AP171226 - Er det ikke noen ekstra hensyn man skal utvise når man anmelder skoleelever ?
DA171213 Stavanger KrF ønsker å gi alle byens skoleelever tilbud om skolegudstjeneste før jul.
AP171213 Men i seneste utgave av medlemsbladet Ordet lanserer Vernegg en djerv løsning : Han vil at navnene skal være henholdsvis norsk og nynorsk ( altså slik skoleelever gjerne uttrykker seg ) !
SA171212 Regjeringen får et halvt år på seg på å finne ut hvordan norske skoleelever kan få bedre tilgang til digitale læremidler.
DB171210 Direktivet innebar blant annet at transkjønnede skoleelever skulle få lov til å velge det toalettet som stemmer med deres opplevde kjønnsidentitet, og ikke nødvendigvis kjønnet de er født med.
DA171206 | Dette fant politiet under narkotikaaksjon mot skoleelever
AA171206 For å bøte på manglende arbeidskraft ble skoleelever , handikappede, eldre og smågutter nå kommandert til arbeid på gårdene.
VG171204 I den forbindelse ble alle storbyens departementsansatte invitert til å ta en pause med pepperkaker, gløgg og julesanger fra høytidskledde norske skoleelever ute i borregården.
BT171204 BEDRE HELSE : Elevene vil få bedre helse, bli mer konsentrerte og skoledagen blir mer interessant, skriver Kjersti Toppe ( Sp ) om en times fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever .
SA171201 Hvis man må innføre tiltak slik at skoleelever bruker kollektivfeltet senere for at det kan brukes effektivt, så investerer man ikke nok.
DA171201 hjelper skoleelever i Nairobi mens de snuser på gode barndomsminner.
AP171201 I kommunesenteret Svarstad går skoleelever og pensjonister i jevn trafikk inn og ut av Spar-butikken.
VG171130 Helsepolitikeren på Stortinget gikk inn for et alternativt forslag om at skoleelever bør ha et snitt på én times fysisk aktivitet daglig.
SA171128 Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet 2018 foreslått å fjerne dagens regel om at skoleelever har rett til borteboerstipend når de har reisevei på minimum 40 km mellom hjem og skole.
SA171128 Når de som skoleelever må gi slipp på verdifull fritid, fordi de alltid må ta bussen hjem - da er det hybel som er det reelle alternativet.
VG171127 På fredag skrev NRK Sørlandet om skoleelever i Kristiansand som avtaler slåssing i skoletida.
AP171125 Nikolai var en av seks russiske og tyske skoleelever som minnet soldater som døde under krigen - på begge sider av fronten.
VG171122 Målet er at tekstene skal være lettere, og kanskje litt mer interessante, å lese for ikke-akademikere ( som det jo er flest av ) og skoleelever .
DB171122 Samtidig som askimingen Hilde Sykken har kommet til funnstedet som den første til å tenne lys for den sju år gamle gutten, har en gruppe skoleelever i regi av skolen blitt tatt med opp til dammen.
AA171122 Hun viser til de gode resultatene på Kolstad, som Adresseavisen har omtalt tidligere, etter at andelen skoleelever , som også deltar i kulturskoletilbudet, økte fra to til ca. 80 i løpet av tre år.
SA171119 Tegneiveren holder seg blant lokale skoleelever .
VG171115 Han forteller at butikken ikke har hatt noen spesielle problemer med skoleelever i friminuttene, men at oppfordringen henger synlig av hensyn til andre kunder.
VG171115 De fleste butikksjefer vil at alle kunder skal føle seg velkommen i butikken, både skoleelever og andre kunder, sier Bjerke.
BT171114 Når det gjelder skoleelever , har samfunnet erkjent at barnepass og et pedagogisk tilbud er to forskjellige ting.
VG171113 Flere av vitnene til hendelsenb skal være skoleelever fra en skolene som ligger i umiddelbar nærhet til parken.
AA171112 Da bussjåføren stanset for å slippe av skoleelever , løp flere av barna ut i bilveien bak bussen.
BT171111 Da bussjåføren stanset for å slippe av skoleelever , løp flere av barna ut i bilveien bak bussen.
AA171108 Aksjonen førte blant annet til en stor elevdemonstrasjonen i Trondheim som samlet hele 1200 skoleelever Torget.
AA171108 - MOT har gjort mye bra for oss skoleelever .
NL171102 Er det da ikke da også på tide å sette opp litt flere bussavganger for arbeidstakere, skoleelever og andre med ulike gjøremål i byen ?
DB171102 Det er ikke tilfeldig at norske skoleelever valgte å støtte ungdom i Nigerdeltaet i årets prosjekt.
BT171031 Som en kuriositet kan nevnes at det egentlig kun er de som jobber i staten, skoleelever og de som skriver lærebøker som må følge reglene som Språkrådet har bestemt.
BT171031 SPRÅKGLEDE : Det er egentlig kun de som jobber i staten, skoleelever og de som skriver lærebøker som må følge reglene som Språkrådet har bestemt.
AP171027 - Dette er mange skoleelever , studenter, hjemmeværende.
AP171027 Også skoleelever og studenter som bare jobber litt, vil komme i ligningslistene.
AP171027 Også skoleelever og studenter som bare jobber litt, vil komme i ligningslistene.
AP171026 Jacinda Ardern tar selfie sammen med skoleelever etter at hun ble valgt til partileder i sommer.
AP171023 Lærere, skoleelever og pensjonister er blant dem som på kort tid skal merke at det er et annet flertall i Stortinget.
AP171023 Det kan endre hverdagen for skoleelever , lærere og pensjonister.
DB171019 Generalsekretær i UNICEF, Camilla Viken, forteller om hvordan hun noen dager tidligere snakket med skoleelever i Syria som så medelever skades av en rakett som kom gjennom klasserommet midt i en undervisningstime.
DA171019 Etter en tegnekonkurranse utlyst blant skoleelever i Trøndelag, Oppland og Hedmark, avduket prinsessen torsdag to nye skulpturer i skulpturparken.
AP171016 | 450 skoleelever på Junior Tech : - Kommer roboter til å lage maten min ?
DB171014 de nordtyske byene/delstatene Hamburg og Bremen har skrevet under på avtaler med muslimske organisasjoner for å gi muslimske skoleelever fri på viktige høytidsdager.
BT171014 En kvinnelig lærer er savnet etter båtulykken i Seljordsvatnet, hvor to skoleelever omkom.
AP171014 En kvinnelig lærer er savnet etter båtulykken i Seljordsvatnet, hvor to skoleelever omkom.
AP171014 En kvinnelig lærer er savnet etter båtulykken i Seljordsvatnet, hvor to skoleelever omkom.
AA171014 Personen er savnet etter båtulykken i Seljordsvatnet, hvor to skoleelever omkom.
DB171013 Fem av dem som var med på båtturen, var skoleelever og gikk på videregående eller voksenopplæring.
DB171013 Det er ei hovedfartsåre som går gjennom sentrum, med utrolig mange fotgjengerfelt som skoleelever skal passere.
DB171013 Fem av dem som var med på båtturen, var skoleelever og gikk på videregående eller voksenopplæring i Bø, opplyser rådmann i kommunen, Åse Egeland til Dagbladet.
DB171013 Gutten var en av 18 skoleelever som var på sykkeltur da den tragiske ulykken inntraff.
DA171013 Fem av dem som var med på båtturen, var skoleelever og gikk på videregående eller voksenopplæring.
DA171013 Fem av dem som var med på båtturen, var skoleelever og gikk på videregående eller voksenopplæring, opplyser rådmann i Bø kommune Åse Egeland til Dagbladet.
AP171013 Her har skoleelever fått egen mat til gro frem i mer enn 100 år.
AA171013 Fem av dem som var med på båtturen, var skoleelever og gikk på videregående eller voksenopplæring.
AA171013 Fem av dem som var med på båtturen, var skoleelever og gikk på videregående eller voksenopplæring, opplyser rådmann i Bø kommune Åse Egeland til Dagbladet.
DB171012 ( Dagbladet ) : En båt med skoleelever kantret i ettermiddag ved Vesleøy i Seljordsvatn i Telemark.
AP171012 De seks om bord i den åpne båten var trolig en lærer og fem skoleelever .
AP171011 President Vladimir Putin møter skoleelever i Jaroslavl i september.
AP171011 Nå er skolen i Krasnodar ¶ Skoleelever i Krasnodar feier første skoledag 1. september.
AP171011 Skoleelever feirer første skoledag på det som er en av de største festdagene i Russland.
AP171010 Mange skoleelever lider under underernæring og dårlig helse.
DB171007 I 1992 ble alle islandske skoleelever mellom 14 og 16 år bedt om å fylle ut et spørreskjema.
AA171003 - Men skal ikke skoleelever få utvise samfunnsengasjement ?
DA171002 Under Bergen Internasjonale Filmfestival har filmen også blitt vist som skolekino, og bergenske skoleelever har møtt Jaha etter visningene.
DA170930 Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk understreker : Det er ikke slik at skoleelever brått en dag tyr til trusler og vold for å løse konflikter eller få ut aggresjon.
NL170927 Våre stortingspolitikere må kjøre på fylkesveiene i Troms, de må møte bedriftsledere, sykehusansatte, studenter og skoleelever .
DA170927 Det er mye penger for unge jenter, som ofte er skoleelever eller studenter med dårlig råd, påpeker Aila Emilie Kamaly, feministisk leder i Sosialistisk Ungdom ( SU ).
DB170923 Generasjoner av skoleelever har lest Goldings allegori om den autoritære vending.
DB170920 ¶ LETER ETTER BARN : Frivillige, familier av savnede og redningsmannskaper i en desperat jakt etter skoleelever i ruinene av det som før jordskjelvet tirsdag var Enrique Rebsamen skole i Mexico by.
DA170920 Skoleelever omkom ¶
DA170919 Skoleelever får rabatt den ene dagen.
AA170919 Skoleelever omkom ¶
VG170915 Likevel må vi ikke miste av syne at landets lærere, skoleelever , journalister og øvrige allmenhet også i framtida vil trenge kompetanse om norske, regionale og lokale forhold, både i historie og i andre fag.
DB170908 Skoleelever med minoritetsbakgrunn har som regel dårligere forutsetninger enn sine hvite norske medelever når de begynner på skolen, av den enkle grunn at en familie som har innvandret fra et annet land vil ha svakere økonomi og mindre fortrolighet med norske forhold enn hva mer inngrodde familier har.
DB170905 ¶ ET KOMPASS FOR SKOLEN : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) har lagt frem den nye " grunnloven " for norske skoleelever .
DA170904 Det spørs vel om dagens videregående skoleelever kjenner igjen Hanna Kvanmo på bildet.
DB170830 Et enstemmig flertall ba Regjeringen om å komme tilbake med et forslag til en lovfesting av trygt barnehagemiljø, lik det vernet skoleelever har gjennom opplæringsloven.
AP170830 Det kan i tillegg bli obligatorisk for skoleelever å lære seg sangen.
AA170830 Før Mathias falt ut av skolen, var han én av 63.000 skoleelever som opplever mobbing.
AP170825 På Karl Johan flokker skoleelever med ferdigskrevne spørsmål seg foran partienes valgboder.
NL170824 Det er en håpløs situasjon når skoleelever blir skadelidende av at noen har gjort et feil yrkesvalg !
AP170824 | Politiet har laget « verstingliste » over skoleelever i Oslo ¶
AA170824 | Politiet har laget verstingliste over skoleelever i Oslo ¶
AA170822 Flere skoleelever var vitne til det som skjedde.
AA170822 ( ©NTB ) ¶ | Skoleelever vitne til flystyrt utenfor Holmestrand ¶
DB170814 Vi vet at vi burde spise noenlunde sunt, vi liker at barn i ung alder får en tilknytning til den norske naturen, og vi vil at skoleelever skal kunne forstå noen av kunsttradisjonene våre.
DB170811 Her deltar skoleelever på en evakueringsøvelse den 16. mars.
VG170810 Samtidig har Høyre innført fraværsgrensen i skolen, slik at det omtrent er umulig å få en time hos sin fastlege nå, da man må vente i flere måneder grunnet skoleelever som tar all tid.
DA170810 Næringsliv, skoleelever og turister avhenger av den.
DB170731 Det er nesten like pussig som at en statsråd fra Høyre, som ellers snakker høyt og lenge om hvordan flinke skoleelever og energiske næringsdrivende må bli anerkjent og få utfolde seg fritt, mener at det ikke er noen som er flinkere enn andre på kulturfeltet - eller i alle fall at dette ikke skal påpekes.
DB170730 Det gjelder ikke bare skoleelever og studenter, men også folk som har falt utenfor for arbeidslivet, skole eller er nye i Norge.
DB170730 Hun bruker mye tid på å formidle kunnskap om bioteknologi til alt fra akademikere og byråkrater til skoleelever og mannen i gata.
DA170723 Oppleggene som i dag finnes for skoleelever om terrorangrepet, er rettet mot niende eller tiende klasse og oppover. 22. juli-senteret i Oslo, som åpnet for to år siden, tilbyr omvisninger for skoler på senteret, inklusive tilrettelagt opplegg i forkant av besøket.
DA170723 Mer enn 3.000 skoleelever bare i år.
DA170723 Oppleggene som i dag finnes for skoleelever om terrorangrepet, er rettet mot niende eller tiende klasse og oppover. 22. juli-senteret i Oslo, som åpnet for to år siden, tilbyr omvisninger for skoler på senteret, inklusive tilrettelagt opplegg i forkant av besøket.
DA170723 Mer enn 3.000 skoleelever bare i år.
VG170720 Videregående skoleelever kan ikke være noe unntak.
AA170720 Det vinner framtidens skoleelever på.
NL170717 Likevel reagerer jeg på måten det snakkes om norske skoleelever .
DB170716 En fraværsgrense er i bunn og grunn et ok tiltak, ikke minst for å signalisere at skoleelever ikke kan gjøre som de vil.
NL170714 Mange skoleelever er så stresset og fulle av uro, press og angst at de ikke er mottagelige for læring.
NL170714 Mange skoleelever er så stresset og fulle av uro, press og angst at de ikke er mottagelige for læring, advarer nå en gruppe med professorer innen psykiatri og psykologi.
NL170714 Mange skoleelever er så stresset og fulle av uro, press og angst at de ikke er mottagelige for læring, advarer nå en gruppe med professorer innen psykiatri og psykologi.
AA170711 LianTunet er et ikke-kommersielt selskap der de gjennom samarbeid med både offentlige og private aktører fremmer god matkultur, der skoleelever og ansatte i skole, barnehager og SFO kan lære og praktisere hvordan en kan lage god hverdagsmat av lokale råvarer.
NL170710 Videregående skoleelever kan ikke være noe unntak.
VG170703 Les også : 30 danske skoleelever skadet i bussulykke i Tyskland ¶
AP170703 Dette skapte store problemer, både for skoleelever og for redningstjenestene.
BT170622 Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen ( Ap ) må ha slitt med nattesøvnen da han så seg nødt til å bryte løftet han hadde gitt mange foreldre og skoleelever om å kjempe for nærskolen.
FV170619 KRISTIANSAND : Pågrep onanerende mann ¶ 10.30 : En mann onanerte i nærheten av skoleelever i Bendiksbukta på Odderøya.
VG170616 Mange av dem som kommer hit er studenter og skoleelever og har dårlig råd.
VG170610 De minner om at mange skoleelever fra 1 - 4. årstrinn er på SFO eller AKS like lenge som i klassen.
DB170610 Det gjelder ikke bare skoleelever og studenter, men også folk som har falt utenfor for arbeidslivet, skole eller er nye i Norge.
NL170607 Men hva med aleneforeldre, pensjonister, skoleelever , og ikke minst, hva med « mannen i gata » Vi skal alle ha ett levelig liv i fremtiden.
AA170607 Tirsdag møter Charlie Duke skoleelever på Torget sammen med svenskenes astronaut Christer Fuglesang.
AP170603 Bildet viser studenter og skoleelever som demonstrerte i Tunis under den arabiske våren.
AP170602 oktober blir det også arrangert en egen Junior Tech-konferanse for skoleelever .
VG170529 Et løft skoleelever fortjener.
DA170529 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og snart skal tusenvis av skoleelever , studenter og andre unge ut i sommerjobb.
DA170529 Snart skal tusenvis av skoleelever , studenter og andre unge ut i sommerjobb.
DA170524 - Vi får ikke vite sannheten på nyhetene, og kinesiske skoleelever lærer ikke om det som kan sette regimet i et dårlig lys, hevder Gao, som forteller om et land der Facebook og Twitter er forbudt.
SA170522 Mest endring for skoleelever
DN170522 Boaler trakk frem en studie fra 2015 som undersøkte hjerneaktiviteten til skoleelever mellom syv og ni år.
AA170522 Siste program er Starmus Science Camp, som er en sommerskole med ulike kurs innenfor alt fra koding og biologi til musikkteknologi for skoleelever fra 5. til 13. trinn.
VG170521 Politikerne mener også at stiftelsen vil tape penger når de nå må avvise turer med vikingskipet og sier at Saga Oseberg er avhengig av inntekten fra blant annet Den kulturelle skolesekken, hvor de tar med skoleelever ut på Byfjorden.
SA170519 Men jeg skjenker en bekymret tanke til alle skoleelever og studenter som i disse dager utsettes for sjansespillet « eksamen » : Den teksten våre unge håpefulle leverer fra seg, vil kanskje få karakteren 6, kanskje karakteren 1.
DB170512 For samfunnets del trengs det ikke at store grupper skoleelever oppmuntres til å se for seg en karrierevei som de aller færreste av dem kan leve av.
VG170511 | Mann skutt og drept foran skoleelever i Göteborg - gjerningsmenn på frifot ¶
VG170511 Bakgrunn : Mann skutt og drept foran skoleelever
BT170511 | Mann skutt foran skoleelever i Göteborg ¶
AA170511 | Politijakt etter skytedrap foran skoleelever i Göteborg ¶
FV170506 Minst 32 mennesker, 29 av dem barn, omkom da sjåføren av en buss som fraktet skoleelever mistet kontrollen og krasjet i Tanzania.
AA170506 Minst 32 mennesker, 29 av dem barn, omkom da sjåføren av en buss som fraktet skoleelever mistet kontrollen og krasjet i Tanzania.
DA170504 Også skoleelever leser Urban Legend.
DA170504 - Jeg har en konkurranse der skoleelever kan lage sin egen karakter.
AA170503 Statsminister Erna Solberg kastet slagstøvler og sendte skoleelever ut på tur da hun onsdag morgen deltok på DNTs skolesatsing « Opptur » ved Svarttjern i Oslo.
DB170501 BANKET OPP : En gruppe russere banket opp skoleelever som hadde forsøkt å lage en såkalt « flashmob » med St.
AA170429 Som den eneste fra Midt-Norge av de ti finalistene, tok Thora Storm-eleven Ida Rynning Malvik ( 17 ) andreplassen i norgesmesterskapet i kinesisk for skoleelever .
BT170426 Skoleelever skal fra skolen og hjem, hvor det viktigste er at de kommer fort hjem, ikke hvordan.
DN170425 Trondheim kommune lar Google få ubegrenset tilgang til data og digital aktivitet fra skoleelever .
DB170425 Likevel har nestleder i partiet, Trond Giske, i klartekst foreslått å bruke en halv milliard på å kjøpe PC-er og nettbrett til samtlige av landets skoleelever .
BT170425 Unge og eldre, skoleelever , pensjonister, uføre, gifte og ugifte.
AA170425 ¶ Trafikkfarlig for skoleelever : Her vil beboerne ha miljøgate, skriver innsenderen.
DB170423 BANKET OPP : En gruppe russere banket opp skoleelever som hadde forsøkt å lage en såkalt « flashmob » med St.
FV170421 I den norskproduserte filmen " Fluefangeren " blir en gruppe skoleelever mer eller mindre frivillige deltakere i et sosialt eksperiment satt i gang av læreren deres.
DA170420 Det er her skoleelever opplever historiefortelling.
AP170418 I klartekst har Giske foreslått å bruke en halv milliard på å kjøpe PC-er og nettbrett til samtlige av landets skoleelever , og han vil begynne alt på barneskolen.
VG170417 Vi finner vesttyske studenter og østtyske skoleelever på klassereise.
DB170414 BANKET OPP : En gruppe russere banket opp skoleelever som hadde forsøkt å lage en såkalt « flashmob » med St.
DB170413 BANKET OPP : En gruppe russere banket opp skoleelever fordi de trodde det var homofile aktivister.
AA170411 Ap-veteran Trond Giske mener vi har råd til å bruke halvannen milliard, avskrevet over tre år, på å sikre at alle norske skoleelever får egen PC eller nettbrett.
DB170410 For skoleelever , og ikke minst journalister som sitter i glasshus når de skriver saker som dette, kan det være en trøst at nynorskfeil også forekommer på øverste nivå i samfunnet.
DB170410 Det er ikke bare skoleelever som sliter med nynorsken.
DB170405 Skoleelever med funksjonsnedsettelser stenges ute fra vanlig undervisning, fordi skolens digitale læremidler ikke kan brukes av alle.
AA170405 Tre skoleelever omkom.
VG170404 Tone ser ofte veldig trøtte skoleelever når de kommer hjem om ettermiddagen.
DB170404 Forskerne Torberg Falch, Astrid Marie Jorde Sandsør og Bjarne Strøm publiserte nylig en annen studie, der de undersøkte norske skoleelever fra 1982 til 2011 for å finne individuelle langtidseffekter på inntekt og videre utdannelse av reduserte klassestørrelser.
DB170403 ¶ KATASTROFEALARM : Tre skoleelever fra Borås-området omkom da bussen de satt i, kjørte utfor veien og veltet i Härjedalen i går.
DB170403 Tre skoleelever omkom i den tragiske ulykken noen mil sør for småbyen Sveg, der Sidenvall er stasjonert.
AP170403 Var på metroen : Norske skoleelever var på nabostasjonen da bomben smalt ¶
AP170403 Var på metroen : Norske skoleelever var på nabostasjonen da bomben smalt ¶
AP170403 | Norske skoleelever var på nabostasjonen da bomben smalt ¶
BT170402 Om bord var det 52 skoleelever og syv voksne.
AP170402 52 av disse var skoleelever i 14- 15-årsalderen, i tillegg var det seks voksne fra skolen og en bussjåfør.
DB170327 Åtte skoleelever fryktes omkommet i et snøskred som rammet et feriested i Japan mandag morgen.
DB170327 Ifølge japanske medier var alle av dem skoleelever .
AP170327 | Åtte skoleelever fryktes døde etter skred i Japan ¶
AA170327 Åtte skoleelever fryktes omkommet i et snøskred som rammet et feriested i Japan mandag morgen.
AA170327 | Åtte skoleelever fryktes døde i skred i Japan ¶
AA170327 Ifølge japanske medier var alle av dem skoleelever .
VG170324 Snøhule kollapset over skoleelever : - Vi gravde alt vi kunne ¶
SA170323 Blant dem er tre franske skoleelever som var på London-tur med klassen sin, fem sørkoreanske turister, to rumenere og en mann fra Portugal.
FV170323 Blant dem er tre franske skoleelever som var på London-tur med klassen sin, fem sørkoreanske turister, to rumenere og en mann fra Portugal.
DB170323 I tillegg er det også kjent at minst tre franske skoleelever og tre polititjenestemenn er blant de sårede.
DB170323 I tillegg er det også kjent at minst tre franske skoleelever og tre polititjenestemenn er blant de sårede.
DB170323 Blant dem er tre franske skoleelever som var på London-tur med klassen sin, fem sørkoreanske turister, to rumenere og en mann fra Portugal.
AA170323 Over 300 passasjerer, de fleste av dem skoleelever på utflukt, mistet livet da ferja Sewol kantret og sank utenfor sørkysten av Sør-Korea med 476 personer om bord. 375 av dem var skoleelever på skoletur.
AA170323 375 av dem var skoleelever på skoletur.
AA170323 Blant dem er tre franske skoleelever som var på London-tur med klassen sin, fem sørkoreanske turister, to rumenere og en mann fra Portugal.
AA170323 Blant dem er tre franske skoleelever som var på London-tur med klassen sin, fem sørkoreanske turister, to rumenere og en mann fra Portugal.
VG170322 Det var også tre franske skoleelever , ifølge Le Monde.
VG170322 * Mann omkom etter snøskred i Lyngen ¶ * Skoleelever reddet etter at snøhule kollapset : - Vi gravde alt vi kunne ¶
DA170322 I tillegg er det kjent at det er tre polititjenestemenn og tre franske skoleelever blant de sårede.
BT170322 Minst tre franske skoleelever er også såret.
AP170322 Frankrike sender fly for å hente hjem sårede skoleelever .
AA170322 I tillegg er det kjent at det er tre polititjenestemenn og tre franske skoleelever blant de sårede.
DB170321 ( Dagbladet ) : En prøve i biologi som er felles for grunnskoler i Sverige, spres blant skoleelever over hele landet, melder Expressen.
SA170319 Audun Lysbakken og SV vil nok en gang friste velgere og skoleelever med gratis mat.
BT170318 Natt til onsdag måtte en gruppe på 55 personer, inkludert mange skoleelever evakueres da det gikk et snøskred der de skulle sove ute ved Ål i Hallingdal.
BT170318 Om skoleelever heretter skal lese mer nynorsk, er det gledelig.
BT170318 Det Isaksen ikke tar nok på alvor, er hvilken effekt vedtaket kan ha for nynorskens status blant skoleelever , foreldre og lærere.
AA170318 Natt til onsdag måtte en gruppe på 55 personer, inkludert mange skoleelever evakueres da det gikk et snøskred der de skulle sove ute ved Ål i Hallingdal.
SA170317 Sensitiv informasjon om skoleelever og lærere i Rogaland kan være på avveie, etter et alvorlig sikkerhetsbrudd i læringsplattformen It's Learning i Rogaland fredag kveld.
SA170317 Sensitiv informasjon om skoleelever og lærere i Rogaland kan være på avveie, etter et alvorlig sikkerhetsbrudd i læringsplattformen It's Learning i Rogaland fredag kveld.
AA170317 Forskere ved NTNU har bedt 1.181 skoleelever svare på spørsmål om livet på skolen og forberedelser til videregående.
AA170316 Litt over 552.000 skoleelever deltok ved 2.849 skolegudstjenester i fjor, noe som er en liten økning.
VG170315 : Ben Affleck : Derfor snakker Jennifer Garner ut om bruddet ¶ | Skoleelever reddet etter at snøhule kollapset : - Vi gravde alt vi kunne ¶
SA170315 Bydelen har fryktet at tungtrafikk ville gjøre skoleveien farlig for hundrevis av skoleelever og være en utfordring for barn og ungdom på vei til og fra fritidsaktiviteter på Ganddal.
DA170314 - Foredragsturneen « Generasjon grønn » var en langvarig formidlingssatsing som ble gjennomført i fem år og nådde mer enn 250.000 skoleelever .
BT170313 Donald Trump vil oppheve et direktiv som gjør at transkjønnede skoleelever kan velge å bruke det toalettet som stemmer med deres opplevde kjønnsidentitet.
AA170312 Han påpeker at det er stor trafikk i dette området, og at skoleelever ferdes daglig her på vei til og fra Lensvika.
AP170308 Forfatter Bobbie Peers møter forventningsfulle skoleelever i Litteraturhuset, som har et eget program for barn og ungdom.
SA170307 Hittil i år har over 700 skoleelever i Rogaland hatt intensiv undervisning i folkedans.
AA170306 Flere sjuendeklassinger ble så redde at de ikke fikk sove etter at 2.000 skoleelever i Trondheim fikk se skrekkfilm i forrige uke.
VG170304 En populær og gjenkjennelig roman for unge jenter - kåret til årets beste bok av 10.000 skoleelever i 2014.
VG170304 MØTE MED GRUSOM HISTORIE : Irske skoleelever besøker hagen der barnemassegraven ble funnet i 2014.
AA170304 I innlegget på adressa.no spør Eide om ordningen med egen kø for skoleelever er lovlig.
AA170304 I innlegget kommer det frem at butikken har en egen kø som skoleelever må stå i, mens andre kunder slipper.
AA170304 Butikksjef ved Rema 1000 Rosenborg Bjørnar Kusæther bekrefter at butikken denne uken har en egen ordning for skoleelever fra Rosenborg ungdomskole.
AA170304 - Forskjellsbehandlig : Skoleelv Gard Eide reagerer på det han mener er forskjellsbehandling mellom skoleelever og andre kunder på Rema 1000 på Rosenborg.
AA170304 - De kaller voksne for vanlige kunder, mens skoleelever må stå i kø.
AA170302 | « De kaller voksne for vanlige kunder, mens skoleelever må stå i kø » ¶
DB170301 Tallet han viser til rommer alle over 16 år som er utenfor arbeidsmarkedet, det vil si skoleelever , pensjonister, funksjonshemmete og hjemmeværende.
BT170225 Vi vet heller ikke hvor mange skoleelever som er blitt reddet gjennom det selvmordsforebyggende pilotprosjektet i Fana og Ytrebygda.
VG170224 Retningslinjene som kom i mai i fjor, går ut på at skoleelever som er trans, skal ha rett til å bruke toaletter etter hvilket kjønn de identifiserer seg som.
VG170224 | KrF får trolig flertall : Mobbeombud til alle fylker ¶ Skoleelever i alle fylker får sitt eget mobbeombud.
DB170224 Det betød blant annet at transkjønnede skoleelever skal få lov til å velge det toalettet som stemmer med deres opplevde kjønnsidentitet, og ikke nødvendigvis kjønnet de er født med.
DA170224 Det er snakk om alt fra skoleelever til jegere, fiskere og interessegrupper.
DB170223 I all enkelhet har det handlet om transkjønnede skoleelever skal få lov til å velge det toalettet som stemmer med deres opplevde kjønnsidentitet, og ikke nødvendigvis kjønnet de er født med.
AA170223 Franske skoleelever slåss med politiet og blokkerte 16 videregående skoler da de torsdag protesterte mot politivold.
VG170220 I alt ni busser fraktet skoleelever som skulle delta på turen.
VG170220 De fleste var skoleelever som skulle på campingtur, opplyser politiet.
VG170220 13 av de omkomne var skoleelever .
BT170220 I alt ni busser fraktet skoleelever som skulle delta på turen.
BT170220 De fleste var skoleelever som skulle på campingtur, opplyser politiet.
BT170220 13 av de omkomne var skoleelever .
AA170220 I alt ni busser fraktet skoleelever som skulle delta på turen.
AA170220 De fleste var skoleelever som skulle på campingtur, opplyser politiet. 44 andre personer ble skadd da turistbussen mistet bremsene i en bratt nedoverbakke og krasjet knapt fire mil øst for Manila.
AA170220 13 av de omkomne var skoleelever .
DB170219 Se og Hør har også skrevet om hans arbeid blant skoleelever for å forebygge mobbing.
VG170218 Denne ukulturen har utviklet seg ensidig og kjennetegnes ved at deler av russen, ved å opptre uniformert og i grupper og ved å påberope seg en tradisjon, har tiltatt seg en praksis som er krenkende og nedverdigende overfor yngre skoleelever .
AP170217 Flere hundre skoleelever i New York skulket skolen for å demonstrere mot Donald Trump i forrige uke.
AA170217 Energidrikker er det som gjelder for mange skoleelever i langfri.
DA170216 Årets revy har fått navnet « Dagen i dag », og tar utgangspunkt i presset mange unge skoleelever opplever.
DB170215 Tilbyr videokonsultasjon for syke skoleelever
AP170214 Nettstedet har spesialisert seg på skoleelever som trenger dokumentasjon på gyldig fravær.
AP170214 Ideen dukket opp i samtaler på legefora på nettet der man diskuterte tiden som ble brukt på syke skoleelever .
AP170214 Digitale legeerklæringer etter konsultasjon via nettvideo er en av løsningene for skoleelever som trenger å dokumentere fravær.
BT170209 - Etter at skoleelever må ha legeerklæring på sykefravær går mellom 20 til 25 prosent av alle øyeblikkelig hjelp-timene til dette, sier Øren.
AA170209 - Etter at skoleelever må ha legeerklæring på sykefravær går mellom 20 til 25 prosent av alle øyeblikkelig hjelp-timene til dette, sier Øren.
AP170208 - Etter at skoleelever må ha legeerklæring på sykefravær går mellom 20 til 25 prosent av alle øyeblikkelig hjelp-timene til dette, sier Øren.
AP170208 - Etter at skoleelever må ha legeerklæring på sykefravær går mellom 20 til 25 prosent av alle øyeblikkelig hjelp-timene til dette, sier Øren.
AA170207 På Prinsen Kino i Trondheim fikk 250 skoleelever se verdenspremieren på « TRIO - Jakten på Olavsskrinet ».
AA170207 På Prinsen Kino fikk skoleelever se verdenspremieren på en film som har flere scener fra Trondheim.
VG170204 I fjor valgte kun 105 elever i hovedstaden bygg- og anleggsteknikk, mens 11.000 skoleelever valgte studiespesialisering.
DB170202 ( Dagbladet ) : En buss med 70 danske skoleelever har veltet i Hedmark, nær Trysil.
BT170202 - Men : Nedbøren kommer som sludd og snø i fjellet, noe som kanskje passer bra i og med at fredag er fridag for skoleelever i Bergen, i hvert fall, sier Pedersen.
DN170129 I tillegg til egne hjemmesider og chattetjenester satser UiB på å invitere skoleelever til åpen dag og selv besøke skolene.
SA170124 Alle skoleelever i Norge skal få møte variert profesjonell kunst og kultur.
DB170124 ¶ FRA TÅRER TIL JUBEL : Ungarn-spillerne er preget etter en ulykke som kostet 16 skoleelever livene.
DB170124 Men laget bærer også på sorg etter en bussulykke som kostet 16 unge skoleelever livet i helga.
DB170124 En ungarsk buss med skoleelever krasjet på en motorvei i Verona i Italia natt til lørdag.
DB170121 Det skal ha vært 50 skoleelever på opptil 18 år på bussen.
AP170121 Den ungarske bussen med skoleelever kræsjet på en motorvei i Verona i Italia natt til lørdag.
AP170121 16 omkom, de fleste skoleelever i tenårene. 16 mennesker, de fleste skoleelever i tenårene, omkom da bussen de satt i krasjet på en motorvei i Italia og tok fyr.
AP170121 16 mennesker, de fleste skoleelever i tenårene, omkom da bussen de satt i krasjet på en motorvei i Italia og tok fyr.
AP170117 Når flere titall skoleelever og en del eldre mennesker fra bingo-sammenkomstene sine stiger på bussen, enten glade og fornøyde eller gretne og utålmodige, kan ingen garantere at det er ledig sitteplass på bussen. 3rd-party-bio ¶
AP170117 Når flere titall skoleelever og en del eldre mennesker fra bingo-sammenkomstene sine stiger på bussen, enten glade og fornøyde eller gretne og utålmodige, kan ingen garantere at det er ledig sitteplass på bussen.
AP170116 Stress og press blant skoleelever har vært mye omtalt i mediene den siste tiden.
AP170113 Da over tusen skoleelever sa sin mening om fremtidens bioteknologilov, var de langt mer liberale enn dagens lovverk.
AP170108 | Kan vi lære skoleelever kritisk tenkning om helsepåstander ?
BT170107 I 1966 sommerjobbet 200 skoleelever som sjauere og dagarbeidere på kaiene.
DB170104 Den sterke videoen blir blant annet vist for skoleelever .
BT170104 | Al-Qaida-gatekunst ble for drøyt for skoleelever
DB170103 ¶ POPULÆRE SKOLEELEVER : Kameratene Isak ( Tarjei Sandvik Moe ) og Jonas ( Marlon Langeland ) opplever stor suksess i « Skam ».
AP161103 Flyruten benyttes primært av pendlere mellom de to øyene, skoleelever , lærere, politifolk og bankfolk - i tillegg til turister og ivrige flyentusiaster som kommer ens ærend for å være med på verdens korteste flyreise.
AP160908 Opptil seks skoleelever på kontoret hver dag ¶
AP160908 En uformell undersøkelse Allmennlegeforeningen har gjort blant 50 fastleger etter skolestart i år, viser at hver av dem hver dag har opptil seks skoleelever på kontoret eller på telefon for å få legeattest på sykefravær.
AP160908 Da fryktet Sollien et renn av skoleelever .
AP160908 - Vi ba om at foreldre til skoleelever under18 år kan skrive melding, og at elever som er myndige kan levere egenmelding, sier Kari Sollien.
BT160602 Hvert år har vi over 2000 skoleelever på besøk i energianlegget vårt i Rådalen.
AP160401 Prosjektet har vokst år for år, og grunnleggeren har involvert lokalbefolkningen, skoleelever , studenter og kulturpersonligheter, og hvert år arrangeres ulike festivaler.
AA160401 Prosjektet har vokst år for år, og grunnleggeren har involvert lokalbefolkningen, skoleelever , studenter og kulturpersonligheter, og hvert år arrangeres ulike festivaler.
AP160329 Altfor mange av dagens skoleelever har holdningsproblemer, både på skolen og i hjemmet.
AP160315 - Det handler om noen skoleelever som skal finne ut hvorfor Nordpolen smelter - og det er ikke bra for isbjørnene, svarte han. 3rd-party-bio ¶
BT160308 Gi norske skoleelever og barnehagebarn en alderstilpasset, normkritisk og grensesettingsfokusert seksualundervisning nå !
AP160218 245 klager er uansett bare en dråpe i havet når vi vet at over 30 000 skoleelever blir mobbet.245 klager er uansett bare en dråpe i havet når vi vet at over 30 000 skoleelever blir mobbet.
AP160218 245 klager er uansett bare en dråpe i havet når vi vet at over 30 000 skoleelever blir mobbet.245 klager er uansett bare en dråpe i havet når vi vet at over 30 000 skoleelever blir mobbet.
AP160216 Da amerikanske myndigheter publiserte ferske tall i fjor sommer, var andelen skoleelever mellom 12 og 18 år som oppgir at de er blitt mobbet, redusert med en tredel i løpet av de siste 10 årene.
AP160212 Tusener av norske skoleelever har den med som ballast på veien ut i en forvirrende verden.
AP160212 To skoleelever løper over den snødekte plassen.
AP160203 Med erfaring fra mange ulike klasser og miljøer kan jeg trygt si at det finnes store holdningsproblemer blant norske skoleelever .
AP160131 I 2012 regnet Utdanningsdirektoratet med at omtrent én av ti skoleelever i norsk skole hadde innvandrerbakgrunn.
AP160131 plassen i Aftenpostens kronikkonkurranse for skoleelever .
AP160107 Microsoft har derfor valgt å lage et eget opplegg for dette på frivillig basis, for tusenvis av skoleelever .
DA160102 Malala bistås av The Urban Legend for å nå norske skoleelever .