SA160628https://www.aftenbladet.no/bolig/Bor-i-bat---Det-hender-at-landkrabber-blir-hvite-i-maska-nar-de-sitter-ved-middagsbordet-her_-ja-8366b.html Skipskokken mønstret av tvert.
SA160628https://www.aftenbladet.no/bolig/Bor-i-bat---Det-hender-at-landkrabber-blir-hvite-i-maska-nar-de-sitter-ved-middagsbordet-her_-ja-8366b.html Skipskokken kikket opp i styrhuset, med frykt i blikket, og en smule full på rødvin etter koseturen ut Oslofjorden.
SA160628 Skipskokken mønstret av tvert.
SA160628 Skipskokken kikket opp i styrhuset, med frykt i blikket, og en smule full på rødvin etter koseturen ut Oslofjorden.
BT160628 Skipskokken mønstret av tvert.
BT160628 Skipskokken kikket opp i styrhuset, med frykt i blikket, og en smule full på rødvin etter koseturen ut Oslofjorden.
AP160628https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-i-bat---Det-hender-at-landkrabber-blir-hvite-i-maska-nar-de-sitter-ved-middagsbordet-her_-ja-8366b.html Skipskokken mønstret av tvert.
AP160628https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-i-bat---Det-hender-at-landkrabber-blir-hvite-i-maska-nar-de-sitter-ved-middagsbordet-her_-ja-8366b.html Skipskokken kikket opp i styrhuset, med frykt i blikket, og en smule full på rødvin etter koseturen ut Oslofjorden.
AP160628 Skipskokken mønstret av tvert.
AP160628 Skipskokken kikket opp i styrhuset, med frykt i blikket, og en smule full på rødvin etter koseturen ut Oslofjorden.