sommer, men det skyldes i stor grad at kjøresesongen i USA krever mer olje enn ellers.
DN170809 Nedskrivninger på utlån er lavere enn de foregående kvartalene, og skyldes først og fremst at flere av de toneangivende offshorerelaterte selskapene har gjennomført vellykkede restruktureringer.
DN170809 Administrerende direktør Arne Austreid i Sparebank 1 SR-Bank er svært godt fornøyd med resultatet, og mener at det hovedsakelig skyldes bedre tider i offshoremarkedet.
DB170809 Noe kan også skyldes treninga, at vi trener for tøft.
DB170809 - Min klient er opptatt av å formidle at dødsfallet, etter hans vurdering, skyldes et uhell under et basketak som kom ut av kontroll, sier forsvareren til Romerikes Blad.
DB170809 Til The Sun forklarer hun at det skyldes den amerikanske valgkampen generelt og Trump spesielt.
DA170809 Etter noe spraking fra det som trolig skyldes våt ledning, tar pop-karusellen til på andrelåta « Ni Liv ».
DA170809 - Det finnes nesten ikke sosiale forskjeller i Norge, men de som finnes skyldes for en stor del innvandring, påpekte Wold, som også sa at Ap har bidratt til « avkristningen av Norge ».
AA170809 Den gode lønnsomheten skyldes at prisen på laks og regnbueørret steg kraftig fra 2015 til 2016.
AA170809 Han forklarer at skredene skyldes issmelting på en morenerygg som ligger nær foten av fjellet.
VG170808 Hun mener det skyldes morens medisin mot brystkreft.
VG170808 Det skyldes at en urinprøve hun avga i februar vise spor av letrozol, som blant finnes i medisin mot brystkreft.
VG170808 Men det skyldes i stor grad at deres rike onkel, Stein Erik Hagen, ga 2,5 millioner allerede i 2016 gjennom sitt firma Canica.
DN170808 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i IT-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
DN170808 Dette skyldes at importen av varer falt mer enn eksporten, og dermed styrkes handelsbalansen.
DN170808 Men det skyldes i stor grad at deres rike onkel, Stein Erik Hagen, ga 2,5 millioner allerede i 2016 gjennom sitt firma Canica.
DB170808 - Min klient er opptatt av å formidle at dødsfallet, etter hans vurdering, skyldes et uhell under et basketak som kom ut av kontroll, sier forsvareren til Romerikes Blad.
DA170808 Men det skyldes i stor grad at deres rike onkel, Stein Erik Hagen, ga 2,5 millioner allerede i 2016 gjennom sitt firma Canica.
AP170808https://www.aftenposten.no/osloby/i/VVA0W/-Det-skal-botte-ned-over-Oyafestivalen Han forklarer at skredene skyldes issmelting på en morenerygg som ligger nær foten av fjellet.
AA170808 At det er blitt slik, skyldes i stor grad oppfølgingen hun fikk fra ressursteamet.
AA170808 Oppgangen skyldes hovedsakelig at flere jaktet rype.
AA170808 - Min klient er opptatt av å formidle at dødsfallet, etter hans vurdering, skyldes et uhell under et basketak som kom ut av kontroll, sier forsvareren til Romerikes Blad.
AA170808 Fremdeles er det en utbredt oppfatning at overvekt skyldes latskap som kan behandles gjennom å spise mindre og trene mer.
VG170807 Det skyldes ikke at vi er mer ulykkelige enn andre nasjoner, tvert imot.
VG170807 Det skyldes en hel rekke faktorer, men en av årsakene kan være at det oppleves desillusjonerende om forskjellen på det partiene sier og det de gjør blir altfor stor.
DN170807 Mesteparten skyldes realiserte verdipapirgevinster.
DN170807 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i it-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
DN170807 Omsetningsveksten skyldes blant annet en tettpakket turnéplan i fjor, med blant annet best of-turneen « Songs of Love » og julekonsertene « Sissels Jul ».
AA170807 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i IT-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
AA170807 Organisasjonen mener økningen skyldes at flere har tilgang til å be om hjelp.
AA170807 Han sier at mange hendelser skyldes uhell, men at noen av oppdragene skyldes turister som overvurderer egne ferdigheter.
AA170807 Han sier at mange hendelser skyldes uhell, men at noen av oppdragene skyldes turister som overvurderer egne ferdigheter.
VG170806 - Ofte skyldes det at man ikke passer sammen, og dette går begge veier.
DN170806 - For en investor vil det ha lite å si hva det skyldes at selskaper med kvinner på topp gir bedre avkastning, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management, som selv har ni prosent slike selskaper i porteføljen, mot fire prosent i snitt på verdensmarkedet.
DB170806 Denne gang skyldes brenningen at kunsteren har havnet i klammeri med rettighetshaverne etter den berømte franske fotografen Henri Cartier-Bresson.
DA170806 Det at politikere har forlatt disse partiene kan dels skyldes misnøye med blokktilhørighet, men også at MDG har en mer rendyrket grønn politikk.
DA170806 Det at politikere har forlatt disse partiene kan dels skyldes misnøye med blokktilhørighet, men også at MDG har en mer rendyrket grønn politikk.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/MV0PK/Sopp--og-barsesong-litt-forsinket For dem som ikke har funnet sopp eller bær ennå, fortvil ikke, det kan bare skyldes litt forsinkelser.
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/LVbmP/DAB-dekningen-har-fatt-et-ufortjent-darlig-rykte--Ole-Jorgen-Torvmark Erfaringene våre fra hjelpeteam og Norges-turné er at mange problemer skyldes produkter og montering, skriver innleggsforfatteren.
AA170806 For dem som ikke har funnet sopp eller bær ennå, fortvil ikke, det kan bare skyldes litt forsinkelser.
AA170806 Det skyldes styrkede pasientrettigheter og en regjering som lar alle gode krefter bidra, sier Høie.
AA170806 - Det skyldes dyktige ansatte som organiserer seg annerledes.
DB170805 Forskerne mener også at 90 prosent av økningen i dødstallene vil skyldes klimaendringer. 10 prosent vil skyldes befolkningsvekst, migrasjon og urbanisering.
DB170805 10 prosent vil skyldes befolkningsvekst, migrasjon og urbanisering.
DB170805 Hva skyldes den store forskjellen mellom våre største partier og 44 prosent av befolkningen ?
DA170805 - Jeg tror mangel på pensjonsbevissthet skyldes lite informasjon, sier hun.
DA170805 Magien i skuespillerprestasjonene - som også skyldes god casting og regi, til en svært forseggjort manusbearbeidelse av Njål Helge Mjøs, er det som ror Peer Gynt trygt i land.
DA170805 - Jeg tror mangel på pensjonsbevissthet skyldes lite informasjon, sier hun.
VG170804 Nå er hun « tvunget » til permisjon og forteller at det ene og alene skyldes alle reisene som hører med en ski-satsing.
VG170804 Men Brunberg mener ikke at ulykken skyldes manglende sikkerhetsrutiner.
VG170804 Jeg tror Miljøpartiet de Grønnes smule fremganger de siste årene skyldes partiets insistering på at klimasaken er hevet over høyre-venstre-aksen, hvilket den jo selvsagt også er.
VG170804 - Vi har hatt en noe kjølig sommer, og det kan se ut som om dette skyldes perioder med nordvestlig, kjølig vind, særlig på Nord-Vestlandet, men også på Østlandet, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.
VG170804 SSB sier at nedgangen i ledigheten først og fremst skyldes at folk trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet og vi har den laveste andelen i jobb på 20 år.
DN170804 Store deler av resultatet skyldes verdiøkning på aksjer.
DB170804 Jeg har ikke grunnlag for å tro at dette skyldes tilbakeholdenhet fra politiet eller pressens side, men det er ikke umulig at noen redaksjoner har tenkt som så, at dette vil vi ikke skrive så mye om.
AP170804https://www.aftenposten.no/viten/i/PVljb/Bor-vi-bekymre-oss-for-mannens-fruktbarhet Det kan være ulike grunner til at menn deltar i studier ; ønske om å bidra til forskningen, mulighet til å få informasjon om sædkvaliteten, som også kan skyldes bekymring om egen fruktbarhet.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Man kan også undres om dette ikke bare skyldes helsevesenet, men også at flere strever enn før ?
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Dette kan skyldes mye, som for eksempel økte krav på skolen, noen tendenser i samfunnet, sosiale medier og ikke minst hvordan vi snakker om psykisk helse.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/i/wqBKn/Der-det-er-master-bedroom-er-det-hjerterom-Apent-brev-til-alle-som-har-vart-gjest-pa-hytte-i-sommer Og det skyldes i hvert fall ikke rekene #alltiddagsferske ¶
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/i/wqBKn/Der-det-er-master-bedroom-er-det-hjerterom-Apent-brev-til-alle-som-har-vart-gjest-pa-hytte-i-sommer Hvis de kjennes for harde, myke eller korte, skyldes dette i ti av ti tilfeller DEFEKTER hos gjesten selv.
VG170803 Rieder uttalte at myndighetene tror det skyldes global oppvarming, som gjør at breene trekker seg tilbake, og gjør det mer sannsynlig å finne igjen folk som er blitt borte i isen.
VG170803 Dersom hun skyves i retning av en « myk » brexit, skyldes det nok at hun føler det er krefter i sving som gjør det nødvendig for å holde på lederskapet, sier Bratberg.
DN170803https://www.dn.no/nyheter/2017/08/03/2051/Olje/statoil-endret-ordlyd-etter-sanksjoner Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil sier til DN at endringen skyldes en språkfeil, og at dette hverken er en omgåelse av eller en tilpasning til sanksjonene.
DN170803 Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil sier til DN at endringen skyldes en språkfeil, og at dette hverken er en omgåelse av eller en tilpasning til sanksjonene.
DB170803 Offisielt skyldes utsettelsen at 35 av de nyvalgte 545 medlemmene ikke er offisielt erklært som valgt.
DB170803 Det skyldes at arbeiderbevegelsen ikke har gitt armslag for individuell utfoldelse.
DA170803 Å få unna andrealbumet skyldes delvis også « kvartlivskrisa ».
DN170802 MNI har drevet under veldig vanskelige markedsforhold, som særlig skyldes fallende etterspørsel etter avispapir.
DN170802 MNI har drevet under veldig vanskelige markedsforhold, som særlig skyldes fallende etterspørsel etter avispapir.
DN170802 Det skyldes operative utfordringer, høyere pris på returpapir og vedvarende lave priser på asiatisk avispapir, skrev Norske Skog i en oppdatering som ble sendt ut i midten av juli.
DB170802 At det bare ble 0-1 skyldes en strålende Andre Hansen.
DB170802 Kommersiell direktør i TV 2 Sumo, Bernt Andersen, sier at det skyldes en feil at FA-cupen har fortsatt å være en del av « Sport premium»-beskrivelsen etter at MTG TV overtok rettighetene til å vise mesterskapet.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert.
AA170802 Værtypen tirsdag og onsdag skyldes at varm og kald luft møtes, noe som fører til kraftige byger som hagl, lyn og torden.
AA170802 Det skyldes at sauebesetningene har blitt større.
AA170802 Det skyldes færre flygninger innenlands, ifølge pressemeldingen fra Sandefjord lufthavn.
VG170801 - Hva skyldes utsettelsen ?
VG170801 Seniorforsker ved skadedyrkontrollen, Arnulf Soleng forklarer at svømmekløe skyldes en fugleparasitt som har tatt feil av mennesker og fugler.
SA170801 Jeg vet ikke hva det skyldes , det er noe med blikkene, tilbakemeldingene og respekten du får.
NL170801 Det skyldes ikke fordi rødgrønne politikere har lyttet til oss i distriktene når vi ropte etter at HELE landet skulle bygges.
NL170801 Det skyldes , slik vi ser det, i hovedsak to selvpåførte forhold.
FV170801https://www.fvn.no/100Sport/fotball/90-tallsheltens-nye-jobb--Ingen-av-dem-vet-hvem-jeg-er-Det-er-et-deilig-utgangspunkt-239552b.html Jeg vet ikke hva det skyldes , det er noe med blikkene, tilbakemeldingene og respekten du får.
DN170801 Og allerede i forbindelse med fremleggelsen av tallene for andre kvartal i år medga Apples toppsjef Tim Cook at selskapet opplevde en pause i folks kjøp av Iphone, noe han mener skyldes de stadig tidligere og hyppigere spekulasjonene om nye iPhone-modeller.
DN170801 - Veksten skyldes at vi er i ferd med å penetrere en global nisje.
DN170801 Det skyldes lanseringen av nye smarttelefonmodeller, sa visestyreformann Yoshitaka Fujita hos Murata Manufacturing da selskapet la frem kvartalsresultater på mandag.
DN170801 Det skyldes at EU ennå ikke har fått sin egen klimaplan på plass.
DB170801 Det latinamerikanske landet er preget av en langvarig pågående politisk, økonomisk, sosial og humanitær krise, som demonstrantene mener skyldes regjeringens mange feilgrep politisk.
DB170801 Det kan godt hende at kokken bare har ligget ute i sola litt lengre enn hva han egentlig burde ha gjort, men følgerne mener bestemt at dette skyldes kosmetiske inngrep.
DA170801 - Hva skyldes utsettelsen ?
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/90-tallsheltens-nye-jobb--Ingen-av-dem-vet-hvem-jeg-er-Det-er-et-deilig-utgangspunkt-239552b.html Jeg vet ikke hva det skyldes , det er noe med blikkene, tilbakemeldingene og respekten du får.
AP170801https://www.aftenposten.no/osloby/i/KV4b6/Hoyre-vil-ha-innsatsteam-mot-bostedslose Bymiljøetaten tror at dette skyldes intensiv oppfølging og fortløpende rydding av teltleirene.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/90-tallsheltens-nye-jobb--Ingen-av-dem-vet-hvem-jeg-er-Det-er-et-deilig-utgangspunkt-239552b.html Jeg vet ikke hva det skyldes , det er noe med blikkene, tilbakemeldingene og respekten du får.
AA170801 Overskuddet endte på 8,7 milliarder dollar, tilsvarende 69 milliarder kroner, og skyldes økt etterspørsel etter iPhones, iPads og Mac-produkter, ifølge kvartalsrapporten.
AA170801 Etter det Adresseavisen forstår skyldes dette en betydelig økning av leieprisen, sammenlignet med avtalen om leie som ble inngått i 2016.
VG170731 - Det kan skyldes at all sauen på Gran er tatt inn igjen fra utmarksbeite, eller at ulven rett og slett har skiftet jaktmarker, sier Per Erik Leirdal, ved Kolbu sauebeitelag til avisen OA.
DN170731 Mye av nedgangen skyldes trolig at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ( Fed ) har varslet at den kanskje skal returnere til en normal pengepolitikk litt raskere.
DN170731 Det skyldes at EU ennå ikke har fått sin egen klimaplan på plass.
DN170731 Det skyldes blant annet at britisk medlemskap vil forrykke maktbalansen i organisasjonen.
DB170731 Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.
DB170731 Det skyldes at EU ennå ikke har fått sin egen klimaplan på plass.
DB170731 Det kan skyldes at eldre tåler mindre fysiske påkjenninger enn yngre personer, skriver Trygg trafikk.
DB170731 Det finnes imidlertid ikke data på hvor mange av disse ulykkene som skyldes at fotgjengeren er distrahert av mobiltelefonen.
DB170731 Det skyldes blant annet at de siste oljedråpene er mer ressurskrevende å hente ut.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/RVe22/Storbritannia-kan-bli-snikmedlem-i-EFTA-Det-blir-fort-et-problem-for-Norge Det skyldes blant annet at britisk medlemskap vil forrykke maktbalansen i organisasjonen.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/i/zqJ3r/Ny-regjering-kan-skrote-klimapakt-med-EU Det skyldes at EU ennå ikke har fått sin egen klimaplan på plass.
AA170731 - Det skyldes en byge som beveget seg sidelengs og det ble derfor en lengre periode med nedbør enn som er vanlig, sier vakthavende meteorolog Mathilde Hallerstig til NTB.
AA170731 Han forklarer videre at ikke bestanden ikke har vokst på 20 år og at hvis ørn faktisk ender opp med å ta beitedyr, skyldes det at dyrene er syke eller skadd.
AA170731 Skyldes det at hun skrev fra Utkant-Norge, er kvinne og at mange av hennes bøker ble stemplet « kvinnelitteratur » ?
DA170730 Informerer ikke ¶ Skyldes forsinkelsen tekniske problemer, manglende mannskap eller lignende, har du imidlertid høyst sannsynligvis krav på erstatning.
DA170730 Erstatning utbetales imidlertid ikke dersom forsinkelsen skyldes uvær, streiker, syke medpassasjerer, terror eller andre ting flyselskapet ikke har kontroll på.
DA170730 Skyldes forsinkelser på mer enn tre timer tekniske problemer, manglende mannskap eller lignende, har du sannsynligvis krav på erstatning.
VG170729 Han tror Uniteds korte opphold i Norge skyldes lagets hektisk kampprogram. 2. august møter de Sampdoria i treningskamp i Dublin. 8. august er det UEFA Supercupfinale mot Real Madrid i Skopje ( Makedonia ).
VG170729 - Først og fremst tror jeg det skyldes tillit over tid.
AP170729https://www.aftenposten.no/reise/Er-bagasjen-forsinket-eller-borte-10403b.html De siste årene har det blitt mer håndbagasje i kabinen, det skyldes både kostnad ved å sjekke inn bagasje og for å spare tid og penger.
VG170728 Veien skal ha vært svært våt dagen hendelsen skjedde, men politiet presiserer at ulykken « ikke skyldes at føreren har kjørt for fort ».
DN170728 - Den overveldende mengden død og sykdom knyttet til tobakk skyldes avhengighet av sigaretter, det eneste lovlige forbrukerproduktet som, når det brukes som det skal, vil drepe halvparten av alle de langvarige brukerne, sier FDA-sjef Scott Gottlieb i en uttalelse.
DN170728 Anslagsvis halvparten av de innstilte avgangene skyldes mangel på personell, men også været har skapt problemer for selskapet.
DN170728 Det skyldes at Polen ønsker politisk kontroll over den delen av pengehjelpen som skal gå til sivilsamfunnet, noe Norge har nektet å gå med på.
DB170728 85 prosent av tapte leveår skyldes nå ikke-smittsomme kroniske sykdommer ifølge WHO.
DB170728 Det kan skyldes at en eller flere av foreldrene er uføre eller av andre grunner har lite penger.
AP170728https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6EKbW/Kjare-Aksel-Jeg-misliker-pappa_-men-na-har-han-fatt-kreft-Hva-gjor-jeg-Hilsen-tenaringsjente Det er som du sier - mye av det kan nok skyldes hans bakgrunn.
AA170728 De fleste tvangsavviklingene skyldes manglende innlevering av årsregnskap.
AA170728 - En årsak til økningen i antall tvangsavviklinger skyldes nok at kravet til aksjekapital ble redusert fra 100.000 kroner til 30.000 kroner i 2012, sier Per Einar Ruud, fagsjef i kredittanalyseselskapet Bisnode.
AA170728 Anslagsvis halvparten av de innstilte avgangene skyldes mangel på personell, men også været har skapt problemer for selskapet.
VG170727 Men jeg vet ikke om det skyldes at Alex Ferguson ikke likte at han på en måte tapte meg til Graeme Souness.
VG170727 Det hele skyldes outsourcing av datasystemene i den svenske Transportstyrelsen til IBM.
VG170727 * 1 Helseutfordringer som skyldes usunn mat og mangel på mosjon. * 1 Luftkvaliteten som er dårligere i noen byer, på grunn av lokal forurensning. * 1 Et kjønnsdelt arbeidsmarked og lav yrkesdeltagelse blant innvandrerkvinner står i veien for full likestilling.
VG170727 Men akkurat disse tilfellene kan skyldes tilfeldigheter.
DB170727 Mange mener at sykdommen også kan skyldes at spillerne i amerikansk fotball gjerne kan leve en litt utsvevende livsstil.
DA170727 De økte kostnadene skyldes økte og endrede statlige krav sammen med feilberegninger fra Statens vegvesen.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/dV2mo/-Norway-Cup-ER-faktisk-storst-i-verden-Pa-en-mate - Antall deltagende land er det eneste området hvor de er større enn oss, og det kan skyldes at det virker som om det er enklere å få visum til Sverige.
AA170727 Volkswagens finansdirektør, Frank Witter, sa torsdag at de gode tallene skyldes økt salg, framfor alt i Europa, men også i USA og Sør-Amerika.
AA170727 Den kraftige økningen i påviste tilfeller av PTSD skyldes imidlertid ikke bare dramatiske opplevelser i Irak og Afghanistan, men også myndighetenes senkede krav til dokumentasjon for slike lidelser, mener Ronald Burke i Departementet for veteran-spørsmål.
SA170726https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Valerenga-profil-slakter-laguttaket-i-EM-kampene--Det-er-apenbart-at-ingenting-fungerer-239277b.html - Hva tror du de svake prestasjonene skyldes ?
SA170726https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Valerenga-profil-slakter-laguttaket-i-EM-kampene--Det-er-apenbart-at-ingenting-fungerer-239277b.html - Dette skyldes kun at de brukes feil.
SA170726 - Hva tror du de svake prestasjonene skyldes ?
SA170726 - Dette skyldes kun at de brukes feil.
DN170726https://www.dn.no/dnaktiv/2017/07/26/2055/Loping/slik-blir-du-en-bedre-utforloper Foto : Skjalg Bøhmer Vold Angermund-Vik mener dårlig utforløping mye skyldes at mange lener seg for mye bakover når terrenget går nedover.
DN170726 Dette skyldes primært høyere aktivitet i Nordsjøen og i Brasil.
DN170726 Foto : Skjalg Bøhmer Vold Angermund-Vik mener dårlig utforløping mye skyldes at mange lener seg for mye bakover når terrenget går nedover.
DN170726 Foto : Skjalg Bøhmer Vold Angermund-Vik mener dårlig utforløping mye skyldes at mange lener seg for mye bakover når terrenget går nedover.
DB170726 Han forteller videre at trafikkulykkene ofte skyldes menneskelige feil.
DB170726 Hva skyldes det ?
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-profil-slakter-laguttaket-i-EM-kampene--Det-er-apenbart-at-ingenting-fungerer-239277b.html - Hva tror du de svake prestasjonene skyldes ?
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-profil-slakter-laguttaket-i-EM-kampene--Det-er-apenbart-at-ingenting-fungerer-239277b.html - Dette skyldes kun at de brukes feil.
VG170725 Hun forklarer at den typen nedbør vi snakker om her, ikke skyldes klassiske nedbørfronter, hvor lavtrykk kommer inn over landet og treffer fjell : ¶
DN170725 Økningen skyldes blant annet forventninger om kutt i den kinesiske produksjonen, melder flere internasjonale medier.
DN170725 Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina.
DN170725 Økningen skyldes forventninger om kutt i den kinesiske produksjonen, melder flere internasjonale nyhetsleder.
DN170725 Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina.
DA170725 Forsinkelsen skyldes ifølge Norwegian at den ene piloten er syk.
DA170725 Tolkningsproblemet omkring hvorvidt alt er en parodi eller ikke, kan skyldes Lana Del Reys fravær i offentlige medier, som artist og person.
DA170725 Forsinkelsen skyldes ifølge Norwegian at den ene piloten er syk.
VG170724 I Stryn ble et hus totalskadd i en brann som trolig skyldes lynnedslag.
DN170724 | XXL-fallet skyldes ikke været ¶
DN170724 Dette skal skyldes at Boeing skal ha levert feil flydel, skriver TV 2.
DN170724 Problemene skyldes en feil hos selskapet Babs paylink, som drifter betalingsterminalene.
DN170724 Verftet mener dette skyldes dårlig FEED-arbeid ( front-end og design-arbeid ) av Songa.
DN170724 Det skyldes delvis en refinansiering i Songa Offshore og andre investeringer som hadde en positiv utvikling.
DN170724 Hovedårsaken til endringen for 2018 skyldes usikkerhet om når det skjer endringer i den amerikanske finanspolitikken », skriver IMF.
DB170724 Forvalteren mener at en av grunnene til den solide avkastningen skyldes det langsiktige tankesettet til investorene i fondet.
DB170724 I Stryn ble et hus totalskadd i en brann som trolig skyldes lynnedslag.
AA170724 I Stryn ble et hus totalskadd i en brann som trolig skyldes lynnedslag.
AA170724 Det kan skyldes at man er opprørt over Vestens rolle i Midtøsten, krigen i Irak og Afghanistan eller i Syria, eller vestlig inngripen i Libya, eller opprørt over eget taperliv.
AA170724 Det skyldes ikke minst at vi i Norge har lyktes bedre med integreringen, og flere innvandrere har fått jobb, bolig og utdannelse.
DN170723 Økningen skyldes blant annet at potensialet i havbruksnæringen er blitt bedre kjent blant ungdommen, sa direktør Nina Ellingsen Høiskar ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur på Nord universitet til DN i slutten av april.
SA170722 Wiggins har forklart at medisinbruken skyldes astma.i ¶
DB170722 Økningen skyldes flere store nettovergrepssaker med mange fornærmede, men også en økning i anmeldelser av fysiske overgrep mot barn.
DB170722 Men økningen skyldes også at politiet benytter en ny metode som gjør at de tør å forsøke å få forklaringer fra barn som tidligere ble regnet ikke avhørbare fordi de var for unge, umodne eller fordi de hadde for dårlig språk.
DB170722 Det skyldes ikke islam, men et økende fravær av tro.
DB170722 - En sangers typiske problem er knuter på stemmebåndene, som skyldes dårlig sangteknikk eller at man har sunget for mye.
BT170722https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Chris-Froome-feirer-ny-triumf_-men-det-stormer-rundt-laget--De-morke-skyene-vil-ikke-forsvinne-239110b.html Wiggins har forklart at medisinbruken skyldes astma.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Chris-Froome-feirer-ny-triumf_-men-det-stormer-rundt-laget--De-morke-skyene-vil-ikke-forsvinne-239110b.html Wiggins har forklart at medisinbruken skyldes astma.
AA170722 Kanskje skyldes det at Breivik er en fiende vi ikke er vant til.
NL170721 De som mener de arabiske samfunnenes tilbakeståenhet skyldes Vestens imperialisme og kolonialisme, vil følgelig legge vekt på at det for araberne er utenforstående årsaker til miseren.
DN170721https://www.dn.no/nyheter/2017/07/21/2134/Jordan/abbas-sier-han-bryter-kontakten-med-israel Uroen denne uken skyldes at Israel har utplassert metalldetektorer på den hellige høyden.
DN170721 Uroen denne uken skyldes at Israel har utplassert metalldetektorer på den hellige høyden.
DB170721 Om det skyldes at Rosenborg ikke klarer å utnytte luftstyrken, eller om han ikke er bedre, er ikke godt å si, påpeker Viasat-ekspert Vidar Davidsen.
DB170721 Det skyldes blant annet at vi har sterke institusjoner, velfungerende markeder og et godt samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.
DA170721 AP og flere andre amerikanske medier har snakket med kilder nær Spicer som sier oppsigelsen fredag skyldes Trumps utnevnelse av Scaramucci.
DA170721 Pecknold mener det også skyldes en ny og modnere bevissthet hos ham og bandet.
AA170721 Avgangen skyldes angivelig motstand mot endringer i Det hvite hus' stab.
AA170721 AP og flere andre amerikanske medier har snakket med kilder nær Spicer som sier oppsigelsen fredag skyldes Trumps utnevnelse av Scaramucci.
AA170721 Uroen denne uken skyldes at Israel har utplassert metalldetektorer på den hellige høyden.
AA170721 Protestene denne uken skyldes at Israel har utplassert metalldetektorer på den hellige høyden.
AA170721 Vi undrer oss på hva dette kan skyldes .
AA170721 Vi stiller derfor spørsmål ved hva denne økningen skyldes , når kompetansekravet til de ansatte og antallet barn per voksen er det samme ?
VG170720 september 1983 : Det første dødsfallet i Norge som skyldes sykdommen AIDS. 16. desember 1983 : Regjeringen går inn for hovedflyplass på Fornebu. 20. januar 1984 : Arne Treholt arresteres, siktet for spionasje. 19. juni 1984 : Den norske fiskebåten « Bentin » får en sovjetisk ubåt i trålen. 4. mai 1985 : En barriere er brutt - takket være Bobbysock
SA170720https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Test-av-blabarsyltetoy-Mest-bar-i-vinnerne-10335b.html Dette skyldes det høye sukkerinnholdet.
SA170720 Dette skyldes det høye sukkerinnholdet.
NL170720 Det skyldes neppe bare mangel på læreplasser, men også at bedrifter ikke vil ha elever med mye udokumentert fravær/skulk.
FV170720https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Test-av-blabarsyltetoy-Mest-bar-i-vinnerne-10335b.html Dette skyldes det høye sukkerinnholdet.
DN170720 Nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken går ned, ifølge SSB.
DN170720 - Ja, og der står det blant annet at dette skyldes at flere unge tar utdannelse og at eldre blir pensjonister.
DN170720 « Nedgangen skyldes særlig lavere individuelle tapsavsetninger, hvor det i kvartalet også reverseres tidligere tapsavsetninger.
DN170720 Nivået på nye avsetninger skyldes fortsatt usikkerhet innen oljerelatert sektor », skriver Nordea Norge i en pressemelding.
DB170720 Det skyldes både høye tomtepriser, og leilighetsnormen som gjør det dyrere å bygge.
DB170720 Det skyldes at lavtrykkene ventes å ta en mye mer sørlig bane enn de stort sett har gjort tidligere i sommer, de ventes inn over Danmark og Sør-Sverige i slutten av helga og starten på neste uke.
DB170720 Dette skyldes det høye sukkerinnholdet.
DB170720 Trolig skyldes dette at mange putter det på grillen sammen med annen mer tradisjonell grillmat, reflekterer Signe Bunkholt Sæter.
DB170720 Der det amerikanske forsvaret ga opp utviklingen fordi de selvkjørende bilene krasjet, har Google utviklet biler som er langt sikrere når man tar bort sjåføren - av den enkle grunn at de aller fleste trafikkulykker skyldes menneskelige feil.
BT170720https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-blabarsyltetoy-Mest-bar-i-vinnerne-10335b.html Dette skyldes det høye sukkerinnholdet.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget En SSB-rapport fra 2013 viser at mens tallene er svært like for Norge, Sverige og Danmark er bare 6 prosent pasienter som ikke gikk til tannlegen trass behov i Finland oppgitt at dette skyldes økonomiske grunner.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Av pasienter som ikke har gått til tannlegen det siste året trass behov oppgir hele 77 prosent at dette skyldes ventelister.
AP170720https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-blabarsyltetoy-Mest-bar-i-vinnerne-10335b.html Dette skyldes det høye sukkerinnholdet.
AA170720 Det anslås at 42 prosentav infeksjonene i disse landene skyldes urene sprøyter som blir brukt for å injisere narkotika.
AA170720 Det kan skyldes alt fra dårlig vær, høyere parkeringsavgift og økt konkurranse fra andre naturskjønne fjellturer.
VG170719 I helgen skal mer enn 800 brannmenn og 200 brannbiler ha deltatt i å slukke en annen massiv skogbrann, som kan skyldes en sigarettstump, i Saint-Cannat nær byen Aix-en-Provence, skriver The Telegraph.
DN170719https://www.dn.no/dnaktiv/2017/07/19/2054/Multisport/under-100-i-puls-slar-hjertet-vilt Hjerteutredningen vil trolig gi svar på om hun virkelig er rammet av dette syndromet og om det kan skyldes noe familiært eller om det eventuelt skyldes andre ting.
DN170719https://www.dn.no/dnaktiv/2017/07/19/2054/Multisport/under-100-i-puls-slar-hjertet-vilt Hjerteutredningen vil trolig gi svar på om hun virkelig er rammet av dette syndromet og om det kan skyldes noe familiært eller om det eventuelt skyldes andre ting.
DN170719 Mulig det til en viss grad skyldes at når sektorer blir svært dominert av ett kjønn, så tiltrekker det flere likesinnede.
AP170719https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jawam/I-fjor-var-det-rekordmange-turister-i-Oslo-I-ar-kommer-det-enda-flere Men det skyldes også at utgangspunktet ikke var så veldig høyt.
AA170719 Det skyldes ifølge Reuters at det er kommet stadig sterkere bevis for at Iran, som regnes som Saudi-Arabias erkefiende i regionen, har sendt høyteknologiske våpen og militære rådgivere for å hjelpe houthiene. ( ©NTB ) ¶
AA170719 Namdalsavisa skriver på sine nettsider at kanselleringen skyldes røykutvikling.
AA170719 Det kan skyldes ulik relasjon til personen som vil støtte, eller ulik tolkning av støtten.
DN170718 DNB Markets mener at halvparten av avviket mot forventningen i Yara-resultat skyldes volumer, mens den andre halvparten var knyttet til effekter av brannen ved ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn.
DB170718 - Jeg mistenker at mye av det skyldes dårlige ski.
DB170718 Israel anklager palestinske politikere og religiøse ledere for å hisse til vold, mens palestinske myndigheter mener angrepene skyldes den store frustrasjonen og mangelen på framtidshåp som oppleves av unge palestinere. ( ©NTB ) ¶
DB170718 Det skyldes jo ikke minst at det er ferietid.
DB170718 Likevel dyrkes fortsatt ideen om at det gode norske samfunnet nærmest kun skyldes at fagbevegelsen har kjempet frem rettigheter.
DA170718 Avdelingssjef for vertskapstjenester i Visit Oslo, Synne Myhre, tror noe av økningen i turisme skyldes at Oslos image har endret seg.
AP170718https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/wqJPo/Aftenposten-mener-Beroligende-at-USA-star-ved-Iran-avtalen Dette skyldes dels at president Trump oppdager politiske sammenhenger kandidat Trump ikke forsto, dels at han møter sterke motkrefter.
AA170718 Israel anklager palestinske politikere og religiøse ledere for å hisse til vold, mens palestinske myndigheter mener angrepene skyldes den store frustrasjonen og mangelen på framtidshåp som oppleves av unge palestinere. ( ©NTB ) ¶
AA170718 Dette skyldes i hovedsak bokføring av salgsgevinster på 831 millioner kroner.
VG170717 NAF mener at flere av de mange ulykkene rett og slett skyldes uoppmerksomhet.
DN170717 Fed sier de tror det skyldes midlertidige forhold som ubegrensede datapakker i mobilabonnementer, men fallet har vært mer omfattende enn som så, sier Magnussen.
DN170717 Qatars utenriksminister har tilbakevist anklagene og sier det skyldes en misforståelse og desinformasjon.
DB170717 Qatars utenriksminister har tilbakevist anklagene og sier det skyldes en misforståelse og desinformasjon.
DB170717 -  Det skyldes nok ulik størrelse på stykkene, men til 350 kroner synes jeg kokken burde tatt hensyn til det, sa Robinson.
DA170717 Han tror en del av utmeldingene skyldes at færre føler tilhørighet til kirken, og at de tenker at de må mene noe med medlemskapet sitt for å bli værende.
AA170717 - Den vil fastslå om dødsårsaken skyldes en medisinsk årsak, overdose eller om det er noe kriminelt som ligger bak, sier Mørkved til NRK Trøndelag.
AA170717 Sparby tror det skyldes at folk er mer bevisste på situasjonen.
VG170716 Eller så kan det skyldes at noen ryttere er røffere med utstyret enn andre.
DN170716 Finansminister Philip Hammond fortalte nylig til The Independent at negative lekkasjer om han skyldes misnøye med at han er for en mykere brexit-avtale.
DN170716 Beslutningen skyldes at John McCain ikke vil være i stand til å delta på avstemningen.
DB170716 - Årsaken til forsinkelsen skyldes varsel om en mulig feil ved flyet, men at feilen ble avkreftet etter inspeksjon, skriver Fatima Elkadi i en e-post til Dagbladet.
DB170716 b ) I hvor stor grad skyldes det reduserte fraværet at lærerne justerer elevens fravær for å få vurderingsgrunnlag ?
AA170716 Beslutningen skyldes at John McCain ikke vil være i stand til å delta på avstemningen.
AA170716 - Foreløpig vet vi ikke om det foreligger et straffbart forhold eller om dødsfallet skyldes andre ting, sa etterforskningsleder Leif Gundersen til NTB.
VG170715 Det skyldes at Tour de France ikke ble noe renere av at jeg dro hjem.
VG170715 - Sammenhengen skyldes underliggende biologiske mekanismer som vi ikke kjenner til enda.
VG170715 Trenden med nye, private legetilbud kan delvis skyldes at fastlegekapasiteten er for dårlig, mener mannen som ledet Helse- og omsorgsdepartementets prosjekt for utforming og innføring av fastlegeordningen i 2001, Tom Willy Christiansen.
DB170715 Kanskje kan det skyldes at de store endringene i Oslo sentrum, med gravearbeider, gatestengning og endring i kjøremønster har gjort at guidingsystemet ikke var presist nok ?
AA170715 - Foreløpig vet vi ikke om det foreligger et straffbart forhold eller om dødsfallet skyldes andre ting, sier Gundersen.
AA170715 - Foreløpig vet vi ikke om det foreligger et straffbart forhold eller om dødsfallet skyldes andre ting, sier Gundersen.
VG170714 Yildirim mener mye av kritikken stammer fra feilaktig rapportering, som han sier skyldes lobbygrupper knyttet til kuppmakerne.
VG170714 Firmaene har opplyst til Statens Legemiddelverk ( SLV ) at dette skyldes produksjonsvansker.
DB170714 At dette er en verst tenkelig etappe for spurterne, skyldes en rekke faktorer som sammenfaller til et mareritt for dem som vil utgjøre dagens gruppetto, altså den bakerste gruppa i feltet : ¶
DB170714 Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer.
DB170714 Volumnedgangen skyldes at vi i fjor sommer kjørte nasjonal kampanje med reker til gode priser på Coop Mega i hele sommerperioden, opplyser kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen.
DB170714 - Årsaken til at kvotene i år er mindre enn i fjor skyldes at bestanden er blitt mindre, og da må vi begrense uttaket for å sikre et bærekraftig fiske.
DB170714 Vi kan selvsagt håpe at økningen i antall varslingssaker dels skyldes at det er blitt enklere å varsle som følge av dette arbeidet, men vi vet at det er store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep.
DA170714 Ifølge SSB skyldes økningen sterk oppgang i noen få varegrupper, da spesielt konstruksjoner til oljeplattformer og fly.
DA170714 Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer.
DA170714 Ifølge SSB skyldes økningen sterk oppgang i noen få varegrupper, da spesielt konstruksjoner til oljeplattformer og fly.
DA170714 Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer.
AA170714 Resultatet fra tilknyttede selskaper på 115 millioner kroner skyldes i hovedsak malingfabrikken Jotun.
AA170714 - Dette kan delvis skyldes importpoteter.
AA170714 Catharina Solli i Widerøe sier at problemene som nå har oppstått, skyldes et ruteprogram som ble planlagt for halvannet år siden.
AA170714 Ifølge SSB skyldes økningen sterk oppgang i noen få varegrupper, da spesielt konstruksjoner til oljeplattformer og fly.
AA170714 Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer.
AA170714 Skyldes solslyng ¶
VG170713 Det skyldes blant annet tekniske problemer med hans Ford Fiesta.
VG170713 Men han har vært skadefri en lang stund nå, så vi må finne ut hva det skyldes , sier Schwabe.
SA170713 Det skyldes sannsynligvis for lite oksygen til hjernen under kollapsen, skriver Ajax på sin hjemmeside.
NL170713 Okkupasjonen av strandområder for Nordlandsbanen ( og baner i sør ) skyldes tidsalderen da de ble bygget.
DN170713https://www.dn.no/nyheter/2017/07/13/2213/Luftfart/nye-norwegian-kanselleringer-og-juling-pa-borsen Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
DN170713https://www.dn.no/etterBors/2017/07/13/1804/Tv/fortsetter-millionfangsten Det meste av inntektene i dette selskapet skyldes egenproduserte « Skavlan », men Monkberry har også produsert andre satsinger rundt Skavlan-reporter Niklas Källner.
DN170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
DN170713 Bortfall av arveavgiften kan være en årsak, men det skyldes også at flere velger å satse mer tid på ferie her hjemme, sier Birkenes.
DN170713 - Reduksjonen i inntekter i andre kvartal skyldes primært redusert aktivitet og svake markedsforhold i offshore oljeservice-industrien og i boremarkedet, skriver selskapet i kvartalsrapporten.
DB170713 Det skyldes en skade som har plaget ham de to siste månedene.
DB170713 Han mener at oppførselen skyldes en ting : ¶
DB170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
DB170713 Mye av dette skyldes utslipp i forbindelse med olje- og gassutvinningen.
BT170713https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ajax-talent-har-fatt-alvorlig-hjerneskade-etter-kollaps-under-treningskamp-238713b.html Det skyldes sannsynligvis for lite oksygen til hjernen under kollapsen, skriver Ajax på sin hjemmeside.
AP170713https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ajax-talent-har-fatt-alvorlig-hjerneskade-etter-kollaps-under-treningskamp-238713b.html Det skyldes sannsynligvis for lite oksygen til hjernen under kollapsen, skriver Ajax på sin hjemmeside.
AA170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
AA170713 De problemene vi har nå skyldes ikke manglende skadefelling i beiteprioriterte områder.
AA170713 De skyldes manglende lisensjakt sist vinter og en bestand av ulv som er langt over det målet Stortinget har satt, sier Pollestad. ( ©NTB ) ¶
AA170713 Ifølge selskapet skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
VG170712 Det er et godt spørsmål, men det skyldes kanskje at det er lenge siden vi har spilt en sånn kamp, forklarer Kåre Ingebrigtsen da VG går sammen med RBK-treneren fra stadion sent onsdag kveld.
VG170712 Ingebrigtsen har selvsagt sett det samme som VG : Mye av grunnen til at Rosenborg er blitt utslått før gruppespillet i Champions League de siste årene skyldes baklengsmål på hjemmebane.
VG170712 Bongo tror utviklingen rapporten viser skyldes flere forhold, og at økt rekruttering av kvinner til Forsvaret kan være en avgjørende faktor, noe som også blir antydet av militærpolitiet i deres rapport.
DB170712 Det skyldes ikke at Martin Sjögren ikke vet hva han holder på med.
DB170712 Det skyldes at vi ikke har noen andre.
DB170712 Ifølge Helsedirektoratet skyldes omlag 15 prosent av det legemeldte fraværet i Norge psykiske lidelser, og andelen uføretrygdede med en psykisk lidelse er mer enn 30 prosent.
DB170712 Bedringen skyldes lavere nedskrivninger på utlån og garantier.
DB170712 Banken skriver at bedringen i første rekke skyldes at det i perioden ble gjennomført vellykkede restruktureringer innen olje, offshore og shipping.
DB170712 Komplikasjoner som skyldes feil- og underernæring koster årlig norske skattebetalerne innpå én milliard kroner i ekstra liggedøgn.
DA170712 Dette skyldes at det har vært mye fint vær den siste perioden nordpå, mye snø og at det er begrenset overføringskapasitet på grunn av arbeid på ledningene ut av området.
AP170712https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xqbEn/Gode-tall-for-DNB-Oker-resultatet-med-669-millioner-kroner Ifølge banken skyldes økningen en kombinasjon av høyere inntekter og lavere nedskrivninger på utlån.
AP170712https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xqbEn/Gode-tall-for-DNB-Oker-resultatet-med-669-millioner-kroner Ifølge banken skyldes bedringen vellykkede restruktureringer innen olje, offshore og shipping.
AA170712 Men hva denne økningen skyldes , gir ikke rapporten noe svar på.
AA170712 - Dette kan skyldes flere forhold, som bedre rapportering, større vilje til å melde til politiet og høyere kvinneandel, står det i rapporten.
AA170712 Ifølge banken skyldes økningen en kombinasjon av høyere inntekter og lavere nedskrivninger på utlån.
AA170712 Ifølge banken skyldes bedringen vellykkede restruktureringer innen olje, offshore og shipping.
VG170711 - Det skyldes små detaljer tror jeg, men jeg må se spurten på TV, fortsatte nordmannen, som igjen understreket hvor overrasket han var over farten til Kittel og de andre som kom bakfra.
VG170711 Nedgangen i voldsbruken skyldes i hovedsak mindre vold fra unge menn, den største bidragsyteren, ifølge SSB.
DN170711 Den sterke resultatforbedringen fra 2015 til 2016 skyldes i tillegg til kostnadskutt og økt omsetning at 2015 var et « unaturlig år ».
DN170711 Gundersen mener økningen i år skyldes at mange opplevde usikkerhet for jobb og inntekt etter oljeprisfallet.
DB170711 Gundersen mener økningen i år skyldes at mange opplevde usikkerhet for jobb og inntekt etter oljeprisfallet.
DB170711 Pinnen måtte opp, noen som skyldes et sittesår som så smått har begynt å forsvinne.
DB170711 Det skyldes nok bare små detaljer, sier Kristoff - som innrømmer at han trenger alle marginer på sin side for å slå Kittel.
DB170711 Den skyldes tørke, men også i stor grad væpnede konflikter.
DB170711 Da forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ( H ) ble konfrontert med det, svarte hun at forsvarets manglende tillit skyldes en ny åpenhet rundt svakheter og mangler.
DA170711 Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon.
DA170711 I regjering har vi dessverre ikke fått gjennomslag for å gjøre noe med underregulering, men det skyldes at pensjonsreformen ble vedtatt ganske nylig, i 2011, av alle andre partier enn Frp, og at viljen til å gjøre om på reformen ikke er til stede hos de andre partiene.
DA170711 DEBATT : Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon.
DA170711 - Mange pensjonister har opplevd svekket kjøpekraft i de siste årene, og dette skyldes den urettferdige underreguleringen av pensjon, skriver Roy Steffensen ( Frp ).
DA170711 Om dette skyldes at de er flinkere til å anmelde, eller at de er enklere ofre fordi verdisakene er lettere tilgjengelig i vesker, kan ikke Kvassheim si med sikkerhet.
AA170711 Det tror han skyldes økt fokus på hva som er lov og ikke lov, både i media og på hjemmebane.
AA170711 Gundersen mener økningen i år skyldes at mange opplevde usikkerhet for jobb og inntekt etter oljeprisfallet.
VG170710 En del av veksten skyldes endringer i trygdeordningene og befolkningssammensetningen.
DN170710 - Differansen mellom de to tallene skyldes i stor grad at vi ikke fikk samme utbytte fra Finn i år.
DB170710 Den overraskende oppgangen i konsumprisene skyldes ifølge analytikere prisene på flybilletter.
DB170710 En annen grunn til at antall overvektige har økt, kan også skyldes mat, mener Klepp.
DB170710 Det skyldes ifølge Patrone den ekstreme varmen, som har fått de dødes armer og ben til å trekke seg sammen.
DA170710 Mye tyder på at frafallet starter tidlig, og det skyldes ofte manglende grunnleggende ferdigheter allerede fra barneskolen.
VG170709 Les også : London-brannen : Her tar brannmannen et hjerteskjærende farvel ¶ Skyldes lynnedslag ¶
DN170709 Det skyldes først og fremst den brå kursendringen i amerikansk politikk etter at Donald Trump overtok som president.
DB170709 Det latinamerikanske landet er preget av en langvarig pågående politisk, økonomisk, sosial og humanitær krise, som demonstrantene mener skyldes regjeringens mange feilgrep politisk.
DB170709 ( Finansavisen ) : - Veksten skyldes i all hovedsak en kontrakt med FNs høykommissær for flyktninger.
DA170709 Skyldes lynnedslag ¶
AA170709 Det dårlige været skyldes lavtrykk og tilhørende front i norskehavet som beveger lite på seg.
VG170708 De kunne jo skyldes faktorer som ujevnheter i flisleggingen på bassenget.
VG170708 Arbeidsledigheten økte med 0,1 prosent til 4,4 prosent fra mai til juni, men det skyldes hovedsakelig at flere mennesker, ikke minst nylig utdannede, entret arbeidsmarkedet.
VG170708 Hjernehinnebetennelse er en alvorlig infeksjonssykdom som skyldes at bakterier kommer over i blodet.
VG170708 Noen av dødsfallene skyldes feilbruk som kunne vært unngått, sier Madsen.
VG170708 - Det kan skyldes et problem med de nye legemidlene, og at de kommer på markedet etter en forholdsvis begrenset utprøving på pasienter.
NL170708 Det kan skyldes at man er opprørt over Vestens rolle i Midtøsten, krigen i Irak og Afghanistan eller i Syria, eller vestlig inngripen i Libya, eller opprørt over eget taperliv.
NL170708 Det skyldes ikke minst at vi i Norge har lyktes bedre med integreringen, og flere innvandrere har fått jobb, bolig og utdannelse.
DN170708 Hun vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes .
DB170708 La Repubblica har snakket med brannvesenet, som mener at ulykken skyldes at tredje og fjerde etasje kollapset rundt klokka 6.20.
DB170708 - Jeg tror noe av bakgrunnen skyldes menneskene som bor her.
DB170708 Det skyldes først og fremst den brå kursendringen i amerikansk politikk etter at Donald Trump overtok som president.
AA170708 La Repubblica har snakket med brannvesenet, som mener at ulykken skyldes at tredje og fjerde etasje kollapset rundt klokka 6.20.
AA170708 Det skyldes først og fremst den brå kursendringen i amerikansk politikk etter at Donald Trump overtok som president.
AA170708 Det skyldes først og fremst den brå kursendringen i amerikansk politikk etter at Donald Trump overtok som president.
AA170708 Det skyldes først og fremst den brå kursendringen i amerikansk politikk etter at Donald Trump overtok som president.
AA170708 Hun vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes .
AA170708 Hun vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes .
AA170708 Kanskje skyldes dette åpenheten som vises i TV-serien « Skam », sier Theis.
AA170708 Informasjonssjef Sylwia Obuchowicz tror hovedgrunnen til den økte åpenheten skyldes at det i de siste årene har årene vært stor oppmerksomhet rundt det å snakke med barn om vanskelig tema, særlig i offentlig sektor.
AA170708 - Jeg håper økningen kan skyldes at folk føler en aksept rundt det å snakke om livssituasjonen sin.
AA170708 Kanskje skyldes dette åpenheten som vises i TV-serien « Skam », sier Theis.
AA170708 Informasjonssjef Sylwia Obuchowicz tror hovedgrunnen til den økte åpenheten skyldes at det i de siste årene har årene vært stor oppmerksomhet rundt det å snakke med barn om vanskelig tema, særlig i offentlig sektor.
AA170708 - Jeg håper økningen kan skyldes at folk føler en aksept rundt det å snakke om livssituasjonen sin.
VG170707 - Noen av skyteepisodene skyldes også små krangler som har eskalert til det punktet hvor noen trekker et våpen, tilføyer Guglielmi. 1300 ekstra politifolk ble tatt ut i tjeneste i løpet av 4. juli-helgen. 58 arrestasjoner ble foretatt, og 159 våpen ble beslaglagt.
VG170707 Sult skyldes overbefolkning.
VG170707 Matvarekrisen i Øst-Afrika skyldes mange sammensatte tragedier som blant annet borgerkrig, økonomisk kollaps og mennesker som er drevet på flukt fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer.
VG170707 De kommer sjelden av hat eller ondskap ; de skyldes som regel likegyldighet og dårlig informasjon.
DB170707 - Cirka 90 prosent av alle skogbranner skyldes menneskelig aktivitet.
DB170707 Alle tilfellene skyldes blåskjellgift.
DB170707 Samlet sett har lokalradioene overskudd, men det skyldes i stor grad de 16 lokalradioene i P4-nettverket.
DA170707 Høyere personalkostnader i kommunale barnehager skyldes i stor grad høyere pensjonskostnader.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7ryn4/-Det-er-viktigere-ting-for-en-ny-regjering-enn-vannscootere_-reptiler-og-Segway - Det som er bekymringsfullt, og som tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser, er at nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidslivet.
AA170707 La Repubblica har snakket med brannvesenet som mener at ulykken skyldes at tredje og fjerde etasje kollapset rundt klokka 06.20.
AA170707 La Repubblica har snakket med brannvesenet som mener at ulykken skyldes at tredje og fjerde etasje kollapset rundt klokka 06.20.
AA170707 - Cirka 90 prosent av alle skogbranner skyldes menneskelig aktivitet.
VG170706 Det skyldes at det er så håpløst å bevise at man er ren, all den tid prøver uten utslag bare viser at det ikke ble funnet noe i den testen.
VG170706 At amerikansk lederskap ikke lenger er like opplagt, skyldes bare delvis Trump og hans « Amerika først ».
VG170706 En foreløpig obduksjonsrapport slår fast at den sannsynlige dødsårsaken er bukhinnebetennelse, som trolig skyldes komplikasjoner etter det kirurgiske inngrepet.
VG170706 I søksmålet påpeker Swedish Match at dette skyldes at innholdet av nitrosaminer er betraktelig lavere enn i andre røykfrie tobakksprodukter.
NL170706 Nei, det skyldes at privatisering av offentlige omsorgsoppgaver fortsatt har svært negativ klang hos store deler av befolkninga.
AA170706 Det skyldes ikke minst den politiske linjen til Trump, som har « Amerika først » som motto for sin handelspolitikk, og som har bestemt seg for å trekke USA ut av Parisavtalen.
AA170706 Det skyldes ikke minst den politiske linjen til Trump, som har « Amerika først » som motto for sin handelspolitikk, og som har bestemt seg for å trekke USA ut av Parisavtalen.
AA170706 Hastverket med å få til et styremøte i sykehuset skyldes at regjeringen arbeider med campusplanen for NTNU.
AA170706 - Forsinkelsen skyldes dårlig vær og slottrestriksjoner, altså begrensninger for når flyene kan ta av og lande på Gatwick, på grunn av været i området.
AA170706 At parkeringskapasiteten nesten er sprengt, skyldes både at det er flere som reiser, og at det er færre parkeringsplasser tilgjengelig i år enn i fjor.
AA170706 Men det skyldes hovedsakelig at flere unge tar utdanning og at flere eldre pensjonerer seg, ifølge Statistisk sentralbyrå.
VG170705 Ennå har det ikke blitt satt en dato for dette besøket, og britisk media har spekulert i at det skyldes nettopp frykten for protester.
DN170705https://www.dn.no/nyheter/2017/07/05/1101/Eiendom/boligprisfall-for-andre-maned-pa-rad - Økningen i Oslo skyldes blant annet at mange flere velger å selge boligen før de kjøper ny.
DN170705 - Økningen i Oslo skyldes blant annet at mange flere velger å selge boligen før de kjøper ny.
DN170705 Dette skyldes det store kinesiske markedet.
DB170705 Qatars utenriksminister tilbakeviser anklagene og sier de skyldes en misforståelse og desinformasjon.
DB170705 I tråd med denne blir pasienter rådet til å slutte med kjemoterapi ( medisiner ) og i stedet tenke positive tanker, siden sykdom skyldes negative tanker og følelser ifølge tyskeren, som ble fradømt legelisensen i 1986.
DB170705 Det ledet ham til å mene at all alvorlig sykdom skyldes traumer.
DB170705 En stor del av krisa skyldes inflasjonen i landet.
DB170705 Prisnedgangen nå skyldes en kombinasjon av innstramming på finansiering, et økt tilbud og tendenser til negativ psykologi, sa OBOS-sjef Daniel K.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Det kan skyldes at man ikke er klar over fleksibiliteten som ligger i opplæringsloven.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert.
AA170705 Økningen i Oslo skyldes blant annet at mange flere velger å selge boligen før de kjøper ny.
VG170704 Det kan skyldes at man er opprørt over Vestens rolle i Midtøsten, krigen i Irak og Afghanistan eller i Syria, vestlig inngripen i Libya, eller opprørt over eget taperliv.
VG170704 Det skyldes ikke minst at vi i Norge har lyktes bedre med integreringen, og flere innvandrere har fått jobb, bolig og utdannelse.
VG170704 Dette skyldes de mange meldingene av seksuell karakter professoren har sendt til studenter. Én av dem som tidligere har hatt professoren som foreleser er Anastasia Garbar ( 28 ).
DN170704 Det skyldes at skattereglene for de ulike ordningene er ulike.
DB170704 det skyldes blant annet en enorm hårsårhet hos Trump.
DB170704 At folk gjør sånt, skyldes manglende kunnskap, sier Halvorsen til Dagbladet.
DB170704 Unnfallenheten skyldes åpenbart den « fredsavtalen » som ble undertegnet da forholdet mellom Norge og Kina ble « normalisert » i desember i fjor.
DB170704 Om Arbeiderpartiets utfall mot FrP i denne saken skyldes mangelfull kunnskap om egen politikk, eller anger over egen pensjonsreform, vites ikke.
DA170704 Kanskje skyldes det at Lise og Nemi har mange fellestrekk.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Derfor-sluttet-jeg-i-barnevernet-335894b.html Når stort sett ingen ansatte sier fra, tror jeg ikke det skyldes at barnevernsarbeidere er fornøyd.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Derfor-sluttet-jeg-i-barnevernet-335894b.html Jeg tror stillheten skyldes frykten for å « bli kalt inn på teppet », eller risikoen for å stå alene med sin uttalelse eller kritikk.
AA170704 - Sammenbruddet i forhandlingene er en monumental feiltakelse som skyldes Theresa May.
AA170704 I Sør-Trøndelag tingretts fengslingskjennelse mot moren, fremkommer det at den foreløpige legeerklæringen sier jentas skade høyst sannsynlig skyldes « ytre traume av stor kraft med akselerasjon og deselereasjon av hodet med avrivning av brovenene i hodet ».
AA170704 Allmennlegeforeningens leder Tom Ole Øren mener økningen skyldes at flere unge menn nå våger å oppsøke lege enn tidligere.
VG170703 Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.
VG170703 Det skyldes at han har spilt flere internasjonale mesterskap med Senegal.
VG170703 Et eksempel er lungekreft, hvor kreftutviklingen hos en liten gruppe pasienter skyldes mutasjon i genene som kalles EGFR eller ALK.
SA170703 Han forsikrer at oversvømmelsen ikke skyldes utformingen av den nye Langgata som nylig har fått nytt dekke.
SA170703 Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.
DN170703 Prisnedgangen nå skyldes en kombinasjon av innstramming på finansiering, et økt tilbud og tendenser til negativ psykologi, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.
DN170703 Årsaken til økningen i prisen skyldes boligprosjekter på Bygdøy, Kollentunet og i Jegerveien, opplyses det.
DN170703 Nedgangen skyldes at en generell nedgang i opplags- og annonsemarkedet for papirbaserte magasinprodukter ikke oppveies av nye digitale inntekter, skriver styret i selskapet i sin årsberetning.
DB170703 Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.
DA170703 Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.
BT170703https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johaug-ma-vente-til-over-sommeren-pa-endelig-dom-238246b.html Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.
AP170703https://www.aftenposten.no/viten/i/yAWXA/Kjopt-billig-juksejord-pa-hagesenteret-i-det-siste-Na-skal-det-brukes-millioner-pa-a-utvikle-miljovennlig-jord - Det økte salget skyldes først og fremst at våre selgere er gode til å overtale kundene.
AP170703https://www.aftenposten.no/viten/Kjopt-billig-juksejord-pa-hagesenteret-i-det-siste-Na-skal-det-brukes-millioner-pa-a-utvikle-miljovennlig-jord-624075b.html - Det økte salget skyldes først og fremst at våre selgere er gode til å overtale kundene.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Styrelederen-sendte-veddemal-pa-sms-Na-blir-Norsk-Rikstoto-bedt-om-a-rydde-opp-624313b.html - Når vi nå velger å bruke vår hjemmel i totalisatorloven og retter et pålegg mot Norsk Rikstoto, skyldes dette at selskapet ikke har lykkes med å avvikle denne typen sidesystem, opplyser Lotteritilsynet.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johaug-ma-vente-til-over-sommeren-pa-endelig-dom-238246b.html Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Johaug-ma-vente-til-over-sommeren-pa-endelig-dom-238246b.html Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.
AA170703 - Sult og feilernæring skyldes ikke bare naturlige- eller strukturelle fenomener i visse geografiske områder, men er også et resultat av mer komplekse forhold som underutvikling forårsaket av at mange enten ikke bryr seg, eller at noen bare tenker på seg selv, sa FAO-sjefen. ( ©NTB ) ¶
AA170703 - Når vi nå velger å bruke vår hjemmel i totalisatorloven og retter et pålegg mot Norsk Rikstoto, skyldes dette at selskapet ikke har lyktes med å avvikle denne typen sidesystem, opplyser Lotteritilsynet.
AA170703 I Sør-Trøndelag tingretts fengslingskjennelse fremkommer det at den foreløpige legeerklæringen sier barnets skade høyst sannsynlig skyldes « ytre traume av stor kraft med akselereasjon og deselereasjon av hodet med avrivning av brovenene i hodet ».
AA170703 Ifølge trafikkoperatør Per Morten Trymer hos Statens vegvesen skyldes køen lysreguleringa ved veiarbeidene ved Reinå bru i Meråker.
VG170702 Trump er svært klar på at han kommer til å fortsette i samme spor, og mener også at kritikken fra republikanerne skyldes medienes fremstilling av ham, ikke hvordan han selv oppfører seg.
VG170702 SESSVOLLMOEN ( VG ) Forsvarets manglende tillit blant folket skyldes en ny åpenhet rundt svakheter og mangler, mener forsvarsministeren.
VG170702 - Skyldes den manglende tilliten kun åpenhet ?
DB170702 At det er like mørkt framover på banen skyldes en manglende målscorer.
DB170702 Og det har ingenting med statistikk å gjøre, det skyldes ligaen som heter Eliteserien.
DB170702 Unnfallenheten skyldes åpenbart den « fredsavtalen » som ble undertegnet da forholdet mellom Norge og Kina ble « normalisert » i desember i fjor.
AP170702https://www.aftenposten.no/kultur/i/7rR4w/Et-par-veltrente-entertainere Poperobringen av Norden har vært en suksess, spørsmålet var om det også skyldes 15-åringenes kvaliteter live på scenen ? | « Kedi » er filmen alle katteelskere må se ¶
AP170702https://www.aftenposten.no/kultur/Et-par-veltrente-entertainere-624458b.html Poperobringen av Norden har vært en suksess, spørsmålet var om det også skyldes 15-åringenes kvaliteter live på scenen ?
AA170702 Trump er svært klar på at han kommer til å fortsette i samme spor, og mener også at kritikken fra republikanerne skyldes medienes framstilling av ham, ikke hvordan han selv oppfører seg.
VG170701 - Det skyldes deler av skyldspørsmålet, og definitivt straffeutmålingen.
SA170701 Det kan skyldes at han dette året ikke tok ut utbytte og hadde store tap.
SA170701 Det skyldes nok ikke bare det han sa, men kanskje vel så mye hvordan særlig VG påsto at han sa det.
SA170701 Sykdommene som rammer barnehagebarn skyldes stort sett virus og trenger ikke behandling hos lege, men går over av seg selv.
SA170701 IKKE FARLIG : Sykdommene som rammer barnehagebarn skyldes stort sett virus og trenger ikke behandling hos lege, men går over av seg selv.
SA170701 Hos de fleste barn over tre måneder skyldes feber banale, ufarlige virusinfeksjoner.
SA170701 Har barnet høy feber som vedvarer i fire-fem dager bør barnet undersøkes, kan sykdommen skyldes annet enn virus.
DB170701 Trump er svært klar på at han kommer til å fortsette i samme spor, og mener også at kritikken fra republikanerne skyldes medienes framstilling av ham, ikke hvordan han selv oppfører seg.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html Det at det finnes noen få personer med denne innretningen på sin masterutdanning skyldes at det for noen år siden ble gitt tilbud om masterstudiet til ett kull tegnspråklige studenter ved UiO.
BT170701https://www.bt.no/btmagasinet/Kampen-om-tvillingene-335657b.html Men trykk i hjernen som skyldes annet enn at et barn er blitt ristet, kan også føre til blødninger.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Han-sto-frem-som-homofil-samme-ar-som-det-ble-avkriminalisert-i-Norge-I-dag-feiret-han-sammen-med-titusenvis-av-andre-624327b.html - Århundres fordommer og forutinntatte holdninger skyldes kirken, religiøse dogmer, bokstavtro tolkning av bibelen.
AP170701https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Febernedsettende-gjor-ikke-nodvendigvis-barn-fortere-friske--10337b.html Sykdommene som rammer barnehagebarn skyldes stort sett virus og trenger ikke behandling hos lege, men går over av seg selv.
AP170701https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Febernedsettende-gjor-ikke-nodvendigvis-barn-fortere-friske--10337b.html IKKE FARLIG : Sykdommene som rammer barnehagebarn skyldes stort sett virus og trenger ikke behandling hos lege, men går over av seg selv.
AP170701https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Febernedsettende-gjor-ikke-nodvendigvis-barn-fortere-friske--10337b.html Hos de fleste barn over tre måneder skyldes feber banale, ufarlige virusinfeksjoner.
AP170701https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Febernedsettende-gjor-ikke-nodvendigvis-barn-fortere-friske--10337b.html Har barnet høy feber som vedvarer i fire-fem dager bør barnet undersøkes, kan sykdommen skyldes annet enn virus.
VG170630 I obduksjonsrapporten ble det aldri påvist noen sikker dødsårsak, men det ble pekt mot at det kunne skyldes en plutselig kretsløpsforstyrrelse - som følge av at hun har havnet i en stilling som førte til pustevansker.
DB170630 En stor del av krisa skyldes inflasjonen i landet.
DB170630 Dette skyldes for manges del trolig at de vet at dette er den riktige på lang sikt, hvis de skal videre sørover langs E6.
DB170630 Biebers motvilje mot å spille « Despacito » skal skyldes at han glemte ordene under en fremføring i New York nylig.
DA170630 Informerer ikke ¶ Skyldes forsinkelsen tekniske problemer, manglende mannskap eller lignende, har du imidlertid høyst sannsynligvis krav på erstatning.
DA170630 Erstatning utbetales imidlertid ikke dersom forsinkelsen skyldes uvær, streiker, syke medpassasjerer, terror eller andre ting flyselskapet ikke har kontroll på.
DA170630 Skyldes forsinkelser på mer enn tre timer tekniske problemer, manglende mannskap eller lignende, har du sannsynligvis krav på erstatning.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Nye-tall-viser-bratt-fall-i-visninger-av-boligannonser-624215b.html Han tror både færre sidevisninger på Finn og færre på visninger i boligene skyldes det økte utbudet av boliger til salgs.
AA170630 Hva skyldes dette ?
VG170629 Vurdering : Spinneren var testens absolutt letteste i vekt, noe som skyldes elektronikk i stedet for kulelagere eller vekter.
DN170629 Forsinkelsen med bagasjebåndene skyldes at røntgenmaskinen i den gamle delen av terminalen er ødelagt, og dermed får verken SAS eller Widerøe sendt bager til terminalen. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170629 Det er foreløpig uvisst hva den tekniske feilen skyldes , men Avinor opplyser at de jobber for å rette opp i det.
DN170629 Forsinkelsen med bagasjebåndene skyldes at røntgenmaskinen i den gamle delen av terminalen er ødelagt, og dermed får verken SAS eller Widerøe sendt bager til terminalen.
DN170629 Det er foreløpig uvisst hva den tekniske feilen skyldes , men de jobber for å rette opp i det.
DB170629 Nedgangen skyldes primært at vi har restaurert hele fasaden, inklusivt inngangspartiet.
DA170629 - Noe av økningen skyldes at man har blitt flinkere til å registrere, men det er og slik at mye tyder på at det har vært en reell økning, sier han.
DA170629 - Dette skyldes at når vi planlegger produksjon må vi planlegge langsiktig.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/Trobbel-med-bagasjeanlegget-pa-Oslo-lufthavn-gir-ko-624247b.html Forsinkelsen med bagasjebåndene skyldes at røntgenmaskinen i den gamle delen av terminalen er ødelagt, og dermed får verken SAS eller Widerøe sendt bager til terminalen ¶
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/Trobbel-med-bagasjeanlegget-pa-Oslo-lufthavn-gir-ko-624247b.html Det er foreløpig uvisst hva den tekniske feilen skyldes , men Avinor opplyser at de jobber for å rette opp i det.
AA170629 Det er nok å vise til legeerklæringen fra onsdag der det fremkommer at hodeskaden skyldes ytre traume med stor kraft.
AA170629 Renteendringen skyldes markedstilpasninger, ifølge Skandiabanken, som viser til at de lot være å øke renten i fjor høst.
VG170628 Det skyldes en sesong med to mislykkede utlån og altfor lite spilletid : Bare én kamp fra start og to innhopp i Championship for Blackburn mellom august og november 2016, og bare 11 opptredener på totalt 428 minutter med Peterborough i League One etter nyttår.
SA170628https://www.aftenbladet.no/100Sport/sjakk/-Maktkamp-tvinger-Magnus-Carlsen-til-vanskelige-valg--Mistenkelig--237994b.html Ifølge Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn skyldes de stadige kollisjonene blant annet en maktkamp i internasjonal sjakk.
SA170628 Ifølge Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn skyldes de stadige kollisjonene blant annet en maktkamp i internasjonal sjakk.
NL170628 Kanskje skyldes dette hennes nære fortid som stortingsrepresentant for Troms og Ap.
FV170628https://www.fvn.no/100Sport/sjakk/-Maktkamp-tvinger-Magnus-Carlsen-til-vanskelige-valg--Mistenkelig--237994b.html Ifølge Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn skyldes de stadige kollisjonene blant annet en maktkamp i internasjonal sjakk.
DB170628 Dette skyldes i stor grad at Norge har endret sin politikk.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/sjakk/-Maktkamp-tvinger-Magnus-Carlsen-til-vanskelige-valg--Mistenkelig--237994b.html Ifølge Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn skyldes de stadige kollisjonene blant annet en maktkamp i internasjonal sjakk.
AP170628https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Norwegian-problemene-skyldes-darlig-ledelse--Pal-Vegard-Hagesather-624169b.html | Norwegian-problemene skyldes dårlig ledelse Pål Vegard Hagesæther ¶
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/-Maktkamp-tvinger-Magnus-Carlsen-til-vanskelige-valg--Mistenkelig--237994b.html Ifølge Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn skyldes de stadige kollisjonene blant annet en maktkamp i internasjonal sjakk.
VG170627 Det skyldes at en rekke av de sentrale spørsmålene som er stilt, av praktiske grunner først vil bli besvart etter sommerferien, eller til og med utpå høsten.
VG170627 Den voksende ventelisten skyldes ikke at flere blir nyresyke i Norge, men en nedgang i antall donasjoner.
VG170627 Den mørke fargen skyldes kuttet blodtilførsel etter at nyren er ute.
VG170627 At den gjeldende rekorden er på 2,4 kilo, skyldes manglende innrapportering.
VG170627 Det skyldes i sin tur at de ønsket å vedta lovforslaget via en lovprosess som krever simpelt flertall mot at det settes et tak på 20 timers debatt, og altså ingen mulighet for en såkalt « filibuster ».
DN170627 Fredriksen legger skylden på amerikanske hedgefond og kinesiske statseide shippingselskap for nedgangen i de globale shippingmarkedene de siste årene, som skyldes overkapasitet i markedet.
DN170627 Nedgangen i oljeprisen den siste tiden skyldes ifølge analytikere i stor grad at Opec ikke klarer å holde tritt med amerikanske skiferoljeprodusenter som fyller oljelagrene og metter den globale etterspørselen.
DB170627 Det er mistanke om at infeksjonen skyldes en sårbarhet i SMB-protokollen, men dette er foreløpig ikke endelig bekreftet.
DB170627 Qatars utenriksminister tilbakeviser anklagene og sier de skyldes en misforståelse og desinformasjon.
DA170627 - Underskuddet for 2016 skyldes i sin helhet de økte pensjonsforpliktelsene.
DA170627 Barnefattigdom skyldes at foreldrene er fattige.
BT170627https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Mindre-trobbel-for-Norwegian-336225b.html Trøbbelet de siste dagene skyldes mangel på piloter.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Rammet-av-Norwegian-kanselleringer-Da-kan-du-ha-krav-pa-tusenvis-av-kroner-i-erstatning-624050b.html I dommen ble det slått fast at passasjerer også har krav på standardkompensasjon når innstillingen eller forsinkelsen skyldes teknisk svikt.
AA170627 Aktivister mener prøveløslatelsen ikke gjøres på humanitært grunnlag, men skyldes at myndighetene i Kina ønsker å unngå mulige reaksjoner dersom den kjente menneskerettsforkjemperen skulle dø i fengsel.
AA170627 Det er observert flere ganger, og skyldes som regel et for tungt bytte eller sammenstøt med en rival.
AA170627 - Den store økningen i tvangsavviklingene kan skyldes at det har blitt billigere å starte aksjeselskap, sier Ruud.
AA170627 - Den enorme økningen i tvangsavviklinger for mai måned isolert sett, skyldes nok først og fremst at fristen for å sende inn regnskaper til Brønnøysundregistrene ble flyttet fram til 1. august fra 1. september som tidligere.
AA170627 - Vi vet ikke om denne endringen skyldes at årets elever presterer bedre enn fjorårets, eller om det er fordi eksamensoppgavene varierer noe fra år til år, sier Huse.
AA170627 Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp sier til Klassekampen at han tror veksten skyldes terrorangrepene i andre europeiske land.
VG170626 Om det skyldes motvind, sol eller skiftende skydekke vites ikke, men den første helgen i sommerferien har igjen flere hundre passasjerer måttet vente på bakken, mens Norwegian kansellerte seks flyvninger.
VG170626 At partene nå kommer sammen til dette epokegjørende møtet om to dager, og at de forstår hva som står på spill, skyldes langt på vei nordmannens innsats gjennom de tre siste år.
VG170626 Dette skyldes mangel på crew - det er først og fremst mangel på piloter som er grunnen til disse kanselleringene.
DN170626 Leder for ETF-handel i Jones Trading, Dave Lutz, forklarer overfor CNBC at fallet i teknologiaksjer skyldes et fall i semiconductor-aksjer, inkludert Nvivia, som er den aksjen som har gjort det best på S&P siste år.
DB170626 Men du kan også ha krav på en økonomisk kompensasjon hvis forsinkelsen eller kanselleringen skyldes ting som tekniske problemer, manglende mannskap til flyet, endring av flytype etc.
DB170626 Han ligger bare fem poeng bak Maaemo og tror det skyldes at han lager mat med hjertet og gjennom maten viser hvordan han ser på verden ; et kaotisk sted der man må finne ut hva man elsker å gjøre og deretter gi alt.
DA170626 - Utslippene går ned, og det skyldes tiltakene vi har fått på plass de siste årene.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/Stenging-av-Ostfoldbanen-og-flere-tunneler-forer-til-forsinkelser-i-Oslo-trafikken-623971b.html Det skyldes stengingen av Østfoldbanen.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html - Jeg tror en viktig årsak til økningen skyldes at veldig mange i den medisinske verden, og spesielt de kommersielle aktørene, underkommuniserer farene og ulempene ved helseundersøkelser av friske mennesker.
AA170626 Det skyldes først og fremst at EUs egen produksjon av gass er på vei ned. ( ©NTB ) ¶
AA170626 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak, men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
VG170625 Men han har ikke fått ut potensialet sitt, og det kan skyldes flere faktorer.
VG170625 Det skyldes mest av alt at historien om Sana har manglet en nerve.
VG170625 Paradokset for partiet er imidlertid at i den grad bilbrannene skyldes innvandring og økt sosial uro, så skjer det etter at partiet har sittet i regjering og har kontrollert Justisdepartementet i fire år, med et nyopprettet Innvandrings og integreringsdepartementet i tillegg de siste halvannet årene.
SA170625 GJESTEKOMMENTAR : Skyldes ekstremisme rett og slett fritidsproblemer ?
SA170625 Kanskje skyldes det bare at barnet er inne i en fase der det er så oppslukt av leken at det glemmer seg bort.
SA170625 Kanskje vi heller skal være hyggelige og si at Rosenborgs problemer denne forsommeren ikke skyldes dem selv, men at konkurrentene er blitt bedre.
DN170625 Vi har en tilspisset situasjon med Russland, men det skyldes først og fremst forholdet mellom Vesten og Russland i sin alminnelighet, sier Bukkvoll til NTB.
DB170625 Et smil er ikke alltid et smil, et knyttneveslag skyldes ikke alltid det man tror, og hat oppstår ikke ut av ingenting.
BT170625https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergenserne-flokker-til-vannet-i-rekordregnet-336138b.html Salgs- og markedssjef i Ulriken Taubaneselskap AS, Mikael Sletten, sier nedgangen trolig skyldes at bergenserne holder seg unna i regnet.
BT170625https://www.bt.no/familieogoppvekst/Pa-tide-a-kutte-ut-bleiene-Her-er-tipsene-10300b.html Kanskje skyldes det bare at barnet er inne i en fase der det er så oppslukt av leken at det glemmer seg bort.
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Nederlandske-politikere-har-forhandlet-om-ny-regjering-i-100-dager_-men-trenger-kanskje-100-dager-til-623836b.html Da kan Wilders spille på at det bare er kaos med de andre partiene uansett, og hevde at det hele skyldes måten de isolerer ham på.
AP170625https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Pa-tide-a-kutte-ut-bleiene-Her-er-tipsene-10300b.html Kanskje skyldes det bare at barnet er inne i en fase der det er så oppslukt av leken at det glemmer seg bort.
AP170625 Kanskje skyldes det bare at barnet er inne i en fase der det er så oppslukt av leken at det glemmer seg bort.
AP170625 Kanskje vi heller skal være hyggelige og si at Rosenborgs problemer denne forsommeren ikke skyldes dem selv, men at konkurrentene er blitt bedre.
AA170625 Vi har en tilspisset situasjon med Russland, men det skyldes først og fremst forholdet mellom Vesten og Russland i sin alminnelighet, sier Bukkvoll til NTB.
VG170624 På telefon opplyser grensekontrollør Samir Rzaev til VG at den lange ventetiden skyldes ferietid og økte henvendelser om nødpass.
DB170624 Frp-profil : Bilbrannene skyldes innvandring : - Ingen opplysninger som skal tilsi at det er innvandrere, sier politiet ¶
DB170624 Frp-profil : Bilbrannene skyldes innvandring.
DB170624 Det skyldes vel at det har vært strenge restriksjoner på bruken siden de ble tillatt i norske farvann i 2013.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Jeg er uenig med Mjelva i at de gode resultatene skyldes det dramatiske fallet i oljeprisen.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html IKKE ENIG : Jeg er uenig med Mjelva i at de gode resultatene skyldes det dramatiske fallet i oljeprisen.
VG170623 Og det skyldes jo nettopp bookinger som dette.
VG170623 Når mennesker dør i en sakte katastrofe, skyldes også det en svikt.
VG170623 - Møtet med LeBlanc skyldes god teft og en god porsjon flaks, sier Eirik Heen til VG.
SA170623 Det skyldes den årlige reguleringen av folketrygdens grunnbeløp.
FV170623 Kanskje skyldes det bare at barnet er inne i en fase der det er så oppslukt av leken at det glemmer seg bort.
DN170623 Fallet skyldes , ifølge Reuters, svakere resultater og analytikernes forventninger om flatere vekstutsikter.
DB170623 | Bolig : Det er veldig stor usikkerhet ¶ ¶ - SKYLDES INNVANDRING : Frp's innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari gikk i går ut og sa at den siste tidas bilbranner i Oslo, skyldes innvandring.
DB170623 Politiet kan ikke utelukke at de som eventuelt står bak noen av bilbrannene, er innvandrere eller har innvandrerbakgrunn, og at brannene således « skyldes innvandring ».
DB170623 - SKYLDES INNVANDRING : Frp's innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari gikk i går ut og sa at den siste tidas bilbranner i Oslo, skyldes innvandring.
DB170623 - Hvorfor sier du at brannene skyldes innvandring når du ikke vet at det er årsaken ?
DB170623 - Er det ikke en motsetning her ved at du først sier at bilbrannene skyldes innvandring, og deretter sier at du ikke vet hvem som står bak ?
DB170623 Det skyldes at de ikke var den formelle arbeidsgiveren.
DA170623 Det skyldes både målrettede tiltak for å stoppe finansiering av IS, som å ta tilbake kontrollen over en del områder der IS utvunnet olje for salg.
DA170623 De nekter imidlertid for det, og hevder den skyldes et amerikansk luftangrep.
DA170623 Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn falt noe, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170623 Mye av æren skyldes trener og sportslig ansvarlige Jeanette Bendiksen.
DA170623 Spør Schjatvet, som i rapporten spør om det skyldes at asylsakene kan ha en lav status blant dommere.
DA170623 Dette skyldes ikke nødvendigvis at dagligvareforretningene har blitt flinkere til å redusere matsvinnet.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/XVMpx/Hoyest-andel-kontantstotte-blant-EU-foreldre Tilnærmingen skyldes særlig at andelen EU/EØS- barn med kontantstøtte har økt over 10 prosentenheter de siste fem årene.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Hoyest-andel-kontantstotte-blant-EU-foreldre-623823b.html Tilnærmingen skyldes særlig at andelen EU/EØS- barn med kontantstøtte har økt over 10 prosentenheter de siste fem årene.
AA170623 Det skyldes at de ikke var den formelle arbeidsgiveren.
AA170623 - Dødsfall skyldes lammelse av respirasjonsorganene, skriver Mattilsynet.
AA170623 Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn falt noe, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170622 - Kanskje det skyldes været at Norge har en fordel når det gjelder vinter-OL-seirer, undrer juryen i en pressemelding. - 329 gull i vinter-OL er mer enn noen andre, selv om vi ikke tar folketallet i betraktning, heter det videre.
SA170622https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Tjarnas-om-Oslo-fotballen-Jeg-kan-knapt-huske-a-ha-opplevd-noen-snakke-i-rosende-ordelag-om-en-naboklubb-236904b.html Oslos manglende suksess skyldes selvsagt mer enn dette.
SA170622 Usedvanlig mange biler på veiene i rushtrafikken denne uka kan delvis skyldes at togene ikke går.
SA170622 Oslos manglende suksess skyldes selvsagt mer enn dette.
NL170622 Dersom dette skyldes at jussen ikke skal « særbehandles » i prosessen, får omorganiseringen karakter av kollektiv avstraffelse, noe som aldri har vist seg å være effektivt.
DN170622 - Økningen skyldes at 2.023 nye boliger er blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 1.368 er blitt solgt, skriver Benedictow.
DN170622 Fafo-forskeren antar at holdninger og regelverk i strid med Grunnloven skyldes uvitenhet.
DN170622 Det skyldes neppe vond vilje, men jeg ser et klart behov for en kulturendring.
DB170622 Og det skyldes ikke at vi ikke kan, for selvfølgelig kan vi det - unntakene fra regelen, de spillerne vi fortsatt venter på skal bli så gode som vi håper og tror de kan bli, bekrefter jo det.
DB170622 SSB sier at det at ledigheten har falt litt, skyldes at folk har gått ut av arbeidsmarkedet.
DB170622 Det skyldes økende sykehusbudsjett, større mangfold av helsetilbydere og styrkede pasientrettigheter.
BT170622https://www.bt.no/kultur/Hvis-en-klisj-som-bittersot-forst-skal-brukes_-ma-den-brukes-om-The-Sense-of-an-Ending-335079b.html Resultatet er ikke mesterlig, men det skyldes ikke skuespillerne.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-diagnoser-kamuflerer-vold--335969b.html Saksdokumentene viste at det i liten grad ble vurdert om symptomene kunne skyldes belastninger i barnas liv.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-diagnoser-kamuflerer-vold--335969b.html Mange tiltak for barn med ADHD kan være hensiktsmessige uavhengig av hva symptomene skyldes , og også barn med ADHD-symptomer som er forårsaket av oppvekstforhold kan få hjelp av medisiner.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Politiet-Vet-ikke-om-bilbranner-har-en-sammenheng--jakter-fortsatt-mulige-brannstiftere-622882b.html Vi har ikke avdekket om brannene skyldes tekniske årsaker eller om det er påtent, sier Skjold.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Politiet-Vet-ikke-om-bilbranner-har-en-sammenheng--jakter-fortsatt-mulige-brannstiftere-622882b.html - Erfaringen fra tidligere er at brannene kan skyldes tekniske årsaker.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Nesten-ikke-ko-for-a-fa-nytt-pass---Dette-er-uventet-623733b.html - Det skyldes i hvert fall ikke mindre reising til utlandet.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Nordmenn-er-mer-borte-fra-jobben-fordi-vi-er-deprimerte-623724b.html En femtedel skyldes psykiske lidelser ¶
AP170622 En femtedel skyldes psykiske lidelser ¶
AA170622 Mandagens utspill skyldes også en misforståelse : ¶
VG170621 President Trump har pekt på at dette skyldes rekordlang ventetid mellom utnevnelse og avstemming i senatet.
VG170621 Hun tror mye av svaret på de imponerende resultatene skyldes at hun har klart å holde fokus i timene.
SA170621 Mitt innlegg skulle vise at den lille nedgangen ikke nødvendigvis skyldes mørkeblå politikk, eller at folk går ut i jobb.
DN170621 - Det skyldes i hovedsak at prisen som bankene betaler for å låne penger fortsatt er svært lav.
DN170621 - Det skyldes i hovedsak at prisen som bankene betaler for å låne penger fortsatt er svært lav.
DN170621 I januar konkluderte « the National Highway Traffic Safety Administration » ( NHTSA ) at ulykken ikke skyldes noen feil i Teslas autopilot-funksjon.
DN170621 « Vi tror at den nylige økningen i AKU-ledigheten sannsynligvis skyldes tilfeldige variasjoner og ikke er et signal om at arbeidsmarkedet har begynt å forverres igjen », heter det.
DN170621 Flere observatører i Washington mistenker at boikottlandenes misnøye med Qatar skyldes at landet er hjemstedet til panarabiske medier som Al Jazeera og at landet huser personer fra Det muslimske brorskap.
DN170621 Ifølge Bloomberg News skyldes nedgangen at tilbudet av olje fortsatt stiger.
DB170621 Bekymringen skyldes at regjeringen til nå har sentralisert en del andre tjenester, for eksempel politiet.
DB170621 - Smaken på våre pommes frites skyldes håndverket i bodene.
DB170621 Infeksjonen skal skyldes en tidligere sykdom, sier en talsmann for Buckingham palace til nyhetsnettstedet.
AP170621 Vi har ikke avdekket om brannene skyldes tekniske årsaker eller om det er påtent, sier Skjold.
AP170621 - Erfaringen fra tidligere er at brannene kan skyldes tekniske årsaker.
AP170621 Jeg føler meg lammet, og skjønner ikke om det skyldes angst fremkalt av massiv selvbevissthet, den høye temperaturen, eller det generelle ubehaget ved å være på et sted som ikke gir mening.
AA170621 Flere observatører i Washington mistenker at boikottlandenes misnøye med Qatar skyldes at landet er hjemstedet til panarabiske medier som Al Jazeera og at landet huser personer fra Det muslimske brorskap.
AA170621 Det skyldes en dom fra 2016 om stemmefusk. ( ©NTB ) ¶
VG170620 At man likevel fikk et så klart flertall for en ny og uprøvd regjering, som inkluderte Frp, kan skyldes 22. juli og den etterfølgende Gjørv-rapporten.
VG170620 At man ikke gjør det nå skyldes , tror jeg, at man ønsker å ha politisk krutt og forhandlingsmakt tilbake.
VG170620 Det skyldes ikke Olemic Thommessen, men det forrige presidentskapet.
VG170620 Riksrevisor Per-Kristian Foss mener hemmeligholdet ikke skyldes rikets sikkerhet, men at regjeringen vil sensurere kritikken mot seg selv.
DN170620https://www.dn.no/nyheter/2017/06/20/2221/Utenriks/soros-ser-mulig-brexit-reversering Dette skyldes blant annet at en svekket valuta har resultert i stigende inflasjon og lavere forbruksvekst.
DN170620 Dette skyldes blant annet at en svekket valuta har resultert i stigende inflasjon og lavere forbruksvekst.
DN170620 President Donald Trump har lovet å redusere det amerikanske handelsunderskuddet og bringe flere industriarbeidsplasser tilbake til USA, Han mener at underskuddet skyldes at USAs handelspartnere praktiserer en urettferdig handels- og valutapolitikk.
DN170620 Det skyldes ikke Olemic Thommessen, men det forrige presidentskapet.
DN170620 Det skyldes ikke Olemic Thommesen, men det forrige presidentskapet.
DN170620 Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra salg av papiravisannonser.
DB170620 Det skyldes ikke Olemic, men det forrige presidentskapet.
DB170620 SSB skriver i sin siste konjunkturrapport at nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken har gått ned, sier han.
DB170620 Det skyldes bakterien Bacilllus Cereus, som vokser godt i ris og pasta.
DB170620 I Shakespeares versjon skyldes imidlertid ikke dette at Antonius er mer rettskaffen ; han er ganske enkelt bedre på propaganda.
AP170620 - Noen av disse nederlagene skyldes rett og slett dårlig politisk håndverk.
AP170620 Avdelingssjef ved kreftavdelingen på Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold sa til Aftenposten mandag at noen av årsakene til at de ikke rekrutterer mange pasienter til benmargskreftstudier skyldes reiseavstander, dårligere helse, men også utdanningsnivået.
AP170620 Det skyldes ikke Olemic Thommessen, men det forrige presidentskapet.
AA170620 President Donald Trump har lovet å redusere det amerikanske handelsunderskuddet og bringe flere industriarbeidsplasser tilbake til USA, Han mener at underskuddet skyldes at USAs handelspartnere praktiserer en urettferdig handels- og valutapolitikk. ( ©NTB ) ¶
VG170619 Det må være som riksrevisor Per Kristian Foss har sagt : At regjeringens hemmelighold ikke skyldes hensynet til rikets sikkerhet.
VG170619 Det skyldes et ønske om å « forsvare departementets og Forsvarets forsømmelser ».
VG170619 I de tilfellene der barn vokser opp med bare en forelder, skyldes det som regel uheldige omstendigheter, ikke bevisste valg.
SA170619 « Mays parti mistet 13 mandater og dermed også flertallet i Parlamentet, men dette skyldes ikke tap av velgere, men en valgordning som kan gi svært tilfeldige utslag », skriver Hilmar Rommetvedt.
SA170619 Mays parti mistet 13 mandater og dermed også flertallet i Parlamentet, men dette skyldes ikke tap av velgere, men en valgordning som kan gi svært tilfeldige utslag.
SA170619 Det skyldes at det er færre å sende ut.
NL170619 Når regjeringen bestemte seg for Vadsø i 1888, skyldes det ikke bare et omfattende politisk arbeid fra Vadsø kommunes side og det gunstige ved forestående skifte av amtmann, men også nasjonale forhold.
DN170619 Det skyldes at planen inneholder tallfestede krav til hvert enkelt land.
DN170619 Det skyldes at valgdeltakelsen var på knapt 44 prosent.
DB170619 Vildes håndballkarriere ble lagt på is da hun våren 2015 fikk en prolaps i ryggen, som hun tror skyldes spiseforstyrrelsene.
DB170619 Dette er en radikalisering som blant annet skyldes Vestens politikk i Midtøsten og Afghanistan.
VG170618 - Jeg tror det kan skyldes at folk ikke hadde helt tro på oss før sesongen, vi ble tippet rundt midten av tabellen.
VG170618 Han mener den overraskende økningen i dødstallene mest sannsynlig skyldes myndighetenes voldsomme innsparingspolitikk etter finanskrisen.
VG170618 Det skyldes trolig at våre kutt har vært større enn i resten av Vest-Europa.
VG170618 - Det er overveiende sannsynlig at dette skyldes at man har kuttet og kuttet i offentlige tjenester, blant annet i helsevesen og sosiale ytelser, sier Green.
SA170618 Dette skyldes tekniske problemer, opplyser Fjord 1.
DB170618 De forteller at deres lavere plassering skyldes at flere land deltok i 2003, og at Hong Kong og Macau som topper listen ikke deltok i år 2000.
AA170618 Ifølge politiet skyldes utforkjøringen at den eldre mannen som kjørte bilen fikk en flue på øyet.
DB170617 - Det tror vi skyldes at svekkelsen i økonomien denne gangen er mer næringsspesifikk og dermed geografispesifikk.
DB170617 Det kan skyldes intern strid i Nasjonal Front ( Marion Maréchal-Le Pen trakk seg, Florian Philippot kom under kritikk for feilslått taktikk under presidentvalget, Marine Le Pen ble anklaget for å ha gjort en elendig figur under debatten mot Macron ) og i Det opprørske Frankrike ( strid mellom kommunistpartiet og
AP170617 Størrelsen på hærstyrker er blitt mindre, det skyldes ikke minst ny våpenteknologi.
AA170617 Utforkjøringen skyldes uoppmerksomhet.
VG170616 Det skyldes ikke minst den uimotståelige nye singelen « Undercover », som vel må kunne kalles « klassisk » Sundfør - i det minste om man har savnet det syttitallsorienterte singer-songwriter-uttrykket fra den ti år gamle selvtitulerte debutplaten.
SA170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak, men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
SA170616 At jeg tar med Sigurdarson skyldes at han gjennom godt spill for TIL og landslaget har gjort seg aktuell for en rekke klubber.
DN170616 Råvareanalysesjef Bjarne Schieldrop i meglerhuset SEB mener oljeprisfallet denne uken skyldes en kombinasjon av IEAs månedsrapport og nye tall fra amerikanske lagre.
DN170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak, men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
DN170616 Det skyldes blant annet at justisminister François Bayrou - ministeren som har hatt hovedansvar for lovforslaget - selv er innviklet i en skandale.
DA170616 Branntilløpet skyldes tørrkoking på komfyr med åpne flammer.
DA170616 Han bekrefter at de økonomiske problemene skyldes feilprisede kontrakter, men at dette ble rettet på etter at ny ledelse kom på plass i fjor sommer.
DA170616 E24 skrev at mye av årsaken til den økonomiske krisen skyldes at RN har feilberegnet anbudstilbudene sine - og bundet seg til tapskontrakter med varighet på opptil 10 år.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak, men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
AP170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak, men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
AA170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak, men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
VG170615 At det nå er knute på tråden mellom Washington og Moskva, mener han skyldes rent innenrikspolitiske forhold i USA.
VG170615 Ifølge Åsholt skyldes dette blant annet økningen i antall mottakere med cøliaki- og glutenintoleranser, som er en tredjedel av alle som mottar støtte.
VG170615 Rektor ved skolen, Stein Olav Febakke, sier til VG at politiet ikke har informert ham om hva de tror brannen skyldes .
SA170615 Dette skyldes feil knyttet til en maskinvare i Green Mountain, datasenteret vårt på Rennesøy utenfor Stavanger, sier Fiksdahl i en pressemelding.
NL170615 I tidligere debattinnlegg i iTromsø fra Ragni Løkholm Ramberg og Brage Larsen Sollund er det fremsatt flere påstander om fondet som ikke er riktige, og som vi derfor antar skyldes misforståelser og manglende fakta : ¶
DN170615https://www.dn.no/etterBors/2017/06/15/1451/Reklame/-tv-kanalene-sa-nei-til-mange-millioner - Tv går tilbake, og det skyldes én ting : Reklameplassene er utsolgt.
DN170615 At det nå er knute på tråden mellom Washington og Moskva, mener han skyldes rent innenrikspolitiske forhold i USA.
DN170615 - Tv går tilbake, og det skyldes én ting : Reklameplassene er utsolgt.
DB170615 Kravene skyldes katastrofale valutahandler i 2008.
DB170615 Putin appellerte til myke verdier, og snakket delvis bort de store demografiske utfordringene Russland har med å si at de utfordringene skyldes at det nå er kvinner født på 1990-tallet som er i sin mest fruktbare alder, og at krisa i dette ti-året er årsaken til at det nå fødes veldig få barn.
DB170615 Mange unge russere vil si at de lave fødselsratene skyldes dårlig økonomi og dystre framtidsutsikter, blant annet på grunn av korrupsjon.
BT170615https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Civita-skyter-med-loskrutt-335688b.html Om dette er rett, må det skyldes at verdien av Solstrand har økt betydelig i perioden, eller at de vil ta ut et stort utbytte for 2017.
BT170615https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Civita-skyter-med-loskrutt-335688b.html Om det er rett, må det skyldes at verdien av Solstrand har økt sterkt, eller at de vil ta ut stort utbytte for 2017, skriver innsender.
BT170615 Om dette er rett, må det skyldes at verdien av Solstrand har økt betydelig i perioden, eller at de vil ta ut et stort utbytte for 2017.
BT170615 Om det er rett, må det skyldes at verdien av Solstrand har økt sterkt, eller at de vil ta ut stort utbytte for 2017, skriver innsender.
AA170615 Resultatene viser at hver femte skole ikke kan vise til tilfredsstillende radonnivå, men bare i få tilfeller skyldes det at skolene hadde høye radonmålinger uten å gjøre noe med det.
AA170615 Dette skyldes feil knyttet til en maskinvare i Green Mountain, datasenteret vårt på Rennesøy utenfor Stavanger, sier Fiksdahl i en pressemelding.
VG170614 Det er ingen opplysninger om at brannen kan skyldes en terrorhandling.
SA170614 - Dette salget skyldes at vi ønsker å konsentrere oss om eiendom og omsorgssatsning, sier Alfred Ydstebø til Dagens Næringsliv.
SA170614 « Ruter beklager det inntrufne, som skyldes en svikt i rutinene.
DN170614 - Økningen skyldes i all hovedsak mer liberale regler for å motta sykepenger etter 67 år og er en beskjeden kostnad for at langt flere er i jobb i denne aldersgruppen, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien.
DB170614 - Økningen skyldes i all hovedsak mer liberale regler for å motta sykepenger etter 67 år og er en beskjeden kostnad for at langt flere er i jobb i denne aldersgruppen, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien.
DB170614 Det Latin-Amerikanske landet er preget av en langvarig pågående politisk, økonomisk, sosial og humanitær krise, som demonstrantene mener skyldes regjeringens mange feilgrep politisk og er av autoritær karakter.
DB170614 Biebers motvilje mot å spille « Despacito » skal skyldes at han glemte ordene under en fremføring i New York nylig.
DA170614 - Når vi ligger noen få milliarder kroner over regjeringens ramme for Nasjonal transportplan, skyldes det blant annet at vi har løftet inn høyhastighetsinternett som et eget satsingsområde i NTP.
BT170614 Det blir spekulert i om brannen kan skyldes elektrisk svikt i et kjøleskap.
BT170614 Det blir spekulert i om brannen kan skyldes elektrisk svikt i et kjøleskap.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html Noe som skyldes at Hæren er bitte liten, målt i antall soldater og avdelinger.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Brannrammet-London-blokk-hadde-fasadeplater-som-ogsa-er-vanlige-i-Norge-623228b.html Men kontroller avslører store feil og mangler som både skyldes slurv og ulovlige snarveier.
AP170614https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Reagerer-pa-reklamefilm--Barn-har-rett-til-ikke-a-bli-utsatt-for-denne-type-voldsomme-inntrykk-10261b.html « Ruter beklager det inntrufne, som skyldes en svikt i rutinene.
AP170614 Årsaken til at anslaget neste år er høyere, skyldes at grensekontrollene internt i Schengen-området etter planen skal avsluttes i november 2017.
AP170614 Noe som skyldes at Hæren er bitte liten, målt i antall soldater og avdelinger.
AP170614 Følges reglene skal ikke brannfaren øke, men kontroller avslører store feil og mangler som både skyldes slurv men også ulovlige snarveier.
AP170614 « Ruter beklager det inntrufne, som skyldes en svikt i rutinene.
AA170614 Han viser til at valget skyldes at en bruløsning kan bli mye dyrere.
AA170614 Historisk kommer det flere asylsøkere om våren og sommeren, men reduksjonen i prognosen skyldes blant annet at det har kommet færre i begynnelsen av året enn ventet og at sesongøkningen så langt er svakere enn ventet, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( H ).
VG170613 - Det skyldes jo skaden, da - som var veldig langvarig.
SA170613 Når befolkningen i landet likevel ikke har minket, men tvert om har økt de senere årene, skyldes det aldring og innvandring.
NL170613 Det skyldes ikke bare det bugnende utvalget av butikker på avgangshallene på flyplasser hvor vi reiser fra.
FV170613 Det skyldes den svake kronekursen.
DN170613https://www.dn.no/nyheter/2017/06/13/2053/Utenriks/tror-trump-sitter-trygt-trass-rekordlav-oppslutning Asle Toje mener president Donald Trumps mangel på resultater på områder som skattereform, infrastruktursatsing og innreiseforbud skyldes hans uerfarenhet.
DN170613 Dette skyldes at kronen styrket seg sammen med en høyere oljepris gjennom fjoråret.
DN170613 Asle Toje mener president Donald Trumps mangel på resultater på områder som skattereform, infrastruktursatsing og innreiseforbud skyldes hans uerfarenhet.
DN170613 Det skyldes i hovedsak sterke årsklasser fra 2004 og 2005.
DN170613 « Manglende fremdrift og omfattende tidsbruk kan skyldes dårlig og uhensiktsmessig organisering av arbeidet, dobbeltarbeidet og mangel på skriftlighet og struktur », heter det i utvalgets vurdering av den lange saksbehandlingstiden i Transocean-saken.
DB170613 Politiet skriver på Twitter at eksplosjonen skyldes en gasslekkasje.
DB170613 Eksplosjonen skyldes en lekkasje.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Det blir oppsummert med at « manglende fremdrift og omfattende tidsbruk kan skyldes dårlig og uhensiktsmessig organisering av arbeidet, dobbeltarbeidet og mangel på skriftlighet og struktur » ¶
AP170613 Det blir oppsummert med at « manglende fremdrift og omfattende tidsbruk kan skyldes dårlig og uhensiktsmessig organisering av arbeidet, dobbeltarbeidet og mangel på skriftlighet og struktur » ¶
AA170613 Innledningsvis fortalte jeg deg at min datter skal på operasjonsbordet igjen, dette skyldes at vi som pårørende presset og presset på helsemuren du har bygd opp.
SA170612 Aftenbladet vet imidlertid at forfallet skyldes skade.
DB170612 Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.
DB170612 Ikke minst skyldes dette det engasjementet og all den innsatsen som våre regionledd legger ned.
DA170612 En talsperson for US Central Command sies at økningen i sivile drepte skyldes ett luftangrep 17. mars mot en bygning i Mosul, som skal ha tatt 105 sivile liv.
DA170612 De økende sivile tapene kan også skyldes at kampen mot IS i økende grad foregår i tett befolkede byer, der terrororganisasjonen blander seg med sivilbefolkningen.
DA170612 Amerikanske medier har spekulert i om det høye antallet skyldes at USA under Trump er mindre opptatt av å følge internasjonal lov.
DA170612 Dette har utviklet seg over tid, og det skyldes nok at de selv vil forske på disse sykdommene.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/MVw0K/-Nakenrotta-er-laboratoriets-nakne-superhelt Denne evnen til å fjerne ødelagte proteiner kan kanskje også forklare hvorfor rottene ikke utvikler demens og andre aldersrelaterte sykdommer som man tror skyldes oppsamling av skadelige proteiner i hjernen.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Nakenrotta-er-laboratoriets-nakne-superhelt-622998b.html Denne evnen til å fjerne ødelagte proteiner kan kanskje også forklare hvorfor rottene ikke utvikler demens og andre aldersrelaterte sykdommer som man tror skyldes oppsamling av skadelige proteiner i hjernen.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Signalfeil-skaper-trobbel-for--tog-623034b.html Bane Nor opplyser at signalfeilen på Kongsvingerbanen skyldes lynnedslag, noe som fører til forsinkelser og innstillinger.
AP170612 Denne evnen til å fjerne ødelagte proteiner kan kanskje også forklare hvorfor rottene ikke utvikler demens og andre aldersrelaterte sykdommer som man tror skyldes oppsamling av skadelige proteiner i hjernen.
AP170612 Bane Nor opplyser at signalfeilen på Kongsvingerbanen skyldes lynnedslag, noe som fører til forsinkelser og innstillinger.
AP170612 Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.
AP170612 Funnet skyldes ikke en tilfeldighet.
AP170612 Aftenbladet vet imidlertid at forfallet skyldes skade.
AA170612 Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.
AA170612 Behovet for ny fotografering skyldes at Bhatti har endret utseende siden sist han ble registrert hos politiet.
AA170612 Skyldes dette « partybrems » fra Klæbus tidligere senterpartiordfører ?
VG170611 Det skyldes ikke Macron alene, men den dype mistilliten til etablerte partier.
VG170611 Endel av veksten skyldes endringer i trygdeordningene og befolkningssammensetningen.
VG170611 * Noe av veksten skyldes endringer i trygdeordningene.
VG170611 Endel av veksten skyldes endringer i trygdeordningene og befolkningssammensetningen.
SA170611 Nedgangen nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet.
SA170611 DEBATT : Nedgangen i arbeidsledigheten nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet.
DN170611 Han forklarer at de tøffe årene fra 2010 til 2012 skyldes at han ikke hadde investert nok i olje, tank og rigg, men holdt seg fast i teknologi.
VG170610 Men Peter Forsberg hyllest av den norske kusken skyldes nok ikke bare Lionels oppvisning i Olympiatravet.
VG170610 Men det skyldes også Cruise på egen hånd : Han er for stiv og innbitt til å fikse komikken, og for forfengelig til la andre ta seg av den.
SA170610 Økningen skyldes delvis dårligere forhold i Libya, ifølge organisasjoner som jobber med migrantene.
DB170610 - Jeg vet ikke i hvilken grad det skyldes at jeg er oppvokst i et kystfylke.
DB170610 Mye skyldes skader.
DB170610 Hva skyldes dette ?
AA170610 Økningen skyldes delvis dårligere forhold i Libya, ifølge organisasjoner som jobber med migrantene.
VG170609 Collins mener at valgnederlaget for May skyldes hennes overmot og avhengighet av kortsiktig tenkning.
SA170609 Qatars utenriksminister tilbakeviser anklagene og sier de skyldes en misforståelse og desinformasjon.i ¶
FV170609 Selv om administrerende direktør Stein Viggo Karlsen i Vikingbad er godt fornøyd med 2016, skyldes bekledning og sjampanjeglass feiringen av at selskapet nå har passert en milliard i omsetning siden oppstart.
DA170609 - Gjelda skyldes ikke sløsing med penger.
AP170609https://www.aftenposten.no/okonomi/40000-Syden-reiser-i-skoleferien-fortsatt-usolgt-622675b.html Jeg tror nok det skyldes at publikum har stadig flere valgmuligheter og at det alltid finnes noe tilgjengelig.
AP170609 Jeg tror nok det skyldes at publikum har stadig flere valgmuligheter og at det alltid finnes noe tilgjengelig.
AP170609 Hun har det med å MISTE FOTFESTET når det lir litt utpå, noe som ene og alene skyldes forkjærlighet for Louboutins ( IKKE Chablis ).
AP170609 Qatars utenriksminister tilbakeviser anklagene og sier de skyldes en misforståelse og desinformasjon.
AA170609 Dette skyldes problemer med strømtilførselen.
VG170608 Ifølge eksperter kan noe av fallet skyldes flere forslag fra statsministeren om kutt i velferdsordninger.
VG170608 Nei, og det skyldes at en riksrettssak først og fremst er en politisk og ikke juridisk prosess.
VG170608 Nei, det gjør det ikke, og det skyldes at en riksrettssak først og fremst er en politisk og ikke juridisk prosess.
VG170608 10 prosent kan skyldes arv.
VG170608 Oppsigelsen skyldes personalmessige forhold som jeg foreløpig ikke kan kommentere, utover å opplyse om at det er forhold som handler om helt andre ting enn den påståtte konflikten eller organisasjonsendringer », skriver han i en mail til VG.
SA170608 Usikkerheten skyldes ikke minst at valgkampinnspurten er blitt overskygget av terroren i London og Manchester, noe som har gjort sikkerhetspolitikk til ett av de fremste temaene de siste dagene.
SA170608 Til det er det for mange angrep ( les : scoringsforsøk ) som sløses bort i dårlig ballbehandling, for mange situasjoner der spillerne øser ballen vekk i stedet for å bruke medspillere, for mange mål som skyldes uskolert forsvarsspill.
SA170608 Til det er det for mange angrep ( les : scoringsforsøk ) som sløses bort i dårlig ballbehandling, for mange situasjoner der spillerne øser ballen vekk i stedet for å bruke medspillere, for mange mål som skyldes uskolert forsvarsspill.
SA170608 Mye av dette skyldes naturlig nok gevinst fra spillersalg, som er den viktigste faktoren til de positive tallene.
DN170608 Avtroppende UiO-rektor Ole Petter Ottersen tror nedgangen tilsvarende 29 plasser i årets rangering i hovedsak skyldes nye innrapporteringsmetoder.
DN170608 DNB Markets skriver at lagerbyggingen skyldes en kombinasjon av lav etterspørsel, høyere import og lavere eksport.
DN170608 Usikkerheten skyldes ikke minst at valgkampinnspurten er blitt overskygget av terroren i London og Manchester, noe som har gjort sikkerhetspolitikk til ett av de fremste temaene de siste dagene.
DN170608 - Forskjellsbehandlingen skyldes at USA holder sin hånd over Israel og nedlegger veto i FNs sikkerhetsråd så fort det foreslås tiltak som kan ha effekt, konstaterer førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo.
DB170608 87.-plassen på FIFA-rankingen skyldes en tilstand forverret over tid.
DB170608 * Qatars utenriksminister tilbakeviser anklagene og sier de skyldes en misforståelse og desinformasjon.
DB170608 Ifølge avisa Telegraphs kilder skyldes fallet at markedet har satset på at det torienes flertall vil fortsette også etter valget.
AP170608 Det skyldes at den er basert på vanskelig tilgjengelig statistisk materiale som fremstår som langt fra hverdagen i skolen.
AP170608 Det skyldes ikke minst at det nå går tog gjennomsnittlig hvert tiende minutt på den travle strekningen Asker-Oslo S-Lillestrøm.
AP170608 Men hva bidrar skolen med, og hva skyldes andre forhold ?
AP170608 Mye av dette skyldes naturlig nok gevinst fra spillersalg, som er den viktigste faktoren til de positive tallene.
AA170608 Usikkerheten skyldes ikke minst at valgkampinnspurten er blitt overskygget av terroren i London og Manchester, noe som har gjort sikkerhetspolitikk til ett av de fremste temaene de siste dagene.
AA170608 Det er 16 måneder siden jeg solgte, og en gründer har lyst å gjøre andre ting, sier Traasdahl til E24 og avviser at oppsigelsen skyldes uenigheter.
AA170608 Produksjonsøkningen det siste året skyldes først og fremst en vekst i foredling og konservering av fisk.
VG170607 Kilder som VG har snakket med, sier at dette i stor grad skyldes at flere hundre toppjobber i den amerikansk UD står ubesatt, og at det er vanskelig å få tatt beslutninger i små og store saker på amerikansk side.
VG170607 80 prosent av dette, det vil si to milliarder kroner, skyldes lettelsene i formuesskatten.
DN170607 Qatars utenriksminister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani mener imidlertid at konflikten skyldes en misforståelse, og framholder overfor CNN at FBI har bekreftet hackingen og plantingen av den falske nyheten.
DB170607 Det skyldes at det igjen er åpnet en disiplinærsak mot klubben.
DB170607 Den forskjellen skyldes ikke bare en ny og helt annen finmasket internasjonal kontroll.
DB170607 Salgsveksten skyldes ikke at han har økt prisene, slik andre restauranter med Michelin-stjerner har en tendens til å gjøre.
DB170607 Det skyldes nok at vi kombinerer høy faglig standard og jevn og god kvalitet gjennom hele året.
BT170607 Qatars utenriksminister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani mener imidlertid at konflikten skyldes en misforståelse, og fremholder overfor CNN at FBI har bekreftet hackingen og plantingen av den falske nyheten.
BT170607 For eksempel Bergen katedralskole, som har svake tall på gjennomføring, noe som kan skyldes flere spesielle avdelinger.
BT170607 - Det skyldes flere ting, blant annet at vi har stor lærertetthet og dermed god mulighet til å følge elevene tett, sier daglig leder Hilde Søraas.
AP170607https://www.aftenposten.no/okonomi/Asia-spiser-enda-mer-ra-norsk-laks-622669b.html Mye skyldes bedre betaling.
AP170607 Mye skyldes bedre betaling.
AA170607 Qatars utenriksminister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani mener imidlertid at konflikten skyldes en misforståelse, og framholder overfor CNN at FBI har bekreftet hackingen og plantingen av den falske nyheten.
AA170607 Den profilerte kunstneren hevdet at lavt besøk blant annet skyldes at utstillingene har vært lite engasjerende de siste årene.
VG170606 Dels skyldes de bleiknebbede britenes opphøyde posisjon i popkulturen et enkeltstående mesterverk.
VG170606 Statens naturoppsyn ( SNO ) jobber nå med å kunne gi en endelig bekreftelse på om angrepet skyldes ulv.
VG170606 - Stortingets beregninger viser at 66 prosent av overskridelsene skyldes prosjekteringsgrunnlaget fra Multiconsult og 20 prosent om uforutsette forhold underveis, sier hun.
SA170606 Dette skyldes stor trafikk.
SA170606 At vi likevel presiserer dette nå, skyldes tilbakemeldingen fra Skolelederforbundet, sier Thue.
FV170606 På stedet var det ingen tegn til brann, og det hele skyldes trolig en feil i det elektriske anlegget.
DN170606 - Det er for tidlig å si noe om hva nedgangen kan skyldes , men det er viktig at både fagmiljøene og Nokut prøver å finne ut hvorfor resultatene er såpass mye svakere i år, sier Nokut-direktør Terje Mørland i en pressemelding og opplyser om at en fullstendig rapport forventes å være klar i løpet av august.
DB170606 Det skyldes oppgjørets karakter, VM-kvalik.
DB170606 Nyhetsbyrået skriver også at lokale myndigheter mener rotteinvasjonen skyldes kraftig regn i regionen.
DB170606 Dette skyldes nok både interessen for sunnere mat, men også at vi tilbyr et grovere brødutvalg.
DB170606 Det skyldes ikke bare politikkens natur ( gode løfter vinner velgere ), men også romslige budsjetter : Et oljesmurt partiprogram selger bedre enn et nøkternt et.
DB170606 Det faktum at George Clooney har gått tilbake på sine svært bastante påstander etter at han møtte Amal, skyldes vel kanskje at hun er « den rette » for superstjerna.
DA170606 Men forskjellen skyldes ikke bare kostnadsnivået, siden flyktninger i nærområdene ofte lever under eksistensminimum, i motsetning til i Europa, sier Carling.
DA170606 Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.
DA170606 Mangelen på kostnadsvekst i kommunale barnehager skyldes delvis at kostnadsveksten var særlig høy fra 2013 til 2014, og variasjon i de kommunale pensjonsutgiftene ser ut til å være en forklaring på den ujevne kostnadsutviklingen.
AP170606https://www.aftenposten.no/verden/-Slaget-om-Raqqa-er-i-gang-622599b.html Men amerikanerne mener de høye tapstallene til dels skyldes at IS hadde lagt ut eksplosiver i bygningen som ble truffet.
AP170606https://www.aftenposten.no/okonomi/Her-gar-grensen-for-erstatning-fra-flyselskapene-622592b.html Det mener høyesterett i Danmark som har gitt SAS medhold i at selskapet ikke skal utbetale erstatning i en sak som gjelder forsinkelser som skyldes dårlig vær.
AP170606https://www.aftenposten.no/norge/Ni-hovedfunn-i-Riksrevisjonens-gransking-av-Stortingets-byggeprosjekt-622605b.html Komiteen mener at avvikene « skyldes alvorlige mangler i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AP170606 Men amerikanerne mener de høye tapstallene til dels skyldes at IS hadde lagt ut eksplosiver i bygningen som ble truffet.
AP170606 Det mener Høyesterett i Danmark som har gitt SAS medhold i at selskapet ikke skal utbetale erstatning i en sak som gjelder forsinkelser som skyldes dårlig vær.
AP170606 Komiteen mener at avvikene « skyldes alvorlige mangler i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AA170606 Klokken 15.55 sier trafikkoperatør Mohammed Amiri ved Vegtrafikksentralen at det er saktegående kø i området, men at dette skyldes den vanlige ettermiddagstrafikken.
AA170606 Boligprisfallet på 1,1 prosent i mai skyldes nesten utelukkende et markant prisfall i Oslo.
SA170605 Det skyldes at laget han spiller på, tyske SC Magdeburg, har seriekamp dagen før.
AP170605 At vi likevel presiserer dette nå, skyldes tilbakemeldingen fra Skolelederforbundet, sier Thue.
AP170605 Det skyldes at laget han spiller på, tyske SC Magdeburg, har seriekamp dagen før.
SA170604 - Det virker som om det er stor interesse, og det skyldes trolig de gode resultatene som har gitt blest, mener 19-åringen.
DN170604 Og over halvparten av avslagene i 2017 skyldes at søkeren har for mye kredittkort- og forbruksgjeld, ifølge Hovland.
DB170604 ETTER UAVGJORT MOT Vålerenga på Ullevaal sist søndag uttalte Pål Andre Helland at Rosenborgs serieledelse skyldes at " de andre lagene er så ræva ".
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Terroren-har-ikke-loftet-May-frem-til-na-Vil-det-siste-angrepet-pavirke-valget-om-fa-dager-622521b.html Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder og ekspert på britisk politikk, tror ikke fallet skyldes at May har tapt på terroraksjonene.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Terroren-har-ikke-loftet-May-frem-til-na-Vil-det-siste-angrepet-pavirke-valget-om-fa-dager-622521b.html - Det tror jeg skyldes en dårlig valgkamp og famøse uttalelser mer enn terror, sier han.
AP170604 Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder og ekspert på britisk politikk, tror ikke fallet skyldes at May har tapt på terroraksjonene.
AP170604 - Det tror jeg skyldes en dårlig valgkamp og famøse uttalelser mer enn terror, sier han.
AP170604 - Det virker som om det er stor interesse, og det skyldes trolig de gode resultatene som har gitt blest, mener 19-åringen.
VG170603 Den ferske obduksjonsrapporten bekrefter at rockerens død skyldes selvmord, og at « narkotika ikke var medvirkende årsak », skriver Rolling Stone.
VG170603 Det skyldes at varm luft har større evne til å ta opp fuktighet.
VG170603 - Skyldes vrakingen av Strøm at han var « Mr.
VG170603 Utslettet skyldes betennelse i hårsekkene, er vannkopp- og kviselignende og kan være smertefullt.
VG170603 Hudinfeksjonen skyldes trolig bakterien Pseudomonas aeruginosa, som vanligvis er selvhelbredende og normalt ikke krever antibiotikabehandling.
SA170603 Utslettet skyldes betennelse i hårsekkene, er vannkopp- og kviselignende og kan være smertefullt.
SA170603 Hudinfeksjonen skyldes trolig bakterien Pseudomonas aeruginosa, som vanligvis er selvhelbredende og normalt ikke krever antibiotikabehandling.
DB170603 Rittet blir dermed en viktig test for å se om de dårlige prestasjonene i California skyldes tidsforskjellen, eller om det er formen som er problemet.
DB170603 Irriterende nok har ikke Noora fått med seg hva som har skjedd, og paranoid og masochistisk anlagte seere ( og protagonister ) kan pine seg selv med å tenke seg at det skyldes at hun har hatt tungen ned i halsen på en viss midtskill.
DB170603 - Vi har hatt en utrolig suksess, og det skyldes nok delvis at folk har fått en større interesse for storpolitiske forviklinger.
DB170603 Den enorme prisøkningen skyldes , ifølge Ekstrabladet, en totalrenovering som ble gjort i 2006.
DA170603 Utslettet skyldes betennelse i hårsekkene, er vannkopp- og kviselignende og kan være smertefullt.
DA170603 Hudinfeksjonen skyldes trolig bakterien Pseudomonas aeruginosa, som vanligvis er selvhelbredende og normalt ikke krever antibiotikabehandling.
BT170603 Om dette skyldes at de blir mindre bistandsavhengige, er det absolutt et positivt tegn.
BT170603 Dette skyldes ikke feil eller dårlig praksis, men er en generell svakhet ved de fleste statistiske undersøkelser.
AP170603 Det skyldes blant annet et ønske om begrense smitten mest mulig ved å isolere pasienten.
AP170603 Det skyldes blant annet et ønske om begrense smitten mest mulig ved å isolere pasienten.
AP170603 En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at fra 2011 til 2015 skyldes 22 av 544 dødsulykker i trafikken tasting på mobiltelefon.
AA170603 Uavhengige organisasjoner har varslet at angrepene fører til stadig større sivile tap og hevder dette skyldes en opptrapping av innsatsen mot IS etter at president Donald Trump kom til makten.
AA170603 Senere ble det klart at dette skyldes en feil gjort av Fiskeridirektoratet under utstedelsen av lisensen. ( ©NTB ) ¶
AA170603 En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at fra 2011 til 2015 skyldes 22 av 544 dødsulykker i trafikken tasting på mobiltelefon. ( ©NTB ) ¶
AA170603 Utslettet skyldes betennelse i hårsekkene, er vannkopp- og kviselignende og kan være smertefullt.
AA170603 Hudinfeksjonen skyldes trolig bakterien Pseudomonas aeruginosa, som vanligvis er selvhelbredende og normalt ikke krever antibiotikabehandling.
VG170602 Økende ulikhet skyldes store strukturelle endringer.
SA170602 Boller med rosiner har også mer sukker enn boller uten rosiner, noe som hovedsakelig skyldes at rosiner inneholder mye sukker.
DN170602 Råvareanalysesjef Bjarne Schieldrop mener det skyldes at oljekartellet Opecs strategi har vært en gavepakke til amerikanske oljeselskaper.
DA170602 For Vålerengas del skyldes nok publikumssvikten at det har svingt for mye i prestasjonene de siste årene.
BT170602https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-hveteboller-Flest-kalorier-i-sjokoladebollene-10225b.html Boller med rosiner har også mer sukker enn boller uten rosiner, noe som hovedsakelig skyldes at rosiner inneholder mye sukker.
BT170602 TREKKER UNGE : Partileder Jeremy Corbyn og Labours fremgang på velgerfronten den siste tiden skal blant annet skyldes at flere yngre velgere nå sier de vil stemme på partiet.
BT170602 Resultatet er ikke mesterlig, men det skyldes ikke skuespillerne.
BT170602 Boller med rosiner har også mer sukker enn boller uten rosiner, noe som hovedsakelig skyldes at rosiner inneholder mye sukker.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Kunstgjester-fikk-infeksjoner-etter-flyting-i-tank-pa-Hovikodden-622469b.html « Det er god grunn til å tro at hudinfeksjonen skyldes bakterien Pseudomonas aeruginosa », heter det i redegjørelsen fra kommuneoverlegen : « Hudinfeksjonen er vanligvis selvhelbredende og vil vanligvis ikke kreve antibiotikabehandling.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Kunstgjester-fikk-infeksjoner-etter-flyting-i-tank-pa-Hovikodden-622469b.html Utslettet som skyldes betennelse i hårsekkene er vannkopp/kviselignende og kan være smertefullt.
AP170602https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-hveteboller-Flest-kalorier-i-sjokoladebollene-10225b.html Boller med rosiner har også mer sukker enn boller uten rosiner, noe som hovedsakelig skyldes at rosiner inneholder mye sukker.
AP170602 « Det er god grunn til å tro at hudinfeksjonen skyldes bakterien Pseudomonas aeruginosa », heter det i redegjørelsen fra kommuneoverlegen : « Hudinfeksjonen er vanligvis selvhelbredende og vil vanligvis ikke kreve antibiotikabehandling.
AP170602 Utslettet som skyldes betennelse i hårsekkene er vannkopp/kviselignende og kan være smertefullt.
AP170602 Boller med rosiner har også mer sukker enn boller uten rosiner, noe som hovedsakelig skyldes at rosiner inneholder mye sukker.
AA170602 Det skyldes en spesielt god årgang av laks på ca seks år.
SA170601 Det er ingen ting som tyder på at Scandinavian Star-tragedien skyldes sabotasje, mener granskingskommisjonen.
SA170601 Svensken mener målene skyldes flyt.
DN170601 Forskeren så da at både gutter og jenter på skoler med mange kvinnelige lærere presterer best - men dette skyldes neppe lærerens kjønn.
DN170601 Bakken forklarer at den høye gjennomføringsprosenten i Oslo kan skyldes flere ting.
DN170601 Verdiene knyttet til eierskapet i Pandox har ifølge selskapet blitt redusert med 1,3 milliarder kroner, som ifølge selskapet skyldes kursfall og valutaendringer.
DB170601 Det skyldes ikke alderen, han er fortsatt bare 21, men all støyen rundt de ekstreme forventningene i Stabæk og den kreative overangsløsningen han ble utsatt for da han gikk til Vålerenga.
DB170601 Dette skyldes blant annet endringene som Stortinget innførte i fjor der de fjernet rimelighetshensynet som betyr at man kan henvises til internflukt.
DB170601 Når organisasjonen er blitt så effektiv skyldes det bl.a. at den bygger på nettverk og kapasiteter som allerede var på plass i Europa.
DA170601 - Fallet på rangeringen skyldes den økonomiske utviklingen i landet, og den er som regel forbigående.
BT170601 Det skyldes ikke kun at barna deres ikke kan gå i barnehagen, men at grunnlaget for streiken er svært tynt.
BT170601 Svensken mener målene skyldes flyt.
AP170601 Hva skyldes denne utviklingen ?
AP170601 At det ikke ble lagt inn forslag til omorganisering av POD i nærpolitireformen skyldes at kritikken fra 2013 var håndtert.
AP170601 De nordiske slampoetene Fredrik Høyer, Agnes Török og Peter Dyreborg tror det kan skyldes en mer ustabil verden.
VG170531 Hovedårsakene til disse nedslående tallene, skyldes dårlige helseforhold, konflikter, ekstrem vold, barneekteskap, tidlige graviditeter, underernæring, mangel på utdanning og barnearbeid.
SA170531 Det fantes ingen vilje fra regjeringens side å benytte avtaleteksten innhold vedrørende særlige forhold på tross av TBUs ( Teknisk beregningsutvalg ) erkjennelse av at store deler av negativt etterslep fra 2016 til 2017 skyldes strukturelle endringer.
SA170531 Slik Adresseavisen forstår det, skyldes Jespersens planlagte forsinka ankomst til Livigno at han først skulle på en kort ferietur til Barcelona.
DN170531 - Fallet på rangeringen skyldes den økonomiske utviklingen i landet, og den er som regel forbigående.
DN170531 Tilbakemeldingene fra sportsbransjen er at folk i de siste årene etterspør dyrere sykler enn før, ifølge Norsk elbilforening, som mener dette skyldes at butikkene har et bredere utvalg elsykler enn før, at kundene vet mer hva de skal spørre etter og stadig nye aktører gjør at elsykler er mer tilgjengelige i butikker landet over.
DB170531 At han nå gjør helomvending i saken skyldes ifølge hans advokat at den forrige forespørselen ba om mye mer materiale enn den siste.
DB170531 ¶ SPRÅK I LEK : - Høyre mener at kjernen i problemet bak at hver fjerde barn med minoritetsbakgrunn i Oslo ikke kan godt nok norsk, skyldes mangel på mer formell lek og mer målrettet norskundervisning i barnehagen.
DB170531 Høyre mener at kjernen i problemet bak at hver fjerde barn med minoritetsbakgrunn i Oslo ikke kan godt nok norsk, skyldes mangel på mer formell lek og mer målrettet norskundervisning i barnehagen, det er et skremmende utsagn for meg.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html - Det kan skyldes flere ting, men særlig at 18-årene fortsatt går på videregående skole.
AP170531https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Heteste-mattrend-akkurat-na-Dropp-laksen-622204b.html Hva skyldes det ?
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Sykdom-i-team-Northug-236541b.html Slik Adresseavisen forstår det, skyldes Jespersens planlagte forsinka ankomst til Livigno at han først skulle på en kort ferietur til Barcelona.
AP170531 - Det kan skyldes flere ting, men særlig at 18-årene fortsatt går på videregående skole.
AP170531 - I tillegg til gunstige endringer i kolesterol, kosthold, blodtrykk og fysisk, skyldes mye av nedgangen i forekomsten av iskemisk hjertesykdom sannsynligvis at andelen dagligrøykere i Norge er halvert det siste tiåret, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.
AP170531 Hva skyldes det ?
AP170531 Slik Adresseavisen forstår det, skyldes Jespersens planlagte forsinka ankomst til Livigno at han først skulle på en kort ferietur til Barcelona.
AA170531 At han nå gjør helomvending i saken skyldes ifølge hans advokat at den forrige forespørselen ba om mye mer materiale enn den siste.
AA170531 - Ut fra arnested mistenker vi at brannen skyldes tekniske årsaker, men vi har ikke konkludert ennå, sa operasjonsleder Trond Volden klokken 18.30.
AA170531 Politiet tror brannen skyldes tekniske årsaker.
AA170531 Det meste av tapet, over en halv milliard kroner, skyldes nedskriving av verdien på flåten.
AA170531 - I tillegg til gunstige endringer i kolesterol, kosthold, blodtrykk og fysisk, skyldes mye av nedgangen i forekomsten av iskemisk hjertesykdom sannsynligvis at andelen dagligrøykere i Norge er halvert det siste tiåret, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.
AA170531 - I tillegg til gunstige endringer i kolesterol, kosthold, blodtrykk og fysisk, skyldes mye av nedgangen i forekomsten av iskemisk hjertesykdom sannsynligvis at andelen dagligrøykere i Norge er halvert det siste tiåret, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.
AA170531 Jeg vet ikke om det skyldes smitte fra eldre menn, ubetenksomhet, umodenhet eller ungdommelig kjekkaseri.
AA170531 Det kan skyldes dårlig selvbilde og sosialt press.
VG170530 Når det ikke er funnet en mer fremtredende plass for oljen enn en usynlig plattform på baksiden av 500-lappen, skyldes det nok bare at oljens bidrag til verdiskapningen fortsatt er alt for viktig ( over 20 prosent, mot havbruk og fisk som står for under 1 prosent ).
DN170530 Skyldes misforståelse ¶
DB170530 Måten han sto sesongen så bra på i fjor, skyldes nok at han droppet Tour de Ski, sier Tønseth til Dagbladet.
DB170530 Men først og fremst skyldes pipekonserten det tyske fotballforbundets forsøk på å gjøre cupfinalen om til et Super Bowl, slik fansen ser det.
DB170530 Det er i praktiseringen det svikter, mener Foss, som sier det skyldes en kombinasjon av manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer.
DB170530 - Det skyldes nok at det er så stor tilgang på film på internett og på TV, som gjør at de føler at behovet dekkes der.
DA170530 - At ungdom ikke søker, skyldes nok flere ting, men det er selvfølgelig en betydelig faktor at en stor del av bransjen har utvikla seg i helt feil retning.
BT170530 Det er i praktiseringen det svikter, mener Foss, som sier det skyldes en kombinasjon av manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer.
AA170530 Beslutningen skyldes først og fremst økt tilgang på billig gasskraft i USA.
AA170530 Ifølge en pressemelding fra NTNU skyldes utsettelsen at Hawking har fått et nytt medisinsk team : ¶
AA170530 | Anoreksi kan også skyldes stoffskifteproblemer ¶
VG170529 Les mer om Trumps tale : - Dere skyldes oss masse penger ¶
VG170529 Når ulikheten øker skyldes det altså flere tunge trender som drar i feil retning.
VG170529 Jeg har fulgt den internasjonale debatten om ulikhet nøye gjennom mange år, og det er ingen andre enn Høyre i Norge som har nevnt at økende ulikhet kan skyldes at lærerne i OECD-området ikke har fått tilstrekkelig etterutdanning.
VG170529 Dette skyldes flere ting.
SA170529 Nå sier både Krematoriet og Kirkelig Fellesråd flatt nei til senking på « prinsippielt grunnlag » av « sikkerhetshensyn », men de forklarer at det skyldes heismaskineriet.i ¶
DN170529 Nupi-direktør Ulf Sverdrup mener Angela Merkels uttalelser om at Europa må ta skjebnen i egne hender skyldes en utvikling som har pågått over tid.
DN170529 Fenomenet kalles korallbleking og skyldes at koralldyrene kvitter seg med alger som de er avhengige av for å overleve.
DB170529 Generalen kaller det valgkamp, ikke innsikt, og legger til at problemene enten skyldes systemsvikt eller « en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra toppen ».
AP170529 En av sjåførene sa høylytt at en av de andre sjåførene hadde leid inn torpedoer for å ta livet av ham, og at dette skyldes et ønske om blodhevn etter at hans onkel hadde fornærmet et nært medlem av den andres familie for flere tiår siden.
AA170529 Uavhengige organisasjoner har varslet at angrepene fører til stadig større sivile tap og hevder dette skyldes en opptrapping av innsatsen mot IS etter at president Donald Trump kom til makten.
AA170529 Vi fant ut at utslippet skyldes et ødelagt avløpsrør med spylevann fra maskinen som produserer massivpapp.
AA170529 Det skyldes at permafrosten er mer utsatt for smelting på grunn av våtere og varmere klima.
VG170528 - Det skyldes trolig at jeg hele tiden har vært klar på at vi står over for å satse alt mot Oslo Grand Prix 11. juni, sier Gøran Antonsen som eier og trener Norges mest meritterte hest i øyeblikket.
VG170528 Ifølge eksperter kan noe av fallet i oppslutning også skyldes flere forslag fra May om kutt i velferdsordninger.
SA170528 Dette skyldes motorstopp i Vikesåbakkene.
SA170528 Dette skyldes ei alvorlig trafikkulykke ved Flekkefjord.
SA170528 Økningen i antallet som søker behandling kan dessuten skyldes flere ting ; at brukere blir mindre engstelige for å oppsøke helsetjenesten når avkriminalisering er i kortene, eller at de presses inn i behandling ufrivillig, er to av dem. i ¶
SA170528 Branns tabelltopp skyldes ikke minst det faktum at laget har vært svært godt på hjemmebane.
SA170528 Branns timer på tabelltopp skyldes ikke minst det faktum at laget har vært svært godt på hjemmebane.
FV170528 - Brannen skyldes et lynnedslag.
DN170528 Det voksende pensjonsgapet skyldes også at verdens befolkning blir stadig eldre.
DB170528 Proffandelen øker fortsatt og det skyldes nok flere forhold.
DB170528 - Jeg tror det skyldes at Plauns oppdiktete historie gikk ut på at han utelukkende hadde kjempet i utlandet og for engelskmennene i Special Air Service.
DB170528 Det er naturlig å anta at det skyldes et kraftig oversalg av eget gjennomslag i forhandlingene om Oslopakke 3.
AP170528https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Hva-er-galt-med-Okokrim--Cato-Schiotz-621980b.html Dette skyldes primært at det er opparbeidet en betydelig knowhow og at det er etablert gode forbindelser til andre eksterne fagmiljøer.
AP170528 Dette skyldes primært at det er opparbeidet en betydelig knowhow og at det er etablert gode forbindelser til andre eksterne fagmiljøer.
AP170528 Branns tabelltopp skyldes ikke minst det faktum at laget har vært svært godt på hjemmebane.
AP170528 Branns timer på tabelltopp skyldes ikke minst det faktum at laget har vært svært godt på hjemmebane.
AA170528 Ifølge en ikke-navngitt kilde skal Trump ha en oppfatning av at problemene han møter ikke skyldes juss, men dårlig kommunikasjon.
VG170527 Ingenting tyder på at IT-problemene skyldes et cyberangrep, sier en representant for selskapet til BBC.
VG170527 Italia, Frankrike og Tysklands ledere har alle sagt at det skyldes Trump at landene ikke klarte å bli enige om en felles målsetning for å kutte klimagassutslipp.
DB170527 - Jeg vet ikke om de lange køene skyldes dårlig bemanning, men nå som sommeren nærmer seg er dette et veldig dårlig tegn.
DB170527 - Jeg tror at mangelen på penistransplantasjoner rundt om i verden, siden vi utførte den første i 2014, for det meste skyldes mangel på givere.
DA170527 Forstår du at det stilles spørsmål ved om manglende rapportering til Arbeidstilsynet kan skyldes at du som øverste leder har hatt for lite fokus på dette ?
BT170527 Knapp tid er bare unntak fra anbudsplikten dersom den korte tiden skyldes uforutsette omstendigheter.
DA170526 Flesteparten av disse skyldes farlig arbeid i høyden.
DA170526 Men når spillet har en tendens til å halte og aldri bli helt forløst, mener jeg det skyldes at Gryttens tekst ikke er særlig god.
AP170526 - Dette skyldes at vi historisk sett er vant til å eie egen bolig, at det er gunstig skattemessig og at boligmarkedet har gitt god avkastning.
AA170526 - Dette skyldes det faktum at den britiske regjeringen har hevet trusselnivået til det aller høyeste, heter det videre.
AA170526 Det er uvisst om terrorangrepet har påvirket velgerne, eller om det skyldes Mays retrett i forrige uke når det gjelder sosiale reformer.
AA170526 Flesteparten av disse skyldes farlig arbeid i høyden.
VG170525 Regimet mener det skyldes at han var « chavista », andre mener han stjal.
VG170525 - Dette skyldes en teknisk feil, og det beklager vi selvsagt, sier Vinmonopolets pressesjef Jens Nordahl til VG.
DB170525 Men det skyldes trolig at jeg hele tiden har vært klar på at vi står over for satse alt mot Oslo Grand Prix 11. juni, sier Gøran Antonsen, eier og trener av Norges beste hest per dags dato.
DB170525 Den manglende kontrollen skyldes at Støre-selskapet Femstø AS kun eier tre prosent av aksjene, forklarer han.
VG170524 Det skyldes at Manchester United har noen helt spesielle klausuler i spillernes kontrakter.
VG170524 Det kan også skyldes at terror i Europa er blitt så vanlig de to siste årene at befolkningen beskytter seg med en slags apatisk distanse.
VG170524 Det kan i Charles Hebdos tilfelle skyldes at terrordramaet varte i flere dager.
VG170524 Det kan skyldes forskjellen på årstider.
SA170524 Minge mener at årsaken til svekkelsen av rutetilbudet til utlandet skyldes « kombinasjonen av elendig innsats og manglende vilje til satsning fra kommuner og fylkeskommune og et næringsliv i motvind.
DN170524https://www.dn.no/nyheter/2017/05/24/1148/Rigg/toppsjefen-temmelig-sikker-pa-at-seadrill-ender-i-retten John Fredriksen har tidligere vært klar på at Seadrills problemer skyldes feilfinansiering av selskapet noe han til dels har gitt Tor Olav Trøim, hans mangeårige samarbeidspartner skylden for.
DN170524 Økonomi- og styringsdirektør i Nav, Geir Axelsen, sier til avisen at det skyldes en teknisk feil.
DN170524 John Fredriksen har tidligere vært klar på at Seadrills problemer skyldes feilfinansiering av selskapet noe han til dels har gitt Tor Olav Trøim, hans mangeårige samarbeidspartner skylden for.
DB170524 Det skyldes nok at tillit til andre mennesker er noe man lærer seg fra barnsben av.
DA170524 Når romanen ikke bare blir en stor leseopplevelse skyldes dette tidvis litt dårlig språkarbeid.
BT170524 Det skyldes et høytrykk over de britiske øyene.
AP170524https://www.aftenposten.no/bil/Bilen-drar-mer-drivstoff-enn-du-tror--og-produsentene-hevder-10190b.html Allergisymptomene skyldes stoffet histamin, og alle allergitablettene virker ved å blokkere dette stoffet.
AP170524 Tall fra landbrukskontoret i Lierne kommune viser at de fleste nedleggelsene av sauebrukene skyldes rovdyrproblematikken.
AA170524 Det skyldes delvis at det nye forslaget innebærer at forsikringen dekker mindre av folks helseutgifter.
AA170524 Det spekuleres på om optimismen skyldes tro på at selskapets gjeldskrise er i ferd med å løses.
VG170523 Bekymringen skyldes Tines beslutning om å stoppe all eksport av norskprodusert jarlsbergost.
VG170523 Albinisme skyldes en genfeil som fører til redusert eller manglende evne til å danne fargepigment.
SA170523 Fotballens enorme status skyldes ikke minst at den er en stor del av menneskers hverdagsliv.
NL170523 Det skyldes blant annet at 44 prosent av alle nybilene som ble solgt i Lofoten i denne perioden var en Volvo.
NL170523 Dette skyldes formodentlig at både den sittende og den forrige regjering har prioritert internasjonal deltakelse over jobben med å bygge et relevant forsvar av norsk territorium.
FV170523 Noe daglig leder Leif Joachim Hille er godt fornøyd med, tross negativ egenkapital på 2 millioner som skyldes tidligere udekkede tap.
FV170523 Fotballens enorme status skyldes ikke minst at den er en stor del av menneskers hverdagsliv.
DN170523 Mye skyldes dårlig utført håndverk.
DN170523 43 prosent av de spurte takstmennene i dybdeundersøkelsen fra Norges Takseringsforbund mener at mer enn halvparten av tilfellene hvor de trekker ned tilstandsgraden skyldes dårlig håndverkerarbeid.
DB170523 Han mener forvirringen skyldes at det har blitt laget en ny rute opp til Mount Everest, hvor fjellklatrerne ikke kan se « Hillary Step », ifølge The Guardian.
DA170523 Det skyldes blant annet at arven etter henne blir forvaltet på en god måte, og at temaene hun jobbet med aldri går ut på dato.
BT170523 Fotballens enorme status skyldes ikke minst at den er en stor del av menneskers hverdagsliv.
AA170523 Kommunaldirektør Helge Garåsen opplyste i formannskapet i dag at lekkasjene skyldes skadeverk på bad i to leiligheter i tredje etasje.
AA170523 Utsettelsen skyldes et innspill fra Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift som er blitt kontaktet av en nabo som mener hun ikke er blitt hørt tilstrekkelig i saken, og at vesentlige momenter ikke er kommet fram.
AA170523 Utsettelsen skyldes et innspill fra Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift som er blitt kontaktet av en nabo som mener hun ikke er blitt hørt tilstrekkelig i saken, og at vesentlige momenter ikke er kommet fram.
VG170522 Han har tidligere fortalt at nedleggelsen i all hovedsak skyldes sviktende billettinntekter.
NL170522 At man kan se tilsynelatende høyoppløselige bilder eller filmer på mobiltelefonen skyldes derfor at dataene kan lagres og sendes på en smartere måte.
DN170522 Han peker på at nedgangen skyldes at tilbyderne tilrettelegger sine abonnement slik at det ikke skal koste mer for kundene å bruke mobiltelefonen på reise i EØS-området enn hjemme.
DN170522 Økningen i netto driftsinntekter skyldes høyere produksjon som følge av økt bemanning, samt oppkjøp av Akvator as, Aarhus arkitekterne as og Iterio ab.
DN170522 Sinnet skyldes at bøndene synes statens tilbud var milevis unna det som trengs.
DB170522 Det er uvisst om det skyldes en økning, en endring i kriteriene eller at flere enn vanlig rapporterer voldtekter. 23 år gammel student ble gjengvoldtatt og slått med jernstang inne på buss ¶
DB170522 Det skyldes en kombinasjon av at vi priser boligene mer riktig for å unngå lokkeprisproblematikken og at det ligger flere boliger ute, sier han til Finansavisen.
DA170522 Det skyldes blant annet at Facebook og Instagram har etablert funksjoner lik Snapchats funksjoner. ( ©NTB ) ¶
DA170522 Mangelen på støtte skyldes tilsynelatende ikke mangel på penger.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/i/x62rV/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre mai : skillet mellom oss og dem « skyldes ganske normale psykologiske mekanismer ved oppfatningen av verden ».
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre-621642b.html mai : skillet mellom oss og dem « skyldes ganske normale psykologiske mekanismer ved oppfatningen av verden ».
AP170522 mai : skillet mellom oss og dem « skyldes ganske normale psykologiske mekanismer ved oppfatningen av verden ».
AP170522 Det skyldes den nye eiendomsskatten på næringseiendommer.
AP170522 Det skyldes blant annet at Facebook og Instagram har etablert funksjoner lik Snapchats funksjoner.
VG170521 Han mener det kanskje skyldes forventninger, etter The Double to år på rad, at listen er lagt ekstremt høyt.
VG170521 Det er mange som får det uten symptomer, og vi vet at hvert tredje hjerneslag skyldes atrieflimmer.
VG170521 Skyldes ukontrollerte elektriske utladninger i hjertets forkamre.
SA170521 Det kan nok skyldes at veldig mange har fått ta selfies og lekt OL-medaljør med min.
FV170521https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Utovere-har-sendt-130-medaljer-i-retur-til-OL-arrangoren--Det-er-pinlig-235932b.html Det kan nok skyldes at veldig mange har fått ta selfies og lekt OL-medaljør med min.
FV170521 Det kan nok skyldes at veldig mange har fått ta selfies og lekt OL-medaljør med min.
DB170521 I livsforsikring, som de mener kvinnen tegnet, oppgir hun at mannens dødsfall ikke skyldes noen andre.
BT170521https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Utovere-har-sendt-130-medaljer-i-retur-til-OL-arrangoren--Det-er-pinlig-235932b.html Det kan nok skyldes at veldig mange har fått ta selfies og lekt OL-medaljør med min.
BT170521 Det kan nok skyldes at veldig mange har fått ta selfies og lekt OL-medaljør med min.
AP170521https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Utovere-har-sendt-130-medaljer-i-retur-til-OL-arrangoren--Det-er-pinlig-235932b.html Det kan nok skyldes at veldig mange har fått ta selfies og lekt OL-medaljør med min.
AP170521 Det kan nok skyldes at veldig mange har fått ta selfies og lekt OL-medaljør med min.
AA170521 Det skyldes for mye alkohol.
AA170521 - Skyldes alle hendelsene det gode og varme været, tror du ?
DA170520 Årsaken til den eksplosive veksten skyldes blant annet høyere strømpriser og at solcellene er blitt både billigere og bedre.
AA170520 Landbrukets inntekter de siste årene har økt, men det skyldes mest rentenedgang, produktivitetsvekst og år med gode avlinger.
VG170519 - Opphevelsen skyldes at vi ikke så noen muligheter til å fortsette rettsprosessen.
VG170519 Stiftelsens grunnlegger Peer Salström-Leyh har overfor VG understreket at stiftelsen er ideell, at overskuddet skyldes effektiv styring og at den norske stiftelsen får flere gjenytelser for medlemsavgiften til paraplyorganisasjonen i Estland.
SA170519 Miljødirektoratet viser til at nedgangen i 2016 sammenlignet med 2015 skyldes flere forhold.
SA170519 Han mener mye skyldes at hans Nokas-dømte onkel Erling Havnå er med i støtteapparatet.
NL170519 Det at Nordlys ikke har fått mer informasjon om disse systemene, skyldes ganske enkelt at dette arbeidet ikke er kommet så langt at det er mye å informere om, utover det som står i Langtidsplanen.
NL170519 Det er menneskelig å feile, og i de aller fleste tilfeller vanker det tilgivelse, selv om feilen skulle skyldes alvorlig svikt.
FV170519 Han mener mye skyldes at hans Nokas-dømte onkel Erling Havnå er med i støtteapparatet.
DN170519 - Dette skyldes selvfølgelig at man dermed lettere kan bruke hytta større deler av året, og ikke kun i sommermånedene, sier Møller.
DB170519 - Denne hendelsen skyldes kun tekniske problemer, og de teknisk ansvarlige beklager så mye til regissøren og hans team, samt til produsentene og til publikum, skriver festivalen i en pressemelding.
DA170519 Men Fykse Tveit er ikke på listen som fredag ble presentert av bispedømmerådet, noe som skyldes at han har sagt nei til å bli nominert.
DA170519 Det er vanskelig å si hva det skyldes , men det kan være dynamikken som slår inn for regjeringspartier når det nærmer seg valg.
DA170519 Det skyldes kanskje at de fikk makt mange steder etter valget, og at de dermed blir utsatt for mer kritikk og motstand enn før.
AP170519 - Nesten alle skogbrannene skyldes menneskelig feil - og kraftig vind, konkluderer det russiske beredskapsdepartementet i en oppsummering av skogbrannene hittil i år.
AP170519 Avslutningen av innlegget kan imidlertid tolkes som om ombudsmannen ikke mener at det går en grense for hvor lang saksbehandlingstid som kan aksepteres når manglende fremdrift skyldes at UDI ikke har tilstrekkelige ressurser.
AP170519 Han mener mye skyldes at hans Nokas-dømte onkel Erling Havnå er med i støtteapparatet.
AA170519 PSP-forgiftninger skyldes alger som kommer i vannmassene tidlig på våren.
AA170519 Politibetjent Jørgen Lagesen ved Røros lensmannskontor forteller at hendelsen trolig skyldes en misforståelse mellom sjåføren av bilen og en kvinne som befant seg på gårdsplassen.
AA170519 - Det har vært lav hastighet, og skadene hun ble påført skyldes trolig mest fallet, og ikke sammenstøtet med bilen, sier Lagesen.
AA170519 Instituttet påpeker imidlertid at det er sannsynlig at en del av smittetilfellene skyldes kontakt med krypdyr.
AA170519 I et høringssvar til den foreslåtte forskriftsendringen påpekte Veterinærinstituttet at det til tross for forbudet trolig finnes 65.000-150.000 slike dyr i Norge, men at det ikke finnes tall som viser hvor mange tilfeller av salmonellasmitte til mennesker som skyldes kontakt med krypdyr.
AA170519 Men Fykse Tveit er ikke på listen som fredag ble presentert av bispedømmerådet, noe som skyldes at han har sagt nei til å bli nominert.
AA170519 Men Fykse Tveit er ikke på listen som fredag ble presentert av bispedømmerådet, noe som skyldes at han har sagt nei til å bli nominert.
AA170519 - Dessverre skyldes nedgangen i klimagassutslipp hovedsakelig at nordmenn kjører med palmeolje på tanken.
AA170519 Det er lett å tenke at veksten skyldes en grønn bølge og økt miljøbevissthet.
AA170519 skyldes at publikum sjelden får se museets samling.
VG170518 « Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne », står det i dommen.
DB170518 Mye av fallet skyldes trolig den sene påsken i år.
DB170518 Når forskere skal peke på årsakene, kommer man fram til at det i stor grad skyldes innvandringen.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-MDG-antyder-at-partiets-egen-politikk-kan-oppfattes-som-utopisk-621044b.html Der poengterer MDG at det samfunnet vi har i Norge, skyldes « bevegelser som har samlet folk om det som i utgangspunktet fremsto som utopier ».
AP170518 Der poengterer MDG at det samfunnet vi har i Norge, skyldes « bevegelser som har samlet folk om det som i utgangspunktet fremsto som utopier ».
AA170518 Mye av nedgangen skyldes at Oslo Børs merker konsekvensene av den politiske uroen rundt den amerikanske presidenten Donald Trump.
AA170518 Frank Aarebrot var en av dem som mente at dette ikke skyldes Drevland-saken isolert, men det langvarige bråket i byregjeringen og i Bergen Høyre.
SA170517 Det skyldes at korpset fyller 100 år.
SA170517 Det skyldes hovedsakelig at effekten at den nye TV-avtalen i Premier League for alvor begynner å gjøre seg gjeldende.
FV170517 Det skyldes hovedsakelig at effekten at den nye TV-avtalen i Premier League for alvor begynner å gjøre seg gjeldende.
DN170517https://www.dn.no/nyheter/2017/05/17/2048/Utenriks/voksesmerter-pa-island Det skyldes blant annet en galopperende kronekurs.
DN170517 Veksten skyldes delvis flere brukere, men vel så viktig er det nok at man kan betale på flere steder.
DN170517 Skyldes noe av suksessen at det er vanskelig å få kontanter ?
DN170517 Det skyldes blant annet en galopperende kronekurs.
BT170517 Det skyldes hovedsakelig at effekten at den nye TV-avtalen i Premier League for alvor begynner å gjøre seg gjeldende.
AP170517 Det skyldes hovedsakelig at effekten at den nye TV-avtalen i Premier League for alvor begynner å gjøre seg gjeldende.
VG170516 « Når jeg nå har valgt å melde meg inn i Høyre, skyldes det en generell bekymring for fagbevegelsens detaljstyring av Arbeiderpartiet i enkelte saker », skrev Brøndbo i en epost til VG fredag.
SA170516 Når vi blir møtt med skuldertrekk, skyldes det kanskje samme grunn som avvisningen av Verdikommisjonens rapport : Verdispørsmål som angår oss selv, blir for nærgående.
DN170516 De svake tallene skyldes ifølge Jæger den sene påsken.
DN170516 Den positive tendensen i oljemarkedet skyldes at Saudi-Arabia og Russland natt til mandag kunngjorde at kuttene i oljeproduksjonen trolig blir videreført til og med første kvartal 2018, skriver The Wall Street Journal.
DN170516 I næringskomiteen bemerker samtlige partier - med unntak av Høyre og Frp - at veksten i antallet anmodningsvedtak ikke utelukkende skyldes en endret parlamentarisk situasjon.
DN170516 - Kaoset i administrasjonen skyldes manglende disiplin og skaper et bekymringsfullt miljø, sier Corker.
DB170516 * Men teknisk svikt med flyet som medfører at flygningen må innstilles, fritar ikke flyselskapet, med mindre de kan sannsynliggjøre at de tekniske problemene skyldes uforutsette forhold som de ikke kunne tatt i betraktning eller unngått med rimelige tiltak.
DB170516 - Det skyldes blant annet forhold fra min barndom, men med det vil jeg ikke uttale meg om med journalister til stede, sa hun.
DB170516 coli-bakterier på fjørfeslakt skyldes det at man har brukt colibakterier som et mål på hygiene.
DA170516 Når det skjer dataangrep, skyldes det i de aller fleste tilfeller at en kjent svakhet blir utnyttet, sier Waterhouse.
AA170516 - Jeg ønsker ikke å konkretisere dette noe nærmere, men det skyldes det høynede trusselnivået i Norge, sier Moe.
AA170516 Nedgangen skyldes i stor grad påsken.
VG170515 Men Norges keeper røper at hans suksess skyldes rene tilfeldigheter.
VG170515 Blant uføre under 39 år skyldes nesten 60 prosent psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, sa Guldvog.
VG170515 - Det skyldes hans unge alder, og at retten tok hensyn til at han er videregående skoleelev, og skal ha eksamen i slutten av mai.
SA170515 - Dette skyldes en teknisk feil hos en av våre leverandører.
NL170515 Dette skyldes at småpikenes tårer har ikke funnet veien til arkivene.
DN170515 Det skyldes blant annet at vi er et rikt land, mange har de nyeste datamaskinene og maskinvareoppdateringene.
DN170515 Bilsjefene mener det skyldes målrettet arbeid.
DB170515 Årsaken til at Norge slipper billigere unna enn mange andre land, tror han skyldes at den « norske datahelsa » generelt er god.
DB170515 - Det skyldes først og fremst min klare oppfatning av meg selv som jurist og utøvende advokat.
DB170515 Årets vekst skyldes blant annet det nye bryggeriet, som i år ventes å omsette for 20 millioner kroner, skriver Finansavisen.
DB170515 Det skyldes ifølge Øya flere ting.
DA170515 Det positive resultatet skyldes i all hovedsak spillersalg.
DA170515 Det positive resultatet skyldes i all hovedsak spillersalg.
DA170515 Det positive resultatet skyldes i all hovedsak spillersalg.
DA170515 - Det skyldes hans unge alder, og at retten tok hensyn til at han er videregående skoleelev, og skal ha eksamen i slutten av mai.
BT170515 I banken opplyses det at problemet skyldes driftsproblemer, og at bruk av kort fungerer som normalt.
BT170515 Det er ingen indikasjon på at bank-problemene skyldes « WannaCry»-angrepet.
AP170515https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Foreldre-holder-barna-pa-unodvendige-dietter-621168b.html Det kan skyldes matintoleranse, som burde betydd forsiktighet og ikke avhold, eller det kan skyldes feilaktig oppfatning om at et kosthold uten gluten eller melk er sunnere.
AP170515https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Foreldre-holder-barna-pa-unodvendige-dietter-621168b.html Det kan skyldes matintoleranse, som burde betydd forsiktighet og ikke avhold, eller det kan skyldes feilaktig oppfatning om at et kosthold uten gluten eller melk er sunnere.
AP170515 Det kan skyldes matintoleranse, som burde betydd forsiktighet og ikke avhold, eller det kan skyldes feilaktig oppfatning om at et kosthold uten gluten eller melk er sunnere.
AP170515 Det kan skyldes matintoleranse, som burde betydd forsiktighet og ikke avhold, eller det kan skyldes feilaktig oppfatning om at et kosthold uten gluten eller melk er sunnere.
AP170515 - Den lave prisen skyldes at hun hadde bruksrett til huset livet ut, sier advokat Jan Ivar Brataas.
AP170515 - Det skyldes hans unge alder, og at retten tok hensyn til at han er videregående skoleelev, og skal ha eksamen i slutten av mai.
AA170515 - Vi har mistanke om at uhellet skyldes brudd på vikeplikten fra bilens side, men dette er enda ikke avklart.
AA170515 Det skyldes blant annet at vi er et rikt land, mange har de nyeste datamaskinene og maskinvareoppdateringene, sier Bergsjø.
AA170515 Politiet undersøker bredt og spekulerer i om smellet kan skyldes alt fra meteorologiske fenomen til fyrverkeri.
AA170515 - Det skyldes hans unge alder, og at retten tok hensyn til at han er videregående skoleelev, og skal ha eksamen i slutten av mai.
AA170515 Det skyldes blant annet at vi er et rikt land, mange har de nyeste datamaskinene og maskinvareoppdateringene.
VG170514 » Hva skyldes dette sinnet ?
DN170514 Jernbaneutbygger Bane Nor oppgir at sprekken blant annet skyldes at det må bygges helt nytt signal- og sikringsanlegg, i tillegg til at ombyggingen av spor blir større enn beregnet.
DN170514 Utfordringen til Masterpass er at den sterke veksten til Vipps og Mobilepay skyldes at brukerne nettopp vil bort fra BankID når de handler, spesielt på mobilen.
DB170514 ¶ VIL ENDRE : Ben Lieberman ønsker å endre måten politiet håndterer bilulykker som skyldes mobilbruk på.
DB170514 Men vi har ofte jobbet ut fra en tommelfingerregel om at det er grunn til å tro at opp mot 1/3 av trafikkulykkene skyldes uoppmerksomhet.
DB170514 De har kommet frem til at seks av til ungdomsulykker skyldes distraksjon.
DB170514 - Vi har ingen faste tall på nøyaktig hvor mange trafikkulykker som skyldes mobilbruk eller uoppmerksomhet.
BT170514 At så mange er syke kan skyldes at flere av jentene endte med å gå fra Gullfjellet til Unneland i starten av russetiden.
AP170514https://www.aftenposten.no/norge/Ekspert-Denne-ulven-er-det-viktig-a-folge-med-pa-621116b.html Det kan skyldes at hun er fullt opptatt med valper som akkurat kan ha blitt født.
AP170514 Det kan skyldes at hun er fullt opptatt med valper som akkurat kan ha blitt født.
AA170514 Det skyldes nye maskiner og litt tilfeldigheter, ifølge Håkon Bergsjø i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som er ansvarlig for dataangrep mot kritisk infrastruktur.
DB170513 Det kan føre til at kvinner klandrer seg selv for opplevelser som skyldes medikamentene de tar - og at videreutviklingen av prevensjonsmidler ikke prioriteres.
DB170513 De kan bagatelliseres eller skyldes på andre faktorer, noe som skjer i forbløffende grad i « Gleden med skjeden », den norske bestselgeren om kvinnehelse som er skrevet nettopp med unge jenter i tankene og som er solgt til tyve land - en informativ og nyttig bok som i kapitlet om prevensjon faller tungt i en ideologisk fallgruve.
DB170513 Brochmann og Støkken Dahl skriver like ufortrødent at bivirkningene mange melder om antagelig skyldes tilfeldigheter, og at kvinner som tror de skyldes prevensjonsbruken, trolig gjør det fordi de har hørt at p-piller kan påvirke sinnsstemningen : « Ryktene om humørforandringer sprer seg som ild i tørt gress blant venninner og på nettforum, og pluselig begynner man å se egne opplevelse
DB170513 Brochmann og Støkken Dahl skriver like ufortrødent at bivirkningene mange melder om antagelig skyldes tilfeldigheter, og at kvinner som tror de skyldes prevensjonsbruken, trolig gjør det fordi de har hørt at p-piller kan påvirke sinnsstemningen : « Ryktene om humørforandringer sprer seg som ild i tørt gress blant venninner og på nettforum, og pluselig begynner man å se egne opplevelse
DB170513 With Steen, mannen som har komponert ESC-låta og som mange kjenner best som « lysmaske-mannen », mener at det solide vaktholdet ikke skyldes noen konkrete sikkerhetstrusler i byen.
DA170513 Vi har fått for liten uttelling i forhold til spillet vårt og det skyldes at det har gått for sakte.
AP170513https://www.aftenposten.no/osloby/Sykkelbyraden-forberedt-pa-brak-nar-hun-fjerner-parkeringsplasser-620758b.html Mye av parkeringsproblemene skyldes « fremmedparkering », mennesker som kjører til byen og parkerer i boligområdene.
AP170513 Mye av parkeringsproblemene skyldes « fremmedparkering », mennesker som kjører til byen og parkerer i boligområdene.
AP170513 Lundes påstand om manglende empati hos norske medier, og trolig nordmenn generelt, må skyldes uvitenhet om ganske normale psykologiske mekanismer ved oppfatningen av verden hos mennesker i vestlige samfunn.
AP170513 Klubben har tidligere sagt at dette skyldes økonomi, og at de prioriterer å reise til bortekamper med fire i støtteapparatet.
AA170513 Tvilen skyldes at siktede er alene med omsorgen for et barn.
VG170512 Det skyldes både solcellepanel på taket, og at overskuddsvarmen fra isanlegget lagres i energibrønner og bruker til å dekke varmebehovet.
VG170512 - For det første skyldes det at tiltaksområdet er blitt større, og arbeidet med rammetillatelse og igangsettingstillatelse for sprengning og graving har dermed tatt lengre tid.
VG170512 - Nedgangen i søkertall skyldes ikke firer-kravet i matematikk.
VG170512 Dette skyldes at Extra, OBS ! og konkurrentene jobber knallhardt hver dag for å være billigst, sier Takle Friis.
VG170512 At kompromissvedtaket går igjennom, skyldes i hovedsak at Mette Nord i Fagforbundet har kontroll over sin hær av delegater på kongressen.
VG170512 « Når jeg nå har valgt å melde meg inn i Høyre, skyldes det en generell bekymring for fagbevegelsens detaljstyring av Arbeiderpartiet i enkelte saker », fortsetter han.
VG170512 DDE-vokalisten sier at partibyttet fra Ap til erkerivalen Høyre skyldes « bekymring for fagbevegelsens detaljstyring » av Ap i enkeltsaker.
NL170512 - Det skyldes gravearbeid i Kirkegata.
DB170512 Og før Erna Solberg utnevnte henne til øverste ansvarlig for norsk økonomi, sa hun : « Det er ingen offentlig oppgave å utjevne forskjeller som skyldes at noen tjener mer, arver mer og eier mer enn andre ».
AP170512https://www.aftenposten.no/verden/-Trump-ba-FBI-sjefen-om-a-sverge-lojalitet-til-ham-personlig-James-Comey-sa-nei-621051b.html Kaoset skyldes også at den offisielle versjonen av hvorfor Comey ble sparket er blitt endret flere ganger de siste 48 timene.
AP170512https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ny-maling-Store-er-folkets-statsminister-favoritt-620978b.html Ap-nestleder Trond Giske tror Støres popularitet i bunn og grunn skyldes at folk liker Arbeiderpartiets politikk.
AP170512 Kaoset skyldes også at den offisielle versjonen av hvorfor Comey ble sparket er blitt endret flere ganger de siste 48 timene.
AP170512 Ap-nestleder Trond Giske tror Støres popularitet i bunn og grunn skyldes at folk liker Arbeiderpartiets politikk.
AA170512 Ifølge EUs transportpolitiske talskvinne, Anna-Kaisa Itkonen, ønsker EU å få svar på om planene skyldes nye trusler og i så fall hvilke.
AA170512 Ifølge EUs transportpolitiske talskvinne, Anna-Kaisa Itkonen, ønsker EU å få svar på om planene skyldes nye trusler og i så fall hvilke.
VG170511 Kreftforeningen har tidligere uttalt at 6.600 dør av røykerelaterte sykdommer hvert år, og en studie fra 2015 konkluderer med at halvparten av alle dødsfall ved tolv ulike krefttyper skyldes røyking.
SA170511 Rundt 2 milliarder dollar av tapet i perioden januar til mars skyldes aksjeutbyttet som ble lovet ved børsnoteringen i mars, et utbytte selskapet nå må dekke.
SA170511 « Borgli uttaler seg som hobbypsykolog og mener at min kritikk skyldes bitterhet hos meg.
SA170511 Bucholdt mener at utviklingen skyldes et svekket næringsliv.
SA170511 Borgli uttaler seg som hobbypsykolog og mener at min kritikk skyldes bitterhet hos meg.
DN170511 Skatter og avgifter er redusert med 2,1 milliarder kroner, noe som i stor grad skyldes n lavere anslått lønnsvekst i 2017 ¶
DN170511 Den reduserte oljepengebruken på 4,7 milliarder kroner skyldes følgende endringer siden budsjettforslaget ble lagt frem i fjor høst : ¶
DN170511 Labour ligger dårlig an på meningsmålingene før valget så langt, noe mange mener skyldes mangelen på en klar brexitpolitikk.
DB170511 » Derfor må det nesten skyldes en fryktelig glipp når dere tre måneder senere kjører ut en hel artikkel som tar for seg nettopp hennes klær og utseende.
DB170511 - Det kan skyldes at man selv ikke har laget et system for det.
DA170511 Det skyldes i hovedsak lavere vekst i grunnbeløpet som følge av at lønnsveksten i 2016 og 2017 ble lavere enn anslått, fremgår det av nasjonalbudsjettet.
DA170511 Men vi kan ikke ta æren for renta, eller at Tine driver godt, selv om rammebetingelsene Tine driver etter skyldes politikken som føres.
DA170511 Geir Pollestad mener det er en Frp-bløff at bøndenes lønnsvekst skyldes regjeringens politikk.
BT170511 Men ifølge førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Dag Skarstein, skyldes Skam-suksessen først og fremst det klassiske melodramaets dramaturgi.
AP170511 Rundt 2 milliarder dollar av tapet i perioden januar til mars skyldes aksjeutbyttet som ble lovet ved børsnoteringen i mars, et utbytte selskapet nå må dekke.
AA170511 Rundt 2 milliarder dollar av tapet i perioden januar til mars skyldes aksjeutbyttet som ble lovet ved børsnoteringen i mars, et utbytte selskapet nå må dekke.
AA170511 Rundt 2 milliarder dollar av tapet i perioden januar til mars skyldes aksjeutbyttet som ble lovet ved børsnoteringen i mars, et utbytte selskapet nå må dekke.
AA170511 Utviklingen skyldes blant annet at de eldre blir stadig friskere, har høyere utdanning og at pensjonsreformen har gjort det mulig å ta ut pensjon tidligere enn før, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AA170511 - Halvparten av fallet skyldes vekst i den eldre befolkningen og økt innvandring.
AA170511 - Dette er en teknisk innkassering som først og fremst skyldes at utgiftene til folketrygden reduseres med 5,5 milliarder, sier Marthinsen.
AA170511 Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsvekst.
AA170511 Denne risikoen skyldes antakelig en kombinasjon av luftforurensning og støy.
VG170510 Her har de fått skikkelig vinter, en værtype som mer hører hjemme i desember og januar, og dette skyldes igjen plassering av et høytrykk vest for oss, sammen med et lavtrykk som passerte i Barentshavet.
VG170510 - Den kalde værtypen vi har nå, skyldes at vi nå har fått den vinterlige værtypen som har dominert over Nord-Norge en stund.
VG170510 Han peker på Storbritannia som et eksempel : Støre mener problemene med arbeidsinnvandringen her ikke skyldes arbeidsinnvandring i seg selv, men høyrepolitikken.
SA170510 De bastante formuleringene gir inntrykk av at dette skyldes manglende kunnskaper, men de kan også gi mistanke om at tendensen til å personifisere politikken, som vi ser i flere medier, også har slått inn i Aftenbladet.
SA170510 71 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes disse tre dødsårsakene.
SA170510 De hevder at de ikke fikk noe forvarsel om at de kom til å bli fjernet, og mener selv avgjørelsen skyldes « politiske motiver ».
DN170510https://www.dn.no/nyheter/2017/05/10/0803/Handel/svake-norske-shoppetall Avviket i veksten mellom kpi og kpi-jae skyldes hovedsakelig utviklingen i strømprisene.
DN170510https://www.dn.no/dnaktiv/2017/05/10/2037/Klatring/ferskinger-strommer-til-aleneklatring Han forteller at de ulykkene som har vært, har skyldes at folk utrolig nok har glemt å klippe seg inn i tauet.
DN170510 Avviket i veksten mellom kpi og kpi-jae skyldes hovedsakelig utviklingen i strømprisene.
DB170510 Betennelsen kan skyldes flere ting, men virus og bakterier er vanligst.
DB170510 « Noen av dødsfallene skyldes kollisjoner med vinduer på nattestid.
DA170510 Mye av grunnen til at den serien er blitt så populær, tror jeg skyldes at det kun er ekte følelser.
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-holder-alle-kjeft-om-blarekreft-620708b.html Samtidig er det en utfordring at de fleste tilfeller av blod i urinen ikke skyldes kreft.
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-holder-alle-kjeft-om-blarekreft-620708b.html Det at kvinner har urinveisinfeksjon oftere enn menn kan gjøre at blod i urinen som skyldes blærekreft lett kan feiltolkes som del av infeksjon.
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sjeiken-kalles-en-av-verdens-mektigste-idrettstopper-Na-er-han-blitt-symbolet-pa-at-FIFA-krisen-ikke-er-over-235346b.html De hevder at de ikke fikk noe forvarsel om at de kom til å bli fjernet, og mener selv avgjørelsen skyldes « politiske motiver ».
AP170510 De hevder at de ikke fikk noe forvarsel om at de kom til å bli fjernet, og mener selv avgjørelsen skyldes « politiske motiver ».
AA170510 Vi fant ut at utslippet skyldes et ødelagt avløpsrør med spylevann fra maskinen som produserer massivpapp.
AA170510 Skummet kan skyldes stivelsen i denne.
AA170510 Misfargingen vi forårsaker skyldes fine kalkpartikler som ikke er skadelig for miljøet, forklarer ingeniør Arve Tronhus i Trondheim kommune.
AA170510 - Hvis det blir godt, skyldes det kanskje at hodet mitt er fullt av ord og vendinger fra sørlandskysten under Napoleonskrigene.
AA170510 71 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes disse tre dødsårsakene.
AA170510 Avviket i veksten mellom KPI og KPI-JAE skyldes hovedsakelig utviklingen i strømprisene.
AA170510 Anders Skjævestad, leder for Telenors nominasjonskomité, sier til avisen at utskiftningene skyldes at komiteen har ønsket en litt annen kompetansesammensetning.
VG170509 Det skyldes Mourinho og måten han setter opp lagene sine på, sier Carragher ifølge Sky Sports.
VG170509 Han har videre vist til at overskuddene skyldes effektiv drift og at den norske stiftelsen får en rekke gjenytelser for en medlemsavgift til en paraplyorganisasjon i Estland.
DN170509 Det skyldes ifølge Jensen at han har trappet kraftig ned og i dag driver virksomheten mer på hobbybasis.
DN170509 - At ledigheten går ned hadde vært bra dersom det skyldtes at folk kom seg i arbeid, men det er bekymringsfullt at dette i stor grad skyldes at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet.
AP170509 Trendveksten i økonomien viser den underliggende veksten som skyldes vekst i produktiviteten og økt tilgang på arbeidskraft og kapital.
AA170509 Statsminister Beata Szydlo mener « det beste resultatet siden 1992 " skyldes regjeringens finanspolitikk, som blant annet består av en ny universell barnetrygd.
VG170508 Men Brann-keeperen tror ikke det skyldes at laget er dårlig trent.
SA170508 Forsinkelsen skyldes en sak mellom en tunisisk og en nigeriansk klubb.
FV170508 Forsinkelsen skyldes en sak mellom en tunisisk og en nigeriansk klubb.
DN170508 Banken mener den plutselige nedgangen fredag, en såkalt « sell-off », blant annet skyldes at investorer solgte unna olje etter en brå nedgang i kobber og jernmalm dagen før på grunn av bekymringer over vekst i Kina.
DB170508 - Prosessen med å starte denne typen investeringsvirksomhet har tatt tid, noe som blant annet skyldes at lovverket ikke helt er tilpasset de endringene som har skjedd i markedet de seneste årene, sier Harung til Finansavisen og fortsetter : ¶
DB170508 Det kan skyldes den relativt stabile situasjonen.
DA170508 At familieinnvandring til Norge i betydelig grad skyldes andre årsaker enn at flyktninger og asylsøkere er kommet til landet, blir også tydelig når en ser på topp 10-lista over land familieinnvandrerne kommer fra.
BT170508 DNB Markets mener den store oppgangen i Japan skyldes at børsen der har vært stengt i fire dager.
BT170508 At Kurt Øren fortsatt er i live, skyldes en lang rekke tilfeldigheter.
AP170508 Samtidig er det en utfordring at de fleste tilfeller av blod i urinen ikke skyldes kreft.
AP170508 Det at kvinner har urinveisinfeksjon oftere enn menn kan gjøre at blod i urinen som skyldes blærekreft lett kan feiltolkes som del av infeksjon.
AP170508 Trendveksten i økonomien viser den underliggende veksten som skyldes vekst i produktiviteten og økt tilgang på arbeidskraft og kapital.
AP170508 Når seksuelle minoriteter har høyere forekomst av psykisk lidelse, skyldes dette diskriminering og hatkriminalitet.
AP170508 Forsinkelsen skyldes en sak mellom en tunisisk og en nigeriansk klubb.
AA170508 Mens israelske myndigheter anklager palestinske ledere for å hisse til vold, sier palestinere at volden skyldes frustrasjonen over den israelske okkupasjonen av palestinske områder og manglende framtidshåp. ( ©NTB ) ¶
AA170508 DNB Markets mener den store oppgangen i Japan skyldes at børsen der har vært stengt i fire dager.
AA170508 DNB Markets mener den store oppgangen i Japan skyldes at børsen der har vært stengt i fire dager.
AA170508 Det skyldes nok at det er vanskelig for meg å forstå, og at det er lettere å snakke med andre som har vært gjennom lignende ting.
AA170508 Det skyldes at de beste go'bitene går først.
VG170507 - I de siste 20 årene har Craig slitt med tinnitus, noe som skyldes at han ikke beskyttet hørselen i karrieren han elsket mest, som musiker, DJ og musikkfan.
SA170507 Det skyldes alderen.
FV170507 Det skyldes alderen.
DB170507 - Hva skyldes dette ?
DB170507 Mens israelske myndigheter anklager palestinske ledere for å hisse til vold, sier palestinere at volden skyldes frustrasjonen over den israelske okkupasjonen av palestinske områder og manglende framtidshåp.
DB170507 Utenlandske banker har solgt seg ned i kroner siden mars, uten at vi sikkert kan peke på hva det skyldes .
DB170507 Men halvparten av kronesvekkelsen den siste måneden skyldes euro-styrking, skriver Finansavisen.
DB170507 - En del av bevegelsen i EURNOK skyldes generell euro-styrke for tiden.
DB170507 - Du står igjen med en betydelig svekkelse, og noe skyldes åpenbart at oljeprisen er ned 6-7 dollar på en måned, men det er også mye i kronebevegelsene vi ikke klarer å forklare med tradisjonelle, fundamentale forhold, påpeker han, og viser til at nivået på oljeprisen og rentedifferansen normalt ville tilsi en klart sterkere krone enn vi observerer nå
DA170507 Lavere valgdeltakelse kan skyldes at flere av kandidatene som røk ut i første valgomgang ikke har gitt sine tilhengere et klart råd om hvem de bør stemme på i andre runde.
BT170507 - Det skyldes både vekst i transportsektoren og at flere utenlandske aktører operer i Norge.
AP170507https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Norges-landslagstrener-tok-selv-EM-gull---Historisk-235155b.html Det skyldes alderen.
AP170507 - Det var litt flere oppdrag fredag enn lørdag, og det kan skyldes at det ble litt dårlig vær, sier Waage.
AP170507 Det skyldes alderen.
VG170506 Den første innskytelsen for MMA-fans, særlig de som er fans av den aktuelle MMA-fighteren, som i dette tilfellet er Mohsen er at dette skyldes at motstanderne er redd.
VG170506 Norsk Helseinformatikk ( NHI ) beskriver turistdiaré som en « akutt diarésykdom som skyldes smitte fra forurenset mat og vann », og videre at « dårlig hygiene i forbindelse med matlaging er en viktig årsak ». Én av fire rammede blir så syke at de må holde sengen.
DB170506 Det noe ustabile været skyldes at vi ligger midt i mellom disse værsystemene, ifølge meteorologen.
DB170506 Han understreker at det store antallet døde rein skyldes snøras.
DB170506 Om dette skyldes kreftene eller de generelle kjøreegenskapene håper vi å få testet ved første anledning.
DB170506 Jeg legger til grunn at det ikke skyldes manglende evne eller vilje, men at jeg har uttrykt meg uklart.
DB170506 Løftebruddene skyldes , blant annet, at eldreomsorgen ( som mye av den øvrige velferden ) er blitt viklet inn i en jungel av bestemmelser, kvalitetssystemer, veiledere, undersøkelser og rapporter.
DA170506 Men det skyldes i hovedsak at privatiseringen av det nasjonale flyselskapet TAP og nedgangen i oljebransjen førte til dårligere flyforbindelser til Portugal, og at et charterselskap kuttet en flyging til Madeira fra Bergen, forteller Oto Oliveira, som er Portugals turistdirektør for Skandinavia og Finland.
DA170506 Det skyldes at hun først og fremst er musiker og komponist, med en kryssende interesse for det visuelle kunstfeltet som er blitt sterkere med årene.
VG170505 Ifølge nyhetsbyrået Reuters skyldes det en intern maktkamp i Sinaloa-kartellet etter at « El Chapo » ble arrestert. 1938 personer ble drept i Mexico i januar.
VG170505 En rekke sentrale Frp-kilder spekulerer på om dette kunne skyldes at Siv Jensen trolig ville gått av som Frps partileder dersom regjeringen falt.
SA170505 Dette skyldes konflikten mellom ham og Hauge.
FV170505 Bagley ønsker ikke å gi noen kommentarer, men helseforetaket opplyser til NTB at dette skyldes jobbskifte.
FV170505 Dette skyldes konflikten mellom ham og Hauge.
DN170505 Utenlandske observatører hevder ofte at regimets forsøk på å skaffe seg atomvåpen skyldes paranoia, at motivet er kamp for egen overlevelse, en garanti for at ingen skal våge å invadere kommuniststaten.
DN170505 Om det skyldes mafia, spekulanter eller bare dårlig vær skal jeg ikke mene så mye om, sier Hennig-Olsen som bestyrer et konsern med til sammen 240 årsverk.
DN170505 Kronebevegelsen kan skyldes oljeprisutviklingen.
DB170505 Delvis skyldes dette at medier opptrer svært forsiktig på grunn av trusselen om stevning.
DB170505 Det er uvisst om det skyldes en økning, en endring i kriteriene eller at flere enn vanlig rapporterer voldtekter, ifølge CNN. 23 år gammel student ble gjengvoldtatt og slått med jernstang inne på buss ¶
DB170505 Økningen i antall fattige ( målt etter et relativt fattigdomsbegrep ) skyldes innvandring.
DB170505 Når Giske viser til at ulikheten delvis gikk ned under den rødgrønne regjeringen, skyldes det i hovedsak en skattereform som ble vedtatt under en borgerlig regjering og et børskrakk i forbindelse med finanskrisen.
DB170505 Det skyldes blant annet globaliseringen, som har gjort mange fattige land rikere, noe som har ført til redusert fattigdom og en voksende middelklasse.
DB170505 At regjeringen løfter det fram nå, skyldes trolig først og fremst behovet for en god valgkampsak. 2.
DB170505 « Det skyldes ikke at vi opplever det samme som i « De helliges leir ».
BT170505 Nordiske Mediedagers suksess skyldes at mediebransjen selv tok grep om konferansen.
BT170505 Dette skyldes konflikten mellom ham og Hauge.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html Bagley ønsker ikke å gi noen kommentarer, men helseforetaket opplyser til NTB at dette skyldes jobbskifte.
AP170505https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppdommer-gar-hardt-ut-mot-Edvartsen-Foler-seg-mobbet-og-trakassert-235080b.html Dette skyldes konflikten mellom ham og Hauge.
AP170505 Bagley ønsker ikke å gi noen kommentarer, men helseforetaket opplyser til NTB at dette skyldes jobbskifte.
AP170505 Dette skyldes konflikten mellom ham og Hauge.
AA170505 Bagley ønsker ikke å gi noen kommentarer, men helseforetaket opplyser til NTB at dette skyldes jobbskifte.
VG170504 Når 80 prosent av alle saker som anmeldes blir henlagt, er det klart at det ikke bare skyldes mangel på bevis, men også mangelfull etterforskning, sier hun til VG.
SA170504 Det skyldes uoverensstemmelser i forbindelse med brasilianerens overgang fra Santos til Barcelona i 2013.
SA170504 Dette skyldes konflikten mellom ham og Hauge.
FV170504 Dette skyldes konflikten mellom ham og Hauge.
DN170504https://www.dn.no/nyheter/2017/05/04/2132/Makrookonomi/mener-kronen-burde-vaert-sterkere Når norske kroner likevel blir svekket, skyldes det blant annet en sterk euro som styrker seg på en langt mindre sannsynlighet for at høyrepopulistiske Marine Le Pen - som vil skrote euroen - vinner det franske valget, sterke nøkkeltall fra euroområdet og råvarevalutaer som har underprestert, mener Lomholt.
DN170504 Når norske kroner likevel blir svekket, skyldes det blant annet en sterk euro som styrker seg på en langt mindre sannsynlighet for at høyrepopulistiske Marine Le Pen - som vil skrote euroen - vinner det franske valget, sterke nøkkeltall fra euroområdet og råvarevalutaer som har underprestert, mener Lomholt.
DN170504 Noe skyldes at trenden med færre bilskader hadde snudd.
DB170504 Det skyldes uoverensstemmelser i forbindelse med brasilianerens overgang fra Santos til Barcelona i 2013.
DB170504 At regelverket ikke trår i kraft på Gardermoen til tross for behovet for en skjerpet kontroll, skyldes ifølge Jan Eirik Thomassen at EU gjennom sitt regelverk har fastsatt at det for luftgrensen kan gis « utsettelse » for inntil 18 måneder dersom det foreligger særlige forhold knyttet til infrastruktur.
DB170504 Den andre grunnen som skaper svimmelhet blant velgerne skyldes at blokkdelingen mellom venstre- og høyresiden man levde med siden den femte republikks start i 1958, nå har kollapset.
DB170504 Delvis skyldes dette nederlaget samme faktor som for venstresiden i 2002 og 2017.
DA170504 - Jeg måtte hatt en jurist ved min side hvis jeg skulle ha forklart hva det skyldes , og hva brexit betyr rent juridisk for disse landene.
BT170504 Dette skyldes konflikten mellom ham og Hauge.
AP170504 Når Statoil i dette kvartalet oppnådde en snittpris på 29 dollar fatet, skyldes det at selskapet selger en rekke forskjellige oljekvaliteter, og at noen av de tyngre oljene oppnår lavere priser enn Nordsjøolje.
AP170504 Både Bergby og justitiarius Øie har tidligere avvist at tilbaketrekkingen skyldes at søkerlisten var for dårlig eller ikke inneholdt de personene justitiarius Øie ønsket seg.
AP170504 Det skyldes uoverensstemmelser i forbindelse med brasilianerens overgang fra Santos til Barcelona i 2013.
AP170504 Dette skyldes konflikten mellom ham og Hauge.
AA170504 Kan skyldes « slappere » jetstrøm ¶
AA170504 - Hva skyldes de hyppige rekordene i høyt lufttrykk ?
AA170504 Koleraepidemien skyldes i stor grad tørken som har rammet Afrikas Horn. 6 millioner mennesker i Somalia risikerer å få for lite mat i tida framover.
AA170504 Dette skyldes en eksplosjon i en ståhjuling som sto på lading på et soverom.
AA170504 - Nedgangen i sjømateksporten i april skyldes i all hovedsak en forskyving av påsken, som igjen forklarer noe av nedgangen i eksportvolum for våre viktige sjømatprodukter som laks og klippfisk, sier Warvik. ( ©NTB ) ¶
VG170503 Psykologen Jonathan Haidt ved New York University mener stormen av mistillit skyldes økende økonomisk ulikhet, men også fremveksten av sosiale medier som sprer alternative kilder og økende kritikk i stor skala, gjør det vanskeligere å opprettholde tillit til etablerte institusjonene, også de som driver med forskning.
VG170503 - Dette nye tilfellet skyldes at man har økt beredskapen gjennom gjeting og observasjoner langs veien.
SA170503 Regjeringen påpeker av at veksten i antall statlige ansatte skyldes en satsing på helse, politi, utdanning og samferdsel.
SA170503 Det kan like gjerne skyldes at man ikke har vært nødt til å kutte.
DN170503 Det store fallet skyldes at påsken i år var i april, mens i 2016 falt den i mars.
DN170503 Den økende privatleasingen kan skyldes at bilkjøperne er usikre på hva slags drivlinjer man skal kjøpe, og dermed velger å overlate risikoen for verditapet når bilen skal selges igjen, hos et finansieringsselskap.
DN170503 Jeg tror det skyldes respekt for meg og kampanjen, sier Trump i et intervju med Bloomberg News.
DN170503 - Det virker som at han antyder at dette skyldes press han har utøvet mot Kina.
DB170503 Det er selvfølgelig ikke dramatisk i seg selv at en isbre kalver, men en slik serie vi har sett fra Petermann-breen de siste åra, kan være et tegn på at det skyldes klimaendringer, at vi har fått et varmere klima, sier Moholdt.
DB170503 Ikke desto mindre tror vi at utfordringene med samhandling som beredskapsetatene sliter med i dag i bunn og grunn skyldes organisasjonsnarsissisme og hierarkibesettelse.
DB170503 Så vil legaliseringsentusiastene som vanlig hevde at denne tragedien « skyldes forbudet og ikke stoffene ».
DA170503 Han viser til at det har vært spekulasjoner rundt hvorvidt landets mislykkede prøvesprengningene skyldes at atomprogrammene har blitt hacket eller utsatt for andre angrep av USA.
DA170503 Det skyldes utvikling av flere alternative behandlinger og at sykehusene som følge av dette igjen har fått nye regler for oppfølging av hver enkelt pasient, oppsummerte Torgersen.
AP170503 - Dette skyldes ikke tørke.
AP170503 Og så tror jeg det skyldes at dette byrådet bevisst har lagt forholdene til rette for informasjon og medvirkning.
AP170503 De skyldes at folk er opptatt av byen og byens utvikling.
AP170503 - Jeg tror den skyldes at mange har oppdaget at overordnede plandokumenter som kan virke litt fjerne, er viktige for byens utvikling.
AP170503 - Hva skyldes den voldsomme interessen ?
AP170503 Regjeringen påpeker av at veksten i antall statlige ansatte skyldes en satsing på helse, politi, utdanning og samferdsel.
AP170503 Det kan like gjerne skyldes at man ikke har vært nødt til å kutte.
AA170503 Det skyldes spesielt lekkasjer fra en middag mellom Storbritannias statsminister Theresa May og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i forrige uke.
AA170503 Selv mener den sosialistiske presidenten at krisen skyldes resultatet av en amerikanskstøttet kapitalistisk konspirasjon.
AA170503 Dette skyldes ikke tørke.
AA170503 - Dette nye tilfellet skyldes at man har økt beredskapen gjennom gjeting og observasjoner langs veien.
AA170503 Det skyldes utvikling av flere alternative behandlinger og at sykehusene som følge av dette igjen har fått nye regler for oppfølging av hver enkelt pasient, oppsummerte Torgersen.
VG170502 Dette skyldes et mangfold av årsaker hvor korrupsjon, sviktende rettsvesen og en svak økonomi er avgjørende.
VG170502 Det tror vi skyldes at vi har et veldig bra konsept med gode priser og dyktige medarbeidere, sier hun.
SA170502 - Nedgangen de siste årene skyldes en kombinasjon av at russen er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøyer og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid på området.
DN170502https://www.dn.no/nyheter/2017/05/02/2231/Teknologi/apple-solgte-faerre-telefoner-men-slo-resultatforventningene Markedsreaksjonen skyldes trolig at selskapet solgte færre Iphone-telefoner enn ventet.
DN170502https://www.dn.no/nyheter/2017/05/02/2231/Teknologi/apple-solgte-faerre-telefoner-men-slo-resultatforventningene - Vi opplever det vi tror er en pause i folks Iphone-kjøp, som vi tror skyldes de stadig tidligere og hyppigere spekulasjonene om nye iPhone-modeller, sa toppsjef Tim Cook under en telefonkonferanse med analytikere etter resultatfremleggelsen, skriver CNN.
DN170502 Markedsreaksjonen skyldes trolig at selskapet solgte færre Iphone-telefoner enn ventet.
DN170502 - Vi opplever det vi tror er en pause i folks Iphone-kjøp, som vi tror skyldes de stadig tidligere og hyppigere spekulasjonene om nye iPhone-modeller, sa toppsjef Tim Cook under en telefonkonferanse med analytikere etter resultatfremleggelsen, skriver CNN.
DB170502 ( Dagbladet ) : I et ferskt intervju i Dagbladet i dag, blir Frp-leder Siv Jensen konfrontert med et av sine egne sitater fra 2013 : « Det er ingen offentlig oppgave å utjevne forskjeller som skyldes at noen tjener mer, arver mer og eier mer enn andre ».
DB170502 Og så savner jeg stemmene til de foreldrene som ikke er så sikre på at problemene barnet deres har skyldes kjønnsdysfori.
DA170502 Gapet mellom innvandrere og den øvrige delen av befolkningen skyldes rasisme og mangelfull integrering.
DA170502 Det er ikke vanskelig å se hva de hullene skyldes , de er jo kvinner, det er plagsomme hull overalt.
BT170502 At Forsvarsdepartementet ikke har arkivert et dokument som skal ha blitt overlevert til statssekretær Espen Barth Eide i 2007, skyldes ifølge statsråden enten at dokumentet ikke var arkivverdig, eller at det har skjedd en enkeltstående saksbehandlingsfeil.
AP170502https://www.aftenposten.no/norge/Hoyesterettsdirektoren-70-skulle-ga-av-etter-23-ar-i-jobben-Da-stillingen-var-utlyst_-ble-han-bedt-om-a-sitte-utover-den-normale-aldersgrensen-620265b.html Både Bergby og justitiarius Øie avviser til Aftenposten at tilbaketrekkingen skyldes at søkerlisten var for dårlig eller ikke inneholdt de personene justitiarius Øie ønsket seg.
AP170502 At Forsvarsdepartementet ikke har arkivert et dokument som skal ha blitt overlevert til statssekretær Espen Barth Eide i 2007, skyldes ifølge statsråden enten at dokumentet ikke var arkivverdig, eller at det har skjedd en enkeltstående saksbehandlingsfeil.
AP170502 Det kan skyldes at en blodåre sprekker, for eksempel som følge av en utvidelse av en blodåre - det kalles hjerneblødning.
AP170502 Både Bergby og justitiarius Øie avviser til Aftenposten at tilbaketrekkingen skyldes at søkerlisten var for dårlig eller ikke inneholdt de personene justitiarius Øie ønsket seg.
AP170502 april påstår Marte Gerhardsen at jeg « forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring », mens Gerhardsen mener at årsaken er økonomisk ulikhet.
AA170502 - Nedgangen de siste årene skyldes en kombinasjon av at russen er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøyer og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid på området.
AA170502 Det skyldes flere forhold, som at det blant annet tar lang tid å skifte ut bilparken.
AA170502 Denne risikoen skyldes antakelig en kombinasjon av luftforurensning og støy.
FV170501 Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
DN170501https://www.dn.no/grunder/2017/05/01/1900/Medier/ung-brukt-app-i-sterk-vekst - Veksten skyldes at vi har et produkt som folk liker, og som de derfor nevner for vennene sine.
DN170501 Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
DN170501 Finansdirektør Atle Sæbø har jobbet i Odfjell Drilling siden 1993, og bonusutbetalingen skal skyldes rettigheter han har opparbeidet seg i et langtidsincentivprogram over lang tid.
DN170501 - Veksten skyldes at vi har et produkt som folk liker, og som de derfor nevner for vennene sine.
DB170501 Den svenske antidopingsjefen tror årsaken til flere dopingtester i svensk kontra norsk langrenn i sommer skyldes den enorme norske bredden.
DB170501 At det skyldes penger.
AP170501https://www.aftenposten.no/okonomi/Okonomer-Den-norske-rentefesten-vil-fortsette-lenge-620243b.html Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
AP170501 Dette skal skyldes at det kan utløse en rekke krav om de kjenner til slike hendelser.
AP170501 Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
AA170501 - Menn har nesten dobbelt så høy dødelighet i forhold til kvinner, og det skyldes at de går for sent til legen.
SA170430 - Hva skyldes det fine været ?
DN170430 Økningen skyldes blant annet at potensialet i havbruksnæringen er blitt bedre kjent blant ungdommen, tror direktør Nina Ellingsen Høiskar ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur på Nord universitet.
BT170430 Når slike kunstverk blir fremstilt som rariteter, kan det godt skyldes at disse er blitt lest, men ikke analysert i det hele tatt, ei eller utsatt for « radbrekking ».
AP170430 15... det skyldes virus eller bakterier hvis partilederen er litt rusten i stemmen søndag morgen. 16... en delegat klarer å få inn et bibelsitat også i et innlegg om Heimevernet. 17... tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik fra talerstolen hilser landsmøtet med å « velsigne » Knut Arild Hareid
VG170429 - Det skyldes nok at 2800 russ er samlet på Tryvann i helgen.
DA170429 - Jeg tror det skyldes veksten i arbeidsinnvandringen.
BT170429 Videre undersøkelser må kartlegge om tretthetsbruddet skyldes svakheter ved design eller produksjon.
BT170429 Og det skyldes vårt velferdssystem.
BT170429 Min motstand mot tigging skyldes ikke bare at politiet anbefaler et tiggeforbund som ledd i en kriminalitetsbekjempelse.
BT170429 Min motstand skyldes først og fremst at vi må skille skarpt mellom det « å tjene penger » og det « å tigge penger ».
AA170429 Utbredt forvirring om hva dokumentar er og ikke er, skyldes delvis journalismen.
VG170428 Hastverket skyldes at det ene av de tre stoffene som injiseres for å ta livet av de dødsdømte går ut på dato før mai.
VG170428 Noen ganger kan det skyldes at en pasient har en form for kreft et sted, og når immunsystemet tror det angriper kreften tar det feil og heller angriper hjernen.
DN170428 Det er fire tallstørrelser som har endret seg marginalt, noe som skyldes en kombinasjon av endelige valutajustering og avrunding, men vi tar med oss innspillet, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang i NBIM.
DN170428 Dette skyldes ifølge eksperter at sanksjonene ikke er gjennomført i tilstrekkelig grad.
DB170428 I livsforsikring, som de mener kvinnen tegnet, oppgir hun at mannens dødsfall ikke skyldes noen andre.
DB170428 Dette er fortsatt en viktig sak for partiet, men dets økende popularitet skyldes først og fremst sentrum-periferidimensjonen : Senterpartiet er det partiet som tydeligere enn noen andre protesterer mot kommunereform, svekket tjenestetilbud i distriktene og mot ekspertveldet i Oslo og Brussel.
DA170428 Ifølge redaktøren i den Hong Kong-baserte organisasjonen China Labor Bulletin, Han Dongfang, skyldes det gryende opprøret at kinesere er i ferd med å bli mer bevisst sine rettigheter som arbeidstakere.
BT170428 Hastverket skyldes at det ene av de tre stoffene som injiseres for å ta livet av de dødsdømte går ut på dato før mai.
BT170428 « Fraværet av debatt om brennbare verdispørsmål, skyldes at det enten er bred enighet i partiet eller at man tidligere har funnet fram til en samlende løsning », sier KrFU-leder Ida Lindtveit til Vårt Land.
BT170428 « Fraværet av debatt om brennbare verdispørsmål, skyldes at det enten er bred enighet i partiet eller at man tidligere har funnet fram til en samlende løsning », sier KrFU-leder Ida Lindtveit til Vårt Land.
AP170428 At sluttstrek ikke settes fredag, skyldes at vesentlige problemstillinger gjenstår å besvare, og det jobbes videre med å « tette disse hullene » i undersøkelsen.
AP170428 Havarikommisjonens foreløpige konklusjon er at ulykken skyldes et tretthetsbrudd i et tannhjul i planetgiret.
AP170428 Det skyldes at min redaktør Geir Gulliksen trodde på meg.
AA170428 De rekordlave temperaturene de siste to ukene skyldes helt spesielle atmosfæriske forhold.
AA170428 - Den langvarige aprilkulden skyldes at store deler av landet har blitt liggende i en sone med kald luft nord for jetstrømmen.
AA170428 - Jeg måtte hatt en jurist ved min side hvis jeg skulle ha forklart hva det skyldes , og hva brexit betyr rent juridisk for disse landene.
VG170427 Denne sesongen har han ikke vært like effektiv, med fem mål på 14 kamper fra start og 13 innhopp, men det skyldes også at han ofte har blitt brukt som kantspiller når Zlatan har spilt spiss.
VG170427 Tysfjord kommunes advokat, Roald Angell, sa i sin avslutningsprosedyre at kommunen ikke har grunnlag for å bestride de sakkyndiges rapport og forklaring, som viser at kvinnens skader skyldes oppvekstvilkårene.
VG170427 Jeg tror ikke nødvendigvis det skyldes kun en eventuelt ønsket tilnærming til KrF - jeg tror det og skyldes et Sp som har blitt så store at Ap forstår at de må ta de med for å oppleves troverdige, svarte Hareide.
VG170427 Jeg tror ikke nødvendigvis det skyldes kun en eventuelt ønsket tilnærming til KrF - jeg tror det og skyldes et Sp som har blitt så store at Ap forstår at de må ta de med for å oppleves troverdige, svarte Hareide.
SA170427 Statoils egne granskingsrapporter dokumenterer flere hendelser som skyldes manglende vedlikehold.
SA170427 Når en bruker Petroleumstilsynets årlige rapporter fra RNNP, framstår det at landanleggene innenfor petroleumsvirksomheten ( raffineriene på Mongstad og Slagentangen, samt seks andre gass- og oljeterminaler og fabrikker ) er mer preget av lekkasjer som skyldes teknisk degradering, med andre ord slikt som burde vært kompensert med økt vedlikehold.
SA170427 Manglende utvikling av nye antibiotika skyldes det faktum farmasøytiske selskaper tjener lite på slike medikamenter.
SA170427 - Nedleggelsen skyldes ikke dette signalet fra norske myndigheter.
DB170427 Denne svindeltypen skyldes gjerne datainnbrudd i utlandet, eller annen kriminell handling, der kriminelle har fått tak i sensitiv informasjon slik som kortnummer og lignende, sier Olav Johannesen i Finanstilsynet til Dinside.
DB170427 Det skyldes at et av medikamentene delstaten bruker i henrettelser, går ut på dato ved utgangen av april.
DB170427 Det skyldes en islamsk lovgivning som blant annet innebærer at alle kvinner må ha en mannlig verge som bestemmer det meste i kvinners liv.
DB170427 - Vi beklager dette veldig sterkt, og det som har skjedd skyldes rett og slett at vi ikke var klar over at rapsolje kunne påføre skade.
DA170427 Økningen skyldes først og fremst innføring av finansskatt fra og med 1. januar 2017.
DA170427 - Den økonomiske situasjonen for Den Norske Opera & Ballett er svært anstrengt, noe som i stor grad skyldes de økonomiske belastningene som følge av operapensjonsloven.
BT170427 Kan ikke si om det skyldes overdoser.
BT170427 Foreløpig teori er at mange dødsfall på kort tid skyldes tilfeldigheter.
BT170427 Det kan selvsagt skyldes en gudbenådet kompromissvilje og hang til smidige løsninger.
AP170427 Kristin Clemet forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring og ikke har noe med andre politikkområder å gjøre.
VG170426 Forvandlingen i Hødd : Trenerprofilen mener « Dio » minner om « Rocky » ¶ - Skyldes stort samhold ¶
VG170426 - Vi har utviklet mange gode spillere her ute, og det skyldes et stort samhold blant ungdommen her.
VG170426 At Venezuela nå er utsultet og bankerott - og dessuten et uforfalsket diktatur - skyldes ifølge Mélenchon fallet i oljeprisen.
SA170426 Men få nye elbiler kommer i høst, det kan skyldes at andre europeiske land sliter med elbilsalget.
SA170426 Det skyldes den bitre konflikten som har oppstått i forbindelse med TV 2s FotballXtra, som viser forløpende scoringer fra Eliteserien i fotball - som Discovery har rettigheten til.
DN170426 Det skyldes ene og alene introduksjonen av den elegante F-Pace som er Jaguars første suv noensinne.
DN170426 Pareto Securities viser også til at lavere enn ventet ebitda skyldes lavere realiserte priser, som i hovedsak var knyttet til urea, ettersom Yaras høye ordrebok inn i første kvartal ga en svakere utvikling sammenlignet med priser publisert i publikasjoner.
DN170426 Nedgangen skyldes at 1.065 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 1.259 har blitt solgt.
DA170426 Oppgangen skyldes at hele 801 nye boliger er lagt ut for salg siden sist, mens 538 er solgt.
DA170426 At Fortum overtar alt som har med strømsalg å gjøre, skyldes at dette ikke er en naturlig oppgave for Oslo kommune, sier Johansen.
DA170426 divisjon, men det skyldes det gode arbeidet fra Bastionen, sier Rolf Magne Walstad.
BT170426 Det skyldes den bitre konflikten som har oppstått i forbindelse med TV 2s FotballXtra, som viser forløpende scoringer fra Eliteserien i fotball - som Discovery har rettigheten til.
AP170426 I år stiller han neppe, men det skyldes helt andre grunner, forteller han i dette intervjuet.
AP170426 I høst sendte Folkehelseinstituttet 160 000 SMS-varslinger til alle norske kvinner mellom 20 og 25 årmed tilbud om gratis HPV-vaksine for å forebygge kreft som skyldes HPV-viruset.
AP170426 Det skyldes den bitre konflikten som har oppstått i forbindelse med TV 2s FotballXtra, som viser forløpende scoringer fra Eliteserien i fotball - som Discovery har rettigheten til.
AA170426 - Det skyldes i hovedsak lav energiproduksjon.
AA170426 At Fortum overtar alt som har med strømsalg å gjøre, skyldes at dette ikke er en naturlig oppgave for Oslo kommune, sier Johansen.
VG170425 Men når den likevel mangler akkurat det siste som skal til for at den når helt opp, skyldes nettopp det at sluttscenene virker noe forhastede og litt for løsningsorienterte til at det er sjangeren verdig.
VG170425 Hastverket skyldes at et medikament som brukes for å gjøre de dødsdømte bevisstløse før giften injiseres, går ut på dato i slutten av april.
VG170425 Det skyldes altfor ofte at saksbehandlere i NAV og forsikring legger til grunn samme type naturvitenskapelige årsakskrav som legespesialistene anvender.
VG170425 Vår bekymring er at saksbehandlerne bare godkjenner kreftsykdommer som forskere med sikkerhet kan konstatere at skyldes brannyrket, sier Ryel.
VG170425 Kreftforeningen sier de er kjent med flere brannmenn som har fått avslag fra NAV med den begrunnelse at det ikke er sannsynliggjort at kreftsykdommen skyldes brannyrket.
VG170425 For at sykdommen skal godkjennes som yrkessykdom, må de sannsynliggjøre at kreftdiagnosen skyldes brannyrket.
VG170425 Det skyldes altfor ofte at saksbehandlere i NAV og forsikring legger til grunn samme type naturvitenskapelige årsakskrav som legespesialistene anvender.
VG170425 Anne Lise Ryel er bekymret for at NAVs saksbehandlere bare godkjenner kreftsykdommer som forskere med sikkerhet vil konstatere at skyldes brannyrket.
DB170425 ( Du har likevel krav på særfradrag for ekstra tilsynskostnader som skyldes sykdom/svakhet hos barn du forsørger selv om kostnadene er under 9 180 kroner per år ).
DB170425 45-åringens mann opplyser til Dagbladet at kollapsen skyldes lavt blodsukker.
DB170425 - Småproblemene fra start i dag skyldes i hovedsak etterslep fra i går, siet Høeg Ulverud.
DB170425 Det skyldes at et av medikamentene delstaten bruker i henrettelser, går ut på dato ved utgangen av april.
DB170425 Vi er og blir en nasjon som har ti måneder med dårlig vinter som ikke skyldes mennesker, men selve været.
DB170425 Hastehenrettelsene i Arkansas skyldes at dødsgiften utgår på dato.
DB170425 Det groteske hastverket nå skyldes at ett av de tre legemidlene som brukes under henrettelsen, utgår på dato før mai.
AP170425 Med et snevert og lite orientert syn skriver han videre med en eim av svovel i sin penn : « Dessuten er det gode grunner for å hevde at samboerskapets popularitet faktisk skyldes avkristning. » | Stang ut fra lærer som slakter mattebok Anne Lene Johnsen og Elin Natås ¶
VG170424 Overlegen skriver i sin vurdering at det ikke er åpenbart at sykdommen « skyldes yrket som brannmann, men det kan ikke utelukkes ».
VG170424 Påtalemyndigheten mener dødsfallet skyldes at moren har unnlatt å sørge for at hun fikk helsehjelp og vanskeliggjorde at datterens tilstand kunne oppdages av andre.
DB170424 - Dette skyldes fisk, akvakultur, cruise og ferger.
DB170424 Problemet skyldes en feilaktig hash-nøkkelkode.
DA170424 Dødsfall som skyldes klimaendringer får mindre oppmerksomhet, men : De tar like fullt langt flere liv enn terror hvert eneste år.
BT170424 Det skyldes antakeligvis tilfeldigheter.
AP170424 Når mange ble overrasket av vinterens comeback, så skyldes det i større grad det som befinner seg inne i hodene til folk, enn det som står i statistikkene til Kristiansen.
AA170424 Han mener at de mange anmeldelsene for bedrageri skyldes omtalen i media, selv om det ifølge politiet hadde kommet 45 anmeldelser allerede før han ble varetektsfengslet.
VG170423 Manolo Vidal, talsmann for rederiet Naviera Armas, forklarer at fergekrasjet skyldes en teknisk feil som førte til at skipet mistet strømmen og dermed motorkraften mens det forsøkte å komme tilbake til havnen i Las Palmas.
SA170423 Årsak til velt kan skyldes uoppmerksomhet fra syklistens side, opplyser operasjonsleder Henning Andersen ved Sør-Vest politidistrikt.
DN170423 - Kanskje det skyldes seks år med anstrengt forhold mellom Kina og Norge, men mange norske bedrifter har vært for skeptiske, sier Tollef Vollan ( 25 ).
DB170423 At terroren skyldes fattigdom, utenforskap og psykiske lidelser er " gamle løgner ", terroristene kommer " like gjerne fra rikdom som fattigdom " og " det eneste de har til felles er at de kaller seg muslimer ".
DA170423 Selvfølgelig framsto Sogndal som en blek skygge av seg selv i denne kampen, men det skyldes faktisk motstanderen også.
AP170423 Jeg har utenlandske kolleger som tror at den norske herligheten må skyldes oljen.
AP170423 Årsaken til at forskningsartiklene er blitt vanskeligere å lese skyldes økt bruk av teknisk sjargong, mener forskerne.
AA170423 ¶ Eieren av transportfirmaet mener ulykken skyldes et fjærbrudd på vogna.
VG170422 Når jeg sa ja nå så skyldes det at jentene var mer opptatt av å få en god følelse på banen - noe å bygge videre på - og ikke resultatet, sier Solveig Gulbrandsen. * 1 Dette er dagens kamper i Toppserien : ¶
VG170422 Valgforsker Bernt Aardal sier til VG at noe av nedgangen kan skyldes forslaget om et tredje kjønn.
DB170422 Når jeg sa ja nå så skyldes det at jentene var mer opptatt av å få en god følelse på banen - noe å bygge videre på, og ikke resultatet, fortsetter hun.
DB170422 - Hva skyldes det ?
DB170422 Det skyldes både hans eventyrlige sportslige prestasjoner, men også hans interessevekkende personlighet som appellerer til flere enn bare langrennselskerne.
DB170422 Det står ikke Leica på baksiden slik det har gjort på andre modeller, men det kan også skyldes at den avbildede telefonen etter alt å dømme er en preproduksjonsmodell.
AA170422 En talsmann for ferjeselskapet Naviera Armas opplyser at ulykken skyldes svikt i det elektriske anlegget på ferja, noe som førte til at kapteinen mistet kontrollen over fartøyet.
VG170421 Han kaller Rodriguez uansvarlig og mener evakueringene skyldes « diktaturets tåregassbomber ».
VG170421 Uroen i mottakene skyldes , ifølge UDI : ¶
VG170421 Uroen i mottakene skyldes , ifølge UDI : ¶
DN170421 Gårsdagens børsvekst skyldes finansminister Steven Mnuchins uttalelser om at Trump administrasjonen vil legge frem en skattereform « very soon ».
DN170421 Gårsdagens børsvekst skyldes finansminister Steven Mnuchins uttalelser om at Trump administrasjonen vil legge frem en skattereform « very soon ».
DB170421 Han forklarte i retten at sædfunnet kunne skyldes at han hadde hatt ufrivillig sædavgang i løpet av natta, og han var våt i skrittet da han våknet og at penisen hans var erigert.
DB170421 Han sier at grunnen til at dette begrepet er aktuelt blant annet skyldes at vi har skapt våre overnasjonale institusjoner, vi har etablert verdensborgerlige rettsnormer.
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html Så blir det en diskusjonen om hva utviklingen skyldes og hvor mye som ville vært annerledes med en annen regjering, sier hun.
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html Men denne nedgangen vi ser nå tror jeg ikke skyldes ledige oljeingeniører, men en utstøting av de svakeste gruppene fra arbeidsmarkedet, sier hun.
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html - Mener dere fallet i sysselsettingen skyldes fire år med borgerlig regjering, Marthinsen ?
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html - Forklaringene på at sysselsettingsandelen faller er interessante, og det er vanskelig å finne belegg for at det skyldes Regjeringens politikk.
AP170421 Han kaller Rodriguez uansvarlig og mener evakueringene skyldes « diktaturets tåregassbomber ».
AP170421 Så blir det en diskusjonen om hva utviklingen skyldes og hvor mye som ville vært annerledes med en annen regjering, sier hun.
AP170421 Men denne nedgangen vi ser nå tror jeg ikke skyldes ledige oljeingeniører, men en utstøting av de svakeste gruppene fra arbeidsmarkedet, sier hun.
AP170421 - Mener dere fallet i sysselsettingen skyldes fire år med borgerlig regjering, Marthinsen ?
AP170421 - Forklaringene på at sysselsettingsandelen faller er interessante, og det er vanskelig å finne belegg for at det skyldes Regjeringens politikk.
AA170421 Han kaller Rodriguez for uansvarlig og mener evakueringene skyldes « diktaturets tåregassbomber ».
AA170421 Han kaller Rodriguez uansvarlig og mener evakueringene skyldes « diktaturets tåregassbomber ».
AA170421 I årsrapporten skriver selskapet at økningen skyldes større kontrakter innen fornyelse av damanlegg og knyttet til utbyggingen av Ørland Flystasjon.
VG170420 Kenyansk friidrett har de siste årene blitt beskyldt for doping, og på sosiale medier mener flere at de spesielle musklene skyldes doping.
VG170420 Svaret vi fikk var at det skyldes sikkerhetsvurderinger, fortalte Dortmunds trener.
VG170420 - Ideen om at alt som er dårlig her til lands skyldes utlendinger og innvandrere, er farlig, fordi dersom Marine Le Pen blir president, tror jeg mange vil føle at rasistiske handlinger legitimeres, sier 28 år gamle Matthieu, mens han prøver å navigere den gamle Peugeot mellom murhus i lille Fontenay - le - Comte, en by på vestkysten som ingen av
VG170420 Uroen i mottakene skyldes , ifølge UDI : ¶
VG170420 - Jeg tror det skyldes at det ikke har vært en dagsorden som har fokusert på de sakene som er viktigst for Ap, sa Støre, som følte seg trygg på at partiets viktigste saker i en helt annen grad ville komme på dagsorden i tiden fremover.
VG170420 Kanskje skyldes det litt større skjerm, eller at vanen allerede sitter i fingrene.
SA170420 Dette skyldes et utall små og store lekkasjer av metan fra produksjon og transport.
SA170420 Svaret vi fikk var at det skyldes sikkerhetsvurderinger, fortalte Dortmunds trener.
DN170420 - Det skyldes i hovedsak bedre fart i investeringene, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i den ferske kvartalsrapporten med prognoser for norsk økonomi som legges frem torsdag.
DB170420 Dødsårsaken antas å skyldes forgiftning ved inntak av karfentanil.
DB170420 Dødsårsaken antas å skyldes forgiftning ved inntak av karfentanil.
DB170420 Og til tross for at en rusmiddelekspert fra Folkehelseinstituttet konkluderte med at det er « veldig lite sannsynlig » at promillen skyldes drikking ETTER kjøring, konkluderer flertallet i Sandefjord tingrett med at mannen ikke har kjørt i påvirket tilstand.
DB170420 Det skyldes i beste fall mer kunnskap, forskning og erfaring som har gitt grunnlag for en bærekraftig asylpolitikk det kan skapes bred oppslutning om i ulike velgergrupper.
DA170420 Det skyldes henholdsvis utslipp fra industribedriften Saint Gobain og smelteverket i Nikel i Russland.
BT170420 En psykiater på Haukeland konkluderte med at trettheten ikke kunne skyldes noe psykisk, men at kroppen rett og slett var sliten etter alle årene med angst.
AP170420https://www.aftenposten.no/okonomi/Omdommefall-for-Rema-etter-A-619524b.html Det ser vi at i stor grad skyldes « bestevenn»-strategien, fordi folk er forbannet på at de ikke får tak i varene de vil ha, sier han til avisen.
AP170420https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Politiet-stoppet-Dortmund-bussen---Det-verste-som-kunne-skje-n-uke-etter-angrepet-234223b.html Svaret vi fikk var at det skyldes sikkerhetsvurderinger, fortalte Dortmunds trener.
AP170420 Det meste skyldes de russiske « anti-sanksjonene », som førte til at norsk sjømat ble utestengt fra det store russiske markedet.
AP170420 - Økningen skyldes markedsutviklingen.
AP170420 - Dette er jo vært et betydelig fall, sier Mæland, og understreker at dette ikke bare skyldes sanksjoner, men og også den globale økonomiske situasjonen.
AP170420 Det ser vi at i stor grad skyldes « bestevenn»-strategien, fordi folk er forbannet på at de ikke får tak i varene de vil ha, sier han til avisen.
AP170420 Svaret vi fikk var at det skyldes sikkerhetsvurderinger, fortalte Dortmunds trener.
AA170420 - Det er positivt å se at realfagene styrker sin posisjon hos oss, sier prorektor Berit Kjeldstad, og tror dette skyldes gode rekrutteringstiltak generelt.
AA170420 Bakgrunnen for at det er dobbelt opp med lister, skyldes indre strid i de to partiene.
VG170419 « Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne », står det videre i dommen.
VG170419 « Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne », står det i dommen.
VG170419 Det skyldes primært den ladbare hybridutgaven A3 e-tron som sto for 75,6 prosent av totalen i fjor.
DB170419 - Det skyldes trolig både økt reisevirksomhet og at veggedyrene er blitt mer resistente mot insektsmidler, sier forsker ved avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Arne Rukke.
DB170419 Han mener sponsorsvikten først og fremst skyldes oljenedturen på Vestlandet.
DB170419 Dødsårsaken antas å skyldes forgiftning ved inntak av karfentanil, skriver politiet i en pressemelding.
DB170419 Hun vil ikke spekulere i om det skyldes en tabbe eller om feilen er gjort bevisst.
DB170419 Det er selvfølgelig ikke dramatisk i seg selv at en isbre kalver, men en slik serie vi har sett fra Petermann-breen de siste åra, kan være et tegn på at det skyldes klimaendringer, at vi har fått et varmere klima, sier Moholdt.
DB170419 - Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder istraffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne, skriver lagmannsretten.
DB170419 Så forandres det : « Når varmtvannsreker kalles scampi i Norge, skyldes det at næringen her har valgt dette som navn for varmtvannsreker, » sier daglig leder i Polar Seafood til Norsk Sjømat nr. 5. 2008.
DB170419 Andersen hevder at det er løgn « at terroren skyldes fattigdom, utenforskap, psykiske lidelser og vestens forsvar av egne interesser ».
DA170419 - Hijabforbudet skyldes holdninger ¶
DA170419 Han mener Aps nedadgående trend skyldes at partiets tradisjonelle velgere ikke ser lyst på samarbeidet med Sp.
BT170419 Men utviklingen skyldes andre krefter enn bare stortingspolitikere, og problemene er forskjellige fra sted til sted.
AP170419 Den store avstanden skyldes i stor grad at Venstre havnet under sperregrensen.
AA170419 Dette skyldes ifølge Jensen at staten på 1920-tallet løste ut alle de private aksjonærene i statsbanene, og at det egentlig ikke skulle være igjen noen i privat eie.
VG170418 " Domskomiteen ( DOK ) har således lagt til grunn at de svært svake og til dels komiske sportslige prestasjoner som leveres av DFI i kampens første omgang i hovedsak ikke skyldes nivået på spillerne, men ønske om å tape kampen ", heter det i beslutningen fra Domskomiteen.
VG170418 Hastverket skyldes at fengselets henrettelsesmedikamenter går ut på dato ved utgangen av denne måneden.
VG170418 - Tror du Aps svekkelse det siste halvåret kan skyldes deg selv på noen måte ?
VG170418 - Jeg tror det skyldes at det ikke har vært en dagsorden som har fokusert på de sakene som er viktigst for Ap.
VG170418 - Fallet på målingene kan absolutt skyldes at vi har snakket så folk ikke forstår oss.
VG170418 Et lyspunkt i statistikken er at antall forsinkelser som skyldes lange opphold på stasjonen, har gått kraftig ned de siste to årene.
VG170418 Men det skyldes i hovedsak at de kunne vise frem tomme svømmebasseng og konkret offentlig forfall, sier Aardal.
SA170418 Men kan det tenkes at presset barn og unge opplever skyldes at vi gir dem tilgang til hele verden som åtteåringer ?
SA170418 Trond Jørgensen rir selv med hofteprotese, som skyldes en kombinasjon av fall fra hesteryggen og slitasje.
DN170418https://www.dn.no/nyheter/2017/04/18/1038/Telekom/mobilen-sjekker-flekker Skepsisen blant leger finnes, men Børve mener den skyldes økonomiske motiver, ikke medisinske.
DN170418 Skepsisen blant leger finnes, men Børve mener den skyldes økonomiske motiver, ikke medisinske.
DN170418 Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener den sterke 12-månedersveksten i Nord-Norge skyldes at økonomien i nord generelt går bra.
DN170418 Skepsisen blant leger finnes, men Børve mener den skyldes økonomiske motiver, ikke medisinske.
DB170418 " Domskomiteen ( DOK ) har således lagt til grunn at de svært svake og til dels komiske sportslige prestasjoner som leveres av DFI i kampens første omgang i hovedsak ikke skyldes nivået på spillerne, men ønske om å tape kampen ", heter det i beslutningen fra Domskomiteen.
DB170418 Det er selvfølgelig ikke dramatisk i seg selv at en isbre kalver, men en slik serie vi har sett fra Petermann-breen de siste åra, kan være et tegn på at det skyldes klimaendringer, at vi har fått et varmere klima, sier Moholdt.
BT170418 Kvinnedominansen på de laveste trinnene på skolen skyldes i stor grad at menn i større grad velger å undervise eldre barn.
AP170418 Hastverket skyldes at medikamentet midazolam, som brukes under henrettelsene, går ut på dato i slutten av april.
AP170418 Trond Jørgensen rir selv med hofteprotese, som skyldes en kombinasjon av fall fra hesteryggen og slitasje.
AA170418 Hastverket skyldes at medikamentet " midazolam ", som brukes under henrettelsene, går ut på dato i slutten av april.
AA170418 Det skyldes blant annet sikkerheten rundt republikaneren Ryan, som er nummer to i rekken til å overta presidentembetet dersom noe skjer med den sittende presidenten.
AA170418 Fylkeslegen i Finnmark, Eivind Merok, antyder at de lave tallene kan skyldes problemer med registreringen av dem som får vaksiner.
VG170417 Han sier det er for tidlig å si noe om årsaken til havariet, men slik piloten har beskrevet hendelsen, skyldes den trolig ikke en teknisk feil, ifølge redningslederen.
SA170417 Det skyldes konflikten som har oppstått mellom ham og dommerseksjonen i Norges Fotballforbund ( NFF ).
SA170417 Norske medier har meldt om utsolgt til Rosenborgs første kamper, og danske medier mener at det må skyldes Bendtner-effekten », skriver Boye.
SA170417 Det hele skyldes én bestemt strategi.
DB170417 Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til sykepenger.
DB170417 Arbeidsuførhet : Det vil si at vedkommende må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.
DB170417 Tregt internett kan skyldes ruteren ¶
DA170417 - Derfor er det en stor debatt om økningen i forekomst av brystkreft skyldes bruk av hormoner eller innføring av mammografiundersøkelser, sier overlege Pål Suhrke ved Sykehuset i Vestfold, som har skrevet doktorgradsavhandlingen.
BT170417 - Vi er usikre på årsakene, men er bekymret for om det kan skyldes omgivelsene.
BT170417 Feilen skyldes at de hadde brukt bruttotall istedenfor netto.
BT170417 Enkelte har villet tolke dette som epilepsi, men det skyldes kanskje heller hans ekstreme fasting i klosteret hvor han kunne gå uten mat og drikke i flere dager i trekk.
BT170417 Det skyldes konflikten som har oppstått mellom ham og dommerseksjonen i Norges Fotballforbund ( NFF ).
BT170417 Det hele skyldes én bestemt strategi.
AP170417 Det skyldes konflikten som har oppstått mellom ham og dommerseksjonen i Norges Fotballforbund ( NFF ).
AP170417 Norske medier har meldt om utsolgt til Rosenborgs første kamper, og danske medier mener at det må skyldes Bendtner-effekten », skriver Boye.
AA170417 - Derfor er det en stor debatt om økningen i forekomst av brystkreft skyldes bruk av hormoner eller innføring av mammografiundersøkelser, sier overlege Pål Suhrke ved Sykehuset i Vestfold, som har skrevet doktorgradsavhandlingen.
AA170417 I likhet med Rambraut sier Nicolaysen at folk er godt forberedt når de er på tur, og sier at hendelsene skyldes hendelige uhell.
AA170417 Han sier at fem-seks av oppdragene skyldes sykdom, mens resten har vært benbrudd og andre hendelser.
AA170417 De hendelsene vi har hatt skyldes rett og slett at folk har vært uheldige, sier han. 2. påskedag var rolig, med bare ett henteoppdrag i Oppdal.
AA170417 - Det skyldes nok rett og slett at folk har oppsøkt snøen, og det har vært veldig mye folk på fjellet.
AA170417 - Det skyldes hovedsakelig brudd og forstuinger eller sår og kutt, sier Nicolaysen, som forteller at antall hendelser har vært omtrent på samme nivå som i fjor.
AA170417 - Derfor er det en stor debatt om økningen i forekomst av brystkreft skyldes bruk av hormoner eller innføring av mammografiundersøkelser, sier overlege Pål Suhrke ved Sykehuset i Vestfold, som har skrevet doktorgradsavhandlingen.
VG170416 Det skyldes imidlertid ikke en mangel på « plan B », mener Klopp.
SA170416 Det skyldes i hvert fall ikke mangel på kvalitetsspillere.
BT170416 Vi kan se det avfallet som skyldes inn langs stranden, men mikroplast er noe vi ikke ser.
BT170416 Det skyldes i hvert fall ikke mangel på kvalitetsspillere.
AA170416 Mangelen på brensel skyldes en konflikt om ubetalte regninger mellom Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden, ¶
VG170415 Hastverket skyldes at fengselets medikamenter er i ferd med å gå ut på dato.
VG170415 Ifølge SOHR skyldes eksplosjonen et bombeangrep, mens regjeringsvennlige syriske medier melder om en bilbombe.
SA170415 Ved veitrafikksentralen i Lærdal får Aftenbladet opplyst at stengingen skyldes gjenstander i veibanen.
BT170415 Det kan stilles spørsmålstegn ved hvorvidt en bedring av symptomer faktisk skyldes et kosthold uten gluten, eller kun er et resultat av forventningseffekten ved å kutte gluten ( placeboeffekt ).
AP170415 - Vi er usikre på årsakene, men er bekymret for om det kan skyldes omgivelsene.
AA170415 Hastverket skyldes at fengselets medikamenter er i ferd med å gå ut på dato.
VG170414 - Det kan skyldes at vi har spurt såpass kort tid etter terrorangrepet, men det kan også være fordi angrepet skjedde så nært oss geografisk og med så enkle midler, sier Weberg.
SA170414 Det kan skyldes at vi har spurt såpass kort tid etter terrorangrepet, men det kan også være fordi angrepet skjedde så nært oss geografisk og med så enkle midler, sier fagsjef Knut Weberg i InFact. ( ©NTB ) ¶ | - Når man får Bach servert på sølvfat, er det for dumt å ikke spise ¶
DB170414 Haugan sier det skyldes at banken vil ta ut potensialet i at klubben er et « nasjonalt lag ».
DB170414 Forskjellen skyldes at USA i stor grad har 21 år som aldersgrense for alkohol også.
DA170414 Det kan skyldes at vi har spurt såpass kort tid etter terrorangrepet, men det kan også være fordi angrepet skjedde så nært oss geografisk og med så enkle midler, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.
BT170414 Hvert fjerde dødsfall globalt skyldes hjerteinfarkt eller hjerneslag.
AP170414 Det kan skyldes at vi har spurt såpass kort tid etter terrorangrepet, men det kan også være fordi angrepet skjedde så nært oss geografisk og med så enkle midler, sier fagsjef Knut Weberg i InFact. ( ©NTB ) ¶
AA170414 Ifølge kommunikasjonsdirektør Michael Dubke skyldes omgjøringen av praksisen sikkerhetsmessige og private hensyn, opplyser Time.
AA170414 Det kan skyldes at vi har spurt såpass kort tid etter terrorangrepet, men det kan også være fordi angrepet skjedde så nært oss geografisk og med så enkle midler, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.
VG170413 Det skyldes at de amerikanske kampflyene fikk feil koordinater av kurdiske styrker.
SA170413 Herrem har så langt ikke scoret, og tror det delvis skyldes Åsane-trener Mons Ivar Mjeldes mer krevende spillestil.
DB170413 Stein kverner ut de samme, gamle løgnene om at terroren skyldes fattigdom, utenforskap, psykiske lidelser og vestens forsvar av egne interesser.
DB170413 Trumps 180 graders vending i forholdet til Russland skyldes gass-angrepet i Syria, der han sier han ble så grepet av bildene av små barn som led fryktelig.
BT170413 At antallet nye krefttilfeller peker oppover, skyldes først og fremst at vi blir eldre.
BT170413 - De mange krefttilfellene skyldes ikke bare høy alder, påpeker direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.
BT170413 Herrem har så langt ikke scoret, og tror det delvis skyldes Åsane-trener Mons Ivar Mjeldes mer krevende spillestil.
AP170413 Nedgangen skyldes færre henrettelser i Iran og Pakistan.
AP170413 Herrem har så langt ikke scoret, og tror det delvis skyldes Åsane-trener Mons Ivar Mjeldes mer krevende spillestil.
SA170412 Det kan delvis skyldes at landbruket er en stabil næring også i dårlige tider.
DN170412 « Den lave andelen utenlandske hytteeiere kan muligens skyldes høye priser og store avstander mellom Norge og andre europeiske land.
DB170412 Men da dette ikke skyldes en « plutselig fysisk ytre begivenhet » nektet forsikringen å hjelp han, og Finansklagenemnda er enig med selskapet.
DB170412 Forsikringsselskapet mente ulykken skyldes « hennes egne kroppsbevegelser » og risikoen ved å stå på slalåm.
DB170412 Skyldes innstramninger ¶
DA170412 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Skyldes kraftfôret ¶
DA170412 Den økende produksjonen skyldes at landbruksinteressene har fått dominere politikken, uten at noen av partiene har påpekt problemer ved den økende kjøttproduksjonen, mener Kjærnes.
BT170412 Til den klassiske kunstanmeldelsens elendige lesertall : Er dette er akseptabel og uunngåelig utvikling ? Skyldes det at billedkunsten generelt er uinteressant eller om det er kunstanmeldelsen som har et forbedringspotensial ?
AA170412 IARC forsøker i sin rapport ikke å slå fast hvor mye av økningen i kreftforekomsten blant barn som skyldes at man i helsevesenet har blitt dyktigere til å påvise kreft, og hvor mye som kan skyldes andre faktorer, som infeksjoner og forurensning. ( ©NTB ) ¶
AA170412 IARC forsøker i sin rapport ikke å slå fast hvor mye av økningen i kreftforekomsten blant barn som skyldes at man i helsevesenet har blitt dyktigere til å påvise kreft, og hvor mye som kan skyldes andre faktorer, som infeksjoner og forurensning. ( ©NTB ) ¶
AA170412 Deler av økningen, når man sammenligner med perioden 1980-1990, kan skyldes at man har blitt flinkere til å oppdage kreft blant barn, eller at kreften oppdages tidligere, påpeker IARC.
AA170412 " Den lave andelen utenlandske hytteeiere kan muligens skyldes høye priser og store avstander mellom Norge og andre europeiske land.
VG170411 Sistnevnte kan skyldes at interiøret er pre-produksjon.
SA170411 Årets store påskemysterium er hvordan regjeringa kan hevde å stå bak en suksess som skyldes godt vær, gode avlinger og en politikk de selv prøver å avvikle.
SA170411 Det skyldes ikke regjeringsskiftet høsten 2013, men de store variasjonene i været.
SA170411 Politiet undersøker nå om det var et målrettet angrep mot bussen, eller om det skyldes andre omstendigheter, skriver tyske medier.
SA170411 Politiet undersøker nå om det var et målrettet angrep mot bussen, eller om det skyldes andre omstendigheter, skriver tyske medier.
FV170411 Politiet undersøker nå om det var et målrettet angrep mot bussen, eller om det skyldes andre omstendigheter, skriver tyske medier.
DN170411 Det skyldes at selskapet har lagt store reserver til side som kapitalgrunnlag for pensjonsordninger som har en garantert avkastning.
DB170411 Mye av lønnsgapet skyldes at kvinner og menn velger forskjellig.
DA170411 I dag er Jærbanen og busstilbudet et godt integrert rutenett - dog med en del utfordringer som skyldes dårlig framkommelighet i veinettet - noe som vi altså nå jobber intenst for å rette på.
DA170411 Etter hvert skjønte jeg at forvirringen skyldes den manglende kontakten til atkomstarealene.
DA170411 Når Schytz likevel tror på et snarlig gjennombrudd for hydrogenbilen, skyldes det flere forhold.
BT170411 Om dette skyldes at billedkunsten generelt er uinteressant, eller om det er kunstanmeldelsene og omtalen som har et forbedringspotensiale ?
BT170411 Politiet undersøker nå om det var et målrettet angrep mot bussen, eller om det skyldes andre omstendigheter, skriver tyske medier.
BT170411 Politiet undersøker nå om det var et målrettet angrep mot bussen, eller om det skyldes andre omstendigheter, skriver tyske medier.
AP170411https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/To-ble-skadet-i-angrep-mot-Dortmund-bussen-Politiet-etterforsker-islamistkobling-233898b.html Politiet undersøker nå om det var et målrettet angrep mot bussen, eller om det skyldes andre omstendigheter, skriver tyske medier.
AP170411 Russiske analytikere mener amerikanernes angrep i Syria skyldes innenrikspolitiske vurderinger.
AP170411 Og det skyldes ikke at flere i foreldregenerasjonen har høyere utdannelse i Norge enn i andre land.
AP170411 Med et snevert og lite orientert syn skriver han videre med en eim av svovel i sin penn : « Dessuten er det gode grunner for å hevde at samboerskapets popularitet faktisk skyldes avkristning. » | Ønsker vi beskyttelse mot kjøretøyangrep ?
AP170411 Politiet undersøker nå om det var et målrettet angrep mot bussen, eller om det skyldes andre omstendigheter, skriver tyske medier.
AA170411 Vi har mistanke om at disse skyldes dårlige kloakkledninger under fabrikkområdet, sier naturforvalter Terje Nøst i Trondheim kommune.
VG170410 Uroen i mottakene skyldes , ifølge UDI : ¶
DB170410 Husk at en vanlig reiseforsikring kun dekker avbestilling som skyldes akutt sykdom, skade, eller ved død i nærmeste familie.
DB170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterte i går trusselbildet i Norge for en periode på to måneder, og PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det skyldes utviklingen den siste tiden.
DB170410 Matvareprisene var 2,8 prosent høyere enn på samme tid i fjor, noe som kan skyldes at påsken var i mars i fjor, og at prisene på flere matvarer ble redusert kraftig i den perioden i fjor.
DB170410 Det kan selvfølgelig skyldes min avslepne Stavanger-dialekt, for når jeg snakket veldig klart og tydelig gikk det bedre.
DA170410 Jeg vet ikke hva det skyldes og jeg kan ikke mene for mye om det.
BT170410 Tallene fra lokalvalget i Bergen i 2015 viser at den lave valgdeltakelsen blant unge voksne skyldes at så få av dem uten høyere utdanning stemmer.
AP170410 PST-sjef Benedicte Bjørnland sier at det skyldes utviklingen den siste tiden.
VG170409 Alt dette skyldes enormt med treningsarbeid hver eneste dag.
DB170409 Sammenbruddet skyldes angivelig at Lyng ikke fikk i seg nok frokost før etappen, mistenker hun selv.
BT170409 Når de folkevalgte skal forklare hvorfor vi har lagt så stor vekt på kvotekjøp, sier de ikke åpent og ærlig, at det skyldes oljen.
AP170409https://www.aftenposten.no/verden/Gassofre-i-Syria-om-russernes-pastander--Dette-er-sinnssykt-og-ikke-sant-618901b.html Det er uklart om dette skyldes tirsdagens bombing eller om de kan ha blitt bombet en annen dag.
AP170409 Det er uklart om dette skyldes tirsdagens bombing eller om de kan ha blitt bombet en annen dag.
AP170409 Det er uklart om dette skyldes tirsdagens bombing eller om de kan ha blitt bombet en annen dag.
VG170408 Stabiliteten skyldes langvarig, iherdig treningsinnsats.
VG170408 Det skyldes ikke bare Hussain, men også endringer i den internasjonale samtalen der religion har blitt en fremtredende markør.
SA170408https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Skinner-Bendtner-fordi-motstanden-er-svak-233643b.html Kan mange av målene like gjerne skyldes dårlig forsvarsspill ?
SA170408 Det skyldes blant annet krigen i Syria, som har gjort at terrorgrupper som IS har fått vokse frem.
SA170408 Kan mange av målene like gjerne skyldes dårlig forsvarsspill ?
SA170408 « Dette skyldes en pågående sak mellom en tunisisk og nigeriansk klubb.
FV170408 « Dette skyldes en pågående sak mellom en tunisisk og nigeriansk klubb.
DB170408 En utposing på bukaorta kalles abdominalt aortaaneurisme og skyldes en svakhet i pulsåreveggen.
DB170408 Vitnet antar at smellet skyldes at politiet knuste ei rute på bilen, og sier de tre i bilen var to menn og en kvinne.
DB170408 Men hvis protestene ikke først og fremst skyldes barnevernet, er det grunn til å vurdere om selvransakelse er riktig svar.
DB170408 Når ETA bruker franske Le Monde og britiske BBC som talerør skyldes det et ønske om å internasjonalisere deres avvæpning.
AP170408https://www.aftenposten.no/verden/Slik-slass-stormaktene-om-makten-i-Syria-og-Irak-617707b.html Dette skyldes ikke minst presidentens sterke tro på sine egne evner til å forhandle frem bilaterale avtaler med andre mektige ledere.
AP170408https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Skinner-Bendtner-fordi-motstanden-er-svak-233643b.html Kan mange av målene like gjerne skyldes dårlig forsvarsspill ?
AP170408 Dette skyldes ikke minst presidentens sterke tro på sine egne evner til å forhandle frem bilaterale avtaler med andre mektige ledere.
AP170408 Kan mange av målene like gjerne skyldes dårlig forsvarsspill ?
AP170408 « Dette skyldes en pågående sak mellom en tunisisk og nigeriansk klubb.
VG170407 Uroen i mottakene skyldes , ifølge UDI : ¶
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/07/2053/Eiendom/venter-mer-trykk-etter-paske Det skyldes egentlig at det var litt lite utbud.
DB170407 Hun forteller videre at på nettopp fredag skyldes 70 prosent av reiseskadene forsinkelser.
DB170407 70 prosent skyldes forsinkelser ¶
DB170407 Ifølge Finansavisen skyldes ikke det oljeprisfallet, men fordi regjeringen ikke lenger tror på produktivitetsvekst.
DB170407 Solveig Horne har i hele sin periode fått ros for å være lærenem, men det kan skyldes at hun representerer et parti uten politikk og noen som helst ambisjoner på området hun av en eller annen grunn ble satt til å styre.
DB170407 Når jeg leser de justerte forslagene, mistenker jeg at endringene ikke skyldes en plutselig åpenbaring, men at det var helt nødvendig for å ha en sjanse til å få denne reverseringen gjennom i Stortinget.
DB170407 I et nytt intervju forteller hun at hun er troende muslim, noe som skyldes hennes far.
AP170407 Da er det sett bort fra endringer i fondets verdi som skyldes endret kronekurs.
AP170407 Da er det sett bort fra endringer i fondets verdi som skyldes endret kronekurs.
VG170406 HATAY ( VG ) Tyrkia etterforsker gassangrepet i Syria, og avviser den russiske forklaringen om at det kan skyldes en kjemisk våpenfabrikk som ble truffet.
VG170406 Rælingen har gått med overskudd siden 2003, noe som skyldes en nøktern drift, påpeker ordføreren.
SA170406 Senere meldinger gikk imidlertid ut på at gulfargen skyldes støv som ble virvlet opp da bomber fra ett av regimets fly traff bakken.
DB170406 Det skyldes at jeg har kjent president Xi Jingping og hans nærmeste fra OL i Beijing i 2008.
DB170406 - På generelt grunnlag vil jeg si at vi føler det er urimelig at vi skal måtte selge varer til opptil 90 prosent rabatt som helt tydelig skyldes feil pris, forteller Multicom-sjef Tron A.
DB170406 En del alternative retninger tar dessuten opp i seg hans teorier om at sykdom skyldes « konflikter ».
DB170406 Det ledet ham til å mene at all alvorlig sykdom skyldes traumer.
DB170406 behandlingsmetode, « Den germanske nye medisin » ( GNM ), har som utgangspunkt at tradisjonell behandling med medisiner ( kjemoterapi ) er utformet av jødene for å ta livet av alle ikke-jøder - derfor må pasientene slutte med medisiner og i stedet tenke positive tanker, siden sykdom ifølge Hamer skyldes negative tanker og følelser, eller ulike « konflikter ».
DB170406 Giftvirkningen skyldes at blåsyren hindrer at oksygen i blodet kan utnyttes av kroppens celler, og det inntrer da rask kvelning, med angstfølelse, svimmelhet, hodepine blant annet.
DB170406 Selv mener han at pågripelsene skyldes mangel på arbeidstillatelse og oppholdstillatelse, og at det hele er en misforståelse.
AP170406https://www.aftenposten.no/norge/Hver-femte-norske-bistandskrone-til-Norge-618742b.html Nedgangen skyldes i stor grad lavere utbetaling til regjeringens klima- og skogsatsing, heter det i pressemeldingen fra Norad.
AP170406 Vår nedgangen skyldes nok at Sp styrker seg og at deres motstand mot Høyre og Frp har preget dagsorden i stor grad, sier Stenseng.
AP170406 - Feilen oppsto litt før klokken 13 og skyldes en feil i vår infrastruktur.
AP170406 Nedgangen skyldes i stor grad lavere utbetaling til regjeringens klima- og skogsatsing, heter det i pressemeldingen fra Norad.
AA170406 Økningen skyldes delvis dårligere forhold i Libya, ifølge organisasjoner som jobber med migrantene.
AA170406 Senere meldinger gikk imidlertid ut på at gulfargen skyldes støv som ble virvlet opp da bomber fra ett av regimets fly traff bakken.
VG170405 Noe skyldes rotasjon på laget.
SA170405 Frede Hermansen, som er avdelingsdirektør for strategi- og virksomhetsstyring i POD, sier den mangelfulle journalføringen skyldes at overskridelsesfullmaktene ikke ble sluttført etter at sakene var ferdige fra direktoratets side.
SA170405 - Mye av dette skyldes en veldig flott jobb av klubbene i samarbeid supporterkoordinator, sikkerhetssjef og politiet, legger han til ¶
DN170405 Frede Hermansen, som er avdelingsdirektør for strategi- og virksomhetsstyring i POD, sier den mangelfulle journalføringen skyldes at overskridelsesfullmaktene ikke ble sluttført etter at sakene var ferdige fra direktoratets side.
DB170405 Når noen faktisk også ser ut til å mene at motstand mot nikab skyldes fremmedfrykt, fordommer og diskriminering, representerer det en uthuling av viktige begreper som det er riktig å reagere på.
DB170405 Det skyldes en uttalelse Tillerson kom med etter Xi-møtet, der han bekreftet Xis visjoner om « en ny type forhold mellom stormakter ».
BT170405 Uke etter uke etter måned har vi sett meningsmålinger hvor endringene er såpass små at vi ikke kan vite om de er reelle eller om de skyldes tilfeldigheter.
AP170405 Politidirektoratet opplyser at mangelfulle journalføringen av merforbruk på 61,2 millioner kroner i det omfattende IT-prosjektet skyldes at overskridelsesfullmaktene ikke ble sluttført etter at sakene var ferdige fra direktoratets side.
AP170405 Den sterke vinden som ble meldt i Sør-Norge, skyldes et lavtrykk som ligger vest for Island og beveger seg over Norskehavet.
AP170405 - Mye av dette skyldes en veldig flott jobb av klubbene i samarbeid supporterkoordinator, sikkerhetssjef og politiet, legger han til ¶
AA170405 « Trondheim kommune erstatter skader som skyldes uaktsomhet fra kommunens side.
AA170405 Randi Sesseng Aas anslår Trondheim kommune de siste 5 årene har behandlet totalt 150 saker som skyldes dårlig veistandard, og at det er utbetalt erstatning i mellom 5 og 10 slike saker.
AA170405 - Erstatter skader som skyldes uaktsomhet ¶
AA170405 Frede Hermansen, som er avdelingsdirektør for strategi- og virksomhetsstyring i POD, sier den mangelfulle journalføringen skyldes at overskridelsesfullmaktene ikke ble sluttført etter at sakene var ferdige fra direktoratets side.
VG170404 - Det tror jeg skyldes at jeg har et skjørt hjerte.
VG170404 Forskerne sier det først og fremst skyldes menneskeskapt global oppvarming og hovedsakelig utslippene fra forbrenning av kull, olje og gass.
VG170404 Årsakene kan være mange, men at det skyldes at de iblant spiser noe søtt, eller er « sukkersyke » som hun skriver, henger ikke på grep.
VG170404 Uroen i mottakene skyldes , ifølge UDI : ¶
SA170404 Klimagassutslipp ( 10-15 prosent av verdens globale klimagassutslipp skyldes hogging av regnskog ), sykdom, konflikter med urfolk og tap av uerstattelige arter : Det er mat med bismak det.
DN170404 - Det noe høyere slaktevolumet kan skyldes utslaktingen på grunn av ILA-utbruddet, men det var stort sett på linje med det vi ventet.
DN170404 - Det noe høyere slaktevolumet kan skyldes utslaktingen på grunn av ILA-utbruddet, men det var stort sett på linje med det vi ventet.
DN170404 Hun viste også en rapport fra LO som konkluderer med de mange arbeidsplassene som ble skapt under den rødgrønne regjeringstiden, skyldes lav rente, høy oljepris og høy offentlig pengebruk.
DB170404 Det skyldes de få av oss som ikke responderer på vaksine, eller som har foreldre som er vaksinemotstandere.
DB170404 - Flymatens dårlige rykte skyldes først og fremst at man generelt sammenligner den med det man spiser hjemme, uttaler Head Chef og Meal Planner Manager i SAS, Peter Lawrance.
DB170404 Nå skriver TMZ at det kan skyldes et svært voldelig forhold dem imellom, som ikke er blitt kjent før nå.
DA170404 Den sterke vinden skyldes et lavtrykk som ligger vest for Island, og som nå beveger seg over Norskehavet.
BT170404 Siden mye fravær skyldes forhold på arbeidsplassen, vil det også gjøre at bedrifter ser seg tjent med å forbedre arbeidsmiljøet.
AP170404 Økningen i resultatene kan skyldes at bankene er blitt større.
AP170404 Nesten hele nedgangen skyldes økte tap på utlån.
AP170404 En vesentlig del av denne veksten skyldes at forvaltningskapitalen for de to siste gruppene økte i fjor.
AP170404 Han sier dette skyldes enkelte « isolerte avvik » i de interne saksbehandlingsrutinene.
AP170404 - At disse overskridelsesfullmaktene ikke er blitt offentliggjort i Offentlig elektronisk postjournal, skyldes at de er blitt stående i arkivsystemet som reservert og ikke sluttført etter at sakene var ferdige fra PODs side, sier Frede Hermansen, avdelingsdirektør for strategi- og virksomhetsstyring i direktoratet til Aftenposten.
AA170404 Forskerne sier det først og fremst skyldes menneskeskapt global oppvarming og hovedsakelig utslippene fra forbrenning av kull, olje og gass.
AA170404 Det rekordlave antallet kan skyldes en reell nedgang i bestanden, lavere innsamlingsinnsats eller mindre bjørneaktivitet i områdene hvor prøvene har blitt tatt, opplyser Rovdata.
AA170404 Det rekordlave antallet kan skyldes en reell nedgang i bestanden, lavere innsamlingsinnsats eller mindre bjørneaktivitet i områdene hvor prøvene har blitt tatt, opplyser Rovdata.
AA170404 Seadrills marerittdag på børsen skyldes at det tidlig på dagen ble kjent at den planlagte restruktureringen av selskapet er blitt utsatt.
AA170404 Den sterke vinden skyldes et lavtrykk som ligger vest for Island, og som nå beveger seg over Norskehavet. ( ©NTB ) ¶
VG170403 Demokratene sier ifølge Reuters at deres motstand mot Gorsuch skyldes det han har vist som dommer i en føderal ankedomstol i Denver de siste ti årene.
VG170403 * Det skyldes delvis at stasjonene er konstruert for å kunne brukes som tilfluktsrom, og delvis at grunnforholdene i byen er kompliserte.
VG170403 * Det skyldes delvis at stasjonene er konstruert for å kunne brukes som tilfluktsrom, og delvis at grunnforholdene i byen er kompliserte.
SA170403 | Mener Statoil-kutt skyldes utenlandssatsingen ¶
DN170403 Han mener mye av fremgangen sannsynligvis skyldes at oljeprisen har beveget seg oppover de siste fem månedene, mens kostnadene for å utvinne olje på norsk sokkel har falt mye.
DN170403 - Det er to kurver som har beveget seg i hver sin retning, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank, som mener mye av fremgangen skyldes to faktorer i oljeindustrien.
DN170403 Dette skyldes utviklingen av atomvåpen og langdistansemissiler som om kort tid kan nå det amerikanske fastlandet hvis Nord-Korea fortsetter som tidligere.
DB170403 Utslippsreduksjonene skyldes i hovedsak finanskrisen i 2009, energieffektiviseringstiltak og mer fornybar kraftproduksjon som har erstattet fossile energikilder.
DB170403 At det tar lang tid å bli kjent med byråkratiet skyldes dårlig informasjon fra myndighetene, heller enn asylsøkerne selv.
AA170403 Det skyldes at vi er dyktige til å kontinuerlig forbedre oss internt, både med hensyn til hvordan vi arbeider, våre systemer og hvordan vi organiserer oss.
VG170402 Det er vanskelig å vurdere om ledermålet skyldes manglende Arsenal-flyt, svakt forsvarsspill eller et lite sekunds genialitet av playmaker Kevin de Bruyne.
VG170402 Spanjolen tror hjerteinfarktet skyldes hans « arbeidsnarkomane hjerte som har dunket hardt de siste 37 årene », men sier han at nå føler seg « veldig bra og vil tilbake på jobb ».
DN170402https://www.dn.no/nyheter/2017/03/31/1547/Telekom/forbannet-pa-tilsynet « Bakgrunnen for partenes behov for tilbakemelding skyldes at Konkurransetilsynets varsel på flere sentrale punkter var så mangelfull at partenes rett til kontradiksjon ikke er reell », skriver advokatene.
DN170402 « Bakgrunnen for partenes behov for tilbakemelding skyldes at Konkurransetilsynets varsel på flere sentrale punkter var så mangelfull at partenes rett til kontradiksjon ikke er reell », skriver advokatene.
DB170402 Og det skyldes først og fremst at Odd kom til Lerkendal med et utgangspunkt som handlet om slå Rosenborg gjennom høyt press, aggressivitet og med mot til å bruke ballen når de vant den.
DB170402 Vi snakker altså ikke om hakking av typen der bildet stopper opp noen sekunder før videoen fortsetter - den slags skyldes at bufferet ( mellomlagringen ) blir tomt ; gjerne fordi nettforbindelsen din er for treg, belastet av andre enheter eller har en ujevn oppkobling mot leverandøren din.
DB170402 Med andre ord - trykk på denne bryteren om du opplever at bildet hakker, så vil det sannsynligvis brått bli bedre ; i hvert fall om det skyldes feil innstilling på oppfriskningsraten.
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/i/AaQjn/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt Hvert år blir 500 - 600 mennesker alvorlig skadet i trafikken i Norge, og de fleste ulykkene skyldes førerfeil.
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt-617017b.html Hvert år blir 500 - 600 mennesker alvorlig skadet i trafikken i Norge, og de fleste ulykkene skyldes førerfeil.
AP170402 Hvert år blir 500 - 600 mennesker alvorlig skadet i trafikken i Norge, og de fleste ulykkene skyldes førerfeil.
AP170402 Politiet etterforsker nå om ulykken skyldes uaktsomhet.
AP170402 Politiet etterforsker nå om ulykken skyldes uaktsom opptreden i trafikken med skade og dødsulykke til følge.
AA170402 Skyldes regn ¶
VG170401 Det skyldes ikke Charter-Sveins dubbing, men de slappe og forutsigbare replikkene han har fått tildelt.
DB170401 Men dette kan selvfølgelig også tilskrives det Husby sa om at opplevelsen foreløpig er best på Mac, i tillegg til at det kan skyldes lokale forhold.
DA170401 Regjeringen i Venezuela har avvist anklagene om kuppforsøk og sagt at høyesteretts kjennelse skyldes at nasjonalforsamlingen har nektet å følge domstolens tidligere pålegg.
DA170401 Han tror framgangen skyldes partiets markante posisjon i Oslo.
AP170401 Regjeringen i Venezuela har hele tiden avvist anklagene om kuppforsøk og sa at høyesteretts beslutning skyldes at nasjonalforsamlingen har nektet å følge domstolens tidligere pålegg.
AA170401 Regjeringen i Venezuela har avvist anklagene om kuppforsøk og sagt at høyesteretts kjennelse skyldes at nasjonalforsamlingen har nektet å følge domstolens tidligere pålegg.
AA170401 Regjeringen i Venezuela har hele tiden avvist anklagene om kuppforsøk og sa at høyesteretts beslutning skyldes at nasjonalforsamlingen har nektet å følge domstolens tidligere pålegg.
VG170331 Jeg håper det kun skyldes treghet i systemet, og at det bare er snakk om tid før endringene kommer, avslutter hun.
SA170331 Og en del av årsaken til det skyldes Hertha Berlins unggutt Maximilian Mittelstädt.
DN170331https://www.dn.no/nyheter/2017/03/31/2050/Utenriks/kina-handler-stopper-opp Det kan skyldes at de ikke har penger, sier analytiker Yu Bin hos fagnettstedet Chaoqi.net til Caixin.
DN170331 « Økningen på 53 millioner kroner skyldes hovedsakelig at gaver fra enkeltpersoner har steget med 26 millioner kroner, og at arv har steget fra 2 millioner kroner i fjor til 19 millioner kroner i år », skriver Jehovas vitner i årsberetningen.
DN170331 Det kan skyldes at de ikke har penger, sier analytiker Yu Bin hos fagnettstedet Chaoqi.net til Caixin.
DN170331 Bruce tror gjeldsveksten i hovedsak skyldes økte boligpriser.
DN170331 - Nå er vi oppe i 6,6 prosent vekst, jeg er ganske sikker på at dette skyldes den nye farten i boligprisene, sier han.
DB170331 At dette nå blir formalisert, skyldes den nye skatteforvaltningsloven.
DB170331 Den ganske markerte nedgangen i antall ledige kan imidlertid skyldes at påsken var i mars i fjor, noe som nok gir en større nedgang i ledigheten enn vi ellers ville hatt, skriver hun i en oppdatering.
DB170331 - Bedringen i forbrukertilliten ( tall som også ble sluppet i dag ) skyldes også i stor grad bedre forventninger til arbeidsmarkedet.
DB170331 I denne saken kan det skyldes at lagmannsretten ble presentert for det grunnlagsmaterialet som aktørene ikke fremskaffet, til tross for tingrettens anmodning om dette.
DA170331 Han tror framgangen skyldes partiets markante posisjon i Oslo.
AP170331https://www.aftenposten.no/osloby/Charlotte-Bohler-Wilhelmsen-26-ble-pakjort-og-drept----sjaforen-domt-til-75-dagers-fengsel-618371b.html I denne saken kan det skyldes at lagmannsretten ble presentert for det grunnlagsmaterialet som aktørene ikke fremskaffet, til tross for tingrettens anmodning om dette », heter det i en meddelelse fra Oslo tingrett.
AP170331 I denne saken kan det skyldes at lagmannsretten ble presentert for det grunnlagsmaterialet som aktørene ikke fremskaffet, til tross for tingrettens anmodning om dette », heter det i en meddelelse fra Oslo tingrett.
AP170331 Og en del av årsaken til det skyldes Hertha Berlins unggutt Maximilian Mittelstädt.
AA170331 At utgiftene øker mer enn inntektene skyldes i hovedsak at befolkningen samlet blir eldre og at oljeinntektenes betydning faller.
AA170331 At utgiftene øker mer enn inntektene skyldes at befolkningen samlet blir eldre og at oljeinntektenes betydning faller.
AA170331 Det skyldes ikke minst at de har en dyktig leder, slår Solberg fast. ( ©NTB ) ¶
SA170330 Det skyldes « gjensidig manglende tillit ».
FV170330 Det skyldes « gjensidig manglende tillit ».
DB170330 - Men det er vanlig at kjedekollisjoner på E18 skyldes litt for høy fart, og at folk ligger litt for nær hverandre, slik at de ikke klarer å bremse, sier operasjonsleder Wam.
DB170330 Dette skyldes flere årsaker.
DA170330 Han forklarte også at han har diabetes og at handlingene skyldes utslag av denne sykdommen, og mente at dette måtte få avgjørende betydning for straffeutmålingen.
BT170330 Behovet for dispensasjoner skyldes at mesteparten av traseen bygges i tunnel.
BT170330 Det skyldes « gjensidig manglende tillit ».
AP170330 Om kundene sliter med å få tak i sin advokat, kan det skyldes reisefravær : « Kort og godt handler vår reise om arbeid av høyeste kvalitet og et øye for hva klienten krever - hver dag », forklarer firmaet.
AP170330 Det skyldes « gjensidig manglende tillit ».
AA170330 Oppvarmingen, som med svært høy sannsynlighet skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser, kan føre til tørke, ekstrem hete, havnivåstigning, ekstremvær og utryddelse av arter.
VG170329 Jeg tror dette skyldes en sterkere rubel-kurs, mer enn det storpolitiske klimaet, sier Kirkenes-ordføreren.
VG170329 Dette skyldes økte utslipp fra oljeindustrien og økt antall fossilbiler, sier Hauge.
VG170329 Årsaken til verdifallet på litografiet skyldes markedet og hva potensielle kjøpere er villig til å betale, ifølge politiadvokaten.
VG170329 - Vi har konkludert med at infeksjonen pasienten fikk i hånden mest sannsynlig skyldes akupunkturbehandlingen, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden til NRK.
SA170329 Og den bitterheten skyldes at vi mer og mer i sluttprosessen skjønte at det hadde foregått et bakspill med Inge Andersen som hovedmann.
DN170329 - Tencents suksess skyldes delvis vår bakgrunn med å støtte entreprenører med kapital.
DB170329 Idrettsstyret bedyrer at avgangen skyldes framtid og ikke fortid, men det er åpenbart at Andersens exit må ses i lys av sterk kritikk fra både medier, politikere og idrettsmiljøet for NIFs mangel på åpenhet.
DB170329 Det skyldes at de fleste av oss opererer med en noenlunde fast mengde penger som vi bruker på gode tiltak.
DA170329 Økningen skyldes delvis dårligere forhold i Libya, ifølge organisasjoner som jobber med migrantene.
DA170329 Navnet skyldes sanddynens plassering, 45 kilometer fra inngangen til parken.
DA170329 Og det skyldes først og fremst måten hun har skrevet fram det litt tvetydige, men likevel ømme forholdet mellom bror og søster.
BT170329 Det skyldes at 51-åringens tilstand ble verre, med blant annet epilepsiliknende anfall og tap av språk.
BT170329 Og den bitterheten skyldes at vi mer og mer i sluttprosessen skjønte at det hadde foregått et bakspill med Inge Andersen som hovedmann.
AP170329https://www.aftenposten.no/verden/Nar-150-kan-ha-druknet-i-nytt-forlis-i-Middelhavet-618182b.html Økningen skyldes delvis dårligere forhold i Libya, ifølge organisasjoner som jobber med migrantene.
AP170329 Økningen skyldes delvis dårligere forhold i Libya, ifølge organisasjoner som jobber med migrantene.
AP170329 mars : « Deler av bakteppet for bekymringen for Nord-Norge skyldes at under 60 prosent av studieplassene på grunnskolelærerutdanningene her ble fylt opp i fjor.
AP170329 Og den bitterheten skyldes at vi mer og mer i sluttprosessen skjønte at det hadde foregått et bakspill med Inge Andersen som hovedmann.
AA170329 IS sier eventuelle skader skyldes amerikanske luftangrep, mens amerikanerne sier de ikke kan se nevneverdige skader.
AA170329 Mens israelske myndigheter anklager palestinske ledere for å hisse til vold, sier palestinere at volden skyldes frustrasjonen over den israelske okkupasjonen av palestinske områder og manglende framtidshåp. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Økningen skyldes delvis dårligere forhold i Libya, ifølge organisasjoner som jobber med migrantene.
AA170329 - Grunnen til at vi er mange ansatte skyldes at vi frivillig gikk med på en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag for 15 år siden, noe andre regioner takket nei til.
AA170329 - Vi har konkludert med at infeksjonen pasienten fikk i hånden mest sannsynlig skyldes akupunkturbehandlingen, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden til NRK.
VG170328 - Ja, men det skyldes at han skylder meg penger.
VG170328 Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV.
SA170328 Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV.
SA170328 I hvert fall tre av dem skyldes unøyaktighet eller sløvhet.
DN170328 Mange antar at utsettelsen av S8-lanseringen skyldes at Samsung vil være absolutt sikre på at absolutt ingenting skal gå galt med S8.
DN170328 - Ja, men det skyldes at han skylder meg penger.
DN170328 - Det kan skyldes at arbeidsgiver ikke er så opptatt av dette arbeidet, men det kan også skyldes at arbeidsgiver opplever det som vanskelig, mener Chris Jensen.
DN170328 - Det kan skyldes at arbeidsgiver ikke er så opptatt av dette arbeidet, men det kan også skyldes at arbeidsgiver opplever det som vanskelig, mener Chris Jensen.
DB170328 Legestreiken skyldes manglende tillit ¶
DB170328 Det skyldes ikke at det norske arbeidslivet er særskilt brutalt eller at nordmenn er spesielt lite hardføre.
DB170328 Det skyldes både at vi misliker at noen ikke stoler på oss, at vi skifter referanseramme fra å være gode arbeidstakere til å bli nyttemaksimerende egoister, og at det forkludrer signalet vi ønsker å sende, nemlig at vi er gode, når handlingene våre kan se ut som de er drevet av egeninteresse.
DA170328 * Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
DA170328 Dette skyldes at det er spesielle forhold i denne saken som gjør at den har tatt betydelig lengre tid enn gjennomsnittet, forklarer Sommerset.
DA170328 Men den pakken av endringer vi ser i dag skyldes en sterkere drivhuseffekt.
AP170328 - Ja, men det skyldes at han skylder meg penger.
AP170328 Kaoset skyldes at de tradisjonelle hovedmotstanderne, sosialistpartiet og høyrepartiet som nå kaller seg republikansk, begge synes å være utslått.
AP170328 I hvert fall tre av dem skyldes unøyaktighet eller sløvhet.
AA170328 Det skyldes ifølge forskeren først og fremst at mange Gülen-tilhengere har flyktet til Sverige.
AA170328 Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV.
AA170328 - Ja, men det skyldes at han skylder meg penger.
AA170328 Enkelte trafikanter vil i løpet av året få skader på biler og sykler som skyldes dårlig vedlikehold.
VG170327 Vedum forteller til VG at han tror suksessen skyldes blant annet at han bruker et språk som folk flest kan forstå.
VG170327 - Dette skyldes en kombinasjon av flere forhold, at luftmassene som kom inn fra vest og over fjellet i utgangspunktet var nokså mild, og at vi så fikk en føn-effekt når den blåste over fjellet.
SA170327 - Når barnløsheten skyldes tette sædledere, infeksjon, hormonsvikt eller bivirkning av medisiner, vil det være mulig å forsøke årsaksrettet behandling.
SA170327 Det skyldes flere ting, både pengebruk i Sotsji og høye lederlønninger.
FV170327 - Når barnløsheten skyldes tette sædledere, infeksjon, hormonsvikt eller bivirkning av medisiner, vil det være mulig å forsøke årsaksrettet behandling.
DN170327 - Økningen skyldes at vi jobber systematisk med å bygge en kultur som setter åpenhet og deling høyt, og vi ser at tiltakene har effekt, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Yara.
DN170327 - Økningen skyldes at vi jobber systematisk med å bygge en kultur som setter åpenhet og deling høyt, og vi ser at tiltakene har effekt, sier han til DN.
DB170327 Kenneth Bergh tror det skyldes at franskmannen vurderte karrieren etter nederlaget for Hermansson.
DB170327 Årsaken til at støtten ble trukket, skal ifølge Nav skyldes en dialog mellom Din utvikling og etaten.
DB170327 Og det har derfor festet seg en alminnelig oppfatning om at denne freden først og fremst skyldes EF og etterfølgeren EU.
DB170327 Men at hovedårsaken til fred i Europa først og fremst skyldes EF og EU beror på en grunnleggende attribusjonsfeil.
DB170327 Freden skyldes at ruinene av Europa etter andre verdenskrig var under kontroll av USA og Sovjetunionen.
DB170327 Den langvarige freden i Europa etter 1945 skyldes derfor ikke primært EF og EU.
DB170327 Det som framstår som en plutselig forbedring av resultatene, trenger ikke skyldes at den nye manageren har gjort grep som har gitt spillerne selvtillit, eller at spillet flyter bedre.
DA170327 - Det er uvisst om dette skyldes at de har fått en bedre behandling, om forventningene endres med alder eller om de neste generasjonene har andre krav, kommenteres det i rapporten.
DA170327 - Det er uvisst om dette skyldes at de har fått en bedre behandling, om forventningene endres med alder eller om de neste generasjonene har andre krav, kommenteres det i rapporten.
AP170327https://www.aftenposten.no/verden/Utestengt-ekspert-Regjeringen-ma-kritisere-visumnekt-som-hindrer-norsk-forskning-i-Kina-615326b.html Bøckman mener at normaliseringsavtalen med Kina med stort sett er « godt håndverk » fra statsråd Børge Brende og UDs side og at den kritikken som har vært reist i Norge i stor grad skyldes at man ikke har forstått hva det dreier seg om.
AP170327 Vår beregning er at ett av fire kreftdødsfall skyldes røyking.
AP170327 Minst åtte av ti lungekrefttilfeller skyldes røyking.
AP170327 Ett av seks krefttilfeller skyldes røyking ¶
AP170327 Ett av fire kreftdødsfall skyldes røyking, skriver Kreftregisteret.
AP170327 Det kan skyldes langvarig påvirkning av risikofaktorer gjennom livet, eller at motstandskraften svekkes med årene, eller en kombinasjon.
AP170327 Bøckman mener at normaliseringsavtalen med Kina med stort sett er « godt håndverk » fra statsråd Børge Brende og UDs side og at den kritikken som har vært reist i Norge i stor grad skyldes at man ikke har forstått hva det dreier seg om.
AP170327 Det skyldes blant annet : ¶
AP170327 Deler av bakteppet for bekymringen for Nord-Norge skyldes at under 60 prosent av studieplassene på grunnskolelærerutdanningene her ble fylt opp i fjor.
AP170327 - Vi vet ikke helt presist, men noe av det kan skyldes videreutdanningssatsingen. 5000 lærere får videreutdanning hvert år og det utløser et større vikarbehov.
AP170327 At han nok en gang ble dømt til 17 års fengsel, skyldes at han blant annet har forklart seg om hvem som bisto ham og nevøen med skjulested og transport etter drapene. ( ©NTB ) ¶
AP170327 Gjentatte signaler om at hjelpen kom ikke frem, over flere år skyldes inkompetanse.
AP170327 - Når barnløsheten skyldes tette sædledere, infeksjon, hormonsvikt eller bivirkning av medisiner, vil det være mulig å forsøke årsaksrettet behandling.
AP170327 Det skyldes flere ting, både pengebruk i Sotsji og høye lederlønninger.
AA170327 - Det er uvisst om dette skyldes at de har fått en bedre behandling, om forventningene endres med alder eller om de neste generasjonene har andre krav, kommenteres det i rapporten.
AA170327 At han nok en gang ble dømt til 17 års fengsel, skyldes at han blant annet har forklart seg om hvem som bisto ham og nevøen med skjulested og transport etter drapene. ( ©NTB ) ¶
VG170326 Som i går, da TVNorge hadde store problemer med satsingen « Lost in Time », skyldes det hele en serverfeil.
VG170326 Spanjolen tror hjerteinfarktet skyldes hans « arbeidsnarkomane hjerte som har dunket hardt de siste 37 årene », men sier han at nå føler seg « veldig bra og vil tilbake på jobb ».
DN170326 Dette har ført til at flere mener hverken Ryan eller Trump har skylden for fiaskoen, men at det heller skyldes mangel på samhold innad i partiet.
DN170326 Jorge Nieto, Perus forsvarsminister, sier at i tillegg har rundt 350 mennesker blitt skadd i det voldsomme uværet, som skyldes værfenomenet El Niño.
AP170326https://www.aftenposten.no/norge/Disse-skal-konkurrere-med-NSB-om-halve-Jernbane-Norge-617656b.html Mye skyldes infrastrukturen, men langt fra alt, og det fortsatt mange som ikke opplever NSB som et selskap der man avgang for avgang virkelig kriger for å komme av gårde, nøyaktig i rute.
AP170326 Jorge Nieto, Perus forsvarsminister, sier at i tillegg har rundt 350 mennesker blitt skadd i det voldsomme uværet, som skyldes værfenomenet El Niño.
AP170326 Hun avviser at fremgangen nå bare skyldes motstand mot sittende regjerings politikk, og at grunnlaget for den protesten forsvinner hvis Regjeringen felles.
AP170326 - Fremgangen skyldes mer enn motstand mot reformer.
AP170326 Mye skyldes infrastrukturen, men langt fra alt, og det fortsatt mange som ikke opplever NSB som et selskap der man avgang for avgang virkelig kriger for å komme av gårde, nøyaktig i rute.
AA170326 Jorge Nieto, Perus forsvarsminister, sier at i tillegg har rundt 350 mennesker blitt skadd i det voldsomme uværet, som skyldes værfenomenet El Niño.
VG170325 Men jeg tror mye av fremgangen vår nå også skyldes politikken til regjeringen.
DB170325 Beate Nossum i kommunikasjonsbyrået Footprint mener at Senterpartiets framgang først og fremst skyldes politikken.
AA170325 Ifølge Nordlys skyldes skiftet fra Troms- til Hordalands-lista uenighet om ledervervet i partiet.
VG170324 Han mener problemene mellom de to sterke personlighetene skyldes flere ting, blant annet Northugs private avtale med Coop.
VG170324 De store kontrastene skyldes et høytrykk som bygger seg opp over de britiske øyer, slik at lavtrykket tvinges inn i en nordligere bane inn mot Barentshavet.
SA170324 Jeg tror det ofte skyldes mobilbruk, sier Bøgild.
DB170324 - At karbonadesmørbrødet går igjen både i bøkene og under prisutdelingen, skyldes at det er standard kafeteriamat - og et uttrykk for at stiftelsen driver svært nøkternt.
DA170324 Det begynner å bli veldokumentert at veksten i helseutgiftene i stedet skyldes et topptungt byråkrati og liten oppmerksomhet på innovasjon og nye løsninger, påpeker han.
AP170324 Grunnen til at Barco i Fredrikstad ikke klarer å knytte den tidligere omtalte norske handelen til noen russiske kunder, skyldes trolig at transaksjonene ble utført gjennom 21 stråselskaper utenfor Russland.
AP170324 Den økningen vi har sett i biodrivstoffmarkedet i 2016, altså økningen opp til 15 prosent, skyldes ikke vedtakene i høst men avgiftsvedtaket fra 2015, som også Hauge bejublet da det, skriver Holm.
VG170323 - Tusen takk Keith Palmer - for din tapperhet skyldes mange sine liv og sikkerhet.
VG170323 En kilde i Det hvite hus sier imidlertid at tidsendringen skyldes at de heller ville gå gjennom avstemningen i dagslys fredag enn sent om natten torsdag.
VG170323 Jeg mener at mye skyldes kraften i ideene.
VG170323 - Ofte sier vi at det skyldes at de er arbeidsløse og fattige og uten håp.
DN170323 Reaksjonen skyldes at markedet har oppdaget at en slik reform - og dermed de økonomiske fordelene med den, først er realistisk i 2018.
DB170323 Og det skyldes i hovedsak en ananas...
DB170323 At så mange har reist nå, kan rett og slett skyldes at værforholdene har vært gunstige, sier Izabella Cooper, talsperson i Frontex.
DA170323 - Økningen i det legemeldte sykefraværet skyldes i stor grad at sesonginfluensaen startet tidligere enn vanlig - med en topp i desember.
DA170323 Svevestøv som blant annet kommuneoverlegen og miljøvernsjefen i kommunen har pekt på skyldes veitrafikken.
BT170323 mars at sultkatastrofen Øst-Afrika nå opplever skyldes « overbefolkning », og at løsningen ligger i prevensjon, opplysning av kvinner og forhindring av barneekteskap.
BT170323 BRILLER : De oransje Bono-brillene er en popstjerne verdig, men Nesbø sier de skyldes noe så kjedelig som en kronisk øyebetennelse.
AP170323 Han mener utviklingen i retning av færre bruk og mindre jordbruksareal i minst like stor grad skyldes den teknologiske utviklingen som politiske vedtak.
AP170323 - Nedlegging skyldes den teknologiske utviklingen ¶
AP170323 Det siste kravet skyldes at han jobbet seksdagersuke med 16-18-timers-dager selv om han var 100 prosent sykmeldt i nesten to år fra februar 2010.
AA170323 Ifølge avisen skyldes det at selskapet ikke har nok slakteklar fisk.
AA170323 - Økningen i det legemeldte sykefraværet skyldes i stor grad at sesonginfluensaen startet tidligere enn vanlig - med en topp i desember.
AA170323 Han vet imidlertid ikke sikkert om det har sammenheng med terrorangrepet, eller skyldes andre hendelser.
VG170322 - Jeg vet ikke hva hans oppførsel skyldes .
VG170322 Moralsk tvetydighet er bra, men ikke når det skyldes at vanskelige tema får en lettvint behandling.
VG170322 Han avviser Berrums teori om at brevet skyldes at legesenteret ligger på vestkanten, og at kunder har klaget på gebrokken norsk.
SA170322 Teknologene tror den skyldes mulighetene som skapes av tingenes internett og de enorme mengdene data som finnes.
SA170322 Og skeptikerne tror den skyldes at enkelte øyner muligheter til å unnslippe skatt ved drosjebestilling og boligutleie.
SA170322 De klimaengasjerte tror den skyldes sunn fornuft og omtanke for planeten.
SA170322 Hun tror de forskjellige reglene kan skyldes « en forventning om at jenter ikke skal spille hardt eller stygt med hverandre ».
DN170322 Det skyldes nok både alpinstedenes betydelige investeringer over mange år i snøproduksjonsanlegg samt at vi har samlet bransjen i vær- og føremeldingstjenesten fnugg.no og dermed blitt mer synlige.
DB170322 Amerikanske regjeringskilder sier forbudet skyldes informasjon om mulige terrortrusler på fly til USA.
DB170322 Hva det skyldes vet jeg ikke, men han er veldig, veldig bra, synes jeg, sier Haber.
DA170322 Han mener manglende åpenhet skyldes at Norges forsvarsevne har vært kritisk dårlig i lang tid.
DA170322 - Forklaringen på at det er mer hemmelighold skyldes at vår forsvarsevne er mye dårligere enn det forsvarsledelsen vil innrømme.
BT170322 Deretter utredes pasientperspektivet : « Har du noen tanker om hva plagene dine skyldes ? ».
VG170321 Det skyldes nok at hun i for liten grad evnet å utfordre dronningen de gangene Bjørgen stilte til start.
VG170321 Det er Tasmin Lucia-Khan som før helgen ble saksøkt av Ryan Wiik for blant annet å ha forført og forrådt han, noe hun selv overfor VG mener skyldes at han vil ha henne ut av selskapet.
VG170321 De sjokkerende angrepene mot demokratiske land skyldes at noen av hans statsråder ikke har fått tillatelse til å holde valgmøter i europeiske byer.
VG170321 Ifølge VGs opplysninger, skyldes henleggelsen sykdomsbildet til 24-åringen og at han rett og slett er for syk til å møte i retten.
DN170321 326 flere elever har søkt om læreplass, hvorav rundt halvparten av økningen skyldes elever som ønsker seg inn i arbeidslivet som lærling innenfor helse- og oppvekstfag, fremgår det.
DN170321 Konsernsjef Harald Rafdal i RenoNorden understreker at resultatvarselet skyldes gamle synder.
DN170321 - Grunnen til at vi sendte varselet mandag kveld skyldes at vi har avdekket høyere kostnader på en del kontrakter.
DB170321 Det skyldes både initiativer tatt av forrige regjering og av min regjering, understreket Solberg.
DB170321 - De svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport, og som jeg oppfatter som alvorlige, skyldes andre forhold, som har vært grundig belyst av dem som har vært her før meg, sa Solberg i sin innledning.
DB170321 Forbeholdet skyldes klimaendringene og smelteprosessen han ble vitne til i Antarktis tolv år etter gjennombruddet.
BT170321 Nå har Statens havarikommisjon for transport gransket havariet og konkluderer med at styrten skyldes feil på en ledning.
AP170321https://www.aftenposten.no/verden/Da-Oksana-satte-baby-rekord_-fikk-hun-gratis-leilighet-og-bil-Europa-trenger-desperat-flere-barn-617114b.html Ca 25 prosent av befolkningsfallet i Ukraina skyldes Russlands annektering av Krim og krigen.
AP170321 Ca 25 prosent av befolkningsfallet i Ukraina skyldes Russlands annektering av Krim og krigen.
AP170321 Forbeholdet skyldes klimaendringene og smelteprosessen han ble vitne til i Antarktis tolv år etter gjennombruddet.
AA170321 - De svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport, og som jeg oppfatter som alvorlige, skyldes andre forhold, som har vært grundig belyst av dem som har vært her før meg, sa Solberg i sin innledning.
AA170321 Mange av brannene vi ser, skyldes faktisk at plasten i bilen brenner, altså en standard bilbrann.
AA170321 Ifølge avisens opplysninger skyldes henleggelsen mannens sykdomsbilde og at han er for syk til å møte i retten. 24-åringen ble pågrepet av sikkerhetstjenesten sommeren 2015 da han returnerte fra et ni måneder langt opphold i Syria.
AA170321 Når norske elever i dag gjør det litt bedre i Pisa-tester og andre internasjonale undersøkelser enn for noen år siden, skyldes det større oppmerksomhet rundt de fagene som måles. Én forklaring på at tidligere skolestart ikke har ført til bedre prestasjoner, kan være at norsk skolepolitikk sakte og nesten umerkelig har beveget seg bort fra mottoet « læring gjennom lek ».
VG170320 NSM-sjef Kjetil Nilsen sier at det skyldes manglende ledelsesfokus.
DN170320 - Feilen ligger i innloggingsrutinene for bankene, som sannsynligvis skyldes et databaseproblem, sier Korsberg Dalsbø i DNB.
DB170320 Bakgrunnen for de mange utvisningene skyldes ifølge Apelgren regelverket, som gjør at røde kort fra tidligere i sesongen ikke forsvinner før sluttspillet.
DB170320 Men Torske avfeier at manglende sluttspillsuksess skyldes at Høgmos regime var for snilt.
DB170320 I hovedsak skyldes det menneskelige feil.
DB170320 Vanligvis skyldes angrepene mot politifolk og hankinesere i Xinjiang en beinhard politikk som nekter uigurene retten til å leve ut sine kulturelle, etniske og religiøse tradisjoner.
AA170320 Han la også til at han mener at verken den foreløpige eller endelige obduksjonsrapporten gir noen klar dødsårsak, og viste til at det som omtales om press mot halsen i rapporten, kan skyldes at 38-åringen slo Humstad i halsen.
AA170320 I alt 85 prosent av alle dødsfall som skjer innen én uke etter løslatelse, skyldes overdoser.
AA170320 I hovedsak skyldes det menneskelige feil.
AA170320 I hovedsak skyldes det menneskelige feil. 126 brukere har klaget på feil i sin kjernejournal.
VG170319 Men hvorfor er det slik ? Skyldes det motivasjon ?
VG170319 Minst 75 mennesker har hittil mistet livet i oversvømmelser som har rammet store deler av Peru og som skyldes værfenomenet El Niño.
VG170319 En del av veksten skyldes at nordmenn ferierer mer i et eget land, men en viktigere årsak er stadig flere utlendinger legger sin ferie til Norge.
SA170319 - Det skyldes at jeg vet at det kan gå galt.
FV170319 - Det skyldes at jeg vet at det kan gå galt.
DN170319 Det skyldes ifølge Jensen at han har trappet kraftig ned og i dag driver virksomheten mer på hobbybasis.
DA170319 » Det skyldes nok at jeg kommer så dypt fra musikk.
DA170319 - Jeg tror kanskje det skyldes at de har litt selvforakt, og at det livet de har til daglig ikke er så kult.
BT170319 FORSOVELSE : At Eirik del Barco Soleglad tok teaterutdannelse i Bergen, skyldes at han forsov seg til opptaksprøve på Teaterhøgskolen i Oslo.
BT170319 - Det skyldes at jeg vet at det kan gå galt.
AP170319 - Det skyldes at jeg vet at det kan gå galt.
VG170318 Og det skyldes en seig logistikk på spillerkjøp gjennom mange år.
SA170318 Dette skyldes igjen en feil i et bakenforliggende system, sier Risvoll.
DB170318 Tarjei Bø tror det blant annet skyldes at skytingen har blitt prioritert hardere og at vi neppe vil få se skiskyttere banke langrennsløperne igjen.
DB170318 I voksen alder er det mer vanlig at epilepsiene skyldes traumer og svulster.
DB170318 Anfallene skyldes en forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen der de elektriske signalene mellom hjernecellene forstyrres av elektriske utladninger.
DB170318 Det skyldes både at flere saker føres for domstolene og at staten bruker mer ressurser per sak.
AP170318 Innleggsforfatteren mener det skyldes privatiseringen av den danske postekspedisjonen.
AA170318 Sultkrisen skyldes i stor grad president Salva Kiirs militærkampanje, heter det i rapporten fra FN-eksperter som nyhetsbyråer har fått innsyn i.
SA170317 Dette skyldes at MF « Stord » skal settes inn i sambandet Lauvvik-Oanes fra søndag kveld.
DB170317 Den voldsomme vulkanske aktiviteten skyldes at Sicilia ligger der den afrikanske og den eurasiske tektoniske platen kolliderer.
DB170317 Det skyldes trolig at menn er hardere i individuelle lønnsforhandlinger.
DB170317 Det skyldes blant annet at enkelte bransjer har lagt til seg nær umenneskelige arbeidskulturer, hvor lange arbeidsdager og uforutsigbar fritid er normen.
DB170317 Eller at privatiseringen ikke minst skyldes det historiske barnehageforliket SV tok initiativet til.
BT170317 Det er forsvinnende få som bytter fra bokmål til nynorsk, og når nynorsken går tilbake skyldes det at man mister « sine egne ».
BT170317 Dagens tre karakterer i norsk skaper mye ekstra merarbeid for lærerne, det bidrar høyst sannsynlig ikke til at bokmålselever finner særlig glede i nynorsk og kan i verste fall bidra til det motsatte ( og hvis man tror at dette skyldes Høyres politikk bør man ta et kurs i grunnleggende årsakssammenheng ).
BT170317 Det er forsvinnende få som bytter fra bokmål til nynorsk, og når nynorsken går tilbake skyldes det at man mister « sine egne ».
BT170317 Dagens tre karakterer i norsk skaper mye ekstra merarbeid for lærerne, det bidrar høyst sannsynlig ikke til at bokmålselever finner særlig glede i nynorsk og kan i verste fall bidra til det motsatte ( og hvis man tror at dette skyldes Høyres politikk bør man ta et kurs i grunnleggende årsakssammenheng ).
AP170317 Bøckman mener at normaliseringsavtalen med Kina med stort sett er « godt håndverk » fra statsråd Børge Brende og UDs side og at den kritikken som har vært reist i Norge i stor grad skyldes at man ikke har forstått hva det dreier seg om.
AP170317 Stormen skyldes at vannoverflaten i Stillehavet er oppvarmet, og værfenomenet er ventet å fortsette i ytterligere to uker.
AP170317 Men hverken Helsetilsynet eller selvmordsekspert tror dette nødvendigvis skyldes at flere mennesker faktisk tok sitt liv mens de var pasienter i psykisk helsevern.
AP170317 Hun mener at økt antall varsler om selvmord og annet like gjerne kan skyldes større fokus på og økt arbeid med pasientsikkerhet som at det faktisk skjer flere alvorlige hendelser.
AA170317 Stormen skyldes at vannoverflaten i Stillehavet er oppvarmet, og værfenomenet er ventet å fortsette i ytterligere to uker.
AA170317 - Dette skyldes i stor grad det økende antallet foreldre som nekter å vaksinere barna sine til tross for vitenskapelige bevis for at det er effektivt, skrev departementet i en uttalelse fredag.
AA170317 - Økningen i utbetalinger skyldes i hovedsak at NPE avsluttet 250 flere erstatningsberegningssaker enn i 2015, skriver direktør Rolf Gunnar Jørstad i rapporten.
VG170316 Det må skyldes en misforståelse.
SA170316 De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) da han presenterte tallene torsdag ettermiddag.
FV170316 Ved de tilfellene hvor man har hatt mange forsøk, bør det være mulig å ta flere prøver for å sjekke ut om det skyldes ulike former for betennelser.
DN170316 Det skyldes i hovedsak at boliginvesteringene ser ut til å øke mer enn vi anslo sist, og at petroleumsinvesteringene trolig vil falle noe mindre enn ventet.
DB170316 Bryggeriet forklarer det med at de ble kastet ut av Remas hyller i det meste av landet, mens Rema mener det skyldes at bryggeriet i forhandlingene for 2017 ikke tilbød butikkbesøk.
DB170316 Verdiøkningen skyldes oljeprisen, som stort sett har hatt en oppadgående trend siden bunnoteringen i januar 2016.
DB170316 Veksten skyldes her utviklingen i prisen på naturgass i gassform, som har økt med 28,9 prosent de siste tolv månedene.
DB170316 Når det blir så mange partier i Andrekammeret, så skyldes det den mest demokratisk rettferdige valgordninga som tenkes kan.
DB170316 Denne gangen er det imidlertid ukjent om livsstilsendringen « bare » skyldes en ny rolle.
DA170316 I Jemen skyldes mye av problemene krigen i landet.
DA170316 - Det inntrykket denne pårørende sitter med skyldes i all hovedsak systemet og ikke de ansattes vilje.
DA170316 Skyldes systemet ¶
DA170316 - Nedgangen i utslippene skyldes målrettet innsats gjennom flere år der de borgerlige partiene hadde makten, og ikke byrådsskiftet som kom i 2015.
DA170316 Han tror SVs grunnlag for optimisme skyldes følgende : Uroen som mange føler på når makten og rikdommen i Norge øker, samt det faktum at regjeringen fører en politikk som gir økte forskjeller.
BT170316 Vi har kuttet mye i vedlikehold og modifikasjoner på sokkelen, alt skyldes ikke effektivisering.
AP170316https://www.aftenposten.no/osloby/Ungdomskriminaliteten-oker-i-Oslo-617305b.html Lund mener også at en god del av økningen skyldes politiets målrettet arbeide opp mot barn og unge.
AP170316 Inspektør Rita Irene Henriksen tror ulykken mest sannsynlig skyldes akutt sykdom.
AP170316 Dette skyldes at hjernen ikke får friskt blod i et kortere tidsrom.
AP170316 Inspektør Rita Irene Henriksen tror ulykken mest sannsynlig skyldes akutt sykdom.
AP170316 Dette skyldes at hjernen ikke får friskt blod i et kortere tidsrom.
AP170316 Kristian Gundersen hører ting jeg ikke har sagt : at gutters problemer skyldes kognitiv underlegenhet.
AA170316 De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) da han presenterte tallene torsdag ettermiddag.
AA170316 Bryggeriet forklarer det med at de ble kastet ut av Remas hyller i det meste av landet, mens Rema mener det skyldes at bryggeriet i forhandlingene for 2017 ikke tilbød butikkbesøk. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Vaksinen beskytter mot livmorhalskreft, men også andre kreftformer som kan skyldes HPV, som peniskreft og analkreft.
AA170316 Økningen skyldes høyere olje- og gasspriser.
AA170316 Verdiøkningen skyldes oljeprisen, som de siste tolv månedene har økt med 57,7 prosent, fra 284 til 447 kroner fatet.
AA170316 Veksten skyldes utviklingen i prisen på naturgass i gassform som har økt med 28,9 prosent de siste tolv månedene. ( ©NTB ) ¶
AA170316 - Mye av fallet i dåpsraten skyldes at vi har fått et mer mangfoldig samfunn med mange tilflyttere med en annen kulturell bakgrunn, sier stiftsdirektør Freddy Knutsen i Hamar bispedømme.
VG170315 « Det er viktig å poengtere at NFF mener at problemene som rapporten peker på i hovedsak skyldes en uklar styringsmodell og beslutningssirkel og ikke en dårlig ledelse av NIF IT.
VG170315 Flere mener at ledelsen av NIF IT er for dårlig, men det er ikke Norges Fotballforbund enig i, deres mening er at problemene « i hovedsak skyldes en uklar styringsmodell ».
VG170315 Revolusjoner skyldes ofte det.
SA170315 Ved de tilfellene hvor man har hatt mange forsøk, bør det være mulig å ta flere prøver for å sjekke ut om det skyldes ulike former for betennelser.
DB170315 - De har hatt en kraftig framgang, og jeg tror det skyldes at de har vært tydelige i de liberale sakene og på at Nederland fortsatt har en plass i EU, sier Tor Hustveit, leder i Unge Venstre, til Dagbladet.
DB170315 - Dette skyldes at låsesmeden har inngått en avtale med sitt forbund om at det er forbundet som skal gi en tillatelse til bruk av låsen.
DA170315 Omtrent hele fallet skyldes redusert gassproduksjon.
DA170315 Seksjonssjef Finn Thorkildsen i Velferdsetaten mener bortfallet av bostøtte ikke først og fremst skyldes de nye inntektsgrensene, men uførereformen fra 2015.
BT170315 Men å si at « tidlig innsats kan fortrenge barnets livsviktige lek, fordi vi ikke stoler på kreftene i barnet selv, » vil jeg påstå skyldes manglende innsikt i hva arbeid etter prinsippet om tidlig innsats innebærer. | 13 tips til deg som ønsker å gi ungen din lav selvfølelse ¶
AP170315 Ved de tilfellene hvor man har hatt mange forsøk, bør det være mulig å ta flere prøver for å sjekke ut om det skyldes ulike former for betennelser.
AA170315 De fleste drapene skyldes skyting og bombing av sykehus.
AA170315 Ifølge TV 2 er det likevel nesten ingen pasienter som får denne behandlingsretten, noe som skal skyldes at legen overser feltet i journalen der det avgjøres hvilken rettighet pasienten skal ha.
AA170315 Omtrent hele fallet skyldes redusert gassproduksjon.
AA170315 Økningen kan skyldes at folk svindler mer, men kan også skyldes at flere blir oppdaget.
AA170315 Økningen kan skyldes at folk svindler mer, men kan også skyldes at flere blir oppdaget.
VG170314 Pirataktiviteten gikk drastisk ned fra 2014, noe som skal skyldes økt militæraktivitet i området, bedre sikring av handelsskipene og økt stabilitet i Somalia.
VG170314 Ifølge avisen The Star har Disney sagt at utsettelsen skyldes en « indre evaluering ».
DN170314 - Årsaken til at veksten er så lav, skyldes hovedsakelig at det var skuddår i fjor.
DN170314 Produksjonsvekstanslaget for 2017 er oppjustert med 160.000 fat per dag, og skyldes hovedsakelig bedre utsikter for produsentene i USA og oljesandprodusentene i Canada, opplyses det.
DN170314 Produksjonsvekstanslaget for 2017 er oppjustert med 160.000 fat per dag, og skyldes hovedsakelig bedre utsikter for produsentene i USA og oljesandprodusentene i Canada, opplyses det.
DB170314 AT LANDSLAGSLEDELSEN HOLDER døra på gløtt for fem av seks seirer og en play off-mulighet til VM i Russland 2018 skyldes programforpliktet tro på at ingenting er over før det er over.
DB170314 Det skyldes en kombinasjon av en god kommuneøkonomi som regjeringen og V og KrF har blitt enig om, vekst i skatteinntektene, og god økonomistyring i kommunene.
DB170314 - Kommuneøkonomien skyldes at man har beregnet for lav skatteinngang.
DB170314 - Skyldes distriktsopprøret at folk ikke skjønner at alle reformene er bra for dem ?
DB170314 Rettsprosessen som nå verserer i London, skyldes at Vik og Sebastian Holdings siden da har vridd seg unna å betale, og fortsatt skylder omtrent 300 millioner dollar.
DB170314 Det kan selvsagt skyldes Merkels tvetydige gratulasjon etter Trumps valgseier i november i fjor.
DB170314 Sammenfallet mellom de fire elementene i deler av befolkningen kan videre skyldes flere faktorer.
DA170314 - Mangelen på menn skyldes nok lav status og gamle fordommer.
DA170314 Når Ap vil øke skattene så sier Listhaug at det skyldes innvandrerne.
DA170314 Kanskje skyldes det metoden benyttet, men vi mener likevel det skaper en ubehagelig usikkerhet.
AA170314 Hun mener økningen i antall tilfeller skyldes både klimaendringer, økt bruk av sumpland til risdyrking og dessuten at folk ikke bruker myggnett på riktig måte. ( ©NTB ) ¶
AA170314 Noe skyldes muligens også lynnet i de ulike landsdelene.
DN170313 Bryggeriet forklarer det med at de ble kastet ut av Remas hyller i det meste av landet, mens Rema mener det skyldes at bryggeriet i forhandlingene for 2017 ikke tilbød butikkbesøk.
DN170313 Noen eksperter mener nedgangen skyldes dollarkursen og sier turismen vil ta seg opp igjen.
DA170313 Nedgangen i de samlede utslippene, fra 1.456.000 til 1.233.000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2013 og 2015, skyldes i stor grad mindre bruk av oljefyr til oppvarming.
DA170313 Bryggeriet forklarer det med at de ble kastet ut av Remas hyller i det meste av landet, mens Rema mener det skyldes at bryggeriet i forhandlingene for 2017 ikke tilbød butikkbesøk.
BT170313 Men nå sier regionveisjef Helge Eidsnes, etter å ha undersøkt saken, at endringen rett og slett skyldes at veivesenet regnet feil.
AP170313 Og skyldes det klimaendringer, gjengroing eller bare naturlig populasjonsdynamikk ?
AP170313 Dette innebærer at endringene her de siste 100 årene skyldes klimaendringer, særlig økte sommertemperaturer.
AP170313 Økningen skyldes både kraftig prisfall og at robotene blir stadig mer effektive i mange typer virksomhet.
AP170313 Bryggeriet forklarer det med at de ble kastet ut av Remas hyller i det meste av landet, mens Rema mener det skyldes at bryggeriet i forhandlingene for 2017 ikke tilbød butikkbesøk.
AP170313 De røde tallene i fjor skyldes hovedsakelig kunstinnkjøp.
AA170313 Noen eksperter mener nedgangen skyldes dollarkursen og sier turismen vil ta seg opp igjen. ( ©NTB ) ¶
AA170313 Bryggeriet forklarer det med at de ble kastet ut av Remas hyller i det meste av landet, mens Rema mener det skyldes at bryggeriet i forhandlingene for 2017 ikke tilbød butikkbesøk.
AA170313 Bryggeriet forklarer det med at de ble kastet ut av Remas hyller i det meste av landet, mens Rema mener det skyldes at bryggeriet i forhandlingene for 2017 ikke tilbød butikkbesøk.
AA170313 Det er foreløpig uklart om dødsfallet skyldes en ulykke eller en kriminell handling.
AA170313 Om dette skyldes den altfor tidlige adskillelsen fra biologisk mor, som psykolog Nancy N Verrier hevder i boken som i norsk oversettelse har fått tittelen Det første såret - å forstå det adopterte barnet, eller at en del aldri har blitt fullt ut akseptert i sin adoptivfamilie og omgivelser for øvrig er
VG170312 Macrons suksess skyldes i stor grad de etablerte partienes kollaps.
VG170312 Krimprofessor : Gjengvolden i Sverige skyldes ikke innvandring.
DB170312 Ifølge NRK skyldes søndagsturen trolig at ett av dyrene har klart å rive ned strømgjerdet.
DB170312 Det er veldig uvanlig at dette ikke fungerer, men etter det jeg kjenner til så kan altså denne skyggen skyldes at programvaren som skal sette igang « white wash » ikke fungerer.
AP170312 Ruter har kommentert Aasens synspunkter : « Vi er helt enige i at suksessen til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skyldes mange aktører, ikke minst de 5000 som jobber sent og tidlig for at buss, trikk, T-bane og båt hver ¶
AA170312 Brasils sentrale helsemyndigheter har så langt registrert 352 sikre tilfeller av gulfeber i år, mens ytterligere 915 sykdomstilfeller er under utredning for å avgjøre hva de skyldes .
VG170311 Svenske helsemyndigheter har ikke grunn til å tro at sykdomstilfellene skyldes at man i Sverige plutselig har begynt å slurve med hygienen, og mener det må finnes andre årsaker til de mange nye sykdomstilfellene.
VG170311 KRAFTIG SAMMENSTØT : Ulykken skyldes trolig menneskelig svikt, opplyser politiet.
SA170311 Svenske helsemyndigheter har ikke grunn til å tro at sykdomstilfellene skyldes at man i Sverige plutselig har begynt å slurve med hygienen, og mener det må finnes andre årsaker til de mange nye sykdomstilfellene.
DB170311 Det skyldes at ikke alle er i stand til å levere to gode hopp, påpeker han.
DB170311 - Temperaturene skyldes stor lavtrykksaktivitet, og det gjelder hele Østlandet og Sørlandet.
DB170311 Økningen skyldes nesten ene og alene innvandring.
AP170311 Svenske helsemyndigheter har ikke grunn til å tro at sykdomstilfellene skyldes at man i Sverige plutselig har begynt å slurve med hygienen, og mener det må finnes andre årsaker til de mange nye sykdomstilfellene.
AP170311 Over 1.000 evakuerte fra Fukushima-området døde i fjor av sykdommer som kan skyldes forholdene de nå lever under.
AA170311 Svenske helsemyndigheter har ikke grunn til å tro at sykdomstilfellene skyldes at man i Sverige plutselig har begynt å slurve med hygienen, og mener det må finnes andre årsaker til de mange nye sykdomstilfellene.
VG170310 Det er så dumt, så dumt, så dumt - uansett om det skyldes utøveren selv eller en lege.
VG170310 Resultatet skyldes alles innsats til å jobbe hardt for hverandre og samholdet.
VG170310 Svensk kriminolog : Skyldes gamle politiske feil ¶
VG170310 right»-provokatøren Milo Yiannopoulos, skyldes hans kompromissløse, konfliktsøkende, provoserende og vilt politisk ukorrekte stil.
DN170310 Tapet skyldes hovedsakelig en solid nedskriving av verdien på selskapets skip.
DN170310 Den totale nedgangen skyldes skuddår.
DN170310 Prisene på møbler, innrednings og dekorasjonsartikler steg 9,5 prosent og skyldes oppgang etter tilbudsaktivitet i januar.
DN170310 EPA-leder Pruitt har fått mye kritikk for sin uttrykte skepsis til at klimaendringer skyldes menneskers forurensing.
DN170310 - Skyldes ikke CO2 ¶
DB170310 - Skyldes dette at USA har fått Donald Trump som president ?
DB170310 Dette skyldes delvis at det er mange store familier i gruppen.
DB170310 Struttende bunnlinjer i selskapenes regnskaper skyldes ikke økt produksjon eller salg.
DB170310 Det skyldes først og fremst at næringen ikke har kontroll med sine miljøproblemer og de biologiske utfordringene som oppdrett medfører.
DB170310 skyldes bakterier, virus og amøbesykdommer.
DB170310 Det skyldes neppe godt naboskap, men de russiske minoritetene i disse landene.
DA170310 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! - Skyldes ikke CO2 ¶
DA170310 EPA-leder Pruitt har fått mye kritikk for sin uttrykte skepsis til at klimaendringer skyldes menneskers forurensing.
DA170310 - Det at veitrafikkens klimagassutslipp fortsetter å vokse skyldes at trafikkveksten utligner effekten av ny teknologi, som elbiler og biler med lavere drivstofforbruk, påpeker Schlaupitz.
DA170310 Dette skyldes delvis at det er mange store familier i gruppen.
BT170310 HV mener at dette skyldes mangel på penger til uniformer og utstyr.
AP170310 Over 1.000 evakuerte fra Fukushima-området døde i fjor av sykdommer som kan skyldes forholdene de nå lever under.
AA170310 EPA-leder Pruitt har fått mye kritikk for sin uttrykte skepsis til at klimaendringer skyldes menneskers forurensing.
AA170310 Dette skyldes delvis at det er mange store familier i gruppen.
AA170310 Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg 9,5 prosent og skyldes oppgang etter tilbudsaktivitet i januar, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170309 Garvede TV-seere vil selvsagt vite at i den grad det skjer noe spontant i nøye planlagte fjernsynsprogram som dette, så skyldes det hendige uhell.
VG170309 | Svensk krimprofessor : - Gjengvolden skyldes ikke for stor innvandring ¶
VG170309 Ikke innvandringens skyld ¶ - Skyldes dette at Sverige har hatt for høy innvandring ?
VG170309 Den omfattende gjengvolden og drapsbølgen som ryster Sverige, skyldes ikke for stor innvandring, ifølge en professor i kriminologi.
VG170309 - Den ekstreme gjengvolden i Sverige skyldes gamle politiske feil.
SA170309 Banken bekrefter at bonuskuttet skyldes svakere omdømme og lavere avkastning på egenkapitalen for banken.
DN170309 Selv om Støre ikke selv ville koble avlysningen direkte til gründernes arbeidstider, støttet Solberg seg til Gobi-gründernes forklaring om at det skyldes at de jobbet for lange dager og hadde kontor og bolig i samme bygg.
DB170309 Dette skyldes også at hjernen ikke får de rette signalene tilbake om akkurat hvor de ulike kroppsdelene befinner seg.
DB170309 - Tilbakekallingen skyldes en holdbarhetsdato emballert som Fersk & Ferdig Spaghetti Carbonara, men som feilaktig kan inneholde fiskegrateng.
DB170309 Det skyldes at middelet i for høye doser kan forårsake alvorlig en forgiftning.
DB170309 Det skyldes i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet og mange dødsfall blant yngre eldre, særlig menn.
DA170309 Er den amerikanskprodusert, er den importert, skyldes dette at OPEC ikke spiller på lag ?
DA170309 Jeg har vært fascinert av at folk ikke egentlig vet hvordan samer ser ut, noe jeg tror skyldes rasebiologien, at oppdelingen i forskjellige folketyper på Statens rasebiologiske institutt fortsatt sitter fast i folks oppfatning.
AP170309 - Tilbakekallingen skyldes en holdbarhetsdato emballert som Fersk & Ferdig Spaghetti Carbonara, men som feilaktig kan inneholde fiskegrateng.
AA170309 Men sentralbanksjef Mario Draghi begrunner torsdagens beslutning med at inflasjonsstigningen skyldes høyere oljepriser, og ikke grunnleggende forbedringer i eurosonens økonomi, som for eksempel høyere lønnsnivå.
AA170309 Det skyldes i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet og mange dødsfall blant yngre eldre, særlig menn.
AA170309 Det skyldes i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet og mange dødsfall blant yngre eldre, særlig menn.
AA170309 Banken bekrefter at bonuskuttet skyldes svakere omdømme og lavere avkastning på egenkapitalen for banken.
AA170309 Det skyldes at råstoffet i stor grad vil være matplanter som soya og raps.
VG170308 - Våre funn skyldes ikke legale formildende omstendigheter.
VG170308 Dette skyldes at markedets forventning er at vi har god tilgang på vannkraft fremover våren, forklarer han.
VG170308 Dette skyldes at det har kommet lite nedbør når det har vært kaldt, og når det har regnet, har det vært så mildt at nedbøren har kommet som regn og dermed har ført til tilsig i vannmagasinene.
SA170308 kvartal i år er dårligere enn året før, først og fremst skyldes høyere drivstoffutgifter og økt prispress.
SA170308 Uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Alexandra Plahte, forklarer at det store avviket mellom kvinner og menns pensjon skyldes flere forhold.
SA170308 I forskningsrapporten konkluderes det med at de store avvikene skyldes at de elektroniske målerne sliter med elektromagnetisk støy forårsaket av spare- og LED-pærer.
FV170308 Uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Alexandra Plahte, forklarer at det store avviket mellom kvinner og menns pensjon skyldes flere forhold.
FV170308 I forskningsrapporten konkluderes det med at de store avvikene skyldes at de elektroniske målerne sliter med elektromagnetisk støy forårsaket av spare- og LED-pærer.
DN170308 Forbrukerrådet mener at noe av økningen skyldes at det nå er blitt lettere å sende inn klager digitalt.
DN170308 - Det er veldig merkelig, kanskje det litt skyldes dataspillverdenen der gutta får innsyn tidlig, eller at de leker med tekniske ting tidligere, sier hun.
DB170308 Veksten skyldes gevinst fra salget av Axfood i Sverige.
DB170308 Tolv prosent av de som er utsatt for seksuell trakassering rapporterer om sykefravær som helt eller delvis skyldes seksuell trakassering i jobbsammenheng.
DB170308 Men det skyldes at det å kutte i barnetrygden ikke kommer uten en kostnad.
DB170308 Det skyldes også at universelle velferdsordninger får mer støtte i befolkningen, siden de både appellerer til egeninteressen og solidariteten vår.
DB170308 Det skyldes nok at utvalget har mindre tro på omfordelingsparadokset når det kommer til barnetrygden enn barnehagen.
DA170308 Det er interessant å se om det bare skyldes regler eller også strukturer, sier Grande.
BT170308https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kvinner-far-23-prosent-lavere-pensjon-enn-menn--Farlig-a-vare-hjemmevarende-uten-lonn-9902b.html Uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Alexandra Plahte, forklarer at det store avviket mellom kvinner og menns pensjon skyldes flere forhold.
BT170308 Uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Alexandra Plahte, forklarer at det store avviket mellom kvinner og menns pensjon skyldes flere forhold.
AP170308https://www.aftenposten.no/digital/Nederlandsk-studie-Smarte-strommalere-viste-store-feil-9919b.html I forskningsrapporten konkluderes det med at de store avvikene skyldes at de elektroniske målerne sliter med elektromagnetisk støy forårsaket av spare- og LED-pærer.
AP170308 Mye skyldes mangel på kunnskap, og unnlatelsessynderen er nyhetsredaksjonene.
AP170308 Uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Alexandra Plahte, forklarer at det store avviket mellom kvinner og menns pensjon skyldes flere forhold.
AP170308 I forskningsrapporten konkluderes det med at de store avvikene skyldes at de elektroniske målerne sliter med elektromagnetisk støy forårsaket av spare- og LED-pærer.
AA170308 Det hele skyldes nok bare misforståelser, mener Bakken.
AA170308 Forbrukerrådet mener at noe av økningen skyldes at det nå er blitt lettere å sende inn klager digitalt.
AA170308 Av skadene utgjør 41 prosent støt- og klemskader, mens 33 prosent skyldes fall til sjøs, viser statistikken til Sjøfartsdirektoratet. ( ©NTB ) ¶
VG170307 Tirsdag ble resultatet fra obduksjonsrapporten lagt fram, og den viser at 53-åringen led av kardiomyopati, som skyldes sykelige forandringer i hjertemuskelen, og såkalt fettlever.
SA170307 Tirsdag ble den endelige obduksjonsrapporten lagt fram, og den viser at 53-åringen led av dilaterende kardiomyopati, eller forstørret hjerte, en tilstand som skyldes sykelige forandringer i hjertemuskelen, samt betennelse i hjertemuskelen.
SA170307 | 65 prosent tror at økende flomskader skyldes klimaendringer ¶
SA170307 Statoil : - Flere alvorlige hendelser kan skyldes tilfeldigheter i ¶
SA170307 Idretten aksepterer ikke tvil, idretten legger bevisbyrden på den som er mistenkt, idretten ser bort fra om stoffet egentlig er prestasjonsfremmende og idretten ser bort fra om den påståtte dopingen kan skyldes en feil.
FV170307 Idretten aksepterer ikke tvil, idretten legger bevisbyrden på den som er mistenkt, idretten ser bort fra om stoffet egentlig er prestasjonsfremmende og idretten ser bort fra om den påståtte dopingen kan skyldes en feil.
DN170307 Advokat Harald Willumsen, som bisto ved arveoppgjøret, forklarte retten at avkrysningen i skjøtet for fritt salg måtte skyldes en feiltagelse.
DN170307 Dette skyldes at store sedler ble inndratt og erstattet for å få den ulovlige delen av økonomien frem i lyset.
DN170307 Det skyldes at Overhuset i forrige uke stemte for en endring som garanterer rettighetene til EU-borgere som allerede bor i Storbritannia.
DN170307 Dette skyldes lave straffer og bøter.
DB170307 Men forsinkelsene skyldes dårlig forarbeid fra våre forgjengere fra Ap, sier Werp.
DB170307 Det skyldes blant annet at barnetrygden ikke er blitt justert i tråd med verken pris- eller lønnsvekst siden 1996.
DB170307 Våre testpersoner synes den var litt stor i strikken øverst og litt romslig rundt foten, men dette kan også skyldes at vi testet en variant for menn - dog i riktig størrelse.
BT170307 Idretten aksepterer ikke tvil, idretten legger bevisbyrden på den som er mistenkt, idretten ser bort fra om stoffet egentlig er prestasjonsfremmende og idretten ser bort fra om den påståtte dopingen kan skyldes en feil.
AP170307 Det er uklart hvorfor politiet slo alarm, men øyevitner på stedet sier til lokale medier at de har hørt rykter om at det skyldes et mistenkelig kjøretøy.
AP170307 - Hva skyldes forfallet ?
AP170307 Idretten aksepterer ikke tvil, idretten legger bevisbyrden på den som er mistenkt, idretten ser bort fra om stoffet egentlig er prestasjonsfremmende og idretten ser bort fra om den påståtte dopingen kan skyldes en feil.
AA170307 Det skyldes at Overhuset i forrige uke stemte for en endring som garanterer rettighetene til EU-borgere som allerede bor i Storbritannia.
AA170307 Det skyldes at Overhuset i forrige uke stemte for en endring som garanterer rettighetene til EU-borgere som allerede bor i Storbritannia.
AA170307 Tirsdag ble den endelige obduksjonsrapporten lagt fram, og den viser at 53-åringen led av dilaterende kardiomyopati, eller forstørret hjerte, en tilstand som skyldes sykelige forandringer i hjertemuskelen, samt betennelse i hjertemuskelen.
AA170307 Det er uklart hvorfor politiet slo alarm, men øyenvitner på stedet sa til lokale medier at de har hørt rykter om at det skyldes et mistenkelig kjøretøy.
AA170307 Noe av nedgangen skyldes at det i fjor var en lang rekke svært omfattende rettssaker, som blant annet flere større saker knyttet til internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn, Lime-saken og Monika-saken ¶
AA170307 Det skyldes utvikling av innholdet og produktene våre, i tillegg til nye måter å gjøre digitalt salg på.
VG170306 - Dette skyldes at Walstad-laget har spilt fantastisk bra, ikke at Ulsrud & co har spilt dårlig, sier Pål Trulsen.
VG170306 Dette skyldes ikke manglende vilje hos dem som jobber med samfunnssikkerhet i det daglige, jeg tror heller ikke det er et spørsmål om penger.
SA170306 | Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes én ting.
SA170306 Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger i 2016 skyldes komfyrbranner.
DN170306 Økningen skyldes uro i Libya.
DB170306 De 12 kiloene han har lagt på seg siden skyldes at han siden har bygget muskler.
DB170306 Dette er investeringer i Djibouti over lang tid, og de skyldes andre forhold enn at Mahad opprinnelig er djiboutisk statsborger.
DB170306 Det skyldes at det ikke finnes tilstrekkelige alternativer.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
BT170306 - Den sterke uroen vi hadde den gang skyldes sammensatte saker.
BT170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
BT170306 | Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes én ting.
BT170306 Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger i 2016 skyldes komfyrbranner.
AP170306 - Det skyldes en målrettet innsats som vi har lagt ned over tid og at vi har hatt muligheten til å bygge opp et fagmiljø som bare jobber med disse typer saker.
AP170306 | Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes én ting.
AP170306 Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger i 2016 skyldes komfyrbranner.
AA170306 Mer enn hvert fjerde dødsfall blant barn under fem år skyldes urent drikkevann, luftforurensing, passiv røyking og dårlig hygiene, ifølge WHO.
AA170306 Smittespredningen skyldes gjerne at fiskeyngel og smolt flyttes fra oppdrettsanlegg i sør til anlegg lenger nord.
AA170306 Samtidig gikk bruken av lakselusmidler for første gang ned i fjor, noe som først og fremst skyldes at oppdretterne i større grad nå bekjemper lakselus med ikke-medikamentelle metoder.
AA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
AA170306 - Det skyldes en målrettet innsats som vi har lagt ned over tid og at vi har hatt muligheten til å bygge opp et fagmiljø som bare jobber med disse typer saker.
AA170306 Noe av årsaken til at veksten ikke var større skyldes dårlig vind- og solforhold i 2016.
SA170305 Dette skyldes ifølge Fjord1 tekniske problemer.
SA170305 Han tror noe av grunnen til at Lunde Pedersen ikke er på samme nivå som i fjor ( sølv i VM ), skyldes skadeforfallet til Håvard Bøkko ( 30 ).
SA170305 Hun mener lite bruk av naturen skyldes dårlig kunnskap om det norske friluftslivet.
DB170305 Den lange saksbehandlingstiden skyldes i all hovedsak sendrektighet hos politiet og tingrettens lange saksbehandlingstid, skriver tingretten.
BT170305 Det skyldes moralistisk og helseskadelig lovregulering som må endres, skriver innsenderne.
BT170305 Han tror noe av grunnen til at Lunde Pedersen ikke er på samme nivå som i fjor ( sølv i VM ), skyldes skadeforfallet til Håvard Bøkko ( 30 ).
BT170305 Hun mener lite bruk av naturen skyldes dårlig kunnskap om det norske friluftslivet.
AP170305 Det kladder i ettermiddag litt i Telemark og Vestfold, men det ser ut til å skyldes mer at trafikken er stor enn at kjøreforholdene er vanskelige.
AP170305 Han tror noe av grunnen til at Lunde Pedersen ikke er på samme nivå som i fjor ( sølv i VM ), skyldes skadeforfallet til Håvard Bøkko ( 30 ).
AP170305 Hun mener lite bruk av naturen skyldes dårlig kunnskap om det norske friluftslivet.
AA170305 - Det fine været er så klart en årsak, men det kan også skyldes at flere enn vanlig har vært ute tidlig for å rekke hjem til femmila i VM, tror Island, som kan fortelle at alle parkeringplasser ved Skistua er fulle.
AA170305 " Den lange saksbehandlingstiden skyldes i all hovedsak sendrektighet hos politiet og tingrettens lange saksbehandlingstid ", skriver tingretten.
VG170304 Dette skyldes i stor grad måten Woodley har avfeid potensielle motstandere på, og hvordan han har håndtert diskusjoner med fans, noe som har gitt et tidvis inntrykk av at han ikke er en « likandes kar », som vi sier på Vestlandet.
VG170304 Uværet som kommer skyldes en kombinasjon av et lavtrykk over De britiske øyer og et høytrykk som ligger over Nordland og de nordlige delene av Sverige.
DB170304 Det skyldes ikke minst monsterhoppet til Johann André Forfang på 138 meter, som også er ny bakkerekord i Lahti.
DB170304 Tempoet har roet seg noe, trolig kan det skyldes det vekslende føret at jentene velger å spare litt på kreftene.
DB170304 Slik Dagbladet skrev torsdag, skyldes den siste krangelen at OSM Aviation nekter å trekke NCCA-kontingenten fra de kabinansattes lønn.
DA170304 Fordi man frykter at industrien kan flagge ut til land uten CO2-avgift, har industrien fått kompensert delene av kraftprisen som skyldes CO2-kvoteprisen i Europa.
AA170304 Det skyldes nok summen av vårt arbeid, at bransjen selv tar ansvar og at de har en egen uropatrulje, sier Tingstad.
VG170303 Les også : Mener Afghanistan-returene skyldes politisk press ¶
SA170303 Den kapasiteten Andreas viser nå - at han er i stand til i vinne hopprenn, skyldes den gode jobben han har gjort.
DN170303 Analytiker Alexander Aukner i DNB Markets tror nedgangen i hovedsak skyldes fallende spotpriser på laks.
DN170303 Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets minner imidlertid om at nedgangen i ledigheten ikke skyldes at flere er kommet i arbeid.
DN170303 Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170303 Det skyldes at færre utlendinger er forventet å besøke « The Big Apple » i år, og utlendingene legger igjen mer penger, faktisk fire ganger så mye som amerikanere på New York-visitt gjør, skriver Conde Nast Traveler.
DB170303 Han tror det skyldes debatten som dukker opp fra tid til annen : Startnummer og navn.
DB170303 « Det er ikke uvanlig at tvangsekteskap inngås gjennom utenomrettslige avtaler og religiøse seremonier, noe som blant annet skyldes at formell inngåelse av ekteskap kan være kostbart og medfører unødig bruk av tid på offentlige kontorer eller lignende.
DB170303 Det kan også skyldes manglende kunnskap om krav til juridisk gyldighet av ekteskapsavtaler.
DA170303 Frisk Asker havnet på plassen foran Vålerenga på tabellen, et VIF som hadde en nedadgående kurve på slutten av seriespillet, noe treneren mener skyldes skader og manglende bredde i stallen.
BT170303 Utsettelsen skyldes nok for lite penger akkurat nå, og derfor bør det åpnes for annen finansiering med at det opprettes et selskap.
AP170303https://www.aftenposten.no/norge/Flere-menn-omkom-i-trafikken-i-fjor-Her-er-listen-som-forteller-mye-av-arsaken-616270b.html - Dette skyldes en kombinasjon av at menn skiller seg fra kvinner på tre punkt : De tar høyere risiko, de kjører mer ulykkesutsatte/farlige kjøretøy og de kjører mer/lengre enn kvinner, forklarer forsker Arild Ragnøy i Statens vegvesen.
AP170303 Bråket skyldes mest at mange mener Session løy om kontakten, og de stiller seg derfor spørsmålet om hvorfor han gjorde dette.
AP170303 - Dette skyldes en kombinasjon av at menn skiller seg fra kvinner på tre punkt : De tar høyere risiko, de kjører mer ulykkesutsatte/farlige kjøretøy og de kjører mer/lengre enn kvinner, forklarer forsker Arild Ragnøy i Statens vegvesen.
AP170303 Uværet skyldes et lavtrykk som ligger over Irland.
AP170303 Den kapasiteten Andreas viser nå - at han er i stand til i vinne hopprenn, skyldes den gode jobben han har gjort.
AA170303 Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
AA170303 Dette skyldes delvis at store etterkrigskull nå går ut av arbeidslivet.
AA170303 Det skyldes at vi skal omstille oss fra en veldig oljeavhengig økonomi, til en mer variert og mangfoldig næringsssammensetning.
AA170303 Økningen skyldes i stor grad en skattevekst på 6 milliarder mer enn beregnet, heter det i en pressemelding fra kommunenes organisasjon.
AA170303 - Det er likevel viktig å minne om at en stor del av de økte inntektene er engangsinntekter for 2016, inntekter som skyldes tilpasning til skattereformen.
AA170303 Retten oppsummerte sauebondens handlinger slik : «... unnlatelsen skyldes en kombinasjon av at tiltalte var trett som følge av alder og annet arbeid, og hans årelange likegyldige innstilling til forsvarlig sauehold. » - Min klient har bestemt seg for å ikke kommentere dommen foreløpig, sier forsvarer Bjørge Usterud Tveito. ( ©NTB ) ¶
VG170302 » Retten oppsummerte sauebondens handlingsmønster slik : ¶ «... unnlatelsen skyldes en kombinasjon av at tiltalte var trett som følge av alder og annet arbeid, og hans årelange likegyldige innstilling til forsvarlig sauehold.
DN170302 Han avviser at sterkt fall i antall omsøkte rovdyrerstatninger og utbetalinger etter ulveskade skyldes at ulven er blitt mindre grådig.
DA170302 Årsaken til at vi nå endelig får oppleve en film som « Logan » skyldes ingen plutselig oppvåkning fra studiosjefenes side, men at Hugh Jackman investerte deler av skuespillerhonoraret sitt for å kjøpe seg fri fra studioinnblanding.
AP170302 Alvorlige ulykker i gruveindustrien i Ukraina forekommer relativt hyppig og skyldes blant annet dårlig sikkerhet.
AA170302 Fylket hadde dermed større vekst enn året før, noe som først og fremst skyldes økt innflytting fra både inn- og utland. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Veksten skyldes en kvartalsrapport som ble godt mottatt i markedet.
AA170302 Det skyldes at det har vært helt nødvendig å bruke penger for å stimulere norsk økonomi, for å motvirke nedgangen i norsk økonomi etter oljeprisfallet.
AA170302 Uforståelig språk kan skyldes at skribenten ikke kan bedre, eller at han eller hun ønsker å være uklar for å skjule det egentlige innholdet.
VG170301 Men dette skyldes heller teknologi og automatisering enn handel i seg selv.
SA170301 Bedømt ut fra undersøkelser i Sverige kan tapte skatteinntekter i Norge utgjøre 150 milliarder, hvorav halvparten skyldes svart arbeid.
SA170301 Sjakkpresidenten mener forvirringen skyldes en misforståelse, men ikke alle er enige.
DN170301 Ifølge en pressemelding fra Opplysningsrådet for veitrafikken skyldes økningen i næringsandelen i stor grad økningen i privatleasing.
DN170301 - Hva skyldes det ?
DN170301 - Skyldes det hissigere markedsføring fra dere ?
DN170301 Olsen tror responsen i markedene kan skyldes en viss lettelse over at Trump fremsto som langt mer « presidentaktig » i talen enn han tidligere har gjort.
DB170301 Det at arbeidslivet i Norge er blitt såpass bra som det er, skyldes at så mange har tenkt, eller iallfall handlet slik - altså bygget sosial kapital, sier han.
DB170301 Martinussen var ikke tilgjengelig for intervju i går ettermiddag, men forklarer på epost til Finansavisen at tapet skyldes forsinket bokføring av inntekter og « noen engangskostnader ».
DB170301 Det strides om hvor stor andelen er, men ingen er uenig om at brorparten skyldes automatisering, en utvikling som nå også rammer Kina som Trump ynder å peke på som syndebukk.
DB170301 Det skyldes at republikanerne langt i fra er enige om en ny ordning, eller om de en gang vil ha en erstatning.
BT170301 - Størsteparten av økningen i alkoholsalget fra 2015 til 2016 skyldes økt salg av vanlig øl i butikk, sier Bergsvik.
BT170301 Sjakkpresidenten mener forvirringen skyldes en misforståelse, men ikke alle er enige.
AP170301https://www.aftenposten.no/norge/Alkoholsalget-okte-i-fjor-616181b.html - Størsteparten av økningen i alkoholsalget fra 2015 til 2016 skyldes økt salg av vanlig øl i butikk, sier Bergsvik.
AP170301 Det er imidlertid uklart om det også skyldes at mange bilister er lei bompenger, mangel på P-plasser, køer, parkeringsbøter, enveiskjøringer og stengte gater. 74 prosent.
AP170301 Det skyldes først og fremst at det er blitt dobbelt så mange avganger ¶ 50 prosent.
AP170301 Det er imidlertid uklart om det også skyldes at mange bilister er lei bompenger, mangel på P-plasser, køer, parkeringsbøter, enveiskjøringer og stengte gater. 74 prosent.
AP170301 Det skyldes først og fremst at det er blitt dobbelt så mange avganger ¶ 50 prosent.
AP170301 Jusprofessoren mener at det han mener er mangler ved dommen, kan skyldes regjeringsadvokatens prosedyre under rettssaken.
AP170301 - Størsteparten av økningen i alkoholsalget fra 2015 til 2016 skyldes økt salg av vanlig øl i butikk, sier Bergsvik.
AP170301 Sjakkpresidenten mener forvirringen skyldes en misforståelse, men ikke alle er enige.
AA170301 Tyske myndigheter etterforsker om manglende internett-tilkobling i det tyske parlamentet skyldes et hackerangrep.
AA170301 At Irak tas inn i varmen, skyldes angivelig påtrykk fra USAs utenriksdepartement og forsvarsdepartementet Pentagon.
AA170301 - Størsteparten av økningen i alkoholsalget fra 2015 til 2016 skyldes økt salg av vanlig øl i butikk, sier Bergsvik.
AA170301 Tale mener at det er på tide at flere jenter kommer på banen, og at det lave antallet kvinnelige ledere stort sett skyldes jentene selv.
VG170228 President Donald Trump mener generaltabben på søndagens Oscar-utdeling skyldes at Hollywood var mer opptatt av ham enn av å gjennomføre et prikkfritt show.
VG170228 Fingermanøvre jeg ikke hadde utført på mange år bare kom av seg selv, noe som delvis skyldes at Nokia faktisk har beholdt all knappefunksjonalitet i meldingsappen. 1-tallet for punktum og symboler, stjerneknappen for å bytte mellom ord og 0-knappen for mellomrom.
VG170228 En teori som blant andre professor George Perry holder for mulig er dermed at Alzheimers ikke skyldes én ting.
DN170228 - Urovekkende at man ikke vet hva avviket skyldes
DN170228 At omsetningen i 2016 likevel ble lavere enn året før skyldes at selskapet i 2015 hadde ekstraordinære inntekter på salg av en tomt.
DN170228 Vet ikke hva avviket skyldes
DN170228 Ikke siden midten av 1990-tallet har andelen unge uten jobb vært høyere ¶ | - Urovekkende at man ikke vet hva avviket skyldes
DN170228 - Det er veldig urovekkende at man ikke vet bedre hva avviket mellom de to målene skyldes .
DB170228 Han slapp unna uten forelegg var omstendighetene og kan ha skyldes en misforståelse da alarmen ble utløst, sier Elin Lien.
DB170228 Og det skyldes ikke at Cecilia Brækhus-selskapet First Lady Promotion kastet seg på et fly til Sør-Amerika lørdag morgen, for så å forhandle fram en avtale om tidenes stevne på tre og et halv døgn.
DB170228 Det skyldes utelukkende at de vet hva de driver med.
DB170228 Det kan skyldes at de er laget av en kokefast potetsort.
DB170228 Etter at testen ble publisert, har Dinside blitt kontaktet av importøren av X-Mug, som sier at det at kanten knekker skyldes en produksjonsfeil : « Det har vært en serie i markedet med feil silikonblanding, og vi har byttet ut de vi har fått i retur.
AP170228 Utviklingen der norske ungdommer havner utenfor arbeidslivet skyldes at andelen langtidsledige har økt, at færre utenfor arbeidsstyrken kommer i arbeid og færre studenter har deltidsjobb, forklarer seniorrådgiver Erik Herstad Horgen i SSB.
AA170228 De vet foreløpig ikke mer om hva lekkasjene skyldes .
AA170228 Avinor mener den raske veksten ved Oslo lufthavn skyldes at rutene allerede var etablert og dermed godt innarbeidet.
AA170228 Utviklingen der norske ungdommer havner utenfor arbeidslivet skyldes at andelen langtidsledige har økt, at færre utenfor arbeidsstyrken kommer i arbeid og færre studenter har deltidsjobb, forklarer seniorrådgiver Erik Herstad Horgen i SSB.
AA170228 President Donald Trump mener generaltabben på søndagens Oscar-utdeling skyldes at Hollywood var mer opptatt av ham enn av å gjennomføre et prikkfritt show.
SA170227 » Når sitatet fra Jouni Munukka i finske MTV er gjengitt på svensk, skyldes det at jeg sakset det fra svenske Expressen.
DA170227 Han mener problemene i Kannik skyldes at det ligger altfor mye støv i gate og på fortau.
BT170227 At det er utredet mange ganger skyldes stor usikkerhet om dette er et fornuftig prosjekt.
BT170227 FYRING STØRST PROBLEM : Giftlokket skyldes 80 prosent vedfyring og gamle ovner, skriver Terje Haugom.
AP170227 Les også at Raymond Johansen åpner for ny anbudsrunde på søppelhenting ¶ - Skyldes dette at kommunen overtok ansvaret fra Veireno ?
AP170227 Skyldes det vinterferien ?
AP170227 Når det beregnes hele syv-åtte års planlegging skyldes det at byggingen vil omfatte flere tusen grunneiere, og at tunnelen må ses i sammenheng med ny T-banetunnel, ikke minst på Nationaltheatret stasjon.
AP170227 Når det beregnes hele syv-åtte års planlegging skyldes det at byggingen vil omfatte flere tusen grunneiere, og at tunnelen må ses i sammenheng med ny T-banetunnel, ikke minst på Nationaltheatret stasjon.
AP170227 Når det beregnes hele syv-åtte års planlegging skyldes det at byggingen vil omfatte flere tusen grunneiere, og at tunnelen må ses i sammenheng med ny T-banetunnel, ikke minst på Nationaltheatret stasjon.
AP170227 Når det beregnes hele syv-åtte års planlegging skyldes det at byggingen vil omfatte flere tusen grunneiere, og at tunnelen må ses i sammenheng med ny T-banetunnel, ikke minst på Nationaltheatret stasjon.
AP170227 Trump er en idiot, Brexit var en katastrofe, og det skyldes falske nyheter.
AP170227 » Når sitatet fra Jouni Munukka i finske MTV er gjengitt på svensk, skyldes det at jeg sakset det fra svenske Expressen.
VG170226 Formålet med denne bilavgiften er å få ned de helseskadelige NO2-nivåene i lufta, som i stor grad skyldes veitrafikk.
VG170226 Dette skulle skyldes Trumps finansielle situasjon, med kasinoer og hoteller som var truet av en konkursbegjæring.
SA170226 Dette skyldes en feil med IQ testen PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien benyttet for å utrede blant annet lærevansker i sju år, skriver TV 2.
DB170226 Og på spørsmål om salget skyldes frykt for at stigende renter etter hvert kunne påføre banken stygge kundetap, svarte Løge : ¶
DB170226 Ifølge The New York Post skyldes den makabre legenden om Kitty Genoves feilrapportering fra New Yorks politisjefs uttalelser The New York Times.
DA170226 Noen ganger er variasjonen tilfeldig, mens andre ganger skyldes det at mer virus er i sirkulasjon, sier Forland til NTB.
DA170226 Hva økningen skyldes , er ikke godt å si, opplyser avdelingsdirektør i Folkehelsetilsynet Frode Forland.
BT170226 Dette skyldes ikke at behovet for et trygt sted å sette sprøyter ikke eksisterer.
BT170226 Det skyldes moralistisk og helseskadelig lovregulering som må endres.
BT170226 Det skyldes moralistisk og helseskadelig lovregulering som må endres, skriver innsenderne.
AP170226 Problemene skyldes blant annet at demokratene gjør det de kan for å hale ut godkjenningen av de posisjonene som må godkjennes av Senatet.
AP170226 En del av problemene skyldes at hans egne folk har brukt lang tid på bakgrunnsjekker av kandidater og en del kandidater har hatt omfattende næringsvirksomhet som har skapt problemer.
AA170226 Verken politiet eller Vegtrafikksentralen har fått meldinger om ulykker, så mest sannsynlig skyldes køene at svært mange er på vei hjem fra vinterferie.
AA170226 Norsk institutt for vannforskning ( NIVA ) har nå satt i gang et nytt forskningsprosjekt " MicoTyre " for å avdekke hvor mye av mikroplastforuresningen som skyldes nettopp bildekkslitasjen, opplyser NIVA-forsker David Pettersen Eidsvoll.
AA170226 Dette skyldes en feil med IQ testen PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien benyttet for å utrede blant annet lærevansker i sju år, skriver TV 2.
VG170225 Sultkatastrofen skyldes nemlig ikke manglende regn og feilslåtte avlinger.
VG170225 Lukten på badene ved det nye Hurtigruten-skipet skyldes trolig et lim som reagerer på fukt og varme.
SA170225 | Statoil : - Flere alvorlige hendelser kan skyldes tilfeldigheter ¶
DB170225 Det kan skyldes andre faktorer enn oppladning i lavlandet, men de tre beste jentene på 15km kom alle fra høydeopphold.
DB170225 Skyldes det oppladning i lavlandet ?
DB170225 Mye skyldes det nye magebeltet som skal hindre at hopperne drar dressen i skrittet og øker bæreflaten i lufta.
DB170225 Endringene innebærer at abort må gjennomføres før sjette svangerskapsmåned i tilfeller hvor morens liv er i fare eller når graviditeten skyldes voldtekt.
DA170225 ( Akkurat det med tanksene skyldes nok at det ligger en aldri så liten militærleir rett nedenfor T-banen, på Huseby.
AP170225 T-banen melder at dette skyldes at det er strømløst på linjen mellom Veitvedt og Ammerud.
AA170225 Endringene innebærer at abort må gjennomføres før sjette svangerskapsmåned i tilfeller hvor morens liv er i fare eller når graviditeten skyldes voldtekt.
AA170225 Det skyldes ikke minst en vekst i inntekts- og formuesskatten på 11 prosent, skriver Kommunal Rapport.
AA170225 Det ville kostet veldig mye, og når politikerne to ganger har sagt nei til bybane, skyldes det egentlig at Trondheim er en for liten by.
VG170224 Det er foreløpig uklart om dette skyldes nervegiften.
SA170224 - Det skyldes at Hoff var med på å starte en roklubb i Bergen, som var for medisinstudenter.
DB170224 Det skyldes ikke bare at det er ulike syn på hva som er umoralsk i et samfunn, men også at vi ser det som en fordel å ha et samfunn av myndige borgere som alle forsøker å leve gode og ansvarlige liv.
DA170224 Den enorme krisa som nå utspiller seg skyldes at både nigerianske og internasjonale myndigheter for lenge ignorerte trusselen fra Boko Haram, sier nigerianske John Bakeni.
DA170224 - Det skyldes mer bitterhet, enn at det kunne skade min posisjon.
BT170224 - Det skyldes at Hoff var med på å starte en roklubb i Bergen, som var for medisinstudenter.
AP170224 - Det skyldes at Hoff var med på å starte en roklubb i Bergen, som var for medisinstudenter.
AP170224 - Det skyldes at Hoff var med på å starte en roklubb i Bergen, som var for medisinstudenter.
AA170224 | Tror elbilnedgang skyldes hybridsalg ¶
AA170224 Tror det skyldes hybridbiler ¶
VG170223 Politijurist Jostein Bakke sier henleggelsen skyldes at de ikke fant rimelig grunn til å etterforske saken : ¶
SA170223 Konsernsjef Sigve Brekke forklarer overfor DN at uføret skyldes tre uforutsette forhold.
SA170223 Fravær som skyldes sykdom, må selvsagt aksepteres, men gjennom « alle tider » har det vært slik at elever også av andre og gjerne udokumenterte grunner velger å utebli.
SA170223 Et betimelig spørsmål blir da : Skyldes det udokumenterte fraværet og unngåelsesatferden en individfeil eller en systemfeil ? Skyldes dette disse elevenes evner/gener, oppdragelse, mangel på søvn, hjemmeforhold og lignende, eller handler det rett og slett om et system der læringsformene ikke lenger appellerer til et stort mindretall av elevene og hvor kjedsomhet og
SA170223 Et betimelig spørsmål blir da : Skyldes det udokumenterte fraværet og unngåelsesatferden en individfeil eller en systemfeil ?
DN170223 Mye av suksessen vi har hatt i Myanmar skyldes lærdom vi har tatt med oss fra India.
DN170223 Dette skyldes oppjustering av 2017-anslaget, men også den betydelige nedjusteringen av 2016-anslaget som fant sted på samme tid ifjor », skriver SSB.
DB170223 AT Maiken ikke er som de fleste, skyldes såvisst ikke medisineringen.
DB170223 Dette skyldes ikke minst at en populær Martin Schultz nå er tilbake i tysk politikk som valgkandidat for SPD etter å ha vært president for EU-parlamentet.
DA170223 « Dette skyldes først og fremst at det tar noe tid å få effekt av tiltakene.
BT170223 Omkring to tredeler av veksten skyldes nettoinnvandring.
BT170223 Blant uføre under 39 år skyldes nesten 60 prosent psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.
AP170223 | Mistenkt trippeldrap i Sverige skyldes defekt varmtvannsbereder ¶
AA170223 Konsernsjef Sigve Brekke forklarer overfor DN at uføret skyldes tre uforutsette forhold.
AA170223 Den ventede nedgangen i 2017 skyldes hovedsakelig krisen innen olje- og gassvirksomheten, mens investeringene innen øvrig industri, spesielt innen kraftforsyning, øker vesentlig.
AA170223 Blant uføre under 39 år skyldes nesten 60 prosent psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.
AA170223 Norsk elbilforening tror det skyldes innføring av parkeringsavgift for elbiler i Trondheim sentrum, og mener kommunens argumenter for bestemmelsen er urimelige.
VG170222 CNN skriver at opptøyene kommer dager etter den amerikanske president Donald Trump sier at den høye kriminaliteten skyldes immigranter i Sverige.
SA170222 - Fallet i ledighetsraten kom uventet, men fallet skyldes et fall i arbeidsstyrken, altså at flere forsvinner helt ut av arbeidsmarkedet.
SA170222 Noe av den er berettiget, men mye skyldes at barneverntjenesten er den tjenesten som har i oppgave å foreslå at en av vårt samfunns mest grunnleggende verdier skal brytes : å skille barn fra foreldrene.
DN170222 - Fallet i ledighetsraten kom uventet, men fallet skyldes et fall i arbeidsstyrken, altså at flere forsvinner helt ut av arbeidsmarkedet.
DB170222 - Jeg er litt bekymret for at den gode tonen mellom meg og Stina skyldes at pappa er damelandslagstrener i Sverige, og at hun er ute etter å skaffe seg ett wildcard til verdenscupen og VM, svarte Iversen.
DB170222 Seniorøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker også at fallet i ledighetsraten skyldes fall i arbeidsstyrken.
DB170222 - Det skyldes at det i utgangspunktet skulle være en frivillig reform, men med en mulighet for bruk av tvang.
DB170222 med sin nylig avgåtte kollega Ingeborg Volan, ville de fått tydelig forklart at enhver risiko i denne saken skyldes en grunnleggende svikt i banale sikkerhetsprosedyrer hos de såkalt « hackede » personer, og at « det er problematisk hvis slikt sikkerhets-slurv forveksles med målrettede hackerangrep fra andre lands myndigheter ».
AP170222 Det er ikke kjent om det skyldes snøfallet, men mellom Lysaker og Stabekk stasjon er det redusert kapasitet.
AA170222 Veksten skyldes blant annet at arbeidsmarkedet har bedret seg jevnlig, at lønnsnivået har begynt å øke og at forbrukertilliten er på vei opp.
AA170222 - Fallet i ledighetsraten kom uventet, men fallet skyldes et fall i arbeidsstyrken, altså at flere forsvinner helt ut av arbeidsmarkedet.
VG170221 Direktøren for det europeiske grense- og kystvaktbyrået EBCG, Fabrice Leggeri, har tidligere uttalt at han tror dette skyldes bruken av små og dårlige båter.
VG170221 - Det er ingen som er tvil om at dette skyldes klimaendringene, hverken av ekspertene eller befolkningen.
VG170221 - Skyldes klimaendringene ¶
VG170221 - Det må skyldes at noen har pint dem med vilje, eller så har kattene selv rotet seg bort i etsende stoff, sier Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland til VG.
SA170221 Leggeri mener det høye antallet døde blant annet skyldes bruken av små og dårlige båter.
SA170221 Men det skyldes ikke blitsen, slik en del kanskje tror.
SA170221 - Men hva skyldes den svekkede tilliten til VM-deltagere ?
SA170221 Og det skyldes hårreisende skyting, sier idrettshistoriker Tom A.
FV170221 - Men hva skyldes den svekkede tilliten til VM-deltagere ?
FV170221 Og det skyldes hårreisende skyting, sier idrettshistoriker Tom A.
DN170221 Vi finner også blant nordmenn en kraftig økning i ulikhetsaksepten når ulikheten skyldes prestasjoner og ikke flaks.
DN170221 Den mest slående forskjellen var hvor forskjellig innbyggerne i Norge og USA ser på ulikhet som skyldes ren flaks.
DN170221 Cappelen har professor Bertil Tungodden gjennomført en stor studie av nordmenns og amerikaneres holdning til ulikhet - både den som skyldes ren flaks, og ulikhet begrunnet i ferdigheter.
DB170221 Kanskje skyldes det at de rett og slett ikke blir stående i køen, men heller tar ledelsen i skandinavisk flyplass-køsniking...
DB170221 Det skyldes blant annet Maaemo.
DB170221 Når deler av distrikts-Norge nå viser fingeren til byene tror jeg ikke det egentlig skyldes vond vilje, men en følelse av maktesløshet som har blitt båret frem av dårlig politikk og hånlige fiendebilder.
DB170221 Selv tror Aslak Øverås at det er mer sannsynlig at økningen i strømutgifter skyldes andre faktorer enn forskjell mellom gamle og nye målere.
DB170221 - Kan like gjerne skyldes været ¶
DA170221 Dopingsakene skyldes dårlig håndverk og manglende rutiner.
BT170221 GRØNNSAKSKRISE : Mangelen på grønnsaker skyldes et eksepsjonelt dårlig vær i Sør-Europa, med kulde - regn og så frost, snø og oversvømmelser.
BT170221 Og det skyldes hårreisende skyting, sier idrettshistoriker Tom A.
AP170221https://www.aftenposten.no/verden/Over-300-batflyktninger-har-omkommet-i-Middelhavet-i-ar-615706b.html Leggeri mener det høye antallet døde blant annet skyldes bruken av små og dårlige båter.
AP170221https://www.aftenposten.no/norge/Farre-avganger-Farre-sitteplasser-Mye-buss-for-tog-Slik-blir-jernbanesommeren-2017-615591b.html Mye skyldes byggingen av Follobanen, og nok en gang er det pendlerne på Østfoldbanen som rammes hardest.
AP170221https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/skiskyting/VM-dronningen-og-historikeren-er-bekymret--Jentene-har-vart-en-katastrofe-230943b.html Og det skyldes hårreisende skyting, sier idrettshistoriker Tom A.
AP170221 Leggeri mener det høye antallet døde blant annet skyldes bruken av små og dårlige båter.
AP170221 Mye skyldes byggingen av Follobanen, og nok en gang er det pendlerne på Østfoldbanen som rammes hardest.
AP170221 | Aftenposten mener : Søppelkaoset skyldes kommunens svikt ¶
AP170221 Det skjer etter en nesten fem måneder lang periode med unntakstilstand som i all hovedsak skyldes feilvurderinger begått av Renovasjonsetaten.
AP170221 - Men hva skyldes den svekkede tilliten til VM-deltagere ?
AP170221 Og det skyldes hårreisende skyting, sier idrettshistoriker Tom A.
AA170221 Leggeri mener det høye antallet døde blant annet skyldes bruken av små og dårlige båter.
AA170221 Leggeri mener det høye antallet døde blant annet skyldes bruken av små og dårlige båter. ( ©NTB ) ¶
AA170221 Ifølge avisen skyldes hastverket at de fire partiene ønsker å gjøre seg ferdig med den omstridte reformen i god tid før valget.
SA170220 Uroen skyldes uttalelser som Trump har kommet med tidligere der han gir støtte til brexit og spår at flere land vil følge britene ut av EU, og der han kaller NATO " utdatert " og bortkastede penger.
SA170220 - Høyesteretts vurdering i dette konkrete saksforholdet er at rørbruddet ikke alene skyldes aldersslitasje, og legger dermed til grunn at det er en ny skade og ikke en eksisterende skjult skade som viste seg før overtagelsen.
FV170220 At treet er blitt så gammelt kan godt skyldes hjertevarmen det får fra naboene.
DN170220 - Selv om dette delvis skyldes en endring av vårt estimat på langsiktig nøytral verdi, reflekterer det i hovedsak en innhenting i spotkursen, skriver Falkenhäll i oppdateringen.
DN170220 Uroen skyldes uttalelser som Trump har kommet med tidligere der han gir støtte til brexit og spår at flere land vil følge britene ut av EU, og der han kaller NATO " utdatert " og bortkastede penger.
DN170220 Han opplyser at det er en forskjell mellom de aggregerte og de næringsvise tallene, som hovedsakelig skyldes endringer i næringssammensettingen.
DB170220 Et dårlig arbeidsmiljø skyldes ofte dårlig ledelse, hevder Manus.
DB170220 Det spesielt vakre over Karasjok i går - som Sæther foreviget - skyldes et helt spesielt optisk fenomen.
DB170220 Det skyldes mangel på politikk og reguleringer fra Høyre-byrådets side.
DB170220 Det skyldes mangel på politikk og reguleringer fra Høyre-byrådets side.
DB170220 Gjøvik tingretts uttalelse til høringen er at økningen i foreldretvister skyldes at fedre i større grad ønsker å være en aktiv del av barnas liv, også i tilfeller hvor foreldrene ikke har bodd sammen.
DB170220 Strømselskapene mener at en del av forklaringen kan være at de gamle strømmålerne målte feil, og at økningen rett og slett skyldes at de nye måler riktig.
DB170220 - Personlig tror jeg dette kan skyldes at de gamle strømmålerne har vært for dårlige rundt omkring, og at de derfor har gått for sakte før.
DA170220 Dey tror dette enten skyldes kynisme hos bankene eller mangel på informasjon.
DA170220 Den store veksten av saker hos namsfogden, skyldes hovedsakelig vekst i ubetalte regninger, forbrukslån og kredittkortgjeld.
BT170220 Vi feilestimerte elektrisitetsprisen dramatisk, så tre fjerdedeler av avviket skyldes dette, sier Cappelen, som tilføyer at årets prisvekst ligger an til å bli klart lavere enn i fjor.
BT170220 Det skyldes en kombinasjon av betydelig valutasvekkelse de siste fire årene og en lavere lønnsvekst.
BT170220 Men det skyldes ikke blits, slik en del kanskje tror.
BT170220 - Høyesteretts vurdering i dette konkrete saksforholdet er at rørbruddet ikke alene skyldes aldersslitasje, og legger dermed til grunn at det er en ny skade og ikke en eksisterende skjult skade som viste seg før overtagelsen.
AP170220 Uroen skyldes uttalelser som Trump har kommet med tidligere der han gir støtte til brexit og spår at flere land vil følge britene ut av EU, og der han kaller NATO " utdatert " og bortkastede penger.
AP170220 Mangelen på grønnsaker skyldes et eksepsjonelt dårlig vær i Sør-Europa, med kulde - regn og så frost, snø og oversvømmelser.
AP170220 - Høyesteretts vurdering i dette konkrete saksforholdet er at rørbruddet ikke alene skyldes aldersslitasje, og legger dermed til grunn at det er en ny skade og ikke en eksisterende skjult skade som viste seg før overtagelsen.
AA170220 Uroen skyldes uttalelser som Trump har kommet med tidligere der han gir støtte til brexit og spår at flere land vil følge britene ut av EU, og der han kaller NATO " utdatert " og bortkastede penger.
AA170220 Vi feilestimerte elektrisitetsprisen dramatisk, så tre fjerdedeler av avviket skyldes dette, sier Cappelen, som tilføyer at årets prisvekst ligger an til å bli klart lavere enn i fjor.
AA170220 Det skyldes en kombinasjon av betydelig valutasvekkelse de siste fire årene og en lavere lønnsvekst.
AA170220 Vi feilestimerte elektrisitetsprisen dramatisk, så tre fjerdedeler av avviket skyldes dette, sier Cappelen, som tilføyer at årets prisvekst ligger an til å bli klart lavere enn i fjor.
AA170220 Det skyldes en kombinasjon av betydelig valutasvekkelse de siste fire årene og en lavere lønnsvekst.
AA170220 At årets tur går til Mali i Vest-Afrika skyldes ifølge Unicef et stort behov for å få frem nødhjelp til et krigsherjet land som får lite oppmerksomhet.
AA170220 Vi feilestimerte elektrisitetsprisen dramatisk, så tre fjerdedeler av avviket skyldes dette, sier Cappelen.
AA170220 Utslagene i lønnsveksten skyldes blant annet at mange høytlønnede i oljesektoren og tilstøtende industri har mistet jobben.
AA170220 Det skyldes en kombinasjon av overgang til bedre statistikk og at oljenedturen har preget tallene sterkere enn vanlig.
AA170220 Det skyldes en kombinasjon av betydelig valutasvekkelse de siste fire årene og en lavere lønnsvekst.
VG170219 Det store spriket kan skyldes uenighet om hvor mye selve navnet Trump er verdsatt.
DB170219 Denne smeltingen, som altså skyldes varmt havvann som flyter inn under breen, går ut over stabiliteten til isen lenger inne på land - og breen flyter dermed raskere mot havet, der den bidrar til havnivåstigning.
DB170219 Det er riktig at USA i lengre tid har mast om at allierte må betale mer, og det er riktig at Barack Obama var den første som vendte Europa ryggen i første fase av sitt presidentskap ( han vendte seg raskt tilbake ), men usikkerheten rundt Trumps utenrikspolitikk skyldes at det kommer blandete og stadig nye signaler.
DB170219 Det er håpløst å finne ut om dette skyldes oversettelsen eller oss selv.
DB170219 Det skyldes ikke minst svenske Marcus Rone ( 27 ).
BT170219 - Dette er en stor endring fra forrige måling og skyldes sannsynligvis den milde og snøfattige vinteren, sier Heimdal.
BT170219 - Dette er en stor endring fra forrige måling og skyldes sannsynligvis den milde og snøfattige vinteren, sier Heimdal.
AP170219 En vesentlig del av dette skyldes den sterkt svekkede kronen.
AP170219 Det kan skyldes både svake markeder og svak konkurranseevne.
AA170219 Politiet melder på Twitter at røyken skyldes matlaging.
AA170219 - Dette er en stor endring fra forrige måling og skyldes sannsynligvis den milde og snøfattige vinteren, sier Heimdal.
VG170218 De skyldes den veldige temperaturkontrasten mellom iskald polarluft i høyden og forholdsvis svært varm havoverflate som siger nordover med Golfstrømmen.
SA170218 De to landenes aggressive oppførsel i henholdsvis Østkinahavet og i Øst-Ukraina og Syria skyldes ifølge Jakobsen en antakelse om at tidligere president Barack Obama ikke ville svare militært.
SA170218 - Dette skyldes ikke bare dårlige ski, sa Lunde.
FV170218 - Dette skyldes ikke bare dårlige ski, sa Lunde.
FV170218 - Dette skyldes ikke bare dårlige ski, sa Lunde.
DN170218 De to landenes aggressive oppførsel i henholdsvis Østkinahavet og i Øst-Ukraina og Syria skyldes ifølge Jakobsen en antakelse om at tidligere president Barack Obama ikke ville svare militært.
DN170218 Han viser seg sjeldent offentlig, noe som skal skyldes drapet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh, utført av en islamist i 2004.
DB170218 De høye kostnadene skyldes for en stor del det omfattende sikkerhetsapparatet som må iverksettes for å beskytte Trump-familien, på steder og anlegg som ikke var tiltenkt en slik funksjon.
BT170218 De to landenes aggressive oppførsel i henholdsvis Østkinahavet og i Øst-Ukraina og Syria skyldes ifølge Jakobsen en antakelse om at tidligere president Barack Obama ikke ville svare militært.
BT170218 - Dette skyldes ikke bare dårlige ski, sa Lunde.
BT170218 - Dette skyldes ikke bare dårlige ski, sa Lunde.
AP170218https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/skiskyting/NRK-ekspert---Krise-for-norsk-skiskyting-230780b.html - Dette skyldes ikke bare dårlige ski, sa Lunde.
AP170218 Mye av problemet skyldes mediene, som i stor grad lener seg mot det politiske venstre, sier Horn til Aftenposten.
AP170218 At meningsmålingsresultatene spriker, kan like mye skyldes de mange aktørene som er på banen med ulike metoder og erfaringer.
AP170218 - Dette skyldes ikke bare dårlige ski, sa Lunde.
AA170218 Wilders viser seg sjeldent offentlig, og da under strenge sikkerhetstiltak, noe som skal skyldes drapet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh, utført av en islamist i 2004.
AA170218 Han viser seg sjeldent offentlig, noe som skal skyldes drapet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh, utført av en islamist i 2004.
AA170218 De to landenes aggressive oppførsel i henholdsvis Østkinahavet og i Øst-Ukraina og Syria skyldes ifølge Jakobsen en antakelse om at tidligere president Barack Obama ikke ville svare militært.
AA170218 Flere av gebyrene torsdag skyldes for tung last eller for stor totaltvekt på veier med lavere veiklassifisering.
AA170218 En del av reaksjonene skyldes at det er snakk om trafikk på veier med en slik klassifisering at det er skal være lavere akseltrykk og lavere totalvekt på bilene, sier Jan Ivar Moen i Statens vegvesen.
SA170217 Vi tviler på at fjerning av symptomet kurerer sykdommen, den vil gjenoppstå i andre områder i Kvernevik og skyldes ikke bygningsmassen, men andre underliggende sosiale faktorer som ikke under noen omstendighet kan være en privat virksomhets ansvar å løse.
SA170217 Vi tviler på at fjerning av symptomet kurerer sykdommen, den vil gjenoppstå i andre områder i Kvernevik og skyldes ikke bygningsmassen, men andre underliggende sosiale faktorer som ikke under noen omstendighet kan være en privat virksomhets ansvar å løse.
DN170217 Når resultatet for hele 2016 er i pluss, skyldes det at Dof har kjøpt tilbake et obligasjonslån på lave kurser og dermed kan bokføre en gevinst.
DB170217 Det skyldes både at inntektene fra oljesektoren ikke lenger vil være så høye, samt at avkastningen vi får fra oljefondet vil være langt under fire prosent.
BT170217 - Hullene i bakken skyldes ikke blomsterløk.
BT170217 - Hullene i bakken skyldes ikke blomsterløk.
AP170217 Det skal skyldes problemer med å få levert alle de nye bilene, nå er de på plass, og med sykdom i administrasjonen som har ført til for dårlig kontroll med overtidsbruk.
AA170217 Økningen på 420.000 barn siden i fjor skyldes at kampene har forverret livssituasjonen i Øst-Ukraina, ifølge UNICEF.
SA170216 At Sundby ble et dopingoffer, skyldes feilbruk, eller det som skipresident Erik Røste kalte « en ærlig misforståelse ».
SA170216 Mye av den negative omtalen i tilknytning til astmamedisineringen skyldes mangelfull kommunikasjon.
FV170216 « Vi beklager forsinkelsen, som skyldes tett tåke i Kristiansand.
FV170216 Han sa at målet aldri var å finne ut om medisinene var prestasjonsfremmende for toppidrettsutøvere, men derimot å finne ut om astma hos topputøvere skyldes noe annet enn hos ikke-utøvere.
FV170216 At Sundby ble et dopingoffer, skyldes feilbruk, eller det som skipresident Erik Røste kalte « en ærlig misforståelse ».
DN170216 Undersøkelser viser også at advokater trives godt i jobben sin, og det tror jeg nettopp skyldes at advokater hjelper folk og løser konflikter, sier Smith.
DN170216 Hun understreker at dette ikke bare skyldes Trump, men også Russlands handlinger i Ukraina, konfliktene i Midtøsten og Nord-Afrika og ytre høyres vekst i Europa.
DN170216 - Nettoresultatet er beskjedent i forhold til driftsresultatet, men det skyldes finansposter som svinger opp og ned.
DN170216 - Nettoresultatet er beskjedent i forhold til driftsresultatet, men det skyldes finansposter som svinger opp og ned.
DN170216 Vi har hatt et overskudd på 4,5 milliarder kroner hvorav nesten 3 milliarder skyldes økte markedsverdier på eiendomsporteføljen vår.
DN170216 Noe av dette skyldes at Wiefa kjøpte intimvaskserien Asan fra Orkla Care i 2015.
DB170216 At kursendringen ble kunngjort like før Olsens årstale, skyldes ifølge statsminister Erna Solberg ( H ) at avgjørelsen ble fattet under torsdagens regjeringskonferanse og at den har vært behandlet av regjeringspartienes stortingsgrupper, noe hun mener øker lekkasjefaren.
DB170216 Han sier hele flytteprosjektet skyldes at regjeringspartiene må « please » Venstre.
DB170216 Vi vet at frafall i videregående har sine årsaker på et tidligere tidspunkt, men hva om det igjen skyldes at umodne guter må konkurrere med modne jenter ?
DA170216 - Forsinkelsene skyldes at vi må ha større avstand mellom landingene når det er dårlig sikt, forklarer han. ( @NTB ) ¶ | 40 kan miste jobben i Skagenfondene ¶
DA170216 At Ap ikke er i noen veldig gunstig posisjon nå, skyldes nok at partiet i liten grad har satt den politiske dagsordenen i det siste.
DA170216 At kursendringen ble kunngjort like før Olsens årstale, skyldes ifølge statsminister Erna Solberg ( H ) at avgjørelsen ble fattet under torsdagens regjeringskonferanse og at den har vært behandlet av regjeringspartienes stortingsgrupper, noe hun mener øker lekkasjefaren.
BT170216 - Cirka 300 skyldes at vi nedbemanner og selger virksomhet i Brasil.
BT170216 At kursendringen ble kunngjort like før Olsens årstale, skyldes ifølge statsminister Erna Solberg ( H ) at avgjørelsen ble fattet under torsdagens regjeringskonferanse og at den har vært behandlet av regjeringspartienes stortingsgrupper, noe hun mener øker lekkasjefaren.
BT170216 - Forsinkelsene skyldes at vi må ha større avstand mellom landingene når det er dårlig sikt, forklarer han. ( ©NTB ) ¶
BT170216 At Sundby ble et dopingoffer, skyldes feilbruk, eller det som skipresident Erik Røste kalte « en ærlig misforståelse ».
AP170216 - Men det skyldes også at vi har fyrt godt, sier han.
AP170216 - Det skyldes flere ting, men er også en effekt av en villet politikk, sier han, og har følgende råd når du sjekker hvordan det står til i kommunen der du bor : ¶ − Man får et bilde av hvor skoen trykker, men selv en dårlig plassering behøver ikke bety at alt er svart.
AP170216 Mye av den negative omtalen i tilknytning til astmamedisineringen skyldes mangelfull kommunikasjon.
AP170216 At Sundby ble et dopingoffer, skyldes feilbruk, eller det som skipresident Erik Røste kalte « en ærlig misforståelse ».
AP170216 Mye av den negative omtalen i tilknytning til astmamedisineringen skyldes mangelfull kommunikasjon.
AA170216 - Forsinkelsene skyldes at vi må ha større avstand mellom landingene når det er dårlig sikt, forklarer han. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Tall fra Trygg Trafikk viser at det hver dag er 30 000 sjåfører med promille på norske veier - og hver femte dødsulykke i trafikken skyldes kjøring i rus.
AA170216 - Cirka 300 skyldes at vi nedbemanner og selger virksomhet i Brasil.
AA170216 At kursendringen ble kunngjort like før Olsens årstale, skyldes ifølge statsminister Erna Solberg ( H ) at avgjørelsen ble fattet under torsdagens regjeringskonferanse og at den har vært behandlet av regjeringspartienes stortingsgrupper, noe hun mener øker lekkasjefaren.
AA170216 Trafikkoordinator Trond Hatlenes hos politiet i Sogn og Fjordane tror nedgangen skyldes at bilistene har begynt å forstå prinsippet bak målingene.
AA170216 Og uansett hva nedgangen skyldes , så er den gledelig for politiet.
VG170215 Andre peker på at likvideringen skyldes Kinas villighet til å støtte Jong-nam som Kim Jong-uns etterfølger.
SA170215 Dette skyldes blant annet at personlige skattytere foretok en tilpasning til skattereformen 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015.
SA170215 Årsaken til skatteveksten skyldes i stor grad innbetalinger knyttet til 2015 som korrigert fordelingsoppgjør og marginoppgjør.
DN170215https://www.dn.no/nyheter/finans/2017/02/15/1826/Bors/teknoborsen-nasdaq-knuste-rekord-fra-90-tallet Inflasjonen i USA steg til det høyeste nivået på fem år, men oppgangen skyldes hovedsakelig en økning i drivstoffprisene, skriver Capital Economics.
DN170215 Inflasjonen i USA steg til det høyeste nivået på fem år, men oppgangen skyldes hovedsakelig en økning i drivstoffprisene, skriver Capital Economics.
DN170215 - Her er det variasjoner, og det skyldes nedsettelsen av administrasjonsgebyrer som skal drifte forsikringsselskaper som går over ende.
DN170215 - Her er det variasjoner, og det skyldes nedsettelsen av administrasjonsgebyrer som skal drifte forsikringsselskaper som går over ende.
DN170215 Mye av den velstandsøkningen vi har opplevd, skyldes at vi har høstet gevinstene av økonomisk spesialisering.
DN170215 Men det skyldes også at vi har fyrt godt.
DN170215 Økningen skyldes hovedsakelig at treåringene ble innlemmet i gratis kjernetid fra i fjor høst.
DN170215 Det skyldes økte fødselskull og at også barna født i september og oktober skal ha rett på plass fra de fyller ett år.
DN170215 Det har vært en beskjeden avkastning, men dette skyldes betydelige utgifter til distribusjonssentral på Kløfta til flere hundre millioner kroner og systemer vi har bygd opp.
DB170215 Suksessen skyldes i hovedsak den store defensive styrken », skrev avisa.
DB170215 Behovet skyldes vanlige innkjøringsproblemer under et slikt omfattende oppdrag, skriver Enger i en kommentar.
DB170215 - Behov for utvidet bruk av overtid skyldes ikke at stipulert produksjon per ansatt er utvidet fra normal drift.
DB170215 Det skyldes blant annet sterke virkemidler som kvoter og avgifter, og direkte reguleringer.
BT170215 Tall fra Trygg Trafikk viser at det hver dag er 30.000 sjåfører med promille på norske veier - og hver femte dødsulykke i trafikken skyldes kjøring i rus.
AP170215 Dette skyldes ikke bare knappe ressurser, men noen steder også bevisst nedprioritering bl.a. fordi den statlige støtteordningen tilsier at det lønner seg å bygge nytt.
AP170215 Det skyldes bl.a. deres behov for midlertidige løsninger når det på grunn av tomtemangel må bygges nytt på samme tomt.
AA170215 Tall fra Trygg Trafikk viser at det hver dag er 30.000 sjåfører med promille på norske veier - og hver femte dødsulykke i trafikken skyldes kjøring i rus.
AA170215 Mange skog-, kratt- og gressbranner skyldes uvettig oppførsel med ild i naturen.
AA170215 I rapportens konklusjoner pekes det på at dette kan skyldes flere årsaker, men at raske henleggelser av anmeldt ID-tyveri kan føre til at man ikke har tillit til politiets kompetanse og vilje til å løse sakene.
AA170215 Daglig leder i Veireno, Jonny Enger, sier behovet for utvidet bruk av overtid skyldes vanlige innkjøringsproblemer under et slikt omfattende oppdrag, og ikke at stipulert produksjon per ansatt er utvidet fra normal drift.
AA170215 Christensen mente at det måtte skyldes kulturminister Linda Hofstad Hellelands tilknytning til Trøndelag.
VG170214 Jeg vet ikke om dette skyldes alle gode resultatene norske utøvere i alle skigrener har prestert de siste årene.
VG170214 Det kan skyldes at angrepene foregår over lang tid, eller at hackerne i utgangspunktet ikke ønsker at angrepet skal gjøres kjent.
SA170214 Det skyldes reparasjonsarbeid på en skadet mast.
SA170214 Det skyldes en skade.
SA170214 Jeg vet ikke om dette skyldes alle gode resultatene norske utøvere i alle skigrener har prestert de siste årene.
DN170214 Det skyldes at seks av ti kunder ikke betaler hele beløpet ved forfall.
DN170214 Det skyldes at flere har begynt å betale ved forfall.
DN170214 Tørke og flom har ødelagt avlinger, men matmangelen skyldes også den væpnede konflikten som har preget Sør-Sudan siden desember 2013, konstaterer FNs nødhjelpskontor ( OCHA ).
DN170214 - Jeg tror dette skyldes at den verste « hypen » rundt online-annonsering synes å ha lagt seg.
DN170214 Det skyldes ifølge selskapet hovedsakelig to ting : Valutaeffekter og salget av SBS Radio til Bauer Media.
DB170214 Jeg vet ikke om dette skyldes alle gode resultatene norske utøvere i alle skigrener har prestert de siste årene.
DB170214 At ulven nå er en inntrenger skyldes ingenting annet enn denne utryddelsen.
DB170214 En rekke sentrale personer i produksjonen har nemlig hoppet av i protest mot musikkonkurransen, og årsaken skyldes svikt rundt planleggingen og organiseringen av konkurransen.
DB170214 Men avisa The Guardian skriver at mye tyder på at sparkingen av Flynn skyldes en maktkamp i Det hvite hus der Det nasjonale sikkerhetsrådet - som Flynn ledet - kan ha tapt en maktkamp mot Trumps ledende ideologer, og svigersønnen Jared Kushner.
DB170214 Uansett hva din vegring måtte skyldes - det finnes gode grunner til å ta vare på den.
DA170214 Ønsket om ulveinnspill skyldes at Stortinget har bedt regjeringen om å fremme en sak innen 10. mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.
BT170214 Jeg vet ikke om dette skyldes alle gode resultatene norske utøvere i alle skigrener har prestert de siste årene.
AP170214https://www.aftenposten.no/verden/Millioner-trues-av-sult-i-Sor-Sudan-615152b.html Tørke og flom har ødelagt avlinger, men matmangelen skyldes også den væpnede konflikten som har preget Sør-Sudan siden desember 2013, konstaterer FNs nødhjelpskontor ( OCHA ).
AP170214 Tørke og flom har ødelagt avlinger, men matmangelen skyldes også den væpnede konflikten som har preget Sør-Sudan siden desember 2013, konstaterer FNs nødhjelpskontor ( OCHA ).
AP170214 Det spekuleres på om det kan skyldes Kim Jong-uns paranoia.
AP170214 Det kan skyldes oppgaven, men det kan også være andre forhold som spiller inn.
AP170214 Jeg vet ikke om dette skyldes alle gode resultatene norske utøvere i alle skigrener har prestert de siste årene.
AA170214 Tørke og flom har ødelagt avlinger, men matmangelen skyldes også den væpnede konflikten som har preget Sør-Sudan siden desember 2013, konstaterer FNs nødhjelpskontor ( OCHA ).
AA170214 Ønsket om ulveinnspill skyldes at Stortinget har bedt regjeringen om å fremme en sak innen 10. mars om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak, gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.
AA170214 Økningen i bankenes rentenetto skyldes at lavere rentekostnader mer enn veide opp for nedgangen i renteinntektene, skriver SSB.
VG170213 Selv om den er på 180 sider, skyldes dette mye luft.
VG170213 Hukommelsestapene til Lucy skyldes en oppvekst preget av fattigdom og grov omsorgssvikt.
VG170213 Konsekvensene av ekstremværet, som blant annet skyldes at havnivået har økt og temperaturen på kloden har gått opp med én grad, er at antallet hetebølger vil gå opp, og med dette også risikoen for påfølgende branner og at matproduksjon blir umulig.
VG170213 Det kan skyldes at angrepene foregår over lang tid, eller at hackerne i utgangspunktet ikke ønsker at angrepet skal gjøres kjent.
VG170213 Det kan skyldes at angrepene foregår over lang tid, eller at hackerne i utgangspunktet ikke ønsker at angrepet skal gjøres kjent.
VG170213 Topplasseringen på den prestisjetunge listen skyldes flere ting - svak kanadisk doller, et spennende mat- og vintilbud og ikke minst en generell optimistisk vind som blåser over landet med den nye lederen Justin Trudeau.
SA170213 Det skyldes jo også at Tyskland har forandret sin forsvarspolitikk og blitt mer aktivt med i internasjonale operasjoner, sier statsminister Erna Solberg ( H ) til NTB.
SA170213 Landslagslegen meldte at kollapsen skyldes et blodstrykksfall som følge av utmattelse og høy temperatur i luften.
SA170213 Han sier at han ikke er 100 prosent sikker på hva kollapsen skyldes , men at det kan ha noe med væskeinntak å gjøre.
SA170213 Han sa at målet aldri var å finne ut om medisinene var prestasjonsfremmende for toppidrettsutøvere, men derimot å finne ut om astma hos topputøvere skyldes noe annet enn hos ikke-utøvere.
FV170213 Han sa at målet aldri var å finne ut om medisinene var prestasjonsfremmende for toppidrettsutøvere, men derimot å finne ut om astma hos topputøvere skyldes noe annet enn hos ikke-utøvere.
DN170213 En del av de gode resultatene skyldes gunstig rente, gunstig valuta og lave oljepriser.
DN170213 Det skyldes regjeringens jernbanereform og varselet om økt konkurranseutsetting de kommende årene.
DN170213 Den dårlige luftkvaliteten skyldes i hovedsak veistøv og eksos, ifølge Norsk institutt for luftforskning ( NILU ).
DN170213 - Jeg er fullstendig innforstått med at det må tas grep ut fra føre var-hensyn, selv om det ikke er klarlagt hvor stor del av problemene i fjorden som skyldes oppdrett eller andre forhold som klimaendringer, sier daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett AS. ( ©NTB ) ¶
DB170213 Den dårlige luftkvaliteten skyldes i hovedsak veistøv og eksos, ifølge Norsk institutt for luftforskning ( NILU ).
DB170213 Men dette skyldes at Statistisk Sentralbyrå bare regner på og framskriver tall på første og andre generasjons innvandrere.
DB170213 At det ikke er en større skandale, skyldes at pressen har ti like oppsiktsvekkende historier å velge mellom hver dag.
DA170213 Savnet-meldingen skal skyldes en misforståelse mellom hjem og skole, opplyser operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt til RA.
DA170213 Hele 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis ( TSP ) skyldes vedfyring.
DA170213 Den dårlige luftkvaliteten skyldes i hovedsak veistøv og eksos, ifølge Norsk institutt for luftforskning ( NILU ).
BT170213 At Danmark fikk færre asylsøkere i fjor skyldes blant annet omfattende voldsbruk blant grensevaktene i Ungarn og Kroatia, hevder Human Rights Watch.
BT170213 Det skyldes jo også at Tyskland har forandret sin forsvarspolitikk og blitt mer aktivt med i internasjonale operasjoner, sier statsminister Erna Solberg ( H ) til NTB.
BT170213 Landslagslegen meldte at kollapsen skyldes et blodstrykksfall som følge av utmattelse og høy temperatur i luften.
BT170213 Han sier at han ikke er 100 prosent sikker på hva kollapsen skyldes , men at det kan ha noe med væskeinntak å gjøre.
BT170213 Han sa at målet aldri var å finne ut om medisinene var prestasjonsfremmende for toppidrettsutøvere, men derimot å finne ut om astma hos topputøvere skyldes noe annet enn hos ikke-utøvere. 4.
AP170213 Den dårlige luftkvaliteten skyldes i hovedsak veistøv og eksos, ifølge Norsk institutt for luftforskning ( NILU ).
AP170213 Ulykkene i dag skyldes oftest uoppmerksomhet, som når noen fikler med radioen.
AP170213 Alle skyldes utforkjøringer.
AP170213 Resultatfallet skyldes i hovedsak redusert gevinst fra utvikling og salg av eiendommer, omstillingskostnader knyttet til jernbanereformen, og engangseffekter knyttet til pensjonskostnader, skriver konsernet i årsrapporten.
AP170213 Landslagslegen meldte at kollapsen skyldes et blodstrykksfall som følge av utmattelse og høy temperatur i luften.
AP170213 Han sier at han ikke er 100 prosent sikker på hva kollapsen skyldes , men at det kan ha noe med væskeinntak å gjøre.
AP170213 Han sa at målet aldri var å finne ut om medisinene var prestasjonsfremmende for toppidrettsutøvere, men derimot å finne ut om astma hos topputøvere skyldes noe annet enn hos ikke-utøvere.
AA170213 Den dårlige luftkvaliteten skyldes i hovedsak veistøv og eksos, ifølge Norsk institutt for luftforskning ( NILU ).
AA170213 Resten skyldes i hovedsak skader på innvendige og utvendige vann- og avløpsledninger fra vanntilkoblet maskin og fuktskader på bad. ( ©NTB ) ¶
AA170213 Andelen vannskadeerstatninger som skyldes nedbør, utgjør nå en firedel av erstatningene.
AA170213 - Jeg er fullstendig innforstått med at det må tas grep ut fra føre var-hensyn, selv om det ikke er klarlagt hvor stor del av problemene i fjorden som skyldes oppdrett eller andre forhold som klimaendringer, sier daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett AS. ( ©NTB ) ¶
AA170213 Det skyldes jo også at Tyskland har forandret sin forsvarspolitikk og blitt mer aktivt med i internasjonale operasjoner, sier statsminister Erna Solberg ( H ) til NTB.
AA170213 Resultatfallet skyldes i hovedsak redusert gevinst fra utvikling og salg av eiendommer, omstillingskostnader knyttet til jernbanereformen, og engangseffekter knyttet til pensjonskostnader, skriver konsernet i årsrapporten.
AA170213 Det skyldes store hackerangrep mot tjenestene LinkedIn, Adobe og Dropbox.
SA170212 Det skyldes at nasjonene først og fremst satser der.
DN170212 Han mener flommen for en stor del skyldes at det ikke skilles mellom orienteringer eller krav som angår alle næringsdrivende og dem som gjelder noen få.
DA170212 Det skyldes nok alle disse barndomssomrene jeg hadde der.
BT170212 Han mener mye skyldes vinteren 2010 i Bergen, da luftforurensningen i sentrum var ekstremt høy, og man begynte å snakke om forbud mot å kjøre dieselbil i bysentra eller skyhøye bompenger.
BT170212 - Mye skyldes vinteren 2010 i Bergen ¶
BT170212 Antagelig skyldes det at en får råd til å reise.
AP170212 På spørsmål om bakgrunnen for angrepet svarer Cuban at han ikke vet hva det skyldes .
AP170212 De sier det skyldes tekniske problemer ! var meldingen fra Trump søndag morgen.
AP170212 - Jeg tror det skyldes at dette er noe som ingen snakker om, selv i 2017.
AP170212 Det skyldes at nasjonene først og fremst satser der.
AA170212 Trolig skyldes det større utfart.
AA170212 Det skyldes positive effekter av samspill med nært beslektede fag- og kunnskapsmiljøer.
VG170211 I en pressemelding fra skiskytterforbundet går det frem at kollapsen like etter målgang skyldes flere ting, men først og fremst et blodtrykksfall.
VG170211 « Dette skyldes hvordan de har håndtert viktige saker, inkludert Henrik Kristoffersen-saken, og hvordan de på kort tid har svekket alpinkomiteens omdømme utad.
VG170211 Ida Maria forteller til VG at hennes avslappede forhold til kropp mye skyldes at hun alltid har hatt flotte kvinnelige forbilder, som har backet henne : ¶
SA170211 At Danmark fikk færre asylsøkere i fjor skyldes blant annet omfattende ungarsk og kroatisk vold mot dem som prøvde å komme seg inn. 32 år gamle Bahar er blant flyktningene som nå lever under svært kummerlige forhold sør i Europa, han i Budapest.
DB170211 - Jeg tror nedgangen skyldes to ting.
DB170211 Kan skyldes feilnavigasjon ¶
DB170211 Det skyldes ifølge presseansvarlig Per Mejlænder Brynning at det er så lytt til konsertsalen vegg-i-vegg.
DB170211 Men det skyldes kanskje at hans eget parti også sliter med det han advarer mot, anti-europeiske og nasjonalistiske krefter.
DA170211 Usedvanlig mange ødelagte romantiske ferier skyldes diaré, solbrenthet og heteslag.
AP170211 Han mener mye skyldes vinteren 2010 i Bergen, da luftforurensningen i sentrum var ekstremt høy, og man begynte å snakke om forbud mot å kjøre dieselbil i bysentra eller skyhøye bompenger.
AP170211 Hvorfor det har tatt over 20 år skyldes filmens opphøyde status i 90-tallets britiske kulturkanon, og filmskapernes visshet om at en likegyldig oppfølger vil bli tatt særdeles ille opp av fansen.
VG170210 Hovedsakelig, men ikke alltid, skyldes det to forhold som gjerne er sammenvevet.
SA170210 Har du blodmangel, som ofte skyldes jernmangel, er det lurt å spise leverpostei.
SA170210 Blodmangel kan også skyldes mangel på folat og vitamin B12.
SA170210 Hele 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis ( TSP ) skyldes vedfyring.
SA170210 Delvis skyldes dette et uvettig låneopptak på 6 milliarder etter bygging av unødig dyre prestisjeskoler, som det ikke var elevgrunnlag for, men også fordi det brukes for mye penger på prosjekter, prosjektkoordinatorer, konsulenter og seniorrådgivere i de fylkeskommunale katakomber.
FV170210 Har du blodmangel, som ofte skyldes jernmangel, er det lurt å spise leverpostei.
FV170210 Blodmangel kan også skyldes mangel på folat og vitamin B12.
DN170210 Mye av dette skyldes ifølge sjefstrategen økte tradinginntekter og forventninger om deregulering i finanssektoren som følge av Donald Trumps foreslåtte politikk.
DN170210 - Imidlertid kan ikke vi se at den varslede nedbemanningen kan skyldes de mindre endringene i avtalen mellom Rema 1000 og Hansa, påpeker hun.
DN170210 Ifølge SSB skyldes nedgangen hovedsakelig utviklingen i strømprisene.
DB170210 Når klimapanelet hevder at en dobling av CO2 i atmosfæren vil øke temperaturen med flere grader, skyldes dette ikke egenskapene til CO2 alene, men hypoteser som er programmert inn i klimamodellene i form av usikre valg av dårlig kjente tilbakekoplings-mekanismer, som kan gi forsterkning.
DB170210 Klimaskeptikerne hevder at klimaendringen fra 1890 og fram til i dag fortsatt er dominert av naturlig variasjon, men med et relativt lite bidrag som skyldes utslipp av CO2.
DB170210 Fordi klimamodellene ikke har klart å fange opp eller forutsi varmepausen, ble det nødvendig å finne en forklaring på hvor den påståtte varmen som skyldes vanndampforsterkningen for CO2 har tatt veien, når den altså ikke er synlig i atmosfæren.
DB170210 For å kunne hevde at en ekstra varme har gått i havet må man først kunne beregne hvor mye av temperaturøkningen i havet som skyldes naturlig variasjon, og det kan man ikke.
DB170210 Det at varmen som skyldes vanndampforsterkning via CO2 har gått til havet i stedet for til atmosfæren kommenteres slik av professor Richard Lindzen : At varmen har gått i havet er en unnskyldning som dekker over at man ikke har forstått prosessene med varmeutveksling mellom de øvre og de nedre lag av havet, som i virkeligh
DB170210 - For å kunne hevde at en ekstra varme har gått i havet må man først kunne beregne hvor mye av temperaturøkningen i havet som skyldes naturlig variasjon, og det kan man ikke, skriver artikkelforfatteren.
DA170210 Økningen kan skyldes avdekking av mørketall.
BT170210 - Fremgangen skyldes en klar og tydelig linje fra partiet i kombinasjon med en regjering som over tid har vært den mest sentraliserende vi har opplevd i nyere norsk historie, sier partiets nestleder Ola Borten Moe i en kommentar.
BT170210 Har du blodmangel, som ofte skyldes jernmangel, er det lurt å spise leverpostei.
BT170210 Blodmangel kan også skyldes mangel på folat og vitamin B12.
AP170210 Professor Elisabeth Gording Stang sier det er vanskelig å vite hva økningen i andelen samværsnekt fra 2014 til 2015 skyldes .
AP170210 Men de biologiske foreldrene mener at Jakobs reaksjoner for en stor del kan skyldes de hyppige flyttingene han var utsatt for de første åtte månedene i livet.
AP170210 - Vi vet ikke om økningen skyldes flere saker med grov vold mot svært små barn, sier hun, og ønsker ikke å spekulere i årsaker.
AP170210 Professor Elisabeth Gording Stang sier det er vanskelig å vite hva økningen i andelen samværsnekt fra 2014 til 2015 skyldes .
AP170210 Men de biologiske foreldrene mener at Jakobs reaksjoner for en stor del kan skyldes de hyppige flyttingene han var utsatt for de første åtte månedene i livet.
AP170210 - Vi vet ikke om økningen skyldes flere saker med grov vold mot svært små barn, sier hun, og ønsker ikke å spekulere i årsaker.
AP170210 Har du blodmangel, som ofte skyldes jernmangel, er det lurt å spise leverpostei.
AP170210 Blodmangel kan også skyldes mangel på folat og vitamin B12.
AA170210 Det er vanskelig å si hva de store regionale forskjellene skyldes .
AA170210 De høye målingene skyldes bare veier og tørket støv.
AA170210 Dersom nedbemanningen skyldes dette, synes vi det er uheldig, fortsetter hun.
AA170210 - Vi kan ikke se at den varslede nedbemanningen kan skyldes de mindre endringene i avtalen mellom REMA 1000 og Hansa, sier Fossum i en pressemelding.
AA170210 Pod tror økningen først og fremst skyldes at flere rapporterer inn slike hendelser.
VG170209 Politiet sier at økningen i all hovedsak skyldes gjengvold, skriver NTB.
VG170209 Problemene skyldes ifølge Høie ikke at det er for dårlig plass, men heller at pasientbehandlingen ikke er organisert på en god nok måte.
VG170209 Ap : Skyldes regjeringens brutte løfter ¶
SA170209 Det skyldes kampanjen « Tøff uten fluor ».
FV170209 Det skyldes kampanjen « Tøff uten fluor ».
DN170209 - Et lavere forsikringsresultat i fjerde kvartal 2016 sammenlignet med fjerde kvartal året før skyldes delvis en mer normal værsituasjon og dermed et mer normalt frekvensskadenivå generelt.
DB170209 At han også forlater Discovery skyldes at vi deler oppfatning om hva som skal til for å rigge selskapet for framtida, sier Strømme.
DB170209 Dette skyldes at vinsyre og kalium - to stoffer som finnes naturlig i vin - danner krystaller når vinen kjøles ned.
DA170209 Professor Gunn Enli fra Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo framholder at medieveksten er unik for USA, og skyldes det store politiske dramaet som utspiller seg der akkurat nå.
DA170209 En av grunnene til at færre afghanske mindreårige får permanent opphold, skyldes at UDI gjorde en ny vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan i fjor.
DA170209 En av grunnene til at færre afghanske mindreårige får permanent opphold, skyldes at UDI gjorde en ny vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan i fjor.
BT170209 Men mange overser at de fleste problemer knyttet til bruk av cannabis ikke skyldes avhengighet, og de fleste problemene kan vi ikke behandle oss ut av.
BT170209 Det skyldes kampanjen « Tøff uten fluor ».
AP170209 Madadi mener at de mange selvmordsforsøkene skyldes Sveriges skjerping av asyllovgivningen for enslige, mindreårige asylsøkere.
AP170209 Det skyldes kampanjen « Tøff uten fluor ».
AA170209 Mye av dette skyldes gruppas evne til å samarbeide med lokale maktstrukturer, bygge allianser med andre sunnimuslimske grupper og sørge for inntekter gjennom smugling og handel.
AA170209 Svevestøvtoppen skyldes været ¶
AA170209 Det skyldes været vi har hatt denne uken.
AA170209 At resultatet er 35 millioner kroner lavere enn i tredje kvartal skyldes i hovedsak sesongmessige effekter.
AA170209 Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, og nestleder Ola Borten Moe mener partiets fremgang skyldes en klar partilinje og en regjering som sentraliserer og truer distriktene.
AA170209 - Fremgangen på denne, og flere andre målinger i det siste, skyldes en klar og tydelig linje fra partiet i kombinasjon med en regjering som over tid har vært den mest sentraliserende vi har opplevd i nyere norsk historie.
VG170208 Skuespillerprestasjonene på sin side er det ingenting å rope hurra for, men det skyldes mer karakterenes manglende dybde enn noe annet.
VG170208 Når denne innvendingen likevel ikke trekker helhetsinntrykket ned på poengskalaen, skyldes det romanens andre og betydelige kvaliteter.
VG170208 Han sier at hans egen dårlige helsetilstand skyldes manglende helsehjelp i leiren.
VG170208 - Årsaken er rett og slett at både Det europeiske værsenteret og de nord-amerikanske kollegene nå leverer varsler for seks uker fram i tid - noe som igjen nok skyldes av deres grunnlagsdata nå har høyere oppløsning enn før.
VG170208 - Den snøfattige vinteren skyldes av det har kommet lite nedbør når det har vært kaldt, og når det har vært mildt, har nedbøren kommet som regn, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.
SA170208 - Når det gjelder omfanget på skader er det stor usikkerhet, dette skyldes underrapportering og at det ikke er alle personskader som er rapporteringspliktige.
SA170208 Høie unnlater konsekvent å opplyse at ventetidene i pasientbehandlingen har gått ned siden 2010, noe som ikke minst skyldes rødgrønn opprydding i en kaotisk sykehusøkonomi, skapt av den forrige borgerlige regjeringen.
SA170208 K-en hos gullgutten skyldes hans norske arv.
FV170208 Han tror økningen i registrerte våpen skyldes at nordmenn får stadig bedre råd.
FV170208 - Økningen skyldes at vi har satset på attraktive aktiviteter som ikke finnes andre steder, understreker daglig leder Willy Røgeberg.
FV170208 Han tror økningen i registrerte våpen skyldes at nordmenn får stadig bedre råd.
FV170208 - Økningen skyldes at vi har satset på attraktive aktiviteter som ikke finnes andre steder, understreker daglig leder Willy Røgeberg.
FV170208 K-en hos gullgutten skyldes hans norske arv.
DN170208 Om det skyldes relativt røffe vinterveier med is og snø, eller om den justerbare luftfjæringen gjør en utmerket jobb sammen med et solid chassis, er ikke godt å si.
DN170208 Ifølge Handelsbankens råvarestrateg Martin Jansson skyldes veksten i antall rigger i arbeid i USA ikke den siste prisoppgangen som følge av Opec-avtalen, men prisøkninger før dette.
DB170208 Det skyldes både at ytelsene som er knyttet til sykdom og helseskader er mer sjenerøse enn de som er knyttet til arbeid, samt at inngangen til f.eks. uførepensjon fordrer at du har minst tretti prosent nedsatt arbeidsevne.
DB170208 Dels skyldes dette nedgangstider som følge av oljeprisfall og lav vekst i landene rundt oss, men disse hendelsene er for nylige til å forklare hvorfor strategien ikke gir ønskede resultater.
DA170208 Det skyldes til en viss grad tilfeldigheter, samtidig som det ikke er tilfeldig i det hele tatt.
DA170208 Nedgangen i det totale antallet anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd.
DA170208 Ifølge politiet kan noe av økningen skyldes at gjerningspersoner når mange gjennom internett, noe som gir seg utslag i flere fornærmede i hver sak.
DA170208 - At det er en økning i anmeldte seksuallovbrudd, og særlig overgrep mot barn, kan skyldes at temaet har fått mer oppmerksomhet gjennom målrettede kampanjer og mediene de siste årene.
DA170208 En av grunnene til at færre afghanske mindreårige får permanent opphold, skyldes at UDI gjorde en ny vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan i fjor.
AP170208https://www.aftenposten.no/norge/Na-er-det-over-1_3-millioner-private-skytevapen-i-Norge-To-distrikter-troner-klart-overst-pa-vapenstatistikken-614736b.html Han tror økningen i registrerte våpen skyldes at nordmenn får stadig bedre råd.
AP170208https://www.aftenposten.no/norge/Na-er-det-over-1_3-millioner-private-skytevapen-i-Norge-To-distrikter-troner-klart-overst-pa-vapenstatistikken-614736b.html - Økningen skyldes at vi har satset på attraktive aktiviteter som ikke finnes andre steder, understreker daglig leder Willy Røgeberg.
AP170208 Som i resten av Arktis skyldes mye av disse endringene den globale oppvarmingen som forsterkes av den nevnte albedoeffekten.
AP170208 Mye tyder på at issmelting der atlanterhavsvannet kommer inn i Arktis hovedsakelig skyldes varme vannmasser og i mindre grad varm luft.
AP170208 Det er nærliggende å anta at rekordene har med menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming å gjøre, men avvik som skyldes naturlig variabilitet spiller også inn.
AP170208 Som i resten av Arktis skyldes mye av disse endringene den globale oppvarmingen som forsterkes av den nevnte albedoeffekten.
AP170208 Mye tyder på at issmelting der atlanterhavsvannet kommer inn i Arktis hovedsakelig skyldes varme vannmasser og i mindre grad varm luft.
AP170208 Det er nærliggende å anta at rekordene har med menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming å gjøre, men avvik som skyldes naturlig variabilitet spiller også inn.
AP170208 Han tror økningen i registrerte våpen skyldes at nordmenn får stadig bedre råd.
AP170208 - Økningen skyldes at vi har satset på attraktive aktiviteter som ikke finnes andre steder, understreker daglig leder Willy Røgeberg.
AP170208 Han tror økningen i registrerte våpen skyldes at nordmenn får stadig bedre råd.
AP170208 - Økningen skyldes at vi har satset på attraktive aktiviteter som ikke finnes andre steder, understreker daglig leder Willy Røgeberg.
AP170208 K-en hos gullgutten skyldes hans norske arv.
AP170208 K-en hos gullgutten skyldes hans norske arv.
VG170207 Den offisielle årsaken til sykehusinnleggelsen var dehydrering og utmattelse etter en lengre turnéperiode, men flere amerikanske medier har spekulert om innleggelsen skyldes rapperens mentale helse.
VG170207 I en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet kommer det frem at tvillingmødre har 77 prosent større risiko for depresjon fem år etter fødsel og at dette i hovedsak skyldes økt omsorgsbyrde.
VG170207 Les også : Uvanlig mange eldre har dødd de siste ukene - skyldes trolig influensa ¶
SA170207 Vi vet ikke sikkert at det skyldes snøforhold, men vi antar det betydde mye, sier Per Nymoen, utdanningssjef i Skiforbundet.
DN170207 De kan ikke sammenlignes med Tesla og det skyldes også grunnlegger Elon Musks rolle, sier direktør Yale Zhang hos konsulentselskapet Automotive Foresight til South China Morning Post.
DN170207 De er ivrige etter å kalle seg « Tesla-utfordrere », men det skyldes at de har behov for merkevaregjenkjennelse.
DN170207 Dette skyldes i stor grad hva som de forventer vil skje i USA under Trump-regjeringen.
DB170207 Avhengig av hva som da kommer frem kan det bli fattet vedtak om å kreve feilutbetalt beløp tilbake, eventuelt med et prosenttillegg på ti prosent hvis feilen skyldes forsett eller grov uaktsomhet, forteller Navs pressekontakt.
DB170207 Mye tyder altså på at den økningen vi ser i forekomst av en del kreftsykdommer skyldes helsevesenets egen aktivitet, hvor vi ved å lete iherdig etter sykdom og ved screeningundersøkelser finner tilstander som uoppdaget aldri ville gitt verken sykdom eller død.
DB170207 Frykter Kreftregisteret at åpenhet rundt overdiagnostikk som en mulig forklaring på økning i forekomst vil kunne gi reduserte midler til videre forskning, og i verste fall nedbygging av institusjoner etablert for å finne kreft tidlig ? Skyldes den manglende diskusjon av disse faktorene med andre ord interessekonflikter ?
DB170207 Det skyldes også at ufarlige svulster teller med i tallene og automatisk øker kreftoverlevelsen som en følge av at friske kvinner og menn får en kreftdiagnose de aldri skulle hatt og heller ikke vil død av.
DB170207 Det skyldes ikke bare at mange mangler motivasjon, men at arbeidslivet ikke er tilpasset dem.
DB170207 Det skyldes at det som er lønnsomt for hver enkelt bedrift eller offentlig virksomhet ikke alltid er lønnsomt for samfunnet som helhet.
DB170207 Den plutselige nysgjerrigheten skyldes at Uber framstår som en mye bedre tjeneste.
DB170207 Begrunnelsen er at de ulempene menn kan møte i studie- og arbeidslivet, ifølge ombudet sjelden skyldes kjønnsdiskriminering, og at de dermed i mindre grad vi ha adgang til positiv særbehandling.
DA170207 Ifølge selskapet skyldes økningen hovedsakelig opptrapping av produksjonen på nye felt og solid drift.
BT170207 - Jeg tror nordmenns fascinasjon for den samiske musikken skyldes den universelle urkraften i tonene.
BT170207 Vi vet ikke sikkert at det skyldes snøforhold, men vi antar det betydde mye, sier Per Nymoen, utdanningssjef i Skiforbundet.
AP170207 januar konkluderte Statoil selv en granskning av en alvorlig gasslekkasje på Mongstad i oktober i fjor skyldes manglende vedlikehold.
AP170207 Vi vet ikke sikkert at det skyldes snøforhold, men vi antar det betydde mye, sier Per Nymoen, utdanningssjef i Skiforbundet.
AA170207 Akkurat som de andre tre tilfellene skyldes det en spesiell værsituasjon hvor varmluften blir pumpet nordover mellom et kraftog høytrykk i øst og et kraftig lavtrykk i vest.
AA170207 Nedskrivningene skyldes at selskapet ikke lenger tror at oljeprisen skal stige til 100 dollar per fat på sikt, men heller til 80 dollar, skriver Dagens Næringsliv.
VG170206 Det skyldes jo først og fremst den kraftige veksten i kommersielle inntekter.
VG170206 Visepresident i Norges Skiforbund, Eva Tine Riis-Johannessen, bekrefter at Olsen har gitt seg og sier at det skyldes « intern uro i alpinkomiteen ».
SA170206 Lekkasjen på Mongstad 10 dager senere skyldes mangel på vedlikehold og risikoforståelse.
DN170206 Han tror den kraftige økningen skyldes frykt for å bli avslørt.
DN170206 Det gode klimaet skyldes ifølge Wilhelmsen at veksten er i ferd med å ta seg opp globalt.
DB170206 Støre sier skatteøkningene skyldes at Ap har større ambisjoner på vegne av fellesskapet enn regjeringen.
DB170206 Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing, og økningen i næringsandelen skyldes i stor grad nettopp at mange flere kunder tyr til privatleasing for å finansiere bilanskaffelsen.
BT170206 Den økte beredskapen skyldes et tips om et mulig ran- eller vinningskriminalitet mot en gullsmedforretning i sentrum.
BT170206 Den økte beredskapen skyldes et tips om et mulig ran- eller vinningskriminalitet mot en gullsmedforretning i sentrum.
AP170206https://www.aftenposten.no/verden/110-personer-drept-i-Sverige-i-fjor---gjengvold-far-skylden-for-stor-okning-614559b.html - I stor grad skyldes det de såkalte gjengskytingene med dødelig utgang, som har økt kraftig de siste to årene, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio.
AP170206 Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i omsetningen av amyloid i hjernen.
AP170206 Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i omsetningen av amyloid i hjernen.
AP170206 Grunnen til at det i det hele tatt oppstår konflikter mellom spesielt presidenten og rettsvesenet, skyldes at det er et juridisk tolkningspørsmål hvor mye makt presidenten har.
AP170206 Grunnen til at det i det hele tatt oppstår konflikter mellom spesielt presidenten og rettsvesenet, skyldes at det er et juridisk tolkningspørsmål hvor mye makt presidenten har.
AP170206 - I stor grad skyldes det de såkalte gjengskytingene med dødelig utgang, som har økt kraftig de siste to årene, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio.
AP170206 14 prosent av det lange fraværet skyldes altså ME.
AP170206 Flere av komplikasjonene skyldes at an bare får bygge deler av den planlagte Høviktunnelen.
AA170206 - I stor grad skyldes det de såkalte gjengskytingene med dødelig utgang, som har økt kraftig de siste to årene, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio.
AA170206 Han tror den kraftige økningen skyldes frykt for å bli avslørt.
AA170206 Han tror den kraftige økningen skyldes frykt for å bli avslørt.
AA170206 Det er foreløpig ukjent hva sykdommen skyldes , og det er heller ikke funnet noen dokumentert behandling som kan kurere tilstanden.
VG170205 Innvandrere, spesielt ikke-vestlige kommer dårligst ut på alle målbare barometre, og det skyldes feilslått system som premierer passive mottagere av velferdsordninger.
VG170205 Men det skyldes altså streiken.
SA170205 Jeg vet ikke om de har for mye respekt for henne, men jeg tror det skyldes mer at hun er i god form.
SA170205 Jeg vet ikke om de har for mye respekt for henne, men jeg tror det skyldes mer at hun er i god form.
DN170205 Problemene skyldes en systemoppdatering på bryggeriet i Falkenberg, skriver avisen Hallandsposten.
BT170205 At jeg nå bryter den uskrevne regelen om aldri å svare på en bokanmeldelse, skyldes Noreviks spørsmål ved anmeldelsens avslutning : « Skriver debutanten så nær sitt eget liv at ingen av personene kan få noen litt ekstreme karaktertrekk, for da blir hun gjort arveløs.
AP170205https://www.aftenposten.no/norge/Innvandrere-rammes-sjeldnere-av-kreft-enn-nordmenn-613527b.html Det er kreftformer som i stor grad skyldes livsstil.
AP170205 Det er kreftformer som i stor grad skyldes livsstil.
AP170205 Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke.
AP170205 Jeg vet ikke om de har for mye respekt for henne, men jeg tror det skyldes mer at hun er i god form.
AA170205 Problemene skyldes en systemoppdatering på bryggeriet i Falkenberg, skriver avisen Hallandsposten.
AA170205 Retten utelukker imidlertid ikke at disse uregelmessighetene i forklaringene kan skyldes at siktede har problemer med hukommelsen.
AA170205 Det kan også skyldes « den innvirkning det har hatt på ham at en venn av ham er drept », heter det i kjennelsen.
VG170204 Håndballforbundet avviser gjennom generalsekretær Erik Langerud at bruddet med IHS skyldes valg av forsikringsleverandør.
VG170204 Ifølge Dr Harold Bornstein, som har vært Trumps lege i 36 år skyldes presidentens « sunne hårmanke » små doser av medikamentet Finasteride som blant annet brukes for reduksjon av prostata, men som også hevdes å ha effekt mot hårtap hos menn.
VG170204 Denne faktafeilen skyldes en redigeringsfeil fra VGs side, og stammer ikke fra kronikkforfatterne.
DB170204 Hun avviser at uttalelsene skyldes maktkamp og sjalusi.
DB170204 - Om det skyldes høydeeffekt eller at man får fred og ro i vakre omgivelser, er vanskelig å si.
DB170204 Men når leieprisene ikke har økt på samme måte som boligprisene, forteller det oss at prisveksten ikke først og fremst skyldes mangel på boliger, men at mange spekulerer i bolig.
AA170204 Om ting ikke fungerer, si til deg selv at det skyldes at du selv og den andre ikke får til det som dere begge innerst inne ønsker, og at barna er det aller kjæreste for dere begge, råder Bjøru. 5.
AA170204 - Dette skyldes at det er en såpass alvorlig feil, sier Orheim.
AA170204 Økningen skyldes ifølge Røde Kors økt turisme i fjellheimen.
VG170203 Ingenting av dette skyldes krefter utenfor menneskelig kontroll, men krefter i markedet og beslutninger i politikken.
VG170203 Veksten i 2016 skyldes trolig at mange av asylsøkerne som kom til Norge over Storskog høsten 2015 ønsket å reise videre til Europa.
SA170203 Det skyldes forskjellen i boligmassen.
SA170203 Det skyldes forskjellen i boligmassen.
SA170203 Madsen understreker at dette først og fremst er en føre-var holdning, og at det ikke er rapporterte tilfeller av kreft hos barn som skyldes estragol.
FV170203 Madsen understreker at dette først og fremst er en føre-var holdning, og at det ikke er rapporterte tilfeller av kreft hos barn som skyldes estragol.
FV170203 De fleste trafikkulykker skyldes førerfeil.
FV170203 Mange av trafikkulykkene skyldes førerfeil.
DN170203 Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til Nav var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
DN170203 Ifølge førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania skyldes filmens høye besøkstall at tvillingene allerede har suksess på andre plattformer.
DB170203 Problemene skyldes en brann på Nationaltheatret stasjon onsdag kveld.
DB170203 Det skyldes rett og slett at en del av testarbeidet må gjøres ute i sporet, og dermed ikke kan utføres når det er trafikk.
DB170203 Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
BT170203 Madsen understreker at dette først og fremst er en føre-var holdning, og at det ikke er rapporterte tilfeller av kreft hos barn som skyldes estragol.
BT170203 De fleste trafikkulykker skyldes førerfeil.
BT170203 Mange av trafikkulykkene skyldes førerfeil.
AP170203 Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AP170203 Madsen understreker at dette først og fremst er en føre-var holdning, og at det ikke er rapporterte tilfeller av kreft hos barn som skyldes estragol.
AP170203 De fleste trafikkulykker skyldes førerfeil.
AP170203 Mange av trafikkulykkene skyldes førerfeil.
AA170203 En bekymring er imidlertid økt inflasjon, som i stor grad skyldes høyere oljepriser.
AA170203 Pressesjefen i NSB sier dette kan skyldes at få personer må utføre mange oppgaver når feil oppstår.
AA170203 Veksten i 2016 skyldes trolig at mange av asylsøkerne som kom til Norge over Storskog høsten 2015 ønsket å reise videre til Europa. ( ©NTB ) ¶
AA170203 - Vi antar at nedgangen skyldes at de russiske flystyrkene som normalt opererer i nordområdene, har deltatt i operasjoner i andre områder, for eksempel Syria, sier major Brynjar Stordal, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
AA170203 Singelen " Ka om ", som slippes i dag, er en av dem - at P1-hiten " Ild og anarki " ikke ble et høydepunkt under konserten, skyldes ikke bare at bandet ikke fikk den helt til, det har også å gjøre med kvaliteten på mye av det andre materialet.
DN170202 - Den nye interessen for månen skyldes først og fremst at man har funnet noe is nær månens sydpol.
DB170202 Den økte registreringen kan også skyldes en vedvarende økt oppmerksomhet fra tidligere år, som etter angrepene i Paris og København i 2015.
DB170202 Dette skyldes såkalt underkjølt regn, der regn med lav temperatur fryser til is straks regndråpene treffer bakken.
DB170202 De positive avvikene er farget av engangseffekter, mens det som er negativt skyldes at det er press på marginer og lavere volumer.
DB170202 Det skyldes ikke minst avtaleteksten der Norge gir avkall på å kritisere det Kina definerer som « kjerneinteresser » og « landets nasjonale integritet ».
AP170202 Problemene skyldes en brann på Nationaltheatret stasjon onsdag kveld.
AP170202 Nedgangen skyldes at barneavdelingen var stengt i en lengre eriode i forbindelse med oppussing.
AP170202 Langt på vei skyldes det at man ikke hadde de rette metodene.
DN170201 Magnussen mener treffsikkerheten blant annet skyldes at oljeprisprognosen også traff bra.
DN170201 Endringen skyldes neppe at enkeltansatte tjener mindre, men snarere at folk med god lønn har mistet jobben.
DN170201 Det skyldes at mange har bonuser og individuell lønnsavtale, og når næringen går så godt som den gjør nå, vil det også prege lønnsveksten til en del av de ansatte, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og påtroppende sjeføkonomi LO.
DN170201 - Vi tviler på det da vi ser at den siste oppgangen skyldes støtte fra finans- og pengepolitikken.
DN170201 Mye av økningen skyldes realitysuksessen « Farmen kjendis ».
DB170201 At Leicesters fall fra å være ligamester til å kjempe om å unngå nedrykk kun skyldes at Kanté forlot klubben til fordel for London og Stamford Bridge, er søkt.
DB170201 I en kommentar forklarer Enger til Dagbladet at de mange bruddene på arbeidsmiljøloven skyldes situasjonen selskapet står i.
DB170201 Det skyldes både at innvandrere jobber mindre enn de som er født i Norge og at oljeformuen fordeles på flere hoder.
DB170201 Det skyldes selvfølgelig at dommerne er politisk oppnevnt, men også klarere politiske skillelinjer i en topartinasjon, hvor spørsmål om eiendomsrett, likestilling, våpenlovgivning, abort etc er så politisk betent at det tillater få nyanser.
AP170201 Noe av lønnsforskjellen kan skyldes ulik produktivitet som følge av ulik kompetanse.
AP170201 Det skyldes delvis at de med kortest ansiennitet mister jobben først.
AP170201 Hun minner om at fengsling etter utlendingsloven ikke skyldes straffbare handlinger, men begrunnes med fare for unndragelse eller at utlendingen ikke samarbeider for å få avklart egen identitet.
SA170131 - Det er nærliggende å tenke at økningen delvis kan skyldes TV-serien Broen og hovedpersonen Saga derfra, sier SSBs Jørgen Ouren.
SA170131 Det skyldes ikke bare at innovasjonene som først ble introdusert i toppmodellene drypper taktfast nedover i segmentene, men også at kinesiske mobilprodusenter har fått øynene opp for Norge.
FV170131 - Det er nærliggende å tenke at økningen delvis kan skyldes TV-serien Broen og hovedpersonen Saga derfra, sier SSBs Jørgen Ouren.
FV170131 Det skyldes ikke bare at innovasjonene som først ble introdusert i toppmodellene drypper taktfast nedover i segmentene, men også at kinesiske mobilprodusenter har fått øynene opp for Norge.
DN170131 - Det skyldes Trump, samt Opec, generell optimisme i markedet og at desember og januar er gode måneder, sier han.
DN170131 - Dette skyldes delvis de dramatiske endringene som skjer i hjemmeunderholdningsindustrien.
DB170131 Det skyldes ikke minst at Visma ble sittende på en stor pengesekk etter salget av regnskapsdivisjonen Visma BPO i fjor høst.
BT170131 - Det er nærliggende å tenke at økningen delvis kan skyldes TV-serien Broen og hovedpersonen Saga derfra, sier SSBs Jørgen Ouren.
BT170131 Det skyldes ikke bare at innovasjonene som først ble introdusert i toppmodellene drypper taktfast nedover i segmentene, men også at kinesiske mobilprodusenter har fått øynene opp for Norge.
AP170131https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-de-mest-populare-navnene-hos-sta-bror-9749b.html - Det er nærliggende å tenke at økningen delvis kan skyldes TV-serien Broen og hovedpersonen Saga derfra, sier SSBs Jørgen Ouren.
AP170131 Mye skyldes også Gjøa.
AP170131 - Det er nærliggende å tenke at økningen delvis kan skyldes TV-serien Broen og hovedpersonen Saga derfra, sier SSBs Jørgen Ouren.
AP170131 Det skyldes ikke bare at innovasjonene som først ble introdusert i toppmodellene drypper taktfast nedover i segmentene, men også at kinesiske mobilprodusenter har fått øynene opp for Norge.
DN170130 Reduksjonen skyldes salg av virksomhet, sier Kristiansen.
DB170130 Det amerikanske luftfartstilsynet sier problemene skyldes et « automatiseringsproblem.
DB170130 Har du høyest bud i en budrunde, men ikke får kjøpe boligen, skyldes dette som regel : ¶
BT170130 Det skyldes at selve reisen holdes utenom bærekraftdiskusjonen.
AP170130 - Signalfeilen skyldes at en sikring i forbindelse med strømleveransen til T-banenettet var gått.
DB170129 Hun synes også å glemme det faktum at studentenes læringsutbytte i all hovedsak skyldes ( mangel på ) egen arbeidsinnsats.
DB170129 Dette skyldes gjerne helgekampanjer og andre spesielle begivenheter, som for eksempel Black Friday.
VG170128 Årsaken til at man skyter hverandre kan være enkel : Vi har eksempler på drap som skyldes krangling om en kjæreste, sier Sinteus.
SA170128 Cimpian sier at det er viktig å få fram at å lykkes i en jobb ikke skyldes medfødte evner, men heller å være sterkt engasjert i det man driver med.
SA170128 Jeg håper virkelig ikke at det er stjålet, men at det skyldes en misforståelse, sier Linn Grälls i Svenska Skidspelen til Adresseavisen.
FV170128 Jeg håper virkelig ikke at det er stjålet, men at det skyldes en misforståelse, sier Linn Grälls i Svenska Skidspelen til Adresseavisen.
DB170128 Framgangen skyldes at vi er den tydeligste stemmen i debatten om den voksende ulikheten av både makt og rikdom, sier SV-leder Audun Lysbakken..
DB170128 Cimpian sier at det er viktig å få fram at å lykkes i en jobb ikke skyldes medfødte evner, men heller å være sterkt engasjert i det man driver med.
DB170128 - Dette skyldes nye funn i etterforskningen, skriver politiet i pressemeldingen.
DB170128 Men, det skyldes visstnok allergi.
BT170128 Cimpian sier at det er viktig å få fram at å lykkes i en jobb ikke skyldes medfødte evner, men heller å være sterkt engasjert i det man driver med.
BT170128 Manglende suksess skyldes ikke bare svak impulskontroll og dårlig innstilling.
BT170128 Manglende suksess skyldes ikke bare svak impulskontroll og dårlig innstilling.
AP170128 Dette skyldes funn i etterforskningen, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding lørdag morgen.
AP170128 At politiet finner hans DNA der og andre tydelige spor etter ham i boligen, betyr ikke nødvendigvis at det skyldes noe straffbart, sier forsvareren.
AP170128 Fra uke 50 i fjor til uke 1 i år døde flere enn ventet, og i forrige uke var økningen i dødelighet markant, og økningen skyldes primært at det var langt flere over 65 år som døde, ifølge ukestatistikken fra instituttet.
AP170128 - Vi har sett flere dødsfall denne vinteren enn forrige sesong, noe vi antar i stor grad kan skyldes årets influensautbrudd, sier avdelingsdirektør Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttets avdeling for influensa.
AP170128 - Dette skyldes hovedsakelig lavere grad av beskyttelse i den aldersgruppen, men egenskaper ved selve viruset kan også være en del av forklaringen.
AP170128 Jeg håper virkelig ikke at det er stjålet, men at det skyldes en misforståelse, sier Linn Grälls i Svenska Skidspelen til Adresseavisen.
SA170127 Det er imidlertid usikkert om dette skyldes at han er på vei til Nederland, eller at han har vært småskadet og ikke har trent med laget de siste dagene.
DN170127 Det mener CLSA at skyldes andre forhold som apen ikke kunne forstå.
DN170127 Noe av veksten skyldes oppkjøp.
DB170127 Det skyldes for en stor del de nylige produksjonskuttene i OPEC-landene.
DB170127 SJEKK VANNLÅSET : Vond lukt kan også skyldes at man har løftet opp vannlåset i sluket ved rens, og ikke har satt denne på plass riktig ifølge Håvard M.
DB170127 Persson
, rørleggermester hos Oswald Jørs AS
, forklarer at den vonde lukten også kan skyldes at man har løftet opp vannlåset i sluket ved rens, og ikke har satt denne på plass riktig.
DB170127 - Vond lukt fra sluk kan skyldes at dusjen ikke brukes ofte nok.
AP170127 Det er imidlertid usikkert om dette skyldes at han er på vei til Nederland, eller at han har vært småskadet og ikke har trent med laget de siste dagene.
SA170126 2,4 GHz-ytelsen er på sin side stort sett lik rundt hele leiligheten, noe som sannsynligvis skyldes at kommunikasjonen mellom aksesspunktene stort sett foregår på 5 GHz.
FV170126 2,4 GHz-ytelsen er på sin side stort sett lik rundt hele leiligheten, noe som sannsynligvis skyldes at kommunikasjonen mellom aksesspunktene stort sett foregår på 5 GHz.
DN170126 Når vi likevel sier at det ser ut som om ledigheten er rundt toppen, skyldes det altså at yrkesdeltagelsen faller, legger han til.
DB170126 Optimismen skyldes flere grep.
DB170126 Sykdommen skyldes et virus som overføres ved myggstikk.
DB170126 Det skyldes politikernes detaljstyring av både hvor veien skal gå, hvor store de skal være, hvor høye bensinavgifter vi skal ha og hvor høye bomprisene skal være.
BT170126 Den skyldes at Vestlandet for tiden befinner seg sør for lavtrykksrennen.
BT170126 2,4 GHz-ytelsen er på sin side stort sett lik rundt hele leiligheten, noe som sannsynligvis skyldes at kommunikasjonen mellom aksesspunktene stort sett foregår på 5 GHz.
AP170126 - Det skyldes at vi har hatt en passasjer som var litt forsinket til et fly og trykket på en manuell brannmelder, sier Lasse Vangstein, pressetalsmann ved Oslo Lufthavn til Aftenposten.
AP170126 2,4 GHz-ytelsen er på sin side stort sett lik rundt hele leiligheten, noe som sannsynligvis skyldes at kommunikasjonen mellom aksesspunktene stort sett foregår på 5 GHz.
DN170125 Børsoppgangen skyldes ikke bare Trump, men også det faktum at mange selskaper legger frem gode kvartalsresultater.
DN170125 * At tilstedeværelsen skyldes bruk av kremen Trofodermin.
DB170125 Feilen kan skyldes at fotografen har brukt samme dato som Barack Obamas innsettelse i 2013, mener The Independent som var blant de første til å skrive om blemmen.
DB170125 Det skyldes at NRK har måttet blokkere videoene for seere i utlandet på grunn av opphavsretten til musikken i serien.
DB170125 Det britiske trygdesystemet er under tungt skyts, og det skyldes ikke minst at Ken Loach har beskrevet hvorledes det virker i all sin vilkårlighet.
AP170125 Dette skyldes antagelig både en trend og større bevissthet når det gjelder arkitektur, sier antikvar Cathrine Reusch hos Byantikvaren.
DN170124 Spørsmålet til panelet var om den økende interessen for Arktis, også fra land som ikke har arktiske landområder, skyldes geopolitiske vurderinger eller økonomiske interesser - eller en romantisk drøm om verdens siste uberørte område.
DB170124 Mens vi andre gjerne kan diskutere hvilke praktiske retningslinjer dette landslaget burde ha hatt for å unngå hasteinnkjøp av en anabol leppesalve i det visstnok farlige utlandet Italia, legger påtalemyndighetene uansett til grunn at Johaug-saken skyldes mer eller mindre vanlige menneskelige feil.
DB170124 Hovedproblemet med framdriften i kommunereformen skyldes altså uten tvil regjeringen, men det er ikke betryggende at Arbeiderpartiet legger seg så tett opp til Senterpartiets allergiske reaksjon på kommunesammenslåinger.
DB170124 I den grad industrien kommer tilbake til USA, skyldes det heller at lønningene i Kina øker og automatiseringen gjør industrien så fattig på arbeidsplasser at tilgangen på den amerikanske infrastrukturen blir relativt sett viktigere.
AP170124 - Dette skyldes økende saksmengde og vil avhjelpes når det nye barnehuset i Moss er i full drift, sier hun.
AP170124 Når det har trukket ut skyldes det uenighet om hva 50 prosent av et prosjekt faktisk innebærer, og hvor sterke krav staten kan stille til bygging av boliger og knutepunkter langs bane- og busstraseene, i Oslo og Akershus.
SA170123 Årsakene til feilen ved Samsung Galaxy Note 7 skyldes batterimodellen og produksjonsprosessen, melder selskapet.
FV170123 Årsakene til feilen ved Samsung Galaxy Note 7 skyldes batterimodellen og produksjonsprosessen, melder selskapet.
DN170123 Årsaken ble antatt å skyldes dårlig isolasjon mellom de positive og negative lagene i batteriet, noe som kan gi en eksplosjonsartet kortslutning.
DB170123 ¶ FANT FEIL : Årsakene til feilen ved Samsung Galaxy Note 7 skyldes batterimodellen og produksjonsprosessen, melder selskapet.
DB170123 Som vi tidligere har skrevet skyldes dette blant annet at altfor mange tar med seg organene i graven, siden de ikke har gitt sitt aktive samtykke og de pårørende for ofte sier nei.
DB170123 På Dagsnytt 18 framkom det fra stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Høyre at grunnen til at dette ikke er tilstrekkelig vurdert, skyldes uvitenhet, mer enn uvilje.
BT170123 Årsakene til feilen ved Samsung Galaxy Note 7 skyldes batterimodellen og produksjonsprosessen, melder selskapet.
AP170123https://www.aftenposten.no/norge/Seks-punkter-om-norsk-kriminalitet-i-fjor-613565b.html - Dette kan skyldes mer oppmerksomhet de siste årene og avdekking av mørketall.
AP170123https://www.aftenposten.no/norge/Seks-punkter-om-norsk-kriminalitet-i-fjor-613565b.html - Det skyldes at folk er flinkere til å sikre seg, det er alarm på hver femte bolig.
AP170123https://www.aftenposten.no/digital/Samsung-bekrefter-batteri-og-produksjon-som-arsak-9708b.html Årsakene til feilen ved Samsung Galaxy Note 7 skyldes batterimodellen og produksjonsprosessen, melder selskapet.
AP170123 Årsakene til feilen ved Samsung Galaxy Note 7 skyldes batterimodellen og produksjonsprosessen, melder selskapet.
AP170123 Elendigheten skyldes at høytrykk over Østlandet skaper blokkering.
AP170123 Elendigheten skyldes at høytrykk over Østlandet skaper blokkering.
AP170123 - Dette kan skyldes mer oppmerksomhet de siste årene og avdekking av mørketall.
AP170123 - Det skyldes at folk er flinkere til å sikre seg, det er alarm på hver femte bolig.
AP170123 Årsakene til feilen ved Samsung Galaxy Note 7 skyldes batterimodellen og produksjonsprosessen, melder selskapet.
VG170122 - Men mest sannsynlig skyldes dødeligheten her naturlige årsaker relatert til miljøet inne i denne grunne fjorden som har en smal åpning mot havet.
SA170122 Det skyldes en knallhard kamp om de siste plassene på pallen.
FV170122 Det skyldes en knallhard kamp om de siste plassene på pallen.
DN170122 - Dette skyldes dels økt compliance-risiko, dels geopolitisk risiko og dels at kapital er blitt dyrere, sier konserndirektør Harald Serck-Hanssen.
DN170122 Nedsalget skyldes at kinesiske myndigheter selger dollar - etter å ha realisert statsobligasjoner, for å kjøpe kinesiske yuan - for å holde valutakursen sterk.
DB170122 At ikke Johannesen er tatt skikkelig inn i den offentlige kunstvarmen skyldes hovedsakelig at Nasjonalgalleriet har motarbeidet ham i alle år, hevder Mehren.
DB170122 Som oftest skyldes dette at vi oppbevarer maten feil slik at den forringes mye raskere enn den egentlig skal.
BT170122 Det skyldes en knallhard kamp om de siste plassene på pallen.
AP170122 Slik kan man utelukke at sammenhengen skyldes bakenforliggende forskjeller mellom barn i ulike typer innvandrerfamilier.
AP170122 Han mener 90 prosent av barrièrene innvandrerungdom møter, skyldes foreldre og bakgrunn - bare ti prosent skyldes samfunnet.
AP170122 Han mener 90 prosent av barrièrene innvandrerungdom møter, skyldes foreldre og bakgrunn - bare ti prosent skyldes samfunnet.
AP170122 Det skyldes en knallhard kamp om de siste plassene på pallen.
SA170121 » Den anerkjente psykoanalytikeren Heinz Kohut ( 1913 - 1981 ) hevdet at narsissisme skyldes manglende anerkjennelse tidlig i livet : Foreldrene mislykkes i kjærlig å reflektere tilbake den unge guttens ( eller jentas ) egen spirende pompøsitet, slik at barnet får et i desperat behov for bekreftelse fra andre.
SA170121 » Den anerkjente psykoanalytikeren Heinz Kohut ( 1913 - 1981 ) hevdet at narsissisme skyldes manglende anerkjennelse tidlig i livet : Foreldrene mislykkes i kjærlig å reflektere tilbake den unge guttens ( eller jentas ) egen spirende pompøsitet, slik at barnet får et i desperat behov for bekreftelse fra andre.
DB170121 I tillegg er denne typen øl ( og alkoholfritt ) i vekst over hele Europa, og det skyldes nok større helsefokus, fremholder Petter Nome overfor Dagbladet.
DB170120 Det skyldes at myndighetene har begrensede muligheter til å kontrollere de opplysningene søkerne gir.
DB170120 Det skyldes at en person gjennom å oppholde seg en tid i Norge, kan legge igjen spor som setter identiteten i et nytt lys.
AP170120 Ifølge nettstedet aldrimer.no skyldes situasjonen begrensninger som den italienske helikopterprodusenten NH Industries har lagt på bruken, men andre land som har mottatt samme utgave av NH90, har for lengst tatt dem i bruk.
SA170119 Det skyldes at energimengdene som skal erstattes er mye større enn det som vil komme fra sol og vind på mange tiår.
DN170119 Han mener det skyldes lave renter og en stadig større andel nordmenn som setter sparepengene sine i aksjefond.
DN170119 Han mener det skyldes en internasjonal trend der større internasjonale investorer investerer mindre i vekstmarkedsfond, som Skagen i lang tid har vært tungt inne i.
DN170119 - Desember-tallene skyldes noen få kunder med store beløp, som pensjonsfond, som ønsker å redusere vekstmarkedseksponeringen, sier Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i Skagenfondene om tallene.
DB170119 Årsaken til at det går så bra for meg nå, skyldes ikke annet enn hardt arbeid fra A til Å.
DB170119 Årsaken skyldes NSB og Ruters prissamarbeid.
DB170119 Dette skyldes prisforskjellen ¶
DB170119 Juryen har derfor ikke sett det nødvendig å diskvalifisere like mange på forhånd som i fjor, og hevder dette skyldes at de fleste bloggerne i dag følger reglene.
BT170119 Stormflo skyldes været, altså lavt lufttrykk og vind som stuver opp vann mot land.
BT170119 De endringene i høyde på stormfloer og hyppighet i oversvømmelser som vi har skrevet om her, skyldes kun pågående klimatisk havnivåstigning.
AP170119 Kaoset skyldes at den ene av to broer over jernbanen midt i sentrum er stengt på grunn av byggingen av Follobanen.
VG170118 - Vi kan ikke helt sikkert slå fast hvor mye av luftforurensningen som kommer fra eksos og hvor mye som skyldes meteorologiske forhold, men grafene viser at dieselforbudet har hatt en effekt, sier Solbakken.
SA170118 Ifølge Sæterøy skyldes det at polske hoppere har markert seg så sterkt i vinter, blant andre med Kamil Stoch, som leder verdenscupen.
SA170118 - Vi er litt usikre på hva dette skyldes , men trolig er det slik at de ivrige tilhengerne i skiskyting skal planlegge en tur til Oslo, og da bestemmer de seg tidligere.
FV170118 Ifølge Sæterøy skyldes det at polske hoppere har markert seg så sterkt i vinter, blant andre med Kamil Stoch, som leder verdenscupen.
FV170118 - Vi er litt usikre på hva dette skyldes , men trolig er det slik at de ivrige tilhengerne i skiskyting skal planlegge en tur til Oslo, og da bestemmer de seg tidligere.
DB170118 Den har en liten unote i duften, som eventuelt kan skyldes opphold i papirpose, men den smaker helt greit.
AP170118 Dette skyldes flere forhold, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.
AP170118 Ifølge Sæterøy skyldes det at polske hoppere har markert seg så sterkt i vinter, blant andre med Kamil Stoch, som leder verdenscupen.
AP170118 - Vi er litt usikre på hva dette skyldes , men trolig er det slik at de ivrige tilhengerne i skiskyting skal planlegge en tur til Oslo, og da bestemmer de seg tidligere.
SA170117 Det er uvisst hvor mye som skyldes dieselforbundet.
DB170117 KJENNER PROBLEMET : Skandiabankens kommunikasjonssjef Ole Bernhard Larsen tror problemet kan skyldes mobilomslaget, ikke selve mobilen.
DB170117 Mahad Mahamud mener det kan skyldes noe så enkelt som at tolker eller hjelpere har signert på vegne av foreldrene.
BT170117 Alle dødsfallene og 10 av 13 alvorlige personskader er relatert til branner og tilløp som skyldes trafikkulykker.
BT170117 33 prosent skyldes tekniske problemer - med stor forskjell for liten bil ( 20 pst ) og tungbil ( 50 pst ).
BT170117 Akselberg sier det for Dale-boksenes del skyldes månedslangt veiarbeid i forbindelse med bygging av en fotgjengerundergang på strekningen.
AP170117 Og det skyldes hverken utsikten eller det arkitektoniske uttrykket til Herzog & de Meuron.
AP170117 - Vi kan ikke si at så mange prosent skyldes været og så mange prosent skyldes diesel.
AP170117 - Vi kan ikke si at så mange prosent skyldes været og så mange prosent skyldes diesel.
SA170116 Det viste seg at bråket skyldes uenighet om søppelhåndtering.
FV170116 Jeg er usikker på hva det skyldes , men en faktor kan være noe usikkerhet blant befolkningen knyttet til den pågående Nærpolitireformen, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding.
DN170116 Han peker på at en stor andel av bedringen både i år og neste år fortsatt skyldes bedre utvikling i noen store fremvoksende markeder og lavinntektsøkonomier som slet tungt i 2016.
DB170116 Det skyldes blant annet kaldt vær og lite vind.
DB170116 - Mye skyldes høye investerings- og driftskostnader, som påvirker avkastningen på stasjonsdriften, sier hun til Dinside.
DB170116 Vi stiller derfor spørsmålet om dette delvis skyldes at pasientene rett og slett ikke finner fram i behandlingsjungelen ?
DB170116 Ifølge det svenske filminstituttet skyldes dødsfallet sykdom.
BT170116 Det skyldes en teknisk feil.
BT170116 Årsaken til at alle fakta ikke var på bordet, skyldes enkeltpersoners manglende avviksrapportering, uklare avviksrutiner, samt mangelfull praktisering av disse rutinene.
BT170116 De avvikene som foreligger skyldes i hovedsak manglende/mangelfulle rutiner og systemer og svikt på systemnivå.
BT170116 Når de nordiske land i dag kjennetegnes av demokrati og en stor grad av likhet, skyldes det flere faktorer - ikke minst at nettopp disse landene er så sterkt formet av reformasjonen.
AP170116 Om også du har sett dette flyet skyldes det at LA-ASD i mange år trakk reklamebannere over Sør-Norge.
AP170116 Oslo universitetssykehus opplyser at tilstanden er alvorlig, og at skadene skyldes « fyrverkeri ».
AP170116 Dette skyldes at Norge gir etter for amerikansk press, sier Peder Martin Lysestøl som er talsmann for demonstrantene.
FV170115 Stivhet i leddene øker med alderen og det kan skyldes mangel på bruk av dem.
DB170115 Men den underliggende trenden skyldes global oppvarming.
DB170115 UDI sier i pressemeldingen søndag at etterforskningen av disse sakene « skyldes behovet for å opprettholde troverdigheten til asylordningen og for å signalisere at det ikke aksepteres at man får beskyttelse i Norge med alle de rettigheter det innebærer, på grunnlag av falske opplysninger. » - Kapasitet har likevel satt noen begrensninger for hvor mye UDI har kunne jobbe med
DB170115 Men djiboutiske myndigheter svarer ikke - noe UNE og politiet tror skyldes at noen av personene har tette bånd til myndighetspersoner i landet.
DB170115 Mahad mener det kan skyldes noe så enkelt som at tolker eller hjelpere har signert på vegne av foreldrene.
DB170115 Den utypiske dialekta hans skyldes at han måtte flykte fra landet til Etiopia bare fem år gammel, sier Mahad.
AP170115 Den fleste dødsfallene skyldes alkoholforgiftning, dødsulykker i fylla, helsesvikt som følge av langvarig alkoholforbruk og selvmord.
AP170115 Hvor stor andel av forurensningen skyldes dieselbiler ?
AP170115 Ørn Borgen ¶ Skyldes helsefarlig luft ¶
AP170115 Skyldes helsefarlig luft ¶
SA170114 Stivhet i leddene øker med alderen og det kan skyldes mangel på bruk av dem.
SA170114 Det spekuleres i at russerens svake tid skyldes et fall.
FV170114 Det spekuleres i at russerens svake tid skyldes et fall.
FV170114 Konfliktene skyldes blant annet at idrettsklubber drives helt forskjellig i USA og Europa, sier NTNU-professor Harry Arne Solberg.
DB170114 Politiet i Malmö vurderer det lite sannsynlig at drapet på 16 år gamle Ahmed Obaid skyldes konflikter i gjengmiljøet.
BT170114 - Dette skyldes nok hvordan ferie- og helligdagene falt.
BT170114 Det spekuleres i at russerens svake tid skyldes et fall.
BT170114 Stivhet i leddene øker med alderen og det kan skyldes mangel på bruk av dem.
BT170114 Konfliktene skyldes blant annet at idrettsklubber drives helt forskjellig i USA og Europa, sier NTNU-professor Harry Arne Solberg.
AP170114 Lekkasjen skyldes et rør som har sprunget lekk.
AP170114 Stivhet i leddene øker med alderen og det kan skyldes mangel på bruk av dem.
AP170114 Det spekuleres i at russerens svake tid skyldes et fall.
AP170114 Konfliktene skyldes blant annet at idrettsklubber drives helt forskjellig i USA og Europa, sier NTNU-professor Harry Arne Solberg.
SA170113 Konfliktene skyldes blant annet at idrettsklubber drives helt forskjellig i USA og Europa, sier NTNU-professor Harry Arne Solberg.
DN170113 At Oliver Schmidt i det hele tatt turde å reise til USA til tross for at han visste at myndighetene i USA var i full gang med å etterforske saken, skyldes at han før avreise fra Tyskland hadde spurt en FBI-ansatt om han var siktet i saken, sier kilder til tyske Süddeutsche Zeitung.
DN170113 - Ettersom Russia Today er et a