VG171215 FSB hevdet i slutten av august at de hadde avverget en planlagt terroraksjon til skolestart , som i Russland alltid er 1. september.
NL171215 Fylkesrådet vurderte potensialet for økt elevtall fram til skolestart for å være større og avgjørende for å skape et tilstrekkelig grunnlag for å bringe elevene videre til den vg2-retningen de ønsker.
NL171213 Det var 7 søkere til det det aktuelle tilbudet på det tidspunktet og skolen har ved skolestart fått 4 nye henvendelser med ønske om å starte på Restaurant- og matfag.
VG171208 Fire millioner kroner er satt av i statsbudsjettet for 2018 - som en halvårseffekt fra skolestart i august.
SA171201 | Senere skolestart gjør bare elevene en bjørnetjeneste ¶
SA171201 Forsøksordningen med at enkelte skoler skal ha skolestart senere på dagen, syns jeg er en utrolig dårlig ide.
SA171201 DEBATT : Senere skolestart gjør ikke at en elev stiller mer opplagt.
SA171127 | Kan få skolestart klokken 10 på flere videregående skoler ¶
SA171127 Skolestart og hvilke skoler som vil inngå, er ikke fastsatt, men skolestart kan bli flere timer seinere enn i dag.
SA171127 Inntil fem videregående skoler kan få forskjøvet skolestart med flere timer fra neste høst for å se hvordan dette påvirker læringsmiljø og resultater.
SA171127 Et flertall av fylkespolitikerne går inn for et prøveprosjekt fra neste høst med et par timers seinere skolestart om morgenen for skoler på Nord-Jæren.
SA171127 Elever ved inntil fem videregående skoler i Rogaland kan fra høsten 2018 trolig glede seg over skolestart klokken 10 hver dag.
SA171127 Skolestart og hvilke skoler som vil inngå, er ikke fastsatt, men skolestart kan bli flere timer seinere enn i dag.
SA171127 | Kan få skolestart klokken 10 på flere videregående skoler ¶
SA171127 Skolestart og hvilke skoler som vil inngå, er ikke fastsatt, men skolestart kan bli flere timer seinere enn i dag.
SA171127 Inntil fem videregående skoler kan få forskjøvet skolestart med flere timer fra neste høst for å se hvordan dette påvirker læringsmiljø og resultater.
SA171127 Et flertall av fylkespolitikerne går inn for et prøveprosjekt fra neste høst med et par timers seinere skolestart om morgenen for skoler på Nord-Jæren.
SA171127 Elever ved inntil fem videregående skoler i Rogaland kan fra høsten 2018 trolig glede seg over skolestart klokken 10 hver dag.
SA171127 Skolestart og hvilke skoler som vil inngå, er ikke fastsatt, men skolestart kan bli flere timer seinere enn i dag.
DN171127 Usikkerheten for økonomien og nye lokaler gjør at skolen nå nøler med å ansette nye folk - noe som må avgjøres i løpet av kort tid om disse skal være på plass til skolestart neste høst.
BT171126 Ved skolestart .
BT171124 For noen lærere vil nasjonale prøver kunne gi ny innsikt, særlig i åttende klasse, da prøvene gis på høsten rett etter skolestart .
SA171123 Bildet er hentet fra skolestart på Nye Bø skule.
SA171122 Bildet er hentet fra skolestart på Nye Bø skule.
DA171122 - I dag har det vært viktig for oss å samle de ansatte på skolen før skolestart .
VG171121 Elevene samles klassevis med sine kontaktlærere ved skolestart , ifølge rektor Tone Kjenæs.
SA171121 « Kapasiteten på Storhaug og Nylund, bildet, barneskole er sprengt, og før skolestart hvert år et det litt av et puslespill å finne plass til de nye elevene », skriver Arvid Berentsen, Liv Sand og Karen Vorraa.
SA171121 Ny skole kan tidligst stå klart ved skolestart 2022.
SA171121 Kapasiteten på Storhaug og Nylund barneskole er sprengt, og før skolestart hvert år et det litt av et puslespill å finne plass til de nye elevene.
DA171121 Likeledes må ungdomstrinnet ut av lokalene i Cort Adelers gate da disse skal bli erstatningslokaler for elever fra Hartvig Nissen fra skolestart 2020, sier Tellevik Dahl.
DA171121 Fra skolestart 2020 må Ruseløkka-elevene ut av Vollebekk skole.
DA171121 Elevene ble fra skolestart busset til Vollebekk skole, hvor de skal gå så lenge byggingen av ny skole pågår.
BT171121 - I dag har det vært viktig for oss å samle de ansatte på skolen før skolestart .
DA171120 Dette fungerer slik at alle skoler melder inn til rådmannen ved skolefaglig rådgiver hver fredag de fire første ukene etter skolestart hvilke elever som ikke har møtt.
DA171120 - Når det gjelder barn som ikke møter til skolestart har vi et varslingssystem på kommunenivå.
DA171119 PP-tjenesten ble koblet inn, tvillingene fikk straks barnehageplass og skolestart ble forberedt godt.
AP171117 Da ble det slått fast at alle tre-, fire- og femåringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke.
AP171117 august 2016 har alle tre-, fire- og femåringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
VG171116 GLAD JENTE : Tre uker etter skolestart i 2016 oppdaget legene hjernesvulsten.
AP171115 44 oslobarn møtte ikke til skolestart i høst : De fleste er bare seks år ¶
AP171114 Barna som ikke dukket opp til skolestart i høst, var folkeregistrert i Oslo den 1. november i fjor.
AP171114 | 44 oslobarn møtte ikke til skolestart i høst ¶
AP171114 37 av de 44 barna som ikke møtte til skolestart i Oslo i høst, var førsteklassinger.
VG171111 | KrF-Hareide ut mot skolestart for seksåringer : - Har mistet mye lek ¶
VG171111 VIL HA MER LEK : KrF-leder Knut Arild Hareide mener spesielt guttene har lidd nederlag som følge av innføringen av skolestart for seksåringer for 20 år siden.
VG171111 Så tidligere skolestart gir større konsekvenser for guttene, sier Haug, og peker på at dagens skoletapere stort sett er gutter.
VG171111 Men da var tidligere skolestart ikke en del av evalueringen, ifølge Haug.
VG171111 KrF-leder og småbarnspappa Knut Arild Hareide mener skolestart for seksåringer har minst to baksider som må frem i lyset : Det har blitt mindre lek og flere skoletapere.
VG171111 Han mener skolestart for umodne gutter, de minste fem år, kan ha alvorlige konsekvenser.
VG171111 Han er åpen for å se på behovet for en ny evaluering av skolestart for seksåringer.
SA171111 For tre måneder siden, omtrent ved skolestart , ble ideen sådd.
DA171108 Skolen skulle etter planen utvides i 2022, men planene er fremskyndet ved at etaten har leid ekstra lokaler i Pilestredet park 7 i forkant av høstens skolestart .
DA171108 Rektor Per Solli bekrefter at skolen ønsket seg større arealer før årets skolestart : ¶
BT171108 Siden skolestart har Fylkesmannen i Hordaland mottatt 44 mobbesaker.
SA171107 Politikerne har sluttet seg til forslaget, noe som betyr at ungdomsskolen - med plass til 18 klasser og 504 elever - skal stå ferdig til skolestart i august 2020 - og ikke i 2022 som tidligere vedtatt.
AA171107 Ulykken ved en australsk skole der to gutter døde, skjedde like etter skolestart tirsdag morgen.
AA171107 Ulykken skjedde like etter skolestart tirsdag.
VG171106 Dette vet de fleste foreldre, men det tas ikke hensyn til dette når det gjelder skolestart for gutter.
VG171106 Dette på tross av forskning som viser at tidligere skolestart ikke medfører mer læring.
AA171106 Skolen fikk utført målinger før sommeren og rapporten lå klar i høst, ved skolestart .
DA171103 Da Helsedirektoratet i sine retningslinjer i år innførte at alle barn bør få både helsesamtale med helsesøster og undersøkelse av lege ved skolestart , satte skolegruppa i Røykenhusets helsestab seg ned og bestemte seg for å sette i gang.
DA171101 Lørdag skrev Dagsavisen Fremtiden at Fylkeslegen alt har krevd en redegjørelse fra Drammen kommune om skolehelsetjenesten generelt - og spesielt om den nye retningslinjen at barn bør få tilbud om undersøkelse ved skolestart , og seks andre anbefalinger fra Helsedirektoratet.
DA171031 Andre punkt på listen sier at alle barn bør få tilbud om en undersøkelse ved skolestart .
DA171030 - Det er nok tradisjon det går på, hvor skolestart er knyttet opp mot når man starter arbeidsdagen i ordinære jobber.
DA171026 Alle barn bør få en undersøkelse i skolehelsetjenesten ved skolestart - bestående av en helsesamtale hos helsesøster og en somatisk undersøkelse hos lege.
AP171020 Men smilene forteller at jentene her i Raqqa-regionen gleder seg over skolestart .
DB171017 Fra i sommer deler de ut 7500 kroner i måneden av fellesskapets penger, av skattebetalernes penger, til innvandrerkvinner for å ikke delta i arbeidslivet, og for å ikke sende ungene i barnehagen slik at de kan lære seg norsk til skolestart .
DB171007 Foto : Tor Lindseth ¶ SKOLESTART : Trude Drevland fikk låne mammas sykkel på vei til første skoledag.
VG171004 Før skolestart i høst gikk politiet ut og fortalte om en såkalt verstingliste med nærmere 40 navn på elever under 18 år som knyttes til vold og narkotikasaker.
AA171002 Tidlig skolestart kan være en årsak.
AA171002 Skoleforskere trekker fram tidligere skolestart som en ulempe for guttene.
AA171002 En mykere skolestart med mer lek og tilpasset pedagogikk, slik seksårsreformen la opp til, kan kanskje bidra til mindre frafall.
DB170930 Etter en rekke voldshendelser siden skolestart er han innkalt til krisemøte hos kunnskapsministeren.
DA170930 - Årets skolestart har vært preget av flere uønskede hendelser og et mer urolig skolemiljø enn vi synes å ha registrert tidligere.
AP170929 Skolen har vært stengt fra skolestart .
AP170929 Terje Wold, rektor ved Stovner videregående skole i Oslo, sier årets skolestart er den verste han har opplevd.
AP170929 Ifølge Wold har skolen opplevd elleve voldsepisoder siden skolestart for en drøy måned siden.
AP170929 Jeg ble født før krigen med skolestart på Grünerløkken Folkets Hus.
AA170929 Ifølge Wold har skolen opplevd elleve voldsepisoder siden skolestart for en drøy måned siden.
VG170928 Siden skolestart i august har rektoren brukt mye tid til å håndtere flere uheldige episoder.
VG170928 BEKYMRET : Stovner videregående skole i Oslo har hatt flere voldsepisoder siden skolestart i august.
DA170928 Det rødgrønne byrådet vil nå avvikle ordningen og håper å ha en ny modell på plass til skolestart i 2019.
AA170928 - Det er departementets intensjon at en ordning med regionale mobbeombud skal kunne iverksettes fra skolestart 2018, skriver Asheim i et skriftlig svar i Stortinget torsdag.
DA170927 Siden årets skolestart har mye av tida hans gått med til å håndtere helt andre ting enn faglig utviklingsarbeid.
DA170927 I møtet gjorde skolens ledelse rede for hendelsene etter skolestart med både slåsskamper, generell uro, manglende respekt og en generelt aggressiv og spent stemning.
DA170927 Eleven som går påbygg forteller at bråket etter årets skolestart gjorde at hun vurderte å slutte, men er blitt beroliget : ¶
DA170927 - Jeg så en av slåsskampene rett etter skolestart .
DB170926 Høili hadde egentlig planer om å reise til USA allerede ved skolestart i fjor høst.
DA170921 I går skrev Dagsavisen om Stovner og Ulsrud videregående skole - to av flere utsatte osloskoler der årets skolestart ifølge politiet virker å ha vært preget av mer uro, vold og trusler enn før.
VG170920 - Årets skolestart har vært preget av flere uønskede hendelser og et mer urolig skolemiljø enn vi synes ha å registrert tidligere.
AP170920 - Årets skolestart har vært preget av flere uønskede hendelser og et mer urolig skolemiljø enn vi synes ha å registrert tidligere.
AA170920 - Årets skolestart har vært preget av flere uønskede hendelser og et mer urolig skolemiljø enn vi synes ha å registrert tidligere.
DA170919 For hver dag som går uten at vi kommer i gang, jo strammere blir tidsfristen til skolestart 2020.
DA170919 - De første planene gikk ut på at skolen skulle rehabiliteres og stå klar til skolestart i 2019.
DA170919 - Årets skolestart har vært preget av flere uønskede hendelser og et mer urolig skolemiljø enn vi synes å ha registrert tidligere.
AA170918 Frem til like før skolestart har bøkene vært på lager.
AA170918 En av skolene varslet fra om feilen til forlaget like før skolestart .
AA170918 Da vi nærmet oss skolestart , fikk vi beskjed av en skole om feilen.
AP170917 Frem til like før skolestart har bøkene vært på lager.
AP170917 En av skolene varslet fra om feilen til forlaget like før skolestart .
AP170917 Da vi nærmet oss skolestart , fikk vi beskjed av en skole om feilen.
DB170914 Tusenvis av barn kaster matpakka : - Alle gjør den samme tabben ved skolestart
DB170914 Lista kan virke uendelig lang selv for en mamma og en pappa med overskudd og pågangsmot nå ved skolestart .
DB170914 Foto : Paul Biryukov / Shutterstock / NTB scanpix ¶ Skolestart , aktiviteter, bokpapir, timeplan, skolemelk, regntøy og gummistøvler, matpakke, bursdagsinvitasjoner og vennegrupper...
AP170914 Ved skolestart hadde man bare fått et sted mellom 14,7 og 46 millioner dollar.
AP170914 Stein Bjørge ¶ 11 milliarder ble gitt - likevel manglet det penger ved skolestart
AP170914 Ikke minst gjaldt dette ved skolestart , da man trengte penger til lærerlønninger og skolemateriell.
AP170912 Etter noen dagers våpenhvile ved skolestart , meldes det igjen om daglige angrep.
VG170910 * Starter opp med personlige lærere ( PL ) fra skolestart i høst.
VG170910 Siden skolestart har Ingrid Bjørnov Brustad ( 18 ) vært forsinket med opp til en time til og fra skolen nesten alle dager fordi ingen kommer og henter henne.
VG170910 Hun forteller at hver eneste dag siden skolestart har elever blitt sittende og vente på taxi til klokken halv fire, selv om de egentlig slutter klokken to.
AA170908 Litt kos skal man jo ha før skolestart .
AA170905 Campen som det ligger rester av nå, kom opp siste helga før skolestart .
DB170904 Da en flyttet skolestart fram til seksårsalder i 1997, kunne barnehagelærere undervise i skolen fram til 4. trinn.
DB170904 - Hovedgrunnen til at tidlig skolestart utviklet seg så feil, var at seks år etter seksårsreformen ble klassedelingstallet opphevet.
DB170904 - Det er ikke noen vei tilbake til senere skolestart , sier både Ap, Venstre, Høyre og SV.
DB170904 Skolestart : For to uker siden begynte Tiva Regine ( 6 ) og Ellinor ( 5 ) ( t.h. ) på i klasse 1C på Vålerenga skole.
DB170904 Produktene lanseres fortløpende fra skolestart , blant annet drikkeyoghurt med smak av pasjonsfrukt og jordbær i porsjonsflasker, og ostesticks som kan strimles ( du har sikkert sett slike i amerikanske filmer og TV-serier ).
VG170901 Vi i Høyre foreslår derfor en rekke tiltak der flere kan iverksettes allerede ved skolestart .
VG170901 Verken Aps skolebyråd i Oslo eller Jonas Gahr Støres nærmeste medarbeider, Jonas Bals, presenterer i VG ett eneste tiltak som vil hjelpe skolene i forbindelse med skolestart .
VG170901 Sist uke var det skolestart på Oslos videregående skoler.
DA170901 Vi ønsker å nå flest mulig barn før skolestart .
DA170901 - Barnehagen er svært viktig for språkutvikling og sosiale ferdigheter, og den forbereder barna til skolestart , sier hun.
AA170901 Raset skjedde før skolestart torsdag morgen. | 38.000 rohingya-muslimer har flyktet til Bangladesh ¶
SA170830 LUSA PÅ GANGEN : Lusa er et velkjent problem ved barnehage- og skolestart .
FV170830 LUSA PÅ GANGEN : Lusa er et velkjent problem ved barnehage- og skolestart .
BT170830 LUSA PÅ GANGEN : Lusa er et velkjent problem ved barnehage- og skolestart .
AP170830 LUSA PÅ GANGEN : Lusa er et velkjent problem ved barnehage- og skolestart .
VG170829 august skulle skolens fadderuke starte, og Rakavan var en av de som skulle ta seg av de nye studentene ved skolestart .
DB170825 ¶ SOGNSVANN : I mange år har ungdom samlet seg ved Sognsvann i Oslo den første uka etter skolestart .
DB170825 - Det er ikke et offisielt arrangement, men en tradisjon at ungdom samler seg ved Sognsvann den første helga etter skolestart .
NL170824 Skolestart og full fart for de fleste, men altså ikke i eteren.
FV170824 På grunn av skolestart og at de fleste er ferdige med ferie.
DB170824 Det er skolestart og mer enn 60 000 barn har hatt sin første skoledag.
DA170824 Skolestart på splitter nye Brynseng : Seks år og spent som bare det - da er det godt å holde pappa i hånda ¶
AP170824 Før årets skolestart har politiet i Oslo utarbeidet en « verstingliste » med nærmere 40 navn på elever som knyttes til vold og narkotika.
AA170824 Før årets skolestart har politiet i Oslo utarbeidet en « verstingliste » med nærmere 40 navn på elever som knyttes til vold og narkotika.
DB170823 Tusenvis av barn kaster matpakka : - Alle gjør den samme tabben ved skolestart
DB170823 Tusenvis av barn kaster matpakka : - Alle gjør den samme tabben ved skolestart
DA170823 Skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) tok selv initiativ til møtet - både for å bli orientert om de kriminelle gjengangerne og for å få en statusrapport for osloskolen ved årets skolestart .
DA170823 I forkant av årets skolestart har politiet i Oslo utarbeidet en « verstingliste » med nærmere 40 navn på elever under 18 år som knyttes til vold og narkotika.
VG170822 SKOLESTART : - Vår kultur er sterkt preget av prestasjonspress.
SA170822 På grunn av skolestart og at de fleste er ferdige med ferie.
DA170822 Stine Wannerstedt Molden har med seg både farmor Kari Elisabeth Faksvaag Molden, pappa Martin Faksvaag Molden, mamma Mette Jansen Wannerstedt og mormor Lise Jansen til skolestart på Brynseng skole.
DA170822 Brynseng skole er nemlig splitter ny til skolestart 2017, så ny at det fremdeles var håndverkere i skolegården mandag morgen.
BT170822 På grunn av skolestart og at de fleste er ferdige med ferie.
AP170822 På grunn av skolestart og at de fleste er ferdige med ferie.
AA170822 Det var like før skolestart mandag morgen at en 15 år gammel gutt av utenlandsk opprinnelse ble angrepet av en mann over 18 år utenfor Namsos ungdomsskole.
AA170822 På grunn av skolestart og at de fleste er ferdige med ferie.
SA170821 For mange av de stille barna er sommerfuglene i magen erstattet med en vond klump før skolestart .
DB170821 Matkasseleverandørene står i kø for å levere mat på døren din, og rabattene sitter løst rundt skolestart , spesielt for nye kunder - eller på nye kasser.
DA170821 I dag er det skolestart i Oslo, og barn og unge strømmer til skolebenken.
BT170821 For mange av de stille barna er sommerfuglene i magen erstattet med en vond klump før skolestart .
AP170821 - Politiet N Buskerud ( @opsnbuskerud ) August 20, 2017 ¶ | Skolestart i Oslo i dag - sjekk morgentrafikken !
AP170821 For mange av de stille barna er sommerfuglene i magen erstattet med en vond klump før skolestart .
AP170820 Skolebesøk før skolestart
AP170820 Politikerne satser på skole denne valgkampen, og de har selvfølgelig vært på skolebesøk - før skolestart .
AP170820 Skolebesøk før skolestart
AP170820 Politikerne satser på skole denne valgkampen, og de har selvfølgelig vært på skolebesøk - før skolestart .
VG170819 VG møter rektor Bjarne Asgrimsplass og assisterende rektor Erik Horgen ved Etterstad videregående skole før skolestart .
VG170819 Rektor Bjarne Asgrimplass ( t.h ) og assisterende rektor Erik Horgen bruker de siste dagene før skolestart 21. august på å planlegge høstsemesteret.
VG170819 KLAR TIL SKOLESTART : I dette klasserommet ble en elev banket opp av en annen elev og tre av hans venner ved Etterstad videregående i Gamle Oslo i januar.
VG170819 Han er spesielt opptatt av å ta tak i problematikken i forkant av skolestart den 21. august.
VG170819 Det vi trenger er tiltak som kan virke med en gang og som iverksettes fra skolestart denne uken, sier Høyres Eirik Lae Solberg.
AP170819 Ikke alle barn gleder seg til skolestart .
AP170819 Det nærmer seg skolestart og snart åpner vi dørene igjen.
NL170818 Usikkerhet borger ikke for noen god skolestart .
NL170818 Fylkesmannen kan ikke akseptere at kommunen får lengre tid enn til skolestart skoleåret 2017/2018 med å rette lovbruddet.
DA170818 Derfor er det heller ikke tilfeldig at festivalen er lagt til den siste helgen før skolestart , når de fleste familier er tilbake i hovedstaden.
DA170817 | Politiet om skolestart : - Ta hensyn ¶
DA170817 Sjekk derfor din skoles hjemmeside for informasjon om skolestart .
DA170817 | Nymalt til skolestart
AP170817 | Dette er navnene du må kunne til skolestart ¶ 65.000 barn starter i første klasse denne høsten.
SA170816 | Fem tips til foreldre ved skolestart
SA170816 Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har skrevet en avhandling om skolestart for seksåringer.
SA170816 SKOLESTART : Sett av god tid til å følge opp barnet ditt i starten av den nye epoken.
FV170816 | Fem tips til foreldre ved skolestart
FV170816 Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har skrevet en avhandling om skolestart for seksåringer.
FV170816 SKOLESTART : Sett av god tid til å følge opp barnet ditt i starten av den nye epoken.
DA170816 Og allerede ved skolestart i høst trer endringene i kraft.
AP170816 | Fem tips til foreldre ved skolestart
AP170816 Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har skrevet en avhandling om skolestart for seksåringer.
AP170816 SKOLESTART : Sett av god tid til å følge opp barnet ditt i starten av den nye epoken.
AA170816 Politiet på Heimdal vil ha daglige kontroller både før og etter skolestart .
AA170816 Mandag er det skolestart for alle elever i trondheimsskolene.
VG170814 Likevel er det forståelig om også bestemor og bestefar gleder seg til skolestart .
VG170814 Skolestart er like om hjørnet.
DA170811 august er det skolestart for over 9.000 elever i videregående opplæring i Buskerud.
DA170811 Kirkens Bymisjon ønsker å bidra til at alle barn har skolesekk til skolestart , og til at første skoledag blir en fin opplevelse.
AP170810 Antallet er økt fra 200 til 300 til skolestart i høst.
DB170809 Dette har utviklet seg til en tradisjon i Fredrikshavn, og nettopp av den grunn holder et av byens utesteder åpent til langt på natt den siste feriedagen før skolestart .
VG170807 Kontrastene er store fra tusenvis av tilskuere på Queen Elizabeth Olympic Park i den engelske hovedstaden, og til skolestart hjemme i Sandnes.
SA170807 | Professor om skolestart : - Alt trenger ikke være perfekt fra dag én ¶
SA170807 Slik forbereder du barnet ditt til skolestart .
SA170807 Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har skrevet en avhandling om skolestart for seksåringer.
SA170807 Han sier skolestart som regel byr på to store utfordringer : ¶
SA170807 - Besøk skolen før skolestart .
FV170807 | Professor om skolestart : - Alt trenger ikke være perfekt fra dag én ¶
FV170807 Slik forbereder du barnet ditt til skolestart .
FV170807 Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har skrevet en avhandling om skolestart for seksåringer.
FV170807 Han sier skolestart som regel byr på to store utfordringer : ¶
FV170807 - Besøk skolen før skolestart .
DB170807 Og kanskje blir det mer salg nå som det nærmer seg skolestart : I boka møter du de tre bukkene som får et brev om at de må på skolen, men slett ikke har lyst til det.
DB170807 Det er en fin arena for å snakke om skolestart , noe som er både spennende og ukjent, og der man ikke har kontroll eller mestrer alle koder, sier Rørvik.
BT170807 | Professor om skolestart : - Alt trenger ikke være perfekt fra dag én ¶
BT170807 Slik forbereder du barnet ditt til skolestart .
BT170807 Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har skrevet en avhandling om skolestart for seksåringer.
BT170807 Han sier skolestart som regel byr på to store utfordringer : ¶
BT170807 - Besøk skolen før skolestart .
AP170807 | Professor om skolestart : - Alt trenger ikke være perfekt fra dag én ¶
AP170807 Slik forbereder du barnet ditt til skolestart .
AP170807 Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og har skrevet en avhandling om skolestart for seksåringer.
AP170807 Han sier skolestart som regel byr på to store utfordringer : ¶
AP170807 - Besøk skolen før skolestart .
AA170805 Det er to uker til skolestart og innrykk av ungdommer fra Huseby.
VG170803 Også Apollo melder om få sydenreiser før skolestart .
VG170803 - Frem til skolestart er det veldig fullt, men det finnes fremdeles noen strøplasser igjen.
DA170801 Den absolutte tyveritoppen er i dagene rundt skolestart .
AA170801 Den absolutte tyveritoppen er i dagene rundt skolestart .
AA170801 Han sier intensjonen med reformen var at norske elever skulle lære mer, men at undersøkelser viser at tidlig skolestart ikke har hatt noen betydning for barnas læring.
AA170801 - Samtidig er diskusjonen om skolestart og skolemodenhet viktig.
FV170726 NY HVERDAG : Å vente på tur og å snakke med innestemme, er viktige ferdigheter å øve på før skolestart , mener ekspertene.
FV170726 Dette mener ekspertene foreldre og barn kan øve på før skolestart .
AP170725 Sensommerens skolestart nærmer seg og ved landets videregående skoler finner nye kull førsteklassinger sin plass.
DB170721 Ingen har heller fortalt oss at vi må bli med vår sønn i denne taxien til og fra AKS, hver dag fram til skolestart , og i alle andre ferier og dager skolen er stengt.
DB170721 Ved skolestart er det allerede for sent.
DB170719 Mange vegrer seg til skolestart fordi fokuset på ferien kommer på agendaen.
DB170717 - De sparer kruttet til etterspørselen blir større igjen mot høsten rundt skolestart .
DB170717 Mye kan være « reparert » innen skolestart , som igjen gir barnet en bedre start på klasseromstilværelsen.
DB170717 Dersom dette ble oppdaget da barnet allerede som fireåring ble misbrukt, ja da kunne kanskje seksåringen ved skolestart hatt sjanse til å fokusere på læring heller enn bekymring.
DB170717 Der er det ingen tvil om at ved skolestart kan det være for seint.
DB170713 Eller debatter om kjønnsdeling og ulik skolestart .
DB170713 Den siste tiden har det dukket opp en debatt om senere skolestart for gutter.
VG170712 I Oppland er nye elever selv ansvarlig for å anskaffe en egnet PC før skolestart .
DA170711 - Men så måtte vi jo se Slottet og shoppe litt klær til skolestart også, sier hun.
AP170629 På tide å teste ut senere skolestart for gutter.
AP170629 På tide å teste ut senere skolestart for gutter.
SA170627 Så kom man til skolestart , fikk dårlig samvittighet og skulle bli sunn igjen.
SA170627 Så kom man til skolestart , fikk dårlig samvittighet og skulle bli sunn igjen ¶
BT170627 Så kom man til skolestart , fikk dårlig samvittighet og skulle bli sunn igjen.
BT170627 Så kom man til skolestart , fikk dårlig samvittighet og skulle bli sunn igjen ¶
AP170627 Så kom man til skolestart , fikk dårlig samvittighet og skulle bli sunn igjen.
AP170627 Så kom man til skolestart , fikk dårlig samvittighet og skulle bli sunn igjen ¶
DN170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier.
DB170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier.
DA170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier.
AP170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier.
AA170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier.
AA170624 Durmus sier endringene, som skal tre i kraft allerede ved skolestart til høsten, er i tråd med tyrkiske verdier.
SA170622 Også foreldre har en jobb å gjøre i forkant av skolestart , mener ekspertene.
SA170622 NY HVERDAG : Å vente på tur og å snakke med innestemme, er viktige ferdigheter å øve på før skolestart , mener ekspertene.
SA170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn, og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
SA170622 Dette mener ekspertene foreldre og barn kan øve på før skolestart .
SA170622 Det er selvfølgelig greit at barnet har lært bokstaver og tall hvis barnet selv har tatt initiativ til dette, men du trenger ikke bekymre deg hvis barnet ikke har lært seg noe av dette før skolestart .
SA170622 - Å lytte er svært viktig å kunne ved skolestart og det er vanlig at barn i begynnelsen har problemer med å huske det som blir sagt.
SA170622 - Foreldrene kan invitere andre elever på besøk, eller avtale treff med andre elever, slik at de kjenner hverandre litt før skolestart .
FV170622 Også foreldre har en jobb å gjøre i forkant av skolestart , mener ekspertene.
FV170622 NY HVERDAG : Å vente på tur og å snakke med innestemme, er viktige ferdigheter å øve på før skolestart , mener ekspertene.
FV170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn, og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
FV170622 Dette mener ekspertene foreldre og barn kan øve på før skolestart .
FV170622 Det er selvfølgelig greit at barnet har lært bokstaver og tall hvis barnet selv har tatt initiativ til dette, men du trenger ikke bekymre deg hvis barnet ikke har lært seg noe av dette før skolestart .
FV170622 - Å lytte er svært viktig å kunne ved skolestart og det er vanlig at barn i begynnelsen har problemer med å huske det som blir sagt.
FV170622 - Foreldrene kan invitere andre elever på besøk, eller avtale treff med andre elever, slik at de kjenner hverandre litt før skolestart .
BT170622 Også foreldre har en jobb å gjøre i forkant av skolestart , mener ekspertene.
BT170622 NY HVERDAG : Å vente på tur og å snakke med innestemme, er viktige ferdigheter å øve på før skolestart , mener ekspertene.
BT170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn, og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
BT170622 Dette mener ekspertene foreldre og barn kan øve på før skolestart .
BT170622 Det er selvfølgelig greit at barnet har lært bokstaver og tall hvis barnet selv har tatt initiativ til dette, men du trenger ikke bekymre deg hvis barnet ikke har lært seg noe av dette før skolestart .
BT170622 - Å lytte er svært viktig å kunne ved skolestart og det er vanlig at barn i begynnelsen har problemer med å huske det som blir sagt.
BT170622 - Foreldrene kan invitere andre elever på besøk, eller avtale treff med andre elever, slik at de kjenner hverandre litt før skolestart .
AP170622 Også foreldre har en jobb å gjøre i forkant av skolestart , mener ekspertene.
AP170622 NY HVERDAG : Å vente på tur og å snakke med innestemme, er viktige ferdigheter å øve på før skolestart , mener ekspertene.
AP170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn, og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
AP170622 Dette mener ekspertene foreldre og barn kan øve på før skolestart .
AP170622 Det er selvfølgelig greit at barnet har lært bokstaver og tall hvis barnet selv har tatt initiativ til dette, men du trenger ikke bekymre deg hvis barnet ikke har lært seg noe av dette før skolestart .
AP170622 - Å lytte er svært viktig å kunne ved skolestart og det er vanlig at barn i begynnelsen har problemer med å huske det som blir sagt.
AP170622 - Foreldrene kan invitere andre elever på besøk, eller avtale treff med andre elever, slik at de kjenner hverandre litt før skolestart .
DA170616 Derfor tar denne spalten også sommerferie fram til skolestart .
DA170616 Derfor tar denne spalten også sommerferie fram til skolestart .
SA170602 Det finner jeg uforståelig, og kommentaren hennes kan tyde på at hun verken har satt seg inn i hvor stort problemet med manglende norskferdigheter ved skolestart er i Oslo, eller de konkrete tiltakene Oslo Høyre foreslår for å styrke læring i barnehagen.
SA170602 Barnehagens mandat er imidlertid bredere, og vi må ha ambisjoner på vegne av alle barn, slik at de gis like muligheter til å få en god skolestart og like muligheter til å lykkes i skoleløpet.
AP170601 - Denne videregående skolen har kommunen allerede tatt opp elever til, med skolestart i august, og barnehagen skal etter planen tas i bruk til vinteren.
VG170526 De innsatte garanteres retur innen skolestart i august.
AA170524 Flytte før skolestart
AP170522 Til skolestart i fjor høst ble det ansatt 35 nye lærere i småskolen, og ytterligere 35 ansettes i disse dager på utvalgte skoler og skal være klare til skolestart til høsten.
AP170522 Til skolestart i fjor høst ble det ansatt 35 nye lærere i småskolen, og ytterligere 35 ansettes i disse dager på utvalgte skoler og skal være klare til skolestart til høsten.
AP170515 Men mange barn vokser av seg allergien innen skolestart .
AP170512 Formålet har vært er å forberede barn til skolestart gjennom å styrke norskkunnskapene til minoritetsspråklige barn og å bidra til sosialisering.
AP170502 Oslo-bydel ber om hjelp : Mange barn er for dårlige i norsk ved skolestart
AP170502 Flere barnehager har store utfordringer med å lære alle barna å snakke godt norsk før skolestart .
VG170430 Tre uker etter skolestart oppdaget de hjernesvulsten.
AP170426 Bakgrunnen for tiltaket er bekymring over at det er stor variasjon i barns språkferdigheter ved skolestart , ifølge Vårt Land.
AA170426 Bakgrunnen for tiltaket er bekymring over at det er stor variasjon i barns språkferdigheter ved skolestart , ifølge Vårt Land.
AA170426 Bakgrunnen for tiltaket er bekymring over at det er stor variasjon i barns språkferdigheter ved skolestart , ifølge Vårt Land.
DA170425 At regjeringen i tillegg ville lage en « utbyttebeskrivelse » som skulle si hva barna skulle mestre og sitte igjen med før skolestart , var som en rød klut i barnehagekretser.
DB170424 Like før skolestart i 2008 fylte Angelica seks år.
SA170330 Basketballcampen, som arrangeres før skolestart i august, tiltrekker seg også trener Dave Severns, som tilhører Clippers.
BT170330 Basketballcampen, som arrangeres før skolestart i august, tiltrekker seg også trener Dave Severns, som tilhører Clippers.
AP170330 Basketballcampen, som arrangeres før skolestart i august, tiltrekker seg også trener Dave Severns, som tilhører Clippers.
BT170328 | Oppskrift på en tragisk skolestart
BT170328 Vi må gjøre det vi kan for å unngå at barn får en tragisk skolestart .
BT170328 I 1994 ble det obligatorisk skolestart for seksåringene.
VG170327 Familiens mareritt har vart siden skolestart i august.
VG170326 Til sammen 80 Montessori-skoler er i drift over hele landet, sist høst ble det startet tre nye, mens det til før skolestart 2018, er søkt om 12 nye Montessori-skoler.
VG170321 De fleste kommer bare 5-10 minutter etter skolestart , men det vil like fullt påvirker læringsmiljøet og gir en dårlig start på dagen for både lærere og elever.
AA170321 Ett år tidligere skolestart var helt riktig, slik samfunnet utviklet seg - men det har ikke ført til at elevene lærer mer.
AA170321 Adresseavisen fortalte før helgen at tidligere skolestart verken har hatt negativ eller positiv betydning for skoleprestasjonene.
AA170321 Én forklaring på at tidligere skolestart ikke har ført til bedre prestasjoner, kan være at norsk skolepolitikk sakte og nesten umerkelig har beveget seg bort fra mottoet « læring gjennom lek ».
SA170320 IT-sjef i Rogaland fylkeskommune sier det jobbes for å få til en sikrere innlogging til skolestart i høst.
SA170318 Risvoll opplyser at It's Learning trolig vil være oppe og gå innen skolestart mandag.
SA170317 Han sier at It's Learning sannsynligvis kommer til å være oppe igjen innen skolestart mandag morgen.
DB170316 Utsatt skolestart for alle gutter løser ikke problemet.
DB170316 Den normale variasjonsbredden i generell akademisk intelligens ( IQ ) tilsier en variasjon på 4 år før skolestart .
DA170316 Ved skolestart 2016 var det omtrent 61.000 elever i grunnskolen i Oslo.
BT170316 plugg - Minst 3 russ camper utenfor skolen en natt, sover i telt og spiser nødproviant laget med stormkjøkken ¶ §123 - Brødskorpen ( loff ) - Bruke et brød som mobildeksel en hel skoledag ¶ §124 - Brødskorpen ( grov ) - Gå med brød som sko en hel skoledag ¶ §125 - Kvist - Sitte i et tre en time før skolestart ¶ §126 - Kokosbolleemballasje - Spise 12 kokosboller i løpet av en skoletime uten å drikke noe ved s
BT170311 Når det etter hvert er en så stor forventning om at barn skal gå i barnehage, og mange oppfordres sterkt om å gå der for å lære seg språk og annet før skolestart , vil debatten om foreldrebetaling komme igjen.
VG170308 Byggearbeidene ved skolen startet før jul, og skal etter planen være ferdig til skolestart i august i år.
FV170307 Ulykken skjedde like ved Karuss skole like før skolestart .
DB170307 Da var han imidlertid for sein med søknad og levering av språkkrav til å rekke skolestart i 2017, forklarer UiB.
DB170307 Ulykken skjedde like ved Karuss skole like før skolestart .
DB170307 Like før skolestart
AP170307 Ulykken skjedde like ved Karuss skole, i nærheten av Karuss barnehage, rett før skolestart .
AP170307 Ulykken skjedde like før skolestart
DB170304 Regjeringen vil sikre barn en bedre skolestart ved å øke læringstrykket i barnehagen.
DA170301 Likevel er ikke Mancini særlig begeistret for fraværsregelen, som ble innført ved skolestart i høst.
AP170301 For mens resten av landet innførte skolestart for seksåringer i 1997, kan man lese på nettsiden til Aurora Steinerbarnehage at « Vi har plass til barn i alderen 1 - 7 år. 1. klasse har sitt første skoleår lokalisert i steinerbarnehagene. » | « Elle » : Hinsides det meste ¶
VG170228 Men rett før skolestart ble han og familien tvangsreturnert til Afghanistan av et følge på elleve polititjenestemenn og en sykepleier.
BT170223 I Hordaland hadde elever på videregående i snitt ni fraværstimer fra skolestart høsten 2015 til 15. januar 2016.
BT170223 I Hordaland hadde elever på videregående i snitt ni fraværstimer fra skolestart høsten 2015 til 15. januar 2016.
DB170222 Tanken om at målstyrt læring skal føre til en bedre skolestart , vil ifølge Sommer heller føre til at barnas motivasjon minsker.
DB170222 Kunnskapsministeren mener at mer målrettet læring i barnehagen er veien å gå for bedre og enklere skolestart .
VG170215 Bakgrunn : Innførte nye fraværsregler til skolestart
DA170215 Mobbeombudet vil være på plass i løpet av sommeren, og klar til skolestart til høsten.
AP170215 Ombudet skal være klar til skolestart ved høsten, men allerede nå kommer en ny handlingsplan mot mobbing.
AP170215 | Senere skolestart gir uthvilte elever Kim Daniel Ourén ¶
AA170215 Ombudet skal være klar til skolestart ved høsten, men allerede nå kommer en ny handlingsplan mot mobbing.
DB170213 Han mener også at partiet må gjøre mer for å sørge at innvandrerbarn i Norge lærer seg norsk før skolestart .
DB170213 Det skal gjøres ved at norskfødte barn språkkartlegges i 3-årsalderen og at barnevernet gjennomfører pålegg som sikrer at alle kan forsvarlig norsk ved skolestart - for eksempel ved å pålegge foreldre at barn skal sendes i barnehage eller se på norske TV-programmer hjemme.
DN170119 No Isolation og Atea har satt seg mål om å selge inntil 500 roboter til skolestart i august 2017.
DN170119 No Isolation og Atea har satt seg mål om å selge inntil 500 roboter til skolestart i august 2017.
BT170119 - Planen er at den skal være ferdig til skolestart høsten 2018, ja.
AP170112 - I 2016 var det kun fire av 498 skolestartere i bydelen, de fire kom til bydelen fra andre land sommeren før skolestart , som ikke hadde gått i barnehage.
FV170109 Det er skolestart i disse dager.
SA170102 Foreldre søker oss på første plass og blir værende til skolestart .
SA170102 Foreldre søker oss på første plass og blir værende til skolestart .
AP160924 Studier viser en sammenheng mellom et godt ordforråd ved skolestart og barns leseferdigheter på skolen.
AP160924 Målet var å lære barna norsk før skolestart .
AP160924 Målet for rammeplanen i barnehagen er at alle skal kunne like mye ved skolestart .
AP160924 Mange barn er for dårlige i norsk ved skolestart .
AP160924 - Vi klarer ikke å få et høyt nok nivå på norskspråket hos alle barnehagebarna før skolestart .
AP160908 En uformell undersøkelse Allmennlegeforeningen har gjort blant 50 fastleger etter skolestart i år, viser at hver av dem hver dag har opptil seks skoleelever på kontoret eller på telefon for å få legeattest på sykefravær.
AP160908 Allerede to dager etter skolestart , skrev Aftenposten om de nye fraværsreglene.
AP160907 Ved skolestart : Leger frykter et renn av elever med ufarlige sykdommer ¶
FV160829 Studie - og skolestart er en glimrende unnskyldning og anledning til å anskaffe seg en ny og bedre bærbar datamaskin.
BT160829 Studie - og skolestart er en glimrende unnskyldning og anledning til å anskaffe seg en ny og bedre bærbar datamaskin.
AP160829 Studie - og skolestart er en glimrende unnskyldning og anledning til å anskaffe seg en ny og bedre bærbar datamaskin.
SA160823 Det viktigste for oss er at alle elevene våre skal få en trygg skolestart og at de blir tatt imot på lik linje, sier Onstad.
FV160823 Det viktigste for oss er at alle elevene våre skal få en trygg skolestart og at de blir tatt imot på lik linje, sier Onstad.
BT160823 Det viktigste for oss er at alle elevene våre skal få en trygg skolestart og at de blir tatt imot på lik linje, sier Onstad.
AP160823 Men, det må gis god orientering til elevene ved skolestart for å forklare hvordan reglene praktiseres, sier hun.
AP160823 Bare to dager inn i det nye skoleåret fikk allmennlege Tom Ole Øren på Nøtterøy merke konsekvensene av de nye fraværsreglene, som gjelder fra skolestart i høst.
AP160823 - Allerede to dager etter skolestart kom elever til meg for å få bekreftet at de har vært hos legen, sier Øren til Aftenposten.
AP160823 Det viktigste for oss er at alle elevene våre skal få en trygg skolestart og at de blir tatt imot på lik linje, sier Onstad.
BT160822 Det viktigste for oss er at alle elevene våre skal få en trygg skolestart og at de blir tatt imot på lik linje, sier Onstad.
AA160822 Et par uker rett etter skolestart er det aller rimeligst å reise på chartertur.
SA160818 Det er skolestart i disse dager.
FV160818 UtenforskapVed skolestart er det mye som trengs, fra skolesekk til klær og sko som passer en kropp som har vokst over sommeren.
FV160818 FOTO : Jan Haas / NTB scanpix KOSTBAR SKOLESTART : Det kan bli store utgifter ved skolestart om klær, sko, sekk, hjelm, skolesekk og utstyr til fritidsaktiviteter skal oppgraderes og være helt nytt og nyeste modell.
FV160818 FOTO : Jan Haas / NTB scanpix KOSTBAR SKOLESTART : Det kan bli store utgifter ved skolestart om klær, sko, sekk, hjelm, skolesekk og utstyr til fritidsaktiviteter skal oppgraderes og være helt nytt og nyeste modell.
BT160818 Det er skolestart i disse dager.
AP160818 Ved skolestart er det mye som trengs, fra skolesekk til klær og sko som passer en kropp som har vokst over sommeren.
AP160818 Det kan bli store utgifter ved skolestart om klær, sko, sekk, hjelm, skolesekk og utstyr til fritidsaktiviteter skal oppgraderes og være helt nytt og nyeste modell.
AP160818 Det er skolestart i disse dager.
AP160815 Sommervarmen tilbake til skolestart
SA160808 For mange stemte ikke SFO med forventningene om skolestart .
SA160808 Barna i studiene gikk i SFO i tre uker før skolestart , lang tid for en 5 - 6-åring.
FV160808 For mange stemte ikke SFO med forventningene om skolestart .
FV160808 Barna i studiene gikk i SFO i tre uker før skolestart , lang tid for en 5 - 6-åring.
BT160808 For mange stemte ikke SFO med forventningene om skolestart .
BT160808 Barna i studiene gikk i SFO i tre uker før skolestart , lang tid for en 5 - 6-åring.
AP160808 For mange stemte ikke SFO med forventningene om skolestart .
AP160808 Barna i studiene gikk i SFO i tre uker før skolestart , lang tid for en 5 - 6-åring.
SA160805 Rundt skolestart er det stor rift om boligene på leiemarkedet, her får du tips til hvordan du unngår å bli lurt.
BT160805 Rundt skolestart er det stor rift om boligene på leiemarkedet, her får du tips til hvordan du unngår å bli lurt.
AP160805 Rundt skolestart er det stor rift om boligene på leiemarkedet, her får du tips til hvordan du unngår å bli lurt.
AP160804 Rundt skolestart er det stor rift om boligene på leiemarkedet, her får du tips til hvordan du unngår å bli lurt.
SA160616 Man må huske at skolestart kommer også og at det kan være vanskelig å få døgnrytmen tilbake igjen, sier Saxvig.
FV160616 Man må huske at skolestart kommer også og at det kan være vanskelig å få døgnrytmen tilbake igjen, sier Saxvig.
AP160616 Man må huske at skolestart kommer også og at det kan være vanskelig å få døgnrytmen tilbake igjen, sier Saxvig.
AP160423 - Jeg tror det vil skje innen skolestart i august.
AP160313 Før skolestart fikk Nymo kjenne på nervene.
AP160309 Senere skolestart
AP160309 Senere skolestart har vært foreslått for å hjelpe trette ungdommer.
AP160309 En norsk studie viste at en time senere skolestart hver mandag ga mer søvn og bedre prestasjonsnivå enn skolestart klokken 08.30.
AP160309 En norsk studie viste at en time senere skolestart hver mandag ga mer søvn og bedre prestasjonsnivå enn skolestart klokken 08.30.
SA160226 Du kan velge blant 13 ulike utdanningsprogram, åtte yrkesfaglige og fem studieforberedende til skolestart 2016.
AP160225 Slik skal skolen se ut når den står ferdig til skolestart i 2017.
AP160225 Skolen skal stå ferdig til skolestart i 2017.
AP160225 Slik skal skolen se ut når den står ferdig til skolestart i 2017.
AP160225 Skolen skal stå ferdig til skolestart i 2017.
AP160219 Hun viser til at det høsten 2014 var 197 elever som ikke møtte til skolestart , og som heller ikke var møtt fram innen oktober.
AP160219 Hun viser til at det høsten 2014 var 197 elever som ikke møtte til skolestart , og som heller ikke var møtt fram innen oktober.
AP160204 Å ha en ikke alt for tidlig skolestart vil ha gunstige effekter.
AP160204 Søvnekspert Ingvild West Saxvig ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ( SOVno ) mener senere skolestart har noe for seg.
AP160204 Søvnekspert Ingvild West Saxvig ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ( SOVno ) i Bergen mener at lederen for Landsgruppen av helsesøstre har et poeng når hun ivrer for å prøve ut senere skolestart .
AP160204 Saxvig advarer også de som drømmer om senere skolestart mot sjokket som vil komme senere, når en skal ut i arbeidslivet.
AP160204 Hun viser også til at man har studier i USA som viser positive virkninger av å forskyve skolestart .
AP160204 Hun foreslår at flere skoler forskyver undervisningen for å se om senere skolestart gjør elevene mer opplagte.
AP160204 Han mener at forslaget med å forskyve skolestart med fire timer vil ha mange uheldige virkninger.
AP160204 Det er gjort forsøk med å forskyve skolestart i Bergen.
AP160204 - Mye forskning viser god effekt med å forskyve skolestart litt.
AP160110 En typisk hverdag for svømmetalentet innebar en to-timers svømmeøkt før skolestart , en like lang svømmetrening etter skolen etterfulgt av en løpetur - i tillegg til daglige styrketrening.
AP160106 Moren er tydelig sterkt preget av datterens dødsfall, men ga en sammenhengende forklaring om tiden fra skolestart og frem til nyttår.
AP160105 På bakgrunn av dette sendte moren brev til Fylkesmannen like etter skolestart i høst og beskrev vanskelige psykososiale forhold på skolen.
AP160104 Moren sendte brev til Fylkesmannen like etter skolestart i høst og beskrev vanskelige psykososiale forhold på skolen.
AP160104 Den 13-årige jenta har vært elev ved Gullhaug og Lesterud barneskoler og senere ved Mølladammen ungdomsskole fra skolestart og frem til høstferien 2015.
AP160104 Rektorer finner ikke elever som ikke møter til skolestart .
AP160104 183 barn møtte ikke til skolestart Kommunikasjonssjef i Bærum kommune, Lisa Bang, sier til Aftenposten at 13-åringen ble skrevet ut av skolen ved høstferiens slutt.
AP160104 Moren sendte brev til Fylkesmannen like etter skolestart i høst og beskrev vanskelige psykososiale forhold på skolen.
AP160104 Den 13-årige jenta har vært elev ved Gullhaug og Lesterud barneskoler og senere ved Mølladammen ungdomsskole fra skolestart og frem til høstferien 2015.
AP160104> Den 13-årige jenta har vært elev ved Gullhaug og Lesterud barneskoler og senere ved Mølladammen ungdomsskole fra skolestart og frem til høstferien 2015.