DA171222 - Det er en salme, jeg tror vi sang den på skolen : « Jesus, styr du mine tanker ».
DA171216 Samtidig skal skolen få fram den kulturelle rollen kristendommen har spilt i 1000 år, der en konsekvens er at salmer synges og jul feires.
DA171216 På 70-tallet ble kristendom tvunget på elevene, i dag skal religion i skolen dreie seg om kunnskapsformidling.
DA171216 Dagens Norge er et mangfold av religioner og kulturer, statskirken er avviklet og skolen skal ikke forkynne.
DA171216 Skolen er i en vaklefase mellom det sekulære og det religiøse.
DA171204 God hjelp fra skolen ¶ - Skolen og PPT har gjort en god jobb.
DA171204 God hjelp fra skolen
DA171204 klasse, og får spesialtilpasset undervisning i en rekke fag på skolen .
DA171029 Vi har ikke mer å kutte i skolen før det kuttes i lovpålagte oppgaver, sier Thomas Instefjord, som er hovedtillitsvalgt skole i Utdanningsforbundet Stavanger, til RA.
DA171029 Han viser til at rådmannen legger opp til 0,7 prosent effektivisering i skolen .
DA171026 Thor Magne Seland ( H ), er positiv til eiendomsskatt, men frykter for videre kutt i skolen .
VG171018 Kun én fotograf og én journalist hadde fått tilgang til skolen på den viktige dagen.
VG171018 Foss ble kjent etter filmen « Pitbullterje » og NRK-serien « Skolen ».
VG171018 - Jeg hadde ikke mange venner på skolen .
SA171018 « Mens Stavanger Høyre styrker skolen , skjærer Sandnes Ap til beinet med millionkutt », skriver Aleksander Stokkebø.
SA171018 Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å frigjøre tid for lærerne og reduserer unødvendig byråkrati.
SA171018 Solberg ( Ap ) seks løfter for skolen der mesteparten handler om å snakke ned Høyre.
SA171018 Mens Stavanger Høyre styrker skolen , skjærer Sandnes Ap til beinet med millionkutt.
SA171018 En av Høyres viktigste prioriteringer i skolen er å satse på lærere med solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse.
NL171018 UNGDOMSSKOLE : Rektor Mariann Janson ved NTG i Tromsø vil fra neste høst av etablere privat ungdomsskole i byen, med vesentlig mer vekt på fysisk aktivitet enn det som er tilfelle i den offentlige skolen .
NL171018 Til syvende og sist er spørsmålet om vi trenger flere private tilbud eller om vi ikke heller burde bruke pengene på å styrke den offentlige skolen .
NL171018 Private grunnskoler er ikke uvanlig i Norge, men NTG-U, som skolen kaller seg, skiller seg på et punkt fra Steinerskolen og andre private grunnskoler.
NL171018 Den norske skolen trenger mer fysisk fostring, den kritiseres stadig vekk for å preges av stillesitting og fysisk passivitet.
NL171018 Skolen vil ha plass til 32 elever, og undervisningen skal foregå i NTGs lokaler på Alfheim.
DB171018 Servet Abdija gikk på skolen , deltok i flere idretter, bokset, var ikke kriminell og drømte ifølge moren om å bli politimann, skriver Ekstra Bladet.
DA171018 Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at en av fire elever i Oslo dropper ut av skolen uten å fullføre og bestå videregående opplæring senest fem år etter at de startet.
DA171018 - Fordi elevene begynner i skolen med et ulikt utgangspunkt, og får ulik støtte hjemmefra, kan vi ikke bruke det samme pengebeløpet på hver elev og hver skole.
DA171018 Nettopp skolefrukt var den viktigste kampsaken til Alva Svenhard da hun stilte til valg som elevrådsleder på skolen sin tidligere i høst, og hun mener selv at dette var bakgrunnen for at så mange stemte på henne.
DA171018 Hun forteller at skolen er opptatt av å motivere elevene til å fremme egne initiativer og ideer.
DA171018 Dette har vi tro på, med det engasjementet Alva viser, og at hun også får med seg resten av elevrådet og skolen på denne viktige jobben, fastslår Torp.
DA171018 Alva og Os skole har søkt støtte til prosjektet gjennom fylkeskommunens såkalte RØRE-midler - en pengepott til langsiktige tiltak i skolen for å gi bedre læring og høyere gjennomføringsgrad.
DA171018 - Jeg vet at det er mange på skolen som ikke spiser så sunt som de burde.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Vi mener at elevene vil yte bedre på skolen i en leksefri hverdag.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Hadde skolen vært leksefri, ville Ole ha sluppet å møte på skolen med klump i magen på grunn av lekser han ikke fikk til.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Hadde skolen vært leksefri, ville Ole ha sluppet å møte på skolen med klump i magen på grunn av lekser han ikke fikk til.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Elevene vil ikke lenger ha angst for å møte opp på skolen på grunn av lekser.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Da Kristin Børte og Erik Ruud ved Kunnskapssenter for utdanning i Forskningsrådet satte i gang og lette etter relevant internasjonal forskning, fant de i utgangspunktet over 2000 nyere forskningsartikler om hva som skaper stress hos elever i skolen .
AA171018 Telefon : 464 07 200 E-post : webred@adresseavisen.no ¶ Skolen har cirka 300 heltidselever på dagtid og rundt 70 ansatte, ifølge Namdalsavisa.
SA171017https://www.aftenbladet.no/magasin/i/3GjRv/Lysar-mellom-Minas-og-Oyvinds-skolehverdag Far Øyvind Berekvam beskriver sin ungdomsskolehverdag tidlig på 90-tallet og vi sammenligner med datteren Mina Klasson opplevelse av skolen i 2017.
SA171017https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/E323K/Ungdomspolitikere-har-ogsa-kjent-pa-skolepress Både de og andre partier vil ha livsmestring som fag i skolen .
SA171017 | Vi må få koding inn i skolen
SA171017 For å sikre fremtidens kompetanse er det to tiltak som bør prioriteres : Koding inn i skolen og flere studieplasser innen IT.
DB171017 - Det er generelt lite kunnskap om fagorganisering og fagorganisasjonenes betydning som viktig samfunnsbærer, og da lurer jeg på om vi bør se hva som er pensum i skolen , for en så viktig faktor bør også legges vekt på i samfunnsfaget, sier hun.
DA171017 Som et av fire forsterkningstiltak mot utenforskap og frafall i den videregående skolen , ville man opprette et 11. skoleår - etter dansk modell.
DA171017 Som den første kommunen i landet, valgte Drammen denne høsten å tilby 16-åringer ett år til på skolen , før de velger videre utdanning.
DA171017 En annen forutsetning er at dette tiltaket representerer et reelt miljøskifte - og ikke er tilknyttet den ordinære skolen .
DA171017 Den kvikke 16-åringen var en av de mange som klarte å gjøre seg ganske så usynlig i den ordinære, norske skolen .
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/b33og/Takk-til-elever-som-skriver-om-gym-i-skolen-Jeg-bringer-det-videre-til-de-ansvarlige--Gunn-Engelsrud | Takk til elever som skriver om gym i skolen .
AA171017 Angrepet begynte med at en bilbombe eksploderte utenfor skolen .
VG171016 - I vinter var jeg med datteren min på skøytedag på skolen .
VG171016 Skal nye skoler bygges, kan ikke « skoleeier » ta hensyn til ønskene fra alle yrkesgrupper, hverken de som til daglig befinner seg innen skoleporten, alle de yrkesgruppene som har som jobb å gi råd eller assistanse til elever eller lærere, eller alle yrkesgruppene som ønsker å påvirke skolen utenfra.
VG171016 Skal man imidlertid overkjøre den viktigste yrkesgruppen på skolen , lærerne, og ignorere lærernes innsikt, så må den som skal skjære gjennom forstå hva en skole er.
VG171016 Skal man imidlertid overkjøre den viktigste yrkesgruppen på skolen , lærerne, og ignorere lærernes innsikt, så må den som skal skjære gjennom forstå hva en skole er, skriver kronikkforfatteren.
VG171016 Oslo Kommune måtte ut med 30 millioner for å bygge om den nybygde skolen på Rommen til et funksjonelt skolebygg.
VG171016 Lærerens ytre betingelser, muligheter for å lykkes med å skape et læringsmiljø der også de elevene med lav mestringsfølelse og lite motivasjon kan oppleve læring, blir svekket når hele skolen gjøres til publikum for atferd som sporer av læringsaktiviteter.
VG171016 Lyskatedralen av gjennomsiktig glass klarer ikke å garantere for elevenes sikkerhet på skolen uten profesjonell hjelp.
VG171016 Gjennomsiktige glassvegger som gir medelever, lærere og andre tilfeldig forbipasserende innsyn, gir dårlige ytre rammer for den eleven som vil fortelle læreren om noe forferdelig som har skjedd på skolen eller utenfor, eller for at læreren skal kunne nå inn til den frustrerte, sinte, utagerende eleven, som er veldig opptatt av å opprettholde rollen som « tøff » o
VG171016 For å bygge gode relasjoner og kunne hjelpe elever i situasjoner de selv opplever som vanskelige på skolen eller i privatlivet, må læreren kunne ha gode, fortrolige samtaler med elevene.
VG171016 Elever som sliter på skolen , har liten selvtillit og opplever lite mestring, kan lett la seg friste til å la sin frustrasjon gå utover autoriteten, læreren, som prøver å overbevise eleven om det hensiktsmessige ved konsentrasjon om skolearbeid.
VG171016 Den andre bærende ideen blir forestillinger om skolen som en myldrende torgplass, et agora, der elevene kan sitte på kafé, skravle, observere andre og nyte livet.
VG171016 Ansvaret for utarbeidelsen av hvordan skolen skal bygges blir av det offentlige overlatt til arkitekten, som tegner skolebygget, og det private selskapet som skal bygge og drifte det ferdige skolebygget.
VG171016 Alle som ikke har stått foran en klasse, har en blindsone i sin forståelse av hva en skole er - de forstår ikke hvor krevende det er å få alle elever til å konsentrere seg om aktivitet som fremmer læring i hver eneste time ungdommene er på skolen .
SA171016 Nesten 4000 ungdommer rapporterer at de er ensomme hver uke på skolen .
SA171016 Dette gjelder derimot ikke dersom man oppsøker sosiallæreren på skolen .
SA171016 Det krever fleksible løsninger og tillit til de gode fagpersonene som jobber i skolen vår.
DN171016 Skolen havner på en 88. plass.
DB171016 Stortinget viser stor interesse for skolen og for læreres erfaringer, og de ønsker en gjennomgang av det nasjonale kvalitetssystemet.
DB171016 Også lærere er bekymret for prestasjonspresset i skolen .
DB171016 Kan skolen gjøre barn syke ?
DB171016 Skolen har en forskrift som forplikter lærerne i deres arbeid.
DB171016 I filmen kjører Harry Potter og vennene hans med Galtvortekspressen, fra plattformen 9 3/4 på King's Cross stasjon i London, og til Galtvort, skolen for hekseri og trolldom.
DB171016 Har de snakket sitt eget språk på skolen , har de blitt slått.
DA171016 Stavanger Venstre er opptatt av framvekten av en ny underklasse, at stadig flere barn vokser opp i fattigdom, at ungdom dropper ut av skolen , høyere arbeidsledighet og endrede arbeidsforhold.
DA171016 Samtidig arbeider vi i skolen med å få alle med.
DA171016 FOTO : BIRGITTE SIMENSEN BERG/DRAMMEN KOMMUNE Rødgata : Bebyggelsen mellom skolen og cellulosen i 1939.
DA171016 Rektor Anne Johanne Guldvik understreker at de fleste episodene som rapporteres ved skolen hennes er av mindre alvorlig karakter.
DA171016 Det handler om en liten gutt som de andre ungene ikke slapp ombord på bussen, som måtte løpe til skolen hver dag, og hvordan det ble grunnlaget for en internasjonal fotballkarriere.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Etablerer-privat-ungdomsskole-for-idrett-i-Tromso-243855b.html » På skolen vil man legge til rette for en daglig økt med 90 minutter fysisk aktivitet, skriver man i pressemeldingen.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Etablerer-privat-ungdomsskole-for-idrett-i-Tromso-243855b.html Søndag offentliggjorde skolen at de fra skoleåret 2018/19 etablerer ungdomsskoletilbud i Tromsø.
AA171016 Skolen der 14-åringen var elev, har også satt i verk flere tiltak overfor elevene.
AA171016 Skolen havner på en 88. plass.
AA171016 Sammenhengen mellom mobbing og helseplager kan også være forsterket av forhold utenfor skolen ( sårbarhetsfaktorer ).
AA171016 Kun 1,4 prosent av landets skoler har daglig helsesøster på skolen .
AA171016 Forebygging av mobbing i skolen er derfor et viktig arbeid.
VG171015 Egenæs, som var lærer på skolen til de fem flyktningene om bord, hadde invitert dem med på en privat hyttetur i høstferien - utenfor skoletiden.
DB171015 Studenter ved skolen var lørdag samlet til såkalte « homecoming », en fest for både nåværende og tidligere studenter.
DA171015 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
DA171015 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
BT171015https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/46316/Kvinne-funnet-dod-i-Seljordsvatnet Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/b3Ond/Kvinne-funnet-dod-pa-13-meters-dyp-i-Seljordsvatnet Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OLrjk/Statsbudsjettet-kan-bli-et-mareritt-for-elever-med-borteboerstipend Si ;D-innlegg : Regjeringen foreslår å øke avstandsgrensen mellom foreldrehjemmet og skolen fra 40 kilometer til 60.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OLrjk/Statsbudsjettet-kan-bli-et-mareritt-for-elever-med-borteboerstipend I det nye statsbudsjettet foreslår Regjeringen nemlig å øke avstandsgrensen mellom foreldrehjemmet og skolen fra 40 kilometer til 60.
AA171015 Universitet feiret siste dagen av « homecoming », en årlig amerikansk tradisjon hvor universiteter inviterer tidligere studenter og medlemmer tilbake til skolen . ( ©NTB ) ¶
AA171015 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AA171015 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
VG171014 Ønsket om likestilling er heller ikke høyt verdsatt, siden mange ytrehøyre- og ultrakonservative kristne grupper har fått folk til å tro at oppnåelse av likestilling innebærer at barna lærer onani på skolen .
VG171014 Alle de seks involverte, inkludert omkomne Aslan Mohamed Omer ( 19 ) og Mohamed Mahamud Abdi ( 20 ) samt den savnede læreren Gunhild Egenæs ( 53 ), var tilknyttet skolen .
VG171014 * Turen : Egenæs hadde invitert de fem andre i båten, som alle var tilknyttet enten voksenopplæringen eller den videregående skolen i Nome, med på hyttetur ved Seljordsvannet.
DB171014 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
DA171014 Men likevel : Vi var på skøytedag på skolen med eldstejenta mi Charlie.
DA171014 I 1846 la de ned skolen og flyttet først til Åsgårdstrand, før Blaafarveværket på Modum.
BT171014https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/B50XE/Savnet-larer-sist-sett-da-hun-forsokte-a-hjelpe-elever-som-hadde-falt-i-Seljordsvatnet Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wr6/-Larer-forsokte-a-redde-elever-fra-a-drukne-i-Seljordsvatnet-Siden-har-ingen-sett-henne- Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd6qR/Parwin-og-dotrene-gjenforent-etter-tre-ars-kamp Hun måtte som barn slutte på skolen for å gifte seg med en eldre mann.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/MMnar/Overlevende-etter-Seljordulykken--Det-kom-bolger-over-baten Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AA171014 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AA171014 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AA171014 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AA171014 I skolen , i lavterskeltilbudene, i barnevernet og hos helsestasjonen og på foreldremøtene må det tematiseres.
VG171013 Vi har informert andre foreldre via sms og telefon, og holder et informasjonsmøte på skolen , sier rektoren.
VG171013 Rektor ved den aktuelle skolen sier til VG at hendelsen berører både elever og ansatte på skolen , og at de forsøker å ivareta alle involverte.
VG171013 Rektor ved den aktuelle skolen sier til VG at hendelsen berører både elever og ansatte på skolen, og at de forsøker å ivareta alle involverte.
VG171013 Elever på skolen er ivaretatt av sine lærere.
VG171013 Dette går selvfølgelig dypt inn på oss i kommunen også, og vi bistår blant annet med kriseteam på skolen , sier hun til VG.
VG171013 Hun bekrefter at elevene både hadde elev-tilknytning til voksenopplæringen og den videregående skolen .
VG171013 Elevene, som alle er flyktninger, er tilknyttet den interkommunale voksenopplæringen eller den videregående skolen i Lunde i Nome kommune.
VG171013 - Det kan se ut til at det er en ansatt hos oss og en eller flere elever fra skolen som har vært involvert.
VG171013 I en e-post til VG tidligere på dagen skrev rektor Lisbet Grøvdal at hendelsen berører både elever og ansatte på skolen , som ligger i Lier få minutter unna Drammen sentrum.
DB171013 Fredag var det samling på skolen .
DB171013 Dette vil prege skolen vår framover, sier hun til NRK.
DB171013 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
DB171013 14-åringens medelever blir også ivaretatt av skolen i tett samarbeid med kommunens kriseteam.
DB171013 Etter en tøff barndom med en alkoholisert mor samt skulking og mobbing på skolen begynte han å jobbe mer og mer med musikk.
DB171013 Foruten en streng innvandringspolitikk er skolen Hellelands trumfkort.
DA171013 Det vil være psykososialt helseteam på plass når skolen holder åpent.
DA171013 - Det blir anledning til å tenne lys og legge ned blomster ute på Holmennokken for dem som ønsker det, skrev skolen på Facebook.
DA171013 Skolen er åpen fredag ettermiddag og kveld.
DA171013 Fredag var det samling på skolen .
DA171013 Dette vil prege skolen vår framover, sier hun til NRK.
DA171013 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
DA171013 Dette vil prege skolen vår framover, sier hun til NRK.
DA171013 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
DA171013 Kommunens kriseteam jobber nå med de direkte involverte, samt andre elever og ansatte på skolen .
DA171013 De jobber også med foreldre og foresatte og planlegger å avholde et større informasjonsmøte på skolen i løpet av dagen, skriver avisa.
DA171013 Aftenposten har vært i kontakt med den aktuelle skolen .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/lp83e/Skoleklasse-pa-sykkeltur--14-aring-omkom Kriseteamet følger også opp de andre elevene og ansatte ved skolen .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/gVEXq/Minnemarkering-i-kveld-etter-at-14-aring-omkom--Politiet-jobber-med-a-finne-arsaken Ifølge Drammens Tidende er det elever og foresatte ved Høvik skole som har ytret ønske om å holde en markering i tilknytning til ulykkesstedet, skriver skolen på sine Facebook-sider.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/gVEXq/Minnemarkering-i-kveld-etter-at-14-aring-omkom--Politiet-jobber-med-a-finne-arsaken - Psykososialt kriseteam er på skolen for å ivareta de nærmeste berørte.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/gVEXq/Minnemarkering-i-kveld-etter-at-14-aring-omkom--Politiet-jobber-med-a-finne-arsaken Skolen vil være åpen til klokken 20 fredag kveld, samt lørdag og søndag fra 12 til 16 for dem som vil snakke med kriseteamet, sier ordføreren.
AA171013 Kommunens kriseteam jobber nå med de direkte involverte, samt andre elever og ansatte på skolen .
AA171013 De jobber også med foreldre og foresatte og planlegger å avholde et større informasjonsmøte på skolen i løpet av dagen, skriver avisa.
AA171013 Aftenposten har vært i kontakt med den aktuelle skolen .
AA171013 Fredag var det samling på skolen .
AA171013 Dette vil prege skolen vår framover, sier hun til NRK.
AA171013 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AA171013 Dette vil prege skolen vår framover, sier hun til NRK.
AA171013 Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.
AA171013 Det vil være psykososialt helseteam på plass når skolen holder åpent.
AA171013 - Det blir anledning til å tenne lys og legge ned blomster ute på Holmennokken for dem som ønsker det, skrev skolen på Facebook.
AA171013 Skolen er åpen fredag ettermiddag og kveld.
VG171012 « Ubehagelige situasjoner og voldstrusler » : På denne skolen må elevene gjennom sikkerhetssluse ¶
VG171012 Og selv om trenden egentlig er god, så er vi i trøbbel når elever angriper hverandre med øks, tas med elektrosjokkpistol på skolen og denger hverandre i skolefri.
VG171012 Noen minutter senere viser overvåkningsvideoen det som ser ut som de samme guttene gå ut av skolen .
VG171012 Men problemet er egentlig ikke den videregående skolen i Oslo.
VG171012 Les mer : Elev ble banket opp på skolen : - Alt ble svart i minst 30 sekunder ¶
DB171012 Han mener regjeringen i arbeidet med å få ungdom gjennom skolen og å få ned frafallet, snakker mye og gjennomfører veldig få tiltak.
DB171012 Skolen har nå 1700-1800 flere lærere i 1.- 4.klasse.
DB171012 - Arbeidslivet er i enorm endring, klimatrusselen er veldig konkret og 15 000 elever går ut av skolen uten å fullføre.
DB171012 Rektor ved den aktuelle skolen opplyser at det nå er høstferie, og at turen skjedde i privat regi.
DB171012 Siden den gang er det bygget opp betydelig kompetanse og ressurser, ikke bare på mottakene, men i helsevesenet og skolen .
DB171012 ¶ FEIL : - Det stemmer ikke at regjeringen vil ha sang ut av skolen , skriver fungerende kunnskapsminister Henrik Ssheim i dette svare.
DB171012 I høst er det flere som har hevdet at regjeringen vil ha sang skal ut av skolen .
DB171012 For skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt.
DB171012 Det skal synges like mye i skolen nå som før.
DB171012 Fem år seinere ble 20 barn drept på skolen Sandy Hook.
DA171012 Hun understreker at det ikke er noe hun ønsker mer enn at barnet hennes skal kunne gå på skolen og være friskt og at hun selv skal få komme tilbake i jobb.
DA171012 Det er ikke noe Kari Midtsundstad ønsker mer enn at Sindre ( 7 ) skal kunne gå på skolen og være frisk, og at hun selv får gå tilbake til å jobbe.
DA171012 Regjeringen har også varslet at den vil bevilge 30 millioner kroner ekstra i øremerkede midler til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid i og utenfor skolen .
DA171012 Initiativet kom etter at rektor på Stovner videregående skole, Terje Wold, sist uke sa til Dagsavisen at han på grunn av vold og uro ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø, og at han fryktet at elever og ansatte på skolen kunne bli skadet.
DA171012 Det skal bli enklere å utvise elever som utøver vold og trusler i skolen , lover kunnskapsministeren.
DA171012 - I dag er det rett og slett for vanskelig å utvise elever som utgjør en alvorlig trussel på skolen - selv i tilfeller der rektor mener det er nødvendig, bekrefter konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ), som selv tok initiativ til gårsdagens toppmøte om Osloskolen.
DA171012 * Informasjonsflyten mellom skole og politi må bedres slik at manglende utveksling av informasjon ikke står i veien for bekjempelse av vold og uro i skolen .
DA171012 Støre sier det er en for svak satsing på tidlig innsats og flere lærere i skolen og manglende løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen.
DA171012 Regjeringens forslag til statsbudsjett er positivt på mange områder, men er for dårlig for familiene, skolen og bistand, mener KrFs Kjell Ingolf Ropstad.
DA171012 Bemanningsnorm i skolen
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host Tidlig innsats og flere lærere i skolen
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet Klokken 07.30 går Mads til skolen , med et håp om at statsbudsjettet « blir bra ».
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet Han har fått med seg budsjettlekkasjene om mer penger til tidlig innsats i skolen og yrkesfag og synes det er bra.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet - Som pedagog tenker jeg at skolen er en viktig integreringsarena for elever fra ulike kulturer eller med ulike problemer.
AA171012 Støre påpeker at Norge har en stor oppgave i å få flere ut i arbeid, klimautslippene ned, bedre omsorg for de eldre og å få flere elever til å lykkes i skolen .
AA171012 - Regjeringens forslag til statsbudsjett er positivt på mange områder, men er for dårlig for familiene, skolen og bistand, mener KrFs Kjell Ingolf Ropstad.
AA171012 - Det er altfor svak satsing på tidlig innsats og flere lærere i skolen .
AA171012 Skolen har i disse dager stengt for høstferie.
AA171012 Regjeringens forslag til statsbudsjett er positivt på mange områder, men er for dårlig for familiene, skolen og bistand, mener KrFs Kjell Ingolf Ropstad.
AA171012 Venstre vil nok kjempe for flere miljøavgifter, for mer innsats i skolen og ikke minst for flere tiltak mot barnefattigdom.
VG171011 Ved andre skoler i kommunen kan behovet være noe helt annet - eller skolen trenger kanskje ikke noe ekstra, for der er alt på stell.
VG171011 Trengs det en fast helsesøster ved skolen ?
VG171011 For oss som kjenner Latin-Amerikas historie utover det man lærte på skolen , derimot, er det ikke så vanskelig å forstå hvorfor « El Che » fortsatt har status som folkehelt verden over.
VG171011 Barnet har fått psykologhjelp, og også god støtte fra skolen .
VG171011 Dette må skolen ta innover seg, sier Listhaug.
VG171011 Stovner-rektor : Vi har en situasjon ved skolen vi ikke kan leve med ¶
VG171011 Noen dager før hendelsen i klasserommet like etter skolen startet opp igjen på nyåret i år, fortalte 19-åringen at han ble oppsøkt av en gruppe gutter hjemme.
VG171011 Ledelsen ved skolen gikk tidligere i år ut og fortalte om økende voldstendenser og trusler knyttet til gjenger på denne og andre skoler i Oslo.
VG171011 En av de tiltalte var elev ved skolen på gjerningstidspunktet for hendelsen i klasserommet i fritimen 3. januar i år, mens de to andre var elever ved Ulsrud videregående skole.
VG171011 De to var på skolen sammen den dagen ranet skjedde.
VG171011 Skolen trenger flere lærere for å kunne yte tidlig innsats.
VG171011 « Ubehagelige situasjoner og voldstrusler » : På denne skolen må elevene gjennom sikkerhetssluse ¶
VG171011 | Elev ble banket opp på skolen : - Alt ble svart i minst 30 sekunder ¶
DB171011 De vil også gjøre endringer i fastlegeordninga, ha en times fysisk aktivitet i skolen hver dag, og at pensjonsslipp igjen skal bli tilsendt til folk på papir.
DB171011 Nå håper skolen at politiet forfølger saken videre.
DB171011 Årlig går tusenvis av elever ut av skolen med så dårlige norskkunnskaper at de ikke kan skrive sin egen jobbsøknad.
DB171011 Tidlig innsats i skolen var en av Høyres viktigste saker i valgkampen.
DB171011 Vi sender femåringer på skolen .
DB171011 Er det frykt for at sang skal fortrenge andre fag i skolen ?
DB171011 De som snakker om myke og harde fag i skolen , har forstått lite.
DB171011 Det var mange som gikk glipp av skolen da tyskerne kom.
DB171011 Den lokale skolen Strand ble umiddelbart overtatt av okkupasjons-makten.
DB171011 - Jeg klarte å fullføre skolen , men det var med elendige karakterer.
DA171011 Jenter som giftes bort før de har fylt 18 år har større sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep, bli mor i ung alder og dø under fødsel som følge av komplikasjoner, slutte på skolen og ende opp med et liv i fattigdom, avslutter Fylkesnes.
DA171011 Vold i skolen
DA171011 Vi ser at mange unge sliter i skolen , og dette kan være et rop om oppmerksomhet og hjelp, uttalte Asheim til Utdanningsnytt for noen dager siden.
DA171011 Nylig meldte VG om en økning i politianmeldte tilfeller av vold og trusler i den videregående skolen i Oslo.
DA171011 For Venstre er det også viktig at dette budsjettet vil ytterligere styrke skolen .
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Nå er korrupsjon og bestikkelser i skolen kommet på dagsordenen etter flere skandaler.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Nå er skolen i Krasnodar ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Da ble det bråk på den russiske skolen .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren | Vil ha strengere reaksjoner på vold i skolen
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Justisminister Per-Willy Amundsen peker på at det må slås hardere ned på kriminalitet og vold i skolen .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren For et par uker siden slo rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole fast at arbeidsmiljøet ved skolen ikke lenger er trygt på grunn av vold, trusler og uro.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Det må slås hardere ned på vold i skolen .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Dessuten er de fleste av dem svake på skolen .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren - Men jeg er veldig opptatt av at vi da må sørge for at elevene ikke bare sendes ut av skolen , men blir fanget opp av en annen aktivitet, understreker han.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eboKl/Kort-sagt_-torsdag-12-oktober Operaen, ME, sang i skolen , oljeleting og benådning av Odd Nerdrum, flypassasjeravgift og niqab.
AA171011 Jenter som giftes bort før de har fylt 18 år har større sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep, bli mor i ung alder og dø under fødsel som følge av komplikasjoner, slutte på skolen og ende opp med et liv i fattigdom, avslutter Fylkesnes.
AA171011 Ifølge tall VG har hentet inn, ble det i 2015 anmeldt 21 ulike voldshendelser i den videregående skolen i Oslo.
AA171011 Både justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), sjef for Oslo-politiet Hans Sverre Sjøvold og en rekke representanter for kommunen og skolen stilte på et krisemøte hos den vikarierende kunnskapsministeren onsdag.
AA171011 Blant annet har rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole uttalt at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved skolen et trygt og godt arbeidsmiljø.
AA171011 Og ikke glem at alt dette starter i skolen .
VG171010 Den skolen hadde behov for allmennlærere først og fremst, sier SVs nye skoletalsperson på Stortinget.
VG171010 Både Senterpartiets leder av stortingsgruppen og andre i opposisjonen viser til at mange tidligere utdannede, erfarne lærere som ikke oppfyller de nye kravene til studiepoeng for å undervise i norsk, matte og engelsk ( på ungdomsskolen ), gjør en glimrende jobb i skolen .
VG171010 - Det er i dag 33.000 lærere i skolen som ikke oppfyller de nye kompetansekravene.
VG171010 januar 2014 og gjaldt bare de som arbeidet fast i skolen og som ble ferdig utdannet som lærer fra det nye kravet tok til å gjelde.
VG171010 - Vi har hatt en sak i nyere tid, der et ungt barn må holdes hjemme fra skolen , fordi vi ikke får skaffet besøksforbud mot den delen av familien som oppsøker barnet der for å presse og manipulere.
VG171010 Også KrFs opplyser til NTB at de vil fremme forslag om lærernorm og flere lærere i skolen .
NL171010 Vi vet at for hvert år en jente forblir på skolen , vil hennes fremtidige inntekt øke med mellom 10 og 20 prosent.
NL171010 I følge anslag fra UNESCO er det 130 millioner jenter i verden mellom 6 og 17 år som ikke går på skolen . 15 millioner av dem har aldri fått sjansen til å sitte i et klasserom, resten har falt fra underveis.
DB171010 De som jobber i skolen er veldig skuffet over den måten de føler at deres kunnskap og lærekrefter blir behandlet på gjennom forslaget om tilbakevirkende kraft for kompetansekrav, sier Marit Arnstad.
DB171010 - Jeg tror også Venstre bør lytte litt til dem som jobber i skolen .
DB171010 - Det er faktisk veldig mange mindre kommuner som hadde trengt disse bevilgningene for å øke kvaliteten i skolen .
DA171010 KrF er på sin side opptatt av en bemanningsnorm for lærere i skolen og vil endre pleiepengeordningen og fastlegeordningen.
DA171010 KrF er på sin side opptatt av en bemanningsnorm for lærere i skolen og vil endre pleiepengeordningen og fastlegeordningen.
DA171010 KrF er på sin side opptatt av en bemanningsnorm for lærere i skolen og vil endre pleiepengeordningen og fastlegeordningen.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen | FN rystet over egen rapport : Over halvparten av verdens barn lærer nesten ingenting på skolen .
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen Verdensbanken frykter at mange barn som ikke lærer de mest grunnleggende ferdigheter på skolen , vil rammes av en ødeleggende, personlig krise.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen Også Verdensbanken slår alarm : De fleste lærer ikke noe av å gå på skolen .
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen I det sentrale og sørlige Asia er det 81 prosent som ikke kommer til å kunne lese skikkelig, mens det i Nord-Amerika og Europa bare er 14 prosent barn og ungdommer som går ut av skolen med kunnskaper på så katastrofalt lavt nivå.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen Hjemmemiljøet barna vokser opp i, er ofte så fattig og elendig at de ofte er fysisk og mentalt underutviklet når de møter på skolen .
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen Bankens sjeføkonom Paul Romer sier ifølge BBC at det er helt nødvendig å erkjenne at mange barn ganske enkelt ikke har noe utbytte av å gå på skolen .
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen Afrika sør for Sahara er overrepresentert i statistikken som viser at over halvparten av verdens barn og unge ikke lærer noe som helst på skolen .
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen 76 prosent av jentene fra landets rikeste familier oppnår derimot resultater som gir dem mulighet til å gå videre på skolen .
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/q2nKm/Legeforeningen-krever-at-Justisdepartementet-korrigerer-brosjyre De forklarer videre at det ble brukt et bredt spekter av virkemidler, som skriftlig materiell for bruk i skolen , og at det var International Organization for Migration ( IOM ) som var ansvarlig for gjennomføring av kampanjen, inkludert alt kampanjemateriell, og at Justis- og beredskapsdepartementet ikke la ingen føringer på form eller innhold i informasjonskanalene/materiellet, o
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/j6QMw/Skolen-skrotet-larebokene I høst kom hele resten av skolen etter.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/j6QMw/Skolen-skrotet-larebokene | Skolen skrotet lærebøkene ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Også KrFs opplyser til NTB at de vil fremme forslag om lærernorm og flere lærere i skolen .
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OG3eq/Ikke-tving-frem-engasjementet-jeg-ikke-har--Marcus-Andr-Opsal-Hop Vi får ofte beskjed om at vi må være engasjerte på skolen , at når vi får en oppgave må vi være fokusert og interessert i det vi skriver om eller gjør.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/L81oR/-Kantinen-kan-sikre-konsentrerte-skolebarn Si ;D-innlegg : Alle barn trenger næring og energi for å klare å holde ut og konsentrere seg en hel dag på skolen .
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/L81oR/-Kantinen-kan-sikre-konsentrerte-skolebarn Jeg synes det er urettferdig at flere ungdomsskoler hvor jeg bor har kantine på skolen , men ikke på min skole.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/L81oR/-Kantinen-kan-sikre-konsentrerte-skolebarn Ja til kantine på skolen , mener jente ( 14 ).
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/L81oR/-Kantinen-kan-sikre-konsentrerte-skolebarn Det er flere grunner til at vi burde få kantine på skolen .
AA171010 KrF er på sin side opptatt av en bemanningsnorm for lærere i skolen og vil endre pleiepengeordningen og fastlegeordningen.
VG171009 En av de tiltalte var elev ved skolen på gjerningstidspunktet, mens de to andre var elever ved Ulsrud videregående skole.
VG171009 SKOLEN : Det var på Etterstad videregående skole i Oslo at noe av volden de unge mennene er tiltalt for, skal ha funnet sted.
SA171009 Han skulket skolen og levde som toppidrettsutøver fra han var 12 år.
NL171009 Sammenhengen mellom mobbing og helseplager kan også være forsterket av forhold utenfor skolen ( sårbarhetsfaktorer ).
NL171009 Forebygging av mobbing i skolen er derfor et viktig arbeid.
DN171009 Det er utdannelsespolitisk talsmann Hans Fredrik Grøvan som overfor DN anslår at KrF-kravet kan koste opp mot en milliard kroner i ekstra midler til skolen .
DN171009 Skolen trenger de 33.000 lærerne som i dag ikke oppfyller de nye kompetansekravene, heter det i KrF-forslaget.
DN171009 De har en kombinasjon av mye praktisk teori fra skolen og arbeidserfaring, noe som er bra for studiemiljøet, fordi man får en gruppe med mer sammensatt erfaring og kompetanse.
DB171009 De to halvsøstrene - Camilla og Amalie - er blitt mobbet på skolen .
DB171009 - Yngstesøsteren min ble mobbet fra hun begynte på skolen .
DB171009 Vil ha nasjonale regler for nikab og burka i skolen
DA171009 De har en kombinasjon av mye praktisk teori fra skolen og arbeidserfaring, noe som er bra for studiemiljøet, fordi man får en gruppe med mer sammensatt erfaring og kompetanse.
DA171009 Ungdom som faller ut av skolen i dag, løper en større risiko enn tidligere for å havne i permanent utenforskap, mener skoleforskere.
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/11BbJ/I-min-tid-pa-Stovner-videregaende-motte-jeg-mange-som-en-gang-skapte-brak_-men-som-er-blitt-fin-ungdom--Ali-Al-Jabri Rektor Terje Wold skrev i en e-post til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune at han frykter at elever og lærere ved skolen kan bli skadet, etter flere episoder med slåsskamper og uro.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Som-16-aring-nektet-hoppsjefen-a-prove-nyvinningen-som-endret-alt--Det-sier-mye-om-norsk-hoppkultur-243431b.html Han skulket skolen og levde som toppidrettsutøver fra han var 12 år.
AA171009 ¶ Sang : « Skolen blir fattigere uten sangen » skrev kronikkforfatteren.
AA171009 Man skal altså kunne fylle musikktimene med hva som helst, velsignet av Kunnskapsdepartementets nyspråk om musikk i skolen .
VG171008 Og at skolen ser en kjempeforandring hos en gutt som nå følger opp det han skal.
VG171008 Han blir selv med på å utforme en ungdomsplan med krav til oppmøte på skolen , urinprøver, behandlingstilbud og fritidsaktiviteter som skal få ham på riktig spor.
SA171008https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/o4jWm/Seks-lofter-for-en-bedre-skole Til mamma : Jeg skal raskt besøke dine tidligere kollegaer ved Johannes Voksenopplæring for å lytte til de flinke pedagogene i skolen og barnehagen.
SA171008https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/o4jWm/Seks-lofter-for-en-bedre-skole Til alle foreldre og de mange i fagbevegelsen som er bekymra for frafall : Jeg mener skolen er blitt for teoretisk, for tilpasset dem som lærer best bak pulten.
SA171008https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/o4jWm/Seks-lofter-for-en-bedre-skole Til Dag, Kari og Simon og andre lokalpolitikere som brenner for skolen i det ganske land : Jeg skal kjempe for å stoppe den kuttpolitikken som kjennetegner Høyre-skolen.
SA171008https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/o4jWm/Seks-lofter-for-en-bedre-skole Så må vi kaste på dør det innviklede mål- og indikatorsystemet til Høyre, til fordel for noen få, langsiktige mål, både for barnehage og skolen .
SA171008https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/o4jWm/Seks-lofter-for-en-bedre-skole Det er et samfunnsproblem at én av fire elever ikke gjennomfører skolen , og at så mange gutter sliter.
DB171008 Mener skolen er viktigst ¶
DB171008 Leirstein mener at skolen er den viktigste arenaen for å oppdage hvilke barn og ungdom som lever under sterk sosial kontroll.
DB171008 Hvis man prater om det på skolen , vil man kanskje gjøre noen i stand til å si ifra.
DB171008 Det er viktig at man har fokus på æreskultur og sosial kontroll i skolen .
DB171008 Da valgkampen startet i august, la regjeringen fram elleve tiltak som skal sikre at ingen elever faller fra i skolen .
DA171008 Det må vi gjøre ved en kombinasjon av å få andre yrkesgrupper inn i skolen , som flere helsesøstre og flere spesialpedagoger, samtidig som vi sikrer at dagens lærere får gode vilkår til å ta videre- og etterutdanning, sier Breivik.
AP171008https://www.aftenposten.no/osloby/i/Ajj6M/Hovedstadens-glemte-byelv Mange har kanskje lært på skolen at elven heter Loelven, men det var et påfunn i 1611.
AA171008 Det må vi gjøre ved en kombinasjon av å få andre yrkesgrupper inn i skolen , som flere helsesøstre og flere spesialpedagoger, samtidig som vi sikrer at dagens lærere får gode vilkår til å ta videre- og etterutdanning, sier Breivik.
VG171007 Selv om mobbingen fortsatte gjennom hele ungdomsskolen, sier Grunde at det meste foregikk « skjult », slik at skolen og andre ikke fikk det med seg.
VG171007 Hadde jeg ikke prestert så bra i idrett og gjort det såpass bra på skolen , ville det nok vært tyngre.
VG171007 Da konfronterte skolen enkelte av elevene, fordi de merket at jeg var litt utenfor.
VG171007 I dag er hun en vanlig jente som liker å spille gitar, male og gå på skolen .
DB171007 Spørreundersøkelsene Milkman sendte ut i 1995 og 1997 viste imidlertid også at ungdommene som i liten grad brukte rusmidler delte visse karakteristikker : De drev aktivt med organiserte fritidsaktiviteter, tilbrakte mer tid med foreldrene sine per uke, de følte seg sett på skolen , og de brukte ikke kveldene utendørs.
DB171007 DEN ISLANDSKE MODELLEN : Ungdommer som bruker lite rusmidler driver ofte med organiserte fritidsaktiviteter, tilbringer mer tid med foreldrene sine eller føler seg sett på skolen .
DB171007 - De klarer å gå på skolen og opprettholde et normalt liv i en lang periode.
DB171007 De skal leve opp til den norske kulturen både på skolen og sosialt, samtidig som familien forventer at de skal opptre etter deres kultur og tradisjon.
DB171007 PETERSBURG ( Dagbladet ) : - Ja, vi vet jo at vi går på samme skolen som Putin.
DB171007 I PUTINS FOTSPOR : Aljona, Nastja og Alla går på skolen der Vladimir Putin ble formet i sine barndomsår.
DB171007 Her er ingen plakett på huset der han vokste opp, eller på skolen der han gikk.
DB171007 åtte, og hvis han løp, hadde han 20 skritt til skolen .
DB171007 Det var lang vei til skolen , men jeg fikk lov til å sykle alene og jeg var så stolt.
DB171007 - Det var første dag på skolen .
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGM3/Krever-politisk-handling-mot-deling-av-sexvideoer Å utvikle minstestandarder for seksualundervisning og digital vold i skolen .
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM06/Ingunn-fikk-en-telefon-fra-politiet-Et-seksuelt-bilde-av-barnet-hennes-14-sirkulerte-i-ungdomsmiljoet- Da hadde bildet av datteren - i en seksualisert situasjon - allerede rukket å bli spredt til flere på skolen , samt til naboskoler.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM06/Ingunn-fikk-en-telefon-fra-politiet-Et-seksuelt-bilde-av-barnet-hennes-14-sirkulerte-i-ungdomsmiljoet- Barneombudet : - Saken i A-magasinet burde være pensum i skolen .
AA171007 Da kan dusjene i beste fall være klare til bruk når elevene er tilbake på skolen .
AA171007 - Før skolen startet, kjørte vi gjennom dusjanleggene med klor og varmt vann.
AA171007 Gründerånden fra etableringstiden løftet fagene slik at man 100 år etter Adolf Øiens visjoner med rette kunne kalle skolen en « Handelshøyskole ».
AA171007 For å bli evaluert som en god handelshøyskole må skolen også ha høye akademiske prestasjoner og må vise til godt samarbeid med næringslivet og offentlig sektor.
AA171007 Barn fikk fri fra skolen for å plukke poteter før kulda satte inn.
SA171006 Nesten 100 mobbesaker i skolen er anmeldt til politiet siden 2012.
SA171006 Müller mener likevel det er det daglige, forebyggende arbeidet i skolen som er viktigst.
SA171006 Han eller hun ser på elevene som en positiv del av skolen og er opptatt av å forsterke god adferd.
SA171006 Er ikke foreldrene fornøyde med det skolen gjør, kan de kontakte fylkesmannen etter fem dager.
SA171006 Det kan fremme tilhørighet, samhold og inkludering i klassen og på skolen , sier Eriksen.
SA171006 De er kommet til et punkt der de føler at det ikke lenger er noen vits i å snakke med skolen .
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Nesten 100 mobbesaker i skolen er anmeldt til politiet siden 2012.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Müller mener likevel det er det daglige, forebyggende arbeidet i skolen som er viktigst.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Han eller hun ser på elevene som en positiv del av skolen og er opptatt av å forsterke god adferd.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Er ikke foreldrene fornøyde med det skolen gjør, kan de kontakte fylkesmannen etter fem dager.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Det kan fremme tilhørighet, samhold og inkludering i klassen og på skolen , sier Eriksen.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html De er kommet til et punkt der de føler at det ikke lenger er noen vits i å snakke med skolen .
DB171006 En annen arena der digital opplæring må skje, er skolen .
DB171006 Da Dagbladet kontakter kunnskapsdepartementet angående forespørselen fra Malmedal, viser minister Henrik Asheim ( H ) til at digitale ferdigheter er definert som en grunnleggende ferdighet på skolen .
DB171006 ¶ STEMMER I : Asheim tar et oppgjør med debatten rundt fjerning av sang i skolen , ved å selv synge.
DB171006 Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i organisasjonen Musikk i skolen, mener musikk og sang har blitt gradvis nedprioritert i skolen i lang tid, og at dette kan gjøre at sang får enda lavere prioritet.
DB171006 Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i organisasjonen Musikk i skolen , mener musikk og sang har blitt gradvis nedprioritert i skolen i lang tid, og at dette kan gjøre at sang får enda lavere prioritet.
DB171006 Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, la også ut en video på Kunnskapsdepartementets Facebook-siden, hvor han syngende forklarer at de ikke skal fjerne sangen fra skolen .
DB171006 Han legger til at den overordnede delen av lærerplanen for skolen som ble fastsatt i høst, fastslår at elevene skal møte et variert spekter av kulturuttrykk i opplæringen.
DB171006 - Det skal synges like mye i skolen i framtida som i dag, og det har selvsagt aldri vært aktuelt å fjerne sang og musikk fra undervisningen.
DA171006 Årsaken var at han mente han ikke lenger kunne garantere for sikkerheten til elever og lærere på skolen .
DA171006 Satser i skolen - og utenfor ¶
DA171006 Problemene har ikke oppstått i skolen , og kan ikke løses av skolene alene.
DA171006 Hans poeng er : Er du marginalisert, ikke kan norsk godt nok, ikke henger med på skolen , så blir du et lett bytte for de rekrutterer til kriminelle miljøer.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Nesten 100 mobbesaker i skolen er anmeldt til politiet siden 2012.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Müller mener likevel det er det daglige, forebyggende arbeidet i skolen som er viktigst.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Han eller hun ser på elevene som en positiv del av skolen og er opptatt av å forsterke god adferd.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Er ikke foreldrene fornøyde med det skolen gjør, kan de kontakte fylkesmannen etter fem dager.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Det kan fremme tilhørighet, samhold og inkludering i klassen og på skolen , sier Eriksen.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html De er kommet til et punkt der de føler at det ikke lenger er noen vits i å snakke med skolen .
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yQjkx/Sang-er-ute-av-skolen-Det-er-sa-absurd--Nora-B-Kulset | Sang er ute av skolen .
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yQjkx/Sang-er-ute-av-skolen-Det-er-sa-absurd--Nora-B-Kulset Nå er det også fjernet fra skolen .
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yQjkx/Sang-er-ute-av-skolen-Det-er-sa-absurd--Nora-B-Kulset Man trenger ikke å synge på skolen hvis man ikke absolutt insisterer.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Nesten 100 mobbesaker i skolen er anmeldt til politiet siden 2012.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Müller mener likevel det er det daglige, forebyggende arbeidet i skolen som er viktigst.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Han eller hun ser på elevene som en positiv del av skolen og er opptatt av å forsterke god adferd.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Er ikke foreldrene fornøyde med det skolen gjør, kan de kontakte fylkesmannen etter fem dager.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Det kan fremme tilhørighet, samhold og inkludering i klassen og på skolen , sier Eriksen.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html De er kommet til et punkt der de føler at det ikke lenger er noen vits i å snakke med skolen .
AA171006 Vår kommentator mener det bør synges mindre, men ikke i skolen .
AA171006 Som barn eller ungdom ville jeg jublet over at sangens rolle i skolen ser ut til å kunne bli svekket gjennom ny overordnet del av læreplanverket.
AA171006 I etterpåklokskapens lys er jeg tross alt glad vi måtte synge oss gjennom skolen .
AA171006 Hvorfor må det absolutt synges i skolen ?
AA171006 Det bør jevnlig diskuteres hvordan skolen utvikler seg.
VG171005 Han opplyser også at skolen har snakket med alle de involverte, og at det torsdag går ut informasjon til alle foreldre ved skolen, i tillegg til at temaet vil bli tatt opp med elevene på skolen .
VG171005 Han opplyser også at skolen har snakket med alle de involverte, og at det torsdag går ut informasjon til alle foreldre ved skolen , i tillegg til at temaet vil bli tatt opp med elevene på skolen.
VG171005 Han opplyser også at skolen har snakket med alle de involverte, og at det torsdag går ut informasjon til alle foreldre ved skolen, i tillegg til at temaet vil bli tatt opp med elevene på skolen.
VG171005 Foreldrene forteller til Ringsaker Blad at hendelsen skal ha skjedd mandag da jenta klatret opp på et brannslangeskap på skolen .
VG171005 - Vi fikk vite om hendelsen gjennom at hun fortalte det da vi hentet henne på skolen .
VG171005 Juridisk seniorrådgiver Ylva Marrable i Datatilsynet sier det skal veldig mye til for at det kan iverksettes tiltak for å overvåke barn og unge på skolen .
VG171005 Skolen er en av flere som har fått oppmerksomhet etter vold, trusler og rus blant elevene de siste årene.
NL171005 I Nord-Norge har vi størst frafall i den videregående skolen .
DN171005 Skolen ble sperret av i flere dager, før leoparden ble oppsporet og bedøvet.
DA171005 Hun spiller fotball i friminuttene på skolen og liker å prøve seg som keeper.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Ow5v1/Na-apner-flere-republikanske-ledere-for-a-strengere-vapenlover Etter skytingen på skolen Sandy Hook i Connecticut, der 20 barn og seks voksne døde, kom forslaget om å utvide bakgrunnssjekken ved våpenkjøp.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/MzyP5/Leopardkaos-pa-indisk-bilfabrikk Skolen ble sperret av i flere dager, før leoparden ble oppsporet og bedøvet.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/eALdO/Helseminister-Bent-Hoie-vil-ha-retningslinjer-for-nar-det-er-OK-a-dele-bilder-fra-sykehuset_-barnehagen-og-skolen | Helseminister Bent Høie vil ha retningslinjer for når det er OK å dele bilder fra sykehuset, barnehagen og skolen
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/eALdO/Helseminister-Bent-Hoie-vil-ha-retningslinjer-for-nar-det-er-OK-a-dele-bilder-fra-sykehuset_-barnehagen-og-skolen Mange opplever at de blir ønsket velkommen når de lager positive saker, men nektes adgang når de lager saker med kritisk søkelys på sykehuset, skolen eller barnevernsinstitusjonen, sier Høie.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/v0RdL/Norskfaget-skaper-systematisk-skrivesperre--Nora-Dasnes Skolen lærer nemlig ikke elevene å skrive.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/PKb10/Jorden-dor_-teknologien-gror_-men-likevel-digitaliserer-vi-ikke-flere-skoleboker--Gabriel-Hvarnes-Wiedemann « Teknologien i skolen er utdatert ! » er en kjent setning.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/PKb10/Jorden-dor_-teknologien-gror_-men-likevel-digitaliserer-vi-ikke-flere-skoleboker--Gabriel-Hvarnes-Wiedemann Heldigvis går skolen fremover med tablets og pc-er, men utviklingen stopper ikke der.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/PKb10/Jorden-dor_-teknologien-gror_-men-likevel-digitaliserer-vi-ikke-flere-skoleboker--Gabriel-Hvarnes-Wiedemann Bøker på papir er rett og slett tull når skolen har pc-er og tablets, skriver Gabriel Hvarnes Wiedemann ( 16 ).
AA171005 I elevundersøkelser i fjor svarte 50.000 barn og unge at de opplever at de blir plaget av medelever og voksne på skolen . ( ©NTB ) ¶
VG171004 » Det stemmer at nettvett ikke sto på pensum da vi gikk på skolen , og jeg skulle ønske det var hele forklaringen på oppførselen vår, men jeg frykter at sannheten er mer skremmende enn som så.
VG171004 GRUMS PÅ NETTET : - Det stemmer at nettvett ikke sto på pensum da vi gikk på skolen , og jeg skulle ønske det var hele forklaringen på oppførselen vår, men jeg frykter at sannheten er mer skremmende enn som så, skriver kronikkforfatteren.
VG171004 Droppet ut av skolen
VG171004 - Jeg var en vanlig gutt som sparket fotball, gikk på skolen og som var interessert i friluftsliv, men problemene hjemme gjorde meg sjenert, tilbaketrukket og usikker.
VG171004 Tiltalt for slag med stoler og kosteskaft på skolen
VG171004 Les gjerne : Advarte i 2012 : Stadig grovere vold i skolen
VG171004 Få med deg : Notat : Regelmessig salg og bruk av stoff på skolen
VG171004 - Selv de skolene som har flest politianmeldte hendelser i løpet av et semester, står med så lave antall anmeldelser at de ikke er egnet for å vise hverken utvikling over tid, eller være gode indikatorer på et problem ved skolen , presiserer Barstad Wilmann.
NL171004 Ytret de ønske om ei lærebok på samisk i skolen , eller behov for tolketjeneste på et sykehus eller i en rettssal, var de supersamer som kanskje endog ønsket en egen samisk stat.
DA171004 * Fellesskolen, det er vår største utfordring mot høyresida å få fram betydningen av at alle, uavhengig av bakgrunn, gis det samme utgangspunktet og møtes i den samme skolen .
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Over 40 prosent av elevene på Vahl slutter på skolen - enten fordi familien flytter internt i Oslo eller at « barna reiser til hjemlandet » ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Barna her er redde for å gå til og fra skolen .
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom - Vi ønsker oss flere etnisk norske på skolen .
AA171004 ( ©NTB ) ¶ | - Jeg ble mobbet på skolen ¶ 34-åringen forteller at han ble mobbet på barne- og ungdomsskolen, og at han manglet retning på livet.
VG171003 « Man snakker også hele tiden om mobbing på skolen , enda det ikke er noe mobbing ! » fortalte femteklassingene.
VG171003 Min eldstemann fikk en stiloppgave på skolen der han skulle « avslutte med en oppsummerende smiley ».
VG171003 Den første uken på skolen klaget ungene over støy.
SA171003 Om det var en ballbinge på skolen eller kunstgressbane i nærheten, var jeg mye der.
SA171003 Mohamed Elyounoussi vokste opp i Sarpsborg med å spille fotball på skolen .
NL171003 Hans bekymring er publisert i bladet « Tromsø » 01.12.16 hvor det påpekes « stor fare for barns psykiske helse, både hva angår skremmende effekt av skyting i tillegg til skytestøy kveldstid med søvnforstyrrelser som kan gå ut over konsentrasjonen på skolen ».
FV171003https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Landslagsspillerne-slar-alarm---Jeg-oppfatter-lokkefotballen-som-viktigst-243289b.html Om det var en ballbinge på skolen eller kunstgressbane i nærheten, var jeg mye der.
FV171003https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Landslagsspillerne-slar-alarm---Jeg-oppfatter-lokkefotballen-som-viktigst-243289b.html Mohamed Elyounoussi vokste opp i Sarpsborg med å spille fotball på skolen .
DB171003 - I en periode var også jeg blant de beste på denne skolen .
DB171003 - Vi har mistet en spektakulær lærer, som viet livet sitt til å hjelpe noen av våre mest trengende studenter, sier rektor ved skolen .
DB171003 - Hun var knutepunktet på skolen .
DB171003 Barna Geftman-Gold sikter til er antakelig de som ble drept under skolemassakren på Sandy Hook i 2012, der 20 skolebarn og seks ansatte ved skolen ble drept.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Landslagsspillerne-slar-alarm---Jeg-oppfatter-lokkefotballen-som-viktigst-243289b.html Om det var en ballbinge på skolen eller kunstgressbane i nærheten, var jeg mye der.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Landslagsspillerne-slar-alarm---Jeg-oppfatter-lokkefotballen-som-viktigst-243289b.html Mohamed Elyounoussi vokste opp i Sarpsborg med å spille fotball på skolen .
AA171003 Ifølge en forskrift som trådte i kraft i 2013 har skolebarn har rett på setebelter når de fraktes til og fra skolen , men AtB valgte å benytte seg av et unntak fra denne regelen da de lyste ut anbudskonkurransen for skoleskyss til og fra Sjetne skole i 2016.
AA171003 Foreldre ved skolen har vært svært kritisk til transportløsningen, og krevd transport i busser med setebelter.
AA171003 Ifølge en forskrift som trådte i kraft i 2013 har skolebarn rett til setebelter når de fraktes til og fra skolen , men AtB valgte å benytte seg av et unntak fra denne regelen da de lyste ut anbudskonkurransen for skoleskyss til og fra Sjetne skole i 2016.
AA171003 Dersom det nå møter elever på skolen for å ha vanlig undervisning, istedenfor å demonstrere mot et lovlig fattet utvisningsvedtak som familien har fått prøve i retten og tapt, kan eleven raskt bli sett på som en tulling uten empati, av både medelever og skoleledelse.
AA171003 Christensen sier at alt fravær føres, men ser det samtidig som lite problematisk at elevene er bort fra skolen .
AA171003 - Uansett er skolen lovpålagt å gjennomføre et visst antall timer undervisning i løpet av skoleåret.
AA171003 - Jeg håper det blir gjennomført ordinær undervisning for elevene som velger å bli igjen på skolen .
AA171003 - Hva hvis skolen finner en annen måte å ta igjen eventuell tapt undervisningstid på, er det greit ?
AA171003 Sang : « Skolen blir fattigere uten sangen » skriver kronikkforfatteren.
AA171003 Men regjeringa sender ut et farlig signal : Sang i skolen er ikke så viktig lenger, i hvert fall ikke på overordna plan.
AA171003 I tillegg kan det å synge ha en verdi som støtte og verktøy i andre fag, som en del av utvikling av læringsmiljøet på skolen og som en del av elevenes kognitive og språklige utvikling.
AA171003 I stedet for å nedprioritere, mener jeg at vi må styrke fokuset på sang i skolen .
AA171003 I pressemeldinga uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at læreplanen « beskriv dei verdiane vi skal ha i skolen i framtida ».
AA171003 I ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet fredag 1.9.17 står det at regjeringa har fastsatt ny overordna del for læreplanene i skolen .
AA171003 For eksempel er tendensen at sangaktiviteten i skolen er dalende.
AA171003 Er ikke sang viktig i skolen lenger ?
AA171003 At regjeringa fjerner ordet sang fra skolens grunnlov betyr naturligvis ikke at det legges inn forbud mot å synge i skolen .
AA171003 Skolen synes å se verdien av sang i skolehverdagen.
AA171003 Skolen blir fattigere uten sangen, og nå vil jeg si noe om hvorfor.
VG171002 Hun kjente barna, hun kjente de ansatte, hun kjente foreldrene, sier Jake Finch, en talsperson for skolen , til LA Times.
VG171002 En venn av Romero sa at hun var « en søt og vakker kvinne » og at mange av elevene på skolen så opp til henne.
VG171002 Det bekrefter skolen hun jobbet på, Manhattan Beach Unified School District ( MBUSD ) i Sør-California, i et brev til distriktets familier, ifølge avisen 6ABC.
VG171002 Skolen hun jobbet på, bekreftet at Romero er blant de drepte.
VG171002 Skolene mottar elever i et stykkpris-system der mest mulig elever gir mest mulig penger til skolen .
VG171002 Når det gjelder fritt skolevalg, så kan jeg ikke se at et alternativ der elevene går på den skolen de sokner til geografisk, vil føre til noen bedre fordeling av elevene, sier Asheim.
VG171002 Mange gruer seg til å gå på skolen og på jobben på grunn av denne belastningen.
VG171002 Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ), innkalte til hastemøte samme dag som Stovner-rektoren varslet om utrygge arbeidsforhold for elever og lærere på skolen .
VG171002 Dette skal ifølge direktøren utgjøre 14 stillinger som skolen selv kan prioritere slik den ønsker.
VG171002 Det er ikke greit at en elev som har utøvd vold på skolen én dag - sitter i klasserommet dagen etter, illustrerer lederen for vidergående-lærerne i Utdanningsforbundet Oslo.
VG171002 De elevene som har mye å slite med - gjør det ofte ikke så bra på skolen .
SA171002 Den skjulte læringen i dette er at når Einar ser Fredriks nye finte, som han ikke visste om, kan lysten vekkes til å ta med ballen ned på løkka etter skolen neste dag.
DB171002 Lanza tok sitt eget liv på skolen . 16. oktober 1991 - 23 drept. 35 år gamle George Hennard kjørte bilen sin gjennom veggen på en kafé, før han skjøt rundt seg og drepte 23 mennesker.
DB171002 I tillegg til ofrene på skolen ble moren til den 20 år gamle gjerningsmannen drept.
DB171002 Lanza tok sitt eget liv på skolen .
DB171002 I tillegg til ofrene på skolen ble moren til den 20 år gamle gjerningsmannen drept.
DB171002 Elleve minutter brukte Lanza på å drepe 26 mennesker på skolen , før han til slutt tok sitt eget liv.
DA171002 - Nei, sykkelen er en utmerket transportør, for eksempel til og fra jobb, til butikken og skolen .
DA171002 - Nei, sykkelen er en utmerket transportør, for eksempel til og fra jobb, til butikken og skolen .
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/yQrEr/Like-typisk-norsk-som-dugnaden_-er-diskusjoner-om-oppmotet---Atle-Fretheim Her debatteres det og fattes beslutninger om saker som angår skolen og barnas ve og vel.
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/7bGl8/Det-er-mye-tulling-pa-skolen | Det er mye « tulling » på skolen
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-tomme-banene-handler-om-mye-mer-enn-bare-fotball-243249b.html Den skjulte læringen i dette er at når Einar ser Fredriks nye finte, som han ikke visste om, kan lysten vekkes til å ta med ballen ned på løkka etter skolen neste dag.
AA171002 I bresjen for Abbasi-familien : Elevrådsleder Mona Elfareh og medelever ved Thora Storm starter demonstrasjonen onsdag ved å gå sammen med Abbasi-familien fra skolen til Torget.
AA171002 15 år gamle Ehsan Abbasi er elev ved skolen .
AA171002 Pedagogikken passet jentene bedre, skolen ble feminisert : Sitte i ro, følge med og ellers være snill og grei.
AA171002 Likevel er det betimelig å spørre om skolen ikke i større grad bør tilpasses guttene.
AA171002 Guttene er dårligere enn jenter på skolen .
AA171002 Får du gjøre som du vil på hjemmebane, blir det neppe enklere å innfri krav på skolen .
AA171002 | Skolen bør også tilpasses guttene ¶
AA171002 LES KOMMENTAREN Klærne som deler Norge i to ¶ Skolen må også i større grad sette seg inn i utfordringene som dagens unge møter.
AA171002 Før neste skoletime begynte, var filmen spredt til flere på skolen .
AA171002 Det sier noe om at skolen ikke har fanget opp et viktig tema.
AA171002 Det kunne være både pinlig og ekkelt å møte på skolen mandag morgen, men innen neste helg og neste fest var fadesen gjerne glemt.
VG171001 Valglokalene er i ferd med å åpne når VG besøker skolen som ligger ti minutters gange fra Las Ramblas.
SA171001 Seksåringen har nettopp begynt på skolen , og er på fotballbanen sammen med flere i klassen, samt storesøster Petra ( 9 ).
DN171001 En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano ( 54 ), forteller at politiet grep inn uten forvarsel.
DA171001 En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano ( 54 ), sier at politiet rykket inn på skolen og tok med seg alt utstyr og valgmateriell.
DA171001 En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano ( 54 ), sier at politiet rykket inn på skolen og tok med seg alt utstyr og valgmateriell.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano ( 54 ), forteller at politiet grep inn uten forvarsel.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano ( 54 ), forteller at politiet grep inn uten forvarsel.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/G4g1x/Psykologiprofessor-advarer-Nettovergrep-like-ille-som-fysiske-overgrep Bildet ble først spredt til hele skolen , deretter til naboskolen, og etter hvert til nabokommunen.
AP171001https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vaavj/Mobbing_-sosial-ekskludering-og-press-dytter-vare-ungdommer-mot-religiositet--Walid-al-Kubaisi « Sanaa » er flink på skolen .
AA171001 En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano ( 54 ), sier at politiet rykket inn på skolen og tok med seg alt utstyr og valgmateriell.
AA171001 En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano ( 54 ), sier at politiet rykket inn på skolen og tok med seg alt utstyr og valgmateriell.
AA171001 En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano ( 54 ), sier at politiet rykket inn på skolen og tok med seg alt utstyr og valgmateriell.
AA171001 En av velgerne ved skolen Estela i Barcelona, Daniel Riano ( 54 ), sier at politiet rykket inn på skolen og tok med seg alt utstyr og valgmateriell.
DA170931 Men selvfølgelig blir jeg lykkelig av å se at sønnene min har det bra, trives på skolen og er aktive og sosiale mennesker.
VG170930 Se også : Blåser i skolen - løpekarrieren betyr alt ¶
VG170930 Skolen var et problem.
VG170930skolen lærte de 1+1=2 med våpenkuler og så filmer om hellig krig.
VG170930 Skolen og lærerne sitter med nøkkelen.
DB170930 Det var en tøff kritikk som den nye NIH-rekoren LarsTore Rognlan selvsagt umiddelbart forsikret at skolen skulle rette seg etter.
DB170930 Politiet lover å være på skolen hver dag etter at Oslo-rektor slo voldsalarm ¶
DB170930 Noen elever har til og med egne territoriale områder der andre ikke får gå på skolen .
DB170930 Kompisene er sisteårselever ved skolen og går studiespesialiserende retning.
DB170930 Jeg forstår at rektoren ved skolen er fortvilet, uttalte Lund.
DB170930 Hun forteller at hun har sett slåsskamper mellom både gutter og jenter på skolen, men avviser at hun eller andre hun kjenner er redde for å gå på skolen .
DB170930 Hun forteller at hun har sett slåsskamper mellom både gutter og jenter på skolen , men avviser at hun eller andre hun kjenner er redde for å gå på skolen.
DB170930 Hafiza Belgic ( 16 ), er også elev på skolen .
DB170930 De tre kompisene kjenner seg ikke igjen i sakene som er skrevet om vold og trusler på skolen i media de siste dagene.
DB170930 - Har dere vært redde på skolen ?
DB170930 Jeg tror kanskje pornosamtalen en av de nødvendige samtalene - i familien, på skolen , i samfunnet.
DB170930 De på skolen ?
DA170930 Vi må jobbe med de indre problemene disse ungdommene har, med problemer på skolen , i miljøene de er i, og i familiene.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/qGrB1/Aung-San-Suu-Kyis-gamle-skole-i-Oxford-fjernet-portrett Æresdoktor ¶ Skolen har tidligere vært påpasselige med å trekke frem hvor stolte de er av sin fredsprisvinnende eks-elev.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/qGrB1/Aung-San-Suu-Kyis-gamle-skole-i-Oxford-fjernet-portrett Skolen har nylig fått maleriet i gave.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/G42EV/Her-har-Guardia-Civil-inntatt-folkeavstemningens-IT-senter På skolen Vedruna Gràcia i Barcelonas Gràcia-distrikt overnatter rundt 60 mennesker.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter | Gir seksualundervisningen i skolen strykkarakter ¶ - Skolen har ikke tatt inn over seg de utfordringene dagens ungdom møter, fastslår fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ).
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter | Gir seksualundervisningen i skolen strykkarakter ¶
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter Vi må begynne å snakke om dette allerede når barna begynner på skolen , sier han.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter Når alle har sett tissen til Ola ( 14 ) på et bilde, skal det være all right for Ola å komme på skolen på mandag.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter I en undersøkelse Sex og samfunn gjorde i fjor, kom det frem at så mange som syv av ti grunnskolelærere ikke synes seksualundervisningen i skolen er god nok.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter Hva kan skolen gjøre med dette ?
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter Denne delingen foregår på private mobiler, og skolen kan ikke gå inn og kontrollere hver snap som sendes.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter Barneombudet : - Saken i A-magasinet burde være pensum i skolen .
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter - Skal det inn, er det avhengig av at noen er engasjert i å snakke om dette og får velvilje fra skolen til det, sier helsesøster Tone Bjørnson Aanderaa på Oslo handelsgymnasium.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter - Det viser at skolen ikke klarer å fange opp de viktigste temaene.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter klasse på skolen gjennom et samarbeid med naturfaglærerne.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/Bo22e/Slik-knekker-de-mattekoden - Skolen var full av drittopplevelser.
AP170930https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/d6QzO/Skolen-min-vant-Benjaminprisen-Her-er-noe-av-det-vi-gjor- Hvert år deles Benjaminprisen ut til den skolen som jobber best mot rasisme, med søknadsfrist 1. oktober.
AP170930https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/d6QzO/Skolen-min-vant-Benjaminprisen-Her-er-noe-av-det-vi-gjor- | Skolen min vant Benjaminprisen.
SA170929 NTG-rektor Mariann Janson mener unge idrettselever lever med et stort prestasjonspress - og at skolen jobber godt med å forebygge utbrenthet og overtrening.
SA170929 HAR FATTET GREP : NTG-rektor Mariann Janson forteller at skolen har tatt flere grep for å forebygge utbrenthet og overtrening blant idrettselever - og gi et bedre tilbud til dem som blir syke.
NL170929 ¶ HEFTIG DEBATT : Ansiktsdekkende plagg i skolen ble vedtatt i kommunestyret i Tromsø etter heftig debatt.
DB170929 NMR har front mot « globalistiske interesser som vil utradere vår kultur og etniske særpreg, og isteden erstatte den med en smussgrå sørpe av multikultur og dekadanse », og mener at skolen indoktrinerer og hjernevasker barna til å tilpasse seg og ikke våge å stille spørsmål ved « den nye, sionistiske verdensorden ».
DB170929 Kvinner må ha tillatelse av mannen sin, eller en annen mannlig verge, til å gjøre alt fra å gå til butikken til å kjøre barna til skolen .
DB170929 Men på skolen ville han ikke.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Undervisningsbygg har definert skolen som utgående kapasitet, og da byrådet fikk denne beskjeden ble det bestilt en utredning av hvordan dette skulle håndteres.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Til våren er alle spor av den gamle skolen borte, og om fire år skal den nye stå klar.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Rødt ville ikke godta riving før en helt ny reguleringsplan for området ved skolen var gjennomført, men ble nedstemt.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Han mener det er vanvittig å rive skolen , blant annet av miljøhensyn.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Det er mulig at Høyre synes det ville vært helt greit å gi 270 elever beskjed om at de ikke får komme tilbake til skolen sin.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel - Så dere er egentlig imot å rive skolen ?
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel klasse blir busset til Vollebekk skole, mens de tre øverste trinnene har undervisning i skolens nabobygg, den tidligere tekniske skolen .
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Skolen har vært stengt fra skolestart.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Skolen er slett ikke revet, det finnes ikke engang bygningstillatelse for det nye bygget.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Skolen er ikke prioritert for vern, jeg kan ikke se hvorfor jeg da skulle foreslått å verne dagens skole.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/qG8Lg/Dobling-i-antall-volds--og-trusselsaker-pa-videregaende-skoler-i-Oslo Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) sier det er trygt å gå på videregående skole i Oslo og peker på at politiet sier at utfordringene hovedsakelig er konsentrert rundt 100 av 17.000 elever i den videregående skolen .
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/qG8Lg/Dobling-i-antall-volds--og-trusselsaker-pa-videregaende-skoler-i-Oslo Ifølge Wold har skolen opplevd elleve voldsepisoder siden skolestart for en drøy måned siden.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Bo4ve/Barneombudet---Dette-er-ungdom-som-ender-i-retten-fordi-de-har-for-lite-kunnskap-om-hva-som-er-straffbart-- Hun mener både skolen og foreldrene må lære barn at det å dele bilder av andre uten samtykke, er ulovlig, uansett om det er nakenbilder eller ¶
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Bo4ve/Barneombudet---Dette-er-ungdom-som-ender-i-retten-fordi-de-har-for-lite-kunnskap-om-hva-som-er-straffbart-- - Saken i A-magasinet burde være pensum i skolen .
AP170929https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/np8xJ/Ikke-jente_-ikke-gutt Hayden Myrbostad mener skolen må bli bedre mye flinkere til å snakke om kjønnsidentitet. 14-åringen er en av ungdommene som har laget rapport om brudd på barns rettigheter i Norge.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsskolen-har-fatt-pa-plass-et-tilbud-til-syke-elever--Det-har-vart-etterspurt-lenge-243048b.html NTG-rektor Mariann Janson mener unge idrettselever lever med et stort prestasjonspress - og at skolen jobber godt med å forebygge utbrenthet og overtrening.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsskolen-har-fatt-pa-plass-et-tilbud-til-syke-elever--Det-har-vart-etterspurt-lenge-243048b.html HAR FATTET GREP : NTG-rektor Mariann Janson forteller at skolen har tatt flere grep for å forebygge utbrenthet og overtrening blant idrettselever - og gi et bedre tilbud til dem som blir syke.
AA170929 Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) sier det er trygt å gå på videregående skole i Oslo og peker på at politiet sier at utfordringene hovedsakelig er konsentrert rundt 100 av 17.000 elever i den videregående skolen .
AA170929 Ifølge Wold har skolen opplevd elleve voldsepisoder siden skolestart for en drøy måned siden.
VG170928 Samtidig som skolen har ansvaret for elevenes digitale dannelse.
VG170928 Her tar Anniken en selfie i auditoriet på skolen , ¶
VG170928 - Vi kommer nok aldri utenom skolen .
VG170928 Skolen er jo den beste måten å nå ut til mange unge på.
VG170928 Onsdag uttalte rektor ved Stovner videregående skole i Oslo, Terje Wold, at han ikke lenger kunne garantere for lærere og elevers trygghet, etter flere alvorlige hendelser ved skolen de siste ukene.
VG170928 Nå er rektor ved skolen bekymret for sikkerheten til elever og ansatte.
VG170928 Derimot ser vi at nyankomne og førstegenerasjonsinnvandrere sliter med å integreres i skolen , sier Asheim.
VG170928 Asheim referer til Kunnskapsdepartementets statistikk om gjennomføringsgrad i skolen hos barn med innvandrerbakgrunn, som ble lansert onsdag denne uken.
VG170928 - Vi har vært veldig tydelige på at vi er inne på skolen som politi ved tilfeller av straffbare forhold.
VG170928 - Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen , og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Rektor er også den som skal informere foreldre om tiltakene skolen iverksetter, og både foreldre og barn har rett til å bli hørt og si sin mening om tiltakene.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Rektor er den som har ansvaret for at mobbingen tar slutt og for at barnet føler seg trygg og har det bra på skolen .
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Når barnet først har fortalt om mobbingen, må skolen informeres, mener Oudmayer.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Mobbing kan skje på mange ulike steder, for eksempel i barnehagen, på skolen , på skoleveien, på trening, på internett og på sosiale medier.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Fylkesmannen kan bestemme tiltak skolen og kommunen må gjennomføre, avslutter Oudmayer.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Foreldre gir opp skolen , anmelder mobbing til politiet ¶
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Det gir en fin anledning til samtidig å få rede på hvordan barnet er og har det på skolen , sier hun og legger til : ¶
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html - Hvis det ikke blir bedring eller at barnet eller foreldrene ikke synes skolen har gjort nok for å få slutt på mobbingen, kan både foreldre og barn kontakte Fylkesmannen direkte.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html - Alle som jobber på skolen har plikt til å varsle rektor om mobbing som mistenkes, oppdages eller meldes, men det er ingenting i veien for at man selv også tar direkte kontakt med rektor i tillegg.
SA170928 Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen , og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing.
SA170928 Rektor er også den som skal informere foreldre om tiltakene skolen iverksetter, og både foreldre og barn har rett til å bli hørt og si sin mening om tiltakene.
SA170928 Rektor er den som har ansvaret for at mobbingen tar slutt og for at barnet føler seg trygg og har det bra på skolen .
SA170928 Når barnet først har fortalt om mobbingen, må skolen informeres, mener Oudmayer.
SA170928 Mobbing kan skje på mange ulike steder, for eksempel i barnehagen, på skolen , på skoleveien, på trening, på internett og på sosiale medier.
SA170928 Fylkesmannen kan bestemme tiltak skolen og kommunen må gjennomføre, avslutter Oudmayer.
SA170928 Foreldre gir opp skolen , anmelder mobbing til politiet ¶
SA170928 Det gir en fin anledning til samtidig å få rede på hvordan barnet er og har det på skolen , sier hun og legger til : ¶
SA170928 - Hvis det ikke blir bedring eller at barnet eller foreldrene ikke synes skolen har gjort nok for å få slutt på mobbingen, kan både foreldre og barn kontakte Fylkesmannen direkte.
SA170928 - Alle som jobber på skolen har plikt til å varsle rektor om mobbing som mistenkes, oppdages eller meldes, men det er ingenting i veien for at man selv også tar direkte kontakt med rektor i tillegg.
DB170928 Stovner videregående skole har rundt 700 elever, og politiet har notert seg minst åtte ikke anmeldte hendelser på skolen siden midten av august.
DB170928 Rektoren forteller at de opplever at de fleste foreldrene tar hendelsene på skolen seriøst, men at det er enkelte foreldre som ikke involverer seg like mye.
DB170928 Noen elever har til og med egne territoriale områder der andre ikke får gå på skolen .
DB170928 Jeg forstår at rektoren ved skolen er fortvilet, sier Lund.
DB170928 Fire måneder seinere blir tema tatt opp på sosiale medier og ender i en hendelse på skolen .
DB170928 Dette vil vi jobbe mye med framover, sier Wold, som forteller at han opplever at skolen har et godt samarbeid med politiet. | - Minner mer om en leteaksjon enn en pågående etterforskning ¶
DB170928 Det har blant annet vært flere slåsskamper på skolen og i midten av september ble en elev truet av en annen elev med øks og brekkjern.
DB170928 - Vi skal være på skolen hver eneste dag.
DB170928 Onsdag sa rektor Terje Wold ved skolen til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.
DB170928 Kunnskapsministeren understreker at slike tilstander ikke ville blitt tolerert på noen annen arbeidsplass, og da skal man heller ikke godta det i skolen .
DB170928 Ifølge Oslo-rektoren har hyppige slåsskamper, alvorlige voldsepisoder og uro blant elevene over tid skapt et helt uholdbart arbeids- og læringsmiljø på skolen .
DB170928 Foto : Berit Roald / NTB scanpix ¶ SKOLEN : Stovner videregående skole.
DB170928 Han understreker slike tilstander ikke ville blitt tolerert på noen annen arbeidsplass, og da skal man heller ikke godta det i skolen .
DB170928 Samtidig fyller vi AKS med innhold som støtter opp om læringen på skolen , og vil gjøre forsøk med nye måter å organisere leksearbeidet.
DB170928 Erna beskyldes for å ha knabbet den rødgrønne skolen : - Dette er jo ren Ap-politikk ¶
DA170928 Elevene på skolen rapporterer tross alt på snittet eller over snittet i Elevundersøkelsen at de trives, opplever mestring og har god motivasjon.
DA170928 - Vi vil innføre et nytt system der vi belønner skoler som har elever med litt bagasje, nettopp for å sikre at laget blir sterkt nok rundt lærerne og at skolen kan møte ungdommene som hele mennesker, ikke bare elever, sier Tellevik Dahl.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen , og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Rektor er også den som skal informere foreldre om tiltakene skolen iverksetter, og både foreldre og barn har rett til å bli hørt og si sin mening om tiltakene.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Rektor er den som har ansvaret for at mobbingen tar slutt og for at barnet føler seg trygg og har det bra på skolen .
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Når barnet først har fortalt om mobbingen, må skolen informeres, mener Oudmayer.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Mobbing kan skje på mange ulike steder, for eksempel i barnehagen, på skolen , på skoleveien, på trening, på internett og på sosiale medier.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Fylkesmannen kan bestemme tiltak skolen og kommunen må gjennomføre, avslutter Oudmayer.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Foreldre gir opp skolen , anmelder mobbing til politiet ¶
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Det gir en fin anledning til samtidig å få rede på hvordan barnet er og har det på skolen , sier hun og legger til : ¶
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html - Hvis det ikke blir bedring eller at barnet eller foreldrene ikke synes skolen har gjort nok for å få slutt på mobbingen, kan både foreldre og barn kontakte Fylkesmannen direkte.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html - Alle som jobber på skolen har plikt til å varsle rektor om mobbing som mistenkes, oppdages eller meldes, men det er ingenting i veien for at man selv også tar direkte kontakt med rektor i tillegg.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/yQbne/Asheim-kaller-inn-til-hastemote-om-osloskole Kunnskapsministeren understreker at slike tilstander ikke ville blitt tolerert på noen annen arbeidsplass, og da skal man heller ikke godta det i skolen .
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JjjMJ/Kjare-Nanna-Jeg-tor-ikke-ga-til-lege-i-tilfelle-de-foresatte-oppdager-det-Hva-gjor-jeg Det første jeg vil tipse om, er helsesøster på skolen din.
AP170928https://www.aftenposten.no/kultur/i/QQXKR/-Jeg-var-sa-redd-at-jeg-ikke-kan-fortelle-deg-hva-det-smaker Andreas Viestad forteller om da han spiste fluesopp, om hva som er feil med mat i skolen og hvorfor stylist Jan Thomas mener seg forgiftet på norske restauranter.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen , og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Rektor er også den som skal informere foreldre om tiltakene skolen iverksetter, og både foreldre og barn har rett til å bli hørt og si sin mening om tiltakene.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Rektor er den som har ansvaret for at mobbingen tar slutt og for at barnet føler seg trygg og har det bra på skolen .
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Når barnet først har fortalt om mobbingen, må skolen informeres, mener Oudmayer.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Mobbing kan skje på mange ulike steder, for eksempel i barnehagen, på skolen , på skoleveien, på trening, på internett og på sosiale medier.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Fylkesmannen kan bestemme tiltak skolen og kommunen må gjennomføre, avslutter Oudmayer.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Foreldre gir opp skolen , anmelder mobbing til politiet ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Det gir en fin anledning til samtidig å få rede på hvordan barnet er og har det på skolen , sier hun og legger til : ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html - Hvis det ikke blir bedring eller at barnet eller foreldrene ikke synes skolen har gjort nok for å få slutt på mobbingen, kan både foreldre og barn kontakte Fylkesmannen direkte.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html - Alle som jobber på skolen har plikt til å varsle rektor om mobbing som mistenkes, oppdages eller meldes, men det er ingenting i veien for at man selv også tar direkte kontakt med rektor i tillegg.
AA170928 Onsdag sa rektor Terje Wold ved skolen til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.
AA170928 Kunnskapsministeren understreker at slike tilstander ikke ville blitt tolerert på noen annen arbeidsplass, og da skal man heller ikke godta det i skolen .
AA170928 Ifølge Oslo-rektoren har hyppige slåsskamper, alvorlige voldsepisoder og uro blant elevene over tid skapt et helt uholdbart arbeids- og læringsmiljø på skolen .
VG170927 Da hendelsen ble omtalt under et hasteinnkalt allmøte for ansatte på skolen sist uke, tok flere av de tilstedeværende til tårene, skriver avisen.
VG170927 - Vi har en situasjon ved skolen vi ikke kan leve med over tid.
SA170927 Vi ser også at det er kjempevanskelig bare det å få en unnskyldning fra skolen for manglende oppfølging.
SA170927 Vi oppfatter ikke foreldre som på noen måte krigerske - tvert imot er de utrolig tillitsfulle til at skolen skal finne en løsning.
SA170927 Olsen forteller videre at å anmelde rektor eller ansatte ved skolen - i stedet for kommunen som skoleeier - er en økende trend, selv om det sitter langt inne hos foreldrene å anmelde enkeltpersoner.
SA170927 Han mener en « vente og se-holdning » i lang tid har preget en del skoler, men sier at den nye « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
SA170927 Barneombudet mener det økende antallet politianmeldte mobbesaker i skolen er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar det ansvaret de har.
SA170927 - De sakene som havner på vårt bord er i alle fall veldig alvorlige, og vi får daglig tilsendt saker om krenkelser og mobbing i skolen .
SA170927 Skolen er en arena hvor barna er pliktig å være til stede og hvor de har rett til å føle seg trygg, sier barneombudet.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Vi ser også at det er kjempevanskelig bare det å få en unnskyldning fra skolen for manglende oppfølging.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Vi oppfatter ikke foreldre som på noen måte krigerske - tvert imot er de utrolig tillitsfulle til at skolen skal finne en løsning.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Olsen forteller videre at å anmelde rektor eller ansatte ved skolen - i stedet for kommunen som skoleeier - er en økende trend, selv om det sitter langt inne hos foreldrene å anmelde enkeltpersoner.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Han mener en « vente og se-holdning » i lang tid har preget en del skoler, men sier at den nye « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Barneombudet mener det økende antallet politianmeldte mobbesaker i skolen er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar det ansvaret de har.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - De sakene som havner på vårt bord er i alle fall veldig alvorlige, og vi får daglig tilsendt saker om krenkelser og mobbing i skolen .
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Skolen er en arena hvor barna er pliktig å være til stede og hvor de har rett til å føle seg trygg, sier barneombudet.
DB170927 Deres hovedkrav i forhandlingene er fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, flere faglærte lærere i skolen og fritak for arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter.
DA170927 « Utviklingen på skolen etter den første rolige skolestarten har vært svært negativ.
DA170927 Rektor Terje Wold forteller at skolen per nå har seks miljøarbeidere, tre av dem ekstra innleid over skolens eget budsjett.
DA170927 Miljøarbeiderne på skolen er til stede og snakker mye med elevene på en veldig bra måte - sånn at ingen trenger å føle seg som et dårlig menneske selv om de har gjort noe galt, forteller eleven, som ikke ønsker navnet sitt på trykk i avisen.
DA170927 I går ettermiddag arrangerte skolen nok et allmøte der ansatte blant annet skulle si sin mening om behov og tiltak.
DA170927 Hvilke andre ressurser skolen er best tjent med, må vi diskutere i lærerkollegiet, forklarer Wold.
DA170927 Hun synes skolen har fått et ufortjent dårlig rykte : ¶
DA170927 Fredag forrige uke så rektor Terje Wold behov for å oppsummere situasjonen ved skolen i en felles e-post til skolens ansatte.
DA170927 Da hendelsen ble fortalt under et hasteinnkalt allmøte for ansatte på skolen sist uke, tok flere av de tilstedeværende til tårene.
DA170927 Både skolen og elevene trenger foreldrenes engasjement, mener Hamna Majeed.
DA170927 - Vi har merket at det er flere episoder på skolen i år, men jeg har aldri følt meg redd eller truet, sier Hamna Majeed, som gir følgende råd på veien for å løse skolens problemer : ¶
DA170927 - Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid.
DA170927 - Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid, sier rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole.
DA170927 - Jeg opplevde rett og slett at dersom ikke noe ble gjort raskt, kunne situasjonen ved skolen komme ut av kontroll.
DA170927 - Hva er forklaringen på at skolen har kommet i en slik situasjon ?
DA170927 * Fysiske tiltak, med mulighet for å begrense antall åpne inn- og utganger på skolen .
DA170927 Gruppa hadde samlet inn 300 underskrifter i forkant av møtet i håp om å i stedet få vedtatt rehabilitering av skolen .
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Vi ser også at det er kjempevanskelig bare det å få en unnskyldning fra skolen for manglende oppfølging.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Vi oppfatter ikke foreldre som på noen måte krigerske - tvert imot er de utrolig tillitsfulle til at skolen skal finne en løsning.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Olsen forteller videre at å anmelde rektor eller ansatte ved skolen - i stedet for kommunen som skoleeier - er en økende trend, selv om det sitter langt inne hos foreldrene å anmelde enkeltpersoner.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Han mener en « vente og se-holdning » i lang tid har preget en del skoler, men sier at den nye « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Barneombudet mener det økende antallet politianmeldte mobbesaker i skolen er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar det ansvaret de har.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - De sakene som havner på vårt bord er i alle fall veldig alvorlige, og vi får daglig tilsendt saker om krenkelser og mobbing i skolen .
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Skolen er en arena hvor barna er pliktig å være til stede og hvor de har rett til å føle seg trygg, sier barneombudet.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/qG7Eg/Stovner-rektor-frykter-larere-kan-bli-ofre-for-vold Da hendelsen ble omtalt under et hasteinnkalt allmøte for ansatte på skolen sist uke, tok flere av de tilstedeværende til tårene, skriver avisen.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/qG7Eg/Stovner-rektor-frykter-larere-kan-bli-ofre-for-vold - Vi har en situasjon ved skolen vi ikke kan leve med over tid.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/qG7Eg/Stovner-rektor-frykter-larere-kan-bli-ofre-for-vold - Vi har en situasjon ved skolen vi ikke kan leve med over tid, sier rektor Terje Wold på Stovner videregående skole til Dagsavisen.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bRmPg/Jeg-var-en-av-mange-som-til-slutt-ga-etter-for-presset-Psykisk-helse-ma-inn-pa-timeplanen--Karoline-Brastad-Hansen Si ;D-innlegg : Verktøyene for å bygge seg selv opp er ikke-eksisterende i den norske skolen .
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bRmPg/Jeg-var-en-av-mange-som-til-slutt-ga-etter-for-presset-Psykisk-helse-ma-inn-pa-timeplanen--Karoline-Brastad-Hansen Psykisk helse må prioriteres i skolen , mener debattanten.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Rv5od/OD-dagen-Tre-oppfordringer--Live-Tronstad Si ;D-innlegg : Jeg går ikke lenger på skolen , men jeg skal løpe opp og ned Karl Johan for å kjøpe boller og kaffe.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Vi ser også at det er kjempevanskelig bare det å få en unnskyldning fra skolen for manglende oppfølging.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Vi oppfatter ikke foreldre som på noen måte krigerske - tvert imot er de utrolig tillitsfulle til at skolen skal finne en løsning.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Olsen forteller videre at å anmelde rektor eller ansatte ved skolen - i stedet for kommunen som skoleeier - er en økende trend, selv om det sitter langt inne hos foreldrene å anmelde enkeltpersoner.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Han mener en « vente og se-holdning » i lang tid har preget en del skoler, men sier at den nye « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Barneombudet mener det økende antallet politianmeldte mobbesaker i skolen er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar det ansvaret de har.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - De sakene som havner på vårt bord er i alle fall veldig alvorlige, og vi får daglig tilsendt saker om krenkelser og mobbing i skolen .
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Skolen er en arena hvor barna er pliktig å være til stede og hvor de har rett til å føle seg trygg, sier barneombudet.
AA170927 Da hendelsen ble omtalt under et hasteinnkalt allmøte for ansatte på skolen sist uke, tok flere av de tilstedeværende til tårene, skriver avisen.
AA170927 - Vi har en situasjon ved skolen vi ikke kan leve med over tid.
AA170927 Venstres hovedkrav er fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, flere faglærte lærere i skolen og fritak for arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter.
AA170927 fotografering eller foreldre som tenker at en time på ettermiddag er mer verdt enn alle timer ungene er på skolen i løpet av en uke.
VG170926 Det betyr for eksempel kutt i allerede begrensede matrasjoner og at mange barn i krigsområder aldri får mulighet til å gå på skolen .
VG170926 SKOLEDRØM : Faless drømmer om å bli lege, og skal endelig tilbake på skolen , der hun sluttet da hun giftet seg.
VG170926 Og at hun måtte slutte på skolen , som hun elsket.
VG170926 Nå har hun skilt seg, og skal begynne på skolen igjen, for å fortsette mot drømmen om en dag å bli lege.
VG170926 FOREDRAG : Agnes Nordvik fra Skøyenåsen skole i Oslo har holdt foredrag om barneekteskap for alle klassene på skolen .
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Tall Aftenposten har hentet inn fra landets 12 politidistrikt, viser at nesten 100 mobbesaker i skolen er anmeldt til politiet siden 2012.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Nesten 100 mobbesaker i skolen er politianmeldt siden 2012.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html I mai i år vedtok Stortinget flere endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø, og Asheim mener den såkalte « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen , Irma Rustad, mener tallene over politianmeldte mobbesaker viser realiteten mange foreldre møter.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen , Irma Rustad, er derimot ikke spesielt overrasket over tallene.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Den nye loven plasserer ansvaret tydelig hos skolen og er klar på at det får konsekvenser om man ikke følger opp.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - Rettsvernet til barna i skolen i dag er altfor dårlig, sier hun.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - I flere tilfeller av mobbing ser vi at skolen venter med å reagere og at saken dermed blir mer alvorlig enn den hadde trengt å bli, sier konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim ( H ).
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - Det er svært positivt at Fylkesmannen nå kan sette makt bak sine krav til skolen .
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - Skolen har nå en plikt til å gripe inn med én gang.
SA170926 Tall Aftenposten har hentet inn fra landets 12 politidistrikt, viser at nesten 100 mobbesaker i skolen er anmeldt til politiet siden 2012.
SA170926 Nesten 100 mobbesaker i skolen er politianmeldt siden 2012.
SA170926 I mai i år vedtok Stortinget flere endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø, og Asheim mener den såkalte « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
SA170926 Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen , Irma Rustad, mener tallene over politianmeldte mobbesaker viser realiteten mange foreldre møter.
SA170926 Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen , Irma Rustad, er derimot ikke spesielt overrasket over tallene.
SA170926 Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
SA170926 Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
SA170926 Den nye loven plasserer ansvaret tydelig hos skolen og er klar på at det får konsekvenser om man ikke følger opp.
SA170926 - Rettsvernet til barna i skolen i dag er altfor dårlig, sier hun.
SA170926 - I flere tilfeller av mobbing ser vi at skolen venter med å reagere og at saken dermed blir mer alvorlig enn den hadde trengt å bli, sier konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim ( H ).
SA170926 - Det er svært positivt at Fylkesmannen nå kan sette makt bak sine krav til skolen .
SA170926 - Skolen har nå en plikt til å gripe inn med én gang.
DB170926 » The Independent skriver at budskapet er i støtte til familien til en ung gutt som ble drept da skolen hans ble lagt i ruiner av jordskjelvet som rammet Mexico i forrige uke.
DB170926 | Endelig Champions League igjen, og oddsekspertene har skrevet om samtlige kamper ¶ ¶ SKOLEN : Her skulle den 15 år gamle gutten gått av skolebussen.
DB170926 I går var foreldrene i møte med skolen , som avsto fra å slå alarm, da gutten ikke dukket opp som vanlig.
DB170926 Gutten hadde ikke kommet hjem fra skolen klokka 16.
DB170926 Boka kan passe for barn i barnehagealder og oppover, men kanskje særlig barn i skolen , ifølge Dahle og Nyhus.
DB170926 Skolene har blitt drevet ut fra en sterk tro på målstyring, der omhyggelig ettersyn med skoler og lærere og hyppig testing av elevene har vært brukt for å sikre at progresjonen gjennom skolen skjer etter en fastsatt marsjtakt.
DB170926 Å satse på tidlig innsats i skolen . 2.
DB170926 Mange opplever at Høyre har bedre svar enn Arbeiderpartiet på hvordan Norge skal skape flere jobber, hvordan elevene skal lære mer i skolen , hvordan helsevesenet skal bli bedre og hvordan forsvaret skal rustes opp.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Tall Aftenposten har hentet inn fra landets 12 politidistrikt, viser at nesten 100 mobbesaker i skolen er anmeldt til politiet siden 2012.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Nesten 100 mobbesaker i skolen er politianmeldt siden 2012.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html I mai i år vedtok Stortinget flere endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø, og Asheim mener den såkalte « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen , Irma Rustad, mener tallene over politianmeldte mobbesaker viser realiteten mange foreldre møter.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen , Irma Rustad, er derimot ikke spesielt overrasket over tallene.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Den nye loven plasserer ansvaret tydelig hos skolen og er klar på at det får konsekvenser om man ikke følger opp.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - Rettsvernet til barna i skolen i dag er altfor dårlig, sier hun.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - I flere tilfeller av mobbing ser vi at skolen venter med å reagere og at saken dermed blir mer alvorlig enn den hadde trengt å bli, sier konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim ( H ).
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - Det er svært positivt at Fylkesmannen nå kan sette makt bak sine krav til skolen .
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - Skolen har nå en plikt til å gripe inn med én gang.
AP170926https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-godt-kjenner-du-Oslo-Her-far-du-atte-innsidetips-til-fine-gaturer-i-hovedstaden-10487b.html Rute : Observatoriegata 14 ( Williams leilighet ), Kaffebrenneriet i Skovveien 8, Forest & Brown i Niels Juelsgate 31, Hartvig Nissen skolen i Niels Julesgate 56, Briskebyveien 7 ( holdeplassen Briskeby ), Hegdehaugsveien 2 ( Bislett Kebab ), St.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/WpaLd/Foreldrene-frykter-sonnen-kan-bli-arbeidsufor-etter-grov-mobbing-og-vold-pa-skolen | Foreldrene frykter sønnen kan bli arbeidsufør etter grov mobbing og vold på skolen
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/WpaLd/Foreldrene-frykter-sonnen-kan-bli-arbeidsufor-etter-grov-mobbing-og-vold-pa-skolen Det skulle gå fire år før gutten fortalte hva som skjedde på skolen i 2011.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Tall Aftenposten har hentet inn fra landets 12 politidistrikt, viser at nesten 100 mobbesaker i skolen er anmeldt til politiet siden 2012.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Nesten 100 mobbesaker i skolen er politianmeldt siden 2012.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html I mai i år vedtok Stortinget flere endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø, og Asheim mener den såkalte « aktivitetsplikten » ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen , Irma Rustad, mener tallene over politianmeldte mobbesaker viser realiteten mange foreldre møter.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen , Irma Rustad, er derimot ikke spesielt overrasket over tallene.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Den nye loven plasserer ansvaret tydelig hos skolen og er klar på at det får konsekvenser om man ikke følger opp.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - Rettsvernet til barna i skolen i dag er altfor dårlig, sier hun.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - I flere tilfeller av mobbing ser vi at skolen venter med å reagere og at saken dermed blir mer alvorlig enn den hadde trengt å bli, sier konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim ( H ).
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - Det er svært positivt at Fylkesmannen nå kan sette makt bak sine krav til skolen .
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html - Skolen har nå en plikt til å gripe inn med én gang.
AA170926 Den unge jegeren har tatt ut ferie fra skolen flere av dagene under jakta, og ser fram til fortsettelsen.
AA170926 En elev på Kongsberg videregående skole er varetektsfengslet i to uker etter å ha kommet med trusler på skolen .
AA170926 Det gjelder blant annet på skolen , når de skal få hjelp av barnevernet eller i helsevesenet, og når politikere og andre skal avgjøre saker som angår barn.
AA170926 Han likte ikke det og reagerte på en måte som de andre oppfattet som veldig truende, sier rektor ved skolen , Hanne Hagby, til NRK.
AA170926 Barneekteskap fører til at jenter i mange fattige land må slutte på skolen .
AA170926 Vi trodde for litt over ett år siden at han skulle få bli i Norge, da familien hadde bakt kake som han delte ut på skolen for å feire.
AP170925https://www.aftenposten.no/norge/i/kllg6/Ny-rapport-til-FN-Barneombudet-kritiserer-norsk-innsats-mot-mobbing-og-vold Dette gir fysisk og psykisk sykdom senere i livet, og kan føre til rusproblemer, frafall i skolen og manglende evne til å forsørge seg selv.
AP170925https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/4MMAa/Dokumentaren-Arnar-og-Mia-gjor-meg-sint-Hvor-mange-flere-ma-do-for-vi-tar-affare--Hanna-Reppen-Kvikstad Sint på dem som mobber, sint på skolen og sint på systemet.
AA170925 Den midlertidige skolen på Brøset gir barna fra Sjetnemarka et tilbud som etter min mening ikke er tilfredsstillende, men det er ikke tema for dette innlegget.
AA170925 De ti kilometerne til skolen går i all hovedsak på E6, med fartsgrense på 70 og 80 km/t og stor trafikk i de tidsrommene skoletransporten foregår.
VG170924 Blant annet ved skolen i Mexico City der det fortsatt letes etter omkomne i ruinene.
VG170924 - På skolen er man stadig mer opptatt av å måle prestasjon.
VG170924 Sylvi Listhaug vil forbu barne-hijab i skolen
DB170924 I januar i fjor ble det innrapportert et skudd som gikk av inne i vaktbua livvaktene har på skolen der prinsesse Ingrid Alexandra går.
DB170924skolen får de bærbare datamaskiner.
DB170924 Carrey, som bare var ungdom på det tidspunktet, var nødt til å få seg jobb ved siden av skolen .
VG170923 Jamal har ikke de samme ressursene eller ambisjonene som Mo, han dropper ut av skolen og tar seg midlertidig svart arbeid som bilvasker for en albaner og er lykkelig når lønningsdagen kommer.
DB170923 BEGGE er elever av en den kunnskapsbaserte skolen som preger norsk utholdenhetsidrett i helt ulike øvelser.
DB170923 Opplæringsloven slår fast at offentlig skole skal være gratis for elever og foreldre og på Utdanningsdirektoratet ( Udir ) sine hjemmesider understrekes det at aktiviteter i regi av skolen skal være gratis fordi de skal være inkluderende, slik at alle elever kan delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.
DB170923 En far sendte følgende e-post til de andre foreldrene på skolen .
DB170923 Av hensyn til miljøet på skolen til e-post-avsenderens barn, har Dagbladet valgt å anonymisere både skolen , identiteten til næringslivstoppen og firmaet han er ansatt i.
DB170923 Av hensyn til miljøet på skolen til e-post-avsenderens barn, har Dagbladet valgt å anonymisere både skolen, identiteten til næringslivstoppen og firmaet han er ansatt i.
DB170923 Ble kastet ut av skolen for å ha solgt pornoblader : - Jeg prøvde å komme på en løgn ¶
DA170923 Jeg visste ikke at det var noe som het Vestkanten, før vi begynte på Smestad skole, og kom hjem på karneval til en i klassen som bodde i åsen ovenfor skolen et sted.
DA170923 Jeg skrev et dikt om det på skolen , på rim, så en slags bevissthet om at det var forskjell på folk hadde vel blitt født bak i hodet et sted.
DA170923 Dette var 1970-tallet, da vegg-til-vegg-teppene stakk, møbler og sofaputer stakk og klødde, brune kordbukser hang tungt på liten og stor og vinterjakkene var av så nymotens materiale at de smelta med et hves om de skulle komme borti en flamme, som for eksempel i lek med halmbrann på vei hjem fra skolen en tidlig vårdag.
DA170923 Samtidig bor jeg i et land der mange ikke lese, der folk mangler penger til å sende barna sine på skolen , der 300.000 bønder har begått selvmord fordi de er drevet fra sitt eget land, og hvor mange millioner sulter.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXWM/Dette-er-metoden-som-trolig-sikrer-Merkel-en-fjerde-valgseier Vanskeligheter på skolen ?
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/4M9bV/Mexico-rammet-av-kraftig-etterskjelv Norsk student i Mexico : - Fem elever på skolen min omkom i jordskjelvet ¶
AA170923 Sarmiento sier elleve barn ble reddet ut av den sammenraste fløyen av skolen , mens 19 mistet livet, i tillegg til seks voksne.
AA170923 Størst er forskjellen på de laveste trinnene i skolen , ifølge Klassekampen.
AA170923 - For oss er fattigdomsbekjempelse både i Norge og internasjonalt og det å få flere lærere i skolen blant våre viktigste valgkampsaker, som vi er opptatt av å få fulgt opp.
AA170923 Gruppene ber også om økt innsats i skolen , styrking av opplæring i likestilling i introduksjonsprogrammet og at mer av integreringsmidlene kanaliseres til organisasjoner som jobber med kvinnefrigjøring og likestilling.
VG170922 | Syv år gamle Edvardo ble offer for jordskjelvet i Mexico - døde på skolen
VG170922 Tirsdag morgenen sto Anna opp med sønnen Edvardo ( 7 ) som vanlig, lagde frokost og kysset ham farvel før han reiste med buss til skolen .
VG170922 MEXICO CITY ( VG ) Tirsdag morgen sendte Anna sønnen Edvardo Diaz Vaksquesz ( 7 ) på skolen som vanlig.
VG170922 Anna forteller at andre mødre ved barneskolen kontaktet henne tirsdag og fortalte at « noe hadde skjedd på skolen ».
VG170922 - Jeg skrudde på nyhetssendingen på TV og der var bildene av skolen til barna mine i ruiner.
VG170922 Torsdag kveld lokal tid uttalte en talsperson for den meksikanske Marinen, som har det overordnede ansvaret for redningsaksjonen på skolen , at det ikke finnes noen barn med dette navnet i skolens register.
VG170922 Da VG forlot skolen sent torsdag kveld lokal tid var det ingen ting som tydet på at arbeidet skal trappes ned.
VG170922 Bildene er tatt av en 13 år gammel gutt, som så vidt kom seg ut da skolen kollapset tirsdag.
VG170922 Bruker nikab på skolen : Frykter forbud vil ødelegge fremtiden for mange ¶
DB170922 - Det er særlig barn fra fosterstadiet til de begynner i førsteklasse på skolen som er satsingsområdet nå i første omgang.
DB170922 Noen av de mest dramatiske skildringene knyttet seg til skolen Enrique Rebsamen.
DB170922 Det fantes ingen jente som lå fanget i ruinene av skolen .
DB170922 Dagbladet snakket torsdag med norske Nils Erik Volden, som fortalte at han var blant de første som ankom skolen etter jordskjelvet.
DB170922 Bare timer etter jordskjelvet kom meldingen om at et titalls døde barn ble funnet i ruinene av skolen , som kollapset som følge av rystelsene.
DB170922 Privatøkonomi kan gjerne være et eget fag i skolen .
DB170922 Men for at alle barn skal få sjanse til å lære hvordan de skal bli kritiske forbrukere er det viktig at også skolen tar ansvar.
DB170922 I forrige uke var jeg på et foreldremøte på skolen .
DA170922 I samme slengen som politikerne presenterer nyheten om tiltakspakka for Dagsavisen, tar de seg tid til å sette seg ned med tillitsvalgt for lærerne og verneombudet på skolen .
DA170922 Han og kollega Tellevik Dahl presiserer at hovedplanen for å forhindre frafall i skolen er tidligere innsats i barnehagen og skolen .
DA170922 Han og kollega Tellevik Dahl presiserer at hovedplanen for å forhindre frafall i skolen er tidligere innsats i barnehagen og skolen.
DA170922 Bare knapt 75 prosent av elevene fullfører og består skolen i Oslo.
DA170922 SV-leder Audun Lysbakken håper opposisjonen skal finne sammen om flere saker, som økt barnetrygd, droppe kutt i pleiepenger og lærernorm i skolen .
DA170922 | LO støtter forbud mot plagg som dekker ansiktet i skolen
DA170922 LO mener regjeringens lovforslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen er et kraftig, men nødvendig virkemiddel.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra På en av skolene har vi nå fått på plass et eget team med 12 medarbeidere, som arbeider med miljø, helse, sikkerhet og kultur på skolen .
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Et nytt samarbeid med politiet og tjenestene i bydelene, som innebærer at skolen får lett tilgang til politi, barnevern og andre tjenester.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Dette for å få en mer presis oversikt over situasjonen på skolen .
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Byrådslederen og skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) fastholder at hovedplanen for å forhindre frafall i skolen er tidlig innsats i barnehagen og skolen , men at det også er nødvendig å ta grep på videregående.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Byrådslederen og skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) fastholder at hovedplanen for å forhindre frafall i skolen er tidlig innsats i barnehagen og skolen, men at det også er nødvendig å ta grep på videregående.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Bare knapt 75 prosent av elevene fullfører og består den videregående skolen i Oslo.
AP170922https://www.aftenposten.no/meninger/i/xa6VG/Nar-du-ikke-er-familiar-med-hverken-lusekjorere_-luselonn-eller-fattiglus-slik-gjenkjenner-du-LUSEN-pa-gangen- Det er observert lus på skolen .
AA170922 Han og Ap-kollega skolebyråd Tone Tellevik Dahl presiserer at hovedplanen for å forhindre frafall i skolen er tidligere innsats i barnehagen og skolen .
AA170922 Han og Ap-kollega skolebyråd Tone Tellevik Dahl presiserer at hovedplanen for å forhindre frafall i skolen er tidligere innsats i barnehagen og skolen.
AA170922 Bare knapt 75 prosent av elevene fullfører og består den videregående skolen i Oslo.
VG170921 - Jeg går på skolen fortsatt og er fanget med rollefigurene, påpeker han.
VG170921 Via en leilighet vegg i vegg med skolen fikk han og andre frivillige ut flere av barna i andre etasje.
VG170921 Sammen med en gruppe andre mødre, som har barn ved skolen , er hun kommet for å hjelpe.
VG170921 RETUREN : For to dager siden ble barna til disse mødrene reddet ut fra skolen som har rast sammen i Mexico City.
VG170921 MEXICO CITY ( VG ) Louisa Braigo ( 10 ) ble fanget inne på skolen da et dødelig jordskjelv rammet Mexico.
VG170921 Likevel er tempoet rundt skolen og ved andre sammenraste bygninger i byen fremdeles høyt.
VG170921 Jeg kommer aldri til å glemme frykten jeg følte da jeg hørte hva som hadde skjedd med skolen .
VG170921 Hun fikk lov til å se skolen , sammen med noen av de andre barna.
VG170921 - Fra restauranten så vi hvordan skolen falt sammen på sekunder.
VG170921 Marinens talsmann Jose Luis Vergara sier til FORO TV at man prøver å ta seg inn i bygget både fra gaten utenfor skolen og fra skoleplassen.
VG170921 MEXICO BY ( VG ) Redningsmannskap kjemper desperat for livet til skolejenta « Frida Sofia » som ligger skadet i ruinene av skolen der hun er elev.
VG170921 Hun skal befinne seg i et område av skolen der ¶ spisesal og kjøkken lå før alt raste sammen.
VG170921 Skolen som raste sammen har elever mellom 3 og 14 år.
VG170921 Han er frisk nok til å gå på skolen , men det er grenser for hva den lille kroppen klarer.
NL170921 Jensen sier det er åpenbart for « reflekterte mennesker » å si nei til Niqab og Burka i skolen , men at det for Tromsø Ap er « et så stort og viktig prinsipielt spørsmål, at det ikke kunne behandles i dagens formannskapsmøte.
NL170921 Da kommer Arbeiderpartiet til å si " nei til niqab og burka i skolen .
NL170921 " I Norge viser vi ansatte våre ansikter til hverandre når vi er på skolen .
NL170921 september avgjøre spørsmålet niqab og burka i skolen .
DB170921 ¶ REDNINGSARBEID : Nils Erik Volden og sønnen var blant de første som ankom ruinene av skolen Enrique Rebsamen i Mexico by, hvor 21 barn og fire voksne så langt er funnet omkommet.
DB170921 Sammen med sønnen Alexander ( 12 ) pakka han førstehjelpsutstyret og sprang bort til skolen Enrique Rebsamen, som hadde kollapset i jordskjelvet.
DB170921 RUINER : Bilde inne på den ødelagte skolen i Mexico.
DB170921skolen , som ligger bare rundt 150 meter fra hjemmet deres, fant de barna i god behold.
DB170921 Med en gang det ble mulighet for det, kjørte de til skolen hvor de fire barna deres befant seg.
DB170921 Overlege og professor advarer : - Skolen gjør barn syke Dagbladet Pluss ¶
DB170921 Mange kommer på skolen i tights eller trange gensere for å framheve formene sine.
DA170921 Sist uke ble en elev hentet av politiet på Stovner videregående skole etter å ha blitt tatt med strømpistol på skolen .
DA170921 - Kan elevens personvern komme i veien for denne informasjonsplikten ? - Skolen må sørge for at alle personopplysninger behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn.
DA170921 Skolen har opplevd daglige slåsskamper og mange lærere føler seg utrygge på egen arbeidsplass.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/kln2v/Landesorg-i-Mexico-etter-jordskjelv Fire voksne er også bekreftet omkommet på skolen , og 30 barn og åtte voksne er fortsatt savnet.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/kln2v/Landesorg-i-Mexico-etter-jordskjelv Elevene ved skolen er i aldersgruppen 3 til 14 år.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/kln2v/Landesorg-i-Mexico-etter-jordskjelv Skolen deres var en av mange bygninger som raste sammen da skjelvet rammet med en styrke på 7,1 tirsdag ettermiddag lokal tid.
AA170921 Fire voksne er også bekreftet omkommet på skolen , og 30 barn og åtte voksne er fortsatt savnet.
AA170921 Elevene ved skolen er i aldersgruppen 3 til 14 år.
AA170921 Skolen deres var en av mange bygninger som raste sammen da skjelvet rammet med en styrke på 7,1 tirsdag ettermiddag lokal tid.
AA170921 Røykskader etter brannen i Namsos ungdomsskole torsdag formiddag fører til at skolen stenges fredag, og kanskje også i neste uke.
AA170921 Rektor Mo sier til adressa.no klokken 13.30 at brannen startet i en motor som driver ei vifte i tilknytning til et naturfagrom på skolen .
AA170921 Når vi vet mer hva som skjer med utlufting, vasking og så videre, blir det lagt ut melding om dette på skolen hjemmeside, sier rektor.
AA170921 Klokken 10.50 fikk brannvesenet en automatisk brannmelding fra skolen .
AA170921 Kanskje må rommene også vaskes ned og da kan skolen bli stengt også i neste uke, sier rektor Grete Mo.
AA170921 I tillegg var det observert flammer i forbindelse ventilasjonsanlegget på skolen , meldte politiet på Twitter.
AA170921 Det skal ha vært observert flammer i ventilasjonsanlegget på skolen .
AA170921 Den første meldingen som gikk ut fra skolen var at elevene er permittert, deretter fulgte meldingen om at det ikke blir skole fredag på grunn av røyklukt i klasserommene.
AA170921 Alle elevene er evakuert fra skolen og de dimmiteres for resten av dagen, melder operasjonssentralen.
AA170921 - Elevene får hente mobiltelefonenen sine i ettermiddag, mens annet utstyr de har blir liggende på skolen .
AA170921 - Derfra har røyken spredt seg via luftekanalene til resten av skolen .
AA170921 - Skolen blir stengt også fredag fordi vi må få ut røyklukta.
AA170921 Klokken 10.50 fikk brannvesenet en automatisk brannmelding fra skolen .
AA170921 I tillegg var det observert flammer i forbindelse ventilasjonsanlegget på skolen , ifølge politiet.
AA170921 Det var observert flammer i forbindelse med ventilasjonsanlegget på skolen .
AA170921 Det skal ha vært observert flammer i ventilasjonsanlegget på skolen .
AA170921 Alle elevene er evakuert fra skolen og de dimmiteres for resten av dagen, melder operasjonssentralen.
VG170920 På gjerdet langs ruinene av skolen henger det hvite ark med navn på barn som er sendt videre til et av sykehusene i byen som venter på familien sin.
VG170920 I tillegg er fire av de voksne på skolen døde.
VG170920 Da presidenten besøkte den sammenraste skolen tidligere i dag, opplyste han at 30 barn fortsatt er savnet inne i bygningsmassene - sammen med flere voksne.
VG170920 Bygningen til skolen Enrique Rebsamen raste sammen da skjelvet rammet Mexico City, og minst 21 barn er ifølge Mexicos president bekreftet omkommet der.
VG170920 BBC skriver at lokale medier melder at en del av skolen skal ha kollapset mens redningsarbeidere jobbet på stedet.
VG170920 Avisen La Prensa skriver at det brøt ut applaus da de første barna ble hentet ut i live fra ruinene av skolen .
VG170920 Hun skal befinne seg i et område av skolen der spisesal og kjøkken lå før alt raste sammen.
VG170920 Skolen hun går på har elever mellom 3 og 14 år. 21 barn og fire voksne har omkommet etter at skolen Enrique Rebsamen raste sammen tirsdag som følge av Mexicos dødeligste skjelv på 32 år.
VG170920 21 barn og fire voksne har omkommet etter at skolen Enrique Rebsamen raste sammen tirsdag som følge av Mexicos dødeligste skjelv på 32 år.
VG170920 Også utenfor Oslo skjer det voldshendelser på skolen , tidligere denne måneden ble en 16 år gammel jente knivstukket inne på en videregående skole i Lier i Buskerud.
VG170920 Fordi han heller ville satse på skolen , takket Arvin pent nei.
SA170920https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/oXgXR/Tenk-om-vi-kunne-herme-etter-Finland « For mye jobbing i lang tid gjør at du stopper å lære, derfor bør lekser fjernes fra den norske skolen », skriver du i Aftenbladet 13. september, Thea Oppedal.
SA170920https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/oXgXR/Tenk-om-vi-kunne-herme-etter-Finland Som du sier er skolen i Finland rangert som en av de beste i verden.
SA170920https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/oXgXR/Tenk-om-vi-kunne-herme-etter-Finland Jeg har nylig vært i Finland, og der fikk vi også vite litt om den finske skolen .
DN170920https://www.dn.no/nyheter/2017/09/20/0848/Utenriks/se-odeleggelsene-etter-jordskjelvet-i-mexico ¶ Redningsarbeidere bærer ut et av de omkomne barna fra den sammenraste skolen Enrique Rebsamen i Mexico City.
DN170920 Foto : Javad Parsa ¶ 474 tidligere Westerdals-elever vant frem i gruppesøksmålet mot skolen .
DN170920 Erling Løken Andersen, talsmann for de 474 tidligere Westerdals-elevene som saksøkte skolen .
DN170920 Minst 21 av de døde er barn som var på skolen da bygningen kollapset.
DB170920 - Søsteren min besvimte på skolen i går.
DB170920 Minst 226 personer er drept, inkludert 21 barn som ble drept da skolen de var i kollapset over dem.
DB170920 Torsdag kveld skal familien ha fått beskjeden om at sønnen var inne på skolen når jordskjelvet rammet og at sønnen var død da han ble funnet.
DB170920 DØDE : Flere døde barn er funnet i ruinene av det som en gang var skolen Enrique Rebsamen i Mexico by, Mexico September 20, 2017.
DB170920 Det er ifølge avisa uklart om denne jenta, Fatima, er blant de rundt 30 barna som så langt har blitt reddet ut av ruinene som er igjen av skolen « Enrique Rebsamen ».
DB170920 Og det er nettopp dem som kommer på skolen uten matpakke, det er så viktig å fange opp, understreker Knutsen overfor Dagbladet.
DB170920 per hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene.
DB170920 Under rettssakens siste dag i slutten av august i år troppet nærmere 50 av de 472 eks-studentene som har saksøkt skolen opp i Oslo tingrett, og de måtte sitte tettpakket langs benkerader og på gulvet for å få plass i lokalet.
DB170920 Skolen er dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til tidligere elever ved skolen .
DB170920 Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
DB170920 I dommen slår Oslo tingrett fast at skolen har overfakturert studentene sine i en årrekke.
DB170920 Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen, og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene over en årrekke.
DB170920 Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen , og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene over en årrekke.
DB170920 Skolen er dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til tidligere elever ved skolen.
DB170920 Lærertettheten i Oslo har gått ned etter byrådsskiftet, til tross for Aps lovnader om å ansette flere lærere, og når Tone Tellevik Dahl forklarer hva Ap vil med skolen er det som å høre henne lese høyt fra SVs partiprogram.
DB170920 Her kan hun lese at Høyre mener alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen , og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
DA170920 Skolen ble på få sekunder forvandlet til en haug med store betongplater klasket oppå hverandre.
DA170920 Pedro Serrano greide å trenge seg inn i ruinene av det som tidligere var skolen Enrique Rebsamen onsdag formiddag.
DA170920 Lokale medier skriver at 37 personer omkom ved skolen .
DA170920 Skolen er bare en av et titalls bygninger som raste sammen i den mexicanske hovedstaden da jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet.
DA170920 Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen, og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene i en årrekke.
DA170920 Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen , og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene i en årrekke.
DA170920 | Politiet erkjenner at skolen burde vært varslet om drapstrusler ¶
DA170920 Vurderingen om hvorvidt man skal varsle skolen ligger da hos Oslo, sier Jeanette Borge ved Drammen politistasjon, som nå er påtaleansvarlig i saken mot 19-åringen, til Dagsavisen Fremtiden.
DA170920 Ut ifra de opplysninger som forelå, herunder at gjerningsmannen bodde i Oslo, fikk beskjed om ikke å kontakte jenta igjen, at han ikke var registrert med noe voldshistorikk, samt at far ikke ba om besøksforbud eller andre sikkerhetstiltak, fant vi det da ikke nødvendig å varsle skolen .
DA170920 Hallvard videregående skole, Unni Aadalen, at hun generelt ønsker at politiet varsler skolen om denne typen trusler mot elever.
DA170920 - Politiet har ikke plikt til å varsle skolen , men har i utgangspunktet taushetsplikt om de saker vi behandler.
DA170920 - Når skolen ved rektor gir uttrykk for at de ønsker slik informasjon for å kunne sette inn nødvendige sikkerhetstiltak, så må politiet selvfølgelig søke å etterkomme dette så langt det er mulig, svarer Karterud.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet | Norsk student i Mexico : - Fem elever på skolen min omkom i jordskjelvet ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Vannebo var ikke på skolen da jordskjelvet rammet Mexicos hovedstad tirsdag formiddag lokal tid.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Slik så det ut på skolen til Ragnhild Vannebo etter jordskjelvet tirsdag.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Skolen hennes skulle være trygg under jordskjelv, men fem studenter mistet livet på skolen under jordskjelvet tirsdag.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Redningsarbeidet ved den sammenraste skolen i Mexico By, der 22 elever er bekreftet omkommet, fortsatte hele onsdag.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Onsdag var hun og kjæresten tilbake på skolen .
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Marco Ugarte / TT / NTB Scanpix ¶ Skolen er bare en av et titalls bygninger som raste sammen i den mexicanske hovedstaden da jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Lokale medier skriver at 37 personer omkom ved skolen .
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Hun og kjæresten kom seg til skolen hennes, Monterrey Institute of Technology and Higher Education.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Fem elever fra skolen er bekreftet døde, forteller Vannebo.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet - Vi hadde fått beskjed om at skolen skulle være veldig trygg under jordskjelv, men der var det tilsvarende kaos, og flere av bygningene hadde fått store skader.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Skolen skulle være trygg ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/3vAbe/Norsk-student-i-Mexico--Fem-elever-pa-skolen-min-omkom-i-jordskjelvet Skolen hennes skulle være trygg under jordskjelv, men fem studenter mistet livet på skolen under jordskjelvet tirsdag.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner Westerdals er dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til de tidligere elevene som har saksøkt skolen .
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner Tidligere år inngikk skolen et forlik med departementet om å betale tilbake 42 millioner kroner.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner Studentene krevde 29 millioner tilbakebetalt fordi skolen tok for mye betalt i skolepenger i årene 2003 - 2012.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene sine i en årrekke.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer for Film og TV, Scenografi og Event og Studio 3D, som skolen uriktig opplyste var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner I tillegg krevde en gruppe studenter som gikk på tre linjer som skolen uriktig opplyste om at var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner I fjor inngikk to tredjedeler av studentene et forlik med skolen .
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner De stevnet skolen for rundt 29 millioner kroner.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner * Startet med en rekke avsløringer om den private skolen Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology AS ( WOACT ) i Dagens Næringsliv høsten 2015.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner * Onsdag slo Oslo tingrett fast at skolen har overfakturert elevene i en årrekke.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner 700 andre elever inngikk et forlik med skolen før sommeren i fjor.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/Jjdm6/Knivstukket-16-aring-i-Lier-avhores-i-dag Den 16 år gamle jenta som ble knivstukket på skolen 4. september i Lier i Buskerud, blir avhørt fra sykesenga i dag.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/7W8Vw/Det-kan-bli-krangling-hjemme-pa-grunn-av-lekser Det er veldig dumt at elever skal tilbringe seks timer på skolen , for så å komme hjem og begynne på lekser.
AA170920 Skolen ble på få sekunder forvandlet til en haug med store betongplater klasket oppå hverandre.
AA170920 Men han forteller at støtten han fikk - både på skolen , fra familien, partiet, venner, NRK, og meningsmotstandere i Fpu og Unge Høyre - motiverte ham til å fortsette.
AA170920 per hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye s
AA170920 Under rettssakens siste dag i slutten av august i år troppet nærmere 50 av de 472 eks-studentene som har saksøkt skolen opp i Oslo tingrett, og de måtte sitte tettpakket langs benkerader og på gulvet for å få plass i lokalet.
AA170920 Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
AA170920 Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen, og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene over en årrekke.
AA170920 Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen , og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene over en årrekke.
AA170920 per hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene.
AA170920 Nå vil elevene se på mulighetene for å klage på Økokrims henleggelse av straffesaken mot skolen .
AA170920 Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
AA170920 I fjor takket om lag 700 tidligere elever ja til et forlik med skolen og mottok om lag 40.000 hver, men 474 elever godtok ikke tilbudet og gikk til sivilt søksmål.
AA170920 Dersom skolen også skulle bli dømt i en straffesak om bedrageri mot staten, kan fristen om foreldelse strekke seg 15 år tilbake i tid.
AA170920 - Vårt fokus er - og vil fortsatt være - å sørge for at dagens studenter ikke blir skadelidende som følge av historiske forhold på den tidligere skolen Westerdals School of Communication, sier Widerøe videre i pressemeldingen fra skolen .
AA170920 - Vårt fokus er - og vil fortsatt være - å sørge for at dagens studenter ikke blir skadelidende som følge av historiske forhold på den tidligere skolen Westerdals School of Communication, sier Widerøe videre i pressemeldingen fra skolen.
AA170920 - Dersom vi som tidligere elever blir vurdert som en part med rettslige interesser i straffesaken, vil vi kunne fremme kravene på 3,5 millioner fra 2002 og 2003 dersom skolen blir dømt i straffesaken om grovt bedrageri mot staten, sier Andersen til NTB.
AA170920 Skolen sier den nå vil gjennomgå dommen grundig og vurdere veien videre.
AA170920 - Skolen lurte staten for 82 millioner kroner.
AA170920 Den 16 år gamle jenta som ble knivstukket på skolen i Lier i Buskerud 4. september, ble onsdag avhørt fra sykesenga.
AA170920 Den 16 år gamle jenta som ble knivstukket på skolen 4. september i Lier i Buskerud, blir avhørt fra sykesenga i dag.
DB170919 - Jeg veltet på sparkesykkel på vei til skolen .
DA170919 VIL BEVARE SKOLEN : Tore Wilken Nitter Walaker ( Frogner V ) ( t.v. ), Anne Ølstad i « Inn byggerinitiativet » og Ole Malm sten ( Frogner Frp ) ønsker å rehabilitere Ruseløkka skole fremfor å rive og bygge nytt.
DA170919 I dag møter elevene opp hver morgen utenfor skolen , for å bli busset opp til nye Vollebekk skole.
DA170919 - De første planene gikk ut på at skolen skulle rehabiliteres og stå klar til skolestart i 2019.
DA170919 Sist uke ble en videregåendeelev hentet på skolen av politiet etter å ha blitt tatt med strømpistol.
DA170919 Debatt : Skolen trenger miljøterapeuter - ikke « verstinglister », sikkerhetssluser eller vektere ¶
DA170919 Dagsavisen vet at det som følge av alle hendelsene ved skolen er satt inn tre ekstra innleide miljøarbeidere til å håndtere situasjonen.
DA170919 09.50 vært en hendelse på skolen med mulig luftvåpen.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet Skolen ble på få sekunder forvandlet til en haug der store betongplater var klasket oppå hverandre.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet Skolen ble på få sekunder forvandlet til en haug med store betongplater klasket oppå hverandre.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/AeaRA/Melania-Trump-pusset-advokat-pa-skolen-bak-denne-plakaten | Melania Trump pusset advokat på skolen bak denne plakaten ¶
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/AeaRA/Melania-Trump-pusset-advokat-pa-skolen-bak-denne-plakaten Trumps slovenske advokat Natasa Pirc-Musar sier til AP at hun er « fornøyd med det faktum at skolen innrømmer sitt lovbrudd » og at plakatene nå er fjernet.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/XK09o/Anujan-17--Ungdom-ma-se-at-de-som-havner-i-min-situasjon_-ikke-gir-opp Men han forteller at støtten han fikk - både på skolen , fra familien, partiet, venner, NRK, og meningsmotstandere i Fpu og Unge Høyre - motiverte ham til å fortsette.
AA170919 Skolen ble på få sekunder forvandlet til en haug med store betongplater klasket oppå hverandre.
VG170918 Et klart resultat av et nevrotisk forhold til seksualitet som noe « syndig », fravær av seksualundervisning i skolen , manglende forståelse for biologi og liten erkjennelse av at ungdom har sex, uansett om de får informasjon om hvordan man best tar vare på seg selv og sin partner i seksuelle relasjoner, eller ikke.
SA170918 Det var bare han og broren på skolen som holdt på med slikt.
FV170918https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Den-dramatiske-ulykken-preger-fortsatt-landslagssjefen--Det-sitter-i-hver-gang-jeg-setter-meg-bak-rattet-241548b.html Det var bare han og broren på skolen som holdt på med slikt.
DB170918 Det er han som styrer meg i riktig retning i fotballen, mens min mor passer på at jeg studerer på skolen , sier han.
DA170918 Oslo Handelsgym saksøkes for å ha handlet « grovt uaktsomt » da skolen ikke gjorde mer for å beskytte lærer Clemens Saers ( 65 ) mot et livsfarlig elevangrep.
DA170918 Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener det er kritikkverdig at politiet ikke varsler skolen når det foreligger noe så alvorlig som en drapstrussel mot en av skolens elever.
DA170918 Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ( innfelt ) mener skolen burde vært varslet om drapstrusler i forkant av knivangrepet mot en 16 år gammel jente på St.
DA170918 Rektor Aadalen ønsker ikke å kommentere hvorvidt hun mener skolen burde vært varslet om truslene i dette spesifikke tilfellet.
DA170918 Mannen som er nå er siktet for drapsforsøk etter knivangrepet, en 19-åring bosatt i Oslo, ble i juli politianmeldt for drapstrusler mot jenta, men skolen fikk ingen informasjon fra politiet om truslene mot eleven.
DA170918 Hallvard videregående skole i Lier om drapstrusler i forkant av at en 16 år gammel elev ble knivstukket mens hun var på skolen .
DA170918 Vi skimter også den nybygde skolen bak trærne.
DA170918 Første del av Åskollen skole sto ferdig i 1957, men skolen var ferdig utbygget først midt på 1970-tallet.
AP170918https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/l6xvG/Skrivekonkurranse-for-ungdom-Tema-Spredning-av-nakenbilder Bildet ble først spredt til hele skolen , deretter til naboskolen, og etter hvert til nabokommunen.
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Den-dramatiske-ulykken-preger-fortsatt-landslagssjefen--Det-sitter-i-hver-gang-jeg-setter-meg-bak-rattet-241548b.html Det var bare han og broren på skolen som holdt på med slikt.
VG170917 - Jeg måtte ta med bildene på skolen .
VG170917 Caire og døtrene var like ved : Politiet gjennomsøkte skolen
DB170917 Ikke Universitetet i Bergen, skolen i Paris eller familien, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Tore Frøyland-Jensen til Dagbladet.
DB170917 Familien skal ha tatt kontakt med skolen torsdag for å høre om de hadde hørt noe fra ham, før de meldte ham savnet.
DB170917 Totalt har skolen bokført en samlet omsetning på nesten 22 millioner kroner siden oppstarten i 2007.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/waze1/Unggutter-pagrepet-etter-dodelig-skolebrann-i-Malaysia Bildene viser at guttene var på stedet samme natt som skolen brant til grunnen.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJwg/De-vet-mye-om-hvordan-man-blir-frisk-av-ME-Na-onsker-de-a-dele-sine-erfaringer Statsminister Erna Solberg vil ha bedre tilbud : 270 barn borte fra skolen fordi de hadde ME ¶
VG170916 Caire og døtrene var like ved : Politiet gjennomsøkte skolen
VG170916 Vi avkrever ingen troskapsed av lærerne, men som institusjon målbærer skolen noen verdier.
VG170916 Mye takket være lærerprofesjonen har vi greid å holde skolen fri for indoktrinering og intoleranse.
VG170916 I Norge forsøkte Quisling-regjeringen å påtvinge skolen nazistenes lære under 2. verdenskrig.
VG170916 Derfor har vi gjennom en ny overordnet del av læreplanen gitt skolen et verdiløft.
VG170916 Derfor er det godt at vi har tradisjon for å stille store krav til skolen og lærerne.
VG170916 Derfor er det godt at vi har tradisjon for å stille store krav til skolen og lærerne, skriver kronikkforfatteren.
VG170916 Den norske skolen skal ha stor takhøyde for meninger og ytringer.
VG170916 | Skolen i ekstremismens tid ¶
VG170916 Skolen skal være for alle.
VG170916 Skolen skal hegne om noen felles verdier.
VG170916 Skolen skal bidra til å rive ned slike forestillinger.
VG170916 Skolen kan ikke løse disse store og grunnleggende samfunnsproblemene alene.
VG170916 Ikke hold på hemmeligheter, men fortell det til oss, til venner, foreldre eller til skolen , oppfordrer hun.
DB170916 For fire år siden var han en helt normal 17-åring som gikk på skolen , men verden forandrer seg for alltid da bestevennen ble drept av kjærestens bror i et uprovosert angrep i nærheten av Croydon.
DB170916 - Jeg hadde for mye tid tid for meg selv tidligere, fordi jeg gikk bare på skolen to ganger i uka.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v03q/Kripos-Kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn Ikke hold på hemmeligheter, men fortell det til oss, til venner, foreldre eller til skolen , oppfordrer hun.
VG170915 Hjemme hos Mark Dinan har sønnen Mateo ( 7 ) akkurat kommet hjem fra skolen .
VG170915 | Claire og døtrene var like ved terroren i London : Politiet gjennomsøkte skolen
VG170915 Noen av de eldste barna på skolen hadde også vært på T-banen der bomben gikk av fredag morgen.
VG170915 MÅTTE GJEMME SEG I GYMSALEN : Claire Østlie og døtrene Mille ( 8 ) og Ella ( 6 ) fikk beskjed om å holde seg i gymsalen på skolen Parsons Greene Prap like etter eksplosjonen på en T-banestasjon like i nærheten fredag morgen.
VG170915 Likevel er hun glad for at skolen valgte å gjennomføre undervisningen som planlagt fredag.
VG170915 Like etterpå bestemte skolen seg for å fortsette undervisningen som normalt, bare at barna ikke fikk lov til å forlate skolebygningen.
VG170915 Familien fikk straks beskjed om å gå inn i gymsalen på skolen , mens politiet klarerte bygningen.
VG170915 Da Claire Østlie skulle levere døtrene på skolen fredag morgen, ble hun møtt av bevæpnet antiterrorpoliti.
VG170915 Claire Østlie, som er bosatt i London sammen med sin norske mann, Marius Østlie, skulle levere de to døtrene Mille ( 8 ) og Ella ( 6 ) Østlie på skolen Parsons Green Prep School tidlig fredag morgen.
VG170915 Claire og de to døtrene holdt seg inne i gymsalen sammen med de rundt 200 elevene ved skolen , mens politiet gjennomsøkte hele skolebygning.
VG170915 - Jeg tok med meg barna for å levere dem på skolen ved 08.30-tiden i dag da vi ble møtt av SO19-enheten til antiterrorpolitiet.
VG170915 - Du kan ikke sende dine egne barn alene på T-banen til skolen en gang.
VG170915 Noen av de eldste barna på skolen hadde også vært på T-banen der bomben gikk av fredag morgen ¶
VG170915 Hun skulle levere de to døtrene Mille ( 8 ) og Ella ( 6 ) Østlie på skolen Parsons Green Prep School tidlig fredag morgen.
VG170915 Familien fikk straks beskjed om å gå inn i gymsalen på skolen , mens politiet klarerte bygningen.
VG170915 - Jeg tok med meg barna for å levere dem på skolen ved 08.30-tiden i dag da vi ble møtt av SO19-enheten til antiterrorpolitiet.
VG170915 10 minutters gange unna skolen .
VG170915 Sara strevde med å lære seg språket, og hun ble mye mobbet på skolen .
SA170915 For tre uker siden falt Leknessund på vei hjem fra skolen på en sparkesykkel.
DN170915 Skolen besluttet å avslutte fem av studietilbudene, men ville videreføre tre av dem.
DB170915 Da trynet han på sparkesykkel på vei hjem fra skolen og brakk et ribbein.
DB170915 Så ble det laget en årlig håpskonferanse, og utarbeidet et toleransefag i skolen som begynner i åttende trinn.
DB170915 Larsen er også brennende engasjert på vegne av historiefaget i skolen .
DB170915 HER SKJEDDE DET : Tone Ilebekk ( 48 ) og Jakob Abdullahi Hassan ( 14 ) ble knivstukket og drept ved skolen Wilds Minne i Kristiansand.
DB170915 desember i fjor at Tone Ilebekk ( 48 ) og 14 år gamle Jacob Hassan, ble knivdrept utenfor skolen Wilds Minne i Kristiansand.
DB170915 Jeg har lært om det på skolen og på nyhetene » ¶
DB170915 Isolert på gutterommet utviklet han et usunt forhold til porno, han slet med depresjon og gjorde det dårlig på skolen .
DB170915 Han hadde det ikke bra, verken hjemme eller på skolen , følte seg ensom og maktesløs.
DA170915 Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og SINTEF skal sammen utvikle en metode som gjør at flere barn opplever mestring og trivsel - både på skolen og i livet videre.
DA170915 Dette skal danne kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av selve metoden, som skal få barna til å trives bedre på skolen , lære mer, fullføre skolegangen og bli bedre rustet til å tåle motgang senere i livet.
DA170915 ALLE FOTO : PERNILLE VESTENGEN ENIGE : Kjetil Gulsrud Lundemoen og Kjølv Eidhammer mener skolen må se hele eleven, ikke bare karakterer.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/O49V3/Bitter-folkeavstemning-om-homofilt-ekteskap-splitter-Australia Hun ble landskjent da en video der hun argumenterer mot et program for sex-undervisning i skolen , fikk viral spredning.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/O49V3/Bitter-folkeavstemning-om-homofilt-ekteskap-splitter-Australia - Australiere støtter lik behandling etter loven, men støtten strekker seg ikke til tap av ytringsfrihet, retten til fri religionsutøvelse og slett ikke til å miste kontrollen over hva barna dine blir eksponert for på skolen , sier han.
AP170915https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/klLla/Jeg-ble-bare-et-nummer-pa-listen-hans_-mens-han-kom-ett-skritt-narmere-det-a-vare-kul Bildet ble først spredt til hele skolen , deretter til naboskolen, og etter hvert til nabokommunen.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Dramatisk-oppladning-for-Tromsos-gullhap-i-Sykkel-VM--bristet-ribbein-242064b.html For tre uker siden falt Leknessund på vei hjem fra skolen på en sparkesykkel.
VG170914 Ryan Goslings foreldre var omreisende mormoner i Canada, og ifølge magasinet GQ ble han mobbet på skolen og hatet å være barn.
VG170914 En dag jeg kom hjem fra skolen , sto onkelen min i stuen og laget en ørn på ryggen av en hvit heldrakt.
VG170914 Ble mobbet på skolen
SA170914https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Du kan onanere så mye eller lite du vil, så lenge det ikke går utover dagligdagse ting som å gjøre lekser, gå på skolen eller treffe venner.
SA170914 Du kan onanere så mye eller lite du vil, så lenge det ikke går utover dagligdagse ting som å gjøre lekser, gå på skolen eller treffe venner.
SA170914 Som barn og ungdom hadde han svensk på skolen , men det er « over 20 år siden sist ».
FV170914https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Du kan onanere så mye eller lite du vil, så lenge det ikke går utover dagligdagse ting som å gjøre lekser, gå på skolen eller treffe venner.
DB170914 De to andre er flere faglærte lærere i skolen og fritak for arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter.
DB170914 I 1880-årene fikk fattige norske skolebarn tilgang på varm mat på skolen .
DB170914 Han viste med all mulig tydelighet hvordan prestasjonene på skolen hørte sammen med maten de spiste.
DB170914 Vi vil minne om at alkoholmisbruk eksisterer i alle samfunnslag og at eleven like gjerne kan bli kjørt til skolen i den feteste bilen og i de kuleste klærne.
DB170914 Jeg var skitten og uflidd, hadde en mor som aldri stilte opp, som ikke smurte matpakke eller henta etter skolen .
DB170914 Overfor Page Six har mora uttalt at den unge dattera får lov til å jobbe dersom hun også håndterer å fullføre skolen .
DB170914 Hun klarer alle prøver på skolen , og da blir hun belønnet med å gjøre noe hun elsker og som kan hjelpe henne med selvtilliten, sier hun.
DB170914 Hun får toppkarakterer på skolen akkurat nå.
DB170914 Blir belønnet for god innsats på skolen
DA170914 Han lover å holde det han har lovet sine velgere i Rogaland - satsning på det han kaller å « kaste janteloven ut av skolen » og å sørge for at en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten finner sted.
DA170914 | Lokalpolitisk nei til tildekte ansikter i skolen
BT170914https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Du kan onanere så mye eller lite du vil, så lenge det ikke går utover dagligdagse ting som å gjøre lekser, gå på skolen eller treffe venner.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/Alternative-fr-Deutschland-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar Flyktningbarna begynner på skolen og hemmer de andre elevene.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/AfD-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar Flyktningbarna begynner på skolen og hemmer de andre elevene.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/ejwwy/Rapport-Syriske-barn-skulle-fa-milliarder-til-skolegang_-men-pengene-nadde-ikke-frem-i-tide Helst skulle han ha gått på skolen .
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/ejwwy/Rapport-Syriske-barn-skulle-fa-milliarder-til-skolegang_-men-pengene-nadde-ikke-frem-i-tide En jente på vei til skolen i flyktningleiren Zaatari i Jordan den 6. august i år.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/ejwwy/Rapport-Syriske-barn-skulle-fa-milliarder-til-skolegang_-men-pengene-nadde-ikke-frem-i-tide Dermed kan man få gjort noe med det og få barna til skolen .
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/dyrLA/24-dode-i-brann-pa-en-skole-i-Malaysia Lokale medier sier også at etaten skal ha uttrykt bekymring rundt mangel på brannsikkerhet ved skolen .
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/dyrLA/24-dode-i-brann-pa-en-skole-i-Malaysia Skolen skal ha manglet driftstillatelse.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet Mange barn plages av stress på skolen og i fritiden, og yoga er en motpol til det stressede samfunnet.
AP170914https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Du kan onanere så mye eller lite du vil, så lenge det ikke går utover dagligdagse ting som å gjøre lekser, gå på skolen eller treffe venner.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TILs-ferske-trener-er-et-A-menneske-med-en-hemmelig-musikkdrom-242037b.html Som barn og ungdom hadde han svensk på skolen , men det er « over 20 år siden sist ».
AA170914 Lokale medier sier også at etaten skal ha uttrykt bekymring rundt mangel på brannsikkerhet ved skolen .
AA170914 Skolen skal ha manglet driftstillatelse.
AA170914 Tiltalte og offeret var kjærester da de begynte på skolen høsten 2016, men etter hvert tok forholdet slutt.
AA170914 Begge var elever ved skolen .
VG170913 Det er litt som første dag på skolen , det er lenge siden jeg har kjent på den følelsen av å være helt ny et sted.
VG170913 Til avisen sier politiets talsperson at de jobber med skolen for å vurdere sikkerhetstiltakene i kjølvannet av hendelsen.
VG170913 Sikkerheten er trappet ekstra opp nå som den kommende kongen har blitt elev ved skolen .
VG170913 Onsdag kveld ble en kvinne arrestert etter å ha forsøkt å bryte seg inn i skolen dagen før.
VG170913 Hun filmet seg selv mens hun gikk inn i skolen , og kom helt til resepsjonen uten å bli oppdaget.
VG170913 Forrige uke skal en kvinne ha spasert rett inn i den eksklusive skolen , uten adgang.
VG170913 - Politiet er en del av de beskyttende sikkerhetstiltakene for prinsen, og vi vil fortsette å jobbe tett med skolen , som er ansvarlig for bygningens sikkerhet på stedet, sier den ikke-navngitte kilden.
VG170913 Faren til 23-åringen, som også vitnet, beskrev kampen med skolen om å få hjelp til diagnosen som en krig.
SA170913https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Medisinsk-test-bestatt--ny-keeper-klar-for-TIL-241939b.html Litt av den spanske skolen .
SA170913 Litt av den spanske skolen .
DB170913 Flere faglærte lærere i skolen
DB170913 Det lokale sheriff-kontoret melder at de fortsatt saumfarer skolen .
DB170913 Den aktuelle skolen har rundt 331 elever.
DB170913 Annie Baxter, mor til to av skolens elever, har fortalt lokalavisa at hun så folk flykte inn i skolens bygninger da hun parkerte ved skolen tidligere i dag.
DB170913 - De hadde en øvelse i går, og jeg syntes at det var underlig at skolen skulle gjennomføre noe sånt to dager på rad, sier Baxter.
DB170913 - Du har historier der disse unge jentene drar på besøk til familiens hjemland, for så aldri å komme tilbake på skolen .
DA170913 Skolevesenet i Spokane opplyser på Twitter at sikkerhetstiltakene ved skolen er opphevet.
DA170913 Det er uklart hvem som åpnet ild ved skolen .
DA170913 Brian Schaeffer i brannvesenet i Spokane opplyste kort tid senere til nyhetsbyrået AP at trusselen var « blitt eliminert » ved skolen . Én person er drept og tre er såret, ifølge brannvesenet.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/2WrkG/Minneord-over-Per-Fugelli-Et-ankerfeste-for-halve-Norge Folkehelsen avhenger av hvordan skolen fungerer, av sosiale forskjeller, situasjonen i arbeidslivet, behandlingen av minoriteter, at mennesker snakker sammen med respekt - også om ubehagelige temaer som kreft.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Medisinsk-test-bestatt--ny-keeper-klar-for-TIL-241939b.html Litt av den spanske skolen .
AA170913 Kilder på skolen sier til avisa The Spokesman-Review at den pågrepne er en gutt som går i andre klasse.
AA170913 Skolevesenet i Spokane opplyser på Twitter at sikkerhetstiltakene ved skolen er opphevet. | 130 tonn tungt fettberg blokkerer Londons kloakksystem ¶
AA170913 Det er uklart hvem som åpnet ild ved skolen .
AA170913 Brian Schaeffer i brannvesenet i Spokane opplyste kort tid senere til nyhetsbyrået AP at trusselen var « blitt eliminert » ved skolen . Én person er drept og tre er såret, ifølge brannvesenet.
AA170913 - Dette var etter ønske fra skolen , i og med at det har vakt litt oppstandelse.
AA170913 Skolen ønsket at politiet var til stede i går, så vi må ta fortløpende vurderinger, sier Bakkhaug.
SA170912https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden. 3.
SA170912https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden.
SA170912https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html - Spør ikke hele tiden hvem barnet har lekt med i barnehagen eller vært sammen med på skolen .
SA170912 Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden. 3.
SA170912 Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden.
SA170912 - Spør ikke hele tiden hvem barnet har lekt med i barnehagen eller vært sammen med på skolen .
SA170912 Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden. 3.
SA170912 Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden.
SA170912 - Spør ikke hele tiden hvem barnet har lekt med i barnehagen eller vært sammen med på skolen .
DB170912 Dette resulterte i at foreldre ved den mest prestisjetunge skolen i Riga protesterte mot å vise filmen « Total Eclipse » med Leonardo DiCaprio da elevene skulle lære om den franske poeten Rimbaud.
DA170912 Hareide har da også sagt at han ikke ønsker Frp med, og KrF vil øke barnetrygden, ikke ønsker store skattelettelser til de rikeste, og vil ha flere lærere i skolen , saker også SV støtter, sier Lerbrekk.
BT170912https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden. 4.
BT170912https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden. 3.
BT170912https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html - Spør ikke hele tiden hvem barnet har lekt med i barnehagen eller vært sammen med på skolen .
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden. 3.
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden.
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html - Spør ikke hele tiden hvem barnet har lekt med i barnehagen eller vært sammen med på skolen .
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelos-Hva-gjor-jeg-10553b.html Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden. 3.
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelos-Hva-gjor-jeg-10553b.html Heldigvis er det ikke alltid slik at de som har få eller ingen venner klarer seg dårlig i barnehagen, på skolen og i fritiden.
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelos-Hva-gjor-jeg-10553b.html - Spør ikke hele tiden hvem barnet har lekt med i barnehagen eller vært sammen med på skolen .
SA170911https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Datatilsynet-mener-smartklokker-gir-foreldre-og-barn-en-falsk-trygghet-10539b.html 7-åringen fikk smartklokke i julegave i fjor, og kan fortelle om flere barn på skolen med samme type klokke.
SA170911 7-åringen fikk smartklokke i julegave i fjor, og kan fortelle om flere barn på skolen med samme type klokke.
NL170911 | En ny grunnlov for den samiske skolen ¶ ¶ Skolen skal sikre at alle barn i Norge har gode kunnskaper om det samiske urfolket, og at samiske barn som ønsker det, skal få opplæring i sitt eget språk, skriver utdanningsministeren og sametingspresidenten.
NL170911 | En ny grunnlov for den samiske skolen
NL170911 Overordnet del vil også være overordnet del for den samiske skolen .
NL170911 Og at de verdiene som skolen skal stimulere og utvikle hos barn og unge spres til lokalsamfunnet, til det norske samfunnet og til verdenssamfunnet.
NL170911 Nå er overordnet del fastsatt, men veien videre er vel så viktig : Hvordan skal overordnet del tas i bruk og være med på å realisere det verdiløftet som Stortinget har sagt at skolen trenger ?
NL170911 I tillegg har skolen fått en ny formålsparagraf og vært igjennom flere store reformer.
NL170911 Hvis vi skal lykkes med aktualisere det felles verdigrunnlaget som skolen i Norge er tuftet på, trenger vi et dokument vi kan forenes om.
NL170911 Generell del - den gamle grunnloven for skolen - ble skrevet i 1993.
NL170911 Det gir alle som jobber med og i skolen er stort ansvar, men det gir også fantastiske muligheter.
NL170911 Den samiske skolen har et spesielt ansvar for at elevene får opplæring med basis i samiske verdier, samisk språk, kultur og samfunnsliv.
NL170911 Skolen skal ta vare på en kjerne som ikke endres over tid - felles verdier og et fundament av kunnskap.
NL170911 Skolen skal sikre at alle barn i Norge har gode kunnskaper om det samiske urfolket, og at samiske barn som ønsker det, skal få opplæring i sitt eget språk.
NL170911 Skolen skal bidra til at vi som bor i dette landet, uavhengig av bakgrunn, livssyn, hudfarge, seksuell legning eller utdannelse, føler at vi hører til og hører sammen.
NL170911 Skolen er en av de få felles samfunnsarenaene vi har.
FV170911https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Datatilsynet-mener-smartklokker-gir-foreldre-og-barn-en-falsk-trygghet-10539b.html 7-åringen fikk smartklokke i julegave i fjor, og kan fortelle om flere barn på skolen med samme type klokke.
DB170911 Venstre vil også jobbe for å minske byråkratiet og forenkle læreplanene i skolen .
DB170911 Skole og utdanning : Tidlig innsats i skolen er Høyres valgløfte nummer én på utdanningsfronten.
DB170911 Skole og utdanning : Sp vil gi yrkesretting og praktiske fag mer plass i skolen , og vil bekjempe dagens testregime ved å fjerne PISA og endre nasjonale prøver.
DB170911 Skole og utdanning : Rødt vil ha maksgrenser for elevantall på alle trinn i skolen .
DB170911 Kunnskap i skolen .
DB170911 Frp vil også gi flere lærere videreutdanning, legge til rette for at flere yrkesgrupper kan undervise i skolen , og gi et løft for yrkesfag fordi en fagutdanning skal være like respektert som en mastergrad, sier Frp-leder Siv Jensen.
DB170911 - Vi vil fjerne den tilbakevirkende kraften på kompetansekravet på lærere og ha inn en times fysisk aktivitet i skolen , sier han.
DB170911 VALGLOKALE : Den gamle skolen fra 1897 er basen for landets minste valgkrets, Bondal i Hjartdal kommune.
DB170911 Han har bygd et internasjonalt restaurantimperum, jobbet for sunnere mat i skolen og laget mat-tv som har gått sin seiersgang fra land til land.
DB170911 BARNAS AMBASSADØR : Jamie Oliver har markert seg som forkjemper for bedre mat til barn, ikke minst i skolen .
DB170911 Selfie : Da jeg var liten ble vi dømt på skolen , men ikke hjemme.
BT170911https://www.bt.no/familieogoppvekst/Datatilsynet-mener-smartklokker-gir-foreldre-og-barn-en-falsk-trygghet-10539b.html 7-åringen fikk smartklokke i julegave i fjor, og kan fortelle om flere barn på skolen med samme type klokke.
AP170911https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Datatilsynet-mener-smartklokker-gir-foreldre-og-barn-en-falsk-trygghet-10539b.html 7-åringen fikk smartklokke i julegave i fjor, og kan fortelle om flere barn på skolen med samme type klokke.
AA170911 Kampene i Kongo har hindret flere hundre tusen barn i å gå på skolen .
VG170910 Siden 2004 har de hatt 22.000 videregående-elever utenfor den offentlige skolen .
VG170910 PERSONLIG LÆRER : Elev Renate Mollandsøy ( 17 ) på Metis-skolen Bergen Private Gymnas i Bergen har gått opp en karakter i matematikk etter at hun fikk PL ( personlig lærer ) på skolen .
VG170910 Han minner om et PL-ene er et supplement til den vanlige skolen med kontaktlærere, faglærere og hjemmelekser.
VG170910 | Taxikaos i Oslo : Ingrid ( 18 ) blir daglig forsinket til skolen .
VG170910 Siden skolestart har Ingrid Bjørnov Brustad ( 18 ) vært forsinket med opp til en time til og fra skolen nesten alle dager fordi ingen kommer og henter henne.
VG170910 Mor Tone understreker at det bør være like viktig at datteren kommer seg på skolen som at alle andre elever gjør det.
VG170910 Hittil i år har hun rukket skolen én dag.
VG170910 GRUNDIG LEI : Fordi Ingrid har Downs syndrom får hun dekket taxi av kommunen til den videregående skolen som ligger langt unna.
VG170910 Fordi hun har Downs syndrom og ikke bor i nærheten av skolen , får hun dekket taxi av kommunen.
VG170910 Dette er hun på langt nær alene om : VG har vært i kontakt med flere andre foreldre som opplever de samme problemene som Bjørnov-familien, og skolen bekrefter at dette har vært stort problem som har gått utover mange elever.
VG170910 Christine Racine, avdelingleder ved spesialpedagogisk avdeling på Perspråten videregående, forteller at dette er et situasjon som gjelder for mange av elevene som går i den tilrettelagte klassen på skolen .
VG170910 - Det er dumt at jeg ikke rekker skolen .
DB170910 Ekstrautgifter på flere titalls tusen kroner i året kan gjøre grønne tall røde, og da blir det kroken på døra, utflytting og tomme stoler på skolen .
DA170910 Problemet er bare at SVs toppfolk likner mer og mer på forsikringsselgere av den vanlige skolen .
DA170910 Godt hjulpet av populistene som ikke fulgte godt nok med da de hadde om Edmund Burke på skolen - og derfor tror det heter « Forandre for å bederve ».
DA170910 Flere konsonanter inn i skolen .
DA170910 Det som skulle være en kamp for skolen , for mer penger til øko-organiske teknologismåbedrifter som skal redde verden, og for Trine Skei Grandes urokkelige status som uangripelig liberal leder, ble fryktelig fort til en panikkartet kamp for å holde hodet over vannet, altså fireprosentsgrensa i norsk politikk.
DA170910 Problemet er bare at SVs toppfolk likner mer og mer på forsikringsselgere av den vanlige skolen .
DA170910 Godt hjulpet av populistene som ikke fulgte godt nok med da de hadde om Edmund Burke på skolen - og derfor tror det heter « Forandre for å bederve ».
DA170910 Flere konsonanter inn i skolen .
DA170910 Det som skulle være en kamp for skolen , for mer penger til øko-organiske teknologismåbedrifter som skal redde verden, og for Trine Skei Grandes urokkelige status som uangripelig liberal leder, ble fryktelig fort til en panikkartet kamp for å holde hodet over vannet, altså fireprosentsgrensa i norsk politikk.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ldmB7/Norske-Silje-Langhelle-39-folger-orkanen-Irmas-herjinger-fra-hotellrommet-i-Miami Den videregående skolen i Key West er bygget for å stå imot orkaner i kategori 5.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ldmB7/Direkte-TV-Orkanen-Irma-treffer-Florida-na---orkanens-oye-pa-vei-mot-land Den videregående skolen i Key West er bygget for å stå imot orkaner i kategori 5.
AP170910https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/MQXOo/Jenny-13-Stem-for-oss-stressede-elever Si ;D-innlegg : Hvis vi kunne funnet andre læringsmåter som passer for alle, hadde folk kanskje hatt mer motivasjon til å gå på skolen .
AP170910https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/MQXOo/Jenny-13-Stem-for-oss-stressede-elever Jeg mener at skolen stresser folk helt fra vi er små fordi det hele tiden skal være snakk om vurderinger.
AP170910https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/MQXOo/Jenny-13-Stem-for-oss-stressede-elever Jeg har nettopp hatt en lang og deilig sommerferie, men allerede etter tre uker på skolen kjenner jeg presset komme tilbake.
AP170910https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/MQXOo/Jenny-13-Stem-for-oss-stressede-elever Hvis vi kunne funnet læringsmåter som passer for alle, hadde folk kanskje hatt mer motivasjon til å gå på skolen , skriver Jenny ( 13 ).
AA170910 Jeg fikk litt vann fra en professor fra skolen min, moren til hun jeg bor med hadde kjøpt inn og vi har brukt de siste dagene til å koke opp vann.
VG170909 Kine hater svømming, foreldrene og de kule gutta på skolen .
VG170909 Elevene lærer mer, de er mer til stede på skolen og flere fullfører VGS enn før.
VG170909 Det er et naturreservat like ved skolen .
VG170909 Videre forteller han at førsteårsstudentene har blitt godt mottatt på skolen .
VG170909 Studenten i 20-årene har tilbrakt de siste dagene på sykehuset i stedet for på skolen , men forteller at han ikke bærer nag til noen.
SA170909https://www.aftenbladet.no/100Sport/sjakk/Stor-snakkis-i-sjakkverden-Domt-til-tap-pa-grunn-av-denne-shortsen-241704b.html For å være helt ærlig så hadde jeg ikke tenkt å være her lenge, fordi skolen er viktigere for meg, men hvis du må, så må du, sa Kovaljov til chess-news.ru tidligere i turneringen, ifølge mattogpatt.no.
SA170909 For å være helt ærlig så hadde jeg ikke tenkt å være her lenge, fordi skolen er viktigere for meg, men hvis du må, så må du, sa Kovaljov til chess-news.ru tidligere i turneringen, ifølge mattogpatt.no.
FV170909https://www.fvn.no/100Sport/sjakk/Stor-snakkis-i-sjakkverden-Domt-til-tap-pa-grunn-av-denne-shortsen-241704b.html For å være helt ærlig så hadde jeg ikke tenkt å være her lenge, fordi skolen er viktigere for meg, men hvis du må, så må du, sa Kovaljov til chess-news.ru tidligere i turneringen, ifølge mattogpatt.no.
DN170909 Hun begynte å jobbe ved siden av skolen i en alder av 16 år.
DB170909 Overlege og professor advarer : - Skolen gjør barn syke Dagbladet Pluss ¶
DB170909 Spørsmålet omfatter også kvalitet i skolen , forskning, privatskoler.
DA170909 Gutter strever mer på skolen enn jenter, tar mindre utdannelse og har større problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.
DA170909 Dette har jeg lært i den svenske skolen , takket være at arbeiderbevegelsen la alt til rette for at min generasjon og dem som kom etter har kunne nyte godt av framskrittet.
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Stor-snakkis-i-sjakkverden-Domt-til-tap-pa-grunn-av-denne-shortsen-241704b.html For å være helt ærlig så hadde jeg ikke tenkt å være her lenge, fordi skolen er viktigere for meg, men hvis du må, så må du, sa Kovaljov til chess-news.ru tidligere i turneringen, ifølge mattogpatt.no.
AA170909 Vi blir tatt godt vare på, sier Aas, og legger til at hun og mannen er de eneste turistene på skolen .
AA170909 Han har tilbrakt de siste dagene på sykehuset i stedet for på skolen .
AA170909 Vi vil sørge for at skolene har en helsesøster som er tilgjengelig og har tid, nok voksne som kan bekjempe mobbing og bidra til et bedre læringsmiljø og at elevene lærer om psykisk helse på skolen .
AA170909 Vi har mange gode lærere i skolen , men de trenger tid til å hjelpe alle. 2000 av de nye lærerne skal øremerkes de yngste elevene, slik at vi kan nå målet om maks 15 elever per lærer.
AA170909 En av fire elever går ut av skolen uten å ha fullført og bestått, det er 15000 hvert år.
AA170909 Det viktigste løftet for barna er å ansette 3000 flere lærere i skolen .
AA170909 Det var slik vi fikk bygd nye videregående skoler og ansatt flere lærere i skolen .
VG170908 Basajev organiserte flere av de mest kjente terrorangrepene som har vært på russisk jord på 2000-tallet, blant annet påtok han seg ansvaret for aksjonen mot skolen i Beslan for 13 år siden. 338 mennesker ble drept, omtrent halvparten av dem barn.
VG170908 Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger sin til andre enn personer de kjenner.
SA170908 Årlig skal kommunen betale rundt 31 millioner kroner for denne skolen .
NL170908 Vi vil ha flere helsesøstre i skolen , lavterskeltilbud som e-helsesøstertjeneste og flere psykologer.
DN170908 Krav om fysisk aktivitet, kulturtilbud, leksehjelp og en tydeligere kobling mellom aktivitetene på SFO/AKS og det elevene jobber med på skolen , er elementer Ap ser for seg blant nasjonale krav til innhold.
DN170908 Hennes regjering har fått gjennom nødvendige reformer, skattelettelser, nødvendige rammer for klimapolitikken frem mot 2030, god satsing på kvalitet i skolen og positive løft i helsesektoren blant annet med pakkeløp for kreft.
DB170908 Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger sin til andre enn personer de kjenner.
DB170908 Skoleelever med minoritetsbakgrunn har som regel dårligere forutsetninger enn sine hvite norske medelever når de begynner på skolen , av den enkle grunn at en familie som har innvandret fra et annet land vil ha svakere økonomi og mindre fortrolighet med norske forhold enn hva mer inngrodde familier har.
DB170908 Når de blir litt eldre, er det flere minoritetsstudenter enn etnisk norske studenter som tar høyere utdannelse - men det er også flere som faller ut av skolen før de kommer så langt.
DB170908 ¶ ØKT PRESS : Vi er bekymret for hvordan en stadig økende testkultur og et tiltakende prestasjonspress i skolen kan skade barns fysiske og psykiske helse, på kort og lang sikt, skriver kronikkforfatterne.
DB170908 På denne måten forsterkes belastningene barnet er utsatt for på skolen .
DB170908 Men skolen er barnas arbeidsplass, og der brukes altså metoder som ikke er akseptable for voksne.
DB170908 For oss som arbeider med sykehusinnlagte barn med sammensatte fysiske og psykiske plager, er følgende påstand en selvfølge : « Skolen er den viktigste faktoren for barns helse i Norge i dag ».
DB170908 Et fellestrekk for disse barna er at de har vært utsatt for stress og belastninger i hjemmet, på skolen eller i fritida.
DB170908 En kan spørre hvilken respekt skolen viser for barnets integritet og egenverd ved slik undervisning.
DB170908 En har altså i skolen innført en læringsmetode og et læringstrykk som barna ikke er modne for, allerede fra første klasse.
DB170908 Derfor er vi bekymret for hvordan en stadig økende testkultur og et tiltakende prestasjonspress i skolen kan skade barns fysiske og psykiske helse, på kort og lang sikt.
DB170908 Bare da unngår vi at barna er på skolen med vedvarende forhøyet spenning i nervesystemet og høye nivåer av stresshormoner.
DA170908 Krav om fysisk aktivitet, kulturtilbud, leksehjelp og en tydeligere kobling mellom aktivitetene på SFO/AKS og det elevene jobber med på skolen , er elementer Ap ser for seg blant nasjonale krav til innhold.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre Trond Giske : - Ja, vi skal ha fraværsgrense og tydelige regler for tilstedeværelse på skolen .
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre Realiteten for skolen blir omtrent den samme, påpeker Ludvigsen.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre I valgkampen har både Ap og Høyre presentert store planer for tidlig innsats i skolen .
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre - Vi må ta et skritt tilbake og la skolen styre spørsmål om hvordan folk lærer og hvordan de følges opp best.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/1_3-milliarder-brukes-pa-a-gjenreise-Valerenga-Men-pengene-forplikter-langt-utenfor-toppidretten-241626b.html Årlig skal kommunen betale rundt 31 millioner kroner for denne skolen .
AA170908 - Vi har hatt om valg på skolen .
AA170908 - Men denne uken på skolen hjalp meg og bidro til at jeg har falt ned på et av de partiene jeg vurderte, sier Ida.
AA170908 - Jeg er ikke tilhenger av forbud i sin alminnelighet, men jeg har frontet et forbud mot barne-hijab i skolen .
VG170907 Kun én fotograf og én journalist hadde fått tilgang til skolen på den viktige dagen.
VG170907 Kensington Palace opplyser at prinsen, med den fulle tittelen prins George av Cambridge, vil bli kalt « George Cambridge » på skolen .
VG170907 Ifølge BBC, uttaler rektor Ben Thomas at prins George ikke vil får noen spesialbehandling på skolen .
VG170907 EN TRYGG HÅND Å HOLDE I : Prins William fulgte sønnen til skolen og hold både skolesekken og hånden hans.
VG170907 Skolen Thomas's Battersea ligger i et bedre strøk i London.
VG170907 Så tar jeg barna ( 9 og 12 år ) på skolen , før jeg går hjem og skriver igjen, sier Lagercrantz som bor i en stor leilighet på Södermalm i Stockholm.
VG170907 Lagercrantz' bok « Jeg er Zlatan » er fortsatt en bestselger og er blitt pensum i skolen i Sverige.
VG170907 Men nå var viktigere for ham å møte Solberg og snakke om kristendom i skolen .
NL170907 Partiprogrammet vårt har tross alt i løpet av valgkampen blitt kåret av interesseorganisasjoner til best på psykisk helse i skolen , dyrevelferd, fredspolitikk, ruspolitikk, friluftsliv og selvfølgelig klimapolitikk, blant annet.
NL170907 Dersom du er opptatt av kompromissløshet i miljø- og klimapolitikken, bedre vilkår for dyrene, en mer praktisk skole med flere lærere, fritidstilbud for alle, en bedre ruspolitikk, bedre tiltak for psykisk helse i skolen og en fremtidsrettet næringspolitikk, bør du stemme Miljøpartiet De Grønne på mandag.
DB170907 #AllahuAkbar #Islamist #Boom » skrev gutten, som er elev på skolen , i meldingen.
DB170907 Ifølge Daily Mail fikk Nam Sung-wook innblikk i hvordan Kim Jong-un skikket seg i ungdomsåra ved å sende ei gruppe medarbeidere til Sveits hvor diktatoren den gang gikk på Den internasjonale skolen i Bern.
DB170907 » Venstre går i år til valg på bedre undervisning i skolen , et knallhardt klimafokus ved vern av leteområdene i nord og en næringspolitikk som gjør det enklere for gründere og småbedrifter å skape den veksten Norge så sårt trenger i årene som kommer.
DB170907 Vel, da skolen var slutt en sommerdag, kom datteren løpende som gal, og hun sa : Mamma, her er et brev til deg fra Tilsynet for høy moral.
DB170907 På skolen går det rundt 560 elever fra fire til 13 år, og skolen blir beskrevet som « den beste utdannelsen som penger kan gi deg » i hele England.
DB170907skolen vil ikke hans formelle tittel bli brukt i undervisningen.
DB170907skolen går det rundt 560 elever fra fire til 13 år, og skolen blir beskrevet som « den beste utdannelsen som penger kan gi deg » i hele England.
DB170907 Her er far og sønn på vei mot skolen torsdag morgen.
DB170907 Skolen fokuserer på en rekke praktiske og kunstneriske fag, som ballett, teater, fransk, musikk og fysikk.
DA170907 #AllahuAkbar #Islamist #Boom » skrev gutten, som er elev på skolen , i meldingen.
DA170907 Det er en politikk for familiers valgfrihet, for menneskeverd, for flere lærere i skolen og for at de kristne verdiene skal få større plass i samfunnet.
DA170907 Han advarte sågar sine medelever mot å komme på skolen dagen etter.
DA170907 En gutt som selv er elev ved Kruseløkka ungdomsskole la ut en Snapchat-melding med bilde av et skytevåpen og med antydning om at han ville gå til angrep mot skolen .
DA170907 #AllahuAkbar #Islamist #Boom », skrev gutten, som er elev på skolen , i meldingen.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/02ObG/Unge-prins-George-motte-opp-til-forste-skoledag-bare-fulgt-av-far_-prins-William juli og er en av de yngste på skolen .
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/aALp5/Gutt-truet-med-a-sprenge-ungdomsskole #AllahuAkbar #Islamist #Boom » skrev gutten, som er elev på skolen , i meldingen.
AA170907 juli og er en av de yngste på skolen .
AA170907 42% av elevene på skolen er jenter, 21% på universitetet.
AA170907 Ledelsen ved skolen ønsker Listhaug velkommen.
AA170907 #AllahuAkbar #Islamist #Boom » skrev gutten, som er elev på skolen , i meldingen.
VG170906 Lærer Olav Røthe, som var moderator for debatten på Nes videregående, understreker til VG at han ikke ønsker å ta parti i saken, men forteller at skolen har retningslinjer for skoledebatter.
VG170906 Vi må snu en kultur hvor skolen blir prioritert og at de som jobber og går der, opplever at de er det.
VG170906 Nå satser hun på skolen .
VG170906 Men de må kvalifiseres eller byttes ut : For Venstre er det viktigere med kvalifiserte lærere enn flere ufaglærte i skolen .
VG170906 - Dette er folk som allerede er motivert til å jobbe med barn og unge, og det er viktig at vi beholder dem i skolen ved å gi dem videreutdanning og kvalifisere dem til læreryrket.
NL170906 Da velger vi å bruke de store pengene på tidlig innsats i skolen og 3 000 flere lærere som kan følge opp barna våre og hjelpe dem til å mestre.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Arbeiderpartiet, som scoret godt i gjennomgåelsen av partiprogrammene, satser blant annet på én times fysisk aktivitet hver dag i skolen fra 1. - 10. klasse og gjeninnføring av frukt og grønt-ordningen i skolen.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Aktivitetsalliansen har vurdert de ulike partienes satsing på fysisk aktivitet og folkehelse innen områder som gang- og sykkelveier, turstier, fysisk aktivitet i skolen og aktivitet som medisin.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging klasse og gjeninnføring av frukt og grønt-ordningen i skolen .
DB170906 Vi har bare fått positive tilbakemeldinger i forbindelse med besøket til Steinkjer, både fra rektor ved skolen og ordføreren.
DB170906 I barnehagen og skolen er det for få voksne til stede for de yngste barna.
DB170906 Flere ansatte i barnehage, utvidet opptak, bemanningsnorm ¶ 3000 flere lærere i skolen for å styrke innsatsen for de yngste ¶
DB170906 Da velger vi å bruke de store pengene på tidlig innsats i skolen og 3 000 flere lærere som kan følge opp barna våre og hjelpe dem til å mestre.
DB170906 ¶ POSITIV NEDGANG : At fraværsgrensa på ti prosent i skolen har gitt positive resultater er godt nytt for Norge, skriver artikkelforfatteren.
DA170906 Trygghet for at ungene lærer og har det bra på skolen , for at vi raskt får god behandling når vi blir syke, og for at noen tar vare på oss når vi blir gamle og trenger hjelp.
DA170906 Skal vi få dette til, må vi løse de viktigste oppgavene sammen, og prioritere skolen , helsevesenet og eldreomsorgen foran å kutte skattene til de som har mest.
DA170906 I barnehagen og skolen er det for få voksne til stede for de yngste barna.
DA170906 - Vi har lagt fram konkrete planer for hvordan vi vil styrke skolen , sykehusene og eldreomsorgen.
DA170906 - Tidlig innsats og 3.000 flere lærere i skolen .
DA170906 - Helsekøene går ned, elevene lærer mer i skolen og vi bygger vei og bane som aldri før.
DA170906 - En time fysisk aktivitet i skolen hver dag.
DA170906 - Det begynner å bli ganske åpenbart at Ap mangler gode politiske svar på hvordan vi skal skape flere jobber, modernisere offentlig sektor, redusere helsekøene og sørge for at elevene lærer mer i skolen .
DA170906 Jenta har vært elev på skolen også forrige skoleår.
DA170906 - Ville det ikke vært naturlig at skolen får informasjon, dersom det foreligger en trusselsituasjon ?
DA170906 - Nei, jeg opplever ingen oppblomstring av vold i skolen .
DA170906 - Har spørsmålet om atkomst til skolen vært oppe i disse øvelsene ?
DA170906 Politiet informerte ikke skolen om truslene som 16-åringen var blitt utsatt for.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/o08Wm/Onkel-tiltalt-for-overgrep-mot-niese-fra-hun-var-3-ar-gammel Håkon Letvik ¶ Skolen slo alarm ¶
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/o08Wm/Onkel-tiltalt-for-overgrep-mot-niese-fra-hun-var-3-ar-gammel Skolen slo alarm, og politiet innledet etterforskning.
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42XM9/Hvor-er-kjonnsforskerne-i-Stoltenberg-utvalget--Harriet-Bjerrum-Nielsen Et nytt ekspertutvalg skal finne ut hvorfor gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen .
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42XM9/Hvor-er-kjonnsforskerne-i-Stoltenberg-utvalget--Harriet-Bjerrum-Nielsen februar i år om årsakene til at guttene klarer seg litt dårligere i skolen enn jenter.
AA170906 ¶ Stortingsvalget_ Årets valg blir et verdivalg for skolen , uttalte Hoeggen-rektor Lars Kvendbø og Flatåsen-rektor Hilde Klungsøyr i Adresseavisen 5. september.
AA170906 Tolv av tjue rektorer i Trondheimsskolen mener skolen er tjent med et regjeringsskifte.
AA170906 Timetallet i skolen er uendret de siste årene, pengestrømmen til skolen har vært som under de åtte årene med rødgrønt styre, testingen har ikke endret seg og jeg har aldri hørt Isaksen snakke ned lærere.
AA170906 Timetallet i skolen er uendret de siste årene, pengestrømmen til skolen har vært som under de åtte årene med rødgrønt styre, testingen har ikke endret seg og jeg har aldri hørt Isaksen snakke ned lærere.
AA170906 De tar med dette et partipolitisk standpunkt som direkte åpner for indre uro i skolen .
AA170906 De har, som det kommer frem i artikkelen, opplevd at klasseforskjellene har økt, det har blitt mer testing, de ønsker seg en lærernorm slik SV forfekter, de vil øke timetallet for praktiske fag på bekostning av teoretiske fag, de tror på flere penger til skolen med Støre enn Solberg og de mener Isaksen snakker lærerne ned.
AA170906 Siden har engasjementet for barnehagen og skolen fortsatt, og hvor viktig at også de med dårlig råd kan velge barnehage og SFO.
AA170906 Jeg er for en sterk offentlig skole, men mener et mangfold også i skolen er viktig.
AA170906 Undersøkelser viser at de fleste trives på skolen .
AA170906 Politikernes oppgave er å sørge for at både barnevernet, skolen og resten av hjelpeapparatet får tid og ressurser til det.
AA170906 Leserne har blant annet møtt Mathias ( 18 ), som er blitt mobbet siden barnehagen og har droppet ut av skolen .
AA170906 Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune går nå i riktig retning ved at de samarbeider med Forandringsfabrikken, en stiftelse som jobber for at barn skal bli hørt, både i barnevernet, i skolen og innenfor psykisk helsevern.
VG170905 Om man ser på elev-kullet som gikk ut av skolen omtrent samtidig som Erna holdt sin tale, er det imidlertid et annet bilde som tegner seg : Store, systematiske forskjeller mellom øst og vest, og mellom det som rektorene i Oslo-skolen kaller « hvite » og « brune » skoler.
VG170905 Jeg har selv sett disse forskjellene på nært hold, i møte med elever og lærere i skolen som Høyre hadde ansvar for gjennom de 18 årene de styrte hovedstaden.
VG170905 * 1 Kaste ut det innviklede mål- og indikator systemet til Høyre, til fordel for en liten håndfull med langsiktige mål, både for barnehagen og skolen i Oslo.
VG170905 På denne skolen er det bra, men det står dårlig til mange steder, sier Pia, som også synes Ap har den beste holdningen til den nye fraværsgrensen i videregående som hun synes er for streng og firkantet.
VG170905skolen møter vi også vg3-elevene Pia Arnesen ( 17 ) og Leah Marie Burøe ( 17 ).
VG170905 Men han har ingen problemer med å forstå at partier som SV, Ap og Høyre overgår Kristelig Folkeparti i oppslutning blant 16-18-åringene på skolen .
VG170905 - For meg er en av de viktigste sakene en satsing på helsesøstre i skolen , styrking av tilbudet om psykisk helse.
VG170905 SKJEDDE PÅ SKOLEN : En 16 år gammel jente ble mandag knivstukket flere ganger inne på St.
DB170905 Jeg er stolt av FpU som har kjempet hardt for viktige saker som dyrepoliti i hele landet, eldreomsorg, valgfrihet i skolen , bedre vei og kollektiv, og en fortsatt streng innvandringspolitikk.
DB170905 Ifølge vitnet skal en ansatt ved skolen ha holdt tak i 19-åringen, men han kom seg løs og løp ut av skolen .
DB170905 Ifølge vitnet skal en ansatt ved skolen ha holdt tak i 19-åringen, men han kom seg løs og løp ut av skolen.
DB170905 Her driver politiet tekniske undersøkelser på skolen .
DB170905 En ansatt på skolen ba ham og andre medelever gå etter den siktede 19-åringen og ta bilder av ham.
DB170905 Det var flere vitner til hendelsen på skolen .
DB170905 Jeg har ikke tilgang til låneordninger så jeg må jobbe meg gjennom skolen .
DB170905 Hvis jeg mister arbeidstillatelsen så vil jeg ikke ha råd til å betale skolen .
DB170905 ¶ ET KOMPASS FOR SKOLEN : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) har lagt frem den nye " grunnloven " for norske skoleelever.
DB170905 Isaksens argument er at verden har endret seg så mye at dokumentet som formulerer selve formålet med skolen må endre seg med den, og de to tekstene bærer preg av å være forfattet i og for forskjellige tider.
DB170905 Skolen må lære dem ikke å være redde, men å møte det nye med forventning og virkelyst ».
DB170905 For åtte år sia sendte skolemyndighetene ut kartet til bruk i skolen , men det ble trukket tilbake. norsk tipping ¶
DB170905 For åtte år sia sendte skolemyndighetene ut et Tyrkia-kart til bruk i skolen .
DB170905 - Jeg fødte to ganger uten smertestillende, dro fra sykehuset etter et par timer og dro og henta de tre andre ungene fra skolen på vei hjem, skriver Jayne Manfredi.
DA170905 Det er viktig at barn lærer å lese, skrive og regne, men skolen må bli flinkere til å ruste barna for den tida de lever i.
DA170905 - Mobbing i skolen og at NSB sier det er internett på toget.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget Skolen er en av tolv skoler hvor Arbeiderpartiet gikk seirende ut i Oslo.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/zmQbq/Reuters-Du-kan-fa-skatteregning-nar-oljeselskaper-borer-i-nord Fraværet og frafallet i skolen har gått ned, Norges forsvarsevne har gått opp, og klimagassutslippene går ned.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/LKmqQ/Undersokelse-6-av-10-larere-har-mindre-tid-til-elevene Når du ser meg, ønsker jeg å jobbe hardere, så du kan se meg enda mer ¶ Én av fire nyutdannede lærere jobber ikke i skolen
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/42VJq/Fire-uker-i-varetekt-for-19-aring-siktet-for-drapsforsok-pa-skole Politiets kriminalteknikere undersøker her åstedet, i korridoren rett utenfor et av klasserommene i underetasjen på skolen .
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/42VJq/Fire-uker-i-varetekt-for-19-aring-siktet-for-drapsforsok-pa-skole Politiet pågrep gjerningsmannen i nærheten av skolen .
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/42VJq/Fire-uker-i-varetekt-for-19-aring-siktet-for-drapsforsok-pa-skole Den varetektsfengslede 19-åringen var ikke elev ved skolen .
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/d3bOq/Ja_-Arbeiderpartiet_-dette-valget-er-et-retningsvalg--Emma-Hylland-Medias Fraværet og frafallet i skolen har gått ned, Norges forsvarsevne har gått opp, og klimagassutslippene går ned. | « Du er jo ikke norsk, du er som oss - en innvandrer » sa 3.-klassingene på Grønland Sarah Ahmad-Johansson ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/B8zAw/Dagens-korte-innlegg--onsdag ¶ Tør vi å ødelegge de praktisk estetiske fagene i skolen ?
AA170905 Ungdom, utdanning og frafall i skolen er siste tema ut, før programlederne presenterer en fersk meningsmåling som viser stoda for de trønderske politikerne seks dager før valget.
VG170904 Ikke elev ved skolen
VG170904 Hallvard videregående skole i Lier, mens den siktede mannen ikke skal ha noen tilknytning til skolen .
VG170904 I en pressemelding opplyser St, Hallvard videregående skole at alle skolens elever ble samlet i skolen aula klokken 12.
VG170904 En annen elev på skolen forteller til VG at han så gjerningsmannen løpe vekk fra skolens område få minutter etter knivstikkingen.
VG170904 De to hadde « en tidligere relasjon », og jenta er elev ved skolen , opplyser politiet til VG.
VG170904 Skolen vil derfor være åpen utover kvelden for de som ønsker å ha noen å prate med, sier rektor Unni Aadalen.
SA170904 Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen .
SA170904 Vi vil ikke fjerne disse ordningene, da vi tror det er viktig for alle barn å få mulighet til å gå i barnehagen før de begynner på skolen . 10.
SA170904 Vi foreslår flere helsesøstre i skolen, mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen , for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor.
SA170904 Vi foreslår flere helsesøstre i skolen , mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen, for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor.
SA170904 Klarer vi den gode tidlige innsatsen, vil barna ha bedre forutsetninger for å lykkes i skolen og de vil få gode ferdigheter de kan ha glede av hele livet.
SA170904 Ja, men vi vil prioritere i budsjettene det som foreldrene selv ikke kan sørge for, nemlig at det kommer på plass en bemanningsnorm i barnehagen og en lærernorm i skolen . 13.
SA170904 Fremskrittspartiet går ikke inn for noen ordning med statlig finansiert varmmat i skolen eller barnehagen. 13.
SA170904 AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp - og samtidig gi elevene muligheter for lek.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen .
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil ikke fjerne disse ordningene, da vi tror det er viktig for alle barn å få mulighet til å gå i barnehagen før de begynner på skolen . 10.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi foreslår flere helsesøstre i skolen, mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen , for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi foreslår flere helsesøstre i skolen , mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen, for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Klarer vi den gode tidlige innsatsen, vil barna ha bedre forutsetninger for å lykkes i skolen og de vil få gode ferdigheter de kan ha glede av hele livet.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ja, men vi vil prioritere i budsjettene det som foreldrene selv ikke kan sørge for, nemlig at det kommer på plass en bemanningsnorm i barnehagen og en lærernorm i skolen . 13.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Fremskrittspartiet går ikke inn for noen ordning med statlig finansiert varmmat i skolen eller barnehagen. 13.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp - og samtidig gi elevene muligheter for lek.
DB170904 « Å elske lego er første skritt for å bli modellbygger, så det høres virkelig ut som om du vil være perfekt for jobben ( når du har fullført skolen , selvsagt ) », skrev representanten for parken.
DB170904 - Jeg elsket det, og gleder meg til å fortelle om det til alle vennene mine på skolen , sa Stanley til BBC. 150 000 kroner for å ligge på ryggen, og gjøre ingenting i to måneder ?
DB170904 ¶ DEBATT : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) og nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, de diskuterte blant annet fraværsgrensa i videregående opplæring og lekser på skolen da de gjestet Dagbladets valgbod.
DB170904 Venstre-leder Trine Skei Grande tar til orde for også å bruke barnehagelærernes kompetanse inn i skolen .
DB170904 Men det er ingen god idé å gå tilbake til slik det var da du fikk alle seksåringene inn i skolen , da en ikke startet med leseopplæring før i andreklasse.
DB170904 I verste fall vil det forsterke forskjellene i skolen .
DB170904 For å rydde mer plass for fysisk læring, mener Grande det også er viktig at Torbjørn Røe Isaksen fortsetter arbeidet han har startet med å gjøre læreplanene i skolen mindre detaljert.
DB170904 Det viktigste i skolen er å bli sett.
DB170904 Den er forsterket av at vi har en regjering som nærmest har forbudt å snakke om trivsel i skolen .
DB170904 De mener barna ikke fikk den skolen de var lovet da skolealder ble flyttet fra sju til seks år, og nå frykter de konsekvensene, ikke minst for guttene.
DB170904 Da en flyttet skolestart fram til seksårsalder i 1997, kunne barnehagelærere undervise i skolen fram til 4. trinn.
DB170904 - Jeg tror det er nødvendig med mer lek inn i skolen for de minste barna i skolen ..
DB170904 - Jeg tror det er nødvendig med mer lek inn i skolen for de minste barna i skolen..
DB170904 - Jeg mener en må bruke mer barnehagelærere og den kompetansen de sitter på inni skolen i starten av skoleløpet.
DB170904 - Jeg er mer opptatt av å styrke innsatsen slik at alle barn skal få oppleve å føle mestring i skolen , knekke lesekoden og ikke havne for langt bak klassekameratene sine, og det er det vi har varslet som vårt store løft i for neste periode, sier Isaksen.
DB170904 Ved å få denne kompetansen inn i skolen skal undervisningen få en bedre kopling mot det som skjer ute på arbeidsplassen.
DB170904 Skoledebatt Mandag klokka 11.15 møtes kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( Høyre ) og nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske til debatt om den norske skolen i Dagbladets valgstudio.
DB170904 Det er faktisk også en viktig del av skolen , sier Isaksen som mener det kan være med å styrke rekrutteringen til yrkesfagene og gjøre at ungdom som er skolelei finner et fag som passer for dem.
DB170904 - Vi vil ha læreplass til alle, utstyrsløft og vi vil gjøre skolen mer praktisk, for å nevne noe.
DB170904 Politiet bruke hund for å følge sporene hans, og han ble pågrepet i et villastrøk 500 meter fra skolen .
DB170904 Men han skal senere ha gått i korridorene på skolen og funnet henne.
DB170904 En annen medelev ( 16 ) av den fornærmede jenta forteller til Dagbladet at det ble kaos på skolen da alle fikk med seg at det hadde skjedd knivstikking på skolen .
DB170904 En annen medelev ( 16 ) av den fornærmede jenta forteller til Dagbladet at det ble kaos på skolen da alle fikk med seg at det hadde skjedd knivstikking på skolen.
DB170904 Elever på den videregående skolen forteller at de så den siktede komme inn på skolen .
DB170904 Elever på den videregående skolen forteller at de så den siktede komme inn på skolen.
DB170904 De vil sammen med skolens ledelse og rådgivere være på skolen til klokka 21.00 i kveld.
DB170904 Dagbladet møter elevene som går på samme trinn som den fornærmede jenta utenfor hovedinngangen på skolen .
DB170904 Skolen vil derfor være åpen utover kvelden for de som ønsker å ha noen å prate med, rektor Unni Aadalen.
DB170904 ¶ GÅR FRA ÅSTEDET : Her går den 19 år gamle gjerningsmannen fra skolen , etter at han knivstakk en 16 år gammel jente.
DB170904 Mathias forteller at en ansatt ved skolen skal ha holdt tak i 19-åringen, men at han kom seg løs og løp ut av skolen .
DB170904 Mathias forteller at en ansatt ved skolen skal ha holdt tak i 19-åringen, men at han kom seg løs og løp ut av skolen.
DB170904 Mathias forteller at en ansatt på skolen ba ham og andre medelever gå etter den siktede 19-åringen og ta bilder av ham.
DB170904 LØPER : Her løper gjerningsmannen fra skolen der han knivstakk en 16 år gammel jente.
DB170904 En elev på skolen , Mathias ( 18 ), satt i klasserommet da jenta og den mistenkte gjerningsmannen skal ha begynt å krangle i korridoren utenfor.
DB170904 Den mistenkte gjerningsmannen ble funnet av en politihund, 500 meter unna skolen .
DB170904 Bildene ble raskt spredt videre til flere og da Dagbladet var ved den videregående skolen mandag ettermiddag, var det mange som fortalte at de hadde sett dem.
DB170904 Oppsøkt på skolen
DB170904 Motiv og om gjerningspersonen også var elev ved skolen , er foreløpig uvisst.
DB170904 Lærer Thomas Bruno Bottolfsen ( 29 ) tror trygghet og tillit betyr mye for at barna skal trives på skolen .
DB170904 Ikke minst fordi en K ser fortsatt ut til å få dominere så mye i skolen at det går utover kunnskapen om andre religioner og livssyn.
DA170904 Vi må gi barn som strever den raske hjelpen de trenger i dag, for at de ikke skal falle fra skolen og havne på utsiden av samfunnet senere.
DA170904 Skolen har fått et kompetanseløft.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/P1E5X/Hareide-avlyser-debatt-med-Listhaug--skal-mote-statsminister-Solberg Etter det Aftenposten har fått opplyst skal de to blant annet understreke kristendommens plass i skolen - det som kalles K i KRLE-faget.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/Jente-16-knivstukket-av-19-aring-pa-skole-i-Lier- Han er en 19 år gammel mann, som ikke gikk på skolen .
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/Jente-16-knivstukket-av-19-aring-pa-skole-i-Lier- Den skadede 16-åringen ble oppsøkt av den unge mannen på skolen .
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/Jente-16-knivstukket-av-19-aring-pa-skole-i-Lier- Skolen vil derfor være åpen utover kvelden for dem som ønsker å ha noen å prate med », sier rektor i en pressemelding.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/Jente-16-knivstukket-av-19-aring-pa-skole-i-Lier- 16-åringen ble knivstukket gjentatte ganger i overkroppen i en korridor på skolen og ble i all hast kjørt til Drammen sykehus.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/En-person-knivstukket-pa-skole-i-Lier Politiet opplyser på Twitter at de har kontroll på situasjonen og er på skolen med flere patruljer.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/En-person-knivstukket-pa-skole-i-Lier Ifølge pressemeldingen fra skolen, skjedde knivstikkingen i en korridor på skolen .
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/En-person-knivstukket-pa-skole-i-Lier Ifølge pressemeldingen fra skolen , skjedde knivstikkingen i en korridor på skolen.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/En-person-knivstukket-pa-skole-i-Lier Skolen vil derfor være åpen utover kvelden for dem som ønsker å ha noen å prate med, sier Aadalen.
AP170904https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/VEa01/Kjaresten-min-var-overvektig-Har-du-virkelig-sa-lave-standarder-ble-jeg-spurt Jeg ville argumentert for at vi var et av de beste kjæresteparene på skolen på den tiden.
AP170904https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jGr6L/-Slik-kan-norsk-okonomi-fortsette-a-vokse--Erna-Solberg Frafallet i skolen går ned, elevene er mer til stede og lærer mer.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen .
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil ikke fjerne disse ordningene, da vi tror det er viktig for alle barn å få mulighet til å gå i barnehagen før de begynner på skolen . 10.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi foreslår flere helsesøstre i skolen, mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen , for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi foreslår flere helsesøstre i skolen , mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen, for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Klarer vi den gode tidlige innsatsen, vil barna ha bedre forutsetninger for å lykkes i skolen og de vil få gode ferdigheter de kan ha glede av hele livet.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ja, men vi vil prioritere i budsjettene det som foreldrene selv ikke kan sørge for, nemlig at det kommer på plass en bemanningsnorm i barnehagen og en lærernorm i skolen . 13.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Fremskrittspartiet går ikke inn for noen ordning med statlig finansiert varmmat i skolen eller barnehagen. 13.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp - og samtidig gi elevene muligheter for lek.
AA170904 Skolen , som har over 1.000 elever, er stengt i to uker og elevene er sendt hjem til foreldrene.
AA170904 Morabito har bodd i den uruguayanske feriebyen Punta del Este i elleve år, men ble oppdaget da han skrev inn sin datter på skolen i sitt eget navn.
AA170904 I debattene har vi snakket om tre ting : Lærerplassgaranti for yrkesfag, at helsesøster må være på skolen hver dag, og at vi er imot Frp og Høyre sin iver etter å sentralisere, sier Aps ungdomskandidat Kristian Torve.
AA170904 Siste halvdel av ruta fra skolen til Brattøya gikk uten stopp.
AA170904 Disse blir telt av elever ved skolen , før resultatene rapporteres til NSD.
AA170904 Det er foreløpig ikke avklart om gjerningsmannen også er elev på skolen .
AA170904 Kriseteamet var sammen med skolens ledelse og rådgivere til stede på skolen mandag kveld og vil også være tilgjengelig på tirsdag.
AA170904 Hun sier de fikk bruk for beredskapsplanene som de øver på hvert år, men ønsker ikke å diskutere sikkerheten ved skolen på det nåværende tidspunkt.
AA170904 Hendelsesforløpet startet med at 19-åringen tok seg inn på skolen der jenta går og oppsøkte henne i skolens aula.
DN170903https://www.dn.no/nyheter/2017/09/03/2020/Utdannelse/-mye-av-skolevalget-er-rettet-mot-a-sosialisere-ungdom-inn-i-en-norm-som-sier-at-det-er-viktig-a-delta-i-valg-men-som-ikke-sier-hvorfor Er det noe i demokratiopplæringen i skolen som kan bedres ?
DN170903https://www.dn.no/nyheter/2017/09/03/2020/Utdannelse/-mye-av-skolevalget-er-rettet-mot-a-sosialisere-ungdom-inn-i-en-norm-som-sier-at-det-er-viktig-a-delta-i-valg-men-som-ikke-sier-hvorfor Det er også en viktig del av demokratiopplæringen i skolen , og en arena der elevene får møte politikere. 2.
DB170903 Ifølge ABC News hevdet foreldrene at Gayheart snakket i en mobiltelefon da Jeepen hun kjørte traff sønnen deres, som var på vei hjem fra skolen .
AA170903 Ved å styrke kunstfagene i skolen viser man et mer helhetlig perspektiv på dannelse og læring.
AA170903 En bortradering av kunstfagene vil øke avstanden mellom skolehverdagen og elevenes liv utenfor skolen , stikk i strid med målsettingen. 8.
AA170903 august en debatt om kunstfagene i skolen , med sitt gode innspill vedrørende nytt læreplanverk for grunnskolen.
DN170902 Før de gjennomskuet svindelen, hadde skolen overført 11,8 millioner canadiske dollar til hackernes konto.
DB170902 Jeg følte at jeg ikke ble sett på skolen .
DB170902 Han fikk medikamentet ritalin, og ble tatt ut av skolen i ett år før han kunne komme tilbake.
DB170902 ( Dagbladet ) : - Jeg merker fra høyresiden at de i retorikk har beveget seg tett opp til Ap, at de noen uker før valget sier de vil ha tidlig innsats i skolen , at de nå, etter fire år i regjering, skal ha kvalitetsløft i eldreomsorgen.
DB170902 Barna skal ha blitt tatt ut av skolen , og vært under hjemmeundervisning.
DB170902 Skolen etterforsker nå hendelsen.
DA170902 Det hender barna hennes spør hvorfor hun ikke er ferdig med skolen enda, når hun er blitt 34 år.
DA170902 - Barna lærer på skolen at Norge er et rikt land.
AA170902 Høyre vil bruke pengene på innholdet i skolen , ikke varm mat til elevene.
VG170901 Vi bør sammen sikre at skolen er et trygt sted å være for både elever og lærere.
VG170901 Det å endre finansieringsmodellen for videregående skoler slik byrådet har tatt til orde for kan tidligst skje fra 2018, og er verken tilstrekkelig eller tidsnok for ungdommene som nå opplever utrygghet på skolen .
VG170901 De politiske partiene bør gå sammen og sikre at skolen er et trygt sted å være for både elever og lærere.
VG170901 Denne sommeren har hun malt skolen i Hjørungavåg på tiltak fra NAV.
NL170901 Omtrent dobbelt så mange av disse barna sier at de ikke trives på skolen , hvilket igjen påvirker utdanningsforløpet deres.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2053/Politikk/regjeringspartnere-gir-regjeringen-stryk-for-laerersatsing Det må bli færre som meg i skolen , sier Grande.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2053/Politikk/regjeringspartnere-gir-regjeringen-stryk-for-laerersatsing Blant annet har vi innført et eget stipend for ikke-kvalifiserte som jobber i skolen .
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2053/Politikk/regjeringspartnere-gir-regjeringen-stryk-for-laerersatsing - For øvrig er det verdt å nevne at en sentralstyrt lærernorm er den sikreste måten å få flere ikke-kvalifiserte i skolen på, sier Isaksen.
DN170901 Det må bli færre som meg i skolen , sier Grande.
DN170901 Blant annet har vi innført et eget stipend for ikke-kvalifiserte som jobber i skolen .
DN170901 - For øvrig er det verdt å nevne at en sentralstyrt lærernorm er den sikreste måten å få flere ikke-kvalifiserte i skolen på, sier Isaksen.
DB170901 Åpen Venstre-leder om klespress : - Jeg har alltid vært tjukk, det får man høre på skolen
DB170901 Vi skal gjennomføre et løft på tidlig innsats i skolen og skape en skole som står bedre til den hverdagen barn og unge møter i 2017, sier den rykende ferske kunnskapsministeren.
DB170901 ¶ NYTT SKOLEÅR : Palestinske skolejenter venter på å få gå inn til første skoledag etter ferien på den FN-drevne skolen i en flyktningleir på Gazastripen i forrige uke.
DB170901 Barn har gjentatte ganger blitt møtt med tåregass og sjokkbomber på vei til og fra skolen .
DB170901 Barn blir vilkårlig arrestert og fengslet, trakassert og hyppig utsatt for vold og trusler når de forsøker å komme seg til skolen .
DB170901 Solbergs sterke engasjement mot mobbing i skolen og for samfunnets svakeste resonnerer hos velgerne, nettopp fordi de støtter opp om en opplevelse av hennes " why " som var der fra før.
DB170901 Den Solberg som flyttet Høyres fokus fra milliarder til mennesker, og som har brukt sitt politiske liv på å kjempe mot mobbing i skolen , psykiatri og eldreomsorg er det få utenfor Youngstorget som opplever som noe annet enn varm.
DB170901 På sin Instagram-profil har han den siste tiden vist frem det som kan være fotoprosjekter fra den nye skolen , men det er ikke alt han får ros for, skriver Mirror.
DA170901 2 ) Oppfølging fra dag én av dem som er i ferd med å droppe ut av skolen . 3 ) Gjeninnføre tiltakspenger, for at unge som faller fra ikke skal gå passive.
DA170901 Et motsvar til den tapte lærdommen fra skolen hvor fysisk mishandling fra læreren svekket evnen til læring.
DA170901 - Man ser at elever med familie som har høy utdanning, gjør det bedre på skolen enn de med foreldre uten utdanning.
DA170901 - Ja, vi går ikke til valg på flere prøver i skolen .
AA170901 | Vil forby ansiktsdekkende plagg på skolen
AA170901 Jobbe for mer kunnskap i skolen sånn at alle barn kan bli det de vil.
AA170901 Det gir både elever, foreldre og folkevalgte bedre innsikt, slik at vi sikrer mer åpenhet og bedre kvalitet i skolen . 2.
AA170901 I årene før jeg begynte på skolen , var tumleplassen min på Haug i Verdal.
AA170901 Det føltes som å komme hjem da vi flyttet tilbake rett før jeg begynte på skolen .
VG170831 Ifølge avisen går det omkring 70 barn på skolen .
VG170831 Men vi mener dette er kostnader vi må ta, fordi det vil hjelpe våre unge til bedre helse og bedre skoleliv, spesielt for de som av ulike årsaker ikke får med seg mat på skolen hver dag.
VG170831 Helseminister Bent Høie sier i en kommentar til VG at alle er enige om at gode måltider og mer fysisk aktivitet i skolen er bra.
VG170831 Han mener det største problemet i skolen er at barna ikke får tid til å spise maten.
VG170831 Ap kopierer stadig flere deler av SVs skolepolitikk, men da er det synd at de vil bryte med prinsippet om at skolen skal være gratis.
VG170831 - Helseminister Høie sier usunt kosthold årlig koster samfunnet 154 milliarder kroner, men noe av det første han avviklet var frukt og grønt i skolen .
VG170831 Ved siden av henger tegninger som 10-åringen har lagd på skolen .
VG170831 TEGNET PÅ SKOLEN : Mari Emeus mener moren jobber mye.
NL170831 To av tre barn som begynner på skolen i dag, vil få arbeid som ikke finnes i dag.
DB170831 Han har vært en ihuga Arsenal-supporter i 30 år - helt siden han så en tre år eldre gutt gå med en Arsenal-drakt med Alan Smith på ryggen på skolen .
DB170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
DB170831 Åpen Venstre-leder om klespress : - Jeg har alltid vært tjukk, det får man høre på skolen
DB170831 Under partiutspørringen ble Grande også spurt om et annet tema fra skolen : Mattematikk.
DB170831 - Jeg har alltid vært tjukk og det får man høre når man går på skolen .
DB170831 - ALLTID VÆRT TJUKK : Venstres partileder Trine Skei Grande svarte på et spørsmål fra publikum om bruk av skoleuniform, hvor hun argumenterte for hvorfor det ikke ville stoppet mobbing i skolen . norsk tipping ¶
DB170831 Vi kan likevel starte i det små, med sunn mat og daglig fysisk aktivitet i skolen .
DB170831 Det kan være sønnen som sitter oppe om natten og lurer på om han bør gå ut for å lete etter faren, og det kan være søsteren som sitter på skolen og ikke har gjort lekser fordi hun brukte gårsdagen på livredning.
DA170831 Ungdommene hadde forsvunnet da politiet kom til skolen .
DA170831 Rektor ved Randaberg videregående skole, Juliane Smith Wergeland, opplyser i en pressemelding at skolen samarbeider tett med politiet for å skaffe seg oversikt over situasjonen.
DA170831 Politiet er også i kontakt med elever og lærere på skolen .
DA170831 Klokken 13.15 meldte politiet at de har stoppet en buss hvor flere av dem som oppsøkte skolen befant seg.
DA170831 Det som synes klart er at noen ungdommer som ikke går ved skolen kom til skolen i lunsjen.
DA170831 Det som synes klart er at noen ungdommer som ikke går ved skolen kom til skolen i lunsjen.
DA170831 - Skolen valgte å tilkalle politiet da en ikke kan akseptere at ungdommer som ikke er elever ved skolen kommer inn og truer våre elever.
DA170831 - Cirka 20 ungdommer hadde oppsøkt skolen og forulempet og truet flere elever verbalt, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Victor Jensen til NRK Rogaland.
DA170831 Skolen har et godt miljø og det er svært uheldig at utenforstående skaper uro i et positivt og godt elevmiljø, sier rektor Smith Wergeland.
DA170831 - Skolen valgte å tilkalle politiet da en ikke kan akseptere at ungdommer som ikke er elever ved skolen kommer inn og truer våre elever.
DA170831 Randaberg kommune har brukt 280 millioner kroner på skolen og kulturhuset.
DA170831 Forebyggende arbeid, tidlig innsats i skolen og samarbeid med sosiale entreprenører.
DA170831 PÅ BARNEHAGEBESØK : SV-leder Audun Lysbakken besøkte onsdag Smedhusåsen private barnehage i Rygge og tilbrakte tid sammen med barna, her med fem år gamle Nora som skal begynne på skolen neste år.
DA170831 Hvorfor i all verden skal det gå an å tjene penger på barnehagedrift, mens det ikke er lov i skolen ?
DA170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
DA170831 I dag ligger moskeen, bydelshuset, Fjellhagen barnehage og skolen på disse jordene.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/zm684/Larere-uten-godkjent-utdanning-star-for-mer-av-undervisningen - Det lyder veldig hult når regjeringen stadig sier den satser på økt kompetanse samtidig som det blir flere uten den rette utdannelsen i skolen , sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/rQmVl/Store-apner-for-ren-Ap-regjering Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
AP170831https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/J0vAb/-Hoie-svikter-psykisk-syke--Tor-Ketil-Larsen Han har droppet ut av skolen , klarer ikke å arbeide og han har mistet kontakten med vennene sine.
AP170831https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/o0337/Siste-ord-Med-respekt-a-melde Vi lærer det på skolen og på lederkurs, det heter barnelærdom fordi vi lærer det av foreldrene våre, aller mest lærer vi det av venner og av våre egne feiltramp.
AP170831https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/12MXX/Knut-Brundtland--Jeg-leste-syv-aviser-hver-morgen_-fordi-jeg-var-redd-for-a-dumme-meg-ut-pa-skolen | Knut Brundtland : - Jeg leste syv aviser hver morgen, fordi jeg var redd for å dumme meg ut på skolen
AA170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
VG170830 - Dave følger guttene på skolen hver dag, også står jeg igjen i døren i pysjen med mat overalt, forteller skuespilleren.
VG170830 Det siste henger sammen med en langvarig trend, nemlig at det blir mindre vanlig for tenåringer å jobbe ved siden av skolen .
VG170830 - Han må bare fortsette å forklare hvorfor en skatteøkning er nødvendig for å betale for helsestellet, skolen og fellesoppgavene våre.
SA170830 Skal helsesøster sjekke og behandle alle på skolen for lus ?
SA170830 Må klær og annet personlig utstyr tas med hjem dersom det oppdages lus på barn i barnehagen eller skolen ?
FV170830https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Na-er-det-hoysesong-for-disse-10514b.html Skal helsesøster sjekke og behandle alle på skolen for lus ?
FV170830https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Na-er-det-hoysesong-for-disse-10514b.html Må klær og annet personlig utstyr tas med hjem dersom det oppdages lus på barn i barnehagen eller skolen ?
FV170830https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Stille barn er mer utsatt for mobbing, angst og frafall i skolen , viser norsk forskning.
DN170830 Frankrig har styrt skolen med 180 elever og 19 lærere i ti år.
DN170830 Ap-leder Jonas Gahr Støres løfte om at hans side skal skaffe skolen 3000 nye lærere er like problematisk.
DN170830 - Har du forresten hatt lærere som har sluttet i skolen og gått over i andre jobber ?
DN170830 - Det lyder veldig hult når regjeringen stadig sier den satser på økt kompetanse samtidig som det blir flere uten den rette utdannelsen i skolen , sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.
DB170830 Skolesjef i Denver, Tom Boasberg, bekrefter at hovedtreneren er fjernet fra stillingen og ikke er en del av skolen lenger.
DB170830 Saken og videoen av Ally Wakefield vakte også oppmerksomhet ettersom hennes mor allerede i juni varslet skolen om hendelsen.
DB170830 Fikk godt fram at valget for AUF handler om å skape arbeidsplasser, satse på skolen , samt innføre et skattesystem som utjevner mer.
DB170830 Mobbing er ikke noe som starter når barna begynner på skolen .
DB170830 Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet kan fastsette konkrete tiltak som skolen skal gjennomføre og kan gi dagbøter.
DB170830 Elever og foreldre kan nå klage til Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet hvis skolen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt.
DB170830 Det er på tide at barnehagens ansvar blir tydelig i barnehageloven på lik linje med endringene vi har fått for elever i skolen .
DB170830 Det er på tide at barn i barnehager får en like sterk rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing, som elevene nå har fått i skolen .
DB170830 Det bør ikke være forskjell på barns rettigheter i barnehagen og skolen .
DB170830 Den lovfester at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser, at skolen har en aktivitetsplikt når elever ikke har det bra på skolen , og har en plikt til å jobbe systematisk med forebygging.
DB170830 Den lovfester at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser, at skolen har en aktivitetsplikt når elever ikke har det bra på skolen, og har en plikt til å jobbe systematisk med forebygging.
DB170830 De har ikke de samme rettighetene mot mobbing som barn i skolen .
DB170830 Da barna våre kom tilbake på skolen i høst, hadde de fått en ny lov som skal gi bedre hjelp mot mobbing.
DB170830 - Barn og foreldre har mulighet til å klage hvis barnehagen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt, lik den elever i skolen har med mulighet for dagbøter.
DB170830 Når det indre liv i skolen pålegges fra sentralt hold, blir skolen virkelighetsfjern.
DB170830 Når det indre liv i skolen pålegges fra sentralt hold, blir skolen virkelighetsfjern.
DB170830 Lærerne bør ta tilbake definisjonsmakten på hva som er viktig i skolen .
DB170830 Et eksempel er dagens skolepolitiske fokus på « tidlig innsats og kvalitet i skolen », der standardiserte modeller for læring og testing står sentralt.
DA170830 Den viktigste integreringen er den som skjer i det daglige ; på arbeidsplassen, på skolen og ved aktiv deltakelse i ulike fritidsaktiviteter.
DA170830 Og det er veldig mange som jobber halvpart i skolen og halvpart i idrettslaget.
DA170830 Underveis i arbeidet oppdaget jeg også at det er 50-årsjubileum for skolen i år.
DA170830 Men for undertegnede journalist, som også er gammel FGO-er, er det tidligere klassekamerat, filosof Trond Furu som best oppsummerer dagliglivet på skolen : ¶
DA170830 Etter 37 år på barrikadene ble skolen lagt ned i 2004.
DA170830 - Hva har skolen gjort med dem som har gått der ?
DA170830 - Det som er spesielt med Forsøksgym er at det er så mange som har et sterkt eierskap til skolen og den tida de gikk der.
DA170830 Skolen var et kontinuerlig politisk stridstema og ble truet med nedleggelse nesten hvert eneste år av sin eksistens.
DA170830 Skolen lå da i Lakkegata, der det i dag er en moské.
DA170830 Debatt : Skolen trenger miljøterapeuter - ikke « verstinglister », sikkerhetssluser eller vektere ¶
DA170830 Det er også litt for mange i Groruddalen som faller utenfor - som slutter på skolen og ikke kommer seg ut i jobb.
DA170830 SV-leder Audun Lysbakken mener det ikke er noen tvil om at Oslo er en klassedelt by, og at det har noe å si for skolen .
DA170830 Og det har selvfølgelig også noe å si for skolen , sier Lysbakken. * * * ¶
BT170830https://www.bt.no/familieogoppvekst/Na-er-det-hoysesong-for-disse-10514b.html Skal helsesøster sjekke og behandle alle på skolen for lus ?
BT170830https://www.bt.no/familieogoppvekst/Na-er-det-hoysesong-for-disse-10514b.html Må klær og annet personlig utstyr tas med hjem dersom det oppdages lus på barn i barnehagen eller skolen ?
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zm8zO/Dette-gikk-du-glipp-av-mens-Listhaug-var-i-Rinkeby Fortsetter utviklingen i dette tempoet, vil regjeringen være langt unna ambisjonen om at 90 prosent av elevene skal gjennomføre skolen innen 2030, sier han til NTB. 6.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken - Men det er viktig også å ha med seg det som gjør at folk kommer i jobb, lærer seg godt norsk på skolen og den type tiltak.
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/kkQrv/Norge-trenger-sart-faglarte-til-a-bygge-landet_-men-lar-dem-ikke-fa-fagbrevet-de-trenger--Jan-Otto-Langleite Si ;D-innlegg : Hvert år går 9000 yrkesfagelever ut av skolen uten læreplass.
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/kkQrv/Norge-trenger-sart-faglarte-til-a-bygge-landet_-men-lar-dem-ikke-fa-fagbrevet-de-trenger--Jan-Otto-Langleite Hvert år går 9000 yrkesfagelever ut av skolen uten læreplass. 9000 elever, smak litt på det tallet.
AP170830https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Na-er-det-hoysesong-for-disse-10514b.html Skal helsesøster sjekke og behandle alle på skolen for lus ?
AP170830https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Na-er-det-hoysesong-for-disse-10514b.html Må klær og annet personlig utstyr tas med hjem dersom det oppdages lus på barn i barnehagen eller skolen ?
AA170830 Alle partiene har fått mange spørsmål om disse sakene - og om én time daglig fysisk aktivitet i skolen og om Campus Sognsvann - og partiene har svart.
AA170830 Mathias har så å si ikke vært på skolen siden han begynte i 8. klasse, med god grunn.
AA170830 Før Mathias falt ut av skolen , var han én av 63.000 skoleelever som opplever mobbing.
AA170830 Ungdom med kjente psykiske helseplager kan få hjelp på skolen når de trenger det.
AA170830 Mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse i skolen vil kunne skape et mer åpent klassemiljø hvor den enkelte gis verktøy til å gjøre seg forstått, bli sett og hørt.
AA170830 BUP kommer på skolen for å hjelpe til, ikke overta skolens oppgaver.
AA170830 Arbeiderpartiet har foreslått at alle elever skal lære om psykisk helse i skolen .
VG170829 Thorstvedt sier at han selv er « av den gamle skolen ».
VG170829 Ungdommer på skolen så ulven, men lot seg ikke skremme.
VG170829 Skolen vil førstkommende torsdag arrangere minnestund på skolen for studenter, ansatte og andres som ønsker å ta avskjed med Rakavan.
VG170829 Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, skriver i en kommentar til VG at skolen har vært preget av saken.
VG170829 Mange av skolens studenter var ute for å lete ¶ Skolen vil førstkommende torsdag arrangere minnestund på skolen for studenter, ansatte og andres som ønsker å ta avskjed med Rakavan.
VG170829 Henjesand forteller at skolen har avholdt informasjonsmøte med politi, prest og skolens ledelse i forbindelse med forsvinningen, og at de også har avholdt en støttemarkering.
VG170829 Han var på vei hjem fra en lukket kick-off-fest for faddere foran fadderuken blant studentene ved skolen like før han forsvant.
VG170829 HAR PREGET SKOLEN : Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjestad forteller at saken har preget både studenter og ledelse.
VG170829 - Skolen har kontakt med pårørende og har tilbudt praktisk bistand i perioden frem til studenten ble funnet.
DN170829 Westerdals-studenter vurderer nye rettslige skritt mot skolen
DN170829 | Westerdals-studenter vurderer nye rettslige skritt mot skolen
DN170829 Under rettssakens siste dag tirsdag troppet nærmere 50 av de 472 eks-studentene som har saksøkt skolen opp i Oslo tingrett, og de måtte sitte tettpakket langs benkerader og på gulvet for å få plass i lokalet.
DN170829 Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
DN170829 I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer som skolen uriktig opplyste om at var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag.
DN170829 Harborg sier skolen rett og slett ikke forstår hvorfor de tidligere studentene vurderer å påklage henleggelsen fra Økokrim.
DN170829 Han sier saken er vond for skolen , som ikke ønsker en konflikt med sine tidligere studenter.
DN170829 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene.
DN170829 - Vond for skolen
DN170829 Skolen har svindlet til seg 122 millioner kroner fra fellesskapet og så inngår departementet et forlik på 42 millioner kroner, jeg synes det er helt utrolig, sier Andersen.
DB170829 Utenfor skolen er det en kø av av biler som strømmer til med bleier, mat, babystoler, medisiner, klær og annet som de evakuerte kan måtte trenge.
DB170829 Stemningen er dyster utenfor den videregående skolen .
DB170829 Han forsøker å få kontakt med kona, og håper at hun skal klare å komme fram til skolen og hente dem.
DB170829 Etter at Jeremy, stefaren John og schæferen Zilon har kommet seg ut av de enorme vannmassene med bistand fra frivillige, står andre frivillige klare til å kjøre dem til den lokale videregående skolen , Spring High School, hvor tusenvis har måttet søke ly og sover i gymsalen og i andre klasserom.
DB170829 ) og John måtte søke ly sammen med hunden Zilon på den lokale videregående skolen da hjemmet deres i Houston ble slukt av stormen Harvey.
DB170829 Nå er barna mine på skolen , vi har et sted å bo og jeg har fått meg jobb.
DB170829 Skolen er slutt for dagen og sammen med to kamerater slår de i hjel tiden med småprat.
DB170829 Mens Listhaug reiste til Rinkeby for å male videre på « svenske tilstander », dro Venstres Trine Skei Grande til Stovner videregående for å lytte til rektor Terje Wold ved skolen om de konkrete utfordringene der.
DA170829 « Ikke kom på skolen » ¶
DA170829 TRUET : Trusselen om skyting på Kruseløkka ungdomsskole viste seg å ikke være reell, men både politiet og skolen ser likevel svært alvorlig på saken.
DA170829 På bakgrunn av den informasjonen satte politiet inn sine ressurser for å få sporet hvor meldingen kom fra, og kort tid etter fant de fram til en elev ved skolen .
DA170829 En elev ved Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg vil bli fulgt opp av politi og barnevern etter å ha fremsatt trusler mot skolen via Snapchat.
DA170829 Det var ved midnatt natt til mandag politiet fikk melding om at en elev ved Kruseløkka ungdomsskole hadde framsatt en trussel mot skolen via Snapchat.
DA170829 Fortsetter utviklingen i dette tempoet, vil regjeringen være langt unna ambisjonen om at 90 prosent av elevene skal gjennomføre skolen innen 2030, mener Ap-nestleder Trond Giske.
DA170829 - Frafall i skolen er en av våre største utfordringer.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen | Westerdals-studenter vurderer nye rettslige skritt mot skolen
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen Studentene krever 29 millioner tilbakebetalt fordi skolen tok for mye betalt i skolepenger i årene 2003 - 2012.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer som skolen uriktig opplyste om at var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen Han sier saken er vond for skolen som ikke ønsker en konflikt med sine tidligere studenter.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet og at skolen hadde tatt over dobbelt så mye i skolepenger som loven tillater.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen Skolen har svindlet til seg 122 millioner kroner fra fellesskapet og så inngår departementet et forlik på 42 millioner kroner, jeg synes det er helt utrolig, sier Andersen.
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Xy5Or/Hilsen-fra-en-bortskjemt-drittunge--Mari-Qviller Jeg går på videregående, på en linje som interesserer meg og som gjør at det er en fryd å pendle en time hver vei for å komme meg til og fra skolen .
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/MQPkr/Unge-Hoyre-folger-ikke-med-i-timen-Skolehelsetjenesten-ble-styrket-under-rodgronn-regjering--Ingrid-Myhr-18 I et innlegg forrige uke skriver leder i Oppland Unge Høyre, Silje Johansen, om helsesøstre i skolen .
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/MQPkr/Unge-Hoyre-folger-ikke-med-i-timen-Skolehelsetjenesten-ble-styrket-under-rodgronn-regjering--Ingrid-Myhr-18 Hun har tydeligvis ikke fulgt med i timen når hun sier at det ble færre helsesøstre i den norske skolen under den rødgrønne regjeringen.
AA170829 I en kommentar til avisen sier han at skolen har vært preget av saken.
AA170829 - Skolen har kontakt med pårørende og har tilbudt praktisk bistand i perioden frem til studenten ble funnet.
AA170829 Det er folk som snakker om gullstol og godhetstyranni og de oppfordrer læreren til å angi barn i skolen .
AA170829 Fortsetter utviklingen i dette tempoet, vil regjeringen være langt unna ambisjonen om at 90 prosent av elevene skal gjennomføre skolen innen 2030, mener Ap-nestleder Trond Giske.
AA170829 - Frafall i skolen er en av våre største utfordringer.
AA170829 Hvilken plass har kulturen i media, i skolen , i næringslivet, i politikken, bland dem som angir tonen i samfunnet ?
AA170829 Elevene lærer mer i skolen , og færre faller fra.
VG170828 Tidligere brydde han seg blant annet ikke om skolen .
VG170828 Siden IS tok kontroll over Raqqa tidlig i 2014 har byen vært ensbetydende med den ytterliggående islamistgruppas praksis - offentlige halshogginger, steining og jihadistpropaganda i skolen .
VG170828 For å forebygge kroppspress må vi sette inn støtet i ung alder, og da er skolen en viktig arena.
VG170828 I tillegg har et kriseteam snakket med elevene på den lokale skolen , der mange av barna så helikopteret suse forbi under leteaksjonen mandag morgen.
SA170828https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Etterlyser-Tom-Tvedt-Hvorfor-er-idretten-helt-usynlig-i-valgkampen-241113b.html Kroppsøving i skolen er et stikkord som er nevnt i flere partiprogrammer, men ikke hos regjeringspartiet Høyre.
SA170828 - De som gjør det bra på skolen , er ikke nødvendigvis smartere enn deg.
SA170828 Kroppsøving i skolen er et stikkord som er nevnt i flere partiprogrammer, men ikke hos regjeringspartiet Høyre.
DB170828 Spørsmålet om hvordan skolen er innrettet er med andre ord minst like viktig som når elevene blir en del av den.
DB170828skolen sakker de av i alle fag unntatt gym.
DB170828 Professor ved Handelshøyskolen Katrine Løken skriver i Dagens Næringsliv at forskning tyder på at gutter ville tjene på å begynne på skolen enda tidligere enn i dag.
DB170828 Mange gutter, som leker på en mer konkurranspreget og fysisk måte, vil streve mer med den typen oppførsel som skolen krever.
DB170828 Det kan tyde på at etter hvert som likestillingen mellom kjønnene er blitt bedre innarbeidet i disse samfunnene, viser skolen seg å være en arena der jenter føler seg mer hjemme enn gutter.
DB170828 Derfor er det på sin plass når regjeringen nå setter ned et utvalg for å se nærmere på kjønnsforskjellene i skolen , hva som forårsaker dem, og hvordan de som takler skolegangen dårligst, kan få assistanse.
DB170828 At jenter har flere lærerskikkelser å identifisere seg direkte med en gutter, kan også være en av årsakene til at de trives bedre på skolen .
DA170828 Saken vil nå bli fulgt opp av forebyggende avdeling hos politiet og av skolen selv.
DA170828 Politiet satte i natt i gang en storstilt aksjon etter at en elev ved Kruseløkka ungdomsskole hadde sendt ut melding på snapchat som antydet at han skulle bruke skytevåpen mot skolen .
DA170828 Vi vil utvikle en nasjonal standard for innhold, og gjøre dagens ordning om til en aktivitetsskole som i langt større grad understøtter og bygger videre på hva elevene lærer på skolen .
DA170828 Arbeiderpartiet mener tiden er overmoden for en nasjonal standard for innhold, og for å legge bedre til rette for samarbeid med den ordinære skolen .
BT170828https://www.bt.no/karriere/Skoleflink-eller-ikke--Her-er-notatteknikken-som-funker-for-alle-10451b.html - De som gjør det bra på skolen , er ikke nødvendigvis smartere enn deg.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim Likevel : Ut fra tallene kan vi heller ikke utelukke at fraværet i den videregående skolen er lavere enn tidligere antatt.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim I sommer publiserte Utdanningsdirektoratet tall for fraværet i den videregående skolen .
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim Hovedbegrunnelsen var et ønske om å bekjempe det høye fraværet i den videregående skolen .
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim For å kunne vurdere om elever med høyt fravær er mer på skolen nå enn før, trengs mer detaljert informasjon, skriver artikkelforfatteren.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim For å kunne vurdere om elever med høyt fravær er mer på skolen nå enn før, trengs mer detaljert informasjon, og det får vi forhåpentligvis når den varslede evalueringen foreligger, om et par år.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim For mange var det dessuten et vektig argument at elevene har en moralsk plikt til å møte opp på skolen .
AP170828https://www.aftenposten.no/osloby/i/mJ5Ll/Stortings-rockeren-fra-Groruddalen-slar-til-med-ny-video De hjalp mange til å komme inn i arbeidslivet eller tilbake på skolen .
AP170828https://www.aftenposten.no/osloby/i/mJ5Ll/Stortings-rockeren-fra-Groruddalen-slar-til-med-ny-video - Og da faller de ofte ikke bare ut av skolen , faren for at de faller helt utenfor samfunnet er veldig stor.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/yPgBg/Hver-fjerde-forsteklassing-kommer-ikke-til-a-fullfore-skolegangen-pa-normert-tid-Na-ma-vi-ta-tak-i-roten-til-problemet--Erik-Holden Forrige uke startet 63.000 førsteklassinger på skolen .
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d3vzA/-Oslo-og-Politihogskolen-trenger-hverandre--Jan-Bohler Her har skolen lettere for å få et stort antall gode søkere som konkurrerer om studieplassene, fordi mange ønsker å studere i hovedstaden.
NL170827 Butikken, skolen , sykehjemmet stenges samtidig som eiendomsprisene stuper og fagfolk forsvinner.
DB170827 Oppskriften på å få barna til å spise opp maten på skolen er å bake enkle ting som horn eller rundstykker, eller lage for mye middag, slik at man har til dagen etter, mener de.
DB170827 Når de har med horn eller pasta eller pølser på skolen vet de hva som skjer.
DB170827 En ny undersøkelse utført av Respons analyse for matvarekjeden Kiwi viser at ¶ 95 prosent av foreldre med barn i barneskolen sender med matpakke daglig på skolen , mens tallet synker til 75 % i ungdomsskolen. 59 prosent lager matpakke med grovt brød som hovedinnhold, 4 prosent svarer fint brød.
DB170827 34 prosent sender aldri med grønnsaker på skolen ( kontra 19 prosentved frukt/bær ). 74 prosent oppgir at barnet deres spiser mellom en og tre enheter frukt og grønt i løpet av en dag.
DB170827 15 prosent sender med en grønnsak på skolen daglig. 34 prosent sender aldri med grønnsaker på skolen ( kontra 19 prosentved frukt/bær ). 74 prosent oppgir at barnet deres spiser mellom en og tre enheter frukt og grønt i løpet av en dag.
AP170827https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QLrex/Seks-lag-gikk-videre-i-lnnovation-Challenge Droneovervåking, øvelseskjøring og koding i skolen var noen av temaene som stakk av med semifinalebilletter i høstens innovasjonskonkurranse.
VG170826 På barnehagen, skolen , på gamlehjem, ja det er vel ikke en institusjon i Rennebu der vi ikke har sunget sammen, sa Smeplass til VG da hun selv var fersk « Idol»-stjerne.
SA170826 Publikum kommer til å benytte samme hovedinngang til skolen / kulturscenen som elevene.
SA170826 Kunstverket « The Alphabet project » binder den nye skolen og kulturscenen sammen både ute og inne.
DB170826 Både trenere og ledere ved den aktuelle skolen er nå tatt ut av tjeneste mens etterforskningen pågår.
DB170826 13-åringen går på high school i Denver og saken ble rapport til skolen i juni.
DB170826 Vi trenger disse pengene for å kunne satse på tidlig innsats i skolen , 3000 flere lærere, opprusting av yrkesfagene, kompetansereform i arbeidslivet og et løft i eldreomsorgen.
DB170826 Han forsvarer Støre Aps skatteøkning som nødvendig, rettferdig og ærlig for å få til satsing på skolen , på eldreomsorg, et teknologisk skifte til beste for klimaet og nye arbeidsplasser.
DB170826 - Arbeid til alle, et trygt og seriøst arbeidsliv, flere lærere i skolen og trygg eldreomsorg framfor skattekutt til de som har mest fra før.
AP170826https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XyM1E/Ny-maling-Solberg-tar-igjen-Store-som-mest-populare-statsministerkandidat Statsministeren er i Bærum for å snakke om regjeringens planer for digitalisering av skolen sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og barneminister Solveig Horne.
AA170826 Les også : Ble ønsket velkommen til skolen med sang om sex ¶
VG170825 Wall har blant annet studert ved den prestisjetunge skolen London School of Economics i England, og studerte også journalistikk ved Columbia University i New York.
VG170825 SMILER FORTSATT : Statsminister Erna Solberg Høyre besøkte fredag Bekkestua barneskole for å lansere regjeringens nye digitale strategi for skolen .
VG170825 Trøite hyller rektoren på skolen for å gå foran som et godt eksempel.
VG170825 De kjørte opp igjen til skolen og printet ut flere ark med regnbueflagg som vi hengte opp, forteller hun.
DN170825 Skal vi ruste barna våre best mulig for fremtiden, må skolen sitte i førersetet i denne utviklingen, sier statsministeren.
DN170825 Ifølge Horne vil økt satsing på IKT i skolen gi bedre muligheter til å tilpasse undervisningen til den enkelte, noe som kan gi ny muligheter for elever som har for eksempel synshemning og lese- og skrivevansker.
DN170825 Den norske skolen trenger et tilsvarende beløp, mener hun.
DN170825 Austlid berømmer samtidig regjeringens plan om å få koding enda sterke inn i skolen .
DN170825 - Denne uken har over 60.000 norske seksåringer begynt på skolen .
DB170825 - Flere av foreldrene som ble kontaktet i fjor sa at de trodde festen var i regi av skolen for at elevene skulle bli bedre kjent.
DB170825 Flere av elevene er bevæpnet, og skolene opplever i større grad at de kommer til skolen med kniver, pistoler og andre dødelige våpen.
DA170825 Samlet sett gir dette et godt bilde på hvor skolen står.
DA170825 Hun mener Høyres siste utspill om mer politi, videoovervåking og narkohunder i skolen , i beste fall er naivt : ¶
DA170825 * Et nytt samarbeid med politiet og tjenestene i bydelene, som innebærer at skolen får lett tilgang til politi, barnevern og andre tjenester.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLe5w/For-forste-gang-i-Norge-Flere-innvandrervelgere-enn-forstegangsvelgere Skolen har en viktig rolle for å forklare unge at de skal bruke stemmeretten, sier han.
NL170824 Politikernes fremste oppgave er å lytte til de som jobber i skolen , og evne å trekke essensen av det mangfold av meninger som kommer fra de som jobber ute i bushen.
NL170824 Det er ingen som ustraffet mener noe om skolen , aller minst faget matematikk !
DN170824 ( Til venstre ) Erling Løken Andersen er talsmann for de 480 tidligere Westerdals-elevene som har saksøkt skolen .
DN170824 Skolen har under halvparten igjen i « krisekassen ».
DN170824 ¶ Leder i Elevorganisasjonen Rahman Chaudhry ( fra venstre ) ledet Tone Tellevik Dahl ( Ap ), Kari Elisabeth Kaski ( SV ), Henrik Asheim ( H ) og Trine Skei Grande ( V ) gjennom debatt om digitalisering i skolen .
DB170824 Torsdag begynner rettssaken mellom studentene og skolen i Oslo tingrett.
DB170824 I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer for Film og TV, Scenografi og Event og Studio 3D, som skolen uriktig opplyste om at var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag.
DB170824 Han sier saken er vond for skolen som ikke ønsker en konflikt med sine tidligere studenter.
DB170824 De mener at skolen må ta konsekvensene, sier prosessfullmektig for studentene, advokat Morten Hugo Berger hos Steenstrup Stordrange Berger, til NTB.
DB170824 Brorparten av disse takket i fjor ja til et forlik med skolen , som innebar at de fikk tilbakebetalt 50 - 60 prosent av summen.
DB170824 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012 for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra tre skoler som fikk statsstøtte til morselskapet, samt at skolen tok over dobbelt så mye i skolepenger fra studentene enn loven ga tilgang til i en tiårsperiode.
DB170824 - Vondt for skolen
DB170824 - De tidligere studentene er en verdi for skolen , samtidig sitter det langt inne å måtte betale for tidligere utdanningstilbud en gang til, fordi det vil ramme dagens utdanningstilbud.
DB170824 Skolen har forsøkt å forlike de to hensynene med et beløp som jeg oppfatter både som anstendig og ganske sjenerøst.
DB170824 ¶ SETT : Partileder i KrF, Knut Arild Hareide, skriver om hvor viktig det var for ham at han ble sett av læreren da han gikk på skolen .
DB170824 Skolenes resultater i de nasjonale prøvene har gått opp, og i tillegg har frafallet fra den videregående skolen etter Vg1 nærmest blitt borte.
DB170824 Nesten 1 av 3 foreldre mener det er for få lærere i skolen , ifølge årets Innbyggerundersøkelsen.
DB170824 I dag har vi om lag 40 000 utdannede lærere som jobber utenfor skolen .
DB170824 Det er paradoksalt når Høyre sier at det viktigste de gjør i skolen er å forsterke tidlig innsats, og så er de samtidig mot en lærernorm som kunne gi flere lærere og tettere oppfølging.
DB170824 Den beste måten å redusere frafallet i den videregående skolen , er å gi ekstra hjelp til dem som trenger det tidlig, før utfordringene blir for store.
DB170824 Både Lille Ole som har dysleksi og lille Anna som kjeder seg på skolen fordi hun ligger langt foran de andre i klasse, skal få hjelp på sitt nivå.
DB170824 Vi sender femåringer på skolen .
DB170824 Var det noen som lurte på hvorfor vi har rekrutteringskrise til lærerutdanningen, og lærermangel med 37 000 lærere som ikke jobber i skolen ?
DB170824 Og fem år etter at de er i gang med jobben, er det bare 64 prosent av de nyutdannede lærerne som fortsatt jobber i skolen .
DB170824 Det må være noe med både lærerutdanningen og hverdagen de møter i skolen som er helt riv ruskende galt.
DB170824 Det er ingen yrker nye studenter har et nærere forhold til etter mange år bak seg i skolen , enn læreryrket.
DB170824 Skolen er dermed i den ulykkelige situasjonen at de blir utsatt for det ene valgløftet etter det andre som skal vise partienes handlekraft.
DA170824 - Man har hørt om slaveriet som liten og på skolen .
DA170824 Vondt for skolen
DA170824 Torsdag begynner rettssaken mellom studentene og skolen i Oslo tingrett.
DA170824 Rundt 470 tidligere studenter ved privatskolen Westerdals Oslo ACT har saksøkt skolen for å ha tatt for mye i skolepenger.
DA170824 I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer for Film og TV, Scenografi og Event og Studio 3D, som skolen uriktig opplyste om at var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag.
DA170824 Han sier saken er vond for skolen som ikke ønsker en konflikt med sine tidligere studenter.
DA170824 De mener at skolen må ta konsekvensene, sier prosessfullmektig for studentene, advokat Morten Hugo Berger hos Steenstrup Stordrange Berger, til NTB.
DA170824 Brorparten av disse takket i fjor ja til et forlik med skolen , som innebar at de fikk tilbakebetalt 50 - 60 prosent av summen.
DA170824 Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012 for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra tre skoler som fikk statsstøtte til morselskapet, samt at skolen tok over dobbelt så mye i skolepenger fra studentene enn loven ga tilgang til i en tiårsperiode.
DA170824 - De tidligere studentene er en verdi for skolen , samtidig sitter det langt inne å måtte betale for tidligere utdanningstilbud en gang til, fordi det vil ramme dagens utdanningstilbud.
DA170824 Skolen har forsøkt å forlike de to hensynene med et beløp som jeg oppfatter både som anstendig og ganske sjenerøst.
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/32pBL/Politiet-har-laget-verstingliste-over-skoleelever-i-Oslo Under et møte mellom politiet og Utdanningsetaten i Oslo kommune onsdag kom det frem at tallet på elever med kriminell bakgrunn i den videregående skolen i Oslo totalt kan ligge mellom 50 og 60.
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/32pBL/Politiet-har-laget-verstingliste-over-skoleelever-i-Oslo Nylig ble det kjent at skolen innfører adgangskontroll for elever og besøkende.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten Torsdag begynner rettssaken mellom studentene og skolen i Oslo tingrett.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten Tidligere år inngikk skolen et forlik med departementet om å betale tilbake 42 millioner kroner.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten Startet med en rekke avsløringer om den private skolen Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology AS ( WOACT ) i Dagens Næringsliv høsten 2015.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten Rundt 470 tidligere studenter ved privatskolen Westerdals Oslo ACT har saksøkt skolen for å ha tatt for mye i skolepenger.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer for Film og TV, Scenografi og Event og Studio 3D, som skolen uriktig opplyste om at var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten I fjor inngikk to tredeler av studentene et forlik med skolen .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten Han sier saken er vond for skolen som ikke ønsker en konflikt med sine tidligere studenter.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten De mener at skolen må ta konsekvensene, sier prosessfullmektig for studentene, advokat Morten Hugo Berger hos Steenstrup Stordrange Berger, til NTB.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten De har stevnet skolen for rundt 29 millioner kroner og møter skolen i retten torsdag 24. august.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten De har stevnet skolen for rundt 29 millioner kroner og møter skolen i retten torsdag 24. august.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten Brorparten av disse takket i fjor ja til et forlik med skolen , som innebar at de fikk tilbakebetalt 50 - 60 prosent av summen.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012 for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra tre skoler som fikk statsstøtte til morselskapet, samt at skolen tok over dobbelt så mye i skolepenger fra studentene enn loven ga tilgang til i en tiårsperiode.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten - Vondt for skolen
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten - De tidligere studentene er en verdi for skolen , samtidig sitter det langt inne å måtte betale for tidligere utdanningstilbud en gang til, fordi det vil ramme dagens utdanningstilbud.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten Skolen har forsøkt å forlike de to hensynene med et beløp som jeg oppfatter både som anstendig og ganske sjenerøst.
AP170824https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kk0eB/Vi-ma-utdanne-larerne-barna-trenger--Bjorn-Haugstad I dag går altfor mange norske elever ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok, derfor er det på tide å gjøre noen grep i skolen , skriver Haugstad.
AP170824https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kk0eB/Vi-ma-utdanne-larerne-barna-trenger--Bjorn-Haugstad I dag går altfor mange norske elever ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok, derfor er det på tide å gjøre noen grep i skolen, skriver Haugstad.
AP170824https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kk0eB/Vi-ma-utdanne-larerne-barna-trenger--Bjorn-Haugstad Den søker å møte behovet i skolen og er basert på erfaringer nasjonalt og internasjonalt.
AA170824 Under et møte mellom politiet og Utdanningsetaten i Oslo kommune onsdag kom det fram at tallet på elever med kriminell bakgrunn i den videregående skolen i Oslo totalt kan ligge på mellom 50 og 60. ( ©NTB ) ¶
AA170824 Les også : Ble ønsket velkommen til skolen med sang om sex ¶
AA170824 Innsenderen mener festivalen burde begrense seg til to dager og avslutte festivalen en time tidligere, klokken 23.00, av hensyn til naboene og barna som skal på skolen fredag.
AA170824 Skolen begynte først påfølgende mandag.
VG170823 For det nytter selvsagt ikke å ta Erna på dette, når Jonas selv har begynt å love ting som bemanningsnorm i skolen .
DB170823 - Skal du gjøre det attraktivt for ungdom å bli i skolen , må du gjøre arbeidssituasjon så attraktiv og interessant at lærerne blir der og vil dit.
DB170823 - Høyre har sagt at det viktigste i skolen er læreren, her mislykkes de på det som er det viktigste, sier han.
DB170823 - Det er en stor reserve av lærere som i dag jobber utenfor skolen .
DB170823 - Dere har lovet 3000 nye lærere i skolen , hvordan skal dere få til det ?
DB170823 For eksempel koster det en brøkdel å gjeninnføre frukt og grønt i skolen .
DB170823 Ap vil gjeninnføre frukt og grønt i skolen , en ordning regjeringen fjernet for skolebarna, sier Wickholm.
DA170823 - Hvis myndighetene vil bli kvitt dette, må de si at seksualundervisning skal inn i skolen .
DA170823 Uten disse midlene ville det ha vært om lag 1700 færre lærere i skolen .
DA170823 Samtidig har resultatene i de nasjonale prøvene gått opp, og frafallet fra den videregående skolen etter VG1 har nærmest blitt borte.
DA170823 Målet vårt for skolen er at den er inkluderende og at den klarer å gi tilpasset opplæring.
DA170823 Uten disse midlene ville det ha vært om lag 1700 færre lærere i skolen .
DA170823 Samtidig har resultatene i de nasjonale prøvene gått opp, og frafallet fra den videregående skolen etter VG1 har nærmest blitt borte.
DA170823 Målet vårt for skolen er at den er inkluderende og at den klarer å gi tilpasset opplæring.
DA170823 På Etterstad ble en grov voldsepisode fanget på video da en elev ble banket opp, noe som var avgjørende for at skolen kunne politianmelde forholdet, sier Solberg til avisen.
DA170823 Hva er det de vil, hva opplever de som vanskelig, hva mer vil de ha i skolen ? sier hun.
DA170823 Vil gi skolen navn ¶
DA170823 Ved denne skolen innføres adgangskontroll ¶
DA170823 Selv om politiet så langt kun har detaljkartlagt de unge, kriminelle gjengangerne under 18 år, kom det under gårsdagens møte fram informasjon som tyder på at tallet på elever med kriminell bakgrunn i den videregående skolen i Oslo totalt kan ligge på mellom 50 - 60 elever.
DA170823 * Å legge et løp for å advare skoler om kriminelle gjengangere som starter på skolen denne høsten, og dermed utgjør en spesiell trussel for skolemiljøet.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen På Etterstad ble en grov voldsepisode fanget på video da en elev ble banket opp, noe som var avgjørende for at skolen kunne politianmelde forholdet, sier Solberg.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Politiet og skolen har heller ikke hatt adgang til å spørre disse elevene hvorfor de valgte å ikke bli med på kontrollen, går det frem av interne regler som det refereres til fra strategisk stab ved Oslo politidistrikt.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Hva er det de vil, hva opplever de som vanskelig, hva mer vil de ha i skolen ?
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Bjørnholt videregående skole ble den første skolen i Oslo som innførte adgangskontroll for alle elever og ansatte.
AP170823https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bpmov/Det-er-bare-en-fase-guttene-gar-igjennom_-sa-den-voksne--Lillian-Gulbrandsen Lillian Gulbrandsen ( 18 ) elsket den rosa genseren sin, men kastet den da hun kom hjem fra skolen .
AP170823https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/62kx8/Det-er-ett-problem-med-sikkerhetssystemer-i-skolene-De-virker-ikke Vold og annen kriminalitet i skolen må bekjempes med lærere og forebyggende arbeid, ikke fysiske sperringer, kameraer og bikkjer.
AP170823https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ldwv7/Syv-grunner-til-optimisme-for-norsk-larerutdanning---Wenche-Jakobsen Syv års erfaring med den nye lærerutdanningen lover godt for den norske skolen .
AP170823https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ldwv7/Syv-grunner-til-optimisme-for-norsk-larerutdanning---Wenche-Jakobsen Bakke til ordet for å stoppe den nye lærerutdanningen « før den ødelegger skolen ».
AA170823 Lysaker forteller at skolen først fikk internett-tilgang onsdag ettermiddag, og at dette har gjort at de har måttet endre en del på undervisningsopplegget.
AA170823 Det rennende vannet førte til vannskader, skolen var også en periode uten strøm og internett.
AA170823 Brannvesenet rykket ut sammen med et skadebegrensningsfirma og var på skolen rundt 02.30.
AA170823 Det er selvfølgelig krevende, men vi har vært gjennom mange krevende reformer i skolen uten at det har hindret oss.
AA170823 Det hjalp ikke at Hussaini kjapt redegjorde for Aps løfte om 3.000 nye lærere, og at Svendsrud tok til orde for å fjerne sidemål i skolen .
AA170823 Les også : Ble ønsket velkommen til skolen med sang om sex ¶
VG170822 Han understreker viktigheten av arbeid med holdningsendring, også når det gjelder filmens plass i skolen , andelen kvinner som utdannes til filmskapere og det å vekke interessen for film hos kvinner på et tidlig tidspunkt.
VG170822 Ingen av elevene var i nærheten da flyet krasjet, skriver skolen i melding til alle de foresatte.
VG170822 Ifølge TB har flere foreldre hentet barna sine på skolen .
VG170822 Bare minutter senere hører jeg fra andre at flyet hadde styrtet like ved skolen , sier hun til VG.
VG170822 Sammen med overlege Stein Førde, hevdet Gjems at skolen i stadig større grad peker seg ut som en viktig årsak til at sammensatte problemer hos barn og unge etter hvert setter seg fast i kroppen.
VG170822 Gi aksept for at det barnet presterer på skolen og fritidsaktiviteter er BRA NOK.
VG170822 Da er det viktig at både skolen og foreldrene kan virke som en motpol.
VG170822 Da er det viktig at både skolen og foreldrene kan virke som en motpol, skriver Monica Lien.
VG170822 Skolen kommer først, og allerede på andre trinn er det nok av krav og læringsmål som skal oppfylles.
VG170822 Da trenger vi flere lærere i skolen , gjennom lovfesting av lærernorm som gir maksimalt 15 elever per lærer på barnetrinnet og 20 på høyere trinn. 4.
VG170822 Da mener jeg de bør være garantister for å bevare søndagen, sørge for fortsatte skolegudstjenester, at barna skal lære om kristendommen på skolen og at støtten til trossamfunn opprettholdes. 5.
DB170822 Jeg har lært om det på skolen og på nyhetene » « Da jeg våknet den siste gangen, var det av at han trakk penis ut av skjeden og jeg oppdaget at trusa var nede på knærne » Dagbladet Pluss - Barnevernloven må endres ¶
DB170822 Rådmann Hans Erik Utne i Holmestrand kommune forteller Dagbladet at han er på skolen nå.
DB170822 Politiet melder at flyet ikke har styrtet i skolen .
DB170822 Mange foreldre har valgt å hente barna sine på skolen , før skoleslutt, skriver avisa.
DB170822 - Hvor mange - og om det var barn som var vitne til ulykka - har jeg ikke oversikt over, men det er rolig her på skolen nå, og politiet gjør sin jobb, sier Utne til Dagbladet.
DB170822 Skolen har informert om at ingen av elevene var i nærheten av styrtstedet, men flere kan ha sett at det gikk i bakken, skriver Tønsberg Blad.
DA170822 World Economic Forum anslår at 65 prosent av barna som begynner på skolen i dag, skal jobbe i næringer og jobber som ennå ikke finnes.
DA170822 Vi skal innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter.
DA170822 Mye gjenstår, men Høyres systematiske satsing på skolen med Kunnskapsløft, lærerløft og tidlig innsats bidrar til å gi våre barn de beste forutsetninger for et godt liv.
DA170822 Hvordan skal skolen bidra til å gi dem et godt og selvstendig voksenliv når den tid kommer ?
DA170822 Det betyr at dersom skolen har for dårlige resultater over tid, pålegges nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen .
DA170822 Det betyr at dersom skolen har for dårlige resultater over tid, pålegges nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen.
DA170822 DEBATT : Skolen må forberede våre barn til et arbeidsliv i omstilling og med stadig høyere krav til kompetanse.
DA170822 Skolen må derfor forberede våre barn til et arbeidsliv i omstilling og med stadig høyere krav til kompetanse.
DA170822 Skolen er bygget etter passivhus - standarden, og har blant annet 1000 kvadratmeter med solcellepanel på taket som skal sørge for at skolen er nærmest selvforsynt med strøm.
DA170822 Men Bertelsen har 16 års erfaring i skolen , og snakker med lav stemme mens hun ber elevene om legge klossene vekk, og deler ut den aller første skoleoppgaven.
DA170822 Der er det også flerbrukshall og ballbinge, og hele skolen skal være grønn og fremtidsrettet.
DA170822 - Alt på skolen skal være miljøvennlig, forteller Saltnes Olsen.
DA170822 Skolen er bygget etter passivhus - standarden, og har blant annet 1000 kvadratmeter med solcellepanel på taket som skal sørge for at skolen er nærmest selvforsynt med strøm.
DA170822 En slik norm ville medført enda flere ikke-kvalifiserte ansatte i skolen .
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ejEpl/Er-SFO-bare-et-venterom--Lillian-Gran Sunniva skole i Oslo da de la frem valgløftene for tidlig innsats i skolen .
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ejEpl/Er-SFO-bare-et-venterom--Lillian-Gran I to måneder har sønnen ventet på at skolen endelig skal starte opp.
AA170822 Offeret for volden er elev ved denne skolen , mens den siktede gutten er over 18 år og går på en annen skole i området.
AA170822 Den siktede ble pågrepet like etter at skolen varslet politiet.
AA170822 Frp skulle sende mulla Krekar ut av landet, gjøre nynorsk valgfritt i skolen og oppheve bo- og driveplikten i løpet av de første 100 dagene i regjering.
AA170822 | Ble ønsket velkommen til skolen med sang om sex ¶
AA170822 Skolen har valgt hiten « Despacito»til velkomst.
VG170821 Mo forteller at det er brukt en gjenstand til å skade gutten, som er elev på skolen .
VG170821 En elev ved Namsos barne- og ungdomsskole er påført skader i ansiktet utenfor skolen . Én person er siktet for kroppsskade.
VG170821 Den mistenkte er ikke elev ved skolen .
VG170821 Og hvor skolen deres straffes ytterligere dersom disse elevene dropper ut i løpet av året, fordi stykkprisfinansieringen fordeler midler etter hvor mange elever skolen har.
VG170821 Og hvor skolen deres straffes ytterligere dersom disse elevene dropper ut i løpet av året, fordi stykkprisfinansieringen fordeler midler etter hvor mange elever skolen har.
VG170821 Det er en skole der verken lærere eller skoleledere har våget å snakke om problemene, der kritikk er blitt møtt med latterliggjøring av politikerne med ansvar for skolen , og hvor det over mange år har utviklet seg en taushetskultur.
VG170821 Det er en skole der de svakeste elevene ikke får den hjelpen de trenger, og der skolen får samme beløp per elev uavhengig av behov.
VG170821 Senere startet Tobias og faren opp en Pokémon-klubb på skolen til Tobias.
VG170821 * Holdt borte fra skolen mot ens vilje.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html ¶ Går utover skolen
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Tusenvis av elever starter i disse dager på skolen igjen etter en lang ferie.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Stille barn i skolen er nødvendigvis ikke stille hjemme.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Stille barn er mer utsatt for mobbing, angst og frafall i skolen , viser norsk forskning.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Hun har forsket på de stille barna i skolen og er redaktør og en av bidragsyterne i boken Sårbare skolebarn.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Hennes forskning viser at de som har en innagerende adferd, ikke blir lagt merke til i skolen .
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Gjennom forskningen har Kvarme observert at de tilbaketrukne barna i skolen ofte har problemer i relasjon med andre.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Familieterapeut og professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder ( UiA ), Ingrid Lund, har skrevet en doktorgrad om stille barn i skolen .
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html De ble invitert til å delta i studien av helsesøster og lærer ved skolen ut fra gitte kriterier, som for eksempel at de hadde få eller ingen venner og sjelden/aldri tok ordet i timene.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Barn og unge med sosial angstlidelse lider i stillhet, og kommer ofte ikke til behandling før de utvikler andre problemer som depresjon, rusproblematikk og frafall i skolen .
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html - Vi må hjelpe dem som gruer seg til å gå på skolen , de som ikke tør å lese høyt i klassen og sliter med å få venner.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html - Sørg for at de får ekstra tilpassing i innkjøringen til skolen .
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html - Det er blant annet derfor det er så viktig for Skolenes landsforbund å kjempe for økt lærertetthet i skolen .
SA170821 ¶ Går utover skolen
SA170821 Tusenvis av elever starter i disse dager på skolen igjen etter en lang ferie.
SA170821 Stille barn i skolen er nødvendigvis ikke stille hjemme.
SA170821 Stille barn er mer utsatt for mobbing, angst og frafall i skolen , viser norsk forskning.
SA170821 Hun har forsket på de stille barna i skolen og er redaktør og en av bidragsyterne i boken Sårbare skolebarn.
SA170821 Hennes forskning viser at de som har en innagerende adferd, ikke blir lagt merke til i skolen .
SA170821 Gjennom forskningen har Kvarme observert at de tilbaketrukne barna i skolen ofte har problemer i relasjon med andre.
SA170821 Familieterapeut og professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder ( UiA ), Ingrid Lund, har skrevet en doktorgrad om stille barn i skolen .
SA170821 De ble invitert til å delta i studien av helsesøster og lærer ved skolen ut fra gitte kriterier, som for eksempel at de hadde få eller ingen venner og sjelden/aldri tok ordet i timene.
SA170821 Barn og unge med sosial angstlidelse lider i stillhet, og kommer ofte ikke til behandling før de utvikler andre problemer som depresjon, rusproblematikk og frafall i skolen .
SA170821 - Vi må hjelpe dem som gruer seg til å gå på skolen , de som ikke tør å lese høyt i klassen og sliter med å få venner.
SA170821 - Sørg for at de får ekstra tilpassing i innkjøringen til skolen .
SA170821 - Det er blant annet derfor det er så viktig for Skolenes landsforbund å kjempe for økt lærertetthet i skolen .
DN170821 ¶ Norge ligger etter sammenlignet med resten av Europa når det gjelder koding i skolen .
DB170821 Fornærmede er elev ved skolen , mens siktede ikke er det.
DB170821 Etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen hos politiet i Namsos sier til Namdalsavisa at de fikk melding om hendelsen fra rektor ved skolen like før klokka 09 i dag.
DB170821 Nunes-Tucker er lærer, og skolen der hun jobber har nå startet en innsamlingsaksjon i hennes navn.
DB170821 « Når barna får eierskap til maten, sitter de og gleder seg til lunsj på skolen .
DB170821 Når de får eierskap til maten, sitter de og gleder seg til lunsj på skolen .
DB170821 - Utfordringen er å få plass i sekken eller vesken som unge jenter insisterer på å bære med seg sakene i til skolen etter hvert. 8.
DA170821 De blir heller ikke fanget opp i skolen .
DA170821 Dette vil føre til at flere vil falle fra i skolen , som igjen vil føre til at forskjellene øker, sier kvinnen.
DA170821 I 1976 fikk skolen sitt nåværende navn Elvebakken videregående skole i forbindelse med den nye loven om videregående opplæring.
DA170821 I 1902 etablerte de Barberernes og Frisørenes Fagskole og drev skolen uten tilskudd fram til 1914.
DA170821 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! Skolen var gratis med unntak av innskrivingspenger på to kroner.
DA170821 Skolen skulle nå gi grunnopplæringen og lærebedriften hadde ansvar for spesialiseringen, noe ble videreført i seinere skolelovgivning.
DA170821 Skolen hadde fra starten 17 klasser delt på 14 faglinjer og var helt klart guttedominert.
DA170821 Skolen ble i 1916 etablert som den første kommunale yrkesskolen i Kristiania.
DA170821 De blir heller ikke fanget opp i skolen .
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Tusenvis av elever starter i disse dager på skolen igjen etter en lang ferie.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Stille barn i skolen er nødvendigvis ikke stille hjemme.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Stille barn er mer utsatt for mobbing, angst og frafall i skolen , viser norsk forskning.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Hun har forsket på de stille barna i skolen og er redaktør og en av bidragsyterne i boken Sårbare skolebarn.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Hennes forskning viser at de som har en innagerende adferd, ikke blir lagt merke til i skolen .
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Går utover skolen
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Gjennom forskningen har Kvarme observert at de tilbaketrukne barna i skolen ofte har problemer i relasjon med andre.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Familieterapeut og professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder ( UiA ), Ingrid Lund, har skrevet en doktorgrad om stille barn i skolen .
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html De ble invitert til å delta i studien av helsesøster og lærer ved skolen ut fra gitte kriterier, som for eksempel at de hadde få eller ingen venner og sjelden/aldri tok ordet i timene.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Barn og unge med sosial angstlidelse lider i stillhet, og kommer ofte ikke til behandling før de utvikler andre problemer som depresjon, rusproblematikk og frafall i skolen .
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html - Vi må hjelpe dem som gruer seg til å gå på skolen , de som ikke tør å lese høyt i klassen og sliter med å få venner.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html - Sørg for at de får ekstra tilpassing i innkjøringen til skolen .
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html - Det er blant annet derfor det er så viktig for Skolenes landsforbund å kjempe for økt lærertetthet i skolen .
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/zm7A5/Skal-ha-brukt-andres-identitet-til-a-fa-lan-og-kreditt-Fem-tiltalt-etter-mafiaparagrafen-for-millionbedragerier Etter to år hoppet han av skolen for å tjene penger til foreldrene.
AP170821https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/rQELa/Arbeiderpartiet-har-tiltakene-helsesostrene-etterlyser--Hoda-Imad august kunne man lese om helsesøstrene « helsesista » Tale Maria Krohn Engvik og Kirsten Berge som etterlyste tiltak for å gjøre helsesøster mer tilgjengelig for elevene i skolen .
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Tusenvis av elever starter i disse dager på skolen igjen etter en lang ferie.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Stille barn i skolen er nødvendigvis ikke stille hjemme.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Stille barn er mer utsatt for mobbing, angst og frafall i skolen , viser norsk forskning.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Hun har forsket på de stille barna i skolen og er redaktør og en av bidragsyterne i boken Sårbare skolebarn.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Hennes forskning viser at de som har en innagerende adferd, ikke blir lagt merke til i skolen .
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Går utover skolen
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Gjennom forskningen har Kvarme observert at de tilbaketrukne barna i skolen ofte har problemer i relasjon med andre.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Familieterapeut og professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder ( UiA ), Ingrid Lund, har skrevet en doktorgrad om stille barn i skolen .
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html De ble invitert til å delta i studien av helsesøster og lærer ved skolen ut fra gitte kriterier, som for eksempel at de hadde få eller ingen venner og sjelden/aldri tok ordet i timene.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Barn og unge med sosial angstlidelse lider i stillhet, og kommer ofte ikke til behandling før de utvikler andre problemer som depresjon, rusproblematikk og frafall i skolen .
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html - Vi må hjelpe dem som gruer seg til å gå på skolen , de som ikke tør å lese høyt i klassen og sliter med å få venner.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html - Sørg for at de får ekstra tilpassing i innkjøringen til skolen .
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html - Det er blant annet derfor det er så viktig for Skolenes landsforbund å kjempe for økt lærertetthet i skolen .
AA170821 Undervisningen ved Namsos Ungdomsskole fortsetter som vanlig, skriver skolen på sine hjemmesider.
AA170821 En elev ved Namsos ungdomsskole er sendt til Sykehuset Namsos etter en voldshendelse på skolen .
AA170821 - Vi fikk melding om hendelsen fra rektor ved skolen like før klokka 09.00 i dag.
AA170821 - Er vedkommende som er pågrepet også elev ved skolen ?
AA170821 Undervisningen ved skolen fortsetter som vanlig utover dagen.
AA170821 Undervisningen ved skolen fortsatte som vanlig mandag.
AA170821 Offeret for volden er elev ved denne skolen .
AA170821 Det er utrolig viktig at de praktisk-estetiske fagene får større plass i skolen og at bibliotekene styrkes.
AA170821 - Det viktigste er å opprettholde de kreative fagene i den videregående skolen der musikk, dans og drama er under press.
VG170820 Skolen bør være en sekularisert arena, med undervisning i likestilling og seksualkunnskap integrert på alle skoletrinn.
VG170820 Det kan være direkte hjelp for å bedre kunnskapene, enten som et tilbud sommeren mellom ungdomsskolen og videregående, eller som et styrket tilbud i den videregående skolen .
DA170820 Plikten innebærer at alle som jobber på skolen , skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing.
DA170820 Over 60.000 seksåringer begynner på skolen i høst.
DA170820 Om skolen ikke gjør jobben sin, kan den i ytterste konsekvens ilegges dagsbøter.
DA170820 Nye regler gjelder for å håndtere mobbing, og skolen kan få dagbøter hvis den ikke følger opp.
DA170820 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) sier det er viktig at skolen tar tak i ting med én gang de oppstår.
DA170820 Endringen er imidlertid tidligere kritisert av Foreningen Mobbing i Skolen , som frykter at elevenes rettigheter svekkes ved at en juridisk knagg inn i forvaltningsloven forsvinner.
DA170820 Elever og foreldre har mulighet til å klage direkte til Fylkesmannen hvis de mener at skolen ikke gjør nok.
DA170820 Det blir også mer svømming i skolen for de yngste.
DA170820 Skolen må også dokumentere hva de gjør, slik at saken eventuelt kan overprøves.
DA170820 Skolen har plikt til å følge opp saken straks.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk « Norge har ikke råd til at 15.000 elever hvert år forlater skolen uten fagbrev eller studiekompetanse », står det i presseskrivet.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Professoren og kolleger har forsket på intensiv ekstraopplæring både i barnehagen og skolen .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Han har forsket på blant annet skoleresultater, frafall og effekter av tiltak i skolen .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Da han i 1998 startet å undervise ved skolen , hadde han 11 elever i klassen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk « Norge har ikke råd til at 15.000 elever hvert år forlater skolen uten fagbrev eller studiekompetanse », står det i presseskrivet.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Professoren og kolleger har forsket på intensiv ekstraopplæring både i barnehagen og skolen .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Han har forsket på blant annet skoleresultater, frafall og effekter av tiltak i skolen .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Da han i 1998 startet å undervise ved skolen , hadde han 11 elever i klassen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/i/pwpLw/Savnet-i-snart-en-uke--i-dag-skulle-Rakavan-Jeevaharan-feiret-21-ars-dagen-sin Søstrene sier 21-åringen hadde fått gode karakterer i sitt første år som student ved BI, og at han hadde gledet seg til å være fadder for de nye studentene på skolen .
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Xy8g7/Jeg-tror-at-vart-evige-matinntak--som-et-24-timers-koldtbord--ikke-er-bra-for-oss--Gunn-Helen-Oye Ferietiden heller mot slutten, og samtidig med at vi snart vil være tilbake i jobb og ungene på skolen , vil aviser og ukeblader gi oss tips om slanking.
AA170820 Selv om flere møter opp på skolen enn før, er det spekulasjon å hevde at den får frafallet ned.
VG170819 Utenfor møtes én elev og tre kompiser som ikke går på skolen .
VG170819 Utdanningsetaten har gjennom våren 2017 hatt en gjennomgang av bruk av overvåkingskameraer i norske skolen , for å sikre at Datatilsynets retningslinjer blir fulgt, og at skolene har lik praksis.
VG170819 Skoler som er spesielt utsatt kan likevel søke om å få bruke overvåkningkamera på skolen .
VG170819 Og at enkelte jenter fra skolen betjener « gjelda si » ved å utføre seksuelle tjenester.
VG170819 I et notat fra Ulsrud videregående fortelles det blant annet om om regelmessig salg og bruk av narkotika på skolen .
VG170819 Faren kom dagen etter til skolen for å høre hva som hadde skjedd.
VG170819 Etter voldsepisoden på Etterstad i januar har skolen bevis : Et videokamera fanget opp de voldelige elevene da de gikk inn hovedinngangen og ut igjen.
VG170819 En av våre miljøarbeidere har luftet frykt for å ta med sine barn på skolen , for å unngå å vise at han har barn : Ser de at han har barn, kan de true med at de vet det.
VG170819 De stikker fra skolen etter noen minutter.
VG170819 Assisterende rektor sier de har kartlagt at det i vår var rundt 20 elever ved skolen som var i det de kaller en risikogruppe.
VG170819 : Elever på Oslo-skole må gjennom sikkerhetssluse ¶ - Skolen må være trygg ¶
VG170819 - Vi kan ikke godta at unge mennesker får livet ødelagt fordi de frykter for å gå på skolen eller trekkes inn i narkotikanettverk.
VG170819 70 prosent av elevmassen er gutter, og skolen har det siste året hatt to alvorlige voldsepisoder.
DB170819 Vi har opplevd at folk sykmelder seg og holder barn hjemme fra skolen .
DB170819 Unggutten sluttet faktisk på skolen etter så vidt å ha blitt tenåring - for å være « sjef » for en telefonboks i Elfenbenskystens hovedstad, Abidjan.
DB170819 Som tenåring sluttet han på skolen for å passe en telefonkiosk - slik tjente han penger til å kunne holde på med det han ønsket.
DB170819 KLASSE TIL FØRSTE TIL 10 LEVEÅR : Arbeiderpartiet vil flytte tidlig innsats fra å handle om tidlig innsats i skolen , til å handle om tidlig innsats i livet første år.
DB170819 I skolen vil Ap innføre en maksgrense for hvor mange elever det kan være per lærer i 1. - 4. klasse.
DB170819 Forrige uke la Høyre fram sin plan for tidlig innsats i skolen .
DB170819 - Når vi sier at en god barndom varer hele livet, så begynner ikke den første dagen i skolen , den begynner tidligere, sier Ap-lederen til Dagbladet.
DB170819 - Høyre sier tidlig innsats starter når du begynner på skolen .
DB170819 På Facebook uttrykker skolen sin sorg over tapet av Yhoana.
DB170819 12-åringen var hjemme fra skolen på grunn av en skade hun hadde pådratt seg etter en ulykke på rulleskøyter.
DB170819 I stedet for å legge seg flat, burde Røe Isaksen tatt grep og innført humor som eget fag i skolen .
DB170819 - Jeg skal begynne i andre klasse på videregående, og har jo planer om å fullføre skolen .
DB170819 Nei da, vi skal fly « private jet » til Oslo og på skolen i morgen.
DA170819 - Vi drar på mange turer på skolen vår også, men vi drar ikke til Bærum fordi det er annerledes enn Grønland.
DA170819 Hun var del av et tverrfaglig pedagogisk miljøteam som jobbet for å forebygge frafall, uro på skolen , og sikre et godt læringsmiljø for elevene.
DA170819 Etter en omstrukturering av skolen , besluttet ledelsen å legge ned teamet.
DA170819 Det gir ofte skolen økte utgifter til oppfølging.
DA170819 Dagen før kom nyheten om at når Bjørnholt-elevene begynner et nytt skoleår på mandag, møtes de av sikkerhetssluser og adgangskort for å « ivareta tryggheten og sikkerheten til elever og ansatte ved skolen ».
DA170819 - SV er helt tydelige på at vi må bort fra markedstenkningen i skolen .
DA170819 Skolen må ikke med på å forsterke det, men bidra til å utjevne forskjellene, sier Kaski.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned Det arbeidet vi gjør nå, kommer vi først til å se resultatene av om ti år hvis det fortsetter, sier hun og viser til jobben med tidlig innsats i skolen, innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, fraværsregler på skolen og satsingen på psykisk helse for barn og unge.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned Det arbeidet vi gjør nå, kommer vi først til å se resultatene av om ti år hvis det fortsetter, sier hun og viser til jobben med tidlig innsats i skolen , innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, fraværsregler på skolen og satsingen på psykisk helse for barn og unge.
AP170819https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WrLAQ/En-hilsen-til-landets-larere--Heidi-Granberg Noen av elevene vil kanskje trenge en ekstra varm mottagelse fordi ferien har vært vanskelig, og skolen er et fristed fra bekymringer.
NL170818 Svikten må jo skyldes elevene som ikke kan tilpasse seg, ikke skolen , mener tydeligvis kommunens skoleledelse.
NL170818 Selv om det finnes mange enkelthistorier om vellykket spesialundervisning også i Tromsø, er den sentrale hovedstrøm at spesialundervisning på de premisser fylkesmannen her påtaler, fungerer som en kanal ut av skolen , og at den faglige utviklingen svekkes eller uteblir.
DB170818 Når det gjelder energidrikker er det feil å tenke at det er bra for å prestere bedre i sport, eller på skolen .
DB170818 - Hvis jeg er for mye borte fra skolen stryker jeg.
DB170818 Ankeret raser mot Trump : - Se for deg at du er jøde, og skolen din heter « Hitler High School » ¶
DB170818 En dag prinsen kom hjem fra skolen , satt prinsesse Diana på soverommet hans og sorterte papirer og aviser.
DA170818 Vi foreslår også å etablere etterutdanningsprogram for lærer i IKT, og å opprette et program for praksisplass for IT-studenter i skolen .
DA170818 Venstre mener alle barn må få lovfestet rett til en kvalifisert lærer i klasserommet, og for oss er det viktigere enn en bemanningsnorm som vil gi flere ufaglærte i skolen .
DA170818 Samtidig er det 37.000 utdannede lærere som ikke jobber i skolen .
DA170818 I skolen starter nye vennskap.
DA170818 Det er også i skolen barna kan lære å forstå verden rundt seg og til å ha en kritisk sans.
DA170818 Derfor starter også demokrati, menneskeverd og motstand mot farlig populisme i skolen .
DA170818 Skolen må være like moderne og oppdatert som det elevene opplever hjemme.
DA170818 Skolen er starten på det vi skal gjøre resten av livet, enten drømmen er å bli sykepleier, snekker, frisør eller dataingeniør.
DA170818 Vi tok oss av slåsskamper, elever som aldri sov på grunn av vold, overgrep eller psykiske vansker, elever som kom ruset på skolen , elever som plutselig sto uten bopel eller hadde traumer etter å ha flyktet helt alene i en alder av 13 år, forteller Gloppen.
DA170818 Vi har også et helseteam på tre fagpersoner ved skolen som er her daglig, men de er ikke tilsatt av skolen men bydelen.
DA170818 Vi har også et helseteam på tre fagpersoner ved skolen som er her daglig, men de er ikke tilsatt av skolen men bydelen.
DA170818 Vi har i tillegg til dette en kulturrådgiver ved skolen .
DA170818 Ved skolen har vi også opprettet cricketlag med både mannlig og kvinnelig trener.
DA170818 To år etter opprettelsen, bestemte ny skoleledelse at miljøteamet skulle legges ned i forbindelse med en omstrukturering av skolen .
DA170818 Samtidig mener han det aller viktigste er at skolen har plikt til å sørge for at elevene er trygge : ¶
DA170818 Saken favner mye bredere enn denne skolen .
DA170818 På sett og vis har både skolen og storsamfunnet sviktet, sier Gloppen.
DA170818 Jeg opplever at med adgangskontroll føler elevene og ansatte seg trygge på ikke uvedkommende kommer inn på skolen .
DA170818 Jeg er redd for at det finnes dem som vil slå politisk mynt på tiltaket fordi skolen ligger i en av de hurtigst voksende, yngste og samtidig fattigste bydelene, med mange utfordringer knyttet til sosioøkonomiske forhold og innvandring, advarer Gloppen.
DA170818 I en kommentar til kritikken fra Silje Gloppen sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen ved Bjørnholt videregående skole at de ansatte på skolen er høyt kompetente både i fag og i det å håndtere elever.
DA170818 Hun mener skolen har sviktet ved at den ikke har klart å etablere seg som et positivt og tillitvekkende sentrum for læring og utvikling som alle bydelens unge har et lojalitetsforhold til.
DA170818 Etter at rektoren på Bjørnholt videregående skole i går fortalte Dagsavisen at skolen innfører adgangskontroll med sikkerhetssluse og adgangskort for elever og ansatte, trolig som den første videregående skolen i landet, føler hun en sterk forpliktelse til å ta bladet fra munnen.
DA170818 Etter at rektoren på Bjørnholt videregående skole i går fortalte Dagsavisen at skolen innfører adgangskontroll med sikkerhetssluse og adgangskort for elever og ansatte, trolig som den første videregående skolen i landet, føler hun en sterk forpliktelse til å ta bladet fra munnen.
DA170818 Den tidligere Bjørnholt-læreren reagerer slik på at hennes tidligere arbeidsplass innfører adgangskontroll for å gjøre skolen tryggere for elever og ansatte : ¶
DA170818 De har « et godt og systematisk arbeid ved skolen for å forebygge ulike elevers utfordringer », sier hun.
DA170818 Da jeg spurte hvordan han hadde det på skolen og hva jeg kunne gjøre for ham, var svaret : « Ingenting ».
DA170818 - Ved skolen arbeider vi tett med elevene for å ha gode relasjoner til hverandre og alle lærere har tilsyn 90 minutter i uka.
DA170818 - Storsamfunnet har sviktet i form av at skolen er et mikrokosmos som speiler det store bildet.
DA170818 - I tillegg forsøkte vi å heve kompetansen og veilede både lærere og innleide vektere som kom i konfliktsituasjoner med elever, forteller Gloppen, som mener teamet nettopp besto av den type kompetanse og ressurser mange tar til orde for at må finnes i skolen hvis den skal takle de utfordringene den står overfor.
DA170818 Skolen beveger seg i gal retning mener hun.
DA170818 Horntvedt sier skolen har gode erfaringer med ekskursjonene og har inntrykk av at mange elever får lyst til å dra tilbake til Grønland etter besøket.
DA170818 Bare en halvtimes tur fra skolen er vi der, i en helt annen verden.
DA170818 - Ledelsen orienterte elevrådsstyret om at skolen ikke benytter « Grønlandssafari » som et faglig eller kulturelt begrep, sier han.
DA170818 - Skolen er viktig for å bidra til større toleranse hos elvene.
DA170818 Raja mener rasisme i skolen , er skolens ansvar, men også foreldrenes.
DA170818 Om pappa står på tribunen og skriker ut « jævla svarting », kan barna ta med seg en slik språkbruk på skolen , uten å være klar over at det er galt, sier Stortingsrepresentant Abid Raja ( V ).
DA170818 Kompetansen om diskriminering i skolen varierer, tror Simonsen.
DA170818 Et barn er ikke nødvendigvis bevisst en religion eller hudfarge, og minoritetsbarn kan bli litt glemt når vi snakker om mobbing i skolen , sier Raja.
DA170818 - Om pappa står på tribunen og skriker ut « jævla svarting », kan barna ta med seg en slik språkbruk på skolen , uten å være klar over at det er galt, mener Raja.
DA170818 - Dette er svært alvorlig og det er ikke tvil om at loven brytes, sier Simonsen om rasisme i skolen .
DA170818 minoritetselev jevnlig opplever rasisme i skolen .
DA170818 SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak, som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen .
DA170818 Bjørnholt videregående skole har, som den første skolen i Oslo, og så vidt Utdanningsforbundet kjenner til også som første skole på landsbasis, innført adgangskontroll for elever og ansatte.
DA170818 Her har vi en skole der både foreldre, og ikke minst de som jobber i skolen , ønsker en endring.
AP170818https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/RWRPx/Anne-Bitsch-I-det-oyeblikket-jeg-begynte-pa-skolen-og-kunne-speile-meg-i-de-andre-barna_-skjonte-jeg-at-vi-var-annerledes | Anne Bitsch : I det øyeblikket jeg begynte på skolen og kunne speile meg i de andre barna, skjønte jeg at vi var annerledes ¶
AA170818 Han skal akkurat begynne på skolen , men skjønner at hans og familiens liv aldri blir det samme.
AA170818 - Grunnen til dette er at vekterne opptrer i sivil, og sikkerhetstiltaket vil ikke lenger ha noen verdi dersom elevene er kjent med at det er vekter i sivil på skolen , skriver etatens kommunikasjonsavdeling i en epost til kringkasteren. ( ©NTB ) ¶
AA170818 - Når denne helgen i august er spesielt travel, er det ikke minst fordi skolen nå begynner igjen.
AA170818 | Høyre vil satse på læring framfor mat i skolen
AA170818 Jeg tenker likevel at det er en god arbeidsdeling at foreldrene bidrar med mat og at skolen bidrar med læring, sa stortingsrepresentant og nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, i Politisk Kvarter fredag.
AA170818 - Ernæring er veldig viktig, og det er vi opptatt av i den norske skolen også.
DB170817 I tillegg til adgangsportene, som allerede er satt opp, er pullerter plassert utenfor skolebygningen for å forhindre råkjøring i området rundt skolen .
DB170817 I praksis betyr dette at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn.
DB170817 Derfor innfører vi nå et adgangskontrollsystem, for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen , sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen til Aftenposten.
DB170817 I tillegg til adgangsportene er det plassert pullerter utenfor skolebygningen for å hindre råkjøring i området rundt skolen .
DB170817 I praksis betyr dette at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn.
DB170817 Derfor innfører vi nå et adgangskontrollsystem, for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen , sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen til Aftenposten.
DB170817 - Se for deg at du er en jødisk person som bor i Tyskland, og skolen din heter « Hitler High School » !
DA170817 En lærlingplass er også viktig for å unngå at ungdommer dropper ut av skolen .
AP170817https://www.aftenposten.no/okonomi/i/k5Al9/Denne-helgen-er-en-av-arets-storste-visningshelger-med-over-2100-boligvisninger-bare-i-Oslo - Når denne helgen i august er spesielt travel, skyldes det ikke minst at skolen nå begynner igjen.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/32kLA/Hadia-Tajik-sier-det-er-veldig-god-stemning-i-Ap_-til-tross-for-svake-malinger På den andre siden har du Ap som ønsker å styrke våre fellesarenaer, styrke skolen , helse- og omsorgssektoren og si at vi ikke har råd til den type skattekutt, sa Tajik.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak, som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen .
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende I praksis betyr adgangskontrollen at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende Det er den første skolen i Oslo, og så vidt Utdanningsforbundet kjenner til også som første skole på landsbasis, som gjør det.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende Derfor innfører vi nå et adgangskontrollsystem, for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen , sa rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende Bjørnholt videregående skole er den første skolen i Oslo, og trolig også første skole på landsbasis, som innfører adgangskontroll.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/KVOJy/Gi-meg-mer-nytelse_-sex-og-folelser-i-skolen--Jakob-Semb-Aasmundsen | Gi meg mer nytelse, sex og følelser i skolen Jakob Semb Aasmundsen ¶
AA170817 Ledelsen ved skolen har dialog med politiet.
AA170817 Foto : privat ¶ ¶ Skolen har stilt sine lokaler til disposisjon for at studentene som har vært ute og lett skal kunne ha en møteplass.
AA170817 Skolen stiller også sine lokaler til rådighet dersom studenter ønsker å møtes.
AA170817 Selv om Bjørnholt foreløpig er alene om dette tiltaket, er situasjonen ved skolen ifølge politiet ikke i noen særstilling.
AA170817 SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak, som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen .
AA170817 I praksis betyr adgangskontrollen at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn.
AA170817 Derfor innfører vi nå et adgangskontrollsystem, for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen , sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen til Aftenposten.
AA170817 Bjørnholt videregående skole har, som den første skolen i Oslo, og så vidt Utdanningsforbundet kjenner til også som første skole på landsbasis, innført adgangskontroll for elever og ansatte.
AA170817 - Hvis det er konflikter i ungdomsmiljøene, kan skolen bli en slags arena for å gjøre opp.
AA170817 Det er et tankekors at politikere i alle leire er opptatt av digital kompetanse i grunnskolen og flere IKT-studieplasser, mens den videregående skolen synes glemt i den store sammenhengen.
VG170816 Kveen tilbake til skolen
VG170816 - Nei, men det er nå skolen begynner.
VG170816 Vi jobber mye mot rasisme og fremmedfrykt i skolen .
VG170816 - Jeg vil anta at du ikke vil oppmuntre til rasistisk vitsing i skolen .
VG170816 Vi er nødt til å ha oversikt over hvem som kommer og går her på skolen , sier Roscher-Nielsen til Dagsavisen.
VG170816 Ved flere anledninger er det også gjort hærverk på skolen .
VG170816 I 2016 ble det blant annet avfyrt fyrverkeri inne i selve skolebygget, ifølge Dagsavisen som også har besøkt skolen .
VG170816 - Skolen er åpen og lys med mange glassvegger.
SA170816 Snakk positivt om skolen
SA170816 Skap en god dialog med skolen
SA170816 POSITIV INNSTILLING : Foreldre bør snakke positivt om skolen og jobbe for få til et godt samarbeid med læreren, råder ekspertene.
SA170816 Haug mener foreldre i utgangspunktet bør stole på at det som skjer på skolen er bra.
SA170816 Han mener noe av det verste man kan gjøre er å snakke ned skolen og læreren.
SA170816 Foreldre bør jobbe aktivt for få til et godt samarbeid med skolen om sitt barn, sier ekspertene.
SA170816 Det samme gjelder de store barna på skolen . 2.
SA170816 Det er også med på å gi et utgangspunkt for at barnet får nye venner på skolen , sier hun og fortsetter : ¶
SA170816 - Viser det seg imidlertid at tilliten ikke er etterlevd, er dette selvsagt noe som må tas opp direkte med skolen - uten å involvere barna.
SA170816 - Sørg for at barnet har nok mat og riktig tøy med seg på skolen .
SA170816 - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen .
SA170816 - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen.
SA170816 - Sett av tid til å følge barnet til skolen i starten.
SA170816 - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen, er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
SA170816 - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen , er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
SA170816 Jeg var sengeliggende i perioder og klarte ikke å gå på skolen .
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html KVALITETSTID : Å kunne tilbringe ekstra mye tid med barna før de begynner på skolen , er noe mange foreldre drømmer om.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Snakk positivt om skolen
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Skap en god dialog med skolen
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html POSITIV INNSTILLING : Foreldre bør snakke positivt om skolen og jobbe for få til et godt samarbeid med læreren, råder ekspertene.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Haug mener foreldre i utgangspunktet bør stole på at det som skjer på skolen er bra.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Han mener noe av det verste man kan gjøre er å snakke ned skolen og læreren.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Foreldre bør jobbe aktivt for få til et godt samarbeid med skolen om sitt barn, sier ekspertene.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Det samme gjelder de store barna på skolen . 2.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Det er også med på å gi et utgangspunkt for at barnet får nye venner på skolen , sier hun og fortsetter : ¶
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Viser det seg imidlertid at tilliten ikke er etterlevd, er dette selvsagt noe som må tas opp direkte med skolen - uten å involvere barna.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Sørg for at barnet har nok mat og riktig tøy med seg på skolen .
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen .
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Sett av tid til å følge barnet til skolen i starten.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen, er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen , er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
DB170816 Samtidig må vi være klar over at det ikke vil gå like bra for alle barn i skolen , sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
DB170816 Hvis de ikke gjør det tidlig, kan det bli vanskelig seinere og noen kan komme til å falle ut av skolen , sier Hareide.
DB170816 - Et av KrFs viktigste krav ved dette valget blir lærernorm i skolen .
DB170816 - Arbeiderpartiet vil også ha flere lærere i skolen .
DB170816 Vi sender femåringer på skolen .
DB170816 Partiet vil blant annet sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
DB170816 Yousef tenkte jo ikke på dette som noe uvanlig og det er først i voksen alder han tenker at det på en måte var å kjøpe han venner, som barn var han bare glad for å ha venner og være en inkludert del av det sosiale fellesskapet på skolen .
DB170816skolen slet han ut vennene sine, og vi kompenserte ved å kjøpe de nyeste og kuleste lekene og vi arrangerte hver fredag noe vi kalte for fredagsklubben.
DB170816 Alle mobbeprogrammene i den norske skolen er det vel ingen som har full oversikt over.
DA170816 » Gutt ( 25 ), Oslo ¶ Skolen
DA170816 Mange sier også at skolen har fulgt lite opp, eller ikke i det hele tatt.
DA170816 Der hvor én av eller begge foreldrene er født i et annet land enn Norge, opplever en av fire elever rasisme, diskriminering eller urettferdig behandling på skolen regelmessig.
DA170816 Altså betyr det at om skolen underviser om jøder eller omreisende, øker rasismen mot dem.
DA170816 Vi har hatt flere episoder der uvedkommende har tatt seg inn på skolen og har opptråd truende og til dels voldelig overfor våre elever og ansatte, bekrefter rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen ved Bjørnholt videregående skole i bydel Søndre Nordstrand.
DA170816 Vi er nødt til å ha oversikt over hvem som kommer og går her på skolen , sier Roscher-Nielsen.
DA170816 Ved flere anledninger er det også gjort hærverk på skolen .
DA170816 Selv om elevene skal føle seg trygge på skolen , er jeg bekymret for at denne type tiltak blir brukt istedenfor å styrke et godt psykososialt team rundt elevene.
DA170816 Ifølge rektor er situasjonen uoversiktlig : ¶ - Skolen er åpen og lys med mange glassvegger.
DA170816 Ifølge Utdanningsetaten i Oslo kommune ( UDE ), har sikkerhetstiltakene som nå iverksettes, kommet i stand etter initiativ fra skolen selv gjennom et samarbeid mellom skolen , UDE, Undervisningsbygg og politiet.
DA170816 Ifølge Utdanningsetaten i Oslo kommune ( UDE ), har sikkerhetstiltakene som nå iverksettes, kommet i stand etter initiativ fra skolen selv gjennom et samarbeid mellom skolen, UDE, Undervisningsbygg og politiet.
DA170816 I tillegg til adgangskort og sikkerhetssluser er det i løpet av sommeren montert hev- og senkbare stålrør i oppkjørselen til skolen ( pullerter ), slik at uvedkommende ikke kan kjøre opp foran skolen med bil.
DA170816 I tillegg til adgangskort og sikkerhetssluser er det i løpet av sommeren montert hev- og senkbare stålrør i oppkjørselen til skolen ( pullerter ), slik at uvedkommende ikke kan kjøre opp foran skolen med bil.
DA170816 - Hvis det er konflikter gående i ungdomsmiljøene, kan skolen bli en slags arena for å gjøre opp.
DA170816 - Flere skoler sliter med at uvedkommende kommer til skolen , noen for å lage trøbbel og bråk.
DA170816 - Disse tallene viser at skolen har store strukturelle problemer som skolens ledelse må ta på alvor.
DA170816 juni skrev Dagsavisen at politiet i Oslo ser stadig flere tilfeller av vold og trusler i skolen : ¶
DA170816 Skolen skal ikke bare utdanne, men danne et helt menneske.
DA170816 Da jeg skulle ha konfirmasjonsundervisning og ba om å få dra tidlig fra skolen , ble jeg spurt « Skal du konfirmeres ?
BT170816https://www.bt.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Jeg var sengeliggende i perioder og klarte ikke å gå på skolen .
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte » Hun reagerer på at skolen tok avgjørelsen over sommeren, uten å involvere eller informere elevene.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte » Elevrådslederen ved Bjørnholt videregående skole, Fatoumata Kanyi, fikk høre om adgangskontrollen fra venner ved skolen .
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte Selv om skolen starter førstkommende mandag, vil ikke adgangssystemet tas i bruk før tidligst om fjorten dager.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte Om de ikke er tatt med i denne beslutningen, må skolen ta selvkritikk, mener Chaudhry.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte Man kan definitivt føle seg mer trygg på skolen , mener Kanyi.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte I tillegg til adgangsportene, som allerede er satt opp, er pullerter plassert utenfor skolebygningen for å forhindre råkjøring i området rundt skolen .
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte I praksis betyr dette at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte - Jeg ble litt overrasket, fordi vi har ikke så dårlig miljø på skolen at vi trenger det, mener elevrådslederen.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte - Derfor innfører vi nå et adgangskontrollsystem, for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen , forteller rektoren til Aftenposten.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte » - Noen ganger kommer folk på skolen bare for å slåss.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E2ae/Oslos-byrad-onsker-ikke-kommersielle-barnehager_-men-lar-mobilselskap-sponse-aktiviteter-for-elevene Den rødgrønne regjeringen innførte forbud mot reklame i skolen , men aktivitetsskolen er ikke omfattet av dette.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E2ae/Oslos-byrad-onsker-ikke-kommersielle-barnehager_-men-lar-mobilselskap-sponse-aktiviteter-for-elevene Aktivitetsskolen er unntatt fra lovbestemmelsen om reklame i skolen , men det er jo de samme elevene, sier Tellevik Dahl.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E2ae/Oslos-byrad-onsker-ikke-kommersielle-barnehager_-men-lar-mobilselskap-sponse-aktiviteter-for-elevene - Byrådets prinsipielle holdning er et klart nei til kommersialisering og reklame i skolen .
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/mqXmE/Ap-lover-3000-flere-larere-til-de-yngste-elevene Partiet vil blant annet sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/6EmJe/Voldtektsmann-proveloslatt-i-april-Na-er-han-siktet-pa-nytt Da faren kom for å hente datteren på skolen oppdaget han at hun gikk uten hijab.
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2WEeR/Stopp-den-vedtatte-larerutdanningen-for-den-odelegger-skolen--Jon-E-Bakke | Stopp den vedtatte lærerutdanningen før den ødelegger skolen Jon E.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Snakk positivt om skolen
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Skap en god dialog med skolen
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html POSITIV INNSTILLING : Foreldre bør snakke positivt om skolen og jobbe for få til et godt samarbeid med læreren, råder ekspertene.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Haug mener foreldre i utgangspunktet bør stole på at det som skjer på skolen er bra.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Han mener noe av det verste man kan gjøre er å snakke ned skolen og læreren.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Foreldre bør jobbe aktivt for få til et godt samarbeid med skolen om sitt barn, sier ekspertene.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Det samme gjelder de store barna på skolen . 2.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html Det er også med på å gi et utgangspunkt for at barnet får nye venner på skolen , sier hun og fortsetter : ¶
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Viser det seg imidlertid at tilliten ikke er etterlevd, er dette selvsagt noe som må tas opp direkte med skolen - uten å involvere barna.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Sørg for at barnet har nok mat og riktig tøy med seg på skolen .
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen .
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Sett av tid til å følge barnet til skolen i starten.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen, er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen , er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
AP170816https://www.aftenposten.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Jeg var sengeliggende i perioder og klarte ikke å gå på skolen .
AA170816 ¶ Foreldre som kjører barna til skolen er med på å øke risikoen for ulykker, mener Håvard Tømmervold, politioverbetjent ved Sentrum politistasjon i Trondheim.
AA170816 Vi kan ikke nekte noen å kjøre til og fra skolen , men færre biler vil gjøre skoleveien tryggere for de små, sier Tømmervold.
AA170816 Vi er opptatt av at de som nå starter på skolen skal oppleve at det er trygt å ferdes i trafikken.
AA170816 Politiet ønsker at flest mulig foreldre går eller sykler sammen med barna til skolen .
AA170816 Vi må rekruttere de tilbake til skolen , sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
AA170816 Tidlig innsats og økt lærertetthet i småskolen er blant hovedsatsingene Arbeiderpartiet nå lanserer for grunnskolen og den videregående skolen .
AA170816 Men det er arbeidsforholdene som gjør det attraktivt og avgjør om folk vil søke seg til og bli i skolen .
AA170816 Arbeiderpartiets 18 punkts tiltaksliste består også av å sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
AA170816 Han trekker fram at fritidstilbud må være tilgjengelige for alle og at man forhindrer frafall i skolen .
AA170816 - Dessverre har trenden for eksempel vært at fritidsklubber i storbyer legges ned og at det ikke er nok helsesøstre til å plukke opp dem som sliter i skolen , sier han.
AA170816 Praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU ) er den klart vanligste typen lærerutdanning i den videregående skolen . 14.000 av 27.000 lærere har PPU, og 36 prosent av disse har PPU for yrkesfaglærere.
AA170816 Partiet vil blant annet sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
VG170815 - Skolen er nøkkelen for å hindre utenforskapet som skapes av arbeidsledighet og uførhet.
VG170815 I dag er det rundt 40.000 kvalifiserte lærere som jobber utenfor skolen , fordi de har hatt et for stort ansvar over for mange mange elever og overfylte klasserom.
VG170815 Høyre og Røe Isaksen har mislyktes i det viktigste for skolen som er å sørge for god rekruttering av lærere, mener Ap- politiker Trond Giske.
SA170815 - Det har vært lite fokus på fargelære på skolen , og naturlig nok tenker mange at farger er vanskelig.
FV170815https://www.fvn.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Jeg var sengeliggende i perioder og klarte ikke å gå på skolen .
DB170815 PÅ TUR : Marte ( 16 ) filmet en bjørn som var ute på tur da hun var på vei til skolen .
BT170815https://www.bt.no/bolig/-Sa-mye-gravar-som-vi-har-i-Norge_-kan-vi-trenge-flere-farger-rundt-oss-10082b.html - Det har vært lite fokus på fargelære på skolen , og naturlig nok tenker mange at farger er vanskelig.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bVxqq/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Kristian-Tonning-Riise Bør vi ha en fraværsgrense på skolen ?
AP170815https://www.aftenposten.no/bolig/-Sa-mye-gravar-som-vi-har-i-Norge_-kan-vi-trenge-flere-farger-rundt-oss-10082b.html - Det har vært lite fokus på fargelære på skolen , og naturlig nok tenker mange at farger er vanskelig.
AA170815 Ifølge dommen hadde de fire guttene hadde vært på fotballbanen ved Nardo skole da de bestemte seg for å gå til gapahuken ved skolen .
AA170815 Skoleforskeren antyder at lengre skoledager med tradisjonelle skoleaktiviteter og mye stillesitting gjør at mange gutter ikke finner seg til rette i skolen .
AA170815 Nemlig at de estetiske verdiene i skolen er under press, i ferd med å skvises bort av et begrenset syn på læring.
AA170815 I sommerens store verdidebatt, har diskusjonen om skolen stort sett vært begrenset til K-en i KRLE-faget.
AA170815 Hva gjør det med skolen og elevene at disse fagene har fått mindre plass og ofte undervises av lærere uten særlig kompetanse på feltet ?
AA170815 Hun går så langt at hun hevder at utviklingen i skolen « ikke er til samfunnets beste ».
AA170815 De bør brukes til å justere planen så den ikke framstår med et syn på læring og kunnskap som reduserer praktiske og estetiske fag til pynt på sidelinja i skolen .
AA170815 klasse mistrives og er lite motiverte for å gå på skolen .
VG170814 Egentlig å bare kunne tenke på fotballen aller mest, selv om jeg skal ta skolen ved siden.
VG170814 Ansatte ved skolen fikk tak i noen karer med båt, og de fikk « Vilde » på land.
SA170814https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Fem-tips-for-a-unnga-morgenstresset-10447b.html - Skaff deg oversikt over hva som skal skje på skolen gjennom uken.
SA170814 - Skaff deg oversikt over hva som skal skje på skolen gjennom uken.
DB170814 Du må være forberedt på at skolen er krevende og at det er lange dager, sier Tia Tiller ( 18 ).
DB170814 Men Maya har fått hjelp til å komme tilbake til skolen , takket være et tilrettelagt opplegg for jenter mellom 12-18 år.
DB170814 Mange av jentene må slutte på skolen for å ta seg av hus og hjem eller for å livnære seg.
DB170814 Det finnes ingen pålitelige tall i verden i dag på jenter under 15 år som blir gravide, som må slutte skolen på grunn av ekteskap, graviditet eller seksuell vold.
DB170814 Støre, du er for forbudet mot profitt i skolen , men mot forbudet mot profitt på barnehagebarn.
DB170814 Mange av forslagene handler om mobbing, forsøpling, at fritidsaktiviteter bør være gratis eller billige og at de vil gjøre leksene på skolen .
DA170814 - Skolen er lagt opp slik at barna har ulike forutsetninger for å lykkes.
DA170814 86 år gamle Johan Jensen fortalte til Aftenposten i 1958 : « En tid var skolen i en av fabrikkbygningene.
DA170814 - Skolen er lagt opp slik at barna har ulike forutsetninger for å lykkes.
BT170814https://www.bt.no/familieogoppvekst/Fem-tips-for-a-unnga-morgenstresset-10447b.html - Skaff deg oversikt over hva som skal skje på skolen gjennom uken.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Når det gjelder midlertidig ansatte uten godkjent lærerutdanning, ble følgende spørsmål stilt : « Er det midlertidig ansatte i lærerstillinger som ikke er kvalifiserte, i den forstand at de mangler godkjent lærerutdanning på skolen der du jobber ?
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Det er grunnen til at jeg er bekymret og vil ha tiltak mot ikke-kvalifiserte i skolen .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Bedre stipendordninger for å gi de som ikke er utdannet lærer, men jobber i skolen , mulighet til å ta lærerutdanning ¶
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte - Viljen til å skjerpe loven og de formelle kravene er stor både når det gjelder å komme inn på lærerutdanningen og å undervise i noen fag i skolen .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte - På den ene siden er det ikke overraskende at det er stor bruk av ukvalifiserte i skolen , men det er deprimerende at utviklingen går i feil retning.
AP170814https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-for-a-unnga-morgenstresset-10447b.html - Skaff deg oversikt over hva som skal skje på skolen gjennom uken.
AA170814 Han sier skolen allerede da hadde pekt ut Fields på grunn av hans politiske overbevisning, og at Fields hadde kommet med kommentarer med radikale overbevisninger om rase og nazisme.
AA170814 - Mannen har erkjent at han har vært inne på skolen .
AA170814 - Det var folk i området som observerte en person inne på skolen , som de trodde at ikke hadde noe der å gjøre, sier Kimo.
AA170814 - Vi må velge mellom skattelette eller flere lærere i skolen , og vi må ta inn over oss at utgiftene til helse og pensjon vil øke, sa KrF-lederen under den TV-sendte partilederdebatten fra Arendal mandag kveld.
AA170814 | Skoleforsker : - Skolen er ikke tilpasset de minste guttene ¶
AA170814 Rundt 10 prosent svarer at de mistrives og er lite motiverte til å gå på skolen .
AA170814 Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe for å utrede hvorfor gutter ikke trives på skolen .
AA170814 Noe av grunnen er at skolen ikke er tilpasset denne elevgruppen, mener skoleforsker.
AA170814 Det er ingen konkret forskning om hvorfor nettopp de unge guttene mister gnisten på skolen , men Nordahl har noen tanker.
AA170814 Derfor har regjeringen satt ned en ekspertgruppe for å utrede hvorfor gutter ikke trives på skolen .
AA170814 - Dette betyr at skolen er en særlig utfordring for gutter i denne skolestartfasen, sier Nordahl til NRK.
AA170814 klasse om de trives med fag på skolen .
AA170814 - Vi må velge mellom skattelette eller flere lærere i skolen , og vi må ta inn over oss at utgiftene til helse og pensjon vil øke, sa Hareide i debatten - og la med øvet mine : ¶
DB170813 - Så fort jeg kom hjem fra skolen , dro jeg ut med en gang og ble der til det ble mørkt.
DB170813 ¶ LA FRAM LØFTER : Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varmet opp med " hode, skulder kne og tå " før de la fram sine løfter for tidlig innsats i skolen på St.
DB170813 Vi sender femåringer på skolen .
DB170813 Lovfeste en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter.
DB170813 Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal har vurdert Høyres valgløfter for tidlig innsats i skolen .
DB170813 Høyre har lagt fram en liste med valgløfter for tidlig innsats i skolen som de lover å gjennomføre om de får fortsette i regjering.
DB170813 De har klokkertro på at lærerkompetanse skal løse utfordringene i skolen .
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/aVEpA/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Ida-Lindtveit Vi kan gjerne ha en grense for å få folk til å komme på skolen , men dagens straff er feil.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/aVEpA/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Ida-Lindtveit Bør vi ha en fraværsgrense på skolen ?
VG170812 NEI TIL LÆRERNORM : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil ikke innføre en norm for lærere i skolen .
VG170812 Det vi er uenig i er å lage en nasjonal norm fordi vi mener det binder oss til å bruke penger på store kommuner fremfor å heller bruke penger på de kommunene som har ekstra utfordringer i skolen , sier Røe Isaksen.
VG170812 Det er helt nødvendig for at alle barn skal bli sett og få hjelp i skolen , skriver han i en epost.
VG170812 - Hvis du ser på skoleresultatene til disse kommunene er det ingenting som tyder på at det er her de største utfordringene ligger, tvert imot kommer de store kommunene ut med gode resultater i skolen , sier Røe Isaksen.
VG170812 TILTAK : Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum er imidlertid usikker på effektiviteten av det å myke opp på reglene om ferie ettersom de som lykkes i arbeidslivet er de som har kommet seg gjennom skolen .
DB170812 Her er rettssikkerheten generelt svært dårlig, enten trakasseringen finner sted på nett, i arbeidslivet eller ved skolen , ifølge Eggebø.
DB170812skolen , i avisene og på TV får barna høre om hva forskerne forteller oss, om at verden blir varmere, og at det er den største utfordringen i vår tid.
DA170812 Derfor er det nødvendig at det er godt samarbeid når barna går fra barnehagen og over til skolen .
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Engasjerte foreldre ved skolen , som Sigrid Klæboe Jacobsen og Husein Awadnur, jobber tett sammen med rektor for å motvirke effektene av høy barnefattigdom - eller familiefattigdom, som de velger å kalle det.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom En strøm av elever kommer og går på skolen , 40 prosent skiftes ut i løpet av et år.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom - Nabolaget er en viktig arena for utvikling av det som kalles « sosial og kulturell kapital », som på hverdagsspråk betyr gode nettverk, for eksempel kontakter som kan hjelpe deg til å få jobb som voksen, eller språk og ferdigheter som gjør det lettere å lykkes på skolen , sier Brattbakk.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Skolen var nedleggingstruet for fire år siden, men foreldre slo ring rundt den og klarte å få ekstra ressurser.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RVwdx/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Linn-Elise-Ohn-Mehlen Så lenge vi har karakterer i skolen , skal vi ha det i sidemål.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RVwdx/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Linn-Elise-Ohn-Mehlen Den skremmer unge til skolen i stedet for å motivere dem og finne ut hvorfor de ikke møter.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RVwdx/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Linn-Elise-Ohn-Mehlen De vil også fjerne karakterer i skolen .
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RVwdx/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Linn-Elise-Ohn-Mehlen Bør vi ha en fraværsgrense på skolen ?
VG170811 - Jeg har aldri sett Peer Gynt før, men vi har jo ham og Ibsen på skolen , sier Adam Ezzari.
VG170811 Når brune nordmenn kunne møte den slags holdninger hver eneste dag, på gata, på skolen , i butikken, er det kanskje ikke så rart at integreringen ikke lyktes like godt for alle.
DB170811 Vi har påtatt oss et stort ansvar ved å sende barna våre på skolen når mange av de allerede er fem.
DB170811 Gode intensjoner om å gjøre barna våre klare for et krevende voksenliv, og redusere urovekkende høyt frafall i skolen , har ført oss litt på villspor.
DB170811 Der starter ikke barna på skolen før de er sju.
DB170811 Neste uke starter barna og ungdommen på skolen igjen etter sommerferien.
DB170811 Arbeid i skolen er viktig.
DB170811 Vi snakker om 80-tallet, så vi var veldig få på skolen .
DA170811 * La flere barn få mulighet til å gå på kulturskole i tilknytning til skolen eller SFO/AKS, til en rimelig pris og med lærere med god kompetanse.
DA170811 * Forbedre de praktiske og estetiske fagene i skolen og sørge for at lærerne får bedre mulighet for etter- og videreutdanning.
DA170811 Det mener Truls Dragset Dydland ( 24 ), som selv droppet ut av skolen .
DA170811 | Frp vil ha full kroppsundersøkelse av jenter i skolen
DA170811 Nær 300 elever i den videregående skolen i Buskerud oppga i Elevundersøkelsen i fjor at de blir mobbet av andre elever to ganger i måneden eller oftere.
DA170811 For at elever skal lære, så må de ha det godt på skolen .
DA170811 De største endringene i den nye loven er lovfestet krav til nulltoleranse, en tydeligere aktivitetsplikt som erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten, et styrket vern mot krenkelser fra voksne i skolen , en bedre håndhevingsordning overtar for dagens klageordning, og at skoleeiere risikerer tvangsmulkt.
DA170811 - Vi vet at mange familier sliter med å få endene til å møtes, og at barn kommer på skolen uten skolesaker.
AP170811https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WWLq/Det-viktigste-pa-Oyafestivalen-er-tross-alt-publikum For eksempel når vi får masse lekser på skolen .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVKRq/Hoyres-Torbjorn-Roe-Isaksen--Jeg-tar-meg-av-og-til-i-a-savne-Jens-Stoltenberg- De strør rundt seg med løfter uten inndekning : Skolemat, fysisk aktivitet i skolen , høyere lærertetthet, Ipad til alle elever, eldre, dobling av fagforeningsfradraget for å nevne noe.
AA170811 | Frp vil ha full kroppsundersøkelse av jenter i skolen
AA170811 Frps 2.-kandidat fra Hordaland, Silje Hjemdal, vil ha obligatorisk kroppskontroll av alle jenter i skolen som et tiltak for å hindre omskjæring Foto : Berit Roald / NTB scanpix ¶
AA170811 Ingen jenter er fri før alle er fri : Jeg ser ikke meg selv som en klassisk feminist, men mener det er en rekke forhold som støtter mine synspunkt om at jenter og kvinner systematisk blir undertrykket som individ i samfunnet : Hver femte jente i verden går ikke på skolen .
AA170811 Barnebrudene får ikke denne kunnskapen på skolen , fordi skolegangen har blitt avbrutt.
VG170810 Les også : Lillebror Jakob blåser i skolen : - Løpekarrieren betyr alt ¶
VG170810 Samtidig har Høyre innført fraværsgrensen i skolen , slik at det omtrent er umulig å få en time hos sin fastlege nå, da man må vente i flere måneder grunnet skoleelever som tar all tid.
VG170810 Siktede var ikke elev ved skolen , men politiets etterforskning har avdekket at han kjente til den 16 år gamle skoleeleven fra tidligere.
VG170810 Politiet mener at en 18 år gammel mann oppsøkte 16-åringen utenfor skolen og slo ham ned.
DN170810 Statsrådene la frem Høyres valgløfter for tidlig innsats i skolen torsdag formiddag.
DN170810 Åtte av ti rektorer har opplevd at foreldre setter behovene til eget barn foran fellesskapet på skolen , viser en ny undersøkelse.
DN170810 Undersøkelsen viser at rektorene særlig ønsker seg mer deltakelse i de formelle samarbeidsorganene på skolen , som foreldrearbeidsutvalg ( FAU ) og skolemiljøutvalg.
DN170810 Samtidig er det viktig å forstå at skolen må tenke helhetlig, og at hensyn til det enkelte barns spesielle behov må veies opp mot klassens og fellesskapets behov.
DN170810 En rektor har plikt til å gi alle barna på skolen et likeverdig tilbud, sier Dahl.
DN170810 Det er her skolen kan legge til rette for gode demokratiske prosesser og konstruktivt samarbeid til beste både for den enkelte elev og fellesskapet, sier Dahl.
DN170810 - Det er selvsagt naturlig at engasjementet knytter seg til ens eget barns ve og vel på skolen .
DN170810 Åtte av ti rektorer har opplevd at foreldre setter behovene til eget barn foran fellesskapet på skolen , viser en ny undersøkelse.
DN170810 Undersøkelsen viser at rektorene særlig ønsker seg mer deltakelse i de formelle samarbeidsorganene på skolen , som foreldrearbeidsutvalg ( FAU ) og skolemiljøutvalg.
DN170810 Samtidig er det viktig å forstå at skolen må tenke helhetlig, og at hensyn til det enkelte barns spesielle behov må veies opp mot klassens og fellesskapets behov.
DN170810 En rektor har plikt til å gi alle barna på skolen et likeverdig tilbud, sier Dahl.
DN170810 Det er her skolen kan legge til rette for gode demokratiske prosesser og konstruktivt samarbeid til beste både for den enkelte elev og fellesskapet, sier Dahl.
DN170810 - Det er selvsagt naturlig at engasjementet knytter seg til ens eget barns ve og vel på skolen .
DB170810 Mye av innsatsen i skolen , spesielt på spesialundervisning, settes konsekvent inn for seint.
DB170810 Ifølge Isaksen skal valgløftene for tidlig innsats i skolen være blant Høyres største satsinger de neste fire årene.
DB170810 Høyre vil også lovfest en nedre grense for skolekvalitet og pålegge skoleeiere som har for dårlige skoleresultater over tid, nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen .
DB170810 Det første punktet på Høyres liste, er å lovfeste en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter.
DB170810 ( Dagbladet ) : Høyre legger i dag fram en pakke med tiltak for tidlig innsats i skolen .
DB170810 Men mens hennes regjeringskollega Røe Isaksen valgte å bruke anledningen til å snakke om ansvaret Kristen-Norge har for skeive som mobbes i skolen , valgte Listhaug å bruke sin taletid til å snakke den ekstremt homofobe forsamlingen etter munnen.
DB170810 Den første organiserte filosofisk-teologiske skolen i islam, Mutazila, som var rådende i Abbasid-dynastiet i Bagdad i første halvdel av 800-tallet, utviklet en tydelig grense mellom « Guds hellige tale » og menneskers forståelse av den hellige tale, som innebærer kontinuerlig fortolkning av åpenbaringen.
DB170810 - Jeg var kjempeglad for at skolen valgte meg ut som en av kandidatene de ville sende ned, men jeg hadde ingen forventninger om å vinne, sier Gargari til Dagbladet.
DA170810 Men skolen den var hard ».
DA170810 I skoleprotokollene er det notert at en mengde barn « var paa tjeneste » mens de egentlig skulle vært på skolen .
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Sunniva skole i Oslo for å presentere 11 punkter som viser hvordan partiet vil gjennomføre tidlig innsats i skolen .
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Satsingen på tidlig innsats i skolen er ifølge statsministeren Høyres « aller beste sosialpolitikk ».
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Innføre en nedre grense for skolekvalitet og pålegge skoleeiere som har for dårlige skoleresultater over tid, nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen .
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Høyre vil bort fra det de kaller en « vente og se-holdning » i skolen .
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Her er Høyres 11 punkter for tidlig innsats i skolen .
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen De utvalgte lærene vil få høyere lønn og frikjøpt undervisningstid slik at de kan være ressurspersoner på tidlig lese- og skriveopplæring på skolen , ifølge Røe Isaksen.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/dV8AO/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Mani-Hussaini Grensen har bidratt med så mye mer byråkrati i skolen , og det er det siste vi trenger.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/dV8AO/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Mani-Hussaini Det kan bidra til at barn blir tatt ut av skolen . 5.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/dV8AO/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Mani-Hussaini Bør vi ha en fraværsgrense på skolen ?
AA170810 | Høyre lover en milliard kroner til tidlig innsats i skolen
AA170810 Samtidig vil partiet innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter.
AA170810 Partiet vil bruke en milliard kroner på tidlig innsats i skolen i neste periode.
AA170810 Høyre vil ha en intensiv tidlig innsats i skolen , slik at ingen faller av.
VG170809 Han er elev ved Senator Obama skolen i Kogelo, landsbyen i Kenya hvor Obama-familien kommer fra.
DB170809 FOLKETOGET for Karsten Warholm startet halv åtte i går kveld fra skolen på Dimna.
DB170809 Det er fortsatt kvinnene som får barna av gårde på skolen , lager matpakker og gjør omsorgsoppgavene, sier Noor.
DB170809 Elevene, som i år er avgangselever ved skolen , hadde deltatt på en fest som heter « Gudenatten ».
DB170809 Det hører med til historien at ikke alle elevene var like bedugget da skoleklokka ringte i morges, men skolen konkluderte med at den lille håndfullen elever som var skikket for skolegang ikke var tilstrekkelig.
DB170809 ( Dagbladet ) : En hel klasse ved Fredrikshavn Handelsgymnasium i Danmark ble i dag tidlig sendt hjem fra skolen .
DB170809 Ølblogger Anders Christensen : Jeg er fra Arendal og Kjetil gikk året over meg på skolen .
DB170809 Støre nær kappes med Solberg om å ta æren for flere av de viktige satsingene, som videreutdanning av lærere, tidlig innsats og økt antall lærere og helsesøstre i skolen .
DB170809 - En tredel av lærerne slutter i skolen i løpet av fem år.
DB170809 - Dette er sannsynligvis vårt viktigste politikkområde, sa hun og ramset opp flere viktige satsinger hun vil gjennomføre for å få flere gjennom videregående utdanning, med tidlig innsats i skolen og fokus på det psykososiale miljøet.
DA170809 SKOLEN : En 16 år gammel gutt ble i midten av juni utsatt for en voldshandling på Holmlia skole.
DA170809 På det ene fargefotografiet ser vi skolen en fredag i begynnelsen av juni 1960.
DA170809 Gymsalen og skolehagen ble noen år senere anlagt på det området foran skolen som vi ser er brukt som gangsti.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Kartleggingen gjør at man kan sette inn tidlige tiltak for å unngå at barn blir hengende etter når de begynner på skolen , sier Lae Solberg, fortsetter : ¶
AP170809https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/GVmL4/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Bjorn-Kristian-Svendsrud Bør vi ha en fraværsgrense på skolen ?
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html Teksten i partiprogrammene er vurdert innen åtte områder : Fysisk aktivitet og kosthold i skolen , gang- og sykkelveiutbygging, tilgang på turveier der man bor, bruk av aktiv arkitektur/design, fjerning av skatt på trening, utlån av utstyr, aktivitet som medisin og folkehelsevurdering av politiske vedtak.
VG170808 De snakket med skolen , bekymrede foreldre og kirkemiljøet.
DA170808 Og så minnes jeg med glede den lille førsteklassingen som ikke kunne komme fort nok til skolen den aller første skoledagen.
DA170808 Min fagbakgrunn som eksempel : Jeg har i 47 år vært lærer i skolen , 44 av dem på barnetrinnet med norsk som et av undervisningsfagene.
DA170808 Blant nyutdannede lærere ansatt i skolen i 2010 hadde 9 prosent sluttet etter ett år og 16 prosent etter fem år ( Gnist Indikatorrapport 2016 ).
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/bV0de/-To-av-tre-strok-pa-forkurs-i-matematikk- Lærermangelen vil øke, og bruken av ufaglærte arbeidskraft i skolen vil øke, sier Tyvand.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JaM24/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Tord-Hustveit Bør vi ha en fraværsgrense på skolen ?
AA170808 Lærermangelen vil øke, og bruken av ufaglærte arbeidskraft i skolen vil øke, sier Tyvand.
AA170808 - Barn som ser dårlig, kan velge å unngå fritidsaktiviteter og kan få problemer på skolen .
VG170807 Les også : Jakob Ingebrigtsen blåser i skolen - løpekarrieren betyr alt ¶
VG170807 | Jakob Ingebrigtsen blåser i skolen - løpekarrieren betyr alt ¶
VG170807 - Jeg vet at han ikke bryr seg så mye om skolen , men det er en nødvendighet et par år til.
VG170807 - Jeg er helt middels på skolen , men for meg betyr det minimalt.
VG170807 Da Jouma ( 7 ) forteller at han ikke likte skolen , og ikke lengter tilbake, bryter Hamzi inn og sier det var fordi lillebroren ikke likte matte.
VG170807 Jeg sendte dem til skolen og var hjemme og hjalp til med lekser da de kom hjem.
SA170807 VÆR OBS : - Vær oppmerksom på kroppslige signaler som kan si noe om hvordan barnet har det på skolen .
SA170807 Snakk positivt om skolen
SA170807 Snakk også om at man må sitte mer i ro på skolen enn i barnehagen og at det ikke er like mye tid til lek som tidligere, sier Bjørnestad.
SA170807 Skap en god dialog med skolen
SA170807 Når barna begynner på skolen , er avstanden mellom foreldrene og de som jobber direkte med barna lengre enn den var i barnehagen.
SA170807 Noe av det verste man kan gjøre er å snakke ned skolen og læreren.
SA170807 NY EPOKE : Å starte på skolen innebærer en annen hverdag med nye regler og rutiner for både elever og foreldre.
SA170807 Haug mener foreldre i utgangspunktet bør stole på at det som skjer på skolen er bra : ¶
SA170807 ET GODT HJEM : Det å ha det bra hjemme er et godt utgangspunkt for å få det fint på skolen , mener Peder Haug.
SA170807 Det samme gjelder de store barna på skolen , sier hun.
SA170807 Det er også med på å gi et utgangspunkt for at barnet får nye venner på skolen .
SA170807 Besøk skolen
SA170807 - Viser det seg imidlertid at tilliten ikke er etterlevd, er dette selvsagt noe som må tas opp direkte med skolen - uten å involvere barna, sier han. 6.
SA170807 - Sørg for at barnet har nok mat og riktig tøy med seg på skolen .
SA170807 - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen .
SA170807 - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen.
SA170807 - Sett av tid til å følge barnet til skolen i starten.
SA170807 - Foreldre bør jobbe for få til et godt samarbeid med skolen om sitt barn.
SA170807 - Forbered barnet på at det ikke lenger blir sene morgener og forklar at det nå er skolen og ikke foreldrene som bestemmer det.
SA170807 - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen, er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
SA170807 - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen , er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
SA170807 - Besøk skolen før skolestart.
SA170807 - Barn som får den oppfølgingen og omsorgen de har behov for hjemme, får det ofte bra på skolen , sier han.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html VÆR OBS : - Vær oppmerksom på kroppslige signaler som kan si noe om hvordan barnet har det på skolen .
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Snakk positivt om skolen
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Snakk også om at man må sitte mer i ro på skolen enn i barnehagen og at det ikke er like mye tid til lek som tidligere, sier Bjørnestad.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Skap en god dialog med skolen
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Når barna begynner på skolen , er avstanden mellom foreldrene og de som jobber direkte med barna lengre enn den var i barnehagen.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Noe av det verste man kan gjøre er å snakke ned skolen og læreren.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html NY EPOKE : Å starte på skolen innebærer en annen hverdag med nye regler og rutiner for både elever og foreldre.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Haug mener foreldre i utgangspunktet bør stole på at det som skjer på skolen er bra : ¶
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html ET GODT HJEM : Det å ha det bra hjemme er et godt utgangspunkt for å få det fint på skolen , mener Peder Haug.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Det samme gjelder de store barna på skolen , sier hun.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Det er også med på å gi et utgangspunkt for at barnet får nye venner på skolen .
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Besøk skolen
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Viser det seg imidlertid at tilliten ikke er etterlevd, er dette selvsagt noe som må tas opp direkte med skolen - uten å involvere barna, sier han. 6.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sørg for at barnet har nok mat og riktig tøy med seg på skolen .
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen .
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sett av tid til å følge barnet til skolen i starten.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Foreldre bør jobbe for få til et godt samarbeid med skolen om sitt barn.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Forbered barnet på at det ikke lenger blir sene morgener og forklar at det nå er skolen og ikke foreldrene som bestemmer det.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen, er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen , er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Besøk skolen før skolestart.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Barn som får den oppfølgingen og omsorgen de har behov for hjemme, får det ofte bra på skolen , sier han.
DB170807 Gode resultater på skolen ble toppet med et jobbtilbud fra Wall Street.
DB170807 Neste steg - frykter innbyggerne - er at ungdomsskoleelevene sendes til nabokommunen for å gå på skolen .
DB170807 Og « Bukkene Bruse på skolen » har nå ligget på bestselgerlista i elleve uker.
DB170807 Og nok en gang topper barneboka « Bukkene Bruse på skolen » boklista fra Bokhandlerforeningen.
DB170807 Og kanskje blir det mer salg nå som det nærmer seg skolestart : I boka møter du de tre bukkene som får et brev om at de må på skolen , men slett ikke har lyst til det.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html VÆR OBS : - Vær oppmerksom på kroppslige signaler som kan si noe om hvordan barnet har det på skolen .
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Snakk positivt om skolen
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Snakk også om at man må sitte mer i ro på skolen enn i barnehagen og at det ikke er like mye tid til lek som tidligere, sier Bjørnestad.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Skap en god dialog med skolen
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Når barna begynner på skolen , er avstanden mellom foreldrene og de som jobber direkte med barna lengre enn den var i barnehagen.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Noe av det verste man kan gjøre er å snakke ned skolen og læreren.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html NY EPOKE : Å starte på skolen innebærer en annen hverdag med nye regler og rutiner for både elever og foreldre.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Haug mener foreldre i utgangspunktet bør stole på at det som skjer på skolen er bra : ¶
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html ET GODT HJEM : Det å ha det bra hjemme er et godt utgangspunkt for å få det fint på skolen , mener Peder Haug.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Det samme gjelder de store barna på skolen , sier hun. 4.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Det er også med på å gi et utgangspunkt for at barnet får nye venner på skolen .
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Besøk skolen
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Viser det seg imidlertid at tilliten ikke er etterlevd, er dette selvsagt noe som må tas opp direkte med skolen - uten å involvere barna, sier han. 6.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sørg for at barnet har nok mat og riktig tøy med seg på skolen .
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen .
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sett av tid til å følge barnet til skolen i starten.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Foreldre bør jobbe for få til et godt samarbeid med skolen om sitt barn.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Forbered barnet på at det ikke lenger blir sene morgener og forklar at det nå er skolen og ikke foreldrene som bestemmer det.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen, er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen , er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Besøk skolen før skolestart.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Barn som får den oppfølgingen og omsorgen de har behov for hjemme, får det ofte bra på skolen , sier han.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/nqX0n/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Andrea-Sjovoll Bør vi ha en fraværsgrense på skolen ?
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html VÆR OBS : - Vær oppmerksom på kroppslige signaler som kan si noe om hvordan barnet har det på skolen .
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Snakk positivt om skolen
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Snakk også om at man må sitte mer i ro på skolen enn i barnehagen og at det ikke er like mye tid til lek som tidligere, sier Bjørnestad.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Skap en god dialog med skolen
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Når barna begynner på skolen , er avstanden mellom foreldrene og de som jobber direkte med barna lengre enn den var i barnehagen.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Noe av det verste man kan gjøre er å snakke ned skolen og læreren.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html NY EPOKE : Å starte på skolen innebærer en annen hverdag med nye regler og rutiner for både elever og foreldre.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Haug mener foreldre i utgangspunktet bør stole på at det som skjer på skolen er bra : ¶
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html ET GODT HJEM : Det å ha det bra hjemme er et godt utgangspunkt for å få det fint på skolen , mener Peder Haug.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Det samme gjelder de store barna på skolen , sier hun.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Det er også med på å gi et utgangspunkt for at barnet får nye venner på skolen .
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Besøk skolen
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Viser det seg imidlertid at tilliten ikke er etterlevd, er dette selvsagt noe som må tas opp direkte med skolen - uten å involvere barna, sier han. 6.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sørg for at barnet har nok mat og riktig tøy med seg på skolen .
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen .
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sett deg ned med barnet etter skolen og snakk om hvordan det går og hva de har gjort på skolen.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Sett av tid til å følge barnet til skolen i starten.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Foreldre bør jobbe for få til et godt samarbeid med skolen om sitt barn.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Forbered barnet på at det ikke lenger blir sene morgener og forklar at det nå er skolen og ikke foreldrene som bestemmer det.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen, er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Den beste måten foreldrene kan forberede barna sine på skolen , er å fremstille skolen og det som skal skje der på en positiv måte.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Besøk skolen før skolestart.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html - Barn som får den oppfølgingen og omsorgen de har behov for hjemme, får det ofte bra på skolen , sier han.
AA170807 Frykt for vold gjør at lærerne ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet, og foreldrene er for redde til å sende barna på skolen , sier Forsyth.
AA170807 Testing i skolen : ¶
AA170807 Rødt : Ragna Vorkinnslien ¶ | - Jeg tror ikke det er behov for mange nye tester i skolen
AA170807 - Det er viktig at skolene, kommunene og staten har kunnskap om kvaliteten og resultatene i skolen .
AA170807 Gabriel og Patrick går på skolen
AA170807 Ungdom med angstsymptomer har det som regel bra hjemme, men dårligere med venner og på skolen .
AA170807 - Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skolen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse, sier Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus, til NRK. ( ©NTB ) ¶
AA170807 Ungdom med angstsymptomer har det som regel bra hjemme, men dårligere med venner og på skolen .
AA170807 - Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skolen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse, sier Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus, til NRK.
VG170806 - Hun var veldig godt likt og hadde alltid et vennlig ord å si, sier rektoren ved skolen der Åsberg jobbet, Anita Tillander til avisen.
VG170806 Blant de yngste er det også mange som møtes på skolen og via studier, sier hun.
VG170806 Jeg tror lærerne hjemme på skolen og foreldrene våre kommer til å bli glade når de får høre nyhetene, sier Hong Song Ok.
VG170806 Der trener de to og en halv time fotball på skolen hver dag.
VG170806 Begge har også flyttet inn til hovedstaden fra landsbygda i Nord-Korea for å gå på den prestisjefylte skolen .
VG170806 - Jeg synes det er komfortabelt på skolen fordi boforholdene og treningsmulighetene er veldig gode, sier Hong Song Ok.
SA170806https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/QV6jA/Det-er-storrelsen-det-kommer-an-pa Godteri handles ofte på vei hjem fra skolen , gjerne som « mellommåltid » før middag.
SA170806skolen skal de trenes av tidligere volleyballproff Terje Øvergård, som også har spilt en haug med kamper for BKT.
DB170806 Konferansen skulle starte en debatt om « hvordan likestillingen skulle implementeres i skolen ».
DB170806 De gangene vi traff hverandre i årene etter skolen , dreide samtalene seg ofte mot Dahmer og hva som hadde skjedd med ham.
DA170806 Ungdom som ikke mestrer skolen har mange andre kvaliteter som passer i arbeidslivet, avslutter hun.
DA170806 Ungdom som ikke mestrer skolen har mange andre kvaliteter som passer i arbeidslivet, avslutter hun.
VG170805 Dette har vi jobbet for hele det siste året, og nå kan vi dra tilbake til foreldrene våre og til skolen og være stolte, sier kaptein Hong Song Ok.
VG170805 Han hadde nettopp sluttet på skolen og fått sin drømmejobb.
VG170805 Det er beregnet at et slikt innrykk av årsverk i den norske skolen vil koste om lag 2 milliarder kroner, og vil innebære 2802 flere lærerårsverk fordelt på 1299 skoler i rundt 250 kommuner.
VG170805 Det er SV på rødgrønn side og KrF på borgerlig side som er opptatt av å sikre nok lærere i skolen , og som har vist vilje til faktisk å prioritere det, skriver han i en e-post til VG.
SA170805 Selv trener de nordkoreanske jentene fotball to timer hver dag på skolen i hjemlandet.
FV170805https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fredag-kunne-hun-ikke-ga-Men-lordag-sikret-Hong-Song-ok-nordkoreansk-Norway-Cup-gull-239762b.html Selv trener de nordkoreanske jentene fotball to timer hver dag på skolen i hjemlandet.
DB170805 Dette har vi jobbet for hele det siste året, og nå kan vi dra tilbake til foreldrene våre og til skolen og være stolte, sier lagkaptein Hong Song Ok til VG.
DB170805 Skolen er koblet direkte mot det nordkoreanske fotballforbundet.
DB170805 - Fortellingen om krigen som vi har lært på skolen er svarthvitt, sier Nore ( 39 ).
DB170805 Ble kastet ut av skolen for å ha solgt pornoblader : - Jeg prøvde å komme på en løgn ¶
BT170805https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fredag-kunne-hun-ikke-ga-Men-lordag-sikret-Hong-Song-ok-nordkoreansk-Norway-Cup-gull-239762b.html Selv trener de nordkoreanske jentene fotball to timer hver dag på skolen i hjemlandet.
AP170805https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fredag-kunne-hun-ikke-ga-Men-lordag-sikret-Hong-Song-ok-nordkoreansk-Norway-Cup-gull-239762b.html Selv trener de nordkoreanske jentene fotball to timer hver dag på skolen i hjemlandet.
AP170805https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fredag-kunne-hun-ikke-ga-Men-lordag-sikret-Hong-Song-Ok-nordkoreansk-Norway-Cup-gull-239762b.html Selv trener de nordkoreanske jentene fotball to timer hver dag på skolen i hjemlandet.
AA170805 Skolen holder til i pavilionger på Sverresborg.
AA170805 I tillegg er terskelen høyere for å spille fotball i friminuttene på skolen .
VG170804 Deres tredje krav er lærlingplass til alle yrkesfagelever og at alle elever skal ha digitale læremidler i skolen .
NL170804 Det er bare en ting å si, og det er at den slags kultur for angiveri ønsker vi ikke å skape i den norske skolen der barna våre har tilhold.
FV170804https://www.fvn.no/100Sport/fotball/De-har-reist-7500-kilometer-Na-herjer-nordkoreanerne-med-forbausede-nordmenn--Aldri-opplevd-noe-lignende-239674b.html Skolen er koblet direkte mot det nordkoreanske fotballforbundet.
DB170804 Jeg mener at hvis elever tydelig velger seg bort fra en skole, er det tydelig for den skolen , at de må gjøre seg bedre, sier Røe Isaksen.
DB170804 Andre steder har elever fortrinnsrett til å gå på sin nærskole, altså skolen som er nærmest kommunen de bor i, ofte gjennom at de tildeles nærskolepoeng som plusses på karaktersnittet.
DB170804 - Hvis man mener at alle elevene som går på den skolen går på en skole fordi de blir tvunget til det, er det en mye større problemstilling enn det som handler om fritt skolevalg, kvitterer Røe Isaksen.
DB170804 Lysbakken mener det vil føre til segregering og sentralisering i skolen , ved at svake elever risikerer å måtte flytte på seg for å få oppfylt sine førstevalg i større grad enn de gjør i dag.
DB170804 Det kan både føre til at det blir vanskelig å opprettholde et godt skoletilbud i distriktene, og til en segregering i skolen , slik vi ser klare tendenser til i Oslo, med A- og B-skoler, sier Lysbakken til Dagbladet.
DB170804 Det gir elevene fortrinnsrett til å gå på sin nærskole, altså skolen som er nærmest kommunen de bor i, ofte gjennom at de tildeles nærskolepoeng som plusses på karaktersnittet.
DB170804 - Hvis man mener at alle elevene som går på den skolen går på en skole fordi de blir tvunget til det, er det en mye større problemstilling enn det som handler om fritt skolevalg, sa Røe Isaksen.
DB170804 - En tvangsinnføring av denne modellen vil kunne føre til både en sentralisering og en segregering i skolen , sier Lysbakken til Dagbladet.
DB170804 - Vi rapporterer ikke til myndighetene om hva barn forteller på skolen , med mindre det er snakk om liv og helse, fortsetter han.
DA170804 I tillegg vil Frp, dersom partiet blir sittende i regjering, blant annet jobbe for å bygge flere studentboliger, styrke skolehelsetjenesten, redusere skjemaveldet i skolen og gi elevene fritt skolevalg i hele landet, lover Jensen i forkant av frierferden i Moss.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/lqmEM/Heroinbolgen-odela-mor-og-far-Na-oppdrar-de-fire-besteforeldrene-Melina-7-sammen Tilbake på skolen så det først ut til at Alex skulle klare seg fint.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVWkJ/-Store-skuffer-AUF-om-fravarsgrensen Pedagogikkprofessor : Det er avgjørende å være tilstede på skolen .
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Dette kan skyldes mye, som for eksempel økte krav på skolen , noen tendenser i samfunnet, sosiale medier og ikke minst hvordan vi snakker om psykisk helse.
AA170804 Skader for titusener ¶ Skolen holder til i en brakkerigg på Sverresborg.
AA170804 Skolen vil nå skjerpe vaktholdet for å unngå flere hendelser.
AA170804 - Vi rapporterer ikke til myndighetene om hva barn forteller på skolen , med mindre det er snakk om liv og helse, fortsetter han.
AA170804 I tillegg vil Frp, dersom partiet blir sittende i regjering, blant annet jobbe for å bygge flere studentboliger, styrke skolehelsetjenesten, redusere skjemaveldet i skolen og gi elevene fritt skolevalg i hele landet, lover Jensen. ( ©NTB ) ¶
VG170803 Når vi sier ja til flere lærere i skolen er det fordi vi tror alle elever fortjener å bli sett - i kraft av hvert menneskes iboende menneskeverd.
VG170803 Les også : Listhaug vil forby barnehijab i skolen
VG170803 Målet har vært å skaffe en mer nyansert beskrivelse av forholdet mellom antall elever og ansatte i skolen enn hva som er mulig gjennom tilgjengelig statistikk.
VG170803 KRITISK : Aina Akerø, mor til Sophia ( 6 ), stiller seg kritisk til regjeringen, men er ikke bekymret før datteren begynner på skolen .
VG170803 I skolen er tallet på elever, ansatte og lærere i faktiske undervisningssituasjoner kartlagt på to tidspunkter i løpet av skoledagen.
VG170803 Det er paradoksalt at regjeringen nylig har fortalt at det viktigste de gjør i skolen er å forsterke tidlig innsats mens de samtidig er mot en lærernorm som kunne gi mindre klasser og tettere oppfølging, sier Handal.
VG170803 Datteren Sohpia ( 6 ) begynner på skolen i august.
VG170803 - Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge faktiske størrelser på elevgrupper og lærere i undervisningssituasjoner i skolen , ifølge analyseselskapet Rambøll som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Utdanningsforbundet.
SA170803https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/De-har-reist-7500-kilometer-Na-herjer-nordkoreanerne-med-forbausede-nordmenn--Aldri-opplevd-noe-lignende-239674b.html Skolen er koblet direkte mot det nordkoreanske fotballforbundet.
SA170803 Skolen er koblet direkte mot det nordkoreanske fotballforbundet.
DB170803 Jeg hadde fransk på skolen , så jeg får prøve å ta det litt opp igjen nå.
DB170803 At at alle elever skal få minst en times fysisk aktivitet i skolen hver dag og at barn og unge her skal få bruke utstyr og anlegg gratis.
DB170803 Ifølge politiets operasjonsleder Steinar Hausvik var det en ansatt ved skolen som meldte fra om innbruddet.
DB170803 Ifølge Budstikka skal 14-åringen ha forsøkt å få ut penger fra et bankkort som er forsvunnet fra skolen .
DB170803 Etterforskningsleder Krist Moen i Bærumspolitiet sier at de har hatt en patrulje på skolen for å undersøke hva som har skjedd.
DB170803 Det er utført omfattende skadeverk på skolen .
DB170803 Hun viser til regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i skolen , og mener forbudet bør utvides til det offentlige rom generelt.
DB170803 « Nå spiser jeg middag » eller « Nå har jeg akkurat levert ungene på skolen »...
DA170803 Men hvis det skulle gå et tog med parolen « Få skolen tilbake til lærerne », så ville jeg nok delta.
DA170803 Som barn kunne han sitte på skolen og være pottesur eller lei seg for noe, og husker at han bare kunne vise aggresjon.
DA170803 - For å si det sånn : Jeg ville aldri valgt å gå på denne skolen .
BT170803https://www.bt.no/100Sport/fotball/De-har-reist-7500-kilometer-Na-herjer-nordkoreanerne-med-forbausede-nordmenn--Aldri-opplevd-noe-lignende-239674b.html Skolen er koblet direkte mot det nordkoreanske fotballforbundet.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-har-reist-7500-kilometer-Na-herjer-nordkoreanerne-med-forbausede-nordmenn--Aldri-opplevd-noe-lignende-239674b.html Skolen er koblet direkte mot det nordkoreanske fotballforbundet.
AA170803 Marte Ingvild har dermed ett år igjen på skolen i New York.
AA170803 - Jeg har hatt problemer med å velge mellom teater og film, og den skolen jeg går på nå er en av få skoler som kombinerer både teater og film.
AA170803 Hun viser til regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i skolen , og mener forbudet bør utvides til det offentlige rom generelt.
VG170802 - I verste fall kan de ha løpetest på skolen tidlig og kamp på ettermiddagen, illustrerer han.
VG170802 - Det er en stor ære for meg, forteller han om at skolen ble oppkalt etter ham.
VG170802 Vi kan gjerne snakke om ytringsfrihetens kår, diskutere barnehijab, kristendommens plass i skolen , likestilling og kunst- og håndverkstradisjoners overlevelsesevne.
VG170802 Les også : Listhaug vil forby barnehijab i skolen
DB170802 Inspeksjonen var en av flere hvor Nymark med egne øyne så arbeidere utsatt for menneskehandel bli satt fri, ofte sammen med barn som burde vært på skolen i stedet for å jobbe under slaveliknende forhold - med løfte om betaling en eller annen gang.
DB170802 I en situasjon hvor det nesten ikke skapes flere jobber, hvor vi har betydelige uløste oppgaver i skolen , helsesektoren og eldreomsorgen, og hvor regjeringen selv skriver at det økonomiske handlingsrommet blir langt mindre framover, er det både uklokt og uansvarlig å love mange milliarder kroner i skattekutt til dem helt i toppen.
DB170802 Størsteparten jobber med profilering og studentrekruttering til skolen - de skal vinne kampen om de nye studentene.
DB170802skolen , som har 700 studenter, er det fire fulltids-kommunikasjonsstillinger.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/AAwJ5/IS-er-pa-retrett_-og-fremmedkrigere-kommer-tilbake-til-Europa-Dette-mener-ekspertene-vi-bor-gjor-med-dem Det kan blant annet skape konflikt i skolen .
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/lqmd9/Nordea-sjefen--Norske-okonomistudenter-kan-for-lite-om-barekraft - Dette er blitt en integrert del av alt vi gjør i Nordea, og da er det problematisk at de økonomene vi rekrutterer i dag, ikke har lært i skolen den kompetansen vi trenger, sier han.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen I stedet bør man komme i gang med å foreslå ulike løsninger på fraværet og frafallet i skolen , sier Mani Hussaini til Aftenposten.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen Hvis Ap vinner valget, må tallgrensen for hvor mye man være borte fra skolen fjernes helt.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen Han ønsker heller satsing på tiltak som flere lærere i skolen og større tetthet av helsesøstre i skolen .
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen Han ønsker heller satsing på tiltak som flere lærere i skolen og større tetthet av helsesøstre i skolen.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen Det kan gjøre veien til drop out fra skolen kortere for mange, mener AUF-lederen.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen - Det bør være en nulltoleranse for fravær i skolen .
AP170802https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/018j0/Det-er-avgjorende-a-vare-til-stede-pa-skolen--Kaare-Skagen | Det er avgjørende å være til stede på skolen Kaare Skagen ¶
AA170802 MOT har fine verdier i skolen , og vi spilte for de globale utviklingsmålene.
DB170801 - Taliban hadde alle disse reglene om at vi, som kvinner, ikke kunne jobbe eller gå på skolen eller i det hele tatt utendørs.
AP170801https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/k5VBB/Skolen-i-en-digital-tid--Erna-Solberg-og-Torbjorn-Roe-Isaksen | Skolen i en digital tid Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen ¶ Skolen må bidra til at vi som samfunn klarer å håndtere de store, teknologiske endringene.
AP170801https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/k5VBB/Skolen-i-en-digital-tid--Erna-Solberg-og-Torbjorn-Roe-Isaksen Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Lakkegata skole i mars da de la frem tiltak for mer lærelyst i forbindelse stortingsmeldingen om tidlig innsats og kvalitet i skolen .
AP170801https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/k5VBB/Skolen-i-en-digital-tid--Erna-Solberg-og-Torbjorn-Roe-Isaksen | Skolen i en digital tid Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen ¶
AP170801https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/991Wd/Tro-og-vitenskap-er-ikke-i-tottene-pa-hverandre--Therese-Utgard Aftenpostens Ingeborg Senneset er kritisk til skolen som « lærer » helbredelse.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Uansett-hvor-de-gar_-har-Norway-Cup-laget-med-seg-dette-maleriet-Her-er-arsaken-239564b.html Det startet med at den internasjonale skolen i Bangkok fikk en invitasjon.
AA170801 | Mener skolen svikter seksåringene ¶ 20 år er gått siden seksåringene ble satt på skolebenken.
AA170801 Når barna begynner på skolen , skal de lære, sier Isaksen.
AA170801 KrF mener erfaringene etter 20 år med seksåringer i skolen , er nedslående.
AA170801 Jeg mener vi bør se på om foreldre skal ha noe større mulighet til å la barnet sitt starte senere på skolen , hvis de mener barnet trenger et ekstra år, sier Isaksen.
AA170801 Isaksen mener 20 år med seksårsreformen har vist at de fleste 6-åringene er klare til å begynne på skolen .
AA170801 Han understreker samtidig at det er opp til lærerne og skolen å velge lek som læringsmetode.
AA170801 Han mener det imidlertid er mye i dag som tyder på at det hadde vært bedre å utvikle det siste året i barnehagen framfor å sende seksåringene på skolen .
AA170801 Den kommunale skolen har redusert leken betraktelig på 20 år.
AA170801 De yngste førsteklassingene er bare fem år og sju måneder når de begynner på skolen , påpeker han.
AA170801 - Seksårsreformen i skolen har vært mislykket.
AA170801 - Seksårsreformen i skolen har vært mislykket, sier KrFs skolepolitiske talsmann Anders Tyvand.
AA170801 - Premisset for å slippe seksåringene inn i skolen den gangen, var at det første skoleåret skulle ha et klart førskolepreg og fokus på lek.
AA170801 kullet med seksåringer som starter på skolen siden skolealderen ble senket fra sju til seks år i 1997.
SA170731 | Idretten ble redningen for Sajandan ( 21 ) : - Ingenting i livet føles riktig når skolen går galt ¶
SA170731 Målet er å gi barna noe å fortelle når de vender tilbake til skolen .
SA170731 - Ingenting i livet føles riktig når skolen går galt.
DB170731 Da jeg vokste opp, var det ingen åpent homofile på skolen .
DB170731 - Etter skolen jobbet jeg som tømmerhogger et par år, rapporterer han.
DA170731 Høyre går i år til valg på fire hovedløfter : Skaffe flere jobber, tidlig innsats i skolen og mindre frafall, senke ventetiden i helsevesenet og øke kvaliteten i spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen, samt satse på forsvar og beredskap.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idretten-ble-redningen-for-Sajandan-21--Ingenting-i-livet-foles-riktig-nar-skolen-gar-galt-239218b.html | Idretten ble redningen for Sajandan ( 21 ) : - Ingenting i livet føles riktig når skolen går galt ¶
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idretten-ble-redningen-for-Sajandan-21--Ingenting-i-livet-foles-riktig-nar-skolen-gar-galt-239218b.html Målet er å gi barna noe å fortelle når de vender tilbake til skolen .
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idretten-ble-redningen-for-Sajandan-21--Ingenting-i-livet-foles-riktig-nar-skolen-gar-galt-239218b.html - Ingenting i livet føles riktig når skolen går galt.
AA170731 Så tidlig som en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det den skal.
AA170731 Så tidlig som en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det den skal.
AA170731 Og de kan ha forventninger om at skolen fort skal hive seg rundt og gjøre noe, sier rådgiver Anita Kristiansen hos Fylkesmannen i Nordland til NRK.
AA170731 Fylkesmannen kan da bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.
AA170731 august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen hvis de synes skolen gjør for lite for å stoppe mobbing.
AA170731 Kristendommen skal ha en stor plass i skolen .
AA170731 Det viser likevel lite innsikt i ungdomskulturen dersom de tror at religion er den viktigste årsaken til at ungdommer vegrer seg for å dusje på skolen .
VG170730 Vi jobber nå med å stoppe bruken av ansiktsdekkende plagg i skolen .
VG170730 Men de er uenig med Listhaug i kravet om å forby barnehijab i skolen .
VG170730 De to trønderske toppolitikerne er enige om at kristendomsfaget ikke må falle ut av skolen , altså et varmt forsvar for K-ordet i RLE-faget : ¶
VG170730 Begge avviser kjønnsdelt kroppsøving i skolen , og sier at alle må lære seg å svømme.
VG170730 - Den kristne kulturarven skal fortsatt være en viktig del av skolen , Det må kunne holdes skolegudstjenester, og man må kunne gå rundt juletreet og synge julesanger uten å ha med godkjennelse hjemmefra, sier kulturministeren.
VG170730 - At kristendommen skal ha en stor plass i skolen , og at kristendommen skal inngå i navnet på faget, er for meg helt naturlig fordi dette er Norge, sier Ola Borten Moe.
VG170730 Skolen , som en av de siste felles arenaene, står nå i en særstilling, legger han til.
DB170730 Etter seks måneder på språkkurs sendte læreren meg videre for å begynne på den norske skolen , forteller Rodrigue, som snakker både fransk, swahili, engelsk, kinesisk og norsk.
VG170729 Les også : Frp-Sylvi vil forby barnehijab i skolen
DA170729 Samtidig foreslår vi at det skal bli pliktig for skolen å samarbeide med skolehelsetjenesten, barnevern og andre kommunale tjenester om oppfølging av elever.
DA170729 Gjennom barnehagen lærer barna språk og de utvikler sosiale egenskaper, som hjelper dem i skolen , sier han.
DA170729 Gapet mellom elevene som mestrer skolen og ikke oppstår allerede i 2 - 3 års alderen.
DA170729 - Vi vet dessverre fra noen undersøkelser at Kunnskapsløftet har gitt større forskjeller i skolen .
DA170729 - Det kan være et resultat av at en del av disse starter midt i grunnskoleløpet og derfor har gått for få år på skolen til å lære seg norsk godt nok til å henge med, tror Isaksen.
DA170729 - Det er bekymringsfullt at flere elever går ut av skolen uten kompetanse i ett eller flere fag. sier kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DA170729 Dette er en « old school»-jobb som trenger et team fra den gamle skolen .
DA170729 Samtidig foreslår vi at det skal bli pliktig for skolen å samarbeide med skolehelsetjenesten, barnevern og andre kommunale tjenester om oppfølging av elever.
DA170729 Gjennom barnehagen lærer barna språk og de utvikler sosiale egenskaper, som hjelper dem i skolen , sier han.
DA170729 Gapet mellom elevene som mestrer skolen og ikke oppstår allerede i 2 - 3 års alderen.
DA170729 - Vi vet dessverre fra noen undersøkelser at Kunnskapsløftet har gitt større forskjeller i skolen .
DA170729 - Det kan være et resultat av at en del av disse starter midt i grunnskoleløpet og derfor har gått for få år på skolen til å lære seg norsk godt nok til å henge med, tror Isaksen.
DA170729 - Det er bekymringsfullt at flere elever går ut av skolen uten kompetanse i ett eller flere fag. sier kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn Så ny er skolen at da Aftenposten møtte Maria for en prat, var den fortsatt ikke ferdig.
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn Og så er skolen helt ny, så jeg visste ikke hvor mange plasser det var, sier hun.
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn Når skolen åpner, vil Maria Gondals kull være de eneste på skolen .
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn Når skolen åpner, vil Maria Gondals kull være de eneste på skolen.
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn Kommer alltid til å være eldst på skolen
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn Han er litt usikker på om skolen han har kommet inn på, passer ham.
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn De er omtrent 150 elever, men skolen rommer egentlig 500.
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn At det ikke var så langt til den nye skolen , var viktig.
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn - Vi kommer alltid til å være de eldste på skolen .
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn - Jeg håper de blir ferdig med å bygge til vi begynner på skolen , sier hun lattermildt.
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn - Jeg håper at de er ferdig med å bygge når vi begynner på skolen , sier 16 år gamle Maria Gondal.
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn - Jeg har prøvd å gjøre mitt beste for å kunne komme inn på den skolen jeg ville.
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn klasse, så trinnet til Maria vil ha hele skolen for seg selv det første året.
VG170728 Undervisningen i skolen er svært spinkel, mens tilgangen til porno er ubegrenset.
VG170728 Adam har det skikkelig kjipt på skolen .
DB170728 Priebus er fra den tradisjonelle republikanske skolen , og ble hentet inn til Det hvite hus for å forsøke å tøyle Trump.
DB170728 Priebus er fra den tradisjonelle republikanske skolen , og ble hentet inn til Det hvite hus for å forsøke å tøyle Trump.
DB170728 Rørvik med tredje epos om bukkene bruse, « Bukkene Bruse begynner på skolen ».
DB170728 Bukkene Bruse begynner på skolen , Bjørn F.
AA170728 Nesten hver dag i sommer jobber 19-åringen på Coop Prix i Lensvik, hvor han har hatt helgejobb ved siden av skolen i cirka ett og et halvt år.
VG170727 | Robert Pattinson ble utvist for å selge porno på skolen
VG170727 Tyveriet ble rapportert til skolen , og Pattinson ble utvist.
VG170727 I et nytt intervju med Howard Stern avslører den kjente skuespilleren Robert Pattinson ( 31 ) at han ble utvist fra skolen av en ganske pinlig årsak.
VG170727 - Jeg har ikke sagt dette til noen før, men jeg stjal porno-magasiner og solgte dem på skolen , sier Pattinson.
VG170727 UTENFOR SKOLEN : Ifølge et informasjonsskriv fra skolen skal siktede ha oppsøkt avdøde ved Holmlia skole, utenfor skolens område.
VG170727 UTENFOR SKOLEN : Ifølge et informasjonsskriv fra skolen skal siktede ha oppsøkt avdøde ved Holmlia skole, utenfor skolens område.
VG170727 18-åringen, som ikke er elev på skolen , slo ned gutten, som deretter fikk hjertestans, ifølge et informasjonskriv om hendelsen sendt ut fra Holmlia skole.
VG170727 Ifølge et informasjonsskriv utsendt fra Holmlia skole, skal ungdomsskoleeleven ha blitt oppsøkt av den siktede 18-åringen utenfor skolen , hvor han ble slått og deretter fikk hjertestans.
DB170727 Etter hendelsen ble et stort kriseapparat satt i gang ; skolen holdt åpent hus med voksne til stede, og lærere, PP- og helsetjenesten stilte seg til disposisjon.
DB170727 En 18-åring som ifølge rektoren ikke har vært elev ved skolen , sitter varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, siktet for grov kroppsskade.
DB170727 ( Dagbladet ) : Flere elever ved Holmlia skole ble vitne til volden mot 16-åringen som denne uka døde av skadene han ble påført utenfor skolen 12. juni.
DB170727 Skolen vil delta på en minnestund for gutten i morgen kveld, i Holmlia Sportsklubbs lokaler.
DB170727 Det er ca 66.000 barn som blir utsatt for mobbing i skolen .
DB170727 Det skal bli gratis tannhelse, fastlege for de under 18, Ipad på skolen , mer vei, mer bane, mer penger til helse, barnehage, skoler, forsvar.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/VV3Od/16-aring-dod-etter-voldshendelse-pa-Holmlia « Våre tanker og dypeste medfølelse går til familien », skriver skolen .
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/VV3Od/16-aring-dod-etter-voldshendelse-pa-Holmlia Der fremgår det at 18 - åringen, som ikke er elev ved skolen , oppsøkte den yngre gutten og slo ham ned utenfor skolens område.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/VV3Od/16-aring-dod-etter-voldshendelse-pa-Holmlia De som ønsker det, kan der møte representanter for skolen og bydelspolitiet.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/VV3Od/16-aring-dod-etter-voldshendelse-pa-Holmlia 16-åringen var elev ved Holmlia skole og rektor sendte etter hendelsen ut et skriv til samtlige foreldre ved skolen .
AP170727https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/nq7qa/Kjare-larer-Nar-du-ser-meg_-onsker-jeg-a-jobbe-hardere_-sa-du-kan-se-meg-enda-mer Når skolen starter igjen, håper jeg du ser meg.
AA170727 Wam opplyser at skolen også vil arrangere en minnestund for elever og lærere ved skolens oppstart i august. ( ©NTB ) ¶ | 25-åring må betale klekkelig bot for brudd på riksgrenseloven ¶
VG170726 Han sier til AP at han har drevet med dyrehold siden han slutten på skolen som 15-åring, men at han aldri har sett maken : ¶
VG170726 - Men det er jo også noen på skolen som ikke er Trump-supportere.
VG170726 - Jeg har øvd siden jeg skulle holde en tale på skolen min i oktober.
VG170726 Kommunen skal nå vurdere å åpne skolen allerede nå, slik at de som ønsker å møtes kan samles.
VG170726 Ifølge Hult er ansatte og foreldre ved skolen er informert om saken, og at det er gitt ur råd og veiledning om hvem man kan snakke med.
VG170726 | Frp-Sylvi vil forby barnehijab i skolen : - Seksualiserer små jenter ¶
VG170726 Og i ytterste konsekvens vil Listhaug straffe foreldrene dersom barn møter på skolen iført hijab.
VG170726 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), som selv var mot et nikabforbud i skolen , foreslår nå et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen.
VG170726 For alle de barna som blir påtvunget dette plagget av sine foreldre, bør det være et fristed i den norske skolen , sier hun.
VG170726 - Skolen skal være et sted som bidrar til integrering, hvor både gutter og jenter stiller med like muligheter til å lykkes i det norske samfunnet.
VG170726 - Skolen håndhever regler hver eneste dag og det vil de også måtte gjøre med et forbud mot hijab.
VG170726 Les også : Listhaug vil forby barnehijab i skolen
VG170726 - Det er heller ikke greit at små jenter blir seksualisert i skolen , og at de blir tvunget til å gå med hijab.
DB170726 Hun legger til at kommunen har iverksatt tiltak og varslet alle de berørte, hvilket vil si ansatte og foreldre til elever ved skolen det omkomne barnet gikk på.
DB170726 ) og MDG fikk være med på et felles rødgrønt utspill i april i år om én time gym hver dag i skolen .
DB170726 Stjerna forteller nemlig at han stjal blader fra den lokale butikken da han gikk på skolen .
DB170726 - Jeg stjal pornoblader og solgte dem på skolen , sier han.
AA170726 Hun legger til at kommunen har iverksatt tiltak og varslet alle de berørte, hvilket vil si ansatte og foreldre til elever ved skolen det omkomne barnet gikk på.
AA170726 Hun legger til at kommunen har iverksatt tiltak og varslet alle de berørte, hvilket vil si ansatte og foreldre til elever ved skolen det omkomne barnet gikk på.
AA170726 | Listhaug vil forby hijab i skolen
SA170725 Trener fotball på skolen hver dag ¶
SA170725 Mandag til fredag hver uke bor de på skolen og trener fotball én til to ganger om dagen.
SA170725 Laget som de 14 år gamle jentene fra Nord-Korea spiller på, heter det samme som skolen de går på : Pyongyang Internasjonale fotballskole.
SA170725 I inngangen til skolen er det et bilde av landets diktator Kim Jong-un.
SA170725 - Vi trives på skolen og gleder oss til å komme til Norge og Norway Cup, sa jentene til Lasse Evensen da han var på besøk der.
NL170725 Vi har gitt skoleeierne hele 10 år på seg til å oppfylle kravene om faglig fordypning i norsk, matematikk og engelsk, og det er ingen lærere som har jobbet i skolen frem til nå som ikke lenger er " godkjent " som lærere, slik som Tingelstad Wøien gir uttrykk for.
NL170725 For å sikre at alle som jobber i skolen når kravene, har Høyre i regjering sørget for at 20 000 lærere har fått mulighet til å skaffe seg fordypning i faget de underviser i.
NL170725 juli sin kamp mot innføringen av slike kompetansekrav i skolen , og hun vil at kravene kun skal gjelde for nyutdannede lærere.
NL170725 I den grad jeg så alvoret i historien da, ville mor nødig blotte seg for negative opplevelser når henne ble spurt om lærerinnen Martha og andre nedlatende krefter på skolen .
NL170725 Her vil jeg nevne eksempler som samiske navn på veiskilt, samisk språk i skolen , samisk forvaltningsområde, reinbeiteområder, retten til land og vann, anerkjennelse som urfolk, samiske etableringer- og næringsvirksomhet, samisk kulturvirksomhet, samisk i læreplanverket, samisk skikk og samisk sedvane.
DB170725 Det er en trampoline i hagen også, der Allans storesøster Hannah leker med en venninne fra skolen .
DB170725 FIDGET SPINNERS : En barneskole i Wisconsin, USA, forbyr elevene å ha med seg det populære leketøyet på skolen : - Det skaper mer kaos, og gjør barn ukonsentrerte.
DB170725 Jeg har lært om det på skolen og på nyhetene » ¶ | - Barnevernloven må endres ¶
DB170725 Når barnet gråter over hvordan det har det i skolen , føler man fort at man ikke strekker til.
DB170725 Mobbing skal forebygges til enhver tid, og som storsamfunn godtar vi ikke at våre barn må grue seg til å gå på skolen på grunn av hvordan de ser ut, hvilke klær de har på seg, hvilket idrettsutstyr de har eller hvilken familie de tilhører.
DB170725 La oss reflektere litt over mobbing i skolen .
DB170725 Barn skal trives i skolen og føle seg trygge der.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Verdens-mest-lukkede-land-sender-jentelag-til-Norway-Cup-239244b.html Trener fotball på skolen hver dag ¶
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Verdens-mest-lukkede-land-sender-jentelag-til-Norway-Cup-239244b.html Mandag til fredag hver uke bor de på skolen og trener fotball én til to ganger om dagen.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Verdens-mest-lukkede-land-sender-jentelag-til-Norway-Cup-239244b.html Laget som de 14 år gamle jentene fra Nord-Korea spiller på, heter det samme som skolen de går på : Pyongyang Internasjonale fotballskole.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Verdens-mest-lukkede-land-sender-jentelag-til-Norway-Cup-239244b.html I inngangen til skolen er det et bilde av landets diktator Kim Jong-un.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Verdens-mest-lukkede-land-sender-jentelag-til-Norway-Cup-239244b.html - Vi trives på skolen og gleder oss til å komme til Norge og Norway Cup, sa jentene til Lasse Evensen da han var på besøk der.
VG170724 Süddeutsche Zeitung skriver at Wenzel blir beskrevet som en flink elev på skolen og at hun ble radikalisert i det stille.
SA170724 - Vi skjønte jo ikke at det var rart og annerledes, vi gikk vi jo sammen på skolen og fritiden hele tiden.
NL170724 For der vi i tidligere tider hadde buffere til å ta imot de som droppet ut av skolen , for eksempel, er muligheten vesentlig mindre i dagens samfunn.
FV170724https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Det-kryr-av-dem-i-herrefotballen_-men-blant-damene-er-Ingrid-alene-239154b.html - Vi skjønte jo ikke at det var rart og annerledes, vi gikk vi jo sammen på skolen og fritiden hele tiden.
DB170724 Jenta begynte hun å høre på arabisk musikk i stedet for rapmusikk, og hun skal ha bedt rektor på skolen om å få lov til å dekke til hodet med sjal.
DB170724 Det er barn som for eksempel foreldre, barnehagen eller skolen frykter at er utsatt for vold eller overgrep.
DB170724 Vi ser at barna lærer mer i skolen , helsekøene går ned og at vei og kollektiv blir raskere bygget ut over hele landet.
DB170724 Det å satse på krav og kunnskap i skolen som regjeringen gjør har SV vært imot.
DA170724 Når jeg kom hjem fra skolen var det lekser og middag, så var det kanskje håndballtrening etterpå.
BT170724https://www.bt.no/100Sport/fotball/Det-kryr-av-dem-i-herrefotballen_-men-blant-damene-er-Ingrid-alene-239154b.html - Vi skjønte jo ikke at det var rart og annerledes, vi gikk vi jo sammen på skolen og fritiden hele tiden.
AP170724https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Det-kryr-av-dem-i-herrefotballen_-men-blant-damene-er-Ingrid-alene-239154b.html - Vi skjønte jo ikke at det var rart og annerledes, vi gikk vi jo sammen på skolen og fritiden hele tiden.
AA170724 Et annet punkt på Støres liste er tiltak for å hindre frafall i skolen , blant annet gjennom tidlig innsats og flere lærere per elev.
DN170723 Det starter i skolen .
DB170723 Dette måtte mannen og sønnen gjennom hver dag for å få sønnen til skolen .
DA170723 Vi snakket litt om det på skolen .
DA170723 Utfordringen er at langt fra alle barn og unge kan dra til Utøya eller Oslo med skolen .
DA170723 Oscar Du Casse ( 6 ) begynner på skolen til høsten.
DA170723 Om få uker begynner barna som kom til verden i 2011 på skolen .
DA170723 Også de som har forsket på temaet i skolen har inntrykk av at elevene ikke lærer mye om terrorangrepet.
DA170723 Hun kan ikke huske å ha lært om terrorangrepene på skolen siden.
DA170723 Det er nesten seks år siden krisepsykolog Jon-Håkon Schultz etterlyste at skolen ble trukket inn i prosessen og mente dagens barn ville « fortelle om 22. juli 2011 til sine barnebarn slik vi fikk høre om 9. april 1940 ».
DA170723 Barna som ble født i 2011 begynner på skolen i høst.
DA170723 - Siden vi bor i Sverige, vil temaet sannsynligvis ikke komme opp i skolen .
DA170723 - Men det er nettopp de som går på skolen nå, våre fremtidige generasjoner, som kan sørge for at noe sånt aldri skjer igjen.
DA170723 - Har du lært noe om det på skolen i årene etterpå ?
DA170723 juli på skolen .
DA170723 juli i skolen siden høsten 2011.
DA170723 Vi snakket litt om det på skolen .
DA170723 Utfordringen er at langt fra alle barn og unge kan dra til Utøya eller Oslo med skolen .
DA170723 Oscar Ducasse ( 6 ) ( i gult ) og Edvard Fallem ( 5 ) Oscar Du Casse ( 6 ) begynner på skolen til høsten.
DA170723 Om få uker begynner barna som kom til verden i 2011 på skolen .
DA170723 Også de som har forsket på temaet i skolen har inntrykk av at elevene ikke lærer mye om terrorangrepet.
DA170723 Hun kan ikke huske å ha lært om terrorangrepene på skolen siden.
DA170723 Det er nesten seks år siden krisepsykolog Jon-Håkon Schultz etterlyste at skolen ble trukket inn i prosessen og mente dagens barn ville « fortelle om 22. juli 2011 til sine barnebarn slik vi fikk høre om 9. april 1940 ».
DA170723 Barna som ble født i 2011 begynner på skolen i høst.
DA170723 - Siden vi bor i Sverige, vil temaet sannsynligvis ikke komme opp i skolen .
DA170723 - Men det er nettopp de som går på skolen nå, våre fremtidige generasjoner, som kan sørge for at noe sånt aldri skjer igjen.
DA170723 - Har du lært noe om det på skolen i årene etterpå ?
DA170723 juli på skolen .
DA170723 juli i skolen siden høsten 2011.
AA170723 Budskapet er at det trengs penger til velferdsstaten - både for å ruste opp eldreomsorgen og for å få flere lærere inn i skolen .
VG170722 Også lærerne de to forskerne har intervjuet, mener skolen burde snakke mer om 22. juli.
VG170722 Da de kom tilbake på skolen etter sommeren trengte de ikke lære om terrorangrepet.
VG170722 juli var tatt opp i skolen .
DB170722 Ideen om å selge limonade hadde hun fått etter at å ha deltatt på basar på skolen .
DB170722skolen fikk kokken Erlend høre at han ikke dugde til noe.
DB170722 Jeg har lært om det på skolen og på nyhetene.
DB170722 Jeg har lært om det på skolen og på nyhetene » ¶
DB170722 Du er ikke her fordi du har gjort noe galt, og du har ikke skyld i noe av det du har fortalt på skolen .
DB170722 Skolen slo alarm til barnevernet, som igjen varslet politiet.
DB170722 For seks år er lenge, de som ikke var født da det skjedde starter nå på skolen .
DB170722 - Vi fikk for oss at det var utrolig kult å komme hjem igjen, tilbake på skolen og være nytatoverte !
SA170721 På grunn av funksjonshemningen er det vanskelig for Gabriel å holde følge med kompisene på skolen .
FV170721https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/-Gabriel-13-svommer-fra-sine-ti-ar-eldre-konkurrenter-239064b.html På grunn av funksjonshemningen er det vanskelig for Gabriel å holde følge med kompisene på skolen .
DN170721https://www.dn.no/nyheter/2017/07/21/2041/Politikk/-gi-fotballjentene-oppmerksomhet Jeg håper det blir hvordan barna skal lære mer på skolen de går i.
DN170721 Jeg håper det blir hvordan barna skal lære mer på skolen de går i.
DB170721 - Den videregående skolen får en kapasitet på 500 elever.
DB170721 Skolen blir overlevert 1. august.
DB170721 ¶ UNØDVENDIG TAXI-TRØBBEL : Signy Norendal og Geir Haugens sønn har Downs syndrom, og begynner denne høsten på skolen .
DB170721 Vi er takknemlige og ydmyke for at vi bor i et land der utviklingshemmede får tilrettelagt undervisning på en vanlig skole, og faktisk også gratis skyss til og fra AKS og skolen .
DB170721 Vi bruker så mye tid på å finne ut hvilke rettigheter og muligheter vi har, på å søke om tjenester og bistand og nå på å sitte på i en taxi til skolen , at vi lurer på : Vil dere ikke at vi skal jobbe ?
DB170721 Til høsten skal han begynne på skolen , en overgang som allerede har kostet familien vår mange arbeidsdager og frustrasjoner.
DB170721 Ingen har heller fortalt oss at vi må bli med vår sønn i denne taxien til og fra AKS, hver dag fram til skolestart, og i alle andre ferier og dager skolen er stengt.
DB170721 Det slo oss ikke at skolen ikke hadde ansvar for transport når det « bare » er AKS.
DB170721 Burde vi visst at vi skulle søkt før og at vi må være med i taxien til skolen ?
DB170721 Nei, alt starter ikke i skolen , det starter i barnehagen, hevder barnepedagog.
DB170721 Det er et fint slagord, synes jeg, Venstres « Alt starter i skolen ».
DB170721 De minste kommunene kommer bra ut når det for eksempel gjelder gruppestørrelse i skolen , men dårligere ut når det gjelder innhold og kvalitet i tjenestene, bl.a. i skolen.
DB170721 i skolen .
DA170721 - Før jeg begynte på skolen trodde jeg det skulle bli vanlig avstand mellom de albumene, men studiene tok så mye tid at jeg ikke hadde noe særlig tid til overs for å jobbe med musikk.
AA170721 Skolenes budsjettmodell er basert på at skoler som ligger i områder med svake levekår, ( hvor foreldrene har lav inntekt, lav utdanning og/eller ikke-vestlig minoritetsbakgrunn ) får mer ressurser enn andre slik at skolen kan kompensere noe for skjevheten.
VG170720 Prestasjonsangst må løses av skolen .
VG170720 Orker ikke gå på skolen
VG170720 Og skolen er det eneste offentlig virkemiddel i dannelsesprosessen for nasjonens barn og unge og som skal sikre samfunnet inntekter til vedlikehold av velferdsstaten.
VG170720 Når en videregående skoleelev mistrives på skolen kan han i prinsippet ikke bytte skole eller lærer.
VG170720 Noen av oss har, uten hell, argumentert overfor Utdanningsdirektoratet med at skolen må ha kompetanse i gjenkjenning av psykisk helseplager hos barn og unge og vite hva som skal gjøres med dem.
VG170720 Mobbing kan føre til angst og depresjon og må løses av skolen .
VG170720 Men noen helseplager er direkte knyttet til skolen .
VG170720 Kommentariatet i mediene filosoferer over om nærværet kan få dem til å innse at skolen ikke er så verst likevel.
VG170720 For selv om plagene skulle ha opprinnelse andre steder er det på skolen de kan lindres når eleven er på skolen .
VG170720 For selv om plagene skulle ha opprinnelse andre steder er det på skolen de kan lindres når eleven er på skolen.
VG170720 En betydelig gruppe elever orker av en eller annen grunn ikke å gå på skolen .
VG170720 En alternativ og mer sannsynlig opplevelse vil være at fraværsreglene påfører de hjemvendte ungdommene sterkt ubehag fordi det foregår noe på skolen som er vanskelig for dem.
VG170720 Dårlig pedagogikk skaper frustrasjon og nervøsitet for ikke å forstå faget og må også løses av skolen .
VG170720 Det trenger ikke være direkte relatert til skolen men plagene føles også på skolen .
VG170720 Det trenger ikke være direkte relatert til skolen men plagene føles også på skolen.
VG170720 Det er nemlig gode grunner til at noen elever ikke orker å møte opp på skolen og som ikke fjernes ved å tvinge dem dit.
VG170720 Da må det stilles krav til skolen om å tilby et opphold som alle nyttiggjøre seg.
VG170720 Skolen er pålagt å tilrettelegge undervisningen slik at den er tilpasset den enkelte elevs behov.
NL170720 | Ja, elevene lærer mest på skolen
NL170720 Venstre mener det er best for læringen, miljøet og progresjonen at elevene er på skolen .
NL170720 Slik kan skolen gi både kunnskapsgrunnlag og gode vaner som elevene tar med seg over i arbeidslivet.
NL170720 Jeg tror også de nye elev- og mobbeombudene vil være til stor hjelp, men da aller mest om elevene faktisk er på skolen .
NL170720 En av de største utfordringene i skolen er at elever ikke får læreplass.
NL170720 Edvin Eriksen ( SV ) er unyansert når han i Nordlys antyder at elevene tvinges til skolen , men at de ikke lærer noe der.
NL170720 juli 2011 på skolen .
DB170720 Jenta begynte hun å høre på arabisk musikk i stedet for rapmusikk, og hun skal ha bedt rektor på skolen om å få lov til å dekke til hodet med sjal.
DB170720skolen fikk kokken Erlend høre at han ikke dugde til noe.
DB170720skolen fikk kokken Erlend høre at han ikke dugde til noe.
DB170720skolen ble jeg kalt bæsj grunnet min brune hud.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Også radikalisering må hindres gjennom tett oppfølging i skolen .
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget - Det største hinderet for sosial utvikling er forskjeller i hjemmet, og skolen har en viktig jobb å gjøre i å hjelpe barn med å lykkes i livet til tross for forskjellene.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Skolen ble mer krevende enn ventet, og han slet med konsentrasjonen og hukommelsen.
AA170720 - I begynnelsen av september begynner sønnene mine på sju og fem år på skolen .
SA170719 Jeg har spilt fotball hele livet, så hvis det lar seg gjøre med skolen , vil jeg forsøke å få til noe.
DN170719 ¶ Venstres kampanje vektlegger skole fordi det er de som går i skolen nå som skal løse fremtidens utfordringer for samfunnet vårt.
DN170719 | Alt starter - blant annet - i skolen
DB170719 « Flere på skolen var « veldig flinke » til å si jeg var et null, og at jeg ikke kunne noe.
DB170719 Flere på skolen var « veldig flinke » til å si jeg var et null, og at jeg ikke kunne noe.
DB170719skolen fikk kokken Erlend høre at han ikke dugde til noe.
DA170719 - Hun har drevet masse med veldedighet og hatt store kleskolleksjoner, samtidig som regimet tvang barn ut av skolen for å plukke bomull.
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sentral-duo-forlater-Floya---Vi-mister-to-gode-spillere-239010b.html Jeg har spilt fotball hele livet, så hvis det lar seg gjøre med skolen , vil jeg forsøke å få til noe.
AA170719 Ideen kom da de var på sykkeltur i regi av skolen i vinter.
AA170719 Målet for et forlik må være å gi skolen og lærerstanden et løft.
AA170719 Hva er biogass ? | Skolen trenger ro, et forlik bør vurderes ¶
AA170719 Det kan være en god idé, hvis et forlik kan gi ro i skolen .
AA170719 Det er nærmest blitt tradisjon for at hver ny utdanningsminister har kastet om på det pedagogiske innholdet i skolen .
AA170719 De fleste partiene er enig om de overordnede målene for skolen .
AA170719 Skolen har de siste tiårene vært arena for stadig nye reformer.
AA170719 Skolen er ett av de aller viktigste, og her trengs nå en periode med arbeidsfred.
DN170718 - En tilsvarende sum for skoleområdet ville løst absolutt alle økonomiske utfordringer i skolen .
DB170718skolen fikk kokken Erlend høre at han ikke dugde til noe.
DB170718 Venstres kampanje vektlegger skole fordi det er de som går i skolen nå som skal løse framtidas utfordringer for samfunnet vårt.
DB170718 Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet.
DB170718 Hellevågs innlegg « Alt starter i barnehagen » er en reaksjon på Venstres annonse « Alt starter i skolen ».
DB170718 Barn som går i barnehagen lykkes bedre på skolen og har lavere risiko for frafall senere i utdanningsløpet.
DB170718 ¶ FRAVÆRSMINISTEREN : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har det siste året stått i front for innføringen av en nasjonal fraværsgrense i den videregående skolen .
DB170718 Når vi sørger for at elevene møter opp er det selvfølgelig også viktig at vi alltid forbedrer innholdet i skolen .
DB170718 Ingen har påstått at fraværsgrensen alene løser alle utfordringer i skolen .
DB170718 Det å stille krav er å bry seg, og vi gjør elevene en bjørnetjeneste dersom vi ikke sørger for at flere møter opp på skolen .
DB170718 Det å ikke godta noen form for krav til at elevene skal være på skolen , er ganske radikalt, i alle fall når vi ser hvor godt fraværsgrensen funker.
DB170718 juli skriver Rahman Chaudhry fra Elevorganisasjonen om at vi ikke snakker nok om hvorfor elevene er mer på skolen .
DB170718 Hun ble tidlig interessert i drama og teater, men fant ikke helt plassen sin på skolen : ¶
AA170718 Guttene som ble misbrukt beskriver sin tid ved den katolske skolen som et fengsel, et helvete og en konsentrasjonsleir.
AA170718 Når han skal tilbake på skolen til høst, tror han at vennene vil reagere litt på ferien han har vært på.
VG170717 De ser et parti som styrker tidlig innsats i skolen for å gi en bedre oppvekst til de som trenger det mest og som løfter minstepensjonistene inn i en verdig alderdom.
NL170717 For dem må skolen og samfunnet ta omsorgsrollen.
NL170717 Debatten rundt skolen og eleven råder vilt i norsk presse for tiden.
NL170717 Vi vil at skolen setter inn tiltak fra første stund, med større innsats dersom en elevs fravær øker.
NL170717 Men da håper jeg også hun kan erkjenne feilaktige påstander, og heller være med å diskutere hva vi vil med skolen vår.
NL170717 Man kan ikke komme og gå som man vil, verken på en arbeidsplass eller i skolen .
NL170717 Et nytt nasjonalt regelverk må ha bestemmelser om hvor mye fravær som utløser ulike reaksjoner fra skolen .
NL170717 Tvert imot forteller mange elever om tilfeller hvor de kommer på skolen selv om de er syke og burde vært hjemme.
DB170717 Barn flyttet fra byen, de ble mobbet på skolen fordi de var « radioaktive ».
DB170717skolen fikk kokken Erlend høre at han ikke dugde til noe.
DB170717 Og det handler ikke bare om barnevernet, det handler om alle yrkesgrupper som møter foreldre og barn fra jordmor, fastlegen, helsestasjonspersonale, barnehagen, PPT, skolen , barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien.
DB170717 » Vi kan enes om at det er viktig å satse på gode lærere, rett til SFO og så videre, men at fremtiden starter i skolen ?
DB170717 Språkutvikling er et kontinuerlig arbeid, og der det oppdages språkvansker kan man sette inn tiltak raskere enn man gjerne vill klare på skolen .
DB170717 En god start på livet kan forebygge frafall i skolen der barnet er prisgitt at den ene læreren oppdager han/hennes behov for oppfølging og setter inn riktig tiltak.
DB170717 juni bastant at « fremtiden starter i skolen .
DA170717 Om en drøy måned begynner våre spente elever i Rogaland på skolen igjen.
DA170717 Det er ikke bare i skolen vi må gjøre endringer.
DA170717 Derfor mener vi i Arbeiderpartiet at vi har et ansvar for å styrker yrkesfagene i skolen og bidra til at flere velge disse fagene.
AA170717 Til daglig er Stokdal Opheim elev ved den videregående skolen på Heimdal, og han har ett år igjen før han er ferdig.
AA170717 Grande mener de to partiene vil bruke store ressurser på å reversere kommunereformen og mangler satsing på teknologi i skolen .
AA170717 - Det er en allianse som ikke har ambisjoner på områder som Unge Venstre er opptatt av, som miljø, dyrevelferd, personvern og reformer i skolen , sier hun.
VG170716 Da barnevernet i februar hentet den syv år gamle jentas to eldre brødre på skolen i Ålesund, tok moren med seg datteren til kirken, hvor kyrkjelyden ga dem asyl.
DN170716 Ny undersøkelse viser at 25 prosent av alle nyutdannede lærer ikke begynner å jobbe i skolen .
DN170716 Mai Lill Suhr Lunde ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning ( ILS ) tror litt av grunnen er at tyngre fagbakgrunn gir PPU-studenter bedre forutsetninger for å finne jobb utenfor skolen .
DN170716 Her er det henholdsvis 68,6 prosent og 51,7 prosent av nyutdannede lærere som jobber i skolen året etter de blir uteksaminert, skriver Aftenposten.
DN170716 Hele 25 prosent av alle nyutdannede lærere begynner ikke å jobbe i skolen . ifølge ny undersøkelse ¶
DN170716 Blant nyutdannede med allmenn- eller grunnskolelærerutdanning jobber 86 til 90 prosent i skolen året etter fullført utdanning.
DN170716 ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶ | Én av fire nyutdannede lærere jobber ikke i skolen
DB170716 Da barnevernet i Ålesund hentet jentas to brødre på skolen , flyktet moren med datteren til Spjelkavik kyrkje, hvor kyrkjelyden ga dem asyl.
DB170716 Rammene om tilværelsen blir utydelige, det er ingen selvfølge at man skal oppholde seg på skolen fra mandag til fredag.
DB170716 Javel, nå har jeg gått på skolen noen uker, men nå vil jeg prøve noe nytt.
DB170716 Hvorfor skal skolen hindre meg i å gjøre noe helt annet et par uker ?
AA170716 Da barnevernet i Ålesund hentet jentas to brødre på skolen , flyktet moren med datteren til Spjelkavik kirke.
AA170716 Vi fikk etter en stund beskjed fra skolen om at det i Nord-Trøndelag er foreldrenes oppgave å søke om skoleskyss for sine egne barn.
AA170716 Men bare så det er sagt ; vi brukte faktisk 40 minutter til og fra skolen hver dag i en måned før vi fikk innvilget søknaden.
AA170716 I overgangsmøter med den nye skolen ble vi fortalt at skolen skulle der, som på forrige skole, søke om skoleskyss for vår sønn.
AA170716 I overgangsmøter med den nye skolen ble vi fortalt at skolen skulle der, som på forrige skole, søke om skoleskyss for vår sønn.
AA170716 Drosje til og fra skolen er en nødvendighet da han ikke er i stand til å benytte seg av ordinær skoleskyss.
AA170716 Det vil si en måned hvor det forventes at vi foreldre kjører barnet vårt til og fra skolen .
DA170715 På Hvasser må du også stoppe på Havbakeriet, i den gamle skolen .
DA170715 Vi måtte få stengt den veien som gikk rett gjennom bydelen vår, hvor titusenvis av biler hver eneste dag konkurrerte med unger som gikk til skolen .
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Mange studenter får tilbud om jobb eller vikariat når de er ferdige, gjerne på skolen de har praksis ved.
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Mai Lill Suhr Lunde ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning ( ILS ) tror også at tyngre fagbakgrunn gir PPU-studenter bedre forutsetninger for å finne jobb utenfor skolen .
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Ifølge rapporten « Gnist Indikatorrapport 2016 » har nyutdannede med allmenn- eller grunnskolelærerutdanning høyest sysselsetting i skolen . 86-90 prosent herfra jobber i skolen året etter at de er uteksaminert.
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen I tillegg til dette har mange av studentene som kommer til PPU, fullført lang høyere utdanning med mastergrad, så det er enklere for dem å finne en annen jobb hvis de ikke finner en relevant stilling i skolen .
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Her er det henholdsvis bare 68,6 prosent og 51,7 prosent nyutdannede lærere som jobber i skolen året etter de ble uteksaminert.
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Heitmann, Sands ¶ | Én av fire nyutdannede lærere jobber ikke i skolen
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Fakta : Sysselsetting i skolen
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Det synes også å være vanskelig å få ansettelse i skolen dersom man har kun ett fagområde, sier Eia Vestad.
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Blant nyutdannede lærere ansatt i skolen i 2010 hadde 9 prosent sluttet etter ett år og 16 prosent etter fem år.
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen - Om det blir flere som går ut i skolen de nærmeste årene, vil vise seg.
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen 86-90 prosent herfra jobber i skolen året etter at de er uteksaminert.
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen 25 prosent av alle nyutdannede lærere begynner ikke å jobbe i skolen .
AA170715 ¶ Nabo : Barbro Borthen bor rett ved skolen , hun fortellar at hun hørte smell rundt halv ett natt til lørdag.
AA170715 Etter det Adresseavisen har fått opplyst er det kun på baksiden av skolen vinduer har blitt knust.
AA170715 Barna er jo glad i skolen sin, og har gledet seg til å komme tilbake i høst.
VG170714 Hun var gift trebarnsmor da hun møtte Emmanuel Macron mens hun var lærer på skolen han gikk på.
NL170714 I følge Mørch ( 2013 ) vil en psykisk uhelse medføre at eleven ikke er i læringsposisjon, ikke opplever mestring og ikke klarer å utføre oppgaver skolen forventer av dem.
NL170714 Fraværet fra skolen er redusert.
NL170714 Det finnes faktisk ingen faglig uenighet om at effektiv og god læring er langt mer avhengig av hvordan barn og unge « har det », hvilken psykisk helsesituasjon de er i, enn det at de er fysisk til stede på skolen .
NL170714 Det er viktig at elever møter på skolen , men det er enda viktigere å spørre om hvordan de har det når de er der - og hva de eventuelt lærer i timer og fag.
NL170714 Altfor mange elever møter på skolen med hoder som er fylt av problemer - og i klasserommet på skolen der faglige krav skal imøtekommes blir alt bare verre.
NL170714 Altfor mange elever møter på skolen med hoder som er fylt av problemer - og i klasserommet på skolen der faglige krav skal imøtekommes blir alt bare verre.
NL170714 I følge Mørch ( 2013 ) vil en psykisk uhelse medføre at eleven ikke er i læringsposisjon, ikke opplever mestring og ikke klarer å utføre oppgaver skolen forventer av dem.
NL170714 Fraværet fra skolen er redusert.
NL170714 Det finnes faktisk ingen faglig uenighet om at effektiv og god læring er langt mer avhengig av hvordan barn og unge « har det », hvilken psykisk helsesituasjon de er i, enn det at de er fysisk til stede på skolen .
NL170714 Det er viktig at elever møter på skolen , men det er enda viktigere å spørre om hvordan de har det når de er der - og hva de eventuelt lærer i timer og fag.
NL170714 Altfor mange elever møter på skolen med hoder som er fylt av problemer - og i klasserommet på skolen der faglige krav skal imøtekommes blir alt bare verre.
NL170714 Altfor mange elever møter på skolen med hoder som er fylt av problemer - og i klasserommet på skolen der faglige krav skal imøtekommes blir alt bare verre.
NL170714 Plikten man har som elev er å møte opp på skolen , slik arbeidsgivere også forventer at man tropper opp på jobb når man skal.
NL170714 Og ingen ting er bedre enn at de nye reglene ikke fører til det man fryktet mest : at elever dropper ut av skolen .
NL170714 Det er full politisk enighet om å få ned fravær og frafall i den videregående skolen .
DA170714 De håper å få tildelt jobber, slik at de kan ha litt lommepenger i ferien og når skolen starter igjen i august.
DA170714 Hun minner om at følelsen av ensomhet lett kan forsterkes om sommeren når barna har fri fra skolen , mange venner drar på ferie, og det er pause i aktivitetene de vanligvis deltar på.
AP170714https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/6EK2z/Helseminister-Bent-Hoie--Store-ma-slutte-a-si-dumme-ting De prioriterte å fjerne støtten til PC for elever med lærevansker i skolen , noe vi måtte innføre igjen, ramser helseministeren opp. | - Det er viktigere ting for en ny regjering enn vannscootere, reptiler og Segway ¶
AA170714 Hun minner om at følelsen av ensomhet lett kan forsterkes om sommeren når barna har fri fra skolen , mange venner drar på ferie, og det er pause i aktivitetene de vanligvis deltar på.
VG170713 - Og jeg som hadde sluttet skolen og gitt opp alt, hva skulle jeg gjøre nå ?
VG170713 « Å forenkle det kjempekomplekse bildet av hva som er problematisk i skolen , med at lærerne er for dårlige, det er en hån mot hele standen.
VG170713 Vi som utdannet oss til allmennlærere tok flest mulig fag, fordi vi ble bedt om å gjøre det for å kunne brukes i alle fag i skolen .
VG170713 TV-FJES : Håvard Tjora ble kjent som « superlæreren » da han hjalp ungdom som ikke fant sin plass i skolen .
VG170713 Lærer og forfatter Håvard Tjora ble kjent som stjernepedagog i TV Norge-serien « Blanke ark », der han hjalp ungdom som ikke fant sin plass i skolen .
VG170713 - Lærerne er nøkkelen i skolen
DB170713 ¶ SKOLEDEBATT : Det diskuteres om gutter bør begynne senere på skolen .
DB170713 Tiden er overmoden for å ta i bruk flere moderne digitale hjelpemidler i den norske skolen .
DB170713 Det vises til at særlig mange gutter tidlig faller fra på skolen .
DA170713 Vi ønsket først og fremst å ta inn en tysk jente, da vi har en datter som hadde tysk på skolen .
DA170713 Det kan man begynne med i barnehagen og fortsette med i skolen , sier Engvik.
DA170713 Det kan bli så ille som at barna får problemer når de skal fortelle hva de har gjort i sommer på skolen i august, og begynner å lyve, sier Johnsen.
VG170712 Flere reagerer på tekstmeldingen som ble sendt til alle søkere til første året på de videregående skolen i Oppland onsdag.
SA170712 Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen .
SA170712 De eldste har dermed en fordel som følger med inn i skolen og oppover i utdanningssystemet.
FV170712https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Oskar-19-gjorde-skolearbeid-to-timer-i-uken--fikk-24-seksere-10184b.html - Jobber du bra på skolen , er mye gjort, sier 19-åringen.
FV170712https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-har-en-spesiell-egenskap-10369b.html Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen .
FV170712https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-har-en-spesiell-egenskap-10369b.html De eldste har dermed en fordel som følger med inn i skolen og oppover i utdanningssystemet.
DB170712 Og så er skolen starten på det vi skal gjøre resten av livet, enten drømmen er å bli sykepleier, snekker, frisør eller dataingeniør.
DB170712 I skolen starter nye vennskap.
DB170712 Framtida for landet vårt starter også i skolen .
DB170712 Fordi alt starter i skolen .
DB170712 For hvis det vi opplever på skolen former oss som mennesker, så former også skolen hele samfunnet.
DB170712 For hvis det vi opplever på skolen former oss som mennesker, så former også skolen hele samfunnet.
DB170712 For at læreryrket skal bli attraktivt for flere, må vi ha en god lærerutdanning, og de lærerne som allerede er i skolen må få mulighet til å vokse og utvikle seg og måten de jobber i klasserommet.
DB170712 Felles for dem alle, er at skolen må være en del av løsningen.
DB170712 Erfaringene fra skolen tar vi med oss hele livet.
DB170712 En av de største utfordringene den norske skolen står overfor, er at vi har for få lærere.
DB170712 Eller sagt på en annen måte : Alt starter i skolen .
DB170712 Det er også i skolen barn kan lære å forstå verden rundt seg og til å ha en kritisk sans.
DB170712 Det er ingenting utenom den nærmeste familien som kommer til å påvirke livet hennes mer enn det hun opplever på skolen .
DB170712 Det er ingen ambisjon som er for høy for skolen vår.
DB170712 Derfor starter også demokrati, menneskeverd og motstand mot farlig populisme i skolen .
DB170712 Derfor har Venstre helt siden Johan Sverdrup innførte folkeskolen i 1889 hatt skolen som vårt viktigste politiske prosjekt.
DB170712 Alt dette, og mere til, starter i skolen .
DB170712 Skolen skal bidra til like muligheter til alle.
BT170712https://www.bt.no/familieogoppvekst/Oskar-19-gjorde-skolearbeid-to-timer-i-uken--fikk-24-seksere-10184b.html - Jobber du bra på skolen , er mye gjort, sier 19-åringen.
BT170712https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-far-en-spesiell-egenskap-10369b.html Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen .
BT170712https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-far-en-spesiell-egenskap-10369b.html De eldste har dermed en fordel som følger med inn i skolen og oppover i utdanningssystemet.
AP170712https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-far-en-spesiell-egenskap-10369b.html Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen .
AP170712https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-far-en-spesiell-egenskap-10369b.html De eldste har dermed en fordel som følger med inn i skolen og oppover i utdanningssystemet.
NL170711 ¶ Fraværstallene som kom nylig viser at elevene samlet sett var 3,5 millioner timer mer på skolen i 2016/17 enn året før.
NL170711 Det gikk selvfølgelig utover hvor mye de lærte på skolen , men det gikk også utover medelever og lærere.
DB170711 Gisler : Hvis ikke skolen klarer å justere oppførselen til den eller de som utagerer i en klasse, eller klarer å finne rutiner som skjermer medelevene, sitter resten av klassen som gisler.
DA170711 Stadig færre tenåringer jobber ved siden av skolen eller har sommerjobb.
AP170711https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/GVq3m/Praksis-i-skoletiden-forandret-livet-mitt-helt--Andreas-Bringsli Men da jeg startet mitt første år på videregående skole, fikk jeg, arrangert av skolen , starte i praksis på en SFO på en barneskole.
NL170710 Prestasjonsangst må løses av skolen .
NL170710 Og skolen er det eneste offentlig virkemiddel i dannelsesprosessen for nasjonens barn og unge og som skal sikre samfunnet inntekter til vedlikehold av velferdsstaten.
NL170710 Når en videregående skoleelev mistrives på skolen kan han i prinsippet ikke bytte skole eller lærer.
NL170710 Noen av oss har, uten hell, argumentert overfor Utdanningsdirektoratet med at skolen må ha kompetanse i gjenkjenning av psykisk helseplager hos barn og unge og vite hva som skal gjøres med dem.
NL170710 Mobbing kan føre til angst og depresjon og må løses av skolen .
NL170710 Men noen helseplager er direkte knyttet til skolen .
NL170710 Kommentariatet i mediene filosoferer over om nærværet kan få dem til å innse at skolen ikke er så verst likevel.
NL170710 For selv om plagene skulle ha opprinnelse andre steder er det på skolen de kan lindres når eleven er på skolen .
NL170710 For selv om plagene skulle ha opprinnelse andre steder er det på skolen de kan lindres når eleven er på skolen.
NL170710 En betydelig gruppe elever orker av en eller annen grunn ikke å gå på skolen .
NL170710 En alternativ og mer sannsynlig opplevelse vil være at fraværsreglene påfører de hjemvendte ungdommene strekt ubehag fordi det foregår noe på skolen som er vanskelig for dem.
NL170710 Dårlig pedagogikk skaper frustrasjon og nervøsitet for ikke å forstå faget og må også løses av skolen .
NL170710 Det trenger ikke være direkte relatert til skolen men plagene føles også på skolen .
NL170710 Det trenger ikke være direkte relatert til skolen men plagene føles også på skolen.
NL170710 Det er nemlig gode grunner til at noen elever ikke orker å møte opp på skolen og som ikke fjernes ved å tvinge dem dit.
NL170710 Da må det stilles krav til skolen om å tilby et opphold som alle nyttiggjøre seg.
NL170710 Skolen er pålagt å tilrettelegge undervisningen slik at den er tilpasset den enkelte elevs behov.
DN170710 - Slik jeg har forstått det, er dette særlig aktuelt når læreren frykter at manglende vurdering vil føre til at eleven mister motivasjonen for hele skoleløpet og dermed vil falle helt ut av skolen , sier hun.
DB170710 Å være fornøyd med at flere møter opp på skolen , uten at man faktisk tilegner seg mer kunnskap, er ikke godt nok.
DB170710 Sånn sett virker det som at elevene skal være på skolen kun for å være der.
DB170710 Regjeringen har utviklet skolen fremover.
DB170710 Norske elever tar ansvar og krever en skolepolitikk som gjør skolen bra 30 år frem i tid, ikke en som driver symptombehandling fire år av gangen.
DB170710 For å få ned fraværet og frafallet i skolen må man gjøre den tilpasset hver enkelt elev.
DB170710 Det er urovekkende at elever bruker mer tid på skolen når det verken fører til at de lærer mer, eller at flere fullfører.
DB170710 De første tallene sier at fraværsgrensa ikke har gjort noe med frafallet i den norske skolen i første omgang.
DB170710 De er heller et resultat av en feilet skolepolitikk over lengre tid, som har ført til at elevene ikke føler seg hjemme på skolen .
DB170710 At fraværet i skolen går ned kan definitivt sees på som et gullkorn for valgkampen.
DB170710 Alle ønsker at man skal få ned frafallet i skolen .
DA170710 - Slik jeg har forstått det, er dette særlig aktuelt når læreren frykter at manglende vurdering vil føre til at eleven mister motivasjonen for hele skoleløpet og dermed vil falle helt ut av skolen , sier hun.
DA170710 Så tidlig som en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det den skal.
DA170710 Så tidlig som en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det den skal.
DA170710 Og de kan ha forventninger om at skolen fort skal hive seg rundt og gjøre noe, sier rådgiver Anita Kristiansen hos Fylkesmannen i Nordland til NRK.
DA170710 Fylkesmannen kan da bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.
DA170710 august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen hvis de synes skolen gjør for lite for å stoppe mobbing.
DA170710 Han sier det viktigste for Ap er at prøvene og kartleggingene gir læringsutbytte for skolen og den enkelte elev og lærer.
DA170710 - Jeg mener det er helt selvsagt at foreldre og andre som er engasjert i skolen , skal ha innsyn i disse prøveresultatene.
DA170710 - Slik jeg har forstått det, er dette særlig aktuelt når læreren frykter at manglende vurdering vil føre til at eleven mister motivasjonen for hele skoleløpet og dermed vil falle helt ut av skolen , sier hun.
AA170710 - Slik jeg har forstått det, er dette særlig aktuelt når læreren frykter at manglende vurdering vil føre til at eleven mister motivasjonen for hele skoleløpet og dermed vil falle helt ut av skolen , sier hun.
AA170710 Så tidlig som en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det den skal. ( ©NTB ) ¶
AA170710 Så tidlig som en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det den skal. ( ©NTB ) ¶
AA170710 Og de kan ha forventninger om at skolen fort skal hive seg rundt og gjøre noe, sier rådgiver Anita Kristiansen hos Fylkesmannen i Nordland til NRK.
AA170710 Fylkesmannen kan da bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.
AA170710 august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen hvis de synes skolen gjør for lite for å stoppe mobbing.
AA170710 Og det sørger ikke minst for mer, og ikke mindre kunnskap i skolen .
AA170710 Elever har til sammen, ved utgangen av dette skoleåret, vært i 4,7 millioner flere timer på skolen .
AA170710 Det sørger for at flere elever er på skolen og ikke hjemme.
NL170709 Når elevene møter opp på skolen får de med seg undervisningen og de lærer mer.
NL170709 Men for å ha verdens beste skole trenger vi å stille krav, ikke bare til skolen , men også til elevene som går der.
NL170709 Men en ting burde være klinkende klart ; for at vi skal kunne skape verdens beste skole må det på et eller annet tidspunkt være ansett som et poeng at elevene også møter opp på skolen , og at fraværsgrensa må beholdes for alt den er verdt.
NL170709 Jeg har forståelse for at fraværsgrensa kom som lyn fra klar himmel på mange av oss som har vært eller er elev ved den videregående skolen .
VG170708 « Jeg løy på retten hjemme og på vrangen på skolen ».
VG170708 Som når gutten forteller på skolen om sitt eksentriske hjemmeliv, og ingen som tror ham, verken lærerinne eller medelever.
VG170708 Foreldrene tar gutten ut av skolen i protest mot skolens krav og gir ham « en fin førtidspensjonisttilværelse ».
DB170708 Da Dagbladet spør Fjæren om rutinene Universitetet i Stavanger har hatt, trekker hun fram måten skolen tidligere advarte studenter mot varsling og medieoppslag.
DB170708 Folk bor trangt og ungdom dropper ut av skolen .
DB170708 Nettopp derfor er det så prekært at en av de viktigste fellesarenaene, skolen , fremdeles holder på at det er kunnskaper frembrakt via etterrettelige metoder er det som skal ligge til grunn for undervisningen.
DA170708 Lindtveit er i tillegg opptatt av at seksualundervisningen i skolen må bli bedre.
AA170708 Selvsagt er det dumt å gå på skolen når man virkelig er syk, og kravet om legeattest har ført til unødig mye kø på legenes venterom, men samtidig ser det ut til at terskelen for skulk er blitt høyere.
AA170708 Mindre fravær er bra, men det er ikke dermed sagt at frafallet i den videregående skolen vil bli tilsvarende redusert.
AA170708 Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i den videregående skolen har gått ned i løpet av siste skoleår.
AA170708 De nye fraværsreglene kan først og fremst ha bidratt til at elever som egentlig fungerer godt, skjerper seg og går på skolen når de hangler litt.
AA170708 Da handler det om pedagogikk og hele innretningen av den videregående skolen .
AA170708 At ungdommene møter oftere på skolen , er en positiv utvikling.
AA170708 Det var under en Mot-konsert på skolen at han sto på scenen for første gang.
VG170707 Rørvik og Gry Moursund : « Bukkene Bruse begynner på skolen » ¶
VG170707 I dommen står det at gutten var klar over at dette bildet var ulovlig fordi bildet tidligere hadde florert på sosiale medier på skolen og andre elever på skolen ble den gang dømt for spredning av bildet.
VG170707 I dommen står det at gutten var klar over at dette bildet var ulovlig fordi bildet tidligere hadde florert på sosiale medier på skolen og andre elever på skolen ble den gang dømt for spredning av bildet.
DN170707 Så hvis det skjer et utbrudd hjemme eller på skolen kan man ta i betraktning hvordan elektronikk får barn til å samles - noe som gir lusene en mulighet til å spre seg, sier Matthew Gass til avisen.
DB170707 Selv på skolen .
DB170707 Når Elevorganisasjonens Philip Vogsted mener at fraværsgrensa får elever til å møte opp av « feil grunner », og at de burde glede seg til å gå på skolen , ikke føle seg presset til å være der, fremstår det mest som sutrete.
DB170707 Elevorganisasjonen holder på sitt syn, og mener at pisk er feil verktøy for å få elevene på skolen .
DB170707 Dette argumentet, som synes å innebære at motivasjonen for å være på skolen er viktigere enn faktisk oppmøte, er ikke sterkt.
DB170707 Til tross for dette fortsetter Jens Brun-Pedersen og Human-Etisk Forbund utrettelig sin kamp for å svekke formidlingen av den kristne kulturarven i skolen .
DB170707 Hun kan blant annet fortelle at de den gang måtte gå et godt stykke til skolen , uansett vær.
DA170707 Når Ap vil skape nye arbeidsplasser, bekjempe forskjeller og frafallet i skolen , handler det også om kvaliteten på demokratiet vårt, fortsetter hun.
DA170707 I fjor høst ble nye fraværsregler innført i den videregående skolen . Én prosent flere elever fullførte videregående utdanning i Rogaland, og på landsbasis gikk elevfraværet ned 40 prosent for dager og 33 prosent for timer.
DA170707 Når Ap vil skape nye arbeidsplasser, bekjempe forskjeller og frafallet i skolen , handler det også om kvaliteten på demokratiet vårt, fortsetter hun.
VG170706 Men hvis jeg tar imot penger, kan jeg ikke konkurrere for skolen min lengre.
VG170706 Den har han fordi han konkurrerer for skolen han går på i USA, der reglene for å få lov til å drive med idrett mildt sagt er strenge og rigide.
SA170706 - Slik jeg kjenner finske trenere er de fleste av dem av den gamle skolen .
DN170706 Petter Snare, den nye direktøren for Kunstmuseene i Bergen, mener mer kunst og kultur må inn i skolen .
DN170706 Den nye direktøren for Kunstmuseene i Bergen Petter Snare ( 47 ) ønsker seg en bergenser som statsminister og håper politikerne vil snakke om å få mer kunst i skolen .
DN170706 - Mer kunst og kultur inn i skolen .
DB170706 Sannheten er at Elevorganisasjonen har blitt en organisasjon for en liten klikk som gjør det godt på skolen og klarer seg uten undervisning hver dag.
DB170706 Mangel på motivasjon er med andre ord nok til å legitimt holde seg borte fra skolen , ifølge Elevorganisasjonen.
DB170706 - Mangel på motivasjon er med andre ord nok til å legitimt holde seg borte fra skolen , ifølge Elevorganisasjonen.
DB170706 - Fraværsgrensen burde avvikles, den hører ikke hjemme i den norske skolen , som bygger på tillit.
DA170706 Rusundervisningen i skolen må handle både om faktakunnskap, holdninger og handlinger når det gjelder alkoholbruk og atferd.
DA170706 Rusundervisningen i skolen må handle både om faktakunnskap, holdninger og handlinger når det gjelder alkoholbruk og atferd.
AP170706https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-sier-den-finske-TIL-legenden-om-landsmannen-som-kan-bli-Gutans-nye-sjef-238390b.html - Slik jeg kjenner finske trenere er de fleste av dem av den gamle skolen .
VG170705 Frafall er summen av alt som må fikses i den norske skolen , det kan ikke løses av et enkelt tiltak.
VG170705 For å sørge for at de møter opp på skolen må vi ta tak i de underliggende problemene, sier han og utdyper : ¶
VG170705 Antall fraværsdager i den videregående skolen har gått ned med 40 prosent.
VG170705 - Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret.
VG170705 - Fraværsgrensen burde avviklers, den hører ikke hjemme i den norske skolen , som bygger på tillit.
NL170705 Folk flytter vekk fra bygda fordi skoleveien er blitt livsfarlig - etter at nettopp Tromsø kommune la ned skolen .
FV170705https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Når ungene er hjemme fra skolen , er det kun én trening om dagen.
DB170705 - Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret.
DA170705 Derfor må vi sikre nytt og oppgradert utstyr til alle yrkesfagene i skolen , samtidig som vi gjør yrkesfagene mer praktiske, og mindre teoretiske, ved å sikre at man er i praksis allerede fra første skoleår, og ha muligheten til å veksle mer mellom arbeidsliv og skole.
DA170705 Derfor må vi sikre at man har helsesøster på skolen hver dag, slik at man ikke møter en stengt dør.
DA170705 Den psykiske helsen blant unge som blir dårligere, en tredjedel av alle som begynner på skolen dropper ut, og vi har en klimakrise rett rundt hjørnet.
DA170705 Det er et resultat av alt som må bli bedre i skolen .
DA170705 - Står det egentlig så ille til i den norske skolen ?
DA170705 - Jeg er ikke overrasket over at elever er mer på skolen når de blir pisket til skolebenken, sier EO-lederen.
DA170705 Det er et resultat av alt som må bli bedre i skolen .
DA170705 - Står det egentlig så ille til i den norske skolen ?
DA170705 - Jeg er ikke overrasket over at elever er mer på skolen når de blir pisket til skolebenken, sier EO-lederen.
DA170705 Han forteller at han og de andre giverne har en god dialog med skoleledelsen, og at de får tilsendt karakterene, og dermed vet at det går fint med Karam på skolen .
DA170705 Nye og strengere fraværsregler har fått fraværet kraftig ned i den videregående skolen .
DA170705 - Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html | Visste du at barnet ditt ikke trenger å gå på skolen ?
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Når turen er over, ser vi for oss at barna skal tilbake til skolen .
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Loven gir dermed deg som forelder rett til å ta barnet ditt ut av skolen dersom du ønsker det.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Grunnene er like varierte som det finnes barn ; vansker med det sosiale på skolen , utilpasshet i skolesystemet, man skal ut på reise, familien ønsker mer tid sammen, lang eller farlig skolevei.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Fra høsten av skal våre barn ikke lenger møte på skolen .
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Foreldre jeg har snakket med som har tatt barna sine ut av skolen, opplevde at skolen tok det som en mistillit at foreldrene ville undervise selv.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Foreldre jeg har snakket med som har tatt barna sine ut av skolen , opplevde at skolen tok det som en mistillit at foreldrene ville undervise selv.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Du som forelder kan ta barnet ditt ut av skolen i morgen.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html At vi har en løs kontakt med skolen hjemme tror vi vil bidra til at ungene våre har en progresjon som ikke er vesentlig dårligere enn deres jevnaldrende hjemme, særlig i norsk og matematikk.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Kunnskapsministeren mener at Elevorganisasjonen ikke har belegg for å si at elever møter på skolen fordi de føler seg truet til det.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Han sier at elever møter på skolen fordi de føler seg truet til det.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Elevene møter opp på skolen fordi de er redde for å miste karakteren i faget sitt.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Antall fraværsdager i den videregående skolen har gått ned med 40 prosent.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html - Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html - Det er en voldsom overdrivelse at det at man må forholde seg til et regelverk som sier at friske folk skal være på skolen så sant de ikke er syk eller har andre tungtveiende grunner til ikke å være der, er frykt.
AA170705 Lærere bør være dem som skal vurdere om eleven er for syk til å være på skolen , slik at man slipper å møte opp hos legen hver gang man er tett i nesa.
VG170704 Jørgen Jakobsson, lokallagsleder for pedagogstudentene ved UiS bekrefter overfor VG at foreningen har klaget inn Langelands oppførsel til skolen .
SA170704 Når ungene er hjemme fra skolen , er det kun én trening om dagen.
DB170704 Retten har derimot ikke funnet det bevist at kvinnen også ble mobbet eller trakassert av lærere ved skolen .
DB170704 Rektoren ved skolen i den aktuelle perioden sa i retten at hun aldri hadde vært med på at det ble brukt så mye tid og ressurser på en enkelt elev og at hun var stolt over innsatsen som var gjort.
DB170704 I retten kom det fram fra andre elever ved skolen på samme tid at det var allment kjent at kvinnen var utsatt for mobbing og at hun ikke hadde det bra.
DB170704 Et at vitnene sa videre at lærerne på skolen må ha sett dette, men at de likevel valgte å ikke gripe inn.
DB170704 Erfaringer fra andre land i Europa kan tyde på at den sekulære offentlige skolen med sitt trosfravær, ikke har lykkes med å demme opp for utviklingen av ekstremisme.
DB170704 Det gjelder ikke minst i den offentlige skolen , særlig i de store byene hvor sosialt og kulturelt tyngdepunkt varierer fra bydel til bydel.
DB170704 Dagbladet peker på at skolen skal være en felles møteplass.
DB170704 Det er derfor naturlig at kristendommen har en noe større plass i religionsundervisningen i skolen , så sant det ikke undervises på en forkynnende måte.
DB170704 Selv om hun ikke hadde « den beste opplevelsen » mens hun gikk på skolen , vil ikke Gaydos si at hun ble mobbet.
DB170704 I oppveksten skilte hun seg ut fra de andre på skolen .
DA170704 Yngstesønnen Sigurd skal starte på skolen til høsten, og en av de siste dagene hans i Brannposten barnehage kom Tayoro med sitt mobile multimediekontor - telefonen - og tok sønnens venner og lærere med på en digital reise til Afrika.
DA170704 Både Gaupene, som skal på skolen til høsten, og Ulvene, som skal tilbake til barnehagen etter ferien, er samlet på hovedrommet.
DA170704 De har begge vært i bedriften i et år, gjennom utplassering fra skolen og som lærlinger.
BT170704https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Når ungene er hjemme fra skolen , er det kun én trening om dagen.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Når ungene er hjemme fra skolen , er det kun én trening om dagen.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Når ungene er hjemme fra skolen , er det kun én trening om dagen.
AA170704 Ifølge rektor ved skolen , er campingvogna nok parkert der etter russetiden, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller.
AA170704 - Men den skal ikke høre skolen til.
VG170703 Tarantinos ville liv : Forlatt av faren, droppet skolen og jobbet på pornokino ¶
VG170703 Hun var på vei hjem fra skolen da hendelsen skjedde.
VG170703 I så fall ikke første gang : Elever tok med hasjkake på skolen - flere lærere syke ¶
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Dobbeltdrapssiktet-16-aring-i-Kristiansand-anker-dommen_-ifolge-NRK-703403b.html Neste morgen gikk han på skolen .
DB170703 Når det gjelder skolen , bør den handle som ved en hvilken som helst mobbesak, mener hun.
DB170703 Det er vanskelig å få venninner på skolen som kommer fra samme land som deg.
BT170703https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-far-ikke-stemmen-min-denne-gangen-336233b.html Hun grubler på hva barna hennes skal fortelle når de kommer på skolen etter sommeren.
AA170703 Mannen har en sentral stilling i skoleverket og har tidligere vært rektor på skolen der jenta går.
AA170703 Og tidvis den videregående skolen .
VG170702 Fra nå av kan for eksempel studenter i Georgia og Kansas ha med våpen på skolen .
FV170702https://www.fvn.no/god_helg/-Jeg-har-gjort-sa-godt-jeg-har-kunnet-702847b.html Det er han som har sørget for at ungene våre får bedre resultater på skolen .
DB170702 Jeg er tilhenger av forbud mot heldekkende hodeplagg i skolen , og mener kjønnsdelt svømmeundervisning er å gi etter for kulturelt begrunnede krav om kjønnssegregering som ikke hører hjemme i dagens Norge.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Da-Ava-7-lop-ut-i-friminuttet-for-a-leke_-sa-hun-en-ung-gutt-med-pistol-12-sekunder-senere-var-bestevennen-skutt-624068b.html TOWNVILLE, SOUTH CAROLINA : Ava Olsen er en av minst 135.000 amerikanske elever som har opplevd en skyteepisode på skolen sin.
AA170702 Øyvind Togstad forteller at de iverksatte rutiner for slike situasjoner, og at skolen har prioritert å ta vare på Mjøen.
AA170702 Rektor Øyvind Togstad ved skolen lette etter spor av kakerestene som nå skal analyseres, kunne de være årsaken ?
AA170702 Mjøen er lokalpolitiker i Orkdal, og hadde planer om delta på et møte i Kulturutvalget noen mil fra skolen .
AA170702 Skolen har ikke noe stort narkotikaproblem, forteller Mjøen, men legger til : ¶
AA170702 Og tidvis den videregående skolen .
VG170701 STOLT : Leder for det tyrkiske krisedirektoratet AFAD, Mehmet Halis Bilden, sammen med en av jentene på skolen i flyktningleiren i Osmaniye.
VG170701 Det er også viktig at skolen gir barn og unge kjennskap til de åndelige impulser og etiske vurderinger som vi har hentet fra kristen tro, og som har inspirert mennesker over hele verden gjennom 2 000 år.
VG170701 De er på en buss eller skolen , eller i en bil på vei til og fra aktiviteter.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Alt-jeg-onsker-meg-er-en-norsk-venn-336203b.html Vi går på skolen , spiller fotball, spiser mat sammen og sitter sammen.
AA170701 - Det har vært et ønske å begynne før skolen og universitetet begynner, sier administrerende direktør Janne Sollie i AtB, om innfasingsperioden.
DB170630 Hun vet at datteren neppe ville fått de skolebøkene, og kanskje kunne hun ikke fortsatt på skolen .
DB170630 Mange, inkludert meg selv, har opplevd det som vanskelig å skulle fortelle familie, venner, på arbeidsplassen eller på skolen om sin seksuelle legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.
DB170630 Derfor er det svært viktig at man støtter opp om kompetanseheving i barnehagen, skolen og til foreldre, idrettslag, fritidsaktiviteter og i frivilligheten.
DB170630 Samtidig er det viktig for ungdommen å gjøre det bra på skolen i disse dager.
DB170630 De trenger skolen .
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html | Vi føler oss maktesløse i møte med skolen
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Når skolen responderer på utagerende atferd med å inndra friminutt, ekskludering av svømming eller plassering av ekstra voksne med voktermandat, uteblir en varig løsning.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Noe har ført til at mitt barn ikke ønsker å gå på skolen .
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Min erfaring som far og skoleleder viser at foresatte til barn med sosiale og emosjonelle vansker ofte føler seg maktesløse i møte med skolen .
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Jeg tror, og det er min påstand, at skolen mangler verktøyene for å møte barn som dessverre havner i denne kategorien.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Ikke den fysiske veien til skolen, men på skolen .
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Ikke den fysiske veien til skolen , men på skolen.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Husk at skolen er til for barna, og det er de som trenger beskyttelse mot feilslått pedagogikk og lærere som befinner seg i en pedagogisk blindgate.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Fikk barnet mitt mye kjeft for å glemme og miste ting på skolen ?
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Det gir også et bilde av skolens løsningsstrategier og prioriteringer i fellesarbeidet på skolen .
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Det er lyden av lykkelige barn på vei til skolen , uten bekymringer, men ren glede over en ny dag og nye muligheter.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Barn med sosiale og emosjonelle vansker blir i stor grad misforstått på skolen .
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Skolen risikerer å forsterke barnets triggere, og hovedutfordringen forblir uløst.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Skolen må ta inn over seg at det aldri er barnets feil når ting skjærer seg.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Skolen må i fremtiden fjerne seg fra raske løsninger som baserer seg på synsing, og forholde seg til forskningsbaserte teorier på dette krevende feltet.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LV6QJ/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste Kanskje starter de med å skulke enkelttimer før de ender opp med å droppe ut helt av skolen .
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste-624166b.html Kanskje starter de med å skulke enkelttimer før de ender opp med å droppe ut helt av skolen .
AA170630 Mange barn i kriseområder får ikke mulighet til å gå på skolen og står uten tak over hodet, sier Egeland. ( ©NTB ) ¶
VG170629 Det skal gå greit å få fri fra skolen og kampene med North Dakota for å være med på landslagssamlinger, sier han.
VG170629 16-åringen forklarte i retten at drapsdagen startet som en vanlig dag, men at han uten å tenke noe særlig over det, tok fram en kniv og la den i sekken før han gikk til skolen .
NL170629 | Lytt til foreldrene : Barna må lære om økonomi i skolen
NL170629 Uten at skolen tar et større ansvar for opplæringen i personlig økonomi kan forskjellene i samfunnet forsterkes.
NL170629 På spørsmål om hva som er viktigst av ulike fag i skolen , skårer personlig økonomi høyest.
NL170629 Nesten ingen mener ansvaret bør ligge hos skolen alene.
NL170629 I tillegg er det også andre aktører som tilbyr ulike opplegg for skolen .
NL170629 Her er skolen og foreldrene i utakt.
NL170629 Dette er spesielt interessant i og med at Utdanningsdirektoratet for tiden vurderer fornying av fagene i skolen .
NL170629 De fleste mener hovedansvaret bør ligger hos foreldrene, men med delansvar hos skolen .
FV170629https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Domt-til-11-ars-forvaring-for-dobbeltdrapet-703223b.html Neste morgen gikk han på skolen .
DB170629 FRISK : I dag går Matilde på skolen .
DB170629 ( Dagbladet ) : Enkemannen og de to barna til Tone Ilebekk, som ble drept utenfor skolen Wilds Minne i Kristiansand den 5. desember i fjor, fulgte dobbeldraps-rettsaken tett.
DB170629 Hassans mor Saida Aswad Mohammad reagerte på at aktor Tallaksen ikke legger til grunn at drapet på sønnen var gjort med overlegg - dette til tross for at 16-åringen forklarte at han tok med kniv på skolen , og dessuten satte mobilen sin i flymodus da han dro med Hassan til drapsstedet.
DB170629 Den unge gutten har forklart og erklært seg skyldig i at han knivdrepte 14-årige Jakob Hassan og 48-årige Tone Ilebekk utenfor skolen Wilds Minne 5. desember i fjor.
DB170629 Venstre skal dempe miljøprofilen og legge mer vekt på skolen og småbedrifter.
DB170629 KrF har i årevis påstått av K'en er ute av skolen med RLE-faget, med det tilsiktede motivet å få grunnplanet til å tro at det ikke lenger undervises i kristendom.
DB170629 Kampanjen om å få K'en tilbake i skolen har åpenbart slått an, selv om den dreier seg mer om propaganda enn om realiteter.
DB170629 Den beste motgiften mot en eventuell framtidig favorisering av de sekulære i skolen - på bekostning av de kristne, er allerede nå å trekke begreper som likeverd og likebehandling ut av festtalene og heller implementere dem i den norske fellesskolen.
DB170629 fritaksordningen og bindingen til kristen formålsparagraf i skolen .
DB170629 En pedagog har sin plass i skolen og ikke på et brannsted.
DB170629 Som ved en feiltakelse må ha fått plass ved denne skolen for spesielt begavede elever.
DA170629 Da daværende kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik la fram nye læreplaner for skolen i 1986, tok han til orde for at elevene også skulle lære om de mer skeptiske alternativene til evolusjonsteorien.
DA170629 Parallelt blåser det anti-darwinistiske vinder i land tett knyttet til Europa : Tyrkias fjerning av Darwin i skolen er ett eksempel.
DA170629 FOTO : NTB SCANPIX Forbød darwin : Tyrkias president Recep Erdogans parti fjernet nylig Darwin fra pensum i skolen .
DA170629 - Flere gymtimer i skolen .
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MV5zE/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat Derfor finner du ingen påstand om at « tidlig innsats er viktig i skolen » eller « arbeid til alle bør være sak nummer én ».
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat-624106b.html Derfor finner du ingen påstand om at « tidlig innsats er viktig i skolen » eller « arbeid til alle bør være sak nummer én ».
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/Domt-til-11-ars-forvaring-for-dobbeltdrapet-i-Kristiansand-624258b.html Neste morgen gikk han på skolen .
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/Domt-til-11-ars-forvaring-for-dobbeltdrapet-i-Kristiansand-624258b.html Gikk på skolen som normalt etter drapet ¶
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/GVy3x/Nok-er-nok-Pa-tide-a-teste-ut-senere-skolestart-for-gutter--Helene-Skjeggestad « Det er et stort problem at guttene er taperne i skolen . » | Svensk thriller er langt fra over - forsvarsministeren lever farlig ¶
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/GVy3x/Nok-er-nok-Pa-tide-a-teste-ut-senere-skolestart-for-gutter--Helene-Skjeggestad Et 20 år langt eksperiment har lært oss én ting : Ikke alle seksåringer er klare til å begynne på skolen .
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Nok-er-nok-Pa-tide-a-teste-ut-senere-skolestart-for-gutter--Helene-Skjeggestad-623669b.html « Det er et stort problem at guttene er taperne i skolen . » | De sterke elevene har krav på å bli ivaretatt !
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Nok-er-nok-Pa-tide-a-teste-ut-senere-skolestart-for-gutter--Helene-Skjeggestad-623669b.html Et 20 år langt eksperiment har lært oss én ting : Ikke alle seksåringer er klare til å begynne på skolen .
SA170628 Skolen har vært mistenkt for å motta urettmessig statstilskudd.
NL170628 Vår argumentasjon dreier seg ikke om hvilket sted skolen skal lokaliseres til, men om å samle skolen på ett sted.
NL170628 Vår argumentasjon dreier seg ikke om hvilket sted skolen skal lokaliseres til, men om å samle skolen på ett sted, skriver Odd Arne Thunberg og Svein-Erik Andreassen vde Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT.
NL170628 Vår argumentasjon dreier seg ikke om hvilket sted skolen skal lokaliseres til, men om å samle skolen på ett sted.
NL170628 Vår argumentasjon dreier seg ikke om hvilket sted skolen skal lokaliseres til, men om å samle skolen på ett sted, skriver Odd Arne Thunberg og Svein-Erik Andreassen vde Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT.
NL170628 Vi har satset tungt på en ny lærerutdanning for å heve kvaliteten i skolen , og UiT - Norges arktiske universitet, har gått i front.
NL170628 Kunnskap i skolen , rekruttering av lærere i nord, massiv satsing på forskning - dette vil vi fortsette med i neste periode.
NL170628 I mange år har kommuner i nord hatt en spesielt stor utfordring med skolen , og nettopp derfor har vi også satset ekstra der.
NL170628 I mange år har kommuner i nord hatt en spesielt stor utfordring med skolen , og nettopp derfor har vi også satset ekstra der, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
DN170628 Økokrim har siden mai i fjor etterforsket skolen .
DB170628 Kijima er ifølge BBC en erfaren reiser og skal ha vært på mer enn 200 flyplasser i 158 land siden han ble lam fra hofta og ned i en rugbykamp på skolen i 1990.
DB170628 Westerdahls har vært i hardt vær siden Dagens Næringsliv i mars i fjor avslørte at Westerdals School of Communication - som skolen het før de fusjonerte til Westerdals Oslo Act i 2014 - har krevd minst 70 millioner mer i skolepenger fra studenter enn de hadde lov til, over en periode på ti år.
DB170628 Uten at skolen hadde fått nødvendig dispensasjon fra Kunnskapsdepartementet for å kreve så mye, betalte elevene som gikk på Westerdals School of Communication fra 2002-2012 mellom 20-30 000 kroner for mye i skolepenger årlig per elev, ifølge avisa.
DB170628 Men jeg har inntrykk av at mange er av den skolen som mener at det er " upassende " å snakke om sinnslidelser utover i terapien og institusjonenes lukkede rom.
DA170628 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) roser skolen for å være konstruktive i arbeidet med å rydde opp i gamle forhold.
DA170628 Kravene har vært bestridt av skolen , men den har likevel valgt å inngå forlik.
DA170628 Departementet har tidligere fremmet krav på til sammen 84 millioner kroner fra skolen .
DA170628 Skolen har vært mistenkt for å motta urettmessig statstilskudd.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Okokrim-henlegger-saken-mot-Westerdals-624155b.html Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) roser skolen for å være konstruktive i arbeidet med å rydde opp i gamle forhold.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Okokrim-henlegger-saken-mot-Westerdals-624155b.html Kravene har vært bestridt av skolen , men den har likevel valgt å inngå forlik.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Okokrim-henlegger-saken-mot-Westerdals-624155b.html Departementet har tidligere fremmet krav på til sammen 84 millioner kroner fra skolen .
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Okokrim-henlegger-saken-mot-Westerdals-624155b.html Skolen har vært mistenkt for å motta urettmessig statstilskudd.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Jakob-7-liker-best-a-ga-i-kjole--Alle-ma-fa-ga-i-de-klarne-de-vil-624172b.html Jeg bruker jenteklær hjemme, på skolen og i burs dager.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Jakob-7-liker-best-a-ga-i-kjole--Alle-ma-fa-ga-i-de-klarne-de-vil-624172b.html De andre på skolen er vant til å se meg i jenteklær.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Jakob-7-liker-best-a-ga-i-kjole--Alle-ma-fa-ga-i-de-klarne-de-vil-624172b.html Da Jakob begynte på skolen, fikk han mange spørsmål på skolen om hvorfor han gikk i kjole.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Jakob-7-liker-best-a-ga-i-kjole--Alle-ma-fa-ga-i-de-klarne-de-vil-624172b.html Da Jakob begynte på skolen , fikk han mange spørsmål på skolen om hvorfor han gikk i kjole.
AP170628https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/qqWEm/Jeg-er-en-gutt-pa-14-ar-som-opplever-a-bli-kalt-homo-hver-dag-pa-skolen | Jeg er en gutt på 14 år som opplever å bli kalt homo hver dag på skolen
AP170628https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/qqWEm/Jeg-er-en-gutt-pa-14-ar-som-opplever-a-bli-kalt-homo-hver-dag-pa-skolen Jeg er en gutt på 14 år som opplever å bli kalt homo hver dag på skolen .
AP170628https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Jeg-er-en-gutt-pa-14-ar-som-opplever-a-bli-kalt-homo-hver-dag-pa-skolen-623501b.html | Jeg er en gutt på 14 år som opplever å bli kalt homo hver dag på skolen
AP170628https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Jeg-er-en-gutt-pa-14-ar-som-opplever-a-bli-kalt-homo-hver-dag-pa-skolen-623501b.html Jeg er en gutt på 14 år som opplever å bli kalt homo hver dag på skolen .
AA170628 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) roser skolen for å være konstruktive i arbeidet med å rydde opp i gamle forhold.
AA170628 Kravene har vært bestridt av skolen , men den har likevel valgt å inngå forlik.
AA170628 Departementet har tidligere fremmet krav på til sammen 84 millioner kroner fra skolen .
AA170628 Skolen har vært mistenkt for å motta urettmessig statstilskudd.
AA170628 Jeg sluttet på skolen og lot film bli altoppslukende, humrer texaneren Shults.
VG170627 Flere nyere studier konkluderer med at prestasjonskrav og stress i skolen påvirker ungdoms psykiske helse, og at dette særlig ser ut til å gjelde for jenter i « høyt presterende » miljøer.
DB170627 Politikken er uansett det viktigste, og der har vi de beste løsningene for kunnskap i skolen , styrke forsvar og beredskap og skape flere jobber.
DA170627 I tillegg skal vi håndheve dagens profittforbud i skolen .
DA170627 Selv om barna får testet ut og spisset sine fotballferdigheter, er det ikke hovedmålet med skolen .
DA170627 Hovedtrener John Connors, som har det overordnede, sportslige ansvaret på skolen i Råde, innrømmer at de har et ekstra godt øye på spillerne, i håp om å finne noen unge talenter.
DA170627 Bruker ordfører som tolk ¶ Skolen ble mandag delt inn i 11 grupper.
DA170627 Skolen tar vanligvis imot barn i alderen 6 til 15 år, men også 5-åringen Benjamin Myrer ( til høyre ) fikk være med.
DA170627 - Skolen er veldig bra, sier de.
DA170627 Foreldrene er der ikke som støtputer, og selvstendigheten gir barna en enorm glede, når de kan virkeliggjøre alt de har lært på skolen og hjemme.
AA170627 Men om staten kun skulle ha søkelyset på økt fysisk aktivitet, burde - og kunne - den investert mye tyngre i strukturelle tiltak som steder å være fysisk aktive i byer og tettsteder, gang- og sykkelveier og en time daglig fysisk aktivitet i skolen osv.
SA170626 Hun hadde ett stort mål i tillegg : Å få en plass på friidrettslaget på skolen .
SA170626 Hun fikk « scholarship » før det andre året, vant konkurranser for skolen , og tok nye steg som hekkeløper under veiledelse av Quincy Watts - OL-mester på 400 meter hekk i 1992.
DN170626 Med slagordet « Alt starter i skolen » skal partiets engasjement i skolepolitikken vektlegges, samt satsingen på gründere og småbedrifter.
DB170626 Savner mer matsatsing på skolen
DB170626 - Vi er i ferd med å få en generasjon som ikke vet hvordan man lager brun saus, og det henger litt sammen med manglende satsing på faget Mat og helse i skolen , det vi kalte heimkunnskap i gamle dager.
DB170626 » Politikernes intensjoner om å fjerne tidstyver i skolen er god.
DB170626 Slipp skolen fri !
DB170626 På sine nettsider skriver Arbeiderparitet at også de vil « rydde i mål og regler for skolen , kutte i det statlige utdanningsbyråkratiet og redusere lærernes « tidstyver » - kravene til dokumentasjon og rapportering.
DB170626 Forrige fredag slapp Utdanningsforbundet en undersøkelse som viser at 73 prosent av skolederne fra 762 skoler mener rapporteringsmengden i skolen har økt de siste årene.
DB170626 Denne regjeringen har et uttalt mål om å få bukt med unødvendig rapportering i skolen .
DA170626 Venstres ambisjon er at den norske skolen skal bli blant verdens beste, både i å utvikle de faglige og de sosiale ferdighetene til elevene.
DA170626 Venstre vil sette inn en lang rekke tiltak for å skape den beste skolen for våre barn.
DA170626 Den offentlige skolen skal gi hver enkelt elev et best mulig allment kunnskapsnivå og tro på egne evner.
DA170626 Alt starter i skolen .
DA170626 Alt starter i skolen , skriver Venstres Jan Erik Søndeland.
DA170626 - Vi går til valg på « alt starter i skolen ».
DA170626 - Jeg var veldig fascinert av Tom Cruise, og så en stund « Top Gun » hver dag når jeg kom hjem fra skolen .
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/leder/Et-svik-mot-barna-336132b.html Det skjedde både på helsestasjonen, i skolen og i barnevernet, og utvalget fant flere brudd på lovpålagt melde- og handlingsplikt.
BT170626https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Norge-avviste-Amalie-23-gang-pa-gang---Var-n-time-fra-a-gi-opp-norsk-statsborgerskap-237620b.html Hun hadde ett stort mål i tillegg : Å få en plass på friidrettslaget på skolen .
BT170626https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Norge-avviste-Amalie-23-gang-pa-gang---Var-n-time-fra-a-gi-opp-norsk-statsborgerskap-237620b.html Hun fikk « scholarship » før det andre året, vant konkurranser for skolen , og tok nye steg som hekkeløper under veiledelse av Quincy Watts - OL-mester på 400 meter hekk i 1992.
BT170626 Hun hadde ett stort mål i tillegg : Å få en plass på friidrettslaget på skolen .
BT170626 Hun fikk « scholarship » før det andre året, vant konkurranser for skolen , og tok nye steg som hekkeløper under veiledelse av Quincy Watts - OL-mester på 400 meter hekk i 1992.
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/QVrg4/Skolen-skal-vare-for-de-flinke-ogsa--Hannah-Atic | Skolen skal være for de flinke også Hannah Atic ¶
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Skolen-skal-vare-for-de-flinke-ogsa--Hannah-Atic-624013b.html | Skolen skal være for de flinke også Hannah Atic ¶
AP170626https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Norge-avviste-Amalie-23-gang-pa-gang---Var-n-time-fra-a-gi-opp-norsk-statsborgerskap-237620b.html Hun hadde ett stort mål i tillegg : Å få en plass på friidrettslaget på skolen .
AP170626https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Norge-avviste-Amalie-23-gang-pa-gang---Var-n-time-fra-a-gi-opp-norsk-statsborgerskap-237620b.html Hun fikk « scholarship » før det andre året, vant konkurranser for skolen , og tok nye steg som hekkeløper under veiledelse av Quincy Watts - OL-mester på 400 meter hekk i 1992.
AA170626 En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolen som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.
AA170626 Rådmannen anbefaler politikerne å se på muligheten for et internasjonalt skoletilbud i den offentlige skolen i Trondheim.
VG170625 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener han sammen med kommunene er godt i gang med å fjerne tidstyver i skolen .
VG170625 ENDA ET SKOLEBESØK : Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Lakkegata skole i Oslo under fremleggelsen av stortingsmeldingen « Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen ».
VG170625 Bakgrunn : Røe Isaksen vil fjerne tidstyver i skolen
DB170625skolen går det elever mellom 11 og 19 år.
DB170625 Jeg skal treffe foreldrene neste uke, og jeg beklager av hele mitt hjerte på vegne av skolen , sier Roberts til News Shopper. | « Nekter å tolerere syrisk feilbombing ».
DB170625 Hun sier det er bra at skolen setter selvmord på dagsorden, men at det gjøres på feil måte.
DB170625 Da det fem dager i strekk hadde vært temperaturer over 30 grader og langbukser troppet flere av gutta opp i skjørt på skolen , skriver flere engelske medier.
BT170625https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Valgfag-ga-sommerjobb-336033b.html Men nå vil skolen legge ned faget som sikret henne jobben.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html På fredag fikk elevene i den norske skolen karakterkortene.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html Noen må ha individuelle læringsstrategier og mer praktisk rettet undervisning, men i den norske skolen i dag, blir det mye teori og for lite praktisk læring.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html I en tid hvor det skrives og snakkes mye om « generasjon prestasjon », tror jeg vi foreldre ( og skolen ) har et ansvar for å si til våre ungdommer at selv om vitnemålet ditt aldri fikk en Yatzy i 6'ere, er det bra nok !
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html De siste to ukene på skolen har gått på halvbluss med masse fri og mye « tull og tøys » fordi man bare må fylle timeantallet, byturer uten mål og mening.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html desember, kommer det hver vår oppslag i avisene om elever som går ut av skolen med x antall 6'ere på vitnemålet.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bedre-bruk-av-skoletiden-336036b.html Veldig mange av de minste ungene våre er på skolen fra åtte om morgenen til en gang mellom fire og fem om ettermiddagen De bruker veldig mye tid på skolen uten at det er skole, og uten at vi har en samlende tanke om hva de skal bruke all tiden til.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bedre-bruk-av-skoletiden-336036b.html Veldig mange av de minste ungene våre er på skolen fra åtte om morgenen til en gang mellom fire og fem om ettermiddagen De bruker veldig mye tid på skolen uten at det er skole, og uten at vi har en samlende tanke om hva de skal bruke all tiden til.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bedre-bruk-av-skoletiden-336036b.html Nå er det gjerne de som blir hentet rett etter skolen som sender lange blikk inn i skolegården til dem som kan fortsette leken.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bedre-bruk-av-skoletiden-336036b.html Norske politikere har i for liten grad diskutert hva vi vil med all den tiden ungene våre faktisk befinner seg på skolen , og tilbudet varierer veldig.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bedre-bruk-av-skoletiden-336036b.html Det kan gjøre skolen mer variert, en skole der barna kan lære mer, der vi kan gjenreise respekten for praktisk læring, der det er rom for mat og fysisk aktivitet, og der en kan legge leksene inn i skoledagen.
SA170624 | Også hundefolket får gå på denne skolen
SA170624 For at de skal komme til skolen , fristes de med et varmt måltid hver dag.
DB170624 Men både skolen og Lillestrøm har lagt godt til rette for meg, sier Kvernvolden til Dagbladet.
DB170624 Det har vært litt hektisk, spesielt siden det også har vært det siste året på skolen , og det er et viktig år.
DB170624 Det er målet nå, og sjansen kan bli større nå som jeg er ferdig med skolen , sier Kvernvolden.
DB170624 Skolen har vært viktig for henne, men for eksempel russetiden måtte gå litt i bakleksa.
DB170624 Ta kontakt med helsesøster på skolen eller på helsestasjonen.
DB170624 Denne klassiske liberale æreskodeksen er misbrukt om stort og smått til den snart er tømt for all prinsipiell mening ; om heliumballonger, tigging, tagging, private kjølehjørner, hijab, røyking, sexkjøp, stripping, mobiltelefoner i skolen , yoghurt i barnehager, hundebæsj i parken, nynazister i Fredrikstad, aupairer på Oslo vest, surrogati, blasfemi, nyttårsraketter med styr
DB170624 Jeg tror det er flere veier til suksess enn gjennom skolen , sier han.
DB170624 - Jeg tror nok ikke at jeg kommer til å begynne på skolen igjen.
BT170624https://www.bt.no/btmagasinet/Slik-skal-barn-lokke-barn-til-a-spise-sjomat-335689b.html Ina Onsrud Damminge er også med på laget, men var ikke på skolen den dagen elevene øvde sammen med kokk Sylvester Palmblad.
VG170623 Les anmeldelsen av « Bukkene Bruse begynner på skolen » her ¶ 3.
SA170623 En lærer ved skolen sluttet etter det ble avslørt at han gikk på gudstjenester i andre kirker enn i Samfundets egne.
SA170623 Her trener man gjerne taekwondo i gymtimene på skolen , det er også opprinnelseslandet til sporten.
FV170623 En lærer ved skolen sluttet etter det ble avslørt at han gikk på gudstjenester i andre kirker enn i Samfundets egne.
DN170623https://www.dn.no/nyheter/2017/06/23/2048/Finans/mohn-soster-gir-milliongaver I en artikkel på nettsiden til skolen skryter sjef for gaver Heather Williamson av generøsiteten til Marit Mohn Westlake og hennes familie.
DN170623 I en artikkel på nettsiden til skolen skryter sjef for gaver Heather Williamson av generøsiteten til Marit Mohn Westlake og hennes familie.
DB170623 Isabella og hennes mor Auli Romanow foreslår overfor skolen at de kan hente rampen de har i bilen, men dette sier skolen nei til av sikkerhetsmessige hensyn.
DB170623 Isabella og hennes mor Auli Romanow foreslår overfor skolen at de kan hente rampen de har i bilen, men dette sier skolen nei til av sikkerhetsmessige hensyn.
DB170623 Direktøren ved skolen , Jørgen Sloth, forteller til BT at han ikke selv var til stede ved seremonien, og at han ikke i detalj vet hva som skjedde.
DB170623 Auli Romanow ble så forbannet over behandlingen datteren hennes fikk på skolen , at hun i går la ut et bilde hun tok fra salen på Facebook.
DB170623 Skolen vil i dag ha en gjennomgang av hvordan dette kunne skje.
DB170623 Skolen legger seg flat ¶
DB170623 Som 15-åring gjorde han det bra på skolen og i idrett, men samtidig leste han alt han kom over av informasjon om Kevin-saken.
DB170623 Elevene ved skolen var målløse og fornøyde med lærernes innsats.
DB170623 Han går på dramalinje på skolen .
DB170623 Flere av skuespillerne går på skolen , som igjen har bidratt i å generere den enorme mengden av turister som månedlig besøker skolebygget. 17 år gamle Tarjei Sandvik Moe spiller karakteren Isak i serien.
DA170623 Ungdatas undersøkelse for 2016, viser at 11 prosent av elevene i den videregående skolen i Drammen har røykt hasj i løpet av det siste året.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/-Er-her-kun-for-barna-336102b.html Gjenskinn fra bålet gjorde at innringer trodde det brant på to kontorer på skolen .
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/Ferietrafikken-tetter-utfartsarene-fredag-ettermiddag-623885b.html Skolen har stengt for sommeren, og mange begynner ferien denne helgen.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/AALnq/Han-du-ikke-horer-Hun-du-ikke-ser-De-som-ikke-er-til-bry-De-er-de-stille-barna_-og-vi-svikter-dem--Lisbeth-G-Kvarme Disse barna bør bli oppdaget tidlig av skolen og skolehelsetjenesten, slik at de kan få nødvendig hjelp til å bli mer aktive så de kan trives bedre i skolen .
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/AALnq/Han-du-ikke-horer-Hun-du-ikke-ser-De-som-ikke-er-til-bry-De-er-de-stille-barna_-og-vi-svikter-dem--Lisbeth-G-Kvarme Disse barna bør bli oppdaget tidlig av skolen og skolehelsetjenesten, slik at de kan få nødvendig hjelp til å bli mer aktive så de kan trives bedre i skolen.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Han-du-ikke-horer-Hun-du-ikke-ser-De-som-ikke-er-til-bry-De-er-de-stille-barna_-og-vi-svikter-dem--Lisbeth-G-Kvarme-623534b.html Disse barna bør bli oppdaget tidlig av skolen og skolehelsetjenesten, slik at de kan få nødvendig hjelp til å bli mer aktive så de kan trives bedre i skolen .
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Han-du-ikke-horer-Hun-du-ikke-ser-De-som-ikke-er-til-bry-De-er-de-stille-barna_-og-vi-svikter-dem--Lisbeth-G-Kvarme-623534b.html Disse barna bør bli oppdaget tidlig av skolen og skolehelsetjenesten, slik at de kan få nødvendig hjelp til å bli mer aktive så de kan trives bedre i skolen.
AP170623https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Denne-jenta-er-mer-kjent-i-Sor-Korea-enn-Bjorgen-237508b.html Her trener man gjerne taekwondo i gymtimene på skolen , det er også opprinnelseslandet til sporten.
AP170623 Her trener man gjerne taekwondo i gymtimene på skolen , det er også opprinnelseslandet til sporten.
SA170622https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html Å begynne på skolen er en milepæl i barns liv, og overgangen fra barnehage til pult er stor.
SA170622https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html - Ta med barnet en tur til skolegården før skolen begynner.
SA170622https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html - På skolen må barnet kunne vente på tur når for eksempel læreren stiller spørsmål til klassen eller hvis det trenger hjelp til noe.
SA170622 Å begynne på skolen er en milepæl i barns liv, og overgangen fra barnehage til pult er stor.
SA170622 - Ta med barnet en tur til skolegården før skolen begynner.
SA170622 - På skolen må barnet kunne vente på tur når for eksempel læreren stiller spørsmål til klassen eller hvis det trenger hjelp til noe.
FV170622 Det er mange barn som sliter på skolen , på den ene og den andre måten.
FV170622 Å begynne på skolen er en milepæl i barns liv, og overgangen fra barnehage til pult er stor.
FV170622 - Ta med barnet en tur til skolegården før skolen begynner.
FV170622 - På skolen må barnet kunne vente på tur når for eksempel læreren stiller spørsmål til klassen eller hvis det trenger hjelp til noe.
DB170622 Hun og andre foreldre opplyser til Dagbladet at politiet kom på skolen samme dag for å informere om angrepet.
DB170622 Derfor har vi brukt pengene på gratis barnehage til dem som tjener minst, raskere behandling av mennesker med rus og psykiske helseutfordringer og mer kunnskap i skolen .
DB170622 På slutten av avhøre hvor han innrømmet drapet spurte han etterforskerne om han kunne gå snart, fordi han hadde en innlevering på skolen han måtte rekke.
DA170622 Det er ikke umulig at shorts etterhvert blir en del av uniformen, sier rektor ved skolen , som sier hun skjønner at elevene synes det er varmt.
DA170622 Ifølge tiltalen skal de ha tatt med 16-åringen til et skogholt i nærheten av skolen .
DA170622 De to tiltalte i saken skal ha vært russ ved den videregående skolen .
DA170622 Ikke sjans på skolen
DA170622 Politiet i Oslo ser stadig flere tilfeller av vold og trusler i skolen .
DA170622 Dette uroer jo både læringsmiljø og elevene ved skolen .
DA170622 At skolen kjører nulltoleranse i forhold til vold og trusler gjør at politiet kan komme tidligere inn og kanskje avverge voldshandlinger, sier seksjonsleder Jarle Kolstad og legger til : ¶
DA170622 - Vi har stadig flere saker med forhold som skjer i skoletiden og på skolen .
DA170622 - Stovner videregående skole er ikke i noen særstilling, men vi har vært i dialog med skolen for å snu utviklingen.
DA170622 * Skoleetatens HR-system viser at fire lærere ved skolen er blitt truet av elever.
DA170622 * Ifølge en kilde ved skolen har den samme eleven blitt tilkjent voldsoffererstatning for varig men etter vold fra medelev.
BT170622https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html Å begynne på skolen er en milepæl i barns liv, og overgangen fra barnehage til pult er stor.
BT170622https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html - Ta med barnet en tur til skolegården før skolen begynner.
BT170622https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html - På skolen må barnet kunne vente på tur når for eksempel læreren stiller spørsmål til klassen eller hvis det trenger hjelp til noe.
BT170622 Til tross for grundige innspill i høringsrunden og forhåndsløfter fra politikere om ikke å legge ned skolen, som er kåret til den beste skolen i « Brukerundersøkelsen av skoler i Bergen », foretatt av nettopp Bergen kommune.
BT170622 Til tross for grundige innspill i høringsrunden og forhåndsløfter fra politikere om ikke å legge ned skolen , som er kåret til den beste skolen i « Brukerundersøkelsen av skoler i Bergen », foretatt av nettopp Bergen kommune.
BT170622 I august skal hun gå til skolen for aller første gang.
BT170622 At foreldrene ved skolen har et sterkt ønske å beholde grendeskolen og inngå samarbeid med Montessoriskolen i Norge, har byråden lite til overs for.
BT170622 beste skolen i Norge.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Store-har_-bevisst-eller-ubevisst_-sitert-meg-feil-en-rekke-ganger-623744b.html I samtalen understreket statsministeren at hun var stolt av en satsing på helsesøstre og psykologer i kommunene, og vektla betydningen av å satse på integrering og tidlig innsats i skolen for å motvirke forskjeller og utenforskap.
AP170622https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html Å begynne på skolen er en milepæl i barns liv, og overgangen fra barnehage til pult er stor.
AP170622https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html - Ta med barnet en tur til skolegården før skolen begynner.
AP170622https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html - På skolen må barnet kunne vente på tur når for eksempel læreren stiller spørsmål til klassen eller hvis det trenger hjelp til noe.
AP170622 Å begynne på skolen er en milepæl i barns liv, og overgangen fra barnehage til pult er stor.
AP170622 - Ta med barnet en tur til skolegården før skolen begynner.
AP170622 - På skolen må barnet kunne vente på tur når for eksempel læreren stiller spørsmål til klassen eller hvis det trenger hjelp til noe.
AA170622 Tre millioner irakiske barn går ikke regelmessig på skolen , og 1,2 millioner barn går ikke på skole i det hele tatt, går det fram av rapporten " Nowhere to Go - Iraqi children trapped in cycles of violence. " - Over hele Irak blir barn utsatt for og vitne til ren og skjær redsel og utenkelig vold, sier UNICEFs representant i landet, Peter Hawkins. -
AA170622 Som både Torbjørn Røe Isaksen og Trond Giske sier så har skolen et dobbelt samfunnsoppdrag, utdannelse og dannelse.
AA170622skolen foregår en systematisk dannelse gjennom hele oppveksten.
AA170622 Skolen er en sentral arena når vi skal nå ut til alle barn.
VG170621 Jeg sluttet helt på skolen og måtte bare forholde meg til voksne hver dag og gjøre noe jeg aldri hadde gjort før i hele mitt liv.
VG170621 Hun er i hvert fall sikker på at hun skal prioritere skolen i første omgang : ¶
VG170621 Venninnene mener skolen har gitt dem et godt grunnlag for voksenlivet.
VG170621 Ved siden av skolen har hun drevet med taekwondo, hvor hun har rødt belte, men innrømmer at mange treningsøkter har måttet vike i eksamenstiden.
DB170621 Morens historie : - Angelica hadde mareritt, vondt i magen og ville ikke på skolen .
DB170621 Han viser til guttens egen forklaring, om at han drapsdagen tok med den såkalte butterflykniven sin på skolen , noe han ikke pleide å gjøre.
DB170621 Rundt 300 væpnede islamister stormet skolen onsdag morgen.
DB170621 En av de første meldingene gikk ut på at elever ved skolen var tatt som gisler.
DB170621 - Vi kan bekrefte at de okkuperte skolen og at sivile ble fanget.
DB170621 ¶ DREPT : Tone Ilebekk ( 48 ) og Jakob Hassan ( 14 ) ble knivdrept ved skolen Wilds Minne 5. desember i fjor.
DB170621 Sykling er en lidenskap jeg har, forteller hun, før kursen i all hast settes mot skolen og en avsluttende historieprøve før sommerferien.
DA170621 Det betyr at når en elev går på en skole får skolen én fast sum penger fra kommunen.
DA170621 Byrådet har varsla kutt på 400.000 kroner for Kirkeveien videregående skole, skolen som ligger på Ullevål Sykehus og er for folk med rusproblemer.
DA170621 ) Daniel Størkersen, Jan Brumoen og Joanna Kolasa kan nå glede seg over at skolen deres har fått bevilget penger som opprettholder driften av Kirkeveien videregående skole på samme nivå som nå.
DA170621 Vi prøvde en del vi ikke fikk til også, ler Berg, som begynte å jobbe ved skolen i høst.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Mener-idrettshall-vil-odelegge-for-tropisk-regnskog-pa-Toyen-623665b.html Vi bruker biblioteket og skolen så mye vi kan, sa styreleder Karianne Hjallen til Aftenposten i fjor.
AP170621 Vi bruker biblioteket og skolen så mye vi kan, sa styreleder Karianne Hjallen til Aftenposten i fjor.
AA170621 Rundt 300 væpnede islamister stormet skolen onsdag morgen.
AA170621 En av de første meldingene gikk ut på at elever ved skolen var tatt som gisler.
AA170621 - Vi kan bekrefte at de okkuperte skolen og at sivile ble fanget.
AA170621 Videre er det et tankekors at lek for de minste barna i stor grad er erstattet av krav om måloppnåelse og ikke gir bedre læringsresultater, men muligens tidligere frafall fra skolen og større psykiske problemer blant ungdom.
AA170621 Lekser på skolen
AA170621 Ja, vi er alle ansvarlige for vår egen tidsbruk og « tidsklemme », men hvis samfunnet rundt oss, og skolen spesielt, ikke tilrettelegger for at det skal være gjennomførbart - tvinger vi familier ( i all hovedsak kvinner ) til å jobbe ufrivillig deltid for å få kabalen til å gå opp.
VG170620 Han forklarte at han ved flere anledninger hadde hatt med seg kniv på skolen .
VG170620 Forklarte seg i retten mandag ¶ 16-åringen forklarte seg i går om drapsdagen, og forklarte at det startet som en vanlig dag, men at han uten å tenke noe særlig over det, tok fram en kniv og la den i sekken før han gikk til skolen .
VG170620 Store deler av skolen ble totalskadet i brann forrige uke, og det var derfor ingen selvfølge at forestillingen kunne settes opp.
VG170620 Skoledagen var over, så det var kun de som var igjen på skolen da brannen brøt ut.
VG170620 FORESTILLING LIKEVEL : De trodde ikke at de fikk muligheten til å fremføre « Grease»-forestillingen sin etter store deler av skolen ble totalskadet i brann i forrige uke.
VG170620 Det var klokken 14.36 onsdag at nødetatene fikk melding om at det var brutt ut brann ved skolen .
VG170620 De hadde i går hatt en siste øving på fremførelsen av musikalen « Grease », som de skulle opptre med forrige torsdag under sommeravslutningen på skolen .
VG170620 klasse nettopp forlatt skolen .
SA170620 Først i 1870 fikk barna lov å bruke egen dialekt på skolen .
NL170620 Norge fikk forbud mot å slå barn i skolen allerede i 1936, året etter Finland som var det første land i verden med en slik lov.
NL170620 Lærer Brekke var motstander av at fysisk straff ble avskaffet i skolen i 1936.
NL170620 Et stort kapittel her kunne vi ha viet skolen og pedagogene, mange blant dem gode og fremsynte, og vår egen skolelov av 1739 skulle bekjempe uvitenhet og overtro.
NL170620 Det er et paradoks at loven mot å slå barn i skolen gikk igjennom uten så mye som en protest.
DN170620 « JF » er initialene til John Fredriksen, og Trøim gjorde det klart at denne skolen var langt viktigere for ham enn noen formell utdannelse.
DN170620 Kunnskap i skolen , trygg omsorg, raskere behandling, flere jobber og sterkere beredskap er områdene Solberg sier at regjeringen har levert på.
DB170620 Ilebekk ble funnet livstruende skadd utenfor skolen Wilds Minne i Kristiansand-bydelen Lund om kvelden 5. desember i fjor, ved siden av 14-årige Jakob Hassan, som også var knivstukket.
DB170620 Vi er nødt til å beholde fraværsgrensen, vi må satse betydelig på tidlig innsats i skolen .
DB170620 Kunnskap i skolen , trygg omsorg, flere jobber og styrket forsvar og beredskap vil være Solbergs hovedsatsinger om hun får fire nye år i regjering.
DA170620 Ved skolen er de uansett glade for at ungdomspolitikerne, både fra Høyre og Arbeiderpartiet, fokuserer på viktigheten av en god skolehelsetjeneste.
DA170620 Som skolepsykolog Åste Herheim skriver i en e-post til Dagsavisen Fremtiden : « Helsesøstrenes tilstedeværelse på skolen , det at det går an å stikke innom og få en prat, gjør at flere kan fanges opp.
DA170620 Leder for elevtjenesten Knut Ellingsgard minner om at skolen i en periode også var helt uten helsesøster.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/wqA05/Gitarevnene-mine-kan-odelegge-snittet-mitt-Jeg-skjonner-ikke-hvorfor---Sima-Iris-Jourabchi-Hern Jeg øvde etter skolen og leste meg opp til prøver.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Gitarevnene-mine-kan-odelegge-snittet-mitt-Jeg-skjonner-ikke-hvorfor---Sima-Iris-Jourabchi-Hern-623602b.html Jeg øvde etter skolen og leste meg opp til prøver.
AP170620 Jeg øvde etter skolen og leste meg opp til prøver.
AA170620 Vi har diskutert med skolen om at vi kanskje skal ta en samtale i høst, og så får vi se hva statsadvokaten kommer frem til og om guttene skal følges opp på noen måte, sier Haugdal.
AA170620 - Jeg er glad for at dette følges opp, men analysen viser at farten øker ved skolen .
AA170620 Dette har trolig sammenheng med behovet for sykmelding i den videregående skolen , skriver instituttet i en kommentar til ny statistikk fra Sykdomspulsen.
AA170620 Begge sannsynligvis knyttet til behovet for sykmelding i den videregående skolen . ( ©NTB ) ¶
VG170619 Bruddet var så smertefullt at hun måtte droppe ut av skolen - og flytte.
VG170619 Hver dag går han forbi stedet ved skolen hvor Tone ble drept.
VG170619 Hver dag går Morten forbi stedet ved skolen hvor kona ble drept.
VG170619 Han forteller at han hadde en vanlig dag på skolen og avtalte å møte 14-åringen i byen etter skolen .
VG170619 Han forteller at han hadde en vanlig dag på skolen og avtalte å møte 14-åringen i byen etter skolen.
VG170619 Tiltalte har tidligere mandag forklart at han også ved tidligere anledninger har hatt med kniv på skolen .
VG170619 Han fortalte videre at han pleide å gå med lommekniv på skolen , og at han i tillegg til drapsvåpenet, som er en såkalt « butterflykniv », eier en springkniv og en butterflykniv til.
SA170619https://www.aftenbladet.no/digital/Test-deg-selv-Vet-du-hva-som-skjer-om-du-deler-seksuelt-innhold-10132b.html Cathrines ansikt er ikke gjenkjennelig på filmen, men ryktet om at det er henne sprer seg fort på skolen .
SA170619 Cathrines ansikt er ikke gjenkjennelig på filmen, men ryktet om at det er henne sprer seg fort på skolen .
DB170619 HER SKJEDDE DET : Tone Ilebekk ( 48 ) og Jakob Abdullahi Hassan ( 14 ) ble knivstukket og drept ved skolen Wilds Minne i Kristiansand.
DB170619 - Har det noen som helst sammenheng med det som skjedde ved Wildes Minne ( skolen der drapene skjedde, red.anm. ) ?
DB170619 De vil blant annet at ungdom skal få lære om psykisk helse i skolen , dette er allerede vedtatt, sier Kari Kjønaas Kjos.
DB170619 ¶ DREPT : Tone Ilebekk ( 48 ) og Jakob Hassan ( 14 ) ble knivdrept ved skolen Wilds Minne 5. desember i fjor.
DB170619 VED SKOLE : Ilebekk og Hassan ble begge knivstukket utenfor skolen Wilds Minne i Kristiansand.
DB170619 Men ved skolen Wilds Minne begynte Hassan å oppføre seg « teit », og dette ledet til slutt til knivstikkingen.
DB170619 ¶ KNIVDREPT VED SKOLE : Tone Ilebekk ( 48 ) og Jakob Hassan ( 14 ) ble knivdrept uten for skolen Wilds Minne 5. desember i fjor.
DB170619 Tone Ilebekk ( 48 ) og Jakob Hassan ( 14 ) ble funnet knivdrept utenfor skolen Wilds Minne om kvelden 5. desember.
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Ingen-kunne-henge-med-meg-Sa-fikk-jeg-snap-fra-turen-jeg-ikke-var-invitert-til-623483b.html Jeg har hatt fri fra skolen , og jeg kom ikke opp i eksamen.
AP170619https://www.aftenposten.no/digital/Test-deg-selv-Vet-du-hva-som-skjer-om-du-deler-seksuelt-innhold-10132b.html Cathrines ansikt er ikke gjenkjennelig på filmen, men ryktet om at det er henne sprer seg fort på skolen .
AP170619 Jeg har hatt fri fra skolen , og jeg kom ikke opp i eksamen.
AP170619 Cathrines ansikt er ikke gjenkjennelig på filmen, men ryktet om at det er henne sprer seg fort på skolen .
VG170618 Når min 16 år gamle venninne på videregående sier at hun føler seg rusa på vei til skolen fordi hun går på sterke antidepressiva, men ikke får tilstrekkelig psykologhjelp, er det noe alvorlig galt med systemet.
VG170618 Debatt Når min 16 år gamle venninne på videregående sier at hun føler seg rusa på vei til skolen fordi hun går på sterke antidepressiva, men ikke får tilstrekkelig psykologhjelp, er det noe alvorlig galt med systemet.
VG170618 Vi kan ikke lage reguleringer på dette, men vi kan lage veiledningsmateriale som skolen kan gjøre seg kjent med på forhånd, slik at de i alle fall har tenkt over problemstillingen hvis den skulle dukke opp, sier han.
VG170618 VURDERER RÅD TIL SKOLEN FOR SELVMORDSFOREBYGGING : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil se på hva skolene kan gjøre for selvmordsforebygging blant unge.
VG170618 Tidligere denne måneden kunne VG fortelle at det ikke finnes noen nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i skolen .
VG170618 Spørsmålet er jo hva skolen skal gjøre som skole, hvordan man kan håndtere dette.
VG170618 - Vi kan ikke lage reguleringer på dette, men vi kan lage veiledningsmateriale som skolen kan gjøre seg kjent med på forhånd, slik at de i alle fall har tenkt over problemstillingen hvis den skulle dukke opp, sier han.
VG170618 - Spørsmålet er jo hva skolen skal gjøre som skole, hvordan man kan håndtere de ulike utfordringene.
FV170618 Mohammed forteller at han har tilbrakt mellom 11 og 14 timer på skolen hver dag det siste året.
DB170618 Slik forsøker de å bevise at deres harde linje i skolen har fungert.
DB170618 Slik skolen er i dag er det mange som tenker at barna heller skulle vært i barnehagen et år til.
DB170618 PISA-undersøkelsene er interessante, men har fått alt for mye å si i den norske skolen .
DB170618 PISA må ikke bli en politisk prestisje, men se heller på om de som går ut av skolen klarer seg godt og om de etter hvert kommer seg ut i arbeid.
DB170618 Men de fleste lærere kan fortelle at det er blitt store endringer i undervisningen for første trinn fra den tiden seksåringene kom inn i skolen i 1997 og fram til i dag.
DB170618 I Finland, som er et land mange ser opp til i skolesammenheng, begynner ikke barna på skolen før de er sju.
DB170618 Gjennom reformen i 1997 ble førskolelærere tatt inn i skolen med sin spisskompetanse.
DB170618 Et godt tiltak kunne være å innføre ordninger man har i andre land som Tyskland, hvor de som blir født på høsten ikke begynner på skolen før neste skoleår.
DB170618 Dette handlet mye om økonomi, da det var mangel på barnehageplasser og rimeligere med et årskull i skolen .
AP170618https://www.aftenposten.no/osloby/MDG-sier-nei-Vil-Hoyre-stotte-Ap-pa-Majorstuen-623320b.html Det har vært viktig for byrådet å sikre at opplæringsloven ikke brytes, og å sørge for at skolen får en gymsal.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Er-manspreading-annerledes-enn-damer-med-vesker--Adrian-Minde-Hunshammer-623364b.html Jeg tar T-banen hver dag frem og tilbake fra skolen , og jeg ser « manspreading » hver gang.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/sid/De-sterke-elevene-blir-ikke-ivaretatt-623277b.html Tilpasset undervisning for de sterkeste elevene vil kunne gi dem bedre selvfølelse og gjøre dem til gode forbilder på skolen , skriver Kaja ( 15 ).
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/sid/De-sterke-elevene-blir-ikke-ivaretatt-623277b.html Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) sier ofte at den norske skolen er opptatt av å få med seg alle.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fem-kroppsovingsforskere-Fysisk-aktivitet-i-skolen-redder-ikke-folkehelsen--623355b.html | Fem kroppsøvingsforskere : Fysisk aktivitet i skolen redder ikke folkehelsen ¶
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fem-kroppsovingsforskere-Fysisk-aktivitet-i-skolen-redder-ikke-folkehelsen--623355b.html juni skal Stortinget diskutere et forslag fra Ap, Sp, SV, MDG og KrF om en times daglig fysisk aktivitet for alle skolebarn og en ny handlingsplan for fysisk aktivitet i skolen .
AP170618 Det har vært viktig for byrådet å sikre at opplæringsloven ikke brytes, og å sørge for at skolen får en gymsal.
AP170618 Jeg tar T-banen hver dag frem og tilbake fra skolen , og jeg ser « manspreading » hver gang.
AP170618 Tilpasset undervisning for de sterkeste elevene vil kunne gi dem bedre selvfølelse og gjøre dem til gode forbilder på skolen , skriver Kaja ( 15 ).
AP170618 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) sier ofte at den norske skolen er opptatt av å få med seg alle.
AP170618 | Fem kroppsøvingsforskere : Fysisk aktivitet i skolen redder ikke folkehelsen ¶
AP170618 juni skal Stortinget diskutere et forslag fra Ap, Sp, SV, MDG og KrF om en times daglig fysisk aktivitet for alle skolebarn og en ny handlingsplan for fysisk aktivitet i skolen .
SA170617 Hvorfor gjør gutter det systematisk dårligere enn jenter i skolen ?
DA170617 Tellevik Dahl forteller at skolen har blitt utvidet med 300 elever, uten at den har fått utvidet kapasiteten på kroppsøving.
DA170617 Rektor ved skolen er svært skeptisk i en artikkel i Aftenposten denne uka.
DA170617 Nissen forteller at det er over tusen elever ved skolen i dag, og at det allerede er knapphet på uteareal.
DA170617 I et leserinnlegg i samme avis ber elevrådet ved skolen innstendig Oslo-politikerne om å droppe prosjektet.
DA170617 - Det som er bra er at vi får på plass et prosjekt som gjør at vi ikke bryter opplæringsloven når skolen blir full.
BT170617 Mor reiser på konferansen, far følger datteren til skolen .
AA170617 Der andre partier vil snakke om behovet for " flere voksne " i skolen , vil Venstre snakke om " flere lærere ", lovet hun.
AA170617 Alt starter i skolen , sa Grande.
VG170616 Les anmeldelsen av « Bukkene Bruse begynner på skolen » her ¶
VG170616 SV mener at skolen må ha nok ressurser og lærerne skal få nok tillit til at alle elever skal få rom til å lære på den måten som fungerer best for dem.
VG170616 Og når han først kommer på banen, så følger han ikke opp de rådene han har fått fra de som kjenner skolen best.
VG170616 Når skoledagen hele tiden må tilpasses et utall detaljerte læremål og neste test, blir resultatet en standardisering av skolen , det motsatte av en skole med rom for å ta hensyn til ulike barn og deres behov.
VG170616 Når Røe Isaksen i kronikken hevder at lærertettheten i skolen har økt, så er dette altså feil i følge tall fra Utdanningsdirektoratet ( GSI-tall ).
VG170616 Kunnskapsministeren skryter også her av regjeringens innsats, men sannheten er at det har blitt færre kvalifiserte lærere i skolen og antallet elever pr lærer har økt.
VG170616 Kunnskapsministeren skryter av regjeringens innsats, men sannheten er at det har blitt færre kvalifiserte lærere i skolen og antallet elever per lærer har økt.
VG170616 Høyre har en lang tradisjon for å latterliggjøre alle som foreslår mer fysisk aktivitet eller sunnere mat i skolen .
VG170616 Faglige råd tilsier nemlig at skal alle elever lære mer så må skolen bli mer praktisk og variert.
VG170616 Den totale mengden mål, testing og kontroll har blitt altfor stor i skolen .
VG170616 Debatt Kunnskapsministeren skryter av regjeringens innsats, men sannheten er at det har blitt færre kvalifiserte lærere i skolen og antallet elever per lærer har økt.
VG170616 Skolen blir derfor ikke godt nok tilpasset det enkelte barnet og bidrar ikke tilstrekkelig til å jevne ut sosial ulikhet.
VG170616 Oslo bystyre gikk imot Fremskrittspartiets forslag om å forby barnehijab i skolen .
VG170616 Geir Kvarme : Nei til forbud mot hijab i skolen
VG170616 Skolen skal være en arena for læring, inkludering og personlig utforskning.
VG170616 Undervisning om seksualitet, grenser og overgrep fra barnehagen og tidlig barnetrinn i skolen ( start med samtaler om kropp, identitet og grenser ) ¶
VG170616 Løgn om epilepsi ¶ 48 år gamle Tone Ilebekk, bosatt like ved skolen , ble som tilfeldig forbipasserende offer for drap.
VG170616 Flere hundre mennesker la ned blomster og lys utenfor skolen .
VG170616 desember skal 16-åringen ha tatt med seg kniven på skolen .
FV170616 - Ja, alle som deltar på en slik sykkeltur i regi av skolen skal ha hjelm på.
FV170616 - De hadde syklet fra skolen og var på vei til Mandal da dette skjedde, sier hun.
FV170616 klasse på skolen .
DB170616 Det skal ikke være slik at skolen legger opp til fest og kalas i slutten av tredje klasse, sier Tellevik Dahl og legger til : ¶
DB170616 Det blir for lite læringstid i juni fordi skolen er så opptatt med å organisere eksamen.
DB170616 Dermed har elevene fortsatt tilknytning til skolen og vurderingssituasjoner.
DB170616 - Plasseringen av eksamen etter russetiden gjør det utfordrende for skolen å holde læringen oppe, og vanskeligere for elever å oppnå så gode resultater som mulig på eksamen, sier Tellevik Dahl.
DB170616 - Løsningen har tidligere vært at elevene skal være helt ferdige med skolen før russefeiringen, at de ikke trenger å være på skolen i det hele tatt.
DB170616 - Løsningen har tidligere vært at elevene skal være helt ferdige med skolen før russefeiringen, at de ikke trenger å være på skolen i det hele tatt.
DB170616 » Kristne, men også humanistiske, verdier har sin plass i skolen .
DB170616 Rode snakker også om de kristne verdiene og dens plass i den norske skolen .
DB170616 Dette hører ikke hjemme i en debatt om religionsfaget i skolen .
DB170616skolen ble han ertet av de andre guttene fordi han hadde bilder av hunder og biler på veggene, framfor bilder av damer.
DA170616 Vi vil be byrådet sørge for at skolen tildeles 400.000 kroner slik at dagens tilbud ved kirkeveien vgs. kan opprettholdes.
DA170616 Vi vil be byrådet sørge for at skolen får de 400.000 kronene den trenger for at dagens tilbud kan opprettholdes.
DA170616 - Det er mange gode argumenter for at skolen skal få de 400.000 kronene de trenger for å få budsjettet i havn.
DA170616 Vi vet jo at en av de viktigste faktorene når foreldrene skal velge skole er hvilke andre foreldre som har valgt den skolen , sier Giske.
DA170616 Det kommer fram i en bekymringsmelding fra arbeidsmiljøutvalget på skolen , som ble sendt til Utdanningsetaten i Oslo kommune 20. mars i år.
DA170616 Denne uka kunne Dagsavisen fortelle om ny forskning som indikerer at vanskeligstilte elever får beskjed om at skolen ikke har ledig elevplass, mens vinnerelever blir møtt med åpne armer.
DA170616 Altså, det er veldig bra at vi har høyt trykk på at skolen skal levere, men det må ikke gjøre at skolen ikke lenger er inkluderende.
DA170616 Altså, det er veldig bra at vi har høyt trykk på at skolen skal levere, men det må ikke gjøre at skolen ikke lenger er inkluderende.
BT170616 Da må også skolen ta innholdet i de siste skoleukene på større alvor.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Bare-i-ett-skolefag-er-gutter-best-kroppsoving-623292b.html Hvorfor gjør gutter det systematisk dårligere enn jenter i skolen ?
AP170616 Hvorfor gjør gutter det systematisk dårligere enn jenter i skolen ?
AA170616 Mihle sier at det ikke er elever ved skolen som står bak.
AA170616 Enkelte dager har vært knalltøffe og utallige møter og henvendelser til skolen har ikke gitt de store resultatene til forbedring.
VG170615 Vi møter henne hjemme på Ellingsrud utenfor Oslo, hvor hun lager mat til datteren Janet Ayoub ( 8 ), som snart er ferdig på skolen .
VG170615 Rektor ved skolen , Stein Olav Febakke, sier til VG at politiet ikke har informert ham om hva de tror brannen skyldes.
SA170615 Feilene blir ikke sannere av at de gjentas på lederplass i avisen og det kommer heller ikke til å bli krig av at skolen vår pusses opp.
FV170615 Magnus Tobiassen fra Mandal skulle vært på skolen klokken åtte.
FV170615 - Jeg skulle vært på skolen klokka åtte.
FV170615 Etter det Fædrelandsvennen forstår var gutten ute og lekte med andre barn på skolen .
DB170615 ( Dagbladet ) : Deler av Toppåsen skolen sørøst i Oslo ble totalskadd i den omfattende brannen i går ettermiddag.
DB170615 ¶ K-EN I KRLE : I et sekulært samfunn bør elever i skolen lære om alle religionene, uten å framheve en spesielt, mener artikkelforfatteren.
DB170615 Jeg tror i motsetning til Rode at Arbeiderpartiet er mot K-en i KRLE av samme grunn som en del i Unge Høyre : I et sekulært samfunn bør elever i skolen lære om alle religionene, uten å framheve en spesielt.
DB170615 Vi hørte nok om ham i skolen , men da som Hydro-grunnleggeren, Sam Eydes partner.
DA170615 I en tid der det bør være mer enn nok politikk for politikerne - enten temaene er konsekvenser for langtidsledige, utviklingen av sentrum, trangere tider for skolen eller miljøspørsmål - velger noen politikere å framstå med vrede fordi festivalgjengere bare får kjøpe to øl om gangen.
DA170615 Går brannalarmen på skolen , må de ha hjelp.
DA170615 Da den ble flyttet, ble resultatene mye bedre, mens det ved skolen som fikk flyplassen som ny nabo sank.
AP170615https://www.aftenposten.no/osloby/Vitneopplysninger-Skolebrannen-kan-vare-pasatt-623306b.html Det var her, i et brannskille i administrasjonsdelen på skolen , at brannmannskapene fra Oslo og Follo klarte å hindre flammene i å spre seg videre.
AP170615 Det var her, i et brannskille i administrasjonsdelen på skolen , at brannmannskapene fra Oslo og Follo klarte å hindre flammene i å spre seg videre.
AP170615 Rektor ved Byåsen barneskole i Trondheim, Cato Høve, er sjokkert etter at et naziflagg ble heist i flaggstangen ved skolen natt til torsdag.
AP170615 Rektor Høve sier at dette nå blir tema i alle klasser ved skolen i dag : ¶
AP170615 Han har ikke opplevd tendenser til noe lignende ved skolen tidligere.
AP170615 Etter at Adresseavisen kontaktet politiet dro de til skolen og fjernet flagget.
AP170615 De eldste elevene ved skolen hadde overnatting på SFO i natt.
AP170615 Ulykken skjedde klokken 08.09 om morgenen mens flere hundre barn var på vei til barnehagen og skolen på Brattås få hundre meter unna.
AA170615 Byåsveien går rett forbi skolen .
AA170615 ¶ Rektor Høve sier at naziflagget blir tema i alle klasser ved skolen i dag.
AA170615 Rektor ved Byåsen barneskole, Cato Høve, er sjokkert etter at et naziflagg ble heist i flaggstangen ved skolen natt til torsdag.
AA170615 Rektor Høve sier at dette nå blir tema i alle klasser ved skolen i dag : ¶
AA170615 Rektor Cato Høve ved Byåsen barneskole sier flagget som ble heist ved skolen i natt står for absolutt alt norsk skole ikke skal stå for.
AA170615 Han har ikke opplevd tendenser til noe lignende ved skolen tidligere.
AA170615 Etter at Adresseavisen kontaktet politiet dro de til skolen og fjernet flagget.
AA170615 De eldste elevene ved skolen hadde overnatting på SFO i natt.
AA170615 Han mener den nye virksomheten vil styrke IKT-satsingen i skolen . − IKT er helt sentralt for å utvikle kvaliteten og innholdet i undervisningen.
AA170615 PST har registrert hendelsen ved Byåsen skole der et naziflagg ble heist i flaggstangen til skolen natt til torsdag.
AA170615 Byåsveien går rett forbi skolen .
AA170615 Her kan du sjekke av for å gå eller sykle til skolen i stede for å kjøre moped.
AA170615 Hele 55 prosent av elevene ved skolen deltok.
AA170615 Deler av skolen sørøst i Oslo ble totalskadd i den omfattende brannen onsdag ettermiddag.
VG170614 Vi respekterer elevens rett til klesmessig ytring og anerkjenner skolens rett og plikt til å veilede eleven til å ta av hijaben der den er til hinder for elevens frie liv og utfoldelse på skolen .
VG170614 Sylo Taraku : Barnehijaben bør ut av skolen
VG170614 Hvis en elev ufrivillig bærer en hijab på skolen, har skolen et særskilt ansvar for å aktivt ta elevens parti.
VG170614 Hvis en elev ufrivillig bærer en hijab på skolen , har skolen et særskilt ansvar for å aktivt ta elevens parti.
VG170614 Skolen , hjemmet og i og for seg kulturfeltet, er suverent best egnet som arenaer for dannelsen av felleskaps- og verdiforståelse.
VG170614 Møtte ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - tok bilde av ulv ¶
VG170614 Henriette er en av mange hørselshemmede elever som har opplevde utestenging og manglende tilrettelegging på skolen og i klasserommet.
VG170614 Elever med nedsatt hørsel må sikres at minst én lærer på skolen har kunnskap om tilrettelegging.
VG170614 - Svært mange hørselshemmede elever og deres foreldre peker på at det er det psykososiale miljøet som er hovedårsaken til de vanskene elevene opplever på skolen
VG170614 Vi ba skolen om å selv utløse alarmen for å evakuere alle fra skolen , sier Duaas.
VG170614 Vi ba skolen om å selv utløse alarmen for å evakuere alle fra skolen, sier Duaas.
VG170614 Skoledagen var over, så det var kun de som var igjen på skolen da brannen brøt ut.
VG170614 Henriette Melby ( 20 ) bor rett ved skolen .
VG170614 - Det er mange hus rett ved skolen , og hvis flammene blir større kan det spre seg.
VG170614 Skoledagen var over, så det var kun de som var igjen på skolen da brannen brøt ut, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til VG, og legger til : ¶
VG170614 Nå er store deler av skolen totalskadd og avslutningen utsatt på ubestemt tid.
VG170614 Jeg tenkte at det kanskje hadde tatt fyr i et hus, men da jeg skjønte det var skolen ble jeg skikkelig sjokkert, sier Josephine Tronstad Odenmark ( 13 ).
VG170614 Hun og klassevenninnene forteller at de ble redde for at flammene skulleta hele bygningen, eller spre seg videre til rekkehusene som ligger tett rundt skolen .
VG170614 Det var klokken 14.36 onsdag at nødetatene fikk melding om at det var brutt ut brann ved skolen .
VG170614 De hadde i går hatt en siste øving på fremførelsen av musikalen « Grease », som de skulle opptre med torsdag under sommeravslutningen på skolen .
VG170614 - Det er skikkelig trist at skolen har brent ned.
VG170614 klasse nettopp forlatt skolen .
VG170614 SKOLEN BRANT : Fanny Bäckelund-Øvergård, Helene Sandum Bastiansen, Linh Felicia Nguyen, Ina Sofie Ingersdatter Raastad, Josephine Tronstad Odenmark og Ane Øvstedal får ikke fremført « Grease » under den planlagte sommeravslutningen etter at Toppåsen skole brant onsdag.
SA170614 KRONIKK : Det finnes gode argumenterer for et paradigmeskifte med hovedfokus på et mer helhetlig og åpent læringssyn i skolen med utgangspunkt i dagens teknologiske hverdag og utvikling.
SA170614 I skolen fører vurderings- og læringsformene derimot til at opplæringen gjennom året sterkt eksamensrettes - « teach for the exam ».
SA170614 Er dette en kamp skolen virkelig kan og bør vinne ?
NL170614 I dag er det opptil hver fylkeskommune sammen med skolen å bestemme hvilke digitale hjelpemidler elever skal ha på den nasjonale eksamen.
NL170614 EKSAMEN : I dag er det opptil hver fylkeskommune sammen med skolen å bestemme hvilke digitale hjelpemidler elever skal ha på den nasjonale eksamen.
DN170614 Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen
DB170614 I skolen åpnes det for bortvisning av elever, samtidig som det blir opp til den enkelte skoleeier å bestemme hvilke sanksjoner som skal iverksettes mot elever som bryter forbudet.
DB170614 Formålet er å sikre at ansiktene til barn i barnehagen, elever i skolen , studenter og lærere skal være fullt synlige.
DB170614 Det gjøres for bedre å gjenspeile at skolen har studenter i mye mer enn klassisk ballett, deriblant moderne dans og koreografi.
DB170614 Dermed kan Oslo nå gjøre en endring som paradoksalt nok kan la den klassiske balletten dyrke sin særegenhet, ved å være sidestilt snarere enn overordnet, og som er basert på at dansere vil bli vurdert for sine egne meritter, ikke på om ordet « ballett » finnes i navnet på skolen de kommer fra.
DA170614 Skoledagen var over, så det var kun de som var igjen på skolen da brannen brøt ut.
DA170614 Naboer av skolen ble bedt om å lukke dører og vinduer på grunn av mye røyk i området.
DA170614 Skolen fikk informert foreldre og foresatte etter at elevene var evakuert. - ​ Barna ble geleidet opp til ballbanen der de ble tatt hånd om av voksne og fortløpende hentet av foreldre, sier rektor Stein Olav Febakke til NRK.
DA170614 Ved det utspekulerte grepet « å endre rekkefølgebestemmelsene » kan stadion ( og skolen og barnehagen i samme bygg ) tas i bruk selv om ikke veien er klar.
DA170614 Skolen har i årevis forfalt, og endelig får skolen forutsigbarhet rundt egen fremtid, sier Tellevik Dahl.
DA170614 Når villaen rehabiliteres, må skolen inn i nye lokaler.
DA170614 Men på Kirkeveien videregående skole har de fått hjelp til å komme seg gjennom skolen .
DA170614 Men skolen mangler 400.000 kroner for å få driften til å gå rundt.
DA170614 Jan Brumoen ( 23 ), som sitter og leser til en av sine siste eksamener, er opptatt av hva det vil bety for skolen å miste støtte.
DA170614 I dag holder skolen til i en gammel hvitmalt villa, som skriker etter oppgardering. villaen har tidligere vært bolig for direktøren ved ullevål sykehus.
DA170614 Her blir undervisningen tilpasset ut ifra hva jeg har slitt med, og her får jeg til skolen .
DA170614 Elevene med rusproblemer går med på å avlegge urinprøver på skolen , og hvis det er utslag på disse, blir eleven permittert til prøvene igjen er rene.
DA170614 Dersom det ikke bevilges midler, vil dagens bruk måtte opphøre, noe som i praksis innebærer en stenging av skolen .
DA170614 Byrådet har måttet velge om skolen skal legges ned eller driftes videre.
DA170614 - Om skolen får mindre penger, vil det bety færre lærere og mindre individuell oppfølging.
DA170614 - Moren min er psykolog, og det var hun som visste om denne skolen , sier han.
DA170614 - Det er tragisk om skolen ikke får den støtten de har behov for, sier Joanna Kolasa ( 32 ) til Dagsavisen.
DA170614 Skolen har i årevis forfalt, og endelig får skolen forutsigbarhet rundt egen fremtid, sier Tellevik Dahl.
DA170614 - Skolen gjør en viktig jobb overfor en gruppe av elever som vi er svært opptatt av skal komme på rett spor.
DA170614 » Rektoren sier videre : « Det er barn med særskilt behov, og hvis de i tillegg er minoritetsspråklige, dette henger jo litt sammen, så er jo det en kostnad for skolen ».
DA170614 Mens vanskeligstilte elever får beskjed om at skolen ikke har ledig elevplass, blir vinnerelever møtt med åpne armer.
DA170614 Det snakkes ikke åpent om det, men vi hører det i møter og uformelle samtaler ; skolen vil ha A-elevene som produserer resultater og gir penger.
DA170614 Bildet de tegner har mange fellestrekk når det kommer til hvordan fritt skolevalg, målstyring og stykkprisfinansiering påvirker skolen .
DA170614 - Å snakke høyt om voldsproblematikk eller andre viktige utfordringer i skolen kan true skolenes omdømmebygging og økonomiske framtid, mener NTNU-forskerne Cecilie R.
DA170614 - Ungdomsskolelærere jeg intervjuet forteller at deres skole jobber aktivt for ikke å miste de « rette » elevene, og henvender seg til foreldre med etnisk norske barn som skolen ønsker å beholde, bekrefter professor Haugen.
DA170614 Skolen er en aktiv bidragsyter til økt segregering istedenfor mangfold.
BT170614 I den offentlige skolen bør hensynet til samhandlingen mellom mennesker i en offentlig utdanningsinstitusjon bør likevel veie tyngre enn friheten til å dekke til ansiktet.
BT170614 Det er også fare for at noen av kvinnene som i dag bruker nikab, blir ytterligere marginalisert når de ikke kan bruke den på skolen .
BT170614 Den motarbeider alt den offentlige skolen jobber for.
AP170614https://www.aftenposten.no/osloby/Kraftig-brann-pa-Toppasen-skole-i-Oslo--gymsalen-er-totalskadet-623203b.html Torgersen ¶ 124 barn evakuert ¶ Skolen er en barneskole som ligger mellom Holmlia og Prinsdal sør i Oslo kommune og har 372 elever.
AP170614https://www.aftenposten.no/osloby/Kraftig-brann-pa-Toppasen-skole-i-Oslo--gymsalen-er-totalskadet-623203b.html Rune Åsgård, som bor like ved skolen , forteller at taket på gymsalen raste sammen da Aftenposten snakket med ham like før klokken 15.
AP170614https://www.aftenposten.no/osloby/Kraftig-brann-pa-Toppasen-skole-i-Oslo--gymsalen-er-totalskadet-623203b.html Gymsalen ligger ifølge Åsgård rett ved siden av kontorbygningen på skolen ifølge Åsgård.
AP170614 Torgersen ¶ 124 barn evakuert ¶ Skolen er en barneskole som ligger mellom Holmlia og Prinsdal sør i Oslo kommune og har 372 elever.
AP170614 Rune Åsgård, som bor like ved skolen , forteller at taket på gymsalen raste sammen da Aftenposten snakket med ham like før klokken 15.
AP170614 Gymsalen ligger ifølge Åsgård rett ved siden av kontorbygningen på skolen ifølge Åsgård.
AA170614 Han mener i tillegg at et større mangfold ved de videregående skolene er også positivt for alle elevene ved skolen .
AA170614 Bildet ble tatt etter raset i desember 2016, men fortsatt tar ungene båt til skolen .
AA170614 Skoledagen var over, så det var kun de som var igjen på skolen da brannen brøt ut.
AA170614 Naboer av skolen ble bedt om å lukke dører og vinduer på grunn av mye røyk i området.
AA170614 Skolen fikk informert foreldre og foresatte etter at elevene var evakuert. - ​ Barna ble geleidet opp til ballbanen der de ble tatt hånd om av voksne og fortløpende hentet av foreldre, sier rektor Stein Olav Febakke til NRK.
AA170614 Skoledagen var over, så det var kun de som var igjen på skolen da brannen brøt ut.
AA170614 Naboer av skolen ble bedt om å lukke dører og vinduer på grunn av mye røyk i området.
AA170614 Skolen fikk informert foreldre og foresatte etter at elevene var evakuert. - ​ Barna ble geleidet opp til ballbanen der de ble tatt hånd om av voksne og fortløpende hentet av foreldre, sier rektor Stein Olav Febakke til NRK.
VG170613skolen ble hun mobbet etter at hun kom ut som homofil.
VG170613 De mest kjente politikerne fra partiet inkluderer en tidligere miljøminister som var klimaskeptisk, en utdanningspolitisk talsmann som ikke ville at evolusjonsteorien skulle være på læreplanen i skolen , og en partiprofil som ikke visste at heteroseksuelle kunne bli smittet av HIV før en veldedig organisasjon opplyste ham om det, skriver BBC.
VG170613 Den største æren for at norsk skole er på vei i riktig retning tilfaller selvfølgelig dem som jobber i skolen .
VG170613 Allerede i mars i år la jeg frem stortingsmeldingen Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen .
VG170613 - Allerede på skolen deles de som trenger litt ekstra oppfølging inn i spesialundervisningsklasser.
SA170613 Anlegget har en viktig funksjon og brukes både av skolen , av klubben i organisert aktivitet og som nærmiljøanlegg.
DB170613 Vi gikk til skolen sammen, tok bussen - og ble gode venner.
DB170613 Det kan være ungdom som bruker vold, viser aggresjon, som har problemer på skolen , som ruser seg eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem.
DA170613 Vi har ikke ventelister, og vi har åpent lenge som vanlig, også etter at skolen slutter for ferien, sier Harald Schønning-Lykke, prosjektleder for Ungdomstorget på Torgeir Vraas plass.
DA170613 Tirsdag hadde skolen tilgjengelig psykolog, helsesøster og rådgiver for alle som trengte noen å snakke med.
DA170613 Barna er allerede i full gang med lesingen, og vi har hørt fra des om harvært med tidligere at det er litt status for ungene å vise fram de små premiene når de kommer tilbake på skolen over ferien, forteller Kirkeby Arnold.
DA170613 Etter at jeg ble ferdig på skolen , bestemte jeg meg for å gi den drømmen en sjanse, men underveis merket jeg at hadde mer lyst til å skrive bok og skuespillerdrømmen havnet i andre linje.
BT170613 Vi foreslår å skape en heldagsskole, som skal gi et bedre tilbud de timene de fleste barn uansett er på skolen .
BT170613 Leksene kan gjøres på skolen med lærer til stede.
BT170613 En heldagsskole kan gi et bedre tilbud de timene de fleste barn uansett er på skolen .
BT170613 Det er for å fornye skolen på denne måten SV vil innføre heldagsskolen, som vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne, en bedre hverdag for familiene.
BT170613 AKTIVITETENE INN I SKOLEN : - Vi foreslår å skape en heldagsskole, skriver Audun Lysbakken.
AP170613 Anlegget har en viktig funksjon og brukes både av skolen , av klubben i organisert aktivitet og som nærmiljøanlegg.
AA170613 Mens byggingen av støyskjermene pågikk før jul, oppdaget man at massen under veibanen mellom skolen og Kong Øysteins veg måtte byttes ut.
AA170613 Vi som gikk på skolen for flere tiår siden, blir stumme av beundring når vi ser hvordan barna våre uten å blunke holder presentasjoner om innfløkte temaer foran hele klassen.
AA170613 Og mens de mye omtalte Pisa-testene viser at norske femtenåringer fortsatt er omtrent middelmådige i lesing, regning og naturfag, viser andre undersøkelser at skolen er helt i verdenstoppen på minst like viktige områder.
AA170613 Skolen ligger svært godt an når det gjelder læringsmiljø, trivsel og ro i klasserommet, og ungene får en selvtillit som kommer godt med senere i livet.
VG170612 Det er for mange barn som gruer seg til å gå på skolen .
VG170612 Altfor mange blir holdt utenfor og har det ikke bra på skolen .
VG170612 - Det kan henge sammen med at lærere og ledelsen på skolen ikke har gode nok rutiner for å fange opp mobbing.
VG170612 klasse som er mobbet, svarer at ingen voksne visste noe, mens 19 prosent svarer at skolen visste det, men gjorde ikke noe.
VG170612 Det er en helt grunnleggende verdi at man skal kunne kommunisere med hverandre, spesielt i skolen og barnehagen, sier Per Sandberg ( FrP ).
VG170612 | Frp-topp : Nikab-forbud i skolen må utvides til alle offentlige rom ¶
VG170612 Regjeringspartiet Frp mener nikab-forbudet i skolen er første trinn i en trapp der offentlig transport, NAV-kontor og kommunale tjenester også får nikab-forbud.
VG170612 Få med deg : Frp-Sylvi sa først nei til nasjonalt nikab-forbud i skolen
SA170612 Skolen ligner en uvirkelig målefabrikk.
FV170612 Det er ikke registrert ødeleggelser på skolen .
FV170612 De tok seg trolig inn på skolen via taket og en åpen dør.
FV170612 Norsk Fotterapeutskole flyttet fra Kvadraturen til nye lokaler på Lund da skolen fikk nye eiere i 2011.
DN170612 Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen
DB170612 ( Dagbladet ) : Norsk studentorganisasjon ( NSO ) er blant de som reagerer sterkt på lovforslaget regjeringen nå kommer med, som vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen og barnehagen.
DB170612 Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet, har tidligere uttalt at han ikke ønsker nikab i skolen , men forstår ikke hvorfor Norge må lage en lov mot dette.
DB170612 ¶ VIL FORBY NIKAB : Regjeringen foreslår å forby heldekkende ansiktsplagg som nikab og burka i skolen og barnehagen.
DB170612 Tre av fire vil forby nikab i skolen
DB170612 I august i fjor gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, SV, Venstre, KrF og Senterpartiet ut og sa at de ønsket å forby nikab i skolen .
DB170612 Et nikabforbud i skolen har også bred støtte hos det norske folk.
DB170612 Det er en helt grunnleggende verdi at man skal kommunisere med hverandre, spesielt i skolen og barnehagen, sier Sandberg.
DB170612 Beholde dagens mulighet for å innføre lokale forbud ¶ og ¶ kreve at skolen gjennomfører en samtale med eleven eller studenten som bruker heldekkende ansiktsplagg.
DB170612 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil forby heldekkende ansiktsplagg som nikab i barnehagen og skolen .
DB170612 Vi har ansvar for å oppdra ansvarlige verdensborgere som forstår at verden trenger dem - ikke bare fordi de har lært det på skolen , fordi det står i læreplanen, fordi de har hatt det i lekse, men også fordi de har sett at dette er noe som vektlegges i hjemmet og blant mennesker de har nær seg.
DB170612 Tanken blir at enten utvikler barnet sin bevissthet og ansvarsfølelse selv - eller så tar skolen seg av det.
DB170612 Og tida er knapp, skolen starter om et kvarter, storebror har tentamen og i kveld er det fotballkamp.
DB170612 Vi forsøker å bekjempe mobbing i skolen .
DB170612 Dersom vi ikke gjør det i samfunnet utenfor skolen vil arbeidet mot mobbing i skolen bli mye vanskeligere.
DB170612 Dersom vi ikke gjør det i samfunnet utenfor skolen vil arbeidet mot mobbing i skolen bli mye vanskeligere.
DA170612 | Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen
DA170612 nikab i skolen .
BT170612 | Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Vil-forby-niqab-i-alle-norske-skoler-622983b.html På skolen er det allerede for sent.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Vil-forby-niqab-i-alle-norske-skoler-622983b.html Alle skal føle seg hjemme i skolen , og man skal stå fritt til å bruke alle typer plagg og symboler, så lenge det ikke virker støtende på andre. sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry.
AP170612skolen er det allerede for sent.
AP170612 Alle skal føle seg hjemme i skolen , og man skal stå fritt til å bruke alle typer plagg og symboler, så lenge det ikke virker støtende på andre. sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry.
AP170612 Min datter med Downs syndrom ville til slutt ikke gå på skolen .
AA170612 Jeg sender i alle fall ikke ungene mine på skolen uansett, sier hun.
AA170612 Mannskapet hans var mandag morgen i gange med å reparere skadene ved fylkesveien og bistå med at skolebarna kom seg trygt til skolen da gangveier er ødelagte.
AA170612 | Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen
AA170612 | Jurister : Greit med forbud mot å dekke til ansiktet i skolen
AA170612 Studentorganisasjonen protesterer mot forslaget om å forby nikab og burka i skolen og på universitetene.
AA170612 | Forslag om ekstra fysisk aktivitet i skolen fikk ikke flertall ¶
AA170612 Med KrF og MDG på laget ville de rødgrønne sikre en time fysisk aktivitet i skolen hver dag, men Venstre og regjeringspartiene sa nei.
AA170612 En samlet komité gikk i stedet inn for å be regjeringen fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet ikke bare i skolen , men også i barnehager, på arbeidsplasser, i eldreomsorgen og flere andre samfunnsområder. ( ©NTB ) ¶
AA170612skolen sa de at det ikke var vits at vi kom, og at de aldri kunne ha funksjonshemmede barn der fordi de ikke hadde spesielle bøker eller ressurser.
AA170612 - Hadde skolene hatt et par planker, ville de fått gode nok ramper til at folk kom seg inn på skolen .
VG170611 Skolen har selvsagt et ansvar for at ingen mobbes og at alle er med i et fellesskap på skolen - det tar vi svært alvorlig på og har hele tiden med oss i arbeidet for et godt skolemiljø, skriver Lundeberg i en epost til VG.
VG170611 Men mener skolen la til rette så godt den kunne.
VG170611 Les også : Én av fire hørselshemmede mobbes på skolen
VG170611 Les Henriettes historie : Opplevde at skolen hindret henne i å høre ¶
VG170611 Hun legger til at skolen fra tidligere er kjent med tilrettelegging for elever med hørselshemming, både med kompetanse og utstyr.
VG170611 Det er vanskelige spørsmål dette, det er store forandringer som skjer i ungdomsskoletiden, og det er heller ikke alt som skjer mellom elever som fanges opp av oss i skolen .
VG170611 - Hva gjorde skolen for å ta tak i utestenging og mobbing av Henriette på skolen ?
VG170611 - Hva gjorde skolen for å ta tak i utestenging og mobbing av Henriette på skolen ?
VG170611 - Elev og foresatte formidlet til skolen at Henriette opplevde at hun ble utestengt og mobbet.
VG170611 Skolen har selvsagt et ansvar for at ingen mobbes og at alle er med i et fellesskap på skolen - det tar vi svært alvorlig på og har hele tiden med oss i arbeidet for et godt skolemiljø, skriver Lundeberg i en epost til VG.
VG170611 Tollefsen på Briskeby videregående skole understreker hvor viktig det er at elevene med nedsatt hørsel føler trygghet på skolen .
VG170611 Men for det meste var jeg hjemme fordi jeg hadde det så vondt på skolen .
VG170611 En periode var jeg redd for både å gå på skolen og være for meg selv.
VG170611 Den videregående skolen drives av Hørselshemmedes Landsforbund, og har spesialkompetanse på elever med hørselstap.
VG170611 Bakgrunn : Én av fire hørselshemmede mobbet på skolen
VG170611 BOR PÅ SKOLEN : Henriette Mathisen ( 16 ) går nå på Briskeby videregående skole for elever med nedsatt hørsel.
VG170611 - Tok læreren og skolen dine opplevelser på alvor ?
VG170611 - Skolen har selvsagt et ansvar for at ingen mobbes og at alle er med i et fellesskap på skolen - det tar vi svært alvorlig på og har hele tiden med oss i arbeidet for et godt skolemiljø, skriver Lundeberg i en e-post til VG.
VG170611 - Skolen har selvsagt et ansvar for at ingen mobbes og at alle er med i et fellesskap på skolen - det tar vi svært alvorlig på og har hele tiden med oss i arbeidet for et godt skolemiljø, skriver Lundeberg i en e-post til VG.
DB170611 Poengterte da Kristin Clemet at kanskje venstresidens motiver først og fremst var å sikre kvaliteten til den offentlige skolen ?
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Skoleansatte_-elever-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-trenger-dere--Katarina-Sirris-Karantonis-622904b.html De fleste ungdommer går på skolen , selv om de kan ha et begrenset sosialt liv ellers.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Skoleansatte_-elever-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-trenger-dere--Katarina-Sirris-Karantonis-622904b.html Skolen har dermed en unik mulighet til å fange opp elever som er utsatt for negativ sosial kontroll.
AP170611 De fleste ungdommer går på skolen , selv om de kan ha et begrenset sosialt liv ellers.
AP170611 Skolen har dermed en unik mulighet til å fange opp elever som er utsatt for negativ sosial kontroll.
AA170611 I og med at de for tiden har lokaler på Brøset mens skolen i Sjetnmarka er under ombygging, er det ikke lange turen til Strindamarka der klippen ligger.
VG170610 Partiet vil med fornyet regjeringsmakt vende blikket mot hva som skjer med barnet før det starter på skolen .
VG170610 Men samtidig er det 50 prosent av elevene som går ut av skolen uten å kunne svømme, og det er en ferdighet du kan dø av å ikke ha.
VG170610 - En skole organiseres mye mer fleksibelt enn da vi gikk på skolen .
DB170610 Tror Sana de kan ha gått til skolen ?
DB170610 I mellomtiden innkaller Sara til bussmøte på onsdag etter skolen .
DB170610 Det er andre pinsedag, men i disse eksamenstider er det lagt opp til frivillig tvungen forberedelsestid, så da Sana ankommer skolen sitter jentene allerede på benken under treet.
DB170610 Både Eva og Vilde mener de må gå til skolen med det.
DA170610 Gutten begynte på en videregående skole på Nord-Jæren i august 2015 og i forbindelse med at gutten ble anmeldt for voldtekt av en tidligere kjæreste ble det foretatt ransaking på skolen der han gikk.
DA170610 Skolen har høy fokus på trivsel, og prøver å leve opp til at ingen føler seg utestengt, og at alle er inkludert.
BT170610 Hadde vi ikke hatt renholdere, da hadde skolen , barnehagen og andre steder blitt stengt øyeblikkelig.
BT170610 For at noen skal kunne utdanne seg, ha et sted å gå på skole, et sted å sitte under undervisningen, et sted å gå på do når man er på skolen , eller et sted å levere barna fra seg når vi skal på skole eller jobb.
AA170610 Men selvsagt vil mange av fotokunstnerne vi er i kontakt med gjennom skolen ha utstillinger her.
AA170610 Skolen har kjøpt en flyttbar modul på 35 kvadratmeter, laget for å kunne plasseres i ledige byrom.
VG170609 « Det fortelles om regelmessig salg og narkotika på skolen og i skolens nærområde, samt at enkelte jenter fra skolen nå betjener « gjelda si » ved å utføre seksuelle tjenester, stort sett utenom skoletiden.
VG170609 « Det fortelles om regelmessig salg og narkotika på skolen og i skolens nærområde, samt at enkelte jenter fra skolen nå betjener « gjelda si » ved å utføre seksuelle tjenester, stort sett utenom skoletiden.
VG170609 Skolen har også flere ganger opplevd at ungdommer eller voksne har kommet til skolen for å « megle » i forbindelse med situasjoner som har oppstått utenfor skoletiden.
VG170609 Skolen forteller om betraktelig mer utrygghet, trakassering og bruk og salg av narkotika både på skolen og i nærområdet.
VG170609 Satte inn vektere ¶ Én måned før notatet ble forfattet, sendte skolens arbeidsmiljøutvalg ( AMU ) et brev til Utdanningsetaten om å sette inn støttende tiltak ved skolen .
VG170609 Samtidig ønsker vi å utvide skolens kapasitet med tanke på miljøarbeid og planlegger flere tiltak rettet mot enda tettere oppfølging av elever, skriver Dunlop som også er fornøyd med at skolen har tett kontakt med politiet.
VG170609 Rektor Dunlop skriver at skolen de siste månedene har opplevd mindre vold og trusler.
VG170609 Rektor David Dunlop ved Ulsrud videregående skole skriver i en e-post til VG at notatet om skolens utfordringer de siste to årene ikke beskriver nå-situasjonen ved skolen .
VG170609 Politiet driver også forebyggende arbeid på skolen med jevnlige besøk for å prate med elever og være tilgjengelig for en samtale med de som ønsker det.
VG170609 Og vi har fått hjelp med å finne tiltak som bidrar til et bedre arbeidsmiljø med færre tilfeller av vold og trusler ved skolen , og god oppfølging av ansatte når noe skjer, formidler skolelederen.
VG170609 Og at enkelte jenter fra skolen betjener « gjelda si » ved å utføre seksuelle tjenester.
VG170609 Jeg opplever nå at det er ro på skolen , skriver Dunlop til VG.
VG170609 I et notat fra en videregående skole i Oslo fortelles det om regelmessig salg og bruk av narkotika på skolen .
VG170609 Dessverre er det ikke den eneste skolen som har opplevd slikt.
VG170609 Den store majoriteten av elevene våre er helt vanlige elever som opplever helt normale skoledager og som mestrer skolen og livet sitt godt.
VG170609 Da ringer man politi og barnevern, og sikrer at alle fra byråden og nedover setter inn de ressurser som skal til for at skolen skal være et trygt sted å være for både elever og lærere, svarer Saida Begum.
VG170609 - Situasjonene du beskriver stammer fra et notat som beskriver ulike utfordringer skolen har opplevd, men som ikke beskriver den daglige situasjonen på skolen .
VG170609 - Situasjonene du beskriver stammer fra et notat som beskriver ulike utfordringer skolen har opplevd, men som ikke beskriver den daglige situasjonen på skolen.
VG170609 - Arbeidsmiljøutvalget ved skolen sendte et brev til Utdanningsetaten i vår, hvor det ble ytret bekymring for arbeidsmiljøet ved skolen .
VG170609 - Arbeidsmiljøutvalget ved skolen sendte et brev til Utdanningsetaten i vår, hvor det ble ytret bekymring for arbeidsmiljøet ved skolen.
VG170609 Skolen har også flere ganger opplevd at ungdommer eller voksne har kommet til skolen for å « megle » i forbindelse med situasjoner som har oppstått utenfor skoletiden.
VG170609 Skolen har 31 klasser, rundt 640 elever og ca. 90 ansatte.
VG170609 Skolen forteller om betraktelig mer utrygghet, trakassering og bruk og salg av narkotika både på skolen og i nærområdet.
VG170609 - Skolen har over et tidsrom leid miljøarbeidere, og da vi satte inn miljøarbeidere samtidig som vi iverksatte en bredere pakke av tiltak, har vi opplevd at dette har fungert godt, og har bidratt til ro i skolemiljøet.
VG170609 | Tiltalt for gjentatte slag med stoler og kosteskaft på skolen, hasjbruk på skolen og falske legeinnkallinger ¶
VG170609 | Tiltalt for gjentatte slag med stoler og kosteskaft på skolen , hasjbruk på skolen og falske legeinnkallinger ¶
VG170609 Tre videregåendeelever i Oslo er tiltalt for hasjbruk og vold på skolen i januar, februar og mars i år, samt for å ha levert falske innkallinger til legetimer.
VG170609 Og at enkelte jenter fra skolen betjener « gjelden si » ved å utføre seksuelle tjenester.
VG170609 I tillegg beskrives en situasjon med vold, trusler og enkelte elever ved skolen som betjener « gjelden si » med seksuelle tjenester.
VG170609 I dag omtalte VG et bekymringsnotat hvor Ulsrud videregående skole rapporterer om regelmessig salg og bruk av narkotika på skolen .
VG170609 De tre unge mennene skal også i februar i år ha vært enten i besittelse av narkotika og/eller røykt hasj ved lunsjtider på den videregående skolen de gikk på.
VG170609 BEKYMRING : I et notat fra Ulsrud videregående skole i Oslo fortelles det om regelmessig salg og bruk av narkotika på skolen .
SA170609 Jeg er alene med to barn som snart skal begynne på skolen .
FV170609 | Lærer dømt for vold mot elev - får fortsatt undervise ved skolen
FV170609 Læreren er dømt for vold mot en barneskoleelev, men får fortsette å undervise ved skolen .
FV170609 - Det vil være en berikelse for skolen å ha kvinner i styret, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.
DB170609 « På grunn av en trussel mot skolen har elever blitt permittert.
DB170609 Trusselen mot skolen ble sendt til politiet.
DB170609 Muntlig eksamen er avlyst », heter det i en SMS foresatte ved skolen mottok fredag, ifølge Romerikes Blad.
DB170609 ¶ FORLIK : Torbjørn Røe Isaksen ( H ) og Kunnskapsdepartmentet har gått med på et krav som er halvparten av det de egentlig mente at skolen skyldte staten.
DB170609 Samtidig skal skoleeierne ha tatt ut over 100 millioner kroner i utbytte fra skolen , tross utbytteforbud.
DB170609 Med forliket, blir rettsaken mellom skolen og staten unngått.
DB170609 Det var høsten 2015 at en rekke avsløringer i Dagens Næringsliv sørget for at forholdene ved skolen kom i offentlighetens søkelys.
DB170609 Da ble skolen både anklaget for å ha krevd inn urettmessig store summer i skolepenger fra elever, og for å ha fått urettmessig utbetalt statstilskudd og utdanningstøtte til ikke-godkjente studier.
DB170609 ( Dagbladet ) : I dag ble det klart at Westerdals høyskole ( WOACT ) har inngått forlik med Kunnskapsdepartementet om at skolen skal betale tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.
DB170609 Siktelsen omfattet 35 millioner kroner i statsstøtte som skolen fikk til å drive tre studietilbud som manglet godkjennelse.
DB170609 Siden saken ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015, har skolen skiftet eier og er i dag styrt av Høyskolen Kristiana.
DB170609 Rundt 500 elever har stevnet skolen for totalt 31,2 millioner kroner, mens 700 elever inngikk et forlik med skolen i fjor.
DB170609 Rundt 500 elever har stevnet skolen for totalt 31,2 millioner kroner, mens 700 elever inngikk et forlik med skolen i fjor.
DB170609 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) roser skolen for å være konstruktive i arbeidet med å rydde opp i gamle forhold.
DB170609 Kravene har vært bestridt av skolen , men den har likevel valgt å inngå forlik.
DB170609 « Vi har ikke ment noe annet med dette enn humor », var for eksempel uttalelsen fra russepresidenten på skolen med sangen om 13-åringene.
DB170609 Det er et viktig prinsipp å se skolen som arena for integrering.
DB170609 Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( Ap ) skriver i uttalelsen at « Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for elevenes integrering i det norske samfunnet.
DB170609 Skolen skal ideelt sett også fungere som en felles møteplass der barna lærer kritisk tenkning som en motvekt til indoktrinering og isolering i lukkede miljøer.
DA170609 LES OGSÅ : Mann slått konkurs med 968.924 i gjeld ¶ Skolen har vært 100 prosent eid av Akademiet Norge AS.
DA170609 LES OGSÅ : Ektepar slått konkurs ¶ Skolen omsatte i 2015 for 5,9 millioner kroner og hadde et negativt resultat samme år på 1,6 millioner kroner.
DA170609 Siden saken ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015, har skolen skiftet eier og er i dag styrt av Høyskolen Kristiana.
DA170609 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) roser skolen for å være konstruktive i arbeidet med å rydde opp i gamle forhold.
DA170609 Kravene har vært bestridt av skolen , men den har likevel valgt å inngå forlik.
DA170609 Noen dager senere var han tilbake hos familien i Elverum og begynte på skolen igjen, mens han meldte seg til politiet to ganger i uka.
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Westerdals-betaler-tilbake-statsstotte-pa-42-millioner-622890b.html Siden saken ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015, har skolen skiftet eier og er i dag styrt av Høyskolen Kristiana.
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Westerdals-betaler-tilbake-statsstotte-pa-42-millioner-622890b.html Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) roser skolen for å være konstruktive i arbeidet med å rydde opp i gamle forhold.
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Westerdals-betaler-tilbake-statsstotte-pa-42-millioner-622890b.html Kravene har vært bestridt av skolen , men den har likevel valgt å inngå forlik.
AP170609https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Marius-16-anbefaler-Tre-ting-som-lofter-sommerferien-622614b.html Er du ferdig på skolen og har en lang sommerferie foran deg ?
AP170609 Siden saken ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015, har skolen skiftet eier og er i dag styrt av Høyskolen Kristiana.
AP170609 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) roser skolen for å være konstruktive i arbeidet med å rydde opp i gamle forhold.
AP170609 Kravene har vært bestridt av skolen , men den har likevel valgt å inngå forlik.
AP170609 Er du ferdig på skolen og har en lang sommerferie foran deg ?
AA170609 Siden saken ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015, har skolen skiftet eier og er i dag styrt av Høyskolen Kristiana.
AA170609 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) roser skolen for å være konstruktive i arbeidet med å rydde opp i gamle forhold.
AA170609 Kravene har vært bestridt av skolen , men den har likevel valgt å inngå forlik.
AA170609 Vi er kjent med at Lørenskog kommune likevel har valgt å evakuere skolen , sier politiet på Romerike i en Twitter-melding- ¶
AA170609 Elevene på Kjenn skole i Lørenskog ble fredag sendt hjem etter at det dagen før ble rettet en trussel mot skolen .
AA170609 Selvfølgelig er det noen utfordringer med arbeidstiden til lærere og ansatte i skolen , men der det er vilje, finnes det også en vei.
AA170609 En lang ferie fra skolen kan åpenbart virke positivt på motivasjonen for et nytt skoleår til høsten.
AA170609 Det er gode løsninger, men ferien bør kortes ned for alle, ikke bare de som er mest motivert til å ta noen ekstra uker på skolen mens kameratene har fri.
VG170608 Rektoren på skolen , den tverre herr Krupp, er ikke udelt begeistret for de to.
VG170608 Han truer med å skille dem - sende dem til hver sin klasse i motsatte ender av skolen .
VG170608 Dette kommer godt med når professor B, for « Bæsjebleie » ( « et tradisjonelt navn i Sveits » ), får jobb som naturfaglærer på skolen .
VG170608 Jeg gleder meg også til å høre med Bjarte og Gaute om hva det å gå på denne skolen har betydd for dem og det at de valgte å bli forfattere.
VG170608 På spørsmål fra kronprinsessen forteller Ellingsen at han startet som salmedikter i 1955 og leste salmer allerede før han begynte på skolen .
VG170608 - Noen var på vei for helsesjekk, mens andre skulle på skolen , sier en talsperson for militæret til AFP.
VG170608 Nettopp derfor må seksualundervisningen i skolen handle om noe mer enn kjønnssykdommer og prevensjon.
VG170608 MER ENN KONDOMER : - Seksualundervisningen i skolen må handle om intimitet, om det følelsesmessige aspektet, og ikke minst om grensesetting, skriver kronikkforfatterne.
VG170608 Les også : Kunnskapsminister Røe Isaksen om sexkulturen blant unge : - Skolen må ta mer ansvar ¶
VG170608 Live ( 10 ) var på vei til skolen : Tok bilde av ulv ¶
VG170608 Rektoren på den aktuelle skolen vil ikke kommentere saken.
VG170608 Ifølge Myrlund blir personalet på skolen fulgt opp av et eget oppfølgingsteam.
VG170608 Aftenposten får opplyst at den siktede ikke lenger er ansatt ved skolen .
SA170608 - Noen var på vei til helsekontroller og til skolen , sier en talsmann fra hæren.
FV170608 Rektor Harald Rønning sier Kristen vgs Vennesla, den videregående skolen til Filadelfiamenigheten, må legge ned hvis ikke politikerne ordner nye dispensasjoner i industriområdet på Vikeland.
FV170608 Fem videregåendeelever fra Grimstad får Holbergprisen i skolen for sin oppsiktsvekkende forskning på bruk av prestasjonsfremmende midler blant jus- og legestudenter.
FV170608 Moren undersøkte også om det jenta hadde skrevet, var noe hun hadde hørt på skolen .
DN170608 Norsk ungdom sliter med psykiske problemer og mistrivsel på skolen .
DB170608 Toalettet er det kun de ansatte på skolen som har adgang til.
DB170608 Så kontaktet vi politiet, sier rektor ved skolen , John Christian Myrlund, til Dagbladet.
DB170608 Politiet gjennomførte omfattende søk på skolen etter kamerafunnet, men skal ikke ha funnet noe annet mistenkelig.
DB170608 Onsdag kveld holdt rektor John Christian Myrlund et personalmøte med de ansatte på skolen .
DB170608 Foreldrene til barna på skolen er informert om saken, og at den siktede ansatte er « tatt ut av tjeneste ».
DB170608 Det var 18.januar i år at en ansatt ved Tåsen skole i Oslo fant et kamera inne på et personaltoalett på skolen .
DA170608 Istedenfor er det et ønske om å rehabilitere skolen .
DA170608 Foreldrerepresentanter ved skolen har fryktet et ødelagt oppvekstmiljø for barn og unge i området.
DA170608 Høyre, Frp, Ap, V, Pp, MdG, FNB stemte for at « Det skal snarest utarbeides og fremlegges egen sak om skolekapasitet for ungdomsskoler i Tasta bydel med både elevframskrivninger og mulighetsstudiene for Tastarustå og Tastaveden skolen som underlag.
DA170608 Elevene fullfører videregående i større grad enn snittet, de har lavt sykefravær og skolen er en sentral del av miljøet i den delen av Tasta bydel.
DA170608 Da går våre stemmer for å opprettholde skolen og rehabilitere skolebygget ! | - Å spille inn filmer er som ferie for meg ¶
BT170608 NY VURDERING : FAU ved Christi Krybbe skoler, her representert ved Maria Hjelmeland, ønsker en ny vurdering av planene om å flytte SFO fra Krybbesmauet og til skolen .
BT170608 Skynde seg om morgenen for å nå skolen , skynde seg om ettermiddagen for å spise og nå alle de ulike aktiviteten.
BT170608 SFO har engasjerte medarbeidere som ønsker å ivareta barna våre på best mulig måte før og etter skolen .
BT170608 De har dårlig tid, skolen er slutt, og barna skal rekke turn.
BT170608 trinn må elevene klare seg selv når skolen er slutt.
BT170608 trinn går barn på skolen frem til rundt klokken to.
BT170608 VENTET : Robin ventet utenfor skolen på bestekameraten.
BT170608 Her er Robin ved skolen sammen med sin far, Johnny Myrvold.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Smugfilmet-kollegene-pa-larertoalettet-622784b.html Rektor ved skolen informerte de ansatte onsdag om at en kollega var siktet.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Smugfilmet-kollegene-pa-larertoalettet-622784b.html Ellers så følger vi opp personalet her ved skolen og den siktede, sier rektor torsdag morgen.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Smugfilmet-kollegene-pa-larertoalettet-622784b.html Skolen har ikke nye opplysninger om saken jf. medieoppslag.
AP170608https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Dagens-kortinnlegg--fredag-9-juni-622706b.html Forskning og politikk, Therese Johaug, Vardøens Frogner kino, IKT i skolen , i god tro, hets fra fotballfans, fjesking for HKH og kommentarfeltene.
AP170608 - Noen var på vei til helsekontroller og til skolen , sier en talsmann fra hæren.
AP170608 Rektor ved skolen informerte de ansatte onsdag om at en kollega var siktet.
AP170608 Ellers så følger vi opp personalet her ved skolen og den siktede, sier rektor torsdag morgen.
AP170608 Skolen har ikke nye opplysninger om saken jf. medieoppslag.
AP170608 Hovedtanken er at dette skal være et bidrag i kvalitetsarbeidet på skolen .
AP170608 Det skyldes at den er basert på vanskelig tilgjengelig statistisk materiale som fremstår som langt fra hverdagen i skolen .
AP170608 Det er viktig at resultatene kan brukes av den enkelte skole og av fylkeskommunene - for å gjøre skolen bedre for elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
AP170608 Men hva bidrar skolen med, og hva skyldes andre forhold ?
AP170608 Forskning og politikk, Therese Johaug, Vardøens Frogner kino, IKT i skolen , i god tro, hets fra fotballfans, fjesking for HKH og kommentarfeltene.
AA170608 - Noen var på vei til helsekontroller og til skolen , sier en talsmann fra hæren.
AA170608 - Noen var på vei til helsekontroller og til skolen , sier en talsmann fra hæren.
AA170608 Ingen trenger å bekymre seg for flere kameraer ved skolen, sier rektor John Myrlund ved skolen . ( ©NTB ) ¶
AA170608 Ingen trenger å bekymre seg for flere kameraer ved skolen , sier rektor John Myrlund ved skolen. ( ©NTB ) ¶
AA170608 Etter funnet av spionkameraet ble skolen gjennomsøkt, men uten at det ble funnet flere kameraer.
VG170607 Sangene var for en stor del skrevet av far Thomas Børud og farfar Arnold Børud og handlet om Jesus, venner, skolen , sang og dans.
VG170607 Jeg har ikke hatt noen spesiell barndom eller ungdomstid, jeg trente før skolen, etter skolen og i helgene.
VG170607 Jeg har ikke hatt noen spesiell barndom eller ungdomstid, jeg trente før skolen , etter skolen og i helgene.
SA170607 Svithun videregående skole, Jan Johansen Hempel, reagerer på påstandene om at skolen helt siden 80-tallet har hatt en ulovlig praksis for opptak av idrettselever ¶
SA170607 Nåværende rektor ved skolen , Øystein Hennig, har uttalt at opptaksreglene er noe de har arvet.
SA170607 Hempel var rektor ved skolen i 15 år ( den gang het han Jan Johansen ).
SA170607 Aftenbladet beklager formuleringen om at « skolen har hatt en ulovlig praksis siden 80-tallet ».
SA170607 - Samarbeidsavtalen med Viking var det jeg som inngikk på vegne av skolen .
SA170607 Midler til 250 nye studieplasser og 10 millioner kroner til koding i skolen er blant de mer detaljerte endringene som gjøres.
DB170607 Tråseth kjente til den åtte år gamle jenta, ettersom hun var elev på skolen der hun jobbet i Lillehammer, og etter telefonsamtalen ringte hun opp til ektemannen Stein.
DB170607 I denne perioden forteller han at han var ganske fraværende på skolen , og han begynte å henge med en gjeng som smugrøyket i friminuttet, og som laget mye bråk.
DB170607 Hun var på jobb ved skolen hun underviste på da hun plutselig fikk en telefon fra en tidligere kollega i Fosterhjemstjenesten.
DB170607 Ble utvist fra skolen
DB170607 - Da jeg kom hjem fra skolen en dag møtte de meg i døra.
DB170607 Tone Ilebekk ( 48 ) og Jakob Abdullahi Hassan ( 14 ) ble knivstukket og drept på skolen Vilds Minne i Kristiansand.
DA170607 I den alderen forstår man ting bare stykkevis og delt, men da forsto jeg urettferdigheten i apartheid, og jeg skrev særoppgave om det på skolen .
DA170607 Vi leste Anne Frank på skolen , og hennes personlige historie gjorde enormt inntrykk.
DA170607 I så fall sparer skolen både vikarbudsjettet og lærerstillinger.
BT170607 I fjor kom Rubbestadneset ut som sterkeste skolen i Norge og fikk mye oppmerksomhet.
BT170607 En elev med gjennomsnittlig bakgrunn på Metis har 70,8 prosents sannsynlighet for å fullføre skolen til vanlig tid.
BT170607 En annen ting er at skolen er både sosialt og økonomisk avhengig av at elevene holder ut.
BT170607 Skolen har bare rundt 20 elever på hvert trinn for tiden.
BT170607 Et barn i Fløen som nettopp har begynt i barnehagen, skal altså innskrives på skolen når det er slutt på støy, støv og tunge kjøretøy i nabolagets trange gater.
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html Ifølge stiftelsen sender noen familier sine barn til skoler i England, Egypt, Pakistan, Somalia, Kenya og andre land fordi de ønsker et alternativ til den offentlige skolen i Norge.
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html I 2014 sa Kunnskapsdepartementet nei til en annen muslimsk grunnskole i Oslo etter at Utdanningsdirektoratet hadde godkjent skolen .
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html Hvis de ikke får starte skolen , frykter hun at det kan gå ut over barnas faglige resultater og integreringen av dem.
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html Etablering av skolen vil kunne gi økt segregering med de samfunnsmessige utfordringene det medfører.
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for dette arbeidet og for elevenes integrering i det norske samfunnet.
AP170607https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Pa-tide-a-forandre-eksamensordningen-i-norsk-skole--Anna-Karin-Aas-622694b.html Min første tanke var at jeg hadde fått presentert en upresis forklaring på hvordan systemet virker, men etter å ha vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunen, rektor på skolen , lærere og øvrige foreldre innser jeg at modellen er høyst levende.
AP170607https://www.aftenposten.no/bolig/Nar-de-trykker-pa-knappen_-er-kjokkenet-flyttet-ut-10228b.html De presser barna hardt på skolen , nøyer seg ikke med middelmådighet og bare gullmedalje er godt nok.
AP170607 Ifølge stiftelsen sender noen familier sine barn til skoler i England, Egypt, Pakistan, Somalia, Kenya og andre land fordi de ønsker et alternativ til den offentlige skolen i Norge.
AP170607 I 2014 sa Kunnskapsdepartementet nei til en annen muslimsk grunnskole i Oslo etter at Utdanningsdirektoratet hadde godkjent skolen .
AP170607 Hvis de ikke får starte skolen , frykter hun at det kan gå ut over barnas faglige resultater og integreringen av dem.
AP170607 Etablering av skolen vil kunne gi økt segregering med de samfunnsmessige utfordringene det medfører.
AP170607 Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for dette arbeidet og for elevenes integrering i det norske samfunnet.
AP170607 Dagen etter var han på skolen som vanlig, før han ble kalt inn til vitneavhør hos politiet.
AP170607 Min første tanke var at jeg hadde fått presentert en upresis forklaring på hvordan systemet virker, men etter å ha vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunen, rektor på skolen , lærere og øvrige foreldre innser jeg at modellen er høyst levende.
AA170607 Allerede i juni starter han på kurs ved skolen i Oslo.
AA170607 Deretter har de justert resultatene til elevenes bakgrunn for å finne ut hvor mye skolen bidrar med.
AA170607 Midler til 250 nye studieplasser og 10 millioner kroner til koding i skolen er blant de mer detaljerte endringene som gjøres.
AA170607 juli er ennå ikke pensum i skolen , og er ikke tatt inn i bøkene, og disse historiene kan bli viktige bidrag i et historisk perspektiv.
VG170606 Dagen etter var Romy på vei hjem fra skolen da også hun forsvant.
SA170606 Da jeg var 39 år gammel og fersk rektor, ramlet spørsmålet om skolen skulle velge « Mac eller PC » ned på skrivebordet mitt.
SA170606 minutt for støtteundervisning, mest sannsynlig levert av en drøvtyggende, multitaskende fjortis som har droppet ut av skolen fordi han vil legge seg opp penger til Porsche på 18-års dagen.
SA170606 - I tillegg er det viktig at skolen mottar nødvendig veiledning for å tilrettelegge undervisning, forebygge økt fravær og gi støtte over tid.
DB170606 Så blir de fulgt av en praksislærer det første året de er i jobb i skolen , før de kan endelig godkjennes, sa Trine Skei Grande.
DB170606 - Slik er det også for lærere i Sverige, der det kreves en sertifisering som er ment å sikre bedre kvalitet i skolen og høyere status for læreryrket.
DB170606 Sånn jeg ser det, er det skolen som skal være foran i kampen mot overvekt og plager og sykdommer knyttet til dietter, sier Oliver i intervjuet.
DB170606 Så startet skolen med varm lunsj.
DB170606 På denne norske skolen slet de med bråk, rus og hærverk.
DB170606 I motsetning til i England, er vi her hjemme vant med å ha med oss matpakke på skolen .
DB170606 - Her i Norge har veldig mange med seg matpakke på skolen så godt som hver dag.
DA170606 Hva er poenget med å gå på skolen da ? spør Thale.
DA170606 For streng praksis undergraver at poenget med å gå på skolen er å lære, synes de.
BT170606https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-undersokelse-Okt-risiko-for-a-do-tidligere-om-man-har-mistet-et-sosken-i-barndommen-10192b.html - I tillegg er det viktig at skolen mottar nødvendig veiledning for å tilrettelegge undervisning, forebygge økt fravær og gi støtte over tid.
AP170606https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/--Farre-vestlige-kriger-vil-gi-mindre-terror-622617b.html Harvard-professoren er blant de fremste innenfor den realpolitiske - eller realistiske - skolen i studiene av internasjonal politikk.
AP170606https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-undersokelse-Okt-risiko-for-a-do-tidligere-om-man-har-mistet-et-sosken-i-barndommen-10192b.html - I tillegg er det viktig at skolen mottar nødvendig veiledning for å tilrettelegge undervisning, forebygge økt fravær og gi støtte over tid.
AP170606 Ekeberg-gutten var 16 år og hadde funnet sine sjelevenner på skolen som i dag er ensbetydende med serien Skam.
AP170606 Harvard-professoren er blant de fremste innenfor den realpolitiske - eller realistiske - skolen i studiene av internasjonal politikk.
AP170606 - I tillegg er det viktig at skolen mottar nødvendig veiledning for å tilrettelegge undervisning, forebygge økt fravær og gi støtte over tid.
AA170606 Målet med strategien er ifølge kunnskapsministeren bedre lærere ut i skolen som igjen vil bety en bedre skole for elevene.
VG170605 Møtte ulv på skoleveien : Live ( 10 ) var på vei til skolen - tok bilde av ulv.
SA170605 Fabian Sandven er ferdig på den skolen i vår, Rød var ferdig i fjor.
DA170605 Utdanningsetaten ved kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen svarte derimot først : « Skolen betaler for vekterne.
DA170605 Status i dag er at det er veldig rolig på skolen , noe det har vært i flere uker.
DA170605 På direkte spørsmål om hvilke andre støttetiltak etaten har tilbudt skolen , svarer rektor Dunlop : ¶
DA170605 Politiet har rykket ut til skolen gjentatte ganger.
DA170605 Malkenes har jobbet ved skolen siden 2005.
DA170605 I tillegg til at det har foregått både kjøp og salg av narkotika på skolen , er det også elever som ruser seg i skoletiden.
DA170605 Det er den enkelte videregående skolen som gjør løpende vurderinger av om det er behov for vektere eller andre tiltak, og bestiller disse.
DA170605 Da svarte Larsen : « Etaten vil ha dialog med skolen om fordeling av utgifter til vektertjenester.
DA170605 - Men så vidt jeg vet er det akkurat i dag to sivile vektere til stede på skolen din ?
DA170605 - Er miljøet på skolen blitt tøffere ?
DA170605 mars ber AMU etaten « sette inn støttende tiltak » ved skolen .
DA170605 - Skolen gjennomførte 27.3.2017 et strakstiltak ved å ansette to medarbeidere fra Securitas som miljøarbeidere, skriver Larsen.
BT170605 Vi fikk også kursbevis fra skolen hans, forteller Kristine Cyrile ( 27, i turkis singlet ).
BT170605 Likevel må hun betale 3000 kroner til skolen .
AP170605 Fabian Sandven er ferdig på den skolen i vår, Rød var ferdig i fjor.
AA170605 Da jeg var liten var det nesten flaut å bare ha fem minutter med seksualundervisning på skolen , og det var ikke noe jeg snakket med foreldrene mine om.
SA170604 Men skolen vil ikke vurdere søkerne på ny med mindre det opprettes 15 nye skoleplasser.
DB170604 Men rekken av ridende barn som møter oss idet vi svinger inn foran skolen , viser at uteområdene er i en klasse for seg.
DB170604 Her er hun innom det politiske : I over et år har hun og andre Tveiterås-foreldre kjempet mot Bergen kommune for å hindre nedleggelse av skolen , og flytting av elevene til en mer sentrumsnær og mindre skjermet skole.
AP170604 For Barratt Due vil forslaget være kritisk ettersom hele 89 prosent av inntektene til skolen kommer fra statlige midler.
AP170604 Men det gis inntrykk av at forfekterne av teknologi i skolen er uansvarlige og retningsløse.
AA170604 For Barratt Due vil forslaget være kritisk ettersom hele 89 prosent av inntektene til skolen kommer fra statlige midler.
VG170603 Deprimert etter « Idol », slutter på skolen
VG170603 Siden han selv gikk ut av Foss videregående skole i Oslo for tre år siden, har 21-åringen jobbet som tentamens- og eksamensvakt ved skolen .
VG170603 Rektor Morten Olsen ved Foss videregående skole opplyser at ingen av deres eksamensvakter får sitte vakt for noen som har gått på skolen samtidig som dem selv, og at skolen ellers mener å ha god kontroll på at ingen av deres elever jukser.
VG170603 Rektor Morten Olsen ved Foss videregående skole opplyser at ingen av deres eksamensvakter får sitte vakt for noen som har gått på skolen samtidig som dem selv, og at skolen ellers mener å ha god kontroll på at ingen av deres elever jukser.
VG170603 Det viktigste er at skolen finner noen de stoler på at ikke er tilbøyelige til å hjelpe elever med å fuske.
VG170603 Da bør man styre vekk fra tidligere elever ved skolen , fordi de ofte har et forhold til de nåværende elevene, sier han.
VG170603 Blant dem som mener det er uheldig at tidligere elever ved en skole blir sittende som eksamensvakter på den samme skolen , er påtroppende leder Rahman Akhtar Chaudhry i Elevorganisasjonen.
DN170603 Chung er siktet for juks, fordi hun ifølge aktoratet har kommet inn på prestisjefylte universitet tross tvilsomme kvalifikasjoner og mottatt tjenester fra skolen , angivelig alt fordi moren Choi Soon-sil var nær venn av daværende president Park Geun-hye.
DB170603 Som i forrige scene sitter Sana ved et vindu, denne gangen i trappeoppgangen på skolen , og følger med på verden og fellesskapet som bekymringsløst farer forbi utenfor.
DB170603 I det hun kommer hjem fra skolen tikker det inn en melding på Sanas mobil.
DA170603 Disenjordet ¶ Skolen ble redningen.
DA170603 Det var « granatmannen » som skapte action og frykt i Kjerringstia rett ved skolen .
AP170603 Hun søker fremdeles etter Amaq en halvtime senere, når barna kommer hjem fra skolen og skrur på tegnefilmer i naborommet.
AP170603 Haddad tilbringer resten av dagen, før ungene kommer hjem fra skolen , med å søke på nettet etter Amaq, nyhetsbyrået som er tilknyttet IS.
AP170603 En vanlig morgen kjører Kinda Haddad sine to barn til skolen i et tettsted utenfor London, før hun kommer hjem og begynner å sjekke datamaskinen for dagens første rapporter om syriske sivile som er drept av amerikanske bomber.
AA170603 Chung er siktet for juks, fordi hun ifølge aktoratet har kommet inn på prestisjefylte universitet tross tvilsomme kvalifikasjoner og mottatt tjenester fra skolen , angivelig alt fordi moren Choi Soon-sil var nær venn av daværende president Park Geun-hye.
VG170602 MUSIKALKLAR : Tarjei Sandvik Moe har drevet med musikal i to og et halvt år ved siden av skolen , men « Grease » blir hans første i storformat.
VG170602 Han er « Hopelessly Devoted » til skuespill - og skolen .
VG170602 Men så var det en gang tre bukkene Bruse som skulle begynne på skolen , og slik gikk det til at Bjørn F.
VG170602 Les anmeldelsen av « Bukkene Bruse begynner på skolen » her ¶
VG170602 Ingen av de to første klarte vel å komme seg forbi Jojo Moyes i sin tid, sier Rørvik som er på plass på Litteraturfestivalen på Lillehammer - der de skal lansere « Bukkene Bruse begynner på skolen » og ha en forestilling på Torvet på lørdag.
VG170602 | Ulikheten i Norge øker ikke fordi skolen er blitt dårligere ¶
VG170602 Skolen må bli langt bedre på å korrigere for ulikhetene som oppstår før barna kommer på skolen .
VG170602 Mitt poeng er at det ikke er i skolen vi finner grunnen til at ulikhetene nå øker raskt i Norge.
VG170602 Debatt Mitt poeng er at det ikke er i skolen vi finner grunnen til at ulikhetene nå øker raskt i Norge.
VG170602 Skolen må bli langt bedre på å korrigere for ulikhetene som oppstår før barna kommer på skolen.
VG170602 Rahman Chaudhry, politisk nestleder i Elevorganisasjonen, mener den danske direktøren Kirchner har et veldig godt poeng og at skolen har en mye bredere oppgave enn å utdanne folk til å få gode karakterer.
VG170602 Han mener skolen bør ha mer fokus på nettopp det å utdanne folk til å kunne gjøre andre oppgaver enn å pugge tall.
VG170602 - Hvis man har reist i stedet for å fokusere på skolen , så er ikke det positivt.
VG170602 - Elevene bør lære seg nye verktøy for å lære ulike ferdigheter og her har skolen et ansvar.
VG170602 Men dette må inn i skolen , sier Mehlum.
VG170602 Men det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvordan man forebygger selvmord i skolen .
VG170602 Han legger til at livsmestring kommer til å bli en del av opplæringen i skolen , men ikke som et eget fag.
VG170602 Flere av dem var eller har vært elever ved skolen .
VG170602 Det er heller ingen obligatoriske fag i skolen som lærer elevene i hvordan man mestrer psykiske problemer, forteller han.
SA170602 « I Oslo er det en spesielt stor utfordring at mange barn ikke kan godt nok norsk til å følge ordinær opplæring når de begynner på skolen », skriver Saida Begum.
SA170602 I Oslo mangler mer enn hver fjerde elev tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne følge ordinær opplæring når de begynner på skolen .
SA170602 I Oslo er det en spesielt stor utfordring at mange barn ikke kan godt nok norsk til å følge ordinær opplæring når de begynner på skolen .
SA170602 For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 DEBATT : For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 DEBATT : For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
DB170602 Slik det nå praktiseres, kan alle elever skyte på DFS´ anlegg dersom det er i regi av skolen , mens enkelte av de samme elevene ikke får være med på tilsvarende aktiviteter etter skoletid.
DB170602 Haughom tilbringer likevel mye tid i naturen når han ikke er på skolen , og både faren, brødrene og søsteren bidrar til filmene.
DA170602 Kort tid etter flyttingen sluttet jentene å gå på skolen .
DA170602 - Jeg har vanskelig for å se at det verdigrunnlaget kan forenes inn i skolen , utdyper han.
DA170602 - Dersom man sier ja til denne skolen , kan man få utvikling hvor man med Frps velsignelse vil kunne opprette en muslimsk privatskole i Drammen.
AP170602 Rektor Brynhild Idland ved Nadderud videregående skole opplyser at skolen har tatt opp oppgaveteksten fra eksamen i politikk og menneskerettigheter i et klagebrev til direktoratet.
AP170602 Enkelte hevder at dette kan ha ført til en noe « rar » besvarelse fordi de balanserte de to oppgaveformuleringene », skriver skolen .
AP170602 En elev ved skolen forteller til Aftenposten at hun begynte å løse oppgaven etter å ha lest nynorskteksten, som sto på siden foran bokmålsversjonen i eksamensheftet.
AP170602 - Faktisk har oppgavene i to av tre skriftlige eksamener jeg har avlagt på skolen i år vært skjemmet av slike helt uforståelige feil, legger hun til.
AA170602 Rektoren ved skolen som jenta går på, vil ikke si noe konkret om saken så lenge den etterforskes av politiet.
AA170602 Likevel skal skolen altså legges ned.
AA170602 Blant annet hadde skolen iverksatt søknadsrunder og planlagt opptak for to nye bachelorstudier.
AA170602 Skolen har en solid økonomi og nedleggelsen av avdelingen i Trondheim er, sett fra vårt ståsted, et klart brudd på stiftelsens intensjon og formål.
VG170601 Det var han jeg ringte når jeg gjorde noe dumt på skolen .
VG170601 Det er da for svingende ikke utelukkende for folk som Per Kirchner at vi skal oppfordre barna våre til å gjøre en skikkelig innsats på skolen .
DN170601 I sine studier har han tidligere undersøkt sammenhengen mellom elevers skoleprestasjoner og andelen kvinnelige lærere i skolen .
DB170601 Men skolen skal utdanne hele mennesket, og nå er tiden inne til å utvide ordningen og sette elevene bedre i stand til å møte både en helt ny digital og medial hverdag og et nytt og annerledes arbeidsliv, sier hun.
DB170601 I dagens multikulturelle samfunn er det spesielt viktig at skolen er tydelige på det liberale verdigrunnlaget og tilrettelegger for å sikre frihet og likestilling for alle barn, uavhengig av religiøs eller kulturell bakgrunn.
DB170601 Det er derfor Fremskrittspartiet i regjering nå sørger for at det utformes en ny veileder i skolen , som stadfester at det skal svært mye til for at skolene skal kunne kjønnsdele undervisningen.
DB170601 Da må skolen tørre å møte de religiøse, kulturelle eller sosiale utfordringene de måtte ha, istedenfor å skyve dem under teppet ved å kjønnsdele undervisningen.
DB170601 I et intervju med Vegas Magazine har Ramsay fortalt om en hendelse hvor han glemte et foreldremøte, og deretter kom i klem med rektoren ved skolen .
DA170601 Som Dagsavisen kunne fortelle i går bruker flere skoler i hovedstaden sivile vektere fra Securitas for å passe på truende og utagerende elever og skape ro i skolen .
DA170601 I 2003 skrev VG at lærere ved en videregående skole i Kristiansand følte seg så utrygge på skolen at de krevde vektere til å passe på.
DA170601 Det må flere miljøarbeidere og lærere inn i skolen for å trygge skolemiljøet, mener Audun Lysbakken ( SV ).
AP170601 Første avspark er allerede i september i år, og måneden før skal den nye videregående skolen åpne.
AP170601 Byrådet er positive, de mener det er nødvendig for å få åpnet skolen og barnehagen der i tide.
AP170601 - Også alternativet, som blant annet ville ha vært at vi måtte leie erstatningslokaler til skolen , hadde hatt en kostnad og ville vært en belastning for dem det angår, sier hun.
AP170601 - Denne videregående skolen har kommunen allerede tatt opp elever til, med skolestart i august, og barnehagen skal etter planen tas i bruk til vinteren.
AP170601 Politidirektoratet, Rådhuspassasjen, fastlegeordningen, Leger uten grenser, internett i skolen, E-18 og Oslopakke 3, sykelønn, taushetsplikten, Den franske skolen i Oslo, eksamen i vgs og behov for psykiatrisk oppvask.
AP170601 Politidirektoratet, Rådhuspassasjen, fastlegeordningen, Leger uten grenser, internett i skolen , E-18 og Oslopakke 3, sykelønn, taushetsplikten, Den franske skolen i Oslo, eksamen i vgs og behov for psykiatrisk oppvask.
AA170601 - Frafall i skolen er en av våre største utfordringer.
VG170531 Hun gikk også på fotballinjen på skolen .
VG170531 Når en av de største driverne av økt ulikhet er innvandring, og en av de viktigste verktøyene vi har for integrering er skolen , er det påfallende at akkurat dette går under tankesmiens radar.
VG170531 Med andre ord er det større mulighet for at du gjør det godt på skolen hvis du har foreldre med lang utdannelse, enn hvis du har foreldre med kort utdannelse.
VG170531 Hver eneste høst begynner 60 000 seksåringer på skolen .
FV170531 | Oasen vil legge skolen i nedre Vennesla ¶
DB170531 Det finnes for lite informasjon, eksempelvis er det like mye om transseksualitet i seksualundervisningen nå som det var om homoseksualitet da jeg gikk på skolen , påpeker han. 37-åringen mener kampanjen " gåformeg " er viktig for å vise innbyggerne i Norge og resten av verden at man må fortsette å kj
DB170531 Du må reddes av skolen , barnevern og NAV.
DB170531 Og der kan også problemet ligge, når det er så mange barn med minoritetsbakgrunn som dukker opp på skolen første dag og ikke kan norsk så lurer jeg på hvor ofte de har vært i barnehagen.
DB170531 Ikke minst hadde vi hatt færre unger som starter på skolen med ranselen full av sosial kapital, og med kunnskaper om så mye mer enn 70-tallets potettrykk, fordi barnehager er pedagogikk, ikke bare tilsyn.
DB170531 Det året jeg begynte på skolen , fikk lillebror plass i et helt nytt daghjem, og jeg var kjempemisunnelig på alt de gjorde der.
DA170531 Velger du tysk som valgfag på skolen og videreutvikler denne kunnskapen også etter endt skolegang vil du bli attraktiv på jobbmarkedet.
DA170531skolen lærer han bare det han ikke kan, og hva skal han med det ?
DA170531 Ingen av barna går på skolen .
DA170531 Han lærer seg etter hvert hele pensum til videregående bare ved å stå utenfor skolen og lytte !
DA170531 Det går frasagn om denne gutten, og en kort periode går han på skolen som andre barn.
DA170531 « Da vektere er i sivil kan vi ikke gå ut med navnene på skolene, da sikkerhetstiltakene ikke lenger vil ha noen verdi dersom elevene er kjent med at det er vektere på skolen » skriver Søgnen.
DA170531 Tema vektere i skolen er ikke et helt ukjent fenomen.
DA170531 Oslo Handelsgymnasium ( OHG ) er en av skolene i Oslo som ved flere anledninger har hyret inn vektere fra Securitas for å trygge lærere og elever ved skolen .
DA170531 I årsrapporten om vold og trusler mot ansatte i osloskolen, som skoledirektøren nylig overleverte til kommunens arbeidsmiljøutvalg, er bruk av vektere i skolen ikke omtalt.
DA170531 I 2003 skrev VG at lærere ved en videregående skole i Kristiansand følte seg så utrygge på skolen at de krevde vektere til å passe på.
DA170531 Flere skoler