BT170112 GOD EFFEKT : Lensmann Ivar Hellene på Voss gir sinusfresing av veibanen hovedæren for at antallet dødsulykker på E16 er kraftig redusert.
BT170106 Lilla er for smalt for sinusfresing .
BT170106 Han sier at man har planer om å oppgradere E16 ytterligere med forsterket veimerking eller sinusfresing som det også kalles.
BT170106 - Det ble gjennomført en del strakstiltak med sinusfresing , bedre belysning og tre forbikjøringslommer mellom Arna og Voss i perioden 2012 og 2013.