AP170223 Men fordi vi ser jernbanen som et naturlig monopol, og fordi vi mener at fragmentering vil føre til mer silotenkning , er fordelene større enn ulempene ved å videreutvikle et integrert jernbaneselskap.
AP170223 - Vi mener oppsplitting vil medføre mer byråkrati, mer silotenkning .
VG170203 Stortingsrepresentanten mener området nå er preget av stor fragmentering, silotenkning og utydelige ansvarsområder mellom tjenestene.
VG170203 - Området er preget av stor fragmentering, silotenkning og utydelige ansvarsområder mellom tjenestene.