DA171215 Den sikrer nettopp en større valgfrihet uavhengig av hva slags arbeidsgiver du har.
DB171024 Det gjelder å få på plass formelle og profesjonelle rutiner som sikrer alle parter.
DB171024 Vi vil bidra til at klubbene kan ta de små grepene som sikrer at særlig barn og unge får et godt nok tilbud til at de kan velge balansert og riktig påfyll på idrettsarenaen.
DB171024 Derfor sikrer Smart Idrettsmat at klubbene får gratis rådgivning, enkel bestilling, direkte levering av produktene og gratis utlån av kjøleskap.
BT171024 Myndighetene ha hendene på rattet og sikrer at fortettingen skjer på en klok måte.
VG171023 - Ordningen sikrer at vi tar vare på sårbare barn som kommer hit alene, så på den måten fungerer den, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen til VG.
SA171023 Til slutt - det nye forslaget om bygging av brannstasjon som er lagt frem, sikrer at det ikke ryker en kvadratmeter med park.
SA171023 Bjarne Kvadsheim er kritisk til at bystyret ikke får seg forelagt et forslag som sikrer et bredere flertall.
DN171023 - Kommisjonen har en ambisjon om å være banebrytende når det gjelder hvordan vi definerer og sikrer fremtidens arbeidsliv, sier Lund.
DB171023 For en uke siden sa Donald Trump at han ville snakke med sine allierte om å reforhandle avtalen med Iran, som sikrer internasjonal inspeksjon av Irans atomindustri.
BT171023 Byrådet må lande en god avtale som sikrer bysykler i Bergen hele året.
AP171023 Forbedringer i fastlegeordningen, som blant annet sikrer flere leger i distriktene. 8.
AP171023 Vi vil prioritere utbedringer av flaskehalser og ulykkespunkter, oppgraderinger og vedlikehold som sikrer en god trafikksikkerhet.
AP171023 Oslo City sikrer inngangspartiet, Hege Storhaug tolker det som « islams terroravtrykk i hovedstaden ».
VG171022 Sikrer Abe seg det, kan han ta fatt på arbeidet med en av sine hjertesaker, nemlig å endre landets strengt pasifistiske grunnlov.
SA171022 Sikrer i realiteten plassen i divisjonen med det. 48. min : Der står det 1 - 1 !
DA171022 Sikrer Abe seg det, kan han ta fatt på arbeidet med en av sine hjertesaker, nemlig å endre landets strengt pasifistiske grunnlov.
AP171022 Sikrer Abe seg det, kan han ta fatt på arbeidet med en av sine hjertesaker, nemlig å endre landets strengt pasifistiske grunnlov.
AP171022 Sikrer i realiteten plassen i divisjonen med det. 48. min : Der står det 1 - 1 !
VG171021 Det er stipulert ti runder for å avgjøre hvem som sikrer seg EM-beltet som blant andre Eva Wahlström hadde for tre år siden.
SA171021 Med seier over Frøyland lørdag sikrer laget fra Tasta bydel opprykk til 3. divisjon.
DB171021 En hund som vinner sikrer eieren sin opp mot 12 000 kroner.
DB171021 » Veterinærinstituttet mener også at « de krav regelverket stiller til hold av pelsdyr ikke i rimelig grad sikrer akseptabel dyrevelferd, og at det er høyst usikkert om forskningen som pelsdyrutvalget foreslår iverksatt vil resultere i bedre dyrevelferd på farmene ».
DA171021 Astrup peker på flere elementer som han mener må spille sammen : Satsing på kunnskap, forskning, samferdsel og gode rammevilkår er viktig, men også det å føre en finanspolitikk som sikrer at kronekursen og rentenivået ikke er høyere enn nødvendig.
AP171021 Det er sannsynlig at det ikke skjer i mellomtiden mens vi sikrer dette fra sentralt hold, sier byråd Thorkildsen.
AP171021 Inntil videre sikrer altså KrF at de blåblå fortsatt kan styre.
AP171021 Med seier over Frøyland lørdag sikrer laget fra Tasta bydel opprykk til 3. divisjon.
VG171020 Det var Fri Fagbevegelse som først skrev at « regjeringen gjør helomvending og sikrer støtten » til begge organisasjonene, samtidig som posten generelt kuttes med 10 millioner.
DN171020 Jacobsen peker på at Norwegian har en av de yngste flåtene i luftfartsindustrien og at det sikrer både høy effektivitet på driften og lave drivstoffkostnader.
DN171020 | Reformer sikrer velferden ¶
DB171020 På den måten sikrer restauranteieren seg mot klager, forteller han : ¶
DB171020 At Øystein Bøe fortsetter som statssekretær i Forsvarsdepartementet sikrer dessuten kontinuitet i arbeidet med planene som Søreide har lagt.
DB171020 På den måten skaper vi møteplasser for folk med ulik bakgrunn, vi sikrer raskere språkutvikling og legger til rette for vennskap og sosiale bånd som bygger gode og trygge nabolag.
SA171019 Det sikrer et historisk løft for hoppsporten.
SA171019 Det må forventes at enhver klubb som deltar i konkurranser under NFF, og spesielt på det nivå det her er tale om, har etablerte rutiner som sikrer at man ikke overtrer reaksjons- og kampreglementet ».
DB171019 Mot ukrainske Zorya Lugansk trengte tyskerne poeng for å ikke sakke akterut i kampen om de to plassene som sikrer avansement til sluttspillet.
DA171019 Retningsvalget de neste årene vil stå mellom de som evner å utvikle nye politiske løsninger som sikrer velferden, og de som tviholder på at folk skal betale mer fordi politikerne ikke klarer å løse statens oppgaver på en bedre måte.
DA171019 Steffen Handal sier hovedutfordringen blir å få på plass en avtale som sikrer god balanse mellom oppgavene lærerne skal løse og den tid som avsettes for at de skal overkomme begge deler.
DA171019 Det er bare synd KrF dilter etter og sikrer dem flertall.
AP171019 Det sikrer et historisk løft for hoppsporten.
AP171019 Det må forventes at enhver klubb som deltar i konkurranser under NFF, og spesielt på det nivå det her er tale om, har etablerte rutiner som sikrer at man ikke overtrer reaksjons- og kampreglementet ».
SA171018 Taxfreebutikkene på Gardermoen sikrer i dag distriktsflyplasser store inntekter.
DB171018 Som en del av avtalen som blant annet sikrer Norge markedsadgang til EU-landene, har vi forpliktet oss til å bidra økonomisk til utjevning av økonomiske og sosiale forhold i unionen.
DB171018 Gjennomslaget har dermed utenrikspolitisk symbolverdi, i tillegg til at det selvsagt sikrer EØS-avtalens legitimitet.
DB171018 Gjennombruddet sikrer en viktig avklaring av hvordan pengene skal fordeles i Polen.
DB171018 Det foreslåtte kuttet vil i verste konsekvens lede til nedleggelse av Gatas Økonom og Barnas Jurist, som gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte og sikrer gjennomføring av barns rettigheter.
DA171018 Taxfreebutikkene på Gardermoen sikrer i dag distriktsflyplasser store inntekter.
AP171018 Onsdag for én uke siden sluttet et samlet storting opp om KrFs forslag om å be Regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.
SA171017 - Men grunnleggende sett mener jeg den avtalen sikrer oss en ramme rundt arbeidsliv og økonomi som gjør et lite, åpent land trygt mot de bølgene som er der ute i Europa.
NL171017 Det betyr at alle beboelige boliger som blir omsatt etter forskriftens inntreden er det boplikt på og som sikrer « lys i husan ».
NL171017 Vi må heller ha politikk som sikrer at vi ser alle behov for alle livets faser - både for de som tror og de som ikke tror.
DB171017 Med i kofferten har hun dokumenter som sikrer at eiendomsskatten skal leve i all forutseende framtid.
DB171017 Det sikrer tett samarbeid og koordinering i viktige saker som satsingen på havet og arbeidet med handelsavtaler.
AP171017 Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.
AP171017 - Men grunnleggende sett mener jeg avtalen sikrer oss en ramme rundt arbeidsliv og økonomi som gjør et lite, åpent land trygt mot bølgene som er der ute i Europa.
DN171016 Enkle og « store nok » hotellrom uten resepsjon og frokost sikrer lønnsomhet.
DN171016 Enkle og « store nok » hotellrom uten resepsjon og frokost sikrer lønnsomhet.
BT171016 Norge har lyktes i lignende initiativ, ikke minst innen helse, med å utvikle kunnskap, mobilisere internasjonal innsats, utvikle organisatoriske løsninger og utvikle innovative finansieringsordninger som sikrer langsiktig finansiering.
VG171015 Den sikrer livsviktige medisiner som det kan se ut til at alle pasienter som trenger det ikke får benyttet seg av slik ordningen er nå, sier leder i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.
DA171015 Politi og brannvesen sikrer åstedet nå.
AP171015 - Det er funnet ting som tyder på at brannen var påsatt, og vi driver nå og sikrer videoopptak fra stedet, sier Jøkling.
VG171013 - Om ikke tre poeng der sikrer plassen, hjelper det hvert fall langt på vei.
VG171013 Vi skal ha et godt lovverk som sikrer gode og trygge tjenester til befolkningen i både byer og distrikt.
VG171013 - Vi er alle opptatt av å finne en løsning som både ivaretar behovet for bedre konkurranse og som sikrer et godt drosjetilbud i distriktene.
VG171013 - Fakta må på bordet, og Sylvi Listhaug må komme med endringer som sikrer at dette ikke skjer igjen, krever Andersen.
DB171013 Hun fastholder at dette er et statsbudsjett som legger rette for arbeidsplasser, trygger velferdd og sikrer en sosial profil.
DB171013 Siden alle partier ønsker en bedre skole som sikrer alle muligheter i arbeidslivet skulle man tro at problemet var nær ved å bli løst.
DA171013 - Fakta må på bordet og Sylvi Listhaug må komme med endringer som sikrer at dette ikke skjer igjen, krever Andersen.
AA171013 - Fakta må på bordet, og Sylvi Listhaug må komme med endringer som sikrer at dette ikke skjer igjen, krever Andersen.
AA171013 - Fakta må på bordet, og Sylvi Listhaug må komme med endringer som sikrer at dette ikke skjer igjen, krever Andersen.
AA171013 - Fakta må på bordet, og Sylvi Listhaug må komme med endringer som sikrer at dette ikke skjer igjen, krever Andersen.
VG171012 Vi foreslår en kortere opptjeningsperiode for dagpenger samtidig sikrer vi de som er mest utsatte ved at sykepenger og pleiepenger skal gi rett til dagpenger.
VG171012 Ved at siste kalenderår legges til grunn, sikrer vi at ordningen spisses mot de som nylig har mistet jobben, sier Hauglie.
SA171012 Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.
DN171012 McMaster, utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis og flere ledende republikanere deler ikke presidentens syn og mener avtalen er i USAs interesse fordi den sikrer at Iran ikke utvikler atomvåpen, skriver Washington Post.
DN171012 Fradragene sikrer mobilitet i arbeidsmarkedet, sier Lothe.
DB171012 Vi sikrer et sterkt sikkerhetsnett i det norske samfunnet, men først og fremst er dette et budsjett for bærekraft, sa hun også.
DB171012 - Retten til selvforsvar : « Lovlig våpeneierskap sikrer amerikanernes rett til å utøve sin gudgitte rett til selvforsvar av sine kjære, egne hjem og lokalsamfunn », skriver republikanerne i sitt partiprogram.
DA171012 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! Sikrer stabilt tilbud ¶
DA171012 Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris, sier samferdselsministeren.
DA171012 Onsdag fikk Kristelig Folkeparti flertall for å be regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen, som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.
BT171012 Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.
AP171012 McMaster, utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis og flere ledende republikanere deler ikke presidentens syn og mener avtalen er i USAs interesse fordi den sikrer at Iran ikke utvikler atomvåpen, skriver Washington Post.
AP171012 Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.
AA171012 De mener avtalen er i USAs interesse fordi den sikrer at Iran ikke utvikler atomvåpen.
AA171012 Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris, sier samferdselsministeren.
AA171012 Da er det viktig at vi øker kvaliteten og sikrer rekruttering, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen ( Frp ) til NTB.
VG171011 Steinhovden påpeker at Trump tidligere vedtok å avvikle det såkalte DACA-programmet ( Deferred Action for Childhood Arrivals ) som sikrer amnesti til unge migranter - et program Obama brukte presidentordre til å få gjennom systemet.
VG171011 * KrF er også med og sikrer flertall for å utvide pappapermen fra 10 til 14 uker.
VG171011 Avgift på elbil må selvfølgelig komme en gang, men det må følge en forutsigbar plan, som sikrer at elbiler forblir konkurransedyktige mot de forurensende, ved at forurensende biler blir tilsvarende dyrere, sier Holm.
SA171011 Men det vil alltid finnes hackere der ute som klarer å få til noe også med denne typen låser, men det er mye sikrer enn tidligere, sier Knøsmoen.
FV171011 Men det vil alltid finnes hackere der ute som klarer å få til noe også med denne typen låser, men det er mye sikrer enn tidligere, sier Knøsmoen.
DB171011 Det haster å få på plass tiltak som sikrer oss mot den, ikke bare vurderinger og informasjonsgrunnlag.
BT171011 Men det vil alltid finnes hackere der ute som klarer å få til noe også med denne typen låser, men det er mye sikrer enn tidligere, sier Knøsmoen.
AP171011 Avgift på elbil må selvfølgelig komme en gang, men det må følge en forutsigbar plan som sikrer at elbiler forblir konkurransedyktige.
AP171011 Todelt foreldrepermisjon sikrer fedres frihet til å tilbringe permisjonstid med barnet sitt.
AP171011 Flere i jobb betyr også at vi sikrer fortsatt små forskjeller i Norge.
AP171011 Men det vil alltid finnes hackere der ute som klarer å få til noe også med denne typen låser, men det er mye sikrer enn tidligere, sier Knøsmoen.
AA171011 I forslaget heter det : « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver ».
VG171010 Det sikrer homomuskler i regjeringskontorene.
VG171010 « Stortinget ber regjeringen endre pleiepengeordningen slik at den sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.
VG171010 Allerede i midten av september varslet SVs Audun Solbakken at partiet så fort Stortinget var samlet igjen i oktober, ville fremme et lovendringsforslag som sikrer at foreldre til alvorlig syke barn får beholde pleiepengene så lenge de har behov for det.
VG171010 - Det er helt andre behov i distriktene, hvor det er viktig å opprettholde ordninger som sikrer drosjetransport også i mindre samfunn.
NL171010 Kystfiskerne leverer fangstene i nærheten av fiskefeltene og sikrer dermed verdiskaping langs den nordnorske kyststripa.
DB171010 På nettsidene hevdes det at teknologien bak Titus-valutaen - i motsetning til Bitcoin - sikrer fullstendig anonymiserte transaksjoner, blant annet ved hjelp av elleve forskjellige algoritmer for å skjule kjøper og selger.
DB171010 « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver », heter forslaget Dagbladet har fått tilgang på.
DA171010 - Vi ønsker et offensivt mediebudsjett som sikrer journalistikken, sier Randi S.
AA171010 Et såkalt løst forslag til saken fra partileder Knut Arild Hareide tar til orde for endringer som sikrer « sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver. » ( ©NTB ) ¶
AA171010 Et såkalt løst forslag til saken fra partileder Knut Arild Hareide tar til orde for endringer som sikrer « sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver. » ( ©NTB ) ¶
AA171010 Derfor gir vi Nav muligheten til å styrke innsatsen og sikrer at det blir en varig ordning, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AA171010 Amerikanske soldater på Værnes utfordrer basepolitikken, men sikrer også alliansen med USA.
DB171009 Coop : - Coop har faste og langsiktige leverandøravtaler med våre produsenter som sikrer kundene våre god tilgang og priser som vil ligge på dagens nivå i de kommende månedene.
AP171009 Et siste Ap-forslag går ut på å be regjeringen legge frem tiltak som sikrer at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett sikres tilbud om læreplass etter Vg2.
AA171009 Det må innføres et lovkrav, tilsvarende friskoleloven, som sikrer at alle ansatte i private barnehager kan kreve lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager.
NL171008 Og lappekodisillen sikrer som alt nevnt samenes rett til å krysse grensen mellom de to landene, en rett de har etter gammel sedvane.
DA171008 Det må vi gjøre ved en kombinasjon av å få andre yrkesgrupper inn i skolen, som flere helsesøstre og flere spesialpedagoger, samtidig som vi sikrer at dagens lærere får gode vilkår til å ta videre- og etterutdanning, sier Breivik.
AA171008 Det må vi gjøre ved en kombinasjon av å få andre yrkesgrupper inn i skolen, som flere helsesøstre og flere spesialpedagoger, samtidig som vi sikrer at dagens lærere får gode vilkår til å ta videre- og etterutdanning, sier Breivik.
VG171007 Nord-Irland blir definitvt gruppetoer i gruppe C, men kjemper fortsatt om å bli et av de åtte lagene som sikrer en playoff-plass.
VG171006 Da sikrer vi oss mest mulig.
NL171006 I dag har fokuset blitt at alle skal få læreplass som sikrer de nødvendig fag- og svennebrev.
NL171006 Mens vi krangler så fillene fyker, gnir man seg i hendene lenger sør, og sikrer seg verdiskapning og aktivitet gjennom å ta bakveien.
NL171006 Gjennom en konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten, og en korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten sikrer norske myndigheter forutsigbarhet på øygruppen.
NL171006 Derfor trenger vi en aktiv språkpolitikk som sikrer at heller ikke språket har hull og mangler.
DN171006 Nyheten om emisjon skapte et salgspress fra investorer som ikke vil delta i emisjonen og i stedet sikrer pengene.
DA171006 Han mener kontrakten sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover.
DB171005 Demokratiet er avhengig av et aktivt og engasjert sivilsamfunn, og i Norge sikrer vi dette blant annet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.
DA171005 Selv om Sandnes Ulf skulle havne i eliten og Viking i Obos-ligaen tror ikke Tom Rune Espedal at Sandnes automatisk sikrer fotballhegemoniet i regionen.
AP171005 Totalt sikrer det noe høyere inntekter enn utgifter.
AA171005 Artikkel 10 sikrer ytringsfriheten og retten til å motta og videreformidle informasjon.
VG171004 De neste 50 minuttene sikrer politiet etasjen, og flere lag med spesialstyrker gjør seg klare til å aksjonere.
DA171004 - Arbeiderpartiet, sosialdemokrater og hele venstresiden i sin bredde må i mye større grad ta opp og få til løsninger som sikrer at folk faktisk har de rettighetene de trenger.
AA171004 - Arbeiderpartiet, sosialdemokrater og hele venstresiden i sin bredde må i mye større grad ta opp og få til løsninger som sikrer at folk faktisk har de rettighetene de trenger.
NL171003 Dette fordi vi insisterer på at reisestøtte bør være en av støtteordningene som må finnes etter 2017, og som sikrer at revyengasjerte kan delta selv om lommeboka er slunken.
AA171003 Like viktig blir det å sørge for at et samlet Trøndelag sikrer politisk innflytelse for dem som representerer andre politiske parti enn de to store - Ap og Sp.
VG171002 Ikke i form av ordinær lønn, men på et vis som sikrer utøveren livsopphold hvis vedkommende for eksempel har familie.
DN171002 | Hiver ut Statoil og sikrer gevinst ¶
DN171002 Aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets tar Statoil ut av porteføljen og sikrer gevinst.
AP171002 Gitt dagens situasjon og morgendagens stadig økende import av planter, vil det være svært viktig med et regelverk som sikrer god plantehelse.
AA171002 Merinoulla til Lanullva er fri for mulesing, som sikrer at dyrevelferden står i høysetet på gårdene som ulla kommer fra.
DN171001 - Været svinger jo mye fra år til år fra nærmest å snø ned til veldig lite, og nå sikrer vi at vi vil ha snø i bakkene uansett hva som måtte komme ovenfra, sier hun.
DN171001 - Været svinger jo mye fra år til år fra nærmest å snø ned til veldig lite, og nå sikrer vi at vi vil ha snø i bakkene uansett hva som måtte komme ovenfra, sier hun.
DB170930 ) Dette har vi gjort slik at vi sikrer lik behandling i alle sameier, og at alle seksjonseiere får avgi sin stemme på et tilbud som ville kunne bety mye for hver eier, sier styreleder Vibeke Midgaard i Øvre Ljan Boliglag til Finansavisen.
VG170929 I prosjekter har jeg aldri gjort det på samme måten, nå er jeg enten medeier på ting jeg gjør, eller så sikrer jeg meg i hvert fall godt betalt, sier Skandfer.
VG170928 Den innebærer skattekutt for rundt 5.800 milliarder dollar, samtidig som staten sikrer seg nye skatteinntekter verdt 3.600 milliarder dollar.
NL170927 Vanskeligere er det ikke, og det sikrer at ytterligere 1/3 av Finnmarks befolkning får akseptabel nærhet til akutthjelp når det står om liv.
DN170927 Allerede mandag denne uken ble det kjent at de tre byrådspartiene Ap, SV og MDG sammen med Rødt sikrer flertall i bystyret for økningen av fradraget.
DA170927 Forslaget innebærer skattekutt for rundt 5.800 milliarder dollar, samtidig som staten sikrer seg nye skatteinntekter verdt 3.600 milliarder dollar.
AP170927 Forslaget innebærer skattekutt for rundt 5.800 milliarder dollar, samtidig som staten sikrer seg nye skatteinntekter verdt 3.600 milliarder dollar.
AA170927 Forslaget innebærer skattekutt for rundt 5.800 milliarder dollar, samtidig som staten sikrer seg nye skatteinntekter verdt 3.600 milliarder dollar.
AA170927 Den innebærer skattekutt for rundt 5.800 milliarder dollar, samtidig som staten sikrer seg nye skatteinntekter verdt 3.600 milliarder dollar.
AA170927 Merkeordningen er offentlig og sikrer at matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelse de fortjener, skriver den norske EU-delegasjonen i sitt siste nyhetsbrev.
AA170927 Jeg leter huset rundt etter den lille kofferten med navigasjonssystemet som sikrer at en moderne jakthund er innen rekkevidde.
NL170926 De stilte seg også bak et premiss om at strukturen ikke sikrer et godt helsetilbud til hele befolkningen i Finnmark.
DB170926 KGV er et verktøy som sikrer at innkjøpere i offentlig sektor gjør innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til enhver tid gjeldende regelverk ».
DB170926 De stilte seg også bak et premiss om at strukturen ikke sikrer et godt helsetilbud til hele befolkningen i Finnmark.
DN170925 Det er EØS-avtalen som sikrer at transporten i dag går uhindret fordi vi har de samme veterinærreglene som EU, sier forfatteren.
DA170925 - Uavhengig av klimapolitikken i seg selv, bør det derfor være i alle partiers interesse å legge en ny plattform som sikrer rett kurs for norsk næringsliv.
AP170924 Men i denne målingen er det en klar majoritet ( 65 prosent ) som gir presidenten støtte for hans håndtering av de store orkanene som har rammet USA og den avtalen han gjord med demokratene som sikrer krisehjelp til de rammede.
DB170923 REDDER : Her redder Simon Mignolet straffe fra Jamie Vardy og sikrer tre poeng for Liverpool.
DA170923 Når adgangsbilletten koster opptil svimlende 180 - 270 kroner per person, betyr dette inntekter på opp mot 70 millioner kroner i året til selskapet, som sitter på festeavtalen som sikrer dem eneretten til den verdifulle eiendommen, ifølge NRK.
AP170923 | Dette er metoden som trolig sikrer Merkel en fjerde valgseier ¶
NL170922 Å styrke kunnskaps- og utdanningsmiljøet ved UiT sikrer en pilotutdanning i tråd med tidens og fremtidens krav, lederutdanning og forskning.
NL170922 Etter at Beslutningsforum for nye metoder ble innført, har vi derimot fått en nasjonal ordning som sikrer at beslutninger tas av ansvarlige ledere, basert på en nøye vurdering og rulles ut til alle sykehus samtidig.
AP170922 Pengesummen britene skal betale, sikrer finansieringen av EUs langtidsbudsjett, som løper til 2020.
AP170922 Sikrer budsjettet ¶
AP170922 - Vi må sikre oss at vi ikke ender som en rundingsbøye i den type saker og at de sikrer flertall på den andre siden, sier han.
DB170921 Norsk Gjenvinning Renovasjon har til daglig 157 renovatører ute og sikrer fornøyde innbyggere.
DB170920 Høyre og Frp er nå avhengig av både Venstre og KrF for å sikre seg de 85 mandatene som sikrer flertall i Stortinget.
DB170920 NRK selvforståelse gjør at de tror de er de eneste som sikrer denslags.
DB170920 Det er at man sørger for et system som sikrer at slikt som dette ikke kan skje igjen.
AP170920 Sikrer spor på bro ¶
AA170920 - Ved å få regelendringene inn i EØS-avtalen sikrer vi at norsk finansnæring får de samme rettighetene i Europa som konkurrenter i EU-land, sier Jensen.
AA170920 - Mitt viktigste budskap er at vi må få på plass finansieringsmekanismene som sikrer at vi faktisk får en ekstra satsing på kvalitetsutdanning framover.
VG170919 Én seier til er nok for at Glimt formelt sikrer opprykket.
SA170919 Én seier til er nok for at Glimt formelt sikrer opprykket.
DN170919 Sissener understreker at det vil være veldig bra for skogbruksindustrien i Norge dersom man sikrer fortsatt drift av Norske Skogs fabrikker i Norge.
DB170919 Alle arbeidsgivere bør forpliktes til å jobbe fram en individuell kompetanseplan for alle sine arbeidstakere som sikrer at arbeidstakeren er faglig på høyden til å kunne fortsette i virksomheten eller til å kunne skifte jobb.
DA170919 Sarpsborg-trener Geir Bakke håper alt er tilgitt når de sikrer cupfinale i morgen.
DA170919 - Vårt mål er alltid å forsøke å finne løsninger som sikrer stabil drift innenfor dagens struktur.
AP170919 Én seier til er nok for at Glimt formelt sikrer opprykket.
AA170919 EU-kommisjonens foreslår at blant annet det skal holdes årlige europeiske nettsikkerhetsøvelser, og at det skal opprettes nye sentre som sikrer at kunnskap og informasjon om trusler flyter bedre mellom landene som deltar.
AA170918 - Vårt mål er alltid å forsøke å finne løsninger som sikrer stabil drift innenfor dagens struktur.
AA170918 - Vårt mål er alltid å forsøke å finne løsninger som sikrer stabil drift innenfor dagens struktur.
DN170917 - Vi må ha noen avklaringer som sikrer et samarbeid mellom KrF og den nye regjeringen Solberg på viktige punkter.
DB170917 - Vi må ha noen avklaringer som sikrer et samarbeid mellom KrF og den nye regjeringen Solberg på viktige punkter.
DA170917 - Vi må ha noen avklaringer som sikrer et samarbeid mellom KrF og den nye regjeringen Solberg på viktige punkter.
DB170916 Det sikrer maksimal VM-kvote, og viser et elitemiljø og en sport som har gjort jobben sin.
DB170916 Louis : En kvinne observerer politiet mens de sikrer området som er berørt av opptøyene.
DB170916 - Det er helt essensielt at selskapene får kontroll på hvor det er kakao-bønnene kommer fra, og sikrer at det ikke er fra såkalte skitne kakaobønner, fremholder hun overfor Dagbladet.
BT170916 Innsamlingsaksjon i landsbyen og åpne dører i Sandviken sikrer Ignacio Espinoza Ibarra ( 17 ) VM-tur.
SA170915 Innsamlingsaksjon i landsbyen og åpne dører i Sandviken sikrer Ignacio Espinoza Ibarra ( 17 ) VM-tur.
DN170915 Håper selskapet sikrer kontrakter ¶
DN170915 - Vi sikrer at ingen penger fra regjeringen går til å finanseiere ulovlige aktiviteter, sa finansminister Cristobal Montoro under en pressekonferanse fredag.
DA170915 Jeg håper Ap også kommer etter oss i denne saken, slik at vi får på plass et regelverk som sikrer barns frihet, sier Sylvi Listhaug.
BT170915 Innsamlingsaksjon i landsbyen og åpne dører i Sandviken sikrer Ignacio Espinoza Ibarra ( 17 ) VM-tur.
AP170915 Innsamlingsaksjon i landsbyen og åpne dører i Sandviken sikrer Ignacio Espinoza Ibarra ( 17 ) VM-tur.
AA170915 - Vi sikrer at ingen penger fra regjeringen går til å finanseiere ulovlige aktiviteter, sa finansminister Cristobal Montoro under en pressekonferanse fredag.
VG170914 Dette er at den sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen, at man i hovedsak skal kunne ta ferie innenfor skoleferien, og at det blir en lønnsøkning på seks prosent over tre år.
DB170914 Sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen ¶
DA170914 Forhandlingslederne oppgir at avtalen sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen, at man i hovedsak skal kunne avvikle ferien innen forbedringer i arbeidstidsmønsteret, samt en lønnsøkning på 6 prosent over tre år.
DA170914 SV og Venstre sikrer allerede flertall på tinget.
DA170914 Forhandlingslederne oppgir at avtalen sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen.
DA170914 SV og Venstre sikrer allerede flertall på tinget.
AP170914 Forhandlingslederne oppgir at avtalen sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen, at man i hovedsak skal kunne avvikle ferien innenfor skoleferien samt en lønnsøkning på 6 prosent over tre år.
AA170914 Forhandlingslederne oppgir at avtalen sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen.
DB170913 Det betyr at vi ikke kan investere i selskaper som motarbeider lover og reguleringer som sikrer utslippskutt og som må på plass for å hindre en farlig temperaturøkning på to grader.
DB170913 Den sikrer representasjon fra flere partier enn bare de største.
AP170913 - Det er denne likegyldigheten som sikrer at de beholder makten.
AA170913 Forhandlingslederne oppgir at avtalen sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen, at man i hovedsak skal kunne avvikle ferien innenfor skoleferien samt en lønnsøkning på 6 prosent over tre år.
VG170912 Flere klamret seg til håpet, men da stemmene i Bergen ble talt opp, var det klart at Venstre reddet skinnet og sikrer flertall til de blå.
VG170912 Venstre og KrF hårfint over sperregrensen : Sikrer borgerlig flertall ¶
DN170912 Den ny avtalen gjør at staten fortsatt kan låne penger, og sikrer finansiering av føderale myndighetsfunksjoner ut året.
DN170912 Sikrer næringsliv og enkeltpersoner ¶
DA170912 Med 28 prosent av stemmene sikrer de ledelsen, til tross for at de går ned hele 3,1 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.
DA170912 Det sikrer ett mandat på Stortinget.
DA170912 Senterpartiet ( 8,7 prosent ) har størst framgang i oppslutning fra valget for fire år siden ( 4,6 prosentpoeng ) etter at 95,1 prosent av stemmene er opptelt, sikrer ett nytt mandat og får nå ett mandat på Stortinget.
DA170912 Dermed havner partiet så vidt over den viktige sperregrensa på 4,0 og sikrer seg sju mandater på Stortinget, mot dagens ni.
VG170911 Dette sikrer fortsatt borgerlig flertall, men partiet falt flere ganger i løpet av kvelden under sperregrensa før de karret seg opp igjen.
DB170911 Det sikrer Sp i Hedmark en dobling i antall mandater på Stortinget - fra én til to.
DB170911 ¶ SPENT : Abid Raja mener det blir en drømmekveld om Venstre kommer over sperregrensa og sikrer videre borgerlig regjering.
DB170911 Uten utjevningsmandatene som sperregrensa sikrer , er det i praksis bare Trine Skei Grandes plass som Oslos distriktsmandat som er helt sikkert.
DA170911 FOTO : KATRINE STRØM SIKRER RESULTATET : Maja Malm, Ann Magritt Bekink og Steinar Valset i stemmestyret regner med å bruke rundt to timer på opptelling etter at valglokalet stenger kl. 21.
AP170911 Det betyr at Ap mister ett mandat, mens SV sikrer seg ett direkte mandat.
AA170911 Med et kraftig hopp på 4,4 prosentpoeng sikrer Fremskrittspartiet 26,4 prosent.
AA170911 En fremgang på 16,1 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg sikrer Senterpartiet valgseieren med 39,1 prosent av stemmene.
AA170911 Det sikrer elleve mandater.
VG170910 Etablere en nærnaturlov som sikrer tilgang til turområder og naturopplevelser der folk bor.
DB170910 Inntektssystemet sikrer at kommunen får midler til viktige tjenester som skole, helse og omsorg.
DB170910 Hun forteller at SV har vedtatt egne regler som sikrer en kjønnsbalanse på minst 40 prosent av begge kjønn.
DA170910 Partiet går fram med 0,8 prosentpoeng til 4,6 prosent og sikrer dermed flertall for de borgerlige partiene.
AA170910 Partiet går fram med 0,8 prosentpoeng til 4,6 prosent og sikrer dermed flertall for de borgerlige partiene.
VG170909 Det er derfor viktig at det offentlige setter inn nok ressurser til å utforme gode regelverk og kontrakter som sikrer standarden.
NL170909 En slik lokalisering er sikkerhetspolitiske helt ut forsvarlig, og det styrker tilstedeværelse i nord i fredstid og sikrer allierte forsterkninger i krise og krig.
NL170909 Sånn sett bør de være trist på vegne av disse landene, og ikke vårt demokrati, der den rike floraen av partier og meninger sikrer at flere stemmer " teller ".
AP170909 Partiet går fram med 0,8 prosentpoeng til 4,6 prosent og sikrer dermed flertall for de borgerlige partiene.
AA170909 Partiet går fram med 0,8 prosentpoeng til 4,6 prosent og sikrer dermed flertall for de borgerlige partiene.
VG170908 Men grunnloven er ikke blitt endret og den sikrer de militæres privilegier og maktutøvelse, blant annet over sikkerhetspolitikken.
NL170908 Gjennom å forvalte og høste på fiskens premisser, som er formålet med loven, sikrer vi lønnsomme arbeidsplasser og levende samfunn i kystnære områder, forstår jeg videre.
DN170908 Det er unikt i SAS at vi har en treårig avtale, og samtidig sikrer avtalen at vi kan jobbe videre med nødvendige kostnadseffektiviseringer, sier Karin Nyman, kommunikasjonsdirektør i SAS.
DN170908 - Dette sikrer oss soliditet og kraft til å gå løs på nye, framtidsrettede prosjekt.
DB170908 Oslo kommune tok umiddelbart grep og satte i gang tiltak som sikrer at alle i dag mottar et forsvarlig tilbud.
AP170908 Det sikrer at vi kan komme i gang, sier Solberg.
AA170908 Hvordan sikrer vi oss for den uroen vi ser ute i verden ?
AA170908 Dette sikrer oss soliditet og ikke minst kraft til å gå løs på nye, framtidsrettede prosjekter, sier Rasmussen etter at ny kapital endelig er på plass.
AA170908 | ANB : Rødt og MDG sikrer Støre flertall ¶
NL170907 Vinner vi den første, sikrer vi den andre.
NL170907 Dagens regjering har også bidratt til en nødvendig strukturering av høyere utdanning i landsdelen, og sammenslåinger som sikrer kvalitet ved UiT Norges Arktiske Universitet, i en tid med økende internasjonal konkurranse om både forskningsmidler og studenter.
NL170907 Ap har en bredde i sin politikk som sikrer styringsdyktighet i alle departementer og tema, SP og SV styrker profilen på å ta hele landet i bruk og i å styre mot en mer fornybar utvikling.
DN170907 De fire partiene på borgerlig side sikrer flertall med 86 av 169 mandater i målingen.
DN170907 - Den valgte utbyggingsløsningen sikrer høy utvinningsgrad og god ressursutnyttelse fra feltet, skriver OED i en melding torsdag. 17 millioner fat ¶
DB170907 De fire partiene på borgerlig side sikrer flertall med 86 av 169 mandater i målingen.
DB170907 Det er selvsagt både bidragene fra den grønne heiagjengen - og de innbitte motstanderne - som sikrer førsteplassen.
DA170907 Avtalen sikrer en sømløs reise med buss og lokaltog i Rogaland med likt takst- og billettsystem, samt korresponderende avgangstider.
DA170907 - Avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Kolumbus sikrer at alle tog- og bussavganger korresponderer, og at alle billetter gjelder både på bussen og lokaltogene, skriver kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbaneverket i en pressemelding.
AA170907 Målet i forhandlingene er å finne en løsning som fullt ut sikrer fredsprosessen og langfredagsavtalen, det vil si fredsavtalen som ble inngått i 1998. ( ©NTB ) ¶
AA170907 De fire partiene på borgerlig side sikrer flertall med 86 av 169 mandater i målingen.
VG170906 Foto : Privat ¶ SIKRER BYEN : Militæret har sikret bygninger og gater i Puerto Rico så godt de kan før orkanen som forventes å melde sin ankomst natt til torsdag.
NL170906 Helse Nord RHF bes i denne sammenheng også om å ha et særskilt fokus på at utviklingen av helseparken og miljøet rundt denne på en hensiktsmessig måte sikrer en kompetanseutvikling som bygger opp under det ansvaret Helse Nord har for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen i Norge.
DB170906 Foto : AFP / NTB Scanpix ¶ SIKRER : Jose Escobar og sønnen Jose Escobar jr. sikrer vinduene sine i Homestead i Florida.
DB170906 sikrer vinduene sine i Homestead i Florida.
DB170906 SV og KrF er også over sperregrensen, mens MDG går fram 0,3 prosentpoeng, sikrer seg enda ett distriktsmandat og klokker inn til en oppslutning på 3,7 prosent.
DB170906 Jeg håper at « Nye Veier AS » lykkes med å få bygget de veiene de skal på en måte som både sikrer bilistene og samfunnets sine interesser.
DB170906 Støre varslet raskt at han ville selge seg ut, og inngikk en avtale som både pusser den politiske fasaden og sikrer en fortjeneste på rundt tre millioner kroner.
DA170906 - Bemanningsnorm som sikrer voksentetthet og 50 prosent barnehagelærere.
AP170906 Svensk politi sikrer spor etter en skyteepisode sørvest for Stockholm i helgen.
AP170906 Får de den ned med eksempelvis tre minutter, sikrer de seg bedre marginer og tjener mer penger på flere flighter, sier luftfartseksperten.
AP170906 Utvikling i småhusområder skal basere seg på kommunal planlegging med helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger, gode bomiljøer og en sosial profil, samt helhetlig planlegging for arealbruk, transport og trafikkavvikling.
AA170906 SV og KrF er også over sperregrensen, mens MDG går fram 0,3 prosentpoeng, sikrer seg enda ett distriktsmandat og klokker inn til en oppslutning på 3,7 prosent.
AA170906 Slik sikrer du deg den perfekte cruiseferien : ¶
VG170905 ( VG ) Tirsdag valgte Donald Trump å avslutte et program som sikrer personer som kom ulovlig inn i USA som barn rett til utdanning og arbeid i USA.
DN170905 Markedene sikrer fornybar fremtid ¶
DA170905 Det ønsker vi gjennom å gi tilbud om aktivitetskort som sikrer at alle barn kan få delta på minst en fritidsaktivitet.
AP170905 Han opplyser at patruljer på stedet sikrer spor og at etterforskningen blir satt i gang tirsdag morgen.
AA170905 Han opplyser at patruljer på stedet sikrer spor og at etterforskningen blir satt i gang tirsdag morgen.
VG170904 - EFTA sikrer at Norge kan ha en selvstendig norsk landbrukspolitikk.
SA170904 Vi vil motarbeide økende forskjeller og sikre alle voksne arbeid og en inntekt som sikrer et godt nøkternt familieliv i Norge.
SA170904 Samtidig er det viktig for Fremskrittspartiet at vi sikrer at barn fra lavinntektsfamilier også får et godt barnehagetilbud.
SA170904 SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere. 11.
SA170904 Dessuten må vi få på plass bemanningsnorm som også sikrer at det er tilstrekkelig med voksne som kan ta imot de nye barna. 9.
SA170904 Arbeiderpartiet vil innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen.
FV170904 Vi vil motarbeide økende forskjeller og sikre alle voksne arbeid og en inntekt som sikrer et godt nøkternt familieliv i Norge.
FV170904 Samtidig er det viktig for Fremskrittspartiet at vi sikrer at barn fra lavinntektsfamilier også får et godt barnehagetilbud.
FV170904 SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere. 11.
FV170904 Dessuten må vi få på plass bemanningsnorm som også sikrer at det er tilstrekkelig med voksne som kan ta imot de nye barna. 9.
FV170904 Arbeiderpartiet vil innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen.
DB170904 Han opplyser at patruljer på stedet sikrer spor og at etterforskningen blir satt i gang tirsdag morgen.
DA170904 Men som vi har vist tidligere : Gode industrielle løsninger som sikrer sterke, norske fagmiljøer og tar godt vare på våre ressurser, har jeg ikke avvist, sier Støre.
AP170904 Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.
AP170904 - Vi vil nå særlig rette oppmerksomhet mot Helsetilsynets rapport, og så er det vår jobb å ha rutiner som sikrer lav risiko.
AP170904 Vi vil motarbeide økende forskjeller og sikre alle voksne arbeid og en inntekt som sikrer et godt nøkternt familieliv i Norge.
AP170904 Samtidig er det viktig for Fremskrittspartiet at vi sikrer at barn fra lavinntektsfamilier også får et godt barnehagetilbud.
AP170904 SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere. 11.
AP170904 Dessuten må vi få på plass bemanningsnorm som også sikrer at det er tilstrekkelig med voksne som kan ta imot de nye barna. 9.
AP170904 Arbeiderpartiet vil innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen.
VG170903 I så fall blir nok dette forutsetningene : Portugal er tre poeng bak, men har overlegen målforskjell og sikrer VM-plassen med seier, ellers blir det et nytt playoff-drama for portugiserne.
VG170903 - Vi jobber på stedet og snakker med ansatte og kunder, samt sikrer spor.
DB170903 Vi gjør åstedsundersøkelser, avhør av vitner og sikrer spor, sier Jøkling rundt klokka 16.
DB170903 Man kan stemme Senterpartiet eller Rødt, så lenge det sikrer et skifte, sier Steen Jensen.
AP170903 - I stedet må kommunen lansere helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger og gode bomiljøer.
VG170901 BEST FOR BARNA : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener det nye lovforslaget sikrer rettsvernet til barn mot vold og overgrep.
DA170901 Det sikrer at barn får delta og møtes på tvers av hvem foreldrene deres er, og gjør området mer interessant å bli boende i for barnefamilier.
AA170901 Det gir både elever, foreldre og folkevalgte bedre innsikt, slik at vi sikrer mer åpenhet og bedre kvalitet i skolen. 2.
AA170901 Den gjeldende avtalen, som blant annet sikrer fastpris på norske bøker, går ut til neste år.
VG170831 Norsk regelverk anses som strengt fordi det inneholder en rekke prinsipper, kriterium og retningslinjer som tilsynelatende sikrer en streng regulering, men kan det kalles strengt når det åpnes opp for eksport til Emiratene ?
DN170831 Og sikrer at det kommer et nytt jobbfradrag til mennesker som er i arbeid, sier han.
DB170831 Dette sikrer stabilitet og muliggjør langsiktige beslutninger.
DB170831 Det sikrer at Grunnloven rent faktisk begrenser politikernes handlingsrom.
AA170831 | Venstre sikrer borgerlig flertall på ny måling ¶
AA170831 Venstre over sperregrensen sikrer borgerlig flertall på Stortinget, viser en fersk meningsmåling fra Respons Analyse gjort for Aftenposten og Bergens Tidende.
AA170831 Til sammen sikrer Høyre, Frp, KrF og Venstre seg 88 av de 169 plassene i nasjonalforsamlingen, skriver Bergens Tidende.
DN170830 Å avansere fra to til tre duer sikrer et bedre viltmåltid for to.
DB170830 Poenget er å illustrere en del av utfordringene vi kan stå overfor dersom vi ikke sikrer en god integreringspolitikk, sier Jensen og understreker at det er mye som fungerer bra i norsk integreringspolitikk.
DB170830 Salatbaren sikrer fireren på terningen.
DB170830 Det sikrer fireren.
VG170829 - Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sa assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB på søndag.
NL170829 Vi vil utarbeide en lov som sikrer naturområdene rundt Tromsø og andre byer som trenger det, ikke bare Oslo.
NL170829 Den sikrer allmennhetens interesser mot ivrige utbyggere som mange ganger har ønsket å slippe til med større utbygginger.
DN170829 | Borr sikrer seg innpass i Atwood Oceanics ¶
DB170829 Utgangspunktet må være at om man ikke greier å finne løsninger som sikrer kysten, så vil kvotene falle bort.
DB170829 Da trengs det en ny retning på fiskeripolitikken som sikrer norsk råderett over fiskeriressursene, fiskerettigheter for aktive fiskere, verdiskaping langs kysten og økt bearbeiding i Norge.
DA170829 Det gir liv og røre og sikrer en effektiv bruk av arealer.
VG170828 Mens vi har en regjering som selger landet, har vi et Arbeiderpartiledet byråd som sikrer viktig infrastruktur i fellesskapets interesser.
VG170828 Ledsaget av billedteksten « Arbeiderpartiet sikrer arvesølvet », fulgte en påstand om at regjeringen selger landet : ¶
NL170828 Et argument har vært behovet for sterke fagmiljø som sikrer velferdstjenester.
NL170828 Dersom tromsøværinger har flere tilbud å velge mellom, sikrer man friheten til å velge det tilbudet den enkelte mener er best.
DB170828 Vi sikrer oss også video og tar det derfra, sier Stenslet.
DB170828 Nå i valgkampen har det oppstått ny debatt om den såkalte leterefusjonsordningen, som sikrer at staten kan ta store deler av regningen dersom uetablerte oljeselskaper borrer tørt.
DN170827 - Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sier assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB.
DB170827 Fra Sjarapova-dommen : « Selv om det er atletens personlige ansvar å sørge for at en ikke inntar forbudte substanser og at en alltid er ansvarlig for å være kjent med den nye dopinglista, hindret ingenting, en atlet av høy klasse, fra å delegere oppgaver som sikrer at det ikke skjer brudd på antidopingreglene.
AP170827 - Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sier assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB.
AP170827 - Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sier assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB.
AA170827 - Det er ikke fraværet av arbeidssøkere som sikrer velferden, men deltakelsen i arbeidslivet, sier han til avisen.
AA170827 - Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sier assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB.
VG170826 Men det spørs om Wiborgs forslag er nok - for på VGs ferske måling fra Østfold er det foreløpig rødgrønn jubel - Sp og Ap sikrer hvert sitt nye mandat.
NL170826 I Nordlys sin lørdagsreportasje om Nordkapp platået sammenligner den kjente professoren avtalen som sikrer Rica Eiendom i Oslo enerett til naturressursen Nordkapp, med at Olav Thon skulle fått lov å ta inngangspenger for at folk skulle slippe inn i Frognerparken.
DB170826 Med nasjonalt ID-kort sikrer det offentlige borgeren tilgang til et identitetsbevis med høy tillit og teknisk sikkerhet, og som er lite nok til at du får det i lommeboka.
DA170826 Hensikten har vært å finne løsninger som sikrer flertall for de to partienes hovedsaker i utviklingen av Moss by.
DA170826 Den sikrer et sterkt flertall for havneutbyggingen og riksvei 19-traseen.
AP170826 - Det er ikke fraværet av arbeidssøkere som sikrer velferden, men deltagelsen i arbeidslivet, sier Markussen.
NL170825 Norge trenger ikke politikere som skriver flåsete leserinnlegg om eventyr, men politikere som sikrer god konkurransekraft, høy sysselsetting, bærekraftig vekst og skattelettelser til folk flest.
VG170824 Myndighetene og opposisjonen må gjenoppta den politiske dialogen, og legge til rette for en løsning som ivaretar rettssikkerheten og sikrer befolkningens grunnleggende rettigheter.
VG170824 Det er vanskelig å lese dette på annen måten enn at Maduro ønsker å omgå parlamentet, og vedta en ny grunnlov som sikrer at han kan fortsette som president uavhengig av folkets støtte.
SA170824 Ajax-seier med flere mål sikrer nederlandsk avansement.
DB170824 De må likevel kunne få den ro og stabilitet som en oppholdstillatelse sikrer . · ¶
DB170824 De nasjonale matvanene handler om tradisjoner og fellesskap, men ikke bare : Det er også en har darwinistisk prosess der det naturlige utvalget sikrer at bare de sterkeste og nyttigste overlever.
DB170824 Derfor vil vi ha regler som sikrer maks 15 elever per lærer i 1.-4. klasse, og maks 20 elever per lærer i 5.-10. klasse.
DA170824 Terrorangrepet med bil mot den populære handlegaten Las Ramblas i Barcelona i forrige uke skaper igjen debatt om hvordan byer sikrer seg mot terror.
DA170824 - Tror du MDG-velgerne vil akseptere at dere går bort fra ultimatumet og sikrer parlamentarisk grunnlag for en regjering gjennom budsjettstøtte ?
AP170824 Ajax-seier med flere mål sikrer nederlandsk avansement.
VG170823 Arbeiderpartiet har blikket stivt festet på de nødvendige 85 stortingsplassene som sikrer dem regjeringsmakt.
DN170823 Et alternativ er å selge aksjer og fond hvor du har tap, slik at du sikrer fradraget på ligningen, så kan du åpne aksjesparekonto og handle nye aksjer og fond der.
DA170823 Hamar kan skilte med cybersikkerhets-selskapet Secure-NOK, som sikrer oljeinstallasjoner mot hackere.
DA170823 Så vil valgresultatet vise hvilke samarbeidskonstellasjoner som sikrer oss best gjennomslag.
AA170823 Innovativ frysemetode sikrer kvalitet ¶
AA170823 En del av krabbene blir også fryst ned med såkalt " superkjøl ", en hypermoderne metode for raskt og få ned temperaturen i produktet, noe som sikrer lav temperatur gjennom hele distribusjonskjeden.
AA170823 Avtalen sikrer topp kvalitet, levert til alle deres norske butikker, bokstavelig talt bare timer etter at en er fisket opp fra det klare og rene farvannet ute langs Norges kyst.
AA170823 - Samarbeidet vårt sikrer Hitramat en tilgang til hele det norske markedet, og det sikrer våre kunder helt fantastiske produkter, sier Vidar Andersen, regiondirektør i Rema 1000 Midt-Norge.
AA170823 - Samarbeidet vårt sikrer Hitramat en tilgang til hele det norske markedet, og det sikrer våre kunder helt fantastiske produkter, sier Vidar Andersen, regiondirektør i Rema 1000 Midt-Norge.
VG170822 - Så langt har vi fått oversikt over ulykkessetdet og sikrer foto og dokumentasjon.
DN170822 Pakistan er i dag ett av 16 land som nyter godt av statusen som en betydelig alliert av USA utenfor NATO, noe som blant annet sikrer landet militærhjelp og militært samarbeid.
DB170822 EØS-avtalen gir norske bedrifter stabilitet og sikrer vekstmulighet.
VG170821 I dag er norsk politi bevæpnet i en rekke sammenhenger, både når de sikrer store arrangementer eller når oppdragene tilsier det.
NL170821 SV vil innføre en nasjonal regel som sikrer skolene flere lærere, og dette kravet støttes av lærerne selv.
DB170821 Dersom vi makter å holde fast ved tillit, trivsel og arbeidsglede som fundament også i framtidas arbeidsliv, vil vi fortsette å skape verdiene som sikrer velferdsgodene i verdens beste land å bo i.
AP170821 - Seriøse og effektive forhandlinger må gjenopptas, basert på en tostatsløsning som sikrer en uavhengig palestinsk stat innenfor grensene fra før 1967 og med Øst-Jerusalem som hovedstad, heter det i kunngjøringen.
AA170821 - Vi er ute og sikrer oss videoer fra overvåkningskamera.
AA170821 Sør-Trøndelag fylkeskommune har, som landets første fylkeskommune, inngått en avtale med byggebransjen som sikrer læreplasser for kvalifiserte søkere.
AA170821 Vi har vurdert det slik at det er trygt å flytte skulpturen og Trondheim bydrift vil bistå med monteringen, slik sikrer vi best mulig håndtering og unngår skader, sier Berit Kirksæther i rådmannens fagstab for kultur og næring.
AA170821 Men i dag står det 20 000 barn og unge i kø til kulturskolen på landsbasis, så det krever at vi sikrer plass til flere.
DB170820 Hennes inntrykk er at Mattilsynet tar høyde for alle mulige « feilbruk » og sikrer at mulige begrensinger til emballasjen ( høy varme, sure matvarer etc ) unngås 100 prosent.
VG170819 OHIO : Politiet sikrer spor i veikrysset der gjerningsmannen kjørte inn i en gruppe mennesker.
DB170818 september gir et resultat som sikrer videreføring av god, restriktiv norsk alkoholpolitikk.
DA170818 For oss er det viktig å sikre verdiskapingen i landet og at konkurransedyktige bedrifter som sikrer god tømmerpris bevares, sier han, sier Breivik til DN.
AP170818 - I første omgang må et busstilbud på plass i tillegg til togene, som sikrer 20-minutters avganger i rushtiden som et minimum, sier Hansson.
AA170818 For oss er det viktig å sikre verdiskapingen i landet og at konkurransedyktige bedrifter som sikrer god tømmerpris bevares, sier han, sier Breivik til DN.
AA170818 Slik sikrer man at alle varene er kortreist og av høy nasjonal kvalitet.
VG170817 BORTEMÅL : Her feirer Samuel Adegbenro scoringen, som sikrer Rosenborg et strålende utgangspunkt foran returoppgjøret på Lerkendal.
VG170817 Sp-leder Vedum går dermed til valg på « et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere ».
NL170817 Vil du i kommende stortingsperiode stemme for tiltak som øker kollektivandelen og sikrer at all kollektivtransport er fossilfri innen 2025 ?
AA170817 Et halvt år senere mener administrasjonsstyrets leder Sven Iver Steen og Silvers administrerende direktør Bjørn Østbø å ha funnet løsningen som sikrer kundenes pensjoner.
AA170817 Det avgjørende for norske arbeidsplasser, næringslivet og eksportindustrien at Ap setter foten ned og sikrer avtalen.
AA170817 Den sikrer felles regelverk og bedre konkurransevilkår for norske bedrifter og trygger norsk eksportindustri som er med på å sikre arbeidsplasser og inntekt over hele landet.
VG170816 Det er en avtale som sikrer norsk tilgang til vårt viktigste handelsmarked, men gir oss begrenset innflytelse over regler og vedtak som berører oss.
DN170816 Det sikrer blant annet trygg og nøyaktig produksjon.
DB170816 København-politiet skriver at selv om de ikke anser funnet som umiddelbart interessant, er de glade for at folk sikrer og melder ifra om funn i Øresund og Køge Bukt.
DB170816 Under Jonas Gahr Støres ledelse har Arbeiderpartiet blitt et parti som ikke lenger støtter nødvendige reformer som sikrer velferden.
DB170816 Dette er rett og rimelig, og sikrer at de som praktiserer disse yrkene med utdannelse fra utlandet har en faglig bakgrunn som er « jevngod » med den norske.
VG170815 SIKRER STEDET : Portugisisk redningspersonell er på stedet etter at et stort tre falt over flere mennesker i landsbyen Monte på Madeira i Portugal tirsdag.
VG170815 Disse rydder EØS-avtalen av veien gjennom å ha like regler, gjensidig aksept av testresultater og institusjoner som sikrer lik praktisering.
DN170815 - Vi er svært fornøyd med å endelig ha funnet en løsning som sikrer videre drift på dokken, sier selger administrerende direktør Asbjørn Algrøy i Marin Eiendomsutvikling i pressemeldingen.
DB170815 - Med en nasjonal strategi sikrer vi at vi møter pårørende bedre og involverer dem bedre.
DB170815 Gaveforsterkningsordningen sikrer at private gaver til kunstinstitusjoner blir forsterket med statlige midler.
VG170814 « Vi sikrer en sømløs service innen beskyttelse av interesser, operasjoner og personell » heter det på hjemmesiden, hvor de også forteller at de har profesjonelle etterforskere og gir personbeskyttelse.
NL170814 Hurtigruten og overnattingsstedene i Lofoten og på Vestlandet bør lære av dette og være med å ta et ansvar for å sikre strender, fjellene og turområdene - så de på den måten sikrer seg selv og sin egen langsiktige lønnsomhet.
DN170814 Vi tror også at noen større aksjonærer sikrer seg gevinst i aksjen, skriver forvalter Alexander Larstedt Lager i Arctic.
DB170814 Det er på høy tid at myndighetene sikrer at de nye bestemmelsene, i forskriftene til arbeidsmiljøloven om vold og trusler, følges opp.
AA170814 Ordningen sikrer dem inntekt i perioder hvor de på grunn av sykdom eller skade har bruk for hjelp fra Nav for å komme i arbeid.
VG170813 SIKRER SPOR : Kriminalteknikere fra Sør-Vest politidistrikt jobbet lørdag utenfor boligen i Ålgård der det ble funnet en død person.
SA170813 Avgjørelsen : Anders Konradsen vinner duellen og sikrer 2 - 1-seieren.
VG170812 Han mener reglene for lærertetthet må være utformet slik at det ikke blir for mange elever per lærer og samtidig sikrer mest hjelp til elever og skoler som trenger det mest.
NL170811 da partiet fikk historiske gjennomslag for sosiale reformer, endringer som gjorde dette landet til et samfunn med grunnleggende og felles borgerrettigheter : Allmenn stemmerett, fellesskole, folkehøgskoler, barnelover, som blant annet sikret barn født utenfor ekteskap, og konsesjonsloven, som sikrer hjemfall av fosser, skog og gruver til fellesskapets eie.
DA170811 * Lage en ny og balansert åndsverkslov som sikrer rettighetshavere rimelig vederlag og stimulerer til produksjon av og investeringer i nytt norsk innhold.
DA170811 * Gi norsk litteratur et politisk løft gjennom en egen litteraturstrategi med økt stimulering av lesetiltak, økt innsats i innkjøpsordningene og overfor forfatterne, fjerning av merverdiavgift på e-bøker, satsing på formidlingsarenaer og litteraturfestivaler, samt en boklov som sikrer fastprissystemet og dermed det litterære mangfoldet og forfatternes mulighet til å leve av arbeidet sitt.
AP170811 - Jeg pleier å si til venstresidens velgere at det smarte med å stemme SV er at det er en effektiv stemme for å bli kvitt den blå regjeringen, samtidig som et sterkt SV sikrer at Ap må samarbeide mot venstre og ikke mot sentrum, sier Lysbakken.
AP170811 Ifølge E24 understreker han likviditetslånet sikrer at Norske Skogs operative drift ikke blir berørt at forhandlingene med kreditorene.
AA170811 Ifølge E24 understreker han likviditetslånet sikrer at Norske Skogs operative drift ikke blir berørt at forhandlingene med kreditorene.
DB170810 Dette er fordi en sperring på kortavleserne sikrer at du ikke blir trukket for billetten flere ganger hvis du har behov for å legge kortet inntil avleseren for å sjekke gyldighet.
AP170810 Vedta en lov som sikrer at ansatte i private barnehager skal ha samme eller likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige, for å motta offentlig støtte.
VG170809 | RBK slapp med skrekken - her sikrer Vilhjalmsson seieren ¶
DB170809 Kjærlighetsgarantien sikrer at ektepar eller samboere som ønsker det, kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass, og den andre også er avhengig av omsorgstjenester, sier Torgeir Micaelsen.
AP170809 Politiet sikrer området hvor flere soldater som deltok i en rutinemessig patruljering, ble påkjørt onsdag morgen.
AP170809 Politiet sikrer området hvor flere soldater som deltok i en rutinemessig patruljering, ble påkjørt onsdag morgen.
AA170809 Personlig trener Lisa Laumann har satt sammen sine favorittøvelser som både sikrer en spretten bakdel og økt styrke i setemuskulaturen.
AA170809 Personlig trener Lisa Laumann har satt sammen sine favorittøvelser som både sikrer en spretten bakdel og økt styrke i setemuskulaturen.
VG170808 Amundsen : - Sikrer beredskapen ¶
VG170808 Foto : TORE KRISTIANSEN ¶ SIKRER SPOR : Krimteknikere fra politiet har saumfart den avdøde kvinnens bolig på Østre Toten.
VG170808 SIKRER SPOR : Ifølge operasjonsleder Jan-Egil Gilberg sikrer krimteknikere spor i avdødes leilighet på Østre Toten.
VG170808 Operasjonsleder Jan-Egil Gilberg i Innlandet politidistrikt bekrefter overfor VG at politiet sikrer spor i avdødes leilighet på Østre Toten.
VG170808 Foto : Tore Kristiansen, VG ¶ SIKRER SPOR : Ifølge operasjonsleder Jan-Egil Gilberg sikrer krimteknikere spor i avdødes leilighet på Østre Toten.
VG170808 Sikrer spor i leilighet ¶
DB170808 Samt nettet av lokalklubber over hele Norge som sikrer en jevn nasjonal rekruttering, og helt sikkert den felles organiseringen av eliteidretten gjennom Olympiatoppen.
DA170808 Ved Marker, Råde og Tingvoll ble det konkludert med at sykehjemmene ikke sikrer systematisk oppfølging av pasienter som står i fare for å bli underernærte.
DA170808 - Det er alvorlig at sykehjemmene ikke har tilstrekkelige systemer som sikrer forsvarlig ernæringsarbeid, fortsetter Heldahl.
AP170808 Operasjonsleder Jan-Egil Gilberg i Innlandet politidistrikt bekrefter over VG at politiet sikrer spor i avdødes leilighet.
AP170808 - Politiet er i en tidlig fase i etterforskningen hvor vi foretar vitneavhør og sikrer bevis.
AA170808 Dette viser at det brede lag av samfunnet faktisk mener Norsk Sykepleierforbund bør stå på i denne saken, og at Kreftforeningen snart tar til fornuft og sikrer sykepleierne sine en ordentlig tariffavtale.
DB170807 Heldigvis har vi i Norge et proporsjonalt representativt valgsystem, som sikrer at også små partier har en viktig stemme.
DA170807 Sammen vil vi kunne satse på kunnskap og forskning og få flere dyktige lærere, ta vare på miljøet og gjennomføre det grønne skiftet, satse på gründere og legge til rette for nye arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer gode fellesskapsløsninger i framtiden.
DA170807 En liberal næringspolitikk sikrer gode vilkår for dem som tør å satse tid og penger for å skape en arbeidsplass for seg selv og noen flere.
DA170807 En liberal arbeidslivspolitikk sikrer et trygt arbeidsliv og gode rettigheter for den enkelte arbeidstaker, og legger til grunn at sterke, uavhengige organisasjoner i arbeidslivet er avgjørende for dette.
VG170806 - Målet er å igjen forhandle om atomsituasjonen på halvøya, og ved hjelp av forhandlinger lete etter en løsning som sikrer nedrustning og stabilitet, sa han.
DN170806 - Målet er å igjen forhandle om atomsituasjonen på halvøya, og ved hjelp av forhandlinger lete etter en løsning som sikrer nedrustning og stabilitet, sier Wang.
DB170806 - Målet er å igjen forhandle om atomsituasjonen på halvøya, og ved hjelp av forhandlinger lete etter en løsning som sikrer nedrustning og stabilitet, sier Wang.
AP170806 - Målet er å igjen forhandle om atomsituasjonen på halvøya, og ved hjelp av forhandlinger lete etter en løsning som sikrer nedrustning og stabilitet, sa Wang.
AA170806 - Målet er å igjen forhandle om atomsituasjonen på halvøya, og ved hjelp av forhandlinger lete etter en løsning som sikrer nedrustning og stabilitet, sa Wang.
AP170805 I denne saken fra i fjor kan du lese hvordan du sikrer hjemmet ditt mot lyn og torden.
DA170804 - Sikrer arbeidsplasser ¶
VG170803 Solvik-Olsen sier han har forståelse for dem som ønsker et bedre og billigere taxitilbud, men peker på at et frislipp blant annet vil utfordre reglene som sikrer et minimum av taxitilbud i distriktet.
VG170803 Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer at meldeplikten blir ivaretatt og om bekymringsmeldinger blir håndtert forsvarlig.
AA170803 - Vi vurderte likevel at det var viktig å undersøke om kommunen sikrer at ansatte i tjenester som er sentrale når det gjelder å oppdage og undersøke omsorgssvikt og overgrep mot barn har tilstrekkelig kunnskap om meldeplikten og er trygge på praktiseringen av den, heter det i rapporten ¶
AA170803 Grunnlovens paragraf 100 sikrer at alle har rett til ytringsfrihet.
AA170803 Denne måten å se menneske på gir i høyeste grad mening og sikrer en helhetlig forståelse for og omsorg for den enkelte, og har vært et mantra for allmennmedisinen i Norge.
VG170802 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) skriver i en e-post til VG at både arbeidstagere og samfunnet for øvrig er avhengig av at det går godt i bedriftene, at de er konkurransedyktige og sikrer norske arbeidsplasser.
NL170802 Den andre krever at vi samla står bak utredningen om Nordnorgebanen og sikrer at det grunnlaget er av en slik kvalitet at når Stortinget på ny behandler Nasjonal Transportplan i 2021, for 2022-2033 ligger bygging inne.
DB170802 GULL VERDT : Brasils kaffeplantasjer dekker enorme landområder og sikrer landet enorme inntekter hvert år.
DB170802 - Gode merkeordninger er også en viktig veileder for forbruker sier Instefjord og viser til Fairtrade-merket ( rettferdig handel ), produkter merket UTZ Certified ( en internasjonal standard for ansvarlig kaffe, kakao, te og jordbruk ) og til det amerikanske miljømerket Rainforest Alliance, som sikrer at det er tatt miljø- og bærekraftshensyn under produksjonen.
AP170802 - Men så må russerne akseptere og etterleve Minsk-avtalen som sikrer fred og stabilisering i Øst-Ukraina.
AP170802 De nordiske landene, i likhet med de fleste europeiske land, sikrer over skatteseddelen at alle har rett til offentlig og gratis helsevesen.
AA170802 Nå må russerne akseptere og etterleve Minsk-avtalen som sikrer fred og stabilisering i Øst-Ukraina.
AA170802 En bedre jevnbyrdighet i kampen sikrer at alle opplever en større grad av mestring og utfordringer.
NL170801 J eg ønsker lofotinger og alle besøkende en fortsatt god og trygg sommer, og ser fram til at alle relevante aktører kan sette seg sammen for å finne gode løsninger som sikrer fortsatt god utvikling av turisme og reiseliv i Lofoten.
DB170801 - Hvis det var en slik hendelse, må vi kanskje se på om vi kan finne en ordning som sikrer at vi reiser trygt.
AP170801 I Kristiansand er det også en kommunal ordning som sikrer ett år ekstra kontantstøtte fra barna er to til tre år.
VG170731 Turismen sikrer både inntekter og arbeidsplasser, men fører også med seg utfordringer for vertskommunene.
DB170731 Disse stedene har ifølge Misje gjerne bedre systemer og rutiner som sikrer at vinene serveres på rett temperatur og til passende mat.
AA170731 Politiet meldte på Twitter 18.27 at brannvesen og politi nå sikrer båter og bryggeanlegget.
VG170730 Bedre avtaler ved kjøp og salg av hund, som sikrer kjøper bedre når det gjelder reklamasjonsrett på arvelige sykdommer og tilstander som oppstår i etterkant, kan kanskje også bidra til mer ansvarlig avl.
DN170730 - Nye metoder-systemet sikrer at alle pasienter i Norge får tilgang til en ny behandlingsmetode.
DA170730 Kommunen får sikret sine forpliktelser og interesser i forhold til sine innbyggere, og med de resultatene kinoen genererer, sikrer det i tillegg utbytte til kommunen.
DA170730 15 millioner i 2016 sikrer både fremtidig god drift og trygge arbeidsplasser, påpeker Steinar Johansen.
AA170730 Ekremsæter sier videre at det ikke kommer tydelig frem om stroppen foran på lasten sikrer båten eller ikke.
AA170730 « Det er gjennomgående at kommuner i for liten grad sikrer at tjenester er tilgjengelige, og at de ansatte som skal møte brukerne [... ] har tilstrekkelig kompetanse », heter det.
AA170730 Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
DN170729 | Tomra sikrer nettverksrolle i Australia ¶
DB170729 Skjer oppbyggingen i offentlig og ideell regi sikrer en i tillegg at alle pengene går til det de var ment til.
NL170728 Med den innvandring vi har hatt og den globalisering vi står overfor, er vi blir vi nødt til å drøfte og forholde oss til hvordan vi sikrer et fellesskap som kan romme mangfold og ulikheter på en positiv og god måte.
DB170728 Vi bør i tillegg øremerke en « folkehelsemilliard » til kommunene over en fire-femårsperiode, som sikrer stilling som folkehelsekoordinator og den ønskede tverretatlige involveringen i kommunene.
AP170728 « Det er gjennomgående at kommuner i for liten grad sikrer at tjenester er tilgjengelige, og at de ansatte som skal møte brukerne [... ] har tilstrekkelig kompetanse », heter det.
AP170728 Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AP170728 Han er imot alternativet som sikrer den mest sentrumsnære stasjonsplasseringen - altså her, ved den nåværende stasjonen.
AP170728 Det er det eneste alternativet som sikrer at stasjonen blir liggende i sentrum.
DB170726 Tilvisingsavtaler mellom kommuner og private utbyggere sikrer kommuner tilgang til 40 prosent av nye boliger, uten å bygge selv, og utbyggere grunnlån fra Husbanken.
VG170725 - I dag sikrer Venstre og KrF at Frp sitter i regjering, men de sier at de er enige med oss om at Frp/H-regjering må bort.
DN170725 Bærum sikrer seg mot søppelkaos ¶
DN170725 Mot at disse selskapene får tilgang til kapital og kompetanse fra Alibaba eller Tencent, sikrer morselskapene seg tilgang til data.
DB170725 Vår plagsomme gamle arv, preget av moralister som Wergeland, Bjørnson og Ibsen, er erstatta med fornuftige strategier som reduserer utgiftene til integrering og sikrer handelstilgang for norsk oppdrettsbransjen og gode bånd til våre nærmeste allierte.
AA170725 Han truet i samme slengen med å sparke helseminister Tom Price hvis han ikke sikrer flertall for et nytt forslag som skal legges fram i Kongressen tirsdag.
DN170724 Bærum sikrer seg mot søppelkaos ¶ ¶
VG170723 Regjeringen sikrer seg gradvis full kontroll over nær sagt alle samfunnsområder.
VG170723 Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen av myndigheten og sikrer at relevante myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadene, sier statsminister Stefan Löfven fra Sveriges sosialdemokratiske arbeiderparti i en uttalelse ifølge Expressen.
FV170723 - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad, og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
DA170723 Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen av myndigheten og sikrer at relevante myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadene, sier Löfven i en uttalelse ifølge Expressen.
SA170722 På papiret er Froome en bedre temposyklist enn både Romain Bardet og Rigoberto Urán, hvilket skulle tilsi at Sky-kapteinen sikrer sammenlagtseieren på den 22,5 kilometer lange tempoetappen i Marseille lørdag ettermiddag.
SA170722 - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad, og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
BT170722 - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad, og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
AP170722 På papiret er Froome en bedre temposyklist enn både Romain Bardet og Rigoberto Urán, hvilket skulle tilsi at Sky-kapteinen sikrer sammenlagtseieren på den 22,5 kilometer lange tempoetappen i Marseille lørdag ettermiddag.
AP170722 - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad, og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
AA170722 - Vi varsler AMK-sentralen slik at de sikrer området.
AA170722 Det er særlig to prinsipielle forhold vi ønsker diskusjon rundt : Sikrer vi innsyn i og åpenhet om den daglige makt-utøvelsen ?
NL170721 Datatilsynet advarer mot at hvis du ikke på riktig måte sikrer overvåkningsanlegget du har montert for å være trygg hjemme, er risikoen stor for at andre får tilgang til opptakene, og faktisk kan styre kameraene.
DB170721 Videre har Oslo kommune en bemanningsnorm som sikrer høy voksentetthet, vi har rutiner for oppfølging av barns språk og for samarbeid med barnevern og skoler.
DB170720 Alle disse er eksempler på konkrete tiltak som bidrar til å hindre spredning av kjernevåpen, legger grunnlaget for balansert og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og som igjen legger grunnlaget for et rettslig bindende rammeverk som sikrer målet om en kjernevåpenfri verden.
DA170720 Videre er det krav om at Bane NOR gjennomfører risikovurdering og utarbeider en beredskapsplan som sikrer iverksettelse av avbøtende tiltak ved uønskede hendelser.
AA170720 Trondheim kommune var tidlig ute med å utvikle metoder som sikrer samarbeid med barnets sosiale nettverk.
VG170719 november 2016, skriver Listhaug « Vi vil fortsette å kjempe for en streng og bærekraftig asylpolitikk som sikrer den norske velferdsmodellen !
SA170719 Salg av islendingene Jon Dadi Bödvarsson og Sverrir Ingi Ingason sikrer solidaritetsmidler til Viking.
AA170719 Hovedårsaken til at videeostrømmene er offentlig tilgjengelig, er at folk ikke sikrer sine egne kameraer, sier Veum i Datatilsynet. ( ©NTB ) ¶
DN170718 Aviser sikrer seg eksklusivitet på studiestedene ¶
AP170718 Det betyr også å ha gode rutiner som sikrer at en ikke havner i slike problemer eller i gråsoner når man opptrer i et utfordrende internasjonalt marked, legger Kolberg til.
DB170717 Nå er det trolig bare seier mot Belgia og Danmark som gjelder og sikrer kvartfinalebillett.
SA170716 Vinner Roger Federer dagens Wimbledon-finale, sikrer han seg sesongens femte tittel.
FV170716 Vinner Roger Federer dagens Wimbledon-finale, sikrer han seg sesongens femte tittel.
BT170716 Vinner Roger Federer dagens Wimbledon-finale, sikrer han seg sesongens femte tittel.
AP170716 Vinner Roger Federer dagens Wimbledon-finale, sikrer han seg sesongens femte tittel.
DB170715 2016 : Sikrer opprykk til Allsvenskan.
DB170715 Det er et behov for at de som jobber på steder der det er mye folkeansamlinger, trafikknutepunkter eller i turistnæringen ute i Europa har mer kunnskap om hvordan man sikrer seg og opptrer dersom noe skulle skje, sier Fischer Eriksen til Dagbladet.
NL170714 På den måten sikrer vi det som var en viktig intensjon i pensjonsforliket og skaper større trygghet for pensjonister.
DN170714 « Flere av våre nøkkelmarkeder er utfordrende, men selskapet har en sterk balanse som sikrer en evne til å investere på tvers av virksomheten og utvikle driften fremover », konstaterer styret i årsberetningen.
DB170714 Gruppesøksmålet hevder at blokkeringene strider mot det første amerikanske grunnlovstillegget, som sikrer amerikanske borgere religions-, presse- og ytringsfriheten i USA.
DA170714 Statoil har underskrevet avtaler som sikrer oljegiganten to letelisenser i Guyana-bassenget utenfor Surinam i Sør-Amerika.
AA170714 Statoil har underskrevet avtaler som sikrer oljegiganten to letelisenser i Guyana-bassenget utenfor Surinam i Sør-Amerika.
VG170713 Reformen sikrer at lærerne får den kompetansen, sier Røe Isaksen.
DB170713 Skal vi få til det må vi ha en studiefinansiering som sikrer at alle som ønsker det kan være heltidsstudent og vi går til valg på å fortsette økningen i neste periode.
AA170713 Bjørn Ove Sandvik - Sikrer Trondheims havnebasseng og gleder seg til ferie ¶
DB170712 Advokaten mener at jeg er beskyttet av svensk lov som sikrer meg « meddelande frihet » og at jeg ikke gjør noe galt ved å kontakte media.
DB170712 Vårt alternativ sikrer at folk kan bo over hele landet.
AA170712 Bjørn Ove Sandvik - Sikrer Trondheims havnebasseng og gleder seg til ferie ¶
DN170711 | Trøims riggbaby sikrer seg sin første kontrakt ¶
DB170711 Borr Drilling sikrer sin første riggkontrakt ¶
DB170711 Vi må ha systemer som sikrer studenter og ansatte fra maktmisbruk fra noen over dem i næringskjeden.
DB170711 Ansat te har derimot arbeidsmiljøloven som gir et sterkere lovverk, der den sikrer konkrete rettigheter som forebygger seksuell trakassering.
AA170711 Bjørn Ove Sandvik - Sikrer Trondheims havnebasseng og gleder seg til ferie ¶
AP170710 Sjarmløse « betonggriser » sikrer statens kontorer i Kvadraturen, hva med lage en kampanje : Strikk en pullover til en pullert !
AA170710 Bjørn Ove Sandvik - Sikrer Trondheims havnebasseng og gleder seg til ferie ¶
VG170708 - Det er helt avgjørende å få på plass et beredskapssenter som sikrer gode muligheter for øvelse og samtrening.
DB170708 En stemme til Arbeiderpartiet sikrer studentene fortsatt lik rett til utdanning, flere studentboliger og bedre kvalitet i utdanningen.
AA170708 Bjørn Ove Sandvik - Sikrer Trondheims havnebasseng og gleder seg til ferie ¶
VG170707 I år har mange tenkt at « nei, nå sikrer jeg meg den ferien med en gang ».
DA170707 Ved å forby profitt på velferdstjenester sikrer vi derfor både at skattepengene våre går til velferd, og at vi beholder et mangfold av barnehager, som er til det beste for ungene våre.
DA170707 Ved å forby profitt på velferdstjenester sikrer vi både at skattepengene våre går til velferd og at vi beholder et mangfold av barnehager, som er til det beste for ungene våre.
DA170707 Ved å forby profitt på velferd sikrer vi at hver krone som bevilges til barnehager går til barnehager, og ikke til å øke private formuer.
DA170707 De sikrer en internasjonal minstestandard for alle banker som er med i en prosjektfinansiering.
DA170706 Men kan han dokumentere at skattekutt sikrer flere arbeidsplasser ?
AP170706 Ønsker man likevel å parkere, anbefaler vi at man forhåndsbestiller parkeringsplass på parkering.avinor.no slik at man sikrer seg plass før man ankommer.
AA170706 Ønsker man likevel å parkere, anbefaler vi at man forhåndsbestiller parkeringsplass slik at man sikrer seg plass før man ankommer, skriver selskapet i en pressemelding.
DB170705 Og selv om sommerfuglen har et utseende som er en dronning verdig, har hun noen temmelig skitne triks på lur - triks som på snedig vis BÅDE sikrer artens overlevelse OG får fjernet maurene som kiler rundt oregano-plantens røtter.
DB170705 | Flaskepost til framtida ¶ ¶ SIKRER STUDENTBOLIGER : Adrian Smith mener en borgerlig regjering er det beste for studentene.
AA170705 Aktuell med i sommer : Sikrer Trondheims havner og gleder seg til hyttetur i Snillfjord.
AA170705 juli 2017 ¶ | Sikrer Trondheims havnebasseng og gleder seg til ferie ¶
SA170704 | Odfjell Drilling sikrer Deepsea Stavanger-kontrakt ¶
SA170704 | Rekordstor sikkerhet rundt Tour de France - over 23 000 politi sikrer sykkelsirkuset ¶
DN170704 I forslaget er det lagt opp til at avtaler kan tilbys av et bredt mangfold av tilbydere, noe som sikrer konkurranse i markedet, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.
DB170704 Den ivaretar viktige fellesverdier og sikrer at disse er en del av undervisningen.
DB170704 Ved at fagutvalg og komiteer settes sammen av kunstnere og kulturarbeidere fra hele landet sikrer man både at de kunstfaglige vurderingene ivaretas samt reell medbestemmelse over tildelingene fra kunstfeltet selv.
AP170704 Minsk-avtalen, som sikrer fred og stabilisering i Øst-Ukraina, må gjennomføres.
AP170704 Minsk-avtalen, som sikrer fred og stabilisering i Øst-Ukraina, må gjennomføres.
AP170704 | Rekordstor sikkerhet rundt Tour de France - over 23 000 politi sikrer sykkelsirkuset ¶
NL170703 Det er også viktig å se på lovverket som regulerer skjermingstiltaket og annen tvangsbruk og ny tilnærminger som sikrer at mennesker i psykotisk krise kan ivaretas best mulig.
DB170703 - Fokuset etter vinterens og forrige landslagsavtale utløp, har vært å finne gode løsninger som sikrer fellesskapet og det sportslige fokuset i landslaget, og som samtidig ivaretar individuelle ønsker og behov, sier Ryste.
DB170703 Uansett er det viktig at vi nå sikrer et borgerlig flertall.
AP170703 - Poenget er at hvis du gjennom å ha et konkurransedyktig skattesystem sikrer flere bedriftsinvesteringer som sikrer flere arbeidsplasser, så betyr det at flere kommer i jobb, at flere betaler skatt og at skatteinntektene på den måten går opp og ikke ned.
AP170703 - Poenget er at hvis du gjennom å ha et konkurransedyktig skattesystem sikrer flere bedriftsinvesteringer som sikrer flere arbeidsplasser, så betyr det at flere kommer i jobb, at flere betaler skatt og at skatteinntektene på den måten går opp og ikke ned.
AP170703 - Poenget er at hvis du gjennom å ha et konkurransedyktig skattesystem sikrer flere bedriftsinvesteringer som sikrer flere arbeidsplasser, så betyr det at flere kommer i jobb, at flere betaler skatt og at skatteinntektene på den måten går opp og ikke ned.
AP170703 - Poenget er at hvis du gjennom å ha et konkurransedyktig skattesystem sikrer flere bedriftsinvesteringer som sikrer flere arbeidsplasser, så betyr det at flere kommer i jobb, at flere betaler skatt og at skatteinntektene på den måten går opp og ikke ned.
AP170703 august til å få på plass rutiner som sikrer at kommisjonærer ikke registrerer spill fra kunder som ringer inn eller sender inn veddemål.
AP170703 Med step, sang, dans og ekstremt vulgær korbanning sikrer de suksessen.
AP170703 Med step, sang, dans og ekstremt vulgær korbanning sikrer de suksessen.
AA170703 august til å få på plass rutiner som sikrer at kommisjonærer ikke registrerer spill fra kunder som ringer inn eller sender inn veddemål.
DB170702 Instituttet forsker på det første amerikanske grunnlovstillegget, tillegget som blant annet sikrer religions-, presse- og ytringsfriheten i USA.
VG170701 | Milliard-kontrakt sikrer Curry tidenes mest verdifulle NBA-avtale ¶
DA170701 - Det er trist at regjeringen ikke tar ansvar og sikrer en best mulig behandling av saken, sier han.
DN170630 | Bærum sikrer seg mot søppelkaos ¶
DB170630 Arbeidstidsbestemmelsene gjelder i hele Europa og regelverket sikrer pilotenes rettigheter på dette området uavhengig om det er en tariffavtale på plass eller ikke », repliserer Bjørn Erik Barman Jenssen.
DB170630 Arbeidstidsbestemmelsene gjelder i hele Europa og regelverket sikrer pilotenes rettigheter på dette området uavhengig om det er en tariffavtale på plass eller ikke », repliserer Bjørn Erik Barman Jenssen.
DB170630 Derfor trenger vi politisk fastsatte standarder som sikrer at ikke utbyggerne benytter muligheten til å bygge med dårligere kvalitet.
DB170630 Kunnskap og kompetanseheving sikrer et åpent og inkluderende miljø som fremmer mangfold.
AP170630 Den nye loven sikrer likekjønnede par alle rettigheter.
AA170630 Den nye loven sikrer likekjønnede par alle rettigheter.
NL170629 Forslaget sikrer pensjonistene mer trygghet og stabilitet i sine utbetalinger.
DB170629 er de tolket denne setningen i rapporten som at Riksrevisjonen roset dem for hvordan de praktiserte reglene : « Det er også positivt at Norsk kulturråd i 2012 har utarbeidet habilitetsbestemmelser som veileder ansatte og medlemmer i Kulturrådet i habilitetsvurderinger, slik at håndteringen av dette sikrer nødvendig tillit til tilskuddsforvaltningen ».
DB170629 Da leser vi resten av setningen inn i det, at dette reglementet sikrer « nødvendig tillit til tilskuddsforvaltningen », skriver Johansen i en e-post til Dagbladet.
DA170629 Når Fritt Ord nå kjøper bygget, sikrer det en uavhengig, langsiktig og stabil drift framover.
DB170627 Slik sikrer du deg mot dataangrep : ¶
DB170627 Men regjeringens grep sikrer ingen langvarig løsning.
VG170626 Theresa May inngår en dyr avtale med det omstridte nord-irske unionistpartiet DUP, og sikrer seg dermed flertall til å fortsette å styre Storbritannia. unionistpartiet DUP, og sikrer seg dermed flertall til å fortsette å styre Storbritannia.
VG170626 unionistpartiet DUP, og sikrer seg dermed flertall til å fortsette å styre Storbritannia.
DN170626 « Nøkkelen til et vedvarende tilbud/etterspørselsunderskudd er robust konsumvekst på mellomlang sikt », skriver meglerhuset, som mener at positive internasjonale makrotall sikrer etterspørselssiden, og dermed teorien om at markedet strammes.
DB170626 Idet byene omsider fylles av førerløse biler, må vi samarbeide for å skape et reguleringssystem som sikrer at dette skiftet vil bidra til å redusere utslippene, framfor å øke dem.
AA170626 Nord-Irland får 1 milliard pund i ekstra overføringer fra den britiske staten gjennom avtalen som sikrer parlamentarisk støtte til Theresa Mays regjering.
AA170626 Den innebærer at partiets ti representanter i Parlamentet sikrer flertall for Mays mindretallsregjering i viktige saker.
VG170625 Politiet sikrer nå åstedet, og saken etterforskes.
FV170625 Politiet sikrer åstedet og skal nå etterforske saken videre.
SA170624 Det finnes veldokumenterte forskningsbaserte løsninger for flesteparten av dagens nedleggingstruede norske felt, som viser at oljeproduksjonen og oljereservene kan økes til en kostnad som sikrer lønnsom drift i minst 10-15 år, godt innenfor dagens oljepris og norske rammebetingelser.
SA170624 DEBATT : Det finnes forskningsbaserte løsninger for flesteparten av dagens nedleggingstruede norske felt, som viser at oljeproduksjonen og oljereservene kan økes til en kostnad som sikrer lønnsom drift i minst 10-15 år.
DB170624 - Slik direkte kontakt er til stor verdi for vårt arbeid i departementet og sikrer høyere kvalitet på det vi leverer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
AP170624 Målet er å sørge for at barna har flere fang å krype opp i, og flere barnehagelærere som sikrer kvalitet.
DB170623 Jeg er på ingen måte bekymret for at vi ikke kan finne gode løsninger som sikrer en streng, men rettferdig innvandringspolitikk også de neste fire årene.
DA170623 Den sikrer at ikke spisbar mat blir omgjort til biogass og biogjødsel, forteller hun.
SA170622 De bør bistå palestinerne med å utvikle økonomien, samtidig som de sikrer at pengene ikke går til et terrorstyre eller øker terroristenes våpenarsenal.
DN170622 « Myk brexit » : Sikrer britene tilgang på det indre markedet.
DN170622 Bjørnevik sikrer eierskapet i rederiet, men må selge store verdier og betale ut til kreditorene.
DB170622 Han mener en avvikling av enerettsmodellen vil gå utover midlene som Norsk Tipping sikrer norsk idrett.
DB170622 De vil også slå sammen ledelsen for Hæren og Heimevernet, en åpenbart god idé som sikrer én kommandolinje for alle ressursene innen våpengrenene.
BT170622 En viktig side ved prosedyrene er at de sikrer godt samarbeid og kollegastøtte i og på tvers av tjenester, slik at ingen blir stående alene i krisen man utløser i familier ved å avdekke vold og overgrep mot barn.
AP170622 Vi kommer til å ta opp dette under IAEA-konferansen i september, der vi vil stille helt spesifikke krav for å få utviklet et internasjonalt rammeverk som sikrer at usikker transport ikke skjer globalt.
AA170622 Alternativt : Trygg adferd på nett og sperrer som sikrer barna må bli en del av vår felles oppdragelse og dannelse av barn og unge.
VG170621 Det sikrer monopolet, sier Edvard Lysne.
VG170621 - Min største frykt er at Trump-administrasjonen skal bane vei for å omgjøre høyesterettsavgjørelsen som sikrer kvinners rett til abort.
SA170621 I beregningene inngår ikke endringene som følger av revidert nasjonalbudsjett, som Venstre og KrF onsdag sikrer regjeringen flertall for.
NL170621 Sånn sikrer de at Bodø sentrum forblir et av de mest ugjestmilde, goldeste og visuelt sett kaldeste i hele Nord-Europa.
NL170621 Og det er vel ikke nødvendig å oppfordre folket, forsvarsansatte og medlemmer til å bruke stemmeretten med et ønske å sikrer et sterkt forsvar av landet.
DN170621 I beregningene inngår ikke endringene som følger av revidert nasjonalbudsjett, som Venstre og KrF onsdag sikrer regjeringen flertall for.
DA170621 I beregningene inngår ikke endringene som følger av revidert nasjonalbudsjett, som Venstre og KrF onsdag sikrer regjeringen flertall for.
AA170621 I beregningene inngår ikke endringene som følger av revidert nasjonalbudsjett, som Venstre og KrF onsdag sikrer regjeringen flertall for.
VG170620 Regjeringens strategi inneholder tiltak som sikrer at flere blir kvalifisert for arbeid, gjennom opplæring eller utdanning.
DN170620 Investeringen sikrer 1.000 jobber, ifølge Ford.
DB170620 Vi sikrer at objektet er trygt før vi forlater stedet.
DA170620 « I Kjøpsavtalen ligger det en rekke forutsetninger som sikrer at Drammen kommune uansett får en minimumspris på 114 millioner kroner for tomten dersom regulert areal skulle blir lavere enn forventet.
AP170620 En soldat sikrer området rundt sentralstasjonen i Brussel.
AP170620 Jeg legger til grunn at de regionale helseforetakene følger opp og sikrer at nettsiden oppdateres i tråd med formålet.
NL170619 Regjeringen vil fortsette å føre en politikk som videreutvikler havnæringene og sikrer bærekraftig verdiskaping og sysselsetning framover.
DN170619 Fransk politi sikrer et område ved Champs-Élysées i Paris etter en hendelse mandag.
DA170619 Franske politimenn sikrer området rundt Champs Elysees etter at en bil kjørte inn i en politibil og så eksploderte i Paris mandag ettermiddag.
VG170618 Disse pengene sikrer Norge tilgang og en viss innflytelse rundt om i verden.
SA170618 I storturneringer de siste årene har imidlertid én ting vært bortimot gitt : At Magnus Carlsen sikrer et toppresultat.
FV170618 I storturneringer de siste årene har imidlertid én ting vært bortimot gitt : At Magnus Carlsen sikrer et toppresultat.
BT170618 I storturneringer de siste årene har imidlertid én ting vært bortimot gitt : At Magnus Carlsen sikrer et toppresultat.
AP170618 I storturneringer de siste årene har imidlertid én ting vært bortimot gitt : At Magnus Carlsen sikrer et toppresultat.
VG170617 Les også : Mattilsynet på slakteri : Må innarbeides rutiner som sikrer nok vafler til alle ¶
DA170617 Fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter.
AP170617 Våre utviklings og operasjonskonsepter må utvikles i samarbeid med våre NATO-partnere slik at vi sikrer samvirke og samlet evne til strid, sier Sunde til Aftenposten.
VG170616 Når for eksempel Høyesterett slår fast at en allmenngjort tariffavtale for verftsindustrien som sikrer utenlandske utstasjonerte arbeidstakere dekning for utgifter til reise, kost og losji, med henvisning til at dette handler om å hindre « sosial dumping », er gyldig, er det vanskelig å se dette som et tiltak som først og fremst ivaretar interessene til
SA170616 - Mange sikrer seg med en solid lås på hoveddøren, men tyvene tar seg heller inn en dårlig bakdør, der de kan være i fred.
BT170616 - Mange sikrer seg med en solid lås på hoveddøren, men tyvene tar seg heller inn en dårlig bakdør, der de kan være i fred.
AP170616 Men et SV over sperregrensen sikrer knapt rødgrønt flertall.
AP170616 - Mange sikrer seg med en solid lås på hoveddøren, men tyvene tar seg heller inn en dårlig bakdør, der de kan være i fred.
AA170616 - Den nye ordningen ivaretar lekmannselementet på en god måte, og sikrer en bedre utnytting av domstolenes ressurser.
VG170615 Hvem støter når, hvem sikrer , når skal vi presse høyt og så videre.
VG170615 Da kan vi velgere gjøre valget for dem, og sette inn en regjering som sikrer et fremtidsrettet og mest mulig frodig norsk landbruk.
SA170615 Det er nå opp til politikerne å plukke opp ballen og introdusere et nytt, fremtidsrettet regelverk som omfatter mulighetene delingsøkonomien tilbyr, og som sikrer at den kommer hele samfunnet til gode.
SA170615 Dersom Carlsen sikrer seg 1,5 poeng, eller at de to utfordrerne ikke får full pott, utsettes en eventuell maktovertakelse til neste turnering.
DB170615 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sa administrerende direktør Heidi Austlid til NTB tidligere i år.
DB170615 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sa administrerende direktør Heidi Austlid til NTB tidligere i år.
DB170615 Med en plan sikrer du i hvert fall at pengene går til det formålet du ønsker.
DB170615 Neste gang kan det være oss og våre barn som trenger den internasjonale beskyttelsen som flyktningkonvensjonen og menneskerettighetene sikrer oss.
DA170615 I tillegg selger selskapet et smart, sammenleggbart « reisebilsete », som flatpakket får plass i vesken, og som sikrer at bilbelter sitter riktig i forhold til barnets høyde ( 4-12 år/15-36 kilo ) både i leiebiler, på busser og i taxier i hele verden.
BT170615 Dersom Carlsen sikrer seg 1,5 poeng, eller at de to utfordrerne ikke får full pott, utsettes en eventuell maktovertakelse til neste turnering.
AP170615 - Vårt råd til beboere, i både høyhus og andre leilighetsbygg, er å ha en brannvarsling som sikrer deg så tidlig varsel at du kan komme deg ut selv via rømningsveiene før røyken sprer seg dit.
AP170615 - Vårt råd til beboere, både i høyhus og andre leilighetsbygg, er å ha brannvarsling som sikrer deg så tidlig varsel at du kan komme deg ut selv via rømningsveiene før røyken sprer seg dit.
AP170615 Dersom Carlsen sikrer seg 1,5 poeng, eller at de to utfordrerne ikke får full pott, utsettes en eventuell maktovertakelse til neste turnering.
AA170615 At Venstre satser enda tyngre på det borgerlige samarbeidet sikrer at de vil sky partiet som pesten.
DB170614 Slik får flere boliger, samtidig som det sikrer en variasjon i hvilke boliger som bygges.
DA170614 Også KrF er opptatt av dette, og partiet har derfor fremmet følgende forslag som snart behandles i Stortinget : « Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperens reklamasjonsmuligheter.
AP170614 For Avinor er det viktig å få til en ordning som ikke bare kan gjelde inn i fremtiden, men også sikrer oss inntekter på samme nivå som i dag, sier Thompson.
AA170614 Private barnehager sikrer et mangfold, og foreldrene som har barn der, er ofte svært tilfreds med tilbudet.
FV170613 | Vedtak om bompenger sikrer byggestart neste år ¶
DN170613 Sikrer bort prisrisiko ¶
VG170612 Holdt foredrag i niqab for skoleklasser ¶ - Sikrer likebehandling ¶
VG170612 - Lovforslaget sikrer like regler og likebehandling over hele landet, sier Røe Isaksen.
VG170612 LO-sekretær Trude Tinnlund sier LO lenge har presset på for å få flere tiltak som sikrer et organisert arbeidsliv - og begrense bruken av bemanningsselskap.
VG170612 - Legger vi ut for åpen høring forslag som vil stanse at folk ikke får lønn mellom oppdrag og som begrenser innleie, samtidig som vi sikrer en viss fleksibilitet som er viktig for arbeidsgiverne.
VG170612 Derfor har vi fra i år innført en ny ungdomsinnsats i NAV, som sikrer de unge arbeid, utdanning eller annen aktivitet innen åtte uker, etter at de melder seg på NAV.
DN170612 Investorene sikrer seg mot kursfall med å kjøpe put-opsjoner.
BT170612 - Lovforslaget sikrer like regler og likebehandling over hele landet, sier Røe Isaksen.
BT170612 - Sikrer likebehandling ¶
BT170612 | Olje og gass sikrer vår velferd ¶
BT170612 Det viktigste er at det er olje og gass som sikrer vår velferd, og gir oss inntekter til å satse på forskning og utvikling av nye løsninger.
AP170612 - Lovforslaget sikrer like regler og likebehandling over hele landet, sier Røe Isaksen.
AA170612 Regjeringens gulrot sikrer knapt en tursti langs Nidelva.
AA170612 Felles ordførerparti er nok likevel knapt en faktor som sikrer enighet i denne sammenhengen.
DN170611 Lørdag sendte den britiske statsministerens kontor ut en melding om at regjeringen var enige om en avtale med Democratic Unionist Party som sikrer flertall i Underhuset.
DB170611 Han håper partiet hans, Republikken på marsj, sikrer et solid flertall i nasjonalforsamlingen.
BT170611 Det sikrer at Forsvaret uhindret kan benytte seg av de beste rekruttene i Norge.
VG170609 Da ringer man politi og barnevern, og sikrer at alle fra byråden og nedover setter inn de ressurser som skal til for at skolen skal være et trygt sted å være for både elever og lærere, svarer Saida Begum.
DN170609 Dette sikrer oss tilgang til store letearealer med mulighet for betydelige funn, i tråd med Statoils globale letestrategi, sier Pål Haremo, letedirektør for Australasia i pressemeldingen.
DN170609 Når dette faller, stemmer Høyre og Frp subsidiært for Venstres 625 millioner og sikrer flertall for dette.
DB170609 Dette kan skje dersom ingen partier sikrer flertall ¶ | 20-åring dømt for å ha voldtatt lillebror ¶
DB170609 Dersom hennes parti ikke sikrer flertall, kan valget ende med et så kalt hengt parlament.
DA170609 | Høyre og Frp sikrer flertall for Venstres jordbruksforslag ¶
AA170609 | Høyre og Frp sikrer flertall for Venstres jordbruksforslag ¶
SA170608 Her må det være mulig å få til en engangsløsning som sikrer at de kan leve normale liv i Norge, og at de som fortsatt kan arbeide, får lov til å gjøre det.
SA170608 Her må det være mulig å få til en engangsløsning som sikrer at de kan leve normale liv i Norge ¶
SA170608 - Vi har forsøkt å finne en løsning som både når målene i landbruksmeldingen, bevarer forhandlingsinstituttet og sikrer en ansvarlig pengebruk for landet.
DB170608 Det er Høyre, Frp og Venstre som sikrer flertall for den nye kommunestrukturen, og Stortinget skal også stemme over en ny regionreform, hvor Norge går fra 19 til 11 fylker.
DA170608 - Vi har forsøkt å finne en løsning som både når målene i landbruksmeldingen, bevarer forhandlingsinstituttet og sikrer en ansvarlig pengebruk for landet.
BT170608 Vi er enormt heldige i Norge som har så mange frivillige ungdommer, foreldre og eldre som brenner for det de gjør, og som stiller opp på fritiden og sikrer gode fritidstilbud.
BT170608 Slik sikrer vi at fritid blir familiens kjernetid, der vi har tid til å være sammen og tid til å se hverandre.
BT170608 Vedtaket sikrer at bilistene må ta store deler av regningen for kollektivtilbudet.
AA170608 Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets skrev tidligere torsdag om nettopp en situasjon der ingen av de to største partiene sikrer seg et flertall.
AA170608 - Vi har forsøkt å finne en løsning som både når målene i landbruksmeldingen, bevarer forhandlingsinstituttet og sikrer en ansvarlig pengebruk for landet.
AA170608 - Det viktigste er at vi nå har lagt grunnlaget for en ny kommunestruktur i Norge som sikrer gode tjenester til innbyggerne, legger han til.
AA170608 - Vi har forsøkt å finne en løsning som både når målene i landbruksmeldingen, bevarer forhandlingsinstituttet og sikrer en ansvarlig pengebruk for landet.
AA170608 Dersom kommunene ikke klarer å verne dyrket mark, er det på tide at staten sikrer et mer effektivt vern.
DA170607 - Uansett hvilken situasjon menneskene er i, mener jeg det er prinsipielt viktig at man sikrer alle tilgang til grunnleggende helsetjenester.
AA170607 - Det er viktig for oss å få på plass mekanismer som sikrer at det tas hensyn til alle land som er med i EØS, sa Solberg.
AA170607 En avtale som sikrer adgangen til EUs indre marked og rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia.
AA170607 I forrige uke ble det klart at opposisjonen på Stortinget sikrer flertall for å forby palmeolje i alt drivstoff som det offentlige kjøper inn.
VG170606 Foto :, AP ¶ SIKRER SEG : En mann kjøper store mengder i Doha mandag, samme dag de diplomatiske forbindelsene mellom Qatar og nabolandene ble brutt.
VG170606 - Sikrer at dagliglivet fortsetter ¶
SA170606 Da er det avgjørende at adgangen til å klage sikrer pasientenes rettssikkerhet.
SA170606 Dette sikrer vi nå gjennom denne presiseringen fra Utdanningsdirektoratet.
DA170606 Dette sikrer at vi kan tilby gode barnehager til barn og foreldre, og at våre ansatte kan ha trygge og gode arbeidsplasser.
DN170605 Britisk politi sikrer bevis etter lørdagens angrep.
AP170605 Dette sikrer vi nå gjennom denne presiseringen fra Utdanningsdirektoratet.
VG170604 Helligdager som fridager gir også familier muligheter til å ha fri på likt, og de sikrer et skifte mellom arbeid og hvile.
SA170604 Sandnes kommune sikrer med leien brukstid for byens barn og unge i idrettslag og skoler.
SA170604 Sandnes kommune sikrer med leien brukstid for byens barn og unge i idrettslag og skoler.
SA170604 Ble TUIL snytt for straffe allerede etter tre minutter ? 3 min : Johnsen jobber godt bakover og sikrer TUIL et frispark.
AP170604 Morten Uglum ¶ Sikrer åstedet for fremtiden ¶
AP170604 - Vi « fryser » på denne måten et åsted og sikrer det for fremtiden.
AP170604 Sikrer nøyaktig bilde av et åsted ¶ 3D-skanneren er allerede i bruk for å sikre et digitalt og nøyaktig bilde av åsteder, enten det er i drapssaker, branner, eller ved større ulykker.
AP170604 Ble TUIL snytt for straffe allerede etter tre minutter ? 3 min : Johnsen jobber godt bakover og sikrer TUIL et frispark.
VG170603 SKJEDDE HER : Inntil Hennie Onstad Kunstsenter har etablert drifts- og overvåkingsrutiner som sikrer tilfredsstillende vannkvalitet for de besøkende, vil Giant Psycho Tank 2000 bare kunne oppleves som en skulptur.
VG170603 Inntil kunstsenteret har etablert drifts- og overvåkingsrutiner som sikrer tilfredsstillende vannkvalitet for de besøkende, vil Giant Psycho Tank 2000 være åpen, men kun kunne oppleves som en skulptur.
SA170603 Inntil kunstsenteret har etablert drifts- og overvåkingsrutiner som sikrer tilfredsstillende vannkvalitet for de besøkende, vil Giant Psycho Tank 2000 være åpen, men kun kunne oppleves som en skulptur.
DB170603 Tour des Fjords-avtale sikrer 10 WorldTour-lag til Stavanger ¶
DB170603 Enorme oljeinntekter sikrer en overdådig livsstil for eliten rundt presidenten, samtidig som en stor del av landets drøyt 800 000 innbyggere lever i fattigdom.
DB170603 Man er avhengig av at man får solgt til utlandet, eller at man får tilskuddsordninger som sikrer produksjon her til lands, sier han.
DB170603 Man er avhengig av at man får solgt til utlandet, eller at man får tilskuddsordninger som sikrer produksjon her til lands, sier han.
DA170603 Inntil kunstsenteret har etablert drifts- og overvåkingsrutiner som sikrer tilfredsstillende vannkvalitet for de besøkende, vil Giant Psycho Tank 2000 være åpen, men kun kunne oppleves som en skulptur.
AA170603 Inntil kunstsenteret har etablert drifts- og overvåkingsrutiner som sikrer tilfredsstillende vannkvalitet for de besøkende, vil Giant Psycho Tank 2000 være åpen, men kun kunne oppleves som en skulptur.
VG170602 Jeg mener - i likhet med de aller fleste andre - at det er helt avgjørende at vi har et godt utdanningssystem på alle nivåer som sikrer at hver enkelt får mulighet til å utvikle sine talenter og evner.
DN170602 Han stoler på at næringslivet og Kina går i spissen og sikrer at klimamålene nås.
DB170602 « Etter min mening bør det så snart som mulig gis regler som sikrer at bevis i straffesaker blir oppbevart også etter at det foreligger rettskraftig dom », skriver Hallgren i eposten.
BT170602 Allemannsretten sikrer oss alle gratis tilgang til fjell og sjø, og slik skal det være.
VG170601 ÅSTEDSUNDERSØKELSER : Politiet sikrer spor på grusveien hvor Birgitte ble overfalt.
VG170601 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.
SA170601 Hvis Arbeiderpartiet sikrer nytt flertall etter valget, vil de ikke stoppe kommuner eller fylkeskommuner som vil oppheve tvangsvedtak.
FV170601 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.
DN170601 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.
DN170601 Tirsdag ble det kjent at Venstre og KrF sikrer ordningen videre liv.
DB170601 Kortet gjelder i alle EØS-land og Sveits, og sikrer deg samme behandlingstilbud hos offentlige leger og på offentlige sykehus som landets egne borgere har.
DB170601 Det sikrer deg samme behandling som om du hadde vært borger i det aktuelle landet.
DB170601 - Vi sikrer lastebilen, ser hva den inneholder og forsøker å finne ut hvem sjåføren var.
DB170601 ¶ Svømming : Frp vil ha lovgivning som sikrer at barn får svømme sammen.
DB170601 På denne måten kan Norge gå foran som et godt eksempel ved å sørge for en lovgivning som sikrer at alle barn kan leke og svømme sammen.
DB170601 Mener husstandsavgift sikrer NRK ¶
DB170601 Men arkivering sikrer sporbarheten i sentrale saker.
DB170601 Mener husstandsavgift sikrer NRK ¶
DA170601 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.
BT170601 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.
BT170601 Sammen med SV og Venstre fremmer vi derfor forslag om strengere karanteneregler, straff for utnyttelse av au pairer og regler som sikrer at familier med personer som er dømt for straffbar handling mot au pairer ikke får ta i mot en au pair.
AP170601 Regjeringskollega Høyre ville tvinge Bremanger inn i den nye kommunen, men sammen med Ap og Venstre sikrer Frp flertall imot.
AP170601 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.
AA170601 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.
AA170601 Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.
DB170531 Tour des Fjords-avtale sikrer 10 WorldTour-lag til Stavanger ¶
DA170531 Sikrer kontroll ¶
DA170531 Landene får lån til energiutbygging, og Russland sikrer seg inntekter på å produsere strøm.
DA170531 - Det var Russland som bygget den omdiskuterte reaktoren som har vært oppe i diskusjonen om at Iran sikrer seg atomvåpen.
DA170531 - De sikrer seg en geografisk kontroll som kan bli maktmiddel i en krise, sier atomekspert.
DA170531 Sikrer buffer mot NATO ¶
BT170531 Sammen med Høyre og Frp sikrer de to partiene flertall på Stortinget for å opprettholde dagens ordning.
VG170530 - Med den nye mobbepolitikken vi har lagt frem i år styrker vi skolenes kompetanse til å håndtere mobbing, innfører et regelverk som sikrer de som mobbes et bedre sikkerhetsnett, og gir bedre veiledning og støtte de de som blir mobbet.
DN170530 Venstre og KrF sikrer ordningen videre liv.
DB170530 DET norske systemet sikrer oppfølging av alle landslagsaktuelle løpere fra 17 år og oppover.
DB170530 Da trenger vi en politikk som sikrer tidsskriftenes redaksjonelle uavhengighet, og økonomi.
DA170530 Selv om de flere ganger har uttalt seg svært kritiske til au pair-ordningen, sikrer Venstre og KrF nå flertall for å beholde ordningen. 1. april i år var det kroken på døra for au pair-senteret i Oslo på grunn av kutt i støtten.
DA170530 Foto : Carina Johansen / NTB scanpix ¶ ¶ | Sikrer flertall for au pair-ordningen ¶
DA170530 - Jeg forventer at KrF og Venstre sikrer penger til dette i revidert statsbudsjett.
DA170530 Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt.
DA170530 Selv om de flere ganger har uttalt seg svært kritiske til au pair-ordningen, sikrer Venstre og KrF nå flertall for å beholde ordningen. 1. april i år var det kroken på døra for au pair-senteret i Oslo på grunn av kutt i støtten.
DA170530 - Jeg forventer at KrF og Venstre sikrer penger til dette i revidert statsbudsjett.
DA170530 | Sikrer flertall for au pair-ordningen ¶
AP170530 Venstre og KrF sikrer ordningen videre liv.
AA170530 I flertallsvedtaket fremmet av SV, MdG og Ap heter det i tillegg : « Formannskapet forutsetter at arrangøren sikrer økt vakthold langs skoleruter ved arrangement på dagtid.
VG170529 Til slutt må vi ha en distriktspolitikk som sikrer at alle har gode tilbud og muligheter for utdanning og jobb, uansett hvor i landet de bor.
DN170529 Telemarksmilliardær Børre Nordheim-Larsen sikrer gevinst når vekstfondet Verdane betaler 120 millioner kroner for kontrollen over Norges mest internasjonale merkevare : Mustad.
DB170529 Christopher Schindler sikrer seier !
DB170529 Milliardær sikrer gevinst - 120 mill. på kroken ¶
DB170529 Konkurranse sikrer at de som leverer de beste tjenestene til brukerne, vinner fram.
DB170529 Finansieringsopplegget sikrer at utsatte brukergrupper blir godt ivaretatt.
DA170529 Huddersfield skal nå forsøke å gjøre slutt på trenden med at laget som sikrer seg Premier League-plass via playoff rykker rett ned igjen.
DA170529 Dette bedrer lesbarheten av vegsystemet for alle trafikanter, og sikrer tryggere trafikkforhold. 11 meter bredde forbi Norestraen ¶
BT170529 Gjennom langvarig nordisk samarbeid har det lyktes oss å skape en utvikling i Norden der vi både sikrer økonomisk fremgang og samtidig ivaretar vårt miljø og samfunn.
BT170529 Disse erfaringene, som sikrer kvinner høy deltakelse i arbeidsmarkedet, kan vi dele med de stedene i verden der likestilling ikke er en selvfølge.
DN170528 Telemarksmilliardær Børre Nordheim-Larsen sikrer gevinst når vekstfondet Verdane betaler 120 millioner kroner for kontrollen over Norges mest internasjonale merkevare : Mustad.
DB170528 Her spurter han utrolig nok inn til en fjerdeplass, og sikrer seg dermed også den samme plasseringen i sammendraget.
DB170528 ¶ NY SEIER : Edvald vinner i Vågen for andre gang, tar sin tredje etappeseier på rad i årets Tour des Fjords og sikrer også sammenlagtseieren.
DB170528 Sikrer verdens DNA mot atomkrig ¶
AP170528 De sikrer over halvparten av det føderale budsjettet.
SA170527 | Sandnes sikrer seg strandtomt til 10 millioner ¶
VG170526 Saken fortsetter under videoen der Bullen sikrer EM-gullet : ¶
DB170526 Der har Norge med hell kjempet for en ny regel som sikrer at det skal være todelt ; enkelt sagt en separat bukse og en separat trøye.
DB170526 - Derfor er riktig håndtering av spiseferdig sjømat, som sikrer god kvalitet og smak, viktig for å få nordmenn til å spise mer sjømat fremover.
DB170526 EØS-avtalen som sikrer adgang til det indre markedet i EU, har enormt stor verdi.
AP170526 Noen får eksamenskarakterer som sikrer dem studieplass, andre gjør det ikke.
DB170524 Derfor må det komme en regelendring som automatisk sikrer start i verdenscupen for de som på det tidspunktet leder sammenlagt.
DB170524 I alle møtene handler det om å vise at NATO er en allianse som omstiller seg, og nå trapper opp kampen mot terror og sikrer bedre byrdefordeling, som Trump har vært opptatt av, og som både demokrater og republikanere er opptatt av, sier Stoltenberg.
BT170524 I flere vedtak onsdag pålegger Stortinget regjeringen blant annet å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier, rett til å etablere ladepunkt for elbil.
AA170524 I flere vedtak onsdag pålegger Stortinget regjeringen blant annet å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier, rett til å etablere ladepunkt for elbil.
AA170524 I flere vedtak onsdag pålegger Stortinget regjeringen blant annet å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier, rett til å etablere ladepunkt for elbil.
VG170523 I tillegg blir det et ekstra felt i hver retning ( vekslingsfelt ) som sikrer atkomstene til Høvik og Sandvika i henholdsvis østre og vestre ende av Ramstadsletta.
NL170523 Kanskje bør vi nå diskutere om vi bør reversere sentraliseringen av beredskapen slik at vi sikrer at det er politi, brannvesen og helsepersonell lokalt plassert, der folk bor ?
NL170523 EØS-avtalen sikrer oss rettigheter som de aller fleste tar for gitt.
VG170522 I tillegg blir det et ekstra felt i hver retning ( vekslingsfelt ) som sikrer atkomstene til Høvik og Sandvika i henholdsvis østre og vestre ende av Ramstadsletta, beskriver prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Grete Tvedt overfor VG.
VG170522 Enigheten om 100 milliarderkroners-planene for vei og kollektivsatsing i Oslo, kan ryke : Venstre og KrF på Stortinget sikrer flertall for ny motorvei fra Oslo og gjennom Bærum.
DB170522 I forbindelse med Miljøpartiet De Grønnes landsmøte kommenterer NHO-direktør Kristin Skogen Lund skråsikkert på Twitter at De Grønne vil fase ut oljen i løpet av 15 år uten å fortelle hvordan vi vil erstatte verdiene, jobbene og velferden oljenæringen sikrer .
DB170522 Disse utfordringene ligger imidlertid ikke i mangel på regler om beskyttelse av sivilbefolkningen fra cyberangrep i folkeretten, men hvordan vi sikrer respekt for eksisterende folkerett ved disse angrepene.
DA170522 Fylkesmannen vil også ha en kort skisse over opplæring for ufaglærte og beskrivelse av hvordan en sikrer informasjonsflyten for ansatte som ikke benytter seg av kommunens journalsystem.
DA170522 Vi vil ha en sentral tariffavtale som sikrer oss de vilkårene vi hadde.
AP170522 - Vi beklager behovet for ytterlige bemanningsreduksjoner, men justeringene er nødvendige markedstilpasninger som sikrer bærekraftig konkurransekraft i et krevende marked, sier administrerende direktør Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime i en uttalelse ifølge E24.
AA170522 - Vi beklager behovet for ytterlige bemanningsreduksjoner, men justeringene er nødvendige markedstilpasninger som sikrer bærekraftig konkurransekraft i et krevende marked, sier administrerende direktør Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime i en uttalelse ifølge E24.
DB170521 Han vinner klart og sikrer med det også sammenlagtseieren i rittet med bonussekundene han innkasserte.
DB170521 : Edvald Boasson Hagen sikrer etappe- og sammenlagtseier på den siste etappen av Tour of Norway i Oslo.
DB170521 Sikrer klatretrøyen ¶
DA170521 Avtalen sikrer landet 38 milliarder dollar i amerikansk militærhjelp de neste ti årene.
DB170520 Målet var medalje og en plass som sikrer spill i Europa neste år.
BT170520 I tillegg vil byutviklingen på Laksevåg få et delvis offentlig lokomotiv som sikrer aktivitet og etterspørsel etter boliger, kultur- og forretningstilbud langt inn i fremtiden.
NL170519 Det er WTO og ikke EØS-avtalen som sikrer markedsadgang for norsk laks.
DB170519 Italia ( to serierunder igjen ) : Juventus ( femdobbelt tittelforsvarer ) sikrer gullet definitivt med seier over Crotone søndag.
SA170518 En ny sponsoravtale sikrer Byåsen 2,3 millioner kroner de neste to årene.
NL170518 EØS-avtalen sikrer at fisken og varene kommer raskt og uten unødig byråkrati over talløse grensepasseringer.
DN170518 Kringkastingsavgiften sikrer NRKs inntekter.
DB170518 « Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en permanent løsning som sikrer at uføre ikke mister retten til eller får mindre bostøtte som følge av uførereformen. » - I begrunnelsen for forslaget vises til at som følge av uførereformen, fikk uføretrygdede en økning i brutto inntekt som oversteg inntektsgrensene for bostøtte, mens netto utbetaling var omtrent som før.
BT170518 Fagforeningene sier hybridordningen gir forutsigbarhet for de ansatte ved at den varer livet ut og sikrer lik utbetaling til kvinner og menn, uansett hvor lenge man lever.
BT170518 De hevder at deres pensjonsordning er den eneste som sikrer en god og forutsigbar drift av konsernet, og at den samtidig er en god pensjonsordning for de ansatte.
AP170518 En ny sponsoravtale sikrer Byåsen 2,3 millioner kroner de neste to årene.
AA170518 Nå som vi sikrer flertallet med vår ene representant, er vi i posisjon til å oppnå mye, sier Reinas videre.
AA170518 Dette sikrer et knapt flertall, 21 mot 20, i kommunestyret for de nye samarbeidspartnerne.
SA170516 Guardiolas lag sikrer mesterligakvalifisering om laget tar poeng tirsdag samtidig som Arsenal taper sin kamp mot Sunderland.
NL170516 Det er gode møter som handler om hvordan vi bygger kompetanse og sikrer en enda mer positiv utvikling.
DA170516 Det sitter en grunntone i oss alle, som sikrer oss og forankrer oss som folk.
BT170516 Guardiolas lag sikrer mesterligakvalifisering om laget tar poeng tirsdag samtidig som Arsenal taper sin kamp mot Sunderland.
AP170516 Guardiolas lag sikrer mesterligakvalifisering om laget tar poeng tirsdag samtidig som Arsenal taper sin kamp mot Sunderland.
AA170516 Vi har ikke behov for mer energi, og vannkraftverkene våre sikrer at energien vi bruker er fornybar.
AA170516 Det er gjennom å skape mer at vi sikrer grunnlaget for verdens beste velferdssamfunn, ikke gjennom å skatte mer.
VG170515 | Slik sikrer du deg mot dataangrepet ¶
SA170515 De sikrer at de skaffer seg inntekter før de bruker dem, sier Svendsen.
DB170515 ¶ HUSK RIKTIG KONTONUMMER : Dersom Skatteetaten har registrert riktig kontonummer på deg, sikrer du at skattepengene ikke blir forsinket når utbetalingene begynner i slutten av juni.
DB170515 Konvensjonen sikrer også at Russland og Tyrkia opprettholder sine verdimessige og juridiske forpliktelser til Europa.
DA170515 De sikrer at de skaffer seg inntekter før de bruker dem.
DA170515 De sikrer at de skaffer seg inntekter før de bruker dem.
DA170515 De sikrer at de skaffer seg inntekter før de bruker dem.
DA170515 Arbeiderpartiet og Venstre sikrer regjeringspartiene flertall i spørsmålet om akuttfunksjonene ved Odda sjukehus i Hardanger.
AP170515 De sikrer at de skaffer seg inntekter før de bruker dem, sier Svendsen.
VG170514 Ideelt sett blir Storbritannia og EU-27 ( de gjenværende EU-landene ) enige om å få til en avtale som sikrer rettighetene til disse fire millioner menneskene.
VG170514 Netflix tilbyr foreldrestyrt kontroll, som sikrer at seere under 15 år ikke vil få tilgang til « 13 reasons why » dersom disse innstillingene er gjort.
SA170514 Seier mot nedrykkstruede Crotone neste helg sikrer imidlertid " Lo Scudetto ".
DN170514 - Mange organisasjoner har skjeletter i dataskapet og sikrer seg ikke på nær så mye som de bør gjøre eller har grunn til å gjøre, sier han.
DB170514 Slik sikrer privatpersoner/bedrifter seg ¶
AP170514 Seier mot nedrykkstruede Crotone neste helg sikrer imidlertid " Lo Scudetto ".
AA170514 Overfor NTB understreker Rees at det viktigste poenget, som regjeringen ikke vurderer i sin gjennomgang, er at miljøbudsjettet etter Oslo-byrådets mening sikrer en forpliktende klimapolitikk på tvers i kommunen gjennom å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hvilke tiltak og kutt, og at dette integreres i det ordinære budsjettarbeidet. ( ©NTB ) ¶
VG170513 - Hvordan sikrer du kvaliteten på bunadene dine ?
SA170513 Stortinget ber regjeringen undersøke om dagens ordning for foreldrepermisjon fremmer likestilling og sikrer likestilt foreldreskap.
NL170513 Vi sikrer spor og oppretter sak, forteller Troms politidistrikt på Twitter.
NL170513 Det er fortsatt spenning knyttet til hvilke lag som rykker ned og hvilke lag som sikrer seg en plass i Mesterligaen neste sesong.
NL170513 Det er fortsatt spenning knyttet til hvilke lag som rykker ned og hvilke lag som sikrer seg en plass i Mesterligaen neste sesong.
NL170513 Det er fortsatt spenning knyttet til hvilke lag som rykker ned og hvilke lag som sikrer seg en plass i Mesterligaen neste sesong.
NL170513 Det er fortsatt spenning knyttet til hvilke lag som rykker ned og hvilke lag som sikrer seg en plass i Mesterligaen neste sesong.
DN170513 Stortinget ber regjeringen undersøke om dagens ordning for foreldrepermisjon fremmer likestilling og sikrer likestilt foreldreskap.
DB170513 City tok dermed et grep om å tredjeplassen i Premier League og kjemper om å havne innenfor topp 4 som sikrer Champions League-spill.
DB170513 Slik sikrer du deg ¶
DB170513 Slik sikrer du deg mot dataangrep ¶
DA170513 Stortinget ber regjeringen undersøke om dagens ordning for foreldrepermisjon fremmer likestilling og sikrer likestilt foreldreskap.
VG170512 Debatt : Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd ¶
SA170512 Loven har altså, i utgangspunktet, en dobbel funksjon : Den beskytter verk, og den sikrer en sunn og bærekraftig økonomi - for kunstneren.
SA170512 Her scorer Michy Batshuayi målet som sikrer Premier League-tittelen for Chelsea.
SA170512 Her sikrer han ligagullet for Chelsea.
NL170512 Det er fortsatt spenning knyttet til hvilke lag som rykker ned og hvilke lag som sikrer seg en plass i Mesterligaen neste sesong.
DN170512 Bunadsslusen sikrer god flyt gjennom sikkerhetskontrollen for alle reisende og vil være tilgjengelig 16. og 17. mai, opplyser Avinor.
DB170512 - For en eventyrhistorie av en spiller som egentlig ikke har bidratt med noe som helst, men scorer målet som sikrer Chelsea gullet, ropte TV 2-kommentator Kasper Wikestad.
DB170512 Ved å velge souvide-mat som er sentralt produsert, sikrer vi at alle får det samme gode mattilbudet.
DA170512 Ifølge rådgiver Skouen blir LHBTI-befolkningens rettigheter en « forhandlingsvare » for Ukrainas tettere tilknytning til EU heller enn at politikerne sikrer at det er trygt å leve som LHBTI.
DA170512 Samtidig sikrer det statlige bidraget et større handlingsrom for prioriteringer knyttet til næringstransport og viktige veiprosjekter.
BT170512 Her scorer Michy Batshuayi målet som sikrer Premier League-tittelen for Chelsea.
BT170512 Her sikrer han ligagullet for Chelsea.
AP170512 Bunadsslusen sikrer god flyt gjennom sikkerhetskontrollen for alle reisende og vil være tilgjengelig 16. og 17. mai, opplyser Avinor.
AP170512 Her scorer Michy Batshuayi målet som sikrer Premier League-tittelen for Chelsea.
AP170512 Her sikrer han ligagullet for Chelsea.
AA170512 Bunadsslusen sikrer god flyt gjennom sikkerhetskontrollen for alle reisende og vil være tilgjengelig 16. og 17. mai, opplyser Avinor.
DB170511 Det sikrer at en lov som ifølge de politisk ansvarlige skulle styrke kunstnernes stililng, ender opp med å svekke den.
DA170511 - Vi sikrer kommunene en god og forutsigbar økonomisk vekst også i 2018.
DA170511 - Vi sikrer kommunene en god og forutsigbar økonomisk vekst også i 2018.
VG170510 Den sikrer norsk tilknytning til EU, men gir oss begrenset innflytelse over regler og vedtak som berører oss.
VG170510 Nå sier jeg som Gerd Kristiansen ofte gjør ; vi skal ha vikarbyråer i Norge som sikrer at det er vikarer når man trenger vikarer.
VG170510 Men om ESA ( organ som sikrer at EFTA-stater oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen, journ.anm ) er av samme oppfatning, er jeg ikke sikker på.
NL170510 Tromsø kommune bryter loven når de ikke sikrer tiltak for å forebygge og behandle underernæring ved Seminaret.
DB170510 Sammen med partene i arbeidslivet, en sterk fagbevegelse, sikrer vi trygghet i arbeid og trygghet for arbeid, sa Støre.
DB170510 « Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
AA170510 Ap og Sp sikrer flertall ved å få med seg enten SV eller KrF på laget.
AA170510 Denne formen for skatt er effektiv fordi den sikrer inntekter til kommunene uten å dempe viljen til å jobbe.
VG170509 Vi tror de til slutt stikker av med seieren og sikrer seg en plass i finalen.
VG170509 Han sier de ikke tror det er realistisk at Norge skal kunne få reforhandle en EØS-avtale som sikrer norske arbeidstakeres rettigheter på en bedre måte.
VG170509 - Vi har ikke vært flinke nok til å formidle hvor utrolig viktig EØS-avtalen er for norske arbeidsplasser, og at den sikrer grunnlaget for hele velferdsstaten vår.
DA170509 - Jeg vil gå i demonstrasjonstog for en trygg og god arbeidsmiljølov som sikrer fast ansettelse for alle.
AA170509 PRIO-direktøren sier at han synes det er vanskelig å se hva Norge har som sikrer en god posisjon i denne sammenhengen, men at man aldri skal utelukke noe 100 prosent.
AA170509 I forrige uke sa administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter til NTB at deres tilbud sikrer de ansatte en god pensjon.
SA170508 Betydelige ressurser, som sikrer optimale treningsforholdi ¶
DN170508 PRIO-direktøren sier at han synes det er vanskelig å se hva Norge har som sikrer en god posisjon i denne sammenhengen, men at man aldri skal utelukke noe 100 prosent.
DA170508 Planforslaget er justert slik at stengsel settes opp på sørsiden ved Jåttå gravlund og dette sikrer atkomst til landbrukseiendommene fra nord, heter det i utredningen.
BT170508 PRIO-direktøren sier at han synes det er vanskelig å se hva Norge har som sikrer en god posisjon i denne sammenhengen, men at man aldri skal utelukke noe 100 prosent.
BT170508 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi og de ansatte en god pensjon, la hun til.
BT170508 Betydelige ressurser, som sikrer optimale treningsforhold ¶
AP170508 Sikrer egen posisjon ¶
AA170508 PRIO-direktøren sier at han synes det er vanskelig å se hva Norge har som sikrer en god posisjon i denne sammenhengen, men at man aldri skal utelukke noe 100 prosent.
SA170507 De røde sikrer en plass blant de fire med seier i sine to siste kamper, mot West Ham og Middlesbrough, men de har gitt seg selv et tøffere utgangspunkt en nødvendig før avslutningen.
FV170507 De røde sikrer en plass blant de fire med seier i sine to siste kamper, mot West Ham og Middlesbrough, men de har gitt seg selv et tøffere utgangspunkt en nødvendig før avslutningen.
BT170507 De røde sikrer en plass blant de fire med seier i sine to siste kamper, mot West Ham og Middlesbrough, men de har gitt seg selv et tøffere utgangspunkt en nødvendig før avslutningen.
AP170507 Vi bør ha et felles regelverk, som sikrer at gravearbeider ikke går utover veistandarden, sier Åsen.
AP170507 Vi bør ha et felles regelverk, som sikrer at gravearbeider ikke går utover veistandarden, sier Åsen.
AP170507 - Ved å øke sperregrensen sikrer du at partiene må ha en viss størrelse for å ha hånden på rattet, sier Njåstad.
AP170507 De røde sikrer en plass blant de fire med seier i sine to siste kamper, mot West Ham og Middlesbrough, men de har gitt seg selv et tøffere utgangspunkt en nødvendig før avslutningen.
VG170506 Nå er det bare to kamper igjen å kjempe for poengene som sikrer ny Premier League-kontrakt.
SA170506 Lars Tjærnås tror de røde sikrer en plass i neste års Champions League.
FV170506 Leder Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn sier han ikke har noen tro på at Stortinget vil endre loven som sikrer rett til rituell omskjæring.
FV170506 Lars Tjærnås tror de røde sikrer en plass i neste års Champions League.
DN170506 - Jeg tror markedet vil få seg en oppsving de neste dagene etter at Macron med all sannsynlighet sikrer seg valgsieren, sier han.
DB170506 Det innfører ikke bare en ny tidsregning for friidrettens rekorder der « År Null » settes til 2005, men kommer samtidig med flere krav som sikrer de nye rekordenes troverdighet.
DB170506 Erfaringer forteller oss at statlige standarder, indikatorer og stortingsmeldinger ikke sikrer god kvalitet.
BT170506 Lars Tjærnås tror de røde sikrer en plass i neste års Champions League.
BT170506 Se video : Her sikrer han EM-gullet ¶
AP170506 Og der norsk kapital sørget for oppstarten, er det kinesiske investorer som nå sikrer at selskapet har midler til videre utvikling og vekst, fremgår det av nHacks hjemmesider.
AP170506 Lars Tjærnås tror de røde sikrer en plass i neste års Champions League.
AP170506 Se video : Her sikrer han EM-gullet ¶
VG170505 SIKRER SPOR : Krimteknikere fra Kripos jobber ved boligen til den drepte mannen ( 49 ) på Dokka i Oppland.
DN170505 Braathen sikrer seg full kontroll i strekkode ¶ ¶ | - Vi står foran et retningsvalg ¶
DB170505 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi og de ansatte en god pensjon, legger hun til.
DB170505 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter mener deres tilbud sikrer de ansatte en god pensjon.
DB170505 Vi har fått høre at utviklingen er nødvendig og naturlig, at den sikrer individets valgfrihet og bedriftenes næringsfrihet, og fremmer økonomisk vekst og effektivitet.
DA170505 Les saken : Oslo kommune sikrer seg arvesølvet ¶
BT170505 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi, og de ansatte god pensjon ¶
BT170505 Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi, og de ansatte god pensjon ¶
VG170504 Vi må være helt sikre på at den løsningen vi nå jobber med å få på plass sikrer dette.
SA170504 Fellen som sikrer oppdaterte pollenmålinger fra Stavanger er ute av drift.
SA170504 Andre saker på Aftenbladet.no : ¶ Sikrer den rasfarlige veien til Google-bygda Fossmork ¶
SA170504 Da sikrer du deg mot brann.i ¶
FV170504 Da sikrer du deg mot brann.
DB170504 Toget har nemlig egne observasjonsvogner der veggene er erstattet med enorme pleksiglass som sikrer deg fritt utsyn til naturen.
DA170504 Samtidig slås det fast at avtalen fortsatt er viktig for Norge fordi den sikrer oss adgang til det indre markedet i Europa, sier Limi.
AP170504 Etterforskningsplaner : Politiet må opprette etterforskningsplaner som sikrer god fremdrift og høy kvalitet ved at den nødvendige etterforskning blir gjort, noe som vil forhindre glipper og liggetid.
AP170504 Da sikrer du deg mot brann.
VG170503 Marsh mener at det må finnes mekanismer som sikrer at de ulike kildene til informasjon blir sjekket opp mot hverandre.
VG170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
VG170503 Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk sier imidlertid til VG at de vil forsøke å finne en løsning som sikrer at pasienter med alvorlig sykdom kan får CBD.
DB170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DB170503 - En positiv bieffekt av å fylle godt på med grønnsaker er at du også sikrer deg en sunn tarmflora, tilføyer Bugge.
DB170503 Når vi samtidig vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom og at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene, så er det grunn til å spørre om barnehageloven godt nok sikrer barnas rettigheter og behov.
DB170503 Dermed sikrer LO i alt 17 millioner til Ap i valgåret 2017.
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
BT170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AP170503 Det vil ligge føringer fra Stortinget som sikrer en fordeling av arbeidsplasser og at det tas særlige hensyn til Vadsø, sier Davidsen.
AP170503 - Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.
AP170503 Det vil ligge føringer fra Stortinget som sikrer en fordeling av arbeidsplasser og at det tas særlige hensyn til Vadsø, sier Davidsen.
AP170503 - Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.
AA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
VG170502 - Det er realistisk hvis alt klaffer og vi sikrer oss finaleplass.
VG170502 Da han nylig vant en knepen seier i folkeavstemningen som sikrer presidenten svært vide fullmakter i grunnloven, mottok han gratulasjoner fra Trump.
SA170502 Finansministeren sier han er sikker på at avtalen vil bidra til at landet sikrer seg en avtale som vil minske gjeldsbyrden, og som han mener er helt nødvendig for å få fart på landets økonomi, ifølge det greske nyhetsbyrået ANA.
SA170502 Vi må også i framtida ha en politikk som sikrer penger til disse viktige formålene, og ikke minst ivaretar de spilleavhengige, sier Grande.
SA170502 Går det som Hedda Hynne ønsker, sikrer hun seg VM-billett under Bislett Games.
DB170502 Merkel ønsker Putin griper inn og sikrer menneskerettighetene i Tsjetsjenia, og la også vekt på retten til å demonstrere i et sivilt samfunn, og hun nevnte også konkret Jehovas vitner, som nylig ble forbudt av russisk høyesterett. 100 skal være arrestert ¶
DA170502 - Avtalen sikrer norske bedrifter, arbeidstakere og studenter like rettigheter med andre europeere i et fellesskap på 500 millioner mennesker, sier Bakke-Jensen til Dagsavisen.
DA170502 - Avtalen sikrer norske bedrifter, arbeidstakere og studenter like rettigheter med andre europeere i et fellesskap på 500 millioner mennesker, sier Bakke-Jensen til Dagsavisen.
BT170502 En ensartet rettsutvikling sikrer rettferdige konkurransevilkår for borgere og bedrifter i hele EØS-området.
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer overgangen mellom barnehage og skole ( Trøndelag forskning ).
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer at barna opplever at barnehage og skole henger sammen.
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer at barna opplever at barnehage og skole henger sammen, ifølge Trøndelag forskning.
AP170502 Vi må også i framtida ha en politikk som sikrer penger til disse viktige formålene, og ikke minst ivaretar de spilleavhengige, sier Grande.
VG170501 Holship-dommen i Høyesterett er et eksempel på at EØS-reglene trumfer norske tariffavtaler : Rammeavtalen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport, som sikrer havnearbeiderne fortrinnsrett til arbeid i havnene, erklæres i strid med EØS-avtalen og dermed ulovlig.
SA170501 | Ap sikrer flertall for akuttilbud i Odda ¶
DA170501 | Ap sikrer flertall for akuttilbud i Odda ¶
DA170501 | Ap sikrer flertall for akuttilbud i Odda ¶
BT170501 Ap sikrer flertall på Stortinget mot nedleggelse.
AP170501 Skal Norge nå opp, må landet ta grep som sikrer at vi fortsatt er fremst i feltet når starten går for de førerløse skipene.
AP170501 | Arbeiderpartiet sikrer flertall for å redde akuttkirurgien i Odda ¶
AP170501 Ap sikrer flertall på Stortinget mot nedleggelse.
AA170501 Det vi trenger er en avtale om frihandel - ikke en avtale som sikrer fri flyt på alle områder.
AA170501 | Ap sikrer flertall for akuttilbud i Odda ¶
SA170430 Lavkonjunktur innen olje- og gassnæringen sikrer også god tilgang på egnede kontorlokaler og rikelig tilgang på boliger av høy kvalitet.
AA170430 Det er viktig at vi sikrer bred geografisk representasjon.
SA170429 Slik sikrer vi at bygging av infrastruktur som toglinjer og bybanestasjoner følges opp med boliger, arbeidsplasser og fritidstilbud der det investeres penger.
SA170429 - Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding.
DN170429 - Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding.
DB170429 I saken ble det dokumentert at Fylkesmannen mener at Bydel Bjerke « ikke sikrer et forsvarlig tjenestetilbud » for de to beboerne med alvorlig autisme.
AP170429 - Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding.
AA170429 - Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding.
DN170428 Både Representantenes hus og senatet ga fredag grønt lys til en avtale som sikrer at offentlig sektor får penger i en uke til.
DN170428 Avtalen som ble vedtatt i Representantenes hus med overveldende flertall, sikrer at pengebevilgningene til det amerikanske statsapparatet sikres fram til 5. mai.
DB170428 * De rødgrønne, Ap, Sp og SV får tilsammen 89 mandater, og sikrer flertall.
AP170428 Deloitte svarer blant annet at de har « gjennomført undersøkelsen i samsvar med anerkjente standarder som sikrer habilitet og nøytralitet... ».
AA170428 Avtalen som ble vedtatt i Representantenes hus med overveldende flertall, sikrer at pengebevilgningene til det amerikanske statsapparatet sikres fram til 5. mai.
AA170428 KrFU-leder i Sør-Trøndelag, Marius Andresen, sier vedtaket sikrer en modernisert kontantstøtte og fortsatt valgfrihet til familiene.
AA170428 Den sikrer en modernisert kontantstøtte og fortsatt valgfrihet til familiene, sier Marius Andresen, leder for KrFs ungdomsparti ( KrFU ) i Sør-Trøndelag.
SA170427 Sentrale elementer er ny type belegningsstein som sikrer universell utforming, et nytt kunstnerisk innslag med vann som skal erstatte dagens fontene og samtidig invitere til lek og aktivitet.
DB170427 Det er ikke skattenivået alene som skal sikre det, det viktigste som sikrer inntekter, er at folk arbeider.
DB170427 - Heimevernet er viktig for Forsvaret, mer enn det sikrer også et veldig viktig bånd mellom lokalt tilhøringhet, lokalkjennskap og påtrengende modernisering.
DB170427 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sa administrerende direktør Heidi Austlid til NTB tidligere i år.
DB170427 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sa administrerende direktør Heidi Austlid til NTB tidligere i år.
DB170427 Innad i EU jobbes det med løsninger som både er enkle for forbrukeren og sikrer at momsinntekter til medlemslandene ikke forsvinner.
DA170427 I tråd med byrådserklæringen skal Oslo kommune utøve et aktivt og godt eierskap som sikrer offentlig styring og drift av viktig infrastruktur.
DA170427 sikrer seg HAFSLUND : Byrådsleder Raymond Johansen og byråd for næring og eierskap Geir Lippestad presenterer oppkjøp av Hafslund.
DA170427 Departementet vil sende på høring et forslag om å erstatte dagens operapensjonslov med en ordning som sikrer de kunstneriske utøverne flerårig støtte til omstilling når de når aldersgrensen for pliktig fratreden.
SA170426 Dette sikrer viktig bevismateriale som er forutsetningen for at den mistenkte blir tatt og får sin straff, og er et viktig skritt for rettssikkerheten.
SA170426 Man kan være enig eller uenig om politireformen og hva sammenslåing av lensmannskontorer vil føre til, men jeg tror de fleste kan være enig i at nye tekniske løsninger hvor patruljerende tar opp forklaring og sikrer bevis ute på åstedet er en suksess.
DB170426 - Både renteinnteker og utbytte gjør at Oslo kommune sikrer sin økonomi i mange år framover, supplerte byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad.
DB170426 ¶ KRAFTKJØP : Oslo kommune sikrer seg eierskap over Hafslunds strømnett og kraftproduksjon.
DB170426 - Både renteinntekter og utbytte gjør at Oslo kommune sikrer sin økonomi i mange år framover, supplerte byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad.
DB170426 Ap presenterer dagens enorme transaksjon med at « Arbeiderpartiet sikrer arvesølvet ».
DA170426 | Oslo kommune sikrer seg arvesølvet ¶
DA170426 Oslo kommune sikrer seg eierskap over Hafslunds strømnett og kraftproduksjon.
DA170426 Lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad ( Sp ), er svært fornøyd med at Oslo kommune sikrer fellesskapets eierskap til Hafslund og ikke minst offentlig eierskap til vannkraften.
DA170426 - Med denne avtalen sikrer vi offentlig eierskap til arvesølvet i kraftsektoren, stabile inntekter fremover og får en strategisk partner som vil bidra til det grønne skiftet i Oslo, sier Johansen.
BT170426 Denne sikrer at staten bidrar med 50 prosent til utbyggingen av Bybanen og andre prosjekter, mens resten må tas lokalt - med bompenger.
AP170426 - Dette sikrer Oslo kommune eierskap over strømnettet og kraftproduksjonen som i dag eies av Hafslund, sier Johansen.
AP170426 Hafslund-nyheten onsdag kan leses på flere måter : Enten har Oslo kommune gjennomført et oppkjøp som sikrer arvesølvet ( kraftproduksjonen ) på kommunale hender, med alt det fører med seg av mulige inntekter, verdistigning og - fall.
AA170426 INNsatskontoret sikrer at innvandrere i kommunens introduksjonsprogram får gode og kvalifiserende aktiviteter.
AA170426 | Oslo kommune sikrer seg arvesølvet ¶
AA170426 Oslo kommune sikrer seg eierskap over Hafslunds strømnett og kraftproduksjon.
AA170426 Lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad ( Sp ), er svært fornøyd med at Oslo kommune sikrer fellesskapets eierskap til Hafslund og ikke minst offentlig eierskap til vannkraften.
AA170426 - Med denne avtalen sikrer vi offentlig eierskap til arvesølvet i kraftsektoren, stabile inntekter fremover og får en strategisk partner som vil bidra til det grønne skiftet i Oslo, sier Johansen.
AA170426 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) i Oslo tar energiselskapet Hafslund av børs og mener han sikrer innbyggerne arvesølvet.
AA170426 Bingoen sikrer økonomien, men samtidig genererer den også nye lyttere.
DN170425 Farstad sikrer restruktureringsavtale - vil skape rederigigant ¶
DN170425 Farstad sikrer restruktureringsavtale - vil skape rederigigant ¶ ¶
DB170425 Men disse historisk sett ganske skjøre klubbene, er de siste årene blitt utkonkurrert av nye satsinger på Oslo vest der jevn god økonomi og mer stabile sosiale omgivelser sikrer kontinuitet i talentarbeidet.
BT170425 Ha et regelverk som sikrer ansatte hele og faste stillinger direkte hos flyselskapet ¶
VG170424 Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer at meldeplikten blir ivaretatt og om bekymringsmeldinger blir håndtert forsvarlig.
VG170424 Dermed sikrer LO i alt 17 millioner kroner til Ap i valgåret 2017.
SA170424 Dette sikrer et trygt og attraktivt tilbud som faktisk drar forbrukerne mot det regulerte tilbudet og samtidig skaper et robust regelverk som gir et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, avkastning og lovovervåking.
FV170424 Dette sikrer et trygt og attraktivt tilbud som faktisk drar forbrukerne mot det regulerte tilbudet og samtidig skaper et robust regelverk som gir et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, avkastning og lovovervåking.
DN170424 Loven sikrer mer innsyn, åpenhet og reguleringer i finansbransjen, og målet er at den skal hindre en ny situasjon der skattebetalernes penger må brukes for å redde finansinstitusjoner som er ansett som « too big to fail ».
DB170424 - Kjøp disse ni aksjene ¶ Sikrer avtale verdt flere titalls millioner ¶
DB170424 I tillegg foreslår vi i løpet av våren en norm som sikrer at alle barn får nok voksne rundt seg i barnehagen.
DA170424 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren til NTB.
BT170424 Dette sikrer et trygt og attraktivt tilbud som faktisk drar forbrukerne mot det regulerte tilbudet og samtidig skaper et robust regelverk som gir et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, avkastning og lovovervåking.
BT170424 Dette sikrer et trygt og attraktivt tilbud som faktisk drar forbrukerne mot det regulerte tilbudet og samtidig skaper et robust regelverk som gir et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, avkastning og lovovervåking.
AP170424 - Nå har vi tatt ned søket, men vi driver fremdeles og sikrer kriminaltekniske spor og er på rundspørring hos naboer for å høre om de har sett noe, sier hun ved 23-tiden.
AP170424 Dette sikrer et trygt og attraktivt tilbud som faktisk drar forbrukerne mot det regulerte tilbudet og samtidig skaper et robust regelverk som gir et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, avkastning og lovovervåking.
SA170423 Mats Zuccarello sikrer seieren for hjemmelaget sitt i New York og dermed er Rangers videre til kvartfinale i NHL-sluttspillet.
DB170423 Var Jens Stoltenbergs statssekretær for presse, og sikrer kontinuitet.
DB170423 Sikrer kontakten med fagbevegelsen.
BT170423 Mats Zuccarello sikrer seieren for hjemmelaget sitt i New York og dermed er Rangers videre til kvartfinale i NHL-sluttspillet.
AP170423 Mats Zuccarello sikrer seieren for hjemmelaget sitt i New York og dermed er Rangers videre til kvartfinale i NHL-sluttspillet.
VG170422 Barnas beste er det sentrale, og vi vil utrede hvordan vi sikrer barnas beste i de familiekonstrallasjonene som allerede finnes, forklarer Hadia Tajik, nestleder og leder av programkomiteen i Ap.
DN170422 På Instagram har hun en halv million følgere under navnet « fashionluxuries », som sikrer henne reklameinntekter nok til å « kompensere for den eventuelle jobben jeg skulle hatt ».
DN170422 På Instagram har hun en halv million følgere under navnet « fashionluxuries », som sikrer henne reklameinntekter nok til å « kompensere for den eventuelle jobben jeg skulle hatt ».
DB170422 TIL høsten blir det sannsynligvis et ekstraordinært idrettsting for å få på plass de nødvendige lovendringene som sikrer et enda bedre innsyn i denne store folkebevegelsens bruk av våre felles penger.
DA170422 En ringerunde Dagsavisen gjorde denne uken til Aps 19 fylkeslag, viste at fem ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
AP170422 Krimteknikere sikrer spor ved hytta der den avdøde 13-åringen i Valdres ble funnet.
AA170422 Det sikrer utjevning for ressurssvake grupper, integrering og et bedre læringsmiljø på skolen, sier SV-lederen.
VG170421 Dermed sikrer han ett poeng til Sogndal i Eliteserien og to poeng til Kathrine Bergby ( høyre ) i konkurransen VG-profeten.
VG170421 Organisasjonenes grundige jobb med å sørge for allmenngjøring av tariffavtalene i bransje etter bransje, sikrer arbeidstakernes trygghet og hinder sosial dumping.
VG170421 EØS-avtalen sikrer en forutsigbar tilgang til EU-markedet.
VG170421 - Vi har sagt at vi er villige til å diskutere andre løsninger der vi ikke gjeninnfører rimelighetsvilkår, men kun dersom vi får et kompromiss som sikrer at bruken av midlertidighet i praksis minimeres, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til VG.
DN170421 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren.
DB170421 | Vi har prøvd appen som sikrer deg et svært rimelig måltid ¶
DB170421 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier Helleland.
DB170421 Mer enn passord : Slik sikrer du kontoen din med tofaktorautentisering ¶
DA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis.
BT170421 Verdens ledere må nå komme fram til en løsning som sikrer dramatiske kutt i utslipp av klimagasser », sa Støre.
AP170421 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren.
AP170421 Når Carries personlige liv blir mer dramatisk, interessant og rørende enn noen gang tidligere, gir det også serien et viktig løft, og for første gang avslutter Homeland med en real cliffhanger som sikrer spekulasjonene frem mot neste sesongpremière.
AA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis.
DN170420 - Vi håper at skandinaviske myndigheter ser betydningen av flere direkteruter til Asia også fra Skandinavia og sikrer at også Norwegian får nødvendige overflyvningsrettigheter til Asia, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos.
DN170420 - Vi håper at skandinaviske myndigheter ser betydningen av flere direkteruter til Asia også fra Skandinavia og sikrer at også Norwegian får nødvendige overflyvningsrettigheter til Asia.
DB170420 Han håper på et vedtak som sikrer bedre velferd for de enslige mindreårige asylsøkerne.
DB170420 Gjennom skjerpet formuesskatt sikrer vi at også landets rikeste betaler skatt, og at formue ikke kan gå i arv uten på noe tidspunkt å komme til beskatning, heter det.
DB170420 * Det generelle skattenivået må ligge på et nivå som sikrer en bærekraftig velferdsstat.
DB170420 Politiet forutsetter at arrangøren sikrer at alle vilkår som settes for et arrangement oppfylles.
DA170420 Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt, sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
DA170420 - Vi ønsker en norm som sikrer like gode læreressurser ved alle skoler uansett skolestørrelse og beliggenhet.
DA170420 Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt, sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
DA170420 - Vi ønsker en norm som sikrer like gode læreressurser ved alle skoler uansett skolestørrelse og beliggenhet.
AA170420 Politistyrker sikrer Champs-Élysées i Paris.
VG170419 | Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd ¶
VG170419 Olje og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser.
VG170419 OLJELANDET : - Olje og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser, og vi trenger et Ap og et LO som er opptatt av arbeid, verdiskapning og velferd, skriver kronikkforfatterne.
VG170419 Fagforeningene og det å være organisert, er en sentral bærebjelke i velferdsstaten, som sikrer en seriøs og trygg ramme om arbeidstakerne, sier Støre.
DN170419 - Det er svært gledelig at Stortinget nå sikrer et vesentlig større uttak av ulv enn det som følger av den snevre fortolkningen av lovverket som regjeringen har gått inn for.
DN170419 Stortingets presidentskap er delt i synet på saken, men i et møte onsdag ble det endelig klart at KrF altså sikrer regjeringen flertall for fortsatt hemmelighold.
DN170419 Stemmene til KrF sikrer at Stortinget ikke omgjør dette vedtaket og selv beordrer offentliggjøring.
DB170419 Norsk sjøkreps trenger en beskyttelse som sikrer at navnet ikke kan misbrukes.
DA170419 Fagforeningene og det å være organisert, er en sentral bærebjelke i velferdsstaten, som sikrer en seriøs og trygg ramme om arbeidstakerne, sier Støre til VG.
BT170419 Sikrer spor ¶
VG170418 Siden Labour og De liberale har sagt de vil stikke kjepper i hjulene for brexitforhandlingene er det bra at hun fremskynder det og sikrer seg backing, sier Greg Haran og legger til : ¶
VG170418 - Nå sikrer hun seg støtte og sender et sterkt signal til skottene samtidig.
VG170418 En gitarreim sikrer et godt grep om varene.
SA170418 EU ber om en åpen gransking av folkeavstemningen som sikrer president Recep Tayyip Erdogan mer makt i Tyrkia.
DN170418 Derfor må det på plass en lov som sikrer åpenhet, mer kontroll og ryddigere forhandlinger, sier Tor Arne Johansen, som er konserntillitsvalgt i Tine og sitter i landsstyret i NNN.
DB170418 » Vi skal selvfølgelig ha et regelverk som sikrer et likestilt arbeidsliv uten diskriminering, men ikke for enhver pris.
BT170418 EU ber om en åpen gransking av folkeavstemningen som sikrer president Recep Tayyip Erdogan mer makt i Tyrkia.
AP170418 EU ber om en uavhengig gransking av folkeavstemningen som sikrer president Recep Tayyip Erdogan mer makt i Tyrkia.
SA170417 | Flere seniorer i arbeid sikrer velferdsstaten ¶
DN170417 - Da får du mange små muskelkontraksjoner som sikrer blodgjennomstrømning i muskulaturen.
VG170416 1,45 milliarder i åpningshelgen sikrer « Skjønnheten og udyret » rekorden for beste mars-premiere noensinne.
DB170416 - Våre rutiner ute hos produsent sikrer at vi ikke får med slikt inn til våre lagre, så har vi også Mattilsynet, som har ekstremt strenge rutiner i forhold til resten av Europa, forteller hun til Dagbladet, men legger til at man ikke kan garantere seg mot slike insekter.
SA170415 Milliardkontrakter til North Atlantic Drilling - sikrer arbeid for to rigger i 10 år ¶
DB170415 I så måte skulle diskusjonen - hvis vi nå en gang tenker at vi er, ønsker å være og skal fortsatte å være en nasjon med egen kultur - ha handlet om hvordan vi sikrer flere kunstnere trygghet i arbeidslivet.
SA170414 Dyrevernalliansen er glade for at næringslivet i Norge nå tar grep, og sikrer dyrene en bedre fremtid og forbrukerne mer dyrevennlig mat.
DB170413 - Alpinanleggene sikrer , merker og skilter nedfartene, og preparerer løypene.
DB170413 - Sikrer , merker og skilter ¶
BT170413 Fakta : Slik sikrer du deg mot innbrudd ¶
BT170413 Her kan du velge å kjøpe økologiske egg som sikrer hønene et verdig liv med plass og luft under vingene.
DB170412 Vannkraften med sine magasin sikrer vanligvis tilstrekkelig mulighet for lagre.
VG170411 - Vi vil sørge for nødvendige translatørtjenester som sikrer at Johaug og CAS forstår hverandre fullt ut, sier advokat Christian B.
SA170411 | Milliardkontrakter til North Atlantic Drilling - sikrer arbeid for to rigger i 10 år ¶
SA170411 - Vi vil sørge for nødvendige translatørtjenester som sikrer at Johaug og CAS ( Idrettens voldgiftsrett ) forstår hverandre fullt ut, bekrefter advokat Christian B.
DN170411 - Det som vil være viktig for oss er blant annet at det i større grad legges til rette for ubyråkratiske og enkle økonomiske støtteordninger som sikrer hele frivilligheten forutsigbare rammevilkår, sier Mollekleiv.
DB170411 - Vi vil sørge for nødvendige translatørtjenester som sikrer at Johaug og CAS ( Idrettens voldgiftsrett ) forstår hverandre fullt ut, bekrefter advokat Christian B.
DB170411 Men problemet er at om vi sikrer et sted, så blir et annet sted mer utsatt.
DB170411 « Selv om jeg beklager denne hendelsen, så står jeg bak dere alle, og jeg vil rose dere for arbeidet deres som sikrer at vi flyr på riktig måte.
DB170411 Hvordan sikrer riksarkivaren rekruttering av historie- og arkivfaglige kompetanse i arkivene ?
DB170411 Pensjonsreformen sikrer at pensjonister får 0,75 prosent lavere lønnsøkning enn andre.
BT170411 Svaret er at angrepet militært var mindre skadelig enn å trille ballen ut til innkast sikrer en seier på fotballbanen.
AP170411 - Vi vil sørge for nødvendige translatørtjenester som sikrer at Johaug og CAS ( Idrettens voldgiftsrett ) forstår hverandre fullt ut, bekrefter advokat Christian B.
AA170411 - Det som vil være viktig for oss er blant annet at det i større grad legges til rette for ubyråkratiske og enkle økonomiske støtteordninger som sikrer hele frivilligheten forutsigbare rammevilkår, sier Mollekleiv.
VG170410 SIKKERHETSOPPLEGG : Skarpskyttere på taket og på scenen, og et voldsomt politioppbud sikrer Erdogans valgmøter.
DB170410 Dagbladet lanserer nå en tipsplattform for varslere, som sikrer anonym overlevering av sensitive dokumenter til våre journalister.
AA170410 | HBO Nordic sikrer seg rettighetene til Twin Peaks ¶
DB170409 Vi ønsker å stille krav til klima- og miljøminister Vidar Helgesen og regjeringen om å ta initiativ til et internasjonalt regelverk som sikrer merking av kosmetiske produkter som inneholder mikroplast, sier Bjørn-Kristian Svendsrud.
VG170408 - For hvis vi sikrer ett sted så er det folk andre steder.
DN170408 Men det som er viktig er at hvis vi sikrer et sted, så er det folk andre steder og.
DB170408 Men problemet er at om vi sikrer et sted så blir et annet sted mer utsatt.
VG170407 - Vi sikrer teamet og de som er ute og jobber.
DB170407 - Om du tilpasser farten etter forholdene, ikke stresser og sikrer både passasjerer og last, bidrar du til en trafikksikker påske for både deg, dine og alle andre som ferdes på norske veger.
AA170407 Etterforskningen har også begynt, politiet sikrer spor og snakker med vitner.
AA170407 Sikrer byen ¶
AA170407 - Om du tilpasser farten etter forholdene, ikke stresser og sikrer både passasjerer og last, bidrar du til en trafikksikker påske.
VG170406 VG+ : Slik sikrer du deg mot angrep ( krever innlogging ) ¶
DN170406 Det er andre deler av Piëch-slekten og Porsche-familien som benytter sin forkjøpsrett og sikrer seg de ettertraktede aksjene.
DB170406 - Alle piloter med EU-sertifikat må ha en score på mellom 4 og 6 på ICAOs språktest og det er luftfartsmyndighetene i det landet pilotens sertifikat er utstedt som sikrer at språkferdighetene er ivaretatt.
DB170406 Den staten som klarer å få kontroll over Spratly-øyene, sikrer seg med andre ord store naturressurser, samt utvidet kontinentalsokkel og styrket strategisk posisjon.
AA170406 - Avtalene sikrer at friskolene som er organisert i Abelia, får en rettmessig plass i det organiserte arbeidslivet, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen i Forum for Friskoler.
SA170405 Etter år med forhandlinger, bekreftet Spotify og bransjens ledende selskap Universal denne uken at de har skrevet en ny avtale som sikrer at deres musikk blir tilgjengelig.
DB170405 Den handler om å gi folk tettere individuelle oppfølging, slik våre forslag sikrer .
DB170405 De strenge vilkårene som kreves før bestemmelsen kan komme til anvendelse, sikrer at bestemmelsen ikke kommer i strid med ytrings- og informasjonsfriheten » ¶
DA170405 God språkutvikling tidlig i livet sikrer deg økt læring gjennom hele skoleløpet.
AA170405 - Det sikrer åpenhet rundt begrunnelsene, og det gir igjen tillit og det reduserer faren for at man tar utenforliggende hensyn, sier Falkanger.
AA170405 Etter år med forhandlinger, bekreftet Spotify og bransjens ledende selskap Universal denne uken at de har skrevet en ny avtale som sikrer at deres musikk blir tilgjengelig.
VG170404 SELFIE-TID : Abid Raja sikrer seg en selfie sammen med Erna Solberg, Trine Skei Grande, Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen da deler av Nasjonal Transportplan NTP ble presentert på Oslo S tidligere i år.
SA170404 Uten flere større aktører som sikrer god og balansert konkurranse på sjøtransport, er det fare for at bilen tar over for båten, fordi bilen er mindre kapitalintensiv og mer fleksibel.i ¶
DN170404 | Braathen sikrer seg full kontroll i barcode ¶
DB170404 Fordi vi har mange andre former for arbeid eller stønad som sikrer inntekt i Norge, er det på langt nær gitt at surrogater vil presses til det av økonomiske problemer.
DA170404 I dag sikrer Stortinget at NRK får reell konkurranse, og at seerne i framtida får to allmennkringkastere, noe som vil gi dem et godt og bredt TV-tilbud, mener Grande.
DA170404 I dag sikrer Stortinget at NRK får reell konkurranse, og at seerne i framtida får to allmennkringkastere, noe som vil gi dem et godt og bredt TV-tilbud, mener Grande.
DA170404 | KrF sikrer flertall for plan mot vold og overgrep ¶
SA170403 Derfor har vi en velferdsstat med gode ordninger som sikrer oss et godt liv når vi ikke klarer jobbe lenger.
SA170403 Sikrer oss et godt liv ¶ 33 prosent ender opp med uføretrygd, viser tallene for de som sluttet å motta AAP i i kvartal 2016.
DB170403 - De fleste land implementerte dette regelverket, men det kan være vanskelig å sørge for at de som skal benytte seg av disse testene, både piloter og andre lands myndigheter, faktisk gjør det på en måte som sikrer at det er en reell test.
DA170403 Vi mener at mangfold i mediene sikrer det viktigste vi har : demokratiet og ytringsfriheten.
BT170403 Steng åpningen med snø, før du sikrer luft ved å stikke noen hull ut.
AP170403 En modell som sikrer best mulig evne til å ta imot hjelp fra allierte er derfor viktig, sier Græger.
AP170403 En modell som sikrer best mulig evne til å ta imot hjelp fra allierte er derfor viktig, sier Græger.
SA170402 Dersom han ikke sikrer flertall i den første runden, avholdes en andre valgrunde 16. april.
DB170402 Foto : Mitsubishi TRIVES PÅ FJELLET : S-AWC-systemet gjør at moment fordeles til hjulene som trenger det til enhver tid, noe som sikrer god fremkommelighet.
DA170402 Dersom han ikke sikrer flertall i den første runden, avholdes en andre valgrunde 16. april.
AA170402 Dersom han ikke sikrer flertall i den første runden, avholdes en andre valgrunde 16. april.
VG170401 - Er det én ting Seamus ønsker er det at vi spiller bra og sikrer gode resultater både mot Liverpool lørdag og borte mot Manchester United på tirsdag.
VG170401 Ordningen sikrer Avinor nærmere tre milliarder kroner i årlige inntekter.
SA170401 | Han sikrer vann for flyktninger i Irak ¶
VG170331 Med seieren sikrer laget fra Montreal en plass i vårens sluttspill.
VG170331 En av Venstres største kvaler med å støtte dagens Høyre/Frp-regjering er at de sikrer statsrådsjobb for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
SA170331 | Lav oljepris og svak krone sikrer en halv milliard i overskudd ¶
DN170331 « Trossamfunnet ønsker bare å ha en grunnlikviditet som sikrer finansiering av vår virksomhet i Norge, og det er derfor også i år brukt betydelige midler til støtte av Jehovas vitners virksomhet i andre land, 90 millioner kroner », heter det i årsberetningen.
BT170331 Tvert imot skriver de at barnelovgivningen og familievernet bør oppfordre foreldre til samværsordninger som sikrer at barn fra 0 - 3 år har hyppig og jevnlig overnatting hos både far og mor.
BT170331 | Åsanes svar på Kvisvik og Helstad sikrer suksess ¶
AP170331 Dette for sikrer tilgang på bensin til de eldre bilene og båtmotorene som ikke tåler høy entanolinnblanding.
AA170331 Dette for å sikrer tilgang på bensin til de eldre bilene og båtmotorene som ikke tåler høy entanolinnblanding.
FV170330 | Lav oljepris og svak krone sikrer en halv milliard i overskudd ¶
DB170330 Investeringer i velferd bidrar til vekst, og sikrer samtidig at veksten tilfaller oss alle.
DB170330 På den måten sikrer man både muligheten til å slokke brannen i en startfase med lite røyk og varme, eller rømme ut av boligen i så røykfrie omgivelser som mulig.
DA170330 - Jeg mener vi både kan ha aktivitetsplikt slik regjeringen foreslår, som vil sikre tiltak på kort sikt - og beholde dagens enkeltvedtak som sikrer langsiktighet og oppfølging også etter at den konkrete mobbesaken er løst, sier direktør Erling Lien Barlindhaug, og fortsetter : ¶
DA170330 - I forarbeidet til stortingsmeldingen og tidligere høringsuttalelser, har vi sagt at vi ikke er negative til at enkeltvedtak i mobbesaker fjernes under forutsetning av at man sikrer dokumentasjon av hva skolen har gjort og skal gjøre, på en betryggende måte.
AP170330 Utfordringen er hvordan man sikrer bensinforsyningene til alle de som ikke kan bruke E10, enten det er snakk om biler, båtmotorer eller gressklippere.
AA170330 Her kan du lese vår kommentar, som slår fast at familieeide selskaper som sikrer lokalt eierskap er under press.
AA170330 Gjeldsnemnda er derfor svært fornøyd med at vi har fått på plass en løsning som sikrer videreføring av olje og gass-virksomheten med ansatte, samtidig som vi også oppnår dividende til kreditorene, uttaler Grimsbu i pressemeldingen.
VG170329 Det er også et veldig lurt trekk politisk, for det sikrer velgere til AKP, mener Yuksel.
SA170329 Det sikrer heller ikke grøntdraget langs sjølinja, men vil tvert imot være en kompakt og nærmest sammenhengende bygningsmasse i landskapsrommet rundt Hillevågsvika, heter det i anbefalingen fra byplansjefen.
SA170329 | Her sikrer politiets skarpskytter brannstedet på Høg Jæren ¶
DN170329 - Det å få stordriftsfordelene et større system kan gi oss, dele beste praksis og eventuelt effektivisere der det er mulig, vil gi oss konkurransefortrinnene som sikrer en god Burlin-fremtid, sier Stefan Burlin i en melding fra selskapet.
DN170329 Den amerikanske bilprodusenten Ford Motors advarer mot konsekvensene dersom ikke Storbritannia får til en avtale som sikrer fortsatt tilgang til det europeiske markedet etter brexit, melder Financial Times onsdag.
DN170329 Skoda kommer med elektrisk suv ¶ Sikrer over 700 nye utssalgssteder i Sverige ¶
DN170329 | Sikrer over 700 nye utssalgssteder i Sverige ¶
DB170329 * Borgernes interesser bør settes først : En avtale som sikrer rettighetene til britiske borgere i EU og EU-borgere i Storbritannia bør ha prioritet.
DB170329 Samtidig sikrer vi at alle barn får god og tilstrekkelig læring.
AP170329 Videre vil avtalene som sikrer handel i tjenester opphøre, noe som for eksempel rammer Londons finansindustri.
AP170329 Samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp - som sikrer de to sistnevnte regjeringsmakt, gir for mye oppmerksomhet rundt konfliktsakene, mener Grande.
AA170329 Adresseavisen har tidligere skrevet at investeringene på 20 milliarder kroner i Njord og nabofeltet Bauge sikrer midtnorske arbeidsplasser i 20 år fremover.
VG170328 Vi mener det er viktig å tilrettelegge for at begge foreldrene kommer i jobb, og at dette sikrer en bedre økonomi for barna.
SA170328 - Hvordan sikrer man seg mot slike diskvalifikasjoner neste sesong ?
DN170328 En lov som sikrer rederne refusjon av skatt og trygdeutbetalinger til norske sjøfolk er vedtatt av Stortinget.
DB170328 Om han sikrer seg skalpen til Kristoff i løpet av de neste tre dagene, er slettes ikke sikkert.
AP170328 - Hvordan sikrer man seg mot slike diskvalifikasjoner neste sesong ?
AA170328 Samtidig understreker han at Suu Kyi er bundet av grunnloven som sikrer militæret kontrollen over både forsvars-, innenriks- og grensedepartementet.
AA170328 Kunstsnø nederst sikrer oss.
AA170328 - Snøen vi har fått den siste uka sikrer oss ut sesongen.
AA170328 - Det vi har fått nå sikrer oss ut sesongen og sørger for at vi har snø i påska.
VG170327 Med rundt 200.000 barn og unge i alderen 10-18 utenfor organisert idrett, er spørsmålet hvordan man sikrer at også de får gode rammer til å utvikle og utfolde seg fysisk.
SA170327 Statoil sikrer seg JX Nippons eierandel og operatørskapet for den britiske lisensen på Utgard-feltet.
DB170327 Slik sikrer du eldrehelsa ¶
DB170327 | Smart app gjør utrygge WiFi-nett trygge ¶ ¶ SIKRER NETTET : Er du koblet på et usikret nett, sørger Cloak automatisk for å kryptere forbindelsen.
DB170327 Slik sikrer du eldrehelsa ¶
DA170327 Han får dermed med seg en sluttpakke som sikrer han to millioner i etterlønn over ett år, ifølge NRK, som omtalte saken først.
BT170327 Han får dermed med seg en sluttpakke som sikrer han to millioner i etterlønn over ett år, ifølge NRK, som omtalte saken først.
VG170326 Samarbeidsavtalen som sikrer dagens regjering, mellom de fire partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF, er i ferd med å miste sin kraft.
DN170326 Ett av temaene på konferansen i år var utdannelse som sikrer arbeidslivet kandidatene man vil trenge i fremtiden.
DB170326 I stedet for å investere pengene i banker, sikrer de seg mot et kollaps, sier Samset.
DB170326 - Området bunkeren er plassert sikrer den godt hvis vi blir rammet av et kraftig jordskjelv eller om havet stiger.
DB170326 - Skal jeg fortelle deg hvem som er din ekte venn ? | 5 tips som sikrer deg en bra tur i skogen ¶
DA170326 Det ble også vedtatt at Senterpartiet skal « arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.
DA170326 " Komiteens flertall, med medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, forventer at regjeringen kommer tilbake til Stortinget hurtigst mulig etter høringen med forslag til et regelverk som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner. " heter det i merknaden.
BT170326 Dokumentene skal lagres på filmruller, som sikrer dataene i minst fem hundre år, skriver NRK.
AP170326 Barnehager : Ha et lovverk som sikrer at offentlig støtte til barnehagedrift ikke skal gå til utbytte hos private eiere.
AA170326 De ble flertall for å slå fast at Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.
AA170326 Det ble også vedtatt at Senterpartiet skal « arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.
DA170325 Det innebærer økt bruk av alternative straffereaksjoner som har til hensikt å hjelpe mennesker ut av begynnende narkotikaproblemer, og reaksjoner som sikrer alle tyngre brukere oppfølging og helsehjelp.
VG170324 I seg selv er ikke en kamp mellom to teamkamerater et problem, men de færreste ønsker at Hamilton sikrer VM-tittelen sju løp før sesongslutt.
VG170324 Med Planica som avsluttende verdenscuphelg og 81 poeng ned til Kamil Stoch, skal det mye til at østerrikeren ikke sikrer seg sammenlagtseieren.
DB170324 Sikrer rettigheter ¶
DB170324 Kan du stole på kjøpmannen, slipper vi et mellomledd som sikrer kvalitet.
DA170324 En trenger ikke å gå lenger enn til København for å se at de har organisert transporten både rimeligere og mer pasientvennlig ved hjelp av store mengder ulike data og systemer som sikrer at man til enhver tid har oversikt over alle aktuelle kjøretøyer, påpeker Bjørgum. * - Bruken av tolker øker i helsetjenesten, men de sendes lange avstander i stedet for å la dem bruke videodelingsplattformer og andre mer eff
AA170324 Avtalen sikrer at alle kan se NRKs nye dramaproduksjoner når de vil.
VG170323 KrFs Line Henriette Hjemdal slår fast at det er viktig for partiet hennes at jordbruksmeldingen sikrer et « ambisiøst produksjonsmål » og legger til rette for landbruk i hele landet.
SA170323 Stedene hvor angriperen gikk løs på tilfeldige forbipasserende og en politimann, er fortsatt sperret av mens polititeknikere sikrer spor.
SA170323 Kompetanse : Klubben skal ha eller bygge et korps av profesjonelle utviklingstrenere som sikrer at utviklingsarbeidet er på et høyt internasjonalt nivå.
SA170323 Kampplattform : Klubben skal ha en tydelig og helhetlig kampplattform som sikrer god nasjonal og internasjonal matching. 7.
DA170323 KrFs Line Henriette Hjemdal slår fast at det er viktig for partiet hennes at jordbruksmeldingen sikrer et « ambisiøst produksjonsmål » og legger til rette for landbruk i hele landet.
BT170323 Kompetanse : Klubben skal ha eller bygge et korps av profesjonelle utviklingstrenere som sikrer at utviklingsarbeidet er på et høyt internasjonalt nivå.
BT170323 Kampplattform : Klubben skal ha en tydelig og helhetlig kampplattform som sikrer god nasjonal og internasjonal matching. 7.
AP170323 Kompetanse : Klubben skal ha eller bygge et korps av profesjonelle utviklingstrenere som sikrer at utviklingsarbeidet er på et høyt internasjonalt nivå.
AP170323 Kampplattform : Klubben skal ha en tydelig og helhetlig kampplattform som sikrer god nasjonal og internasjonal matching. 7.
AA170323 Stedene hvor angriperen gikk løs på tilfeldige forbipasserende og en politimann, er fortsatt sperret av mens polititeknikere sikrer spor.
AA170323 Det er viktig at vi ikke bare har fokus på sosialhjelpsmottakerne, men også jobber tett med ungdommer som mottar arbeidsavklaringspenger, og sørger for at de får god oppfølging og relevant bistand som sikrer dem både en forbedret helsesituasjon og en tilknytning til arbeidslivet.
SA170322 Hvordan sikrer myndighetene at det betales skatt ?
SA170322 Regjeringen kommer snart med forslag til ny bemanningsnorm som sikrer hvor mange barn det kan være per voksen.
SA170322 Det er greit å vite at en uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe lenger.
FV170322 | Hollendere sikrer seg sørlandsk teknologi ¶
DA170322 - Det vil være meningsløst at kommunen bruker krisemillioner uten at vi sikrer at de går til lokale arbeidsplasser, sier Sakariassen til RA.
DA170322 I tillegg får vi ned klimautslippene og sikrer en bedre luftkvalitet.
BT170322 Det er greit å vite at en uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe lenger.
AP170322 Partiet mener skatte- og avgiftssystemet er et « viktig virkemiddel for å kutte klimautslipp », men understreker at et grønt skatteskifte « må være forutsigbart og koblet til andre tiltak som sikrer sosial og geografisk fordeling.
AP170322 Det er greit å vite at en uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe lenger.
VG170321 BRAGDEN : Her sikrer Finn-Hågen Krogh norsk stafettgull i Lahti.
VG170321 Og ikke minst at vi sikrer at vi ikke får nye proteksjonistiske tiltak, sier Brende og legger til : ¶
SA170321 Aker Solutions kontrakt med Statoil for utviklingen av fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen sikrer rundt 100 arbeidsplasser i Stavanger.
FV170321 Det er greit å vite at en uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe lenger.
DA170321 Vi vil ha et samfunn der vi i fellesskap sikrer alle gode barnehager, skoler og helsetjenester, og et samfunn der vi i fellesskap tar vare på naturverdiene, skaper klimavennlige arbeidsplasser og reduserer klimagassutslippene.
AA170321 ) er vi tett på utviklingen og sikrer oss dermed en god posisjon for fremtidige EPC-kontrakter, sier Tove Strand Trana, Kværners kommunikasjonssjef i Midt-Norge.
AA170321 Regjeringspartiene Høyre og Frp vil ikke stille makskrav til reiselengde, men ber regjeringen legge fram en plan for utstedelse av våpenkort og pass i den nye tjenestestrukturen som sikrer " god balanse mellom kvalitet, sikkerhet og brukertilgjengelighet ". ( ©NTB ) ¶ | 70 hotellansatte tapte i retten mot Scandic ¶
VG170320 1,45 milliarder i åpningshelgen sikrer « Skjønnheten og udyret » rekorden for beste mars-premiere noensinne.
VG170320 Det vil ta litt tid å få på plass lovgivning som sikrer dette, men det første skrittet kan vi ta allerede dagen etter valget.
DN170320 Det er viktig at vi har gode handelsavtaler som sikrer oss gode markeder der ute, sier finansministeren.
DB170320 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sa administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
DB170320 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sa administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
BT170320 ULIK LITURGI : Kirkemøtet i Trondheim til uken vil åpne for at homofile og lesbiske skal kunne gifte seg i kirken, men biskopene sikrer at det ikke blir en felles liturgi for homofile og heterofile vielser.
AP170320 Dette sikrer at planten ikke blomstrer på høsten.
AP170320 Christopher William Davidsen sikrer Norge sølvmedalje i 2017.
AP170320 Bent Stiansen sikrer i 1993 Norges første gullmedalje i Bocuse d'Or.
AA170320 Dersom han ikke sikrer seg over 50 prosent av stemmene, blir det ytterligere en valgrunde i april.
AA170320 Det er viktig at vi har gode handelsavtaler som sikrer oss gode markeder der ute, sier finansministeren.
AA170320 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sa administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170320 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sa administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170320 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sa administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170320 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sa administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
VG170319 Også en utvidet batterigaranti utover vanlig nybilgaranti, som sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet vil gi eieren merverdi.
DN170319 - Vi har en ambisjon om å etablere en løsning som gir en enklere hverdag med økt produktivitet, som sikrer likebehandling og redusert saksbehandlingstid, sier byggesaksbehandler Lars-Kåre Grøtjorden i Kongsberg kommune.
DB170319 Slik sikrer du deg.
DB170319 Slik sikrer du sykkelen best ¶
DA170319 - Vi har en ambisjon om å etablere en løsning som gir en enklere hverdag med økt produktivitet, som sikrer likebehandling og redusert saksbehandlingstid, sier byggesaksbehandler Lars-Kåre Grøtjorden i Kongsberg kommune.
DA170319 Det er viktig at vi har gode handelsavtaler som sikrer oss gode markeder der ute, sier finansministeren.
BT170319 Det er unødvendig å lage et inntakssystem som sikrer elevene plass ved sin nærskole.
BT170319 Det er altså helt unødvendig å lage et inntakssystem som sikrer elevene plass ved sin nærskole, med mindre det gjelder tilgang til de mest populære skolene, noen yrkesskoler og særlig Amalie Skram vgs og Bergen katedralskole.
AP170319 Det laget som sikrer seg sluttspillfinale vil få muligheten til å spille om kvalifisering til Mesterligaen til høsten.
AA170319 - Vi har en ambisjon om å etablere en løsning som gir en enklere hverdag med økt produktivitet, som sikrer likebehandling og redusert saksbehandlingstid, sier byggesaksbehandler Lars-Kåre Grøtjorden i Kongsberg kommune.
AA170318 Slik sikrer du hunden din en god alderdom ¶
AA170318 Innføring av arbeidsmetoden " Politiarbeid på stedet " sikrer at alle operative mannskap får tre dager med opplæring i gjennomføring av avhør og sporsikring.
VG170317 En nasjonal norm som sikrer flere lærere. 4.
SA170317 - Dagens beslutning sikrer at selskaper som deltok i flyfraktkartellet, straffes for sin oppførsel, sier hun.
SA170317 For forbrukerne er det derfor viktig å ha en garanti som sikrer deg mot en dramatisk reduksjon i rekkevidde.
SA170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
SA170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
FV170317 For forbrukerne er det derfor viktig å ha en garanti som sikrer deg mot en dramatisk reduksjon i rekkevidde.
FV170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
FV170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
DN170317 Pliktsystemet består av de tre pliktene tilbuds-, bearbeidings- og aktivitetsplikt, og har hatt som formål å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene.
DN170317 Han understreker at prosjektet sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid fremover.
DN170317 - Jeg er svært glad for at det nå er funnet en løsning som sikrer over 700 arbeidsplasser og som samtidig sikrer levering av lørdagsaviser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fredag.
DN170317 - Jeg er svært glad for at det nå er funnet en løsning som sikrer over 700 arbeidsplasser og som samtidig sikrer levering av lørdagsaviser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fredag.
DB170317 En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
DB170317 Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier han i en kommentar.
DB170317 En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
DB170317 En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
DB170317 Sentrale reformområder er økt barnetrygd ( kostnad godt over sju milliarder ), en nasjonal norm som sikrer flere lærere i klasserommene og avskaffelse av profitt i private barnehager.
DB170317 Det omfatter en klimasatsing med ubeskåret vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, et skikkelig løft for barnetrygden, en nasjonal norm som sikrer flere lærere og velferd uten profitt, bl.a. i barnehagesektoren.
DA170317 Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier Søviknes.
BT170317 - Dagens beslutning sikrer at selskaper som deltok i flyfraktkartellet, straffes for sin oppførsel, sier hun.
BT170317 For forbrukerne er det derfor viktig å ha en garanti som sikrer deg mot en dramatisk reduksjon i rekkevidde.
BT170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
BT170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
AP170317 - Dagens beslutning sikrer at selskaper som deltok i flyfraktkartellet, straffes for sin oppførsel, sier hun.
AP170317 For forbrukerne er det derfor viktig å ha en garanti som sikrer deg mot en dramatisk reduksjon i rekkevidde.
AP170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
AP170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
AA170317 - Dagens beslutning sikrer at selskaper som deltok i flyfraktkartellet, straffes for sin oppførsel, sier hun.
AA170317 - Dagens beslutning sikrer at selskaper som deltok i flyfraktkartellet, straffes for sin oppførsel, sier hun.
AA170317 - Dagens beslutning sikrer at selskaper som deltok i flyfraktkartellet, straffes for sin oppførsel, sier hun.
AA170317 - Jeg er svært glad for at det nå er funnet en løsning som sikrer over 700 arbeidsplasser og som samtidig sikrer levering av lørdagsaviser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
AA170317 - Jeg er svært glad for at det nå er funnet en løsning som sikrer over 700 arbeidsplasser og som samtidig sikrer levering av lørdagsaviser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
AA170317 Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier Søviknes.
VG170316 Nå er sammenslåingsprosessen i partiet i spill igjen, og med et splittet Trondheims-miljø, kan det være åpent for at nordfylket sikrer seg større innflytelse.
FV170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
FV170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
DN170316 Fransk politi sikrer området nær IMFs kontorer i Paris etter at en brevbombe eksploderte i lokalene torsdag.
DN170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
DN170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
DN170316 Mack og REMA er enige om en avtale som sikrer at kjedens kunder i Nord-Norge fortsatt vil finne Mack i sine butikker i de tre nordligste fylkene.
DB170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
DB170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
DA170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
DA170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
DA170316 Det gjør at de sikrer borgerlig flertall til tross for at Venstre havner under sperregrensa.
BT170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
BT170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AP170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AP170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170316 Torsdag ble Tromsø-bryggeriet Mack enige med Rema 1000 om en leveringsavtale som sikrer et langt bredere sortiment av Mack i lavpriskjedens hyller.
AA170316 Mack vil beholde om lag 50 prosent av omsetningen de har hatt i Rema med avtalen som sikrer et bredt sortimet av Mack-øl i alle Rema-butikkene i Nord-Norge.
AA170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
AA170316 - Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.
VG170315 * En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
DB170315 En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
DB170315 Da må du logge på igjen på disse enhetene, men sikrer samtidig at ikke uvedkommende har tilgang til kontoen din.
AA170315 Tilsynet har derfor varslet pålegg om å etablere robuste planer som skal sikre at anlegget blir forsvarlig vedlikeholdt, og etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte.
AA170315 Så må du punge ut med noe mer for å få plass på tribunen, mens de dyreste billettene sikrer deg plass lengst fram foran scenen, i den såkalte « Golden Circle ».
VG170314 Slik kan LO vise til at de sikrer mer lønnsvekst enn prisene stiger i år.
VG170314 Dersom det er nødvendig, vil den bli erstattet av en ordning som er mindre byråkratisk og sikrer god gjennomføring.
DN170314 Et 40-talls sterkt veiinteresserte personer fra transportnæringen, NHO og LO krevde tirsdag at politikerne sikrer kjapp og sammenhengende utbygging av E6.
DN170314 En rekke EU-kritiske partier har lykkes med å få representanter valgt inn i Europaparlamentet, noe som også sikrer dem økonomisk støtte fra EU.
DB170314 - For oss er dette en vanlig kveld, og det er ikke nødvendig med en oppstyrking, men vi håper at folk sikrer eiendelene sine og at de er påpasselige, sier John Bratland, operasjonsleder ved Sunnmøre politidistrikt, til Dagbladet.
DB170314 Inntrykket av et folkelig kongepar sikrer dem legitimitet på alle plan, også når det gjelder manglende innsyn i formue og økonomi.
DB170314 I Danmark og Sverige har de systemer på plass som sikrer inntekter, men i Norge har vi ingenting, sier generalsekretær i Skuespillerforbundet, Anders Bredmose til Dagbladet.
DA170314 Det gikk helt skeis under Per-Mathias Høgmo de siste månedene, og dermed skal det svært mye til for at Norge sikrer seg omspillsplass for Russland-VM neste år.
DA170314 Det gikk helt skeis under Per-Mathias Høgmo de siste månedene, og dermed skal det svært mye til for at Norge sikrer seg omspillsplass for Russland-VM neste år.
AA170314 En rekke EU-kritiske partier har lyktes med å få representanter valgt inn i EU-parlamentet, noe som også sikrer dem økonomisk støtte fra EU.
AA170314 - Vi håper at forsikringsbransjen vil være med på å få laget et godt produkt, og at myndighetene sikrer at forsikringen får de nødvendige rammer i lovverket, sier Flesland.
AA170314 - Vi håper at forsikringsbransjen vil være med på å få laget et godt produkt, og at myndighetene sikrer at forsikringen får de nødvendige rammer i lovverket, sier Flesland.
VG170313 Det er en fin avtale som sikrer med fokus på norsk fotball, fastslår han.
DA170313 Arbeid gir inntekt og sikrer det materielle grunnlaget for den enkelte og for samfunnet.
VG170312 - Det norske EØS-medlemskapet sikrer dere tilgang til det indre marked, i motsetning til britene, som ikke er villige til å delta der.
DN170312 Vi har en tydelig prioritering av hva vi vil gjøre først, og det er det som sikrer vekstevnen, sier hun.
DN170312 Investeringsstrateg Ingvild Borgen Gjerde i Nordea Wealth Management mener markedsutviklingen bekrefter at investorene nå sikrer seg mot det som på økonomspråket gjerne kalles for denomineringsrisiko og devalueringsrisiko.
DN170312 - Det er naturlig at investorer sikrer seg mot dette.
DN170312 Sikrer seg ¶
DB170312 - Målet må være en gradvis økning av forsvarsbudsjettet fra 2017 som sikrer at NATO-målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar nås snarest mulig, og senest i 2024.
AP170312 KrF har sagt nei til sammenslåing der kommunene ikke selv ønsker det, men Venstre sikrer uansett regjeringen flertall for å gjennomføre tvangssammenslåing.
AA170312 Vi har en tydelig prioritering av hva vi vil gjøre først, og det er det som sikrer vekstevnen, sier hun.
FV170311 Da sikrer du deg mot brann.
DB170311 * Erstatte dagens antallsbegrensing i drosjenæringen med en ordning som sikrer mer konkurranse, gode transporttilbud i distriktene, og sjåfører med god vandel ¶
BT170311 Regelverket for nye digitale plattformer innen delingsøkonomien skal aksepteres og en skal erstatte dagens antallsbegrensninger i drosjenæringen med en ordning som sikrer god konkurranse.
AA170311 Her er det Ragnhild Stokbakken som sikrer seg et bilde med barna Sara og Magnus.
VG170310 orståelse av multikulturalisme som « verdirelativisme » har multikulturalisme som formål å ivareta minoriteters rettigheter og deltakelse i samfunnet, det vil si lovgivning og retningslinjer som for eksempel har til hensikt å rette opp urett som tidligere er begått fra statlig hold, lovgivning som sikrer minoriteters stemme i politiske beslutninger, og generelt tiltak som sikrer minorit
VG170310 som formål å ivareta minoriteters rettigheter og deltakelse i samfunnet, det vil si lovgivning og retningslinjer som for eksempel har til hensikt å rette opp urett som tidligere er begått fra statlig hold, lovgivning som sikrer minoriteters stemme i politiske beslutninger, og generelt tiltak som sikrer minoriteters likeverdige deltakelse i samfunnet.
SA170310 Da sikrer du deg mot brann.i ¶
SA170310 Det gir inntekter i milliardklassen til staten, sikrer norsk velferd og skaper arbeidsplasser, særlig i Stavanger-regionen, i tiår fremover.i ¶
DN170310 Cummings at offentlig journalføring og åpenhet sikrer at myndighetenes aktiviteter er tilstrekkelig bevart for ettertiden og tilgjengelig for det amerikanske folk.
DN170310 mars med å besvare en rekke spørsmål om hvordan man sikrer at kommunikasjon gjennom blant annet epost, meldingstjenester og sosiale medier bevares i henhold til gjeldende lover.
DB170310 For eksempel sikrer EØS-avtalen deg samme helsehjelp som vertslandet gir egne borgere i andre EØS-land.
DB170310 Det stilles strenge krav som sikrer klimagassreduksjoner sammenlignet med fossilt, og risikoen knyttet til det globale landbruket er håndtert ved å sette et øvre tak på bruken av konvensjonelle biodrivstoff.
DA170310 Det gir inntekter i milliardklassen til staten, sikrer norsk velferd og skaper arbeidsplasser, særlig i Stavanger-regionen, i tiår framover.
BT170310 Fedrekvoten sikrer far reell rett til å ta den fødselspermisjonen han ønsker.
BT170310 Da sikrer du deg mot brann.
AP170310 Etterforskere sikrer åstedet for en skyteepisode på Café 56 i Basel i Sveits torsdag, der to ble drept og en alvorlig skadet.
AP170310 Da sikrer du deg mot brann.
AA170310 | Borgerlig kupp sikrer godsterminal ¶
DB170309 Vi lover en retning som sikrer at alle skal med.
BT170309 Et samlet utvalg har kommet til at spesialiserte tingretter bedre enn særdomstolsmodellen sikrer en videreføring av kompetansen som finnes i systemet.
AA170309 Funksjonalitet som « interaktive stickers » skal gjøre at de sikrer seg enda flere brukere.
AA170309 Dette betyr at vi sikrer arbeidsplassene her, sier verksdirektør Torbjørn Halland til Adresseavisen.
AA170309 - Dette sikrer fortsatt drift i minst 40 nye år ved hjørnesteinsbedriften i Hemne.
AA170309 Sikrer 40 nye år ¶
VG170308 I de sakene der penger ikke er i spill, skal de ha lover og regler som sikrer deres posisjoner og privilegier i samfunnet, og holder andre ute.
VG170308 - Det som er viktig nå er at regjeringen utnytter til fulle det handlingsrommet man faktisk har innenfor gjeldende regelverk og sikrer bedre ivaretagelse av disse barna mens de er i Norge.
DB170308 24-åringen, som ble nummer to på den første etappen, sikrer seg dermed et fantastisk utgangspunkt før de resterende utfordringene.
DA170308 | Seier som sikrer ny OL-satsing ¶
AA170308 - I tilknytning til arbeidet må det i samtlige kommuner etableres ordninger for mottak av fremmede skadelige arter fra hageeierne, som sikrer destruering og ikke ytterligere spredning, sier Pedersen.
SA170307 | Store snømengder sikrer drømmeforhold i fjellet ¶
SA170307 - Vårt samarbeid med Discovery i Norge sikrer at vi kan øke dekningen av Eliteserien med nyhetsinnslag og reportasjer, dersom Bendtner finner formen, sier Bay.
FV170307 | Sikrer drømmeforhold i fjellet ¶
DN170307 - Det er for oss uforståelig at Finansdepartementet ikke viser større interesse for å utrede rammebetingelser som sikrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir realisert, sier Ulseth, som selv var statssekretær i den forrige borgerlige regjeringen Norge hadde.
DN170307 Gjennom denne type varmt opplag maksimeres gjenværende klasseperiode, i tillegg til at man sikrer at riggene kan mobilisere på kort varsel ( Offshore.no ) ¶
BT170307 - Jeg ønsker å få plass et system som sikrer at fiskere og andre kan levere avfall i havn gratis.
AP170307 Mediemangfoldsutvalget mener at det iallfall i en begrenset periode er behov for ytterligere ordninger som sikrer samfunnsviktig journalistikk.
AP170307 Mediemangfoldsutvalget mener at det er behov for ordninger som sikrer samfunnsviktig journalistikk.
AP170307 For forbrukerne er det derfor viktig å ha en garanti som sikrer deg mot en dramatisk reduksjon i rekkevidde.
AP170307 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
AP170307 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
AP170307 - Vårt samarbeid med Discovery i Norge sikrer at vi kan øke dekningen av Eliteserien med nyhetsinnslag og reportasjer, dersom Bendtner finner formen, sier Bay.
AA170307 Høyabsorberende fødelaken, solcellelamper, håndtering av medisinsk avfall og telt med solcellepanel som sikrer strøm til sykehus er noen av eksemplene som kvinnelige norske gründere allerede står bak.
AA170307 - Denne avtalen sikrer et helt nytt samarbeid som skal gjøre norske gründerbedrifter bedre rustet til å bidra med innovative og effektive løsninger i bistandsarbeid og humanitære kriser, sa Krohn Traaseth.
AA170307 Utlevering av personopplysninger må ha et tydelig rettslig grunnlag, noe høringsbrevets forslag sikrer , sier Sandberg.
AA170307 Kulturministeren mener at mediene har et selvstendig ansvar og må være selvfinansierende, men samtidig skal myndighetene legge til rette for et mediemangfold som sikrer ytringsfrihet og mediemangfold, og demokrati.
AA170307 Kulturministeren sier at mediene har et selvstendig ansvar og må være selvfinansierende, men samtidig skal myndighetene legge til rette for et mediemangfold som sikrer ytringsfrihet og mediemangfold, og demokratiet.
VG170306 Vår rapport « Uten mål og mening ? » viser at dagens spesialundervisning ikke sikrer elevenes rett til et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud.
VG170306 Lovverket må skjerpes, virkemidler som sikrer elevenes rettigheter må på plass, PP-tjenesten må rustes opp i omfang og kompetanse slik at de kan følge opp elevene som trenger det, og kompetanse om spesialundervisning må økes på alle nivå.
VG170306 Den sikrer heller ikke deres rett til ikke-diskriminering.
SA170306 Ifølge Autoblog skal konsernsjefen for LeEco, som sikrer Faraday Future sin økonomi, sagt at den i hvert fall kommer til å koste under 2,5 millioner kroner.
FV170306 Ifølge Autoblog skal konsernsjefen for LeEco, som sikrer Faraday Future sin økonomi, sagt at den i hvert fall kommer til å koste under 2,5 millioner kroner.
DB170306 En oppholdstillatelse er nødvendig for å nyte godt av de rettighetene som konvensjonene sikrer .
DB170306 Det vi og mange strever med er hvordan vi skal innrette mediestøtten slik at den sikrer redaksjonell bemanning.
DA170306 - Er det vanskelig å kjenne seg igjen i påstanden om at dere ikke sikrer elevene et godt psykososialt miljø ?
DA170306 * Skolen sikrer ikke alltid at det fattes vedtak med nye tiltak når det opprinnelige opplegget ikke bedrer elevens trivsel.
DA170306 Løsningen kommunen nå har inngått sikrer denne kontinuiteten.
BT170306 Svenskene har god grunn til å opprettholde en normgivende barnelov som sikrer barns helse og velferd ved å likestille foreldrene etter skilsmisse.
BT170306 Ved å luke ut noen gebyrer i første runde, sikrer vi at de mest opplagte sakene ikke trenger å klagebehandles.
BT170306 Ifølge Autoblog skal konsernsjefen for LeEco, som sikrer Faraday Future sin økonomi, sagt at den i hvert fall kommer til å koste under 2,5 millioner kroner.
AP170306 - De nåværende lønnsavtalene sikrer lokalitetene og jobbene i denne viktige overgangsfasen, føyer han til.
AP170306 Ifølge Autoblog skal konsernsjefen for LeEco, som sikrer Faraday Future sin økonomi, sagt at den i hvert fall kommer til å koste under 2,5 millioner kroner.
VG170305 - Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at dette ikke sikrer nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser - akkurat slik vedtaket fra Fotballtinget lyder, sier Tvedt og fortsetter : ¶
VG170305 * En politikk som sikrer gode oppvekstmuligheter for alle barn, herunder reformer som sikrer barn tilgang på barnehage og SFO uavhengig av familiens inntekt.
VG170305 * En politikk som sikrer gode oppvekstmuligheter for alle barn, herunder reformer som sikrer barn tilgang på barnehage og SFO uavhengig av familiens inntekt.
DB170305 Alt tyder på at han også sikrer seg seieren i slalåmcupen etter neste helgs kjøring i Aspen.
BT170305 Han sier den typen inngrep krever at FBI og justisdepartementet sikrer godkjenning fra en føderal dommer.
AP170305 Kullet fra gruvene i de opprørskontrollerte områdene sikrer ukrainske oligarker enorm fortjeneste.
AA170305 Han sier den typen inngrep krever at FBI og justisdepartementet sikrer godkjenning fra en føderal dommer.
VG170304 Det må etableres ordninger som ivaretar den nødvendige avstanden - og som sikrer både de sterke redaksjonene, og de som finner på nye ting.
BT170304 Disse partiene er enige om at det er samferdsel som bygger landet og som sikrer konkurransekraft og velferd for fremtiden.
AP170304 Kinesiske turister sikrer seg egne bilder fra Saltstraumen.
AP170304 Kinesiske turister sikrer seg egne bilder fra Saltstraumen.
VG170303 TOG RULER : Abid Raja sikrer seg en selfie med Erna Solberg, Trine Skei Grande, Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen da deler av Nasjonal Transportplan NTP ble presentert på Oslo S.
VG170303 Ap sikrer flertall ¶
DB170303 En skrukrone er en delvis gjenget krone, som sikrer bedre vannresistanse.
AP170303 Om mulig vil Norge søke å få til en avtale som sikrer de samme rettigheter og muligheter på samferdselsområdet som EØS-avtalen gir.
AP170303 Om mulig vil Norge søke å få til en avtale som sikrer de samme rettigheter og muligheter på samferdselsområdet som EØS-avtalen gir.
AA170303 Amedia leverer solide resultater som sikrer våre lokalaviser stor konkurransekraft. 2016 markerer et historisk trendskifte ved at mediehusenes brukerinntekter for første gang er større enn annonseinntektene, sier Stokstad.
VG170302 Abid Raja sikrer seg en selfie sammen med Erna Solberg, Trine Skei Grande, Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen da deler av planen ble presentert på Oslo S.
DN170302 Men svært lavt utbud sikrer prisstigning, ifølge Terje Halvorsen i DNB Eiendom.
DN170302 Bytter sjef annethvert år ¶ ¶ | - Færre på visning og færre som byr i Oslo ¶... men svært lavt utbud sikrer prisstigning, ifølge meglertopper.
DB170302 Det som er viktig for oss, å verne om WTO, og at man sikrer at det er et bolverk mot proteksjonisme, sier Brende.
DB170302 Retten til aktiv dødshjelp er også en frihetskamp, hvor vi sikrer mennesker større kontroll over egen kropp.
AA170302 Samarbeidet med YX sikrer oss noen av de beste lokasjonene langs transportkorridorene i Norge, og vi ser frem til å jobbe sammen med den fremtidsorienterte YX kjeden, sier Casper Kirketerp-Møller, administrerende direktør i Clever i meldingen.
AA170302 Krimteknikere fra politiet sikrer boligen torsdag formiddag.
AA170302 Flere av fartøyene til Island Offshore har fått kontrakter som sikrer mannskapet jobb.
VG170301 En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
SA170301 Han var 23 år i 2011, noe som sikrer Rosenborg en liten sum av overgangen som meldes å være på 75 millioner norske kroner.
DB170301 Mener kontrolltiltakene sikrer Breivik ¶
DB170301 Kontrolltiltakene ved soning i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå sikrer samtidig også at Breivik ikke blir angrepet av andre innsatte.
DB170301 APRIL 2015 : Kriminalteknikere sikrer spor og bevis i saken.
DB170301 * Avvik 3 : Kommunen sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem.
DB170301 * Avvik 2 : Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn.
DB170301 * Avvik 1 : Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i sitt arbeid med meldinger til barnevernstjenesten.
BT170301 Slik sikrer han seg flere år med fornyet oppmerksomhet.
BT170301 Artikkel 3 beskytter mot umenneskelig og nedverdigende behandling, artikkel 8 sikrer blant annet respekt for privatliv, familieliv og korrespondanse.
AP170301 Den tradisjonelle måten å dyrke kaffe på ; små felt med kaffebusker inne i annen skog, sikrer pollinering langt bedre enn plantasjer i full sol.
AP170301 * Om kommunen sikrer råd og veiledning til fosterforeldrene.
AP170301 * Om kommunen sikrer oppfølging og kontroll av det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet.
AP170301 * Om kommunen sikrer barns rett til medvirkning i de ulike fasene av saken.
AP170301 * At kommunen sikrer at det gjennomføres en tilstrekkelig evaluering.
AP170301 * At kommunen sikrer at det er foretatt en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes.
AP170301 * At kommunen sikrer at barnevernstjenesten foretar en forsvarlig vurdering før undersøkelsen konkluderes.
AP170301 Han var 23 år i 2011, noe som sikrer Rosenborg en liten sum av overgangen som meldes å være på 75 millioner norske kroner.
AA170301 Det er maktpåliggende at en lokalt sikrer at utviklingshemmede kommer sterkere ut etter kommunereformen.
DN170228 Avtalen medvirker til å styrke konsernets balanse og likviditetsposisjon, og sikrer en robust og langsiktig finansiell plattform for konsernet. », skriver Farstad Shipping i rapporten.
DN170228 Hun ber myndighetene legge til rette for fellesordninger som bygger ned tap av pensjon ved jobbskifte og bedre sikrer kvinners pensjonsdekning.
DB170228 Statsminister Erna Solberg sikrer finansieringen av prosjektet Ny by, ny flyplass i Bodø med 2,4 milliarder kroner i Nasjonal transportplan, ifølge NRK.
DB170228 Hun ber myndighetene legge til rette for fellesordninger som bygger ned tap av pensjon ved jobbskifte og bedre sikrer kvinners pensjonsdekning.
DA170228 Hun ber myndighetene legge til rette for fellesordninger som bygger ned tap av pensjon ved jobbskifte og bedre sikrer kvinners pensjonsdekning.
AA170228 Statsminister Erna Solberg sikrer finansieringen av prosjektet Ny by, ny flyplass i Bodø med 2,4 milliarder kroner i Nasjonal transportplan, ifølge NRK.
AA170228 Avtalen sikrer en styrket balanse og finansiell posisjon, skriver selskapet i kvartalsrapporten. ( ©NTB ) ¶
DN170227 Den største fås med inntil 8 GB ram og begge modellene har siste generasjon av Intels Core i5 prosessor som sikrer mye kraft med lavt strømforbruk.
DB170227 Systemet gjør bruk av sju kameraer som til sammen sikrer visshet om hvorvidt hele ballen har krysset mållinja.
AP170227 Hun skriver at det faste fratrekket i lønnsveksten som blir gjort sikrer « at veksten i alderspensjonisters inntekter står i forhold til de yrkesaktives bæreevne.
AP170227 En egen avtale med finsk leverandør sikrer Askos flåte på 650 lastebiler « vidunderbiodrivstoffet » HVO for 2017.
VG170226 Appene Confide og Signal sikrer kryptert kommunikasjon, og kan for eksempel brukes av personer som ønsker å bidra med informasjon til pressen uten å risikere at de blir avslørt.
SA170226 Nordmenns sparepenger kan gå tapt i en bankkollaps, men innskuddsgarantien sikrer deler av beløpene.
SA170226 Den særnorske bankgarantien sikrer norske kunder tilbakebetaling av inntil to millioner kroner ved bankkollaps.
DB170226 Paret satte stor pris på at man kunne besøke undervannsmuseet i forhåndspåmeldte grupper, noe som sikrer at det ikke er kø eller trengsel under turen, som må gjennomføres i en bestemt rekkefølge på havbunnen.
AA170226 Den særnorske bankgarantien sikrer norske kunder tilbakebetaling av inntil to millioner kroner ved bankkollaps.
VG170225 Nattens seier sikrer ham hele 650.000 kroner og 180 ATP-poeng, noe som vil føre til et betydelig hopp på rankingen.
SA170225 Dette er Ruuds på papiret beste prestasjon hittil i karrieren og sikrer ham hele 77.680 dollar ( 650.000 kroner ) og 180 ATP-poeng, noe som vil føre til et betydelig hopp på rankingen, opptil rundt nummer 132.
DB170225 Semifinalen sikrer langt på vei Ruuds mål om å komme inn blant verdens 200 beste tennisspillere.
DB170225 Dette er Ruuds på papiret beste prestasjon hittil i karrieren og sikrer ham hele 650 000 kroner og 180 ATP-poeng, ifølge NTB.
DA170225 Vi er i gang med en tillitsreform som sikrer at mennesker med demens og store hjelpebehov får få personer å forholde seg til, som fjerner stoppeklokka fra omsorgen, og lar fagfolk være fagfolk istedenfor å løpe beina av seg.
AP170225 Dette er Ruuds på papiret beste prestasjon hittil i karrieren og sikrer ham hele 77.680 dollar ( 650.000 kroner ) og 180 ATP-poeng, noe som vil føre til et betydelig hopp på rankingen, opptil rundt nummer 132.
AA170225 Den har aldri lovet roser, men den har fine ord og den sikrer en saksgang med mange ledd som jeg skal forsøke å beskrive her : Mange eldre bor hjemme med hjemmesykepleie som ikke greier å ivareta behovene.
DB170224 Det er ikke vanlig å kjøpe ny e-sigarett og lader hver måned, men FreeSmoke oppgir at dette « sikrer deg nytt og funksjonelt utstyr alltid ».
DB170224 Når vi nå ser hvordan dette har gått, så understreker det i enda større grad hvor viktig det er at kommunen lærer av denne hendelsen, og at de neste gang sikrer seg mer kvalitet og kontroll ved tildeling av en så stor og viktig kontrakt.
DB170224 - Det er klart at oppstart og innkjøring i nye renovasjonskontrakter kan medføre ekstra arbeidsbelastning, men det må man planlegge og ta høyde for, slik at man sikrer at det skjer lovlig.
DB170224 Dette sikrer kvaliteten, men regulerer også, og gir anbefalinger for bruk av mammografi - for å motvirke at noen tar alt for mye mammografi, mens andre - som virkelig ville hatt nytte av det - aldri undersøker seg.
DB170224 De kan bringes til å virke bedre endnu, ved yderligere omfordeling, der sikrer mod fattigdom, med jobskabelse, uddannelse og kompetenceudvikling, og aktiv ( lokal ) arbejdsmarkedspolitikk » ( min utheving ).
DA170224 Sportsdirektør Pål Higson er uansett tindrende klar på én ting : Om Oilers sikrer seriegullet, vil sesongen være godkjent totalt sett.
AP170224 Schou sier Høyre er opptatt av å finne en løsning som sikrer at barn og barnebarn ikke blir rammet i denne type saker.
VG170223 Ved å spise variert sikrer man nok av viktige næringsstoffer samtidig som man unngår høyt inntak av miljøgifter, sier Knutsen.
DA170223 Heidi Weng sikrer seg semifinaleplass, mens Marit Bjørgen bak kommer for sent.
AP170223 Avtalen sikrer milliarder av kroner til kollektiv- og veiprosjekter i de to fylkene, blant annet Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen.
AA170223 | Brekke : - Sikrer fremtiden ved avslutte Telenor India ¶
AA170223 Høyre, Frp og Venstre har gjort en avtale som sikrer flertall for å bruke tvang i kommunereformen, mens KrF også er med på regioninndelingen.
VG170222 KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det VG erfarer.
VG170222 Vi gir deg smøretipsene som sikrer deg både god gli og godt feste i skiløypa.
SA170222 Han lover at regjeringen uansett vil få på plass en løsning som sikrer drosjetilbud i distriktene, syketransport, skoletransport og TT-transport.
FV170222 KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det NRK erfarer.
DB170222 ØYEBLIKKET : Her vinner Sindre Bjørnestad Skar sprinten i Toblach og sikrer VM-billetten til Lahti.
DA170222 KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det NRK erfarer.
BT170222 Han lover at regjeringen uansett vil få på plass en løsning som sikrer drosjetilbud i distriktene, syketransport, skoletransport og TT-transport.
AP170222 | Macron sikrer seg støtte fra viktig sentrumsleder ¶
AP170222 Han lover at regjeringen uansett vil få på plass en løsning som sikrer drosjetilbud i distriktene, syketransport, skoletransport og TT-transport.
AP170222 KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det Aftenposten erfarer.
AA170222 | Macron sikrer seg støtte fra viktig sentrumsleder ¶
AA170222 KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det NRK erfarer.
AA170222 Han lover at regjeringen uansett vil få på plass en løsning som sikrer drosjetilbud i distriktene, syketransport, skoletransport og TT-transport.
AA170222 På den positive siden nevnes fjorårets ny lov som sikrer transpersoner over 16 år rett til selvbestemt juridisk kjønn. ( ©NTB ) ¶
SA170221 Skru så på plass festebrakettet som sikrer batteriet mot bevegelse ved en kollisjon. 7.
FV170221 Skru så på plass festebrakettet som sikrer batteriet mot bevegelse ved en kollisjon. 7.
DA170221 - SV går for sykehjemskjøkkenet på Lervig, fordi vi mener det vil gi bedre kvalitet, og sikrer at vi unngår transportering av mat.
DA170221 Han mener det rett og slett er en dårlig løsning for elevene hvis man kun sikrer nok lærerressurser gjennom en nasjonal norm i småskolen.
BT170221 Skru så på plass festebrakettet som sikrer batteriet mot bevegelse ved en kollisjon. 7.
BT170221 Her sikrer Adams seg et minne om Aftenpostens fotograf.
AP170221 - Vi vil være interessert i hvorfor dette skjedde og hvordan kommunen sikrer at det ikke skjer igjen, svarer Halmrast.
AP170221 Skru så på plass festebrakettet som sikrer batteriet mot bevegelse ved en kollisjon. 7.
AA170221 | Venstre sikrer tvangssammenslåing ¶
AA170221 KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall, ifølge NRK.
AA170221 KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter detNRKerfarer.
AA170221 KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall, ifølge NRK.
VG170220 Et fyldig nøkkelknippe sikrer adgang til befolkningens avfall.
DB170220 Arbeidstilsynet bruker selv disse formuleringene for å beskrive hvilke forhold de nå vil kreve at Oslo kommune svarer på : ¶ 1 ) Hvordan kommunen sikrer at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår etterleves.
DB170220 Noe vi derimot mener det er interessant å diskutere, er hvordan vi sikrer at alle kvinner opplever trygghet på alle arenaer.
DB170220 Mener husstandsavgift sikrer NRK ¶
DB170220 - For oss er det viktig at vi sikrer at fellesskapet fortsatt finansierer NRK.
DB170220 Derfor trenger vi et regelverk som sikrer at far og mor kan forhandle om samvær på mer like premisser.
BT170220 Mandelson mener Overhuset må få gjennom tillegg som sikrer rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia og et tillegg som sikrer at Parlamentet skal få si sitt før regjeringen skriver under på den endelige avtalen om utmeldelse fra EU.
BT170220 Mandelson mener Overhuset må få gjennom tillegg som sikrer rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia og et tillegg som sikrer at Parlamentet skal få si sitt før regjeringen skriver under på den endelige avtalen om utmeldelse fra EU.
BT170220 Vi må sørge for at mellomoppgjøret i 2017 sikrer våre medlemmer en positiv utvikling i kjøpekraften, sier hun.
AP170220 - Det sikrer tunge mediebedrifter over hele landet.
AA170220 Mandelson mener Overhuset må få gjennom tillegg som sikrer rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia og et tillegg som sikrer at Parlamentet skal få si sitt før regjeringen skriver under på den endelige avtalen om utmeldelse fra EU.
AA170220 Mandelson mener Overhuset må få gjennom tillegg som sikrer rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia og et tillegg som sikrer at Parlamentet skal få si sitt før regjeringen skriver under på den endelige avtalen om utmeldelse fra EU.
AA170220 Tre produsenter av steril oppdrettslaks risikerer dagbøter hvis de ikke sikrer fiskevelferden før 15. mars.
VG170219 Det er befriende å kunne presentere en løsning som sikrer at avfall også blir hentet i morgen og i tiden fremover, og som gjør at vi kommer ut av en kontrakt som Oslo kommune etter alt og dømme ikke burde inngått. Én aktør fikk privat monopol over en samfunnskritisk tjeneste, sa Lan.
VG170219 - Vi skal gjennomgå rutenettet, slik at vi sikrer at ikke enkelte ruter er for lange, og at man dermed gang på gang bryter arbeidsmiljøloven.
DA170219 Det er befriende å kunne presentere en løsning som sikrer at avfall også blir hentet i morgen og i tiden fremover, sier hun videre.
DA170219 Det er befriende å kunne presentere en løsning som sikrer at avfall også blir hentet i morgen og i tiden fremover, sier hun videre.
AA170219 Vesar går inn og sikrer at husholdningsavfallet i de ni Vestfold-kommunene der Veireno har tømmeoppdraget, blir hentet selv om firmaet trolig begjærer seg konkurs mandag, skriver Tønsbergs Blad.
DB170218 Med kampanjen som arrangør sikrer han seg at folkemengden som møter ham er vennlig innstilt, for da er det kampanjen som deler ut bilettene.
AP170218 Hvis du legger politikken inn mot sentrum sikrer det et bredest mulig flertall og størst mulig legitimitet, sier Fossli.
VG170217 » - Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og dokumentasjon av utlevering av legemidler, oppsummerer Rise.
SA170217 - Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner.
DN170217 Disse utsettelsene har vært gitt for at Silver skulle få anledning til å finne en løsning som sikrer kundenes pensjonsutbetalinger.
DN170217 - Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner.
AP170217 » - Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner.
AA170217 Disse utsettelsene har vært gitt for at Silver skulle få anledning til å finne en løsning som sikrer kundenes pensjonsutbetalinger ", er svaret fra departementet.
AA170217 - Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner.
AA170217 - Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner.
AA170217 - Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner.
VG170216 Partiet vil nedlegge Finnmarkseiendommen ( FEFO ) som sikrer samene et minstemål av råderett over land.
DA170216 Uten å gå dypt i materien, mener han at det må finnes løsninger som også sikrer miljøet, slik at det ikke blir forurensninger.
DB170215 Det plasserer ham i en rettstradisjon som sikrer Johaug en rettferdig vurdering av ankespørsmålet i forhold til idrettsjussen.
AA170215 Endringene i loven som sikrer barns rettigheter ble enstemmig vedtatt i Litauens parlament tirsdag, men det var vel å merke bare 116 av de 141 folkevalgte som møtte opp.
FV170214 FOTO : Herman Folvik ¶ | - Dette sikrer fremtidig eksistens ¶
DN170214 Slik sikrer du deg mot skuffelser ved overgangen til dab.
DB170214 Dette i tillegg til at en nærmest sikrer seg en solfylt sommer, gjør at nordmenn kaster seg over og booker flere reiser enn noen gang.
BT170214 - Og samarbeidet med Tryg sikrer at vi fortsatt kan tilby markedets beste forsikringer til våre medlemmer, sier konsernsjef i OBOS ; Daniel Kjørberg Siraj.
AP170214 - I mange måneder nå har vi jobbet med å finne løsninger som sikrer avfallshåndteringen, som er en samfunnskritisk tjeneste.
VG170213 Både politikere og folk flest har godt av flere saker om « Slik sikrer du kontoene dine ».
VG170213 VG+ : Slik sikrer du deg mot angrep ( krever innlogging ) ¶
SA170213 Vi hjelper både foreldre, og vi sikrer at flere føder.
DB170213 Sørge for at kommunene har en forsvarlig og overordnet ledelse av integreringsarbeidet med en integreringsetat eller integreringskonsulent som sikrer en god og forsvarlig koordinering og samarbeid med « alle som bidrar til god assimilering/integrering som skoler, barnehager, idrettsforeninger, barnevernet, fritidsklubber, borettslag », osv.
DB170213 Det skal gjøres ved at norskfødte barn språkkartlegges i 3-årsalderen og at barnevernet gjennomfører pålegg som sikrer at alle kan forsvarlig norsk ved skolestart - for eksempel ved å pålegge foreldre at barn skal sendes i barnehage eller se på norske TV-programmer hjemme.
DB170213 Om kort tid blir det klart om tidligerer Oslo-ordfører Fabian Stang eller stortingsveteran Michael Tetzschner sikrer tredjeplassen på Oslo Høyres stortingsliste.
AA170213 De ansatte på Retro sikrer seg lagbilde like før åpning Foto : Rune Petter Ness ¶
AA170213 - Ved å legge Kreativt Norge i Trondheim sikrer vi at de ulike fagmiljøene raskt bidrar sammen til å etablere et vitalt kontor for kulturell og kreativ næring, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DN170212 | Kraftstøtte sikrer grønt skifte ¶
DB170212 Mandag blir det klart om det er Michael Tetzschner eller Fabian Stang som sikrer tredjeplassen på Oslo Høyres stortingsliste.
DB170212 KLAR FOR DUEL : Mandag blir det klart om det er Michael Tetzschner eller Fabian Stang som sikrer tredjeplassen på Oslo Høyres stortingsliste.
DA170212 I 2017 har byrådet økt kollektivbevilgningene til flere avganger på buss, trikk og T-bane mer enn de fem siste årene til sammen, og har fått på plass en avtale som for første gang sikrer investeringer i store kollektivprosjekter som sentrumstunnel på T-banen, Fornebubane og nytt signalanlegg.
DA170212 Mandag blir det klart om det er Michael Tetzschner eller Fabian Stang som sikrer tredjeplassen på Oslo Høyres stortingsliste.
AP170212 I virkeligheten sikrer trolig Vietnams egen bilaterale land-til-land-avtale med USA leveranse av både reker og ris, og den kontroversielle presidenten har nok helt andre varer i tankene når han fremstiller skrotingen av TPP som en stor fordel for amerikanerne.
AP170212 I virkeligheten sikrer trolig Vietnams egen bilaterale land-til-land-avtale med USA leveranse av både reker og ris, og den kontroversielle presidenten har nok helt andre varer i tankene når han fremstiller skrotingen av TPP som en stor fordel for amerikanerne.
AP170212 Mandag blir det klart om det er Michael Tetzschner eller Fabian Stang som sikrer tredjeplassen på Oslo Høyres stortingsliste.
AA170212 | Slik sikrer du hunden din en god alderdom ¶
AA170212 Mandag blir det klart om det er Michael Tetzschner eller Fabian Stang som sikrer tredjeplassen på Oslo Høyres stortingsliste.
VG170211 Foto : Cornelius Poppe, NTB scanpix ¶ SIKRER IT-SYSTEMENE : Bjørn Berg, direktør i Valgdirektoratet, sier de går gjennom IT-systemene som før, men at de er skjerpet på grunn av PSTs nye trusselvurdering.
DB170211 Bærekraftsmålene på utdanning, likestilling, bekjempelse av vold, helse, anstendig arbeid og sysselsetting og redusert ulikhet er umulig å nå uten at vi sikrer jenter og kvinners universelle rettigheter.
DA170211 Glassvegger sikrer innsyn til hele kjøkkenet, der mat tilberedes på kullgrill eller i tradisjonell tyrkisk steinovn.
AP170211 | Slik sikrer du hunden din en god alderdom ¶
DB170210 Refleksjakker og refleksvester sikrer at de ikke bare ser sykkelen, men også deg. 5 ) Sykle forsiktig ¶
DA170210 Ugå har vært en del av Folken siden starten av, og sikrer festivalen økonomisk trygghet.
DN170209 I tiden fremover vil vi fortsette å fokusere på høy kundetilfredshet og kostnadseffektiv drift samtidig som vi sikrer en attraktiv avkastning for aksjonærene våre, sier Baastad i pressemeldingen.
DB170209 Gratisprinsippet sikrer lik rett til utdanning.
DA170209 - Behovet for læreplasser er stort, og det er viktig at vi sikrer flere flinke fagarbeidere til næringslivet også i framtiden.
AP170209 Britiske myndigheter tilbyr såkalte differansekontrakter som sikrer en stabil pris til produsenter av fornybar kraft.
AP170209 Leiligheten har en 55 kvadratmeter stor takterrasse, i tillegg til tre balkonger som sikrer sol hele dagen.
AA170209 i tiden framover vil vi fortsette å fokusere på høy kundetilfredshet og kostnadseffektiv drift, samtidig som vi sikrer en attraktiv avkastning for aksjonærene våre, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. ( ©NTB ) ¶
VG170208 ) sikrer seg et bilde av gjengen som skal på medaljejakt for Norge på mix-stafetten torsdag : Emil Hegle Svendsen, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu.
VG170208 At en indisk underleverandør til selskapet Broadnet satt med tilgang til systemet som sikrer samband i norsk politi og helsevesen, ble ifølge NRK oppdaget ved en tilfeldighet.
DB170208 Et framtidsscenario hvor like mange, eller flere, vil stå utenfor arbeid som de har arbeid, må vi tenke nytt om velferdsstaten som inntektssikringssystem ( en stor del av velferdsstaten er et forsikringssystem, som sikrer inntekten din når du mister jobben, blir syk eller blir for gammel til å jobbe ).
DB170208 Fastrenten er litt høyere enn den flytende renten, men du sikrer deg mot renteoppgang i fastrenteperioden.
DB170208 Fastrenten er litt høyere enn den flytende renten, men du sikrer deg mot renteoppgang i fastrenteperioden, skriver Elin Reitan.
VG170207 Den sikrer internasjonal kontroll med Irans atomprogram slik at Iran ikke bruker programmet til å utvikle atomvåpen.
DN170207 Den sikrer internasjonal kontroll med Irans atomprogram slik at Iran ikke bruker programmet til å utvikle atomvåpen.
DB170207 Når modellen som sikrer dette, samtidig er den som best hindrer spillavhengighet, er det ingen grunn til å gamble med den.
DB170207 Millioner har demonstrert i gatene de siste par ukene, men de protesterer også gjennom å gi penger til institusjoner som sikrer demokratiske rettigheter.
DB170207 Et ansettelsesforhold sikrer arbeidsgiver en langt mer eksklusiv tilgang på kunnskap og kompetanse.
DB170207 Det er lettere å tilpasse kjøretilbudet gjennom Uber som sikrer høyere pris når etterspørselen er stor, enn løyvesystemet til taxibransjen.
DA170207 Arbeiderpartiet ønsker å frede ordningen som sikrer Hydro og andre industribedrifter kompensasjon for høye kraft- og karbonpriser.
BT170207 SPERRES AV : Skadegruppen sikrer leiligheten mot innbrudd tidlig tirsdag morgen.
AP170207 Dermed har Arbeidstilsynet gitt Veireno pålegg om å « iverksette tiltak som sikrer kontroll med at arbeidstidsordningen er i samsvar med kapittel 10 i arbeidsmiljøloven » og om å « iverksette rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid ».
AP170207 Dermed har Arbeidstilsynet gitt Veireno pålegg om å « iverksette tiltak som sikrer kontroll med at arbeidstidsordningen er i samsvar med kapittel 10 i arbeidsmiljøloven » og om å « iverksette rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid ».
AA170207 Den sikrer internasjonal kontroll med Irans atomprogram slik at Iran ikke bruker programmet til å utvikle atomvåpen.
AA170207 Arbeiderpartiet ønsker å frede ordningen som sikrer Hydro og andre industribedrifter kompensasjon for høye kraft- og karbonpriser.
DN170206 | Farstad sikrer restruktureringsavtale - vil skape rederigigant ¶
DB170206 Det er viktig å få på plass et regelverk som gjør dette lovlig og som sikrer at aktørene i delingsøkonomien betaler skatt på linje med andre aktører, sier utvalgslederen professor Tommy Staahl Gabrielsen til Dagbladet.
DB170206 Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen som sikrer at halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere.
DB170206 Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen som sikrer at halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere.
BT170206 SIKRER SPOR : Politiet sikrer spor på stedet der voldsepisoden skjedde.
BT170206 SIKRER SPOR : Politiet sikrer spor på stedet der voldsepisoden skjedde.
AP170206 - Fusjonen sikrer arbeidsplassene, mener han.
VG170205 Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en lovendring som sikrer at familier ikke får motta au pair dersom en person i familien er ilagt straff, eller særreaksjon for forhold som kan føre til fengselsstraff, for handlinger mot en au pair.
VG170204 * En forsikring som sikrer idrettsklubber mot skader på bygningsmasse, underslag, yrkesskader, skader på innbo og reiseforsikring, for å nevne noe.
VG170203 Sikrer norsk industri ¶
SA170203 Avtalen sikrer håndballklubben minimum en million kroner i 2017, og norsk spill-lovgivning gjør at spillselskapet ikke får noen gjenytelser som draktreklame og annen markedsføring.
FV170203 Avtalen sikrer håndballklubben minimum en million kroner i 2017, og norsk spill-lovgivning gjør at spillselskapet ikke får noen gjenytelser som draktreklame og annen markedsføring.
DN170203 De har jobbet lenge for å få med medinvestorer, som sikrer at prosjektet blir en realitet.
DB170203 - Nå skal vi holde kursen og ha oppmerksomhet på et Norge hvor vi får ulikhetene ned, får sterkere virkemidler for å få folk i jobb, sikrer folks trygghet på jobb, og sørger for utvikling i hele landet og ikke en sentralisering som virker mot gjør at vi ikke får tatt alle mulighetene vi har i Norge i bruk, sier Ap-lederen.
BT170203 Det gir stordriftsfordeler og sikrer tilgang til reservedeler, noe som skal sikre at de kan være operative hele tiden og ikke tas ut av drift for vedlikehold like mye som dagens ubåter. ( ©NTB ) ¶
BT170203 Avtalen sikrer håndballklubben minimum en million kroner i 2017, og norsk spill-lovgivning gjør at spillselskapet ikke får noen gjenytelser som draktreklame og annen markedsføring.
AP170203 Avtalen sikrer håndballklubben minimum en million kroner i 2017, og norsk spill-lovgivning gjør at spillselskapet ikke får noen gjenytelser som draktreklame og annen markedsføring.
VG170202 Det sikrer oss ikke mer enn null reallønnsvekst over to år.
NL170202 Men det er også viktig å presisere at kommunens administrasjon nå bearbeider og kvalitets sikrer skissen frem til at et endelig budsjett legges frem senere i vår.
DB170202 - Denne sikrer , i motsetning til olivenolje, en jevnere kvalitet på sluttproduktet når pestoen skal ha lang holdbarhetstid, sier han.
DB170202 * Det finnes heller ingen retningslinjer for om kursene som ansatte skal ta skal være praksisrelevante ved at den knytter seg tett opptil arbeidsflyten eller arbeidshverdagen til den spesifikke faggruppen ( og dermed sikrer høyere langsiktig læringseffekt ).
AP170202 Det er fellesbetegnelsen for rettighetene som sikrer alle brukere av norsk natur adgang til å ferdes, oppholde seg i og høste av naturen - helt uavhengig av hvem som eier grunnen.
AA170202 Det er klare regler for hvordan man sikrer last, sier Moland.
VG170201 - Akkurat nå sikrer vi et antall minibanker, sier Fredrik Bratt, pressetalsmann i politiets Region Syd, til svenske Aftonbladet.
SA170201 Selv om han må klare seg uten Røsberg Jacobsen mot Sola forventer trener Arne Høgdahl at Byåsen holder høyt tempo i kampen og sikrer seg seieren.
DB170201 Avtalen ble i løpet av årene ratifisert av 42 land, deriblant Sovjetunionen, og sikrer også Russlands interesser på øyene.
DB170201 For dette er en helt nødvendig reform som sikrer at alle får et bedre togtilbud.
DB170131 Også flyselskapet Ethiad, hjemmehørende i Emiratene, sier de har måttet « gjøre grep som sikrer avgangene de nærmeste ukene ».
DB170131 Slik sikrer du deg mot å kjøpe en gammel TV-modell ¶
AP170131 På den måten sikrer vi både et bedre og bredere hotelltilbud på flyplassen, sier Stordalen.
DN170130 Brutal konkurranse dreper omsetningsveksten, men utbyttet sikrer enn så lenge nedsiden skulle det komme en korreksjon.
DN170130 - Avtalen med Gjensidige sikrer at vi tar et nytt stort skritt mot å skape en mobilbetalingsløsning på tvers av bankene.
DB170130 Det er fullt mulig å kutte utslipp gjennom knallharde nasjonale reguleringer som skyver industri og arbeidsplasser ut av landet, men det redder verken klimaet eller sikrer bærekraftig vekst og utvikling i det norske velferdssamfunnet.
DB170130 Den ene mannen sikrer seg profitten fra maskinen, og har fem hundre ganger mer enn han skulle hatt. », skrev Oscar Wilde i 1891.
SA170129 - Jeg forutsetter at myndighetene sikrer at folk som er i Norge og som har norske papirer, ikke blir skadelidende av dette, sier Støre til NRK.
DN170129 « I de datterselskaper hvor revisor har reist spørsmål om fortsatt drift, er det gjennomført tiltak som sikrer videre drift, og styre har vurdert at det er grunnlag for fortsatt drift, » skriver Lie.
DB170129 Slik sikrer du deg mot å kjøpe en gammel TV-modell ¶
SA170128 Når man sikrer den største prestasjonen noensinne i norsk herrehåndball, er det mange inntrykk å fordøye.
SA170128 PARIS ( adressa.no ) : Det er nemlig ikke fritt for at man er noe høyt oppe etter å ha stått for strafferedningen som sikrer ekstraomgangene i en semifinale i et håndball-VM.
FV170128 Når man sikrer den største prestasjonen noensinne i norsk herrehåndball, er det mange inntrykk å fordøye.
BT170128 Når man sikrer den største prestasjonen noensinne i norsk herrehåndball, er det mange inntrykk å fordøye.
BT170128 PARIS ( adressa.no ) : Det er nemlig ikke fritt for at man er noe høyt oppe etter å ha stått for strafferedningen som sikrer ekstraomgangene i en semifinale i et håndball-VM.
AP170128 Når man sikrer den største prestasjonen noensinne i norsk herrehåndball, er det mange inntrykk å fordøye.
AP170128 PARIS ( adressa.no ) : Det er nemlig ikke fritt for at man er noe høyt oppe etter å ha stått for strafferedningen som sikrer ekstraomgangene i en semifinale i et håndball-VM.
DB170127 Da hjelper det lite i lengden hverken med et app-kurs i god moral eller en fariseerisk bokstavtro på at det er forordninger og systemer som i seg selv sikrer en dopfri sport.
BT170127 Han fremholder at granskingsprosessen er grundig, tar flere år og sikrer at de som kommer ikke utgjør noen fare.
BT170127 Valget står egentlig mellom å bruke disse pengene på å styrke vårt eget forsvar på en måte som også sikrer at Norge bevarer en viss politisk handlefrihet, eller å subsidiere amerikanske styrker.
AP170127 - Vi har fått en lovfesting av en rettighet som sikrer forutsigbarhet for norske sjøfolk, mener Mæland.
DB170126 Den norske modellen, med en sammenpresset lønnsstruktur, sikrer både oppslutning om velferdsstaten, samt styrker innovasjonstakten i næringslivet ved å belønne et lykkelig samkvem mellom maskiner og relativt billig høyproduktiv arbeidskraft.
AP170126 En ny sponsoravtale som sikrer Viking et årlig millionbeløp sørger for en god start på 2017 for klubbens salgsbudsjett.
AP170125 I tur og orden skrøt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og fylkesordfører Anette Solli ( H ) av det utfordrende arbeidet som er gjort for å få avtalen i havn, en avtale som faktisk sikrer en finansiering av Fornebubanen.
SA170124 « Har regjeringen laget en forskrift som framstår som et vern mot sosial dumping, mens den egentlig sørger for at det er fritt fram for enhver organisering som sikrer profitten, men raserer jobbsikkerheten ? » spør Per Jo Jenseg, Trygve Baltzersen, Helge Stølen Reiestad og Hilde Slotnes.
SA170124 Vi stiller spørsmålet : Har regjeringen laget en forskrift som framstår som et vern mot sosial dumping, mens den egentlig sørger for at det er fritt fram for enhver organisering som sikrer profitten, men raserer jobbsikkerheten ?
SA170124 Slik sikrer du lampene.
SA170124 Slik sikrer du lampene ¶
SA170124 - Det var en kraftanstrengelse, hvor vi egentlig sikrer seieren etter 40 minutter, omtrent, sier han.
FV170124 - Det var en kraftanstrengelse, hvor vi egentlig sikrer seieren etter 40 minutter, omtrent, sier han.
DN170124 - Dette sikrer god utvikling av bestandene og mat til flere fiskearter, sjøpattedyr og sjøfugl, sier Eriksen.
DB170124 I tillegg kommer en royaltyavtale som sikrer en andel av inntektene fra salget.
DB170124 Helgens hendelse passet derfor svært dårlig, og vi sikrer nå bloggen enda mer, sier Manuela Kjeilen.
DB170124 Vi som sektormyndigheter for skole og barnevern må finne løsninger som sikrer barnas læring og gir dem en fair sjanse til å fikse skolegangen.
DB170124 Politikerne må legge bedre til rette for konkurranse mellom produsenter av kopimedisiner istedenfor handelsavtaler som beskytter patentrettigheter og sikrer monopol for de store legemiddelgigantene.
BT170124 - Det var en kraftanstrengelse, hvor vi egentlig sikrer seieren etter 40 minutter, omtrent, sier han.
AP170124 Dette sikrer festivalens økonomi i en rekke år fremover.
AP170124 Subsidier betalt av strømkundene sikrer lønnsomheten i den storstilte utbyggingen av småkraftverk og vindkraft i Norge og Sverige.
AP170124 Slik sikrer du lampene.
AP170124 Slik sikrer du lampene ¶
AP170124 - Det var en kraftanstrengelse, hvor vi egentlig sikrer seieren etter 40 minutter, omtrent, sier han.
SA170123 Vedtaket fra Kbu sikrer gode og helhetlige løsninger.
DB170123 Enorme oljeinntekter sikrer overdådig livsstil for eliten rundt presidenten, men en stor del av befolkningen er i fattigdom.
DB170123 Her sikrer teknikerne spor fra en dørmatte.
DB170123 Dette sikrer profesjonelle og ryddige arbeidsforhold i internasjonal luftfart.
DB170123 Hun er derfor godt kjent med hvordan det er å få barn, og hvordan man sikrer seg « drømmekroppen » etter en fødsel.
DB170123 STEG FOR STEG : Her har vi valgt en tilfeldig ruter fra Netgear, og som du ser får vi steg-for-steg instruksjonen til hvordan man sikrer den skikkelig.
BT170123 BEGRAVER JURYEORDNINGEN : Stortingsrepresentantene Peter Christian Frølich ( H ), Ulf Leirstein ( Frp ) og Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) skrev forrige uke under en avtale mellom de tre partiene, som sikrer flertall for å avvikle dagens juryordning.
FV170122 Vekter sikrer stedet.
AP170122 Svært viktig er det også at det sikrer bruk av vårt utstyr.
AP170122 Lederskapet veksler mellom tre administrerende direktører som sitter et halvt år hver, en unik modell som sikrer bedre avgjørelser, ifølge kommunikasjonssjef Joe Kelly.
AP170122 Lederskapet veksler mellom tre administrerende direktører som sitter et halvt år hver, en unik modell som sikrer bedre avgjørelser, ifølge kommunikasjonssjef Joe Kelly.
AP170122 Private midler sikrer at landets fremste klassiske utøvere får spille på svært verdifulle instrumenter.
AP170122 Ole Aastad Braaten ved Valdresmusea mener avtalen sikrer fremtiden for instrumentmakeriet i Norge.
AP170122 Dette sikrer tilgang til de beste instrumentene for de beste utøverne.
AP170122 - Avtalen sikrer produksjon av topp folkemusikkinstrumenter i mange år fremover.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
SA170120 Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
FV170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
BT170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
AP170120 Resultatet ble en særlov, som sikrer dette, slik EOS-utvalget ønsket.
AP170120 Det at lekdommere er i flertall i straffesaker er et viktig bidrag til riktige vurderinger av sakens bevis og tiltaltes skyld, det sikrer demokratisk kontroll og styrker den allmenne tillit til domstolene.
AP170120 Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.
AP170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
SA170119 Regjeringen etablerte i høst sammen med støttepartiene en nasjonal bindende regel som sikrer at takstene for nullutslippskjøretøy, enten det gjelder parkering, bom eller ferje, ikke skal overstige 50 prosent av det man må betale for et konvensjonelt kjøretøy.
SA170119 Oljefondet på over 7000 milliarder kroner sikrer fortsatt vekst og velstand for både vår egen og kommende generasjoner.
FV170119 Torsdag skrev han under på avtalen som sikrer den nye ordningen sammen med Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ).
FV170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten.
FV170119 De to regjeringspartiene Høyre og Frp og KrF sikrer nå flertall for en ny ordning : ¶
DB170119 Det er første gang siden 2006 at Senegal sikrer seg plass i kvartfinalene i Afrika-mesterskapet.
BT170119 Torsdag skrev han under på avtalen som sikrer den nye ordningen sammen med Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ).
BT170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten.
BT170119 De to regjeringspartiene Høyre og Frp og KrF sikrer nå flertall for en ny ordning : ¶
BT170119 Torsdag skrev han under på avtalen som sikrer den nye ordningen sammen med Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ).
BT170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten.
BT170119 De to regjeringspartiene Høyre og Frp og KrF sikrer nå flertall for en ny ordning : ¶
AP170119 De fire frihetene - fri flyt ikke bare av arbeidskraft og varer men også av kapital og tjenester, felles europeisk regelverk og tilsynsorganer som sikrer at alle medlemsland etterlever reglene og gir et reelt indre marked med likebehandling, gir ikke bare virksomheter forutsigbarhet for handel og investeringer, men også enkeltindivider som ønsker å reise, bo, studere og arbeide i et annet land, forutsigbarhet og like rettighet
AP170119 Torsdag skrev han under på avtalen som sikrer den nye ordningen sammen med Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ).
AP170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten.
AP170119 De to regjeringspartiene Høyre og Frp og KrF sikrer nå flertall for en ny ordning : ¶
SA170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon.
FV170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon.
DB170118 ¶ KrF SIKRER FLERTALL : KrF besluttet i dag at partiet vil støtte SV, Ap, Senterpartiet, Venstre og MDGs forslag.
DB170118 Et hastevedtatt blir gjennomført, som sikrer at Kings Bay-saken må behandles av Stortinget før sesjonen kan avsluttes.
DB170118 Allerede to år senere sikrer de borgerlige samarbeidspartiene seg regjeringsmakt etter stortingsvalget.
BT170118 Høyres Sveinung Stensland krever at helseminister Bent Høie sikrer finansiering til Norsk senter for dykkemedisin i Bergen.
AP170118 KrF sikrer flertall på Stortinget for domstolsbehandling før personer som har løyet om sin identitet kan fratas statsborgerskap.
AP170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon.
SA170117 Get og Discovery er blitt enige om en ny distribusjonsavtale som sikrer over 1 million mennesker tilgang til Discoverys kanaler de neste årene.
SA170117 Det er ikke tvil om at dette sikrer en trygghet, profesjonalitet og et faglig miljø som virker markant inn på den kvaliteten og verdien barnehagen gir våre barn hver dag.
DB170117 Derfor skal luftfartsavtalen mellom EU og Gulfstatene inneholde klare bestemmelser som sikrer at flyselskapene driftes i samsvar med de grunnleggende ILO-kjernekonvensjonene, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs retningslinjer om næringsliv og menneskerettigheter.
BT170117 Under utbyggingen av Byrding utnyttes eksisterende infrastruktur i området, noe som ifølge departementet sikrer en hurtig og kostnadseffektiv utbygging.
BT170117 Get og Discovery er blitt enige om en ny distribusjonsavtale som sikrer over 1 million mennesker tilgang til Discoverys kanaler de neste årene.
AP170117 Vi vil kjøpe deres varer, selge våre, ha en så åpen handel som mulig og jobbe med hverandre for å være sikrer vår velstand gjennom et fortsatt vennskap.
AP170117 Vi vil kjøpe deres varer, selge våre, ha en så åpen handel som mulig og jobbe med hverandre for å være sikrer vår velstand gjennom et fortsatt vennskap.
AP170117 Vi vil kjøpe deres varer, selge våre, ha en så åpen handel som mulig og jobbe med hverandre for å være sikrer vår velstand gjennom et fortsatt vennskap.
AP170117 Get og Discovery er blitt enige om en ny distribusjonsavtale som sikrer over 1 million mennesker tilgang til Discoverys kanaler de neste årene.
SA170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
SA170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
SA170116 Fakta : Fakta om WiFi-tale ¶ • WiFi Tale sikrer at kunder kan ringe og sende SMS på vanlig måte over WiFi-nett i Norge.
FV170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
FV170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
DB170116 Slik sikrer du hunden i bilen ¶
BT170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
BT170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
AP170116 Rødt har en samarbeidsavtale med byrådet som sikrer flertall for budsjettet.
AP170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
AP170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
AP170116 Fakta : Fakta om WiFi-tale ¶ • WiFi Tale sikrer at kunder kan ringe og sende SMS på vanlig måte over WiFi-nett i Norge.
DB170115 Petter Stordalen sikrer seg hotellrakett ¶
DB170115 Saken kan ikke leses som annet enn et tillitsbrudd mellom Kulturrådet og de etablerte forlagene, som antas å ha et litterært apparat som sikrer hver utgivelse.
AP170115 Nasjonal talsmann for MDG, stortingsrepresentant Rasmus Hansson, beskriver en ordning som « sikrer alle en minimumsinntekt » når det blir mangel på jobber på grunn av økt bruk av roboter og økt digitalisering.
AP170115 Hansson : Sikrer alle en minimumsinntekt ¶
DB170114 Petter Stordalen sikrer seg hotellrakett ¶
AP170113 Han tror nok det er teoretisk mulig å lage elektroniske sentralbankpenger som sikrer anonymitet.
DN170112 Oljeindustrien kan snart få halvparten av hva den håper på, hvis Ap virkelig sikrer konsekvensutredning av Nordland VI. mer ¶
DB170112 Det viktigste framover er at vi sikrer god, faglig rådgivning, trygg praksis og en respektfull tilnærming til de få kvinnene som står overfor ett av livets aller vanskeligste valg.
DB170112 Det sikrer lik praksis, gir grunnlag for forskning - og skaper større trygghet for helsepersonell som utfører oppgavene.
AP170112 De er praktiske ved små betalinger, de beskytter privatlivet fordi de sikrer anonymitet og de er en sikkerhet mot midlertidige bortfall av elektrisitet.
AP170112 De er praktiske ved små betalinger, de beskytter privatlivet fordi de sikrer anonymitet og de er en sikkerhet mot midlertidige bortfall av elektrisitet.
DN170111 Hvis Ap virkelig sikrer konsekvensutredning av leteområdet Nordland VI, kan oljeindustrien snart få halvparten av hva den har håpet på.
DN170111 Viktig i dag ¶ Sikrer seg mot rentehopp.
DN170111 TDN Finans' presseklipp : ¶ SIKRER RENTENIVÅET.
DN170111 Agder Energi tar konsekvensen av usikkerheten og sikrer rentenivået for låneporteføljen på ni milliarder kroner.
DN170111 Agder Energi sikrer renten på sin ni milliarder kroner store låneportefølje, og Harvard-professor Kenneth Rogoff snakker om boligprisene.
DN170111 I referatet understreker førstnevnte at « det er viktig at det etableres rutiner som sikrer at departement og etat kan kommunisere i en innledende fase i saker uten at det blir kjent utad ».
DN170111 Agder Energi tar konsekvensen av usikkerheten og sikrer rentenivået for låneporteføljen på ni milliarder kroner.
DB170111 Det er også viktig at du som selger sikrer at betalingen er gjennomført før nøklene skifter hender.
DA170111 Det petroleumsfrie beltet utenfor Lofoten i tillegg til Vestfjorden sikrer turisme, fiskeri og miljø, mens Ap på sitt landsmøte skal stemme over konsekvensutredning av Nordland VI.
BT170111 | 8 saker som sikrer 2016 en plass i historiebøkene ¶
AP170111 En står på bakken og sikrer .
NL170110 Dette er viktige veiprosjekter som sikrer rammebetingelser for næringslivet i Nord-Norge, og muligheten for ekspansjon og videreutvikling.
DN170110 Agder Energi tar konsekvensen av usikkerheten og sikrer rentenivået for låneporteføljen på ni milliarder kroner.
DN170110 Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
DB170109 I tillegg vil helseforsikring være et viktig supplement da det sikrer hurtig behandling, og at man da kommer raskere tilbake til jobb hvis noe skulle skje, forteller han.
DB170109 Sikrer det uavhengighet ?
SA170108 Dette er hensiktsmessige reaksjoner som sikrer overlevelse når man er overlatt til seg selv.
FV170108 FOTO : NTB Scanpix / Reuters Israelsk politi sikrer spor ved lastebilen som søndag kjørte inn i en gruppe soldater i Jerusalem.
DB170108 Sikrer rettighetene ¶
DB170107 Kilroy har en policy som sikrer og følger opp at ingen av prosjektene våre driver med dette, noe både vi og partnerne våre er fullstendig imot, sier Hulleberg til Dagbladet.
DB170107 Spørsmålet er om 62 år gamle Merkel vil klare å håndtere disse internasjonale spørsmålene samtidig som hun sikrer seg nok oppslutning på hjemmebane og fire nye år som forbundskansler.
BT170107 | 8 saker som sikrer 2016 en plass i historiebøkene ¶
AP170107 Hun mener det bør settes rammer for assistert befruktning som sikrer at barnet både får en far og en mor, og kan bli kjent med sitt biologiske opphav.
SA170106 | Aarbakke sikrer hytta på Sørlandet ¶
DB170105 Men selv om det sikrer våre nåværende arbeidsplasser har bioetanolprosjektet foreløpig kun ført til ansettelser innen prosjektledelse hos oss.
BT170105 Dessuten sikrer vi spor, og forhåpentlig er det videokamera som har fanget opp gjerningsmannen, sa Kronen til BT torsdag morgen.
BT170105 Dessuten sikrer vi spor, og forhåpentlig er det videokamera som har fanget opp gjerningsmannen, sa Kronen til BT torsdag morgen.
SA170103 Det vil også gå penger til arealplanlegging - det høres ikke så sexy ut, men god planlegging som sikrer klimavennlig by- og regionutvikling på sikt, er helt avgjørende for å få betydelige klimagassreduksjoner og mer effektiv transport i årene som kommer.
DN170103 En avtale som ble inngått mellom Storbritannia og Kina på begynnelsen av 1980-tallet sikrer Hong Kong en stor grad av selvstyre til 2047.
DB170103 - Vi sikrer stedet, slik at ingen går forbi, sier han.
DB170103 Helt fra vi fikk den første dissenterloven i 1845 har man prøvd å ha ordninger som sikrer at de som ikke er medlem av Dnk, men har tilknytning til et annet trossamfunn, skal slippe å bidra til finansieringen av Dnks religiøse virksomhet via skatteinnbetalingen.
BT170103 Nøkkelen ligger i løsninger som både er effektive mot lus og sikrer god fiskevelferd, som kan benyttes i stor skala, og som er mulig å kommersialisere.
SA170101 Kontrakten med Statoil har en verdi på 600 millioner kroner, og sikrer jobb for 300 ansatte i tillegg til Sidiqi og 28 andre lærlinger.
SA170101 Men som innbyggere og velgere kan vi være med å påvirke politisk, slik at vi sikrer gode ordninger for de som faller ut av arbeidsmarkedet, både midlertidig og mer permanent.
FV170101 Politiet sikrer en gate i nærheten av nattklubben i Istanbul.
DN170101 Polititet i Istanbul sikrer området rundt nattklubben som ble angrepet natt til søndag.
DN170101 Tibber er en nytenkende strøm-app som automatisk sikrer kunden den billigste fornybare strømmen uten fordyrende mellomledd.
AP170101 Vår kontakt med verden rundt oss sikrer arbeidsplasser, gode lønninger og finansierer velferdsordningene våre.
AP170101 - Vår kontakt med verden rundt oss sikrer arbeidsplasser, gode lønninger og finansierer velferdsordningene våre.
AP161231 Politiet sikrer en gate i nærheten av nattklubben i Istanbul.
FV161229 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
BT161229 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
AP161229 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det. | - Jeg klarer oftere å nyte små øyeblikk med barna.
AP161229 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
AP161219 - Det må bli enklere å sjekke dette, og vi trenger derfor et lov- og regelverk som faktisk sikrer elevene denne retten.
FV161216 Så når regjeringen beholder dagens modell sikrer de også en stabil inntekt for frivillige lag og foreninger i hele landet.
BT161216 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
BT161216 Så når regjeringen beholder dagens modell sikrer de også en stabil inntekt for frivillige lag og foreninger i hele landet.
AP161216 Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.
AP161216 Så når regjeringen beholder dagens modell sikrer de også en stabil inntekt for frivillige lag og foreninger i hele landet.
SA161121 Vi vil fortsette å kjempe for en streng og bærekraftig asylpolitikk som sikrer den norske velferdsmodellen !
AP161031 - 70 prosent av Norges befolkning har ikke alternativer til flyet ved transport over lengre strekninger, og flyet sikrer næringsliv og bosetting over hele landet.
AP160917 | Valgmaskinen til Putin sikrer makten med nye motorveier, jernbane og fest i sølvregn ¶
AP160917 Putin-effekten sikrer at hans parti Forente Russland vinner makten også ved dette valget - denne gangen med mindre valgjuks enn på 15 år.
FV160914 Nye trelags vinduer og nye dører, ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe og rentbrennende vedovn, sikrer lavenergistandard.
BT160914 Nye trelags vinduer og nye dører, ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe og rentbrennende vedovn, sikrer lavenergistandard.
AP160905 Navnet på den innretningen de ønsker seg er digitalt grenseforsvar, og den består i utstyr, avtaler med teleoperatørene som eier kablene og mekanismer som sikrer at bruken av digitalt grenseforsvar er underlagt kontroll fra våre demokratiske institusjoner.
AP160905 Navnet på den innretningen de ønsker seg er digitalt grenseforsvar, og den består i utstyr, avtaler med teleoperatørene som eier kablene og mekanismer som sikrer at bruken av digitalt grenseforsvar er underlagt kontroll fra våre demokratiske institusjoner.
SA160816 Men like alvorlig er det at departementet også vil fjerne den viktigste bestemmelsen i opplæringsloven som sikrer elevenes rettssikkerhet dersom de møter en skole som ikke vil ta mobbing på alvor. | 102 år skiller Magnus Carlsen og mannen på bildet.
SA160816 Det er alvorlig at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil fjerne den viktigste bestemmelsen i opplæringsloven, paragraf 9a, tredje ledd, som sikrer elevenes rettssikkerhet dersom de møter en skole som ikke vil ta mobbing på alvor, skriver Marit Stafseth ( innfelt ) i Foreningen Mobbing i Skolen.
SA160816 Den formelle knaggen som sikrer forsvarlig saksbehandling etter forvaltningslovens bestemmelser, skal altså tas vekk.i ¶
SA160816 Den formelle knaggen som sikrer forsvarlig saksbehandling etter forvaltningslovens bestemmelser, skal altså tas vekk.
AP160713 Slik sikrer du deg rimelige flybilletter ¶
AP160701 Barril er i kategorien blått flagg, som betyr at miljøtiltak for å sikrer god vannkvalitet, rene strender og ivaretar naturen rundt.
AA160701 Barril er i kategorien blått flagg, som betyr at miljøtiltak for å sikrer god vannkvalitet, rene strender og ivaretar naturen rundt. Glad i strandlivet ? Se denne listen : ¶ " ¶
AA160701 Barril er i kategorien blått flagg, som betyr at miljøtiltak for å sikrer god vannkvalitet, rene strender og ivaretar naturen rundt. Glad i strandlivet ? Se denne listen : ¶ " ¶
DN160630 Nå er det viktig at vi sikrer et oppdatert lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen men samtidig ivaretar sikkerheten for alle trafikanter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( FrP ).
NL160621 Her har fylkestinget, med Arbeiderpartiet i spissen, sammen klart å finne en løsning hvor vi sikrer desentralisert struktur selv om elevtallet dessverre synker.
AP160614 Slik sikrer du deg rimelige flybilletter ¶
AP160608 Slik sikrer du deg rimelige flybilletter ¶
SA160603 Avtalen sikrer også Gjensidige tittelsponsoratet for en årlig firenasjoners turnering for herrer.
NL160603 Vi må raskt ha på plass digitale systemer som sikrer at folk kan bo og drive næring i hele landet - der verdiene skapes.
SA160531 KONTROLLER : Trygg Trafikk og politiet har nylig vært ute og kontrollert hvordan bilførere sikrer barn i bil.
NL160531 Utgangspunktet for arbeidet er at Finnmark fylkeskommune skal gi våre videregående skoler et rammeverk som holder over en lengre periode og sikrer elevenes tilbud.
NL160531 Slik kan man organisere tilbudet i LOSA på en måte som sikrer kvalitet og samtidig holder kostnadene nede.
FV160531 KONTROLLER : Trygg Trafikk og politiet har nylig vært ute og kontrollert hvordan bilførere sikrer barn i bil.
AP160531 KONTROLLER : Trygg Trafikk og politiet har nylig vært ute og kontrollert hvordan bilførere sikrer barn i bil.
AP160531 Dette sikrer kontinuitet til over OL i 2018.
DA160524 Det å være god på å arrangere, sikrer at vi også kan huse små lokale, og kunstnerisk kredible arrangementer i tillegg til det mer kommersielle, sier han.
AP160524 Det sikrer vi gjennom de nye kravene og at vi begynner å føre utvidet tilsyn med de private.
AP160524 Den sikrer byrådet et flertall i ryggen i bystyret.
AP160524 Da sikrer vi at ingen skal kunne profittere på å drive barnehager i privat regi utover det loven tillater.
AP160512 - H&M startet Fair Living Wage-prosjektet i 2013, fordi vi ville være en større pådriver for mer rettferdige lønnsforhandlinger og et stabilt system som sikrer alle tekstilarbeidere en lønn de kan leve av og forsørge familien sin med.
SA160428 I Kunes sikrer vi oss også mer offensiv kvalitet fra backplass, sier Higson til Aftenbladet.
FV160428 - Kjøp rene, såkalte statskontrollerte settepoteter fra hagesenter, da sikrer du deg mot en del sykdom, råder Utengen.
AP160428 I Kunes sikrer vi oss også mer offensiv kvalitet fra backplass, sier Higson til Aftenbladet.
SA160427 - Kjøp rene, såkalte statskontrollerte settepoteter fra hagesenter, da sikrer du deg mot en del sykdom, råder Utengen.
BT160427 - Kjøp rene, såkalte statskontrollerte settepoteter fra hagesenter, da sikrer du deg mot en del sykdom, råder Utengen.
AP160427 - Kjøp rene, såkalte statskontrollerte settepoteter fra hagesenter, da sikrer du deg mot en del sykdom, råder Utengen.
AP160421 - Med det nye inntektssystemet sikrer vi gode og likeverdige tjenester i hele landet, samtidig som vi tilbyr flere og saftigere gulrøtter til kommunene som slår seg sammen.
AP160419 Slik sikrer du deg rimelige flybilletter ¶
AP160418 Slik sikrer du deg rimelige flybilletter ¶
AP160416 Det sikrer tilgjengelighet og det tar hensyn til at byen trenger en levende varehandel.
AP160416 Venstre mener at dyr har krav på grunnleggende rettigheter som sikrer dem « et liv nærmest mulig sine egne behov ».
AP160414 Dagens regelverk sikrer mor bedre enn far ¶
BT160406 Et velfungerende samfunn betinger at vi fjerner strukturene som gjør hemmeligholdet mulig og sikrer mulighet til å avsløre forbrytere.
AP160403 Selskapet Falson & co var registrert med såkalte ihendehaversaksjer, noe som sikrer eierne stor grad av hemmelighold.
AP160401 Merkeordning som sikrer at sjømaten er bærekraftig fanget og fangsten er sporbar fra fisker til butikk.
AP160322 - En del prosjekter vil falle utenfor bestemmelsene som sikrer en etterfølgende reguleringsprosess og dessuten vil den overordnede kommuneplanen gi sterke føringer om blant annet bygningshøyder.
AP160322 Vi står for 26 prosent av samtlige inntekter for Avinor-konsernet, som igjen sikrer driften på landets 46 flyplasser, de fleste går med underskudd.
BT160321 Samtidig som sikten ut er god, mens firehjulstrekket sikrer fremkommeligheten, baksetene har plass til to barn, bilen har ganske god kjørekomfort, mens motor og drivverk også klarer å oppføre seg i lave hastigheter.
AP160321 Samtidig som sikten ut er god, mens firehjulstrekket sikrer fremkommeligheten, baksetene har plass til to barn, bilen har ganske god kjørekomfort, mens motor og drivverk også klarer å oppføre seg i lave hastigheter.
AP160308 Det overordnede mål for de ovennevnte pliktene har vært å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene, jf. deltagerlovens formålsparagraf.
AP160303 Jeg er tilsvarende skuffet over at Venstre sikrer flertall for en blå og sentraliserende sykehuspolitikk, tilføyer han.
AP160303 - Det er narrespill når de borgerlige sier at dette sikrer lokalsykehusene.
SA160225 Der sikrer han forhåpentligvis en plass i lørdagens BigAir-finale.
AP160225 Der sikrer han forhåpentligvis en plass i lørdagens BigAir-finale.
DB160222 TBU sikrer at forhandlingspartene har en felles virkelighetsforståelse.
AP160216 Samtidig sikrer vi at butikkene innenfor det bilfrie området beholder et godt kundegrunnlag.
AP160216 Med parkeringshusene under bakken innenfor Ring 1 sikrer man også at mange av bilene forsvinner fra gateplan og gir bedre plass for gående og syklende.- Dette er et forslag som kombinerer ønsket om et bilfritt sentrum med en velfungerende by, sier Solberg.
AP160216 - Disse sløyfene sikrer at innbyggere kan kjøre inn i sentrum og få utført de ærendene de har der, når de har behov for å bruke bilen.
DA160214 Videre følges tunnelene opp med inspeksjoner som sikrer at sikkerheten er ivaretatt i hele driftstiden.
DA160214 - Statens vegvesen har fått på plass rutiner som sikrer at tunneler som planlegges, bygges og rehabiliteres sikkerhetsgodkjennes etter strenge krav.
DA160214 Videre følges tunnelene opp med inspeksjoner som sikrer at sikkerheten er ivaretatt i hele driftstiden.
DA160214 - Statens vegvesen har fått på plass rutiner som sikrer at tunneler som planlegges, bygges og rehabiliteres sikkerhetsgodkjennes etter strenge krav.
BT160211 De mener at sjødeponiet ikke vil skade livet i sjøen i vesentlig grad, og at gruvedriften sikrer viktige arbeidsplasser : De positive sidene overskygger de negative.
AP160211 HUMØR : Det var god stemning da medieavtalen som sikrer norsk fotball 2,4 milliarder kroner ble presentert i desember.
SA160210 VINDU : Vinduene bidrar til et moderne uttrykk og sikrer utsikten.
BT160210 VINDU : Vinduene bidrar til et moderne uttrykk og sikrer utsikten.
AP160210 VINDU : Vinduene bidrar til et moderne uttrykk og sikrer utsikten.
DA160128 Vi kan ha det mye moro med selvmotsigelser og pussigheter i denne klasseinndelingen, men til sammen sikrer dette i alle fall oppmerksomhet for et bredt spekter av norsk musikk.
DA160128 Vi kan ha det mye moro med selvmotsigelser og pussigheter i denne klasseinndelingen, men til sammen sikrer dette i alle fall oppmerksomhet for et bredt spekter av norsk musikk.
BT160117 Derfor har NAV utviklet en tjeneste som sikrer alle foreldre med barn som trenger ekstra hjelp, rask og rettferdig saksbehandling.
SA160115 Han vet også at han skal ha et system på skolen sin som sikrer at alle ansatte melder fra til skolens ledelse dersom de har mistanke om mobbing, trakassering eller at elever på annen måte blir plaget.
FV160115 Han vet også at han skal ha et system på skolen sin som sikrer at alle ansatte melder fra til skolens ledelse dersom de har mistanke om mobbing, trakassering eller at elever på annen måte blir plaget.
AP160115 Han vet også at han skal ha et system på skolen sin som sikrer at alle ansatte melder fra til skolens ledelse dersom de har mistanke om mobbing, trakassering eller at elever på annen måte blir plaget.
AP160112 | Slik sikrer du deg rimelige flybilletter ¶
AA160112 | Slik sikrer du deg rimelige flybilletter ¶
BT160106 Vi ønsker en offensiv offentlig planlegging som legger til rette for privat deltakelse i byutviklingen, og som sikrer fellesskapets interesser og fremtidens behov : ¶
BT160106 En bymiljø-pakke som sikrer videre finansiering av kollektivsatsingen i Bergen, må være på plass innen sommeren 2016.
BT160106 Det er viktig at det offentlige har prosesser som sikrer allmennhetens interesser, og som gir en fri demokratisk mulighet til å melde seg på i denne spennende by-formingsoppgaven.
AP160106 Utvalget mener at regelen fortsatt skal gjelde, men bare for ansatte uten tariffavtale, ikke for dem som har en tariffavtale som sikrer bedre vern.
DA160104 WFP-sjefen er i Norge for å undertegne en finansieringsavtale med Norge som sikrer 237 millioner kroner i årlig støtte fram til 2019.
AP160101 Island har ikke noe eget forsvar, men en politistyrke på 800 personer sikrer ro og orden på øya.
AP160101 - Det aller viktigste for Fellesforbundet er et lønnsoppgjør som sikrer at folk beholder jobben, sier Jørn Eggum.
AP160101> - Det aller viktigste for Fellesforbundet er et lønnsoppgjør som sikrer at folk beholder jobben, sier Jørn Eggum.
AP160101> target="avis" href= - Det aller viktigste for Fellesforbundet er et lønnsoppgjør som sikrer at folk beholder jobben, sier Jørn Eggum.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= - Det aller viktigste for Fellesforbundet er et lønnsoppgjør som sikrer at folk beholder jobben, sier Jørn Eggum.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Det aller viktigste for Fellesforbundet er et lønnsoppgjør som sikrer at folk beholder jobben, sier Jørn Eggum.