AP171211 47 prosent av amerikanske kvinner sier at de er blitt berørt på en upassende seksuell måte og uten at de har gitt sitt samtykke . 17 prosent av mennene sier det samme.
DB171210 - Dassey snakket frivillig med etterforskerne, etter å ha blitt gjort kjent med sine rettigheter og med samtykke fra sin mor, skriver dommeren.
DN171208 Deretter tror han de må ha belastet kortene hans uten samtykke .
DA171208 | Slutt på at begge foreldre må samtykke til at barn vaksineres ¶
VG171207 Den inneholder fire hovedprinsipper som går ut på å informert samtykke , personvern, verdighet og intensjoner til de som blir tatt bilde av.
BT171207 Men enhver bekymring er altså ikke nok for at man kan sette reglene om informasjon, medvirkning og samtykke til side.
BT171207 Hvis man er bekymret uten at vilkårene for meldeplikt er til stede, burde man involvere foreldrene og prøve å hjelpe dem, eventuelt få deres samtykke til at barnevernet kontaktes.
BT171207 For å sette taushetsplikten til side, må det foreligge samtykke eller særskilt hjemmel.
AP171207 - Afghanske myndigheter tillater kun frivillige returer der både den mindreårige og ansvarlig verge samtykke til retur, og det må i tillegg innhentes godkjenning fra familien i Afghanistan, sier Ahmadi Masood, IOMs programansvarlige i Afghanistan. | #utentaushetsplikt : 3200 norske leger og medisinstudenter bryter tausheten.
AP171207 - Afghanske myndigheter tillater kun frivillige returer der både den mindreårige og ansvarlig verge samtykke til retur, og det må i tillegg innhentes godkjenning fra familien i Afghanistan, sier Ahmadi Masood, IOMs programansvarlige i Afghanistan.
NL171205 Striden sto om hvorvidt Norge hadde gitt samtykke til latvisk snøkrabbefangst.
NL171205 På bakgrunn av en tolkning av de NEAFC-relevante kilder konkluderte Høyesterett med at det ikke var gitt slikt samtykke .
NL171205 Etter havrettskonvensjonen artikkel 77 kan Norge gi samtykke til andre stater, og det latviske rederiet påsto at Norge hadde gjort dette gjennom sin deltakelse i konvensjonen om fisket i det nordøstlige Atlanterhav ( NEAFC-konvensjonen ).
NL171205 Et slikt samtykke må imidlertid ha karakter av å være " uttrykkelig ".
NL171205 Samtykke
DB171205 Turner innrømmet seksuell kontakt, men insisterte på at den unge kvinnen hadde gitt samtykke og at han var for full til å innse at hun hadde blitt bevisstløs, skrev Huffington Post i juni i fjor.
DB171205 Sex uten samtykke er voldtekt ¶
DB171205 Han skal kun ha kysset henne - med hennes samtykke .
DA171204 For 24 av kanalene har det vært tvist om komponister og tekstforfattere har gitt nødvendig samtykke til bruken av musikkverk.
BT171201 Før blodprøven kan brukes til forskning, skal det som hovedregel innhentes nytt samtykke .
AP171201 Før blodprøven kan brukes til forskning, skal det som hovedregel innhentes nytt samtykke .
VG171130 Sammen med to andre Ap-representanter står Vågslid bak et forslag om en egen straffebestemmelse som eksplisitt forbyr hevnporno, og som øker strafferammen for å dele private bilder og filmer uten samtykke .
VG171130 Hun er imponert over måten Mørk håndterte situasjonen da private bilder ble delt uten samtykke .
VG171130 - Deling av denne type bilder uten samtykke er en relativt ny form for kriminalitet, som har eksplodert i omfang.
DB171130 Tidligere er bilder av henne brukt i reklame for ansiktskrem, uten hennes samtykke .
AA171130 For å praktisere « digitalt førstevalg », er det nødvendig å utvide dette med « på vegne av»- funksjonalitet for eldre ( og andre ) som aldri selv vil kunne betjene seg selv digitalt, og som altså trenger hjelp av en pårørende med fullmakt / samtykke .
DB171128 Lånesøkere kan samtykke til at banken henter inntektsopplysninger rett fra Skatteetaten, istedenfor at de selv må taste inn tallene og laste opp dokumentasjon når de søker om boliglån.
DB171128 Fordelen ved at slik gjenbruk av opplysninger baseres på samtykke er at andre ikke kan bruke opplysningene våre før vi selv har konstatert at det er i vår interesse.
DB171128 Det er vanskelig å forstå hvorfor man skal kunne basere seg på samtykke når man søker lån, men ikke når man søker barnehage.
DB171128 De stiller krav om at offentlig sektor må ha egen lovhjemmel for å gjenbruke opplysninger, der samtykke etter vår mening er en bedre løsning som gir økt personvern og raskere framdrift.
VG171127 Hun hadde ingen mulighet til å gi sitt samtykke .
BT171127 Markles foreldre gitt sitt samtykke til bryllupet, heter det i kunngjøringen fra Clarence House.
AA171127 Markles foreldre gitt sitt samtykke til bryllupet, heter det i kunngjøringen fra Clarence House.
AA171127 Markles foreldre gitt sitt samtykke til bryllupet, heter det i kunngjøringen fra Clarence House.
DB171126 I erklæringen går det fram at Rolf Eide antas å trenge verge, og at Eide ikke er i stand til å samtykke til vergemål selv : ¶
DB171126 Før avreise fra Gran Canaria skaffet Terje Erlid seg samtykke fra Rolf Eide til å bruke Eides bankkort og konto til å dekke utgiftene til reisen.
DA171126 I et borettslag kan utleie ikke skje uten styrets samtykke , selv om eier har rett til å leie ut i en del tilfeller.
NL171125 For mens Finnmark SP utsetter å ta stilling til saken og det nasjonale partiet gir sitt tause samtykke , har Troms SP jobbet aktivt for sine interesser.
SA171123 Ansatte helsetjenesten har ikke lovhjemmel, slik som brannvesenet eller politiet, til å ta seg inn i boliger uten samtykke fra beboer.
AP171123 * Det samme gjelder om man er utsatt for trakassering som kan rammes av straffelovens paragraf 298 om seksuelt krenkende adferd offentlig eller uten samtykke .
VG171122 Nick Carter avviser beskyldningene og sier til kjendisnettstedet TMZ at de to aldri har hatt sex uten hennes samtykke .
SA171122 Mørk har anmeldt 15 menn for å ha delt de private bildene uten Nora Mørks samtykke .
SA171122 Mørk har anmeldt 15 menn for å ha delt de private bildene uten Nora Mørks samtykke . ( @NTB ) ¶
DB171122 Mørk har anmeldt 15 menn for å ha delt de private bildene uten Nora Mørks samtykke .
DB171122 Men dette krever skriftlig samtykke fra den siktede, og det er ikke aktuelt, opplyser Lygre.
DB171122 Men dette krever skriftlig samtykke fra den siktede, og det er ikke aktuelt, opplyser Lygre.
DB171122 Melissa har aldri uttrykt overfor meg da vi var sammen, eller noen gang siden, at det vi gjorde ikke var under samtykke .
DA171122 Mørk har anmeldt 15 menn for å ha delt de private bildene uten Nora Mørks samtykke .
AP171122 Mørk har anmeldt 15 menn for å ha delt de private bildene uten Nora Mørks samtykke . ( @NTB ) ¶ | - Hamrén er Vikings førstevalg ¶
AA171122 Mørk har anmeldt 15 menn for å ha delt de private bildene uten Nora Mørks samtykke . ( @NTB ) ¶ | - Hamrén er Vikings førstevalg ¶
AP171121 Vi har rett til å tenke og mene hva vi vil, uten å måtte frykte at hverken staten, private selskaper eller andre privatpersoner skal kunne få vite hva vi har sagt, tenkt eller ment, uten vårt samtykke .
DB171120 Altså, snu deg vekk fra overgrepet avsender begikk i det vedkommende sendte deg det du måtte forstå ikke var med samtykke fra Nora Mørk selv.
DA171120 november om Stortingets samtykke til at andre rate av støtten til IRN ikke skal utbetales, slik at støtten kan utlyses, og gis til noen andre.
AP171119 Den andre av de tiltalte må svare for et tilfelle der han uten samtykke skal ha filmet en jente mens hun dusjet og lagret filmen på telefonen sin.
BT171117 For borettslag har Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttalt at « Dersom man erverver en andel i et borettslag kun for å drive utleie gjennom Airbnb eller lignende, vil hovedformålet med bruken kunne karakteriseres som næringsvirksomhet som krever styrets samtykke etter brl. § 5-11 tredje ledd.
BT171117 Eierseksjonsloven krever derfor reseksjonering ( som inkluderer samtykke fra sameiet og kommunal behandling ) før man lovlig kan benytte leiligheter til hotell.
VG171116 « Han befølte meg, uten mitt samtykke , mens jeg sov ».
VG171116 De burde heller samtykke til ærlige og åpne forhandlinger med Qatar.
VG171116 VG omtaler nå Kiras død i samtykke med familien.
SA171116 Oljedirektoratet melder at samtykke er gitt oppstart av Maria-feltet i Norskehavet.
VG171115 Vi har fått en ny bestemmelse i barneloven, som krever samtykke fra barn over 12 år om de skal reise utenlands uten forelder med foreldreansvar.
VG171115 Passloven krever samtykke fra begge foreldre, med god grunn, men det må åpnes mer for å gi nødpass ved ufrivillig opphold, vold og frihetsberøvelse.
DB171115 « Kan ikke samtykke i en alder av 14 år.
DB171115 Likevel har uttalelsene ført til at mer enn 50 000 har publisert bilde av seg selv på Twitter fra da de var 14 år gamle, med spørsmål om hvordan de i denne alderen kan sies å være modne nok til å skulle kunne gi samtykke til sex.
DB171115 - Kan ikke samtykke i en alder av 14.
VG171114 Kanskje leser noen dette og som en gang vurderer om de skal lekke et bilde fra en eks-kjæreste, bryte seg inn hos tilfeldige eller på annet vis skaffe og spre personlige filmer og bilder uten samtykke .
AP171114 I dag kan nemlig 16- og 17-åringer gifte seg med samtykke fra foreldre og tillatelse fra Fylkesmannen.
VG171113 Høie om elektrosjokk uten samtykke : - Tallet er for høyt ¶
AP171112 Det folk bes om å samtykke til, er ofte ønsketenkning, mens det de bes om å si nei til er et virvar av ubeslektede bekymringer, skriver Cockburn.
DN171110 - Departementet har mottatt ytterligere anmodning om samtykke til midlertidig bevæpning som behandles i ordinære prosesser.
DB171110 - Det reiser et veldig stort spørsmål : Hvilket samtykke har Siv Jensen, skriftlig eller muntlig gitt for å gjennomføre dette ?
DB171110 - Departementet har mottatt ytterligere anmodning om samtykke til midlertidig bevæpning som behandles i ordinære prosesser.
DA171110 Borte er lovens tidligere unntak for « terapeutiske » aborter, generelt forstått som tilfeller der kvinnens liv var i fare, med samtykke fra tre leger.
VG171109 * Intime bilder eller videoer blir distribuert på nett uten samtykke .
DA171109 Men det avgjørende her er at denne artikkelen ikke kunne ha vært på trykk uten Saudi-Arabias sitt samtykke .
SA171108 PSYKISK HELSEVERN : Selv om tvang av og til kan være påkrevd, er lovendringen om krav til samtykke til behandling nødvendig.
DA171108 - Vi forventer at det nå snarest kommer på plass en ny handlingsplan mot voldtekt og seksuelle overgrep, og at regjeringen nå sørger for å få på plass en voldtektsbestemmelse i straffeloven som har mangel på samtykke som sitt definerende element, sier Egenæs.
VG171107 Hun bestemte seg for å ta tilbake kontrollen, noe som resulterte i prosjektet « Samtykke » hvor hun tok nye nakenbilder hun selv publiserte.
DA171106 Men de må vite hvilke konsekvenser det kan få å dele slike bilder eller film av andre uten samtykke .
VG171104 Moon har også vært klinkende klar på at til tross for ordkrigen mellom Trump og Kim, kan ikke USA sette i gang noen militære aksjoner uten samtykke fra Seoul.
VG171104 Finansdepartementet havner på et kompromiss hvor « arbeidstager får informasjon fra institusjonen om at midlene fra tidligere opptjening overføres til arbeidstagers pensjonskonto med mindre arbeidstager gir beskjed om at han eller hun ikke ønsker dette ( negativt samtykke ) ».
VG171103 Spacey skal ellers ifølge anklagerne ha befølt kollegene uten deres samtykke og kommet med grove kommentarer.
DB171103 - Alle anklager om sex uten samtykke benektes av Mr.
DB171103 Da de nærmet seg settet skal Spacey, som kjørte bilen, først ha puttet hånda si på mannens bukse uten samtykke .
AA171102 Han klager med samtykke fra medeier i OU, Ketil Fjerdingen, og fra Jan Håvard Valstad i Eiendomsmegler 1.
NL171031 Ifølge urfolkene ble anleggene på kysten av BC plassert der uten at de ble konsultert på forhånd, og uten det som kalles free, prior and informed consent ( fritt, informert samtykke ).
AA171031 Avbildede personer må ha gitt samtykke til fotograferingen.
VG171029 - Herr Weinstein benekter alle anklager om sex uten samtykke .
VG171029 Operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo politidistrikt, henviser til veitrafikklovens paragraf 12, der det heter at dersom trafikkuhellet har medført død eller alvorlig skade på person må innblandet kjøretøy bare flyttes med politiets samtykke .
DB171029 - Weinstein nekter for å ha hatt sex uten samtykke , sier en talskvinne for filmmogulen i en uttalelse til magasinet.
DA171028 Tvert imot gir regjeringen et stille samtykke til permanente amerikanske baser i Norge.
AA171028 Tvert imot gir regjeringen et stille samtykke til permanente amerikanske baser i Norge.
VG171027 Spania har i dag stemt for å ta over styringen av Catalonia, frem til de kan utlyse et nyvalg, uten Catalonias samtykke .
VG171027 Den spanske sentralregjeringen i Madrid har nå bestemt å ta over styringen av Catalonia, frem til de kan utlyse et nyvalg, uten Catalonias samtykke .
DN171026 Ingen av dem vil svare på om de ga samtykke til å gi en fullmakt.
AP171026 Han ønsker å gi ambassadene lov til å skrive ut nødpass til barn uten foreldrenes samtykke , slik de lettere kan returnere til Norge.
AP171025 Det var en klok beslutning fordi det fremstår forunderlig panisk å måtte samtykke til sånt.
AP171025 Det skal selvfølgelig være mulig å si nei til deltagelse for dem som ikke ønsker det, men det er noe ganske annet å be om samtykke på forhånd.
DB171024 Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. (... ) ».
DB171024 De har ikke mulighet til å forstå hva det dreier seg om, og de kan heller ikke si fra om de ønsker å samtykke eller ikke, fortsetter Mørch.
DB171023 Ektemannen har nektet for å ha hatt seksuelle forhold med sin kone uten hennes samtykke , og nektet spesielt for hendelsen som førte til anklagene.
DB171023 - Jeg finner at tiltalte trolig har hatt sex med sin kone ved flere anledninger, uten hennes spesifikke samtykke , som både han og hun trodde var hans rett, sa dommer Robert Smith.
DB171023 - Alle anklager om sex uten samtykke benektes av Mr.
DB171022 - Alle anklager om sex uten samtykke benektes av Mr.
DB171021 ¶ RASER MOT MANNEBLAD : den portugisiske toppmodellen Sara Samapio retter krass kritikk mot det franske magasinet Lui, som hun hevder publiserte denne forsida uten hennes samtykke .
VG171020 Datatilsynets godkjenning kom derimot med flere krav : Spillere har rett til å kreve innsyn i opplysningene som samles om dem, klubben må slette opplysninger som ikke lenger er relevante og informasjon om skader som ikke er allment skjedd kan kun skje med spilleres samtykke .
VG171020 - Det er problematisk, for det kan diskuteres hvor reelt et slikt samtykke er.
VG171020 Weinstein har avvist alle anklager om sex uten samtykke , ifølge hans talskvinne Sallie Hofmeister.
VG171020 Harvey Weinstein har benektet alle anklager om seksuelle handlinger uten samtykke .
DN171020 I forslaget til statsbudsjett skriver Olje- og energidepartementet ( OED ) at det vil gi Statoil samtykke til å inngå kontrakter før plan og drift ( PUD ) er godkjent av Stortinget, melder Aftenposten.
DB171020 Det er viktig å ikke diskutere barns samtykke , skriver franske RTL.
DB171020 Derfor vil lovforslaget også sette en alder der spørsmålet om samtykke ikke vil oppstå.
DB171020 Barns samtykke
DB171020 Tidligere er bilder av henne brukt i reklame for ansiktskrem, uten hennes samtykke .
VG171019 Harvey Weinstein har avvist « enhver påstand om sex uten samtykke », mens politiet i New York og London har igangsatt etterforskning.
DA171019 Den mektige filmprodusenten har tidligere benektet enhver anklage om seksuelle handlinger uten samtykke .
DA171019 Vi må fokusere på å snakke med barna om grensesetting og samtykke , om ansvar og holdninger uten å dømme eller stigmatisere.
DA171019 Hva kan en tolv år gammel gutt tenke når han ser en voksen mann « ta for seg » av kvinner, uten å tenke på deres vel eller i det hele tatt samtykke ?
DA171019 Denne mangelen på forståelse for seksualitet, grensesetting og gjensidig samtykke og nytelse kan ha alvorlige konsekvenser.
DA171019 Barnets stemme er alltid viktig, men det er problematisk at boken ikke går inn på innholdet i pornoen og hvordan voksne kan ha en god samtale med barna om dette for å hindre at barnas syn på seksualitet, samtykke og gjensidighet i en seksuell relasjon blir skadelidende.
AP171019 Forutsetningen Regjeringen legger til grunn, er at Statoil trenger slikt samtykke for å få en god gjennomføring og en effektiv feltutbygging.
AP171019 Det er i statsbudsjettforslaget for 2018 at Olje- og energidepartementet ( OED ) skriver at det tar sikte på å gi Statoil samtykke til å inngå vesentlige kontrakter før plan og drift ( PUD ) er godkjent av Stortinget.
VG171018 Harvey Weinstein har avvist « enhver påstand om sex uten samtykke », mens politiet i New York og London har igangsatt etterforskning.
DA171018 « Alt skjedde uten selskapets kunnskap og samtykke », skriver Selvik.
DA171018 Nå oppfordrer jeg alle interessenter i Norske Skog til å gi sitt samtykke til forslaget slik at den nødvendige støtten nås.
DA171018 Nå oppfordrer jeg alle interessenter i Norske Skog til å gi sitt samtykke til forslaget slik at den nødvendige støtten nås.
BT171018 Nå oppfordrer jeg alle interessenter i Norske Skog til å gi sitt samtykke til forslaget slik at den nødvendige støtten nås.
AP171018 Nå oppfordrer jeg alle interessenter i Norske Skog til å gi sitt samtykke til forslaget slik at den nødvendige støtten nås.
AA171018 Nå oppfordrer jeg alle interessenter i Norske Skog til å gi sitt samtykke til forslaget slik at den nødvendige støtten nås.
DN171017 Men fabrikker skal ofte ha sendt denne typen produkter til kundene også uten at de hadde gitt slikt samtykke .
AP171017 I dag kan ungdom over 16 år få tillatelse fra fylkesmannen til å gifte seg, etter å ha fått samtykke fra foreldre.
AP171016 « Å legge ut filmen uten samtykke er en grov krenkelse av privatlivet », heter det i dommen.
DB171015 Likevel er det ikke tvil om at nettopp symbolsaken med bilkjøring er en viktig delseier for de saudiske kvinnene, mener Tin, selv om det gjenstår å se hvordan det vil bli håndtert i praksis når kvinnene neste sommer etter planen skal få ta førerkort av egen fri vilje - uavhengig av en manns samtykke .
DB171015 - Vergesystemet, som innebærer at en kvinne må ha samtykke av en mann, bror, sønn, til så og si alt hun skal foreta seg utenfor hjemmets fire vegger, er jo det største problemet.
DB171015 Både Samuelsen og datteren reagerer på at Terje Erlid fikk en kinesiskspråklig kollega til å skaffe Samuelsens legejournal fra Kina - uten deres samtykke .
DB171015 - Hvordan klarte du å hente ut Samuelsens helseopplysninger uten hans samtykke ?
DB171015 Bildene er gjengitt med hennes samtykke . #goodgirlgina ¶
AP171015 Den mektige filmprodusenten har tidligere benektet enhver anklage om seksuelle handlinger uten samtykke .
AP171015 Den mektige filmprodusenten har tidligere benektet enhver anklage om seksuelle handlinger uten samtykke .
AP171014 Og hun har ikke fremlagt samtykke fra barnas far, som hun har flyktet fra.
DB171013 - Alle anklager om sex uten samtykke benektes av Weinstein.
DB171012 Dersom betjenten skulle tatt en blodprøve av lastebilsjåføren, måtte han ha en skriftlig godkjennelse fra en dommer, eller samtykke fra pasienten.
DB171012 - Alle anklager om sex uten samtykke benektes av Mr.
DB171012 Fire andre kvinner fortalte også til magasinet at Weinstein angivelig skal ha berørt dem uten deres samtykke - på en måte som « kan klassifiseres som et overgrep ».
DB171012 - Alle anklager om sex uten samtykke benektes av Mr.
DA171012 Harvey Weinstein har benektet alle anklager om seksuelle handlinger uten samtykke .
AA171012 Harvey Weinstein har benektet alle anklager om seksuelle handlinger uten samtykke .
VG171011 The New Yorker har også publisert en uttalelse fra Sallie Hofmeister, en av Weinsteins talspersoner, der hun sier at Weinstein « utvetydig benekter sex uten samtykke », der kvinnene hevder han forgrep seg på han.
VG171011 Samtidig benekter en talsmann for Weinstein at den skandaliserte filmprodusenten - som gjennom flere tiår har stått bak suksessen til ledende Hollywood-stjerner - noen gang hadde sex uten samtykke med noen av dem som nå beskylder ham for sex-trakassering.
DB171011 Tiltalte erkjente straffskyld for filming under samleie og for å ha publisert filmen på Facebook, alt uten jentas samtykke .
DB171011 - Alle anklager om sex uten samtykke benektes av Mr.
DB171011 - Dette er en smertefull situasjon, og min aller største frykt ble til virkelighet da en jeg trodde jeg elsket og kunne stole på, hadde filmet mine mest intime og private øyeblikk uten mitt samtykke , og med skjulte kameraer, sa Barton på en pressekonferanse den gang.
DB171011 - Alle anklager om sex uten samtykke benektes av Mr.
AA171011 - Alle anklager om seksuelle handlinger uten samtykke benektes utvetydig av Weinstein, sier produsentens talskvinne Sallie Hofmeister.
AA171011 Det står i norsk lov at 16- og 17-åringer kan gifte seg med samtykke fra foreldre og tillatelse fra deg.
VG171010 Det spanske opprørspolitiet var sendt fra mange ulike steder i landet, og deres formål var å stoppe at avstemningen kunne gjennomføres, fordi valget ble arrangert uten samtykke fra myndighetene i Madrid.
DB171010 Fire andre kvinner forteller også til magasinet at Weinstein angivelig skal ha berørt dem uten deres samtykke - på en måte som « kan klassifiseres som et overfall ».
DB171010 - Alle anklager om sex uten samtykke benektes av Mr.
AA171010 Men i januar i år kom Eidsivating lagmannsrett fram til at berg-og-dalbanen ikke kan markedsføres under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino Filmcenter.
DN171009 Hun vil reservere seg mot omtale på nettsiden, som legger ut profiler på leger og andre helsearbeidere uten å innhente deres samtykke .
DA171009 En ettermiddag sneik hun seg ut i hagen, og med assistanse fra Baumgartens venn, « Lieutenant Hummel », klatra hun over gjerdet og gikk til kirka og den ventende Baumgarten for « at lade sig vie til ham uden Faderens Samtykke ».
AP171009 Normalt vil derfor en statsdannelse gjennom løsrivelse skje med samtykke , slik det eksempelvis skjedde mellom Tsjekkia og Slovakia i 1992 hvor en fredelig oppløsning ble vedtatt.
VG171008 Det finnes ikke noe forbud mot homoseksualitet så lenge de involverte har gitt gjensidig samtykke .
VG171008 Aktivister i Indonesia kritiserer politiet for å slå ned på sex med samtykke mellom homofile, og dermed innfører diskriminering og trakassering i verdens tredje største demokrati.
VG171008 Ungdommen og verge må gi samtykke til at en slik reaksjon gis.
VG171008 - I tillegg finnes det klare utfordringer knyttet til informert samtykke , lang ventetid og for få tiltak, sier hun.
DB171008 - Vi vil ikke stenge grensa med makt uten samtykke fra FN og andre internasjonale samfunn, sa Obaidul Quader, som er nestleder i det regjerende partiet i Bangladesh.
DA171008 - Vi vil ikke stenge grensa med makt uten samtykke fra FN og andre internasjonale samfunn, sa Obaidul Quader, som er nestleder i det regjerende partiet i Bangladesh.
AA171008 - Vi vil ikke stenge grensa med makt uten samtykke fra FN og andre internasjonale samfunn, sa Obaidul Quader, som er nestleder i det regjerende partiet i Bangladesh. ( ©NTB ) ¶
AP171007 Å samtykke til ting er ikke barn egentlig kompetente til, sier Ingunn, som vil være anonym av hensyn til datteren.
DN171006 Ofte får vi også samtykke til innsyn fra dem det gjelder, sier Moe.
DN171006 Økokrims førstestatsadvokat Geir Kavlie bemerket at Økokrim gjennom den norske ambassaden i Moskva ikke får tilgang til informasjon fra sykehuset, og at Are Abrahamsen ikke ville gi samtykke til at Økokrim kan få oppdaterte opplysninger fra sykehuset.
DN171006 SAS vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling for å få aksjonærenes samtykke til å utstede 66 millioner nye SAS-aksjer i en rettet emisjon.
DA171006 november kommer flyselskapet til å be om aksjonærenes samtykke til å utstede opptil 66 millioner nye aksjer, skriver E24.
AA171006 november kommer flyselskapet til å be om aksjonærenes samtykke til å utstede opptil 66 millioner nye aksjer, skriver E24.
DA171005 Det kan hende Israel i all hemmelighet har gitt sitt samtykke til det som skjer, sier Ghazalli.
DB171004 Journalist Biba Kang i Independent er bare en av flere som uttrykker sterk misnøye over at Hefner kjøpte en gravplass ved siden av Monroe, uten hennes samtykke .
DB171004 Forfatteren omtaler Hefners kjøp av gravplassen som en « grusom spøk » : At han i døden får « ligge med » kvinnen han utnyttet mens hun levde, igjen uten hennes samtykke .
DB171004 Der skriver hun at Hefner i praksis « lekket » nakenbildene av Monroe, siden han publiserte dem uten hennes samtykke .
DB171004 Journalist Biba Kang i Independent er bare en av flere som uttrykker sterk misnøye over at Hefner kjøpte en gravplass ved siden av Monroe, uten hennes samtykke .
DB171004 Forfatteren omtaler Hefners kjøp av gravplassen som en « grusom spøk » : At han i døden får « ligge med » kvinnen han utnyttet mens hun levde, igjen uten hennes samtykke .
DB171004 Der skriver hun at Hefner i praksis « lekket » nakenbildene av Monroe, siden han publiserte dem uten hennes samtykke .
VG171003 Mandag avslørte VG at minst 40 psykiatriske pasienter har fått minst 166 elektrosjokkbehandlinger de siste tre årene, uten å ha gitt sitt samtykke .
VG171003 Klinikksjef Helle Kristine Schøyen ved Stavanger universitetssykehus mener helsemyndighetene må rydde all tvil av veien for når sykehusene kan gi elektrosjokk uten pasientens samtykke .
VG171003 KLINIKKSJEF : Helle Kristein Schøyen ved Stavanger universitetssykehus mener det er behov for en klargjøring av lovverket rundt elektrosjokkbehandling uten pasientens samtykke .
VG171003 Det finnes i dag ingen fullstendig nasjonal oversikt over bruken av elektrosjokkbehandling - hverken med samtykke eller nødrett - ved norske sykehus.
VG171003 Den sier at det er forbudt å gi en pasient elektrosjokk uten at pasienten selv har gitt et informert samtykke til dette.
VG171003 | Høie om elektrosjokk uten samtykke : Tallet er for høyt ¶
VG171003 VG har avslørt at minst 40 pasienter har fått minst 166 elektrosjokkbehandlinger de siste tre årene, uten av de har gitt sitt samtykke .
VG171003 Samtykke fra pasientens pårørende kan ikke erstatte pasientens eget samtykke , sier statsråden videre.
VG171003 Nå vil han ta opp bruken av elektrosjokk uten samtykke med helseregionene.
VG171003 Jeg kjenner jo ikke grunnlaget for hvorfor det er gitt ECT uten samtykke i disse tilfellene, men synes dette tallet er for høyt på bakgrunn av at dette er en behandling som bare kan gis dersom det foreligger en akutt nødsituasjon som ikke kan avhjelpes på annen måte, sier Høie til VG.
VG171003 Helseminister Bent Høie mener for mange pasienter får elektrosjokk uten samtykke .
VG171003 - Hvilke regler vi bør ha for bruk av ECT-behandling uten pasientens samtykke , er en del av de problemstillingene som Tvangslovutvalget ser på.
VG171003 - ECT- behandling kan som hovedregel bare gis med pasientens samtykke .
VG171003 - ECT skal som hovedregel bare gis med pasientens samtykke , bare helt unntaksvis i nødstilfeller uten at pasienten ønsker det.
VG171003 Samtykke fra pasientens pårørende kan ikke erstatte pasientens eget samtykke, sier statsråden videre.
DN171003 Det at de kan bruke informasjonen for å spisse salgsbudskapet, ser jeg på som noe positivt, og jeg velger derfor ofte å samtykke til det, sier forfatteren.
AP171003 Ifølge åndsverkloven er det forbudt å publisere personbilder uten samtykke fra den som er avbildet.
AA171003 Alle som medvirker i serien har gitt sitt samtykke til å bli filmet, og alle har hatt fått se klippene de er med i.
VG171002 Sæther understreker at sakene de opplyser om ikke dreier seg om pasienter som aktivt protesterer på behandlingen, men om tilfeller der sykdomstilstanden gjør at pasienten ikke klarer å samtykke .
VG171002 Sivilombudsmannen har ved sitt besøk i januar i år påpekt manglende dokumentasjon, potensiell språkforvirring og at det var de pårørende som ga sitt samtykke på pasientens vegne.
VG171002 Minst 40 psykiatriske pasienter har fått minst 166 elektrosjokkbehandlinger de siste tre årene - uten å ha gitt sitt samtykke .
VG171002 Kravet om samtykke kan bare innfris ved at den det gjelder gir det samtykket, sier kontorsjef Helga Ervik hos Sivilombudsmannen.
VG171002 Flere sykehus opplyser at avgjørelser om å gi elektrosjokk til en pasient som ikke selv kan gi samtykke , skjer i nær dialog med pårørende.
VG171002 Den sier at det er forbudt å gi en pasient elektrosjokk uten at pasienten selv har gitt et informert samtykke til dette.
VG171002 - Hvis det først skal gjøres uten samtykke bør det kanskje være under en tvangshjemmel med strenge krav til dokumentasjon og kontroll.
VG171002 - En pårørende kan aldri gi samtykke til denne typen inngripende helsehjelp.
VG171002 - Det har aldri vært slik at pasientens pårørende kan samtykke til ECT på pasientens vegne.
VG171002 - Dersom pasienten ikke kan gi det selv, ber vi om pårørendes samtykke og varsler kontrollkommisjonen og Fylkeslegen i forkant.
DN171001 Ifølge avtalen kan legene pålegges å jobbe utover det som er vanlig arbeidstid, uten samtykke fra Legeforeningen.
SA170930 DEBATT : Det står i norsk lov at 16- og 17-åringer kan gifte seg med samtykke fra foreldre og tillatelse fra Fylkesmannen.
NL170929 Men dette blekner når vi vet at Sametinget knapt nok har beslutningsmyndighet, at konsultasjonsavtalen ikke er oppdatert etter at FNs erklæring om urfolks rettigheter ble vedtatt - som for vesentlige inngrep stiller krav om samtykke og ikke bare konsultasjoner, og at det selvstyre reindriften fikk i 2007 langt på veg forsvant med lovendringen i 2013 hvor opprådestyrene ble avviklet.
AP170929 Noen ganger er sexen frivillig, mens bildene blir tatt og delt uten samtykke .
AP170929 Hun mener både skolen og foreldrene må lære barn at det å dele bilder av andre uten samtykke , er ulovlig, uansett om det er nakenbilder eller ¶
AP170929 Hvis et nettsted følger med på hvilke sider du besøker eller hvilke temaer du er interessert i, må du gi samtykke til dette.
AP170929 Eller de skal be om samtykke , på et klart og forståelig språk, slik at du forstår hva de trenger det til.
AP170929 De som lagrer dem må ha en god grunn, og all bruk ut over det nødvendige krever at du gir samtykke .
AP170929 Da kan de ikke lagre dette, i det minste ikke uten samtykke .
AP170928 Youssef peker selv på at de vil fortsette å kjempe for blant annet å kunne reise til utlandet uten en manns samtykke .
AP170928 Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
DB170927 Etter møtet sa han til Dagbladet at kvinnen ikke kommer til å samtykke til varetektsfengsling.
AA170927 Han sier kvinnen ikke kommer til å samtykke til varetektsfengsling.
VG170926 « Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra dem eller den som har foreldreansvaret, og tillatelse fra fylkesmannen.
FV170926 Like viktig er det å snakke om at det ikke er lov å dele av andre uten deres samtykke , sier Tønnesen. 2.
FV170926 Dette må selvfølgelig balanseres med tydelig informasjon om at det alltid er de som deler videre uten samtykke , eller som har lurt eller presset til seg nakenbilder som har all skyld.
FV170926 - Snakk med barnet ditt om at det ikke er lov å dele videre bilder av andre uten deres samtykke .
DN170926 - Eiere av Norske Skog-obligasjoner blir nå påminnet om at de planlagte transaksjonene i styrets forslag ikke vil bli gjennomført dersom ikke et tilstrekkelig antall obligasjonseiere har gitt bindende, skriftlig samtykke , skriver selskapet i meldingen.
DA170926 Han sier at kvinnen ikke kommer til å samtykke når hun framstilles for varetektsfengsling onsdag.
AP170926 Hun kaller lovendringen for et « stort skritt for kvinners rettigheter », men hun sier også at kvinnene vil fortsette å kjempe for blant annet å kunne reise til utlandet uten en manns samtykke .
AP170926 Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AP170926 Ifølge norsk lov kan 16- og 17-åringer gifte seg - med samtykke fra foreldre og tillatelse fra Fylkesmannen.
AA170926 Hun kaller lovendringen for et « stort skritt for kvinners rettigheter », men hun sier også at kvinnene vil fortsette å kjempe for blant annet å kunne reise til utlandet uten en manns samtykke .
AA170926 Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AA170926 Hun kaller lovendringen for et « stort skritt for kvinners rettigheter », men hun sier også at kvinnene vil fortsette å kjempe for blant annet å kunne reise til utlandet uten en manns samtykke .
AA170926 Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AA170926 Han sier at kvinnen ikke kommer til å samtykke når hun framstilles for varetektsfengsling onsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170926 Han sier at kvinnen ikke kommer til å samtykke når hun framstilles for varetektsfengsling onsdag.
AA170926 Han sier at kvinnen ikke kommer til å samtykke når hun framstilles for varetektsfengsling onsdag.
AA170926 Eiere av Norske Skog-obligasjoner blir nå påminnet om at de planlagte transaksjonene i styrets forslag ikke vil bli gjennomført dersom ikke et tilstrekkelig antall obligasjonseiere har gitt bindende, skriftlig samtykke . ( ©NTB ) ¶
AA170926 En mindreårig som har fylt 16 år, kan ifølge ekteskapsloven få tillatelse fra fylkesmannen til å gifte seg etter å ha fått samtykke fra foreldre.
SA170925 Like viktig er det å snakke om at det ikke er lov å dele av andre uten deres samtykke , sier Tønnesen. 2.
SA170925 Dette må selvfølgelig balanseres med tydelig informasjon om at det alltid er de som deler videre uten samtykke , eller som har lurt eller presset til seg nakenbilder som har all skyld.
SA170925 - Snakk med barnet ditt om at det ikke er lov å dele videre bilder av andre uten deres samtykke .
AP170925 Like viktig er det å snakke om at det ikke er lov å dele av andre uten deres samtykke , sier Tønnesen. 2.
AP170925 Dette må selvfølgelig balanseres med tydelig informasjon om at det alltid er de som deler videre uten samtykke , eller som har lurt eller presset til seg nakenbilder som har all skyld.
AP170925 - Snakk med barnet ditt om at det ikke er lov å dele videre bilder av andre uten deres samtykke .
AP170921 Uansett grunn, samtykke er sexens viktigste regel.
VG170919 Seksualitet og tiltrekning innenfor det som rammes inn av samtykke mellom to modne personer er ikke noe å skamme seg over.
DB170917 Studien vekker også en rekke etiske spørsmål, da offentlig informasjon om personer kan bli brukt i undersøkelser om andres seksuelle legning, uten samtykke .
DA170917 Retten mener at påstanden om samtykke ikke har rot i virkeligheten og ser på den som ytterligere et overgrep.
DB170915 - Det må bli enighet om grensekontroll i bytte mot samtykke , tvitret Trump.
DN170914 Det må bli enighet om massiv grensekontroll i bytte mot samtykke , heter det i den første av en rekke twittermeldinge r fra presidentens morgenrunde på sosiale medier torsdag.
AA170914 Det må bli enighet om massiv grensekontroll i bytte mot samtykke , heter det i den første av en rekke twittermeldinger fra presidentens morgenrunde på sosiale medier torsdag.
DN170913 Gjennom domenenavnet popcorn-time.no har en ukjent gjerningsperson medvirket til å gjøre åndsverk som filmer og TV-serier tilgjengelig for allmennheten uten samtykke fra rettighetshaver, ifølge inndragningsforelegget.
VG170910 Foreldrene hans har gitt samtykke til at han blir intervjuet i VG.
VG170910 Der står det blant annet at det er forbudt innen næringsvirksomhet å rette markedsføringshenvendelser til personer uten samtykke ved elektroniske kommunikasjonsmetoder.
AA170910 Der heter det blant annet at det er forbudt innen næringsvirksomhet å rette markedsføringshenvendelser til personer uten samtykke ved elektroniske kommunikasjonsmetoder.
AA170910 » I henhold til markedsføringsloven er det forbudt innen næringsvirksomhet å rette markedsføringshenvendelser til personer uten samtykke ved elektroniske kommunikasjonsmetoder.
AA170910 » I henhold til markedsføringsloven er det forbudt innen næringsvirksomhet å rette markedsføringshenvendelser til personer uten samtykke ved elektroniske kommunikasjonsmetoder.
VG170908 Hun har sagt hun aldri ville gitt samtykke til sex om hun hadde visst det, ifølge E !
DB170906 Og selv om kvelden neppe vil kunne kalles en knirkefri første date, kan Smith fortelle at de to allerede har truffet hverandre igjen, og at crowdfunding-siden er satt opp med hennes samtykke .
AA170902 Ifølge henne kan blodprøver kun overgis til politiet hvis pasienten har gitt samtykke , er under arrest, eller dersom det finnes en ransakelsesordre.
AP170901 « Frp har, med samtykke fra Erna Solberg, nærmest opphevet den politiske kostnaden ved å sitte i regjering », slik VGs Frithjof Jacobsen presist formulerer det.
AP170901 « Frp har, med samtykke fra Erna Solberg, nærmest opphevet den politiske kostnaden ved å sitte i regjering », slik VGs Frithjof Jacobsen presist formulerer det.
VG170830 Enkelte produsenter var i tvil om Olympios var i stand til å gi samtykke .
DB170830 Samfunnspartiet har nemlig satt opp flere kjendiser på sin valgliste - uten deres samtykke .
DB170829 - Prinsipielt skal også barn gi samtykke til slikt.
DB170829 ¶ DELTE MENINGER : Vendela Kirsebom, Ole Paus og Thomas Seltzer er blant kjendisene som har blitt satt opp på Samfunsspartiets stortingsliste - uten deres samtykke .
DB170829 Den tidligere supermodellen håper at det blir vedtatt endringer for ombudsplikten i Stortinget, og at det blir forbudt å sette personer på valglister uten deres samtykke .
VG170828 Frp har, med samtykke fra Erna Solberg, nærmest opphevet den politiske kostnaden ved å sitte i regjering.
NL170828 Dersom et inngrep medfører at det materielle grunnlaget for en næring trues eller at det ikke er gitt fritt, forhåndsinformert samtykke , kan det ikke tillates.
DB170828 Når prosjektene er i gang, vil man kunne få tilgang til individbaserte data i tråd med samtykke fra pasienter, og med de nødvendige avtaler og tillatelser.
DN170825 Ifølge kilder i Yinglucks parti Pheu Thai har den tidligere statsministeren trolig flyktet til Singapore, noe de hevder har skjedd med stilltiende samtykke fra militærjuntaen i Thailand.
AA170825 Ifølge kilder i Yinglucks parti Pheu Thai har den tidligere statsministeren trolig flyktet til Singapore, noe de hevder har skjedd med stilltiende samtykke fra militærjuntaen i Thailand.
VG170823 Nå er salsa-instruktøren i 50-årene tiltalt for én voldtekt og én seksuell handling uten samtykke .
SA170823 Aluko ble betalt over 800,000 kroner av FA for å signere en konfidensialitetsavtale, men har fått samtykke til å fortelle sin side av saken. 30-åringen lo nervøst etter at Sampson kom med kommentaren.
BT170823 Aluko ble betalt over 800,000 kroner av FA for å signere en konfidensialitetsavtale, men har fått samtykke til å fortelle sin side av saken. 30-åringen lo nervøst etter at Sampson kom med kommentaren.
AP170823 Aluko ble betalt over 800,000 kroner av FA for å signere en konfidensialitetsavtale, men har fått samtykke til å fortelle sin side av saken. 30-åringen lo nervøst etter at Sampson kom med kommentaren.
DA170822 Cosby har forklart at de seksuelle handlingene skjedde med samtykke .
AA170822 Cosby har forklart at de seksuelle handlingene skjedde med samtykke .
DN170820 Et slikt forslag vil kreve et samtykke fra minst 75 % av obligasjonsverdiene.
DB170819 . Ja, man kan kanskje si at jeg har gitt mitt samtykke .
DN170817 Moon understreket at hverken USA eller andre kan foreta seg noe militært på halvøya uten Sør-Koreas samtykke , og at Trump har lovet å forhøre seg med sørkoreanerne før USA handler, uansett hvordan de velger å håndtere trusselen fra Nord-Korea.
AA170817 Presidenten understreket at verken USA eller andre kan foreta seg noe militært på halvøya uten Sør-Koreas samtykke , og at Trump har lovet å forhøre seg med sørkoreanerne før USA handler, uansett hvordan de velger å håndtere trusselen fra Nord-Korea.
AA170817 Presidenten understreket at verken USA eller andre kan foreta seg noe militært på halvøya uten Sør-Koreas samtykke , og at Trump har lovet å forhøre seg med sørkoreanerne før USA handler, uansett hvordan de velger å håndtere trusselen fra Nord-Korea. ( ©NTB ) ¶
VG170815 Også Sør-Koreas president sier krisen « absolutt må få en fredelig løsning » og sier USA ikke kan foreta seg noe militært uten sørkoreansk samtykke .
DN170815 Også Sør-Koreas president sier krisen « absolutt må få en fredelig løsning » og sier USA ikke kan foreta seg noe militært uten sørkoreansk samtykke .
DN170815 Også Sør-Koreas president sier krisen « absolutt må få en fredelig løsning » og sier USA ikke kan foreta seg noe militært uten sørkoreansk samtykke .
DB170815 Også Sør-Koreas president sier krisen « absolutt må få en fredelig løsning » og sier USA ikke kan foreta seg noe militært uten sørkoreansk samtykke .
AA170815 Også Sør-Koreas president sier krisen « absolutt må få en fredelig løsning » og sier USA ikke kan foreta seg noe militært uten sørkoreansk samtykke .
AA170815 Han sier også at USA ikke kan foreta seg noe militært uten sørkoreansk samtykke .
AP170814 Også Sør-Koreas president sier krisen « absolutt må få en fredelig løsning » og sier USA ikke kan foreta seg noe militært uten sørkoreansk samtykke .
DB170812 Mange kvinner opplever at nakenbilder av dem spres uten samtykke .
AA170812 Overgrepsmeldingen fra Trondheim ble etterforsket som seksuell handling uten samtykke , og henlagt som intet straffbart forhold.
AA170812 - Meldingen ble etterforsket som seksuell handling uten samtykke , og er nå henlagt som intet straffbart forhold, sier Frode Tyvoll ved krimvakta.
VG170810 Nå er mannen i 20-årene tiltalt for blant annet pistol-ran, seksuell handling uten samtykke og trusler.
DB170809 Kan vi gå utifra at stillhet = samtykke .
AA170808 Dette forutsetter selvfølgelig at man tar hensyn til skilting og eiers samtykke på privat grunn.
VG170803 De er av en overskyggende karakter og kan ikke utsettes med et dekret fra presidenten uten Kongressens samtykke , skrev statsministeren.
DN170803 De er av en overskyggende karakter og kan ikke utsettes med et dekret fra presidenten uten Kongressens samtykke , skriver han på Facebook.
DB170803 De er av en overskyggende karakter og kan ikke utsettes med et dekret fra presidenten uten Kongressens samtykke , skriver han på Facebook.
VG170802 De er av en overskyggende karakter og kan ikke utsettes med et dekret fra presidenten uten Kongressens samtykke .
AA170729 I lovforslaget heter det at presidenten ikke kan endre på sanksjoner mot Russland uten Kongressens samtykke .
VG170728 I lovforslaget heter det at presidenten ikke kan endre på sanksjoner mot Russland uten Kongressens samtykke .
DN170728 I lovforslaget heter det at presidenten ikke kan endre på sanksjoner mot Russland uten Kongressens samtykke .
DB170728 Ministerrådet må med fire femdels flertall ( 22 av 27 land ) gi samtykke .
DN170727 Han må først ha samtykke fra Kongressen.
DB170727 Bildet publiseres med familiens samtykke .
AA170727 Han må først ha samtykke fra Kongressen.
DN170726 Han må først ha samtykke fra Kongressen.
DN170726 Statoil har fått Petroleumstilsynets samtykke til større modifikasjon, installasjon og oppstart av en ny modul på Troll B.
DA170724 « Det foreslås en endring slik at meldeplikt ikke automatisk innebærer krav om positivt samtykke fra kommunen før tiltaket kan gjennomføres.
DA170724 Ikke krav om samtykke
DN170723 I lovforslaget heter det at presidenten ikke kan endre på sanksjoner mot Russland uten Kongressens samtykke .
DB170723 I lovforslaget heter det at presidenten ikke kan endre på sanksjoner mot Russland uten Kongressens samtykke .
AA170723 I lovforslaget heter det at presidenten ikke kan endre på sanksjoner mot Russland uten Kongressens samtykke .
AA170723 I lovforslaget heter det at presidenten ikke kan endre på sanksjoner mot Russland uten Kongressens samtykke .
DB170721 Sagan styrer etter sigende sin egen Twitter-konto, men hans nærmeste rådgiver Gabriele Uboldi følger med overalt og lite gjøres uten hans samtykke .
DB170720 Videre beklaget hun overfor følgerne som fikk upassende meldinger tilsendt og skrev at det hele handler om samtykke . « (...
DB170720 Samtykke er alltid nødvendig, og dets fravær er utilgivelig ».
VG170718 Eller for å si det enkelt : Voldtekt er sex uten samtykke .
DB170718 Men etter norsk lov er samleie med så unge personer fortsatt forbudt under enhver omstendighet ( ut fra prinsippet om at barn ikke kan samtykke til dette ), og rubriseres automatisk som voldtekt, med en minstestraff på tre års fengsel.
NL170717 I noen av sakene selv om foreldrene har gitt sitt samtykke til eksponeringen.
NL170717 Det gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.
DN170716 ¶ Sammen med Skatteetaten og Finansnæringen, har Altinn etablert en teknisk løsning for samtykke som gir innbyggerne kontroll over egne opplysninger, når de skal gjenbrukes.
DA170713 - Det ville vært veldig effektivt å sende Facebook-annonser direkte til epostlisten Venstre sender nyhetsbrev til, men Datatilsynet sa man må be om samtykke for å bruke epostene til andre formål enn det de er innhentet til, sier digital rådgiver Thomas Lien i Venstre i Dagens Næringsliv.
VG170712 Økningen i rapporterte tilfeller har vært størst for saker som gjelder seksuell handling uten samtykke , og seksuelt krenkende adferd.
DB170712 Terje Raknerud, sjef for militærpolitiets etterforskningsavdeling, sier de fleste lovbruddene er seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende atferd.
DB170712 Men dersom uttrykket i den nye coverlåten skiller seg veldig fra originalen, bør man spørre om samtykke til publisering.
DA170712 Terje Raknerud, sjef for militærpolitiets etterforskningsavdeling, sier de fleste lovbruddene er seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende atferd.
AA170712 Han sier den største økningen av saker på seksuallovbrudd, handler om seksuell handling uten samtykke , og seksuelt krenkende atferd.
AA170712 Politiet ba om at fengslingsmøtet foregikk bak lukkede dører, noe retten ga sitt samtykke til.
AA170712 Terje Raknerud, sjef for militærpolitiets etterforskningsavdeling, sier de fleste lovbruddene er seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende atferd.
AA170707 Hun sa at hun aldri ga sitt samtykke til det han gjorde med henne.
DB170706 Hevnporno skjer når intime bilder eller videoer blir distribuert på internett uten samtykke fra avbildede.
DA170705 Ifølge deres juridiske rådgiver, Elisabeth Amundsen, må man som hovedregel innhente samtykke fra den opplysningene kan knyttes til.
DA170705 Be om samtykke
DA170705 - Vi oppfordrer folk på generelt grunnlag til å be om samtykke hvis de skal publisere bilder av andre.
DA170705 Da er barnet som selvstendig individ voksent nok til å inngå en juridisk bindende avtale - og gammelt nok til å samtykke aktivt.
DB170701 Dersom barnet er yngre, må en av foreldrene samtykke , og for barn under seks år er det et tilleggskriterium at helsepersonell attesterer at barnet har en « medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling ».
DB170701 Barn over 16 år kan selv søke om å få bytte juridisk kjønn uten samtykke fra sine foreldre.
VG170630 Den slår fast at barn og unge over 12 år skal samtykke når det kommer til flytting eller utenlandsopphold dersom ikke minst en av foreldre med foreldreansvar er med ( jf.
VG170630 Tingretten viser også til at TV 2s dekning har ført til en styrking av pasientenes rett til informasjon før samtykke til å delta i forskningsprosjekter, og at saken ligger i kjernen av ytringsfriheten, legger han til.
DB170630 Han legger til at Tingretten også viser til at TV 2s dekning har ført til en styrking av pasientenes rett til informasjon før samtykke til å delta i forskningsprosjekter, og at saken ligger i kjernen av ytringsfriheten.
AP170630 Når din tur nærmer seg, pakk sammen FLUKTSTOL, PEDIKYR-KITS OG IPADS og stikk innom Torvald #eksmann for å plukke opp partallsukebarn og skriftlig samtykke .
VG170629 Stater som hindrer kjærlighet eller seksualitet mellom voksne mennesker som har gitt hverandre samtykke , er ikke frie og demokratiske samfunn.
VG170628 Enkelte produsenter var i tvil om den ene parten var i stand til å gi samtykke .
DA170622 Verken EU eller noen enkeltstående stat kan dele ut slike lisenser uten Norges samtykke , svarte fiskeriministeren ifølge NTB.
AP170622 Det til tross for at hun etter afghansk lovgivning ikke har del i foreldreansvaret og at det har vært umulig å innhente samtykke fra barnas far.
VG170620 Produsentene var i tvil om Olympios ga samtykke til en hendelse av seksuell art, og det ble derfor satt i gang en intern etterforskning.
VG170620 Produksjonen av den amerikanske reality-serien ble stoppet etter tvil om den ene deltageren ga samtykke til hendelse av seksuell art.
VG170615 Angivelig dreier det seg om en hendelse av seksuell art mellom to deltakere, Corinne Olympos og DeMario Jackson, der enkelte produsenter er i tvil om den ene parten var i stand til å gi samtykke .
DN170615 Statoil har fått samtykke til å bore letebrønnen Gemini Nord i blokk 7325/4 i Barentshavet, meldte Petroleumstilsynet torsdag.
AA170615 Statoil har fått samtykke til å bore letebrønnen Gemini Nord i blokk 7325/4 i Barentshavet, meldte Petroleumstilsynet torsdag.
VG170613 Kommunelege Karen Prytz mener nemlig at brødrene ikke forstår hva et samtykke til vergemål innebærer.
NL170613 Nasjonalparken ble utvidet, uten samenes samtykke , til glede for noen og til stor sorg for lokalbefolkningen, som opplevde denne utvidelsen, som et overgrep mot deres tradisjonelle bruk av områdene.
NL170613 Jeg finner ikke spor av en av de viktigste paragrafene i det fremforhandlete sluttdokumentet fra 2014, med krav om at inngrep i urfolks landområder og ressurser ikke skal kunne gjennomføres, uten urfolkets samtykke på et fritt og informert grunnlag.
NL170613 Den norske stat har nylig med den nye framforhandlede Tanaavtalen, sammen med den finske stat, frarøvet oss våre tradisjonelle rettigheter i Tanavassdraget, og overført, uten vår samtykke , våre rettigheter til en ny rettighetsgruppe, finske turister.
FV170613 Bildet ble tatt etter samtykke fra kvinnen og hennes forsvarer.
DB170613 - G-III aksepterer ansvaret for å løse denne saken, som fant sted uten Ivanka Trump-organisasjonens kjennskap eller samtykke .
AP170613 Bildet ble tatt med samtykke fra kvinnen og hennes forsvarer.
SA170612 Er tausheten et stilltiende samtykke til dagens praksis ?
SA170612 Er tausheten et stilltiende samtykke til dagens praksis ?
AA170612 - Men styrer har gitt samtykke , og også tillatt vedkommende å dele ut innbydelsen, sier Vernstad. ( for abonnenter ) ¶
AA170610 Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. » « Fjellrevene » er utfordret ¶
VG170609 Ankeutvalget kan bare gi samtykke til anke i spesielt viktige saker og saker som har spørsmål med betydning utenfor gjeldende sak.
DB170609 Økt sosial aksept øker sjansen for at noen tar andre valg enn de ellers ville tatt, som å prøve cannabis, GHB eller MDMA, som har et klart risikopotensial, eller bli en overgriper ved å ha sex med en som er for full til å gi samtykke eller protestere.
DB170609 Før neste kull russegutter er klare på at sex bare skal skje når det er et entusiastisk samtykke , ikke ved mangel på motstand.
VG170608 - En ansatt ved en Oslo-skole er under etterforskning etter straffelovens paragraf 298 ( Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke , journ.anm ) som har ett års strafferamme, sier etterforskningsleder i Oslo-politiet, Thomas Stang, til VG.
VG170608 I en pressemelding går det frem at Høyesterett har besluttet « ikke å gi samtykke til videre behandling » av Breiviks anke etter søksmålet han anla mot staten i fjor.
DB170608 juni 2017 besluttet ikke å gi samtykke til videre behandling av Anders Behring Breiviks anke i det søksmålet Breivik har anlagt mot staten, står det i pressemeldingen.
DB170608 Den ansatte er siktet for brudd på straffelovens paragraf 298, som omhandler « seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke ».
DB170608 Er jenten edru nok til å vite hva som skjer og gi sitt samtykke ?
DB170608 For det andre vil ingen avis noen gang finne på å trykke et brev fra en 10-åring til kongen eller til statsministeren ( eller noen andre for den saks skyld ) uten å ha innhentet samtykke .
AA170607 ¶ Ifølge fransk presse var det også usikkerhet med hensyn til samtykke fra de døde, og omstendigheten rundt deres død i Hong Kong.
AA170607 Ifølge fransk presse var det også usikkerhet med hensyn til samtykke fra de døde i den aktuelle utstillingen, og omstendigheten rundt deres død i Hong Kong.
AA170607 Hvordan kan en noensinne vite ? Éric Philippe, som er fransk professor i anatomi ved Laval universitet, kjenner « et dypt ubehag » med tanke på at disse kroppene skulle bli brukt uten samtykke .
AA170607 ¶ Ifølge fransk presse var det også usikkerhet med hensyn til samtykke fra de døde, og omstendigheten rundt deres død i Hong Kong.
AA170607 Ifølge fransk presse var det også usikkerhet med hensyn til samtykke fra de døde i den aktuelle utstillingen, og omstendigheten rundt deres død i Hong Kong.
AA170607 Hvordan kan en noensinne vite ? Éric Philippe, som er fransk professor i anatomi ved Laval universitet, kjenner « et dypt ubehag » med tanke på at disse kroppene skulle bli brukt uten samtykke .
AA170607 Direktør Reidar Andersen ved Vitenskapsmuseet sier museet har foretatt en grundig vurdering rundt de etiske og juridiske aspektene rundt donorenes samtykke og behandlingen av menneskelige levninger.
VG170605 - Tillit, svik og manglende evne til å samtykke .
DB170605 Han sier han ga henne allergipillen Benadryl, og at møtet deres var med samtykke fra begge parter.
AA170605 - Dette handler om Europas største vindkraftanlegg på land og overkjøring av en liten gruppe sørsamer som har vært utsatt for overgrep i flere hundre år ved at de blant annet er blitt fratatt fjellområder uten deres samtykke .
AA170605 - Dette handler om Europas største vindkraftanlegg på land og overkjøring av en liten gruppe sørsamer som har vært utsatt for overgrep i flere hundre år ved at de blant annet er blitt fratatt fjellområder uten deres samtykke .
DB170604 Å se at det blir publisert intimt materiale på sosiale medier uten samtykke er ikke uvanlig, mener han.
DB170604 « Dette innlegget har for øyeblikket over 230 likerklikk og 103 kommentarer, men ikke én kommentar forsvarer jenta som blir eksponert for 14 524 menn uten hennes samtykke .
DB170604 « Deling av intime bilder uten samtykke er et brudd på vårt regelverk.
DB170604 Ifølge Brien hadde mannen postet innlegget uten kvinnens samtykke .
SA170603 Gjennom en helt ny tjeneste i Altinn kan man nå gi skatteetaten et digitalt samtykke til å sende slik informasjon direkte til banken.
DN170603 Et av prosjektene er samtykkebasert lånesøknad hvor bankene kan, med samtykke av låntager, hente informasjon man til nå må samle selv, som skattemelding og lønnsslipp.
DB170603 Gjennom en helt ny tjeneste i Altinn kan man nå gi skatteetaten et digitalt samtykke til å sende slik informasjon direkte til banken.
AA170603 Et av prosjektene er samtykkebasert lånesøknad hvor bankene kan, med samtykke av låntaker, hente informasjon man til nå må samle selv, som skattemelding og lønnsslipp.
AA170603 Gjennom en helt ny tjeneste i Altinn kan man nå gi skatteetaten et digitalt samtykke til å sende slik informasjon direkte til banken.
SA170601 Å publisere nakenbilder og film av idrettsutøvere uten samtykke er ikke OK, sier Walltin, som ikke har sett bildene fra Florø-garderoben og uttaler seg på generelt grunnlag.
AP170601 Å publisere nakenbilder og film av idrettsutøvere uten samtykke er ikke OK, sier Walltin, som ikke har sett bildene fra Florø-garderoben og uttaler seg på generelt grunnlag.
AA170601 Husk at du må innhente samtykke fra de du tar bilde av før du sender det til oss.
AA170601 Husk at du må innhente samtykke fra de du tar bilde av før du sender det til oss.
SA170530 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.i ¶
BT170530 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
AP170530 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
BT170529 Mange tror at en ereksjon er viljestyrt og dermed synonymt med samtykke , og da oppstår det alvorlige misforståelser, hevder Stine Kühle-Hansen.
AA170529 Jeg skjønner at man synes sitt eget barn er det vakreste på jord, men det blir helt feil når det skjer uten samtykke , sier Løvik engasjert og utbryter : ¶
AA170529 - De begynner å bli så store nå at de ønsker å samtykke på hvilke bilder jeg bruker.
VG170528 Da ga POD samtykke til at distriktet kunne gå i forhandlinger om leieavtale i det nye bygget på Albertmyra.
AP170528 Hun er bekymret for utviklingen på internett, hvor foreldre deler bilde av barna sine, uten deres samtykke .
VG170526 - Dette vil være aktuelt for innsatte som av ulike grunner ikke kan overføres til Norgerhaven uten samtykke .
DB170526 Derfor må ungdom som fyller 15 år, som altså er livssynsmyndige, bli informert om sitt medlemskap og gi samtykke til fortsatt medlemskap.
DB170526 * Alle over 15 år må aktivt samtykke for videre medlemskap i tros- og livssynssamfunn.
AP170526 - Dette vil være aktuelt for innsatte som av ulike grunner ikke kan overføres til Norgerhaven uten samtykke .
AA170526 - Dette vil være aktuelt for innsatte som av ulike grunner ikke kan overføres til Norgerhaven uten samtykke .
DB170525 De har også argumentert mot at flyttespørsmålet legges under foreldreansvaret, som betyr at bostedsforelderen kan flytte med barnet uten samværsforelderens samtykke .
DB170524 Barnevernet innhentet ikke samtykke fra moren eller sønnen i forkant.
DB170522 Med det var han nok ikke bekymret for at barnet skulle drukne, men som ateist protesterte han nok mer mot å eksponere et spedbarn for en religiøs handling uten dets samtykke .
DA170522 Der blev da gjort istand, hvad der kunde brukes av kommunens leiegaarder, med formandskapets samtykke , indrededes et midlertidig husvildehjem i det nedlagte sindsygeasyl i Storgaten, og der blev opført fem barakker i Stavangergaten, hver til seks familier.
BT170522 I og med at et slikt samtykke ikke foreligger, kan mindretallet ikke se at institusjonene med rette kan disponere over pengene.
BT170522 En gyldig overføring av pengene til institusjonene måtte dermed forutsette samtykke ikke bare fra Innovest, men også fra Gulsvik.
AA170522 - Coop registrerer kun kjøp hos våre medlemmer og som har gitt samtykke til at kundedato blir lagret.
NL170519 « Det er prinsipielt sett ikke handlingens art, utøverens intensjon eller den utsattes reaksjon som definerer hva som er overgrep, men fravær av kompetent samtykke ».
NL170519 Ingen av partene i vårt eksempel hadde hørt om kompetent samtykke da de kom på festen.
NL170519 Han innkalles til avhør, han er sikker på at alt foregikk etter samtykke av henne.
NL170519 Falk ( 2017 ), fra tv serien SKAM « påpeker i sin artikkel i Aftenposten 07.03.17 med overskriften " Det er ikke rart vi søker til pornoen, vi lærer ikke om grensesetting, samtykke , seksualitet, eller forskjellige typer relasjoner, i stedet for oppsøker vi pornoen ".
DN170519 Men i januar i år kom Eidsivating lagmannsrett fram til at berg-og-dalbanen ikke kan markedsføres under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino filmsenter.
DB170519 Men i januar i år kom Eidsivating lagmannsrett fram til at berg-og-dalbanen ikke kan markedsføres under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino filmsenter.
SA170517 Skal du publisere portrettbilder, må du ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres - også når bildet skal deles på lukkede grupper.
SA170517 Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene ikke på noen måte er krenkende for den eller de som er avbildet, skriver Datatilsynet på sine nettsider.
SA170517 SPØR OM LOV : Be alltid om samtykke før du deler bilder av andre på sosiale medier - også fra dine egne barn.
SA170517 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.i ¶
SA170517 Be derfor alltid om samtykke før du publiserer et bilde av andre - også fra dine egne barn, råder Skåltveit.
AP170517 Skal du publisere portrettbilder, må du ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres - også når bildet skal deles på lukkede grupper.
AP170517 Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene ikke på noen måte er krenkende for den eller de som er avbildet, skriver Datatilsynet på sine nettsider.
AP170517 SPØR OM LOV : Be alltid om samtykke før du deler bilder av andre på sosiale medier - også fra dine egne barn.
AP170517 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
AP170517 Be derfor alltid om samtykke før du publiserer et bilde av andre - også fra dine egne barn, råder Skåltveit.
DN170516 Det innføres også forbud mot at en næringsdrivende kan innhente samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende, for eksempel når forbrukere deltar i en konkurranse eller undersøkelse på internett.
AP170516 Det innføres også forbud mot at en næringsdrivende kan innhente samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende, for eksempel når forbrukere deltar i en konkurranse eller undersøkelse på internett.
AP170515 NSM må innhente samtykke og få godkjennelse fra den enkelte virksomhet til å gjennomføre tiltaket. 40 - 50 virksomheter er skannet så langt, men antallet øker hele tiden etter hvert som samtykker mottas.
AP170515 NSM må innhente samtykke og få godkjennelse fra den enkelte virksomhet til å gjennomføre tiltaket.
SA170514 Vi er avhengig av samtykke som norsk myndighet for å gjøre dette.
SA170514 Etter hvert som vi får samtykke , så skanner vi, sier Pretorius.
DN170514 Vi er avhengig av samtykke som norsk myndighet for å gjøre dette.
DN170514 Etter hvert som vi får samtykke , så skanner vi, sier Pretorius.
DA170514 Vi er avhengig av samtykke som norsk myndighet for å gjøre dette.
DA170514 Etter hvert som vi får samtykke , så skanner vi, sier Pretorius.
DA170514 Også i forbindelse med voldtekten skal han ha filmet fornærmede naken i sengen til tross for at hun ikke hadde gitt samtykke til dette.
DA170514 Dette til tross for at fornærmede ikke hadde gitt samtykke til dette.
AP170514 Vi er avhengig av samtykke som norsk myndighet for å gjøre dette.
AP170514 Etter hvert som vi får samtykke , så skanner vi, sier Pretorius videre.
AA170514 Vi er avhengig av samtykke som norsk myndighet for å gjøre dette.
AA170514 Etter hvert som vi får samtykke , så skanner vi, sier Pretorius.
AA170514 - Vi regner med å holde på med dette noen dager, siden vi er avhengig av samtykke .
AA170514 * Sex uten samtykke er voldtekt.
VG170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erstatningskravet. ( ©NTB ) ¶
DB170512 - Kan ikke utelukke samtykke
BT170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erstatningskravet.
AP170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erstatningskravet.
AA170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler ersta
AA170511 Den planlagte videreføringen av senteret til 2020 krever samtykke fra Stortinget og EFTAs overvåkingsorgan ESA. ( ©NTB ) ¶
DB170510 Likevel hevder mange tilhengere av et forbud at det kun dreier seg om å beskytte barn mot et unødvendig medisinsk inngrep det ikke kan samtykke i.
BT170510 En definisjon fra USA sier at det er « enhver atferd som finner sted uten samtykke , uten jevnbyrdighet, eller som et resultat av tvang, trusler og press ».
VG170509 Vedtaket i formannskapet var i tråd med anbefalingen fra rådmannen, om å samtykke til å la Vigelands naboer Roald, Medin og Waage ekspropriere eiendommen på 1,8 dekar.
AP170509 Det skal ikke foretas kirurgiske inngrep uten medisinsk begrunnelse uten samtykke . 3rd-party-bio ¶
AP170509 Det skal ikke foretas kirurgiske inngrep uten medisinsk begrunnelse uten samtykke .
AP170509 Som liten ble jeg omskåret uten mitt samtykke , men jeg er heldig med tanke på at konsekvensene ikke har vært merkbare.
AP170509 Ja, vi har loven om rituell omskjæring av gutter, men den trenger først og fremst en endring når det kommer til samtykke og små barn.
DN170508 Økokrim mente domenet gjør materialet tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaverne, at dette krenker opphavsretten og at domenet utgjør en del av et globalt problem i stadig og rask utvikling.
AP170508 Der rådet min regjering kongen til « å gi sitt samtykke » til ekteskapet.
DB170507 Formålet med regelverket er å sikre at barnet ikke føres ut av landet mot den andres foreldres samtykke .
DB170507 Det er Passloven som krever samtykke fra begge foreldrene så lenge de har felles foreldreansvar.
DN170503 Gjennomsnittsnordmannen har 10 - 15 kundeforhold, og da måtte man innhentet samtykke fra alle disse.
DB170503 Sex uten samtykke er voldtekt.
BT170503 En svakhet ved den etiske behandlingen av medisinsk forskning er at det legges uforholdsmessig stor vekt på formelle sider ved forskningen, som for eksempel metodisk kvalitet og informert og skriftlig samtykke .
DB170502 Robinson kunne ikke gjøre noe annet enn å samtykke .
AP170502 I tillegg opplyste han at domstolen vil søke Justis- og beredskapsdepartementet om samtykke til at Bergby fortsetter i stillingen to år utover normal aldersgrense.
AA170502 Navnet frigis med samtykke fra familien.
DB170501 - Dette er ikke sex med samtykke .
AP170501 Overgrep og voldtekter er ofte blitt forstått eller feilaktig registrert som mobbing, trakassering eller som noe som har skjedd med offerets samtykke , viser undersøkelsene til det nyhetsbyrået Associated Press.
AP170501 Med anonymisering og samtykke fra partene bør journalister kunne få opplysninger og innsyn i barnevernssaker.
VG170430 Men det var også på dette området han stadig angrep forgjengeren Barack Obama for å signere ordre som ikke krever samtykke fra Kongressen.
DN170430 Men det var også på dette området han stadig angrep forgjengeren Barack Obama for å signere ordre som ikke krever samtykke fra Kongressen.
BT170430 Men det var også på dette området han stadig angrep forgjengeren Barack Obama for å signere ordre som ikke krever samtykke fra Kongressen.
DB170429 Samfunnspartiet har nemlig satt opp flere kjendiser på sin valgliste - uten deres samtykke .
SA170427 ålet « Hva er en nasjon ? », som Ernest Renan stiller ved Universitetet i Sorbonne i 1869 i en tale hvor han eksplisitt kritiserer rasebegrepet, svarer han på en måte som er forbausende aktuell i dag : « En nasjon forutsetter en fortid ; men kan bare bekreftes i nåtid gjennom en konkret handling : Samtykke , et klart uttrykt ønske om å fortset
SA170427 ålet « Hva er en nasjon ? », som Ernest Renan stiller ved Universitetet i Sorbonne i 1869 i en tale hvor han eksplisitt kritiserer rasebegrepet, svarer han på en måte som er forbausende aktuell i dag : « En nasjon forutsetter en fortid ; men kan bare bekreftes i nåtid gjennom en konkret handling : Samtykke , et klart uttrykt ønske om å fortset
AA170427 Retten peker på sakens alvor, den kvalifiserte gjentakelsesfare som foreligger samt siktedes og hans vergers samtykke til fortsatt varetektsfengsling, skriver dommerfullmektig Kjersti Lovise Terjesen i dommen.
VG170425 Hollywood-stjernen delte et bilde på Instagram, som inneholdt en tekst om samtykke til sex.
DN170425 Verken EU eller noen enkeltstående stat kan dele ut slike lisenser uten Norges samtykke , sa fiskeriministeren.
DB170425 - G-III aksepterer ansvaret for å løse denne saken, som fant sted uten Ivanka Trump-organisasjonens kjennskap eller samtykke .
AP170425 Verken EU eller noen enkeltstående stat kan dele ut slike lisenser uten Norges samtykke , sa fiskeriministeren.
AP170425 Og hun har ikke fremlagt samtykke fra barnas far, som hun har flyktet fra.
AP170425 Stuntet gikk ut på å føre opp kjendiser på valglistene uten deres samtykke .
AA170425 Verken EU eller noen enkeltstående stat kan dele ut slike lisenser uten Norges samtykke , sa fiskeriministeren.
DB170424 En granskning av Helsetilsynet konkluderte i 2015 med at forskningsprosjektet brøt med lovens krav om samtykke og meldeplikt.
DB170423 Disse betalingsinitierings-selskapene kan være hvem som helst, og hvis kunden har gitt samtykke , kan disse selskapene igangsette betalinger uten at banken kan nekte dem det.
DB170423 - Dette krever at forbrukerne har kontroll og oversikt over egen økonomi, og kan bli krevende blant annet når man gir samtykke til flere virksomheter over tid, og for personvernet, sier Jensen.
AA170422 Sør-Trøndelag Ap ved AUFs ønsket å innføre « antatt samtykke » når det gjelder organdonasjon.
AA170422 Hun viste til at antallet donorer angivelig ikke øker med « antatt samtykke », og at fagfolk advarer mot forslaget.
DB170420 Og når personvernet sikres og pasienter gir samtykke , blir de til store datasett - som er unike i verdenssammenheng.
DB170420 Senest høsten 2016 uttalte Regjeringen, til Arbeiderpartiets stilltiende samtykke , at regionen er et framvoksende marked for norsk militært materiell.
AP170420 Det betyr at det normalt skal innhentes nytt samtykke .
AA170419 32 i FNs erklæring om menneskerettigheter sier at stater skal jobbe for å få urfolkgruppers frie og informerte samtykke før det eventuelt gis tillatelse til prosjekter som berører deres landområder eller territorier og andre ressurser.
VG170418 - Han vil samtykke til videreføring av særreaksjonen.
SA170418 Med samtykke fra jentas mor ¶
SA170418 I tillegg var en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
DN170418 I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
DB170418 - Han vil samtykke til videreføring av særreaksjonen.
DB170418 Med samtykke fra jentas mor er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn.
DA170418 Med samtykke fra jentas mor ¶
DA170418 I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
BT170418 I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentens mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
AP170418 - Han vil samtykke til videreføring av særreaksjonen.
AP170418 I tillegg var en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
AA170418 I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
AA170418 I tillegg var en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
AA170418 - Han vil samtykke til videreføring av særreaksjonen.
VG170417 I tillegg er det innlevert to klager i samme sak : Med samtykke fra jentas mor er en stort anlagt artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn.
DB170415 I en travel hverdag er det ikke alltid at helsepersonell greier å prioritere å få foreldrene til å samtykke .
DB170415 Det er bare én hake ved det ; Foreldrene må samtykke til at barnet blir snakket med og vurdert om det trenger noen form for hjelp eller behandling selv.
DB170414 Det har nesten vært umulig for Gazidis å tvinge gjennom noe uten lederens samtykke , og det har skapt en pervers maktstruktur som har ført til det nåværende rotet Arsenal er i.
SA170413 Russiske myndigheter kritiserer USA og advarer mot at Europas stabilitet kan lide etter at Washington har gitt sitt samtykke til NATO-medlemskap for Montenegro.
AA170413 Russiske myndigheter kritiserer USA og advarer mot at Europas stabilitet kan lide etter at Washington har gitt sitt samtykke til NATO-medlemskap for Montenegro.
DN170412 Det må aldri skje et angrep mot Nord-Korea uten samtykke fra Sør-Korea », skriver Moon Jae-in, som leder Sør-Koreas største opposisjonsparti og vil ifølge meningsmålingene vinne presidentvalget om fire uker.
DB170412 Saken kan likevel, ifølge Hannemyr, handle om hvor mye press som ble lagt på ansatte og tillitsvalgte for å gi samtykke .
DB170412 Krav til et samtykke er at det må være frivillig.
DB170412 Ifølge Hannemyr kan et frivillig samtykke defineres ved at det har vært klart at vedkommende har hatt mulighet til å nekte.
DB170412 Ansatte skal gi sitt samtykke og være tilstede hvis det er mulig.
DB170412 - Hvis det var slik at eierne av e-postene selv var tilstede og logget inn i sine private epost-kontoer foreligger det samtykke til innsyn.
DB170412 - Er det helt på det rene at det er snakk om frivillig samtykke i denne saken ?
DB170411 Mens både Spania og Storbritannia er medlemmer av EU kan ikke EU gjøre noe som gjelder Gibraltar, uten samtykke fra begge.
DB170411 Derfor bør de vende tilbake til den opprinnelige betydningen, nemlig å ikke gå til militæraksjon uten at alle de fem faste medlemmene har gitt samtykke .
AP170411 - Også i saker der helsepersonell har intervenert med pasientens eksplisitte samtykke , eller der pasienten selv har anmeldt saken, har det endt med henleggelse pga. bevisets stilling, eller frifinnelse.
DN170410 I 1973 ble en resolusjon vedtatt som skulle begrense presidentenes mulighet til å bruke militær makt uten samtykke fra kongressen.
DB170410 - Han vil ikke samtykke til noe fengsling.
DB170410 Siktet 17-åring vil ikke samtykke til fengsling : - Føler PST har gått veldig høyt ut ¶
DB170410 Ifølge Huffington Post påstår forfatteren at Vivid Entertainment aldri ville ha offentliggjort klippene uten samtykke fra Kardashian-klanen.
AP170410 Den av foreldrene som møter opp må ha skriftlig samtykke og legitimasjon fra den som ikke møter.
SA170407 Vi vil minne på amnesty-kampanjen " Nei er nei, Voldtekt = Sex uten samtykke " ¶ §3.
SA170407 Knuter av seksuell natur må med samtykke fra alle parter dokumenteres med videobevis FØR seansen foregår, på stedet.
DB170407 Han sa han ville be om fullmakt fra Kongressen før angrepet, selv om han mente han har myndighet til å beordre et angrep uten de folkevalgtes samtykke .
DB170406 Årets kampanje består av seks korte videosnutter, som skal gjøre det enklere å forstå hva « samtykke » betyr.
DB170406 ¶ SEXVETT : Amnesty har laget seks filmer om voldtekt, sex og grensesetting, som skal gjøre det enkelt å forstå hva « samtykke » er.
DB170406 Overstadig berusede og sovende personer kan ikke samtykke til sex.
DB170406 I én av videosnutten snakker to av guttene om « sexvettreglene », seks korte regler for grenser, som skal gjøre det enklere å forstå definisjonen av samtykke til sex.
VG170405 * Intime bilder eller videoer blir distribuert på nett uten samtykke .
DB170405 Slik loven er i dag, er det ulovlig å laste ned film og annet innhold som er lagt ut på internett, uten rettighetshavernes samtykke .
SA170403 Innen psykisk helsevern blir brukermedvirkning ekstra absurd når det å la være å samtykke til behandling kan medføre at pasienten regnes å ha « manglende sykdomsinnsikt », og ifølge behandler vil ha så stor nytte av behandling at de kommer til å få den uavhengig av samtykke .
SA170403 Innen psykisk helsevern blir brukermedvirkning ekstra absurd når det å la være å samtykke til behandling kan medføre at pasienten regnes å ha « manglende sykdomsinnsikt », og ifølge behandler vil ha så stor nytte av behandling at de kommer til å få den uavhengig av samtykke.
DB170402 - Å filme mennesker uten samtykke er en alvorlig kriminell handling.
AA170402 Et flertall på landsmøtet avviste flere forslag om å ta inn et punkt i det nye partiprogrammet om at gutter må ha nådd en viss alder og ha gitt et informert samtykke før rituell omskjæring kan utføres.
VG170401 » Men han får ikke samtykke fra New York Rangers-trener Alain Vigneault.
AA170401 En mann i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet i Hamar natt til lørdag, siktet for å ha foretatt seksuell handling mot en kvinne uten hennes samtykke .
VG170331 Vilkår for å fastsette medmorskap : ¶ * Samtykke til assistert befruktning ( fra ektefelle / samboer ) ¶
SA170331 - I Norge skal data samles inn på grunnlag av samtykke .
AA170331 - Politiet ønsket en regel om at alle knuter som involverer flere enn deg selv krevde samtykke og godkjenning fra den andre parten, så det har vi lagt inn, sier Haugen.
VG170330 Før kunne Tinder bruke bildene dine til reklame uten samtykke .
VG170330 - Før kunne Tinder bruke bildene dine til reklame uten samtykke , sier Haugseth til Nettavisen.
VG170330 Jeg snakket med ham på mandag og hans holdning er at han ikke ønsker å samtykke til en slik observasjon.
DB170330 Karleggingen gjennomføres av kriminalomsorgen, og det kan blant annet hentes inn informasjon fra fastlege, Nav eller arbeidsgiver, etter samtykke fra den siktede.
DB170330 Jeg snakket med ham på mandag, og hans holdning er at han ikke ønsker å samtykke til en slik observasjon.
AA170330 - Før kunne Tinder bruke bildene dine til reklame uten samtykke , sier Haugseth til Nettavisen.
AA170330 Før kunne datingappen bruke bilder til reklame uten samtykke .
AA170330 - Før kunne Tinder bruke bildene dine til reklame uten samtykke , sier Haugseth til Nettavisen.
DB170329 LA UT BEKLAGELSE : TVNorge opplyste at innspillingen ble gjennomført etter samtykke fra hundeeierne.
DB170328 I en reklame for programmet skal det ha blitt uttalt at « Hver deltaker gir samtykke på at de kan ble lemlestet, til og med drept », skrev The Guardian da programmet ble annonsert i desember.
FV170327 Bildet er tatt med samtykke fra 21-åringen, hans verge og hans forsvarer.
DB170327 Påtalemyndigheten mener det norsk-pakistanske ekteparet bestilte drapene etter at datteren i hemmelighet hadde giftet seg uten deres samtykke .
AP170327 Der og da inngikk de en hemmelig pakt, ifølge Politico : ingen av dem skulle samtykke til å stemme for loven uten å snakke med de andre i gruppen først.
AP170327 Påtalemyndigheten mener det norsk-pakistanske ekteparet bestilte drapene etter at datteren i hemmelighet hadde giftet seg uten deres samtykke .
AP170327 - Drap på grunn av opplevd tap av ære fordi et ekteskap er inngått uten foreldrenes viten og samtykke , kan åpenbart ikke bedømmes mildere enn andre overlagte drap, fastslo lagdommerne.
AA170327 Påtalemyndigheten mener det norsk-pakistanske ekteparet bestilte drapene etter at datteren i hemmelighet hadde giftet seg uten deres samtykke .
AA170327 - Drap på grunn av opplevd tap av ære fordi et ekteskap er inngått uten foreldrenes viten og samtykke , kan åpenbart ikke bedømmes mildere enn andre overlagte drap, fastslo lagdommerne.
DB170325 Når arbeidstaker blir sagt opp kan ikke arbeidsgiver uten arbeidstakers samtykke legge ferien til oppsigelsestiden, med mindre oppsigelsesfristen er tre måneder eller lenger.
AP170324 Selv om det i denne saken hadde vært seksuell omgang mellom tiltalte og fornærmede tidligere, må det legges til grunn at hun ikke ga noe samtykke til samleie og at hun aktivt motsatte seg tiltaltes handlinger både verbalt og fysisk, uttaler Thronæs.
AA170324 Tiltalen som gikk på seksuell handling uten samtykke ble imidlertid trukket av statsadvokaten etter hovedforhandlingen, og er etterforsket videre av politiet.
DB170323 Det er Dagens Næringsliv som nå har offentliggjort viktige deler av rapporten som Forsvarsdepartementet, med samtykke fra statsministeren, har nektet å offentliggjøre.
DA170322 Nå har veksten stagnert - og fra oktober 2017 innfører Stavanger kommune piggdekkgebyr, dersom Vegdirektoratet gir sitt forventede samtykke .
DB170320 Mannen hadde nylig fått pass, men fikk da også beskjed om at han ikke kunne forlate landet uten samtykke av retten, fordi han var under konkursbehandling etter at han ble slått personlig konkurs.
AA170320 « Vi lærer ikke om grensesetting, samtykke , seksualitet eller forskjellige type relasjoner (...
FV170318 Det ble besluttet etter en vurdering av vår jurist og med samtykke fra hundeeier, sier Andersen.
DB170317 Men jeg og en gruppe ektepar, først sju, deretter 542, forsøkte å få rett til å samtykke til det nye homoekteskapet på lik linje med partnere, som fikk denne retten.
DB170316 Arbeidstilsynet innvilget et samtykke men på en rekke vilkår.
DB170316 - Er det skjerpende at Veireno fortsatte å bryte loven etter at selskapet selv hadde søkt om, og fått, et samtykke til bruk av utvidet overtid på strenge vilkår ?
BT170316 Voldtekt = Sex uten samtykke ».
BT170316 Voldtekt = Sex uten samtykke » - strykemerket på russebuksen/dressen din ¶ §705 - Kjærlighet på pinne - Dele ut russekort til barn på sykehus, i edru tilstand ¶ §706 - Avisutklippet - Få hederlig omtale i media ¶ §707 - Miniatyrbøsse - For dem som var bøssebærere på Russens Humanitæraksjon ¶ §708 - Bussbillett - Stoppe russeb
DB170315 Han understreker at det er straffbart å dele bilder uten samtykke , og sier samtidig at det er viktig at unge er oppmerksomme på hva slags bilder de gir fra seg.
DB170315 Frøken Barton gir ikke sitt samtykke til at noen slike bilder offentliggjøres.
DB170315 - Dette er en smertefull situasjon, og min aller største frykt ble til virkelighet da en jeg trodde jeg elsket og kunne stole på, hadde filmet mine mest intime og private øyeblikk uten mitt samtykke , og med skjulte kameraer, sier hun.
AA170315 Han understreker at det er straffbart å dele bilder uten samtykke , og sier samtidig at det er viktig at unge er oppmerksomme på hva slags bilder de gir fra seg. ( ©NTB ) ¶
DB170313 Selv om det er viktig å utvise forsiktighet, er det ikke til å legge skjul på at det å innhente samtykke hver eneste gang man skal poste en blinkskudd av poden er frustrerende byråkratisk.
DB170313 Det er blitt et økende fokus på barns samtykke om publisering av bilder på Instagram.
DA170313 Hovedstyret vil også understreke at nei betyr nei, og at det eventuelt skal være et klart samtykke , sier Hanna Helsø, president på Wang Toppidrett.
DA170313 Det er trist at dette skjer, spesielt i og med at vi arbeider med å få ut holdninger om klart samtykke før eventuell sex, mens man ikke er for beruset, og med beskyttelse, sier Bjarte Espeland Horpestad, russepresident på Stavanger Katedralskole, til RA.
DA170313 - Må være samtykke
AP170313 Ellers skal det i mine øyne være greit å si at du er gira på ligge med alle du ser, men det MÅ komme frem at det er under samtykke .
AA170313 Både lovbryteren og vergen må samtykke, men informert samtykke forutsetter at de som skal undertegne, har forstått hva de går med på.
AA170313 Både lovbryteren og vergen må samtykke , men informert samtykke forutsetter at de som skal undertegne, har forstått hva de går med på.
DN170312 De utnevnes direkte av landets president med samtykke i Senatet.
AA170311 De utnevnes direkte av landets president med samtykke i Senatet.
AA170310 De utnevnes direkte av landers president med samtykke i Senatet.
DN170309 Polens statsminister Beata Szydlo sa på vei inn til toppmøtet at de ville være uakseptabelt med gjenvalg uten polsk samtykke .
DB170309 Da Szydlo ankom til toppmøtet, sa hun at de ville være uakseptabelt med gjenvalg uten polsk samtykke .
BT170309 Vedtak om tvungen adopsjon eller at det offentlige overtar omsorgen for barn uten foreldrenes samtykke , vil ofte oppfattes som like alvorlig som en straffedom.
AA170309 Polens statsminister Beata Szydlo insisterer på at det ikke kan bli noe gjenvalg av EUs president uten polsk samtykke .
AA170309 - Det blir ingenting uten oss og vårt samtykke , sa Szydlo på vei inn til EUs toppmøte i Brussel torsdag ettermiddag.
AA170309 Mannen skal flere ganger ha fotografert kvinnen naken uten hennes samtykke , og dermed opptrådt seksuelt krenkende, ifølge den nye tiltalen.
AA170309 Mannen er tiltalt for å ha begått en seksuell handling mot kvinnen uten samtykke og krenket henne seksuelt.
AA170309 Han er også tiltalt for å ha utført en seksuell handling mot henne uten samtykke , og for å ha utøvd vold mot kvinnen.
VG170308 Som Saudi-Arabia, der kvinner ikke kan gå utendørs uten en manns tillatelse, der kvinner ikke kan jobbe eller reise uten samtykke fra en mann.
SA170308 - Vi lærer ikke om grensesetting, samtykke , seksualitet eller forskjellige typer relasjoner, sa Ulrikke Falch da hun holdt appell før årets 8. mars-tog, skriver Aftenposten.
DB170308 « Vi lærer ikke om grensesetting, samtykke , seksualitet eller forskjellige type relasjoner (...
BT170308 Voldtekt er sex uten samtykke .
AP170308 - Vi lærer ikke om grensesetting, samtykke , seksualitet eller forskjellige typer relasjoner, sa Ulrikke Falch da hun holdt appell før årets 8. mars-tog.
AA170308 " Gi oss det vi vil ha, respekt for kvinnekroppen ", " #Shedecides " ( hun bestemmer ), " Voldtekt er sex uten samtykke " og " Feminismen er grenseløs - gi vern til kvinner på flukt " var blant parolene.
VG170307 Årsaken var at han nektet å beklage sin kritikk mot etterforskningen, og da han forlot landet gjentok han blant annet at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea.
VG170307 Drapssiktede har samtykke til å delta i en rekonstruksjon av drapshandlingene inne på Ringerike fengsel onsdag.
DN170307 Da han reiste fra landet, sa han til pressen at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea, og at den skjedde uten nærvær av nordkoreanske representanter.
DB170307 For der det over tid blir fint å få et internasjonalt samtykke på at dette var noe som skjedde uten en eneste tanke på å gå fortere på ski, blir det vondt om saken ender med at hun likevel ikke får være med på vinter-OL i Pyoengchang februar neste år.
DB170307 Da han reiste fra landet sa han til pressen at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea, og at den skjedde uten nærvær av nordkoreanske representanter.
BT170307 Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.
BT170307 Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke
AP170307 Da han reiste fra landet sa han til pressen at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea, og at den skjedde uten nærvær av nordkoreanske representanter.
AP170307 Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.
AP170307 Seksuelt krenkende adferd offentlig eller uten samtykke Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd a ) på offentlig sted, eller b ) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det.
AP170307 Vi lærer ikke om grensesetting, samtykke , seksualitet eller forskjellige type relasjoner.
AA170307 Da han reiste fra landet, sa han til pressen at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea, og at den skjedde uten nærvær av nordkoreanske representanter.
DB170306 Ambassadøren ble eskortert gjennom avgangshallen, der han til frammøtte mediefolk uttalte at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea, og at den skjedde uten nærvær av nordkoreanske representanter.
DB170306 En nylig rapport fra Amnesty International viser at en rekke drap har blitt begått på regjeringas ordre, med dens medvirkning, eller med dens samtykke .
AA170306 Ambassadøren ble eskortert gjennom avgangshallen, der han til frammøtte mediefolk uttalte at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea, og at den skjedde uten nærvær av nordkoreanske representanter.
AA170306 Heller ikke Medietilsynet ser spesielle problemer med at 15- og 16-åringer kan få undervisning i Counter-strike, så fremt foresatte har gitt samtykke til dette.
AA170306 Det viktigste i denne sammenhengen er å hente inn samtykke fra foreldre.
VG170303 - Hvis hun fikk kaffe i halsen fordi vi vil hjelpe sårbare mennesker rundt sin kjønnsidentitet, hva tenkte hun da hennes egen regjering gikk inn for juridisk kjønn som gjør at menn kan bli mamma, og som gjør at barn fra seks til 16 år kan skifte kjønn uten foreldres samtykke ?
DB170303 Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.
VG170228 Beklager (... ) men jeg er ikke med på dette, uten kontrakt eller samtykke så har dere ingen rett til å ha odds, la folk vedde eller noe annet..
AA170228 Selv om det er mulig å få samtykke til en forlengelse av disse og andre frister, kan det likevel bli umulig for Seadrill å godta nye betingelser.
DB170225 Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke
AP170225 Tiltalte ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og et forhold som omhandler seksuell handling uten samtykke .
AA170225 Tiltalte ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og et forhold som omhandler seksuell handling uten samtykke .
AA170225 Forholdet som omhandlet seksuell handling uten samtykke skjedde også på en hyttetur i 2015.
AA170225 januar møtte en mann i 20-årene fra Trøndelag i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og en post som omhandlet seksuell handling uten samtykke .
SA170224 Min egen undersøkelse av hjelpetiltak i barnevernet viser dette tydelig ( Stang, EG 2007 : « Det er barnets sak » ) : Det kan ligge skjult tvang også i de frivillige tiltakene, gjennom bruk av samtykke .
BT170224 Vi vil likevel presisere at det er en forskjell på å samtykke til en plassering hos den andre forelderen, fremfor at barnet tas fra en mot ens vilje.
DB170223 Bransjen tok saken i egne hender, og har i California rett og slett gjort det ulovlig å poste informasjon om en skuespillers alder på nett uten samtykke fra personen selv.
DB170222 Polfareren fikk aldri svar og tolket den påfølgende stillheten som et samtykke .
DA170222 Ta for eksempel Justin Humphrey fra Oklahoma, som forrige uke lanserte et lovforslag som krever at en kvinne må ha skriftlig samtykke fra fosterets far før hun kan ta abort.
VG170221 Men hun fikk avslag i Riksarkivet og i Kulturdepartementet, selv om de fire hadde gitt forfatteren et skriftlig samtykke .
SA170220 De to hovedkravene er et strengt krav om samtykke fra kvinnen som har abortert og dessuten at « materialet skal komme fra en godkjent fostervevsbank ( fra provosertaborterte fostre ) ».
SA170220 Bindoff sier at en abort er en forferdelig avgjørelse for en kvinne å ta, men at å samtykke til å bruke fostervev i medisinsk forskning kanskje oppleves som at man kan være til nytte, selv i en vanskelig situasjon. ( ©NTB ) ¶
DB170220 Vi har blant annet stilt etaten disse spørsmålene : ¶ 1 ) Hvorfor aksepterte Renovasjonsetaten overskridelser av arbeidsmiljølovens regler for bruk av overtid allerede før oppdraget var i gang ? 2 ) Leverte Veireno noen sinne redegjørelsen vedrørende søknad om samtykke til bruk av utvidet overtid før oppstart 3. oktober ?
DB170220 Satt på fil med søppel-lovbrudd en uke uten å varsle byråden ¶ 3 ) Kan Renovasjonsetaten overfor Dagbladet dokumentere at det fra etatens side ble gjort forsøk på å følge opp at Veireno faktisk søkte om samtykke til bruk av overtid før oppstart ?
DB170220 De to hovedkravene er et strengt krav om samtykke fra kvinnen som har abortert og dessuten at « materialet skal komme fra en godkjent fostervevsbank ( fra provosertaborterte fostre ) ».
DB170220 Bindoff sier at en abort er en forferdelig avgjørelse for en kvinne å ta, men at å samtykke til å bruke fostervev i medisinsk forskning kanskje oppleves som at man kan være til nytte, selv i en vanskelig situasjon. ( ©NTB ) ¶ | - Jeg har ingenting mer å si om situasjonen.
BT170220 De to hovedkravene er et strengt krav om samtykke fra kvinnen som har abortert og dessuten at « materialet skal komme fra en godkjent fostervevsbank ( fra provosertaborterte fostre ) ».
BT170220 Bindoff sier at en abort er en forferdelig avgjørelse for en kvinne å ta, men at å samtykke til å bruke fostervev i medisinsk forskning kanskje oppleves som at man kan være til nytte, selv i en vanskelig situasjon.
AA170220 De to hovedkravene er et strengt krav om samtykke fra kvinnen som har abortert og dessuten at « materialet skal komme fra en godkjent fostervevsbank ( fra provosertaborterte fostre ) ».
AA170220 Bindoff sier at en abort er en forferdelig avgjørelse for en kvinne å ta, men at å samtykke til å bruke fostervev i medisinsk forskning kanskje oppleves som at man kan være til nytte, selv i en vanskelig situasjon. ( ©NTB ) ¶
DB170217 - Vit at det er straffbart å vise og/eller dele bilder uten samtykke .
DB170216 Han påpeker at det stiller seg annerledes i Svendsens tilfelle, da bildene var fra betalte oppdrag, med hennes samtykke .
BT170216 Men hun burde ha blitt kritisert fordi hun gjorde dette uten å innhente kommunens samtykke , skriver innsender.
BT170216 Men hun burde ha blitt kritisert fordi hun gjorde dette uten å innhente kommunens ( les : forretningsutvalgets ) samtykke .
BT170216 Havnerådet hadde jo ingen innvendinger mot Tangerås sine reiser, men bare innvendinger mot at han reiste uten samtykke .
DB170215 Veireno søkte Arbeidstilsynet om dispensasjon i november, og fikk først samtykke til utvidet overtid fra og med 12. desember.
SA170214 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foreldre.i ¶
DA170214 Med samtykke fra jentas mor er en stort anlagt artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn, der seks jenter opplever å urettmessig ha blitt uthengt som mobbere.
AP170214 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foreldre.
AA170213 Med samtykke fra jentas mor er en stort anlagt artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn der seks jenter opplever å urettmessig ha blitt uthengt som mobbere.
VG170212 Hun får ikke reise utenlands, fornye passet, gifte seg, skille seg, starte bedrift, åpne bankkonto eller slippe ut av fengsel uten vergens samtykke .
DB170211 Vi må lære barna våre at det ikke er riktig å slå noen på rumpa uten samtykke og at man ikke skal vurderes på utseendet, men på prestasjoner, sier hun til Dagbladet.
DB170211 - Vi sier boys will be boys ; at « han liker deg » om han slår deg på rumpa selv om du ikke har gitt ditt samtykke til det.
AA170209 Mannen er tiltalt for misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, for å ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang og for å ha foretatt seksuell handling uten samtykke .
DB170208 « Vi viser til samtykke til utvidet overtid på vilkår av 12.12.2016.
DB170208 Arbeidstilsynet innvilget et samtykke men på en rekke vilkår.
DB170208 SINT : Kaycee Oxendine håper kvinnen som ammet sønnen hennes uten samtykke blir anmeldt av politiet.
DB170208 I Utdanningsforbundets etiske plattform for lærerprofesjonen finnes det ingen punkter som omtaler amming av andres barn uten samtykke .
BT170208 Tvert imot er deling av nakenbilder eller pornografiske videoer uten noen av de fremviste sitt samtykke straffbart.
SA170207 Vizio har også godtatt å endre praksis og be om samtykke før man samler inn seerdata.
SA170207 Med over 11 millioner solgte smart-TV-er har Vizio ifølge den amerikanske forbruker- og konkurransemyndigheten FTC ( Federal Trade Commission ), siden starten av 2014 samlet inn data fra TV-ene ved hjelp av automatisk innholdsgjenkjenning, uten først å be om brukernes samtykke .
SA170207 Frykter du at smart-TV-en skal samle inn person- og seerdata uten ditt samtykke ?
FV170207 Vizio har også godtatt å endre praksis og be om samtykke før man samler inn seerdata.
FV170207 Med over 11 millioner solgte smart-TV-er har Vizio ifølge den amerikanske forbruker- og konkurransemyndigheten FTC ( Federal Trade Commission ), siden starten av 2014 samlet inn data fra TV-ene ved hjelp av automatisk innholdsgjenkjenning, uten først å be om brukernes samtykke .
FV170207 Frykter du at smart-TV-en skal samle inn person- og seerdata uten ditt samtykke ?
BT170207 Vizio har også godtatt å endre praksis og be om samtykke før man samler inn seerdata.
BT170207 Med over 11 millioner solgte smart-TV-er har Vizio ifølge den amerikanske forbruker- og konkurransemyndigheten FTC ( Federal Trade Commission ), siden starten av 2014 samlet inn data fra TV-ene ved hjelp av automatisk innholdsgjenkjenning, uten først å be om brukernes samtykke .
BT170207 Frykter du at smart-TV-en skal samle inn person- og seerdata uten ditt samtykke ?
AP170207 Det innføres forbud mot at en næringsdrivende kan innhente samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende, for eksempel når forbrukere deltar i en konkurranse eller undersøkelse på internett.
AP170207 | Løgner om sex, samtykke og prevensjon Camilla Kitty Karlsen ¶
AP170207 Vizio har også godtatt å endre praksis og be om samtykke før man samler inn seerdata.
AP170207 Med over 11 millioner solgte smart-TV-er har Vizio ifølge den amerikanske forbruker- og konkurransemyndigheten FTC ( Federal Trade Commission ), siden starten av 2014 samlet inn data fra TV-ene ved hjelp av automatisk innholdsgjenkjenning, uten først å be om brukernes samtykke .
AP170207 Frykter du at smart-TV-en skal samle inn person- og seerdata uten ditt samtykke ?
DN170206 - En vesentlig del av obligasjonseierne har gitt sitt samtykke til avtalen.
DB170206 Er passiviteten et taust samtykke og venter vi derfor forgjeves på en motreaksjon ?
DB170201 Og da kan vi ikke innhente data uten samtykke , forklarer Jon Berge.
DB170131 Selv om det viser seg at barnet får den kjønnsidentiteten legene predikerte er det fortsatt et brudd på barnets grunnleggende rettigheter å utføre inngrep som ikke er medisinsk nødvendig uten deres samtykke .
DB170131 I rapporten står det blant annet at barns grunnleggende menneskerettigheter ikke blir oppfylt når man utfører irreversible kirurgiske inngrep, som ikke er medisinsk nødvendig og som barnet ikke kan samtykke til.
DN170130 Med samtykke kan kunder få varer i posten uten at de er bestilt.
BT170130 Syriske myndigheter advarer om å opprette såkalte sikre soner i landet uten deres samtykke .
DB170129 Når Odiele i dag velger å fortelle at hun er interkjønn, er det i hovedsak for å problematisere de tabubelagte inngrepene mange interkjønn-barn blir utsatt for, uten sitt samtykke .
DB170129 Når Odiele i dag velger å fortelle at hun er interkjønn, er det i hovedsak for å problematisere de tabubelagte inngrepene mange interkjønn-barn blir utsatt for, uten sitt samtykke .
AP170129 januar i Aftenposten om sin venninne som opplevde at sexpartneren tok av kondomet under akten uten hennes samtykke .
AP170129 januar i Aftenposten om sin venninne som opplevde at sexpartneren tok av kondomet under akten uten hennes samtykke .
DB170126 For å tie er å samtykke .
AP170126 Elden opplyser til Nettavisen at både Bhatti og ektefellen er uenige i at kvinnen hadde gitt et kvalifisert samtykke til at politiet kunne innhente legeopplysninger om henne.
AP170126 Bhattis advokat, John Christian Elden, opplyser til Nettavisen at både Bhatti og ektefellen er uenige i at kvinnen hadde gitt et kvalifisert samtykke til at politiet kunne innhente legeopplysninger om henne.
SA170125 Kommunal- og moderniseringsdepartementet slo i desember 2015 fast at å kjøpe en borettslagsleilighet beregnet for utleie gjennom Airbnb, fort kan anses som næringsvirksomhet, som krever særskilt samtykke .
BT170125 Kommunal- og moderniseringsdepartementet slo i desember 2015 fast at å kjøpe en borettslagsleilighet beregnet for utleie gjennom Airbnb, fort kan anses som næringsvirksomhet, som krever særskilt samtykke .
AP170125 Kommunal- og moderniseringsdepartementet slo i desember 2015 fast at å kjøpe en borettslagsleilighet beregnet for utleie gjennom Airbnb, fort kan anses som næringsvirksomhet, som krever særskilt samtykke .
SA170123 I høringsnotatet fremgår det dessuten at politiet allerede i dag har adgang til inngående personundersøkelse i konkrete mistanketilfeller, men gjeldende regelverk krever at det som utgangspunkt må foreligge samtykke fra utlendingen eller kjennelse fra retten.
SA170123 Etter det forslaget som nå er på høring, vil det - etter mønster fra tollovgivningen - ikke lenger være noe krav til samtykke eller rettslig kjennelse.
DB170123 Hos de andre er det mer « take it or leave it » ; vil man ha rabattene må man også samtykke til at data samles inn, forklarer Nes i Datatilsynet. #2 : Informasjonen kan gis videre ¶
DB170123 Derfor er det viktig at det er åpenhet rundt hvordan dataen blir brukt,og at man har muligheten til å samtykke aktivt til disse analysene, mener Nes.
DB170123 Coops vilkår sier at de ikke gir ut info til noen utenfor Coop uten ditt « frivillige, uttrykkelige og informerte samtykke ».
DB170123 Som vi tidligere har skrevet skyldes dette blant annet at altfor mange tar med seg organene i graven, siden de ikke har gitt sitt aktive samtykke og de pårørende for ofte sier nei.
BT170123 Mennene er siktet for seksuell handling uten samtykke .
DB170122 DU SKAL SLIPPE OVERRASKELSER VED RETUR : En av tingene utleieselskapene også skjerper inn, er muligheten til å trekke kostnader for påståtte skader, uten ditt samtykke .
DB170120 » Til sammen 23 butikker ga sitt samtykke til å forfatte brevet som ble overlevert Damian.
DB170120 Brevet var signert med butikkenes navn, noe butikkeierne hadde gitt sitt samtykke til.
SA170119 Det opplyses videre i brevet at nevnte film skal være registrert findelt/nedlastet via den og den IP-adressen på det og det tidspunkt - da uten samtykke fra filmens rettighetsinnehaver.
SA170119 - Det er viktig å ha et best mulig forhold til sine kjære i en ryddeprosess, og om nødvendig be om tilgivelse for tidligere ryddeaksjoner som har skjedd uten samtykke .
BT170119 Det opplyses videre i brevet at nevnte film skal være registrert findelt/nedlastet via den og den IP-adressen på det og det tidspunkt - da uten samtykke fra filmens rettighetsinnehaver.
BT170119 - Det er viktig å ha et best mulig forhold til sine kjære i en ryddeprosess, og om nødvendig be om tilgivelse for tidligere ryddeaksjoner som har skjedd uten samtykke .
AP170119 Det opplyses videre i brevet at nevnte film skal være registrert findelt/nedlastet via den og den IP-adressen på det og det tidspunkt - da uten samtykke fra filmens rettighetsinnehaver.
AP170119 - Det er viktig å ha et best mulig forhold til sine kjære i en ryddeprosess, og om nødvendig be om tilgivelse for tidligere ryddeaksjoner som har skjedd uten samtykke .
DN170118 Da gir brukerne samtykke til at det samles data fra dem, sier Hordvik.
AP170117 Siden høsten 2014 er ingen i OKB blitt registrert som medlemmer uten å ha gitt sitt samtykke .
AP170117 Siden høsten 2014 er ingen i OKB blitt registrert som medlemmer uten å ha gitt sitt samtykke .
DB170115 Bildene som ble benyttet på de falske profilene, skal tilhøre ekte kvinner, og skal ha blitt stjålet uten deres samtykke .
DB170115 ¶ KREATIV OMGANG : Norgeshistoriens lengste sykehusstreik ble en oppvisning i offentlige helselederes kreative omgang med sannheten og de folkevalgtes stilltiende samtykke til at dette fikk skje., skriver klonikkforfatterne.
DB170115 Norgeshistoriens lengste sykehusstreik ble en oppvisning i offentlige helselederes kreative omgang med sannheten og de folkevalgtes stilltiende samtykke til at dette fikk skje.
AP170114 Eirik Jensen og Gjermund Cappelen må samtykke til å la seg avfotografere.
AP170112 Den tidligere Exxon-sjefen sa også at det ikke var noen grunn til å tvile på at Russland sto bak hackingen av demokratenes e-postservere i fjor, og han vedgikk at beslutningen om å gjennomføre et slikt cyberangrep trolig ikke kunne skjedd uten Vladimir Putins samtykke .
AP170112 Den tidligere Exxon-sjefen sa også at det ikke var noen grunn til å tvile på at Russland sto bak hackingen av demokratenes e-postservere i fjor, og han vedgikk at beslutningen om å gjennomføre et slikt cyberangrep trolig ikke kunne skjedd uten Vladimir Putins samtykke .
VG170110 Dommen, avsagt med dissens, forbyr nå Hunderfossen Familiepark å tilby og markedsføre berg-og-dal-banen under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino Filmcenter.
DB170110 Dommen forbyr nå Hunderfossen Familiepark å tilby og markedsføre berg-og-dal-banen under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino Filmcenter.
AP170110 « I kontrollperioden 01.10.16 - 31.10.16 har renovatørene arbeidet mye og utover rammene for tillatt arbeidstid uten at det forelå nødvendige avtaler med tillitsvalgte eller samtykke til gjennomsnittsberegning og tillatelse til utvidet overtid fra Arbeidstilsynet, jf. aml. §§ 10-5 og 10-6. » skriver Arbeidstilsynet i rapporten.
AP170110 « I kontrollperioden 01.10.16 - 31.10.16 har renovatørene arbeidet mye og utover rammene for tillatt arbeidstid uten at det forelå nødvendige avtaler med tillitsvalgte eller samtykke til gjennomsnittsberegning og tillatelse til utvidet overtid fra Arbeidstilsynet, jf. aml. §§ 10-5 og 10-6. » skriver Arbeidstilsynet i rapporten.
DB170106 De nye franske reglene gjør at Frankrike følger etter land som Spania og Østerrike, der man tar utgangspunkt i « antatt samtykke » når det kommer til organdonasjon.
AP170106 Mannens forsvarer, advokat Sigurd Bang, støttet siktedes samtykke til varetektsfengsling.
AP170104 I dag kreves det samtykke fra foreldrene å ta en slik kontakt, på grunn av taushetspliktreglene i Helsepersonelloven.
AP170104 - Hovedregelen er at man skal be om informert samtykke fra foreldre om å ta kontakt med for eksempel fastlege, og i de fleste tilfeller vil foreldre si ja til dette.
AP170104 I dag kreves det samtykke fra foreldrene å ta en slik kontakt, på grunn av taushetspliktreglene i Helsepersonelloven.
AP170104 - Hovedregelen er at man skal be om informert samtykke fra foreldre om å ta kontakt med for eksempel fastlege, og i de fleste tilfeller vil foreldre si ja til dette.
AP170103 Allmennlegeforeningen : Melding krever foreldrenes samtykke
AP170103 Allmennlegeforeningen : Melding krever foreldrenes samtykke
AP170103 Allmennlegeforeningen : Melding krever foreldrenes samtykke
DN170101 Det åpner markedene for bank, finans og betalingstjenester for nye aktører som med samtykke kan få direkte innsyn i våre kontoer og transaksjoner.
AP161115 I fremtiden vil kundene kunne samtykke til at inntekts- og gjeldsdata hentes direkte fra Altinn.
SA161019 Det fordrer begge foreldres samtykke og underskrift, sier Finn Erik Grønli, leder av trafikkorpset i Oslo politidistrikt.
AP161019 Det fordrer begge foreldres samtykke og underskrift, sier Finn Erik Grønli, leder av trafikkorpset i Oslo politidistrikt.
AP161018 Melania Trump sier at hun er enig med Michelle Obamas påstand om at kyssing eller berøring uten samtykke er seksuelle overgrep, men at hun ikke tror at anklagene mot hennes mann er sanne, det er ikke første gang, sier hun.
AP161003 Denne modellen, Utsikt fra over Ekely, har fått samtykke fra Byantikvaren.
AP160924 Men da er det en forutsetning at den andre har gitt sitt samtykke .
SA160913 Bilder som er tatt uten samtykke , eller andres åndsverk.i ¶
AP160913 Krenkende snapper tatt uten ens person viten eller samtykke .
AP160913 Bilder som er tatt uten samtykke , eller andres åndsverk.
AP160912 Krenkende snapper tatt uten ens person viten eller samtykke .
AP160912 Bilder som er tatt uten samtykke , eller andres åndsverk.
AP160828 Jeg har ikke plass til å gå gjennom hele straffeloven her, men for å parafrasere så betyr en voldtekt at en person har utført seksuelle handlinger på en annen person som ikke har gitt samtykke .
AP160828 Hvis du stapper penisen din eller andre objekter inn i noen som ikke er i stand til å gi samtykke , så er du en voldtektsmann uansett hvor mange tequilashots du har tatt på forhånd.
AP160828 Samtykke trenger ikke nødvendigvis være muntlig, men er du i tvil så skader det ingen å spørre.
AP160816 Kan noen snart komme på banen og bare ydmykt innrømme at de synes samtykke er litt vanskelig ?
AA160706 Ryanair trekker flyavgift uten samtykke
SA160705 Ifølge Almskog er varselet nå endret, slik at du er nødt til å gi ditt aktive samtykke for å oppgradere operativsystemet.
FV160705 Ifølge Almskog er varselet nå endret, slik at du er nødt til å gi ditt aktive samtykke for å oppgradere operativsystemet.
AA160701 | Ryanair trekker flyavgift uten samtykke
AA160701 Ryanairs passasjerer har reagert på at flyselskapet har trukket flyseteavgift fra deres konto uten samtykke .
AA160701 FLYPASSASJERAVGIFTEN : Ryanair trekker avgiften av kunden - uten samtykke .
AA160701 Denne avgiften blir trukket fra kundens konto uten samtykke , med mindre kundene kansellerer hele turen.
AP160630 Da tok Forbrukerombudet grep og ba om en redegjørelse fra selskapet om at de måtte ha samtykke for å kreve avgiften.
AA160630 Da tok Forbrukerombudet grep og ba om en redegjørelse fra selskapet om at de måtte ha samtykke for å kreve avgiften.
AP160525 « Å publisere et fotografi på et nettsted uten fotografens samtykke er i strid med åndsverklovens regler.
AP160525 Dette gjelder også personbilder, der skal også de som er fotografert gi sitt samtykke .
AP160523 Så det nakenbildet du har av meg som du har tatt uten mitt samtykke , ikke bare er det ulovlig at du tok det, men at du oppbevarer det er ulovlig.
AP160513 Selv med informasjon og samtykke kan slik innsamling av data være i strid med regelverket.
AP160513 - Hvis tjenesten sporer brukeren døgnet rundt uten å informere om dette og uten samtykke , er det et brudd på norsk og europeisk personvernlovgivning.
AP160513 - En app-leverandør kan i utgangspunktet dele data med tredjeparter hvis de har innhentet samtykke fra brukeren.
AP160503 Sex uten samtykke , uten et « ja », er voldtekt.
AP160427 Informasjonen om brukerne henter appen fra Facebook etter samtykke fra brukerne når Tinder-kontoen blir opprettet.
AP160423 I Norge og mange andre land må nasjonalforsamlingen først gi sitt samtykke .
AP160405 President Ólafur Ragnar Grimsson vil ikke gi sitt samtykke til å oppløse parlamentet før han har snakket med det andre regjeringspartiet.
AP160405 Ólafur Ragnar Grimsson mente det var upassende av Gunnlaugsson å prøve å trekke presidenten inn i en konflikt mellom regjeringspartiene, og ville ikke gi sitt samtykke før han hadde snakket med den andre parten.
AP160405 Barn kan få blod uten foreldres samtykke
BT160315 Vi blir ikke godt nok informert om seksualitet og samtykke , og av den grunn vil veldig mange ty til porno for å finne svar.
AP160229 Han oppfordret dem som så på, til å gripe inn i situasjoner der samtykke til sex ikke blir gitt eller ikke kan gis.
AP160228 » Eksempelvis har nordiske lutherske folkekirkene i Norge mottatt statlig støtte bare på grunnlag av lister over hvem som har flyttet fra sine respektive hjemland, uten krav til « personlig samtykke ».
AP160228 Staten mener dette ikke er godt nok og vil ha tilbakebetalt for alle som opprinnelig ble registrert uten personlig samtykke , selv om disse i ettertid har bekreftet at de er og har vært katolikker hele tiden.
AP160223 Det nye byrået for grense- og kystvakt skal kunne ta over en nasjons grensekontroll - uten statens samtykke .
AP160212 Brukerne må samtykke i at « du vil ikke bruke Facebook hvis du er under 13 » ¶
SA160209 - Barna blir da utvist etter tre måneder og hvis samboeren min ønsker at de skal bo i Norge, må han søke om familiegjenforeningsvisum og ha mitt samtykke for at barna skal forlate Australia.
FV160209 - Barna blir da utvist etter tre måneder og hvis samboeren min ønsker at de skal bo i Norge, må han søke om familiegjenforeningsvisum og ha mitt samtykke for at barna skal forlate Australia.
AP160209 - Barna blir da utvist etter tre måneder og hvis samboeren min ønsker at de skal bo i Norge, må han søke om familiegjenforeningsvisum og ha mitt samtykke for at barna skal forlate Australia.
AP160204 Fakta : Om undersøkelsen ¶ 10.000 ungdommer svarte i 2012 på en rekke spørsmål om søvn Ungdommen var i alder 16 til 19 år Av disse ble 8000 ungdommer plukket ut De ga samtykke til at forskerne kunne hente inn karakterer et kvartal mens de gikk i 1. eller 2. klasse på videregående skole.
AP160204 Med forbehold om Stortingets samtykke , vil staten selv bruke like stor andel av sitt utbytte til å kjøpe nye aksjer som de private investorene gjør.
AP160126 Hensett til antallet som søker asyl i Europa i dag er det grunn til å frykte at mange land vil snevre inn flyktningbegrepet og også nekte nødhjelp, der de kunne mestret asylbehovet om de hadde vært mer bevisste på at gjenbosetting er en annen skål som ingen kan velge selv uten et mottagerlands samtykke .
AP160123 - Voldtekt er sex uten samtykke og traumatisk uansett.
AP160123 - Voldtekt er sex uten samtykke og traumatisk uansett.
AP160119 Petroleumstilsynet sa det har gitt samtykke til at den skandalerammede Goliat-plattformen nå kan tas i bruk på Goliat-feltet i Barentshavet.
SA160112 Mange kommer fra kulturer der kvinner ikke trenger å samtykke til sex, der voldtekter ikke er straffbart, og der ektemenn og fedre har rettigheter over kvinners kropp.
DA160101 Kampgruppene som møttes i Riyadh før jul, og som i prinsippet sa seg villig til å være med på forhandlinger om Syrias framtid, har gitt sitt samtykke til våpenstillstanden sammen med regjeringen i Damaskus.
DA160101> Kampgruppene som møttes i Riyadh før jul, og som i prinsippet sa seg villig til å være med på forhandlinger om Syrias framtid, har gitt sitt samtykke til våpenstillstanden sammen med regjeringen i Damaskus.
DA160101> target="avis" href= Kampgruppene som møttes i Riyadh før jul, og som i prinsippet sa seg villig til å være med på forhandlinger om Syrias framtid, har gitt sitt samtykke til våpenstillstanden sammen med regjeringen i Damaskus.