VG171214 Alle nettsteder og brukere skal sikres likebehandling.
AP171214 Det må skapes arbeidsplasser, det må sikres sosial utjevning, og demokratiet og institusjoner må fortsatt styrkes, sier europaminister Marit Berger Røsland ( H ) i en pressemelding.
BT171213 Flere veistrekninger i vårt distrikt skal nå sikres for mange hundre millioner kroner.
AA171212 Personer som mangler penger skal sikres nødvendige midler å leve for.
AA171212 Personer som mangler bolig skal sikres et sted å bo.
DB171210 Han deler Taits bekymring, men understreker samtidig at det aller viktigste er hvordan denne informasjonen skal sikres .
AP171208 Tanken er at dette skal sikres gjennom en fremtidig handelsavtale som også fungerer for Nord-Irland.
AP171207 De trenger vår bistand til at deres rettigheter skal sikres .
AP171207 At deres rett til utdanning og selvrealisering skal sikres .
DB171204 Ifølge Skatteetaten benytter Bitcoin « peer-to-peer»-teknologi for å sende og verifisere transaksjoner i nettverket, og opplyser på sine nettsider at « gjennom kryptologi sikres det at ingen klarer å forfalske betalinger eller bruke sine bitcoins mer enn en gang.
AP171204 Skattelettelsene skal sikres
SA171202 Men med Michael Karlsens historie i sekken, var det imponerende å holde pulsen nede da eliteserieplassen skulle sikres .
AP171202 Men med Michael Karlsens historie i sekken, var det imponerende å holde pulsen nede da eliteserieplassen skulle sikres .
AA171201 Skal komiteens uavhengighet sikres , må det altså et strengere regelverk til.
BT171129 Kjørbar atkomst for 30 000 innbyggere i bydelen må nemlig sikres .
AP171129 Også helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, sender skriftlig spørsmål til Bent Høie onsdag der hun ber ham svare for hvordan han mener kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten sikres ved utstrakt bruk av innleid arbeidskraft, og om han har tenkt å engasjere seg i de utfordringer det gir kommuner og sykehus.
AA171129 Bryggerekka langs Nidelva er for mange selve postkortet fra byen, og den må sikres for all fremtid.
VG171128 Heimevernet får flere soldater og Hæren skal sikres helikopterstøtte i nord.
VG171128 - Hæren sikres dedikert helikopterstøtte, og spesialstyrkene får økt helikopterkapasitet, framholder KrF-leder Knut Arild Hareide.
NL171128 Samtidig bør lokalradio, både kommersiell og ikke-kommersiell, sikres fortsatt tilgang til FM-båndet, selv etter 2021.
AP171128 I innstillingen går det fram at Hæren skal sikres dedikert helikopterstøtte, og at man skal se på mulighetene for « alternativ supplerende kapasitet » ¶
AP171128 Ved å beholde flere av de små Bell-helikoptrene i nord sikres Hæren helikoptre, hevder partiene som står bak forliket om landmakten.
AP171128 Samtidig « sikres det som betegnes som nødvendig vedlikehold og sikring av tilstrekkelig stridsvognskapasitet », sier Hårek Elvenes etter at forliket er et faktum.
AP171128 - Hæren sikres dedikert helikopterstøtte, og spesialstyrkene får økt helikopterkapasitet, sier han.
AP171127 Også i det nye prinsipprogrammet for perioden 2017 - 2021 går partiet inn for dette i noen situasjoner : « Frihet til å bestemme over eget liv betyr også at man bør sikres retten til en verdig avslutning av livet.
AA171127 Det krever at han moderniserer Norske Skog, slik at trønderske arbeidsplasser sikres i årene som kommer.
BT171126 Tiltak skal fremme vern av kulturminnet eller kulturmiljøet, og det skal være et mål at den kulturhistoriske bebyggelsens egenart og områdets historiske særpreg sikres og opprettholdes.
BT171126 I slike miljøer skal tiltak fremme vern av kulturminnet eller kulturmiljøet, og det skal være et mål at den kulturhistoriske bebyggelsens egenart og områdets særpregede kulturmiljø sikres og opprettholdes.
DA171124 * FARC anerkjennes som politisk parti og sikres representanter i kongressen fram til 2026.
AP171123 I 1972 måtte fundamentene sikres på nytt.
DA171121 Kontrollen av lastsikring ga kjøreforbud til to sjåfører på grunn av for dårlig sikring, lasten måtte sikres forsvarlig/forskriftsmessig før videre kjøring.
AP171121 Slik sikres flere frihet til å eie sin egen kropp.
DB171119 Temaet vi skal snakke om, oppleves for statsmannen som noe mye større enn ham selv - nemlig om hvordan barnebarnet Philip og hans likesinnede skal sikres en best mulig framtid.
NL171117 Det betyr uansett ikke at distriktene i det nye fylket vil sikres god nok representasjon.
DB171117 Vergemålsordningen er viktig for å kunne gi nødvendig støtte til de som trenger hjelp til å fatte egne beslutninger, men så lenge den bygger på en tankegang om at lavere kognitive ferdigheter medfører at man ikke kan bestemme over sitt eget liv, kan ikke selvbestemmelse sikres .
DB171117 Dersom en person ikke har mulighet til å uttrykke sin mening, kan selvbestemmelse sikres ved at man forsøker å utlede meningen til personen ut ifra kjennskap til vedkommendes personlighet, interesser og generelle preferanser.
VG171116 * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
VG171115 * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
VG171115 - Der innleie skjer på mer regulær basis innen bygg, anlegg og industri, må arbeidstagerne sikres forutsigbarhet ; avtalt stillingsomfang med korresponderende lønns- og arbeidsplikt.
DN171114 Miljøvernerne mener at staten ved å tildele nye oljefelt i sårbare områder i Barentshavet har brutt grunnlovens paragraf 112, som stiller krav om at et godt miljø skal sikres for fremtidige generasjoner, og at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.
AP171114 I perioden tunnelen er stengt i november, skal ustabile partier i tunnelen sikres .
AA171114 | SSBs faglige autoritet må sikres for framtiden ¶
DB171113 Utvalgets hovedrapport tok ikke stilling til metodevalg, kun hvordan kvalitet kan sikres .
BT171112 Slik sikres grunn- og rettighetshavere hjelp til å få løst tvister og eiendomsproblemer så enkelt, effektivt og fremtidsrettet som mulig.
VG171108 Gater og områder der et stort antall mennesker daglig ferdes må også sikres , så godt det lar seg gjøre.
VG171108 * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
NL171108 LoVeSe må sikres evig vern mot petroleum.
VG171106 Hvis alle næringer pålegges det samme kan kommunene sikres nødvendige inntekter.
VG171106 | Slik skal Karl Johan sikres mot terror ¶
VG171106 SIKRES : Oslo kommune skal de neste ukene sikre Karl Johan mot bilterror, som gjør at biler ikke skal kunne kjøre i stor fart inn på eksempelvis Karl Johan 17. mai.
SA171106 Også Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata skal sikres med blomsterkasser, benker og betongringer med planter.
DB171106 Nå skal kjelleren sikres og klargjøres slik at publikum kan få tilgang til dette unike kulturminnet.
DB171106 TERRORSIKRING : Slik mener kommunen at Oslo sentrum skal sikres bedre.
DB171106 Gågata skal nå sikres i form av tunge blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter som skal settes ut i paradegaten.
DB171106 Det går på hvor mye man skal sikre og kostnader, men de mest utsatte stedene burde sikres , sier Møller, som etter alle hendelsene i Europa og nylig i New York, har terrorangrep i bakhodet.
DB171106 Begge mener det er på tide at Karl Johans gate sikres mot terroranslag.
VG171105 I hjemmekampen mot Sandefjord neste runde, kan plassen også teoretisk sikres .
DB171105 De med størst behov ville i større grad sikres beskyttelse fordi utvelgelsen skjer på forhånd.
DB171105 Professor i ernæring, Svein Kolset, mener det haster med å få temaet opp i dagen slik at utviklingshemmede sikres de rettighetene de har krav på.
DA171105 Det sier mye om en humpete vei når plassen sikres av andre lag kun tre runder før slutt.
BT171105 Bilder og tekster skal settes sammen, tekster skal skrives, dokumenter sikres og alt fra reguleringsplaner og byggetegninger skal sjekkes før man formulerer seg.
AA171104 Det var et stort vindu som måtte sikres så ingen ble fristet til å ta seg inn, forteller operasjonsleder Bjørn Handegaard ved Trøndelag politidistrikt.
NL171103 Hensynet til bevaringsverdige bygg, bevaringsverdig bebyggelse, siktlinjer, uterom, riktig lokalisering av boliger, er eksempler på forhold som bør sikres på en bedre måte i revidert plan.
DB171103 Ved å samle alle vedtak og kriterier i retningslinjene, sikres det at lisenssøknader blir underlagt en helhetlig og forutsigbar behandling.
AP171103 Alle ansatte i restaurantbransjen er blant dem som sikres minstelønn fra nyttår.
AP171103 Nå, derimot, synes Dahl « det er dumt å stenge alle dører når tryggheten til ansatte og elever skal sikres ».
AP171103 Skal nordmenn ha tillit til helsevesenet også etter at det er digitalisert - og det er helt avgjørende - må dataene sikres skikkelig.
VG171102 - Jeg er opptatt av at kommunene og politiet går i dialog for å kartlegge hvilke gater det er naturlig å sikre, og hvordan de bør sikres , sa Amundsen til NRK i august.
SA171102 Da seriegullet skulle sikres mot Stabæk på søndag, noe som ikke skjedde etter at de spilte 0-0, satt ikke engang forsvarsspilleren på benken.
DB171102 Avdelingsingeniør ved Statens vegvesen i Oslo, Aage Kristiansen er også svært opptatt av at last på tungtransport må sikres riktig, og støtter Alsaker i at det stadig oftere gis kjøreforbud, krav om utbedring og sikring, førerkortbeslag og anmeldelser.
DB171102 Alt gikk bra, vi fikk stoppet den og last måtte sikres .
DB171102 - Skal man laste store gjenstander med en vanlig privatbil - for eksempel med en tilhenger, er det viktig at lasten sikres skikkelig - helst med lastsikringsstopper, understreker avdelingsingeniøren.
AP171102 Da seriegullet skulle sikres mot Stabæk på søndag, noe som ikke skjedde etter at de spilte 0-0, satt ikke engang forsvarsspilleren på benken.
DA171101 Dermed sikres gjennomføring av tiltak, godt samarbeid og god styring av klimaarbeidet.
SA171030 Intensjonen med dette er at skolene skal ha flere bein å stå på slik at de sikres en noenlunde forutsigbar økonomi selv om elevtall svinger.
SA171030 Intensjonen med dette er at skolene skal ha flere bein å stå på slik at de sikres en noenlunde forutsigbar økonomi selv om elevtall svinger », skriver Hans Fredrik Grøvan.
DA171030 - Vi har tro på at partiene på Stortinget ser verdien av at UD satser på kultur, slik at kuttforslaget reverseres i behandlingen av statsbudsjettet og at reisestøtten sikres , slik at den er minst på nivå med det den var i 2013, som del av budsjettet.
BT171030 Ingen kom til skade, men lasten måtte sikres .
AP171030 Norges dataregistre er et fellesgode, og det må sikres at de kan brukes til samfunnets nytte.
AP171030 - Norges dataregistre er et fellesgode, og det må sikres at de kan brukes til samfunnets nytte, skriver artikkelforfatterne..
VG171028 Men skal tittelen sikres må en mann ved navn Chris Fishgold slås i buret.
DB171028 Inntektene herfra sikres gjennom eierskapet i Statoil og Petoro, men også ved at skattesystemet på sokkelen eksponerer oss mot store deler av både oppturer og nedturer for selskapene på sokkelen.
NL171026 Dette inntektsgrunnlaget vil med andre ord ikke forsvinne, og kollektivtilbudet kan fortsatt sikres gjennom offentlige kontrakter.
SA171025 En RBK-seier er alt som skal til for at seriegullet sikres med tre runder igjen å spille.
AP171025 I tillegg til at overgrepsofre ofte har behov for legehjelp og ivaretagelse, er det som regel helt avgjørende at spor etter gjerningsmannen sikres på en profesjonell måte.
AP171025 Biologiske spor sikres vanligvis fra den fornærmede selv og fra klærne voldtektsofferet hadde på seg under overgrepet.
AP171025 - Må sikres
AP171025 En RBK-seier er alt som skal til for at seriegullet sikres med tre runder igjen å spille.
AA171025 En RBK-seier er alt som skal til for at seriegullet sikres med tre runder igjen å spille.
DA171024 De var ikke gebyrpliktige, men måtte avlastes/omlastes og lasten måtte sikres før videre kjøring, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
BT171024 Informasjon på nettet må sikres bedre.
SA171023 I tillegg var en av betingelsene som lå som forutsetning når tomten ble kjøpt, at det skulle sikres areal til en Rema 1000-butikk på minst 2000-2500 m2.
BT171023 Skal våre barn sikres den velferd vi nyter i dag, må måteholdet tilbake, og det raskt.
VG171022 Nå kan gullet sikres på Lerkendal neste helg.
VG171022 Hun har karakterer som må sikres og et studium hun skal inn på.
SA171022 Poeng som egentlig var fanget i håven, tippet utfor kanten i det de skulle sikres .
AP171022 At dataene ikke sikres godt nok, er derfor Datatilsynets høyst legitime bekymring.
AP171022 Poeng som egentlig var fanget i håven, tippet utfor kanten i det de skulle sikres .
SA171021 Tidligere i høst ble det reist spørsmål om det utsatte partiet ut til selve Bolten skal sikres bedre eller ei.
DB171021 De melder tilbake til oss på operasjonssentralen dersom for eksempel hus eller bruer må sikres , slik at vi kan varsle videre til kommunen eller veitrafikksentralen, sier Linn Andresen, operasjonsleder i Agder politidistrikt, til Dagbladet.
DB171021 Nyankomne barn i ungdomsskolealder sikres ikke norskopplæring til de når et nivå der de kan følge undervisningen i en vanlig klasse.
DB171021 Nyankomne barn i ungdomsskolealder sikres ikke norskopplæring til de når et nivå der de kan følge undervisningen i en vanlig klasse skriver kronikkforfatterne.
SA171019 Det er viktig at det også er heldøgns drosjetilbud i slike områder, men det kan sikres på andre måter enn dagens reguleringer.
DB171018 PF er opptatt av at politistudentene som uteksamineres i 2018 skal sikres jobb og påpeker at 700 nye politistillinger må etableres for å oppnå målsettingen om to politibetjenter per 1000 innbyggere.
AA171016 Politiet må derfor foreta en vurdering på om løse gjenstander på branntomta skal sikres , eller om dette vil innvirke for mye på de tekniske undersøkelsene som senere skal foretas.
DB171015 - Funnet skal sikres , og så skal mannskapene få en debrif.
AP171015 Politiet må derfor foreta en vurdering på om løse gjenstander på branntomta skal sikres , eller om dette vil innvirke for mye på de tekniske undersøkelsene som senere skal foretas.
DB171014 Fordelingen sikres ved at vi har en sammenpresset lønnsstruktur - drevet fram av partene i arbeidslivet.
DA171014 Nå skal Slottet sikres for flere millioner kroner.
SA171013 Dermed sikres at midlene går til allmennyttige formål.
AP171010 Den nye bomringen må trolig sikres godt for at bilister ikke skal finne en vei utenom.
AP171010 Den nye bomringen må trolig sikres godt for at bilister ikke skal finne en vei utenom.
SA171009 Venstre fremmet også følgende forslag : « Det bør sikres tilstrekkelig areal for en fremtidig utvidelse av de nye brannstasjonene i Lervig og Schankeholen.
AP171009 Et siste Ap-forslag går ut på å be regjeringen legge frem tiltak som sikrer at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett sikres tilbud om læreplass etter Vg2.
VG171007 I gruppe I er ledende Island ( 19 poeng ) sikret minst playoff, men VM-billetten bør sikres mot Kosovo den 9. okotber.
DB171006 Kjelleren må først sikres , før arkeologene kan gå videre for å se om alt er som det var i 1943.
DA171006 Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før de fikk kjøre videre.
SA171005 Nå skal den spanske VM-billetten sikres
AP171005 Nå skal den spanske VM-billetten sikres
DA171004 - Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før de fikk kjøre videre, heter det i rapporten.
DB171002 - Vi ber om at løse gjenstander sikres og at båtfortøyninger sjekkes, skriver politiet i en Twitter-melding mandag morgen.
DA171002 Politiet i Nordland advarer mot sterk vind og ber om at løse gjenstander sikres og at båtfortøyninger sjekkes.
AP171002 Politiet i Nordland advarer mot sterk vind, og ber om at løse gjenstander sikres og at båtfortøyninger sjekkes.
AA171002 Politiet i Nordland advarer mot sterk vind og ber om at løse gjenstander sikres og at båtfortøyninger sjekkes.
VG170928 - Hvordan kan flere unge sikres denne kunnskapen ?
VG170922 Det skal gi EU-borgere i Storbritannia en garanti for at rettighetene deres sikres .
AP170922 Det forutsettes at Bane Nor og andre involverte myndigheter jobber raskt og samarbeider tett med Hamar kommune slik at fremdriften i prosjektet sikres , heter det i brevet.
VG170921 Den må være fullstendig uavhengig, og sikres alle de tilganger og ressurser den trenger for å komme til bunns i hvordan det som er avdekket gjennom rettssaken kunne skje.
SA170920 For at alle skolebarn i Finland skal sikres et varmt måltid hver dag, serverer derfor alle skoler i landet fra 1. til 10. klasse et varmt måltid hver dag.
SA170919 Først måtte området sikres .
AP170919 Først måtte området sikres .
AP170918 Vi mener at også kvinnene i denne lille gruppen må sikres rett til høyere utdanning.
DA170914 Lasten måtte sikres forsvarlig/forskriftsmessig før videre kjøring.
VG170913 - Det har hele tiden vært en forutsetning at industriens deponibehov skal sikres .
DB170912 Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet eller sikres i et bagasjenett ¶
DA170912 Lasten måtte sikres forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.
SA170911 Men TIL-spillerne er fortsatt sterk i troen på at plassen i Eliteserien sikres i høst.
AP170911 Men TIL-spillerne er fortsatt sterk i troen på at plassen i Eliteserien sikres i høst.
VG170910 Totalt har det kommet inn over en million forhåndsstemmer i Norge i år - som skal sikres frem til tellingen kan starte mandag morgen.
NL170908 En desentralisert mottaksstruktur må sikres også der det ikke finnes alternativer, gjennom mer penger til føringsordninger og mottaksstasjoner.
VG170907 Men han har sendt en utdypning i fire punkter til VG om hva han og Støre og Ap vil gjøre : ¶ 1 ) Norsk industris deponibehov må sikres , men på en slik måte at det ikke er til unødig belastning for befolkningen. 2 ) Arbeiderpartiet vil ha nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall, der målet er å redusere deponibehovet.
VG170907 - Vi har ikke låst oss til noe alternativ, men det som er viktig for oss er at det slås fast at industriens deponibehov skal sikres .
VG170907 - Det er aller viktigst for oss at det slås fast at industriens deponibehov skal sikres .
NL170907 Like mye vil vi advare mot å påføre fellesskapet nye og store utgifter, uten helhetlige løsninger på verdiskapning og hvordan inntektene skal sikres .
VG170906 kk om hvem som har skylden for svingninger i sysselsettingen, og hva den er forårsaket av - politikk, konjunkturer eller demografi - er det viktig å drøfte hvilke rammevilkår og incentiver som må til for å få til en oppgang i sysselsettingsandelen, slik at finansieringen av velferdsordningene kan sikres på lang sikt.
VG170906 I tillegg må det sikres vedvarende godt klima for mer jobbskapning i privat sektor.
AP170906 God medvirkning skal også sikres gjennom denne måten å planlegge områdene på.
AP170906 God medvirkning skal også sikres gjennom denne måten å planlegge områdene på.
SA170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
SA170904 De som har lang reisevei må sikres en god følgetjeneste, og alle skal sikres et godt fødetilbud der de bor, enten de velger hjemmefødsel eller sykehus. 4.
SA170904 De som har lang reisevei må sikres en god følgetjeneste, og alle skal sikres et godt fødetilbud der de bor, enten de velger hjemmefødsel eller sykehus. 4.
FV170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
FV170904 De som har lang reisevei må sikres en god følgetjeneste, og alle skal sikres et godt fødetilbud der de bor, enten de velger hjemmefødsel eller sykehus. 4.
FV170904 De som har lang reisevei må sikres en god følgetjeneste, og alle skal sikres et godt fødetilbud der de bor, enten de velger hjemmefødsel eller sykehus. 4.
AP170904 I de internasjonale forhandlingene om en fremtid for Syria blir det ikke lenger tatt som en selvfølge at Assad må bort før en varig fred kan sikres .
AP170904 Så prioriterer vi de store nasjonale institusjonene som må sikres en forutsigbar og god økonomi, sier kulturpolitisk talsmann i Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell.
AP170904 Mor skal sikres tre uker før termin og 14 uker etter fødsel.
AP170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
AP170904 De som har lang reisevei må sikres en god følgetjeneste, og alle skal sikres et godt fødetilbud der de bor, enten de velger hjemmefødsel eller sykehus. 4.
AP170904 De som har lang reisevei må sikres en god følgetjeneste, og alle skal sikres et godt fødetilbud der de bor, enten de velger hjemmefødsel eller sykehus. 4.
DA170831 - Jeg mener at selv om du er annerledes, skal du sikres retten til å delta i den offentlige debatten, på lik linje med andre samfunnsborgere.
AA170831 Omhyggeligheten sikres automatisk.
DB170830 Et eventuelt rødgrønt flertall kan dermed bare sikres med støtte fra MDGs tre og Rødts ene mandat.
AP170830 Et eventuelt rødgrønt flertall kan dermed bare sikres med støtte fra MDGs tre og Rødts ene mandat.
AA170830 Et eventuelt rødgrønt flertall kan dermed bare sikres med støtte fra MDGs tre og Rødts ene mandat.
DA170829 I disse tilfellene måtte lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.
NL170828 Og vi skal selvsagt opprettholde en variert fiskeflåte langs kysten, med lønnsomhet slik at fiskerne sikres ei inntekt.
DA170828 NSFT konkluderer med at « dersom det ikke sikres midler til humantoksikologisk forskning og utdanning, står humantoksikologien i Norge i fare for å forsvinne helt som eget fagfelt ».
AA170828 Et ferskt notat med data fra Norsk medborgerpanel viser at befolkningen er delt på midten når de blir spurt om de er enige i at økonomisk vekst bør sikres , selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
DA170825 Amundsen sier til NRK at han kommer med en klar ordre til Politidirektoratet, og at det nå er viktig at partene sammen finner ut hvilke gater som skal sikres og hvordan man skal gjøre det på en best mulig måte.
DA170825 - Jeg er opptatt av at kommunene og politiet går i dialog for å kartlegge hvilke gater det er naturlig å sikre, og hvordan de bør sikres , sier Amundsen til NRK.
AA170825 Amundsen sier til NRK at han kommer med en klar ordre til Politidirektoratet, og at det nå er viktig at partene sammen finner ut hvilke gater som skal sikres og hvordan man skal gjøre det på en best mulig måte.
AA170825 - Jeg er opptatt av at kommunene og politiet går i dialog for å kartlegge hvilke gater det er naturlig å sikre, og hvordan de bør sikres , sier Amundsen til NRK.
AA170824 ¶ Mer sikkerhet : Torget må sikres mot terror med senkbare barrierer, mener innsenderen.
DA170823 Direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, svarer slik på spørsmål om hvordan andre elever og ansatte på de utsatte skolene skal sikres et godt og trygt skolemiljø når tungt kriminelle elever går ved samme skole : ¶
AA170823 Dermed må det planlegges hvordan bygget skal sikres under oppussingen.
AA170823 - Slik sikres kvalitet og miljømessig forsvarlig drift, sier Fjeldberg, mens han hilser på Aukan-brødrene.
DB170822 - Inntil det er installert toaletter på alle celler, bør innsatte sikres mulighet til å bruke toalettene ved behov uansett tid på døgnet, sier Falkanger.
AA170822 - Inntil det er installert toaletter på alle celler, bør innsatte sikres mulighet til å bruke toalettene ved behov uansett tid på døgnet, sier Falkanger.
DA170821 Frp : Uføre som ikke har hatt lønnsinntekt, eller som har hatt for lav inntekt til å få opptjening over minstenivået, skal sikres en minsteytelse i uførestønaden som det går an å leve av.
DA170821 Frp : Uføre som ikke har hatt lønnsinntekt, eller som har hatt for lav inntekt til å få opptjening over minstenivået, skal sikres en minsteytelse i uførestønaden som det går an å leve av.
AP170821 Vi kan lese at krypteringen ( metodene som skjuler kommunikasjon for uvedkommende ) som nå brukes på internett bygger på avansert matematikk og lett kan knekkes av hackere, mens derimot kvantekryptering sikres av fysikkens lover og vil være helt ubrytelig.
AA170821 - Det er vanskelig å trekke frem én, men det er viktig at kulturskolen sikres finansiering.
VG170820 Fisken skal på land og industrien skal sikres råstoff hele året, sier Heggø.
DA170820 Elevene vil på denne måten sikres mest mulig lik praksis når det gjelder hvilke hjelpemidler de får bruke på eksamen.
AP170817 Partiprogrammene før stortingsvalget sier lite om hvilke verdifulle egenskaper som må sikres for at vi skal få varige og attraktive boliger og boområder.
NL170816 Med andre ord : Ifølge eierne sikres arbeidsplassene i bedriften best ved at verdiene blir reinvestert i bedriften fremfor å betale formuesskatt.
DA170816 Næringspolitikken er virkemiddelet for å skape arbeidsplassene, gjennom skolepolitikken og spesielt yrkesutdanningen, sikres de velkvalifiserte arbeidstakerne.
DB170815 God utnyttelse av beiteressursene i utmarka må sikres .
AP170814 Følgende sykehus karakteriseres som « i faresonen », og « må sikres en fremtid som fullverdige lokalsykehus » : ¶
AP170814 En lang rekke truede sykehus « er i faresonen » og må sikres for fremtiden, mener Sp.
AP170814 Dette er noen av de mange sykehusene Sp mener må åpnes eller som er truet og som må sikres en fremtid som fullverdige lokalsykehus.
AP170814 - Alle sykehus må som et minimum sikres døgnberedskap innen kirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen- og laboratorietjenester.
DB170813 Den prosessen tar en del timer, fordi spor skal sikres underveis.
AP170813 En lang rekke truede sykehus « er i faresonen » og må sikres for fremtiden, mener Sp.
NL170812 For oss som politikere fra Troms betyr det blant annet å jobbe for at fiskeflåten sikres rammebetingelser som gir økt, samlet verdiskaping.
DB170812 Det forventes at det vil ta flere timer, da spor skal sikres .
VG170811 - Hver jeger pålegges å ta den felte reinens hode med hjem og foreta helt spesielle vevsprøver som sikres og sendes til analyse.
DA170811 Hun påpeker at mobbing og frafall henger sammen, så skal frafallsstatistikken forbedres, må elevene sikres gode skolemiljøer.
VG170810 De har en jobb å gjøre før en finaleplass kan sikres , dog.
AP170810 Dette kan sikres bedre dersom de reglene som er rigide i dag med tanke på kombinasjon barnehage og kontantstøtte, mykes mer opp.
DA170807 I tillegg til afroamerikanske velgere, er det disse demokratene mest av alt mener må sikres om de skal klare å vinne neste års valg.
AP170802 Alle som går yrkesfag skal sikres en lærlingplass.
AA170731 Mistenkte pågrepet og nødvendig bevis sikres .
AA170729 Alle vet at forskningens kvalitet ikke sikres ved at de involverte sitter på fanget til hverandre.
AA170727 Garantien skal sikres av at kommunene får plikt til å tilby jobb.
AP170725 I vinter måtte tak og fasader sikres med digre stillaser, for å unngå ras fra fasaden.
AA170724 Når Hedmark-ordførerne allikevel sier at målet deres er at studien må sikres full uavhengighet, mener de formodentlig at det må sikres at studien er uavhengig av plagsomme konvensjoner.
AA170724 Når Hedmark-ordførerne allikevel sier at målet deres er at studien må sikres full uavhengighet, mener de formodentlig at det må sikres at studien er uavhengig av plagsomme konvensjoner.
VG170723 Derfor må studien sikres full uavhengighet, for eksempel i regi av Utmarkskommunenes Sammenslutning, sier Anders Nyhus.
NL170721 Med noe som så lite som en smarttelefon kan det tas bilder, bevis kan sikres , vitner og mistenkte kan avhøres på stedet og bilde og video kan deles med andre patruljer.
DB170717 EU-borgere i Storbritannia må sikres like rettigheter som briter i EU-land.
DB170715 Inntektsvekst i jordbruksoppgjøret kan sikres på to måter, gjennom økte subsidier over statsbudsjettet eller gjennom økte målpriser.
DB170715 Av disse åpenbare grunnene var det bare SV som i forbindelse med behandlingen av landbruksmeldingen mente at bøndene alltid skulle sikres kronemessig lik inntektsvekst.
DB170712 Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet eller sikres i et bagasjenett ¶
DA170712 Rettssikkerheten for homofile asylsøkere må sikres , mener både SV og Ap.
VG170707 Det er ikke snakk om økonomisk kompensasjon, men at deltagerne får ranking-poengene de skulle hatt og sikres muligheten til å spille i NM.
DB170705 For Venstre var det en klar forutsetning for regionreformen at de nye fylkeskommunene skulle sikres tilstrekkelig sterk økonomi for å håndtere nye oppgaver.
AA170705 - I dette tilfellet rapporterte melder om at det ikke var noen spor eller tegn på innbrudd som trengte å sikres på stedet, og vi hadde ingen patrulje som var tilgjengelig på det tidspunktet, forklarer operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politistasjon.
AP170701 Rettighetene til Hongkongs innbyggere skulle sikres ved at enklavens leder må godkjennes av komité på 1.200 personer før velgerne får si sitt.
AA170701 Rettighetene til Hongkongs innbyggere skulle sikres ved at enklavens leder må godkjennes av komité på 1.200 personer før velgerne får si sitt.
AA170701 Samtidig må erstatningsareal for industrien som er der i dag sikres , slik at vi beholder arbeidsplassene i regionen.
AA170701 Private utbyggere vil ha en naturlig rolle når området er mer detaljplanlagt, men helhetlig planlegging må sikres , og salgsverdier av verdifulle områder må komme fellesskapet til gode.
AA170701 Men da må bystyret i Trondheim ha en sentral rolle og fellesskapets interesser må sikres .
AA170701 Gode fellesskapsarenaer og gode offentlige tjenester må sikres .
AA170701 Arbeiderpartiet mener det må sikres et godt mangfold i de områdene som skal endres, for å utvikle områdene til det beste for byen og fellesskapet.
VG170630 - Flyselskapene vil ikke være overdimensjonerte om vinteren, men heller ikke underbemannet om sommeren, da mye av overskuddet gjerne sikres i de tre sommermånedene.
VG170629 Ifølge forslaget skal hva som er fast ansettelse defineres i arbeidsmiljøloven med vilkår om at 1 ) ansettelsen må være tidsubegrenset, 2 ) arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern og 3 ) arbeidstaker må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang, kommer det fram i høringsbrevet.
DB170629 Det er de rammene som nå skal sikres .
DB170629 - Vi jobber nå med å få oversikt og sikre det som skal sikres .
DB170629 Ungdommen må sikres utdanning og arbeid.
AA170629 Rettighetene til Hongkongs innbyggere skulle sikres ved at enklavens leder må godkjennes av komité på 1.200 personer før velgerne får si sitt.
VG170628 - Problemet er at hvis rettighetene skal sikres , så må EU-domstolen gå inn og avgjøre tvister, slik at det er likhet for loven.
VG170628 Siden 2015 er langt flere objekter meldt inn til sikkerhetsmyndighetene og politiet og Forsvaret har lagt planer for hvordan de skal sikres .
SA170627 Det må tilrettelegges og sikres arealer for master og fundamentering.i ¶
AA170627 | Avgjørende at byen sikres grønne områder ¶
NL170622 Sametinget mener at beiteområder må sikres for å bidra til økologisk bærekraft for reindrifta.
NL170621 Økt ressursutnyttelse skal sikres .
DB170620 Et system uten tillit blant brukerne er et dårlig system, og truer statens overordnede målsetting om at alle - også innvandrere - skal sikres god og likeverdig tilgang til helsetjenester.
DA170620 Stortinget har over flere år bedt om at kommersiell allmennkringkasting sikres for framtida etter at statens avtale med TV 2 gikk ut ved årsskiftet.
AP170620 Blant annet er det flere konserter og arrangementer hvor politiet må være til stede, viktige, offentlige bygninger og ambassader som må sikres og en annen demografi.
VG170619 Dersom vi vinnerstortingsvalget blir det en viktig oppgave for Arbeiderpartiet, og for meg som statsminister, å sørge for at arbeidet med terrorberedskap sikres tett politisk oppfølging.
VG170619 Temaet for mandagens møte er Riksrevisjonens rapport som fastslår at forsvaret og politiet samarbeider for dårlig om å sørge for at offentlige eiendommer sikres .
VG170619 SKAL SIKRES MOT LEKKASJER : Mandag tas ekstra sikkerhetsforanstaltninger på Stortinget.
DB170619 Det er en dynamisk prosess som gjør at det tidvis vil være objekter som ikke har en plan, men det betyr ikke at de ikke kan sikres .
AA170619 - Fredningen betyr at staten mener anlegget er så viktig at det må sikres autentisk, sier riksantikvar Jørn Holme til NRK.
DB170617 Et fullsatt Oslo Spektrum var arenaen hvor det EM-billetten skulle sikres .
DB170617 En betydelig andel av partifinansieringen sikres gjennom gode valgresultater og bidrag fra folkevalgte.
DA170617 Nå må boligkjøperne sikres bedre, blant annet ved å gi dem mer tid når de skal handle, mener Stortingets familie- og kulturkomité.
AA170617 Han er nå løslatt fordi politiet mener å ha sikret de bevis som kan sikres , opplyser Bøklepp.
VG170616 Erendira Wallenda hadde kun en liten sikkerhetsline festet til livet, siden loven i delstaten krever at alle stunts som skjer mer enn seks meter over bakken må sikres .
VG170614 Elever med nedsatt hørsel må sikres at minst én lærer på skolen har kunnskap om tilrettelegging.
NL170613 Driften her sikres av en årlig inntektsoverføring fra ordningen til Avinor på 2,5 milliarder kroner.
DB170613 Menneskerettslige krav til hvordan eldres samfunnsdeltakelse og levekår i institusjoner må sikres vil bli stadig mer aktuelle.
VG170611 - Det følger av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som kom i 2008, at alle elever med nedsatt funksjonsevne skal sikres mot diskriminering med krav til universell utforming i skolene våre.
AP170611 Det kan blant annet innebære at Storbritannia utforsker muligheten for at landet kan få tilgang til EUs indre marked, for eksempel ved å akseptere de fire frihetene slik Norge har gjort gjennom EØS-avtalen, og at rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia, sikres .
SA170610 Suksessen sikres ikke minst av de grundige kunstkritikerne Jan Hendrich Lexow og Per Remfeldt, og av Alfred Hauges sympatiske portrettering i Aftenbladet.
SA170608 Også framtidig suksess skal sikres gjennom nøktern drift.
DN170608 Gjennom skyløsninger sikres Lånekassen tilgang til innovasjon, høy sikkerhet i løsningene og bedre tjenester for våre kunder.
AP170608 På den måten sikres produktivitetsvekst og dermed bærekraft.
AP170608 Også framtidig suksess skal sikres gjennom nøktern drift.
SA170607 Under slike forhold ville papirløse, som kvinnene i rapporten, sikres ny vurdering av sakene i lys av den faktiske situasjonen som er oppstått, noe som ville kunne ivareta « hensynet til menneskerettighetene og slik bedre denne gruppens rettsstilling ».
DA170607 Han skriver at det må sikres deltakelse fra kommunens administrasjon og arbeidstakerorganisasjonene.
DB170603 Slik kan film- og seriebransjen sikres et nødvendig volum og kontinuitet.
DA170602 Kan arbeidet med å bremse global oppvarming sikres utenfor Parisavtalen ?
DA170531 - Vi varsler at det er behov for å vurdere nærmere på hvilke områder de private best kan brukes og hvordan det kan sikres at det offentlige ivaretar sitt ansvar.
VG170529 Ifølge VGs kilder har Stortinget flere møtelokaler som store nok til å romme alle 169 representanter, og som kan sikres uten altfor store kostnader.
DA170529 Det sikres av hjemfallsretten, som fortsatt gjelder selv om retten til og eie og drive selve kraftverket selges for en periode.
DA170529 Avkastningen på de offentlig eide vannfallene, « arvesølvet », kan sikres gjennom tre elementer, sier Tveit, og lister opp : ¶
DA170529 Det sikres av hjemfallsretten, som fortsatt gjelder selv om retten til og eie og drive selve kraftverket selges for en periode.
DA170529 Avkastningen på de offentlig eide vannfallene, « arvesølvet », kan sikres gjennom tre elementer, sier Tveit, og lister opp : ¶
DA170526 Problem og løsning i ett - en sirkel skapes, et næringsgrunnlag sikres , nå og for fremtiden.
AP170526 | Regjeringskvartalet bør sikres som banken Andreas Slettholm ¶
AA170526 Veien skal sikres på forsvarlig måte med et midlertidig betonggjerde, understreker Bergan. ( ©NTB ) ¶
AP170525 - Jeg vil gjøre det klar overfor president Trump at etterforskningsmateriale som deles mellom våre to lands politi, må sikres , sa May i en uttalelse på britisk fjernsyn.
AP170525 - Jeg vil gjøre det klar overfor president Trump at etterforskningsmateriale som deles mellom våre to lands politi, må sikres , sier hun i en uttalelse på britisk fjernsyn.
NL170523 Et sammenslått Troms og Finnmark får sitte i førersetet for hvordan fremtidens velferd skal sikres .
DN170523 Om arbeidsledighetstrygden bør heves til 2013-nivå, om dagens sykelønnsordning bør sikres og om profittmulighetene innen velferdstjenester bør begrenses, er blant spørsmålene fra LO.
AA170523 Det må innebære at det også gjøres noe for å styrke rekrutteringen til allmennmedisin, noe som er avgjørende for at en god legeordning kan sikres .
AA170523 » | God legeordning som må sikres
VG170522 Nå er han i ferd med å utrede hvordan husrestene skal sikres og reddes.
SA170522 Fire skoler i Sandnes må på kort tid endre rutiner og sørge for at elevene sikres et godt skolemiljø.
DB170521 Framtida sikres gjennom fred, sa Trump.
SA170520 Vi vet ikke hvem som eier traktoren, men lasten bør sikres bedre, sier han.
AA170520 Her fikk regjeringen klar beskjed om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres, små og mellomstore bruk skal løftes og matproduksjon over hele landet skal sikres .
NL170519 Europabevegelsen mener at norske interesser best kan ivaretas gjennom et medlemskap der Norge sikres innflytelse og medbestemmelsesrett.
DB170519 G20-toppmøtet bør lytte til WHOs råd : Flere må opplyses om antibiotikabruk, overvåkning og forskning må intensiveres, spredning av multiresistente bakterier må stanses av bedre sanitærforhold, bruken i dyrehold og helsevesen må ned, og utvikling av nye medisiner må sikres finansiering.
NL170516 Forsvarsministeren forklarer hvorfor Evenes må sikres med luftvern ¶
BT170516 De må sikres .
SA170515 Null til hundre på 4,7 sekunder, med et veigrep som sikres av trekk på all fire hjul, er det mange sportsbiler som skal slite med å matche.
NL170515 Det er vel disse verdier loven har ment skal sikres og utvikles.
DN170515 ¶ God behandling av avfall er å ta vare på og foredle ressurser, samtidig som innbyggerne sikres mot helse- og miljøfare, sier forfatteren.
DB170515 For det tredje, en slik negativ utvikling kan bare sikres ved å utvikle det sosiale Europa.
AP170515 Null til hundre på 4,7 sekunder, med et veigrep som sikres av trekk på all fire hjul, er det mange sportsbiler som skal slite med å matche.
VG170512 Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.
SA170512 Men fredag kveld kan seriegullet sikres , borte mot West Bromwich.
SA170512 Fredag kveld kan gullet sikres på The Hawthorns i West Bromwich.
DN170512 Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.
DB170512 LO mener at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler, og at de vide konsekvensene av brexit må utredes.
DB170512 Paller med fliser, jernrør, kunstgressmatter, rødvin, flatskjermer og alt annet må sikres godt.
AP170512 Men fredag kveld kan seriegullet sikres , borte mot West Bromwich.
AP170512 Fredag kveld kan gullet sikres på The Hawthorns i West Bromwich.
AA170512 Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.
VG170511 Asylsøkere må sikres samme levevilkår som sosialstønadsmottakere, og det bør gis likt beløp til alle beboere, uansett status i asylsaken.
DB170511 Det er utøvernes rettssikkerhet som må sikres .
DB170510 Som ansvarlige fagdepartementer peker de i stedet på verdien av tverrfaglighet og på hele 14 barnevernsfaglige emner som må sikres og styrkes i grunnutdanningene til utdanningene som retter seg mot barnevernet.
VG170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres , må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem, ti år, sa hun og fortsatte : ¶
DN170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres , må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
DB170508 - Når våre medlemmers arbeidsplasser skal sikres , må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem, ti år.
DA170508 - Når norske arbeidsplasser, våre medlemmers arbeidsplasser, skal sikres må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
AP170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres , må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
AA170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres , må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
DB170505 Det at organisasjoner som før 2007 valgte å avstå fra å tjene pengene sine på spill og gambling nå sikres tilgang på mer penger er klokt og rettferdig.
BT170505 - Våre medlemmer i Akasia er nødt til å sikres en pensjon som er trygg, forutsigbar og som varer livet ut, og hvor det ikke er forskjell på kvinner og menn, sier Skyvulstad.
BT170505 - Våre medlemmer i Akasia er nødt til å sikres en pensjon som er trygg, forutsigbar og som varer livet ut, og hvor det ikke er forskjell på kvinner og menn, sier Skyvulstad.
DN170504 Det vil Miljøpartiet De Grønne også - men i motsetning til Jensen tror vi at pensjonen sikres best ved å tillate at Oljefondet får investere i fremtiden, sier forfatteren.
AA170503 EUs krav er at disse må sikres rett til å fortsette å bo, arbeide og studere.
SA170429 Advokatene har bedt en føderal dommer om å gi ordre om at alle fysiske beviser fra Williams' lik skal sikres i saken.
SA170429 Byenes fremtid sikres ikke ved å gjøre bypolitikk til en smal sektor med en egen byminister.
DN170428 Avtalen som ble vedtatt i Representantenes hus med overveldende flertall, sikrer at pengebevilgningene til det amerikanske statsapparatet sikres fram til 5. mai.
DB170428 En liten fest blir det nok likevel dersom gullet sikres .
AA170428 Avtalen som ble vedtatt i Representantenes hus med overveldende flertall, sikrer at pengebevilgningene til det amerikanske statsapparatet sikres fram til 5. mai.
DB170427 Ap slår fast at Heimevernet skal sikres som egen forsvarsgren.
DB170427 Et grunnleggende spørsmål er hvordan alle kan sikres verdige og trygge toalett- og garderobeforhold.
SA170426 Vitneforklaringer kan tas opp på lydbånd, bildebevis kan sikres , og alt er online og delbart, der og da.
AA170426 Ifølge avisen Gazeta Shqiptare har lederen for EU-parlamentets politiske komité, David McAllister, ikke greid å få partene til å inngå et kompromiss når det gjelder hvordan det kan sikres at valget blir mest mulig fritt og rettferdig.
AP170425 Hurd er enig i at grensen må sikres bedre, men at det trengs en etterretningsstyrt innsats i kampen mot kriminelle bander fra Mexico.
AA170425 - Det må raskt mobiliseres mer humanitær bistand til Jemen og hjelpearbeidere må sikres humanitær tilgang, sier Brende.
DB170424 Da Erna Solberg, Olemic Thommessen og André Dahl i 2006 initierte arbeidet om en felles likestillingslov, var målet nettopp å sikre at « alle diskriminerte skal sikres rettsvern ».
VG170423SIKRES : Nationaltheatret i Oslo har et akutt behov for oppussing inn- og utvendig.
SA170423 Samtidig må ofrene som våger å fortelle sin historie, sikres beskyttelse.
DB170422 De mindreårige bør blant annet sikres kontaktfamilie, godt skoletilbud, godt helsetilbud og særskilt gode forberedte tiltak ved eventuell retur.
DB170422 De mindreårige bør blant annet sikres kontaktfamilie, godt skoletilbud, godt helsetilbud og særskilt gode forberedte tiltak ved eventuell retur.
DB170420 Og når personvernet sikres og pasienter gir samtykke, blir de til store datasett - som er unike i verdenssammenheng.
DA170420 Alle bussene må sikres full framkommelighet med punktlige rutetider i hele linjenettet både i og utenfor rushtid, ikke bare på de strekningene der en har tenkt å bygge egen bussvei.
BT170420 Politiets exit-gruppe gjør et særdeles viktig arbeid, og bør sikres ressurser.
DN170419 Hun anførte at regjeringen startet arbeidet med å forbedre objektsikringen etter at den tiltrådte, blant annet gjennom endringer i sikkerhetsloven og ved å nedsette det såkalte Traavik-utvalget som gjør klarere hva slags bygg som skal sikres .
DB170419 Norske honningprodusenter sikres bedre levevilkår gjennom ulike tiltak som produksjonstilskudd, refusjon av sukkeravgift og et sterkt importvern.
AA170419 169 om urfolks rettigheter blant annet forpliktet seg til at urfolks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt og at deres tradisjonelle virksomhet skal anerkjennes for å opprettholde kultur, selvberging og utvikling.«Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet med deltakelse av disse folk. » ( ILO nr. 169 Art. 23 ).
VG170418 I bilavgiftsenigheten mellom de fire samarbeidspartiene sikres det at nullsats for merverdiavgift for elbiler videreføres til 2020 og at fritaket for engangsavgift på elbiler videreføres.
DN170418 President Erdogan sikres ekstraordinær makt, men tvinges til å få orden på forholdet til Europa ¶
DN170418 Sovekomforten skal sikres gjennom to adskilte kamre.
DN170417 President Erdogan sikres ekstraordinær makt, men tvinges til å få orden på forholdet til Europa ¶
DN170417 President Erdogan sikres ekstraordinær makt, men tvinges til å få orden på forholdet til Europa ¶
DN170417 | President Erdogan sikres ekstraordinær makt, men tvinges til å få orden på forholdet til Europa ¶
VG170416 Med seier hjemme mot bunnlaget Wigan på mandag kan opprykket til Premier League sikres .
DN170416 | Rullatorer sikres med valutakjøp ¶
DN170416 President Erdogan sikres ekstraordinær makt, men tvinges til å få orden på forholdet til Europa.
DA170416 Blant annet ble det vist til at han hadde en slektning som vil stille med 200.000 kroner, samt at det resterende beløpet kunne sikres i ektefellens eiendom.
SA170411 Dette sikres gjennom markedsordningene, ordninger regjeringa ønsker å fjerne.
DB170411 Arkivverket står ovenfor et generasjonsskifte blant sine ansatte, og vi er usikre på om rekrutteringen inn i disse fagmiljøene sikres .
DA170410 Dette fordi Rogalands-bedriftene må sikres mulighet til å lære av de beste samt videreformidle egen kompetanse.
DA170410 - Vi har lyttet til kommunens behov for næringsareal, og mener at hensynet til miljø- og landskapsverdiene i området kan sikres , uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) til avisen Fosna-Folket i den anledning.
AP170410 Det er Oslo-politiet som gir kommunen råd om hvordan hovedstaden best skal sikres .
DB170408 Dessuten kan en skiboks bli til en « torpedo » i frontruta på møtende bil, om den ikke sikres ordentlig.
DB170407 De bør sikres med stropper eller bagasjenett.
DB170406 Som riksarkivarer har vi ofte framhevet at nasjonens hukommelse ikke bare kan ivaretas ved å bevare eldre papirarkiver, men at våre etterkommeres historie også må sikres gjennom dagens digitale arkiver.
AA170406 Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet eller sikres i en boks eller et bagasjenett.
AA170406 - Påskeegg må også sikres i bilen, ifølge trafikksikkerhetsekspert Helge Stabursvik i Statens vegvesen.
SA170405 - Det er viktig at politiet sikres tilgang, om nødvendig ved bruk av tvang, sier Amundsen. ( ©NTB ) ¶
DN170405 Regjeringen skriver at opphavsretten er avgjørende for at både skapende og utøvende kunstnere og de som investerer i kreativt innhold sikres økonomisk utbytte av sin virksomhet.
DN170405 Hvor mange ekspress-sykkelveier får fullfinansiering og hvordan sikres elbilene flere ladestasjoner ? spør han.
BT170403 Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av bosted.
DB170402 » « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker. » « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
DB170402 » « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
AA170402 Dobbeltsporet må vurderes på et senere tidspunkt da prosjektet må få en nærmere avklaring før det kan sikres finansiering » ¶
DA170331 Dessuten sikres vareeier bedre framkommelighet og regularitet, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.
BT170331 Om det lille barnet ikke sikres en slik stabilitet, kan det påvirke barnets grunnleggende trygghetsfølelse.
AP170331 - Folk må sikres muligheten til å få fatt på E5 uten å reise over hele byen, sier Svendsen.
AP170331 Med Lånekassen skal læreryrket sikres .
AP170331 Med Lånekassen skal læreryrket sikres .
AA170331 - Folk må sikres muligheten til å få fatt på E5 uten å reise over hele byen, sier Svendsen.
VG170329 Hun sier det er pinlig for alle partier og kulturministre, inkludert henne selv, at praktbygget er i så stort forfall at fasaden nylig måtte sikres for å unngå at forbipasserende blir skadd.
VG170329 * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
DN170329 Hun sier det er pinlig for alle partier og kulturministre, inkludert henne selv, at praktbygget er i så stort forfall at fasaden nylig måtte sikres for å unngå at forbipasserende blir skadd.
DB170329 * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
DA170329 Alle barnefamilier får mer å rutte med samtidig som fordelingen sikres gjennom at de med høy inntekt betaler mer skatt.
AP170329 Hun sier det er pinlig for alle partier og kulturministre, inkludert henne selv, at praktbygget er i så stort forfall at fasaden nylig måtte sikres for å unngå at forbipasserende blir skadd.
AA170329 Hun sier det er pinlig for alle partier og kulturministre, inkludert henne selv, at praktbygget er i så stort forfall at fasaden nylig måtte sikres for å unngå at forbipasserende blir skadd.
DB170328 Venstre - hvis slagord lyder « på lag med framtida » - må altså selv gå noen runder før en framtid på Stortinget kan sikres .
DA170328 Proposisjonen om Rogfast kommer til Stortinget før påske, og dermed sikres behandling i inneværende stortingsperiode, sier Tina Bru i Høyre til NRK.
SA170327 Gjennom prosjektet Njord Future sikres nå en langsiktig løsning for optimal ressursutnyttelse av hele Njord-området.
AA170327 - Vi har lyttet til kommunens behov for næringsareal, og mener at hensynet til miljø- og landskapsverdiene i området kan sikres , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Fosna-Folket.
AA170327 Deretter vil fjellsiden bli boltet, og muligens sikres på annet vis, slik at alt er trygt og sikkert før vi åpner igjen.
AA170327 Når det gjelder Heimevernet ( HV ), som sammen med politiet er ansvarlig for objektsikringen, viser forsvarsministeren til at Heimevernet vil bli styrket med midler til nytt materiell, men velger glatt å overse det faktum at mens antallet objekter som skal sikres er blitt økt med over 40 prosent bare i den senere tid, så er HV redusert fra 83.000 soldater ved tusenårsskiftet til 45.000 i d
BT170326 Hvis det går som regjeringen ønsker, skal alle barn som er født i november sikres barnehageplass fra de er ett år.
AA170326 Skulle sikres bedre ¶
VG170325 * 1 Mer penger til stridsvognene : Hærens stridsvogner skal oppgraderes og det skal sikres velfungerende artilleri. * 1 Mer penger til helikopter : Hæren skal sikres tilgang til helikopter og hovedbasen for helikopter på Bardufoss skal bevares. * 1 Revurdere nedleggelsen av Andøya flystasjon : Senterpartiet er sterkt imot nedleggelsen og vil i regjering ta opp avgjørelsen til ny vurder
VG170325 * 1 Mer penger til helikopter : Hæren skal sikres tilgang til helikopter og hovedbasen for helikopter på Bardufoss skal bevares. * 1 Revurdere nedleggelsen av Andøya flystasjon : Senterpartiet er sterkt imot nedleggelsen og vil i regjering ta opp avgjørelsen til ny vurdering.
DA170325 med at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig, og mener direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut objekter som skal sikres og beskyttes.
AA170325 - Det koster i dag 300 millioner kroner å fullfinansiere Heimevernet med en struktur på 45 000 HV-soldater som sikres full trening og moderne våpen.
VG170323 * Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres .
DB170323 » « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker. » « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
DB170323 » « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
DB170323 " * " Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
DA170323 » * « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker. » * « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
DA170323 » * « Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
AP170323 Det blir avgjørende viktig at Erdogan og hans partifeller ikke sikres seier i den forestående folkeavstemningen hvis et nytt diktatur skal unngås.
AA170323 Revisjonen lister opp en rekke punkter, og mener også at direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut objekter som skal sikres og beskyttes.
VG170322 Tajik legger til at olje- og gassinstallasjonene er sentrale norske interesser som skal kunne sikres uten at uvedkommende kjenner til på hvilken måte det skjer.
SA170322 Ura på Øykjaneset ved Tysdalvatnet må sikres med tunnel.
SA170322 Da kan sølvet sikres foran et fullsatt Aquarama.
FV170322 Da kan sølvet sikres foran et fullsatt Aquarama.
AP170322 Programkomiteen er opptatt av dem som « bor langt unna et postkontor », men som likevel skal sikres lik tilgang på posttjenester via landpostbudet.
AA170322 Det er viktig å huske på at disse objektene sikres , selv om det ikke akkurat er etter forskriften, sier Solberg, som gjentar sin forklaring til Riksrevisjonen om at arbeidet ble forsinket fordi regjeringen fikk gal informasjon fra Politidirektoratet ( POD ) om at objektsikringen var i rute.
AA170322 Skanska mente Bane Nor hadde stilt som absolutt krav at fjellet ved inngangen til Ekebergåsen skulle sikres i forbindelse med bygging av ny jernbanetunnel.
VG170321 * Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres .
AP170321 - Hvis en situasjon oppstår, vil det være en prioritering av hvilke objekter som skal sikres .
AA170321 - Hvis en situasjon oppstår, vil det være en prioritering av hvilke objekter som skal sikres .
VG170320 * Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres .
VG170320 Riksrevisjonen fastslo i oktober at politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres .
DN170320 Stortinget er blant byggene som må sikres bedre.
DB170320 Først prioriteres barn under 21 år, som skal sikres en årlig pensjon på 1 G ( i dag 92.576 kroner ) til fylte 21.
AP170320 Det utløste spørsmål om hvordan norsk transportnæring skal sikres tilgang til drivstoffet og hvilke konsekvenser en så stor økning av etterspørselen vil få.
AA170320 Det finnes generelle krav om at barn skal sikres i skolebuss, sier Bjørkhaug.
AP170319 SV mener at alle barn og unge skal sikres tilgang til gratis idrettsaktiviteter.
AP170318 Lokalet skal skal sikres i samråd med Byantikvaren.
VG170317 * Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres .
VG170317 * Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres .
DN170317 Avtalen innebærer at videre drift sikres , skriver bobestyrer Stine Dalenhag Snertingdalen ( 42 ) i Kvale advokatfirma i en e-post til DN ¶
DB170317 Spørsmålet tilbake blir da : « Ja, men er det VÅRE arbeidsplasser som sikres ? », sier Lippestad, og trekker en ny parallell, nå til shippingnæringen : ¶
AA170317 Han ber samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) følge opp løftet han har gitt Stortinget, abonnentene og mediebedriftene om at lørdagsavisene skal sikres .
AA170316 Den har blant annet skjerpet kravene til at de berørte skal høres tidlig nok til å sikres reell medvirkning og at det skal legges fram alternative løsninger som politikerne kan velge mellom.
VG170314 De krever at kjøpekraftsutviklingen sikres i 2017 gjennom et generelt tillegg til alle.
DB170313 Målet må være at alle arbeidstakere i Norge skal sikres de samme grunnleggende rettighetene som vi tar som en selvfølge på land.
AA170312 Her må det sikres bedre, sier Valseth.
DN170311 Unge under 30 år skal sikres tett individuell oppfølging for å komme i arbeid, utdanning eller aktivitet innen åtte uker.
VG170310 Samtidig er det blitt satt som krav i de internasjonale forhandlingene at adgang til nødhjelp skal sikres - men dette kravet gjør det faktisk vanskeligere å få gjennomført leveringer.
BT170310 Barnet får sin tid med begge foreldre, mor og far sikres like rettigheter, og fellesperioden gir foreldrene fleksibiliteten de trenger.
BT170310 Om disse og andre viktige objekter i og rundt Bergen skal sikres , må andre områder nedprioriteres.
BT170310 Hver eneste distriktssjef blir da tvunget til å prioritere hva som skal sikres .
BT170310 Forsvarets operative hovedkvarter har nylig økt antallet objekter som skal sikres med 40 prosent, men likevel skal HV nå kuttes med 7000 soldater.
DA170309 « Sexarbeidere består av kvinner og menn som skal ikke ses ned på eller undertrykkes, de skal sikres grunnleggende rettigheter og respekteres for den de er.
AA170309 Kreftene trengs et helt annet sted skal Høyre sikres fire nye år.
VG170307 - Vi har bedt myndighetene om å undersøke saken og ta forholdsregler slik at det kan sikres en korrekt avvikling av veddeløpene, og at vi skal unn gå at organisert kriminalitet infiltrerer banen, sier styreleder Giovanni Cascio ifølge travservice.dk.
VG170307 - Hvis det er riktig at forsvarsministeren og Forsvaret nå har bestemt at flere nøkkelobjekter skal pekes ut og sikres , så er det positivt.
BT170306 Ekspertenes forslag om hvordan alle barn kan sikres en god oppvekst, møter motstand.
AP170306 - Opels ansatte på de enkeltstående anleggene forventer at arbeidsplassene og lokaliseringen sikres på lang sikt, sier Jörg Köhlinger, en representant for IG Metall.
AA170306 Ekspertenes forslag om hvordan alle barn kan sikres en god oppvekst, møter motstand.
SA170305 Samtidig har tanken vært at toppklubbene bør sikres en bedre representasjon.i ¶
SA170305 Der kan sølvet bak Larvik enten sikres eller glippe.
FV170305 Samtidig har tanken vært at toppklubbene bør sikres en bedre representasjon.
FV170305 Der kan sølvet bak Larvik enten sikres eller glippe.
BT170305 Samtidig har tanken vært at toppklubbene bør sikres en bedre representasjon.
AP170305 Samtidig har tanken vært at toppklubbene bør sikres en bedre representasjon.
AP170305 Der kan sølvet bak Larvik enten sikres eller glippe.
VG170303 Som om alle barnets prosesser, og det å vokse opp kan gjennomreguleres og sikres .
AP170303 Årsaken er at forskriften ikke åpner for såkalt positiv forskjellsbehandling ved å gjøre unntak for kravet om to fremmedspråk for elever med dysleksi, slik at disse sikres likeverdige opplæringsmuligheter.
AP170303 Årsaken er at forskriften ikke åpner for såkalt positiv forskjellsbehandling ved å gjøre unntak for kravet om to fremmedspråk for elever med dysleksi, slik at disse sikres likeverdige opplæringsmuligheter.
AA170302 Velferdsordningene er vårt samfunns sikkerhetsnett - de som er for syke til å jobbe er en gruppe som skal sikres .
DN170301 Trump har tidligere uttalt støtte til ordninger der hele befolkningen skal sikres helsevern - som var målet til Obamacare i utgangspunktet.
AP170301 * At det sikres at det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse.
DB170228 - Kobles enhetene på internett, bør du passe på hvordan linja sikres .
AP170227 Planen er likevel ikke bindene, det er i statsbudsjettene og gjennom øvrige bevilgninger at prosjektene sikres oppstart og finansiering.
AP170227 Planen er likevel ikke bindene, det er i statsbudsjettene og gjennom øvrige bevilgninger at prosjektene sikres oppstart og finansiering.
AP170227 Planen er likevel ikke bindene, det er i statsbudsjettene og gjennom øvrige bevilgninger at prosjektene sikres oppstart og finansiering.
AP170227 Planen er likevel ikke bindene, det er i statsbudsjettene og gjennom øvrige bevilgninger at prosjektene sikres oppstart og finansiering.
DB170226 - Det går på sikkerheten løs, både for innsatte og ansatte, sier Qureshi, som mener det ikke sikres en forsvarlig bemanning i norske fengsler i dag.
AP170225 - For å komme videre, mener vi fra Aps side at det må sikres en forholdsmessighetsvurdering i disse sakene, sier Hadia Tajik.
VG170224 Trump hyllet imidlertid både « ærlige journalister » og ytringsfriheten som sikres i det første grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven.
VG170221 KRAV : LO-leder Gerd Kristiansen varsler at LO vil kreve at kjøpekraftsutviklingen må sikres .
VG170221 Hun sier de er innstilt på « å kreve at kjøpekraftsutviklingen sikres i 2017 gjennom et generelt tillegg til alle ».
DN170221 - Vi krever at kjøpekraftutviklingen må sikres i 2017 gjennom et generelt tillegg for alle, sa LO-leder Gerd Kristiansen på LOs representantskapsmøte i Oslo tirsdag.
DN170221 LO-leder Gerd Kristiansen er klar på kjøpekraftutviklingen må sikres gjennom et generelt tillegg til alle.
DN170221 I kravet til motparten i NHO vil LO kreve at kjøpekraftutviklingen må sikres gjennom et generelt tillegg til alle.
BT170221 Selv om kravet ikke går lenger enn at kjøpekraften skal sikres , sier Kristiansen det er et mål at den skal opp.
BT170221 mars vil LO kreve at kjøpekraftutviklingen skal sikres gjennom et generelt tillegg til alle - altså at lønnsutviklingen er på minst samme nivå som prisstigningen.
AA170221 Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å " opprettholde et høyt og forutsigbart tempo " i tildelingen av nye arealer.
AA170221 Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å " opprettholde et høyt og forutsigbart tempo " i tildelingen av nye arealer.
DB170217 Når det i Oslo skal bygges ut langs hele kollektivnettet - og i støysonene langs hovedveinettet - må det sikres minstekrav til dagslys, utsyn, lufting, lydisolering, utearealer, bod, og andre boligkvaliteter.
DN170215 Meteorologenes første oppgave var å varsle vær slik at båter kunne finne ly og eiendommer sikres før stormen satte inn.
DA170214 - For oss er det viktig at det sikres hjemler med klart definerte formål med en konkretisering av når det er relevant å samle inn informasjon.
DA170214 - Det er veldig viktig at vi sikres den nødvendig uavhengighet.
DB170213 at familiegjenforening kun innvilges for egen ektefelle ( kun en ) og barn når familiens livsopphold sikres gjennom egen inntekt.
AA170213 Blant annet skal sjøtransport og viktige knutepunkter sikres , og både Norge og Sverige skal gjeninnføre forsvarsattachéstillingene i Oslo og Stockholm for å styrke informasjonsutvekslingen.
AA170210 Med partidugnad og en selvutviklet kaffekopp-strategi skal Senterpartiet sikres videre vekst.
DA170209 | Eiffeltårnet skal sikres med glassvegg ¶
DA170209 Eiffeltårnet skal sikres mot terrorangrep.
AP170209 | Aftenposten mener : Nødnettet må sikres bedre ¶
AA170209 | Eiffeltårnet skal sikres med glassvegg ¶
VG170207 I tillegg bør au pairen sikres en timelønn tilpasset arbeidet de utfører.
DA170207 Kraftkrevende industri skal sikres billig strøm også etter 2020.
VG170206 Vi er opptatt av at barn sikres rettigheter, og at barns beste må alltid være førende for politikken, sier Trettebergstuen.
AP170206 Nå er det særlig takpartiet på byggets sørside, samt skuespiller- og personalinngangen som må sikres .
AP170206 Illustrasjon : Deler av fasaden mot Stortingsgata vil sikres og bli dekket av presenning i løpet av de neste seks ukene.
VG170205 Hun sier SVs forslag har flere etapper, hvor avvikling er utgangspunktet, men at au-pairene må sikres bedre, før ordningen legges ned.
BT170204 Det er den tilgjengeligheten som kan sørge for at frafall forhindres, at sår leges raskere, at adekvat hjelp sikres raskere, og at vi får mindre frafall fra yrkeslivet senere.
BT170204 Det er den tilgjengeligheten som kan sørge for at frafall forhindres, at sår leges raskere, at adekvat hjelp sikres raskere, og at vi får mindre frafall fra yrkeslivet senere.
AA170203 Området sikres nå.
AA170203 Området sikres nå.
FV170201 Vårt Land skriver at når det mobiliseres for å få Ropstad inn i KrF-toppen nå, så handler det også om at han vurderes som et framtidig partilederemne, og at han må sikres plass nå fordi stortingsplassen hans fra Aust-Agder er usikker ved høstens valg.
BT170131 Ennå kan barns rettssikkerhet og Norges ære sikres .
BT170131 Ennå kan barnas rettssikkerhet og Norges ære sikres .
DB170127 I tillegg er Gambia et lite land : En demokratisk prosess kunne sikres ved bruk av selv begrensede militære midler.
SA170126 | Sluttspillet kan sikres allerede i helgen : - Vil være et suksessfullt år ¶
AP170126 | Sluttspillet kan sikres allerede i helgen : - Vil være et suksessfullt år ¶
AP170123 - Det er optimisme om at våpenhvilen vil sikres over hele Syria etter samtalene, sa Mistura.
DB170117 I utgangspunktet bestilte Stortinget at « Lokale folkevalgte skal sikres medvirkning i de lokale prosessene.
DB170116 Hunder skal sikres i bil ¶
DB170116 Det finnes ingen spesifikk regel som omhandler transport av hunder i Norge, men i 2010 kom regelen som sier at hunder skal sikres i bil.
BT170114 « Det bærende prinsipp i det nye inntakssystemet skal være at elevene har rett til å gå på nærmeste skole som tilbyr ønsket studieretning og at det skal sikres en fordeling av elever med ulikt og normalfordelt karaktersnitt på alle skoler », står det i avtalen.
FV170110 Bilen ligger ennå litt utrygt til, så den må sikres før noen kan ta seg inn i den. ( ©NTB ) ¶
DB170110 Bilen ligger ennå litt utrygt til, så den må sikres før noen kan ta seg inn i den.
SA170109 De første stega inn i kunst- og kulturlivet er ofte gjennom skolen og frivillig sektor - måtte Norge få ny regjering i 2017, som satser tungt på at det skal sikres gode og likeverdige tilbud for alle til å utøve og oppleve kunst og kultur i hele landet.
DB170104 Han foreslår også en borgerarv, hvor alle borgere sikres en minimumarv når de når en viss alder.
BT170104 Løse steiner måtte sikres etter at lastebil fikk problemer i en krapp sving rett ovenfor jernbanelinjen. 2211-TIPSER FOTO : PÅ KANTEN : Lastebilen ble stående på kanten av stupet over togsporet.
BT170104 Løse steiner må sikres før togene kan kjøre igjen, opplyser Bane NOR.
BT170104 Løse steiner må sikres etter at en lastebil fikk problemer i en krapp sving i Trengereidbrekka, som går like ovenfor togsporet.
BT170104 LØSE STEINER : Lastebilen skal nå være fjernet, men løse steiner må sikres før togene kan kjøre forbi.
BT170104 - Lastebilen må berges og det er noen løse steiner som må sikres .
AP170104 Løse steiner måtte sikres etter at lastebil fikk problemer i en krapp sving rett ovenfor jernbanelinjen.
AP170104 Løse steiner må sikres etter at en lastebil fikk problemer i en krapp sving i Trengereidbrekka, som går like ovenfor togsporet.
AP170104 Lastebilen skal nå være fjernet, men løse steiner må sikres før togene kan kjøre forbi ¶
AP170104 - Lastebilen må berges og det er noen løse steiner som må sikres .
AP170101 I mellomtiden sikres de inntekt og vi har tilbud om styrking av kompetanse.
AP170101 Stortinget har vedtatt at naturmangfoldet i fjordene skal sikres , og bevilger fortsatt penger til opprenskning av gamle synder.
DB161231 Domstolen kom dermed til at Faiz ville ha blitt henvist til internflukt til Kabul og at han ikke kunne sikres en effektiv beskyttelse mot forfølgning.
AA161231 Bygget skal sikres , og det vil være døgnkontinuerlig vakthold.
AP161219 Ikke minst må skolene sikres nok ressurser og elevenes rett til undervisning av en kvalifisert lærer må lovfestes, sier Handal.
AP161108 Kvinner og nyfødte sikres tilgang til ammekyndig helsepersonell.
AP161009 * FARC skulle også anerkjennes som politisk parti og sikres fem representanter i underhuset og fem i senatet i to valgperioder, fram til 2026.
AP161003 Det var meningen at geriljakrigerne i sin nye rolle som politikere skulle sikres et antall seter i parlamentet i en overgangsperiode, riktig nok med kun talerett, ikke stemmerett.
AP160806 Slik skal Oslo sikres mot oversvømte gater ¶
AP160708 Hvordan sikres de medvirkning i det som skjer ?
AP160606 Ny sentrumstunnel for T-banen, kanskje det aller viktigste enkeltprosjektet, sikres finansiering.
SA160602 Første punkt i denne retningslinjen lyder : « Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles.
SA160531 Trygg Trafikk anbefaler at småbarn opp til minst fire år sikres i et bakovervendt barnesete.
SA160531 Trygg Trafikk anbefaler at babyer sikres i et bakovervendt babysete.
SA160531 Den viser at fire av ti foreldre mener at barna bør sikres bakovervendt til de er fire år.
SA160531 Barn bør sikres bakovervendt så lenge som mulig, helst til 4 år.
FV160531 Trygg Trafikk anbefaler at småbarn opp til minst fire år sikres i et bakovervendt barnesete.
FV160531 Trygg Trafikk anbefaler at babyer sikres i et bakovervendt babysete.
FV160531 Den viser at fire av ti foreldre mener at barna bør sikres bakovervendt til de er fire år.
FV160531 Barn bør sikres bakovervendt så lenge som mulig, helst til 4 år.
AP160531 Det nye må sikres kvaliteter i design, materialer og i måten det bidrar til byen på.
AP160531 Trygg Trafikk anbefaler at småbarn opp til minst fire år sikres i et bakovervendt barnesete.
AP160531 Trygg Trafikk anbefaler at babyer sikres i et bakovervendt babysete.
AP160531 Den viser at fire av ti foreldre mener at barna bør sikres bakovervendt til de er fire år.
AP160531 Barn bør sikres bakovervendt så lenge som mulig, helst til 4 år.
AP160505 Det er ingen selvfølge, men plassen kan i teorien sikres allerede i den første kampen lørdag ved å slå Danmark.
AP160501 Allerede mandag kveld kan gullet sikres , om Tottenham ikke klarer tre poeng i en tøff bortekamp mot Chelsea.
DB160420 Barn som opplever psykisk eller fysisk mishandling må sikres bedre alternativ.
AP160405 Bernie Sanders vil altså at de dårligst betalte amerikanske arbeidstakerne skal sikres en kjøpekraft omtrent på linje med de dårligst betalte i « sosialistiske » Norge, og langt over dem i Tyskland.
AP160331 Etter et forslag fra Sp og KrF har Stortinget enstemmig vedtatt at Regjeringen skal utarbeide en strategi for hvordan viktige kirker kan sikres forsvarlig.
AP160330 Så den store utfordringen er hvordan finansieringen til hovedstadens infrastruktur skal sikres .
AP160330 Så den store utfordringen er hvordan finansieringen til hovedstadens infrastruktur skal sikres .
AP160321 I brevet skriver han at forvalterne av fondet på Guernsey er under etterforskning, og han ber toppsjefen i HMRC, den britiske regjeringens etat for innkreving av skatter, sørge for at bevis sikres .
AP160320 Returene vil skje « i full overensstemmelse med folkeretten og dermed utelukke enhver form for kollektiv utvisning », heter det om hvordan alle asylsøkere skal sikres individuell behandling.
AP160311 Med det endrede trusselbildet som bakteppe, er det viktig at PST sikres tilstrekkelige virkemidler.
AP160303 Det er viktig at de små sykehusene sikres økonomi til en slik utvikling, sier Johnsen.
AP160227 Kvaliteten sikres ved at de involverte kan gi offentlige tilbakemeldinger på hvordan ting gikk.
AP160225 I Herning gikk danskene aggressivt til verks med høyt press, og Midtjyllands forsvarsspiller Kian Hansen mener det er oppskriften dersom avansementet skal sikres .
AP160223 Dessuten må boligene sikres solfylte felles og private utearealer, selv om de blir mindre enn det vi er vant til.
AP160218 Siden hovedstadsområdets kapasitetsutfordringer har vært « et viktig prosjektutløsende behov », er det er spesielt uheldig at Helse Sør-Øst ikke har gitt OUS føringer for hvordan kapasitetsbehovet skal sikres .
FV160205 Gjem bort og/eller sikre ledninger og elektrisk utstyr barnet ikke skal nå Løse ledninger og elektriske artikler kan være som magneter for barn, og bør sikres .
AP160202 Det sikres ved at fotografier av matbrettene står ved hver matstasjon når den lages.
AA160202 Det sikres ved at fotografier av matbrettene står ved hver matstasjon når den lages.
AP160128 Det betyr bare at de tror fremtiden for republikken sikres best gjennom økonomisk vekst og modernisering av samfunnet.
AP160123 | Økonomisk fremgang må sikres ved militær makt Elisabeth Holvik ¶
AP160123 Jeg tror vi må innse at økonomisk fremgang må sikres ved militær makt.
AP160120 Alle gravide rusavhengige må sikres umiddelbar behandlingsplass og bli prioritert i behandlingskø.
SA160113 Men taket må kunne sikres , slik at ikke katter kan dytte det av.
BT160113 Men taket må kunne sikres , slik at ikke katter kan dytte det av.
AP160113 Men taket må kunne sikres , slik at ikke katter kan dytte det av.
AP160113> Men taket må kunne sikres , slik at ikke katter kan dytte det av.