DN170913 Sentrumsfrieriet til Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Venstre og løfte om skatteøkningen på 15 milliarder kroner er blant grunnene som er blitt trukket frem.
AP170912 I den videre evalueringen vil ikke minst sentrumsfrieriet til Støre bli gjenstand for vurdering, sammen med hans avvisning av MDG.