NL170612 Til tross for utallige grensetrekninger, tvangsflyttinger, tap av rettigheter til reindrift og fiske, har det skoltesamiske folk vist sin overlevelsesstyrke.
NL170612 Ordet er en del av det skoltesamiske navnet på den lille fargerike fuglen, lappmeis.
NL170612 Også på russisk side av grensen er det en del skoltesamiske familier som har bevart sitt språk og tradisjoner.
NL170612 Likevel har den skoltesamiske befolkningen i Norge en drøm om å få språket sitt tilbake.
NL170612 Det er gledelig å registrere at Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter nylig har nevnt skoltesamiske rettigheter i sitt innspill til Norges rapport til FNs rasediskrimineringskomite.
NL170612 Den rike skoltesamiske kulturen og den stormfulle historien vises i utstillingen på en måte som engasjerer og inspirerer.
NL170612 Den 16.juni åpnes det Skoltesamiske museumet i Neiden.