VG171027 Det var utfordringer knyttet til verdsetting av ulike skatteobjekter .
DB170420 Det er mindre skadelig for økonomien om vi har flere skatteobjekter med lave satser, enn når vi skal samle opp provenyet på noen få skatteobjekter .
DB170420 Det er mindre skadelig for økonomien om vi har flere skatteobjekter med lave satser, enn når vi skal samle opp provenyet på noen få skatteobjekter.