NL170612 Museumsåpningen vil bli en gledesdag for skoltesamer i alle tre land.
NL170612 Mens nord-, sør- og lulesamer i Norge har vært del av kongerike i hundrevis av år, ble skoltesamer i Neidenområdet norske statsborgere relativt seint.
NL170612 I Norge bruker man ofte en betegnelse « østsamer » for å snakke om skoltesamer .
NL170612 Gjennom historien, har skoltesamer opplevd sterkt press fra Russland, Finland og Norge.
NL170612 Det finnes skoltesamer i Norge, selv om det er svært lite snakk om dem i den kulturpolitiske og samepolitiske debatten.
NL170612 | Skoltesamer i Norge : En etterlengtet anerkjennelse ¶ ¶