DN170610 Spørsmål om skiftkompensasjon og ordninger med tap av helseattest, skal tas videre i avtalte utvalgsarbeider.
AA170610 Spørsmål om skiftkompensasjon og ordninger med tap av helseattest, skal tas videre i avtalte utvalgsarbeider.