DB171213 Som Lysbakken påpeker, vil dette gjøre Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk til et underbruk for USAs globale militærkonsept, ved siden av at kostnadene det påfører oss vil kvele investeringene i utstyr og mannskaper til et forsvar som kan forsvare Norges sjølråderett.
SA171209 - NATO har et tydelig mål i sin sikkerhetspolitikk , og det er en verden uten atomvåpen.
VG171204 De to toppolitikerne snakket også om Syria, Nord-Korea og Myanmar under dagens møte, i tillegg til å diskutere sikkerhetspolitikk , nordområdene, NATO og internasjonale utviklingsspørsmål.
DB171204 Hvis vi må søke hjelp fra USA og Nato for å løse oppgaver vi egentlig bør klare helt fint selv, blir det vanskelig å drive en selvstendig sikkerhetspolitikk på andre områder.
DB171204 Et sterkt nasjonalt forsvar er en forutsetning for å kunne drive selvstendig utenriks- og sikkerhetspolitikk .
AP171204 I Nordisk råd var det mulig å treffes og diskutere, selv om sikkerhetspolitikk var tabu i de offisielle debattene.
DN171203 Aagre understreker at de militære har full kontroll over det de militære selv definerer som sikkerhetspolitikk , deriblant rohingya-problemet.
DA171130 Statsrådsgiver Aung San Suu Kyi leder den sivile delen av regjeringen, men Myanmars forsvarssjef har makten over alt som kan defineres som sikkerhetspolitikk , påpeker han.
VG171129 Norsk utenrikspolitisk institutt driver blant annet omfattende forskning på forsvars- og sikkerhetspolitikk .
BT171129 Pilger har dekket USAs fordekte sikkerhetspolitikk i mer enn 40 år.
AP171120 Hva betyr disse trendene for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk ?
DB171116 Hvis prisen på lengre sikt er å forsure tilliten til den militære alliansen som er grunnlaget for hele vår sikkerhetspolitikk , så bør man imidlertid tenke seg om to ganger.
AP171113 « Det er derfor et vedvarende behov for å sikre Nobelkomiteens uavhengighet av Stortinget, slik at komiteen står helt fritt fra å måtte ta hensyn til den utenriks- og sikkerhetspolitikk eller handelspolitikk norske myndigheter står for.
DN171112 Det er derfor et vedvarende behov for å sikre Nobelkomiteens uavhengighet av Stortinget, slik at komiteen står helt fritt fra å måtte ta hensyn til den utenriks- og sikkerhetspolitikk eller handelspolitikk norske myndigheter står for. », står i det i merknadene.
NL171111 | Farlig snikendring av norsk sikkerhetspolitikk
NL171111 Tvert om er det et resultat av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk gjennom flere tiår.
NL171111 Resultatet er at norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk først og fremst tilpasses verdens desidert sterkeste militærmakt, USA sine behov.
NL171111 Gjennom flere tiår er norsk base- og sikkerhetspolitikk endret skritt for skritt uten at målene og samlede konsekvenser er godt nok demokratisk forankret.
AP171109 Ståle Ulriksen jobber med sikkerhetspolitikk .
NL171108 Dette skyldes nok ikke at Oslofolk har et mer realistisk syn på sikkerhetspolitikk enn nordlendingene, men heller at nordlendingene kanskje ikke blir eksponert for så ensidig informasjon.
NL171107 For å unngå en situasjon der Norge mer og mer blir isolert i forsvars- og sikkerhetspolitikk , må vi derfor forholde oss til de nye realiteter i Europa.
DB171107 Nato forblir bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk .
DB171106 Det lederskapet som USA tradisjonelt har representert i disse landenes sikkerhetspolitikk , er nå trukket i tvil, ikke minst på grunn av Trumps uforutsigbare respons på Nord-Koreas atomtrussel.
DB171104 Aller viktigst, mener befolkningen, er et tettere samarbeid om forsvars- og sikkerhetspolitikk .
AP171101 Nobels metode er den motsatte av den som følges i norsk sikkerhetspolitikk .
VG171031 - Vi har lenge samarbeidet med EU om forsvars- og sikkerhetspolitikk .
BT171026 Samtidig tar Kina større initiativ i internasjonale saker der USA tradisjonelt har vært vår viktigste partner, blant annet sikkerhetspolitikk og kamp mot korrupsjon.
VG171025 Det er oppsiktsvekkende ordbruk fra et regjeringsparti som bør ha som mål å skape bredest mulig enighet i forsvarspolitikken, og uttrykk jeg absolutt ikke er vant til å høre i diskusjoner om norsk sikkerhetspolitikk , sier Huitfeldt.
DA171025 Tilhengere av norsk sikkerhetspolitikk er uegnet for komiteen, mener han.
AP171025 UD har finansiert dette gjennom Barentssekretariatet i mange år, dette er god nasjonal sikkerhetspolitikk og samtidig bra for lokalsamfunnene i nord. 4 ) Regionalt samarbeid er et åpent vindu i en lukket tid ¶
AP171025 3 ) En myk sikkerhetspolitikk som verden måper av ¶
NL171022 ¶ PRIS FOR FREDSFORKJEMPERE : Alfred Nobel ville befri menneskeheten fra den livsfarlige militære sikkerhetspolitikk vi er fanget i.
NL171022 Nobel ville befri menneskeheten fra den livsfarlige militære sikkerhetspolitikk vi er fanget i.
VG171020 Når jeg møter representanter fra andre land innenfor sikkerhetspolitikk , nevner de at vi har hatt en flott forsvarsminister.
DN171020 Abe ønsker å åpne for å sende japanske soldater på utenlandsoppdrag og la Japan spille en større rolle innen internasjonal sikkerhetspolitikk .
DB171020 Mens regjeringen omtaler dette som « rotasjonsbasert trening », frykter SV, Sp og Rødt at norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk er i ferd med å endres fundamentalt, slik Klassekampen har omtalt.
DB171020 Inn i den nye jobben får Søreide nytte av sin inngående kjennskap til sikkerhetspolitikk , til Nato og av sine diplomatiske evner.
DN171017 ¶ Britene vil bli tilbudt en « omfattende frihandelsavtale », pluss forpliktende samarbeid innen utenriks- og sikkerhetspolitikk , kriminal- og justispolitikk, fiskeri, energi og luftfart.
AP171017 Om han spiller kortene sine riktig, kan han likevel bli jokeren som setter i gang debatten som skal til for å få norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk tilbake på et ansvarlig spor.
AP171017 Det nye Stortinget kan pense norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk inn på et mer ansvarlig, demokratisk og fredelig spor.
AP171017 De siste 15 årene har Norges regjeringer tatt drastiske skritt vekk fra flere av hovedlinjene i det som har vært norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden annen verdenskrig.
NL171016 Siden norsk sikkerhetspolitikk skal sikre suverenitet, frihet og handlingsrom til å forfølge nasjonale interesser, er dette synet risikabelt.
NL171016 Norsk sikkerhetspolitikk er forsikringspremien som skal beskytte norsk suverenitet og evne til å forfølge nasjonale interesser.
NL171016 Debatten er fortsettelsen av et overordnet ordskifte om hvorvidt norsk sikkerhetspolitikk overfor Russland skal lene seg primært på avskrekking eller beroligelse.
AA171015 Alliert øving og trening er en viktig og forutsigbar del av de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk , og er ikke i strid med baseerklæringen.
VG171013 Historikeren Kjetil Skogrand har beskrevet politikken som et « uangripelig dogme i norsk sikkerhetspolitikk ».
AP171013 Det fikk EUs høyrerepresentant for utenriks og sikkerhetspolitikk , Federica Mogherini til å reagere.
VG171010 Det er grunnmuren i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk , slik det har vært helt siden vi gikk inn i NATO i 1949.
NL171010 Er vår sikkerhetspolitikk i endring og står vår antikvariske basepolitikk og selvpålagte restriksjoner for fall ?
NL171010 De ivrigste forkjemperne forutsetter at norsk basepolitikk og våre selvpålagte restriksjoner fra sent 1940 tallet fortsatt skal være styrende for vår sikkerhetspolitikk .
AA171010 Strøm har rett i at vi ikke bør provosere russerne unødig, men frykten for å tråkke Putin på tærne kan ikke styre norsk sikkerhetspolitikk .
AP171009 - Det har vært en kjempekvalitet ved det norske samfunnet at vi har stått sammen på tvers av blokkene i de store sakene som skatt, pensjon, innvandring og asyl, utenriks- og sikkerhetspolitikk for å nevne noen områder.
AA171009 I talen, som kong Harald leste under den høytidelige åpningen av Stortinget mandag, sier imidlertid regjeringen at NATO og forholdet til USA forblir bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk .
AA171009 I talen, som kong Harald leste under den høytidelige åpningen av Stortinget mandag, sier imidlertid regjeringen at NATO og forholdet til USA forblir bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk .
DA171006 - Irans utenriksminister, Mohammad Javad Zarif og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk , Federica Mogherini, er gode kandidater til årets Nobel fredspris.
AA171006 - Irans utenriksminister, Mohammad Javad Zarif og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk , Federica Mogherini, er gode kandidater til årets Nobel fredspris.
DB171005 ( Dagbladet ) : En rekke eksperter og nobelspekulanter har de siste ukene trukket fram Irans utenriksminister, Mohammad Javad Zarif, og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk , Federica Mogherini, som favoritter til å motta årets Nobels fredspris.
DB171005 ¶ GODE KANDIDATER : Norske forskere anser Irans utenriksminister, Mohammad Javad Zarif, og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk , Federica Mogherini, som gode kandidater for årets Nobel fredspris.
DB171005 - Irans utenriksminister, Mohammad Javad Zarif, og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk , Federica Mogherini, er gode kandidater til årets Nobel fredspris.
DB171005 Vårt anliggende med å skrive denne kronikken, basert på Henrik Omtvedt Jenssens bachelor-oppgave, er å få en debatt om ubevisst og tvilsom bildebruk i reportasjer om krig og sikkerhetspolitikk .
DB171003 Sikkerhetspolitikk er mer enn våpen Debatt ¶
DB170926 Det blir ikke lett for Merkel å danne regjering, og det kan ta lang tid, for hun trenger å få med fridemokratene i FDP og De Grønne, to partier som har stikk motsatte syn på EU, det grønne skiftet, innvandring og sikkerhetspolitikk .
VG170924 Ekspert på tysk, europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk og ansatt ved Brookings Institution i Washington D.
DN170924 Sannsynligheten er størst for at Angela Merkel fortsetter som forbundskansler, at man får en ny regjeringskoalisjon, men at Tysklands økonomiske og sikkerhetspolitikk fortsetter omtrent som i dag.
DA170921 Selv om det før valget var varslet et taktskifte fra USA dersom Trump ble president, får det konsekvenser for Norge, som baserer sin forsvars- og sikkerhetspolitikk på NATO og det bilaterale forholdet til USA, understreker Melby.
DA170921 Forskeren har også tidligere advart mot at USAs rolle i verden er i kraftig endring : « Hvor lenge kan dette USA fortsette å utgjøre bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk ?
DA170921 - USAs omlegging har store konsekvenser for retningen i vår sikkerhetspolitikk : hvordan forsvarspolitikken utformes, Forsvarets framtid og hvor mye penger vi skal bruke på forsvar, sier han.
DB170920 Eide er en anerkjent autoritet på internasjonal sikkerhetspolitikk og krisehåndtering, etter en lang diplomatisk karriere.
AP170920 Nervøsiteten i regionen øker, sier Svein Melby, ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier ( IFS ). | 2017 har vært et mareritt for Liverpool - men nå er frelseren Mané tilbake ¶
VG170917 Det er en utrygghet i europeisk sikkerhetspolitikk som ble utløst under annekteringen av Krim i 2014, men Hviterussland grenser opp til NATO-land, og denne øvelsen foregår i en annen politisk kontekst, mener Opdahl.
DB170917 Det er generalen som har øverste ansvar for landets sikkerhetspolitikk , men det er tausheten til tidligere menneskerettighetsforkjemper og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi som har skapt sterkest reaksjoner internasjonalt.
AP170917 Det er generalen som har øverste ansvar for landets sikkerhetspolitikk , men det er tausheten til tidligere menneskerettighetsforkjemper og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi som har skapt sterkest reaksjoner internasjonalt.
VG170916 - Øvelsen Aurora-17 er helt klart en reaksjon på en mer offensiv russisk militærmakt, og den ganske provokative måten russerne har opptrådt i Norden gjennom de siste 10 årene, sier den svenske lektoren i sikkerhetspolitikk , Tomas Ries, til VG.
VG170916 Hlaing er generalen som har øverste ansvar for landets sikkerhetspolitikk , men det er tausheten til tidligere menneskerettighetsforkjemper og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi som har skapt sterkest reaksjoner internasjonalt.
DA170913 Til tross for at Suu Kyi er den politiske lederen i Myanmar, har hun imidlertid ikke styring over landets sikkerhetspolitikk ; hæren står fortsatt sterkt i Myanmar.
NL170912 Men også fordi det er global sikkerhetspolitikk og i alles interesse at dette ikke blir ukontrollerbart.
DN170911 Øygruppen er et såkalt britisk oversjøisk territorium, noe som betyr at dronning Elizabeth er statsoverhode og at øygruppen er underlagt britisk utenriks- og sikkerhetspolitikk .
DN170911 Øygruppen er et såkalt britisk oversjøisk territorium, noe som betyr at dronning Elizabeth er statsoverhode og at øygruppen er underlagt britisk utenriks- og sikkerhetspolitikk .
AA170911 Det er general Min Aung Hlaing som har øverste ansvar for landets sikkerhetspolitikk , men det er tausheten til regjeringssjef og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi som har skapt sterkest reaksjoner i utlandet.
AP170910 NATO har en nøkkelrolle nå, fordi det er her USA og Europa samarbeider om sikkerhetspolitikk .
NL170908 | Farlig dreining i norsk sikkerhetspolitikk
DA170908 Sikkerhetssamarbeidet med USA innenfor NATO har vært en grunnmur i norsk sikkerhetspolitikk siden andre verdenskrig, sier hun.
DA170908 Norge har i praksis lite handlefrihet i de viktige sakene, som er sikkerhetspolitikk og handel, sier Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap og tidligere statssekretær i UD for KrF.
VG170907 Foto : Ole Martin Wold, VG ¶ - Sikkerhetspolitikk har kommet så sterkt inn valgkampen fordi folk føler usikkerhet, sier tidligere forsvarssjef Harald Sunde til VG.
DA170907 Men utenriks- og sikkerhetspolitikk er fraværende i de toneangivende debattene i valgkampen, sier Torbjørn Lindstrøm Knutsen, professor i statsvitenskap ved NTNU.
DA170907 De mener Norges sikkerhetspolitikk i for stor grad er rettet mot USA og NATO.
AP170906 I forsvarskretser ble han vurdert som bedre på sikkerhetspolitikk enn det rent militære.
AA170906 Han understreker at Suu Kyi ikke har noen innflytelse over landets sikkerhetspolitikk , men er likevel kritisk til håndteringen hennes.
AA170905 At Kim Jong-Uns atomprogram ikke har blitt stanset, viser at det internasjonale samfunnet sikkerhetspolitikk har mislyktes.
AP170903 - Nord-Korea bygger inntil videre sin sikkerhetspolitikk på kjernefysisk avskrekking, og sier at det er politikken under de rådende omstendigheter.
DA170831 - Dagens regjering dilter etter Trump, vi ønsker å lage en utenrikspolitikk og en sikkerhetspolitikk som ikke er et haleheng for USA, sier han.
AA170820 Dagen før hadde landets omstridte grunnlovgivende forsamling i et dekret gitt seg selv all lovgivende makt og innskrenket de folkevalgtes makt på områder som sikkerhetspolitikk og landets suverenitet.
AA170816 - Kontinuitet i svensk forsvars- og sikkerhetspolitikk er nødvendig, sa forsvarsminister Peter Hultqvist under pressekonferansen.
DB170813 Sikkerhetspolitikk er et annet fag enn eiendomsutvikling.
AP170811 Men hans skarpe uttalelser om Nord-Korea kan skape en situasjon som kan komme ut av kontroll, sier Svein Melby, ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk .
AP170811 Jeg har en følelse at heller ikke han nærmeste tar hans retorikk om Nord-Korea helt på alvor, sier Svein Melby, forsker på amerikansk sikkerhetspolitikk .
AP170803 Samtidig er USA svært viktig for Norge sikkerhetspolitisk og vi har videreført et samarbeid som er viktig for blant annet en troverdig sikkerhetspolitikk , sier Brende.
VG170728 Jacob Westberg, foreleser i sikkerhetspolitikk og strategi ved Forsvarshøyskolen i Sverige sier til Aftonbladet at det er bekymringsfullt hvis Hultqvist må gå da.
DB170727 Et klart eksempel er regjeringas nye veivalgsmelding om utenriks- og sikkerhetspolitikk .
DB170726 Skulle Norge, som eneste Nato-land, ha sluttet seg til det nye forbudet, ville vi ha distansert oss fra en felles alliert sikkerhetspolitikk som har gitt oss trygghet i snart 70 år.
DB170726 Regjeringen fører en ansvarlig sikkerhetspolitikk .
VG170711 Godzimirski som forsker på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk understreker at det vil være svært vanskelig for Ukraina å oppfylle NATOs krav om å ikke ha noen uløste grensekonflikter.
DA170711 Det mest grunnleggende ved møtet er likevel USAs nesten universelle tilbaketrekning fra internasjonale lederroller, enten det gjelder handelspolitikk, klimapolitikk eller sikkerhetspolitikk, og i Europa er sikkerhetspolitikk ensbetydende med NATO, som Trump anser som avleggs.
DA170711 Det mest grunnleggende ved møtet er likevel USAs nesten universelle tilbaketrekning fra internasjonale lederroller, enten det gjelder handelspolitikk, klimapolitikk eller sikkerhetspolitikk , og i Europa er sikkerhetspolitikk ensbetydende med NATO, som Trump anser som avleggs.
VG170708 Veivalgsmeldingen var i seg selv en bred invitasjon til debatt om utenriks- og sikkerhetspolitikk .
VG170708 Audun Lysbakken angriper regjeringens utenriks- og sikkerhetspolitikk i en kronikk i VG 5. juli.
AA170707 Norsk sikkerhetspolitikk kan heller ikke basere seg på et nordisk samarbeid, slik SV ønsker.
VG170705 I en debatt på NRK for noen uker siden beskyldte forsvarsministeren SV for å ha en virkelighetsfjern utenriks- og sikkerhetspolitikk .
DN170705 - Det er for eksempel et åpent spørsmål om vi i fremtiden kan og bør stole på at USA vil gå like tungt inn som før i FNs arbeid, i Midtøsten-politikken, i europeisk sikkerhetspolitikk eller i fredsoperasjoner i Afrika, sier Merkel til Die Zeit.
AA170705 - Det er for eksempel et åpent spørsmål om vi i framtida kan og bør stole på at USA vil gå like tungt inn som før i FNs arbeid, i Midtøsten-politikken, i europeisk sikkerhetspolitikk eller i fredsoperasjoner i Afrika, sier Merkel til Die Zeit.
DA170703 Gerhardsen var også involvert i flere tøffe konflikter om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk , som striden om norsk medlemskap i NATO og atomvåpen, debatter som fikk Borgen selv til å gå til Ap-utbryterne i Sosialistisk Folkeparti ( SF ), forløperen til SV.
VG170626 - Trump har påberopt nasjonal sikkerhetspolitikk som et særlig ansvar for presidenten og mener forbudet er viktig for USAs nasjonale interesser.
VG170625 Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk , og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken, understreker Forsvarsdepartementet overfor NTB.
DN170625 Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk , og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken, understreker Forsvarsdepartementet overfor NTB.
DB170624 Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk , og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken, understreker Forsvarsdepartementet overfor NTB.
AP170624 Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk , og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken.
AA170624 - Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk .
AA170624 Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk , og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken, understreker Forsvarsdepartementet overfor NTB.
NL170620 Arktis er også det nordlige mennesket, og framtidens nord skal leves og utvikles av folk - i balanse og kontrast til råvarerikdom, sikkerhetspolitikk og miljøspørsmål.
DN170620 Statsministeren pekte på oljeprisfallet, migrasjonskrisen og sikkerhetspolitikk som regjeringens tre største utfordringer.
VG170619 Romarheim, forsker på sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier til VG.
VG170615 Begrensingene i USAs globale makt ble tydelige under Obama, men hva betyr Amerika først for Trumps utenriks- og sikkerhetspolitikk ?
DB170609 Det har først og fremst vært et spørsmål om sikkerhetspolitikk og hvem kan holde Storbritannia trygt.
AP170609 - Anbefalingen innebærer en helt ny kurs i norsk sikkerhetspolitikk , der militære behov tones ned og forsvarsevnen svekkes, sier Elvenes.
VG170608 Etter terrorangrepene i London og Manchester har landets sikkerhetspolitikk blitt et viktig tema i valgkampen.
VG170608 Det har satt sikkerhetspolitikk høyt på agendaen.
SA170608 Usikkerheten skyldes ikke minst at valgkampinnspurten er blitt overskygget av terroren i London og Manchester, noe som har gjort sikkerhetspolitikk til ett av de fremste temaene de siste dagene.
DN170608 Usikkerheten skyldes ikke minst at valgkampinnspurten er blitt overskygget av terroren i London og Manchester, noe som har gjort sikkerhetspolitikk til ett av de fremste temaene de siste dagene.
DB170608 - Det kan ikke være noe tydeligere tegn enn at NATO og artikkel fem er sentrale i Canadas nasjonale sikkerhetspolitikk , sa hun.
AA170608 Usikkerheten skyldes ikke minst at valgkampinnspurten er blitt overskygget av terroren i London og Manchester, noe som har gjort sikkerhetspolitikk til ett av de fremste temaene de siste dagene.
DB170607 Børresen skriver om forsvars- og sikkerhetspolitikk for Dagbladet.
AP170607 - Anbefalingen innebærer en helt ny kurs i norsk sikkerhetspolitikk , der militære behov tones ned og forsvarsevnen svekkes, sier Elvenes.
AA170607 Som følge av terrorangrepene i London og Manchester er sikkerhetspolitikk blitt et av de heteste temaene forut for torsdagens parlamentsvalg.
VG170605 Hun ble imidlertid presset til å forsvare regjeringens sikkerhetspolitikk .
AP170605 I mellomtiden har kulturminister Karen Bradley forsvart regjeringens sikkerhetspolitikk , og uttaler mandag at « det var bred enighet blant samtlige partier om at det ikke fantes penger » og at « det måtte spares penger » da de konservative ble valgt inn i 2010.
AP170605 » | Opposisjonen klandrer May for politi-innsparinger - ber henne om å gå av ¶ Sikkerhetspolitikk var et hett tema da den britiske valgkampen startet igjen mandag, etter å ha blitt satt på vent etter terrorangrepet i London lørdag kveld.
DB170603 USA betrakter NATO først og fremst som et redskap for amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk .
DB170603 Børresen skriver om forsvars- og sikkerhetspolitikk for Dagbladet.
DB170601 Lanseringen av stortingsmeldingen « Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk » var derfor første anledning Afghanistankomiteen hadde til å spørre regjeringen, ved utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide, om hva de tenker om de kritiske spørsmålene knyttet til folkeretten som stilles i Godal-utvalgets rapport.
DB170601 Det drøftes ikke, som etter vår oppfatning er et av de mest sentrale spørsmålene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk nå, hvordan Norge skal balansere målet om å styrke vår allianse- og sikkerhetspolitikk , med målet om å styrke og konsolidere folkeretten, når vi på bakgrunn av erfaringene fra Afghanistan vet at alliansepolitikken kan tvinge Norge inn i folkerettslige gråsoner.
DB170601 Det drøftes ikke, som etter vår oppfatning er et av de mest sentrale spørsmålene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk nå, hvordan Norge skal balansere målet om å styrke vår allianse- og sikkerhetspolitikk, med målet om å styrke og konsolidere folkeretten, når vi på bakgrunn av erfaringene fra Afghanistan vet at alliansepolitikken kan tvinge Norge inn i folkerettslige gråsoner.
DA170601 - Regjeringen har tatt til orde for størst mulig åpenhet og debatt om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk , skriver forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ( H ) i en e-post til Dagsavisen om kritikken fra opposisjonen om manglende informasjon om hva Norge gjør i kampen mot IS.
DB170531 I spørretimen i dag ville flere høre hvordan Solberg tolket signalene Trump kom med under møtet på sikkerhetspolitikk , frihandel og hvorvidt han vil følge opp klimaavtalen fra Paris.
DB170531 I den nylig fremlagte stortingsmeldingen om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk varsler regjeringen en strategi for sårbare stater og regioner der ulike virkemidler for stabilisering sees i sammenheng.
DB170531 God politikk på disse områdene er også god forebyggende sikkerhetspolitikk og et bidrag til positiv utvikling i sårbare stater.
AP170531 De dreide seg om alt fra sikkerhetspolitikk til sentralisering.
VG170528 - Det er ingen tvil om at sterke krefter i Europa jobber for å styrke EU, på både sikkerhetspolitikk og andre områder.
SA170528 Etter Manchester-angrepet har nasjonal sikkerhetspolitikk blitt ett av de viktigste temaene i valgkampen fram mot valget på nytt Parlament 8. juni.
DN170528 Han mener det i lengre tid har pågått en prosess i amerikanske politikk, særlig i den republikanske velgermassen, der man heller vender blikket innover mot egne utfordringer og er mindre interessert i å ta ansvar for europeisk sikkerhetspolitikk .
DN170528 Utenlandske oppkjøp og investeringer er også sikkerhetspolitikk .
DN170526 « Veivalgmeldingen » om utenriks- og sikkerhetspolitikk overser Kinas avgjørende rolle på de områdene meldingen fremhever.
AP170526 Helt siden andre verdenskrig har aksen fra USA og over Atlanteren vært kjernen i de demokratiske landene i Vest-Europas sikkerhetspolitikk .
AP170526 Helt siden andre verdenskrig har aksen fra USA og over Atlanteren vært kjernen i de demokratiske landene i Vest-Europas sikkerhetspolitikk .
AP170526 Helt siden andre verdenskrig har aksen fra USA og over Atlanteren vært kjernen i de demokratiske landene i Vest-Europas sikkerhetspolitikk .
AA170526 Labour-leder Jeremy Corbyn sier at hvis han vinner valget, vil britene få en ny sikkerhetspolitikk som reduserer, ikke øker, terrortrusselen.
VG170525 Lawrence Freedman, en pensjonert ekspert på sikkerhetspolitikk ved Department of War Studies ved King's College London, tror samarbeidet mellom de to landene kan settes i fare om lekkasjene fortsetter.
AP170523 Kan konsekvensen bli mer hardhendt britisk sikkerhetspolitikk ?
DB170522 - For Norge er folkeretten viktig, og det er også understreket i den siste stortingsmeldinga om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk , sier Geir Ulfstein.
NL170519 Og det er nok en grunn til at utenriks- og sikkerhetspolitikk bør være et hetere tema under høstens Stortingsvalg, enn det vi er vant med her til lands.
AP170516 Han er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk og USAs forhold til NATO, Europa og Russland.
DB170515 Men for Finland, som ikke kunne bli medlem av Nato, viste dette seg å være god sikkerhetspolitikk for landet og for resten av Europa.
DB170515 Dette ble blankt avvist og viser hvor snevert perspektivet på sikkerhetspolitikk er blitt.
DB170515 Den såkalte flyktningkrisa i Europa kunne blitt mindre med mer penger til FN, men det ble ikke ansett som sikkerhetspolitikk .
AA170512 Haltbrekken sier partiet ønsker en ny forsvars- og sikkerhetspolitikk hvor Norge tar selvstendige valg, heller enn å flagge ut de sikkerhetspolitiske beslutningene til en amerikansk regjering, med Trump som « commander in chief ».
AA170512 - Det er stortingsflertallet som bestemmer linja i norsk sikkerhetspolitikk .
AP170509 De mange kritikerne av Moons sikkerhetspolitikk er sterkt bekymret for at en talsmann for den forsonlige Solskinnspolitikken nå blir landets leder, og mener han vil vise seg altfor svak overfor Nord-Korea.
VG170508 Sikkerhetspolitikk
VG170508 Sikkerhetspolitikk ble også et tema i seierstalen til Macron som nettopp fant sted utenfor Louvre.
VG170508 I USA er nesten alle toneangivende personer på utenriks- og sikkerhetspolitikk i Trumps administrasjon generaler.
AA170508 Siden president Duterte fikk makten i juni i fjor, har han vært kritisk til amerikansk sikkerhetspolitikk , og han har truet med å droppe den årlige militærøvelsen.
DA170506 - Mange har snakket om at sikkerhetspolitikk kom til å bli et viktig tema, etter de mange terrorangrepene de siste årene.
AA170504 De to skulle også diskutere klimapolitikk, sikkerhetspolitikk , forsvarssamarbeid og det kommende G20-toppmøtet i Hamburg i juli.
DB170503 « Ifølge maktfordelingen har militæret eneansvar for alt som har med sikkerhetspolitikk å gjøre, og det er ingenting Suu Kyi kan gjøre for å stanse overgrepene.
DB170503 - Vi tar avstand fra resolusjonen fordi vi ikke er enige i at den stemmer med hva som foregår, sa hun etter et møte med Federica Mogherini, EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk , ifølge The Guardian.
DB170503 - Ifølge maktfordelingen har militæret eneansvar for alt som har med sikkerhetspolitikk å gjøre, og det er ingenting Suu Kyi kan gjøre for å stanse overgrepene, sier Aagre til Dagbladet.
DA170503 - Det er åpenbart at vi må ha åpenhet om så viktige spørsmål for Norges forsvarsevne og vår sikkerhetspolitikk , og det er jeg glad for at stortingsflertallet nå har sluttet seg til, sier Elvestuen.
AA170503 - Det er åpenbart at vi må ha åpenhet om så viktige spørsmål for Norges forsvarsevne og vår sikkerhetspolitikk , og det er jeg glad for at stortingsflertallet nå har sluttet seg til, sier Elvestuen.
AA170428 Under møtene med Tusk og Juncker er det også ventet at innvandringspolitikk, sikkerhetspolitikk og forholdet til Russland vil bli tatt opp, selv om brexit vil bli dominerende.
AA170428 Der er også Tysklands statsminister Angela Merkel til stede, og alt fra handel til sikkerhetspolitikk vil bli diskutert når de to setter seg ned til et bilateralt møte etter åpningsseremonien.
VG170423 Stemmer for streng sikkerhetspolitikk
DA170423 Han var den første som snakket til folket om terrorangrepet og hadde tidligere snakket om sikkerhetspolitikk .
AP170423 Folkevalgte fra NATO-land skal møtes på Svalbard for å drøfte sikkerhetspolitikk .
DB170422 ¶ BREDDE : Landsdelen har næringspolitisk bredde, den er ekstremt viktig i forsvars- og sikkerhetspolitikk .
DB170422 Landsdelen har næringspolitisk bredde, den er ekstremt viktig i forsvars- og sikkerhetspolitikk .
BT170421 Både USA og Russland, de to landene som på ulikt vis er viktigst i norsk sikkerhetspolitikk , er altså involvert det store spillet som nå foregår i Asia.
VG170420 - For Ap så skiller noen områder seg ut : trygg økonomisk styring, arbeid, helse, eldre, en trygg og forutsigbar utenriks- og sikkerhetspolitikk og næringspolitikken, sier Støre.
DA170420 - Når dere snakker om sikkerhetspolitikk , hvor mange flere politifolk vil Macron ha ? - 10.000, kommer det fra salen.
AA170420 - Noe av det som har skjedd i vår fortid kan skje i vår fremtid dersom vi ikke greier å håndtere nasjonalismen, proteksjonismen og populismen, sa Brende, da han torsdag presenterte noe av innholdet i den kommende stortingsmeldingen om utenriks- og sikkerhetspolitikk , sammen med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
DN170415 Delegasjonen med lederen av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, i spissen, er på rundreise til viktige allierte i Europa for å diskutere økonomi, handel, forsvars- og sikkerhetspolitikk .
DB170415 Delegasjonen med lederen av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, i spissen, er på rundreise til viktige allierte i Europa for å diskutere økonomi, handel, forsvars- og sikkerhetspolitikk .
DA170415 Lederen for Representantenes Hus i den amerikanske Kongressen, Paul Ryan, leder en delegasjon amerikanske politikere som tirsdag kommer til Norge for å diskutere økonomi og sikkerhetspolitikk med blant andre statsminister Erna Solberg ( H ).
DA170415 Delegasjonen med lederen av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, i spissen, er på rundreise til viktige allierte i Europa for å diskutere økonomi, handel, forsvars- og sikkerhetspolitikk .
AA170415 Delegasjonen med lederen av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, i spissen, er på rundreise til viktige allierte i Europa for å diskutere økonomi, handel, forsvars- og sikkerhetspolitikk .
VG170414 Han forteller at et av hovedmålene i amerikansk sikkerhetspolitikk er å få stanset Nord-Koreas atomvåpenprogram.
VG170413 De to tidligere generalene, sammen med utenriksminister Rex Tillerson, virker nå å være de som i praksis lager og utfører USAs utenriks- og sikkerhetspolitikk .
VG170412 Deretter samler Trump stort sett alle som jobber med sikkerhetspolitikk i sin administrasjon til møte med NATO-sjefen.
VG170412 Rakettangrepet mot den syriske flybasen forrige uke har snudd opp ned på mange av forestillingene om Trump-administrasjonens utenriks- og sikkerhetspolitikk .
DN170407 Det er klart dette øker faren for en stedfortrederkrig i Syria mellom USA og Russland, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Nupi og ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk .
DB170407 Det er ikke slik at Russland skal få lov til å diktere norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk .
AP170407 Minda Holm er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, med russisk og amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk som fagområder.
AP170406 Scowcroft, også han en tidligere general, regnes av mange i Washington som en nestor innenn sikkerhetspolitikk og en mann som gjorde en svært god jobb som nasjonal sikkerhetsrådgiver.
AP170406 I denne saken kan du lese mer om hvordan bananpriser henger sammen med sikkerhetspolitikk i Sør-Kinahavet.
DN170405 Trump har gjentatte ganger kritisert Kina og sine forgjengere i USA for det han mener er et Kina-forhold som ikke er fordelaktig for USA, samtidig som han har gått inn for en proteksjonistisk handelspolitikk og en utenriks- og sikkerhetspolitikk der USA i mindre grad involverer seg direkte.
AP170405 Han har også hatt omfattende turnevirksomhet i utlandet om sine funn på ulike konferanser om sikkerhetspolitikk .
VG170404 RUSSLAND-EKSPERT : NUPI-forsker Julie Wilhelmsen har blant annet russisk sikkerhetspolitikk som spesialfelt.
DB170404 Godzimirski har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden 1995, fire år før Vladimir Putin ble statsminister.
AP170403 Har ansvaret for instituttets støtte til forsvarsplanleggingen, herunder fagområdene sikkerhetspolitikk , økonomi og operasjonsanalyse.
AP170403 Har ansvaret for instituttets støtte til forsvarsplanleggingen, herunder fagområdene sikkerhetspolitikk , økonomi og operasjonsanalyse.
DN170331 | Johnson : Britisk sikkerhetspolitikk ikke i spill i brexit-forhandlinger ¶
DN170331 Storbritannias utenriksminister Boris Johnson forsikrer EU om at britene helt uten betingelser vil følge opp EUs sikkerhetspolitikk også under brexit-forhandlingene.
DN170331 Britenes forpliktelser til EUs sikkerhetspolitikk er betingelsesløs og vil ikke bli brukt som et forhandlingskort i brexit-forhandlingene, sier Boris Johnson.
DN170329 Fredag legger utenriksminister Børge Brende ( H ) fram stortingsmeldingen om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk , mens finansminister Siv Jensen ( Frp ) presenterer meldingen om forvaltningen av oljefondet samt perspektivmeldingen - der det intet mindre står om framtiden for den norske velferdsstaten.
VG170328 Det er våpengren mot våpengren, lokaliseringsdebatter, personstrid og ulike syn på norsk sikkerhetspolitikk og grad av alliansetilknytning.
DN170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk .
AP170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk .
AA170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk .
DN170326 Norge fører nå en sikkerhetspolitikk der man kan diskutere om man er i ferd med å forlate de selvpålagte restriksjonene fra den kalde krigens dager, sier Wilhelmsen.
BT170322 Gjennom Nato skal landene samarbeide om viktig sikkerhetspolitikk .
AA170321 Han spår at det blir mye debatt på landsmøtet om forsvars- og sikkerhetspolitikk , særlig Heimevernet.
VG170320 Etter gjentatte store terrorangrep den siste to årene, er sikkerhetspolitikk svært viktig for mange franskmenn.
DB170320 Når SV spisser budskapet, kan det i noen grad dekke over at partiet har en meget svak politikk når det gjelder verdiskapning, en uklar forsvarspolitikk og en utenriks- og sikkerhetspolitikk den er nokså alene om.
VG170316 Han har ingen erfaring med sikkerhetspolitikk , men er nå på en lavmælt rundreise i regionen for å berolige gamle allierte, og finne en ny strategi for å håndtere regionens stadig mer brysomme nabo, Nord-Korea.
AP170304 SKEPTISK : Svein Melby forsker på amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier ( IFS ).
AP170302 Tomas Ries er førsteamanuensis i strategi og sikkerhetspolitikk ved Försvarshögskolan i Stockholm.
SA170228 Han anklaget politiske motstandere for å blande " smålig politikk og personlige interesser " inn i sikkerhetspolitikk .
AA170228 Han anklaget politiske motstandere for å blande « smålig politikk og personlige interesser » inn i sikkerhetspolitikk .
AA170228 Han anklaget politiske motstandere for å blande " smålig politikk og personlige interesser " inn i sikkerhetspolitikk .
AA170226 Mystiske Nils Bildt, som ble intervjuet av amerikanske Fox News om svensk sikkerhetspolitikk , ville bli stortingspolitiker for Sverigedemokraterna ( SD ).
DB170223 Trumps rådgiver Stephen Bannon førte nylig EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini til å be amerikanerne ikke om å blande seg inn i europeisk politikk.
DA170222 - Trump forstår ikke noe av sikkerhetspolitikk .
VG170220 Dette igjen truer hele den norske velferdsstaten og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk .
VG170219 I tillegg har Trump havnet i konflikt med helt sentrale miljøer innenfor forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk .
VG170219 I hvert fall trenger vi et USA som har en sammenhengende og avklart utenriks- og sikkerhetspolitikk .
VG170219 Samtidig ignorerer de nærmest rutinemessig når der skjer i land som Kina og Saudi-Arabia, av hensyn til handelsavtaler eller sikkerhetspolitikk .
VG170219 Handelsavtaler og sikkerhetspolitikk
VG170217 - Den russiske ambassadøren kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk i NATO.
VG170217 Så dette oppfatter vi nok litt mer som den tydelige propagandamaskinen som er fra Russland, hvor de ønsker å påvirke og sette sin dagsorden overfor mediene og det norske folk når vi egentlig skal diskutere sikkerhetspolitikk og hvordan vi kan ruste oss sammen i en allianse, sier statsministeren.
VG170217 - Det er et eksempel på russisk propaganda som gjerne ofte kommer når det er stort fokus på for eksempel sikkerhetspolitikk og det er et stort møte, sier Solberg til pressen.
DN170217 - Dette er et eksempel på russisk propaganda som gjerne kommer når det er stort fokus på sikkerhetspolitikk , sier Solberg til NTB.
DN170217 - Den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO, sier pressetalsmann Frode O.
DN170217 - Den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og Nato, sier kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet Frode Overland Andersen i en uttalelse.
DB170217 - Den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO.
AP170217 Munich Security Conference er verdens største internasjonale konferanse om sikkerhetspolitikk .
AP170217 Propagandamaskinen fra Russland vil sette sin dagsorden i mediene og overfor det norske folk når vi diskuterer sikkerhetspolitikk og hvordan vi skal ruste oss sammen som allianse, sier statsminister Erna Solberg.
AP170217 Det norske utenriksdepartementet mener den russiske ambassaden « kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO ».
AP170217 Andersen i UD sier til Aftenposten at den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO.
AA170217 - Den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO, sier Andersen.
VG170216 Selv om Putin har tatt Krim, og verden er mer spent enn den var for ti år siden, er sikkerhetspolitikk fortsatt et stykke ned på den politiske dagsorden i Europa.
DB170216 Det sier Tor Bukkvoll, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk .
VG170215 Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk har aldri bare vært NATO, samarbeidet med Europa og med de øvrige nordiske land har også vært viktig.
VG170215 Store og til dels anonyme strukturer med enorme fullmakter og like enorme budsjetter som ønsker å holde amerikansk sikkerhetspolitikk på stø kurs, uansett hvilke politiske ledere som sitter i Det hvite hus.
VG170215 Da vil andre miljøer være premissleverandørene for USAs sikkerhetspolitikk .
DB170215 I dag er de nordiske landenes sikkerhetspolitikk langt mer kompatible.
DB170214 - Mange spekulerer nå i hva Russland vet om amerikansk sikkerhetspolitikk .
DB170214 Når så utenriksminister Børge Brende går så hardt ut mot en amerikansk presidentkandidat som han gjorde høsten 2016, er det svært uheldig for norsk sikkerhetspolitikk .
AA170214 Serbia må dessuten gradvis tilpasse seg EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk , blant annet forholdet til Russland.
AA170213 Russlands sikkerhetspolitikk , ulovlige annektering av Krim og aggresjon i Ukraina-konflikten trekkes fram som eksempler.
AP170206 De betviler tilsynelatende ikke at presidenten har fått mye makt innen utenriks- og sikkerhetspolitikk , men argumenterer blant annet med at « retten ikke har noen mer hellig rolle enn å beskytte marginaliserte grupper mot irrasjonell og diskriminerende opptreden ».
AP170206 De betviler tilsynelatende ikke at presidenten har fått mye makt innen utenriks- og sikkerhetspolitikk , men argumenterer blant annet med at « retten ikke har noen mer hellig rolle enn å beskytte marginaliserte grupper mot irrasjonell og diskriminerende opptreden ».
AP170205 Som utenriksminister er det den tidligere Exxon-sjefen Rex Tillerson som er Donald Trumps fremste rådgiver innen utenriks- og sikkerhetspolitikk .
AP170205 Det kan være dårlige nyheter for Tillerson, som ikke har noen erfaring med utenriks- og sikkerhetspolitikk .
AP170205 Som utenriksminister er det den tidligere Exxon-sjefen Rex Tillerson som er Donald Trumps fremste rådgiver innen utenriks- og sikkerhetspolitikk .
AP170205 Det kan være dårlige nyheter for Tillerson, som ikke har noen erfaring med utenriks- og sikkerhetspolitikk .
DN170203 Trump og Malcolm Turnbull hadde satt av en time til å snakke om handel, sikkerhetspolitikk og internasjonale spørsmål, men samtalen skal ha skåret seg skikkelig, ifølge en utskrift fra samtalene som Washington Post og Sydney Morning Post har fått tilgang til.
DN170202 Rådgiverne for Turnbull hadde fått beskjed om at samtalen ville vare en time og de to skulle diskutere handel, sikkerhetspolitikk og internasjonale spørsmål.
DN170201 - Men jeg kan forsikre om at Stortinget og utenriks- og forsvarskomiteen i fremtiden også kommer til å være opptatt av å snakke om sikkerhetspolitikk og stille spørsmål ved menneskerettighetssituasjonen enten det gjelder Russland, USA, Tyrkia, Kina eller Norge for den del, sier Grande.
DN170201 », heter det i PST-rapporten, som peker på personer involvert i forsvars- og sikkerhetspolitikk , forvaltning av naturressurser og ivaretagelsen av norske bilaterale relasjoner med land som Russland og Kina som mål for ulike etterretningstjenesters operasjoner.
DB170201 Den samme advarselen gikk til politiske beslutningstakere, særlig de involvert i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk , Svalbard-politikk og forvaltning av naturressurser.
DB170201 - Jeg stiller meg uforstående til visumnekten, men kan forsikre om at Stortinget og utenriks- og forsvarskomiteen i fremtiden også kommer til å være opptatt av å snakke om sikkerhetspolitikk og stille spørsmål ved menneskerettighetssituasjonen enten det gjelder Russland, USA, Tyrkia, Kina eller Norge for den del, sier Venstre-lederen.
BT170131 Aldri før har den type politiske strateger fått en sånn rolle i amerikansk sikkerhetspolitikk , og utnevnelsen høstet umiddelbar kritikk fra både demokrater og republikanere.
AP170129 Svein Melby forsker på amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvsarsstudier ( IFS ).
AP170129 Men på grunn av olje, økonomi og sikkerhetspolitikk har USA et nært forhold til Saudi-Arabia.
DB170127 Under dagens møte vil de to diskutere handelspolitikk, Nato og sikkerhetspolitikk .
BT170127 Dermed har den tatt risken på å undergrave en institusjon den selv sier er selve grunnmuren i norsk sikkerhetspolitikk .
DB170122 Alliert øving og trening har i årtier vært en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk , og er en grunnleggende forutsetning for Norges forsvarsevne.
AP170119 Samtidig har Trumps overgangsteam problemer med å fylle viktige posisjoner innen utenriks- og sikkerhetspolitikk som følge av at han skal ha svartelistet en rekke kritikere.
DB170117 Forsvarsaliansen som har vært hjørnesteinen i norsk sikkerhetspolitikk siden andre verdenskrig, beskrives som en overlevning som ikke har utviklet seg.
AP170114 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener utplasseringen av amerikanerne på Værnes er i tråd med norsk sikkerhetspolitikk og mener Russland ikke har noen saklig grunn til å reagere.
AP170114 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) mener imidlertid utplasseringen er i tråd med linjene i norsk sikkerhetspolitikk og sa i høst at Russland ikke har noen saklig grunn til å reagere.
BT170113 Usikkerheten rundt påtroppende president Donald Trumps sikkerhetspolitikk gjør dette ekstra viktig.
BT170113 Samtidig skal et Nato-medlemskap ikke være til hinder for en selvstendig forsvars- og sikkerhetspolitikk .
AP170113 Dette blir en interessant administrasjon å følge, sier Svein Melby, ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier.
AP170113 Dette blir en interessant administrasjon å følge, sier Svein Melby, ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier.
DN170112 - Vi følger med bekymring trenden i norsk sikkerhetspolitikk der alvorlige beslutninger blir fattet - som å gå bort fra den selvpålagte begrensningen om å ikke stasjonære fremmede militære baser på norsk territorium, skriver ambassaden.
AP170112 - Vi følger med bekymring trenden i norsk sikkerhetspolitikk der alvorlige beslutninger blir fattet - som å gå bort fra den selvpålagte begrensningen om å ikke stasjonære fremmede militære baser på norsk territorium, skriver ambassaden.
DN170111 Melby følger amerikansk sikkerhetspolitikk og forholdet til Russland tett, og mener de amerikanske etterretningsorganisasjonenes anklager er troverdige.
AP170111 Hovedmålet for norsk sikkerhetspolitikk må være Norges sikkerhet.
AP170111 Hovedmålet for norsk sikkerhetspolitikk må være Norges sikkerhet.
DB170110 Men hovedlinjene i norsk sikkerhetspolitikk må drøftes åpent.
DB170110 Det er grunnplanken i norsk sikkerhetspolitikk og har bred politisk støtte.
AP170110 Innen utenriks- og sikkerhetspolitikk blir den tidligere generalen Michael T.
AP170110 Innen utenriks- og sikkerhetspolitikk blir den tidligere generalen Michael T.
DB170109 « Sverige er allerede i dag utsatt for påvirkningsoperasjoner som blant annet har som hensikt å påvirke vår forsvars- og sikkerhetspolitikk .
AP170108 | Storskog : Når innvandringspolitikk og sikkerhetspolitikk kolliderer Lars Rowe ¶
DN170102 Sikkerhetspolitikk har vi ikke brydd oss med.
AP161201 Mattis er den andre generalen som skal bidra til å forme Trump-administrasjonens sikkerhetspolitikk .
AP160908 For første gang i valgkampen deltok begge presidentkandidatene på samme valgmøte da de stilte opp for å snakke om sikkerhetspolitikk på hangarskipet USS Intrepid i New York i natt.
AP160709 Sverre Lodgaard er seniorforsker og tidligere direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt og har forsket på sikkerhetspolitikk i mange år.
AP160707 Tross sin lange politiske erfaring, hadde han lite erfaring med forsvars- og sikkerhetspolitikk .
AP160621 EUs felles sikkerhetspolitikk kan svekkes.
DB160614 Utenriks- og sikkerhetspolitikk er Trumps svakeste områder.
AP160502 - Vi kan ikke tillate trusler fra terrororganisasjoner å bestemme vår sikkerhetspolitikk .
AP160409 Ifølge Mika Kari, nestleder for sosialdemokratene i forsvarskomiteen i den finske Riksdagen, stoler Finland på en sikkerhetspolitikk de har fulgt i 70 år, og på et avklart forhold til Russland.
AP160404 Men også den amerikanske presidenten var klar på at NATO er en bærebjelke i USAs sikkerhetspolitikk .
AP160404 Ytre høyre og ytre venstre i Europa danner også en uhellig allianse i europeisk sikkerhetspolitikk
AP160404 Ytre høyre og ytre venstre i Europa danner også en uhellig allianse i europeisk sikkerhetspolitikk .
AP160330 Dessuten er det mange sterke aktører som definerer USAs utenriks - og sikkerhetspolitikk , ikke bare presidenten.
AP160322 Det vil alltid være mål som er ubevoktet, sier Ståle Ulriksen, forsker på terror og sikkerhetspolitikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt ( NUPI ) og Sjøkrigsskolen.
AP160320 Det interessante ved Helge Lurås' artikkel er at han foretar en kobling nettopp til Norges NATO-medlemskap : « Norges sikkerhetspolitikk har vært gambling på at USA står som en påle ved vår side i kampen mot vår nabo i øst.
AP160320 Det finnes et spørsmål folk som er interesserte i sikkerhetspolitikk neppe noen gang vil slutte å diskutere : Var det riktig av NATO å ta opp en rekke nye demokratier i øst på 1990-tallet ?
AP160310 Ward, ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk , har studert Trumps uttalelser over mange år.
AP160303 McCain sier at han deler deres bekymring for « Trumps uvitenhet og faktisk farlige uttalelser om sikkerhetspolitikk ».
AP160213 Det er en konferanse som for sikkerhetspolitikk er like viktig som Davos-møtene er for økonomisk politikk.
AP160213 Det er en konferanse som for sikkerhetspolitikk er like viktig som Davos-møtene er for økonomisk politikk.
AP160211 Sikkerhetskonferansen i München har gjennom 50 år utviklet seg til å bli det for sikkerhetspolitikk som Davos-konferansen er for økonomi.
AP160209 Mandag kveld gikk det offentlige startskuddet for intet mindre enn arbeidet med « Norges fremtidige utenriks - og sikkerhetspolitikk », for å låne Utenriksdepartementets egen formulering.