SA160628 Skipskokken mønstret av tvert.
SA160628 Skipskokken kikket opp i styrhuset, med frykt i blikket, og en smule full på rødvin etter koseturen ut Oslofjorden.
BT160628 Skipskokken mønstret av tvert.
BT160628 Skipskokken kikket opp i styrhuset, med frykt i blikket, og en smule full på rødvin etter koseturen ut Oslofjorden.
AP160628 Skipskokken mønstret av tvert.
AP160628 Skipskokken kikket opp i styrhuset, med frykt i blikket, og en smule full på rødvin etter koseturen ut Oslofjorden.