SA170327 Håndterer han ikke den nye situasjonen slik at mistanken om skumlerier fjernes, så blir det lett å hevde at han ikke er rett mann på sin plass, han heller.
FV170327 Håndterer han ikke den nye situasjonen slik at mistanken om skumlerier fjernes, så blir det lett å hevde at han ikke er rett mann på sin plass, han heller.
BT170327 Håndterer han ikke den nye situasjonen slik at mistanken om skumlerier fjernes, så blir det lett å hevde at han ikke er rett mann på sin plass, han heller.