DA171201 Selskaper innen shipping, transport og lagring er minst optimistiske der kun 34 prosent av selskapene forventer bedring neste år.
DA171007 De multinasjonale selskapene investerer der det er lokal vilje, og vilje uttrykkes best i penger.
DN170906 et av de første selskapene som flytter inn er norske Lavo, som ledes av Tom Roger Sokki.
DN170905 Finanshuset Goldman Sachs og flyprodusenten Boeing er blant de andre selskapene som drar ned, skriver CNBC.com.
DN170905 Selskapene får igjen utgifter til leting og utbygging mot å betale en skyhøy skatt på 78 prosent når produksjon kommer i gang, sier Søviknes.
DN170905 - Kontorleiemarkedet i Oslo viser en stabilt positiv utvikling, særlig i sentrale områder med god kommunikasjon, skriver de to selskapene i halvårsrapportene.
DA170905 Elitene i denne undersøkelsen er definert som biskoper, generaler, konsernsjefer i de største selskapene , ekspedisjonssjefer og departementsråder, avisredaktører, noen seniorkommentatorer i avisene, lederne av de største frivillige organisasjonene og arbeidslivsorganisasjonene, ledere av kulturinstitusjoner, dommere og politisjefer, samt politikere.
DA170905 Blant dem som har svart på undersøkelsen er biskoper, generaler, konsernsjefer i de største selskapene , ekspedisjonssjefer og departementsråder, avisredaktører, lederne av de største frivillige organisasjonene og arbeidslivsorganisasjonene, samt stortingsrepresentanter, ordførere og statssekretærer.
DN170904 Dette er selskapene som aksjeanalytikerne har troen på i den kommende uken : ¶
DN170904 Aksjeanalytikerne i de forskjellige selskapene melder hvilke aksjer på Oslo Børs de satser på denne uken.
DB170904 Rett og slett fordi det er de selskapene som legger best til rette for karrierestigen til både kvinner og menn som oppnår de beste økonomiske resultatene.
DA170904 Men i disse selskapene som vi nå har vært innom, så mener jeg det er tunge politiske og faglige både forvaltningsmessige og forretningsmessige argumenter for ikke å gjøre det.
DB170903 Et av selskapene som har fått intern informasjon spredd, er Statoil.
DA170903 Et av selskapene som har fått intern informasjon spredd, er Statoil.
AA170903 Et av selskapene som har fått intern informasjon spredd, er Statoil.
DA170902 Hos de fleste andre selskapene reduseres eller bortfaller ulykkesforsikringen i løpet av få år etter pensjonsalder, bortsett fra hos Gjensidige Reise Pluss, ifølge nettstedene.
DA170902 Alder, sammen med andre faktorer, som tidligere skadehistorie og personlig helsetilstand, i tillegg til kundeforhold, virker også inn på pris og tilgang på forsikring hos de fleste selskapene som tilbyr helårsforsikring.
VG170901 Høy særskatt fungerer som om staten eier store deler av selskapene og tar mye av både inntekter og utgifter.
VG170831 Lier-Hansen sier at næringen er veldig opptatt av å løse luseproblemet, som har kostet selskapene milliarder av kroner.
VG170831 - Det spesielle er at mange av de store selskapene ikke søkte da vi tilbød fem prosent vekst til alle.
DN170831 I slutten av juli ble eierskapet av de norske leilighetene flyttet til de to svenske selskapene , hvorav det selskapet som står bak kjøpet i København er børsnotert.
DN170831 I forbindelse med at eierskapet til alle boligene ble flyttet inn i de to svenske selskapene sa viseadministrerende direktør Magnus Nordholm i Heimstaden at planen var å ekspandere ytterligere i Skandinavia.
DN170831 I slutten av juli ble eierskapet av de norske leilighetene flyttet til de to svenske selskapene , hvorav det selskapet som står bak kjøpet i København er børsnotert.
DN170831 I forbindelse med at eierskapet til alle boligene ble flyttet inn i de to svenske selskapene sa viseadministrerende direktør Magnus Nordholm i Heimstaden at planen var å ekspandere ytterligere i Skandinavia.
DN170831 Allerede i juni varslet Solstad Farstad at 80 - 90 personer må gå som følge av at man sitter med doble og tredoble stillinger etter at de tre selskapene slo seg sammen. 37 av disse går fra rederiets tradisjonsrike kontor i Ålesund, mens syv mister jobben ved avdelingen i Fosnavåg.
DN170831 Selskapet besluttet å styrke selskapene Meny og Foodservice i Danmark, og avviklet den danske Kiwi-kjeden.
DN170831 Inntektene fra oljeindustrien er lavere enn da målingene startet i 2010, da selskapene tjente 3,54 milliarder kroner på oljenæringen.
DN170831 1 Oslo Norge : Småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB uttaler seg i forbindelse med en undersøkelse som viser at 20 % av eierne i smb-bedrifter planlegger salg av selskapene .
AP170831 Når vi mister de store selskapene , er det avgjørende å trekke nye selskaper til norsk sokkel.
AP170831 Leterefusjonsordningen er avgjørende nå når de store selskapene forlater norsk sokkel.
AA170831 Totalt ble det omsatt for 5,74 milliarder kroner, og alle de fem mest omsatte selskapene steg i verdi torsdag.
DN170830 Mens de raskt voksende selskapene i konsernet har lånt 25 millioner fra kundene, har Nøstdahl og medeierne bevilget seg 12 millioner i utbytte og 9 millioner i konsernbidrag.
DN170830 I flere av selskapene kreves det forhåndsbetaling for å komme inn i strømavtalene, som tilsynelatende er svært prisgunstig.
DN170830 I fjor økte selskapene i Nøstdalhs strømkonsern omsetningen fra 171 til 230 millioner.
DN170830 - Er kundenes forskudd tryggere i selskapene du eier nå ?
DN170830 Frontline tok DHT til retten, hvorpå en bitter ordkrig startet mellom de to selskapene .
AP170830 « Vi ønsker private velferdsaktører velkommen, men vil ha forbud mot at selskapene kan ta ut profitt », er kraftsalven fra Kirsti Bergstø, nestleder i SV, i Aftenposten 25. august.
AA170830 De største selskapene i Insula-porteføljen har vært Lofotprodukt AS og Maxmat AS.
AA170830 De fleste av de mest omsatte selskapene onsdag falt i verdi.
DN170829 - Mange har positivt syn på markedet basert på de fundamentale forholdene og de fundamentale forholdene i selskapene blir svært lite påvirket av slike hendelser.
DN170829 Senere er det meldt at selskapene skal holde generalforsamling 5. oktober 2017 for å vedta fusjonen.
AA170829 De fleste av de mest omsatte selskapene mandag falt i verdi.
VG170828 Statoil er blant selskapene som har stengt eller redusert driften.
VG170828 Oversikten til venstre er ikke fullstendig, men viser de selskapene som staten har solgt seg ut i, og som fortsatt eksisterer som selvstendige børsnoterte selskaper.
VG170828 Og at verdien av selskapene hadde utviklet seg helt likt dersom staten var en større eier.
VG170828 Ifølge Christensen må man helst se på hver enkelt transaksjon for å vurdere hvilke salg som har ført til redusert kontroll i selskapene .
VG170828 Hvis vi ser mer konkret på hvordan nedsalgene skjedde i de største selskapene , ser vi at : ¶
VG170828 Hvis man bare ser på disse selskapene , kan oversikten brukes til å argumentere for at Stoltenberg så vidt solgte ut mer arvesølv enn det de borgerlige regjeringene gjorde.
VG170828 For blant nedsalgene i statlige selskapene i løpet av de siste regjeringene finner vi så forskjellige selskaper som Statens skogplanteskoler og Statoil.
VG170828 Enten ved at de solgte seg ut eller ved at de slapp inn nye eiere, mistet staten makt og innflytelse ved å bikke en såkalt « magisk grense » i disse selskapene : ¶
VG170828 Dette mer enn utligner verdiene av eierandelene i selskapene som de borgerlige har solgt mest av, og som det er mulig å sette inn i en slik oversikt.
DN170828 Snittlønninger på godt over millionen var regelen i selskapene som levde av å leie ut eksperter på boring og brønn til oljeselskapene.
DN170828 Resten må lære seg å lede, men selskapene gjør ofte feil når de plukker folk til seniorroller.
DN170828 Dette er selskapene aksjeanalytikerne satser på denne uken : ¶
AA170828 De fleste av de mest omsatte selskapene mandag falt i verdi.
AA170828 plass på omsetningslisten blant selskapene som er med i hovedindeksen.
DN170827 Bloomberg baserer andelen av raffineriene som er stengt på uttalelser fra selskapene , regjeringen og kilder som er kjent med situasjonen.
AP170826 Urfolk i området krever nå at selskapene pakker sammen og drar.
AA170825 Blant de største selskapene var det bare Norsk Hydro ( +0,8 prosent ) og Yara ( +0,2 ) som kunne vise til positive tall.
DN170824 Vanity Fair skriver at selskapene har gått ut og understreket at de ikke har noen tilknytning til henne.
DN170824 De to selskapene passer svært godt sammen både med tanke på produktportefølje og geografi, og vi ser derfor viktige synergier, sier styreleder Anders Lönner i Karo Pharma i en børsmelding torsdag morgen.
DN170824 Hun mener at mange av selskapene som definerer seg som delingsselskaper ikke tilhører denne kategorien.
AP170824 Vi ønsker private velferdsaktører velkommen, men vil ha forbud mot at selskapene kan ta ut profitt.
DN170823 Macron viste til at bemanningsselskaper i lavkostland i EU sender midlertidig arbeidskraft til andre land i unionen, som kan nyte godt av rause sosiale ordninger der, mens selskapene de er ansatt i, skatter til hjemlandet.
DB170823 ¶ STORE FORSKJELLER : Fem av de ti selskapene med høyest nettleie i landet, ligger i Sogn og Fjordane.
DB170823 Det ville vært veldig uheldig om det ble en full reversering med et nytt flertall, hvor man da innfører en omfordeling av midler som i realiteten oppmuntrere selskapene til å fortsette å være små, sier Astrup.
DB170823 - Vi har enormt mange nettselskaper i Norge, langt over hundre, og det gjør at veldig mange betaler emr nettleie enn de burde fordi drifta av selskapene blir ineffektiv.
DA170823 Ordningen har i løpet av ti år gitt selskapene over 90 milliarder kroner i refusjon for å lete etter olje og gass på norsk sokkel.
AP170823 Han understreker at det er selskapene og ikke staten som skal ta den økonomiske risikoen.
AP170823 Disse selskapene får utbetalt det selskaper i skatteposisjon kan trekke fra.
AA170823 Macron viste til at bemanningsselskaper i lavkostland i EU sender midlertidig arbeidskraft til andre land i unionen, som kan nyte godt av rause sosiale ordninger der, mens selskapene de er ansatt i, skatter til hjemlandet.
AA170823 Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen steg Opera med 3 prosent, mens Nordic Nanovector falt med 4 prosent.
VG170822 Han viser til at det endelige resultatet kan leses på Norges Banks hjemmesider, hvor verdien av vårt statlige oljefond nå er kommet opp i 7 677 milliarder kroner, blant annet fordi staten krever like høy skatt på overskuddet fra selskapene , når de har funnet olje.
DN170822 De to selskapene er blant verdens største produsenter av sprøytemidler og frø.
AA170822 De to selskapene er blant verdens største produsenter av sprøytemidler og frø.
AA170822 Framgang for en rekke av de store selskapene på Oslo Børs bidro til at hovedindeksen steg med 0,66 prosent til 730,54 poeng tirsdag.
AA170822 - Vi tror andre kvartal blir nok et veldig sterkt kvartal for lakseselskapene og forventer i snitt en resultatmargin for alle selskapene på 25,70 kroner per kilo, noe som vil være det høyeste noensinne, sier Carl-Emil Kjølås Johannessen, sjømatanalytiker i Pareto Securities, til Finansavisen.
VG170821 Jeg hadde holdt hundrevis slike foredrag, og da innså jeg at jeg måtte engasjere meg politisk for å bekjempe korrupsjon og de store globale selskapene som også har gått i allianse med enkeltland for å oppnå fordeler.
DN170821 Vi har generelt litt blandede følelser i forkant av resultatene, da vi venter at flere av selskapene vil bli nødt til å senke produksjonsguidingen, men tallene for perioden i seg selv vil være gode, sier analytikeren til TDN Finans.
DN170821 Til tross for at den amerikanske elbilprodusenten Tesla fortsetter å tape penger i USA og er blant selskapene investorene vedder på at vil gå på et brakende kursfall, drives butikken i Norge med profitt.
DN170821 Til tross for at den amerikanske elbilprodusenten Tesla fortsetter å tape penger i USA og er blant selskapene investorene vedder på at vil gå på et brakende kursfall, drives butikken i Norge med profitt.
DN170821 Etterforskningen kan føre til store bøter for selskapene , skriver The Guardian.
DN170821 Dette er selskapene aksjeanalytikerne satser på denne uken : ¶
DN170821 På den andre siden krever staten like høy skatt på overskuddet fra selskapene .
DN170821 Det kan føre til investeringer på inntil ti prosent av selskapene , men dette er ikke noe krav.
DB170821 Meglerhus : Disse selskapene kan bli kjøpt opp ¶
AP170821 I klagen krever Bellona også at selskapene må betale tilbake ulovlig statsstøtte.
AP170821 Av de 74 selskapene som var registrert i oljeskatteregisteret i 2015, som er det siste året man har tall for, var bare 20 selskaper i såkalt skatteposisjon.
AP170820 I den andre enden tar staten inn en svært høy skatt på overskudd fra oljen og gassen selskapene henter ut der det finnes grunnlag for gass- eller oljeutvinning.
AP170820 Dermed tar staten mesteparten av risikoen for selskapene .
AA170819 Det er en helt ny erfaring for alle oss, men vi vil lære mye fra både hverandre og selskapene som skal hjelpe oss.
DB170818 Og dersom man blir tatt vil selskapene sjekke tidligere billettkjøp for å sjekke historikken.
AP170818 Flybondi er et av de nye selskapene som kommer til å gi Norwegian konkurranse i Argentina.
AA170818 Selskapene har vært i kontakt med alle sammen, og de er i sikkerhet.
VG170817 Nye areal ¶ Selskapene må ha tilgang til nye letearealer, samtidig som det undersøkes og letes mer i åpnede områder.
DN170817 Den brede S&P 500-indeksen, som følger utviklingen i de 500 av de børstnoterte selskapene i USA, er ned rundt 0,3 prosent etter en halvtimes handel.
DN170817 De to selskapene har en samlet børsverdi på 820 milliarder dollar - høyere enn Apple.
DB170817 Bugge, Cecilie Hellestveit, Arthur Sletteberg og Guro Slettemark - å sette selskapet Leonardo til observasjon grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon.
DB170817 TNG og de tilhørende selskapene har aldri gått med store overskudd.
DB170817 Altså er selskapene blitt nedskrevet nær 280 millioner kroner.
DA170817 Det er det som skjer i stor grad i dag, i de største kommersielle selskapene som driver barnehage, mener Lerbrekk.
DA170817 LES OGSÅ : Høyre vil at selskapene skal utvinne mer av gamle felt ¶
AP170817 Selv om ansatte i private hjemmetjenester i snitt tjener dårligere enn ansatte i de kommunale tjenestene, tjener for eksempel sykepleierne i de private selskapene i snitt noe mer enn i de kommunale.
AA170817 Samtlige av de mest omsatte selskapene økte i verdi torsdag, med ett unntak : Marine Harvest gikk opp 0,1 prosent.
DN170816 Tirsdag hevdet Trump at de hadde trukket seg fordi de skammet seg over at selskapene deres har produksjon utenfor USA.
DN170816 Til sammen omsatte selskapene for nærmere 642 millioner kroner, en økning på over 180 millioner kroner fra 2015.
DN170816 Selv om både omsetning og resultat vokser i alle selskapene , er små driftsmarginer en gjenganger for aktørene i konsertbransjen.
DB170816 Trestø ble så formelt oppløst, og eiendelene ble fordelt med en tredjedel til hver av selskapene Femstø, Samsø og Trestø Invest.
DB170816 Dette selskapet eier igjen aksjer i de to selskapene Ensjøåsen Invest Komplementar AS ( 3,26 prosent eierandel ) og Fyrstikkalleen 17 Invest ( 3,3 prosent av aksjene ).
DA170816 Tirsdag hevdet Trump at de hadde trukket seg fordi de skammet seg over at selskapene deres har produksjon utenfor USA.
AP170816 Tirsdag hevdet Trump at de hadde trukket seg fordi de skammet seg over at selskapene deres har produksjon utenfor USA.
AA170816 Tirsdag hevdet Trump at de hadde trukket seg fordi de skammet seg over at selskapene deres har produksjon utenfor USA.
AA170816 Tirsdag hevdet Trump at de hadde trukket seg fordi de skammet seg over at selskapene deres har produksjon utenfor USA.
AA170816 Tirsdag hevdet Trump at de hadde trukket seg fordi de skammet seg over at selskapene deres har produksjon utenfor USA.
AA170816 Oppgang for de fleste av de store selskapene sørget for positiv stemning på Oslo Børs onsdag.
NL170815 ¶ Omstillingene og konkurransen i luftfartsbransjen gjør at selskapene har behov for å styrke både bredden og dybden i kompetansen hos nåværende og fremtidige ansatte, skriver UiT-rektor Anne Husebekk.
NL170815 Omstillingene og konkurransen i luftfartsbransjen gjør at selskapene har behov for å styrke både bredden og dybden i kompetansen hos nåværende og fremtidige ansatte.
NL170815 Det blir økende automatisering og digitalisering, sikkerhet og beredskap skal styrkes, samtidig vil konkurransen mellom selskapene skjerpes.
DN170815 Analytiker Magnus Olsvik i Swedbank er enig i at prisingen av Songa virker grei, og mener at de to selskapene vil passe hverandre bra.
DN170815 Schibsted var blant selskapene som tynget Oslo Børs mest tirsdag.
DB170815 Tirsdag hevdet Trump at de hadde trukket seg fordi de skammet seg over at selskapene deres har produksjon utenfor USA.
DB170815 I tillegg tok hun ut noen hundretusen kroner i lønn fra selskapene sine.
AP170815 Tirsdag hevdet Trump at de hadde trukket seg fordi de skammet seg over at selskapene deres har produksjon utenfor USA.
VG170814 I stedet er pengene fortsatt i selskapene og investert i ulike virksomheter og tusenvis av arbeidsplasser i Norge.
DN170814 Handelsaktiviteten blant innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har som tidligere år vært lav i sommerukene.
DN170814 Da satt øyelegen på aksjer i de to selskapene for 353 millioner kroner, ifølge DNs aksjonærregister.
DN170814 Dette er selskapene aksjeanalytikerne satser på denne uken : ¶
DN170814 ¶ Axactor og Norwegian Air Shuttle var blant selskapene som hadde størst kursoppgang på en positiv Oslo Børs som steg i tråd med resten av Europa.
DA170814 Etter innføringen av utbytteskatt i 2006 har store deler av inntektene til aksjonærer blitt skjult i selskapssektoren - fordi selskapene betaler mindre utbytte.
DA170814 Etter innføringen av utbytteskatt i 2006 har store deler av inntektene til aksjonærer blitt skjult i selskapssektoren - fordi selskapene betaler mindre utbytte.
AA170814 Samtlige av de mest omsatte selskapene mandag økte i verdi, med ett unntak : Hydro ble stående på stedet hvil.
DN170813 I flere av tilfellene har selskapene godtatt dette av frykt for å miste tilgang på det kinesiske markedet.
DN170813 - Selskapene kan si nei, men for mange gir etter for kinesisk press for å tjene raske penger, ifølge Wessel.
DN170813 Å ta vare på kvinnelige talenter handler ikke om å ta vare på stakkars kvinner, men at vi ser hva de kan bidra med, og er ambisiøse på dem og selskapene vegne, sier Seres.
DN170813 Seres har selv jobbet i Silicon Valley, og har også etter at hun kom til Norge jobbet opp mot selskapene der.
DN170813 Dette former kulturen, og påvirker hvordan selskapene utvikler og premierer ansatte.
DN170813 General Assembly ble startet for seks år siden, og selskapet har nå arbeidet med en 100 av de 500 største selskapene i USA ( 20 prosent av Fortune 500-listen ).
SA170812 OMGÅR REGELVERKET : Siden utenlandske tippeselskaper er forbudt i Norge, benytter selskapene seg av tredjeparter når penger skal overføres til og fra norske kunder.
NL170811 Det siste vi har hørt er at Ingrid Heggø skal ha et møte med de to selskapene som systematisk har brutt intensjonen med leveringsplikten, om hvordan de skal etterleve plikten om å levere etterspurt fersk fisk med sine frysetrålere !
FV170811 OMGÅR REGELVERKET : Siden utenlandske tippeselskaper er forbudt i Norge, benytter selskapene seg av tredjeparter når penger skal overføres til og fra norske kunder.
DN170811 Når prisene forventes å være høyere fremover, kan selskapene sikre seg mot svingninger i prisen ved å låse salgskontraktene til den høyere prisen som er forventet fremover.
DB170811 Det må selskapene ta hensyn til i sin planlegging, den økonomiske risikoen er økende.
AP170811 Underveis må de ulike selskapene avgjøre om de vil selge billetter gjennom oss, sier Skaarnæs.
AA170811 Samtlige av de ti mest omsatte selskapene falt i verdi fredag, og man må ned til den 17. mest omsatte aksjen, tilhørende Lerøy Seafood Group, for å finne positiv utvikling.
AA170811 Sammen med Subsea 7 og Norwegian, som hadde nedgang på henholdsvis 3,2 og 2,6 prosent, var Statoil blant selskapene som tynget børsen mest.
VG170810 I 2016 hadde disse tre selskapene en samlet omsetning på hele 108, 5 millioner kroner og et positivt totalresultat før skatt på 17, 3 millioner.
DN170810 Dessverre er alle disse selskapene børsnoterte, så jeg kan ikke avsløre hvilke aktører det dreier seg om.
DA170810 - Det betyr at det er fellesskapet, ikke selskapene , som vil tape milliarder når oljeetterspørselen faller og utviklede olje- og gassfelt i nord går i minus eller blir liggende brakk, sier han.
DA170810 - Det betyr at det er fellesskapet, ikke selskapene , som vil tape milliarder når oljeetterspørselen faller og utviklede olje- og gassfelt i nord går i minus eller blir liggende brakk, sier han.
DN170809 Nedskrivninger på utlån er lavere enn de foregående kvartalene, og skyldes først og fremst at flere av de toneangivende offshorerelaterte selskapene har gjennomført vellykkede restruktureringer.
DB170809 Flere av selskapene Frp og Høyre ønsker å selge har vi sagt nei til, som Statkraft, Kongsberg Gruppen og Flytoget.
DB170809 Grunnlegger av selskapene Solobeer og Grapes and Gratification, etablert på Kreta.
DN170808 Disse selskapene er rett og slett mer rendyrkede oljeselskaper, mens Statoil for en stor del er prisgitt et problemforfulgt europeisk gassmarked.
DN170808 Fellestrekket for disse selskapene har vært at de alle har møtt både motgang og medgang, men aldri har vi lagt skylden på Innovasjon Norge eller de som styrer landet vårt.
AP170808 Min følelse er at søknadene fra de mindre, nyetablerte selskapene havner i én bunke, mens søknadene fra de største, mest etablerte - havner i en annen.
DN170807 - Prisingen av selskapene reflekterer øyeblikksbildet, men vi tror det er for høyt om vi ser på det realistiske nivået for inntjening de neste par årene, sier Giskeødegård.
DN170807 Når småsparere investerer passivt blir de dermed også passive i sin rolle som eiere, som igjen reduserer det presset på selskapene som ellers er til stede, ifølge Singer.
DN170807 Dette er selskapene aksjeanalytikerne satser på denne uken : ¶
DN170807 - Sentimentindikatorer for industrien indikerer at selskapene blir mer positive, og produksjonsveksten er forventet å bli gradvis bedre fremover, skriver økonomene i Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering.
AA170807 Kontrakten vil føre til 3.000 nye jobber i de to samarbeidende iranske selskapene IDRO og Negin Group, henholdsvis statlig og privat.
AA170807 Blant selskapene som omsatte for mer enn 200 millioner, var Marine Harvest de eneste som gikk i ned, med 0,53 prosent.
DN170806 Den solide veksten kommer som resultat av godt og målrettet arbeid fra artisten og teamet i alle ledd, i begge selskapene , skriver pr-ansvarlig for Marcus & Martinus, Marte Schei i en epost til DN.
DN170806 De to selskapene hadde ved utgangen av fjoråret en samlet egenkapital på 11,9 millioner kroner.
DN170805 Blant selskapene Berkshire Hathaway er inne i, er for eksempel banken Wells Fargo, Apple og Dairy Queen.
DB170805 Selskapene småsparerne kan investere i, må ha minimum to års regnskapshistorikk, og de skal fortsette å vokse.
DN170804 Det er uklart hvor formelle samtalene mellom selskapene har vært.
DN170804 Schlumberger får ytterligere 4,7 millioner aksjerettigheter ( « warrants » ) når samarbeidsavtalen mellom selskapene settes i verk.
DN170803 Gjennom investeringsselskapet Maas Holding, der Maaseide Eiendomsinvest og Maaseide Promotion står for inntektene, er det samlede overskuddet fra selskapene på over 24 millioner kroner.
DN170803 Hyperloop One, ett av selskapene som forsøker å sette Hyperloop-konseptet ut i live, offentliggjorde denne uken resultatene fra en prøvekjøring av sitt friksjonsfrie hurtigtog Hyperloop One som ble gjennomført 12. mai.
DN170803 For to år siden hadde de kinesiske selskapene en markedsandel på 39 prosent.
DB170803 Derfor blir jeg overrasket over at de ikke kommer når det først skjer noe her, sier Arne Mathisen, som er daglig leder for et av selskapene det ble begått innbrudd mot, til Dagbladet.
DA170803 Retten kom til at begge selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170803 Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer i begge selskapene .
AA170803 Ellers er utslagene små blant selskapene på hovedindeksen.
DN170802 Selskapene installerer andre programmer, ofte med reklame, for å få ned prisen på modellene.
DN170802 Tungvektsindeksen Dow Jones, som følger utviklingen i de 30 største børsnoterte selskapene i USA, stiger til nytt rekordnivå og passerer dermed 22.000 poeng for første gang.
DN170802 Blant selskapene i indeksen finner vi verdens største selskap målt etter børsverdi : Teknologigiganten Apple.
DN170802 Siden de to selskapene ble opprettet i 2012, har Vegard Ylvisåker sittet igjen med 24,2 millioner kroner før skatt, mens Bård Ylvisåker har tjent 22,2 millioner kroner før skatt.
DB170802 Begge selskapene erkjenner problemene i Brasil og kan ikke utelukke at visse deler av kaffen de selger er produsert under lovstridige forhold.
DB170802 - Når selskapene ikke engang vet hvilke plantasjer de kjøper fra, sier det seg selv at det ikke er noen quick fix.
DB170802 - Mitt inntrykk er at de store selskapene tar tak i problemene og i mindre grad enn før imøtegår kritikk og dokumentasjon.
DB170802 Selskapene står bak kjente merkevarer som Nescafé, Nespresso, Dolce Gusto, Coffee-mate, Senseo og Friele.
AA170802 Selskapene er åpne på at de ikke behøver å forholde seg til idrettens og fotballens verdigrunnlag og retningslinjer.
DN170801 Så om selskapene vil investere mer som følge av en prisoppgang, kan det komme en ny boom vi kan tjene godt på, sier Rystad.
DN170801 Indeksen måler utviklingen i de 30 største børsnoterte selskapene i USA.
DN170801 « Vi vurderer også begge selskapene som høyaktuelle oppkjøpsmål som følge av sofistikerte flåter som kan operere i regionen og med attraktiv ordrebok », fortsetter hun, og understreker at Odfjell og Songa er gode kandidater til å erstatte Transocean, Diamond Offshore og Fred.
DN170801 « Begge selskapene er godt posisjonert for å høste gevinstene fra et strammere marked når det kommer, og er i mellomtiden dekket av kontrakter », skriver Kvernland.
DN170801 Så langt har 73 prosent av selskapene i USA levert bedre resultater enn ventet, og i Norge har tungvekterne som DNB, Telenor og Storebrand har levert solide selskapstall.
DN170801 Hovedgrunnen til oppgangen er relatert til en måned hvor selskapene i USA og Oslo har levert sterke tall for andre kvartal, skriver Nordnet i en pressemelding.
DN170801 Nå som det politiske og makroøkonomiske bakteppe ser mindre usikkert ut enn på mange år, er et oppsving godt nytt for selskapene , sier Cutler Cook, headhunteren til investeringsforetaket Paamco, til Bloomberg.
DN170801 - Selskapene går i dag for fort videre til de neste felt.
DA170801 | Høyre vil at selskapene skal utvinne mer av gamle felt ¶
DA170801 - Selskapene går i dag for fort videre til de neste felt.
DN170731 Dette er selskapene porteføljeforvalterne satser på denne uken.
DN170731 Venezuela har ikke vært i stand til å betale selskapene kontant, og er blitt nødt til å skrive ut gjeldsbrev hvor de skriver ned med flere hundre millioner dollar.
DN170731 Nesten 40 prosent av selskapene i undersøkelsen sier at lønnskostnadene øker.
DB170731 Gjennom leterefusjonsordningen dekker staten 78 prosent av utgifter knyttet til oljeleting for selskapene som går med underskudd.
AP170731 - Ja, de forskjellige selskapene er selvstendige juridiske enheter.
AA170731 Av selskapene som ikke er på hovedindeksen var Norske Skog den store taperen, med et fall på 8,5 prosent.
DB170730 Midlene, som stammet fra hackingen, ble hvitvasket gjennom BTC-e og et annet av selskapene hans, Tradehill.
DB170730 Hadde ikke selskapene som lever av charterturisme vært så grådige, ville kanskje de reisende oppført seg bedre, sier han og fortsetter : ¶
DA170730 Noe selskapene har full rett til å gjøre.
DA170730 Kritikk for prisstruktur ¶ Selskapene som tilbyr slike tjenester har imidlertid fått påpakning fra EU-domstolen for både blant annet aggressive markedsføringsmetoder og uoversiktlige prisstrukturer.
DA170730 Det positive er at disse selskapene , i tillegg til å fremme bedre informasjon og lettere klageadgang på nett, har gjort forbrukerne mer oppmerksomme på rettighetene sine.
DA170730 De fleste selskapene tar en grunnpris på 25 prosent av erstatningsbeløpet, eventuelt med moms på toppen.
DN170729 Ifølge Bloomberg er ikke Charter Communication veldig lystne på en fusjon, og ingen av selskapene har villet kommentere fusjons-ryktene.
AP170729 Giganter som Facebook og Google kontrollerer det som i realiteten er globale monopol, der selskapene har kontroll over 95 prosent i enkelte markeder.
DN170728 Det er de samme karakteristikkene selskaper som de kinesiske selskapene Dalian Wanda, HNA Group, Anbang Insurance og Fosun har.
DN170728 Den kinesiske ledelsen ser disse selskapene som noe nytt i markedet.
DN170728 Alle de fem selskapene nevnt ovenfor har en uoversiktlig selskapsstruktur, aksjonærer skjules via hemmelige selskaper og ingen vet hvor stor gjeld de har påtatt seg etter tidenes oppkjøpsfest - heller ikke myndighetene.
DA170728 Selskapene har da også sagt i ettertid at det gikk litt over stokk og stein.
DN170727 - Resultatet for første halvår bekrefter vårt syn om at Statoil er godt posisjonert til å gjøre det bedre enn de andre selskapene i dagens oljemarkedssituasjon, skrev han.
DN170727 - Resultatet for første halvår bekrefter vårt syn om at Statoil er godt posisjonert til å gjøre det bedre enn de andre selskapene i dagens oljemarkedssituasjon, skriver han i en oppdatering straks etter rapporten.
DN170727 På to dager har begge selskapene klatret opp i den eksklusive gruppen selskaper med børsverdi over 500 milliarder dollar.
DN170726 - Informasjon som er samlet i folks hjem, bør behandles som personlige opplysninger og selskapene må forsikre seg om at det er gitt eksplisitt tillatelse til å samle og dele informasjonen, sier Jim Killock i Open Rights Group til The Guardian.
AP170726 Da etterforskningsteamet etterspurte dokumentasjon om selskapene i skatteparadiset, skal Maryam ha sendt fra seg en rekke dokumenter som avviste at hun var den reelle eieren.
AA170726 Aluminiumsgiganten hentet seg inn igjen med i overkant av 2 prosent i løpet av onsdagen, på en børsdag der pilene pekte opp også for de fleste andre selskapene som er notert på børsen i hovedstaden.
DN170725 Mot at disse selskapene får tilgang til kapital og kompetanse fra Alibaba eller Tencent, sikrer morselskapene seg tilgang til data.
DB170725 ( Finansavisen ) : Gjennom selskapene Green 91, KM Aviatrix Invest og GKB Invest, som er heleide av henholdsvis Lars Ola Kjos, Anna Helene Kjos-Mathisen og Guri Helene Kjos Brecke, har generasjonen under far Bjørn Kjos betydelige aksjeandeler i Bank Norwegian, skriver Finansavisen.
DB170725 Det er spesielt innehaverne av selskapene Heartbeat management og Circle management, søstrene Pernille og Cecilie Torp-Holthe, TIX-apparatet sikter til som « mektige ».
DB170725 plass blant de 100 selskapene som står for 71 prosent av alle klimagassutslipp.
VG170724 - Vi har et team som ser på hva vi kan gjøre på tvers av selskapene .
DN170724 Dette er selskapene porteføljeforvalterne satser på denne uken.
DN170723 ¶ Mens EU har slitt med finans- og migrantkrise de siste årene, har Vestager vært utstillingseksemplaret som har demonstrert hvorfor EU virkelig trengs : Først med slik makt er det mulig å gå i strupen på de multinasjonale selskapene , skriver forfatteren.
VG170721 Studienes kostnader skal deles mellom selskapene og staten.
DN170721 BP, tidligere British Petroleum, er et av verdens største oljeselskap og var blant de første selskapene som fant olje i Nordsjøen.
AA170721 På omsetningstoppen lå Statoil ( - 1,8 ), som i likhet med de andre fem mest omsatte selskapene avsluttet med røde tall.
VG170720 Da håper jeg heller at disse selskapene forsøker å påvirke myndighetene på andre måter.
AA170720 Etter dette forliket kan selskapene få utbetalt enda større beløp fra forsikringsoppgjørene neste år.
DN170719 Saksøkerne mener selskapene bevisst har sluppet ut farlige klimagasser, som har bidratt til global oppvarming.
DN170719 Saksøkerne hevder at de 37 selskapene , som inkluderer Statoil, Exxon og Shell, har vært klar over effekten deres utslipp har hatt på klimaet og havnivået.
DN170719 Ifølge søksmålet er selskapene ansvarlig for omtrent 20 prosent av totale utslipp mellom 1956 og 2015.
DN170719 Han sier at innbyggerne ikke har kapasitet til å betale for beskyttelsen som trengs, og at selskapene derfor må holdes ansvarlig.
DN170719 Burger sier samtidig at det er en rekke juridiske hindre som gjør det vanskelig å få gjennomslag for et søksmål, og da i hovedsak at de må vise sammenhengen mellom utslippene til selskapene og skaden som vil ramme byene og fylkene gjennom øking av havnivået.
DN170719 Administrerende direktør ved Sabin Center for Climate Change Law, Michael Burger, sier til nettstedet at søksmålet blant annet anklager selskapene for « en manglende advarsel ».
DN170719 It-giganten Microsoft og venturefondene Northzone og Creandum er selskapene som investerer.
DB170719 Hotell-legene tar urimelige priser og selskapene dekker kun nødvendige rimelige utgifter.
DA170719 Saksøkerne mener selskapene har unnlatt å advare skikkelig om skadene som klimautslippene kan forårsake, sier Burger, som leder et senter for klima-juss ved Columbia University, til nettstedet InsideClimateNews.
DA170719 En utfordring vil være å påvise at utslippene fra akkurat disse 37 selskapene bidrar til havnivåstigningen i California.
DA170719 De har derfor saksøkt 37 av selskapene som har bidratt mest til de globale utslippene av klimagasser.
AP170719 Men det skal sies : Selv om selskapene på topplisten har de samme navnene - Statoil, Hydro, DNB, Telenor, Yara og Orkla - så er ikke alt som før.
AP170719 Disse seks selskapene har vært giganter på Børsen lenge.
AP170719 Det er påfallende hvor stabilt det er - i tiår etter tiår - på toppen av listen over selskapene på Oslo Børs med høyest markedsverdi.
AA170719 Saksøkerne mener selskapene har unnlatt å advare skikkelig om skadene som klimautslippene kan forårsake, sier Burger, som leder et senter for klima-juss ved Columbia University, til nettstedet InsideClimateNews.
AA170719 En utfordring vil være å påvise at utslippene fra akkurat disse 37 selskapene bidrar til havnivåstigningen i California. ( ©NTB ) ¶
AA170719 De har derfor saksøkt 37 av selskapene som har bidratt mest til de globale utslippene av klimagasser.
NL170718 De store selskapene har fått fri adgang til kystarealene.
DN170718 Selskapene vil kvitte seg med kontanter, slik at dette tallet blir enda større.
DN170718 De ulike selskapene i konsernet så svært forskjellig verdiutvikling : ¶
DN170718 - Selv om verdiutviklingen i kvartalet er negativt så er jeg forsiktig optimistisk, på grunn av at verdiendringene kom av volatilitet i oljeprisen og delvis fordi selskapene våre fortsetter å prestere godt, sier administrerende direktør Øyvind Eriksen i Aker.
DN170718 Dette kom etter at president Xi Jinping i helgen ba de statseide selskapene om å få gjelden under kontroll.
DB170718 Vi ser topplinjevekst, samtidig som selskapene klarer å holde marginene oppe, sier strategen.
DB170718 Sinnamma Helene Hermann fortalte til Dagbladet at Norwegian ikke var tilstede i køene, imens de andre selskapene pratet med passasjerene sine og ga ut vann.
AP170718 Som eier forholder vi oss til styret, og det er styrets oppgave å følge opp at selskapene etterlever lover og egne interne retningslinjer.
AP170718 Mæland : Forventer at selskapene har retningslinjer ¶
AP170718 I dialogen vår med selskapene er vi også tydelige på styrets ansvar, og vi følger aktivt opp våre forventninger.
AP170718 Derfor er han opptatt av at eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet både har de ressurser og den mentalitet som skal til for å forfølge sakene i selskapene .
AP170718 - Vi har gjennomført høringer der vi har invitert folk fra selskapene .
AP170718 - Samtidig forventer staten at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å hindre korrupsjon og mulige lovbrudd.
AP170718 - Det er blitt en regel at selskapene hyrer inn advokatfirmaer for å finne ut hva som har skjedd og konkludere i saken.
AA170718 Ser man på de enkelte selskapene i porteføljen, var verdinedgangen klart størst i Aker Solutions, med 27 prosent i andre kvartal.
DN170717 Klokker inn turistene ¶ - Selskapene lurer enten utlendingene, eller så lurer de nordmennene ¶ ¶
DN170717 Dette er selskapene porteføljeforvalterne satser på denne uken.
AP170717 Rapporteringssesongen er i gang, og de neste ukene vil de andre store selskapene legge frem sine rapporter på løpende bånd, deriblant Yara, Norsk Hydro og Statoil.
DN170716 BI-rektoren identifiserer seg med Humlesnurr ¶ - Selskapene lurer enten utlendingene, eller så lurer de nordmennene ¶
VG170715 VG har snakket med flere av selskapene som produserer solkrem som inneholder D5.
VG170715 Disse er fra selskapene Garnier, Nivea, Eucerin og Piz Buin.
AA170715 Best av alt : selskapet benytter kun nye fly som reduserer utslippene med nærmere 50 prosent, mot de selskapene som operer med langt høyere priser.
NL170714 Alt dette gjør at publikum selvsagt spør seg om selskapene gambler på bemanningen, i den forstand at man regner med at besetningen vil være villig til å selge noen av feriedagene sine for at kabalen skal gå opp ?
DB170714 Det gir selskapene lavere risiko, og vertslandene bedre tilgang på kapital og investeringer enn de ellers ville hatt.
AA170714 Alle selskapene falt i verdi med henholdsvis 1,52, 2,21 og 1,95 prosent.
AA170714 Selskaper som Saudi Aramco, Gazprom og Coal India pekes på som noen av verstingene av de statlig eide selskapene , mens investoreide selskaper som Exxon, Shell og Chevron også kommer høyt oppe på listen.
AA170714 Hele listen over de 100 selskapene kan du se i bunnen av The Guardians artikkel.
AA170714 - Litt over halvparten av selskapene i rapporten er eid av private investorer, blant annet av pensjonsselskap som Storebrand.
DN170713 I 2014 solgte Ratos konsernet til det svenske oppkjøpsfondet Triton som også eier de norske selskapene Infratek ( Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur ) samt oljeteknologiselskapet Cubility.
DN170713 Flokk kjøpte tidligere i år de svenske selskapene Malmstolen og Offecct og kjøper nå sveitsiske Giroflex.
DN170713 DN skrev tidligere i vår om oppkjøpet av de to svenske selskapene Malmstolen og Offecct.
DB170713 Men hetebølge til tross, hos SAS, et av de selskapene som flyr nordmenn sørover, har de ikke merket noen uvant stor andel avbestillinger.
AP170713 Selskaper som Saudi Aramco, Gazprom og Coal India pekes på som noen av verstingene av de statlig eide selskapene , mens investoreide selskaper som Exxon, Shell og Chevron også kommer høyt opp på listen.
AP170713 Hele listen over de 100 selskapene kan du se i bunnen av The Guardians artikkel.
AP170713 - Litt over halvparten av selskapene i rapporten er eid av private investorer, blant annet av pensjonsselskap som Storebrand.
AA170713 Det går mot søppelkaos i Stockholm, der ansatte i de to selskapene som henter søppel nå har lagt ned arbeidet.
AA170713 De øvrige selskapene på omsetningstoppen gikk i pluss, blant annet Telenor og Storebrand med henholdsvis 2,74 og 2,16 prosent.
AA170713 Av de mest omsatte selskapene var både DNB og Norsk Hydro med på å løfte børsen med en oppgang på 1 prosent.
AA170713 Antall solgte seter per flyging - som selskapene kaller fyllingsgraden - er på 88 prosent i andre kvartal, en økning på 12 prosent fra samme kvartal i fjor.
DN170711 Programmet avholdes for fjerde gang, og ifølge en pressemelding fra The Walt Disney Company er målet at selskapene som er med skal være med å skape fremtidens underholdnings- og medieprodukter.
DN170711 Disse 10 selskapene er med, i tillegg til Kahoot : ¶
AA170711 DNB ( 0,42 ), Statoil ( 0,07 ) og Norsk Hydro ( 1,31 ) lå alle på lista over de fem mest omsatte selskapene .
VG170710 Det viser regnskapstallene for selskapene til Morten Harket ( 57 ) og Magne Furuholmen ( 54 ), samt a-has manager Harald Wiik ( 51 ), mens New York-baserte Paal Waaktaar Savoy ( 55 ) ikke har notert noe aksjeselskap i Norge.
DN170710 Dette er selskapene porteføljeforvalterne satser på denne uken.
DN170710 Kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla sier til DN at det var en « helhetsvurdering » som gjorde at selskapene ble enig om et salg fremfor en børsnotering.
DN170710 Selv om det er solid salg i mellomstore byer velger mange å selge selskapene .
DB170710 - Vi ser imidlertid et stort potensial i et par av selskapene som vil kunne materialisere seg allerede i år.
AA170710 Blant de øvrige mest omsatte selskapene på hovedindeksen gikk Statoil opp 1,03 prosent.
VG170708 Selskapene hans måtte refinansieres etter store økonomiske problemer tidlig på 90-tallet.
DN170707 Dette fordi veksten er ganske sterk både i USA og Europa, og vi ser at selskapene leverer gode resultater.
DB170707 Når triggere skjer så vet jeg konsekvensene av dem fordi jeg kan selskapene så godt i utgangspunktet, sier Sæter.
DA170707 De fire største kommersielle selskapene i barnehagesektoren har økt omsetningen sin fra 3 milliarder i 2013 til 5,7 milliarder i 2016.
DN170706 Mesteparten av resultatet er mottatte utbytter, og Sinding har eierandeler i blant andre selskapene Rakso Holding b.v. og Otto Invest b.v.
DB170706 Likevel betaler staten selskapene for leteutgiftene, uansett om det blir oljeutvinning eller ikke.
DA170706 Driften av asylmottaket skjedde gjennom Ydstebøs selskap Abri Vekst, et av selskapene i Base Gruppen.
DA170706 Nå arbeider disse selskapene med å samle « sine » bompengeselskap i den regionale strukturen, forklarer han.
AA170706 Statoil som pleier å toppe listen over de mest omsatte selskapene på børsen, måtte nøye seg med andreplass ( 0,5 prosent ).
AA170706 Blant de fem mest omsatte selskapene fikk Norwegian den store nedturen torsdag - aksjen falt med hele 7,7 prosent.
AA170706 Nå arbeider disse selskapene med å samle 'sine' bompengeselskap i den regionale strukturen, forklarer han.
DN170705 Marine Harvest er et av de norske selskapene som satser tungt i USA.
DN170705 Marine Harvest er et av de norske selskapene som satser tungt i USA, og kommunikasjonssjef Geir Holen sier de ser « en fantastisk økende interesse for laks og sjømat i det amerikanske markedet ».
DN170705 Sundtkvartalet, sentral plassert ved Akerselva i Oslo sentrum, ble utviklet i en joint venture mellom Skanska og Entra hvor begge selskapene eide 50 prosent hver.
DA170705 Olsen er klar på at selskapene ikke skal slå seg sammen for godt, og avviser en fusjon.
DA170705 De lokale selskapene Stavanger Installasjon, Rogaland Elektro, Rønning Elektro og Solland Elektro dannet eget selskap, R2S elektro, for å vinne store kontrakter.
DA170705 De fire selskapene eier 25 prosent hver. 250 millioner kroner ¶
DA170705 - Alle de fire selskapene vil bestå og fortsette og konkurrere som før om andre oppdrag.
AP170705 Fotballkretsens daglige leder Jan Roar Saltvik skapte storm ved å sable ned de private selskapene som tilbyr sine tjenester til barne- og ungdomsfotballen.
AA170705 Ved børsslutt onsdag gikk alle de fem mest omsatte selskapene i rødt.
VG170704 Men økte sanksjoner vil ikke bare provosere Nord-Korea til å tviholde desto mer på sin kurs - det vil også hisse opp kineserne, som da ville fått flere av selskapene sine som gjør forretninger med Nord-Korea, svartelistet.
DN170704 Opprettelsen av selskapene skal ha skjedd i samarbeid med det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca.
DN170704 Den temperamentsfulle næringslivsmannen har havnet i verbalt basketak rett som det er og lagt seg ut med minoritetsaksjonærer i selskapene sine.
AP170704 På denne måten kan disse personene og selskapene ha unndratt seg skatt.
AP170704 På denne måten kan disse personene og selskapene ha unndratt seg skatt.
AA170704 Blant de ti mest omsatte selskapene måtte Telenor ( - 0,9 prosent ), Yara International ( - 0,1 prosent ) og Skandiabanken ( - 0,6 prosent ) finne seg i røde tall.
DN170703 Dette er selskapene aktørene satser på denne uken.
DN170703 I Sør-Korea kollapset økonomien og noen av de største selskapene , blant annet Daeweoo som hadde en hemmelig gjeld på 65 milliarder dollar.
DN170703 Konkursene i de danske selskapene rammer trolig også det norskregistrerte selskapet Probana som har samme eier, danske Peter Sonne Joensen.
DN170703 Ifølge Fredriksen er de samlede kravene mot selskapene på minst 20 millioner danske kroner.
DN170703 Ett av selskapene , Probana, har solgt lederutdannelsen det kaller « mini-MBA » - « et unikt kursforløp for norske ledere ».
DN170703 - Det kan godt være at det er krav fra norske forelesere i selskapene allerede, men jeg har ikke oversikt ennå.
DB170703 Et av selskapene som får Årsæther i styret skal være den nyetablerte faktasjekkredaksjonen til Dagbladet, VG, NRK og TV 2, Faktisk.
AA170703 Det var kun Marine Harvest ( - 1,7 prosent ) og Orkla ( - 0,7 prosent ) som endte med røde tall blant selskapene på lista over de ti mest omsatte.
AA170703 De to selskapene gikk fram med henholdsvis 0,8 og 4,1 prosent.
AA170703 Blant de øvrige mest omsatte selskapene på hovedindeksen noterte DNB seg for en framgang på 1,7 prosent, Yara International steg med 2,7 og Telenor med 0,5 prosent.
DB170702 Men, så er det de som blir så provosert at de planlegger en lang og søt hevn mot selskapene som står bak.
DB170702 Begge de store fondene er solid i pluss, mye takket være solid kursoppgang for Vikings største longposisjoner i selskapene Facebook, Amazon og Microsoft.
DB170702 Med mindre disse store, mektige selskapene betaler sin skatt, så kan ikke samfunnet fungere.
DB170702 ) behandler disse store amerikanske multinasjonale selskapene , som Uber, med silkehansker.
SA170701 Når flere av de store internasjonale selskapene har solgt seg ut eller har planer om å selge seg ut av norsk sokkel, er det andre som må ta over.
DA170701 Her er noen av selskapene som tilbyr rafting, men det er på ingen måte noen fullstendig oversikt.
AA170701 De to selskapene skal levere busstjenester for kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik.
VG170630 Vi vet ikke nok om disse selskapene .
VG170630 VG mener : Norwegian i motvind ¶ Selskapene kommer fra Latvia, Litauen, Storbritannia, Hellas, Spania, Italia og Portugal, og flyr både innenriks og i Europa frem til slutten av august.
VG170630 EKSTRAHJELP : SmartLynx Airlines fra Latvia er blant selskapene som skal hjelpe Norwegian å håndtere trafikken i sommer.
VG170630 BEKYMRET : Petter Førde i Norsk Flygerforbund mener vi ikke vet nok om de innleide selskapene som brukes mye om sommeren Foto : Frode Hansen, VG ¶
VG170630 Selskapene kommer fra Irland, England, Spania, Danmark og Sveits og de fire regionale partnerne leier alle ut fly malt i SAS sine egne farger.
DN170630 Toppsjef i Optimum Hans-Petter Angell møtte misfornøyde kunder under generalforsamlingen til de to selskapene som har tap i hundremillionersklassen på tyske eiendomssyndikater.
DN170630 Aksjonæropprøret blant Optimum-kundene satte umiddelbart preg på generalforsamlingen i de to selskapene Optimum eiendomsinvest Tyskland, som har investert i tyske eiendomssyndikater. 1200 aksjonærer har investert nærmere 800 millioner kroner i selskapene som nå er under avvikling.
DN170630 1200 aksjonærer har investert nærmere 800 millioner kroner i selskapene som nå er under avvikling.
DN170630 Tvisten mellom de to selskapene har ført til en til tider bitter ordkrig.
DN170630 Bak disse selskapene står internasjonale finansgiganter som blant annet UBS, Allianz og Abu Dhabis oljefond.
DN170630 " Slik lagmannsretten ser det, var det ikke enighet mellom de involverte selskapene ved etableringen av Gassled om at tariffene skulle bestå uendret ut lisensperioden.
DN170630 Selskapene har brukt YouTube-stjernene Prebz og Dennis for å markedsføre Freia Melkesjokolade, Smash ! og Solo.
DA170630 Noe selskapene har full rett til å gjøre.
DA170630 Kritikk for prisstruktur ¶ Selskapene som tilbyr slike tjenester har imidlertid fått påpakning fra EU-domstolen for både blant annet aggressive markedsføringsmetoder og uoversiktlige prisstrukturer.
DA170630 Det positive er at disse selskapene , i tillegg til å fremme bedre informasjon og lettere klageadgang på nett, har gjort forbrukerne mer oppmerksomme på rettighetene sine.
DA170630 De fleste selskapene tar en grunnpris på 25 prosent av erstatningsbeløpet, eventuelt med moms på toppen.
AA170630 Blant de øvrige selskapene av en viss størrelse gikk Yara International fram med 2,7 prosent, Orkla med 1,1, Norsk Hydro med 0,6, DNB med 0,2 og Telenor med 0,1 prosent.
VG170629 Et område der det kan skille mye i pris, er på forsikringer som selskapene tilbyr.
VG170629 - Senterpartiet er klart imot at selskapene skal ha midlertidige ansatte.
NL170629 I framtiden ville trolig denne driftsorganisasjonen blitt utvidet etter hvert som selskapene leter i Barentshavet.
DN170629 Nå er det tid for oppvask rundt de to selskapene som går under navnet Optimum Eiendomsinvest Tyskland.
DN170629 I løpet av sin vel ti år lange levetid har selskapene bokført samlede underskudd på 190 millioner før de nå blir avviklet.
DN170629 Han viser til at investorene gikk inn med nærmere 800 millioner kroner i de to selskapene .
DN170629 De to selskapene Optimum Eiendomsinvest Tyskland I og II hadde på et tidspunkt i 2010 mer enn 600 millioner i innskutt egenkapital.
DN170629 Advokat Gunnar Aardal er innsatt som leder for avviklingsstyret i de to selskapene .
DN170629 | Børsdirektør : Disse noterte selskapene eksisterer fortsatt om 100 år ¶
DN170629 - Både når det gjelder bankene og kommunene eller interkommunale selskapene er dette prosesser som pågår.
DN170629 Tilsynet mente samarbeidet hadde til formål å begrense konkurransen mellom selskapene , noe som er ulovlig etter både norsk rett og EØS-avtalen.
DN170629 Konkurransetilsynet skrev ut gebyrer på henholdsvis 250.000 kroner, 400.000 kroner for de to selskapene og ila fellesselskapet Ski Follo Taxidrift et gebyr på 2,2 millioner kroner.
DN170629 I dommen heter det at selskapene kunne ha inngitt separate tilbud ettersom sykehuset ikke stilte krav til tilbydernes størrelse eller kapasitet.
DN170629 Han viser også til at strategiplanen for 2009 og en aksjonæravtale for 2007 viser at formålet ved å inngi felles tilbud var å styrke markedsposisjonene, blant annet ved å begrense konkurransen mellom de samarbeidende selskapene .
DN170629 Anbudskonkurransene var utlyst av Oslo universitetssykehus og i kjølvannet ble selskapene bøtelagt av Konkurransetilsynet.
DN170629 Norges Bank vil imidlertid ikke gå så langt, men besluttet nylig å sette selskapene til observasjon for å følge med på utviklingen.
DN170629 Foto : Gunnar lier ¶ - Selskapene settes til observasjon på grunn av risiko for at de er ansvarlig for systematiske brudd på menneskerettigheter, skriver oljefondet i en uttalelse torsdag.
DN170629 Etikkrådet viser til at selskapene er i ferd med å forbedre arbeidsforholdene, og Norges Bank mener det gir tilstrekkelig grunn til observasjon snarere enn utelukkelse.
DB170629 Seier for selskapene
DB170629 Inge Andersen selv var en av bare to idrettstopper som var med på begge selskapene .
AA170629 Foto : Leif Arne Holme ¶ Selskapene Trondheim Havn, Norcem, og Verdalskalk går sammen om å bygge ut havneanlegget i Verdal.
AA170629 De tre selskapene går sammen om å investere i forskjellige deler av utbyggingen.
AA170629 Blant de øvrige større selskapene notert på hovedindeksen steg Yara International med 0,7 prosent, mens Telenor falt 0,9 prosent og Orkla med 0,6 prosent.
AA170629 Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen falt Nordic Semiconductor med 4,4 prosent og Golden Ocean Group med 3,6 prosent.
VG170628 Selskapene vil få kontrakt for å bygge prototypene i San Diego.
DB170628 De to sistnevnte selskapene eies av Hjørdis Smedvig og hennes datter Julia Smedvig Hagland.
BT170628 FOTO : Braastad, Audun / NTB scanpix ¶ | - Vi har fortsatt tid til å få til noe stort ¶ Selskapene Unison og Kulturoperatørene får ansvaret for kulturprogrammet under sykkel-VM i Bergen.
AA170628 De to selskapene gikk fram med henholdsvis 0,3 og 2,6 prosent.
AA170628 Blant de øvrige større selskapene på hovedindeksen noterte Norsk Hydro seg for en framgang på 1,4 prosent, Gjensidige steg med 0,8 prosent, mens Telenor og Yara begge økte med 0,2 prosent.
AA170628 Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen kunne Norwegian notere seg for en framgang på 3,3 prosent, til tross for mange misfornøyde feriekunder den siste tiden.
VG170627 Dette fant vi ut : ¶ * 1 Hos de aller fleste av selskapene er « ja, takk til reklame på mobil og e-post » allerede haket av når du oppretter konto.
VG170627 - Dersom selskapene ikke retter seg etter vårt vedtak om stans, kan vi gjøre vedtak om tvangsmulkt.
VG170627 * 1 De første månedene kom det et titalls oppringninger fra selskapene med tilbud om bonuser på innskudd.
VG170627 Selv om han har stengt kontoene på flere av selskapene han spilte, kommer det fortsatt tilbud på SMS og e-post.
VG170627 PS : Morten Klein er hovedaksjonær i Cherry AB som blant annet har selskapene NorgesSpill, Euroslots, Mobilbet og Folkeautomaten.
VG170627 Krister Scott Johnsen sier at han var VIP-kunde hos et av selskapene han spilte på.
VG170627 Johnsen mener alle bonusene og gratispengene han ble tilbudt fra selskapene han spilte på, gjorde at han fikk tilbakefall - igjen og igjen.
VG170627 Johnsen hadde en mistanke om at selskapene han spilte på, visste når han fikk lønn - og at de slo med bonuser og tilbud da.
VG170627 Det er veldig viktig med avtalen selskapene har med MGA.
VG170627 De mener det ikke burde eksistert, men at konkurransesituasjonen selskapene imellom gjør det tvingende nødvendig.
VG170627 - Kan ikke selskapene ta ansvar for å lage et slikt system selv, uten lisensmodell ?
VG170627 - Det er ikke snakk om at noen av disse selskapene var i nærheten av noe som kan kalles en fyllefest.
SA170627 - De pilotene som tar seg jobb i disse selskapene tilbys oftest fast ansettelse og ellers ordnede forhold, så vidt jeg vet.
DA170627 Halvparten av ungene som går i private barnehager går i barnehager eid av de fire største selskapene .
AP170627 - De pilotene som tar jobb i disse selskapene , tilbys oftest fast ansettelse og ellers ordnede forhold, så vidt jeg vet.
AP170627 - De pilotene som tar seg jobb i disse selskapene tilbys oftest fast ansettelse og ellers ordnede forhold, så vidt jeg vet.
AP170627 - De pilotene som tar jobb i disse selskapene , tilbys oftest fast ansettelse og ellers ordnede forhold, så vidt jeg vet.
AP170627 Byggevareselskapet Optimera er blant de to rammede selskapene i Norge.
DN170626 Begge er blant de største selskapene på Oslo Børs.
DN170626 I løpet av de siste 22 handelsdagene er det meldt til sammen 89 innsidehandler i selskapene notert på Oslo Børs, Oslo Access og Merkur.
DN170626 Dette viser at innsiderne i de børsnoterte selskapene er positive til å investere egne penger i selskapene de har førstehåndskjennskap til.
DN170626 Dette viser at innsiderne i de børsnoterte selskapene er positive til å investere egne penger i selskapene de har førstehåndskjennskap til.
DB170626 Et vekstselskap er et selskap der forholdet mellom pris/bok og pris/inntjening ( P/E ) er høyt, fordi man venter en positiv utvikling - vekst - for disse selskapene fremover.
DB170625 ( Dagbladet ) : Drømmer du om de billige sydenturene ? Selskapene som selger pakkereiser legger nå daglig ut reiser til mellom 1500 og 3000 kroner.
DB170625 Deretter eskalerte det fort, da kvinnene som tilsynelatende tilhørte de to selskapene begynte å slåss mot hverandre.
AP170624 34-åringen leder oppstartsselskapet Purple Squirrel, som har som mål å gjøre det lettere for arbeidssøkere å få en fot innenfor selskapene de ønsker å jobbe i.
AP170624 Et av selskapene er verdens største kjøttpakkeselskap, JBS.
AP170624 Fakta : Disse selskapene har Ruter snakket med ¶
AP170624 De ulike selskapene har busser i drift og under utprøving flere steder i verden.
SA170623 Direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet sa til Dagens Næringsliv tidligere denne uken at penge-spillene som selskapene til Klein tilbyr, er ulovlige i Norge.
DN170623 Overproduksjon av gjødsel trakk ned et av de største selskapene på Oslo Børs ¶
DN170623 Teknologiaksjene har falt de siste par ukene på bekymring om overvurdert verdsetting av selskapene , ifølge Bloomberg.com.
DN170623 Utenom de to kinesiske selskapene inngår blant annet Aeroflot, Air France, Alitalia, KLM, og Air Europa i SkyTeam-alliansen.
VG170622 Og det har én hensikt : Selskapene vil helst bli kvitt deg.
VG170622 KRIGER : Etter at Kristian Kofod ble limitert hos de fleste store selskapene , begynte han systematisk å lete etter smutthull der han kunne vinne store gevinster.
VG170622 Selv hevder selskapene at limitering skjer i lite omfang, og at begrunnelsen for å bruke virkemiddelet gjerne henger sammen med mistanker om innsidehandel og syndikatspill, snarere enn utelukkende å tjene mest mulig penger.
VG170622 Selskapene tilbyr altså en tjeneste, men forskjellsbehandler ut fra hvordan ulike spillere skal få benytte seg av den.
DN170622 - Arbeidsdelingen her er at vi gir rammene, så er det opp til selskapene å gjøre lønnsomhetsvurderingene, sier Søviknes.
DN170622 Vi er blitt enige om en plan som tar de ulike selskapene gjennom krisen og gjennom 2020, sier Kvalvik til DN.
DN170622 Selskapene er tilknyttet konglomeratet Dalian Wanda Group, som kontrolleres av en av Kinas rikeste, Wang Jianlin.
DB170622 Vi er opptatt av at myndighetene gjør det som er mulig for å begrense spill hos de utenlandske selskapene , sier skipresidenten.
DB170622 I det ligger det at vi ønsker å beskytte Norsk Tipping mot de kommersielle selskapene i utlandet.
AA170622 Blant de ti mest omsatte selskapene var det bare Yara International ( +0,6 ) og Schibsteds A-aksje ( +0,5 ) som hadde en positiv utvikling.
VG170621 Selv om spillavhengighet ikke er et fremmedord i Norsk Tippings sfære heller, er det en helt annen ansvarlighet over dagens regulerte spillpolitikk, enn det ville vært dersom de lisenshungrige utenlandske selskapene hadde fått slippe til.
VG170621 Kvinner i næringslivet er altså underrepresentert på listen, noe som selvsagt har å gjøre med at alle de største norske selskapene , som for eksempel Statoil, Telenor, Yara, DNB og Hydro, har mannlige toppsjefer.
VG170621 Ingen av de virkelig store selskapene på børsen ledes av kvinner, påpekte Kapital-redaktør Holth.
DN170621 Mannen har forklart at han brukte alle sine sparepenger på kjøp av aksjer i selskapene Hylkjeflaten Holding as og FZ II as. 92-åringen er nylig diagnostisert med svulst på hjernen.
DN170621 Den norske staten tar til gjengjeld store deler av den økonomiske risikoen ved at selskapene får fradrag for kostnadene knyttet til leting og utbygging. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170621 I løpet av tre år har de to selskapene et samlet underskudd på 174 millioner kroner.
DB170621 Derfor er problemet det Sachs beskriver « mørke penger », og selskapene og personene pengene kommer fra.
DA170621 Kvinner i næringslivet er altså underrepresentert på listen, noe som selvsagt har å gjøre med at alle de største norske selskapene , som for eksempel Statoil, Telenor, Yara, DNB og Hydro, har mannlige toppsjefer.
AA170621 Blant de øvrige større selskapene notert på hovedindeksen gikk Marine Harvest fram med 0,3 prosent, og Norsk Hydro og Yara International begge med 0,5 prosent.
AA170621 Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen gikk Petroleum Geo-Services fram med 5 prosent, REC Silicon med 4,3 og Seadrill med 3,9 prosent.
AA170621 Kvinner i næringslivet er altså underrepresentert på listen, noe som selvsagt har å gjøre med at alle de største norske selskapene , som for eksempel Statoil, Telenor, Yara, DNB og Hydro, har mannlige toppsjefer.
AA170621 Ingen av de virkelig store selskapene på børsen ledes av kvinner, påpekte Kapital-redaktør Holth.
AA170621 Kvinner i næringslivet er altså underrepresentert på listen, noe som selvsagt har å gjøre med at alle de største norske selskapene , som for eksempel Statoil, Telenor, Yara, DNB og Hydro, har mannlige toppsjefer.
AA170621 Ingen av de virkelig store selskapene på børsen ledes av kvinner, påpekte Kapital-redaktør Holth.
SA170620 Disse stoffene må utvinnes fra berggrunnen, og selskapene som står for produksjonen, har ansvar for at det skjer så skånsomt og miljøvennlig som mulig.
DN170620 I tillegg til å eie 24,7 prosent i XXL, har Dolphin også store aksjeposter i selskapene bak Power/Expert ( cirka 45 prosent ), Home & Cottage ( cirka 45 prosent ) og Skeidar ( cirka 13 prosent ).
DN170620 Totalt ble det tatt ut syv millioner kroner fra de to selskapene . 5,5 millioner fra Brundtlands selskap Piero og 1,5 millioner kroner fra familiens selskap Giotto.
DN170620 - Begge selskapene bærer preg av den transaksjonen som Voss og Reignwood gjorde i fjor, forteller meglersjefen.
DN170620 Det er ikke så mye å skrive om fordi det ikke skjer så mye, de kjedelige selskapene er veldrevne og har en god forretningsmodell, sier Næss.
DN170620 Analysen bekreftet også hans egen hypotese ettersom flere av selskapene med lav mediedekning og høy avkastning allerede befant seg i Næss' fond over henholdsvis globale og norske aksjer.
DN170620 - Å fokusere på selskapene det er mest fokus på er egentlig en veldig dårlig idé, styrt av andres agenda, sier Næss.
DN170620 Det er ikke så mye å skrive om fordi det ikke skjer så mye, de kjedelige selskapene er veldrevne og har en god forretningsmodell, sier Næss.
DN170620 Analysen bekreftet også hans egen hypotese ettersom flere av selskapene med lav mediedekning og høy avkastning allerede befant seg i Næss' fond over henholdsvis globale og norske aksjer.
DN170620 - Å fokusere på selskapene det er mest fokus på er egentlig en veldig dårlig idé, styrt av andres agenda, sier Næss.
AP170620 Etter kritikk på nettet trakk de to selskapene støtten med henvisning til at stykket var bevisst provoserende og smakløst.
DN170619 - Nofi er blant de billigste selskapene på børsen, sier Tunaal.
DN170619 Swedbank og Kepler Cheuvreux kommer til å ha over 100 aksjeanalytikere og ett av de bredeste analysetilbudene av nordiske aksjer, med dekning av nesten 300 selskaper, i tillegg til de 660 selskapene i 32 sektorer Kepler Cheuvreux dekker i det europeiske markedet, påpeker Beskow.
DN170619 Den tidligere Telecomputing-gründeren Erik Baklid er toppsjef i Virtualworks Group der ett av selskapene har hovedkontor her på Manhattan i New York.
DN170619 Swedbank og Kepler Cheuvreux kommer til å ha over 100 aksjeanalytikere og ett av de bredeste analysetilbudene av nordiske aksjer, med dekning av nesten 300 selskaper, i tillegg til de 660 selskapene i 32 sektorer Kepler Cheuvreux dekker i det europeiske markedet, påpekes det.
DA170619 Flere av selskapene KLP nå har trukket seg ut av, er involvert i omstridte prosjekter.
DA170619 - Siden notatet til Framtiden i våre hender ble publisert har KLP solgt seg ut av selskapene Marathon Petroleum, Enbridge, Energy Transfer Partners, Phillips 66 og PetroChina, opplyser Marte Storaker, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP, til Dagsavisen.
DB170618 Hovedutfordringen har ifølge Finansavisen vært at de to flyselskapenes billett- og datasystemer ikke snakker så godt med hverandre, så selskapene har ikke iverksatt planen.
DB170618 - Denne alliansen kan være et tegn på at selskapene legger ytterligere ressurser inn i å forfølge saker.
BT170618 Innovasjon Norge er blant selskapene som støtter prosjektet.
AP170618 - Jeg tror ikke Norwegian klarer mer enn 5 - 7 prosent økning i 2018, mens Wizz Air vil komme opp i 14 - 16 prosent, sier Elnæs og mener selskapene da virkelig vil begynne å nærme seg hverandre i antall passasjerer.
DN170617 Inntjeningen til selskapene ser fortsatt gode ut.
DN170617 Han ser at investeringene i it-sektoren er i ferd med å ta seg opp og at inntjeningsutsiktene til selskapene ser sterke ut på kort sikt.
DN170617 - Det eneste som kan trekkes frem er at verdsettelsen av selskapene er litt høy, men det er langt ifra den dyreste sektoren på S&P 500-indeksen, sier Rein.
DB170617 ¶ STØRRE SELSKAPER : Ifølge Lindorff er det stadig flere ansatte i selskapene som går konkurs.
SA170616 Ifølge selskapene selv utgjør dette om lag en halv prosent av det norske dagligvaremarkedet.
SA170616 De to selskapene varslet i mars at de ville slå seg sammen i håp om å kunne konkurrere med de største matvarekjedene, under forutsetning av at det ble godkjent av Konkurransetilsynet.
DN170616 Dow Chemical og DuPont var i fokus etter at amerikanske konkurransemyndigheter har godkjent den planlagte fusjonen mellom selskapene .
DN170616 Selskapene opplyser at de er i rute for å avslutte transaksjonen i august.
DN170616 Dow Chemical og DuPont var i fokus etter at amerikanske konkurransemyndigheter har godkjent den planlagte fusjonen mellom selskapene .
DN170616 Selskapene opplyser at de er i rute for å avslutte transaksjonen i august.
DN170616 Lagmannsretten fant at det heller ikke var grunnlag for å fastslå at selskapene på Cayman Islands var reelle rettighetshavere til utbyttet fra Transhav as.
DN170616 - Konkurransetilsynet har etter en helhetlig vurdering i dag orientert selskapene om at tilsynet tillater oppkjøpet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.
DN170616 Selskapene har en årlig omsetning på henholdsvis 330 og 390 millioner kroner, og samlet litt over 50.000 kunder.
DB170616 Selv om hertuginne Kate og Pippa Middletons lillebror har lagt ned samtlige av de selskapene han i sin tid startet, har han ikke forlatt søtsak-bransjen.
DB170616 I et intervju med This is Money i 2015, fortalte Middleton at han hadde brukt lærdommen fra de nedlagte selskapene sine i Boomf.
DB170616 FIKK HJELP : James Middleton, her med mamma Carole, fikk pengehjelp fra familien da et av selskapene hans gikk med store tap.
AA170616 Nettgiganten Amazon kjøper den amerikanske dagligvarekjeden Whole Foods for 13,7 milliarder dollar, opplyser de to selskapene .
AA170616 Avtalen, som inkluderer gjeld, skal ferdigstilles innen utgangen av året, opplyser selskapene fredag.
VG170615 Hans uvanlige strategi var å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene, og så bruke sin kompetanse som jurist til å ta selskapene til retten.
DN170615 Vi mener det er relevant for selskapene å kjenne til disse funnene.
DN170615 Mange av de 77 funnene er små, og Oljedirektoratet oppfordrer selskapene til å se på felles løsninger for utbygginger og å søke å utnytte eksisterende infrastruktur.
DB170615 Av de 100 største selskapene på Fortune 500, står 82 på kundelisten til Highsoft.
DA170615 Vi mener det er relevant for selskapene å kjenne til disse funnene.
DA170615 Mange av de 77 funnene er små, og Oljedirektoratet oppfordrer selskapene til å se på felles løsninger for utbygginger og å søke å utnytte eksisterende infrastruktur.
AA170615 Flyselskapene er underlagt det samme lovverket når det gjelder kompensasjon for forsinket bagasje, selv om det kan være ulik policy mellom selskapene .
VG170614 Et av selskapene involvert skal ha vært Harley Facades Limited som i fjor høst ferdiggjorde oppussingen av Grenfall Tower.
VG170614 Kostnadene på alt dette finansieres i all hovedsak fra avgifter som flyselskapene må dekke inn over flybilletten, og det er de tre selskapene som flyr mest i Norge som dekker « gildet ».
VG170614 De store globale selskapene kan ta over mye av det norske rutenettet med andre ansatte til andre betingelser og bedre skatte og avgiftsordninger.
VG170614 Selskapene kommer fra hele verden : EU, Russland, Midtøsten, øst-Asia og USA.
SA170614 Også selskapene Boreal og Tide la inn anbud, men tapte kampen.
DN170614 - Det er stor forskjell på selskapene , men at friluftsliv er en fremtidig vinner, er jeg helt overbevist om.
AP170614 | Donald Trump trakk seg ikke ut fra selskapene sine da han ble president.
AP170614 Bakgrunnen for søksmålene er at Trump ikke trakk seg ut av selskapene sine da han ble valgt til president.
AP170614 196 demokratiske kongresspolitikere går til sak mot president Donald Trump fordi selskapene hans tjener penger på utenlandske statlige kunder.
AP170614 De skal ha et møte om saken i neste uke, der representanter fra konsernledelsen i begge selskapene skal delta.
AA170614 Begge selskapene sier de utelukkende bruker palmeolje som er produsert i henhold til EUs såkalte bærekraftskriterier.
DN170613 I stedet må selskapene ta kostnaden selv.
DN170613 Da Utvalgsleder Liv Synnøve Taraldsrud tok ordet, gikk hun raskt inn i et av de mest brennbare temaene i saken ; hvorvidt det var riktig av Økokrim å tiltale selskapene og deres rådgivere for å ha brutt opplysningsplikten i ligningsloven.
DN170613 Før børsåpning tirsdag melder Nel at de to selskapene har inngått en rammeavtale om levering av design, bygging og vedlikehold av nøkkelferdige hydrogen-produksjonsanlegg i Frankrike.
DA170613 Men i motsetning til mandag gikk begge selskapene tilbake tirsdag, med henholdsvis 2,9 og 0,3 prosent.
DA170613 Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen gikk Seadrill tilbake med 7 prosent, mens Nordic Nanovector steg med 7,1 prosent.
DA170613 Blant de største selskapene var det bare Telenor og DNB som kunne vise til positive tall, med henholdsvis 0,9 og 0,1 prosents stigning i aksjeverdien.
AP170613 Blant annet på grunnlag av beslaglagte dokumenter fattet Skatteetaten ligningsvedtak knyttet til de involverte selskapene .
AP170613 Aksjekursene til begge selskapene har opplevd en voldsom oppgang siden det i februar ble kjent at de to pandaene i dyrehagen hadde parret seg.
AA170613 I stedet må selskapene ta kostnaden selv.
AA170613 I tillegg mottar staten 33 milliarder kroner i utbytte fra alle selskapene for regnskapsåret 2016, skriver Mæland. ( ©NTB ) ¶
SA170612 At Stavanger fikk hovedkontoret til et av de selskapene som gjorde oljeeventyret mulig.
NL170612 De som eier selskapene håver inn penger.
DN170612 En rekke teknologikjemper er nemlig blant de 100 selskapene som falt mest på USA-børsen mandag, blant annet Netflix, Apple, Paypal og Ebay.
DB170612 UTREDER : Askjell Hjellvik i Europeiske Reiseforsikring sier selskapene er blitt mye flinkere til å avdekke forsøk på svindel.
DB170612 Under oppholdet vil de utvalgte selskapene blant annet få hjelp fra mentorer og fagfolk.
DB170612 Katapult Accelerator samarbeider i tillegg med den kjente tech-akseleratoren ERA i New York, og et par av selskapene vil bli sendt videre dit etter Oslo-oppholdet.
DB170612 Katapult Accelerator får gjennom kapitalinnsprøytingen en eierandel på åtte prosent i hvert av selskapene som kommer til Oslo.
DA170612 Blant de øvrige store selskapene steg Yara International med 2,4 prosent, Telenor med 1 prosent og DNB med 0,8 prosent.
DA170612 Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen steg Seadrill med hele 14,7 prosent og ble dagens soleklare vinner.
AA170612 Blant de øvrige store selskapene steg Yara International med 2,4 prosent, Telenor med 1 prosent og DNB med 0,8 prosent.
AA170612 Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen steg Seadrill med hele 14,7 prosent og ble dagens soleklare vinner.
DN170611 Den formelle og endelige sammenslåingen mellom de fire selskapene vil være på plass i løpet av kort tid.
DN170611 - Selskapene ble rigget som om veksten skulle fortsette.
DB170611 Men det er mange muligheter til en billig reise hvis du leter på restplass-sidene til selskapene .
AP170611 Fondet skriver i rapporten at bruken av interne lån mellom de ulike selskapene fondet eier, « vil (... ) redusere grunnlaget for skattbar inntekt ».
AP170611 Selskapene i bunnen av kjeden består av den enkelte eiendommen fondet eier helt eller delvis.
AP170610 Hva som skal skje med lisenser som er delt ut, men som selskapene ikke har begynt å lete på, er et spørsmål som ifølge Hansson krever juridiske avklaringer.
DN170609 Statoil er et av selskapene som arbeider med å kutte kostnadene enda mer i USA.
DN170609 Statoil er et av selskapene som arbeider med å kutte kostnadene enda mer i USA.
DB170609 Et av selskapene Anaxo har vært med i lenge er Storebrand.
AP170609 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen støtter selskapene og sier til avisen at EU prøver å løse et problem som ikke eksisterer.
AP170609 Dersom bestemmelsen trer i kraft, kan det bety at databasene med telefonnumre som disse selskapene har i dag, må slettes.
AA170609 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen støtter selskapene og sier til avisen at EU prøver å løse et problem som ikke eksisterer.
AA170609 Dersom bestemmelsen trer i kraft, kan det bety at databasene med telefonnumre som disse selskapene har i dag, må slettes.
DN170608 Argumentet for dette er at økonomien i selskapene er såpass solid at det ikke vil være noe problem for dem å betale erstatning, sier Jakobsen, og legger til : ¶
DN170608 - Sagt på godt norsk har domstolen vurdert det slik at selskapene er søkegode.
DN170608 - De har gitt oss arrest på 33 millioner euro hos de to direktørene, men ikke mot selskapene .
DN170608 De siste månedene har et titall organisasjoner trukket annonsene av lignende grunner, deriblant selskapene Mastercard, Johnson & Johnson og New Balance.
DA170608 Etter det vi forstår skal en fusjon av selskapene ikke ha vært aktuelt.
AP170608 Her er Aftenpostens vurdering av selskapene og tips om vinneren.
VG170607 Norske klimautslipp kommer fra to sektorer : Fra kvotepliktig sektor, som i hovedsak er olje- og gassvirksomheten og industrien, men også energiforsyning og luftfart : Selskapene må betale en pris ( kvoter ) for CO₂-utslippene de slipper ut under produksjonen.
DN170607 Upstream viser til sentralt plasserte kilder, som informerer om at det har vært kontakt mellom de to selskapene , og at det skal være snakk om en mulig fusjon.
DN170607 Det er for tidlig å konkludere hva som er riktig for selskapene , aksjonærene og ansatte.
DN170607 - Noen av de små- og mellomstore selskapene falt ganske mye ettersom Muddy Waters kan ha skremt investorer og spekulanter.
AA170607 Seadrill, Petroleum Geo-Services og Songa Offshore var alle blant de ti selskapene som steg mest i verdi.
VG170606 Bare de internasjonale selskapene Tag Heuer og Huawei har tonet ned markedsføringen sin.
VG170606 - De nye selskapene som tar kontakt med dere : Hva sier de om dopingsaken ?
DA170606 - Vi vil bruke det vi allerede har av gjenstander, minner og historier fra byens næringsliv i en symbiose med dagens produkter fra de seks selskapene .
VG170605 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sa May.
VG170605 I anmeldelsen heter det at « Politiet bør også vurdere etterforskning og tiltale mot styremedlemmer i de forskjellige selskapene , herunder blant andre Carl Edvard Endresen og Simon John Breakwell ».
VG170605 - Jeg kan bekrefte at vi etterforsker mulig brudd på blant yrkestransport - lovgivningen og moms- og skattelovgivningen, både når det gjelder enkeltsjåfører og de ulike selskapene i Uber-systemet.
DN170605 CapMan eier 62 prosent av aksjene i NOA, mens de resterende aksjene eies av over 100 tidligere eiere av selskapene som NOA kjøpte opp, samt ansatte som i etterkant har gått inn som partnere i byråene.
DB170605 Samtidig innstiller selskapene Etihad Airways, Emirates og Flydubai alle sine flyginger til Qatar fra tirsdag morgen av, skriver Reuters.
AP170605 Det samme gjorde selskapene til de to.
AP170605 Både enkeltsjåfører og de ulike selskapene i Uber-systemet er under etterforskning.
SA170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sa statsministeren, som tok til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.
FV170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sa statsministeren, som tok til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.
DB170604 Tiger Woods var en gang ustoppelig på golfbanen, inspirerte millioner verden rundt, de største selskapene verden rundt siklet etter underskriften hans og konkurrentene fryktet ham alltid og uansett.
BT170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sier May, som tar til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.
AP170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sier May.
AA170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sier May, som tar til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.
AA170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sa statsministeren, som tok til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.
BT170603 Så selv om selskapene produserer varene på en ansvarlig måte, er det ofte ikke mulig å gjenvinne dem.
BT170603 Det viser om de bærekraftsinitiativene selskapene rapporterer om gjelder hele virksomheten, eller om det bare er snakk om noen få varer.
BT170603 Det finnes heldigvis lyspunkter : De to selskapene Serendipity Organics og Aiayu er 100 prosent Fairtrade-sertifiserte og bruker bare Gots-sertifisert økologisk bomull.
BT170603 De har ansatte som jobber under dårlige arbeidsvilkår, og selskapene legger igjen et søppelberg til fremtidige generasjoner.
VG170602 Men Trump-administrasjonen fjernet i mars kravet om at selskapene må oppgi hvor mye metangass de slipper ut.
NL170602 I Ålesund, som for øvrig avviklet fritt brukervalg etter tre år, klaget Orange Helse AS, ett av selskapene som har vist interesse for å etablere seg i Tromsø, over at det ikke var lønnsomt nok med det lave antallet brukere de hadde klart å skaffe seg i den åpne konkurransen.
DN170602 Økokrim tiltalte i vår to tidligere ledere i selskapene for grovt skattesvik, og ila både E&P Holding og TGS-Nopec forelegg på 85 millioner kroner hver.
DN170602 Indeks/passiv forvaltning : Fondet blir satt sammen av alle selskapene som er i en indeks, for eksempel Oslo Børs' hovedindeks.
DB170602 gi avkorting hvis verdiene er synlige gjennom bilvinduene fra utsiden - fra « noen titalls prosenter » hvis bilen står parkert bare en time eller to til « ned mot null » hvis bilen står over natt med håndveske og nettbrett i setet, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i et av de store norske selskapene , Gjensidige.
DB170602 Der ligger selskapene erstatningsansvar mellom 5 000 og 10 000 kroner avhengig av hvilken tyveriforsikring du har.
AP170602 Etter planen skal Russland gjennom en storstilt privatisering av de store offentlige selskapene som kontrollerer det meste av Russlands økonomi.
AP170602 H&M skrev i fjor til Aftenposten at de er et av selskapene som stiller strengest krav til sine leverandører, både når det gjelder miljø og sosiale forhold.
DN170601 Nå gjenstår Seadrill-strukturen med de tilknyttede selskapene Sevan, North Atlantic Drilling og Seadrill Partners.
DN170601 Hansen og Hokstad skal ha hatt flere ulike roller i selskapene de eide.
DN170601 Flere av selskapene i Sorbonne-systemet har det siste året gått konkurs eller blitt tvangsoppløst.
DN170601 Etikkrådet anbefalte i starten av mai Staten Pensjonsfond Utland å utelukke disse selskapene , og dette er grunnen til at KLP nå ekskluderer dem.
DN170601 De åtte andre selskapene er kullselskaper.
DN170601 Amazon er verd cirka 3900 milliarder kroner og er på 15 år blitt en av de største selskapene i verden. 45 prosent av amerikanere som har bestemt seg for å kjøpe et produkt, går til Amazon, skriver artikkelforfatteren.
DB170601 ( Finansavisen ) : I USA har selskapene levert en resultatvekst på 15 prosent i 1. kvartal, mot forventninger om ni prosent.
DB170601 I 2006 vedtok California å redusere utslippene ned til 1990-nivå innen 2020, og å få på plass et system der selskapene som ikke kan møte kravene må betale for sine for høye utslipp.
DB170601 Begge selskapene ble tvangsoppløst grunnet manglende årsoppgjør for 2015.
AA170601 Blant de øvrige største selskapene på hovedindeksen falt Telenor med 1,1 prosent, mens de øvrige gikk moderat framover.
VG170531 Mange av de største og mest profitable amerikanske selskapene rykket nylig inn helsiders annonser i de største amerikanske avisene der de på det sterkeste oppfordret presidenten til å bevare Parisavtalen.
FV170531 Investeringsdirektør og milliardforvalter Robert Næss i Nordea slår et slag for de kjedelige og trauste selskapene på børsen som tjener penger.
DN170531 Det er gått tre måneder siden Økokrim ila to forelegg på 85 millioner kroner hver mot oljeselskapet E & P Holding ( EPH ) og leverandørselskapet TGS-Nopec, samt tiltalte to tidligere sjefer i selskapene for påstått skattesvik.
DN170531 Hansen og Hokstad skal ha hatt flere ulike roller i selskapene de eide.
DN170531 Flere av selskapene i Sorbonne-systemet har det siste året gått konkurs eller blitt tvangsoppløst.
AP170531 To menn som hadde ledende stillinger i selskapene , er tiltalt for grovt skattesvik og medvirkning til dette.
AA170531 Nedgangen for flere av de store selskapene tynget mest.
VG170530 Ingen av selskapene er lokalisert i vårt politidistrikt, så det eneste vi kan gjøre er å dele det vi har funnet, og håpe at noen tar tak i det.
VG170530 - Bør selskapene som tilbyr cam-tjenester holdes ansvarlige for at barn misbrukes via tjenesten ?
SA170530 I en pressemelding fra selskapene heter det at det sammenslåtte selskapet vil ha 150 ansatte i seks land.
SA170530 Selskapene er begge leverandører av modulbygg og containere.
FV170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
FV170530 Selskapene som driver denne typen cam-tjenester er lokalisert ulike steder i verden.
DN170530 Lerøy Seafood Group er blant selskapene øyelege Ole Morten Halvorsen har plassert penger i.
DN170530 Her er selskapene kundene liker minst ¶
DN170530 Dette tilsvarer i gjennomsnitt to måneders omsetning for selskapene .
DN170530 De børsnoterte selskapene bugner over av penger.
DN170530 Begge selskapene bruker samme metoder for å villede og lure investorer.
DN170530 Fagforeningene hevder at de private selskapene gir blaffen i en lov som sier at det kun kan være én bil fra private selskaper per 30 drosjer.
DN170530 Selskapene omsatte for mellom åtte millioner og 114 millioner euro i 2016.
DN170530 Selskapene skal være eid av ytterliggående islamister.
DB170530 Han var ustoppelig, inspirerte millioner verden rundt, de største selskapene verden rundt siklet etter underskriften hans og konkurrentene fryktet ham alltid og uansett.
DB170530 Selskapene skal være eid av ytterliggående islamister.
DB170530 - I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, sier politiet.
DB170530 Selskapene som driver kameratjenestene befinner seg på ulike steder i verden.
DA170530 Nordea har alene investert 14,4 milliarder kroner i disse selskapene , går det fram av en rapport fra Framtiden i våre hender.
DA170530 Jeg vil si at i disse selskapene sitter vi med noen av Europas fremste fagmiljøer innenfor vannkraft og kraftdisponering.
DA170530 Nordea har alene investert 14,4 milliarder kroner i disse selskapene , går det fram av en rapport fra Framtiden i våre hender.
BT170530 Selskapene skal være eid av ytterliggående islamister.
BT170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
BT170530 Selskapene som driver denne typen cam-tjenester er lokalisert ulike steder i verden.
AP170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
AP170530 Selskapene som driver denne typen cam-tjenester er lokalisert ulike steder i verden.
AP170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
AP170530 Selskapene som driver denne typen cam-tjenester er lokalisert ulike steder i verden.
AA170530 Selskapene skal være eid av ytterliggående islamister.
AA170530 Fagforeningene hevder at de private selskapene gir blaffen i en lov som sier at det kun kan være én bil fra private selskaper per 30 drosjer.
AA170530 - Ansatte i oppdrettsnæringen kom og formidlet en « hilsen » fra sjefen sin, en toppsjef i et av de store selskapene .
AA170530 Blant de øvrige selskapene falt Frontline med 4,3 prosent, mens Thin Film Electronics steg med 9,3 prosent.
AA170530 Blant de større selskapene på hovedindeksen var det nedgang i samtlige, noe som sammen med en fallende oljepris nok var med på å dempe den marginale oppgangen.
DN170529 Lerøy Seafood Group er et av selskapene hvor Halvorsen har aksjer.
DN170529 Det har vært høy aktivitet blant innsiderne i de børsnoterte selskapene den siste tiden.
DN170529 Resten vil eies av mindre aksjonærer i de to selskapene .
DN170529 I nærmere et år har de to forhandlet om sammenslåing av selskapene Malthus og Uniteam.
DN170529 De to slår selskapene Uniteam og Malthus sammen.
DN170529 Begge selskapene har også internasjonalt salg, sier Brath Ingerø.
DN170529 Resten vil eies av mindre aksjonærer i de to selskapene .
DN170529 I nærmere ett år har de to forhandlet om sammenslåing av selskapene Malthus og Uniteam.
DN170529 De to slår selskapene Uniteam og Malthus sammen.
DN170529 Begge selskapene har også internasjonalt salg, sier Brath Ingerø.
DN170529 Fra før av hadde de to selskapene mesterparten av ressursene i denne frekvensblokken, men tillatelsene utløper 31. desember i år.
DN170529 Selskapene håper angivelig å bruke klimaforhandlingene som en arena for lobbyvirksomhet for fortsatt bruk av kull, også i en mer klimavennlig verden.
DN170529 Borgarting lagmannsrett dømte Ski og Follo Taxi for overtredelse av forbudet mot konkurransehemmende avtaler etter at de to selskapene hadde gitt felles anbud på drosjekjøring for Oslo universitetssykehus.
DB170529 Noen av selskapene har eierskap i skatteparadis og en annen anbudsvinner har en forretningsmodell som bygger på løsarbeidskontrakter.
DB170529 Rådet er uansett å la være å ringe tilbake hvis du ikke er sikker på at du har noen forretningsforbindelser eller kjente i disse landene som vil ha kontakt med deg, opplyser begge selskapene .
DA170529 Dette er trolig det kommersielt beste både for kommunale falleiere og selskapene som skal drive kraftverkene i leieperioden, sier leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
DA170529 - Så sitter jeg med et håp om at dagens offentlige eiere er sitt ansvar bevisst, og setter selskapene i stand til å foreta nødvendige investeringer.
DA170529 Dette er trolig det kommersielt beste både for kommunale falleiere og selskapene som skal drive kraftverkene i leieperioden, sier leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
DA170529 - Så sitter jeg med et håp om at dagens offentlige eiere er sitt ansvar bevisst, og setter selskapene i stand til å foreta nødvendige investeringer.
AA170529 I møtet mandag opplyste Magnar Andersen, fra Trondheim kommunerevisjon at selskapene Candy People og Location begge har nektet revisjonen innsyn.
AA170529 I tillegg eier trondhjemmeren Bjørn Øie en liten andel av de to selskapene , hver på under én prosent.
AA170529 Blant de øvrige store selskapene på hovedindeksen steg Yara International med 1,6 prosent, fulgt av Norsk Hydro med 0,8 prosent.
VG170528 Selskapene regner med økte kostnader overfor mobiloperatørene i andre land.
NL170528 I tillegg ville både selskapene og privatpersoner ha mer penger å rutte med som følge av dette.
DN170528 Men stadig tøffere konkurranser og knallhardt prispress på flybilletter gjør at de to asiatiske selskapene sliter tungt med inntjeningen.
DN170528 Selskapene regner med økte kostnader overfor mobiloperatørene i andre land.
DB170528 Selskapene regner med økte kostnader overfor mobiloperatørene i andre land.
VG170527 Saken fortsetter under oversikten over selskapene : ¶
VG170527 - Vi har ikke programfestet nedsalg i de to selskapene spesifikt.
AP170527 15 år senere omsatte selskapene hans for 100 millioner kroner.
AA170527 Fordi det er bra for byen, attraktivt for bydelen og fordi det er lønnsomt å være blant selskapene som går foran med gode løsninger.
VG170526 I 2014 var Gertler anklaget for å ha mottatt over 500 millioner kroner for å sikre lukrative gruveavtaler fra myndighetene i Kongo, og da Gertler ble engasjert av Brende, var et av selskapene han var involvert i, under etterforskning av britisk økokrim.
DB170526 Topplederne ber selskapene utvikle og ta i bruk ny teknologi for å oppdage voldsoppfordringer automatisk.
DB170526 Gjennom gunstige investeringsfradrag tar staten faktisk en større del av risikoen enn selskapene .
DB170526 Denne klimarisikoen er ikke bare noe selskapene påtar seg.
DB170526 Og de selskapene som har arbeidet for Helse Sør-Øst der blir kanskje en vakker dag kjøpt opp av et selskap fra Kina eller India.
AP170526 Han mener både selskapene , brukerne og myndighetene har et ansvar.
AP170526 - Som i trafikken er reduksjonen i antall ulykker et samarbeid mellom selskapene som lager bedre biler, myndighetene som bidrar med bedre veier og reguleringer og trafikantene som er blitt bedre sjåfører, sier Waterhouse.
AA170526 Topplederne ber selskapene utvikle og ta i bruk ny teknologi for å oppdage voldsoppfordringer automatisk.
DB170525 Ap, SV og Sp har vært kritisk til slike bedriftsinterne avtaler - og har i Stortinget støttet et forslag som går ut på å fjerne « smutthullet » i arbeidsmiljøloven som tillater utstrakt bruk av bemanningsbyrå for disse selskapene .
DN170524 Foto : Elin Høyland ¶ Selskapene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 154,4 milliarder kroner for 2017.
BT170524 Krisen har fortsatt konsekvenser for rammede og pårørende, så vel som operasjonelle, finansielle og strategiske forhold hos de involverte selskapene .
FV170523 Kjøkkenskapets utsalg i Lillemarkens og Aquarama gikk fra underskudd til snaue 800.000 kroner i pluss etter selskapene fusjonerte.
DN170523 På mandag gikk Jia Yueting av som konsernsjef for konglomeratet Leshi Holding, hvor selskapene i LeEco-gruppen inngår.
DN170523 Disse selskapene sto for rundt 300 millioner kroner av denne type transaksjoner i januar og februar i år - eller rundt 65 prosent.
DN170523 Statoil er blant selskapene som appellerer skriftlig til Det hvite hus for å få Donald Trump til å endre kurs og holde på klimaavtalen fra Paris.
DA170523 Disse selskapene sto for rundt 300 millioner kroner av denne type transaksjoner i januar og februar i år - eller rundt 65 prosent.
AA170523 Disse selskapene sto for rundt 300 millioner kroner av denne type transaksjoner i januar og februar i år - eller rundt 65 prosent.
AA170523 Dette gjorde selskapene til dagens tapere.
AA170523 De fleste selskapene på toppen av omsetningslisten falt i verdi.
DN170522 Men de to selskapene tapte totalt 184.000 kunder i mobilmarkedet i fjor.
DN170522 Tveitereid jobber til daglig med å forvalte investeringene til Stenshagen-familien, men forvalter også sin egen aksjeportefølje gjennom Aat Invest, som i stor grad investerer i de samme selskapene Stenshagen-formuen er investert i.
DN170522 De store europeiske selskapene er i ferd med å trekke seg ut.
DN170522 De amerikanske selskapene satser andre steder, og særlig såkalt shale-ressurser på land i USA, og de internasjonale oljegigantenes produksjon er på hell - og selskapene konsentrerer seg om andre muligheter.
DN170522 De amerikanske selskapene satser andre steder, og særlig såkalt shale-ressurser på land i USA, og de internasjonale oljegigantenes produksjon er på hell - og selskapene konsentrerer seg om andre muligheter.
DN170522 Boligutvikleren Entra er ett av selskapene Fredriksen, gjennom investeringsselskapet Geveran Trading, har gått inn i som storeier.
DN170522 Han dekker ikke oljeservicesektoren, men tror de fleste selskapene har kuttet det som skal kuttes og ser ingen tegn til at andre selskaper skal kutte mer.
AP170522 Resultatet er at de britiske selskapene Worldpay og Earthport, samt danske Inpay, har endret rutinene.
AP170522 Ett av selskapene , Entercash, har sammen med den europeiske bransjeorganisasjonen The European Gaming and Betting Association ( EGBA ) klaget på forbudet.
AP170522 Disse selskapene sto for rundt 300 millioner kroner av denne type transaksjoner i januar og februar i år - eller rundt 65 prosent.
AP170522 Disse selskapene benytter andre brukerstedskoder enn koden for pengespill.
AP170522 Selskapene svarer med å omgå forbudet - og utelukker ikke rettslige skritt.
AA170522 Små utslag for de største selskapene ga en mandag uten de store endringene på Oslo Børs.
DN170521 Vi må regne med at mange av selskapene ikke vil lykkes, sier Burns.
DN170521 Trump spikrer gigantisk våpenavtale i Saudi-Arabia ¶ | « En ikke-prioritering » ¶ Selskapene som deltok på reisen med den norske næringslivsdelegasjonen til Kina i april, har ulik praksis for informasjonssikkerhet.
AA170521 Skjetlein videregående skole leverer økologisk melk til både Rørosmeieriet og Tine, og begge selskapene var med på arrangementet lørdag.
VG170520 - Det er mye snakk om jobben vår, for selskapene som « eier » oss blir stadig kjøpt opp av andre, og lønninger og betingelser endrer seg.
DB170520 ALT PÅ DET RENE : - Jeg tror ikke selskapene har skjulte lokkemidler, sier Fred Selnes, professor ved Institutt for markedsføring ved BI.
DB170520 - Jeg tror ikke selskapene har skjulte lokkemidler, at de på andre måter ikke er sannferdige, eller er uetisk på noen måte.
VG170519 I forretningsverden er det rett nok eksempler på langt større summer, men det er en type smøring som sjefene i selskapene først blir motstandere av når den oppdages.
DN170518 Sammen med aksjesjef Alexander Opstad i DNB Markets mener Breivik at den overdrevne troen på at Trump får igjennom sin varslede skattepolitikk for selskapene og på import har lagt seg, og at det nå er grunn til å være mer forsiktig.
DN170518 « Under Sanness' ledelse vokste Lundin til ett av de mest suksessrike selskapene på norsk sokkel, med funn på nærmere en milliard fat oljeekvivalenter i portefølje », heter det.
DN170518 Jeg tror vi endelig nærmer oss en situasjon hvor selskapene innser at hvis de ønsker å rekruttere de beste må de bedre lønnsbetingelsene.
DN170518 Eksportvolumene har ikke vært høyere siden før resesjonen i 2009 og de børsnoterte selskapene har lagt frem rekordresultater for regnskapsåret som ble avsluttet den 31. mars.
AP170518 De to selskapene flyr fortsatt under hvert sitt merkenavn.
DN170517 Her er selskapene som faller mest i kundenes øyne ¶
DB170517 Det er særlig aksjene i mindre selskaper som falt på Wall Street onsdag, de samme selskapene som trolig vil dra mest nytte av Trumps foreslåtte skattekutt.
AP170517 Det er særlig aksjene i mindre selskaper som falt på Wall Street onsdag, de samme selskapene som trolig vil dra mest nytte av Trumps foreslåtte skattekutt.
AA170517 Det er særlig aksjene i mindre selskaper som falt på Wall Street onsdag, de samme selskapene som trolig vil dra mest nytte av Trumps foreslåtte skattekutt.
DN170516 Få resultatsesonger siden årtusenskiftet har sett like mye bom for selskapene på Oslo Børs.
DN170516 Selskapene bommer ¶
DN170516 Få resultatsesonger siden årtusenskiftet har sett like mye bom for selskapene på Oslo Børs.
DN170516 Selskapene bommer ¶
DN170516 Ifølge Wall Street Journal er det mulig at ett av de to selskapene kan kjøpe ut KKR for å øke sin eierandel. - « Business as usual » ¶
DB170516 De neste selskapene på listen fikk bedre tall, Norsk Hydro gikk opp 1,2 prosent, Marine Harvest 2,6 prosent, DNB 0,07 og Telenor 1,0 prosent.
DB170516 Blant de mest omsatte selskapene gikk Statoil så vidt i rødt, aksjene sank 0,07 prosent.
DB170516 Dette selskapet eier igjen aksjer i de to selskapene Ensjøåsen Invest Komplementar AS ( 3,27 prosent eierandel )og Fyrstikkalleen 17 Invest ( 3,3 prosent av aksjene ).
AA170516 De neste selskapene på listen fikk bedre tall, Norsk Hydro gikk opp 1,2 prosent, Marine Harvest 2,6 prosent, DNB 0,07 og Telenor 1,0 prosent.
AA170516 Blant de mest omsatte selskapene gikk Statoil så vidt i rødt, aksjene sank 0,07 prosent.
NL170515 Vi er ikke i tvil om at samarbeid mellom selskapene , styrker sikkerhets- og beredskapsnivået i Barentshavet.
NL170515 Det er derfor betryggende å vite at det brukes store ressurser for å bygge opp en effektiv og robust beredskap slik at selskapene , gjennom NOFO, kan være forberedt til å håndtere et oljeutslipp om så skulle skje, uansett utslippskilde.
DN170515 Selskapene har slåss i markedet og lykkes, sier Flos Jansen og legger til : ¶
DN170515 | Her er selskapene kundene liker minst ¶
DN170515 Norsk Kundebarometer måler hvor tilfredse kundene er med selskapene som de bruker.
DN170515 Finn.no og Flytoget er favoritter hos kundene, men her er selskapene som kundene er minst tilfredse med.
AP170515 CIA og NSA samler opp sikkerhetshull og svakheter for å bruke dem til spionasje og overvåking - i stedet for å advare selskapene og publikum om feilene.
DN170514 Sikkerhetsekspert Lars Venger Gunnarsson i det internasjonale konsulentselskapet Sopra Steria mener mange av selskapene har for stor tillit til egne rutiner.
AP170514 DNB er et av selskapene som blir nevnt.
VG170513 Når han får spørsmål om hvilke kriterier selskapene hans har for kvaliteten på bunadene han selger, sier Noreng at han ikke har tid, og må legge på.
SA170513 - Og vi er ikke i mål selv om vi er omtrent på samme nivå når det gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller direktoratene er, eller at vi ligger langt foran de 200 største børsnoterte selskapene .
NL170513 Det er et av de største selskapene i Sverige, og de har heller ikke opplevd maken, sier daglig leder Hans Tommy Wilhelmsen i billettpartneren BuyTec til kanalen.
BT170513 Avsløringene av at USAs myndigheter bruker Microsoft og andre amerikanske IT-selskaper til egne overvåkingsformål, er enda en grunn til å gjøre seg uavhengig av disse selskapene , mener Europaparlamentet.
BT170513 - Og vi er ikke i mål selv om vi er omtrent på samme nivå når det gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller direktoratene er, eller at vi ligger langt foran de 200 største børsnoterte selskapene .
AP170513 Men nettstedet Politifact påpeker at det ikke foreligger noe konkret krav til selskapene - kun et forslag.
AP170513 - Og vi er ikke i mål selv om vi er omtrent på samme nivå når det gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller direktoratene er, eller at vi ligger langt foran de 200 største børsnoterte selskapene .
DN170512 » Budtjenesten FedEx er blant selskapene som har meldt å ha blitt utsatt for angrepene.
DN170512 Oslo Børs steg fredag, støttet av Schibsted og Telenor, etter at de to selskapene kunngjorde en byttehandel.
DN170512 Tvedt Solberg nevner Oljefondets eierskapsdialog med selskapene som et eksempel på en mulig interessekonflikt.
DN170512 Telenor kjøper også ut den tredje aktøren i disse selskapene , Singapore Press Holdings, slik at Telenor nå eier 100 prosent av de ledende markedsplassene på nett i disse landene.
DN170512 Nå selger Telenor sin eierandel på 25 prosent i OLX i Brasil og 50 prosent i Yapo i Chile, slik at Schibsted nå eier henholdsvis 50 og 100 prosent av disse selskapene .
DN170512 Foto : Elin Høyland ¶ Selskapene inngikk i 2013 avtaler om fellesforetak innen markedsplasser på nett i Latin-Amerika og Asia.
DN170512 Derfor vil vi nå konsentrere våre aktiviteter innen online markedsplasser til disse heleide selskapene i Asia », sier finansdirektør Jørgen C.
DN170512 Telenor kjøper også ut den tredje aktøren i disse selskapene , Singapore Press Holdings, slik at Telenor nå eier 100 prosent av de ledende markedsplassene på nett i disse landene.
DN170512 Schibsted offentliggjorde fredag en milliardavtale med Telenor, der de to selskapene har inngått en bytteavtale der de overtar hverandres andeler i fellesforetak om markedsplasser på nett i Latin-Amerika og Asia.
DN170512 Nå selger Telenor sin eierandel på 25 prosent i OLX i Brasil og 50 prosent i Yapo i Chile, slik at Schibsted nå eier henholdsvis 50 og 100 prosent av disse selskapene .
DN170512 Selskapene inngikk i 2013 avtaler om fellesforetak innen markedsplasser på nett i Latin-Amerika og Asia.
AA170512 Telenor kjøper også ut den tredje aktøren i disse selskapene , Singapore Press Holdings, slik at Telenor nå eier 100 prosent av de ledende markedsplassene på nett i disse landene.
AA170512 Nå selger Telenor sin eierandel på 25 prosent i OLX i Brasil og 50 prosent i Yapo i Chile, slik at Schibsted nå eier henholdsvis 50 og 100 prosent av disse selskapene .
AA170512 Selskapene inngikk i 2013 avtaler om fellesforetak innen markedsplasser på nett i Latin-Amerika og Asia.
SA170511 To av selskapene laget i januar 2013 notater der anklagene fremgår.
SA170511 Statoil er et av de mest aggressive selskapene i Arktis, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen utenfor Statoils generalforsamling på torsdag.
DN170511 Lakseprodusenten Lerøy var blant selskapene som tynget torsdag.
DN170511 Analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets understreker at Lerøy og de andre selskapene som har rapportert denne uken ser bedre biologiske forhold og bedre tilvekst i sjøen.
DN170511 Nå jobber han som rådgiver for et New York-basert private equity-selskap og er styremedlem i selskapene Schlumberger og Novo Nordisk.
DN170511 Det er gått over to måneder siden Økokrim ila to forelegg på 85 millioner kroner hver mot oljeselskapet E&P Holding ( EPH ) og leverandørselskapet TGS Nopec, samt tiltalte to tidligere sjefer i selskapene for påstått skattesvik.
DN170511 mai, hadde ingen av selskapene akseptert dem.
DN170511 Likevel har alle selskapene falt med over tre prosent siden tirsdag.
DN170511 Det er for tidlig å konkludere hva som er riktig for selskapene , aksjonærene og ansatte.
DN170511 Selskapene falt likevel på Oslo Børs gjennom gårsdagen etter å ha meldt om utfordringer fremover.
AP170511 Telenor kjøper også ut den tredje aktøren i disse selskapene , Singapore Press Holdings, slik at Telenor nå eier 100 prosent av de ledende markedsplassene på nett i disse landene.
AP170511 Nå selger Telenor sin eierandel på 25 prosent i OLX i Brasil og 50 prosent i Yapo i Chile, slik at Schibsted nå eier henholdsvis 50 og 100 prosent av disse selskapene .
AP170511 Foto : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ Selskapene inngikk i 2013 avtaler om fellesforetak innen markedsplasser på nett i Latin-Amerika og Asia.
AA170511 Vi la fram en gründerplan i 2015 som vi har fulgt opp med mange gode tiltak, men vi ser at vi fortsatt strever med å få nok risikovillig kapital inn i selskapene , sier næringsminister Monica Mæland ( H ). ( ©NTB ) ¶
AA170511 Vi la fram en gründerplan i 2015 som vi har fulgt opp med mange gode tiltak, men vi ser at vi fortsatt strever med å få nok risikovillig kapital inn i selskapene , sier næringsminister Monica Mæland ( H ).
AA170511 Oddsen for norsk seier er imidlertid fortsatt høy - den ligger mellom 100 og 250 hos de ulike selskapene .
VG170510 Statens Vegvesen tror imidlertid at selskapene vil klare å holde fremdriften til den nye datoen 1. oktober.
SA170510 For de norske selskapene er det viktig med kostnadsbesparelser, overskudd og utbytte.
SA170510 DEBATT : For de norske selskapene er det viktig med kostnadsbesparelser, overskudd og utbytte.
DN170510 - Det en mismatch som antyder at enten global tilbudsvekst blir høyere enn de guider, slik at prisforventningen må ned, eller at selskapene kommer til å bomme på egen guiding, slik at volumestimatet må ned, sier han.
DN170510 Den ene av to nye styremedlemmer i Telenor er Grethe Viksaas, gründer av it-selskapet Basefarm og tidligere toppsjef i selskapene SOL Systems og Infostream.
DA170510 Øgreids kjempeprosjekt rundt Straensenteret og Ankerkvartalet nærmer seg første spadetak, mens DN skriver om de storstilte planene til selskapene K2 og Camar Eiendom på Løkkeveien.
AP170510 Selskapene jeg eier har drevet ordinær kommersiell virksomhet og jeg har ikke fått noen klager på tjenestene som er utført, sier Karajov til avisen.
AA170510 E24 skrev onsdag at et fall i de ventede lakseprisene rammet regnskapene til Salmar og Marine Harvest, ettersom begge selskapene skrev ned verdien på laksen som svømmer i merdene.
AA170510 Blant de fem mest omsatte selskapene ligger Statoil øverst, selskapet steg 0,9 prosent.
DN170509 Statoil er blant selskapene som appellerer skriftlig til Det hvite hus for å få Donald Trump til å endre kurs og holde på klimaavtalen fra Paris.
DN170509 Selv om justert driftsresultat steg med ti prosent og Orkla kunne rapporterer om sterk utvikling i de tilknyttede selskapene , var det lite annet nytt å få fra konsernsjef Peter A.
DN170509 Hvor stor andel hver av eierne kan kreve å beholde ved en børsnotering er regulert i aksjonæravtalen mellom de to selskapene .
DN170509 « Gitt at det eksisterer fire store subsea utstyrsleverandører ( OneSubsea, GE, TechnipFMC og Aker Solutions ) syntes jeg det var spesielt å adressere subsea utstyr spesifikt, gitt at det kun er ett av disse selskapene som ville vært et aktuelt M & A target for Halliburton, nemlig Aker Solutions, » skrev Gjønnes, som gjengitt i DN før helgen.
DN170509 Det er for tidlig å konkludere hva som er riktig for selskapene , aksjonærene og ansatte.
DB170509 Men har selskapene kompetansen som kreves for å forstå det markedet de ønsker å operere i ?
DA170509 Jæren tingrett kom til at begge selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 Det var selskapene Jæren El Kontroll AS og Jæren Installasjon AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170509 Tar en og med økt saksbehandlingstid mellom selskapene og økt administrasjon i departementet som skal håndtere statens ansvar, så vil sannsynligvis de samlede kostnader bli større, mens Nye Veier AS sine kostnader vil framstå som mindre.
DN170508 Her er de fire selskapene du bør satse på de kommende to ukene. 1.
DN170508 DHT anklager Fredriksen for skittent spill, og beskrev i en pressemelding søndag kveld blant annet forskjeller i forretningsmodellene til de to selskapene .
DN170508 DHT anklager Fredriksen for skittent spill, og beskrev i en pressemelding søndag kveld blant annet forskjeller i forretningsmodellene til de to selskapene .
DN170508 I 2014 solgte Ratos konsernet til det svenske oppkjøpsfondet Triton som også eier de norske selskapene Infratek ( Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur ) samt oljeteknologiselskapet Cubility.
DN170508 Veksten er tosifret og markant, men veksttempoet er likevel ikke det samme hos de fire store selskapene .
DN170508 Kushner Companies sier til Reuters at Jared Kushner har solgt sine eierposter i selskapene , blant annet One Journal Square, og lagt disse inn i en familiestiftelse hvor hverken han eller hans kone, Ivanka Trump, er begunstiget.
DB170508 Og de synes ikke når selskapene gjør webanalyser av sine egne sider, hvor de kun får se aktiviteten til de som faktisk blir kunder.
AA170508 Blant de mest omsatte selskapene var det Statoil, Golden Ocean Group og Bakkafrost som økte mest med henholdsvis 1,8, 4,9 og 2,7 prosent.
VG170507 Uten disse selskapene hadde ikke IS hatt sin eksplosive vekst, og mulighet til å utvikle seg til verdens mest fryktede terrororganisasjon, heter det i søksmålet.
VG170507 I forbindelse med søksmålet varslet selskapene at de vil samarbeide tettere for å fjerne innhold som kan linkes til ekstremisme, blant annet ved å dele digitale « fingeravtrykk.
VG170507 I desember i fjor saksøkte pårørende etter tre menn som ble drept i angrepet mot en nattklubb i Orlando de samme selskapene . 50 mennesker ble drept da en person bevæpnet med et gevær og et håndvåpen skjøt rundt seg på en nattklubb for homofile i Florida.
VG170507 De siste årene har det vært gjort flere forsøk på å selskapene ansvarlige for terrorangrep, men ingen av søksmålene har ført frem.
VG170507 - I årevis har disse selskapene bevisst gitt terrorgruppen tilgang til å bruke sosiale medier som redskap for å spre ekstremistisk propaganda, samle inn penger og rekruttere nye medlemmer.
BT170507 Sammen med de digitale selskapene Alphabet, Microsoft, Amazon og Facebook er Apple blant verdens største selskaper.
BT170507 I 2016 toppet de fem digitale selskapene Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon og Facebook listen over verdens største selskaper.
AP170506 Hvert av de to selskapene skal skyte inn 20 prosent i et fond på totalt fem millioner dollar ( 43 millioner kroner ) for bedrifter som omfattes av « akseleratoren ».
DN170505 Planen er ifølge en pressemelding fra selskapene å « bygge boliger og leiligheter til familier, seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester som dagligvarebutikk.
SA170504 Samarbeidet mellom de to selskapene innebærer at togreisende kan benytte seg av rutebussene som går mellom Stavanger og Sandnes om de har en gyldig NSB-billett.
FV170504 Nå ligger prosjektet helt brakk og selskapene er konkurs.
DN170504 De to selskapene har nesten monopol på leveranser til de største flyselskapene.
DN170504 Kjøperne understreker at ledelsen i de to selskapene skal fortsette som før.
DB170504 De vet hvor katastrofalt dårlig han drev selskapene sine, sier kommentator og Gawker-gründer Elizabeth Spiers til Dagbladet.
DB170504 De vet hvor katastrofalt dårlig han drev selskapene sine, sier kommentator og Gawker-gründer Elizabeth Spiers til Dagbladet.
DN170503 Selv om toppsjefene i de største selskapene i USA lønnsmessig har moderert seg noe, drar de beste betalte fortsatt inn astronomiske summer.
DN170503 I begge selskapene har det vært viktig med en ryddig og god aksjonæravtale.
DB170503 Politikerforakten stiger i full fart, og nær alle Dagbladet møter, både i Paris og nordover i landet, sier at det er de multinasjonale selskapene og ikke politikerne som styrer Frankrikes framtid.
DB170503 Han er for de multinasjonale selskapene og vil stenge bedrifter som vår, sier Garcia Tuan ( 45 ), Whirlpool-arbeider.
AP170503 Det kan du lese om i vilkårene til de ulike selskapene .
AP170503 Transaksjonen vil bidra til å videreutvikle virksomhetene i Hafslund til det beste for Oslo kommune, Oslos innbyggere, Fortum og selskapene .
SA170502 Meningen var at konkurransegrunnlaget for selskapene som er pekt ut av departementet ( men ikke offentliggjort ) skulle offentliggjøres nå i vår.
DN170502 Også tungvektsindeksen Dow Jones, som måler utviklingen i de 30 største børsnoterte selskapene i USA, er like under rekordnivået.
DN170502 Indeksen måler forventede svingninger i aksjemarkedet de neste 30 dagene basert på prisene på kjøps- og salgsopsjoner i de 500 selskapene som inngår i den brede aksjeindeksen S&P 500.
AP170502 Meningen var at konkurransegrunnlaget for selskapene som er pekt ut av departementet ( men ikke offentliggjort ) skulle offentliggjøres nå i vår.
AP170502 Her er selskapene som skal konkurrere med NSB om persontransport i Norge, skrev Aftenposten i mars.
VG170501 Det betyr at retten til norske lønns- og arbeidsforhold om bord forsvinner, og selskapene kan ansette for eksempel fra Asia - til asiatisk lønn.
DB170501 Så, hva bør selskapene gjøre ?
DB170501 Hvis oljeprisene er forventet å falle i det lange løp mens etterspørselen gradvis faller, så bør kostbare « frontier»-prosjekter som i Arktis legges bort for godt, og selskapene bygge ned denne delen av virksomheten.
SA170430 - De selskapene som jobber innen petroleum i dag, kommer til å jobbe med fornybar energi i fremtiden, sier Bjerga.
DN170430 Samtidig er det ikke naivitet hos gründerne, men snarere kulturen i de store selskapene , som er det virkelige problemet.
DN170430 Når storselskapene ikke beveger seg fort nok, og opplever at de ikke henger med, får vi situasjoner som denne : De reagerer ved å stille seg i veien for de små, kreative selskapene som utfordrer dem.
DN170430 Er det da en kulturendring i de store selskapene som skal til ?
DN170430 De store selskapene sitter på pigger.
DN170430 Allerede noen uker tidligere advarte Fredrik Winther i Oslo Business Region mot at det er de store selskapene selv som på sikt vil tape på å stjele ideer, ifølge Shifter.
DN170430 - De store selskapene mangler profesjonaliserte systemer for denne type samarbeid.
BT170429 I tillegg til de rundt 130 pårørende som var med båten ut til ulykkesstedet, var det også representanter fra de syv selskapene som de forulykkede arbeidet i.
AP170429 - De selskapene som jobber innen petroleum i dag, kommer til å jobbe med fornybar energi i fremtiden, sier Bjerga.
AA170429 Også representanter for de andre sju selskapene ofrene jobbet for, sjømannsprest og støtteapparat var med.
DN170428 Den viser at de tre mest innovative selskapene i Norge er svenske Ikea, etterfulgt av Skandiabanken, som opprinnelig var svensk, samt japanske Toyota.
DN170428 | Skuffende resultater ¶ Selskapene på Oslo Børs leverer dårligere resultater enn forventet.
DN170428 I årets første tre måneder dro selskapene inn 210 milliarder kroner.
DB170428 - De store selskapene tjener mer penger enn noen gang tidligere, og det virker som at forfatterne som skaper alt dette innholdet blir mindre og mindre verdt, fortsetter hun.
DA170428 Selv om det i flere tilfeller er snakk om « skinn-demokrati », tror forskeren at selskapene kan bidra i å styrke arbeidsrettighetene på sikt.
DA170428 Selskapene er opptatt av å minimere kritikk fra landene de selger varer i.
DA170428 For selskapene som ikke har det, er tapet enda større, sier Lone til RA.
VG170427 I et konsern oppstår ofte overskuddslikviditet innen enkelte av selskapene .
SA170427 Sikkerheten skal forbedres hele tida, ikke bare kompensere for negative utslag av kostnadsreduksjon ! Selskapene påstår ofte at de både forbedrer sikkerhet og reduserer kostnader.
SA170427 KRONIKK : Selskapene i olje- og gassindustrien påstår ofte at de både forbedrer sikkerhet og reduserer kostnader.
SA170427 Alle selskapene er i henhold til Petroleumstilsynets forskrifter pålagt å søke etter tiltak til kontinuerlig forbedring.
SA170427 De tre selskapene , ENC Capital Corporation, Wells Fargo og ERA Group er alle kunder av helikopterprodusenten.
SA170427 I en Dagbladet-sak langer KrF-politiker Geir Jørgen Bekkevold ut mot idrettskjendiser som lar seg sponse av selskapene .
SA170427 FOTO : Marius Simensen/NTB scanpix ¶ Selskapene - som John Arne Riises Betsson - skal også forbys å reklamere på norske nettsider og TV-kanaler, ifølge forslaget som kommer i forbindelse med at Stortinget skal behandle spillpolitikken i vår.
DN170427 Aasen vil ikke oppgi navnene på selskapene .
DN170427 - Et av selskapene er børsnotert og vil ikke gi ut informasjonen ennå, sier Aasen.
DN170427 Skatteetatene er stort sett alltid noen skritt bak selskapene på sånt, sier direktør Mark Mazur i Tax Policy Center og tidligere leder i Skattedirektoratet under president Barack Obama.
DN170427 De håper også at det skal gjøre det mer attraktivt å holde selskapene i USA.
DB170427 Skatteetatene er stort sett alltid noen skritt bak selskapene på sånt, sier direktør Mark Mazur i Tax Policy Center og tidligere leder i Skattedirektoratet under president Barack Obama.
DB170427 De håper også at det skal gjøre det mer attraktivt å holde selskapene i USA.
DB170427 Vi ønsker ikke at disse selskapene , som skor seg på andres elendighet, skal få drive eller reklamere i Norge, sier hun.
DB170427 Men selskapene som aggressivt jobber for å få nordmenn til å bruke mest mulig penger på avhengighetsskapende spill er et stort folkehelseproblem.
DB170427 Det er selskapene vi vil til livs, ikke nordmenn som bruker dem, forklarer han.
DB170427 Bekkevold understreker at det ikke skal bli ulovlig for Ola Nordmann å bruke selskapene .
DB170427 - Vi vet hvor aggressiv markedsføring disse selskapene har, hvor spillene er designet for å skape høyest mulig avhengighet.
DB170427 Selskapene - som Betsson, Betsafe og Bet365 - skal også forbys ved lov å reklamere på norske internettsider og tv-kanaler, dersom KrF og Ap får viljen sin.
DB170427 Vi ønsker ikke at disse selskapene , som skor seg på andres elendighet, skal få drive eller reklamere i Norge, forklarerer Aps Anette Trettebergstuen.
DB170427 I den forbindelse langet KrF-politiker Geir Jørgen Bekkevold ut mot idrettskjendiser som lar seg sponse av selskapene .
DA170427 Skatteetatene er stort sett alltid noen skritt bak selskapene på sånt, sier direktør Mark Mazur i Tax Policy Center og tidligere leder i Skattedirektoratet under president Barack Obama.
DA170427 De håper også at det skal gjøre det mer attraktivt å holde selskapene i USA.
DA170427 - Fordi de det da er enklere å ansvarliggjøre selskapene hvis det skulle skje en ulykke som fører til at ansatte blir skadet eller omkommer, svarer Leffler.
DA170427 - Fordi de det da er enklere å ansvarliggjøre selskapene hvis det skulle skje en ulykke som fører til at ansatte blir skadet eller omkommer, svarer Leffler.
BT170427 De tre selskapene , ENC Capital Corporation, Wells Fargo og ERA Group er alle kunder av helikopterprodusenten.
AP170427 I en Dagbladet-sak langer KrF-politiker Geir Jørgen Bekkevold ut mot idrettskjendiser som lar seg sponse av selskapene .
AP170427 FOTO : Marius Simensen/NTB scanpix ¶ Selskapene - som John Arne Riises Betsson - skal også forbys å reklamere på norske nettsider og TV-kanaler, ifølge forslaget som kommer i forbindelse med at Stortinget skal behandle spillpolitikken i vår.
DN170426 " Basert på vilkårene i transaksjonsavtalen har Oslo kommune og Fortum blitt enige om å gjennomføre en restrukturering av eierskapet i selskapene og stryke aksjene utstedt av Hafslund fra notering på Oslo Børs ", heter det.
DB170426 De to selskapene Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg og Hafslund Varme blir slått sammen til ett selskap, der Fortum og Oslo kommune har 50 prosent eierandel hver med Fortums ansvar å lede selskapet.
DB170426 Kommunen blir sittende igjen med de delene av selskapene som det er strategisk fornuftig for myndighetene å ha kontroll på : den evigvarende naturressursen ( vannkraftproduksjonen ) og infrastrukturen ( strømnettet ), samtidig som de selger seg ut av det kommunen gjerne kan slutte med - markedsføre og selge strøm.
BT170426 Da vil vi se at selskapene foretar en massiv overgang til elbiler.
DN170425 Det vil være positivt for selskapene som har redusert kostnadene og kan få en positiv effekt om investeringene stiger igjen, sier Aleblad.
DN170425 Gjerde viser til at selskapene i Europa er ventet å levere sterkere resultatutvikling enn de amerikanske i år.
DN170425 En av grunnene er kostnadskutt og nedbemanninger i flere av selskapene .
AA170425 EU-kommisjonen undersøker Telenor og flere andre teleoperatører i Sverige for blant annet å finne ut om selskapene har misbrukt sine dominerende stillinger.
AA170425 Dette med mistanke om at selskapene har tjent på virksomhet som begrenser konkurransen på det svenske forbrukermarkedet, i strid med EU-reglene.
SA170424 Men Bergens Tidendes ringerunde viser altså at de utenlandske selskapene fint greier å omgå dette.
SA170424 De utenlandske selskapene har ingen problemer verken med å ta imot eller utbetale penger.
FV170424 Men Bergens Tidendes ringerunde viser altså at de utenlandske selskapene fint greier å omgå dette.
FV170424 De utenlandske selskapene har ingen problemer verken med å ta imot eller utbetale penger.
DN170424 Aksjestrateg Paul Harper i DNB forbereder seg på resultatsesongen for de børsnoterte selskapene .
DB170424 - Forskjellen nå er at enkelte av disse selskapene eies direkte av samferdselsdepartementet framfor av NSB.
DA170424 Selskapene har en aktiv rolle, og forskningen vår tar utgangspunkt i reelle utfordringer fra arbeidslivet, sier senterlederen.
BT170424 Men Bergens Tidendes ringerunde viser altså at de utenlandske selskapene fint greier å omgå dette.
BT170424 De utenlandske selskapene har ingen problemer verken med å ta imot eller utbetale penger.
BT170424 Men Bergens Tidendes ringerunde viser altså at de utenlandske selskapene fint greier å omgå dette.
BT170424 De utenlandske selskapene har ingen problemer verken med å ta imot eller utbetale penger.
AP170424 Lekkasjene fra revisjonsselskapet PwC viste at Luxembourg hadde inngått hemmelige skatteavtaler med de store selskapene mens Juncker var statsminister ¶
AP170424 I organisasjonen OECD har det lenge pågått et omfattende samarbeid mellom mange land for å hindre at de flernasjonale selskapene flytter kostnader dit skatten er høy og overskudd dit skattene er lav.
AP170424 Han forsvarer hemmelige, gunstige skatteavtaler i Luxembourg for de store multinasjonale selskapene .
AP170424 Men Bergens Tidendes ringerunde viser altså at de utenlandske selskapene fint greier å omgå dette.
AP170424 De utenlandske selskapene har ingen problemer verken med å ta imot eller utbetale penger.
VG170423 De hevder selskapene har brutt autonome cherokee-lover ved ikke å jobbe mot at salget av smertestillende spredte seg til svartebørsen, og at selskapene har tjent penger på den voksende opioid-epidemien.
VG170423 De hevder selskapene har brutt autonome cherokee-lover ved ikke å jobbe mot at salget av smertestillende spredte seg til svartebørsen, og at selskapene har tjent penger på den voksende opioid-epidemien.
VG170423 Advokatene sier de velger å føre saken i stammedomstolen for å få raskere tilgang til interne dokumenter som kan vise at selskapene var klar over spredningen av smertestillende på urfolkets landområder i nordøst-Oklahoma.
DN170423 - Dette vil koster penger både for selskapene og for staten.
DB170423 Disse betalingsinitierings-selskapene kan være hvem som helst, og hvis kunden har gitt samtykke, kan disse selskapene igangsette betalinger uten at banken kan nekte dem det.
DB170423 I sitt aksjonærbrev skriver Røkke at Akers leverandørbedrifter er attraktive, men at det er for tidlig å konkludere med hva som er riktig for selskapene , aksjonærene og de ansatte.
VG170422 Tiltaket blokkerer overføringer fra sju kontonumre, to av dem tilhører spillselskaper, mens de øvrige fem tilhører betalingstjenester selskapene benytter.
VG170422 I 2015 omsatte de utenlandske selskapene for halvannen milliard kroner i det norske markedet og beløpet øker fra år til år.
SA170422 Tiltaket blokkerer overføringer fra sju kontonumre, to av dem tilhører spillselskaper, mens de øvrige fem tilhører betalingstjenester selskapene benytter.
SA170422 I 2015 omsatte de utenlandske selskapene for halvannen milliard kroner i det norske markedet og beløpet øker fra år til år.
SA170422 Disse selskapene er fullstendig klar over regelverket og at en slik situasjon kan oppstå, sier Westbye.
SA170422 mars påla Lotteritilsynet norske banker å stoppe utbetalinger fra disse selskapene .
FV170422 Disse selskapene er fullstendig klar over regelverket og at en slik situasjon kan oppstå, sier Westbye.
FV170422 mars påla Lotteritilsynet norske banker å stoppe utbetalinger fra disse selskapene .
DN170422 Tiltaket blokkerer overføringer fra sju kontonumre, to av dem tilhører spillselskaper, mens de øvrige fem tilhører betalingstjenester selskapene benytter.
DN170422 I 2015 omsatte de utenlandske selskapene for halvannen milliard kroner i det norske markedet og beløpet øker fra år til år.
BT170422 Disse selskapene er fullstendig klar over regelverket og at en slik situasjon kan oppstå, sier Westbye.
BT170422 mars påla Lotteritilsynet norske banker å stoppe utbetalinger fra disse selskapene .
AP170422 Disse selskapene er fullstendig klar over regelverket og at en slik situasjon kan oppstå, sier Westbye.
AP170422 mars påla Lotteritilsynet norske banker å stoppe utbetalinger fra disse selskapene .
AA170422 Tiltaket blokkerer overføringer fra sju kontonumre, to av dem tilhører spillselskaper, mens de øvrige fem tilhører betalingstjenester selskapene benytter.
AA170422 I 2015 omsatte de utenlandske selskapene for halvannen milliard kroner i det norske markedet og beløpet øker fra år til år.
DN170421 Uken har ellers budt på en strøm av førstekvartals-resultater fra selskapene på børsen.
DN170421 Av de 95 selskapene på S&P 500 som har rapportert per fredag morgen, har 75 prosent levert bedre resultat enn ventet, ifølge Thomson Reuters Data, skriver Reuters.com.
DN170421 Uken har ellers budt på en strøm av førstekvartals-resultater fra selskapene på børsen.
DN170421 Av de 95 selskapene på S & P 500 som har rapportert per fredag morgen, har 75 prosent levert bedre resultat enn ventet, ifølge Thomson Reuters Data, skriver Reuters.com.
DN170421 Det er for tidlig å konkludere hva som er riktig for selskapene , aksjonærene og ansatte.
DN170421 I brevet omtaler han en rekke temaer knyttet til selskapene i Aker-systemet.
DN170421 Det er for tidlig å konkludere hva som er riktig for selskapene , aksjonærene og ansatte.
DN170421 Blant de mest interessante poengene er at Røkke tror og håper på transaksjoner i flere av selskapene .
DN170421 Vi er snarere interessert i de mange spennende historiene som ligger bak etableringen av disse selskapene .
DN170421 Blant de mest sjeldne objektene er aksjebrev i flere av selskapene som datidens supergründer Sam Eyde ( 1866 - 1940 ) var med å etablere.
DB170421 Så lenge kraften er dyrere i Europa enn i Norge vil selskapene kunne tjene gode penger på å bygge ut overføringskapasiteten.
DN170420 American Express var en av selskapene som bidrar positivt til kursløftet på Wall Street torsdag.
DN170420 American Express var en av selskapene som bidrar positivt til kursløftet på Wall Street torsdag.
DB170420 Og bidra til at fremtidens arbeidsplasser skapes i Norge og at selskapene som driver utviklingen betaler skatt etter evne.
DB170420 Med en rivende utvikling innen såkalt sensorteknologi, er det kun et tidsspørsmål før selskapene vil kunne samle langt mer helsedata om oss.
AP170420 Konkurrentene Kiwi og Coop havner blant selskapene med best omdømme i Norge.
AP170420 Bakgrunn : Dette er selskapene som er best og dårligst likt i høst ¶
VG170419 - Prince fortalte meg at han hver kveld da han la seg tenkte på måter å unngå de store selskapene og få musikken direkte ut til publikum.
VG170419 Norsk leverandørindustri og selskapene på norsk sokkel har i flere tiår operert og levert under verdens strengeste krav til klima og sikkerhet.
DN170419 Bloombergs kilder er analytikere og kilder i Apples verdikjede, det vil si selskapene som lager komponenter til Iphone.
DB170419 Barnehagene hadde gått konkurs i tur og orden - etter at Tollefsen hadde tappet selskapene for penger.
DB170419 Vent til nettsiden har hentet inn all informasjon om selskapene som « plager » deg.
DB170419 Velg de selskapene som leverer til deg og skru følgeannonser av eller på.
AA170419 Vi skal fortsatt utvikle suksessoppskriftene og gjøre mer av det de enkelte selskapene er gode på hver for seg.
AA170419 Vi bygger nå en sterkere lokal enhet som er bedre i stand til å nå eiernes mål for begge selskapene , sier Roger Granheim, styreleder i NTS.
AA170419 Avtalen kommer som følge av samtaler og samarbeid mellom selskapene over lang tid.
AA170419 Marine Harvest var ikke alene om å falle blant selskapene som driver med lakseoppdrett : Salmar falt med 3,51 prosent, Lerøy Seafood falt med 2,66 prosent og Austevoll Seafood stupte med hele 4,09 prosent.
VG170418 - Nafta har vært helt forferdelig for oss, arbeiderne og selskapene .
SA170418 For selskapene ble kostnadene med det store flyet for tyngende i forhold til andre flytyper.
SA170418 Fabrikken lanserer en egen booking-tjeneste som utelukkende handler om å få enda flere til å velge å reise med de selskapene som i dag har A380 i sin flåte : ¶
SA170418 Ettersom ikke « alle » selskapene bare måtte ha flytypen likevel har mange flyplasser latt være å utvide for å kunne ta imot A380.
DN170418 Ordren som skal stikke kjepper i hjulene på de selskapene som ønsker å ansette utenlandsk arbeidskraft på lavere lønn enn det amerikanske arbeidere vil ta, vil ha størst betydning for it-selskaper, ifølge New York Times.
DN170418 Dette er selskapene helseteknologi-investorene ser etter.
DN170418 | Dette er selskapene helseteknologi-investorene ser etter ¶
DN170418 Dette er selskapene helseteknologi-investorene ser etter ¶ ¶
DB170418 Vi følger med på at selskapene går bra, sier Egil Stenshagen til Finansavisen.
DB170418 - Her kan man komme inn i oppdrett på en lavere pris enn hva man gjør i de børsnoterte selskapene , målt etter dagens prising.
DB170418 Vi har sett nærmere på tolv bil-logoer - hva de faktisk skal forestille og hva selskapene vil fortelle med dem.
DB170418 Seks stjerner i logoen representerer de seks selskapene som fusjonerte sammen i 1953 for å opprette Fuji Heavy Industries. 1.
DN170417 Også Nordea-sjefen frykter at gründerkulturen kan ta skade hvis selskapene trykkes for tett til brystet av et stort konsern.
DN170417 - Det er den typen ting vi gjerne vil utvikle i harmoni med selskapene .
AP170417 For selskapene ble kostnadene med det store flyet for tyngende i forhold til andre flytyper.
AP170417 Fabrikken lanserer en egen booking-tjeneste som utelukkende handler om å få enda flere til å velge å reise med de selskapene som i dag har A380 i sin flåte : ¶
AP170417 Ettersom ikke « alle » selskapene bare måtte ha flytypen likevel har mange flyplasser latt være å utvide for å kunne ta imot A380.
DB170416 Det er selskapene Jimmy Fun AS og Elevator Entertainment AS som er selve hjørnesteinen i svenskens forretningsimperium.
VG170414 Selskapet peker på at 25 prosent av de største 3.000 amerikanske selskapene ikke har et eneste kvinnelig styremedlem.
SA170414 HÅVER INN : Nordmenn tipper som aldri før, og Norsk Tipping står solid i konkurransen med de utenlandske selskapene .
SA170414 Gulbrandsen mener at Norsk Tipping ikke er et fnugg bedre enn de uregulerte selskapene .
FV170414 Gulbrandsen mener at Norsk Tipping ikke er et fnugg bedre enn de uregulerte selskapene .
FV170414 FOTO : Heiko Junge / NTB scanpix HÅVER INN : Nordmenn tipper som aldri før, og Norsk Tipping står solid i konkurransen med de utenlandske selskapene .
DB170414 Teletrafikken fra de forskjellige selskapene formidles gjennom ulike basestasjoner, ikke alltid nærmeste mast, men opptil 30 kilometer unna.
DB170414 Selv om flere av de konkurrerende selskapene slo Hodejegerne AS på kriteriene pris og kvalitet, sørget Hamran for å gi Hodejegerne toppscore i kategorien « personlig egnethet ».
DB170414 Kontaktpersonen i ett av selskapene , Åge Petter Christiansen i Hodejegerne AS, hadde en særlig tilknytning til direktør Anne Sigrid Hamran.
BT170414 HÅVER INN : Nordmenn tipper som aldri før, og Norsk Tipping står solid i konkurransen med de utenlandske selskapene .
BT170414 Gulbrandsen mener at Norsk Tipping ikke er et fnugg bedre enn de uregulerte selskapene .
AP170414 HÅVER INN : Nordmenn tipper som aldri før, og Norsk Tipping står solid i konkurransen med de utenlandske selskapene .
AP170414 Gulbrandsen mener at Norsk Tipping ikke er et fnugg bedre enn de uregulerte selskapene .
DN170412 Tilsynsmyndigheten, Public Company Accounting Oversight Board ( PCAOB ), har årlige inspeksjoner hos de fire store revisjonsfirmaene KPMG, EY, Deloitte og PwC som normalt reviderer regnskapene til de børsnoterte selskapene .
DN170412 For revisjonsselskapene kan det være kjekt å vite på forhånd hvilke av selskapene de reviderer som vil bli gransket i den kommende runden, skriver The Wall Street Journal.
DN170412 Bakgrunnen var et påstått skattesvik i 2009, da selskapene i kompaniskap skal ha konspirert for å utnytte refusjonsordningen for oljeleting til å få utbetalt 290 millioner kroner fra staten.
DN170412 mars både seismikkselskapet TGS-Nopec og Bjarne Skeies oljeselskap EPH et forelegg på 85 millioner kroner, samt tiltalte to tidligere ledere i selskapene .
DN170412 I artikkelen er det referert til en undersøkelse som viser at 57 prosent av selskapene tror det blir behov for nye forretningsmodeller som følge av teknologiske endringer.
DN170412 Dette er en mangel som snart blir et kritisk problem for disse selskapene som er i en bransje på full fart inn i store digitale omveltninger.
DN170412 I artikkelen er det referert til en undersøkelse som viser at 57 prosent av selskapene tror det blir behov for nye forretningsmodeller som følge av teknologiske endringer.
DN170412 Dette er en mangel som snart blir et kritisk problem for disse selskapene som er i en bransje på full fart inn i store digitale omveltninger.
AA170412 Yara var blant selskapene som sørget for en bra dag på Oslo Børs onsdag.
DN170411 Ifølge en rapport fra SINTEF og NTNU har rundt 4.000 virksomheter aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak.
DN170411 Markedet reagerer positivt på nyhetene fra selskapene og sender Seadrill-aksjen kraftig opp på Oslo Børs.
DN170411 - Vi har valgt disse selskapene basert på deres lange bakgrunn som banebrytere innenfor egne bransjer og erfaring.
DN170411 SEC skriver videre at mer enn 250 artikler inkluderte falske påstander om at skribentene ikke hadde fått penger fra selskapene de skrev om. 17 av de involverte partene skal ha kommet til forlik med SEC, og får bøter - som varierer mellom 2.200 dollar og 3 millioner dollar.
DN170411 Disse selskapene , promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding.
DN170411 Deretter ansatte selskapene skribenter, som skal ha postet artikler med sterk spådom om kursoppgang under « dekke av uavhengighet, når det i realiteten ikke var noe annet enn betalte reklameartikler ».
DB170411 Siden har de to selskapene hatt ti samarbeidsprosjekter i Russland.
DB170411 Næringslivet er helt avhengig av adgang til markedet i EU, enten det er finansakrobater, finansadvokater, stråselskaper eller alle selskapene med pengespill på internettet ; alt som er av pengespill i Europa har samlet seg på halvøya.
AA170411 Ifølge en rapport fra SINTEF og NTNU har rundt 4.000 virksomheter aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak.
SA170410 Mange av selskapene har liten aktivitet, mens noen, som Maaseide Eiendomsinvest, bidrar til betydelige pengestrømmer.
DN170410 Salmars lakseoppdrettsanleg er et av selskapene som tas inn i portoføljene på grunn av aksjeplukkernes tro på sjømatsektoren.
DN170410 Salmar er et av selskapene som er populære blant aksjeplukkerne denne uken.
DB170410 Hold deg oppdatert via nettsidene til selskapene .
VG170409 - Kloden er syk, det er derfor vi jobber helt ned i de minste selskapene for å oppmuntre dem til miljøvennlig produksjon.
AP170409 Oljefondets Yngve Slyngstad stiller krav til skattepraksis og åpenhet i selskapene fondet investerer i.
AP170409 I dokumentet beskriver fondet sine forventninger til skattebetaling og skattetilpasning i de rundt 9000 selskapene fondet har investert oljepenger i.
AP170409 De har funnet det hensiktsmessig å la selskapene bli registrert i én delstat.
AP170409 - Utgangspunktet vi har i vårt skattedokument er selvsagt at selskapene skal minimere skatt, men ikke gå så langt i skatteplanlegging at det blir det vi kaller aggressiv skatteplanlegging, sier han.
AP170409 Selskapene bør rapportere offentlig om samlet skatt og ulike typer skatt som er betalt i de ulike landene der de har virksomhet.
AP170409 Selskapene som fondet investerer i, blir bedt om større åpenhet og høyere skattemoral.
DN170407 Tallene under er en god illustrasjon på den enorme styrkeforskjellen mellom de to selskapene involvert i domene-handelen : ¶
DN170407 Det flytende oljeproduksjonsselskapet BW Offshore er blant selskapene som har benyttet statsminister Erna Solbergs besøk til Beijing til å inngå nye kinesiske samarbeid.
AP170407 Som mangeårig sjef på Torp kjenner han mange av selskapene inngående, og vet hvilke krav de stiller før de åpner rute på en ny flyplass.
AA170407 Felles for både Aker BP, Aker Solutions og Kværner er at Kjell Inge Røkkes selskap Aker ASA er den dominerende eieren i selskapene .
AA170407 Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen noterte Photocure seg for en stigning på 10,2 prosent og Tomra gikk opp med 5,3 prosent.
AA170407 Blant de største selskapene var det Yara som gikk mest fram med 1,1 prosent, fulgt av Orkla med 0,7 prosent og Telenor med 0,3 prosent.
DB170406 Skadsen mener konkurransen om lavest mulige kostnader, som skader sikkerhetsnivået til selskaper og ansatte hos disse selskapene .
DB170406 Havarikommisjonen er av den oppfatning at dette setter store krav til operatørene med hensyn til å forsikre seg om at selskapene man leier inn kapasitet fra, tilfredsstiller de standarder som selskapene selv setter.
DB170406 Havarikommisjonen er av den oppfatning at dette setter store krav til operatørene med hensyn til å forsikre seg om at selskapene man leier inn kapasitet fra, tilfredsstiller de standarder som selskapene selv setter.
AP170406 Lagmannsretten skriver at det « er intet som tilsier at tingretten har trådt feil når den har kommet til at Nyborg forsto at måten han drev selskapene på var lovstridig og at han utsatte de avgivende selskap/stiftelser og deres kreditorer for økonomisk tap og de ga mottakende enhetene en uberettiget vinning » og viser til at Nyborg har vært gjennom i alt fem konkurser, hvorav to personl
AP170406 Dommen er heldigvis langt grundigere og viser at det må stilles krav til den utredning selskapene gjør.
SA170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene .
SA170405 Dommen er heldigvis langt grundigere og viser at det må stilles krav til den utredning selskapene gjør.
FV170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene .
DN170405 Selskapene er også underlagt mange av de samme reguleringene som vanlige finansinstitusjoner og børser.
DN170405 Måler er også å bedre finansieringsmulighetene til de norske selskapene .
DB170405 Målet er også å bedre finansieringsmulighetene til de norske selskapene .
DA170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene .
DA170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene .
DA170405 Blant selskapene i minus finner man Telenor som falt 0,6 prosent og Seadrill som fortsatte det voldsomme fallet fra tirsdag med en nedgang på hele 27,8 prosent.
DA170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene .
DA170405 Ryanair og Norwegian var to av de største aktørene på Rygge lufthavn, men begge selskapene er usikre på om det vil skje igjen.
BT170405 Dommen er heldigvis langt grundigere og viser at det må stilles krav til den utredning selskapene gjør.
AP170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene .
AA170405 Måler er også å bedre finansieringsmulighetene til de norske selskapene .
AA170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene .
AA170405 Blant selskapene i minus finner man Telenor som falt 0,6 prosent og Seadrill som fortsatte det voldsomme fallet fra tirsdag med en nedgang på hele 27,8 prosent.
AA170405 Måler er også å bedre finansieringsmulighetene til de norske selskapene .
VG170404 - Åh, en liten yoghurt med en magisk isgal dronning kan vel ikke skade... eller ? Selskapene er smarte og vi foreldre orker ikke alltid å stå imot.
SA170404 NRK har vært på Malta der flere av de utenlandske selskapene har sine hovedkontor.
SA170404 De mener at monopolet har liten verdi så lenge det er fritt frem for de utenlandske selskapene .
FV170404 NRK har vært på Malta der flere av de utenlandske selskapene har sine hovedkontor.
FV170404 De mener at monopolet har liten verdi så lenge det er fritt frem for de utenlandske selskapene .
DN170404 | Dette er selskapene helseteknologi-investorene ser etter ¶
DB170404 Siden selskapene har klare rutiner for slikt, ble det ingen avgang - snarere et langt bakkeopphold.
DB170404 Mat fra landene selskapene representerer er også bra, som for eksempel sild og spekemat.
DA170404 Det er selskapene Brakar, Kolumbus, Agder kollektivtrafikk, Østfold kollektivtrafikk og Ruter som går sammen om en felles løsning.
BT170404 NRK har vært på Malta der flere av de utenlandske selskapene har sine hovedkontor.
BT170404 De mener at monopolet har liten verdi så lenge det er fritt frem for de utenlandske selskapene .
AP170404 - Selskapene er fornøyd med de justeringene som regjeringen nå har gjort og vi føler at bransjen har blitt hørt i denne saken.
AP170404 NRK har vært på Malta der flere av de utenlandske selskapene har sine hovedkontor.
AP170404 De mener at monopolet har liten verdi så lenge det er fritt frem for de utenlandske selskapene .
AA170404 På en tøff børsdag var det bare de mindre selskapene som steg nevneverdig.
AA170404 Av de øvrige store selskapene faller Statoil med 0,1 prosent, Norsk Hydro med 0,6 prosent, Yara med 0,7 prosent og Telenor med 1,4 prosent.
DN170403 Euro Stoxx 50 er en indeks basert på 50 av de største selskapene i Europa.
DN170403 Til tross for et dårlig 2016 viste både Shell og Exxon muskler i forrige kvartal, men analytikere som Wall Street Journal har snakket med mener likevel en oljepris på 50 dollar fatet vil fortsette å være utfordrende for selskapene .
DN170403 Royal Dutch Shell er et av selskapene som slet med å oppnå en nullpunktsomsetning i 2016.
DN170403 Etter at utbyttene og investeringene ble trukket fra selskapenes driftsinntekter i 2016, hadde ingen av selskapene tjent nok til å dekke utgiftene.
DN170403 Avisen skriver at selskapene har holdt fast i de enorme utbyttene de utbetalte da oljeprisen lå på 100 dollar fatet, og aksjonærene ble prioritert foran alt annet.
DN170403 Her er aksjeplukkernes beste tips denne uken ¶ ¶ | - Har ikke startet så bra på ti år ¶ Selskapene på Oslo Børs har hentet inn ti milliarder kroner i sålangt i år.
DN170403 Farstad Shipping er blant selskapene som har hentet mest kapital sålangt i år.
DN170403 De John Fredriksen-dominerte selskapene FLEX LNG og Archer, samt Røkke-og Fredriksen-dominerte Farstad Shipping hentet mest.
DB170403 Han mener at det er konkurransen om lavest mulige kostnader som skader nivået til selskaper og ansatte hos disse selskapene .
AP170403 Den totale omsetningen til selskapene er på 400 milliarder kroner, meldte avisen Cumhuriyet den 15. oktober.
AP170403 Selskapene hevdes å tilhøre Gülen-bevegelsen, som myndighetene kaller " FETÖ ", som de karakteriserer som en terrorgruppe.
AA170403 I den grad det finnes tilleggsbestemmelser, som gjerne er knyttet til enkeltflyplasser, må de innleide selskapene også oppfylle disse.
AA170403 De to andre selskapene som skal hjelpe Norwegian er britiske Titan Airways ( England ) og SmartLynx ( Latvia.
AA170403 Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge, forteller at selskapene Bravida og Oras skal slås sammen ved årsskiftet hvis alt går som planlagt.
AA170403 Slår sammen selskapene neste år ¶
DN170402 I den nye enheten inngår de operative selskapene Wallenius Wilhelmsen Logistics, Eukor Car Carriers og American Roll-on Roll-off Carrier, samt flesteparten av skipene og tilknyttede verdier.
DN170402 De øvrige selskapene og verdiene til Wilhelmsen-familien som ligger i morselskapet Wilh.
AP170402 Men det er viktig at selskapene samler inn data for et spesifikt formål.
AP170402 Men det er viktig at selskapene samler inn data for et spesifikt formål.
AP170402 I den grad det finnes tilleggsbestemmelser, som gjerne er knyttet til enkeltflyplasser, må de innleide selskapene også oppfylle disse.
AP170402 De to andre selskapene som skal hjelpe Norwegian, er britiske Titan Airways ( England ) og SmartLynx ( Latvia.
VG170401 Både AP og andre medier gjør et poeng ut av at begge trolig er god for langt mer, men at flere av verdiene de disponerer offisielt befinner seg inne i selskapene de er medeiere av.
DN170401 Statoil, Kongsberg Gruppen, DNV GL, Yara, Telenor, Tomra og Abelia er blant selskapene som deltar i Kina-delegasjonen med statsminister Erna Solberg ( H ) i spissen, skriver Finansavisen.
DA170401 Tre av selskapene Oljefondet har investert i, SABMiller, Heineken og Diageo, utgjør 90 % av det afrikanske bryggevaremarkedet, ifølge nettstedet Mgafrica, sammen med selskapet Castel.
DA170401 Ofte har de vestlige selskapene afrikanske datterselskaper, som tilbyr lave lønninger i et marked med få konkurrenter.
DA170401 For et av disse selskapene , SABMiller, kom 33 prosent av nettoinntektene fra Afrika i 2015, skriver Forbes.
DA170401 - Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for vår dialog med selskapene om menneskerettigheter, sier han.
VG170331 Vanligvis sender selskapene en ledende direktør når norske delegasjoner reiser på statsbesøk til et annet land.
VG170331 Lederne i de store norske selskapene blir med.
VG170331 De fleste store selskapene har også charterturer til Marrakech med fly- og hotellpakker.
VG170331 Noen av selskapene har også startet opp med å tilby produktet E5 som er lavinnblanding av bioetanol i bensin.
DN170331 Til tross for at begge selskapene slanker arbeidsstokken, ansetter de nå enda flere unge.
AP170331 Næringslivsseminaret i Beijing blir fulgt opp, og det blir også arrangert besøk hos noen av de mange norske selskapene som har sitt hovedkvarter i Kinas største by.
AA170331 På børsen gikk fire av de fem mest omsatte selskapene ned.
DN170330 Oljeserviceselskapet Aker Solutions er blant selskapene som er blitt rammet av fallet i oljeprisfallet de siste årene.
DN170330 - Siden jeg har et annerledes perspektiv på fremtiden enn den delingen av selskapene som ønskes, synes jeg det er et godt tidspunkt å gi stafettpinnen videre, uttaler han.
AP170330 Kremls fantasitall på « fem billioner » skal i stor grad skaffes fra selskapene og oligarkene.
AA170330 - Siden jeg har et annerledes perspektiv på fremtiden enn den delingen av selskapene som ønskes, synes jeg det er et godt tidspunkt å gi stafettpinnen videre, uttaler han. ( ©NTB ) ¶
AA170330 På børsen gikk alle de fem mest omsatte selskapene opp.
VG170329 For momspraksisen mellom de ulike selskapene varierer.
DN170329 Fire av syv toppsjefer i de delvis statseide selskapene på Oslo Børs fikk mindre betalt i fjor.
DN170329 De store mobilprodusentene - Apple, Samsung og Sony - er blant selskapene som er mest utsatt for piratkopierte varer.
DN170329 Selskapene som har aktive kjennelser finnes her, og inkluderer blant annet Apple, Samsung og Nokia.
DN170329 Begge selskapene , som startet som rene internettselskaper, har foretatt en rekke investeringer i kinesiske selskaper som utvikler førerløse biler.
DN170329 - Tencents filosofi er å investere i de beste selskapene i verden, sier grunnlegger David Chao hos investeringsselskapet DCM til Bloomberg.
AP170329 Mens tyske, franske, amerikanske, italienske, kinesiske og indiske selskaper møter åpne dører i Moskva, er det langt mer krevende for de få norske selskapene .
AP170329 - Nettverkene i internasjonal kriminalitet er beslektet med de multinasjonale selskapene ved at de trenger tilgang til finans- og banktjenester for å hvitvaske pengene og for å kunne drive en vellykket internasjonal virksomhet, sier hun.
DN170328 Tallene kan tyde på at selskapene alt har merket det, sier Mustad.
DN170328 - Det er en sunn frykt hos selskapene for den proteksjonistiske politikken Trump står for, sier Tarjem.
DN170328 - Selskapene vi har kontakt med er redde for å gjøre business i Storbritannia, sier Tarjem.
DB170328 Schlumberger er et av selskapene som kan få en nøkkelrolle i en slik utvikling, General Electric et annet, » sa Trøim.
AA170328 Vinneren blant de mest omsatte selskapene er Fredriksen-selskapet Golden Ocean Group som øker med 7,2 prosent.
SA170327 Samtlige av de mest omsatte selskapene på Oslo Børs falt i kurs mandag.
SA170327 Blant de mest omsatte selskapene hadde Norsk Hydro og Aker BP det største fallet.
DN170327 Men flere av selskapene som utvikler selvkjørende biler har støtt på utfordringer av ulike slag.
DA170327 Lederne for selskapene , som til sammen omsetter for mer enn 100 millioner kroner, ber om at de som kommersielle aktører får være deltakere i den strategiske prosessen, og ber om et møte.
DA170327 Men da kan man jo regulere det slik at de selskapene som trenger arbeidskraft de skal kunne få en kontrakt med en arbeidstaker.
AP170327 Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for dialog med selskapene om menneskerettigheter ». | Én av fire tør ikke varsle om kritikkverdige forhold på jobben ¶
AP170327 Nå har KLP, Storebrand, Nordea og alle de store private selskapene trukket seg ut, nettopp fordi dette bryter med å mange menneskerettigheter og urfolks rettigheter.
AP170327 Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Oljefondet tidligere skrevet i en e-post til Aftenposten om selskapene som er involvert i rørledningen : ¶
AP170327 Det vil si at Oljefondet har investert over 6,7 milliarder kroner i selskapene som er ansvarlige for oljerørledningen.
AA170327 Samtlige av de mest omsatte selskapene på Oslo Børs falt i kurs mandag.
AA170327 Blant de mest omsatte selskapene hadde Norsk Hydro og Aker BP det største fallet.
AA170327 Samtlige av de mest omsatte selskapene på Oslo Børs falt i kurs mandag.
AA170327 Blant de mest omsatte selskapene hadde Norsk Hydro og Aker BP det største fallet.
AA170327 Samtlige av de ti mest omsatte selskapene på Oslo Børs gikk i minus drøyt to timer etter at børsen åpnet klokken 9.
AA170327 Av de ti mest omsatte selskapene hadde flyselskapet Norwegian det aller største fallet, på 2,93 prosent.
FV170326 Også Tesla og Google har førerløse biler, og biler fra begge disse selskapene har tidligere vært involvert i ulykker.
DN170326 Beslutningen er i all hovedsak symbolsk, fordi selskapene det gjelder, ikke er involvert i handel med Iran.
AP170326 Også Tesla og Google har førerløse biler, og biler fra begge disse selskapene har tidligere vært involvert i ulykker.
AP170326 Svenske jernbanemyndigheter sier til Aftenposten at de nye selskapene , som MTR, er raske med å bygge opp overbevisende systemer for kvalitetssikring, i alle deler av virksomheten.
AP170326 I praksis vil alle disse selskapene konkurrere om å kjøre tog for lavest mulig offentlig støtte.
AA170326 Beslutningen er i all hovedsak symbolsk, fordi selskapene det gjelder, ikke er involvert i handel med Iran.
DN170325 Som en konsekvens av sanksjonene vil ikke selskapene lenger kunne drive forretninger i USA.
DN170325 De fleste selskapene på listen driver med eksport.
DN170325 - Elleve av selskapene og personene medvirker i aktiviteter som bidrar til å øke regionale konflikter og utgjør en betydningsfull trussel til regional sikkerhet, heter det i pressemeldingen.
DN170325 Selskapene som er berørt av de nye restriksjonene har base i Kina, Nord-Korea og De forente arabiske emirater.
DB170325 Sammenslåingen vil finne sted dersom de får godkjennelse av konkurransemyndighetene, skriver de to selskapene i en pressemelding.
DB170325 De to selskapene har hatt noe ulike kundebaser og vil ifølge Aftenposten beholde begge navnene fremover.
AA170325 Som en konsekvens av sanksjonene vil ikke selskapene lenger kunne drive forretninger i USA. ( ©NTB ) ¶
AA170325 De fleste selskapene på listen driver med eksport.
AA170325 - Elleve av selskapene og personene medvirker i aktiviteter som bidrar til å øke regionale konflikter og utgjør en betydningsfull trussel til regional sikkerhet, heter det i pressemeldingen.
AA170325 Selskapene som er berørt av de nye restriksjonene har base i Kina, Nord-Korea og De forente arabiske emirater.
AA170325 Sammenslåingen vil finne sted dersom de får godkjennelse av konkurransemyndighetene, skriver de to selskapene i en pressemelding.
AA170325 De to selskapene har hatt noe ulike kundebaser og vil ifølge Aftenposten beholde begge navnene fremover.
SA170324 Sammenslåingen vil finne sted dersom de får godkjennelse av konkurransemyndighetene, skriver de to selskapene i en pressemelding.
SA170324 De to selskapene har hatt noe ulike kundebaser og vil ifølge Aftenposten beholde begge navnene fremover.
DN170324 Dette gjelder både lokomotivene og de mindre selskapene .
DA170324 Sammenslåingen vil finne sted dersom de får godkjennelse av konkurransemyndighetene, skriver de to selskapene i en pressemelding.
AA170324 Sammenslåingen vil finne sted dersom de får godkjennelse av konkurransemyndighetene, skriver de to selskapene i en pressemelding.
AA170324 Påtalemyndigheten mente de to selskapene Lindland maskin og Aust-Agder Jernmalmgruber ikke fulgte sikkerhetsforskriftene i arbeidsmiljøloven og at dette kostet en polsk arbeider livet i en ulykke i Arendal i 2014, skriver Agderposten.
AA170324 Nå er selskapene dømt til å betale 400.000 kroner hver i bøter, samt 300.000 kroner i erstatninger til hver av arbeiderens foreldre.
DN170323 - Det finnes mange gode digitale løsninger der man knytter selskapene tettere sammen uten at man danner en kjedestruktur på den måten de gjør.
DN170323 - Det er en av de få uavhengige bransjene som ikke har hatt sin konsolidering, vi har i snitt 1,6 ansatte i selskapene i bransjen, mange av dem er enkeltmannsforetak, sier Are Huser i Norges Takseringsforbund som sitter som styreleder i franchiseselskapet Estima.
DB170323 Et år var jeg bortom et av de store selskapene og fortalte hva jeg studerte og fikk svaret : « Ja, da passer du vel til en jobb innen HR, Human Resources.
AP170323 Han mener at de to selskapene har samme profil og at begge vil kunne profittere på å ta opp konkurransen mot SAS og Widerøe.
DB170322 Det er ikke den overgrepssiktede mannen som har ansvar for den daglige driften av mottakene, ifølge UDI-dokumentene og daglig leder i selskapene .
AA170322 Så å si alle aksjer på hovedindeksen falt, inkludert de fleste oljerelaterte selskapene som slo følge med oljeprisen.
VG170321 Bygningen ble fredet i 2009 og selskapene som eier bygningsmasse i Folketeater-bygningen, innvilges fritak for eiendomsskatt.
FV170321 Administrerende direktør i Agder kollektivtrafikk, Siv Wiken, gikk mandag ut med navnene på selskapene som konkurrerer om å få drive kollektivtrafikken i Kristiansand de kommende årene.
DB170321 De utenlandske selskapene , som gjør seg « norske » ved å kalle seg Folkeautomaten, Norges-automaten, Maria Bingo eller andre norskklingende navn, utgjør fortsatt bare en smal nisje ( 10-14 prosent ) av det norske markedet.
DA170321 Vi må heller se på hvordan vi kan få disse selskapene til å skatte til Norge, før vi legger enda mer avgifter på forbrukerne, sier Ib Thomsen, kulturpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.
AP170321 Trump lovet å hjelpe de amerikanske selskapene mot subsidiert konkurranse 9. februar.
AP170321 Emirates er blant selskapene som kan bli hardt rammet av forbudet.
AP170321 De to selskapene har mange daglige flyvninger til USA.
AP170321 Choi er allerede tiltalt for bestikkelser og korrupsjon ved at hun skal ha benyttet sitt forhold til presidenten til å få selskapene til å betale titalls millioner kroner i « gaver » til stiftelser som Choi selv kontrollerte.
AP170321 Selskapene som eier bygningsmasse i den historiske Folketeaterbygningen skal innvilges fritak for eiendomsskatt, har Oslo-byrådet vedtatt.
DB170320 I forbindelse med en konkursbehandling la han fram en erklæring om at et av selskapene hans hadde to milliarder euro på en konto hos HSBC Bank i London.
AP170320 Mye av kjøttet som produseres av selskapene som er anklaget, eksporteres til Europa og andre deler av verden, ifølge BBC.
AP170320 Husker du hestekjøttskandalen : Findus trekker lasagne fra norske butikker ¶ Selskapene mistenkes for å ha bestukket tjenestemenn og politikere.
AP170320 - De ( selskapene ) har brukt syre og andre kjemikalier for å maskere den delen av produktet.
AP170320 Selskapene anklages for å ha bestukket seg til å eksportere blant annet råttent kjøtt.
AP170320 Mye av kjøttet som produseres av selskapene som er anklaget, eksporteres til Europa og andre deler av verden, ifølge BBC.
AP170320 Husker du hestekjøttskandalen : Findus trekker lasagne fra norske butikker ¶ Selskapene mistenkes for å ha bestukket tjenestemenn og politikere.
AP170320 - De ( selskapene ) har brukt syre og andre kjemikalier for å maskere den delen av produktet.
AP170320 Selskapene anklages for å ha bestukket seg til å eksportere blant annet råttent kjøtt.
AA170320 Britiske Vodafone og Idea Cellular slår seg sammen og blir Indias største teleoperatør med nesten 400 millioner kunder, melder selskapene mandag.
SA170317 EU-kommisjonen står likevel fast på at selskapene drev med ulovlig prissamarbeid og har nå vedtatt bøtene på nytt.
SA170317 Den opprinnelige beslutningen om å bøtelegge de elleve selskapene ble tatt i november 2010.
SA170317 De elleve selskapene er Air Canada, Air France, KLM, Marinair, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, SAS, Singapore Airlines.
SA170317 Alt i alt deler EU-kommisjonen ut bøter på 776 millioner euro til de elleve selskapene .
SA170317 Begge selskapene har norsk hovedkontor i Tananger.
SA170317 Ingen av selskapene vil kommentere saken.
SA170317 Målet er at selskapene sammen kan kutte kostnadene med mellom 10 og 15 prosent.
SA170317 Dagens Næringsliv skriver at de to selskapene skal samarbeide om å sikre seg jobber innen undervannsløsninger, det såkalte subseamarkedet.
SA170317 Og det er såre enkelt for norske kunder å benytte seg av de utenlandske selskapene .
FV170317 Og det er såre enkelt for norske kunder å benytte seg av de utenlandske selskapene .
DN170317 Selskapene ble først bøtelagt i 2010, og etter lange rettsrunder opphevet EU-domstolen kommisjonens avgjørelse i desember 2015.
DN170317 Global økonomisk vekst, gode tider for selskapene og investorer med beina på bakken vil drive markedet videre oppover, mener sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea Wealth Management.
DN170317 Opprettelsen av selskapene skal ha skjedd i samarbeid med Panama-baserte Mossack Fonseca.
DN170317 Et av selskapene norske forbrukermyndigheter har jobbet mye med er sjekkeappen Tinder, som har sitt juridiske hovedkvarter her i Dallas, Texas.
DB170317 Tusenvis av amerikanere jobber i de to selskapene , noe Merkel trolig vil peke på når de to diskuterer handelsavtaler.
BT170317 EU-kommisjonen står likevel fast på at selskapene drev med ulovlig prissamarbeid og har nå vedtatt bøtene på nytt.
BT170317 Den opprinnelige beslutningen om å bøtelegge de elleve selskapene ble tatt i november 2010.
BT170317 De elleve selskapene er Air Canada, Air France, KLM, Marinair, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, SAS, Singapore Airlines.
BT170317 Alt i alt deler EU-kommisjonen ut bøter på 776 millioner euro til de elleve selskapene .
BT170317 Og det er såre enkelt for norske kunder å benytte seg av de utenlandske selskapene .
AP170317 EU-kommisjonen står likevel fast på at selskapene drev med ulovlig prissamarbeid og har nå vedtatt bøtene på nytt.
AP170317 Den opprinnelige beslutningen om å bøtelegge selskapene ble tatt i november 2010.
AP170317 De elleve selskapene er Air Canada, Air France, KLM, Marinair, British Ariways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, SAS, Singapore Airlines, Lufthansa og Swiss International Air Lines.
AP170317 Alt i alt deler EU-kommisjonen ut bøter på 776 millioner euro til de elleve selskapene .
AP170317 Opprettelsen av selskapene ble gjort i samarbeid med Panama-baserte Mossack Fonseca.
AP170317 Og det er såre enkelt for norske kunder å benytte seg av de utenlandske selskapene .
AA170317 EU-kommisjonen står likevel fast på at selskapene drev med ulovlig prissamarbeid og har nå vedtatt bøtene på nytt.
AA170317 Den opprinnelige beslutningen om å bøtelegge selskapene ble tatt i november 2010.
AA170317 De elleve selskapene er Air Canada, Air France, KLM, Marinair, British Ariways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, SAS, Singapore Airlines, Lufthansa og Swiss International Air Lines.
AA170317 Alt i alt deler EU-kommisjonen ut bøter på 776 millioner euro til de elleve selskapene .
AA170317 EU-kommisjonen står likevel fast på at selskapene drev med ulovlig prissamarbeid og har nå vedtatt bøtene på nytt.
AA170317 Den opprinnelige beslutningen om å bøtelegge de elleve selskapene ble tatt i november 2010.
AA170317 De elleve selskapene er Air Canada, Air France, KLM, Marinair, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, SAS, Singapore Airlines.
AA170317 Alt i alt deler EU-kommisjonen ut bøter på 776 millioner euro til de elleve selskapene .
AA170317 EU-kommisjonen står likevel fast på at selskapene drev med ulovlig prissamarbeid og har nå vedtatt bøtene på nytt.
AA170317 Den opprinnelige beslutningen om å bøtelegge selskapene ble tatt i november 2010.
AA170317 De elleve selskapene er Air Canada, Air France, KLM, Marinair, British Ariways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, SAS, Singapore Airlines, Lufthansa og Swiss International Air Lines.
AA170317 Alt i alt deler EU-kommisjonen ut bøter på 776 millioner euro til de elleve selskapene .
AA170317 Forbrukermyndighetene har også identifisert en rekke urimelige vilkår i kontraktene til Facebook, Twitter og Google+, og krever blant annet at forbrukere må ikke fratas de rettighetene og beskyttelsen de har etter sitt eget lands lovgiving, og at brukerne skal ha rett til å løse tvister med selskapene i det landet de bor i.
AA170317 Forbrukermyndighetene ber også selskapene om å gjøre mer for å fjerne annonser for falske merkevarer, falske konkurranser, abonnementsfeller og annen villedende markedsføring. ( ©NTB ) ¶
AA170317 Selskapene får nå en måned på seg til å legge fram forslag til endringer i vilkårene, og får også klar beskjed om å gjøre mer for å beskytte forbrukere mot svindel.
VG170316 Ingen av selskapene som har valgt ikke å signere, har begrunnet valget i en offentlig uttalelse, ifølge Reuters.
DN170316 Statoil er blant selskapene som har betalt penger til senteret.
DN170316 Statoil er blant selskapene som har betalt penger til senteret.
DN170316 Statoil er blant selskapene som har betalt penger til forskningssenteret.
DN170316 I desember 2011 betalte de to selskapene til sammen 350 millioner dollar, eller rundt tre milliarder kroner, i forbindelse med en avtale for å sikre seg rettigheter til oljeutvinning i det oljerike havet utenfor kysten av Angola.
DB170316 Hvis selskapene i tillegg har folk på begge sider av bordet, er fadesen komplett.
DB170316 - Protector var kjent med at Johansen jobbet for begge selskapene samtidig, og sier at det er uproblematisk fordi det er fagkompetansen man er ute etter.
DB170316 - De oppga også at de føler at selskapene motarbeider dem.
DB170316 Ingen av disse selskapene er imidlertid statlig eid.
DB170316 Fagforeningene vil likevel ikke fraråde medlemmer å ta jobb i eksterne produksjonsselskaper som produserer innhold for NRK, siden de mener Filmforbundet og Virke har ryddige avtaler for midlertidige som gjelder for disse selskapene .
AP170316 17 prosent av de forretningsreisende fra Europa sier at selskapene de jobber for allerede har kansellert reiser til USA.
AP170316 17 prosent av de forretningsreisende fra Europa sier at selskapene de jobber for allerede har kansellert reiser til USA.
AP170316 I 2011 anslo New York Times at han hadde investert mellom 50.000 og 100.000 dollar i hvert av selskapene , skriver Business Insider.
VG170315 Regnskapene for selskapene til Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa - henholdsvis Scuzo Invest AS og Conquest AS, både for 2014 og 2015 - har identiske anmerkninger i revisorberetningen for lånene ; « Lånet er i strid med aksjeloven § 8-7 da det ikke er stillet betryggende sikkerhet for lånet ».
VG170315 HACKET : Det store finanstidsskriftet Forbes er blant selskapene og personene som mistet kontroll over Twitter-kontoene sine onsdag.
VG170315 Utbytte er i dag regulert og det lever selskapene godt med.
DN170315 i det norske selskapet Next Biometrics ASA og selskapene Ecomnext og kypriotiske Ikossala, samt med personen Ngoc Minh Dinh i oktober 2015.
BT170315 Sigrid spiller lukkede konserter for de største selskapene i USA.
AP170315 For det første ligger det en slags bot skjult i den nye planen : dersom man går en stund uten forsikring, kan selskapene øke premien med 30 prosent når du tegner deg opp igjen.
AA170315 Flere toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser.
DN170314 Et av selskapene som nå sitter godt i det, er Folketrygdfondet.
DB170314 Flyplassene rundt New York har oppfordret selskapene til å la være å fly - selv om de skulle klare å rydde rullebanene for de 50-60 centimetrene snø som er ventet i løpet av noen timer når New York våkner til dag, fem timer etter norsk tid.
DB170314 Jeg opplever at vi har en utfordrerkultur i begge selskapene og vi er både entusiastiske og stolte over at Trygve Hegnar vil være med å videreutvikle Startsiden, sier Espen Udland.
DA170314 I desember anbefalte et ekspertutvalg, ledet av siviløkonom Martin Skancke, at Oljefondet måtte fortsette å investere i kullselskaper, og bruke sin eiermakt til å tvinge fram omstillinger i disse selskapene .
DA170314 En oversikt utarbeidet av WWF-Norge, viser at Oljefondet har investert i 117 av de 200 selskapene med de største fossilreservene.
AP170314 Sjefen for Berg-Hansen reisebyrå, Per Arne Villadsen, mener forskjellen mellom selskapene fra Midtøsten og Europa er slående.
AP170314 Dette er en standard som til nå bare har vært å finne hos de selskapene som fremdeles tilbyr reise på første klasse ( eller enda romsligere ).
AA170314 Tyskland mener at de samme selskapene må offentliggjøre kvartalsvise rapporter som viser hvordan de har håndtert ulovlige innlegg.
AA170314 Selskapene må også ansette egne personer, som skal ha ansvar for å følge opp og fjerne ulovlige ytringer og falske nyheter.
AA170314 Blant selskapene er Samsung, som anklages for å ha betalt bestikkelser til Choi for å påvirke regjeringen.
AA170314 Ifølge Maske er det Statens vegvesen som har ansvaret for innkjøp av brikker for alle bomvegselskapene her i landet, slik at alle selskapene har samme type brikker.
DN170313 Resultatsesongen er over for denne gang, og med det har handelsaktiviteten blant innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs skutt i værer.
DN170313 De to selskapene har siden i fjor samarbeidet med BMW for å utvikle selvkjørende biler som etter planen skal lanseres i 2021.
DN170313 Jeg er stort sett inne i Oslo når resultatene til selskapene jeg følger kommer, og de rapporterer midt på sommeren.
DN170313 3 Tror du det blir store forandringer når du går fra Swedbank til Nordea ? - Selskapene og bransjene jeg skal følge er det samme.
DB170313 Og det er disse kundene, de som betaler det det koster mer eller mindre uansett, at selskapene virkelig tjener penger på.
DB170313 Derfor foregår det en stille kamp mellom selskapene om å tilby de mest luksuriøse langdistanseflyvningene.
AP170313 Lien åpnet for at selskapene kunne ønske seg blokker i omstridte områder utenfor Lofoten og de såkalte Møre-blokkene, som Regjeringen har sagt ikke skulle åpnes for oljevirksomhet i denne stortingsperioden.
AA170313 De to selskapene har siden i fjor samarbeidet med BMW for å utvikle selvkjørende biler som etter planen skal lanseres i 2021.
AA170313 Blant de ti mest omsatte selskapene var det spillselskapet Funcom som falt mest ( - 4,49 ).
AA170313 Blant de mest omsatte selskapene mandag var det røde tall for Statoil ( - 0,41 ), Norsk Hydro ( - 0,10 ), og Telenor ( - 0,29 ), mens DNB sto på stedet hvil.
SA170312 Ingen av selskapene vil kommentere saken.
DN170312 Ingen av selskapene vil kommentere saken.
AP170312 Ingen av selskapene vil kommentere saken.
AA170312 Ingen av selskapene vil kommentere saken.
BT170311 I forrige uke la banken frem siste utgave av Vestlandsindeksen, som måler fremtidstroen i selskapene på Vestlandet.
BT170311 Selskapene på Oslo Børs er faktisk mer verdt nå enn de var før oljeprisen kollapset.
VG170310 Flere toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser.
DN170310 CB Insights har kartlagt 26 saudiske ledende investorer, samt selskapene de har investert i de siste fem årene.
DN170310 Fem toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser.
DB170310 Flere toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser.
DA170310 Fem toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser.
AP170310 Fem toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser.
AA170310 Blant selskapene er Samsung, som anklages for å ha betalt bestikkelser til Choi for å påvirke regjeringen.
VG170309 Til sammen har de to selskapene gitt Høyre 1.9 millioner kroner, ifølge Høyres nettsider.
DN170309 Avhengig av hvor mange år nedturen varer og hvor godt selskapene kom ut av det i første runde kan du få en ny runde for noen av de norske, sier Holth.
DN170309 - Noen av de amerikanske selskapene er fortsatt midt oppi det.
DN170309 Pizza Pizza Norway, den nordiske partneren til Domino's Pizza Group, kjøper pizzakjeden Dolly Dimples, skriver selskapene i en pressemelding.
DN170309 - Frp mener at selskapene som selger dagligvarer via nettbutikker bare skal trenge et nasjonalt salgsløyve for øl, slik Vinmonopolet har, sier han.
DA170309 - Frp mener at selskapene som selger dagligvarer via nettbutikker bare skal trenge et nasjonalt salgsløyve for øl, slik Vinmonopolet har, sier han.
AP170309 De private selskapene undersøker nå hvilke ansatte som hadde tilgang til de lekkede dokumentene.
AA170309 Tjæresand er den skitneste formen for oljeutvinning, og det er merkelig at de store selskapene ikke har gjort dette for lenge siden, sier Greenpeace' klima- og energirådgiver Martin Norman i en pressemelding.
AA170309 Departementet begrunnet avgjørelsen med at fusjonen ville oppheve konkurransen mellom de to selskapene og motivere til økte priser.
AA170309 - Frp mener at selskapene som selger dagligvarer via nettbutikker bare skal trenge et nasjonalt salgsløyve for øl, slik Vinmonopolet har, sier han.
VG170308 Ifølge NTB skal Apple være blant selskapene som har fått sine produkter hacket av CIA.
DN170308 Samtidig har utbetaling av utbytte til aksjonærene i de to delvis statseide selskapene økt de siste årene.
DN170308 I en tidligere versjon av denne saken ble det feilaktig hevdet at Staten var med i styrene i selskapene .
DN170308 « De to selskapene har ikke noe forbindelse og Prestigo Research og deres ansatte eier ingen aksjer og har aldri eid aksjer i Funcom » skriver meglerhuset.
DN170308 Men fortsatt er andelen kvinner i ledelsen i selskapene for lav, sier Mæland og viser til at kun 21 prosent av selskapene med statlige eierandeler har en kvinne som administrerende direktør.
DN170308 Men fortsatt er andelen kvinner i ledelsen i selskapene for lav, sier Mæland og viser til at kun 21 prosent av selskapene med statlige eierandeler har en kvinne som administrerende direktør.
DN170308 Etter et år der selskapet blant annet manglet fly og piloter ved inngangen til sommerferien, endte Norwegian på tredjeplass på listen over selskapene forbrukerorganisasjonen får mest spørsmål om.
DN170308 Samtidig har utbetaling av utbytte til aksjonærene i de to delvis statseide selskapene økt de siste årene.
DB170308 - Vi har tillit til at telefonitilbyderne sammen med de selskapene som bruker disse numrene, kommer frem til gode løsninger.
DB170308 Opp mot en fjerdedel av selskapene som er representert i Russel 3000 har ikke én eneste kvinne i sitt styre.
DB170308 Det beste vi kan gjøre er å være mer aktivistiske i disse selskapene for å bedre deres prestasjoner som langsiktige leveradører av kapital, sier Heinel til Washington Post.
DB170308 - Som en ledende indeksleverandør må vi være investert i disse selskapene .
AA170308 Flere toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser.
AA170308 - 50 prosent av teamet vårt, åtte ansatte, og 50 prosent av direktørene i selskapene våre, er kvinner.
AA170308 Apple er blant selskapene hvis produkter har blitt hacket av CIA, ifølge WikiLeaks-dokumenter.
AA170308 Blant de øvrige større selskapene gikk Yara International tilbake med hele 1,1 prosent, fulgt av Telenor som falt med 0,6 prosent.
AA170308 Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen stiger Subsea 7 med 2 prosent, mens Petroleum Geo-Services og REC Silicon faller med henholdsvis 5,1 og 4,3 prosent.
AA170308 Samtidig har utbetaling av utbytte til aksjonærene i de to delvis statseide selskapene økt de siste årene.
SA170307 Petroleumstilsynet mener de ikke skal bruke pisk, men heller stimulere selskapene til å gjøre bedre, men nå har det vært haugevis med ulykker det siste året, sier han.
DN170307 ¶ De børsnoterte selskapene hadde en driftsmargin på 1,7 prosent i fjerde kvartal 2016, en bedring på 1,4 prosent sammenlignet med samme kvartal året før, melder SSB tirsdag.
DN170307 - Selskapene har sikkerhet for å få utbetalt full skatteverdi av alle investeringer.
DN170307 Saken går tilbake til 2001 da et utbytte på 2,6 milliarder kroner ble utbetalt til det danske morselskapet, som deretter betalte 2,4 milliarder i utbytte til de to selskapene , som hører hjemme på Cayman Islands.
DN170307 De tiltalte selskapene og deres rådgivere ble frifunnet i tingretten.
DN170307 Saken gjelder blant annet kildeskatt for selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures.
DN170307 Vi bidrar både til god finansiell avkastning for fellesskapet og til verdiskaping i selskapene , sier Olaug Svarva.
DN170307 For selskapene i oppdrettsnæringen fortsatte oppgangen i takt med økte laksepriser.
BT170307 Petroleumstilsynet mener de ikke skal bruke pisk, men heller stimulere selskapene til å gjøre bedre, men nå har det vært haugevis med ulykker det siste året, sier han.
BT170307 Petroleumstilsynet mener de ikke skal bruke pisk, men heller stimulere selskapene til å gjøre bedre, men nå har det vært haugevis med ulykker det siste året, sier han.
AP170307 Både Grønn Kontakt og Fortum, de to største selskapene for hurtiglading i Norge, bekrefter overfor Aftenposten at de har planer om å bygge ut flere hurtigladere i Oslo allerede i år.
AP170307 Både Grønn Kontakt og Fortum, de to største selskapene for hurtiglading i Norge, bekrefter overfor Aftenposten at de har planer om å bygge ut flere hurtigladere i Oslo allerede i år.
AP170307 Vi bidrar både til god finansiell avkastning for fellesskapet og til verdiskaping i selskapene , sier Svarva.
AP170307 For selskapene i oppdrettsnæringen fortsatte oppgangen i takt med økte laksepriser », skriver fondet i en pressemelding.
AP170307 Petroleumstilsynet mener de ikke skal bruke pisk, men heller stimulere selskapene til å gjøre bedre, men nå har det vært haugevis med ulykker det siste året, sier han.
AA170307 Av de ti mest omsatte selskapene var det kun DNB ( - 0,07 ), Yara International ( - 0,37 ) og Statoil ( uforandret ) som ikke avsluttet med oppgang tirsdag.
AA170307 Av selskapene som økte i verdi steg Aker BP mest med 3,48 prosent.
SA170306 - De selskapene som klarer å kapre kvinnene vil også vinne resten av familien, sier hun.
SA170306 Hvis disse selskapene klarer noe lignende det Tesla har fått til, kan det likevel ta lang tid før de tjener penger.
SA170306 Detroit Electric er et av selskapene som er der, og de har allerede en norsk importør.
FV170306 Hvis disse selskapene klarer noe lignende det Tesla har fått til, kan det likevel ta lang tid før de tjener penger.
FV170306 Detroit Electric er et av selskapene som er der, og de har allerede en norsk importør.
DN170306 For tre år siden ble det forventet at det skulle igangsettes store strukturelle reformer hos blant annet de statseide selskapene .
DB170306 Det bekrefter de to selskapene mandag 6. mars.
DB170306 Åmås legger også til at det å skattlegge multinasjonale selskaper som Facebook og Google kan gjøre konkurransevilkårene likere mellom disse selskapene og norske medieaktører.
DB170306 - Blant annet må vi få offentlig innsyn i hvor pengestrømmene flyter i selskapene .
BT170306 Hvis disse selskapene klarer noe lignende det Tesla har fått til, kan det likevel ta lang tid før de tjener penger.
BT170306 Detroit Electric er et av selskapene som er der, og de har allerede en norsk importør.
AP170306 Hvis disse selskapene klarer noe lignende det Tesla har fått til, kan det likevel ta lang tid før de tjener penger.
AP170306 Detroit Electric er et av selskapene som er der, og de har allerede en norsk importør.
DN170305 - Det ligger en svært grundig analyse som blant annet inkluderer dialog med selskapene , bak beslutningene, sier han.
AP170305 - De selskapene som klarer å kapre kvinnene vil også vinne resten av familien, sier hun.
AA170304 Flere toppledere i Samsung, ett av de største selskapene i Sør-Korea, ble nylig tiltalt for å ha betalt bestikkelser, og millioner har krevd Parks avgang.
DN170303 Men selskapene bak den kinesiske fotballrevolusjonen har både politiske og økonomiske motiver bak å involvere seg i fotballen.
DN170303 Det var bred nedgang blant de mest handlede selskapene på Oslo Børs fredag.
DN170303 DNB Markets skriver i en oppdatering at DNO var blant selskapene som denne uken presenterte seg på DNBs olje-, offshore- og shippingkonferanse.
DN170303 De to selskapene skal ikke samarbeide om ruter der begge flyr, ifølge Sandaker-Nielsen.
DN170303 To tidligere topper i selskapene er tiltalt.
AA170303 Ni av de ti største selskapene på hovedindeksen så rødt.
AA170303 De ni andre på indeksens topp 10-liste over de største selskapene avsluttet børsuka med røde tall, blant dem Statoil ( - 1,0 ), DNB ( - 0,4 ) og Telenor ( - 1,6 ).
AA170303 Også to menn som hadde ledende stillinger i selskapene er tiltalt for grovt skattesvik og medvirkning til dette.
AA170303 Ellers faller samtlige av de mest omsatte selskapene fredag.
DN170302 - I verftsindustrien ser vi hvordan de utenlandskeide selskapene slipper skatt, mens de norske konkurrentene må betale, selv når de ikke går med overskudd.
DN170302 Mange av selskapene innenfor stålproduksjon, gruvevirksomhet og annen tradisjonell industri er offentlige eide - og nedlastet med gjeld.
AP170302 Næringsminister Monica Mæland sier til avisen at departementet som eier forventer at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å forhindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd som måtte avdekkes.
AA170302 Næringsminister Monica Mæland sier til avisen at departementet som eier forventer at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å forhindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd som måtte avdekkes. ( ©NTB ) ¶
VG170301 I de fleste tilfellene kunngjorde selskapene satsingen før Trump ble president.
VG170301 Fakta : Ifølge selskapene stemmer ikke dette.
SA170301 | Storebrand selger seg ut av selskapene bak omstridt rørledning i USA ¶
SA170301 Storebrand selger seg helt ut av selskapene som er involvert i å bygge den omstridte rørledningen i North Dakota i USA.
SA170301 Storebrand selger seg helt ut av selskapene bak den omstridte oljerørledningen Dakota Access i USA.
SA170301 - Jeg ble litt overrasket over henvendelsen, men vi vurderte seriøst om dette kunne være noe for noen av selskapene jeg var investor i.
DN170301 « Mitt økonomiteam jobber med å utvikle en historisk skattereform som vil redusere skattenivået for selskapene våre så de kan konkurrere og lykkes hvor som helst og med hvem som helst.
DN170301 I Norden har stort sett bare de større selskapene og finansinstitusjonene vært ratet, mens mindre foretak har fått såkalt « skyggerating » utført av banker og verdipapirforetak uten at disse har hatt konsesjon som ratingbyrå.
DN170301 « Mitt økonomi-team jobber med å utvikle en historisk skattereform som vil redusere skattenivået for selskapene våre så de kan konkurrere og lykkes hvor som helst og med hvem som helst.
DN170301 Overskuddet er regnet ut gjennom en vurdering av verdien på de 35 selskapene Investinor har investeringer i.
DN170301 Jensen mener venturefond ofte følger en « j-kurve », der svak start følges av vekst hvis noen av selskapene i porteføljen lykkes skikkelig.
DN170301 Han understreker at fremgangen er bra både for Investinor, staten og ikke minst for selskapene i Investinors portefølje.
DN170301 Dette er en komplisert øvelse, innrømmer Jensen, men han sier Investinor også har brukt eksterne aktører for å prise mange av selskapene der det ikke har vært ferske emisjoner som gir markedspris.
DB170301 O'Leary mener en av fordelene med samarbeidet er at de kan danke ut de dyrere selskapene .
DB170301 De to selskapene skal ikke samarbeide om ruter der begge flyr, ifølge Sandaker-Nielsen.
DB170301 Administrerende direktør i Norwegian Bjørn Kjos sa i januar at de to selskapene arbeidet med å få på plass en " avtale som var god for begge parter " med Ryanair.
DB170301 - Hvis de lykkes, kan de dyrere selskapene komme til å stå svakere, og det kan på sikt være bra for oss.
DA170301 Til tross for dette har Oljefondet økt sine investeringer i selskap som Exxon, Chevron og Suncor, som ifølge FIVH alle er blant selskapene « som sterkest bidrar til klimaendringer.
AP170301 Teamet hans « jobber med en historisk skattereform som vil redusere skatten så mye at selskapene våre kan være konkurransedyktige, » sa Trump.
AP170301 - Jeg ble litt overrasket over henvendelsen, men vi vurderte seriøst om dette kunne være noe for noen av selskapene jeg var investor i.
AA170301 | Storebrand selger seg ut av selskapene bak omstridt rørledning i USA ¶
AA170301 Vi håper dette kan gi et siste signal til selskapene bak prosjektet, slik at de revurderer ruten, sier Holm.
AA170301 Storebrand selger seg helt ut av selskapene som er involvert i å bygge den omstridte rørledningen i North Dakota i USA.
AA170301 I november i fjor ble det kjent at DNBs fond hadde solgt sine eierandeler i selskapene som bygger rørledningen.
AA170301 Holm sier Storebrand har vært i direkte kontakt med selskapene , i tillegg til at de sammen med flere andre investorer nylig sto bak et brev der de oppfordret långiverne av prosjektet til å jobbe for å få til en alternativ rute.
AA170301 - Nå har vi konkludert med at arbeidet med å påvirke ikke fører fram, og da trekker vi oss ut av selskapene .
AA170301 Alle de mest omsatte selskapene har positive tall onsdag formiddag.
AA170301 Da Oslo Børs stengte for dagen, lå hovedindeksen på 696,84 poeng etter en økning på 0,95 prosent - takket være positiv utvikling i de største selskapene .
DN170228 O'Leary mener en av fordelene med samarbeidet er at de kan danke ut de dyrere selskapene .
DN170228 De to selskapene skal ikke samarbeide om ruter der begge flyr, ifølge Sandaker-Nielsen.
DN170228 Administrerende direktør i Norwegian Bjørn Kjos sa i januar at de to selskapene arbeidet med å få på plass en " avtale som var god for begge parter " med Ryanair.
DN170228 - Hvis de lykkes, kan de dyrere selskapene komme til å stå svakere, og det kan på sikt være bra for oss.
DN170228 John Fredriksen-dominerte Frontline er blant selskapene som la frem resultater tirsdag morgen.
DN170228 Det John Fredriksen-kontrollerte tankrederiet Frontline er blant de mange selskapene som tirsdag la frem resultater for fjerde kvartal.
DN170228 Rundt 4.000 virksomheter har aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak, skriver Dagbladet.
DN170228 Han mener selskapene bør rette oppmerksomheten mot det de kan kontrollere.
DB170228 Ifølge 2015-årsrapporten til Atle Brynestads selskap 3 Norske as, datert mai 2016, inngår SeaDream Yacht Club i 3 Norske-konsernet sammen med selskapene Christiania GlasMagasin, Hadeland Glassverk og Porsgrunds Porselænsfabrikk.
DB170228 90 prosent av disse selskapene er enkelpersonforetak.
AP170228 Norges Bank Real Estate Management vil betale 452,9 millioner dollar, tilsvarende rundt 3,8 milliarder kroner, for andelen på 44 prosent i de to selskapene . 100 First Street omfatter 43.300 kvadratmeter, mens 303 Second Street omfatter 69.400 kvadratmeter.
AA170228 O'Leary mener en av fordelene med samarbeidet er at de kan danke ut de dyrere selskapene .
AA170228 De to selskapene skal ikke samarbeide om ruter der begge flyr, ifølge Sandaker-Nielsen.
AA170228 Administrerende direktør i Norwegian Bjørn Kjos sa i januar at de to selskapene arbeidet med å få på plass en " avtale som var god for begge parter " med Ryanair.
AA170228 - Hvis de lykkes, kan de dyrere selskapene komme til å stå svakere, og det kan på sikt være bra for oss.
AA170228 Rundt 4.000 virksomheter har aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak, skriver Dagbladet.
AA170228 Rundt 4.000 virksomheter har aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak, skriver Dagbladet.
VG170227 Samtidig stilles det etiske krav til alle selskapene i fondet.
VG170227 Disse selskapene har ikke lov til å operere på norsk jord.
VG170227 Selskapene bruker millioner på norsk TV-reklame, sendt fra London.
VG170227 Også i 2009 sviktet et legemiddel som rettet seg mot amyloid-belegget, den gangen utviklet av selskapene Pfizer, Johnson & Johnson og Elan i fellesskap.
DN170227 Dow Jones-indeksen, som følger utviklingen i de 30 største børsnoterte selskapene i USA, stiger 0,08 prosent mandag.
DN170227 Den brede S&P 500-indeksen, som følger utviklingen i de 500 største selskapene , er opp 0,10 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen er opp 0,28 prosent.
DN170227 Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i dette varselet.
DN170227 Prisen for de to selskapene er rundt 100 millioner kroner.
DN170227 De to selskapene fusjoneres og blir spydspiss i SpareBank 1 Markets' nysatsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på nær ti milliarder kroner, står det i en pressemelding.
DN170227 Bankene må igjen skyte inn penger i meglerhuset for å finansiere overtakelsen av de to selskapene .
AP170227 Ryanair la ned sin virksomhet på Moss lufthavn Rygge i slutten av oktober, og er allerede blitt et av de største selskapene på Oslo Lufthavn.
AA170227 De to selskapene fusjoneres og blir spydspiss i Sparebank 1 Markets nysatsing på kapitalforvaltning, med en samlet forvaltningskapital på nær ti milliarder kroner, står det i børsmeldingen.
AA170227 Det var bare mindre endringer i aksjekursene til selskapene som har størst påvirkningskraft på indeksens utvikling.
AA170227 - EU har de siste årene akselerert, og innstrammet handlingsrommet for de store amerikanske selskapene innenfor en rekke områder.
DB170226 Hold deg oppdatert om hva som skjer i bransjene og hvilke av selskapene som øker bemanningen - det er i hovedsak disse du bør benytte tid på.
DB170226 Først starter du med å gjøre en grundig research for å finne de selskapene du ønsker å jobbe i.
DB170226 « Dow Jones Industrial Average » bygger på kursutviklingen til 30 av de viktigste børsnoterte selskapene i USA.
VG170225 Han skal drive flere sikkerhetsselskaper i landet, men det er uvisst om selskapene fortsatt er i drift.
BT170225 Siden Seattle er Bergens vennskapsby, kanskje vi skulle sende over en bataljon buekorpsgutter, så de fikk noe annet å tenke på ? | - Vi har fortsatt tid til å få til noe stort ¶ Selskapene Unison og Kulturoperatørene får ansvaret for kulturprogrammet under sykkel-VM i Bergen.
AP170225 Selskapene var eid av en ikke-statlig aserbajdsjansk organisasjon som etter sigende jobbet for demokrati og menneskerettigheter, men i realiteten var den kontrollert av president Alijev.
DN170224 Ifølge bobestyrer Leif Petter Madsen i advokatfirmaet Wikborg Rein ser det ved konkursåpningen ikke ut til at det er noe uoppgjort mellom Veireno og de andre selskapene i Engers konsern.
DN170224 - Jeg er opptatt av ryddige forhold, og har personlig ingen gjeld og ingen skyld til noen av selskapene , sier Enger til avisen.
DN170224 Selskapene som eier Veireno, ble ikke sjekket.
DN170224 Matleveringstjenesten Foodora er et av selskapene Rocket Internet har vært med å bringe frem.
DN170224 Kinnevik var en av de første støttespillerne til Rocket Internet, men de siste årene har det kommet flere signaler på at selskapene har vært på kollisjonskurs, ifølge Reuters.
DB170224 Ole-Jørgen Berg-Nielsen driver selskapene Autorelease og Autoreturn, som har spesialisert seg på avsluttede leasingavtaler.
DB170224 For selv om både DNB, Orkla og Telenor varsler at behovet for arbeidstakere går ned, spiller paradoksalt nok de samme selskapene en nøkkelrolle i politikernes arbeid for å skape nye arbeidsplasser.
DB170224 For når de største børsnoterte selskapene ikke lenger vil levere sysselsettingsvekst har ikke politikerne lenger en sjanse til å levere på sitt viktigste løfte til velgerne ; jobb til alle.
DA170224 Oppbudsbegjæringene kommer blant annet som følge av den vanskelige situasjon Ingebrigtsen er i, og manglende mulighet for selv å følge opp selskapene .
DA170224 Ingebrigtsen har en gjeld til konkursboet i selskapene sine på 102 millioner kroner.
DA170224 Blant annet vil jeg se på større beløp og foreta en vurdering av selskapene og når de større beløpene har blitt tatt ut.
AP170224 - Det har vært noen revisorbemerkninger i forbindelse med lån eneeier Jonny Enger har tatt opp i selskapene sine uten tilstrekkelig garanti ?
AP170224 Her kjente vi til saker både hos de norske og de utenlandske selskapene . » | Regjeringen og Ap er uenige om selvkjørende biler, jernbanereform og veibygging.
AA170224 Ifølge bobestyrer Leif Petter Madsen i advokatfirmaet Wikborg Rein ser det ved konkursåpningen ikke ut til at det er noe uoppgjort mellom Veireno og de andre selskapene i Engers konsern. ( ©NTB ) ¶
AA170224 - Jeg er opptatt av ryddige forhold, og har personlig ingen gjeld og ingen skyld til noen av selskapene , sier Enger til avisen.
AA170224 Selskapene som eier Veireno, ble ikke sjekket.
AA170224 Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen stiger Nordic Nanovector med 2,3 prosent og REC Silicon med 2,1 prosent.
AA170224 Blant de store selskapene på hovedindeksen noterer Norsk Hydro seg for et fall på 1,6 prosent, Yara International for en minus på 0,6 prosent og Telenor for et fall på 0,2 prosent.
DN170223 Jeg har en sterk tro på at EQTs lidenskap for å utvikle selskaper vil fortsette å skape levedyktige verdier for både investorene, selskapene og samfunnet som helhet, sier toppsjef Thomas von Koch i EQT Partners i dagens melding.
DN170223 - Ettersom telekomselskapene vil hente store deler av inntektene fra mobildata fremover, og prisene på mobildata har vært i en nedadgående spiral vil det putte press på den finansielle utviklingen i selskapene .
DN170223 I Norden har stort sett bare de større selskapene og finansinstitusjonene vært ratet, mens mindre foretak har fått såkalt « skyggerating » utført av banker og verdipapirforetak uten at disse har hatt konsesjon som ratingbyrå, påpeker Nordic Trustee.
DN170223 Samtidig ser resultatsesongen i USA, som nå går mot slutten, ut til å gi årlig resultatvekst for de børsnoterte selskapene for andre kvartal på rad.
DN170223 Dow Jones følger utviklingen i de 30 største børsnoterte selskapene .
DN170223 Den langt bredere S&P 500-indeksen, som følger de 500 største selskapene , steg også.
DB170223 - Derfor har vi laget en sammenstilling som skal gjøre det lettere å orientere seg, og se forskjellene fra de ulike selskapene , sier Vie.
DB170223 Selv hevder Enger at han ikke har tatt noe utbytte fra selskapene utover vanlig lønn.
DB170223 Det er ikke et utbytte til meg personlig, men til selskapene for å betale oppkjøpsgjeld.
DB170223 Nominelt viser undersøkelsen blant selskapene på sokkelen en nedgang på 13 prosent i 2017, men når man tar hensyn til de store kostnadsbesparelsene på blir den reelle nedgangen noe mindre.
DB170223 ( Hegnar.no ) : Selskapene på norsk sokkel anslår nå at investeringene i rørtransport og utvinning av olje og gass vil bli 149,4 milliarder kroner i 2017.
AP170223 Ingen av de fem andre selskapene Enger eier gjennom Mece Invest har revisormerknader, ifølge regnskapene som er tilgjengelige i databasen til Visma BizWeb ¶
AP170223 Ifølge Enger ble alle økonomiske mellomværender mellom selskapene i hans sfære gjort opp i løpet av 2016.
AP170223 Bobestyrer Leif Petter Madsen i advokatfirmaet Wikborg Rein sier til Aftenposten at det ved konkursåpningen ikke ser ut til å være noe uoppgjort mellomværende mellom Veireno og de andre selskapene i Engers konsern.
AP170223 - Jeg er opptatt av ryddige forhold, og har personlig ingen gjeld og ingen skyld til noen av selskapene , sier han.
AP170223 - Dere sjekket ikke selskapene som eier Veireno ?
AA170223 Ellers er det mest fall blant de mest omsatte selskapene , blant annet for Marine Harvest ( - 0,5 ), Yara International ( - 2,0 ), Norsk Hydro ( - 0,7 ) og DNB ( - 0,1 ).
AA170223 Derfor er det krav til selskapene i regelverket om kontinuerlig forbedring av sikkerheten.
AA170223 Blant de større selskapene går Statoil opp med 0,1 prosent, mens de øvrige går tilbake.
AA170223 De to selskapene kommer i løpet av året til å fusjonere, og så skal Airtel overta all drift så snart alle nødvendighetsgodkjennelser er i havn.
DN170222 Tesla er blant de ledende selskapene i en nisje som etter hvert kan utfordre forretningsmodellen til tradisjonelle bilprodusenter som i dag dominerer massemarkedet : Selskapet er nå bare måneder unna å lansere sin nye Model 3 og har allerede mottatt over 300.000 forhåndsbestillinger, ifølge CNN Money.
DN170222 Selskapene meldte om utsettelsen onsdag morgen.
DN170222 En sammenstilling CNNMoney har gjort viser hvor oppsiktsvekkende det er at egenkapitalen i de to selskapene nå er nesten likt priset i markedet : ¶
DN170222 . I en felles uttalelse påpeker børsen og myndighetene ( GEM og Securities and Futures Commission, SFC ) at for halvparten av de 10 selskapene som steg mest på sin første noteringsdag i 2015, falt aksjekursen med 90 prosent fra toppen i løpet av den første måneden på børs.
DN170222 Dow Jones følger utviklingen i de 30 største børsnoterte selskapene i USA.
DN170222 Den brede S&P 500-indeksen, som følger utviklingen i de 500 største selskapene , endte dagen ned 0,11 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt 0,09 prosent.
DN170222 Blant selskapene som ikke har rapportert ennå er blant annet elbilprodusenten Tesla, som legger frem sin rapport etter markedet stenger i dag.
DB170222 Klyve skriver at DNB unnlot å « informere om lånet de fortsatt hadde til prosjektet » da det ble kjent at vi solgte oss ut av aksjene våre fond eide i selskapene bak rørledningen.
AA170222 De øvrige selskapene fulgte etter : Marine Harvest ( - 0,1 ), Norsk Hydro ( - 1,1 ), Yara ( - 0,8 ), Subsea ( - 1,8 ), Norwegian ( - 2,5 ) og Funcom ( - 5,9 ).
AA170222 Av de ti mest omsatte selskapene er det kun Telenor og Orkla som endte dagen med positivt fortegn, begge med 0,1 prosent.
AA170222 Starten er forsiktig på Oslo Børs onsdag, men blant de øvrige selskapene med noterbar aktivitet går Asetek fram med hele 12 prosent, Subsea 7 med 1,2 prosent og REC Silicon med 1,1 prosent.
AA170222 Blant de øvrige store selskapene stiger DNB med forsiktige 0,1 prosent, mens de øvrige faller.
SA170221 Tilsvarende har fire av de største selskapene på Haugalandet virksomhet i Bergen, mens bare ett av de store selskapene som sysselsetter flere enn 100 på Haugalandet, Tide, har hovedkontor i Bergen.
SA170221 Tilsvarende har fire av de største selskapene på Haugalandet virksomhet i Bergen, mens bare ett av de store selskapene som sysselsetter flere enn 100 på Haugalandet, Tide, har hovedkontor i Bergen.
SA170221 Fire av de største selskapene på Haugalandet har også hovedkontor i Stavanger, mens sju andre med hovedkontor på Haugalandet har virksomhet i Stavanger-regionen.
SA170221 Ifølge avtalen vil den nye avtalen bety større synlighet på AaFKs hjemmebane for flere av disse selskapene framover.
DN170221 Legg i tillegg til at den amerikanske resultatsesongen, som nå går mot slutten, ser ut til å gi årlig resultatvekst for de børsnoterte selskapene for andre kvartal på rad.
DN170221 SSB har ikke tilgang på det ultimate eierlandet bak investeringer i Norge og kan dermed ikke si noe om hvilke land selskapene som står bak holdingselskaper kommer fra.
DN170221 En annen forklaring på det markante fallet fra 2013 til 2015 kan være at de kinesiske investorene har nedskrevet verdiene i de norske selskapene de er investert i.
DN170221 Garborg viser til at flere internasjonale selskaper allerede har løsninger for betaling i butikk og mellom kunder i andre land, og venter at disse selskapene vil entre det norske markedet med tjenester i konkurranse med Vipps sine.
DN170221 Garborg går med på at det er ambisiøst å slå Google og Facebook på utvikling, men understreker at Vipps ikke over tid kan være dårligere enn disse selskapene på betalingsløsninger.
DB170221 Selskapene kan da bli nødt til å sette ned nettleieprisene.
AP170221 De siste årenes krumspring i Statkraft illustrerer hvorfor rikspolitikerne bør holdes på armlengdes avstand fra styringen av de statseide selskapene - og aller helst selge seg ut.
AP170221 Ifølge avtalen vil den nye avtalen bety større synlighet på AaFKs hjemmebane for flere av disse selskapene framover.
AA170221 Den innebærer at de to statlige selskapene vil etablere en felles arbeidskomité som skal utrede potensielle samarbeidsprosjekter, både innen oljeleting og produksjon.
AA170221 Selskapene har fått dispensasjon til oppdrett av såkalt triploid fisk, og Mattilsynet gir nå selskapene frist til 15. mars med å få plass tilstrekkelige tiltak.
AA170221 Hvis ikke vil selskapene bli ilagt løpende dagbøter på til sammen 800 000 kroner, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet.
AA170221 Det er Mattilsynets avdeling i Salten som mener at selskapene har for dårlige internkontrollprosedyrer i forbindelse med oppdrett av steril laks.
AA170221 De to siste selskapene har felles ledelse.
AA170221 Selskapene har fått dispensasjon til oppdrett av såkalt triploid fisk, og Mattilsynet gir nå selskapene frist til 15. mars med å få plass tilstrekkelige tiltak.
AA170221 Blant de øvrige store selskapene notert på hovedindeksen faller DNB mest med 0,6 prosent, fulgt av Yara International som faller 0,3 prosent, og Telenor som faller 0,2 prosent.
AA170221 Blant de øvrige selskapene med noenlunde aktivitet etter børsstart faller REC Silicon og Subsea 7 begge med 0,8 prosent, mens Nordic Nanovector stiger med 2 prosent.
AA170221 Blant de øvrige store selskapene er det kun Yara som faller, med en nedgang på 0,7 prosent.
AA170221 I tilsynet fant ombudet at de minste selskapene , Agva Kraft, Akraft, Oslo Kraft og Telinet Energi, hadde mange avvik fra standardvilkårene og flere brudd på markedsførings- og angrerettloven.
AA170221 Dette må selskapene rette opp i.
AA170221 Selskapene som ble kontrollert var Hafslund, NorgesEnergi, Fjordkraft, LOS energi, Eidsiva, Trønderenergi, Akraft, Agva kraft, Telinet, Oslo Kraft. ( ©NTB ) ¶
DN170220 Det er tid for rapportering av kvartalstall hos de børsnoterte selskapene , noe som kan utløse store kursbevegelser.
DN170220 Selskapene mener de har betalt, og kommer til å betale, for mye i avgifter til flyplassen i perioden 2015 til 2019.
DN170220 Citigroup, HSBC og Nomura er blant selskapene som nylig har oppgradert Hon Hai til en kjøpsanbefaling.
DA170220 « Tiltalte har utnyttet sin stilling som daglig leder, forretningsfører, rådgiver og regnskapsfører mot de to selskapene han har jobbet for.
DA170220 mars 2012 overførte han til sammen 5.625.221 kroner fra et av selskapene .
DA170220 414.000 og 480.000 kroner skal også ha gått til to banker i Stavanger som betaling av personlig gjeld, samt gjeld til et av selskapene hans.
AP170220 Før 2015 drev fire selskap søppelhenting i disse områdene, inkludert Veireno, som var underleverandør for et av de andre selskapene .
AA170220 - Brøytingen har gått greit, men et av selskapene som avising har hatt teknisk trøbbel som har gitt redusert kapasitet en periode.
AA170220 Oljeprishopp og oppgang for de aller fleste selskapene bidro til at hovedindeksen steg 0,51 prosent til 691,13 poeng mandag formiddag.
AA170220 Mattilsynet opplyser at de foreløpig ikke har fått noen tilbakemelding fra selskapene . ( ©NTB ) ¶
AA170220 De tre selskapene har fått dispensasjon for produksjon av triploid laks, fisk som er sterilisert under trykk, men den ble gitt på vilkår om en enhetlig internkontrollprosedyre.
AA170220 Selskapene lover å svare Mattilsynet innen fristen.
DB170219 Det står også at « VT Gruppen er samlebetegnelsen og morselskapet til selskapene Veitransport og Østkran ».
AP170219 Så sent som fredag var Veireno listet opp som en del av konsernet sammen med selskapene Veitransport og Østkran.
AA170219 " Disse selskapene har lang erfaring og gjennomføringsevnen som skal til for 600.000 innbyggere.
DN170218 Facebook er et av de mest fremoverlente selskapene som finnes, sier BI-student Linda Kukleci.
AP170218 Flere av selskapene er blitt rammet av sanksjoner knyttet til Irans atom- og rakettprogram.
VG170217 Sharif ble pågrepet i juni 2015 etter at selskapene hans ble slått konkurs.
SA170217 Ford er et av selskapene som har vært under press fra Trump om å tilbakeføre virksomhet til USA, men de velger nå likevel å bygge i Mexico.
SA170217 Selskapene har dermed hatt over 8 år til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket ", skriver departementet i meldingen, der de tilbakeviser det de mener er en rekke påstander Silver har kommet med.
SA170217 Det er advokat Fredrik Bie som har hatt hovedansvaret for bobehandlingen av konkursen i selskapene til Johannes Lunde.
DN170217 Selskapene har dermed hatt over 8 år til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket.
DN170217 Alle selskapene opplevde kursfall på rapporteringsdagen og de påfølgende dagene, med fra unntak av Grieg Seafood, som steg nesten fem prosent torsdag.
DN170217 Alle selskapene er enige om at tilbudsveksten av laks i markedet er ventet til om lag to prosent i 2017, som er det samme som Kontali Analyses estimat.
DN170217 Investorene likte ikke resultatene selskapene på Oslo Børs leverte og sendte aksjekursen ned.
DN170217 Sharif ble pågrepet av politiet i juni i 2015 etter at de ni selskapene hans ble slått konkurs.
DB170217 » Begge gangene svarte selskapene : « Noen har skrevet inn informasjon om deg på nettsidene våre.
DB170217 Begge gangene spurte jeg selskapene : « Men hvordan er dette mulig.
DB170217 Sharif ble pågrepet av politiet i juni i 2015 etter at de ni selskapene hans ble slått konkurs.
DA170217 I boinnberetningen til Lunde Gruppen AS skriver Bie at det er avdekket en omfattende sammenblanding av økonomien i selskapene i Lunde-systemet, noe som har gjort bobehandlingen særlig arbeidskrevende.
DA170217 Det er advokat Fredrik Bie som har hatt hovedansvaret for bobehandlingen av konkursen i selskapene til Johannes Lunde.
DA170217 Bobehandlingen av konkursene i selskapene til Johannes Lunde har kostet 45 millioner kroner.
BT170217 Ford er et av selskapene som har vært under press fra Trump om å tilbakeføre virksomhet til USA, men de velger nå likevel å bygge i Mexico.
AA170217 Ford er et av selskapene som har vært under press fra Trump om å tilbakeføre virksomhet til USA, men de velger nå likevel å bygge i Mexico.
AA170217 Selskapene har dermed hatt over 8 år til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket.
AA170217 Sharif ble pågrepet av politiet i juni i 2015 etter at de ni selskapene hans ble slått konkurs.
AA170217 Selskapene har dermed hatt over 8 år til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket ", skriver departementet i meldingen, der de tilbakeviser det de mener er en rekke påstander Silver har kommet med.
AA170217 Det ble vedtatt å skille ut selskapene ROM Eiendom AS, Mantena AS, Entur AS og Materiellselskapet AS.
AA170217 - Flere av selskapene skal eies direkte av Samferdselsdepartementet, og får viktige roller i videreutviklingen av jernbanen.
AA170217 Selskapene flyttes ut av NSB i løpet av april i år.
VG170216 Med flere aktører på norsk jord, vil det være større mulighet for å få gjennomslag for en IP-blokkering av selskapene uten lisens i Norge, tror de.
VG170216 Det viktige er at staten betaler alt for mye og at selskapene må levere på både kvalitet og pris, sier Mæland.
VG170216 - Det stilles også klare krav til miljø og at selskapene skal bruke lærlinger.
DN170216 DNB Markets vurderer guiding i tråd med konsensus, men ser rapporten og kapitalmarkedspresentasjonen som samlet sett negativ og mener aksjen at bør gjøre det svakere enn de sammenlignbare selskapene som et resultat.
DN170216 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DN170216 Dette vil gjøre det mulig for Statkraft å bli et av de mest konkurransedyktige selskapene i vår bransje, sier konsernsjefen.
DN170216 Et av selskapene han peker på er Xeneta, som jobber med fraktteknologi og nylig hentet 100 millioner kroner i risikokapital.
DA170216 Skagen Kon-Tiki har slått sin referanseindeks i 11 av 15 år ; i 2016 bidro de beste selskapene i porteføljen med 2 milliarder kroner til andelseierne.
AP170216 Kjos mener det haster å få på plass en ny avtale fordi dagens regler gir russiske selskaper store fordeler i forhold til de norske selskapene : ¶
DN170215 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DN170215 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DN170215 Kværner lager plattformdekk og - understell og er et av de mindre selskapene i Aker-systemet, som kontrolleres av Kjell Inge Røkke.
DN170215 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DB170215 Innenfor disse rammene er det opp til selskapene å lete etter, bygge ut og utvinne ressursene som er lønnsomme for bedriftene selv og for samfunnet som helhet.
DB170215 Den gir selskapene fradrag for utgifter til leting og utbygging.
DA170215 Kartleggingen ( med utgangspunkt i « et knippe norske selskaper » ) viser at verdien av markedstilgang i havvindmarkedet er i størrelsesorden 60 milliarder over 15 år, ifølge selskapene selv ».
AA170215 « Å frakte oss til stasjoneringsstedet for spisepauser blir for dyrt, for selskapene » skriver Ole Roger Berg, leder for fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening i en pressemelding.
AA170215 Også nedover på listen over de mest omsatte selskapene på børsen var det for det meste røde tall, med noen få unntak.
AA170215 De øvrige åtte selskapene på denne listen endte alle med røde tall.
AA170215 Av de ti mest omsatte selskapene var det bare DNB ( +0,63 ) og Yara International ( +1,19 ) som avsluttet dagen i pluss.
AA170215 De må være veldig klar over hva de skal si ja eller nei til, og ikke minst må selskapene være flinke til å informere folk om hva det innebærer å inngå en avtale.
AA170215 Blant de mest omsatte selskapene på hovedindeksen er det stort sett røde tall.
DN170214 De må være veldig klar over hva de skal si ja eller nei til, og ikke minst må selskapene være flinke til å informere folk om hva det innebærer å inngå en avtale.
DN170214 Nå er det kun spørsmål om tid før selskapene også inntar Norge og Norden, ifølge Freihow.
DB170214 De må være veldig klar over hva de skal si ja eller nei til, og ikke minst må selskapene være flinke til å informere folk om hva det innebærer å inngå en avtale.
DB170214 Det var opp fra 50 prosent i forrige anbudsprosess, men heller ikke det var nok til å unngå at et av selskapene som fikk tilslaget den gang, RenoNorden, fikk smekk av arbeidstilsynet for omfattende brudd på arbeidsmiljøloven.
AP170214 En av mulighetene er at Trump-regjeringen gir de store selskapene en « skatteferie », som amerikanske medier kaller det.
AP170214 Det er nesten tre ganger så mye som den samlede verdien av alle selskapene notert på Oslo Børs.
AP170214 Da fikk selskapene en midlertidig skattelettelse som gjorde det mulig å hente hjem penger med bare 5,25 prosent skatt.
AP170214 | Hos disse kan du få toppjobb - men helst hvis du er mann ¶ 31 av 38 ledere i de fire mest sentrale selskapene i norsk luftfart er menn.
AP170214 Også på tekniske fagområder ser vi at flere dyktige kvinner kommer inn og gjør karriere i selskapene , sier Lothe.
AP170214 Mens mennene holder fast på styringen av selskapene , har stadig flere av deres mest innbringende kunder - de jobbreisende - vært kvinner.
AP170214 De faktiske tallene for toppledergruppene i de viktigste selskapene er slik : ¶
AP170214 - Tall fra Core's topplederbarometer viser at i de 100 største norske selskapene er 93 prosent av de administrerende direktørene menn, sier Mæland som også sier at departementet har ting på gang som hun håper skal endre situasjonen : ¶
AP170214 - I en topplederundersøkelse som nylig ble laget, har Core kartlagt kjønnsbalansen i styrer og toppledergrupper i de 200 største selskapene i norsk næringsliv.
AP170214 | Flysjefene ansetter stort sett bare menn i toppjobbene ¶ 31 av 38 ledere i de fire mest sentrale selskapene i norsk luftfart er menn.
AP170214 Også på tekniske fagområder ser vi at flere dyktige kvinner kommer inn og gjør karriere i selskapene , sier Lothe.
AP170214 De faktiske tallene for toppledergruppene i de viktigste selskapene er slik : ¶
AP170214 - Tall fra Core's topplederbarometer viser at i de 100 største norske selskapene er 93 prosent av de administrerende direktørene menn, sier Mæland som også sier at departementet har ting på gang som hun håper skal endre situasjonen : ¶
AP170214 - I en topplederundersøkelse som nylig ble laget, har Core kartlagt kjønnsbalansen i styrer og toppledergrupper i de 200 største selskapene i norsk næringsliv.
AA170214 | Selskaper må i retten etter dødsfall på arbeidsplass i Arendal ¶ Selskapene Lindland Maskin og Aust-Agder Jernmalmgruber er tiltalt og må i mars møte i retten etter at en polsk arbeider omkom på Eydehavn i Arendal i 2014.
AA170214 Statoil, som var den mest omsatte aksjen, falt 0,99 prosent og fikk følge av Norsk Hydro ( - 0,98 ), Yara International ( - 0,30 ), Telenor ( - 0,60 ) og Norwegian ( - 0,25 ) av selskapene med røde tall.
AA170214 Like mange gikk opp som ned av tungvekterne på Oslo Børs tirsdag, men det var ingen større utslag hos noen av selskapene .
AA170214 De må være veldig klar over hva de skal si ja eller nei til, og ikke minst må selskapene være flinke til å informere folk om hva det innebærer å inngå en avtale.
AA170214 Bare tre av de ti mest omsatte selskapene legger på seg, mens seks av dem har røde tall fra starten av tirsdag.
AA170214 Så ta med din indre klimaforkjemper til UKA denne høsten - det er kanskje nettopp den selskapene ønsker å rekruttere.
AA170214 For samtidig som selskapene kontinuerlig jobber med å gjøre sin produksjon mest mulig klimavennlig, skjer det en hel del på fornybarfronten.
AA170214 Et tett samarbeid med NTNU er viktig for selskapene , men dette samarbeidet er også av stor nytte for universitetet.
VG170213 Vi vet de tar sikkerhet på alvor, for en hacker-skandale kan ruinere selskapene deres.
VG170213 - IKKE BRA : « Jeg tror ikke det gjør så mye, men det er ikke bra, og det gjør at man mister litt tilliten til de selskapene , hvis de ikke klarer å ivareta sikkerheten til kundene sine », sier Bård Hoksrud ( Frp ) om hackingen av Dropbox-kontoen hans.
DN170213 Selskapene trenger blant annet godkjennelse fra lokalmyndigheten i tyske Hesse, som tidligere har reist krav om at et felles hovedkontor legges til Frankfurt.
DN170213 Det melder selskapene mandag.
DN170213 Selskapene forventer at funnet vil ha en størrelse på mellom 35 og 100 millioner fat med oljeekvivalenter.
DN170213 Han dro til Houston, verdens energihovedstad, for å snakke med selskapene .
DN170213 Det er fortsatt lite handel blant styremedlemmer og direktører i de børsnoterte selskapene , nå midt i resultatsesongen.
DN170213 Mens fire av selskapene forsøker å flytte ting som i dag skjer på et legekontor over til programvare, er ideen til Dobloug heller å ta legekontoret hjem på døren til folk.
DB170213 Her vil nok selskapene teste ut ulike modeller og se på responsen fra kundene før noe blir gjort endelig, sier Aslak Øverås.
DB170213 januar 2019 gir ifølge selskapene som installerer dem en mye mer finmasket oppdeling av strømprisene.
DA170213 Funnet har en størrelse på mellom 35 og 100 millioner fat oljeekvivalenter, opplyser selskapene .
DA170213 Det er gjort funn av både olje og gass, men selskapene understreker at det er oljeforekomsten som er hovedprioritet.
AP170213 Kilder : Selskapene
AP170213 Innovasjonskraften i disse selskapene har gjort dem til verdens mest verdifulle, sier Syversen.
AA170213 Funnet har en størrelse på mellom 35 og 100 millioner fat oljeekvivalenter, opplyser selskapene .
AA170213 Det er gjort funn av både olje og gass, men selskapene understreker at det er oljeforekomsten som er hovedprioritet.
AA170213 Også Statoil ( +0,13 ), DNB ( +1,35 ), Subsea 7 ( +1,19 ), Storebrand ( +1,47 ), Yara International ( +1,82 ), Telenor ( +0,76 ), Orkla ( +0,54 ), Marine Harvest ( +0,13 ) og Aker Solutions ( +0,19 ) var på topp-ti-listen over de mest omsatte selskapene - og bidro til oppgangen på Oslo Børs.
AA170213 Det var for det meste positive tall å se på listen over de mest omsatte selskapene på Oslo Børs mandag.
AA170213 Selskapene har gitt brukere som har vært utsatt for risiko, beskjed om å skifte passord.
DN170212 Hegdahl ber myndigheten om å hente informasjon fra enhetsregistrene, hvor selskapenes regnskapsfører er oppført, slik at regnskapsfører får informasjonen samtidig med selskapene .
DN170212 Hegdahl ber myndigheten om å hente informasjon fra enhetsregistrene, hvor selskapenes regnskapsfører er oppført, slik at regnskapsfører får informasjonen samtidig med selskapene .
DN170212 Det er selskapene Babcock SAA FW AB og Lufttransport FW AS som konkurrerer om kontrakten.
DN170212 - Begge selskapene flyr ambulansefly i dag og tar nok med seg denne kompetansen inn i prosessen, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell, i en pressemelding.
AP170212 I løpet av Donald Trumps første uker som president har han flere ganger navngitt konkrete selskaper i positiv eller negativ favør, noe som har hatt direkte konsekvenser for børskursen til disse selskapene .
AP170212 - Trump burde solgt selskapene sine.
AP170212 I løpet av Donald Trumps første uker som president har han flere ganger navngitt konkrete selskaper i positiv eller negativ favør, noe som har hatt direkte konsekvenser for børskursen til disse selskapene .
AP170212 - Trump burde solgt selskapene sine.
AP170212 I tillegg kommer nesten halvparten av selskapsskatten sveitsiske myndigheter krever inn hvert år, fra disse selskapene .
AA170212 I tillegg kommer nesten halvparten av selskapsskatten sveitsiske myndigheter krever inn hvert år, fra disse selskapene .
FV170211 Men etter det Fædrelandsvennen får opplyst nekter disse selskapene for å ha solgt de aktuelle kjøretøyene til Olsen Bil.
BT170211 Det er selskapene Babcock SAA FW AB og Lufttransport FW AS som konkurrerer om kontrakten.
BT170211 - Begge selskapene flyr ambulansefly i dag og tar nok med seg denne kompetansen inn i prosessen, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell, i en pressemelding.
AA170211 Det er selskapene Babcock SAA FW AB og Lufttransport FW AS som konkurrerer om kontrakten.
AA170211 - Begge selskapene flyr ambulansefly i dag og tar nok med seg denne kompetansen inn i prosessen, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell, i en pressemelding.
DN170210 Ifølge Stakkestad er det 1.300 ansatte i Solstad, noe som ifølge Sysla betyr at det er 800 færre ansatte i de to selskapene sammenlignet med midten av 2015.
DN170210 To tredjedeler av selskapene har levert sine resultater for fjerde kvartal 2016 - og det ser veldig bra ut.
DN170210 Så langt i rapporteringssesongen for fjerde kvartal har 66,6 prosent av selskapene levert bedre resultater enn ventet.
DN170210 I tredje kvartal leverte 72,5 prosent av selskapene på den ledende aksjeindeksen S&P 500 et resultat som var bedre enn ventet.
DN170210 Aksjestrategen i DNB Markets mener gode tall fra selskapene på børsen S&P 500 vil øke optimismen flere steder også.
DB170210 Ifølge Stakkestad er det 1.300 ansatte i Solstad, noe som ifølge Sysla betyr at det er 800 færre ansatte i de to selskapene sammenlignet med midten av 2015.
DB170210 Min anstrengte økonomi har gått utover selskapene mine.
DB170210 Lov om offentlige anskaffelser - for Oslo gir da Veireno bedre betingelser enn det de andre selskapene konkurrerte på.
BT170210 Gjennom å fortsette handelen med varer fra de okkuperte områdene, bidrar disse selskapene til å muliggjøre og legitimere en ulovlig okkupasjon og grove menneskerettighetsbrudd.
AP170210 Ifølge Stakkestad er det 1.300 ansatte i Solstad, noe som ifølge Sysla betyr at det er 800 færre ansatte i de to selskapene sammenlignet med midten av 2015.
AP170210 Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm er blant selskapene som har testet luselaser med god erfaring.
AP170210 Selskapene har nå 16 lasere fordelt på 11 merder, og har bestilt fire til som skal leveres i april.
AA170210 Sharif ble pågrepet av politiet i juni i 2015 etter at de ni selskapene hans ble slått konkurs.
AA170210 Ifølge Stakkestad er det 1.300 ansatte i Solstad, noe som ifølge Sysla betyr at det er 800 færre ansatte i de to selskapene sammenlignet med midten av 2015.
DN170209 De delvis statseide selskapene på Oslo Børs øker utbyttet, slik også Hydro annonserte torsdag foran fremmøtte aksjonærer og analytikere på Vækerø.
DN170209 Nordea utelukker de tre selskapene Energy Transfer Partners, Sunoco Logistics og Phillips 66, som alle er involvert i byggingen av rørledningen.
DN170209 Nordea kaster ut tre av selskapene som står bak den den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipeline i USA.
DN170209 Orkla var lenge en børsvinner blant de største selskapene notert på Oslo Børs.
AA170209 Statoil var mest omsatt av de tunge selskapene på indeksen, fulgt av Yara, DNB, Norsk Hydro og Orkla.
DN170208 Storebrand og Atea var blant aksjene som steg markert på Oslo Børs onsdag etter at begge selskapene la frem sterke rapportert for fjerde kvartal 2016.
DN170208 Schibsted var også blant selskapene som la frem resultater for fjerde kvartal onsdag.
DN170208 Disse selskapene koordinerte ikke salgsprisene.
DN170208 - Disse selskapene visste veldig godt at det de gjorde, var galt.
DN170208 Selskapene kjøpte brukte bilbatterier fra skraphandlere i Frankrike, Nederland og Tyskland.
AP170208 Innvandrere eller barn av innvandrere grunnla 200 av selskapene på Fortune 500-listen, selskaper som Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald's, Boeing og Disney.
AP170208 Her er argumentene selskapene har lagt frem for retten : ¶
AP170208 Blant selskapene som protesterer, er Microsoft, Apple, Facebook, Google, Airbnb, Uber, Fitbit, Snap, Strava, Dropbox, eBay, Levi Strauss, PayPal, Netflix.
AP170208 Begge disse selskapene mener de taper på innreiseforbudet. 96 teknologiselskaper leverte et juridisk støttebrev til retten mot Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud.
AP170208 Amerikanske arbeidere og USAs økonomi vil til syvende og sist bli skadelidende, mener selskapene .
AP170208 - Rammes økonomisk ¶ Selskapene argumenterer med at de rammes økonomisk av presidentordren.
AP170208 Selskapene og de ansatte vil ikke orke å gjennomgå en dyr og vrien visumprosess hvis de risikerer å bli stoppet på grensen eller holdt unna familie og venner utenlands.
AA170208 Disse selskapene koordinerte ikke salgsprisene.
AA170208 - Disse selskapene visste veldig godt at det de gjorde, var galt.
AA170208 Selskapene kjøpte brukte bilbatterier fra skraphandlere i Frankrike, Nederland og Tyskland.
SA170207 Tirsdag ble det levert oppbudsbegjæring for selskapene Spring Holding AS og Viste Råd AS.
SA170207 Oppbudsbegjæringene kommer blant annet som følge av den vanskelige situasjon Ingebrigtsen er i, og manglende mulighet for selv å følge opp selskapene .
DN170207 Innen it, telekom og industri har de amerikanske selskapene en høyere kvinneandel enn de norske.
DN170207 I årets kartlegging har Halrynjo og kollegene dessuten sammenlignet med de 200 største amerikanske selskapene .
DN170207 I det ferske Topplederbarometeret har forskerne analysert kjønnsbalansen i toppledergruppene i de 200 største norske selskapene , målt etter omsetning.
DN170207 Forskerne har tidligere kartlagt kjønnsbalansen i toppen av de 100 største selskapene .
DN170207 Forsker Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning/CORE Foto : Institutt for samfunnsforskning ¶ 20 prosent av de totalt 1162 lederne i selskapene som er analysert er kvinner. 15 av selskapene, altså 7,5 prosent, har en kvinne som øverste leder.
DN170207 Det er en høyere andel kvinnelige ledere i industrien og it-bransjen i de største amerikanske selskapene enn i de norske, viser ny kartlegging.
DN170207 - Hvis man ser på de 200 største selskapene har Norge faktisk flere selskap med bare menn enn i USA : 35 i Norge mot 25 i USA.
DN170207 15 av selskapene , altså 7,5 prosent, har en kvinne som øverste leder.
DB170207 Selskapene må, gjennom endringer i vilkårene, blant annet : ¶
DB170207 For å hindre utnyttelse og lav betaling mener de at de enkelte tjenesteyterne i selskapene må kunne organisere seg og gjøre kollektive avtaler, hvis de ikke selv får sette prisen på tjenestene de tilbyr.
DA170207 « Oppbudsbegjæringen kommer blant annet som følge av den vanskelige situasjonen Ingebrigtsen er i, og manglende mulighet for selv å følge opp selskapene », heter det i en pressemelding sendt tirsdag morgen.
AA170207 Vinnerne blant de mest omsatte selskapene er Norwegian ( +1,1 ), Aker BP ( +2,5 ) og DNO som øker med 1,9 prosent.
VG170206 Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter, Airbnb, eBay og Intel er blant selskapene som har undertegnet dokumentet som støtter den rettslige kampen mot Trumps innreiseforbud.
VG170206 Selskapene overleverte mandag et dokument med argumenter mot innreiseforbudet til domstolen som behandler saken, melder NTB.
VG170206 Selv om jeg jobber tett med noen av disse selskapene nå og da, vil jeg komme med følgende påstand : Noe er feil når det har vokst frem en egen industri som kalles « Attføringsbedrifter ».
DN170206 Det nye selskapet Solstad Farstad vil ha over 15 milliarder kroner i gjeld, og Hestnes mener « det er nærliggende at man harmoniserer bankavtalene i de fusjonerte selskapene ». | - Det skal mye til for å redusere dette gapet ¶
DN170206 Til retten ¶ Selskapene har sendt inn en såkalt « amicus » i sakene som delstatene Washington og Minnesota har anlagt mot Trump og hans lov.
DN170206 Hemmer veksten ¶ Selskapene som nå går imot Trump understreker innreiseforbudet er et brudd med prinsippene om rettferdighet og forutsigbarhet som har styrt immigrasjonspolitikken i USA i hele etterkrigstiden.
DN170206 Dette er bare noen av de 97 selskapene som nå har protestert og engasjert seg i den juridiske kampen mot president Trumps innreiseforbud for mennesker fra sju muslimskdominerte land.
DN170206 Dette betyr at selskapene , som ikke er direkte part i sakene, stiller seg tilgjengelig for retten for informasjon.
DN170206 De påpeker også at over 200 av selskapene på Fortunes liste over de 500 største selskapene i USA er grunnlagt av immigranter eller deres barn.
DN170206 De påpeker også at over 200 av selskapene på Fortunes liste over de 500 største selskapene i USA er grunnlagt av immigranter eller deres barn.
DN170206 Selskapene anfører at immigrasjon og tilgang til kvalifiserte medarbeidere er bra for amerikansk økonomi, og at innreiseforbudet derfor rammer den økonomiske veksten i USA.
DN170206 Kyrkjeeide sier videre at det er store synergieffekter for selskapene som nå foreslås sammenslått, og at de utfyller hverandre på en god måte.
DN170206 I tillegg har de en del utfyllende segmenter der for eksempel Solstad er store på Subsea, Farstad er sterk i Australia og ¶ Selskapene selv anslår synergieffekter på 450 - 600 millioner kroner i året, ifølge børsmeldingen.
DN170206 Han vil imidlertid gjøre unntak dersom et av disse selskapene kjøper opp et annet selskap og betaler med aksjer, og det innebærer at den statlige eierandelen blir redusert.
DB170206 Og disse selskapene har gode samarbeidsavtaler som kan være gode å ha dersom den opprinnelige reisen blir forsinket.
DB170206 « Immigranter og deres barn har grunnlagt over 200 av selskapene som er på Fortunes 500-liste », skriver de.
BT170206 Kan vi se straffetiltak mot de store selskapene som opponerer mot Trump, slik Putin gjorde med oligarkene, nå som Trump styrer skattevesenet, eller kan han søke å svekke dem på annet vis ?
AP170206 Foto : Esteban Felix / AP / NTB scanpix FOTO : Esteban Felix / TT / NTB Scanpix ¶ Selskapene overleverte mandag et dokument med argumenter mot innreiseforbudet til domstolen som behandler saken.
AP170206 - For bransjen og de involverte selskapene tror jeg sammenslåing og dannelsen av en stor, slagkraftig aktør er det eneste riktige, sier Swedbank-analytiker Stig Erik Kyrkjeeide.
AP170206 De tidligere storaksjonærene i de to selskapene , Solstad-familien i Skudeneshavn og Farstad-familien i Ålesund, sitter igjen med små aksjeposter.
AA170206 - For bransjen og de involverte selskapene tror jeg sammenslåing og dannelsen av en stor, slagkraftig aktør er det eneste riktige, sier Swedbank-analytiker Stig Erik Kyrkjeeide. ( ©NTB ) ¶
AA170206 Han vil imidlertid gjøre unntak dersom et av disse selskapene kjøper opp et annet selskap og betaler med aksjer, og det innebærer at den statlige eierandelen blir redusert.
AA170206 Selv om jeg jobber tett med noen av disse selskapene nå og da, vil jeg komme med følgende påstand : Noe er feil når det har vokst frem en egen industri som kalles « Attføringsbedrifter ».
AA170206 Jeg har selv oppfordret mange av selskapene jeg er medeier i om å legge mer av reklamekronene på Discovery sine kanaler for gjennom dette å støtte opp under at norsk idrett, Norges Fotballforbund og RBK.
SA170205 For ansatte i de andre selskapene vil det bli videre lokale forhandlinger etter hvert, opplyser Ørberg.
SA170205 januar 2006, og selskapene fikk to år på seg til å oppfylle kvoten. ( ©NTB ) ¶
FV170205 For ansatte i de andre selskapene vil det bli videre lokale forhandlinger etter hvert, opplyser Ørberg. ( ©NTB ) ¶
DN170205 | Skattebetalerne må ta nesten hele regningen ¶ Selskapene i gassrørstriden kan sende størsteparten av advokatregningen til staten, som de saksøker.
DN170205 Administrerende direktør i Njord Gas Infrastructure Birte Norheim, mener det er « rimelig » at selskapene får skrive av advokatutgifter.
AP170205 For ansatte i de andre selskapene vil det bli videre lokale forhandlinger etter hvert, opplyser Ørberg.
AA170205 For ansatte i de andre selskapene vil det bli videre lokale forhandlinger etter hvert, opplyser Ørberg.
AA170205 januar 2006, og selskapene fikk to år på seg til å oppfylle kvoten. ( ©NTB ) ¶
VG170204 « Siden IHS valgte å markedsføre Tryg som konkurrent til de mer etablerte selskapene på dette området, var prosessens viktigste formål oppnådd.
VG170204 Flyselskapet Qatar Airways er blant selskapene som nå tar med seg passasjerer også fra land som er omfattet av innreiseforbudet.
VG170204 Samtidig er det viktig å påpeke at dette gjelder flere forskjellige selskaper og det kan være ulike mekanismer og årsaker internt i selskapene som gjør at de selv må svare for dagens situasjon, sier hun.
DN170204 Forsøk på å finne en løsning skal ha pågått i flere uker, men Viola skal ha ment at salg av en del av hans eierposter ville ha gjort svært stor skade på disse selskapene .
DB170204 Selv om selskapene stort sett gjør en god jobb, tar de hensyn til risiko og kortsiktig profitt når de vurderer om et prosjekt skal settes i gang.
DB170204 Det er bare opp til de få selskapene som bygger boliger.
BT170204 For ansatte i de andre selskapene vil det bli videre lokale forhandlinger etter hvert, opplyser Ørberg.
DN170203 FriFagbevegelse har gjort en utregning av årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge.
DN170203 Motstanderne mener det fratar aksjonærene muligheten til å holde ledelsen i selskapene ansvarlig når noe går galt.
AA170203 FriFagbevegelse har gjort en utregning av årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge.
AA170203 Det er funksjonærer i selskapene som tas ut, det vil si personell som tar seg av innsjekking, jobber ved gaten, driver med salg og marketing eller jobber i administrative stillinger.
AA170203 Det er ansatte som er organisert i fagforeningen Junit gjennom selskapene Widerøe Ground Handling, SAS Ground Handling og Aviator som blir tatt ut i en eventuell streik.
AA170203 FriFagbevegelse har gjort en utregning av årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge.
AA170203 Kun Norsk Hydro sto med røde tall etter 90 minutters handel fredag på listen over de ti mest omsatte selskapene .
AA170203 De resterende åtte selskapene på listen steg i verdi.
SA170202 Folk kontaktet også Forbrukerombudet om flyselskaper, flypassasjeravgiften til Norwegian og annen markedsføring fra selskapene .
FV170202 Folk kontaktet også Forbrukerombudet om flyselskaper, flypassasjeravgiften til Norwegian og annen markedsføring fra selskapene .
DN170202 Avtalen er en såkalt « feeder»-avtale, som skal gjøre det mulig for passasjerene å booke fly videre med begge selskapene .
DN170202 Brevutkastet avsluttes med en appell om at Trump må bruke selskapene som signerer som en ressurs for å nå politiske mål for immigrasjon samt støtte amerikanske bedrifter og reflektere amerikanske verdier.
DB170202 at medlemmer ikke lenger er ansatt i moderselskapet fordi selskapene splittes opp, og at det går ut over lønna ved salg av enheter.
DB170202 Han viser også til at Seadrill ikke er alene om å ha hatt kraftige kursfall : ¶ - Selskapene som ble startet etter 2004 og som har hatt en aggressiv vekststrategi, har fått problemer i en eller annen grad, sier Lunde, og nevner Ocean Rig, Vantage Drilling, Pacific Drilling og Songa Offshore.
DB170202 - Men i disse selskapene har man ikke fått nevneverdig med utbytter.
DB170202 Et av selskapene som bekjemper rotter og andre skadedyr i Bergen, er Anticimex.
DB170202 Norske spillere er også i sin fulle rett til å benytte seg av spillene disse selskapene leverer, til tross for skremselspropagandaen fra stortingspolitikere som Trettebergstuen.
DB170202 Vestergard-Hansen mener imidlertid dette er en fordel både for selskapene og kundene.
DB170202 Og når selskapene vet nøyaktig hva kundenes behov her, kan de bedre tilpasse investeringene sine, påpeker Guro Grøtterud.
BT170202 Folk kontaktet også Forbrukerombudet om flyselskaper, flypassasjeravgiften til Norwegian og annen markedsføring fra selskapene .
AP170202 Folk kontaktet også Forbrukerombudet om flyselskaper, flypassasjeravgiften til Norwegian og annen markedsføring fra selskapene .
DN170201 Han er spent på hva de store norske selskapene vil legge frem av resultater og forventninger fremover når vi går inn i rapporteringssesongen for fjerde kvartal.
DN170201 Disse selskapene har hatt størst vekst så langt i 2017... | - Det mest idiotiske påfunnet jeg noensinne har sett eller hørt om i hele mitt liv ¶
DN170201 Delindeksene viser en noe svakere utvikling for de største selskapene , men dette er også påvirket av kinesisk nyttår og reduksjon av midlertidige offentlige støtteordninger for statseide selskaper de siste månedene.
DB170201 De som har tettest forbindelse her, er da selskapene som fysisk bygger, sier han.
DB170201 I ettertid skrev Gorusch om hvorfor han hadde gitt selskapene medhold.
DB170201 Selskapene oppga religiøse grunne for sin misnøye.
DB170201 Scourfield, sammen med forretningspartneren David Mills ( 60 ), overtok styringen av disse selskapene og tappet dem for penger, før de gikk til grunne.
DB170201 Selskapene ble utnyttet av banksjefene sine, som ledet dem til å ansette dyre eksterne konsulenter, i bytte mot å få banklån, sier politiet.
DB170201 - Selskapene ble utnyttet ¶
DB170201 PS : Datatilsynet har kontakt med selskapene bak « Connected Car », og følger med på om tjenestene gir godt personvern.
BT170201 Et av selskapene som bekjemper rotter og andre skadedyr i Bergen, er Anticimex.
BT170201 Et av selskapene som bekjemper rotter og andre skadedyr i Bergen, er Anticimex.
AP170201 Finanstilsynet i Norge skriver i en e-post til Aftenposten at de i forbindelse med Panama Papaers ba om en redegjørelse fra « de berørte foretakene » og fulgte opp dette i møter med selskapene .
SA170131 Et av disse selskapene er Umi, og om det ikke sier deg noe er det ikke så rart.
FV170131 Et av disse selskapene er Umi, og om det ikke sier deg noe er det ikke så rart.
DN170131 Fondene forplikter seg gjerne til å stille med kapital for selskapene de går inn i, såkalt kommittert kapital, men denne forpliktelsen er altså ikke absolutt.
DB170131 Og de fleste av selskapene har vært utenfor Norge.
DB170131 De fleste av de oppkjøpte selskapene er skybaserte selskaper innen lønn, økonomi eller HR.
BT170131 Problemstillingen er at selskaper som Facebook og Google allerede vet så mye mer om forsikringsselskapenes kunder enn selskapene selv gjør.
BT170131 Et av disse selskapene er Umi, og om det ikke sier deg noe er det ikke så rart.
AP170131 Et av disse selskapene er Umi, og om det ikke sier deg noe er det ikke så rart.
DN170130 Selskapene lover at dersom de ansatte går ned i lønn så vil de sikre jobbene.
DN170130 Alt ifjor høst sendte selskapene inn papirene til det amerikanske finanstilsynet SEC, og WSJ melder nå at noteringen på NYSE vil endelig bekreftes denne uken.
DN170130 - Dette er å ofre norske sjøfolk for å gi selskapene mulighet til å bruke billig utenlandsk arbeidskraft, sier LO-nestleder og påtroppende leder Hans-Christian Gabrielsen til Dagsavisen.
DB170130 Særlig teknologiselskaper som Apple, Google og Microsoft var krystallklare og beinharde ; selskapene er bygget på innvandring og utveksling av ideer og arbeidskraft.
DB170130 De nye selskapene skal fritt få adgang til togsett som i dag eies og kjøres av NSB.
AP170130 Lærere har vært med på utviklingen av stort sett alle de norske selskapene vi har sett her i dag, og de forstår skolens behov, sier Austlid.
AP170130 Flere av selskapene Aftenposten møter på den norske paviljongen tror også at ed-tech nærmest er blitt et utdatert ord.
AP170130 - Lærere har vært med på utviklingen av stort sett alle de norske selskapene vi har sett her i dag, og de forstår skolens behov, sier Heidi A.
DB170129 ¶ REISER TIL USA : Norwegian er blant selskapene som reiser til USA.
DN170127 Selv om gunstige resultater og sterke økonomiske data har støttet den siste oppgangen, så ønsker markedet mer klarhet rundt finanspolitikk og hvordan den vil påvirke selskapene , sier senior porteføljeforvalter Eric Wiegand til Marketwatch.com ¶
DN170127 | Disse selskapene kan prege børsnoteringene i 2017 ¶
DN170127 Til slutt inngås det gjerne kommersielle avtaler eller investeringer i selskapene , sier Audun Abelsnes, gründer, foreleser ved BI og nå primus motor for Techstars i Norge.
AP170127 En svak stigning opp mot 60 dollar er godt nytt for Norge og ikke minst for de norske selskapene på norsk sokkel.
SA170126 Men teknologien ( boring fra land ) er der, og dersom selskapene vil undersøke om det virkelig finnes olje ( og gass ) utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, så må de også være villige til å betale prisen for å få dette bekreftet - eller avkreftet.
SA170126 Selskapene vil helst kjøre den tradisjonelle metoden med boring fra leteriggene.
DN170126 Det er de store selskapene som UnitedHealth, Goldman Sachs og Home Depot som bidrar til at Dow holder seg over rekordnivået 20 000 poeng.
DN170126 Flyselskapet Norwegian er blant selskapene der analytikerne har bommet mest.
DN170126 På de fire neste plassene har de kinesiske selskapene Xiaomi, Oppo, Lenovo og Vivo tatt 36 prosent av markedet med modeller som koster langt mindre.
DN170125 Disse fire selskapene har, ifølge Wall Street Journal, vært de største bidragsyterne til Dow Jones-indeksens vekst siden valgdagen.
DN170125 Begge selskapene har vært på randen av konkurs i løpet av 2016, og aksjene har vært priset nær null i forhold til tidligere år.
DN170125 Begge selskapene er i ferd med å innta folkerike asiatiske land som India, Indonesia og de andre landene i Sørøst-Asia.
DN170125 Selskapene har vært viktige i det globale skiftet til onlinehandel.
DB170125 - Selv om prosjektet virker fullstendig latterlig for oss, så representerer det en stor mulighet for selskapene som er involvert i byggingen.
SA170124 I november valgte banken å selge sine eierandeler i selskapene som sto bak oljerørledningen.
FV170124 Av de mest omsatte selskapene var det ingen som kunne slå økningen til Norsk Hydro, som steg 7,17 prosent.
FV170124 Av de mest omsatte selskapene var det Rec Silicon som fikk det største fallet med 5,38 prosent.
DN170124 Resultatsesongen er i gang, og av de 79 selskapene på S&P 500-indeksen som har lagt frem resultat, så har 70 prosent levert bedre resultat enn analytikerne ventet på forhånd, ifølge CNBC.com.
DN170124 Fem selskaper på Dow Jones-indeksen la frem resultater i dag, DuPont, 3M, Johnson & Johnson og IMB - alle selskapene la frem bedre resultat per aksje enn ventet, men skuffet på forventningene om fremtidig omsetningsvekst.
DN170124 Et av DNBs indeksfond hadde eierandeler i Phillips 66 - et av selskapene bak utbyggingen.
DN170124 Ford er et av selskapene som ønsket å flytte produksjon ut USA til Mexico, og etter press fra Trump kansellerte selskapet planene om en 1,6 milliarder dollar fabrikk i Mexico og investerte heller 700 millioner dollar i den amerikanske delstaten Michigan.
DB170124 Hun legger til at Ap ikke er ute etter den enkelte spilleren, men etter selskapene .
AP170124 I november valgte banken å selge sine eierandeler i selskapene som sto bak oljerørledningen.
DN170123 Våre analysesystemer har identifisert trender for selskapene på Oslo Børs i perioden fra 1996 til 2015.
DB170123 Mange av disse selskapene er giganter med mange forretningsområder.
DN170122 Flyselskapet Norwegian er blant selskapene der analytikerne har bommet mest.
DN170122 De største private selskapene
DN170122 De nye stjernene innen venturekapital er disse selskapene , ifølge CB Insights' oversikt : ¶ | - Mat skal folk ha ¶
DN170122 - Digitalisering og disrupsjon gjør at en større del av verdiskapingen vil skje i disse selskapene .
DN170122 Flyselskapet Norwegian er blant selskapene der analytikerne har bommet mest.
DN170122 Det er snarere regelen enn unntaket at analytikerne bommer på resultatutviklingen for selskapene på Oslo Børs.
DB170122 Forbrukermyndighetenes innsats mot disse selskapene har ført til at de største leiebilselskapene nå endrer praksis.
DB170122 Disse selskapene skjerper utleiespraksisen sin ¶
DB170122 - De store selskapene er ikke nødvendigvis noe bedre enn de små, sier Wiik til Dinside.
DB170122 - De har sett på avtalevilkårene og så har de bedt selskapene forbedre seg på flere punkter.
AP170122 Flere av disse selskapene er bygget opp av familier som gjennom stiftelser beholder en kontrollerende innflytelse.
AP170122 - I Danmark er for eksempel flere av de virkelig store danske børsnoterte selskapene kontrollert av allmennyttige stiftelser som sitter på de stemmeberettigede aksjene.
AP170122 Flere av disse selskapene er bygget opp av familier som gjennom stiftelser beholder en kontrollerende innflytelse.
AP170122 - I Danmark er for eksempel flere av de virkelig store danske børsnoterte selskapene kontrollert av allmennyttige stiftelser som sitter på de stemmeberettigede aksjene.
AP170122 Det gjør at flere av de norske selskapene nå sitter litt i ro, ifølge Arvnes.
AP170122 Selskapene er spente på hva president Donald Trump foretar seg, sier hun, og viser til at den nyinnsatte presidenten har sagt han vil « rive i stykker » atomavtalen.
AP170122 - Selskapene vi har jobbet med kommer hovedsakelig fra olje- og gassbransjen, men også innenfor shipping, sjømat og fornybar energi, sier Arvnes.
AP170122 - Selskapene må være mer kreative og se på nye markeder der mulighetene for vekst er større.
AP170121 Vi må beskytte våre grenser fra herjingen fra land som lager produktene våre, stjeler selskapene våre og ødelegger arbeidsplassene våre, sa Trump.
AP170121 Mange av de største og rikeste amerikanske selskapene , som Apple, sitter på enorme summer.
DN170120 Det vil gjøre at de amerikanske selskapene som for eksempel opererer innenfor produksjon av metaller, mineraler og kjemikalier vil få konkurransefortrinn overfor sine norske konkurrenter.
DN170120 Bærekraft er strategi for disse selskapene , sier Helgesen.
DB170120 Selskapene har også tidligere lagt fram en uttalelse hvor de insisterte på at schæferhunden i videoen hadde øvd på vannscener, men at han tydeligvis ble redd den dagen de skylle skyte scenene.
BT170120 Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 90-tallet.
BT170120 - Tryg og de andre store selskapene driver lønnsomt.
DN170119 Alle de amerikanske selskapene jeg har kjøpt ledes fortsatt av amerikanere, sier han i et intervju med Bloomberg.
DB170119 Selskapene Amblin Partners og Universal Pictures produserer « A Dog's Purpose », og har sett klippene TMZ har publisert.
BT170119 Selskapene kan derfor ikke gjøre regress mot henne », heter det i dommen.
SA170118 De andre selskapene med lik sats er Sparebank1 og Danica.
SA170118 Administrasjonsgebyrene er en melkeku, og selskapene får holde på « i det skjulte » slik det er per nå, mener Flesland.
FV170118 De andre selskapene med lik sats er Sparebank1 og Danica.
FV170118 Administrasjonsgebyrene er en melkeku, og selskapene får holde på « i det skjulte » slik det er per nå, mener Flesland.
DN170118 I fjor svarte 77 prosent av selskapene at de følte seg mindre velkomne enn før i Kina, i år svarte 81 prosent det samme.
DN170118 Selskapene som har etablert seg i Kina sier de ikke merker mye til landets løfter om å åpne flere markeder for private og utenlandske aktører. 60 prosent svarer at de har liten tro på at Kina faktisk vil følge opp løftene sine i løpet av de kommende tre årene.
DB170118 Men i fjor tok forbrukermyndighetene grep, og i år er begge de to selskapene på plass med TV-løst bredbåndstilbud.
DB170118 Eller som selskapene selv ynder å framstille det : Du får rabatt om du bestiller både TV og bredbånd, og mister denne rabatten om du bare bestiller bredbåndet.
BT170118 De andre selskapene med lik sats er Sparebank1 og Danica.
BT170118 Administrasjonsgebyrene er en melkeku, og selskapene får holde på « i det skjulte » slik det er per nå, mener Flesland.
AP170118 De andre selskapene med lik sats er Sparebank1 og Danica.
AP170118 Administrasjonsgebyrene er en melkeku, og selskapene får holde på « i det skjulte » slik det er per nå, mener Flesland.
SA170117 SAMAK vil ha en samordnet nordisk luftfartspolitikk for å komme til livs falske ansettelser og regelshopping, der selskapene etablerer seg der de finner det gunstigste regelverket, i stedet for i land selskapet har naturlig tilknytning til.
DN170117 29 ulike selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser, og 17 av disse selskapene får tilbud om operatørskap.
DN170117 29 ulike selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser, og 17 av disse selskapene får tilbud om operatørskap.
DB170117 I tillegg får mange piloter i disse selskapene bare betalt per flytime, dette kan medføre at blant annet at sykepenger bortfaller.
DB170117 Hvis europeisk luftfart skal være i stand til å takle økt utenlandsk konkurranse, er det viktig å skape betingelser for å sikre at selskapene kan konkurrere under like vilkår, noe som ikke er mulig i dag.
DB170117 Alliansen E4FC estimerer at de tre selskapene som utgjør Qatar Airways, Etihad og Emirates, i løpet av de siste ti årene totalt har mottatt svimlende 295 milliarder kroner i statsstøtte og andre subsidier fra sine regjeringer.
AP170117 Han understreker at kunnskapsgrunnlaget fra 1994 må oppdateres, og at man må se på ny kunnskap som har kommet til blant annet om sesongbegrensninger på når selskapene kan lete etter olje.
AP170117 Den ferske oljeministeren fulgte tradisjonen og hadde med seg 56 nye oljelisenser til selskapene på oljekonferansen. 29 oljeselskaper fikk utdelt nye oljelisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
AP170117 Han understreker at kunnskapsgrunnlaget fra 1994 må oppdateres, og at man må se på ny kunnskap som har kommet til blant annet om sesongbegrensninger på når selskapene kan lete etter olje.
AP170117 Den ferske oljeministeren fulgte tradisjonen og hadde med seg 56 nye oljelisenser til selskapene på oljekonferansen. 29 oljeselskaper fikk utdelt nye oljelisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
DN170116 Innsiderne i de børsnoterte selskapene har kun notert 31 handler med aksjer i egne selskap i løpet av siste 22 handelsdagene.
DN170116 Kommisjonen og de deltagende selskapene har studert fire hovedmarkeder spesielt og funnet 60 forretningsmuligheter.
DN170116 Innsiderne i de børsnoterte selskapene har kun notert 31 handler med aksjer i egne selskap i løpet av siste 22 handelsdagene.
DN170116 Kommisjonen og de deltagende selskapene har studert fire hovedmarkeder spesielt og funnet 60 forretningsmuligheter.
DB170116 - Historisk sett kan pumpeprisene på bensin deles inn i tre deler, hvor 60 prosent utgjøres av avgifter, 30 prosent er produktprisen og ti prosent er bruttoavansen som selskapene sitter igjen med til å dekke utgifter og til fortjeneste, sier hun.
SA170115 Dette førte i fjor til 50 millioner kroner i ekstraomkostninger for selskapene fordi mange ikke rakk flyene sine.
DN170115 De ansatte og myndighetene skal høres, men selskapene er gitt svært stor frihet til å velge egen praksis.
DN170115 De ansatte og myndighetene skal høres, men selskapene er gitt svært stor frihet til å velge egen praksis.
DN170114 Ifølge Norwegian gjør reglene at det kun er SAS blant de skandinaviske selskapene som får fly via Sibir til Asia.
AP170114 Dette førte i fjor til 50 millioner kroner i ekstraomkostninger for selskapene fordi mange ikke rakk flyene sine.
DB170113 Disse selskapene må huske på at de har et samfunnsansvar, sier Vegard Einan, nestleder i Parat, til Dagbladet.
AP170113 Jevnaker understreker at servicefolk fra disse selskapene gjerne er uniformert og kan legitimere seg.
DB170112 Fremveksten av « low cost»-selskaper har tvunget de etablerte selskapene til også å tenke nytt og nærme seg « low cost»-modellen for å overleve.
AP170112 Grand Travel Award arrangeres hvert år, og det er reisebyråansatte landet rundt som kan stemme på de selskapene og produktene de mener er de beste i markedet.
DN170111 Selskapene viser gode tall.
DN170111 Mange av selskapene som nevnes, har jo Ap selv vurdert å selge.
AP170111 Trump kommer ikke til å selge seg ut av Trump-selskapene, men vil i stedet overgi kontrollen av alle selskapene til sine to eldste sønner, Don Jr. og Eric.
AP170111 Kunngjøringen kommer trolig ikke til å avslutte kritikken mot Trump fordi han ikke selger seg ut av selskapene sine.
AP170111 , men han kommer ikke til å selge seg ut av selskapene sine.
AP170111 Trump kommer ikke til å selge seg ut av Trump-selskapene, men vil i stedet overgi kontrollen av alle selskapene til sine to eldste sønner, Don Jr. og Eric.
AP170111 Kunngjøringen kommer trolig ikke til å avslutte kritikken mot Trump fordi han ikke selger seg ut av selskapene sine.
AP170111 , men han kommer ikke til å selge seg ut av selskapene sine.
AP170111 Trump kommer ikke til å selge seg ut av Trump-selskapene, men vil i stedet overgi kontrollen av alle selskapene til sine to eldste sønner, Don Jr. og Eric.
AP170111 Kunngjøringen kommer trolig ikke til å avslutte kritikken mot Trump fordi han ikke selger seg ut av selskapene sine.
AP170111 , men han kommer ikke til å selge seg ut av selskapene sine.
AP170111 De to siste selskapene har Rema selv eierandeler i.
DN170110 De viser at selskapene totalt hadde 109,7 millioner passasjerer.
DN170110 Rangeringen er basert på en rekke faktorer som alvorlige ulykker og « hendelser », snittalder på flyflåten, lønnsomhet, undersøkelser fra myndigheter og bransjeorganisasjoner samt hvor gode selskapene er til å innføre ny sikkerhetsteknikk.
DN170110 Av de 425 selskapene som Airlineratings.com har vurdert er det 148 som får den høyeste rangeringen med syv stjerner.
DN170110 Han har også truet disse selskapene med straffetoll.
DB170110 De to selskapene har tilsammen ca. 40 flighter om dagen til og fra Statoil-installasjoner.
DB170110 I andre tilfeller måtte vi rett og slett ta kontakt med selskapene for å få svar på det vi lurte på.
AP170110 De viser at selskapene totalt hadde 109,7 millioner passasjerer.
SA170109 - Ja, definitivt hvis de store selskapene bygger opp sine egne lavprisalternativ.
SA170109 - Ja, definitivt hvis de store selskapene bygger opp sine egne lavprisalternativ.
DN170109 Sentralt i saken står såkalt kildeskatt på utbytte for selskapene Transocean Offshore Ltd og Transocean Offshore Ventures Ltd.
DN170109 Kort tid etter utbetalte det danske selskapet 2,4 millioner kroner i utbytte til de to caymanske selskapene .
DN170109 De to selskapene hjemmehørende på Cayman Islands nektet å betale en skatteregning på nærmere 412 millioner pluss renter.
DB170109 Regnskapsføring er en relativt stor kostnadspost for selskapene når det gjelder Mva-frister, lønnsfrister, ligningapapirer og så videre.
DB170109 Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig.
AP170109 FOTO : Transocean ¶ Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig.
AP170109 I et av selskapene , som fikk navnet Exclusive Tuning, var Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe ført opp som styreformann.
AP170109 - De store selskapene har kunnet kjøpe en forsikring for garantien.
DB170108 Det har heller ikke Luftfartstilsynet og Forbrukerrådet, som begge har uttrykt klar misnøye med den virksomheten disse selskapene representerer, skriver tidligere administrativ leder for Flyklagenemnda, Rolf Forsdahl i Nye Reiselivsavisen.
DB170108 - Vi gjør det mye lettere for flypassasjerene, lover pr-ansvarlig for et av disse selskapene , Gate28, Per Sangrud.
DB170108 - Vi advarer mot disse selskapene , sier Lasse Sandaker-Nielsen.
DB170108 - I min verden er disse selskapene mer inkassobyrå enn saksbehandlere - og som opererer på kundens regning der de får penger ut fra flyselskapet.
DB170108 - Det har ikke vært noen stor økning i saker med fullmakt fra klager, etter at virksomhetene startet for noen år tilbake, sier Lea, som ikke anbefaler flypassasjerene å gå veien via disse selskapene for å få økt sjanse til medhold.
DB170108 Men det vil løse seg over tid og vi vil selvsagt følge tett med på utviklingen og passe på at selskapene ikke misbruker eventuelle monopolsituasjoner.
DB170108 - Dette er ikke egentlig et straffegebyr, fordi selskapene sier de har valgt å synliggjøre en linjeleie som hele tida har ligget i bånn.
AP170108 - Ja, definitivt hvis de store selskapene bygger opp sine egne lavprisalternativ.
SA170107 Han er helt enig i at de kommersielle selskapene , som han mener er rå når det gjelder å pushe reklame, bonustilbud og sms-er til sine kunder, skal holdes på armlengdes avstand.
FV170107 Han er helt enig i at de kommersielle selskapene , som han mener er rå når det gjelder å pushe reklame, bonustilbud og sms-er til sine kunder, skal holdes på armlengdes avstand.
DB170107 Innenfor disse rammene er det opp til selskapene å utvinne de ressursene som er lønnsomme.
BT170107 Dokken har enormt utviklingspotensial, ifølge arkitektene og selskapene som står bak de nye visjonene for havneområdet.
BT170107 Han er helt enig i at de kommersielle selskapene , som han mener er rå når det gjelder å pushe reklame, bonustilbud og sms-er til sine kunder, skal holdes på armlengdes avstand.
AP170107 Han er helt enig i at de kommersielle selskapene , som han mener er rå når det gjelder å pushe reklame, bonustilbud og sms-er til sine kunder, skal holdes på armlengdes avstand.
SA170106 Samtidig bidrar selskapene som står bak de 16 klubbene i den kinesiske superligaen med store summer.
DB170106 I dag offentliggjorde AirRatings-com lista over de sikreste selskapene .
DB170106 Disse selskapene er også inne på den prestisjetunge topp-20-lista ( i alfabetisk rekkefølge ) : ¶
DB170106 Av de 425 undersøkte selskapene , har 148 fått sju stjerner, som er maks score.
DB170106 - I motsetning til en rekke andre lavkost-selskaper har disse ti passert strenge krav fra International Air Transport Assciation Operational Safety Audit ( IOSA ) som vuderer selskapene på over 1000 punkter, skriver AirlineRating.com i sin begrunnelse.
DB170106 - Disse 20 selskapene har alltid vært i forkant i sikkerhetsarbeidet, og er eksempler til etterfølgelse, skriver Airlineratings.com i en uttalelse.
BT170106 Norwegian er blant selskapene som flyr direkte fra Oslo til Fort Lauderdale, som ligger rett nord for Miami i Florida.
BT170106 Norwegian er blant selskapene som flyr direkte fra Oslo til Fort Lauderdale, som ligger rett nord for Miami i Florida.
BT170106 Samtidig bidrar selskapene som står bak de 16 klubbene i den kinesiske superligaen med store summer.
AP170106 Flightstats.com innhenter hver dag punktlighetsopplysninger fra 500 ulike kilder, og fører statistikk over de 250 største selskapene i verden.
AP170106 Samtidig bidrar selskapene som står bak de 16 klubbene i den kinesiske superligaen med store summer.
AP170105 Flightstats.com innhenter hver dag punktlighetsopplysninger fra 500 ulike kilder, og fører statistikk over de 250 største selskapene i verden.
SA170104 Det forhindrer imidlertid ikke de utenlandske selskapene fra å kapre kunder i Norge.
SA170104 De utenlandske selskapene markedsfører seg kraftig på TV-kanaler som sendes fra utlandet ( blant annet TV3 ), og det er ikke ulovlig for nordmenn å benytte seg av de utenlandske selskapene .
SA170104 De utenlandske selskapene markedsfører seg kraftig på TV-kanaler som sendes fra utlandet ( blant annet TV3 ), og det er ikke ulovlig for nordmenn å benytte seg av de utenlandske selskapene.
FV170104 Det forhindrer imidlertid ikke de utenlandske selskapene fra å kapre kunder i Norge.
FV170104 De utenlandske selskapene markedsfører seg kraftig på TV-kanaler som sendes fra utlandet ( blant annet TV3 ), og det er ikke ulovlig for nordmenn å benytte seg av de utenlandske selskapene .
FV170104 De utenlandske selskapene markedsfører seg kraftig på TV-kanaler som sendes fra utlandet ( blant annet TV3 ), og det er ikke ulovlig for nordmenn å benytte seg av de utenlandske selskapene.
DB170104 LAS VEGAS : De store selskapene er allerede i gang med å lansere produkter i forkant av årets store elektronikkmesse CES i Las Vegas.
BT170104 Det forhindrer imidlertid ikke de utenlandske selskapene fra å kapre kunder i Norge.
BT170104 De utenlandske selskapene markedsfører seg kraftig på TV-kanaler som sendes fra utlandet ( blant annet TV3 ), og det er ikke ulovlig for nordmenn å benytte seg av de utenlandske selskapene .
BT170104 De utenlandske selskapene markedsfører seg kraftig på TV-kanaler som sendes fra utlandet ( blant annet TV3 ), og det er ikke ulovlig for nordmenn å benytte seg av de utenlandske selskapene.
AP170104 Men så brukte jeg ti år på å utøve loven og å krysseksaminere toppsjefer i noen av de største selskapene i USA.
AP170104 Det forhindrer imidlertid ikke de utenlandske selskapene fra å kapre kunder i Norge.
AP170104 De utenlandske selskapene markedsfører seg kraftig på TV-kanaler som sendes fra utlandet ( blant annet TV3 ), og det er ikke ulovlig for nordmenn å benytte seg av de utenlandske selskapene .
AP170104 De utenlandske selskapene markedsfører seg kraftig på TV-kanaler som sendes fra utlandet ( blant annet TV3 ), og det er ikke ulovlig for nordmenn å benytte seg av de utenlandske selskapene.
SA170103 Nesten alle selskapene er tatt på fersken og har måttet tåle tilleggsavgift på toppen av momsregningen.
SA170103 Kontrollene skatteetaten har gjennomført har sikret rundt 100 millioner kroner i ekstra skatteregning fra disse selskapene , skriver Dagens Næringsliv.
SA170103 Selskapene var av typen NUF/Ltd., utenlandske selskap med begrenset ansvar, noe personene som hyret arkitekten aldri fikk opplysninger om, ifølge Bø.
DN170103 Lee er også på eiersiden i to av selskapene .
DB170103 Nå må derimot selskapene tilby bredbånd uten å også betale for TV-tilbudet.
DB170103 For å kunne sammenligne prisene på tvers av de to selskapene , må vi korrigere for de ulike hastighetene.
DA170103 Han peker på at en stor del av selskapene har funnet løsninger med sine kreditorer, men at mye gjenstår.
AP170103 Selskapene var av typen NUF/Ltd., utenlandske selskap med begrenset ansvar, noe personene som hyret arkitekten aldri fikk opplysninger om, ifølge Bø.
DN170102 Jeg liker å sette meg inn i selskapene , se på regnskap og balanse og finne noe som ikke alle ser på.
DN170102 Helst før selskapene blir populære, sier investoren.
DN170101 Selskapene har frist på seg til 1. januar 2019 med å skifte ut dagens mekaniske målere med nye digitale målere.
DN170101 Jeg synes også at Kongsberg og Borregaard er utrolig gode, mye bedre på nyskapning enn de klarer å formidle, sier hun, og trekker frem Kahoot, Xeneta, Unacast, reMarkable, Domos og Huddly blant de yngre selskapene .
DB170101 Er dette latskap av bransjen eller tror du det er sunt i den forstand at de suksessfulle store filmene sanker inn nok penger slik at selskapene tørr å satse på litt smalere og annerledes film ?
AP161220 Pegasus, som er raskt voksende i det tyrkiske flymarkedet, er et av de få selskapene som går mot strømmen og har bestemt seg for å klore seg fast i det norske markedet.
AP161219 Dette sparer selskapene for handling av innsjekket bagasje, men skaper til gjengjeld kaos i kabinen, sier informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett i Ving.
AP161218 - Disse selskapene er jo mest interessert i at turistene skal stoppe i deres egne hjemland og bruke sine feriebudsjetter der.
AP161218 - Disse selskapene er jo mest interessert i at turistene skal stoppe i deres egne hjemland og bruke sine feriebudsjetter der.
FV161216 - De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen, men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge.
BT161216 - De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen, men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge.
AP161216 - De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen, men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge.
AP161215 Tjenestene har skapt utfordringer for skattlegging, selskapsstrukturer, organisering av selskapene og forbrukerrettigheter.
FV161209 Kostnadene for selskapene som ikke når kravet blir store.
BT161207 Kostnadene for selskapene som ikke når kravet blir store.
AP161111 Disse 114 selskapene slipper hvert år ut minst 476 millioner tonn CO₂ - det tilsvarer utslipp fra 125 store kullkraftverk eller nesten ti ganger som Norges samlede utslipp.
AP161111 De 53 selskapene vil trenge 90 TWh fornybar energi - det tilsvarer omtrent 0,4 prosent av all elproduksjon i verden, eller én prosent av all elektrisitet som verdens industri bruker.
FV161025 Stadig flere nordmenn spiller hos disse selskapene , og det er fullt lovlig.
FV161025 På vegne av Cherry har Sentio Research Norge gjennomført en spørreundersøkelse om spillmonopolet og de utenlandske selskapene .
FV161025 Nå er det jo slik at de utenlandske selskapene ikke har lov til å tilby og markedsføre spill i Norge, og vi i Lotteritilsynet gjennomfører den gjeldende politikken som er rundt pengespill.
FV161025 Klein betegner konferansen som interessant, men synes det er merkelig at ikke også de internasjonale selskapene blir tatt med i dialogen.
FV161025 Hun sier dette om hvorfor de utenlandske selskapene ikke fikk komme på podiet : - Vi syntes ikke at det var naturlig å invitere de utenlandske spillselskapene til denne konferansen, sier hun og fortsetter : ¶
FV161025 Dette vil gi de norske myndighetene større kontroll over selskapene , men det vil også undergrave posisjonen til Norsk Tipping.
FV161025 - De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen, men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge.
FV161025 Selskapene opprettet stiftelsen Folkeandelen - som minnet veldig om Norsk Tippings Grasrotandel - men Folkeandelen ble lagt ned etter sterkt påtrykk fra Lotteritilsynet.
BT161025 Stadig flere nordmenn spiller hos disse selskapene , og det er fullt lovlig.
BT161025 På vegne av Cherry har Sentio Research Norge gjennomført en spørreundersøkelse om spillmonopolet og de utenlandske selskapene .
BT161025 Nå er det jo slik at de utenlandske selskapene ikke har lov til å tilby og markedsføre spill i Norge, og vi i Lotteritilsynet gjennomfører den gjeldende politikken som er rundt pengespill.
BT161025 Klein betegner konferansen som interessant, men synes det er merkelig at ikke også de internasjonale selskapene blir tatt med i dialogen.
BT161025 Hun sier dette om hvorfor de utenlandske selskapene ikke fikk komme på podiet : - Vi syntes ikke at det var naturlig å invitere de utenlandske spillselskapene til denne konferansen, sier hun og fortsetter : ¶
BT161025 Dette vil gi de norske myndighetene større kontroll over selskapene , men det vil også undergrave posisjonen til Norsk Tipping.
BT161025 - De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen, men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge.
BT161025 Selskapene opprettet stiftelsen Folkeandelen - som minnet veldig om Norsk Tippings Grasrotandel - men Folkeandelen ble lagt ned etter sterkt påtrykk fra Lotteritilsynet.
SA161019 Det bekreftes jo også av at de to selskapene har samme daglig leder, og de har opererte med en og samme konto inntil i fjor sommer.
VG161014 De virkelig høye inntektene i Norge finner vi jo blant toppledere i de store selskapene og investorer i ulike deler av næringslivet, sier Mari Teigen, senterleder ved Institutt for samfunnsforskning.
SA161007 - De store selskapene har kunnet kjøpe en forsikring for garantien.
FV161007 - De store selskapene har kunnet kjøpe en forsikring for garantien.
BT161007 - De store selskapene har kunnet kjøpe en forsikring for garantien.
AP160924 - Det er ikke klart hvordan selskapene sjekker, hvilke verktøy de bruker, og hvor ofte de måler, sier Gusev, som ikke fester stor lit til disse tallene.
DA160919 I 2015 hadde selskapene med inntekter på norsk sokkel et resultat før skatt på 75 milliarder kroner, mot 194 milliarder kroner året før.
DA160919 Joakimsen AS har ifølge purehelp.no eierandeler i disse selskapene : ¶
SA160916 Jeg har absolutt ingen tro på at de utenlandske selskapene vil betale det samme til norsk idrett og kultur.
SA160916 Ingebrigt Steen Jensen snakker varmt om Norsk Tipping, men langer ut mot de utenlandske selskapene og de norske kjendisene som fronter dem.
SA160916 De utenlandske selskapene omgår som sagt regelverket ved å reklamere på utenlandsbasert TV, og betalingsforbudet omgås ved å bruke tredjepartsselskaper.
FV160916 Jeg har absolutt ingen tro på at de utenlandske selskapene vil betale det samme til norsk idrett og kultur.
FV160916 Ingebrigt Steen Jensen snakker varmt om Norsk Tipping, men langer ut mot de utenlandske selskapene og de norske kjendisene som fronter dem.
FV160916 De utenlandske selskapene omgår som sagt regelverket ved å reklamere på utenlandsbasert TV, og betalingsforbudet omgås ved å bruke tredjepartsselskaper.
BT160916 Jeg har absolutt ingen tro på at de utenlandske selskapene vil betale det samme til norsk idrett og kultur.
BT160916 Ingebrigt Steen Jensen snakker varmt om Norsk Tipping, men langer ut mot de utenlandske selskapene og de norske kjendisene som fronter dem.
BT160916 De utenlandske selskapene omgår som sagt regelverket ved å reklamere på utenlandsbasert TV, og betalingsforbudet omgås ved å bruke tredjepartsselskaper.
AP160916 Jeg har absolutt ingen tro på at de utenlandske selskapene vil betale det samme til norsk idrett og kultur.
AP160916 Ingebrigt Steen Jensen snakker varmt om Norsk Tipping, men langer ut mot de utenlandske selskapene og de norske kjendisene som fronter dem.
AP160916 De utenlandske selskapene omgår som sagt regelverket ved å reklamere på utenlandsbasert TV, og betalingsforbudet omgås ved å bruke tredjepartsselskaper.
SA160831 Nordmenn bruker stadig mer penger hos utenlandske spillselskaper, selv om selskapene ifølge Lotteritilsynet driver ulovlig.
SA160831 - Målsettingen er å sette en stopper for bruken av disse selskapene .
FV160831 Nordmenn bruker stadig mer penger hos utenlandske spillselskaper, selv om selskapene ifølge Lotteritilsynet driver ulovlig.
FV160831 - Målsettingen er å sette en stopper for bruken av disse selskapene .
BT160831 Nordmenn bruker stadig mer penger hos utenlandske spillselskaper, selv om selskapene ifølge Lotteritilsynet driver ulovlig.
BT160831 - Målsettingen er å sette en stopper for bruken av disse selskapene .
AP160831 Nordmenn bruker stadig mer penger hos utenlandske spillselskaper, selv om selskapene ifølge Lotteritilsynet driver ulovlig.
AP160831 - Målsettingen er å sette en stopper for bruken av disse selskapene .
BT160830 Stadig flere opplyser at de sier opp abonnementet på de norske selskapene og heller bruker utenlandske nettsider som tilbyr ulovlig strømming av tv-kanaler.
AP160830 Amerikanerne mener at avtalene er en sak mellom selskapene og det enkelte land.
AP160825 OMGÅR REGELVERKET : Siden utenlandske tippeselskaper er forbudt i Norge, benytter selskapene seg av tredjeparter når penger skal overføres til og fra norske kunder.
SA160822 Den amerikanske draktprodusenten Speedo er blant selskapene som stopper sin sponsing av Lochte.
SA160822 Selskapene Syneron Caldera, som selger hårfjerningsprodukter, og madrassprodusenten Airweave har også stoppet samarbeidet.
AP160822 Den amerikanske draktprodusenten Speedo er blant selskapene som stopper sin sponsing av Lochte.
AP160822 Selskapene Syneron Caldera, som selger hårfjerningsprodukter, og madrassprodusenten Airweave har også stoppet samarbeidet.
AP160818 I fjor hadde de to selskapene en markedsandel på 93 prosent, noe som utgjør ¶
AP160817 - Ingen av de 40 største selskapene på børsen er startet de siste årene.
AP160811 5,5 millioner kroner fra de to selskapene siden 2011.
AP160808 Forskjellen mellom de to selskapene er imidlertid at SAS' vekst kommer utelukkende fra satsingen i det skandinaviske markedet, mens Norwegians vekst skjer ute i Europa og i USA.
AP160729 Han fremholder at selskapene hans drives i samsvar med relevante lovverk, samt at han betaler riktig skatt.
AP160729 Flere av selskapene hans var hos advokatfirmaet Mossack Fonseca.
AP160729 Et av selskapene , Atlantic Energy, ble opprettet dagen før det undertegnet avtalene om oljelisenser verd millioner av dollar.
AP160720 Vi skal undersøke de resterende selskapene også, sier konsernsjef Casper von Koskull.
AP160720 Nordea har så langt bare gransket en fjerdedel av selskapene de administrerte for sine skatteparadis-kunder.
AP160720 Har bare gransket en fjerdedel av selskapene
AP160720 Halvparten av selskapene stemples som mistenkelige ¶
AP160720 Etter granskingen har Nordea sperret bankkontoene til 68 av selskapene de administrerte i Panama og Karibia.
AP160720 Det utgjør halvparten av de granskede selskapene .
AP160720 De 129 selskapene som ble gransket, forvaltet til sammen 2 milliarder norske kroner.
SA160714 Gjesteavgiften som gjør mobilbruk i utlandet mye dyrere enn hjemme, er og var innført fordi selskapene betaler hverandre for kundenes bruk av andre nett.
SA160714 Begge selskapene fjernet ekstrakostnadene i Europa i slutten av april, etter at regjeringen vedtok å inkludere EU-regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen.
SA160714 Selskapene har imidlertid tatt seg mer betalt enn det koster dem.
FV160714 Gjesteavgiften som gjør mobilbruk i utlandet mye dyrere enn hjemme, er og var innført fordi selskapene betaler hverandre for kundenes bruk av andre nett.
FV160714 Begge selskapene fjernet ekstrakostnadene i Europa i slutten av april, etter at regjeringen vedtok å inkludere EU-regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen.
FV160714 Selskapene har imidlertid tatt seg mer betalt enn det koster dem.
BT160714 Gjesteavgiften som gjør mobilbruk i utlandet mye dyrere enn hjemme, er og var innført fordi selskapene betaler hverandre for kundenes bruk av andre nett.
BT160714 Begge selskapene fjernet ekstrakostnadene i Europa i slutten av april, etter at regjeringen vedtok å inkludere EU-regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen.
BT160714 Selskapene har imidlertid tatt seg mer betalt enn det koster dem.
AP160714 Gjesteavgiften som gjør mobilbruk i utlandet mye dyrere enn hjemme, er og var innført fordi selskapene betaler hverandre for kundenes bruk av andre nett.
AP160714 Begge selskapene fjernet ekstrakostnadene i Europa i slutten av april, etter at regjeringen vedtok å inkludere EU-regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen.
AP160714 Selskapene har imidlertid tatt seg mer betalt enn det koster dem.
AP160713 Det kan være store variasjoner blant de ulike selskapene , på innlands - og utenlandsreiser og på oversjøiske reisemål.
AP160630 SAS er blant selskapene som har valgt å legge avgiften oppå billettprisen.
AP160614 Det kan være store variasjoner blant de ulike selskapene , på innlands - og utenlandsreiser og på oversjøiske reisemål.
AP160604 Hvis dette var børsverdien av et eget selskap, ville det vært ett av de 15 største selskapene på Oslo børs, og større enn selskaper som Storebrand, Kongsberg-gruppen og Det Norske Oljeselskap.
AP160524 Sjekk alltid med forsikringsselskapetGjensidige råder reisende til å kontakte forsikringsselskapet sitt før en oppsøker lege - alle selskapene har lister over godkjente behandlere.
AP160524 Dette er imidlertid et område der selskapene er i gang med en « liberalisering », fordi statistikken tilsier at såkalt ekstremsport ofte har lavere ulykkesfrekvens enn mer vanlige ferieaktiviteter som fotball.
AP160524 - Det kan være litt ulik praksis i de forskjellige selskapene , men vi vil gjøre det vi kan for at kunden ikke skal bli straffet økonomisk.
AP160512 - H&M er i dag ett av de selskapene som stiller strengest krav til våre leverandører, både når de gjelder miljø og sosiale forhold.
FV160509 De fleste selskapene i denne kategorien tilbyr privatundervisning i matematikk, realfag og språk.
SA160502 Det som imidlertid er et skatteproblem, er at de amerikanske selskapene Uber og Airbnb ikke betaler skatt i Norge.
SA160502 De kom fram til at selskapene har innredet seg slik at unngår å betale skatt til Norge.
SA160426 I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene , men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
SA160426 Dette er ikke noe selskapene gjør for å være grei, men for å få omsetningen tilbake, sier Mentzoni.
SA160426 - Man har såkalte lojalitetsprogrammer og bonusordninger der storspillerne blir kontaktet av selskapene med gullkantede tilbud som bonuser og reiser til kasinoer i utlandet.
SA160426 - Det er de utenlandske selskapene som går igjen hos de spilleavhengige, sier Rune Mentzoni som har levert doktograd om pengespill.
FV160426 I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene , men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
FV160426 Dette er ikke noe selskapene gjør for å være grei, men for å få omsetningen tilbake, sier Mentzoni.
FV160426 - Man har såkalte lojalitetsprogrammer og bonusordninger der storspillerne blir kontaktet av selskapene med gullkantede tilbud som bonuser og reiser til kasinoer i utlandet.
FV160426 - Det er de utenlandske selskapene som går igjen hos de spilleavhengige, sier Rune Mentzoni som har levert doktograd om pengespill.
BT160426 I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene , men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
BT160426 Dette er ikke noe selskapene gjør for å være grei, men for å få omsetningen tilbake, sier Mentzoni.
BT160426 - Man har såkalte lojalitetsprogrammer og bonusordninger der storspillerne blir kontaktet av selskapene med gullkantede tilbud som bonuser og reiser til kasinoer i utlandet.
BT160426 - Det er de utenlandske selskapene som går igjen hos de spilleavhengige, sier Rune Mentzoni som har levert doktograd om pengespill.
AP160426 I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene , men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
AP160426 Dette er ikke noe selskapene gjør for å være grei, men for å få omsetningen tilbake, sier Mentzoni.
AP160426 - Man har såkalte lojalitetsprogrammer og bonusordninger der storspillerne blir kontaktet av selskapene med gullkantede tilbud som bonuser og reiser til kasinoer i utlandet.
AP160426 - Det er de utenlandske selskapene som går igjen hos de spilleavhengige, sier Rune Mentzoni som har levert doktograd om pengespill.
AP160425 Disse ble senere delt med 80 journalister i 26 land, deriblant Aftenposten, som publiserte en rekke saker høsten 2014 om de 340 selskapene som figurerte i dokumentene.
AP160425 Alle er de blant de mange hundre selskapene som fikk redusert skatten til et minimum ved å inngå gullkantede avtaler med Luxembourg.
AP160421 STØRST : Google har størst omsetning, men Facebook øker mest blant de utenlandske selskapene i det norske reklamemarkedet.
AP160421 Forhandlingsdirektør Jarle Thalberg i Group M sier deres prognoser viser at selskapene samlet vil omsette for minst 4 milliarder kroner i Norge i 2016.
AP160412 Det er grunnen til at Kommisjonen nå ønsker å tvinge selskapene til å offentliggjøre skatteforhold i alle EU-land.
AP160412 - Vi prioriterer høyt å arbeide mot skatteunndragelse i de største selskapene , sier EUs finanskommissær Jonathan Hill.
AP160411 Det er ikke kjent hva disse to selskapene ble brukt til.
AP160408 - Men i siste konsesjonsrunde søkte ikke de store internasjonale selskapene , heller ikke Statoil.
AP160408 Aftenposten kjenner identiteten til eierne av selskapene .
SA160407 Selskapene frister med reiser til utlandet, alkohol som gave, eller de blir oppringt om bonuser.
FV160407 Selskapene frister med reiser til utlandet, alkohol som gave, eller de blir oppringt om bonuser.
BT160407 Selskapene frister med reiser til utlandet, alkohol som gave, eller de blir oppringt om bonuser.
AP160407 Selskapene frister med reiser til utlandet, alkohol som gave, eller de blir oppringt om bonuser.
BT160406 Sakene ble ikke kjent gjennom statlig styrte kontrollfunksjoner, de ble ikke avslørt av statlig finanstilsyn eller av regnskapsførere og advokater som samarbeidet med selskapene det er snakk om.
AP160406 - Det å opprette disse selskapene , 40 i alt, er sannsynligvis ikke i strid med noen internasjonale lover eller regler, har DNB-sjef Rune Bjerke sagt tidligere ¶
AP160406 - Den bør ta sikte på hovedpersonene, de rike som har opprettet selskapene , men også tilretteleggerne som banker og advokatfirmaer, sier Joly til Dagsavisen.
AP160403 Ofte er disse selskapene i finansområder eller i skatteparadis.
AP160403 De mener at mange av personene og selskapene som blir omtalt som deres kunder, ikke er det. 4.
AP160317 Men selskapene som har bistått Aftenposten, reagerte kraftig på at avsløringene ble avvist.
SA160224 De to nevnte selskapene driver med ulovligheter som burde blitt stoppet for lenge siden.
DA160220 - Selskapene tjente ikke penger, selv i de gode tidene.
DA160220 - Selskapene tjente ikke penger, selv i de gode tidene.
DN160215 - Vi starter nå arbeidet med å integrere de to selskapene .
SA160211 Brumoen peker på at de utenlandske selskapene kontakter kunder når de slutter å spille, med tilbud om bonuser og gratisspill.
FV160211 Brumoen peker på at de utenlandske selskapene kontakter kunder når de slutter å spille, med tilbud om bonuser og gratisspill.
BT160211 Brumoen peker på at de utenlandske selskapene kontakter kunder når de slutter å spille, med tilbud om bonuser og gratisspill.
AP160211 Administrerende direktør i Selvaag Bygg, Bård Schumann, er blant de 4-5 selskapene som kan tenke seg å ta på seg et stort byutviklingsprosjekt på Marienlyst.
AP160211 Brumoen peker på at de utenlandske selskapene kontakter kunder når de slutter å spille, med tilbud om bonuser og gratisspill.
AP160211 Eller heller - et tap i inntekter fordi disse selskapene vil ramme Norsk Tippings omsetning.
AP160211 Disse selskapene er som en lokal kjøpmann der jeg vokste opp.
FV160210 I tillegg til disse selskapene som driver med spill direkte, hadde Oljefondet i 2014 en aksjepost i Discovery Networks på 526 mill. kroner, i MTG som eier Viasat/TV3 med 397 millioner kroner.
FV160210 Det stilles etiske krav til alle selskapene i fondet.
FV160210 Derfor har ofte aksjer i disse selskapene hatt god avkastning og en positiv kursutvikling.
BT160210 I tillegg til disse selskapene som driver med spill direkte, hadde Oljefondet i 2014 en aksjepost i Discovery Networks på 526 mill. kroner, i MTG som eier Viasat/TV3 med 397 millioner kroner.
BT160210 Det stilles etiske krav til alle selskapene i fondet.
BT160210 Derfor har ofte aksjer i disse selskapene hatt god avkastning og en positiv kursutvikling.
AP160202 I det andre kjøkkenet lages maten til de resterende selskapene .
DA160128 På grunn av dette har de store selskapene , forståelig nok, stadig sterkere fokus på disse hitlåtene.
DA160128 Platebransjen ( som vi fortsetter å kalle den ) har hatt en bemerkelsesverdig gjenoppstandelse i strømmealderen, men det er først og fremst de tre store selskapene som tjener på den nye forretningsmodellen.
DA160128 I klassene for « Årets låt » og « Årets video » kommer de tre store selskapene bedre ut, men dette er snart deres eneste satsingsområder.
DA160128 I de fleste klassene har de tre store selskapene få, eller ingen utgivelser som er med og konkurrerer.
DA160128 Forklaringen på denne økende forskjellen på fattige og rike i musikklivet, de store og små selskapene , er i Spellemann-sammenheng enkel.
DA160128 De små selskapene har 82 prosent av de nominerte albumene til Spellemannprisen.
DA160128 De siste årene har markedsandelen til de store multinasjonale selskapene , Universal, Sony og Warner, sakte, men sikkert, økt til rundt 87 prosent av omsetningen av innspilt musikk i Norge.
DA160128 Begrensede økonomiske utsikter ser heldigvis ikke ut til å legge en demper på entusiasmen hos de mindre selskapene .
DA160128 På grunn av dette har de store selskapene , forståelig nok, stadig sterkere fokus på disse hitlåtene.
DA160128 Platebransjen ( som vi fortsetter å kalle den ) har hatt en bemerkelsesverdig gjenoppstandelse i strømmealderen, men det er først og fremst de tre store selskapene som tjener på den nye forretningsmodellen.
DA160128 I klassene for « Årets låt » og « Årets video » kommer de tre store selskapene bedre ut, men dette er snart deres eneste satsingsområder.
DA160128 I de fleste klassene har de tre store selskapene få, eller ingen utgivelser som er med og konkurrerer.
DA160128 Forklaringen på denne økende forskjellen på fattige og rike i musikklivet, de store og små selskapene , er i Spellemann-sammenheng enkel.
DA160128 De små selskapene har 82 prosent av de nominerte albumene til Spellemannprisen.
DA160128 De siste årene har markedsandelen til de store multinasjonale selskapene , Universal, Sony og Warner, sakte, men sikkert, økt til rundt 87 prosent av omsetningen av innspilt musikk i Norge.
DA160128 Begrensede økonomiske utsikter ser heldigvis ikke ut til å legge en demper på entusiasmen hos de mindre selskapene .
AP160126 Til PSTs ønske om at de selv skal " godkjenne " at Nkom varsler selskapene som eier mobilnettene, svarer Nkom at de hverken har " ønske om, eller mulighet til, å unndra seg det ansvar og den myndighet som er lagt til oss etter loven ".
DN160120 " Samlet vil disse grepene inkludere en reduksjon på rundt 10.000 ansatte og direkte kontraktsposisjoner i 2015-16 i begge selskaper, etterhvert som strømlinjeformingen og integrasjonen av de to selskapene fortsetter ", heter det i meldingen, følge marketwatch.com.
DA160115 Det er mye spenning i 2016, selv om de etablerte selskapene nå er presset, kan andre halvår i by på nye muligheter, sier Lorentzen.
AP160111 Resten av selskapene i presentert i alfabetisk rekkefølge : ¶
DA160105 I en bransje der de største selskapene dyrker hitformlene er det hyggelig å se at Spellemannprisen fortsetter å fokusere på albumet som format.
DA160105 I en bransje der de største selskapene dyrker hitformlene er det hyggelig å se at Spellemannprisen fortsetter å fokusere på albumet som format.
DA160105> I en bransje der de største selskapene dyrker hitformlene er det hyggelig å se at Spellemannprisen fortsetter å fokusere på albumet som format.