DB171212 Selskapenes interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internett Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig.
AP171205 Det må aldri være tvil om selskapenes ryddighet overfor kunder, ansatte og den offentlige pengesekken.
AP171201 Fordelingen i fondets plasseringer skal være den samme som selskapenes størrelse på ulike børser.
DB171128 Slike risikofaktorer regnes i økende grad inn når selskapenes verdier skal fastsettes.
DB171128 Hvordan vil klimaendringene påvirke selskapenes muligheter til å tjene penger ?
DB171127 Terje Søviknes har flere ganger sagt at departementet hans ikke sitter på « informasjon om hva de ulike selskapenes oljeskattebetalinger ».
DN171123 I august var selskapenes anslag for neste års investeringer på 141,7 milliarder kroner.
DN171116 Selv om statsråden viser til at selskapenes egne kalkyler for enkeltfelt ikke ettergås, tror komitémedlemmer at nødvendige tall kan foreligge på statens hånd.
AP171105 En tredjedel av navnene kan knyttes til internasjonale selskaper innen shipping- og offshorevirksomhet, og i flere tilfeller er både personenes og selskapenes virksomhet i lavskattland offentlig kjent fra før.
AP171105 En tredjedel av navnene kan knyttes til internasjonale selskaper innen shipping- og offshorevirksomhet, og i flere tilfeller er både personenes og selskapenes virksomhet i lavskattland offentlig kjent fra før.
DN171102 Den gang uttalte han til DN at nedgangen skyldes blant annet lavere kurser i infrastrukturselskapet NRC Group, realisert tap i Targovax samt svak utvikling i enkelte av selskapenes posisjoner både i inn- og utland.
NL171031 Det som er det nye ved denne høstens okkupasjoner, er at fokuset dreies vekk fra å påvise påvirkninger ved hjelp av naturvitenskapelig forskning og over på hvilke rettigheter urfolk har til å påvirke selskapenes aktiviteter.
DN171031 - Det jeg kan si med sikkerhet, er at det vi har gjort til nå i det store og det hele ikke har fungert, sa Graham, henvendt til de tre selskapenes representanter, da høringen var i gang senere tirsdag.
DB171031 - Det jeg kan si med sikkerhet, er at det vi har gjort til nå i det store og det hele ikke har fungert, sa Graham, henvendt til de tre selskapenes representanter, da høringen var i gang senere tirsdag.
DB171031 Selskapenes interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internet Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig.
AP171031 Senator Dianne Feinstein, som representerer selskapenes hjemstat California, har sendt brev til Facebooks toppsjef Mark Zuckerberg og bedt ham utlevere all informasjon om russisk bruk av nettstedet som har hatt amerikanere som mål, inkludert annonser og profiler på kontoeiere.
AP171031 Det er ikke eiere eller direktører, men selskapenes toppadvokater som kommer til Washington for å vitne.
AP171031 Selskapenes enorme og hurtige vekst har gitt dem makt og innflytelse langt utover Silicon Valley.
AA171031 - Det jeg kan si med sikkerhet, er at det vi har gjort til nå i det store og det hele ikke har fungert, sa Graham, henvendt til de tre selskapenes representanter, da høringen var i gang senere tirsdag.
DN171026 Hun mener at Storbritannia siden 2013 har gitt unntak for visse finansinntekter som renter på lån fra selskapenes skattlegging.
DA171025 « Etter rettens oppfatning er det ikke tvilsomt at svogeren ikke ville ha gitt de usikrede lånene dersom 54-åringen hadde orientert ham om selskapenes reelle økonomiske situasjon » heter det i kjennelsen.
DA171025 « Det er flere holdepunkter for at 54-åringen unnlot å gi helt sentrale opplysninger om selskapenes økonomiske stilling forut for avtaleinngåelsene og at han dertil positivt ga villende opplysninger om den økonomiske stillingen til selskapene i konsernet », heter det i kjennelsen.
AP171023 Historien har lært oss at det er grunn til å reise spørsmål om hvordan olje- og gassproduksjon foregår, om forurensing, og om hvor stor tillit en kan ha til selskapenes egen rapportering.
SA171022 Uber er straffet for ulovlig persontransport på så vel sjåførenes som selskapenes hånd.
AA171021 Målet er at avgiftssystemet skal bli enda mindre administrativt krevende for næringen, og at avgiften skal innrettes enda mer presist mot selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk.
AA171021 Avgiften for tilsyn av fiskemottak settes ned fra 0,5 til 0,19 promille av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk.
DN171018 Kursene har steget mye mer enn det er mulig å forklare ut ifra selskapenes inntjening, egenkapital og så videre, sier Hermanrud.
AP171011 Jeg beskyldes også for å ha overdrevet avgiftens effekt på selskapenes økonomi.
DA171009 Flybransjen og flyselskapene melder stadig om nye passasjerrekorder, men de er dyrkjøpte, både for selskapenes hjemland og for klimaet, ifølge ny vitenskapelig artikkel.
DA171009 Flybransjen og flyselskapene melder stadig om nye passasjerrekorder, men de er dyrkjøpte, både for selskapenes hjemland og for klimaet, ifølge ny vitenskapelig artikkel.
AP171007 Sysselsettingsmessig får utflyttingen ikke store konsekvenser, fordi flyttingen først og fremst omfatter selskapenes hovedadministrasjon.
DB171004 - Aksjemarkedene er dyre, men selskapenes inntjening er på vei opp og det ventes vekst i verdensøkonomien.
DB171004 Selskapenes eiendeler hadde en total verdi på 70 millioner kroner, og var dermed 42,2 millioner kroner i minus.
DB170929 Meglerhuset tror selskapenes sjanser til å vinne nye kontrakter er på vei opp, og oppjusterer sektorsynet til « kjøp ». 16 mrd. i kontrakter ¶
DA170922 Da banken sa opp selskapenes driftsfinansiering, så ikke styret en annen løsning enn å melde oppbud, sier bostyreren.
AA170922 Da banken sa opp selskapenes driftsfinansiering, så ikke styret en annen løsning enn å melde oppbud, sier bostyreren. ( ©NTB ) ¶
DN170919 - Vi er fornøyde med å ha inngått partnerskap med EasyJet, noe som var åpenbart og naturlig for begge selskapenes store og voksende nettverk.
AA170919 - Vi er fornøyde med å ha inngått partnerskap med EasyJet, noe som var åpenbart og naturlig for begge selskapenes store og voksende nettverk.
DN170915 Det som ifølge Cole kan utløse en krise nå er hvis det følgende skjer samtidig : rentene stiger, selskapenes tilbakekjøp av aksjer reduseres og at de som selger volatilitet tvinges til å kjøpe i stedet.
AP170911 Og spørsmålet som da reises er : Uten de biomedisinske selskapenes interesse, hvem vil da bevilge penger til bevaring av denne fascinerende urkrabben ?
DB170905 To store plast-importører prøvde nylig å stoppe den i form av et søksmål, men Kenyas høyesterett avviste saken og slo fast at miljøhensyn var langt viktigere enn selskapenes kommersielle interesser.
DB170902 De kommersielle selskapenes profitt stammer i stor grad fra lavere lønns- og pensjonskostnader enn i offentlige institusjoner, heter det i De Facto-notatet.
DA170902 Storebrand har også høyest dekning på sin sykeforsikring, ifølge Samlio.no, som har undersøkt 20 forsikringer som dekker totalt 85 prosent av markedet, målt i selskapenes premieinntekter.
DN170901 Harper påpeker at det er store variasjoner i selskapenes børsutvikling gjennom august.
DN170830 - Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger, lønnsomme olje- og gassfunn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater, ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av ti år, sier han.
DA170830 - Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger, lønnsomme olje- og gassfunn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater, ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av ti år, sier han.
AP170830 Enkeltnasjoner som Irland tilbyr svært lav skatt for å tiltrekke seg selskapenes penger.
DB170828 Landene foreslår å bruke selskapenes inntekter som referansepunkt for et passende skattenivå slik at de kan betale det de bør til skattemyndighetene i alle land hvor de tjener penger.
AP170823 Det kan bety slutten for ordninger der staten refunderer selskapenes leteutgifter.
AA170809 Det lå også lenge an til nedgang for Norsk Hydro og Telenor, men de to selskapenes aksjer hentet seg inn igjen like før stengetid og landet på stedet hvil.
AA170807 Vi har godt samarbeid både med selskapenes ledelse, samt med de arbeiderne som jobber her, sier Dagrun Kaasen, som er byggeleder for Statens vegvesen til avisen.
AA170802 Vår kunnskap tilsier at det er store forskjeller i selskapenes « forretningsmodeller ».
AA170802 Vi velger å stille kritiske spørsmål til måten aktiviteten organiseres og gjennomføres på i enkelte selskaper - ikke til selskapenes eksistens i seg selv, selskapenes størrelse eller hvor lenge de har eksistert.
AA170802 Vi velger å stille kritiske spørsmål til måten aktiviteten organiseres og gjennomføres på i enkelte selskaper - ikke til selskapenes eksistens i seg selv, selskapenes størrelse eller hvor lenge de har eksistert.
DN170801 « Dette demonstrerer klart selskapenes hodepine : Mangel på muligheter som kan rettferdiggjøre ytterligere investeringer i modne rigger », skriver hun.
DN170729 Kjernen i demokratenes plan er å utfordre næringslivet, og særlig de store selskapenes makt.
DN170729 Selskapenes midler fryses i USA og amerikanske borgere forbys å gjøre forretninger med dem.
AA170729 Selskapenes midler fryses i USA og amerikanske borgere forbys å gjøre forretninger med dem.
DN170720 I et brev til sine bedriftskunder skriver Kinas største nettleverandør at bruk av såkalt VPN, en teknikk for å lage sikre kanaler på internett, bare er tillatt for direkte kontakt med selskapenes hovedkontor i utlandet.
AA170720 I et brev til sine bedriftskunder skriver Kinas største nettleverandør at bruk av såkalt VPN, en teknikk for å lage sikre kanaler på internett, bare er tillatt for direkte kontakt med selskapenes hovedkontor i utlandet.
DN170718 I 2016 ble 4300 milliarder amerikanske dollar betalt gjennom de to selskapenes tjenester i USA, ifølge Bloomberg.
AP170718 - Det er bekymringsfullt at disse sakene kommer til overflaten takket være mediene og ikke gjennom den kontrollen som selskapenes organer eller departementet som eier skal utføre, sier han.
AP170717 Utviklingen fremover avhenger av selskapenes resultater og fremtidsutsikter, sier Harper.
DA170714 - Gjennom dette oppkjøpet vil vi kunne tilby ytterligere spisskompetanse og kapasitet, samt et bredere spekter av tjenester til selskapenes felles kunder i olje- og gass industrien.
NL170630 Å fremstille disse i et så negativt lys for å fremme de private selskapenes interesser som vi har opplevd i det siste, savner saklig grunnlag.
DN170627 Ellers skriver flere nyhetskilder at Sprint har startet eksklusive samtaler med Charter Communications og Comcast Corporation for en mulig avtale som kan styrke selskapenes tilbud av trådløse tjenester.
DB170626 Nordnets Hauglund anbefaler ifølge Finansavisen uansett å gå inn på selskapenes hjemmesider og lese regnskaper.
VG170622 Og her er det flere forhold ved disse selskapenes forretningsdrift som er diskutabelt.
AP170618 Ikke for selskapenes del ¶
AP170618 - Men Stortinget skal selvsagt ikke åpne oljevirksomhet i LoVeSe for selskapenes del, sier Mohn.
SA170606 Den tekniske utviklingen og selskapenes oljebragder er godt bevart i oljehistorien.
DN170602 Den solide oppgangen har ført til at forholdet mellom verdsettelsen av USAs største børsselskaper og selskapenes overskudd nå er det høyeste siden 2009.
DN170528 Selskapenes letekampanje i 2017 teller hele 15 hull i boresesongen 2017.
AP170528 Selskapenes letekampanje i 2017 teller hele 15 hull i boresesongen 2017.
VG170522 - Dersom selskapenes forventninger til langsiktig oljepris skulle falle, kan investeringer skyves ut i tid eller faller bort.
DN170516 Det er kun ni av 65 kvartaler siden årtusenskiftet - de fleste i finanskriseårene mellom 2007 og 2008 - at selskapenes egne estimater har bommet like mye på nedsiden som i år.
DN170516 DNB Markets måler selskapenes rapporterte driftsresultat ikke medregnet utgifter eller inntekter knyttet til renter og skatt, såkalt ebit.
DN170516 Det er kun ni av 65 kvartaler siden årtusenskiftet - de fleste i finanskriseårene mellom 2007 og 2008 - at selskapenes egne estimater har bommet like mye på nedsiden som i år.
DN170516 DNB Markets måler selskapenes rapporterte driftsresultat ikke medregnet utgifter eller inntekter knyttet til renter og skatt, såkalt ebit.
DN170515 Men utsiktene for 2017 er ikke like lyse, og flere analytikere har blant annet pekt på at den globale tilbudsveksten i laksemarkedet ikke stemmer overens med selskapenes egne forventninger.
DN170510 Analytikerne trekker frem mismatch mellom global tilbudsvekst og selskapenes egen volumguiding samt gevinstsikring som grunner for kursfallet.
DN170510 Analytiker Marius Gaard i Swedbank trekker frem at det er frykt for ytterligere oppside i global tilbudsvekst i markedet, da selskapenes guiding for industrien er konservativ sammenlignet med hva de selv forventer å levere av volum.
SA170505 En grunnleggende forutsetning er at selskapenes kostnader finansieres over statsbudsjettet.
AP170503 - Skal en da foreta endringer, så er det prissatt fra selskapenes side, sier han.
AA170503 - Skal en da foreta endringer, så er det prissatt fra selskapenes side, sier han.
AA170427 Han står på selskapenes side.
AP170424 - Han er de internasjonale selskapenes mann.
SA170420 Meg bekjent har ( og har hatt ) også noen ledende politikere styreverv til og med i private selskaper, der selskapenes aktivitet er temmelig fremmed for kompetansen til disse styremedlemmene.
DB170419 Mens Tollefsen var 100 prosent ufør og selskapenes deres var slått konkurs var ekteparets forbruk meget høyt, går det fram av dommen.
DN170418 Aksjestrateg Matt Maley i Miller Tabak & Co i New York sier til Bloomberg.com at investorene vil ha øyne på selskapenes inntjening de neste par ukene, men at også den geopolitiske uroen vil ha betydning for markedene.
DN170418 Aksjestrateg Matt Maley i Miller Tabak & Co i New York sier til Bloomberg.com at investorene vil ha øyne på selskapenes inntjening de neste par ukene, men at også den geopolitiske uroen vil ha betydning for markedene.
AP170409 Oljefondets forventninger til selskapenes skatteplanlegging bygger på tre prinsipper : ¶
AP170409 Oljefondets forventninger til selskapenes skatteplanlegging bygger på tre prinsipper : ¶
DN170406 I fjor høst offentliggjorde Grieg Star og Gearbulk en intensjon om å etablere et nytt selskap, G2 Ocean, som vil operere begge selskapenes flåter.
DN170403 Etter at utbyttene og investeringene ble trukket fra selskapenes driftsinntekter i 2016, hadde ingen av selskapene tjent nok til å dekke utgiftene.
DN170402 mars med mobilselskapene og Konkurransetilsynet, var det formidlet en klar forventning om at tilsynet ville gi tilbakemeldinger på selskapenes merknader på tilsynets varsel om å stanse oppkjøpet.
DN170402 mars med mobilselskapene og Konkurransetilsynet, var det formidlet en klar forventning om at tilsynet ville gi tilbakemeldinger på selskapenes merknader på tilsynets varsel om å stanse oppkjøpet.
DA170401 - Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for vår dialog med selskapene om menneskerettigheter, sier han.
AP170327 Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for dialog med selskapene om menneskerettigheter ».
AP170327 Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for dialog med selskapene om menneskerettigheter ». | Én av fire tør ikke varsle om kritikkverdige forhold på jobben ¶
DB170314 Derfor bør du abonnere på selskapenes nyhetsbrev.
DB170310 Struttende bunnlinjer i selskapenes regnskaper skyldes ikke økt produksjon eller salg.
VG170308 - Det er knyttet stor risiko til filmproduksjon, og hvordan det går besøksmessig på kino med enkelttitler har stor innvirkning på selskapenes inntekter.
DN170308 Mens flere hundre stillinger i delvis statseide DNB og Telenor slankes bort, øker utbyttet til selskapenes aksjonærer, skriver Klassekampen.
DN170308 Mens flere hundre stillinger i delvis statseide DNB og Telenor slankes bort, øker utbyttet til selskapenes aksjonærer.
AA170308 Mens flere hundre stillinger i delvis statseide DNB og Telenor slankes bort, øker utbyttet til selskapenes aksjonærer.
DN170228 Etter valget har investorer satt pengene på at Trumps skattepolitikk vil akselerere økonomisk vekst og løfte selskapenes lønnsomhet.
AA170223 Selskapenes arbeid med kostnadsreduksjoner er en viktig årsak til lavere investeringstall, sier Timmy Hansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk olje og gass, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for selskaper i oljebransjen. ( ©NTB ) ¶
DN170222 De John Fredriksen-kontrollerte riggselskapene Seadrill og North Atlantic Drilling utsetter fremleggelsen av selskapenes kvartalsrapportering, som var planlagt til torsdag 23. februar, til 28. februar, ifølge en melding.
DN170221 - Rallyet begynner å bli voksent og med en gang euforien begynner å gi seg må vi få vite når vi får politikk ut av det og hvordan det vil påvirke selskapenes resultater, sier Katrina Lamb, sjef for investeringsstrategi i MV Financial, til Marketwatch.
DB170221 Følg også med på selskapenes egne nettsider og restplass.no for restplasser og tilbud.
DN170212 Hegdahl ber myndigheten om å hente informasjon fra enhetsregistrene, hvor selskapenes regnskapsfører er oppført, slik at regnskapsfører får informasjonen samtidig med selskapene.
DN170212 Hegdahl ber myndigheten om å hente informasjon fra enhetsregistrene, hvor selskapenes regnskapsfører er oppført, slik at regnskapsfører får informasjonen samtidig med selskapene.
DN170210 ISM-indeksen ( ISM Manufacturing Index ) er en av de ledende indikatorene for hvilken vei selskapenes inntjening vil gå.
DN170210 Han legger til at indeksen har rykket til litt vel mye, og at selskapenes inntjening nok ikke vil øke like mye.
DN170207 Kjønnsbalansen varierer ikke med selskapenes omsetning.
AA170207 Norwegian hadde flere passasjerer enn SAS i fjor, viser beregninger gjort basert på selskapenes rapporter om passasjertall.
DN170130 Pris/bok ( aksjekurs delt på selskapets bokførte verdi per aksje ) er for disse tre rederiene mellom 0,6 og 0,7, som kan signalisere at markedet undervurderer selskapenes verdi.
DN170126 I rapporten foreslås det også flere krav til selskapenes rapportering om samfunnsansvar.
DN170125 Det virker som at selskapenes største innvirkning vil være innenfor detaljhandel.
DN170122 DN har sammenlignet de såkalte estimatene fra analytikerne og selskapenes tilgjengelige regnskapstall fra 2016.
DB170122 EU-kommisjonen fører kontroll med selskapenes markedsføring innen EU, men ikke eksternt.
DB170119 Med mindre hun oppfatter utvikling av teknologi, fagbrev i gjenvinningsfag og trygge arbeidsforhold som bakstreversk, og selskapenes bunnlinje og mest mulig utnyttelse av arbeidskraft som eneste suksesskriterium ?
DN170111 Hva skjer da med selskapenes inntjening ?
DB170106 I sine vurderinger legger Airlineratings.com ikke bare vekt på ulykker og nesten-ulykker, men ser også på faktorer som revisjoner fra luftfartsmyndigheter, statlige tilsyn, og også på selskapenes lønnsomhet og flåtealder.
AP161030 Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for dialog med selskapene om menneskerettigheter, skriver kommunikasjonssjef Thomas Sevang i NBIM i en e-post.
DN160909 Schibsted mener det er utrolig viktig at den norske mediebransjen nå samler seg om å skape et uavhengig alternativ til de amerikanske selskapenes enorme makt i annonsemarkedet.
AP160907 Lien sier at selskapenes nominering av ønskede leterområder gjør det mulig for myndighetene å innhente oppdatert geologisk kunnskap fra oljeselskapene om åpnede områder på norsk sokkel.
AP160830 innebærer at skatten på selskapenes overskudd ( selskapsskatten ) skal ned fra 25 prosen til 23 prosent innen 2018.
AP160829 Med dagens skatteregime bidrar skattebetalerne med 78 prosent av selskapenes letekostnader, uavhengig av om det fører til lønnsomme funn.
AP160504 Et norsk offentlig eierskapsregister skal legge til rette for åpenhet om eierskap i norske selskap, og det tas sikte på å innrette det slik at det bli lettere å finne frem til selskapenes ultimate rettighetshavere i tråd med FATFs anbefalinger og EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.14.
AP160504 Et norsk offentlig eierskapsregister skal legge til rette for åpenhet om eierskap i norske selskap, og det tas sikte på å innrette det slik at det bli lettere å finne frem til selskapenes ultimate rettighetshavere i tråd med FATFs anbefalinger og EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.14.
AP160504 Et norsk offentlig eierskapsregister skal legge til rette for åpenhet om eierskap i norske selskap, og det tas sikte på å innrette det slik at det bli lettere å finne frem til selskapenes ultimate rettighetshavere i tråd med FATFs anbefalinger og EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.14.
AP160503 Et norsk offentlig eierskapsregister skal legge til rette for åpenhet om eierskap i norske selskap, og det tas sikte på å innrette det slik at det bli lettere å finne frem til selskapenes ultimate rettighetshavere i tråd med FATFs anbefalinger og EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. 14.
AP160421 I år kan selskapenes omsetning passere 4 milliarder kroner.
BT160407 Det som fremstår som stadig klarere, er at vi har beveget oss veldig langt bort fra selskapenes , finanssystemets og skatteadvokatenes opprinnelige funksjon - sett fra et samfunnsperspektiv.
AP160405 På dokumentene står alle opplysninger om selskapenes egentlige eiere og tilknytningen til Seychellene og Mossack Fonseca.
AP160404 Det gjør at det er mulig å holde selskapenes virksomhet og økonomi hemmelig.
AP160404 Aftenposten har bedt DNB kommentere kundenes uttalte, manglende viten om selskapenes oppbygging og lokalisering.
AP160404 - Som eier stiller vi imidlertid tydelige forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar.
AP160404 For oss som har gode skattesystemer, som henger godt sammen med gode velferdsordninger, kan lavere skatt på selskapenes overskudd være til å leve med hvis vi tror det bidrar til å sikre aktivitet, arbeidsplasser og nye skatteinntekter.
AP160403 Det gjør at det er mulig å holde selskapenes virksomhet og økonomi hemmelig.
AP160403 Det gjør at det er mulig å holde selskapenes virksomhet og økonomi hemmelig.
AP160315 Men hvis dette vedvarer, kan pensjonens størrelse komme i fare hvis selskapenes avkastning blir mindre.
AP160219 Det skal jo være et samsvar mellom børskursene og selskapenes forventede inntjening.
AP160201 EU vil at flere land får opplysninger om selskapenes virksomhet i alle land : ¶
AP160102 Bransjeforeningen Norsk olje og gass tror ikke de lave oljeprisene vil være avgjørende for selskapenes investeringsvilje i årene fremover.