NL171019 I dag har den sikkerhetspoliske realiteten innhentet tidligere tiders sviktende sikkerhetspolitiske vurderingsevne, men Stortinget har en tradisjon for å ikke se seg tilbake.
DB171018 Hæren har blitt forsømt i lang tid, og er rett og slett ikke rustet til å møte nye sikkerhetspolitiske utfordringer.
NL171016 I dagens sikkerhetspolitiske klima, hvor russisk opportunisme utgjør den klart største trusselen mot norsk sikkerhet, må Norge skape en tydelig terskel for akseptert adferd og etablere robust evne til å motstå press i alle deler og sektorer av samfunnet.
AA171015 Dette trenings- og øvingssamarbeidet er viktig for utviklingen av vår egen nasjonale forsvarsevne, samtidig som det gir våre allierte kunnskap om Norge, norsk klima og våre sikkerhetspolitiske utfordringer.
AA171015 Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er preget av usikkerhet og komplekse problemstillinger.
VG171014 ovale kontor i juli skal utenriksminister Rex Tillerson og forsvarsminister Jim Mattis ha vært krystallklare : Du har ikke noen gode argumenter for å si at Iran bryter med vilkårene i avtalen, og derfor må USA forbli i avtalen, sa de to ministrene - som skal være presidentens viktigste rådgivere i sikkerhetspolitiske spørsmål.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme Med den foreslåtte styrkingen av budsjettet for 2018 vil denne trenden fortsette, noe som er nødvendig for å kunne møte de eksisterende sikkerhetspolitiske utfordringene over tid, sier Bruun-Hanssen til Forsvaret.no ¶
VG171010 Angrepet kan komme hvis Russland vurderer at den sikkerhetspolitiske spenningen i verden er høy nok.
NL171010 Vi må fri oss fra den tvangstrøyen disse restriksjonene representerer og ta tilbake vårt sikkerhetspolitiske handlingsrom. 200 amerikanske soldater på rotasjon på Værnes og nå kanskje et tilsvarende antall i Troms ?
NL171010 Norge må snarest sanere sin basepolitikk og de selvpålagte restriksjonene og ta tilbake det sikkerhetspolitiske handlingsrom.
NL171010 Men vår basepolitikk og de selvpålagte restriksjonene hører hjemme på den sikkerhetspolitiske skraphaugen.
NL171010 Det begrenser vårt sikkerhetspolitiske handlingsrom og vanskeliggjør nødvendig fleksibilitet i en verden i rask forandring.
NL171010 De gjenvant sin frihet, selvstendighet og sikkerhetspolitiske handlingsrom.
DN171010 Trump har flere ganger kommet med uttalelser som har undergravd Tillersons diplomatiske linje i sensitive sikkerhetspolitiske saker, blant annet når det gjelder Nord-Korea og Iran.
AA171010 Trump har flere ganger kommet med uttalelser som har undergravd Tillersons diplomatiske linje i sensitive sikkerhetspolitiske saker, blant annet når det gjelder Nord-Korea og Iran.
AA171010 Juntaen har gang på gang utsatt valget og begrunnet det med at den sikkerhetspolitiske situasjonen har vært for ustabil til å få gjennomført visse grunnlovsendringer.
VG171009 Et digitalt grenseforsvar er nødvendig for Norges evne til å kartlegge, varsle og motvirke alvorlige trusler, både i fredstid og i sikkerhetspolitiske krisesituasjoner.
AA171009 - Det endrede sikkerhetspolitiske landskapet krever at vi tar bevisste valg for å ivareta norske interesser.
AA171009 - Det endrede sikkerhetspolitiske landskapet krever at vi tar bevisste valg for å ivareta norske interesser.
VG171006 Han mener arbeidet for videre nedrustning må ta de sikkerhetspolitiske realitetene i betraktning.
AA171006 Han mener arbeidet for videre nedrustning må ta de sikkerhetspolitiske realitetene i betraktning.
DB171005 Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden er mer usikker og ustabil enn på lenge.
DN170921 - Dette inkluderer proteksjonistisk retorikk som fort kan omgjøres til restriktiv praksis, en svært bekymringsfull økning i globale sikkerhetspolitiske spenninger, og økende økonomiske tap etter naturkatastrofer, sa Azevedo. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DA170921 - Vi må ta på større alvor alternative sikkerhetspolitiske instrumenter og ordninger som vi kan supplere NATO med.
DA170921 - Hvilke alternative sikkerhetspolitiske instrumenter finnes ?
AA170921 - Dette inkluderer proteksjonistisk retorikk som fort kan omgjøres til restriktiv praksis, en svært bekymringsfull økning i globale sikkerhetspolitiske spenninger, og økende økonomiske tap etter naturkatastrofer, sa Azevedo. ( ©NTB ) ¶
AA170917 Iran varsler også at en løsrivelse vil bety slutten for alle militære og sikkerhetspolitiske avtaler mellom Iran og Kurdistan-regionen.
DB170915 - Jeg mener at vi har fire år nå i denne regjeringa som har vist at vi har håndtert den kanskje mest krevende utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen på kanskje mange tiår i Norge.
AA170911 Selv om hun formelt er Myanmars statsleder, har hun ingen innflytelse i sikkerhetspolitiske og militære spørsmål.
NL170909 Lokaliseringen av den luftmilitære beredskapen ( QRA ) på Bodø ble under den kalde krigen vurdert tilfredsstillende for den sikkerhetspolitiske situasjon da, og intet i dag tilsier noen endring.
NL170909 En slik lokalisering er sikkerhetspolitiske helt ut forsvarlig, og det styrker tilstedeværelse i nord i fredstid og sikrer allierte forsterkninger i krise og krig.
NL170908 Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret, noe som har forsterket de utfordringene som har bygget seg opp i forsvarssektoren over tid.
NL170908 Det er dårlig forstått og geopolitikk har lenge vært et fy-ord i norske sikkerhetspolitiske miljøer, men det er all grunn til å påstå at Norge og Norskehavet er mer eksponert og utsatt for stormaktpress enn Baltikum og Østersjøen, hvor motstridende russiske og vestlige sikkerhetsinteresser for tiden er mest satt på spissen.
NL170907 Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har gitt oss rett.
DB170905 Dette sikkerhetspolitiske - og humanitære - marerittet skyldes at kjernefysiske våpen er sentrum i konflikten.
VG170903 Men hvis de ser på hva de har skrevet om sin sikkerhetspolitiske strategi, så vil du se at sikkerhetspolitikken er det de satser på under de rådende omstendigheter.
DB170903 Donald Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver H.
DA170903 Senere på dagen skulle han møte sine sikkerhetspolitiske rådgivere for å diskutere Nord-Koreas prøvesprengning.
AA170903 Senere på dagen skulle han møte sine sikkerhetspolitiske rådgivere for å diskutere Nord-Koreas prøvesprengning.
AA170903 Senere på dagen skulle han møte sine sikkerhetspolitiske rådgivere for å diskutere Nord-Koreas prøvesprengning.
AA170903 USAs president Donald Trump skal søndag diskutere Nord-Koreas prøvesprenging med sine sikkerhetspolitiske rådgivere.
AA170903 Vi ønsker ikke å kommentere enkeltbesøk i detalj, men det pågår jevnlige besøk både fra amerikanerne og andre allierte for å tilrettelegge både for den pågående øvings- og treningsaktiviteten, samt se på forhold som angår alliert forsterkning, som er en del av vårt forsvarskonsept og sikkerhetspolitiske prioriteringer », skriver hovedkvarterets presseta
AA170903 « I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen vurderer amerikanske myndigheter for tiden hvordan de kan støtte alle europeiske allierte, blant annet med infrastruktur, gjennom det såkalte European Reassurance Initiative.
AA170903 Vi ønsker ikke å kommentere enkeltbesøk i detalj, men det pågår jevnlige besøk både fra amerikanerne og andre allierte for å tilrettelegge både for den pågående øvings- og treningsaktiviteten, samt se på forhold som angår alliert forsterkning, som er en del av vårt forsvarskonsept og sikkerhetspolitiske prioriteringer, skriver hovedkvarterets pressetalsm
DN170830 Det er ventet at hun og Abe vil bekrefte sitt tette sikkerhetspolitiske samarbeid.
AA170830 Det er ventet at hun og Abe vil bekrefte sitt tette sikkerhetspolitiske samarbeid.
VG170829 I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har er det viktig med tyngdepunkt i Nord-Norge.
DA170826 Fra å være Europas syke mann, hadde Tyrkia blitt en viktig, vestlig alliert i sikkerhetspolitiske spørsmål, som NATO-medlem.
DB170825 Hver fjerde nordmann mener at den sikkerhetspolitiske trusselen mot Norge er høy, og de fleste av dem frykter cyberangrep eller terror.
NL170824 Vår sikkerhetspolitiske forankring i Nato har siden 1949 vært en stabil faktor i vårt forhold til Sovjetunionen og Russland.
AA170818 Hele det nasjonale sikkerhetspolitiske team skal også delta.
VG170814 Dette har store sosiale, økonomiske og sikkerhetspolitiske konsekvenser for de landene som ligger etter, men også for resten av verdenssamfunnet.
DB170804 Hvis vi mener alvor med at det sikkerhetspolitiske bildet rundt oss har endret seg, kan ikke en erstatning av Hærens hovedkampsystem utsettes i 10-15 år mens det utvikles en lettere panserjager ingen har sett - og som vi ikke aner om andre av våre allierte vil velge.
AA170804 I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i er det helt nødvendig med det taktskiftet i investeringer som regjeringen har stått for, sier hun.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/7rz8v/USA-vil-stenge-Nord-Korea-ute-fra-Asias-storste-sikkerhetssamarbeid En enorm ASEAN-logo settes på plass i Manila, der representanter for 27 land i regionen møtes for å drøfte sikkerhetspolitiske spørsmål.
VG170728 - Hvis man synes at det finnes anledning til å avsette landets forsvarsminister i det sikkerhetspolitiske klimaet vi har i dag skal man ha veldig klart for seg hva man gjør.
DB170728 Löfven erklærte høylytt at det ikke er tid for noe nyvalg, i ei tid der EU er i krise, Sverige står overfor store reformer og den sikkerhetspolitiske situasjonen er usikker.
VG170727 Hvis man synes at det finnes anledning til å avsette landets forsvarsminister i det sikkerhetspolitiske klimaet vi har i dag skal man ha veldig klart for seg hva man gjør.
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AA5mz/Kortinnlegg--torsdag-20juli Det viktigste sikkerhetspolitiske virkemiddelet er derfor den vestlige sikkerhetsgaranti i forskjellige varianter fra Novembertraktaten av 1855 til Nato-traktaten, slik det er vist i artikkelsamlingen Selvstendig og beskyttet ( 2008 ).
NL170717 En god forsvarspolitikk må svare både på de sikkerhetspolitiske utfordringene vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.
NL170717 Det vil gi oss et bedre og mer balansert forsvar, som vil være i stand til å møte utfordringene Norge står overfor i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, i tillegg til å ruste oss for framtida.
DA170711 I Trump-administrasjonen er det kun forsvarsminister Mattis og sikkerhetsrådgiver McMaster som kan sies å ha solid bakgrunn i sikkerhetspolitiske spørsmål.
VG170708 Veivalgsmeldingen viser til hvordan Russlands anneksjon av Krim våren 2014 og destabiliseringen av Øst-Ukraina endret det sikkerhetspolitiske landskapet i Europa.
VG170708 Langtidsplanen var åpen om sikkerhetspolitiske utfordringer og svakheter i Forsvaret.
VG170629 Slik sett er ikke bistanden kun et virkemiddel for utviklingspolitikken, men også for en rekke utenrikspolitiske, diplomatiske, næringspolitiske, sikkerhetspolitiske eller migrasjonspolitiske formål - inkludert generell norsk omdømmebygging.
NL170626 Det gir oss økt evne til luftoperasjoner i nordområdene - en nødvendig og langsiktig satsning i en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer uoversiktlig.
DB170622 Slike sikkerhetspolitiske situasjoner defineres ikke nødvendigvis klart som angrep som utløser Nato-paktens artikkel 5 : at et angrep på en er et angrep på alle.
DB170622 Siden da er Donald Trump blitt president og den sikkerhetspolitiske situasjonsforståelsen spisset.
DB170622 En storstilt bakkeinvasjon av Norge er bortimot det minst sannsynlige sikkerhetspolitiske scenarioet vi står overfor.
DB170622 Belastningen vil bli større på sivile som må trene tre uker i året, men den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det mulig å be om et slikt økt bidrag fra befolkningen.
VG170620 Den tar krig utgangspunkt i den samme sikkerhetspolitiske analysen som lå til grunn for langtidsplanen.
NL170616 Planer og større beslutningsprosesser virker å være frakoblet fra den sikkerhetspolitiske virkelighet.
NL170616 Når beslutningen om avviklingen av Bodø ble tatt i 2012, og beslutningen om salg av ubåtbasen Olavsvern ble tatt i februar 2013, var Russland allerede gjenoppstått som en sikkerhetspolitisk utfordrer, men de forsvarspolitisk ansvarlige innså ikke denne sikkerhetspolitiske realiteten og var ikke mottakelige for forsvarsfaglig logikk.
NL170616 Han gir ikke et objektivt råd for hvilket ¶ forsvar nasjonen trenger i lys av den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjonen.
NL170616 Hadde Forsvarsdepartementet løftet blikket i 2012 mot den sikkerhetspolitiske utviklingen og ført en grundig prosess basert på solide militærfaglige vurderinger, hadde Ørlandet aldri blitt igangsatt.
NL170616 Etter at den sikkerhetspolitiske realiteten har innhentet prosjektet har baseprosjektet underveis endret seg fra " øvingsbase for fredsforhold " til " beskyttet kampflybase for krigsberedskap ".
NL170616 Dersom eksempelvis Forsvarssjefens fagmilitære råd hadde dimensjonert hvilket forsvar Norge trenger sett i lys av den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjonen og fremtidig usikkerhet, - på et rent faglig grunnlag, måtte gjerne politikerne prioritert annerledes, men da måtte de også argumentert og svart for sine prioriteringer overfor velgerne og allmennheten.
DB170613 På spørsmål om landets atomvåpenprogram, omtalte Mattis landet som USAs største sikkerhetspolitiske utfordring, ifølge Reuters.
VG170607 Det viser at politikerne har oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og beredskap som et viktig nasjonalt område, ikke minst i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen, skriver DSB-sjefen i en e-post til VG.
DB170607 Russlands anneksjon av Krim og innblanding i borgerkrigen i Ukraina, og frykten det har skapt i Vesten, har endret Europas sikkerhetspolitiske situasjon.
AA170607 Jeg er veldig interessert i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er oppe i.
SA170602 | Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa oppleves som usikker ¶
DB170531 lys av de tydelige signalene om forpliktelser som USAs utenriksminister, forsvarsminister og amerikanske senatorer har gitt, er det ingen grunn til å si at USA trekker seg ut eller viser mindre interesse, sa Solberg, som også minnet om at Tyskland og Frankrike har en egen agenda om å styrke den sikkerhetspolitiske linjen i EU.
DB170531 Slikt får konsekvenser - også sikkerhetspolitiske .
DB170528 Han viser til at både forsvarsminister James Mattis, Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver H.R.
DA170528 Jeg ser fram til samtaler i Berlin om utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål og samarbeidet mellom Norge og Tyskland, sier Brende.
VG170525 Onsdag i forrige uke var i så måte - ja nettopp - 17.mai og julaften på en gang for de som har jobbet mest intenst for å få gehør for norske interesser hos Trumps sikkerhetspolitiske toppfolk.
VG170525 Ifølge rapportene hjem etter Søreides USA-besøk, er Trumps sikkerhetspolitiske team strålende fornøyd med den norske langtidsplanen for Forsvaret : ¶
NL170519 At meldingen ser den samme uforutsigbare verdenssituasjonen som resten av oss og at den konkluderer deretter - at bistand styres mot regioner og land der vi har sikkerhetspolitiske interesser.
VG170512 Hans sikkerhetspolitiske team har brukt tid på å formulere en ny politikk.
AA170512 Haltbrekken sier partiet ønsker en ny forsvars- og sikkerhetspolitikk hvor Norge tar selvstendige valg, heller enn å flagge ut de sikkerhetspolitiske beslutningene til en amerikansk regjering, med Trump som « commander in chief ».
DA170503 Elvestuen mener den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at Norge har behov for en sterk landmakt i årene framover, og Venstre mener både Hæren og Heimevernet må styrkes.
AA170503 Elvestuen mener den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at Norge har behov for en sterk landmakt i årene framover, og Venstre mener både Hæren og Heimevernet må styrkes.
DB170427 De siste årene har trusselbildet og det sikkerhetspolitiske landskapet endret seg.
AP170426 Det kan være starten på en militær konflikt mellom USA og Nord-Korea, tror sikkerhetspolitiske analytikere.
VG170425 I en ny bok slår noen av Europas fremste sikkerhetspolitiske forskere fast at NATO ikke vil kunne stoppe et eventuelt russisk felttog med konvensjonelle styrker.
DN170421 Styrking av eksisterende verktøy som OSSE, står sentralt i regjeringens nye melding til Stortinget om hvilke veivalg Norge bør ta for å stå best mulig rustet til å møte dagens sikkerhetspolitiske utfordringer, heter det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.
DN170421 At møtet er lagt til Svalbard og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er ett av temaene, faller det russiske utenriksdepartementet tungt for brystet.
DB170421 At møtet er lagt til Svalbard og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er ett av temaene, faller det russiske utenriksdepartementet tungt for brystet.
DA170421 At møtet er lagt til Svalbard og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er ett av temaene, faller det russiske utenriksdepartementet tungt for brystet.
AA170421 Styrking av eksisterende verktøy som OSSE, står sentralt i regjeringens nye melding til Stortinget om hvilke veivalg Norge bør ta for å stå best mulig rustet til å møte dagens sikkerhetspolitiske utfordringer, heter det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet. ( ©NTB ) ¶
AA170421 At møtet er lagt til Svalbard og at den sikkerhetspolitiske situasjonen er ett av temaene, faller det russiske utenriksdepartementet tungt for brystet.
VG170420 Uavhengig av amerikanernes rolle i NATO-alliansen hevder Brende at det likevel er avgjørende at europeiske land, som på mange måter har store likheter, samarbeider tettere om sikkerhetspolitiske utfordringer.
VG170420 GERILJA-BESØK : Utenriksministre Børge Brende legger fram en Stortingsmelding om regjeringens sikkerhetspolitiske veivalg.
VG170420 Dette samarbeidet står høyt oppe på dagsorden av de strategiske sikkerhetspolitiske veivalgene Norge nå skal ta.
VG170420 for sin sikkerhet, ikke fordi president Donald Trump sier det, men fordi det er i vår egen interesse, sier Børge Brende da han og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterte til en sikkerhetspolitisk diskusjon på Litteraturhuset i Oslo torsdag og ga smakebiter av en stortingsmelding om Norges sikkerhetspolitiske veivalg som skal presenteres fredag.
DN170418 USA og Donald Trump stiller sikkerhetspolitiske krav med høy risiko, mens Obama vek tilbake for å sette hardt mot hardt.
VG170410 - Jeg ser frem til å møte president Trump og hans sikkerhetspolitiske rådgivere i Washington på onsdag, sier Stolteberg til VG og legger til : ¶
DB170407 - Tunge sikkerhetspolitiske argumenter ¶
DB170407 På den annen side er det uklokt av et lite land som grenser til en stormakt, ikke å lytte til stormakten og veie hensynet til stormaktens legitime sikkerhetsinteresser slik de fortoner seg fra stormaktens ståsted, inn i sine forsvars- og sikkerhetspolitiske disposisjoner.
AP170406 Han ønsker ikke å ha med personer som har en partipolitisk innfallsvinkel på sikkerhetspolitiske avgjørelser som handler om krig og fred.
AP170406 Det blir avgjørende om han fortsatt har presidentens øre i sikkerhetspolitiske spørsmål.
DN170405https://www.dn.no/nyheter/2017/04/05/2054/Politikk/usikkerhet-for-toppmote Da Barack Obama overlot Det hvite hus til Trump skal han ha advart om at Nord-Korea er den største sikkerhetspolitiske trusselen mot USA i dag.
DN170405 Da Barack Obama overlot Det hvite hus til Trump skal han ha advart om at Nord-Korea er den største sikkerhetspolitiske trusselen mot USA i dag.
DN170403https://www.dn.no/nyheter/2017/04/03/2048/Politikk/frykter-hacking-for-stortingsvalget Spionasjen var knyttet til det sikkerhetspolitiske i stor grad.
DN170403 Spionasjen var knyttet til det sikkerhetspolitiske i stor grad.
VG170331 I tillegg mister Norge en viktig NATO-alliert på innsiden av EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid, slik statssekretær Elsbeth Tronstad ( H ) nylig minnet om.
AP170331 Før møtet i Brussel understreket utenriksminister Børge Brende ( H ) viktigheten av forsvarsalliansen i en tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer.
AA170331 Før møtet i Brussel understreket utenriksminister Børge Brende ( H ) viktigheten av forsvarsalliansen i en tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer.
DA170330 - Dette er kanskje den viktigste sikkerhetspolitiske saken vi skal behandle i år.
VG170329 Vår sikkerhetspolitiske forankring i NATO har i nærmere 70 år vært en stabil faktor i vårt forhold til Sovjetunionen og Russland.
SA170329 Kombinasjonen av nye sikkerhetspolitiske omgivelser og nye generasjoner ubåter i norske nærområder, innebærer at moderne sensorer og systemer for overvåking er avgjørende, skriver departementet.
AP170329 Kombinasjonen av nye sikkerhetspolitiske omgivelser og nye generasjoner ubåter i norske nærområder, innebærer at moderne sensorer og systemer for overvåking er avgjørende, skriver departementet.
VG170328 Norge må ruste opp sitt cyberforsvar betraktelig, og dagens sikkerhetspolitiske situasjon krever en moderne og operativ etterretningstjeneste.
VG170328 - Den sikkerhetspolitiske situasjonen blitt slik at sikkerhetstruende hendelser som terrorisme, sabotasje og spionasje, ofte skjer uten forvarsel.
DB170328 Et viktig premiss for tilhengerne av atomvåpens sikkerhetspolitiske funksjon, er prinsippet om « mutually assured destruction » ( MAD ), altså gjensidig ødeleggelse.
DA170326 Marit Berger Røsland mener derimot at dagens sikkerhetspolitiske landskap ikke gir grunnlag for et forbud.
AA170326 Statssekretær Marit Berger Røsland ( H ) mener derimot at dagens sikkerhetspolitiske landskap ikke gir grunnlag for et forbud.
DA170319 Dette er et skifte i bistanden, mener KrFs Hilde Frafjord Johnson, tidligere utviklingsminister og FNs spesialrepresentant i Sør-Sudan : Nå teller sikkerhetspolitiske hensyn og det å hindre migrasjon mer i norsk bistand.
DA170319 Det er en utfordring som er en del av vår sikkerhetspolitiske virkelighet, sier Røsland.
VG170318 Også sønnen til Dwight Eisenhower jobbet som assistent i Det hvite hus, og rådga blant annet faren i sikkerhetspolitiske spørsmål.
AA170316 Årsaken er blant annet at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg og gitt Sverige en økt militærstrategisk betydning.
DB170302 Beslutningen begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT torsdag morgen.
DB170302 For oss er USA den viktigste sikkerhetspolitiske allierte.
DA170302 Beslutningen begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT torsdag morgen.
AP170302 Dette begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT.
AA170302 Beslutningen begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT torsdag morgen.
AA170302 Beslutningen begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT torsdag morgen.
VG170301 - Det er utrolig viktig for Norge å ha et godt forhold til USA, som er vår viktigste allierte på det sikkerhetspolitiske området.
DB170225 Rustningskappløpets blinde logikk gjør Natos øst-grense til den grensa i verden der forsvarsutgiftene vokser mer enn noe annet sted, slår analytikere i det sikkerhetspolitiske magasinet Jane's fast.
DA170222 I 2014 annonserte både regjeringen og presidenten at Tyskland er klar for å ta større ansvar også på det sikkerhetspolitiske området.
AP170219 Den sikkerhetspolitiske konferansen i München holder et imponerende nivå hva deltakerliste og tematisk bredde angår.
AP170218 Ved starten av sitt innlegg på den sikkerhetspolitiske konferansen i München lørdag morgen, sa visepresident Mike Pence at « USA gir sterk støtte til NATO og vil aldri svikte alliansen ».
DN170217 Juncker mener utviklingshjelp og humanitær bistand også bør medregnes som sikkerhetspolitiske bidrag, ifølge Reuters.
DB170217 Det er ikke all informasjon som omhandler vitale sikkerhetspolitiske spørsmål som bør debatteres åpent og fritt.
AP170217 - Det er et eksempel på russisk propaganda når oppmerksomheten er rettet mot sikkerhetspolitiske spørsmål, svarer hun.
AP170216 Fredag starter den årlige sikkerhetspolitiske konferansen i München.
VG170215 » Den offentlige bredsiden fra presidenten mot USAs egne hemmelige tjenester er oppsiktsvekkende, og sender sjokkbølger inn i verdens sikkerhetspolitiske miljø.
DB170215 Programmet inneholder en forsvarspolitisk nyvinning : et tydelig ønske fra Norges største politiske parti om å styrke det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden.
DB170215 I februar 2009 la tidligere utenriks- og forsvarsminister Thorvald Stoltenberg fram en rapport for de nordiske forsvarsministrene om hvordan de nordiske landene kunne styrke sitt utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid.
VG170214 USIKKER FREMTID : President Donald Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver er i hardt vær om dagen, og ifølge kilder i Det hvite hus står han i fare for å bli byttet ut i Trumps toppledelse.
DN170214 Når Donald Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver må gå etter tre uker, forteller det om alvorlige styringsproblemer.
DB170214 Sammen med Michael Flynn var de blant Donald Trumps nærmeste støttespillere og rådgivere om utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål under den amerikanske valgkampen.
DB170214 Videoen er analysert av TV2, og sikkerhetspolitiske eksperter de har konferert med, slår fast at filmen er en regulær reklamefilm for de russiske væpnede styrkene - og at de som har laget den, har forbindelser til russiske myndigheter.
DB170214 Sparkingen av Michael Flynn som Donald Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver er et tilbakeskritt for tilnærmingen mellom USA og Russland.
DB170214 IKKE AKKURAT SÅNN : President Donald Trump ga i natt sin sikkerhetspolitiske rådgiver Michael Flynn sparken.
VG170213 Først og fremst er det avgjørende at Europa og USA sørger for at det tette sikkerhetspolitiske samarbeidet holdes intakt.
SA170213 I forrige uke slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier et tettere samarbeid med nordiske naboland og Tyskland.
BT170213 I forrige uke slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier et tettere samarbeid med nordiske naboland og Tyskland.
AA170213 - Vi befinner oss i en ny situasjon der Europa og Norden står foran store sikkerhetspolitiske utfordringer, står det i innlegget i Dagens Næringsliv, signert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og hennes svenske kollega Peter Hultqvist.
AA170213 I forrige uke slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier et tettere samarbeid med nordiske naboland og Tyskland.
DB170210 Vi har fått den mest alvorlige sikkerhetspolitiske krisen i Europa etter krigen.
DB170206 Det vi ser i det sikkerhetspolitiske klimaet rundt oss, bekrefter at dette er riktig og realistisk, sier Støre.
DB170203 ¶ TIL BESVÆR : Nord-Koreas frammarsj mot å bli en atomvåpenmakt som kan true Sør-Korea, Japan og USA gjør at landet garantert kommer høyt på den sikkerhetspolitiske agendaen til Donald Trump de neste årene.
BT170203 Det sikkerhetspolitiske forholdet mellom Russland og Vesten er mildt sagt kjølig.
SA170202 - Etterretningstrykket fra fremmed stater, og spesielt fra den russiske siden, har vært høyt og stabilt over år. Grunnen til at vi løfter det særskilt fram nå, er en skjerpet sikkerhetspolitiske situasjonen.
DN170202 Grunnen til at vi løfter det særskilt fram nå, er en skjerpet sikkerhetspolitiske situasjonen.
BT170202 - Etterretningstrykket fra fremmed stater, og spesielt fra den russiske siden, har vært høyt og stabilt over år. Grunnen til at vi løfter det særskilt fram nå, er en skjerpet sikkerhetspolitiske situasjonen.
AA170202 Grunnen til at vi løfter det særskilt fram nå, er en skjerpet sikkerhetspolitiske situasjonen.
SA170201 - Etterretningstrykket fra fremmed stater, og spesielt fra den russiske siden, har vært høyt og stabilt over år. Grunnen til at vi løfter det særskilt fram nå, er en skjerpet sikkerhetspolitiske situasjonen.
DN170201 Oberstløytnant Geir Karlsen ser Russlands invasjon av landet i 2014 som et vendepunkt som endret det sikkerhetspolitiske bildet i Europa.
DB170201 Grunnen til at vi fortsetter å framheve de, er på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i i Europa, hvor vi har sett at Russland har vært villige til å bruke militærmakt i sine nærområder, sier Bjørnland.
DB170201 - Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i nærliggende områder er i dag mer usikker og uforutsigbar enn på lenge, skriver PST.
DN170130 Utenriksminister Margot Wallström mener at prosjektet, som er en gassledning mellom Russland og Tyskland gjennom Østersjøen, ikke truer landets forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser.
DB170122 - Det sikkerhetspolitiske utsynet som dominerer Russland i dag, både i presidentadministrasjonen og i føderasjonsforsamlingen, er grunnen til at russerne anser dette som en trussel, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Utenrikspolitisk institutt.
BT170121 At Trumps administrasjon vil prioritere ned NATO og drastisk legge om den sikkerhetspolitiske kursen, har hun liten tro på.
BT170121 At Trumps administrasjon vil prioritere ned NATO og drastisk legge om den sikkerhetspolitiske kursen, har hun liten tro på.
DB170118 » Kings Bay-saken hadde med andre ord sikkerhetspolitiske implikasjoner.
DB170118 « Kings Bay-saken hadde med andre ord sikkerhetspolitiske implikasjoner.
AP170118 Avgjørende her er nok den sikkerhetspolitiske situasjonen en føler at en er i, forklarer Orban.
AP170116 Brennan roste i Fox-intervjuet flere av Trumps sikkerhetspolitiske team, blant dem sin etterfølger.
DB170104 De større historiske og strategiske linjene i dagens sikkerhetspolitiske landskap ser enten ut til å være uinteressante for Trump, eller så lever han i den villfarelsen at han kan sette gjeldende spilleregler til side.
BT170102 Trump har sagt mye bastant om Israel for forholdet til USA, uten å bry seg særlig om historikk, forhandlingssystemer eller sikkerhetspolitiske konsekvenser.
AP160213 Sikkerhetskonferansen i München er for den sikkerhetspolitiske elite det som Davos-møtet er for den økonomiske.
AP160213> Sikkerhetskonferansen i München er for den sikkerhetspolitiske elite det som Davos-møtet er for den økonomiske.
AP160213> target="avis" href= Sikkerhetskonferansen i München er for den sikkerhetspolitiske elite det som Davos-møtet er for den økonomiske.