NL171017 | Enetiltak i barnevernet bør avvikles ¶ ¶ Skillet mellom psykisk helsevern og barnevern må viskes ut og man må innse at omsorg i barnevernet må inneholde kombinasjonen av trygghet, kjærlighet og respekt overfor ungdommene og reell hjelp til behandling av psykiske lidelser og helseplager, skriver Willy-Tore Mørch.
NL171017 Skillet mellom psykisk helsevern og barnevern må viskes ut og man må innse at omsorg i barnevernet må inneholde kombinasjonen av trygghet, kjærlighet og respekt overfor ungdommene og reell hjelp til behandling av psykiske lidelser og helseplager.
DB171014 Det store skillet var finanskrisen i 2008, og oljeprisfallet som rammet Norge 5 år senere.
DA171014 Hvor går skillet mellom kunst og kunsthåndverk ?
SA171013 Etter serieomleggingen, mener flere lag at skillet mellom tredje- og fjerdedivisjon er blitt altfor stort.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Gobw6/Selv-om-noen-onsker-a-dele-ALT_-inkludert-sexliv_-trenger-ikke-TV-2-a-kringkaste-det--Lise-Strandenas Spesielt i en tid hvor det prates mye om nettvett, skulle en tro at en av landets største medieredaksjoner så samfunnsviktigheten av å ikke totalt viske ut skillet mellom offentlighet og privatliv.
FV171012https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Ligger-an-til-opprykk--frykter-for-konsekvensene--Det-kan-bety-okonomisk-ruin-243606b.html Etter serieomleggingen, mener flere lag at skillet mellom tredje- og fjerdedivisjon er blitt altfor stort.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ligger-an-til-opprykk--frykter-for-konsekvensene--Det-kan-bety-okonomisk-ruin-243606b.html Etter serieomleggingen, mener flere lag at skillet mellom tredje- og fjerdedivisjon er blitt altfor stort.
AA171010 Skillet mellom personer som opptrer som lobbyister og dem som oppsøker stortingsrepresentanter som borgere uten å ha som mål å påvirke en spesiell sak, er ikke entydig.
NL171008 Jeg mener at det er et dårlig eksempel ettersom det navnet bare har bidratt til å sementere skillet mellom møringer og romsdalinger.
DB170924 Også de siste årene har norsk klimapolitikk bidratt til å opprettholde skillet mellom olje og klima : Gjennom vedtaket om å knytte klimapolitikken tettere til EU har regjeringen i praksis « flagget ut » ansvaret for oljevirksomhetens klimagassutslipp til EUs kvotemarked.
DB170924 Fokuset på olje i norsk klimadebatt er derfor neppe noe som vil forsvinne med det første - det er tvert imot en varig utfordring for dem som ønsker å opprettholde det gamle norske skillet mellom olje- og klimapolitikk.
DB170918 Håret henger krøllende ned på begge sider av skillet , og han har antydning til pistrete Zorro-bart og skjeggstubber.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/oXO0m/Det-er-sjelden-greit-a-parkere-politiske-motstandere-med-at-de-er-ridd-av-folelser--Oyvind-Osterud Hos Kahneman fant han skillet mellom vurderinger som er raske og intuitive, og vurderinger som er langsomme og veloverveide.
DB170917 Det kjennes relevant, fordi X-Clan representerte en synlig strømning blant sin generasjon rappere mot slutten av åttitallet, hvor musikken eksplisitt ble presentert som en del av en fortsatt pågående afroamerikansk kulturell tradisjon, hvor skillet mellom f eks musikk og aktivisme ble forsøkt utvisket.
DA170916 Men hvis de virkelig skulle klart å mobilisere på det budskapet, kan de ikke ha omtrent samme politikk som Høyre på temaer som for eksempel velferdsprofitører, som tydelig markerer skillet mellom høyre- og venstresiden, sier Ida Wangberg, nestleder i Manifest tankesmie.
DB170915 Som USADA-sjef Travis Tygart la fram i et intervju med Dagbladet i sommer, synes han det er på tide med en endring av reglene, for å øke skillet mellom bevisst og ubevisst doping.
AA170908 Feminisme er viktig og nødvendig, og vi har langt igjen før skillet og urettferdigheten mellom kjønn er visket ut.
VG170905 - Jeg tror at den skillelinjen mellom et Høyre/Frp-basert regime, og et Arbeiderparti-basert samarbeid på venstresiden, det skillet har til dels blitt mindre tydelig for mange.
VG170830 Dette skillet har vi ikke i dag, nye generasjoner føler ikke den forpliktelsen til å stemme Ap som min generasjon.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr75L/Ap-lover-12-milliarder-kroner-mer-til-sykehusene Aftenposten og andre medier har de siste månedene skrevet om hvordan flere mener at Norge bever seg i retning av et todelt helsevesen - hvor skillet går mellom dem som har råd og dem som ikke har råd til private behandlingstilbud, blant annet knyttet til kreftbehandling.
NL170828 Da vi innførte fritt brukervalg i forrige kommunestyreperiode, sørget vi for at skillet mellom det offentlige og private tilbudet i hjemmetjenesten ble fjernet.
VG170826 Slik har de samtidig revet ned skillet mellom de skyldige og de uskyldige.
DN170825 Han trekker frem utstillingslokaler og såkalte pickup points - utleveringssteder for varer bestilt på nett - som eksempler på hvordan skillet mellom digitale og fysiske butikker svekkes.
DB170825 I praksis har for eksempel skillet i miljøpolitikk og oljepolitikk gått mellom små og store partier i minst 20 år.
VG170824 Men det er likevel noe med skillet mellom hva som er ekte og hva som ikke er det, og i dette tilfellet blir det litt for tydelig at hele konseptet er en profittmaksimerende konstruksjon.
VG170823 Foto : Frode Hansen, VG ¶ Skillet er mellom dem som klandrer idrettens regelverk for at en utøver mister to hele sesonger og like mange mesterskap selv om det i dommen understrekes at hun ikke mistenkes for bevisst å ha villet jukse, og de som klandrer skiforbundets system for å ha sviktet henne.
VG170823 Derfor er det ekstra trist at enkelte sportskommentatorer har vært opptatt av å viske ut dette skillet .
DA170823 Derfor er det ekstra trist at enkelte sportskommentatorer har vært opptatt av å viske ut dette skillet .
DA170823 Av Sjur Natvig ¶ Skillet er mellom dem som klandrer idrettens regelverk for at en utøver mister to hele sesonger og like mange mesterskap selv om det i dommen understrekes at hun ikke mistenkes for bevisst å ha villet jukse, og de som klandrer skiforbundets system for å ha sviktet henne.
VG170822 Lære dem skillet mellom perfeksjon og det å yte sitt beste.
DN170822 Hedgefondmilliardær Ray Dalio sammenligner det sosiale og økonomiske skillet i USA med tiden før den store depresjonen på 30-tallet.
DB170822 Derfor er det ekstra trist at enkelte internasjonale og nasjonale sportskommentatorer opp mot denne avgjørelsen har vært opptatt av viske ut dette skillet .
AA170818 - Forslaget vil tydeliggjøre skillet mellom rådmann og ordfører, sier Andreassen.
DB170816 - Det store skillet mellom Frp og Høyre og oss, er at de mener flere lærere ikke er viktig, uttalte Giske.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/mqXmE/Ap-lover-3000-flere-larere-til-de-yngste-elevene - Det store skillet mellom Frp og Høyre og oss, er at de mener flere lærere ikke er viktig, uttalte Giske.
AA170816 - Det store skillet mellom Frp og Høyre og oss, er at de mener flere lærere ikke er viktig, uttalte Giske.
DA170814 - Det store skillet går mellom dem som har, og dem som ikke har jobb, sier han.
DA170814 - Det store skillet går mellom dem som har, og dem som ikke har jobb, sier han.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner Men det som er det viktige, er at vi må holde konsentrasjonen på det som er det store skillet mellom en borgerlig politikk og en rødgrønn politikk, venstresiden.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner Det er det skillet folk primært må ta stilling til i denne valgkampen, sier hun.
DB170810 Fraværet av dette grunnleggende skillet og bevissthet om egen begrensethet, styrker en form for slavementalitet som bare er til nytte for religiøse mørkemenn ute etter å profittere på massenes blindhet.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele Det første skillet i tabellene går ved 5 millioner kroner i « beregnet nettoformue » : ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele Det andre tydelige skillet i tabellene går ved 10 millioner kroner i « beregnet nettoformue » : ¶
VG170804 Skillet mellom intelligens og bevissthet er i ferd med å bli en realitet, noe som truer med å avvikle selve begrepet om et udelelig individ, og dermed også grunnlaget for liberalismen - den ideologien som ifølge forfatteren gikk ut av det 20. århundret som den store seierherren.
NL170804 Om ikke like dramatisk, ser vi det noe av det samme skillet i norsk politikk.
AP170804https://www.aftenposten.no/kultur/i/lqRoA/Aslak-Nore-Djervt_-men-ikke-udelt-vellykket-forsok-pa-a-skildre-Det-tredje-riket-innenfra Mye av spenningsromanens tiltrekningskraft ligger i den moralske ambivalensen, det porøse skillet mellom sannhet og løgn, edle og forræderiske motiver.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/PVxve/Generasjonskloften-vokser-i-Nord-Korea - Dette er skillet myndighetene bekymrer seg for.
DB170725 Det trengs mer opplæring i samtalemetodikk for barn, og tydelige grenser for hva man skal spørre om - hvor skillet går mellom etterforskning og en type avdekking.
DB170724 Eneste farbare vei er å øve på den individuelle og kollektive bevisstheten omkring skillet mellom diskusjon av sak og person.
DB170722 ¶ FORFEDRE : Skillet mellom oss og våre nærmeste slektninger er basert på en hårfin balanse, skriver Thoresen.
DB170722 Skillet mellom oss og våre nærmeste slektninger er basert på en hårfin balanse.
AP170722https://www.aftenposten.no/okonomi/i/wqJJd/Jobbeksperterne-Styrt-avspasering---er-det-lov Skillet mellom det å ha avspasering til gode, og det å ha en uke ferie til gode, er at du ved å ha en ferieuke til gode har krav på sammenhengende avvikling av ferien.
DB170716 Skillet mellom « norske » og « kontinentale » ender kan derfor virke noe meningsløs.
AA170716 Han sa det var helt naturlig å invitere Netanyahu til seremonien, men gjorde det også klart i et intervju med avisa Journal du Dimanche at han ikke forsøker å viske ut skillet mellom minneseremonien og fransk-israelske forbindelser generelt.
DB170713 Det er bare Sylvi Listhaug som prøver å skape det kunstige skillet mellom norske kvinner og innvandrerkvinner.
DA170710 Bjørge er enig i at skillet er i ferd med å viskes ut.
AA170708 Han forteller at det er uunngåelig at folk ikke kjenner hverandre i Norge, siden kunst- og kulturfeltet er lite og veldig Oslo-sentrert, og at skillet mellom det å være bekjent og venn kan være uklart.
DB170707 Skillet har vært spesielt tungt å opprettholde i perioder med alkoholisme, depresjon og selvmordstanker.
AA170705 - Dette er alvorlige saker og Guterres' rolle er viktig, sa han til pressen i det sveitsiske feriestedet Crans-Montana der ukelange forhandlinger om å avslutte det 43 år lange etniske skillet mellom greskkyprioter og tyrkiskkyprioter på middelhavsøya foregår.
DB170704 En slik retorikk har sin rot i populismen som dyrker skillet mellom eliten og folk flest.
AA170704 En samling av psykiatri og somatikk vil innebære at skillet mellom psykisk og fysisk helse blir mindre, og at fagmiljøene kan samarbeide på tvers på en helt annen måte enn i dag.
NL170702 Skillet mellom generasjonene er det som bekymrer meg mest.
DB170701 For en sport som fortsatt holder seg med dopere fra 1970 - og 80-tallet på de samme ærstribunene Europa rundt, er dette skillet mellom hvem som blir frosset ut og hvem som får bli, mildt sagt et utfordrende. forsøk på å være idrettsjuridisk prinsipiell.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Jakob-7-liker-best-a-ga-i-kjole--Alle-ma-fa-ga-i-de-klarne-de-vil-624172b.html Klær er en måte å vise dette skillet på.
AA170628 De siste årenes kunnskap om smertens nevrobiologi har gitt en langt større forståelse av smerteopplevelsens kompleksitet og har bidratt til å viske ut det kunstige skillet mellom kropp og sjel.
NL170623 For det juridiske fakultet er skillet avgjørende.
NL170621 Det kan godt være at det er feil fokus, men min intensjon var ikke å drive med politisk ukultur, men å påpeke at Arbeiderpartiet, SV og Rødt sine valglovnader om mer åpenhet ikke er reelle og at skillet mellom politikk og administrasjon er annerledes i en formannskapsmodell enn i en parlamentarisk modell, og at det må disse partiene være klar over.
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-torsdag-22-jui-623641b.html Skillet mellom øst og vest må ikke forsterkes.
AP170621 Skillet mellom øst og vest må ikke forsterkes.
AA170621 Hvordan skal barna skille mellom skole/jobb og fritid når skillet blir diffust ?
AA170621 Han ville bryte ned skillet mellom dommere og funksjonærer, som han kalte « herskere og tjenere ».
NL170620 Skillet mellom faglig og administrativ stab var porøst, administrasjonen visste hva vi drev med, staben tilrettela det meste av sin egen undervisning.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/i/4P7Ge/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter-623512b.html Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AP170619 Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
DB170618 isen går til en kunstner som i godt og vel 40 år har satt tydelig spor etter seg både i norsk og nordisk teater og film, og som fra før har mottatt høythengende priser for den innsatsen », og at han « i sitt mangslugne arbeid med vidt forskjellige karakterer, men også i skrift og tale, klargjort skillet mellom « det å være naturlig og det å være ekte ».
VG170617 At skillet mellom øst og vest er så stort som denne helgen, er det enkle forklaringer på, forteller Fagerli i Storm.
DA170616 Eneste skillet er om følelsen du får gjør deg glad eller sint.
DB170614 Dette for å opprettholde skillet mellom lovgivende og utøvende makt, sier Fredericksen til avisa.
DB170614 Skillet har vært spesielt tungt å opprettholde i perioder med alkoholisme, depresjon og selvmordstanker.
BT170613 Skillet mellom jernbane og kollektiv er kunstig.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/VVlwW/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles-622992b.html Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AP170612 Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AA170612 - Jeg synes det er viktig å få bort skillet « dem » og « oss ».
VG170611 Leste du saken om det nye skillet ?
VG170610 Leste du saken om det nye skillet ?
AP170610https://www.aftenposten.no/verden/De-gamle-tok-britene-ut-av-EU-Na-har-de-unge-fatt-revansj-622883b.html Simon Hix, professor ved London School of Econmics, skriver at det nye skillet i britisk politikk nå går mellom de unge, urbane, universitetsutdannede kosmopolittene som stemmer Labour og de eldre, mer nasjonalistiske velgerne bosatt utenfor de store byene som stemmer konservativt.
AP170610 Simon Hix, professor ved London School of Econmics, skriver at det nye skillet i britisk politikk nå går mellom de unge, urbane, universitetsutdannede kosmopolittene som stemmer Labour og de eldre, mer nasjonalistiske velgerne bosatt utenfor de store byene som stemmer konservativt.
VG170609 Leste du saken om det nye skillet ?
VG170609 Leste du saken om det nye skillet ?
VG170609 Leste du saken om det nye skillet ?
VG170609 Leste du saken om det nye skillet ?
VG170608 Der klassetilhørighet tidligere var det som avgjorde hvorvidt noen stemte konservativt eller arbeiderpartiet, er det nye skillet alder.
VG170608 Leste du saken om det nye skillet ?
DB170608 Sanner roter til skillet mellom offentlige og private bevilgninger til kongehuset Leder ¶
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/gMo21/-Kristian-Gundersen-Er-fysikerne-intellektuelle-bedragere Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-fysikerne-intellektuelle-bedragere-622409b.html Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AP170605 Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AA170605 I forskriften ser vi en klar tendens til at regjeringen søker å oppheve skillet mellom privat og offentlig sektor, gi svakere stillingsvern for ansatte, og samtidig øke styringsretten til arbeidsgivere.
DA170603 Det viktigste skillet går mellom tur/returbilletter og enveisbilletter, samt gjennomgående billetter kontra enkeltstrekninger, som gir deg ulike rettigheter. 2.
AP170601 Har du lurt på hvordan dette skillet oppsto ?
VG170530 UD har i tillegg hatt « liten bevissthet » om skillet mellom tilskuddsmidler og rene driftsmidler.
SA170529 Når foldedørene på langsiden åpnes helt opp, slippes solen inn og skillet mellom ute og inne viskes ut.
BT170529https://www.bt.no/bolig/Hagestuen-ble-familiens-nye-samlingsplass---Det-er-blitt-som-en-ekstra-stue-for-oss-10208b.html Når foldedørene på langsiden åpnes helt opp, slippes solen inn og skillet mellom ute og inne viskes ut.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AP170529https://www.aftenposten.no/bolig/Hagestuen-ble-familiens-nye-samlingsplass---Det-er-blitt-som-en-ekstra-stue-for-oss-10208b.html Når foldedørene på langsiden åpnes helt opp, slippes solen inn og skillet mellom ute og inne viskes ut.
AP170529 Øyvind Østerud : Vi og De andre - skillet som ikke lar seg utrydde ¶
AP170529 Når foldedørene på langsiden åpnes helt opp, slippes solen inn og skillet mellom ute og inne viskes ut.
AA170529 Årsaken er at Norge blir liggende nord for jetstrømmen, som er skillet mellom kalde luftmasser i nord og varme luftmasser i sør.
AP170527https://www.aftenposten.no/osloby/De-borgerlige-snur_-vil-avlyse-blokksjokk-i-villastrok-621843b.html Samlet sett innebærer forslagene som Venstre og Høyre står sammen om at dette skillet vil forsterkes ytterligere.
AP170527https://www.aftenposten.no/osloby/De-borgerlige-snur_-vil-avlyse-blokksjokk-i-villastrok-621843b.html Da Kommuneplanen ble vedtatt i 2015, økte skillet mellom indre by og nye boligområder på den ene siden og eksisterende småhusområder på den andre siden.
AP170527 Samlet sett innebærer forslagene som Venstre og Høyre står sammen om at dette skillet vil forsterkes ytterligere.
AP170527 Da Kommuneplanen ble vedtatt i 2015, økte skillet mellom indre by og nye boligområder på den ene siden og eksisterende småhusområder på den andre siden.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/i/x62rV/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre | Øyvind Østerud : Vi og De andre ¶ Skillet som ikke lar seg utrydde.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/i/x62rV/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre Kritikken av skillet mellom « oss og dem » er en moralsk anklage om lukket sinn og lukket land, stengte grenser, manglende empati og identifikasjon.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/i/x62rV/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre En gjenganger i debatten om migrasjon og mennesker fra andre himmelstrøk er kritikken av skillet mellom « oss og dem ».
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/i/x62rV/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre mai : skillet mellom oss og dem « skyldes ganske normale psykologiske mekanismer ved oppfatningen av verden ».
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/i/x62rV/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre Skillet mellom « oss og dem » er en gjenganger i flyktningdebatten.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre-621642b.html | Øyvind Østerud : Vi og De andre ¶ Skillet som ikke lar seg utrydde.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre-621642b.html Kritikken av skillet mellom « oss og dem » er en moralsk anklage om lukket sinn og lukket land, stengte grenser, manglende empati og identifikasjon.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre-621642b.html En gjenganger i debatten om migrasjon og mennesker fra andre himmelstrøk er kritikken av skillet mellom « oss og dem ».
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre-621642b.html mai : skillet mellom oss og dem « skyldes ganske normale psykologiske mekanismer ved oppfatningen av verden ».
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre-621642b.html Skillet mellom « oss og dem » er en gjenganger i flyktningdebatten.
AP170522 | Øyvind Østerud : Vi og De andre ¶ Skillet som ikke lar seg utrydde.
AP170522 Kritikken av skillet mellom « oss og dem » er en moralsk anklage om lukket sinn og lukket land, stengte grenser, manglende empati og identifikasjon.
AP170522 En gjenganger i debatten om migrasjon og mennesker fra andre himmelstrøk er kritikken av skillet mellom « oss og dem ».
AP170522 mai : skillet mellom oss og dem « skyldes ganske normale psykologiske mekanismer ved oppfatningen av verden ».
AP170522 Skillet mellom « oss og dem » er en gjenganger i flyktningdebatten.
VG170520 Oslo-byråd Lan Marie Berg mener det er viktig for partiet å tydeliggjøre dette skillet , ettersom mange tror MDGs samferdselspolitikk for byene også gjelder for distriktene.
DN170520 Oslo-byråd Lan Marie Berg mener det er viktig for partiet å tydeliggjøre dette skillet , ettersom mange tror MDGs samferdselspolitikk for byene også gjelder for distriktene.
AA170520 Oslo-byråd Lan Marie Berg mener det er viktig for partiet å tydeliggjøre dette skillet , ettersom mange tror MDGs samferdselspolitikk for byene også gjelder for distriktene.
AA170520 Oslo-byråd Lan Marie Berg mener det er viktig for partiet å tydeliggjøre dette skillet , ettersom mange tror MDGs samferdselspolitikk for byene også gjelder for distriktene.
DB170517 Altså - trykk gjerne i skillet mellom mørkt og lyst på det du skal ha i fokus, og ikke på en ensfarget flate.
VG170511 Dette skarpe skillet mellom politikk og privatliv har endret seg de siste ti årene, sier George Chaubert, professor i fransk historie ved NTNU.
VG170506 Det store skillet i Frp går mellom dem som mener innflytelsen er viktigst, og dem som mener oppslutning er viktigst.
DB170504 Hun sklir ikke minst elegant over skillet mellom venstre- og høyreradikale.
AP170504 Nytt ansikt, nye handlemåter ¶ Skillet mellom eliten og folket er mye brukt av populistiske partier, og representerer en kritikk mot det etablerte, politiske systemet.
AP170504 Hennes retorikk baserer seg i stor grad på skillet mellom eliten og folket.
DA170503 Helsedirektoratet foreslår at registreringspraksisen forbedres og at regelverket forenkles, blant annet ved å oppheve skillet mellom rett til utredning og rett til behandling.
AA170503 Helsedirektoratet foreslår at registreringspraksisen forbedres og at regelverket forenkles, blant annet ved å oppheve skillet mellom rett til utredning og rett til behandling.
DA170429 Et annet tema, i « Den hvite elgen » som i resten av Adelheid Seyfarths bøker, er skillet mellom by og land.
AP170429https://www.aftenposten.no/kultur/-Konfliktsky-krim-kollektiv-619955b.html I takt med at skillet mellom tradisjonell høykultur og populærkultur viskes mer og mer ut, får krimforfattere flest stadig større oppmerksomhet, noe som ikke minst har vært merkbart i det lange oppløpet mot den institusjonaliserte påskekrimmen som vi nylig har lagt bak oss.
AP170429 I takt med at skillet mellom tradisjonell høykultur og populærkultur viskes mer og mer ut, får krimforfattere flest stadig større oppmerksomhet, noe som ikke minst har vært merkbart i det lange oppløpet mot den institusjonaliserte påskekrimmen som vi nylig har lagt bak oss.
VG170427 Trolig er det mer, for skillet mellom det å være der og ikke å være der nærmest er oppløst.
AA170427 Årsaken er at etter nesten mer enn to uker med kjølige luftmasser, havner hele landet igjen sør for jetstrømmen, skillet mellom kald luft i nord og varmt luft i sør.
AP170425 Etter vi arrangerte skrivekonkurranse om å være ung i Oslo, la vi merke til et gjennomgående tema : skillet mellom øst og vest.
DB170424 Muren markerer skillet mellom den siviliserte verden og barbarene.
BT170424 RYPE : I Femundsmarka nasjonalpark yrer det av dyreliv i skillet mellom vinter og vår.
VG170423 I denne valgkampen har religion vært et langt større tema enn hva som er vanlig i Frankrike, hvor religion sees på som en privatsak og skillet mellom stat og kirke er grunnleggende for samfunnet.
BT170423 Det automatiserte arbeidet tar flere arbeidsplasser enn det skaper, og skillet mellom dem som eier arbeidsplassen og dem som står utenfor blir stadig større.
VG170422 Det blir antagelig ikke det eneste skillet som markeres i Highasakite fremover.
BT170422 For ham går « det virkelige skillet i vårt land mellom de progressive og de konservative ».
DB170421 - Jeg er veldig opptatt av at det kunstige skillet i kulturen, der noe kalles høy og noe lav.
BT170420 Skillet mellom pragmatikerne som mener profitt er greit når det tjener samfunnet og de mer ideologiske som mener profitt generelt er et onde.
BT170420 Dagens debatt om et tiggeforbud bruker samme retorikk og « skillet » mellom de « verdige » og « uverdige » er i alle høyeste grad fremdeles gjeldende.
DB170418 Saudi-Arabia er en knallhard apartheid stat der skillet ikke går mellom svart og hvit, men mellom menn og kvinner.
SA170412 - Å få tilfredsstilt behovet for å holde kontakt med jobb, samt barns behov for å holde kontakt med venner - kan tvert imot bidra til bedre kvalitetstid fordi skillet mellom privatliv og jobb viskes mer ut.
AP170412https://www.aftenposten.no/digital/-Man-ma-ikke-vare-avlogget-for-a-fa-kvalitetstid-med-familien-10010b.html - Å få tilfredsstilt behovet for å holde kontakt med jobb, samt barns behov for å holde kontakt med venner - kan tvert imot bidra til bedre kvalitetstid fordi skillet mellom privatliv og jobb viskes mer ut.
AP170412 - Å få tilfredsstilt behovet for å holde kontakt med jobb, samt barns behov for å holde kontakt med venner - kan tvert imot bidra til bedre kvalitetstid fordi skillet mellom privatliv og jobb viskes mer ut.
FV170411 - Å få tilfredsstilt behovet for å holde kontakt med jobb, samt barns behov for å holde kontakt med venner - kan tvert imot bidra til bedre kvalitetstid fordi skillet mellom privatliv og jobb viskes mer ut.
DB170411 Jeg forsøkte å understreke skillet mellom det og å bombe folk med kjemiske våpen.
DB170411 Hva skal være kriteriene for skillet mellom « originalt materiale av historisk verdi » og det verdiløse, og hvem skal avgjøre det ?
VG170407 Fargerike hus står på rekke og rad så langt øyet kan se langs « boardwalken », og i skillet mellom Manhattan og El Porto Beach står Manhattan Beach Pier.
DB170407 Det har dessuten vært uklart hvor skillet gikk mellom juss og politikk, mellom nemnd og pådriver.
DB170406 Samtidig lager det en debatt der skillet mellom vitenskap og ideologi blir uklart og cherry-picking av forskerresultat og ideologisk fortolking av forskning blir vanlig.
DB170402 Når heller ikke skillet mellom " bekymret " og " svært bekymret " er voldsomt avgjørende for oppslaget, konkluderte jeg den gang med at dette ikke var vesentlig nok til å fortjene noen artikkel fra min side - jeg sendte avgårde en kort epost til NRK for å gjøre dem oppmerksom på feilen, og regnet med at saken var ute av
DA170402 Jeg syns også generelt det er grunn til å advare mot populistiske partier som Sp og Frp, mot folk som nører opp under skillet mellom folk og elite, svart og hvit, by og land, og henger seg opp i kossen kaffe du drekk.
BT170402 Vi er likevel mange som frykter at nettopp kjønn og sosiale strukturer vil danne det reelle skillet .
BT170402 Denne gangen er det ikke mellom kjønnene skillet skal gå, men i elevenes interesser.
BT170402 Akkurat her går skillet mellom den gamle og den nye delen.
BT170402 SKILLET : Betong, glass, tre og stein har vært hovedmaterialer i både første og andre byggetrinn.
VG170401 Vi har alltid vært tydelige på skillet mellom det kurdiske samfunnet som helhet og terroristene i PKK, sier president Erdogans talsmann Dogan Eskinat til VG.
AA170331 Skillet er blitt mer og mer tåkelagt, og identifisering av seriøse nyheter er blitt vanskeligere.
VG170327 Skillet mellom det som er organisert og det som er egenorganisert er svært vanskelig å trekke, mener Tvedt.
DB170327 Skillet mellom skole og fritid er ikke så skarpt som det en gang var, så disse utfordringene har skolen, skoleeierne og foreldrene et ansvar for å løse sammen.
VG170326 Skillet går ved Trøndelag, og fra der og sørover viser kartet grønt og sol.
DN170326 Min prioritet blir å helbrede skillet , sier hun. | 49 kommuner vurderer å legge ned småskoler ¶
DN170326 Min prioritet blir å helbrede skillet , sier hun. arrie Lam var på forhånd regnet som Beijings favoritt i valget.
DN170326 Lam lover å reparere det politiske skillet etter valgseieren.
AA170326 Min prioritet blir å helbrede skillet , sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170326 Lam lover å reparere det politiske skillet etter valgseieren.
VG170324 Vi har akkurat spasert gjennom Brandenburger Tor, den ikoniske byporten som i de kaldeste etterkrigsårene markerte skillet mellom en delt by og et delt Europa.
AP170324 Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet sier at skillet gikk mellom Zero, som er langt mer offensive på biodrivstoff, og de andre.
DB170322 Men istedenfor å peke på dette skillet , velger VGs seksjonssjef å hevde at forskjellen « gjelder blant annet type stoffer og antall brukerdoser.
DB170322 Det kan derfor absolutt diskuteres om dette skillet er god nok grunn til å vinkle de to vedtakene så radikalt forskjellig som VG gjør.
AA170319 Jeg synes det er helt naturlig for en statsminister å markere skillet mellom stat og kirke på en måte hvor man respekterer kirken selv om den ikke er en del av staten, fortsatte statsministeren i talen.
VG170318 Det skillet ønsker SV å banke ned, sier Bergstø til VG.
DB170317 Samtidig er det her vi finner det grunnleggende skillet mellom venstresiden og høyrepopulismen.
SA170315 Store skyvedører gjør det mulig å viske ut skillet mellom inne og ute.
AP170315 Store skyvedører gjør det mulig å viske ut skillet mellom inne og ute.
DN170312 Han er enig i at skillet er " litt kunstig " og at det ikke blir særlig rettferdig å skille ut arbeidende kapital på denne måten.
DN170312 - Det hadde vært like greit om vi ikke hadde gjort dette skillet , men nå har vi vedtatt det, og det er positivt at en trapper ned beskatningen på maskiner, bygninger og aksjer, sier Skutle. ( ©NTB ) ¶
DB170312 Det er dette skillet Michalsen ikke evner å gå opp i sin kommentar.
AA170312 Han er enig i at skillet er " litt kunstig " og at det ikke blir særlig rettferdig å skille ut arbeidende kapital på denne måten.
AA170312 - Det hadde vært like greit om vi ikke hadde gjort dette skillet , men nå har vi vedtatt det, og det er positivt at en trapper ned beskatningen på maskiner, bygninger og aksjer, sier Skutle. ( ©NTB ) ¶
VG170310 - Det er en reell fare for at den norske hæren bygges ned, og at skillet mellom HV og Hæren viskes ut.
DA170309 Mens USAs nye president gjør sitt beste for å styrke det fordomsfulle skillet mellom « oss » og « dem », fortsetter Farhadi ufortrødent å understreke at vi alle er temmelig like, og deler de samme, universelle problemene.
VG170306 Petter Nyquist gir igjen et unikt innblikk i rusmiljøet, men slipper ikke unna skillet « oss » og « dem ».
VG170306 For noen barn med utviklingshemming kan skillet mellom god og dårlig undervisning være skillet mellom muligheten til å kunne klare seg selv eller ikke.
VG170306 For noen barn med utviklingshemming kan skillet mellom god og dårlig undervisning være skillet mellom muligheten til å kunne klare seg selv eller ikke.
AP170306 Skillet mellom ekte journalistikk og falske nyheter viskes ut.
VG170304 Det ferske valgresultatet viser at skillet mellom katolikker og protestanter er skarpt.
DB170304 De frykter at angrep og verbale utfall mot pressen fra offisielt hold kan « øke risikoen for vold og trusler mot journalister, undergrave den offentlige tilliten til journalistikken som vaktbikkje, og kan villede offentligheten ved å viske ut skillet mellom feilinformasjon og medieinnhold med verifiserbare fakta ».
AA170304 De frykter at angrep og verbale utfall mot pressen fra offisielt hold kan " øke risikoen for vold og trusler mot journalister, undergrave den offentlige tilliten til journalistikken som vaktbikkje, og kan villede offentligheten ved å viske ut skillet mellom feilinformasjon og medieinnhold med verifiserbare fakta ". ( ©NTB ) ¶
DA170303 Yahya Sinwar, fra Hamas-bevegelsens militante ving, har overtatt i Gaza, og skillet mellom den politiske og militære siden er blitt vagere.
DB170302 Med sin redigering av Dagbladets innhold utydeliggjør Senterpartiet skillet mellom uavhengig journalistikk og budskap fra politiske partier.
DB170302 Det er uttrykk for en forvirret forståelse av skillet mellom journalistikk og partipropaganda.
AA170302 Demokratene har imidlertid ikke latt seg overbevise av forklaringen fra justisdepartementet - som Sessions gjentok torsdag kveld - om skillet mellom møter i forbindelse med valgkampen og møter han har hatt i egenskap av å være senator.
DB170227 Juridisk er skillet så skarpt, og det er nok derfor Jensen sier det.
DA170223 Regionreformen river ikke ned det viktige skillet mellom Oslo og Akershus.
SA170221 Konsekvensene er en grenseløs kultur der skillet mellom frivillig sex og overgrep er blitt farlig tynn.
DA170221 Når det blir vanskelig å se skillet mellom kunstnerisk symbolkraft og kommersiell forflating er det alltid kunsten som taper.
BT170220 Han får en klar forståelse av voksenlivets harde realiteter og av skillet mellom de gode man har på sin side - doktor Spencer, presten, politimannen - og de onde man skal stå opp mot, som Hazell og Dannys egen nemesis blant lærerne på skolen, kaptein Lancaster.
VG170219 Måten skillet mellom presidenten og forretningene hans er lagt opp på har fått massiv kritikk etter at planen ble avdekket på pressekonferansen i januar.
VG170219 Kellyanne Conway-saken er heller ikke det eneste eksempelet der skillet mellom Trump som president og hans forretningsforbindelser er uklare.
AA170217 | Advokat : - Regjeringens lovforslag kan undergrave skillet mellom politiet og militæret ¶
AA170217 Forslaget som gjør det enklere for PST å utveksle informasjon til E-tjenesten, kan undergrave skillet mellom politiets og militærets roller, mener advokat.
AA170217 - Den vide adgangen til deling som lovforslaget legger opp til, undergraver det vesentlige skillet mellom politiets og militærets roller.
DB170211 Altså at de fleste autoritative tolkninger av islam ikke anerkjenner skillet mellom religion og politikk som ligger til grunn for sekulære stater i Europa.
AP170211 Forfatteren sier at presidenten selv har vært med på å viske ut skillet mellom underholdning og politikk.
VG170209 Styreleder Bård Tønder Domstolsadministrasjonen mener det vil kunne bidra til å viske ut det prinsipielt viktige skillet mellom forvaltningen og domstolene.
DA170209 Styreleder Bård Tønder i Domstolsadministrasjonen mener det vil kunne bidra til å viske ut det prinsipielt viktige skillet mellom forvaltningen og domstolene.
DB170208 Her foreslo de å oppheve det strenge skillet mellom syk og frisk og gjøre også sykdomsrelaterte trygdeytelser avhengig av viljen til arbeid.
DB170208 Det fins knapt den stat i verden som verner så ømskinnet og tydelig om skillet mellom stat og kirke som den franske republikk.
VG170207 Hun nektet å tenke på at feilene mot slutten kan ha kostet de 33 hundredelene som var skillet fra en sensasjonell medalje i VM-åpningen.
VG170207 Skillet går kanskje et sted noe under førti år.
SA170207 Konsekvensene er en grenseløs kultur der skillet mellom frivillig sex og overgrep er blitt farlig tynn.
AP170207 Kombinasjonen av åpenlyse og fordekte militære og ikke-militære virkemidler utfordrer skillet mellom fred, sikkerhetspolitisk krise og væpnet konflikt.
BT170205 Noreviks spørsmål, uansett om hun mener det i juridisk eller psykologisk betydning, avslører at hun som anmelder ikke forholder seg til det etablerte skillet mellom skrift og virkelighet som jeg som forfatter har etablert fra side én i denne romanen.
DB170202 Levin mener det er politisk opportunt å viske ut skillet mellom kritikk av Israel og det å være antisemitt.
DB170129 Drake brøt ned skillet mellom rap og sang, og betonte det følsomt selvmedlidende og passivt-aggressive snarere enn de rene aktive og passive væremåtene som tidligere hadde definert både rap og R&B.
AP170128 Derfor bør skillet mellom stat og kirke reflekteres enda tydeligere i Grunnloven.
DB170126 - Hvis innretningen er slik at skillet går mellom de som har inntekter på en million og de nedover, vil det antakelig være en politikk som godt over halvparten av velgerne kan stille seg bak, og da spesielt Aps tradisjonelle velgere.
AP170126 I dag er det skillet mye klarere, sier Asbjørn Rachlew.
DN170125 Dette skal skje ved å fjerne skillet mellom netthandel og vanlig handel », skriver Alibaba i kvartalsrapporten. 2000 Amazon-konseptbutikker ¶
AP170124 Vi ser for oss et science fiction-scenario der skillet mellom menneske og maskin viskes ut, hvor mennesket står igjen som den tapende part.
DB170117 Forlaget begrunner tildelingen med at Linnestås forfatterskap blant annet utforsker skillet mellom sjangrene på nye måter.
DN170116 Skillet mellom fattig og rik har aldri vært større enn i dag.
DB170112 Filmskaper Stig Svendsen fremstår ikke som påfallende ivrig etter å markere skillet mellom historie og diktning når han i intervjuer snakker om hvordan man lurer på hva som egentlig skjedde i 1962.
AP170112 Skillet mellom ulovlige rusmidler og legemidler eksisterer knapt.
DB170110 Men hun opprettholdt skillet mellom dem og de som trengs i det « produktive næringslivet ».
AP170106 - Det store skillet kom med kristendommen.
AP170104 I Aftenposten har både kulturminister Linda Hofstad Helleland og direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, oversolgt skillet mellom stat og kirke den siste uken.
AP170102 - Først og fremst tror jeg diskusjonen rundt kirken, blant annet i forbindelse med skillet fra staten fra nyttår, har ført til økt bevisstgjøring rundt kirkemedlemskapet.
SA170101 Tidsskriftet The Economist skrev for en tid tilbake at det politiske skillet i Europa ikke lenger går mellom høyre og venstre, men mellom åpent og lukket.
BT170101 Han trekker frem et eksempel som illustrerer skillet mellom alvorlig og lettere uaktsomhet : ¶
AP161109 Dette klare skillet mellom private og offentlige uteområder representerte noe nytt, forteller hun.
SA161108 I disse tvistene er det ofte flere parter involvert, da steinen eller vannet markerer skillet mellom flere eiendommer, ifølge Gjensidige.
FV161108 I disse tvistene er det ofte flere parter involvert, da steinen eller vannet markerer skillet mellom flere eiendommer, ifølge Gjensidige.
BT161108 I disse tvistene er det ofte flere parter involvert, da steinen eller vannet markerer skillet mellom flere eiendommer, ifølge Gjensidige.
AP161108https://www.aftenposten.no/bolig/Nabokrangler-koster-30-millioner-kroner-hvert-ar-Dette-krangler-vi-mest-om-6721b.html I disse tvistene er det ofte flere parter involvert, da steinen eller vannet markerer skillet mellom flere eiendommer, ifølge Gjensidige.
AP161108 I disse tvistene er det ofte flere parter involvert, da steinen eller vannet markerer skillet mellom flere eiendommer, ifølge Gjensidige.
SA160928https://www.aftenbladet.no/bolig/Noktern-perle-Hytta-ble-lagt-sa-lavt-som-mulig-i-terrenget-8238b.html Parallelle glassdører som gir en slags lyspassasje, forlenget med en liten trebro utenfor på den ene siden, markerer skillet .
SA160928https://www.aftenbladet.no/bolig/Noktern-perle-Hytta-ble-lagt-sa-lavt-som-mulig-i-terrenget-8238b.html Parallelle glassdører markerer skillet .
SA160928https://www.aftenbladet.no/bolig/Noktern-perle-Hytta-ble-lagt-sa-lavt-som-mulig-i-terrenget-8238b.html En skyvedør av glass, og likt nivå på stuegulv og platting utenfor, bidrar til at skillet mellom ute og inne viskes ut.
SA160928 Parallelle glassdører som gir en slags lyspassasje, forlenget med en liten trebro utenfor på den ene siden, markerer skillet .
SA160928 Parallelle glassdører markerer skillet .
SA160928 En skyvedør av glass, og likt nivå på stuegulv og platting utenfor, bidrar til at skillet mellom ute og inne viskes ut.
FV160928 Parallelle glassdører som gir en slags lyspassasje, forlenget med en liten trebro utenfor på den ene siden, markerer skillet .
FV160928 Parallelle glassdører markerer skillet .
FV160928 En skyvedør av glass, og likt nivå på stuegulv og platting utenfor, bidrar til at skillet mellom ute og inne viskes ut.
BT160928 Parallelle glassdører som gir en slags lyspassasje, forlenget med en liten trebro utenfor på den ene siden, markerer skillet .
BT160928 Parallelle glassdører markerer skillet .
BT160928 En skyvedør av glass, og likt nivå på stuegulv og platting utenfor, bidrar til at skillet mellom ute og inne viskes ut.
AP160908https://www.aftenposten.no/okonomi/Obos-vil-bremse-50-aringene-i-boligmarkedet-604097b.html Hans budskap er at skillet mellom bolig nummer én og to ikke betyr noe for den oppgaven Finanstilsynet har.
DN160831https://www.dn.no/grunder/2016/08/31/0941/-at-fremtiden-skal-bli-konfliktfri-er-mye--hpe-p Betegnelsen fanger likevel ikke opp skillet mellom kommersielt og idealistiske motiverte tjenester.
DN160831https://www.dn.no/grunder/2016/08/31/0929/nhhprofessor-tre-argumenter-for-at-delingskonomien-er-et-gode Betegnelsen fanger likevel ikke opp skillet mellom kommersielt og idealistiske motiverte tjenester.
DN160831https://www.dn.no/grunder/2016/08/31/0904/over-60-ubersjfrer-avskiltet-i-norge Betegnelsen fanger likevel ikke opp skillet mellom kommersielt og idealistiske motiverte tjenester.
SA160704 Først da hun kom hjem senere på kvelden oppdaget hun hvor rød hun var blitt, og tok et bilde av skillet .
BT160704 Først da hun kom hjem senere på kvelden oppdaget hun hvor rød hun var blitt, og tok et bilde av skillet .
AP160704https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-sa-Thea-ut-etter-1_5-time-i-ettermiddagssolen-8341b.html Først da hun kom hjem senere på kvelden oppdaget hun hvor rød hun var blitt, og tok et bilde av skillet .
AP160704 Først da hun kom hjem senere på kvelden oppdaget hun hvor rød hun var blitt, og tok et bilde av skillet .
AP160419 VAKKER UTSIKT : Fra Seilbahn er det mulig å se skillet mellom Mosel og Rhinen tydelig.
AP160322https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Batman-v-Superman-Et-vell-av-talent-og-overmot-61438b.html Når skillet mellom dem hviskes ut, er han i sitt ess.
BT160229 På skolen ble skillet mellom gutter og jenter enda tydeligere, og barna rundt henne aksepterte ikke at hun var annerledes.
SA160228https://www.aftenbladet.no/bolig/Slik-tok-han-naturen-inn-i-hytta-8996b.html Det er et forsøk på å viske vekk skillet mellom inne og ute.
SA160228https://www.aftenbladet.no/bolig/Slik-tok-han-naturen-inn-i-hytta-8996b.html De to delene er nesten like store, og i skillet mellom dem er det satt inn 2,50 meter høye vinduer.
SA160228https://www.aftenbladet.no/bolig/Slik-tok-han-naturen-inn-i-hytta-8996b.html Skillet mellom ny og gammel del dannes av to vinduer på hver sin side av bygget.
SA160228 Det er et forsøk på å viske vekk skillet mellom inne og ute.
SA160228 De to delene er nesten like store, og i skillet mellom dem er det satt inn 2,50 meter høye vinduer.
SA160228 Skillet mellom ny og gammel del dannes av to vinduer på hver sin side av bygget.
BT160228 Det er et forsøk på å viske vekk skillet mellom inne og ute.
BT160228 De to delene er nesten like store, og i skillet mellom dem er det satt inn 2,50 meter høye vinduer.
BT160228 Skillet mellom ny og gammel del dannes av to vinduer på hver sin side av bygget.
AP160228 Det er et forsøk på å viske vekk skillet mellom inne og ute.
AP160228 De to delene er nesten like store, og i skillet mellom dem er det satt inn 2,50 meter høye vinduer.
AP160228 Skillet mellom ny og gammel del dannes av to vinduer på hver sin side av bygget.
DA160223 Her gir han uttrykk for sin mangelfulle forståelse for skillet mellom folkevalgte og forvaltningen, og i stedet subsumerer min kritikk av samferdselssjef Gottfried Heinzerling som Frps byråkratjakt.
DA160215 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har nylig vist at han har problemer med å godta skillet mellom politikk og byråkrati i sitt eget departement, nå gjentar Frp byråkratjakten på et annet politisk nivå, om enn med et annet innhold.
FV160129 | De opphevet skillet mellom ute og inne ¶
FV160129 Med huset går familien langt i å oppheve skillet mellom ute og inne.
FV160129 Et utgangspunkt for Ingrid Nyhus og Joakim Lie da de skulle bygge nytt hus, var at de ville gå langt i å oppheve skillet mellom ute og inne.
AP160125 VGs samarbeid med Rema 1000 om « VG Familieliv » visker ut skillet mellom reklame og journalistikk og truer journalistikkens integritet, ifølge PFU.
AP160122 Men skillet går altså ikke mellom barnehager med 400 og 80 barn.
SA160109 Er det noen grunn til dette skillet ?
FV160109 Er det noen grunn til dette skillet ?
BT160109 Er det noen grunn til dette skillet ?
AP160109 Er det noen grunn til dette skillet ?
BT160108 Det var et tøft miljø, med mye fokus på grensesetting og der nøkkelknippet ble et symbol på skillet mellom pasient og behandler.
AP160104https://www.aftenposten.no/verden/Hva-er-egentlig-forskjellen-mellom-sunnier--og-sjiaer-15849b.html I hverdagslivet er skillet mellom sunnier og sjiaer minimalt, påpeker religionsprofessoren, og legger til at det viser seg hovedsakelig religiøst i ulike ritualer og noen ulike detaljer i sharialoven, først og fremst i skilsmisse og i bønn.
AP160104 | Visker vi ut skillet mellom vitenskap og pseudovitenskap ?
AP160104 I så fall ser det ut til at det skarpe skillet mellom vitenskap og pseudovitenskap blir stadig vanskeligere å markere.