AP170405https://www.aftenposten.no/osloby/Eiendom-Norge-Boligprisveksten-i-Oslo-i-ferd-med-a-dempes-618673b.html Boligprisene steg 0,3 prosent i mars etter sesongkorreksjoner , viser tall fra Eiendom Norge.
AP170405https://www.aftenposten.no/osloby/Eiendom-Norge-Boligprisveksten-i-Oslo-i-ferd-med-a-dempes-618673b.html Boligprisene steg 0,3 prosent i mars etter sesongkorreksjoner , viser de ferske tallene fra Eiendom Norge.
AP170405 Boligprisene steg 0,3 prosent i mars etter sesongkorreksjoner , viser tall fra Eiendom Norge.
AP170405 Boligprisene steg 0,3 prosent i mars etter sesongkorreksjoner , viser de ferske tallene fra Eiendom Norge.
AA170405 Boligprisene steg 0,3 prosent i mars etter sesongkorreksjoner , viser de ferske tallene fra Eiendom Norge.