DB171211 Det var politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) som etterforsket saken, og politiadvokat Line Nyvoll Nygaard som var aktor under hovedforhandlingen i lagmannsretten.
VG171207 OSLO TINGHUS ( VG ) Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener kvinnen i 30-årene var på vei til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen Den islamske stat ( IS ).
SA171207 Olympiatoppen har PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) med på laget i forbindelse med OL og Paralympics i Sør-Korea.
DB171207 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) pågrep tirsdag en kvinne i 30-årene på Gardermoen som de mener var på vei til Syria for å slutte seg til IS.
DA171207 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) pågrep tirsdag en kvinne i 30-årene på Gardermoen som de mener var på vei til Syria for å slutte seg til IS.
AP171207 Tirsdag ble hun pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) på Gardermoen.
AP171207 Olympiatoppen har PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) med på laget i forbindelse med OL og Paralympics i Sør-Korea.
AA171207 Olympiatoppen har PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) med på laget i forbindelse med OL og Paralympics i Sør-Korea.
VG171205 * Politiets sikkerhetstjeneste har omtalt Vigrids ideologi som både rasistisk og voldelig.
AP171205 Bak vår tids største idrettsskandale, finner vi blant annet riper i dopingprøveglass, en russisk avhoppers dagbok, russisk sikkerhetstjeneste og hemmelige møter med medlemmer av den russiske regjeringen.
SA171204 Etter det Politiets sikkerhetstjeneste kjenner til er det ikke kommet noen fremmedkrigere tilbake til Norge fra Syria på over ett år.
SA171204 Etter det Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) kjenner til, er det ikke kommet noen fremmedkrigere tilbake til Norge fra Syria på over ett år.
DB171204 ¶ PST : Etter det Politiets sikkerhetstjeneste kjenner til er det ikke kommet noen fremmedkrigere tilbake til Norge fra Syria på over ett år.
BT171204 NULL RETUR : Etter det Politiets sikkerhetstjeneste kjenner til, er det ikke kommet noen fremmedkrigere tilbake til Norge fra Syria på over ett år.
BT171204 Etter det Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) kjenner til, er det ikke kommet noen fremmedkrigere tilbake til Norge fra Syria på over ett år.
AP171203 Slik har det vært siden 2013, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til Aftenposten.
AP171202 Trusselvurderingen er utarbeidet av Kripos og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) for POD.
VG171130 Tidligere i november kom Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) med kraftig kritikk av bevæpningsutvalgets rapport, som ble lagt frem i mars i år.
VG171130 NAST, som er overordnet påtalemyndighet for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og KRIPOS, mener utvalget baserer seg på faktum og lærdommer som de siste tre års utvikling har gjort uaktuelle og at de heller ikke har greid å se eller forstå dagens hovedtrend på feltet.
SA171130 Både Politiets utlendingsenhet og Politiets sikkerhetstjeneste ønsker et generelt bevæpnet politi, mens Avinor ønsker bevæpnet politi på flyplassene.
BT171130 Sammen med Kripos fastslår Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i rapporten « Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet » at norske borgere i myndighetsapparatet er blitt forsøkt vervet av utenlandsk etterretning via sosiale medier.
VG171129 I sin trusselvurdering for 2017 skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de forventer at utenlandske etterretningsorganisasjoner vil forsøke å gjennomføre « påvirkningskampanjer » og spre desinformasjon.
VG171129 Både Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) bekrefter overfor VG at de har bistått instituttet med å stanse det alvorlige hackerangrepet.
DN171129 Utenlandsk etterretning forsøkte i høst å ta seg inn i NUPIs datanett, bekrefter Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste overfor VG.
DB171129 ¶ FOSØKTE HACKE : Utenlandsk etterretning forsøkte i høst å ta seg inn i NUPIs datanett, bekrefter Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste overfor VG.
AP171129 Utenlandsk etterretning forsøkte i høst å ta seg inn i NUPIs datanett, bekrefter Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste overfor VG.
AP171128 Landets beryktede sikkerhetstjeneste er delvis reorganisert, men de ansattes faglige skolering er generelt svært dårlig, og endringene er knapt dyptgripende.
VG171122 I vår mente Politiets sikkerhetstjeneste det var sannsynlig at en terroraksjon ville ramme Norge.
VG171116 I forrige uke kom Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) med kraftig kritikk av Bevæpningsutvalgets rapport som ble lagt frem i mars i år.
VG171115 NAST, som er overordnet påtalemyndighet for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og KRIPOS, mener utvalget baserer seg på faktum og lærdommer som de siste tre års utvikling har gjort uaktuelle og at de heller ikke har greid å se eller forstå dagens hovedtrend på feltet.
DB171115 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har anbefalt at politiet bevæpnes, fordi de mener trusselbildet har endret seg de siste årene med jihadistisk terror på europeisk jord.
DB171114 USAs sikkerhetstjeneste mener det er Russland som lekket e-postene til Wikileaks, for å hjelpe påtroppende president Donald Trump til seieren.
DB171113 Nå har Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varslet at utvalget har tatt sine beslutninger på feil grunnlag.
DB171110 I tiden etter angrepet hadde Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) endret trusselvurderingen for et terrorangrep mot Norge fra « mulig » til « sannsynlig ».
VG171109 Tirsdag kom det frem på en pressekonferanse at politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener norsk politi bør bære våpen for å kunne stanse jihadisitiske terrorister raskere.
SA171109 desember, og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varslet onsdag at organet ønsker generell bevæpning.
DA171109 desember, og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varslet onsdag at organet ønsker generell bevæpning.
AP171109 desember, og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varslet onsdag at organet ønsker generell bevæpning.
AA171109 desember, og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varslet onsdag at organet ønsker generell bevæpning.
VG171108 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener norsk politi bør bære våpen for å kunne stanse jihadisitiske terrorister raskere.
VG171108 Deltakerne var toppledelsen i Kripos, Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ), Det nasjonale statsadvokatembete, Oslo politidistrikt, Økokrim og Politidirektoratet.
DB171108 Nå får rapporten kraftig motbør av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
SA171106 Kommunen understreker at det ikke er noen konkrete trusler mot Oslo, men at kommunen, i samarbeid med politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), har bestemt seg for å iverksette disse tiltakene.
SA171106 Kommunen understreker at det ikke er noen konkrete trusler mot Oslo eller disse områdene, men at kommunen, i samarbeid med politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), har bestemt seg for å iverksette disse tiltakene.
SA171106 Det er veldig vanskelig å få ut informasjon, sa informasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB for noen uker siden.
DB171106 Kommunen understreker at det ikke er noen konkrete trusler mot Oslo eller disse områdene, men at kommunen, i samarbeid med politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), har bestemt seg for å iverksette disse tiltakene.
AP171106 Kommunen understreker at det ikke er noen konkrete trusler mot Oslo eller disse områdene, men at kommunen, i samarbeid med politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), har bestemt seg for å iverksette disse tiltakene.
AP171106 Det er veldig vanskelig å få ut informasjon, sa informasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB for noen uker siden.
DB171105 - Virkeligheten er at det er helt uoversiktlig i Raqqa og de områdene islamistene fortsatt delvis kontrollerer, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG171103 Politiets sikkerhetstjeneste henla i juni en anmeldelse fra Forsvarsdepartementet av en lekkasje til Dagens Næringsliv.
VG171103 I et brev VG har fått tilgang til, sendt til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) 29. august, kommer departementsråd Arne Røksund i Forsvarsdepartementet med hard kritikk mot avgjørelsen om å henlegge departementets anmeldelse av en lekkasje til Dagens Næringsliv.
DB171102 Presidenten omtalte tirsdagens hendelse som grusom, og terror som en stor utfordring for USAs sikkerhetstjeneste .
DB171101 Presidenten omtalte gårsdagens hendelse som grusom, og terror som en stor utfordring for USAs sikkerhetstjeneste .
VG171022 I grunnlaget for tiltalen som italienske myndigheter tok ut, har både advokat Meling og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) funnet feil i oversettelsene.
AP171022 I grunnlaget for tiltalen som italienske myndigheter tok ut har både advokat Meling og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) funnet feil i oversettelsene.
AP171020 En armada med islamister med krigserfaring, kontakter og enda sterkere ideologisk overbevisning i bagasjen er et mareritt for enhver sikkerhetstjeneste .
AP171020 jihadist enn noen annen europeisk sikkerhetstjeneste , og Kriminalomsorgen kjører et strengt regime for dem som sitter inne.
AP171018 En IS-tilsluttet nordmann som har vært regnet som død siden 2014, skal likevel være i live, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste .
DA171015 Vi trenger gjenklang i de minoriteter vi har i Norge, sier den engasjerte politioverbetjenten i PST, Politiets sikkerhetstjeneste .
AP171015 Vi trenger gjenklang i de minoriteter vi har i Norge, sier den engasjerte politioverbetjenten i PST, Politiets sikkerhetstjeneste .
AA171014 Per juni i år er dekningen 1,83 per tusen innbyggere, inkludert Politiets sikkerhetstjeneste .
NL171010 Et utvalg som er nedsatt av Stortinget for å føre løpende tilsyn med Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets sikkerhetstjeneste , Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.
AP171009 Grensen til Tyrkia er nå strengt bevoktet, og mange av fremmedkrigerne er i søkelyset hos hjemlandets sikkerhetstjeneste og tør derfor ikke reise hjem.
AP171008 FSB er Russlands sikkerhetstjeneste og arvtager etter KGB, og Khatsjujan er en av Russlands mange unge, dyktige datagründere.
DN171006 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sier til DN at slike anmodninger kan ha betydning i enkeltsaker.
DB171005 Han ble møtt av Politiets sikkerhetstjeneste i Istanbul og fløyet til Oslo, hvor han først ble satt på glattcelle, og har siden sittet i varetekt.
DB171005 - Det er aktuelt å involvere Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ), opplyser Harald Bilberg overfor NRK Nordland.
VG171004 TYDELIG : Politiadvokat Thomas Blom fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG171004 Politiadvokat Thomas Blom ved Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener det er ingenting i dokumentene som tyder på en frifinnelse, men at 34-åringen ble løslatt for å bli deportert til Norge.
NL171004 Så vel Politidirektoratet som Politiets Sikkerhetstjeneste støttet prinsippet om tidsavgrensede våpenløyver for våpen med stort skadepotensiale.
DB171004 Medaktor Thomas Blom fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sier det ikke spiller noen rolle om 34-åringen skulle være dømt for IS-deltakelse i Tyrkia.
VG171002 Pågripelsen medvirket til at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) dagen etter oppjusterte sin trusselvurdering fra « mulig » til « sannsynlig ».
DB171002 Så har vi løpende kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB171002 Dagen etter pågripelsen oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sin trusselvurdering fra « mulig » til « sannsynlig ».
AP171001 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overtok tidlig etterforskningen.
VG170930 KVINNER OG BARN : Alle gutter og menn blir automatisk mistenkt for IS-koblinger, og varetektsfengsles av irakisk sikkerhetstjeneste .
VG170929 Det er Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) som gir Olympiatoppen råd hvorvidt det er trygt å reise til Sør-Korea og en OL-by som bare er åtte mil fra grensen til Nord-Korea.
VG170929 Også i Norge følger Politiets sikkerhetstjeneste med.
VG170929 Dette er en lovlig demonstrasjon, og man forventer at det vil være medlemmer som tilhører den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen som vil delta, sier seniorrådgiver Siv Alsén i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
AP170929 I statsråd fredag ble det nedlagt endelig forbud mot å bygge en planlagt gangbro forbi vinduene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170929 Det blir ingen gangbro over veien og forbi kontorbygget der Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) holder til i Nydalen i Oslo.
AA170929 I statsråd fredag ble det fattet vedtak om forbud mot å bygge en planlagt gangbru over Kristoffer Aamots gate i Oslo kommune ved Politiets sikkerhetstjeneste .
AA170929 I statsråd fredag ble det fattet vedtak om forbud mot å bygge en planlagt gangbru over Kristoffer Aamots gate i Oslo kommune ved Politiets sikkerhetstjeneste .
DN170928 Ifølge TV 2 opplever Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) en russisk etterretningsoffensiv der det blir forsøkt å plante muldvarper i norske virksomheter.
AP170928 Ifølge TV 2 opplever Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) en russisk etterretningsoffensiv der det blir forsøkt å plante muldvarper i norske virksomheter.
AA170928 Ifølge TV 2 opplever Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) en russisk etterretningsoffensiv der det blir forsøkt å plante muldvarper i norske virksomheter.
SA170926 Olympiatoppen har tidligere opplyst at den vil følge rådene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
FV170926 Olympiatoppen har tidligere opplyst at den vil følge rådene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170926 Olympiatoppen har tidligere opplyst at den vil følge rådene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
BT170926 Olympiatoppen har tidligere opplyst at den vil følge rådene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170926 Palestinere må gjennom en grundig bakgrunnssjekk av israelsk sikkerhetstjeneste for å få arbeidstillatelse i bosetningene, og derfor er tirsdagens angrep et uvanlig tilfelle, påpeker Haaretz.
AP170926 Olympiatoppen har tidligere opplyst at den vil følge rådene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170926 Palestinere må gjennom en grundig bakgrunnssjekk av israelsk sikkerhetstjeneste for å få arbeidstillatelse i bosetningene, og derfor er tirsdagens angrep et uvanlig tilfelle, påpeker Haaretz.
VG170924 ( sjef for politiets sikkerhetstjeneste ).
SA170922 Olympiatoppen har PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) med på laget i forbindelse med OL og Paralympics i Sør-Korea.
BT170922 Olympiatoppen har PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) med på laget i forbindelse med OL og Paralympics i Sør-Korea.
AP170922 Olympiatoppen har PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) med på laget i forbindelse med OL og Paralympics i Sør-Korea.
DB170919 I tillegg til IOC-forsikringene, bruker OLT Politets sikkerhetstjeneste som rådgiver i forkant av OL.
AP170918 | Russisk sikkerhetstjeneste vil ikke utlevere Wallenberg-papirer før i 2022 ¶
AP170918 Russisk sikkerhetstjeneste vil ikke utlevere papirene om den svenske diplomaten Raoul Wallenberg før i 2022, tross søksmål fra familien.
AA170918 | Russisk sikkerhetstjeneste vil ikke utlevere Wallenberg-papirer før i 2022 ¶
AA170918 Russisk sikkerhetstjeneste vil ikke utlevere papirene om den svenske diplomaten Raoul Wallenberg før i 2022, tross søksmål fra familien.
VG170916 VG får også opplyst fra Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) at rykter som har oppstått om mistanke om et anslag i Norge i helgen, ikke har hold i virkeligheten.
VG170915 Det skal være montert opp en rekke overvåkningskameraer ved Parsons Green, og den britiske antiterrorstyrken ved Scotland Yard jobber nå aktivt sammen med MI5, Storbritannias sikkerhetstjeneste , for å finne gjerningspersonen som plantet bomben, skriver The Guardian.
AP170910 Justisminister Per-Willy Amundsen svarer TV 2 at han ikke er komfortabel med at politiet ikke er gitt en midlertidig bevæpning gitt den trusselsituasjonen Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) beskriver.
AA170910 Justisminister Per-Willy Amundsen svarer TV 2 at han ikke er komfortabel med at politiet ikke er gitt en midlertidig bevæpning gitt den trusselsituasjonen Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) beskriver.
AA170908 Dommen ble derimot opphevet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overtok håndteringen av saken fra politiet i Troms.
AA170907 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har løpende dialog med myndighetspersoner, inkludert toppolitikere, partigrupper og komiteer, og sier de får litt ekstra å gjøre før valg.
VG170905 STILTE SPØRSMÅL : Da Olympiatoppen inviterte til OL-treff i mai, kom Nord-Korea først opp da Aksel Lund Svindal tok opp temaet med utsendingen fra Politets sikkerhetstjeneste .
VG170905 I mellomtiden kan selvsagt ikke de norske idrettsutøverne og apparatet rundt gjøre noe annet enn å fortsette forberedelsene som normalt, mens Politiets sikkerhetstjeneste har varslet at de vil foreta en vurdering før avreise østover.
VG170904 Det er ikke en ny trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) som er bakgrunnen for endringen.
NL170904 Vår forsvarsekspertise, representert ved Forsvarsledelsen, Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsdepartementet, Norsk Sikkerhetsmyndighet og Politiets Sikkerhetstjeneste baserer sine vurderinger av trusselbildet på dyptgående analyser.
AA170904 Det er etter råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste at Kommunaldepartementet har krevd manuell opptelling av alle stemmesedler.
SA170902 Olympiatoppen i Norge rådfører seg med Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i forbindelse med OL og Paralympics.
BT170902 Olympiatoppen i Norge rådfører seg med Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i forbindelse med OL og Paralympics.
AP170902 Olympiatoppen i Norge rådfører seg med Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i forbindelse med OL og Paralympics.
DN170901 Stemmene telles maskinelt, men etter å ha vurdert sårbarheten sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), går Valgdirektoratet inn for at alle stemmer også skal telles manuelt.
DB170901 Stemmene telles maskinelt, men etter å ha vurdert sårbarheten sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), går Valgdirektoratet inn for at alle stemmer også skal telles manuelt.
DA170901 Stemmene telles maskinelt, men etter å ha vurdert sårbarheten sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), går Valgdirektoratet inn for at alle stemmer også skal telles manuelt.
AP170901 Putin kan være sikker på at hans gamle livvakt fra presidentens personlige sikkerhetstjeneste vil beskytte ham etter et maktskifte.
AP170901 Putin kan være sikker på at hans gamle livvakt fra presidentens personlige sikkerhetstjeneste vil beskytte ham etter et maktskifte.
AP170901 Putin kan være sikker på at hans gamle livvakt fra presidentens personlige sikkerhetstjeneste vil beskytte ham etter et maktskifte.
AA170901 Stemmene telles maskinelt, men etter å ha vurdert sårbarheten sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), går Valgdirektoratet inn for at alle stemmer også skal telles manuelt.
AA170901 Stemmene telles maskinelt, men etter å ha vurdert sårbarheten sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), går Valgdirektoratet inn for at alle stemmer også skal telles manuelt.
AA170901 I drøyt 200 norske kommuner har stemmene inntil nå bare blitt telt maskinelt, men etter å ha vurdert sårbarheten sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), går Valgdirektoratet inn for at alle stemmer også skal telles manuelt.
AA170901 Stemmene telles maskinelt, men etter å ha vurdert sårbarheten sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), går Valgdirektoratet inn for at alle stemmer også skal telles manuelt.
SA170831 Her var også PST, Politiets sikkerhetstjeneste , representert.
BT170831 Her var også PST, Politiets sikkerhetstjeneste , representert.
AP170831 Her var også PST, Politiets sikkerhetstjeneste , representert.
AP170829 - Dette er grunnløs informasjon og mest trolig en provokasjon av russisk sikkerhetstjeneste for å skjule sine egne forbrytelser, svarte Ukrainas tidligere president og nå leder for Nasjonalt sikkerhetsråd Oleksandr Turtsjynov.
DA170824 Boka er utgitt i samarbeid mellom Bergen Arkitektskole ( BAS ), Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).
AP170824 En talskvinne for Ukrainas sikkerhetstjeneste ( SBU ), sier til AFP at de så langt tror eksplosjonen var et resultat av pøbelstreker.
AP170824 - Det ligger ingen dramatikk i dette, sier Kathrine Tonstad, politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170824 En talskvinne for Ukrainas sikkerhetstjeneste ( SBU ), sier til AFP at de så langt tror eksplosjonen var et resultat av pøbelstreker. ( ©NTB ) ¶
DB170823 Under Zia-ul-Haq spilte Pakistan en stor rolle i krigen mot Sovjet i Afghanistan, samtidig som landets sikkerhetstjeneste knyttet bånd til motstandsgruppa som seinere utviklet seg til å bli Taliban-bevegelsen.
AP170823 Gjenstanden viste seg å være en bombe bestående av lightergass og splinter, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170823 Gjenstanden viste seg å være en bombe bestående av lightergass og splinter, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170822 Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere avslørt at terrorinfiltratører har forsøkt å skjule seg blant kvoteflyktninger som ønsket å komme til Norge.
VG170821 * 1 Fortsette styrkingen av Politiets sikkerhetstjeneste .
AP170820 Han understreker at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke ser behov nå for å høyne beredskapen.
AA170820 Finlands nasjonale sikkerhetstjeneste vil ikke si noe om hvorvidt mannen er avhørt.
AA170820 Han understreker at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke ser behov nå for å høyne beredskapen.
AA170820 Han understreker at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke ser behov nå for å høyne beredskapen.
DB170819 Vi har styrket Politiets sikkerhetstjeneste med 300 millioner kroner.
DB170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
DB170819 Nå, etter terrorangrepet i Barcelona, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste følgende til Dagbladet : ¶
DB170819 » Venstreekstreme er en gruppe som heldigvis er liten i Norge, men som Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) følger med på.
DA170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at det er grunn til å forvente et terrorangrep i Norge i år.
DA170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at det er grunn til å forvente et terrorangrep i Norge i år.
AP170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at det er grunn til å frykte et terrorangrep i Norge i år.
AA170819 - Europol bistår i etterforskningen med å sjekke om det er noen forbindelser til bilangrepet i Barcelona, sier Robin Lardot, som er leder for Finlands nasjonale sikkerhetstjeneste .
AA170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at det er grunn til å forvente et terrorangrep i Norge i år.
AA170819 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at det er grunn til å forvente et terrorangrep i Norge i år.
AA170818 Terroren i Spania har ikke ført til at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) endrer trusselnivået her til lands.
AA170816 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener problemet er begrenset.
DB170811 Det er et særlig ansvar for politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) å bekjempe en slik utvikling og å avverge voldsbruk.
AA170811 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener norske fremmedkrigere i Raqqa trolig vil fortsette å kjempe for IS og dermed ikke komme tilbake til Norge.
AP170807 Ifølge deres familier, er to opposisjonsledere blitt hentet av landets sikkerhetstjeneste etter valget.
VG170806 - Jeg har forståelse for at politiets sikkerhetstjeneste har hemmelighold rundt regnskapsposter, men ikke at helsevesenet har det.
AP170803 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er bekymret over utviklingen i det norske høyreekstreme miljøet, og peker spesielt på bånd til Sverige.
AA170803 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er bekymret over utviklingen i det norske høyreekstreme miljøet, og peker spesielt på bånd til Sverige.
VG170801 Opposisjonslederne Leopoldo Lopez og Antonio Ledezma ble tirsdag morgen fraktet bort fra sine hjem av landets sikkerhetstjeneste .
VG170801 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har regnet det som sannsynlig at det høyreekstreme miljøet vil vokse i 2017.
DN170801 Ifølge familiene var det ansatte i Venezuelas sikkerhetstjeneste Sebin som gikk til aksjon mot de to opposisjonsledernes respektive hjem tirsdag morgen.
DN170801 Begge skal ha blitt brakt bort fra sine hjem av landets sikkerhetstjeneste .
DB170801 To opposisjonsledere, Leopoldo Lopez og Antonia Ledezma, er brakt bort fra sine hjem av landets sikkerhetstjeneste , ifølge familiene deres.
DB170801 I natt ble angivelig Leopoldo Lopez og en annen opposisjonsleder, Antonio Ledezma, brakt bort fra hjemmene sine av landets sikkerhetstjeneste , ifølge familiene deres.
AP170801 To opposisjonsledere i Venezuela er brakt bort fra sine hjem av landets sikkerhetstjeneste , ifølge familiene deres.
AA170801 To opposisjonsledere i Venezuela er brakt bort fra sine hjem av landets sikkerhetstjeneste , ifølge familiene deres.
DB170731 - Kanskje bør PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) være mer involvert i forhold til å ha en overvåkning av hvor de er til enhver tid, sier Kristiansen til Dagbladet.
VG170730 Ute i hagen står en livvakt fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170728 Også Politiets sikkerhetstjeneste , ved seniorrådgiver Martin Bernsen, bekrefter at de følger utviklingen i Østfold i helga med argusøyne, men vil ikke si hvilken informasjon de sitter inne med.
AA170726 Som vi har sagt tidligere, har det i løpet av etterforskningen kommet nye opplysninger som har styrket mistanken mot ham, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til Aftenposten.
AA170726 Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) var eksplosivet en beholder med lightergass med flere spiker festet på utsiden.
VG170724 Les også : Russisk advokat knyttes til sikkerhetstjeneste
AA170722 Flere andre tiltalte har fått lange fengselsstraffer, og egyptisk sikkerhetstjeneste jakter fortsatt på 15 andre som hevdes å ha vært innblandet i attentatet på riksadvokaten. ( ©NTB ) ¶ | 51-åring siktet for drap på samboer og tre barn i Sverige ¶
AA170721 Disse ble avlyst etter at to av bilene til presidentens sikkerhetstjeneste ble beskutt på øya Mindanao onsdag.
AA170719 To av bilene til presidentens sikkerhetstjeneste ble beskutt på en motorvei på øya Mindanao onsdag.
DB170718 Begynte i KGB - Sovjetunionens fryktede sikkerhetstjeneste - i 1975.
DB170715 Norsk sikkerhetsmyndighet, politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste utarbeidet i 2015 en veileder for terrorsikring, etter bestilling fra regjeringen.
DA170714 Torsdag skrev Stavanger Aftenblad at advokaten Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget, som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel.
AA170714 | Syriske flyktninger på vei til Norge pågrepet av russisk sikkerhetstjeneste
AA170714 To syriske flyktninger i 40-årene ble tidligere i juli pågrepet av russisk sikkerhetstjeneste før de rakk å krysse grensen mellom Norge og Russland.
VG170713 I den norske trusselvurderingen for 2017 løfter Politiets sikkerhetstjeneste fram terrorangrep utført med enkle våpentyper som det mest aktuelle scenarioet i vestlige land.
DN170713 I den norske trusselvurderingen for 2017 løfter Politiets sikkerhetstjeneste fram terrorangrep utført med enkle våpentyper som det mest aktuelle scenariet i vestlige land.
DN170713 Advokat Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget, som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel, ifølge Stavanger Aftenblad.
DA170713 Advokat Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget, som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel, ifølge Stavanger Aftenblad.
AP170709 De tre andre er Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Etteretningstjenesten ( E-tjenesten ) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) ¶
AP170705 Da sikter han blant annet til Politiets sikkerhetstjeneste , PST.
AA170704 Russland kan komme til å forsøke å påvirke valget i Tyskland ved hjelp av hacking, advarer tysk sikkerhetstjeneste .
AA170704 Det har vært en markant økning i voldshandlinger begått av nynazister og høyreekstreme i Tyskland de siste årene, konstaterer tysk sikkerhetstjeneste .
DB170629 Lederen for det amerikanske innenriksdepartementets sikkerhetstjeneste , John Kelly, sier de nye tiltakene vil ble faset inn over tid.
DB170628 Politiet i Oslo etterforsker også påstandene som ble rettet mot Politiets sikkerhetstjeneste , hvor PST ble beskyldt for å ha jukset med pengebeviset i Treholt-saken.
SA170627 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener fortsatt at det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
SA170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
FV170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
FV170627 FOTO : Bendiksby, Terje / NTB scanpix Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener fortsatt at det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
DN170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
DN170627 - Vi sitter på etterretningsinformasjon som gjør at vi har valgt å gjøre utdannelsessektoren ekstra oppmerksom på trusselen, sier seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
BT170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste i en pressemelding tirsdag.
AP170627 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener fortsatt at det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
AP170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
AP170627 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener fortsatt at det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.
AP170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
AA170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i en pressemelding tirsdag.
AA170627 ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste i en pressemelding tirsdag.
DN170626 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) henlegger lekkasjen til Dagens Næringsliv etter at avisen offentliggjorde graderte dokumenter fra Riksrevisjonen.
BT170626 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) henlegger lekkasjen til Dagens Næringsliv etter at avisen offentliggjorde graderte dokumenter fra Riksrevisjonen.
AA170626 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) henlegger lekkasjen til Dagens Næringsliv etter at avisen offentliggjorde graderte dokumenter fra Riksrevisjonen.
DB170623 Der kom spørsmålet om Nord-Korea opp da Politiets Sikkerhetstjeneste informerte om sikkerheten under lekene, og det var utøverne selv som var opptatt av det.
AP170622 Brosjyren er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og er utarbeidet av Etteretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170619 Gjenstanden viste seg å være en bombe bestående av lightergass og splinter, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170619 Gjenstanden viste seg å være en bombe bestående av lightergass og splinter, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170616 Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Trøndelag, Per Einar Hollum, sa til Adresseavisen torsdag at de hadde registrert hendelsen, og at de er i dialog med politiet for å se om dette kan ha tilknytning til et høyreekstremt miljø.
AA170615 Per Einar Hollum er sjef for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Trøndelag.
AA170615 - Vi har registrert hendelsen, men saken håndteres nå av politiet og vi vil da være i dialog med dem og se hva de finner ut, sier sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Trøndelag, Per Einar Hollum.
VG170613 Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke kommentere hvilke sikkerhetstiltak de iverksetter overfor enkeltpersoner, men sier de i år følger valgkampen spesielt tett.
VG170613 juni voktes Ap-leder Jonas Gahr Støre som en statsminister av livvakter fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170613 Ansvarlig for sikkerheten til statsministeren er Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170612 Hverken Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) eller Statsministerens kontor var kjent med at Oslo-politiet skulle stille med tohåndsvåpen på barnefestivalen Miniøya i helgen.
VG170612 Det er Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) som er ansvarlig for sikkerheten til Erna Solberg.
AP170612 Den ville Justisdepartementet forandre til fordel for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
SA170611 Omtrent 75 prosent av terrorangrepene i Vesten de siste årene har vært gjennomført av det som omtales som soloterrorister, ifølge en rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DA170611 Omtrent 75 prosent av terrorangrepene i Vesten de siste årene har vært gjennomført av det som omtales som soloterrorister, ifølge en rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170611 Omtrent 75 prosent av terrorangrepene i Vesten de siste årene har vært gjennomført av det som omtales som soloterrorister, ifølge en rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170610 For ei drøy uke siden sendte den kjente asyladvokaten et brev til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), med advarsel om et angivelig forsøk på terrorverving av en klient.
AP170610 At EOS-utvalget ( Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste ) ikke får innsyn i informasjon som kan identifisere personer brukt som kilder i PST - slik det i dag er med Etterretningstjenesten. «...
AA170610 Tveter skrev i et brev til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at hans klient, en mannlig asylsøker fra Irak, skulle ha fått « tilbud/oppfordring om å verve seg som terrorist i Europa », skriver Dagbladet.
AA170610 Tveter skrev i et brev til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at hans klient, en mannlig asylsøker fra Irak, skulle ha fått « tilbud/oppfordring om å verve seg som terrorist i Europa », skriver Dagbladet.
VG170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
VG170609 Politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Kathrine Tonstad, opplyser til VG at mistankegrunnlaget mot 17-åringen er styrket siden pågripelsen.
DN170609 Amundsen sier han legger vekt på å få til et tett og godt samarbeid mellom Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og politiet for øvrig.
DB170609 Et tett og godt samarbeid mellom Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og politiet for øvrig er avgjørende.
AP170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AA170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AA170609 Amundsen sier han legger vekt på å få til et tett og godt samarbeid mellom Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og politiet for øvrig. ( ©NTB ) ¶
VG170607 Britisk politi og sikkerhetstjeneste er kjent for å ha et av verdens mest omfattende system for overvåkning.
DN170604 - Vi følger situasjonen i London og England for øvrig veldig tett nå, men det er for tidlig å si om det som har skjedd vil endre vår vurdering av trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
DB170604 - Vi følger situasjonen i London og England for øvrig veldig tett nå, men det er for tidlig å si om det som har skjedd vil endre vår vurdering av trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
AP170604 Det er naturlig at britisk sikkerhetstjeneste og politi deler den informasjonen de har.
AP170604 - Som sikkerhetstjeneste samarbeider vi med en rekke sikkerhetstjenester i Europa.
AP170604 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) holder på vurderingen om at det er « sannsynlig » med et angrep i Norge.
AA170604 Tolv terrorangrep skal være forhindret de siste tre årene, og britisk sikkerhetstjeneste har hele 23.000 på sin liste over personer som utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko. ( ©NTB ) ¶
AA170604 Joint Terrorism Analysis Centre ( JTAC ) er et organ som i samråd med britisk etterretning og sikkerhetstjeneste gir råd til myndighetene i spørsmål som er knyttet til terrorisme.
AA170604 - Vi følger situasjonen i London og England for øvrig veldig tett nå, men det er for tidlig å si om det som har skjedd vil endre vår vurdering av trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
AA170604 - Vi følger situasjonen i London og England for øvrig veldig tett nå, men det er for tidlig å si om det som har skjedd vil endre vår vurdering av trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
DN170601 Det hele toppet seg tidligere i år, da Russlands ambassade langet ut mot Norge i et 1400 ord langt brev i kjølvannet av at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) pekte på Russland som en trussel mot norske interesser.
AA170529 Politiets sikkerhetstjeneste oppjusterte i april faren for terrorangrep i Norge fra « mulig » til « sannsynlig ».
AP170526 Advarslene har også kommet fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170526 april justerte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået til at det var « sannsynlig » med et terrorangrep i Norge.
SA170525 Norske Konsertarrangører var i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste like etter angrepet og opplyser at de fikk klar beskjed om at trusselbildet ikke var endret etter hendelsen i Manchester.
AA170525 Norske Konsertarrangører var i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste like etter angrepet og opplyser at de fikk klar beskjed om at trusselbildet ikke var endret etter hendelsen i Manchester.
SA170524 Britisk politi og sikkerhetstjeneste er usikre på om det var Abedi som hadde laget sprengladningen og frykter derfor at en bombemaker kan være på frifot.
SA170524 Abedi var ikke blant de rundt 350 fremmedkrigerne som har returnert til Storbritannia etter å ha kjempet for IS og andre grupper i Syria og Irak, men britisk politi og sikkerhetstjeneste forsøker nå å fastslå om han mottok trening av grupper som dette under oppholdet i Libya.
SA170524 Britisk politi og sikkerhetstjeneste er usikre på om det var Abedi som hadde laget sprengladningen, og frykter derfor at en bombemaker kan være på frifot.
SA170524 Abedi var ikke blant de rundt 350 fremmedkrigerne som har returnert til Storbritannia etter å ha kjempet for IS og andre grupper i Syria og Irak, men britisk politi og sikkerhetstjeneste forsøker nå å fastslå om han mottok trening av grupper som dette under oppholdet i Libya.
DB170524 Olympiatoppen hadde bedt Jørgen Halvorsen i Politiets Sikkerhetstjeneste fortelle om sikkerheten i Sør-Korea på storsamlinga på Fornebu utenfor Oslo mandag, men da Halvorsen var ferdig med foredraget uten å ha nevnt Nord-Korea, ble det stilt spørsmål fra salen.
DA170524 Britisk politi og sikkerhetstjeneste er usikre på om det var Abadi som hadde laget sprengladningen og frykter derfor at en bombemaker kan være på frifot.
DA170524 Abadi var ikke blant de rundt 350 fremmedkrigerne som har returnert til Storbritannia etter å ha kjempet for IS og andre grupper i Syria og Irak, men britisk politi og sikkerhetstjeneste forsøker nå å fastslå om han mottok trening av grupper som dette under oppholdet i Libya.
DA170524 Britisk politi og sikkerhetstjeneste er usikre på om det var Abadi som hadde laget sprengladningen og frykter derfor at en bombemaker kan være på frifot.
DA170524 Abadi var ikke blant de rundt 350 fremmedkrigerne som har returnert til Storbritannia etter å ha kjempet for IS og andre grupper i Syria og Irak, men britisk politi og sikkerhetstjeneste forsøker nå å fastslå om han mottok trening av grupper som dette under oppholdet i Libya.
DA170524 Britisk politi og sikkerhetstjeneste er usikre på om det var Abadi som hadde laget sprengladningen og frykter derfor at en bombemaker kan være på frifot.
DA170524 Abadi var ikke blant de rundt 350 fremmedkrigerne som har returnert til Storbritannia etter å ha kjempet for IS og andre grupper i Syria og Irak, men britisk politi og sikkerhetstjeneste forsøker nå å fastslå om han mottok trening av grupper som dette under oppholdet i Libya.
BT170524 Britisk politi og sikkerhetstjeneste er usikre på om det var Abedi som hadde laget sprengladningen og frykter derfor at en bombemaker kan være på frifot.
BT170524 Abedi var ikke blant de rundt 350 fremmedkrigerne som har returnert til Storbritannia etter å ha kjempet for IS og andre grupper i Syria og Irak, men britisk politi og sikkerhetstjeneste forsøker nå å fastslå om han mottok trening av grupper som dette under oppholdet i Libya.
AA170524 Britisk politi og sikkerhetstjeneste er usikre på om det var Abedi som hadde laget sprengladningen og frykter derfor at en bombemaker kan være på frifot.
AA170524 Abedi var ikke blant de rundt 350 fremmedkrigerne som har returnert til Storbritannia etter å ha kjempet for IS og andre grupper i Syria og Irak, men britisk politi og sikkerhetstjeneste forsøker nå å fastslå om han mottok trening av grupper som dette under oppholdet i Libya.
AA170524 Britisk politi og sikkerhetstjeneste er usikre på om det var Abadi som hadde laget sprengladningen og frykter derfor at en bombemaker kan være på frifot.
AA170524 Abadi var ikke blant de rundt 350 fremmedkrigerne som har returnert til Storbritannia etter å ha kjempet for IS og andre grupper i Syria og Irak, men britisk politi og sikkerhetstjeneste forsøker nå å fastslå om han mottok trening av grupper som dette under oppholdet i Libya.
VG170523 Med dette som bakteppe var det grunn til å knytte forventninger til hva slags vurderinger Politiets Sikkerhetstjeneste hadde tenkt å komme med til norske toppidrettsutøvere, som er samlet til pre-OL-camp på Fornebu, da det var satt av en egen programpost til å snakke om sikkerhet.
DA170523 Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret sitt trusselbilde mot Norge etter hendelsen i Manchester.
AP170523 Norge er et trygt land å bo i, og politiet gjør alt de kan for å hindre at terror skal skje i Norge, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST ( Politiets Sikkerhetstjeneste ) til Aftenposten Junior.
AP170523 april, oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) vurderingen for et angrep i Norge til « sannsynlig for de neste åtte ukene ».
AA170523 Norge er et trygt land å bo i, og politiet gjør alt de kan for å hindre at terror skal skje i Norge, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST ( Politiets Sikkerhetstjeneste ) til Aftenposten Junior.
SA170522 For da Jørgen Halvorsen, som til daglig jobber med trusselvurdering i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), skulle snakke om sikkerheten i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang til vinteren, var det flere av OL-håpene som undret seg på den spente situasjonen i den delen av Asia.
FV170522 For da Jørgen Halvorsen, som til daglig jobber med trusselvurdering i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), skulle snakke om sikkerheten i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang til vinteren, var det flere av OL-håpene som undret seg på den spente situasjonen i den delen av Asia.
BT170522 For da Jørgen Halvorsen, som til daglig jobber med trusselvurdering i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), skulle snakke om sikkerheten i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang til vinteren, var det flere av OL-håpene som undret seg på den spente situasjonen i den delen av Asia.
AP170522 For da Jørgen Halvorsen, som til daglig jobber med trusselvurdering i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), skulle snakke om sikkerheten i forbindelse med OL og Paralympics i Pyeongchang til vinteren, var det flere av OL-håpene som undret seg på den spente situasjonen i den delen av Asia.
VG170517 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sa senest tirsdag til ABC Nyheter at det ikke var noen endring i trusselbildet før nasjonaldagen.
DB170517 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sa senest tirsdag til ABC Nyheter at det ikke var noen endring i trusselbildet før nasjonaldagen.
AP170517 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sa senest tirsdag til ABC Nyheter at det ikke var noen endring i trusselbildet før nasjonaldagen.
AA170516 mai ble et tema etter at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) palmesøndag vurderte det som « sannsynlig » at noen kommer til å forsøke å gjennomføre et terrorangrep mot Norge de neste to månedene.
DN170511 Nettsidene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har vært nede siden onsdag ettermiddag.
AP170511 Nettsidene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har vært nede siden onsdag ettermiddag.
AA170511 Nettsidene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har vært nede siden onsdag ettermiddag.
BT170510 Aftenposten har vært i kontakt med både Statsministerens kontor, Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Oslo politidistrikt og Slottet for å få en oversikt over prislappen for den offisielle feiringen av 80-årsdagene til kong Harald og dronning Sonja.
AP170510 Passende nok ble statsminister Erna Solberg utstyrt med en paraply fra Politiets sikkerhetstjeneste da Aftenposten møtte henne og justisminister Per Willy Amundsen foran Stortinget.
AP170510 Vi har vært i kontakt med både Statsministerens kontor, Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Oslo politidistrikt og Slottet.
DN170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet epostkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
BT170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet epostkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
AP170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet e-postkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
AA170509 Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet epostkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.
VG170508 | Israels sikkerhetstjeneste : Terrorister skjulte våpen i barnas seng ¶
VG170508 I denne barnesengen fant israelsk sikkerhetstjeneste et automatvåpen de mener har blitt brukt i flere terrorangrep på Vestbredden de siste månedene. automatvåpen de mener har blitt brukt i flere terrorangrep på Vestbredden de siste månedene.
DB170508 Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) bekrefter overfor Dagbladet at også det norske sikkerhetspolitiet følge nøye med.
AP170508 Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) var eksplosivet en beholder med lightergass med flere spiker festet på utsiden ; det hadde ifølge sikkerhetstjenesten potensial til å skade mennesker.
AA170508 mai ble et tema etter at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) palmesøndag vurderte det som « sannsynlig » at noen kommer til å forsøke å gjennomføre et terrorangrep mot Norge de neste to månedene.
DB170505 PST : Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste .
DB170505 ( Dagbladet ) : Da Politiets sikkerhetstjeneste 9. april i år oppjusterte risikovurderingen for terrorangrep for de to neste månedene, viste PST-sjef Benedicte Bjørnland blant annet til at terrororganisasjonen IS har oppfordret til angrep på helligdager og merkedager.
DB170505 Han ser bort ifra forskning fra institusjoner som Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) og Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ) og klarer ikke å kildebelegge sine egne påstander om årsakene til radikalisering og terrorisme.
AP170505 Olav Lysne er professor ved Simula, som ble hyret av Politiets sikkerhetstjeneste for å gå igjennom dataene Aftenposten samlet inn før sakene om de falske basestasjonene.
AA170503 Dette er imidlertid ikke kommentert som et alternativ av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), og de har antakeligvis ikke utredet muligheten for alternativet, heter det i fengslingskjennelsen.
DA170502 Også sjefene for etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, og Politiets sikkerhetstjeneste , Benedicte Bjørnland, innkalles.
AP170502 Nå har forsvarsministeren i stedet sendt Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) på jakt etter avisens kilder.
DB170429 ved å be Politiets sikkerhetstjeneste om å etterforske lekkasjer, detter skjelettene stadig ut av skapene.
VG170428 Partileder i Demokratene, Makvan Kasheikal, ba om å få møte Politiets sikkerhetstjeneste etter voldstrusler i kjølvannet av et intervju i VG-serien Det hvite raseriet.
VG170428 Forrige uke hadde Kasheikal et møte med Politiets sikkerhetstjeneste , blant annet for å få vurdert sin egen sikkerhetsrisiko.
VG170426 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) etterforsket de tre mennene i all hemmelighet og fulgte bevegelsene deres tett. 20-åringen fikk aldri satt seg på flyet i Sverige, men ble i steden pågrepet i en alvorlig straffesak.
DB170424 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har bedt Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) om å etterforske hvem som lekket beredskapsrapporten til Dagens Næringsliv.
AP170424 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.
AP170424 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.
DN170421 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har bedt Politiets sikkerhetstjeneste etterforske lekkasje av dokumenter til Dagens Næringsliv.
DN170421 Etter at Dagens Næringsliv publiserte en rapport fra Riksrevisjonen som regjeringen har ønsket å holde hemmelig, har Forsvarsdepartementet bedt Politiets sikkerhetstjeneste om å etterforske mulige straffbare forhold.
AP170421 Sigmond og Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) overfor Aftenposten.
AP170421 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.
AA170421 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.
AA170421 Forsvarsdepartementet har bedt Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) etterforske et mulig straffbart forhold, skriver TV 2.
VG170420 * 1 Mannen som ble rapportert av belgisk sikkerhetstjeneste skal være ansett som « svært farlig », opplyser kilder til Le Parisien.
VG170419 Amerikansk UD og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at Dale etter fem år fortsatt er i live, og at han representerer en terrortrussel.
DB170419 Noen som faktisk har kunnskap om radikalisering er Politiets sikkerhetstjeneste og det kan være hensiktsmessig å lytte til hva de vet.
VG170416 Amerikansk UD og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener at han etter fem år fortsatt er i live.
VG170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) vil ikke kommentere avhøret, men sier at det blir gjennomført flere avhør med ulike personer i løpet av påsken.
DB170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) siktet Dale etter terrorparagrafen i 2014.
DB170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) vil ikke kommentere avhøret, men sier at det blir gjennomført flere avhør med ulike personer i løpet av påsken.
AA170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) siktet Dale etter terrorparagrafen i 2014.
AA170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) siktet Dale etter terrorparagrafen i 2014.
AA170415 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) vil ikke kommentere avhøret, men sier at det blir gjennomført flere avhør med ulike personer i løpet av påsken.
VG170414 POLITIADVOKAT : Signe Aalling i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er påtaleansvarlig i den pågående etterforskningen mot Anders Dale.
VG170414 - PST legger til grunn at han er i live, svarer politiadvokat Signe Aalling i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170414 Usbekisk sikkerhetstjeneste skal ha forsøkt å informere Sverige om Akilov via en annen vestlig nasjon.
AP170414 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) siktet Dale etter terrorparagrafen i 2014.
SA170413 Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt artisten Julija Samojlova innreiseforbud i tre år.
DB170413 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå.
DB170413 Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt artisten Julija Samojlova innreiseforbud i tre år.
BT170413 Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt artisten Julija Samojlova innreiseforbud i tre år.
AP170413 Det var lørdag kveld at politiet i Oslo stanset gutten som bar på det som Politiets sikkerhetstjeneste beskriver som en « primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial ».
AP170413 For tre uker siden meldte Ukrainas sikkerhetstjeneste at de hadde gitt Russlands deltager, Julija Samojlova, innreiseforbud i tre år.
AA170413 Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt artisten Julija Samojlova innreiseforbud i tre år.
AA170413 Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt artisten Julija Samojlova innreiseforbud i tre år.
AA170413 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå.
VG170411 Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ønsker ikke å svare på Dagbladets spørsmål om de har hatt møter med den russiske ambassaden om saken.
AP170411 Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ønsker ikke å svare på Dagbladets spørsmål om de har hatt møter med den russiske ambassaden om saken.
AA170411 Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ønsker ikke å svare på Dagbladets spørsmål om de har hatt møter med den russiske ambassaden om saken.
AA170411 Ifølge seniorrådgiver Martin Berntsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er trusselvurderingen først og fremst ment for andre myndigheter, og mener det ikke er grunn for mannen i gata til å kikke seg over skulderen.
SA170410 Vi må som sikkerhetstjeneste være ute og spane og sørge for å gripe inn slik at det ikke skjer noe, sier Säpo-sjef Anders Thornberg i SVT-programmet Agenda, som sendes søndag kveld.
SA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
SA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
SA170410 Politiets sikkerhetstjeneste PST bekrefter at de har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere.
SA170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde bedt om lukkede dører under fengslingsmøtet av hensyn til etterforskningen, noe de fikk rettens medhold i.
FV170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
DN170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) omtaler gjenstanden som 17-åringen ble pågrepet med, som en primitiv enhet.
DB170410 Han ble i dag framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170410 På sine nettsider skriver politiet at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) foretar kontinuerlige vurderinger av trusselbildet i Norge, og at de fortløpende vil vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
DB170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterte i går trusselbildet i Norge for en periode på to måneder, og PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det skyldes utviklingen den siste tiden.
DA170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde bedt om lukkede dører av hensyn til etterforskningen, og væpnet politi, noen med maskinpistoler, holdt vakt under fengslingsmøtet. 17-åringens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, sier at 17-åringen motsatte seg fengsling.
DA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
DA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge.
DA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
DA170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) holdt i går ettermiddag pressekonferanse etter at det lørdag kveld ble funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo.
AP170410 Her hjemme i Norge snek uhyggen seg dessuten inn da en 17-åring ble tatt med en hjemmelaget, liten bombe i Oslo og Politiets sikkerhetstjeneste oppjusterte trusselnivået.
AP170410 Politiets sikkerhetstjeneste er, etter det Aftenposten forstår, i kontakt med svenske Säpo for å undersøke om det et en forbindelse mellom 17-åringen i Oslo og attentatmannen i Stockholm.
AP170410 Politiet foretok en kontrollert detonering, Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overtok etterforskningen og tok ut siktelse etter terrorlovgivningen.
AP170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterte søndag trusselbildet i Norge for en periode på to måneder.
AP170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterer risikoen for terroranslag i Norge fra « mulig » til « sannsynlig.
AA170410 Politiets sikkerhetstjeneste PST bekrefter at de har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere.
AA170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde bedt om lukkede dører under fengslingsmøtet av hensyn til etterforskningen, noe de fikk rettens medhold i.
AA170410 Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder.
AA170410 Politiets sikkerhetstjeneste PST bekrefter at de har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere.
AA170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde bedt om lukkede dører under fengslingsmøtet av hensyn til etterforskningen, noe de fikk rettens medhold i.
VG170409 Siden har han fått oppholdstillatelse, opplyste Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) søndag.
VG170409 NYDALEN ( VG ) Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) bekrefter at den 17 år gamle mannen som ble pågrepet i Oslo lørdag kveld, hadde en hjemmelaget sprengladning. aasesigmond.jpg - FORSVARER : Ifølge Aase Karine Sigmond sier 17-åringen at han ikke er ekstremist.
VG170409 Senere natt til søndag meldte Oslo politidistrikt at Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde overtatt etterforskningen av saken.
VG170409 Han er kjent for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) fra forebyggende arbeid.
VG170409 - Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sa informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), ifølge Aftenposten.
FV170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterer trusselnivået i Norge i to måneder fremover - fra at et terrorangrep er « mulig » til at det er « sannsynlig ».
DN170409 Klokken 2.30 meldte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de overtar etterforskningen rundt den bombelignende gjenstanden som ble funnet og detonert av politiet på Grønland i Oslo.
DB170409 Politiets Sikkerhetstjeneste har tillyst en pressekonferanse klokka 17 i dag der PST-sjef Benedicte Bjørnland skal redegjøre for både pågripelsen av en mann i forbindelse med Grønland-funnet i går og om trusselsituasjonen mot Norge.
DB170409 ( Dagbladet ) : Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet en 17 år gammel russisk statsborger og asylsøker etter at de lørdag kveld pågrep ham med en gjenstand på 30 x 30 cm på Grønland i Oslo, som viste seg å være en sprengladning.
AP170409 Vi må som sikkerhetstjeneste være ute og spane og sørge for å gripe inn slik at det ikke skjer noe, sier Säpo-sjef Anders Thornberg i SVT-programmet Agenda, som sendes søndag kveld.
AP170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterer trusselnivået i Norge i to måneder fremover - mener et terrorangrep er « sannsynlig ».
AP170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterer trusselnivået i Norge i to måneder fremover - fra at et terrorangrep er « mulig » til at det er « sannsynlig ».
AA170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) holdt søndag ettermiddag pressekonferanse etter at det lørdag kveld ble funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo.
AA170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) skal ha siktet en ung mann som ble pågrepet sent lørdag kveld etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand, skriver VG.
AA170409 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) skal ha siktet en ung mann som ble pågrepet sent lørdag kveld etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand, skriver VG.
AA170409 Klokken 2.30 meldte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de overtar etterforskningen rundt den bombelignende gjenstanden som ble funnet og detonert av politiet på Grønland i Oslo.
AA170409 Klokken 2.30 meldte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de overtar etterforskningen rundt den bombelignende gjenstanden som ble funnet og detonert av politiet på Grønland i Oslo.
VG170408 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mener den terrorsiktede trønderen ( 33 ) kjempet for terrorgruppen IS i Syria sammen med en latvisk statsborger.
VG170408 - Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), ifølge Aftenposten.
SA170408 Klokken 2.30 meldte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de overtar etterforskningen rundt den bombelignende gjenstanden som ble funnet og detonert av politiet på Grønland i Oslo.
FV170408 PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) ønsker ikke å kommentare siktelsen, og henviser til at de skal ha en pressekonferanse søndag klokken 17.
FV170408 - Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sa informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til Aftenposten i natt.
DB170408 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) følger situasjonen i Stockholm og gjør nå fortløpende vurderinger på hvordan angrepet i Sverige eventuelt preger trusselbildet mot Norge.
AP170408 Siste oppdaterte tall fra PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) : ¶
AP170408 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Norge har i flere år fulgt med på miljøet rundt islamistgruppen Profetens Ummah.
VG170407 * 1 Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) opplyser at de følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge. * 1 Politiet i de største byene i Norge og på Oslo lufthavn har besluttet midlertidig bevæpning inntil videre på grunn av angrepet i Sverige. * 1 Facebook har akti
DN170407 Politiets Sikkerhetstjeneste , PST, følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
DA170407 Politiets sikkerhetstjeneste melder at de gjør fortløpende vurderinger når det gjelder trusselsituasjonen i Norge.
AP170407 Politiets sikkerhetstjeneste PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AA170407 Politiets Sikkerhetstjeneste , PST, følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
AA170407 Politiets sikkerhetstjeneste PST følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.
VG170406 I Norge ble Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) senest i januar varslet om et russisk hackerangrep mot dem selv, samt Arbeiderpartiet og flere statlige aktører.
VG170405 Også Politiets Sikkerhetstjeneste , PST, får kritikk i årsrapporten for lovstridig lagring av personopplysninger.
DN170405 Også Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) får kritikk i EOS-utvalgets årsmelding.
DB170405 ( Dagbladet ) : Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Forsvarets sikkerhetsavdeling ( FSA ) får kritikk av EOS-utvalget for å ha innhentet og/eller innehatt informasjon eller data de ikke burde ha vært i besittelse av.
DA170405 Men tilgangen til Hussain og andre kilder tok slutt da Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) beslagla filmopptakene hjemme hos Ulrik Imtiaz Rolfsen i juni 2015.
DA170405 Arrestasjonen på Landvetter var også foranledningen til at Ulrik Imtiaz Rolfsen ble raidet av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og tvunget til å gi fra seg filmopptakene som bevismateriale.
DA170405 Ellis arbeid gjøres ikke lettere av et komplisert forhold til Politiets sikkerhetstjeneste , en statssekretær som noe kuriøst fungerer som justisminister, og amerikansk etterretning attpåtil.
AA170405 Også Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) får kritikk i EOS-utvalgets årsmelding.
AA170405 Også Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) får kritikk i EOS-utvalgets årsmelding.
VG170404 Kirgisisk media meldte tidligere på tirsdag at landets sikkerhetstjeneste « opprettholder kontakt med russisk etterretning for videre etterforskning ».
VG170404 Samtidig er det viktig at dommen mot Hussain ikke blir en hvilepute, hverken for Politiets Sikkerhetstjeneste , myndighetene eller aktører i de muslimske miljøene.
VG170404 Helt siden Islamsk Stat havnet på terrorlistene, har Politiets Sikkerhetstjeneste prioritert straffeforfølgelse av personer fra islamistmiljøet.
SA170404 Saken mot den 31 år gamle norskpakistaneren har vært en av de viktigste sakene for Politiets sikkerhetstjeneste de siste årene.
SA170404 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mistenkte at 20-åringen var på vei til Syria som fremmedkriger da han ble pågrepet.
DA170404 Saken mot den 31 år gamle norskpakistaneren har vært en av de viktigste sakene for Politiets sikkerhetstjeneste de siste årene.
BT170404 Saken mot den 31 år gamle norskpakistaneren har vært en av de viktigste sakene for Politiets sikkerhetstjeneste de siste årene.
AP170404 Noen var raskt ute og pekte mor Russlands sikkerhetstjeneste FSB, som ble anklaget for å stå bak terrorangrepen mot flere boligblokker i 1999.
AA170404 Saken mot den 31 år gamle norskpakistaneren har vært en av de viktigste sakene for Politiets sikkerhetstjeneste de siste årene.
AA170404 Saken mot den 31 år gamle norskpakistaneren har vært en av de viktigste sakene for Politiets sikkerhetstjeneste de siste årene.
AA170404 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mistenkte at 20-åringen var på vei til Syria som fremmedkriger da han ble pågrepet.
AA170329 Samtidig anklaget Politiets sikkerhetstjeneste russiske miljøer for forsøk på å hacke viktige norske institusjoner.
DB170328 - VPN er i seg selv en viktig sikkerhetstjeneste som også åpner for at man kan omgå denne type sperrer.
AA170328 Der heter det at senteret skal etableres i et samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste , Nasjonal sikkerhetsmyndighet og E-tjenesten.
DA170327 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) anklaget russiske miljøer for forsøk på å hacke viktige norske institusjoner.
AA170327 Når det gjelder samarbeidet mellom forsvar og politi bedyrer begge statsrådene, samt forsvarssjefen, sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og politisjefen, at de opplever det som bra og at alt er i sin skjønneste orden.
DN170326 * Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) anklaget russiske miljøer for forsøk på å hacke viktige norske institusjoner.
DB170324 Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år.
VG170323 Onsdag ble det kjent at Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julia Samoylova ( 27 ) innreiseforbud i tre år.
VG170323 Senest i et intervju med Radio Free Europe i februar, ga Voronenkov uttrykk for at han fryktet for å bli innhentet og drept av russisk sikkerhetstjeneste .
SA170323 Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år.
SA170323 Vår sikkerhetstjeneste har gjort en utmerket jobb i Antwerpen.
FV170323 Vår sikkerhetstjeneste har gjort en utmerket jobb i Antwerpen.
DB170323 - Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.
DA170323 Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år.
BT170323 Vår sikkerhetstjeneste har gjort en utmerket jobb i Antwerpen.
BT170323 - Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.
BT170323 Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år.
AP170323 - Dette kyniske mordet viser at vi var på riktig spor og at vi traff hjertet av Kreml, sa Lutsenko etter drapet, som bekreftet at Voronenkov var under beskyttelse av ukrainsk sikkerhetstjeneste da han ble drept.
AP170323 | Siden 2013 har britisk sikkerhetstjeneste avverget 13 terrorangrep ¶
AP170323 Men for bare tre uker siden avslørte antiterror-sjef Mark Rowley i Londons Metropolitan Police at britisk sikkerhetstjeneste har avverget 13 potensielle terrorangrep siden juni 2013.
AP170323 Sivil sikkerhetstjeneste underlagt det britiske innenriksdepartementet.
AP170323 MI5, som formelt heter The Security Service, er britenes sikkerhetstjeneste med ansvar for å avdekke og forhindre terror i Storbritannia.
AP170323 - Dette kyniske mordet viser at vi var på riktig spor og at vi traff hjertet av Kreml, sa Lutsenko etter drapet, som bekreftet at Voronenkov var under beskyttelse av ukrainsk sikkerhetstjeneste da han ble drept.
AP170323 - Dette kyniske mordet viser at vi var på riktig spor og at vi traff hjertet av Kreml, sa Lutsenko etter drapet, som bekreftet at Voronenkov var under beskyttelse av ukrainsk sikkerhetstjeneste da han ble drept.
AP170323 Vår sikkerhetstjeneste har gjort en utmerket jobb i Antwerpen.
AP170323 Vår sikkerhetstjeneste har gjort en utmerket jobb i Antwerpen.
AP170323 MI5, som formelt heter The Security Service, er britenes sikkerhetstjeneste med ansvar for å avdekke og forhindre terror i Storbritannia.
AA170323 Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år.
AA170323 Senest i et intervju med Radio Free Europe i februar, ga Voronenkov uttrykk for at han fryktet for å bli innhentet og drept av russisk sikkerhetstjeneste .
AA170323 Senest i et intervju med Radio Free Europe i februar ga Voronenkov uttrykk for at han fryktet for å bli innhentet og drept av russisk sikkerhetstjeneste .
AA170323 Vår sikkerhetstjeneste har gjort en utmerket jobb i Antwerpen.
AA170323 Vår sikkerhetstjeneste har gjort en utmerket jobb i Antwerpen.
VG170322 - Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.
VG170322 Politiets sikkerhetstjeneste har omtalt Vigrids ideologi som både rasistisk og voldelig.
VG170322 I intervjuet beskylder Tore Tvedt Politiets sikkerhetstjeneste for å ha overvåket og forfulgt ham i så mange år at han til slutt ble suicidal.
VG170322 - En periode var de også i besittelse av et skarpt våpen, som de kvittet seg med fordi Politiets sikkerhetstjeneste var på sporet, hevder Bjørgo.
SA170322 - Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.
FV170322 - Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.
DB170322 - Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt russiske Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag, ifølge NTB.
BT170322 - Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.
BT170322 - Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.
AP170322 - Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.
AP170322 - Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.
AP170322 Aas hadde tidligere jobbet som spaner og i det som tidligere het Overvåkingspolitiet, nå Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170321 Det bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen ved Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) overfor VG.
DB170321 Ukrainas sikkerhetstjeneste , SBU, skal nå ha klargjort et dokument som nekter henne innreise, og truer med å bruke det, skriver blant annet Interfax-Ukraine.
AA170321 Det bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen ved Politiets sikkerhetstjeneste overfor VG.
VG170320 Politiet har prioritert de aller fleste av sine ressurser ut fra den gjeldende trusselvurderingen fra PST, Politiets sikkerhetstjeneste , som har sagt at sannsynlsigheten har vært størst for anslag mot såkalte myke mål, altså mennesker i stedet for bygninger eller anlegg.
AP170314 Tysk sikkerhetstjeneste fikk kjennskap til planen før åpningstid lørdag.
AP170314 Tysk sikkerhetstjeneste avdekket lørdag planer om et terrorangrep mot det store Limbecker Platz-kjøpesenteret i Essen og sørget for å stenge senteret.
AA170314 Tysk sikkerhetstjeneste fikk kjennskap til planen før åpningstid lørdag.
AA170313 FNs sikkerhetstjeneste jobber med å komme i kontakt med den svenske kvinnen, som var på et humanitært oppdrag da hun forsvant.
DA170310 Han har levd med 24 timers sikkerhetstjeneste rundt seg siden 2006.
VG170308 Samtidig påpekte Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i februar at de ikke tror Russland har noe spesielt å tjene på å påvirke stortingsvalget i Norge i høst.
AP170308 Området voktes av russisk sikkerhetstjeneste , og Medvedev har lagt ut Instagram-bilder fra sine opphold her.
DB170307 Mannen, som opprinnelig er fra Syria, har lenge vært under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170307 Mannen, som opprinnelig er fra Syria, har lenge vært under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170306 Nye opplysninger : Trumps svigersønn i ukjent Russland-møte ¶ 
Dermed må Secret Service opprettholde komplett døgnbemanning og sikkerhetstjeneste på alle disse stedene.
VG170301 Den er under etterforskning og etterforskningen er i sluttfasen, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170224 Skal kontrollere blant andre Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og E-tjenesten.
AA170220 Både Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten har lagt frem trusselvurderinger som understreker behovet for et sterkere digitalt grensevern.
AA170218 USAs sikkerhetstjeneste har innledet etterforskning etter at en gjenstand ble kastet mot president Donald Trumps kolonne.
VG170217 Etter at både E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har blitt utsatt for forsøk på cyberangrep, gikk Hårek Elvenes ( H ) ut og krevde at et digitalt grenseforsvar blir innført i Norge.
SA170217 I begynnelsen av februar advarte Politiets sikkerhetstjeneste om at russisk etterretning utgjør en økt trussel mot Norge.
BT170217 I begynnelsen av februar advarte Politiets sikkerhetstjeneste om at russisk etterretning utgjør en økt trussel mot Norge.
AA170217 I begynnelsen av februar advarte Politiets sikkerhetstjeneste om at russisk etterretning utgjør en økt trussel mot Norge.
AA170217 Med forslaget ønsker regjeringen å gi Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) en utvidet adgang til å utlevere informasjon til Etterretningstjenesten ( E-tjenesten ), dersom det ansees å være nødvendig for " forebyggelses- og sikkerhetsmessige formål ".
AA170217 Regjeringen ønsker med forslaget at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) skal få utvidet adgang til å dele opplysninger som PST selv har fått, med E-tjenesten.
AA170216 I januar uttalte leder for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Trøndelag, Per Einar Hollum, at høyreekstreme miljøer i Norge vokser.
DB170214 Med korte mellomrom kom både Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og forsvarets etterretningstjeneste ( E-tjenesten ) med sine årlige trusselvurderinger.
AP170214 Ved hjelp av de hemmelige senderne, som opptrer som falske basestasjoner i mobilnettene, kan Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og norsk politi overvåke mobilaktiviteten i et område.
AP170214 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ønsker ikke å kommentere egen bruk av falske basestasjoner i fjor.
AP170214 I mars 2015 omtalte Aftenposten at norsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) drev mobilovervåking i strid med loven.
AP170214 I den sitter for eksempel Oslo-politiet eller Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AA170214 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ønsker ikke å kommentere egen bruk av falske basestasjoner i fjor.
AA170214 I fjor fikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) 71 varsler om oppretting av falske basestasjoner fra politiet, Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
DB170213 Pakistansk sikkerhetstjeneste sendte 7. februar ut en advarsel om at « en uidentifisert terroristgruppe » hadde planlagt « et terroristangrep i Lahore ».
AA170213 Pakistansk sikkerhetstjeneste sendte 7. februar ut en advarsel om at " en uidentifisert terroristgruppe " hadde planlagt et terrorangrep i Lahore.
VG170212 I kjølvannet av at flere viktige aktører ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har blitt utsatt for forsøk på cyberangrep, gikk Hårek Elvenes ( H ) ut og krevde at et digitalt grenseforsvar blir innført i Norge.
DB170212 Her er advokatene i full skjæring med Riksadvokaten og Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170211 Svensk sikkerhetstjeneste bekrefter pågripelse ¶
AP170210 På Twitter melder Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at de skal etterforske hva som skjedde da indere kom inn i driften av det norske nødnettet.
AP170210 Politiets sikkerhetstjeneste starter etterforskning.
DA170208 Norsk sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er koblet inn i saken for å undersøke og kartlegge det som har skjedd, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Elianne Kemble-Clarkson overfor TV 2.
AA170208 Norsk sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) er koblet inn i saken for å undersøke og kartlegge det som har skjedd, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Elianne Kemble-Clarkson overfor TV 2. | 14 personer siktet i stor narkosak i Agder ¶
DB170206 Politiets sikkerhetstjeneste har åpnet terroretterforskning mot de to søstrene fra Bærum som reiste til Syria for å slutte seg til Den islamske staten ( IS ).
DB170206 Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) bekreftet dagen etter at den samme hacker-gruppa i år har angrepet e-postene til enkeltpersoner ansatt i utenriksdepartementet ( UD ), Forsvaret, Statens Strålevern, en høyskole og hos PST.
AP170206 Også Politiets sikkerhetstjeneste mener et digitalt grenseforsvar vil gjøre Norge sikrere.
AP170206 I de siste års trusselvurderinger fra Politiets sikkerhetstjeneste og E-tjenesten har vi blitt fortalt om en eskalerende trussel fra dataangrep : Cyberangrep mot Norge og norske interesser er stadig økende og blir mer avanserte.
AP170206 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har startet etterforskning av to norsk-somaliske søstre som trolig befinner seg i Syria, melder TV2 ¶
AP170206 De to norsk-somaliske søstrene som reiste til Syria i 2013 etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for terrordeltagelse.
AP170206 Også Politiets sikkerhetstjeneste mener et digitalt grenseforsvar vil gjøre Norge sikrere.
AP170206 I de siste års trusselvurderinger fra Politiets sikkerhetstjeneste og E-tjenesten har vi blitt fortalt om en eskalerende trussel fra dataangrep : Cyberangrep mot Norge og norske interesser er stadig økende og blir mer avanserte.
AA170206 Politiets sikkerhetstjeneste har åpnet terroretterforskning mot de to søstrene fra Bærum som reiste til Syria for å slutte seg til Den islamske staten ( IS ).
VG170204 Likevel er det tungt når Politiets Sikkerhetstjeneste varsler om at det faktisk har skjedd - også mot PST selv, og at politiet tror det er russerne som står bak.
SA170204 Industrigründer Atle Berge ble kidnappet av russisk sikkerhetstjeneste og beskyldt for spionasje i ¶
SA170204 Industrigründer Atle Berge ble kidnappet av russisk sikkerhetstjeneste og beskyldt for spionasje i ¶
DN170204 Dagen etter ble det kjent at også epostkontoer i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Utenriksdepartementet ( UD ) og Forsvaret ble angrepet.
DN170204 - Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
AP170204 | Dansk sikkerhetstjeneste saksøker Politiken ¶
AP170204 Den danske avisen gikk i fjor høst imot en rettslig kjennelse og distribuerte en omstridt bok om landets sikkerhetstjeneste som bilag i avisen.
AA170204 Dagen etter ble det kjent at også epostkontoer i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Utenriksdepartementet ( UD ) og Forsvaret ble angrepet.
AA170204 Dagen etter ble det kjent at også epostkontoer i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Utenriksdepartementet ( UD ) og Forsvaret ble angrepet.
AA170204 - Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
VG170203 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) melder om et økende antall rapporter på at nordmenn på reise i Russland blir forsøkt satt i kompromitterende situasjoner og utsatt for press.
VG170203 Ap ble alarmert av PST, Politiets Sikkerhetstjeneste , i januar, etter at en samarbeidende tjeneste i utlandet hadde tipset dem.
SA170203 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varsler om flere mulige hackerangrep mot norske epostkontoer.
SA170203 - Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
SA170203 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varsler om flere mulige hackerangrep mot norske epostkontoer.
SA170203 - Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.  ¶
SA170203 Til Aftenposten sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste at de ble varslet om saken fra en samarbeidende tjeneste i utlandet.
SA170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DN170203 », stod det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DN170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DB170203 Nå bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) at den samme hacker-gruppa i år har angrepet e-postene til enkeltpersoner ansatt i utenriksdepartementet ( UD ), Forsvaret, Statens Strålevern, en høgskole og hos PST.
DB170203 RUSSLAND-PRESS : - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DB170203 Ergo må man anta at russerne har innsidere i Norge, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste om nordmenn på reise som blir presset av russisk etterretningstjeneste.
DB170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DB170203 Zima ble de facto sjef for Krims sikkerhetstjeneste i 2014.
DB170203 ¶ HARDT UT : Tidligere PET-sjef Jakob Scharf snakket åpent op dansk sikkerhetstjeneste i en bok gitt ut av Politiken.
DB170203 Den danske avisa gikk i fjor høst imot en rettslig kjennelse og distribuerte en omstridt bok om landets sikkerhetstjeneste som bilag i avisen.
BT170203 Samtidig advarer Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) mot økt trussel fra russisk etterretning og militær aktivitet i nordområdene.
BT170203 februar la Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) frem sin årlige trusselvurdering.
BT170203 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) tror de selv, UD, Forsvaret og Ap er hacket av Russland, melder TV 2 og VG.
BT170203 HACKERANGREP : Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varsler om flere mulige hackerangrep mot norske epostkontoer.
AP170203 Til Aftenposten sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste at de ble varslet om saken fra en samarbeidende tjeneste i utlandet.
AP170203 Til Aftenposten sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste at de ble varslet om saken fra en samarbeidende tjeneste i utlandet.
AP170203 Russisk etterretning og spionasje er en stadig større bekymring for Politiets sikkerhetstjeneste .
AA170203 - Vi ble varslet i januar av en samarbeidende tjeneste i utlandet om et målrettet angrep mot ni epostkontoer i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til NTB.
AA170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
AA170203 Til Aftenposten sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste at de ble varslet om saken fra en samarbeidende tjeneste i utlandet.
AA170203 Fredag ble det kjent at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) tror de selv, UD, Forsvaret og Ap er forsøkt hacket av en russisk gruppe.
AA170203 Cyberforsvaret bekrefter hendelsesforløpet slik det er beskrevet av Politiets sikkerhetstjeneste .
AA170203 Til Aftenposten sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste at de ble varslet om saken fra en samarbeidende tjeneste i utlandet.
DN170202 Torsdag ettermiddag svarte russiske myndigheter på trusselvurderingen fra Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ), som ble lagt frem onsdag.
DN170202 Hverken PST, Arbeiderpartiets ledelse eller Stortingets sikkerhetstjeneste vil kommentere saken overfor tv-kanalen.
DN170202 - Vi er skuffet over fremstillingen fra Politiets sikkerhetstjeneste , sier presseattaché Maksim Gurov ved Russlands ambassade i Oslo.
DB170202 « Vi er i dag informert av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe seint i fjor høst ble utsatt for et forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning », skal det blant annet stå i brevet, ifølge TV 2.
DB170202 Verken PST, Arbeiderpartiets ledelse eller Stortingets sikkerhetstjeneste vil kommentere saken.
DB170202 Det kommer tydelig fram i den årlige trusselvurderingen som Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) la fram i går.
AP170202 Hverken PST, Arbeiderpartiets ledelse eller Stortingets sikkerhetstjeneste vil kommentere saken overfor TV 2.
AP170202 Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vært utsatt for et fiendtlig hackerangrep fra en aktør som Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) knytter til en fremmed etterretning, melder TV 2.
SA170201 Utenlandsk etterretning, og da særlig fra Russland, ble løftet opp som punkt nummer én da Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) onsdag la fram sin ugraderte del av trusselvurdering for 2017.
SA170201 Eksteriør av lokalene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) i Nydalen i Oslo.
DN170201 Onsdag slapp Politiets sikkerhetstjeneste , PST, sin offentlige trusselvurdering for 2017, der Russland pekes på som den største etterretningstrusselen mot norske interesser.
DN170201 », heter det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170201 ¶ VIL SKAPE SPLID : Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge utgjør en stor trussel mot landet vårt de nærmeste årene, mener Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170201 Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge utgjør en stor trussel mot landet vårt de nærmeste årene, mener Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170201 ¶ TRUSSEL : Sjef i Politiets sikkerhetstjeneste , Benedicte Bjørnland, holdt i dag pressekonferanse der PST informerte om trusselbildet mot Norge i 2017.
DB170201 ( Dagbladet ) : Klokka 10.00 onsdag formiddag la Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) fram sin trusselvurdering for 2017.
BT170201 Politiets sikkerhetstjeneste mener ekstreme islamister fortsatt representerer den største terrortrusselen mot Norge.
AP170201 Politiets sikkerhetstjeneste mener ekstreme islamister fortsatt representerer den største terrortrusselen mot Norge.
AP170201 Russisk spionasje og forsøk på å påvirke Norge utgjør en stor trussel mot landet vårt de nærmeste årene, mener Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170131 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), som onsdag legger frem sin offentlige trusselvurdering, støtter innføringen av digitalt grenseforsvar.
AP170115 Brevet inneholder en rekke spørsmål knyttet til et utvalg som skulle evaluere Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget ). 2.
DB170113 * Utvalget har møte med Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) annenhver måned og kan ta opp saker på eget initiativ.
DB170112 * Utvalget har møte med Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) annenhver måned og kan ta opp saker på eget initiativ.
DB170111 Trøndelag-leder Per Einar Hollum i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sier til Adresseavisen at de registrerer en økning i Trøndelag, men også i resten av landet.
AP170111 Trøndelag-leder Per Einar Hollum i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sier til Adresseavisen at de registrerer en økning i Trøndelag, men også i resten av landet.
DB170106 ( Dagbladet ) : USAs sikkerhetstjeneste har identifisert mellomleddet som Russland brukte for å få utlevert stjålet e-post til WikiLeaks, skriver CNN.
DB170105 Han avviste å gi detaljer om hvilken sikkerhetstjeneste han siktet til, men fortalte at Tyrkias sikkerhetstjenester nå arbeider med hvilke tilleggstiltak som kan iverksettes mot den økte terrortrusselen.
AP161230 Sjefen for politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland advarte om at Norge utsettes for « omfattende og aggressiv » spionasje fra russerne på en pressekonferanse i september.
AP161101 Mandag skrev VG at PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) mistenker Hussain for å ha forsøkt å verve en drapsdømt mann til IS mens de begge satt i Kongsvinger fengsel.
AP161016 PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) ¶ 13.
AP160908 Det slo Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) fast da de tirsdag la frem sin offentlig versjon av trusselvurderingen for 2016.
AP160905 Den debatten som nå kommer, kan ikke bare handle om E-tjenestens fremtidige hjemmelsgrunnlag og hva som egentlig er oppgavefordelingen mellom E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP160715 I mai stilte Patrick Calvar, leder av Frankrikes innenriks sikkerhetstjeneste , i en lukket parlamentarisk høring i Paris.
BT160531 I utlendingsloven og tilhørende forskrifter er Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) gitt hjemmel til å kontrollere utlendinger.
SA160506 KGB eller KDB er den hviterussiske statens sikkerhetstjeneste og er fortsettelsen av KGB som det het da Hviterussland var en del av Sovjetunionen.
AP160506 KGB eller KDB er den hviterussiske statens sikkerhetstjeneste og er fortsettelsen av KGB som det het da Hviterussland var en del av Sovjetunionen.
AP160426 - Dette er noe som bare to spesialtjenester i Russland er i stand til : FSB eller FSO, den Føderale Sikkerhetstjeneste , sa Kasianov.
AP160403 - Visse offentlige organisasjoner, private organisasjoner, fremmed sikkerhetstjeneste og enkelte medier har involvert seg i valgkampen i vårt land før valgkampen faktisk har begynt, sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov ifølge Interfax.
AP160325 Både tingrett og lagmannsrett aksepterte aksjonen mot filmskaperen, men Høyesterett sa altså nei til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP160322 Det har i mange år vært en slags forståelse av at belgisk sikkerhetstjeneste ikke har tatt så alvorlig på ekstremister som har reist til Syria eller andre steder.
AP160318 Tenk om Politiets sikkerhetstjeneste hadde en egen skole, hvor barna kunne læres opp til å bli gode og patriotiske nordmenn.
AP160318 Om noen år kommer de flinkeste elevene til å jobbe for Russlands mektige sikkerhetstjeneste FSB, tidligere KGB.
AP160317 Sommeren 2013 vedtok Stortinget at politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) fikk utvidede fullmakter til å bruke falske basestasjoner til å overvåke eller stoppe mobiltrafikk i Norge.
AP160317 Og i mars i fjor avslørte Aftenposten atnorsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke varslet slik loven krever.
AP160317 Eldbjørg Løwer, leder i Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste , vil gå nye runder om utvalgets sikkerhetsrutiner etter Aftenpostens avsløringer.
AP160315 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) gikk til aksjon mot filmregissør Rolfsens hjem.
AP160315 juni at Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) tok beslag i filmopptak hjemme hos regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen.
AP160309 I juni 2014 publiserte Stortingets kontrollutvalg for etterretnings, - overvåkings- og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget ) sine undersøkelserav påstandene om overvåkingen av Stabells kontor.
AP160309 Eldbjørg Løwer, leder i Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste , fant ikke spor av ulovlig overvåking av Harald Stabells kontor utført av PST.
AP160229 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings - og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget ) får mye ros i en evalueringsrapport som ble lagt fram mandag.
AP160229 Eldbjørg Løwer leder Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste .
AP160227 Dagen før opposisjonen prøvde å mobilisere i Moskvas gater, møtte Russlands president Vladimir Putin ledelsen i den mektige russiske sikkerhetstjeneste FSB.
AP160224 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), skal vurdere og forebygge sikkerheten for nordmenn innenfor Norges grenser.
AP160224 Flere av personene i gruppen skal komme fra miljøet rundt Profetens Ummah, ifølge avisen og gruppen opplyser selv at « nærmest alle står på overvåkingslisten til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) », ifølge avisen.
AP160210 En returavtale med et regime som gjør seg skyldig i forbrytelse mot menneskeheten, en returavtale som forutsetter norsk samarbeid med Eritreas etterretnings - og sikkerhetstjeneste - hvilken naivitet eller kynisme ligger til grunn for en slik avtale ?
AP160209 Tirsdag la Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) frem en offentlig versjon av sin trusselvurdering for 2016.
AP160131 POD sa nøyaktig det samme i november, som følge av at Politiets sikkerhetstjeneste hadde nedjustert trusselnivået.
AP160126 Sommeren 2013 vedtok Stortinget at politiet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) fikk utvidede fullmakter til å bruke falske basestasjoner til å overvåke eller stoppe mobiltrafikk i Norge.
AP160126 Nå kommer det frem hvordan Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ville forholde seg til det.
AP160126 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) ble så overrasket over ordlyden i brevet fra PST at de få dager senere valgte å varsle både Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings - og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget ) og Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160126 I mars i fjor avslørte Aftenposten atnorsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) ikke varslet slik loven sier.
AP160115 Det kan tyde på at det er flere mistenkte på frifot, ifølge Frank Jensen, som er tidligere sjef politiets sikkerhetstjeneste i Danmark, PET.
AP160112 Advarselen kom på Folk och Försvars rikskonferanse i Sverige mandag, der sjefen i Politiets sikkerhetstjeneste var en av innlederne.
AP160112 - Hvis man på sikt får fremvekst av parallelle samfunn, radikalisering og ekstremistmiljøer, så har vi en utfordring som sikkerhetstjeneste , advarte PST-sjefen.