DN171217 - Det som uroer mest er jo den kriminaliteten som vi ser i denne type saker som nå er oppdaget blant annet i Bergen, hvor flere går sammen for å svindle og rett og slett benytter fiktive arbeidsforhold og andre metoder kun for å unytte trygdesystemet, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav til TV 2.
DB171217 Rahimi er én av 27 personer som har fått et slikt brev, ifølge Ingun Halle, seksjonssjef i UDI.
SA171216 - Det som uroer mest er jo den kriminaliteten som vi ser i denne type saker som nå er oppdaget blant annet i Bergen, hvor flere går sammen for å svindle og rett og slett benytter fiktive arbeidsforhold og andre metoder kun for å unytte trygdesystemet, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav til TV 2.
DB171216 - Det som uroer mest er jo den kriminaliteten som vi ser i denne type saker som nå er oppdaget blant annet i Bergen, hvor flere går sammen for å svindle og rett og slett benytter fiktive arbeidsforhold og andre metoder kun for å unytte trygdesystemet, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav til TV 2.
DB171216 - Når « sundownerne » dukker opp i det området og ilden begynner å løpe nedover fjellsidene, greier du ikke å stoppe den, sier seksjonssjef Mark Brown i California Department of Forestry and Fire ( Cal Fire ) til Los Angeles Times i lørdag.
AP171202 - Det setter oss i en sårbar situasjon, fordi mottiltakene ikke nødvendigvis er på plass, forklarer Øyvind Buraas, seksjonssjef i Politidirektoratet ( POD ).
VG171130 Seksjonssjef Knut Johansson i Bymiljøetaten, som har ansvar for Nordmarka, sier at på kort sikt er hendelsen tragisk, ettersom løypene blir ødelagt.
AP171130 Seksjonssjef Knut Johansson i Bymiljøetaten, som har ansvar for Nordmarka, sier at på kort sikt er hendelsen tragisk, ettersom løypene blir ødelagt.
AA171130 Seksjonssjef Knut Johansson i Bymiljøetaten, som har ansvar for Nordmarka, sier at på kort sikt er hendelsen tragisk, ettersom løypene blir ødelagt.
SA171129 Det brukes ikke i vanlig, nøytral norsk, sier Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet.
AA171128 Ifølge seksjonssjef Torfinn Jonassen er det nye forslaget inspirert av det gamle kjøkkenwattmeteret.
AA171128 Seksjonssjef i NVE Torfinn Jonassen.
SA171125 Derfor er dette et arbeidsmarkedsproblem, så vel som et pensjonsproblem, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.
AP171125 Derfor er dette et arbeidsmarkedsproblem, så vel som et pensjonsproblem, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.
AA171125 Derfor er dette et arbeidsmarkedsproblem, så vel som et pensjonsproblem, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.
DB171121 Det betyr at det må ha vært et utslipp, sier Astrid Liland, seksjonssjef for beredskap ved Statens strålevern, til Dagbladet.
DB171121 - Veldig høye verdier ¶ Seksjonssjef for beredskap ved Statens strålevern, Astrid Liland, sier til Dagbladet at de har sett uttalelsen fra Russland.
DB171119 Luftfartstilsynet vurderer å anmelde alle brudd på denne lovgivningen, sier Bente Heggedal, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.
AP171119 Luftfartstilsynet vurderer å anmelde alle brudd på denne lovgivningen, sier Bente Heggedal, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.
VG171117 Via sin kommunikasjonsavdeling i Politidirektoratet uttaler Harald Bøhler, seksjonssjef i straffesaksseksjonen, at det er « behov for ytterligere styrking av politiets arbeid med denne sakstypen slik at fokus på dette området ikke går ut over kapasiteten til å bekjempe annen alvorlig kriminalitet.
SA171117 Valborg Kjølleberg Bishop, som er seksjonssjef for grensekontroll ved Stavanger tollsted, sier til Aftenbladet at tollvesenet fattet interesse for en av flere forsendelser til Bring sitt lager på Tananger.
DN171117 - Ising er et stort problem for droner, og det er et kjempebehov for en løsning som passivt forhindrer dette, sier Bente Heggedal, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.
DB171115 KOMMENTERER : Seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet ¶
DB171115 Flere av feilene er mindre vesentlige, og skyldes blant annet at tidligere regelverk fortsatt benyttes, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
DB171115 Det er virksomhetens ansvar å sørge for korrekt merking etter næringsmiddellovgivningen, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
DB171115 - Vi vil følge opp at virksomhetene korrigerer merkingen innen fristen for utbedring, enten ved at merkingen på emballasjen endres, eller at produktet tas ut av omsetning i de tilfellene hvor virksomhetene ønsker å gjøre dette, sier seksjonssjef Merethe Steen.
DB171112 Seksjonssjef Jørn Schjeldrup i Politidirektoratet påpeker at det statistikk over et lengre tidsrom viser at det er variasjoner fra år til år.
BT171112 Elisabeth Rise, seksjonssjef , avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet ( POD ) svarer : ¶
VG171110 Seksjonssjef for broforvaltning Morten Wright Hansen påpeker at det ikke alltid er et enkelt tiltak å bytte rekkverk.
DN171110 - Når satsene for minstepensjon settes opp, så flyttes grensen for minstepensjon slik at den omfatter alderspensjonister som tidligere har hatt en alderspensjon med litt høyere utbetalinger enn minstenivået, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Nav.
DB171110 Det betyr at det må ha vært et utslipp, sier Astrid Liland, seksjonssjef for beredskap ved Statens strålevern, til Dagbladet.
DA171110 - Når satsene for minstepensjon settes opp, så flyttes grensen for minstepensjon slik at den omfatter alderspensjonister som tidligere har hatt en alderspensjon med litt høyere utbetalinger enn minstenivået, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Nav.
AP171105 - For å lykkes med arbeidet mot mobbing trenger vi foreldre som passer på hvordan de snakker om andre og er bevisst på å inkludere andre barn, sier seksjonssjef Hege Cecilie Eikseth ved Barnehagekontoret i Bydel Nordre Aker.
VG171104 Seks politidistrikter anbefaler et generelt ubevæpnet politi, men ulike justeringer i forhold til dagens ordning når det gjelder muligheten for å bevæpne politiet i ulike situasjoner, skriver Jørn Schjelderup, seksjonssjef i Politidirektoratet, i en e-post til VG.
BT171102 Konstruerte navn ¶ Seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims, har også tatt en titt på forslagene fra BT-leserne.
AA171031 Da dørene på VW-varebilen ble åpnet mandag ettermiddag, fant tollerne følgende : ¶ - 3972 liter øl, 742 liter brennevin og 6000 sigaretter, oppsummerer Bjørn Arild Sørlie, seksjonssjef for grensekontroll ved Trondheim regiontollsted.
DA171030 Magne Fladby, seksjonssjef i Nav, viser til folketrygdlovens § 14-10, som lyder : « Faren kan ikke ta ut foreldrepenger i de første 30 stønadsdagene ( 6 ukene ) etter fødselen ».
AA171030 Men vi er ennå ikke helt sikre, sier seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet til Adresseavisen.
DN171027 - Dersom det er oppstått feil i skatteoppgjøret, som skyldes feil fra Skatteetaten, vil det bli rettet, sier seksjonssjef Jannicke Valbrek for kundeservice i Skatteetaten.
BT171027 - Det skjer ikke så veldig ofte, men i enkelte tilfeller plutselig kommer stimer med pigghå som kan angripe, spesielt hvis det finnes død fisk som faller i bunnen av nøtene, sier seksjonssjef Leni Marie Lisæter ved Fiskeridirektoratets forvaltningsseksjon region Vest.
AP171026 » Kan ikke si noe om omfanget ¶ Seksjonssjef Anders Henriksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan ikke si noe om omfanget av funnene i studien.
DN171024 - Salget har tilført forsvarsbudsjettet 3,9 milliarder kroner de siste 15 årene, bekrefter seksjonssjef for avhending i Forsvarsbygg, Trond Eliassen overfor Klassekampen.
DB171022 Bente Heggedal, Luftfartstilsynets fungerende seksjonssjef for ubemannet luftfart, har en klar oppfordring til alle drone-piloter : ¶
VG171021 Dersom man er usikker, kan det være lurt å ta kontakt med bedriften man har mottatt produktene fra, sier Marhieu Veulemans, seksjonssjef for produkttilsyn i Miljødirektoratet.
AP171019 Guttene var 14 år gamle, sier Åge Skår, seksjonssjef ved Tollregion Vest-Noreg til Bergens Tidende.
AP171016 - Dette er uten tvil det største hasjbeslaget vi har hatt i Bergen, sier Åge Skår, seksjonssjef ved grensekontroll Bergen til BT.
AA171016 Forsvareren gjør det også klart at klesplagget blir et tema når seksjonssjef Bente Mevåg fra Seksjon for rettsgenetikk ved Oslo universitetssykehus skal vitne som sakkyndig rundt DNA-spor.
DB171015 Ifølge seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE var det på et tidspunkt bevegelser på over ti centimeter i døgnet.
VG171011 I begrunnelsen skriver Språkrådets direktør, Åse Wetås, og seksjonssjef Daniel Gusfre Ims, at Askim er den mest folkerike kommunen, har bystatus, og ligger sentralt i det aktuelle området.
SA171011 Syversen, seksjonssjef for kultur i fylkeskommunen.
AA171011 Erik Jørgen Jølsgard, seksjonssjef i Statens vegvesen, er enig i Lykkes kritikk.
VG171010 - Dette er uten tvil det største hasjbeslaget vi har hatt i Bergen, sier Åge Skår, seksjonssjef ved grensekontroll Bergen, til avisen.
DB171010 Isa Trøim, seksjonssjef ved Riksantikvaren for arkeologiske kulturminner, forklarer at funnet på Rogaland-parets eiendom er spor etter en bosetting datert til bronsealder og tidlig jernalder.
DB171010 - Dette er uten tvil det største hasjbeslaget vi har hatt i Bergen, sier Åge Skår, seksjonssjef ved grensekontroll Bergen, til avisen.
DB171010 At dette i tillegg ble funnet i en personbil er veldig spesielt, sier Åge Skår, seksjonssjef ved grensekontroll Bergen, til Bergensavisen ( BA ).
AP171010 - Dette er uten tvil det største hasjbeslaget vi har hatt i Bergen, sier Åge Skår, seksjonssjef ved grensekontroll Bergen.
AA171010 - Dette er uten tvil det største hasjbeslaget vi har hatt i Bergen, sier Åge Skår, seksjonssjef ved grensekontroll Bergen, til avisen.
VG171008 Sånn sett er vi litt skuffet over at vi ikke har fått bukt med det, sa seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra, til VG fredag.
VG171006 Sånn sett er vi litt skuffet over at vi ikke har fått bukt med det, sier seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra.
VG171006 Raskt etterpå så vi relativt store bevegelser, sier seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra, fredag morgen.
DB171006 Det er nå bevegelser på over ti centimeter i døgnet, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE under en pressekonferanse fredag morgen.
DB171006 Det er seksjonssjef i NVE Lars Harald Blikra skuffet over.
AA171006 - Bevegelsene var onsdag kveld klokka 22 over 42 millimeter i døgnet, noe som tilsier rødt farenivå, opplyser seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ).
DB171005 Det er nå bevegelser på over ti centimeter i døgnet, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE under en pressekonferanse fredag morgen.
DB171005 Bevegelsene var torsdag kveld klokka 22 over 42 millimeter i døgnet, noe som tilsier rødt farenivå, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE i en pressemelding.
AP171005 Bevegelsene var onsdag kveld klokken 22 over 42 mm per døgn, noe som tilsier rødt farenivå, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE i pressemeldingen.
VG171003 FØLGER OPP : Seksjonssjef i Mattilsynet, Ingeborg Sveinsdottir, forteller at de har hatt flere oppfølgingskontroller ved Fatland slakteri i Oslo etter hendelsen i april.
VG171003 Det er viktig for oss å se at rutinene de innfører stemmer i praksis, forteller seksjonssjef i Mattilsynet, Ingeborg Sveinsdottir til VG.
AA170929 Blant annet har flere importører ikke registrert seg hos Mattilsynet, noe de er forpliktet til å gjøre, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
AA170927 - Det er det største narkobeslaget på fergen i Sandefjord noen gang, sier seksjonssjef Sven-Øystein Ferstad til NTB.
AA170922 - Oppbevar prøven kjølig og helst fryst fram til overlevering til SNO, sier Lars Bendik Austmo, som er seksjonssjef for rovvilt i SNO.
VG170921 UNE : Trenger å vite mer ¶ Seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE skriver til VG at det UNE har sett av video og bilder i saken, er det de har fått via media, og at de foreløpig ikke har fått noen slik informasjon eller dokumentasjon direkte tilsendt fra advokat eller andre : ¶
DA170921 Vi trenger da noe mer enn det vi hittil har fått indirekte gjennom mediene, sier seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE til NRK.
AA170921 Vi trenger da noe mer enn det vi hittil har fått indirekte gjennom mediene, sier seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE til NRK.
DN170918 Seksjonssjef Einar Aas vitnet i rettsaken mot Jensen.
AP170918 Seksjonssjef Einar Aas vitnet i rettssaken mot Eirik Jensen i mars i år.
VG170913 Rieber-Mohn har bakgrunn som seksjonssjef hos selskapets største kunde : Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
VG170912 « At de også vil avslutte jobben som seksjonssjef , mener vi er uholdbart og vi har nektet å inngå avtale her.
DA170912 Catrine Utne Pettersen, seksjonssjef for fag- og yrkesopplæring i Rogaland fylkeskommune, kan berolige læreplassøkende ungdom.
AP170911 Hun er seksjonssjef med ansvar for byrom i Bymiljøetaten, og er spent på hva som kommer ut av frøene som er sådd i drivhuset.
VG170910 Helena Semb, seksjonssjef i Velferdsetaten som har det overordnet ansvaret for anskaffelsene, mener ikke Samres har noen skyld i situasjonen.
NL170906 På et møte i Birkenes avviste seksjonssjef Arne Olsen at støy ikke er noe helseproblem.
NL170906 . NVEs avgjørelse bør være såre enkel ¶ Seksjonssjef Arne Olsen hevdet at dette blir en vanskelig avgjørelse som i fall et ja vil utløse en « perlerad av betingelser ».
DB170903 « Gjennom vårt programpartnerskap prøvde vi å formidle kontakt med andre mulige norske prosjektpartnere til den rumenske programoperatøren ( Justisdepartementet ) og prosjektpromotører i Romania », skriver seksjonssjef John Ståle Stamnes.
AA170829 - Siden pensjonsreformen i 2011 har vi sett en kraftig økning av antall alderspensjonister, sier seksjonssjef i Nav, Ole Christian Lien, i en pressemelding.
DB170828 I et hemmelig rom i gulvet, ble det funnet sigaretter, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen, ved grensekontrollseksjonen Svinesund.
DN170827 - Når det gjelder bankens investeringer i de såkalt kommersielle eiendommene, mener Finanstilsynet at disse investeringene må anses som bankfremmed virksomhet, skriver seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen og tilsynsrådgiver Anders Hole i Finanstilsynet i brevet.
AP170824 Jørn Schjeldrup er seksjonssjef i Politioperativ seksjon i Politidirektoratet.
AA170822 Orkla har mottatt eggeplommepulveret fra en tysk produsent, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynets seksjon for fremmedstoffer og EØS til NTB.
DB170821 Dette regelverket er politisk bestemt og det er spesifikke krav som må være oppfylt før UNE kan innvilge en slik tillatelse, har seksjonssjef Mats Risbakken sagt til Dagbladet.
VG170816 - Begrunnelsen for avslaget er at Patentstyret mener at « jævla homo » er et skjellsord som strider mot offentlig orden og moral, sier seksjonssjef Knut Andreas Bostad i Patentstyret til VG.
DN170816 Det sier seksjonssjef Malin Florvåg for seksjon Eksport og Import i Mattilsynet.
DA170816 - Norsk politi driver ikke med raseprofilering, og det er nulltoleranse for rasisme i politiet, sier seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet ( POD ).
DA170816 Joakim Hjertum er Oslos brøytesjef, eller seksjonssjef ved Veiseksjonen i Bymiljøetaten.
AP170816 Skattedirektør Hans Christian Holte ( t.h ) og seksjonssjef i Skatt Øst, Bjørn Marhaug, er svært fornøyde med resultatene av de nye kontrolltiltakene mot snusk i bygg- og anleggsbransjen.
AP170816 Dette er snakk om utbygginger for mange, mange milliarder, sier seksjonssjef Bjørn Marhaug i Skatt Øst.
DA170814 Seksjonssjef i UNE, Kjersti Trøseid, bekrefter at fengsling og lange ventetider på ambassaden kan være forhold de anser som utenfor søkerens kontroll.
DA170814 Seksjonssjef i UNE, Kjersti Trøseid, bekrefter at fengsling og lange ventetider på ambassaden kan være forhold de anser som utenfor søkerens kontroll.
VG170810 Disse to søknadene har jo kommet med litt tids mellomrom, med søknad om merke på litt ulike varer, sier seksjonssjef Knut Andreas Bostad i Patenstyret til VG.
DA170808 Knut Vøllestad er stedfortredende seksjonssjef for hjemmetjenesten bydel Grünerløkka.
DB170805 ALVORLIG : - Vi stenger steder på grunn av helsefare, sier Inger-Marie Øymo, seksjonssjef i Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum ¶
DB170805 - Vi ønsket å se på sushi-takeawayvirksomheter som ikke er omfattet av smilefjesordningen, sier Inger-Marie Øymo, seksjonssjef i Mattilsynet, region Stor-Oslo, avdeling Oslo, Asker og Bærum.
DA170805 Seksjonssjef Ole Christian Lien i Navs kunnskapsavdeling forklarer at dagens unge må jobbe mer fordi det er forventet at de lever lenger.
DA170805 Seksjonssjef Ole Christian Lien i Navs kunnskapsavdeling forklarer at dagens unge må jobbe mer fordi det er forventet at de lever lenger.
AP170730 Vi kjenner til dette med trimming, sier seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet ( POD ).
AP170730 Enkelte drar til faste steder gjentatte ganger og leier småbåter, sier Paul Johan Ask, seksjonssjef for Oslo og Akershus tollvesen.
AA170730 Men i hverdagen kan det være lett å glemme å bruke den andre målformen, sier seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet.
AA170730 Paul Johan Ask, seksjonssjef for Oslo og Akershus tollvesen, sier det ikke er noen misforståelse blant turistene som fører til beslagene.
AA170730 Paul Johan Ask, seksjonssjef for Oslo og Akershus tollvesen, sier det ikke er noen misforståelse blant turistene som fører til beslagene.
VG170725 - Særlig det strukturelle samarbeidet mellom de statlige og private aktørene får positiv oppmerksomhet fra EU, sier seksjonssjef Haakon Hertzberg i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
DB170725 Seksjonssjef Anders Henriksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) skriver i en e-post til Dagbladet at de opplever at barneverntjenestene i stor grad forstår at de må ta hensyn til politiets etterforskning i familievold- og overgrepssaker, men at det er behov for nasjonale retningslinjer både
DB170724 Barnets trygghet ¶ Seksjonssjef Anders Henriksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) skriver i en e-post til Dagbladet at de opplever at barneverntjenestene i stor grad forstår at de må ta hensyn til politiets etterforskning i familievold- og overgrepssaker.
DA170724 Vi ønsker å bruke ressursene våre på andre tiltak som er mer rettet mot dyrevelferd, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.
DA170724 Vi ønsker å bruke ressursene våre på andre tiltak som er mer rettet mot dyrevelferd, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.
DA170724 - Det viktigste ¶ Seksjonssjef i fosterhjemsseksjonen i Bufdir, Unni Nygaard, forteller at fosterhjemsomsorgen er et svært viktig område i barnevernet.
DB170719 Nå ser smuglerne ut til å ha tatt i bruk nye flyruter til Norge fra Afrika og Midtøsten, sier seksjonssjef Tor Fredriksen i Tolletaten.
AA170719 Nå ser smuglerne ut til å ha tatt i bruk nye flyruter til Norge fra Afrika og Midtøsten, sier seksjonssjef Tor Fredriksen i Tolletaten.
AA170717 De hadde med rikelig med alkohol fordi de mente det var så dyrt i Norge, sier seksjonssjef Unni Elisabeth Tronsmed ved Vauldalen tollsted.
AA170717 - Vi fant drøyt 300 liter øl, 18 liter sprit og 1.800 sigaretter, sier seksjonssjef Unni Elisabeth Tronsmed på Vauldalen tollsted.
DA170712 Fjeld-Eiken kommer fra stillingen som seksjonssjef ved Statens vegvesen, melder Stavanger kommune på sine nettsider.
DA170712 Øystein Sehl, seksjonssjef i UNE, svarer følgende : ¶
DA170710 Det er ikke faste spørsmål, eller « riktige » eller « gale » svar, skriver fungerende seksjonssjef i UNE, Øystein Sehl, i en e-post til Dagsavisen.
DA170708 Det er ingenting urovekkende på den nye listen med tall over antall beslag i Østfold denne våren, forteller Vårin Antonsen Utne seksjonssjef ved Tollregion Øst-Norge.
DB170707 Det er viktig å få fram at spisestedene er uskyldige, sier seksjonssjef Jorunn Aasgaard Grini i Mattilsynet til Dagbladet.
AP170702 Tollvesenet har en oversikt over grensepasseringssteder siden Norge ikke er tilknyttet tollunionen, sier seksjonssjef i Politidirektoratet John Ståle Stamnes.
AP170701 Barnevernet : - Uegnet for barn ¶ Seksjonssjef for barnevern i bydel St.
VG170630 - Vi kjente ikke til noen av disse arbeidene før vi fikk bekymringsmeldingen, sier seksjonssjef for damsikkerhet Lars Grøttå i NVE.
VG170630 - Kunne blitt kritisk, sier seksjonssjef .
DA170630 - Det er ikke lagt opp til at politikontaktene må ha egne lokaler eller kontorfasiliteter, opplyser seksjonssjef Lena Reif i Politidirektoratet til Dagsavisen.
AA170630 Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE, sier også til Dagbladet at NVE ikke var klar over at det foregikk gravearbeider i nærheten av demningen.
DB170629 Det forteller Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE, til Dagbladet.
BT170629 Rekrutteringsbyrå spurte ¶ Seksjonssjef ved Universitetsdirektørens kontor, Arne Ramslien, sier de anmeldte forholdet i et brev til politiet 5. mai i år.
AP170629 Rekrutteringsbyrå spurte ¶ Seksjonssjef ved Universitetsdirektørens kontor, Arne Ramslien, sier de anmeldte forholdet i et brev til politiet 5. mai i år.
AA170627 Det er for tidlig å ta stilling til ankespørsmålet, skriver fungerende seksjonssjef i UNE, Katinka Kaupang til NRK.
FV170626 - Det blir i større grad enn tidligere satset på å få inn større partier hver gang, sier seksjonssjef Helge Breilid ved Tollvesenet i Kristiansand.
AA170626 - Vi var rimelig sikre på at det var stoff i denne bilen, vi skrudde og åpnet opp, men slet med å finne stoffet, forteller seksjonssjef Helge Breilid ved Tollregion Sør-Norge.
VG170624 Politidirektør Odd Reidar Humlegård, assisterende politidirektør Håkon Skulstad, seksjonssjef Hans Bakke ( i grå dress ) og prosjektleder for de ny operasjonssentralene Dag Jørstad.
VG170623 Det er viktig at importører er bevisste på å sikre at tatoveringsfarger som omsettes på markedet er trygge og overholder norsk regelverk, og at forbrukerne tar bevisste valg når de skal velge tatoveringsstudio og type tatoveringsfarger, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
DB170623 Vi har faktisk opplysninger i en av sakene som tilsier at det er motsatt, sier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo-politiet til Dagbladet.
DB170623 - Vi etterforsker enkeltbrannene som selvstendige handlinger, men undersøker mulighetene for at det kan være sammenheng, sier seksjonssjef Skjold til Dagbladet.
DB170620 Over 10 000 kjæledyr kommer til Oslo lufthavn Gardermoen hvert år, og det er viktig at vaksinasjoner og dokumenter er i orden før ankomst, forklarer Tor Fredriksen, seksjonssjef ved tollregion Oslo og Akershus.
DB170620 - Skal man innføre laserpekere med over én milliwatt ( mW ) styrke til Norge, må du ha spesiell tillatelse fra Statens strålevern, forklarer Tor Fredriksen, seksjonssjef ved tollregion Oslo og Akershus.
VG170617 Seksjonssjef Magne Fladby i NAV sier til VG at de har fått med seg at det har vært mange reaksjoner på at dagens foreldrepengeløsning ikke har vært tilrettelagt for medmødre.
VG170617 Vi mener likevel de reagerte for sent, forklarer seksjonssjef i Mattilsynet, Ingeborg Sveinsdottir til VG.
BT170617 Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet skriver i en e-post til Politiforum at Vest politidistrikt jobber godt for å få gjennomført sykkel-VM på en forsvarlig måte.
AP170617 Vi bruker mye tid til å skaffe flere aktuelle familier og hjem for fosterbarn, sier seksjonssjef for fosterhjemsseksjonen i Bufdir, Unni Nygaard, til TV 2.
VG170615 I en epost til VG skriver seksjonssjef Jørn Schjeldrup at POD er orientert om arbeidet ved SAMLOK Drammen via presentasjoner i ulike sammenhenger, og at de har snakket med en politirepresentant om mulig deltakelse i arbeidsgruppen.
VG170614 Det kan også bli iverksatt etterkontroller av skattepliktige, sier Kari Alice Frønsdal, seksjonssjef i Skatteetaten ¶
DN170614 - Økningen skyldes i all hovedsak mer liberale regler for å motta sykepenger etter 67 år og er en beskjeden kostnad for at langt flere er i jobb i denne aldersgruppen, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien.
DB170614 - Økningen skyldes i all hovedsak mer liberale regler for å motta sykepenger etter 67 år og er en beskjeden kostnad for at langt flere er i jobb i denne aldersgruppen, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien.
VG170611 - Avtalene innebærer at norsk politi nå har mulighet til å søke direkte i databasene til både EU og USA på en mye mer effektiv måte, sier John Ståle Stamnes seksjonssjef for Internasjonalt Politisamarbeid i Politidirektoratet.
AA170610 Tollerne fant seks paller med til sammen 2880 liter vodka, sa seksjonssjef i Tollregion Midt-Norge, Bjørn Arild Sørli til adressa.no 4. mai.
AA170610 - Det var ingen vanskelig oppgave for tollerne å avdekke vodkaen som hadde russisk skrift på etikettene, sier seksjonssjef i Tollregion Midt-Norge Bjørn Arild Sørli.
DA170609 Hvis UNE hadde ment at hans helseproblemer var så alvorlige at han ikke kunne returnere til hjemlandet, ville han fått en oppholdstillatelse i Norge, skriver seksjonssjef Mari Kjenner.
DA170609 Det at en har familie i Norge er som hovedregel ikke grunn nok til å få tillatelse gjennom å søke om beskyttelse, skriver seksjonssjef Mari Kjenner i Utlendingsnemnda ( UNE ) i en e-post.
DB170607 - Sjampinjong bør ikke spises rå, sier Marie Louise Wiborg, seksjonssjef i seksjon fremmedstoffer og EØS ¶
DB170607 - Nei, sier seksjonssjef Wiborg.
AA170607 Seksjonssjef Siw Hind.
AA170606 I tillegg var det 100 liter brennevin, som lå andre steder i lasten, sa seksjonssjef Bjørn Arild Sørli i Tollregion Midt-Norge til adressa.no.
AA170606 ¶ Seksjonssjef i Tollvesenet Tor Fredriksen anbefaler bruk av Tolletatens nye kvoteapp Foto : NTB scanpix ¶ Seksjonssjef i Tollvesenet, Tor Fredriksen, minner om at sommeren står for døra og mange har spørsmål knyttet til tollfrie kvoter.
AA170606 Foto : NTB scanpix ¶ ¶ Seksjonssjef i Tollvesenet Tor Fredriksen anbefaler bruk av Tolletatens nye kvoteapp Foto : NTB scanpix ¶
BT170605 « Politiet skal ivareta de pårørendes behov for informasjon, men overfor den avdøde så har vi også en plikt til å begrense undersøkelsene til det som er nødvendig », skriver seksjonssjef Jannike B.
AA170604 Men vi beslagla alkoholen som trolig kommer fra Polen, opplyser seksjonssjef Sven-Øystein Wagn Ferstad ved Sandefjord tollsted.
SA170603 Flere av disse sakene har vært etterforsket på tvers av flere distrikter, opplyser seksjonssjef i politidirektoratet, Lena Reif.
BT170603 Flere av disse sakene har vært etterforsket på tvers av flere distrikter, opplyser seksjonssjef i politidirektoratet, Lena Reif.
AP170603 Flere av disse sakene har vært etterforsket på tvers av flere distrikter, opplyser seksjonssjef i politidirektoratet, Lena Reif.
AA170603 Flere av disse sakene har vært etterforsket på tvers av flere distrikter, opplyser seksjonssjef i politidirektoratet, Lena Reif.
AA170601 Fra uke 25 til og med uke 30 blir kveldsåpent for å få pass ved Sentrum politistasjon, lover seksjonssjef for forvaltning Siw Hind.
AA170601 Dette er endringer vi var i gang med før denne beskjeden kom fra Politidirektoratet, presiserer Siw Hind, seksjonssjef for forvaltning ved Sentrum politistasjon.
VG170530 SVARER : Seksjonssjef Hans Bakke i Politidirektoratet.
VG170530 POD svarer på kritikken ¶ Seksjonssjef Hans Bakke i POD svarer følgende i en e-post til VG : ¶
DB170530 Det er viktig at forbrukerne kan stole på det som formidles i markedsføring av mat generelt, forteller Merethe Steen, seksjonssjef for merking og kvalitet i Mattilsynet.
VG170526 Dette fungerer allerede greit flere steder, blant annet på E6, sier seksjonssjef Geir Kjønigsen, som jobber med teknisk implementering på Autopass-kontoret i Statens vegvesen.
VG170524 - Hadde vi fjernet det gamle politihuset fra beslutningsgrunnlaget, hadde det likevel blitt Tønsberg fordi andre kriterier talte for det, sier seksjonssjef Hans Bakke i POD.
VG170524 ), assisterende politidirektør Håkon Skulstad og seksjonssjef Hans Bakke møter VG.
AP170521 Vi forvalter også dyrevelferdsloven etter dette : Som dyreholder er du ansvarlig for ungene etter hunnkatten din, og deres unger igjen, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud.
AP170521 - Det er eier av hunnkatten som har ansvar for kattungene, sier seksjonssjef dyrevelferd Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.
DN170518 Stilling : Seksjonssjef Kunnskapsavdelingen Nav ¶
DN170518 Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen Ole Christian Lien i Nav tror pensjonsalderen vil øke.
DN170518 Seksjonssjef Ole Christian Lien i Kunnskapsavdelingen i Nav tror økning av pensjonsalder vil bli det minste av alle onder når fremtidige regjeringer skal finne inndekning for velferdsgoder.
DN170515 - Det viser seg at det ikke er flere rammede enn vi har hatt så langt, sier Håkon Bergsjø, seksjonssjef i NSM til NTB.
AA170515 - Man ser jevnlig mindre bølger av denne typen utpressing, sier seksjonssjef Håkon Bergsjø i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) til NTB.
AA170515 - Det viser seg at det ikke er flere rammede enn vi har hatt så langt, sier Håkon Bergsjø, seksjonssjef i NSM til NTB.
DN170514 - Vi blir kontaktet av folk som har valgt å betale etter å ha blitt angrepet, men det er vanskelig å si noe mer konkret om omfanget, sier seksjonssjef Håkon Bergsjø ved NSM, som tror mørketallene er store.
VG170513 - Vi blir kontaktet av folk som har valgt å betale etter å ha blitt angrepet, men det er vanskelig å si noe mer konkret om omfanget, det er mange mørketall, sier seksjonssjef ved NSM Håkon Bergsjø.
AA170513 - Vi blir kontaktet av folk som har valgt å betale etter å ha blitt angrepet, men det er vanskelig å si noe mer konkret om omfanget, sier seksjonssjef Håkon Bergsjø ved NSM, som tror mørketallene er store.
AA170513 - Vi blir kontaktet av folk som har valgt å betale etter å ha blitt angrepet, men det er vanskelig å si noe mer konkret om omfanget, sier seksjonssjef Håkon Bergsjø ved NSM, som tror mørketallene er store.
DB170512 Dette er sannsynligvis økonomisk kriminalitet, og det er ingen garanti for at det skal ramme en sektor heller enn en annen, sier Håkon Bergsjø, seksjonssjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ), til Dagbladet.
DB170512 « Dersom arbeidstager betaler et vederlag tilsvarende markedsverdi for ytelsen eller formuesgjenstanden som mottas, vil dette ikke utløse skatteplikt for arbeidstageren », skriver seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten til Finansavisen.
DB170510 Seksjonssjef Magne Fladby i NAV har tidligere fortalt at de innhenter informasjon fra flere statlige registre for å sjekke blant annet inntekt og bosted til stønadsmottakere.
DB170510 - Denne hendelsen viser hvorfor løver ikke burde holde til i sirkus, forteller Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, til Dagbladet.
VG170509 Det handlet om formalia, mer enn grunnlaget for å gjennomføre en konkurranse, sier seksjonssjef for enhet for innkjøp og kontraktsrett, Nils Christian Thomsen til VG.
VG170508 - Etter å ha sett gjennom planene for andre etappe for Oslofjordtunnelen, har jeg funnet store mangler i vurdering av trafikantenes sikkerhet og manglende nytenking om forutsigbarhet for ferdig bygget og sluttført to-løps tunnel, sier Ove Solheim, pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen til Røyken og Hurums avis.
AP170508 Men Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen, mener det ikke holder med to tunnelløp, og tar til orde for et tredje.
AP170508 - En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen, om Oslofjordtunnelen.
AA170508 De er i mine øyne så alvorlige at jeg velger å sende et åpent brev til samferdselsministeren, sier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen til Røyken og Hurums avis.
DB170506 - Ja, jeg kjenner til gjelda, sier Pak Yun Sik, seksjonssjef ved det nordkoreanske utenriksdepartementet til SVTs reporter i Pyongyang.
DN170505 Vi undersøker hva slags virksomhet de har drevet, uttalte seksjonssjef Gry Evensen Skallerud til Kapital.
AA170505 Over er bilen avbildet sammen med Bjørn Arild Sørli, seksjonssjef i Tollregion Midt-Norge.
AA170505 - De hevder de skulle til Trondheim med lasten, sier Bjørn Arild Sørli, seksjonssjef i Tollregion Midt-Norge.
DB170504 - Regelverket som er innført er permanent, og vil gjelde for fremtiden, sier Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef ved grense- og utlendingsseksjonen hos Politidirektoratet.
AP170504 Vi mener at Oslo kommunes bruk kan defineres som utføring av forvaltningsoppgaver og slik sett er i samsvar med formålet for bruken av registeret og bestemmelsene i forskriften, svarer Difis seksjonssjef Frode Danielsen.
AA170504 Tollerne fant 6 paller med til sammen 2880 liter vodka, sier seksjonssjef i Tollregion Midt-Norge, Bjørn Arild Sørli. 1,2 millioner i avgiftsunndragelse ¶
DB170503 Når hjemmelen mangler, må feilen rettes opp og førerkort tilbakeleveres, opplyser seksjonssjef i Politidirektoratet, Sissel Hammer, til Dinside.
AA170502 Janne Stømner som er seksjonssjef på Manglerud politistasjon, blir leder for forebyggingsenheten, mens Egil Jørgen Brekke blir leder for den nye felles kriminalenheten, som tilsvarer stillingen han har hatt fram til nå.
AA170502 Jan Eirik Thomassen, som i dag er seksjonssjef for grense- og utlendingsseksjonen i Politidirektoratet, blir leder for den nye utlendings- og forvaltningsenheten.
AA170501 - Føflekkreft er en unødvendig kreftform med høy dødelighet, sier Ingrid Stenstadvold Ross, seksjonssjef for forebygging i Kreftforeningen.
DB170428 - Da er det ganske vanlig at åringene går langs veier og i boligstrøk fordi de ikke har vett på noe annet, sier seksjonssjef Lars Bendik Austmo til Dagbladet.
DB170428 Seksjonssjef Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn i Trondheim har sett avisbildene fra Sarpsborg, og bekrefter overfor Dagbladet at det ER ulv - en eller flere.
AP170427 I beste fall kan vi starte med noen arbeider i løpet av året, sier seksjonssjef for skog og eiendom i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Trond Enkerud.
AP170427 I beste fall kan vi starte med noen arbeider i løpet av året, sier seksjonssjef for skog og eiendom i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Trond Enkerud.
AP170425 - Først avdekket vi at hun bar på 82 bunter med nær åtte kilo khat, forteller seksjonssjef Sven-Øystein Ferstad ved Sandefjord tollsted til tb.no.
DB170424 Ytterligere dokumentasjonen skal du bare sende inn hvis vi ber om det, opplyser seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten til Dinside.
VG170421 UNDER UTVIKLING : Seksjonssjef i NAV, Magne Flaadby, forteller til VG at de fremover vil jobbe for å levere moderne og gode løsninger som passer godt til dagens familiemønster.
VG170421 Seksjonssjef i NAV, Magne Fladby, sier til VG at de nå ser på mulighetene til å endre teksten i søknadsskjema og endringsskjema for foreldrepenger raskt.
AA170421 Vi så allerede i fjor at vi slet med å oppfylle det høye måltallet, men oppnådde likevel det høyeste antall returer fra Norge noensinne, etter en formidabel innsats fra politiets side, ser Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef for Grense- og utlendingsseksjonen i Politidirektoratet til Politilederen. ( ©NTB ) ¶
VG170420 Tablettene var gjemt i en sokk, som han hadde gjemt i trusa, sier seksjonssjef Hallgeir Børvik til VG.
SA170420 Vi har fått en klar nedgang i antall pelsdyrhold på et par år, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, til Nationen.
DB170420 Vi ville undersøke om det var forfalskede merkevarer, opplyser seksjonssjef Tor Fredriksen ved Grensekontrollavdelingen til Tolletaten på Gardermoen til NTB.
DB170420 Foto : Christian Roth Christensen / Dagbladet ¶ SEKSJONSSJEF : Sissel Hammer.
DA170420 Det at kommuner fortsatt ikke klarer å begrense utslippene til luft, går på helsa løs, konstaterer seksjonssjef Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.
AA170420 - Han hadde pakket tabletter i en veske som lå i en sokk som han hadde i trusa, opplyser seksjonssjef Hallgeir Bjørvik i Tollregion Midt-Norge.
AA170420 Vi har fått en klar nedgang i antall pelsdyrhold på et par år, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, til Nationen.
DB170419 Seksjonssjef Lise Torkildsen i Mattilsynet sa dette til TV2 : « Man kan ikke bare velge et artsnavn på en fisk, man må bruke de offisielle norske navnene.
AA170414 Men vi tror fortsatt det er mer der ute, sier seksjonssjef for forvaltning Siw Hind ved Sentrum politistasjon.
AA170414 Foto : Politiet ¶ ¶ Seksjonssjef for forvaltning Siw Hind ved Sentrum politistasjon tror fortsatt det er mange ulovlige våpen rundt i de trønderske hjem.
SA170413 - Vi håper å få ut en permanent dispensasjon som gjelder alle kjøretøyene i løpet av én måned, sa seksjonssjef Håkon Rosendahl ved kontor for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet til DinSide tidligere denne uka.
FV170413 - Vi håper å få ut en permanent dispensasjon som gjelder alle kjøretøyene i løpet av én måned, sa seksjonssjef Håkon Rosendahl ved kontor for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet til DinSide tidligere denne uka.
BT170413 - Vi håper å få ut en permanent dispensasjon som gjelder alle kjøretøyene i løpet av én måned, sa seksjonssjef Håkon Rosendahl ved kontor for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet til DinSide tidligere denne uken.
AA170413 - Vi håper å få ut en permanent dispensasjon som gjelder alle kjøretøyene i løpet av én måned, sa seksjonssjef Håkon Rosendahl ved kontor for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet til DinSide tidligere denne uka.
AA170413 - Vi håper å få ut en permanent dispensasjon som gjelder alle kjøretøyene i løpet av én måned, sa seksjonssjef Håkon Rosendahl ved kontor for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet til DinSide tidligere denne uka.
VG170411 - Det stemmer at vi har vært i kontakt med NLF etter hendelsen i Stockholm, sier seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til VG.
DB170411 Det sier seksjonssjef Morten Nystuen i Tolletaten til Romerikes Blad.
DB170410 Vegdirektoratet har imidlertid ikke prioritert saken ennå, men ifølge seksjonssjef Håkon Rosendahl vil politiet sannsynligvis få innvilget tillatelse innen utgangen av april.
DB170410 Det bekrefter Vegdirektoratets seksjonssjef , ved kontor for kjøretøyteknikk, Håkon Rosendahl, overfor Dinside.
AP170410 Det sparer tid både for dem og for oss, sier seksjonssjef for forvaltning, Tom Eklund.
AA170410 Det sparer tid både for dem og for oss, sier seksjonssjef for forvaltning, Tom Eklund.
DB170406 Vikarierende seksjonssjef for seksjon for grove lovbrudd i området syd i region Stockholm, Fredrik Arnesson, etterforsker hendelsen i videoen over.
DB170405 VITNET : Paul Johan Ask, seksjonssjef i Tollregion Oslo og Akershus.
SA170404 Helge Eide, seksjonssjef ved Opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, vil ikke spekulere i hva som har gitt Kongsgård nedgang i søkertallene.
BT170404 Lars Harald Bikra, seksjonssjef i Fjellskredovervåkingen hos Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ), forklarer raset på videoen slik : ¶
AP170403 Tidligere har Brandvik vært seksjonssjef ved operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ), bataljonssjef ved Brigade Nord og bataljonssjef i KFOR ( internasjonal operasjon i Kosovo ).
AP170403 Tidligere har Brandvik vært seksjonssjef ved operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ), bataljonssjef ved Brigade Nord og bataljonssjef i KFOR ( internasjonal operasjon i Kosovo ).
DB170330 Han forteller at han begynte i jobb ved seksjonen for Spesielle Operasjoner ( SO ) i 2004, da Eirik Jensen var seksjonssjef der.
AP170330 Det som gjelder for alle parter er å følge trafikkreglene, sier seksjonssjef Kaisa Froyn i Statens vegvesen.
AP170330 - Mellom 50 og 80 prosent av narkotikaen som tas, blir tatt i tollkontroll på Svinesund, forklarte seksjonssjef Wenche Fredriksen.
AP170330 - Det vil være umulig for noen utenfor etaten å ha oversikt over vår kontrollvirksomhet på Svinesund, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollsted til Aftenposten.
AP170330 Seksjonssjef Wenche Fredriksen sier at ingen utenom etaten kan ha oversikt over hvor og når tollerne har kontroll på grensen.
VG170329 Stensrud var seksjonssjef fra 1998 til 2008.
VG170329 - For at leasingselskapet skal være forpliktet til å legge den svenske bensinmomsen inn i grunnlaget for den norske momsen, må bensinutgiften med moms, som det heter i loven, være en « kostnad ved oppfyllelsen av avtalen », ifølge Trond Skarbøvik, seksjonssjef for merverdiavgift i Skattedirektoratet.
VG170328 FOR MANGE MANGLER : NSM-direktør Kjetil Nilsen ( i midten ) forklarte seg i Stortinget forrige mandag, sammen med assisterende direktør Annette Tjaberg og seksjonssjef Helge Rager Furuseth.
AA170328 Seksjonssjef Hanne Grøstad i Helfo utland bekrefter at det kan være sånn at klinikker i utlandet har kortere ventetid, men ikke alle som søker om å få utgiftene refundert, får det.
VG170327 Det er et stort beslag sier, seksjonssjef Wenche Fredriksen i Tolletaten til VG.
AP170327 Varene var kjøpt i Tyskland, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen i tolletaten på Svinesund.
VG170322 VITNER : Seksjonssjef Einar Aas forklarer seg for Oslo tingrett i rettssaken mot narkotikatiltalte Eirik Jensen.
DB170322 » Isteden velger VGs seksjonssjef å innrømme at de burde henvist mer konkret til Høyres vedtak, men forsvarer ellers den ulike vinklingen med at de to vedtakene ikke er identiske : « Forskjellen mellom vedtakene gjort av Høyre og SV, er at SV går lenger i å ville avkriminalisere bruk.
DB170322 Men istedenfor å peke på dette skillet, velger VGs seksjonssjef å hevde at forskjellen « gjelder blant annet type stoffer og antall brukerdoser.
DB170318 Nå viser det seg imidlertid at Johaug slipper å betale skatt for advokatutgiftningene i forbindelse med høringene, skal vi tro Lene Solberg, seksjonssjef i Skatteetaten, og skatteadvokat Bettina Banoun.
DB170318 - På generelt grunnlag er det slik at kostnader til juridisk bistand for å imøtegå påstander om regelbrudd, avtalebrudd eller lignende, kan være fradragsberettigede dersom kostnadene er pådratt for å opprettholde inntekt eller fremtidig inntektsevne, sier seksjonssjef Solberg til Dagbladet.
DB170316 Han kan også søke om oppholdstillatelse på nytt grunnlag, eksempelvis på grunn av studier eller arbeid, sier seksjonssjef i UNE, Kjersti Trøseid.
DB170316 At man har sin nærmeste familie i Norge gjør seg gjeldende i mange søknader og tillegges derfor svært sjelden avgjørende vekt, sier seksjonssjef i UNE, Kjersti Trøseid til Dagbladet.
DA170315 mindre ¶ Seksjonssjef Finn Thorkildsen i Velferdsetaten mener bortfallet av bostøtte ikke først og fremst skyldes de nye inntektsgrensene, men uførereformen fra 2015.
DB170314 Som et minimum må rådgiver delta på ledermøter, og ha faste møter med seksjonssjef en gang pr uke.
AP170314 Det handler blant annet om kompetanse til å se når digitale verktøy kan fornye og forbedre arbeidet med fagområdene i barnehagen og kombineres med mer tradisjonelle barnehageaktiviteter, sier seksjonssjef Hege Sevatdal i Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.
AP170314 Vi tror det må stamme fra et anlegg som produserer radioaktive legemidler, siden vi ikke har målt noen andre radioisotoper som gjerne følger en ulykke fra eksempelvis kjernekraftverk, i tillegg til jod-131, sier Astrid Liland, seksjonssjef for beredskap i Statens strålevern.
VG170313 - Det er en grundig og riktig dom, UNE er enig i dommen og at vi har fått medhold i både bevisvurderingen og de juridiske vurderingene, sier seksjonssjef i UNE, Georg Magne Rønnevig, til VG, og legger til : ¶
DB170312 Dette er hjemlet i Folketrygdloven § 4 - 5, har seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet Sonja Skinnarland uttalt til Dinside tidligere. #4 : Disse kan miste støtte om de reiser utenlands ¶
DB170311 I tillegg gikk mesteparten av utslippet fra Fukushima utover Stillehavet, noe som begrenset konsekvensene for landområder og mennesker sammenliknet med Tsjernobyl-ulykken, sier Astrid Liland, seksjonssjef ved Statens strålevern.
SA170308 Seksjonssjef i NVE Guro Grøtterud, forklarer at man har fått med seg at det har vært problemer med målere i Nederland.
FV170308 Seksjonssjef i NVE Guro Grøtterud, forklarer at man har fått med seg at det har vært problemer med målere i Nederland.
DB170308 Kostnaden varierer fra 2.700 kroner til 121.700 kroner i årlig avgift, sier seksjonssjef Hans Jørgen Enger ved seksjon for telefoni og nummerforvaltning i Nkom.
DB170308 Dagbladet har spurt UNE hvorfor tvilen ikke kommer kvinnen tilgode, slik NOAS ber om, og fått følgende svar fra seksjonssjef Lars Erik Andersen.
AP170308 - Her kan noe av årsaken til den vinglete kjøringen ligge, sier seksjonssjef Bjørn Arild Sørli i Tollvesenet til Aftenposten.
AP170308 Seksjonssjef i NVE Guro Grøtterud, forklarer at man har fått med seg at det har vært problemer med målere i Nederland.
AA170308 Seksjonssjef Jan Eirik Thomassen i Politidirektoratet sier det er mange grunner til at folk blir bortvist eller utvist.
BT170307 Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien bekrefter at han kjenner til at Nav har gitt støtte til alternative utdanningsforløp.
AA170307 I tillegg var det 100 liter brennevin, som lå andre steder i lasten, forteller seksjonssjef Bjørn Arild Sørli i Tollregion Midt-Norge.
AA170307 - En alvorlig smuglingssak, sier seksjonssjef Bjørn Arild Sørli i Tollregion Midt-Norge.
AA170306 Det kan være ulike årsaker til endringene, men fôret er en viktig kilde til jod i egg, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
SA170303 Seksjonssjef Helge Eide i Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering i Rogaland fylkeskommune ser en klar sammenheng med tendensene i arbeidsmarkedet i Rogaland, der tusenvis av oljejobber har forsvunnet de siste par årene.
DA170301 - Under våpenamnestiet i 2004 ble det i Oslo levert inn i overkant av 2.500 våpen mens under det siste våpenamnestiet i 2008 ble levert inn i overkant av 500, sier Audun Kristiansen, seksjonssjef ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen til Dagsavisen.
DA170301 - Per februar var det 1.331.568 registrerte skytevåpen i Norge, fordelt på 486.256 eiere, sier seksjonssjef i Politidirektoratet Sissel Hammer til Dagsavisen.
AA170301 - Dette er det største enkeltbeslaget av alkohol vi har gjort ved Østby tollsted noen gang, sier seksjonssjef Inge Emil Berg ved Østby tollsted til Adresseavisen.
DB170228 - Dette er langt ifra noe rekordbeslag, men det er en betydelig mengde, sier Åge Skår, seksjonssjef for grensekontrollen i Bergen.
BT170227 Nå er det Bergen som står for tur, sier seksjonssjef Per Christian Bratheim i Statens kartverk.
VG170226 - Vi mistenker at en stor del av de 53 brannene er påsatt av utenforstående personer, sier Ola Stoltz, seksjonssjef i politiets nasjonale operative avdeling ( Noa ), til SVT.
VG170224 I all hemmelighet gjorde Jensen lydopptak av møtet med seksjonssjef Einar Aas i mars 2013.
VG170223 Rapporten viste at ingen får i seg skadelige mengder av miljøgifter av å spise mye fet fisk, heller ikke gravide og kvinner i fruktbar alder, skriver Lise Charlotte Rokkones, seksjonssjef for seksjon sjømat i Mattilsynet i en e-post til VG.
VG170221 NVE bekrefter ¶ Seksjonssjef Rune Engeset i NVE bekrefter hva lokalstyreleder Arild Olsen forteller : ¶
DB170220 De lave nivåene har liten betydning for mennesker og miljø, så derfor tror vi at dette ikke har noen nyhetsverdi, sier seksjonssjef i Norsk Strålevern Astrid Liland til Barents Observer.
DB170220 UNEs oppgave er å vurdere om de som søker om en arbeidstillatelse som faglært, objektivt sett har faglært kompetanse, skriver Mats Risbakken, seksjonssjef i UNE, i en epost til Dagbladet.
DB170220 UNEs oppgave er å vurdere om de som søker om en arbeidstillatelse som faglært, objektivt sett har faglært kompetanse, skriver Mats Risbakken, seksjonssjef i UNE, i en epost til Dagbladet.
AP170220 - Når det fryser på er akebakken rett og slett farlig, sier Knut Johansson, seksjonssjef i Bymiljøetaten med ansvar for Nordmarka.
DB170218 Overfor Dagbladet opplyser seksjonssjef Marianne Granlund at UNEs nye vurdering ble gjort av en nemndleder som ikke hadde vært inne i saken tidligere.
DN170217 - Det er funnet så alvorlige forhold at vi finner det riktig å tilbakekalle konsesjonen, sier seksjonssjef Geir Holen i Finanstilsynet.
VG170215 VG har vært i kontakt med Lene Ringså Solberg, seksjonssjef i rettsavdeling i Skatteetaten, som bekrefter skattereglene.
DB170215 Konvensjonens regler om tilbakekall er derfor ikke relevante i denne saken, kommenterer seksjonssjef Øyvind Havnevik i UNE om Ayman Al-Azawys sak.
DA170214 Det er opp til den enkelte politimester å avgjøre takten på anskaffelser i sitt politidistrikt, sier seksjonssjef Asbjørn Rønnestad i IKT-avdelingen i Politidirektoratet ( POD ) til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AP170211 Etter hvert oppdaget de sigarettene og alkoholen, men det var godt gjemt, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen i Tolletaten.
AA170211 Etter hvert oppdaget de sigarettene og alkoholen, men det var godt gjemt, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen i Tolletaten.
SA170210 Innledninger : Monica Finstad, barnevernsleder, Steinkjær, Helge Eide, områdedirektør, KS, Mari Trommald, direktør, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), Harald Bøhler, seksjonssjef i Seksjon for straffesaker, Politidirektoratet, Johan Torgersen, divisjonsdirektør, Spesialisthelsetjenestedivisjonen, Helsedirektoratet ¶ 16.00 - 16.15 Pause ¶ 16.15 - 18.00 Hvordan kan « Glassjenta-saken » bidra til
AA170210 - Den positive utviklingen i antall registreringer gjør oss bedre i stand til å iverksette gode og relevante tiltak for at det å arbeide i politiet skal være trygt, sier seksjonssjef Egil Svartbekk for HMS.
VG170209 Seksjonssjef Georg Magne Rønnevig er uenig i juristenes vurdering.
DB170209 Når man ser hva det betyr på norsk, og vet at den amerikanske presidenten bærer dette navnet blir det en ekstra komisk effekt av det, sier Daniel Gusfre Ims, seksjonssjef i Språkrådet, til Dagbladet.
BT170209 - Den nye ordningen kan bety lenger ventetid, advarer seksjonssjef i Pasientreiser.
AA170209 - Dette er det aller største enkeltbeslaget av amfetamin som ble gjort i Norge i fjor, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen i Tollvesenet til NTB.
DB170208 Disse unntakene utgjør om lag 0,15 prosent av de vel 400.000 installerte målerne ved årsskiftet 2016/2017, skriver seksjonssjef Guro Grøtterud i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) til oss i en e-post.
AA170208 Seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) synes det er uheldig " dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap ".
BT170207 Roger Aasarmoen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, er fortvilet over at slike tilfeller skjer igjen og igjen, og mener alle har et ansvar for å rapportere inn til dem hvis de observerer garn uten eiere.
VG170206 Tittel : Seksjonssjef for juridisk forvaltning i POD ¶
VG170206 Sissel Hammer, tidligere politimester i Nordre Buskerud, er nå seksjonssjef for juridisk forvaltning i POD.
DB170206 På søkerlista står også politiinspektør og sjef ved Sentrum politistasjon Tore Soldal ( 59 ), konstituert visepolitimester i Oslo, Gro Smogeli ( 56 ), seksjonssjef I Oslo-politiet Audun Kristiansen ( 60 ), avdelingsleder og politiinspektør i Politidirektoratet Hege Naustdal ( 46 ), samt avsnittssjef og politioverbetjent Tor Svene Paulsen ( 52 ).
DB170206 Lier ( 53 ) president i Norges Juristforbund har bakgrunn fra politiet, og var i flere år seksjonssjef ved Oslo politidistrikt.
SA170204 Pål Stenberg, fungerende seksjonssjef i Forpleiningsseksjonen i Forsvarsmateriell, sier kjøttfri mandag startet som et pilotprosjekt for å få ned kjøttforbruket i Forsvaret.
AP170204 Steril fisk mulig løsning ¶ Seksjonssjef Henrik Hareide i Fiskeridirektoratet sier at rømningstallene for laks har gått nedover og stabilisert seg de senere årene, etter at bransjen har gjort en rekke tiltak for å begrense rømmingen.
AP170204 Pål Stenberg, fungerende seksjonssjef i Forpleiningsseksjonen i Forsvarsmateriell, sier kjøttfri mandag startet som et pilotprosjekt for å få ned kjøttforbruket i Forsvaret.
VG170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere som reiser til Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST til VG.
VG170203 TOLL-BESLAG : Seksjonssjef Tor Gjermund Fredriksen i Tolletatens lokaler på Gardermoen.
VG170203 At vi får mye ulovlige produkter fra Kina, er ikke noen hemmelighet, forteller seksjonssjef ved tollvesenet på Gardermoen, Thor Gjermund Fredriksen, til avisen.
SA170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DN170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DB170203 RUSSLAND-PRESS : - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DB170203 Ergo må man anta at russerne har innsidere i Norge, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste om nordmenn på reise som blir presset av russisk etterretningstjeneste.
DB170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
DB170203 Guro Grøtterud, seksjonssjef i Seksjon for Sluttbrukermarked i NVE mener på sin side at personvernet er godt nok ivaretatt.
BT170203 - Den nye ordningen kan bety lenger ventetid, advarer seksjonssjef i Pasientreiser.
BT170203 Alvorlig ¶ Seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST beskriver overfor TV 2 inntrengerne som en avansert, målrettet aktør med store ressurser.
AA170203 - Vi ser et økt antall rapporteringer om både nordmenn og russere på reise i Russland som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes presses til et samarbeid, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) til VG.
AA170203 Alvorlig ¶ Seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST beskriver overfor TV 2 inntrengerne som en avansert, målrettet aktør med store ressurser.
AA170203 Det er kun slangen som er borte, så det virker jo som dette ikke var et tilfeldig innbrudd, sier seksjonssjef Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet til Fædrelandsvennen.
DB170126 - En måte å sikre dette på, er at Retretten ved innkjøp av akupunkturutstyr innhenter tilbud fra ulike aktører, og at de vurderer tilbudene opp mot hverandre i forhold til pris og kvalitet, sier Bjarne Johannessen, seksjonssjef i avdeling for anskaffelser og tilskudd i Velferdsetaten, til Dagbladet.
DB170123 Dette regelverket er politisk bestemt og det er spesifikke krav som må være oppfylt før UNE kan innvilge en slik tillatelse, har seksjonssjef Mats Risbakken sagt til Dagbladet.
DB170119 I dokumentasjonen inngår blant annet forklaringer fra ham selv og andre, språkkunnskaper, pengeoverføringer, funn på mobiltelefon og internett, personlig nettverk og kontakter, reisevirksomhet og andre ting som viser at han er fra Djibouti, sier seksjonssjef Georg Magne Rønnevig, til Dagbladet, og legger til : ¶
DB170116 Seksjonssjef Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet opplyser til Østlendingen at det er åtte eller ni dyr i Slettås-reviret og ni i Osdalen-revieret - altså 17-18.
DB170116 Seksjonssjef i idrettsavdelingen for Bymiljøetaten i Oslo, Martin Løvik, bekrefter overfor Dagbladet at deler av utebadet måtte stenge etter filmulykken.
DB170115 Da saken først var fremme i mediene i mai 2016, like etter at vedtaket var fattet, begrunnet seksjonssjef Georg Magne Rønnevig i UNE vedtaket slik overfor Klassekampen : ¶
DB170113 Uansett forsinket ¶ Seksjonssjef Lars Bendik Austmo i SNO påpeker at det uansett er en viss forsinkelse i radiomerkingen.
DB170113 Uansett forsinket ¶ Seksjonssjef Lars Bendik Austmo i SNO påpeker at det uansett er en viss forsinkelse i radiomerkingen.
DB170112 Astrid Borge er seksjonssjef i Politidirektoratets politifagavdeling, og mener det er både positive og negative sider ved at kriminelle hendelser blir filmet.
BT170112 Åpningstalen skal ( uvanlig nok ) holdes av seksjonssjef på avdeling for naturhistorie ved UiB, Inger Eilsabeth Måren.
DB170111 Som et minimum må rådgiver delta på ledermøter, og ha faste møter med seksjonssjef en gang pr uke.
DB170111 Det er ikke lenger nødvendig å sende vognkort del 2 i posten eller møte opp på en trafikkstasjon for å få din nye bil lovlig ut på veien, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen i en pressemelding.
DB170109 Men seksjonssjef Jørgen Huse i Legemiddelverket mener likevel at Rema 1000 kunne inkludert legemidler som Paracet, nesespray og nikotinplaster i Æ.
BT170109 * Wenche Fredriksen, seksjonssjef Tollvesenet på Svinesund.
BT170109 * Wenche Fredriksen, seksjonssjef Tollvesenet på Svinesund.
DB170106 Veldig mange har investert mye for å komme til Norge, og det er også mange kostnader forbundet med å reise hjem, sier seksjonssjef Katinka Hartmann i UDI til NRK.
BT170106 Planarbeider er startet opp for strekningen Arna - Stanghelle, sier Carl Erik Nielsen, som er seksjonssjef for plan- og forvaltningsseksjon Voss og Hardanger i Statens vegvesen.
DB170105 - Det var en skjønnsmessig avgjørelse her lokalt, om at det var i orden å selge tre slike rør, forteller seksjonssjef Tor Fredriksen i Tolletaten på Gardermoen til Dinside.
BT170102 - Vi har avgrenset vårt tilsyn til å se på om barnevernet har fulgt opp barnets særlige omsorgsbehov i samsvar med forsvarligkravet som er i barnevernloven, sier seksjonssjef hos Fylkesmannen, Hanne Sæbø, til NRK Sogn og Fjordane som først meldte om saken.
AP161101 Her skiller kanskje britiske borgere seg ut som de som spør oftest, sier seksjonssjef Lars Hegstad ved Grensekontrollseksjonen ved Gardermoen politistasjon.
AA161101 Her skiller kanskje britiske borgere seg ut som de som spør oftest, sier seksjonssjef Lars Hegstad ved Grensekontrollseksjonen ved Gardermoen politistasjon.
AP161010 Lasse Rosenvinge er seksjonssjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og viser oss rundt i det som er Norcerts hovedkvarter - det nasjonale cybersikkerhetssenteret.
AP161010 Lasse Rosenvinge er seksjonssjef for i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).
AA160831 Publikum har derfor sikret seg ved å bestille pass til hele familien uansett reisemål utenfor Norges grenser, sier seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet.
AP160617 Seksjonssjef Tor Fredriksen i Tollvesenet sier at det har vært et par tilfeller der etaten ikke har fått tilgang til bagasje de ønsket å kontrollere, men at han mener ordningen fungerer bra.
AP160617 Seksjonssjef Tor Fredriksen i Tollvesenet sier at det har vært et par tilfeller der etaten ikke har fått tilgang til bagasje de ønsket å kontrollere, men at han mener ordningen fungerer bra.
SA160516 En seksjonssjef i Nav ble i februar tatt ut av tjeneste etter at det ble oppdaget at vedkommende snoket i personopplysninger.
VG160510 MÅ VURDERES PÅ NASJONALT NIVÅ : Fylkeslegen vil be Den katolske kirke om navnene på psykiaterne for å få utredet sakens faktiske forhold, forteller Gaute Skirbekk, seksjonssjef i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
VG160510 - Vi mener at dette reiser et såpass viktig prinsipielt helserettsspørsmål at det må tas stilling til dette på nasjonalt nivå av Statens Helsetilsyn, sier Gaute Skirbekk, seksjonssjef i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, til VG.
AP160419 NVE : Er ikke like trygge ¶ Seksjonssjef Eldri N.
SA160418 For å gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder for deg og din aktivitet, har vi samlet relevant informasjon om regelverket på skatteetatens nettsider, sier seksjonssjef Lene Solberg til NTB.
BT160418 For å gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder for deg og din aktivitet, har vi samlet relevant informasjon om regelverket på skatteetatens nettsider, sier seksjonssjef Lene Solberg til NTB.
AP160418 For å gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder for deg og din aktivitet, har vi samlet relevant informasjon om regelverket på skatteetatens nettsider, sier seksjonssjef Lene Solberg til NTB.
AP160412 Det har vært en prioritert oppgave for politiet gjennom flere år å bekjempe bruk av narkotika blant unge og hindre nyrekruttering, sier Astrid Birgitte Borge, seksjonssjef i Politidirektoratet ( POD ).
AP160331 Hun er seksjonssjef med ansvar for byrom i Bymiljøetaten, og er spent på hva som kommer ut av frøene som er sådd i drivhuset.
AP160329 Seksjonssjef Lasse Erdal i Landbruksdirektoratet stiller det retoriske spørsmålet om det er viljen fra slakteriene som har vært mangelvare, eller om det rett og slett er markedet som ikke vil ha økologisk kjøtt.
AP160319 For de som har valgt å kombinere tidligpensjon med fortsatt jobb vil inntekten falle kraftig den dagen man slutter i arbeid og må leve bare av alderspensjonen, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Kunnskapsavdelingen i NAV til Aftenposten.
AP160304 - Politidirektoratet er kjent med at politidistriktene har ulikt fokus på hatkriminalitet, skriver seksjonssjef Erling Børstad i Politidirektoratet ( POD ) i et brev til Oslo politidistrikt, som Vårt Land gjengir deler av fredag.
AP160206 Vik, seksjonssjef ved Krigsskolen.
AP160206 - I ytterste konsekvens kan det å ta inn feil kandidat medføre tap av liv, sier seksjonssjef Joar S.
AP160205 Det er pågående samtaler mellom EU og pakistanske myndigheter for å finne en felles forståelse av praksis rundt returer, sier seksjonssjef på avdeling for registrering og identitetsfastsettelse i PU, Håvard Bekk.
SA160130 - Ikke lovpålagt ¶ Seksjonssjef Lars Jone Skimmeland i Skattedirektoratets rettsavdeling er klar på at innlosjering og internat ikke er en lovpålagt plikt for privatskolen, eller en rett elever har.
AP160119 Gjennom politiets kommunikasjonsavdeling har Osloby fått følgende kommentar fra seksjonssjef Trond Vennatrø i Trafikk- og sjøtjenesten : ¶
AP160113 - Det vi ba om, var å få frigitt hittesykler, altså sykler som var glemt eller samlet inn av politiet, til bruk for at utlendinger som skal returneres til Russland, kunne sendes dit, sier seksjonssjef Jan Eirik Thomassen i direktoratet til TV 2.
AP160112 Lave temperaturer kombinert med vind, samt regn eller sludd rundt 0 grader, er særlig kritisk når det kommer til varmetap, sier seksjonssjef Nina Brogeland Laache i Mattilsynet.
AP160112> Lave temperaturer kombinert med vind, samt regn eller sludd rundt 0 grader, er særlig kritisk når det kommer til varmetap, sier seksjonssjef Nina Brogeland Laache i Mattilsynet.