NL171213 Nå er bidraget fra Grønland og Antarktis til havnivåstigningen større enn det samlede bidraget fra alle andre isbreer i verden ( FNs klimapanel ).
NL171212 I en sak som mangler faglig anbefaling, ikke kan sies å tjene det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet, og der økonomiske omdisponeringer for å etablere tilbudet vil kunne gå ut over andre prioriterte tjenester ovenfor innbyggerne i landsdelen, blir det et spørsmål om legitimitet og tillit.
DN171212 Vi ser for oss en økning fra 4 prosent av de samlede investeringene neste år, til 15 prosent i 2021 og 2022, sier Schjøtt-Pedersen.
DN171212 Når de samlede investeringene likevel blir lavere, skyldes det at industrien har lykkes med å redusere kostnadene.
DA171212 Båtskredderservice AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 363.600 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 40.000 kroner.
DA171212 Vi ser for oss en økning fra 4 prosent av de samlede investeringene neste år, til 15 prosent i 2021 og 2022, sier Schjøtt-Pedersen. ( ©NTB ) ¶
DA171212 Når de samlede investeringene likevel blir lavere, skyldes det at industrien har lyktes med å redusere kostnadene.
DA171212 Operaens samlede pensjonsforpliktelsene utgjorde i fjor hele 190 millioner kroner, og gjorde at regnskapet for 2016 endte med 42 millioner i underskudd.
DB171211 Forklaringen handler om komparative fortrinn, satt ord på av den britiske økonomen David Ricardo for to hundre år siden : Den samlede produksjonen blir større, bedre og billigere om alle land produserer det de er relativt best på, og bytter med andre.
VG171210 Med kun norsktalende personer ville den samlede tidsbruken vært redusert kraftig, og da hadde kanskje ikke kritikken vært så stor ? spør han.
SA171210 - Ved vurdering av indeksene er det viktig å huske på at det er et relativt mål, som sier noe om befolkningsgruppes kriminalitet i forhold til den samlede befolkning.
DB171209 Avstandene vil øke ytterligere når sjokolade- og sukkeravgiften, samt avgiften på alkoholfrie drikkevarer, øker betydelig fra nyttår, uttaler Jachwitz Andersen, og gir et eksempel : ¶ - Samlede avgifter på fire ganger en og en halv liter Pepsi Max er i dag cirka kroner 32,50, en sum som øker med rundt en tier fra nyttår.
AP171209 - Ved vurdering av indeksene er det viktig å huske på at det er et relativt mål, som sier noe om befolkningsgruppes kriminalitet i forhold til den samlede befolkning.
DA171208 - På bakgrunn av informasjon vi har mottatt fra Eni og Statoil, sammen med vår egen verifikasjon og samlede vurderinger, anser vi at pålegget nå er etterkommet.
DA171208 De samlede tallene etter første helg var rundt 600.000 seere per episode totalt, som inkluderer førstevisning på lineær-TV, repriser og opptak, og seing på TV-Norges nettspiller Dplay.
SA171207 De har ingen rettigheter, bare plikter - og de utgjør 30 prosent av den samlede byens befolkning.
SA171207 Den samlede TV-tittingen vokste fram til 2010 opp til 181 minutter i snitt for alle over 12 år.
SA171207 Med dette har SpareBank 1 SR-Bank lagt til rette for en løsning som reduserer Vikings samlede driftskostnader, samtidig som det legges til rette for at Stavanger Kommune får tilgang til økt banekapasitet og sikrer formålet med Viking Stadion.
DN171207 Erstatningsbeløpet som forlanges er småpenger sammenlignet med Kinas samlede eksponering i Venezuela.
DN171207 Det var flere næringer som trakk den samlede produksjonsveksten opp.
DN171207 Det har pumpet opp den samlede verdien til alle kryptovalutaer som nå er verd mer enn JPMorgan Chase, USAs største bank, og en av verdens største banker.
DN171207 Den samlede gjelden, målt mot Kinas bruttonasjonalprodukt, har økt fra 180 prosent til 255,9 prosent på seks år, ifølge Bank for International Settlements.
DB171207 ¶ SAMVIRKE : - Forsvarets samlede kampkraft og forsvarsevne er avhengig av samvirket mellom luft-, sjø- og bakkestyrker for å fungere optimalt, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i dette svaret til SV-leder Audun Lysbakken. 40 F-35-fly er ikke nok, mener han.
DB171207 Forsvarets samlede kampkraft og forsvarsevne er avhengig av samvirket mellom luft-, sjø- og bakkestyrker for å fungere optimalt. 52 kampfly er et minimum av det vi vil trenge for å kunne opprettholde norsk forsvarsevne.
AP171207 Den samlede TV-tittingen vokste fram til 2010 opp til 181 minutter i snitt for alle over 12 år.
AP171207 Med dette har SpareBank 1 SR-Bank lagt til rette for en løsning som reduserer Vikings samlede driftskostnader, samtidig som det legges til rette for at Stavanger Kommune får tilgang til økt banekapasitet og sikrer formålet med Viking Stadion.
VG171206 Inntrøndelag tingrett skriver i dommen at prestens samlede stoffpåvirkning tilsvarte en promille på godt over 1,2, og dømte vedkommende til 21 dager i fengsel.
DB171206 Det offentlige har samlede krav på 28 millioner, mens Bergen 2017 fremdeles skylder 13,5 millioner til det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ).
DB171206 I november i fjor oppga Forsvarsbygg at Forsvarets samlede krav overfor selskapet var på 43 millioner kroner.
DB171206 Tallet som fungerer best som anslag for feltets lønnsomhet, nåverdien av feltets samlede inntekter og utgifter, får vi først et forsøk på helt til slutt i dokumentet.
DB171206 Deretter får vi anslag for den såkalte internrenten, den årlige snittavkastningen feltets samlede inntekter og utgifter gir før de « diskonteres ».
AP171206 Blant annet hevdet han overfor en ledende kinesisk tjenestemann i 2014 at han var oppslukt av en bok med Xi Jinpings samlede taler.
DN171205 - Samtidig skjuler det samlede resultatet en dramatisk polarisering i synet på mediene, skriver de.
DB171205 De samlede inntektene fratrukket kostnadene på Castberg er i konsekvensutredningen anslått til 188 milliarder kroner, hvorav rundt 138 milliarder kroner tilfaller staten i skatter.
DB171205 - I sine svar til oss på Stortinget sa Søviknes først at samlede inntekter oversteg summen av akkumulerte investeringer og driftskostnader i 2019, så ble det retta til 2022.
DA171205 Den samlede søknadssummen fra Østfold-kommunene var på nær 120 millioner inneværende år.
DA171205 De samlede inntektene fratrukket kostnadene på Castberg er i konsekvensutredningen anslått til 188 milliarder kroner, hvorav rundt 138 milliarder kroner tilfaller staten i skatter.
AP171205 Stoltenberg peker på at når Storbritannia forlater EU, vil land som ikke er med i unionen stå for 80 prosent av NATO-landenes samlede forsvarsbudsjetter.
AP171205 De samlede inntektene fratrukket kostnadene på Castberg er i konsekvensutredningen anslått til 188 milliarder kroner, hvorav rundt 138 milliarder kroner tilfaller staten i skatter.
AP171205 Det er 26 prosent høyere enn den samlede eksportsummen på 69,2 millioner i 2014, et år der 24 av 34 norske kinofilmer ble solgt ut i verden.
AP171205 Av den samlede salgssummen kommer 67,3 millioner kroner fra tre filmer.
DN171204 Imidlertid innebærer dessverre de samlede kravene og arrestbeslutningene at det nå ikke lenger er mulig å drifte selskapet videre, sier Normann i en pressemelding.
DN171204 Imidlertid innebærer dessverre de samlede kravene og arrestbeslutningene at det nå ikke lenger er mulig å drifte selskapet videre, sier Normann i en pressemelding.
SA171203 Når de i tillegg formidler at det samlede utbyggingspotensialet representerer et 40-talls Stavanger konserthus, blir framstillingen enda mer misvisende.
SA171203 Ikke mindre imponerende er den samlede snuoperasjonen dette laget har gjennomført.
AP171203 Ikke mindre imponerende er den samlede snuoperasjonen dette laget har gjennomført.
AA171203 Ikke mindre imponerende er den samlede snuoperasjonen dette laget har gjennomført.
DB171201 Ulike kjekstyper som søte kjeks, småkaker, vafler og vaffelkjeks når de enten er helt overtrukket med sjokolade, kakao- eller sukkermasse eller delvis overtrukket og/eller har mellomlag av sjokolade, kakao- eller sukkermasse som utgjør mer enn 50 prosent av kjeksens samlede vekt.
DA171201 Bedrifter tilknyttet olje- og gassnæringen har siden oljeprisfallet i 2014 bidratt til å trekke ned den samlede forventningsindeksen.
AP171201 Bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen har siden oljeprisfallet i 2014 bidratt til å trekke ned den samlede forventningsindeksen.
AP171201 Ved å regne Statoil-aksjene inn i statens oljeaksjer, blir derfor den samlede plasseringen omtrent dobbelt så stor som den burde være.
AP171201 Statens samlede økonomi tar finansminister Siv Jensen seg av.
AA171201 Skiftet fra snø til sludd fra tirsdag kveld gjør at den samlede snømengden i lavlandet de neste dagene er nedjustert noe.
DN171130 Samlede utenlandske investeringer til Kina økte med kun 1,9 prosent i årets tre første kvartaler.
DN171130 Det samlede nominelle boligprisfallet på landsbasis har dermed vært på 4,5 prosent siden toppen i april.
DN171130 Tolvmånedersveksten i publikums, det vil si både ikke-finansielle foretak og husholdninger, samlede innenlandske bruttogjeld var på 5,7 prosent, ned fra 5,8 prosent i måneden før.
DN171130 Han sier at det interessante med denne månedenes kredittindikator er at det er en bedre utvikling innen gjelden til foretakene, og det har holdt den samlede gjeldsveksten oppe.
DB171130 ¶ BLODRØDE TALL : 55 millioner kroner skal det samlede underskuddet for Bergen 2017 være Det skriver Bergens Tidende.
DA171130 Her påpekes det at det samlede kuttet utgjør 20 millioner kroner, siden det også kuttes fire millioner i posten for EUs filmprogram Kreativt Europa.
AP171130 Når Politidirektoratet i dag har sendt politiets samlede høringssvar om bevæpning til Justisdepartementet, anbefales en delt løsning.
VG171129 - Det mest alvorlige er den samlede mengden brudd, at det er funnet så mange brudd på så mange forskjellige nivåer, sier leder av Tilsynet for universell utforming av IKT, Malin Rygg.
NL171129 En families samlede utgifter til bompenger vil fort tilsvare innkjøp av nye bildekk hver måned.
DN171129 Dermed utgjør nedskrivningene bankene har måttet ta 10,1 prosent av den samlede utlånsporteføljen.
DN171129 Samlede nedskrivninger inkludert konstaterte tap er 8,2 milliarder kroner, en økning på 1,8 milliarder kroner siden årsskiftet.
NL171128 Resultatet har vært at kystfiskeflåten ( under 28 meter ) de siste 10 årene er redusert med 2700 fartøyer, mens antallet havfiskefartøyer over 28 meter er uforandret og den samlede motorkraften i fiskeflåten er den samme som for 10 år siden.
NL171128 Kvotefordelingen mellom ulike driftsformer påvirker således den samlede verdiskapingen i fiske og ringvirkninger for sysselsetting og bosetting på kysten.
NL171128 I torskefiskeriene var økningen av kvoterettighetene hele 28 prosent, Den samlede bokførte kvoteverdien er derved 1 milliard høyere enn den tilsvarende verdien av alle fartøyene i den norske fiskeflåten.
NL171128 I formålsparagrafene i både Havressursloven og Deltakerloven fremheves blant annet at kvoter og rettigheter skal bidra til den samlede verdiskapende sysselsetting og bosetting på kysten.
NL171128 I 2016 økte den samlede bokførte verdien av kvoterettigheter i fiskeflåten med 10 prosent til 17,2 milliarder kroner mens kun 200 mill. kroner ( 1,4 prosent ) for hele fiskeflåten.
DN171128 « Selv om olje- og gassektorens totale avkastning korrelerer sterkt med det samlede markedet, er sektorens avkastning i forhold til markedet svært følsom overfor oljeprisendringer, » heter det i notatet.
DA171128 Reklamisten AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet og anslo den samlede verdien i selskapet til 5000 kroner.
DB171127 I sommer skrev Dagbladet at det samlede underskuddet i morselskapet og restaurantene fra 2013 til nå er på nær 130 millioner danske kroner.
DN171125 - Den samlede veksten for netthandlen på Black Friday endte på + 29 prosent sammenlignet med 2016, og det er således ny rekord.
DA171125 Ut ifra den samlede bevisførselen kom retten til at det var 49-åringen som hadde fjernet båten for å få utbetalt forsikringssummen.
DA171125 Han viser til at den samlede oppslutningen om partiene på venstresiden blant LOs medlemmer har holdt seg stabilt høy.
DA171125 Han viser til at den samlede oppslutningen om partiene på venstresiden blant LOs medlemmer har holdt seg stabilt høy.
DN171124 Torsdag viste den foreløpige innkjøpssjefindeksen PMI forr de 19 landene i eurosonen at den samlede aktiviteten ikke har vært høyere på mer enn seks og et halvt år.
DN171124 Statens samlede utgifter ble redusert med 4 milliarder kroner i tredje kvartal, men er så langt 34 milliarder høyere enn i fjor.
DN171124 For perioden juli til september var statens samlede inntekter på 281 milliarder kroner, men utgiftene beløp seg til 287 milliarder, viser Statistisk sentralbyrås ( SSB ) oversikt over statsregnskapet.
AA171124 Det er viktig at de sentrale partene i fastlegeordningen setter seg sammen og ser på de samlede rammene for fastlegeordningen herunder også legevakt.
NL171123 En kortere korreksjon vil neppe kunne innvirke på et lands samlede økonomiske aktivitet.
DN171123 Han viser til oppdaterte tall for detaljhandel for 2016 som viser at 5 prosent av virksomhetene stod for drøyt 80 prosent av bransjens samlede driftsresultat, mens halvparten av virksomhetene delte på fem prosent av driftsresultatet i 2016.
DN171123 Oljeselskapene oppjusterer anslaget for neste års samlede oljeinvesteringer, og investeringene innen feltutbygging kan bli « vesentlig høyere » enn det som ligger i tallene i dag, ifølge SSB.
VG171122 Salget fikk i 2014 inn 6,5 millioner til NRK Drama - den gang det dobbelte av deres samlede salg de foregående fem årene.
VG171122 Breivik trekker fram det han omtaler som « den samlede pakken på kunnskap og skole » som det partiet er mest fornøyd med.
SA171122 De påpekte at vanndamp og skyer riktig nok står for cirka 75 prosent av den samlede drivhuseffekten.
SA171122 Vikings samlede gjeld er per i dag 72,4 millioner kroner.
DN171122 Selskapet har foreløpig ikke noen inntekter og det samlede underskuddet i årets tre første kvartal er på 26,3 millioner dollar før skatt.
DN171122 Selskapet har foreløpig ikke noen inntekter og det samlede underskuddet i årets tre første kvartal er på 26,3 millioner dollar før skatt.
DN171122 Det tilsvarer omtrent den samlede verdien av de tre norske storselskapene Telenor, Orkla og Gjensidige.
DA171122 Fra 2004 til i dag har den samlede økningen i antall reiser vært på omtrent 5 prosent.
AP171122 Det er en liten del av Norges samlede bistand til Myanmar, som ligger på rundt 250 millioner kroner i året.
AP171122 Inkludert midler i andre typer fond var samlede fondsplasseringer 226 milliarder kroner for privatpersoner i norske forvaltningsselskaper.
AP171122 I det samlede fondsmarkedet har DNB en markedsandel på 29 prosent.
AP171122 Vikings samlede gjeld er per i dag 72,4 millioner kroner.
VG171121 Det er statens samlede eksponering mot oljeprisen som er grunnlaget for forslaget.
DN171121 Konkursen og omorganiseringene har brakt det samlede underskuddet før skatt de to siste årene i det nye konsernselskapet SSCP SPV 1 as opp i til sammen 822 millioner kroner.
AP171121 Gyldig vedtak om å åpne etterforskning med sikte på riksrettssak fattes av et simpelt flertall av det samlede antall medlemmer i parlamentets to kamre.
AP171121 Gyldig vedtak om å åpne etterforskning med sikte på riksrettssak fattes av et simpelt flertall av det samlede antall medlemmer i parlamentets to kamre.
AP171121 Det fantes ingen plan for å utnytte momentum, og den samlede produksjonen kom ikke opp i en kritisk masse som kunne gi kontinuitet.
VG171120 Det samlede fraværet i den videregående skolen har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen.
SA171120 Det samlede fraværet i den videregående skolen har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen.
DN171120 Det samlede fraværet i den videregående skolen har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen.
DA171120 Det samlede fraværet i den videregående skolen har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen.
AP171120 Gyldig vedtak om å åpne etterforskning med sikte på riksrettssak fattes av et simpelt flertall av det samlede antall medlemmer i parlamentets to kamre.
AP171120 Gyldig vedtak om å åpne etterforskning med sikte på riksrettssak fattes av et simpelt flertall av det samlede antall medlemmer i parlamentets to kamre.
AP171120 Inkludert midler i andre typer fond var samlede fondsplasseringer 226 milliarder kroner for privatpersoner i norske forvaltningsselskaper.
AP171120 I det samlede fondsmarkedet har DNB en markedsandel på 29 prosent.
AP171120 Det samlede fraværet i den videregående skolen har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen.
AA171120 Det samlede fraværet i den videregående skolen har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen.
DB171119 - Selv om utbyggingen gikk over budsjett og ble forsinket viser operatørens tall at samlede inntekter fra Goliat overstiger samlede driftskostnader og investeringskostnader i 2022.
DB171119 - Selv om utbyggingen gikk over budsjett og ble forsinket viser operatørens tall at samlede inntekter fra Goliat overstiger samlede driftskostnader og investeringskostnader i 2022.
DB171118 | Nå kan du kjøpe Sæterbakkens samlede - til « bare » 95 300 kroner ¶
DB171118 | Nå kan du kjøpe Sæterbakkens samlede - til « bare » 95 300 kroner ¶
DB171118 | Nå kan du kjøpe Sæterbakkens samlede - til « bare » 95 300 kroner ¶
DB171118 | Nå kan du kjøpe Sæterbakkens samlede - til « bare » 95 300 kroner ¶
DB171118 | Nå kan du kjøpe Sæterbakkens samlede - til « bare » 95 300 kroner ¶
DB171118 | Nå kan du kjøpe Sæterbakkens samlede - til « bare » 95 300 kroner ¶ ¶
DB171118 | Nå kan du kjøpe Sæterbakkens samlede - til « bare » 95 300 kroner ¶
AP171118 Inkludert midler i andre typer fond var samlede fondsplasseringer 226 milliarder kroner for privatpersoner i norske forvaltningsselskaper.
AP171118 I det samlede fondsmarkedet har DNB en markedsandel på 29 prosent.
VG171117 To år senere kom et budsjettsammenbrudd på samlet 70 millioner kroner i nyhetsdivisjonen, hvor Dagsrevyen under hans ledelse sto for rundt 30 millioner kroner av det samlede underskuddet.
NL171117 Sentralisering er en tyngdekraft som vi må møte med klokskap, ikke minst i en landsdel med til dels store avstander og en befolkning som er under ti prosent av landets samlede folketall.
NL171117 Det handler ikke bare om landsdelens samlede politiske innflytelse.
AP171117 * Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt til barnehagen.
VG171116 Dersom folk flest skal dekke inn statens reduserte inntekter som følge av at det kjøpes mer klimavennlige biler og samtidig betale alle ekstraavgiftene som ilegges for å påskynde omleggingen, blir det samlede avgiftsnivået utilsiktet høyt.
DN171116 Norges Bank vil ta ned den samlede oljerisikoen i statens formue ved å ta olje- og gassaksjer ut av fondets referanseindeks.
DN171116 Ifølge Norges Banks analyser kan statens samlede oljeprisrisiko slik reduseres, uten at det går vesentlig ut over Oljefondets avkastning.
DN171116 Visesentralbanksjefen understreker at det er statens samlede eksponering mot oljeprisen som er grunnlaget for forslaget.
DN171116 Ifølge Norges Banks analyser kan statens samlede oljeprisrisiko reduseres, uten at det går vesentlig ut over Oljefondets avkastning.
DN171116 Hovedstyret i Norges Bank mener finansminister Siv Jensen bør å ta ned den samlede oljerisikoen i statens formue ved å ta olje- og gassaksjer ut av Oljefondets referanseindeks.
DN171116 Grunnen er at egne prognoser for statens samlede kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten publiseres årlig i Nasjonalbudsjettet.
DB171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen.
DB171116 Ifølge Finansavisen har det medført at pengepremien nesten doblet seg til 831.000 euro og brakte samlede premiepenger i år opp i 11 millioner kroner.
DA171116 Sandnes Noter og Musikk AS opplyste at den samlede gjelden er på 53.351 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 16.239 kroner.
DA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
DA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding.
DA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
BT171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
AP171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, skriver visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding.
AP171116 - Når Norges Bank foreslår at oljefondet trekkes ut av olje- og gassektoren, er det helt i tråd med KrFs bekymring for Norges samlede eksponering mot oljeprisrisiko, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder og finanspolitisk talsmann i KrF.
AA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
DN171115 Søviknes svarte først i oktober at de samlede inntektene ville overgå utgiftene i Goliat-feltet i 2019 - 2010.
DN171115 Den samlede børsverdien har dermed passert 29 milliarder kroner.
DA171115 Stål og Fasade AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 31.276.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 19,5 millioner kroner.
DA171115 På sine nettsider presenterer Avinor seg like fullt på følgende måte : « Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart.
DA171115 De samlede inntektene har økt kraftig de seneste årene.
NL171114 Vi har en mye lavere befolkningsvekst enn resten av landet, og Nord-Norges andel av den samlede befolkningen i landet synker stadig.
DA171114 - Yrkeslivet mitt handler først og fremst om å være bra dag for dag, og samlede vurderinger er sjeldent.
VG171113 Men å få det samlede overblikket, på tvers av fagretningene, det kan bli ganske vanskelig.
NL171113 Det er riktig når det gjelder Luftforsvaret, som nå får de nye kampflyene ; en ny, kraftfull kapasitet som vil løfte den samlede , norske forsvarsevnen.
DA171113 Skyldneren opplyste at den samlede gjelden er på 7343 kroner og at selskapets aktiva er lik null kroner.
VG171112 Samtidig er det en lav prosent av Real Madrids samlede utgifter, så de lider ingen nød, sier Veland.
NL171111 Gjennom flere tiår er norsk base- og sikkerhetspolitikk endret skritt for skritt uten at målene og samlede konsekvenser er godt nok demokratisk forankret.
DB171111 - Men basert på den samlede erfaringen vår så kan vi si at individer med CTE av denne alvorligheten har vansker med impulskontroll, avgjørelser, hemning ved impulser av aggresjon, emosjonell uforutsigbarhet, og raseri, forklarer McKee.
AP171111 Tilsammen utgjorde de to prosent av de samlede væpnede styrkene.
DN171110 De mener dagens samlede skatte- og avgiftsnivå er passe, ifølge ny meningsmåling.
DA171110 De mener dagens samlede skatte- og avgiftsnivå er passe, ifølge ny meningsmåling.
DA171110 Sentrum er et hotell som fungerer som matlager for blodsugerne, dit Manami føres etter at hun unnslipper et restaurant-raid som alene teller flere døde kropper enn Tarantinos samlede produksjon.
DA171110 Opinion har spurt et representativt utvalg om de mener det samlede skatte- og avgiftsnivået er for høyt, for lavt eller passe. 21 prosent svarer at det er for høyt. 10 prosent mener det er for lavt. 64 prosent mener dagens nivå er passe. 6 prosent svarer « vet ikke ».
DA171110 De aller fleste mener at dagens samlede skatte- og avgiftsnivå er passe, viser en ny undersøkelse gjort av Opinion på vegne av Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AP171110 De mener dagens samlede skatte- og avgiftsnivå er passe, ifølge ny meningsmåling.
VG171109 Regelen om 1 G er dermed med på å utjevne den samlede kompensasjonen fra folketrygden og tjenestepensjonen mellom ulike lønnsgrupper, sier Melsom og legger til : ¶
DN171109 Forutsetningen er at bryggeriets samlede produksjon er under 500.000 liter.
DN171109 Forslaget er sendt på høring fra Skattedirektoratet, som anslår det samlede tapet for staten til 15 millioner kroner.
DB171109 Overfor Dagbladet lover den ferske forsvarsministeren at den samlede helikopterkapasiteten skal øke gjennom innfasing av kystvakthelikopter.
DB171109 Operatøren anslår at feltes samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden i løpet av 2019 », skriver Aamot i e-posten datert 9. oktober.
DB171109 Tilsvarende utgjør det ifølge bladet samlede overskuddet drøyt 11 millioner kroner.
SA171108 Manchester City kunne bokføre drøye fem milliarder kroner i samlede inntekter forrige sesong.
DN171108 Det samlede bevisbildet slik det fremgår av sakens dokumenter, gir etter nemndas oppfatning et svakt grunnlag for en konklusjon i saken, heter det i avgjørelsen.
DN171108 Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DB171108 Regjeringen mener de samlede lettelsene til berørte bedrifter vil være omlag 800 millioner kroner, som kommunene igjen taper.
DN171107 Næringsmiddelindustrien var på sin side med å trekke den samlede industriproduksjonen opp, som følge av høyere aktivitet innen foredling og konservering av fisk.
DN171107 Til tross for angrepet i Barcelona i august og uroen i forbindelse med den omstridte folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania, sier Torrent at de samlede inntektene for reiselivet blir høyere i år enn i fjor, og han forventer ytterligere vekst til neste år.
DB171107 Samtidig er det viktig at den samlede militære aktiviteten ikke skaper uro eller rokker ved stabiliteten i nord.
DB171107 Likevel er vi på topp ti-lista over samlede skatteinntekter.
DA171107 Reduksjonen i utslippene kan bli på omtrent 55.000 tonn i året, noe som utgjør cirka 4 prosent av de samlede utslippene fra flyreiser.
DA171107 Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor opplyser at Avinors samlede inntekter fra taxfreesalget var på cirka 2,5 milliarder kroner i fjor.
BT171107 Til tross for angrepet i Barcelona i august og uroen i forbindelse med den omstridte folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania, sier Torrent at de samlede inntektene for reiselivet blir høyere i år enn i fjor, og han forventer ytterligere vekst til neste år.
SA171106 Den samlede passasjertrafikken økte med 29 prosent, mens kapasiteten er opp 31 prosent.
DN171106 Det utgjorde 32 prosent av samlede investeringer i Sverige, ifølge en rapport fra Invest Stockholm.
DB171106 Den samlede passasjertrafikken økte med 29 prosent, mens kapasiteten er opp 31 prosent.
DB171106 Menneskehetens største bedrift er ifølge Alexander Cappelen, professor på NHH, et skattesystem som årlig krever inn over 40 prosent av den samlede verdiskapingen i et land, uten å ty til ekstremvold.
DB171106 Men de samlede bevilgningene til pådriver- og håndhevingsoppgaver er videreført i regjeringens forslag til statsbudsjett.
DN171105 Selskapets samlede eiendeler beløper seg til 39,2 millioner kroner.
DB171104 Den britiske avisa har nettopp vist han hvordan kystmetropolen kommer til å se ut om verdens samlede etterindustrielle oppvarming når 3 grader, ifølge Climate Centrals digitale framtidskart.
AP171104 Kilden legger til at den samlede innsatsen til den tyrkiske etterretningen ( MIT ) og Istanbuls politi kan ha reddet Tyrkia fra en stor katastrofe.
DN171103 Det er viktig å få ned den samlede gjeldsbelastningen i husholdningene for å sikre et balansert boligmarkedet over tid med lavere risiko for finansielt tilbakeslag, sier han.
DN171103 Den samlede rammen for lønnsutviklingen blir da totalt på 18.798 kroner, opplyser han.
DA171103 Strand Bowling AS holder til på Jørpeland og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 345.000 kroner.
AP171103 Den beregnede samlede samfunnsverdien er på 26 milliarder kroner.
AP171102 - Etter boksen med Ragas samlede verker, som Christer Falck var drivkraften bak, spurte han meg om det kunne være en idé å lage en film også, og om vi skulle ta en lunsj med en regissør han kjente.
VG171101 BOK : Harry finner sammenhengen mellom de savnede kvinnene i Skarres samlede materiale for hele landet.
SA171101 Den samlede olje- og gassproduksjonen var på 1,1 millioner fat ( oljeekvivalenter, olje og gass omregnet til fat i energimengde ) daglig.
NL171101 Skognaturen tar årlig gjennom fotosyntesen, opp like mye CO2 tilsvarende de samlede norske utslippene av klimagasser.
NL171101 Hogstuttak og ulike regneregler gjør at netto binding defineres til ca 60%.«Forlenget » binding i trematerialer og eksport av papir og trevirke gjør at faktisk årlig binding i skog og trevirke er på mellom 70 og 80% ( men eksporten av olje og gass tilsvarer over 10 x de samlede nasjonale utslippene ).
NL171101 De samlede konsekvensene påvirker samisk kultur og samfunnsliv negativt, dette igjen påvirker bosetting og språk.
DB171101 « Først etter at produksjonen er avsluttet vil eierne i feltet kunne gi et endelig svar på spørsmål som lønnsomheten av utbyggingen som helhet, lønnsomheten for det enkelte eierselskap og samlede skatteeffekter feltet har medført for nåværende og eventuelle historiske eiere », skriver oljeministeren.
AA171101 Den samlede olje- og gassproduksjonen endte på 1,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 9 prosent høyere enn samme periode i fjor.
VG171031 NATO er også positive til det som skjer i EU, fordi det kan styrke Europas samlede forsvarskapasiteter, sier Røsland, som tidligere var statssekretær i Utenriksdepartementet.
DN171031 Veksten i publikums samlede innenlandske bruttogjeld, som vil si både husholdninger og ikke-finansielle foretak, var på 5,8 prosent i 12-månedersperioden frem til utgangen av september.
DN171031 Publikums samlede innenlandsgjeld utgjorde ved utgangen av september 5382 milliarder kroner.
DB171031 Effektivisering av produksjonen i norsk jordbruk har bidratt til at det samlede produksjonsvolumet i jordbruket har økt med over 85 prosent siden 1959.
DA171031 Istanbul Grill House AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 350.000 kroner og at selskapets aktiva har ingen verdi.
DA171031 Ncg Maskin AS opplyste at den samlede gjelden er på 1.880.000 kroner og at selskapets aktiva bestående av utstyr, verktøy og biler har en anslått verdi på 900.000 kroner.
VG171030 « Etter den samlede bevisførselen er retten overbevist om at XX ( 17-åringen ) hadde i hensikt å eksplodere innretningen et sted i Oslo sentrum.
DN171030 Hvis det skal være fri flyt på sosiale medier, vil ikke ledelsen ha kontroll over det som skjer og det kan bli initiert hendelser som vil ryste « det samlede Kina » i sine grunnvoller.
DA171030 Men ifølge Eurofound er ikke det løsningen alene : det er enda viktigere å se på den samlede minstelønnen til hele husholdningen, skriver rapportforfatterne.
DA171030 Faktisk kan fokuset på å få folk i arbeid, øke antallet arbeidende fattige hvis man ikke tar hensyn til arbeidernes inntekt og hele husholdningenes samlede inntekt, advarer organet.
DA171030 På den siste platen « Far From Home », som gjør hennes samlede produksjon til godt over tjue album, er hun like åpen.
VG171029 * Miljømyndighetene i USA varslet i september 2016 en bot på opptil 150 milliarder kroner for jukset, mer enn VWs samlede driftsoverskudd i fjor.
DB171028 Selv om andelen har vært synkende de siste åra, utgjør ressursene som fortsatt er i bakken rundt en tredjedel av den samlede petroleumsformuen.
AA171028 Det samlede materialet rundt drapet i Dallas inneholder mer enn 3.100 dokumenter og hundretusenvis av sider som aldri er sett av publikum.
DN171027 Det samlede materialet rundt drapet i Dallas 22. november 1963 inneholder mer enn 3.100 dokumenter og hundretusenvis av sider som aldri er sett av publikum.
DN171027 Spesielt Bjørn Dæhlie trekker opp turkameratenes samlede formue.
DB171027 Dokumentene som USAs Nasjonalarkiv frigjør nå, er de siste i « JFK Assassination Records Collection » - den samlede dokumentasjonen om drapet fra USAs statsorganer.
DB171027 Mine samlede lønns- og styrehonorarinntekter utgjør ca 2 millioner kroner.
DB171027 Det samlede kravet til Namdal Bilopphuggeri, hvor Brøndbo både er daglig leder, styreleder og medeier, var opprinnelig på 860 000 kroner.
DA171027 Det samlede skatteoppgjøret viser at 4,2 millioner personlige skattytere betalte 490 milliarder i skatt i 2016.
AP171027 Deres andel av de samlede inntektene ble derfor relativt høy i 2015, sier han.
AP171027 De ti gruppenes andeler av de samlede inntektene over tid, forteller noe om endringene i fordelingen av kaken.
AP171027 Deres andel av befolkningens samlede inntekter var på litt over 10 prosent i 2016.
AP171027 Deres andel av befolkningens samlede inntekter var på litt over 10 prosent i 2016.
AA171027 Det samlede materialet rundt drapet i Dallas 22. november 1963 inneholder mer enn 3.100 dokumenter og hundretusenvis av sider som aldri er sett av publikum.
SA171026 Det samlede skatteoppgjøret viser at 4,2 millioner personlige skattytere betalte 490 milliarder i skatt i 2016.
DN171026 Selskapet fikk i tredje kvartal samlede inntekter på 13,6 millioner dollar, mot ventet 14,4 milliarder dollar.
DN171026 Nedgangen i samlede annonseinntekter for konsernet er på tre prosent, fra 140 til 136 millioner kroner.
DN171026 De samlede brukerinntektene, som også inkluderer løssalg, økte fra 137 til 141 millioner mellom tredje kvartal i fjor og i år, en økning på rundt tre prosent.
DB171026 Skatten, som må betales ved ankomst til hotellet, blir innført for å bedre landets samlede skatteinntekter.
DB171026 Dokumentene som USAs Nasjonalarkiv frigjør nå, er de siste i « JFK Assassination Records Collection » - den samlede dokumentasjonen om drapet fra USAs statsorganer.
DA171026 I retten ble det opplyst at den samlede gjelden til selskapet er på 1.815.728 kroner.
BT171026 Det samlede skatteoppgjøret viser at 4,2 millioner personlige skattytere betalte 490 milliarder i skatt i 2016.
AP171026 Det samlede materialet rundt drapet i Dallas i Texas 22. november 1963 inneholder mer enn 3.100 dokumenter og hundretusenvis av sider som aldri er sett av publikum.
AP171026 Det samlede materialet rundt drapet i Dallas 22. november 1963 inneholder mer enn 3.100 dokumenter og hundretusenvis av sider som aldri er sett av publikum.
AA171026 Det vil si, hvor mye den samlede befolkningen har betalt i skatt, hvor mange som skal ha igjen på skatten, og hvor mange som må betale restskatt.
AA171026 Det samlede skatteoppgjøret for landet viser at 4,2 millioner personlige skattytere i Norge betalte til sammen 490 milliarder i skatt i 2016.
AA171026 Konsernets samlede inntekter i har steget fra 351 millioner kroner i tredjekvartal i fjor, til 355 millioner kroner i år.
SA171025 De fleste blir der de bor, og det samlede antallet migranter i verden har vært ganske stabilt i flere tiår på tross av skiftende innvandringspolitikk.
DN171025 Selv om Hydro ikke venter å nå årets mål på 500 millioner kroner i kostnadskutt, er det ifølge selskapet ikke antatt at denne forsinkelsen vil påvirke evnen til å nå det samlede målet for 2019 på 2,9 milliarder kroner.
DN171025 NRK mottok 5,5 milliarder lisenskroner ifjor, noe som tilsvarer 45 prosent av den samlede omsetning til norske kringkastere i 2016.
DN171025 NRK mottar stadig mer av medienes samlede omsetning.
DN171025 I løpet av de siste fem årene har medienes samlede omsetning falt med tre prosent, ifølge Medietilsynet.
DA171025 Sola Kebab AS opplyste at den samlede gjelden er på 1.488.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 87.000 kroner.
DA171025 Det økonomiske gapet mellom en blakk klubb i Stavanger til Barcelona er større enn Viking-eiernes samlede formuer, derfor må det andre midler til for å være mer enn en klubb.
DA171025 Vi har allerede en god posisjon i det samlede spare- og pensjonsmarkedet og vil med dette bli den nest største aktøren i et marked i sterk vekst, sier Grefstad.
DA171025 Konsernets samlede driftskostnader ble 1597 millioner kroner hittil i år per tredje kvartal 2017, en endring på 105 millioner kroner.
DA171025 De samlede seertallene for lineær-TV, nett-TV og opptak på « Monster » har sunket fra 673.000 på første episode til 396.000 på femte episode.
VG171024 Den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon ( OIV ) la tirsdag fram nye tall som viser at den samlede produksjonen av vin på verdensbasis så langt i år er på 24,67 milliarder liter vin.
SA171024 Den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon ( OIV ) la tirsdag fram nye tall som viser at den samlede produksjonen av vin på verdensbasis så langt i år er på 24,67 milliarder liter vin.
NL171024 Troms fylkesting viser til tidligere uttalelser knyttet til behovet for en dedikert helikopterstøtte for Hæren, beredskap i nord og hovedbase helikopter for å sikre en kosteffektiv drift av Forsvarets samlede helikopterflåte.
DB171024 Den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon ( OIV ) la tirsdag fram nye tall som viser at den samlede produksjonen av vin på verdensbasis så langt i år er på 24,67 milliarder liter vin.
AP171024 De samlede utgiftene til pleiepenger økes med mer enn 500 millioner kroner.
AA171024 Den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon ( OIV ) la tirsdag fram nye tall som viser at den samlede produksjonen av vin på verdensbasis så langt i år er på 24,67 milliarder liter vin.
VG171023 Men vi er samtidig der at Rosenborg får mer i resultatbonus enn de samlede overføringene til alle toppserieklubbene.
DN171023 Hun viser til at den samlede rammen også ble forhandlet opp som en del av forsvarsforliket.
DB171023 « I mitt svar oppga jeg, basert på informasjon fra operatøren, 2019/2020 som årstall for når samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringkostnaden.
DA171023 49-åringen opplyste også at han ikke hadde vesentlige eiendeler og at han var usikker på hva den samlede gjelden var.
VG171021 Dwyer Scoren regnes ut som det samlede momentumet til fighterne på et UFC-kort.
VG171020 Jeg er overbevist om at den samlede reaksjonen fra Europa har gjort at Russland vil være mye mer tilbakeholden med den type handlinger i fremtiden.
DN171020 Styret i Statoil har over noe tid jobbet med en vurdering av konsernsjefens samlede betingelser i forhold til markedet.
DN171020 Produksjonsoppgangen i årets tredje kvartal var første gang siden fjerde kvartal 2014 at det ble registrert oppgang i den samlede produksjonen.
DA171020 Ved Lier videregående skole ble det i fjor registrert 107 avvik i kategorien vold eller trusler om vold mot ansatte ved skolen, noe er mer enn fire ganger så mange episoder som det samlede antallet i resten av fylkets videregående skoler.
AP171020 Uendrede samlede utslipp ¶
AP171020 Statistisk sentralbyrås tall viser at utslipp fra veitrafikken samlet og samlede utslipp fra personbiler særskilt var uendret fra 2008 til 2015.
AP171020 Aftenposten har tidligere skrevet at de samlede inntektene fra bilavgiftene har sunket med 25 milliarder kroner på ti år.
AP171020 km på 30 prosent er vanskelig å etterspore i tallene for faktiske, samlede utslipp, til tross for mange år med sammenhengende fall.
DN171019 Daglig leder Anders Kleinstrup har vært ved bryggeriet i et par år, og har tilsynelatende klart å få skikk på bryggeriet etter samlede årsunderskudd på 68 millioner kroner fra 2006 til og med 2014.
DN171019 Oljefondets samlede investeringer i Israel har økt de siste årene og var ved årsskiftet på nærmere 29 milliarder kroner.
DN171019 Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
DB171019 I Oslo ble kravet om egenkapital ved kjøp av sekundærbolig hevet fra 15 til 40 prosent, og bankenes frihet til å gi lån som bryter med disse forskriftene ble innskrenket til åtte prosent av samlede utlån.
DB171019 Forskriften sier at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
AP171019 Oljefondets samlede investeringer i Israel har økt de siste årene og var ved årsskiftet på nærmere 29 milliarder kroner.
AP171019 Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
AA171019 Men jeg minner om at retten skal vurdere saken ut fra det samlede bevismaterialet.
DN171018 Storhusholdningsmarkedet står i dag for 25 prosent av den samlede omsetningen til Voss.
DN171018 Den årlige hotellrapporten fra Horwath HTL, som presenteres onsdag, viser at den samlede hotellbransjen i Norge økte losjiinntekten per rom med vel syv prosent i første halvår og med 6,4 prosent i juli til tross for at antall solgte romdøgn sto omtrent stille.
DN171018 En tv-serie som foreløpig bærer tittelen « The Innocents » får de resterende 950.000 kronene av det samlede tilskuddsbeløpet på 24,4 millioner kroner i denne søknadsrunden.
DB171018 Retten har konkludert med at Thrana fratrer som 42-åringens forsvarer siden « samtalene er såpass lite profesjonelle at det samlede bildet er regnet til å svekke tilliten til forsvarerens habilitet og objektivitet » ¶
DB171018 Det siste tiåret har den samlede prosentandelen norske skolebarn som har overvekt eller fedme, forandret seg lite.
DB171018 Forholdsmessig utgjør dette beløpet likevel nesten en tredel av deres samlede tilskudd.
AA171018 Adresseavisen har allerede skrevet om hvem som får de sentrale posisjonene i det nye samlede Trøndelag.
DA171017 Vatland & Sønn AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på fem millioner kroner og at aktiva, i form av anleggsmaskiner og kundefordringer, har en verdi på 1,8 millioner kroner.
AP171017 Den samlede virkningen av en endret avgift er summen av mange effekter.
AP171017 Den samlede virkningen av en endret avgift er summen av mange effekter.
NL171016 I Regjeringens forslag til ny NRK-plakat heter det at « NRK skal være til stede på, og utvikle nye tjenester på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud ».
DA171016 * I januar dekket vindmøller 61,7 prosent av Danmarks samlede energiforbruk, takket være en vindfull måned.
DA171016 * I første halvår i år dekket vindmøller 41,2 prosent av det samlede danske elforbruket, mot 31 prosent i første halvår 2013.
DA171016 * I januar dekket vindmøller 61,7 prosent av Danmarks samlede elforbruk, takket være en vindfull måned.
DA171016 * I første halvår i år dekket vindmøller 41,2 prosent av det samlede danske elforbruket, mot 31 prosent i første halvår 2013.
AA171016 Den samlede potten utgjør 139 millioner kroner.
DN171015 Politico antyder at EUs samlede front overfor britene kan ha begynt å slå sprekker foran toppmøtet.
VG171014 Arbeiderpartiet har gått langt i å antyde at også de samlede økonomiske rammene blir tema når Stortinget skal trekke opp linjene for Hæren og HV for de neste 15 - 20 årene.
DB171014 Handlingsregelen sier at statsbudsjettet ikke kan bruke mer enn tre prosent av oljefondets samlede verdi hvert år.
DA171014 - På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018, ifølge E24.
DA171014 Den samlede langtidsplanen har en totalramme på 180 milliarder fram til 2034.
DA171014 - På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018, ifølge E24.
DB171013 - Uavhengig av det vil regjeringens samlede innsats for norsk kultur internasjonalt fortsatt være betydelig.
DB171013 - Regjeringens samlede innsats for norsk kultur er og vil fortsatt være betydelig.
DB171013 Som jeg viste til har de samlede utslippene fra land- og lufttransport i Norge økt fra 7.115.000 tonn i 2009 til 10.275.000 i 2015.
DB171013 En mindre andel av fondet går til statsbudsjettet, men statsbudsjettets samlede avhengighet av fondet går ikke nødvendigvis ned.
DA171013 Totalservice Ekrene AS holder til i Haugesund og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 2.317.000 kroner, og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1.597.960 kroner.
DA171013 Etter å ha gått over til privat næringsliv fra Akademia, har også mor fått et kraftig lønnshopp, som innebærer at husholdningens samlede årsinntekt er på om lag 1,5 millioner kroner i året.
DA171013 Etter å ha gått over til privat næringsliv fra Akademia, har også mor fått et kraftig lønnshopp, som innebærer at husholdningens samlede årsinntekt er på om lag 1,5 millioner kroner i året.
AA171013 Det overordnede målet er å kutte EUs samlede utslipp av klimagasser med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.
AA171013 Den samlede statlige rammen til investeringer er på om lag 90 milliarder kroner, og i løpet av seksårsperioden vil rundt 104 kilometer firefeltsvei stå ferdig.
DN171012 « Regjeringens forslag innebærer at samlede netto skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen er om lag 26 milliarder kroner. », ifølge Statsbudsjett-dokumentet.
DN171012 USAs samlede oljeproduksjon ventes å bli 13,01 millioner fat om dag i 2017, og vil ifølge IEA stige til 14,12 millioner fat om dagen i 2018.
DB171012 Forbrukerøkonom Elin Reitan anslår 1000 kroner mindre skatt i året for en familie med en inntekt på 800 000 og 4000 kroner mindre for en familie med 1,2 millioner i samlede inntekter.
DA171012 Søreng og Kolnes Transport AS holder til i Haugesund og opplyste at den samlede gjelden er på 2.251.700 kroner, og at selskapets aktiva består av et bankinnskudd på 180.000 kroner.
AP171012 Differansen mellom samlede utgifter og inntekter blir dekket ved å hente penger fra Oljefondet.
AA171012 I tillegg foreslår Regjeringen et tilsagn om ytterligere 30 millioner kroner i senere budsjettår, slik at det samlede statlige tilskuddet til prosjektet blir 35 millioner kroner.
DB171011 Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken er Norge helt i toppen når det gjelder salg av hel- og delelektriske biler, som utgjør over 40 prosent av det samlede nybilsalget.
DB171011 The Guardian stilte med sin samlede nettproduksjon hittil i 2017.
DA171011 I retten opplyste Plan Bee AS at den samlede gjelden er på 170.000 kroner, og at det ikke er andre eiendeler i selskapet.
AP171011 - Jeg vokste opp med en Ibsen-gal far og bestefar, og jeg fikk Ibsens samlede verker til konfirmasjonen.
AP171011 - Jeg leste nylig Ibsens samlede verker på nytt.
AA171011 Det vil gi dem mulighet til å øke sin samlede eierandel fra ni til 28 prosent av selskapet.
DN171010 Samtidig peker Bjørnstad på også en nedgang i den samlede andelen som er i jobb - sysselsettingsprosenten - på 0,4 prosent fra 2016 til 2017.
DN171010 Til sammenligning anslår konsernet at deres samlede investeringer i år vil være i overkant av 90 milliarder kroner.
DN171010 - Investeringene i fornybar energi kan utgjøre 15-20 prosent av våre samlede investeringer.
DA171010 Norsk All Transport AS holder til på Torvastad på Karmøy og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 370.000 kroner.
DA171010 Det er ett drukningsdødsfall mer enn i september i fjor, men så langt i år har det samlede antallet drukninger gått ned med tre fra samme tidspunkt i fjor.
AP171010 NTB får opplyst at KrF vil jobbe videre for å utvide den samlede foreldrepermisjonen med fire uker, slik partiets primærstandpunkt tilsier.
AA171010 NTB får opplyst at KrF vil jobbe videre for å utvide den samlede foreldrepermisjonen med fire uker, slik partiets primærstandpunkt tilsier.
DB171009 Når mange kvinner forteller lignende historier, og kan bevise at de betrodde seg om dem til andre, blir det samlede narrativet et garn det er vanskelig å vri seg unna - selv for han som følte seg som den største fisken i havet.
DA171009 Kvalavåg Barnehage opplyste i retten at den samlede gjelden per oktober 2017 er på 533.987 kroner, mens foreningens aktiva, som består av kundefordringer og bankinnskudd, med en anslått verdi på 313.461 kroner.
AP171009 Bare i løpet av det siste året er det registrert mer enn 30 nye trossamfunn, slik at det samlede tallet nå er 785.
AA171009 Den samlede vekten er anslått til å være 23.000 tonn.
AP171008 Rapporten sier også at smerter i korsryggen er den hyppigste årsaken ( 11 prosent ) til sykefravær i Norge, og så tidlig som i 2009 var de samlede kostnadene for samfunnet på rundt 70 milliarder kroner.
DB171006 Bakgrunnen er at den samlede avislesningen på digitale plattformer går tilbake, for første gang på mange år.
AA171005 Nå blir han altså gruppeleder for det største opposisjonspartiet i det samlede Trøndelag.
DN171004 Det siste tiåret har den samlede andelen skolebarn som har overvekt eller fedme forandret seg lite, ifølge rapporten.
DA171004 Det siste tiåret har den samlede andelen skolebarn som har overvekt eller fedme forandret seg lite, ifølge rapporten.
AA171004 I dag er det Karianne Tung i sør og Anne Marit Mevassvik i nord som leder hvert sitt fylkeslag, og disse er også kandidater til å overta den nye, samlede partilaget.
DB171003 Når man er klar over at statens samlede forpliktelser til pensjon ifølge Finansdepartementet overstiger verdien av statens pensjonsfond utland og folketrygdfondet til sammen med over 1000 milliarder kroner, skulle man tro denne ubalansen var av en slik art at den ble debattert i stort alvor av f.eks.
DA171003 Det betyr bortimot en dobling av NRKs samlede dramabudsjett til 280 millioner kroner, skriver Nordisk Film- og TV-fonds nettsider.
DA171002 Samtidig står transportsektoren nå for nær en tredel av de samlede norske utslippene.
DA171002 Likevel går ikke de samlede utslippene fra den norske bilparken ned.
DA171002 Samtidig står transportsektoren nå for nær en tredel av de samlede norske utslippene.
DA171002 Likevel går ikke de samlede utslippene fra den norske bilparken ned.
AP171002 - Det er utidig av en konserndirektør å holde fast på et bilde av at våre samlede krav påfører selskapet økte kostnader på 20 prosent, når han vet at det ikke stemmer, sier Skogvang.
DB171001 Det var først 95 år etter hennes død at Dagny Juels samlede verker ble utgitt.
AP171001 Bankene har en tendens til å bevege seg i flokk, slik at dette samlet sett kan fremtvinge en stor svekkelse i den samlede etterspørselen etter boliger, sier Laugen.
DN170929 ¶ Den negative virkningen som ressursene har hatt på inntektsveksten utenom olje, har vært så sterk at Venezuelas samlede inntekter lenge har vært lavere enn de ville vært uten ressursene.
DN170928 Jo høyere kapitaldekning en bank må ha, jo mer kapital må den sitte på i forhold til samlede utlån.
DN170928 Tolvmånedersveksten i publikums, det vil si både ikke-finansielle foretak og husholdninger, samlede innenlandske bruttogjeld var på 5,6 prosent, ned fra 5,7 prosent.
DN170928 Medianestimatene for veksten i den samlede gjelden var på 5,8 prosent, ifølge Bloomberg News.
DB170928 Den samlede lesningen av avismagasiner ligger noenlunde stabilt.
DA170928 Det samlede kravet var på 46.004 kroner og kvinnen er fortsatt ansatt på stedet.
AA170928 I dag er det Karianne Tung i sør og Anne Marit Mevassvik som leder hvert sitt fylkeslag, og disse er også kandidater til å overta den nye, samlede partilaget.
AA170928 - Vi har hatt fokus på å løfte det samlede antallet abonnenter, og det lykkes vi godt med.
DN170927 Eiendomsskatten finansierer dermed i overkant av to prosent av den samlede rammen i budsjettforslaget.
AA170927 - Til tross for meldingen tirsdag, vet selskapet - eller burde vite - at forslaget vil bli avvist av kreditorer med majoriteten av den samlede usikrede gjelden og at forslaget derfor ikke vil gå gjennom, skriver kilden i en epost til avisen.
AP170926 Når megaaktører som for eksempel Google og Facebook, som ikke selv produserer innhold, stikker av med brorparten av de samlede inntektene - og i tillegg knapt betaler skatt til det norske fellesskapet, så legger det et voldsomt press på forretningsmodellene til innholdsprodusentene.
SA170925 Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
DB170925 Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
BT170925 Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
AP170925 Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
AP170923 Det samlede beløpet på rettskraftige saker var 11,2 millioner kroner.
AP170923 Den samlede prislappen er solide 10 milliarder kroner.
NL170922 Den samlede luftfartsnæring har via sin egen bransjeorganisasjon, NHO-Luftfart, ønsket å få etablert et utdannelses- og forskningsmiljø ved UIT som evner bidra til å øke kvaliteten på fremtidens operative spesialister og ledere.
DN170921 - Utbyttene mottatt fra Veon overstiger våre samlede investeringer i selskapet.
DA170921 Det samlede kravet var på 191.383 kroner i skyldig merverdiavgift, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og annet.
DA170921 Den samlede formuen til Norges 400 rikeste økte med 11 prosent i fjor.
AP170921 Den samlede formuen til Norges 400 rikeste økte med 11 prosent i fjor.
AA170921 Den samlede formuen til Norges 400 rikeste økte med 11 prosent i fjor.
AA170921 Den samlede formuen til Norges 400 rikeste økte med 11 prosent i fjor.
AP170920 Men det samlede presidentskapet har fått sterk kritikk.
NL170919 CO2-utslippene kan halveres ; kuttet tilsvarer utslippet fra om lag 100 000 biler per år, eller sagt på en annen måte ; om lag 1 prosent av de samlede klimagassutslippene Norge har forpliktet seg til å redusere innen 2030.
DN170919 Han opplyser at selskapet som nå er konkurs leverte bemanningstjenester til blant annet bygg- og anleggsbransjen og sto for rundt 30 prosent av den samlede virksomheten i Rett Bemanning.
DN170919 Mens norske husholdningers samlede disponible realinntekt falt med 1,5 prosent i fjor, forventer Virke en økning på henholdsvis 2 og 2,5-3 prosent i år og neste år.
AP170919 Mens norske husholdningers samlede disponible realinntekt falt med 1,5 prosent i fjor, forventer Virke en økning på henholdsvis 2 og 2,5-3 prosent i år og neste år.
DN170918 Hotellene i Akershus har også hatt en økning i rene yrkesovernattinger, og til tross for en liten nedgang innen ferie og fritid, viser de samlede tallene en økning på 3,5 prosent i antall overnattinger.
DN170918 Men for å utnytte gruppens samlede kompetanse, er det viktig med gode relasjoner.
DN170918 Ryanair understreker på den samme siden at 50 kanselleringer per dag utgjør under to prosent av lavprisselskapet samlede trafikk.
DN170918 Det presiseres at det er usikkerhet rundt estimatene, og at den samlede prisen for de enkelte komponenter ikke nødvendigvis er så høy som 412,75 dollar.
AP170918 Om Jensen : Til den samlede straffeutmålingen bemerker retten at Jensens medvirkning til hasjimporten ikke kan betegnes som perifer eller beskjeden.
DB170917 Kapitals beregninger tilsa at samlede inntekter fra boksalg kunne ha passert tre millioner kroner i 2013.
DB170917 I dag gir kanskje et anslag på fem millioner kroner i samlede inntekter fra boksalg et mer korrekt bilde, skriver Kapital.
DB170916 Den samlede omsetningen har nådd 40 millioner kroner siden selskapet ble etablert i 2012, mens nettoresultatet er nærmere 22 millioner kroner.
DB170916 Konservator Kari Greve jobber med å kartlegge Astrups samlede produksjon.
AP170916 Schjøtt-Pedersen påpeker at « energi fra vind og sol ikke er nok til å dekke verdens samlede energibehov 30 år frem i tid ».
DA170915 Selv om SV går noe fram fra forrige valg og Rødt får en mann på tinget, skriver Halse i et innlegg på Facebook at den samlede oppslutningen for AP, SV og Rødt endte på 35,8 prosent, den dårligste oppslutningen for arbeiderbevegelsens partier i noe stortingsvalg etter krigen.
VG170914 Om sine eierandeler i det britiske hedgefondet er den samlede informasjonen å finne i denne setningen : ¶
DN170914 Revpar er nøkkeltallet som fremkommer når den samlede losjiinntekten, uten moms og frokost, deles på alle tilgjengelige rom uavhengig av om de er leid ut for natten eller ikke.
DN170914 I første halvår i 2017 var den samlede produksjonen fra feltet i snitt på 585.000 fat per dag.
AA170914 I første halvår i 2017 var den samlede produksjonen fra feltet i snitt på 585.000 fat per dag. ( ©NTB ) ¶
DB170913 - Vi måler og offentliggjør porteføljens samlede klimagassutslipp årlig, sier Skaar.
DB170913 ¶ BLIR IKKE STATSMINISTER : Ap-leder Jonas Gahr Støre blir ikke statsminister etter valget, selv om den samlede rødgrønne opposisjonen fikk 15 901 flere stemmer enn de borgerlige.
DB170913 Men, som NRK tidligere har påpekt, har den samlede rødgrønne opposisjonen på tinget betydelig flere stemmer enn de borgerlige på landsbasis.
DA170913 - Det er utidig av en konserndirektør å holde fast på et bilde av at våre samlede krav påfører selskapet økte kostnader på 20 prosent, når han vet at det ikke stemmer.
AP170913 - Det er utidig av en konserndirektør å holde fast på et bilde av at våre samlede krav påfører selskapet økte kostnader på 20 prosent, når han vet at det ikke stemmer, sier Skogvang.
AP170913 - Det er utidig av en konserndirektør å holde fast på et bilde av at våre samlede krav påfører selskapet økte kostnader på 20 prosent, når han vet at det ikke stemmer, sier Skogvang.
AA170913 - Det er utidig av en konserndirektør å holde fast på et bilde av at våre samlede krav påfører selskapet økte kostnader på 20 prosent, når han vet at det ikke stemmer.
AA170913 - Det er utidig av en konserndirektør å holde fast på et bilde av at våre samlede krav påfører selskapet økte kostnader på 20 prosent, når han vet at det ikke stemmer.
DN170912 Ellers var det solid omsetning og oppgang i Axactor-aksjen etter at selskapet mandag kjøpte to mindre gjeldsporteføljer i Tyskland med samlede utestående fordringer på rundt 26 millioner euro.
DB170912 TO NORDMENN SPILTE fra start, en kom inn, en ble sittende på benken og det samlede resultatet ble 2-17, våre gutters lag nevnt først.
DB170912 Grande mener det fortsatt er viktig for sentrumspartienes samlede innflytelse at Venstre og KrF holder sammen, selv om de i neste periode vil være på vippen hver for seg.
DA170912 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store kutt i de samlede norske utslippene innen 2020.
DA170912 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store kutt i de samlede norske utslippene innen 2020.
AP170911 Den velprøvde resepten hans borger for bøker som konsekvent velger minste motstands vei i sin språklige utforming og i sitt samlede repertoar av virkemidler, men som slett ikke er uten til dels betydelige kvaliteter.
DA170909 Stadig flere velgere har forhåndsstemt de siste årene, sier han til Dagsavisen, uten at den samlede valgdeltakelsen har økt.
NL170908 Det den samlede verdien av disse fisketillatelsene som i 2016 er bokført på til sammen 108 millioner kroner for de to fartøyselskapene.
DN170908 Ved å slå sammen våre to forsvarsområder oppnår vi en mer effektiv og koordinert utnyttelse av våre samlede ressurser på både markedssiden, og innen produktutvikling og produksjon, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberggruppen.
DA170908 I noen år nå har uforutsigbarheten i trioenheten Bent Sæther ( bass, vokal ), Hans Magnus « Snah » Ryan ( gitar, vokal ) og Kenneth Kapstad ( trommer ) vært større enn det samlede kunstneriske resultatet.
VG170907 De samlede kjøpene fra stat og kommune utgjorde i fjor 2,9 milliarder kroner - en økning på 24 prosent fra 2013.
DN170907 De siste fire årene er det samlede overskuddet i Alden as på hele 527 millioner kroner.
DN170907 Som følge av større fly kombinert med høyere yield, falt SAS sin samlede belegget falt sammenlignet med august i fjor, skriver SAS i forbindelse med trafikktallene.
DN170907 Også her var det næringsgruppen gummi-, plast- og mineralsk industri som bidro mest til den samlede økningen.
DN170907 Metallvareindustri, samt næringsgruppen møbelindustri og annen industri bidro til å dempe den samlede oppgangen i industrien i perioden, opplyser SSB.
DN170907 Det var maskinindustrien som bidro til å dempe den samlede veksten i denn delen av industrien, med en nedgang på 3,2 prosent, opplyser SSB.
DN170907 Også den samlede gjeldsveksten var uendret fra måneden før.
DN170907 Denne avtalen løftet også hans samlede inntekter markant, da avtalen hadde en totalramme på 11 millioner kroner per år ved full klaff sportslig og kommersielt sett.
DB170907 ( Finansavisen.no ) : De samlede inntektene for hele virksomheten endte i fjor på 19,6 millioner kroner, mot 19,8 millioner i 2015.
AP170907 Men ikke nok til å dekke verdens samlede energibehov 30 år frem i tid, skrev Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i sin kommentar til Karl Ove Knausgård.
VG170906 Så blir det spennende å se hvor mange seere det blir totalt, når vi får de samlede tallene for digitalt, opptak og repriser, leger Landsverk til.
VG170906 Ifølge Perspektivmeldingen vil en økning i den samlede arbeidsinnsatsen på 10 prosent i forhold til basisforløpet løse rundt tre femtedeler av den underfinansieringen av velferdsordningene vi ligger an til å ha fremover mot 2060.
DN170906 Så blir det spennende å se hvor mange seere det blir totalt, når vi får de samlede tallene for digitalt, opptak og repriser, sier han.
DA170906 Det samlede kravet er på 602.564 kroner.
DA170906 Han legger til at Arbeiderpartiet øker det samlede skatte- og avgiftsnivået med to tredjedeler av skattekuttene dagens regjering har gjennomført.
AP170906 Den samlede passasjertrafikken økte med 26 prosent, mens kapasiteten er opp 24 prosent.
AA170906 Den samlede passasjertrafikken økte med 26 prosent, mens kapasiteten er opp 24 prosent.
AA170906 Selv om hvert enkelt mediehus har en edruelig bruk av meningsmålinger, blir det samlede trykket voldsomt.
VG170905 200.000, og den samlede gjeld er ca. 1,2 millioner kroner.
SA170905 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
DN170905 Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DN170905 Selv om de samlede inntektene falt, er det enkelte inntektsområder som har god økning - blant annet skatter og avgifter.
DN170905 Dette bidro til nedgangen i de samlede inntektene i andre kvartal i år sammenlignet med i fjor.
DB170905 Med samlede dikt « er det et stort hull i norsk poesihistorie som tettes igjen », skriver Jan Erik Vold i forordet.
DB170905 Jan Bojer Vindheim utgir sine samlede dikt. norsk tipping ¶
DB170905 I disse dager utgir han sine samlede dikt, med forord av Jan Erik Vold.
DA170905 Innehaveren av firmaet mente i retten at kravet var for høyt og hevdet at den samlede gjelden var på litt over 500.000 kroner.
DA170905 De siste fem årene har det samlede besøket vært rundt 12.000, mens andelen solgte billetter i fjor økte til 9.483.
DA170905 Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
BT170905 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
AP170905 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
AA170905 Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
AA170905 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
AA170904 Den samlede valgdeltakelsen i befolkningen var 78 prosent.
AA170904 Partiene får stort sett mer bidrag når det er valgår, noe som kan være noe av forklaringen på at de samlede bidragene i 2016 gikk ned fra 96,6 millioner i 2015.
DB170903 De tre siste årene har det vært en realnedgang i bevilgningene til musikk- og scenekunstinstitusjonene, og gaveforsterkningsordningen har ikke ført til mer private midler eller til å styrke det samlede finansieringsgrunnlaget.
AP170903 I perioden 2015 - 2017 var han nestkommanderende for Norges samlede spesialstyrker.
DB170902 Grunnen er at BRT-systemet har ført til økt belastning på det samlede veinettet.
DB170902 Den samlede pengebruken på Rio-OL ble til sist om lag 100 milliarder norske kroner.
DN170901 - Vi gjør dette for å øke bransjens samlede slagkraft.
DB170901 Kjersti Elvik er nemlig aktuell i stykket « Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter », som det er tidligere « Nytt på nytt»-profil Knut Nærum ( 56 ) som står bak.
AP170901 Relativt flere eldre gjør at den samlede andelen sysselsatte faller, ifølge beregningen.
DN170831 Den samlede nordnorske leverandørnæringen til oljeselskapene tjener mindre enn Hurtigruten og bare litt mer på olje enn det oppdrettsselskapet Salmar tjener i nord.
DA170831 Fisk & Koraller AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 500.000 kroner og selskapets aktiva i form av utstyr har en anslått verdi på 30.000 kroner ¶
DA170831 I den samme perioden har disse aktørene nesten doblet sin samlede omsetning fra rundt 3 milliarder til 5,8 milliarder.
AP170831 Den samlede hjelpepakken er estimert til å bli enda høyere enn de 100 milliarder dollar som ble brukt etter at orkanen Katrina la New Orleans under vann i 2005.
DN170830 Minst 18 mennesker er omkommet, og de samlede økonomiske ødeleggelsene er anslått å koste 325 milliarder kroner.
DB170830 Et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket ( NIFS ) avdekket imidlertid at de samlede materielle tapene, inkl. skader på vei og jernbane for denne flommen, utgjorde hele 1.1 milliard kroner.
DA170830 43-åringen opplyste at den samlede gjelden var på 5,1 millioner kroner, og at han ikke har noe aktiva av verdi.
AA170830 Minst 18 mennesker er omkommet, og de samlede økonomiske ødeleggelsene er anslått å koste 325 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170830 Den samlede omsetningen i konsernet endte på 2,4 milliarder kroner i fjor.
DN170829 Kayak-funnet vi gjorde i sommer, vil når det blir utbygget mot Castberg skape mer verdi enn de samlede utlegg fra oljeselskapene i Barentshavet i år, sier han.
DB170826 De kunne gå fra hjem til hjem og selge samlede verker av Ibsen, Bjørnson, Kielland, Lie, Undset, Duun og Hamsun.
NL170825 Hva med å kalle det samlede Troms-Finnmark for « Finnmark » - eller « Finnmork » ?
AA170825 Men samtidig som resultatet er bedret, har de samlede inntektene til konsernet falt.
AA170825 - At samlede abonnementsinntekter i tillegg øker med fem prosent i første halvår viser at det er god betalingsvillighet for digitalt innhold.
AA170825 De samlede kostnadene til slik behandling har økt, og vil påvirke kostnadsnivået for segmentet negativt i de kommende kvartaler.
DN170824 Hotellet blir dermed det største i Scandics samlede portefølje på vel 230 hoteller når det åpner i 2021.
DN170824 De samlede tallene for bransjens omsetning første halvår viser en nedgang på 2,6 prosent målt mot fjoråret, og landet på 6,1 milliarder.
DN170824 De samlede tallene for bransjens omsetning første halvår viser en nedgang på 2,6 prosent målt mot fjoråret, og landet på 6,1 milliarder.
DA170824 56-åringen opplyste også at hennes samlede gjeld er på 315.000 kroner og at virksomheten hennes er igangværende.
AA170824 Avtroppende styreleder Henrik Christensen forteller at den samlede gjelden i konsernet er på nærmere ni milliarder kroner, hvorav den største bolken på rundt 2,9 milliarder kroner er pantsikret i alle enhetene som driver fabrikkene.
AA170824 Fra 2005 til 2017 økte de fire faglige hovedorganisasjonene sitt samlede medlemstall fra 1,4 millioner til 1,68 millioner.
DA170823 « Det er på sin plass å ha en løpende diskusjon om hvor stor risiko staten faktisk skal ta i letefasen, » sa Marthinsen, og har utdypet at det over 40 år fram i tid er riktig å diskutere Norges samlede klimarisiko.
DA170823 Beløpet tilsvarte nesten hele den samlede potten i den nyopprettede ordningen, som har som mål å trekke internasjonale filminnspillinger til Norge.
AP170823 Derfor har det samlede tallet på migranter som når frem til Europa også falt betydelig, til 250 pr. dag hittil i august.
AP170823 Derfor har det samlede tallet på migranter som når frem til Europa også falt betydelig, til 250 pr. dag hittil i august.
AP170823 Deres samlede ligningsformue kan anslås til omtrent 14 milliarder kroner.
AP170823 Når en eldrebølge er i gang, så vil den samlede andelen som er inne i arbeidslivet synke, selv om hver enkelt aldersgruppe er like aktive som før.
AP170823 Etter 70 år er yrkesdeltagelsen mye lavere enn for de yngre, og når det blir relativt mange flere over 70 år, veier dette tungt på den samlede yrkesdeltagelsen.
VG170822 - I forbindelse med behandlingen av perspektivmeldingen, som skal trekke linjene frem til 2060, ønsket vi å få utredet den samlede klimarisikoen norsk økonomi står overfor i fremtiden ; hva vil ulike scenarioer innebære for oss ?
DN170822 I løpet av første kvartalet passerte fondets samlede avkastning siden oppstart den samlede tilførselen til fondet.
DN170822 I løpet av første kvartalet passerte fondets samlede avkastning siden oppstart den samlede tilførselen til fondet.
DN170822 Groupm er størst om man ser på den samlede byråinntekten og antall ansatte i byråene.
DA170822 Det samlede kravet utgjør 626.730 kroner. 44-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak. 44-åringen møtte ikke til tirsdagens rettsmøte i Jæren tingrett.
DA170822 Overfor Dagsavisen understreker Marthinsen at det ikke er aktuelt å gjøre noe med ordningen nå, men at det er behov for å gjøre en vurdering av Norges samlede klimarisiko, hvor refusjonsordningen inngår.
DA170822 Det er ingen som er i posisjon nå til å si noe veldig bastant om den samlede klimarisikoen vår økonomi står overfor, sier Marthinsen.
DA170822 Overfor Dagsavisen understreker Marthinsen at det ikke er aktuelt å gjøre noe med ordningen nå, men at det er behov for å gjøre en vurdering av Norges samlede klimarisiko, hvor refusjonsordningen inngår.
DA170822 Det er ingen som er i posisjon nå til å si noe veldig bastant om den samlede klimarisikoen vår økonomi står overfor, sier Marthinsen.
AP170822 I andre kvartal var den samlede avkastningen 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.
VG170821 Et mindretall av lagrettens medlemmer festet imidlertid ikke lit til omfanget av volden mot barna og overgrepene mot moren ut fra den samlede bevisbedømmelsen.
DB170821 Reparasjon 1.000 ¶ Samlede andre kostnader 14.820 ¶
DB170821 En britisk forskergruppe har faktisk estimert at kostnadene ved at vi ikke omstiller verden, og får flere grader temperaturstigning, vil være rundt 20 prosent av verdens samlede BNP.
AP170821 Fordi den geografiske sammensetningen på bunken av asylsøknader varierer mye fra land til land, er det vanskelig å si noe fornuftig om praksisen mellom landene basert på den samlede avslagsprosenten i et gitt år.
DN170819 - Den nye, samlede kommandoen vil styrke cyberforsvaret og skape flere muligheter til å forbedre landets forsvar, sier Trump i en uttalelse.
AP170819 - Den nye, samlede kommandoen vil styrke cyberforsvaret og skape flere muligheter til å forbedre landets forsvar, sier Trump i en uttalelse.
AP170819 Festivalenes samlede inntekter var på 741 millioner kroner.
AP170819 Billettinntekter utgjorde 35 prosent av de samlede inntekter.
VG170817 I så måte er det ikke så rart at den samlede samfunnsmessige nytten ved samferdselsinvesteringer stort sett kommer ut i minus.
AP170817 Boligene utgjør også en vesentlig del av landets samlede kapital, og boligkvalitet har stor betydning for opprettholdelsen av et velferdssamfunn.
NL170816 Senterpartiet ser med bekymring over at langtidsplanen ( LTP ) flytter tyngdepunktet av den samlede , militære aktiviteten ut av nordområdene.
NL170816 42 prosent svarer at de definitivt vil ansette flere hvis den samlede bedriftsskatten blir vesentlig redusert. 27 prosent svarer antageligvis.
DN170816 I første halvår var bankenes samlede tap på utlån 1,9 milliarder kroner.
DN170816 Den samlede kinesiske gjelden er blitt mer enn firedoblet til 28.000 milliarder dollar ( 220.000 milliarder kroner ) ved utgangen av 2016.
DN170816 Den samlede kinesiske gjelden ble mer enn firedoblet fra finanskrisen til 2016.
DA170816 I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 49.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på null kroner.
AP170815 Ferske tall fra Eurostat for 2016 viser at det samlede prisnivået i Norge ligger 40 prosent over snittet i EU, og at nettopp mat og drikke er en viktig grunn til det.
AP170815 Ferske tall fra Eurostat for 2016 viser at det samlede prisnivået i Norge ligger 40 prosent over snittet i EU og at nettopp mat og drikke er en viktig grunn til det.
AP170815 Dette utgjør hele 74 prosent av den samlede boligmassen.
AA170815 En grafisk profil for det samlede Trøndelag fylke ble vist fram for første gang på Aqua Nor-messen i Trondheim.
AA170815 - Perestroika, Songa Offshores største aksjonær, vil gjennom tilbudet bli Transoceans største aksjonær med en beholdning av aksjer og rettigheter til aksjer som tilsvarer om lag 12 prosent av den samlede egenkapitalen i selskapet, heter det i børsmeldingen.
DN170814 Vindkraftselskapet NBT tapte 85 millioner kroner i fjor, og det samlede underskuddet er nå på over 780 millioner kroner.
DN170814 Det samlede tapet i 2015 og 2016 var på over 227 millioner kroner.
DN170814 Det samlede tapet etter skatt er nå ifølge DNs gjennomgang av selskapets årsrapporter på over 782 millioner kroner.
DN170814 Dermed blir den samlede investeringskapasiteten på rundt 300 millioner euro, som tilsvarer rundt 2,8 milliarder norske kroner med dagens kurs.
DA170814 Dynamo Logistikk AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 1.728.996 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 727.034 kroner.
DA170814 * I 1986 gikk 18 prosent av den samlede inntekten til de 10 prosent rikeste.
DA170814 * En annen måte å måle ulikhet på er å se hvor stor andel av befolkningens samlede inntekt som går til de som tjener mest.
DA170814 * I 1986 gikk 18 prosent av den samlede inntekten til de 10 prosent rikeste.
DA170814 * En annen måte å måle ulikhet på er å se hvor stor andel av befolkningens samlede inntekt som går til de som tjener mest.
DA170814 * I 1986 gikk 18 prosent av den samlede inntekten til de 10 prosent rikeste.
DA170814 * En annen måte å måle ulikhet på er å se hvor stor andel av befolkningens samlede inntekt som går til de som tjener mest.
DA170814 * I 1986 gikk 18 prosent av den samlede inntekten til de 10 prosent rikeste.
DA170814 * En annen måte å måle ulikhet på er å se hvor stor andel av befolkningens samlede inntekt som går til de som tjener mest.
DA170814 * I 1986 gikk 18 prosent av den samlede inntekten til de 10 prosent rikeste.
DA170814 * En annen måte å måle ulikhet på er å se hvor stor andel av befolkningens samlede inntekt som går til de som tjener mest.
DA170814 * I 1986 gikk 18 prosent av den samlede inntekten til de 10 prosent rikeste.
DA170814 * En annen måte å måle ulikhet på er å se hvor stor andel av befolkningens samlede inntekt som går til de som tjener mest.
AA170814 Det samlede utslippet av de forsurende gassene NOX, SO2 og NH3 har gått ned med 27 prosent siden 1990.
AA170813 Branner i Portugal har så langt i år stått for over en tredel av det samlede skogarealet som har gått opp i flammer i EUs medlemsland.
DB170812 I 2016 ble luksusvannprodusenten påført et valutatap på over 20 millioner kroner, som alene står for om lag 70 prosent av det samlede underskuddet.
AP170812 Skattenivå : MDG mener det er rom for en viss økning i det samlede skatte- og avgiftsnivået.
DN170811 Opecs samlede produksjon øker ettersom Libya og Nigeria er unntatt resten av produksjonslandenes kuttavtaler.
DN170811 Med aksje- og fondsgevinster på 9 millioner kroner og annen finansinntekt ( som mottatte utbytter ) på 19 millioner kroner, endte det samlede resultatet på 27 millioner kroner før skatt.
VG170810 Denne summen utgjør det samlede overskuddet i 2016 for Krantz' selskaper under konsernparaplyen Krantz Holding AS.
DN170810 Offentlige innkjøp av luksusbrennevin sto for over 50 prosent av det samlede forbruket i Kina tidligere, sier fondsforvalter Qi He hos Huathai Pinebridge Fund Management.
DN170810 Den samlede skatten på eiendeler utgjorde 2,9 prosent av Norges samlede skatteinntekter i 2015.
DN170810 Den samlede skatten på eiendeler utgjorde 2,9 prosent av Norges samlede skatteinntekter i 2015.
DN170810 - Fra et investeringssynspunkt er det summen av kapitalbeskatning som er viktig, og Norge vil fortsatt være et investeringsvennlig land med formuesskatt når det samlede skattetrykket er moderat, sier han.
AP170810 Av de samlede skattelettelsene 2013 - 2017 utgjør formuesskatten omtrent 5,3 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.
DN170809 Vi fortsetter med tett oppfølging av våre kunder for å sikre ytterligere robusthet i vår samlede utlånsportefølje, forteller Austreid.
DN170809 I tillegg var den samlede utlånsveksten på 1,1 prosent siste 12 måneder.
DN170809 Det samlede utlånet til kunder steg fra 129 milliarder kroner til 165 milliarder kroner før nedskrivninger for konsernet ved utgangen av juni, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.
DN170809 - Jeg er godt fornøyd med resultatet for kvartalet isolert og for det samlede resultatet for første halvår.
DN170809 Det tilsvarer en tredel av landets samlede , årlige eksportinntekter.
DB170809 Det tilsvarer en tredel av landets samlede , årlige eksportinntekter, skriver NTB.
VG170808 Fagforeningene har økt sitt samlede bidrag til regjeringsskifte fra 20 millioner i 2013 til nesten 33 millioner så langt i år.
VG170808 Det er allerede mer enn den samlede støtten de fikk i 2013, ifølge tall fra SSB.
DN170808 Den samlede gjeldsveksten var høyere enn ventet.
DN170808 Fagforeningene har økt sitt samlede bidrag til regjeringsskifte fra 20 millioner i 2013 til nesten 33 millioner så langt i år.
DN170808 Det er allerede mer enn den samlede støtten de fikk i 2013, ifølge tall fra SSB.
DB170808 Den samlede realisasjonsverdien av eiendommene beløper seg til rundt 5 milliarder kroner, ifølge Bonums egne vurderinger.
DB170808 Det tilsvarer en tredel av landets samlede , årlige eksportinntekter, skriver NTB.
DA170808 I retten opplyste Skapåbar AS at den samlede gjelden er på 300.000 kroner.
DA170808 Fagforeningene har økt sitt samlede bidrag til regjeringsskifte fra 20 millioner i 2013 til nesten 33 millioner så langt i år.
DA170808 Det er allerede mer enn den samlede støtten de fikk i 2013, ifølge tall fra SSB.
AP170808 42 prosent svarer at de « definitivt » vil ansette flere hvis den samlede bedriftsskatten blir « vesentlig redusert ». 27 prosent svarer « antageligvis ».
AP170808 42 prosent svarer at de « definitivt » vil ansette flere hvis den samlede bedriftsskatten blir « vesentlig redusert ». 27 prosent svarer « antageligvis ».
AP170808 - Det blir en del av de samlede forhandlingene.
AA170808 Veksten i husholdningenes samlede gjeld de siste tolv månedene gikk opp 5,7 prosent i juni, opp fra 5,4 prosent måneden før.
DN170807 Markedet fortsetter å vurdere den samlede etterspørselen, tilbudet og lagersituasjonen etter hvert som det utvikler seg, sier Spooner til Bloomberg News ¶
DN170807 Det tilsvarer en tredel av landets samlede , årlige eksportinntekter, som antas å være 3 milliarder dollar.
DA170807 I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på omkring 800.000 fordelt på kreditorgjeld som er på 240.419 kroner, banklån på 438.325 kroner og kassakreditt på 130.845 kroner.
AA170807 Det tilsvarer en tredel av landets samlede , årlige eksportinntekter, som antas å være 3 milliarder dollar. ( ©NTB ) ¶
AA170807 - Turisme på Trolltunga utgjør bare en liten av de samlede oppdragene.
VG170806 Det blir anslått at sanksjonene vil gi Nord-Korea et tap på en milliard dollar i eksportinntekter, et tall som tilsvarer en tredjedel av landets samlede eksportinntekter.
DN170806 Det tilsvarer en tredel av landets samlede , årlige eksportinntekter, som antas å være 3 milliarder dollar.
AP170806 Det tilsvarer en tredjedel av landets samlede , årlige eksportinntekter, som antas å være 3 milliarder dollar.
AA170806 Det tilsvarer en tredel av landets samlede , årlige eksportinntekter, som antas å være 3 milliarder dollar.
AP170805 Det tilsvarer en tredel av landets samlede , årlige eksportinntekter, som antas å være 3 milliarder dollar.
AA170805 Det tilsvarer en tredel av landets samlede , årlige eksportinntekter, som antas å være 3 milliarder dollar.
AP170804 Finansdepartementet oppsummerer de samlede netto skatte- og avgiftslettelsene til 22,4 milliarder kroner under Erna Solbergs regjering.
DN170803 DN har tidligere omtalt at Euforums samlede tap før skatt var kommet opp i 372 millioner kroner i 2014.
DN170803 DN har ikke lykkes i å få bekreftet hva det samlede tapet er kommet opp i nå, men regnskapene viser at det fremdeles renner penger ut fra driften av flerbrukshallen.
DN170803 Gjennom investeringsselskapet Maas Holding, der Maaseide Eiendomsinvest og Maaseide Promotion står for inntektene, er det samlede overskuddet fra selskapene på over 24 millioner kroner.
DN170803 Bankene melder om at bedriftenes samlede etterspørsel etter lån var uendret i andre kvartal.
DB170803 Direktør i Norsk olje og gass, Tommy Hansen, mener spørsmålet i undersøkelsen forutsetter at hvis vi slutter å produsere olje og gass i Norge, går den samlede produksjonen i verden ned.
DB170803 - PRODUKSJONEN VIL FLYTTE : Tommy Hansen i Norsk olje og gass tror ikke den samlede produksjonen av olje og gass går ned om Norge begerenser sin produksjon. norsk tipping ¶
DB170803 I våre offisielle statistikker måler vi i Norge fattigdom ved å se på husholdningers samlede inntekt etter skatt, sammenliknet med medianen.
AA170803 Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
AA170803 Den samlede olje- og gassproduksjonen endte på 1,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 3 prosent høyere enn samme periode i fjor og høyeste halvårsproduksjon på fem år.
NL170802 Tallene viser blant annet dette : 1 ) Mens Nord-Norges andel av landets samlede befolkning ifølge SSB kommer til å synke, kommer flere nordlendinger, som ledd i en global trend, til å bo byer. 2 ) Befolkningen kommer i sum til å bli eldre og 3 ) Nordland vil fremover få en svakere befolkningsutvikling enn den nye regionen som Stortinget har bestemt skal bestå av Troms og F
DN170802 Ifølge API-statistikken, steg det samlede lagertallet med 1,78 millioner fat.
NL170801 Jeg registrerer et sterkere og bredere engasjement for å bedre den samlede infrastrukturen for turistene og samtidig en erkjennelse at vi er mange som må bidra for at Lofoten kan få en positiv utvikling - til beste for de som bor der og for at alle skal kunne glede seg over området i framtida.
DN170801 Apple-sjef Tim Cook trekker imidlertid frem den samlede omsetningsveksten og rekordhøy omsetning innenfor tjenestesegmentet.
DN170801 GMs samlede salg falt med 14 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor.
DN170801 I 1965 utgjorde kjøring med personbil i Norge ti milliarder personkilometer, 50 år senere var den samlede årlige reiselengden med personbil mer enn seksdoblet til 62 milliarder personkilometer.
DN170801 Steens årsregnskap kommer det frem at konsernsjef Bjørn Maaruds grunnlønn er på fem millioner kroner, men sterke resultater tripler den samlede kompensasjonen han fikk i fjor.
DB170801 Tilsynet skriver : « Det vil det være nødvendig å se nærmere på den samlede oppfølgingen pasienten fikk av avdeling for barn og unges psykiske helse ( ABUP ) ved Sørlandet sykehus og av barnevernet ( både kommunalt og statlig ).
AA170801 - Det vil være nødvendig å se nærmere på den samlede oppfølgingen pasienten fikk av avdeling for barn og unges psykiske helse ( ABUP ) ved Sørlandet sykehus og av barnevernet ( både kommunalt og statlig ).
DN170731 Nye eksportordrer falt mer enn samlede ordrer, påpeker Evans-Pritchard.
AA170731 Ifølge SNK er årets samlede besøkstall på 48 500, noe som er 6000 flere besøkende enn i fjor.
DN170728 Hareide sier KrF selvsagt vil gjennomføre skattereduksjoner som er lovet i skatteforliket - som ytterligere reduksjon i bedriftsbeskatningen, men at andre skatter da må opp, slik at den samlede beskatningen ikke blir mindre.
DN170728 Den samlede kinesiske gjelden er på rundt 268 prosent av bruttonasjonalprodukt - opp fra 156 prosent i 2008.
DN170727 Det samlede kravet Acacia Mining har fått i fanget utgjør nesten fire ganger Tanzanias bruttonasjonalprodukt.
DN170727 Den samlede regningen er dermed på 1500 milliarder kroner.
DB170727 Likevel er det rom for forbedringer, uten at det samlede arbeidsmarkedet blir vurdert ved tildeling av kjønnspoeng vil vi ikke nå målet om et likestilt arbeidsliv.
DB170726 I klartekst innebærer det at Varner verdsetter de samlede verdiene i kleskjeden til 40 millioner kroner.
AA170726 Varner-gruppen, som i fjor kjøpte en firedel av selskapet, verdsetter de samlede verdiene i kleskjeden til 40 millioner kroner.
VG170725 Landets samlede velstand har økt drastisk, renten er lav, og denne sommeren virker som den skal bli bra.
SA170725 Likevel, basert på den samlede nåværende dokumentasjonen, er det god grunn til å tro at et økt inntak av sjømat vil gi en helsegevinst.
DN170725 Det bringer det samlede underskuddet siden oppstarten i 2002 til mer enn 180 millioner kroner.
AA170725 I første kvartal var det tilsvarende tallet 326 millioner kroner, og etter første halvår er det samlede overskuddet for Hydro Sunndal på 763 millioner kroner før renter og skatt.
AA170724 Øverstkommanderende Micael Bydén i det svenske forsvaret sier deres samlede vurdering er at selv om det som har skjedd er alvorlig, har det ikke hatt noen merkbar innvirkning på forsvarets operative evne. ( ©NTB ) ¶
DN170721 - Samlede lagre i verden blir ikke mindre bare fordi de sender oljen et annet sted, sier Saltvedt.
DN170721 - Samlede lagre i verden blir ikke mindre bare fordi de sender dem et annet sted, sier Saltvedt.
DA170721 Solberg Service AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 2,5 millioner kroner.
DA170721 I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 18 millioner kroner.
DA170720 Knaben Ski & Aktivitetssenter AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 2,9 millioner kroner og at selskapets aktiva i det vesentligste består i en varmestue med inventar og enkelte forskuddsinnbetalte utgifter med en anslått verdi på 1,3 millioner kroner.
VG170719 Kommunenes samlede inntekt fra eiendomsskatt er tredoblet på ti år.
DA170719 Nordmenns samlede bruk av kondomer er ikke blitt kartlagt siden 2002, går det fram av Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse i perioden 2017-2022.
VG170718 Samtidig var inntektene fra utenlandske kjøretøy på 577 millioner kroner, som utgjør drøye seks prosent av de samlede passeringsinntektene.
VG170718 Dette utgjorde 2,8 prosent av den samlede trafikken.
NL170718 ¶ Avføringen fra norsk oppdrett tilsvarer nesten det som kommer fra den samlede befolkningen i Norden, dvs. fra 24 millioner mennesker.
NL170718 Den samlede biomassen av laks langt kysten i 2014 var 743 351 tonn og av regnbueørret 40 058 tonn.
NL170718 Avføringen fra norsk oppdrett tilsvarer nesten det som kommer fra den samlede befolkningen i Norden, dvs. fra 24 millioner mennesker.
VG170716 I 2010 ble størsteparten av verdens samlede bruttonasjonalprodukt ( BNP ) for første gang skapt utenfor OECD.
DB170715 Det finnes ingen offisielle tall på hvor mye av justissektorens samlede ressurser som går med på bekjempelse av narkotika.
AP170715 I samme fireårsperiode er utestedets samlede overskudd før skatt på mer enn 36 millioner kroner.
DN170714 Han tapte på aksjeporteføljen i Adrian, der blant annet kursfall for immunonkologi-selskapet Targovax, vaksineselskapet Vaccibody og datalagringsselskapet Thin Film Electronics bidro til samlede nedskrivninger på seks millioner kroner.
NL170713 Med 'begrenset pris' mener jeg relatert til Norges svære, samlede samferdselsplaner, som først og fremst skal dekke sørnorske krav.
SA170712 Engelsk fotball har kanskje ikke verdens beste fotballspillere, men det samlede lønnstallet er det ingen som er i nærheten av.
BT170712 Engelsk fotball har kanskje ikke verdens beste fotballspillere, men det samlede lønnstallet er det ingen som er i nærheten av.
AP170712 Engelsk fotball har kanskje ikke verdens beste fotballspillere, men det samlede lønnstallet er det ingen som er i nærheten av.
VG170711 Duoens samlede honorar kom på 875.000 kroner.
DN170711 Det samlede sukkerkuttet i drikkebransjen skal være på 19 prosent innen 2020, sier Rømmerud.
DB170711 Norge eksporterte i 2016 980 000 tonn oppdrettslaks og 68 227 tonn ørret av en verdi på henholdsvis 61,4 og 3,9 milliarder norske kroner og utgjorde hele 71,3 % av den samlede eksportverdien av sjømat på 91,6 milliarder kroner, ifølge Norges sjømatråd.
DN170710 - Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Birger Magnus.
DA170710 De viser til at det i Grunnloven heter at « intet parti kan tildeles noe utjevningsmandat med mindre det har fått minst 4 prosent av det samlede stemmetall for hele riket » ¶
DA170710 Da kan det bli avgjørende for hva man regner som « det samlede stemmetall ».
AA170710 - Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Bir
VG170709 Den samlede summen gjør Aksnes til soloartisten som fikk mest støtte per innvilget søknad av Music Norway i perioden 2013 - 2016, viser en oversikt VG har fått av organisasjonen.
DB170708 Landene i G20 utgjør til sammen nærmere 85 prosent av verdens samlede brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
AA170708 På Facebook drikker mor og far små mengder hvitvin om kvelden mens de leser Olav Duuns samlede .
NL170707 « Det er kun hvis en betydelig del av den samlede kampflystyrkeproduksjonen legges til Evenes at det er vurdert som et behov for å parallellforskyve rullebanen slik at store fly kan takse på parallellbane samtidig som rullebanen brukes.
NL170707 Den samlede antall flybevegelser av sivil lufttrafikk, F-35 og P8 på Evenes vil med høy grad av sannsynlighet ligge i intervallet mellom 18.000 og 20.000 i referanseåret 2023.
DB170707 Lokalradioenes samlede reklameinntekter falt med 14,6 prosent i 2016, fra 231 til 194 millioner kroner, ifølge del to av Medietilsynets rapport om økonomien i norske mediebedrifter.
DB170707 Ikke minst mener hun det gjelder formuesskatten, selv om Scheel-utvalget slo fast at den « i begrenset grad virker inn på det samlede investeringsomfanget i Norge ».
AA170707 Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag.
DN170705 - Når den samlede sysselsettingen har steget med 30.000 til tross for bortfallet av 50.000 sysselsatte knyttet til oljevirksomheten, har det vært en betydelig jobbvekst, i form av nye oppgaver for 80.000 sysselsatte.
AP170705 - Når den samlede sysselsettingen har steget med 30.000 til tross for bortfallet av 50.000 sysselsatte knyttet til oljevirksomheten, har det vært en betydelig jobbvekst, i form av nye oppgaver for 80.000 sysselsatte.
AA170705 Norge tok imot 3.485 asylsøkere i 2016, tilsvarende 0,3 prosent av det samlede antallet asylsøkere i EU og EFTA. ( ©NTB ) ¶
AA170705 Den samlede norske sjømateksporten til USA økte med 36 prosent i første halvår og ga 3 milliarder kroner i inntekter.
AA170705 - Når den samlede sysselsettingen har steget med 30.000 til tross for bortfallet av 50.000 sysselsatte knyttet til oljevirksomheten, har det vært en betydelig jobbvekst, i form av nye oppgaver for 80.000 sysselsatte.
DB170704 Det er politiets samlede korrespondanse med Finn Kristian Halvorsen siden han ble domfelt for kidnapping i 2004.
AP170704 Ifølge ubekreftede anslag Medietilsynet gjenga i den ferske rapporten « Avishusenes økonomi i 2012 - 2016 » hadde Facebook og Google samlede inntekter fra norske annonsører på omtrent 3,5 milliarder kroner i 2016.
AA170704 - Det samlede bildet av konjunktur- og inflasjonsutsiktene er stort sett uforandret siden i april, heter det i en uttalelse fra Riksbanken tirsdag.
AA170704 Som ytterligere et element i den samlede vurderingen ble det vektlagt at kirken allerede er opptatt på den datoen det ble søkt om, i og med at Nidarosdomens guttekor arrangerer konsert sammen med et gjestende guttekor fra Tyskland.
DN170703 Det vil si at Solon Eiendom doblet antallet av solgte boliger, og tredoblet den samlede prisen i andre kvartal.
DN170703 Det vil si at Solon Eiendom doblet antallet av solgte boliger, og tredoblet den samlede prisen i andre kvartal.
DN170703 Nå er han og hans danske selskaper konkurs, med samlede krav på minst 20 millioner danske kroner.
DN170703 Ifølge Fredriksen er de samlede kravene mot selskapene på minst 20 millioner danske kroner.
AP170703 I rapporten fra desember 2014 står det : « Samlet sett antas det at formuesskatten i begrenset grad virker inn på det samlede investeringsomfanget i Norge, (... ). » - Det er jeg uenig i, sier hun.
AP170703 For å holde oppe de samlede skatteinntektene må andre skattesatser øke.
AP170703 - Hvis flere mennesker kommer i jobb og betaler skatt, så betyr det at den samlede skattebyrden deles på flere mennesker, og da kan satsene og det hver betaler gå ned, sier Jensen ¶
AP170703 I rapporten fra desember 2014 står det : « Samlet sett antas det at formuesskatten i begrenset grad virker inn på det samlede investeringsomfanget i Norge, (... ). » - Det er jeg uenig i, sier hun.
AP170703 For å holde oppe de samlede skatteinntektene må andre skattesatser øke.
AP170703 - Hvis flere mennesker kommer i jobb og betaler skatt, så betyr det at den samlede skattebyrden deles på flere mennesker, og da kan satsene og det hver betaler gå ned, sier Jensen ¶
SA170701 Det er allerede mer enn det samlede beslaget i hele 2016, som var 2.264 kilo.
AA170701 Det er allerede mer enn det samlede beslaget i hele 2016, som var 2.264 kilo.
DN170630 Tolvmånedersveksten i den samlede innenlandske bruttogjelden var på 5,4 prosent ved utgangen av mai, viste tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) fredag.
DN170630 Også den samlede gjeldsveksten i landet fortsetter oppover.
DN170630 Av den samlede innenlandske bruttogjelden var 80 prosent utlån fra baner og kredittforetak ved utgangen av mai, ifølge SSB.
DB170630 - Lovgiver har nå en unik mulighet til å rydde opp i uklare ansvarsforhold og stimulere til økt konkurranse reisemarkedet, uten at dette påvirker den samlede beskyttelsen til de reisende.
AA170630 Nå er det klart hvem som får toppjobben i samlede Trøndelag.
VG170629 Er det for eksempel gitt at Norge « må » invitere amerikanerne til Værnes som følge av at Russland nå snart nærmer seg 10 % av NATOs samlede forsvarsbudsjetter og har vist vilje til å bruke makt for å, etter sitt syn, forsvare etniske russere i Georgia og i Ukraina ?
DN170629 I løpet av sin vel ti år lange levetid har selskapene bokført samlede underskudd på 190 millioner før de nå blir avviklet.
DB170629 Totalt ble syv skip tildelt kontrakter på mellom tre og fem år, og den samlede kontraktsverdien er på 3,1 milliarder kroner, inkludert opsjoner.
DN170628 Det samlede kravet var på 48.950 Euro, men den første delbetalingen på 38.950 Euro.
DN170628 Til sammen utgjør lånene 24,4 milliarder kroner av samlede låneforpliktelser på 110 milliarder kroner.
DB170627 Den samlede reiseregningen for regjeringens deltakere i Sotsji ble på minst 616 896 kroner.
DB170627 Den samlede reiseregningen for disse fem ble på 518 783 kroner, eller 103 756 kroner per person.
DB170627 At idrettstoppenes samlede kostnader er lavere enn regjeringens, betyr ingenting for Rognlien.
DB170627 316 », der det klart fastlås at rådets sammensetning er et basert på deres samlede faglige kompetanse : ¶
DA170627 Der ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1,5 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 181.000 kroner.
NL170626 Forsvarets kontinuerlige bidrag til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og situasjonsforståelse er et viktig element i regjeringens samlede nordområdepolitikk.
NL170626 Forsvarets kapasiteter, tilstedeværelse og løpende aktivitet utgjør en sentral del av samfunnets samlede beredskaps- og krisehåndteringsevne, særlig i nord.
DB170626 Det er en ufortjent smekk på fingrene til etaten som har ansvaret for den samlede kompetansen på offentlig kunst i Norge.
DA170626 Også når det gjelder Aps samlede innsats på Stortinget har Støre lovet mer enn han har holdt, mener Høyre.
DN170623 - Vi er glade for at vi har lettet det samlede skatte- og avgiftstrykket med 22 milliarder kroner, men vi vil videre.
DB170623 Kulturdepartementet krever også at det samlede innholdet til TV-kanalen som skal tilby allmennkringkastingsinnholdet blant annet må inneholde programmer for både brede og smale grupper.
DA170623 Hjem og Hytte Interiør Design AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 26.740 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 750 kroner.
DA170623 Samtidig med konserten i Oslo kommer deres samlede verker ut i et lite oljefat.
VG170622 Kvinnens samlede erstatningskrav var i utgangspunktet på inntil 8,2 millioner kroner, men kvinnens advokat opplyste i sin prosedyre i retten i april at han frafalte oppreisningserstatningen, samt at økonomisk tap ble noe nedjustert.
VG170622 Det samlede kravet endte dermed på rundt inntil 6,1 millioner kroner.
DB170622 Det samlede budsjettet i hele Eliteserien er omtrent det samme som det en middels Premier League-klubb har alene.
DA170622 El Pluss AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 110.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 35.000 kroner.
AP170622 Når det blir relativt flere eldre, virker dette dermed på den samlede yrkesdeltagelsen.
AP170622 Når det blir relativt flere eldre, virker dette dermed på den samlede yrkesdeltagelsen.
AP170622 Dette sykefraværet står for 85 prosent av det samlede sykefraværet.
AP170622 Dette sykefraværet står for 85 prosent av det samlede sykefraværet.
SA170621 Regnestykket viser : Den samlede formuen i petroleumsvirksomheten, definert som nåverdien av fremtidig årlig kontantstrøm fra virksomheten fra og med 2017, anslås til 4500 mrd. 2017-kroner.
SA170621 De samlede utgiftene i offentlig forvaltning anslås til 1 650 mrd. kroner i 2017, eller 60 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien.
NL170621 Det er av stor betydning for det samlede norske juridiske fagmiljøet og for å sikre den kritiske akademiske stemmen fra nord, at fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet består.
AP170621 I Skottland produserte vindkraftverkene i februar 36 prosent mer strøm enn det samlede behovet til landets husholdninger.
AP170621 I Skottland produserte vindkraftverkene i februar 36 prosent mer strøm enn det samlede behovet til landets husholdninger.
AA170621 Utbyggingene innebærer samlede investeringer på om lag 20 milliarder kroner og bidrar til flere enn 5500 årsverk i olje- og gassindustrien i utbyggingsfasen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) i en pressemelding.
VG170620 Skam ¶ · « Skam » publiseres klipp for klipp på skam.p3.no gjennom uken, i tillegg til at de samlede episodene er tilgjengelige der og på NRKs nettplattform, NRK TV.
VG170620 Hun la frem deres samlede sakkyndigrapport i retten tirsdag, og la vekt på at de tre vurderingene er selvstendige og uavhengige, men at de er enige.
DN170620 - Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier styreleder i Hafslund Birger Magnus.
DN170620 Fra 2012 til 2016 gikk de samlede opplagsinntektene ned med 0,1 prosent, det betyr at avishusene klarte å kompensere for fallet i opplag med økte priser.
DN170620 Driftsinntektene falt med 950 millioner kroner, noe som førte til en nedgang i avisenes samlede driftsresultat med over 190 millioner.
DA170620 - Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Birger Magnus.
AP170620 - Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Birger Mag
AP170620 - Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Bi
AA170620 Viden kjent helt siden Per Gynts famøse « Bukkeritt » i Ibsens « Samlede Værker », til internasjonal suksess som fjell-destinasjon.
AA170620 Lokalisering i Steinkjer vil gi økte samlede kostnader i Trøndelag, da mye av aktiviteten til regionkontoret vil være i Trondheim.
AA170620 Lokalisering i Steinkjer vil gi økte samlede kostnader i Trøndelag, da mye av aktiviteten til regionkontoret vil være i Trondheim.
NL170619 Vår samlede nasjonale havkompetanse er nøkkelen til et sunt, produktivt og bærekraftig hav.
DN170619 Geveran har solgt unna om lag 9,5 millioner aksjer siden den gang, noe som gir Fredriksen samlede inntekter på 912 millioner kroner dersom man legger til utbyttebetalinger på 56 millioner kroner i perioden.
DN170619 Han er kommet til at statens samlede nettoinntekter blir 133 milliarder kroner over hele utvinningens levetid.
DA170619 Hansen Bygg AS har holdt til på Hundvåg og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 67.912 kroner og at det ikke er noen form for aktiva i selskapet.
AP170619 Fra 2007 til 2012 utgjorde utlendinger 60 prosent av den samlede veksten i antall forskere.
AP170619 Fra 2007 til 2012 utgjorde utlendinger 60 prosent av den samlede veksten i antall forskere.
AA170619 Siden 2013 er dermed det samlede utbytte på 540 millioner kroner.
VG170618 Sps samlede stortingsgruppe har også varslet at de vil stemme mot innstilligen om å bytte ut Godskesen.
NL170618 Under den økonomiske krisen var kultursektoren en av få sektorer som fortsatte å vokse, og den står i dag for 4 % av EUs samlede brutto nasjonalprodukt.
AP170617 I 2016 utgjorde gassinntektene på over 160 milliarder kroner 47 prosent av Norges samlede olje- og gasseksport.
VG170616 Både direkte gjennom reguleringer som styrker arbeidstakerrettighetene på en rekke områder, og indirekte gjennom vekst i norsk økonomi, som har økt den samlede velstanden og gitt lavere priser på varer og tjenester, noe alle nyter godt av i rollen som forbrukere.
VG170616 Det hadde de ikke, sier Michael Tetzschner ( H ), som også står bak den samlede kritikken.
SA170616 Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav.
SA170616 Illustrasjonsfoto : Jon Olav Nesvold / NTB scanpix ¶ 1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2016 gikk til personer bosatt i utlandet.
DN170616 Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav.
DN170616 Foto : JOSE JORDAN ¶ 1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2016 gikk til personer bosatt i utlandet.
DN170616 Selskapet hadde da avdekket at det samlede tapet på seks kontrakter var på 159 millioner kroner.
DB170616 - Samfunnets samlede ressurser må utnyttes best mulig, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) om bakgrunnen for den nye bistandsinstruksen.
AP170616 I 2012 hedret den tyske stat Helmut Kohl for hans samlede innsats med et frimerke ( 55 eurocent ).
AP170616 Ei heller tanter som er troendes til å LAGE SANG PÅ RIM eller gi Ibsens samlede i konfirmasjonsgave.
AA170616 - Samfunnets samlede ressurser må utnyttes best mulig, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) om bakgrunnen for den nye bistandsinstruksen.
AA170616 Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav.
AA170616 1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2016 gikk til personer bosatt i utlandet.
VG170615 En stortingsmelding er kort fortalt et påbud fra Stortingets samlede politikere om hvordan Regjeringen på sikt skal sikre det som er folkemeningens syn på en sak.
DN170615 | Større ressurser enn Johan Sverdrup i nye funn ¶ 77 funn, med samlede reserver større enn Johan Sverdrup-feltet, vurderes bygget ut.
DN170615 Det nye anslaget for de samlede petroleumsressursene lyder på 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter ( SM3 o.e ).
DN170615 I slutten av november 2016 ble Opec-medlemmene med Saudi-Arabia i spissen enige om å kutte sin samlede oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet i markedet og presse prisene opp.
DN170615 - Rapportert etterspørsel er skuffende og samlede petroleumslagre økte med 6,8 millioner fat, skriver oljeanalytiker Torbjørn Kjus i en rapport om onsdagens oljelagertall.
DA170615 Det nye anslaget for de samlede petroleumsressursene lyder på 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter ( SM3 o.e ).
VG170614 Luftfartens samlede klimagassutslipp i Norge tilsvarer utslipp fra Yaras fabrikker på Herøya, og er som klimagassutslippene på Herøya regulert av EUs kvotehandel.
DN170614 Jeg ser ikke helt at den samlede etterspørselveksten skal ligge på 1,4 millioner fat.
DN170614 Kartellet ble enige om å kutte i den samlede produksjonen blant medlemslandene i fjor, men flere investorer frykter at kuttene ikke har noen innstrammende effekt på markedet - de bidrar kun til økt oljeproduksjon andre steder.
DN170614 Ifølge rapporten fra steg den samlede produksjonen med 336.000 fat per dag til 32,14 millioner fat i mai.
DN170613 Petter Hellman ( 41 ) er ansatt i en nyopprettet stilling som administrerende direktør for MøllerGruppens samlede forhandlervirksomhet i Norge, Sverige og Baltikum.
AP170613 Forskriften har også en bestemmelse om at Oslo-kundenes samlede lånebelastning ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
AP170613 Forskriften har også en bestemmelse om at Oslo-kundenes samlede lånebelastning ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
AA170613 Men den samlede bistanden til slike organisasjoner var likevel på 5,4 millioner kroner i 2016, viser NTBs gjennomgang av NORADs database.
AA170613 Denne summen er større enn de samlede forsvarsbevilgningene til de sju landene som ligger etter USA på listen over landene med størst forsvarsbudsjett.
AA170613 - Verdien av statens samlede forretningsmessige eierskap var ved utgangen av 2016 anslått til 715 milliarder kroner, opp 70 milliarder kroner fra året før.
DN170612 Hittil denne måneden har prisen på nordsjøolje snaut vært over 50-tallet - til tross for at oljekartellet Opec har kuttet og kuttet i den samlede produksjonen.
DB170612 - Det er personer som er savnet i området, men jeg har ikke den samlede oversikten over disse, og vi kan ikke spekulere på om det kan være en av dem.
AP170612 Forskriften har også en bestemmelse om at Oslo-kundenes samlede lånebelastning ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
VG170611 Derfor ha USA lagt litt press på den samlede SDF-ledelsen, som nylig har uttalt at siden Raqqa opprinnelig er en arabisk by, så er det de arabiske enhetene i SDF som skal sikre byen etter at IS er beseiret.
SA170611 Men siden det ikke alltid har virket slik, var det lett å glede seg over den samlede fremtoningen ( - Ingen falt ut av rammen, sa Lagerbäck ), det røffe duellspillet ( med Alexander Søderlund som den aller røffeste ) og spillegleden ( med Mohamed Elyounoussi, Tarik Elyounoussi og Mats Møller Dæhli som gode eksempler ).
AP170611 Forskriften har også en bestemmelse om at kundens samlede lånebelastning ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
AP170611 Men siden det ikke alltid har virket slik, var det lett å glede seg over den samlede fremtoningen ( - Ingen falt ut av rammen, sa Lagerbäck ), det røffe duellspillet ( med Alexander Søderlund som den aller røffeste ) og spillegleden ( med Mohamed Elyounoussi, Tarik Elyounoussi og Mats Møller Dæhli som gode eksempler ).
DN170609 Dersom man skal se på den faktiske kjøpekraftsutviklingen, er det imidlertid den samlede konsumprisindeksen som gir det riktige målet.
DB170609 Det er nøyaktig halvparten av den samlede summen departementet tidligere har fremmet krav om, på 84 millioner.
DA170609 Hvem som får VM i 2026 er ikke klart ennå på grunn av skandalene som hjemsøker FIFA, men det samlede budet til Canada, USA og Mexico er storfavoritt.
AP170609 Oljemengden som det norske selskapet selger direkte til Kina er bare en liten del av den asiatiske stormaktens samlede etterspørsel, og utgjør heller ikke noen dominerende stor del av Statoils globale råoljesalg på 645 - 650 millioner fat årlig.
AP170609 Utenrikstrafikken, det vil si fra norske lufthavner til første destinasjon i utlandet, sto for 1,54 millioner tonn CO₂ ¶ Samlede klimagassutslipp fra alt flydrivstoff til sivile formål solgt på norske lufthavner i 2015 tilsvarer om lag 5 prosent av Norges samlede utslipp.
AP170609 Samlede klimagassutslipp fra alt flydrivstoff til sivile formål solgt på norske lufthavner i 2015 tilsvarer om lag 5 prosent av Norges samlede utslipp.
DN170608 Selskapet hadde da avdekket at det samlede tapet på seks kontrakter var på 159 millioner kroner.
DB170608 Det samlede underskuddet i morselskapet og restaurantene er fra 2013 til nå nær 130 millioner danske kroner, ifølge Berlingske Tidende.
DB170608 Det var hans gode venn og støttespiller Philipp Melanchthon som skrev dette, i forordet til første bind av Martin Luthers samlede verker i 1546.
AA170608 På den annen side bidro oljerelaterte næringer som maskin- og dataindustri og elektrisk utstyrsindustri til å dempe oppgangen i den samlede industriproduksjonen.
DN170607 Tilsynet viser til at forbrukslånene i Norge økte med 17 prosent siste tolv måneder frem til utgangen av første kvartal 2017, mens husholdningenes samlede gjeld vokste med 6,7 prosent i den samme perioden.
DN170607 I januar strammet Finansdepartementet inn på boliglånsforskriften som blant annet innebærer at kundenes samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
DN170607 I januar strammet Finansdepartementet inn på boliglånsforskriften som blant annet innebærer at kundenes samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
DB170607 Europas nye dominerende militærmakt var det samlede Tyskland.
DB170607 oktober 1990, og året etter besluttet tyskerne at det nye samlede Tysklands hovedstad igjen skulle være Berlin.
BT170607 Ved beregningen skal det legges inn en renteøkning på minst 5 prosentpoeng på kundens samlede gjeld.
BT170607 Husholdningens samlede gjeld økte med 6,7 prosent i den samme perioden.
BT170607 Forbrukslån, eller lån uten sikkerhet, utgjør rundt 3 prosent av norske husholdningers samlede gjeld.
BT170607 * Kundens samlede gjeld bør ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP170607 Ved beregningen skal det legges inn en renteøkning på minst 5 prosentpoeng på kundens samlede gjeld.
AP170607 Husholdningens samlede gjeld økte med 6,7 prosent i den samme perioden.
AP170607 Forbrukslån, eller lån uten sikkerhet, utgjør rundt 3 prosent av norske husholdningers samlede gjeld.
AP170607 * Kundens samlede gjeld bør ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP170607 Den samlede straffen kan likevel ikke settes høyere enn 15 års fengsel, som er maksimalstraffen for lovbrytere under 18 år.
AA170607 Tross fallende oljepriser etter nyheten om at de samlede amerikanske oljelagrene steg med 3,3 millioner fat i løpet av forrige uke, løftet Statoil seg med hele 2,11 prosent i løpet av onsdagen.
AA170607 Ved beregningen skal det legges inn en renteøkning på minst 5 prosentpoeng på kundens samlede gjeld.
AA170607 Husholdningens samlede gjeld økte med 6,7 prosent i den samme perioden.
AA170607 Forbrukslån, eller lån uten sikkerhet, utgjør rundt 3 prosent av norske husholdningers samlede gjeld.
AA170607 * Kundens samlede gjeld bør ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
VG170606 Endelig fikk Rosenborg i gang det samlede presset laget har slitt med å få til den siste måneden.
VG170606 Qatar er i en klart svakere posisjon enn den samlede regionen som står mot emiratet.
VG170606 Regjeringen har selv beregnet det samlede tapet til 179 milliarder kroner.
NL170606 en prosent av kommunens samlede pleie- og omsorgstjenester vært drevet av to private firmaer, Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg AS.
NL170606 I 2013 nedsatte den rødgrønne regjeringen Syse-utvalget, som fikk i mandat å gå gjennom de samlede tilsynsordningene på helsefeltet.
DN170606 Statens samlede utgifter var på 342 milliarder kroner i første kvartal, mens inntektene beløp seg til 316 milliarder kroner.
DN170606 Overføringene til helseforetakene og statens jernbaneinfrastrukturforetak sto for 33 av den samlede utgiftsøkningen på 34 milliarder kroner fra første kvartal i fjor.
DA170606 Bompengebehovet vil altså totalt sett være om lag det samme når en ser den samlede utbyggingen av E18-korridoren under ett, sier Røed.
AA170606 I 2015 var tallet 31.264, eller 54,1 prosent av det samlede antallet.
AA170606 Statens samlede utgifter var på 342 milliarder kroner i første kvartal, mens inntektene beløp seg til 316 milliarder kroner.
AA170606 Overføringene til helseforetakene og statens jernbaneinfrastrukturforetak sto for 33 av den samlede utgiftsøkningen på 34 milliarder kroner fra første kvartal i fjor.
VG170605 Tillerson uttalte også at han ikke forventer at situasjonen skal ha noe å si for den samlede kampen mot terror i Midtøsten-regionen eller globalt.
VG170602 Kina er den klart største CO₂ forurenser, med nesten 30 prosent av verdens samlede utslipp.
DA170602 Men Parisavtalen er et viktig rammeverk fordi den setter noen samlede , globale mål og gir signaler til andre om at man kan investere i grønn energi.
DA170602 - Samtidig er vi veldig opptatt av at det samlede reklametrykket på norske TV-seere ikke skal økes.
VG170601 Skam ¶ · « Skam » publiseres klipp for klipp på skam.p3.no gjennom uken, i tillegg til at de samlede episodene er tilgjengelige der og på NRKs nettplattform, NRK TV.
VG170601 Om en ser på den samlede nettseeingen på NRK TV etter fem uker av hver sesong, gikk sesong 2 og 3 opp og ned fra episode til episode.
DN170601 I Tyskland, Storbritannia, Belgia og Frankrike utgjør norsk gass mellom 20 og 40 prosent av det samlede forbruket, ifølge Oljedirektoratet.
DB170601 Det samlede opplaget er på 753.000 eksemplarer.
DA170601 Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på 575.000 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i inventar med en samlet anslått verdi på omkring 20.000 kroner.
AP170601 Selv om varen i seg selv koster mindre enn 350 kroner, må du altså betale avgifter når den samlede verdien blir 350 kroner eller høyere.
DN170531 Med samlede driftsresultat på over 30 millioner kroner, vil kjøpesummen etter all sannsynlighet være et tresifret millionbeløp.
DB170531 Når det nå viser seg at det unndras milliarder årlig i skatt, kanskje opp mot halvparten av det samlede kuttet i formuesskatten, har regjeringen grunn til å føle seg lurt.
DB170531 Av trygdesystemet svindler vi om lag fem prosent av det samlede ytelsene.
AP170531 Det samlede beløpet på rettskraftige saker er 11,2 millioner kroner. 90 sjåfører har fått førerkortene beslaglagt mellom seks og 12 måneder.
AP170531 Det samlede beløpet på rettskraftige saker er 11,2 millioner kroner. 90 sjåfører har fått førerkortene beslaglagt mellom seks og 12 måneder.
AP170530 Selv om varen i seg selv koster mindre enn 350 kroner, må du altså betale avgifter når den samlede verdien blir 350 kroner eller høyere.
DB170529 Den samlede kunnskapskapitalen er samfunnets viktigste ressurs.
DA170529 I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 600.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 500.000 kroner.
VG170528 Fossilbruken fører som kjent til utslipp i utlandet mange ganger større enn samlede norske utslipp.
AA170528 - De samlede styrkene har begynt å frigjøre de gjenstående områdene, heter det i uttalelsen fra forsvaret.
DB170526 Samlede favoritter - nytt brudd går ¶
DN170525 Goldman Sachs-økonomen tror ikke de samlede investeringene vil bli så høye og påpeker at direkte investeringer gir større effekt for hver dollar.
AA170525 Året etter kuttet utenriksminister Børge Brende den samlede støtten til 9,5 millioner kroner, og i fjor ble den kuttet ytterligere til 5,4 millioner, viser en gjennomgang av NORADs database som NTB har gjort.
AA170525 Den samlede støtten til israelske menneskerettighetsorganisasjoner som dokumenterer og bekjemper overgrep som begås mot palestinere i de okkuperte områdene, er dermed mer enn halvert siden Høyre og Frp overtok.
VG170524 - Det samlede antallet pågrepne er fire, sier han.
DN170524 Til sammen utgjør lånene 24,4 milliarder kroner av samlede låneforpliktelser på 110 milliarder kroner.
DN170524 Til sammen utgjør lånene 24,4 milliarder kroner av samlede låneforpliktelser på 110 milliarder kroner.
DN170524 Oljekartellet Opec har bygget opp skyhøye forventninger til sine planer om å få gjennom en ny avtale om å kutte sin samlede oljeproduksjon.
DN170524 Silvers kunder og kreditorer har samlede krav på ti milliarder kroner i selskapet.
DN170524 Til sammen utgjør lånene 24,4 milliarder kroner av samlede låneforpliktelser på 110 milliarder kroner.
DN170524 Til sammen utgjør lånene 24,4 milliarder kroner av samlede låneforpliktelser på 110 milliarder kroner.
DN170524 Neste år ventes imidlertid et fall på 7,1 prosent innenfor samlede investeringer olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyningvirksomhet, ifølge SSB.
DN170524 Samlede investeringene blir i førstegangsanslaget for 2018 oppgitt til 196,2 milliarder kroner, målt i løpende verdi.
DN170524 Til sammen utgjør lånene 24,4 milliarder kroner av samlede låneforpliktelser på 110 milliarder kroner.
DN170524 Den samlede kinesiske gjelden fra offentlig og privat sektor ligger på 260 prosent av bruttonasjonalprodukt - opp fra 160 prosent i 2008.
DN170524 Den samlede kinesiske gjelden ble mer enn femdoblet fra finanskrisen satte inn i 2008 til 2015.
DB170524 - Realiseres disse planene i tråd med skjema, vil de samlede investeringene på disse prosjektene være betydelig.
DA170524 De samlede investeringene i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning blir i årets første anslag for 2018 beregnet til 196,2 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170524 Til neste år tror Moody's at den samlede gjelden vil være på 40 prosent av brutto nasjonalprodukt.
VG170523 Av det samlede årlige salget på ca. 17.000 tonn jarlsbergost utaskjærs, produseres om lag halvparten ved anleggene i Irland og Ohio.
SA170523 Den samlede foreldrepengeperioden ved fødsel er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad.i ¶
DA170523 * Kvoter : I 2013 innførte California et kvotehandelssystem for utslippstillatelser, det eneste av sitt slag i USA, med mål om å bruke markedsmekanismer for å holde de samlede klimagassutslippene nede.
BT170523 At statsråden minnet om at jordbruket får snaut 15 milliarder kroner i samlede overføringer fra staten og at kravet fra bondeorganisasjonene ville ha gitt en inntektsvekst på 9 prosent, langt mer enn andre grupper, gjorde heller ikke inntrykk på de frammøtte.
BT170523 Den samlede foreldrepengeperioden ved fødsel er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad.
AP170523 Den samlede foreldrepengeperioden ved fødsel er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad.
VG170522 - Det er mange som støtter oss og vi føler litt på den samlede kraften.
VG170522 Først i november 2016 klarte OPEC å gjøre noe effektivt da de, i samarbeid med land som Russland, ble enige om å redusere den samlede daglige produksjonen med 1,7 millioner fat.
VG170522 Derfor gir vi samtidig et tydelig signal om at hvert enkelt lovbrudd skal få en større betydning i den samlede straffeutmålingen.
SA170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DN170522 En ny og unik måte å måle den samlede økonomiske aktiviteten på, viser at veksten i norsk økonomi akkurat nå skyter ytterligere fart.
DN170522 Dersom man legger til utbyttebetalinger i perioden på 56 millioner kroner, ligger den samlede inntekten siden nedsalget begynte rundt 516 millioner kroner.
DB170522 Lovendringa er også ment å signalisere overfor domstolene at hvert enkelt lovbrudd skal få langt større betydning for den samlede straffeutmålinga når det er begått en rekke alvorlige lovbrudd.
DB170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170522 Til dette formål ble Kim Il Sungs samlede verker i ti bind oversatt til norsk i en utgave med silkepapir foran portrettet av Kim på 1. side, og sendt uoppfordret og gratis til blant annet elevrådet på Seiersten ungdomsskole i Drøbak, der jeg var elevrådsleder i 1973.
DB170522 De måtte selge sprit for å finansiere distribusjonen av Kims samlede verker, humrer Hompland.
DA170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
BT170522 Som det framgår ovenfor har den samlede lagmannsretten konkludert med at forskningsmidlene ikke tilhørte institusjonene da arbeidsavtalene ble inngått.
BT170522 Mindretallet viser til at den samlede lagmannsrett har kommet til at institusjonene ikke var parter i GenKols-avtalen, og dermed ikke eiere eller medeiere av de penger fra GenKols-avtalen som sto på Innovests forskningskonto.
BT170522 Det samlede kravet utgjør 597 941 kroner med tillegg av renter.
BT170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
BT170522 Selv om en kan finne enkelte oljefelt som er bedre enn den norske sektoren, så har den norske utvinningssektoren de laveste samlede utslippene pr. produsert enhet.
AA170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170521 Det handler ikke nødvendigvis om at folk er misfornøyd med enkeltreformer eller motstandere av kommunesammenslåing, men mange synes det samlede trykket på sentralisering er for hardt.
DB170520 Han mener luftfartene er en del av den samlede strategien for samferdselskutt også i dag.
BT170520 Det er altså ikke gjort en sammenlignende analyse av samlede kostnader i dag jamført med kostnader av ombygging på Ulriken.
DN170519 Bloomberg har i en større reportasje gått gjennom flere slike avtaler, som ifølge nyhetsbyrået gjøres for å spre investeringene inn mot teknologi og underholdning og å øke den samlede fortjenesten i industriselskaper som tradisjonelt sett har lave marginer og begrenset avkastning.
AP170519 Den samlede skatteinntekten fra petroleumsutvinning på norsk sokkel var i 2008 på 239,4 milliarder.
VG170518 Borgarting lagmannsretten ser imidlertid bort Cappelens forklaring når det gjelder den samlede mengden hasj som er omsatt.
AA170518 I den nye planen legges det opp til en helhetlig tilnærming for å få de samlede utslippene ned.
SA170517 Klubbens samlede inntekter for inneværende regnskapsår vil ligge på mellom 6,1 og 6,3 milliarder kroner, het det i en melding fra klubben tirsdag.
SA170517 Det potensielle inntektsbortfallet fra Adidas-avtalen utgjør rundt 30 prosent av den samlede utbetalingen utstyrsgiganten er forpliktet til å tilføre Uniteds klubbkasse denne sesongen.
FV170517 Klubbens samlede inntekter for inneværende regnskapsår vil ligge på mellom 6,1 og 6,3 milliarder kroner, het det i en melding fra klubben tirsdag.
FV170517 Det potensielle inntektsbortfallet fra Adidas-avtalen utgjør rundt 30 prosent av den samlede utbetalingen utstyrsgiganten er forpliktet til å tilføre Uniteds klubbkasse denne sesongen.
BT170517 Klubbens samlede inntekter for inneværende regnskapsår vil ligge på mellom 6,1 og 6,3 milliarder kroner, het det i en melding fra klubben tirsdag.
BT170517 Det potensielle inntektsbortfallet fra Adidas-avtalen utgjør rundt 30 prosent av den samlede utbetalingen utstyrsgiganten er forpliktet til å tilføre Uniteds klubbkasse denne sesongen.
AP170517 Klubbens samlede inntekter for inneværende regnskapsår vil ligge på mellom 6,1 og 6,3 milliarder kroner, het det i en melding fra klubben tirsdag.
AP170517 Det potensielle inntektsbortfallet fra Adidas-avtalen utgjør rundt 30 prosent av den samlede utbetalingen utstyrsgiganten er forpliktet til å tilføre Uniteds klubbkasse denne sesongen.
DA170516 I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 2.997.000 kroner og at selskapets aktiva som i det vesentligste består av driftsløsøre og varelager med en anslått verdi på 1,6 millioner kroner.
VG170515 Løpere : Gikk optimistisk til verks, men ble relativt enkelt « plukket ned » av motstanderens samlede forsvarsverk og individuelle styrke.
SA170515 Undersøkelser fra blant annet Portugal og Nederland, som har liberale lover, viser at dette har lite eller ingen innvirkning på den samlede bruken.
SA170515 Ifølge NFF var de samlede driftsinntektene for lagene i de to divisjonene over 1,7 milliarder kroner.
DB170515 For å finansiere en grønn omstilling mener MDG det er « rom for en viss økning i det samlede skatte- og avgiftsnivået ».
DA170515 Mandag presenterte Norges Fotballforbund ( NFF ) samlede regnskapstall for klubbene på de øverste nivåene av i norsk fotball.
DA170515 divisjon hadde i fjor samlede driftsinntekter på 1,7 milliarder kroner.
DA170515 Mandag presenterte Norges Fotballforbund ( NFF ) samlede regnskapstall for klubbene på de øverste nivåene av i norsk fotball.
DA170515 divisjon hadde i fjor samlede driftsinntekter på 1,7 milliarder kroner.
DA170515 Mandag presenterte Norges Fotballforbund ( NFF ) samlede regnskapstall for klubbene på de øverste nivåene av i norsk fotball.
DA170515 divisjon hadde i fjor samlede driftsinntekter på 1,7 milliarder kroner.
DA170515 For å finansiere en grønn omstilling mener MDG det er « rom for en viss økning i det samlede skatte- og avgiftsnivået ».
DA170515 Utenom barneinnhold/NRK Super på 16 prosent andel, utgjør breddetilbudet i NRK TV-appen hele 62 prosent av den samlede seertiden, ifølge NRKs årsrapport.
DA170515 For humorserien « Vikingane » komr 60 prosent av den samlede strømmingen i NRK TV før lineær-TV-premieren på NRK 1.
DA170515 Helseminister Bent Høie ( H ) lover at den samlede beredskapen ved Odda sjukehus skal være på dagens nivå.
AP170515 Ifølge NFF var de samlede driftsinntektene for lagene i de to divisjonene over 1,7 milliarder kroner.
DN170514 - Det er ikke rimelig at USA står for over halvparten av NATOs samlede forsvarsutgifter, sier Stoltenberg til NTB.
DA170514 Den samlede beredskapen for befolkningen til hørende Odda sykehus skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag.
SA170512 Etter at sykkel-VM torsdag fikk 10 millioner kroner ekstra fra regjeringen blir den samlede statlige bevilgningen 52 millioner kroner.
BT170512 Etter at sykkel-VM torsdag fikk 10 millioner kroner ekstra fra regjeringen blir den samlede statlige bevilgningen 52 millioner kroner.
AP170512 Etter at sykkel-VM torsdag fikk 10 millioner kroner ekstra fra regjeringen blir den samlede statlige bevilgningen 52 millioner kroner.
SA170511 Dermed blir den samlede statlige bevilgningen til VM på 52 millioner kroner.
NL170511 Lars Erik Rudqvist, som er professor i onkologi og ansvarlig for medisinske spørsmål i Swedish Match, krever at helsemyndighetenes samlede vurdering av helserisikoen knyttet til snus må omgjøres.
NL170511 Den vil trolig gi et mer nøyaktig anslag over de samlede ressurser i Alta- og Gohta-strukturen.
DN170511 Etter 2014 har reklameinntektene til de nordiske medieselskapene falt, mens inntektene som går til de utenlandske teknologiselskapene har økt, og tok i 2016 44 prosent av de samlede reklameinntektene, sier Ohlsson.
DB170511 Prinsippet var at samfunnets samlede ressurser skulle kunne mobiliseres for forsvaret av landet.
BT170511 Dette innebærer at den samlede økonomiske støtten fra staten til arrangementet er på 52 millioner kroner.
BT170511 Dermed blir den samlede statlige bevilgningen til VM på 52 millioner kroner.
AP170511 Dermed blir den samlede statlige bevilgningen til VM på 52 millioner kroner.
AA170511 plass på Eurovisionworlds samlede oddsoversikt. ( ©NTB ) ¶
AA170511 plass på Eurovisionworlds samlede oddsoversikt.
SA170510 Dette fordi det kan være andre partier som utgjør flertallet i komiteen, enn det tilfellet er i det samlede Stortinget.
FV170510 - I dag står kraft- og varmeproduksjon for 26 prosent av de samlede utslipp i Europa.
DN170510 Selve aksjen har steget om lag 35 prosent på børsen, men når mottatte utbytter tas med er den samlede avkastningen siden 2012 på rundt 140 prosent.
DN170510 Dersom man skal se på den faktiske kjøpekraftsutviklingen, er det imidlertid den samlede konsumprisindeksen som gir det riktige målet.
DA170510 I retten opplyste Sally & Mimosa AS at den samlede gjelden er på 254.000 kroner og at selskapets anslåtte verdi er på omkring 20.000 kroner.
DA170510 Helse Sør- Øst får om lag 54 prosent av de samlede bevilgninger til spesialisthelsetjenesten, og er ansvarlig for å fordele sine inntekter innad i regionen.
DA170510 Helse Sør- Øst får om lag 54 prosent av de samlede bevilgninger til spesialisthelsetjenesten, og er ansvarlig for å fordele sine inntekter innad i regionen.
AA170510 Det samlede driftsresultatet for det John Fredriksen-dominerte oppdrettsselskapet var rekordhøyt, i likhet med Salmars resultat.
DA170509 Når det gjelder Jæren El Kontroll AS ble det opplyst at den samlede gjelden er på 428.479 kroner og at selskapet er uten noen form for aktiva og eiendeler.
DA170509 Tar en og med økt saksbehandlingstid mellom selskapene og økt administrasjon i departementet som skal håndtere statens ansvar, så vil sannsynligvis de samlede kostnader bli større, mens Nye Veier AS sine kostnader vil framstå som mindre.
DA170509 For Statens vegvesen er det fortsatt slik at kostnadene til ekspropriasjoner er en del av de samlede byggekostnadene, som må dekkes av etaten selv.
DA170509 Det vil føre til at den samlede risikoen i fondet øker.
DA170509 Det vil føre til at den samlede risikoen i fondet øker.
AA170509 FN forventer at det samlede antallet i år vil bli noe lavere.
DB170508 Dagens Næringsliv skriver at Siv Jensen selv påstår hun ikke har regnet på de samlede skatte og avgiftskuttene partiet foreslår, men det har Finansdepartementet, som hun leder.
DB170508 Nå kommer hans samlede dikt i ny utgave.
DB170508 BOK : Bokvennen Forlag har utgitt en ny utgave av de samlede diktene til vår største proletarpoet, Rudolf Nilsen ( 1901-1929 ), med et engasjert etterord av professor Hans H.
DA170508 Oppbudet var besluttet av styret i firmaet, og i retten ble det opplyst at den samlede gjelden var 5.189.514 kroner.
DA170508 For 2060 anslås nå et gap mellom samlede inntekter og utgifter tilsvarende fem prosent av samlet verdiskaping.
BT170508 Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander, skriver Høie og tilføyer at den samlede beredskapen for befolkningen i området skal være på samme nivå og gi samme trygghet som i dag.
AP170508 Flyselskapets samlede kabinfaktor ble samtidig forbedret med over 6 prosentpoeng til 76,3 prosent.
AA170508 Flyselskapets samlede kabinfaktor ble samtidig forbedret med over 6 prosentpoeng til 76,3 prosent.
AA170508 Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander, skriver Høie og tilføyer at den samlede beredskapen for befolkningen i området skal være på samme nivå og gi samme trygghet som i dag.
DN170505 Det samlede bruttoarealet er i dag 21.424 kvadratmeter.
DA170504 Når det gjelder de årlige oppdateringene fra regjeringen, vil den bare legge fram samlede tall kun for ikke-kvotepliktig sektor.
DN170503 Sentralbanken har et todelt mål for rentepolitikken : Maskimal sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål på den samlede prisveksten i økonomien, holder seg rundt to prosent på mellomlang sikt.
DN170503 Ifølge myndighetenes statistikk som ble lagt frem sist fredag økte den samlede verdiskapningen i nasjonen med moderate 0,7 prosent målt i årlig rate i kvartalet, mot 2,1 prosent kvartalet før.
DN170503 Forskerne mener videre det må komme krav om bomullstråd som går i oppløsning i teinene for å unngå såkalt spøkelsesfiske fra teiner som blir mistet samt at det samlede fisketrykket blir redusert med 30 prosent over tre år.
DA170503 Lykkes vi med en industriell bearbeiding av råstoffet vil den samlede verdiskapingen bli mer enn ti ganger førstehåndsverdien på råstoffet.
BT170503 Russen deler seg inn i grupper, men den samlede promillen ved Roklubben fører til et visst kaos.
AA170503 Den samlede valgdeltakelsen ved det siste lokalvalget var 60 prosent.
VG170502 Norge og EU samarbeider heller ikke godt nok om kontroll med fisket, og de samlede kontrollressursene blir ikke utnyttet godt nok.
DB170502 Nils-Øyvind Haagensens samlede fra 1998 til nu.
AP170502 I visse tilfelle behandles en sak i storkammer med 11 dommere, eller i plenum av den samlede Høyesterett.
DN170501 Bærekraft skal ligge i bunnen av alt vi gjør og vi skal i større grad samle alle fagområder og bransjer som utgjør det samlede norske reiselivsproduktet.
DN170501 Bærekraft skal ligge i bunnen av alt vi gjør og vi skal i større grad samle alle fagområder og bransjer som utgjør det samlede norske reiselivsproduktet.
DN170501 Ifølge myndighetenes statistikk økte den samlede verdiskapningen i nasjonen med moderate 0,7 prosent målt i årlig rate i kvartalet, mot 2,1 prosent kvartalet før.
DN170501 Til sammen utgjør lånene 24,4 milliarder kroner av samlede låneforpliktelser på over 110 milliarder kroner.
AP170501 Verdens samlede BNP spås å vokse 3,5 prosent i år og 3,6 prosent neste år.
DB170430 Fordi det er et svært lite troverdig alternativ, gitt partienes lave samlede oppslutning, er det naturlig at de utfordres på andre alternativer.
AP170430 En slik prising vil innebære at verdien av Saudi-Aramco alene er nesten like stor som den samlede verdien av Apple, Google, Amazon og Facebook tilsammen, skriver den norske ambassaden i Riyad i en rapport til UD.
DB170429 Selskapet eies av Thon Holding, hvor hotellvirksomheten 28 prosent av samlede inntekter. 49 prosent kommer fra selskapets ni kjøpesentre, 16 prosent er leieinntekter fra kontoreiendommer, mens de resterende 7 prosentene i hovedsak stammer fra industriselskapet Unger Fabrikker.
DN170428 Dette øker Hydros samlede automotive-kapasitet til 200.000 i året.
DA170428 - Jeg er helt sikker på at dette vil gå ut over FHIs samlede faglige kompetanse, uttalte Marc Gayorfar, leder for Norsk Tjenestemannslag i FHI, til Dagsavisen 18. februar.
AP170428 En slik prising vil innebære at verdien av Saudi-Aramco alene er nesten like stor som den samlede verdien av Apple, Google, Amazon og Facebook tilsammen, skriver den norske ambassaden i Riyad i en rapport til UD.
AA170428 Når det viser segat de samlede oljereservene i Barentshavet kan være mer en ti ganger større enn anslagene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er det sannsynlig at presset for å åpne også Barentshavet nord, vil bli betydelig.
VG170427 Kvinnens samlede erstatningskrav var i utgangspunktet på inntil 8,2 millioner kroner, men advokat Kuoljok opplyste i prosedyren at han frafaller oppreisningserstatningen, samt at økonomisk tap nedjusteres noe.
VG170427 Det samlede kravet endte dermed på rundt inntil 6,1 millioner kroner.
SA170427 Forskriften, som trådte i kraft fra nyttår, innebærer at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån.
DB170427 I tabellen under ser du Finanstilsynets anslag for samlede kostnader forbundet med stjålet kortinformasjon, i tusen kroner ( legg på tre nuller ).
DA170427 I retten opplyste Ifra Eior AS at selskapets samlede gjeld er på 8.165.736 millioner kroner.
DA170427 I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1,2 millioner kroner og at aktiva har en anslått verdi på omkring 400.000 kroner.
DA170427 Denne utgjør 5 % av personalkostnadene og representere fullt ut den samlede økningen av personalkostnader i kvartalet.
AP170427 Forskriften, som trådte i kraft fra nyttår, innebærer at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån.
AP170427 Forskriften, som trådte i kraft fra nyttår, innebærer at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån.
AP170427 Utbyttet stammer fra Norlandia Care Groups samlede omsetning innen barnehager, eldreomsorg og pasienthotell i de fire landene vi driver, attpåtil fordelt på to kalenderår.
AP170427 Utbyttet stammer fra Norlandia Care Groups samlede omsetning innen barnehager, eldreomsorg og pasienthotell i de fire landene vi driver, attpåtil fordelt på to kalenderår.
AA170427 I 2015 var verdien av alle debet- og kredittoverføringene 15.967 milliarder kroner i 2015, mens samlede uttak i minibank dette året var 90 milliarder, ned fra 95 milliarder året før.
AA170427 Forskriften, som trådte i kraft fra nyttår, innebærer at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån.
VG170426 Utviklingen i NIF står i sterk kontrast til den samlede økonomien i landets 19 kretser og 54 særforbund.
SA170426 Et eksempel kan være følgende : I alle år tidligere var det slik at det nye utvalget som behandlet kultur, ba om og fikk en orientering om det samlede kulturområdet ved oppstarten av valgperioden.
SA170426 Det samlede publikumstallet ved Sandnes kunst- og kulturhus har gått ned fra 90.274 til 69.329.
SA170426 Blant annet har det samlede publikumstallet ved Sandnes kunst- og kulturhus gått ned fra 90.274 til 69.329 siden Ap og Frp tok over i 2011.
DN170426 Egenkapitalen utgjør dermed kun 0,4 prosent av selskapets samlede kapital.
DN170426 Egenkapitalen utgjør dermed kun 0,4 prosent av selskapets samlede kapital.
DN170426 Egenkapitalen utgjør dermed kun 0,4 prosent av selskapets samlede kapital.
DA170426 I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 160.000 kroner og at selskapets eiendeler har liten eller ingen verdi.
AP170426 Hafslund har om lag 1,1 millioner strømkunder og selger strøm som tilsvarer rundt 15 prosent av Norge samlede produksjon i et normalår.
AA170426 I 2015 var verdien av alle debet- og kredittoverføringene 15.967 milliarder kroner i 2015, mens samlede uttak i minibank dette året var 90 milliarder, ned fra 95 milliarder året før.
AA170426 Annonsefallet ble kompensert med 16 prosents økning i abonnementsinntektene, som nå er oppe i 139,6 millioner, noe som utgjør 60 prosent av konsernets samlede inntekter.
VG170425 Forskerne påpeker at NATO i sum ikke får til mer enn det medlemslandene i sum er villig til å legge inn i militæralliansens samlede kampkraft : ¶
DN170425 DN og Morgenbladet hadde samlede annonseinntekter på 46 millioner kroner i kvartalet.
DA170425 I retten opplyste Egedør AS at den samlede gjelden er på fem millioner kroner og at selskapets aktiva består av et varelager, varer i arbeid og kundefordringer med en samlet anslått verdi på 1,5 millioner kroner.
DA170425 I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 4.000.619 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 700.000 kroner.
AA170425 - Arbeidsgiverne er enige med oss om at den samlede rammen for lønnsveksten sentralt og lokalt skal være normgivende også for ledere og andre grupper i bedriftene, sier han.
AA170425 Den samlede kvoten på jerv som kunne felles var på 113.
DN170424 Det var 50.000 over den samlede utropsprisen til tross for at flere av de 452 objektene ikke ble solgt.
DA170424 - Kiellands samlede , ikke minst brevsamlingene.
AP170423 For eksempel økte antall samlede kjørte kilometer med personbiler fra knapt 30 milliarder kilometer i 2006 til 35,3 milliarder i 2016.
DA170422 En ringerunde Dagsavisen gjorde denne uken til Aps 19 fylkeslag, viste at fem ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
AP170422 Den utgis både i Danmark og Norge og lanseres som « [... ] den første samlede akademiske fremstilling med tolkninger af seksbindsværket ».
AP170421 Fondets samlede avkastning fra Wall Street og andre børser er i sum litt over 3400 milliarder kroner.
AP170421 Den samlede , faktiske bruken over statsbudsjettet er omtrent 1500 milliarder kroner 1998 - 2016.
AP170421 Fondets samlede avkastning fra Wall Street og andre børser er i sum litt over 3400 milliarder kroner.
AP170421 Den samlede , faktiske bruken over statsbudsjettet er omtrent 1500 milliarder kroner 1998 - 2016.
AP170421 Fondets samlede avkastning fra Wall Street og andre børser er i sum litt over 3400 milliarder kroner.
AP170421 Den samlede , faktiske bruken over statsbudsjettet er omtrent 1500 milliarder kroner 1998 - 2016.
DN170420 ¶ Det lille meglerhuset Forum Securities opplevde en halvering av inntektene i fjor, og resultatet endte med nesten tre millioner i minus av samlede driftsinntekter på fire millioner kroner.
DB170420 - I dag eier de rikeste 10 prosent av Norges befolkning omkring halvparten av Norges samlede formue.
DB170420 Manuset, på 750 håndskrevne sider, er smuglet ut av « paradiset » mellom bladene på Kim Il-sungs samlede verker.
DA170420 Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt, sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
DA170420 Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt, sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
BT170420 De samlede skadene er blitt beregnet til 55 millioner kroner.
AA170420 Vi har en sterk og samlet partiledelse, og vi har det mest samlede partiet jeg har opplevd på mine tretti år i Ap, sier han til NTB.
VG170419 Borgarting lagmannsretten ser imidlertid bort Cappelens forklaring når det gjelder den samlede mengden hasj som er omsatt.
DB170419 Tvert imot er den samlede konklusjonen fra hjelpeorganisasjoner og forskere fra FAFO og NOVA at det store flertallet rumenere på gata i Norge er reelt fattige, ikke kriminelle og ikke ofre for bakmenn, sier han.
AP170419 - Å slippe til flere aktører og la disse markedsføre sine tjenester, vil øke det samlede trykket på dem som sliter med spilling - uten at et slikt grep vil fjerne det uregulerte markedet.
AP170419 Det gjenspeiles i Aps forslag til landbrukspolitikk, i Aps syn på kommunesammenslåing - og når Aps bruker formuleringer som « det samlede rovdyrtrykket ».
FV170417 Teknisk har det gått noenlunde greit for seg, men selv om det er rolig og prosedyrer blir fulgt, så er vårt samlede inntrykk at folk er redde.
BT170417 Den første utgivelsen av hans samlede verker utgjorde 124 bind.
DA170415 I retten ble det opplyst at den samlede gjelden til Consema AS er på 5.544.935 kroner og at selskapets bokførte aktiva har en samlet anslått verdi på 6.012.756 kroner.
AA170414 Spesielt i distriktene utgjør frivilligheten en viktig del av den samlede beredskapen.
VG170412 - Dette er fotball, skriver klubben sammen med bildene av samlede hjemme- og bortefans. 👍👏Das ist Fussball !
DB170412 Det er situasjonsvurderingen, tid til rådighet, de samlede ressursene, antall personer som er der, hvordan man er mentalt forberedt, blant masse, som spiller inn.
DB170412 I dag står USA for drøyt 70 prosent av Natos samlede forsvarsutgifter.
BT170412 Nye tall viser at Statsnetts samlede inntekter fra kabelforbindelsene til utlandet de siste fem årene har vært 2,8 milliarder kroner.
BT170412 Krafthandelen bidrar til å styrke forsyningssikkerheten, og til å holde den samlede kostnaden ved kraftforsyningen lavere enn den ellers ville ha vært.
SA170411 Det samlede momsfritaket til Tesla Model X-kjøpere på en halv milliard kroner, tilsvarer gratis årskort til om lag 30.000 Oslo-pendlere.
FV170411 Følgelig vil risikoen for nye tilsvarende psykoseepisoder stå sentralt ved rettens samlede farevurdering, konkluderte tingretten med.
DA170411 I retten opplyste Wm Bemanning AS at den samlede gjelden er på 450.000 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva av verdi.
AA170411 Det samlede momsfritaket til Tesla X-kjøpere på en halv milliard kroner.
SA170410 Manchester United ( England ) : 6,32 milliarder kroner i samlede inntekter ¶ 2.
DB170410 Dette er midler som er lett tilgjengelig for hvert enkelt prosjekt, men folk ser ikke det samlede beløpet på sluttregningen, sier han.
DA170410 I retten opplyste Vest Tak AS at den samlede gjelden var på mellom én og 1,5 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på omkring 100.000 kroner.
DA170410 Sandnes Forskaling AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 140.000 kroner og at det ikke er noen form for aktiva i selskapet.
DA170410 Men det samlede kunstnerskapet er rikere og mer sammensatt enn de fleste gjerne tenker seg.
BT170410 Manchester United ( England ) : 6,32 milliarder kroner i samlede inntekter ¶ 2.
AP170410 Manchester United ( England ) : 6,32 milliarder kroner i samlede inntekter ¶ 2.
AA170410 « Kult at fortelleren er litt upålitelig her - som det samlede inntrykket er av tittelen « er jeg sen ? " » ( sen i å delta ) og sikling over ABS og overforklaring av at hun IKKE har noe ønske i å delta i hva de snakker om. clever. », kommenterer en seer på NRK.no.
AA170410 Manchester United ( England ) : 6,32 milliarder kroner i samlede inntekter ¶ 2.
AP170409 Samlede utgifter på statsbudsjettet er 1276 milliarder kroner i år.
AP170409 Samlede utgifter på statsbudsjettet er 1276 milliarder kroner i år.
VG170408 Med dette kjøpet eier nå staten rundt 99 prosent av Svalbards samlede areal.
DN170408 Med dette kjøpet eier nå staten rundt 99 prosent av Svalbards samlede areal.
DN170407 Samtidig bidro oljerelaterte næringer som maskinindustri og metallvareindustri til å dempe oppgangen i den samlede industriproduksjonen.
AP170407 - I kvartalets siste måned passerte samlet avkastning den samlede tilførselen til fondet, sier Slyngstad.
AP170407 - I kvartalets siste måned passerte samlet avkastning den samlede tilførselen til fondet, sier Slyngstad.
AP170407 - I kvartalets siste måned passerte samlet avkastning den samlede tilførselen til fondet, sier Slyngstad.
AA170407 I kvartalets siste måned passerte samlet avkastningen den samlede tilførselen til fondet, sier Yngve Slyngstad, som leder NBIM.
AA170407 Fondets samlede avkastning siden oppstarten i 1996 passerte dette kvartalet den samlede tilførselen til fondet.
AA170407 Fondets samlede avkastning siden oppstarten i 1996 passerte dette kvartalet den samlede tilførselen til fondet.
DA170406 Jeg har lest alle de samlede verker av Søren Kierkegaard.
AA170406 Den samlede trafikkveksten ( RPK ) økte med 16 prosent, mens kapasitetsveksten ( ASK ) steg med 22 prosent.
VG170405 Statsråd Ketil Solvik-Olsen sa noe han sikkert mente som skryt : - Dette er det samlede beløpet : « 1064 000 000 000 » kroner.
DN170405 Hvilke prosjekter skyves på og hvordan blir det samlede klimaavtrykket av transportplanen ?
DB170405 Palmeolje har omtrent samme innhold av mettet fett som smør og utgjør en svært liten del av det samlede inntaket av mettet fett i Norge.
SA170404 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
DN170404 Til sammen utgjør lånene 24,4 milliarder kroner av samlede låneforpliktelser på over 110 milliarder kroner.
DN170404 Det samlede tallet av petroleumsprodukter endte på 8,78 milliarder liter i 2016.
AP170404 Dette er om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld.
AP170404 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AA170404 Det samlede tallet av petroleumsprodukter endte på 8,78 milliarder liter i 2016.
DN170403 Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016.
DN170403 Nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at statsregnskapets samlede inntekter var på 254 milliarder kroner.
DN170403 De samlede utgiftene økte samtidig i underkant av 1 prosent og var på 314 milliarder kroner.
DN170403 De samlede overføringene har gått ned med 5,2 milliarder kroner.
DN170403 Etterspørselen i USA ser ifølge avisen ut til å komme tilbake, etter en svak vinter, og fallende bensin- og diesellagre ser ut til å lede et lenge etterlengtet trekk i samlede oljelagre.
DN170403 - Vi fikk det vi ønsket : En absolutt nedgang i de samlede petroleumslagrene, sier han.
DA170403 Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016.
AP170403 I tillegg kan du ikke få lån dersom din samlede gjeld vil overstige fem ganger brutto årsinntekt.
AP170403 Nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at statsregnskapets samlede inntekter var på 254 milliarder kroner.
AP170403 De samlede utgiftene økte samtidig i underkant av 1 prosent og var på 314 milliarder kroner.
AP170403 De samlede overføringene har gått ned med 5,2 milliarder kroner.
AA170403 Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016.
VG170402 Med All Nippon Airways som ny hovedsponsor fulgte også en økning i den samlede premiepotten til 2,5 millioner dollar.
DN170401 Selv om den samlede gjeldsbelastningen i utgangspunktet er rekordhøy, viser undersøkelsen at det er store grupper av boligkjøpere flere steder i landet som har langt høyere gjeldsbelastning enn gjennomsnittet : ¶
DA170401 USAs samlede utslipp har gått ned i senere år - med en nedgang på 12 prosent fra 2005 til 2015.
DA170401 Det kan gjøre at USAs samlede klimautslipp kan fortsette å falle, uavhengig av hva Trump finner på.
VG170331 Men når EU og EØS mister et land som alene står for nesten en femtedel av EUs samlede BNP, 12 prosent av EUs budsjett, halvparten av EUs kjernefysiske arsenal og ca. 40 prosent av unionens militære kapasitet som kan settes inn utenfor unionen, da sier det seg selv at ingen ting blir som før.
VG170331 Han var også øverste leder for en rekke selskaper, med samlede verdier i hundremillionersklassen, primært innen eiendom.
SA170331 - Vi lover å gi den beste samlede dekningen av de tre lagene.
FV170331 - Vi lover å gi den beste samlede dekningen av de tre lagene.
DN170331 Pareto viser til at slaktevolumet var ned syv prosent i første kvartal 2017, sammenlignet med første kvartal 2016, mens prisene var rundt 23 prosent høyere, noe som betyr at den samlede verdien av laksekonsumet økte med « imponerende » 13 prosent på årsbasis.
DN170331 Totalt sett over den delen av livsløpet en er bosatt i Norge, er forskjellen i de samlede offentlige nettoutgiftene mellom mannlige innvandrere og menn født i Norge anslått til 4 millioner kroner », heter det i meldingen.
DN170331 av den samlede inntekten for menn med flukt som innvandringsgrunn det første året de er bosatt i Norge, og om lag 80 pst. for kvinner med samme bakgrunn.
AP170331 Fremtidige regjeringer må skaffe nær 10 milliarder kroner ekstra hvert år 2030 - 2060, regnet ut fra dagens størrelse på Fastlands-Norges samlede produksjon.
AP170331 Fremtidige regjeringer må skaffe nær 10 milliarder kroner ekstra hvert år 2030 - 2060, regnet ut fra dagens størrelse på Fastlands-Norges samlede produksjon.
AP170331 - Vi lover å gi den beste samlede dekningen av de tre lagene.
AA170331 Overføringen av ansvaret til kommunene vil føre til at tannhelsetjenesten blir en del av det samlede helsetilbudet i kommunen.
SA170330 Transportsektoren står for over en tredjedel av de samlede norske utslippene.
DN170330 Den samlede statsgjelden i eurosonen er på 91,3 prosent av brutto nasjonalprodukt, ikke langt fra toppnivået på 94,5 prosent i 2014.
DN170330 Ifølge Bloomberg er de samlede tapene trolig enda høyere enn 34 milliarder kroner.
DB170330 Dette er alle områder der det samlede tjenestetilbudet består av en stor andel private, som leverer tjenester av høy kvalitet, som folk generelt er fornøyd med og der tilfredsheten og resultatene ofte er bedre enn i tilsvarende offentlige tjenester.
AA170330 Mer enn hvert åttende barn - 135.953 - levde i 2015 i husholdninger som mottok mer enn halvparten av de samlede inntektene gjennom offentlige overføringer.
VG170329 Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
VG170329 - Hva mener dere med at sykdomskravet skal tydeliggjøres ? 34,3 milliarder kroner ¶ Samlede årlige utgifter til ulike trygdeordninger : ¶
SA170329 Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
SA170329 Også Storbritannia er i ferd med å anskaffe P-8A, og sammen med USA og Norge vil den samlede evnen til å overvåke havområdene i Nord-Atlanteren øke betydelig. ( ©NTB ) ¶
DB170329 De 2400 dyrene i Nordfjella utgjør om lag en tidel av den samlede norske villreinstammen.
DB170329 Meldingen forteller at « den samlede effekten av tilsynspraksisen kan forbedres gjennom bedre planlegging, risikovurdering og gjennomføring », og praksisen skal kartlegges for å vurdere eventuelle tiltak.
DA170329 Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP170329 Også Storbritannia er i ferd med å anskaffe P-8A, og sammen med USA og Norge vil den samlede evnen til å overvåke havområdene i Nord-Atlanteren øke betydelig.
AA170329 Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
SA170328 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
DA170328 Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016.
BT170328 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP170328 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AA170328 Gulating lagmannsrett vurderte voldstilfellene som så alvorlige at den samlede fengselsstraffen ble hevet med et halvt år, skriver Haugesunds Avis. 30-åringen ble dømt til fengsel i fem år i Haugaland tingrett, en dom han delvis anket.
AA170328 Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016.
SA170327 Vår samlede innsats i Irak og Jordan er viktige bidrag i kampen mot ISIL, og vi står sammen med våre allierte i kampen mot terrororganisasjonen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) i en pressemelding.
AA170327 Vår samlede innsats i Irak og Jordan er viktige bidrag i kampen mot ISIL, og vi står sammen med våre allierte i kampen mot terrororganisasjonen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) i en pressemelding.
SA170326 Særegen Noriaki Kasai, som også hoppet den gangen eliten hadde samlede ben.
SA170326 - Ja, han behersker endring, sier Evensen om skihopperen som én måned før OL i Albertville i 1992, måtte omstille seg fra samlede ben til v-stil.
DN170326 « Petroleumsaksjer utgjør ti prosent av statens aksjer, mens petroleumsaksjer på verdensbasis utgjør om lag fem prosent av verdens samlede aksjer.
AP170326 Særegen Noriaki Kasai, som også hoppet den gangen eliten hadde samlede ben.
AP170326 - Ja, han behersker endring, sier Evensen om skihopperen som én måned før OL i Albertville i 1992, måtte omstille seg fra samlede ben til v-stil.
AP170326 Særegen Noriaki Kasai, som også hoppet den gangen eliten hadde samlede ben.
AP170326 - Ja, han behersker endring, sier Evensen om skihopperen som én måned før OL i Albertville i 1992, måtte omstille seg fra samlede ben til v-stil.
DA170324 Av det samlede tallet fikk Nav varsler om nedbemanning av 1300 personer.
DA170324 Parallelt med utdelingen av filmkritikerprisene i går, kom Montages med sine samlede analyser av 2016s norske filmer i bokform.
DA170324 I 2011 skrev Montages-redaktør Meinich at « den samlede norske filmkritikken står som en vag, impotent masse ».
AP170324 Det mest påfallende med den ferske dommen er den avsluttende bemerkningen fra den samlede lagmannsrett : ¶
AA170324 Av det samlede tallet fikk Nav varsler om nedbemanning av 1.300 personer.
DN170323 Med på kjøpet kommer søksmål og samlede krav på over 100 millioner kroner.
DA170323 Samlet sett - og justert for influensa og andre sesongvariasjoner - var det bare mindre endringer i det samlede sykefraværet i fjerde kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170323 Samlet sett - og justert for influensa og andre sesongvariasjoner - var det bare mindre endringer i det samlede sykefraværet i fjerde kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
SA170322 Den samlede målforskjellen lyder på 21 - 10. ( ©NTB ) ¶
DN170322 Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
AP170322 Støy og luftforurensning vil utgjøre en vesentlig del av de samlede ulempene, sier Tvedt.
AP170322 Den samlede målforskjellen lyder på 21 - 10. ( ©NTB ) ¶
FV170321 De samlede investeringene ligger rundt 150 milliarder kroner.
DA170321 En må ikke lenger tenke at de nye bussveiene skal trafikkeres eksklusivt som en form for baneerstatning med eget materiell, men se på disse strekningene som en del av det samlede nettet av kjøreveier for buss.
AA170321 De samlede investeringene ligger rundt 150 milliarder kroner.
DN170320 Rapporten fra McKinsey, " Overcoming obesity : An inital economic analysis " beregner de årlige utgiftene relatert til fedme til 2,8 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt- det vil si 14 tusen milliarder kroner.
DA170320 De samlede helseutgiftene i Norge var på nær 326 milliarder kroner i fjor, ifølge Helseregnskapet 2016 fra Statistisk sentralbyrå.
DA170320 De samlede helseutgiftene i Norge var på 325,6 milliarder kroner i fjor, viser Helseregnskapet 2016 fra Statistisk sentralbyrå.
DA170320 De samlede helseutgiftene i Norge var på nær 326 milliarder kroner i fjor, ifølge Helseregnskapet 2016 fra Statistisk sentralbyrå.
AA170320 Estimatet viser at rederienes samlede omsetning falt med 16 prosent i 2016, til 234 milliarder kroner.
AA170320 Oslo ( NTB ) : Det samlede salget av petroleumsprodukter endte på 598 millioner liter i februar i år, 39 millioner liter mindre enn i samme måned i 2016.
DA170318 Utenriksdepartementet og den statlige bistandsetaten USAID ( US Agency for International Development ) mister 28 prosent - eller 10 milliarder - av sine samlede budsjetter.
DA170317 Det Aasland sikter til er EUs målsetting om store samlede utslippskutt i kvotepliktig sektor, som omfatter industrien og oljenæringen, ved handel med utslippskvoter.
AA170317 Det var en liten nedgang i antallet søknader, noe som mest sannsynlig skyldtes naturlige svingninger, mens det var 6 prosent økning i det samlede erstatningsbeløpet.
AA170317 Som følge av lavere oljepriser gjennom 2016, fikk konsernledelsen i Statoil lavere samlede utbetalinger enn året før.
DN170316 Selv om den nye EU-avtalen gir rom for større samlede norske utslipp, har Stortinget tidligere satt som mål at utslippene skal kraftig ned.
DN170316 Mens Norges samlede klimautslipp har steget siden 1990, har de sunket i ikke-kvotepliktig sektor de siste årene.
DN170316 Men dette skal skje sammen med EU, og i teorien kan vi nærme oss målet uten å kutte de samlede norske innenlandske utslippene.
DN170316 En planlagt femdobling av norsk lakseproduksjon, slik fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) har tatt til orde for, vil legge beslag på arealer i Brasil som er større enn det samlede arealet som brukes til matproduksjon i Norge, skriver Dagbladet.
DA170316 Det var styret i stiftelsen som hadde besluttet oppbudet og det ble opplyst i retten at den samlede gjelden overstiger stiftelsens aktiva.
DA170316 Top Five AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 381.000 kroner.
DA170316 Stavanger tingrett mente at den etter den samlede bevisførselen trygt kunne se bort fra artistens forklaring.
BT170316 Retten mener den samlede straffen bør være på 18 år.
AP170316 Selv om den nye EU-avtalen gir rom for større samlede norske utslipp, har Stortinget tidligere satt som mål at utslippene skal kraftig ned.
AP170316 Mens Norges samlede klimautslipp har steget siden 1990, har de sunket i ikke-kvotepliktig sektor de siste årene.
AP170316 Men dette skal skje sammen med EU, og i teorien kan vi nærme oss målet uten å kutte de samlede norske innenlandske utslippene.
AA170316 En planlagt femdobling av norsk lakseproduksjon, slik fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) har tatt til orde for, vil legge beslag på arealer i Brasil som er større enn det samlede arealet som brukes til matproduksjon i Norge, skriver Dagbladet.
AA170316 Den samlede eksporten av varer utgjorde 71,2 milliarder kroner i februar, en oppgang på 18 prosent fra samme måned i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170316 Også det totale antallet gudstjenester økte noe, mens den samlede deltakelsen falt 1,8 prosent til 5,67 millioner deltakere.
VG170315 Men det samlede fisket må ned hvis villaksbestanden ikke skal forsvinne.
DN170315 Den samlede globale dagsproduksjonen i februar var på 96,52 millioner fat dagen, 170.000 fat lavere enn produksjonen for et år siden.
DN170315 Den samlede deltagernedgangen for samtlige Birken-arrangementer innen ski, sykkel og løping betydde i fjor en nedgang på rundt 20 millioner kroner på inntektssiden, målt mot 2014.
DA170315 I retten opplyste skyldneren at den samlede gjelden er på 1,6 millioner kroner, samt at det mest vesentlige av selskapets aktiva består av et varelager med en anslått verdi på 250.000 kroner.
AA170315 - 60 prosent av det samlede svindelbeløpet gjelder nå syke- og uføresaker, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.
SA170314 " De samlede funnene som ble gjort under besøket viser at tvungen overføring til en annen stat for norsk straffegjennomføring utgjør et stort inngrep i de innsattes liv ", skriver Falkanger i rapporten.
DN170314 Opec, ledet an av Saudi-Arabia, ble i november enig om å kutte sin samlede oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet i markedet og presse prisene opp.
DN170314 Opec, ledet an av Saudi-Arabia, ble i november enig om å kutte sin samlede oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet i markedet og presse prisene opp.
DN170314 Opec, ledet an av Saudi-Arabia, ble i november enig om å kutte sin samlede oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet i markedet og presse prisene opp.
DN170314 Samlede tap er imidlertid trolig enda høyere, påpeker Bloomberg.
DB170314 Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg.
DA170314 Disse investeringene hadde en avkastning på 5 prosent, altså hele 2,6 prosent lavere enn den samlede avkastningen for Oljefondet.
AA170314 " De samlede funnene som ble gjort under besøket viser at tvungen overføring til en annen stat for norsk straffegjennomføring utgjør et stort inngrep i de innsattes liv ", skriver Falkanger i rapporten.
VG170313 Om det er slik at sesongens samlede utbytte skal være parameteret for et konkret uttak : Er det tydelig kommunisert ut i forkant, eller noe de fant på nå ?
VG170313 Vi vedstår oss de vedtakene vi har gjort, men regjeringens samlede politikk har skapt uro i distriktene, fordi de tar bort viktige redskaper for å sikre arbeid og aktivitet over hele landet.
SA170313 Det sa dansken til det samlede mediekorpset etter kampen mot islandske FH.
DN170313 Tromsø topper også listene over oppnådd rompris ( uten frokost og moms ) og dermed også revpar, som er den samlede losjiinntekten uten frokost og moms fordelt på alle tilgjengelige rom.
DN170313 Tromsø topper også listene over oppnådd rompris ( uten frokost og moms ) og dermed også revpar, som er den samlede losjiinntekten uten frokost og moms fordelt på alle tilgjengelige rom.
DA170313 For den samlede verdiskapingen - og dermed grunnlaget for velferdsstaten - er det avgjørende at folk er i arbeid.
DA170313 Nedgangen i de samlede utslippene, fra 1.456.000 til 1.233.000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2013 og 2015, skyldes i stor grad mindre bruk av oljefyr til oppvarming.
DA170313 Disse utslippene utgjør nå over halvparten av Oslos samlede utslipp.
AP170313 Det sa dansken til det samlede mediekorpset etter kampen mot islandske FH.
AA170313 I helseregnskapet 2016 fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) kommer det fram at de samlede helseutgiftene i Norge var på 326 milliarder kroner i fjor, noe som tilsvarer 62.000 kroner per innbygger.
AA170313 I oktober 2015 ble billettprisene doblet, noe som bidro til at de samlede billettinntektene i fjor også ble doblet fra 7 til 14 millioner.
SA170312 De neste fire årene skal Høyre gå inn for « moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået » og « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital », samt øke bunnfradraget.
SA170312 Etterpå tok han gjerne bilder med fansen, men uttalte han følgende til det samlede mediekorpset ved stadion : ¶
FV170312 De neste fire årene skal Høyre gå inn for « moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået » og « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital », samt øke bunnfradraget.
DN170312 I årene fra 2006 til og med 2014 var de samlede årsunderskuddene på 68 millioner kroner.
DB170312 * Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene skal styrkes, den samlede kapasitet i nord skal ikke bygges ned.
AP170312 Kirken har også uttalt at de mange « terrorangrepene mot kristne i Nord-Sinai » har som mål « å skade nasjonal harmoni og ødelegge for den samlede kampen mot terror i landet ».
AP170312 De neste fire årene skal Høyre gå inn for « moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået » og « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital », samt øke bunnfradraget.
AP170312 Etterpå tok han gjerne bilder med fansen, men uttalte han følgende til det samlede mediekorpset ved stadion : ¶
DB170311 GARDERMOEN ( Dagbladet ) : Høyre vil ha moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre et bredt skattegrunnlag der alle med skatteevne bidra, vedtok Høyres landsmøte i ettermiddag.
AP170311 Etter en regjeringsperiode der Høyre og Frp har gitt over 20 milliarder totalt i skatte- og avgiftslettelser, hadde programkomiteen i Høyre foreslått at partiet de neste fire årene bare skulle gå inn for « moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået ».
AA170311 Høyres landsmøte vedtok lørdag å gå for " moderate " lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået.
AA170311 Høyre-landsmøtet sluttet lørdag opp om formuleringen om at partiet skal gå inn for " moderate " lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået.
VG170310 De betaler også mer enn den samlede skatten fra de 70 prosent med lavest inntekt. 8.
DN170310 ¶ Amerikanernes samlede nettoformue har gått til værs.
DN170310 Det har naturlig nok gitt store utslag også på husholdningenes samlede nettoformue.
DA170310 Mens en rekke fylker opplevde nedgang i de samlede utslippene av CO2, metan og lystgass fra veitrafikken i perioden 2009 til 2013, gikk utslippene opp igjen i samtlige fylker i perioden 2013-2015, med det nevnte unntaket.
SA170309 Universitetsdirektøren leder den samlede administrative virksomheten.
DB170309 « Høyre vil ha moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået », lyder programkomiteens forslag for de neste fire årene.
DA170309 Den er plassert slik at den skal kunne fange opp den samlede luftforurensningen fra alle mulige kilder ( trafikk, oppvarming, bynær industri, naturlige kilder, etc. ).
BT170309 Men i Norge er det greit at norsk oljenæring og industri bidrar til å løfte de samlede norske utslippene, ifølge Tina Bru.
BT170309 De samlede utslippene fra kvotepliktig sektor i EU og EFTA må gå ned - herunder industri og energiproduksjon.
BT170309 mars : « Det kan være greit å la Norges samlede klimautslipp fortsette å vokse », sier Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru.
SA170308 Det kan være greit å la Norges samlede klimautslipp fortsette å vokse, mener Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru.
DN170308 Siden begge forutsetningene for tiden er på plass, mener Bru det er akseptabelt at norsk oljenæring og industri bidrar til å løfte de samlede norske utslippene.
DN170308 På spørsmål om han da har siktet til de samlede utslippene, eller ikke-kvotepliktig sektor, svarer han " begge deler ".
DN170308 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store kutt i de samlede norske utslippene innen 2020.
DN170308 I tillegg må de samlede utslippene fra kvotepliktig sektor i EU og EFTA-landene gå ned.
DN170308 Hvis de samlede norske utslippene vokser i årene framover, vil ikke det være noen ny utvikling.
DN170308 Det kan være greit å la Norges samlede klimautslipp fortsette å vokse, mener Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru.
DN170308 - Det er greit at de samlede norske utslippene stiger så lenge de fortsetter å synke både i ikke-kvotepliktig sektor i Norge, og i europeisk kvotepliktig sektor sett under ett, sier hun til NTB.
DB170308 Men den samlede gevinsten på Spetalens hydrogeneventyr skal ha vært nesten ti ganger så stort.
DB170308 Familievoldskoordinatorene er tillagt koordinerende oppgaver og skal ha en oversikt over politidistriktets samlede innsats innen familievoldsfeltet.
DB170308 Som mindretallet skriver i en kronikk i VG : « For familier med tre barn slutter avtrapningen først ved en familieinntekt på i underkant av én million kroner og den samlede marginalskatten på den ene av foreldrene vil da være på 57,5 prosent.
DB170308 Det argumentet må vurderes på bakgrunn av den samlede støtten vi gir til foreldrene, ikke for hver enkelt ytelse.
DA170308 I 2015 kom hennes samlede dikt i ny utgave.
DA170308 - Torunn Borge var en god leser av det politiske i litteraturen, i en tid da politikk ikke hadde den samme selvfølgelige plassen i litteraturen som i dag, sa tidligere kulturredaktør Cathrine Sandnes til Dagsavisen, ved utgivelsen av Borges samlede dikt i 2015.
BT170308 Ikke mer til enn 13 % av verdens samlede militærutgifter trenges for å utrydde sult og fattigdom.
AA170308 Det var i et intervju med NTB onsdag at Høyres klimapolitiske talskvinne Tina Bru slo fast at det er greit om norske utslipp øker, dersom de samlede utslippene i kvotepliktig sektor i EU, går ned.
VG170307 BARNESTØTTERAPPORT : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter ¶
VG170307 Typisk vil begge i utgangspunktet ha en marginalskatt på 35 prosent og den samlede reelle marginalskatten øker dermed til 48,5 prosent.
VG170307 For familier med tre barn slutter avtrapningen først ved en familieinntekt på i underkant av én million kroner og den samlede marginalskatten på den ene av foreldrene vil da være på 57,5 prosent.
VG170307 Det er det siste alternativet vi ideelt sett vil anbefale, fordi vi mener at den samlede støtten til barnefamiliene og inntektsomfordelingen, fra familier uten barn til familier med barn, kan og bør økes.
VG170307 De samlede utgiftene til den inntektsprøvde ordningen anslås til 6 mrd. kroner mot om lag 15 mrd. kroner for dagens universelle barnetrygd, og fattigdomsraten vil bli redusert med 1,7 prosentpoeng.
DN170307 Regjeringen mener den samlede satsingen på de to typene biodrivstoff vil senke utslippene både i Norge og globalt.
DN170307 Den samlede merkostnaden for biodrivstoffsatsingen kan dermed bli på 3,2 milliarder kroner.
DN170307 - Bedriftene venter at den samlede veksten vil tilta litt det neste halvåret.
DN170307 - Bedriftene venter at den samlede veksten vil tilta litt det neste halvåret.
DB170307 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶
BT170307 NY UTREDNING : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter.
BT170307 NY UTREDNING : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter.
AA170307 Regjeringen mener den samlede satsingen på de to typene biodrivstoff vil senke utslippene både i Norge og globalt.
SA170306 Bybakgrunnsstasjonene, som Våland er et eksempel på, skal derimot stå slik at de fanger opp den samlede luftforurensningen fra alle mulige kilder ( trafikk, oppvarming, bynær industri, naturlige kilder, etc. ).
DN170306 I slutten av november 2016 ble Opec-medlemmene med Saudi-Arabia i spissen enige om å kutte sin samlede oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet i markedet og presse prisene opp.
DN170306 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter ( til høyre ).
DN170306 Ellers fremgår det at de samlede kostnadene for nedstenging og avslutning av Veslefrikk-feltet er estimert til 2-3 milliarder kroner.
AA170306 Av den samlede legemiddelomsetningen på 25,3 milliarder kroner, dekket det offentlige 18,2 milliarder, eller 72 prosent av utgiftene.
AA170306 Det tilsvarer nesten hele Norges samlede utslipp av klimagasser.
DN170305 Men markedsutviklingen i denne sektoren har likevel medført at den samlede verdien av eierandelene har økt, sier han til NTB.
DB170305 Det er vesentlige dyrere å leve som enslig etter at partneren dør, og den gjenlevende må derfor ha en høyere inntekt enn halvparten av parets samlede inntekt for å kunne opprettholde den samme levestandarden.
DB170305 Dertil kommer at langt de fleste kvinner fortsatt har vesentlig lavere livslønn enn sine menn slik at deres egne opptjente pensjonsrettigheter utgjør en mindre del av parets samlede opptjening.
BT170305 Begrunnelsen for konklusjonen er i all hovedsak den samlede kompetanse innen finans, forskning og teknologi.
DA170304 « Departementet kan ikke se hvordan en ny lovbestemmelse kan utfores på en slik måte at den åpner for et uttak som er så omfattende som nemndenes samlede vedtak i 2016 på inntil 47 ulver, uten at det kommer i konflikt med Bernkonvensjonen ».
DA170304 « Departementet kan ikke se hvordan en ny lovbestemmelse kan utfores på en slik måte at den åpner for et uttak som er så omfattende som nemndenes samlede vedtak i 2016 på inntil 47 ulver, uten at det kommer i konflikt med Bernkonvensjonen ».
AA170304 Premier på 3000 kroner gikk både til Ruben Hoel for største fisk ( 536 gram ), og til Dainis Mors for største samlede fangst ( 910 gram fordelt på seks fisk ).
DB170303 Det samlede tallet for norske forsikringsselskap er svimlende to milliarder kroner.
AA170303 Bostyrer frykter samlede krav på opp mot 30 millioner.
DN170302 Flere fylkeslag reagerer også på formuleringen i forslaget til nytt partiprogram om å sikre « moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået ».
DN170302 De samlede 462 hestekreftene bringer bilen fra null til 100 kilometer i timen på 4,6 sekunder med Sport Chrono-pakken.
DN170302 Også sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets trekker frem at god vekst i tjenesteforbruket har bidratt til å holde det samlede forbruket brukbart oppe i fjor på tross av nedgang i kjøpekraften.
AP170302 Ungdomspartiene hadde i overkant av 15.000 medlemmer i 2015, noe som var langt høyere enn i 2010, da det samlede medlemstallet var på om lag 10.000.
DN170301 Det samlede Euro Ncap-resultatet er basert på 4 områder.
DB170301 Politiet og betjeningen har foreløpig ikke full oversikt over samlede verdier.
AA170301 I fjor stemte 62 prosent av dem for fortsatt EU-medlemskap, mens det samlede utfallet av den britiske folkeavstemningen var at 52 prosent vil forlate EU.
DN170228 En husholdning med samlede inntekter på halvannen million kroner kan låne opp mot fem ganger inntekten og sitter gjerne på et par-tre millioner kroner i egenkapital etter noen år i boligmarkedet.
DN170228 Sentralbanksjef Janet Yellen har et todelt mandat for rentesettingen : Maksimal sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid.
DN170228 Han gir Bruce rett i at det er nødvendig å også følge den verbale kommunikasjonen for å kunne danne seg et bilde av sentralbankens samlede vurderinger.
DN170228 Globalt står kullkraftverk for 40 prosent av verdens samlede strømproduksjon, ifølge Det internasjonale energibyrået.
DB170228 Vedtakene fattes med bakgrunn i utvalgets samlede kompetanse.
DB170228 Faglig fordi man mente at ordningen ville kunne framstå som mer konsistent ved å gi ett utvalg helhetlig ansvar for den samlede vurderingen av alle påmeldte titler innenfor en sjanger i løpet av ett år.
DA170228 Den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.
AP170228 Verdiskapingen i de ulike delene av næringslivet viser tilskuddet til Norges samlede inntekter.
AP170228 - Bruttoproduktet i næringslivet og de løpende inntektene til Oljefondet bidrar på lik linje til landets samlede inntekter, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.
AP170228 Verdiskapingen i de ulike delene av næringslivet viser tilskuddet til Norges samlede inntekter.
AP170228 - Bruttoproduktet i næringslivet og de løpende inntektene til Oljefondet bidrar på lik linje til landets samlede inntekter, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.
AA170228 Globalt står kullkraftverk for 40 prosent av verdens samlede strømproduksjon, ifølge Det internasjonale energibyrået.
AA170228 Den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.
DN170227 Hvor stor andel vil vindkraften ha av den samlede strømproduksjonen i Norge om vel ti år ?
AP170227 Anslaget er gjort på grunnlag av avkastningen i det samlede , brede markedet regnet i dollar.
AP170227 « Regjeringen har redusert samlede skatter og avgifter med om lag 18 mrd. kroner siden den tiltrådte.
AP170227 Over årene 2015 - 2017 ligger det an til at den samlede nedgangen i kjøpekraften som følge av reguleringene blir omtrent 3,2 prosent.
DA170225 I dialog med våre tillitsvalgte og medarbeidere, har vi besluttet at vi vil legge vekt på sosiale forhold i den samlede vurderingen når det er sterke grunner til det.
AP170225 Landbruksforvaltningen ( LMD ) : Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen.
AP170225 Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.
VG170224 De forklaringene kan også danne grunnlag for hvordan vi skal tolke de samlede tallene for 2014 og 2015.
VG170224 - Det staten har argumentert for er at det samlede bevisbildet viser at forklaringen hans til norske myndigheter ikke har vært riktig, sier Bratterud.
DB170224 Klein er største eier med 16,7 prosent av aksjene og selskapets samlede børsverdi nærmer seg nå 6 milliarder kroner.
VG170223 Økt bruk av nettløsningen " Velg behandlingsted " på HelseNorge.no bidrar til å utnytte den samlede kapasiteten i helsetjenesten vår bedre og gir pasientene økt valgmulighet.
SA170223 For konsernet ble de samlede driftsinntektene 2956 millioner kroner mot 2757 i 2015.
DN170223 « Høyere utlånstap for noen av de større bankene førte til svakere samlede resultater for norske banker i 2016 enn i 2015 », opplyser Finanstilsynet i en pressemelding i forbindelse med tilsynets resultatrapport for finansforetak torsdag.
DB170223 Utsikter til høye investeringer innenfor kraftforsyning bidrar derimot til å dempe den samlede nedgangen.
DB170223 Ser vi på hele Norge anslår bedriftene at de samlede investeringene innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil øke i 2017, sammenlignet med anslag gitt i forrige måling.
DB170223 Kraft og bolig trekker opp ¶ Samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 beløp seg til 213,4 milliarder kroner, som er 2,5 prosent lavere enn anslått i forrige undersøkelse.
DB170223 Anslagene øker innenfor industri, kraftforsyning og olje- og gassvirksomhet, melder SSB, og målt i løpende verdi anslås samlede investeringene for 2017 nå til 205 milliarder kroner, noe som er 4,1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal.
AA170223 Virksomhetene anslår høyere samlede investeringer for 2017 innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning enn i forrige kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170223 Målt i løpende verdi anslås de samlede investeringene for 2017 nå til 205 milliarder kroner, som er 4,1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal.
DN170222 Sentralbanken har et todelt mandat for rentesettingen : Maksimal sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid.
DN170222 Prisen på et fat nordsjøolje av brentkvalitet har steget med omtrent ti dollar siden oljekartellet Opec i slutten av november i fjor ble enig om en avtale om å kutte sin samlede oljeproduksjon.
DN170221 Prisen på et fat nordsjøolje av brentkvalitet har steget med omtrent ti dollar siden oljekartellet Opec i slutten av november i fjor ble enig om en avtale om å kutte sin samlede oljeproduksjon.
DN170221 Prisen på et fat nordsjøolje av brentkvalitet har steget med omtrent ti dollar siden oljekartellet Opec i slutten av november i fjor ble enig om en avtale om å kutte sin samlede oljeproduksjon.
DN170221 Den petroleumsrettede leverandørindustrien sto da for 33 prosent av den samlede omsetningen.
DB170221 - Skulle det vise seg at nordmenns samlede strømforbruk øker over natta, er jo nettselskapenes inntjening regulert av NVE.
AA170221 Den petroleumsrettede leverandørindustrien sto da for 33 prosent av den samlede omsetningen.
VG170220 I et land hvor den svarte andelen av nasjonaløkonomien er større enn Norges samlede statsbudsjett, sier det kanskje ikke så mye. 51,6 milliarder euro på plussiden utgjør heller ikke mer enn en vekst på 1,1 prosentpoeng.
DB170220 Mange kan streve med å få utdannelsen anerkjent fordi skolegangen på lavere nivå har vært spinklere, og den samlede utdannelsen deres derfor har gått over færre år enn hva det må gjøre for å telle som en fullført grad i Norge.
AP170220 Bommen på strømmen forklarer tre fjerdedeler av bommen i den samlede prisveksten.
AP170220 Bommen på strømmen forklarer tre fjerdedeler av bommen i den samlede prisveksten.
DA170218 Han viser til at transport står for opp mot 75 prosent av de samlede utslippene av klimagasser fra turisme, og peker på at det fortsatt legges opp til at reiselivsveksten skal komme innen de mest fossilintensive formene for transport, særlig cruise og fly.
DA170218 Jeg er helt sikker på at dette vil gå ut over FHIs samlede faglige kompetanse.
DN170217 Privat netthandel fortsatte veksten og bidro til at den samlede e-handelen hadde en vekst på 15 prosent.
AP170217 Til forskjell fra ham ser jeg ingen grunn til å tvile på FNs klimapanel, Senter for Klimaforskning ( CICERO ) og ( mer eller mindre ) klodens samlede forskerstand. | " Snill " : Lille Lussi prøvde så hardt å være perfekt at hun til slutt ble usynlig ¶
AA170217 Privat netthandel fortsatte veksten og bidro til at den samlede e-handelen hadde en vekst på 15 prosent.
VG170216 Og det handler også om hvordan vi utnytter de samlede ressursene, sier han.
DN170216 Den samlede forskningen viser derimot at melk er sunt, sier Ida Berg Hauge, daglig leder av Opplysningskontoret for Meieriprodukter.
DN170216 - Selv enkel informasjonsutveksling og de kanaler og kilder terrorister benytter, om de folkene som er involvert i eller mistenkes for terrorisme, vil seriøst øke vår samlede effektivitet, sa Putin.
DN170216 « Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå « med sikte på forenklinger, bedre kontroll med offentlige tilskudd og en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom kommuner, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet ».
DN170216 Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene utgjør om lag 300 årsverk.
DA170216 Ageisco Group AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 46.700 kroner og at det ikke finnes aktiva i selskapet.
DA170216 Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.
DA170216 Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.
DA170216 Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.
AP170216 Landbruksforvaltningen ( LMD ) : Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen.
AP170216 Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.
AP170216 Landbruksforvaltningen ( LMD ) : Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen.
AP170216 Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.
AA170216 - Selv enkel informasjonsutveksling og de kanaler og kilder terrorister benytter, om de folkene som er involvert i eller mistenkes for terrorisme, vil seriøst øke vår samlede effektivitet, sa Putin.
SA170215 , tilsvarende 5,0 prosent av samlede driftsinntekter.
DN170215 Utviklingen i de forskjellige inntektstartene gjør at abonnementsinntektene utgjør 56 prosent av de samlede inntektene.
DN170215 Den amerikanske sentralbanken har et todelt mandat : Full sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid.
DN170215 Stadig bedre utnytting av ressurser, både når det gjelder arbeidstimer, maskiner og råvarer, har bragt verdens samlede verdiskaping videre opp.
DN170215 Rundt 1950 utgjorde den internasjonale handelen rundt 20 prosent av verdens samlede verdiskaping.
DN170215 Også endringer i landets samlede petroleumsformue trekker i retning av en lavere andel obligasjoner.
DN170215 Den samlede formuen er blitt mer diversifisert.
DN170215 Salmar hadde samlede driftsinntekter på 2,5 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, opp fra rundt to milliarder for samme periode i fjor.
DN170215 Utviklingen i de forskjellige inntektstartene gjør at abonnementsinntektene utgjør 56 prosent av de samlede inntektene.
DN170215 Utviklingen i de forskjellige inntektstartene gjør at abonnementsinntektene utgjør 56 prosent av de samlede inntektene.
DB170215 Dette øker de samlede kostnadene med 3 milliarder kroner.
DB170215 * Bergens Tidende skrev at de samlede bevilgningene da var på 10,5 milliarder kroner.
DB170215 Flere vitenskapelige studier har vist at de samlede effektene av forstyrrelser har alvorlige følger for hvilke områder fuglene bruker.
DA170215 I USA ble det installert så mange nye vindkraftanlegg at den samlede kapasiteten økte med 10 prosent.
DA170215 Marauder AS har drevet butikken med navnet Zizzi i M44 og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 382. 000 kroner og at selskapets aktiva i det vesentligste består av bankinnskudd på 4500 kroner.
DA170215 Det tilsvarer fem prosent av samlede driftsinntekter i 2016.
DA170215 Transport står for opp mot 75 prosent av de samlede utslippene av klimagasser fra turisme.
AP170215 Samtidig vil regjeringen gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå.
AP170215 I tillegg til de litt over 200 byråkratene i Landbruksdirektoratet, ligger ligger den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene på om lag 300 årsverk.
AA170215 Samtidig vil regjeringen gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå.
AA170215 I tillegg til de litt over 200 byråkratene i Landbruksdirektoratet, ligger ligger den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene på om lag 300 årsverk.
DN170214 Men fordi forbrukslån er mye dyrere enn boliglån, utgjør forbruksgjelden en stadig større del av husholdningenes samlede rentekostnader : Mens forbrukslånenes andel av rentekostnadene for norske hus og hjem var på fem prosent i 2008, er den nå på 12 prosent.
DN170214 I høst pekte sentralbanken på en tikkende bombe : Forbruksgjelden utgjør en liten andel av norske husholdningers samlede gjeld, bare tre prosent.
DA170214 Organisasjonen FOKUS, som arbeider for kvinners rettigheter, mener imidlertid det er uklart hvor mye penger i regjeringens samlede pott for kvinner og likestilling som faktisk går til seksuell helse og reproduktive rettigheter, og kvinners adgang til abort.
DA170214 Den korte tidsfristen og den omfattende listen over departementets samlede ønsker, gjør imidlertid at svært få har kunnet påta seg oppdraget.
AP170214 Det er nesten tre ganger så mye som den samlede verdien av alle selskapene notert på Oslo Børs.
AA170214 - Denne økningen alene er mer enn Norges samlede forsvarsbudsjett, påpeker Stoltenberg.
AA170214 Å øke inntektene er lite realistisk ettersom oljeepoken er på hell og statens samlede oljeinntekter faller dramatisk.
AA170214 Den korte tidsfristen og den omfattende listen over departementets samlede ønsker, gjør imidlertid at svært få har kunnet påta seg oppdraget.
AA170214 Selv om det er netto renteinntekter som har den største prosentmessige økningen, utgjør veksten " bare " 5,8 milliarder kroner, mens bankenes samlede forvaltningskapital økte med 159 milliarder kroner.
AA170214 Netto renteinntekter steg med 9 prosent, mens den samlede forvaltningskapitalen genererte 3,4 prosents økning, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170213 Samlede funn utgjorde 8,2 milliarder oljeekvivalenter.
DA170213 Beregningene fra Poll of polls viser at et slikt trekløver aldri har vært større enn den samlede oppslutningen om Høyre og Frp i denne perioden.
AA170213 Den samlede verdien er på 2,7 milliarder kroner, skriver Statoil i en pressemelding.
DB170212 Legger man til grunn en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på over 100.000 kroner, vil den samlede salgsverdien ifølge Finansavisen bli på minst 165 millioner kroner.
BT170212 Det samlede ølsalget i Norge økte med 79.000 liter.
AP170212 Avtalen, som ble undertegnet for ett år siden, kan først tre i kraft etter at minst seks land som omfatter minst 85 prosent av samtlige medlemslands samlede bruttonasjonalprodukt ( BNP ) endelig har godkjent den.
AP170212 Avtalen, som ble undertegnet for ett år siden, kan først tre i kraft etter at minst seks land som omfatter minst 85 prosent av samtlige medlemslands samlede bruttonasjonalprodukt ( BNP ) endelig har godkjent den.
AP170212 Det samlede ølsalget i Norge økte med 79.000 liter.
AA170212 Det samlede ølsalget i Norge økte med 79.000 liter.
AA170212 Det samlede ølsalget i Norge økte med 79.000 liter.
SA170210 Han mener likevel at den samlede effekten vil bli positiv.
SA170210 Verdens samlede plastposeforbruk krever 12 millioner tonn fat olje årlig.
DN170210 Dersom man skal se på den faktiske kjøpekraftsutviklingen, er det imidlertid den samlede konsumprisindeksen som gir det riktige målet.
DN170210 Reduserte leieinntekter ¶ Samlede leieinntekter i fjerde kvartal 2016 endte på 204 millioner kroner i kvartalet, en reduksjon fra 218 millioner i samme kvartal 2015.
AA170210 Han mener likevel at den samlede effekten vil bli positiv. ( ©NTB ) ¶
AA170210 På Avinors 46 lufthavner økte den samlede trafikken på utenlandsruter med hele 9,5 prosent fra januar 2016 til januar i år.
AA170210 - Oslo lufthavn sto for 85 prosent av den samlede passasjerveksten ved Avinors lufthavner i januar.
DN170209 Ved utgangen av fjerde kvartal var bankens samlede utlån til kunder 63,5 milliarder, sammenlignet med 56,9 milliarder ved utgangen av fjerde kvartal i fjor.
DB170209 Beregninger viser dessuten at en lisensordning vil føre til at samlede disponible inntekter til samfunnsnyttige formål i form av skatt og overskudd fra norske spillselskaper øker.
VG170208 - Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid anslås til litt over 25 milliarder kroner for 2016, heter det i rapporten som er laget av Ny analyse.
SA170208 Den samlede verdien på den såkalte delingsøkonomien kan bli så høy som 57 milliarder kroner i 2025, ifølge Vista Analyse.
DN170208 Finansdirektør Hans Jakob Hegge opplyste til DN tirsdag at samlede nedskrivninger til lands i Nord-Amerika beløper seg til 8,5 milliarder dollar.
DN170208 Og av den samlede årsomsetningen til VG på 1700 millioner kroner i 2016, kom 40 prosent, eller 683 millioner kroner, fra nett.
AP170208 Men jeg ser ikke bort fra at vi kan støtte et mistillitsforslag hvis vi kommer til at byrådens samlede håndtering av saken er så dårlig at det er på sin plass.
AA170208 Den samlede verdien på den såkalte delingsøkonomien kan bli så høy som 57 milliarder kroner i 2025, ifølge Vista Analyse.
AA170208 Anslaget analyseselskapet har gjort for delingsøkonomiens samlede omsetning i 2025, ligger på mellom 28 og 57 milliarder.
DN170207 - Vi er veldig oppmuntret av resultatene fordi våre samlede inntekter i fjerde kvartal økte for første gang siden nedturen startet i 2014, skriver han i forbindelse med resultatfremleggelsen.
DB170207 Man kunne jo tenke seg at NRK P2, som representerer en nokså liten del av den samlede norske radiolyttingen, kunne være et alternativ til andre radiokanaler, som unektelig ligner stadig mer på hverandre.
BT170207 Når Statnetts nye kabler kommer i drift, vil vår samlede eksportkapasitet være mindre enn 9 GW.
AP170207 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AP170207 Norges samlede oljeformue består av to deler : olje i bakken og oljepenger i fondet.
AP170207 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AP170207 Norges samlede oljeformue består av to deler : olje i bakken og oljepenger i fondet.
AP170207 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AP170207 Norges samlede oljeformue består av to deler : olje i bakken og oljepenger i fondet.
AA170207 Det tilsvarer det samlede arealet for Danmark, Sveits, Nederland og Belgia til sammen.
AA170207 Selv om handelsunderskuddet sank litt mot slutten av året, økte det samlede underskuddet for hele 2016.
VG170206 Han var også øverste leder for en rekke selskaper, med samlede verdier i hundremillionersklassen, primært innen eiendom.
DN170206 Det samlede beløpet er dobbelt så stort som det som ble innrapportert i 2015.
AP170206 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AP170206 Norges samlede oljeformue består av to deler : olje i bakken og oljepenger i fondet.
AP170206 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AP170206 Norges samlede oljeformue består av to deler : olje i bakken og oljepenger i fondet.
AA170206 Det samlede beløpet er dobbelt så stort som det som ble innrapportert i 2015.
AA170206 Det samlede beløpet er dobbelt så stort som det som ble innrapportert i 2015.
AP170203 I 2015 besøkte Sivilombudsmannen internatet og og skrev en rapport om forholdene : - Den samlede kontrollen på Trandum fremstår som for inngripende.
AA170203 I fjor ble det kjent at den samlede biltrafikken i Trondheim øker, det vil si ikke bare i Midtbyen.
AP170202 Personer bosatt i utlandet mottok 155 millioner i etterlatteytelser i 2015, noe som utgjør 6,8 prosent av de samlede utbetalingene av etterlatteytelser.
DN170201 De samlede oljelagrene i USA er ventet å ha steget med 3 millioner fat i løpet av uken frem til 27. januar, når USAs energiinformasjonskontor ( EIA ) legger frem de offisielle uketallene onsdag ettermiddag.
DN170201 Dette tilsvarer 800 milliarder dollar basert på dagens vekslingskurs og tilsvarer mer enn det samlede bruttonasjonalproduktet for Norge og Thailand - til sammen.
DB170201 Totalt sett dro nedgangen i antall oljemedarbeidere lønnsveksten ned med om lag 0,3 prosentpoeng, slik at den samlede veksten eksklusive denne næringen var på om lag 1,9 prosent.
DB170201 Nedgangen i antall ansatte i oljenæringen bidrar til å dra den samlede lønnsveksten noe ned fra 2015 til 2016.
DB170201 Men for å nå 2030-målene kreves det store investeringer, anslått til cirka 14 000 milliarder dollar - ti ganger mer enn verdens samlede utviklingsbistand.
AP170201 I det første året utgjør velferdsytelser om lag 70 prosent av den samlede inntekten for menn med flyktningbakgrunn, og rundt 80 prosent for kvinner med flyktningbakgrunn.
AP170201 Det samme gjelder for de samlede offentlige overføringer.
AP170201 I det første året utgjør velferdsytelser om lag 70 prosent av den samlede inntekten for menn med flyktningbakgrunn, og rundt 80 prosent for kvinner med flyktningbakgrunn.
AP170201 Det samme gjelder for de samlede offentlige overføringer.
AP170201 I det første året utgjør velferdsytelser om lag 70 prosent av den samlede inntekten for menn med flyktningbakgrunn, og rundt 80 prosent for kvinner med flyktningbakgrunn.
AP170201 Det samme gjelder for de samlede offentlige overføringer.
AP170201 Velferdsytelser utgjør om lag 70 prosent av den samlede inntekten for menn med flyktningbakgrunn, og rundt 80 prosent for kvinner med flyktningbakgrunn.
AP170201 I det første året utgjør velferdsytelser om lag 70 prosent av den samlede inntekten for menn med flyktningbakgrunn, og rundt 80 prosent for kvinner med flyktningbakgrunn.
AP170201 Det samme gjelder forløpet for samlede offentlige overfø ringer.
AP170201 Det samme gjelder for de samlede offentlige overføringer.
DB170131 ( Dagbladet ) : Den største investoren er den norske stats pensjonsfond, altså Oljefondet, med hele 5.2 milliarder euro av den samlede totalen på 7.5 milliarder euro.
BT170130 Selve reisen står for opp mot 75 prosent av de samlede utslippene av klimagasser fra turisme.
DN170129 Ifølge KLP var omtrent én prosent av den samlede aksjesparingen for personkunder i Norge i indeksfond i 2011, mens denne andelen har økt til i overkant av seks prosent i dag.
AP170129 Risikoen i fondets samlede avkastning blir mindre ved at den svinger mindre enn for aksjer og lånepapirer hver for seg.
AP170129 Med andre ord : De langsiktige lånepapirene øker risikoen i fondets samlede avkastning.
AP170129 Risikoen i fondets samlede avkastning blir mindre ved at den svinger mindre enn for aksjer og lånepapirer hver for seg.
AP170129 Med andre ord : De langsiktige lånepapirene øker risikoen i fondets samlede avkastning.
DN170127 Den norske delen av Tanavassdraget hadde som vanlig den største samlede fangsten med 38,6 tonn, ørlite mer enn i 2015.
DN170127 Av den samlede fangsten ble 79 prosent avlivet mens resten ble sluppet levende ut igjen.
DN170127 Hands overtar nå eierskapet og den samlede lisensen til å drive restauranter i Danmark, Norge, Finland og Sverige.
DN170127 Senest torsdag uttalte Algeries energiminister Noureddine Boutarfa at de samlede kuttene har nådd 1,5 millioner fat per dag, og at kuttene vil øke til 1,8 millioner fat per dag i februar.
BT170127 USA har lenge båret en mye større del av NATOs samlede forsvarsutgifter enn størrelsen på økonomiene skulle tilsi.
SA170126 Siden Airties 4920 er rene aksesspunkter og ikke har ruterfunksjonalitet, er den samlede funksjonslisten rimelig tynn.
SA170126 Blant annet kan ikke samlede lån være høyere enn fem ganger brutto inntekt.
SA170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,5 milliarder kroner ).
FV170126 Siden Airties 4920 er rene aksesspunkter og ikke har ruterfunksjonalitet, er den samlede funksjonslisten rimelig tynn.
FV170126 Blant annet kan ikke samlede lån være høyere enn fem ganger brutto inntekt.
FV170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,5 milliarder kroner ).
DN170126 Veksten på 6,8 millioner fat i bensinlagrene er negativ, i likhet med tallene for de samlede lagrene av olje og petroleumsprodukter, og for samlet etterspørsel.
DN170126 I år har de forsvunnet fra topp-fem-listen og den samlede markedsandelen er på rundt 11 prosent, sier analytiker Rushabh Doshi i en kommentar.
BT170126 Siden Airties 4920 er rene aksesspunkter og ikke har ruterfunksjonalitet, er den samlede funksjonslisten rimelig tynn.
BT170126 Blant annet kan ikke samlede lån være høyere enn fem ganger brutto inntekt.
BT170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,5 milliarder kroner ).
AP170126 Likevel utgjorde det samlede antallet menneskelige celler over 1 million celler, sier Wu.
AP170126 I fjor var veksten i samlede utlån til husholdningene rundt 6 prosent, regnet i forhold til 2015.
AP170126 Den norske andelen av de samlede tapene er derfor langt høyere enn vekten den norske virksomheten har i konsernet.
AP170126 Blant annet kan ikke samlede lån være høyere enn fem ganger brutto inntekt.
AP170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,6 milliarder kroner ).
AP170126 Siden Airties 4920 er rene aksesspunkter og ikke har ruterfunksjonalitet, er den samlede funksjonslisten rimelig tynn.
AP170126 Blant annet kan ikke samlede lån være høyere enn fem ganger brutto inntekt.
AP170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,5 milliarder kroner ).
AA170126 Blant annet kan ikke samlede lån være høyere enn fem ganger brutto inntekt.
AA170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,5 milliarder kroner ).
DN170125 Det drar trolig den samlede indeksen opp til 111,3 i januar, opp fra 111 i desember.
DB170125 * De samlede Euro NCAP resultatet er basert på 4 områder, med et sterkt fokus sikkerhetsegenskapene i en familiebil og spesielle førerassistansesystemer, som vanligvis ikke er en del av standardutstyret på biler i sportsbilklassen - som Mustang er den del av.
DB170124 Det danske selskapet Victoria Properties A/S har samlede verdier ( egenkapital ) på omtrent null kroner - men har likevel steget eventyrlig på børsen.
BT170124 De samlede kravene i morselskapet etter RXT-konkursen summerte seg til nesten én milliard kroner.
BT170124 Samlede krav på én mrd.
BT170124 De samlede inntektene fra fotobokser sank med cirka 3,5 millioner fra 2015 til i fjor. 181,6 millioner kroner ble fotoboksenes bidrag til statskassen i fjor, basert på tall for foreleggene som er skrevet ut.
AP170124 Den samlede innsatsen mot mobbing i 2017 er på 75 millioner kroner. − Alle barn skal ha det trygt og godt på skolen og i barnehagen.
DN170123 Transportsektoren står for rundt halvparten av verdens samlede energiforbruk.
BT170123 Og det nye nasjonalmuseet i Oslo vil bidra til det største samlede kutt av klimagasser fra et statlig bygg så langt.
AP170123 år de samlede tallene fra 2016 nå er klare, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik at de lave asylankomstene har betydd at færre personer har blitt returnert.
VG170122 Kina slipper ut mye mer CO2 enn noe annet land, om lag 30 prosent av verdens samlede utslipp, noe som bidrar sterkt til global oppvarming.
SA170122 Når de samlede tallene fra 2016 nå er klare, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik at de lave asylankomstene har betydd at færre personer har blitt returnert.
DN170122 Den samlede verdien på disse er anslått til 655 milliarder dollar, eller 5530 milliarder kroner etter dagens kurs.
BT170122 Til sammenligning er den samlede energiproduksjon fra norsk vannkraft ca. 145 TWh/år.
BT170122 Det samlede energiforbruket ( primærenergi ) som går med til drift av personbilene, er ca. 23 TWh/år.
DN170121 Han tilkjennega også bekymring for det samlede trykket som regjeringens politikk har påført distriktene i denne perioden.
DB170121 Dagen før vier samme avis spalteplass til klimafornekteren Carl I Hagen som vil utfordre Norges samlede forskerkompetanse på klima til debatt.
AP170121 Det koster det amerikanske samfunnet 160 milliarder dollar - 1350 milliarder kroner - mer enn de samlede inntektene til den norske staten.
SA170120 Nå snur vi hver stein og hver budsjettpost, så får vi se hva den samlede besparelsen blir, sier generalsekretæren.
FV170120 Nå snur vi hver stein og hver budsjettpost, så får vi se hva den samlede besparelsen blir, sier generalsekretæren.
DB170120 Samtidig viser 2016-anslaget i Nasjonalbudsjettet 2017 at statens petroleumsinntekter på 152,5 milliarder kroner utgjorde 13,2 prosent av samlede skatter og avgifter.
DB170120 Det som gjør at ovennevnte beregning faktisk undervurderer verdien på arbeidsplassene i petroleumsnæringen er at statens samlede inntekter inneholder personskatt, mens tallet for petroleumsinntektene består kun av skatteinntekter fra oljeselskapene, SDØE-inntekter og utbytte på statens Statoil-aksjer, mens skatteinntektene fra hele leverandørindustrien og tilknyttede næringer, er utelatt.
DB170120 Ikke desto mindre er det viktig at politikerne viser tydelig - både gjennom praktisk politikk og i debatter i media og på andre arenaer - at de faktisk tar vitenskapens samlede resultater inn over seg.
BT170120 Nå snur vi hver stein og hver budsjettpost, så får vi se hva den samlede besparelsen blir, sier generalsekretæren.
AP170120 Nå snur vi hver stein og hver budsjettpost, så får vi se hva den samlede besparelsen blir, sier generalsekretæren.
DN170119 I desember tok Skagens kunder ut 3,1 milliarder kroner fra selskapets fond - som brakte samlede uttak fra 2016 opp til ¶ 17,1 milliarder kroner.
DN170119 Den samlede nettotegningen i norske fond i 2016 var 39,2 milliarder kroner.
DN170119 Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener det er vanskelig å anslå de samlede effektene av bankenes innstramning i kredittpraksis overfor husholdningene, men mener likevel det peker i retning av at bolig- og kredittbevegelsene vi så gjennom 2016 dempes.
DN170119 Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån fortsatte å øke i fjerde kvartal, rapporterer bankene.
DB170119 De ønsket den samlede menneskeheten riktig god bedring.
BT170119 Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
AP170119 Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.
DN170116 Det samlede salget av petroleumsprodukter endte på 608 millioner liter i desember i fjor, 26 millioner liter mindre enn i samme måned i 2015.
DN170116 Rikdommen verdens 3,6 milliarder fattigste eier tilsvarer de samlede verdiene seks amerikanere, en spanjol og en mexicaner sitter på, ifølge den britiske hjelpeorganisasjonen.
DB170116 Lite eller ingenting av det samlede inntrykket han har fått minner om laget som var på brinken av kollaps da fem dopingsaker hjemsøkte kasakhstanerne høsten 2014.
DB170116 Verdiene til verdens 3,6 milliarder fattigste tilsvarer den samlede rikdommen til seks amerikanere, én spanjol og én mexicaner, ifølge den britiske hjelpeorganisasjonen.
BT170116 Verdiene til verdens 3,6 milliarder fattigste tilsvarer den samlede rikdommen til seks amerikanere, én spanjol og én mexicaner, ifølge den britiske hjelpeorganisasjonen.
BT170115 Men det står også dette : « Nye samferdselsprosjekter skal ha som mål å redusere den samlede biltrafikken i Bergen. (...
DN170113 Kurt Mosvolds andel av de samlede eiendomsverdien på drøyt fire milliarder kroner, anslår han til 1,6 milliarder.
DN170112 Nå er det 14 levende innkassosaker med samlede krav på 218.000 kroner registrert på selskapet.
DN170112 De samlede amerikanske oljelagrene steg med 4,1 millioner fat i løpet av forrige uke, ifølge USAs energiinformasjonskontor ( EIA ), 0,7 millioner fat mer enn det som ifølge The Wall Street Journal var ventet blant analytikere.
DB170112 » 4 ) Meteorologisk institutt : Samlede værvarsler 1866 - 2017.
AP170112 Kontantenes andel av samlede betalingsmidler varierer veldig mellom land.
AP170112 Kontantenes andel av samlede betalingsmidler varierer veldig mellom land.
FV170111 Det samlede salget av bobiler og campingvogner er det høyeste på ti år, og aldri tidligere har det vært solgt flere bobiler i Norge enn i 2016, ifølge tall fra Norges Caravanbransjeforbund.
DN170111 En rapport fra Boston Consulting Group i 2015 viste at de samlede produksjonskostnadene ved kinesiske fabrikker lå kun fem prosent lavere enn ved amerikanske fabrikker.
AP170111 Det samlede salget av bobiler og campingvogner er det høyeste på ti år, og aldri tidligere har det vært solgt flere bobiler i Norge enn i 2016, ifølge tall fra Norges Caravanbransjeforbund.
DN170110 Dersom man skal se på den faktiske kjøpekraftsutviklingen, er det imidlertid den samlede konsumprisindeksen som gir det riktige målet.
DN170110 Prisnedgangnen på 1,1 prosent på klær bidro også til nedgangen i de samlede konsumprisene fra november til desember.
DN170110 Dersom man skal se på den faktiske kjøpekraftsutviklingen, er det imidlertid den samlede konsumprisindeksen som gir det riktige målet.
DN170109 Ifølge estimater som TDN Finans har hentet inn blant seks økonomer er det ventet at den samlede inflasjonen målt ved konsumprisindeksen ( kpi ) var på 3,8 prosent på årsbasis i desember, opp fra 3,5 prosent måneden før.
DN170109 Selskapet melder om netto inntekter på rundt 165 millioner dollar, noe som gjør at årets samlede inntekter blir på rundt 456 millioner dollar.
DB170109 Det samlede kravet gjaldt tilleggsskatt, kildeskatt og renter på over én milliard kroner, men tingretten ga ikke staten medhold i spørsmålet om tilleggsskatt.
BT170109 Den samlede samfunnsgevinsten med reduksjon av sykemeldinger og påkjenning for pasient og pårørende var ikke direkte målbar i prosjektet, men den reduserte ventetiden viser en effektiviseringsgevinst på 90 prosent.
BT170109 Den samlede samfunnsgevinsten med reduksjon av sykemeldinger og påkjenning for pasient og pårørende var ikke direkte målbar i prosjektet, men den reduserte ventetiden viser en effektiviseringsgevinst på 90 prosent.
AP170109 Det samlede kravet gjaldt tilleggsskatt, kildeskatt og renter på over én milliard kroner, men tingretten ga ikke staten medhold i spørsmålet om tilleggsskatt.
DB170107 Resultatet er at den samlede produksjonen av olje og gass på sokkelen skjer med lavere utslipp enn i resten av verden.
AA170107 I midten av november i fjor ble det satt ny minimumsrekord for isutredelse i Antaktis, noe som bidro til at samlede isarealet i Arktis og i Antarktis var nærmere fire millioner kvadratkilometer mindre enn den tidligere rekorden.
SA170106 år av litium-ion-batterier, nesten like mye som resten av verdens samlede batteriproduksjon, sier selskapet.
FV170106 år av litium-ion-batterier, nesten like mye som resten av verdens samlede batteriproduksjon, sier selskapet.
DN170106 Dermed utgjorde den samlede gjelden som statistikken omfatter 5128 milliarder kroner.
BT170106 år av litium-ion-batterier, nesten like mye som resten av verdens samlede batteriproduksjon, sier selskapet.
AP170106 år av litium-ion-batterier, nesten like mye som resten av verdens samlede batteriproduksjon, sier selskapet.
AA170106 år av litium-ion-batterier, nesten like mye som resten av verdens samlede batteriproduksjon, sier selskapet.
DB170105 Foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt.
DA170105 I tillegg bidrar utbyggingen av nye vannkraftverk til at den samlede produksjonskapasiteten for fornybar strøm har økt, forteller Sanderud. | 15 sommerkjoler til under 500-lappen ¶
SA170102 Forutsetningen for at vi gikk med på å øke bensin- og dieselavgiften var at de samlede bilrelaterte avgiftene skulle gå ned, sier Jensen til NRK.
FV170102 Forutsetningen for at vi gikk med på å øke bensin- og dieselavgiften var at de samlede bilrelaterte avgiftene skulle gå ned, sier Jensen til NRK.
FV170102 Forutsetningen for at vi gikk med på å øke bensin- og dieselavgiften var at de samlede bilrelaterte avgiftene skulle gå ned, sier Jensen til NRK.
DB170102 Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, falt de samlede veibruksavgiftene med 3,8 prosent, tilsvarende 642 millioner kroner i 2015.
AP170102 Forutsetningen for at vi gikk med på å øke bensin- og dieselavgiften var at de samlede bilrelaterte avgiftene skulle gå ned, sier Jensen til NRK.
AP170102 Forutsetningen for at vi gikk med på å øke bensin- og dieselavgiften var at de samlede bilrelaterte avgiftene skulle gå ned, sier Jensen til NRK.
AP161231 Veksten i samlet forbruk avhenger i stor grad av veksten i husholdningenes samlede inntekter, formuesvekst og renter.
AP161231 Til sammenligning : I de fire årene frem mot finanskrisen i 2008 steg det samlede private forbruket samlet med drøyt 5 prosent som årlig gjennomsnitt.
FV161229 NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
FV161229 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
BT161229 NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
BT161229 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP161229 NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
AP161229 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AA161229 NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
AA161229 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP161228 Veksten i de samlede lønnsinntektene var litt over 3 prosent.
AP161228 De personlige aksjeinntektene for de få økte i 2015 mer enn den samlede lønnsveksten for de mange.
AP161228 Samlede lønnsinntekter økte med drøyt 35 milliarder kroner.
AP161228 Samlede lønnsinntekter var 1170,5 milliarder.
SA161214 Lån skal ikke innvilges om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
SA161214 - Bankene har i stor grad gått bort fra slike tommelfingerregler, men bruker i stedet Sifo-modellen for å beregne husholdningens samlede betjeningsevne.
FV161214 Lån skal ikke innvilges om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
FV161214 - Bankene har i stor grad gått bort fra slike tommelfingerregler, men bruker i stedet Sifo-modellen for å beregne husholdningens samlede betjeningsevne.
BT161214 Lån skal ikke innvilges om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
BT161214 - Bankene har i stor grad gått bort fra slike tommelfingerregler, men bruker i stedet Sifo-modellen for å beregne husholdningens samlede betjeningsevne.
AP161214 Lån skal ikke innvilges om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP161214 - Bankene har i stor grad gått bort fra slike tommelfingerregler, men bruker i stedet Sifo-modellen for å beregne husholdningens samlede betjeningsevne.
FV161209 Dette er en årlig sjekk av merkenes samlede utslipp og de mener at bilprodusentene nå står ved et veiskille, hvor de nye kravene, digitale utvikling og alternative drivlinjer er viktige faktorer.
BT161207 » Hun er tildelt Gyldendalprisen og Aschehougprisen for sitt samlede forfatterskap, og mottok Brages hederspris i 2014.
BT161207 Dette er en årlig sjekk av merkenes samlede utslipp og de mener at bilprodusentene nå står ved et veiskille, hvor de nye kravene, digitale utvikling og alternative drivlinjer er viktige faktorer.
AP161207 Her er seks ( av mange ) eksempler : ¶ 1 ) « Så lenge verden fortsatt er avhengig av fossile ressurser for å møte det samlede energibehovet, bør det (.. ) være et mål at minst mulig av energiproduksjonen kommer fra nettopp kull. » ( Verdt å vite, annonse ) ¶
AP161128 Norges samlede CO₂-utslipp er til sammenligning cirka 55 millioner tonn.
AA161122 november er det samlede isarealet i Arktis og i Antarktis nærmere fire millioner kvadratkilometer mindre enn den tidligere rekorden for denne datoen.
AP161116 Til og med tredje kvartal, ved utgangen av september, lå de samlede utbetalingene i reisesykesaker allerede tett under 800 millioner kroner.
AA161116 Til og med tredje kvartal, ved utgangen av september, lå de samlede utbetalingene i reisesykesaker allerede tett under 800 millioner kroner.
AP161111 Disse 114 selskapene slipper hvert år ut minst 476 millioner tonn CO₂ - det tilsvarer utslipp fra 125 store kullkraftverk eller nesten ti ganger som Norges samlede utslipp.
BT161109 Som nettstedetInvestor's Business Dailyrapporterer, tok Apple ifølge tall utarbeidet av analyseselskapet BMO Capital Markets, hele 103,6 prosent av det samlede , globale overskuddet fra mobilsalg i årets tredje kvartal.
AP161109 Som nettstedetInvestor's Business Dailyrapporterer, tok Apple ifølge tall utarbeidet av analyseselskapet BMO Capital Markets, hele 103,6 prosent av det samlede , globale overskuddet fra mobilsalg i årets tredje kvartal.
AA161028 Det vernede området i Rosshavet dekker nesten 1,6 millioner kvadratkilometer - noe som tilsvarer det samlede arealet til Storbritannia, Tyskland og Frankrike.
AA161020 Det samlede antallet soltimer er allerede større i oktober enn det som ble målt i august, selv om det er dagslys langt flere timer i august enn i oktober.
FV161019 Kundens samlede lån skal ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP161019 Kundens samlede lån skal ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP161009 Selskapet eier også smelteverket Nikel rett ved norskegrensen på Kolahalvøya, som hvert år slipper ut seks ganger mer enn Norges samlede utslipp av svoveldioksid. vkontakte ¶
AP161007 Den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene slo referanseindeksen med 0,2 prosentpoeng.
AP161006 De samlede kostnadene til dette over seks år er beregnet til rundt 200 millioner kroner.
AP161006 * Ifølge Dagens Næringsliv blir det samlede skatte- og avgiftslette i 2017 6446 millioner.
SA160928 Å sammenligne byggevarers samlede miljøbelastning er imidlertid ikke så enkelt, går det frem fra en SINTEF-rapport om isolasjonsmaterialer fra 2014.
FV160928 Å sammenligne byggevarers samlede miljøbelastning er imidlertid ikke så enkelt, går det frem fra en SINTEF-rapport om isolasjonsmaterialer fra 2014.
BT160928 Å sammenligne byggevarers samlede miljøbelastning er imidlertid ikke så enkelt, går det frem fra en SINTEF-rapport om isolasjonsmaterialer fra 2014.
DA160919 De 22 oljeselskapene på norsk sokkel fikk mer enn halvert de samlede resultatene fra 2014 til 2015.
DA160919 - Likevel er det samlede resultatet for bransjen positivt.
FV160914 De samlede kostnadene, på omtrent tre millioner, betalte paret selv, men de fikk rabatt på byggematerialer og gratis arkitekthjelp.
BT160914 De samlede kostnadene, på omtrent tre millioner, betalte paret selv, men de fikk rabatt på byggematerialer og gratis arkitekthjelp.
AA160914 De samlede kostnadene, på omtrent tre millioner, betalte paret selv, men de fikk rabatt på byggematerialer og gratis arkitekthjelp.
SA160909 I tillegg foreslår tilsynet at bankkundenes samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
BT160909 I tillegg foreslår tilsynet at bankkundenes samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP160909 I tillegg foreslår tilsynet at bankkundenes samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP160908 Tilsynet foreslår i et brev til Finansdepartementet følgende innstramminger : ¶ kundens samlede lån skal ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP160908 Han tror ikke fjerningen av fleksibiliteten vil bety mye for veksten i samlede utlån.
AP160908 Derfor foreslår Baltzersen tiltak mot den samlede låneetterspørselen, uavhengig av formålet med lånet.
AP160908 Derfor foreslår Baltzersen tiltak mot den samlede låneetterspørselen, uavhengig av formålet med lånet.
AP160908 Tilsynet foreslår i et brev til Finansdepartementet følgende innstramminger : ¶ kundens samlede lån skal ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP160908 Han tror ikke fjerningen av fleksibiliteten vil bety mye for veksten i samlede utlån.
DN160831 Euopean Parliamentary Research Service har estimert at delingsøkonomien har potensial for å øke EUs samlede bruttonasjonalprodukt med 572 milliarder euro årlig.
DN160825 Det samlede underskuddet siden 2001 er på 130 millioner kroner.
SA160820 Den samlede systemeffekten er 141 hestekrefter, og bilen gjør null til hundre 11,5 sekunder.
AP160820 Den samlede systemeffekten er 141 hestekrefter, og bilen gjør null til hundre 11,5 sekunder.
AP160812 I England står omsetningen av mat på nettet for 10 prosent av det samlede matsalget hos enkelte kjeder.
AP160811 Det samlede overskuddet i disse årene utgjør 11,5 milioner.
AP160806 Det samlede kunnskapstilfanget er imponerende.
AP160729 Beløpet « tilsvarer de samlede årsbudsjettene for fire delstater i Nigeria, og pengene kunne brukes til å forsørge rundt 13 millioner mennesker », opplyser regjeringen.
AP160728 - På disse åtte årene har amatører lagt inn flere funn enn det samlede bidraget fra alle museer og forskningsinstitutter siden midten av 1800-tallet.
DB160721 Vil han gjøre det for å få de samlede utgiftene ned ?
AA160713 Den samlede kredittkortgjelden her i landet er svært høy.
AP160708 Russlands forsvarsbudsjett er mindre enn det samlede forsvarsbudsjettet til de tre største europeiske NATO-landene ( Tyskland, Frankrike og Storbritannia ), sier Diesen til NRK.
AP160627 Nå er også de samlede skattelistene lagt ut for offentlig ettersyn.
AP160620 De må likevel være frontfigurene når det gjelder å målbære parlamentsgruppens nesten samlede ja til å forbli i EU, sier Mustad.
AP160620 BÆREKRAFTIG BRUKERHÅNDBOK : Kjøttproduksjon slipper ut mer klimagasser enn all verdens samlede transport, inkludert fly.
AP160606 I avtalen heter det at « rundt 73 prosent av de samlede bompengeinntektene fra Oslopakke 3 skal gå til kollektivtiltak, 13 prosent går til sykkeltiltak og 15 prosent til veiformål.
AP160606 I avtalen heter det at « rundt 73 prosent av de samlede bompengeinntektene fra Oslopakke 3 skal gå til kollektivtiltak, 13 prosent går til sykkeltiltak og 15 prosent til veiformål.
AP160605 Han peker på at det er hele NATOs samlede kraft som avgjør hvor effektiv avskrekkingen er.
AP160527 Men det var nok til å dekke en sjettedel av statens samlede utgifter.
AP160511 Det vil si at det sprøytes ut betydelig mer penger ut i økonomien, slik at den samlede etterspørselen etter varer og tjenester øker.
AP160504 - I vårt samlede opplegg vil det antagelig bli noe mer formuesskatt, sier hun men påpeker at det på aksjer og driftsmidler « vil bli en mindre økning enn » på penger plassert i annen privat formue, sier hun.
AP160421 En talsmann for mobilselskapet Megafon sier til avisen RBK at dette vil koste selskapet 20 milliarder dollar i året, noe som er langt mer enn selskapets samlede inntekter.
AP160421 Ifølge departementets oppsummering mener de at « det samlede forslag, eller deler av dette, ikke medfører en styrket rett til heldøgns plass eller vil forsterke kommunenes ansvar (... ). i hovedsak legges det vekt på at forslaget ikke vil medføre noen endringer av vesentlig karakter i forhold til dagens praksis. » ¶
AP160414 Da finanskrisen brøt ut i 2008, var Hellas, Italia og Japan omtrent alene om å ha en statsgjeld som var større enn bruttonasjonalproduktet ( BNP ), verdien av et lands samlede produksjon av varer i løpet av ett år.
AP160411 De er viktig for det samlede helsevesenets evne til å imøtekomme ulike behov.
AP160406 I tillegg viser sammenstillingen til avisen at samlede utgiften har økt de siste årene.
AP160405 ( Det er mer enn den samlede aksjeverdien til Folketrygdfondet ) ¶
AP160405 Skulle man internasjonalt ha lagt seg på en formelbasert fordeling av konsernets samlede inntekt, ville alle produksjonsland kreve fordeling etter produksjon, land med stor omsetning ville rope omsetning osv.
AP160404 Blant annet har de samlede utgiftene til monarkiet vokst rundt 37 prosent på seks år.
AP160404 - Kongehusets samlede utgifter er på 232 millioner kroner for 2016, sier seniorrådgiver Tor Martin Bærum i Finansdepartementet.
AP160404 I andre tilfeller, som for store selskaper som Google, er skatteparadiser å regne som byggeklosser i en komplisert pyramide av selskaper som i sum gjør at konsernets samlede skatt blir mikroskopisk, uten at noen lov nødvendigvis blir brutt.
AP160404 Likevel, økonomen Gabriel Zucman skriver i boken The Hidden Wealth of Nations : The Scourge of Tax Havens at verden aldri opplevd at en større andel av den samlede formuen har vært plassert i skatteparadiser.
AP160331 Det begrenser økningen i de samlede pensjonsutbetalingene, som uansett blir stor.
AP160331 Den samlede pensjonen får et løft.
AP160329 Den samlede økologiske produksjonen av storfe, småfe og svin økte med 2,1 prosent fra 2014 til 2015.
AP160325 Alle tallene viser det samlede økte grunnlaget for beskatning.
AP160324 Så lite at det ikke gir utslag på Norges samlede flateinnhold, sier han.
AP160319 Han tror konsekvensene for den enkelte og de økte samlede utgiftene for samfunnet på kort sikt som vil måtte reise spørsmålet om grensen fortsatt skal gå ved 62 år.
AP160316 Turistkonsumet for 2015 landet på 130 milliarder, utenlandske turisters andel står for 27 prosent av det samlede konsumet.
AP160316 Den samlede rentebærende gjelden er på rundt 8,5 millioner kroner.
AP160315 I tillegg kommer de samlede helsegevinstene i form av flere leveår og bedret livskvalitet for den enkelte, med samlet anslått verdi på 136 milliarder kroner årlig.
AP160315 Deretter stilte han seg opp med rak rygg og samlede føtter med front mot publikum og reiste høyre arm til hitlerhilsen.
AP160311 Det samlede , norske medlemstallet er på over en halv million og utløser nærmere en halv milliard i støtte til små og store trossamfunn utenfor Den norske kirke.
AP160310 Ole Mathismoen påsto her i avisen i 2013 at gassdrevne skip kunne redusere samlede norske klimautslipp med 20 prosent.
AP160308 En ministers jobb er å ivareta våre samlede nasjonale interesser, til og med på lang sikt.
AP160308 Har en kapasitet på å fange 100.000 tonn CO2 i året ( cirka 0,2 prosent av Norges samlede utslipp ).
AP160308 Det tilsvarer 85 prosent at det samlede norske kornarealet.
SA160303 Dette er også en viktig del av den samlede oppfølgingen når barn er flyttet i fosterhjem.
AP160303 Endringer i sykehustilbudet må ikke svekke det samlede fødetilbudet, sier Johnsen.
AP160303 - Med Fritt behandlingsvalg og en mer mobil befolkning vil dette gi sykehusene spennende fagmiljøer, utviklingsmuligheter og økt mulighet for å bli en viktig aktør innenfor det samlede sykehustilbud.
AP160301 †" Dette vil bidra til at vi bedre kan holde oversikt over den samlede mottaksbefolkningen, utnytte kapasitet bedre og bidra til en tettere og bedre logistikk og flytte operasjoner mellom mottak i en beredskapssituasjon, forklarer Knut Berntsen i UDI.
AP160229 Sammen med satsing på bane og sykkel skal dette bidra til at de samlede klimautslippene fra transportsektoren i Norge halveres innen 2030.
AP160228 På Supertirsdag vil vi få svar på to viktige spørsmål : ¶ • Klarer Rubio å sikre en trygg andreplass bak Trump på den samlede oversikten over fordelte delegater ? • Kommer Ohio-guvernør John Kasich til å havne så langt bak Rubio at han gir seg etter morgendagens nominasjonsvalg ?
AP160224 Fallet i de samlede investeringer i 2016 dempes noe av økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning », skriver SSB i pressemeldingen.
AP160224 Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder nå på et kraftigere fall i 2016 enn det forrige undersøkelse indikerte, ifølge ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP160224 Lier-Hansen viser til at det samlede pensjonssystemet, herunder i offentlig sektor, er for dyrt.
AP160223 Det er større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag.
AP160223 1.000 MW er mer enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag.
AP160222 « Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet som skal bidra til en effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede nasjonale beredskapsressurser.
AP160221 Det betyr at selv om en reise innebærer flere delstrekninger, skal det bare betales avgift for den samlede reisen.
AP160219 « Samfunnets samlede ressurser må utnyttes på best mulig måte, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt og effektivt.
AP160219 « Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet som skal bidra til en effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede nasjonale beredskapsressurser.
AP160219 De samlede inntektene for de fire mediehusene falt med 11 prosent 4. kvartal, papirannonser faller med 23 prosent, og digitale annonseinntekter er ned 9 prosent.
AP160217 I skissen fra regjeringspartiene slås det fast at den samlede beskatningen på norsk privat eierskap ikke skal økes.
AP160217 Hva som blir resultatet gjenstår å se, men det er ingen tvil om at denne regjeringen jobber for å redusere det samlede skattetrykket, sier Jensen til NTB.
AP160217 I skissen fra regjeringspartiene slås det fast at den samlede beskatningen på norsk privat eierskap ikke skal økes.
AP160217 Hva som blir resultatet gjenstår å se, men det er ingen tvil om at denne regjeringen jobber for å redusere det samlede skattetrykket, sier Jensen til NTB.
AP160212 I England står omsetningen av mat på nettet for 10 prosent av det samlede matsalget hos enkelte kjeder.
AP160211 Det tilsvarer mer enn det den samlede , norske bilparken slipper ut på to år.
AP160210 I England står omsetningen av mat på nettet for 10 prosent av det samlede matsalget hos enkelte kjeder.
AP160210 I England står omsetningen av mat på nettet for 10 prosent av det samlede matsalget hos enkelte kjeder.
DN160204 Størrelsen vil variere fra kvartal til kvartal og avhenger av andel aksjer som velges, men verdien av statens samlede utbytte i form av aksjer og kontanter fra Statoil vil være stabil gitt at utbyttet videreføres på dagens nivå.
AP160204 Hun lover 2,4 milliarder kroner til Syria og regionen i år og sier den samlede summen over fire år skal bli rundt 10 milliarder.
AP160204 Der var det norske løftet på 750 millioner kroner, mens det samlede norske bidraget i fjor endte på over 1,5 milliarder.
AP160204 Den samlede summen over fire år blir rundt 10 milliarder.
AP160203 Blir forbudet håndhevet fullt ut, kan det ifølge Klima- og miljødepartementet gi utslippsreduksjoner som er titalls ganger så store som Norges samlede utslipp av klimagasser.
AP160131 - Det er vanskelig å angi presist de samlede utgiftene i Saldert budsjett 2016 knyttet til asylområdet.
AP160130 Den samlede europeiske responsen på flyktningsituasjonen har så langt vært en katastrofe.
AP160129 Med null i sentrale tillegg kommer kan den samlede økningen i årslønnen, medregnet lønnsglidning og ettervirkningen av tillegg gitt i fjor, likevel havne på rundt to prosent.
AP160128 - Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen.
SA160117 Verdens samlede befolkning vokser nå med rundt ett Romerrike hvert eneste år.
SA160117 Verdens samlede befolkning nådde for første gang en milliard mennesker omkring år 1800.
SA160117 Hvis bare 9 prosent av 6 milliarder mennesker kunne tenke seg å flytte til Europa eller andre vestlige land, ville dette utgjøre 540 millioner mennesker, mer enn det samlede antallet innbyggere i hele EU.
SA160117 Dette betyr at verdens samlede befolkning nå vokser med rundt ett Romerrike hvert eneste år.
AP160109 I rekordåret 2013 var den samlede omsetning for Macau-kasinoene på 45,2 milliarder dollar ( over 400 milliarder kroner etter 2016- kurs ).
AP160109 De fem største kasinoene her som er notert på New York-børsen, har i løpet av de siste to årene fått sin samlede markedsverdi redusert med 94.8 milliarder dollar ( 842 milliarder kroner ), rapporterer The Sydney Morning Herald ( SMH ), som siterer en analyse fra Fairfax Media.
SA160105 Bispemøtet ønsker å bidra til at det frem mot Kirkemøtet og under Kirkemøtet må arbeides frem en vedtakstekst som i størst mulig grad kan virke samlede .
AP160105 Familiens samlede inntekt påvirker barnetillegget, som er behovsprøvd.
AP160105 Det vil si at hvis den samlede inntekten i familien overstiger et visst beløp, blir størrelsen på barnetillegget redusert eller faller helt bort.
AP160105 Det tar utgangspunkt i den samlede inntekten i familien.
AP160105> Det tar utgangspunkt i den samlede inntekten i familien.
AP160105> target="avis" href= Det tar utgangspunkt i den samlede inntekten i familien.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Det tar utgangspunkt i den samlede inntekten i familien.