AP170608 It's almost as if Theresa May looked at Hillary's campaign and said : " Let's do that " ¶ - robert shrimsley ( @robertshrimsley ) June 9, 2017 ¶
AP170608 - Det er nesten som om Theresa May så på Hillary ( Clintons ) kampanje og sa : « La oss gjøre det », skriver Robert Shrimsley , redaktør og kommentator i Financial Times på Twitter.
AP170608 It's almost as if Theresa May looked at Hillary's campaign and said : " Let's do that " ¶ - robert shrimsley ( @robertshrimsley ) June 9, 2017 ¶
AP170608 - Det er nesten som om Theresa May så på Hillary ( Clintons ) kampanje og sa : « La oss gjøre det », skriver Robert Shrimsley , redaktør og kommentator i Financial Times på Twitter.
AP170608 It's almost as if Theresa May looked at Hillary's campaign and said : " Let's do that " ¶ - robert shrimsley ( @robertshrimsley ) June 9, 2017 ¶
AP170608 - Det er nesten som om Theresa May så på Hillary ( Clintons ) kampanje og sa : « La oss gjøre det », skriver Robert Shrimsley , redaktør og kommentator i Financial Times på Twitter.
AP170608 It's almost as if Theresa May looked at Hillary's campaign and said : " Let's do that " ¶ - robert shrimsley ( @robertshrimsley ) June 9, 2017 ¶
AP170608 - Det er nesten som om Theresa May så på Hillary ( Clintons ) kampanje og sa : « La oss gjøre det », skriver Robert Shrimsley , redaktør og kommentator i Financial Times på Twitter.