DA170913 Og vokst fra « trist skipsindustriby » til « rocka vitenskaps- og kunnskapsindustriby ».