SA160628https://www.aftenbladet.no/bolig/Bor-i-bat---Det-hender-at-landkrabber-blir-hvite-i-maska-nar-de-sitter-ved-middagsbordet-her_-ja-8366b.html - Jeg synger i en sjanti-trio , og vi drømmer om å legge ut på turné.
SA160628 - Jeg synger i en sjanti-trio , og vi drømmer om å legge ut på turné.
BT160628 - Jeg synger i en sjanti-trio , og vi drømmer om å legge ut på turné.
AP160628https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-i-bat---Det-hender-at-landkrabber-blir-hvite-i-maska-nar-de-sitter-ved-middagsbordet-her_-ja-8366b.html - Jeg synger i en sjanti-trio , og vi drømmer om å legge ut på turné.
AP160628 - Jeg synger i en sjanti-trio , og vi drømmer om å legge ut på turné.