DA170913 På den andre siden av fjorden er en diger, gammel silo blitt lerretet for det som skal være et av Europas største kunstverk, et veggmaleri som minner oss om tiden da Ålborg var skipsfartsindustriens by.