BT171217 | Systematisk bruk av musikk er en lite utnyttet ressurs i skolens pedagogiske prosjekt ¶
BT171217 Vår påstand er at systematisk bruk av musikk er en lite utnyttet ressurs i skolens pedagogiske prosjekt.
BT171217 Skolen skal preges av positive forhold mellom elevene, støttet av skolens ledelse og ansatte.
BT171217 Skolen må gjøre vurderinger av risiko og arbeide for tidlig identifisering av dem som står i risiko for å mistrives i skolemiljøet, og det er behov for en revitalisering av skolens handlingsrom til og et repertoar av handlinger og strategier for å møte disse elevene.
BT171217 Opplæringsloven slår fast skolens ansvar for læringsmiljø og forebygging av negative psykososiale forhold.
BT171217 Mange vil anerkjenne betydningen av å lære sosioemosjonelle ferdigheter som utholdenhet, omgjengelighet og selvfølelse, men ofte er det fra skolens side ikke nok bevissthet om hva som virker for å forbedre disse ferdighetene.
BT171217 Arbeidet ble lagt innenfor skolens område, men utenfor skolens tid slik at alminnelig undervisning ikke ble forstyrret.
BT171217 Arbeidet ble lagt innenfor skolens område, men utenfor skolens tid slik at alminnelig undervisning ikke ble forstyrret.
SA171216 Vi får også vite at skolens ledelse sendte ut en à la carte-meny og ba foreldre velge mellom tradisjonsjulesanger som « Et barn er født i Betlehem » og light-julesanger som « På låven sitter nissen » og « We Wish You a Merry Christmas ».
VG171215 Den overgrepstiltalte læreren står fortsatt oppført som ansatt på skolens hjemmeside, men han er permittert fra jobben inntil videre.
NL171215 Skolens lokale tilpasning og innsparing er uansett en del av fylkeskommunens utgifter og er langt fra optimalt for øvrig virksomhet på skolen.
AA171215 Tilbudet har tidligere blitt omtalt som skolens største suksesshistorie og elevene kan vise til helt eksepsjonelle resultater.
VG171214 Den overgrepssiktede læreren står fortsatt oppført som ansatt på skolens hjemmeside, men han er permittert fra jobben inntil videre.
SA171214 Mens de kan gjemme seg bak undersøkelsens mandat og si at flere lærere ikke har virkning, må skolen forholde seg til skolens fulle mandat til enhver tid.
SA171214 Juryen mener skolens forebyggende arbeid kombinerer integreringsarbeid med minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever.
SA171214 - Vi føler oss både ydmyke, takknemlige og stolte over å motta denne prisen, sier skolens rektor, Vigdis Vatne.
DB171214 Gjerningsmannen kledde seg ut som politi og sprengte seg i luften inne på skolens område under en treningsøkt om morgenen, opplyser politioffiseren Mohamed Hussein.
DA171214 Juryen mener skolens forebyggende arbeid kombinerer integreringsarbeid med minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever.
DA171214 - Vi føler oss både ydmyke, takknemlige og stolte over å motta denne prisen, sier skolens rektor, Vigdis Vatne.
DA171214 - Det er en fin julegave for skolens elever, foresatte og ledelse, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen.
AP171214 Å mene at innføring av en lærernorm som gir elevene mer tilgang til skolens viktigste ressurs ikke bygger på kunnskap, viser en arrogant holdning til den erfaringsbaserte kunnskapen hos lærerne, foreldre og elever.
AA171214 Rektoren forteller at de følger skolens egen beredskapsplan mot vold og trusler.
SA171213 Den mistenkte eleven ble pågrepet i skolens nærområde kort tid etter hendelsen.
DB171213 Den mistenkte eleven ble pågrepet i skolens nærområde kort tid etter hendelsen.
AP171213 Den mistenkte eleven ble pågrepet i skolens nærområde kort tid etter hendelsen.
AA171213 Den mistenkte eleven ble pågrepet i skolens nærområde kort tid etter hendelsen.
SA171212 Verdinøytralitet er ikke det som ruster oss til å bygge et mangfoldig samfunn, mener hun, og advarer mot det hun ser som skolens berøringsangst for religion.
SA171212 Skolens målsetting kan ikke bare fanges opp i kvantifiserbare mål basert på resultater i fagene norsk, engelsk og matte.
DN171212 Men skolens folk var fornøyde.
DB171206 - Som hovedregel er det nemlig tett dialog mellom skolens ledelse og næringslivet/nærbutikker.
SA171205 Noe å tygge på for myndighetene og skolens fagforeninger ?
SA171205 DEBATT : Skolepolitikk : Noe å tygge på for myndighetene og skolens fagforeninger ?
DA171205 Dette for å sikre at ressurstildelingen harmonerer bedre med skolens elevsammensetning.
DN171204 Businesskolene er rangert ut fra ulike kriterier knyttet til skolens alumni og data fra BI, som blant annet inkluderer studentenes gjennomsnittslønn etter tre år, antall doktorgradsstudenter, kvinner i stab og styre, samt internasjonalisering.
DB171204 Businesskolene er rangert ut fra ulike kriterier knyttet til skolens alumni og data fra BI, som blant annet inkluderer studentenes gjennomsnittslønn etter tre år, antall doktorgradsstudenter, kvinner i stab og styre, samt internasjonalisering.
DB171204 Den lille gutten Sam ( Thomas Brodie-Sangster ), som forelsker seg i skolens beste sanger Joanna ( Olivia Olson ), kommer tilbake til London for å fortelle stefaren sin ( Liam Neeson ) at han og Joanna nå er forlovet.
AP171204 Businesskolene er rangert ut fra ulike kriterier knyttet til skolens alumni og data fra BI, som blant annet inkluderer studentenes gjennomsnittslønn etter tre år, antall doktorgradsstudenter, kvinner i stab og styre, samt internasjonalisering.
AP171204 november skrev Ole Martin Johansen, fra FpU, om en barneskole i Skien som ville tilpasse seg 40 % av skolens elever med utenlandsk opprinnelse gjennom å ha med et vers fra koranen i julespillet sitt, og hvor forferdelig dette visstnok er.
VG171203 Hun mener skolens selvpålagte krav om daglig fysisk aktivitet i kombinasjon med læring i fagene skaper variasjon.
AP171203 De fleste lærerstudenter vil bruke mye av dette året til på en eller annen måte å studere og reflektere profesjonsfaglig ( integrere pedagogikk, disiplinkunnskap og didaktikk ) i forhold til skolens , lærernes eller elevenes praksiser.
SA171202 Hele tiden skinner det gjennom at Helle har hjerte for skolens tapere.
AP171202 Vedtak om skolens innhold bør også ta innover seg at skoletiden er en begrenset ressurs.
AP171202 Rytmisk og lekent som en barneregle, har dette diktet siden gått inn i skolens ABC-bøker.
DB171201 Det betyr at vi som er skolens folk må være svært bevisste i våre valg.
DA171201 Resten av klassetrinnene og alle skolens ansatte har også lagt ned mange timers forberedelse til den store fellesjuleavslutningen.
DA171201 Nytt av året er at skolens 7. trinn ( som arrangerer ) også deler overskuddet fra denne festkvelden med Bymisjonen.
DA171201 Dessuten deles overskuddet i år 50/50 mellom arrangørene - skolens sjuendeklassinger - og Kirkens Bymisjon.
DB171130 Rektor Isabel Rodriguez ved Mörbyskolan skriver på skolens Facebook-sider at hun er stolt over Elinor Holmström initiativ.
AA171130 Les : Jeg hadde ikke penger til skolens solidaritetskveld.
AA171130 Snøfugl blir altså den tredje lederen i skolens 44 år lange historie.
NL171129 Ett av mange produkt de følger gjennom alle produksjonsledd og selger i skolens egen fiskebutikk.
NL171129 Han markerte seg som en av de ivrigste og mest kompromissløse pådrivere i skolens fornorskningsarbeid.
AP171129 I altfor lang tid har en smal forståelse av skolens oppgave fått styre utdanningspolitikken.
DB171128 Som ungdom begynte Wall på Borgar videregående skole i Malmö, hvor hun gikk på skolens internasjonale collegeprogram, IB.
DN171127 Én grunn kan være resultatene : I 2016 havnet skolens 8. klasse helt på topp i de nasjonale prøvene. 100 barn står på venteliste ved barnehagen og privatskolen i deres nå sprengte lokaler.
SA171123 Vi håper for skolens skyld at politikerne nå setter alt inn på å klare å gjennomføre dette på skikkelig vis.
AP171123 Problemet er at akkurat dette eksperimentet kan virke negativt på skolens evne til å løse hovedoppgavene.
AA171123 Kanskje skyldes dette at rektorer og ansatte er bekymret for skolens rykte.
AA171123 Kanskje skyldes dette at rektorer og ansatte er bekymret for skolens rykte, skriver kronikkforfatterne.
DB171122 På en ribbevegg inne på skolens gymsal har medelevene hengt opp sine hilsener.
DB171122 Skolens gymsal har vært åpen siden 08.30 i dag, og holder åpent til klokka 18.00.
DA171122 Også kommunens kriseteam, med blant annet skolens helsesøster, ville være til stede i gymsalen fram til klokken 18 onsdag ettermiddag.
AP171122 Det går ut over miljøet og skolens økonomi - og regjeringens Tyskland-strategi.
DB171121 Noen dager senere møtte foreldrene til en av jentene skolens rektor.
DA171121 Men slaget er ikke tapt for motstanderne, som torsdag vil avholde en åpen høring om skolens skjebne.
BT171121 Også kommunens kriseteam, med blant annet skolens helsesøster, ville være til stede i gymsalen frem til klokken 18 onsdag ettermiddag.
AA171121 Les : Jeg hadde ikke penger til skolens solidaritetskveld.
AP171120 Hun har nettopp levert sin eldste sønn til skolens minibuss og skal nå kjøre videre med den yngste til barnehagen.
AP171120 Hun har nettopp levert sin eldste sønn til skolens minibuss og skal nå kjøre videre med den yngste til barnehagen.
AP171120 - De militære har gitt oss håp, og jeg er sikker på at de ikke vil skuffe oss, sier Nasha ( 22 ), som sitter på en gressplen foran skolens institusjonsbygg sammen med noen hundre medstudenter.
VG171119 Som grunnlag for beregningene ble et 1,2 meter høyt grantre testet i skolens vindtunnel.
SA171119 Som grunnlag for beregningene ble et 1,2 meter høyt grantre testet i skolens vindtunnel.
AP171118 Hun vil gi dem « god ålmennkunnskap, slik at dei kan bli gagns menneske », som det het i 1959-utgaven av skolens formålsparagraf. 3rd-party-bio ¶
AP171117 En total makeover av skolens seksualundervisning. » - Det ideelle ville vært hvis vi får mange kampanjer som beskriver trakasseringen bransje for bransje, og at disse oppropene så samler seg bak noe felles.
AA171117 | Jeg hadde ikke penger til skolens solidaritetskveld.
DA171116 Handal peker på at detaljstyring, særlig knyttet til hvordan eleven skal vurderes, innsnevrer skolens oppdrag og mandat.
DA171116 » - Vi fornyer skolen i disse tider og er inne i en prosess hvor vi skal revidere skolens læreplan.
AA171116 | En skole tilpasset tiden vi lever i ¶ Skolens tidsstruktur er i utakt med resten av samfunnet, og i for stor grad et etterslep fra en tid der de fleste mødre var hjemme.
AA171116 SFO-ordningen er avgrenset på en slik måte at den ikke krever endringer i skolens organisering.
AA171116 Skolens tidsstruktur kan oppleves som et problem for barn som har foreldre med standardisert arbeidstid og har jobber som krever tilstedeværelse : ¶
VG171115 - Ordningen er til for å unngå at potensielt flere hundre elever skal oppholde seg i lokalet samtidig i forbindelse med avvikling av skolens friminutt, sier han.
AA171115 - Ordningen er til for å unngå at potensielt flere hundre elever skal oppholde seg i lokalet samtidig i forbindelse med avvikling av skolens friminutt, sier han til VG.
DB171114 Hverdagen for skolens yngste er for mye preget av tradisjonell undervisning og for lite av lek, mente dem.
DA171114 | Respekt for alle skolens elever fryder ¶
DA171114 Det er skolens oppgave å ta kulturarv, verdiutfordringer og verdigrunnlag på alvor, det gjør ikke skolen gjennom å bli et markedsføringsredskap for det største trossamfunnet i landet.
VG171112 Likevel har de nytte av stressmestring på skolens timeplan.
VG171111 De er blitt presset inn i et system på skolens premisser med skolefag, testing og prestasjoner, sa KrF-lederen til sitt eget landsstyre.
DB171109 Det var aldri tvil om at de skulle delta og bidra med full innsats på alt av treningsaktiviteter i skolens regi, selv om mye av det var basistrening og annet enn egen idrett.
DB171109 Noe som er verd å berømme ved Berges perspektiv, er hvordan han har trukket frem skolens ansvar over for særlig gutter, de som strever med å få med seg det de leser og ikke vil eller kan skrive litterært.
DB171109 ( Dagbladet ) : I oktober ble det kjent at en ansatt i det danske film- og produksjonsselskapet, Zentropa, som ble grunnlagt av filmregissøren Lars von Trier i 1992, benytter seg av utradisjonelle avstraffelsesmetoder i møte med skolens elever.
DA171108 Solli erkjenner at ikke alle rektorer er like heldige som ham, men minner samtidig om skolens historie : ¶
DA171108 Ifølge rektor er bakgrunnen for økt plassbehov en utvidelse av skolens tilbud med 110 nye plasser innen medieproduksjon og studiespesialisering for minoritetselever med kort botid i løpet av de to siste årene.
DA171108 For to uker siden åpnet skolens nye storstue - konsertsalen.
AA171106 Resultatene etter igangsatte tiltak de siste 10 - 15 årene tyder på at vi leter etter skolens kvalitet på feil sted.
AA171106 For å ivareta skolens rolle som samfunnsutvikler må vi lytte til elevenes rop om at det ikke er alt som telles som teller i skolen.
AA171106 Det er derfor viktig at vi klarer å løfte frem skolens dimensjon som danningsinstitusjon.
NL171103 Jobben som lærer er dels i klasserommet i møte med elevene, dels i møter med andre lærere, skolens ledelse eller med foresatte.
DA171103 Så stengte de helsestasjonen og samlet alle helsesøstre, fysioterapeut, ergoterapeut, ansatte fra psykisk helse og til og med tannhelsetjenesten på stasjoner og inviterte skolens førskolebarn med foresatte.
DA171102 Vektere patruljerer nå skolens lokaler dag og natt, og Utdanningsetaten vurderer nå om de skal be om at det åpnes for kameraovervåking på skolen.
AA171102 Ifølge skolens rektor vil ikke legionellafunnet påvirke driften ved skolen nevneverdig.
DA171101 Det er en del av skolens oppgave å ta kulturarv, verdiutfordringer og verdigrunnlag på alvor.
VG171031 Ifølge skolens hjemmesider er Brannfjell skole en av Oslos store ungdomsskoler, med cirka 580 elever fordelt på 20 klasser.
DB171031 Skolens rektor Anne-Karin Bjerkebro sitter i ettermiddag i møter relatert til brannen og har ikke anledning til å kommentere saken overfor Dagbladet.
DA171031 Rektor på Hellerud videregående skole, Arnfinn Stautland, innrømmer at skolens voldelige rykte kan bidra til lave søkertall.
DA171031 Rektor på Hellerud videregående skole, Arnfinn Stautland, innrømmer at skolens voldelige rykte kan bidra til lave søkertall.
DA171031 Mens det på Persbråten var kun 14 av 160 elevplasser der elevene hadde skolens Vg1 studiespesialisering som sitt førstevalg ved årets opptak, hadde både Nydalen og Ullern over 300 primærsøkere til henholdsvis 160 og 190 plasser.
AP171031 Omfanget av barnevernstiltak i skolens inntaksområde ( ny ) ¶
AP171031 Når vi venner oss til vekslingen mellom naiv familiekos og skolens grå mobbere, vokser fortellingen.
NL171030 Derfor er det og bør det være et klart ansvar for skolens ledelse.
AP171030 I den sosiodemografiske modellen vil følgende elementer telle : ¶ foreldrenes utdanningsnivå ( er også med i dagens modell ) ¶ foreldrenes inntektsnivå ( er også med i dagens modell ) ¶ omfanget av barnevernstiltak i skolens inntaksområde ( ny ) ¶
BT171026 Da Stortinget i 1965 opprettet religionsvitenskap ved UiB, ble det forutsatt at instituttet også skulle tilby universitetsstudier i kristendomskunnskap av hensyn til skolens behov.
BT171026 Skolens religionsundervisning er et annet felt der religionsvitenskapelige innfallsvinkler i dag er helt nødvendige, og der et sterkt bergensmiljø fører an.
AP171026 - Skolen ser ikke at elevens adferd er en konsekvens av mangelfulle eller feilslåtte tiltak fra skolens side.
SA171025 Bakgrunnen for møtet var oppstyret som nå - for andre året på rad - har oppstått rundt skolens håndtering av juleavslutningen.
SA171025 Reaksjonene er mange etter oppslaget i Aftenbladet onsdag om skolens detaljerte avkryssningsskjema om til foreldrene om julesangene.
DB171025 Parallelt med julegudstjenesten arrangeres det julesamling i skolens aula.
DA171025 Parallelt med julegudstjenesten skal det arrangeres julesamling i skolens aula.
BT171025 Parallelt med julegudstjenesten skal det arrangeres julesamling i skolens aula.
AP171025 « At barnevernet brukes som skolens ris bak speilet, er alvorlig », skriver hun i artikkelen, og gjør det tydelig at hun mener det i disse sakene er mangel på kompetanse, ressurser og tilrettelegging i skolen, og ikke omsorgssvikt i hjemmet, som er kjernen i problemet.
AP171025 - Når lærerne eller skolens ledelse mangler kompetanse, kan de lett komme i forsvarsposisjon.
AP171025 I tillegg til julegudstjeneste skulle det være julesamling i skolens aula, og her skulle det også synges julesanger blant elevene som fikk lov av de foresatte å drive med den slags.
VG171024 Etter et døgn med mye oppstyr rundt skolens klemmeforbud, snur nå skolens rektor, og tillater klemming likevel.
VG171024 Etter et døgn med mye oppstyr rundt skolens klemmeforbud, snur nå skolens rektor, og tillater klemming likevel.
VG171024 trinn, sier skolens fungerende rektor, Anja Sarita Røyneberg.
VG171024 08.15 - 14.00 », var et av punktene i skolens nye ordensregler, ifølge Stavanger Aftenblad.
VG171024 Parallelt med julegudstjenesten arrangeres det julesamling i skolens aula.
SA171024skolens nettside skriver rektor følgende : ¶
SA171024 I tillegg vil skolen ha dialog med elevrådet, foreldreutvalget og samarbeidsutvalget om hvordan vi sammen kan arbeide for å skape et godt og trygt miljø, jamfør skolens visjon, trygghet, trivsel og læring.
SA171024 - Jeg har snakket med rektor, og vi er enige om at det ikke var rett måte å håndtere dette på slik det kom ut både på skolens hjemmeside og i media, sier Pål Larsson til Aftenbladet.
SA171024 Ifølge kunnskapsministeren er folkehelse og livsmestring ett av tre tverrfaglige temaer som skal inn i alle skolens læreplaner.
DB171024 trinn, sier skolens fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg.
DB171024 08.15 - 14.00 », er et av punktene i skolens nye ordensregler, ifølge Stavanger Aftenblad.
DB171024 Å synge må nedfelles i skolens planer.
DB171024 ¶ DEN DAGLIGE SANG : Å synge må nedfelles i skolens planer, mener artikkelforfatteren.
DB171024 Mads Berg refererte i Skolens sangbok i 1929-utgaven til sangplanen i en byskole hvor det sto at alle lærere må bruke sangen flittig til avveksling i undervisningen.
BT171024 08.15 - 14.00 », var et av punktene i skolens nye ordensregler, som ble innført mandag.
AP171024 Ifølge kunnskapsministeren er folkehelse og livsmestring ett av tre tverrfaglige temaer som skal inn i alle skolens læreplaner.
AP171024 I reglene som ble lagt ut på skolens hjemmeside, rettet mot elevene på 8. trinn, heter det : ¶ « 8. trinn og friminutt : For å skape et trygt skolemiljø for elevene har trinnet sett seg nødt til å stramme inn reglene for friminutt.
AA171024 Likevel spør jeg : Er « kritisk refleksjon » og « evne til motstand » - som det heter i skolens læreplaner - noe vi overlater til våre barn, i forventning om at de en gang skal finne ut av det vi ikke klarte ?
SA171023 I reglene som er lagt ut på skolens hjemmeside, rettet mot elevene på 8. trinn, heter det : ¶ « 8. trinn og friminutt : For å skape et trygt skolemiljø for elevene har trinnet sett seg nødt til å stramme inn reglene for friminutt.
DB171020 ( Dagbladet ) : Kunnskapsministeren Henrik Asheim har laget ny overordnet lærerplan, eller det han selv kaller for skolens nye « grunnlov ».
DA171020 Det er alltid noen elever som for eksempel kan har problemer med impulskontroll eller har uønsket atferd, både i spesialgrupper og ellers i skolen, sier adjunkt Kine Høijord, som selv har lang erfaring fra undervisning i skolens spesialgrupper, men også fra ordinære grupper i skolen.
DA171020 - Noen mener at disse elevene de bør være i spesialskoler, men jeg mener det er en berikelse for skolemiljøet, og for elevene, at de får opplæring sammen med andre elever, sier Guldvik, som forteller at flere av elevene nå blant annet får prøve seg som baristaer i skolens egen kafé : Kafé Brukbar.
BT171020 Det er ikke slik at skolens plikt til å gripe inn og hjelpe først slår inn etter gjentatte negative handlinger.
VG171019 « Inntrykket av at de opptrådte i flokk forsterkes ved at bilder fra skolens overvåkningskamera viser at de også forlot skolen sammen.
VG171019 VIDEOBEVIS : Video-opptak fra skolens overvåkingskamera blir av retten vurdert som vesentlig for at voldssaken på Etterstad videregående skole kunne oppklares og føre til domsslutning i tingretten.
VG171019 For alle de tre gjerningspersonene har retten lagt stor vekt på informasjon fra skolens videoovervåkningskamera.
DN171019 Her fra skolens lokaler på Vulkan i Oslo.
DB171019 474 tidligere studenter krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT fordi skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
DA171019 Skolens mål kan ikke nås uten at læreren har tilstrekkelig kontroll over sin arbeidstid.
AP171019 474 tidligere studenter krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT fordi skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
AA171019 Onsdag ble Ytre Namdal videregående skole evakuert etter et branntilløp i et av skolens lagerrom.
AA171019 474 tidligere studenter krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT fordi skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
SA171018 « Verst var det selvsagt at alle kunne se at det var skolens ski jeg stavret meg frem på.
DA171018 Dette for å sikre at ressurstildelingen harmonerer bedre med skolens elevsammensetning.
DA171018 - Når vi legger opp til at foreldres utdanning og inntekt, samt antall barnevernsvedtak, skal påvirke skolens økonomi direkte, er det fordi forskning viser at dette har direkte innvirkning på elevenes læring og skoleresultater, sier Tellevik Dahl.
VG171016 De siste års reformpauser fra utdanningsministre har ikke gitt utdanningsbyråkrater reformer å gjennomføre, og har etterlatt utdanningsbyråkrater med en eneste funksjon å legitimere egen yrkesgruppes økende antall ved - kontroll av skolens ledelse og lærerne.
DN171016 BIs samarbeidsprogram med School of Management ved Fudan Universitet i Kina har klatret opp en plass fra i fjor, til 38 plass, og skolens Internasjonale EMBA havner på en 99. plass.
DB171016 ¶ SAMARBEID : Utdanningsforbundet vil invitere utdanningsmyndighetene inn i et samarbeid for å skaffe mer kunnskap om skolens vurderingsformer, skriver artikkelforfatteren.
DB171016 Vi har et utvalg som skal gjennomgå skolens lovverk og læreplanene er under revidering.
DB171016 Utdanningsforbundet vil invitere utdanningsmyndighetene inn i et samarbeid for å skaffe mer kunnskap om skolens vurderingsformer, særlig dette som handler om egenvurdering.
DB171016 To psykiatere som behandler barn og unge med fysiske og psykiske sykdommer spør om skolens arbeidsmåter kan gjøre barn syke.
AA171016 BIs samarbeidsprogram med School of Management ved Fudan Universitet i Kina har klatret opp en plass fra i fjor, til 38 plass, og skolens Internasjonale EMBA havner på en 99. plass.
DA171014 Hans radikale innlegg i « Lillehammer tilskuer » vakte anstøt og gikk ut over skolens anseelse.
VG171013 Dette har ikke vært et arrangement i skolens regi, men en privat tur, sier Dahlseng til VG.
VG171013 Dette er en helt forferdelig tragisk hendelse som har skjedd i skolens høstferie.
DA171013 Elever og ansatte blir nå fulgt opp av kriseteamet i skolens kommune.
AA171013 Elever og ansatte blir nå fulgt opp av kriseteamet i skolens kommune.
VG171012 Tidligere lærer Silje Gloppen ved Bjørnholt videregående skole har fortalt om skolens manglende kunnskap til å håndtere fattigdom, psykiske problemer, krigstraumer og kulturelt krysspress, og om elever som ikke lærer å skrive norsk.
AA171012 Skolens elever vil bli ivaretatt fredag og i tiden fremover.
DB171011 Disse skal ha kjørt vekk da to av skolens lærere forsøkte å konfrontere dem rundt klokka 01.00.
DB171011 Sang skal ikke lenger nevnes spesifikt i skolens overordnede planer, men inngå i en udefinert kulturvirksomhet der alt mulig annet er stappet inn.
DB171011 Denne utøvelsen vil noen minimere i skolens planer.
VG171009 Nei, det tror jeg faktisk ikke, men jeg husker høylytte krangler med skolens Unge Høyre-falanks der de fikk passene sine påskrevet, USA-logrende imperialistyngel som de var.
AA171009 Den forteller om skolens verdier og prinsipper, og ikke om fagspesifikke mål eller innhold.
AA171009 Denne kronikken har ført til stor debatt : Sang er fjernet fra skolens overordnede læreplan ¶
DB171007 Ifølge ham selv var han skolens pøbel, og ikke skikket til å bli pioner, den kommunistiske barneorganisasjonen der alle som skikket seg var medlemmer.
DB171007 Skolens pøbel ¶
SA171006 Foreldre er rollemodeller ¶ Skolens samarbeid med foreldrene og foreldrenes rolle er avgjørende i arbeidet mot mobbing, sier FUG-lederen.
FV171006 Foreldre er rollemodeller ¶ Skolens samarbeid med foreldrene og foreldrenes rolle er avgjørende i arbeidet mot mobbing, sier FUG-lederen.
DB171006 Men den gamle læreplanen hadde et språk som tydeligere definerte skolens verdier, og som på en indirekte måte sa hvorfor det å spille, synge og skape er viktig for et menneske.
DB171006 Hun reagerer på at Kunnskapsdepartementet har fjernet sang fra skolens overordnede læreplan, og spør om sang plutselig ikke er viktig lenger.
DB171006 - Jeg forstår at man ikke kan skrive ut alt i en overordnet plan, selv om man i grunn mener at aktiviteten skal være en del av skolens oppdrag.
DA171006 Rektor David Dunlop skrev ifølge TV 2 et notat til skoleledelsen i Oslo om vold og trakassering på skolens område. | « Hva vil folk si » får enorm publikumsrespons ¶
BT171006 Foreldre er rollemodeller ¶ Skolens samarbeid med foreldrene og foreldrenes rolle er avgjørende i arbeidet mot mobbing, sier FUG-lederen.
AP171006 Nå er sang blitt så lite viktig at ordet er fjernet fra skolens overordnede læreplan.
AP171006 Foreldre er rollemodeller ¶ Skolens samarbeid med foreldrene og foreldrenes rolle er avgjørende i arbeidet mot mobbing, sier FUG-lederen.
AA171006 Rektor David Dunlop skrev ifølge TV 2 et notat til skoleledelsen i Oslo om vold og trakassering på skolens område. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Da « Skolens sangbok » av Mads Berg nylig ble kåret til en av tidenes viktigste norske sakprosabøker, møtte jeg meg selv i døra.
AA171006 Foreldre er rollemodeller ¶ Skolens samarbeid med foreldrene og foreldrenes rolle er avgjørende i arbeidet mot mobbing, sier FUG-lederen.
VG171005 Hvalby skriver videre at den anmeldte mannen ikke er en del av skolens pedagogiske personale, og at han inntil videre har fått andre arbeidsoppgaver utenfor skolens område.
VG171005 Hvalby skriver videre at den anmeldte mannen ikke er en del av skolens pedagogiske personale, og at han inntil videre har fått andre arbeidsoppgaver utenfor skolens område.
VG171005 Han viser til at en voldsepisode på Etterstad videregående i fjor ble fanget opp av skolens kameraer, noe som gjorde etterforskingen av saken lettere.
VG171005 Både flere lærere, miljøarbeidere og helsesøstre som er til stede på skolens område hele tiden, vil ha svært viktige roller å fylle, sier Chaudhry.
VG171005 - Datatilsynet har myndighet til å overprøve skolens vurderinger for kameraovervåking, og eventuelt pålegge at det opphører, sier Marrable.
VG171005 - Men vi er opptatt av at god kvalitet i skolens undervisning, ledelse, profesjonsfellesskap og kommunikasjon med hjemmet bygger tillit til skolene, og det kan oversettes til et godt omdømme, avslutter Lie Larsen.
AA171004 : Jeg holdt på å sette brødskiva i vrangstrupen da jeg så at sang er fjernet fra skolens nye grunnlov ¶
VG171003 - Vi innser at det har vært behov for innskjerping av rutiner, skriver rektor Lars Tore Ronglan i en kommentar på skolens hjemmesider.
AA171003 | Sang er fjernet fra skolens overordnede læreplan ¶
AA171003 Ordet sang er rett og slett tatt bort fra skolens overordna læreplan !
AA171003 Jeg holdt på å sette både kaffen og brødskiva i vrangstrupen da jeg så at sangen nå er fjernet fra det Isaksen kaller skolens nye grunnlov.
AA171003 Er en 200 år lang tradisjon med sang som en vesentlig del av skolens hverdag fjernet med et tastetrykk ?
AA171003 At regjeringa fjerner ordet sang fra skolens grunnlov betyr naturligvis ikke at det legges inn forbud mot å synge i skolen.
VG171002 - Hun var skolens sentrum.
AP171002 Slik var Sonny, sier skolens assisterende professor i sykepleie, Christy Davis, i en uttalelse lagt ut på universitets Facebook-sider.
AP171002 Slik var Sonny, sier skolens assisterende professor i sykepleie, Christy Davis, i en uttalelse lagt ut på universitets Facebook-sider.
AA171002 Han gjorde det veldig bra og gikk ut i vår med et flott vitnemål, sier fagleder Arne Ulset ved Thora Storm og viser til at « engasjert » er en av skolens tre kjerneverdier ved siden av inkluderende og ordentlig ¶
AA171002 Skolens fagleder for elevdemokrati og skolemiljø, Arne Ulset, har aldri sett elevene så engasjerte.
AP171001 Jeg tror skolens styre kunne ha reddet henne fra dette.
DB170930 Denne uka ble skolens ledelse instruert av Helsetilsynet om å ødelegge resultatene fra to forskningsprosjekter.
DB170930 Hvorfor står ikke pornosamtalen på skolens og helsesøsters program ?
DB170929 Det er et godt tiltak, all den tid det er velkjent at Oslos videregående skoler bruker store ressurser på markedsføring, og det ikke er vanskelig å se for seg at ønsket om å bevare skolens omdømme gjør det vanskeligere å snakke åpent om sikkerhetsproblemene.
AP170929 Dette ville gjort en allerede krevende situasjon for skolens elever og ansatte enda mer krevende.
AP170929 klasse blir busset til Vollebekk skole, mens de tre øverste trinnene har undervisning i skolens nabobygg, den tidligere tekniske skolen.
VG170928 - Vi ønsker å bygge tillit til elevene ved å være på skolens arealer og ha en god dialog med dem som er der, sier hun.
DB170928 Det gjør også skolens ledelse, lærerne og de som skal stå bak mobbingen.
DB170928 Wold sendte nylig en epost til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune der han uttrykte frykt for skolens elever og ansattes sikkerhet.
AP170928 Wold sendte nylig en e-post til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune der han uttrykte frykt for skolens elever og ansattes sikkerhet.
AP170928 Wold sendte nylig en e-post til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune der han uttrykte frykt for skolens elever og ansattes sikkerhet.
AP170928 Det gjør også skolens ledelse, lærerne og de som skal stå bak mobbingen.
AA170928 Det gjør også skolens ledelse, lærerne og de som skal ha stått bak mobbingen.
VG170927 Her ble det fra skolens side poengtert at situasjonen var alvorlig, uholdbar og ikke av forbigående art.
DA170927 Rektor Terje Wold forteller at skolen per nå har seks miljøarbeidere, tre av dem ekstra innleid over skolens eget budsjett.
DA170927 I møtet gjorde skolens ledelse rede for hendelsene etter skolestart med både slåsskamper, generell uro, manglende respekt og en generelt aggressiv og spent stemning.
DA170927 Fredag forrige uke så rektor Terje Wold behov for å oppsummere situasjonen ved skolen i en felles e-post til skolens ansatte.
DA170927 - Vi har merket at det er flere episoder på skolen i år, men jeg har aldri følt meg redd eller truet, sier Hamna Majeed, som gir følgende råd på veien for å løse skolens problemer : ¶
AP170927 Her ble det fra skolens side poengtert at situasjonen var alvorlig, uholdbar og ikke av forbigående art.
AA170927 Her ble det fra skolens side poengtert at situasjonen var alvorlig, uholdbar og ikke av forbigående art. ( ©NTB ) ¶
AA170926 Læreren gikk til skolens ledelse som umiddelbart valgte å varsle politiet som rykket ut og pågrep mannen.
DB170923 ¶ DUGNAD : En av skolens foreldre ønsket ikke å delta i dugnadsarbeidet.
VG170922 Torsdag kveld lokal tid uttalte en talsperson for den meksikanske Marinen, som har det overordnede ansvaret for redningsaksjonen på skolen, at det ikke finnes noen barn med dette navnet i skolens register.
VG170922 - Men alle indikasjoner tyder på at det er en av skolens rengjøringspersonell, sa han.
VG170921 Samtlige av skolens elever som heter Sofia, skal i følge meksikanske medier være gjort rede for.
DA170921 Nå klargjør Arbeidstilsynets skolens ansvar for å beskytte sine ansatte mot vold og trusler.
DB170920 De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som det lovverket tillot.
DB170920 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene.
DB170920 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, s
DA170920 De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
AP170920 Fem av skolens elever er bekreftet døde.
AP170920 « Det kan ikke forventes at elevene uten noen nærmere foranledning skulle sette seg inn i skolens budsjetter, regnskaper og kommunikasjon med myndighetene for å få avklart om det ble innkrevd for meget i skolepenger », heter det i Oslo tingretts dom.
AP170920 Totalt skal i overkant av 29 millioner kroner tilbakebetales til skolens tidligere elever.
AP170920 Det var Dagens Næringsliv som høsten 2015 avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode, for flere linjer som manglet godkjenning.
AP170920 * Det ble avdekket at skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), ga myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012.
AA170920 De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som det lovverket tillot.
AA170920 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at
AA170920 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, s
AA170920 De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 som lovverket tillot.
AA170920 Dagens Næringsliv avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig
AA170920 Dagens Næringsliv avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, s
DA170919 Minst én person var til stede inne i rommet da metallkula traff og skadet vinduet i skolens bygg.
DA170919 Det var ved ettiden sist onsdag at en elev ved Stovner videregående skole i Oslo ble oppdaget av en innleid miljøarbeider idet han holdt et elektrosjokkvåpen opp foran andre medelever på et av skolens fellesområder.
DA170918 Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener det er kritikkverdig at politiet ikke varsler skolen når det foreligger noe så alvorlig som en drapstrussel mot en av skolens elever.
AP170917 Ifølge politisjef Amar Singh i politiet i Kuala Lumpur ble guttene identifisert ut ifra et overvåkingskamera som hørte til skolens nabobygning.
AP170917 - Barna prøvde desperat å flykte fra flammene, men skolens metallgjerder hindret dem i å komme seg ut, sa en offisiell tjenestemann torsdag.
VG170916 Kall det gjerne skolens grunnlov.
VG170915 Da Claire dro fra døtrenes skole fikk de beskjed om at alle skolens innganger ville være beskyttet av væpnede vakter resten av dagen.
AP170914 - Barna prøvde desperat å flykte fra flammene, men skolens metallporter hindret dem i å komme seg ut, sier en offisiell tjenestemann.
AA170914 - Barna prøvde desperat å flykte fra flammene, men skolens metallporter hindret dem i å komme seg ut, sier en offisiell tjenestemann.
DB170913 Annie Baxter, mor til to av skolens elever, har fortalt lokalavisa at hun så folk flykte inn i skolens bygninger da hun parkerte ved skolen tidligere i dag.
DB170913 Annie Baxter, mor til to av skolens elever, har fortalt lokalavisa at hun så folk flykte inn i skolens bygninger da hun parkerte ved skolen tidligere i dag.
NL170911 To ben - fagfornyelsen av fagene og overordnet del ¶ Skolens to samfunnsoppdrag - danning og utdanning - er som sagt gjensidig avhengig av hverandre.
NL170911 Overordnet del utdyper verdigrunnlaget i formålsparagrafen og prinsippene for arbeidet med elevens læring, utvikling og danning, og skolens praksis.
NL170911 Nå vitner bekymringsfulle utviklingstrekk i verden - økt polarisering, ekstremisme og kunnskapsforakt - om at skolens samfunnsbyggende rolle er viktigere enn noen gang.
NL170911 Grunnlaget for skolens samfunnsoppdrag ¶ Skolens rolle som samfunnsbygger er viktigere enn noen gang - både når det gjelder faglig kunnskap og dannelse.
NL170911 Grunnlaget for skolens samfunnsoppdrag ¶
NL170911 Foto : Ole Åsheim ¶ Skolens viktigste mål er at barn og unge skal lære.
NL170911 For det er gjennom det daglige møtet mellom elever og lærere at skolens brede formål blir til virkelighet.
NL170911 Den vektlegger det felles ansvaret som kommunene, skoleledere og lærere har for at arbeidet med hele læreplanverket skal ligge til grunn for skolens praksis.
NL170911 Den overordnede delen skal gi føringer for fagfornyelsen, og sikre at verdiene fra skolens formålsparagraf også får betydning for fornyelsen av fagene.
NL170911 Altså, de tingene som må til for å for at skolens brede formål kan realiseres.
NL170911 Skolens doble oppdrag - utdannelse og dannelse - henger tett sammen. Én ting er at lesing er avgjørende for å kunne oppleve gleden ved å lese en god bok, men det er også inngangsporten til demokratisk medborgerskap.
VG170910 PL-timene foregår stort sett i elevenes fritimer eller etter skoletid i skolens lokaler, sier Botnen som tror PL-bruken vil ta av i årene fremover.
AP170910 Jeane LaRance/via REUTERS ¶ Skolens bygninger skal kunne tåle orkaner i kategori 5, altså de sterkeste, med vindhastigheter på over 250 kilometer i timen.
AP170910 Jeane LaRance/via REUTERS ¶ Skolens bygninger skal kunne tåle orkaner i kategori 5, altså de sterkeste, med vindhastigheter på over 250 kilometer i timen.
DB170907 Det ble altså prins William ( 35 ) som fulgte fireåringen til den anerkjente skoletrappen, og den unge prinsen virket i strålende humør da han var ikledd skolens uniform.
DA170906 Grov vold utøvd på skolens område, som involverte en elev omgitt av mange mennesker i skoletiden.
VG170905 Selv på hans egen skole, Roald Amundsen videregående, oppnådde KrF 3 prosent og ti stemmer ; milevis etter skolens mest populære partier, SV som oppnådde 25 prosent og Høyre ( 22 prosent ).
DB170905 En 19 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter at han skal ha knivstukket jenta i skolens aula.
DB170905 Men i det stille klumpet de seg sammen, og nå gjør de inntog i ordnet geledd, i den nye overordnede delen i den norske skolens læreplan, som ble fastsatt på fredag.
DB170905 Den overordnede delen har blitt kalt « skolens grunnlov », det er snakk om verdiene og idealene som skal ligge til grunn for undervisningen norske skolebarn får fra de er seks år til de er russ.
DB170905 Skolens posisjon som fellesarena er enda viktigere enn før, gitt at fragmenteringen av mediebransjen og kulturlivet gjør hovedstrømmene færre og smalere.
AP170905 Blant elevene ved Blindern videregående stemte ingen av skolens 720 stemmeberettigede elever på KrF.
VG170904 Bildene til Mathias viser at han lyktes med å få mannens oppmerksomhet i et lite sekund før han smatt gjennom en hekk og løp videre vekk fra skolens område.
VG170904 I en pressemelding opplyser St, Hallvard videregående skole at alle skolens elever ble samlet i skolen aula klokken 12.
VG170904 Flere vitner forteller til VG at knivstikkingen fant sted i en korridor like utenfor et klasserom i kjelleren i skolens hovedbygg.
VG170904 En annen elev på skolen forteller til VG at han så gjerningsmannen løpe vekk fra skolens område få minutter etter knivstikkingen.
DB170904 De vil sammen med skolens ledelse og rådgivere være på skolen til klokka 21.00 i kveld.
DB170904 Ifølge avisas opplysninger ble jenta oppsøkt av en ung mann i skolens aula.
AP170904 Klokken 12 samlet elever og lærere seg i skolens aula der rektor og politiet ga oppdatert informasjon om hendelsen.
AP170904 Klokken 12 samlet elever og lærere seg i skolens aula der rektor og politiet ga oppdatert informasjon om hendelsen.
AA170904 Kriseteamet var sammen med skolens ledelse og rådgivere til stede på skolen mandag kveld og vil også være tilgjengelig på tirsdag.
AA170904 Hendelsesforløpet startet med at 19-åringen tok seg inn på skolen der jenta går og oppsøkte henne i skolens aula.
AA170904 18 år gamle Mathias Helgesen fikk tatt bilde av den mistenkte gjerningsmannen før han forsvant fra skolens område.
AA170902 Ved 11 skoler undervises elever i brakker fordi det ikke er plass til dem innenfor skolens fire vegger.
VG170901 Det innebærer at veggene er fylt med cirka 1200 papirark ( av totalt rundt 2000 ) med matematiske utregninger fra tiden han som voksen mann brukte på å arbeide seg gjennom skolens matematikkpensum opp til universitetsnivå.
DA170831 Disse skal ha kommet med trusler mot flere av skolens elever og det oppsto noe knuffing.
DB170830 Nå er det satt i gang full etterforskning og skolens ledelse legger seg flat.
DA170830 Kritikken gikk ut på at ungdom bare rotet bort tida der uten mål og mening, ikke lærte noe og at det foregikk livlig omgang med rusmidler i skolens lokaler, som først var på Tøyen, senere Akersgata, Lakkegata, Linderud og Sinsen.
DA170830 Han er en av tre forskere bak rapporten « Skolebidragsindikatorer i videregående skole », som har kartlagt den enkelte skoles bidrag til økt læringsutbytte hos elevene som et resultat av skolens innsats.
AA170830 BUP kommer på skolen for å hjelpe til, ikke overta skolens oppgaver.
VG170829 Mange av skolens studenter var ute for å lete ¶
VG170829 Henjesand forteller at skolen har avholdt informasjonsmøte med politi, prest og skolens ledelse i forbindelse med forsvinningen, og at de også har avholdt en støttemarkering.
VG170829 - Vi ble også tidlig kjent med at flere av skolens studenter var ute og lette etter Rakavan.
VG170829 august skulle skolens fadderuke starte, og Rakavan var en av de som skulle ta seg av de nye studentene ved skolestart.
DN170829 De tidligere studentene krever 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003 - 2012 enn det lovverket tillot.
DN170829 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene.
DN170829 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig
DN170829 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
AP170829 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet og at skolen hadde tatt over dobbelt så mye i skolepenger som loven tillater.
AP170829 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet og at skolen hadde tatt over dobbelt så mye i skolepenger som loven tillater.
AP170829 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, uttalte skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB i forkant av saken forrige uke.
SA170826 Også de som skal på forestilling eller konsert vil oppholde seg i skolens foajé og andre områder på kveldstid og i helgene.
DB170826 Nå er det satt i gang full etterforskning og skolens ledelse legger seg flat.
DB170826 Ifølge reklamen legger den nye boka « viktige premisser for debattene om skolens litteraturundervisning, kanon, de litterære innkjøpsordningene, kulturarven og 'foreldelsens problem'.
DA170825 * Skolene skal selv sette sammen sin egen tiltakspakke skreddersydd ut fra skolens spesifikke behov.
DB170824 Berger sier at det både er økonomiske og prinsipielle grunner til at studentene takket nei til skolens forlikstilbud.
DB170824 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012 for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra tre skoler som fikk statsstøtte til morselskapet, samt at skolen tok over dobbelt så mye i skolepenger fra studentene enn loven ga tilgang til i en tiårsperiode.
DB170824 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012 for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra tre skoler som fikk statsstøtte til morselskapet, samt at skolen tok over dobbelt så mye i skolepenger fra stude
DB170824 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
DA170824 Berger sier at det både er økonomiske og prinsipielle grunner til at studentene takket nei til skolens forlikstilbud.
DA170824 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012 for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra tre skoler som fikk statsstøtte til morselskapet, samt at skolen tok over dobbelt så mye i skolepenger fra studentene enn loven ga tilgang til i en tiårsperiode.
DA170824 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012 for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra tre skoler som fikk statsstøtte til morselskapet, samt at skolen tok over dobbelt så mye i skolepenger fra stude
DA170824 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
AP170824 Det ble avdekket at skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), ga myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012.
AP170824 Berger sier at det både er økonomiske og prinsipielle grunner til at studentene takket nei til skolens forlikstilbud.
AP170824 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012 for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra tre skoler som fikk statsstøtte til morselskapet, samt at skolen tok over dobbelt så mye i skolepenger fra studentene enn loven ga tilgang til i en tiårsperiode.
AP170824 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012 for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra tre skoler som fikk statsstøtte til morselskapet, samt at skolen tok over dobbelt så mye i skolepenger fra stude
AP170824 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
DB170822 Han forteller at skolens rektor er opptatt med å snakke med barn og foresatte, og at kommunens kriseteam også er på plass.
VG170821 Etterforskningsleder ved Trøndelag politidistrikt, Line Marthe Fuglum Juliussen, forteller til VG at de fikk melding om hendelsen fra skolens rektor like før 09.00 mandag.
SA170821 De står i sterk kontrast til skolens forventninger om å være sosialt aktive, ressurssterke og initiativrike.
BT170821 De står i sterk kontrast til skolens forventninger om å være sosialt aktive, ressurssterke og initiativrike.
AP170821 De står i sterk kontrast til skolens forventninger om å være sosialt aktive, ressurssterke og initiativrike.
DA170818 Hun beskriver skolens svikt slik : ¶
DA170818 Skolens fokus lå et helt annet sted, forklarer den tidligere læreren.
DA170818 Raja mener rasisme i skolen, er skolens ansvar, men også foreldrenes.
DA170818 Adgangskontrollen er et toårig prøveprosjekt som er klarert med Utdanningsetaten, kommunen og politiet, samt skolens formelle organer.
SA170817 Skolens kadetter får en viktig jobb under sykkel-VM.
DB170817 Det er et toårig prøveprosjekt, som er klarert med Utdanningsetaten, kommunen og politiet, samt skolens formelle organer.
DB170817 Adgangskontrollen er et toårig prøveprosjekt, som er klarert med Utdanningsetaten, kommunen og politiet, samt skolens formelle organer.
BT170817 Skolens kadetter får en viktig jobb under sykkel-VM.
AP170817 Adgangskontrollen er et toårig prøveprosjekt, som er klarert med Utdanningsetaten, kommunen og politiet, samt skolens formelle organer.
AP170817 Skolens kadetter får en viktig jobb under sykkel-VM.
AA170817 I løpet av kort tid går det ut en epost til den savnedes medstudenter med informasjon og beskjed om at skolens støtteapparat er tilgjengelig for de som måtte ønske det.
AA170817 Adgangskontrollen er et toårig prøveprosjekt, som er klarert med Utdanningsetaten, kommunen og politiet, samt skolens formelle organer. ( ©NTB ) ¶
VG170816 Ved skolens hovedinngang er det nå oppført nye porter hvor elever, ansatte og besøkende må vise adgangskort for å få tilgang til skolebygget.
VG170816 Systemet er ifølge avisen et toårig prøveprosjekt, som er klarert med både Utdanningsetaten, rådhuset og politiet, samt skolens formelle organer.
DA170816 - Disse tallene viser at skolen har store strukturelle problemer som skolens ledelse må ta på alvor.
AP170816 Systemet er et toårig prøveprosjekt, som er klarert med både Utdanningsetaten, rådhuset og politiet, samt skolens formelle organer.
AP170816 Etter at skolens rektor har pratet med henne om tiltaket, synes Kanyi at ideen ikke er så dum.
DB170813 Det er i og for seg bra, men det er uheldig at de ikke lytter til skolens folk når vi sier hva som er det viktigste, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.
DB170813 - Det er i og for seg bra, men det er uheldig at de ikke lytter til skolens folk når vi sier hva som er det viktigste.
AP170812 Det har vært forsket mye på familiebakgrunn og skolens betydning i Norge - langt mindre på effekten av nabolag og nærmiljø.
DB170811 Begynn evakueringen, sier en av skolens lærere.
DB170811 Tilslutt var det noen som fant en statistikk fra skolens lykkeland, Finland.
DN170810 Ifølge forbundslederen kan en årsak være at foreldrene opplever det mer krevende enn tidligere å sitte i skolens råd og utvalg.
DN170810 Ifølge forbundslederen kan en årsak være at foreldrene opplever det mer krevende enn tidligere å sitte i skolens råd og utvalg.
SA170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse.
FV170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse.
BT170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse.
AP170807 Han trekker frem viktigheten av å ha tillit til skolens og lærernes kompetanse.
AP170801 Dette stiller krav til kunnskap og grunnleggende ferdigheter og revitaliserer skolens dannelsesoppdrag.
AP170801 Derfor handler digitalisering i skolen ikke bare om snevre ferdigheter, men må ses i sammenheng med hele det store arbeidet som nå er satt i gang for å fornye alle fagene i skolen, inkludert skolens grunnleggende verdidokument, tidligere kalt Generell del, nå Overordnet del.
AA170801 Seksåringene har blitt presset inn i et system på skolens premisser med fokus på skolefag, testing og resultater, sier Tyvand.
DB170729 - Tida etter skolens sommerferie er årets absolutte lavsesong, og du kan gjøre kjempekupp på reiser i slutten av august og september.
VG170727 UTENFOR SKOLEN : Ifølge et informasjonsskriv fra skolen skal siktede ha oppsøkt avdøde ved Holmlia skole, utenfor skolens område.
VG170727 Hendelsen skjedde utenfor skolens område, men medelever skal ha sett hele eller deler av hendelsen.
VG170727 Hendelsen skjedde utenfor skolens område, men medelever skal ha sett hele eller deler av hendelsen.
DB170727 - Dette skjedde utenfor skolens område, da elevene var på vei tilbake etter storefri, og ingen lærere var til stede.
AP170727 Holmlia skole vil også arrangere en minnestund for elever og lærere ved skolens oppstart i august.
AP170727 Der fremgår det at 18 - åringen, som ikke er elev ved skolen, oppsøkte den yngre gutten og slo ham ned utenfor skolens område.
AA170727 Wam opplyser at skolen også vil arrangere en minnestund for elever og lærere ved skolens oppstart i august. ( ©NTB ) ¶ | 25-åring må betale klekkelig bot for brudd på riksgrenseloven ¶
AA170727 Volden skjedde i skoletiden, men utenfor skolens område.
VG170726 Takket være skolens helsesøster skulle 8-åringen fra Connecticut få se sitt største idol.
DB170726 Skolens rektor fikk nyss om forholdet høsten 2015 og kalte inn læreren på teppet.
DA170723 Fortsatt er det som ble kalt « det grusomste og blodigste angrepet på Norge i fredstid », ikke inne i skolens læreplaner.
DA170723 Fortsatt er det som ble kalt « det grusomste og blodigste angrepet på Norge i fredstid », ikke inne i skolens læreplaner.
AP170722 » I en Facebook-video forteller en elev ved Acta Bibelskole, her brukt som levende reklameplakat for skolens nye helbredelseslinje, at laktoseintoleransen hans forsvant ved hjelp av bønn.
VG170720 Skolens oppgave er også å lære elevene å like å lære.
AA170716 Det virker svært ulogisk at vi som foreldre må søke om skoleskyss, dette burde være skolens oppgave.
DB170714 Men vil du avgårde de kommende to ukene - eller kun kan reise i skolens sommerferie - blir det altså dyrere.
NL170710 Skolens oppgave er også å lære elevene å like å lære.
VG170708 En elektriker som begynner som lærer grunnet en ryggprolaps, med en kone som drømmer om pergola i hagen etter en ferietur i Roma, og en sønn som skolens pedagoger vil legge under lupen.
VG170708 Foreldrene tar gutten ut av skolen i protest mot skolens krav og gir ham « en fin førtidspensjonisttilværelse ».
DB170708 Kunnskapsministeren var mer ullen enn han burde være i sitt svar, og mente bare en helhetsvurdering av skolens læreplaner ville kunne avgjøre om det var greit å inkorporere kreasjonisme i et undervisningsopplegg.
VG170707 Psykologilinjen er en av skolens største.
VG170707 Videre sier hun at prisene vil bli lavere dersom du har mulighet til å reise etter skolens sommerferie er over i midten av august.
AA170705 Kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, søkelys på skolens evne til utvikling, og heving av lærernes kompetanse er sentrale aspekter.
AA170704 Kort tid etterpå bekreftet også politiet at det er snakk om en campingvogn som sto inne på skolens område.
BT170630 Det gir også et bilde av skolens løsningsstrategier og prioriteringer i fellesarbeidet på skolen.
NL170629 Ingen kommer gjennom norsk skole uten å ha analysert et dikt, men personlig økonomi har ingen fastsatt plass i skolens læreplaner.
DB170626 Det er imidlertid tvilsomt at skolens kvalitet blir bedre av at myndighetene øker kontrollen.
DB170625 Skolens lærerbestyrer, Carolyn Roberts, sier at de har tatt grep og at elevene ikke skal få en slik oppgave igjen.
DB170625 Skolens eksentriske orakel har nok en gang gitt ungdommen akkurat det puffet de trenger for å komme seg ut i livet og ordne opp i sine egne problemer, i stedet for å løse dem for dem.
DN170624 Endringen innebærer blant annet at et kapittel med tittelen " Livets begynnelse og evolusjon " strykes i skolens lærebøker.
DB170624 Endringen innebærer blant annet at et kapittel med tittelen « Livets begynnelse og evolusjon » strykes i skolens lærebøker.
DA170624 Endringen innebærer blant annet at et kapittel med tittelen " Livets begynnelse og evolusjon " strykes i skolens lærebøker.
AP170624 Endringen innebærer blant annet at et kapittel med tittelen « Livets begynnelse og evolusjon » strykes i skolens lærebøker.
AA170624 Endringen innebærer blant annet at et kapittel med tittelen « Livets begynnelse og evolusjon » strykes i skolens lærebøker.
AA170624 Endringen innebærer blant annet at et kapittel med tittelen " Livets begynnelse og evolusjon " strykes i skolens lærebøker.
FV170622 FOTO : Ørjan Deisz ¶ | Skolens definisjonsmakt over barn og unge ¶
DA170622 Han bekrefter at medlemmene i skolens arbeidsmiljøutvalg ( AMU ) kun er informert om én av de 20 politianmeldte volds- og trusselhendelsene i skoleåret 2016/2017, nemlig saken de også behandlet der den kvinnelige læreren ble slått.
BT170622 Fra nå av er det elevene og skolens personale, som får ansvaret med å oppfylle spådommene, eller gjøre dem til skamme.
SA170620 Helt til 1900-tallets begynnelse var dansk det offisielle språket - også i skolens pensum.
AA170620 Politiet rykket ut og firte flagget og erstattet det med skolens grønne miljøflagg.
AP170618 Dette er enda et politisk initiativ der fysisk aktivitet introduseres som kollektiv medisinering av barn og unge innenfor skolens rammer - fordi det er bra for folkehelsen.
AP170618 » Dette er enda et politisk initiativ der fysisk aktivitet introduseres som kollektiv medisinering av barn og unge innenfor skolens rammer - fordi det er bra for folkehelsen.
AP170617 ¶ Målet må være at hele skoleåret utnyttes til skolens kjerneoppgave, skriver Aftenposten på lederplass.
AP170617 ¶ Målet må være at hele skoleåret utnyttes til skolens kjerneoppgave, skriver Aftenposten på lederplass.
VG170616 De foreslo blant annet en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, slik at det i større grad ivaretok skolens brede samfunnsmandat.
DB170616 Det som er viktig er at studentene er gjort godt kjent med sanksjonene, for eksempel gjennom skolens ordensreglement.
DB170616 ¶ IKKE REDD : - Er er det noe vi ikke skal blande, så er det skolens og kirkens oppgaver, skriver Madeléne Leidland i et svar til Charlotte Rode.
DB170616 Slik jeg forstår Rodes ønske for sine egne barn, faller dette inn under kirkens mandat, ikke skolens .
DB170616 Og er det noe vi ikke skal blande, så er det skolens og kirkens oppgaver.
DA170616 Dessuten trygger de skolens økonomi uten å være en utgiftspost slik elever med spesielle behov er, uttalte Haugen til Dagsavisen onsdag.
DA170616 B- og C-elevene får du også penger for, men skolens resultat går ned.
DA170616 - Hva tenker du om at offentlige skoler aktivt bidrar til å øke segregeringen ved å avvise vanskeligstilte elever fordi de er ressurskrevende og kan gå ut over skolens omdømme ?
AA170616 Det var en forbipasserende som i halv fire-tiden natt til torsdag oppdaget at skolens grønne miljøflagg var byttet ut med et naziflagg.
VG170614 Vi respekterer elevens rett til klesmessig ytring og anerkjenner skolens rett og plikt til å veilede eleven til å ta av hijaben der den er til hinder for elevens frie liv og utfoldelse på skolen.
VG170614 I bakgrunnen sees svartbrente ruiner av det som en gang var skolens gymsal.
DB170614 Det var skolens gymsal som står i brann, ifølge Oslo-politiet.
DA170614 Å snakke høyt om voldsproblematikk eller andre viktige utfordringer kan true skolens omdømmebygging.
DA170614 Sammen med førsteamanuensis Ingvild Bjordal har Haugen sett nærmere på hvordan markedsretting preger skolens indre liv.
DA170614 Dessuten trygger de skolens økonomi uten å være en utgiftspost slik elever med spesielle behov er, påpeker professor Haugen.
DA170614 De to skoleforskerne mener det er et stort paradoks ved skolens markedsretting at systemet søker å fremme åpenhet om resultater og samtidig fortier problemer.
DA170614 De fungerer også som skolens ansikt utad og er helt avgjørende for skolens omdømme.
DA170614 De fungerer også som skolens ansikt utad og er helt avgjørende for skolens omdømme.
DA170614 B- og C-elevene får du også penger for, men skolens resultat går ned.
DA170614 - Foreldrenes og elevenes valg av skole er kritisk for skolens budsjett.
SA170613 Utvalget skal vurdere " i hvilken grad skolens innhold dekker de kompetanser som elevene vil trenge i et framtidig samfunns - og arbeidsliv.
DA170613 Rektor Kristine Novak ønsker ikke å uttale seg om saken, men viser til skolens hjemmeside for hvordan de håndterer alle berørte elever.
VG170611 Hva er skolens opplevelse av dette ?
VG170609 « Personalet har blitt truet både direkte og indirekte, » ifølge notatet om skolens utfordringer.
VG170609 « Det fortelles om regelmessig salg og narkotika på skolen og i skolens nærområde, samt at enkelte jenter fra skolen nå betjener « gjelda si » ved å utføre seksuelle tjenester, stort sett utenom skoletiden.
VG170609 Satte inn vektere ¶ Én måned før notatet ble forfattet, sendte skolens arbeidsmiljøutvalg ( AMU ) et brev til Utdanningsetaten om å sette inn støttende tiltak ved skolen.
VG170609 Samtidig ønsker vi å utvide skolens kapasitet med tanke på miljøarbeid og planlegger flere tiltak rettet mot enda tettere oppfølging av elever, skriver Dunlop som også er fornøyd med at skolen har tett kontakt med politiet.
VG170609 Rektor David Dunlop ved Ulsrud videregående skole skriver i en e-post til VG at notatet om skolens utfordringer de siste to årene ikke beskriver nå-situasjonen ved skolen.
DB170609 Skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), skal ha gitt myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012.
AP170609 Kort tid før skolens ferie starter gjenstår det fremdeles å få solgt et volum som tilsvarer rundt 200 smekkfulle feriefly.
AP170608 Toalettet var brukt av skolens ansatte.
AP170608 I FAU-referatet for februar heter det : « Det var et kamera som ble funnet ved et av skolens toaletter.
AP170608 januar en av skolens ansatte oppdaget overvåkingskameraet og varslet rektor.
AP170608 Indikatorene er beregnet slik at skolens bidrag til fullføring, gjennomføring og karakterer kan tolkes som avvik fra landsgjennomsnittet.
AP170608 Dette for at skoleledere og fylkeskommunene kan gå nærmere inn i materialet for å få mer detaljert informasjon om hvorfor skolens bidrag blir som det blir.
AP170608 Indikatorene er beregnet slik at skolens bidrag til fullføring, gjennomføring og karakterer kan tolkes som avvik fra landsgjennomsnittet.
AP170608 Dette for at skoleledere og fylkeskommunene kan gå nærmere inn i materialet for å få mer detaljert informasjon om hvorfor skolens bidrag blir som det blir.
SA170607 Skolens tilbud, som innebar at idrettselevene fullførte en treårig utdanning i løpet av fire år, ble godkjent av departementet etter Reform 94.
BT170607 Rapporten som NIFU har laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ser på skolens bidrag til karakterer og gjennomføring.
DA170605 Kort tid etter ble to vektere hyret inn, ifølge skolens rektor David Dunlop.
DA170605 Etaten har sagt at de har registrert dette som et ønske fra skolens side, men ikke gitt oss noe endelig svar på om de vil bidra med ressurser.
VG170602 Men det er ingen forskning som tilsier at det er skolens feil at de økonomiske ulikhetene i Norge øker dobbelt så raskt som snittet i OECD.
AA170602 Vi var ikke engang oppmerksom på at skolens framtid sto på spill.
DB170601 Det handler om at skolens oppgave er å stimulere til gjensidig respekt og samarbeid mellom barn.
DA170601 Og i 2014 meldte NRK at flere videregående skoler i Bergen benyttet vektere for å hindre kriminalitet og narkotikaomsetning på skolens område.
VG170531 Det er nær absurd når Marte Gerhardsen nedvurderer skolens rolle.
DA170531 » Videre skriver Otterlei at vekterne « kan bistå ved forebygging for å unngå at miljøer knyttet til rus, får enkel tilgang til skolens elever ».
DA170531 I 2014 meldte NRK at flere videregående skoler i Bergen benyttet vektere for å hindre kriminalitet og narkotikaomsetning på skolens område.
BT170531 For det andre ble det forutsatt at Foreningen til opprettelse av Norges Handelshøiskole skjenket skolen et fond på minst 500.000 kroner som delvis skulle gå til å dekke skolens driftsutgifter.
VG170530 Dette er hele skolens ansvar, men vi vet at dette ansvaret ikke forvaltes godt nok mange steder.
VG170529 Rektoren har fortalt at gutten falt ned i skolens bibliotek, på et betonggulv med linoleum.
AA170529 Ifølge Moen er ikke skolens tak et oppholdssted, og det er uvisst hva ungdommene gjorde på taket. ( ©NTB ) ¶
AA170529 15-åringen skal ha oppholdt seg på skolens tak, sammen med åtte andre ungdommer, da ulykken skjedde.
VG170528 Rektor opplyser at gutten har falt ned på gulvet til skolens bibliotek.
VG170528 - Falt ned på gulvet til skolens bibliotek ¶
AA170528 Engeseth sier at gutten har falt gjennom en glasskuppel og ned på gulvet inne i bygget, i skolens bibliotek.
VG170526 For eksempel på grunn av at de følger undervisning, men har åpning for overføring for en kortere periode, som i forbindelse med skolens sommerferie, skriver daværende assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.
DA170526 Men den peker også på voksnes, og særlig skolens , manglende evne til å se en sannhet i hvitøyet og til å snakke om de mest brennbare tingene både i barns, andre voksnes og selvsagt sine egne liv.
DA170526 « 11 år » er en forestilling om en jente på elleve år som begår selvmord etter år med mobbing, og om skolens manglende evne til å håndtere en slik problematikk, både før og etter det tragiske utfallet.
BT170526 | Ikke ødelegg skolens sjel ¶
AP170526 For eksempel på grunn av at de følger undervisning, men har åpning for overføring for en kortere periode, som i forbindelse med skolens sommerferie, skriver daværende assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.
AA170526 For eksempel på grunn av at de følger undervisning, men har åpning for overføring for en kortere periode, som i forbindelse med skolens sommerferie, skriver daværende assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.
AP170524 | Teateranmeldelse : Er det skolens feil at en jente på 11 år tar sitt eget liv ?
AP170524 SKOLENS KAOS : Forestillingen 11 år foregår i en skolegård, og publikum er plassert fire meter over scenen.
AP170523 - Vår dypeste medfølelse og våre tanker og bønner går til Georginas familie, venner og alle andre som er berørt av dette tapet, heter det i en uttalelse fra skolens ledelse.
AP170523 - Vår dypeste medfølelse og våre tanker og bønner går til Georginas familie, venner og alle andre som er berørt av dette tapet, heter det i en uttalelse fra skolens ledelse. 22 mennesker ble drept og 59 mennesker ble såret i terroraksjonen mot konsertlokalet der den amerikanske artisten Ariana Grande akkurat hadde avsluttet en konsert foran 21.00
AP170523 Skolens plikt til å handle i mobbesaker blir skjerpet og konkretisert.
AP170523 Skolens plikt til å handle i mobbesaker blir skjerpet og konkretisert.
AA170523 - Vår dypeste sympati og våre tanker og bønner går til Georginas familie, venner og alle andre som er berørt av dette tapet, skriver skolens ledelse videre i uttalelsen.
NL170522 Nå er skolens historie samlet mellom to permer av Gustav E.
NL170522 Av de 36 ( 38 ? ) lærerne som har virket i skolens 58 år, har kun fem hatt lærerutdanning.
AP170522 Den handler om at skolens spisseste albuer og høyeste stemmer får makten til å kunne håndplukke personer og herje med folks selvtillit.
AA170522 På samme måte som i universitetssykehuset legger prosjektet stor vekt på forskning, men forskning som er tilpasset skolens egenart rettet mot elevers og lærerstudenters læring.
VG170520 Trollet er ekspressivt levendegjort og det er mye å glede seg over i detaljene her, det være seg et måpende ansiktsuttrykk til en elev eller kroppsholdningen til skolens strenge lærer, fru Elgaker, også kalt Æljkua.
BT170520 Jeg har fortsatt bare de beste minnene om skolens lærere og takker dem for deres jobb og menneskelighet mot oss, innvandrere.
DN170519 Det kan tenkes at hensynet til skolens omdømme er en av årsakene.
AP170519 Det kan tenkes at hensynet til skolens omdømme er en av årsakene.
SA170518 Skal foreldre vaske skolens vinduer ?
SA170518 Det var skolens rektor som meldte fra om hendelsen.
DA170518 Skolen visste at eleven kunne være farlig og hadde engasjert vektere for å fotfølge ham på skolens område.
DA170518 Etter en stund våger han seg ut og opp på kontoret der skolens ledelse er samlet.
DA170518 Dette bekreftes i et notat om « Skolens risikovurdering og håndtering av informasjon om potensielt farlige elever » fra skolens rektor Trond Lien til Medbestemmelsesutvalget ( MBU ) datert 2. mars 2015, som Dagsavisen har fått tilgang til.
DA170518 Dette bekreftes i et notat om « Skolens risikovurdering og håndtering av informasjon om potensielt farlige elever » fra skolens rektor Trond Lien til Medbestemmelsesutvalget ( MBU ) datert 2. mars 2015, som Dagsavisen har fått tilgang til.
BT170518 Hensikten med brukergruppen er å lytte til og lære av foreldrenes og skolens erfaring slik at de kan gi sine råd og være med i utformingen av rom- og funksjonsprogrammet for den nye spesialskolen på Landås.
SA170516 Årsakene er sammensatte, og de bør lede til en helhetlig gjennomgang og debatt om skolens verdier, skriver kronikkforfatterne.
DB170516 Dersom det er noen russ der ute som gjerne skulle vært på Mortenstua skole i dag, men enten ikke visste om det eller var for langt unna, er det mulig å sende russekort til skolens adresse.
DB170516 Norge er et av de få land hvor feiring av nasjonaldagen ligger integrert i skolens pensum og læreplan, men det ville være et altfor billig retorisk poeng å nevne hvilke andre regimer som har, eller har hatt den slags nasjonale kanoner.
VG170515 Hvis ikke ungdommen, foreldre, lærere, skolens ledelse og andre hjelpere lager en felles plan for hvordan skolefraværet skal løses, så kommer de aldri i mål.
AP170515 Tilbud om lokaler på forskjellige steder utenfor skolens område er ikke tilfredsstillende løsninger, mener korpsets ledelse.
AP170515 Skolebyråden : - Skolens behov må gå foran all frivillig aktivitet ¶
AP170515 Men plutselig blir vi behandlet som om vi ikke er det, sier Tellefsen, som mener det er manglende forståelse hos skolens ledelse og i byrådet for hva det innebærer å drive skolekorps.
AP170515 I øvingsrommet i skolens kjeller presser kraftfulle og spede toner seg ut av kornetter, klarinetter, saksofoner og fløyter.
AP170515 - Et flott og positivt vedtak som vil få virkning på sikt og som viser skolens rolle som lokalt kulturhus, sier Thor Olav Fjellhøi, daglig leder i NMF Øst.
AP170515 Skolens behov må gå foran all frivillig aktivitet, men vi skal samarbeid med å finne gode løsninger i en overgangsperiode, sier hun.
VG170511 Lövgärdesskolan har rundt 380 elever, og skolens kriseteam er aktivert.
DB170511 Rektor ved Lövgärdesskolan, som har rundt 380 elever, opplyser at skolens kriseteam kommer til å bli aktivert.
BT170511 Rektor ved Lövgärdesskolan, som har rundt 380 elever, opplyser at skolens kriseteam kommer til å bli aktivert.
AP170511 Lövgärdesskolan har rundt 380 elever, og skolens kriseteam er aktivert.
AA170511 Rektor ved Lövgärdesskolan, som har rundt 380 elever, opplyser at skolens kriseteam kommer til å bli aktivert.
AA170511 Lövgärdesskolan har rundt 380 elever, og skolens kriseteam er aktivert.
AA170511 | Rektor og lærere mener helsesøster er for sjelden på skolen ¶ Skolens miljøteam og helsesøster er helt avgjørende for å følge opp elever som sliter, mener rektor og lærere ved Sunnland skole.
AA170509 Ingen nye studenter blir tatt opp på skolens bachelorløp i Trondheim.
AP170507 De møttes fordi hun ledet skolens teaterselskap.
FV170506 For ikke veldig lenge siden ble jenter og gutter delt da forplantning sto på skolens timeplan.
DB170506 Men, da mennene begynte å ransake skolens lagre og sette fyr på bygninger, forsto jentene at de ble kidnappet.
BT170504 Elevrådsleder ved Åsane VGS mener skolens inneklima er helsefarlig, og Helsevernenheten vil trekke skolens godkjenning.
BT170504 Elevrådsleder ved Åsane VGS mener skolens inneklima er helsefarlig, og Helsevernenheten vil trekke skolens godkjenning.
BT170504 BEKYMRET : Elevrådsleder ved Åsane VGS, Tor Sander Bruvik, er bekymret for elever og læreres helse på grunn av skolens tilstand.
AP170503 På Twitter og Facebook ba skolen studentene søke tilflukt og at de som ikke er på skolens område holder seg borte.
AP170503 Det skal ikke lenger være noen trusselsituasjon på skolens område.
DB170501 Pågripelsen skjedde på skolens treningssenter, ifølge Dallas News.
AP170501 I enkelte tilfeller mener AP at de også ser at rektorer og lærere bevisst har skjult beviser av en mulig kriminell handling for å beskytte skolens rykte.
AA170501 Hans løsning på problemene med engelskprøvene er at synshemmede elever kan ta prøven, men at resultatene deres ikke skal telle med i skolens gjennomsnitt.
VG170430 Espelid og skolens ledergruppe ble enige om at de ikke kom til å tillate at elever fra yrkesfagene går i russeklær på skolen.
DA170430 Oftere var det vel for øvrig quarterbacken på football-laget som ble elev-valgt til å være skolens « most popular ».
BT170430 Skolens leseverk inneholder tekster og tekstutdrag i ulike sjangre, og dikt er mye brukt her.
DB170429 * At skolen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk kulturarv, og at skolens formålsparagraf må brukes mer aktivt inn i skolehverdagen.
DB170428 Skal vi ikke kunne stille krav til skolens lærebøker, bare fordi formen er satirisk ?
VG170427 Symboldiskusjonen om K-en i skolens religionsfag forandrer ikke på det faktum at Aps landsmøte orienterer partiet nærmere sentrum av norsk politikk enn noen gang.
VG170427 For det første har ikke Arbeiderpartiet vært nærmere KrF i forståelsen av hva skolens religionsfag skal hete eller inneholde, enn partiet er nå.
VG170427 Debatt Symboldiskusjonen om K-en i skolens religionsfag forandrer ikke på det faktum at Aps landsmøte orienterer partiet nærmere sentrum av norsk politikk enn noen gang.
DA170427 Skolens helsesøster hevder at det bare er snakk om en allergisk reaksjon, men det ser mer ut som begynnelsen på en metamorfose ; mens Justine drar av store hudflak som en slange skifter skinn - og haler opp en hårtust fra halsen i en scene som kommer til å hjemsøke marerittene mine.
VG170426 Her er skolens sidebygning, hvorfra det ble servert varme pølser.
VG170425 Han understreker at det er skolens ansvar at elevene blir så lite forstyrret som mulig i skoletimene.
VG170425 Både foreldreutvalget, elevrådet og skolens personale var enig : Smartklokker skal ikke være påslått eller i bruk mens barna er på skolen eller SFO.
SA170425 Barna mister konsentrasjonen, mener skolens rektor.
DA170425 Skolens rolle er viktig for barnevernet.
DB170424 Aggressive demonstranter omringet bilen, og skadet en av skolens arrangører, professor Allison Stanger, skriver hun selv i New York Times.
BT170424 Flere andre skoler har russedåp utenfor skolens område, og er dermed ikke berørt.
BT170424 SKOLENS REALITET : Mye av det faglige fokuset og gleden over å fordype seg forsvinner i en industri av dokumentasjon, kontroll av elever, lærere og skoleledere må til for å måle resultatene, skriver lektoren.
AA170424 De hentet med seg en av skolens elever.
BT170423 Likevel har universitetsfagene de siste tiårene fått mindre innflytelse på skolens innhold.
VG170422 Den nye skolens beliggenhet gjør at familien frykter de må flytte.
DB170422 I KRLE-saken ønsker Aps « finansminister » Marianne Marthinsen, AUFs Ina Libak og Vestfolds Arve Høiberg å fjerne K-en, slik at skolens religionsfag blir livssynsnøytralt.
DN170420 BI-rektor Inge Jan Henjesand trekker frem at skolens masterprogrammer undervises på engelsk og har de siste årene opplevd « en vesentlig økning i antall internasjonale studenter ».
DN170420 84 prosent av de 1234 søkerne til skolens engelskspråklige bachelorgradstilbud er utlendinger.
DA170420 - Læreren er en av skolens viktigste ressurser, og tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge.
DA170420 - Læreren er en av skolens viktigste ressurser, og tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge.
BT170419 - Vi ble hørt, jubler skolens tillitsvalgte.
AP170419 | Spesialundervisningen er skolens ømme tå Jørgen Frost ¶
AA170419 I praksis kan det svenske forslaget føre til at religiøse skoler må droppe religiøs påvirkning i skolens regi, som felles bønn og morgenandakt.
BT170417 Dette handler om generell samfunnsutvikling, lønnsutvikling, skolens rolle i samfunnet og hvordan arbeidslivet ellers ser ut, sier professor Thomas Dahl, som ledet arbeidet med rapporten om lærerrollen.
AP170415 Dette handler om generell samfunnsutvikling, lønnsutvikling, skolens rolle i samfunnet og hvordan arbeidslivet ellers ser ut, sier professor Thomas Dahl, som ledet arbeidet med rapporten om lærerrollen.
BT170414 På møter med skolens lærere og igjennom flere medier lovte disse partiene at hvis de vant valget samme høst skulle det satses mye mer på Dagskolen.
AA170413 I stedet for at lærerne reiser til universitetet, så kommer universitet til skolen, og utdanningen skjer gjennom et samarbeid som skal sikre at utdanning tilpasses skolens behov.
AA170413 Etterutdanning : « I stedet for at lærerne reiser til universitetet, så kommer universitet til skolen, og utdanningen skjer gjennom et samarbeid som skal sikre at utdanning tilpasses skolens behov », skriver kronikkforfatterne.
DB170412 - Det er mange tårer, mye sorg, sier skolens rektor Maija Möller Grimakova, som beskriver Ebba som en glad jente som gjorde et helt spesielt inntrykk.
VG170411 « Investorene [ har ] alltid hatt troen på at veien til en fredeligere verden går gjennom fredelig sameksistens, åpensinnet dialog og nettopp utdanning », står det på skolens nettsider.
VG170411 Fatih Mehmet Deveci er i dag rektor ved Northern Lights Internationl School, som reklamerer med at « 85 prosent av skolens utgifter dekkes av Utdanningsdirektoratet ».
DB170410 Men det finnes gode prismuligheter også midt i skolens sommerferien, sier Tonje Fossum, markedsdirektør i Ving.
DB170410 En billig tur-returreise i slutten av august, når skolens ferie er over, kan bli til en rådyr ferie fordi du må kjøpe svært kostbar hotellovernatting fordi reisen skjer samme tid som resten av Europa har sin ferie.
DB170410 - Er du avhengig å reise i skolens ferie vil jeg ikke anbefale å vente med bestillingen.
DB170410 Da bør du lese dette ¶ fra instabank ¶ Skolens formålsparagraf krever at jeg møter elevene med tillit og respekt, samtidig som jeg stiller krav og gir utfordringer som skaper danning og lærelyst.
BT170410 Den bygges i moduler ved skolens anlegg i Sandviken - Det er utrolig lærerikt å være med på dette, sier Mats Engdal Johansen, student ved BAS.
DA170409 Skolens fasade ble tagget av antifascister.
DA170409 Skolens fasade ble tagget av antifascister.
AP170409 Tanken er at skolens offentlige tilbud og eksponering av aktivitet i fasaden bidrar til liv i allmenningen utenfor.
AP170409 Mot bakgården ligger skolens egne bruksarealer.
AP170409 Her vender skolens mathall og restaurant seg mot allmenningen og besøkende kan kikke inn i skolens pølsemakeri, slakteri, bakeri og kjøkken.
AP170409 Her vender skolens mathall og restaurant seg mot allmenningen og besøkende kan kikke inn i skolens pølsemakeri, slakteri, bakeri og kjøkken.
AP170409 Her kan det bli en allmenning, hvor skolens egen restaurant bidrar til besøkende.
AP170409 Erik Reiten ønsket å organisere skolens funksjoner på en enkel og tydelig måte, blant annet med en grønn korridor som hovedforbindelse gjennom prosjektet.
AP170409 Skolens offentlige tilbud - som butikk, kafé og restaurant vender mot allmenningen helt i forkant.
SA170407 Henge opp kontaktannonse på skolens informasjonstavle, kantine eller russegruppe der du søker pulekompis.
DB170406 Også skolens rektor, Steve Hawkins, sier til CNN at dette ikke er prinsipper de kommer til å fire på.
DB170406 Bakgrunnen for avslaget var at skolens regler ikke tillater at elevene har med seg følge som er over 20 år.
DB170406 Videre : Å kun ta utgangspunkt i målbart læringsutbytte er en betydelig reduksjon av skolens oppdrag.
VG170405 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt- Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
VG170405 Han påpeker at regjeringen vil lovfeste skolens plikt til å samarbeide med kommunale hjelpeinstanser.
DB170405 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
DB170405 Skoleelever med funksjonsnedsettelser stenges ute fra vanlig undervisning, fordi skolens digitale læremidler ikke kan brukes av alle.
BT170405 » Som om ikke dette var nok negativ utvikling for skolens tilnærming til dyslektikere har i tillegg matematikkfaget blitt endret.
BT170405 Det er gledelig å registrere at skolens behandling av dyslektikere og andre med behov for spesialundervisningen er kommet i fokus.
AP170405 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
AP170405 De har fått hjemkommunen og skolens aksept for det.
AA170405 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
AA170405 De har fått hjemkommunen og skolens aksept for det.
SA170404 « Kalla fakta » bevitner den behandlingen av jentene flere ganger og konfronterer skolens rektor Hussein Ibrahim.
SA170404 Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sa skolens rektor Hussein Ibrahim at skoleledelsen ikke har kjent til kjønnsinndelingen, ifølge SvD.
SA170404 TV4s samfunnsprogram « Kalla fakta » og reporteren Helena Gissén avslører nå at under skolens bønnestunder deles elevene opp etter kjønn, skriver Expressen.
SA170404 Skolens viserektor, Roger Lindquist, forklarte at fritidsledere hadde delt barna i grupper, fordi noen gutter var bråkete.
DB170404 Det er skolens eget personale som tvinger jentene til å gå inn gjennom dørene bak på bussen.
DB170404 - Det er vanskelig for barna å gå mot sine foreldre Vi forventer oss at det er disse jentene som skal ta kampen, men det er svenske lover og skolens regler som må gjelde.
DB170404 På nåværende tidspunkt kommer vi ikke inn på skolen, men jeg er i kontakt med politiet, så får vi se hvordan dette utvikler seg, sier skolens rektor til SVT.
AP170404 « Kalla fakta » bevitner den behandlingen av jentene flere ganger og konfronterer skolens rektor Hussein Ibrahim.
AP170404 Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sa skolens rektor Hussein Ibrahim at skoleledelsen ikke har kjent til kjønnsinndelingen, ifølge SvD.
AP170404 TV4s samfunnsprogram « Kalla fakta » og reporteren Helena Gissén avslører nå at under skolens bønnestunder deles elevene opp etter kjønn, skriver Expressen.
AP170404 Skolens viserektor, Roger Lindquist, forklarte at fritidsledere hadde delt barna i grupper, fordi noen gutter var bråkete.
SA170403 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
DA170403 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
AA170403 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
AA170403 Ulykken skjedde da en gruppe elever var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
AA170403 Ulykken skjedde da en gruppe elever var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
DB170402 Folk er lei seg, og for mange av barna er det første gang døden kommer så nært på, sier skolens leder.
DB170402 Det får åpenbart ingen konsekvenser, verken for dem eller skolens lovpålagte krav om kvalitetssikret utdannelse.
DB170402 Det får åpenbart ingen konsekvenser, verken for dem eller skolens lovpålagte krav om kvalitetssikret utdannelse.
DA170401 Ifølge Virkes ferieundersøkelser, er det en trend at vi ønsker å fylle reisene våre med mer opplevelser og innhold, spesielt på helgeturer og ferieturer utenom skolens ferier.
AA170331 Selg kondomer, glidemiddel samt varer du har kjøpt i skolens kantine. §39 Blyant - Før logg fra en sen og våt kveld i RT, og lever til norsklærer for retting. §40 Teltplugg - Sov i telt utenfor skolen en natt med minst tre medruss. §41 En rød rose - Inviter en fra skolens ledelse på stevnemøte. §42 Undertøy - Vask en bil i skolegården i undertøyet ( hel
AA170331 » §22 WC Logo - Ha sikker sex på et av skolens toalett. §23 Lekehund - Krabb bjeffende fra inngangsdøra på skolen og til klasserommet ditt. §24 Skismøring - Kom for sent til timen med ski og staver, og skyld på dårlig føre. §25 Fløyte - Stå køvakt i kantinen med STOPP-skilt, fløyte og refleksvest.
AA170331 §41 En rød rose - Inviter en fra skolens ledelse på stevnemøte. §42 Undertøy - Vask en bil i skolegården i undertøyet ( helst en lærer sin bil ). §43 Plastglass - Hold en tale på minst ett minutt om hvor god klassen og læreren er i en skoletime. §44 NRK-logo - Ha « verdens minste kommentatorboks » på en annen skole. §45 Ballerina - Ut
AA170331 §38 Femtilapp - Gå sammen med tre medruss og lag din egen kantine side ved side med skolens .
AA170331 Her bør også skolens medieundervisning komme til unnsetning.
DN170330 Læring skal ikke kun skje innenfor skolens vegger og i henhold til læreboken.
DA170330 Mens KS mener fjerningen av skolens enkeltvedtak i mobbesaker skaper forvirring, hevder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at det gir større klarhet.
DA170330 Det vil også SV som vil fremme forslag om at skolens enkeltvedtak i mobbesaker må beholdes.
BT170330 Vi bør være skeptisk til alle måloppnåings- og kartleggingsprosesser som skjer i barnehager og skoler i dag, dersom skolens innhold skal styres etter mål som er ensidig materialistiske.
AA170330 Som et svar på dette ble den nye læreplanen « Kunnskapsløftet » iverksatt i 2006, og gjennom målstyring ; kunnskapskrav, konkurranse og kontroll, skulle skolens ansatte forpliktes på å oppnå bedre resultater.
AA170330 For det andre må skolens læringsmiljø utvikles til å være fokusert på elevenes læring, og ikke på deres prestasjoner.
VG170329 klasse ventet på at 13-åringen skulle komme ut av skolens kantine, hvoretter en av 9.-klassingene forsøker å « nikke » til 13-åringen og kjører kneet hardt opp i guttens underliv.
SA170329 De føler at fagene er relevante, eller de gjør dem relevante selv, og de føler at skolens verdier og mål angår dem.
BT170329 KLARE FOR JUBILEUMSFORESTILLING : Både musikerne og danserne på Langhaugen slår på stortrommen når skolens musikklinje feirer 30-årsjubileum.
AA170329 Amundsen ble tilbudt stillingen som rektor kort tid før skolen fikk forhåndsvarselet om tilbaketrekking av skolens godkjenning i april 2016, men har ifølge pressemeldingen ikke vært i tvil om at skolen har livets rett.
DA170328 I det nye lovforslaget er det skolens « faglige vurdering av hva foreldrene med rimelighet kan forvente » som avgjør.
VG170327 På det punktet er hun og skolens rektor enige om at en kollektiv innsats må til.
VG170327 oktober spyttet de samme elevene fuglefrø etter 13-åringen, ifølge vedtaket som skolens rektor selv har signert.
VG170327 klasse venter på at 13-åringen skal komme ut av skolens kantine.
DB170327 Saken har vært høyt prioritert fra skolens side og flere tiltak har vært iverksatt », står det i skrivet.
DB170327 - Dette er en veldig viktig oppdagelse, uttaler Alejandro Jiménez-Serrano, leder av det spanske oppdraget, på skolens nettsider.
AA170325 I en slik nemnd må representanter fra helsevesenet sitte, kanskje også fra NAV eller fra skolens helsesøster- eller rådgivningstjeneste dersom det er snakk om unge mennesker.
VG170324 Den gledelige fruktbarheten garanterer likevel ikke for skolens fremtid.
BT170324 Finansmannen Thorstein Selvik mener skolens studenter bør engasjere seg i de viktige debattene for Vestlandet.
BT170324 Et godt samarbeid avhenger av at skolens ledelse, rektorer og ledere for barnevernstjenesten støtter opp om de ansattes tverrfaglige samarbeid.
DB170323 Vi vil komme med all støtte vi kan til dem i tida som kommer for å håndtere det forferdelige tapet, sier skolens rektor Rachel Borland til avisa.
AA170323 En rekke tidligere studenter ved skolens forløper Westerdals School of Communications ( WSoC ) har gått til sak fordi de mener at de har betalt for mye i skolepenger.
FV170322 Sammen med velforeningen og skolen ønsker de nå gatebelysning på skolens område, som også leder ned til Bertes og Roligheten.
VG170321 Skolens viktigste oppgave er å gi alle norske barn det grunnlaget de trenger for å kunne delta og utfolde seg i samfunnet.
DA170321 - Selv om skolens plikt til oppfølging får mye oppmerksomhet, handler det om flere ting.
FV170318 ) og Kaisa Rønvik ( 17 ) fra Vågsbygd videregående skole spiller to av hovedrollene i skolens versjon av teksten « Å telle til null » - som er skrevet for DUS av Kristofer Blindheim Grønskag.
DB170318 Det er også gjennomført en sosiometrisk undersøkelse blant elevene i henhold til skolens forebyggende plan mot mobbing.
AP170318 Han forteller at Lilleborg dessuten har fått pusset opp et lite rom, som tjener som minimuseum med gjenstander fra skolens historie.
AP170318 - Det har vært kjent for skolens ledelse hele tiden, men det har vært avlukket og ute av fokus.
AA170318 Problemet ble oppdaget fredag ettermiddag, og skolens digitale læringsplattform ble da stengt.
VG170317 Tre mennesker ble skutt i angrepet, blant dem skolens rektor, men ingen er kritisk skadet etter angrepet.
VG170317 De som ble hardest såret i angrepet, skolens rektor og en elev, ligger på sykehus.
AP170317 Ifølge AFP ble tre elever lettere såret i skytingen, i tillegg til skolens rektor som ble truffet i armen i et forsøk på å avverge angrepet.
AA170317 Ifølge AFP ble tre elever lettere såret i skytingen, i tillegg til skolens rektor som ble truffet i armen i et forsøk på å avverge angrepet.
VG170316 Politiet bekrefter at tre er skutt i angrepet, inkludert skolens rektor.
SA170316 Skolens rektor og to elever ble påført lettere skuddskader og får behandling på sykehus.
FV170316 Skolens rektor og to elever ble påført lettere skuddskader og får behandling på sykehus.
DB170316 Skolens rektor og to elever ble påført lettere skuddskader og får behandling på sykehus.
DB170316 - Vi behandler dette som en personalsak, og læreren har fått en skriftlig advarsel, sier skolens rektor, som i samråd med kommunenes ledelse og advokat har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å suspendere eller si opp læreren.
DA170316 Skolens rektor og to elever ble påført lettere skuddskader og får behandling på sykehus.
DA170316 En annen politikilde sier at tenåringen som er pågrepet var alene om angrepet, mens kontoret til byens borgermester uttaler at to elever skjøt mot skolens rektor.
BT170316 Skolens rektor og to elever ble påført lettere skuddskader og får behandling på sykehus.
BT170316 - Vi behandler dette som en personalsak, og læreren har fått en skriftlig advarsel, sier skolens rektor, som i samråd med kommunenes ledelse og advokat har kommet frem til at det ikke er grunnlag for å suspendere eller si opp læreren. | - Den kvikke skolegutten endret seg ¶
AP170316 - Vi behandler dette som en personalsak, og læreren har fått en skriftlig advarsel, sier skolens rektor, som i samråd med kommunenes ledelse og advokat har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å suspendere eller si opp læreren. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Skolens rektor og to elever ble påført lettere skuddskader og får behandling på sykehus.
AA170316 Lokalt politi har tidligere opplyst at det var skolens rektor og to elever som ble skutt, men skadene er ikke livstruende.
AA170316 « Mange er opptatt av skolen og skolens utvikling.
AA170316 - Vi behandler dette som en personalsak, og læreren har fått en skriftlig advarsel, sier skolens rektor, som i samråd med kommunenes ledelse og advokat har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å suspendere eller si opp læreren. ( ©NTB ) ¶
SA170314 Læreren har alltid vært definert som « skolens viktigste ressurs ».
DA170314 Thue opplyser også at regjeringen om kort tid vil sende et nytt forslag der skolens verdigrunnlag løftes ytterligere, på høring.
DA170313 Skolens rektor har fått med seg engasjementet rundt bydelen på sosiale medier de siste dagene.
BT170310 I praksis betyr det at skolens modeller for læring blir « pushet » lengre og lenger ned i utdanningsløpet, slik at barnehagebarn møter forventninger som de før i tiden ikke møtte før i skolen.
DA170309 Utenfor skolens område slenger lokalbefolkningen hatefulle slengbemerkinger om « skitne lapper », lavere livsformer man burde utlyse skuddpremier på.
VG170308 Hun sier at hun har forståelse for at anleggsmaskiner på må kjøre til og fra skolens område.
VG170308 Litt over klokken ti onsdag går politiet gjennom skolens område med ledelsen, og vil deretter avslutte på stedet, skriver politiet.
VG170308 Foto : VG-TIPSER ¶ 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶ - Skolens rektor mottok en telefon fra en mann der ordet « bombe » ble brukt.
FV170308 - Skolens rektor mottok en telefon fra en mann der ordet " bombe " ble brukt.
DB170308 Foreldrene ble varslet på SMS om hendelsen, samtidig som det ble lagt ut informasjon på skolens nettsider.
DA170308 - Skolens rektor mottok en telefon fra en mann der ordet " bombe " ble brukt.
BT170308 Han forteller at det var friminutt da trusselen kom, og at skolens ledelse har tatt elevene med seg et stykke fra skolen.
AP170308 - Skolens rektor mottok en telefon fra en mann der ordet " bombe " ble brukt.
AA170308 Rektor ved skolen sa til Adresseavisen at skolens ledelse ikke vil uttale seg, og henviste til politiet.
AA170308skolens område så alt normalt ut onsdag formiddag, mens store politistyrker var utplassert i området rundt skolen.
AA170308 », står det i meldingen sendt fra skolens administrasjon klokka 10.42.
AA170308 Rektor ved skolen sa til Adresseavisen at skolens ledelse ikke vil uttale seg, og henviste til politiet.
AA170308skolens område så alt normalt ut onsdag formiddag, mens store politistyrker var utplassert i området rundt skolen.
AA170308 », står det i meldingen sendt fra skolens administrasjon klokka 10.42.
AA170308 - Skolens rektor mottok en telefon fra en mann der ordet " bombe " ble brukt.
AA170308 - Skolens rektor mottok en telefon fra en mann der ordet " bombe " ble brukt.
DA170307 Dette har gitt henne et unikt innblikk i så vel elevenes opplevelse av eget liv og skolehverdag, som skolens måte å møte elevene på.
DN170306 Tidligere ble skolens rektor valgt av studentene og de ansatte.
DN170306 Han tenker både på sin egen lederstil internt, men mest av alt skolens synlighet eksternt.
DN170306 Mandag ansatte NHH-styret Thøgersen som skolens nye rektor.
DN170306 Her med skolens administrerende direktør Nina Skage og nåværende rektor Frøystein Gjesdal.
DB170306 « Alle elever og personell som befinner seg på Alléskolen må omgående ta seg inn i skolens bygninger ! ! ! ! ».
DB170306 Da hendelsen oppsto i formiddag, gikk det en SMS til alle skolens elever fra rektor Marie Kilk.
DA170306 I brevet kommer det klart fram at Fylkesmannen er bekymret for skolens saksbehandling rundt « Ragne » og varsler Utdanningsdirektoratet som rette instans for å vurdere tilsyn ved Rudolf Steinerskolen i Oslo : « Fylkesmannen mener at det på bakgrunn av ovennevnte foresatt er grunn til bekymring knyttet til om skolen oppfyller kravene i opplæringsloven § 5-4, saksbehan
DA170306 oktober mottar Jennifer en mail fra « Ragnes » klasselærer der det står at skolens PPT-kontakt i dag har vært med i hovedfagstimen « for å se litt hvordan det er for « Ragne » på skolen. » - Vi hadde ikke fått verken referat eller handlingsplan etter møtet i juni, og trodde mailen var et uttrykk for at PPT endelig var koblet på, sier Jennifer.
BT170306 SKAL FORT FÅ MERKE : At NHH for første gang i historien får en rektor som er ansatt, og som heter Øystein Thøgersen, er noe skolens studenter og ansatte skal få merke veldig kjapt lover den nye sjefen, som først tiltrer 1. august i år.
BT170306 En viktig del av hans prosjekt skal være å trekke på tidligere studenter, og dra dem inn i skolen, samtidig som han vil ha flere av skolens forskere og lærerstab skal ut i bedrifter og samfunn og bidra i samfunnsdebatten.
BT170306 Det skjer etter at det kom frem at en av skolens to russepresidenter er med på russebussen som skal bruke låten fra « Solguden og Mannen ».
BT170306 Det skjer etter at det kom frem at en av skolens to russepresidenter er med på russebussen som skal bruke låten fra « Solguden og Mannen ».
DA170304 Men så tvinges hun til å spille prinsesse i skolens skuespill !
DA170304 Men så tvinges hun til å spille prinsesse i skolens skuespill !
AA170303 Der blir det ikke vasket mellom skolens slutt og SFO's start.
VG170302 Skolens rektor har foreløpig ikke kommentert hendelsen, som skal ha funnet sted onsdag.
DB170302 Veterinæren forteller at dyrehagen både har skilt og vakter, men at dette ikke alltid er nok, særlig ikke i skolens ferier.
DB170302 På det lille stedet med drøyt 300 innbyggere er skolens fotballag et viktig samlingspunkt, men det som skjedde i garderoben denne dagen, har endret plassen siden.
DB170302 Forrige uke ble en 19 år gammel mann, omtalt som skolens fotballstjerne, dømt for grov kroppsskade mot et barn. 19-åringen fikk prøvetid på tre år og 300 timers samfunnstjeneste.
DB170302 Familien mener det hele var en hatkampanje mot sønnen, som skal ha vært skolens eneste afroamerikanske elev.
AA170302 Politiet ville ikke kommentere saken torsdag, men torsdag kveld opplyser skolens rektor i en pressemelding at bakgrunnen for hendelsen var krangel mellom noen jenter.
SA170227 « Vi må ta det seriøst at det å tilhøre et trossamfunn og delta i religiøse ritualer er noe som er foreldrenes og barnas oppgave, ikke skolens », skriver Christian Lomsdalen.
SA170227 Vi må ta det seriøst at det å tilhøre et trossamfunn og delta i religiøse ritualer er noe som er foreldrenes og barnas oppgave, ikke skolens .
SA170227 Ikke skolens oppgave ¶
AP170227 » Foreldrene har fått til svar at Fylkesmannen ikke overprøver skolens vurdering i disse sakene, og at det er barnevernet som vurderer om det er grunn til bekymringsmeldingen.
AP170227 Klager på skolens håndtering ¶
AP170227 Familien har klaget på skolens håndtering av saken til Fylkesmannen.
AP170227 Skolens rektor : - Må bygge opp tillit i etterkant ¶
SA170226 kkerhetsmessig utfordring ), ikke noe lokale som er stort nok til at alle elevene kan samles innendørs, en skolegård som er for liten til at alle elevene kan ha friminutt samtidig, et lærerarbeidsrom som er så trangt at verneombudet har sagt nei til flere kontorplasser, kun to toaletter for alle skolens kvinnelige lærere og kun én dusj for ansatte
BT170226 IKKE TENK PÅ PENGER : Lærer Gisle Vassnes har full tillit til det unge mannskapet på dekket til skolens sjark.
AP170226 - Sosiale medier skaper paranoia Hun ble mobbet selv, nå jobber hun som lærer og i skolens ressursgruppe mot mobbing.
AP170226 - Sosiale medier skaper paranoia Hun ble mobbet selv, nå jobber hun som lærer og i skolens ressursgruppe mot mobbing.
DA170222 Lærere er skolens viktigste ressurs.
DA170222 DEBATT : Lærere er skolens viktigste ressurs, skriver KrF-politikerne Olaug Bollestad og Geir S.
VG170221 Han var medlem av skolens golflag, en interesse han delte med faren.
BT170221 februar arrangerte Klubb- og Kulturutvalget på Norges Handelshøyskole « Full Moon Party » på skolens område.
SA170219 Til høyre : Tormod Bjånes og datteren Emilie Bjånes, som har vært med i skolens FAU og som var med på utredningen i en tidligere fase.
AP170218 Hun har vært mor og lærer ved skolen og er nå ansatt som førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen der hun blant annet underviser i skolens historie.
AP170216 På et av skolens faste kveldsarrangementer for foreldrene har det skjedd et drap, og saken presenteres via forhør med rektor og andre foreldre.
DB170215 Skolens plikt til å handle i mobbesaker blir skjerpet og konkretisert.
DB170215 « Om du bare hadde lest Harry Potter, hadde du visst at ulempen ved å igle seg innpå skolens største bølle er å bli begravet levende », skrev hun.
DB170214 Daglig leder sier dette ikke er skolens policy.
DB170214 Daglig leder Imran Mushtaq ved Islamskole Bærum sier han ikke visste at slikt innhold var delt på skolens Facebook-side.
BT170214 Det er både vårt, skolens og foreldres ansvar å gi barn mot til å gripe inn når de er vitner til mobbing, enten det er på nett eller i skolegården.
AA170214 Daglig leder Imran Mushtaq ved Islamskole Bærum sier han ikke visste at slikt innhold var delt på skolens Facebook-side.
AA170214 Daglig leder sier dette ikke er skolens policy.
AA170214 Daglig leder Imran Mushtaq ved Islamskole Bærum sier han ikke visste at slikt innhold var delt på skolens Facebook-side.
AP170212 Selma Ringdal ( 14 ) varmer ofte opp med valthornet på skolens do før musikktime.
DA170209 - Hver gang det kommer en ny stortingsmelding så bruker det å stå de vanlige fyndordene om at biblioteket er skolens hjerte.
FV170208 Innsatsleder Hans Waage i Agder politidistrikt sier til Fædrelandsvennens reporter på stedet at to elever har sloss inne på skolens område, som blant annet inneholder den kommunale Mottaksskolen for flyktninger.
FV170208 Han legger til at anmeldelse vurderes, men at det hele kan ende med en intern reaksjon fra skolens side.
SA170205 trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
FV170205 trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
BT170205 trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
AP170205 trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
DB170204 Skolens rolle ¶
AP170203 Utdanningsetatens ledelse har kontinuerlig kontakt med skolens ledelse, bekrefter Heidi M.
AP170203 - Skolens beredskapsgruppe, skolens ledelse og PP-tjenestens kriseteam begynte å jobbe i går kveld, og var på plass på skolen i god tid før elever og ansatte kom til skolen i dag tidlig, slik at de som trenger det får hjelp.
AP170203 - Skolens beredskapsgruppe, skolens ledelse og PP-tjenestens kriseteam begynte å jobbe i går kveld, og var på plass på skolen i god tid før elever og ansatte kom til skolen i dag tidlig, slik at de som trenger det får hjelp.
AP170203 Elever som har behov for det vil bli fulgt opp av kontaktlærere, helsesøster og skolens ledelse, skriver Dillevig.
AP170203 Dillevig skriver at skolen neste uke har vanlig undervisning, men at skolens hjelpeapparat er klart dersom noen elever trenger det : ¶
FV170202 Overgrepssaken ble avdekket da 39-åringens sønn betrodde seg til skolens helsesøster, dagen etter at mora skal ha truet med å drepe sønnen og brenne ned huset.
AA170202 Saken ble avdekket da sønnen betrodde seg til skolens helsesøster dagen etter at moren skal ha truet med å drepe sønnen og brenne ned huset deres, skriver Fædrelandsvennen.
AP170201 Eleven Gavin Grimm ville bruke skolens guttetoalett, men ble nektet av skolestyret.
AP170201 Bakgrunnen er at en 17 år gammel transperson ville stå fritt i valget mellom skolens gutte- eller jentetoalett.
AP170130 Lærere har vært med på utviklingen av stort sett alle de norske selskapene vi har sett her i dag, og de forstår skolens behov, sier Austlid.
AP170130 - Lærere har vært med på utviklingen av stort sett alle de norske selskapene vi har sett her i dag, og de forstår skolens behov, sier Heidi A.
DB170127 Skolen tok selv kontakt med barnevernet og fortalte at seksåringen har avslørt dette til en av skolens ansatte.
DB170126 FOR ORDENTLIG : Som gutt var Audun så pliktoppfyllende at Geirdis Bjørlo ble glad den dagen han brøt skolens reglement. - « Han skal også bryte regler og lære av det ! », tenkte jeg.
DB170125 Skolens vinterferie er årets høysesong for familieferie.
DB170125 - Skolens fellesferier er naturligvis høysesong for strandferie med barna, og vinterferien er intet unntak.
DB170125 Rektoren ved skolen er dømt for overtredelse av opplæringsloven i forbindelse med at skolens tiltak ikke ble fulgt opp godt nok.
DB170123 Ifølge Sanne mistenkte ikke skolens folk at det kunne være noe skummelt.
BT170123 De kan ha blåst ned eller blitt dumpet, det vet vi ikke, sier rektor og legger til at kommunens eiendomsavdeling har varslet skolens naboer om det skumle funnet.
BT170123 De kan ha blåst ned eller blitt dumpet, det vet vi ikke, sier rektor og legger til at kommunens eiendomsavdeling har varslet skolens naboer om det skumle funnet.
DB170121 Ifølge pressesjefen er det « en provokasjon » at skolens eksamensforberedende heldagsprøver ikke tar hensyn til deres planlagte busskåring og starten på « rulleperioden ».
DN170119 Dette støtter opp om funnene fra SSB om skolens betydning for elevenes læring, forklarer Bergem.
DN170119 * Beregnes ved å justere skolens gjennomsnittsresultat for elevenes tidligere resultater og/eller familiebakgrunn.
BT170119 Steinen, i form av et skrin, inneholder blant annet bilder av personalet på skolen, tegninger av det nye bygget, skolens planer og talen til skolebyråden.
BT170119 Fordi det er flere usikkerhetsfaktorer og fordi undersøkelsen kun fanger opp en begrenset del av skolens formål.
FV170118 - Guttene har vært utenfor skolens område hvor de har prøveskutt med softgun.
DN170117 « Pisafiseringen » av skolen har ført til sterkere konsentrasjon om fagene som testes og prøves, på bekostning av andre fag og skolens totale dannelsesoppdrag, mener forfatteren.
DB170114 14-årige Pedersen som tapte alle sykkelløp, hadde en drøm om å bli proffsyklist og gikk til skolens rådgiver.
DB170112 » Videre heter det at læreren utviste « skremmende og uakseptabel atferd overfor elever, dårlig samarbeid med kolleger og skolens ledelse, samt mangelfulle lærerprestasjoner for øvrig.
AP170112 Åpnes det for fritak, strider det mot skolens plikt til å sikre utdanning for alle.
AP170112 Les hele dommen her ( NB : finnes kun på fransk ) ¶ Skolens rett ¶
AP170112 Et muslimsk tyrkisk-sveitsisk foreldrepar anket saken inn til Strasbourg etter at de ble bøtelagt for å holde døtrene på syv og ni år borte fra skolens svømmetimer. 3rd-party-bio ¶
AP170112 Den styrker skolens rett til å finne lokale løsninger der religiøs overbevisning kommer i konflikt med skolemyndighetenes egne prioriteringer.
AP170112 Skolens dilemma i sakene med religiøs begrunnelse, er åpenbart : De har en plikt til å sikre grunnskoleutdanning for alle, uavhengig av kultur, religion eller kjønn.
AP170112 Et muslimsk tyrkisk-sveitsisk foreldrepar anket saken inn til Strasbourg etter at de ble bøtelagt for å holde døtrene på syv og ni år borte fra skolens svømmetimer.
BT170111 Han legger ikke skjul på at hendelsen har skapt uro blant elever, foreldre og skolens ansatte.
AP170110 Dommen legger vekt på myndighetenes rett til å håndheve skolens læreplan, samt hensynet til vellykket integrering, skriver BBC.
BT170109 | Ikke ødelegg skolens sjel ¶
DN170108 Årsaken er skolens erfaring med sykepleiestudenter som sliter med norsk språk og språkforståelse, både i teoriundervisning, men også ute i praksis.
DB170108 - Nå forventer jeg at hun rydder opp og kommer med en beklagelse til skolens lærere, elever og foreldre, sier APs stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg, og har innkalt kulturministeren til Stortingets spørretime førstkommende onsdag.
DB170106 En av skolens prydbusker fikk også hard medfart under aksjonen, da Brannvesenet la ut en hoppepute på bakken nedenfor avsatsen tyven satt fast på.
DB170105 Videoen av taklingen har gått viralt, og nå har også skolens rektor uttalt seg i saken.
DB170105 - HAN KUNNE HA DREPT HENNE : Jasmine Darwin fra North Carolina ble brutalt taklet av skolens politibetjent 3. januar.
SA170101 Lærernes oppdrag var å lage en avslutning som samlet alle skolens elever, på tvers av kulturell og religiøs tilknytning.
AP161222 Der hun ble takket av som helsesøster på skolens juleavslutning.
AP161219 - Problemet er at når skolens ledelse lager årsplaner for undervisningen så planlegges det med å gi elevene færre undervisningstimer enn det forskriften sier at de har krav på.
AP161212 Skolens forløper, Westerdals School of Communications ( WSoC ), skal ha gitt myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012.
AP161212 Dette fordi departementet mener skolen oppga uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend for studenter ved tre av skolens ikke-godkjente utdanninger.
AP161122 uke i skolens ferier ( utenom juli da AKS er stengt ).
AP161115 Det er viktig at skolens personale har de riktige holdningene og kjenner til symptomene på PTSD ( post traumatisk stress syndrom ), sier Ragnhild Meisfjord.
AP161115 Skolens personale må ha de riktige holdningene ¶
AP161114 Jeg er uenig i at skolens læreplan, Norges helligdager, ferier og butikkenes åpningstider har måttet tilpasse seg etter en religion under halvparten av folket tror på.
AP161020 - En aktiv påmelding til religionsutøvelse i skoletida understreker hva som er skolens egen aktivitet til forskjell fra hva som tilbys fra eksterne aktører, sier pressesjef Jens Brun-Pedersen.
DA161016 - Det er montert tydelige skilt på alle skoler som informerer om det er overvåkningskameraer på skolens område.
DA161016 - Det er montert tydelige skilt på alle skoler som informerer om det er overvåkningskameraer på skolens område.
DA161016 - Det er montert tydelige skilt på alle skoler som informerer om det er overvåkningskameraer på skolens område.
AP161010 Utdanningsforbundet jubler spesielt over at et flertall med Ap, KrF, Sp, Venstre og SV ber Regjeringen sikre at « det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og oppfylle skolens generelle samfunnsmandat ».
DA161008 - Vi har forut for anbudsinnhentingen behandlet saken om kameraovervåkning i alle skolens organer samt innhentet godkjenning for tiltak hos fylkeskommunen.
DA161006 Hvor mange kameraer er det snakk om, og hvor på skoleområdet er kameraene plassert ? - 2 kameraer som står monter med overblikk på 2 av skolens innganger ¶ 5.
AP160927 Dette fordi departementet mener skolen oppga uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend for studenter ved tre av skolens ikke-godkjente utdanninger.
AP160919 Dagens Næringsliv avslørte i fjor at skolens forløper, Westerdals School of Communications skal ha gitt myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012.
VG160910 - Mange skoler har allerede innført enkle måltider som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre.
AP160904 For få stunder siden gikk flere tusen ungdommer i demonstrasjonstog da utdanningsetaten ville innføre en såkalt fraværsgrense, og til skolens misnøye ble ungdommen hørt.
SA160823 - Det er veldig bra at skolens ledelse tar på alvor at elever kan ha alvorlig matallergi.
FV160823 - Det er veldig bra at skolens ledelse tar på alvor at elever kan ha alvorlig matallergi.
BT160823 - Det er veldig bra at skolens ledelse tar på alvor at elever kan ha alvorlig matallergi.
AP160823 - Det er veldig bra at skolens ledelse tar på alvor at elever kan ha alvorlig matallergi.
AP160823 Til høyre : Tormod Bjånes og datteren Emilie Bjånes, som har vært med i skolens FAU og som var med på utredningen i en tidligere fase.
BT160822 - Det er veldig bra at skolens ledelse tar på alvor at elever kan ha alvorlig matallergi.
AA160819 Foruten sju OL-gull, har Bolt også vunnet en lang rekke VM-gull i løpet av sin karriere, en karriere som startet da han løp fra han alle trodde var skolens raskeste gutt i et friminutt som 12-åring. Den historien kan du lese her ¶ " ¶
SA160818 Vil det nye emnet livsmestring, som skal bakes inn i skolens fag, gjøre at vi blir mer rustet til å si samlet fra når rettsikkerheten og menneskerettigheter ikke blir ivaretatt ?
SA160816 Opplæringsloven er barnas arbeidsmiljølov, og nå skal den ribbes for alle bestemmelsene som stiller krav til skolens saksbehandling i mobbesaker.
SA160816 Bestemmelsene i forvaltningsloven omhandler blant annet krav om varsling til partene, skolens utrednings - og informasjonsplikt, rett til innsyn, skolens plikt til å informere og begrunne vedtak som er fattet, samt plikt til å informere om klageadgang og klageinstans.
SA160816 Bestemmelsene i forvaltningsloven omhandler blant annet krav om varsling til partene, skolens utrednings - og informasjonsplikt, rett til innsyn, skolens plikt til å informere og begrunne vedtak som er fattet, samt plikt til å informere om klageadgang og klageinstans.
SA160816 Bestemmelsen om enkeltvedtak i opplæringsloven, som forplikter skolen til å følge forvaltningslovens kapittel IV til VI, er selve knaggen skolens plikt til forsvarlig saksbehandling i mobbesaker henger på.
SA160816 Skolens aktivitetsplikt er oppfylt dersom de konkluderer med at det ikke skjer mobbing.
AA160812 Bolt viste seg å være så god at han på skolens idrettsdag deltok i to øvelser samtidig for å gi de andre en sjanse til å vinne.
AA160812 Bolt banker skolens raskeste gutt.
AP160810 Helt konkret går vi derfor mot kjønnsdelt svømmeundervisning og vil innføre nasjonale retningslinjer for skolens arbeid for å hindre bruk av hijab, med særlig vekt på barneskolen.
AP160717 Skolens fotballag vant flere Kentucky-mesterskap.
AP160616 Å gjenfortelle handlingen gir nesten ikke mening, men la meg prøve : i 1996 var Johnson et overvektig mobbeoffer og Hart skolens mest populære, før en traumatisk episode gjorde at førstnevnte forsvant.
AP160611 - Men det er synd å bruke av skolens budsjett på vakthold, sier han.
BT160525 For eksempel brakkebygninger på skolens egen tomt.
BT160525 Skolens ansatte og foreldrene til barna på skolen har ikke blitt hørt.
AP160415 Stykket har imidlertid altfor mange tråder - fra debatt om evolusjonsteori og skapelsesberetning, overordnet psykologi og hverdagsrealiteter, skolens hjelpeløshet overfor relativisme - vi vet til slutt ikke hva som er viktigst.
BT160412 I høst tok flere til orde for at psykologi burde inn i skolens læreplan.
AP160329 februar skrev Amalie Nyeng i Si ;D at mye av forandringen må finne sted utenfor skolens fire vegger.
AP160325 Inne i skolens aula ligger en kondolanseprotokoll som studentene passer på etter tur.
AP160315 Ved noen skoler har foreldre også måttet fylle ut skjemaer for at barna skal kunne gå rundt skolens juletre.
AP160313 Særlig dyktige elever skal på denne måten få mulighet til å utvikle sine evner innenfor den offentlige skolens rammer.
AP160303 Isaksen har vært skeptisk til teorien om at flere lærere vil løse skolens problemer og er derfor blitt beskyldt for å ville skrinlegge evalueringen fordi han frykter resultatet.
AP160303 Han vil likevel sørge for en grundig evaluering av et forsøksprosjekt med over 570 ekstra årsverk til skolens ungdomstrinn.
AP160223 Systematikk, forebygging og elevdemokrati er stikkord som går igjen når hun skal forklare hvordan de endret skolens kultur.
AP160223 Fritidsklubbens leder og skolens ledelse møtes annenhver uke i sosialpedagogisk forum for å ta opp saker av ulik karakter.
AP160223 Elevrådsleder Lotta Baalerud ( 14 ) og Rebekka Færøyvik Olsen ( 15 ) opplever at det er enkelt å ta kontakt med en av skolens tre sosiallærere.
AP160223 Elevrådet er blant annet med på å utarbeide skolens visjon.
AP160223 Det er greit å ha et mobbeprogram, men det må implementeres i skolens system.
AP160223 - Det er greit å ha et mobbeprogram, men det må implementeres i skolens system, sier rektor Mona Pünther.
AP160218 Utdanningsetaten har gjennomgått skolens rutiner med dem.
AP160218 Senere klaget han til Fylkesmannen på skolens håndtering av saken.
AP160218 - Hva synes du om skolens håndtering av saken ?
AP160211 På grunn av mobbesiden fikk de status hos skolens kuleste, som kom med bestillinger på hva nettsiden skulle inneholde.
AP160211 De var selv nederst på rangstigen i skolens sosiale hierarki, men langt fremme digitalt.
AP160208 Osloborgere kan ta med seg gjester på kaffe og kake, en treretters middag, en drink i baren eller handle delikatesser fra skolens gourmetbutikk.
AP160207 Da er det skolens ansvar også, mener hun.
AP160203 For at norsk skole skal bli bedre, for at den skal bli fungerende og tilfredsstillende etter mine krav, må mye av forandringen finne sted utenfor skolens fire vegger.
AP160203 For at norsk skole skal bli bedre må mye av forandringen finne sted utenfor skolens fire vegger ¶
AP160131 Alle de 450 elevene på barneskolen min var samlet i skolens gymsal.
AP160123 Den andre er at skolens rolle også er å være en forlengelse av familien, der læreren også skal passe på ungene og ivareta dem på ulike måter.
AP160121 Elever og foreldre har sett seg grundig lei av stadig å måtte begrense seg hva gjelder skolens sagnomsuste tiendeklasseball.
SA160115 Moren finner dette i seg selv helt uakseptabelt, men det er mer : Moren kan opplyse rektor om §9a i Opplæringsloven der det uttrykkelig står at det er skolens ansvar å sikre et godt psykososialt miljø og at det er rektors plikt å følge opp dette.
SA160115 Han vet også at han skal ha et system på skolen sin som sikrer at alle ansatte melder fra til skolens ledelse dersom de har mistanke om mobbing, trakassering eller at elever på annen måte blir plaget.
SA160115 - - Skolen og skolens rolle i samfunnet er endret siden lærer Bjørndal gjorde det han gjorde.
FV160115 Moren finner dette i seg selv helt uakseptabelt, men det er mer : Moren kan opplyse rektor om §9a i Opplæringsloven der det uttrykkelig står at det er skolens ansvar å sikre et godt psykososialt miljø og at det er rektors plikt å følge opp dette.
FV160115 Han vet også at han skal ha et system på skolen sin som sikrer at alle ansatte melder fra til skolens ledelse dersom de har mistanke om mobbing, trakassering eller at elever på annen måte blir plaget.
FV160115 - - Skolen og skolens rolle i samfunnet er endret siden lærer Bjørndal gjorde det han gjorde.
AP160115 Moren finner dette i seg selv helt uakseptabelt, men det er mer : Moren kan opplyse rektor om §9a i Opplæringsloven der det uttrykkelig står at det er skolens ansvar å sikre et godt psykososialt miljø og at det er rektors plikt å følge opp dette.
AP160115 Han vet også at han skal ha et system på skolen sin som sikrer at alle ansatte melder fra til skolens ledelse dersom de har mistanke om mobbing, trakassering eller at elever på annen måte blir plaget.
AP160115 - - Skolen og skolens rolle i samfunnet er endret siden lærer Bjørndal gjorde det han gjorde.
SA160113 Rektor ved jentenes skole, Jarle Ausland, forteller at det i fjor bare var fem av skolens 295 elever som ikke var med på ballet.
SA160113 Ballet holdes i skolens gymsal og det er gratis for elevene å delta.
FV160113 Rektor ved jentenes skole, Jarle Ausland, forteller at det i fjor bare var fem av skolens 295 elever som ikke var med på ballet.
FV160113 Ballet holdes i skolens gymsal og det er gratis for elevene å delta.
AP160113 Rektor ved jentenes skole, Jarle Ausland, forteller at det i fjor bare var fem av skolens 295 elever som ikke var med på ballet.
AP160113 Ballet holdes i skolens gymsal og det er gratis for elevene å delta.
NL160105 For å øve på disse ferdighetene, bør barn og unge få mer praktisk læring, og få være i kontakt med verden utenfor skolens vegger.
AP160104 Før høstferien fikk Mølladammen skole beskjed om at eleven skulle flytte til en annen kommune, og skolens flyttemelding ble sendt senere i oktober.
AP160104 Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.
AP160104 Før høstferien fikk Mølladammen skole beskjed om at eleven skulle flytte til en annen kommune, og skolens flyttemelding ble sendt senere i oktober.
AP160104 Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.
AP160104> Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.
AP160104> target="avis" href= Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.