VG170913 Men i praksis er formuleringene et skygge-regelverk som forvirrer opinionen og villeder om faktisk eksport av norsk militært materiell.