SA171229 Gjennomslag i EU ¶ Satsene ble hevet i 2014 etter at EU-kommisjonen i 2013 endret reglene for statsstøtte, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne redusert arbeidsgiveravgift.
SA171229 De nye satsene gjelder fra 1. januar.
DN171229 Gjennomslag i EU ¶ Satsene ble hevet i 2014 etter at EU-kommisjonen i 2013 endret reglene for statsstøtte, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne redusert arbeidsgiveravgift.
DN171229 De nye satsene gjelder fra 1. januar. finansminister Siv Jensen ( Frp ) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) kommer med gladmelding til mange bedrifter i distriktene på tampen av året.
AP171227 De skriver følgende om arbeidstidsbestemmelsene : « Det er ikke funnet brudd på bestemmelser om arbeid og hviletid (... ) » og videre om lønn : « Arbeidsgiver har i forkant av tilsynet opplyst at minstesatsene for lønn følger satsene fra Kommunenes Sentralforbund », samt « lønnsslipper viser bruttolønn i tråd med arbeidsgiver opplysninger », altså rett lønn i
AA171227 Øker satsene : Fra og med 1. januar 2018 blir det høyere gebyrer for å søke om oppholdstillatelse i Norge.
AA171227 Også satsene for å søke om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid øker fra 3 700 til 5 400 kroner fra nyttår.
DA171219 * I gjennomsnitt fikk mottakerne utbetalt 9.314 kroner i sosialhjelp per måned i fjor, men satsene varierer til dels mye avhengig av bostedskommune.
SA171216 I stedet sendes de fra asylmottak til asylmottak og må leve på halvparten av satsene for en sosialhjelpsmottaker.
VG171204 Samtidig innrømmer regjeringen ved Barne- og likestillingsdepartementet i et svar til stortingsrepresentant Masud Gharakhani at økningen i satsene for kontantstøtte har ført til at mødre med barn i kontantstøttealder jobber mindre enn hva de ville ha gjort uten satsøkningen.
BT171130 I stedet skrudde de borgerlige bare opp satsene .
AA171129 Men han understreker at satsene ikke bør være for høye.
AA171129 De gamle satsene vil kunne brukes i en overgangsperiode fram til 1. september 2018 slik at bransjen får tid til å merke ny emballasje og oppdatere systemene.
DB171128 Men han understreker at satsene ikke bør være for høye.
DB171128 De gamle satsene vil kunne brukes i en overgangsperiode fram til 1. september 2018 slik at bransjen får tid til å merke ny emballasje og oppdatere systemene.
BT171128 Men han understreker at satsene ikke bør være for høye.
BT171128 De gamle satsene vil kunne brukes i en overgangsperiode fram til 1. september 2018 slik at bransjen får tid til å merke ny emballasje og oppdatere systemene.
AP171128 Men han understreker at satsene ikke bør være for høye.
AP171128 De gamle satsene vil kunne brukes i en overgangsperiode fram til 1. september 2018 slik at bransjen får tid til å merke ny emballasje og oppdatere systemene. | 151 overgrepssaker i Tysfjord : 43 voldtektssaker, 40 omhandler seksuell omgang med barn under 14 år ¶
SA171125 En endring i satsene i høst gjør at mellom august og september ble 5.000 flere personer definert som minstepensjonister.
AP171125 En endring i satsene i høst gjør at mellom august og september ble 5.000 flere personer definert som minstepensjonister.
AA171125 En endring i satsene i høst gjør at mellom august og september ble 5.000 flere personer definert som minstepensjonister.
SA171121 Fakta : Satsene
FV171121 Fakta : Satsene
AP171121 Fakta : Satsene
AA171121 Satsene
DN171110 Økningen i satsene for minstepensjon har gitt 4.900 flere minstepensjonister fra august til september 2017.
DN171110 Årsaken til økningen er at Stortinget har vedtatt å heve satsene for minstepensjon med virkning fra 1. september.
DN171110 - Når satsene for minstepensjon settes opp, så flyttes grensen for minstepensjon slik at den omfatter alderspensjonister som tidligere har hatt en alderspensjon med litt høyere utbetalinger enn minstenivået, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Nav.
DN171110 Satsene for minstepensjon ble satt opp også i september 2016, og også da steg antallet minstepensjonister.
DA171110 Økningen i satsene for minstepensjon har gitt 4.900 flere minstepensjonister fra august til september 2017.
DA171110 Årsaken til økningen er at Stortinget har vedtatt å heve satsene for minstepensjon med virkning fra 1. september.
DA171110 - Når satsene for minstepensjon settes opp, så flyttes grensen for minstepensjon slik at den omfatter alderspensjonister som tidligere har hatt en alderspensjon med litt høyere utbetalinger enn minstenivået, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Nav.
DA171110 Satsene for minstepensjon ble satt opp også i september 2016, og også da steg antallet minstepensjonister.
BT171108 Så gjør KrF noe som egentlig er klimavennlig : De øker satsene på vekten og senker innslagspunktet for CO2-rabatten.
AP171103 Kravet ble fremmet av LO ¶ Satsene for fratrekk i bruttolønn for innkvartering i bedriften skal omfattes av forskriften.
AP171103 Disse satsene gjelder : ¶
AP171103 - Vedtaket betyr kort og godt at det nå ikke blir anledning til å betale under disse satsene .
VG171027 Hanvold sier han ikke kan svare på hvordan pastoren setter « satsene » for de ulike velsignelsene, eller hva de ulike velsignelsene innebærer : ¶
DB171026 I 2018 skal disse satsene dobles, noe som gir en ekstra kostnad på 1600 kroner for en familie på fire, om de bor på et femstjerners hotell i to uker.
AP171017 Stortinget har endret satsene for de ulike avgiftene.
AP171017 Stortinget har endret satsene for de ulike avgiftene.
AP171017 Politiet mer enn dobler satsene for å bære kniv på offentlig sted i Oslo, opptil 20.000 kroner kan boten ende på.
VG171012 Kommunene som fra nå innfører eiendomsskatt, får ifølge regjeringens forslag ikke lov å øke satsene med mer enn én promille i året.
DN171012 Hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil imidlertid bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten, skriver Regjeringen i budsjettdokumentet.
DN171012 Men hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten, skriver Regjeringen i budsjettdokumentet.
DB171012 Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter.
AP171012 Satsene varierer geografisk, med høyest sats i sentrale strøk.
AP171012 Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter.
SA171001 Neste år kommer det flere bomstasjoner, og satsene øker.
SA171001 DEBATT : Neste år kommer det flere bomstasjoner, og satsene øker.
VG170927 Det betyr i så fall at vi i Akershus ikke vil være forpliktet til å øke satsene i bomringen som forutsatt i avtalen heller, sier Anette Solli til VG.
DN170927 Skattesatsene for næringslivet er høyere enn de fleste andre land, men på grunn av omfattende fradragsordninger er de effektive satsene lavere, sier Magnussen til DN.
DB170912 Delta var et av selskapene som hevet satsene til passasjerer med gyldig billett, men som likevel ikke kom med flyet.
SA170909 Tiedemann Hansen bekrefter at de samme satsene fra foregående mesterskap fortsatt gjelder.
FV170909 Tiedemann Hansen bekrefter at de samme satsene fra foregående mesterskap fortsatt gjelder.
AP170909 Tiedemann Hansen bekrefter at de samme satsene fra foregående mesterskap fortsatt gjelder.
DB170907 Nå er disse satsene vedtatt doblet, og skal tre i kraft i 2018, melder Majorca Daily Bulletin.
SA170821 Utjevne satsene på sykelønn med andre ytelser som arbeidsavklaringspenger ( AAP ) og dagpenger.
SA170821 Utjevne satsene på sykelønn med andre ytelser som AAP og dagpenger.
DA170821 I tillegg til å se på de lave satsene mange uføre lever på, vil vi i neste periode jobbe for å inkludere flere organisasjoner, frivillige og etater for å gi uføre flere måter å delta i ulike fellesskap.
DA170821 I tillegg til å se på de lave satsene mange uføre lever på, vil vi i neste periode jobbe for å inkludere flere organisasjoner, frivillige og etater for å gi uføre flere måter å delta i ulike fellesskap.
DN170810 Det fører også til et bredt skattegrunnlag som igjen gjør at satsene kan være lave, sier professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole til avisen.
AP170804 Rundt 2 prosent av kontrollsanksjonene som er blitt klaget inn, er blitt satt ned med 300 kroner fordi beløpet ikke har vært i samsvar med satsene i forskriften ( delvis medhold ).
DB170728 Bostøtten er forbedret slik at satsene nå følger utviklingen i levekostnader og boutgifter.
DB170728 Satsene på uføretrygden ble justert opp, slik at de aller fleste skulle komme likt eller bedre ut.
DB170713 Hvis argumentet for å innføre en lavutslippssone er at det selv med miljødifferensierte bompengesatser er for billig å kjøre med forurensende lastebiler i Oslo, er det åpenbart en bedre løsning bare å øke satsene i bomringen.
DB170713 Dette for et system som har samme geografiske nedfallsfelt som bompengeringen, samme hensikt som de miljødifferensierte satsene , og dårligere treffsikkerhet enn bompengeringen.
DN170708 Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke, mener innføring av minstelønn i hotell- og restaurantnæringene - og medførende plikt for alle til å påse at satsene følges, vil kriminalisere store deler av næringslivet.
AP170703 - Hvis flere mennesker kommer i jobb og betaler skatt, så betyr det at den samlede skattebyrden deles på flere mennesker, og da kan satsene og det hver betaler gå ned, sier Jensen ¶
AP170703 - Hvis flere mennesker kommer i jobb og betaler skatt, så betyr det at den samlede skattebyrden deles på flere mennesker, og da kan satsene og det hver betaler gå ned, sier Jensen ¶
AP170627 Disse satsene betinger at selskapet vedgår ansvar for at situasjonen oppstår ( mer under punkt 4 ).
SA170616 I en fersk dom tar Høyesterett avstand fra disse satsene .
BT170616 I en fersk dom tar Høyesterett avstand fra disse satsene .
AP170616 I en fersk dom tar Høyesterett avstand fra disse satsene .
AA170616 I en fersk dom tar Høyesterett avstand fra disse satsene .
VG170615 I dag mottar nesten hele denne gruppen en av de høyeste satsene , og får utbetalt 23.724 kroner i året.
VG170615 Da må man stille spørsmålet om kostnadene er så høye at de forsvarer satsene som er nå, sier han.
AP170615 Det viser beregninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet basert på satsene pr. barn i de enkelte landene.
VG170613 Hun mener også at satsene må heves for at folk som henne skal kunne leve et normalt liv.
VG170605 Men dette skal innføres først i 2019, etter at de nye satsene innføres fra oktober i år - fortsatt med enveis innkreving når bilistene kjører inn i Oslo.
VG170513 Men disse satsene er ennå ikke bestemt, ifølge både byråd Berg i Oslo kommune og fylkesordfører Anette Solli i Akershus.
AP170513 Når ordningen blir permanent i løpet av året og neste år tidobles satsene ; beboere må betale fra 3000 kroner året for tillatelse til å stå på de reserverte plassene.
SA170512 Lær mer om de nye satsene for forenklede forelegg i Trafikksentralen : ¶
SA170512 - Dette er et sted vi står titt og ofte, kommenterte politibetjent Tommy Stoltenberg da Trafikksentralen tok opp de nye satsene for forenklede forelegg tidligere i vår.
VG170511 Satsene for hvor mye en asylsøker som bor i mottak har å leve for, er kuttet tre år på rad og ligger langt under satsene for sosial nødhjelp.
VG170511 Bedre levekår i mottak ¶ Satsene for hvor mye en asylsøker som bor i mottak har å leve for, er kuttet tre år på rad og ligger langt under satsene for sosial nødhjelp.
AP170511 Ifølge revidert avtale om Oslopakke 3 fra juni i fjor, blir satsene henholdsvis 58 og 48 kroner for dieselbiler i og utenfor rushtiden, og 53 og 43 kroner for bensinbiler i og utenfor rushtiden.
AP170511 Ifølge revidert avtale om Oslopakke 3 fra juni i fjor, blir satsene henholdsvis 58 og 48 kroner for dieselbiler i og utenfor rushtiden, og 53 og 43 kroner for bensinbiler i og utenfor rushtiden.
DB170510 Det er kun to måter man kan bli kvitt matjukset i Norge - og det er ved å gjennomføre hyppigere kontroller og å øke satsene på bøtene som blir gitt, mener forskningslederen.
DN170427 De tre nye satsene for inntektsskatt for privatpersoner foreslås satt til 10, 25 og 35 prosent, og at amerikanere i laveste inntektsgruppe kan slippe å betale skatt.
DB170427 De tre nye satsene for inntektsskatt for privatpersoner foreslås satt til 10, 25 og 35 prosent og at amerikanere i laveste inntektsgruppe kan slippe å betale skatt.
DA170427 De tre nye satsene for inntektsskatt for privatpersoner foreslås satt til 10, 25 og 35 prosent og at amerikanere i laveste inntektsgruppe kan slippe å betale skatt.
BT170425 « Det er uaktuelt for oss å legge på satsene for å kompensere » skriver byrådsleder Harald Schjelderup i en kommentar til BT.
BT170425 Fakta : Dette er de nye satsene
DB170424 Satsene og beregningsmetodene varierer fra kommune til kommune, så her er det vanskelig å si noe generelt.
AA170424 Satsene for full pris for tyngre kjøretøy foreslås imidlertid redusert.
DB170420 Da Dinside sist skrev om pantesatsene, ønsket Miljødirektoratet å økte satsene til 2 kroner for de små flaskene, og 3 kroner for de store.
DB170420 * Øke bunnfradraget på inntektsskatten til 2G, samt redusere satsene for de med de laveste inntektene.
AA170413 I tabellen under finner du satsene for bøtene : ¶
DB170407 Her kan du lese mer om satsene for kompensasjon.
DA170331 Et utvalg som har sett på støtten til barnefamilier, foreslo tidligere i år å fjerne kontantstøtten for å finansiere gratis barnehage for alle, samt behovsprøvde barnetrygden og øke satsene .
AP170318 Tidligere har satsene vært litt lavere.
AP170318 De syv stortingsrepresentantene SV har på Stortinget, betaler mer enn 80 000 kroner hver til partiet årlig, etter de ferskeste satsene .
BT170317 For Handel og Kontor er resultatet av lønnsgarantiordningen og forhandlingene at alle satsene heves med 2,75 kroner per time.
AA170317 For Handel og Kontor er resultatet av lønnsgarantiordningen og forhandlingene at alle satsene heves med 2,75 kroner per time.
AP170314 Det innebærer at satsene som planlagt skal fortsette nedtrappingen fra 27 prosent tidligere denne perioden, via årets sats på 24 prosent til 23 prosent neste år. ( ©NTB ) ¶
AA170314 Det innebærer at satsene som planlagt skal fortsette nedtrappingen fra 27 prosent tidligere denne perioden, via årets sats på 24 prosent til 23 prosent neste år. ( ©NTB ) ¶
VG170307 Ideelt sett hadde vi ønsket minst en dobling av satsene , men utvalgets mandat krever at vi holder oss innenfor samme budsjettramme som dagens familiepolitikk.
SA170307 Disse avisene skal få tilskudd etter de samme satsene som de øvrige nummer to-avisene.
VG170306 Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene .
VG170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
SA170306 Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene .
SA170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
DA170306 Et mindretall ønsker fortsatt barnetrygd til alle og at satsene økes, men vil skattlegge ytelsen.
BT170306 Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene .
BT170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
AA170306 Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene .
AA170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
AA170306 Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene .
AA170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
DA170302 Dette er de vedtatte satsene for politiske verv i fylkeskommunen : ¶
DB170226 HØYERE SATS : Satsene for å kjøre for fort har blitt hevet med nærmere 30 prosent fra nyttår.
DB170224 Reduserer man satsene slik noen mener man bør, rammes disse hjelpetrengende ytterligere.
AA170207 Også satsene for parkeringsgebyr har økt kraftig.
DN170206 Men det forutsetter at det er enkelt å skatte og at satsene ligger på rett nivå, sier Flesland.
VG170203 august 2017 skal satsene ytterligere opp, til 7500 skattefrie kroner pr barn.
FV170203 Dette er første gang satsene er blitt endret siden 2005, skriver VG.
FV170203 Dette er første gang satsene er blitt endret siden 2005, skriver VG.
BT170203 Dette er første gang satsene er blitt endret siden 2005, skriver VG.
BT170203 Dette er første gang satsene er blitt endret siden 2005, skriver VG.
AP170203 Dette er første gang satsene er blitt endret siden 2005, skriver VG.
AP170203 Dette er første gang satsene er blitt endret siden 2005, skriver VG.
AA170203 Dette er første gang satsene er blitt endret siden 2005, skriver VG.
AP170130 Spørsmålet er hvordan skiltene som informerer om de nye satsene skal se ut.
AP170117 Satsene for statlig og kommunal støtte er på omtrent samme nivå - tilsammen rundt 900 kroner pr. medlem.
AP170117 Satsene for statlig og kommunal støtte er på omtrent samme nivå - tilsammen rundt 900 kroner pr. medlem.
DB170107 Her er de nye satsene for forelegg ved overskridelse av tollgrensene for alkohol, tobakk, kjøttvarer og drivstoff : ¶
DB170105 I Statsbudsjettet for 2016 bestemte imidlertid Erna-regjeringen seg for å oppjustere satsene for kontantstøtten.
DB170103 ¶ KAN BLI DYRT : Satsene for å kjøre for fort har blitt hevet med nærmere 30 prosent fra nyttår.
DB170103 Se alle de nye satsene for forenklet forelegg i vegtrafikksaker i tabellen under.
AP170103 Om det skrives ut like mange bøter i 2017 som i fjor, vil økningen i satsene gi ca. 60 millioner kroner mer i inntekter til kommunekassen.
SA170102 Årsavgiften reduseres nå med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
FV170102 Årsavgiften reduseres nå med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
BT170102 Slik blir satsene
BT170102 Han sier at det har vært litt innkjøringsproblemer med de nye satsene .
AP170102 Årsavgiften reduseres nå med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
AP170102 Årsavgiften reduseres nå med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
DB170101 - Vi skal også kontrollere satsene , skilting og at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt, sier Russell videre.
AA161231 For foreldre som ønsker å være hjemme med ettåringen full tid vil satsene for kontantstøtte øke til 7 500 kroner i måneden.
AA161231 Det blir også gjort endringer i satsene for overgangsstønad fra nyttår.
AP161229 Her er en full oversikt over de nye satsene .
AP161122 Sannsynligvis blir det litt billigere fordi satsene for AKS er differensiert etter inntekt ( de som vil få gratis AKS med Venstres modellen vil i utgangspunktet betale mindre enn noen av dem som får gratis AKS med byrådets modell ).
SA161120 Gang på gang har sjakkeksperter i sosiale medier og i TV-ruten nemlig argumentert for at satsene computerne opererer med er feil.
FV161120 Gang på gang har sjakkeksperter i sosiale medier og i TV-ruten nemlig argumentert for at satsene computerne opererer med er feil.
AP161120 Gang på gang har sjakkeksperter i sosiale medier og i TV-ruten nemlig argumentert for at satsene computerne opererer med er feil.
AA161120 Gang på gang har sjakkeksperter i sosiale medier og i TV-ruten nemlig argumentert for at satsene computerne opererer med er feil.
AP161006 Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
AP161006 * Regjeringen foreslår å endre bostøtteordningen slik at satsene justeres i takt med prisutviklingen.
AP161006 Samtidig som Regjeringen setter ned skatten på nettoinntekt, økes satsene i trinnskatten.
AP161006 Regjeringen endrer ikke satsene i formuesskatten, men øker bunnfradraget fra 1,4 millioner til 1,48 millioner kroner.
AP161006 Satsene økes også.
AP161006 Samtidig som Regjeringen setter ned skatten på nettoinntekt, økes satsene i trinnskatten.
AP161006 Regjeringen endrer ikke satsene i formuesskatten, men øker bunnfradraget fra 1,4 millioner til 1,48 millioner kroner.
AP161006 Satsene økes også.
AP161006 Regjeringen endrer ikke satsene i formuesskatten, men øker bunnfradraget fra 1,4 millioner til 1,48 millioner kroner.
AP161006 Satsene økes også.
AP160704 Disse satsene gjelder også når flyet blir kansellert men betinger at selskapet vedgår ansvar for at situasjonen oppstår.
AP160408 De fire korte satsene gjør det på svært ulike måter, og sammen lager de et interessant narrativ som føles helhetlig og meningsfullt selv på sine knappe ni minutter.
AP160316 De økte satsene er et tiltak mot dårlig luftkvalitet i Bergen by.
AP160316 Beregninger gjort av Transportøkonomisk Institutt viser at en femdobling av satsene vil redusere trafikken med 43 prosent.
AP160303 Når økende elbilandel gir lavere inntekt, økes satsene , men fortsatt med halv sats for elbil.
AP160218 Utgiftene vil være mye mindre neste år, mens inntektene vil bli større når næringseiendommer også kommer med og satsene økes til tre promille, sier Andersen.
AP160217 I forslaget til skattereform fra regjeringen foreslås det å barbere disse satsene fra et allerede senket nivå på 25 prosent til 22 prosent innen 2018.
AP160210 Fakta : Her er de nye satsene
AP160210 Hvor mye det vil koste å passere bomringen med de nye satsene , blir klart etter forhandlinger mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
AP160210 De foreslåtte satsene er gradert fra en tier for elbiler og andrenullutslippsbiler til 60 kroner for dieselbiler uten den nyesterenseteknologien.
AP160210 Fakta : Her er de nye satsene
AP160205 Satsene kan senkes noe hvis man bruker 20 eller sågar 25 år på nedbetalingen.
AP160205 Satsene for statlig og kommunal støtte er på omtrent samme nivå - tilsammen rundt 900 kroner pr. medlem.
AP160205 Satsene for statlig og kommunal støtte er på omtrent samme nivå - tilsammen omlag 900 kroner per medlem.
AP160202 I juni i fjor ba Oslo kommune om å få bestemme piggdekkavgiften selv, eller at satsene skulle øke.
AP160202 I juni i fjor ba Oslo kommune om å få bestemme piggdekkavgiften selv, eller at satsene skulle øke.
AP160201 - Skatt gir effektivitetstap, så satsene bør settes ned.
AP160118 - Miljøpartiet De Grønne bidrar gjerne med en lang liste over tiltak Helgesen kan gjennomføre hvis han bare vil : øke drivstoffavgiften, legge om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning, øke satsene i den nye flyseteavgiften, øke CO2-avgiften på sokkelen, legge til rette for mer veiprising, sette av mer penger til å bedre kollektivtilbudet i kommunene og sørge for en skik
AP160108 Her er de nye satsene
AP160108 Her er de nye satsene
AP160108> Her er de nye satsene
AP160108> target="avis" href= Her er de nye satsene